LV | EN
Nosaukums:
Kartes
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Kartes
Tīmekļa saite:
http://kartes.lnb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Reinis Vāvers (Letonikas un Baltijas centrs. Karšu lasītava)
Anotācija:
Nozīmīgu kolekcijas daļu veido prāvesta Ringolda Mužika (1914.-2000.) izcilā seno karšu kolekcija, kas Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā nonāca 2001. un 2002. gadā, pateicoties Lielbritānijā dzīvojošās bibliotēku zinātnieces un trimdas kultūras darbinieces Ineses Auziņas-Smitas gādībai.
Kolekcijas daļa:
Lantkahrte kas rahda visas Eiropas zemmes, tahs weetas kur taggad karro, Turku-valsts daļļas Aziā un Awrikā ar Juhdu un Egiptes zemmi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gotland - [1616?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Descriptio lineae occiduae Rheni - [15--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cleve et Murs - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1637?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae Wandalicae regionis tipus - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1598] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae IIII - [1562] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Prussia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1613] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Du destroit du Magellan - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1630?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āzijas landkarte, apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krievijas Eiropas daļas dzelzceļu karte - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland / nach den vollstendigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen v. C. G. Rücker - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - [1889] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [1900] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas karte - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Mitau - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pilnīga Eiropas kara lauka karte - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung - [1902?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga mit der Umgegend im J. 1621. - 1863 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nach Abtragung der Festungswerke / aufgenommen von W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Weir, W. - 1864 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - Laakmann, Heinrich, 1802-1891 - [1919] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги / городской землемеръ Р. Штегманъ - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst Umgebung, mit Angabe der hauptsächlichsten Fabriken - [1914?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes kara lauka karte - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļu karte / pēc jaunākām ziņām sastādīta, ar Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas jūrmalas apdzīvotām vietām, salām un bākām papildināta A. Ozoldēla - Ozoldēls, A. - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Ассерна и Карлсбада - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Бильдерлингсгофа - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Дуббельна и Ново-Дуббельна - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Майоренгофа и Эдинбурга I и II - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krievijas dzelzceļu karte - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung / verkleinert nach dem von der Rigaschen Stadverwaltung im Jahre 1902 herausgegebenen Plan - [starp 1902 un 1906] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes shēma - [1917?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der Gouvernements-Stadt Riga - Klein, Sigismund - 1884 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Риги и её окрестностей - [1911] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga mit ihren Vorstädten - Wieckmann, F. - 1867 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ситуационный план [города Риги] / городской землемер Р. Штегманъ - Штегман, Р. - 1913 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara ģenerāl-karte - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kanaāna jeb vecā Jūdu zeme - Döbner, August, 1800-1873 - [1836] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livland, Estland und Kurland / entworfen und gezeichnet von K. v. Löwis of Menar ; Stich von W. F. Häcker in Riga - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1908 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu (1. lapa) / pēc sīkiem materiāliem un visvairs paša jaunākiem pētījumiem un uzņēmumiem dabā sastādījis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme vispārīgi un no jauna pārmērotiem ceļiem līdz ar Augš- un Lejas Kurzemi / M. Siliņa sastādīta un izdota karte ; akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas latviešu zemes karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotas zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Специальный план Стараго города [Риги] - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1918?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland - [188-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est und Kurland - [1868?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte zur Geschichte Liv-, Est- und Kurlands / entworfen von L. Arbusow - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [189-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga : October 1917 / bearbeitet vom Stadtvermessungsamt - Stadtvermessungsamt (Rīga, Latvija) - [1917] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - [pēc 1902] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gouvernements Liv-, Est- und Kurland - [190-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Виндавы и его окрестностей - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Либавы - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [1897] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - 1846 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des Lettischen Sprachgebiets, ca. 1860 : Taf. 1 - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Ostbaltischen Länder von 1170 bis 1300 - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1898 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1902 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland (Russische Ostseeprovinzen) / nach den neusten Quellen berbeitet von Dr. Henry Lange ; revidiert von K.v. Löwis of Menar - Lange, Henry - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltija, visvairs Kurzeme un Vidzemes latviešu daļa Latviešu Indriķa laikā 1200. un vēlāku līdz 1300. p. Kr. dz. - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1890] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes 1., 2. un 3. klases ceļu karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1884 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Kurzeme līdz ar Vidzemes un Vitebskas guberņu latviešu daļu) - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1889] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vispārīga (politiska un fiziska) un ģeoloģijas (Inflantijas jeb poļu Vidzemes latviešu etnogrāfijas) karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1891] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Schul-Wand-Karte von Liv-Est- und Kurland - [1855] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotās zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1901 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hydrographische Karte des Flussgebietes der Düna unterhalb Rigas / entworfen für den Rigaer Yacht-Club, von A. Carlblom - Carlblom, A. - 1887 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan topographique du chemin de fer, projeté entre Libau et Jourbourg - [18--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wege-Karte von Livland - Galmeister, Joh. Heinr - [18--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Rigaschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1905 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu kā Torņkalnu, Āgenskalnu, Sarkandaugavu utt. - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pārskats par sakrāto latviešu tautas dziesmu skaitu pa guberņām un apriņķiem - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu robežām - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu un austriešu robežām - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz franču–beļģu un vācu robežām - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte, - Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1916] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltija - [starp 1877 un 1889] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersicht der Livländischen Schweiz mit den Burgen Segewold, Kremon und Treyden - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas (Inflantija) un Kauņas guberņām - [1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas Krievija - [1908] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pasaules karte - 1861 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта почтово-телеграфных и почтово-дорожных сообщений Лифляндской губерний - 1892 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte der Pferdepoststationen Livlands mit Angabe ihrer Entfernungen von einander auf den sie verbindenden Poststrassen im Wersten - Schoultz-Ascheraden, Fr. - 1899 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livländische Post-Karte nebst Eisenbahnen, Telegraphen-Stationen und Dampferlinien - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1892 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar Latgali un daļu no Pleskavas un Kauņas guberņām - 1919 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krimas landkarte apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland / ... bearbeitet von K. v. Löwis of Menar und F. A. Brockhaus' Geographisch-Artistischer Anstalt in Leipzig - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1909 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pārskata karte par Baltijas jūras piekrastes zemēm 13. gadu simtenī - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der See und Handelsstadt Libau / angefertigt von J. Schupp - Schupp, J. - 1900 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Telephon-Karte von Kurland nebst einem Theil des Ponieweschen Kreises, Gouv. Kowno - 1905 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта театра войны : [Европа] - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga vor Abtragung der Festungswerke / nach den Aufnahmen von C. Hennings und W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Henning, C. - 1864 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Специальная карта театра войны на Русско-Турецких границах - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Специальная карта военных действий на Итальянско-Австрийской границе - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий на русско-германской и русско-австрийской границах - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий в Бельгии и на германско-французской границе - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта военных действий на русско-германской-австрийской границах - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des französisch-belgisch-deutschen Kriegsschauplatzes - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Walkschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte der Strassen und Wege vom Rigaschen Kreise mit eingetragen Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1912 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1913 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1918 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mandžūrijas - Korejas karalauku speciālkarte / zīmējis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904] (Karte)
Kolekcijas daļa:
D-Mandžūrija un Koreja. Tālie Austrumi - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernments-Stadt Riga und deren Umgebung : Tafel I / zusammengestelt unter der Leitung des Stadtrevisors R. Stegman - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1902 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga nebst Umgebung / emendirt und vervollständigt im Jahre 1876 von dem Stadtrevisor R. Stegman - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1876 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Подробная карта Cеверного фронта : [Латвия] - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Doblen - Klein, Sigismund - 1885 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels und Gutsgrenzen - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wirtschaftskarte des Blumenhof'schen Forstreviers, Blatt 1 : nach der Schätzung vom Jahre 1914 - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Landkarte no latviešu zemes - 1859 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог Российской империи - 1891 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : I. Kirchspiel Sessau - 1866 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : III. Kirchspiel Grenzhof-Hofzumberge - 1870 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : IV. Kirchspiel Baldohn-Neugut - 1870 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План старого города [Риги] - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План г. Риги с подробным планом старого города - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Балканского полуострова, Турции и Кавказа - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neuester Plan von Riga - [1904] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pielikums pie H. Bertus „Eiropas kara ģenerāl-kartes” : Krievijas–Turcijas robežas - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āzijas karte līdz ar visu Krieviju un latviešu kolonijām : skolām, avīžu lasītājiem - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1907] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveice ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atlass ar septiņpadsmit lantkartēm - 1861 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfijas atlass - 1907 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atlass Latvijas ļaužu skolām : ar 13 pervēs drukātām kartēm - 1880 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveicija ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планы Риги и Рижского взморья с алфавитным перечнем всех улиц гор. Риги - Руцкий, П. Г. - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der inneren Stadt Riga - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1899] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Западная Европа : контурные карты для средних учебных заведений] / О. Милевский - Милевский, О. - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ein Beitrag zur Livländischen Agrarstatistik : aus dem Material des livl. Landraths-Collegiums - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Ackerlandes in Livland im Jahre 1877 : N° I - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Waldareals in Livland im Jahre 1866 : № II - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Bauerlandverkaufs auf den Privatgütern Livlands im Jahre 1880 : N° III - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung der Entwickelung der Brennerei in Livland nach Einführung der Accise : N° IV - Jung-Stilling, Fr. - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja ar Liepājas ezera apvidu : pēc pagastu kartēm izstrādājis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākajiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1892 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem jaunākiem izdevumiem un pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte : 3. lapa - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte : 4. lapa - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchter Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann - Neumann, C. - 1833 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchster Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann ; gez. von C. Kuntze - Neumann, C. - 1846 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte der Stadt Riga in 16 Blättern - Holst, C. von - [1880-1883] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги на 24 листах - Леман, Э. - [1903-1908] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Orographisch-geologische Karte der Stadt Riga mit Eintragung der altalluvialen Hauptstromläufe der Duna : Tafel II - Doss, B. - [1903?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Kanānas jeb Jūdu-Zemes : (Kanānas landkartes izstāstīšana) - Conradi, H. F. - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Septentrionalium regionum descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1595] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Septentrionales Reg. - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1602] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Septentrionales Reg. - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1601] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Europa Septentrionalis] - Olaus, Magnus, Upasalas arhibīskaps, 1490-1557 - 1567 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - [1618-1619] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - [1617] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII - Magini, Giovanni Antonio, 1555-1617 - [1597] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [1540] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Europae tabula VIII - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1564] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Europae tabula VIII - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1561] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Le Royaume de Pologne avec ses confins - [ap 1700] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sarmatia et Scythia, Russia et Tartaria Europaea - Clüver, Philipp, 1580-1622 - 1697 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Moscoviae imperium - Quad, Matthias, 1557-1613 - 1600 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Moscoviae imperium - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - [1620] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Le Royaume de Pologne avec ses confins - [1702?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Estats de la Couronne de Pologne. P. N. Sanson le fils du G. et R. - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - [1648?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lithuania - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1610] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lithuania - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1630] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svecia, Dania et Norvegia - Clüver, Philipp, 1580-1622 - [1657?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
A Chart of the Baltick Sea - Seller, John, 1667-1701 - [ap 1695] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Carte de la Mer Baltique - Bellin, Jacques Nicolas, 1703-1772 - [1764] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dania, Svecia et Norvegia - Clüver, Philipp, 1580-1622 - [1661?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
De regno et tota regione Poloniae atque adiacentibus minoribus prouincijs - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [1550?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gotland oder Gothen - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [1578?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1599] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1561] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gothiae sev Gotlandiae descriptio - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [1550?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gothiae sev Gotlandiae descriptio. Cap. XX. - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [155-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1562] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1564] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1561] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae Wandalicae regionis,typ ; Livoniae nova descriptio ; Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1606] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae,Vandalicae regionis, typ. ; Livoniae nova descriptio ; Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1612] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae, Wandalicae regionis, typ. ; Livoniae nova descriptio ; Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1595] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltia, quae et Scandia, Finningia, Cimbrica Chersonesus - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1654 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Scandia sive regiones septentrionales - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - 1596 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Schonladia nvova - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - 1562 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Schonlandia nova - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - 1548 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia, Vulgo Lyefland - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1664] (Karte)
Kolekcijas daļa:
La Livonie duche divisee en ses Princip.les Parties Esten, et Letten &c. - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1663 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1619] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1636] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nova totius Livoniae accurata Descriptio - Jansson, Jan, 1588-1664 - [1666] (Karte)
Kolekcijas daļa:
La Curlande, Duché et Semigalle autresois de la Livonie. La Samogitie, Duché en Lituanie - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1730 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia, Vulgo Lyefland - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1640] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia, Vulgo Lyefland - Blaeu, Joan, 1596-1673 - [1664] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae Novissima Tabula in Quibus sunt Estonia Litlandia et aliae minores Provinciae - Danckerts, Justus [Justinus], 1635-1701 - [1696] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zeecaarte verthoonende ‘t Canael tußchen ‘t zuyd: eÿnde van Oesel en Coerlandt en den grooten inham van de Rijgsche Zee - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1631?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zeecaarte verthoonende ‘t Canael tußchen ‘t zuyd: eÿnde van Oesel en Coerlandt en den grooten inham van de Rijgsche Zee - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1638?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Portant, Jean - [1602] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1635] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1635] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1673] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1630] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1648-51] (Karte)
Kolekcijas daļa:
La Livonie - [1702?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1625] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1625] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1608] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae descrip. - Bertius, Petrus, 1565-1629 - [1618] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1595] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1604] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1598?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liuoniae noua descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1590] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1603] (Karte)
Kolekcijas daļa:
't Noorder deel vande Rijghse Inham, de Meunsondt en 't Eylandt Dageroort - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1620?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
De Zeecusten van Coerlandt tuschen Der Memel en Derwinda. - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1612?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
De Zeecusten van coerlandt tuschen Der memel en Derwinda - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1620?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
La Livonie - [1700] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1619] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia vulgo Lÿefland - Blaeu, Joan, 1596-1673 - [1652] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1608] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Hertzogthümer Curland und Liefland - Schreiber, Johann Georg, 1676-1750 - [1749?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Der Nordischen Königreiche Süd-Oost Theil begreiffende Liefland Ingermanland und Finnland zum Theil - Stridbeck, Johann, 1665 – 1714 - [ap 1700] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1610] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1648-51] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Ducatuum Livoniae, et Curlandiae - Valck, Gerard, 1651-1726 - [1720?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Geographica Gubernii Rigensis in suos circulos Divisi - Schmidt, Jacob Friedrich, 1732-1786 - 1772 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae et Curlandiae Ducatus cum Insulis adjacentib. Mappa Geographica - Seutter, Matth. (Matthäus), 1678-1756 - [1770?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [starp 1702 un 1715] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [1730?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae et Curlandiae Ducatus cum Insulis adjacentib. Mappa Geographica - Seutter, Matth. (Matthäus), 1678-1756 - [starp 1720-1756] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dvcatvs Cvrlandiae... Geometricam Delineationem Geographica Tabula expressus - Barnickel, Johann Christoph, 1700-1746 - 1747 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ductum Curlandiae et Semigalliae nec non Districtus Regii Piltensis Tabula Geographica - 1770 (Karte)
Kolekcijas daļa:
La Livonie duche divisée en ses Princip.les Parties Esten, et Letten etc. - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1663 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dvcatvvm Livoniae et Cvrlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [ap 1730] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Map of the several Countries thro which the Russians are to pass in their March to Prussia - 1757 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ducatus Curlandiae - Barnickel, Johann Christoph, 1700-1746 - 1747 (Karte)
Kolekcijas daļa:
A New Map of Sarmatia Europaea, Pannonia and Dacia shewing their principal divisions, people, cities, towns, rivers, mountains &c. Dedicated to his Highness William Duke of Gloucester - Wells, Edward, 1667-1727 - [1700] (Karte)
Kolekcijas daļa:
A new map of Sarmatia Europaea, Pannonia and Dacia shewing their principal divisions, people, cities, towns, rivers, mountains &c. Dedicated to his Highness William Duke of Gloucester - Wells, Edward, 1667-1727 - [1701] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sweden and Norway Agreable to Modern History - Moll, Herman, ap 1654-1732 - 1727 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway and Finland from the best Authorities - [ap 1800] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway & Finland - [1764] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway and Finland - [1758] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sueciae Regnum cum vicinis Regionibus - [1745] (Karte)
Kolekcijas daļa:
A new map of the Northern States containing the Kingdom of Sweden, Denmark, and Norway : with the Western parts of Russia, Livonia, Courlandia & ca - 1791 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Li Palatinati di Wilna, Troki, Inflant, coi Ducati di Kurlandia, e Smudz. - Rizzi-Zanoni, Giovanni Antonio, 1736-1814 - 1791 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Moscovie or Rvssie - [1703] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Du Roye De Prusse. Duche de Lithuanie - [1791] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Russia or Moscovy with its Acquisitions & c. in Sweden : agreeable to Modern History - Moll, Herman, ap 1654-1732 - ap 1736 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas muitas iestādes un muitas apgabali - P. Mantnieka kartogrāfijas institūts - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nuova Carta Moscovia o Russia : Secondo l'ultime osservazioni - 1740 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Le Nord de l'Europe, Contenant le Danemark, la Norwege, la Suede et la Laponie; avec la majeure partie de la Russie Européenne - Bonne, (Rigobert), 1727-1795 - [1780?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Le Nord de l'Europe, Contenant le Danmark, la Norwege, la Suede et la Laponie; avec la Majeure Partie de la Russie Européenne - Bonne, (Rigobert), 1727-1795 - [1780?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Löune- Läti : turismikaart - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Ducatuum Livoniae et Curlandiae - Valck, Gerard, 1651-1726 - [1700] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Poloniae Regnum ut et Magni Ducat. Lithuaniae Accuratiss. Delin. - Seutter, M. (Matthäus), 1678-1757 - [1758?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae - Seutter, M. (Matthäus), 1678-1757 - [ap 1770] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae nova et exacta tabula - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - 1739 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reise Charte durch das Königreich Polen mit allen darzu gehörigen Laendern - Schreiber, Johann Georg, 1676-1750 - [1749] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltic States : tourist map - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imperii Russici et Tatariae Universae tam majoris et Asiaticae quam minoris et Europae Tabula... - Hase, Joh. Matthiae, (Johann Matthias) 1684-1742 - 1739 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Das Koenigreich Schweden und Norwegen - Schreibern, Io. George, (Johann Georg) 1676-1750 - 1749 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Synopsis Plagae Septentrionalis Sueciae, Daniae et Norwegiae Regn. accuratissime delin. - Seutter, M. (Matthäus), 1678-1757 - ap 1740 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Scandinavia complectens Sueciae, Daniae & Norvegiae Regna - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [1716?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Top travel itineraries in Latvia - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltikum : turistische Karte - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spatiosissimum Imperium Russiae Magnae juxta recentissimas Observationes Mappa Geographica - 1770 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Scandinavia complectens Sveciae, Daniae et Norvegiae Regna ex novissimis subsidiis delineata et ad Leges Projectionis Stereographicae legitimae reducta ab Augusto Gottlob Böehmio... - 1776 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu plāns, 1935.g. - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Латгалии : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stadtplan von Riga - 1885 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Путевая карта Риго-Туккумской железной дороги - [1879?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
По реке Гауе (Цесис-Сигулда) : туристская маршрутная схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldones tūristu karte - [1932] (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Видземе : схема велосипедного маршрута - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Орографическая карта Европейской России - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmieras pilsētas plāns - [1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turistkarta över Lettland - [193-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Нумерная карта к почтовому дорожнику - Почтовый Департамент (Krievija) - 1880 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Военно-дорожная карта части России и пограничных земель - 1829 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Европейская Россия. Листь 5ый : Прибалтийский край - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Doles sala - Jēkabpils - Ilūkste] - Latvijas Ģeogrāfijas biedrība - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - [190-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи к учебнику Е. Лебедева - [188-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Окрестности Риги и Юрмалы : туризм выходного дня : туристская карта-схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu shēma - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - Полторацкий - 1863 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России : выпуск 29 : зимнее движение 1908-1909 г. - [1908] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga tūristu apskatā - [1935] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Российских железных дорог - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - Abrene - Latvijas Ģeogrāfijas biedrība - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта железных и почтовых дорог Российской империи - [187-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi un Raiņa kapi Rīgā - [1959] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Сигулда : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог Европейской России - [190-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Наглядный план Рижского взморья - [1927] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Лифляндской губернии - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига (центральная часть) - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - 1899 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги - Руцкий, П. Г. - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Морских купалень на берегу Рижского Залива - [1879?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Латгалии - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала (центральная часть) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Латвии : всесоюзный туристский маршрут 010-69-01 (N 95) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apceļo savu dzimto zemi - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apceļo savu dzimto zemi : [Latvija] - [1937] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [1931] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu un pagastu robežu karte ar valsts mežiem - Latvija. Šoseju un zemesceļu departaments - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu orientācijas plāns - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu pilsētas plāns - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der innern Stadt Riga - Klein, Sigismund - 1884 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas labāko ceļu karte - [1935?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Charte das Russische Reich und die von den Tatarn bewohnte Länder in Europa und Asia enthaltend - 1786 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - Ribels, H. - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan of Riga - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas plāns - [1910] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmala - [1959] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Curlande, Livonie, Ingrie et partie meridionale de Finlande - Robert de Vaugondy, (Gilles), 1688-1766 - 1749 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils plāns - [1931] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1923] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas - Jelgavas - Tukuma rajons - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežaparks - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils un apkārtne - [1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas - Cēsu rajons - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neuste allgemeine Postkarte von Europa in welcher sämtliche Postrouten aller europäischen Staaten - Pongraz, Johann - 1807 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1968 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Statistische Karte des Europaischen Russlands im Jahre 1836 - [1836] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveices reljefa karte tūristiem un ekskursantiem - Bērziņš, Jānis, 1892-1966 - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Russia in Europe - part III - 1834 (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russische Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1846 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres plāns - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neue militarische Situations- und Postkarte von West-Russland - Knittel, J. E. , 1805-1831 - 1812 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России - Картографическое заведение Ю. Ю. Гашъ - 1913 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kūrorta pilsēta Ķemeri - [1959] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Regni Sueciae in omnes suas Subjacentes Provincias accurate divisi Tabula Generalis - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [1747?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte : dzelzceļi un zemesceļi - 1920 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku un kultūras darbinieku šūpuļa vietas - [1931] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - Ērmanis, Hugo - [192-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres pilsētas plāns - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Livländische Schweiz mit den Burgen Segewold, Kremon und Trenden - [1909?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neue militarische Situations Karte von West-Russland - 1812 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Liepāja - Alsunga - Skrunda] - [1933] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1924] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas centra rajons - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
La Russie - Clouet, Jean Baptiste Louis, 1729-1790 - [1791] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Slēpotāju maršrutu plāns Siguldas apkārtnē - [193-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļi - [1935] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas satiksmes ceļu karte - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst- und Kurland, nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage der Specialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1890 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - [1926] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi. - [1920?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar attālumiem kilometros uz šosejām un lielceļiem un pilnīgu vietu vārdu sarakstu - [1935] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu shēma - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - Briedis, Jānis, (Jānis K.) - [1925] (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland, nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage der Specialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1854 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Curland und einem Theil der angrenzenden Gouvernements Livland u. Litthauen - Bühler, Ed. (Edouard) - 1880 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru apkārtnes plāns - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga tūristu apskatā - [1935] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - [192-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu un pagastu robežu karte - Latvija. Šoseju un zemesceļu departaments - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - [1929] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Рижскаго наместничества - Vilbrecht, Aleksandr M. - 1792 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga - [1977] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Курландской губернии - [1901] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи с означением военных округов, сухопутных, водяных и телеграфных сообщении - Шевелев, А.П - 1864 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская карта - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīga - Cēsis - Gaiziņkalns] - Dravnieks, K. - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : plāns - shēma - [1959] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas uzskatāms plāns - 1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Seconde Carte des Courones du Nord, qui Comprend le Royaume de Danemark &c. Avec. Privilege - Delisle, Guillaume, 1675-1726 - [1742?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - [1959] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga - Merian, Matthäus, 1621-1787 - [1652] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Витебской губернии - [190-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская CCP : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План Рижского взморья - 1947 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Латгалии : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Delineatio Regiae Urbis Rigae et Obsidionis qua a Magno Moschorum Czare Alexi Michalowitz a die 22 Augusti vsque ad 5. Octob. Anno 1656.. - Perelle, A. D. - 1696 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldones sēravotu kūrorts - [1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
A New & Accurate Map of Moscovy, or Russia in Europe, with its Aquisitions... - Bowen, Eman. (Emanuel) - [1747?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Anschaulicher Plan vom Rigaschen Strande - 1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dvcatvvm Livoniae et Cvrlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [ap 1720] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Esiet tūristi - skaistā Latvija jūs aicina - [1933] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Esiet tūristi - skaistā Latvija jūs aicina - [1933] (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u[nd] den speciellen Landesvermessungen - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1857 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia - [1930?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - 1924 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku dzīves valsts muzejs - [1959] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liefland oder die beyden Herzogthumer und General Governementer Lief und Ehstland nebst den Provinz Oesel - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - [1798] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгава : (O-34-120,132) - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Салацгрива : план-схема - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Балви : план-схема - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Айзпуте : план-схема - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Апе : план-схема - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Балдоне : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Бауска : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Добеле : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Краслава : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лудза : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Резекне (O-35-127) - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Сигулда : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Стучка : план-схема - [1987] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Талси : план-схема - [1987] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Валга, Валка : (O-35-76;77) - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Валмиера : (O-35-87) - 1972 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Валмиера - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс : (N-35-5,6) - 1972-1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига (O-34-108,120; O-35-97,109) - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīgas pilsētas gruntsgabalu plāns] - [1939] (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги : на 24 листах в маштабе 1:4 200 - 1908 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte der Stadt Riga in 16 Blättern - 1883 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielā Latvijas karte - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Specialcharte von Livland in 6 Blättern - 1839 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лиепая - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : (O-34-92) - 1964 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Огре : план-схема - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Плявиняс : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Цесвайне : план-схема - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Дагда : план-схема - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Иецава : план-схема - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Илуксте : план-схема - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Яунелгава : план-схема - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лимбажи : план-схема - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лубана : план-схема - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Мазсалаца : план-схема - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Прейли : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Резекне : план-схема - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Руйиена : план-схема - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Салдус : план-схема - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Смилтене : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Стренчи : план-схема - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Тукумс : план-схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Зилупе : план-схема - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Двухверстовая карта Российской империи] : [Лифляндская, Курляндская, Витебская, Ковенская губерния] - 1915-1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Топографическая карта Латвии] - 1930-1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Спец[иальная] карта Европейской России - 1867-1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Der Rigische Kreis - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1791 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Der Wolmarsche Kreis - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1792/3 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Der Wendensche Kreis - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1792 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Der Walcksche Kreis - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1793 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Russland 1:126 000 : Gruppe Vb : Reihe VI bis XI - Kartographische Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes des Armee - 1915-1918 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Специальная карта Западной части Российской империи - Военно-Топографическое Депо - 1826-1840 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Feldmäßig hergestellte Fliegerkarte : [Lettland] - Kartographische Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes des Armee - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia 1:50,000 - United States Army. Corps of Engineers, Army Map Service - 1956-1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbaži : Limbažu Lielezers - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cycling around the Ķemeri National park - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukuma apkārtnes pilis : ceļo ar velo un vilcienu pa Latviju - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu remontdarbu karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Slokas ezera taka - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Тропа озера Слокас - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
The path of lake Sloka - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Der Pfad am See Slokas - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dunduru pļavas un Slampes upe - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Луга Дундуру и река Слампе - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Meadows of Dunduri and river Slampe - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Dunduru-wiesen und der Fluss Slampe - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam : velobraucējiem. - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вокруг Национального парка Кемери : для велосипедистов - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mit dem Rad den Nationalpark Ķemeri erkunden : Fahrradstrecke. - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielais Ķemeru aplis ar auto : autoceļotājiem - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Большой Кемерский круг : для автопутешественников - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
The great Kemeri circle by car : self-drive - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Der grosse Bogen von Ķemeri : Strecke fũr Autoreisende - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gar Zaļo kāpu : kājāmgājējiem - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вдоль Зеленой дюны : для пеших путешественников - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Along the Green dune : hiking - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Grüne Düne : Wanderstrecke - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Izgaršo Valmieru! : karte gardēdim - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Taste Valmiera! : gourment menu - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вкус Валмиеры! ; Коцены, Буртниеки, Беверина : карта для гурмана - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera maitsed ! ; Koceni, Burtnieki, Beveriina : kaart gurmaanidele - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera ; Kocēni, Burtnieki, Beverīna : ceļo un atpūties - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera ; Koceni, Burtnieki, Beverina : travel and relax - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Валмиера ; Коцены, Буртниеки, Беверина : путешествуй и отдыхай - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līvānu novads : atslēga Latgales vārtos - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku egļu ceļš - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Путь рождественских ёлок 2014 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
The way trough the Christmas trees 2014 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atpūta pie dabas Latvijā : tūrisma karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nature holidays in Latvia : tourist map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettland : tourismuskarte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Erholung in der Natur in Lettland :Tourismuskarte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Отдых на лоне природы в Латвии : туристическая карта - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rentoutumista Latvian lunonnossa : matkailukarta - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Poilsis Latvijos gamtoje : turizmo žemėlapis - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Puhkus Läti looduses : turismikaart - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atpūta ģimenei ar bērniem Latvijā : tūrisma karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Отдых для семей с детьми в Латвии : туристическая карта - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Recreation for families with children in Latvia : tourist map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Poilsis šeimoms su vaikais Latvijoje : turizmo žemėlapis - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Puhkus lastega perele Lätis : turismikaart - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia : tourist map - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвия :туристическая карта - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : turizmo žemėlapis - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Läti : turismikaart - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia : matkailukartta - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettland : turismkarta - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Travel itineraries and campings : tourist map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turismusrouten und Campingplätze : Tourismuskarte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Туристические маршруты и кемпинги : туристическая карта - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvian ajoreitit jo leirintäalueet : matkailukartta - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalionės maršrutai ir kempingai : turizmo žemėlapis - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turismimarsruudid ja kämpingud : turismikaart - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga un tās apkārtne : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga and its surroundings : tourist map - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgebung :Tourismuskarte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига и ее окресности :туристическая карта - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riika ja sen ym päristö : matkailukartta - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga och dess näromrade : turismkarta - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - 1892 -1894 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ryga ir jos apylinkės : turizmo žemėlapis - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riia ning selle ümbrus : turismikaart - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga y sus alrededores : mapa turistico - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Rietumlatvija : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Western Latvia : tourist map - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurland, Westlettland :Tourismuskarte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Курземе, Западная Латвия :туристическая карта - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuržemė, Vakarų Latvija : turizmo žemėlapis - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuramaa, Lääne- Läti : turismikaart - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgale, Austrumlatvija : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgale, Eastern Latvia : tourist map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgale, Ostlettland :Tourismuskarte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латгале, Восточная Латвия :туристическая карта - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme, Ziemeļlatvija : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Northern Latvia, Vidzeme : tourist map - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nordlettland, Vidzeme : tourismuskarte. - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Северная Латвия, Видземе : туристическая карта - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šiaurės Latvija, Vidžeme : turizmo žemėlapis - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pöhja- Lätt, Vidzeme : turismikaart - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Dienvidlatvija : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Southern Latvia : tourist map - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Südlettland : tourismuskarte. - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Земгале, Южная Латвия : туристическая карта. - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Žiemgala, Pietų Latvija : turizmo žemėlapis - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Estados Bálticos : mapa turistico - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Map of events Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = European capital of culture - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Veranstaltungskarte Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = Kulturhaupstadt Europas - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта мероприятий Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = культурная столица Европы - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latviskais mantojums = Latvian heritage : karte : 40 lauku saimniecības = 40 latvian farms - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kūrorts bērniem! - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : resort city for children - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала : курорт для детей - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbenes novads un pilsēta : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene region and the town : tourist map - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Гулбене край и город : туристическая карта - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene Bezirk und Stadt : Tourismuskarte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene piirkond ja linn : turismikaart. - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils novads : tūrisma karte 2014 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : tūrisma karte 2014 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : senatne mūsdienās : karte tūristiem 2013/2014 - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : senatne mūsdienās : karte tūristiem 2014/2015 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vasaras piedāvājums Saulkrastu novadā - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Summer offer in the Saulkrasti district - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Летнее предложение Саулкрасты - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukumas ir apylinkės : turizmo žemėlapis - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums and vicinity : tourist map - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums und Umgebung : Tourismuskarte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Тукумс и окресность : туристическая карта - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas novads - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauska - pilsēta, kur satiekas - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iecavas novads - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rundāles novads - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecumnieku novads - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : aktīvās atpūtas karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kultūras tūrisma karte - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruts "Gleznainās Latvijas virsotnes" - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turismimarsruut "Läti maalilised kõrgendikud" - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tourist route "Picturesque Latvian peaks" - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Туристический маршрут "Живописные вершины Латвии" - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils un apkārtne : tūrisma karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsētā : tūrisma karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Екабпилс : город хороших перемен : туристическая карта - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : turist map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : Stadt der guten Veränderungen : Turismuskarte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tūrisma karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tourism map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : Tourismuskarte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Валмиера : Коцени, Буртниеки, Беверина : туристическая карта - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tūristinis žemėlapis - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : turismikaart - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Rīgas reģions : tūrisma ceļvedis - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sites : Riga region : tourism map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Zemgale : tūrisma ceļvedis - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Zemgale : Latvia : tourism map - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Kurzeme : Western Latvia : tourism map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Vidzeme : tūrisma ceļvedis - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Vidzeme : tourism map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgale : Pleskavas apgabals : tūrisma karte - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : vieta, kur augt! : tūrisma karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : place to grow! : turism guide - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : место, где рости! : туристический путеводитель - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene piirkond : koht kus kasvab! : reisijuht - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda aizrauj : ziemas aktīvās atpūtas iespējas Siguldas novadā - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda thrills : active winter guide - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Сигулда вдохновляет : активный отдых зимой - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Ķemeru kūrorta pēdām - 2007 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Following the path Ķemeri resort - 2007 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Из истории курорта Кемери - [2007] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laipni lūdzam Ķemeru nacionālajā parkā! : Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kūrorts bērniem - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera un apkārtne : tūrisma karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera and its countryside : tourism map - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Валмиера и окресности : туристическая карта - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera und Umgebung : Tourismuskarte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera ja selle ümbrus : tourismuskarte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nesteidzīgie Limbaži : ceļojums cauri gadsimtiem : brīvdienu maršruts - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ceļojums cauri gadsimtiem : brīvdienu maršruts - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvdienu maršruts Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbaži un apkārtne : tūrisma karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbaži and surrouding area : tourism map - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbaži und Umgebung : Tourismuskarte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лимбажи и окресности : туристическая карта - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbaži ja ümbruskond : turismikaart - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale piedāvā : tūrisma karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madonas novada tūrisma ceļvedis : atpūta ziemā - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : vēsture, tūrisma informācija, karte - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : history, tourist information, map - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : ajaluga, turismiinfo, kaart - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres novads : karte tūristiem - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ikšķiles novads : karte tūristiem - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķeguma novads : karte tūristiem - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : karte tūristiem - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
VFR aeronautical chart : Latvia 2153 DC : tīmekļa versija - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūras krasta procesu atlants : prototips - 2008 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas plūdu iespējamības karte - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā : maršruta apraksts, apskates objekti, karte - [2009] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maršrutas dviračiais po Šiaurės Latviją ir Pietų Estiją : maršruto aprašymas, apžiūros objektai, žemėlapis - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jalgrattamarsruut Pöhja-Lätis ja Lőuna-Eestis : marsruudi kirjeldus, vaatamisväärsused, kaart - [2009] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, map - [2009] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Radroute durch Nordlettland und Südestland : Beschreibung der Route, Sehenswürdigkeiten, Karte - [2009] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Веломаршрут по Северной Латвии и Южной Эстонии : описание маршрута, достопримечательности, карта - [2009] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pyöräilyreitti Pohjois-Latvian ja Etelä-Viron läpi : reitin kuvaus, matkailusivustoja, kartta - [2009] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā : maršruta apraksts, apskates objekti, kartes = Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, maps - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jalgrattamarsruut Põhja-Lätis ja Lõuna-Estis : marsruudi kirjeldus, vaatamisvaarsused, kaardid = Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, maps - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maršrutas dviračiais po Šiaurės Latviją ir Pietų Estiją : maršruto aprašymas, apžiūros objektai, žemėlapai - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Radroute durch Nordlettland und Südestland : Beschreibung der Route, Sehenswürdigkeiten, Karte - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laipni lūdzam Durbes novadā! - [200-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Slīteres nacionālais parks : tūrisma karte - [200-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads : apskates objekti, aktīvā atpūta un naktsmītnes : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : velomaršruti : tūrisma karte : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : militārais mantojums : tūrisma karte : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : atpūta pie ūdeņiem : aktīva atpūta, laivu noma, makšķerēšana, piekrastes zveja : tūrisma karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aglonas novads : tūrisma karte : apskates objekti, maršruti - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbažu novads - [2013-2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbaži : Hanzas pilsēta : karte tūristiem - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvdienu maršruts Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svētupe : karte : ūdenstūrisma ceļvedis : informācija tūristiem - [2007] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme : kultūras tūrisma karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Igaunija, Latvija : vērts redzēt : kultūras mantojums : karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Estonia, Latvia : worth seeing : cultural heritage : map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eesti, Läti : vaatamist väärt kohad : kultuuripärand : kaart - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Эстония, Латвия : стоит видеть : культурное наследие : карта - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madonas novads : atpūta ziemā : Madonas novada tūrisma ceļvedis - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu vecpilsētas māju stāsti : maršruta karte - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
VFR aeronautical chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 18.08.2016. - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Auces novads - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Auces novads - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte : Dobeles novads, Auces novads, Tērvetes novads - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turizmo žemėlapis : Duobelės kraštas, Aucės kraštas, Tervetės kraštas - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aucei 590 : pilsēta ar vārdu - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturiskā karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvija] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģeoloģiskā karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas rakstnieku dzimšanas vietas (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas [dzelzceļu] karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga commercial bank [Latvia] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst den Befestigungswerken der Vorstädte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dünamündung 1862 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pirmās latviešu strēlnieku brigādes pārrāvums Jelgavas virzienā : 23. decembrī (6. janv.) 1916. g., Mangaļu-Skangaļu rajonā. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi (Karte)
Kolekcijas daļa:
План имения Луцаусгольм (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte : stāvoklis uz 1/II 1925.g. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte : stāvoklis uz 1/VIII 1925.g. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - Ērmanis, Hugo - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas mazā autoceļu karte] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu kontūru karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aistija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [192-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas meži] : 1.-3.kartes (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dažu ievērojamāko dzīvnieku uzturēšanās rajoni Latvijā (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīgas jūras līcis] : leduskarte - 1942 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Normālais ledus stāvoklis Latvijas ūdeņos : [janvārī-aprīlī] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ledus apstākļu karte [Latvijas piekrastē] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Glābšanas stacijas [Latvijas piekrastē] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ledus laikmeta un jaunāko nogulumu karte : [Latvija] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Carte de Latvia (Karte)
Kolekcijas daļa:
Carte de Latvia (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latgale] : [Jaunlatgles, Rēzeknes un Ludzas apriņķi] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kaņieru ezera plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Einnahme des Brückenkopfes von Jakobstadt (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv- Est- Curland und Oesel im Mittelalter (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv- Est- u[nd] Kurland zur Ordenszeit (Karte)
Kolekcijas daļa:
Russlands Ostsee-Provinzen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Historische Karte des deutschbaltischen Sprachgebiets (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Gouvernements Livland, Kurland und Kowno (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns līdz ar priekšpilsētas apcietinājumiem (1650.g.) (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valsts zemnieku dienas Rīgā 1937. g. 24., 25. aprīlī : kā nokļūt zemnieku dienās (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vieglo ormaņu braukšanas rajonu robežas : [Rīga] - [1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
"Burtnieka" tirdzniecības un rūpniecības kalendāra Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проекть [Рижской] Торгово-промышленной гавани (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja : tūristu plāns 1936.g. (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Liepājas osta] : izvilkums no kartes №3 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Вендена и поместья Шлоссь Вендена с окрестностями - [1842] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas ievērojamākās vietas (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvija] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturiskās kartes (Karte)
Kolekcijas daļa:
Darstellung des Wasser-Systems von Curland : zur Erläuterung der vom Pastor Watson entworfenen hydrographischen Skizze dieser Provinz : Taf. II. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Takses kvadrātu karte [telefonu sarunām Latvijā] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas apkārtne (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar autobusu satiksmi (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ieksch-Rīgas plāns - [188-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Verwaltungsgrenzen Livlands im 15. und 16.Jahrh. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūra : Liepāja - Danciga : [navigācijas karte] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes Šveices karte : Abavas ieleja no Kandavas līdz Sabilei (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru apkārtnes reljefs : 1. karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollstandigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den Speciellen Landesvermessungen (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollstandigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rigas plans (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stadt Tuckum (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Russische Ost-See- Provinzen Livland, Estland und Kurland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Libau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte von Mitteleuropa [Latvija] - [1894-1916] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madona district : winter recreation : tourism map - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu apkārtnes tūrisma ceļvedis - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielā Latvijas karte [ar uzrādītiem mežiem] - [1933] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Satv[ersmes] sapulces pašvaldìbas komisijā izstrādātais Latvijas administratīvā sadalījuma projekts (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūras dienvidus un austruma piekrastes apdzīvotāji līdz 9.gadusimteņa beigām p.K. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskie rajoni (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga ums Jahr 1640 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Windau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : vecā priekšpilsēta (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : vecā priekšpilsēta (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uebersichts-Karte der Damfschifffahrt auf der Ostsee (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Hertzogthümer Curland und Liefland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Map of Latvian roads (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kartes pārskata lapa mērogam 1:75 000 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils plāns - [1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Oger (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Kayserlichen Gouvernements Stadt Riga : nebst der ganzen Vorstadt (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cholera in Riga 1871 - 1871 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Ostseeprovinzen vor Ankunft der Deutschen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rakstnieku dzimšanas vietas [Latvijā] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Esplanādes plāns, Rīga] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kartes mērogā 1:200 000 un 1:75 000 pārskata lapa (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Vidzemes Šveice] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Russia part III : [Kourland, Vilna, Esthonia, Livonia] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurländische Schweiz (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:100 000 - 1942-1945 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stockmannshof, Kokenhusen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettland und Estland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Estland - Lettland - Litauen - 1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielā Republika : [Lietuva, Latvija, Polija] (Karte)
Kolekcijas daļa:
West-Russland - [1899] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar lieliem un maziem ceļiem (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Finnland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Transvāles un Oranjes republikas, kā arī apkārtējās Angļu kolonijas (Karte)
Kolekcijas daļa:
Abesīnija un Austrumāfrika (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķīna, Japane, Koreja, Sibīrija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:50 000 - 1944-1945 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:25 000 : Deutsche Heereskarte - 1945 (Karte)
Kolekcijas daļa:
2-Lībciems (Karte)
Kolekcijas daļa:
3-Užava (Karte)
Kolekcijas daļa:
4-Pāvilosta (Karte)
Kolekcijas daļa:
5-Liepāja (Karte)
Kolekcijas daļa:
6-Bārta (Karte)
Kolekcijas daļa:
7-Rucava (Karte)
Kolekcijas daļa:
8-Ovīši (Karte)
Kolekcijas daļa:
9-Ventspils (Karte)
Kolekcijas daļa:
10-Piltene (Karte)
Kolekcijas daļa:
11-Kuldīga (Karte)
Kolekcijas daļa:
12-Aizpute (Karte)
Kolekcijas daļa:
13-Priekule (Karte)
Kolekcijas daļa:
15-Dundaga (Karte)
Kolekcijas daļa:
16-Ugāle (Karte)
Kolekcijas daļa:
17-Usma (Karte)
Kolekcijas daļa:
18-Kabile (Karte)
Kolekcijas daļa:
19-Saldus (Karte)
Kolekcijas daļa:
20-Ezere (Karte)
Kolekcijas daļa:
21-Roja (Karte)
Kolekcijas daļa:
66-Ērgļi (Karte)
Kolekcijas daļa:
22-Valdemārpils (Karte)
Kolekcijas daļa:
23-Talsi (Karte)
Kolekcijas daļa:
24-Zemīte (Karte)
Kolekcijas daļa:
25-Blīdiene (Karte)
Kolekcijas daļa:
26-Auce (Karte)
Kolekcijas daļa:
27-Mērsrags (Karte)
Kolekcijas daļa:
28-Engure (Karte)
Kolekcijas daļa:
29-Tukums (Karte)
Kolekcijas daļa:
30-Dobele (Karte)
Kolekcijas daļa:
31-Kalnamuiža (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Libau (Karte)
Kolekcijas daļa:
32-Sloka (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Лифляндской губернии (Karte)
Kolekcijas daļa:
33-Jelgava (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland (Karte)
Kolekcijas daļa:
34-Platone (Karte)
Kolekcijas daļa:
35-Ainaži (Karte)
Kolekcijas daļa:
36-Sveiciems (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - [192-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
37-Neibade (Karte)
Kolekcijas daļa:
38-Daugavgrīva (Karte)
Kolekcijas daļa:
39-Rīga (Karte)
Kolekcijas daļa:
40-Baldone (Karte)
Kolekcijas daļa:
41-Bauska (Karte)
Kolekcijas daļa:
42-Vaski (Karte)
Kolekcijas daļa:
43-Kilingi-Nōmme (Karte)
Kolekcijas daļa:
44-Aloja (Karte)
Kolekcijas daļa:
45-Limbaži (Karte)
Kolekcijas daļa:
46-Straupe (Karte)
Kolekcijas daļa:
47-Sigulda (Karte)
Kolekcijas daļa:
48-Ogre (Karte)
Kolekcijas daļa:
49-Rembate (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
50-Skaistkalne (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga mit Vororten : mit deutsch-lettischem und lettisch-deutschem Stassenverzeichnis (Karte)
Kolekcijas daļa:
51-Birži (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Strēlnieku un brīvības cīņu vietas 1915.-1920.g.] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņu kartes (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Прибалтийские страны] : схема N9 к главе 5-ой (северный фронт) (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eisenbahn-Karte von Mittel-Europa zu Hendschel's Telegraph (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltische Länder (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas pilsētas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mitau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - [1925] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига : план-схема (Karte)
Kolekcijas daļa:
Екабпилс : план-схема (Karte)
Kolekcijas daļa:
Das Europäische Russland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Das Europäische Russland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tahlo austrumu kaŗa-karta (Karte)
Kolekcijas daļa:
Учебная географическая карта всей Российской империи : с показанием почтовых и коммерческих дорог, числа верст между городами и селениями водных сообщений, рудных промыслов, заводов, фабрик и минеральных источников (Karte)
Kolekcijas daļa:
Derīgie izrakteņi : Latvijas PSR derīgo izrakteņu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Krymm (Karte)
Kolekcijas daļa:
Abesinija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Somija : [ceļu karte] (Karte)
Kolekcijas daļa:
England : Centre, South & East : Map N°1 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunā radio karte : [Eiropa] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropa : politiska karte ar Mažino, Zigfrīda un Polijas demarkācijas līnijām un Lietuvas jauno robežu (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunā Eiropas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunā Eiropas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte : Mitteleuropa 1:2 500 000 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Центральная Европа (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Азиатской России (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта железных, водяных и шоссейных путей сообщения Европейской России (Karte)
Kolekcijas daļa:
Generalkarte des Baltenlandes (Estland, Kurland, Livland) (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта С.Петербургской губернии (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Umgebung von Ssewasstopol mit Angabe der Stellungen und Belagerungsarbeiten der verbündeten Armeen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Halbinsel Krymm (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga, Mežaparks : plāns-shēma (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeri (Karte)
Kolekcijas daļa:
Monialium Ebstorfensium Mappammundi : guae exeunte saeculo XIII, videtur picta, Hannoverae nunc adservatur (Karte)
Kolekcijas daļa:
Europa recens descripta a Guilielmo Blaeuw (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nova totius Terrarum orbis Geographica ac Hydrographica tabula (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvā karte 1:400 000 : jaunais administratīvais iedalījums: 110 novadi un 9 republikas pilsētas (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига : (O-34-108,120; C-35-97,109) (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne : RIX-L.6 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : [administratīvais iedalījums] - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wolmar : Reihe VII., Blatt 5. : Gouvernement Livland - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lemsal (Karte)
Kolekcijas daļa:
Markgrafen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pjetschory (Karte)
Kolekcijas daļa:
Windau : Reihe 7., Blatt 1 : Gouvernement Kurland - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neu Rappin (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ringen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gutmannsbach (Karte)
Kolekcijas daļa:
Runö (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jamma (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uebersichts-Blatt zur Russischen Generalstabskarte 1:126000 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Drissa (Karte)
Kolekcijas daļa:
Illukst (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ronneburg (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wenden (Karte)
Kolekcijas daļa:
Томская область (Karte)
Kolekcijas daļa:
Джезказганская и Карагандинская области (Karte)
Kolekcijas daļa:
PSRS politiski administratīvā karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Политико-административная карта Казахской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Магаданская область (Karte)
Kolekcijas daļa:
Кемеровская область (Karte)
Kolekcijas daļa:
Казахская ССР : административная карта (Karte)
Kolekcijas daļa:
PSRS politiski administrātīvā karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvais iedalījums : pieņemts Latvijas Republikas 9. Saeimā 2008. gada 18. decembrī ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгава : план-схема (Karte)
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс : план-схема (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Одноверстовая карта Западного пограничного пространства] : [Лифляндская, Витебская и Курляндская губерния] - [1915-1916] (Karte)
Kolekcijas daļa:
The World (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland 1:50,000 - [1917] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Drissa (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dünaburg (Dwinsk) (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dagda (Karte)
Kolekcijas daļa:
Illukßt (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ljuzyn (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jakobstadt (Karte)
Kolekcijas daļa:
Friedrichstadt (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mitau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laishew (Karte)
Kolekcijas daļa:
Libau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ronneburg (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wenden (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Goldingen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hasenpot (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : Zusammendruck der 8. Armee (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Карта мира масштаба 1:1 000 000] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Бортовая карта Антарктики (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skaņu un deju kopēju atdusas vietas Rīgā (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre = Karte des Zentrums = план города ; Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, 1998 - 1998 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pieņemtās nozīmes mērogā 1:25 000 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Litauen, Kurland und Livland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kriegskarte Nordwestliches Russland, die Baltischen Länder und angrenzenden schwedischen Gebiete (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000] - [1928-1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Līgatnes apkārtne] : 485-215 M (Karte)
Kolekcijas daļa:
Carte de la Crimée (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России и Сибири на 4 листах (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : развитие народного хозяйства в 1986 - 1990 гг. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas attīstības plāns : 1.redakcija 1994 : esošā teritorijas izmantošana ; Rīgas attīstības plāns : 1.redakcija 1994 : teritorijas zonējums (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skrunda (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : administratīvā iedalījuma karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Политическая карта мира (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : tourist scheme (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis 1:15 000 : pilsētas plāns = town plan = Stadtplan = план города (Karte)
Kolekcijas daļa:
Хоккей в СССР : карта-схема (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas - Krievijas robeža : [Nr.1-39] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu shēma (Karte)
Kolekcijas daļa:
Map of events Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = European capital of culture (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropas Savienības programmas Latvijā : infrastruktūras projekti, kas tiek īstenoti Latvijā ar PHARE un ISPA programmu atbalstu, 1997.-2002. gads (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu rajons : tūrisma karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Р. Западная Двина : участокъ отъ Динабурга до Клейнъ-Юнгфернгофа (мыза Клейнъ-Юргфернгофъ лежитъ въ 8 верстахъ выше г. Риги) (Karte)
Kolekcijas daļa:
Р. Западная Двина : участокъ отъ Витебска до Динабурга (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre map = Karte des Zentrums = план центра - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas centra plāns = map centre of city = план центра города - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre = Karte des Zentrums = план центра - [2003] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas plāns = city plan = Stadtplan = план города - 2008 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : apdzīvotās vietas - Turlajs, Jānis, 1965- - 1998 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas plāns = city plan = Stadtplan = план города - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nouvelle carte illustrée de la Suisse (Karte)
Kolekcijas daļa:
Čiekurkalns - Baranovs, Aivars, 1985- - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Abavas senleja - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brasa - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Divlitrīgais alus Latvijā - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karaliste - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nouveau plan de St. Pétersbourg et de ses environs (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunsem : Gruppe Riga : IV-15-H (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eisenhammer : 16 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pikstern : Bl. 17 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Glasmanka : 46 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Merzendorf : Bl. 91 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kekkau : 92 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plakanen : Bl. 93 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Üxkül : Bl. 105 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurtenhof : 106 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurtenhof : 106 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Getlingsmoor : 107 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Getlingsmoor : 107 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ebelshof : 108 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Schwarzenhof : 109 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Puse : Bl. 110 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Schlampen : Bl. 113 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Waldenrode : Bl. 120 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Starast : 121 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga : 123 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga : 123 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bullen : 124 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dubbeln : 125 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Henselshof : Bl. 132 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ringenberg : 133 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mühlgraben : 135 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bulleny : 136 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Murjan : Bl. 142 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hilchensfähr : Bl. 143 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zarnikau : Bl. 144 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastorat : Bl. 145 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Topograph[ische] Special-Karte von Mittel-Europa (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-81 Мазирбе : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1984, 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-83 Рухну : Эстонская ССР (о. Рухну) - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-82 Колка : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-91 (высота 32,3) : Латвийская ССР - 1971 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-92 Вентспилс : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-93 Дундага : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-94 Валдемарпилс : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-95 Мерсрагс : СССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-103 Юркалне : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-104 Пилтене : СССР, Латвийская ССР - 1986, 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-105 Угале : СССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-106 Талси : СССР, Латвийская ССР - 1986, 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-107 Энгуре : СССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-108 Лапмежциемс : СССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-115 Павилоста : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-116 Кулдига : СССР, Латвийская ССР - 1977, 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-116 Кулдига : СССР, Латвийская ССР - 1986-1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-117 Скрунда : СССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-118 Броцены : СССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-119 Тукумс : СССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-118 Броцены : СССР, Латвийская ССР - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-120 Юрмала : СССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-126 Бернати : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-127 Лиепая : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-130 Ауце : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-129 Салдус : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-128 Приекуле : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-132 Елгава : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-138 Юрмалциемс : СССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-140 Скуодас : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-143 Грузджяй : СССР, Литовская ССР и Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-144 Ионишкис : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-62 Килинги-Нымме : СССР, Латвийская ССР и Эстонская ССР - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-63 Мыйзакюла : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-63 Мыйзакюла : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : СССР, Латвийская, Эстонская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : Латвийская и Эстонская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : Латвийская и Эстонская ССР - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-74 Алоя : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-74 Стайцеле : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руйиена : СССР, Латвийская, Эстонская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руиена : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руиена : Латвийская и Эстонская ССР - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : Латвийская и Эстонская ССР - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-77 Валга : Латвийская и Эстонская ССР - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-85 Свх. Лиепупе : СССР, Латвийская ССР - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-85 Свх. Лиепупе : СССР, Латвийская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-86 Лимбажи : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-86 Лимбажи : СССР, Латвийская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-87 Валмиера : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-87 Валмиера : СССР, Латвийская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-89 Гауиена : Латвийская и Эстонская ССР - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : СССР, Латвийская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : Латвийская ССР - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-91 Алуксне : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1987, 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-91 Алуксне : РСФСР Псковская область, Латвийская и Эстонская ССР - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-90 Апе : Латвийская ССР и Эстонская ССР - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedvesmas zeme Latvija : bilžu karte - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas topogrāfiskais atlants - 1996 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazais pasaules atlants - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģeografiski-statistisks pasaules atlants - 1929 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 33 kartes - [1931] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 36 kartes - [1935] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģeografiski-statistisks mazais atlants - 1929 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 35 kartes - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Климатический атлас Латвийской ССР - 1972 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Географический атлас-альбом - 1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Прибалтика : атлас автомобильных дорог - 1976 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazais skolu atlants ģeografijā un Latvijas vēsturē - 1929 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu karte - 1929 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu karte - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas auto ceļu karte - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte tūrismam - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Прибалтика : атлас автомобильных дорог - 1972 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu atlants - [1939?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazais ģeografijas atlants - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfijas atlants pamatskolām - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR atlants - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
E. Debesa Ģeografijas atlants pamatskolām - 1924 (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - [1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига : атлас туриста - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģeografijas atlants pamatskolām - [1948?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pasaules atlants - [1951] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas atlants - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika : vēstures kartes - 1994 (Karte)
Kolekcijas daļa:
60 Latvijas kartes - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa un P. Mantnieka Ģeografijas atlants : 1.daļa - [1926-1927] (Karte)
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa un P. Mantnieka Ģeografijas atlants : 2.daļa - [1926-1927] (Karte)
Kolekcijas daļa:
E. Debesa Paplašināts ģeogrāfijas atlants - 1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Тепловой баланс Рижского залива - 1966 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ледовитость Рижского залива - 1965 (Karte)
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa & P. Mantnieka Ģeografijas atlants - [1926?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas-Krievijas robežas plāns - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mantnieks' Baltic states - 1954 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Основные стройки пятилетки (1966-1970 гг.) - 1968 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR derīgo izrakteņu kartes - 1961 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Белорусская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта лечебных грязей СССР - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема железных дорог Союза ССР - 1953 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Из Белоруссии в Прибалтику - 1976 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Klimats : Latvijas PSR klimata karte. - [1969] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Meteo elementu karte : [Latvija] - [1951] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balt[ijas] dz[elz]c[eļa] Rīgas mezgla piepilsētas zonas shēma - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема городского транспорта Риги - 1966 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. - 1965 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1953 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1955 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта лесов СССР - 1955 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига, 1:10,000 - [1972] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR savvaļas dzīvnieku izplatība - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madonas rajons - [1974] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas rajons. 1:100,000 - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига:(O-34-108,120; O-35-97,109) - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : administratīvās robežas 1963. g. 15. maijā. 1:500,000 - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта границ землепользования Национального парка "Гауя" и предпарковой зоны - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR klimats - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема расположения палаточных городков и кемпингов бытового обслуживания населения Латвийской ССР - 1971 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ūdenstūristu nakšņošanas vietas Gaujas nacionālā parka teritorijā - Seile, S. - 1976 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā karte - [1952?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1968 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1956 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Важнейшие преобразования в сельском хозяйстве СССР в итоге Сталинских пятилеток - 1952 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rigas plans - 1910 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-34-128-B-b Rudbarži - 1944 (Karte)
Kolekcijas daļa:
25-Blīdiene - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
29-Tukums - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
32-Sloka - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
33-Jelgava - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
39-Rīga - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
47-Sigulda - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
50-Skaistkalne - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
58-Jaunjelgava - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
60-Nereta - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
66-Ērgļi - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
67-Pļaviņas - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
70-Rokiškis - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
75-Madona - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
77-Līvāni - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
78-Bebrene - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
89-Taržeks - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
95-Malta - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
104-Kaunata - 1932 (Karte)
Kolekcijas daļa:
55-Cēsis - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
74-Ranka - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
79-Ilukste - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
84-Lubāna - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
86-Preiļi - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
87-Višķi - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
93-Tilža - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
96-Puša - 1932 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes augšņu pamatnes - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes reljefs - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemes un tautas ap 1250 gadu : ar dažiem pārlabojumiem pēc Dr. Bielenšteina. - 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cīravas virsmežniecības karte : sastādīta pēc 1937. g. mērīšanas datiem - 1942 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas virsmežniecību karte] - 1920 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Treppenhof - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Friedrichstadt - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lennewaden - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dubbeln - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвия 1:100,000] - 1938-1944 (Karte)
Kolekcijas daļa:
85-Varakļāni - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte - 1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Военно-топографическая карта Европейской России] : г. Лифляндской - 1920 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes augšņu tipi - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizupes virsmežniecības karte - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils virsmežniecības karte - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsu virsmežniecības karte - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandavas virsmežniecības karte - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunpils virsmežniecības karte - 1941 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils pilsētas plāns - 1941 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - [192-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвия] 1:200,000 - 1930-1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-92 Качаново : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-92 Качаново : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-97 Вецмилгравис : СССР, Латвийская ССР - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-98 Сигулда : СССР, Латвийская ССР - 1981-1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-99 Цесис : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - 1924 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunais Rīgas Jūrmalas pilsētas plāns - vadonis - 1932 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План г. Рига - 1943 (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland - 1867 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīgas pilsētas gruntsgabalu plāns] - [1933] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Estland-Lettland 1:100 000 - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar daļu no Pleskavas un Kauņas guberņām - 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - 1932 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвия] - 1944 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [195-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stadtplan von Libau (Liepaja) - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurland 1:300 000 - 1944 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Piltenes virsmežniecības karte - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus virsmežniecības karte - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priekules virsmežniecības karte - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas virsmežniecības karte - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lutriņu virsmežniecības karte - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Burtnieku virsmežniecības karte - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmieras virsmežniecības karte - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukuma virsmežniecības karte - 1942 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecmoku virsmežniecības karte - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas pilsētas apbūves plāns - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [194-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte der Düna in den Grenzen des Rigashen Hafens - 1907 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Geometrisch Affrytning öfwer Düna-Ström - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes-Vidzemes lauku karte - 1924 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas hidrogrāfiskā tīkla karte] - 1942 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas administratīvā iedalījuma un hidrogrāfiskā tīkla karte] - 1942 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walk, Pskow, Jakobstadt, Rježyca - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walk, Pskow, Jakobstadt, Rježyca - 1918 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Femyte dehls transporterad Charta aff dhet geometr. Arbetet som giord ähr A 1681 öfwer Burtnecks gebith medh dhess wedh ligiande adelige gods - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Femyte dehls transpoter. Charta aff dhet geometr. Arbetet som giord är Anno 1681 och öfwer Trikatens gebith medh dhess wedh liggiande-adelige gods - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes karte - 1924 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Windau, Dünamünde, Libau, Riga - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Windau, Dünamünde, Libau, Riga - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst und Kurland - 1914 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ostland, Teilblatt Lettland - 1941 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes apriņķa karte - 1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Рижского рейда и части реки Западной Двины - 1886 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План патримониального округа города Риги - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas lielmeliorācijas darbu pārskata karte - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes karte - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iekšējo ūdeņu karte - 1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts Kurzemes un Zemgales trigonometriskā tīkla shēma - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-102 Гулбене : СССР, Латвийская ССР - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-100 Рауна : СССР, Латвийская ССР - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-100 Дзербене : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar ceļiem un apriņķu iedalījumiem - 1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1923 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1932 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1924 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1919 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Rīgas pilsētas un nomaļu plāns - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīgas jūras līcis] - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pharus-plan Libau - 1920 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План гор. Митавы - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas ceļu karte tūristiem - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas ceļu karte - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas karte - 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sienas karte ar kalendāru uz 1924.g. - 1923 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Латвии со стенным календарем на 1923 г. - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Archäologische Karte von Liv-, Est- und Kurland - 1896 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā karte - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā skolu karte - [1934?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Geognostische Karte der Ostseeprovinzen Liv- Est- und Kurland - 1878 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas karte - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas autobusu līniju plāns - 1925 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar autobusu satiksmi - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kabatas karte ar atsevišķu dzelzsceļu tīklu - 1920 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pilnīga Latvijas kabatas karte - 1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettland und Estland - 1929 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1924 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Map of Latvia and plans of Riga, Riga harbour, Liepāja, Ventspils and Jelgava - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karten zur Skizze der orographischen und hydrographischen Verhältnisse von Liv-, Esth- und Kurland - 1854 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Rīgas pilsētas plāns - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas-Lietavas robežas karte - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas un apkārtnes plāns - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kriegskarte vom Gouvernement Kurland, Kowno, Wilna, Süd-Livland u[nd] Nachbargebiet - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[План Рижского торгового порта] - 1913 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR lauku rajoni - [195-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kvartāra nogulumu karte - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeomorfoloģiskā karte - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mežu un ezeru karte - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR meža augšanas apstākļu tipu karte - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeogrāfisko ainavu karte (raksturīgākie vietieņu veidi) - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR saimniecības karte - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Senie pilskalni Mūsas krastos : ūdenstūristu maršruts - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balt[ijas] dz[elz]c[eļa] Rīgas mezgla piepilsētas zonas shēma - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
PSRS Latvijas dzelzceļš - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tērvete - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tērvete - 1976 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - 1982-1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vispārējā inženierģeoloģiskā karte. - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeoloģiskā karte - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR [administratīvā karte]. - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vēlēšanu apgabali PSRS - Savienības padomes un Tautību padomes vēlēšanām - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Тектоническая карта Латвийской ССР - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Геоморфологическая карта Латвийской ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : veidlapas karte. 1:600,000 - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. 1:715,000 - 1941 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийскои ССР]. 1:300,000 - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas Nacionālā parka shematiskā karte. - 1976 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu rakstnieki - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта полезных изкопаемых СССР : Серия Прибалтийская : O-34-XXXIV [Лиепая] - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР (карта четвертичных отложений) : [Латвийская ССР]. 1:200,000 - 1977-1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР (карта дочетвертичных отложений) : Серия Прибалтийская : [Латвийская ССР] . 1:200,000 - 1977-1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР : Серия Прибалтийская : [Латвийская ССР].1:200,000 - 1973-1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Государственная геологическая карта СССР (карта четвертичных отложений) : Прибалтийская серия : [Латвийская ССР] - 1969-1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Государственная геологическая карта СССР (карта дочетвертичных отложений) : Прибалтийская серия : [Латвийская ССР] - 1969-1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija XIII gadsimtā - 1962 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Климат Латвийской ССР - 1965 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ludzas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Madonas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ogres rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Preiļu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rēzeknes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rīgas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Saldus rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Stučkas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Talsu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tukuma rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valkas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valmieras rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas shēma - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Alūksnes rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Balvu rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Bauskas rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Cēsu rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Даугавпилского района Латвийской ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dobeles rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Gulbenes rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jēkabpils rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR veģetācija - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jelgavas rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Краславского района Латвийской ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kuldīgas rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Liepājas rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Limbažu rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Лудзенского района Латвийской ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Madonas rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ogres rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Preiļu rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rīgas rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : физическая учебная карта - 1969 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Резекненского района Латвийской ССР - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Saldus rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Stučkas rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Talsu rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tukuma rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valkas rajona shematiska karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valmieras rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ventspils rajona shematiskā karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija XIII gadsimtā - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR administratīvais iedalījums - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ливани : план-схема. 1:7,000 - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeogrāfijas tabulas 8. klasei - 1973 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija XVIII gs. beigās - 1991 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija pēc 1629. gada Altmarkas pamiera - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : īpaši aizsargājamie dabas objekti - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : bioloģiski daudzveidīgākie dabas objekti un to kopojumi - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : экономическая учебная карта - 1971 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:20,000 - 1991 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:10,000 - 1991 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:10,000 - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika : fiziskā karte. 1:200,000 - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija XIV-XVI gs. - 1994 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - Tilens, Aldis, 1964- - 1994 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : mežu shematiskā karte. - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR augsnes - 1964 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonija - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kūdras atradņu shematiskā karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План расположения наблюдательных скважин на территории г. Риги - 1961 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stučkas rajona Seces ciema sovhoza "Sece" zemes ierīcības shēmas plāns - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. Tautas saimniecības attīstība 1986.-1990. gadā - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija un Igaunija XVI gs. beigās un XVII gs. sākumā - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : экономическая карта для средней школы - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : физическая карта для средней школы - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : fiziskās ģeogrāfijas karte. 1:400,000. - 1972 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija pēc Altmarkas pamiera - 1962 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. Tautas saimniecības attīstība 1981.-1985. gadā - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija XVIII gs. beigās - 1962 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Геологическая карта Латвийской ССР (без четвертичных отложений) - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija XIX gadsimtā (līdz 60. gadiem) - 1962 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : административные границы - на 1 марта 1945 г. - 1945 (Karte)
Kolekcijas daļa:
PSRS. Latvijas dzelzceļu karte - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : fizioģeogrāfiskā karte vidusskolai - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : ekonomiskā karte vidusskolai - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : administratīvi teritoriālais iedalījums uz 1987. g. decembri - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР. - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийской ССР] : границы землепользования - на 1 января 1988 г. - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта границ совхозов и колхозов Латвийской ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийской ССР]. 1:200,000 - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема размещения существующих садоводческих товариществ в Латвийской ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств : свиноводство, птицеводство и овцеводство . - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта границ совхозов и колхозов Латвийской СССР : Latvijas PSR rajonu agroservisa reģionālo centru izvietojuma shēma. - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема транспортной сети Латвийской ССР - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] : растениеводство и садоводство - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема размещения подсобных сельских хозяйств предприятий, учреждений и организаций Латвийской ССР - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija Pirmā pasaules kara laikā (1914-1917) - 1962 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема перспективного размещения сельских учреждений бытового обслуживания Латвийской ССР - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kolektīvās dārzkopības shēmā ietvertie zemes gabali [Latvijas PSR] - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема размещения зарезервированных площадей для организации садоводческих товариществ в Латвийской ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kлассификация сельских населенных пунктов - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Alūksnes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Balvu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Bauskas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Daugavpils rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dobeles rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Gulbenes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jelgavas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jēkabpils rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Krāslavas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kuldīgas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Liepājas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Limbažu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsu rajons - 1991 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : pasažieru transporta shēma - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas un Jūrmalas apkārtne - 1991 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : jaunākā pilsētas karte - 1991 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļi - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : city map - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga map : center of city. - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По реке Гауе (Цесис-Сигулда) - 1961 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига - Закарпатье - 1971 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Курган дружбы - [197-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Латгалии - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR shematiska karte - [197-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Схема размещения автозаправочных станций Латвийской ССР] - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Gauju, no Valmieras līdz Murjāņiem : ūdenstūristu apmetņu shēma - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийский этнографический музей под открытым небом - Lūsis, Sigurds, 1950- - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Гауе - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Литолого-фациальный профиль семилукского и верхней половины щигровского подъярусов по линии Лиепая - Скайсткалне - Саласпилс - Плявиняс - Псков - 1971 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР: справочная общегеографическая карта. 1:600,000 - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : справочная политико-админитсративная карта. 1:600,000 - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tērvetes meža ainavu parks : informatīva shēma - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Окрестности Риги и Юрмалы - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1965 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Венте и Абаве (водный маршрут) - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līgatnes atpūtas un mācību parks - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Сигулда : туристская схема - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas nacionālais parks : ceļvedis (karte) - Čekstere, Indra, 1951- - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рижские магазины - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1965 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига : схема пассажирского транспорта - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Магазины Риги : схема - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига :схема пассажирского транспорта - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристская схема - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dabas parks Tērvete - 1996 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская карта - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes rietumu piekrastes baseins - 1995 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR augsnu kartes ar paskaidrojumiem / sast. J. Vītiņš. - 1945 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:100,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1964-1987] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:10,000 - [1960-1962, 1988-1991] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1986-1991] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1972-1984] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Meteo elementu karte : [Latvija] - [1951] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strukturbericht über das Ostland - 1942 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-125 Ливаны : СССР, Латвийская ССР - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-124 Екабпилс : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-123 Яунелгава : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-122 Вецумниеки : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-121 Бауска : СССР, Латвийская ССР - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-117 Красногородское : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-116 Карсава : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-115 Стружаны : СССР, Латвийская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-113 Мадона : СССР, Латвийская ССР - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-112 Эргли : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-111 Мадлиена : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-110 Огре : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-109 Рига : СССР, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-104 Пыталово : СССР, РСФСРП Псковская область, Латвийская ССР - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-104 Пыталово : СССР, РСФСРП Псковская область, Латвийская ССР - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-103 Балвы : СССР, Латвийская ССР - 1988,1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-103 Балвы : СССР, Латвийская ССР - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
N-35-8 Верхнедвинск : СССР, БССР Витебская область, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
N-35-7 Краслава : СССР, БССР Витебская область, Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
N-35-6 Даугавпилс : СССР, БССР Витебская область, Литовская и Латвийская ССР - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
N-35-4 Рокишкис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
N-35-5 Зарасай : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-137 Бебрене : СССР, Латвийская ССР - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-138 Прейли : СССР, Латвийская ССР - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-139 Аглона : СССР, Латвийская ССР - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-140 Дагда : СССР, БССР, Витебская область, Латвийская ССР - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-141 Себеж : СССР, РСФСР Псковская обл[асть], БССР Витебская обл[асть], Латв[ийская] ССР - 1983, 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-126 Виляны : СССР, Латвийская ССР - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-128 Лудза : СССР, Латвийская ССР - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-127 Резекне : СССР, Латвийская ССР - 1988 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-133 Пасвалис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-129 Зилупе : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1983, 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-135 Панделис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-136 Юодупе : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-135 Панделис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1973, 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia 1:50,000 - Defense Mapping Agency. Hydrographic/Topographic Center - 1976-1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:10,000 - [1967-1991] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:25,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1947-1991] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija] - 1914-1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1917-1918 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija] - 1916-1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1917-1919 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āzijas lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici ar ceļu karti un ievērojamākiem skatiem - [1909] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tukums : ceļo ar vilcienu un velo pa Latviju - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1920 (Karte)
Kolekcijas daļa:
(Latwijas) latweeschu semes karte : pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1907 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Parts of Georgia and Armenia, the Persian Provinces, Azerbijan, Talish & Ghilan - 1833 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема железных дорог Росийской империи - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas klaida rieže 2019] - Pļavnieks, Voldemārs, 1936- - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Stadt Riga in Lieffland - [pēc 1710] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga wie es Ao. 1700 aus dem Polnischen lager comunicirt worden - [pēc 1710] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Stadt Riga mitt Ihren Vorstaelten und projectirten neuen Wercken - Bodenehr, Gabriel, 1673-1765 - [1715?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Russischer ATLAS, welcher in einer General-Charte und neunzehn Special-Charten das gesamte Russische Reich und dessen angränzende Länder, nach den Regeln der Erd-Beschreibung und den neuesten Observationen vorstellig macht (Karte)
Kolekcijas daļa:
Атлас всего Балтийского моря с Финским и Ботническим заливами - Нагаев, Алексей Иванович, 1704-1781 - 1758 (Karte)
Kolekcijas daļa:
ATLAS RUSSICUS MAPPA UNA GENERALI ER VNDEVIGENTI SPECIALIBVS VASTISSVM IMPERIVM RVSSICVM CVM ADIACENTIBVS REGIONIBVS = ATLAS RUSSIEN CONTENANT UNE CARTE GENERALE ET DIXNEUF CARTES PARTICULIERES DE TOUT LEMPIRE'DE RUSSIE ET DES PAYS LIMITROPHES - 1745 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Светилникъ моря - 1738 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vieta, kur pukst Talsu sirds! - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : Talsu novads, Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads : tūrisma karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar velo pa Pārgauju un tuvāko apkārtni - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ciemā pie Ventiņiem. Gar Lībiešu krastu : autobraucējiem - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas upes baseins abpus Igaunijas - Latvijas robežai - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Peļļu taka, Ilgāja-Naudas akmens taka : Veclaicene, Alūksnes novads - [2014?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : 19. gadsimta pērle : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : the pearl of the 19th century : tourism map - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rūjiena : tūrisma karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Praktisks palīgs makšķerniekam : ezeri Kurzemē un Ziemeļlietuvā : karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis un apkārtne - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Braslas upe laivotājiem, makšķerniekiem, kājniekiem - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kulinārā karte Latvija : 178 krodziņi, restorāni, kafejnīcas, viesu mājas ; 10 kulinārie ceļojumu maršruti - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lower Daugava tourism region - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārupes novada dabas vērtību velomaršruts - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : Stadt der guten Veränderungen : Tourismuskarte 2014 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svevia, quae cis Codanum fuit sinum Antigua descriptio - Clüver, Philipp, 1580-1622 - 1697 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svecia, et Norwegia etc - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1635] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svecia, et Norwegia etc - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [16--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svecia, et Norwegia etc - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1635] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Algoiensis regionis et partium eius descriptio - [15--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : tourist map 2014 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : город хороших перемен : туристическая карта 2014 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsēta : tūrisma karte 2014 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo Mulgimaa : velomaršruts = jalgrattamarsruut = cycling route : maršruta apraksts, apskates objekti, kartes - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts Ķekavā - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vienas dienas velomaršruts Rīga - Baloži - Ķekava - Salaspils - Rīga - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
48 ūdenstūrisma kartes Latvijā un Igaunijā - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gauja National Park : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Krimulda, Kocēni, Priekuļi : map & tourist guide - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Национальный парк "Гауя" : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Krimulda, Kocēni, Priekuļi : карта и путеводитель - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nationalpark Gauja : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni, Priekuļi : Karte & Reiseführer - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gauja rahvuspark : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Krimulda, Kocēni, Priekuļi : kaart ja reisijuht - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujos Nacionalinis parkas : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Krimulda, Kocēni, Priekuļi : žemelapis ir kelionių gidas - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti tuvāk saulei : pāri četrām upēm : ceļvedis - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti tuvāk saulei : vēsturiskie kūrorti un meditācijas piejūras dabā : ceļvedis - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujan kansallispuisto : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni, Priekuļi : matkailuopas & kartta - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Parc national de Gauja : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni, Priekuļi : la carte et le guide du tourisme - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velobraucējiem "Valmieras dižkoku stāsti" - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kājāmgājēju maršruts "Vecpilsētas dižkoku ēnā" [Valmierā] - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Сигулда вдохновляет : возможности активного отдыха зимой - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Around Smiltene lakes : cycling route : length of the route: 29 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo maršruts "Apriteņo Smiltenes ezerus" : maršruta garums: 29 km - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes šosejas pieturas : Rauna, Smiltene, Ape : tūrisma ceļvedis 2016 - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stops along Vidzeme Motorway : Rauna, Smiltene, Ape : tourism guide 2016 - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Preussen] - [1550] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Dennmarck] - [15--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Moscouia] - [15--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Royaume de Suede - [16--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Haupt Vestung Dünamünder Schanz welche die Saxen Anno 1700 Augustusburg nandten, aber Aº. 1703.auff Discretion wider auffgeben müessen - [170-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga - Merian, Matthäus, 1621-1787 - [17--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Delineatio Geometrica Urbis et Arcis Duneburgh Polono Litthuanie Sita cum ea designatione... - 1690 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Urbs et Arx Mitovia Sedes Celsis: Curlandiae Ducis ab Exell: Dn.Campi Mareschallo Comite Duglasio occupata A.1659 ; Dobbleena Arx Cellciss: Curlandiae Ducis a Suecis occupata An.1659 - 1659 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sveviae quae cis Codanum fuit sinum, antiqua descriptio - Clüver, Philipp, 1580-1622 - [1616] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madonas novads : atpūta ziemā - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Izriteņo Dienvidkalni [Launkalnes pagastā] : velomaršruts ; maršruta garums: 40 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Prussia - [16--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda thrills : active winter guide - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda aizrauj : aktīvās atpūtas iespējas ziemā - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme : mapa turystyczna - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzeme : mapa turystyczna - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale : mapa turystyczna - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ryga i jej okolice : mapa turystyczna - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga et ses alentours : plan touristique - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes šosejas pieturas : Ape, Smiltene, Rauna : tūrisma karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Beschreibung des Königreichs Dennmarck, sampt andern Mitnächtigen Königreichen, Schweden, Gotzen, Nortwegien ... - [15--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Accurater grundris der Vöstung Dünamünde - [1682?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīga Ziemeļu kara laikā] - [1705] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga wie es Aº 1700 aus dem Polnischen Lager comunicirt worden - [pēc 1710] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tērvetes novads = Tervete Municipality - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas municipality : tourist map - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Плявиньский край : туристическая карта - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņu novads : tūrisma karte - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauska, Iecava, Rundāle ja Vecumnieki piirkonna turismikaart = Bauskan, Iecavan, Rundālen ja Vecumniekin kuntien matkailukartta = Carte touristique des districts Bauskas, Iecavas, Rundales et Vecumnieku - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskės, Iecavos, Rundalės ir Vecumniekų kraštų turizmo žemélapis = Tourismuskarte der Regionen Bauska, Iecava, Rundāle und Vecumnieki = Mapa turystyczna Powiatòw Bauska, Iecava, Rundāle i Vecumnieki - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma karte = Туристическая карта Бауского, Иецавского, Рундальского и Вецумниекского краев = Tourist map for Bauska, Iecava, Rundāle and Vecumnieki municipalities - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cycling map of Latvia, Lithuania, Estonia : 9 cycling routes, 240 tourism objects ; how to travel to and around the Baltic States = Radwanderkarte Lettland, Litauen, Estland : 9 Radtouren, 240 Sehenswürdigkeiten, Praktische Reiseinformation über das Baltikum - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidusdaugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tūrisma karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas county - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņu novads - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme coastline : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : tourist map - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Побережье Видземе : Царникава, Саулкрасты, Лимбажи, Салацгрива, Айнажи, Алоя, Стайцеле : карта для туристов - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte tūristiem - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēlija : Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta, Neretas novads, Salas novads, Viesītes novads : tūrisma karte = tourism map - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Добельский край, Ауцский край, Терветский край : объекты осмотра, ночлег, питание, координаты GPS : туристическая карта - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dobele municipality, Auce municipality, Tērvete municipality : sites of interest, accommodation, catering, GPS coordinates : tourism map - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : šeimai ir poilsiui draugiškas miestas ; vaikų vasara - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : family and recreation friendly city ; summer for children - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : город для семьи и отдыха ; лето для детей - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta ; vasara bērniem - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : žaliuojantis, žydintis, žėrintis : pasivaikščiojimų žemėlapis - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : green, blooming, bright : walking map - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : зеленый, цветущий, игривый : карта прогулок - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : zaļa, ziedoša, dzirkstoša : pastaigu karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršrutu ceļvedis. Kurzeme : 35 velomaršruti, to skaitā 16 marķēti ar ceļa zīmēm, 10 pilsētas, EuroVelo 10 un EuroVelo 13 ; apskates objekti, naktsmītnes, kartes - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecumnieku novads = Vecumnieki municipality - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rundāles novads = Rundāle municipality - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iecavas novads = Iecava municipality - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauska - pilsēta, kur satiekas - [2015?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas novads = Bauska municipality - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : ceļo un atpūties - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Valmieras puikas" - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas velomaršrutu karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rūjiena - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene : novads un pilsēta : tūrisma maršruti ; tūrisma karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Гулбене : край и город : туристические маршруты : туристическая карта - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene : piirkond ja linn : turismimarsruudid : turismikaart - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene Bezirk und Stadt : Tourismusrouten : Tourismuskarte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene region and the town : tourism routes : tourist map - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : Perle des 19. Jahrhunderts : Tourismuskarte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : 19. sajandi pärl : turismikaart - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : la perle du XIXe siècle : plan touristique - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amatas novads :tūrisma karte = Аматский край : туристическая карта - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pieejama tūrisma ceļvedis Alūksnes novadā - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Alūksnes ezeram : velomaršruts - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ludzas novads, Kārsavas novads, Ciblas novads, Zilupes novads : tūrisma karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Fußgängerroute "Entdecken sie Ludza!" - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Discover Ludza! - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ludza ; Ludzas novada tūrisma karte : kartes, maršruti, apskates objekti, naktsmītnes, ēdināšana, aktīvā atpūta, amatnieki, u.c. noderīga informācija - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta : tūrisma karte 2015 - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : город для семьи и отдыха : туристическая карта 2015 - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : the city for family and relaxation : 2015 tourism map - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : Familien- und Freizeitfreundliche Stadt : 2015 Stadtplan für Touristen - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte = Balvi county tourism map = Туристическая карта Балвского края - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atpūta Ziemeļkurzemē, kultūras mantojums : tūrisma maršruts - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķekavas, Baldones, Salaspils novadu tūrisma karte 2012 - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amatnieki un lauku saimniecības Ziemeļkurzemē : tūrisma maršruts - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dabas tūrisms un aktīvā atpūta Ziemeļkurzemē : tūrisma maršruts - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsi : maršruts steidzīgajiem autobraucējiem! ; Talsu ainavas katrs var atrast un sajust : maršruti kājāmgājējiem - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Redzēt un piedzīvot Talsu novadu - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae IIII - [1561] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu pilsētas plāns - 1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
63-Strencis - 1908 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv- Esth- u. Curland zu Herrmeisterlichen Zeiten : nach Chroniken, Urkunden und dem Verzeichnisse von J. 1555 in Bunges Archiv VI, so wie nach Ceumern Theatr. liv. - [1851?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raggazem 137 : Stand vom 22.3.1917 - [1917] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Mitau - 1918 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Marienhausen : Reihe VIII., Blatt 6 : Gouvernement Witebsk, Livland u. Pßkow - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Opotschka : Reihe IX. Blatt 7 : Gouv. Pßkow und Witebsk - 1918 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eisenbahn-Karte [von Kurland] zu Woldemar's Adress- und Tourbuch - 1873 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1924] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garciems - Skulte : Nr. 9. - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizputes apriņķa augsnu pamatnes - [1942?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Фарус-план Либавы - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!guldas pastaigas pa vēsturiskajām ēkām - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
LVM dabas parks Tērvetē - [2015?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kāla ezera apkārtne un Gaiziņa pakalni : velo maršruts = Surroundings of Kāla lake and Gaiziņkalns : cycling route = Окрестности озера Кала и Гайзинькалнс : веломаршрут 1, 47 km - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - [1930?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Топографическая карта Латвии 1:21,000] - [1905-1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltisches Reisespiel - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kokneses novads ; Koknese - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi : tūrisma karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
North Kurzeme : regions of Talsi, Dundaga, Roja and Mērsrags : tourist map - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nordkurland : Kreis Talsi, Dundaga, Roja und Mērsrags : Reisekatre - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Северная Курземе : Талсинский, Дундагский, Ройский, Мерсрагский край : туристическая карта - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šiaurės Kuržemė : Talsų, Dundagos, Ruojos ir Mersrago savivaldybės : turistinis žemėlapis - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Põhja-Kuramaa : Talsi, Dundaga, Roja ning Mērsragsi piirkonnad : turismikaart - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundagas novads : zeme pie divām jūrām - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandava - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Region of Kandava : Kandava province lives with taste! = Region Kandava : Bezirk Kandava lebt mit dem Geschmack! - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Esi sveicināts Kazdangā! : pastaigu un velo takas - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti aizsargājamo ainavu apvidu "Veclaicene" - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Get acquainted with the protected landscape area "Veclaicene" - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saa tuttavaks: Veclaicene maastikukaitseala - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte = Balvi county tourism map = Туристическая карта Балвского края - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte tūristiem - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Burtnieki, Naukšēni, Rūjiena, Mazsalaca, Karksi-Nuia, Abja-Paluoja, Kilingi-Nõmme] : tūrisma karte = tourism map - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Burtnieki, Naukšēni, Rūjiena, Mazsalaca, Karksi-Nuia, Abja-Paluoja, Kilingi-Nõmme] : turismikaart = туристическая карта - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera : pilsētas karte = city map = linna kaart - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvdienu maršruts : Saulkrasti - Bīriņi - Limbaži - Tūja - Saulkrasti, 93 km - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts "Pa firsta Līvena pēdām Smiltenē" : [pastaigu maršruta karte (~6 km/1,5-2 h)] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walking route "In the footsteps of nobleman Livens" [Smiltene] : (~6 km/1,5-2 h) - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Прогулочный маршрут "По следам князя Ливена" [в Смилтене] : (~6 km/1,5-2 ч) - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jalgsi marsruut "Vürst Lieveni jälgedes" [Smiltene] : (~6 km/1,5-2 h) - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts "Pa firsta Līvena pēdām" [Smiltene] : (~6 km/1,5-2 h) - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : ekskursiju piedāvājums grupām - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : group excursion offer - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : предложение групповых экскурсии - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene maakond : ekskursioonide pakkumine rühmadele - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brauc ciemos, izgaršo un uzzini, kā top vietējie produkti Zemgalē! - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kokneses dabas taka - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga och dess närområde : turismkarta - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pirmā pasaules kara piemiņas vietas Ķekavas novadā - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Melno punktu karte [Latvija] : 2014. - 2016. gads - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : pilsēta ar dvēseli : praktiskais ceļvedis - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hansestadt Kuldīga : praktischer Reiseführer - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : город с душой : туристический путеводитель - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēlija : Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta, Neretas novads, Salas novads, Viesītes novads : tūrisma karte = tourism map - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Russische Ostsee - Provinzen Esthland, Livland u. Kurland - [1877] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [192-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : Latvijas galvaspilsēta - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [193-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dikļu pagasta plāns ; Dikļu dziesmu svētku situācijas plāns - [1939] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Verwaltungskarte von Livland] - [18--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastendes Laucinieku novads ap 1785.-1820. gadu - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1925] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1925] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettonie - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettland - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettland : Baltische Republik - [1928?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Jelgava : pļaujas svētku laukums] - [1937] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tūrisma karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārupes novada vēstures un dabas pārgājiena maršruts - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apes novads - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apes pilsēta un Apes pagasts - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mores pagasts - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mores pagasts - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksnes novads - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rucavas novads : izcils gabaliņš no Latvijas - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Doles salas dabas parks - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hanzas pilsēta Cēsis - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Ropažu novadu - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mālpils novads - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krimuldas novads - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laipni lūgti Stopiņu novadā! - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres novads, Mazozolu pagasts - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Straupe - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus novads : medus piliens Kurzemē = a drop of honey in Courland - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rucavas novads - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Naukšēnu novads. Rūjienas novads. Mazsalacas novads - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laipni lūgti Saulkrastu novadā - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nīcas novads - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugava pie Kaibalas : dabas liegums = Nature Reserve = природный заказник - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laipni lūgti Kocēnu novadā! - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ilūkstes novads - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rūjas upes paliene - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kokneses novads - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes pilsētas apskates objektu karte - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plāns Kurzemes gub. Bauskas apr. Majoratmuizas Liel-Iecavas zemnieku mājam Succen-Lieljāni - [1892?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [192-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts autoceļu tīkls : melno punktu karte - [2003] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - [1919?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
