LV | EN
Nosaukums:
Brāļu draudžu rokraksti
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Brāļu draudžu rokraksti
Tīmekļa saite:
http://braludraudze.lndb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Beata Paškevica (Letonikas un Baltijas centrs. Pētniecības sektors)/Sanita Briežkalne (Letonikas un Baltijas centrs. A.Apīņa reto grāmatu un rokrakstu lasītava)
Kolekcijas daļa:
Draudzes likumi : brāļu draudzes noteikumi, noraksts - 19. gs. 1. puse (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Brāļu draudzes locekļa autobiogrāfijas fragments : tulkojums no vācu val., noraksts - 18. gs. beigas, 19. gs. sāk. (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Pirmā pārbaudīšana uz vienu laiku grāmatu tās draudzes dienu.. tām brāļu skolām par labu : brāļu draudzes vēstures vācu izdevums (1757) H. Baumaņa tulkojumā (Cēsīs, 1766-1767), noraksts - Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, 1700-1760 - 1800 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Slavas dziesmas un arī kādas liturģijas priekš svētku dienām : hernhūtiešu dziesmu krājums, noraksts - Bračs, Pēteris, 1816-1892 - 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās meitu māsas Elizabet Denis : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Dennis, Elizabeth, 1741-1822 - 1860-1880 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās svētīgās meitu māsas Maria Jones : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu valodas, noraksts - Jones, Mary, 1784-1864 - Pēc 1766. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās meitu māsas Salstrēm : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Salstrom, 1763-1800 - 1860-1880 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās meitu māsas Marias Sūl : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Suel, Catharina Maria, 1754-1823 - Starp 1823-1825 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tie stāsti to dienu tā cilvēka dēla virs zemes : 1759. gadā iespiests vācu hernhūtiešu dogmatisks sacerējums H. Baumaņa tulkojumā (1770), noraksts - Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, 1700-1760 - 1801 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
[Barbi Choral-Buch] : brāļu draudzes dziesmu grāmata [A. Lasmaņa] sakārtojumā, tīrraksts - 1893-1894 un vēlāk (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jēzus liecinieku darbi un cīnīšana : apcerējums par Vidzemes brāļu draudzes darbiniekiem, noraksts - 1882 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās meitu māsas Spārina Anna : hernhūtiešu biogrāfija, noraksts - Spāriņa, Anna, 1787-1837 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Puišu brāļa dzīves stāsts no Jāņa Asman : hernhūtieša autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Assmann, Johann, 1739-1829 - 1860.-1880. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās māsas Henriete Rencing : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Renzing, Henriette, 1782-1843 - Starp 1834-1848 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tie stāsti no tās vecas brāļu draudzes. Tie stāsti no tās atjaunotas brāļu draudzes : brāļu draudzes vēstures tulkojums no vācu valodas, noraksts - Cranz, David, 1723-1777 - Ap 1797 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās meitu māsas Annas Janson : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Janson, Anna, 1754–1828 - Starp 1839-1850 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tā brāļa Podiņ Dišler Mārtiņ : hernhūtiešu autobiogrāfija, noraksts - Podiņa, Mārtiņš, 1728-1797 - 1853-1854 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana uz bērniem (Katrīnas muižā Vācijā, 1755-1756) : hernhūtiešu svētrunas, noraksts - Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, 1700-1760 - 18. gs. beigas (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu sacerējumu krājums : noraksts - 1860. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Stāsti jeb notikumi. No tās ciešanas un miršanas mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus : hernhūtiešu sacerējumu krājums, noraksts - 1860. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tas uz kapā dusēšanu nolikts Jēzus : hernhūtiešu sacerējums, noraksts - 19. gs. 1. puse (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Balod tēva runa uz zeltakāzu dienu : autobiogrāfiskas runas (1859) noraksts - Balodis, Jēkabs, 1788-1870 - 19. gs. beigas vai 20. gs. sākums (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tā brāļa Miķel Ješke : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Jäschke, Michael, 1701-1772 - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jūrmalas Andreja dzīves stāsts : hernhūtiešu autobiogrāfija, [P. F. Šipanga] pārstrādāts noraksts - Jūrmalas, Andrejs, 1752-1826 - Starp 1875-1889 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jūdīt Kvit dzīves stāsts : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Quitt, Judith, 1683-1763 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tā brāļa Ferdinand Lambert : hernhūtiešu autobiogrāfijas tulkojums no vācu val., noraksts - Lambert, Ferdinant, 1781-1843 - Pēc 1843. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu run[āšana] Jāņ[a] dien[ā] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1758 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena run[āšana] pr[iekš] bērniem uz Jāņ[a] dienu : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Ap 1766. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena runāšana priekš bēr[niem] uz J[āņa] dienu : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1760. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu kārt[as] run[āšana] uz Jāņ[a] dien[u] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1825 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu k[ārtas] runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana priekš m[az]pulc[iņa] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1790 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Svētku run[āšana] pusaugu meitiņu kārtas svētkos : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Puišu brāļu kārtas runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1825-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Meit[u] m[āsu] kārt[as] run[āšana] cieš[anu] laikā. Nr. 2. Dāv. dz. 34, 11 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1805. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana meitu māsu kārtai : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1845 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
M[eitu] m[āsu] k[ārtas] r[unāšana] jaunā gadā. Jān. 14, 14 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1847 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Meitu māsu k[ārtas] run[āšana] cieš[anu] laikā. Nr. 11. Ezaijas 50, 6 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1818 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Pusaug[u] p[uišu] sv[ētkos] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1850 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana priekš meitu māsu kārtas : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1810. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes stāstu pieminēšanas dienā pie Kaņep saiešanas 4tā jūli 1854 : hernhūtiešu svētruna, uzmetums - 1854 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tā liela Dieva apžēlošana 1847. g. : hernhūtiešu autobiogrāfija, noraksts - Bračs, Pēteris, 1816-1892 - 19. gs. beigas (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās meitu māsas Spārina Anna : hernhūtiešu biogrāfija, noraksts - Spāriņa, Anna, 1787-1837 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu [kārtas] runa uz Jāņa dienu : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1825-1828 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena rakstīta grāmata no grēnlenderu tautas vecākā darbinieka tai draudzē Ligtenfeld : vēstījums citām hernhūtiešu draudzēm (1821), tulkojums, noraksts - Starp 1825-1827 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
M[az]p[ulciņa runāšana] jaunā gadā. Mat. 26, 41 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1851-1853 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu k[ārtas] run[āšana] uz Jāņ[a] dienu : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] jaunā gadā. Nr. 5. Lūk. 2, 4. Dāv. dz. 101, 1 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1816. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana laulāto kārtai : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1849-1851 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana priekš Laulātiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1825-1828 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Puišu br[āļu kārtas] svētku runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1818-1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
P[uišu] br[āļu kārtas runāšana] ciešanas laikā. Nr. 3 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1854-1855 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena runāšana par m[az]pulc[iņu]. Nr. 36. Pār. Jerem. 29, 11 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1818-1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
P[uišu brāļu] kārt[as] sv[ētku] run[āšana] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1825-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
P[uišu] br[āļu kārtas runāšana]. Nr. 5 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pirms 1842. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
P[uišu] br[āļu] kārt[as] run[āšana]. Nr. 1. I Moz. gr. 26, 24 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1808. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes Runāšana Lieldienas Svētkos : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1823-1828 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana uz to 25to merc : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1840. gados (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana 6. januar. Nr. 2 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] jaunā gadā. Nr. 4. Kolos. 1, 21, 22, 23 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1810. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] jaunā gadā. Nr. 3. 2. Laik. gr. 20, 17. 1. Tim. 1, 1 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Ap 1810 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] jaunā gadā. Nr. 2. I Zāmuēl. 1, 27 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Ap 1844 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] uz cieš[anas] laiku : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1834 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Passions-Rede : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1825-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Lielpiektdienā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1825 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Lielsestdienas runāšana : hernhūtiešu svētruna - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Puiš[u] br[āļu] k[ārtas] run[āšana]. Nr. 20. Dāv. dziesm. 149, 2 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Loskiel, Georg Heinrich, 1740-1814 - Starp 1822-1824 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] jaunā gadā. Nr. 1. Dāv. dz. 39, 8 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1825 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Brāļu draudžu rakstu krājums P. Baidiņa sakopojumā : tīrraksts - Baidiņš, Pēteris, 1820- - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana uzbraukšanas svētkos. Nr. 2 : hernhūtiešu svētruna - 1840 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Sprediķis Lielpiektdienā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 19. gs. 2. puse (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves gājums tā laulātā brāļa Jāņa Dobler : hernhūtieša autobiogrāfija (pirms un pēc 1865), tulkojuma noraksts - Döbler, Johann, 1811-1865 - Starp 1865-1869 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] uz baltu svētd[ienu] pār Ezaij. 33, 24 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1818-1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runāšana uz jaunu gadu : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1808-1824 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana uz baltu sv[ētdienu]. Nr. 11. pār Jes. 33, 24 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pirms 1825 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] uz trijādības svētkiem. Nr. 10. pār Kolos. 2, 9 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runāšana uz to 25. merc : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1825-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] uz adventi. Nr. 1. Soģu gr. 5, 31 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] uz advent[i]. Nr. 2. Dāv. dz. gr. 86, 16. Mat. 21, 9 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] ziemsvētkos. Nr. 5. Vīlip. 2, 8. Dāv. dz. 68, 29 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Ap 1844. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] ziemas svētkos. Nr. 6. Jeremi. 17, 13 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Reichel, Karl Rudolf, 1718-1794 - Pēc 1805. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena runāšana uz tiem svētkiem mūsu kunga un vecākā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1798-1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana]. Zevanij. 3, 11 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Spangenberg, August Gottlieb, 1704-1792 - Pirms 1855. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Brāļu draudzes dziesmas M. Liberta izvadīšanai - 1883 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudz[es] runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1822. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana]. Nr. 11. Ezaij. 55, 12 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Loskiel, Georg Heinrich, 1740-1814 - Pēc 1819. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena sevišķīga draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1763. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Run[āšana] Nr. 4. Nr. 42. Mat. 7, 13. 14 : hernhūtiešu svētruna, noraksts (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Aleluja, aleluja : hernhūtiešu dziesma, tīrraksts - Bračs, Pēteris, 1816-1892 - Pirms 1889 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Brāļu draudžu dziesmas, nošu un tekstu noraksts : hernhūtiešu svētruna, noraksts (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Brāļu draudžu dziesmu krājums - 19. gs. 2. puse (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Kāzu runas : hernhūtiešu svētrunas - 1860-1880. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu hernhūtietes dzīvesstāsts 19. gs. 1. pusē : noraksts - 19. gs. vidus (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Atreitnu kārtes runēšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Mārtin Lutera pieminēšana : hernhūtiešu svētruna - 1860-1880. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana pie uzņemšanas. Nr. 2. Koloser. 2, 6 : hernhūtiešu svētruna, tulkojuma noraksts - 1810. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] uz visu svētu svētkiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1824-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] visu sv[ēto] dien[ā] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pēc 1839. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] stād[īšanas] sv[ētkos]. Nr. 1. Ezaij. 51, 3 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1850-1851 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] stād[īšanas] sv[ētkos]. Nr. 2. Dāv. dz. 31, 16 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Pirms 1856. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana uz pagānu sv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1790 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Stāsts no nabaga bērna dzīvošanas - Baidiņš, Pēteris, 1820- - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tas ar Acim redzēts celš uz debesim - Baidiņš, Pēteris, 1820- - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Vērā liekama dziedēšana viena Meldera - Baidiņš, Pēteris, 1820- - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viens rakstījums viena reizedama Jūda no veciem laikiem - Baidiņš, Pēteris, 1820- - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No tiem pirmiem cilvekiem Ādama un Ievas - Baidiņš, Pēteris, 1820- - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Brāļu draudžu rakstu krājums - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No Ādama un Ievas - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Kristīšana : hernhūtiešu svētruna - 1860. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No Ādama un Ievas : hernhūtiešu sacerējums, noraksts - 1802 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena mīļa patiesa pieminēšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana pie uzņemšanas: hernhūtiešu svētruna - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No laicīgas miršanas un mūžīgas dzīvošanas - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No tās dzīvošanas un miršanas mūsu kunga Jēzus Kristus - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No Jeruzalemes izpostīšanas - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tas lielais Kristaps - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Asins liecinieki - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Otrais stāsts no tiem asinslieciniekiem - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzīvības notikumi no tās jumpravas Marijas Jēzus mātes - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Stāsts no viena kumēdiņu meistara Genests vārdā. Genesta dziesma - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena maza aprakstīšana no tās lielas pasaules daļas Āzijas - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Otra ziņa no citām Bībeles draudzēm - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tie dzīvības notikumi tā Anča Engelbrekta - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Par Bībeles biedrību Krievijā - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Langerfelde Dzīves stāsts - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dāvida Zigmunda Krīgelšteina dzīves stāsts - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No tām četrām pasaules daļām un iedzīvotājiem - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No tiem ostinderiem kā viņi cilvēkus dedzina - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Spāriņa Annas dzīvesstāsts - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jūliānes Verneres dzīvesstāsts - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jūrmalas Andrejs. Dzīves stāsts - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Vērā liekami atgriešanas stāsti No Jūdu bērniem - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No jauneklīša un no tā piļģera un aitiņas - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Vēsturiski un sadzīviski nostāsti. Dažādi īsti stāsti ar pamācību - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Noraksts un ziņas tās debess un viņas dzīvošanas - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No tās svētīgas meitu māsas jeb vienas preilenes - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Septiņi gulētāji Romas pilsētā - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Stāsts par dažādiem goda vīriem - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Lelije - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Sapnis - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tas ar acīm redzēts ceļš uz debesīm - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Stāsti no tās vecas brāļu draudzes. Stāsti no tās atjaunotas brāļu draudzes - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
No to nabagu vajāšanām to zalcburgeru un viņu izdzīšanas - Ēverss, Gusts, 1787-1851 - Ap 1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Stāsts no viena patiesiga liecinieka ta Kunga Jesus Kristus ar vārdu Jānis Guss - Baidiņš, Pēteris, 1820- - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Stāstījums no tās vecas Brāļu draudzes - Baidiņš, Pēteris, 1820- - 1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] arī uz baltu svētdienu. Nr. 9 pār Dāv, dz. 17, 4: hernhūtiešu svētruna, noraksts - Starp 1816-1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Uzņemšanas runa: hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runas, Mācības un Dieva Lūgšanas : hernhūtiešu sacerējumi - 1889 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Īksa pārraudzīšana to brāļu notikumu iekš tiem pagājušiem simts gadiem Vidzemē (pēc 1834) : brāļu draudzes vēsture Latvijā, tulkojums no vācu valodas, noraksts - Pēc 1834 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] lielpiektdienā. Nr. 1. Dāv. dz. 22, no 2-32. : hernhūtiešu svētruna, noraksts - [pēc 1828. gada] (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] lielceturttdienā pār Mat. ev. 26, 47. 48. 49. Nr. 2 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - [pēc 1828. gada] (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Run[āšana] pār Mat. ev. 7, 13. 14. Nr. 4 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - [pēc 1820. gada] (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
M[eitu] k[ārtas] run[āšana] jaunā gadā. Jāņ. ev. 17, 22. Nr. 9 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1810. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Puiš[u] k[ārtas] run[āšana] Ebreer. 10, 35. Nr. 22 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1810. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1832 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana priekš lūdzējiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - [starp 1825-1831] (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Tas uz kapā dusēšanu nolikts Jēzus : hernhūtiešu sacerējums, noraksts - 19. gs. 1. puse (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] pr[iekš] tiem lūdz[ējiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms vai pēc 1762 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu runa - [19. gs. sākums] (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana "Maz. pulc. run. Nr. 13. Par gr. 2., 10" : hernhūtiešu svētruna, noraksts - [1828] (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu k[ārtas] runāšana pār Rom. 8, 18. Nr. 6 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1823. vai 1824. gads (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana pr[iekš] lūdzējiem. Nr. 9 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1869 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Lūdzēju runāšana. Nr.11 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1832 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Lūdzēju runāšana. Nr.10 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1831 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana pr[iekš] m[az] pulc[iņa] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1831 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana pr[iekš] lūdzējiem. Nr. 9 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1869 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] jaunā gadā. Nr. 6. I Kor. 1, 2, 3 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - Vēvermuiža (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] jaunā gad[a] dienā. Nr. 7. Lūkas. 