LV | EN
Nosaukums:
Nacionālās kartogrāfijas pirmsākumi
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Nacionālās kartogrāfijas pirmsākumi
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Reinis Vāvers (Letonikas un Baltijas centrs. Karšu lasītava)
Anotācija:
Kolekcijā apkopotas kartes un atlanti, kas izdoti Latvijā, sākot no 19. gs. vidus līdz 1919. gadam, latviešu, vācu un krievu valodā. Kolekcijā ir pirmās latviešu valodā izdotās kartes un to apraksti, ko veidojis R. Šulcs, pirmā latviešu kartogrāfa M. Siliņa izdevumi, pirmais atlants latviešu valodā; ceļu, administratīvi-teritoriālā dalījuma, politiskās, fizioģeogrāfiskās, pārskata, mācību u.c. kartes. Ģeogrāfiski kolekcija ietver Latvijas, Krievijas, Eiropas, pasaules , atsevišķu reģionu kartes un pilsētu plānus. Kolekcijas apjoms -164 digitāli objekti. Kolekciju plānots papildināt.
Kolekcijas daļa:
Lantkahrte kas rahda visas Eiropas zemmes, tahs weetas kur taggad karro, Turku-valsts daļļas Aziā un Awrikā ar Juhdu un Egiptes zemmi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āzijas landkarte, apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krievijas Eiropas daļas dzelzceļu karte - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland / nach den vollstendigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen v. C. G. Rücker - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - [1889] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [1900] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas karte - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Mitau - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pilnīga Eiropas kara lauka karte - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung - [1902?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga mit der Umgegend im J. 1621. - 1863 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nach Abtragung der Festungswerke / aufgenommen von W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Weir, W. - 1864 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - Laakmann, Heinrich, 1802-1891 - [1919] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги / городской землемеръ Р. Штегманъ - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst Umgebung, mit Angabe der hauptsächlichsten Fabriken - [1914?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes kara lauka karte - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļu karte / pēc jaunākām ziņām sastādīta, ar Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas jūrmalas apdzīvotām vietām, salām un bākām papildināta A. Ozoldēla - Ozoldēls, A. - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Ассерна и Карлсбада - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Бильдерлингсгофа - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Дуббельна и Ново-Дуббельна - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Майоренгофа и Эдинбурга I и II - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krievijas dzelzceļu karte - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung / verkleinert nach dem von der Rigaschen Stadverwaltung im Jahre 1902 herausgegebenen Plan - [starp 1902 un 1906] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes shēma - [1917?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der Gouvernements-Stadt Riga - Klein, Sigismund - 1884 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Риги и её окрестностей - [1911] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga mit ihren Vorstädten - Wieckmann, F. - 1867 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ситуационный план [города Риги] / городской землемер Р. Штегманъ - Штегман, Р. - 1913 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara ģenerāl-karte - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kanaāna jeb vecā Jūdu zeme - Döbner, August, 1800-1873 - [1836] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livland, Estland und Kurland / entworfen und gezeichnet von K. v. Löwis of Menar ; Stich von W. F. Häcker in Riga - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1908 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu (1. lapa) / pēc sīkiem materiāliem un visvairs paša jaunākiem pētījumiem un uzņēmumiem dabā sastādījis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme vispārīgi un no jauna pārmērotiem ceļiem līdz ar Augš- un Lejas Kurzemi / M. Siliņa sastādīta un izdota karte ; akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas latviešu zemes karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotas zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Специальный план Стараго города [Риги] - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1918?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland - [188-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est und Kurland - [1868?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte zur Geschichte Liv-, Est- und Kurlands / entworfen von L. Arbusow - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [189-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga : October 1917 / bearbeitet vom Stadtvermessungsamt - Stadtvermessungsamt (Rīga, Latvija) - [1917] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - [pēc 1902] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gouvernements Liv-, Est- und Kurland - [190-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Виндавы и его окрестностей - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Либавы - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [1897] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - 1846 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des Lettischen Sprachgebiets, ca. 1860 : Taf. 1 - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Ostbaltischen Länder von 1170 bis 1300 - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1898 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1902 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland (Russische Ostseeprovinzen) / nach den neusten Quellen berbeitet von Dr. Henry Lange ; revidiert von K.v. Löwis of Menar - Lange, Henry - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltija, visvairs Kurzeme un Vidzemes latviešu daļa Latviešu Indriķa laikā 1200. un vēlāku līdz 1300. p. Kr. dz. - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1890] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes 1., 2. un 3. klases ceļu karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1884 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Kurzeme līdz ar Vidzemes un Vitebskas guberņu latviešu daļu) - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1889] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vispārīga (politiska un fiziska) un ģeoloģijas (Inflantijas jeb poļu Vidzemes latviešu etnogrāfijas) karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1891] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Schul-Wand-Karte von Liv-Est- und Kurland - [1855] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotās zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1901 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hydrographische Karte des Flussgebietes der Düna unterhalb Rigas / entworfen für den Rigaer Yacht-Club, von A. Carlblom - Carlblom, A. - 1887 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan topographique du chemin de fer, projeté entre Libau et Jourbourg - [18--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wege-Karte von Livland - Galmeister, Joh. Heinr - [18--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Rigaschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1905 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu kā Torņkalnu, Āgenskalnu, Sarkandaugavu utt. - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pārskats par sakrāto latviešu tautas dziesmu skaitu pa guberņām un apriņķiem - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu robežām - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu un austriešu robežām - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz franču–beļģu un vācu robežām - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte, - Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1916] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltija - [starp 1877 un 1889] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersicht der Livländischen Schweiz mit den Burgen Segewold, Kremon und Treyden - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas (Inflantija) un Kauņas guberņām - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas Krievija - [1908] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pasaules karte - 1861 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта почтово-телеграфных и почтово-дорожных сообщений Лифляндской губерний - 1892 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte der Pferdepoststationen Livlands mit Angabe ihrer Entfernungen von einander auf den sie verbindenden Poststrassen im Wersten - Schoultz-Ascheraden, Fr. - 1899 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livländische Post-Karte nebst Eisenbahnen, Telegraphen-Stationen und Dampferlinien - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1892 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar Latgali un daļu no Pleskavas un Kauņas guberņām - 1919 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krimas landkarte apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland / ... bearbeitet von K. v. Löwis of Menar und F. A. Brockhaus' Geographisch-Artistischer Anstalt in Leipzig - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1909 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pārskata karte par Baltijas jūras piekrastes zemēm 13. gadu simtenī - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der See und Handelsstadt Libau / angefertigt von J. Schupp - Schupp, J. - 1900 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Telephon-Karte von Kurland nebst einem Theil des Ponieweschen Kreises, Gouv. Kowno - 1905 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта театра войны : [Европа] - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga vor Abtragung der Festungswerke / nach den Aufnahmen von C. Hennings und W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Henning, C. - 1864 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Специальная карта театра войны на Русско-Турецких границах - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Специальная карта военных действий на Итальянско-Австрийской границе - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий на русско-германской и русско-австрийской границах - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий в Бельгии и на германско-французской границе - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта военных действий на русско-германской-австрийской границах - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des französisch-belgisch-deutschen Kriegsschauplatzes - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Walkschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte der Strassen und Wege vom Rigaschen Kreise mit eingetragen Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1912 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1913 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1918 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mandžūrijas - Korejas karalauku speciālkarte / zīmējis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904] (Karte)
Kolekcijas daļa:
D-Mandžūrija un Koreja. Tālie Austrumi - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernments-Stadt Riga und deren Umgebung : Tafel I / zusammengestelt unter der Leitung des Stadtrevisors R. Stegman - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1902 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga nebst Umgebung / emendirt und vervollständigt im Jahre 1876 von dem Stadtrevisor R. Stegman - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1876 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Подробная карта Cеверного фронта : [Латвия] - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Doblen - Klein, Sigismund - 1885 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels und Gutsgrenzen - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wirtschaftskarte des Blumenhof'schen Forstreviers, Blatt 1 : nach der Schätzung vom Jahre 1914 - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Landkarte no latviešu zemes - 1859 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог Российской империи - 1891 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : I. Kirchspiel Sessau - 1866 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : III. Kirchspiel Grenzhof-Hofzumberge - 1870 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : IV. Kirchspiel Baldohn-Neugut - 1870 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План старого города [Риги] - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План г. Риги с подробным планом старого города - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Балканского полуострова, Турции и Кавказа - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neuester Plan von Riga - [1904] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pielikums pie H. Bertus „Eiropas kara ģenerāl-kartes” : Krievijas–Turcijas robežas - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āzijas karte līdz ar visu Krieviju un latviešu kolonijām : skolām, avīžu lasītājiem - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1907] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveice ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atlass ar septiņpadsmit lantkartēm - 1861 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfijas atlass - 1907 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atlass Latvijas ļaužu skolām : ar 13 pervēs drukātām kartēm - 1880 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveicija ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планы Риги и Рижского взморья с алфавитным перечнем всех улиц гор. Риги - Руцкий, П. Г. - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der inneren Stadt Riga - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1899] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Западная Европа : контурные карты для средних учебных заведений] / О. Милевский - Милевский, О. - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ein Beitrag zur Livländischen Agrarstatistik : aus dem Material des livl. Landraths-Collegiums - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Ackerlandes in Livland im Jahre 1877 : N° I - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Waldareals in Livland im Jahre 1866 : № II - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Bauerlandverkaufs auf den Privatgütern Livlands im Jahre 1880 : N° III - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung der Entwickelung der Brennerei in Livland nach Einführung der Accise : N° IV - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja ar Liepājas ezera apvidu : pēc pagastu kartēm izstrādājis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākajiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1892 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem jaunākiem izdevumiem un pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte : 3. lapa - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte : 4. lapa - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchter Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann - Neumann, C. - 1833 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchster Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann ; gez. von C. Kuntze - Neumann, C. - 1846 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte der Stadt Riga in 16 Blättern - Holst, C. von - [1880-1883] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги на 24 листах - Леман, Э. - [1903-1908] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Orographisch-geologische Karte der Stadt Riga mit Eintragung der altalluvialen Hauptstromläufe der Duna : Tafel II - Doss, B. - [1903?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Kanānas jeb Jūdu-Zemes : (Kanānas landkartes izstāstīšana) - Conradi, H. F. - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - 1892 -1894 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āzijas lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
(Latwijas) latweeschu semes karte : pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1907 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lantkahrte kas rahda wissas Eiropas semmes, tahs weetas, kur taggad karro, ir Turku-walsts daļļas Asiā un Awrikā ar Juhdu- un Egiptessemmi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Debbess rullis - Ulmanis, Kārlis Kristiāns, 1793-1871 - [1837] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rullis no Kreewu ķeizera valsts - Berkholz, Christian August, 1805-1889 - 1839 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga Stadtplan N 29 - [1840] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes arheoloģiska, vēsturiski etnogrāfiska un speciālkarte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894 (Karte)
Daļa no:
Kartes (Kolekcija)
Izveidošanas datums:
18.06.2013
Labošanas datums:
27.02.2023
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/27449
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet