LV | EN

Autoritāte

Alfabēts

ID:
132862
ALEPH ID:
LNC10-000052197
Tips:
Priekšmets
Priekšmets:
Alfabēts
Piezīme:
sk. arīvaiaiz konkrētām valodām vai valodu grupām, piem.sk. arīaiz reģionu, valstu u.tml. nosaukumiem, Alfabēts, Rakstība, Angļu valoda--Alfabēts; Japāņu valoda--Rakstība, Valodas--Alfabēts
Šeit apkopoti vispārīgi darbi par alfabētu un salīdzinoši darbi par semītu alfabētu, tā senākiem un mūsdienu atvasinājumiem, kā arī par valodas rakstībā lietojamo burtu kopumu noteiktā secībā
Darbiem par rakstības stiliem, to izcelšanos un attīstību senatnē, it īpaši par seno un viduslaiku rokrakstu pētniecību, piešķir tematisko priekšmetu, Paleogrāfija
Darbiem par rakstu valodu kā sazināšanās veidu vai diskursu piešķir tematisko priekšmetu, Rakstveida saziņa
Darbiem par rakstu zīmju un rakstīšanas paņēmienu kopumu piešķir tematisko priekšmetuDarbus par konkrētu valodu rakstību sk. aiz valodas nosaukuma ar tematiskajām apakšiedaļāmunpiem.Darbiem par dažādu tautu rakstības sistēmām piešķir tematisko priekšmetuar rakstības sistēmas nosaukumu, piem., Rakstība, Alfabēts, Rakstība, Angļu valoda--Alfabēts; Japāņu valoda--Rakstība, Rakstība, Rakstība, gotu
Skatīt:
Alfabēta burti
Alfabēts, latīņu
Latīņu alfabēts
Latīņu valoda -- Alfabēts
Latin script
Alphabet
Plašāks termins:
Hieroglifi
Transliterācija