LV | EN

Klasifikators

Nodaļas

LocationDepartment


ID Vērtība Kods
301 Cits
845 Depozitārijs
569 Foto un attēlu arhīvs
268 Galvenā krātuve. Grāmatu krātuve
269 Galvenā krātuve. Periodikas krātuve
575 Krājuma nodaļa
360 Latvijas Fotogrāfijas muzejs
40 Letonikas un Baltijas centrs
557 Letonikas un Baltijas centrs. A.Apīņa reto grāmatu un rokrakstu lasītava
274 Letonikas un Baltijas centrs. Baltijas Centrālās bibliotēkas kolekcija
265 Letonikas un Baltijas centrs. Karšu lasītava
264 Letonikas un Baltijas centrs. Sīkiespieddarbu lasītava
316 Literatūras, folkloras un mākslas institūts
266 Mākslas un mūzikas centrs. A.Kalniņa mūzikas lasītava
267 Mākslas un mūzikas centrs. Audiovizuālā lasītava
263 Mākslas un mūzikas centrs. K.Ubāna mākslas lasītava