LV | EN
Nosaukums (latviešu):
Rīgas tabakas fabrika
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums

Metadati

Nosaukums (latviešu):
Rīgas tabakas fabrika
Priekšmets:
Rūpniecība
Pieder kolekcijai:
Industriālais mantojums (Kolekcija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
"House of Prince Riga" - Puriņš, Raitis, 1958- - 1997-05-06 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
A.S.Maikapar [attēls]. Mokka Ekstra [cigaretes] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis (Plakāts)
Ir daļa:
A/S A.S.Maikapar Rīgā: III. šķiras papirosi Sport 10 gab. 7 1/5 zelta sant. [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis (Plakāts)
Ir daļa:
A.S.Maikapar Rīgā: tabaka Alžirs, papirosi Karmen [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis (Plakāts)
Ir daļa:
Akc. Sab. A.S.Maikapar Rīgā [attēls]. Papirosi Troika 10 gab. 7 1/5 zelta sant. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Ir daļa:
A.S. Maikapar Riga : [cigaretes] Mokka [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1922 (Plakāts)
Ir daļa:
Galvas pilsēta Riga galvenākie papirosi a./s. A.S.Maikapar, Rigā [attēls] - [193-] (Plakāts)
Ir daļa:
Mans pirmais solis pec "Riga" Maikapara [attēls] = Мой первый шаг за "Ригой" Майкапара - [191-] (Plakāts)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas Nr. 1 meistari - 1952 (Kinofilma)
Ir daļa:
Uzvaras svētkiem veltītā sociālā sacensība Rīgas 1.Tabakas fabrikā - 1945 (Kinofilma)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : [produkcijas katalogs] - 1978 (Grāmata)
Ir daļa:
AS “ A.S.Maikapars” uzņēmuma anketa - 1923 (Dokuments)
Ir daļa:
AS Maikapars Tabakas fabrikas Rīgā, Miera ielā 58 strādnieku saraksts - 1920 – 1945 (Dokuments)
Ir daļa:
AS Maikapars Tabakas fabrikas Rīgā, Miera ielā 12 strādnieku saraksts - 1924 – 1927 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Fonda vēsturiskā izziņa - 1944 - 1992 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Grāmatvedība - 1945 - 1965 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Plānu daļa - 1948 - 1972 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Darba un darba algas daļa - 1947 - 1972 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Galvenā mehāniķa daļa - 1945 - 1972 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Fabrikas komiteja - 1953 - 1972 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Kadru daļa - 1955 - 1972 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Tehniskās kontroles daļa - 1957 - 1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Sekretariāts - 1944 - 1972 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Racionalizācijas un izgudrojumu birojs - 1967 - 1972 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Zinātniski tehniskā biedrība - 1967 - 1972 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Grāmatvedība, plānu daļa, darba un darba algas daļa, galvenā mehāniķa daļa, fabrikas komiteja, kadru daļa, sekretariāts, racionalizācijas un izgudrojumu birojs - 1973 - 1992 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Tabakas fabrika Nr. 2: fabrikas nolikums un statūti, pavēles, ražošanas finanšu plāni, štatu saraksti, bilances, atskaites. - 1944 - 1956 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Tabakas fabrika Nr. 3: fabrikas nolikums un statūti, pavēles, ražošanas finanšu plāni, štatu saraksti, bilances, atskaites - 1945 - 1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrika : Rīgas tabakas fermentēšanas rūpnīca: rūpnīcas nolikums, ražošanas finanšu plāni, bilances - 1947 - 1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Maikapars Teodors. Vecā parauga Latvijas iekšzemes pase, 1921-1924 - 1921-1924 (Dokuments)
Ir daļa:
Maikapars Zamuels. Vecā parauga Latvijas iekšzemes pase, 1920-1927 - 1920-1927 (Dokuments)
Ir daļa:
Brūvers Andrejs. Studenta lekciju grāmatiņa un 3 personas fotogrāfijas, 1923-1937 - 1923-1937 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas zinātniski tehniskās padomes protokols Nr.15. - 11/15/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Materiālu un izejvielu normas, izlietotas ražošanā. - 1973-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Pārskati par darbu ar kadriem un kvalifikācijas paaugstināšanu. - 1973-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaite par negadījumiem darba vietās 1980.g. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas tautas kontroles grupas darba plāns 1980.g. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.28 par virsstundu darbu 1980.g.janvārī. - 2/4/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.39 par fabrikas makšķernieku komandas dalību spartakiādē. - 2/22/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.62a par sūdzību un ierosinājumu izskatīšanas kārtību uzņēmumā. - 3/26/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.79. par komandējumu. - 4/4/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.83. celtniecības darbu jautājumos. - 4/7/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.94 par autobusa piešķiršanu sporta spēlēm. - 4/18/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.103. par darba samaksu. - 4/29/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.123. par pateicību par ugunsgrēka dzēšanu. - 5/19/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Štatu saraksti un administratīvās izmaksas. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas štatu saraksti un izdevumu aprēķini 1980.g. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanas plāns 1975.gadam. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas ražošanas plāns 1980.g. - 1979-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Darbaspēka plāns 1975.gadam. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas darbaspēka izmaksu plāns 1980.g. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Darba zinātniski tehniskās organizācijas dokumenti. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Sociālistiskās sacensības dokumenti. - 1975-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Kolektīvais līgums 1975.gadam. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas kolektīvo saistību izpildes atskaites par 1979.g. - 1979-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas finanšu plāns 1980.g. - 1979-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaite par attīstību un jaunās tehnikas ieviešanu Rīgas tabakas fabrikas darbā 1980.g. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas profilplāns 1948.gadam - 1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas štatu saraksti un izdevumu aprēķini 1945.-1948.g. - 1945-1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Saražotās produkcijas izmaksas. - 1947-01 (Dokuments)
Ir daļa:
Darbinieku skaits un personāla izmaksas. - 1947-01 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas inventarizācijas komisijas protokols Nr.3. - 1/10/1947 (Dokuments)
Ir daļa:
Tabakas fabrikas Nr.3 ražoto papirosu “Teika” izmaksu kalkulācija. - 1946 (Dokuments)
Ir daļa:
Tabakas fabrikas Nr.3 ražoto papirosu “Belamorkanal” izmaksu kalkulkulācija. - 1946 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas grāmatvedības bilance uzņēmuma pamatdarbībai 1945.g. - 1945 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fermentācijas rūpnīcas nolikums 1948.g. - 1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fermentācijas rūpnīcas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas apdrošināšanas polise. - 3/15/1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fermentācijas rūpnīcas ražošanas finanšu plāns 1947.gadam. - 1947-01 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas kadru daļas atskaites par kadriem 1945.-1948.g. - 1945-1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabriku Nr.1 un Nr.2 nodošana pakļautībai PSRS Pārtikas rūpniecības ministrijas Galvenās tabakas rūpniecības pārvaldei "Glavtabak" 1952.g. - 1952 (Dokuments)
Ir daļa:
Plāni un pārskati par suvenīru un dāvanu komplektu ražošanu 1964.-1966.g. - 1964-1966 (Dokuments)
Ir daļa:
Tabakas fabrikas Nr.1 direktora vēstule. - 22-08-1950 (Dokuments)
Ir daļa:
Pārskati par saražotās produkcijas pašizmaksu. - 1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Uz neizlietota iepakojuma papīra sagatavots dokuments par produkciju. - 01-09-1950 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanas plāns 1965.gadam. - 1965 (Dokuments)
Ir daļa:
Tabakas fabrikas Nr.1 direktora sarakste par produkcijas izgatavošanu un piegādēm. - 1950 (Dokuments)
Ir daļa:
Dokumenti par fabrikas pāriešanu uz 7 stundu darbadienu. - 1959 (Dokuments)
Ir daļa:
Dokumenti par fabrikas pāriešanu uz 7 stundu darbadienu. - 1960 (Dokuments)
Ir daļa:
Dokumenti par smaga roku darba likvidēšanu fabrikā 1963.-1970.g. - 1963-1970 (Dokuments)
Ir daļa:
Materiāli par jauno tehniku 1969.gadā. - 1969 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas direktora pavēle Nr.1. par ierašanos darbā 1944.gada 15.oktobrī. - 10/14/1944 (Dokuments)
Ir daļa:
Materiāli par jauno tehniku 1970.gadā. - 1970 (Dokuments)
Ir daļa:
Direktora rīkojums Nr.1 par ražošanas normām. - 01-1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Slēgtās partijas sapulces protokols Nr.2. - 12/27/1945 (Dokuments)
Ir daļa:
Atklātās partijas sapulces protokols Nr.8. - 4/23/1946 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas tabakas fabrikas partijas biroja sēdes protokols Nr.6. - 1/28/1976 (Dokuments)
Ir daļa:
Tabakas fabrikas kolektīvs - [193-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Tabakas fabrikas strādnieki ceļā uz manifestāciju - [194-] (Fotogrāfija)
Izveidošanas datums:
27.04.2020
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/841366
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet