LV | EN

Klasifikators

Līdzradītāja loma

ContributorRole


ID Vērtība Kods
853 adaptētājs adp
580 ainavu arhitekts lsa
59 aktieris/trupa act
821 apgaismojuma mākslinieks lgd
732 apvākojuma autors cov
1 aranžētājs arr
579 arhitekts arc
681 atbalsta organizācija sht
66 atbildīgais par izdevumu pbd
68 attēlā redzamā persona dpc
70 autors aut
682 autortiesību turētājs cph
72 bijušais īpašnieks fmo
830 citējumu vai teksta izvilkumu autors aqt
76 cits oth
726 darbuzņēmējs ctr
84 diriģents cnd
85 disertācijas autors dis
87 dziedātājs sng
88 dziesmas teksta autors lyr
89 ekslibra autors bpd
730 eksperts exp
11 fotogrāfs pht
97 godināmā persona hnr
725 grāmatas dizaina autors bkd
102 gravieris egr
2 horeogrāfs chr
822 ierakstu inženieris rce
584 iespiedējs prt
112 ievada u.tml. autors aui
115 ilustrators ill
299 instrumentālists itr
640 intervējamā persona ive
570 intervētājs ivr
583 inženieris eng
121 izdevējs pbl
123 izgatavotājs mfr
124 izgudrotājs inv
679 izmantotā oriģināldarba autors ant
127 izpildītājs prf
4 izplatītājs dst
901 izstādes kurators cur
132 kartogrāfs ctg
765 kinooperators cng
766 kinoscenārists sce
137 kolekcionārs col
5 komponists cmp
729 konsultants csl
147 libreta autors lbt
728 līdzradītājs ctb
727 līdzstrādnieks clb
6 mākslinieks art
156 metadatu īpašnieks mdc
767 multiplikators/animators anm
161 nošu pārrakstītājs mcp
165 pasākuma organizētājs orm
166 patenta iesniedzējs pta
167 patenta īpašnieks pth
169 pēcvārda u.tml. autors aft
170 persona, kam darbs veltīts dte
684 pētnieciskās grupas loceklis rtm
685 pētnieciskās grupas vadītājs rth
683 pētnieks res
7 producents pro
758 programmas vadītājs hst
687 projekta direktors pdr
733 projekta konsultants csp
736 rakstītā teksta komentētājs cwt
12 redaktors edt
184 režisors drt
187 saistītā persona/organizācija asn
8 sastādītājs com
764 scenārija autors aus
238 scenogrāfs std
192 skaņu režisors sds
585 tehniskais zīmētājs dln
202 tēlnieks scl
205 topogrāfs/mērnieks srv
10 tulkotājs trl
207 vadošais/galvenais led
298 video operators vdg
211 vokālists voc
213 zinātniskā grāda piešķīrējs dgg
731 zinātniskais konsultants sad
215 zinātniskais vadītājs ths