LV | EN

Klasifikators

APLIS piekļuves tiesības

AplisAccessRight


ID Vērtība Kods
0 Nav definētas APLIS piekļuves tiesības UndefinedAplisAccessRight
140 Šo darbu var brīvi kopēt, mainīt, izplatīt un atskaņot, tai skaitā komerciālām vajadzībām, nevienam neprasot atļauju. None_AllowPublic
141 Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. None_AllowPublicWithoutDownload
145 Šo darbu aizsargā autortiesības un/vai blakustiesības. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Citiem izmantošanas veidiem jāsaņem tiesību subjekta (-u) atļauja. Copyrighted_AllowCulturalHeritageInstitution
144 Nav Copyrighted_Deny
146 Šo darbu aizsargā autortiesības un/vai blakustiesības. Darbs pieejams īpaši aizsargātā publisko bibliotēku tīklā pamatojoties uz likumā noteikto autortieību izņemumu. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Citiem izmantošanas veidiem jāsaņem tiesību subjekta (-u) atļauja. Copyrighted_AllowInternal
151 Šo darbu aizsargā autortiesības un/vai blakustiesības. Mantiskās tiesības uz šo darbu pieder organizācijai, kas ir padarījusi darbu pieejamu, vai organizācija saņēma licenci šo darbu padarīt pieejamu. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Citiem izmantošanas veidiem jāsaņem tiesību subjekta (-u) atļauja. Copyrighted_Licence_1
150 Šis darbs ir atzīts par nenosakāmu autortiesību subjektu darbu pirmās publikācijas valstī un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/28/ES par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem. Attiecībā uz šo darbu vai nu nav identificēts (-i) neviens (-i) tiesību subjekts (-i) vai ir identificēts (-i) viens (-i) vai vairāki tiesību subjekti, bet neviens nav atrast, lai gan ir veikta rūpīga tiesību subjekta (-u) meklēšana. Rūpīgās meklēšanas rezultāti ir pieejami ES Bāreņu darbu datu bāzē. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Piezīme: - Ja jums ir jebkāda informācija, kas var palīdzēt identificēt vai atrast tiesību subjektu (- us), lūdzu, paziņojiet organizācijai, kas ir padarījusi darbu pieejamu. - Ja vien nav skaidri norādīts citādi, organizācija, kas ir padarījusi šo darbu pieejamu, nesniedz nekādas garantijas par šo darbu un nevar garantēt šī tiesību paziņojuma precizitāti. Jūs esat atbildīgs par savu izmantošanu. - Papildu informāciju par darba autortiesību statusu var atrast tās organizācijas tīmekļa vietnē, kura ir padarījusi vienumu pieejamu. - Iespējams, jums būs jāiegūst citas atļaujas paredzētajai lietošanai. Piemēram, tiesības publiskot, privātums vai personiskās tiesības, var ierobežot to, kā jūs drīkstat izmantot šo darbu. Copyrighted_AllowPublicWithoutDownload
154 Jūs varat kopēt, mainīt, izplatīt un atskaņot darbu arī komerciālām vajadzībām, nevienam neprasot atļauju. https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.lv Copyrighted_Public
155 Jūs varat kopēt, pārveidot, izplatīt un izpildīt darbu arī komerciālos nolūkos, neprasot par to nekādu atļaujuhttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.lv Copyrighted_CC_1
156 Jūs varat brīvi: Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā Pielāgot — remiksēt un pārveidot darbu, kā arī veidot jaunu uz esošā pamata jebkurām vajadzībām, arī komerciāli. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lv Copyrighted_CC_2
656 Jūs varat brīvi: Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā Pielāgot — remiksēt un pārveidot darbu, kā arī veidot jaunu uz esošā pamata jebkurām vajadzībām, arī komerciāli. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.lv Additional_1
657 Jūs varat brīvi: Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā jebkurām vajadzībām, arī komerciāli. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.lv Additional_2
658 Jūs varat brīvi: Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā Pielāgot — remiksēt un pārveidot darbu, kā arī veidot jaunu uz esošā pamata. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.lv Additional_3
659 Jūs varat brīvi: Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā Pielāgot — remiksēt un pārveidot darbu, kā arī veidot jaunu uz esošā pamata. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.lv Additional_4
660 Jūs varat brīvi: Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.lv Additional_5
153 Šo darbu aizsargā autortiesības un/vai blakustiesības. Mantiskās tiesības uz šo darbu pieder trešai personai un organizācija, kas ir padarījusi darbu pieejamu, saņēma licenci šo darbu padarīt pieejamu par maksu. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Citiem izmantošanas veidiem jāsaņem tiesību subjekta (-u) atļauja. Copyrighted_Licence_3
161 Šī darba autortiesību un blakustiesību statusu ir vērtējusi organizācija, kas ir padarījusi darbu pieejamu, bet organizācija nespēja izdarīt pārliecinošu lēmumu attiecībā uz autortiesību statusu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar organizāciju, kas ir padarījusi darbu pieejamu. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Unknown_1
162 Šī darba autortiesību un blakustiesību statuss nav novērtēts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar organizāciju, kas ir padarījusi darbu pieejamu. Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Piezīme: - Ja vien nav skaidri norādīts citādi, organizācija, kas ir padarījusi šo darbu pieejamu, nesniedz nekādas garantijas par šo darbu un nevar garantēt šī tiesību paziņojuma precizitāti. Jūs esat atbildīgs par savu izmantošanu. - Papildu informāciju par vienuma autortiesību statusu var atrast tās organizācijas tīmekļa vietnē, kura ir padarījusi vienumu pieejamu. - Iespējams, jums būs jāiegūst citas atļaujas paredzētajai lietošanai. Piemēram, tiesības publiskot, privātums vai personiskās tiesības, var ierobežot to, kā jūs drīkstat izmantot šo darbu. Unknown_2
143 Šo darbu var brīvi lietot personiskai lietošanai, zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai. Public_AllowPublicWithoutDownload
142 Jūs varat kopēt, mainīt, izplatīt un atskaņot darbu arī komerciālām vajadzībām, nevienam neprasot atļauju. https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.lv Public_AllowPublic