4, 18, 19. Cakari. 2, 13 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1855. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Rede vom Thomas : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana uz uzbraukšanas svētkiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1827 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana no Jēzus dvēseles ciešanas Ģetzemanes dārzā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana uz j[aunu] g[adu]. Nr. 3. Par Kol. 3, 17 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1816-1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Mazpulciņa runāšana 2. adventes svētdienā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1839-1843 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Mazpulciņa runāšana lielsestdienā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1839-1846 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu svētruna : noraksts - starp 1825-1834 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ziemas svētkos : hernhūtiešu svētruna - Bračs, Pēteris, 1816-1892 - 1853 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana par Dāvida 2, 22 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1876 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana otros ziemsvētkos : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1850. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena mīļa patiesa pieminēšana. Nr. 7 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1869 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runāšana uz to 25tu merc : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1840. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] ciešanas laikā. Nr. 2. Ebreer. 12, 2 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] ciešanas laikā pār Mat ev. 4, 1. Nr. 5 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1839 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes run[āšana] uz lieldiensv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runa ciešanas laika iesākumā. Jāņ. ev. 17, 1 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1869 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runāšana uz lieldiensv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] lieldiensvētkos. Nr. 3. Jāņ. 20, 11, 14. Jāņ. 20, 15 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1818. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Run[āšana] p[ar] Dāv. dz. 22 ciešanas laikā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1869 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runas par Jēzus ciešanām : hernhūtiešu svētrunas - Bračs, Pēteris, 1816-1892 - 1892 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Kāzu runa : hernhūtiešu svētruna - 1860-1880. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runa par 5. Mozus grāmatas 11, 26-28 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1875-1893 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ziemas svētku runa par Mateja 1,23 : hernhūtiešu svētruna - 1886 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana par Dāvida 2, 22 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1870. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1830-1842 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] uz lieldiensv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1824-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana uz uzbraukšanas svētkiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runāšana uz lieldiensv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] uz lieldiensv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1823-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runāšana uz lieldienas sv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1835 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] uzbraukš[anas] svētkos. Nr. 1. Ezaijas 40, 15. I Tim. 3, 16 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] uz vas[aras] sv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1824-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] runāša[na] uz vasaras sv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1821-1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] uzbraukšanas svētkos. Nr. 3. Mat. ev. 28, 20. Jāņ. 14, 18 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] trīsvienības svētkos pār Kolos. 2, 9. Nr. 1 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1838. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] 4. Moz. gr. 14, 20 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1844. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1827. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1828 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Run[āšana] uz pusaugu puišu kārtas svētkiem pār Ezaiju 33, 5 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1825-1839 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] uz trijādības svētkiem. Nr. 13. pār Kolos. 2, 9 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1824 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Trijādības svētku dr[audzes] runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1818-1823 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runāšana uz trijād[ības] sv[ētkiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] tirjādības svētkos. Nr. 3. II kor. 13, 19 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1855. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runa Lutera piemin. : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1853-1854 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] advents laikā pār Ezaij. 44, 5. Mat. ev. 21, 5. Nr. 3 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] advents laikā. Nr. 4. II Laika gr. 29, 10. I Jāņ. 2, 8 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana uz adventes svētk[iem]. Nr. 8 pār Mat. 21, 5 un Jez. 44, 5 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1823-1827 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes runāšana] adv[entes] sv[ētkos] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana uz adventes svētk[iem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] Ziemas svētkos. Nr. 1. Ezaijas 9, 6. I Korint. 1, 27 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1810. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] Ziemas svētkos. Nr. 1. I Korint 1, 27. Ezaij. 9, 6 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana uz ziemas svētkiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] ziemas svētkos. Nr. 2. Ebreer. 2, 11 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1830. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] ziemas svētkos. Nr. 3. Mat. 1, 23 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana uz ziemas svētkiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] runāšana uz adventes svētk[iem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1800. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] runāšana uz adv[entes] sv[ētkiem] Nr. 15 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1823. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] uz Miķeļdien[u] Nr. 14 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1825. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
P[usaugu] p[uišu] kārt[as] run[āšana] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1840. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] runāšana uz adv[entes] svēt[kiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1823. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] uz Miķeļdien[u] Nr. 14 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1825. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] runāšana uz adventes svētk[iem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1800. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runa I : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1850. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runa II Moz. 11, 7. Nr. 4 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1851. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu svētruna : noraksts - starp 1825-1843 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] ziemsvētku vidus dienā. Nr. 1 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudz[es] run[āšana] ziemsvētku vidus dienā. Nr. 1 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] ziemas svētku pirmā dienā. Nr. 4. Lūk. ev. 1, 68 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runa. Vc. Nr. 21 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1854. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Draudzes runa. Vc. Nr. 21 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1853. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] runa. Vc. Nr. 21 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1854. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Runa uz Laul[āto] kārt[as] svētkiem par Jāņ. 2, 1-11 hernhūtiešu svētruna, noraksts - Schippang, Paul Friedrich, 1845-1919 - 1887 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] runāšana uz ziemas svētkiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 18. gs. beigas vai 19. gs. sāk. (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana] 40. dien[ā] pēc Lieldien[ām] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1844. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] Baltā svētdienā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1790. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] Baltā svētdienā : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1790. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Meitu mās[u] kārt[as] run[āšana] Vasaras svētkos : hernhūtiešu svētruna, noraksts - starp 1828-1830 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ciešanas laikā p[uišu] br[āļu] k[ārtai] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1848-1849 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
M[eitu] m[āsu] kārt[as] runa : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1869 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena runāšana priekš laulā[tiem] : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1825. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena dr[audzes] run[āšana] uz Stādīšanas svētkiem : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pirms 1823. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Nr. 14 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - pēc 1811. gada (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viena draudzes runāšana : hernhūtiešu svētruna, noraksts - 1820. gadi (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Dr[audzes] run[āšana]. Nr. 5 : hernhūtiešu svētruna, noraksts - ap 1840. gadu (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu svētruna - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu svētruna - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misiones runa par Esaj. 58, 7. 8 : [hernhūtiešu svētruna]. - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misiones-runa par Mat. 11, 28 : [hernhūtiešu svētruna]. - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Missionsrede über Math. 4, 18-22 nach Schlier : [hernhūtiešu svētruna]. - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Missionsrede über Math. 13,33 : [hernhūtiešu svētruna]. - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Missionsrede über Mat. 8, 5-13 : [hernhūtiešu svētruna]. - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lebenslauf unsers lieben seligen Vaters Johann Friedrich Schippang. - 19. gs. otrā puse (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts mūsu mīļa brāļa Mīkel jeb Mihael Peterson. - 19. gs. sākums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts viena nabaga grēcinieka, kas caur Jēzus nopelnu grib svētīgs tikt, Mihael Peterson. - 19. gs. sākums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lebenslauf der am 3ten Juli 1878 selig entschlafenen ledigen Schwester Marie Ernestine Schippang. - 19. gs. otrā puse (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
