LV | EN
Nosaukums (latviešu):
Aurora
Oriģināla radīšanas datums:
1945-1999
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums

Metadati

Nosaukums (latviešu):
Aurora
Alternatīvais nosaukums (latviešu):
Trikotāžas un šūšanas rūpniecības trests Zeķu fabrika ,, Aurora " 1945 - 1950
Alternatīvais nosaukums (latviešu):
Fabrika ,,Aurora" 1950 - 1965
Alternatīvais nosaukums (latviešu):
Zeķu fabrika ,,Aurora" 1965 - 1990
Alternatīvais nosaukums (latviešu):
Rīgas rentes zeķu uzņēmums ,,Aurora" 1990 - 1993
Alternatīvais nosaukums (latviešu):
Valsts zeķu fabrika ,,Aurora" 1993
Alternatīvais nosaukums (latviešu):
Akciju sabiedrība ,,Aurora" 1993 - 1999
Oriģināla radīšanas datums:
1945-1999
Pieder kolekcijai:
Industriālais mantojums (Kolekcija)
Temats:
Tekstilrūpniecība
Ir daļa:
Aurora [attēls] = Рижская ордена трудового красного знамени чулочная фабрика "Аврора" / mākslinieks Uldis Razums - 1971 (Plakāts)
Ir daļa:
Aurora [attēls] [zeķu fabrikas reklāmas plakāts] / mākslinieks Arvīds Priedīte. - 1987 (Plakāts)
Ir daļa:
Zeķu fabrika Aurora - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1996-07-01 - 1996-07-31 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Zeķu fabrikas Aurora - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1996-07-01 - 1996-07-31 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Akciju sabiedrības Aurora ražošanas cehs - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1995-11-01 - 1995-11-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Akciju sabiedrības Aurora ražošanas cehs - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1995-11-01 - 1995-11-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Akciju sabiedrības Aurora ražošanas cehs - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1995-11-01 - 1995-11-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Rīga. Zeķu fabrika "Aurora" - Galviņš, Gatis - 1998-10-18 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Rīgas zeķu fabrikas "Aurora" racionalizators Aleksejs Ļvovs - 1953 (Kinofilma)
Ir daļa:
Jaunās zeķu adīšanas mašīnas fabrikā "Aurora" - 1963 (Kinofilma)
Ir daļa:
Rīgas zeķu fabrikā "Aurora" - 1966 (Kinofilma)
Ir daļa:
Valsts zeķu fabrikas "Aurora" produkcija - 1978 (Kinofilma)
Ir daļa:
Valsts zeķu fabrikā "Aurora" - 1980 (Kinofilma)
Ir daļa:
Rīgas Darba Sarkanā Karoga ordeņa zeķu fabrika "Aurora" : [prospekts] - 1982 (Grāmata)
Ir daļa:
Zeķu fabrika "Aurora" Rīgā : [preču reklāmas katalogs] - 196? (Grāmata)
Ir daļa:
Latvijas PSR Vieglās rūpniecības ministrijas Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Rīgas zeķu fabrika "Aurora" : katalogs : [preču reklāmas katalogs] - 1970 (Grāmata)
Ir daļa:
Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Rīgas zeķu fabrika "Aurora" : [prospekts] - 1987 (Grāmata)
Ir daļa:
Zeķu fabrikas "Aurora" šuvēja Ņina Jeroņina - 1976 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Aurora : Fonda vēsturiskā izziņa - 1945 - 1999 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Sekretariāts - 1949 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Kadru daļa - 1949 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Grāmatvedība - 1945 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Plānu daļa - 1949 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Darba un darba algas daļa - 1949 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Tehniskā daļa - 1949 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Fabrikas komiteja - 1950 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Galvenā mehāniķa un enerģētiķa daļa - 1949 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Sekretariāts, plānu - ekonomiskā daļa, grāmatvedība, darba un darba algas daļa, personāldaļa, personālsastāva sagatavošanas daļa, tehniskā daļa, galvenā mehāniķa un enerģētiķa daļa, darba organizācijas un drošības tehnikas daļa, tehniskās kontroles daļa, arodkomiteja - 1983 - 1992 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Kadru sagatavošanas daļa - 1952 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Zinātniskā darba organizācijas daļa - 1968 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Mākslinieciskā darbnīca - 1959 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Finanšu daļa - 1957 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Drošības tehnikas daļa - 1963 - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Aurora : Sekretariāts, plānu-ekonomiskā daļa, grāmatvedība, darba un darba algas daļa, galvenā mehāniķa un enerģētiķa daļa, darba organizācijas un drošības tehnikas daļa, darba aizsardzības un ugunsdrošības daļa - 1993 - 1999 (Dokuments)
Ir daļa:
Adīšanas cehs zeķu fabrikā "Aurora" - 1977 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Zeķu fabrikas "Aurora" strādnieces - 1977 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Zeķu fabrikas "Aurora" adītāja - 1977 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Zeķu fabrikas "Aurora" darbinieces - 1977 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Zeķu fabrikas "Aurora" darbinieki Maija Antuma-Jansone un Aivars Antums-Jansons pie jaunās iekārtas "Dana-8" - 1974 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Mākslinieciskās laboratorijas tehniskās nodaļas izstrādājumu ražošanas kartes. - 1965 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanā izlietoto materiālu un izejvielu normas. - 1963-1964 (Dokuments)
Ir daļa:
LPSR Mākslinieciski tehniskās padomes sēžu protokols Nr. 19 par jauniem produkcijas veidiem, arī par fabrikas "Aurora" izstrādājumiem. - 1968-08-02 (Dokuments)
