LV | EN

100 jaunākie digitālie objekti


Nosaukums HTML XML RDF PNG
1. Austrums https://dom.lndb.lv/data/obj/136732.html https://dom.lndb.lv/data/obj/136732.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/136732.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/136732.png
2. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 25 https://dom.lndb.lv/data/obj/966091.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966091.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966091.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966091.png
3. Kan Lettland klara den ekonomiska krisen? https://dom.lndb.lv/data/obj/957952.html https://dom.lndb.lv/data/obj/957952.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/957952.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/957952.png
4. Nasi nowi sąsiedzi https://dom.lndb.lv/data/obj/965932.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965932.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965932.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965932.png
5. Vaduguns https://dom.lndb.lv/data/obj/966090.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966090.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966090.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966090.png
6. 8. latviešu dziesmu svētki Kanadā. III-IV : koncertu atskaņojumu izlase https://dom.lndb.lv/data/obj/965980.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965980.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965980.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965980.png
7. 8. latviešu dziesmu svētki Kanadā. I-II : koncertu atskaņojumu izlase https://dom.lndb.lv/data/obj/964013.html https://dom.lndb.lv/data/obj/964013.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/964013.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/964013.png
8. Dziesmu dienu atklāšana Minsterē : [1987.g. 2.augustā] https://dom.lndb.lv/data/obj/963967.html https://dom.lndb.lv/data/obj/963967.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/963967.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/963967.png
9. Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas un kultūras svētki : apvienoto koru koncerts Minsterē, 1987. gadā https://dom.lndb.lv/data/obj/963978.html https://dom.lndb.lv/data/obj/963978.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/963978.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/963978.png
10. Trešie Eiropas latviešu dziesmu svētki https://dom.lndb.lv/data/obj/965962.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965962.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965962.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965962.png
11. Otrie Eiropas latviešu dziesmu svētki : dziesmu izlase no kopkora koncerta 1968. gada 5. augustā https://dom.lndb.lv/data/obj/963906.html https://dom.lndb.lv/data/obj/963906.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/963906.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/963906.png
12. 2. vispārējo latviešu dziesmu svētku A.S.V. koncerts : 1958. g. 5.jūlijā, Ņujorkā (I daļa) https://dom.lndb.lv/data/obj/963923.html https://dom.lndb.lv/data/obj/963923.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/963923.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/963923.png
13. 4. Eiropas latviešu dziesmu svētki Londonā : kopkoru koncerts https://dom.lndb.lv/data/obj/966060.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966060.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966060.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966060.png
14. Гранит науки, No.8 https://dom.lndb.lv/data/obj/966089.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966089.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966089.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966089.png
15. Гранит науки, No.7 https://dom.lndb.lv/data/obj/966088.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966088.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966088.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966088.png
16. Туккумъ - видъ съ кладбища. 1911 г. [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47624.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47624.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47624.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47624.png
17. Tukums. Slocenes upes kanāls [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47623.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47623.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47623.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47623.png
18. Upe Salaca pie Staiceles [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47622.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47622.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47622.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47622.png
19. Jēkabpils Novada Vēstis https://dom.lndb.lv/data/obj/963984.html https://dom.lndb.lv/data/obj/963984.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/963984.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/963984.png
20. Atvērtie dati un saistītie dati Latvijas Nacionālajā bibliotēkā https://dom.lndb.lv/data/obj/965998.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965998.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965998.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965998.png
21. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966081.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966081.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966081.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966081.png
22. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965985.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965985.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965985.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965985.png
23. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965986.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965986.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965986.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965986.png
24. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965984.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965984.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965984.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965984.png
25. Literatūras Ceļvedis https://dom.lndb.lv/data/obj/966082.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966082.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966082.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966082.png
26. Usmas baznīcas iekšiene [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47621.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47621.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47621.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47621.png
27. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966086.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966086.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966086.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966086.png
28. Uzvaras piemineklis Cēsīs [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47620.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47620.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47620.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47620.png
29. Die Vaidava [attēls] = Vaidavas upe https://dom.lndb.lv/data/obj/47619.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47619.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47619.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47619.png
30. Valmiera [attēls]. Gauja pie "Kazu krācēm" https://dom.lndb.lv/data/obj/47618.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47618.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47618.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47618.png
31. Valmiera. Gaujas mala (krastā vannu iestāde) [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47617.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47617.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47617.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47617.png
32. Вольмаръ = [attēls] Walmeerā. Valmieras skolotāju seminārs https://dom.lndb.lv/data/obj/47616.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47616.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47616.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47616.png
33. Вольмаръ. Учительская семинарiя [attēls] = Walmeera. Skolotaju seminars https://dom.lndb.lv/data/obj/47615.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47615.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47615.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47615.png
34. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966085.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966085.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966085.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966085.png
35. Vaiņode. Valsts darbinieku sanatorija : Fotokolāža [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47614.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47614.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47614.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47614.png
36. Vaiņode. Visparējs skats no Kalna muižas [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47613.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47613.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47613.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47613.png
37. Valsts darbinieku sanatorija Vaiņodē [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47612.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47612.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47612.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47612.png
38. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965996.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965996.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965996.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965996.png
39. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966084.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966084.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966084.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966084.png
40. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966083.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966083.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966083.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966083.png
41. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966080.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966080.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966080.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966080.png
42. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965994.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965994.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965994.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965994.png
43. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965993.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965993.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965993.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965993.png
44. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966079.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966079.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966079.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966079.png
45. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966078.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966078.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966078.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966078.png
46. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966077.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966077.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966077.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966077.png
47. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966076.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966076.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966076.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966076.png
48. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966075.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966075.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966075.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966075.png
49. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966074.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966074.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966074.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966074.png
50. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966073.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966073.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966073.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966073.png
51. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966072.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966072.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966072.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966072.png
52. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966071.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966071.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966071.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966071.png
53. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966070.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966070.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966070.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966070.png
54. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966069.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966069.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966069.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966069.png
55. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966068.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966068.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966068.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966068.png
56. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966067.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966067.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966067.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966067.png
57. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966066.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966066.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966066.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966066.png
58. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966065.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966065.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966065.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966065.png
59. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965995.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965995.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965995.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965995.png
60. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966064.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966064.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966064.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966064.png
61. Skolotāju Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/966063.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966063.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966063.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966063.png
62. Esiet laimīgi, ļaudis https://dom.lndb.lv/data/obj/966062.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966062.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966062.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966062.png
63. Logs. Pašvaldības deputāta rokasgrāmata, Nr.7/8 (217/218) https://dom.lndb.lv/data/obj/81135.html https://dom.lndb.lv/data/obj/81135.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/81135.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/81135.png
64. Pūt vējiņi : oratorija https://dom.lndb.lv/data/obj/966057.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966057.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966057.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966057.png
65. Ragana : opera četros cēlienos https://dom.lndb.lv/data/obj/966058.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966058.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966058.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966058.png
66. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965992.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965992.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965992.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965992.png
67. Albumā = For an album https://dom.lndb.lv/data/obj/966061.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966061.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966061.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966061.png
68. Десять песен : для хора без сопровождения https://dom.lndb.lv/data/obj/966059.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966059.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966059.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966059.png
69. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965990.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965990.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965990.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965990.png
70. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965991.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965991.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965991.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965991.png
71. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965987.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965987.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965987.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965987.png
72. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965988.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965988.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965988.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965988.png
73. Mazais prātnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/965989.html https://dom.lndb.lv/data/obj/965989.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/965989.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/965989.png
74. Valsts darbinieku sanatorija. Vaiņodē [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47611.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47611.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47611.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47611.png
75. Ventas rumba pie Kuldīgas [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47609.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47609.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47609.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47609.png
76. Vecās dzirnavas Pēterupē [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47610.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47610.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47610.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47610.png
77. Ventspils [attēls] = Windau https://dom.lndb.lv/data/obj/47608.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47608.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47608.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47608.png
78. Ventspils jūrmala [attēls] https://dom.lndb.lv/data/obj/47607.html https://dom.lndb.lv/data/obj/47607.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/47607.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/47607.png
79. Spēlēju, dancoju https://dom.lndb.lv/data/obj/966052.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966052.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966052.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966052.png
80. Viena saime https://dom.lndb.lv/data/obj/966056.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966056.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966056.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966056.png
81. Skolnieciņa dziesmurota 1 https://dom.lndb.lv/data/obj/966054.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966054.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966054.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966054.png
82. Zeltitas lapas https://dom.lndb.lv/data/obj/966055.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966055.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966055.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966055.png
83. Seeva : dzeesma basam https://dom.lndb.lv/data/obj/966053.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966053.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966053.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966053.png
84. Lithuanisms in Poetry of Rainis https://dom.lndb.lv/data/obj/958317.html https://dom.lndb.lv/data/obj/958317.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/958317.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/958317.png
85. Sudzība : tautasdziesma https://dom.lndb.lv/data/obj/966051.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966051.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966051.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966051.png
86. Svešāi zemē : tautasdziesmas pārveids https://dom.lndb.lv/data/obj/966050.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966050.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966050.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966050.png
87. Dažu skaistu zeedu https://dom.lndb.lv/data/obj/966048.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966048.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966048.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966048.png
88. Svešzemnieki lielījās : skolu koriem https://dom.lndb.lv/data/obj/966049.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966049.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966049.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966049.png
89. Dziesmas : balsij ar klavierēm, vijoli un flautu https://dom.lndb.lv/data/obj/966045.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966045.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966045.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966045.png
90. 4 dziesmas : ar Raiņa vārdiem https://dom.lndb.lv/data/obj/966046.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966046.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966046.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966046.png
91. Dzimtenes dziesmas / E. Melngailis https://dom.lndb.lv/data/obj/966047.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966047.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966047.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966047.png
92. Dzeesmas : vienai balsij ar klavieru pavadījumu https://dom.lndb.lv/data/obj/966044.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966044.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966044.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966044.png
93. 15 dziesmas koriem https://dom.lndb.lv/data/obj/966043.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966043.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966043.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966043.png
94. Dziesmas par mieru : jauktam un vīru korim https://dom.lndb.lv/data/obj/966042.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966042.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966042.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966042.png
95. [Dziesmu krājums sieviešu korim] https://dom.lndb.lv/data/obj/966041.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966041.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966041.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966041.png
96. 4 dziesmas : sopranam ar vijoli i klavierem https://dom.lndb.lv/data/obj/966040.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966040.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966040.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966040.png
97. Dāvida 42. dziesma https://dom.lndb.lv/data/obj/966038.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966038.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966038.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966038.png
98. Darat plati namadurvis https://dom.lndb.lv/data/obj/966039.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966039.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966039.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966039.png
99. Dāvida 42. dziesma ; Smuks puisitis : tautasdziesmas pārveids ; Dāvida 19. dziesma https://dom.lndb.lv/data/obj/966037.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966037.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966037.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966037.png
100. 2 amatnieku ziņģes https://dom.lndb.lv/data/obj/966036.html https://dom.lndb.lv/data/obj/966036.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/966036.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/966036.png