E. Velcelas dzīves stāsts. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves-stāsts tā puiš[u] brāļa Toms Kristensen. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās m[eitu] māsas Maria Ochs. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsts tās svētīgi aizgājušas meitu māsas Lašenal. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvesstāsts tā puišu brāļa Mateus Rietz. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves stāsti no vienas laul. māsas Stefen. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No brāļu draudzes misiones : Kā Kafru zemē Dienvidus Āfrikā baznīcu iesvētī. - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminēšana par misioni starp Muameda ticīgiem : Pēc "Vācu austruma zemes misiones" lapām 1900. g. - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziņas no brāļu draudzes misiones. - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aklais Čangs : Asins liecinieks Mandžūrijā ; Iz Bāzeles mis. magazinas okt. 1902. g. - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti no tiem eskimosiem Labrador zemē : 1841 un 1842. - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kādas ziņas no tiem niegeriem Vestindia zemē. - 1842 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misiones ziņas no Dienvidus Āfrikas. - 1839 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misiones ziņas no Labrador zemes. - 19. gs. sākums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsts no Sāmu zemes. - 1854 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziņa no tās pirmās sūtīšanas to brāļu starp tiem pagāniem. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No misiones darba lauka. - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsts par meža nēģeru virsnieka Apensa kristību. - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par hernhūtiešu misionāriem. - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No vācu Rīt-Āfrikas. - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nakts ir pagājusi : Dakura Moskito jūrmalā ; Pēc H. Kluge Nr. 28. - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No nāves uz dzīvību : A-Bau un Tetkongs ; (Basler Missionsmagazin 1900 Bibelblätter Nr. 4). - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Palīdzība briesmās (Moskito jūrmala). - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Kuka un Vita Cakarija no Moskito zemes misiones. - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Četras mazas bildes iz misiones dzīves no brāļu draudzes misiones darba laukiem. - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējums par brāļu draudzes vēsturi. - 1832 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziņas no viena kopēju brāļa sarakstītas, kas Vāczemē uz daudz vietām apkārt staigā, tos ticīgus brāļus un māsas pamodinādams un apkopdams. - 1837 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No brāļu draudzes sinodes 1868. gadā. - 19. gs. otrā puse (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bericht aus Lindheim in Lievland 1860-1861. - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bericht aus Lindheim in Lievland von den Jahren 1856-1859. - 19. gs. vidus (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsts par brāļu draudzes 29. vispārīgo sinodi, kas tika noturēta Ernhūtē no 14. maija līdz 21. jūnijam 1879. - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īksa ziņa par brāļu draudzes spitālīgo namu Jeruzālemē : (No 1881. g. beiguma). - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liela vispārīga misiones kamparence Edinburgā no 14. - 23. jūnijai 1910. g. - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējums par brāļu draudzes vēsturi. - 19. gs. vidus (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Briefe zwischen Furkel & Langewitz. - 1840 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Žēlastības darba iesākums : Stāsts no tā iesākuma tās brālišķīgas sabiedrošanas, kas Vidzemē caur brāļu draudzes darbošanu ir notikuse. - 1836 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīļais brālis! : [vēstules noraksts]. - 19. gs. vidus (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu izkaisītiem brāļiem un māsām iekš Vidzemes un igauņu zemes : [vēstules noraksts]. - 19. gs. otrā puse (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viena rakstīta grāmata no Špangenberga uz Vidzemes brāļiem un māsām. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstule. - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viena grāmata, kas ir rakstīta uz visiem, iekš mūsu Kungu Jēzu Kristu savienotiem latviešu brāļiem un māsām, lai tas m. Pestītais to liek jūsu sirdīm par svētību : [vēstule]. - 1797 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstule. - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misijas stundas konspekts. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misijas stundas konspekts. - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminēšana par Jān. 19, 19.20 : Uz misiones stundu ; [misijas stundas konspekts]. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz misiones stundu : [misijas stundas konspekts]. - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misiones pieminēšana par Mat. 8, 5-13 : [misijas stundas konspekts]. - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminēšana uz misiones stundu par Esaj. 42, 1-12 : [misijas stundas konspekts]. - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lūgšanas stunda : [hernhūtiešu svētruna]. - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminēšana uz misiones stundu par Esaj. 57, 14-21 : [misijas stundas konspekts]. - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminēšana par Jāņ[a] 12, 32 : Uz misiones stundu ; [misijas stundas konspekts]. - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminēšana par 2. Kor[intiešu] 5,14 : Uz misiones st[undu] ; [misijas stundas konspekts]. - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminēšana : [misijas stundas konspekts]. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz misiones stundu : [misijas stundas konspekts]. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misiones stunda par 2. Laik[u] gr. 20,20 : [misijas stundas konspekts]. - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pflicht der Missionsgemeine : [misijas stundas konspekts]. - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zur Missionsstunde : [misijas stundas konspekts]. - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deutsche Missionsstunde Joh. 19,17 : [misijas stundas konspekts]. - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dein Reich komme : [misijas stundas konspekts]. - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misijas stundas konspekts. - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deutsche Missionsstunde Jesaj. 42,1-12 : [misijas stundas konspekts]. - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Missionsstunde : [misijas stundas konspekts]. - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Missionsstunde : Unsere Missionspflichts ; [misijas stundas konspekts]. - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Erster Missionsabend : [misijas stundas konspekts]. - B.g. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Missionsabend : [misijas stundas konspekts]. - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misijas stundas konspekts. - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misijas stundas konspekts. - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šautuves brāļu draudzes locekļu saraksts. - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgo dziesmu apkopojums - 19-- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgo dziesmu apkopojums - 19-- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgo dziesmu apkopojums - 19-- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgo dziesmu apkopojums - 19-- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dahwida dseesmas - 19-- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgo dziesmu apkopojums - 19-- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grahmata, Ewanģeliskai "brahļu-draudsei" Smaischos - 19-- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gani manus jehrus : [pedagoģiski reliģiski materiāli] - [1902]-1903. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieraksti par draudzes locekļu dzīves datiem - 1900-1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Draudzes grāmatas fragmenti - 192- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Draudzes grāmatas fragmenti - 1892-1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas evanģeliskās brāļu draudzes "Klints" locekļu saraksts - 192- -1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par brāļu draudzes sarīkojumiem. - [1920.-1930. gadi] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smaižu Ev[anģēliskās] Br[āļu] Dr[audzes] jauniešu pulciņa Vēstures grāmata - 1907-1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smaižu Ev[anģēliskās] Br[āļu] Dr[audzes] jauniešu pulciņa Vestuļu registrs un Adreses - 1923-1930 ; 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smaižu Ewanģe[liskās] Br[āļu] dr[audzes] Jauniešu pulciņa Kartibas liste. Eesakta 1922 g - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dažādas vēstules - 1918-1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarakstīšanās Latvijas evanģelisko brāļu draudžu savienības lietā pēc viņas likuma atcelšanas 1935. g. oktobrī - 1935-1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Evaņģēliskās brāļu draudžu savienības valdes ārzemju sarakste - 1917-1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu klade - 193- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu klade - 193- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu klade - 193- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu klade - 197- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu klade - 197- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu rokraksti - Hofmanis, Reinis, 1985- - 2022 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu rokraksti - Hofmanis, Reinis, 1985- - 2022 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu rokraksti - Hofmanis, Reinis, 1985- - 2022 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Hernhūtiešu rokraksti - Hofmanis, Reinis, 1985- - 2022 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" - Gritāne, Madara, 1991- - 2022 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" - Gritāne, Madara, 1991- - 2022 (Fotogrāfija)
Izveidošanas datums:
26.10.2016
Labošanas datums:
23.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/72393
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet