LV | EN
Nosaukums:
Latvijas multimediju izdevumi
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Latvijas multimediju izdevumi
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Zane Grosa (Mākslas un mūzikas centrs. Audiovizuālā lasītava)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1999 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Juris Podnieks : the 20th century as seen by the Latvian filmmaker - 2000 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Velniņi - 2000 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rainis_2005.lv - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Preiļu pils un parks pagātnē un šodien - [2004] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
XX gadsimts : post scriptum - [200-] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ojārs Vācietis : biogrāfisks multimediju CD - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Рижские староверы - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
e-Dziesmu grāmata : dziesmas dievkalpojumiem - [2009] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Imants Ziedonis : biogrāfisks multimediju DVD - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Mežu zeme Latvija - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
No Pēterpils līdz Saulei : ceļojums laikā un telpā pa Daugavpils Universitātes mācību korpusu Saules ielā 1/3 - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jelgava : arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Tautas fronte : dzīvā vēsture - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Čaks : biogrāfisks multimediju CD - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas filozofs(-e) - virtuālais modelis - [2010] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Norviļa dziesmu druvā - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmija 1921-2001 - [2001] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ventspils laiks - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
History of Latvia : CD encyclopedia by Tilde - 2000 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Drošība internetā : neuzvedies kā ezelis internetā! - [200-] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmotā Latgale : multimediju resurss - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē : metodisko materiālu un uzdevumu krājums - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Vide un attīstība : Latvia 2002 - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Fizika 10. klasei : interaktīvs mācību materiāls - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Liepāja un Liepājas rajons - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
The Holy Father : Ioannes Paulus PP. II - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Basilica Aglonensis - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
No modernisma līdz postmodernismam : interaktīvs mācību līdzeklis literatūrā 10.-12. klasei - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības 5.-6. klasei : interaktīvs mācību materiāls - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mākslas darbu reprodukcijas : pirmsskolai un sākumskolai - [2012] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Gadalaiki - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Латвия - Киров - сохраняя общую память : сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Афганистана - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Фронтовики, наденьте ордена! : сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Let us help you tell your stories ...and bring them to life - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture : Tildes datorenciklopēdija - 1998 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Play_Shakespeare : computer games based on themes from Shakespeare's plays - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules dabas un kultūras mantojums jauniešu rokās : atbalsta materiālu komplekts skolotājiem - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jelgava : arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Нет подвига выше... - [2013] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ветераны Кировской области вспоминают - [2013] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Komunistiskais terors : uzziņu krājums par noziegumiem pret cilvēci un latviešu tautu Gulagu un deportācijas pārdzīvojušo liecības audio un video ierakstos - [200-] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Diskusijas metode : klases audzinātājam - Skalberga, Anita - [2009] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dzejas lasītājs - Skalberga, Anita - [2009] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Doms - 2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija - 2006-2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Meža attīstība : ainava, elementi, norises - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Atbildīga meža apsaimniekošana : pieredze demonstrējamās teritorijās - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Paramirrors - Gabrāns, Gints, 1970- - [200-] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Robežpārkāpēji : 80. gadu māksla - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pēdējā izstāde : Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādes digitālais katalogs - [201-] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ir tā kā ir : lietišķā dzeja - Gamma - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Teorētisko atziņu aprobācija pedagoģiskajā praksē : pedagoģijas maģistrantu zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2013- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija : studiju materiāls - Tilgalis, Ēriks, 1942-2020 - 2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ūdenssaimniecības pamati : (ūdensapgāde un kanalizācija) : mācību līdzeklis - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pētera Ķiķaukas Sapfo - Vecvagars, Māris - 2015 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību - 2012- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rural environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the ... International Scientific Conference - 2009- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli - 2014- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
International scientific conference "Students on their way to science" : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2014- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Zāļu valsts aģentūras gada pārskats 2014 - 2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Towards smart, sustainable and inclusive Europe: challenges for future development : XVI Turiba University Conference, Riga, 29 May 2015 - 2015 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Creating a business in the digital age - developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship : training pack - [2012] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
International conference "MCM" : [book of abstracts] - 2010-2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kādreiz Helladā : nekurliekami raksti II - Vecvagars, Māris - 2015 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Salutoģenēze: ceļazīmes bērnu un jauniešu ar invaliditāti labbūtībai Latvijā : pētījuma ziņojums - 2015 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Antīkā filozofija Latvijā - Vecvagars, Māris - 2015 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
1905 : 1905. gada revolūcijas simtgadei veltīta iespieddarbu, fotogrāfiju un arhivāliju izstāde Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgā, 2005, 7. septembris - 27. novembris : katalogs - [2005] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Domāsim videi draudzīgi : pieredzes materiāls vides izglītībā - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2012. gada publiskais pārskats - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
International scientific conference "New dimensions in the development of society 2009" : proceedings - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70 gadi - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Trikāta 800 mirkļos - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Projektu vadīšana : mācību metodiskais materiāls bakalaura studiju programmas "Ekonomika" studentiem studiju kursā "Projektu vadīšana" - Jurgena, Ināra, 1967- - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ekoloģiskā pieeja izglītībā - Briede, Baiba, 1956- - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Apgūsim PROJECT! : Microsoft Office Project 2003 - Jurgena, Ināra, 1967- - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Māsa un pacients ekoloģiskajā skatījumā : izglītība un aprūpe - Alondere, Linda, 1975- - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Mājturības un karjeras izglītība Latvijas laukiem Eiropas Savienības kontekstā : zinātnisko rakstu krājums - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Vadīšana : darba burtnīca studiju priekšmetā "Vadīšana" - Ivans, Uldis, 1944- - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Proceedings of the annual students International scientific conference "Youth in science and professional practice" (undergraduate, graduate, postgraduate students) - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
"Youth in science and professional practice" (undergraduate, graduate, postgraduate students) : 23 April, 2009, Jelgava, Latvia - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Zemes un mājokļu iegūšana īpašumā : studiju līdzeklis LLU Lauku inženieru fakultātes studentiem un maģistrantiem - Mierkalne, Judīte - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Nekustamā īpašuma formēšana - Paršova, Velta, 1949- - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
International scientific conference "Applied information and communication technologies" : proceedings of the international scientific conference, Jelgava, Latvia - 2010- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
International conference "Mathematical competence development in higher education institutions" : Latvia University of Agriculture, 14 December, 2012 : abstracts - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā : pamatjēdzieni, pamatlikumi, pamatsakarības : kopsavilkums - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Exercises in basic plant pathology : a study aid for students of the Agriculture and Forest Faculties - Bankina, Biruta, 1960- - 2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Teaching mathematics : retrospective and perspectives, TM2013 : proceedings of the 14th International conference - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Proceedings of the international scientific conference "Economic science for rural development" - 2006- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Botānika un farmakognozija : metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem - Straupe, Inga, 1961- - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Augu slimību un kaitēkļu uzskaites metodes - Bankina, Biruta, 1960- - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Praktikums vispārējā augu patoloģijā : mācību līdzeklis augu patoloģijā Lauksaimniecības un Meža fakultātes studentiem - Bankina, Biruta, 1960- - 2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Didactic materials in higher mathematics : basic concepts, basic rules, basic relationships, examples, exercises, self-solving tasks - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Maģistra darba izstrādāšana - Briede, Baiba, 1956- - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ainava dārzā : studiju materiāls - Balode, Antra, 1957- - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Nekustamā īpašuma vērtēšana : teorētiskie aspekti : mācību līdzeklis - Baumane, Vivita, 1968- - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
MapBSR 2000 : digital mapbase of the Baltic Sea Region - [2000] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Elektroniskais Latvijas atlants - [1999] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas satelītkarte - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Annual report 2001 - Ogres Komercbanka - [2001] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Annual report 2003 - Baltic International Bank - [2003] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Gada pārskats - Latvijas Biznesa banka - [2006-2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Gada pārskats - DnB NORD banka - [2006-2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Gada pārskats - Latvijas Hipotēku un zemes banka - 2005- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
New challenges of economic and business development : International scientific conference, Riga, University of Latvia : conference programme, proceedings, abstracts - 2012-2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
C# valodas programmēšanas pamati - Arhipovs, Sergejs, 1962- - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas programmas doktorantiem un zinātniskajiem vadītājiem - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālais attīstības plāns : 2007-2013 - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas statistikas gadagrāmata - 2000-2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922) : Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana - Latvija. Satversmes sapulce - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Civillikums. Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca : latviešu-angļu un angļu-latviešu - 2001 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas 7. Saeima : 1998-2002 - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bankas 2002. gada pārskats - Latvijas Banka - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Reklāmas veidošana : mācību līdzeklis - Baraškina, Irēna, 1970- - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Prezentēšana - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dinaburgas cietoksnis - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Zāļu patēriņa statistika - Zāļu valsts aģentūra (Latvija) - 2006-2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Zāļu aprakstu datubāze - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Zāļu reģistrs : oficiāls izdevums - 2010-2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Mežu zeme Latvija - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Zāļu reģistrs - 2013-2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Пленники судьбы - Скуратова, Елена, autore - [2006] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Polimēri : mācību līdzeklis PTF studentiem - Čakste, Ilze, 1949- - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Uztura kvalitātes problēmas : mācību palīgmateriāli - Kauliņš, Uldis, 1933- - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas preses hronika - 2003-2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Управленческий учет : курс-конспект лекций - Stradiņa, Svetlana - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrisko attiecību teorētiskie pamati : lekciju kurss-konspekts - Kačans, Vsevolods, 1955- - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Математическая экономика : курс-конспект лекций - Каган-Барский, Л., (Леон) - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Микроэкономика : курс-конспект лекций - Селиванова, Людмила Агафоновна, 1952- - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Судебная речь ; Риторика : курс-конспект лекций - Surins, Nikolajs, 1939- - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Риторическая трилогия : курс-конспект лекций - Surins, Nikolajs, 1939- - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dabaszinību didaktika šodien un rīt : raksti : Rīga, 15.-16.03.2007. - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latgales Ziņas : 1933-1934. Latgales Vēstnesis : 1935-1936 - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latgales Vēstnesis : 1937.-1939. - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Daugavas Vēstnesis : 1939.-1940. : [sabiedriski politisks un literārs dienas laikraksts] - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
RPIVA zinātniskās darbības ... gada pārskats - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija - 2008-2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jauno zinātnieku konference : rakstu krājums - 2005-2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Radoša personība : [zinātnisko rakstu krājums] - 2009-2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas izglītība un kultūrizglītība Eiropas skolās - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Valsts pārbaudes darbi skolēniem Eiropā : mērķi, organizēšana un rezultātu izmantošana - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Sociodinamiskā konsultēšana : praktiska pieeja nozīmes veidošanai - Peavy, R. Vance - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pamatdati par izglītību Eiropā, 2009 - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Karjeras konsultācijas sadarbībā ar vecākiem : karjeras konsultantu pašmācības grāmata - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dzimuma noteiktās izglītības rezultātu atšķirības : apskats par veiktajiem pasākumiem un pašreizējo situāciju Eiropā - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pamatdati par IKT izmantošanu mācībās un inovācijā Eiropas skolās, 2011 - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai : XII starptautiskā zinātniskā konference, 2011. gada 2.-3. jūnijs : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā", 2009. gada 28. maijs : rakstu krājums - [2009] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
10 gadi Eiropas Savienībā - sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres : XV starptautiskā zinātniskā konference 2014. gada 29. maijs : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums - 2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos : XI starptautiskā zinātniskā konference, 2010.gada 26.marts : Biznesa augstskolas "Turība" konferenču rakstu krājums - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos : XIII starptautiskā zinātniskā konference, 2012. gada 30. marts : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Radīt nākotni: komunikācija, izglītība, bizness : XIV starptautiskā zinātniskā konference, 2013. gada 30. maijs : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Aurora 2 - [2012] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Transports un tūrisms Latvijā - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ogre. Ogres rajons : Latvijas centrālais rajons - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Būvniecība Latvijā 2007 - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Angļu-latviešu Eiropas Savienības terminu vārdnīca - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
26th World Congress in Dance Research "Rapprochement of cultures" : Riga, 12-16 July 2010 - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Festart datorvārdnīca : angļu-latviešu (latviešu-angļu) : 90 000 vārdu un izteicienu - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
WinLats 6 Plus - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kā vienkārši izveidot sevi par veselīgu, dzīvespriecīgu cilvēku : mācību DVD - [2009] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Reģionu attīstība Latvijā - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas luterāņu baznīcas : vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra : enciklopēdija četros sējumos - Mašnovskis, Vitolds, 1942- - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Līdzsvara testēšanas un trenēšanas tehnoloģija, tās ieviešanas metodika - Ļubkina, Velta, 1956- - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Express-polyglot : datorvārdnīcas = computer dictionaries = die Computerswörterbucher = компьютерные словари - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Neiromuskulārās sistēmas testēšanas tehnoloģija, tās ieviešanas metodika - Ļubkina, Velta, 1956- - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Svešvārdu vārdnīca - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Vibromasāžas tehnoloģija un tās ieviešanas metodika - Ļubkina, Velta, 1956- - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
New venture creation and the creative trajectory : entrepreneurshp, innovation and creativity in business : 31 August-2 September, 2006, Riga, Latvia : proceedings - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Labklājības ministrijas pētījumi : Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekts - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Biogēnie elementi : mācību līdzeklis - Ozola, Baiba, 1948- - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Duntes skola : 1867.-1981. - Studers, Jānis - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Piespiedu integrācija padomju sistēmā : Puzes pagasta vēsture, 1941.-1991. - [2011] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Limbažu rajona Vecmuižas pamatskola : 1854.-1972. - Studers, Jānis - 2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Limbažu rajona Tautas izglītības nodaļa : 1949.-1962. ; 1967.-2009. - Studers, Jānis - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Vanagu vēstures lappuses - Vaivods, Jānis, 1932- - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Proceedings the 8th International scientific conference "Problems in music pedagogy" : September 26-28, 2013, Daugavpils University - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Person. Color. Nature. Music : The fifth international conference October 17-21, 2007, Daugavpils, Latvia - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes ... starptautiskās zinātniskās konferences materiāli - 2011-2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
The 4th International scientific conference "Problems in Music Pedagogy" : October 28-29, 2005, Daugavpils University - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
The 5th international scientific conference "Problems in Music Pedagogy" : September 27-29, 2007, Daugavpils University - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
The 6th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy" : September 25-27, 2009, Daugavpils University - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Abstracts, the 7th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy" : September 22-24, 2011, Daugavpils University - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Proceedings, the 7th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy" : September 22-24, 2011, Daugavpils University - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 47. Jauno zinātnieku konferences materiāli - [2005] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
7th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development. Culture. Education" : research and implementation of education for sustainable development : May 5-8, 2009, Institute of Sustainable Education, Daugavpils University, Latvia : conference proceedings - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2010. g. - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Meža statistika - ... - 2002-2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
5th Baltic Otorhinolaryngology Congres : September 16-18, 2011, Riga, Latvia : abstracts - [2011] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Gada pārskats 2007 - Latvijas Tirdzniecības banka - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes publiskais pārskats - Skrunda (Latvija). Pilsētas dome - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Bankas un konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī - Baltic Trust Bank - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Savvaļas zirgi kā inovatīvs segments zirgkopībā un ilgtspējīgā reģionu attīstībā : ziņojums par situāciju Koniku (Polish Konik) un heka zirgu (Heck horses) jomā Latvijā - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Wild horses as innovative segment in the equine sector for sustainable regional development : report on situation in the field of Polish Konik and Heck horses in Latvia - [2013] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kvalitāte : žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
How to be innovative in the equine sector? : a guidebook on practices and inspiration from Central-Baltic - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Labās prakses piemēri un inovācijas zirgkopības nozarē: procesi, tendences un nākotnes iespējas : fokusgrupu ziņojums par situāciju Somijā, Zviedrijā un Latvijā - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Good practices and innovations in the equine sector: current trends and future opportunities : focus group report on situation in Finland, Sweden and Latvia - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma gada pārskats - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Autotransports uzņēmumos - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Mājturības mācību metodika : materiāli studijām LLU studiju programmās: Mājas vide un informātika izglītībā, Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā - Dišlere, Vija, 1957- - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Towards harmonized e-business environment in the Baltic Sea Region - [2001] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Apģērbs : mācību palīglīdzeklis pamatskolā un interešu izglītībā - Baškevica, Sanita - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Nodokļi un grāmatvedība Latvijas Republikā 2007 - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
BPOM : biznesa plānošana brīvajam tirgum - 2001 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Higher education in Latvia - 2002 - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Education in Latvia - 2001 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Datorbībele - 2001 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū : pētījuma 3. posms - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Организация процессов обслуживания транспортных средств : учебное пособие - Владимиров, Н. И., (Николай Иванович) - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Datori iesācējiem : tālmācības kursa studiju materiāls - 2001 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Proceedings of 4th International conference "Information society and modern business" "The role of regional centres in business development" : [14–16 May, 2009, Ventspils, Latvia] - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Neapzinātais kultūras mantojums kopējā dabas un kultūras telpā - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Naudas mācība : mācību līdzeklis - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata uzņēmējiem : PDF grāmatas, līgumu paraugi - [2011] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
RTU starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’...), Rīga : konferenes ziņojumu tēžu krājums - 2009-2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā 2009 : XII starptautiskā konference, 2009. gada 24. aprīlī, viesnīca Radisson SAS Daugava : konferences materiāli - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning Research Network 4 "National strategies of Lifelong Learning with regard to citizens' motivation and barriers against continuing education and training" : meeting in Riga, the University of Latvia, June 16-19, 2009 : documentation of the meeting - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Risku novērtēšana dažādās nozarēs - [2010] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Autoceļu direkcijas 2002. gada statistikas datu krājums - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Konference "Krīze - jaunie izaicinājumi uzņēmējdarbībā" : konferences materiāli - [2009] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Физика пространства, обладающего структурой со свойствами абсолютно твердого тела, и принцип движения физических тел в таком пространстве - Калиниченко, Владимир, (Владимир Васильевич) - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Changes in global economic landscape - in search for new business philosophy : proceedings of the international scientific conference - 2012-2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Finanses : mūžizglītības projekta "Finanšu izglītība" mācību metodiskais materiāls skolotājiem - 2014 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
LETAs gadagrāmata 2000 - 2000 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma gada pārskats : metodiskie izstrādājumi : elektroniskās formas aizpildīšanai - [2002] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Agrārpreču tirgus teorija : mācību līdzeklis studentiem - Buģina, Veronika, 1952- - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmaksu aprēķināšana : uzņēmuma un valsts līmenī - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Tīmekļa lapu izstrādes ar ASP.NET 2.0 pamati : mācību materiāls skolotājiem ar skolēnu materiālu sadaļu - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Zinātniski-praktiskā konference "Uzņēmējdarbības ekonomiskie, juridiskie un tehnoloģiskie aspekti" - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Research of the exploitational and infrastructural parameters of electric vehicles - Berjoza, Dainis, 1966- - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
R&D : research and development in the Republic of Latvia - 2001 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Revīzija, nodokļi, grāmatvedība 2008 : XI starptautiskā konference : konferences materiāli - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kompass Latvia : business disc - [2002] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences "Ķīmijas izglītība - 2010" rakstu krājums - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
2006. gada publiskais pārskats - Studiju fonds (Latvija) - [2006] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Divdesmit pirmā gadsimta lauku skolas izglītības vide Latvijā un ārzemēs - Katane, Irēna, 1962- - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Izglītības iespējas Eiropā : ceļvedis studiju izvēlei ārzemēs - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Vides kvalitāte Latvijā - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Darba attiecības - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas upju kvalitāte, 1998-2002 - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Biznesa un tiesiskās vides attīstība Latvijā : maģistru darbu krājums - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
8. Starptautiskā zinātniskā konference "Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai" : rakstu krājums - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Madonas rajona padomes 2003. gada publiskais pārskats - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Stereosliekšņa un monokulāro stimulu kvalitātes korelācija : promocijas darbs - Krūmiņa, Gunta, 1975- - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Proceedings of the seminar "Environmental friendly food production system: requirements for plant breeding and seed production" : May 31-june 3, 2005, Talsi, Latvia - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Polimēri : mācību līdzeklis PTF studentiem - Čakste, Ilze, 1949- - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Innovations in language teaching and learning in the multicultural context : research papers - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas augi - Priedītis, Normunds, 1960- - [2010] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Материалы и изделия : журнал практических работ - Makarovs, Valērijs, 1946- - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jaunā paaudze izvēlas progresu : Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Psoholoģijas Augstskola - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Eiropas pieredze darbinieku finansiālai līdzdalībai uzņēmuma darbības rezultātos un tās izmantošana Baltijas valstīs - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Физика пространства, обладающего структурой, со свойствами твёрдого тела и принцип движения физических тел в таком пространстве - Калиниченко, Владимир, (Владимир Васильевич) - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisko pētījumu metodoloģija : mācību līdzeklis - Tomsons, Vilnis - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiska konference "Veiksmīga nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Projektu vadīšanas pamati : studiju materiāls Lauksaimniecības fakultātes studentiem - Balode, Antra, 1957- - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Основы развития кадастра на территории Латвии - ©2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Физика пространства, обладающего свойствами абсолютно твердого тела, и принцип движения физических тел в таком пространстве - Калиниченко, Владимир, (Владимир Васильевич) - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 gadu jubilejai veltīta starptautiska konference Personība. Informācijas telpa : [konferences referāti] - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latgales būvkeramika: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums : zinātniskās konferences materiāli Daugavpils, 2009. gada 17. aprīlis ; ķieģeļu kolekcija - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ekonomika un tirgzinība bioloģiskajā lauksaimniecībā : profesionālās apmācības studiju līdzeklis bioloģiskās lauksaimniecības konsultantiem Baltijas valstīs - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Nodokļu likumu teksti - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Darba attiecību enciklopēdija : līgumi, dokumenti, komentāri - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Nomas attiecības : iespējamie līgumu paraugi - [2003] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas dokumentu paraugi : praktisks palīglīdzeklis grāmatvežiem - Янушка, Марина, (Марина Алексеевна) - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana : grāmatvedības dokumentu paraugi - Янушка, Марина, (Марина Алексеевна) - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Lielais līgumu albums - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Lietvedību un arhīvu reglamentējošie tiesību-normatīvie akti - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kontakti! : Rīga, Rīgas rajons un Jūrmala - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis racējiem : grāmatvedības un lietvedības materiāli skolēnu mācību firmām - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvija + : uzņēmumu katalogs - [2005] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Economics and marketing in organic farming : vocational training : study material for counsellors of organic agriculture in Baltic States - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Upju vērošana - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Skolmeistara pavārgrāmata : skolotāju grāmatas biznesa ekonomiskajos pamatos un sociālajās zinībās - [2006] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Universālā ekskavatora-iekrāvēja uzbūve, apkope un darba tehnoloģija - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
ARHIS arhitektūra - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Datorprogramma profesijā "Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi" - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Palīgs profesionālam lietvedim - [2003] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Vides pieejamības bibliotēka - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
XII International Conference "TransBaltica 2009" : 5 years in EU : conference proceedings : May 28-29, 2009, Riga, Latvia - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā - Katane, Irēna, 1962- - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās - Katane, Irēna, 1962- - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures antīkie un bizantiskie avoti - Vecvagars, Māris - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Literatūra - starpkompetenču un dialoga attīstītāja : skolotāja rokasgrāmata - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Krūzas "klasiskās" piezīmes: Fricis Bārda un Jānis Poruks - Vecvagars, Māris - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kontroldarbs un kolokvijs : Pārtikas produktu tehnoloģijas studiju programmas nepilna laika studentiem studiju priekšmetā "Fizikālā un koloidālā ķīmija" - Kūka, Pēteris, 1941- - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Uzdevumi paškontrolei organiskajā ķīmijā (Ķīmija II) : mācību līdzeklis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes Mežzinātnes studiju programmas studentiem - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Reliability and Statistics in Transportation and Communication : proceedings of the ... International Conference, Riga, Latvia - 2009-2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvija 16.-18. gadsimta kartēs : LNB karšu krājums - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Policija un mediji - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Policija un sabiedrība - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Tu runā. Tu neesi viens : 1986.-1996. gadā dzimušu 33 autoru 48 stāsti - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Policija, narkotikas un AIDS - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Attieksme pret cietušajiem - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Naftas produkti tehnikā - Kalniņa, Renāte, ķīmiķe - [2002] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Brošūras par valstīm krievu-latviešu valodā ; Dialogi ; Aforismi ; Sarunvārdnīcas [un citi] - Kondratjeva, Lilija - [2012] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Spēka un šaujamieroču pielietošana - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Saskarsmes prasme - [2004] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Konfliktu risināšana - [2003] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pasniedzēja pieredze - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvija un Lietuva starp diviem kariem, 1920-1940 - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas grāmatu māksla - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekslibris (1897-1945) : LNB ekslibru kolekcija - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekslibris (1945-1985) : LNB ekslibru kolekcija - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mūsdienu abstraktā māksla - 2001 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
The miracle of art : the contemporary art collection at the Hansabanka Headqyarters in Riga - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Gleznotājs Vilhelms Purvītis (1872-1945) : I-II : 404 ainavas gleznotas 1939.-1944. gadā - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
LNB plakātu kolekcija - 2001-2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu māksla Latvijas kultūrainavā : promocijas darba kopsavilkums arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē - Alle, Evita - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Avers Gallery collection of the private art : more than 600 paintings of artists from Latvia & Russia, anno 1989 - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbi : laika posms: 1950.-1990. gadi ; 2001.-2003. gads - [2003] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ducis danču : audio, video disks - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
[un]real time sound & text show Nr. 4 - Gas of Latvia (mūzikas grupa) - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Performance.lv - [2004?] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Gulbenes lappuses: vakar un šodien - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Documentary film. Riddles of globalization : proceedings of the International Documentary Film Symposium held on September 8-13, 2001 in Riga, Latvia - 2003 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Profesionālajos teātros vēl neuzvestās latviešu mūsdienu lugas, kuras prēmētas nacionālajos lugu konkursos kopš 2002. g. un citas profesionālajos teātros vēl neiestudētas lugas festivāla "IESKATS 2007" programmai - [2006] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Virtuālā ekskursija pa Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli - 2010 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dvietes paliene - 2015 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
JS Latvija 2 : interaktīvā karšu sistēma - [2004] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Sandr Riga. Prizyv - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas raganas : personālizstāde - Burāne, Krista, 1971- - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Gada pārskats - Grindeks (firma) - 2007- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Les recompositions territoriales dans la région de la Baltique orientale (Finlande, Estonie, Lettonie et Lituanie) : thèse de géographie : Lyon, ENS-LSH, 30 novembre 2009 - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Franča Kempa dzīve un darbi ; Konstances Daugules-Kempas dzīve un darbi - [2004] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa : virtuālā enciklopēdija - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
La France et les petits États Baltes : réalités baltes, perceptions françaises et ordre européen (1920-1932) : thèse de doctorat - Gueslin, Julien, 1974- - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
National Library of Latvia - [2000] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliogrāfiskās informācijas resursi - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1862-1919) : promocijas darbs - Zigmunde, Alīda, 1960- - 2006 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas meži gadsimtu mijā : meža statistika - 2001 : (pēc stāvokļa uz 01.01.2001) - 2001 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Familienbuch Riga : seine Bevölkerung vom 14. bis 19. Jahrhundert - Kulbach-Fricke, Karina - [2011] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Hidroloģiskie aprēķini Latvijā : (teksts, programmas un datu bāze) - Zīverts, Ansis, 1936-2007 - 2000 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Zemes ierīcība. Zemes ierīcības teorētiskie pamati : studiju līdzeklis - Волков, С. Н., (Сергей Николаевич), 1951- - 2016 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Transporta sistēmas. Loģistika un inženierija - 2016 : IV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference : rakstu krājums - 2016 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Русистика и современность : XVIII международная научная конференция : сборник статей - 2016 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Zemgales un Sēlijas kultūras mantojums - 2012 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
International Riga Technical University Conference "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" SCEE' : proceedings - 2015- (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Naivā un nopietnā grāmata - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Integrētā piekrastes pārvaldība : multimēdiju tālmācības kurss - [2005] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Krāslavas mākslinieki - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos un gleznās : virtuālā izstāde - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pieminekļi - 2013 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēka: gadi, cilvēki, notikumi - 2005 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Uzcel Gaismas pili : datorspēle bērniem - [200-] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Castles, palaces and manors in Latvia - 2002 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas 6. vidusskolas karjeras izglītības pasākumu programma - Donskaja, Anna, skolotāja - 2016 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļblāzma : Rīgas Centrālās bibliotēkas projekts "Rīga - arhitektūras pieminekļa vēstures skatījumā - 2" - 2004 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Dramaturgu ģilde piedāvā lugas no LDĢ krājuma - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Biedrības "Gaujas Partnerība" stratēģijas 2009.-2013. gadam ieviešanas izvērtējums : ietekmes uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai : pētījums, atskaite par pētījuma veikšanu, prezentācija - 2015 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Cēsis, Cēsu rajons - 2007 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - [2005] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jaekabs Söhne : die Geschichte einer baltischen Familie - Pawassar, Frank, 1956- - [2012] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Stockholm Furniture Fair : Greenhouse : Feb 04 - Feb 08, 2009, stand number: V02: 48 - 2009 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Nekustamā īpašuma detālplānojums : metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādei studiju kursā "Apdzīvotu vietu plānošana" Vides un būvzinātņu fakultātes zemes ierīcības studiju programmas 4. kursa studentiem - Jankava, Anda, 1951- - 2017 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 12th International Scientific Conference (undergraduate, graduate, post-graduate students), April 21, 2017 : collection of abstracts - 2017 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dizains. Nākotne : izstāde "Dizains. Nākotne". Seminārs "Situācija šķērsgriezumā" - [2005] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Beneath - [2009] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kinodzeja : dzeja nelasošajai paaudzei - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Brāļu kapiem 100 : pagātne un šodiena - [2015] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 11th International Scientific Conference, 11th-12th May 2018 - 2018 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Pacientu un medicīniskā personāla labjūte : Rīgas 1. medicīnas koledžas raksti - 2018 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Man ir tīri zobi : informatīvs materiāls par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem : pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar redzes traucējumiem - [2018] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Maija dziedājumi dažādos Latgales novados. 2017. gads - 2017 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 13th International Scientific Conference (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 20, 2018 - 2018 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
IV [4.] Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija : referātu tēzes : Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. g. 18.-20. jūnijs - 2018 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Latvija... Sinagogas... Rabīni... Neaizmirstamais..., 1918-1940 - [2004] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
M&D, 2014 : Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas un dizaina katedras 2013./2014. studiju gada absolventu un docētāju darbu katalogs - [2014] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Nacionālās bibliotēkas plāni] - [2005] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Kas meklē, tas atrod : studiju iespēju ceļvedis - [2006] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Riga Port City. Andrejsala : attīstības koncepcija - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Musudziesma.lv : aranžējumi jauktajiem koriem - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
[Lindas Freibergas gleznas] - Freiberga, Linda, 1977- - [2009] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
[Aļņa Stakles fotogrāfijas] : [pielikums projektam "Broken Line", 2008] - Stakle, Alnis, 1975- - [2009?] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
[Famous Chillie Willie] : [Normunda Brūvera darbi izstādei] - Brūveris, Normunds, 1971- - [2009?] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
[Famous Chillie Willie] : [Normunda Brūvera darbi] - Brūveris, Normunds, 1971- - [2010?] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
[Brīnišķīgais ceļojums] : [starptautiskā laikmetīgās mākslas projekta "Survival Kit" izstāde, 12.-30.09.2009., VEF] - [2009?] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Andžāns. Portfolio : interior design, furniture design, graphic design, architecture visualization - Andžāns, Jānis, 1987- - [2008?] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Woman and Wind - Bley, Aija, 1967- - [2009?] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs : multimediju CD - 2008 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Konferences "Izglītība pārmaiņām: no teorijas līdz praktiskai rīcībai" tēzes : 2008. gada 19. septembris - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Inclusive Education: from Policy Dialogue to Collaborative Action : regional preparatory conference for the 48th session of the International Conference on Education, Europe and North America region : 24-26 February, 2008 - [2008] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Livonia, Tougaloo, Corning 1 & 2 - [2007] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils Romas katoļu baznīcas un draudzes vēstures manuskriptu sagatavošana - [2019?] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Senā Bauska : palīgs ceļotājiem - 2011 (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Dzimtu ģērboņi mūsdienu Latvijā : īsfilma - [2020] (Multivides objekts)
Izveidošanas datums:
28.01.2019
Labošanas datums:
01.02.2019
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/677201
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet