LV | EN

Klasifikators

Līdzradītāja loma

ContributorRole


ID Vērtība Kods
853 adaptētājs adp
1203 administrators
580 ainavu arhitekts lsa
1068 aizdevējs len
1069 akadēmiskā disputa respondents rsp
1070 akadēmiskā disputa vadītājs pra
59 aktieris act
1266 aktieru atlases režisors
1026 analīzes speciālists anl
1265 animācija
1258 animācijas asistents
1259 animācijas krāsotājs
1027 anotētājs ann
948 apdares autors
1029 apelācijas iesniedzējinstitūcija apl
821 apgaismojuma mākslinieks lgd
1057 apšaubāmā autorība dub
1181 apsūdzētais dfd
732 apvākojuma autors cov
1061 ar izteiksmi saistītā RDA entīte stg
1 aranžētājs arr
579 arhitekts arc
1233 asistents
681 atbalsta organizācija sht
1028 atbildētājinstitūcija ape
1182 atbildētājs lel
66 atbildīgais par izdevumu pbd
1053 atbildīgais par procesu/darbu norisi prc
949 atdzejojuma autors
1072 atkārtota iestudējuma autors rsg
1073 atļaujošā iestāde pma
68 attēlā redzamā persona dpc
1074 augstskolas atrašanās vieta uvp
1033 autogrāfa autors ato
70 autors aut
1062 autors/radītājs cre
1059 autortiesību pretendents cpc
682 autortiesību turētājs cph
1075 balss aktieris vac
72 bijušais īpašnieks fmo
1042 braila raksta iespiedējs brl
1076 burtu garnitūras autors tyd
1052 cenzors cns
830 citējumu vai teksta izvilkumu autors aqt
76 cits oth
950 dalībnieks
1077 darba radītājs org
726 darbuzņēmējs ctr
1201 datorgrafiķis
1241 datormākslinieks
1242 datoroperators
1078 datu menedžeris dtm
1079 datu sniedzējs dtc
1080 dāvinājumieraksta parakstītājs ins
1081 dejotājs/deju grupa dnc
1224 dekorāciju celtnieks
1236 dekorātors
1082 deponents dpt
1231 dež. dekorāciju strādnieks
1036 dialoga autors aud
1083 diktors spk
84 diriģents cnd
85 disertācijas autors dis
1084 diskusijas dalībnieks pan
1085 dizainers dsr
951 dramatizējuma autors
87 dziedātājs sng
88 dziesmas teksta autors lyr
1249 dzīvnieku dresētājs
1086 ekrānā redzamais prezentētājs osp
89 ekslibra autors bpd
730 eksperts exp
1087 elektriķis; apgaismotājs; gaismu inženieris elg
1088 faksimila izgatavotājs fac
1219 filmas direktora vietnieks
1089 filmas izplatītājs fds
1090 filmas montāžas redaktors edm
1003 filmas producents fmp
1091 filmas redaktors flm
1092 filmas scenogrāfs prs
1093 filmas veidotājs fmk
1094 finansētājs fnd
1004 fonogrammas producents
11 fotogrāfs pht
1049 fototipijas iespiedējs clt
1095 galvanoklišejas izgatavotājs plt
1096 galvanoplastiķis elt
1098 ģeogrāfiskās informācijas speciālists gis
1225 ģērbēja
1054 glabātājs con
97 godināmā persona hnr
1263 grafiskais dizains
1038 grāmatas apvāku autors/noformētājs bjd
725 grāmatas dizaina autors bkd
1039 grāmatas izgatavotājs; redakcija (iestāde) bkp
1041 grāmatsējējs bnd
1043 grāmattirgotājs bsl
1221 grāmatvedis
102 gravieris egr
1097 gravieris metālā mte
1200 grima mākslinieks
1228 grima meistars
1214 grimētājs
2 horeogrāfs chr
1045 ieceres/koncepcijas/idejas autors ccp
822 ierakstu inženieris rce
957 ierakstu operators rcd
1037 iesējuma dizaina autors bdd
1099 iespieddarbu korektors pfr
584 iespiedējs prt
1100 iespiedējs (stereotipija) pop
1101 iespiedformu izgatavotājs prm
1187 ievada autors win
112 ievada u.tml. autors aui
1102 ieviesējjurisdikcija enj
1103 iezīmjvalodas redaktors mrk
1104 iIluminātors ilu
115 ilustrators ill
952 instrumentācijas autors
299 instrumentālists itr
640 intervējamā persona ive
570 intervētājs ivr
583 inženieris eng
1060 īpašnieks own
121 izdevējs pbl
1040 izdevniecības reklāmas autors blw
1105 izdošanas vieta pup
1106 izgatavošanas vieta mfp
123 izgatavotājs mfr
124 izgudrotājs inv
1048 izkrāsotājs clr
679 izmantotā oriģināldarba autors ant
127 izpildītājs prf
1107 izplatīšanas vieta dbp
4 izplatītājs dst
1108 izrāžu direktors stm
1035 izsoles/ūtrupes organizētājs auc
901 izstādes kurators cur
1047 kaligrāfs cll
132 kartogrāfs ctg
1235 kasieris
1247 kaskadieris/dublieris
1115 ķīmigrafijas speciālists etr
765 kinooperators cng
1109 kinorežisors fmd
766 kinoscenārists sce
1046 klients cli
1110 kokgriezējs wdc
1055 kolekcijas reģistrētājs cor
137 kolekcionārs col
1216 kombinēto uzņēmumu mākslinieks
1217 kombinēto uzņēmumu operators
1111 komentāru autors wac
1050 komentētājs cmm
5 komponists cmp
1255 kompozīcija
953 kompozīcijas autors
954 koncertmeistars
729 konsultants csl
1112 korespondences saņēmējs rcp
1232 kostīmu mākslinieka asistents
1066 kostīmu mākslinieks cst
1264 krāsu korekcija
1113 kritiķis rev
1114 ksilogrāfs wde
1116 laboratorija lbr
1117 laboratorijas vadītājs ldr
1118 lauka pētījumu vadītājs fld
1119 legāli atbildīgā puse rpy
1044 lējējs cas
1256 lelles
1202 leļļu meistars
1120 leļļu teātra aktieris ppt
147 libreta autors lbt
1121 licences izsniedzējs lso
1122 licences saņēmējs lse
728 līdzradītājs ctb
1208 līdzrežisors
1123 liecinieks wit
1210 literārais redaktors
1124 litogrāfs ltg
1024 mākslas darbu kopiju izgatavotājs/autors acp
1238 māksliniece modelētāja
1025 mākslinieciskais režisors adi
1031 mākslinieciskais vadītājs ard
1230 mākslinieka asistents
6 mākslinieks art
1212 mākslinieks dekorators
1240 mākslinieks multiplikators
1261 mākslinieks-inscenētājs
1125 marmorētājs mrb
1126 medijs med
156 metadatu īpašnieks mdc
1127 moderators mod
1252 multiplikācijas/kombinēto kadru mākslinieks
1254 multiplikācijas/kombinēto kadru operators
1253 multiplikācijas/kombinēto kadru režisors
767 multiplikators/animators anm
1257 mūzika
1128 muzikālais direktors msd
1243 muzikālais noformējums
1248 mūzikas apdare
956 mūzikas noformētājs
955 mūzikas redakcijas autors
1213 mūzikas redaktors
1129 mūziķis mus
1239 negatīva montāžists
161 nošu pārrakstītājs mcp
1130 notikuma vieta evp
1211 operatora asistents
1262 operators inscenētājs
1131 otrā puse (tiesībzinātnes) spy
1207 otrais operators
1206 otrais režisors
1132 papīrfabrika ppm
1133 parakstītājs sgn
1135 pārdevējs sll
959 pārlikuma autors
1136 pārrakstītājs scr
1137 pārraugs mon
1138 pārvaldāmā jurisdikcija jug
165 pasākuma organizētājs orm
958 pasākuma vadītājs
166 patenta iesniedzējs pta
167 patenta īpašnieks pth
1134 patrons pat
169 pēcvārda u.tml. autors aft
170 persona, kam darbs veltīts dte
1532 pētniecības institūcija
684 pētnieciskās grupas loceklis rtm
685 pētnieciskās grupas vadītājs rth
683 pētnieks res
1139 piedāvātājs pre
1034 piedēvētā autorība att
1170 pievienotā dziesmas teksta autors wal
1140 pievienoto tekstu autors wat
1141 pirmā puse (tiesībzinātnes) fpy
1218 pirotehniķis
1526 plastiskais veidojums
1184 prasītājs lil
1142 prasītājs (institūcija) ptf
1030 pretendents app
1188 priekšvārda autors wpr
7 producents pro
1143 producentu kompānija prn
758 programmas vadītājs hst
1144 programmētājs prg
687 projekta direktors pdr
733 projekta konsultants csp
1145 promocijas darba vadītājs dgs
1146 protokolētājs mtk
1147 radio raidījuma direktors rdd
1148 radio raidījuma producents rpc
960 radiolasījuma autors
961 raidījuma autors
962 raidījuma vadītājs
1002 raidorganizācija brd
736 rakstītā teksta komentētājs cwt
1149 rakstīto pavadmateriālu autors wam
1150 rakstīto pielikumu autors wst
1151 rasētājs/zīmētājs drm
1152 ražošanas personāls; tehniskais personāls prd
1153 ražošanas vadītājs pmn
1154 ražošanas vieta prp
967 ražotājs vai izdevējs
1155 recenzents opn
12 redaktors edt
1186 redaktors-sastādītājs edc
1058 reglamentēta tiesa cou
1251 rekvizitora asistents
1215 rekvizitors
1229 rekvizitors meistars
1156 renderētājs; rasētājs ren
1157 reportieris rpt
1158 repozitorijs rps
1185 restaurators rsr
963 restaurators
1183 resursa nodrošinātājs prv
1204 režisora asistents
1222 režisora palīgs
184 režisors drt
1209 režisors pedagogs
1064 rokrakstu korektors crr
1159 rubrikātors rbr
1023 saīsinātājs abr
187 saistītā persona/organizācija asn
1063 sarakstes korespondents crp
964 sarunas partneris
8 sastādītājs com
764 scenārija autors aus
1205 scenārija līdzautors
1260 scenārija redaktors
238 scenogrāfs std
1160 sekretārs sec
1226 skaņu ieraksta tehniķis
1220 skaņu operatora palīgs
192 skaņu režisors sds
1161 skolotājs tch
1223 šoferis
1227 šoferu brigadieris
965 solists
1250 specefekti
1162 sponsors spn
1163 standartizācijas iestāde stn
1164 stāstnieks stl
1165 stereotipētājs str
1166 teātra režisors sgd
1167 tehniskais direktors tcd
1168 tehniskais redaktors red
585 tehniskais zīmētājs dln
1169 teicējs nrt
966 teksta autors
1051 teksta salikuma veidotājs cmt
1171 televīzijas raidījuma producents tlp
1172 televīzijas raidījuma režisors tld
202 tēlnieks scl
1065 tiesas sekretārs crt
1032 tiesību pēctecis asg
1173 tiesnesis jud
1174 tipogrāfs/tipogrāfija tyg
205 topogrāfs/mērnieks srv
1175 transkribētājs trc
10 tulkotājs trl
1176 turpinājumizdevuma izdevējs isb
1177 uzņēmējinstitūcija his
1246 uzrakstu mākslinieks
1237 uzrakstu operators
207 vadošais/galvenais led
1244 vec. administrators
1245 vec. grāmatvedis
1234 vecākā ģērbēja
1178 veltījuma teksta autors dto
298 video operators vdg
1179 viltotājs frg
1180 ziedotājs dnr
213 zinātniskā grāda piešķīrējs dgg
731 zinātniskais konsultants sad
215 zinātniskais vadītājs ths