LV | EN

Klasifikators

Organizācijas

LocationOrganization


ID Vērtība Kods
1316 1991. gada barikāžu muzejs
514 A. Avotiņš
388 A. Ozoliņas privātkolekcija
689 A.Jordans
644 A.Meikulāns
344 A.Pakalniece
1493 Abavas bibliotēka (Talsu novads)
1317 Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
531 Ādžūnu bibliotēka
383 Agita Pētersone
817 Agitas Ikaunieces privātā kolekcija
898 Aglonas novada centrālā bibliotēka
320 Agnese Pagrode
458 Agra Ķemere
479 Aigars Bernāns
406 Aigars Liepiņš
611 Aina Bitāne
923 Aina Žvīgure
377 Ainārs Dukulis
327 Ainārs Radovics
1318 Ainažu jūrskolas muzejs
1319 Ainažu Ugunsdzēsības muzejs
712 Ainis Ķirsis
365 Aira Vilka
806 Airas Birziņas privātā kolekcija
567 Aiva Lāce
397 Aivars Bite
452 Aivars Olavs
717 Aivars Opincāns
508 Aivis Ilsters
1011 Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs
1320 Aizputes novadpētniecības muzejs - tūrisma informācijas punkts
1321 Aknīstes Novadpētniecības muzejs
1322 Aktieru Amtmaņu muzejs
675 Alberts Mezītis
482 Alda Balode
329 Aldona Cinīte
1323 Aleksandra Čaka muzejs
435 Aleksandra Pelēča lasītava
915 Aleksandrs Bobrovs
480 Aleksandrs Limants
459 Aleksandrs Skudra
925 Aleksandrs Tarutins
386 Alūksnes muzejs
1510 Alūksnes novada muzejs
871 Alūksnes pilsētas bibliotēka
311 Ances pagasta bibliotēka LV-BIB-000869
789 Andas Ārgales kolekcija
374 Andis Keriks
334 Andis Mikutovičs
1417 Andra Kursieša privātā kolekcija
1420 Andras Kīnas personīgais arhīvs
367 Andreasa fon Wolfa ģimenes arhīvs Vācijā, Ķelnē
1007 Andreja Jansona privātā kolekcija
1017 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs
1324 Andreja Upīša memoriālais muzejs
474 Andrejs Grāve
739 Andrejs Tenne-Šēns
745 Andrejs Vītols
399 Andris Bērziņš
487 Andris Kronbergs
656 Andris Meikulāns
798 Andris Pauls-Pāvuls
353 Andris Rake
556 Andris Raņķevics
433 Andris Rūtiņš
519 Andris Trecaks
1325 Andrupenes lauku sēta
371 Anna Bērziņa
372 Anna Jansone
1442 Annas Muhkas privātā kolekcija
467 Ansis Opmanis
1326 Antona Rupaiņa muzejs
565 Antoņina Čerņavska
1327 Apriķu muzejs
373 Ārija Danga
1009 Ārijas Purvs privātā kolekcija
686 Armanda Būra privātkolekcija
511 Armands Strauja
740 Arņa Bērziņa privātkolekcija
412 Arno Smiltnieks
688 Arnolds Veinbergs
665 Artis Guliņš
788 Artūra Riņķa kolekcija
667 Artūrs Bebris
497 Artūrs Dinsbergs
484 Artūrs Indriksons
800 Artūrs Jasinskis
944 Arvīda Kumsāra privātā kolekcija
805 Arvīda Platpera privātā kolekcija
760 Arvīds Purvs
638 Ata Bērtiņa privātkolekcija
403 Atis Artmanis
781 Atis Lejiņš
414 Ausma Rode
478 Ausma Vītola
654 Austra Vilne
881 Babītes novada pašvaldības bibliotēka Piņķos
738 Baiba Bredovska
510 Baiba Fiņķe
515 Baiba Lesiņa
342 Baiba Tormane
1328 Baldones muzejs
440 Baldones novada bibliotēka
420 Baldones novada dome
292 Baložu pilsētas bibliotēka LV-BIB-000678
1329 Baltinavas muzejs
885 Balvu Centrālā bibliotēka
1330 Balvu Novada muzejs
1331 Bārdu dzimtas memoriālais muzejs "Rumbiņi"
1332 Bārtas muzejs
880 BATUN arhīvs
770 BATUN arhīvs
286 Bauskas Centrālā bibliotēka LV-BIB-000175
276 Bauskas muzejs LV-MUZ-001349
1333 Bauskas pils muzejs
1524 Bayerische Staatsbibliothek
1455 Beļavas pagasta bibliotēka (Gulbenes novads)
852 Biedrība "Dramaturgu asociācija"
323 Biruta Cecerāne
1438 BJC "IK Auseklis" Minimotomuzejs
1334 Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"
