LV | EN
Nosaukums:
Plakāts Latvijā
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija


Metadati

Nosaukums:
Plakāts Latvijā
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Raits Lubinskis (Mākslas un mūzikas centrs. K.Ubāna mākslas lasītava)
Anotācija:
Kolekciju veido Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļas plakātu krājuma izlase, kas aptver laikaposmu no 19.gs. otrās puses līdz mūsdienām. Vecākais darbs datēts ar 1899.gadu, saglabājušies arī šī reklāmas veida priekšteči – senās teātru afišas un dažādu pasākumu piemiņas lapas. Kolekcija sniedz priekšstatu par plakātu no pirmsākumiem līdz šodienai, tajā skatāmi – gan jau atzītu mākslinieku, gan līdz šim mazāk zināmu autoru radošie pieteikumi. Latvijā strādājošo mākslinieku iespieddarbu kolekciju papildina arī ārzemju kolēģu sniegums.
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Rīgā, 17.-19.jūnijā 1933 [attēls]. 263 koŗi, 12000 dziedātāju - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1933
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma - tautas svētki 21., 22. un 24.jūlijā 1934. Rīgā, Esplanādē [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
Kultūras svētki. Tautas augstskola. 1920 [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1920
Kolekcijas daļa:
Kultūras svētki. Tautas augstskola. 1920 [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1920
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas muzejs [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
LPSR vietējās rajonu rūpniecības plaša patēriņa preču izstāde [attēls] = Республиканская выставка изделий широкого потребления местной районной промышленности Латвийской ССР - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1941
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības 2.loterija [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1931
Kolekcijas daļa:
Apmežosim lauksaimniecībai nepiemērotās zemes [attēls]. Rīkosim meža dienas - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936
Kolekcijas daļa:
3.grāmatu nedēļa 3.-10. novembrim 1935 [attēls]. Grāmata - kultūras stūrakmens - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1935
Kolekcijas daļa:
Выставка картин Баст.бульв. №9а [attēls] = Kunst-salon - Moritz, Friedrich, 1866-1947 - 1899
Kolekcijas daļa:
Выставка картинъ общества поощренiя художествъ посредствомъ передвижныхъ выставокъ [attēls] = Gemälde Ausstellung des Vereines zur Forderung des Kunstinteresses durch Wanderausstellungen - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1900
Kolekcijas daļa:
Baltijas maksleneeku gleznu izstade 1905 Riga [attēls] = Выставка картин балтийск. художников = Gemalde Ausstellung Baltischer Kunstler 1905 Riga Neues Museum Esplanade - Borchert, Bernhad Christian Carl, 1863-1945 - 1905
Kolekcijas daļa:
[Rīgas mākslinieku biedrības] mahkslas isstahde [attēls] = Художественная выставка = Rigascherkunstverein Kunst Ausstellung - Romans, Aleksandrs Johans, 1879-1911 - 1907
Kolekcijas daļa:
V. Vispārejee latveesu dzeesmu svētki 1910.g. 19., 20., 21.junijā Rīgā [attēls] = V. Allgemeines Lettisches Sängerfest = V. латышское пъвческое празднество, г.Рига 19. 20. 21. iюнь 1910 г. - Rozentāls, Janis, 1866-1916 - 1910
Kolekcijas daļa:
Lauksaimneecibas izstahde Jelgawā [attēls] = Сельскохозяйственная выставка въ гор. Митавъ = Mitau. Landwirtschafttliche Ausstellung - [192-]
Kolekcijas daļa:
Pilsētas mākslas muzejs. Akadēmiķa N.P. Bogdanova-Beļska gleznu izstāde no [1923.g.] 18. febr. līdz 25. mart. [attēls] = Городской художествен. музей. Выставка картинъ академика Н.П.Богданова-Бњльскаго отъ 18. февр. до 25. марта [1923.г.] - Богданов-Бельский, Николай Петрович, 1868-1945 - 1923
Kolekcijas daļa:
R. Kasparsona mākslas izstāde atvērta no 3. okt.-Todlebena bulv. 4 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1920
Kolekcijas daļa:
Revolūcijas muzeja izstāde 1905.g. Latvijā [attēls] - Skulme, Uga, 1895-1963 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Internacionālā zemkopības un rūpniecības izstāde Rīgā, 31.jūl.-28.aug. 1921. [attēls] - 1921
Kolekcijas daļa:
Riga 1921: Internacionālā zemkopības un rūpniecības izstāde 31. ju[ū]l. 28. aug 1921 [attēls] = Expositiion Foire = Ausstellung Messe = Exhibition Fair - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1921
Kolekcijas daļa:
Latveešu mākslas izstāde Daugavpilī 1922. 22/X-12/XI latviešu beedrības namā [attēls] - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1922
Kolekcijas daļa:
Holländische Ausstellung in Kopenhagen vom 1.Juli - 1.September 1922 [attēls] - 1922
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas muzejā gleznotāju Ludolfa Liberta un Konrāda Ubāna gleznu izstāde no 9.IX - 10.X 23 [attēls] - 1923
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslin. vienība. Pavasara izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 2.-29.IV [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923
Kolekcijas daļa:
Mākslas veicināšanas biedrības un centrālās izglītības savienības ceļojošā mākslas izstāde 1924 Rīgā [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - 1924
Kolekcijas daļa:
Jāzepa Grosvalda atstāto darbu izstāde 14.XII.1924. - 18.I.1925. Valsts Mākslas muzejā Rīgas pilī [attēls] = Exposition commemorative des oeuvres de Joseph Grosvald, au musée national des beauxarts château de Riga - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1924
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku biedrība Sadarbs izstāde Rīgas pilsētas muzejā no 26.zept.-29.okt. 1926 [attēls] - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1926
Kolekcijas daļa:
E.[duarda]Vītola 25 gadu māksl. darb. atskata gleznu izstāde pilsētas māksl. muzejā no 4.dec. līdz 18.dec. 1927. [attēls] - Vītols, Eduards, 1877-1954 - 1927
Kolekcijas daļa:
V Latvijas fotoizstāde. Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 24.aprīļa līdz 22.maijam 1927 [attēls] - Apinis, J., (Jēkabs), 1899-1945 - 1927
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 20.mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 21.IV - 5.V [attēls] - Cīrulis, Aleksandrs, 1886-1969 - 1928
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 21.mākslas izstāde Rīgas Pilsētas Mākslas Muzejā no 1.-15.dec. 1929.g. [attēls] - Mihailovs, Bruno, 1899- - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas kūrortu izstāde Rīgā pilsētas mākslas muzejā no 16.februāra līdz 2.mart. 1930 [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvju mākslinieku biedrības mākslas izstāde no 2.-16.okt. 1932.g. Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1932
Kolekcijas daļa:
Prof. B. u.[n] E. Borchert gleznu izstāde 16.X - 30.X 1932.g. Aspazijas bulvārī 3. [attēls] = Prof. B. u.[nd] E. Borchert Gemälde-Ausstellung - Borchert, Bernhad Christian Carl, 1863-1945 - 1932
Kolekcijas daļa:
Kārļa Padega, Valda Rozenberga [Kalnrozes] gleznu un grafiku izstāde no 22.janv.-5.febr. Elizabetes ielā 55 [attēls] - Padegs, Kārlis, 1911-1940 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņu darbu izstāde 16.XII.34- 20.I.35 [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Kurzemes lauksaimniecības biedrību savienība. 6.lauksaimniecības un rūpniecības izstāde Liepājā 9.-17.septembrim 1934 [attēls] - Miezītis, Kārlis, 1902-1985 - 1934
Kolekcijas daļa:
Utställning av Lettiska varor 9 - 13 maj 1934 Ostermans bilhall Birgerjarlsgatan 18 Stockholm [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - 1934
Kolekcijas daļa:
Somu mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā 1935 no 16/X līdz 17/XI [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dānijas mākslas izstāde Rīgā Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 16/II līdz 8/III [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936
Kolekcijas daļa:
Jaņa Rozentāla piemiņas izstāde Liepājas mūzeja telpās Kūrmājas pr.16 no 20.okt. līdz 3.nov. [attēls] - Rozentāls, Janis, 1866-1916 - 1936
Kolekcijas daļa:
Padega gleznu un grafiku izstāde. Raiņa bulvārī 15 no 1.-22.martam [attēls] - Padegs, Kārlis, 1911-1940 - 1936
Kolekcijas daļa:
Budapes[š]tas mākslas izstāde no 9.-17.maijam 1937 Raiņa bulvārī 15 [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
1.sēklu, labības un pārstrādājumu izstāde 1937 26.-30.novembrim Rīgā Latviešu biedrībā Merķeļa ielā 13 [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937
Kolekcijas daļa:
Francijas modernās mākslas izstāde 1939.g. galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā 2.III - 19.III [attēls] - Dufy, Raoul, 1877-1953 - 1939
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate. Vispārējā izstāde 1939.g. no 16.jūnija - 9.jūlijam amatu - kongresu namos [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939
Kolekcijas daļa:
Ceļojošā tēlotājas mākslas izstāde Rīgā, Latvijas universitātes aulā no 2. līdz 10.septembrim [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas tēlotājas mākslas b-bas sekcijas Zaļā Vārna gleznu izstāde galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā no 3.XII - 27.XII 1939 [attēls] - Zavickis, Matīss, 1911-1988 - 1939
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5.gadu sasniegumu skate. Celtniecības izstāde no 15.jūnija - 2.jūlijam [1939.] Latvijas universitātes vecā ēkā [attēls] - Ābelīte, Zigurds, 1911-1980 - 1939
Kolekcijas daļa:
Hermanovski Gunars, Egils, Vidvars, Paula: mākslas izstāde [attēls] = Kunst Ausstellung Adolf Hitler Strasse № 7 - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1942
Kolekcijas daļa:
Schiller-Woche. Stadt-Theater in Riga. Mittwoch den 28. October 1859: Zur Vorfeier von Friedrich Schillers 100 jährigem Geburtstage. Festspiel. Das Lied an die Freude [attēls] - 1859
Kolekcijas daļa:
Londonas fantoms (Doktora Džekeļa noslēpums): 1932. g. pēdeja lielaka skaņu sensacija. Kolosals triumfs. Neredzēti panākumi. Grandioz bojeviks. [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1932
Kolekcijas daļa:
Dzīves virpulī: krievu skaņu filma. Forum [attēls] = Oмутъ жизни: русская тонь-фильма = Im Taumel des Lebens: Russischer Tonfilm - [192-]
Kolekcijas daļa:
Zvejnieka dēls: sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1940
Kolekcijas daļa:
The original the best gumnasts of its kind Sass Redlich and Leo [attēls] - Miezītis, Pēteris, 1896-1958 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ben Ali [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu Kurzemes pievienošanai Krievijai un Latviešu IV. vispārīgajiem Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1895
Kolekcijas daļa:
Dzeesmu deenas Rīgā, 16. un 17.junijā, 1923.g. [attēls] Dzeesmu swehtku 50 gadu peemiņai - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējie Dziesmu un mūzikas svētki Rīgā 19-20-21 junijā 1926.g. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1926
Kolekcijas daļa:
VII latvju Dziesmusvētki Rigā 19-22 VI 1931 [attēls] - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1931
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K.Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1938
Kolekcijas daļa:
Dikļu Dziesmu svētki. Pirmo Dziesmu svētku 75 gadu atcerei. 1939.g. 16.jūlijā. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī 1940.g. 15.-16.jūnijam [attēls] - Induse-Muceniece, Marija, 1904-1974 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētki. Daugavpilī 15. un 16.jūnijā 1940.g. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1940
Kolekcijas daļa:
Kulturas svētki 1920. Tautas augstskola [attēls] - Kazaks, Jēkabs, 1895-1920 - 1920
Kolekcijas daļa:
"Karusels": 7.martā visās amatnieku biedrības zālēs krievu drāmas teātra mākslinieki sarīko svētku balli-jarmarku un dienā bērnu svētkus [attēls] = "Карусель": 7. марта во всъхъ залахъ ремесленнаго о-ва масленичный балъ-ярмарка и днемъ дътское гулянъе - Rikovskis, Jurijs, 1894-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku svētki sestdien, 7.martā š.g. Vācu teātrī [attēls] = Künstlerfest am Sonnabend, 7.März 1925 im Deutschen Schauspiel Pfuich wie schön! - 1925
Kolekcijas daļa:
Jo pliks, jo traks: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 1932. g. 6.febr. plkst.10. vak. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
Siržu atkusnī: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 1933.g. 4.febr. Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Remonts ellē: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 3.febr. 1934.g. pulkst. 10 vakarā Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Kīns, Jānis, 1909-1969 - 1934
Kolekcijas daļa:
Rīgas amatu biedrības kostīmu balle 1935.g. 9.februārī [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1935
Kolekcijas daļa:
Pavasara atmodas balle bij. Dancing-palace telpās [attēls] - Bods, Dž. [ALEPH] - 1935
Kolekcijas daļa:
Sportisti un sporta draugi! Sporta karnevāls 28-II 1939. Rīgas latv. b-bas Zelta zālē. Labāko masku godalgošana. Spēlēs divi orķestri: "Jautrie odi"un "N.Kaņepa" kga[kunga] orķestris [attēls]. Sporta b-ba "Starts" - 1939
Kolekcijas daļa:
Aviācijas vakars 27.nov. 1920 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1920
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 7.augustā 1921.g. [attēls] - 1921
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki. Uz kara aerodroma "Spilves pļavās" 30.sept. 1923. pl. 2-os. [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1923
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 1932.g. 5. jūnijā plkst. 15°° [attēls] - Mellups, E. - 1932
Kolekcijas daļa:
Aviācijas svētki 21.augustā 1938 Spilves pļavās [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1938
Kolekcijas daļa:
Tautas kultūras nedēļa 26.V-3.VI 1934 [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Nav miris Lāčplēša gars [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1934
Kolekcijas daļa:
Aizsargu vispārīgie tautisko deju un vingrošanas svētki 1937.gada 6.jūnijā pl.14 Rīgā, Valdemāra ielā 65 [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1937
Kolekcijas daļa:
Armijas I vispārīgie sporta svētki Rīgā no 17. līdz 24.jūlijam 1921 [attēls] - Bazancourt, Vogel de - 1921
Kolekcijas daļa:
Galda tenisa pasaules meistars Barna (Ungarija) sacentīsies ar Latvijas meistaru Ošiņu, 17. un 18.febr. plkst. 7 vak. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes artilērijas pulka jāšanas svētki 15.zeptembrī hipodromā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1929
Kolekcijas daļa:
6.strādnieku sporta svētki no 30.jūl. - 3.aug. 1930. Rīgā [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - 1930
Kolekcijas daļa:
IV starptautiskās jāšanas sacīkstes hipodromā 21., 22., 23. un 24.augustā, Rīgā 1931 [attēls] - Mangolds, Herberts, 1901-1978 - 1931
Kolekcijas daļa:
Nākat mācīties pareizi slēpot JKS slēpošanas kursos [attēls] - Tims, Arturs - 1935
Kolekcijas daļa:
III. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens 27.- 28.aug. 1938.g. ar mērķi Rīgā [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1938
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās sacīkstes ātrslidošanā Rīgā 10.-11.febr. ASK laukumā [attēls] - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1940
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet saulaino Rīgas Jūrmalu! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi! [attēls] - Bajārs, Alberts - 1936
Kolekcijas daļa:
Sigulda ziemā aicina ciemā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1938
Kolekcijas daļa:
Vingrošana - fizkultūras pamats [attēls] - Bērziņš, Roberts, 1908- - 1941
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo varenā padomju aviācija, lai dzīvo padomju lidotāji - mūsu dzimtenes lepnie ērgļi [attēls] - 1941
Kolekcijas daļa:
Kultūras Balss apgāds. Vairāk gaismas! Grāmatu apgādnieks, bibliotekas, grāmatu u. rakstamlietu veikali, mācību līdzekļi, kursi, lekcijas [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvju preses 100 gadu jubileja Rīgā 26.februarī 1922. gadā. Izstādes atklāšana pulkst. 11 deenā pilsētas mākslas muzejā, svētku akts nacionalā operā pl. 1 d., preses balle virsneeku klubā pl. 10 vakarā [attēls] - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvju preses 100 gadu jubilejas izstāde Rīgā, pilsētas mākslas muzejā ik dienas no 26.II līdz 12.III 1922.g. [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1922
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts Žurnāls: iznāk no 1920.g., izdevējs "Leta" Rīgā., 4. gads [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1924
Kolekcijas daļa:
Iznāk Rīgā jauns dienas laikraksts Latvis Arveda Berga vadibā. Šeit peeņem parakstišanos un pārdos pa numureem [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921
Kolekcijas daļa:
"Svaru" vakaru sakarā ar 5 g. jubileju L.[ielā] Vērmaņa dārza telpās sestdien, 22.nov. pl. 9 vak. sarīko L.[atviešu]-mākslinieku klubs [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1924
Kolekcijas daļa:
Frimorgn: sākot ar [1926. g.] 17.janvāri Rīgā iznāks ikdienas žīdu laikraksts [attēls] - Jo, Mihails, 1893-1960 - 1926
Kolekcijas daļa:
Turat par wisu augstak Latwijas brihwibas karogu! Latwijas pilsoņi! Parakstatees uz Latwijas Neatkaribas ihsa termiņa eekschejo 1918 g. 5% aizņehmumu! [attēls] - 1918
Kolekcijas daļa:
Wisi par brihwu neatkarigu Latwiju. Latwijas pilsoņi parakstatees uz Latwijas brihwibas ihsa termiņa eekschejo 1918 g. 5% aisņehmumu [attēls] - 1918
Kolekcijas daļa:
Parahdat sawu tehwijas mihlestibu darbos! Latwijas pilsoņi! Parakstatees uz Latwijas neatkaribas ihsa termiņa eekschejo 1919 g. 5% aizņehmumu! [attēls] - 1919
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstat bērnus. Ziedojat 10.aprīlī trūcigiem bērniem [attēls] = Latvijas bērnu draugu biedrība - [192-]
Kolekcijas daļa:
Seeveešu palīdzibas korpusa naudas loterija par labu kareivju bāreņu patversmei [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet piektdien [1921.g.] 29.aprīlī Latvijas Sarkanā Krusta Slimnīcai, karavīru bāriņiem, plaušu slimniekiem un priekš mākslīgiem locekļiem karā cietušiem [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta piecklasīgā naudas loterija. Katra otra loze vinnē. 110,000 ložu 55,000 vinnestu. Biļete 50 rubļus. Sniedzat laimei roku [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1921
Kolekcijas daļa:
Glābjeet bērnus [attēls] / Bērnu dienas Latvijā - 1922
Kolekcijas daļa:
Vācu - baltiešu labdarības iestāžu lotereja [attēls] = Lotterie deutsch - baltischer wohltätigkeits-einrichtungen - Kampenhauzens, Ērihs Heinrihs Baltazars fon 1872-1926 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latv[ijas] Sark[anā] Krusta 5 kl. naudas lotereja № 3 un № 3a. - Dubulteem numureem winnehseet 1 miljonu 600 000 Rbl. [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Droši pretim laimei! Latv. Sark. Krusta 5-klasīgā naudas lotereja. 110 000 vinnesti kopsummā 41 miljons 602 000 rubl. Spēlējiet ar dubultiem numuriem! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta piecklasīgā naudas loterija № 46 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1940
Kolekcijas daļa:
"Kulturas Balss" 3 000000 loterija ceļojošo bibliotēku eerīkošanai [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas augstsk.[olu] studentu padomes naudas loterija 30 okt. 1921. 296 vinnesti par 400 000 rbļ. Visu izglītībai! [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921
Kolekcijas daļa:
Ņemeet laimi naudā un dodeet tautai grāmatas! "Kulturas Balss" 3 000 000 loterija. Tikai eegādājot "Kulturas Balss" loterijas biļetes, vareet vinnet 100 000-50 000-25 000 u.t.t. un dot tautai grāmatas ceļojošo bibliotēku veidā [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta trīsklasīgā naudas loterija № 36 [attēls] - Zariņa-Celmiņa, Maija, 1899-1980 - 1936
Kolekcijas daļa:
Pabalstat aviācijas pulka cietušo lidotāju palīdzības fondu, pērkot mantu loterejas biļetes. Izloze notiks 3. novembrī 1929 g. [attēls] - 1929
Kolekcijas daļa:
Latv. nacional. jaunatnes savienības naudas lotereja. Pat zemes trīce Latvijā negrozīs vairs izlozes dienu=10=decembrī 1923.g. [attēls] - 1923
Kolekcijas daļa:
Mākslas namam! Neatkarīgo mākslinieku vienības mākslas darbu lotereja. Izloze notiks 5.martā 1923 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas kaŗa invalidu savienības mantu loterija 25.maijā 1924 [attēls] - 1924
Kolekcijas daļa:
IV LLK mazpulku loterija. Izloze 1938.g. 30.nov. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938
Kolekcijas daļa:
Pērciet Uzvaras laukuma loterijas lozes. Izloze 1938. g. 26.janvārī [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Tautas palīdzībai! [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1942
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Tautas palīdzībai! [attēls] - Geistaute, Erna, 1911-1975 - 1942
Kolekcijas daļa:
Jauns mēness: Garastāvoklis [attēls] - Mangulis, Austris - 1997
Kolekcijas daļa:
Vidus ceļš ir darba ceļš. Balsojat par demokrātisko centru № 5 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latviju latveešeem! Tad zemei būs meers un labklājība, kad paši savām rokām to celsim. To grib Demokrātiskais centrs. Pilsoņi balsojat visi par listi № 11 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Visi balso 12.martā par № 12 darba ļauschu soz. dem. strahdn. partijas listi [attēls] - 1922
Kolekcijas daļa:
Apvienotais Rīgas arodu biedrību centrālbiroja un kultūras darbinieku saraksts 16. Darbu visiem! Maizi tiem, kas strādā! Kultūru darba tautai! [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pilsoņi! Sargajeet sawu galwas pilsehtu. Apweenotais nazionalais zentrs 14 [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Kreiso darba ļaužu 22. saraksts pret fašismu[!] [attēls] Nost kara teesu[!] Socialistus[!] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pret bezdarbu un badu! Kreisās strādniecības un zemniecības saraksts 16 [attēls] = Против безработицы и голода! Список левых рабочих и трудового крестъянства - Liepiņš, Jānis, 1894-1964 - [192-]
Kolekcijas daļa:
15 Nacionālā Apvienība Latviju glābs no sarkanā pūķa [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Stingra roka droši vadīs tramīgāko zirgu. Balsojat par 8. Latv.[ijas] Zemn.[ieku] Savienību, tad valsts vezums negāzīsies [attēls] - Kundziņš, Pēteris, 1886-1958 - 1925
Kolekcijas daļa:
Mūsu darbs un mērķi ir viens. Mēs abi balsosim par listi 8 - latviešu zemnieku savienība [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku mātes un bērnu aizsardzību [attēls] - Pupa, Augusts, 1907-1945 - 1940
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku. Plašu valsts palīdzību bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes iegūšanā [attēls] - Piesis, Verners, 1913- - 1940
Kolekcijas daļa:
1941.g.12.janvārī visi uz vēlēšanām. Ievēlēsim par deputātiem augstākā Padomē labākos darba ļaužu pārstāvjus līdz galam uzticīgus Ļeņina-Staļina lietai! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1941
Kolekcijas daļa:
Sociāldemokrātija aicina: stājaties partijas rindās. Tikai sociālismā izeja no krīzes [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - 1932
Kolekcijas daļa:
Pret badu vecuma un bezdarba dienās! Ne ubaga speeķi, bet pensiju vecumā! Kam nespehj dot darbu - tomehr jadod maize! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latviju latviešiem. Latviešiem darbu un maizi. Cīņai sveiks! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sievietes iestājaties kooperācijā! [attēls] - Ciesnieks, Vilis, 1908-1989 - [194-]
Kolekcijas daļa:
Visu zemju proletārieši, savienojaties! Stājieties zem Marksa-Engelsa-Ļeņina-Staļina internacionālā karoga! [attēls] - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1941
Kolekcijas daļa:
1.maijs - Starptautiskā proletariāta solidaritātes diena [attēls] - Strops, Eduards Roberts, 1895-1973 - 1941
Kolekcijas daļa:
Vienoti darbā - vienoti uzvarai [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1942
Kolekcijas daļa:
Waj eet eekschā? [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Žūpības apkarošanas likuma "pārlabojumu" sekas - alkohola plūdi Latvijā. Kas nāvē mūsu vīrus? Kas padara mūsu ģimeņu mātes par moceklēm? Kas laupa mūsu bērniem sauli bērnībā un laimi nākotnē? Alus! Degvīns! Augļuvīns! [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Katrs, kas spļauj uz grīdas, apdraud citu cilvēku veselību un dzīvību [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1939
Kolekcijas daļa:
Piemērots sports palīdz izsargāties no slimībām [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Bīstams paradums izplata lipīgas slimības [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Rudens '81: Republikas tēlotājas mākslas izstāde [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1981
Kolekcijas daļa:
Veneriskas slimības posta ģimenes laimi [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Spodrināsim savas telpas no 24.aprīļa līdz 1.maijam [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku dienas no 12.-20. aprīlim 1969.g. [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1969
Kolekcijas daļa:
Sovjetiska dagar i Sverige 74: Sovjetlettisk konstutställning [attēls]. Med grafik, gobelänger, bärnstensarbbeten, lederarbeten - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1974
Kolekcijas daļa:
Jours de l'URSS es Suisse 1977. Répulique Socialiste Soviétique de Lettonie. Expositions lettonnes - Peinture Art populaire [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1977
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 10.-22.IV '81 [attēls]. Veltītas LPSR Mākslinieku savienības dibināšanas 40.gadadienai - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1981
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācība mīlēšanā: Rīgas kinostudijas muzikāla filma [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982
Kolekcijas daļa:
Mūzikas instrumenti: izstāde [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1986
Kolekcijas daļa:
Hirosima Eirosima? [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982
Kolekcijas daļa:
Īlēnu maisā nenoslēpsi [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1986
Kolekcijas daļa:
Kroņa numurs. Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1987
Kolekcijas daļa:
Kādreiz Eiropā: videofilma [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1989
Kolekcijas daļa:
Vienīgais bērns [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1985
Kolekcijas daļa:
1990 [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1989
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: dzīvas būtnes kā mērķi šautuvē - vides aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1988
Kolekcijas daļa:
Jelgavas mākslinieku grupas tēlotājas mākslas 1973. gada rudens izstāde [attēls] - Strupulis, Guntis, 1933-1974 - 1973
Kolekcijas daļa:
Igaunijas PSR, Lietuvas PSR, Latvijas PSR akvareļu izstāde [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1976
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais bērnu gads 1979 [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1979
Kolekcijas daļa:
Sargiet ūdeņus - dzīvības pamatu! [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1979
Kolekcijas daļa:
T.Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas Akadēmija 1919-1979 [attēls] Māksla pieder tautai - Mitris, Alnis, 1937- - 1979
Kolekcijas daļa:
Historia morbi alcoholismus [attēls] - Mitris, Alnis, 1937- - 1981
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '87 [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1987
Kolekcijas daļa:
Welcome to Chile [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1979
Kolekcijas daļa:
Jāpadara vienkāršāka agrorūpnieciskā kompleksa organizatoriskā ražošanas struktūra, jālikvidē liekie un dublējošie posmi. PSRS Pārtikas programma laika posmam līdz 1990.gadam un tās realizēšanas pasākumi [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1983
Kolekcijas daļa:
Vai tu gludekli izslēdzi? [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1979
Kolekcijas daļa:
Visa tikumības vērtība izpaužas darbībā. Cicerons. 1937 [attēls] = Вся нравственная ценность выражается действием. Цицерон - Dimiters, Juris, 1947- - 1988
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: gulbis desā - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1981
Kolekcijas daļa:
Dialogs? [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1989
Kolekcijas daļa:
Ādams Alksnis (1864-1897) - viens no latviešu reālistiskās mākslas pamatlicējiem [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1984
Kolekcijas daļa:
Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili: Rīgas kinostudijas detektīvfilma [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1987
Kolekcijas daļa:
Nepiesārņojiet ūdeni! [attēls] Daba. Vide. Cilvēks: "Nāra" - Breže, Andris, 1958- - 1987
Kolekcijas daļa:
Juris Utāns: gleznas [attēls] - Utāns, Juris, 1959- - 1986
Kolekcijas daļa:
Republikas 12.stājgrafikas izstāde, 5.miniatūrgrafikas izstāde [attēls] - Putrāms, Juris, 1956- - 1986
Kolekcijas daļa:
Baltijas plakāts '87 [attēls] - Putrāms, Juris, 1956- - 1987
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā tēlniecības kvadriennāle Rīga '92 [attēls] = International sculpture quadrennial Riga '92 - Putrāms, Juris, 1956- - 1992
Kolekcijas daļa:
Šķirsts: izstāde. Ģelzis Kristaps [attēls] - Ģelzis, Kristaps, 1962- - 1987
Kolekcijas daļa:
Jauno mākslinieku darbu izstāde: Normunds Brasliņš, Indulis Gailāns, Daila Iltnere, Zane Iltnere, Atis Kampars, Māris Leja, Lauma Sīka, Vija Zariņa, Kaspars Zariņš, Kristaps Zariņš [attēls] - Gailāns, Indulis, 1962-2012 - 1987
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums Rīgā 23.IX-1.X 1988. [attēls] - Gailāns, Indulis, 1962-2012 - 1988
Kolekcijas daļa:
Vitrāžu izstāde bijušajā Biķeru baznīcā. [attēls] / Mākslas dienas '87 - 1987
Kolekcijas daļa:
Virspuse: jauno mākslinieku darbu izstāde RPI studentu klubā Bibliotēkas ielā 2a [attēls] - Busse, Aleksandrs, 1956- - 1987
Kolekcijas daļa:
Zviedru kino sen, nesen un šodien [attēls] - Busse, Aleksandrs, 1956- - 1989
Kolekcijas daļa:
Atskats Latvijas plakāta vēsturē [attēls] - 1987
Kolekcijas daļa:
Astrīda Gagaine-Siltuma : Ādas mākslas izstāde [attēls] - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1987
Kolekcijas daļa:
Marta Skulme 100: atceres izstāde Mālpils kultūras namā [attēls] - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1990
Kolekcijas daļa:
Mārtiņš: izstāde teātra muzejā no 24.08.1991. [attēls] - Bogustovs, Mārtiņš - 1991
Kolekcijas daļa:
La Dolce Vita [izstāde]: Sergejs Davidovs, Helēna Heinrihsone, Kristiāns Šics, Sarmīte Māliņa, Ivars Heinrihsons [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 1988
Kolekcijas daļa:
Rudens 2000: mākslas izstāde mākslas muzejā Arsenāls no 7.novembra līdz 3.decembrim [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2000
Kolekcijas daļa:
Kārlis Zāle 100 [attēls] - 1988
Kolekcijas daļa:
Pārmijas [attēls] = Aktuelle Kunst aus Riga malerei Musik Installation Perfomance Video Film Fotografie 12.9.-30.10. '92 Münster - Zariņa, Aija, 1954- - 1992
Kolekcijas daļa:
Maija Nora Tabaka. [attēls] Rīgas galerija 15.marts-4.aprīlis 1994 - 1994
Kolekcijas daļa:
Zoom faktors. Izstāžu zālē "Latvija" 28.janvāris - 28.februāris [attēls] - Aizsilniece, Anna, 1966- - 1994
Kolekcijas daļa:
Izstāde Zemūdeņu karš: Valters Kiršteins, Egils Mednis. [Rīga], Mārstaļu 2, Reiterna nams, 15.-27. augusts, 1995 [attēls] = Ausstellung der U-boot Krieg = Exibition The Submarine War I - Kiršteins, Valters, 1967- - 1995
Kolekcijas daļa:
Skaties man acīs: Oļega Tillberga personālizstāde Rīgā mākslas muzejā "Arsenāls" no 1995.gada 15.oktobra līdz 15.novembrim [attēls] - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1995
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts: Jāņa Mediņa opera pēc Jāņa Raiņa drāmas [attēls] - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1995
Kolekcijas daļa:
Šīm Latvijas dzīvnieku sugām draud pilnīga izzušana [attēls]. Zinātājus lūdz paziņot to atrašanās vietas ZA Bioloģijas institūtam Salaspilī, Miera ielā 3 - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1979
Kolekcijas daļa:
Otrā vispārējā latviešu mākslas izstāde 1998. 19.jūnijs - 16.augusts [attēls] - 1998
Kolekcijas daļa:
Izstāde Asorti. Kultūras un mākslas projekts "Noass" 1999. gada 20.jūnijs - 17.jūlijs [attēls] - Brasliņš, Modris, 1971- - 1999
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils. Alfons Mucha Rīga '99. No 1999.gada 2.novembra - 31.decembrim Ārzemju mākslas muzejā Rīgā [attēls] - Petraškevičs, Juris, 1953- - 1999
Kolekcijas daļa:
Lietas galerijā Noass /AB dambis/ 18.08.-17.09.00 [attēls] - 2000
Kolekcijas daļa:
Māksla + Komunikācijas: 4.Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls 24.-26.augusts 2000 [attēls] - 2000
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunieši - uz festivālu! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1956
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1955.g. Dziesmu svētki [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1955
Kolekcijas daļa:
Gatavojieties festivāla sporta spēlēm! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1957
Kolekcijas daļa:
Padomju sieviete - valsts politiskās dzīves aktīva dalībniece [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1946
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunatne! Balsojiet par komunistu un bezpartijisko bloka kandidātiem! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1946
Kolekcijas daļa:
Es balsoju par mūsu laimīgo dzīvi! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1954
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls]. 1917 -1955 - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1955
Kolekcijas daļa:
Veiksim pavasara sēju augstā agrotechniskā līmenī! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1951
Kolekcijas daļa:
Sestās piecgades plānu pārsniegsim! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1957
Kolekcijas daļa:
Neaizmirsti zaļos draugus! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1963
Kolekcijas daļa:
I Padomju Latvijas republikāniskais jaunatnes festivāls [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1956
Kolekcijas daļa:
Par padomju Latviju! [attēls] 1919 - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1968
Kolekcijas daļa:
Oktobra karogu sargāsim mūžos [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1963
Kolekcijas daļa:
Tu, cilvēk, liels ar Oktobri! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1964
Kolekcijas daļa:
8. marts - Sieviešu diena! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1967
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1969
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1966
Kolekcijas daļa:
XI Starptautiskais jaunatnes un studentu festivāls Kuba-78 [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1978
Kolekcijas daļa:
1870 V.I.Ļeņins, В.И.Ленин, V.I.Lenin, V.I.Lénine 1980 [attēls] = В.И.Ленин = V.I.Lenin = V.I.Lénine - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1980
Kolekcijas daļa:
9.V 1945 [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1976
Kolekcijas daļa:
Ierobežots kodolkarš [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1982
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 1978 14.-23.IV [attēls] - Anmanis, Jānis, 1943- - 1978
Kolekcijas daļa:
Ornaments [vokāli instrumentāls ansamblis] [attēls] - Anmanis, Jānis, 1943- - 1981
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 1979 12.-22.IV [attēls] - Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014 - 1979
Kolekcijas daļa:
Rīga - Bremen [attēls] - Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014 - 1985
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '86 [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1986
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '88 [attēls]. 19 - 24 aprīlis - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1988
Kolekcijas daļa:
Ibsens: Brands [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1975
Kolekcijas daļa:
Rainis: Krauklītis [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1976
Kolekcijas daļa:
Shakespeare: Romeo and Juliet [attēls]. [Šekspīrs: Romeo un Džuljeta]. Valsts Jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1976
Kolekcijas daļa:
[Aleksands] Čaks Spēlē, Spēlmani!: dzejas drāma. I.Ziedoņa un P.Pētersona dramatizējums [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1977
Kolekcijas daļa:
A.Čhaidze: Brīvais temats [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1978
Kolekcijas daļa:
J. Švarcs: Pūķis [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1985
Kolekcijas daļa:
E. Smiļģis 1886-1966 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1986
Kolekcijas daļa:
P. Pētersons: Tikai muzikants [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Akadēmiskais Drāmas teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1987
Kolekcijas daļa:
Labdarības akcija Opera [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1993
Kolekcijas daļa:
Gabriels Garsija Markess: Isabellas monologs, noraugoties lietavās Makondo pilsētiņā [attēls]. Latvijas Dailes teātrī 1995.g. - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1995
Kolekcijas daļa:
Vientuļās vakariņas : Ilgu drāma pēc Aspazijas un Raiņa darbiem divās daļās. Norise visos laikos. Viktora Jansona scenārijs, režija, scenogrāfija [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1995
Kolekcijas daļa:
Verdi : Aīda [attēls]. Latvijas Nacionālā opera 1998 - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998
Kolekcijas daļa:
Verdi : Aīda [attēls]. Latvijas Nacionālā opera - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998
Kolekcijas daļa:
Pasaules paplašināšana: Rīgas kinostudijas dokumentālā filma. Scenārija autors T. Margēvičs, režisors un operators I. Seleckis, komponists I. Vīgners [attēls] = Расширение мира - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1980
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums, Rīga 19.-25. IX 1994 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1994
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: 100 gadi pirmajam kino seansam Rīgā (1896 - 1996) [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1996
Kolekcijas daļa:
Pēdējais tūkstošgades Arsenāls: 7.Starptautiskais kino forums [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: 15. Starptautiskais kino forums Rīga 2000. Luis Bunjuel - 100 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2000
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu XX Dziesmu svētki 1990 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1990
Kolekcijas daļa:
Forum Lugano 11.04.-15.04.1990: Latvija Eiropā [attēls] = La Lettonia in Europa. Palazzo dei Congressi Lugano = La Lettonie en Europe - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1990
Kolekcijas daļa:
Džuzepe Verdi: Aīda. Latvijas Nacionālā opera [attēls]. Diriģents - Gintaras Rinkevičius. Režisore inscenētāja - Māra Ķimele. Scenogrāfs - Ilmārs Blumbergs. Aīda - Irēna Milkevičiute. Radamess - Warren Mok. Pirmizrāde 1998.g. 23.,25.janvārī 3.,4.,11.,12.februārī - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998
Kolekcijas daļa:
9.V 1945. [attēls] - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1982
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas Latvijā 1996 15.04-15.05 [attēls] - Vorkals, Henrihs, 1946-2018 - 1996
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '97 15.aprīlis - 15.maijs [attēls] - Vorkals, Henrihs, 1946-2018 - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas okupācijas muzejs [attēls] - Mitris, Alnis, 1937- - 1998
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus. Brīvdabas muzejā 3. un 4.jūnijā. Šogad jau 30-to reizi! [attēls] - Otto-Hvoinska, Andra, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
LPSR Tautas rakstnieka Andreja Upīša Žanna d'Ark [attēls] / LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1962
Kolekcijas daļa:
Žanis Grīva: Noziegums Granādā [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1964
Kolekcijas daļa:
I. Kalmana operete Monmartras vijolīte [attēls] - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1980
Kolekcijas daļa:
Marģera + Zariņa Didriķa Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1983
Kolekcijas daļa:
E. Illēša Spānijas Isabella [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1984
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Skroderdienas Silmačos [attēls]. Latvijas Nacionālais teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1994
Kolekcijas daļa:
Elmārs Ansons: Trīs jaunas māsas [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris - Kirkups, Voldemārs, 1927-1997 - 1963
Kolekcijas daļa:
Lilita Bērziņa: PSRS Tautas skatuves māksliniece, Sociālistiskā Darba Varone [attēls] - Pauļuka, Felicita, 1925-2014 - 1979
Kolekcijas daļa:
Vizma Belševica Sofijas nolaupīšana: pēc Hju Loftinga motīviem [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Černobrova, Suzanna, 1945- - 1980
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis 1886-1966 [attēls] - Binde, Gunārs, 1933- - 1986
Kolekcijas daļa:
Gaetano Doniceti opera Lucia di Lammermoor. Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 1997
Kolekcijas daļa:
Mazais Ganiņš: Alberta Kronenberga simtgadei [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Kovaļčuks, Vladislavs, 1951- - 1988
Kolekcijas daļa:
Nabuko : Džuzepes Verdi operas Nebukadnecars pirmizrāde 29., 30. 12. 1996 Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 1996
Kolekcijas daļa:
Trīsgrašu opera: Mūzikls 2 daļās. Bertolds Brehts, Kurts Veils [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 1997
Kolekcijas daļa:
Šveiks: Jaroslavs Hašeks, Grupa Prāta Vētra, Titullomā Artūrs Skrastiņš [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 1998
Kolekcijas daļa:
Dons Žuāns: Dž. Dž. Džilindžers[a] variācijas par Dona Žuāna tēmu 2 daļās. Titullomā - Ģ. Ķesteris [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Tenesijs Viljams: Ilgu tramvajs [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Leģenda par zaļo jumpravu : modīgs mūzikls par fantastiskiem piedzīvojumiem un dramatiskiem notikumiem Anglijā un Latvijā. Raimonds Pauls, Guntars Račs [attēls] Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Lielais Kristaps : Latvijas nacionālais filmu festivāls kinoteātrī Rīga 22.-28.maijā [attēls] - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Skaistākā grāmata 2000: konkurss [attēls] Nominētās grāmatas - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Kabata: neatkarīgais teātris [attēls]. Projekts Mēle - [199-]
Kolekcijas daļa:
Viljams Šekspīrs: Liela brēka, maza vilna [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Drāznieks, Ansis - 1996
Kolekcijas daļa:
Neviena paša vārda: Pētera Pētersona līdzību spēle divās daļās [attēls]. Jaunais Rīgas teātris - Freibergs, Kārlis, 1971-2000 - 1996
Kolekcijas daļa:
J.V.Gēte: Verters. [attēls]. Jaunā Rīgas teātra izrāde - Preiss, Henrijs, 1973- - 2000
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Skroderdienas Silmačos. Režisors - Viesturs Kairišs [attēls]. Jaunais Rīgas teātris - Jurjāne-Klotiņa, Kristīne, 1968- - 2000
Kolekcijas daļa:
Lapsiņas: amerikāņu mākslas filma [attēls] = Лисички: американский художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946
Kolekcijas daļa:
3 + 2: M. Gorkija un Rīgas studijas krāsaina platekrāna muzikāla kinokomēdija [attēls] = 3 + 2: цветная широкоэкранная музыкальная кинокомедия студии им. М. Горького и Рижской студии - Līce, Silvija, 1940- - 1963
Kolekcijas daļa:
Jolanta: mākslas filma P.Čaikovska opera [attēls] = Иоланта: xудожественный фильм Опера П. И. Чайковского - Ostrovs, Ēriks, 1925- - 1963
Kolekcijas daļa:
Dzimtas asinis : Mākslas filma ar latviešu aktrisi Viju Artmani galvenajā lomā. "Ļenfiļm" [attēls] = Родная кровь - Veide, Lonija - 1964
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu un XII deju svētki 1998 [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1998
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis : pasaku filma pēc Annas Brigaderes lugas motīviem. Rīgas kinostudija un kinostudija Barrandov (ČSSR) [attēls] = Мальчик с пальчик: фильм сказка. Рижская киностудия и киностудия Баррандов (ЧССР) - Mailītis, Ivars, 1956- - 1985
Kolekcijas daļa:
Tie ir strēlnieki, kuru vairs nava un kuru nebūs otrreiz vairs. Tikai viņu mūžīgā slava tautu sargās kā karogs kairs. A.Čaks [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1988
Kolekcijas daļa:
Maksa par nevērību! [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1981
Kolekcijas daļa:
18. Baltijas kinoamatieru filmu festivāls Rīga 1986 [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929- - 1986
Kolekcijas daļa:
Augstākā tiesa: Rīgas kinostudijas pilnmetrāžas dokumentālā filma [attēls] = Высший суд: Документальный полнометражный фильм Рижской киностудии - Mihailovskis, Vilhelms, 1942-2018 - 1987
Kolekcijas daļa:
Rīga manās krāsās: Rīgas kinostudija [attēls] = Рига в моих цветах: фильм Рижской киностудии - Delle, Biruta, 1944- - 1990
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums 1.-8.10.1990 [attēls] - Folks, Edgars, 1951- - 1990
Kolekcijas daļa:
Vācija - divdesmitie gadi. 28.02.-15.03.1993 [attēls] = Deutschland die 20er Stummfilm mit Orchester. Avantgarde Film. Bauhaus fotografie. Dokumentation. Vortrag. Installation - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1993
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1948.g. Dziesmu svētki [attēls] - Prēdelis, Uldis, 1920-1994 - 1948
Kolekcijas daļa:
Iestājieties brīvprātīgās jūras kara flotes veicināšanas biedrības rindās! [attēls] - Prēdelis, Uldis, 1920-1994 - 1951
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas II Dziesmu svētki Liepājā 8. un 9.jūlijā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1950
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki 1940-1960 [attēls] - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1960
Kolekcijas daļa:
Sakta [attēls] - 1961
Kolekcijas daļa:
Riteņbraukšana [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1973
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzejas dienas. Raiņa 119.gads [attēls]. Raiņa 119.gads - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1984
Kolekcijas daļa:
Studējiet marksismu - ļeņinismu! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1974
Kolekcijas daļa:
Un brīves ozols zariem skauj visu pasauli [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1963
Kolekcijas daļa:
Slava oktobra cīnītājiem! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1971
