LV | EN
Nosaukums (latviešu):
Lauma
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums

Metadati

Nosaukums (latviešu):
Lauma
Temats:
Tekstilrūpniecība
Pieder kolekcijai:
Industriālais mantojums (Kolekcija)
Ir daļa:
Liepājas galantērijas kombinātā "Lauma" - 1971 (Kinofilma)
Ir daļa:
Liepājas galantērijas kombināta "Lauma" būvdarbi - 1972 (Kinofilma)
Ir daļa:
Liepājas galantērijas kombinātā "Lauma" - 1976 (Kinofilma)
Ir daļa:
Lielās Oktobra Sociālistiskās Revolūcijas 60. gadadienas Liepājas galantērijas kombināts - 1983 (Grāmata)
Ir daļa:
Galanterijas kombināts : [prospekts] - 1959 (Grāmata)
Ir daļa:
A/s "Lauma" prezidente (1984-2004) Zigrīda Rusiņa - Znotiņš, Ilmārs, 1966- - 1997-04-21 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
A/s "Lauma" prezidente (1984-2004) Zigrīda Rusiņa - Znotiņš, Ilmārs, 1966- - 1997-05-07 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepājas galantērijas izstrādājumu kombināta "Lauma" kolektīvs - 1976 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Austuve galantērijas izstrādājumu kombinātā "Lauma" - 1977 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Kombināta "Lauma" mežgīņaudumu adītājas - 1977 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepājas tekstilrūpnīcas "Lauma" darba telpas - 1974 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepāja. Fabrikas "Lauma" darbinieki pirms 7. novembra parādes 1975. gadā - 1975-11-07 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepāja. Darba process kombinātā "Lauma" - [197-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Produktam patērētās izejvielas, tehniskie rādītāji, auduma paraugs - 1986 (Dokuments)
Ir daļa:
Mežģīņu paraugi - 1986 (Dokuments)
Ir daļa:
Aizkaru auduma paraugi - 1986 (Dokuments)
Ir daļa:
Zīda auduma paraugs - 1986 (Dokuments)
Ir daļa:
Mežģīņu audumu paraugi - 1987 (Dokuments)
Ir daļa:
Produkta zīmējums, šūsanas procesa apraksts, auduma paraugs - 1987 (Dokuments)
Ir daļa:
1989.gada 21.decembra direktora pavēle Nr.786 "Par maksas un sadzīves pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem plāna realizāciju" ar pielikumiem - 1989-12-01-1989-12-29 (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojums pie gada pārskata - 1989 (Dokuments)
Ir daļa:
Jaunās tehnikas ieviešanas plāns - 1989 (Dokuments)
Ir daļa:
Mācību- kursu kombināta kadru sagatavošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas plāns - 1990 (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojums pie gada pārskata - 1991 (Dokuments)
Ir daļa:
Kolektīva tehniski-ekonomiskie darba rādītāji par 9 mēnešiem - 1991 (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojums pie atskaites - 1991 (Dokuments)
Ir daļa:
Firmas darba kolektīva laikraksts "Lauma" (liela izmēra) - 1991 (Dokuments)
Ir daļa:
Sadarbības līgums - 1974-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Tehniskās padomes sēžu protokoli - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Līgumsaistību izpilde - 1974-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Komunistiskās sestdienas talkas rezultāti par 1975.g. - 1970-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Arodkomitejas darba plāns - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaite par jaunās tehnikas attīstību un ieviešanu - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Darba koplīgums - 1997 (Dokuments)
Ir daļa:
Jaunās tehnikas ieviešanas, ražošanas procesu mehanizācijas un automatizācijas ekonomiskās efektivitātes kopsavilkuma dati - 1973-1976 (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojumi par jaunu plaša patēriņa preču izstrādi (produkta apraksts ) - 1976 (Dokuments)
Ir daļa:
Audumu paraugi - 1976-1977 (Dokuments)
Ir daļa:
Struktūrvienību nolikumi - 1972-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Produktam patērētās izejvielas, tehniskie rādītāji, auduma paraugs - 1976-1977 (Dokuments)
Ir daļa:
Produkta zīmējums, auduma paraugs - 1976-1977 (Dokuments)
Ir daļa:
Audumu paraugi - 1976-1977 (Dokuments)
Ir daļa:
Lenšu paraugi - 1977 (Dokuments)
Ir daļa:
Gada atskaite ar skaidrojumiem - 1977 (Dokuments)
Ir daļa:
Pārskati par strādnieku un kalpotāju darba zinātnisko organizāciju - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Pārskats par izstrādes normu izpildi un darba normēšanas stāvokli - 1981 (Dokuments)
Ir daļa:
Štatu saraksti - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojums par zinātniski-tehniskās informācijas dienesta paveikto darbu - 1979 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaite par inovāciju ieviešanu ražošanā, kas iegūtas no zinātniskās un tehniskās informācijas materiāliem, propogandas un progresīvās ražošanas pieredzes apmaiņas - 1979 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaite par zinātniski tehniskās bibliotēkas darbu 1977.gadā ar pielikumiem - 1977-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojums par zinātniski-tehniskās informācijas dienesta attīstību 1981.-1985. (Dokuments)
Ir daļa:
Liepājas galantērijas kombināta sociālistisko sacensību nosacījumu izpilde sakarā ar radošās sadraudzības līgumu (Dokuments)
Ir daļa:
Maskavas ražošanas apvienības sociālistisko sacensību nosacījumu izpilde sakarā ar sadraudzības līgumu (Dokuments)
Ir daļa:
Liepājas galantērijas kombināta radošās sadraudzības līgums ar Maskavas rūpnieciskās šūšanas apvienību "Čerjomuška" (Dokuments)
Ir daļa:
Pārskati par tehnisko informāciju un racionalizāciju 1982.gadā (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojums par jaunu apdares lenšu izstrādi (Dokuments)
Ir daļa:
Apdares lenšu tehniskie parametri un paraugi (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojum par jaunu elastīgo lenšu izstrādi (Dokuments)
Ir daļa:
Elastīgo lenšu tehniskie parametri un paraugi (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojumi par jaunu aizkaru audumu zīmējumu izstrādi (Dokuments)
Ir daļa:
Aizkaru audumu tehniskie parametri un paraugi (Dokuments)
Ir daļa:
Kolektīvais līgums - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Progresīvās darba metodes apraksts - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Sociālistisko sacensību noteikumi - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Sacensību rezultāti par kadru sagatavošanu - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Sacensību rezultāti par kadru nodrošināšanu kombinātam - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Sacensību rezultāti par jaunatnes darbaudzinātāju kustību kombinātā - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Sacensību rezultāti par Komunistiskās darba skolas darbību - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
PSRS Vieglās rūpniecības ministrijas ziņojums par rūpnīcas atzīšanu par Vissavienības Sociālistisko sacensību uzvarētāju 1974.gada 1.pusgadā - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Izziņa par veikto darbu Sociālistisko sacensību organizēšanā - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Izstrādājumu ražošanas apjoma aprēķins pēc kvalitātes kategorijām un plāna 1972.g. - 1972-1974 (Dokuments)
Ir daļa:
LPSR Vieglās rūpniecības ministrijas pavēles par rāvējslēdzēju ražošanas līnijas pieņemšanu ekspluatācijā un nodošanu Liepājas sieviešu piederumu kombinātam - 1968-01-08-1968-03-27 (Dokuments)
Ir daļa:
PSRS Vieglās rūpniecības valsts komitejas un LPSR Tautas saimniecības padomes pavēles un rīkojumi par Liepājas galantērijas kombināta celtniecību - 1964-05-29-1964-09-19 (Dokuments)
Ir daļa:
Tautas saimniecības rīkojums par uzņēmuma direkcijas un nosaukuma izveidi 17.09.1965. - 1965 (Dokuments)
Ir daļa:
Tautas saimniecības Vieglās rūpniecības priekšnieka pavēle par ražotņu likvidāciju 14.10.1965. (Dokuments)
Ir daļa:
Liepājas pilsētas DDP izpildu komitejas lēmumi par Liepājas galantērijas kombināta celtniecības jautājumiem - 1965-01-15-1965-01-30 (Dokuments)
Ir daļa:
Liepājas pilsētas DDP izpildu komitejas lēmums par zemes gabala izdalīšanu Jūras ielā 14/38 - 1966-04-15 (Dokuments)
Ir daļa:
Materiāli (slēdzieni, atbildes, saskaņojumi, piezīmes u.c.) par Liepājas sieviešu piederumu kombināta celtniecības projekta apstiprināšanu un saskaņošanu - 1965-05-08-1965-09-13 (Dokuments)
Ir daļa:
Plāns par produkcijas izlaidi no ražošanas atkritumiem - 1970 (Dokuments)
Ir daļa:
Izziņa par darbinieku skaitu pēc dzimuma, vecuma un pieraksta vietas - 1967 (Dokuments)
Ir daļa:
Darbinieku pieprasījumi - 1969-1970 (Dokuments)
Ir daļa:
Vadītāju un inženieri-tehnisko darbinieku skaits pēc stāža, izglītības, partijas piederības un nacionalitātes (Dokuments)
Ir daļa:
Kombināta izvietojuma shēma (liela izmēra) - 1965 (Dokuments)
Ir daļa:
Kombināta celtniecībai izdalītā zemes gabala plāns (Dokuments)
Ir daļa:
Sekretariāts - 1964 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Realizācijas daļa - 1970 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Darba normēšanas birojs - 1969 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Iekārtu komplektēšanas daļa - 1972 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Laboratorija - 1971 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Finansu daļa - 1969 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Standartizācijas daļa - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Plānu daļa - 1969 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanas - tejniskā daļa - 1966 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Sekretariāts, plānu daļa, tehniskā daļa, kadru daļa, grāmatvedība, drošības tehnika, darba normēšanas birojs, darba zinātniskās organizācijas laboratorija, finanšu daļa, komplektācijas daļa, kapitālā celtniecība, arodkomiteja, standartizācijas daļa, - 1974 - 1994 (Dokuments)
Ir daļa:
Racionalizācija - 1970 (Dokuments)
Ir daļa:
Kadru daļa - 1966 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Grāmatvedība - 1965 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Darba un darba algas daļa - 1968 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Darba drošība - 1971 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Fonda vēsturiskā izziņa - 1965 - 1995 (Dokuments)
Ir daļa:
Krūšturis: Liepājas galantērijas kombināts "Lauma". 1981. gads - 1981 (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Zeķtura saites: Liepājas galantērijas kombināts "Lauma". 1989. gads - 1989 (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Produkcijas paraugi: Liepājas galantērijas kombināts. 1976. gads - 1976 (Lietiskais priekšmets)
Izveidošanas datums:
27.04.2020
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/841301
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet