LV | EN

100 jaunākie digitālie objekti


Nosaukums HTML XML RDF PNG
1. Daugavas Vanagu Mēnešraksts http://dom.lndb.lv/data/obj/282948.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282948.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282948.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282948.png
2. Latvijas Kareivis http://dom.lndb.lv/data/obj/282960.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282960.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282960.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282960.png
3. Latvijas Kareivis http://dom.lndb.lv/data/obj/282965.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282965.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282965.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282965.png
4. Zemkopis http://dom.lndb.lv/data/obj/282963.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282963.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282963.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282963.png
5. Riga am Sonntag http://dom.lndb.lv/data/obj/282950.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282950.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282950.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282950.png
6. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282952.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282952.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282952.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282952.png
7. Policijas Vēstnesis http://dom.lndb.lv/data/obj/282966.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282966.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282966.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282966.png
8. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282970.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282970.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282970.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282970.png
9. Padomju Kuldīga http://dom.lndb.lv/data/obj/282964.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282964.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282964.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282964.png
10. Leuchtfeuer http://dom.lndb.lv/data/obj/282951.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282951.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282951.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282951.png
11. Dzimtenes Vēstnesis http://dom.lndb.lv/data/obj/282953.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282953.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282953.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282953.png
12. Rigasche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282967.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282967.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282967.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282967.png
13. Aizkulises http://dom.lndb.lv/data/obj/282968.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282968.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282968.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282968.png
14. Padomju Jaunatne http://dom.lndb.lv/data/obj/282972.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282972.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282972.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282972.png
15. Rigasche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282973.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282973.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282973.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282973.png
16. Rigasche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282974.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282974.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282974.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282974.png
17. Latviešu Avīzes http://dom.lndb.lv/data/obj/282962.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282962.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282962.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282962.png
18. Taisneiba http://dom.lndb.lv/data/obj/282977.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282977.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282977.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282977.png
19. Balss http://dom.lndb.lv/data/obj/282959.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282959.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282959.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282959.png
20. Rigasche Rundschau http://dom.lndb.lv/data/obj/282969.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282969.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282969.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282969.png
21. Dzimtenes Vēstnesis http://dom.lndb.lv/data/obj/282976.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282976.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282976.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282976.png
22. Valmieras Avīze http://dom.lndb.lv/data/obj/282975.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282975.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282975.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282975.png
23. Latgales Ziņas http://dom.lndb.lv/data/obj/282958.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282958.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282958.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282958.png
24. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282961.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282961.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282961.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282961.png
25. Jēkabpils Vēstnesis http://dom.lndb.lv/data/obj/282971.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282971.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282971.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282971.png
26. Zemes Spēks. Laikraksta "Brīvā Zeme" pielikums http://dom.lndb.lv/data/obj/282954.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282954.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282954.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282954.png
27. Latvijas Sargs http://dom.lndb.lv/data/obj/282955.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282955.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282955.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282955.png
28. Rigische Anzeigen http://dom.lndb.lv/data/obj/282957.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282957.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282957.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282957.png
29. Latviešu Avīzes http://dom.lndb.lv/data/obj/282956.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282956.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282956.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282956.png
30. Cīņa http://dom.lndb.lv/data/obj/282949.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282949.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282949.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282949.png
31. Padomju Jaunatne http://dom.lndb.lv/data/obj/282947.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282947.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282947.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282947.png
32. Latvija Amerikā http://dom.lndb.lv/data/obj/282919.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282919.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282919.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282919.png
33. Brīvā Zeme http://dom.lndb.lv/data/obj/282926.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282926.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282926.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282926.png
34. Liesma http://dom.lndb.lv/data/obj/282917.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282917.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282917.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282917.png
35. Padomju Students http://dom.lndb.lv/data/obj/282911.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282911.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282911.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282911.png
36. Сегодня http://dom.lndb.lv/data/obj/282939.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282939.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282939.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282939.png
37. Laiks http://dom.lndb.lv/data/obj/282920.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282920.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282920.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282920.png
38. Smiltenes Ziņas http://dom.lndb.lv/data/obj/282934.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282934.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282934.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282934.png
39. Jelgavas Ziņotājs http://dom.lndb.lv/data/obj/282929.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282929.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282929.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282929.png
40. Treji Vārti http://dom.lndb.lv/data/obj/282936.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282936.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282936.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282936.png
41. Rigasche Stadtblätter http://dom.lndb.lv/data/obj/282912.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282912.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282912.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282912.png
42. Sporta Pasaule http://dom.lndb.lv/data/obj/282923.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282923.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282923.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282923.png
43. Rigasche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282924.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282924.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282924.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282924.png
44. Rigasche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282916.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282916.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282916.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282916.png
45. Rīts http://dom.lndb.lv/data/obj/282945.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282945.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282945.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282945.png
46. Rigasche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282922.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282922.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282922.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282922.png
47. Jaunais Zemgalietis http://dom.lndb.lv/data/obj/282930.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282930.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282930.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282930.png
48. Jelgavas Ziņotājs http://dom.lndb.lv/data/obj/282915.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282915.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282915.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282915.png
49. Rigasche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282928.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282928.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282928.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282928.png
50. Strādnieku Avīze. http://dom.lndb.lv/data/obj/282941.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282941.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282941.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282941.png
51. Pēdējā Brīdī. http://dom.lndb.lv/data/obj/282944.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282944.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282944.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282944.png
52. Cīņa http://dom.lndb.lv/data/obj/282943.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282943.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282943.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282943.png
53. Jaunais Zemgalietis http://dom.lndb.lv/data/obj/282925.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282925.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282925.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282925.png
54. Brīvā Tēvija http://dom.lndb.lv/data/obj/282937.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282937.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282937.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282937.png
55. Zemkopis http://dom.lndb.lv/data/obj/282946.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282946.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282946.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282946.png
56. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282938.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282938.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282938.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282938.png
57. Ev.-Luth. Kirchenbaltt für die deutschen Gemeinden Lettland http://dom.lndb.lv/data/obj/282940.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282940.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282940.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282940.png
58. Libausches Wochenblatt http://dom.lndb.lv/data/obj/282927.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282927.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282927.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282927.png
59. Cīņa http://dom.lndb.lv/data/obj/282933.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282933.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282933.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282933.png
60. Latvis http://dom.lndb.lv/data/obj/282931.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282931.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282931.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282931.png
61. Latvijas Kareivis http://dom.lndb.lv/data/obj/282932.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282932.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282932.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282932.png
62. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282942.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282942.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282942.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282942.png
63. Dzimtenes Balss http://dom.lndb.lv/data/obj/282935.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282935.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282935.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282935.png
64. Jelgavas Ziņotājs http://dom.lndb.lv/data/obj/282918.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282918.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282918.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282918.png
65. Gulbenes Ziņas http://dom.lndb.lv/data/obj/282910.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282910.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282910.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282910.png
66. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282913.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282913.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282913.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282913.png
67. Latviešu Avīzes http://dom.lndb.lv/data/obj/282909.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282909.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282909.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282909.png
68. Jūrnieks http://dom.lndb.lv/data/obj/282914.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282914.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282914.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282914.png
69. Jaunās Vēstis http://dom.lndb.lv/data/obj/282921.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282921.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282921.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282921.png
70. Dzelzceļu Vēstnesis.Oficiālā daļa http://dom.lndb.lv/data/obj/282906.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282906.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282906.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282906.png
71. Laiks http://dom.lndb.lv/data/obj/282880.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282880.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282880.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282880.png
72. Zemgales Komunists http://dom.lndb.lv/data/obj/282907.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282907.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282907.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282907.png
73. Zvaigzne. http://dom.lndb.lv/data/obj/282902.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282902.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282902.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282902.png
74. Liepājas Avīze http://dom.lndb.lv/data/obj/282897.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282897.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282897.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282897.png
75. Latviešu Avīzes http://dom.lndb.lv/data/obj/282908.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282908.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282908.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282908.png
76. Rigascher Anzeigen http://dom.lndb.lv/data/obj/282898.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282898.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282898.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282898.png
77. Padomju Jaunatne http://dom.lndb.lv/data/obj/282900.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282900.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282900.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282900.png
78. Atpūta http://dom.lndb.lv/data/obj/282899.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282899.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282899.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282899.png
79. Rigasche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282905.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282905.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282905.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282905.png
80. Svari http://dom.lndb.lv/data/obj/282904.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282904.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282904.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282904.png
81. Düna Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282903.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282903.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282903.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282903.png
82. Rīts http://dom.lndb.lv/data/obj/282889.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282889.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282889.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282889.png
83. Labietis http://dom.lndb.lv/data/obj/282881.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282881.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282881.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282881.png
84. Cīņa http://dom.lndb.lv/data/obj/282901.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282901.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282901.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282901.png
85. Baltijas Vēstnesis http://dom.lndb.lv/data/obj/282896.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282896.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282896.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282896.png
86. Padomju Jaunatne http://dom.lndb.lv/data/obj/282895.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282895.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282895.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282895.png
87. Pēdējā Brīdī. http://dom.lndb.lv/data/obj/282893.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282893.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282893.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282893.png
88. Cēsu Vēstis http://dom.lndb.lv/data/obj/282882.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282882.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282882.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282882.png
89. Jaunības Draugs http://dom.lndb.lv/data/obj/282894.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282894.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282894.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282894.png
90. Pašvaldību Dzīve http://dom.lndb.lv/data/obj/282891.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282891.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282891.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282891.png
91. Rigasche Stadtblätter http://dom.lndb.lv/data/obj/282892.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282892.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282892.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282892.png
92. Libausches Wochenblatt http://dom.lndb.lv/data/obj/282888.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282888.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282888.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282888.png
93. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282890.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282890.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282890.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282890.png
94. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282886.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282886.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282886.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282886.png
95. Zvaigzne. http://dom.lndb.lv/data/obj/282887.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282887.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282887.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282887.png
96. Düna Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282883.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282883.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282883.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282883.png
97. Padomju Jaunatne http://dom.lndb.lv/data/obj/282884.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282884.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282884.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282884.png
98. Dzimtenes Vēstneis http://dom.lndb.lv/data/obj/282885.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282885.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282885.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282885.png
99. Libausche Zeitung http://dom.lndb.lv/data/obj/282879.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282879.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282879.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282879.png
100. Cīņa http://dom.lndb.lv/data/obj/282878.html http://dom.lndb.lv/data/obj/282878.xml http://dom.lndb.lv/data/obj/282878.rdf http://dom.lndb.lv/data/obj/282878.png