LV | EN

Digitālā objekta tips

Kolekcija

Kolekcija


Nosaukums XML nosaukums Tips Apraksts Izmērs Regulārā izteiksme Obligāts Atkārtojams
Nosaukums title Teksts Parasti norādāms nosaukums, kāds tas ir izdevumā. Ja nosaukums nav rodams izdevumā, piešķir īsu aprakstošu nosaukumu. 4000
Alternatīvais nosaukums alternativeTitle Teksts Nosaukuma alternatīvās formas (tulkojumi, saīsinājumi) 4000
Tīmekļa saite url Teksts
Atbildīgā organizācija competentInstitution Klasifikators
Atbildīgā persona competentPerson Teksts
Anotācija abstract Teksts Resursa SATURA kopsavilkums, izklāsts. 10000
Tēma topic Klasifikators
Mērķauditorija audience Klasifikators
Kolekcijas daļa collectionPart Saite
Ir daļa hasPart Saite
Daļa no isPartOf Saite
Saistītais resurss (URI) sameAsUri Teksts
Autors creator Tezaurs Persona vai institūcija, kura ir atbildīga par resursa satura radīšanu.
Līdzradītājs contributor Tezaurs Persona vai institūcija, kas līdzdarbojusies resursa vai tā satura veidošanā.