LV | EN

Klasifikators

Materiāla veids

UnitType


ID Vērtība Kods
1285 Afiša
1311 Atlants
1312 Audiogrāmata
1313 Audiožurnāls
1294 Fotogrāfija
1281 Grāmata
1295 Karte
1282 Laikraksts
1287 Manuskripts
1296 Multimediju resurss
1297 Nošu izdevums
1284 Plakāts
1298 Promocijas darba kopsavilkums
1286 Promocijas darbs
1299 Raksts
1300 Sīkdarbs
1301 Skaņu ieraksts
1302 Turpinājumizdevums
1303 Video ieraksts
1283 Žurnāls