LV | EN

Autoritāte

Baškīru proza

ID:
311675
ALEPH ID:
LNC10-000292375
Tips:
Formas/žanra priekšmets
Formas/žanra priekšmets:
Baškīru proza
Skatīt:
Baškīru īsproza
Baškīru īsprozas krājumi
Baškīru prozas darbi
Baškīru prozas krājumi
Baškīru prozas literatūra
Īsproza, baškīru
Īsprozas krājumi, baškīru
Proza, baškīru
Prozas darbi, baškīru
Prozas krājumi, baškīru
Prozas literatūra, baškīru
Bashkir prose literature
Bashkir fiction
Plašāks termins:
Proza
Piezīme:
Šo formas/žanra priekšmetu piešķir baškīru prozas darbiem, kuriem nevar noteikt konkrētu prozas žanru, vai darbiem, kas ietver divus vai vairākus prozas žanrus. Darbiem, kas ietver viena vai vairāku baškīru autoru konkrēta prozas žanra darbus, piešķir atbilstošu formas/žanra priekšmetu, piem.Darbiem par baškīru prozu teorētiskā un vēsturiskā aspektā un darbiem, kuros tiek analizēti viena vai vairāku baškīru autoru prozas darbi, piešķir tematisko priekšmetu Baškīru stāsti. Baškīru romāni Baškīru proza--Vēsture un kritika