LV | EN
Nosaukums:
Latviešu Dziesmu svētki
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Latviešu Dziesmu svētki
Tīmekļa saite:
http://dziesmusvetki.lndb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Nav zināms
Anotācija (latviešu):
Latviešu Dziesmu svētki ietver sevī senāko kolekciju "Latviešu Dziesmu svētki (1864–1940)"
Anotācija (latviešu):
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā „Latviešu Dziesmu svētki (1864–1940)” piedāvā iepazīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā esošajiem materiāliem par Dziesmu svētkiem sākot no pirmajām dziesmu dienām Dikļos 1864. gadā līdz Latgales Dziesmu svētkiem 1940. gadā. Kolekcijai par pamatu izraudzīta trimdas muzikologa Valentīna Bērzkalna grāmata „Latviešu Dziesmu svētku vēsture. 1864–1940”, kas ir apskatītā laika posma vispilnīgākā svētku dokumentācija. Kopā kolekcijā pieejami 17 plakāti, 19 grāmatas, kā arī 35 atklātnes un fotogrāfijas.
Tēma:
Māksla
Mērķauditorija:
Plašai auditorijai
Kolekcijas daļa:
VI. Latvju vispārējie Dziesmu un mūzikas svētki - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki 20., 21., 22. jūnijā 1931. : apcerējumi, programma, svētku gaita - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1931 : Rīga, Latvija) - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējo dziesmu svētku albums - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1931 : Rīga, Latvija) - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
I Dziesmusvētku 60 gadu atceres dziesmusvētku vadonis : visa svētku gaita 17., 18.,19., jūnijā 1933 - Latvju vispārējie dziesmu svētki (8 : 1933 : Rīga, Latvija) - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģentu paskaidrojumi pie VI. vispārējo dziesmu svētku dziesmām - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis VI. latvju vispārējiem dziesmu un muzikas svētkiem 1926. gada 19-20-21 junijā - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku izstāde - Latviešu dziesmu svētku izstāde (1938 : Rīga, Latvija) - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. vispārejie Latviešu dziesmu svētki Rigā, 19., 20. un 21. jun. 1910. g. - Kreicbergs, Jānis, 1864-1948 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wadonis pa Rigu Latweeschu III. wispahrigajôs dseedaschanas swehtkôs - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IX Latviešu dziesmu svētki : Rīgā, Uzvaras laukumā 1938. gada 18., 19. jūnijā - Latviešu dziesmu svētki (9 : 1938 : Rīga, Latvija) - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garigu un laizigu dseesmu teksts III wispahrigeem Latweeschu dseedaschanas swehtkeemGarīgu un laicīgu dziesmu teksts III vispārīgiem Latviešu dziedāšanas svētkiem : Rīgā 1888. g. jūnijā. - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres svinības Dikļos : pirmo dziesmusvētku parka Neikena kalniņā 1939.g. 16. julijā - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
9. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - 1938 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Tautas tērpi IX Dziesmu svētkos. Pērkone - 1938 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Tautas tērpi IX Dziesmu svētkos. Talsi - 1938 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Pirmie vispārigie Latviešu dziedašanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873 : (izrīkoti caur Rīgas Latviešu biedrību) - Latvju vispārējie dziesmu svētki (1 : 1873 : Rīga, Latvija) - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki 1940.gada 15. un 16.jūnijā Daugavpilī - Latgales dziesmu svētki, (1940 :, Daugavpils, Latvija) - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas tērpi IX Dziesmu svētkos. Krustpils - 1938 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Tautas tērpi IX Dziesmu svētkos. Latgale - 1938 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940 - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Newis slinkojoht un puhstoht / Tautu labbā gohdā celt, / Nē, pee prahta gaismas kļuhstoht / Tauta zeed un tauta zeļļ...Jurris Allunan [attēls]. [Plakāts veltīts pirmajiem Vispārējiem Dziesmu svētkiem] - Šics, H. - 1873 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu Kurzemes pievienošanai Krievijai un Latviešu IV. vispārīgajiem Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1895 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V. Vispārejee latveesu dzeesmu svētki 1910.g. 19., 20., 21.junijā Rīgā [attēls] = V. Allgemeines Lettisches Sängerfest = V. латышское пъвческое празднество, г.Рига 19. 20. 21. iюнь 1910 г. - Rozentāls, Janis, 1866-1916 - 1910 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējie Dziesmu un mūzikas svētki Rīgā 19-20-21 junijā 1926.g. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1926 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VII latvju vispārējie Dziesmu svētki 1931.g. 19., 20., 21., 22.jūnijā [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VII latvju Dziesmusvētki Rigā 19-22 VI 1931 [attēls] - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Rīgā, 17.-19.jūnijā 1933 [attēls]. 263 koŗi, 12000 dziedātāju - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzeesmu deenas Rīgā, 16. un 17.junijā, 1923.g. [attēls] Dzeesmu swehtku 50 gadu peemiņai - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K.Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Bauskā, 1935.g. 7.jūlijā [attēls] - Zutis, Pēteris, 1905-1944 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cēsu novada Dziesmu svētki 1936.g. 21.jūnijā Cēsu vēsturiskajā pilsparkā [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas baptistu draudžu savienības Dziesmu svētki Liepājā, Vasarassvētkos 9. un 10.jūnijā 1935.g. [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dikļu Dziesmu svētki. Pirmo Dziesmu svētku 75 gadu atcerei. 1939.g. 16.jūlijā. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī 1940.g. 15.-16.jūnijam [attēls] - Induse-Muceniece, Marija, 1904-1974 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētki. Daugavpilī 15. un 16.jūnijā 1940.g. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IV. Lejas-Kurzemes Dziesmu svētki Liepājā 14. un 15.jūlijā 1935.g. [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[III Dziesmu svētku celtne Rīgā] [attēls] - Schulz, Carl Anton - 1888 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
[V Dziesmu svētku celtne Rīgā] [attēls] - 1910 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
[V Dziesmu svētku celtne Rīgā. Kopskats] [attēls] - 1910 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā. Diriģē Pēteris Pauls Jozuus [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā. Dziesmu svētku klausītāju 1.rinda un valdības loža [attēls]. Pie valdības ložas labajā pusē Jāzeps Vītols - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls]. [Prezidents Alberts Kviesis atklāj svētkus] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā. Dziesmu svētku klausītājus uzrunā Latviešu dziesmu svētku biedrības priekšsēdētājs Jāzeps Vītols [attēls] - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīgā, Esplanādē [attēls] - 1933 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8.latviešu dziesmu svētki. 60.g. dziesmu svētki [attēls]. Pirmā rindā no kreisās: Teodors Kalniņš, Jāzeps Vītols, Alfrēds Kalniņš, Emilis Melngailis, Teodors Reiters - 1933 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
1. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1873) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
2. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1880) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
3. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1888) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
4. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1895) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
5. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1910) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1926) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1931) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
8. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1933) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
9. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1938) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
10. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1948) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
11. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1950) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
12. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1955) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
13. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1960) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
14. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki (1965) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
15. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki (1970) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
16. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1973) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
17. Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1977) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
18. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki (1980) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
19. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki (1985) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
20. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 10. latviešu deju svētki (1990) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
21. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 11. latviešu deju svētki (1993) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
22. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 12. latviešu deju svētki (1998) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
23. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 13. latviešu deju svētki (2003) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
24. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 14. latviešu deju svētki (2008) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
25. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 15. latviešu deju svētki (2013) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dziesmu un deju svētki Rīgā. Padomju tautas uzvara Lielajā Tēvijas karā. 1945-1985 [attēls] = Всесоюзный смотр самодеятельности художественного творчёства - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Deja ir spēks! [attēls] Deju kolektīvu konkurss 24. maijā 15.00 Rīgas Kongresu namā : XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki 5.-12. jūlijs 2008 - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2008 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki [attēls]. 1917-1977 - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatavosimies Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētkiem [attēls] - 1965 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1973.g. Dziesmu svētki: PSRS 50.gadadienai un Dziesmu svētku simtgadei veltītie [attēls] - 1973 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki Rīgā no 19.VII-21.VII [attēls]. 75: 1873-1948 - Veide, Vladimirs, 1918-1970 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1948.g. Dziesmu svētki [attēls] - Prēdelis, Uldis, 1920-1994 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu XX Dziesmu svētki 1990 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Праздник песни Советской Латвии 1955 г. [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1955 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
20. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki [attēls] = Всеобщий праздник песни в Риге в 1990. г. = The 20th Song festival in Riga in 1990 - Lapsa, Dainis, 1950- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas otrie Dziesmu svētki [attēls] - Kuzmins, A. - 1950 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1965.gada Dziesmu un deju svētki [attēls] - 1965 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga dimd : latviešu tautas dziesma - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1955.g. Dziesmu svētki [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1955 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki Rīgā 1985.g. jūlijā [attēls]. Padomju tautas uzvarai Lielajā Tēvijas karā un Latvijas PSR 45.gadadienai veltītie Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki Rīgā 1985.g. jūlijā. 1945-1985 - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki 29. jūnijs-6. jūlijs [2003.g.] [attēls] - 2003 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu un XII deju svētki 1998 [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki 1940-1960 [attēls] - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1960 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmai šodien liela diena - 100 [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1973 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki. Rīga. 10-13.jūlijs [attēls] Māksla pieder tautai. 1940-1980 - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki, XI deju svētki 1993 [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1993 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesma ir spēks! Deja ir spēks! [attēls] XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki 5.-12. jūlijs 2008 - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2008 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētku simtgade [attēls]. PSRS 50 - 1973 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1895. gada Latviešu Dziedāšanas un mūzikas svētku komitejas [cirkulārs] - 1895 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Sängerfest zu Riga 1880 : fest-halle - 1880 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Dziesmu svētki Eslingenē pie Štutgartes (1947 : Eslingene, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
1. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1953, Čikāga) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
3. Anglijas dziesmu dienas (1951, Londona, Lestera un Bredforda) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
2. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1958, Ņujorka) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
4. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1968, Klīvlenda) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
2. Eiropas latviešu Dziesmu svētki (1968 : Hannovere, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
5. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1973, Klīvlenda) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki Kanādā (1975, Monreāla) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
1. Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Eiropā (1979 : Visbija, Zviedrija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1983, Milvoki) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
10. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1997, Klīvlenda) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
3. Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Eiropā (1987 : Minstere, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
12. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (2004) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1978, Bostona) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
14. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (2014, Hamiltona) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 75 gadu atceres dziesmu diena Bavārijas apgabalā, Fišbahā pie Nirnbergas (1948, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
14. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un deju svētki Amerikā (2017 : Baltimora) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
6. Eiropas latviešu Dziesmu svētki (1989 : Helsingborja, Zviedrija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits - Kampars, Zigurds, 1927-1990 - 1969-06-24 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits un Māris Sirmais - Mežavilks, Zigurds, 1926-2015 - 2000 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits - 1984 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits un Jānis Dūmiņš (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits Staicelē virsdiriģentu birzī (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits - Briedis, Uldis, 1940-2023 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits un Leonīds Vīgners - Eiduks, Jānis, 1949-2014 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners, Jānis Erenštreits un Marks Opeskins - Eiduks, Jānis, 1949-2014 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers un Jānis Erenštreits (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1985. gada Padomju Latvijas dziesmu svētki (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners, Lilija Zobens, Jānis Ernštreits, Pauls Kvelde, Haralds Mednis un Jānis Zirnis (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits - Jākobsons, Ilmārs (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits un Arvīds Platpers - Mežavilks, Zigurds, 1926-2015 - 2000 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka un Jānis Erenštreits - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits - Kuprijanovs, Jurijs, 1937- - 1984 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmai šodien liela diena - Barisons, Pēteris, 1904-1947 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pie savas mātes - zemes - Kaminskis, Valters, 1929-1997 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ar dziesmu Rīgā - Ramans, Ģederts, 1927-1999 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latgalē - Kalniņš, Aldonis, 1928- - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ļeņinam - Kalniņš, Imants, 1941- - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Upe un cilvēka dzīve - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūsu atbalss - Engelmanis, Agris, 1936-2011 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžu mūžos būs dziesma - Kaminskis, Valters, 1929-1997 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lūk, roze zied - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bēdu, manu lielu bēdu : latviešu tautasdziesma - Kaminskis, Valters, 1929-1997 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Teici, teici, valodiņa : latviešu tautasdziesma - Cimze, Jānis, 1814-1881 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mēness starus stīgo - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lokatiesi, meža gali : latviešu tautasdziesma - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņu vakars - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lauztās priedes - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers, Jānis Erenštreits un Alfrēds Cinovskis - 1988-06-02 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansamblis "Ritenītis" - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
13. latviešu deju svētku virsvadītāji - 2003 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu 1.vidusskolas deju kolektīvs - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu kultūras centra tautas deju ansamblis "Raitais solis" - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu kultūras centra tautas deju ansamblis "Raitais solis" - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu kultūras centra tautas deju ansamblis "Raitais solis" - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
18. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, koncerts Daugavas stadionā - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Harijs Sūna - [198-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu kultūras centra tautas deju ansamblis "Raitais solis" - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gunta Skuja un deju ansamblis Kalve - 2003 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners un Aira Birziņa - Prēdelis, Imants, 1950-2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners un Aira Birziņa - Prēdelis, Imants, 1950-2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gunta Skuja - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners - Prēdelis, Imants, 1950-2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Zirnis - Birziņa, Aira, 1968- (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners un Aira Birziņa - Prēdelis, Imants, 1950-2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners un Edgars Račevskis (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gunta Skuja - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gunta Skuja Daugavas stadionā - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gunta Skuja koncertā : deju svētkiem 60 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
22. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 12. latviešu deju svētki - Birziņa, Aira, 1968- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ausma Derkēvica un Imants Kokars - Birziņa, Aira, 1968- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Maija Rožlapa (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ilgvars Matrozis - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jauktais koris Dziesmuvara (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aira Birziņa un Leonīds Vīgners - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ivars Cinkuss, Aira Birziņa un Andis Ozoliņš - 1997 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Sigvards Kļava - Krūmiņš, Juris, 1948-2013 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners un Juris Karlsons - Birziņa, Aira, 1968- (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš - Birziņa, Aira, 1968- (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Saules rats - Birziņa, Aira, 1968- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leons Amoliņš, Jānis Dūmiņš, Haralds Mednis un Edgars Račevskis Jurjānu "Meņģeļos" (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Taisa Aruma un tautas deju ansamblis Katvari - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Taisa Aruma un Uldis Žagata - 1982 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Taisa Aruma un tautas deju ansamblis Katvari - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Taisa Aruma un tautas deju ansamblis Katvari - 1987 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Marga Apsīte un tautas deju ansamblis Liesma - 2017 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Marga Apsīte ar Latviešu deju svētku karogu savā 70 gadu jubilejas koncertā - 2015 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vilis Ozols, Marga Apsīte un Gido Kokars - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Marga Apsīte un tautas deju ansamblis Sprigulītis - [197-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte un Marga Apsīte dziesmu un deju svētku gājienā - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Marga Apsīte deju svētkos Ludzā - [198-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Marga Apsīte pirms dziesmu un deju svētku gājiena - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Pūtēju orķestru dižkoncerts 2013. gada 6. jūlijā plkst. 17.00 Doma laukumā : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, 30.06./07.07.2013 : Lai svētki atbalsojas : [svētku norises plāns] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Sängerfest zu Riga 1880 : festprogramm - 1880 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Tautas mūzikas koncerts "Raksti" 2013. gada 2. jūlijā plkst. 20.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Bērnu vokālo ansambļu koncerts "Jūriņā" Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē 2013. gada 6. jūlijā plkst. 15.00, labdarības koncerts 6. jūlijā plkst. 12.00 : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Vokālo ansambļu koncerts "Putns ar zīda asti" Rīgas Doma dārzā 2013. gada 4. jūlijā plkst. 23.00 : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Vokālsimfoniskās mūzikas koncerts 2013. gada 3. jūlijā plkst. 19.00 Arēnā Rīga : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienai veltīts koncerts 2013. gada 2. jūlijā plkst. 19.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts "Latviešu psalmu dziedājumi" 2013. gada 4. jūlijā plkst. 20.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Garīgās mūzikas koncerts 2013. gada 30. jūnijā plkst. 18.30 Rīgas Domā : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Senioru koru un deju kolektīvu koncerts "Zem treju loku varavīkšņu tilta" 2013. gada 5. jūlijā plkst. 18.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Viesu kolektīvu koncerti : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Amatierteātru programma - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Kokļu mūzikas koncerts Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala 2013. gada 4. jūlijā plkst. 19.00 : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Amatnieku tirdziņš Esplanādē Līgo dziesmusvētkos. 2013. gada 20. jūnijs - 07. jūlijs : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis saņemot Triju Zvaigžņu ordeni - 2014-05-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis un Vaira Dundure Rumbulā mēģinājuma laikā (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Purviņš, Arta Melnalksne un Jānis Ērglis - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis, Iluta Mistre un Jānis Purviņš Daugavas stadionā - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis mēģinājuma laikā Ķīpsalā (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis un Jānis Purviņš - 2005 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skates laikā (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dejas zīmējums "Mana pasaule" Daugavas stadionā XIII latviešu deju svētkos - 2003 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis un Jānis Purviņš - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos - 2005-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Purviņš, Māra Ķimele un Jānis Ērglis Daugavas stadionā - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsvadītāju kopbilde Dziesmu svētku parkā - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsvadītāju kopbilde Dziesmu svētku parkā - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Andris Ārgalis, Iluta Mistre, Helēna Demakova un Solvita Zvidriņa - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre pirms gājiena pie Brīvības pieminekļa - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre un Uldis Žagata - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre un Jauniešu deju kolektīvs "Pūpolītis" - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre, deju kolektīvi "Pūpolītis" un "Vēji" deju lieluzvedumā "Tēvu laipas" - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Timā upes malā : deja - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Minam, minam minamo : deja - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre un Ilze Mažāne - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana Dziesmu svētku parkā - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre bērnībā Nīcas tērpā - 1974 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre un Jauniešu deju kolektīvs "Pūpolītis" svētku gājienā - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētku biedrības valde un Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsvadītāju kopbilde Dziesmu svētku parkā - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre bērnībā Nīcas tērpā - 1974 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Ozoliņš un Nīcas vīru koris pie Rucavas baznīcas - 1995 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Nīcas pašdarbnieki Doma laukumā - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Ozoliņš un jauktais koris Līva - 2017 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Ozoliņš un Gēteborgas latviešu jauktais koris - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Ozoliņš un jauktais koris Līva - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Ozoliņš un Nīcas vīru koris - 2017 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Ozoliņš un jauktais koris Līva - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diždancis (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Mūrnieks un Diždancis (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Valija Mūrniece un Edīte Kauliņa - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Mūrnieks un Diždancis (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju svētku prologs "Uzvara. Darbs. Miers." - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Agnese Mūrniece un Māris Antonevičs - 1955 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju svētku prologs "Uzvara. Darbs. Miers." - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju svētku prologs "Uzvara. Darbs. Miers." - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Saldus Tautas deju ansamblis "Kursa" - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Zanda Mūrniece ar meitām Regīnu un Anitu - 2015-06-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsvadītāju un virsdiriģentu pieņemšana pie Valsts prezidenta - 2013-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Zanda Mūrniece Dziesmu Svētku parkā - 2013-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Zanda Mūrniece VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā - 2015-06-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Zanda Mūrniece VIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos - 2000-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Brīdis pirms svētku gājiena - 2008-07-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Mūžam citas nemīlēšu : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Velta Lodiņa. Saldus 3.astoņgadīgās skolas deju kolektīvs - 1978 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš un kora kolektīvs (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš un kolhoza "Juglas zieds" jauktais koris (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš un koris Vaidava - 1986 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš pie Brīvības pieminekļa (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis, Gido un Imants Kokari, Jānis Dūmiņš (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš un kolhoza "Juglas zieds" jauktais koris. No kreisās TV diktors Valdis Čukurs (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
26. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 16. latviešu deju svētki (2018) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 10.Kultūras dienas (1960, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 11.Kultūras dienas (1961, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 13.Kultūras dienas (1963, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 14.Kultūras dienas (1964, Pērta) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Dziesmu svētki. Rīgā - [1931] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Dziesmu svētki. Rīgā - [1931] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīgā - [1931] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Rucavietes VII. latvju Dziesmu svētkos - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
[VIII vispārējie Dziesmu svētki] - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - 1933 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
[VIII vispārējie Dziesmu svētki] - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Sveiciens no latvju VI. vispārējiem dziesmusvētkiem Rīgā - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki - Kalniņš, Juris, 1942. gada 4. jūlijs- - 1993 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīga - Balodis, Leons, 1940- - 1998 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīga - Balodis, Leons, 1940- - 1998 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
"Pūt vējiņi..." - [1993] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
6. Eiropas latviešu Dziesmu svētki Helsingborgā, Zviedrijā. 30.7.-2.8.1989 - Krastiņš, Raimonds - 1989 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
"Pūt vējiņi..." - [1993] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Tautu meitas - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1940 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Rīga. Dziesmu svētki. Deju kolektivi "Dinamo" stadionā - Fedosejevs, B. - [1950] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Sveiciens svētkos! - Ceburs, J. - [1970] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K.Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 - Krēgere, Vera, 1909- - 1938 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
VIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki : skatītāji estrādē Esplanādē [attēls] - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā : kārtības noteikumi - V Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku dzīvokļu komisija - 1910 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā : Vokāli-instrumentāls koncerts : programma - 1910 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā : Garīgs koncerts : programma - 1910 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki Rīgā : Laicīgs koncerts : programma - 1910 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvju dziedātāji! : J. Vītola aicinājums Dziesmu svētku dalībniekiem - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1926 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ekstrā telegrama! - Svari (satīriskais mākslas žurnāls) - 1926 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku lapa : "Latvijas Ilustrētais Laikraksts" - Latvijas Ilustrētais Laikraksts (avīze) - 1926 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Apliecība dzelzceļa pārvadājumu atlaides saņemšanai - Latviešu dziesmusvētku biedrība - 1931 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ekstra telegramma! : izdevniecība "Laikmets" - 1931-06-25 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi VII vispārējo dziesmu svētku koru dalībniekiem : Svētku gājiena vadītāju komiteja - 1931 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Godājamās biedrību valdes, godātie diriģenti! : VII Dziesmusavētku rīcības komiteja : [J. Vītola sagatavota informācija] - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1930-03-26 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju Vispārējo Dziesmu svētki : Kamermūzikas vakars Konservatorijas zālē 20. jūnijā 1931. g. : ieejas biļete - 1931-06-20 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VII latvju vispārējie dziesmusvētki : Karmen. G. Bizē opera 4 cēlienos : brīvdabas izrāde : [programma] - 1931-06-27 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VII Dziesmusvētku diriģentiem un dziedātājiem : Latviešu dziesmusvētku biedrība : [J.Vītola sagatavots aicinājums pēc svētkiem] - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1931-07 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Suiti VII. Dziesmu svētkos - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki 16. un 17. jūnijā 1923.g. Rīgā - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1923 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
VI Latvijas dziesmu svētki - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Kalniņš VIII vispārējos latviešu Dziesmu svētkos - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Kalniņš VI vispārējos latviešu Dziesmu svētkos - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu dienas Rīgā 1923.gadā - 1923 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latviešu Dziesmu svētki - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latviešu Dziesmu svētki. Liepājas prefektūras koris - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziedātāju - koru svētku gājiens - 1873 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII vispārējie latvju dziesmu svētki - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII vispārējie latvju dziesmu svētki - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII vispārējie latvju dziesmu svētki - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII vispārējie latvju dziesmu svētki - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII vispārējie latvju dziesmu svētki - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII vispārējie latvju dziesmu svētki - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējo Dziesmu svētku rīcības komiteja - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Emilis Melngailis - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Emilis Melngailis - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Kalniņš - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Reiters - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējie Dziesmu svētki - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Gājiens - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Reiters - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Kalniņš - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Kalniņš - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Pēteris Pauls Jozuus - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Kalniņš - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Reiters - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Kalniņš - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Reiters - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Emilis Melngailis - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Reiters - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Kalniņš - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Kalniņš - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Kalniņš - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Reiters - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Teodors Reiters - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Dziesmusvētku biedrības valde - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII latvju vispārējie dziesmu svētki. Izrīkojumu kommisija - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII latvju vispārējie dziesmu svētki. Latviešu dziesmu svētku biedrības Tautas tērpu komisija - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gulbenietes. VII Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Suitu dziedātājas. VII Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Godalgotie VII Dziesmu svētkos - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu deviņu vispārējo dziesmu svētku kori un diriģenti (1873.-1938.). I daļa, Koru vēsture - 1943 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
VI Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Divas neatpazītas sievietes tautas tērpos - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Neatpazīts kora kolektīvs - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gājiens - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Es atnācu uguntiņu : dejas laukuma zīmējums - Purviņš, Jānis, 1971- - 2003 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Uguns : dejas laukuma zīmējums - Purviņš, Jānis, 1971- - 2008 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Irbīt' gūla ceļmalā : dejas laukuma zīmējums - Purviņš, Jānis, 1971- - 1998 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Kad aizlido putni : dejas laukuma zīmējums - Purviņš, Jānis, 1971- - 2003 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Mūžam citas nemīlēšu : dejas laukuma zīmējums - Mūrniece, Zanda, 1970- - 2013 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Uguns vārdi : dejas laukuma zīmējums - Purviņš, Jānis, 1971- - 2003 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Drīziņš : dejas laukuma zīmējums - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1965 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pāru deju svīta (Andžiņš, Auzu deja, Pērkondancis, Gailītis, Metieniņš, Plaukstiņpolka) : dejas laukuma zīmējums - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1990 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Sibīrijas rinķa kadriļa : dejas laukuma zīmējums - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1965 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Sudmaliņas : dejas laukuma zīmējums - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1998 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Saules vija : dejas laukuma zīmējums - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 2001 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Diploms jauktajam korim "Balsis" - 1990-07-08 (Attēls)
Kolekcijas daļa:
Diriģentu biedrība - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pēteris Barisons (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Stukmaņu kultūras biedrības koris - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Stukmaņu kultūras biedrības koris - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Airas Birziņas Lubānas villaine - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Airas Birziņas žakete ar pērlēm - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Airas Birziņas Vidzemes burbuļsakta - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Airas Birziņas josta - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Airas Birziņas josta - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Airas Birziņas vainagcepure - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku tautastērpu skates laureātu balva - Pogožeļskis, Roberts - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansambļa "Dancis" apbalvojums par pirmo vietu XV Deju svētku deju kolektīvu konkursa finālā - Pogožeļskis, Roberts - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku virsvadītāju un virsdiriģentu piespraude - Pogožeļskis, Roberts - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku virsvadītāju un virsdiriģentu piespraude - Pogožeļskis, Roberts - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku virsvadītāju un virsdiriģentu piespraude - Pogožeļskis, Roberts - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku virsvadītāju un virsdiriģentu piespraudes - Pogožeļskis, Roberts - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsvadītāju un virsdiriģentu piespraude - Pogožeļskis, Roberts - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Mūžu mūžos būs dziesma : notis - Kaminskis, Valters, 1929-1997 - 1972 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Ozola vainags : notis - Ķeniņš, Tālivaldis, 1919-2008 - 1990 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Meitene : notis - Kalsons, Romualds, 1936- - 1979 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte un Uldis Žagata - Kraups, Ands - 2000-06-16 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV deju svētki, 5. - 12. jūlijs, 2008 : svētku norise - Dziesmu un deju svētku birojs - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Deju svētku lieluzvedums "Izdejot laiku", Daugavas stadionā, 10. un 11. jūlijā plkst. 22.00 : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku noslēguma koncerts "Latvija - saules zeme" 2008. gada 12. jūlijā plkst. 21.00 Mežaparka Lielajā estrādē : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku atklāšanas koncerts "Dziedot dzimu, dziedot augu" 2008. gada 6. jūlijā plkst. 21.00 Mežaparka Lielajā estrādē : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts "Dvēseles lūgšana" 2008. gada 9. jūlijā plkst. 21.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Tautas mūzikas koncerts "Gaismas istaba" 2008. gada 10. jūlijā plkst. 19.00 LU Lielajā aulā : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Sakrālās mūzikas koncerts 2008. gada 5. jūlijā plkst. 21.00 Doma baznīcā : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Kokļu mūzikas koncerts "Saules gaita" 2008. gada 12. jūlijā plkst. 15.00 Lielajā Ģildē : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Koncerts "Deju svētkiem - 60" 2008. gada 6. jūlijā plkst. 17.00 Arenā Rīga : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Simfoniskās mūzikas koncerts 2008. gada 8. jūlijā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālajā operā : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Deju svētku koncertuzvedums "No sirsniņas sirsniņai" 2008. gada 8. jūlijā plkst. 22.00, 2008. gada 10. jūlijā plkst. 12.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā : programma - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautību festivāls "Latvijas vainags" 10. jūlijā XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku ietvaros - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : Viena diena lauku sētā : Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 2008. gada 12. jūnijs : [programma] - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju Diena - 2008 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Folkloras diena. 2013. gada 6. jūlijs : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Svētku ceļvedis - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XII Deju svētku norise, 28.06 - 5.07 - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1998 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Deju koncertuzvedums "Solis laikā" 2. jūlijā plkst. 21.00 un 4. jūlijā plkst. 22.00 Sporta manēžā : programma - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1998 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XII Deju svētku lieluzvedums "Cik stūrīšu, tik rakstiņu" 3. jūlijā plkst. 21.00, 4. jūlijā plkst. 11.00 un 17.00 stadionā "Daugava" : programma - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1998 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Tautas mūzikas koncerts "Akmens balss" 3. jūlijā plkst. 20.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā : programma - 1998 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu koru koncerts "Mūzika cauri gadsimtiem" 1. jūlijā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālajā operā : programma - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1998 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Simfoniskās mūzikas koncerts 3. jūlijā plkst. 12.00 un 19.00 Latvijas Nacionālajā operā : programma - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1998 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku vokāli simfoniskās mūzikas koncerts "Mūžīgais ceļš" 4. jūlijā plkst. 21.00 Mežaparka Lielajā estrādē : programma - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1998 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XII Deju svētku noslēguma koncerts 5. jūlijā plkst. 19.00 Mežaparka Lielajā estrādē : programma - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1998 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārēje latviešu Dziesmu svētki : noslēguma koncerts 2003. gada 6. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē, Rīgā : [programma] - 2003 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārēje latviešu Dziesmu svētki : sieviešu un vīru koru koncerts "Teiksma par latvieti" 2003. gada 4. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē, Rīgā : [programma] - 2003 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārēje latviešu Dziesmu svētki : jauniešu koru koncerts Skonto stadionā 2003. gada 3. jūlija 22.00 : [programma] - Tautas mākslas centrs - 2003 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārēje latviešu Dziesmu svētki : kokļu mūzikas koncerts Lielajā ģildē 2003. gada 2. jūlijā 19.00 : [programma] - Tautas mākslas centrs - 2003 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārēje latviešu Dziesmu svētki : deju lieluzvedums "Mana pasaule" Daugavas stadionā 2003. gada 4. jūlijā un 5. jūlijā 22.00 : [programma] - Tautas mākslas centrs - 2003 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārēje latviešu Dziesmu svētki : simfoniskās mūzikas koncerts Latvijas Nacionālajā operā 2003. gada 2. jūlijā 19.00 : [programma] - Tautas mākslas centrs - 2003 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Noslēguma koncerts "Līgo!" 2013. gada 7. jūlijā plkst. 19.00 Mežaparka Lielajā estrādē : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki : Deju lieluzvedums "Tēvu laipas" 2013. gada 5. jūlijā plkst. 14.00 un 22.00, 6. jūlijā plkst. 15.00 un 22.00 Daugavas stadionā : [programma] - 2013 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu IV. wispahrigo dzeesmu- un muzikas- swehtku ehka - Julle, A. - 1896 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas 5. vidusskolas mūzikas pulciņa piedalīšanās sacensībā "Pazīsti Padomju Latviju" par tematu: "Kā Rīgas pilsētas Ļeņina rajona rūpnīcas, fabrikas un skolas gatavojas Otriem Padomju Latvijas vispārējiem Dziesmu svētkiem" : apraksti ar pievienotām fotogrāfijām - 1950 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Galda dziesmas IV. Wispahrigos Latw. Dseesmu un musikas Swehtkos Jelgawā 1895. g. - 1895 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
IV. Latweeschu Wispahrigee Dseesmu un Musikas Swehtki Jelgawā [..] Peektdeen, 16. junijā: Garigs konzerts. Programa - 1895 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
IV. Latweeschu Wispahrigee Dseesmu un Musikas Swehtki Jelgawā [..] Swehtdeen, 18. junijā 1895. g.: Wokals un instrumentals konzerts. Programa - 1895 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Vai tādēļ nedziedāju/ Rūnu raksti : dejas laukuma zīmējums - Purviņš, Jānis, 1971- - 2013 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Vai tādēļ nedziedāju/ Rūnu raksti : dejas apraksts - Purviņš, Jānis, 1971- - 2013 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Vai tādēļ nedziedāju/ Rūnu raksti - 2013 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vējā augušam kokam stipras saknes : dejas laukuma zīmējums - Purviņš, Jānis, 1971- - 2013 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Jānis Purviņš un Jānis Ērglis XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansamblis "Līgo" - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki - 2015 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aiz ezera augsti kalni : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Purviņš XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Mēģinājums - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Nerejati, ciema suņi : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Sasala jūrīna : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansamblis "Līgo" - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansamblis "Līgo" pie Brīvības pieminekļa pirms gājiena - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansamblis "Līgo". Tautas tērpu kolekcija - 2012 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansamblis "Līgo" Kurzemes deju svētkos - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansamblis "Līgo" Kurzemes deju svētkos - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansamblis "Līgo" Kurzemes deju svētkos - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Purviņš XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aira Birziņa un Jānis Erenštreits - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ausma Derkēvica - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrāde - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrāde - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Imants Kokars, Gido Kokars un Jānis Erenštreits - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits un Arvīds Platpers - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Silvija un Jānis Erenštreiti - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Imants Kokars, Gido Kokars un Pēteris Vasks - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Imants Kokars - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Imants Kokars, Gido Kokars un Mārtiņš Klišāns - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka, Roberts Zuika, Imants Kokars un Gido Kokars - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka, Roberts Zuika, Ausma Derkēvica un Aira Birziņa - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Zirnis - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rūta un Valdis Muktupāveli - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis - Klišāns, Mārtiņš, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki. Skate - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV latviešu deju svētki : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. Gājiens - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Uldis Šteins un Ingrīda Saulīte - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsvadītāju un virsdiriģentu pieņemšana pie Valsts prezidenta - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte un Marga Apsīte. Gājiens - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsvadītāji pieņemšanā pie Valsts prezidenta - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētku padomes dalībnieki - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu deju svētki : karogs - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki no Jelgavas - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Studentu kora uzstāšanās IX latviešu Dziesmu svētkos - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Uzvaras laukuma estrādē - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku koncerts Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģents Teodors Reiters IX latviešu Dziesmu svētku koncertā Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Uzvaras laukuma estrādē - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku gājiens pāri Dzelzs tiltam - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku koncerts Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku koncerts Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieces Rucavas novada tautastērpos - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku gājiens - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki pirms svētku gājiena - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Uzvaras laukumā - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis Uzvaras laukumā uzrunā IX latviešu Dziesmu svētku dalībniekus - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Uzvaras laukumā - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku koncerts Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku koncerts Uzvaras laukumā - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Ventspils Latviešu biedrības vīru koris - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts augstākās amatpersonas IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieku vidū Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts augstākās amatpersonas IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieku vidū Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts augstākās amatpersonas IX latviešu Dziesmu svētku dalībnieku vidū Uzvaras laukumā - 1938-06-17 - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts augstākās amatpersonas ierašanās IX latviešu Dziesmu svētkos Uzvaras laukumā - Kraucs, Eduards Rihards, 1898-1977 - 1938-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts augstāko amatpersonu sagaidīšana IX latviešu Dziesmu svētkos Uzvaras laukumā - Kraucs, Eduards Rihards, 1898-1977 - 1938-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts augstāko amatpersonu sagaidīšana IX latviešu Dziesmu svētkos Uzvaras laukumā - Kraucs, Eduards Rihards, 1898-1977 - 1938-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts augstākās amatpersonas IX latviešu Dziesmu svētku atklāšanā Uzvaras laukumā - Kraucs, Eduards Rihards, 1898-1977 - 1938-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētku atklāšana Uzvaras laukumā - Kraucs, Eduards Rihards, 1898-1977 - 1938-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējo Dziesmu svētku rīcības komitejas un preses pārstāvji - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1926-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Topošā VI latvju vispārējo Dziesmu svētku estrāde - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējie Dziesmu svētki - 1926-06-19 - 1926-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējie Dziesmu svētku diriģenti - 1926-06-19 - 1926-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējo Dziesmu svētku rīcības komitejas un preses pārstāvji - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1926-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējo Dziesmu svētku diriģenti - 1926-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki un diriģenti - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku gājiena dalībnieki Merķeļa ielā - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku diriģents Teodors Kalniņš - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieces - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Etnogrāfiskais ansamblis "Ventiņi" - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku norisei sagatavotā Esplanāde - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki pirms svētku gājiena - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki pirms svētku gājiena - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1926-06-19 - 1926-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste atklāj VI latvju vispārējos Dziesmu svētkus - 1926-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētku dalībnieku koru uzstāšanās svētku priekšvakarā - Zilberts, Vilnis, fotogrāfs - 1940-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētku dalībnieku koru mēģinājums - Zilberts, Vilnis, fotogrāfs - 1940-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Latviešu Dziesmu svētku gājiens - Saule, Andrejs - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII latvju vispārējo Dziesmu svētku diriģents Teodors Reiters - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas sveic X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģentus - Vdovenko, Boriss - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Ručinskis, A. - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki no Krāslavas apriņķa uz Rīgas Pasažieru stacijas perona - 1948-07-16 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas sveic X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena dalībniekus - Ručinskis, A. - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas arodskolu jauktais koris XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Esplanādes estrādē - Judins, Staņislavs - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki no Krāslavas apriņķa uz Rīgas Pasažieru stacijas perona - 1948-07-16 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aizputes apriņķa dziedātājas X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā - Ručinskis, A. - 1948-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes celtniecība Esplanādē - 1948-05-28 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģenti - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1948 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Skultes kora dalībnieki ar 1880. gadā notikušo II Vispārīgo latviešu Dziedāšanas svētku dalībnieku karogu - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1948-07-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ģenerālmajors Pjotrs Veršigors X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku vidū Esplanādē - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Brīvības bulvārī - Uškovs, J. - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Esplanādē. Dzied apvienotie kori - Fedosejevs, B. - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Bērnu koru dalībnieki sniedz ziedus X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģentam Jēkabam Mediņam - Uškovs, J. - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rucavietis : deja - Uškovs, J. - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts "Dinamo" stadionā X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Vdovenko, Boriss - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti un svētku dalībnieki Esplanādes estrādē - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģenti - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Liepājas apriņķa Rucavas pagasta zemniece Anna Keistere, X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībniece - Fedosejevs, B. - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Esplanādē - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Haralds Mednis koncerta laikā Esplanādes estrādē - Vdovenko, Boriss - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Mazirbes kora dalībnieces līvu tautas tērpos XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstāko amatpersonu un viesu no citām PSRS republikām ierašanās Esplanādē uz XI Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Liepājas apriņķa Bārtas pagasta zemniece Anna Kūma, X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībniece - Fedosejevs, B. - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki koncerta laikā Esplanādes estrādē - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Leonīds Vīgners koncerta laikā Esplanādes estrādē - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki koncerta laikā Esplanādes estrādē - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu apriņķa deju kolektīvs, X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 2. vietas laureāti - Belovs, Jānis - 1948 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Esplanādē - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti - Kacs, J. - 1950-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Belovs, Jānis - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts "Dinamo" stadionā - Belovs, Jānis - 1950-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki un skatītāji Esplanādes estrādē - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Tihonovs, Jakovs, 1929-2009 - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Liepājas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājienā - Daņilovs - 1960-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Pantuss, L. - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Pantuss, L. - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Pantuss, L. - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Mežaparka Lielās estrādes celtniecība gatavojoties XII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem - Gailis - 1955 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Mežaparka Lielās estrādes celtniecība gatavojoties XII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem - Gailis - 1955-05-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Kokars XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki no Balvu rajona uz Rīgas Pasažieru stacijas perona - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Japānas delegācijas pārstāvji XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Teodors Kalniņš saņem apsveikumus XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieces - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki no Rēzeknes rajona Otomāra Oškalna vārdā nosauktā kolhoza Mežaparka Lielajā estrādē - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Jānis Ozoliņš saņem apsveikumus XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Bērnu deju kolektīvu uzstāšanās satdionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu gājiens stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu gājiens stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils kora diriģents Staņislavs Broks XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Graubics, Žanis - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Graubics, Žanis - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Graubics, Žanis - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Graubics, Žanis - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena dalībnieces noliek ziedus pie Ļeņina pieminekļa - Graubics, Žanis - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas un viesi no citām PSRS republikām sveic XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena dalībniekus - Graubics, Žanis - 1960-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Graubics, Žanis - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Graubics, Žanis - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Teodors Kalniņš XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģenti Leonīds Vīgners (no kreisās) un Teodors Kalniņš XIII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Mežaparka Lielajā estrādē - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Teodors Kalniņš saņem apsveikumus XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki un skatītāji Mežaparka Lielajā estrādē - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Jānis Dūmiņš XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti Mežaparka Lielajā estrādē - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Sieviešu kora uzstāšanās Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona dziesmu svētkos Dzintaros - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1955-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dejotāju un fizkultūriešu kolektīvu dalībnieku parāde stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētku laikā - Belovs, Jānis - 1955-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pionieri sveic XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentu Jāni Ozoliņu Mežaparka Lielajā estrādē - Belovs, Jānis - 1955-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Pantuss, L. - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dejotāji XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Belovs, Jānis - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Pedagoģiskā institūta kora pārstāvji ar ceļojošo Sarkano karogu Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Uškovs, J. - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas arodskolu fizkultūriešu kolektīvu uzstāšanas stadionā "Daugava" XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un III Deju svētki laikā - Belovs, Jānis - 1955-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Nikolajevs, Vladimirs, 1927-1976 - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1965-07-16 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Stūrmanis, Indriķis, 1940- - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģenti un dalībnieki Mežaparka Lielajā estrādē - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Armijas un bērnu kori XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Pedagoģiskā institūta jauktais koris un diriģents Gido Kokars - Lavrentjevs, V. - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1955-07-18 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Mežaparka Lielā estrāde, dalībnieki un skatītāji - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1955-07-21 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
I. Dziesmusvētku 60 gadu atcerei Dziesmusvētki : programma - 1933 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Cienītās biedrību valdes, godātie diriģenti! : Latviešu Dziesmusvētku biedrība : [biedrības valdes sagatavota informācija] - Latviešu Dziesmusvētku biedrības valde - 1933-04-22 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi I. Dziesmusvētku 60 gadu atceres Dziesmusvētku koru dalībniekiem - 1933-06-19 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Visit the great singing-festival from 17th to 19th June, 1933, in Riga - Latvijas Tūristu biedrība - 1933 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi IX Dziesmusvētku aktīviem dalībniekiem - 1938-06-16 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmusvētku biedrība : Aptaujas lapa diriģentiem - Latviešu Dziesmusvētku biedrības valde - 1938-04-12 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
A. god. diriģenta kungs! : Latviešu dziesmusvētku biedrības valde : Biedrības valdes sagatavota informācija koru diriģentiem - Latviešu Dziesmusvētku biedrības valde - 1938-05-18 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Pošaties Dziesmu svētkiem! : Dziesmu svētku rīcības komiteja : [uzsaukums IX Latviešu Dziesmu svētku apmeklētājiem] - IX Dziesmusvētku rīcības komiteja - 1938 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
IX Latviešu Dziesmu svētki Rīgā, Uzvaras laukumā, 18., 19. jūnijā 1938. gadā : programma - IX Dziesmusvētku rīcības komiteja - 1938-06-15 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
The 9th National Latvian Song Festival in Riga, June 18-19, 1938 - 1938 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Das ix Nationale Lettische Sangerfest in Riga, 18. und 19. Juni, 1938 - 1938 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Norādījumi Padomju Latvijas 1948. gada Dziesmu svētku dalībniekiem : Dziesmu svētku birojs - 1948 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
1948. gada dziesmu svētki : (materiāli pārrunām) - Latvijas PSR Kultūras un izglītības iestāžu komiteja - 1948 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR X gadadiena : Padomju Latvijas II Dziesmu svētki : [notikumu programma] - 1950 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR X gadadiena : Padomju Latvijas II Dziesmu svētki : programma - Padomju Latvijas II Dziesmu svētku štābs - 1950 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti un Latvijas PSR kultūras ministrs Vladimirs Kaupužs - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Ozoliņš sniedz autogrāfus svētku dalībniekiem - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu uzstāšanās satdionā "Daugava" XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1975-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Birkmanis, Gunārs, 1931-2011 - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Birkmanis, Gunārs, 1931-2011 - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki no Ventspils - Daņilovs - 1970-07-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas Koris "Daile" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā Rīgas ielās - Daņilovs - 1970-07-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki sveic Latvijas republikas augstākās amatpersonas - Daņilovs - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Daņilovs - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ogres rajona kolhoza "Lācplēsis" kora dalībnieki XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājienā - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Leonīds Vīgners XV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas Pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem veltītā memoriālā ansambļa atklāšanas pasākumā Dziesmu svētku parkā - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentu sveikšana - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģenti un skatītāji Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Cepītis XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents Leonīds Vīgners - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Edgars Račevskis XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku deju virsvadītājs Uldis Žagata un virsdiriģents Jānis Ozoliņš - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieces - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pūtēju orķestru diriģenti Gunārs Ordelovskis (no kreisās), Augusts Krisbergs un deju virsvadītājs Aleksandrs Lembergs XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ziedu nolikšana pie Pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem veltītā memoriālā ansambļa Dziesmu svētku parkā - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas koris "Daile" XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas un viesi XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kora "Tālava" dalībnieks XVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kora "Ieviņ" dalībniece XVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos - Kreicbergs, Jānis, 1939-2011 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Stučkas rajona Kultūras nama kora dalībnieki XVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos - Kreicbergs, Jānis, 1939-2011 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas koris "Juventus" un diriģents Daumants Gailis XVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos - Kreicbergs, Jānis, 1939-2011 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģente Ausma Derkēvica XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Gido Kokars XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Cepītis XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Kokars XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Jānis Dūmiņš XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Milbrets, Jānis, 1944-2021 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Edgars Račevskis XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Daumants Gailis XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Milbrets, Jānis, 1944-2021 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Haralds Mednis XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Jānis Ozoliņš XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Bauskas skolotāju kora dalībnieki sveic virsdiriģentu Gido Kokaru XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem veltītā memoriālā ansambļa atklāšana Dziesmu svētku parkā - Иконников, Юрий - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Leonīds Vīgners XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Svētku dalībnieki sveic virsdiriģentu Jāni Dūmiņu XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Komponists Raimonds Pauls XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koklētāja stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Ulasevičs, Vladimirs - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Tihonovs, Jakovs, 1929-2009 - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ministru padomes priekšēdētāja vietnieks Vilis Krūmiņš sveic XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laureātus Mežaparka Lielajā estrādē - Nikolajevs, Vladimirs, 1927-1976 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Veterānu koris XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Nikolajevs, Vladimirs, 1927-1976 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pūtēju orķestra dalībnieki XVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos - Žitluhins, Jurijs, 1931-2019 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Maskavas fizikāli-tehniskā institūta vīru koris Tautu draudzības koncertā - Graubics, Žanis - 1973-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansambļu koncerts Rīgas Sporta pilī - Nikolajevs, Vladimirs, 1927-1976 - 1973-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansambļu koncerts Rīgas Sporta pilī - Žitluhins, Jurijs, 1931-2019 - 1973-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pie Daugavas : deja - Nikolajevs, Vladimirs, 1927-1976 - 1973-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju ansambļu koncerts Rīgas Sporta pilī - Nikolajevs, Vladimirs, 1927-1976 - 1973-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kora kapellas no Ukrainas PSR, Nikolajevas, sagaidīšana Rīgas Centrālajā stacijā - Nikolajevs, Vladimirs, 1927-1976 - 1973-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena dalībnieki noliek ziedus pie Ļeņina pieminekļa - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgadei veltītā izstāde - Nikolajevs, Vladimirs, 1927-1976 - 1973-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente Ausma Derkēvica Pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem veltītā memoriālā ansambļa atklāšanas pasākumā Dziesmu svētku parkā - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas sveic XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena dalībniekus - Žitluhins, Jurijs, 1931-2019 - 1973-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1975-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1975-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts satdionā "Daugava" XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-07-17 - 1970-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1975-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1975-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas sveic XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku gājiena dalībniekus - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1975-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-07-17 - 1970-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ērgļu kultūras nama vokālā ansambļa un kora, arī XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģents Jānis Sprancmanis - Cebrus, J. - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ogres rajona kolhoza "Lāčplēsis" koris XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku gājienā - 1970-07-17 - 1970-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Daumats Gailis sniedz autogrāfus svētku dalībniekiem - Cebrus, J. - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgades karogs - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki Mežaparka Lielajā estrādē - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pūtēju orģestris "Rīga" un diriģents Gunārs Ordelovskis (priekšplānā no labās) XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājienā - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Haralds Mednis XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Daumants Gailis XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 15. gadadienai veltīto Republikānisko dziesmu svētku programma - Dziesmu svētku republikāniskā komisija - 1955 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu krājums dziesmu svētku dalībniekiem - 1955 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dziesmu svētku dalībnieka ieejas karte. 1955. gadā - 1955 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 20. gadadienai veltītie Republikāniskie Dziesmu un deju svētki : programa - 1960 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ielūgums uz Padomju Latvijas 20. gadadienai veltīto Republikānisko deju svētku koncertu 1960. gada 22. jūlijā "Dinamo" stadionā [Rīgā] - Dziesmu svētku republikāniskā komisija - 1960 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1965. gada Dziesmu un deju svētku mēģinājumu, sacensību un koncertu norises plāns laikā no 10.-18. jūlijam - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nams - 1965 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienai un Padomju Latvijas 30. gadadienai veltīto republikas 1970. gada Dziesmu un deju svētku mēģinājumu, sacensību un koncertu norises plāns no 10.-20. jūlijam - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nams - 1970 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienai un Padomju Latvijas 30. gadadienai veltītie Dziesmu un deju svētki : Dziesmu svētku koncertu programma 19. un 20. jūlijā Kultūras un atpūtas parka lielajā estrādē - 1970 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienai un Padomju Latvijas 30. gadadienai veltītie Dziesmu un deju svētki : Deju svētku koncertu programma 18.-19. jūlijā "Daugavas" stadionā - 1970 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
PSRS 50. gadadienai un Dziesmu svētku simtgadei veltīto Padomju Latvijas dziesmu svētku norises plāns un norādījumi svētku dalībniekiem - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nams - 1973 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
PSRS 50. gadadienai un Dziesmu svētku simtgadei veltītie Padomju Latvijas dziesmu svētki : Dziesmu svētku koncerta programma 1973. gada 22. jūlijā plkst. 17.00 Kultūras un atpūtas parka lielajā estrādē - 1973 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ielūgums uz PSRS 50. gadadienai un Dziesmu svētku simtgadei veltīto Padomju Latvijas Dziesmu svētku koncertu Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē : Dziesmu svētku republikāniskā komisija - Dziesmu svētku republikāniskā komisija - 1973 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
1873 * 1973. Dziesmai šodien liela diena : [grāmatzīme] - 1973 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
It' s Song's own day today : 1873 - 1973 - 1973 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. VIII Starptautiskais tautas deju festivāls "Sudmaliņas" - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. VIII Starptautiskais tautas deju festivāls "Sudmaliņas" - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. VIII Starptautiskais tautas deju festivāls "Sudmaliņas" - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. VIII Starptautiskais tautas deju festivāls "Sudmaliņas" - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. VIII Starptautiskais tautas deju festivāls "Sudmaliņas" - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. VIII Starptautiskais tautas deju festivāls "Sudmaliņas" - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte 80 gadu jubilejas koncertā "Dejā rotāta" - 2015-10-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte 80 gadu jubilejas koncertā "Dejā rotāta" - 2015-10-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte 80 gadu jubilejas koncertā "Dejā rotāta" - 2015-10-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Purviņš un Gunta Skuja Ingrīdas Saulītes 80 gadu jubilejas koncertā "Dejā rotāta" - 2015-10-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki - 2015 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki - 2015 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki - 2015 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte 80 gadu jubilejas koncertā "Dejā rotāta" - 2015-10-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā 40. gadadienai un Padomju varas atjaunošanas Latvijā 45. gadskārtai veltīto Padomju Latvijas Dziesmu un Deju svētku Tautas mūzikas koncerta programma 17. jūlijā plkst. 20.00 P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Lielajā aulā - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1985 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā 40. gadadienai un Padomju varas atjaunošanas Latvijā 45. gadskārtai veltīto Padomju Latvijas Deju svētku koncertu programma : Piektdien, 19. jūlijā plkst. 18.30, sestdien, 20. jūlijā plkst 12.00 un 20.30, svētdien, 21. jūlijā plkst. 11.00 "Daugavas" stadionā - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1985 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā 40. gadadienai un Padomju varas atjaunošanas Latvijā 45. gadskārtai veltīto Padomju Latvijas Dziesmu svētku ieskaņu koncerta programma : Piektdien, 19. jūlijā, plkst. 18.30 Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1985 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā 40. gadadienai un Padomju varas atjaunošanas Latvijā 45. gadskārtai veltītie Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki : Norises plāns un norādījumi svētku dalībniekiem - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1985 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki, veltīti 40. gadadienai kopš Padomju varas atjaunošanas Latvijā : Tautas mūzikas koncerta programma 1980. gada 9. jūlijā plkst. 19.30 P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Lielajā aulā - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1980 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki, veltīti 40. gadadienai kopš Padomju varas atjaunošanas Latvijā : Deju svētku koncertu programma 11. jūlijā plkst. 18.30, 12. jūlijā plkst. 12.00 un 20.00, 13.jūlijā plkst. 11.00 "Daugavas" stadionā - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1980 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki, veltīti 40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā : Dziesmu svētku koncerta programma 11. jūlijā plkst. 18.30 Kultūras un atpūtas parka lielajā estrādē - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1980 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki, veltīti 40.gadadienai kopš Padomju varas atjanošanas Latvijā : Norises plāns un norādījumi svētku dalībniekiem - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1980 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1977. gada dziesmu svētku republikāniskās orgkomitejas Pateicības raksts par aktīvu līdzdalību Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un 37. gadskārtai kopš Padomju varas atjaunošanas Latvijā veltīto Dziesmu svētku sagatavošanā un norisē - 1977 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un Padomju Latvijas 37. gadskārtai veltītie 1977. gada Dziesmu svētki : Tautas deju ansambļu koncertu programma, 1977. gada 20., 21., 22. jūlijā plkst. 20.00 Sporta pilī - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nams - 1977 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un Padomju Latvijas 37. gadskārtai veltītie 1977. gada Dziesmu svētki : Dziesmu svētku koncerta programma, 1977. gada 23. jūlijā plkst. 18.00 Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nams - 1977 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra Sociālistiskās Revolūcijas 60. gadadienai un Padomju Latvijas 37. gadskārtai veltīto 1977. gada dziesmu svētku norises plāns un norādījumi svētku dalībniekiem - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nams - 1977 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki X Latviešu deju svētki, 29.6. - 8.7.1990. : svētku norise - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1990 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki X Latviešu deju svētki : koncertu programmas : Spēlē, spēlmani, es iešu dancot. Es mācēju sadancot ar visiem novadiem - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1990 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Simfoniskās mūzikas koncerts, sestdien, 7. jūlijā plkst. 13.00 : programma - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1990 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki : koncertu programmas : Likteņdziesma, Tautasdziesma, Dzīvības dziesma - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1990 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XI Deju svētku norise 27.6. - 4.7.1993 - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1993 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XI deju svētki : Koncertu programmas - Baltika - 1993 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Diriģents Gido Kokars labāko koru - XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laureātu, koncertā - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1981-02-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģents Juris Kokars labāko koru - XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laureātu, koncertā - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1981-02-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģents Imants Kokars labāko koru - XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laureātu, koncertā - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1981-02-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koris "Beverīna" labāko koru - XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laureātu, koncertā - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1981-02-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Talsu rajona deju kolektīvu uzstāšanās stadionā "Daugava" XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Kārkluvalks, Dainis, 1957- - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Talsu rajona deju kolektīvu uzstāšanās stadionā "Daugava" XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Kārkluvalks, Dainis, 1957- - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Kokars XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pirmo latviešu Dziesmu svētku karogs XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku diriģents Jānis Zirnis - Balodis, Leons, 1940- - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks Imants Ziedonis XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ventspils vidējās paaudzes deju kolektīva "Kurzeme" uzstāšanās stadionā "Daugava" XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Kokins, A. - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģenti Gido Kokars (no kreisās) un Imants Kokars XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājienā - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu komponista Jāzepa Vītola atraitne Annija Vītola un diriģents Imants Kokars XVIII Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents Gido Kokars un svētku dalībnieces Rīgas ielās - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu rajona mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājienā - Ozoliņš, Šalkonis - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu rajona skolotāju koris "Beverīna" XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājienā - Ozoliņš, Šalkonis - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģente Terēzija Broka koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Znotiņš, Ilmārs, 1966- - 1990-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts Rīgas Sporta pilī XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vācijas latviešu kolektīvs folkloras ansambļu saietā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts Rīgas Sporta pilī XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas sveic XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena dalībniekus - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas un viesi XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas un viesi XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas un viesi XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un VII Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīva "Gundega" uzstāšanās tautas deju kolektīvu skatē pirms XIX Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-05-28 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģente Ausma Derkēvica XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieces Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku atklāšana Mežaparka Lielajā estrādē - Bērsons, Māris, 1958- - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Jānis Dūmiņš XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tukuma rajona skolotāju Tautas koris XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājienā - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Spānijas pilsētas Laspalmasas kamerkora dalībnieki sveic XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiena dalībniekus pie Latvijas Nacionālā teātra - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vīru koris no Somijas XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājienā - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas sveic XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiena dalībniekus - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Krūmiņš, Jānis, 1955-2021 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Gido Kokars XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Frickauss, Laimonis, 1927- - 1985-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kultūras ministrs Vladimirs Kaupužs (no kreisās) , Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centra direktors Jānis Rijnieks un komponists Raimonds Pauls XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Frickauss, Laimonis, 1927- - 1985-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Frickauss, Laimonis, 1927- - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pēc koncerta latviešu Saieta namā, kurš darbojās XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā Mazajā Ģildē. Priekšplānā jaunās vijolniece māsas Skrides. - Semjonovs, Valdis - 1990-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Labāko koru koncerts Dziesmusvētku parkā XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Kalniņš, Ints, 1955- - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģents Leonīds Vīgners XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģenti Gido Kokars (no kreisās) un Imants Kokars XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Jākobsons, Ilmārs - 1985-07-15 -1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģenti Imants Cepītis un Ausma Derkēvica svētku gājienā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku dalībnieks, vienīgais latvietis no Grenlandes, Ivars Sīlis Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā - Silickis, J. - 1990-07-27 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents Pauls Kvelde koncertā Dziesmusvētku parkā - Auziņš, Vilnis, 1948- - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks Imants Ziedonis (no kreisās) un svētku režisors , dramaturgs Pēteris Pētersons XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājienā - Silickis, J. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Preiļu rajona Līvānu pūtēju orķestris stadionā "Daugava" XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā - Silickis, J. - 1990-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Apvienoto jauniešu deju kolektīvu uzstāšanās stadionā "Daugava" XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā - Silickis, J. - 1990-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Silickis, J. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lielās estrādes rekonstrukcijas darbi Mežaparka Kultūras un atpūtas parkā pirms XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un X Deju svētkiem - Eglītis, Andris, 1959- - 1990-02-12 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Preiļu rajona koristi pirms XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku koncerta Mežaparka Lielajā estrādē - Silickis, J. - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Silickis, J. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lielās estrādes rekonstrukcijas darbi Mežaparka Kultūras un atpūtas parkā pirms XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un X Deju svētkiem - Burmeisters, Harijs - 1990-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Norčepingas pūtēju orķestris no ASV XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā - Eglītis, Andris, 1959- - 1990-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiena svinīgs sākums pie Brīvības pieminekļa - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģents Jānis Dūmiņš (centrā) Mežaparka Lielajā estrādē - 1990-06-30 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģents Haralds Mednis svētku gājienā - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas koris "Ausma" uzstājas koru konkursā "Koru kari" Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātes Lielajā aulā XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģenti Edgars Račevskis (no kreisās), Gido Kokars un Viktors Bendrups svētku gājienā - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dejotāji XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku koncerta "Spēlē, spēlmani, es iešu dancot!" ģenerālmēģinājumā stadionā "Daugava" - Resnais, R. - 1990-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģenti svētku gājienā - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ministru padomes priekšsēdētājs Ivars Godmanis XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiena laikā - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Leonīds Vīgners XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku koncertā "Dzīvības Dziesma" Mežaparka Lielajā estrādē - Resnais, R. - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Komponists Helmers Pavasars XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku koncertā "Tautasdziesma" Mežaparka Lielajā estrādē - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Apvienotais pūtēju orķestris XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku koncerta "Spēlē, spēlmani, es iešu dancot!" ģenerālmēģinājumā stadionā "Daugava" - Resnais, R. - 1990-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Kokars XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku koncertā "Dzīvības Dziesma" Mežaparka Lielajā estrādē - Resnais, R. - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs (centrā) un valdības pārstāvji XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājienā - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģents Sigvards Kļava (no labās) svētku koncertā "Tautasdziesma" Mežaparka Lielajā estrādē - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiena noslēgums Mežaparka Lielajā estrādē - Priedeslaipa, Roberts - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ministru padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Ilmārs Bišers XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiena laikā - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģents Edgars Račevskis svētku koncertā "Tautasdziesma" Mežaparka Lielajā estrādē - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku dalībnieki - Jermaks, Aldis - 1990-06-30 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas kora "Pūt, vējiņi" dalībnieks Dīriķis Ernests XX Vispārējos latviešu Dziesmu un X Deju svētkos - Pīlāgs, Gunārs - 1990-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģents Viktors Bendrups koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Znotiņš, Ilmārs, 1966- - 1990-07-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Kārlis Gailītis iesvēta XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku karogu - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku orgkomitejas izbraukuma sēde Mežaparka Lielajā estrādē, kur norit estrādes sagatavošanas darbi - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku deju virsvadītāja Ingrīda Saulīte (2. no kreisās) - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Folkloras ansambļu dalībnieces Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā - Jermaks, Aldis - 1990-06-30 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģenti Pie Brīvības pieminekļa XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiena laikā - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dalībnieki - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku ārzemju viesi - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dalībnieki - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku ārzemju viesi no Zviedrijas svētku gājienā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku ārzemju viesi no Vācijas svētku gājienā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens pie Brīvības pieminekļa - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiena skatītāji Brīvības ielā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Londonas latviešu kora dalībnieki XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājienā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens pie Brīvības pieminekļa - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku ārzemju viesi no Zviedrijas svētku gājienā pie Brīvības pieminekļa - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dalībnieki - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dalībnieces un virsdiriģents Gido Kokars - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku ārzemju viesi no Austrālijas svētku gājienā pie Brīvības pieminekļa - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku ārzemju viesi no Indijas svētku gājienā pie Brīvības pieminekļa - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku ārzemju viesi no Boputatsvanas republikas svētku gājienā pie Brīvības pieminekļa - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju kolektīvu karogi stadionā "Daugava" XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-02 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Apvienotie deju kolektīvi stadionā "Daugava" XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-02 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-02 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-02 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-02 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koncerts Dziesmu svētku parkā XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku virsdiriģenti un valdības pārstāvji Dziesmu svētku parkā - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Politehniskā institūta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs XIX Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājienā - Jančauskis, A. - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Semjonovs, Valdis - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju uzvedums "Rudzu druva priecājas" stadionā "Daugava" XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā - 1990-07-01 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Semjonovs, Valdis - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku virsdiriģenti sveic svētku gājiena dalībniekus - Semjonovs, Valdis - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dalībnieki - 1993-06-27 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Folkloras ansamļa dalībnieki pie Rīgas Latviešu biedrības nama XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-06-27 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Folkloras kopu koncerts Rīgas Latviešu biedrības namā XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-06-27 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Folkloristes Ilze Reizniece (no kreisās) un Zane Šmite XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - 1993-06-27 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ārzemju viesu koris XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laikā - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-06-27 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku dalībnieki (no kreisās) brāļi Roberts un Pēteris no Kalamazū (ASV), un Kārlis Zuika no Vācija pie Brīvības pieminekļa - Burmeisters, Harijs - 1990-07-02 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Siguldas Vakara vidusskolas audzēkņu pūtēju orķestris XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku laikā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Maskavas latviešu kora "Tālava"dalībnieki XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kalifornas kora dalībnieki XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dejotāja no ASV Vija Vētra XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiena laikā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas jauniešu deju kopa XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku laikā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Skatītāji pie Brīvības pieminekļa XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiena laikā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā svētku organizatori un vadītāji - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku deju virsvadītājs Vilis Ozols - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju virsvadītājs Uldis Žagata XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dejotāja no ASV Vija Vētra XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiena laikā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ārzemju diriģenti Roberts Zuika no ASV un Lilija Zobens no Anglijas XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dejotāja no ASV Vija Vētra XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiena laikā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju virsvadītāji Ingrīda Saulīte un Uldis Žagata XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģenti Ausma Derkēvica un Imants Kokars XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Preiļu rajona dalībnieki XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģenti Haralds Mednis (no kreisās), Edgars Račevskis un Leonīds Vīgners koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Kuprijanovs, Jurijs, 1937- - 1990-06-30 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku organizācijas komitejas izbraukuma sēde Mežaparka Lielajā estrādē, kur norit estrādes sagatavošanas darbi - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu mēģinājums Rumbulas lidostā, gatavojoties XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un X Deju svētkiem - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-06-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu mēģinājums Rumbulas lidostā, gatavojoties XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un X Deju svētkiem - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-06-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu mēģinājums Rumbulas lidostā, gatavojoties XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un X Deju svētkiem. Atpūtas brīdis. - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-06-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju virsvadītāja Ingrīda Saulīte deju kolektīvu mēģinājumā Rumbulas lidostā, gatavojoties XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un X Deju svētkiem - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-06-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs, Dziesmu svētku orgkomitejas priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs saka runu XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku atklāšanas ceremonijā - Znotiņš, Ilmārs, 1966- - 1990-07-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Sigvards Kļava XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Znotiņš, Ilmārs, 1966- - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Jānis Dūmiņš XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Znotiņš, Ilmārs, 1966- - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Znotiņš, Ilmārs, 1966- - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku deju koncerts stadionā "Daugava" - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-06-30 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku deju koncerts stadionā "Daugava" - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-06-30 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ārzemju latviešu kolektīvi Mežaparka Lielajā estrādē XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-06-30 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas valdības pārstāvji, viesi un virsdiriģenti XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiena laikā - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dejotāji Induļa Rankas skulptūras "Austras koks" atklāšanas pasākumā XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku laikā - Pāže, Uldis, 1950- - 1990-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku orgkomitejas sēde Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova vadībā - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētkiem veltīts svinīgs pasākums Dziesmu svētku parkā - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1993-07-01 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētkiem veltīta izstāde Latvijas Kara muzejā - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1993-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētkiem veltītās izstādes atklāšana Latvijas Kara muzejā - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1993-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncerts Doma laukumā - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncerts Doma laukumā - Ļisicins, Viktors, 1947- - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cilvēki vēro XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājienu - Pāže, Uldis, 1950- - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu mēģinājums Rumbulas lidostā, gatavojoties XXI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XI Deju svētkiem - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-06-29 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu mēģinājums Rumbulas lidostā, gatavojoties XXI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XI Deju svētkiem - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-06-29 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu mēģinājums Rumbulas lidostā, gatavojoties XXI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XI Deju svētkiem - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-06-29 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku laureāti - Semjonovs, Valdis - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Pāže, Uldis, 1950- - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Pāže, Uldis, 1950- - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Pāže, Uldis, 1950- - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājiens - Pāže, Uldis, 1950- - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvi XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pūtēju orķestra dalībnieki XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dlībniece Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dlībniece Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dlībniece Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Esmeralda Ermale un komponists Raimonds Pauls XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģente Lilija Zobens XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Edgars Račevskis XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Semjonovs, Valdis - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Haralds Mednis XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģenti XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku dalībnieki Esplanādē - Bērsons, Māris, 1958- - 1993-07-02 - 1993-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku dalībnieki noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājiens - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu uzstāšanās Rīgas Sporta pilī XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts Rīgas Sporta pilī XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti Esplanādes estrādē - Vdovenko, Boriss - 1950-07-18 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Zviedru kora "Lodola" mākslinieciskais vadītājs B. Helštrems XVIII Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas kora "Ausma" diriģents Jānis Zirnis XVIII Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu komponista Jāzepa Vītola atraitne Annija Vītola XVIII Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Kokars XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Pāže, Uldis, 1950- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
A.Popova Rīgas radiorūpnīcas kora un Dobeles rajona skolotāju kora "Sidrabe" diriģents un mākslinieciskais vadītājs Ilgvars Matrozis XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģenti koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Komponists Pēteris Plakidis (no labās) XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku organizatoriskās komitejas locekļi E. Melngaiļa Tautas mākslas nama direktors Jānis Rijnieks (no kreisās) un Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Krūmiņš - 1980-02-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku žūrija - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pirmo latviešu Dziesmu svētku karogs XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku atklāšanā Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģenti koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts Rīgas Sporta pilī XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiena dalībnieki noliel ziedus pie Ļeņina pieminekļa - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts Rīgas Sporta pilī XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Pāže, Uldis, 1950- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Tihonovs, Jakovs, 1929-2009 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Birzmanis, Leonards - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Leonīds Vīgners XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Svētku dalībnieki un virsdiriģenti pēc XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku noslēguma koncerta Mežaparka Lielajā estrādē - Pāže, Uldis, 1950- - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Edgars Račevskis XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Kokars XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Haralds Mednis saņem apsveikumus XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu komponista Jāzepa Vītola atraitne Annija Vītola XVIII Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Dehkanbajevs, N. - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Igauņu komponists un diriģents Gustavs Ernesakss XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Gido Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente Ausma Derkēvica - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Daumants Gailis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģente Ausma Derkēvica XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Daumants Gailis XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Komponists un diriģents Gunārs Ordelovskis XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājienā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģents Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģente Terēze Broka - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģents Pauls Kvelde - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku diriģents Jānis Zirnis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Dūmiņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Komponists Imants Kalniņš ar ģimeni XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Goda virsdiriģents Jānis Ozoliņš saņem apsveikumus XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Komponisti Raimonds Pauls (no kreisās) un Imants Kalniņš XVII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas "Manai Dzimtenei" autori un diriģents XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Edgars Račevskis XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
PSKP CK sekretārs Boriss Ponomarjovs sveic XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībniekus Mežaparka Lielajā estrādē - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas augstākās amatpersonas un viesi sveic XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiena dalībnieku - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieku uzstāšanās Rīgas ielās - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieces - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Haralds Mednis XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu uzstāšanās stadionā "Daugava" XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Pāže, Uldis, 1950- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Jānis Dūmiņš XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Pāže, Uldis, 1950- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Pāže, Uldis, 1950- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģents Imants Kokars XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Pāže, Uldis, 1950- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Pāže, Uldis, 1950- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Pāže, Uldis, 1950- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu uzstāšanās stadionā "Daugava" XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - Pāže, Uldis, 1950- - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gājiens - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu koncerts stadionā "Daugava" XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku laikā - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieces pie Pilsētas kanāla - 1940-1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībniece - 1940-1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku gājiens - 1940-1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieces vij vainagus - 1940-1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku gājiens - 1940-1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku gājiens - 1940-1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku gājiens - 1940-1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dažādu ēku būvprojekti - 1910 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Nepieciešamo izmaiņu uzskaitījums dziesmusvētku biedrības paviljona projektā - 1910-03-12 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmusvētku 1910.gada jūnijā pagaidu koka paviljona jumta stabilitātes un balstu stiprības kontroles pret vēja spiedienu aprēķini - 1910-04-02 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Arhitekta E.Poles projekts dziesmu svētku halles būvei - 1910-02-25 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Čikāgas latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdētāju K. Dzirkali organizatoriskos jautājumos. Reklāmas izdevumi - 1952-1953 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
4. vispārējo ASV latviešu dziesmu svētku Klīvlendā reklāmas izdevums. Raksti avīzē „Laiks". Programma. Sarakste ar rīcības komiteju u.c. - 1968 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
III Vispārējo latviešu dziesmu svētku koncerta programmas - 1888 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latviešu III vispārējo dziedāšanas svētku Rīgā 1888.gada 19.jūnija Garīgā koncerta programma - 1888-06-19 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu III vispārējo dziedāšanas svētku Rīgā 1888.gada 21.jūnija Instrumentāl- un vokālkoncerta programma - 1888-06-21 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu III vispārējo dziedāšanas svētku Rīgā 1888.gada 20.jūnija Laicīgā koncerta programma - 1888-06-20 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Galda dziesmas III. dziedāšanas svētkos - 1888 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības valdes sarakste ar Rīgas pilsētas valdi u.c. iestādēm par iespēju izmantot dažādus laukumus Dziesmu svētku pagaidu estrādes būvniecībai - 1903-1904, 1909-1910 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un mūzikas svētku rīkošanas būvju Rīgā, Esplanādē projekts un sarakste - 1922-05-22 - 1926-02-21 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Universitātes un skolu slidotavas Rīgā, Esplanādes laukumā projekts un sarakste par Latvijas 6. vispārējo dziesmu un mūzikas svētku estrādes būvprojektu. 15. Maija svinību estrādes Daugavmalā, iepretī pilij, būvprojekts - 1926-03-02 - 1940-09-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētku estrādes Daugavpilī būvprojekts un sarakste - 1929-04-30 - 1929-05-27 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zemnieku savienības dalībnieku gājiens Rīgā VII Vispārējo Latviešu dziesmu svētku laikā - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vīru kora atklāšanas koncerta programma, vīru kora dalībnieku pieteikšanās lapas - 1932-1935 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo dziesmu svētku estrādes būvprojekts. Autors arhitekts P.Kundziņš - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar VI Vispārējo dziesmu svētku Rīcības komiteju par dziesmu svētku organizēšanu, lūgumi uzņemt biedrībā - 1923-1935 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējie Latviešu dziesmu svētki - 1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pasaules Brīvo latviešu dziesmu dienu Visbijā plakāts - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Albums ar 7. Vispārējo dziesmu svētku Rīgā fotogrāfijām - 1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes dekoratīvā noformējuma rasējumi ar paskaidrojuma rakstu - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes detaļu konstruktīvie rasējumi ar paskaidrojuma rakstu - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcijas un novietojuma plānojuma tehniskais projekts ar paskaidrojuma rakstu, aktiem un apspriedes protokolu - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
I Latviešu dziesmu svētku plakāts, Čikāgā, ASV, 1953. g. 30.–31. maijā. Autors: R. Bērziņš - 1953 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
75 gadu atceres dziesmu svētku Fišbahā estrādes meti un novietojuma plāns. Autors: arhitekts A.Kreišmanis - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku rīcības komitejas biroja shēma - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokola pielikumi LKP CK biroja lēmumam "Par Latvijas PSR Dziesmu svētkiem" - 1948-02-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokola pielikumi LKP CK biroja lēmumam "Par Dziesmu svētku sagatavošanas gaitu" - 1948-04-20 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja lēmumi par gatavošanos 1948. gada Dziesmu svētkiem - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokola pielikumi LKP CK biroja lēmumam "Par sagatavošanās gaitu Dziesmu svētkiem" - 1948-06-22 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokola pielikumi LKP CK biroja lēmumiem par trūkumiem Dziesmu svētku priekšdarbos - 1950 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja lēmums "Par Padomju Latvijas Dziesmu svētku sagatavošanas un sarīkošanas pasākumiem 1955. gadā" - 1954-05-11 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja lēmumi par trūkumiem Dziesmu svētku priekšdarbos - 1950 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja lēmums "Par gatavošanos Dziesmu svētkiem" - 1955-03-08 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokola pielikumi LKP CK biroja lēmumam "Par gatavošanos Dziesmu svētkiem" - 1955 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokola pielikumi LKP CK biroja lēmumam "Par Padomju Latvias Dziesmu svētku sagatavošanas un sarīkošanas pasākumiem 1955. gadā" - 1954 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki, veltīti 40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā : Dziesmu svētku koncerta programma 12. jūlijā plkst. 17.30 Kultūras un atpūtas parka lielajā estrādē - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1980 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā 40. gadadienai un Padomju varas atjaunošanas Latvijā 45. gadskārtai veltīto Padomju Latvijas Dziesmu svētku koncerta programma : Sestdien, 20. jūlijā plkst. 18.00 Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē - E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kultūras-izglītības darba zinātniski metodiskais centrs - 1985 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 25. gadadienas svinību programma : 1965. gada 11. - 18. jūlijs - Rīga (Latvija). Izpildu komiteja - 1965 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
LPSR Dziesmu svētki 1873-1973 : [auduma uzšuve] - 1973 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Lūgumi rīkot Vispārīgos latviešu dziedāšanas svētkus, kā arī skolotāju un lauksaimnieku sanāksmi - 1873 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības lūgums atļaut rīkot Vispārīgos latviešu dziedāšanas svētkus Rīgā - Rīgas Latviešu biedrība - 1873-04-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes gubernatora raksts Rīgas pilsētas policijas priekšniekam ar atļauju rīkot Vispārīgos latviešu dziedāšanas svētkus Rīgā - Krievija. Лифляндское губернское правление - 1873-04-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziedāšanas biedrības "Daina" valdes sarakste ar J.Vītolu, E.Melngaili, J.Graubiņu u.c. par viņu dziesmu ievietošanu 1933.gada dziesmu svētku jubilejas programmā - 1932 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens Rīgā - 1910-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu Svētku tribīnes - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens Rīgā - 1910-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Rīgā - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Rīgā - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vietalvas vīru koris ar diriģentu Juri Kalniņu - 1873-06-01 - 1873-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
III Vispārējo Dziesmu Svētku koru dalībnieces - 1888-06-01 - 1888-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Jelgavā - 1895 - 1910 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku ēka Esplanādē - 1888-06-01 - 1888-06-30 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koka svētku nams Rīgā - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens Rīgā - 1910-06-01 - 1910-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII latvju vispārējie dziesmusvētki : Aīda. Dž. Verdi opera 4 cēlienos 8 ainās : brīvdabas izrāde : [programma] - 1931-06-27 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētku programma : Rīga, 1948. gada 19. - 21. jūlijs - Padomju Latvijas 1948. gada Dziesmu svētku štābs - 1948 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Diriģents Jānis Raslavs - Resnais, R. - 1990-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku dalībnieku gājiens - Silickis, J. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas koris "Rīga" uzstājas koru konkursā "Koru kari" Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātes Lielajā aulā XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Teodors Reiters. Nacion. operas direktors - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgadei - 1973 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Tautas tērpi IX Dziesmu svētkos - 1938 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Komponists Raimonds Pauls saņem apsveikumus XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Mežavilks, Zigurds, 1926-2015 - 1980-07-05 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiens - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu deju kopa "Diždancis" no Toronto XXI Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku gājienā pie Brīvības pieminekļa - Vārpa, Igors, 1932-2013 - 1993-07-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kanādas Daugavas vanagu tautas deju kopa "Daugaviņa" XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas augstākās valsts amatpersonas XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā - Grigalis, Guntars - 1998-07-05 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Elga Drulle (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Elga Drulle (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Elga Drulle. Gājiens - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Elga Drulle, Marga Apsīte un Ingrīda Saulīte - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Elga Drulle Dziesmu Svētku parkā (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Daugavas stadions. Deja (?) - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Daugavas stadions. Citu tautu deja (?) - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Elga Drulle Daugavas stadionā - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Daugavas stadions. Deja (?) - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča. Deju svētki Valmierā - 1974 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča. Bērnu deju kolektīvs (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvs (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča. Tautas deju ansamblis"Ieviņa" (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju kolektīvs - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Uldis Žagata (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča. Citu tautu deja (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju kolektīvs - 1975 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča Baikālā, Krievijā (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča. Deju svētki Valmierā - 1974 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Edgars Tons (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Emilis Melngailis - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Elgas Drulles dejas laukuma zīmējumi (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Prologs : dejas laukuma zīmējums (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Jostu deja : dejas laukuma zīmējums - Drulle, Elga, 1932- - 1970 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Koru kari : koru konkurss - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zonālie dziesmu svētki Jelgavā 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā 2010. gada 6.-11. jūlijā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājā [attēls] Dziesmu svētki 100 / māksliniece V. Stacēviča. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājā Dziesmu svētki [attēls] 100 / māksliniece V. Stacēviča. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2. Brīvdabas dziesmu dienas (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienas Visbijā, Gotlandē 1979.gadā 19. - 22. jūnijā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tenth Latvian Song Festival in Great Britain Leicester 24. - 26. July 1981 [attēls] / mākslinieks Mick Sadler. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi par Rīgas kultūras izglītības darbinieku tehnikuma, muzeja u.c. kultūrizglītības iestāžu darbu, Padomju Latvijas III Dziesmu svētku estrādes būvi, pašdarbības skates organizēšanu u.c. - 1952-08-11 - 1952-08-19 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikumi LKP CK biroja sēžu protokoliem Nr. 86–88 (lēmumu projekti, izziņas u.c.) - 1988 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku rīcības komitejas protokolu grāmata - 1923-10-10 - 1925-10-28 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
PBL dziesmu dienas Visbijā. Fotogrāfijas. Ķelnes latviešu koris - 1979 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
PBL dziesmu dienas Visbijā. Fotogrāfijas - 1979 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu dienu buklets, plakāts, dziesmu dienām veltīts izdevums u.c. ( t.sk. J. Muhka dalībnieka karte) - 1979 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vēstules un apsveikumi Jānim Muhkam par organizētajām dziesmu dienām - 1979 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu Dziesmu svētku ASV (Čikāgā) fotogrāfijas. I daļa - 1953 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku ASV fotogrāfijas - 1976-1978 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku rīcības komitejas protokolu grāmata - 1925-11-04 - 1929-07-26 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu Dziesmu svētku ASV (Čikāgā) fotogrāfijas. II daļa - 1953 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu Dziesmu svētku ASV (Čikāgā) fotogrāfijas. III daļa - 1952-11-01 - 1953 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu rīcības komitejas sēžu protokoli - 1977-1979 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1955. gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi: LPSR MP un LKP CK lēmumu noraksti, KM nolikumi, sarakste, ziņojumi, rīcības komisijas organizatoriskie dokumenti, norises un izvietošanas plāni, norādījumi dalībniekiem, caurlaides, dalībnieku kartes, ielūgumi, programmas u.c. - 1953-1955 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1980. gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi. 1. sējums - 1979-1980 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1985. gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi. 1. sējums - 1983-1985 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1960. gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi: LPSR MP un LKP CK lēmumu noraksti, KM nolikumi, sarakste, ziņojumi, rīcības komisijas organizatoriskie dokumenti, norises un izvietošanas plāni, norādījumi dalībniekiem, caurlaides, dalībnieku kartes, ielūgumi, programmas u.c. - 1959-1960 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1965. gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi: LPSR MP un LKP CK lēmumu noraksti, KM nolikumi, sarakste, ziņojumi, rīcības komisijas organizatoriskie dokumenti, norises un izvietošanas plāni, norādījumi dalībniekiem, caurlaides, dalībnieku kartes, ielūgumi, programmas u.c. 2. sējums - 1963 - 1965 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1965. gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi: LPSR MP un LKP CK lēmumu noraksti, KM nolikumi, sarakste, ziņojumi, rīcības komisijas organizatoriskie dokumenti, norises un izvietošanas plāni, norādījumi dalībniekiem, caurlaides, dalībnieku kartes, ielūgumi, programmas u.c. 1. sējums - 1963-1965 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1973. gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi. 1. sējums - 1971-1973 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Klīvlandes Dziesmu svētku organizētājiem - 1973 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
PBLA Dziesmu dienas Minsterē 1984. g: Rīcības komitejas sēžu protokoli, sarakste ar dažādām personām un organizācijām svētku organizēšanas jautājumos, programmas, koris "Zīle" (fotogr.), ansamblis "Saules josta" (fotogr., publikācijas laikrakstos), sarakste par Dziesmu dienu rīkošanu Minsterē 1987. g. - 1987 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1977. gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi. 1. sējums - 1976-1977 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
PBLA Dziesmu dienas Minsterē 1987. g.: Dziesmu dienu rīcības komitejas sēžu protokoli, preses adreses, ielūgumi, sarakste, laikrakstu izgriezumi u.c. - 1987 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
PBLA Dziesmu dienas un Kultūras svētki Minsterē 1987. g.: vadonis, avīze, programmas - 1987 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu Dziesmu svētku Amerikā Rīcības komitejas sēžu protokoli un žūrijas komisiju atzinumi u.c. dokumenti - 1952-1953 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
4. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Klīvlandē izdevumu aprēķini, Klīvlandes latviešu organizāciju padomes priekšsēža Jāņa Bungas sarakste ar sabiedriskām organizācijām un koru vadītājiem par dziesmu svētku organizēšanas jautājumiem - 1965-1970 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārīgo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres dienu rīcības komitejas dokumenti: bilance, goda viesu saraksts, programma u.c. - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKA priekšsēža vietnieka Arvīda Līdača un Darba biroja vadītāja Jēkaba Ūdra sarakste ar koru diriģentiem, komponistiem, dziesmu svētku rīcības komitejām par dziesmu svētku rīkošanas jautājumiem u.c. - 1965-1967 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste par 22. Dziesmu svētku un 12. deju svētku organizēšanu - 1995 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki, kori, Līgo svētku svinības. Fotogrāfijas - 1968 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārējo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres dienu rīcības komitejas dokumenti: sēžu protokoli, sarakste u.c. - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
21. Vispārējo latviešu deju svētku un 11. deju svētku izdevumu tāme - 1993 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
22. Vispārējo latviešu dziesmu svētku sagatavošanas pasākumu izdevumu tāme 1997. gadam - 1997 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
22. Vispārējo latviešu dziesmu svētku sagatavošanas pasākumu izdevumu tāme 1996. gadam - 1996 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par pūtēju orķestru piedalīšanos 22. Vispārējos latviešu dziesmu un 12. deju svētkos (programma, sarakste, atskaite) - 1997-1998 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 22. Vispārējo latviešu dziesmu svētku koru konkursu norisi (sarakste, koru saraksti, repertuārs) - 1998 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
22. Vispārējo latviešu dziesmu un 12. deju svētku mākslinieciskās padomes protokoli Nr. 1–5 - 1996-04-16 - 1997-05-16 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Otrie Eiropas latviešu Dziesmu svētku Hannoverā: rīcības komitejas dokumenti: LCP un LCK sarakste finansu jautājumā, izdevums "Svētku vadonis" u.c. - 1966-1968 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
22. Vispārējo latviešu dziesmu un 12. deju svētku mākslinieciskās padomes protokoli Nr. 6–8 - 1997-10-02 - 1997-12-04 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pārskats par 22. Vispārējo latviešu dziesmu un 12. deju svētku norisi - 1998-06-28 - 1998-07-05 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
22. Vispārējo latviešu dziesmu un 12. deju svētku mākslinieciskās padomes protokoli Nr. 9–13 - 1998-01-30 - 1998-07-13 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste par 23. Vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanu - 2000-2002 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Nolikums par 23. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiem - 2002 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 20. Dziesmu un 10. Deju svētku organizāciju (protokoli, sarakste, koru saraksti) - 1989-1990 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 21. Dziesmu un 11. Deju svētku organizāciju (protokoli, sarakste, koru saraksti) - 1993 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 11. deju svētku organizāciju (protokoli, plāni, sarakste) - 1991 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
23. Vispārējo latviešu dziesmu svētku koncepcija un mērķprogramma - 2000-2002 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 11. deju svētku skati (nolikums, protokols, plāni) - 1993 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Kultūras nodaļām par gatavošanos 1965. gada Dziesmu svētkiem - 1964 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Otro Dziesmu svētku biroja materiāli (žūrijas komisijas darba plāns, dziesmu svētku republikāniskās komisijas darba plāns, dziesmu svētku norises plāns u.c.) - 1950-05-03 - 1950-06-24 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Otro Dziesmu svētku biroja materiāli (instrukcija, noteikumi par piedalīšanos, žūrijas komsijas protokolos u.c.) - 1949-10-08 - 1950-06-20 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1970.gada Dziesmu svētku organizēšanu un norisi - 1967-1970 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Otro Dziesmu svētku repertuārs - 1950 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 15. gadadienai veltīto Republikānisko dziesmu svētku materiāli - 1954-07-10 - 1955-09-20 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
1960. gada Republikānisko Dziesmu svētku nolikumi, lēmumi, norādījumi un kolektīvu uzskaites anketas - 1960-04-04 - 1960-07-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Latvijas PSR Kultūras ministriju repertuāru, darba uzlabošanas, gatavošanās dziesmu svētkiem u.c. jautājumos - 1960-01-04 - 1960-11-25 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Vispārējo Dziesmu svētku 75 gadu jubilejas slēguma bilance par 1948. gadu - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Otro Dziesmu svētku bilance par 1950. gadu - 1950 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1955. gada Dziesmu svētku komisijas slēguma bilance - 1955 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
1960. gada Latvijas PSR Dziesmu svētku slēguma bilance - 1960-01-01 - 1960-09-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejas kolēģijas sēžu protokoli par gatavošanos Dziesmu svētkiem - 1950-05-19 - 1950-05-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dziesmu svētku komisijas un Latviešu literatūras un mākslas dekādes tāmes un štatu saraksts - 1955-01 - 1955-10 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
1960. gada Republikānisko Dziesmu svētku materiāli (žūrijas komisiju protokoli, norises plāni, programmas u.c.) - 1960-03-13 - 1960-07-19 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1979. g. zonālo un 1980. g. Dziesmu svētku gatavošanu un norisi - 1979-1980 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1984. g. zonālo un 1985. g. Dziesmu svētku gatavošanu un norisi - 1984-1985 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku virsdiriģenti - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku koncerts Daugavas stadionā - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku noslēguma koncerts Mežaparka estrādē - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Prezidents sveicina gājiena dalībniekus - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku gājiens. Dalībnieki no Liepājas - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku virsdiriģenti - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku virsdiriģenti Dziesmu svētku parkā - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana Dziesmu svētku parkā - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsdiriģenti - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Noslēguma koncerts Mežaparka estrādē - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku koncerts Daugavas stadionā - Koļesņikovs, Boriss, 1946- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
10. Austrālijas latviešu Kultūras dienas. Kopkori, dalībnieki. Fotogrāfijas - 1960 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
11. Austrālijas latviešu Kultūras dienas. Rīcības komiteja, skati no izrādēm, dalībnieki. Fotogrāfijas - 1961 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
13. Austrālijas latviešu Kultūras dienas. Kopkori, dejotāji, dalībnieki. Fotogrāfijas - 1963 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
14. Austrālijas latviešu Kultūras dienas. Rīcības komiteja, kopkori, dalībnieki. Fotogrāfijas - 1964 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Svētku estrāde - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu apvienības Austrālijā Kultūras Fonda valdes sarakste par Austrālijas latviešu Kultūras dienu rīkošanu, budžeta projekti - 1959-1965 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par gatavošanos Dziesmusvētkiem (lēmumu kopijas un projekti, pasākumu plāns, sarakste) - 1947-10-01 - 1948-06-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par gatavošanos Dziesmusvētkiem (lēmumu kopijas un projekti, pasākumu plāns, sarakste) - 1948-07-07 - 1948-07-29 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par gatavošanos Dziesmusvētkiem (lēmumu kopijas un projekti, pasākumu plāns, sarakste) - 1949-11-01 - 1950-06-26 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par gatavošanos Dziesmusvētkiem (lēmumu kopijas un projekti, pasākumu plāns, sarakste) - 1954-11-25 - 1955-07-29 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti un sarakste par 1965. gada Latvijas PSR Dziesmu un deju svētku organizēšanas un gatavošanās jautājumiem - 1963-11 - 1966-06 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti un sarakste par Latvijas PSR Ministru Padomes 1966. gada 9. jūnija lēmuma Nr. 297 "Par Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētku rīkošanu" izpilde - 1966-11 - 1970-06 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Atklātnes ar dziesmusvētku virdiriģentu, valdes un Prāgas vīru kora attēliem - 1910 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
J. Liepiņa sakrātie dokumenti par latviešu dziesmu svētkiem Eslingenā - 1947-05-25 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Lēmumi un noteikumi par gatavošanos Latvijas PSR dziesmu svētkiem 1947./48. g.; Atsauksmes presē (laikraksts "Cīņa" 1948. g. 22.07) - 1948-06-01 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LPSR Kultūras ministrijas pavēles kultūras un mākslas jautājumos - 1970-01-01 - 1970-03 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LPSR Kultūras ministrijas pavēles kultūras un mākslas jautājumos - 1970-02 - 1970-03 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LPSR Kultūras ministrijas pavēles kultūras un mākslas jautājumos - 1970-11-16 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par gatavošanos Latvijas 15. gadadienai veltītiem dziesmu svētkiem (LPSR AP dekrēta projekts par darbinieku apbalvošanu, lēmumi, protokoli un ziņojumi). Republikāniskā diriģentu semināra protokols - 1953-11-22 - 1955-08-08 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LPSR Kultūras ministrijas pavēles kultūras un mākslas jautājumos - 1970-06 - 1970-07 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja lēmumi latviešu valodā, protokoli Nr. 58, 60, 61, 70, 72, 73, 74, 75 - 1959 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikumi LKP CK biroja sēžu protokoliem Nr. 71–76 - 1959 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK prezidija lēmumi latviešu valodā, protokoli Nr. 4–34 - 1963 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 20. gadadienai veltīto dziesmu svētku organizēšanas materiāli (protokoli, repertuārs, izziņas u.c.) - 1959-09-02 - 1960-03 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikumi LKP CK prezidija sēžu protokoliem Nr.4–7 - 1963 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja lēmumi latviešu valodā, protokoli Nr. 124–141 - 1969 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti un sarakste par LPSR Ministru padomes 1971. gada 20. maija lēmuma Nr. 243 "Par 1973. gada Padomju Latvijas Dziesmu svētku sagatavošanos un vadīšanu" izpilde - 1971-05-05 - 1973-06-01 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja sēžu protokoli Nr. 1–10 latviešu valodā - 1976 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikumi LKP CK biroja sēdes protokolam Nr. 5 - 1976 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja sēžu protokoli Nr. 26–30 latviešu valodā, II sējums - 1977 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikumi LKP CK biroja sēžu protokoliem Nr.140–142 - 1969 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikumi LKP CK protokoliem Nr. 29–30 - 1977 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja sēžu protokoli Nr. 61–66 latviešu valodā, IV sējums - 1978 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikumi LKP CK biroja sēžu protokoliem Nr. 64–66 - 1978 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
LKP CK biroja sēžu protokoli Nr. 78–88 latviešu valodā - 1988 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Izziņas par Dziesmu svētku sagatavošanas un organizācijas gaitu - 1955-05-09 - 1955-05-12 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā. Dziesmu svētku karogs - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā. Diriģenti - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā. Diriģenti - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā. Diriģenta sumināšana - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 1980. gadā - Salcēvičs, Romvalds, 1949- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Otro Dziesmu svētku biroja materiāli (apspriedes protokols, rajonu koru dalībnieku statisktika, ziņojumi par svētku norisi u.c.) - 1950-06-09 - 1950-06-13 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Republikas Dziesmu svētku komisijas 03.07.73. lēmums par dalībnieku apbalvošanu - 1973 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par 1977. g. Dziesmu svētku gatavošanu un norisi - 1977 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par Latvijas PSR Ministru Padomes 19.12.1959. lēmumu Nr. 680 ''Par Padomju Latvijas Dziesmu svētku pasākuma gatavošanos un organizēšanu 1960. g." izpildi (protokoli, sarakstes u.c.) - 1960 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 41.Kultūras dienas (1991, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 26.Kultūras dienas (1976, Kanbera) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Kultūras daļas vadības sarakste ar Austrālijas latviešu Kultūras dienu rīkotājiem, Rīcības komitejas sēžu protokoli - 1982-1984 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 26. Kultūras dienu Rīcības komitejas sēžu protokli, sarakste, informācijas biļeteni, programmas, finansu pārskati - 1975-1977 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 41. Kultūras dienu Rīcības komitejas sēžu protokoli, programmas - 1990-1992 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bēgļu nometnes. Nometņu Dziesmu dienu un Atceres dziesmu svētku organizēšanas materiāli (apspriežu protokoli u.c.) - 1946-1948 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējie latviešu dziesmu svētki. Gājiens - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejas raksti Izglītības ministram par dziesmu svētku organizēšanu - 1923-1925 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI Vispārējo latviešu dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejas raksti Izglītības ministram par dziesmu svētku organizēšanu - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI Vispārējo latviešu dziesmu un mūzikas svētku rīkotāju kongresa sēžu protokols - 1927 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Latviešu dziesmu svētku biedrību par VI Vispārējo dziesmu svētku naudas atlikumu pārņemšanu - 1929-1930 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Izglītības ministrijas raksti Valsts prezidentam, VII Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku padomei par svētku organizēšanu - 1930, 1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sūtniecības Londonā ziņojumi par Latvijas Dziesmu svētku propagandu Lielbritānijā - 1933 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Latvju VII Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku padomi, Latviešu dziesmu svētku biedrību u.c. par dziesmu svētku sagatavošanu - 1930 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Rīgā. Rīgas pilsētas valdes atļauja Rīgas Latviešu biedrībai būvēt dziesmu svētku estrādi Esplanādē - 1888 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Raksti par latviešu Dziesmu svētku vēsturi un gatavošanos 6. vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par V vispārējo dziesmu svētku organizēšanu - 1903-06-07 - 1904-01-24 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas valdes sarakste ar Būvniecības komisiju par laukuma piešķiršanu Rīgā Latviešu dziesmu svētku halles būvei - 1904, 1909-1910 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
1. latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas apkārtraksts par svētku rīkošanu 1953. gadā Čikāgā. - 1952 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 2. vispārējo latviešu dziesmu svētku Ņujorkā rīcības komitejas priekšsēdētāju P. Starcu organizatoriskos jautājumos. Programmas - 1958 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 3. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Klīvlendā rīcības komiteju organizatoriskos jautājumos un par dziesmu svētku pastmarku piesūtīšanu - 1962-1965 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
5. vispārējo latviešu dziesmu svētku Klīvlendā pasākumu programmas, ielūgumi, raksti avīzēs - 1973 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti (sarakste, biļeteni, programma, katalogs, ielūgums) par 6. vispārējiem dziesmu svētkiem Bostonā - 1978 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 7. vispārējo latviešu dziesmu svētku Milvoki rīcības komiteju organizatoriskos jautājumos - 1983 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Kanādas latviešu Dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdētāju E. Krūku par dziesmu svētku atklāšanu Toronto - 1953 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 8. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Indianapolē rīcības komiteju organizatoriskos jautājumos. Pasākumu programmas - 1988 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Dziesmu svētku rīcības komitejas locekļiem par 2. latviešu Dziesmu svētku norisi Kanādā 1957. gadā - 1956-1958 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 3. latviešu Dziesmu svētku Kanādā rīcības komiteju organizatoriskos jautājumos - 1960-1961 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 4. latviešu Dziesmu svētku Kanādā rīcības komiteju par svētku „Vadoņa" izdošanu u.c. organizatoriskiem jautājumiem - 1965 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 5. latviešu Dziesmu svētku Kanādā rīcības komiteju. Dziesmu svētku programma - 1970 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar I. Eiropas Dziesmu svētku Hamburgā rīcības komiteju, izdevuma „Latvija" galveno redaktoru O. Kalēju, LNP Lielbritānijā priekšsēdētāju A. Abakuku organizatoriskos jautājumos - 1964 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 2. Eiropas latviešu dziesmu svētku Hanoverē rīcības komiteju, „Vadoņa" redaktoru J. Rudzīti Zviedrijā un J. Braču Vācijā politiskos un organizatoriskos jautājumos - 1967 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
2. Eiropas latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas ielūgums Latvijas pilnvarotajam pārstāvim A. Spekkem uz Hanoveres dziesmu svētkiem. Programmas, raksti avīzēs - 1967-1968 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 4. Eiropas latviešu Dziesmu svētku Londonā rīcības komiteju organizatoriskos jautājumos. Reklāmas izdevumi - 1975-1977 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Spekke A. Runas latviešu un lietuviešu dziesmusvētkos - 1955-1968 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI vispārējo dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejas informatīvais materiāls par dziesmu svētkiem.Pārskats par Latvijas mākslas aģentūras darbību. - 1926-1929 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku biedrības sarakste ar Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamentu par iespēju izdot informat;ivo izdevumu "Mūzikas apskats", Dziesmu svētku biedrības statūti - 1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Valsts kontroli par ceļojošo skaņu filmas izrādes maršrutu un Dziesmu svētku sarīkošanu - 1934-1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo Latviešu dziesmu svētku un 18.novembra svinību tehnikā programma, dažādu būvju strādnieku saraksti, kases grāmata un IX Dziesmu svētku būves krāsotāju piederumu saraksts. - 1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējie Latviešu dziesmu svētki - 1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dažādi dokumenti un sarakste. Par Dziesmu svētku piemiņas žetonu izgatavošanu - 1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki - programma, būvdarbi, notis u.c. - 1939-1940 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
IX Dziesmu svētku izmaksas - ieņēmumi un izdevumi - 1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Lieta par rakstiem latviešu avīzēs par V Vispārējo latviešu dziesmu svētku nesavlaicīgu norisi. - 1910 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dažādi materiāli par IX Dziesmu svētkiem u.c. - 1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku organizēšana sakarā ar 200.jubileju kopš Baltijas pievienošanas Krievijai - 1909 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības lūgums atļaut rīkot Vispārīgos latviešu dziedāšanas svētkus Rīgā, kā arī skolotāju un lauksaimnieku sanāksmi - 1873-1874 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Atļauja Rīgas latviešu biedrībai rīkot Vispārējos latviešu dziesmu svētkus Rīgā - 1880-1881 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras laukuma izbūves komitejas sēžu protokoli, sarakste par Dziesmu svētku rīkošanu - 1936-1940 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Biedrības valdes sarakste ar J.Vītolu, E.Melngaili, J.Graubiņu u.c. par viņu dziesmu ievietošanu 1933.gada dziesmu svētku jubilejas programmā - 1932 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
J.Vītola aicinājums dibināt jaunus korus, Rīcības komitejas lūgums Ministru kabinetam atbrīvot koru dalībniekus no darba dziesmu svētku ģenerālmēģinājumu dienās - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Godalgoto un iesūtīto dziesmu saraksts - 1932 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Koru pieteikumi I Latviešu dziesmu svētku 60 gadu atceres svētkiem - 1933 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Koru un diriģentu reģistrācijas grāmata - 1924-1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar J.Vītolu par . Diriģentu kongresa dalībnieku, diriģentu un koru saraksti. Rīcības komitejas darbības pārskats - 1923-1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste par svētku organizēšanu, delegātu sūtīšanu uz VI Vispārējo dziesmu svētku kongresu u.c. - 1923 - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar komponistiem par piedalīšanos žūrijas komisijā - 1924 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar Valsts prezidentu, izglītības ministru, Rīgas pilsētas galvu par piedalīšanos svētku goda prezidijā - 1924 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Koru pieteikumi VI Vispārējiem Dziesmu svētkiem - 1924-1925 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku nošu saņēmēju koru saraksts - 1924-1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar koriem par to gatavošanos svētkiem un stāvokli koros - 1924-1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku budžeta pārskats - 1924-1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku žūrijas komisijas protokols, autoru konkursam iesūtītās dziesmas - 1923-1932 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar koriem par to gatavošanos svētkiem un stāvokli koros u.c. - 1924-1930 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar koriem par to gatavošanos svētkiem un koru sagatavotību - 1925, 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste par svētku repertuāru un organizēšanu. Skolu lūgumi izsniegt trūcīgajiem skolēniem brīvbiļetes u.c. - 1924-1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu koru pārstāvju lūgumi atļaut uzstāties viņu koriem VI Vispārējos dziesmu svētkos - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku Rīcības komitejas un VII svētku padomes sastāva saraksti - 1926-1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar koriem par piedalīšanos nākamajos dziesmu svētkos - 1924-1935 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku kongresa protokoli, dalībnieku saraksti un mandāti - 1926-1927 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VII Vispārējo dziesmu svētku koru pārstāvju kongresa protokoli. J.Vītola, J.Graubiņa u.c. Iesniegumi svētku Rīcības komitejai par dziesmu izvēli koriem - 1926-1929 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI un VII Vispārējo dziesmu svētku programmas, komisijas sēžu protokoli. Apsveikumi VI Dziesmu svētkos - 1926 - 1929 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo dziesmu svētku godalgoto dziesmu saraksti un autoru honorāri - 1926-1930 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste par koru apvienošanu. Laikrakstu izgriezumi par VII Vispārējiem dziesmu svētkiem - 1929-1930 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Koru pieteikumi VII Vispārējiem Dziesmu svētkiem - 1929-1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Koru paziņojumi VII Vispārējo dziesmu svētku Padomei par nepiedalīšanos svētkos - 1929 - 1930 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI un VII Vispārējo Dziesmu svētku Rīcības komitejas sēžu protokoli - 1929-1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Koru prasības VII Vispārējo dziesmu svētku Padomei izveidot vienotus kopīgus svētkus un paziņojumi par atteikšanos piedalīties svētkos. Padoems sarakste ar ministru prezidentu par koru šķeltniecības likvidēšanu - 1930-1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Ziņojumi VII Vispārējo dziesmu svētku valdei par koru un orķestru sastāvu - 1928 - 1932 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Valmieras apriņķa priekšnieka vecākā palīga slepenā sarakste. - 1910 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dažādu cilvēku un iestāžu rakstītas vēstules Krišjānim Valdemāram - 1888 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Statūti. Diriģentu un koru pārstāvju kongresa dalībnieku saraksti un mandāti. VII Vispārējo dziesmu svētku Padomes deklarācija - 1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VII Vispārējo dziesmu svētku diriģentu kongresa protokols, dalībnieku saraksts un mandāti - 1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīga. V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieku gājiens - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīga. V Vispārējo latviešu Dziesmu svētku estrāde - 1910 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu dziesmu svētku gājiens - Skariņš, Ansis - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem II / Padomju Latvijas 1985. gada Dziesmu un Deju svētki - 1984 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Pirmie vispārīgie Latviešu dziedāšanas svētki Rīgā, no 26-tā līdz 29-tam jūnijam 1873 - 1873 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem I / Padomju Latvijas 1990. gada dziesmu un deju svētki - 1988 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem III / XX vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1989 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem III / 1976. gada Zonālie dziesmu svētki - 1976 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / 1976. gada Zonālie dziesmu svētki - 1976 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem II / XX vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1989 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem I / Padomju Latvijas 1985. gada Dziesmu un deju svētki - 1983 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem - 1991 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / Padomju Latvijas 1980. gada Dziesmu un deju svētki - 1978 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem III / Padomju Latvijas 1980. gada Dziesmu un deju svētki - 1979 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I / Padomju Latvijas 1980. gada Dziesmu un deju svētki - 1978 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki - 1971 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki - 1971 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem I / Padomju Latvijas 1980. gada Dziesmu un deju svētki - 1979 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas priekš otriem vispārīgiem Latviešu dziedāšanas svētkiem - [1880] (Notis)
Kolekcijas daļa:
Noslēguma koncerts : dziesmas jauktajam korim / XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - 2002 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem IV / Padomju Latvijas 1980. gada Dziesmu un deju svētki - 1979 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem III / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki - 1972 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Teiksma par latvieti : noslēguma koncerts : dziesmas vīru korim /XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - 2002 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Jauktajam korim : pavadījumi / Vispārējie Latviešu Dziesmu un Deju svētki 2008 - 2006 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 2008 - 2006 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu koru koncerts : repertuārs, dziesmas jauktajiem koriem / XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - 2003 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas dubultkoriem / Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki 2008 - 2006 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem II / XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki - 2007 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu dienas 1873-1933 - [1933] (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem III / Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki 2008 - 2007 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I / XXII vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1996 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I - 1991 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem III / XXII vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1997 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / XXII vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1997 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Noslēguma koncerts : dziesmas sieviešu koriem / XXV Vispārējie Latviešu dziesmu un XV deju svētki - 2012 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Noslēguma koncerts : dziesmas jauktajiem koriem / XXV Vispārējie Latviešu dziesmu un XV deju svētki - 2011 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums : dziesmas vīru koriem / XXV Vispārējie Latviešu dziesmu un XV deju svētki - 2011 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I - 1991 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I / Padomju Latvijas 1970. gada Dziesmu un Deju svētki : 1. burtnīca - 1968 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Noslēguma koncerts : dziesmas sieviešu koriem / XXV Vispārējie Latviešu dziesmu un XV deju svētki - 2013 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Noslēguma koncerts : dziesmas vīru koriem / XXV Vispārējie Latviešu dziesmu un XV deju svētki - 2012 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Noslēguma koncerts : dziesmas jauktajiem koriem / XXV Vispārējie Latviešu dziesmu un XV deju svētki - 2011 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : I dziesmusvētku 60 gadu atcerei un Latvijas valsts 15 gadu pastavēšanas svētkiem 1933. gadā. - [1933] (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / Padomju Latvijas 1970. gada Dziesmu un Deju svētki - 1968 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem III / Padomju Latvijas 1970. gada Dziesmu un Deju svētki - 1969 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kokļu mūzikas koncerts : skaņdarbi koklētāju ansamblim / XXV Vispārējie Latviešu dziesmu un XV deju svētki - 2013 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I / Padomju Latvijas 1985. gada Dziesmu un Deju svētki - 1984 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem IV / XX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - 1989 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem IV / XXII vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1998 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem I / XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1997 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums : dziesmas sieviešu koriem / XXV Vispārējie Latviešu dziesmu un XV deju svētki - 2011 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem 1 / Padomju Latvijas 1965. gada dziesmu svētki - 1963 (Notis)
Kolekcijas daļa:
I krājums : jauktam korim / 1948. [gada] Padomju Latvijas dziesmu svētki - 1947 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem 2 / Padomju Latvijas 1965. dziesmu svētki - 1964 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : jauktam korim I / 1950. [gada] Padomju Latvijas II Dziesmu svētki - 1949 (Notis)
Kolekcijas daļa:
IV krājums : bērnu korim / 1948. [gada] Padomju Latvijas dziesmu svētki - 1947 (Notis)
Kolekcijas daļa:
II krājums : sieviešu korim / 1948. [gada] Padomju Latvijas dziesmu svētki - 1947 (Notis)
Kolekcijas daļa:
III krājums : vīru korim / 1948. [gada] Padomju Latvijas dziesmu svētki - 1947 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : vīru korim / 1950. [gada] Padomju Latvijas II dziesmu svētki - 1950 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : sieviešu korim / 1950. [gada] Padomju Latvijas II dziesmu svētki - 1949 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : jauktam korim II / 1950. [gada] Padomju Latvijas II Dziesmu svētki - 1949 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : bērnu korim / 1950. [gada] Padomju Latvijas II dziesmu svētki - 1949 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : jauktam korim IV / 1955. [gada] Padomju Latvijas III Dziesmu svētki - 1955 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : jauktam korim III / 1955. [gada] Padomju Latvijas III Dziesmu svētki - 1955 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : jauktam korim II / 1955. [gada] Padomju Latvijas III Dziesmu svētki - 1955 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas : jauktam korim [I] / 1955. [gada] Padomju Latvijas III Dziesmu svētki - 1954 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju VII. Vispārējo dziesmu un muzikas svētku dziesmas 1932. gadā. II krājums - 1930 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dzeesmas V. latweeschu wispahrigeem dzeesmu swehtkeem : Rīgā 1904. gadā - 1904 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dzeesmas : latveeschu III. wispahrigeem dzeedaschanas swehtkeem Rigâ, 1888. - 1888 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju VII. Vispārējo dziesmu un muzikas svētku dziesmas 1932. gadā. [I krājums] - 1930 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI vispārējo dziesmu un muzikas svētku dziesmas : II. burtnīca - 1924 (Notis)
Kolekcijas daļa:
15 dziesmas : jauktam un sieviešu koriem - 1924 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI. vispārējo dziesmu un muzikas svētku dziesmas - 1926 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dzeesmas V. latweeschu wispahrigeem dzeesmu swehtkeem : Rīgā, 1910. gadā - 1909 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju dziesmas devītie svētki. IV : Dziesmas vīru koriem - 1936 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju dziesmas devītie svētki. III : 1. izdevums. - 1936 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju dziesmas devītie svētki. I - 1934 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI. vispārējo dziesmu un muzikas svētku dziesmas : III. burtnīca - 1924 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju dziesmas devītie svētki. III : 2. izdevums. - 1937 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I / Padomju Latvijas 1965. gada Dziesmu svētki - 1964 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju dziesmas devītie svētki. V - 1937 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvju dziesmas devītie svētki. II - 1937 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem III / Padomju Latvijas 1965. gada Dziesmu svētki - 1964 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem II / Padomju Latvijas 1965. gada Dziesmu svētki - 1964 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I / Padomju Latvijas 1965. gada Dziesmu svētki - 1963 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / Padomju Latvijas 1965. gada Dziesmu svētki - 1964 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas dubultkoriem / Padomju Latvijas 1965. gada Dziesmu svētki - 1965 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem / Padomju Latvijas 1970. gada Dziesmu un Deju svētki - 1968 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas dubultkoriem I / Padomju Latvijas 1970. gada Dziesmu un deju svētki - 1969 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas dubultkoriem / Padomju Latvijas 1965. gada Dziesmu svētki - 1964 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem II / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki - 1971 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I / Padomju Latvijas 1970. gada Dziesmu un deju svētki - 1968 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem I / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki - 1971 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem II / Padomju Latvijas 1970. gada Dziesmu un deju svētki - 1969 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki - 1971 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas dubultkoriem / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki - 1972 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem II / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki 100 - 1971 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem. III / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki - 1972 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem II / 1976. gada zonālie dziesmu svētki - 1976 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem I / Padomju Latvijas 1977. gada Dziesmu un deju svētki - 1975 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I / Padomju Latvijas 1977. gada Dziesmu un deju svētki - 1975 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem III / Padomju Latvijas 1973. gada dziesmu svētki 100 - 1972 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I / Padomju Latvijas 1980. gada Dziesmu un deju svētki - 1978 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem I / Padomju Latvijas 1980. gada Dziesmu un deju svētki - 1978 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I / Padomju Latvijas 1977. gada Dziesmu un deju svētki - 1975 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem II / 1976. gada zonālie dziesmu svētki - 1976 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I / Padomju Latvijas 1985. gada Dziesmu un deju svētki - 1983 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas dubultkoriem I / Padomju Latvijas 1980. gada Dziesmu un deju svētki - 1979 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem II / Padomju Latvijas 1985. gada Dziesmu un deju svētki - 1984 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / Padomju Latvijas 1985. gada Dziesmu un deju svētki - 1984 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem II / XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1989 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem I / Padomju Latvijas 1990. gada dziesmu un deju svētki - 1987 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas jauktajiem koriem II / Padomju Latvijas 1990. gada dziesmu un deju svētki - 1988 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I / Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki 1990 - 1988 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem II / XXII Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki - 1997 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dseesmas IV. wispahrigeem Latweeschu Dseesmu- un Musikas- swehtkeem Jelgawā 1895. gadā - 1895 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem I / XXII vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1996 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem II / XXII Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki - 1997 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas vīru koriem III / Padomju Latvijas 1977. gada Dziesmu un deju svētki - 1976 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas sieviešu koriem II / Padomju Latvijas 1970. gada Dziesmu un deju svētki - 1969 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latviešu jaunatnes dziesmu svētku Monreālā reklāmas izdevumi „Vadonis" un „Ziņotājs". Sarakste ar rīcības komitejas priekšsēdētāju M. Štauveru par dziesmu svētku apmeklējumu - 1975 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo Dziesmu svētku saimniecības sekcijas protokoli - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Bērzkalns V. Dziesmu svētki komunistu okupētā Latvijā - 1966 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā veltīto XVIII Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā veltīto XVIII Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku medaļa - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IV Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem veltītā medaļa - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā veltīto XVIII Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā veltīto XVIII Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas dziedāšanas un mūzikas biedrības "Lira" nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
I Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem veltītā sudraba viena lata monēta - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
I Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem veltītā medaļa - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem veltītā medaļa - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Рига (O-34-108,120; O-35-97,109) - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre = Karte des Zentrums = план города ; Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, 1998 - 1998 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : plāns - shēma - [1959] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tēvu laipas :deju lieluzvedums : repertuārs /XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV deju svētki - Alpa, Maruta - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesma : XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Nikolajevs, Andris, 1956- - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki - Lejiņa, Dagmāra, 1948-2022 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1955. gada dziesmu svētki : veltīti Padomju Latvijas 15. gadadienai - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - Veinberga, Jana, 1964- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. XI Deju svētki - Lejiņa, Dagmāra, 1948-2022 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māra Zālīte un Zigmars Liepiņš - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku dalībnieki - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku dalībnieki - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Romāns Vanags - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Tautas deju ansamblis Dancis - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ausma Derkēvica - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Tautas deju ansamblis Dancis - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Tautas deju ansamblis Dancis - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Tautas deju ansamblis Dancis - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2016 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Zirnis - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Karogs - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Roberts Zuika, Gido un Imants Kokari - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Zirnis - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ivars Cinkuss - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku dalībnieks Džordžs Stīls - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku dalībnieki - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku dalībniece - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ieksch-Rīgas plāns - [188-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga nebst Umgebung / emendirt und vervollständigt im Jahre 1876 von dem Stadtrevisor R. Stegman - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1876 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga mit ihren Vorstädten - Wieckmann, F. - 1867 (Karte)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku virsdiriģenti - Prēdelis, Imants, 1950-2018 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Рига 1:25,000 - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 20. gadadienai veltītie Dziesmu svētki : [1960.g. 22.-24.jūlijs : programma u.c. materiāli] - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virstit.: 1950. g. Padomju Latvijas II Dziesmu svētki. Deju krājums - Lasmane, Milda, 1890-1976 - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku bibliogrāfijas materiāls - Jansons, Aleksandrs, 1916-1991 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko runā dokumenti par vispārējo dziesmu svētku rīkotāju konfliktu - Sproģis, Jūlijs, 1887-1972 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seši latvju vispārējie dziesmu svētki, 1873-1926 - Eglentāls, Roberts, 1887-1971 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svētnicu vai balaganu? - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dejas :Padomju Latvijas 1965. gada Deju svētku repertuārs /E. Melngaiļa Tautas mākslas nams - Falka, Z. - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : (palīgmateriāls lektoriem) - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala :koru koncertu dziesmu teksti /XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Rožlapa, Maija - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Alpa, Maruta - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki laiku lokos :[kalendārs 1990. gadam] /teksta autors Oļģerts Grāvītis]. - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nāc gavilēt! / IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki - Garkalne, Skaidra - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skatījums, viedoklis, vērtējums : 9. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izvērtējuma konference - Virbule, Ruta - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas skolu jaunatnes III Dziesmu un deju svētki - Jākobsone, Ilga, 1920- - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daudzas balsis skanēt skan :[par skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem] - Ģeibaks, Mintauts, 1929-2004 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu dziesmas : X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā, 2010. gada 6.-11. jūlijā - Platpere, Rita, 1953- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki : Rīgā, 2010. gada 6.-11. jūlijā - Pāvula, Iveta, 1973- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas skolu jaunatnes VII Dziesmu un deju svētki, Rīga, 1995. no 27.jūnija -2.jūlijam - Spertāle, Diāna - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki :[diriģentu, koru un deju kolektīvu saraksts] - Jākobsone, Ilga, 1920- - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tādi mēs es@m!.XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki : Rīga, 2015. gada 6.-12. jūlijs : [fotoalbums - Lūsiņa, Inese, 1958- - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deju svētki Latvijā : skaitļi un fakti, 1945-2003 - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teodors Kalniņš :[rakstu krājums] - Zariņš, Marģeris, 1910-1993 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Kalniņš : monogrāfisks apcerējums / Jēkabs Vītoliņš. - Vītoliņš, Jēkabs, 1898-1977 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Vācijā, Pārvietoto personu nometnēs (1946, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Raksti /Emilis Melngailis ; sastādītāja un komentāru autore Silvija Stumbre. - Stumbre, Silvija, 1925-1987 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesma. Svētki. Dzīve : stāsti par latviešu dziesmu svētkiem ārzemēs - Vītola, Ieva, 1977- - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi Padomju Latvijas 1955.g. dziesmu svētku dziesmu iestudēšanai - Breģis, Valdis, 1928-2011 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Silueti : autobiogrāfiski meti no dzīves un darba gaitām / Jēkabs Mediņš - Mediņš, Jēkabs, 1885-1971 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vesņanka : [ukraiņu deja 16 meitām /G. Zakirovas horeogrāfija ; M. Zavadskova mūzika ; I. Saulītes apraksts] ; E. Melngaiļa Tautas mākslas nams. - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spolīte : (Rihmarulla) : somu tautas deja /U. Lapsiņa muzikālā apdare ; J. Upīša apraksts ; Em. Melngaiļa tautas mākslas nams. - Lapsiņš, Uldis, 1929- - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deju krājums - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Olinderis : [lietuviešu deja 6, 8 vai 10 pāriem : dejas apraksts 8 pāriem /J. Liņģa horeogrāfija ; J. Gaižauska muzikālā apdare]. - Lingys, Juozas, 1919-1984 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētki - Mediņš, Klements, 1907-1987 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krizačoks : [baltkrievu deja 8 pāriem /S. Grebensčikova horeogrāfija ; I. Saulītes apraksts ; tautas mūzika] ; E. Melngaiļa Tautas mākslas nams. - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krakovjaks : poļu deja 8 pāriem / E. Drulles horeogrāfija un apraksts ; J. Miķelsona muzikālā apdare ; Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams. - Drulle, Elga, 1932- - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kazačoks : ukraiņu deja 8 pāriem / G. Zakirovas horeogrāfija ; tautas mūzika ; I. Saulītes apraksts ; Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams. - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Septīto Vispārējo latviešu dziesmu svētku vadonis : Milvokos ASV 1983. gadā no 30. jūnija līdz 5. jūlijam - Čaks, Raimunds, 1915-1986 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ingrīdas Saulītes dzīves un dejas līkloči / [teksta autore Inta Kārkliņa] - Kārkliņa, Inta, 1950- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1963, Klīvlenda) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Gružāne, Valentīna.Teodors Reiters: triumfs un traģēdija - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju pūtējmūzikas lielais šķelmis :Gunāra Ordelovska (1927. 28.III-1990. 27.X) piemiņai - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vīgneru Ernests - Goluba, Guna, 1930- - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas ceļš :Jāņa Ozoliņa dzīve un daiļrade /A. Verners ; [mākslinieks K. Goldmanis] - Verners, Arturs, 1922-1990 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmo latviešu vispārējo dziesmu svētku 75 gadu atceres dziesmu diena Bavārijas apgabalā Fišbachas latviešu nometnē pie Nirnbergas 1948.gada 27.jūnijā - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu 5. vispārējo dziesmu svētku A.S.V. vadonis = Latvian song festival centennial, Aug.1.-Sept.3. 1973, Cleveland, Ohio, U.S.A. - Cirķelis, Teofils, 1905-1987 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maestro Leonīda Vīgnera stāsti un stāsti par Leonīdu Vīgneru - Paula, Rūta, 1954- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols tuvinieku, audzēkņu un laikabiedru atmiņās - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jurjānu Andrejs /sarakstījis Atis Zālītis ; ar Jēkaba Graubiņa apcerējumu par Jurjānu Andreja skaņdarbiem. - Zālītis, Atis, 1900-1972 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otro vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV vadonis : Ņujorkā, no 3.-6. jūlijam 1958. gadā - Raisters, Ēriks, 1905-1967 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emīlis Melngailis /Silvija Stumbre - Stumbre, Silvija, 1925-1987 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti /Jāzeps Vītols ; sastādītāja un komentāru autore Vija Muške - Muške, Vija, 1927-1988 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10. Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV = 10th Latvian Song Festival USA, Cleveland, Ohio 1997 : vadonis - Grendze, Maija - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daumants Gailis - Gailīte, Zane, 1952-2019 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilis Ozols - Zemgales deju ķēniņš /[redaktore Elita Priedīte] - Priedīte, Elita, 1956- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš :[monogrāfija] /Vija Briede - Briede-Bulāvinova, Vija, 1934-1987 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teodors Reiters un viņa koŗi / Jāņa Rudzīša redakcija - Rudzītis, Jānis - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deju svētki Latvijā :skaitļi un fakti, 1948-1990 - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV vadonis : Klīvlendā, Ohio 1963. gada 30. un 31. augustā, 1. un 2. septembrī - Cirķelis, Teofils, 1905-1987 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejā viju Latviju : literāras variācijas par dziesmu svētku tēmu : literārs sarīkojums 7. vispārējos latviešu dziesmu svētkos A.S.V. - Nollendorfs, Valters, 1931- - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manas dzīves atmiņas /Jāzeps Vītols - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais dejotprieks : Uldis Žagata /[sastādītāji: Maruta Alpa, Rolands Juraševskis ; teksts, Gundega Juraševska, Eriks Tivums]. - Alpa, Maruta - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jurjānu Andrejs mūzikas kultūrā un tautā =Андрей Юрьян в музыке и жизни народа : [apcere, studijas "Līgotnes" reprodukcijas, komentāri] - Klotiņš, Arnolds, 1934- - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trejkrāsainā. Aija Baumane un viņas dejas /[sastādītāja Maruta Alpa] - Alpa, Maruta - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian song festival : Aug. 30-Sept. 2. 1968. Cleveland, Ohio - Cirķelis, Teofils, 1905-1987 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar Teodora Kalniņa vārdu - Lindenberga, Vita, 1942-2006 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kordiriģenti Imants un Gido Kokari :[monogrāfija] /Arturs Verners. - Verners, Arturs, 1922-1990 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jurjānu Andrejs :[monogrāfija] - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2. Eiropas latviešu dziesmu svētki Hannoverā : 1968. g. no 1. līdz 4. aug. : svētku vadonis - Rudzītis, Jānis - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūkstošgades dziesma : veltījums XXII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XII Deju svētkiem = Song of the millennium : dedicated to the XXII Latvian Song Festival and XII Dance Festival - Kārkliņa, Inta, 1950- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols - komponists un pedagogs /S. Vēriņa - Vēriņa, Sofija, 1929-1994 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Harijs Sūna un latviešu deja /sast. Maruta Alpa - Alpa, Maruta - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Mediņš : apceres un atmiņas par profesora Latvijas PSR Tautas mākslinieka Jēkaba Mediņa dzīvi un darbu - Mediņa, Marija, 1949- - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Gājiens pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieces - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieks - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Gājiens pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Gājiens pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Gājiens pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Mūzikas instruments - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki Mežaparka estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Vainags - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Medpunkts - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Ivars Godmanis - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Jānis Peters - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Virsdiriģents Sigvards Kļava - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki Mežaparka estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Oskars Stalts - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieks - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Vīru koris - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieks - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki ar bērniem - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki ar bērniem - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki ar bērniem - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieks - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Regīna Ezera - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībnieks ar bērnu - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu un X deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki no Zviedrijas - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Esmeralda Ermale - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Imants Kokars, Raimonds Pauls, Jānis Peters - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsvadītājs Zigurds Miezītis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Deja - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Deja - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieks - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Deja - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki. Deju virsvadītāji - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Gājiens pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki Mežparka estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieces - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Gājiens pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Gājiens pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieces - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieces - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieces - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieces - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Pie Brīvības pieminekļa. Virsdiriģenti Lilija Zobens, Edgars Račevskis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Dziesmu svētku parks. Virsdiriģents Edgars Račevskis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Edgars Račevskis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Haralds Mednis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Haralds Mednis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Edgars Račevskis un goda virsdiriģents Haralds Mednis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģenti Jānis Dūmiņš un Terēzija Broka - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Leonīds Vīgners - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģenti Jānis Dūmiņš un Vizma Maksiņa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Jēkabs Ozoliņš - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Jēkabs Ozoliņš - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Ivars Bērziņš - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Haralds Mednis un virsdiriģente Vizma Maksiņa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Haralds Mednis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Haralds Mednis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģente Astra Kronīte - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģente Terēzija Broka - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģente Terēzija Broka - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Roberts Zuika - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Dziesmu svētku parks. Virsdiriģente Terēzija Broka - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Roberts Zuika - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Eduards Grāvītis un goda virsdiriģents Leonīds Vīgners - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Leonīds Vīgners - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģenti Romāns Vanags, Ivars Bērziņš, Viesturs Gailis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Eduards Grāvītis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģenti Jānis Erenštreits, Terēzija Broka, Jēkabs Ozoliņš - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Eduards Grāvītis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģents Viesturs Gailis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Goda virsdiriģents Roberts Zuika - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsvadītāja Ingrīda Saulīte - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģenti Ivars Bērziņš - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsvadītāji un virsdiriģenti pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģenti un virsvadītāji pie Brīvības pieminekļa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Gido un Imants Kokari - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Virsdiriģenti mežaparka estrādē - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Raimonds Pauls, Andris Vilks - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Andrejs Eglītis - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Ernests Brusubārdis III un Andrejs Volmārs - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Raimonds Pauls un Andris Vilks - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Vilis Kokamegi - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībniece - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Esmeralda Ermale - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Svētku dalībnieki - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Romāns Vanags - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Raimonds Pauls - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Raimonds Pauls, Astra Kronīte, Ausma Derkēvica, Ernests Brusubārdis III - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Esmeralda Ermale - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Jānis Dūmiņš un Vizma Maksiņa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Ausma Derkēvica un Jānis Dūmiņš - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Ausma Derkēvica - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Astra Kronīte un Jānis Erenštreits - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Gido un Imants Kokari - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Jēkabs Ozoliņš - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Astra Kronīte - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Lilija Zobens - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Lilija Zobens - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Vizma Maksiņa - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu dziesmu un XI deju svētki. Juris Karlsons, Laimonis Šēnbergs - Balodis, Leons, 1940- - 1993 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Klabdancis : [latviešu deja veco ļaužu deju kolektīviem : apraksts 8 pāriem /V. Ozola horeogrāfija un apraksts ; R. Šteina mūzika] ; Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams - Šteins, Rūdolfs, 1934-1983 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visi ciema suņi rēja : [deja neierobežotam pāru skaitam /A. Donasa horeogrāfija un apraksts ; T. Bērziņa muzikālā apdare ; Em. Melngaiļa tautas mākslas nams] - Bērziņš, Tālivaldis, 1918-2009 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kadriļa : [krievu deja 8 pāriem / I. Merkulova horeogrāfija ; P. Petkēviča apraksts ; tautas mūzika] ; E. Melngaiļa Tautas mākslas nams. - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ventiņu zvejnieku deja : [apraksts dejai /Alfrēda Rūjas horeogrāfija ; Dz. Kļaviņa muzikālā apdare]. - Kļaviņš, Dzintars, 1928-2007 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Palēcieni : moldāviešu tautas deja /Em. Melngaiļa tautas mākslas nams - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nams - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 2. Dziesmu svētki : [materiālu krājums] - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un Padomju Latvijas 37. gadskārtai veltītie Dziesmu svētki : prospekts - Reiters, Daumants, 1938-2016 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raitais solis : [M. Letiņas horeogrāfija un apraksts ; A. Sīlītes mūzika ; R. Orbidānes dziesmas teksts ; Z. Purva literārā apdare ; Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams]. - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nams - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emilis Melngailis :[rakstu krājums / N. Grīnfelda ievads] - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
PSRS 50. gadadienai un Dziesmu svētku simtgadei veltītie Padomju Latvijas Dziesmu svētki - Reiters, Daumants, 1938-2016 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deju lieluzvedums "Mana pasaule" :deju apraksti vidējās paaudzes deju kolektīviem : E grupa. - Valsts tautas mākslas centrs (Latvija) - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas skolu jaunatnes IV dziesmu un deju svētki - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarma : [latviešu deja 4, 8, 12 pāriem : apraksts dejai] / M. Lasmanes horeogrāfija, teksta sakārtojums un apraksts ; A. Žilinska mūzika ; Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams - Žilinskis, Arvīds, 1905-1993 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tuljaks : igauņu tautas deja / A. Raudkatas iestudējums ; tautas mūzika ; E. Melngaiļa Tautas mākslas nams. - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1948. gada dziesmu svētki :(materiāli pārrunām).Dziesmu svētki[Rīga] - Latvijas PSR Kultūras un izglītības iestāžu komiteja - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es mācēju danci vest : [latviešu deja U.Žagatas horeogrāfijā ; B. Hegenbartes apraksts ; G. Ordelovska muzikālā apdare] - Hegenbarte, Biruta, 1932-2005 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki, 1965.g.Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams - Bauma, Valentīna - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
V.I. Ļeņina 100. dzimšanas dienai un Padomju Latvijas 30. gadadienai veltītie Dziesmu un deju svētki - Bauma, Valentīna - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viļņojas druva : [latviešu deja 16 meitām : apraksts dejai] /[U. Šteina horeogrāfija un apraksts ; G. Dovgjallo muzikālā apdare] ; Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams. - Dovgjallo, Georgs, 1931-2009 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svinīgais solis : [latviešu deja /V. Ozola horeogrāfija un apraksts; A. Žilinska mūzika (no baleta "Sprīdītis")]. - Žilinskis, Arvīds, 1905-1993 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki, veltīti 40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā - Bauma, Valentīna - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki. X Latviešu deju svētki : [prospekts] - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jostu deja : latviešu deja 6 meitām /E. Drulles horeogrāfija un apraksts ; Induļa Kalniņa mūzika ; Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams - Kalniņš, Indulis, 1918-1986 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Skolu jaunatnes VI dziesmu un deju svētki : [prospekts] /LPSR Tautas izglītības ministrija - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki :1873-1948 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dejas : [krājums]. Virstit.: 1955. g. Padomju Latvijas 3. Dziesmu svētki - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atvasara : latviešu deja veco ļaužu deju kolektīviem /V. Ozola horeogrāfija un apraksts ; tautas mūzika R. Šteina apdarē - Šteins, Rūdolfs, 1934-1983 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvieļu deja : [Nīcas etnogrāfiskā deja M. Lasmanes apdarē ; M. Jansona muzikālā apdare ar kustību aprakstu] /E. Melngaiļa Tautas makslas nams - Jansons, Mārtiņš, 1899-1972 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deju lieluzvedums "Izdejot laiku" :repertuārs /XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki - Skuja, Gunta, 1963- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki, veltīti padomju tautas Uzvaras Lielajā Tēvijas karā 40. gadadienai un padomju varas atjaunošanas Latvijā 45. gadadienai :Vissavienības pašdarbības mākslas skate - Bauma, Valentīna - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Latvijā :norise, skaitļi, fakti - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV deju svētki - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
13. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (2012, Milvoki) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV =XIII U.S. Latvian song & dance festival : vadonis - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audēju deja : latviešu deja 8 pāriem / Harija Sūnas horeogrāfija un apraksts ; J. Ķepīša mūzika G. Ordelovska apdarē ; Em. Melngaiļa Tautas mākslas nams - Ķepītis, Jānis, 1908-1989 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. Anglijas dziesmu dienas (1954 : Mančestra, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1951., Londonā, 27., 28., 29.jūnijā - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceturtās Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1954.g. 10. un 11. jūlij,. Mančesterā - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. Eiropas latviešu Dziesmu svētki (1977 : Londona, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
4. Eiropas latviešu dziesmu svētku Vadonis : Londona, 1977.g. no 26. līdz 31. jūl. - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējo latviešu dziesmu svētku A.S.V. vadonis :1978. gadā no 30. jūnija-4. jūlijam Bostonā, Mass. - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10. Anglijas dziesmu dienas (1981 : Lestera, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
6. Anglijas dziesmu dienas (1961 : Bredforda, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
5. Anglijas dziesmu dienas (1958 : Lestera, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā : Bradfordā, 1961.g. 20., 21., 22. maijā - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sestās Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1958.g. 12. un 13. jūlijā, Lesterā - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki - Birziņa, Aira, 1968- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sālzirne, Maija,1939-1993.Dejas /[sakārt. Roze Kupča un Maruta Alpa] - Alpa, Maruta - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļi Jurjāni / Māris Visendorfs - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Franku novada latviešu dziesmu diena : Ansbahā 1946. 21. jūlijā : [Programma] - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Franku novada latviešu DP dziesmu diena : Fišbachā pie Nirnbergas 1946.g. 30. jūnijā - Poruks, Jēkabs - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augsburgas latviešu dziesmu diena 1946.gada 25.augustā : [materiāli] - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1. Eiropas latviešu Dziesmu svētki (1964 : Hamburga, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
3. Eiropas latviešu Dziesmu svētki (1973 : Ķelne, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Pirmo Eiropas latviešu dziesmu svētku vadonis : Hamburgā, 1964. gada 5.,6., 7. un 8. augustā. - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. Eiropas latviešu dziesmu svētku vadonis :Ķelnē, 1973. gada 19., 20., 21. un 22. jūlijā - Apkalns, Longīns - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade Ķelnē : jaunatnes rīta dalībnieku atskats - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2. Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Eiropā (1984 : Minstere, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu vadonis : Minsterē, Vācijā, 1984. gadā no 31. VII līdz 5. VIII. - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas un kultūras svētki : vadonis, Minsterē, Vācijā, 1987.g. no 2.VIII līdz 8.VIII. - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienas un kultūras svētki Minsterē, Vācijā 1987.gadā no 2. VIII līdz 9. VIII [attēls] - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas (1979 :Visbija, Gotlande) - Ritums, Jānis, 1914-1980 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (1988, Indianapolisa) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Līgo dziesmu laiva :10. dziesmu dienas Garezerā : 1989., no 18.-20. aug. /Amerikas latviešu palīdzības fonds. - Amerikas Latviešu palīdzības fonds - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1. Anglijas dziesmu dienas (1949 : Londona, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1949., Londonā, 17., 18., 19.jūnijā, Leedsā, 23., 24.jūlijā - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2. Anglijas dziesmu dienas (1950 : Lestera, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu dziesmu dienas : 1950.g. 17.-18. jūnijā Lesterā - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7. Anglijas dziesmu dienas (1967 : Lestera, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
8. Anglijas dziesmu dienas (1971 : Lestera, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
9. Anglijas dziesmu dienas (1975 : Lestera, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu dziesmu dienas - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu devītās dziesmu dienas Lesterā :1975. gadā no 1. līdz 3. augustam : [materiāli] - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
11. Anglijas dziesmu dienas (1986 : Lestera, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
5. Eiropas latviešu Dziesmu svētki (1982 : Līdsa, Lielbritānija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
5. Eiropas latviešu dziesmu svētku vadonis, Līdsā, 1982.g. no 27. jūlija līdz 1. augustam - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. Eiropas latviešu dziesmu svētku vadonis Helsingborgā, Zviedrijā, 30.7. - 2.8.1989 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. Eiropas latviešu dziesmu svētki:jaunatnes rīts : [vadonis] - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu dziesmu svētki Amerikā : svētku vadonis, Čikāgā, 1953. g. 30. un 31. maijā - Čikāgas Latviešu organizāciju apvienība - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Astoto Vispārējo dziesmu svētku vadonis : Indianapolē 1988. gadā, no 29. jūnija līdz 4. jūlijam - Sventeckis, Jānis, 1926- - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
11. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (2002, Čikāga) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Skanēs dziesma, dzīvos tauta! : [XI Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV no 18. līdz 21. jūlijam 2002. gadā, Čikāgā : vadonis - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1965 : Portlenda, Oregonas štats, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
3. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1967 : Sanfrancisko, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
4. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1970 : Losandželosa, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
6. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1975 : Sietla, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
7. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1977 : Losandželosa, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
8. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1979 : Sanfrancisko, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
9. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1982 : Portlenda, Oregonas štats, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
11. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1989 : Losandželosa, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
13. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1999 : Losandželosa, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
II ASV Rietumu piekrastes Latviešu dziesmu svētku vadonis, Portlandē, Oregonā 1965.g. 2.-5. jūl. - Ritmanis, Zigurds, 1923-1996 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ASV Rietumu krasta Trešo latviešu dziesmu svētku vadonis, Sanfrancisko, Kalifornijā, 30.VI - 4.VII 1967.g. - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IV ASV Rietumu krasta dziesmu svētku vadonis : 3. jūl.-6. jūl. 1970. g., Losandželosā, Kalifornijā - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki Sietlā : 1975. gada 3., 4., 5., 6. un 7. jūlijā : [vadonis] - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki Losandželosā, 1977. g. 6.,7.,9.,un 10.jūl. - Bastjānis, Ilmars, 1921-2004 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Devīto Rietumu krasta Latviešu dziesmu svētku vadonis :Portlandē, Oregonā no 30. jūnija līdz 5. jūlijam 1982. - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rietumkrasta XI dziesmu svētki Losandželosā, 1989 : Dziesma dzimteni sveic, 1989.g. no 30. jūn. līdz 5. jūl., Longbīčā - Bastjānis, Ilmars, 1921-2004 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rietumkrasta XIII dziesmu svētki 1999. gadā no 2. līdz 5. jūlijam, Thousand Oaks : vadonis - Bastjānis, Ilmars, 1921-2004 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis ceturtajiem Latviešu jaunatnes dziesmu svētkiem, 1982. g., no 8.-11.okt. Klīvlandē - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ASV Vidienes valstu latviešu novada dziesmu svētku programma un vadonis :1955. gada 29. maijā - Čaks, Raimunds, 1915-1986 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu novada dziesmu svētku Indianapolē programma un vadonis :1960. gada 2., 3. un 4. jūlijā - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vienpadsmitās dziesmu dienas Gaŗezerā : gara gaismai un brīvībai : 1995.g. no 28. - 30. jūlijam - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmā Dziesmu diena Garezerā :12. augustā 1967. gadā - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2. Dziesmu diena Garezerā :1969. gada 16. augustā - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešā Dziesmu diena Garezerā :1971. g. 14. augustā : - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. Dziesmu dienas Gaŗezerā :no 1974. gada 30. augusta līdz 1. septembri - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sestās dziesmu dienas Gaŗezerā 1979 : no 17.-19. augustam - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētki : monografija - Mediņš, Klements, 1907-1987 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmai šodien liela diena - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku gara gaita :[dziesmu svētku vēsture] - Poruks, Arnis, 1949- - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dies saulīte atkal trīskrāsaina-- :latviešu rakstnieki un publicisti par dziesmu svētkiem gadu ritumā - Auziņš, Arnolds, 1931- - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku brīnums - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku mazā enciklopēdija - Grauzdiņa, Ilma, 1948-2016 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izredzētie : Latvijas Lielā kora virsdiriģenti - Grauzdiņa, Ilma, 1948-2016 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ausma Derkēvica - [198-] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Teodors Reiters - [193-?] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Teodors Reiters. Latv. Nac. Op. diriģents - [192-?] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Uldis Žagata - [198-] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Uldis Žagata - [198-] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Teodora Reitera Fonds - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
12. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : 2004. gadā no 1. līdz 4. jūlijam Toronto, Ontario : vadonis = festival guide - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu un X deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu un X deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu un X deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu dziesmu un XII deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai veltīto dziesmu svētku nozīmīte. XVII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai veltīto dziesmu svētku medaļa. XVII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai veltīto dziesmu svētku nozīmīte. XVII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu dziesmu un XI deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu dziesmu un XI deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējo latviešu dziesmu un XI deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
PSRS nodibināšanas 50. gadadienai un dziesmu svētku simtgadei veltītā nozīmīte. XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārējo latviešu dziesmu un XIII deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
PSRS nodibināšanas 50. gadadienai un dziesmu svētku simtgadei veltītā nozīmīte. XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku nozīmītes - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte un caurlaide - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu un X deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu un X deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
PSRS nodibināšanas 50. gadadienai un dziesmu svētku simtgadei veltītā nozīmīte. XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējo latviešu dziesmu svētku nozīmīte un dalībnieka ieejas karte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu un X deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu un X deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējiem latviešu dziesmu un IX deju svētkiem veltītā nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
40. gadadienai kopš padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā un 45. gadskārtai kopš padomju varas atjaunošanās Latvijā veltīto XIX Vispārējo latviešu dziesmu un IX deju svētku medaļa - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējiem latviešu dziesmu un IX deju svētkiem veltītā nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
40. gadadienai kopš padomju tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā un 45. gadskārtai kopš padomju varas atjaunošanās Latvijā veltīto XIX Vispārējo latviešu dziesmu un IX deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu un X deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nozīmīte - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre map = Karte des Zentrums = план центра - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas centra plāns = map centre of city = план центра города - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre = Karte des Zentrums = план центра - [2003] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas plāns = city plan = Stadtplan = план города - 2008 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārējo latviešu Dziedāšanas svētku jeb Līgo karogs - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Mēdzūlas pagasta Līču saimniece Līze Dāders ar dēlu Jāni - 1890 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Reinis Siliņš un Anna Siliņa (dzimusi Bišentropa) dzīvojuši Bērziņos Kalsnavas pagastā (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Timbere Elza un Kaminska Ieva (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Sarkaņu c. Sieviešu koris ar diriģentu Jāni Beitiku - 1960 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Veco ļaužu deju kolektīvs Sarkaņu ciemā - 1954 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Saikavas koris Madonas apriņķa dziesmu svētkos - 1948-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ērgļu Kultūras nama koris - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Madonas kultūras nama deju kolektīvs "Vidzeme" - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Madonas rajona Kultūras nama koris - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vestienas jauniešu deju kolektīvs dziesmu svētku gājienā - 1964 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lazdonas jauktais koris - 1948-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Mengel no Kārkleniešu pagasta (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Anna Menģele (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Praulienas koris 6.dziesmu svētkos Rīgā 1926.gada 20.jūnijā - 1926-06-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku gājiena svinīgs sākums pie Brīvības pieminekļa - Resnais, R. - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII dziesmusvētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils dzied VII dziesmusvētkos - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautu meitas VII Latvju vispārējos dziesmusvētkos - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII Dziesmu svētki - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Svētku dalībnieki Kurzemes tautas tērpos - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rucavas jauktā kora dziedātājas no Lejaskurzemes V Dziesmu svētku laikā - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Cēsu [Ārlavas Dziedāšanas biedrības] koristi V Dziesmu svētku laikā - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koris tautas tērpos - Iltners, Kārlis, 1887-1974 - 1920 - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Godalgotie tautas tērpi VII Latvju vispārējos dziesmusvētkos - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Godalgotie VII Dziesmu svētkos - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu dziedāšanas biedrības koris - 1888 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu dziedāšanas biedrības koris - Eggert, von, Emanuel - 1888 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kalsnavas-Vietalvas labdarības biedrības koris - Šulcs, Karls, 1831-1884 - 1888 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Džūkstes koris III Dziesmu svētku laikā - 1888 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Marta Goliase (vēlāk Jēger), Saikavas kora koriste pašdarinātā Krustpils novada tautas tērpā - 1933-06-16 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Madonas dziesmu svētki. Marta Goliase, diriģents J.Rubenis, Baltroka Alvīna - 1936-06-14 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Dienvidvidzeme - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Kurzemnieks (pa kreisi), Vidzemnieks (pa labi) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Ventiņi (pa kreisi), Tāmnieki no Talsu apvidus (pa labi) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Tāmnieki (Talsu apvidus) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Dienvidvidzeme - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērba paraugs. Dienvidvidzeme - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Ziemeļvidzeme - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Maliene (Ziemeļaustrumu Vidzeme) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Piebalga - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Vidzemes vidiene - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Tāmnieki (Kuldīgas apvidus) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Tāmnieki (Kuldīgas apvidus) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Kursa (Dienvidkurzeme) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Kursa (Dienvidkurzeme) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Zemgale - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Latgale - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Latgalis (pa kreisi), Ventiņš (pa labi) - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu paraugs. Latgale - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Motette - 1992 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Strauja upe - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Trimpula - Baumaņu Kārlis, 1835-1905 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Trimpula - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nu, ar Dievu, Vidzemīte - Cimze, Jānis, 1814-1881 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Krauklīt’s sēž ozolā : latviešu tautasdziesma - Cimze, Jānis, 1814-1881 - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ozianna - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kantāte Tēvijai - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kantāte Līgojat, līksmojat - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kantāte Tēvijai - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tēvijai : kantāte - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gods Dievam augstībā - 1999 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gaismas pils - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1973 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gaismas pils - Latvijas Radio koris - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gaismas pils - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Birztaliņa - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Senatne - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bārenītes slavināšana : latviešu tautasdziesma - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Senatne - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bārenītes slavināšana - Latvijas Radio koris - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bārenītes slavināšana - Ave Sol (koris) - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžam zili ir Latvijas kalni - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [1911] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mēness starus stīgo - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mēness starus stīgo - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Aun, meitiņa, baltas kājas : latviešu tautasdziesma - 1971 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāju dienu, jāju nakti : dziesma - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dievs, svētī Latviju - Baumaņu Kārlis, 1835-1905 - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dievs, svētī Latviju : himna - Baumaņu Kārlis, 1835-1905 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dievs, svētī Latviju! - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gaismas pils - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Aiz upītes es uzaugu : latviešu tautasdziesma - 1973 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Aiz upītes es uzaugu - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Aiz upītes es uzaugu - Ave Sol (koris) - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dievs dod mūsu tēvu zemei - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dieva lūgums - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ak, galva asiņaina! : korālis - Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nevis slinkojot un pūstot - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Stādīju ieviņu - 1999 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Stādīju ieviņu ; Tautiešam roku devu - [1904] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mēness starus stīgo - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [1911] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Beverīnas dziedonis - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pūt, vējiņi - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pūt, vējiņi - Latvijas Radio koris - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pūt, vējiņi : tautas dziesma - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lauztās priedes - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lauztās priedes - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Karaļmeita - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kā gulbji [balti padebeši iet] - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ceļš uz dzimteni - Zālīts, Jānis, 1884-1943 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kalni - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [1911] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžam zili - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžam zili - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžam zili - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņuvakars - 2000 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžam zili - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņuvakars - Latvijas Radio koris - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lūk, roze zied! - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lūk, roze zied! - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ints Teterovskis - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Romāns Vanags - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ints Teterovskis - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ints Teterovskis - Dziesmu svētku repertuārs un izaicinājumi - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Mūžam zili - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Romāns Vanags - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Romāns Vanags - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Līgo dziesmas - II virkne - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līgo virkne - [1948] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ints Teterovskis - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Romāns Vanags - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Romāns Vanags - Dziesmu svētku repertuārs - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas valdes sarakste ar Būvniecības komisiju - 1904-01-19 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
5. Vispārējo latviešu dziesmu svētku komitejas ziņojums koru vadītājiem - 1903-08-13 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Jāzepam Vītolam no A/S "Laima" - Laima (uzņēmums) - 1938-05-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Piedāvājums - 1938-04-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Latvijas Darba kamerai no A/S "Aldaris" - Aldaris (uzņēmums) - 1938-05-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Vēstule 9. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Rīcības komitejai no A/S "Laima" - Laima (uzņēmums) - 1938-05-30 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
IX. Latviešu dziesmu svētki Rīgā, Uzvaras laukumā 18. un 19.jūnijā 1938.gadā. - [1938] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Valsts kontrolei - [1938-08] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Valsts kontroles 1. departamentam - [1938] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Norēķins par IX. latviešu dziesmusvētku ieņēmumiem un izdevumiem 1938.gadā - [1938] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku biedrības sarakste ar Sabiedrisko lietu ministrijas preses un biedrības departamentu - 1938-08-07 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar Latvijas sūtniecību Vašingtonā - 1926-05-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Apsveikums 6. Vispārējos latviešu dziesmu svētkos - 1926-06-19 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku biedrības statūti - [1938] (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku rīcības komitejas prezidijam - 1926-06-20 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar 6. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Rīcības komiteju par piedalīšanos žūrijas komisijā - Naujalis, Juozas, 1869-1934 - 1924-10-07 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Juhanam Āvikam - Reiters, Teodors, 1884-1956 - 1924-09-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raksts avīzē "Dzimtenes Vēstnesis" par gatavošanos 5. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - 1910-05-19 - Nr.113 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Atļauja 5. Vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanai - 1909-05-09 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar Vidzemes gubernatoru par gatavošanos 5. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - 1910-05-21 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
IX. Latviešu dziesmu svētku izmaksas aprēķins - 1938-10-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
9. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Rīcības komitejas jautājumi par notikušo Dziesmu svētku sarīkošanu un norisi - [1938] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Piedāvājums - 1938-05-21 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Telegramma Teodoram Zeifertam - 1924-09-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Lēmums Nr.5300 1923.g. 8.decembrī - 1923-12-08 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas valdei - 1924-02-14 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI vispārējo dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejai - 1924-02-29 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Skaņražu Kopas Priekšsēdētājam prof. J. Vītola kgm. - 1924 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sesto Latvijas Vispārējo Dziesmu Svētku Rīcības Komitejas Propagandas Sekcijas Priekšsēdētājam Dr. A. Bīlmaņa kungam - 1926-02-25 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latv. VI. visp. dziesmu svētku Rīcības Komitejai - 1926-03-24 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Apliecība - [1926?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu sacensības komisijas atzinumi dziesmu konkursa lietā - [1932] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Diriģentu saraksts (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi VI vispārējo dziesmu svētku koru dalībniekiem - 1926-06 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Godalgotās dziesmas - 1932-01 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Apliecība - Latvija. Iekšlietu ministrija - 1932-09-09 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Aizputes Latviešu biedrības kora pieteikums - 1933-06-23 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīgas un apkārtnes koru diriģentu un dziedātāju pārstāvju apspriedes lēmumi - [1933] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes diriģentu biedrībai - 1933-07-27 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Atļauja Rīgas Latviešu biedrībai rīkot 2. Vispārējos latviešu dziesmu svētkus - 1878-12-24 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vēstule komponistam Jēkabam Graubiņam no Rīcības komitejas - 1927-07-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Protokols Nr.15 - 1937-12-16 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Lūgums atļaut rīkot Vispārīgos latviešu dziesmu svētkus - Rīgas Latviešu biedrība - 1873-04-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Telegramma - 1926-06-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Arī dziedātājiem jābūt lielajā darbā - [193-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Telegramma - 1926-06-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Vispārējo Latvju dziesmu svētku organizācijas komitejai - 1926-05-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Izglītības ministram Atim Ķeniņam - Jurjāns, Pāvuls, 1866-1948 - 1932-09-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Diriģentu un koru saraksts - [192-?] (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu Sv. Rīcības Komitejai, šeit. - Kalniņš, Alfrēds, 1879-1951 - 1924-06-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Jāzepam Vītolam no Tautas augstskolu biedrības Liepājas nodaļas kora - 1925-12-07 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Latvju dziedātāji! - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - [1926] (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Saeimas deputātam L. Ausējam - Klaustiņš, G., (Gustavs), 1880-1937 - 1929-09-19 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Nr.175/5. Padomes plenārsēde 2.janvārī 1930 p.15.15 - 1930-01-02 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Nr.163. Latvju VII Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku rīkotāju kongress 20.aug. 1929.g. p.10. Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes aulā - 1929-08-20 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Honorāri autoriem saskaņā ar Latvju Vispārējo dziesmu svētku Rīcības Komitejas lēmumu 30.augustā 1927 - 1927-08-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Jaunatnes Dziesmu Svētki Montreālā 1975.g. no 30.aug. līdz 1.sept. - 1975-05-15 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Koru prasības 7. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Padomei - 1930-11-17 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Koru saraksts, kas atteikušies no piedalīšanās 7. Vispārējos latviešu dziesmu svētkos - [1929-1930] (Teksts)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējo latviešu dziesmu svētku autoru honorāri - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1926-10-19 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Kora paziņojums 7. Vispārējo dziesmu svētku Padomei par nepiedalīšanos svētkos - 1930-01-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Protokols Nr.11. Saimniecības sekcijas sēde 11.maijā 1926.g. - 1926-05-11 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokols Nr.12. Saimniecības sekcijas sēde 11.maijā 1926.g. - 1926-05-18 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvju VII Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku padomes deklarācija - 1931 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
V. Ķuzes darbinieku kora pieteikums 7. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - 1929-09-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki komunistu okupētā Latvijā - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1966 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Valmieras apriņķa priekšnieka vecākā palīga slepenā sarakste - 1910-05-20 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokols Nr.9. Saimniecības sekcijas sēde 27. aprīlī 1926. g. - 1926-04-26 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Akts - 1930-04-23 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Kora un orķestra pieteikums - 1929-08-19 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvju 7. Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku Padomei - 1931-04-10 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs - 1975-10 - Nr.10 (319) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Apliecība - 1931-04-03 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Diriģentu kongress Rīgā, Marijas ielā 40 1931.g. 7.aprīlī - 1931-04-07 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Apliecība - 1931-06-05 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Ministru prezidentam, Valsts prezidentam, Saeimas prezidentam un izglītības ministram par 7. Vispārējo dziesmu svētku rīkošanu - Vīgners, Ernests, 1850-1933 - 1931-04-11 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Padomes sarakste ar Valsts prezidentu - Jurjāns, Pāvuls, 1866-1948 - 1930-09-19 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI. vispārējo dziesmu svētku rīcības komitejai Rīgā - Sauleskalns, Pēteris, 1876-1975 - 1926-03-08 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Pārskats Latvju VI. vispārējo dziesmu un mūzikas svētku Rīcības komitejas nepieciešamiem tekošiem izdevumiem - 1925-07-01 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Rīcības komitejas aicinājums par reklāmas pasākumiem - 1926-05-28 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vēstule 6. Vispārējo latviešu dziesmu svētku pagaidu komitejai - 1924-07-10 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējo dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar koriem - 1926-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Ielūgums Krišjānim Valdemāram uz III. Vispārējiem dziesmu svētkiem - 1888-06-10 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokols - 1925-09 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi latvju dziesmu konkursam 1930.g. - 1930-09-03 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Paziņojums par Dziesmu svētku budžetu - Latvijas Banka - 1924-01-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Teodoram Zeifertam - Čakste, Jānis, 1859-1927 - 1924-06-30 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Vēstule Valsts prezidentam Jānim Čakstem - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1924-06-14 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Nāru dziesma - Dzintars (koris) - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kur tu biji, bāleliņi - Dzintars (koris) - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Manai dzimtenei - Pauls, Raimonds, 1936- - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Manai dzimtenei - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Teici, teici, valodiņa - Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola. Zēnu koris - 1994 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Teici, teici, valodiņa - Ave Sol (koris) - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijā - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijā - Barisons, Pēteris, 1904-1947 - 1972 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūsu Tēvs debesīs no kantātes Dievs, tava zeme deg - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Saule, Pērkons, Daugava - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kur tu biji, bāleliņi - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ģērbies, saule, sudrabota - Ave Sol (koris) - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nāru dziesma - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nebrauc tik dikti : latviešu tautasdziesma - [197-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nāru dziesma - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nāru dziesma - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžu mūžos būs dziesma - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nāc man līdz - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latgalē - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžu mūžos būs dziesma - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bēdu manu, lielu bēdu - 1994 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nāc man līdz - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nāc man līdz - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - 1995 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Manai dzimtenei - Pauls, Raimonds, 1936- - 2006 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bēdu manu, lielu bēdu - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mirdzi kā zvaigzne - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mirdzi kā zvaigzne - 1999 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Šurp, brāļi! - 1999 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mirdzi kā zvaigzne - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [192-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Šurp, brāļi! - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Šurp, brāļi! - 1999 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tumša nakte, zaļa zāle : latviešu tautas dziesma - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Šurp, brāļi : dziesma - Kalniņš, Alfrēds, 1879-1951 - [192-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kur tu skriesi, vanadziņi - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas torņa gala zīle - 1994 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tumša nakte, zaļa zāle - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mežezers - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mežezers - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziedot dzimu, dziedot augu - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziedot dzimu, dziedot augu : tautas dziesma - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziedot dzimu, dziedot augu - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziedot dzimu, dziedot augu : latviešu tautasdziesma - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmai šodien liela diena - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Senatne - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmai šodien liela diena - 1997 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Senatne - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lokatiesi meža gali : latviešu tautasdziesma - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmai šodien liela diena - Barisons, Pēteris, 1904-1947 - 1973 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lokatiesi, mežu gali - 1998 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lokatiesi, mežu gali : latviešu tautas dziesma - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Koris no operas Nabuko - 1996 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Eslingenes Dziesmu svētku 70 gadu atcere (2017 : Eslingene, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Eslingenas Dziesmu svētkiem 70 - 2017 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Eslingenas Dziesmu svētkiem 70 : 16.-18.06.2017 - 2017 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
70 Jahre lettisches Sangerfest in Esslingen : 16.-18.06.2017 - 2017 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu spēle "Eslingena" - 2017 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Eslingena : dziesmu spēle XII latviešu dziesmu svētkos Kanādā 2004. g. no 1. līdz 4. jūlijam : programma - 2004 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dekoratīvs šķīvis, veltīts V Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem Rīgā. 1910. gads. Izgatavots Vācijā keramikas fabrikā Villeroy&Boch, apgleznots Rīgā, J. Jaksch&Co fajansa un porcelāna apgleznošanas darbnīcā - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kauss, Rīgas Latviešu biedrības balva I Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 60 gadu atcerei Vietalvas labdarība biedrības korim. Latvija, 1933. gads. Sudrabkalis Hermanis Banks - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lejasciema kora dziedātāji IX Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājienā. 1938. gada 18. jūnijs - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rucavas koris ar VIII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos iegūto Valsts prezidenta ceļojošo balvu – kokli. 1933. gada 19. jūnijs - Kraucs, Eduards Rihards, 1898-1977 - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējo latviešu dziesmu svētku krūšu rozete ar nozīmīti. Lietojis svētku virsdiriģents Teodors Kalniņš - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Dziesmu un deju svētki 1970.g. jūlijs - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1970 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībniekus uzrunā Valsts prezidents Alberts Kviesis - Kraucs, Eduards Rihards, 1898-1977 - 1933-06-17 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dvieļu deja : deja - Balodis, Leons, 1940- - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas XII Dziesmu un III Deju svētku koncerts jaunuzceltajā Mežaparka estrādē Rīgā - 1955-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Dziesmu un deju svētku gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Karoga kāta uzgalis (lira) – godalga I Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, pasniegta Mazsalacas vīru korim. 1873. gads - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģenta takts zizlis - godalga Rūjienas vīru korim II Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. 1880. gads - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Biļete uz IV Latviešu vispārīgo dziesmu un mūzikas svētku garīgo koncertu. Jelgava, 1895. gads - 2018 (Attēls)
Kolekcijas daļa:
Kauss – III Vispārējo latviešu Dziesmu svētku balva. 1888. gads - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kauss – godalga II Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. 1880. gads - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Svētku dalībnieki pie IV Vispārējo latviešu dziedāšanas un mūzikas svētku paviljona Jelgavā. 1895. gada jūnijs - Schmidt, Oscar Emil, 1846-1917 - 1895 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Biļete uz IV Latviešu vispārīgo dziesmu un mūzikas svētku laicīgo koncertu. Jelgava, 1895. gads - 2018 (Attēls)
Kolekcijas daļa:
V Latviešu vispārējo Dziesmu svētku dziedātāji un klausītāji koncertā. 1910. gada 19. –21. jūnijs - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1910-06-19 - 1910-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģenta takts zizlis, izgatavots IV Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem Jelgavā. 1895. gads - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziedātājas no Rucavas V Latviešu vispārējos Dziesmu svētkos. Rīga, 1910. gada 19. –21. jūnijs - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1910-06-19 - 1910-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģenta takts zizlis - Rigas latviešu labdarības biedrības komitejas dāvana Indriķim Zīlem, I Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentam. Rīga, 1873. gada 26. jūnijs - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pirmo vispārīgo dziedāšanas svētku Dziesmu kara ieejas biļete. 1873. gada 29. jūnijs - 1873-06-29 (Attēls)
Kolekcijas daļa:
1960.gada Republikāniskās Dziesmu svētku komisijas lēmums par Dziesmu svētku sagatavošanas darbu gaitu Dobeles rajonā - 1960-02-25 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sievu folkloras kopa "Vilcenes" - Indrēvics, Gatis, 1980- - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
5. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki (1972 : Vankuvera, Kanāda) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
5. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki Vankuvērā, 30.jūn.-4.jūl., 1972 : ziņas - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Zirnis - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ilmārs Dreļs - Izaicinājumi Dziesmu un Deju svētku veidošanā - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ilmārs Dreļs - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ilmārs Dreļs - Deju svētku repertuārs - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ilmārs Dreļs - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsvadītājam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Balvi - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku Tautas tērpu skate. Tautas deju ansamblis "Līgo" - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Jauktais koris Lāčplēsis - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes sieviešu koris "Liepa" - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Jauktais koris Lāčplēsis - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jauktais koris "Sonate" - Karlsone, Anete, 1967- - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Jauktais koris Lāčplēsis - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Madonas jauktais koris - Karlsone, Anete, 1967- - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku Tautas tērpu skate. Tautas deju ansamblis "Līgo" - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes koris "Juventus" - Karlsone, Anete, 1967- - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lizuma jauktais koris - Karlsone, Anete, 1967- - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jauktais koris "Sonate" - Karlsone, Anete, 1967- - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku Tautas tērpu skate - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku Tautas tērpu skate - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Balvi - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu koris Balsis - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku Tautas tērpu skate. Balvi - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV deju svētku Tautas tērpu skate. Balvi - Karlsone, Anete, 1967- - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Deju kopa Bandava - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu koris Balsis - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Deju kopa Bandava - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Jelgava - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki. Jelgava - Karlsone, Anete, 1967- - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Vilciņš, Jānis Herberts, 1902-1978 - 1960 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1931 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieces - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pielikums. Padomju Latvijas 1970.gada Dziesmu un deju svētku sagatavošanas pasākumu plāns - [196-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieces - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieces - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībniece - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieks - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieks - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieks - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībniece - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībniece - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībniece - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībniece - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībniece - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībniece - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieks - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieks - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībniece - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki. Valka - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki. Zemgale - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki. Ērgļi - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki. Skrīveri - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki. Tukums - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki. Tukums - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki. Sigulda - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībnieki. Talsi - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieces - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku 100 gadu jubilejas medaļa, 1973 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Piemiņas NOZĪME Padomju Latvijas IV Dziesmu svētkiem : 1960 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grāmatzīme, austa; ar uzrakstu "Dziesmai šodien liela diena. 1990" - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
ALUS KAUSS ar vāku, 1948 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas I Dziesmu svētku korista kartīte - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Diriģenta zizlis (Teodora Reitera zižļa kopija), 1993 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Alus KANNA, 1948 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
ŠĶĪVIS, dekoratīvs (Tautas vadoņa balva) oriģinālkārbā,1938 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
CEPURE ar XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku emblēmu, 1990 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
CEPURE ar XXI Vispārējo latviešu dziesmu svētku emblēmu, 1993 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Piemiņas medaļa,1985 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI Latvju vispārējo dziesmu un mūzikas svētku dalībnieku - koru aptaujas anketas veidlapa - 1924 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Portrets. Jānis Bētiņš - 1873 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ādolfs Vanags. Prologs Otrajiem Padomju Latvijas Dziesmu svētkiem - Vanags, Ādolfs, 1909-1957 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieka apliecība - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1931-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lieta Nr.129. Dokumentu kopa par Dziesmu svētku estrādes būvniecību Mežaparkā - 1947-11 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Jānis Cīrulis. "Devītie vispārējie dziesmu svētki" - Cīrulis, Jānis - 1938-06 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Cepurīte - Dziesmu svētku suvenīrs, 1973 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Soma ar Dziesmu svētku simboliku: 1985 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Vispārējo latviešu dziesmu svētku piemiņas LAKATIŅŠ : 1938 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Nozīmīte XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku dalībniekam : 2008 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģenta ZIZLIS. Latvija, meistars - E. Bakstats, 1895 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IV Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem veltītā medaļa - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Daudzfunkcionāls priekšmets: soma/piepūšamais spilvens, 1979 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lietišķā māksla, keramika, dekoratīva vāze, 1948 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
KRAVATE, virsdiriģenta tērpa daļa, 1973 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīda Vīgnera virsdiriģenta ROZETE un svētku nozīmīte, 1960 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas IV Dziesmu svētki - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīda Vīgnera virsdiriģenta ROZETE un svētku nozīmīte, 1973 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Caurlaide - 1950-07 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Leonīda Vīgnera virsdiriģenta TĒRPS XX Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, 1990 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku virsdiriģente Ausma Derkevica - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Ozoliņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kopkora dziedātāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. Dziesmu deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgades virsdiriģents Gunārs Ordelovskis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kāda diriģenta godināšana Dziesmu svētku laikā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. Priekšplānā kāds pūtēju orķestra dalībnieks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku virsdiriģents Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kāds kora dziedātājs pretskatā, tuvplānā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kopkora dziedātāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - Āķis, Aivars, 1934-2012 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - Āķis, Aivars, 1934-2012 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - Āķis, Aivars, 1934-2012 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - Poišs, Juris, 1933-1984 - 1965-07-10 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Krauze, Gunārs, 1948- - 1985-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1955.g. Dziesmu svētku ieņēmumi - [1955] (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1955.gada Dziesmu svētku komisijas izdevumu tāmes sadalījuma un izpildes pārskats - [1955] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dziesmu svētku komisijas un Latviešu literatūras un mākslas dekādes tāme - [1955] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas pavēle Nr.127 - 1955-02-09 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Speciālo līdzekļu tāmes izpildījums uz 1951.g. 1.janvāri - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Paskaidrojumi pie bilances uz 1951.gada 1.janvāri - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Gada pārskats par 1948.gadu - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Paskaidrojumi pie bilances uz 1949.g. 1.janvāri - [194-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejas kolēģijas sēdes protokols. Rīgā, 1950.g. 25.maijā - 1950-05-25 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministram b. V. Kalpiņam Mākslas daļas mūzikas inspektora Jāņa Branta ziņojums - 1959-09 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejas kolēģijas sēdes protokols. Rīgā, 1950.g. 19.maijā - 1950-05-19 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas ziņojums - 1970-03-10 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikums LKP CK protokoliem - 1977 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pārskats par apriņķu dziesmu svētkiem 3.-4.jūlijā 1948.g. - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums - 1972-10-25 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Otro Dziesmu svētku biroja un Latvijas PSR Darba rezerves pārvaldes pārstāvju apspriedes protokols - 1950-06-09 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikums LKP CK biroju sēžu protokoliem - 1978-11-27 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikums LKP CK biroja sēžu protokoliem - 1978-06-15 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pavēle par 40.gadadienai kopā padomju tautas uzvaras Lielajā tēvijas karā un 45.gadadienai kopš Padomju varas atjaunošanas Latvijā veltīto 1985.gada Dziesmu un dejusvētku koru, tautas deju ansambļu, deju kolektīvu - [198-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1960.g. Dziesmu svētku ieņēmumu - izdevumu tāmes izpildījums - 1960 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokols - [193-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas lēmums par Padomju Latvijas 1965.gada Dziesmu un deju svētkiem veltīto pasākumu norisi republikas rajonos un pilsētās 1964.gada vasarā - 1964-08-10 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Raksts par latviešu Dziesmu svētku vēsturi - [1926] (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas 60.gadadienai un Padomju Latvijas 37.gadskārtai veltīto Dziesmu svētku tautas jaukto sieviešu un vīru korusacensību vērtēšanas žūrijas komisija - [1977] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikums LKP CK prezidija sēžu protokoliem - 1962 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par prēmijām un piedalīšanos Padomju Latvijas dziesmu svētkos Rīgā - 1948-06-01 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Centrālās žūrijas komisijas atļautais dalībnieku - iebraucēju skaits Republikāniskajos Dziesmu svētkos Rīgā, 1950.g. - 1959-07-12 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
3. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Komitejas sarakste ar Rīgas pilsētas valdi - 1888-07-14 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums - 1966-11 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dalībnieku skaits Padomju Latvijas Otros Dziesmu svētkos Rīgā - 1950-06-13 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Raksti par 6. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - [1926] (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Norādījumi par Padomju Latvijas 1960.gada Dziesmu svētku organizēšanu rajonos - 1960-02-25 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Augsti godājamam Valsts Prezidenta kungam - Ziemelis, Edmunds, 1880-1970 - 1931-01-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Latvju VII. Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku padomes priekšsēdētāja kungam - Ziemelis, Edmunds, 1880-1970 - 1930-12-12 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Pielikums LKP CK biroja sēdes protokolam - 1976-02-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste par 7. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - Latviešu dziesmusvētku biedrība - 1930-07-23 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki - 1950 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Rīcības komitejas sarakste ar Izglītības ministram - 1925-03-26 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
PSRS 50.gadadienai un dziesmu svētku simtgadei veltīto Padomju Latvijas Dziesmu svētku tautas sieviešu un vīru koru sacensību žūrijas komisijas sēdes protokols - 1973-07-15 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētku, vetītu 40.gadadienai kops padomju varas atjaunošanas Latvijā, jaukto, sieviešu un vīru koru fināla sacensību žūrijas komisijas sēdes protokols - 1980-07-08 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI. Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku kongress - 1927-01-04 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sūtniecības Londonā sarakste ar Ārlietu ministriju - 1933-03-01 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu avīze - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
11. Vispārējo latviešu dziesmu svētku repertuārs - 1950 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Otrie Dziesmu svētki Rīgā, 1950.gadā - 1950 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 2. Dziesmu svētku pirmās dienas programma - 1950 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
11. Vispārējo latviešu dziesmu svētku plāns - 1950 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
1960.gada Republikāniskās Dziesmu svētku komisijas lēmums Rīgā, 1960.gada 4.aprīlī par gatavošanos Dziesmu svētkiem Preiļu un Rīgas pilsētas Maskavas rajonos - 1960-04-04 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Instruktīvi metodiskie norādījumi rajonu Dziesmu svētku komisijām par rajonu Dziesmu svētku organizēšanu - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar materiālu tehniskās apgādes pārvaldes priekšnieku - 1960-06-17 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Ziņojums par mūzikas sekcijas sēdi - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste par gatavošanos 14. Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem - 1964-04-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
E. Melngaiļa Tautas mākslas nama direktora V. Breģa sarakste ar Latvijas PSR Kultūras ministru V. Kalpiņu - 1960-02-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Nolikums par XI Latviešu deju svētku kolektīvu skati un konkursu 1993.gadā - 1993 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par piedalīšanos Padomju Latvijas Otrajos Dziesmu svētkos un prēmijām - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
E. Melngaiļa Tautas mākslas nama sarakste ar LPSR Kultūras ministrijas materiāli tehniskās pārvaldes priekšnieku - 1960-06-29 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
No Desmitajiem līdz Vienpadsmitajiem Latviešu Deju svētkiem 1990-1993 - 1993 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Izziņa par māksliniecisko pašdarbības kolektīvu sagatavošanās gaitu - 1955-05-11 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Par tautas deju kolektīvu gatavošanos XI Deju svētkiem - 1991 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XXI VL Dz.sv. virsdiriģentu vēlēšanu rezultāti (no 386 biļeteniem) - 1993 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
E. Melngaiļa Tautas mākslas nama direktora V. Breģa sarakste ar Latvijas PSR Kultūras ministru V. Kalpiņu - 1960-02-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 20.gadadienai veltīto republikānisko Dziesmu svētku žūrijas komisijas protokols - [1960] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas pavēle - 1960-05 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Pantuss, L. - 1960-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Pantuss, L. - 1965-07-17 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1965-07-17 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1973-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1973-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V.I.Ļeņina simtgadei un republikas trīsdesmitgadei veltītie (VI) Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki - Tiknuss, Bonifācijs, 1915-1986 - 1970-07-19 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI Latvju vispārējie dziesmu un mūzikas svētki Esplanādē - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1926-06-19 - 1926-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI Latvju vispārējie dziesmu un mūzikas svētki Esplanādē - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1926-06-19 - 1926-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - Grundmans, P. - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. Ausma Kantāne un Imants Ziedonis XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku skatītāju rindās - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. Dziesmu svētku koru kara žūrijas komisija - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1933-06-17 - 1933-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1985-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku gājiens - Legzdiņš, Žanis, 1915-1991 - 1950-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1960-07-18 - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku gājiens - Legzdiņš, Žanis, 1915-1991 - 1950-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1965-07-17 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Atceres Dziesmu svētku Rīcības komitejas prezidija sēde Valkā 1948.g. 16.martā - 1948-03-16 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku un X Deju svētku gājiens - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1950-07-21 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki Mežaparka (toreiz - Kultūras un atpūtas parka) Mazajā estrādē - 1950-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1950-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un deju svētki Mežaparka (toreiz - Kultūras un atpūtas parka) Mazajā estrādē - 1950-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1950-07-21 - 1950-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1955-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1955-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1955-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1960-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1960-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1960-06-23 - 1960-06-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1960-07-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1965-07-17 - 1965-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1965-07-17 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1973-07-21 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1973-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1955-07-21 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1980-07-12 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1980-07-12 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1980-07-12 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1980-07-12 - 1980-07-13 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku un X Deju svētku dalībnieki - 1990-06-30 - 1990-07-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku un X Deju svētku gājiens - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Portretu galerija (pastkarte) - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI Latvju vispārējo dziesmu un mūzikas svētku atklāšana Esplanādē - 1926-06-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VI Latvju vispārējie dziesmu un mūzikas svētki - 1926-06-19 - 1926-06-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. VI Latvju vispārējo dziesmu un mūzikas svētku virsdiriģenti - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Latviešu Dziesmu svētku gājiens - 1938-06-17 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948-07-20 - 1948-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948-07-20 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1948-07-19 - 1948-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku un X Deju svētku gājiens - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie Latviešu dziesmu un deju svētki - 1990-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. Viesi pie klātiem galdiem [IX Latviešu dziesmu svētku noslēguma banketā] - 1938-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IV Vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas svētki. Dalībnieku gājiens - 1895-06-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. Vietalvas Labdarības biedrības jauktais koris - 1888. gada [20.-21.] jūnijs (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diriģents Jūlijs Purāts - 1882 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Janševskis - 1893-1894 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki. Reitera koris - 1931-06-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1960-06-23 - 1960-06-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1955-07-21 - 1955-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
III Padomju Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki - 1972-07-02 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1965-07-17 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Sudraba kauss - II Vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku "dziesmu kara" 3.godalga Tirzas jauktajam korim - 1880-06-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. Jaungulbenes Dziedāšanas biedrības vīru koris - 1872 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki - 1960-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Bļodnieks, Laimonis - 1970-07-19 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Par Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku sarīkošanu - Pētersone, Karina, 1954- - 2001-03 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Par Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Rīcības komiteju - Pētersone, Karina, 1954- - 2001-03 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dalībnieku saraksts - [197-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Akts 1973.g. 23.jūlijā - 1973-07-23 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste par 16. Vispārējo latviešu dziesmu svētku noslēguma svinībām - 1973-07-13 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Lēmums Nr.326 Rīgā 1970.gada 23.jūnijā par 1970.gada Dziesmu un deju svētkiem, kas veltīti V.I. Ļeņina 100.dzimšanas dienai un Padomju Latvijas 30.gadadienai - 1970-06-23 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums - 1965-08-23 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums par koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru kopmēģinājumu norisi republikas rajonos un pilsētās - 1965-02-08 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
14. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieku izmetināšanas plāns - 1965-05-13 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Ziņojums par Padomju Latvijas XX gadadienai veltīto Dziesmu svētku organizēšanu un norisi - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas kolektīvu vadītāju seminārs (XII Deju svētku repertuārs) 1997.gada 29.septembrī Kongresu namā - 1997 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
E. Melngaiļa Tautas mākslas centra XXII Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XII Deju svētku sagatavošanas izdevumu tāme 1997.gadam - 1997 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres dziesmu dienas Bavārijas apgabalā 27.6.48. goda viesi - 1948-06-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Speciālo līdzekļu ienākumu-izdevumu tāme 1993.gadam - 1993-03-31 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Lēmums Nr.480 Rīgā 1976.gada 19.oktobrī par gatavošanos 1977.gada Padomju Latvijas Dziesmu svētkiem un to sarīkošanu - 1976-10-19 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Prezidija 9.sēde 1948.g. 15.maijā Valkā - 1948-05-15 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmu svētki - 1931-06-20 - 1931-06-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku pagaidu rīcības komitejas sēde 6.febr. 1924.g., Nac. operā - 1924-02-06 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku pagaidu rīcības komitejas sēde 13.febr. 1924.g. Latv. operā - 1924-02-13 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīcības komitejas sēde 18.novembrī p. 13 Nac. operas birojā - [1925] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīcības komitejas sēde 24.februārī 1926.g. p.13 Nac. operā - 1926-02-24 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīcības komitejas sēde 17.februārī 1926 p.13 Nac. operas birojā - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīcības komitejas sēde 20.janvārī 1926. p.13 Nac. operā - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku pagaidu rīcības komitejas sēde 31.dec. 1923.g. Nacionālā operā - 1923-12-31 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku pagaidu rīcības komitejas sēde 20.febr. 1924.g., plkst. 1 dienā, Nac. operā - 1924-02-20 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīcības komitejas pilna sēde, goda prezidija locekļiem piedaloties 10.decembrī 1924.g. p.13 Nac. operas I balkonu zālē - 1924-12-10 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīcības Komitejas sēde 7.oktobrī 1925.g. p.1 dienā Nac. op. birojā - 1925-10-07 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ministru Padomes sarakste par 12. Vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanu - 1952-08-11 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Pielikums LKP CK biroja sēžu protokoliem par 20. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem un 10. latviešu deju svētkiem - 1988-12-08 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Protokola pielikums LKP CK biroja lēmumam "Par Latvijas PSR Dziesmu svētkiem" - 1948-02-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
VI Vispārējo dziesmu un mūzikas svētku rīkotāju kongress 23.aprīlī 1924.g. pulksten 11 no rīta Latvijas Konservatorijā - 1924-04-23 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pasaules Brīvo Latviešu Dziesmu Dienu Avīze : rīcības komitejas izdevums - 1984 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrāde Komunāra laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrāde Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrāde Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīga - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrāde Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - 1948 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Valmieras apriņķa dziesmu svētki - 1948 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vāka attēls no žurnāla "Sieviete" Nr.7 (1980) - 1980 (Attēls)
Kolekcijas daļa:
Sigvards Kļava - Izaicinājumi Dziesmu un Deju svētku veidošanā - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sigvards Kļava - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sigvards Kļava - Dziesmu svētku repertuārs - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sigvards Kļava - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sigvards Kļava - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sigvards Kļava - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - [1948] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Apliecība par darba galīgu nobeigšanu - 1926 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Estrāde apvienotiem koriem 15.maija svētkiem - [192-?] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Vietu plāns Latvju VI. vispārējos dziesmu un mūzikas svētkos uz Esplanādes, Rīgā - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - [192-?] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - [194-?] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku halles projekts - 1910-02-25 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
IX. Latviešu dziesmu svētku izmaksas aprēķins - 1938 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
9. Vispārējo latviešu dziesmu svētku estrādes plāns - [193-?] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Valsts Prezidenta K. Ulmaņa protektorātā IX Latviešu dziesmu svētki Rīgā, Uzvaras laukumā 18., 19. VI 1938 - 1938 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku estrādes rekonstrukcija Komunāru laukumā, Rīgā - [194-?] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Ielas, pa kurām noritēs satiksme Dziesmu svētkos - [1938] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Nozīmes IX Dziesmu svētkiem - [193-?] (Cits)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku rīcības plāns - [1938] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
9. Vispārējo latviešu dziesmu svētku Rīcības komitejas shēma - [193-?] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
1938.gada IX Latviešu vispārējo dziesmu svētku propagandas plāns - [1938] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
9. Dziesmusvētku orientācijas plāns Rīgā, Uzvaras laukumā 1938 - [193-?] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
J. Vītola sarakste ar G.Klaustiņu - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1929-09-13 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Sarakste ar laikraksta "Latvijas Kareivis" redakciju par uzsaukuma rīkot 7. Vispārējos latviešu dziesmu svētkus publicēšanu - [193-?] (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
6.Latvijas Vispārējo Dziesmu Svētku rīcības komitejai - Gulbis, Ansis, 1873-1936 - 1926-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Skaistkalnes Izglītības biedrības kora pieteikums 7. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - [192-?] (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Latvju VI. visp. dziesmu un mūzikas svētku rīkotāju kongress Rīgā, Kr. Barona ielā N.1. 4.janv. 1927.g. - 1927-01-04 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
2003. gada (XXIII) Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 2008 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki "Rīgai – 800" - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 2008 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1998. gada (XXII) Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 2008 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1993. gada (XXI) Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 2008 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1990. gada Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1985. gada Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1973. gada Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1955. gada Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1950. gada Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1948. gada Dziesmu svētki - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kopkoru sarīkojums 1940. - 1943.gadā - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Par IX Dziesmu svētki 1938.gadā - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1993 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Par VIII Dziesmu svētkiem 1933.gadā - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1991 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Par VII Dziesmu svētkiem 1931.gadā - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Par VI Dziesmu svētkiem 1926. gadā - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Diskusiju mokās dzimušie... : par V Dziesmu svētkiem 1910.gadā - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kad toni uzdod jelgavnieki... : par IV Dziesmu svētkiem - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rīga 1888. gada vasarā : par III Dziesmu svētkiem - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1880. gada svētki : par II Dziesmu svētkiem - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1990 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Karstā 1873. gada vasara : par I Dziesmu svētkiem - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1991 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz Pirmajiem vispārīgajiem... - Grāvītis, Oļģerts, 1926-2015 - 1989 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kora "Cerība" pieteikums 6.Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem - 1924-05-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Atļauja rīkot 2. Vispārējos latviešu dziesmu svētkus Rīgā - 1881-02-01 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Valsts kancelejas paziņojums Izglītības ministrijai - 1926-06-05 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sarakste par par 6.Vispārējo dziesmu svētku naudas atlikumu - 1930-10-22 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Finanšu ministrijas rīkojums Izglītības ministrijai - 1926-06-17 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Republikāniskā diriģentu semināra protokols par noorganizētajām pārrunām sakarā ar gatavošanos 1954.g. Dziesmu dienām - 1953-11-22 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Republikāniskās dziesmu svētku komisijas darba plāns 1954.gadam - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku biroja metodiskais materiāls darba pieredzes apmaiņai - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Īsa instrukcija - 1948-06-20 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Kvīte - 1925-11-24 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Republikāniskās arhitektūras plānēšanas darbnīcas - Latvijas PSR. Ministru padome. Arhitektūras pārvalde - 1948 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Kanādas Daugavas Vanagu deju grupa "Daugaviņa". Gājiens - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kanādas Daugavas Vanagu deju grupa "Daugaviņa". Gājiens - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Selga Apse ar krustvecākiem (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gulens ģimene (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kanādas Daugavas Vanagu deju grupa "Daugaviņa". Fotokolāža - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kanādas Daugavas Vanagu deju grupa "Daugaviņa". Gājiens - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Selga Apse ar ģimeni - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Selga Apse ar ģimeni - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ko man dosi, Liela diena? : deja - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kanādas Daugavas Vanagu deju grupa "Daugaviņa" - 2013 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kanādas Daugavas Vanagu deju grupa "Daugaviņa" - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Svētku dalībniece V Latviešu vispārējos Dziesmu svētkos - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IV Vispārējo latviešu dziesmu svētku kopkoris svētku paviljonā Jelgavā - 1895 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas apģērbs ar villaini - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1904 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
1926. gada ieteikumiem atbilstošs tautiskais tērps no Talsu muzeja krājuma - 2012 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Zelma Barševska-Gulbe 20. gadsimta sākuma ieteikumiem atbilstošā tautiskā tērpā - [1920] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas apģērbu paraugi - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1904 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
1926. gada ieteikumiem atbilstošs tautiskais tērps no Talsu muzeja krājuma - 2012 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas apģērbs - Zālīte, Hermīne, 1858-1932 - 1894 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Tautiski apģērbi - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1904 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Tautas apģērbs - Zālīte, Hermīne, 1858-1932 - 1895 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Latvju sieviešu vispārīgs apģērbs - Skruzītis, Mikus, 1861-1905 - 1888 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Cēsu labdarības biedrības koris - 1888 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 75 gadu atceres dziesmu diena Lībekā (1948, Vācija) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Dziesmu svētki : 1947.gada 25.maijā Eslingenā pie Nekaras : [programma] - 1947 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Abrenes novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Alsungas novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Alsungas novada vīriešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļu apgabala latviešu dziesmu diena Libekā, 1948. gada 25. jūlijā - 1948 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Kabiles novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Krustpils novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Krustpils novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Krustpils novada vīriešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas novada vīriešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latgales vidienes sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Lībiešu sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Nīcas novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ģimene lauku sētas pagalmā - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
LPSR Valsts Akadēmiskā kora darba pārbaudes komisijas ziņojums par VAK darba pārbaudes rezultātiem - [1960] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Piebalgas novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Rendas sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Rīgas novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Rūjienas novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
12. gs. latgaļu sieviešu tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Skrundas novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Vaiņodes novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ventspils novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes vidienes sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Zemgales novada sieviešu tautas tērps - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Zemgales novada sieviešu tautas tērps (melns) - [1958] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Pielikums LKP CK biroja sēžu protokoliem Nr. 71–76 - 1959-09-15 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Fragments no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja sēdes protokola Nr.73 - 1959-09-15 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Apstiprināts Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijā 1970.gada 30.jūnijā. Protokols Nr.9. - 1970-06-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Apstiprināts Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijā 1970.g. 30.jūnijā 9.protokols - 1970-06-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Apstiprināts Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijā 1970.gada 30.jūnijā Protokols Nr.9 - 1970-06-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu sacensību žūrijas komisija - 1970-06-30 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Izziņa par gatavošanos Dziesmu svētkiem Rīgā un par rezultātiem Rīgas rajonos - 1949-09-20 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Par Rīgas pilsētas gatavošanos Dziesmu svētkiem - [195-?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministra pavēle Nr.29 1970.g. 26.janvārī par vietu rezervēšanu kopmītnēs sakarā ar 1970.g. Dziesmu un deju svētkiem - 1970-01-26 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Izziņa par rajonu, pilsētu un republikānisko Dziesmu svētku sarīkošanu - 1955 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Sanāksmes stenogramma - 1950-06-26 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas un Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums 1969.gada 2.decembrī par Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un sarīkošanu 1970.gadā - 1969-12-02 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Republikāniskā Padomju Latvijas 1970.gada Dziesmu un deju svētku komisija - 1969 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja sēžu protokoliem Nr.140–142 - 1969-11 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Fragments no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja sēžu protokola Nr. 1–10 latviešu valodā - 1976 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Fragments no Latvijas Kompartijas Centrālās Komitejas Prezidija sēdes protokola Nr.6 - 1963-01-08 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Pielikums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja sēžu protokoliem Nr.140–142 - 1969-12-02 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja 1988.gada 27.decembra sēdes protokols Nr.88 - 1988-12-27 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja 1978.gada 6.decembra sēdes protokols Nr.64 - 1978-12-06 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Fragments no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja sēžu protokoliem Nr. 26–30 latviešu valodā, II sējums - 1977 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīkojums par Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku rīcības komiteju - 2000-12 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Rīkojums par latviešu Dziesmu un Deju svētku sarīkošanu - 2000-12 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Mērķprogramma "Dziesmu svētki" - Valsts tautas mākslas centrs (Latvija) - 2000 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Mērķprogramma "Dziesmu svētki" - [2000?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vispārējo latviešu Dzismu un Deju svētku deju lieluzveduma repertuāra konkursa nolikums - 2002-01-15 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Deju svētku lieluzveduma programmas projekts - 2002 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki: Nolikums koriem - 2002-10-08 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Atskaite par XII Deju svētku galvenajām norisēm - [1998] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējo latviešu dziesmu un XII Deju svētku koncepcija - [1998] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Daļa no Dziesmu svētku analīzes - 1998-07-13 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par piedalīšanos Padomju Latvijas Otrajos Dziesmu svētkos un prēmijām - [1949?] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Nolikums par Em. Melngaiļa tautas mākslas namu - [1960] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku izdevumu un ienākumu tāme 1950.gadā - [1950] (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 20.gadadienai veltīto republikānisko Dziesmu svētku norises plāns - 1960 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrijas pavēle - Latvijas PSR. Kultūras ministrija - 1960-05 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku mākslinieciskās padomes sēde 1989.gada 26.septembrī - 1989-09-26 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Republikāniskā deju sacensību žūrijas komisija pirmajam gājienam - 1960 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Koru finālsacensību žūrijas komisijas protokols 1990.gada 1.jūlijā - 1990-07-01 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki: 2003.gads 1.-6.jūlijs. Koncepcija - 2000 (Dokuments)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētku dalībnieki Mežaparkā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks. Pūtēju orķestris - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks. Svētku dalībnieks ar pūšaminstrumentu - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Jānis Erenštreits - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Svētku dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Svētku dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Erenštreits - Dziesmu svētku repertuārs - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rolands Juraševskis - Atmiņas par koncertuzvedumu "Deju svētkiem - 60" - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ilze Mažāne - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsvadītājai - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ilze Mažāne - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Agita Ikauniece - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ilze Mažāne - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš - 1988.gada Studentu Dziesmu svētki - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Agita Ikauniece - Atmiņas par virsdiriģentu Imantu Kokaru - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rolands Juraševskis - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Aira Birziņa - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentei - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Gunta Skuja - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš - Studentu Dziesmu svētki: Gruzīni mācās dejot polku - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Gunta Skuja - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ērglis - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Zanda Mūrniece - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Taisa Aruma - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Juris Kļaviņš - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Marga Apsīte - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rolands Juraševskis - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Aira Birziņa - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Andris Kārkliņš un Anatols Imermanis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks. Karogs: Dziesmu svētku simtgadei. Māksla pieder tautai - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks. Jānis Dūmiņš un Arvīds Žilinskis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks. Imants Ziedonis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Jānis Purviņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Roberts Zuika un Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana. Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana. Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Terēzija Broka - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Ausma Derkēvica un Roberts Zuika - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Zigurds Miezītis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks. Maija Amoliņa intervē Imantu Ziedoni - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks. Maija Amoliņa intervē Imantu Ziedoni - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Taiga Ludborža - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Taiga Ludborža - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Iluta Mistre - Atmiņas par 1990. gada Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Māris Sirmais - Atmiņas par 1990. un 1993. gada Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Saulīte - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ivars Cinkuss - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Jānis Purviņš - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Uldis Šteins - Deju svētku repertuārs - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Ozoliņš - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas: Atkārtot! - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Elga Drulle - Atmiņas par pirmo dalību Dziesmu un Deju svētkos - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Māris Sirmais - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentei - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Mārtiņš Klišāns - Atmiņas par 1990. gada Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Marga Apsīte - Spilgtākās Dziesmu un Deju svētku atmiņas - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Viesu grāmata: Virsdiriģentu un virsvadītāju novēlējumi Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ilzes Mažānes vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Agitas Jasmīnas Ikaunieces vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Ērgļa vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Guntas Skujas vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Margas Apsītes vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Purviņa vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Māra Sirmā vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Mārtiņa Klišāna vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Taigas Ludboržas vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Zirņa vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ilutas Mistres vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ulda Šteina vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ingrīdas Edītes Saulītes vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jēkaba Ozoliņa vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Edgara Račevska vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ivara Cinkusa vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Elgas Drulles vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Terēzijas Brokas vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ievas Adāvičas vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Andreja Jansona vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Marka Opeskina vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Viļņa Birnbauma vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Vizmas Māras Maksiņas vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Selgas Apses vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Lilijas Zobens vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Ilmāra Dreļa vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Erenštreita vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Sigvarda Kļavas vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Inta Teterovska vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Jura Kļaviņa vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Zandas Mūrnieces vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Arvīda Platpera vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Airas Birziņas vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Taisas Arumas vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Rolanda Juraševska vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Romāna Vanaga vēlējums Dziesmu un deju svētkiem - 2018 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dziesmu karš - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dziesmu karš - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dziesmu karš - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Actiņš, Vilis - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Actiņš, Vilis - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers gājiena sākumā Smilšu ielā. Karogs "Tautas vīru koris Absolventi" - 2013-07-07 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Arvīds Platpers gājienā. J.Vītola LMA sieviešu koris (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku koru konkursa fināls LU Lielajā aulā - Bernhards, Gunārs - 2003-06-30 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas vīru koru skate-konkurss LU Lielajā aulā - 2012-03-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXIV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV deju svētki. Virsvadītāju un virsdiriģentu godināšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 2008 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jāņuvakars - Rozenberga, Māra - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Manai dzimtenei - Rozenberga, Māra - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūžu mūžos būs dziesma - Rozenberga, Māra - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nāru dziesma - Rozenberga, Māra - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mīla ir kā uguns - Rozenberga, Māra - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gaismas pils - Rozenberga, Māra - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lec, saulīte! - Rozenberga, Māra - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmai šodien liela diena - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Sena karavīru dziesma - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Slavināta mūsu Padomju Dzimtene - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Labi dzīvot Padomju zemē - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Man dziesmiņu nepietrūka - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Sidrabiņa upi bridu - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesma Rīgai - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Senatne - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gaismas pils - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes tautastērpi 1998. gada tautastērpu skatē - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes dejotāji 1998. gada tautastērpu skatē - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Zemgales tērpi 1998. gada tautastērpu skatē - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Kaže 1998. gada tautastērpu skatē - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lilitas un Anitas Rašmaņu darinātais Kruspils (Līvānu) tautastērps - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lilitas un Anitas Rašmaņu darinātais Kruspils (Līvānu) tautastērps - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lilitas un Anitas Rašmaņu darinātais Kruspils (Līvānu) tautastērps - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lilitas un Anitas Rašmaņu darinātais Talsu tautastērps - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lilitas un Anitas Rašmaņu darinātais Bārtas tautastērps - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Zemgalietes 1998. gada tautastērpu skates ģenerālmēģinājumā - Rašmane, Anita, 1961- - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Diploms I vieta Lilitai Rašmanei laureātu latviešu tautastērpu skatē par precīzāko un rūpīgāko pašdarināto tautastērpu - Emīla Melngaiļa Tautas mākslas centrs - 1998 (Attēls)
Kolekcijas daļa:
Lokatiesi, mežu gali - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tēvu zemei - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Zēnu dziesma - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kalējiņi, bāleliņi - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ceturtās simfonijas fināls - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Slava Dzimtenei - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ruslans un Ludmilla uvertīra - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvju dejas svītas 4.daļa Ačkups - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Karodziņu polonēze - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rīga dimd - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvju rapsodija Nr.2 - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ziedi, mana linu druva - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Zaļā peonija - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Arājiņi, ecētāji - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kārsēju, vērpēju un audēju dziesma - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rozīte - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Atmaksas diena - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Strēlnieku dziesma - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijai - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras rīts - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Demokrātiskās jaunatnes himna - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lejup pa māmuļu Volgu (dzied krievu valodā) - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Man māmiņa piesacīja - 1948 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
The Latvian Song and Dance Celebration - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1996-09-01 - Nr. 1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-01-01 - Nr. 1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-12-01 - Nr. 12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-02-01 - Nr. 2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-03-01 - Nr. 3-4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-05-01 - Nr. 5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-06-01 - Nr. 6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-07-01 - Nr. 7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-08-01 - Nr. 8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-08-01 - Nr. 9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-10-01 - Nr. 10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1997-11-01 - Nr. 11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-01-01 - Nr. 1-2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-03-01 - Nr. 3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-04-01 - Nr. 4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-05-01 - Nr. 5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-08-01 - Nr. 8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-09-01 - Nr. 9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-10-01 - Nr. 10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-11-01 - Nr. 11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1998-12-01 - Nr. 12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-01-01 - Nr. 1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-02-01 - Nr. 2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-04-01 - Nr. 4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-08-01 - Nr. 8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-09-01 - Nr. 9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-10-01 - Nr. 10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-11-01 - Nr. 11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-03-01 - Nr. 3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-05-01 - Nr. 5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-06-01 - Nr. 6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 1999-12-01 - Nr. 12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2000-01-01 - Nr. 1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2000-03-01 - Nr. 2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2000-05-01 - Nr. 3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2000-09-01 - Nr. 5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2000-07-01 - Nr. 4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2000-11-01 - Nr. 6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2001-01-01 - Nr. 1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2001-03-01 - Nr. 2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2001-05-01 - Nr. 3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2001-07-01 - Nr. 4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2001-09-01 - Nr. 5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2001-11-01 - Nr. 6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2002-01-01 - Nr. 1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2002-03-01 - Nr. 2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2002-05-01 - Nr. 3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2002-07-01 - Nr. 4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2002-09-01 - Nr. 5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2002-11-01 - Nr. 6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2003-01-01 - Nr. 1-2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2003-03-01 - Nr. 3-4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2003-05-01 - Nr. 5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2003-06-01 - Nr. 6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2003-07-01 - Nr. 7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2003-08-01 - Nr. 8-9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki :tautas māksla, kultūrvide - 2003-10-01 - Nr. 10-11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Piemini Latviju - Opeskins, Marks, 1953- - 1983-01 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča - Deju svētku repertuārs - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča - Atmiņas par 1990. gada Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ieva Adāviča - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Marks Opeskins Slokā, diriģējot "Dievs, Tava zeme deg" - 1989 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis Vecās Ģertrūdes baznīcā - 1989 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Marks Opeskins, diriģējot I Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienās Gotlandē, Zviedrijā - 1979 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Marka Opeskins V Eiropas latviešu dziesmu svētkos Līdsā - 1982 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Marks Opeskins un Lilija Zobens IV Eiropas latviešu dziesmu svētkos Londonā - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Līgo karogs - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki: Ieskats koru konkursa "Koru kari" finālā - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Jānis Dūmiņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Ausma Derkēvica - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Jānis Ozoliņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Ausma Kantāne un Imants Ziedonis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Daumants Gailis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Virsdiriģentu godināšana Dziesmu svētku parkā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Dziesmu svētki. Raimonds Pauls un Imants Kalniņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Jānis Ozoliņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku virsdiriģenti - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gido Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gido Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Koklētājas LU Lielajā aulā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dziesmu svētku parkā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Karogs "Māksla pieder tautai" - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dziesmu svētku parka atklāšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dziesmu svētku parka atklāšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Koklētājas LU Lielajā aulā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. LU Lielā aula - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki Mežaparka estrādē - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dziesmu svētku parkā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. LU Lielā aula - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Rīgas Politehniskais institūts. Studentu Pūtēju orķestris - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki un Gido Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Latvijas Nacionālā opera - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dziesmu svētku parka atklāšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dziesmu svētku parka atklāšana - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Latvijas Nacionālā opera - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Rīgas Politehniskais institūts. Studentu Pūtēju orķestris - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Daumants Gailis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Dalībnieki un Mārtiņš Brauns - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Mazākumtautību kolektīvu koncerts "Pa saulei" 2018. gada 3. jūlijā 19.30 Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Kokļu mūzikas nakts koncerts "Skaņu raksti" 2018. gada 6. jūlijā plkst. 22.00 Rīgas Domā : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Koru konkursa fināls "Dziesmu kari" 2018. gada 30. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Mazākumtautību kolektīvu garīgās mūzikas koncerts 2018. gada 4. jūlijā plkst. 19.00 Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes Evanģēliski luteriskajā baznīcā : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Bērnu vokālo ansambļu muzikālais uzvedums "Vilkam tāda dvēselīt' " : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Vokālo ansambļu konkursa fināls 2018. gada 2. jūlijā Koncertzāles "Mazā ģilde" Lielajā zālē : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Pūtēju orķestru koncerti baznīcās 2018. gada 4. jūlijā plkst. 19.00 : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Kokļu mūzikas koncertuzvedums "Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!" 2018. gada 5. jūlijā plkst. 19.00 Dailes teātrī : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Pasaules latviešu dienu deju un folkloras kopu koncerts "Cilvēks. Mūžs. Dimd!" 2018. gada 2. jūlijā plkst. 19.30 Rīgas Latviešu biedrības namā : programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Amatierteātri 2018. gada 2. un 3. jūlijā Vērmanes dārzā un 2018. gada 5. un 6. jūlijā Dailes teātrī : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Latviešu tautastērpu skate 2018. gada 5. jūlijā plkst. 19.00 Koncetzālē "Palladium" : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerts "Pieskāriens laikam" 2018. gada 3. jūlijā plkst. 19.00 Koncertzālē "Lielā ģilde" : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Vērmanes dārzs : Amata meistaru darinājumu gadatirgus, meistarklases, koncerti, izrādes, danči : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Vokālo ansambļu koncerts "Laiku viju gredzenā" 2018. gada 5. jūlijā plkst. 20.00 Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Deju lieluzvedums "Māras zeme" : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncerts 2018. gada 5. jūlijā plkst. 20.00 Arēnā Rīga - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Pasākumi Esplanādē : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Bezmaksas pasākumu programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Folkloras diena 2018. gada 7. jūlijā : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Garīgās mūzikas koncerts "Es esmu..." 2018. gada 1. jūlijā plkst. 12.00 Rīgas Domā : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Tautas mūzikas koncerts "Visas manas greznas dziesmas" 2018. gada 3. jūlijā plkst. 20.00 Koncertzālē "Palladium" : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Garīgās mūzikas koncerts "Tev tuvumā" 2018. gada 4. jūlijā plkst. 21.00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" 2018. gada 2. jūlijā plkst. 16.00 un 20.00 : Programma - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki, Līgo karogs - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Meitenes ar vijolēm - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Meitenes ar vijolēm - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieku mantas - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Edgars Račevskis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Ausma Derkēvica - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Līgo karogs - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Vīru kora "Gaudeamus" dziedātāji. No kreisās Džordžs Stīls - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Saules rats - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Māris Sirmais - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju lieluzvedums "Māras zeme" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Karogs - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībnieks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XII deju svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1998 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" - Skrīvelis, Emīls - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Svētku dalībnieku gājiens - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
3. Eiropas latviešu dziesmu svētki [attēls] Ķelnē 1973. gadā no 19. līdz 22. jūnijam / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu spēle Eslingena 16. 06. 2017[.] 19.00 Neckar Forum Esslingen [attēls]. Apvienojoties 60 latviešu diasporas dziedātājiem, aktieriem un dejotājiem no 7 valstīm, lai pēc 70 gadiem Eslingenas stāstu izdziedātu tā dzimtenē. / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Die Letten kommen! 16. - 18. Juni 2017 in Esslingen [attēls]. Aufführung des musicals Eslingena (Esslingen) am 16.6. um 19 uhr im Neckarforum Esslingen / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Musical Eslingena 16. 06. 2017 um 19.00 im Neckar Forum Esslingen [attēls]. 60 lettische Sänger, Schauspieler und Tänzer aus sieben verschiedenen Ländern haben sich zusammengetan, um die Story aus Esslingen dort auf die Bühne zu bringen, wo diese sich vor 70 Jahren zugetragen hat / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu konkurss : 2018. gada 3. jūnijā Dailes teātrī : [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Koklētāju ansambļu konkurs fināls : 2018. gada 2. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē : [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Bērnu vokālo ansambļu muzikāls uzvedums : "Vilkam tāda dvēselīte" 2018. gada 6. jūlijā plkst. 19.00, 2018. gada 7. jūlijā plkst. 12.00 un 16.00 Dailes teātrī Brīvības ielā 75 : [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Koru konkursa fināls : dziesmu kari, 2018. gada 30. jūnijā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā : [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Vokālo ansambļu konkursa fināls : 2018. gada 2. jūlijā koncertzāles "Mazā ģilde" Lielajā zālē: [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Programma : [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Bezmaksas pasākumi: [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Folkloras diena : Taisat, tautas, augstas duris ! : 2018. gada 7. jūlijā plkst. 12.00-18.00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Brīvdabas ielā 21 : [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Pūtēju orķestru konkurss : 2018. gada 2. jūnijā koncertzālē "Lielā ģilde" : [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Koncertzālē "Palladium" : tautas mūzikas koncerts Visas manas greznas dziesmas : 2018. gada 3. jūlijā plkst. 20.00. Latviešu tautas tērpu skate : 2018. gada 5. jūlijā plkst. 19.00 [afiša] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dalībnieku rokasgrāmata - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XXVI Nationwide Latvian Song and XVI Dance Celebration Programm - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Koru konkursa pusfināls : 2018. gada 2.-3. jūnijā : [programma] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Pūtēju orķestru konkurss : 2018. gada 2. jūnijā : [programma] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Deju kolektīvu konkurss : 2018. gada 3. jūnijā : [programma] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Koklētāju ansambļu konkurss : 2018. gada 2. jūnijā : [programma] - 2018 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš un Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Haralds Mednis. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis, Leonīds Vīners un Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis, Leonīds Vīners un Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš, Haralds Mednis, Ausma Derkēvica un Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka un Pauls Kvelde. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka un Ausma Derkēvica. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Terēzija Broka. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Leonīds Vīgners. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jānis Dūmiņš. 1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
1940.gada Latgales Dziesmu svētku 50 gadu atcere - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lilija Zobens diriģē 1979. gada 19.jūnijā Gotlandes dziesmu svētku kopkora koncertā "Mazs bij’ tēva novadiņis" - Alberts, Pēteris, 1953- - 1979-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Gaisma līgo Latvijā 30.06./07.07. - 2013 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ilutas Mistres Lielvārdes josta - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Ilutas Mistres sakta - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1973 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : īss ieskats godināšanā, gājienā un koru karos - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lilija Zobens - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Selga Apse - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Marks Opeskins - Atmiņas par kantāti "Dievs, Tava zeme deg" - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vilnis Birnbaums - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vizma Māra Maksiņa - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Jansons - Atmiņas par pirmo latviešu nacionālo operu "Baņuta" - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Elga Drulle - Dziesmu un Deju svētku vēlējums - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Edgars Račevskis - Dziesmu un Deju svētku vēlējums - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Dziesmusvētki skan! - [2018] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ilze Valce - Sants, Varis, 1964- (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Hermanis Eglītis, Gido Kokars, Jānis Erenštreits un Jānis Dūmiņš - Krieviņš, Juris, 1933-2000 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģenti Mežaparka Lielajā estrādē - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Goda virsdiriģents Jēkabs Mediņš XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1970-07-11 - 1970-07-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājiens - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Svētku dalībnieki no Bulgārijas sveic virsdiriģenti Ausmu Derkēvicu XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti pie Pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem veltītā memoriālā ansambļa Dziesmu svētku parkā - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģenti - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Goda virsdiriģents Jānis Ozoliņš XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koncertā Mežaparka Lielajā estrādē - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas koris "Skaņupe" uzstājas koru konkursā "Koru kari" Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātes Lielajā aulā XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku laikā - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1977-07-17 - 1977-07-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-15 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-21 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grupas foto. Virsdiriģenti - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1985-07-15 - 1985-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVI Vispārējie latviešu dziesmu svētki - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1973-07-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
[V.I.Ļeņina simtgadei un republikas trīsdesmitgadei veltītie (VI)] Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1970-07-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vizma Māra Maksiņa - Atmiņas par 1990.gada Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Marks Opeskins - Pirmās atmiņas par Dziesmu un Deju svētkiem - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vilnis Birnbaums - Deju svētku repertuārs un tā pilnveidošana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lilija Zobens - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentei - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Marks Opeskins - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Jansons - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virdiriģentam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vizma Māra Maksiņa - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentei - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Jansons - Dziesmu svētku repertuārs - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Selga Apse - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsvadītājai - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Selga Apse - Deju svētku repertuārs Latvijā un Kanādā - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vilnis Birnbaums - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsvadītājam - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lilija Zobens - Dziesmu svētku repertuārs un tā veidošana - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade :(1873-1973) : literatūras rādītājs = Столетие праздника песни - Straumīte, Olga, 1919-1997 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8. Latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1986. g. no 1.-6. jūlijam, Toronto - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (8 : 1986 : Toronto) - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dalībnieki Mežaparkā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Koklētāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dalībniece - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dalībnieces - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks. Centrā Jēkabs Mediņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Milda Lasmane - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Centrā Milda Lasmane - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Milda Lasmane - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Milda Lasmane - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Vladimirs Kaupužs, Aleksandrs Lembergs, Gunārs Ordelovskis, Osvalds Štrauss - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mežaparks - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dalībnieki atpūtas brīdī - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiena dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Haralds Mednis ar vīru kori "Tēvzeme" LU Lielajā aulā - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gunārs Ordelovskis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Daumants Gailis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Daumants Gailis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Daumants Gailis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Jānis Dūmiņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Jānis Dūmiņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Daumants Gailis, Gido Kokars, Edgars Račevskis, Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Staņislavs Broks, Jānis Mediņš, Jānis Dūmiņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Jānis Ozoliņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Edgars Račevskis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Staņislavs Broks, Jānis Dūmiņš - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Četrpadsmit dziesmas : jauktiem, vīriešu un sieviešu koriem - 1948-06-27 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 18.Kultūras dienas (1968, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Diriģē Imants Kokars - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Diriģē Haralds Mednis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Tēlnieka Ruslana Smirnova darinātais piemiņas akmens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Tēlnieka Ruslana Smirnova darinātais piemiņas akmens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Tēlnieka Ruslana Smirnova darinātais piemiņas akmens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Tēlnieka Ruslana Smirnova darinātais piemiņas akmens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Tēlnieka Ruslana Smirnova darinātais piemiņas akmens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Tēlnieka Ruslana Smirnova darinātais piemiņas akmens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Tēlnieka Ruslana Smirnova darinātais piemiņas akmens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Ausma Derkēvica - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Gājiens - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Dalībnieki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Centrā Leonīds Vīgners - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
2. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1957, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
3. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1961, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
5. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1970, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
6. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1976, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
7. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1981, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
8. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1986, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
9. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1991, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgade : XVI Dziesmu svētku ieskaņa Dikļos. Pēteris Lūcis - Janaitis, Gunārs, 1934-2022 - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas no 2. latviešu dziedāšanas svētkiem priekš laicīga un garīga koncerta - Latvju vispārējie dziesmu svētki (2 : 1880 : Rīga, Latvija) - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu otree wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ no 17. lihds 20. junijam 1880 : (zaur Rigas Latweeschu beedribu isrihkoti) - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu treschee wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ, no 18. lihds 21. junijam 1888. g. - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beverīnas dziedonis - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mana tēvija - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dseesmu Swehtku Wehstis : Dziesmu Svētku Vēstis - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1962 : Sietla, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 40.Kultūras dienas (1990, Kanbera) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 42.Kultūras dienas (1992, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 44.Kultūras dienas (1994, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 43.Kultūras dienas (1993, Brisbena) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 39.Kultūras dienas (1989, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 38.Kultūras dienas (1988, Brisbena) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 45.Kultūras dienas (1996, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 47.Kultūras dienas (1999, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 46.Kultūras dienas (1997, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 27.Kultūras dienas (1977, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 20.Kultūras dienas (1970, Brisbena) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 28.Kultūras dienas (1978, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 35.Kultūras dienas (1985, Pērta) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 29.Kultūras dienas (1979, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 30.Kultūras dienas (1980, Pērta) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 32.Kultūras dienas (1982, Kanbera) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 31.Kultūras dienas (1981, Brisbena) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 37.Kultūras dienas (1987, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 36.Kultūras dienas (1986, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 19.Kultūras dienas (1969, Pērta) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 17.Kultūras dienas (1967, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 12.Kultūras dienas (1962, Brisbena) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 23.Kultūras dienas (1973, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
The 4th Latvian song festival in Europe: Royal Albert Hall, Sunday, 31st July 1977 [attēls] - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
6.Eiropas latviešu Dziesmu svētki Helsingborgā, Zviedrijā. 30.7.-2.8.1989. [attēls] - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienas Minsterē, Vācijā 1984.gadā no 31.VII līdz 5.VIII [attēls] - 1984 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV 1983. gadā no 30. jūnija līdz 5. jūlijam Milvokos [attēls]. Dziesmā viju Latviju! - Sildegs, Arnolds, 1915-2003 - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
5.Eiropas latviešu Dziesmu svētki Lidsā 27.7.-1.8.82. [attēls] = The 5th. latvian song festival in Europe - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
10.Anglijas Latviešu Dziesmu Dienas Lesterā no 24.-26.jūnijam 1981 [attēls] - Sadler, Mick - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sestie vispārējie latviešu Dziesmu svētki ASV [attēls]. Dziesmā vienoti, tiksimies Bostonā 1978.g. no 30.jūnija līdz 4.jūlijam - Jēgens, Ojārs, 1924-1993 - 1978 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV Milvokos - 2012. gadā no 4. līdz 8. jūlijam [attēls]. Dziedāsim, dejosim - latvju tautu vienosim! - Strazdiņš, A., (Aldis), 1967- - 2012 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
10.Vispārējie latviešu Dziesmu svētki ASV 25-26-27. VII. 1997 Klīvlendē [attēls] - Reinerts, P. - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 50.Kultūras dienas (2004, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 50. Kultūras dienas Melburnā 26.-31. decembrim 2004 [attēls]. Tautas dejas, dziesmas, teātri, mūzika, māksla, saviesīgie vakari - 2004 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 36. kultūras dienas Adelaidē, 1986. g (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2. Eiropas latviešu dziesmu svētki 1.-4. augustam 1968 Hannoverā [attēls] - Ancāns, Benjamiņš, 1926-1974 - 1968 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. Eiropas latviešu Dziesmu svētki (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I. latviešu Dziesmu svētki Amerikā Čikāgā, 1953. g. 30., 31. maijā [attēls]. I. Vispārīgo latviešu dziesmu svētku 80. g. atcerei - Bērziņš, Roberts, 1908- - 1953 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā 1950. g. 16., 17., 18. jūnijā Leicesterā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārīgo latviešu Dziesmu svētku 75 gadu atceres Dziesmu diena Bavārijas apgabalā 1948.g. 27.VI: Fišbachas latviešu nometne pie Nirnbergas [attēls] - Sildegs, Arnolds, 1915-2003 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas [attēls] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1953, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Pirmo un otro latviešu dziesmu svētku Kanadā skatu krājums - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : Toronto 1953. : Programma - Latviešu dziesmu svētki Kanādā, 1 : 1953 : Toronto, Kanāda - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kanadas latviešu 2. dziesmu svētku programma : Toronto, 1957. no 31. maija-2. jūnijam - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (2 : 1957 : Toronto, Kanāda) - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. Latviešu dziesmu svētku Kanadā atcerei, 1961 : [skatu albums] - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (3 : 1961 : Toronto, Kanāda) - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. Latviešu dziesmu svētki Kanadā, 1961, 1.-4. septembrim, Toronto : [materiāli, programma] - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (3 : 1961 : Toronto, Kanāda) - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1965, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
4. Latviešu dziesmu svētki Kanadā attēlos, 1965.g. Toronto - Latviešu dziesmu svētki (4 : 1965 : Toronto, Kanāda) - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. Latviešu dziesmu svētki Kanadā : 1965. 28.-31. maijam Toronto - Latviešu dziesmu svētki (4 : 1965 : Toronto, Kanāda) - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : no 27. jūnija līdz 5. jūlijam Toronto 1970. g. : [skatu krājums] - Latviešu dziesmu svētki (5 : 1970 : Toronto, Kanāda) - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. Latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1970.gadā Toronto - Latviešu dziesmu svētki (5 : 1970 : Toronto, Kanāda) - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. latviešu dziesmu svētku un Latviešu dienu Kanadā vadonis, 24.jūn.-4.jūl. Toronto, 1976 - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (6 : 1976 : Toronto) - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 1.Kultūras dienas (1951, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 3.Kultūras dienas (1953, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Kultūras dienas Austrālijā : 1971-1990 - Biezaite, Margarita - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 2.Kultūras dienas (1952, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 6.Kultūras dienas (1956, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 4.Kultūras dienas (1954, Brisbena) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 5.Kultūras dienas (1955, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 7.Kultūras dienas (1957, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 16.Kultūras dienas (1966, Kraistčērča) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 21.Kultūras dienas (1971, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 15.Kultūras dienas (1965, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 9.Kultūras dienas (1959, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 48.Kultūras dienas (2000, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 8.Kultūras dienas (1958, Brisbena) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 49.Kultūras dienas (2002, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 34.Kultūras dienas (1984, Lonsestona) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 33.Kultūras dienas (1983, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 22.Kultūras dienas (1972, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 25.Kultūras dienas (1975, Brisbena) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 24.Kultūras dienas (1974, Pērta) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kultūras dienas Austrālijā, 1951-1970 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Astoto Rietumu krasta Latviešu dziesmu svētku vadonis = Eighth West Coast Latvian Song Festival, July 4-8 1979, San Francisco California - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
11. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (2000, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
11. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : 2000. gadā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam : vadonis - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (11 : 2000 : Toronto, Kanāda) - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (1996, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
10. Latviešu dziesmu svētki Kanadā : no 1996. g. 3.-7. jūlijam, Toronto : vadonis - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
9. Latviešu dziesmu svētki Kanadā : no 1991.g. 29. jūnija līdz 7. jūlijam, Toronto : vadonis - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (9 : 1991 : Toronto) - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7. latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1.-5. jūlijam Toronto 1981 - Latviešu dziesmu svētki Kanādā, (7 :, 1981 :, Toronto, Kanāda) - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7. Latviešu dziesmu svētki Kanadā 1981. gadā attēlos - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1981 : Toronto, Kanāda) - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu jaunās vokālmūzikas koncerts : 1968. gada 1. augustā Hannoveras pilsētas hallē : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu Dziesmu dienas Kanādā (1952, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētki trimdā - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
15. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (2019, Toronto) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
13. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā (2009, Hamiltona) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
12. Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā (2007, Indianapolisa) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
10. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1985 : Vankūvera, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
16. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (2015 : Sanhosē, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
15. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (2008 : Sanfrancisko, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
14. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (2003 : Sanfrancisko, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
12. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki (1992 : Sietla, Amerikas Savienotās Valstis) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 57.Kultūras dienas (2018, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 56.Kultūras dienas (2016, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 55.Kultūras dienas (2014, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 54.Kultūras dienas (2012, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 53.Kultūras dienas (2010, Melburna) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 52.Kultūras dienas (2008, Sidneja) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 51.Kultūras dienas (2006, Adelaida) (Notikums)
Kolekcijas daļa:
6. Eiropas latviešu dziesmu svētki Helsingborgā, Zviedrijā. 30.7.-2.8. 1989 : kopkoru koncerta dziesmas - 1988 (Notis)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Tautisko deju parāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Hannoveres Pilsētas halle - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Gājiens - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Gājiens - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Gājiens - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Dalībnieces - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Dalībnieces - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Dalībniece - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Dalībniece - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Tautisko deju parāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Tautisko deju parāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Tautisko deju parāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Tautisko deju parāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Tautisko deju parāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Tautisko deju parāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Tautisko deju parāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Izstādes un stendi - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Izstādes un stendi - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Izstādes un stendi - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Izstādes un stendi - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Mārtiņa Zīverta lugas "Rīga dimd" pirmizrāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Mārtiņa Zīverta lugas "Rīga dimd" pirmizrāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Mārtiņa Zīverta lugas "Rīga dimd" pirmizrāde - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Bērnu un jauniešu pēcpusdiena - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Bērnu un jauniešu pēcpusdiena - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Ņujorkas kokļu un dziedātāju ansambļa koncerts - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Vokālais jaundarbu koncerts - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Izstādes un stendi - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Izstādes un stendi - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Rakstnieku cēliens - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Koru diriģenti - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Rīcības komiteja - Zvaigzne, P. - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
2. Lettisches Sängerfest in Europa : Lettische Vokalmusik der Gegenwart, Hannover, 1. August 1968 Stadthalle-Kuppelsaal : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ņujorkas kokļu un dziedātāju ansambļa koncerts : 1968. gada 2. un 3. augustā Bēthovena zālē : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Mārtiņa Zīverta lugas "Rīga dimd" pirmizrāde : 1968. gada 2. un 3. augustā Aegi teātrī : [izrādes programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Tautisko deju parāde : 1968. gada 4. augustā Hannoveras sporta hallē : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Bērnu un jauniešu pēcpusdiena : 1968. gada 3. augustā Hannoveras pilsētas hallē : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Rakstnieku cēliens par tematu "Ceļš uz valsti" : dzeja ar mūzikas atbalsīm : piedalās Eiropā un Amerikā dzīvojošie autori : Hannoveras pilsētas halles Kupola zālē svētdien, 4. augustā plkst 10 no rīta : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu jaunās instrumentālmūzikas koncerts : 1968. gada 2. augustā Hannoveras pilsētas hallē : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Otro Eiropas latviešu dziesmu svētku dievkalpojums : Hannoverā, 1968. gada 1. augustā - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku izstādes 1968 Hanoverā - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
2. Lettisches Sängerfest in Europa : Hannover 1.-4. august 1968. : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
2. Eiropas latviešu dziesmu svētki : Hannoverā, 1968. gadā no 1.-4.augustam Vācijā : [programma] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu katoļu dievkalpojums : 2. Eiropas latviešu dziesmu svētkos 1968.g. no 1.-4. augustam Hannoverā : [programma] / [sakārtojis un izdevis Latv. kat. misija Rietumvācijā] - 1968 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
I Anglijas latviešu dziesmu dienas : Latvian Song Festival in London, Chelsea Town Hall, Friday, June 17th, 1949, at 8 p.m., Recital of the works of Joseph Wihtols. Kingsway Hall, Saturday, June 18th, 1949, at 6 p.m. Choral Concert - 1949 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
III Anglijas latviešu dziesmu dienas : Latvian Song festival, Choral Concert, Combined Latvian Choirs, Sunday, 29 July, 1951, at 2.30 p.m. : programma - 1951 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
III Anglijas latviešu dziesmu dienas : Latvian Song festival July 27, 28, 29, 1951 : programma - 1951 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VI Anglijas latviešu dziesmu dienas : Rakstnieku rīts Holy Trinity baznīcas zālē, Trinity Lane, Lesterā : programma (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
III Anglijas latviešu dziesmu dienas : Paintings by Valdemars Tone 10th July - 4th August 1951, Kensington Art gallery - 1951 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : Ziemeļanglijas Dziesmu dienu atskaņas Viktorijas aulā Šiplejā pie Bradfordas 8. novembrī 1958 : programma - 1958 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas latviešu dziesmu dienas : Sesto Latviešu Dziesmu dienu dievkalpojums Lesterā, H.Trinity baznīcā, 1958. gada 13. jūlijā : programma - 1958 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
III Anglijas latviešu dziesmu dienas : Londonas Dziesmu dienas atskaņas Bradfordā Eastbrook hallē, Sestdien, 27. oktobrī 1951.g. : programma - 1951 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas : LBL un Londonas latviešu koris, Dziesmu dienu atskaņas Londonā, 1950. gada 22. un 23. jūlijā : programma - 1950 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas latviešu dziesmu dienas : Sestās Latviešu Dziesmu dienas, Jaundarbu koncerts Sestdien, 12. jūlijā De Montfort Hall, Leicester : programma (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
III Anglijas latviešu dziesmu dienas Londonā : Dziesmu Dienu Svētku Dievkalpojums St. Paul's Church, Onslow Square, S.W.7, 1951. gada 29. jūlijā plkst. 9.15. : programma - 1951 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
I Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā : 1. Vispārīgo Dziesmu svētku 80 gadu atcere Salle Erard, Piektdien, 1953. g. 2. oktobrī plkst.19.30 : programma - 1953 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : Anglijas latviešu dziesmu dienas Edward Wood Hall, Sestdien, 1950. g. 17. jūnijā, plkst. 19.30, Jaundarbu koncerts : programma - 1950 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
I Vispārējie latviešu Dziesmu svētki Amerikā : 1. Vispārīgo Dziesmu svētku 80 g. atcere Bradfordā : koru kopkoncerta programma - 1953 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Tek saulīte tecēdama (Notis)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu dziesmu dienas - Anglijas Latviešu dziesmu dienas (1950 : Lestere, Anglija) - 1950 (Notis)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas : 18.jūnijā, 1950.g. De Montfort hall - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas : 18.jūnijā, 1950.g. De Montfort hall - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas dziesmu dienas, 1958.gada 12. un 13.jūlijā Leicesterā - 1958 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
IV Anglijas latviešu dziesmu dienas : Rakstnieku rīts Lietuviešu klubā, 121, Middleton Rd., Mančesterā, svētdien, 11.jūlijā, plkst.11 : programma - 1954 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
I Anglijas latviešu dziesmu dienas : Londonas Latviešu Dziesmu dienu svētbrīdis Holbornas Holy Trinity baznīcā, 1949.g.18.jūnijā, plkst.16.30 - 1949 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
IV Anglijas latviešu dziesmu dienas : Latvian song festival Manchester, July 10th and 11th : programma - 1954 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas : Tatjanas Vestenes un Eižena Leščevska baleta izrādes Lesterā, 1950.g. 17. un 18.jūnijā, pie klavierēm Anna Medne : programma - 1950 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
IV Anglijas latviešu dziesmu dienas = Latvian song festival, Latviešu dziesmu vakars = Recital of Latvian song, Cheetham Town Hall 1954.g. 10.jūlijā plkst.19.30 : programma - 1954 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
IV Anglijas latviešu dziesmu dienu atskaņas : koru koncerta programma. DVF Lesteras nodaļa, 1954.gada 28.augustā Edward wood hall Leicester - 1954 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
IV Anglijas latviešu dziesmu dienas : College for adult education, sestdien, 1954.g. 10.jūlijā Baltonas drāmatiskās kopas teātra izrāde Ed.Vulfa "Svētki Skangalē" - 1954 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
IV Anglijas latviešu dziesmu dienas Mančesterā, 1954.gada 10. un 11.jūlijā : programma - 1954 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu krājums (Notis)
Kolekcijas daļa:
VI Anglijas latviešu dziesmu dienu atskaņu dievkalpojums Lesterā, Holy Trinity baznīcā 1961.gada 16.jūlijā - 1961 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VIII Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : Dziesmu dienu dievkalpojums Lesterā Sv.Jēkaba Lielākā baznīcā M.K.1971.gada 1.augustā - 1971 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VIII Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : Latvijas lokā rakstnieku rīts Lesteras Universitātes zālē 1971.gada 1.augustā plkst.10 : programma - 1971 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VIII Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : Latvian song festival in Great Britain, Leicester, 30.7.-1.8.1971 : programma - 1971 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : 4. vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem A.S.V. Klīvlendā, 1968. g. 2. Eiropas latviešu dziesmu svētkiem rietum-Vācijā Hannoverā 1968. g. Latviešu apvienības Austrālijā, 18. kultūras dienām, 1968 g. - [1968] (Notis)
Kolekcijas daļa:
VIII Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : Jauniešu rīts De Montforta aulā 1971.gada 31.jūlijā plkst.10.30 : programma - 1971 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VIII Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : Latviešu laikmetīgās mūzikas koncerts Lesteras Universitātes aulā 1971.gada 30.jūlijā plkst.20 : programma - 1971 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
VIII Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : Teātra izrādes Lesteras Universitātes zālē 30.jūlijā plkst.16 un 31.jūlijā plkst.17 : programma - 1971 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu krājums - 1986 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmas : Eslingenas dziesmu svētkiem - 1947 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu krājums jauktiem koriem (Notis)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas : Visbijā, Gotlandē, 1979. gadā 19.-22. jūnijā. - 1979 (Notis)
Kolekcijas daļa:
5. Eiropas latviešu dziesmu svētki Līdsā 27.7.-1.8.1982 : dziesmu krājums. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu kopkora dziesmu krājums - Pasaules Brīvo latviešu dziesmu dienas, (1984 :, Minstere, Vācija) - 1984 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kopkora dziesmu krājums : pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas un kultūras svētki Minsterē, Vācijā - Pasaules Brīvo latviešu dziesmu dienas, (1987 :, Minstere, Vācija) - 1987 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : II Latviešu dziesmu svētki Kanādā - 1957 (Notis)
Kolekcijas daļa:
3. latviešu dziesmu svētku Kanādā kora dziesmu krājums - [1961] (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : 4. latviešu dziesmu svētki Kanādā 1965 - 1963 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Jaundarbu koncerta dziesmas : jauktam un vīru korim - Latviešu dziesmu svētki (4 : 1965 : Toronto, Kanāda) - 1965 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums - Latviešu dziesmu svētki (5 : 1970 : Toronto, Kanāda) - [1970] (Notis)
Kolekcijas daļa:
6. latviešu dziesmu svētku Kanādā kora dziesmas : [1. daļa] - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (6 : 1976 : Toronto) - 1976 (Notis)
Kolekcijas daļa:
6. latviešu dziesmu svētku Kanādā kora dziesmas : 2. daļa - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (6 : 1976 : Toronto) - 1976 (Notis)
Kolekcijas daļa:
7. Latviešu dziesmu svētku Kanādā kora dziesmas - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1981 : Toronto, Kanāda) - 1979 (Notis)
Kolekcijas daļa:
8. Latviešu dziesmu svētku Kanādā kora dziesmas - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (8 : 1986 : Toronto) - [1986] (Notis)
Kolekcijas daļa:
Godalgoto un ieteikto kora dziesmu krājums - Latviešu dziesmu svētki Amerikā ( 1 :1953 : Čikāga, ASV ) - 1953 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : II Latviešu dziesmu svētki A. S. V. - Latviešu dziesmu svētki Amerikā (2 : 1958 : Ņujorka, ASV ) - 1958 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : 1. Latviešu Dziesmu svētki Amerikā, Čikāgā 1953. g. 30. un 31. maijā. - Latviešu dziesmu svētki Amerikā ( 1 :1953 : Čikāga, ASV ) - 1953 (Notis)
Kolekcijas daļa:
9. Latviešu Dziesmu svētku Kanādā 1991. Kora dziesmas - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (9 : 1991 : Toronto) - 1991 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Trešo vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV Klīvlendā 1963. [gadā] kora dziesmu krājums - Latviešu dziesmu svētki Amerikā ( 3 :1963 : Klīvlenda, ASV ) - 1961 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : 1. Latviešu Dziesmu svētki Amerikā, Čikāgā 1953. g. 30. un 31. maijā. - Latviešu dziesmu svētki Amerikā ( 1 :1953 : Čikāga, ASV ) - 1953 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā :1949., Londonā, 17., 18., 19.jūnijā, Leedsā, 23., 24.jūlijā : [materiāli] - 1949 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
LNPL I Vispārējo dziesmu svētku 80 gadu atcere 1873-1953 : Londonā, 1953. g. 2., 3. un 4. oktobrī : [programma] - 1953 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Paulas Brīvkalnes Stutgartes Valsts operas solistes koncerts : Sv. Georga Aulā 20. maijā ; pie klavierēm Alberts Jērums : [programma] - 1961 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzikas koncerts : pirmdien, 1961. gada 22. maijā, plkst.15.30 Viktorijas aulā, Šiplejā : [programma] - 1961 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu dienu-atskaņas- : Leicester'ā, 1961. g. 16. jūlijā : [programma] - 1961 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā :Bradfordā, 1961.g. 20., 21., 22. maijā : [materiāli] - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku dievkalpojums : Lesterā, Sv. Jēkaba Lielākā baznīcā 1967. gada 11. jūnijā - 1967 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Astotās Anglijas latviešu dziesmu dienas aicina 1967. Lesterā, no 9. līdz 11. jūnijam : [programma] - 1967 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Astotās Anglijas latviešu dziesmu dienas : Lesterā, de Montforta aulā, 1967. gada 9., 10., 11. jūnijā - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu dienu dievkalpojums : Mančesterā, Sv. Annas baznīcā svētdien, 11 jūlijā, 1954. g. - 1954 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ceturtās Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1954.g. 10. un 11. jūlij,. Mančesterā : [materiāli] - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu dziesmu dienu atskaņas Londonā, 1971. g. 16. oktobrī : [programma] - 1971 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu dziesmu dienas : Lesterā, 1971. g. 30.-31. jūl. un 1. aug.: [materiāli] - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu dienu Svētku dievkalpojums : St.Pauls's Church, Onslow Square, S.W.7. : 1951. gada 29. jūlijā plkst. 9.15 - 1951 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1951., Londonā, 27., 28., 29.jūnijā : [materiāli] - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu pirmās brīvdabas dziesmu dienas oikūmenisks dievkalpojums Rovfantā, brīvā dabā, 1974. gadā, svētdien, 26. maijā - 1974 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas dziesmu diena Rovfantā 26. maijā : [programma] - 1974 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas dziesmu diena Rovfantā, 1974. gada 26. maijā : [programma] - 1974 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
2. Brīvdabas dziesmu dienas Straumēnos 2&3 IX 1978. : [programma] - 1978 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Mazā dziesmu diena Straumēnos 2010.g. 2. oktobrī : [programma] - 2010 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
The Tenth Latvian Song Festival in Great Britain : Leicester, 24th-26th July, 1981 : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Tenth Latvian Song Festival in Great Britain Leicester 24 -26 July 1981 : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvian Dancing Display : de Montfort Hall, Granville Road, Leicester Saturday 25th July 10:30 a.m. : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Youth Concert : YMCA Theatre, East Street, Leicester, Friday, 24th July 4.00 p.m. : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Concert of Latvian Music : De Montfort Hall, Granville Road, Leicester Saturday, 25th July, 4: 30 p. m. : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Choral Concert : ( Combined Latvian Choirs from Englend, West Germany and Sweden : De Montfort Hall, Granville Road, leicester Sunday, 26th July, 4:00 p.m. : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzikas koncerts : De Montfort aulā, Granville Road, Leicester, piektdien, 25. jūlijā pl. 16.30. : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Jaunatnes koncerts : YMCA Teātrī, East Street, Leicester, piektdien, 24. jūlijā pl. 16.00. : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Rakstnieku pēcpusdiena : YMCA Teātrī, East Street, Leicester, sestdien, 25. jūlijā pl. 14.00. : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu deju izrāde : De Montfort aulā, Granville Road, Leicester, sestdien, 25. jūlijā pl. 10.30 : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
XI Anglijas latviešu dziesmu dienas - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Atskaņu koncerts Līdsā, veltīts I Anglijas dziesmu dienām Londonā - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Atskaņu koncerts Līdsā, veltīts I Anglijas dziesmu dienām Londonā - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
I Anglijas latviešu dziesmu dienas Londonā - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
I Anglijas latviešu dziesmu dienas Londonā - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
I Anglijas latviešu dziesmu dienas Londonā - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Atskaņu koncerts Līdsā, veltīts I Anglijas dziesmu dienām Londonā - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Anglijas dziesmu dienas. Kopkora koncerts - 1967 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Anglijas dziesmu dienas. Aina no teātra izrādes "Skroderdienas Silmačos" : DVF Līdsas nodaļas dramatiskā kopa, režisors Roberts Zulģis - 1967 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
VII Anglijas dziesmu dienas. Aina no teātra izrādes "Skroderdienas Silmačos" : DVF Līdsas nodaļas dramatiskā kopa, režisors Roberts Zulģis - 1967 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IV Anglijas dziesmu dienas. Jaukto koru grupa - 1954 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
V Anglijas dziesmu dienas - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Atskaņu koncerts Līdsā, veltīts I Anglijas dziesmu dienām Londonā - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
X Anglijas dziesmu dienas. Londonas latviešu koris - 1981 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IV Eiropas latviešu Dziesmu svētku atklāšana. Dziesmu svētku rīcības komitejas vicepriekšsēdis Jānis Andrups - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Mazais teātris sanfrancisko : Anšlava Eglīša luga "Karmen, Karmen!" : YMCA Teātrī, East Street, Leicester, piektdien, 24. jūlijā pl. 19.00, un 21.30 : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Mazais teātris sanfrancisko : Harija Gulbja luga "Kamīnā klusi dzied vējš..." : YMCA Teātrī, East Street, Leicester, ceturtdien, 23. jūlijā pl. 20.00, svētdien, 26.jūlijā pl. 10.30 : [programma] - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Apvienotais dievkalpojums : St. James the Greater baznīcā , svētdien, 1981. gada 26. jūlijā pl. 14.00 - 1981 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
10. Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : 1981. gadā no 24. līdz 26. jūlijam - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eleventh Latvian Song Festival in Great Britain : Leicester, 31st July-3rd August 1986 : [programma] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Organ Recital by Brigita Mieze : St. James the Greater Church, London Road Wednesday, 30st July 1986, 7:30 p.m. : [programma] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Atkal atraitnis : YMCA Teātrī, East Street, Leicester, ceturtdien, 31 jūlijā plkst. 20.00, svētdien, 3. augustā plkst. 10.30 : [izrādes programma] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ir akmeņi raud : YMCA Teātrī, East Street, Leicester, piektdien, 1 augustā plkst. 20.00 : [izrādes programma] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Čaks "Viss šai dzīvē jūklī griežas ... " : literāts vakars : Gilbert Murray Hall, lesteras universitātes studentu mītnēs, Oadby piektdien, 1. augustā plkst. 22.45 : [programma] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu folkloras rīts : De Montfort aulā, Granville Road, Leicester, sestdien, 2. augustā plkst. 10.30. : [programma] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Apvienotais dievkalpojums : St. James the Greater baznīcā, London Road, svētdien, 3. augustā plkst. 14.00 : [programma] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzikas koncerts : St. James the Greater baznīcā, London Road, Granville Road sestdien, 2. augustā plkst. 14.30 : [programma] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Minsterē. Minsteres karogotās ielas - 1984 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Gājiens - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
I Anglijas dziesmu dienas Londonā - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pirms izbraukšanas uz I Eiropas latviešu Dziesmu svētkiem Hamburgā - 1964 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
III Anglijas dziesmu dienas Londonā - 1951 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
III Anglijas dziesmu dienas Londonā - 1951 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
III Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Eiropā Minsterē - 1987 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Gājiens - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IX Anglijas dziesmu dienas Lesterā - 1975 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
IV Eiropas latviešu Dziesmu svētki. Kopkoru koncerts Alberta hallē - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
II Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Minsterē. Minsteres karogotās ielas - Krastiņš, Raimonds - 1984 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Gleznu un daiļamatniecības izstāde : Leicesterā, YMCA's telpās 1986. gadā, piektdien, 1., 2. un 3. augustā : [katalogs] - 1986 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
11. Anglijas latviešu dziesmu dienu Lesterā Vadonis : 1986. g. 31.7. - 3.8. - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 11. kultūras dienās godalgotās un ieteiktās kora dziesmas (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kopkoru koncerta dziesmas : Austrālijas latviešu 18. kultūras dienas 1968. g. Sidnejā. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas tinu kamolā : Austrālijas latviešu 11. kultūras dienās Adelaidē 1961. g. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 19. kultūras dienas 1969. gadā Pertā (Notis)
Kolekcijas daļa:
Saules svētki : kora dziesmu krājums. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Mazs bij' tēva novadiņš : kopkora koncerta dziesmu krājums. - 1976 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latvija daiļa : koŗa dziesmu krājums. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : Austrālijas latviešu 28. kultūras dienas Adelaidē 1978. gadā. - 1978 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Koŗu dziesmu krājums : Austrālijas latviešu 29. kultūras dienas Sidnejā 1979. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : Austrālijas latviešu 30. kultūras dienas 1980. gada Pertā / (Notis)
Kolekcijas daļa:
Koru dziesmas : Austrālijas latviešu 35. kultūras dienām, 1985. g. Pertā. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : Austrālijas latviešu 38. kultūras dienas 1988. g. Brisbanē. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : 45. ALKD Adelaidē (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : Austrālijas latviešu 47. kultūras dienām (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kopkora dziesmas (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : [1987. gadā no 19. dec. līdz [1988. g.] 1. janv.]. - Austrālijas latviešu kultūras dienas, (37 :, 1987 :, Sidneja, Austrālija) (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : [1986. gadā no 14. līdz 31. dec.]. - Austrālijas latviešu kultūras dienas, (36 :, 1986 :, Adelaide, Austrālija) (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums [notis] : Austrālijas latviešu 39. kultūras dienām Melburnā, 1989. gadā - 1989 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : Austrālijas latviešu 40. kultūras dienas 1990.g. Kanberā - 1990 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Vienoti Latvijai : latviešu kora dziesmas - 1991 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kopkora dziesmu krājums - 1991 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas tinu kamolā : kora dziesmu krājums : AL 43. KD Brisbanē 1993 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Par zemi, ko mīlam : kora dziesmu krājums (Notis)
Kolekcijas daļa:
XIV Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ASV : 2017. gada 29. jūnijs - 3. jūlijs Baltimorā, Inner Harbor, Merilandē. Kopkora koncerta nošu krājums - [2017] (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums - Austrālijas latviešu kultūras dienas, (17 :, 1967 :, Adelaide, Austrālija) (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : Austrālijas latviešu 33. kultūras dienām - 1983 (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : Austrālijas latviešu 34. kultūras dienām [1984. gadā no 26.-31. dec.]. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Aiz kalniņa dūmi kūpa : kopkoru dziesmu krājums 32. Austrālijas latviešu kultūras dienām, Kanberā, 1982. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Latviešu 5. vispārējie dziesmu svētki ASV ; 3. Eiropas latviešu dziesmu svētki ; Latviešu apvienības Austrālijā 23. kultūras dienas (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas krājums : Austrālijas latviešu 31. kultūras dienas 1981. gada Brisbanē - 1981 (Notis)
Kolekcijas daļa:
6. Vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV-Bostonā 1978. Kora dziesmu krājums : Dziesmā vienoti. (Notis)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējo Latviešu Dziesmu Svētku ASV 1983. gadā Milvokos Kora dziesmas : Dziesmā viju Latviju. (Notis)
Kolekcijas daļa:
8. Vispārējo Latviešu Dziesmu Svētku Indianapolē 1988. dziesmu krājums (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : 1. Rietumu piekrastes dziesmu svētki Sietlā, 1962. g. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu krājums : Trešiem Amērikas Rietumu krasta latviešu dziesmu svētkiem (Notis)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu krājums : Ceturtiem Amērikas Rietumu krasta latviešu dziesmu svētkiem Los Andželosā Kalifornijā 1970. gadā. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmas (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmas : Sestajiem Rietumu piekrastes dziesmu svētkiem 1975. gadā Sietlā. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Koru dziesmas : septītiem Rietumu krasta Latviešu dziesmu svētkiem Losandželosā, Kalifornijā 1977. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Koru dziesmu krājums : Astotiem Ziemeļamerikas rietumu krasta latviešu dziesmu svētkiem Sanfrancisko Kalifornijā 1979. (Notis)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētku ievadījuma programma : Rīgā, "Dinamo" stadionā, 1948. gada 19. jūlijā, sākums plkst.19.30 - 1948 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas II dziesmu svētki : programa - 1950 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 15. gadadienai veltīto dziesmu svētku programa - 1955 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 20. gadadienai veltītie Republikāniskie Dziesmu un deju svētki : programa - 1960 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koncertu programma 19. un 20. jūlijā Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē - 1970 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koncertu programma 1973. gada 22. jūlijā plkst. 17.00 Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē - 1973 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koncerta programma 1977. gada 23. jūlijā plkst. 18.00 Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē - 1977 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku koncerta programma 12. jūlijā plkst. 17.30 Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē - 1980 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas dziesmu svētku koncerta programma sestdien 20. jūlijā plkst. 18.00 Kultūras un atpūtas parka Lielajā estrādē - 1985 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
I Anglijas dziesmu dienas Londonā : Dziesmu dienas Lesterē 1949. g. 18. un 19. jūnijā - [1949] (Notis)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : II ASV rietumu piekrastes latviešu dziesmu svētkiem Portlandē, Oregonā 1965. gadā / - [1965] (Notis)
Kolekcijas daļa:
Eslingena : dziesmu spēle / librets : Alberts Legzdiņš un Andris Ritmanis ; mūzika: Lolita Ritmane un Alberts Legzdiņš ; režisors: Gunārs Vērenieks - 2004 (Video)
Kolekcijas daļa:
Solistu koncerts - Latviešu dziesmu svētki Kanādā, (10 :, 1996 :, Toronto, Kanāda) - 1996 (Video)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki un X latviešu deju svētki. Ivars Bērziņš - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Estrāde - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dejotāji - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Karogs - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. No kreisās: Marga Apsīte, Osvalds Štrauss, Baiba Šteina un Uldis Žagata - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Koordinatori - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVIII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Deja - Balodis, Leons, 1940- - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Jānis Zirnis ar kori "Ausma" - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Deja - Balodis, Leons, 1940- - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Deja - Balodis, Leons, 1940- - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dziesmu svētku parks - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Ilgvars Matrozis - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Ausma Derkēvica un Jānis Dūmiņš - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Komponists Raimonds Pauls ar tēvu Voldemāru Paulu un kundzi Svetlanu Paulu - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Gājiens - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Jānis Ozoliņš - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Dziesmu svētku parkā - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Centrā Ausma Derkēvica un Imants Cepītis - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Laureātu gājiens. Dziesmu svētku parks - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XIX Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Pulcēšanās gājienam - Balodis, Leons, 1940- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki un X latviešu deju svētki. No kreisās: Jānis Peters, Dainis Īvāns, Raimonds Pauls - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki un X latviešu deju svētki. No kreisās: Dainis Īvāns, Jānis Peters, Raimonds Pauls - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XX Vispārējie latviešu dziesmu svētki un X latviešu deju svētki. Pulcēšanās gājienam - Balodis, Leons, 1940- - 1990 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XVII Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Jauktais koris “Daile” - Balodis, Leons, 1940- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki - Balodis, Leons, 1940- - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu sv. Gotlandē. Radioraidījums - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Portlandē godalgotās dziesmas - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 33. Kultūras dienas - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Latviešu Dziesmu svētki Kanādā III - 1981 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Latviešu Dziesmu svētki Kanādā I - 1981 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
5. Eiropas latviešu Dziesmu svētki - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
9.Rietumu krasta Latviešu dz. sv. V - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
9.Rietumu krasta Latviešu dz. sv. III - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
9.Rietumu krasta Latviešu dz. sv. II - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
9.Rietumu krasta Latviešu dz. sv. I - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
5.Eiropas Dziesmu svētki Līdsā - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
6.Latviešu Dziesmu sv. ASV. Atvadu k. - 1978 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu 9.Dziesmu dienas VIII - 1975 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
1.Pasaules latv. Dziesmu sv. Gotlandē - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gotlandes dziesmu svētku atskaņas - 197- (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu s. XII - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv. XI - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv. X - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv.IX - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu s.VIII - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv.VII - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv. VI - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv. V - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv. IV - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv. III - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv. II - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rietumu krasta Latviešu dziesmu sv. I - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu 9.Dziesmu dienas VII - 1975 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu 9.Dziesmu dienas VI - 1975 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu 9.Dziesmu dienas V - 1975 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu 9.Dziesmu dienas IV - 1975 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu 9.Dziesmu dienas III - 1975 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu 9.Dziesmu dienas II - 1975 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu 9.Dziesmu dienas I - 1975 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras dienas Sidnejā, Garīgais konc. - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras dienas Sidnejā, Jaunatnes k. - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras dienas Adelaidē, Atklāšana - 1978 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras dienas Sidnejā, Atklāšanas k. - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras dienas Kanberā, Kopkora kon. - 1976 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras dienas Sidnejā, Kopkora konc. - 1973 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
9.Latviešu Dziesmu svētki Kanādā II - 1990 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
9.Latviešu Dziesmu svētki Kanādā I - 1991 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
41. Kultūras dienas Adelaidē III - 1991 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
41. Kultūras dienas Adelaidē II - 1991 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
41. Kultūras dienas Adelaidē I - 1991 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
CBC no 9.Kanādas dziesmu svētkiem - 198- (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
39.Kultūras dienas Melburnā - 1989 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
38.Austrālijas latv. Kultūras dienas II - 1988 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
38.Austrālijas latv. Kultūras dienas I - 1988 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kora dziesmu krājums : Franku novada latviešu DP dziesmu dienām 1946. g. jūnijā un jūlijā - 1946 (Notis)
Kolekcijas daļa:
11.Anglijas dz.dienas. Folkloras konc. - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
11.Anglijas dz.dienas. Folkloras konc. - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
11.Anglijas dziesmu dienas. 2. daļa - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
11.Anglijas dziesmu dienas. 1. daļa - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
37.Kultūras dienu koncerts Sidnejā - 1988 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Minsterē. Atklāšana - 1987 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
No Dikļiem līdz Minsterei.Koru koncerts - 1984 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūzikls "Gundega" Indianopolē III - 1988 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mūzikls "Gundega" Indianopolē I-II - 1988 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Brigitas Miezes ērģeļu koncerts Lesterā - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Kalniņš. Opera "Salinieki". II-III - 1987 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Kalniņš. Opera "Salinieki". I-II - 1987 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Rīga dimd - Sidneja dimd. Iestudējums - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10th Latvian Song Festival. Concert 3/2 - 1981 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10th Latvian Song Festival. Concert 3/1 - 1981 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10th Latvian Song Festival. Concert 2 - 1981 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10th Latvian Song Festival. Concert 1 - 1981 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Mediņa mūzika (Ē.Biezaitis). 2.d. - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Mediņa mūzika (Ē.Biezaitis). 1.d. - 1982 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
33.Kultūras dienas Melburnā, Kopkoris - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
5. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki Vankuverā, Britu Kolumbijā, 30.jūnijā-4.jūlijā, 1972. : [vadonis] - Rietumkrasta latviešu dziesmu svētki, (5 :, 1972 :, Vankūvera, Kanāda) - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Solistu koncerts Sanfrancisko II - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Solistu koncerts Sanfrancisko I - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Garīgais konc. Dziesmu sv. Sanfrancisko - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
36.Kultūras d. Adelaidē. Kopkoru konc. - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kult. d. Adelaidē. Raibā pēcpusdiena II - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kult. d. Adelaidē. Raibā pēcpusdiena I - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
36.Kultūras d. Adelaidē. Solistu konc. - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
36.Kultūras d. Adelaidē. Jauniešu sarīk. - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
36.Kultūras d. Adelaidē. Atklāšana 2.d - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
36.Kultūras d. Adelaidē. Atklāšana 1.d - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Helmers Pavasars. Stīgu kvartets Nr. 2 - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
36.Adelaides Kultūras dienas III - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
36.Adelaides Kultūras dienas II - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
36.Adelaides Kultūras dienas I - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
8.Latviešu Dziesmu svētki Kanādā II-III - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
8.Latviešu Dziesmu svētki Kanādā I-II - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
8.Latviešu Dziesmu svētki Kanādā II - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
8.Latviešu Dziesmu svētki Kanādā I - 1986 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10. Rietumkrasta Dziesmu svētki V - 1985 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10. Rietumkrasta Dziesmu svētki IV - 1985 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10. Rietumkrasta Dziesmu svētki III - 1985 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10. Rietumkrasta Dziesmu svētki II - 1985 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
10. Rietumkrasta Dziesmu svētki I - 1985 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Vispārējie latv.Dziesmu svētki ASV VI - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Vispārējie latv.Dziesmu svētki ASV V - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Vispārējie latv.Dziesmu svētki ASV IV - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Vispārējie latv.Dziesmu svētki ASV III - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Vispārējie latv.Dziesmu svētki ASV I - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Vispārējie latv.Dziesmu svētki ASV II - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas Latviešu 11.Kultūras dienas - 198- (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lolita Ritmane. "Dziedāj' tautu tālumā": kantāte. - 1985 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Vispārējie latviešu Dziesmu sv. ASV II - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
7.Vispārējie latviešu Dziesmu sv. ASV I - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Homo Novus. A.Jansons-Andr.Eglītis II - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Homo Novus. A.Jansons-Andr.Eglītis I - 1983 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Referātu rīts. Vaira Vīķe-Freiberga - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Paaudžu maiņa trimdas sabiedrībā.turpinājums - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ref.Paaudžu maiņa trimdas sabiedrībā - 1979 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kopkora koncerts 5. Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā - 1970-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Kopkora koncerts 5. Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā - 1970-07-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
XI Latviešu dziesmu svētku Kanādā paplašinātā rīcības komiteja 1999. gadā - 1999 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Daugavas Vanagu Toronto sieviešu koris "Zīle" piedalās 7. Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Milvokos - 1983 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Daugavas Vanagu Toronto sieviešu kora "Zīle" karoga nodošana 7. Latviešu Dziesmu svētkos - 1981 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Daugavas Vanagu Toronto sieviešu koris "Zīle" piedalās 7. Latviešu Dziesmu svētku gājienā - 1981 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju lieluzvedums Saulgrieži, Sporta laukumā piektdien, 22.jūnijā, plkst. 10.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētki simts gados : izstāde : Gotlandes vēsturiskajā mūzejā - Gotlands Fornsal 16.-30.jūnijā - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Daugava" lieluzvedums, Brīvdabas estrādē otrdien, 19.jūnijā, plkst. 22.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Trimdas dzejnieku cēliens : "Halle Münsterland" Baltajā zālē sestdien, 4. augustā, plkst. 10.00 : programma - 1984 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ileanas Pētersones latviešu dziesmu vakars : Tautas namā - Borgen, Trešdien, 20.jūnijā, plkst.18.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvija - Gotlande gadsimtu maiņās : izstāde : Gotlandes vēsturiskajā muzejā - Gotlands Fornsal 16.-30.jūnijā - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Portlandes muzikālā ansambļa "Dzintara" koncerts : Brīvdabas estrādē ceturtdien, 21. jūnijā, plkst. 21.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Atklāšanas akts un koncerts Brīvdabas estrādē, Otrdien, 19.jūnijā, plkst. 10.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvija - Aizmirsta zeme? Latvija - 60 : izstādes : Gotlandes vēsturiskajā muzejā - Gotlands Fornsal 16.-30.jūnijā - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Niklāvs Strunke. Laris Strunke : Mākslas izstāde : Gotlandes vēsturiskajā muzejā - Gotlands Fornsal 16.-30.jūnijā - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Tu esi Gotlandē, mans draugs. Jautrais vakars - rēvija Tautas namā - Borgen, svētdien, 17. jūnijā, plkst.20.00, otrdien, 19.jūnijā, plkst.18.00, trešdien, 20.jūnijā, plkst.23.30 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Bostonas ansambļa "Kolibrī" koncerts Sēves skolas zālē, pirmdien, 18.jūnijā, plkst.14.30, trešdien, 20.jūnijā, plkst.15.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Niklāvs Strunke. Laris Strunke : Gotlands Fornsal, Konstutställning 16.6-1.7.1979 : Utställningen ingår i Lettiska sång och dansfestivalens program - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Atbalss : latviešu vokālās mūzikas koncerts : Piedalās klavierniece Vita Matīsa : Tautas namā - Borgen, Piektdien, 1979.9. 22.jūnijā, plkst. 15.00. : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Erna Geistaute 1911-1975 : Atceres skate 18.-21.6.1979 : Brīvo latviešu dziesmu dienas Visbijā - 1979 - Gotlandē Handelsbanked : [programma-katalogs] - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Lettland : ett glöm land? - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Lettland- Gotlannd genom seklerna : Gotlands fornsal 16 juni-1 juli : Utställningen ingår i Lettiska sång- och dansfestivalens program - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Minsteres latviešu ģimnāzijas daudzinājums : "Halle Münsterland" treštdien, 1. augustā, plkst.15.00 : programma - 1984 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Ansambļu koncerts Atbalss. Kolibrī. Solaris, "Halle Münsterland" ceturtdien, 2. augustā, plkst.14.00 : programma - 1984 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Apvienotā koŗa koncerts : Brīvdabas estrādē, Ceturtdien, 21. jūnijā, plkst. 16.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Stokholmas Latviešu teātris : Tautas namā-Borgen, Sestdien, 16. jūnijā, plkst. 20.00, trešdien, 20. jūnijā, plkst. 15.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu oikumenisks dievkalpojums : Visbijas Domā, 1979. gada 19. jūnijā, plkst. 15 - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienu evanģeliski luterticīgo dievkalpojums : Visbijas Domā, 1919.(!) gada 20. jūnijā, plkst. 9. - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Mārpuķīte : Saules jostas uzvedums : "Halle Münsterland" ceturtdien, 2. augustā, plkst. 18.00 : programma - 1984 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Atklāšanas akts un koncerts : "Halle Münsterland" otrdien, 31. jūlijā, plkst. 10.30 : programma - 1984 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Alfreda Kalniņa opera Baņuta: "Halle Münsterland" otrdien, 31. jūlijā, plkst. 18.30 : programma - 1984 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Apvienoto koŗu dižuzvedums No Dikļiem līdz Minsterei : "Halle Münsterland" piektdien, 3. augustā, plkst.18.30 : programma - 1984 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Tautas deju lieluzvedums : "Halle Münsterland" sestdien, 4. augustā, plkst.13.30 : programma - 1984 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Dzejas uzvedums : Tautas namā-Borgen, Pirmdien, 18. jūnijā, plkst. 22.00 : programma - 1979 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
1. Vācijas latviešu dziesmu dienas : jaunatnes folkloras vakars : piektdien, 1976. gada 24. septembrī plkst. 20.00 Štutgartes "Hospitalhof" lielajā zālē : [programma] - 1976 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
1. Vācijas latviešu dziesmu dienas : apvienotā koŗa koncerts : sestdien, 1976. gada 25. septembrī plkst. 16.00 Štutgartes "Hospitalhof" lielajā zālē : [programma] - 1976 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
1. Vācijas latviešu dziesmu dienas : oikūmenisks dievkalpojums : sestdien, 1976. gada 25. septembrī plkst. 14.00 Štutgartes "Stiftskirche" : [programma] - 1976 (Sīkiespieddarbs)