LV | EN
Nosaukums (latviešu):
Bellaccord
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums

Metadati

Nosaukums (latviešu):
Bellaccord
Pieder kolekcijai:
Industriālais mantojums (Kolekcija)
Temats:
Rūpniecība
Ir daļa:
Manas dzīves dēkas - Rudzītis, Helmārs, 1903-2001 - 2007 (Grāmata)
Ir daļa:
Augstāk par visu skaņu plates Bellaccord - Electro [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-] (Plakāts)
Ir daļa:
Rīga. Nams Kalnciema ielā 40 - [192-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Rīga. Nams Kalnciema ielā 40 - [191-] (Fotogrāfija)
Ir daļa:
6.sižets - Rīgas skaņu plašu fabrikas jaunajā cehā - 1973 (Kinofilma)
Ir daļa:
2.sižets - Firmā "Melodija" ieviests personīgās kvalitātes zīmogs, stāsta matriču ceha meistare Biruta Caune - 1983 (Kinofilma)
Ir daļa:
"Bellaccord Elektro"// Melodija : Fonda vēsturiskā izziņa - 1944 - 2001 (Dokuments)
Ir daļa:
"Bellaccord Elektro"// Melodija : Sekretariāts - 1944 - 1971 (Dokuments)
Ir daļa:
"Bellaccord Elektro"// Melodija : Plānošanas daļa - 1944 - 1964 (Dokuments)
Ir daļa:
"Bellaccord Elektro"// Melodija : Grāmatvedība - 1945 - 1964 (Dokuments)
Ir daļa:
"Bellaccord Elektro"// Melodija : Kadru un ražošanas daļas - 1945 - 1953 (Dokuments)
Ir daļa:
"Bellaccord Elektro"// Melodija : Vietējā komiteja - 1944 - 1969 (Dokuments)
Ir daļa:
"Bellaccord Elektro"// Melodija : Dokumenti par administratīvo vēsturi, privatizāciju, ģenerāldirektora pavēles, sarakste, plāni, pārskati, grāmatvedības dokumenti u.c. - 1991 - 2001 (Dokuments)
Ir daļa:
Rudzītis Helmārs. Vecā parauga Latvijas iekšzemes pase, 1920-1929 - 1920-1929 (Dokuments)
Ir daļa:
Vējš Teodors. Vecā parauga Latvijas iekšzemes pase, 1919-1930 - 1919-1930 (Dokuments)
Ir daļa:
Rudzītis Helmārs. Studenta lekciju grāmatiņa, karte un 2 personas fotogrāfijas, 1922-1938 - 1922-1938 (Dokuments)
Ir daļa:
3.sižets - Automatizācija firmas "Melodija" Rīgas skaņu plašu fabrikā, presētāja Marija Andrejeva - 1986 (Kinofilma)
Ir daļa:
Akts par vācu fašistisko iebrucēju nodarītajiem materiāli tehniskajiem zaudējumiem 1941.-1944.g. - 11/15/1944 (Dokuments)
Ir daļa:
Valsts Bankas analīze par fabrikas darbību 1949.gada 1.ceturksnī. - 6/18/1949 (Dokuments)
Ir daļa:
Uzņēmuma apgrozījuma pārbaudes akts par 1945.gadu. - 4/12/1946 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīkojums Nr.485 par darba dienas pārcelšanu 5 darbadienu režīmā. - 1967-10-20 (Dokuments)
Ir daļa:
Gada plāns un pārskati par kadru sagatavošanu un darbu ar kadriem 1967.gadā. - 1965-1967 (Dokuments)
Ir daļa:
PSRS Ministru Padomes Radioinformācijas komitejas Skaņu ierakstu un skaņuplašu rūpniecības pārvaldes protokola kopija Nr.995. - 9/10/1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas strādājošo sapulces protokols. - 4/6/1946 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas darbinieku pilnsapulces protokols. - 1/6/1947 (Dokuments)
Ir daļa:
Nodokļu pārbaudes akts. - 4/13/1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Strādājošo darba grāmatiņu pārbaudes akts. - 9/3/1948 (Dokuments)
Ir daļa:
Protokols Nr.10 par Rīgas skaņuplašu fabrikas tehnisko projektu. - 4/29/1950 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas darbinieku pilnsapulces protokols. - 5/21/1949 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas darbinieku atskaišu pārvēlēšanas sapulces protokols. - 11/17/1949 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas attīstības piecu gadu plāns. - 1966-1970 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas finanšu plāns 1967.gadam. - 1967 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas tehniskais finanšu plāns 1968.gadam. - 1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas finanšu plāns 1968.gadam. - 1968 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas direktora pavēle Nr.5 par sniega savākšanu fabrikas teritorijā. - 1/9/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas direktora pavēle Nr.23 par darba rezultātiem1979.gada 4.ceturksnī. - 1/30/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Apstiprinātās ražošanas laika normas un izcenojumi. - 1976-1978 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas direktora pavēle Nr.67 par darbinieku komandējumu. - 2/29/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Pavēle Nr.140 par fabrikas darba rezultātiem 1980.g.1.ceturksnī. - 5/1/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Pavēle Nr.213 par ražošanas kultūras jautājumiem. - 7/8/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Vēstule ar norādījumiem par fabrikas darba kvalitāti. - 6/13/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
PSRS Kultūras ministrijas Vissavienības skaņu ierakstu studijas pavēle Nr.198 par skaņuplašu kontroli. - 9/22/1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Vissavienības firmai "Melodija" sagatavotā atskaite par fabrikas vadošajiem darbiniekiem 1978.g. - 1978 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaite par darba drošības pasākumiem fabrikā 1976.-1980.g. - 1976-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
PSRS Kultūras ministrijas vēstule ar norādījumiem. - 5/6/1981 (Dokuments)
Ir daļa:
Organizatoriski tehnisku pasākumu plāns 1979.gadam. - 1979 (Dokuments)
Ir daļa:
Uzņēmuma organizatoriski tehnisko pasākumu plāns 1972.-1975.g. - 1972-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaites par jaunās tehnikas un racionalizācijas priekšlikumu ieviešanu 1979.-1983.gados. - 1980-1981 (Dokuments)
Ir daļa:
Apstiprinātās materiālu izlietojuma normas produkcijas ražošanai 1979.-1980.g. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Finanšu plāns 1980.gadam. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanas plāns 1980.gadam. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Atskaites par 1980.g. saražoto produkciju. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Administratīvās daļas štatu saraksti 1980.gadam. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Štatu saraksti un uzņēmuma administratīvās izmaksas par 1982.gadu. - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Darba plāni par darbaspēku 1980.-1981.g. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Statistiskās atskaites par uzņēmuma pārvaldē strādājošajiem 1979.-1983.g. - 1979 (Dokuments)
Ir daļa:
Apstiprinātās laika un izmaksu normas 1979.-1983.g. - 1979-1984 (Dokuments)
Ir daļa:
Vissavienības sociālistisko saistību dokumenti 1980.gadam. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Sociālistiskās sacensības dokumenti. - 1982 (Dokuments)
Ir daļa:
Rūpnīcas komitejas sociālistisko saistību dokumenti 1980.gadam. - 1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Pavēle Nr.2 par izejvielu un materiālu izlietojumu produkcijas ražošanā. - 1972-01-06 (Dokuments)
Ir daļa:
Dokumenti par darbu ar kadriem par 1984.-1985.g. - 1984-1985 (Dokuments)
Ir daļa:
