LV | EN
Nosaukums (latviešu):
Liepājas cukurfabrika
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums

Metadati

Nosaukums (latviešu):
Liepājas cukurfabrika
Priekšmets:
Pārtikas rūpniecība un tirdzniecība
Pieder kolekcijai:
Industriālais mantojums (Kolekcija)
Ir daļa:
Liepajas cukurfabrika 1935.g. 15-V. [attēls] / fotogrāfs nezināms (Atklātne)
Ir daļa:
Liepājas cukurfabrikas arhitektoniski mākslinieciski inventarizācija, 2007 (Dokuments)
Ir daļa:
Liepājas cukurfabrikas strādnieki - [1935?] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Cukurbiešu kalni Liepājas Cukurfabrikas teritorijā - Vācietis, H. - [1935?] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Ludvigs Neiburgs (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Ludvigs Neiburgs (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Būvuzņēmējs Ludvigs Neiburgs ar ģimeni. (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Jaunas cukurfabrikas atklāšana Liepājā. Piedalās Latvijas finanšu ministrs Jānis Annuss - 1933 (Kinofilma)
Ir daļa:
Liepājas cukura fabrika : prospekts - 1983 (Grāmata)
Ir daļa:
Skolu jaunatne cukurbiešu laukos - 1939-06-08 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Skolu jaunatne cukurbiešu laukos - 1939-06-08 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Skolu jaunatne cukurbiešu laukos - 1939-06-08 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Skolu jaunatne cukurbiešu laukos - 1939-06-08 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis - 1993-10-20 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepājas cukurfabrikas demontāža - 2008-07-01 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Uzņēmuma Dzintars vadītājs Iļja Gerčikovs - 2007-11-21 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Iļja Gerčikovs. Rūpnīcas "Dzintars" direktors - Liepiņš, Aivars, 1953- - 1996-07-18 (Attēls)
Ir daļa:
Cukurfabrikas celtniecība Liepājā - [193-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepājas Cukurfabrikas celtniecība - [193-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepājas Cukurfabrikas celtniecība - 1933-07-11 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepājas Cukurfabrikas celtniecība - [193-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepājas Cukurfabrikas celtniecība - [193-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Talka Liepājas Cukurfabrikā, 1973. gads - 1973 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Liepājas Cukurfabrikas darbinieces 1. maija Darba svētkos, 1974. gads - 1974-05-01 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Sociālistiskās saistības - 1955 (Dokuments)
Ir daļa:
Sociālistisko sacensību noteikumu izpildes rādītāji par 1967.gada 4.ceturksni - 1967 (Dokuments)
Ir daļa:
Prēmiju sadalījums par sociālistisko sacensību izpildi 1967.gada 4.ceturksnī - 1967 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaites ziņojums - 1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Profgruporga atskaite - 1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Profgruporga atskaite - 1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Par strādnieku prēmēšanu remonta periodā no darba algas un materiālās stimulēšanas fondiem, vispārējie nosacījumi - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Par palīgdarbnīcu un nodaļu strādnieku prēmēšanu no darba algas un materiālās stimulēšanas fondiem, vispārējie nosacījumi (Dokuments)
Ir daļa:
Par skārda bundžu ražotnes strādnieku prēmēšanu no darba algas un materiālās stimulēšanas fondiem, vispārējie nosacījumi (Dokuments)
Ir daļa:
Par šķīstošās kafijas ražotnes strādnieku prēmēšanu no darba algas un materiālās stimulēšanas fondiem (Dokuments)
Ir daļa:
Rādītāji un nosacījumi strādnieku - remontētēju prēmēšananai par iekārtu bezdefektu nodošanu un bezavārijas darbību ražošanas periodā (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojuma raksts pie atskaites - 1977 (Dokuments)
Ir daļa:
Štatu saraksts uz 1974.gada 25.janvāri - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Tehniskie, ekonomiskie un finanšu pamatrādītāji - 1970-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Materiālās stimulēšanas fonda veidošana un sadale - 1971-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Šķīstošās kafijas izmaksu plānotā kalkulācija - 1972-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Direktora 1980.gada 10.marta pavēle Nr.81 "Par produkcijas ražošanu ar Valsts kvalitātes zīmi" - 1980-01-02-1980-04-28 (Dokuments)
Ir daļa:
Direktora 1980.gada 6.jūnija pavēle Nr.200 "Par pasākumiem rūpnīcas darba uzlabošanā" ar pielikumiem - 1980-04-30-1980-08-27 (Dokuments)
Ir daļa:
Direktora 1980.gada 22.oktobra pavēle Nr.334 "Par demogrāfisko situāciju un dabīgā pieauguma stimulēšanas pasākumiem" - 1980-84-27-1980-12-31 (Dokuments)
Ir daļa:
Direktora 1980.gada 16.decembra pavēle Nr.400 "Darbinieku prēmēšana par nosaukumu "Labākā darbagalda operatore-meistars Zelta rokas" un "Labākais atslēdznieks" iegūšanu" (Dokuments)
Ir daļa:
Direktora 1981.gada 6.novembra pavēle Nr.337 "Par kompleksā plāna apstiprināšanu jauna veida skārda bundžu ražošanā" ar pielikumiem - 1981-09-21-1981-12-31 (Dokuments)
Ir daļa:
Direktora 1981.gada 23.novembra pavēle Nr.3359 "Par jaunu izstrādes normu ieviešanu", (19.12.1981. protokols Nr.6) (Dokuments)
Ir daļa:
Jēlcukura pārstrādes tehniskie un ekonomiskie rādītāji - 1975-10-24 (Dokuments)
Ir daļa:
Cukurbiešu pārstrādes tehniskie un ekonomiskie rādītāji - 1975-10-24 (Dokuments)
Ir daļa:
Darba spēka izkārtojums cukurbiešu pārstrādei - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Darba spēka izkārtojums šķīstošās kafijas ražošanai - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Šķīstošās kafijas ražošanas plāns 1975.gada aprīļa mēnesim - 1975-04 (Dokuments)
Ir daļa:
Koncepcija Valsts Liepājas cukurfabrikas pārveidošanai par valsts akciju sabiedrību - 1992 (Dokuments)
Ir daļa:
Lauksaimniecības ministrijas pavēle un līgums ar valsts pilnvarnieku par Valsts Liepājas cukurfabrikas pārveidošanu par valsts akciju sabiedrību - 1993 (Dokuments)
Ir daļa:
Plāns un atskaite par darbu ar kadriem - 1981 (Dokuments)
Ir daļa:
Pārskats par rūpniecības produkcijas ražošanu - 1993 (Dokuments)
Ir daļa:
Gada atskaite - 1990 (Dokuments)
Ir daļa:
Par konstruktora biroja vispārējo stāvokli, tehniskiem uzdevumiem un funkcijām - 1975-05-04-1975-08-29 (Dokuments)
Ir daļa:
Uzņēmuma pase - 1980-1984 (Dokuments)
Ir daļa:
Valsts akciju sabiedrības "Liepājas cukurfabrika" statūti un grozījumi tajos - 1993-1995 (Dokuments)
Ir daļa:
Liepājas cukura fabrikas nolikums - 1981-1994 (Dokuments)
Ir daļa:
1975.gada 16.decembra direktora pavēle Nr.365 "Par darbu personāla pieņemšanā, izvietošanā un apmācībā" - 1975-09-01-1975-12-30 (Dokuments)
Ir daļa:
Zemes gabalu un nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apliecinoši dikumenti - 1951-11-23 (Dokuments)
Ir daļa:
1976.gada 6.janvāra direktora pavēle Nr.7 par amatu nosaukumu maiņu - 1976-01-04-1976-04-29 (Dokuments)
Ir daļa:
Patēriņu preču ar "Kvalitātes zīmi" attestācijas plāns - 1976-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Jaunu patēriņa preču veidu ieviešanas plāns (Dokuments)
Ir daļa:
Patēriņa preču ražošanas apjoms (Dokuments)
Ir daļa:
Vispārējie rādītāji par programmas " Roku un smaga fiziskā darba mehanizācija Latvijas PSR pārtikas rūpniecībā desmitajā piecgadē" izpildi - 1976-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Atbildīgo darbinieku sanāksmes protokols - 1950-10-02 (Dokuments)
Ir daļa:
Pārtikas preču rūpniecības pārvaldes norādījums cukurfabrikām par maisu kvalitāti un cenām - 1960 (Dokuments)
Ir daļa:
Strādnieku un kalpotāju kopsapulces protokols un ziņojums - 1960-07-30 (Dokuments)
Ir daļa:
Latvijas cukurbiešu tresta protokols un pavēles par fabrikas darbvedību - 1947 (Dokuments)
Ir daļa:
Akts un pavēle par cukurbiešu pieņemšanas punktu pārņemšanu no Jelgavas cukurfabrikas - 1947-01-29-1947-02-28 (Dokuments)
Ir daļa:
Apstiprināts štatu saraksts - 1973-04-02 (Dokuments)
Ir daļa:
Izstrādes normas un izcenojumi - 1951 (Dokuments)
Ir daļa:
Materiāli par strādnieku pāreju uz 5 dienu darba nedēļu (protokoli, organizatorisko pasākumu plāni, grafiki, aprēķini) - 1966 (Dokuments)
Ir daļa:
Tehniskā progresa plāns - 1959-1965 (Dokuments)
Ir daļa:
Jaunās tehnikas ieviešanas, ražošanas procesu mehanizācijas un automatizācijas plāns 1972.-1973. - 1971-1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Racionalizācijas darbu atskaites - 1959 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaite par strādnieku skaitu pēc profesijām un specialitātes - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Līgums par "Mālukrogs" mājas atdāvināšanu Liepājas cukurfabrikai - 1953-04-13 (Dokuments)
Ir daļa:
Līgums par "Mežugravu" mājas atdāvināšanu Liepājas cukurfabrikai - 1954-06-02 (Dokuments)
Ir daļa:
Paskaidrojuma raksts pie gada atskaites - 1960 (Dokuments)
Ir daļa:
Sekretariāts - 1945 - 1969 (Dokuments)
Ir daļa:
Bāzes - realizācijas daļa - 1959 - 1969 (Dokuments)
Ir daļa:
Vietējā komiteja - 1947 - 1974 (Dokuments)
Ir daļa:
Sekretariāts, plānu daļa, kapitālā celtniecība, ražošana, darba un darba algas daļa, drošības tehnika, racionalizācija, kadru daļa, grāmatvedība, vietējā komiteja, biedru tiesa, tautas kontroles grupa - 1974 - 1995 (Dokuments)
Ir daļa:
Plānu daļa - 1945 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanas daļa - 1945 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Racionalizācija - 1953 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Kadru daļa - 1945 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Grāmatvedība - 1945 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Kapitālās celtniecības daļa - 1946 - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Mehanizācija - 1946 - 1965 (Dokuments)
Ir daļa:
Izejvielu daļa - 1959 - 1969 (Dokuments)
Ir daļa:
Fonda vēsturiskā izziņa - 1945 - 1995 (Dokuments)
Izveidošanas datums:
27.04.2020
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/841304
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet