LV | EN

Digitālā objekta tips

Zinātnisks darbs/Teksts

Teksts


Nosaukums XML nosaukums Tips Apraksts Izmērs Regulārā izteiksme Obligāts Atkārtojams
Nosaukums title Teksts Parasti norādāms nosaukums, kāds tas ir izdevumā. Ja nosaukums nav rodams izdevumā, piešķir īsu aprakstošu nosaukumu. 4000
Alternatīvais nosaukums alternativeTitle Teksts Nosaukuma alternatīvās formas (tulkojumi, saīsinājumi) 4000
Zinātniskā darba tips scientificWorkType Klasifikators
Autors creator Tezaurs Persona vai institūcija, kura ir atbildīga par resursa satura radīšanu.
Līdzradītājs contributor Tezaurs Persona vai institūcija, kas līdzdarbojusies resursa vai tā satura veidošanā.
Līdzradītāja loma contributorRole Klasifikators Izvēlieties Līdzradītāja lomu no izkrītošās izvēlnes
Fiziskais raksturojums formatExtent Teksts Resursa apjoms, formāts, izmērs (augstums, platums), lielums vai ilgums. 200
Izdevējs publisher Teksts Uzrāda formā: Izdošanas vieta : Izdevējs (Izgatavošanas vieta : Izgatavotājs). Aiz izdevēja iekavās norādāma tipogrāfija, izgatavotājs, iespiedējs, ja tas atšķiras no izdevēja.
Publicēšanas datums dateIssued Teksts Publicēšanas datējums, tipiski norādāms formā GGGG; GGGG-MM-DD; GGGG-MM. Vairāksējumu izdevumiem norādāms pirmā un pēdējā sējuma publicēšanas gads: GGGG-GGGG.
Oriģināla radīšanas datums dateCreated Teksts Konkrēti datējumi: GGGG-MM-DD, GGGG-MM, GGGG; Varbūtēji zināms gads, gadu desmits vai gadsimts: [GGGG?], [GGG-?], [GG--?]; Skaidri zināms viens no gadiem, gadu desmits vai gadsimts: [GGG-], [GG--] 40
Fiziskais datu nesējs formatMedium Klasifikators
Valoda language Klasifikators
Anotācija abstract Teksts Resursa SATURA kopsavilkums, izklāsts. 10000
Vispārīgās piezīmes description Teksts 5000
Saturs tableOfContents Teksts 4000
Pieder kolekcijai isPartOfCollection Saite
Atslēgvārds keyword Teksts
Saite relation Saite
Daļa no isPartOf Saite
Saite no relationOf Saite
Kolekcijas daļa collectionPart Saite
Ir daļa hasPart Saite
Priekšmets subject Tezaurs Izvēlieties Priekšmetu (tēmu) no piedāvātā tezaura saraksta
ISBN isbn Teksts Norādāms formā: 9789984113418 40
ISSN issn Teksts Norādāms formā: 1407-1290 20
DOI doi Teksts
Tīmekļa saite url Teksts
Saistītais resurss (URI) sameAsUri Teksts
Izcelsme origin Teksts 4000
ALEPH ID alephId Teksts Norādāms formā: LNC04-000025552
Avots source Teksts 4000
Atbildīgā organizācija competentInstitution Klasifikators
Atbildīgā persona competentPerson Teksts
Periodiskums publicationFrequency Teksts Piemēri: Reizi gadā; Trīs reizes gadā; Reizi nedēļā; Reizi mēnesī; Divas reizes mēnesī; Reizi divos mēnešos; Vairākas reizes nedēļā; Divreiz nedēļā; Ik dienu; Reizi divās nedēļās; Reizi pusgadā; Reizi divos gados; Reizi trīs gados; Trīs reizes nedēļā; Reizi piecos gados; Trīs reizes mēnesī; Reizi ceturksnī; Neregulāri; Atjaunināts reizi ceturksnī; Regulāri atjaunināts; Periodiskums nav zināms
