LV | EN
Nosaukums:
Rise of Literacy (Europeana, sīkiespieddarbi)
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Rise of Literacy (Europeana, sīkiespieddarbi)
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Dagnija Baltiņa
Kolekcijas daļa:
Общество Козенской бесплатной библиотеки устроит 19 июля 1909 г. светский концерт и литерат.[урный] вечер = Kosas Besmaksas Bibliotekas Beedriba isrihko swehtdeen, 19. julijā 1909. g., Laizigu konzertu un Literarisku wakaru : [afiša] - [1909] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Jelgawas Latweeschu Beedriba swehtdeen, 10. augustā 1919. gadā, Jelgawas Latweeschu Beedribas sahlē sarihko Teatra israhdi : uswedis Jahņu ugunis : [afiša] - [1919] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Preekules beedribas mahjā 6. julijā 1919. gadā leels mahkslas Konzerts : [afiša] - [1919] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Zelta zirgs" : Raiņa saulgriežu pasaka : Latvju Drāmas Ansambļa II. studijas veidojums : [programma] - Latvju drāmas ansamblis - [192-] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Zelta zirgs" : J. Raiņa saulgriežu pasaka 5 cēlienos : Torņkalna teatrs : programma - Torņakalna teātris - [192-] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Indulis un Ārija" : J. Raiņa jaunības traģēdija 5 cēlienos : Dailes teātris : [programma] - Dailes teātris - [1920] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Spēlēju, dancoju" : velnu nakts 5 cēlienos (11 ainās) no J. Raiņa : Latvijas Nacionālais teātris : [programma] - Latvijas Nacionālais teātris - [1921] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas svētki dzejnieku-trimdinieku dzimtenē atgriešanās divgada piemiņai 8. maijā [1922. gadā] : Dailes teātris : [programma] - [1922] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Cēsu Viesiga biedriba sarīko svētdien, 27. augustā 1922. g. sakarā ar savas biedrības nama nodedzinatās skatuves atjaunošanu teatra izrādi Ziemeļnieki : [afiša] - [1922] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latw. Gaismas Spehļu teatra weesoschanās Beļavas Beedribas namā : zeturtdeen, 28. dezembrī 1922. g. plkst. 6 wakarā, wisjaunakā latwju filma Wilkeem mests laupijums : [afiša] - [1922] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Krustpils dzelzceļnieku savienības kultūras veicināšanas sekcija sarīko saviesīgu vakaru ar teātra izrādi : uzvedīs K. Brīvnieka skatu lugu 5 cēlienos "Muzikanta dziesmas" : [afiša] - [1922] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa 60 gadu jubileja : Latvijas Nacionālais teātris : programma - Latvijas Nacionālais teātris - [1925] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Krauklītis" : J. Raiņa panāksnieku dziesma piecos cēlienos : LPSR Valsts Jaunatnes teātris, [1945. g.] - Mākslas lietu pārvalde (Latvijas PSR) - [1945] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Pūt, vējiņi!" : tautas dziesma 5 cēlienos no J. Raiņa : Latviešu Pagaidu Nacionālais teātris, 23. aprīlī 1918. g. : programma - Latvijas Nacionālais teātris - 1918 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Jāzeps un viņa brāļi" : J. Raiņa traģēdija 5 cēlienos : Latvijas Nacionālais teātris : [programma] : Latvijas valsts un Latvijas Sarkanā Krusta otrie gada svētki, 18. novembrī 1918. - 18. novembrī 1920. g. - Latvijas Sarkanais Krusts - 1920 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Uguns un nakts" : J. Raiņa sena dziesma jaunās skaņās, 5 cēlienos ar prologu : Dailes Teātris, 1. sezonas inscinējums : [programma] - Dailes teātris - 1920 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Atriebēja" : Aspazijas drāma 5 cēlienos iz Latvijas dzimtbūšanas laikiem : Dailes teātris, [1920/21. gada sezona] : [programma] - Dailes teātris - 1920 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Nītaures pagasta valde 2. Lieldienas svētku dienā, 5. aprīlī 1920. g. Nītaures Ķikutu zālē teātri uzvedīs: No saldenās pudeles - 1920-04-05 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Lēdmanes dziedāšaas biedrība izrīko 11. aprīlī 1920. g. teātri un viesīgu sadzīvi Izrādīs Rūdolfa Blaumaņa Skroderdienas Silmačos - 1920-04-11 