Ir daļa:
Mākslinieciskās laboratorijas tehniskās nodaļas izstrādājumu ražošanas kartes. - 1960 (Dokuments)
Ir daļa:
Mākslinieciskās laboratorijas tehniskās nodaļas izstrādājumu ražošanas kartes. - 1964-1967 (Dokuments)
Ir daļa:
Mākslinieciskās laboratorijas tehniskās nodaļas izstrādājumu ražošanas kartes. - 1964-1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Mākslinieciski tehniskās padomes protokols par jauno produkciju. - 1975-10-10 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīkojums Nr.4 par zeķu izstrādājumu mehāniskās izturības pārbaudi. - 1980-01-23 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīkojums Nr.17 par bērnu zeķu izmēriem, pamatojoties uz universālveikala "Bērnu pasaule" vēstuli. - 1980-03-06 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīkojums Nr.25 par pieprasījuma izpētes nolūkos dežūru grafiku Rīgas veikalos. - 1980-03-19 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīkojums Nr.26 par Operas un baleta teātra speciālu pasūtījumu. - 1980-03-19 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīkojums Nr.49 par produkcijas apjomu palielināšanu un samazināšanu. - 1980-06-17 (Dokuments)
Ir daļa:
Pavēle Nr.40 par tīrību fabrikā. - 1949-02-28 (Dokuments)
Ir daļa:
Pavēle Nr.2 par speciālo pasūtījumu. - 1950-01-02 (Dokuments)
Ir daļa:
Jauno darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanas plāni. - 1985-1986 (Dokuments)
Ir daļa:
Jaunās tehnikas ieviešanas plāns. - 1985 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanas plāna izpildes statistikas pārskati. - 1983 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas tehniski ekonomiskie darba pārskati. - 1983 (Dokuments)
Ir daļa:
Štatu saraksti. - 1983 (Dokuments)
Ir daļa:
Jaunās tehnikas ieviešanas plāns. - 1983 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanas gada plāns. - 1985 (Dokuments)
Ir daļa:
Produkcijas plāna izpildes statistiskās atskaites. - 1985 (Dokuments)
Ir daļa:
Kolektīvais līgums. - 1983 (Dokuments)
Ir daļa:
Pārskati par produkcijas plānu izpildi 1986.gada 2.pusgadā. - 1986 (Dokuments)
Ir daļa:
Gada pārskati par darbu ar kadriem. - 1985 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas pamatdarbības gada pārskats. - 1985 (Dokuments)
Ir daļa:
Kadru sagatavošanas aprēķinu plāns. - 1985 (Dokuments)
Ir daļa:
Gada atskaites par darbu ar kadriem. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaites par darbu ar kadriem. - 1949-1951 (Dokuments)
Ir daļa:
Ziņas par ražošanas pārpalikumu izmantošanu. - 1979 (Dokuments)
Ir daļa:
Pamatdarbības gada atskaites. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Plānu daļas atskaites. - 1950 (Dokuments)
Ir daļa:
Izstrādes normas, darbaspēka plāni un štatu saraksti. - 1950 (Dokuments)
Ir daļa:
Zeķu un zeķubikšu apstrādes tehnoloģiskās apstrādes instrukcijas. - 1966-1967 (Dokuments)
Ir daļa:
Valsts tehniskais uzdevums fabrikai. - 1968-1969 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas tehniskā aprīkojuma materiāli. - 1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Pārskati par jaunās tehnikas plānu izpildi. - 1966-1970 (Dokuments)
Ir daļa:
Apstiprinātās darbalaika un ražošanas izcenojumu normas. - 1954-1955 (Dokuments)
Ir daļa:
Kapitālās celtniecības plāni un finansēšanas limiti. - 1964-1965 (Dokuments)
Ir daļa:
Pavēle Nr.60 par nelaimes gadījumu statistiku fabrikā. - 1949-03-31 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīga. Fabrika "Aurora" - [197-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Sieviešu garās zeķes. 1982. gads - 1982 (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Sieviešu garās zeķes. 20. gs. 60. gadu sākums - [196-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Sieviešu garās zeķes. 20. gs. 80. gadi - [198-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Sieviešu īsās zeķes. 20. gs. 80. gadi - [198-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Sieviešu garās zeķes. 20. gs. 80. gadi - [198-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Sieviešu kaprona zeķes. 20. gs. 70. gadu beigas - 80. gadi - [197-]-[198-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Sieviešu kaprona zeķes. 20. gs. 70. gadi - [197-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Sieviešu kaprona zeķes. 20. gs. 70. gadi - [197-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Fabrika "Aurora". Sieviešu pusgarās zeķes. 20. gs. 90. gadu sākums - [199-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Vīriešu zeķes. 20. gs. 80. gadu beigas - [198-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķes: Zeķu fabrika "Aurora". Vīriešu zeķes. 20. gs. 80. gadi - [198-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķubikses: Zeķu fabrika "Aurora". 20. gs. 80. gadi - [198-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķubikses: Zeķu fabrika "Aurora". 1984. gads - 1984 (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķubikses: Zeķu fabrika "Aurora". 20. gs. 80. gadi - [198-] (Lietiskais priekšmets)
Ģeodēziskie sākumdati:
WGS84
Punkta koordinātas:
56.935920,24.066880
Izveidošanas datums:
28.11.2019
APLIS autortiesību statuss:
Nav definēts APLIS autortiesību statuss
APLIS piekļuves tiesības:
Nav definētas APLIS piekļuves tiesības
APLIS tiesību paziņojums:
Nav definēts APLIS autortiesību paziņojums
APLIS piekļuves paziņojums:
Nav definēts APLIS piekļuves paziņojums
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/780445
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet