LV | EN

Klasifikators

Zinātniskā darba tips

scientificWorkType


ID Vērtība Kods
750 Konferenču tēzes
747 Maģistra darbi
751 Monogrāfijas
748 Pētījumi
754 Projektu datubāzes
746 Promocijas darbs
755 Zinātnieku CV
756 Zinātnieku sarakstītie populārzinātniskie raksti
749 Zinātniskie raksti
753 Zinātniskie žurnāli
752 Zinātnisko rakstu krājumi