LV | EN

Autoritāte

Latviešu literārās pasakas -- Vēsture un kritika

ID:
319641
ALEPH ID:
LNC10-000300031
Tips:
Priekšmets
Priekšmets:
Latviešu literārās pasakas -- Vēsture un kritika
Skatīt:
Literārās pasakas, latviešu -- Vēsture un kritika
Literary tales, Latvian -- History and criticism
Piezīme:
Šeit apkopoti darbi par latviešu literāro pasaku teorētiskā vai vēsturiskā aspektā un darbi, kuros tiek analizēti viena vai vairāku latviešu autoru literārās pasakas. Darbiem par noteikta perioda latviešu literāro pasaku un darbiem, kuros tiek analizēta noteikta perioda latviešu autoru literārās pasakas, piešķir šāda veida tematisko priekšmetu ar apakšiedaļāmpiem.Latviešu literārajām pasakām piešķir formas/žanra priekšmetu, Latviešu literārās pasakas--[hronoloģiskā apakšiedaļa]--Vēsture un kritika, Latviešu literārās pasakas--20. gs.--Vēsture un kritika; Latviešu literārās pasakas--21. gs.--Vēsture un kritika, Latviešu literārās pasakas
Plašāks termins:
Latviešu proza -- Vēsture un kritika
Literārās pasakas -- Vēsture un kritika
Šaurāks termins:
Literārās pasakas, latgaliešu -- Vēsture un kritika
Literārās pasakas, latviešu -- Vēsture un kritika -- 21. gs.
Literārās pasakas, latviešu -- Vēsture un kritika -- 20. gs.