LV | EN

Digitālā objekta tips

Brīvs

Attēls


Nosaukums XML nosaukums Tips Apraksts Izmērs Regulārā izteiksme Obligāts Atkārtojams
Nosaukums title Teksts Parasti norādāms nosaukums, kāds tas ir izdevumā. Ja nosaukums nav rodams izdevumā, piešķir īsu aprakstošu nosaukumu. 4000
Autors creator Tezaurs Persona vai institūcija, kura ir atbildīga par resursa satura radīšanu.
Līdzradītājs contributor Tezaurs Persona vai institūcija, kas līdzdarbojusies resursa vai tā satura veidošanā.
Līdzradītāja loma contributorRole Klasifikators Izvēlieties Līdzradītāja lomu no izkrītošās izvēlnes
Oriģināla radīšanas datums dateCreated Teksts Konkrēti datējumi: GGGG-MM-DD, GGGG-MM, GGGG; Varbūtēji zināms gads, gadu desmits vai gadsimts: [GGGG?], [GGG-?], [GG--?]; Skaidri zināms viens no gadiem, gadu desmits vai gadsimts: [GGG-], [GG--] 40
Apjoms formatExtent Teksts Resursa apjoms, formāts, izmērs (augstums, platums), lielums vai ilgums. Katru atšķirīgo lielumu ieraksta atkārtotā apjoma laukā. 100
Alternatīvais nosaukums alternativeTitle Teksts Nosaukuma alternatīvās formas (tulkojumi, saīsinājumi) 4000
Izdevējs publisher Teksts Uzrāda formā: Izdošanas vieta : Izdevējs (Izgatavošanas vieta : Izgatavotājs). Aiz izdevēja iekavās norādāma tipogrāfija, izgatavotājs, iespiedējs, ja tas atšķiras no izdevēja.
Priekšmets subject Tezaurs Izvēlieties Priekšmetu (tēmu) no piedāvātā tezaura saraksta
Atslēgvārds keyword Teksts
Anotācija abstract Teksts Resursa SATURA kopsavilkums, izklāsts. 10000
Vispārīgās piezīmes description Teksts 4000
Izcelsme origin Teksts 4000
Veltījums dedication Teksts 4000
Zinātniskais komentārs scientificComment Teksts 4000
Fiziskais datu nesējs formatMedium Klasifikators
Identifikators identifier Teksts Norādiet Izdevēja numuru. 40
Oriģināla turētājs locationOrganization Klasifikators
Struktūrvienība, kurā atrodas oriģināls locationDepartment Klasifikators
Oriģināla novietojuma kods locationCode Teksts 1000
Valoda language Klasifikators
Satura aptvērums laikā coverageTemporal Teksts 4000
Ģeogrāfiskais nosaukums geographicName Tezaurs
Vieta place Teksts
Adrese address Teksts Piemērs: Rīgas iela 16, Cēsis 4000
Mērogs scale Teksts 4000
Projekcija projection Teksts 4000
Punkta koordinātas point Teksts Norādiet koordinātas formā: 56.733083,21.730646 100
Ģeodēziskie sākumdati frameOfReference Klasifikators
Avots source Teksts 4000
Saite relation Saite
Versija no isVersionOf Saite
Ir versija hasVersion Saite
Aizstāts ar isReplacedBy Saite
Aizstāj replaces Saite
Vajadzīgs no isRequiredBy Saite
Vajadzīgs requires Saite
Daļa no isPartOf Saite
Ir daļa hasPart Saite
Atsauce no isReferencedBy Saite
Atsauce references Saite
Formāts no isFormatOf Saite
Ir formāts hasFormat Saite
Atbilst conformsTo Saite
Pieder kolekcijai isPartOfCollection Saite
Gads laika joslai year Teksts 4
Tīmekļa saite url Teksts
Saistītais resurss (URI) sameAsUri Teksts
Objekta piegādātājs dataProvider Teksts
Tēma topic Klasifikators
Publicēšanas datums dateIssued Teksts Resursa publicēšanas datējums. Tipiski norādāms formā GGGG; GGGG-MM-DD; GGGG-MM. Vairāksējumu izdevumiem norādāms pirmā un pēdējā sējuma publicēšanas gads: GGGG-GGGG.