LV | EN

Autoritāte

Darbinieki -- Apmācība

ID:
169259
ALEPH ID:
LNC10-000084957
Tips:
Priekšmets
Priekšmets:
Darbinieki -- Apmācība
Piezīme:
sk. arīaiz darbinieku veidiem un nodarbināto grupām, piem., Apmācība, Informācijas speciālisti--Apmācība
sk. arīaiz darbinieku veidiem un nodarbināto grupām, piem., Kvalifikācijas celšana darba vietā, Bibliotekāri--Kvalifikācijas celšana darba vietā
Šeit apkopoti darbi par darbinieku sākotnējo apmācību darba vietā. Darbiem par profesionālo izglītību piešķir tematisko priekšmetuDarbiem par vidējo profesionālo izglītību piešķir tematisko priekšmetu, Profesionālā izglītība, Arodizglītība
, Darbiem par darbinieku apmācību pēc izglītības iestādes absolvēšanas piešķir tematisko priekšmetu, Arodapmācība
Skatīt:
Sākotnējā profesionālā sagatavošana
Darbinieku izglītošana
Darbinieku attīstība
Darbinieku apmācība
Darba vidē balstītas mācības
Darba vidē balstīta apmācība
Apmācība darba vietā
Employees -- Training of
Plašāks termins:
Arodapmācība
Skatīt arī:
Apmācība pie darba devēja