462 Bruno Lielkāja
1423 Cēsu Mākslas festivāls
277 Cēsu vēstures un mākslas muzejs LV-MUZ-001352
509 Chris Herring
300 Cits
664 Dace Pamata
1410 Daces Dārziņas privātā kolekcija
465 Daiga Pacula
471 Daila Mankus
879 Daina Bolšteins
520 Daina Gauja
603 Daina Kraukle
513 Daina Medne
722 Daina Ozola
449 Daina Sunteika
666 Dainis Pelsis
313 Dainis Punculs
650 Dainis Roze
914 Dana Ķempele
1012 Daugavas muzejs
1021 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
677 Daukstu pagasta bibliotēka
1475 Daukstu pagasta Staru bibliotēka
1335 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
404 Didzis Zvirbulis
1499 Dižstendes bibliotēka (Talsu novads)
285 Dobeles novada centrālā bibliotēka LV-BIB-000278
909 Dobeles novada muzejs
392 Dombrovskis Ilgvars
1336 Drustu novadpētniecības muzejs
1446 Druvienas pagasta bibliotēka
676 Druvienas vecā skola - muzejs
774 Dzidra Ādamsone
554 Dzidra Krivko
590 Dzintars Āboliņš
340 Dzintars Dvinskis
506 Dzintars Raibekazs
672 Dzintra Petrova
1000 Ed. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
818 Edgara Račevska privātā kolekcija
825 Edgara Tona privātā kolekcija
1440 Edgara Vītola privātā kolekcija
795 Edgars Alksnis
423 Edgars Šķenderis
718 Edgars Zauers
606 Edīte Dancberga
1422 Edītes Birzules privātā kolekcija
563 Eduards Danovskis
1436 Edvīna Kalviņa privātā kolekcija
529 Edvīns Arnovics
483 Egils Turss
823 Elgas Drulles privātā kolekcija
438 Elīna Gribuste
346 Elīna Kiščenko
400 Elmārs Padedzis
699 Elmārs Priednieks
533 Elza Mengote
503 Ēriks Rozenfelds
436 Ēriks Veselis
357 Eva Ausēja
775 Evaņģēliskās Brāļu draudzes Unitātes arhīvs Hernhūtē
379 Fotogrāfa A. Zāles kolekcija
1022 Franča Trasuna muzejs „Kolnasāta”
347 Francis Slišāns
1338 Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
673 Galgauskas pagasta bibliotēka
555 Gatis Galviņš
521 Gatis Liepiņš
540 Gatis Okmans
468 Ginta Kupše
1523 Gintas Pāvilsones privātā kolekcija
512 Ģirts Ozols
496 Gita Zvirbule
330 Gostiņu bibliotēka
500 Grūbe Hidro
1485 Gudenieku pagasta Basu bibliotēka
1514 Gudenieku pagasta bibliotēka
886 Gulbenes novada bibliotēka
1337 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
450 Guna Blūmane
836 Gunāra Janaiša privātā kolekcija
413 Gunārs Magone
549 Gunārs Sproģis
1441 Gunas Trukšānes privātā kolekcija
1428 Gundegas Šmites privātā kolekcija
382 Gunta Brūvere
451 Guntars Krūzmētra
306 Guntars Zariņš
1008 Guntas Raipalas privātā kolekcija
807 Guntas Skujas privātā kolekcija
605 Guntis Danielsons
352 Guntis Eniņš
405 Guntis Prikulis
1492 Guntis Švītiņš
427 Harijs Stankevičs
647 Helēna Švirkste
486 Hellmut von Brehm
759 Hoover Institution Library and Archives, Stanford University, USA
369 Ieva Krasta
824 Ievas Adāvičas privātā kolekcija
706 Igors Fomins
878 Ilga Bērzkalne
715 Ilga Guļpe (Riekstiņa)
324 Ilga Vinciune
444 Ilga Zvejniece
696 Ilmārs B.
607 Ilona Sondare
811 Ilutas Mistres privātā kolekcija
652 Ilze Ābele
424 Ilze Pitjukeviča
312 Ilze Sperga
804 Ilzes Mažānes privātā kolekcija
1431 Imanta Baruša privātā kolekcija
833 Imanta Vilciņa privātā kolekcija
1339 Imanta Ziedoņa muzejs
697 Imants Blūms
649 Imants Meiers
645 Imants Ozols
396 Imants Vītols
409 Ina Abramova
773 Ināra Aparnieks Burr
597 Ināra Sīle
461 Indulis Šulcs
691 Indulis Zvirgzdiņš
535 Inese Bērtule
419 Inese Lejniece
446 Inese Šiltere
319 Inese Upmale
407 Inese Zvaigzne
428 Ineta Jurķe Miķelsone
308 Ineta Sproģe
523 Inga Neperte
816 Ingrīdas Saulītes privātā kolekcija
711 Ipiķu vējdzirnavu bijusī īpašniece
391 Irbinska Vija
495 Irēna Žverelo
1479 Īvandes pagasta bibliotēka
492 Ivanova, V.
1412 Ivara Mirovica privātā kolekcija
501 Ivars Pepernieks
325 Ivars Pēteris Gailītis
651 Ivars Silārs
518 Iveta Lūse
517 Ivo Kroniņš
387 J.Jurjāns
742 J.Veilandes privātā kolekcija
803 Jāņa Erenštreita privātā kolekcija
808 Jāņa Ērgļa privātā kolekcija
1340 Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi"
815 Jāņa Purviņa privātā kolekcija
275 Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs LV-MUZ-001409
526 Jānis Amats
591 Jānis Cedriņš
338 Jānis Elmers
401 Jānis Geisterts
442 Jānis Gulbis
337 Jānis Ivars Padedzis
488 Jānis Jēkabsons
507 Jānis Laursons
552 Jānis Lejnieks
536 Jānis Podiņš
370 Jānis Prangelis
707 Jānis Prauliņš
694 Jānis Reingolds
797 Jānis Tančers
389 Jānis Vītols
417 Jānis Vogalis
524 Jānis Zemtautis
310 Jānis Zeps
345 Jasēvičs Vjačeslavs
1459 Jaungulbenes pagasta bibliotēka
1341 Jaunlaicenes muižas muzejs
1509 Jaunlaicenes muižas muzejs "Malēnieša pasaule"
1342 Jaunmoku pils muzejs
826 Jauno mediju kultūras centrs RIXC
381 Jaunpiebalgas Novadpētniecības muzejs
1343 Jaunpils muzejs
568 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
1344 Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas"
814 Jēkaba Ozoliņa privātā kolekcija
868 Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka
864 Jēkabpils novada Kalna bibliotēka
1345 Jēkabpils Vēstures muzejs
1426 Jelgavas Pilsētas bibliotēka
402 Jolanta Āboltiņa
812 Jura Kļaviņa privātā kolekcija
562 Jurģis Celmiņš
703 JURIS
594 Juris Cibuļs
613 Juris Kante
350 Juris Vītols
1346 Jūrmalas Brīvdabas muzejs
1015 Jūrmalas muzejs
384 K.Točelovska personīgais arhīvs
1515 Kabiles pagasta bibliotēka
566 Kainaižu ģimene
1347 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs
1505 Kalnciema muzejs
425 Kalnciema vēstures materiālu krātuve
1348 Kandavas novada muzejs
1508 Kandavas novadpētniecības muzejs
1349 Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"
714 Kārlis Grambergs
368 Kaspars Pepernieks
394 Kauguru pagasta attīstības biedrība
1016 Kazdangas muzejs
1507 Ķeguma novada muzejs Tomē
429 Ķekavas novadpētniecības muzejs
291 Ķoņu pagasta bibliotēka LV-BIB-000855
1506 Krāslavas novada muzejs
1427 Krāslavas Vēstis
1350 Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
895 Krievijas publiskā vēsturiskā bibliotēka Maskavā
1513 Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka
1351 Kubalu skola - muzejs
874 Kūku bibliotēka (Krustpils novads)
1478 Kuldīgas Galvenā bibliotēka
1512 Kuldīgas novada Antuļu bibliotēka
278 Kuldīgas novada muzejs LV-MUZ-001372
887 Kupravas pagasta bibliotēka
893 Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka
1520 Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēka
454 Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs
294 Kursīšu pagasta bibliotēka- informācijas centrs LV-BIB-000732
455 Kursīšu pamatskolas novadpētniecības muzejs
1484 Laidu pagasta bibliotēka
1518 Laidu pagasta Sermītes bibliotēka
1494 Laidzes bibliotēka (Talsu novads)
786 Laikmetīgās mākslas centra arhīvs (LCCA)
783 Laikmetīgās mākslas centra (LMC) arhīvs
787 Laikmetīgās mākslas centrs (LCCA)
690 Laila Pūcīte
553 Laima Celma
538 Laimdota Junkara
843 Laimoņa Šēnberga privātā kolekcija
660 Laimonis Lagzdiņš
448 Laimonis Šulcs
602 Laine leisavniece
1352 Lapmežciema pagasta muzejs
1353 Latgales Kultūrvēstures muzejs
587 Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs
762 Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs
1433 Latviešu Centrs Minsterē. Latviešu Kopības Vācijā arhīvs
1354 Latvijas Arhitektūras muzejs
1355 Latvijas Ceļu muzejs
1356 Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs
698 Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
1357 Latvijas Fotogrāfijas muzejs
639 Latvijas Kara muzejs LV-MUZ-001451
790 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
1358 Latvijas Lauksaimniecības muzejs
784 Latvijas Mākslinieku savienības muzejs
37 Latvijas Nacionālā bibliotēka LV-BIB-000001
572 Latvijas Nacionālā opera. Bibliotēka
1359 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Dauderi"
1360 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa "Tautas frontes muzejs"
1268 Latvijas Nacionālais arhīvs. Alūksnes zonālais valsts arhīvs
1270 Latvijas Nacionālais arhīvs. Cēsu zonālais valsts arhīvs
1274 Latvijas Nacionālais arhīvs. Daugavpils zonālais valsts arhīvs
1273 Latvijas Nacionālais arhīvs. Jēkabpils zonālais valsts arhīvs
581 Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas Valsts arhīvs LV-ARH-011608
700 Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs LV-ARH-011609
279 Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas Valsts Vēstures arhīvs LV-ARH-011607
1416 Latvijas Nacionālais arhīvs. Liepājas zonālais valsts arhīvs
1269 Latvijas Nacionālais arhīvs. Rēzeknes zonālais valsts arhīvs
1271 Latvijas Nacionālais arhīvs. Siguldas zonālais valsts arhīvs
1419 Latvijas Nacionālais arhīvs. Tukuma zonālais valsts arhīvs
1272 Latvijas Nacionālais arhīvs. Valmieras zonālais valsts arhīvs
1415 Latvijas Nacionālais arhīvs. Ventspils zonālais valsts arhīvs
1361 Latvijas Nacionālais dabas muzejs
799 Latvijas Nacionālais kultūras centrs
582 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs LV-MUZ-001441
832 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs LV-MUZ-001425
1362 Latvijas Naivās mākslas muzejs
888 Latvijas Neredzīgo bibliotēka
1293 Latvijas obligātā eksemplāra piegādātājs
573 Latvijas Okupācijas muzejs
1487 Latvijas Orientēšanās federācija
838 Latvijas Radio
834 Latvijas Radio fonotēka
297 Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja
1363 Latvijas Sporta muzejs
947 Latvijas televīzija
1364 Latvijas Ugunsdzēsības muzejs
315 Latvijas Universitāte
844 Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts
380 Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts
757 Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts
900 Latvijas Universitātes Bibliotēka
1501 Laucienes bibliotēka (Talsu novads)
437 Laura Bula
921 Laura Liepa
473 Lauris Brasliņš
671 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
1458 Lejasciema pagasta bibliotēka (Gulbenes novads)
674 Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka
469 Lelde Vēvere
564 Leo Hiršsons
828 Leona Baloža privātā kolekcija
314 Leonīds Stankēvičs
1496 Lībagu bibliotēka (Talsu novads)
779 Lielbritānijas Latviešu Dokumentācijas centrs
655 Liena Bluma
692 Liepa Helga
1018 Liepājas muzejs
1430 Liepājas Simfoniskais orķestris
778 Lietuvas Nacionālā bibliotēka
709 Līga Calmāne
548 Līga Egle
434 Līga Krūmiņa-Krīgere
457 Līga Mēnese
876 Ligita Galdiņa
441 Ligita Iesalniece
704 Ligita Miška
1457 Līgo pagasta bibliotēka (Gulbenes novads)
837 Lilitas Rašmanes privātā kolekcija
903 Limbažu Galvenā bibliotēka
280 Limbažu muzejs LV-MUZ-001380
304 Limbažu novada muzejs
395 Linards Skudra
1461 Litenes pagasta bibliotēka (Gulbenes novads)
491 Līvānu novada Centrālā bibliotēka
1429 Līvanu stikla un amatniecības centrs
1460 Lizuma pagasta bibliotēka (Gulbenes novads)
946 LKA Rīgas Kino muzejs
470 Lotars Lodziņš
586 LU Akadēmiskā bibliotēka LV-BIB-000042
1502 Lubes bibliotēka (Talsu novads)
1365 Ludzas Novadpētniecības muzejs
289 Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka LV-BIB-000516
831 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs LV-MUZ-001389
305 Maija Bergmane
505 Maija Bērzabinde
393 Maija Dienava
466 Maija Laukmane
534 Maija Šmite
1366 Mākslas muzejs "Rīgas Birža"
792 Mākslinieka kolekcija
1367 Mākslinieku reģistra kolekcija
1368 Mālpils novadpētniecības muzejs
1369 Maltas vēstures muzejs
463 Mālupes bibliotēka
295 Mālupes pagasta bibliotēka LV-BIB-000138
418 Māra Citko
408 Māra Eihe
426 Margarita Kornišina
809 Margas Apsītes privātā kolekcija
610 Marija Bikova
763 Marijas Ābeltiņas privātkolekcija
641 Marina Čerņakova
453 Marina Kazanceva
415 Māris Arnītis
318 Māris Locs
460 Māris Milošauskis
307 Marita Sviķe
839 Marka Opeskina privātā kolekcija
910 Marta Zuboviča
820 Mārtiņa Klišāna privātā kolekcija
309 Mārtiņš Eglītis
332 Mārtiņš Lācis
661 Mārtiņš Ozols
744 Mārtiņš Štauvers
657 Matīšu draudze
1370 Mazsalacas muzejs
333 Melānijas Vanagas (1905-1997) ģimenes krājums
737 Memoriālo muzeju apvienība
1371 Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17.-18.gs. māja-muzejs
1500 Mērsraga bibliotēka (Talsu novads)
349 Mihails Kabelevs
498 Modris Geidāns
1372 Muzejs "Ebreji Latvijā"
1373 Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs"
317 Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
1071 Nacionālais Kino centrs
596 Nadežda Godmane
1464 National Archives of Estonia
1374 Naujenes Novadpētniecības muzejs
1375 Naukšēnu Cilvēkmuzejs
865 Neretas novada centrālā bibliotēka
525 Niklāvs Dzelme
913 Nikolajs Petkevičs
1483 Nīkrāces pagasta bibliotēka
663 Nils Graustiņš
608 Ņina Ūdris
283 Nītaures pagasta bibliotēka LV-BIB-000227
1418 Nodibinājums "Vītolu fonds"
376 Nora Sudare
614 Normiks
653 Normunds Kolbergs
658 Normunds Miķelsons
303 Normunds Rozenbergs
1491 Ogres Centrālā bibliotēka
1019 Ogres Vēstures un mākslas muzejs
1376 Ojāra Vācieša muzejs
1377 Olaines Vēstures un mākslas muzejs
411 Oļegs Kļičevs
390 Oļeknovičs Antons
659 Organizācija
668 Otīlija Kovaļevska
385 P. Praisa personīgais arhīvs
1481 Padures pagasta bibliotēka
1378 Pāles novadpētniecības muzejs
537 Palsmanes pamatskola
1521 Pasaules Brīvo latviešu apvienība
1503 Pastendes bibliotēka (Talsu novads)
891 Patentu valdes bibliotēka
1437 Paula Berkolda privātā kolekcija
851 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
877 Paulīne Bjukanana (Pauline Buchanan)
1379 Pāvilostas novadpētniecības muzejs
341 Pāvils Jarāns
416 Pāvils Karps
1531 Pelču pagasta bibliotēka
542 Peldeķis, I.
840 Pētera Alberta privātā kolekcija
1380 Pētera Upīša Dārzkopības muzejs
771 Peteris Elferts
485 Pēteris Lizums
720 Pēteris Sproģis
1381 Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
561 Pļavniekkalna sākumskola
541 Popes bibliotēka
719 Popes Muiža
896 Preiļu Galvenā Bibliotēka
1382 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
889 Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēka
326 Privātkolekcija
290 Pureņu pagasta bibliotēka LV-BIB-000542
287 Pūres pagasta bibliotēka LV-BIB-000801
543 Puzes pagasta bibliotēka
328 Raimonds Zalcmanis
351 Raitis Gadzjus
439 Raitis Šulbergs
522 Raivis Beķeris
296 Rakstniecības un mūzikas muzejs LV-MUZ-001430
1480 Raņķu pagasta bibliotēka
769 Rasma Šilde-Kārkliņa
701 Regīna Gedzjuna
599 Reinis Markus
1516 Rendas pagasta bibliotēka
532 Represēto klubs "Rēta"
1383 Retro auto muzejs
875 Riebiņu novada centrālā bibliotēka
1439 Rīgas Centrālā bibliotēka
693 Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka
847 Rīgas cirks
355 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļa
794 Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija
1384 Rīgas Motormuzejs
1385 Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs
1386 Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejs
1387 Rīgas Stradiņa universitātes muzejs
761 Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle
945 Rīgas Tehniskā universitāte
848 Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka
272 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs LV-MUZ-001426
422 Ringolds Vismanis
490 Rita Avotiņa
908 Rita Meluškāne
476 Rita Neimane
445 Rita Šuma
430 Rita Vaite
612 Ritvars Mālkalns
829 Roberta Kulpes privātā kolekcija
1388 Roberta Mūka muzejs Galēnos
1489 Rojas bibliotēka (Talsu novads)
1389 Rojas Jūras zvejniecības muzejs
819 Rolanda Juraševska privātā kolekcija
339 Rolands Sēlis
1390 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs
366 Romvalds Salcevičs
1482 Rudbāržu pagasta bibliotēka
443 Rudīte Strēle
1391 Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs ''Braki''
331 Rūjienas muzejs-izstāžu zāle
1517 Rumbas pagasta bibliotēka
481 Rundāles Pils muzejs
378 Rūta Baginska
472 Ruta Lejiņa
609 Ruta Stengrevica
917 Sabiedrisko mediju biedrība
1392 Salacgrīvas muzejs
873 Salas novada pašvaldība
867 Salaspils novada bibliotēka
293 Saldus novada bibliotēka LV-BIB-000719
604 Sandra Miņkova
1409 Sandra Špade
398 Santa Kantāne
550 Santa Strauja
475 Sarmīte Stakle
835 Selgas Apses privātā kolekcija
702 SIA Odzienas muiža
600 Sibilla Rake
551 Silva Strautniece
1393 Skrindu dzimtas muzejs
1519 Skrundas bērnu bibliotēka
1486 Skrundas pilsētas bibliotēka
356 Skrundas vidusskola
678 Skultes pagasta Stienes bibliotēka
890 Slokas bibliotēka
772 Smaida Roza Galdiņa Lepste
892 Smiltenes novada bibliotēka
1394 Smiltenes novada muzejs
464 Solveiga Kaļva
1497 Spāres bibliotēka (Talsu novads)
1395 Staiceles lībiešu muzejs "Pivālind"
499 Staļģenes bibliotēka
670 Stāmerienas pagasta bibliotēka
1463 Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka (Gulbenes novads)
410 Staņislavs Abramovs
1498 Stendes bibliotēka (Talsu novads)
589 Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka
1462 Stradu pagasta bibliotēka (Gulbenes novads)
1511 Stradu pagasta Stāķu bibliotēka (Gulbenes novads)
916 Strenču bibliotēka
716 Studentu korporācija Patria
646 Taiga Barloti
810 Taisas Arumas privātā kolekcija
1444 Talsu Galvenā bibliotēka
1014 Talsu novada muzejs
1522 Talsu novada Nogales bibliotēka
1525 Tartu Ülikool
723 Tartu Ülikool. Raamatukogu
1010 TDA "Līgo" arhīvs
1396 Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja
911 Teodora Ronis
1456 Tirzas pagasta bibliotēka (Gulbenes novads)
680 Toma Grēviņa privātkolekcija
527 Toms Zeļģis
1408 Topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājums
504 Tukuma 2. vidusskolas bibliotēka
1013 Tukuma muzejs
1397 Tukuma muzejs - Džūkstes Pasaku muzejs
943 Turaidas muzejrezervāts
364 Tuza Inta
539 Ugāles bibliotēka
494 Uģis Niedre
899 Ulda Ozola privātā kolekcija
705 Uldis Cīrulis
643 Uldis Gunārs Freidenfelds
477 Uldis Lakševics
335 Uldis Punkstiņš
592 Uldis Sterģis
516 Uldis Vanags
456 Uldis Vītiņš
708 Uldis Zemzars
493 Una Austruma
530 Una Lejniece
710 Ungurpils ūdensdzirnavu pārvaldnieks
776 Unitäts-Archiv der Evangelischen Brüder-Unität Herrnhut
1398 Upītes kultūrvēstures muzejs
918 Upsalas Universitātes bibliotēka
920 Upsalas Universitātes muzejs Gustavianum
545 Usmas bibliotēka
544 Užavas bibliotēka
648 Ūziņu bibliotēka
669 V. Platais
362 Vadakstes vēstures krātuve
1414 Valda Auera privātā kolekcija
782 Valda Liepiņa
897 Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka
598 Valdis Belovs
361 Valdis Jansons
924 Valentīna Tarutina
447 Valentīns Edmunds Klešniks
883 Valkas novada Centrālā bibliotēka
1001 Valkas novadpētniecības muzejs
528 Valles bibliotēka
348 Valmieras muzejs
281 Valmieras novadpētniecības muzejs LV-MUZ-001421
1421 Valmiermuižas kultūras biedrība
1435 Valsts Kanceleja
1445 Valta Žilinska privātā kolekcija
432 Valters Grīviņš
662 Valts Kalniņš
1399 Varakļānu Novada muzejs
882 Vārkavas novada Upmalas bibliotēka
1400 Vārkavas novadpētniecības muzejs
1488 Vārmes pagasta bibliotēka
695 Vārves bibliotēka
375 Velta Mazule
343 Velta Vaitkeviča
721 Veneranda Visnape
284 Ventspils galvenā bibliotēka LV-BIB-000089
1401 Ventspils muzejs. Herberta Dorbes muzejs "Senču putekļi"
1402 Ventspils muzejs. Livonijas ordeņa pils
1403 Ventspils muzejs. Piejūras brīvdabas muzejs
912 Ventspils zivju konservu kombināta arhīvs
421 Vera Rubule
1020 Vērgales pagasta muzejs
502 Vidis Vēveris
1404 Viesītes muzejs "Sēlija"
894 Viesītes novada Viesītes bibliotēka
431 Viesturs Rencis
642 Vija Brūvere
780 Vija Freimane
1443 Viktora Ķirpa Ates muzejs "Vidzemes lauku sēta"
1405 Viļa Plūdoņa muzejs
1406 Viļakas muzejs
595 Viļānu novadpētniecības muzejs
336 Vilis Arbeiters
768 Vilis Vītols
288 Viļķenes pagasta bibliotēka LV-BIB-000513
560 Vineta Bērziņa
1495 Virbu bibliotēka (Talsu novads)
359 Vitolds Mašnovskis
1413 Vladislava Lōča latgaļu rokstu muzejs
354 Voldemārs Eihenbaums
489 Voldemārs Gors
1504 VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
724 Wissenschaftliche Bibliothek der Universität Göttingen
358 Zaiga Krūmiņa
1411 Žaņa Alfreda Mediķa privātā kolekcija
1407 Žaņa Lipkes memoriāls
813 Zandas Mūrnieces privātā kolekcija
321 Zane Arāja
363 Žanis Skudra
601 Ziedonis Kraulis
922 Zigfrīds Jurašs
593 Zigmunds Skurvids
713 Zigrīda Audze
796 Zigurds Strīķis
547 Ziru bibliotēka
546 Zlēku bibliotēka
322 Zušmanis Juris
827 Zviedrijas Nacionālā bibliotēka (Kungliga biblioteket)
919 Zviedrijas Nacionālais arhīvs (Riksarkivet Stockholm)
741 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга