LV | EN

Autoritāte

Franču literatūra -- Vēsture un kritika

ID:
145435
ALEPH ID:
LNC10-000063514
Tips:
Priekšmets
Priekšmets:
Franču literatūra -- Vēsture un kritika
Skatīt:
Franču literatūra -- Vēsture
Franču literatūra -- Vēsture un kritika -- Teorija utt
Franču literatūras kritika
Franču literatūras vēsture
Franču literatūrteorija
Literatūras kritika, franču
Literatūras teorija, franču
Literatūras vēsture, franču
Literatūrteorija, franču
French literature -- History and criticism
French literature -- History and criticism -- Theory, etc
Piezīme:
Šeit apkopoti darbi par franču literatūru teorētiskā un vēsturiskā aspektā un darbi, kuros tiek analizēti viena vai vairāku franču autoru dažādi daiļliteratūras darbi. Darbiem par noteikta perioda franču literatūru un darbiem, kuros tiek analizēta noteikta perioda franču autoru dažādi daiļliteratūras darbi, piešķir šāda veida tematisko priekšmetu ar apakšiedaļāmpiem.Vispārīga satura darbiem par franču literatūru piešķir tematisko priekšmetu, Franču literatūra--[hronoloģiskā apakšiedaļa]--Vēsture un kritika, Franču literatūra--19. gs.--Vēsture un kritika; Franču literatūra--20. gs.--Vēsture un kritika, Franču literatūra