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Skultes draudzes skola sarīko svētdien, 16. maijā 1920. g. Skultes draudzes skolā Dram. Wokalu skoln. Wakaru Kā teātris tā saviesīgs vakars notiks zaļumos pie skolas . Uzvedīs I. Meža karaliene. Vecais mežsargs - 1920-05-16 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Paltmales Nabagu Palīdzības Biedr. Sarīko Pirmos Vasaras svētkos, 23. maijā 1920. g. teātri. Izrādīs Nelaimes putnis - 1920-05-23 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Skultes Labdarības Biedrība sarīko otros Vasaras svētkos 24. maijā 1920. g. teātri Uzvedīs 1) Seklā pelēkā ikdienība 2) Pārcilvēki - 1920-05-24 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Jaun-Gulbenes dziedāšanas biedrība sarīko 20. jūnijā 1920. gadā teātri Uzvedīs Blaumaņa joku lugu Trīnes grēki - 1920-06-20 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Mālpils labdarības biedrība sarīko Jāņu dienā, 24. jūnijā 1920. g. Mālpils pilī teātri. Uzvedīs I. Meitas pūrs - 1920-06-24 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Bolderajas-Daugavgrivas-Buļļu- Bilderiņu Zvejniecības biedrība sestdien, 7. augustā 1920. g. teatrs-balle uzvedīs: I.Čuskulēns II. Viesīga sadzīve - 1920-08-07 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Kulturas veicināš. Biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa lielā Lubanes ielā Nr17 sestdien, 11. septembrī 1920. gadā izrādīs : Pašam sava saimniecība - 1920-09-11 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Jāņu vārtu nod. dramatiskā trupa sestdien, 25. septembrī 1920. g. lielā Lubanes ielā Nr17 izrādīs: Ansis Aun - 1920-09-25 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu Biedrības zālē sestdien, 16. oktobrī 1920. g. atkārtos lielo notikumu lugu ar dziedāšanu un dejām 8 bildēs Trīs klenderi jeb Laime un mīlestība - 1920-10-16 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
3. Jelgavas Kājinieku pulka dramatiskā trupa. Svētdien, 17. oktobrī 1920. gadā, Teatra izrāde :Mūsu mūža dienas(Studenta mīlestība) - 1920-10-17 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
3. Jelgavas kājinieku pulka dramatiskā trupa. Svētdien, 17. oktobrī 1920. gadā, teātra izrāde Mūsu mūža dienas(Studenta mīlestība) - 1920-10-17 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Bruņoto automobiļu divisions sarīko Latviešu Biedrības zālē svētdien, 17. oktobrī 1920. gadā teātra izrādi ar sekojošu viesīgu sadzīvi un deju. Izrādīs: Zagļi, Nelaime nelimes galā - 1920-10-17 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Kult. Veic. biedr. Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 23. oktobrī 1920. gadā lielā Lubanes ielā N17 izrādīs Skolotājs Lejiņš - 1920-10-23 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Rīgas palīdzības Biedrības telpās Lielā Lubanes ielā 17 svētdien 31. oktobrī 1920. g. teatrs Kārļa Brīvnieka un W. Lindes viesošanās. Izrādīs I. Divkauja - 1920-10-31 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
L.K.W.B. Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 6. novembrī 1920. g. lielā Lubanes ielā N17. izrādīs Dzīves sērdieņi - 1920-11-06 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
L.K.W.B. Jānu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 6. novembrī 1920. g., lielā Lubanes ielā N17 izrādīs Dzīves sērdieņi - 1920-11-06 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Zemgales Divīzijas Teatrs. Daugavpils Dzelzceļnieku zālē svētdien 14. novembrī 1920. izrādīs 1)Zagļi joku luga 2) Tapiņa atgriešana joku luga Ed Wulfa - 1920-11-14 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ādažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība sarīko svētdien, 14. novembrī 1920. gadā Ādažu pag. namā teātri ar masku balli, uzvedīs vietējie spēki Ganiņa kga vadībā Tapiņa atgriešanās un Paša audzināts - 1920-11-14 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Krustpils lauksaimniecības biedrība sarīko Tautas svētkus par piemiņu Latvijas proklamēšanai - 1920-11-18 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Kultūras Weicināšanas Biedrības Jānu wārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 20. novembrī 1920. g., lielā Lubanes ielā Nr17, izrādīs Seklā pelēkā ikdienība - 1920-11-20 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Kulturas Weicināšanas Biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 20. novembrī 1920 .g., lelā Lubanes ielā Nr17, izrādīs: Seklā pelēkā ikdienība - 1920-11-20 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Zemgales Divizijas teātrs. Daugavpils dzelzceļnieku zālē.Svētdien 28. novembrī 1920. g. izrādīs: Indrāni - 1920-11-28 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Kulturas Veicināšanas biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa sestdien, 4. dez. 1920. g., izrādīs Dzīves sērdieņi - 1920-12-04 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kluba Sarkandaugavas nodaļa sarīko 4. decembrī 1920. g. teātri Preilenīte - 1920-12-04 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Kult. Veicin. Bdr. Jāņu vārtu nodaļas, dramatiskā trupa, sestdien, 11. decembrī, 1920. g. lielā Lubanes ielā Nr17 izrādīs Nanas tēvs - 1920-12-11 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras veicināšanas biedrības Jāņu vārtu nodaļas dramatiskā trupa. Sestdien, 18. decembrī 1920. gadā lielā Lubanes ielā Nr17 izrādīs: Seklā, pelēkā ikdienība - 1920-12-18 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv Soc. Dem. Strādnieku Partijas Rīgas Komiteja Latvijas social-demokrātu VI. Kongresa atklāšanas dienā sestdien, 18. decembrī 1920. gadā , pulksten 7 vakarā sarīko teātra izrādi Indulis un Ārija - 1920-12-19 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Kult. Veiz. Biedrības Jāņu Vārtu nodaļa I. Ziemas svētkos, 25. decembrī 1920. gadā dramatiskās trupas benefice. Izrādīs: Tauriņu kauja - 1920-12-25 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Bihriņu besm.[aksas] tautas bibliotekas beedriba sarihko 16. maijā 1921. g. teatri : uswedīs "Pawasara simfonija" : joks trijos zehleenos no J. Jehpa-Baldsena : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Stukmaņu Weesigā B-ba sarihko Latwijas Walsts proklameschanas deenā Musikali-dramat.[isku] wakaru un jauneesauzamo karawihru atwadischanas swehtkus : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raunas Lauksaimneezibas beedriba sarihko /../ teatri : uswedis Indrani : drama 4 zehleenos no R. Blaumaņa : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Bebru muischas sahlē /../ teek sarihkots Swehtku konzerts ar dseesmam, solo dejam un peebaldsenu skateem : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Slokas Sadraudsiga Beedriba sarihko teatri : israhdis [drāmu] Ausmā : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latw.[ijas] Dselsszeļneeku Beedr.[ibas] Rīgas nod. sarihko /../ Komēdiju wakaru : israhdis [lugas] I. Towers. II. Kas mihlejas, tee ķihwejas. III. Tauriņi : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Salas pagasta Patehretaju beedriba sarihko /../ teatri : uswedis A. Brigader[es] komediju 4 zehleenos "Pie latweeschu miljonara" : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Lubanas Lauksaimneezibas beedriba /../ sarihko sawā namā teatra israhdi : uswedis "Sensazija" no Ed. Wulfa : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Pawasara beedriba sarihko 25. un 26. dezembrī 1921. g. teatra izrahdes ar sekojoschu deju, lotereju-allegri, Amora pastu ect. : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Zehsu Amatneeku beedriba sarihko Otros Seemas swehtkos, 26. dez. 1921. g. : teatra israhde No saldenās pudeles : joku luga 4 zehleenos no Rud. Blaumaņa : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Mehdsules Besmaksas Bibliotekas beedriba sarihko /../ teatra israhdi : uswedīs [lugu] "Raudupeete" : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Krimuldas-Engelardta bibliotekas biedriba sarihko Otros Wasaras swehtkos 16. maijā 1921. g. teatri : uswedīs "Kurseme" : Akuratera komedija 4 zehleenos : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Turaidas koris sarihko swehtdeen, 21. augustā 1921. g. Turaidas muischā, "Leepu dahrsā" Saļumu swehtkus ar dseesmam, rotaļam un deju : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Siguldas Beedr.[iba] "Vidzemes Šveice" sarīko teatra izrādi : uzvedīs Pee latveešu miljonara : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Lehdurgas Saweesigā beedriba sarihko swehtdeen, 13. nowembrī 1921.g. teātri : uswedis "Dsihwes sehrdeeņi" : drama 4 zehleenos no J. Jehpa-Baldsena. [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Weļķu Kulturas Beedriba sarihko swehtdeen, 14. augustā 1921. gadā teatri : israhdis [lugu] Wisi mani radi raud : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiskuma Isglihtibas beedriba [sarihko] swehtdeen, 27. novembrī 1921. gadā /../ diwas teatra israhdes : I. J. Jaunsudrabiņa "Ansis Auns" ; II. J. Wainovska "Ahrpus deenas kahrtibas" : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ramkas Isglihtibas Beedr.[iba] sarihko teatri : israhdis Rudolfa Blaumaņa dramu peezos zehleenos "Pasuduschais dehls" : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Lehdmanes Dseedaschanas beedriba sarihko /../ teatri : israhdīs [lugu] Wezais pilskungs : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raunas Lauksaimneezibas beedriba sarihko /../ teatri : uswedis Pee latweeschu miljonara : komedija 4 zehleenos no A. Brigader[es] : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Stukmaņu Weesigā Beedriba sarihko teatri : uswedis Skrodera deenas Silmatschos : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ramkas Isglihtibas beedriba sarihko Akteeru benefizi : israhdis Rudolfa Blaumaņa joku lugu 4 zehleenos "Trihnes grehki" : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Kultūras veicin.[āšanas] biedrības Sējas nodaļa sarīko Otros Ziemas Svētkos, 26. dec. 1921. g. Sējas muižā Teatri : uzvedīs "Ugunī" : Rud. Blaumaņa skatu luga 5 cēleenos : [afiša] - 1921 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Turaidas skolas padome sarīko svētdien, 4. septembrī 1921. g. Turaidas skolā teatri Uzvedīs Kurzemē J. Akurātera - 1921-09-04 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Mores Bezmaksas Bibliotekas Biedrība sarīko svētdien, 11. septembrī 1921. g., Nītaures Ķikutu zālē teatri uzvedīs Uguni - 1921-09-11 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas Sadraudzīgā Biedrība sarīko svētdien, 18. septembrī 1921. g. teatri. Izrādīs Čigāniete - 1921-09-18 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas Raiņa klubs sarīko svētdien, 18. septembrī 1921. gadā pulksten 8 vakarā Amatnieku Biedrības zālē Palejas ielā Nr37 teatri Dzīvais mironis - 1921-09-18 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Jaun-Piebalgas Dziedāšanas Biedrība sarīko svētdien, 25. sept. 1921. g., pagasta namā teatra izrādi. Uzvedīs A. Davida Krusttēvs - 1921-09-25 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Jaunatnes Savienības Jelgavas Organizācija sarīko svētdien, 2. oktobrī 1921. g. Pils teātra telpās tautas izrādi. Uzvedīs: I. Līčupe II.Dzīvas bildes iz skautu dzīves - 1921-10-02 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas fabriku un darbnīču strādn. Arodu biedrība sarīko svētdien, 9. oktobrī 1921. gadā Pils teātra telpās teātri Dižūdru Māle no Linduļa - 1921-10-09 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nac. Jaun. Savien. Jelgavas nod. sarīko 16. oktobrī 1921. g. Garnizona kluba telpās Katrīnes ielā 20 teātra izrādes. Uzvedīs Apžēlotais,Gluži vienkārši - 1921-10-16 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Jaunpils Sadraudzīga biedrība sarīko 23. oktobrī 1921. g., jaunpils biedrības namā teātri.Uzvedīs Skroderdienas Silmačos - 1921-10-23 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa Kluba Torņkalna Nodaļas Bērnu sekcija. Pirmos Ziemas svētkos, 25. decembrī 1921. gadā uzvedīs Annas Brigader bērnu lugu Sprīdītīs - 1921-12-25 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieka Raiņa viesošanās Rujenē 1922. gada 20. un 21. maijā : programma - Rūjienas saviesīgā biedrība - 1922 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Jūrmalas Zvejniecības B-ba sarīkos 1. janvārī 1922. g. teātri uzvedīs Kad jūra krāc - 1922-01-01 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Sporta Biedr. Krause Bauskas nodaļa saríko 1. janvārī 1922. g., teatri uzvedīs bagātā Krustmāte - 1922-01-01 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Sprēstiņu Latviešu Palīdzības Biedrības telpās, Ogrē 1. janvārī 1922. gadā ilggadīgā biedrības darboņa B. Weides Benefize ar teātra izrādi, deju Izrādīs Bez vīra ziņas - 1922-01-01 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukles Draudzes Dziedāšanas biedrība sarīko 6. janvārī 1922. g. teātri Uzvedīs Izigs Mozes - 1922-01-06 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Skrīveres Amatnieku sav. Pal. Biedrība sarīko 6. janvārī 1922. g. Teātri Izrādīs Svētki Skangalē - 1922-01-06 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Liepas Izglīt. Biedrības Nākotne sarīko 6. janv. 1922. g. teātra izrādi atkārtos Ed. Wulfa Sensācija - 1922-01-06 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ropažu Zemkopības Biedrība sarīko 6. janvārī 1922. gadā teātri Uzvedīs Līčupe - 1922-01-06 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Jaun-Piebalgas Petera pamatskolas Pad. Sarīko 6. janvārī 1922. g. Literariski-drmatisku vakaru I.Priekšlasījums II. Teātris a)Dzimumdienas rītā - 1922-01-06 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Saikavas Izglītības Biedrība sarīko 15. janvārī 1922. g. aktrises Martas Baltrokas 10 g. skatuves darbības jubileju Uzvedīs J. Raiņa Pūt vējiņi - 1922-01-15 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Katlakalna pagasta namā svētdien, 22. janvārī 1922. g. tiek sarīkots teatris Izrādīs: Bagātā krustmāte - 1922-01-22 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ogres miesta brīvprātīgo Aizsargu Nodaļa 22. janvārī 1922. gadā sarīko teātri, uzvedot 1) Medicīnas noslēpums,2)Sasistais spogulis - 1922-01-22 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Lejasciema Apsardzības Nodaļa sarīko 22. janvārī 1922. gadā teātri uzvedīs Sensacija - 1922-01-22 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas Strādnieku Arodnieciskā Biedrība sarīko 22. janvārī 1922. g. teātri. Izrādīs: Ugunī - 1922-01-22 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Kusas un apkārtnes Biškopības biedrība 29. janvārī 1922. g. sarīko teātri Uzvedot Nezināmā - 1922-01-26 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Igauņu Izglītības biedrības telpās 28. janvārī 1922. g. Grandioss atklāšanas vakars ar plašu programu. Uzvedīs Wiesnīcniece - 1922-01-28 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Cesvaines-Grašu -Kārsdabas Kulturas Weicināšanas biedrība 29. janvārī 1922. g. Teatrs Indrāni - 1922-01-29 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Mīlgrāvja Bezalkohola Biedrība Ziemeļblāzma sarīko svētdien, 29. janvarī 1922. g. teātri. Ogļraktuvēs(Pakrēšļa ļaudis) - 1922-01-29 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Laukstrādnieku savienības Skrīveru nodaļa sarīko 29. janvārī 1922. gadā Dramatisku vakaru II. Teātris Izrādīs Pavasara simfonija - 1922-01-29 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas saviesīga biedrība "Otium"izrīkos sestdien, 4. februārī 1922. g. vācu biedrības nama zālē teātra izrādi labdarīgam mērķim. Izrādīs Straume - 1922-02-04 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Skriveres Amatn. Saw. Palīdzības Biedrība sarīko Kokneses kulturas Biedrības telpās, svētdien, 5. februārī 1922. gadā teatri. Izrādīs Līga no Tirzmalietes - 1922-02-05 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Nacionālās Jaunatnes Savienības Cēsu nodaļa sarīko 11. februārī 1922. g. Jaunsudrabiņa vakaru ar referātu, teātri un deklamācijām Izrādīs J. Jaunsudrabiņa Traģēdija - 1922-02-11 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Saldus Ebreju Pamatskola un Draudzes valde svētdien 5. februārī 1922. gadā sarīko izrādi Schabos Koidesch-Svētā sestdiena(Chae Schmae) - 1922-02-05 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Jaunatnes Savienības Pārdaugavas Apvienotā Organizācija sarīko 11. februārī 1922. g. Akciju Sabiedr. "Tekstil" zālē teātri Nelaime nelaimes galā - 1922-02-11 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ļaudonas pagasta pamatsk. Padome sarīko 12. februārī 1922. g. teātri Uzvedīs Lāča bērni - 1922-02-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Daudzevas Saviesīgā Biedrība sarīko 12. februārī 1922. gadā Liel-Salves Izglītības biedrības namā teatri Izrādīs Rud. Blaumaņa Ļaunais gars - 1922-02-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Skultes Pagasta Aizsargu Nod. sarīkos 12. februārī 1922. g. Skultes pagasta namā teātri Uzvedīs Jaunais dakteris. Tulk.R.Brīvnieks - 1922-02-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Dzērbenes Lauksaimniecības Biedrības namā 12. februārī 1922. g. sarīko teātra izrādi Uzvedīs Neaizsniegts mērķis - 1922-02-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Inčukalna pagasta padome sarīko svētdien, 12. februārī 1922. gadā Priekšlasījumus Pēc priekšlasījumiem grandiozs saviesīgs vakars ar teatri Uzvedīs Čaukstenes - 1922-02-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Saldus sadraudzīgā Biedrība sarīko 12. februārī 1922. g. Nogrimušais zvans, 19. februērī Maija un Paija - 1922-02-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Jaun. Savien. Rembates organizācija sarīko svētdien,12. februārī 1922. gadā Rembates pamatskolā teatri un dziesmu dziedāšanu. Uzvedīs Pawasara simfonija - 1922-02-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Jaunatnes Savienības Kaltenes organizācija sarīko 17. februārī 1922. g. teātri Uzvedīs Ģirts Vilks ,Līnis murdā - 1922-02-17 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Cēsu Amatnieku Biedrība sarīko 19. februārī 1922. g. teātri Uzvedīs: Juku jukām - 1922-02-19 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Tirzas Izglītības Biedr. Sarīko teātri. Uzvedīs: No saldenās pudeles - 1922-02-19 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Krapes Kulturas Biedrība sarīko Plāteresa Biedr. "Austrums"telpās 19. februārī 1922. gadā teatri. Uzvedīs: Līčupe - 1922-02-19 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Mārzienas Bibliotekas Biedrība sarīko 25. februārī 1922. g.Viesu vakaru ar teātri Uzvedīs: No saldenās pudeles - 1922-02-25 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Svētdien, 26. februārī 1922. g. Jaunpils pagasta namā tiks uzvestas Skroderdienas Silmačos - 1922-02-26 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Lenču Izglītības biedrība sarīko 5. martā 1922. g. teātri Uzvedīs Seši mazi bundzenieki - 1922-03-05 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ikšķiles pamatskolas padome sarīko svētdien, 5. martā, 1922. g. Tīnužu Ceplitī teatri Izrādīs Sniega Karaliene bērnu luga no Čehova - 1922-03-05 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Laukstrādnieku Savien. Jumurdas nodaļa sarīko 5. martā 1922. g. teātri Uzvedīs kad jūra krāc - 1922-03-05 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ļaudonas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība sarīko 5. martā 1922. g. teātri. Uzvedīs: Meli - 1922-03-05 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Zemnieku Savienības Biķeru nodaļa sarīko svētdien, 5. martā 1922. gadā Biķeru draudzes skolas telpās teatri. Izrādīs pirmo reizi Līgo ! Drāma no A. Saulieša - 1922-03-05 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Laukstrādnieku Savienības Tirzas nodaļa kopēji ar Tirzas patērētāju biedrību Laukstrādnieks sarīko 12. martā 1922. g. teātri Izrādīs Atriebēja - 1922-03-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Pabažu Jūrmalas 6-kl. pamatskolas padome sarīko 12. martā 1922. g teātri Uzvedīs: Nezināmā - 1922-03-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Rūjenes pilsēt. Pamatskolas sarīko svētdien 12. martā 1922. g. skolēnu teātri. Uzvedīs Sprīdīti - 1922-03-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Inčukalna -Vangažu brīvbibl. b-ba sarīko svētdien, 12. martā 1922. g. Inčukalna bijušās viesnīcas telpās teatri Izrādīs Visi manis radi raud - 1922-03-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Gulbenes draudzes meitu skolas padome sarīko 12. martā 1922. gadā teātri Uzvedīs Nezināmā (La femme X) - 1922-03-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Inčukalna-Vangažu brīvbibl. b-ba sarīko svētdien, 12. martā 1922. g. teātri Izrādīs Ādolfa Alunāna Visi mani radi raud - 1922-03-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Laukstrādnieku Savienība Krapes nodaļa sarīko svētdien, 12. martā 1922. gadā teatri Uzvedīs Kad jūra krāc no P. Gruznas - 1922-03-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Gulbenes draudzes meitu skolas padome sarīko svētdien, 12. martā 1922. gadā Dzelzceļnieku kluba telpās teatri Uzvedīs Nezinamā (La femme X) - 1922-03-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latv. Jaunatn. Savienības Pārdaugavas Apvienotā Organizācija sarīko 18. martā 1922. g. Tautas izrādi. Uzvedīs Kurzeme - 1922-03-18 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Kulturas veicin. Biedrības Rīgas jūrmalas nodaļa sarīko svētdien, 19. martā 1922. g., plkst. 7 vakarā teātra izrādi Pie latviešu miljonāra Annas Brigader - 1922-03-19 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Kultūras Veicin. Biedrības Rīgas jūrmalas nodaļa sarīko 19. martā 1922. g. teātra izrādi Pie latviešu miljonāra - 1922-03-19 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Slokas Sadraudzīgā Biedrība viesosies Tukumā, Wiesīgās Biedrības telpās 19. martā 1922. g. Izrādīs: Zirnekļa tīklā Pavasara simfonija - 1922-03-19 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Turaidas pagasta padome sarīko 16. aprīlī 1922. g. teātri Uzvedīs Preilenīte - 1922-04-16 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Ligatē, 10. decembrī 1922. g. Siguldas Raiņa Kluba Teātra viesošanās. Izrādīs Peldētāja Suzanna - 1922-12-10 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Siguldas Raiņa Kluba Teātris [sarihko] swehtdeen, 2. septembrī 1923. g. Siguldas tautas namā [israhdi] Trihnes grehki : [afiša] - 1923 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Annas pagasta Jaunannas I. pakapes pamatskola sarīko 18. novembrī 1923. g. Latvijas valsts 5. g. pastāvēšanas svētkus programa: III. Teatris izrādīs Aspazijas Zeltīte - 1923-11-18 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Pūt, vējiņi!" : J. Raiņa tautas dziesma 5 cēlienos : Latvijas Nacionālais teātris, 17. jūlijā 1924. g. : [programma] - Latvijas Nacionālais teātris - 1924 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Mazsalaces un Apkārtnes Amatnieku Biedr. sarīko svētdien, 14. sept. 1924. g. Mazsalacas Saviesīgās Biedrības zālē teatri Izrādīs: Zaudētās tiesības Aspazijas drāma - 1924-09-14 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Pūt vējiņi" : tautas dziesma 5 cēlienos no J. Raiņa : B. B. "Ziemeļblāzma" teātra sezonas atklāšana 27. septembrī 1925. g. : [programma] - Ziemeļblāzma (biedrība) - 1925 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Pūt, vējiņi!" : J. Raiņa tautas dziesma 5 cēlienos : Torņkalna tautas teatrs, 30. oktobrī 1927. g. : programma - Torņakalna teātris - 1927 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Kastranes Izglītības B-ba "Zieds" sarīko pirmos Lieldienas svētkos, 17. aprīlī 1927. g. Kastranes pagasta nama zālē teatri Uzvedīs Aspazijas dramu Neaizsniegs mērķis - 1927-04-17 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta Aizkraukles 6-kl. pamatskolas pulciņš sarīko 21 . Augustā 1927. g. teātri uzvedīs Raiņa Pūt, vējiņi - 1927-08-21 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas jubileja pirmdien, 18. martā 1929. gadā plkst. 7.30 vakarā : Nacionālais teātris : programma - Latvijas Nacionālais teātris - 1929 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Lielā latvju dzejnieka Jāņa Raiņa piemiņai - 1929 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Miris latvju tautas lielais dzejnieks un brīvības cīnītājs J. Rainis : ekstra telegramma - 1929-09-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa piemiņas vakars 12. septembrī 1932. g. : B. B. "Ziemeļblāzma" : [programma] - Ziemeļblāzma (biedrība) - 1932 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Rainis: "Spēlēju, dancoju" : velnu nakts pasaka Latvju Drāmas ansambļa stūdijas veidojumā - Latvju drāmas ansamblis - 1936 (Sīkdarbs)
Izveidošanas datums:
10.06.2019
APLIS autortiesību statuss:
Nav definēts APLIS autortiesību statuss
APLIS piekļuves tiesības:
Nav definētas APLIS piekļuves tiesības
APLIS tiesību paziņojums:
Nav definēts APLIS autortiesību paziņojums
APLIS piekļuves paziņojums:
Nav definēts APLIS piekļuves paziņojums
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/759589
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet