LV | EN
Nosaukums:
Nacionālās kartogrāfijas pirmsākumi
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Nacionālās kartogrāfijas pirmsākumi
Alternatīvais nosaukums:
Kolekcijā apkopotas kartes un atlanti, kas izdoti Latvijā, sākot no 19. gs. vidus līdz 1919. gadam, latviešu, vācu un krievu valodā. Kolekcijā ir pirmās latviešu valodā izdotās kartes un to apraksti, ko veidojis R. Šulcs, pirmā latviešu kartogrāfa M. Siliņa izdevumi, pirmais atlants latviešu valodā; ceļu, administratīvi-teritoriālā dalījuma, politiskās, fizioģeogrāfiskās, pārskata, mācību u.c. kartes. Ģeogrāfiski kolekcija ietver Latvijas, Krievijas, Eiropas, pasaules , atsevišķu reģionu kartes un pilsētu plānus. Kolekcijas apjoms -164 digitāli objekti. Kolekciju plānots papildināt.
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Anda Zālīte (Letonikas un Baltijas centrs. Karšu lasītava)
Kolekcijas daļa:
Lantkahrte kas rahda visas Eiropas zemmes, tahs weetas kur taggad karro, Turku-valsts daļļas Aziā un Awrikā ar Juhdu un Egiptes zemmi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Āzijas landkarte, apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
"Tirdzniecības un rūpniecības kalendāra" [Krievijas Eiropas daļas] dzelzceļu karte - [191-?]
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland / nach den vollstendigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen v. C. G. Rücker - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - [1889]
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [1900]
Kolekcijas daļa:
Eiropas karte - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Mitau - 1916
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - [191-]
Kolekcijas daļa:
Pilnīga Eiropas kara lauka karte - [1914]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung - [1902?]
Kolekcijas daļa:
Riga mit der Umgegend im J. 1621. - 1863
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1914
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nach Abtragung der Festungswerke / aufgenommen von W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Weir, W. - 1864
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1916
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - Laakmann, Heinrich, 1802-1891 - [1919]
Kolekcijas daļa:
План города Риги / городской землемеръ Р. Штегманъ - Štegmans, R. - 1915
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst Umgebung, mit Angabe der hauptsächlichsten Fabriken - [1914?]
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - [19--]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes kara lauka karte - [1915]
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļu karte / pēc jaunākām ziņām sastādīta, ar Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas jūrmalas apdzīvotām vietām, salām un bākām papildināta A. Ozoldēla - Ozoldēls, A. - [1915]
Kolekcijas daļa:
План Ассерна и Карлсбада - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Бильдерлингсгофа - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Дуббельна и Ново-Дуббельна - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Майоренгофа и Эдинбурга I и II - [190-]
Kolekcijas daļa:
Plan der Inneren Stadt Riga von Johann Nebocat / gezeichnet v. Felix Nebocat - Nebokat, Jaan, 1844-1908 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907]
Kolekcijas daļa:
Krievijas dzelzceļu karte - [1915]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung / verkleinert nach dem von der Rigaschen Stadverwaltung im Jahre 1902 herausgegebenen Plan - [starp 1902 un 1906]
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes shēma - [1917?]
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der Gouvernements-Stadt Riga / angefertigt vom beeidigten Livl. Ritterschafts Revisor S. Klein - Klein, Bradley S. - 1884
Kolekcijas daļa:
План Риги и её окрестностей - [1905]
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga mit ihren Vorstädten / angefertigt im Jahre 1867 von dem Stadt-Revisor F. Wieckmann ; grav. ... von H. Burchardt - Wieckmann, F. - 1867
Kolekcijas daļa:
Ситуационный план [города Риги] / городской землемер Р. Штегманъ - Штегман, Р. - 1913
Kolekcijas daļa:
Orientirender Plan der inneren Stadt Riga / angefertigt vom beeidigten Livl. Ritterschafts Revisor S. Klein - Klein, Natalie, (Natalie S.), 1972- - 1884
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara ģenerāl-karte - [1914]
Kolekcijas daļa:
Kanāna jeb vecā Jūdu zeme - [18--]
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914
Kolekcijas daļa:
Livland, Estland und Kurland / entworfen und gezeichnet von K. v. Löwis of Menar ; Stich von W. F. Häcker in Riga - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1908
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu (1. lapa) / pēc sīkiem materiāliem un visvairs paša jaunākiem pētījumiem un uzņēmumiem dabā sastādījis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896
Kolekcijas daļa:
Vidzeme vispārīgi un no jauna pārmērotiem ceļiem līdz ar Augš- un Lejas Kurzemi / M. Siliņa sastādīta un izdota karte ; akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvijas latviešu zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izstrādāta un izdota / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotas zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911
Kolekcijas daļa:
Специальный план Стараго города [Риги] - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1918?]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland - [188-]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est und Kurland - [1868?]
Kolekcijas daļa:
Karte zur Geschichte Liv-, Est- und Kurlands / entworfen von L. Arbusow - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [189-?]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga : October 1917 / bearbeitet vom Stadtvermessungsamt - Stadtvermessungsamt (Rīga, Latvija) - [1917]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland / revidiert von K.v. Löwis of Menar - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - [pēc 1902]
Kolekcijas daļa:
Gouvernements Liv-, Est- und Kurland - [190-?]
Kolekcijas daļa:
План города Виндавы и его окрестностей - [1909?]
Kolekcijas daļa:
План города Либавы - 1903
Kolekcijas daļa:
План патримониального округа города Риги - 1904
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1915
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [1897]
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907?]
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - 1846
Kolekcijas daļa:
Karte des Lettischen Sprachgebiets, ca. 1860 / meist nach Bielenstein - 1881
Kolekcijas daļa:
Die Ostbaltischen Länder von 1170 bis 1300 - 1881
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1898
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1902
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland (Russische Ostseeprovinzen) / nach den neusten Quellen berbeitet von Dr. Henry Lange ; revidiert von K.v. Löwis of Menar - Lange, Henry - 1904
Kolekcijas daļa:
Baltija, visvairs Kurzeme un Vidzemes latviešu daļa Latviešu Indriķa laikā 1200. un vēlāku līdz 1300. p. Kr. dz. / sastādījis un zīmējis M. Siliņš pēc vēsturīgām ziņām un paša un citu pētījumiem - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1890]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes 1., 2. un 3. klases ceļu karte / pēc V.Tālmaņa 1884. g. izstrādātām ziņām - Tālmanis, V. - [1884]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Kurzeme līdz ar Vidzemes un Vitebskas guberņu latviešu daļu) - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1889]
Kolekcijas daļa:
Latvijas vispārīga (poiltiska un fiziska) un ģeoloģijas (Inflantijas jeb poļu Vidzemes latviešu etnogrāfijas) karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1891]
Kolekcijas daļa:
Lantkārte, kas rāda visas Eiropas zemes, tās vietas, kur tagad karo, ir Turku valsts daļas Āzijā un Āfrikā ar Jūdu un Ēģiptes zemi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Schul-Wand-Karte von Liv-Est- und Kurland - [1855]
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotās zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1901
Kolekcijas daļa:
Hydrographische Karte des Flussgebietes der Düna unterhalb Rigas / entworfen für den Rigaer Yacht-Club, von A. Carlblom - Carlblom, A. - 1887
Kolekcijas daļa:
Plan topographique du chemin de fer, projeté entre Libau et Jourbourg - [18--]
Kolekcijas daļa:
Wege-Karte von Livland - Galmeister, Joh. Heinr - [18--]
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Rigaschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1905
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu kā Torņkalnu, Āgenskalnu, Sarkandaugavu utt. - [191-]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Pārskats par sakrāto latviešu tautas dziesmu skaitu pa guberņām un apriņķiem [Latvijā] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu un austriešu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz franču–beļģu un vācu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte, - Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1916]
Kolekcijas daļa:
Baltija - [starp 1877 un 1889]
Kolekcijas daļa:
Übersicht der Livländischen Schweiz mit den Burgen Segewold, Kremon und Treyden - [1909?]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas (Inflantija) un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Eiropas Krievija - [1908]
Kolekcijas daļa:
Pasaules karte - 1861
Kolekcijas daļa:
Карта почтово-телеграфных и почтово-дорожных сообщений Лифляндской губерний - 1892
Kolekcijas daļa:
Karte der Pferdepoststationen Livlands mit Angabe ihrer Entfernungen von einander auf den sie verbindenden Poststrassen im Wersten - Schoultz-Ascheraden, Fr. - 1899
Kolekcijas daļa:
Livländische Post-Karte nebst Eisenbahnen, Telegraphen-Stationen und Dampferlinien - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1892
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar Latgali un daļu no Pleskavas un Kauņas guberņām - 1919
Kolekcijas daļa:
Krimas landkarte apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland / ... bearbeitet von K. v. Löwis of Menar und F. A. Brockhaus' Geographisch-Artistischer Anstalt in Leipzig - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1909
Kolekcijas daļa:
Pārskata karte par Baltijas jūras piekrastes zemēm 13. gadu simtenī - Siliņš, Matīss, 1861-1942
Kolekcijas daļa:
Plan der See und Handelsstadt Libau / angefertigt von J. Schupp - Schupp, J. - 1900
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [190-]
Kolekcijas daļa:
Telephon-Karte von Kurland nebst einem Theil des Ponieweschen Kreises, Gouv. Kowno - 1905
Kolekcijas daļa:
Карта театра войны : [Европа] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga vor Abtragung der Festungswerke / nach den Aufnahmen von C. Hennings und W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Henning, C. - 1864
Kolekcijas daļa:
Специальная карта театра войны на Русско-Турецких границах - 1914
Kolekcijas daļa:
Специальная карта военных действий на Итальянско-Австрийской границе - 1915
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий на русско-германской и русско-австрийской границах - 1916
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий в Бельгии и на германско-французской границе - 1916
Kolekcijas daļa:
Карта военных действий на русско-германской-австрийской границах - 1914
Kolekcijas daļa:
Karte des französisch-belgisch-deutschen Kriegsschauplatzes - 1914
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Walkschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1904
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte der Strassen und Wege vom Rigaschen Kreise mit eingetragen Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1912
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1913
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1918
Kolekcijas daļa:
Mandžūrijas - Korejas karalauku speciālkarte / zīmējis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
D-Mandžūrija un Koreja. Tālie Austrumi - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga : 15. November 1917 / bearbeitet von Stadtvermessungsamt - [1917]
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernments-Stadt Riga und deren Umgebung : Tafel I / zusammengestelt unter der Leitung des Stadtrevisors R. Stegman - Štegmans, R. - 1902
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga nebst Umgebung / emendirt und vervollständigt im Jahre 1876 von dem Stadtrevisor R. Stegman - Štegmans, R. - 1876
Kolekcijas daļa:
Подробная карта Cеверного фронта : [Латвия] - 1917
Kolekcijas daļa:
Plan von Doblen - Klein, Natalie, (Natalie S.), 1972- - 1885
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Wirtschaftskarte des Blumenhof'schen Forstreviers, Blatt 1 : nach der Schätzung vom Jahre 1914 - 1915
Kolekcijas daļa:
Landkarte no latviešu zemes - 1859
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог Российской империи - 1891
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : I. Kirchspiel Sessau - 1866
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : III. Kirchspiel Grenzhof-Hofzumberge - 1870
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : IV. Kirchspiel Baldohn-Neugut - 1870
Kolekcijas daļa:
План старого города [Риги] - 1916
Kolekcijas daļa:
План города Риги - 1916
Kolekcijas daļa:
Карта Балканского полуострова, Турции и Кавказа - 1914
Kolekcijas daļa:
Neuester Plan von Riga - [1902?]
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914
Kolekcijas daļa:
Pielikums pie H. Bertus „Eiropas kara ģenerāl-kartes” : Krievijas–Turcijas robežas - 1914
Kolekcijas daļa:
Āzijas karte līdz ar visu Krieviju un latviešu kolonijām : skolām, avīžu lasītājiem - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveice ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - [1909?]
Kolekcijas daļa:
Atlass ar septiņpadsmit landkārtēm - 1861
Kolekcijas daļa:
Guberņas pie Austruma jeb Baltās jūras - 1861
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfijas atlass - 1907
Kolekcijas daļa:
Atlass Latvijas ļaužu skolām : ar 13 pervēs drukātām kartēm - 1880
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveicija ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1909?]
Kolekcijas daļa:
План города Риги - Руцкий, П. Г. - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - Руцкий, П. Г. - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Neuester Plan von Riga - 1904
Kolekcijas daļa:
Plan der inneren Stadt Riga - 1904
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1899]
Kolekcijas daļa:
[Западная Европа : контурные карты для средних учебных заведений] / О. Милевский - Милевский, О. - [190-]
Kolekcijas daļa:
Ein Beitrag zur Livländischen Agrarstatistik : aus dem Material des livl. Landraths-Collegiums - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Ackerlandes in Livland im Jahre 1877 : N° I - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Waldareals in Livland im Jahre 1866 : № II - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Bauerlandverkaufs auf den Privatgütern Livlands im Jahre 1880 : N° III - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung der Entwickelung der Brennerei in Livland nach Einführung der Accise : N° IV - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Liepāja ar Liepājas ezera apvidu : pēc pagastu kartēm izstrādājis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākajiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1892
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem jaunākiem izdevumiem un pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchter Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann - Neumann, C. - 1833
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchster Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann ; gez. von C. Kuntze - Neumann, C. - 1833
Kolekcijas daļa:
Karte der Stadt Riga in 16 Blättern - Holst, C. von - [starp 1880 un 1883]
Kolekcijas daļa:
План города Риги на 24 листах - Леман, Э. - [starp 1903 un 1908]
Kolekcijas daļa:
Orographisch-geologische Karte der Stadt Riga mit Eintragung der altalluvialen Hauptstromläufe der Duna : Tafel II - Doss, B. - [1903?]
Kolekcijas daļa:
No Kanānas jeb Jūdu-Zemes : (Kanānas landkartes izstāstīšana) - Conradi, H. F. - 1858
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - 1892 -1894
Kolekcijas daļa:
Āzijas lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
Eiropas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1857
Kolekcijas daļa:
(Latwijas) latweeschu semes karte : pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1907
Daļa no:
Kartes
Izveidošanas datums:
24.05.2017
Labošanas datums:
24.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/27449
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet