LV | EN

Autoritāte

Apskati un recenzijas

ID:
285857
ALEPH ID:
LNC10-000268364
Tips:
Formas/žanra priekšmets
Formas/žanra priekšmets:
Apskati un recenzijas
Skatīt:
Apskati, kritiski
Atsauksmes
Īsrecenzijas
Kritikas raksti
Kritiski apskati
Kritiski raksti
Recenzijas
Recenzijas un apskati
Recenze
Review
Reviews
Plašāks termins:
Informatīvie darbi
Piezīme:
Šeit apkopoti gan atsevišķi kritiski raksti, apskati vai atsauksmes, gan to krājumi. Noteiktas nozares vai temata kritiskiem rakstiem, apskatiem vai atsauksmēm piešķir atbilstošu priekšmetu un formas/žanra priekšmetupiem.Kritisku vai skaidrojošu rakstu, apskatu vai atsauksmju krājumiem par dažādiem tematiem piešķir tikai formas/žanra priekšmetuKritiskiem vai skaidrojošiem rakstiem, apskatiem vai atsauksmēm un to krājumiem par dejām, kino, mūziku, teātri un televīzijas raidījumiem piešķir šādus formas/žanra priekšmetusDarbiem, kas sniedz vispārīgu informāciju par grāmatas autoru, saturu un stilu, piešķir formas/ žanra priekšmetuDarbiem par kritikas principiem kopumā, t.sk. darbiem par recenziju kā publicistikas un kritikas žanru, piešķir tematisko priekšmetu Apskati un recenzijas Filozofija; Apskati un recenzijas. Ebreji--Vēsture; Apskati un recenzijas. Enciklopēdijas un vārdnīcas, vācu; Apskati un recenzijas; Slovaku valoda; Apskati un recenzijas Apskati un recenzijas Dejas recenzijas; Kinofilmu recenzijas; Mūzikas recenzijas; Teātra recenzijas; Televīzijas raidījumu recenzijas Grāmatu apskati Kritika