LV | EN

100 jaunākie digitālie objekti


Nosaukums HTML XML RDF PNG
1. Ethnicity https://dom.lndb.lv/data/obj/73908.html https://dom.lndb.lv/data/obj/73908.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/73908.rdf  
2. Vecākiem https://dom.lndb.lv/data/obj/1056149.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056149.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056149.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056149.png
3. Ethnicity, Nr.1 (13) https://dom.lndb.lv/data/obj/1056146.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056146.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056146.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056146.png
4. Ethnicity, Nr.1 (15) https://dom.lndb.lv/data/obj/1056148.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056148.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056148.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056148.png
5. Ethnicity, Nr.1 (14) https://dom.lndb.lv/data/obj/1056147.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056147.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056147.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056147.png
6. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret imigrāciju un imigrantiem : ziņojums par aptaujas eksperimenta rezultātiem https://dom.lndb.lv/data/obj/1056144.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056144.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056144.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056144.png
7. Starpkultūru stereotipi un aizspriedumi Latvijā : pētījuma ziņojums https://dom.lndb.lv/data/obj/1056143.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056143.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056143.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056143.png
8. Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018 : analītisks ziņojums https://dom.lndb.lv/data/obj/1056142.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056142.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056142.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056142.png
9. Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti : vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem https://dom.lndb.lv/data/obj/1056141.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056141.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056141.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056141.png
10. Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū : divu paaudžu salīdzinājums https://dom.lndb.lv/data/obj/1056140.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056140.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056140.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056140.png
11. Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, 2013 https://dom.lndb.lv/data/obj/70135.html https://dom.lndb.lv/data/obj/70135.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/70135.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/70135.png
12. Dzīvesstāsts un pašapziņa : mutvārdu vēsture Latvijā https://dom.lndb.lv/data/obj/1056139.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056139.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056139.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056139.png
13. Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski https://dom.lndb.lv/data/obj/1056137.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056137.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056137.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056137.png
14. Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība https://dom.lndb.lv/data/obj/1056136.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056136.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056136.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056136.png
15. Ievas Veselība https://dom.lndb.lv/data/obj/1056079.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056079.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056079.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056079.png
16. Lauku e-Lapa https://dom.lndb.lv/data/obj/1056135.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056135.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056135.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056135.png
17. 拉脱维亚汉语教学研究 = Research of Chinese Teaching in Latvia https://dom.lndb.lv/data/obj/1056134.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056134.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056134.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056134.png
18. 拉脱维亚汉语教学探索 = Exploration of Chinese Teaching in Latvia : the 10th anniversary of Confucius Institute at University of Latvia https://dom.lndb.lv/data/obj/1056133.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056133.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056133.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056133.png
19. Vidzemes Augstskolas 13. Studentu pētniecisko darbu konferences "Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi" rakstu krājums : 2022. gada 8. aprīlis https://dom.lndb.lv/data/obj/1056132.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056132.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056132.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056132.png
20. Kompetenču izglītība kā provokācija https://dom.lndb.lv/data/obj/1056093.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056093.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056093.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056093.png
21. Tādas sīkas stučkas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056092.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056092.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056092.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056092.png
22. Iedomāto kopienu reālisms https://dom.lndb.lv/data/obj/1056090.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056090.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056090.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056090.png
23. ko es daru kara laikā https://dom.lndb.lv/data/obj/1056081.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056081.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056081.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056081.png
24. Rakstot esmu laimīga https://dom.lndb.lv/data/obj/1056080.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056080.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056080.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056080.png
25. Jaunās zināšanas krokojas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056077.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056077.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056077.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056077.png
26. Jaunās zināšanas krokojas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056076.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056076.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056076.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056076.png
27. mazas svarīgu lietu permutācijas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056075.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056075.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056075.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056075.png
28. "Vai pasaule mūs dzird?" https://dom.lndb.lv/data/obj/1056063.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056063.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056063.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056063.png
29. Dzirksts motorā https://dom.lndb.lv/data/obj/1056062.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056062.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056062.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056062.png
30. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 15 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056131.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056131.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056131.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056131.png
31. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 14 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056130.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056130.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056130.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056130.png
32. LLU TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference 2022 : Inženierzinātņu sekcija : 2022. gada 22. aprīlī https://dom.lndb.lv/data/obj/1056129.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056129.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056129.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056129.png
33. Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : 2022. gada 22. aprīlis https://dom.lndb.lv/data/obj/1056128.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056128.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056128.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056128.png
34. Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences "Daudzveidīga lauksaimniecība" tēzes https://dom.lndb.lv/data/obj/1056127.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056127.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056127.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056127.png
35. Kurzemnieks https://dom.lndb.lv/data/obj/1056126.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056126.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056126.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056126.png
36. Latgales Laiks https://dom.lndb.lv/data/obj/1056125.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056125.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056125.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056125.png
37. Латгалес Лайкс https://dom.lndb.lv/data/obj/1056124.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056124.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056124.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056124.png
38. Latvietis https://dom.lndb.lv/data/obj/1056123.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056123.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056123.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056123.png
39. Vaduguns https://dom.lndb.lv/data/obj/1056122.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056122.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056122.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056122.png
40. Stars https://dom.lndb.lv/data/obj/1056121.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056121.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056121.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056121.png
41. Auseklis https://dom.lndb.lv/data/obj/1056120.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056120.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056120.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056120.png
42. Bibliotēku portāla sadaļa «Latviešu grāmatai 500» https://dom.lndb.lv/data/obj/1056033.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056033.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056033.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056033.png
43. Publisko bibliotēku vēstures avotu pētniecības problēmas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056032.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056032.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056032.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056032.png
44. Pirmās grāmatas latviešu valodā 500. gadadienas atzīmēšana https://dom.lndb.lv/data/obj/1056030.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056030.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056030.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056030.png
45. Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmata: sadarbības nozīme kopienas mantojuma saglabāšanā https://dom.lndb.lv/data/obj/1056029.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056029.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056029.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056029.png
46. Virtuālā tūre “Kuldīgas ebreju vēsture digitālajā vidē” https://dom.lndb.lv/data/obj/1056028.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056028.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056028.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056028.png
47. Digitāli. Lasītāja acīm. https://dom.lndb.lv/data/obj/1056027.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056027.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056027.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056027.png
48. Sadarbība Industriālā mantojuma digitālās kolekcijas veidošanā https://dom.lndb.lv/data/obj/1056025.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056025.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056025.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056025.png
49. Digitālā bibliotēka kā nacionālo kultūras mantojuma iestāžu sadarbības rezultāts https://dom.lndb.lv/data/obj/1056024.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056024.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056024.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056024.png
50. Latviešu vēsturisko zemju likums un latviskās identitātes dimensijas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056023.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056023.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056023.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056023.png
51. Kultūras mantojums un kopiena digitālajā laikmetā https://dom.lndb.lv/data/obj/1056022.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056022.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056022.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056022.png
52. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā” https://dom.lndb.lv/data/obj/1056021.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056021.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056021.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056021.png
53. Mazā basketa lielā sāpe : [par krustenisko saišu plīsuma cēļoņiem jauniešu basketbolā] https://dom.lndb.lv/data/obj/55836.html https://dom.lndb.lv/data/obj/55836.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/55836.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/55836.png
54. Norakstītie : [par Latvijas junioru un jauniešu basketbolu] https://dom.lndb.lv/data/obj/55951.html https://dom.lndb.lv/data/obj/55951.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/55951.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/55951.png
55. Vai 16.marts un 9.maijs ir nācijas atslēga? : [par sabiedrības šķelšanu Latvijā] https://dom.lndb.lv/data/obj/55962.html https://dom.lndb.lv/data/obj/55962.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/55962.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/55962.png
56. Ēšanas paradumi Andra Kalnozola romānā "Kalendārs mani sauc" https://dom.lndb.lv/data/obj/1056020.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056020.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056020.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056020.png
57. Aspazijas brāļa meita Virēna Rozenberga un Talsi https://dom.lndb.lv/data/obj/1056019.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056019.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056019.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056019.png
58. Tāmnieku izloksne https://dom.lndb.lv/data/obj/1056018.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056018.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056018.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056018.png
59. Nkp:n keskuskomitea varoitti tiukkasanaisesti Baltian maita https://dom.lndb.lv/data/obj/1055992.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1055992.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1055992.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1055992.png
60. Par konferences "No datu viensētām uz vienotu piekļuvi" nosaukuma ideju https://dom.lndb.lv/data/obj/1053506.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1053506.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1053506.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1053506.png
61. Valkas Novada Vēstis https://dom.lndb.lv/data/obj/1055702.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1055702.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1055702.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1055702.png
62. Invalīdu nodarbinātības un ar to saistīto problēmu izvērtējums sociālās atstumtības mazināšanai https://dom.lndb.lv/data/obj/1056118.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056118.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056118.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056118.png
63. Staburags https://dom.lndb.lv/data/obj/1056115.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056115.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056115.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056115.png
64. Zemgales Ziņas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056117.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056117.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056117.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056117.png
65. Ziemeļlatvija https://dom.lndb.lv/data/obj/1056116.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056116.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056116.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056116.png
66. Dzirkstele https://dom.lndb.lv/data/obj/1056113.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056113.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056113.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056113.png
67. Alūksnes un Malienas Ziņas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056112.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056112.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056112.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056112.png
68. Bauskas Dzīve https://dom.lndb.lv/data/obj/1056111.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056111.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056111.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056111.png
69. Problems in Music Pedagogy, Volume 21 (2) (2022) https://dom.lndb.lv/data/obj/1056114.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056114.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056114.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056114.png
70. Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi : 2021 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056109.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056109.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056109.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056109.png
71. 5th International Symposium Language for International Communication (LINCS) : Thursday, April 28, 2022 - Friday, April 29, 2022 : book of abstracts https://dom.lndb.lv/data/obj/1056108.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056108.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056108.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056108.png
72. 7th International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 4th International Multidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 28-29 July, 2021 : abstract book https://dom.lndb.lv/data/obj/1056107.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056107.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056107.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056107.png
73. 17th International Scientific Conference "Students on Their Way to Science" : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 22, 2022 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056106.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056106.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056106.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056106.png
74. Information Technologies, Management and Society : the 20th International Scientific Conference Information Technologies and Management, 2022, April 21-22 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056105.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056105.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056105.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056105.png
75. Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2022, 16.-30. septembris) https://dom.lndb.lv/data/obj/1056104.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056104.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056104.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056104.png
76. Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2022 (1) https://dom.lndb.lv/data/obj/1056103.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056103.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056103.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056103.png
77. Education. Innovation. Diversity (EID), Volume 1, Issue 4 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056102.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056102.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056102.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056102.png
78. Education. Innovation. Diversity (EID) (2022. gada komplekts) https://dom.lndb.lv/data/obj/1056101.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056101.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056101.rdf  
79. Baltic Journal of Modern Computing, Volume 10, No.3 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056100.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056100.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056100.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056100.png
80. History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education. 2022, 6 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056099.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056099.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056099.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056099.png
81. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture. 2022, 6 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056098.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056098.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056098.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056098.png
82. Applied Computer Systems, vol. 27, no. 1 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056097.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056097.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056097.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056097.png
83. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Volume 17, Issue 3 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056096.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056096.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056096.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056096.png
84. Jauniešu identitātes veidošanās un līdzdalība : pētījuma pārskats, 2005 https://dom.lndb.lv/data/obj/1056094.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056094.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056094.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056094.png
85. Konference "Kultūras krustpunkti". XII [12] : 1.-3.11.2018. : programma / tēžu krājums https://dom.lndb.lv/data/obj/1056091.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056091.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056091.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056091.png
86. Jurista Vārds https://dom.lndb.lv/data/obj/1056089.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056089.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056089.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056089.png
87. Rīgas Viļņi https://dom.lndb.lv/data/obj/1056088.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056088.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056088.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056088.png
88. Patiesā Dzīve https://dom.lndb.lv/data/obj/1056087.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056087.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056087.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056087.png
89. Padomi un Mīklas https://dom.lndb.lv/data/obj/1056086.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056086.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056086.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056086.png
90. Laimīgā Programma https://dom.lndb.lv/data/obj/1056085.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056085.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056085.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056085.png
91. Kas Jauns https://dom.lndb.lv/data/obj/1056084.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056084.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056084.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056084.png
92. 100 Labi Padomi https://dom.lndb.lv/data/obj/1056082.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056082.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056082.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056082.png
93. Annas Psiholoģija https://dom.lndb.lv/data/obj/1056078.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056078.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056078.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056078.png
94. Aktieris runā: Pauls Iklāvs https://dom.lndb.lv/data/obj/860156.html https://dom.lndb.lv/data/obj/860156.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/860156.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/860156.png
95. Jaunpiebalgas Mārtiņa pagastskola https://dom.lndb.lv/data/obj/33541.html https://dom.lndb.lv/data/obj/33541.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/33541.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/33541.png
96. Symphony no. 9 in D minor, op. 125 https://dom.lndb.lv/data/obj/66103.html https://dom.lndb.lv/data/obj/66103.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/66103.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/66103.png
97. Rubļa neticamā atgūšanās nenozīmē, ka Krievijas ekonomikā viss ir kārtībā https://dom.lndb.lv/data/obj/1043486.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1043486.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1043486.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1043486.png
98. Ievas Padomu Avīze https://dom.lndb.lv/data/obj/1056074.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056074.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056074.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056074.png
99. Privātā Dzīve https://dom.lndb.lv/data/obj/1056073.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056073.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056073.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056073.png
100. Spīgana https://dom.lndb.lv/data/obj/1056070.html https://dom.lndb.lv/data/obj/1056070.xml https://dom.lndb.lv/data/obj/1056070.rdf https://dom.lndb.lv/data/obj/1056070.png