LV | EN

Klasifikators

APLIS autortiesību paziņojums

AplisStatementOfRights


ID Vērtība Kods
0 Nav definēts APLIS autortiesību paziņojums UndefineAplisStatementOfRights
188 Nav autortiesību objekts None
182 Creative Commons / Attiecinājums-Dalīties līdzīgi 4.0 Starptautisks (CC BY-SA 4.0) CC-BY-SA
175 Ir aizsargāts ar autortiesībam - ES Bāreņu darbs InC-EU-OW
179 Sabiedrības īpašumā PDM
181 Creative Commons / Attiecinājums 4.0 Starptautisks (CC BY 4.0) CC-BY
180 Creative Commons / CC0 1.0 Universāls (CC0 1.0) Veltīšana sabiedrības īpašumā CC0
315 Ir aizsargāts ar autortiesībām - tiesības iegādāties InC-BR
186 Creative Commons / Attiecinājums-Nekomerciāls-Bez atvasinājumiem 4.0 Starptautisks (CC BY-NC-ND 4.0) CC-BY-NC-ND
183 Creative Commons / Attiecinājums-Bez atvasinājumiem 4.0 Starptautisks (CC BY-ND 4.0) CC-BY-ND
184 Creative Commons / Attiecinājums-Nekomerciāls 4.0 Starptautisks (CC BY-NC 4.0) CC-BY-NC
171 Ir aizsargāts ar autortiesībam InC
172 Ir aizsargāts ar autortiesībam - pieejams bibliotēkā InC-LIBRARY
174 Ir aizsargāts ar autortiesībam - nekomerciāla izmantošana InC-NC
173 Ir aizsargāts ar autortiesībām - komerciālā apritē neesošs InC-OUT-OF-COMMERCE
185 Creative Commons / Attiecinājums-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi 4.0 Starptautisks (CC BY-NC-SA 4.0) CC-BY-NC-SA
177 Autortiesības nav novērtētas CNE
176 Autortiesības nav noteiktas UND
178 Nav aizsargāts ar autortiesībām InC-NO