LV | EN

Autoritāte

Ceļotāju apraksti

ID:
331489
ALEPH ID:
LNC10-000310955
Tips:
Formas/žanra priekšmets
Formas/žanra priekšmets:
Ceļotāju apraksti
Skatīt:
Ceļojumu apraksti
Ceļojumu esejas
Ceļojumu dienasgrāmatas
Ceļojumu piezīmes
Ceļotāju atmiņas
Ceļotāju dienasgrāmatas
Ceļotāju piezīmes
Ceļotāju sacerējumi
Travel book
Travel writing
Plašāks termins:
Literārā publicistika
Piezīme:
Šeit apkopoti ceļojumu apraksti, kuriem nevar noteikt oriģināliteratūras piederību, vai dažādu tautību ceļotāju aprakstu krājumi. Darbiem par ceļojumu aprakstu rakstīšanas un autorības jautājumiem piešķir tematisko priekšmetuKonkrētas tautības ceļotāju aprakstiem piešķir formas/žanra priekšmetu ar atbilstošu lingvistisko, nacionālo, etnisko vai reģionālo apzīmētāju, piem.Ceļojumu aprakstiem par konkrētu vietu piešķir attiecīgās vietas nosaukumu ar tematisko apakšiedaļupiem. Ceļojumu literatūra Ceļotāju apraksti, latviešu; Ceļotāju apraksti, angļu Ceļojumu apraksti Austrālija--Ceļojumu apraksti; Kurzeme (Latvija)--Ceļojumu apraksti