Jaunās tehnikas un zinātniski tehnisko pētījumu ieviešanas plāni 1984.-1987.g. - 1984-1987 (Dokuments)
Ir daļa:
Apstiprinātās ražošanas laika normas un izcenojumi. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Dokumenti par Rīgas skaņu plašu fabrikas Tallinas muzikālo kasešu ceha atdalīšanu un Tallinas muzikālo kasešu ceha izveidošanu. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
LPSR Vēstures arhīva izziņas par skaņu plašu rūpnīcas vēsturi. - 1971-1981 (Dokuments)
Ir daļa:
Nolikums par inženiertehnisko darbinieku un kalpotāju sociālistisko sacensību pēc personu radošiem plāniem tehniskā progresa paātrināšanai un papildrezervju rašanai Rīgas skaņu plašu fabrikā. - 1977-12-26 (Dokuments)
Ir daļa:
Nolikums par nosaukuma ''Labākais profesijā'' piešķiršanu Rīgas skaņu plašu fabrikas darbiniekiem. - 1979-08-18 (Dokuments)
Ir daļa:
Štatu saraksti un uzņēmuma administratīvās izmaksas par 1975.gadu. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Apliecības un Goda raksti fabrikas kolektīvam par godalgoto vietu ieņemšanu sociālistiskajā sacensībā. - 1976 (Dokuments)
Ir daļa:
Apliecības un Goda raksti fabrikas kolektīvam par uzvarām sociālistiskajā sacensībā. - 1982-1986 (Dokuments)
Ir daļa:
Goda raksti, diplomi u.c. par panākumiem jauna veida sadzīves kultūras priekšmetu ražošanā un apgūšanā. - 1976-1985 (Dokuments)
Ir daļa:
Ražošanas un darbaspēka plāns 1975.gadam. - 1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas attīstības programma 1976.-1980.gadam. - 1976-1980 (Dokuments)
Ir daļa:
Fabrikas sociālās attīstības plāns 1972.-1975.g. - 1972-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Dokumenti par skaņu ierakstu studijas ēkas Rīgā, Mārstaļu ielā 10 restaurāciju. - 1979-1983 (Dokuments)
Ir daļa:
Goda raksti fabrikas kolektīvam par izcīnīto 1. vietu sociālistiskajā sacensībā 1988.g. un 1989.g. - 1988-1989 (Dokuments)
Ir daļa:
Apstiprinātās ražošanas laika normas un izcenojumi. - 1970-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Sociālistiskās saistības un to izpildes materiāli 1973.gadam. - 1973 (Dokuments)
Ir daļa:
Tautas kontroles grupas pārbaužu materiāli. - 1972-1975 (Dokuments)
Ir daļa:
Slēgtās partijas sapulces protokols Nr.2. - 12/12/1947 (Dokuments)
Ir daļa:
Slēgtās partijas sapulces protokols Nr.3. - 12/27/1947 (Dokuments)
Ir daļa:
Slēgtās partijas sapulces protokols Nr.15 - 10/24/1949 (Dokuments)
Ir daļa:
Plate: Vissavienības firma "MELODIJA" Rīgas skaņuplašu fabrika. 20. gs. 60. gadu beigas - [196-] (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Skaņu plate: Rīgas skaņu plašu fabrika. Ugunsdzēsēju dziesmas. 1978. gads - 1978 (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Skaņu plate: Rīgas skaņu plašu fabrika. Ugunsdzēsēju dziesmas. 1983. gads - 1983 (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Skaņu plate: Rīgas skaņu plašu fabrika. Ugunsdzēsēju dziesmas. 1977. gads - 1977 (Lietiskais priekšmets)
Ir daļa:
Lai tik līst - Pauls, Raimonds, 1936- - [196-] (Skaņu ieraksts)
Izveidošanas datums:
27.04.2020
Labošanas datums:
01.12.2020
APLIS autortiesību statuss:
Nav definēts APLIS autortiesību statuss
APLIS piekļuves tiesības:
Nav definētas APLIS piekļuves tiesības
APLIS tiesību paziņojums:
Nav definēts APLIS autortiesību paziņojums
APLIS piekļuves paziņojums:
Nav definēts APLIS piekļuves paziņojums
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/841387
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet