LV | EN

Digitālā objekta tips

Zinātnisks darbs/Video

Kustīgs attēls


Nosaukums XML nosaukums Tips Apraksts Izmērs Regulārā izteiksme Obligāts Atkārtojams
Nosaukums title Teksts Parasti norādāms nosaukums, kāds tas ir izdevumā. Ja nosaukums nav rodams izdevumā, piešķir īsu aprakstošu nosaukumu. 4000
Alternatīvais nosaukums alternativeTitle Teksts Nosaukuma alternatīvās formas (tulkojumi, saīsinājumi) 4000
Zinātniskā darba tips scientificWorkType Klasifikators
Autors creator Tezaurs Persona vai institūcija, kura ir atbildīga par resursa satura radīšanu.
Līdzradītājs contributor Tezaurs Persona vai institūcija, kas līdzdarbojusies resursa vai tā satura veidošanā.
Līdzradītāja loma contributorRole Klasifikators Izvēlieties Līdzradītāja lomu no izkrītošās izvēlnes
Fiziskais raksturojums formatExtent Teksts Resursa apjoms, formāts, izmērs (augstums, platums), lielums vai ilgums. Katru atšķirīgo lielumu ieraksta atkārtotā apjoma laukā. 100
Izdevējs publisher Teksts Uzrāda formā: Izdošanas vieta : Izdevējs (Izgatavošanas vieta : Izgatavotājs). Aiz izdevēja iekavās norādāma tipogrāfija, izgatavotājs, iespiedējs, ja tas atšķiras no izdevēja.
Publicēšanas datums dateIssued Teksts Publicēšanas datējums, tipiski norādāms formā GGGG; GGGG-MM-DD; GGGG-MM. Vairāksējumu izdevumiem norādāms pirmā un pēdējā sējuma publicēšanas gads: GGGG-GGGG.
Oriģināla radīšanas datums dateCreated Teksts Konkrēti datējumi: GGGG-MM-DD, GGGG-MM, GGGG; Varbūtēji zināms gads, gadu desmits vai gadsimts: [GGGG?], [GGG-?], [GG--?]; Skaidri zināms viens no gadiem, gadu desmits vai gadsimts: [GGG-], [GG--] 40
Fiziskais datu nesējs formatMedium Klasifikators
Valoda language Klasifikators
Anotācija abstract Teksts Resursa SATURA kopsavilkums, izklāsts. 10000
Vispārīgās piezīmes description Teksts 5000
Saturs tableOfContents Teksts 4000
Pieder kolekcijai isPartOfCollection Saite
Atslēgvārds keyword Teksts
Saite relation Saite
Daļa no isPartOf Saite
Saite no relationOf Saite
Kolekcijas daļa collectionPart Saite
Ir daļa hasPart Saite
Priekšmets subject Tezaurs Izvēlieties Priekšmetu (tēmu) no piedāvātā tezaura saraksta
ISBN isbn Teksts Norādāms formā: 9789984113418 40
ISSN issn Teksts Norādāms formā: 1407-1290 20
DOI doi Teksts
Tīmekļa saite url Teksts
Saistītais resurss (URI) sameAsUri Teksts
Izcelsme origin Teksts 4000
ALEPH ID alephId Teksts Norādāms formā: LNC04-000025552
Avots source Teksts 4000
Objekta piegādātājs dataProvider Teksts