LV | EN

Autoritāte

Jaungrieķu proza

ID:
312942
ALEPH ID:
LNC10-000293575
Tips:
Formas/žanra priekšmets
Formas/žanra priekšmets:
Jaungrieķu proza
Skatīt:
Grieķu proza, jauno laiku
Grieķu proza, mūsdienu
Īsproza, jaungrieķu
Īsprozas krājumi, jaungrieķu
Jaungrieķu īsproza
Jaungrieķu īsprozas krājumi
Jaungrieķu prozas darbi
Jaungrieķu prozas krājumi
Jaungrieķu prozas literatūra
Proza, jaungrieķu
Prozas darbi, jaungrieķu
Prozas krājumi, jaungrieķu
Prozas literatūra, jaungrieķu
Greek prose literature, Modern
Greek fiction, Modern
Plašāks termins:
Proza
Piezīme:
Šo formas/žanra priekšmetu piešķir darbiem, kuriem nevar noteikt konkrētu prozas žanru, vai darbiem, kas ietver divus vai vairākus prozas žanrus. Darbiem, kas ietver viena vai vairāku mūsdienu grieķu autoru konkrēta prozas žanra darbus, piešķir atbilstošu formas/žanra priekšmetu, piem.Darbiem par jaungrieķu prozu teorētiskā un vēsturiskā aspektā un darbiem, kuros tiek analizēti viena vai vairāku mūsdienu grieķu autoru prozas darbi piešķir tematisko priekšmetu Jaungrieķu stāsti. Jaungrieķu romāni Grieķu proza, jauno laiku--Vēsture un kritika