LV | EN

Digitālā objekta tips

Lietiskais priekšmets/Medaļas

Fizisks objekts


Nosaukums XML nosaukums Tips Apraksts Izmērs Regulārā izteiksme Obligāts Atkārtojams
Nosaukums title Teksts Parasti norādāms nosaukums, kāds tas ir izdevumā. Ja nosaukums nav rodams izdevumā, piešķir īsu aprakstošu nosaukumu. 4000
Autors creator Atsauces dati Viena vai vairākas personas, kuras atbildīgas par darba satura radīšanu. Ja darbam ir autors, bet tas nav zināms, jālieto vērtība "Autors nav zināms" (ATS ID 197482). Ja darbam nav piemērojams autors, jālieto vērtība "Nav autora" (ATS ID 460933).
Līdzradītājs contributor Atsauces dati Viena vai vairākas personas un (vai) institūcijas, kuras piedalījušās darba radīšanā.
Līdzradītāja loma contributorRole Klasifikators Izvēlieties līdzradītāja lomu no izkrītošās izvēlnes.
Oriģināla radīšanas datums dateCreated Teksts Konkrēti datējumi: GGGG-MM-DD, GGGG-MM, GGGG; Varbūtēji zināms gads, gadu desmits vai gadsimts: [GGGG?], [GGG-?], [GG--?]; Skaidri zināms viens no gadiem, gadu desmits vai gadsimts: [GGG-], [GG--] 40
Izdevums edition Teksts 100
Fiziskais raksturojums formatExtent Teksts Resursa apjoms, formāts, izmērs (augstums, platums), lielums vai ilgums. 200
Alternatīvais nosaukums alternativeTitle Teksts Nosaukuma alternatīvās formas (tulkojumi, saīsinājumi) 4000
Izdevējs publisher Teksts Uzrāda formā: Izdošanas vieta : Izdevējs (Izgatavošanas vieta : Izgatavotājs). Aiz izdevēja iekavās norādāma tipogrāfija, izgatavotājs, iespiedējs, ja tas atšķiras no izdevēja.
Temats subject Atsauces dati Izvēlieties tematus no atbilstošajām kategorijām: vispirms no “Vārdnīcas – Forma/Žanrs” (piemēram: Lugas); tad atslēgvārdus pēc darba temata kategorijā “Vārdnīcas – Temats”, lai atklātu darba saturu; visbeidzot atbilstošās entītes no citām kategorijām, piemēram “Persona”, lai norādītu fotogrāfijā redzamās personas vai personas, par kurām ir darbs, “Institūcija”, lai norādītu ar konkrēto darbu saistītās iestādes, organizācijas, u. tml.
Atslēgvārds keyword Teksts
Anotācija abstract Teksts Resursa SATURA kopsavilkums, izklāsts. 10000
Saturs tableOfContents Teksts 4000
Vispārīgās piezīmes description Teksts 5000
Izcelsme origin Teksts 4000
Veltījums dedication Teksts 4000
Zinātniskais komentārs scientificComment Teksts 4000
Teksta pirmā rinda textFirstRow Teksts 4000
Fiziskais datu nesējs formatMedium Klasifikators
ISBN isbn Teksts Norādāms formā: 9789984113418 40
ISSN issn Teksts Norādāms formā: 1407-1290 20
ISMN ismn Teksts 20 ^\w{0,4}\s*:?\s?\w?\-?\d{1}[\d\s\-\(\)]{1,15}\w?$
Identifikators identifier Teksts Norādiet Izdevēja numuru. 40
Oriģināla turētājs locationOrganization Klasifikators
Struktūrvienība, kurā atrodas oriģināls locationDepartment Klasifikators
Oriģināla novietojuma kods locationCode Teksts 1000
Valoda language Klasifikators
Satura aptvērums laikā coverageTemporal Teksts 4000
Ģeogrāfiskais nosaukums geographicName Atsauces dati Vieta, kas saistīta ar darbu. Vieta, par kuru ir darbs, fotogrāfijā redzamā vieta u. tml.
Vieta place Teksts
Adrese address Teksts Piemērs: Rīgas iela 16, Cēsis 4000
Mērogs scale Teksts 4000
Projekcija projection Teksts 4000
Punkta koordinātas point Teksts Norādiet koordinātas formā: 56.733083,21.730646 100
Ierobežojošā koordināta R boxBoundingCoordinates Teksts 100
Ģeodēziskie sākumdati frameOfReference Klasifikators
Avots source Teksts 4000
Saite relation Saite
Versija no isVersionOf Saite
Ir versija hasVersion Saite
Aizstāts ar isReplacedBy Saite
Aizstāj replaces Saite
Vajadzīgs no isRequiredBy Saite
Vajadzīgs requires Saite
Daļa no isPartOf Saite
Ir daļa hasPart Saite
Atsauce no isReferencedBy Saite
Atsauce references Saite
Formāts no isFormatOf Saite
Ir formāts hasFormat Saite
Atbilst conformsTo Saite
Pieder kolekcijai isPartOfCollection Saite
Sērija isPartOfSerie Teksts
Gads laika joslai year Teksts 4
Tīmekļa saite url Teksts
Saistītais resurss (URI) sameAsUri Teksts
Objekta piegādātājs dataProvider Teksts
Tēma (kolekcijām) topic Klasifikators
Mērķauditorija audience Klasifikators
Sējuma numurs volume Teksts Norāda latviešu valodā, piemēram: 4.sēj. 100
Izdevuma numurs issue Teksts Piemēri: Nr.4 vai Nr.14 (1273) vai Nr.2-3 100
Publicēšanas datums dateIssued Teksts Publicēšanas datējums, tipiski norādāms formā GGGG; GGGG-MM-DD; GGGG-MM. Vairāksējumu izdevumiem norādāms pirmā un pēdējā sējuma publicēšanas gads: GGGG-GGGG.
Saite no relationOf Saite
Kolekcijas daļa collectionPart Saite
ALEPH ID alephId Teksts Norādāms formā: LNC04-000025552
Periodiskums publicationFrequency Teksts Piemēri: Reizi gadā; Trīs reizes gadā; Reizi nedēļā; Reizi mēnesī; Divas reizes mēnesī; Reizi divos mēnešos; Vairākas reizes nedēļā; Divreiz nedēļā; Ik dienu; Reizi divās nedēļās; Reizi pusgadā; Reizi divos gados; Reizi trīs gados; Trīs reizes nedēļā; Reizi piecos gados; Trīs reizes mēnesī; Reizi ceturksnī; Neregulāri; Atjaunināts reizi ceturksnī; Regulāri atjaunināts; Periodiskums nav zināms
Ierobežojošā koordināta A boxBoundingCoordinatesE Teksts 100
Ierobežojošā koordināta Z boxBoundingCoordinatesN Teksts 100
Ierobežojošā koordināta D boxBoundingCoordinatesS Teksts 100
Zinātniskā darba tips scientificWorkType Klasifikators
Atbildīgā organizācija competentInstitution Klasifikators
Atbildīgā persona competentPerson Teksts
DOI doi Teksts
Autentiskums authenticity Klasifikators
Publicēts materiāls unitIsPublished Jā/Nē
Produkcijas datne unitIsProductionFile Jā/Nē
Digitalizēts materiāls unitIsDigitized Jā/Nē
Reģistrēšanas datums unitRegistrationDate Datums
Komplektēšanas veids unitAcquisitionType Klasifikators
UDK/Tēma unitTopic Klasifikators
Piegādātājs unitSupplier Klasifikators
Materiāla valoda unitLanguage Klasifikators
Materiāla veids unitType Klasifikators
Izcelsmes valsts unitOriginCountry Klasifikators
Vienību skaits unitVolume Teksts ^(([1-9](\d+)?)|(0))$
Numuru skaits unitVolumeAmount Teksts ^(([1-9](\d+)?)|(0))$
Cena unitP Teksts ^([1-9](\d+)?|0)(\.\d{1,2})?$
Piezīmes unitNotes Teksts 4000