LV | EN

Autoritāte

Dabas liegums "Lubāna mitrājs" (Latvija)

ID:
15073
ALEPH ID:
LNC10-000113570
Tips:
Ģeogrāfiskais nosaukums
Ģeogrāfiskais nosaukums:
Dabas liegums "Lubāna mitrājs" (Latvija)
Skatīt:
Lubāna mitrājs (Latvija : dabas liegums)
Lubāna ezera mitrājs (Latvija)
Lubāna klāni (Latvija)
Lubana Lowland (Latvija)
Plašāks termins:
Dabas teritorijas -- Latvija
Mitrāji -- Latvija
Purvāji -- Latvija
Skatīt arī:
Lubāns (Latvija)
Dabas liegums "Pededzes lejtece" (Latvija)
Dabas liegums "Tīrumnieku purvs" (Latvija)