LV | EN

Autoritāte

Horvātu romāni -- Vēsture un kritika

ID:
83475
ALEPH ID:
LNC10-000175135
Tips:
Priekšmets
Priekšmets:
Horvātu romāni -- Vēsture un kritika
Skatīt:
Horvātu romāni
Horvātu romāni -- Vēsture un kritika -- Teorija utt
Croatian novels -- History and criticism
Plašāks termins:
Horvātu proza -- Vēsture un kritika
Romāni -- Vēsture un kritika
Piezīme:
Šeit apkopoti darbi par horvātu romānu teorētiskā un vēsturiskā aspektā un darbi, kuros tiek analizēti viena vai vairāku horvātu autoru romāni. Viena horvātu autora romānam vai krājumiem, kas ietver viena vai vairāku horvātu autoru romānus, piešķir formas/žanra priekšmetuDarbiem par noteikta perioda horvātu romāniem un darbiem, kuros tiek analizēta noteikta perioda horvātu autoru dažādi romāni, piešķir šāda veida tematisko priekšmetu ar apakšiedaļāmpiem., Horvātu romāni, Horvātu romāni--[hronoloģiskā apakšiedaļa]--Vēsture un kritika, Horvātu romāni--19. gs.--Vēsture un kritika; Horvātu romāni--20. gs.--Vēsture un kritika