LV | EN

Digitālā objekta tips

Grāmata

Teksts


Nosaukums XML nosaukums Tips Apraksts Izmērs Regulārā izteiksme Obligāts Atkārtojams
Nosaukums title Teksts Parasti norādāms nosaukums, kāds tas ir izdevumā. Ja nosaukums nav rodams izdevumā, piešķir īsu aprakstošu nosaukumu. 4000
Alternatīvais nosaukums alternativeTitle Teksts Nosaukuma alternatīvās formas (tulkojumi, saīsinājumi) 4000
Autors creator Tezaurs Persona vai institūcija, kura ir atbildīga par resursa satura radīšanu.
Līdzradītājs contributor Tezaurs Persona vai institūcija, kas līdzdarbojusies resursa vai tā satura veidošanā.
Līdzradītāja loma contributorRole Klasifikators Izvēlieties Līdzradītāja lomu no izkrītošās izvēlnes
Izdevējs publisher Teksts Uzrāda formā: Izdošanas vieta : Izdevējs (Izgatavošanas vieta : Izgatavotājs). Aiz izdevēja iekavās norādāma tipogrāfija, izgatavotājs, iespiedējs, ja tas atšķiras no izdevēja.
Publicēšanas datums dateIssued Teksts Resursa publicēšanas datējums. Tipiski norādāms formā GGGG; GGGG-MM-DD; GGGG-MM. Vairāksējumu izdevumiem norādāms pirmā un pēdējā sējuma publicēšanas gads: GGGG-GGGG.
Izdevums edition Teksts 100
ISBN isbn Teksts Norādāms formā: 9789984113418 40
ISSN issn Teksts Norādāms formā: 1407-1290 20
Apjoms formatExtent Teksts Resursa apjoms, formāts, izmērs (augstums, platums), lielums vai ilgums. Katru atšķirīgo lielumu ieraksta atkārtotā apjoma laukā. 100
Valoda language Klasifikators
Fiziskais datu nesējs formatMedium Klasifikators
Sērija isPartOfSerie Tezaurs
Priekšmets subject Tezaurs Izvēlieties Priekšmetu (tēmu) no piedāvātā tezaura saraksta
Ģeogrāfiskais nosaukums geographicName Tezaurs
Anotācija abstract Teksts Resursa SATURA kopsavilkums, izklāsts. 10000
Vispārīgās piezīmes description Teksts 4000
Oriģināla turētājs locationOrganization Klasifikators
Struktūrvienība, kurā atrodas oriģināls locationDepartment Klasifikators
Oriģināla novietojuma kods locationCode Teksts 1000
Izcelsme origin Teksts 4000
Pieder kolekcijai isPartOfCollection Saite
Daļa no isPartOf Saite
ALEPH ID alephId Teksts Norādāms formā: LNC04-000025552
Kolekcijas daļa collectionPart Saite
Atslēgvārds keyword Teksts
Mērķauditorija audience Klasifikators
Saturs tableOfContents Teksts 4000
Veltījums dedication Teksts 4000
Zinātniskais komentārs scientificComment Teksts 4000
Ir daļa hasPart Saite
Saite relation Saite
Saite no relationOf Saite
Versija no isVersionOf Saite
Ir versija hasVersion Saite
Aizstāts ar isReplacedBy Saite
Aizstāj replaces Saite
Vajadzīgs no isRequiredBy Saite
Vajadzīgs requires Saite
Atsauce no isReferencedBy Saite
Atsauce references Saite
Formāts no isFormatOf Saite
Ir formāts hasFormat Saite
Atbilst conformsTo Saite
Gads laika joslai year Teksts 4
Tīmekļa saite url Teksts
Saistītais resurss (URI) sameAsUri Teksts
Satura aptvērums laikā coverageTemporal Teksts 4000
Avots source Teksts 4000
Oriģināla radīšanas datums dateCreated Teksts Konkrēti datējumi: GGGG-MM-DD, GGGG-MM, GGGG; Varbūtēji zināms gads, gadu desmits vai gadsimts: [GGGG?], [GGG-?], [GG--?]; Skaidri zināms viens no gadiem, gadu desmits vai gadsimts: [GGG-], [GG--] 40
Identifikators identifier Teksts Norādiet Izdevēja numuru. 40
ISMN ismn Teksts 20 ^\w{0,4}\s*:?\s?\w?\-?\d{1}[\d\s\-\(\)]{1,15}\w?$
Periodiskums publicationFrequency Teksts Piemēri: Reizi gadā; Trīs reizes gadā; Reizi nedēļā; Reizi mēnesī; Divas reizes mēnesī; Reizi divos mēnešos; Vairākas reizes nedēļā; Divreiz nedēļā; Ik dienu; Reizi divās nedēļās; Reizi pusgadā; Reizi divos gados; Reizi trīs gados; Trīs reizes nedēļā; Reizi piecos gados; Trīs reizes mēnesī; Reizi ceturksnī; Neregulāri; Atjaunināts reizi ceturksnī; Regulāri atjaunināts; Periodiskums nav zināms