LV | EN

Klasifikators

Nodaļas

LocationDepartment


ID Vērtība Kods
857 BI. Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa
859 BI. Datu veidošanas nodaļa
856 BI. Krājuma veidošanas nodaļa
858 BI. Turpinājumizdevumu nodaļa
863 Bibliogrāfijas institūts
862 Bibliotēku attīstības centrs
907 Bibliotēkzinātnes lasītava
301 Cits
1424 Digitālās attīstības departaments
860 Digitalizācijas sektors
906 Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava
569 Foto un attēlu arhīvs
268 Galvenā krātuve. Grāmatu krātuve
269 Galvenā krātuve. Periodikas krātuve
902 Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava
1005 JVLMA Bibliotēka
1006 JVLMA J.Vītola Piemiņas istaba
904 Klientu apkalpošanas centrs
861 Komunikācijas departaments
575 Krājuma nodaļa
360 Latvijas Fotogrāfijas muzejs
40 Letonikas un Baltijas centrs
557 Letonikas un Baltijas centrs. A.Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītava
274 Letonikas un Baltijas centrs. Baltijas Centrālās bibliotēkas kolekcija
265 Letonikas un Baltijas centrs. Karšu lasītava
264 Letonikas un Baltijas centrs. Sīkiespieddarbu lasītava
316 Literatūras, folkloras un mākslas institūts
266 Mākslas un mūzikas centrs. A.Kalniņa mūzikas lasītava
267 Mākslas un mūzikas centrs. Audiovizuālā lasītava
263 Mākslas un mūzikas centrs. K.Ubāna mākslas lasītava
1425 Nacionālās enciklopēdijas redakcija
905 Obligātā eksemplāra arhīvs
926 PD. Periodikas nodaļa
884 Repozitārijs
870 TD
872 Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava
869 UIC
866 UIC. Informācijas pakalpojumu un SBA nodaļa