LV | EN

Autoritāte

Baškīru proza -- Vēsture un kritika

ID:
38732
ALEPH ID:
LNC10-000134866
Tips:
Priekšmets
Priekšmets:
Baškīru proza -- Vēsture un kritika
Skatīt:
Baškīru proza
Baškīru proza -- Vēsture un kritika -- Teorija utt
Baškīru prozas literatūra
Baškīru prozas literatūra -- Vēsture un kritika
Prozas literatūra, baškīru
Proza, baškīru
Bashkir fiction
Bashkir prose literature
Bashkir prose literature -- History and criticism
Bashkir fiction -- History and criticism
Plašāks termins:
Baškīru literatūra
Piezīme:
Šeit apkopoti darbi par baškīru prozu teorētiskā un vēsturiskā aspektā un darbi, kuros tiek analizēti viena vai vairāku baškīru autoru prozas darbi. Darbiem par noteikta perioda baškīru prozu un darbiem, kuros tiek analizēta noteikta perioda baškīru autoru dažādi prozas darbi, piešķir šāda veida tematisko priekšmetu ar apakšiedaļāmpiem.Darbiem, kuriem nevar noteikt konkrētu prozas žanru, vai darbiem, kas ietver divus vai vairākus prozas žanrus, piešķir formas/žanra priekšmetuDarbiem, kas ietver viena vai vairāku baškīru autoru konkrēta prozas žanra darbus, piešķir atbilstošu formas/žanra priekšmetu, piem., Baškīru proza--[hronoloģiskā apakšiedaļa]--Vēsture un kritika, Baškīru proza--19. gs.--Vēsture un kritika; Baškīru proza--20. gs.--Vēsture un kritika, Baškīru proza, Baškīru stāsti. Baškīru romāni