LV | EN
Nosaukums:
5. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1910)
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums

Metadati

Nosaukums:
5. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1910)
Alternatīvais nosaukums:
V Vispārējie latviešu dziesmu svētki
Pieder kolekcijai:
Latviešu Dziesmu svētki (Kolekcija)
Ir daļa:
5. vispārejie Latviešu dziesmu svētki Rigā, 19., 20. un 21. jun. 1910. g. - Kreicbergs, Jānis, 1864-1948 - 1911 (Grāmata)
Ir daļa:
Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza - 1904 (Grāmata)
Ir daļa:
[V Dziesmu svētku celtne Rīgā] [attēls] - 1910 (Atklātne)
Ir daļa:
[V Dziesmu svētku celtne Rīgā. Kopskats] [attēls] - 1910 (Atklātne)
Ir daļa:
V. Vispārejee latveesu dzeesmu svētki 1910.g. 19., 20., 21.junijā Rīgā [attēls] = V. Allgemeines Lettisches Sängerfest = V. латышское пъвческое празднество, г.Рига 19. 20. 21. iюнь 1910 г. - Rozentāls, Janis, 1866-1916 - 1910 (Plakāts)
Ir daļa:
Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940 - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1965 (Grāmata)
Ir daļa:
V Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā : kārtības noteikumi - V Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku dzīvokļu komisija - 1910 (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
V Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā : Vokāli-instrumentāls koncerts : programma - 1910 (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
V Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā : Garīgs koncerts : programma - 1910 (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
V Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā : Laicīgs koncerts : programma - 1910 (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Latviešu deviņu vispārējo dziesmu svētku kori un diriģenti (1873.-1938.). I daļa, Koru vēsture - 1943 (Rokraksts)
Ir daļa:
Dažādu ēku būvprojekti - 1910 (Dokuments)
Ir daļa:
Nepieciešamo izmaiņu uzskaitījums dziesmusvētku biedrības paviljona projektā - 1910-03-12 (Dokuments)
Ir daļa:
Latviešu dziesmusvētku 1910.gada jūnijā pagaidu koka paviljona jumta stabilitātes un balstu stiprības kontroles pret vēja spiedienu aprēķini - 1910-04-02 (Dokuments)
Ir daļa:
Arhitekta E.Poles projekts dziesmu svētku halles būvei - 1910-02-25 (Dokuments)
Ir daļa:
Rīgas latviešu biedrības valdes sarakste ar Rīgas pilsētas valdi u.c. iestādēm par iespēju izmantot dažādus laukumus Dziesmu svētku pagaidu estrādes būvniecībai - 1903-1904, 1909-1910 (Dokuments)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens Rīgā - 1910-06-18 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu Svētku tribīnes - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens Rīgā - 1910-06-18 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Rīgā - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910-06-18 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Rīgā - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Atklātnes ar dziesmusvētku virdiriģentu, valdes un Prāgas vīru kora attēliem - 1910 (Dokuments)
Ir daļa:
V Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dokumenti par V vispārējo dziesmu svētku organizēšanu - 1903-06-07 - 1904-01-24 (Dokuments)
Ir daļa:
Lieta par rakstiem latviešu avīzēs par V Vispārējo latviešu dziesmu svētku nesavlaicīgu norisi. - 1910 (Dokuments)
Ir daļa:
Latviešu dziesmu svētku organizēšana sakarā ar 200.jubileju kopš Baltijas pievienošanas Krievijai - 1909 (Dokuments)
Ir daļa:
Valmieras apriņķa priekšnieka vecākā palīga slepenā sarakste. - 1910 (Dokuments)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu dziesmu svētku gājiens - Skariņš, Ansis - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Rīga. V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Rīga. V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku estrāde - 1910 (Atklātne)
Ir daļa:
Dzeesmas V. latweeschu wispahrigeem dzeesmu swehtkeem : Rīgā, 1910. gadā - 1909 (Notis)
Ir daļa:
Dzeesmas V. latweeschu wispahrigeem dzeesmu swehtkeem : Rīgā 1904. gadā - 1904 (Notis)
Ir daļa:
V Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem veltītā medaļa - 2018 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Latviešu dziesmu svētku bibliogrāfijas materiāls - Jansons, Aleksandrs, 1916-1991 - 1944 (Grāmata)
Ir daļa:
Ko runā dokumenti par vispārējo dziesmu svētku rīkotāju konfliktu - Sproģis, Jūlijs, 1887-1972 - 1930 (Grāmata)
Ir daļa:
Seši latvju vispārējie dziesmu svētki, 1873-1926 - Eglentāls, Roberts, 1887-1971 - 1928 (Grāmata)
Ir daļa:
Svētnicu vai balaganu? - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1909 (Grāmata)
Ir daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki :1873-1948 - 1948 (Grāmata)
Ir daļa:
Dziesmu svētki Latvijā :norise, skaitļi, fakti - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Grāmata)
Ir daļa:
Dziesmai šodien liela diena - 1977 (Grāmata)
Ir daļa:
Dziesmu svētku gara gaita :[dziesmu svētku vēsture] - Poruks, Arnis, 1949- - 1990 (Grāmata)
Ir daļa:
Rīgas pilsētas valdes sarakste ar Būvniecības komisiju - 1904-01-19 (Dokuments)
Ir daļa:
5. Vispārējo latviešu dziesmu svētku komitejas ziņojums koru vadītājiem - 1903-08-13 (Dokuments)
Ir daļa:
Raksts avīzē "Dzimtenes Vēstnesis" par gatavošanos 5. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - 1910-05-19 - Nr.113 (Turpinājumizdevums)
Ir daļa:
Atļauja 5. Vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanai - 1909-05-09 (Dokuments)
Ir daļa:
Sarakste ar Vidzemes gubernatoru par gatavošanos 5. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - 1910-05-21 (Dokuments)
Ir daļa:
Valmieras apriņķa priekšnieka vecākā palīga slepenā sarakste - 1910-05-20 (Dokuments)
Ir daļa:
Dekoratīvs šķīvis, veltīts V Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem Rīgā. 1910. gads. Izgatavots Vācijā keramikas fabrikā Villeroy&Boch, apgleznots Rīgā, J. Jaksch&Co fajansa un porcelāna apgleznošanas darbnīcā - 2018 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
V Latviešu vispārējo Dziesmu svētku dziedātāji un klausītāji koncertā. 1910. gada 19. –21. jūnijs - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1910-06-19 - 1910-06-21 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziedātājas no Rucavas V Latviešu vispārējos Dziesmu svētkos. Rīga, 1910. gada 19. –21. jūnijs - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1910-06-19 - 1910-06-21 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Raksts par latviešu Dziesmu svētku vēsturi - [1926] (Raksts)
Ir daļa:
Portretu galerija (pastkarte) - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu svētku halles projekts - 1910-02-25 (Zīmējums)
Ir daļa:
Diskusiju mokās dzimušie... : par V Dziesmu svētkiem 1910.gadā - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Skaņu ieraksts)
Ir daļa:
Svētku dalībniece V Latviešu vispārējos Dziesmu svētkos - 1910 (Fotogrāfija)
Ir daļa:
Dziesmu svētku simtgade :(1873-1973) : literatūras rādītājs = Столетие праздника песни - Straumīte, Olga, 1919-1997 - 1973 (Grāmata)
Ir daļa:
Koru apsveicināšanās dziesma : 5. latviešu dziesmu svētkos - Alunāns, Nikolajs, 1859-1919 - [19--] (Notis)
Izveidošanas datums:
23.10.2017
Labošanas datums:
23.10.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Notikums
Resursa tips:
Notikums
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/100687
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet