LV | EN

Autoritāte

Skolu apmeklētība

ID:
141888
ALEPH ID:
LNC10-000060321
Tips:
Priekšmets
Priekšmets:
Skolu apmeklētība
Skatīt:
Apmeklētība, mācību iestāžu
Apmeklētība, skolas
Apmeklētība, skolu
Mācību iestāžu apmeklētība
Skolas apmeklējums
Skolas apmeklētība
School attendance
Plašāks termins:
Skolvadība
Piezīme:
Šeit apkopoti darbi par skolās reģistrēto personu stundu apmeklējumu. Darbus par skolās reģistrēto personu skaitu un to demogrāfisko raksturojumu sk., Mācību iestādēs uzņemtie