LV | EN

Klasifikators

Zinātniskā darba tips

scientificWorkType


ID Vērtība Kods
938 Anotācija
935 Atskaite
929 Bakalaura darbs
942 Cits
930 Diplomdarbs
933 Konferences objekts
750 Konferences tēzes
939 Konferences ziņojums
934 Lekcija
747 Maģistra darbi
751 Monogrāfija, grāmata
748 Pētījumi
936 Preprints
940 Projekta pielikums
754 Projektu datubāzes
746 Promocijas darbs
928 Raksts
931 Raksts / nodaļa grāmatā
932 Recenzija
941 Tehniskā dokumentācija
755 Zinātnieku CV
756 Zinātnieku sarakstītie populārzinātniskie raksti
749 Zinātniskie raksti
753 Zinātniskie žurnāli
752 Zinātnisko rakstu krājumi
937 Ziņojums