Kolekcijas daļa:
Brīvību Āfrikas tautām! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1970
Kolekcijas daļa:
Mūsu planētai - tīru gaisu! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1974
Kolekcijas daļa:
Dzintars [sieviešu koris] [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1979
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - 150 [attēls]. Kalējs kala jūrmalā, / dzirkstel's sprāga debesīs. / Salasīju dzirkstelītes, / nokalos zobentiņu - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1984
Kolekcijas daļa:
1.Maijs. Mieru pasaulei, brīvību tautām! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1980
Kolekcijas daļa:
Gājēji, braucēji, esiet savstarpēji laipni! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1978
Kolekcijas daļa:
1941,1949 [attēls] Ziedojums kulta upuru piemiņai - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1989
Kolekcijas daļa:
Ugunsgrēks katru trešo dienu no bērnu rotaļām ar sērkociņiem! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1981
Kolekcijas daļa:
Inversija [vokāli instrumentāls ansamblis] [attēls] - Ārgalis, Māris, 1954-2008 - 1984
Kolekcijas daļa:
Melnais kliedziens: Raimonds Pauls, Gunārs Krollis, Credo. [attēls] - Krollis, Gunārs, 1932- - 1985
Kolekcijas daļa:
Rainis, Aspazija 125 [attēls] - Krollis, Gunārs, 1932- - 1990
Kolekcijas daļa:
Prezidentam ir kaimiņi!: 3 izstādes + ekspozīcija (J.Janševskis un Kurzeme), Sapņi uz papīra (Zigmundam Skujiņam - 70), Izaicinājums mūžībai (Dekadences problēmas latviešu literatūrā) [attēls] Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs - Mitrēvics, Jānis, 1957- - 1997
Kolekcijas daļa:
Pasaka: izstāde Aiz trejdeviņiem kalniem... (Ansis Lerhs-Puškaitis), izstāde Starp karaļnamu un zaļu zāli (Pēteris Šmits, Kārlis Skalbe) [attēls] Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs - Mitrēvics, Jānis, 1957- - 1999
Kolekcijas daļa:
Gundega Repše, Anita Rožkalne : Poētiskā anatomija [attēls] - Krūklis, Mārtiņš, 1972- - 1999
Kolekcijas daļa:
Literatūras ekspresis Eiropa 2000. Rīga 28.-30. jūnijs [attēls] - 2000
Kolekcijas daļa:
XXVIII Lai dzīvo mūsu brīvā padomju tēvzeme! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1945
Kolekcijas daļa:
Да здраствует вождь советского народа - великий Сталин! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1947
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunatne! Balsojiet par komunistu un bezpartejisko bloka kandidātiem! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1947
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju Latvija! [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1945
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo Lielās Oktobra Socialistiskās revolūcijas 28.gadadiena! 1917 - 1945. [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1945
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo pirmais maijs - darbaļaužu starptautiskie svētki! [attēls] - Kalniņš, Eduards, 1904-1988 - 1946
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju sievietes - mūsu valsts politiskās, saimnieciskās un kultūras dzīves aktīvas līdzdalībnieces! [attēls] - Медведев, Всеволод Дмитриевич, 1912-1985 - 1946
Kolekcijas daļa:
Mums negaisos mirdzēja brīvības saule, / un Ļeņins mums rādīja ceļu, kurp iet. / Mūs audzēja Staļins,- lai kalpojam tautai, / lai darbā un cīņās mums uzvaras zied [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1948
Kolekcijas daļa:
Organizēti novāksim ražu! Nevienu vārpu neatstāsim labības laukā! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1947
Kolekcijas daļa:
Gatavosimies republikas pirmajam pionieru salidojumam! [attēls] = Pionieris visu bērnu paraugs! - Jansons, Rūdolfs, 1911- - 1948
Kolekcijas daļa:
Mīliet grāmatu - zināšanu avotu. M. Gorkijs [attēls] = Любите книгу - источник знаний. М. Горький - Jansons, Rūdolfs, 1911- - 1950
Kolekcijas daļa:
Padomju sieviete ir līdztiesīga un aktīva komunistiskās sabiedrības cēlāja! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1950
Kolekcijas daļa:
Iestājieties brīvprātīgās aviācijas veicināšanas biedrības rindās! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1951
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1954
Kolekcijas daļa:
Mehanizēsim smagos darbus lopkopības fermās! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1952
Kolekcijas daļa:
Mūs neaizskar, mēs neaizskarsim! [attēls] Nelokāmi aizstāvot miera politiku, mūsu partija tai pašā laikā, paturot vērā naidīgo ielenkumu, nenogurstoši stiprināja mūsu zemes aizsardzību, lai sagaidītu ienaidnieku pilnīgi apbruņota. No G.Maļenkova pārskata referāta partijas XIX kongresā - Rešetņikovs, Boriss, 1921- - 1954
Kolekcijas daļa:
Uz priekšu - uz komunisma uzvaru [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1957
Kolekcijas daļa:
Rainis 100 gadu [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1965
Kolekcijas daļa:
Visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1950
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo starptautiskā sieviešu diena [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1965
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā sieviešu diena 8.marts [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1971
Kolekcijas daļa:
Mieru tautām [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1967
Kolekcijas daļa:
Celsim ātri, lēti, labi [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1964
Kolekcijas daļa:
Brāļtautu saimē, padomju Latvija, ziedi! [attēls] - Skulme, Džemma, 1925- - 1965
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: oktobra revolūcijas 60. gadadienai veltīts plakāts] [attēls] - Skulme, Džemma, 1925- - 1977
Kolekcijas daļa:
8.marts - Starptautiskā Sieviešu diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1979
Kolekcijas daļa:
Visi uz starta! [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1963
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1968
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - mūsu diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1969
Kolekcijas daļa:
Putni - mūsu spārnotie draugi [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1972
Kolekcijas daļa:
9.maijs [attēls] - Zaķe, Rasma, 1932-2008 - 1979
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā sieviešu diena - 8.marts [attēls] - Gornova, Edīte, 1951- - 1988
Kolekcijas daļa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija [attēls] 1918 - 1998 - Draveniece, Dace, 1973- - 1998
Kolekcijas daļa:
Sapnis par mieru mums viens [attēls] - Golde-Jablovska, Mirdza, 1916- - 1962
Kolekcijas daļa:
Sēsim laikā! [attēls] - Golde-Jablovska, Mirdza, 1916- - 1964
Kolekcijas daļa:
Ķīmija - augstu ražu pamats [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1964
Kolekcijas daļa:
Nodarbosimies ar ziemas sporta veidiem! [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1960
Kolekcijas daļa:
Ūdens tūrisms - vislabākā atpūta! [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1962
Kolekcijas daļa:
Eiridike: K.Skujenieks, M. Brauns, Sindi putnu dārzs [attēls] - Rutks, Artis, 1960- - 1990
Kolekcijas daļa:
Mirklis Danča mūžā: koncerts [attēls]. Dancis, Dzintariņš, Senā Daile, Kalve [deju kolektīvi] - Piterniece, Lolita, 1967- - 1998
Kolekcijas daļa:
Darba ļaudis Rīgu cēla, tiem tā Rīga piederēs! Visa darba tauta balso par zocialdemokr. listi N 7 [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [192-]
Kolekcijas daļa:
1925.g. 3. un 4.oktobrī balsojeet par № 3 - LSDSt partija! 1905 g. Nost patwaldibu! Lai dsihwo dem. republika! Lai dsihwo 8 st. darba deena! Muischneeku semes konfiskacija. Us preekschu, par labaku nahkotni [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1925
Kolekcijas daļa:
Rokas nost no Latvijas [attēls] - Fridrihsons, Kurts, 1911-1991 - 1944
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Sarkanajam Krustam veltīts plakāts] [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ražas novākšana ir sezonas darbs, un ar to nedrīkst kavēties. Laikā novāksi - iegūsi, nokavēsi ar labības novākšanu - zaudēsi. J. Staļins [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947
Kolekcijas daļa:
Aicina - sauc mūžīgās Latvijas balss! Pretalkohola dienas 8. un 9.oktobrī 1938.g. [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938
Kolekcijas daļa:
Džordžs Geršvins 100 [attēls] - 1997
Kolekcijas daļa:
Sudmaliņas : 4. Starptautiskais tautas deju festivāls. Latvija '99 [attēls] = International folk dance festival - Mailīte, Inese, 1959.g. 21.okt.- - 1999
Kolekcijas daļa:
Forte Riga: Latviešu mūzika un deja Rīgas tautas mākslas kolektīvu koncertos [attēls] - Piterniece, Lolita, 1967- - 2001
Kolekcijas daļa:
Iļģi : Saules meita [attēls] - Blumfelde, Agnese, 1973- - 1998
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju fizkultūrieši! [attēls] - 1948
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1947. g. meistarsacīkstes vieglatlētikā Rīgā 5.-10. VIII [attēls] = Первенство Латвийской ССР по легкой атлетике Рига 1947 г. 5-10 VIII - 1947
Kolekcijas daļa:
Jaunatne, nodarbojies ar airēšanas sportu! [attēls] - Gleihs, Maksims, 1912- - 1953
Kolekcijas daļa:
Visi uz vēlēšanām! [attēls] - Gleihs, Maksims, 1912- - 1955
Kolekcijas daļa:
Lauku fizkultūrieši! Celiet sporta meistarību! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1954
Kolekcijas daļa:
Meliorācija ir augstu un stabilu ražu pamats! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1952
Kolekcijas daļa:
Jaunatne, uz slēpēm! [attēls] - Dobrovs, Aleksandrs, 1924-1989 - 1955
Kolekcijas daļa:
Dosim vairāk zivju padomju dzimtenei! [attēls] - Dobrovs, Aleksandrs, 1924-1989 - 1952
Kolekcijas daļa:
Nodarbosimies ar ūdens tūrismu! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1961
Kolekcijas daļa:
2,1 X palielināsim zivju nozveju [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1959
Kolekcijas daļa:
Pļausim zāli ziedēšanas sākumā! Sagādāsim augstas kvalitātes barību! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1960
Kolekcijas daļa:
Dosim valstij vairāk putnu! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1962
Kolekcijas daļa:
Malu zvejnieks - zivju bagātību ienaidnieks mūsu ūdeņos! [attēls] = Браконьер - враг рыбных богадств наших водоемов! - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1960
Kolekcijas daļa:
Mūsu republikā 1965.gadā uz katru iedzīvotāju jāražo 909 kg piena, par 217 kg vairāk nekā 1960.gadā [attēls] - Skrubis, Rihards, 1928-1995 - 1961
Kolekcijas daļa:
Šādu barību ja silē liksi, pie gaļas pārpilnības ātri tiksi! [attēls] - Skrubis, Rihards, 1928-1995 - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR VII spartakiāde 1967 [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1967
Kolekcijas daļa:
Teniss - sports, veselība, atpūta [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1967
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1978
Kolekcijas daļa:
Rīga welcome [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1967
Kolekcijas daļa:
Palīdzi spārnotajiem draugiem! [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1966
Kolekcijas daļa:
Ar katru skaņu, ar katru krāsu daba ir Tava māsa. Kāpēc Tu savu māsu smēji? Citi? Tad kāpēc Tu neredzēji?... [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1968
Kolekcijas daļa:
Tiks izpostīta zemes zaļā rota, ja nevīžām un tūļām vaļa dota [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1969
Kolekcijas daļa:
Cīņas sports - vīrišķības skola [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1976
Kolekcijas daļa:
Made in USA [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1980
Kolekcijas daļa:
8.marts [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1975
Kolekcijas daļa:
Tikai tīra jūra vieno. Burāšanas regate Rucavas Nidā 10.-11.augustā 1996 [attēls] - 1996
Kolekcijas daļa:
Pasaules junioru čempionāts kamaniņu sportā 19.01.-25.01.1998. Latvija, Sigulda [attēls] = Welt - Junioren Meistarschaften im Rennrodeln = World junior luge championships - 1998
Kolekcijas daļa:
Katrā kolchozā - grāmatu kiosks [attēls] = В каждом колхозе - книжный киоск - Štikāns, Iļja, 1912- - [195-]
Kolekcijas daļa:
Grāmatu masām! [attēls] = Книгу в массы! - Štikāns, Iļja, 1912- - 1951
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais grāmatas gads [attēls] 1982 - Lapsa, Dainis, 1950- - 1982
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons [attēls]. 1835-150-1985 - Polis, Miervaldis, 1948- - 1985
Kolekcijas daļa:
Rakstniekam Pāvilam Rozītim 100 [attēls] - Zābers, Vilnis, 1963-1994 - 1989
Kolekcijas daļa:
Pionieris ir uzticīgs Komunistiskajai partijai, mīl sociālistisko dzimteni! [attēls] - Petraškevics, Nikolajs, 1909-1976 - 1962
Kolekcijas daļa:
1959.gadā izaudzēsim 120 cnt. kartupeļu no hektara [attēls] - Petraškevics, Nikolajs, 1909-1976 - 1959
Kolekcijas daļa:
Tas jaunais laiks, / kas šalkās trīs, / tas nenāks, / ja ļaudis to nevedīs. Rainis [attēls] 1905 - Grosbergs, Ārijs, 1940-1989 - 1980
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par komunistu un bezpartijisko bloka kandidātiem! Balsojiet par jaunu padomju Latvijas uzplaukumu! [attēls] - Ватолина, Нина Николаевна, 1915-2002 - [195-]
Kolekcijas daļa:
Visi uz tautas tiesnešu un tautas piesēdētāju vēlēšanām! [attēls] - Tiščenko, Vasilijs, 1918- - 1951
Kolekcijas daļa:
Latvijai un nākotnei: Apvienība "Tēvzemei un brīvībai", LNNK [attēls] - Lūse, Linda, 1972- - 1998
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs - pasaules darbaļaužu cīņas spēku skates diena! [attēls] - Pankoks, Arnolds, 1914-2008 - 1950
Kolekcijas daļa:
Palielināsim zivju ieguvi un apstrādi, pilnīgi izmantojot flotes, zvejas rīku un zivju apstrādāšanas uzņēmumu ražošanas jaudu! [attēls] - Pankoks, Arnolds, 1914-2008 - 1950
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1960
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1962
Kolekcijas daļa:
Atomus mieram! [attēls] - Jakobi, Hugo - 1962
Kolekcijas daļa:
Nē [attēls] - Pumpurs, Arnis, 1945- - 1977
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - miera sargs [attēls] - Galdiņš, Jānis, 1941- - 1983
Kolekcijas daļa:
Stop! [attēls] - Galdiņš, Jānis, 1941- - 1982
Kolekcijas daļa:
Priekšzīmīgi veiksim pavasara sēju! [attēls] - Brekte, Jānis, 1920-1985 - 1946
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas zemnieki! Savlaikus izpildiet piena piegādes valstij! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1946
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas zemnieki un zemnieces! Vasaras diena baro cauru gadu. Nepalaidīsim šo dienu garām! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947
Kolekcijas daļa:
Vairosim kolhozu bagātību! Izaudzēsim visus! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1949
Kolekcijas daļa:
Būt mātei padomju zemē ne tikai prieks, bet arī gods! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1948
Kolekcijas daļa:
Vispusīgi attīstīt kolchozu un padomju saimniecību produktīvo lopkopību! [attēls] - Vaska, Gundega, 1917-2006 - 1949
Kolekcijas daļa:
Через науку и труд - к высоким урожаям! [attēls] - Valdmanis, Voldemārs, 1905-1966 - 1949
Kolekcijas daļa:
Palielināsim putnu gaļas ražošanu! [attēls] - Aide, Bruno, 1913-1994 - 1960
Kolekcijas daļa:
Šeit ir gaļa, sviests un piens [attēls] - Koreņš, Izjaslavs - 1961
Kolekcijas daļa:
Lai tava darba vieta ir vienmēr spodra un skaista! [attēls] - Kamradziuss, Gunārs, 1923-1989 - 1963
Kolekcijas daļa:
Visas domas un darbus saistību izpildei! [attēls] - Dišlers, Valdis, 1922-2011 - 1963
Kolekcijas daļa:
Vadības metodēm - radikālu reformu! [attēls] - Didrihsons, Vilnis, 1960- - 1987
Kolekcijas daļa:
Vienkāršot pārvaldes aparātu! [attēls] - Subačs, Māris, 1963- - 1987
Kolekcijas daļa:
Dažai mute metas slapja, / Čukstot tenku nedzirdētu, / Dažam auss kā lēpja lapa, / Kaut tik saklausīt ko spētu!... [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1945
Kolekcijas daļa:
Lūk kā labā jums jāapdrošina sava dzīvība! [attēls] Apdrošināšajuma līguma noslēgšanai un pēc izziņām griežaties Valsts apdrošināšanas inspekcijā vai pie aģentiem - 1948
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Elgurts, Josifs, 1924-2007 - 1962
Kolekcijas daļa:
--un viņi saka, ka cēlušies no mums! [attēls] - Muižule, Malda, 1937- - 1971
Kolekcijas daļa:
Cilvēka domu - progresam [attēls]. Un pacelsies cilvēks no zemes kā putns no ligzdas. Leonardo da Vinči - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1977
Kolekcijas daļa:
Neaizmirsti! [attēls] - Drāznieks, Aivars, 1953-2015 - 1981
Kolekcijas daļa:
Par upju, ezeru un citu ūdenskrātuvju un ūdens avotu, kā arī pazemes ūdeņu piesārņošanu... No LPSR Kriminālkodeksa 225. punkta [attēls] - Drāznieks, Aivars, 1953-2015 - 1983
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: degoša sērkociņkastīte - ugunsdrošībai veltīts plakāts] [attēls] - Kempels, Rojs, 1955- - 1982
Kolekcijas daļa:
Enerģija. Taupiet to! [attēls] - Bruks, M - 1994
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоологический сад - Liepiņš, Jānis, 1894-1964 - 1948
Kolekcijas daļa:
...tikai viena glāzīte [attēls] - Riņķis, Juris, 1931-1998 - 1985
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: vīrietis uzvalkā stāv līdz ceļiem iestidzis atkritumos - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1982
Kolekcijas daļa:
ANO pasludināja laiku no 1981.gada līdz 1990.gadam par dzeramā ūdens desmitgadi [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1982
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: akas vinda naktspodā - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Asaris, Visvaldis, 1960- - 1990
Kolekcijas daļa:
Zemes diena 2.04.95. [attēls] - 1995
Kolekcijas daļa:
Proszek Engla do pieczenia - Sprzedaje się tutaj! Cena 5 kop. za paczkę [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Labākais atspirdzinošs dzēriens bezalkohola pienskābi saturošs Chabeso [attēls] = Alkoholfrei Milchsäurehaltig Chabeso das ideale Erfrischungsgetränk - [192-]
Kolekcijas daļa:
"Sukub" Paulutsi eela 21 - pusdeenas, vakarinas, kafija ikdeenas no 12 - 19 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Šokoladu fabrika Th. Riegert Rīgā, Zaļā ielā 2 [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liķieru fabrika Joh. Kenn Jēkabpilī agrāk Stukmaņos [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tie labakie ir tomēr S. Rimkevič & M. Bergmans liķieri [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Kuzmi tēja ir tomēr tā labākā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jums jādzer "Delfi" kafijas! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Mīļais, dod man arī nodzertees garšīgo "Lohdinga" alu [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Dsereet Babuschkin Deeduschkin kwass [attēls] = Пейте Бабушкинъ Дъдушкинъ квасъ Н. Смыслова - [190-]
Kolekcijas daļa:
J. Otlana liķeeru fabrika un wīnu leeltirgotawa Rīgā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
E. Mežits [attēls] = E. Mežits: Lotoss. Made in Latvia - [192-]
Kolekcijas daļa:
E. Mežits rūgtā šokolāde [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Э. Арналь С-ъя Рига [attēls] = Soda - [190-]
Kolekcijas daļa:
L.P.C. Savienības piena restorāns Elizabetes ielā 55 [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
V.Ķuze : šokolāde, konfektes, biskvīti, kafeja [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
A./S. V. Ķuze [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
a/s V.Ķuze [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas piensaimniecības savienības ledus krēms [saldējums] garšīgs, barojošs, veselīgs [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas cukurs. Paši ražojam paši patērējam [attēls] - Krūka, Aleksandrs, 1898-1987 - 1935
Kolekcijas daļa:
Cukura lietotāji smaida kā saulīte [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Piens dod veselību un spēku! Tukuma Piensaimnieku Sabiedrība [attēls] - Āriņš, Leonīds, 1907-1991 - 1939
Kolekcijas daļa:
Lietosim vairāk pienu! Tukuma piensaimnieku sabiedrība [attēls] - Āriņš, Leonīds, 1907-1991 - 1939
Kolekcijas daļa:
Lanolina Ziepes H.A.Brieger, K/S., Rīgā [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
1. godalga Jelgavas izstādē 1923. A. Zamuels, ziepju un zoda fabrika, Jelgavā [attēls] Ak, mīļā, labā Anniņa, Kā mazgā tu tik baltu veļu? Es pērku ziepes A. S. M. fabrikā Pie krietna, laba meistara - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923
Kolekcijas daļa:
Praseet zeepes fabr. Gloria. Leetošanā ekonomiskas, tīra pamatigi. Veļai un rokām nekaitīgas. Eevērojeet fabrikas zīmogu [attēls] = Мыловаренный завод "Глорiа" Венденская улица 35 - Bätge, Kurt, 1888-1963 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gatartas alus dari[ī]tava caur Dzērbeni [attēls]. Lūdzu pa vienam - 1935
Kolekcijas daļa:
Ceriņu kristala ziepes. Lilijas piena ziepes. Kosmos ziepes. Perfim. "Venus" Markowicz & Plőhn. Rīgā. [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Bez, ar Neptun zeepēm [attēls] = Мыловаренный заводъ "Neptun" Рига - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1921
Kolekcijas daļa:
Parfimeriju fabrika "Venus". Markowicz & Plöhn-Rigā [attēls] - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1922
Kolekcijas daļa:
"Creme Leodor" [attēls]. Sevišķi iecienīts krēms pret ādas sarkanumu, neglītu ādas krāsu un modernai skaistumkopšanai - [193-]
Kolekcijas daļa:
Šīs ziepes ir vislabākās! [attēls] / R. Ekmans & A. Laviņš Rīgā - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tita - jaunais palīgs veļas dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Balti zobi. Chlorodonts [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Nivea. Sports uztur ķermeni jaunu, Nivea krēms - ādu [attēls] - Binder, Joseph, 1898-1972 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi tab. fab. "Trud" Rīgā [attēls] - Parparovs, Mozus, 1891-1941 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi. Papirosi Famos. tab. fab. "Trud", Rīgā [attēls] - Parparovs, Mozus, 1891-1941 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi Diplomat [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Mans pirmais solis pec "Riga" Maikapara [attēls] = Мой первый шаг за "Ригой" Майкапара - [191-]
Kolekcijas daļa:
Papirosi Kino: Tab. fabr. M. N. Asimakis Rīgā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Papirosi Laferme №1. A/S "Laferme" Rīgā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Oho papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh, Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Šņaucama tabaka "Rociņa", "Pīķits". Tabakas fabrika "Bambus" Rīgā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tip-Top. Tab. fabr. A.G. Ruhtenberg [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tamara Lord. A.G. Ruhtenberg Rīgā [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [193-]
Kolekcijas daļa:
A.S. Maikapar Riga : [cigaretes] Mokka [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Klein - vislētākā iepirkšanās vieta [attēls] = Klein - cамый дешевый источникъ = Klein - billigste bezugsquelle - Civi-s, 1895-1941 - [192-]
Kolekcijas daļa:
No 22.novembra izpārdošana I. Perl & F. Marienfeldt elektrotehnika [attēls] - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1921
Kolekcijas daļa:
Beidzot esam atraduši īsto marku! Fotografiskās plates "Vaga" dabūjamas visur. Vairumā pie Arnolda Cālīša Rīgā, Aleksandra ielā № 2 [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tvaika piennīca. Brāļi Aldermaņi piedāvā augstākā labumā svaigu un pasterizētu pilnpienu un visādus piena produktus [attēls]. Veselibas kefirs - [192-]
Kolekcijas daļa:
Britan: Latv. tirdzn. sab. kokvilnas vērptuve Rīgā - Zasulaukā [attēls] Aužamie diedziņi "Vērpeja" - augstākā labuma, pareizs mērs, numuri un īstas krāsas dabūjami šeit - [193-]
Kolekcijas daļa:
Krāso pats. Labakās drehbju krahşas paziņâs mahjâ krahşoşchanai preekşch wilnas, sihda, puswilnas, kokwilnas, linu u.t.t. Pahrdoşchanas weeta şcheit. Par krahşas labumu galwo! Kimişka, techn. laborat. "Ludkar" Rigā [attēls] = Färbe Selbst die besten Stoffarben in Päckchen zum Selbstfärben von Wolle, Seide, Halbwolle, Baumwolle, Leinen e.t.c. Verkaufstelle hier für gute Ausfärbung wird garantiert Chem. Techn. Laborat. "Ludkar" Riga - [191-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas naudu tikai par Latvijas ražojumiem [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - 1932
Kolekcijas daļa:
Stikla rūpniecības un tirdzniecības akc. sab. "Latvijas stikls" [attēls] = Glasindustrie - und Handels - Akt. Ges. "Latvijas stikls" - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Drakon elementu fabrika Rīgā [attēls]. Augstākā labuma kabatas baterijas un galvaniskie elementi - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Homophon [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
VEF radio [attēls] - Baboliņa, Zenta - [193-]
Kolekcijas daļa:
Kas reiz izmēģinājis, tas paliek mūžīgi uzticīgs velosipēdiem Omega. Beidzamais burts grieķu alfabetā ir omega. Beidzamais vārds velosipēdu tehnikā ir tikai velosipēdi Omega [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis & B-drs Latvija Rīga - Bercs, Stefans, 1893-1961 - 1926
Kolekcijas daļa:
Darbam, sportam, atpūtai! Akc. sab. "Omega" Rīgā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Darbam, sportam, izpriecai - G. Ērenpreis original. Uzvarētājs visās galvenās sacīkstēs. G. Ērenpreis velosipēdu fabrika Rīgā [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baltic America line - vienīgā tiešā kārtējā satiksme bez pārsēšanās Liepāja - New York [attēls] - Baur, Jürgen F., 1937- - 1920
Kolekcijas daļa:
Reklamu u. sludinajumu kant. Plakātu, klišeju, izrotājumu un projektu izvešana pēc mākslas zīmējumiem L. Schlesinger [attēls] = Reklame u. Annoncen Büro Entwurf u. Äusführung von Plakaten, Packungen, Klifchees Dekorationen - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ielu dzelzsc. reklamas pieņem "Indra" [attēls] = Трамвайныя рекламы принимает "Индра" = Tramway=Reklame annahmestelle "Indra" - [191-]
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku karnevāls 29.novembrī 1924 plkst. 10.vak. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1924
Kolekcijas daļa:
Profesora Bogdanova-Beļska gleznu izstāde no 14.-28.febr. 1932 Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1932
Kolekcijas daļa:
Par Latvijas nacionālo kultūru! [attēls] Latvijas kultūras veicināšanas biedrības naudas loterija par 2.000.000 rbļ. Izloze decembrī 1921 - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1921
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 10 gadu jubilejas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 6.aprīļa līdz 4.maijam 1930 [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1930
Kolekcijas daļa:
Altberga mākslas zalonā Otto Pladera gleznu izstāde [1930.g.] [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīgai jāplaukst, mēs to gribam! Tava balss izšķirs! Balso, kā visi, par Progresīvo pilsoņu apvienību [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Anša Cīruļa izstāde Rīgas pilī 1933 no 2.IV līdz 30.IV [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1933
Kolekcijas daļa:
LTA mākslas zalons. Katras 2 nedēļas jauna izstāde. Gleznas. Grafika. Skulptūra [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Grafiķu Biedribas izstāde 1932 no 3.IV līdz 24.IV Brīvības ielā 15 ģen. Dr. Sniķera kunga namā [attēls]. Piedalās RGB biedri, vairāki Latvijas un 12 Amerikas mākslinieki - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1932
Kolekcijas daļa:
Rajona izstāde Iecavā 3. un 4.oktobrī [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība "Auto": automobiļu iznomāšana, izlabošana, garaža [attēls] = Auto - vermietung reparatur garage - Civi-s, 1895-1941 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Aviācijas svētki 1922. 26., 27., 28. augustā uz Kara aerodroma Spilves pļavās [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Iks: iknedeļas ilustrets žurnals [attēls] = Иллюстрированный еженедъльникъ "Икс" иллюстрацiи къ "Сегодня" - Civi-s, 1895-1941 - 1923
Kolekcijas daļa:
Сегодня: no [1923] 15.jūlija iznāk palielinata [attēls] = Сегодня сь [1923] 15 iюля выходитъ въ значительно расширенномъ объемъ - Civi-s, 1895-1941 - 1923
Kolekcijas daļa:
Valsts auto-garaža izīrē veeglos un smagos automobiļus [attēls] = Прокатъ автомобилей = Auto vermietung - Civi-s, 1895-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Polacy-katolicy głosujcie tylko na listę 36 [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1931
Kolekcijas daļa:
Civiša karikaturu izstāde no 1.-20.maijam [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1927
Kolekcijas daļa:
Civiša karikatūru un zīmējumu izstāde no 22.marta - 22.aprīlim Brīvības ielā 2 [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Es taupu un noguldu krājaizdevumu sabiedrībā. Jo noguldījumus tagad garantē valsts [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta naudas loterija №42 [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1938
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 1. piecklasīgā naudas loterija [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1942
Kolekcijas daļa:
Izdaiļosim Latviju [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jūras dienas 1939.g. 16.-24.sept. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939
Kolekcijas daļa:
Katrs kam art un sēt ir prieks, Kļūt var saimnieks- līdumnieks! [attēls] 5. LLK mazpulku loterija. Izloze 1939.g. 30.nov. - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939
Kolekcijas daļa:
Māca, rāda, palīdz [attēls]. LLK [Latvijas lauksaimniecības kameras] rakstu apgāda tekošs rēķins pastā 6056 - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939
Kolekcijas daļa:
Lietišķās mākslas izstāde 1944 19.III - 16.IV Rīgā, Doma mū[u]zejā [attēls] = Kunstgewerbeausstellung - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1944
Kolekcijas daļa:
Par saimnieku var katrs kļūt! [attēls] Latvijas lauksaimniecības kameras II. mazpulku loterija - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīkosim meža dienas! Apmežosim izcirtumus un lauksaimniecībai nepiemērotas zemes 21.IV-23.V 1937. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937
Kolekcijas daļa:
1936.gada 13.septembrī 2.latvju zemnieku pļaujas svētki Rēzeknē [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1936
Kolekcijas daļa:
Zemgales apgabala izstāde Jelgavā no 28.aug. - 7.sep. 1937 [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937
Kolekcijas daļa:
Darbs un atpūta: Veselības veicināšanas biedrības izstāde no 18.marta - 3.aprīlim 1939.g. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939
Kolekcijas daļa:
Balsojeet wisi par sarakstu № 15, tad atweeglosees nodokļu nasta, issudis besdarbs, isniks spekulazija... [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Valsts ierēdņu kooperativs pieņem tekošus noguldījumus un maksā 12% [attēls] - Grosset, Margot Harriet, 1887-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aizsprosts: sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940
Kolekcijas daļa:
Esi sveicināta, Maskava!: mūzikāla mākslas filma [attēls] = Здраствуй, Москва!: музыкальный, художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946
Kolekcijas daļa:
Ivans Ņikūļins - krievu matrozis: mākslas filma [attēls] = Иван Никулин - русский матрос: xудожественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1944
Kolekcijas daļa:
Kaučuks: Filma, kas pārsteidza visu pasauli! II filma - Merija Pikforde, Rakele Tores un Bings Krosbijs filmā Holivudas naktis. Kino "Forums" [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1939
Kolekcijas daļa:
Lielais lūzums: mākslas filma [attēls] = Великий перелом: художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946
Kolekcijas daļa:
Pepo [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1935
Kolekcijas daļa:
Profesors Mamloks: mākslas filma [attēls] = Профессор Мамлок: художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946
Kolekcijas daļa:
3 + 2: Muzikālā kinokomēdija [attēls] = 3 + 2: Музыкальная кинокомедия - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1963
Kolekcijas daļa:
Ziedoņa valsis: amerikāņu mākslas filma. Galvenā lomā Dina Durbina [attēls] = Весенний вальс: американский художествкнный фильм. В главной роли Дина Дурбин - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1945
Kolekcijas daļa:
Zvejnieka dēls: Sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940
Kolekcijas daļa:
Iestājieties lauksaimniecības kooperācijā! Visus spēkus lauksaimniecības ātrākai atjaunošanai un tālākam uzplaukumam! [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947
Kolekcijas daļa:
Вступайте в сельскохозяйственную кооперацию! Все силы на быстрейшее востановление и дальнейший подъем сельского хозяйства! [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947
Kolekcijas daļa:
Мои университеты: последняя часть трилогии о Максиме Горьком. Производство киностудии " Союздетфильм" [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940
Kolekcijas daļa:
Уборка - дело сезонное и она не любит ждать. Убрал во-время - выиграл, опоздал в уборке - проиграл! И. Сталин [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju artilērija! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1945
Kolekcijas daļa:
Pionieru nometnēs rīkotajos tūrisma gājienos tu mācīsies pazīt un mīlēt savu plašo padomju dzimteni [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1945
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №27 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1933
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №26 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1932
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №20 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1930
Kolekcijas daļa:
Ziņojiet par atrastajiem gredzenotiem putniem! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1959
Kolekcijas daļa:
Организованно уберем урожай! Не оставим ни одного колоска на поле! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1947
Kolekcijas daļa:
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, / и Ленин великий нам путь озарил. / Нас вырастил Сталин - на верность народу, / на труд и на подвиги нас вдохновил [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1948
Kolekcijas daļa:
Apmeklējat visi "Nameja gredzena" izrādes Dailes teātrī [attēls] Zelta vārpu vaiņagā eji tautas priekšgalā, drošu roku vadi to - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma tautas svētki Rīgā - Esplanādē 21.-22. un 24.jūlijā 1934 [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1934
Kolekcijas daļa:
Cēsu novada Dziesmu svētki 1936.g. 21.jūnijā Cēsu vēsturiskajā pilsparkā [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1936
Kolekcijas daļa:
Laba grāmata modina cilvēka gaišos spēkus. Dr. K. Ulmanis [attēls]. III grām. nedēļas rīc. kom. izd. 1935 - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Uzticība vadonim - tautas spēks [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1934
Kolekcijas daļa:
Virsnieku ģimeņu apvienības naudas loterijā... Izloze 19.V 1936.g. [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1936
Kolekcijas daļa:
Priekšzīmīgi sagatavosimies un laikā veiksim 1947.gada pavasara sēju! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947
Kolekcijas daļa:
Крестъяне и крестъянки советской Латвии! Летний день - кормит. Не пропустим этот день! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947
Kolekcijas daļa:
Образцово подготовимся и проведём весенний сев 1947 года! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947
Kolekcijas daļa:
Latvia invites you! Visit the european speed skating championship in Riga on the 4th and 5th of February 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Letonia vă invită! Vizitaţi campionatele europene de patinaj artistic din Riga dele 4-5 Februarie 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Letonija vas očekuje! Posetite utakmicu klizanja na ledu za prvenstvo Evrope, koje če se održati 4. i 5. Februara 1939. u Rigi [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Lettland inbjuder eder! Besök europamästerskapen på skridskor i Riga den 4-5 februari 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Letland noodigt u uit! Komt kijken naar de wedstrijden om de Europeesche kampioenschappen hardrijden op de schaats op 4 en 5 Februari 1939 te Riga [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
La Lettonia vi invita! Venite a Riga per il campionato Europeo di Pattinaggio dal 4 al 5 Febbraio 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
La Lettonie vous invite! Venez à Riga pour le Championnat d'Europe de patinage, 4 et 5 février 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Lotyšsko vás zve! Navštivte Evropy v rychlobruslařstvi mistrovstvi v Rize ve dnech 4.-5.února 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Łotwa zaprasza na zawody łyžwiarskie o mistrzostwo Europy, które odbędą się w Rydze w dniach 4-5 lutego 1939 r. [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Apveenotais zocialdemokratu mazineeku partijas un laukstrādneeku saveenibas kandidatu saraksts. Balsojeet № 5 Rīgā, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē , Kurzemē par № 7. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma: tautas svētki Rīgā - Esplanādē 21-22-24-jūlijā-1934 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1934
Kolekcijas daļa:
Labi ceļi ved pie labklājības un kultūras, tādēļ pērkat 1931.g. iekšējo ceļu aizņēmumu ar prēmijām [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1931
Kolekcijas daļa:
Lasait žurnālu Zeltene [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1930
Kolekcijas daļa:
Mēs lūdzam: ... Latvijas Sarkanais Krusts [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslin.[ieku] vienība. Rudens izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 14.X. - 25.XI. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923
Kolekcijas daļa:
O. Pladera, V. Lindes gleznu izstāde Rīgas pils. mākslas muzejā no 11.-27.sep. 1932. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1932
Kolekcijas daļa:
Saucējs sauc pee Daugavas: gatavojatees Saeimas vēlēšanām! Bezpartejiskais nacionālais centrs stāv par - kārtību taupību un ražīgu darbu [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Visi balso par vidus šķiru apvienību 25 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1936
Kolekcijas daļa:
Dzimtene ziemā aicina ciemā! [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1936
Kolekcijas daļa:
Uguns pakulās: Latvijas Mākslas Akdēmijas audz. padomes karnevāls 18.febr. 1939.g. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1939
Kolekcijas daļa:
Jautrie dāki: Latvijas Mākslas Akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 20.febr. 1937 Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1937
Kolekcijas daļa:
Jauns es biju, traks es biju: Latvijas Mākslas Akadēmijas audz. padomes karenvāls 3.febr. 1940.g. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvija - dzīvība! Boļševisms - nāve! [attēls] - Liberts, Ludolfs, 1895-1959 - 1944
Kolekcijas daļa:
Aplankykite puiką kaimynų šalį LATVIJĄ! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvia invites you! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Das malerische Lettland – Ihr nächstes Reiseziel! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Odwiedzajcie piękną Łotwę! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Odwiedzajcie piękne i przytem tanie wybrzeže morskie w Łotwie! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933
Kolekcijas daļa:
Det sköna Lettland – målet för eder semesterresa! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie pittoresque! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latviešu tautas tērpos ģērbts pāris aicina apmeklēt Latviju tūrisma braucienā] [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933
Kolekcijas daļa:
11.-18.okt. 1935.g. lieli un mazi, veci un jauni visi uz mazpulku darbu izstādi Rīgas amatu biedrībā [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Veiciniet Ķeguma spēka stacijas izbūvi, iegādājoties valsts 5% kredītzīmes [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1938
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №37 [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1936
Kolekcijas daļa:
Külastage Lätimaad [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Lankykite Latviją [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Navštivte Lotušsko [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Tulkaa käymään Latviaan [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Visit Latvia [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Vizitez la Lettonie [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Zwiedzajcie Łotwę [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 9.septembrī pl.14 [attēls] - Mellups, E. - 1934
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 28.maijā 1933.g. Spilvē [attēls] - Mellups, E. - 1933
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki Spilvē 31.maijā [attēls] - Mellups, E. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo strādnieku un zemnieku savienība - padomju varas stipruma pamats! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1941
Kolekcijas daļa:
Līdzstrādāt! Nepļāpāt! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
LSCO 4.skautu lielā nometne 1938.g. 22.jūlija-1.augustam Lielupē [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Mākslas izstāde Riga 21.I.-22.II. 1942 vācu zemes mūzeja (bij. Rīgas pilsētas mākslas mūzeja) ēkā [attēls] = Kunst Ausstellung Riga 21.I.-22.II. 1942 im Gebäude des Deutschen Landesmuseums - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
XV SELL [Somija, Estija, Latvija, Lietuva] konferenz Rīgā 22.apr.-1.mai [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Партизанщина - твоя гибель! Поддерживая ее, ты губишь имущество и свою жизнь! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
Ko sveši ļaudis šķīruši, tas mums, latviešiem, atkal jāapvieno [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas labklājības ēka ceļama valsts iedzīvotāju kopīgiem spēkiem [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ne šķiru cīņu, bet gan šķiru saprašanos un sadarbību! [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
IV. Lejas-Kurzemes Dziesmu svētki Liepājā 14. un 15.jūlijā 1935.g. [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas baptistu draudžu savienības Dziesmu svētki Liepājā, Vasarassvētkos 9. un 10.jūnijā 1935.g. [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1935
Kolekcijas daļa:
Liepājas latv. mākslas veicināšanas b-bas Liepājas mākslinieku gleznu izstāde no [1937.g.] 9. līdz 30.maijam pilsētas mūzejā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1937
Kolekcijas daļa:
3. un 4.jūlijā 1948.g. visi Dziesmu svētkos Liepājā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1948
Kolekcijas daļa:
Latvju mākslinieku klubs. Mākslinieku cirkus nakts 17.aprīlī 1926.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1926
Kolekcijas daļa:
Pošaties uz I. Latvju jaunatnes svētkiem! Rīgā, no 18.-22.jūnijam 1922.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1922
Kolekcijas daļa:
I. Strādnieku vasaras nometne vadoņa salā - Dzirnezerā no š.g. 12.VI - 31.VIII [attēls]. Brīvā dabā atpūtu, prieku un sauli. - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1937
Kolekcijas daļa:
Strādnieku vienības svētki 4.aprīlī 15.maija namā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienība. Mākslinieku nakts balle 28.novembrī 1925 [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Neatkarigo mākslin. vieniba. Rudens izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 12.oktobra līdz 9.novembrim [19]24.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1924
Kolekcijas daļa:
Vaj kāds var galvot, ka ķieģelis no jumta krītot jūs nenosit? Bet var galvot, ka jūs nevinnēsiet 300 000 rubļu, ja nenopirksiet 4 biļetes no Latviešu Jaunatnes Savienības 2 000 000 loterijas [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Elegantas ekipažas izīrejamas T. Kufferts, Marijas ielā № 103, dz.18 [attēls] = Elegante Equipagen zu vermieten T. Kuffert, Marien - Strasse № 103, W. 18 - Grosset, Margot Harriet, 1887-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aviacijas maršs [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Krišjāna Barona Tautas augstskola [attēls]. Gara gaismā redzēsi ceļu uz laimi un labklājību! - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dzimtene sauc: jauna latviešu mākslas skaņu filma pēc Viļa Lāča inscenējuma. [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
Pe Ge Elastik: neburzoša kakla-saite [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
A/S "Gaita" [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latgales apgabala izstāde Rēzeknē 1936.gadā no 6.-13.septembrim [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1936
Kolekcijas daļa:
Slimība draud bērnam tam, ko uz lūpām noskūpstam! [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1939
Kolekcijas daļa:
Neredzamo staru atklāšanas piemiņas izstāde 23.-30.nov. 1938 Amatu namā Rīgā. Starptautiskā vēža slimības apkarošanas nedēļa [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938
Kolekcijas daļa:
Theater Anzeige. Den 25.October [1830] Erste Liebe. Lustspiele in zwei Akten, aus dem Französischen von Scribe. Nehmt ein Erempel dran! Lustspiele in einem Akt, von Carl Töpfer. Das Fest der Handwerker. Vaudeville in einem Akt, von Angeln. [attēls] - 1830
Kolekcijas daļa:
Tautas dēls. A. Kaktiņš, M. Zīlava, N. Vasiljevs, V. Kadiķis (Ančarovs), Nacionālās Operas ballets E. Leščevska vadībā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1934
Kolekcijas daļa:
Uz Darba svētkiem 25.VII Brīvdabas muzejā, Juglā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Uzticību valstij un vadonim! [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938
Kolekcijas daļa:
Veselības aizsardzības izstāde no 12. līdz 20.martam kongresa un amatu namā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Visi darba ļaudis 26.jūlijā [19]36 uz Strādnieku svētkiem! Brīvdabas muzejā pie Juglas [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1936
Kolekcijas daļa:
Visi darba ļaudis 28.jūlijā [19]35. uz Karogu svētkiem pie Juglas, Brīvdabas muzejā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
Augstāk par visu skaņu plates Bellaccord - Electro [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet pasaules izstādi Briselē 1935 aprīlis - novembris [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta trīsklasīgā naudas loterija №35 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1935
Kolekcijas daļa:
Mans drošais atbalsts - Latviešu Zemnieku Savienība. 8 - es balsoju par to [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Neļaujiet sev skūpstīt un neskūpstiet rokas - tā izplatas lipīgas slimības [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1939
Kolekcijas daļa:
Piedalaities Latvijas riteņbraucēju vienības braucienā 1936.g. 5. un 6.septembrī [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1936
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim – 1933 [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta 15 mantu loterija par Ls 40,000. – Izloze 1939.gada 12. un 13.aprīlī [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1939
Kolekcijas daļa:
Ziedojis kara aviācijas fondam 1935 [attēls] - Mellups, E. - 1935
Kolekcijas daļa:
Promenaden Concert ladet hermit ergebenst der Convent der Concordia Rigensis. Zu dem am Mittwoch den 25. Januar a. c. 2 Uhr nachm, im Saale der Johannis. Gilde stattsinden [attēls] - 1895
Kolekcijas daļa:
Apceļo skaisto Latviju! [attēls] Dzimtā zeme arī Tevi sveicina! - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
4.izstāde-tirgus Rīgā 20.jūl.-3.aug. 1924. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1924
Kolekcijas daļa:
Cukurs dod spēku un izturību un izcilus sasniegumiem [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
J. Daliņa pirmais starts Rīgā pēc Losandželosas olimpiādes starptautiskās sacīkstēs 17. un 18.septembrī [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
6. un 7.oktobrī Rīgā Eiropas meistars Jānis Dāliņš sacentīsies ar Eiropas labākajiem soļotājiem [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Pēdējā pārbaude Los-Andželosai. Plumbs (Anglija), Garcia (Spānija), Švābe (Šveice), Daliņš (Latvija) 16.jūnijā hipodromā un 17.jūnijā LSB laukumā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
F. Šaļapins savā pirmajā skaņu filmā "Don Kichots" [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Izturīgs un ātrs kā bulta ir Latvijas velosipēds [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvija ziemā aicina ciemā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvija - Zviedrija VII valstu sacīkstes [futbolā] 13.jūlijā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
Pasaules meistarības izcīņas spēle futbolā Lietuva - Latvija 28.jūlijā 1937.g. ASK laukumā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1937
Kolekcijas daļa:
Pie kapitāla tiksiet piedaloties Sarkanā Krusta naudas loterijās [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №29 [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Saulainā Rīgas Jūrmala Jūs aicina! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
X. Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas studentu meistarsacīkstes 28.-29.sept. 1935. Rīgā [attēls] SELL - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Starptautiskas sporta sacīkstes [soļošanā] 17., 18. 1932. L.S.B. laukumā J. Daliņš, U. Olivoni, Hähnels, A. Švabs [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 4. četrklasīgā naudas loterija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1944
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 2. piecklasīgā naudas loterija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1943
Kolekcijas daļa:
Kas dzīvē grib ātrāk uz priekšu tikt, - tas brauc uz "Tūrista ideāls" velosipēda [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis - Rīgā - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1938
Kolekcijas daļa:
Valstu sacīkstes soļošanā: Latvija - Zviedrija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Valstu sacīkste vieglatlētikā 5. un 6.jūlijā 1934.g.: Latvija - Igaunija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Aplankykite puiką kaimynų šalį LATVIJĄ! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Besök Rigas herlige Badestrand! Besök det vakre Latvija! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Besök Rigas underbara strand! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie den schönen sonnigen Rigaschen Strand! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Het gastvije Letland is het goedkoopste toeristenland! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Jöjjon Lettország szép és olcsó tengerpartjára! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Külastagem kaunit naabrimaad Latvijat! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvija aplankyte Latviją žiemą [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Letonia vă invită pe frumoasele coaste ale mărei sale! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Łotwa zaprasza na swe piękne i tanie wybreże morskie! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Navštivte nádherné a velmi levné moršké láznĕ v Lotyšsku! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Rejs til Letland, de historiske Minders og de skønne Floders Land! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Tervetuloa aurinkoiseen Latviaan! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Viaggi in Lettonia! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Your next trip - the Baltic Riviera - Latvia! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Izstāde: kultūra mājās. Vācu sieviešu biedrība [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1935
Kolekcijas daļa:
Vācu sieviešu biedrības izstāde „Darbojošās rokas” Vingrošanas biedr. zālē 26.–29.IX [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1938
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku tirgus Amatu biedrībā 9. u. 10.dec. [attēls] = Weihnachts – Messe im Bewebeverein am 9. u. 10.Dez. - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - ziemas sporta, dziedniecības, atpūtas un kalnu kūrorts [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ziemas svētku bazārs vācu pilsoņu biedrībā 17. u. 18.XII [1938.] Valņu ielā 30 [attēls] - Kupffer, Erna Katrein, 1910- - 1938
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku bazārs vācu pilsoņu biedrībā 12. un 13.XII [1936.] Ķēniņu ielā 30 [attēls] - Kupffer, Erna Katrein, 1910- - 1936
Kolekcijas daļa:
Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] = Euroopanmestaruuskilpailut pikaluistelussa - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Europas mästerskapen i skidskoakning Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Euroopa meistervoistlused kiiruisutamises Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Europejskie mistrzowskie zawody lyzwiarskie Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Europamesterskab i skøyteløb Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Europa Meisterschaft im Eisschnellauf Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
European skating championship Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Pirmo un labāko labību – valstij! Izpildīsim labības piegādes plānu līdz Lielā Oktobra 30.gadadienai! [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1947
Kolekcijas daļa:
Patinage sur glace championnats d’Europe de vitesse Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi! [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Latviju! [attēls]. Uz olimpiādi caur Baltijas valstīm - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1939
Kolekcijas daļa:
Uzvarētājs visās lielākās sacīkstēs 1930., 1931., 1932., 1933. un 1934.g. G.Ērenpreis velosipedu fabrika [attēls]. Gaitā – visvieglākie, ceļā – visizturīgākie, sacīkstēs – visātrākie, cenā – vislētākie G.Ērenpreis original - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tautas un tēvuzemes mīlestība visu tikumu pamats. Kronvalda Atis [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1934
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie Lettland [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Welcome to Latvia! To the Olympic games 1940 via the Baltic states [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1939
Kolekcijas daļa:
Parakstaties uz mākslas mēnešrakstu jaunatnei Jaunais Cīrulītis. Iznāk kārtīgi katra mēneša vidū, ar daudzkrāsainām bildēm [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1926
Kolekcijas daļa:
Iznīciniet bārbeles un pabērzus! Tie izplata labību rūsas [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1930
Kolekcijas daļa:
Aicina mani un sauc mūžīgās Latvijas balss [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1934
Kolekcijas daļa:
Dievs dod tādem mulķisem augt uz visem cinisem [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [192-]
Kolekcijas daļa:
VII latvju vispārējie Dziesmu svētki 1931.g. 19., 20., 21., 22.jūnijā [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1931
Kolekcijas daļa:
Nevis bada paradizi, bet darbu un maizi. Visa darba tauta balso par № 3 [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Palīdzat iztīrīt dārgo valstskažoku no liekēžiem! [attēls] Balsojat par 28. Apvienotie pilsoņi (niedristi) - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
4 [Priekšvēlēšanu plakāts] [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Richarda Zarriņa Blanc et noir un citu darbu izstāde pilsētas mākslas muzejā no [1930.g.] 26.okt.–9.nov. [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1930
Kolekcijas daļa:
Крестъяне и крестъянки Советской Латвии! Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и безпартейных! [attēls] - 1948
Kolekcijas daļa:
Gardākie ievārījumi, labakās marmelādes. A/S Augļu Eksports Riga [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Nekas nav gardāks kā s-bas „Vārpa” ievārījumi [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet cukurfabrikās graizījumus, melasi, filtrkaļķus. To lietošana vairos jūsu saimniecību peļņu [attēls] - Apinis, Arturs, 1904-1975 - 1934
Kolekcijas daļa:
A. Cāliša fotografiskās plates „Vaga” dabunamas šeit [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Angļu sabiedrības Kodak gaismas jūtīgie foto-papīri Kodak dabūjami šeit. Pārstāvis Latvijā A. Cālits, Rīgā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tu nu gan brauc ahtri! Ja smehresi ratus ar wahģu tauku smehri „Schuscho”, tad ari Tu brauksi tikpat ahtri [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dzintara tuša – k/s. Vilipsons, Riške un B-dri, Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1937
Kolekcijas daļa:
Jelgavas ķīmiskās laboratorijas tinte [attēls] - Strekavins, Aleksandrs, 1889-1971 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības 4.loterija par Ls. 50000.-. Biļetes dabūjamas še [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Es. Tu. Mēs. Tikai sadarbībā rit darbs uz priekšu. Kurš atturas - traucē darba kopību! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1942
Kolekcijas daļa:
Vienmēr galdā Vīnrūpnieku Paju Sabiedrības vīni, augļu sulas, sīrupi [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Uzticiet savu vīnu Vivai! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tirdzn. un rūpn. p/s Ad. Bajārs un b-dri piedāvā atkalpārdevējiem vīnus, augļu sulas, dienvidaugļus un kolonialpreces [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
a/s. Augļu Eksports: Sarkanvīns [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1934
Kolekcijas daļa:
A/S Augļu Eksports: vīnrūpniecība Rīgā [attēls]. Pazine[ē]ja spriedums: Kaut kas sevišk[ķ]s! - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Katru sirdi iekaro ugunīgie vīni no A/S „Augļu Eksports” Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Nekas nav pārāks par Kroitzsch’a porteri! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pazineju garšā ir tikai Kroitzsch’a alus [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alus daritava H. Kroitzsch Jelgavā [attēls] = Bierbrauerei H. Kroitzsch Mitau - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alus daritava H. Kroitzsch Jelgavā [attēls] = Bierbrauerei H. Kroitzsch Mitau - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Akciju sabiedrība alus darītava un iesala fabrika H. Kroitzsch [attēls] - Strekavins, Aleksandrs, 1889-1971 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Kādēļ citu, ja garšo Gatartas alus [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
S-bas „Vārpa” Rigā iesala ekstrakts [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
k/s „Latvijas Raugs” iesala ekstrakts [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ņemiet tikai šo! Iesala ekstrakts - dabīgs spēcinošs līdzeklis mazasinigiem, nervoziem plaušu vājiem, sevišķi bērniem [attēls]. S-ba „Vārpa” - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alusdarītava Kymmel [attēls] = Bierbrauerei Kymmel - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības kooperācija paceļ zemnieka labklājību [attēls]. Darba zemnieki, iestājaties lauksaimniecības, piensaimniecības, meliorācijas un kreditsabiedrībās! - Ziemelis, R., (Rūdolfs) - 1946
Kolekcijas daļa:
Nāc gavilēt! IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki 27.06.–3.07.2005. [attēls] - Pičukāne, Ingrīda, 1978- - 2005
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 2005 [attēls] - Vītoliņš, Andris, 1975- - 2005
Kolekcijas daļa:
Gints Gabrāns Hansabank grupas mākslas balvas prēmijas laureāts Acīmredzamais/Neredzamais. Uztveres sala. 25.05.-31.05. (2005.g.) RIXC mēdiju telpā 11. Novembra krastmalā 35 [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Skats 2005: Baltijas mūsdienu drāmas festivāls Rīgā, Valmierā 2005.gada 9.–15.maijā [attēls] = Baltic Contemporary Drama Festival VIEW 2005 - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2005
Kolekcijas daļa:
Gaidīšana. Skatiens bezgalībā - Mūsdienu dejas teātris /Krievija/ (2005.g.) 25.-28.aprīlī Jaunajā Rīgas teātrī, Valmieras Kultūras centrā, Jelgavas Kultūras centrā Krustpils kultūras namā Jēkabpilī [attēls] = Ожидание. Смотрящие в безконечность - Театр современного танца /Россия - 2005
Kolekcijas daļa:
Purvītis un viņa skola : gleznu izstāde [attēls] = Пурвитис и его школа : выставка картин - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982
Kolekcijas daļa:
Ungārijas mākslas izstāde 1938. 5. febr.- 20. febr. Rīgas pilsētas mākslas muzejā, Valdemāra ielā [attēls] - Fery, A. - 1938
Kolekcijas daļa:
Edgars Iltners. Gleznu izstāde [attēls] = Выставка живописи Эдгарс Илтнерс - Stankevičs, Aleksandrs, 1932-2015 - 1983
Kolekcijas daļa:
Посещайте Художественный музей ЛССР [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1978
Kolekcijas daļa:
1. Vispārējā latviešu mākslas izstāde [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvija – XX gadsimta kūlenis. 1940. – 1990. gads [attēls]. Mākslas izstāde izstāžu zālē "Latvija" no 2. februāra līdz 11. martam [1990.g.] - Ģelzis, Kristaps, 1962- - 1990
Kolekcijas daļa:
18.Jauno mākslinieku darbu izstāde, veltīta LĻKJS XXIII kongresam [attēls] = 18 Республиканская выставка работ молодых, посвященная XXIII съезду ЛЛКСМ - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1987
Kolekcijas daļa:
LMB 10 gadu jubilejas mākslas izstāde no 23.X–6.XI 1938. galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Zviedru lietišķās mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā 15.septembra līdz 30.septembrim 1934.g. [attēls] - Skawonius, Sven Erik, 1908-1981 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu mākslinieku izstāde Pilsētas mākslas muzejā no 9.dec.–9.janv. [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas mākslinieku grupas izstāde: Ubāns, Tone, Suta, Strunke, Lindbergs, Kazāks, Grosvalds, Eliass [attēls]. Pilsētas mākslas muzejā no 7.–28.martam - 1920
Kolekcijas daļa:
Eduarda Kalniņa gleznu izstāde galvaspilsētas Rīgas mākslas muzejā 12.–26.februārim [attēls] - Kalniņš, Eduards, 1904-1988 - 1939
Kolekcijas daļa:
Strēlnieku gaita : Starptautiskajai muzeju dienai veltīta izstāde no republikas muzeju fondiem [attēls] = "Путь стрелков" : Международному дню музеев посвященная выставка из фондов музеев республики - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1988
Kolekcijas daļa:
Atjaunotā Latvija ar darbu un atturību pie turības! [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ko valdība veikusi sešos mēnešos? 15.V 34. [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1934
Kolekcijas daļa:
Vienoti zem Latvijas karoga – 1918-15.V.1934 [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts saulē Latgale atdzimst [attēls] - Ventaskrasts, Žanis, 1906-1978 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ekonomiju ražošanā! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1966
Kolekcijas daļa:
Demokrātiskā centra partija: demokrātija, stabilitāte, attīstība [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1993
Kolekcijas daļa:
Izmantosim racionāli laiku – taupīsim katru minūti! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
Laikā aparsim augsni [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1966
Kolekcijas daļa:
Laikā novāksim ražu! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
K. Mahr–Köster izstāde pilsētas muzejā 27.febr.-20.martam [attēls] = Gemälde ausstellung K. Mahr–Köster - 1927
Kolekcijas daļa:
Meliorācijas sistēmu uzturēšana kārtībā – rezerve lauksaimniecības ražīguma celšanai! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1967
Kolekcijas daļa:
Palielināsim aitu skaitu! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
Produkcijas kvalitāte – rūpnīcas markas gods! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1970
Kolekcijas daļa:
Vienmēr un visur taupīsim laiku, līdzekļus, materiālus [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
--palielināt gaļas ražošanu līdz 20-21 miljonam tonnu un piena – līdz 70 miljoniem tonnu [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1958
Kolekcijas daļa:
-- palielināt labības ražošanu līdz 11 miljardiem pudu gadā [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referata PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1958
Kolekcijas daļa:
Trīs posmi gaļas ražošanas palielināšanā [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1962
Kolekcijas daļa:
Vingrojiet darba vietā! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1960
Kolekcijas daļa:
Три этапа по увеличению производства мяса [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1962
Kolekcijas daļa:
Трудящиеся Советского Союза! Шире размах массового движения за решение исторической задачи – догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству продукции на душу населения! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1959
Kolekcijas daļa:
Zviedri nāk - angļi palīdzēs - amerikāņi devuši mums solījumu! Visi trīs pasargās Latviju no boļševisma. [attēls] - 1944
Kolekcijas daļa:
Kreisās strādniecības saraksts 19. [attēls] Maizi. Pret bezdarbu un algu nosišanu - [192-]
Kolekcijas daļa:
Kreisās strādniecības saraksts 7. [attēls] Maizi. Pret bezdarbu un algu nosišanu - [192-]
Kolekcijas daļa:
Leošs Janāčeks: Jenūfa. Titullomā Inese Galante [attēls] - Muižnieks, Ģirts, 1956- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Cuisine [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Riga [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Sports [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. The Sea [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Arts & Culture [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. History [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. The Land [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Cities [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Religion [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Economy [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Nature [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. State symbols [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Traditions [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Tourism [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Zāļu tirgus Doma laukumā 2005.gada 22.jūnijā [attēls] Zāļu tirgum - 10 gadu - Piterniece, Lolita, 1967- - 2005
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2005 4. un 5.jūnijs [attēls] - Otto-Hvoinska, Andra, 1970- - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzīvais ūdens: Ilonas Breģes opera pēc Māras Zālītes lugas. Izrādes Latvijas Nacionālajā operā [2005.g.] 7., 9.aprīlī un 14., 15.jūnijā [attēls] - Kirasirovs, Kirils, 1973- - 2005
Kolekcijas daļa:
Seda. Purva ļaudis [attēls] = Seda. People of the marsh - Vasiļevska, Katrīna, 1968- - 2004
Kolekcijas daļa:
Kaupēn, mans mīļais: Jānis Lūsēns, Māra Zālīte [attēls]. Liepājas teātris - 1999
Kolekcijas daļa:
Trīs siventiņi un vilks: Jura Rijnieka skatuves versija pēc angļu tautas pasakas motīviem [attēls]. [Liepājas teātris] - Siliņš, Varis, 1972- - 2000
Kolekcijas daļa:
Tenesijs Viljamss: Vasara un dūmi [attēls]. Liepājas teātris - Noviks, Ivars, 1961- - 2000
Kolekcijas daļa:
E. Hemingvejs Un saule lec..., Fiesta: Igora Kosaka luga divās daļās. Ernesta Hemingveja 40.nāves gadadienai [attēls]. Liepājas teātris - Freibergs, Andris, 1938- - 2001
Kolekcijas daļa:
Antons Čehovs: Trīs māsas [attēls]. Liepājas teātris - 2001
Kolekcijas daļa:
Oskars Vailds: Ideāls vīrs [attēls]. Liepājas teātris - 2002
Kolekcijas daļa:
Enda Volšs: Disko cūkas [attēls]. Liepājas teātris - Gabrāns, Gints, 1970- - 2001
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Salna pavasarī [attēls]. Liepājas teātris - Siliņš, Varis, 1972- - 2002
Kolekcijas daļa:
Īkstīte: Ēriks Vilsons pēc H. K. Andersena pasakas motīviem [attēls]. Liepājas teātris - Atāle, Zigrīda, 1955- - 1998
Kolekcijas daļa:
Eriks Emanuels Šmits: Noslēpumainās variācijas [attēls]. Liepājas teātris - 2005
Kolekcijas daļa:
Anšlavs Eglītis: Par purna tiesu: avantūrisktiska komēdija 2 cēlienos [attēls]. Liepājas teātris - 2005
Kolekcijas daļa:
Stikla kalns: tautas opera 2 cēlienos pēc Raiņa lugas "Zelta zirgs" motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 2003
Kolekcijas daļa:
Smieklīga cilvēka sapnis: pēc Fjodora Dostojevska stāsta un Jevgēņija Ungarda lugas "Citplanētietis" motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 2004
Kolekcijas daļa:
Somersets Moems Lietus: Māras Ķimeles un Leldes Stumbres dramatizējums [attēls]. Liepājas teātris - Atāle, Zigrīda, 1955- - 1999
Kolekcijas daļa:
Buratīno piedzīvojumi: Nauris Klētnieks pēc Alekseja Tolstoja pasaku motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 1999
Kolekcijas daļa:
Emīls Zolā Dāmu paradīze: muzikāla izrāde 2 daļās [attēls]. Liepājas teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2001
Kolekcijas daļa:
Neglītais pīlēns: Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna mūzikls 2 cēlienos. Latvijas Kultūras akadēmijas Liepājas teātra aktierkursa diplomdarbs [attēls] - 2004
Kolekcijas daļa:
Gunārs Priede Zilā: drāmas restaurācija 1 cēlienā [attēls]. Liepājas teātris - Ruskulis, Māris - 2005
Kolekcijas daļa:
Džons B. Prīstlijs: Viesnīcas noslēpums [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - 2005
Kolekcijas daļa:
Dea Loere: Klåras sakari.Dzīve reklāmas laikmetā 2 daļās [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Gabrāns, Gints, 1970- - 2005
Kolekcijas daļa:
Marsels Paņjols Maiznieka sieva: komēdija 2 cēlienos ar raudāšanas elementiem. Liepājas teātris [attēls] = La Femme du boulanger - Siliņš, Varis, 1972- - 2001
Kolekcijas daļa:
Pelnrušķīte: balets - pasaka pieaugušiem bērniem. Sergeja Prokofjeva baleta mūzika. Izmantota uvertīra no Džoakīno Rosīni operas "Pelnrušķīte". Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Bērni - mūsu prioritāte. Kristīgi demokrātiskā savienība [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Pils un sēta: Rīgas tēlotājas mākslas studiju Mākslas Dienu 2005 izstāde [attēls] - Juhnēviča, Iveta, 1963- - 2005
Kolekcijas daļa:
Augstuma robeža [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Baltic Beach Party: 5.pludmales festivāls. Liepāja 22.-23.jūlijs '05 [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Baltās naktis. Meli un patiesība [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Naktis. Vinils. Filmas [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Dzimšanas diena [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Pamodini bērnu sevī! [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Mākslas veicināšanas biedrība sarīko Adama Alkšņa piemiņas izstādi no 15. līdz 29.martam 1925. Rīgas pilī Valsts Mākslas muzejā [attēls] - Dzenis, Burkards, 1879-1966 - 1925
Kolekcijas daļa:
Elgas Kivickas audumu izstāde [1940.g.] 28 IV - 11 V Rīgā, Zviedru vārtos, Arhitektu biedrības telpās [attēls] - Kivicka, Helga (Elga), 1905-1970 - 1940
Kolekcijas daļa:
[Franciska] Varslavana gleznu izstāde no 10. nov. līdz 1. dec. 1935. AT namā [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas architektu biedrības architektūras izstāde 16.XII-6.I [19]35 R[īgas] P[ilsētas] Mākslas mūzejā [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Apceļojat skaisto Latviju ar "Latvello". "Latvello" izturīgi un lēti velosipedi [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Nebalto dienu nebūs, ja baltajās par tām domāsi. Krāj-aizdevu sabiedrība [attēls] - Apinis, Arturs, 1904-1975 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Valsts Prezidenta dāvātā Latvijas kausa izcīņu! Latvijas Futbola savienība [attēls] - Mazītis, Arnolds, 1913-2002 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas skautu 3. lielā nometne Rīgas jūrmalā - Asaros 2. 1934.g. 20.-30.jūlijam [attēls] - Mazītis, Arnolds, 1913-2002 - 1934
Kolekcijas daļa:
Apsolītā zeme: skaņu filma no Palestinas dzīves [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Arī tev jācīnās par Latviju! [attēls] - [194-]
Kolekcijas daļa:
Taupiet gāzi [attēls] / Lietojiet mazo liesmu! - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1943
Kolekcijas daļa:
Taupiet strāvu [attēls] / Pirms padomā - tad ieslēdz! - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1943
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku. Stipra nesaraujama savienība starp Latvijas Republiku un SPRS [attēls] - 1940
Kolekcijas daļa:
Mēs ejam katru sestdienu pirtī [attēls] - Hermanovskis, Gunārs, 1914-1969 - 1943
Kolekcijas daļa:
Utis izplata izsitumu tīfu. Kur nav utu - nav arī izsitumu tīfa [attēls] - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1944
Kolekcijas daļa:
Baltās puķes dienā: 18.maijā ziedojiet visi par labu tuberkulozes apkarošanai [attēls] - 1924
Kolekcijas daļa:
Laba zeme: Perlas Bak roma[ā]ns [attēls]. Lieliskākais darbs, kāds pēdējos gados uzrakstīts. Visā pasaulē nedzirdēti panākumi. Modernās Ķīnas dzīve - viņas bēdas un prieki - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu sporta b-bas Daugavieši atklāšanas turnirs futbolā 13. un 14.V. 1942. Piedalās: Rīgas vilki / Daugavieši [attēls] = Lettischer Sportverein Daugavieši Eröffnungs - Fussball - Turnier. Teilnehmer: Wehrmachtsmannschaft "PI" / R.F.K - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1942
Kolekcijas daļa:
Kārļa Avotiņa, Augusta Dīriķa, Jāņa Strauta, Kārļa Veidemaņa gleznu izstāde atvērta sākot ar 6.janv. līds 3.februarim 1924.g. Valsts Mākslas muzejā Rīgas pilī [attēls] - Dvielis, Vilis, 1897-1969 - 1924
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 29., 30. un 31. julijā 1922. g. uz kara aerodroma Spilves pļavās [attēls] - 1922
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 9.septembrī Spilves aerodromā sāk. pl. 14 [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aviacijas diena 11. zept. 1921.g. uz cementa fabrikas aerodroma [attēls] = Div' dūjiņas gaisā skrēja, abas skrēja dūdodamas - 1921
Kolekcijas daļa:
Autobrauciens Apkārt Latvijai [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Mahju swehtiba. Meers lai irr ar jums [attēls]. Par peemiņņu Latweeschu awizchu zelta kahzahm - Richter, Ludwig (Adrian Ludwig), 1803-1884 - 1871
Kolekcijas daļa:
Romāna Sutas mākslas studijas izstāde gleznas grafika skulptūras no 11.-25.aprīlim 1937 [attēls] - Bauze, Edgars, 1913- - 1937
Kolekcijas daļa:
Par taisnību un kārtību [attēls] = Für Recht und Ordnung - Becker, Sigurd, 1901-1973 - [193-]
Kolekcijas daļa:
L.T.M.B. sekcijas "Mūksalieši" gleznu izstāde no [1940.g.] 14.-28.janvārim Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Banga, Leonīds, 1905-1951 - 1940
Kolekcijas daļa:
Žīdu vēlētājs tava liste ir apvienotie žīdu tirgotāji un rūpnieki 14 [attēls] - Behrmann, M. - 1931
Kolekcijas daļa:
Bērnu dienas Daugavpilī atklās Ministru Prezidents 12.zept. 1922.g. Valsts vidusskolā Vladimira ielā [attēls] = День ребенка в Двинскъ будет открыт Министром - Президентом 12 сент. с. г., в Правительственной гимназiи Владимирская ул. - 1922
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kara invalīdu savienība" mantu loterija. Izloze notiks noteikti 1936. gada 29. novembrī [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1936
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kara invalidu savienība" loterija. Izloze notiks 1939.g. 30. decembrī [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kaŗa invalidu s-ba" mantu izloze. Izloze notiks noteikti 1934. g. 30. septembrī [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas kaŗa inval. savienības naudas loterija 26. novembrī 1922. g. [attēls] - 1922
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1940. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1939. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1938. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1938
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecibas un mežniecibas izstāde savienota ar koku tehnisko mesi. Königsberg Pr. no 5-9. zeptembrim 1924. g. [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1924
Kolekcijas daļa:
17. Deutsce Ostmesse Königsberg 18.-21. Aug. [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1928
Kolekcijas daļa:
15. Vācu Austrumu tirgus [attēls] = 15.Deutsce Ost-Messe 21.-24.August Königsberg i. Pr. - Beyer [ALEPH] - 1927
Kolekcijas daļa:
No 23.-26.augustam 24.Vācu Austrummese Kaŗalaučos [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1932
Kolekcijas daļa:
[18.] Preču paraugu tirgus [attēls] = 18. Deutche Ostmesse 17.-20. Aug. Königsberg - Beyer [ALEPH] - 1930
Kolekcijas daļa:
Paraugu tirgus Karalaučos no 10. līdz 13. augustam 1924.g. [attēls] = Ostmesse Königsberg Pr. - 1924
Kolekcijas daļa:
Second international agricultural and industrial exhibition with the rights of sample fair: Riga 1922 11 - 25 june [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1922
Kolekcijas daļa:
Международная ярмарка ов[б]разцов Прага от 3-го до 10 сентября 1922 года [attēls] - Vavŕina, K. - 1922
Kolekcijas daļa:
Starptautiska paraugu izstāde Prāgā no 11. līdz 16. martam 1923.g. [attēls] - 1923
Kolekcijas daļa:
SS leģionāri sargā tēvuzemi [attēls] - Bīskaps, Ojārs, 1921- - 1943
Kolekcijas daļa:
Grandioza balle Grāmatrūpnieku zālē Lāčplēša ielā 43/45 sestdien 14 decembrī [attēls] - Bods, Dž., 1910-1987 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tautiskais Zāļu vakars Rīgas centrāltirgū [1936.g.] 22. jūnijā [attēls] - Bods, Dž., 1910-1987 - 1936
Kolekcijas daļa:
Vācu Teatra Biedriba Rigā: Teatra balle sestdien 29. oktobrī 1927.gadā, Amatnieku Biedrībā - operete Die Frau ohne Kuss [attēls] = Deutscher Theater - Verein - Riga. Theater - Ball. Operette: Die Frau ohne Kuss - Buchholz, Ferdinand, 1897-apm.1970 - 1927
Kolekcijas daļa:
Tikai nopietni vinnesti!! Nekādas rotaļu lietas!! Rūpniecības atjaunošanai! Latwijas Kulturas Weicinaschanas Beedribas lotereja. Izsole 17.maijā sch. g. [attēls] Darbs - laime, nauda - nelaime! - Buchholz, Ferdinand, 1897-apm.1970 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Veselības nedēļa 10.oktobrī 1926 [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - 1926
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sarkano valdīšanas gads Latvijā: ceļojošā izstāde [attēls] = Ein Jahr rotetterrfchaft in Lettland: wanderausstellung - 1943
Kolekcijas daļa:
Ceļojums pa Eiropu [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Laimīgai kopīgai nākotnei pretim [attēls] 1941 1.jūlijs 1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
Cīņa boļševismam! Kopēja cīņa, kopēja uzvara! [attēls] - 1944
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: plakāts filmai "Cirks"] [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Bim Bom [attēls] [Cirkum veltīts plakāts] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ali [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Leon Čen Illusion - akt: Maskavas dārzā 20. un 21.augustā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dailes teatrs [attēls] - Muncis, Jānis, 1886-1955 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Degsim Latvijai [attēls] - Zilbalodis, Roberts, 1904-1978 - 1935
Kolekcijas daļa:
Tā zeme ir mūsu! 1918-1934 [attēls] - Geistaute, Erna, 1911-1975 - 1934
Kolekcijas daļa:
10.Vispārējie latviešu Dziesmu svētki ASV 25-26-27. VII. 1997 Klīvlendē [attēls] - Reinerts, P. - 1997
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: nezināmas šausmu filmas plakāts] [attēls] - Döring, J. - [192-]
Kolekcijas daļa:
"Es karāi aiseedams...": kino inszenejums 3 daļās [attēls] = "Уходя на войну...": кино инсценировка въ 3-хъ част. - Döring, J. - 1920
Kolekcijas daļa:
Тайны Нью-Iорка въ 9 серiяхъ, 45 акт. 1-я серiя. Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! [attēls] - Döring, J. - 1915
Kolekcijas daļa:
Тайны Нью-Iорка въ 9 серiяхъ, 45 акт. 2-я серiя. Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! [attēls] - Döring, J. - 1915
Kolekcijas daļa:
Nu-Jorkas noslēpums 3 serija. Beidsama pasaules sensacija! Grandios skats! [attēls] = Тайны Нью-Iорка 3-я серiя: Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! - Döring, J. - 1915
Kolekcijas daļa:
Apstākļu sakritība: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Стечение обстоятельств: художественный фильм Рижской киностудии - Dimiters, Juris, 1947- - 1988
Kolekcijas daļa:
12 jauno mākslinieku darbu izstāde [attēls] = Выставка работ 12 молодых художников - Dimiters, Juris, 1947- - 1977
Kolekcijas daļa:
Kāds darbs - tāda alga [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1987
Kolekcijas daļa:
Daba. Vide. Cilvēks: tematiska izstāde [attēls] = Среда. Природа. Человек: тематическая выставка - Dimiters, Juris, 1947- - 1984
Kolekcijas daļa:
Apturi eirooptimistus, balso par eiroskeptiķiem saraksts Nr.15. Mēs ar veselīgu eiroskepsi panāksim Latvijai vairāk kā optimistiskie solītāji [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 2003
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ronis deg kā svece - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1981
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dimiters 70 [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Dimiters, Juris, 1947- - 1985
Kolekcijas daļa:
Izdari savu izvēli: Jura Dimitera izstāde klubā "Četri balti krekli" no 30.09.2002 [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 2002
Kolekcijas daļa:
Sēsi pieradumu - pļausi likteni [attēls] = Ziemeļ Blāzma. Demokrātiskā tīkla programma, ko finansē ASV Starptautiskā attīstības aģentūra - Dimiters, Juris, 1947- - 1997
Kolekcijas daļa:
Impotentia coeundi [attēls]. Ziemeļ Blāzma - Dimiters, Juris, 1947- - 1997
Kolekcijas daļa:
Welcome to paradise! [attēls]. Ziemeļ Blāzma. Demokrātiskā tīkla programma, ko finansē ASV Starptautiskā attīstības aģentūra - Dimiters, Juris, 1947- - 1997
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ķirbis cietumā - cilvēktiesību tēmai veltīts plakāts] [attēls] = Images Internationales pour les Droits de l'Homme et du Citroyen: ARTIS 89 - Dimiters, Juris, 1947- - 1989
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ceļazīmē sieviete ar lāpstu - sieviešu tiesībām veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1989
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: govs siluets kā diagramma - tautsaimniecībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1988
Kolekcijas daļa:
1905-2005 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā jaunas pastāvīgas ekspozīcijas, izstāde "Muzeja laiks", veltīta muzeja simtgadei [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latgolas zemniki un tautas inteligencija! Piminit, ka jyus esit krysteigi liauds! Vysi kai vins balsojit Saeimas velešanos 7. un 8.oktobrî tikai par Latgolas Kristeigu Zemniku Savineibas kandidatu sarokstu 9 [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dorba zemnìki! Bolsojit Saeimas vèlešonôs par Apvìnotùs Latgolas mozsaimnìku, bezzemnìku un Latgolas dorba partijas kandidatu sarokstu №4 [attēls] = Трудовые крестъяне Латгалiи!... голосуйте при выборахъ в Сеймъ за списокъ Объединенныхъ малоземельныхъ и безземельныхъ крестъянъ Латгалiи и Латгальской трудовой партiи №4 - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - [192-]
Kolekcijas daļa:
24. un 25.februarī balso "Par" [attēls]. Tee - kam pensiju naw, bet tām tas tik ļoti wajadzigas. Tee - kas dzihwo pahrticibā, bet kas cihnās pret pensijām truhkumceetejeem - [192-]
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārīgo latviešu Dziesmu svētku 75 gadu atceres Dziesmu diena Bavārijas apgabalā 1948.g. 27.VI: Fišbachas latviešu nometne pie Nirnbergas [attēls] - Sildegs, Arnolds, 1915-2003 - 1948
Kolekcijas daļa:
Latgolas demokratu partija № 1 [attēls] - 1925
Kolekcijas daļa:
Vysi dorba zemnīki un Latgolas darbinīki! Bolsojit tikai par sovu sarokstu 4 [attēls] = Трудовые крестьяне и всъ труженики Латгалiи голосуйте только за свой список № 4 - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Bauskā, 1935.g. 7.jūlijā [attēls] - Zutis, Pēteris, 1905-1944 - 1935
Kolekcijas daļa:
Grandiosu mantu lotereju sarihko Latwijas Laukstrahdneeku Saweenibas Zentralā Walde 4.-5.janwarī 1924.g. [attēls]. Esi nomodā par semi un demokratisko republiku! - 1923
Kolekcijas daļa:
Esi uzmanīgs! Veselība ir tavs vienīgais kapitāls [attēls] - 1932
Kolekcijas daļa:
[Uz nometni! Centrālā nometne "Ugunskuri" Rīga 24 VII - 8 VIII] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jo vairāk jūs salīdzināsiet dažādu firmu velosipēdus, jo vairāk jums patiks G. Ērenpreis original [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
A.[Aleksandras] Feodorovas [Fjodorovas-Fokinas] studijas baleta vakars Nacionālā operā 24.martā š/g [1930.g.] [attēls] = Понедельник 24 марта балетный спектакль студии А. Федорвой - Liepiņš, G. [ALEPH] - 1930
Kolekcijas daļa:
Vācu tautas svētki sporta biedr. "Kaiserwald" 14.V. 1931. [attēls] = Deutsches Volksfest im Sportverein "Kaiservald" an 14.V. 1931 - 1931
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: latviešu lietišķās mākslas atribūti - plakāts Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgum 1991.g.] [attēls] - Jurjāne-Klotiņa, Kristīne, 1968- - 1991
Kolekcijas daļa:
Katra strādnieku jaunieša vieta biedrībā Darba Jaunatne. Katra strādnieku bērna vieta b-bas "D. J." Sarkanajos Vanagos [attēls]. Nāc mūsu rindās, mēs jaunu pasauli sev celsim! - Gailis, Jānis, 1903-1975 - 1933
Kolekcijas daļa:
Rīga dimd: Latvijas Mākslas Akadēmijas Audzēkņu Padomes karnevāls [1931.g.] 14 februārī Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Gailītis, Dāvis, 1902 - 1941? - 1931
Kolekcijas daļa:
Latv. Sark. Krusta 5-klas. naudas lotereja №3 un 3a. 110,000 vinnesti kopzuma 41,602,000 rbl. [attēls] - Glasit, P. - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gļēvulis čukst, leģionārs cīnās [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1944
Kolekcijas daļa:
L[atvijas] Ū[Universitātes] studentu padomes grāmatnīca Kr. Barona ielā 6: apgādniecība, literatūra, rakstāmlietas, kantoru un zīmēšanas piederumi [attēls] - Štrauss, A. - 1935
Kolekcijas daļa:
22. jūnijā (1941.g.) sākās atbrīvošana no padomju terora. Visus spēkus boļševisma apkaŗošanai! Palīdziet Eiropas jaunās kārtības celšanā! [attēls] - 1943
Kolekcijas daļa:
Rigas hipodroms: zirgu aulekšošanas un rikšošanas sacīkstes svētdienās un ceturtdienās. Rudens sezona [attēls] = Бъга и скачки = Galopp- und Trabrennen - [192-]
Kolekcijas daļa:
Velodroma atklāšana Senču silā pie Baltezera 4. sept. 1938. g. [attēls] Plašas riteņbraucēju un motociklistu sacīkstes - Vegers - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas meistarsacīkstes Senču silā pie Baltezera 11. sept. 1938. g. [attēls] Plašas riteņbraucēju un motociklistu sacīkstes - Vegers - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīgā naudas loterija №44 [attēls] - Kolandro, M. - 1939
Kolekcijas daļa:
1. Latvijas šacha kongress Rīgā 13-23/IV. 1924 [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1924
Kolekcijas daļa:
Vācu jaunatnes sporta svētki 24.IX. 1939 g. YMCA- laukumā [attēls] = Deutsches Jugendsportfest 24. IX. 1939. Aus d. YMCA- Platz - 1939
Kolekcijas daļa:
Comedian Ritmik dzied uz Homophon platēm latviešu valodā [attēls]. Šī gada Homophona skaņu plašu interesantākais jaunums! Neredzēti panākumi! - Visi sajūsmināti! - Zosts, Valērijs, 1901-1960 - 1933
Kolekcijas daļa:
Ita[ā]lijas tagadnes ainavu glezniecības izstāde 1938. 26.febr.-20.martam Rīgas pilsētas mākslas mū[u]zejā, Valdemāra ielā [attēls] - Šveics, Erasts, 1895-1992 - 1938
Kolekcijas daļa:
Izlieto naudu lietderīgi: esi taupīgs! [attēls] - Rožkalns, Osvalds, 1910-1989 - 1943
Kolekcijas daļa:
Slava Dzīvajam Dievam!: Latvijas Sakrālās Mākslas izstāde Sv. Pētera baznīcā no [1994.g.] 30.novembra līdz 8.janvārim [attēls] - Šelkovojs, Georgijs, 1926-2005 - 1994
Kolekcijas daļa:
ARSE[nāls]: XVII Rīgas Starptautiskais kinoforums MMIV [2004.g.] 18.09. - 26.09. [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2004
Kolekcijas daļa:
ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΑΗΣ ΣΟΣΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ. ΣΥΤΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΤΑΙΛΕ", ΕΚΘΕΣΉ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΟΣΜΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΚΟΜΠΕΛΕΝ [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929- - 1982
Kolekcijas daļa:
Padomju un rietumvācu kopuzņēmuma "Burda Moden" Latvijas filiāle: konkurss "Anne Burda '90" [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929- - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Mākslas muzejs 1905-1980: tēlotājas mākslas izstāde, veltīta LPSR Mākslas muzeja 75 gadu jubilejai [attēls] = Выставка изобразительного искусства, посвященная 75-летию Художественного музея Латвийской ССР - Dinvietis, Osvalds, 1929- - 1980
Kolekcijas daļa:
15. Baltijas kinoamatieru filmu festivāls Rīgā 1983 6-9 oktobrī [attēs] - Dinvietis, Osvalds, 1929- - 1983
Kolekcijas daļa:
Čikāgas piecīši: muzikāli - satīrisks ansamblis dibināts 1961. gadā [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929- - 1989
Kolekcijas daļa:
Čikāgas piecīši '91: Čikāgas piecīšu 30 gadu jubilejas koncerti jūnijā "Tā ap zemeņu laiku" [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929- - 1991
Kolekcijas daļa:
Baltica Rīga '88: Starptautiskais folkloras festivāls [attēls] = Международный фестиваль фольклора = International folklore festival - Kucins, Vitolds, 1955- - 1988
Kolekcijas daļa:
V.A.Mocarts: Burvju flauta. Latvijas Nacionālā opera 2001 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2001
Kolekcijas daļa:
L'art de l'affiche en Lettonie 1920 - 1990. Exposition du 7 au 30 octobre 2005 à l'Hôtel du Département Place du Quartier Blanc à Strasbourg [attēls]. Étonnante Lettonie - 2005
Kolekcijas daļa:
Ekonoms: rabatamarkas [attēls] = Rabattmarken - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
210 metru vēstures Mūrnieku ielā [2005.g.] 23 septembrī [attēls] = Kopā ar muzikantiem, māksliniekiem, tautas mākslas kolektīviem un Mūrnieku ielas iedzīvotājiem aicina iepazīt Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija - Kalniņš, Juris, 1942. gada 4. jūlijs- - 2005
Kolekcijas daļa:
The Hobos: flashback mornings [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Man patīk ka meitene skumst: Mārtiņš Freimanis, Kristīne Nevarauska, Ģirts Krūmiņš Arvīda Krieva filmā [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ikkatrs - vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks, vai skolotie ļaudis. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijai jābūt latviešu valstij. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1937
Kolekcijas daļa:
Mēs gribam panākt tautas un valsts saimniecisko, finansiālo, polītisko, kultūrālo un nācionālo atbrīvošanu un atdzimšanu. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934
Kolekcijas daļa:
Apzināsimies ne tikai savas tiesības, bet jo vairāk pienākumus [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934
Kolekcijas daļa:
Jaunieši! Apgūstiet celtnieka profesiju! [attēls] - Polis, Miervaldis, 1948- - 1983
Kolekcijas daļa:
Apzinīga tautas meita lieto tikai Daina pūderi [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jaunieši, apgūstiet autovadītāja profesiju! [attēls] - Polis, Miervaldis, 1948- - 1983
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas deju dienas [attēls] = Tage lettischer Volkstänze - 1942
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas deju pēcpusdiena 22.februārī, 1942.g. cirkū [attēls] = Lettischer Volkstänz Nachmittag - 1942
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas Jelgavā '88 [attēls] - Vītols, Egils, 1961-2010 - 1988
Kolekcijas daļa:
K. Strazda tekstilfabrika "Jelgavas audums"
Kolekcijas daļa:
Rīgas Gumijas Manufaktūra "Meteors"
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: dāmu zeķu reklāma]
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku akvareļu izstāde. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā, Pionieru lauk.[umā] 3
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2010. gada 2.-11. jūlijs Rīga.
Kolekcijas daļa:
II Studentu dziesmu svētki
Kolekcijas daļa:
Īsto dziesmu meklējot: folkloras svētki 17. jūlijā Turaidā Dainu kalnā
Kolekcijas daļa:
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki. Noslēguma koncerts 28. jūnijā plkst. 17.00 Mežaparka Lielajā estrādē
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Liepājā [attēls] 30. maijā koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis.
Kolekcijas daļa:
Zonālie dziesmu svētki Jelgavā 1979
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā 2010. gada 6.-11. jūlijā
Kolekcijas daļa:
Liepājā [attēls] Dziesmu svētki 100 / māksliniece V. Stacēviča.
Kolekcijas daļa:
Liepājā Dziesmu svētki [attēls] 100 / māksliniece V. Stacēviča.
Kolekcijas daļa:
2. Brīvdabas dziesmu dienas
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienas Visbijā, Gotlandē 1979.gadā 19. - 22. jūnijā
Kolekcijas daļa:
Tenth Latvian Song Festival in Great Britain Leicester 24. - 26. July 1981 [attēls] / mākslinieks Mick Sadler.
Kolekcijas daļa:
Labākie liķieri [attēls] Sab. Latvijas Eksports Rīgā Suvorova ielā 20/22 / mākslinieks Aleksandrs Apsītis.
Kolekcijas daļa:
Erga: apavu fabrika, akc.[iju] sab.[iedrība] Rīgā
Kolekcijas daļa:
A/S. Gentleman Rīgā, Kaļķu ielā № 22/24. No galvas līdz kājām jūs varat apģērbties šinī tirdzniecības namā!
Kolekcijas daļa:
Quadrat [apavu fabrika]
Kolekcijas daļa:
Kontinents Rīgā
Kolekcijas daļa:
Kvadrāts [attēls]. Galošas botes / mākslinieks Verners Linde.
Kolekcijas daļa:
II. Tautas izglītības nedēļa
Kolekcijas daļa:
I. Latwijas Schņauzama [šņaucamās] tabakas fabrika "Bambus" Rīgā, īpašn. O. Stalge [attēls] = Šņaucama tabaka "Rociņa", "Pīķits", "Krievu machorka" / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Bis" [attēls] = Tab.[akas] fabr.[ika] H.[ermans] Jenichs Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Čauli[ī]šu fabrika Ed. Jaunzems un Bdr [biedri] [attēls]. Fabrika: Ielejas ielā 20, noliktava: Aleksandra ielā 40 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Zephyr [cigateres] [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi I šķira Ira [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Lilija" [attēls] "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Smēķēsim tikai papirosus Virsaitis [attēls] Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
L. Ivanova čaulītes ir tās, kuras neplīst
Kolekcijas daļa:
Nomotta [attēls] [Nomotta vilnas reklāma] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi Stop: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi Laferme №6 [attēls] A.S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi Famos: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Majak [cigaretes] [attēls] A.S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ciga[ā]ru atgriezumi: "M.K." stipra, "Nell" vidēji stipra. Cigar. fabr. Mündel u.[n] Ko [attēls] = Сигарные обрѣзки: "M.K" крѣпкiй, "Nell" выше среднiй. Сигар. фабр. Mündel u.[n] Ko / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Virsvalks. Ērts, lēts, izturīgs! [attēls] K/S "Rīgas saiņcentrāle" ražojums. Galvenā noliktava - C/S "Turība" / mākslinieks Raimonds Šiško.
Kolekcijas daļa:
Lip-Lat [attēls] Elegantā Platmale / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ceļa somas Globe Trotter. Godalgots Latvijas Ražojumu Izstādē 1932 g. ar augstāko balvu! [attēls] Visu priekš ceļošanas! / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Vislabākie un lētākie papirosi Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā, Mati[ī]sa ielā 88 [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Jūsu papirosus uzlabo! "Merkuri" un "Tip-Top" čauli[ī]tes ar Havana [Havannas] vati [attēls]. A. Jaunzems Rīgā, Kr. Barona ielā 21 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Leetpratejeem! Scheit dabujamas ihstas nekaitigas tschaulites no A. Jaunsem, Rigā Suworowa wwlā № 21
Kolekcijas daļa:
3. Eiropas latviešu dziesmu svētki [attēls] Ķelnē 1973. gadā no 19. līdz 22. jūnijam / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Dziesmu spēle Eslingena 16. 06. 2017[.] 19.00 Neckar Forum Esslingen [attēls]. Apvienojoties 60 latviešu diasporas dziedātājiem, aktieriem un dejotājiem no 7 valstīm, lai pēc 70 gadiem Eslingenas stāstu izdziedātu tā dzimtenē. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Die Letten kommen! 16. - 18. Juni 2017 in Esslingen [attēls]. Aufführung des musicals Eslingena (Esslingen) am 16.6. um 19 uhr im Neckarforum Esslingen / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Musical Eslingena 16. 06. 2017 um 19.00 im Neckar Forum Esslingen [attēls]. 60 lettische Sänger, Schauspieler und Tänzer aus sieben verschiedenen Ländern haben sich zusammengetan, um die Story aus Esslingen dort auf die Bühne zu bringen, wo diese sich vor 70 Jahren zugetragen hat / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki
Kolekcijas daļa:
Ilja Taics mēbeļu rūpniecība Kr. Barona ielā № 30, Elī[i]zabetes ielā № 81
Kolekcijas daļa:
K. Bodnieks
Kolekcijas daļa:
A/S Rīgas vilnas rūpnieks
Kolekcijas daļa:
L.S.K. žēlsirdīgo māsu savienības veikalā Rīgā, Ģertrūdes ielā 5 L[l]ielā izvēlē
Kolekcijas daļa:
Ch. Kurmann speciāls veikals dib. 1905 g. Rīgā, Grēcinieku ielā 9
Kolekcijas daļa:
Tirdzn. rūpn. A/S. Zvaigzne Rīgā, Grēcinieku ielā 26
Kolekcijas daļa:
Vilnas drānu tirgotava A/S. Ritula
Kolekcijas daļa:
Kungu, dāmu un bērnu apģērbu tirgotava R. Alufs (bij. "Lablēt") Brīvības laukumā № 1, blakus Skujiņa pulksteņu veikalam
Kolekcijas daļa:
Garbo: dāmu zeķes
Kolekcijas daļa:
Lietus mēteļi. Brl. [Brāļi] Jakobson Rīgā, Brīvības ielā 1 un Kaļķu ielā 16
Kolekcijas daļa:
Ūdensdrošs: speciāls veikals brezenta izstrādājumiem Rīgā, Marijas ielā № 2. Īp.[ašnieks] Z. Jampolskis
Kolekcijas daļa:
Gumijas ražojumu pārdošanas akc.[iju] sab.[iedrība] Rīgā, Vecpilsētas ielā 12
Kolekcijas daļa:
Meteor Riga, Latvia
Kolekcijas daļa:
Rīgas Gumijas Manufaktūra "Meteors"
Kolekcijas daļa:
Meteor Rīgā, L. Nometņu ielā 59
Kolekcijas daļa:
Vasara uz ūdeņiem. Atpūta - prieks un sports ar uzpūšamo gumijas "Kvadrats" slidlaivu
Kolekcijas daļa:
Rīgas apvienotā apavu un gumijas fabrika Varonis
Kolekcijas daļa:
Reaching for the Summit
Kolekcijas daļa:
Linalko: linaudumu zieds, īstas krāsas. LKR A/S "Buhalo"
Kolekcijas daļa:
Quadrat [apavu fabrika]
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Vidzeme. 8.saraksts
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Vidzeme. 8.saraksts
Kolekcijas daļa:
S. Šaltenis Prom, kaulainā. prom!
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Latgale. 8.saraksts
Kolekcijas daļa:
Avia[ā]cijas svētki 8 septembrī
Kolekcijas daļa:
Apavu fabrika Lafas Rīgā
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Latgale. 8.saraksts
Kolekcijas daļa:
1. Maijs - Darbaļaužu Starptautiskās Solidaritātes diena
Kolekcijas daļa:
Brīvā Zeme
Kolekcijas daļa:
Jūŗas svētku nedēļa Rīgas Jūrmalā [1933.g.] 23. jūn. 15. aug. [attēls] Līgo svētki. Jūŗas svētki. Jūŗas karnevāls / mākslinieks Vilhelms Griķis.
Kolekcijas daļa:
Kas par Stendes-Kuldīgas-Aizputes dzelzceļu - balso par sarakstu № 2 [attēls] = Wer für die Bahn Stenden-Goldingen-Hasenpoth wählt Liste № 2 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Lettisk konstutställning [attēls] Konstnärshuset 6 nov.-30 nov. 1927 / mākslinieks Rihards Kārlis Valdemārs Zariņš.
Kolekcijas daļa:
Goda prāts, darbs un taisnība uzvarēs [attēls]. Cīņai sveiks! / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Tautas izglītības nedēļa [attēls] = 10 - 17 apr.[īlis] 1932 / mākslinieks Sigismunds Dīdrihs Johans Vidbergs.
Kolekcijas daļa:
Kultūra un gars lai pirmā vietā! Dr. K. Ulmanis
Kolekcijas daļa:
Šīs telpas kalpo latviešu tautas audzināšanai[.] Saudzējiet tās! [attēls] = Diese Räume dienen der lettishen Volksbildung - schont sie! / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Saudzē šīs telpas! - Tās ir tavas tautas un arī tavs īpašums[.] [attēls] = Schone diesen Raum! - Er ist dein und deines Volkes Eigentum / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Kas bojā šīs telpas, tas noziedzas pret latviešu kultūras vērtībām[.] [attēls] = Wer diesen Raum beschädigt, versündigt sich am lettischen Kulturgut[.] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Teiku dzelmē: Latvijas Mākslas Akadēmijas audzēkņu padomes prezidija karnevāls 16. februārī 1935. g. Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] / mākslinieks Alfrēds Lesiņš.
Kolekcijas daļa:
Izejviela: vākšanas un pārstrādāšanas uzņēmums. Rīga, Tirdzn.[iecības} pagalma ielā 23. Kauli kā izejviela [attēls] = Sammel - und Verarbeitungs - Unterneihmen. Rohstoff Knochen / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Piepalīdziet visi! [attēls]. Darbs nes svētību un pārvar grūtības / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Cieniet darbu un godājiet strādnieku
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta naudas loterija №41 [attēls] / mākslinieks Arnolds Dimiņš.
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīga naudas lotereja №11 [attēls] / mākslinieks J. Tupiks.
Kolekcijas daļa:
Zvēram vienotai latviešu tautai! Zvēram latviskai Latvijai!
Kolekcijas daļa:
Ar darbu un cīņu pierādīsi savu gribu uzvarēt
Kolekcijas daļa:
Atkal viņi ar mieru mūs "izandelēt"...no 1942. g. 11. jun.[jūnija] angļu - padomju līguma [attēls] Ticības sargātāji! Pieņem no mūsu šķīstām rokām šo mazo upuri... / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Avia[ā]cijas pulka instruktori sarīko Lielā Ģildē 1929. g. 26. oktobrī pulks. 20 [attēls] grandiozu rudens balli / mākslinieks Eduards Hermanis Keišs.
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: plakāts filmai "Čapajevs"] [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis.
Kolekcijas daļa:
1972. gada 19. maijs - V.I.Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas dibināšanas 50. gadadiena [attēls]. Vienmēr gatavs / mākslinieks Romans Tillbergs.
Kolekcijas daļa:
Moped Riga [attēls] / mākslinieks Gunārs Glūdiņš.
Kolekcijas daļa:
Rading Motorcycle Riga [attēls] / mākslinieks Gunārs Glūdiņš.
Kolekcijas daļa:
Riga - 14 [attēls] Рижский мотозавод "Саркана звайгзне" / mākslinieks Gunārs Glūdiņš.
Kolekcijas daļa:
Riga - 13 [attēls] / mākslinieks A., Peņģerots.
Kolekcijas daļa:
Rīgas rūpnīcas "Sarkanā Zvaigzne" velosipēds - labākā dāvana [attēls] = Велосипед рижского завода "Саркана звайгзне" - лудший подарок / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgas rūpnīcas "Sarkanā Zvaigzne" velosipēds - Visiem pieejams satiksmes līdzeklis [attēls] = Велосипед рижского завода "Саркана звайгзне" - всем доступное средство передвижения / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Osvalda Zvejsalnieka gleznas [attēls] / mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks.
Kolekcijas daļa:
Ivars Sīlis [attēls] fotoizstāde "Grenlande" tautas fotostudijas "Rīga" telpās, Rīgā, Blaumaņa ielā 21. 1988. gada martā / mākslinieks Laimonis Liziņš.
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras dienas [attēls] Pilsētas centrs, ciemata centrs / mākslineiks Kristaps Ģelzis.
Kolekcijas daļa:
Ēnas [attēls] Daiņa Lesiņa personālizstāde 05. 09. - 12. 10. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Daļa Laučkaite-Jakimavičiene, Rīts Jakimavičs (Lietuva): izstāde Visa gada garumā 27. 03. - 17. 05. 2015. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = Dalia Laučkaite-Jakimavičienè, Rytas Jakimavičius exhibition All Year Round 27. 03. - 17. 05. 2015. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Baltijas zelts: Kaļiņingradas apgabala (Krievijas federācija) Dzintara muzeja fondu izstāde no 20. 05. 2015. - 16. 06. 2015. [attēls] Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Valentīna un Aldis Birznieki fotogrāfijas [attēls]. Ventspils brīvdabas zvejniecības muzejs / [mākslinieks Aldis Birznieks].
Kolekcijas daļa:
Par mieru un cilvēces progresu: 2. Starptautiskā fotomākslas izstāde. Rīga 1987. aprīlis - maijs. Izstāde atvērta arhitektūras piemineklī Pētera baznīcā
Kolekcijas daļa:
Vizionārās struktūras. No Johansona līdz Johansonam: izstāde 03. 07. 2014. - 06. 08. 2014. Latvijas Nacionālā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, Rīgā
Kolekcijas daļa:
Rīgas Brāļu kapiem - 100. Pagātne un šodiena: fotoizstāde
Kolekcijas daļa:
Install: jauno mediju mākslas izstāde [attēls] 17. 07. - 10. 08. RIXC Mediju telpa 11. novembra krastmalā 35 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
ĒvĪ Upeniece. Tēlniecība [attēls] 90 gadu jubilejas izstāde 14. - 31. augusts Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Vēsture 1:10: 10. starptautiskā mazo formu porcelāna izstāde Rīgas Porcelāna muzejā 9. 10. - 29. 11. 2015.
Kolekcijas daļa:
Aleksejs Naumovs. Pastariņa prēmijas laureāts 2015 [attēls]. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skatāma [no 24. septembra] līdz 30. novembrim / māksliniece Anete Krūmiņa.
Kolekcijas daļa:
Šodienas stāsti: 9. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde
Kolekcijas daļa:
Linu dvieļi un māla krūzes [attēls] Lietišķās mākslas izstāde 2015. gada 22. oktobris - 22. novembris Cēsu izstāžu namā, Pils laukumā 3, Cēsis / mākslinieks Andris Drešmanis.
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila noskaņās [attēls] Daces Blūmas darbu izstāde 18. 09. 2015. - 29. 11. 2015. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 / māksliniece Ieva Masule.
Kolekcijas daļa:
Retrospekcija [attēls] izstāde no muzeja krājuma 28. 05. 2015. - 13. 09. 2015. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 / māksliniece Ieva Masule.
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila pērle Rīgas sinagoga: izstāde muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" Alberta ielā 12, Rīgā 04. 03. 2015. - 24. 05. 2015.
Kolekcijas daļa:
Sapņu dārzs: autorleļļu un juveliermākslas izstāde [attēls] 11. 12. 2015. - 14. 02. 2015. muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 (ieeja no Strēlnieku ielas) / māksliniece Ieva Masule.
Kolekcijas daļa:
Daces Blūmas personālizstāde "Burtu spēles uz porcelāna" 04. 02. - 03. 04. 2016. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā
Kolekcijas daļa:
Latvīte Medniece Darbi: personālizstāde Rīgas Porcelāna muzejā 04. 12. 2015. - 31. 01. 2016.
Kolekcijas daļa:
Pazudis arhīvā: laikmetīgās mākslas izstāde 5. februāris - 27. marts, Rīgas Mākslas telpa
Kolekcijas daļa:
nogalināt BUTŌ X: dzīvā instalācija Rīgas mākslas telpas Intro zālē 19. 09. - 18. 10. 2015. [attēls] butō - skatuves mirklis starp dzīvi un nāvi / fotogrāfs Jānis Deinats.
Kolekcijas daļa:
Kailums: Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas absolventu darbu izstāde [attēls] 20. jūnijs - 11. jūlijs, Latvijas Mākslinieku savienības galerijā 11. novembra krastmalā 35 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Tēlniecība: starptautiska izstāde [attēls]. Izstāde apskatāma no 5. septembra līdz 18. oktobrim Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Lielāks miers, mazāks miers: Latvijas laikmetīgās mākslas izstāde Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā 07. 10. - 15. 11. 2015.
Kolekcijas daļa:
Rīgas kausi 2015: Starptautiskas sacensības vieglatlētikā 28. maijā plkst. 18:00 Daugavas stadionā
Kolekcijas daļa:
Bobslejs [attēls] / mākslinieks Juris Riņķis.
Kolekcijas daļa:
6. PSRS arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā Frunze 1983 [attēls] / mākslinieks Jānis Krastiņš.
Kolekcijas daļa:
7. PSRS un bulgāru arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā [attēls] Boroveca MCMLXXXIV / mākslinieks Jānis Krastiņš.
Kolekcijas daļa:
5. PSRS arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā Dušanbe '82 [attēls] / mākslinieks Jānis Krastiņš.
Kolekcijas daļa:
Čaka skartie [attēls] ekspozīcija Rīgas Mākslas telpā, Rīgā, Kungu ielā 3 no 2015. gada 28. oktobrim līdz 20. novembrim / mākslinieks Jānis Andžāns.
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Rīgai. Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā: Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. Pētergailis [attēls] / māksliniece Elīna Brasliņa.
Kolekcijas daļa:
1917 [attēls]/ mākslinieks Gunāra Kamradziuss.
Kolekcijas daļa:
Valmierai 700 [attēls] 1283 - 1983 / mākslinieks Dainis Rožkalns.
Kolekcijas daļa:
18. novembris Mūsu valsts, mūsu brīvība! [attēls] Latvija / mākslinieks Egils Mednis.
Kolekcijas daļa:
Pāri Baltijas jūrai: 1944 - 1945 [attēls] Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas 3. stāvā no 15. oktobra līdz 5. janvārim / māksliniece Anete Krūmiņa.
Kolekcijas daļa:
Mana, tava, mūsu Rīga pirms 100 gadiem [attēls] Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 317. oktobris - 30. novembris / mākslinieks Artis Tauriņš.
Kolekcijas daļa:
Visa pasaule cenšas sev nodrošināt lielāku ražu [attēls]. Arī mēs pacelsim savas dzimtās zemes ienākumus, lietojot Abavit sauskodni. Firma "Vilhelms Zeltiņš" Rīgā / [mākslinieks HR].
Kolekcijas daļa:
Sargā ražu! [attēls] Kodiniet sēklu ar Latvijā atzīto sauskodni "Abavit". Firma "Vilhelms Zeltiņš" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Brūnaļas prieks: higiē[e]niskā tesmeņa ziede [attēls]. Izgatavots inž. ķīm. Verners Graudums ķīm.-farm. lab. Rīgā, Ganību d[ambis] 31 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
40 % Kālija sāls mēslojums [attēls] 1.Nodrošina un paceļ ražas. 2.Pasargā no kaitekļiem un rūsām. 3.Paceļ ražas kvalitāti. 4.Sagādā labu un lētu lopbarību ziemai un vasarai. A./S "Kali" Rīgā / māksliniece Vera Krēgere.
Kolekcijas daļa:
Shell Tox iznīcina blaktis, blusas, mušas, kodes, prusakus un visus citus kukaiņus [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ratin: līdzeklis pret žurkām un pelēm. Cilvēkiem un mājlopiem nekaitīga
Kolekcijas daļa:
Nāve mušām! [attēls] Mušpapīrs "Sokol" / [mākslinieks S].
Kolekcijas daļa:
Šokol.[ādes] kon.[fekšu] rūpn.[īca] "Baltica" Rīgā. Mentol konfektes ar krustiņu [attēls]. Racionālākais līdzeklis pret klepu, aizsmakumu, iesnām saaikstēšanās u.t.t. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Atspirdzinošas karameles Eskimo dabu[ū]jamas šeit. Pacī[i]ņas: 5, 10 un 20 sant[īmi] [attēls]. Šokolādes fabrika "Prosvet" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Shell petroleja [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Latvijas vārds - svēts vārds! [attēls] / mākslinieks Arturs Apinis.
Kolekcijas daļa:
Schaurais un platais celhsch [attēls]. [Plakātā atspoguļotas cilvēka dzīves ētiskās dilemmas kristīgās baznīcas skatījumā] / mākslinieks H. Šics.
Kolekcijas daļa:
Juhsu "pahrtikuschais" lauksaimneeks [attēls] / mākslinieks Augusts Ivans.
Kolekcijas daļa:
Starptautiska preču paraugu izstāde Prāgā no 3-10 z[s]eptembrim, 1922. gadā [attēls] / mākslinieks K. Vavrina.
Kolekcijas daļa:
Dāviniet Ziemassvētkos un Jaunā gadā laimei Tautas palīdzības jaunās naudas loterijas lozi
Kolekcijas daļa:
Karā izpostīta guļ drupās Leelwahrdes dr. baznica. Peedalatees wisi nekawejoschi Leelwahrdes baznicas padomes 150 000 rbļ. naudas loterejā!
Kolekcijas daļa:
Strādāsim vēl vairāk frontei!
Kolekcijas daļa:
Sarkanās varmācības iznīcināšanu - par Eiropas brīvību un mieru!
Kolekcijas daļa:
Piesakies! [attēls] Kaŗam svarīgu un daudzpusīgu uzdevumu veikšanai dzelzceļam nepieciešami: uzraudzības darbinieki, konduktori, tehniskie kantoriti, lokomotīvju vadītāji, amatnieki, darbnīcu strādnieki
Kolekcijas daļa:
Palīdziet izbūvēt ceļus! [attēls] Ceļa tīkla izbūve un uzlabojumi ir priekšnoteikumi Jūsu apgādei
Kolekcijas daļa:
Meierovič un Jakobsons, Rīgā, Kungu ielā Nr. 25/27
Kolekcijas daļa:
Lietojiet visi franču spirta vārītāju "Ekonoms". Lētāks kā ga[ā]ze, malka un petroleja. Rezerves bundžas ar sausu spirtu. Jauns - labs - lēts dabūjams šeit.
Kolekcijas daļa:
O.Pērkons un A.Kucejevs: pulksteņi, zelts, sudrabs, alpaka, kristalls, dzintars, gravieru izstrādājumi. Veikals Rīgā, Matīsa ielā 8., darbnīca Rīgā, Brīvības ielā 115 [attēls] / mākslinieks Art. Vekslers.
Kolekcijas daļa:
Festivāls Urban Poetry Rīgas radošajās teritorijās 10-13/06/2015
Kolekcijas daļa:
Diskotēka Spektrs [attēls] LRAP Ventspils kultūras nams / mākslinieks Aldis Birznieks.
Kolekcijas daļa:
Море и музей. Работа и коллекции музея океанологии и рыболовства ГДР. Морской музей Штральзунд.
Kolekcijas daļa:
Jūra un muzejs. Vācijas Demokrātiskās Republikas okeanoloģijas un zvejniecības muzeja darbs un kolekcijas. S[Š]tra[ā]lzundes pilsētas jūras muzeja[s].
Kolekcijas daļa:
Nāc un piedalies 2015. gada 5. septembrī plkst. 12.00 - 17.00 Vērmanes dārzā, Rīgā [attēls] Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas Rīgā / māksliniece Sintija Potaičuka.
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams [attēls] / mākslinieks Arnis Pumpurs.
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība tev, tu...? [attēls] / mākslinieks Georgs Smelters.
Kolekcijas daļa:
Одумайся! [attēls] Эта дорога - к самоуничтожению! / mākslinieks Toms Lomunovs.
Kolekcijas daļa:
Atjēdzies! [attēls] Šis ceļs ved iznīcībā! / mākslinieks Toms Lomunovs.
Kolekcijas daļa:
Specializēsimies piena un gaļas lopkopībā un bekona cūkkopībā [attēls]. Īstenosim PSKP XXIV kongresa lēmumus! mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
Не скармливай! [attēls] / mākslinieks Ivars Mailītis.
Kolekcijas daļa:
Daugaviņa: zvejnieku kolhoza "9.maijs" kamerkoris [attēls]. Kora vadītājs - diriģents Kārlis Beinerts / mākslinieks Ilmārs Blumbergs.
Kolekcijas daļa:
Ausma: Tautas koris [attēls] Ražošanas apvienība "Rīgas manufaktūra"/ mākslinieks Juris Ģērmanis.
Kolekcijas daļa:
Gaudeamus: праздник песни и танца студентов прибалтийских республик. Рига 1981 г. 10-12 VII [attēls] Gaudeamus VIII Rīga 1981 / mākslinieks Valentīns Ozoliņš.
Kolekcijas daļa:
...mēs strēlnieku zemes audze [attēls]. Dzied PTS zēnu kori / māksliniece Ingrīda Drande.
Kolekcijas daļa:
No nēģeru spiričuela līdz operai "Porgijs un Bessa" [attēls] Latvijas PSR Valsts filharmonija / mākslinieks Uldis Lieldidžs.
Kolekcijas daļa:
Disko klubs [attēls] Maskavas rajona kultūras nams maskavas ielā N. 264 aicina katru mēneša otro svētdienu uz diskotēku / mākslinieks Juris Dimiters.
Kolekcijas daļa:
Līvi [attēls] Liepājas metalurgu kultūras pils / mākslinieks Alfreds Lapetrovs.
Kolekcijas daļa:
Turaidas Roze, Imants Kalniņš [attēls] koncerts / mākslinieks Georgs Smelters.
Kolekcijas daļa:
Marana: kameransamblis [attēls] Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejas Kultūras nams / mākslinieks Rauls Zitmanis.
Kolekcijas daļa:
Aija Andrejeva un draugi koncerts Soļi
Kolekcijas daļa:
Plakāts, [attēls] kurā elpo Latvijas rokmūzika, katra alveola ir mūzikas grupa, katrs savienojums ir kopīgs mūziķis šajās grupās / mākslinieks Linards Kalniņš.
Kolekcijas daļa:
Tom Waits: singer, actor [attēls] Ulvis Alberts foundation / mākslinieks Ulvis Alberts.
Kolekcijas daļa:
Honkongas bērnu kora YIP koncerts 5. augustā Vidzemes koncertzālē "Cēsis", 7. augustā koncertzālē "Lielā ģilde"
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunosānas gadadienai veltīts koncerts 4. maijā [attēls] Kultūras un atpūtas centrā "Imanta". Muzicē grupa "Menuets" / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Skan II skaņu mākslas izstāde
Kolekcijas daļa:
BG "Akvarium" ar koncertu "Abordaž"
Kolekcijas daļa:
Priecājieties un gavilējiet: 17. decembrī koncertzālē Lielais dzintars
Kolekcijas daļa:
Grupa Чайф - 30 gadi [attēls] ar programmu Dzimis Sverdlivskā 14. novembrī Godvil: concert hall / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Baltica 2015: Starptautiskais folkloras festivāls 15.-19. jūlijs Latvija [attēls] = Baltica 2015: International folklore festival / māksliniece Laura Lūse.
Kolekcijas daļa:
Brīvā Zeme: no 1.februa[ā]ra maksā 6 sant.
Kolekcijas daļa:
A. Čehovs Kaija [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016
Kolekcijas daļa:
Ungārijas Dienas 2017. Pastmarku stāsti
Kolekcijas daļa:
Sporta Beedriba "Olimpija" sarihko swehtdeen, 18. junijā us sporta laukuma (ee-eja no Kurmahjas prospekta) Otras Eksternas Sazihkstes
Kolekcijas daļa:
Mums šodien nav vaļas gudri spriedelēt par nākotni, bet visiem spēkiem jāgādā par to, lai boļševisms nekad neatgriestos mūsu zemē [attēls]. Ģenerālis Dankers, pirmais ģenerāldirektors 1944. g. 3. maijā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
SANITAS : 130 brīnumaini priekšmeti no Tukuma slimnīcas - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Parunāsim par sievišķību : gleznojumi & porcelāns - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Kunst Elada - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2012]
Kolekcijas daļa:
Eņģeļu salidojums - Bormane, Dace - [2017]
Kolekcijas daļa:
Bērnības milicija - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vaira Vīķe-Freiberga - Kalniņš, Raitis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Valdis Zatlers - Kalniņš, Raitis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Limbo - Kalniņš, Raitis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Guntis Ulmanis - Kalniņš, Raitis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Andris Bērziņš - Kalniņš, Raitis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Nākamā pietura - Tukums - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Делинаш! - Buks, Artis, 1966- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Египетнаш! - Buks, Artis, 1966- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Парижнаш! - Buks, Artis, 1966- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rauchschwitz - Buks, Artis, 1966- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Karmena - Vīksna, Daiga - [2016]
Kolekcijas daļa:
Viva Verdi! : Rīgas Operas festivāls 2016 - Vīksna, Daiga - [2016]
Kolekcijas daļa:
Viva Puccini! : Rīgas Operas festivāls 2015 - Vīksna, Daiga - [2015]
Kolekcijas daļa:
RĪGA sveic Latviju Neatkarības atjaunošanas dienā! - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
RĪGA : sveiciens Starptautiskajā sieviešu dienā! - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
STARO RĪGA '12 : gaismas * festivāls : 15.-18. NOV 2012 - Mednis, Egils, 1968- - [2012]
Kolekcijas daļa:
STARO RĪGA [2010] : gaismas * festivāls : 18.-21.11.2010 - Mednis, Egils, 1968- - [2010]
Kolekcijas daļa:
STARO RĪGA [2017] : 10. gaismas festivāls : 10.-20. novembrī 2017 : no 17:00 līdz 23:00 katru dienu - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2016 : 12.-14. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2016]
Kolekcijas daļa:
STARO RĪGA [2009] : festival of light : 14th to the 18th November - Mednis, Egils, 1968- - [2009]
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2015 : 14.-16. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2017 - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus svētkus! : Tava Rīga - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
LĪGO! - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Saulainas Lieldienas! - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
LATVIJA : 18. novembris : Latvijas dzimšanas diena - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Sveiciens 8. martā! - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
RĪGA : baltus un priecīgus svētkus! - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
4. MAIJS : Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
LĪGO - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
RĪGA sveic Latviju dzimšanas dienā! - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
RĪGA : Rīgas svētki 2014 : 15.-17. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
LĪGO - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
RĪGA : priecīgas Lieldienas! - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
$IN - Sausnītis, Jānis - [2016]
Kolekcijas daļa:
Afterparty - Sausnītis, Jānis - [2018]
Kolekcijas daļa:
home feeling - Sausnītis, Jānis - [2016]
Kolekcijas daļa:
EArTh - Sausnītis, Jānis - [2018]
Kolekcijas daļa:
Hloroplasts : dzīvības enerģija - Latsone, Marika, 1985- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lumbricus Terrestris : dižslieka - Latsone, Marika, 1985- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Bruņurupucis : Asterolepis Ornata - Latsone, Marika, 1985- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Garausainais sikspārnis : Plecotus Auritus - Latsone, Marika, 1985- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Prisoners - Ķelle, Karina - [2018]
Kolekcijas daļa:
Расскажи - Ķelle, Karina - [2018]
Kolekcijas daļa:
Domas - Ķelle, Karina - [2018]
Kolekcijas daļa:
Zīļuks - Birznieks, Jānis, 1975- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Sapņo - Ķelle, Karina - [2018]
Kolekcijas daļa:
GOD Save... - Svikulis, Guntis - [2014]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Operas festivāls : 6.-17. jūnijs, 2018 - Lesīte-Volmane, Madara - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvietis Parastais - Svikulis, Guntis - [2009]
Kolekcijas daļa:
THINK GREEN? - Sausnītis, Jānis - [2012]
Kolekcijas daļa:
HEROIN - Sausnītis, Jānis - [2014]
Kolekcijas daļa:
Rock - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Power - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Power - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Tokyo - Birznieks, Jānis, 1975- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Lauku sēta - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rock - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lauku sēta - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti I - Vanags, Gatis, 1960- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti II - Vanags, Gatis, 1960- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti III - Vanags, Gatis, 1960- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Alfabēts - Pētersons, Reinis, 1981- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Padomju kino dziesmas Austrumu robežā, 1934-1991 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
Koncerts! - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
Beļģijas dienas Rīgā! - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
International Children's Book Day : 2 April 2018 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Still moving - Pētersons, Reinis, 1981- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jakob Noiman Festival Band : 9. novembris 22:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
Prozas lasījumi 2017 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Jakob Noiman Festival Band : 10. maijs : Teātra bārs : 22.00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Ir daļa:
Pēc boļševisma un plutokra[ā]tijas iznīcināšanas - patiess sociālisms /
Ir daļa:
Pee kamina [filma]: drama 6 zehleenos. Peed. Holodnaja, Maksimows, Polonskis, Runitsch - Kino Moulin-Rouge Teatra eelā 10
Ir daļa:
Maok: Pulveris blakšu, blusu, tarakanu un citu kukaiņu iznīcināšanai [attēls] = Maok: Порошок для уничтоженiя блох, клопов, тараканов и других насъкомых = Maok: Bestes Vertilgungsmittel für Flöhe, Wanzen, Tarakane und andere Insekten / [mākslinieks Kurts Betge].
Ir daļa:
Velosipēdi Omega: Latvijas vadošā marka. [attēls] Akc. sab. "G.Ērenpreis un Bdris" Rīgā, Brīvības ielā № 129/133 / mākslinieks Aleksandrs Apsītis.
Ir daļa:
Smēķējau labākos papirosus Abdulla
Ir daļa:
Priekš pazine[ē]ja papirosu priekšgalā sta[ā]v
Ir daļa:
Papirosi Elegant
Ir daļa:
Vate un vateli[ī]ns
Ir daļa:
Jēkaba Kazaka izstāde no 26. III - 14. IV pilsētas mākslas muzejā
Ir daļa:
Avia[ā]cijas svētki 17. ju[ū]lijā 1927
Ir daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta dubultotā 5-kl. naudas lotereja № 3 un 3a
Ir daļa:
Saknes: Rīgas tēlotājas mākslas studiju izstāde
Ir daļa:
Ričards Bahs Kaija vārdā Džonotans Livingstons
Ir daļa:
Aspazijas Vaidelote
Ir daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā 1950. g. 16., 17., 18. jūnijā Leicesterā
Ir daļa:
Eiropas vasaras skola Straumēni. Latviski runājošiem jauniešiem no 11 līdz 16 gadiem.
Ir daļa:
Austrālijas latviešu 36. kultūras dienas Adelaidē, 1986. g
Ir daļa:
Sajust un radīt: Starptautiskajai Baltā spieķa dienai veltīta radošo izpausmju izstāde
Ir daļa:
Latvijas muzeju gaismekļi zem Dzelzceļa muzeja debesīm: izstāde apskatāma līdz 25. novembrim Uzvaras bulvāris 2A
Ir daļa:
Armēnija senās kartēs 6. gs. p. m. ē. - 20. gs.: vēsturisko karšu izstāde 2017. gada 25.10. - 26.11
Ir daļa:
Latvian Arts and Crafts Exhibition
Ir daļa:
Rīgas fotomēnesis 2017[.] 08.-31.05.
Ir daļa:
Art Nouveau in Letland: expositie Centrale Bibliotheek [Den Haag] 17 november - 15 december [2007]
Ir daļa:
Luters. Pagrieziens: izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3 01.11.2017.-04.02.2018
Ir daļa:
Cihovska, Viduka, Ritums: keramika, audums, kokgrebums
Ir daļa:
Andreja Paulāna piemiņas izstāde
Ir daļa:
Ak, svētā Lestene!
Ir daļa:
Lauksaimniecības Žurnāls: lauku labklājības veicinātājs
Ir daļa:
[Bez nosaukuma: fotoplakāts ar dažādiem Latvijas pilsētu, ainavu skatiem]
Ir daļa:
Margaret Stoddart
Ir daļa:
Besuchen Sie Lettland! Zur Olympiade 1940 durch die Baltischen Staaten
Ir daļa:
Visitez la Lettonie! Aux Jeux Olympiques 1940 via les pays baltiques
Ir daļa:
Besök Lettland
Ir daļa:
Besuchen Sie Lettland
Ir daļa:
Jöjjon el Lettországba
Ir daļa:
Besuchen Sie das schöne Lettland und seine Historische Orte
Ir daļa:
Visitez la pittoresque Lettonie
Ir daļa:
Pasaules meistarsacīkstes svaru celšanā Rīgā 16, 17, 18. sept. 1939.g.
Ir daļa:
[Bez nosaukuma: futbolam veltīts plakāts]
Ir daļa:
Apmeklējiet Iekšlietu ministrijas Tūrisma biroja rīkoto tūrisma propagandas izstādi "Apceļo dzimto zemi" 1935 g. 14-20 maijam Rīgas Amatu biedrības telpās L.Ķēniņu ielā № 30
Ir daļa:
Soļošanas sacīkste
Ir daļa:
Mani lidojumu piedzīvojumi: slavenās lidotājas Elly Beinhorn vienīgais priekšlasījums ar daudz interesantām gaismas bildēm
Ir daļa:
Latvijas meistarsacīkstes boksā 25. un 26. aug. š.g. J.K.S. laukumā
Ir daļa:
[Bez nosaukuma: boksam veltīts plakāts]
Ir daļa:
Eiropas meistarsacīkstes grieķu - romiešu cīņā Rīgā 4, 5, 6 un 7. zep. 1926 g. cirkū
Ir daļa:
Vispārīgie tautas sporta svētki
Ir daļa:
Brauchs (Vācija) jeb Maleiko (Latvija) Eiropas labākais 20 klm. skrējējs?
Ir daļa:
Viens otram mīlas ziedus ceļā klājat, Viens otram laimi sirdī krājat. Svētību gūst tas, kas prātā / Patur, ko šie vārdi teic: / "Apzinīgi katrā vietā / savu pienākumu veic!" Jel negaudies par rītu, / kas smagu darbu dod. / Tik rūpēs mīļo labad / Sirds īstu laimi rod.
Ir daļa:
Vienību uz latviska pamata [attēls] / mākslinieks Ansis Cīrulis.
Ir daļa:
Jaunā Latvijas saule spīdēs pār visiem. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Otto Pladers.
Ir daļa:
Tēvuzemes mīlestība ir augstākā mīlestība virs zemes. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Otto Pladers.
Ir daļa:
Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ikkatrs - vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks, vai skolotie ļaudis. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Nikolajs Puzirevskis.
Ir daļa:
Laipnam būt ir likums, Smaidīt - latvju tikums [attēls] / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Tautas mīlestība - neizsmeļams spēku avots [attēls] / mākslinieks Otto Pladers.
Ir daļa:
Spožu turēsim Latvijas godu [attēls] / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Mūsu tautas latvisko misiju mēs varēsim piepildīt tikai kā latvieši uz latviešu zemes [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Latvijai jābūt latviešu valstij [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Jelgava un jelgavnieki (I. izl.) [attēls] = Mitau u.[nd] Mitauer (I.) = Митава и митавцы / mākslinieks Aleksandrs Strekavins.
Ir daļa:
Latgales latviešu kongress Rēzeknē [attēls] 1917. g. 9. un 10. maijā (v.[ecā] st.[ila] 26. un 27. aprīlī), kas nosprieda visiem latviešiem apvienoties / [mākslinieks Jēkabs Alfrēds Strazdiņš].
Ir daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate: Celtniecības izstāde [attēls]. No 16. jūnija - 2. jūlijam Latvijas Universitātes vecā ēkā. Ieeja no Merķeļa ielas / mākslinieks Rūdolfs Āboliņš.
Ir daļa:
Mežs - mūsu bagātība [attēls] / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Liszt Études d'exécution transcendante. Ottho-Drews [attēls] Konservatorijā otrdien 25 febr. 1930. plkst. 8 / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Karaliskais skotu zēnu orķestris. Lielākā vasaras sezonas sensacija! [attēls] = The Royal Kiltie Juniors Band. Lido/ mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Latvieši! Anglija jūs grib iznīcināt! [attēls] Mazām Baltijas tautām ir jāatgriežas Padomju Savienībā: Londonas "Times" 6. 2. 1942. / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Смех и грех [attēls] / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Bretini frères [attēls] / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics.
Ir daļa:
Vācu drāma. Berlīnes Šillera teātra viesizrāde [1938.] 17. un 18. martā "Zalameas tiesnesis" ar Heinrichu Georgu [attēls] = Deutsches Schauspiel. Gastspiel Sciller - Theater - Berlin [1938.] 17. und 18. März "Der Richter von Zalamea" mit Heinrich George / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Gājēji, esiet uzmanīgi uz ielas! [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs.
Ir daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №31 [attēls]. 3 priekšrocības: vislielākie vinnesti, vislielākā iespēja vinnēt, visizdevīgākā loterija / mākslinieks Voldemārs Mednis.
Ir daļa:
Elektronika - tehnikas progresa svira [attēls] Īstenosim PSKP XXIV kongresa lēmumus! / mākslinieks Gunārs Kamradziuss.
Ir daļa:
Aurora [attēls] [zeķu fabrikas reklāmas plakāts] / mākslinieks Arvīds Priedīte.
Ir daļa:
4. Republikāniskā jaunatnes zinātniski-tehniskās jaunrades izstāde 26.07.-13.10.85. [attēls] / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts.
Ir daļa:
Somdaris [attēls]. Mūsu izstrādājumi izgatavoti mūsdienīgā stilā. Dažādi pēc formas, krāsas un pielietojuma / mākslinieks Uldis Razums, fotogrāfs Genādijs Varlamovs.
Ir daļa:
Izjūtu tīklos: foto izstāde [attēls] AS "Latvenergo" Enerģētikas muzejā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9 / mākslinieks Jānis Slišāns.
Ir daļa:
Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde. Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства. Выставка открыта в Художественном музее Латв.[ийской] ССР, г. Рига, ул. Горкого 10a / mākslinieks Ivars Zaikins.
Ir daļa:
Plakate aus der Lettischen SSR [attēls]. Kunsthalle Rostock mai/juni 1983 / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Defend Peace! [attēls] / mākslinieks Georgs Smelters.
Ir daļa:
Vislabākie papirosi III šķira Kalif dabujami visur [attēls] Tabakas fabrika "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Prieks! Papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh, Rīgā [attēls] / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics.
Ir daļa:
Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā [attēls] Urr-r[a]ā! Tagad smēķēsim tikai Latvijas tabakas fabrikas ražojumus! / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Papirosi "Tip Top". Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā [attēls] Tip-Top / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Tip-Top. A.G. Ruhtenberg, Rigā [attēls] / mākslinieks nezināms.
Ir daļa:
Papirosi II. šķ.[ira] "Addis Abeda" 10 gab. 20 sant. [attēls]. Tab. fabr. "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Milda: papirosi III. šķira ar vati [attēls]. Tab. fabr. "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi Ķemeri [attēls]. Tab. fabr. "Trud", Rīgā G[Ģ]ertrūdes ielā 103 / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi Deja: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi 6?-7? [attēls] = 20 gab. 35 sant. Tab. fabr. "Trud", Rīgā / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi Stop: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi Tango [attēls]. "A.G.Ruhtenberg", A/S. 10 gab. 20 sant. / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Rokoko 20 gab.35. sant. [attēls] "A.G.Ruhtenberg", A/S Rīgā: papirosi Rokoko / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Rokoko 20 gab.35. sant. [attēls] "A.G.Ruhtenberg", A/S Rīgā: papirosi Rokoko / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi ar vati Ova. 20 gabali tikai 35 santi[ī]mi [attēls]. A.G. Ruhtenberg / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi III šķira "Eva". Tab. fabrika Chr. Krogh Rīgā [attēls]. mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi I šķira Dollar. Tab. fabr. Chr. Krogh Rīga [attēls] Bez konkurences! Ohne Konkurrenz! / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics
Ir daļa:
Dzirkstele: papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh Rīgā [attēls]. Smēķe[ē]si mani - iemīle[ē]si mani...! / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics
Ir daļa:
Pieprasiet visur papirosus "Kāvi" [attēls] Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā, Mati[ī]sa ielā 88 / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi "SER" [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Ali papirosi III. šķ. [attēls] A./S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Čauli[ī]šu fabrika Ed. Jaunzems un Bdr [biedri] Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Pīpju tabaka M.K. [attēls] . Akc. sab. Tab.[akas] fabr.[ika] Mündel un Ko, Rīgā / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Smēķējamā tabaka Jugla [attēls]. Tab. fabr. A./S. "Dukats" / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Papirosi visiem [attēls] Mona / mākslinieks nezināms
Ir daļa:
Akc. Sab. A.S.Maikapar Rīgā [attēls]. Papirosi Troika 10 gab. 7 1/5 zelta sant. / mākslinieks nezināms
Izveidošanas datums:
23.05.2017
Labošanas datums:
23.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
http://dom.lndb.lv/data/obj/28300
RDF dati | XML dati

Pieejamās datnes

Nosaukums Apraksts Izmērs Hash Piekļuves statuss
1. 1135.jpg 57.92 KB af1a94d122f14939aa825a8031a1fdb3 Lejupielādēt Atvērt

Lūdzu uzgaidiet