Ierobežojošā koordināta A boxBoundingCoordinatesE Teksts 100
Ierobežojošā koordināta Z boxBoundingCoordinatesN Teksts 100
Ierobežojošā koordināta D boxBoundingCoordinatesS Teksts 100
Objekta piegādātājs dataProvider Teksts
Tēma topic Klasifikators
Mērķauditorija audience Klasifikators
Sējuma numurs volume Teksts Norāda latviešu valodā, piemēram: 4.sēj. 100
Izdevuma numurs issue Teksts Piemēri: Nr.4 vai Nr.14 (1273) vai Nr.2-3 100
Autentiskums authenticity Klasifikators
Akceptēšanas datums dateApproved Datums
Akceptējis lietotājs approvedBy Teksts
Atsauce no isReferencedBy Saite
Atsauce references Saite
Formāts no isFormatOf Saite
Ir formāts hasFormat Saite
Atbilst conformsTo Saite
Sērija isPartOfSerie Tezaurs
Gads laika joslai year Teksts 4
URI uri Teksts
Resursa virstips type Klasifikators
Resursa tips subType Klasifikators
Izveidošanas datums dateCaptured Datums
Izveidojis lietotājs capturedBy Teksts
Labošanas datums dateModified Datums
Labojis lietotājs modifiedBy Teksts
Autortiesības copyright Klasifikators
Piekļuves tiesības accessRight Klasifikators
Objekta HTML URL isShownAt Teksts
Importa avots importSource Klasifikators
Sīkbildes URL thumbnail Teksts
Veltījums dedication Teksts 4000
Zinātniskais komentārs scientificComment Teksts 4000
Teksta pirmā rinda textFirstRow Teksts 4000
Versija no isVersionOf Saite
Ir versija hasVersion Saite
Aizstāts ar isReplacedBy Saite
Aizstāj replaces Saite
Vajadzīgs no isRequiredBy Saite
Vajadzīgs requires Saite
Satura aptvērums laikā coverageTemporal Teksts 4000
Ģeogrāfiskais nosaukums geographicName Tezaurs
Vieta place Teksts
Adrese address Teksts Piemērs: Rīgas iela 16, Cēsis 4000
Mērogs scale Teksts 4000
Projekcija projection Teksts 4000
Punkta koordinātas point Teksts Norādiet koordinātas formā: 56.733083,21.730646 100
Ierobežojošā koordināta R boxBoundingCoordinates Teksts 100
Ģeodēziskie sākumdati frameOfReference Klasifikators
ISMN ismn Teksts 20 ^\w{0,4}\s*:?\s?\w?\-?\d{1}[\d\s\-\(\)]{1,15}\w?$
Identifikators identifier Teksts Norādiet Izdevēja numuru. 40
Oriģināla turētājs locationOrganization Klasifikators
Struktūrvienība, kurā atrodas oriģināls locationDepartment Klasifikators
Oriģināla novietojuma kods locationCode Teksts 1000
Izdevums edition Teksts 100
Komplektēšanas veids unitAcquisitionType Klasifikators
Piegādātājs unitSupplier Klasifikators
Materiāla veids unitType Klasifikators
Publicēts materiāls unitIsPublished Jā/Nē
Produkcijas datne unitIsProductionFile Jā/Nē
Digitalizēts materiāls unitIsDigitized Jā/Nē
Vienību skaits unitVolume Teksts ^(([1-9](\d+)?)|(0))$
Cena unitP Teksts ^([1-9](\d+)?|0)(\.\d{1,2})?$
Izcelsmes valsts unitOriginCountry Klasifikators
Materiāla valoda unitLanguage Klasifikators
UDK/Tēma unitTopic Klasifikators
Piezīmes unitNotes Teksts 4000
Reģistrēšanas datums unitRegistrationDate Datums