LTA pielikuma izplatīšanās rajoni [Latvijas] provincē - [1937] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvija] - [1930] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvija] - [1990] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des Rigaschen Strandes - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas novadi] - [1938?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1919?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Vecrīgas reklāmas atklātne] - [1939] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvija] - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas piensaimniecības centrālās savienības piena restorāni un paviljoni jūs aicina : [Rīga] - [1937] (Karte)
Kolekcijas daļa:
9. Dziesmu svētku orientācijas plāns : Rīgā, Uzvaras laukumā, 1938 - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Most recent Riga panoramic map hand drawn within city coat of arms - [1995] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hand-drawn panorama looking South over central Riga, Latvia - [1995] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežotnes pils - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sunākstes baznīca - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaines pils - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vizlas laukakmens - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepupes baznīca - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : īsas uzziņas tūristiem un citiem interesentiem - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsi : īsas uzziņas tūristiem un citiem interesentiem - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : īsas uzziņas tūristiem un citiem interesentiem - 1993 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - [1993] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubāna ezera noslēpumi - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salaspils novads : tūrisma karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundagas novads - Zeme pie divām jūrām! : tūrisma karte = Dundaga region : A land by the two seas! : tourist map = Dūoņig mōgõn - mō kōd mier jūs! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skaistākās skatu vietas [Kandavas novadā] : autobraucējiem, velobraucējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Kandavas līdz Rendai : laivotājiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Abavas senlejas taku grāmatiņa - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandavas novads = Кандавский край - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandavas novads : 1 dienas maršruts - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Augi Abavas upē : dabas vērotājiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki [Abavas] upes krastos : dabas vērotājiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Lībiešu ciemiem [Dundagas novadā] : velobraucējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salaspils - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ceļojums pa Lībiešu krastu : Dundagas novads : tūrisma karte = Reiz pids Līvõd randõ : Dūoņig mōgõn : tūristõd kõrtõz - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja : pastaigu maršruti "Kā pa notīm" 3,7km vai 5,8km - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja : walking routes "Follow the notes!" 3,7km and 5,8km - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepoja : pažintiniai pėsčiujų maršrutai "Kaip iš natų" - 3,7km. arba 5,8km. - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja : Die Wandertouren "Wie durch die Noten!" 3,7km oder 5,8km - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лиепая : прогулочные маршруты "Как по нотам!" 3,7 км и 5,8 км - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja un apkārtne : Aizpute - Durbe - Grobiņa - Nīca - Pāvilosta - Priekule - Rucava - Vaiņode : tūrisma karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja and surroundings : Aizpute - Durbe - Grobiņa - Nīca - Pāvilosta - Priekule - Rucava - Vaiņode : tourist map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja und Umgebung : Aizpute - Durbe - Grobiņa - Nīca - Pāvilosta - Priekule - Rucava - Vaiņode : Touristische Karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepoja ir apylinkės : Aizputė - Durbė - Grobinia - Nyca - Paviluosta - Priekulė - Rucava - Vainiodė : turizmo žemėlapis - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лиепая и и окрестности : Айзпуте – Дурбе – Гробиня – Ница – Павилоста – Приекуле – Руцава – Вайнёде : туристическая карта - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : tūrisma karte : Skrīveri, Koknese, Aizkraukle, Pļaviņas - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Abavas senleju : autobraucējiem, kājāmgājējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandava - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga Fashion Map - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Food lover's guide to the Riga - Gauja region - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Путеводитель гурмана :регион Рига - Гауя - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gourmet-Führer für die Region Riga - Gauja - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemen rannikko : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : matkailukartta - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Küste Vidzemes : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : Karte für Touristen - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Побережье Видземе : Царникава, Саулкрасты, Лимбажи, Салацгрива, Айнажи, Алоя, Стайцеле : карта для туристов - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme Coast : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : tourist map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme rannik : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : turismikaart - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidžėmes pakrantė : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : žemelapis turistams - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte ceļotājiem - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : туристическая карта - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : tourism map - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : tūrisma karte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
With the passport on the Eastern track! - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Туристическая карта : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Mārupe, Ikšķile, Ropaži, Ogre - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tourism map : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Mārupe, Ikšķile, Ropaži, Ogre - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Mārupe, Ikšķile, Ropaži, Ogre - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : audiogida maršruts = маршрут аудиогида = audio guide tour = Audio-guide Tour - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata. Amatas ieži un kraujas : 21,5 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus novada tūrisma karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus pastaigu karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundagas centrs un apkārtne : tūrisma karte = The Centre of Dundaga and surrounding : tourist map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgales amatnieku atvērto darbnīcu karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils novads = Даугавпилсский край = Daugavpils district - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils un Daugavpils novads : aktīvā atpūta un piedzīvojumi : karte = Даугавпилс и Даугавпилсский край : активный отдых и приключения : карта = Daugavpils and Daugavpils District : active rest and adventures : map - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils cietokšņa tūrisma karte = Туристическая карта Даугавпилсской крепости = Daugavpils Fortress Tourist map - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils, Latvija : karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķekavas novads : ceļojumu maršruti - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Food lover's guide to the Riga - Gauja region - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gardēžu ceļvedis : Rīgas - Gaujas reģions - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skaistākās ainavas Āraišu apkārtnē : 5 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skaistākās ainavas Āraišu apkārtnē : 5 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skaistākās ainavas Āraišu apkārtnē : 5 km - [2017?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata. Amatas ieži un kraujas : 21,5 km - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsu pauguraines velomaršruti - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršrutu ceļvedis : Mārupes novads, Ķekavas novads, Salaspils novads - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nacionālo partizānu piemiņas vietas Alūksnes novadā - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ērgļi : Ērgļu novads - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aglonas novads : tūrisma karte = туристическая карта = tourism map - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle : vieta, kur gaisma Daugavā dzimst! - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle : place where the Light is Born in the River Daugava! - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Айзкраукле : место, где на Даугаве рождается свет! - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle : vieta, kur gaisma Daugavā dzimst! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dabas takas : Kurzeme, Ziemeļlietuva : ceļvedis - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gamtos takai : Kuržemė, Šiaurės Lietuva - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nature Trails : Kurzeme, North Lithuania : guidebook - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne : pilsēta Latgales sirdī : tūrisma karte - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alam-Daugava turismipiirkond : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Ikšķile, Ogre : Riia külje all ootavad avastamist uued turismisihtkohad - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Unterlauf der Daugava : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Ikšķile, Ogre : Touristischen Attraktionen am Stadtrand von Rīga - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dauguvos žemupys : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Ikšķile, Ogre : labiausiai turistų vertinamas traukos objektas Rygos pakraštyje - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Видземская остановка : туристическая карта - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Peatuspaigad Vidzemes : turismi kaart - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Visit points in Vidzeme : tourist map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes pieturvietas : tūrisma karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : туристическая карта : достопримечательности, места для ночлега, общественное питание, карты - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene maakond : turismikaart : vaatamisväärsused, majutus, toitlustus, kaardid - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : tourism map : points of interest, accomodation, catering, maps - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : tūrisma karte : apskates vietas, naktsmītnes, ēdināšana, kartes - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aknīstes novads : brīvdienu maršruts ģimenēm ar bērniem : novads sapņiem un izaugsmei! - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lašveidīgo zivju vērošana Gaujas Nacionālajā parkā - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas Nacionālā parka foto un filmēšanas vietas - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zvēru vērošana Gaujas Nacionālajā parkā - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gauja. No Valmieras līdz Līgatnei : 62 km - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Valmiera : 45 km - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaļā Valmiera : 7 km - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas kreisais krasts : Rāmkalni - Sigulda - Līgatne - Cēsis - Veselava - Valmiera : 150 km - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Zaļo dzelzceļu: Valmiera-Zilaiskalns : 40 km - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas : velomaršruts - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmieras dižkoku stāsti : velomaršruts - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Teikas un leģendas [Valmierā] : velomaršruts - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Industriālā Valmiera gadsimtu griežos : velomaršruts - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecpilsētas dižkoku ēnā [Valmierā] : pastaigu maršruts - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daliņa loks pa Hanzas pilsētu Valmieru - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera - patriotisma simbols : maršruts - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvības stāsts Valmierā : maršruts - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ainaži - Valmiera : zaļie dzelzceļi = green railways : 125 km - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - Igaunija : zaļie dzelzceļi - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārupes novada velo maršruts "Senās novada mājas un varoņi" : 20 km - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti [Priekules novadā] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads : tūrisma karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priekuļu novads : tūrisma karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь Мары - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь света - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : Даугавский путь - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : Балтийский путь - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь Свободы - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь Екаба - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь Ливов - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Māras ceļš - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Gaismas ceļš - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Daugavas ceļš - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Baltijas ceļš - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Brīvības ceļš - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Jēkaba ceļš - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Līvu ceļš - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lūdzam uz Ludzas novadu! : Ludza : tūrisma karte = Добро пожаловать в Лудзенский край : туристическая карта - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lūdzam uz Ludzas novadu! : Ludza : tūrisma karte = Welcome to Ludza municipality! : tourism map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šiaurės Kuržemė : Talsių, Dundagos, Rojos ir Mersrago rajonai : turistinis žemėlapis - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Põhja-Kuramaa : Talsi, Dundaga, Roja ja Mērsrags'i maakonnad : turismikaar - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Северное Курземе : Талсинский, Дундагский, Ройский, Мерсрагский край : туристическая карта - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nordkurland : Kreise Talsi, Dundaga, Roja und Mērsrags Reisekarte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
North Kurzeme : Talsi, Dundaga, Roja, Mērsrags tourist map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi : tūrisma karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundagas novads - satikšanās vieta! = Dundaga region - the meeting point! = Dūoņig mōkõr - kubbõsōmiz kūož! - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Гулбене : край и город : туристическая карта - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene : region and town : tourism map = Bezirk und Stadt : Tourismuskarte - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene : sociālā tūrisma maršruts = social tourism route - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte, Ziemeļlatgale = Balvi county tourism map = Туристическая карта [Балвского края] - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : город хороших перемен : туристическая карта - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : tourist map - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsēta : tūrisma karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : , Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tourist map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tūrisma karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Балтийский путь : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvības ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Путь свободы : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaismas ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Путь света : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkaba ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Путь Екаба : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пешеходный маршрут Латвия/Эстония 1200 км : путеводитель - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ranniku matkarada : Lätis/Eestis 1200 km : reisijuht - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Küstenwanderweg Lettland/Estland 1200 km : Leitfaden - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hiking route Latvia/Estonia 1200 km : guide - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Piekrastes gājēju ceļš : Latvija/Igaunija 1200 km : ceļvedis - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgale : Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novadi : tūrisma karte 2019 = Northern Latgale tourist map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Paveldas agroturizme : agroturizmo ūkiai ir sodybos : žemelapis Latvija, Lietuva : 102 agroturizmo ūkiai, 10 maršrutų, susisiekimas Latvijoje ir Lietuvoje - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
The Routes of Latvia's Statehood : map = Wege der Staatlichkeit Lettlands : Karte - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : karte = Пути становления государственности Латвии : карта - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Исторические и современные сады : 109 исторические и современные сады, 7 маршруты для путешествий, транспорт в Латвии и Литве - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Historische und moderne Gärten : 109 Historische und Moderne Gärten, 7 Reiserouten, Verkehrsmittel in Lettland und Litauen - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Historical and Modern Gardens : 109 heritage and modern gardens, 7 tour routes, transport in Latvia and Lithuania - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vēsturiskais un mūsdienu dārzs : 109 vēsturiskie un mūsdienu dārzi, 7 ceļojumu maršruti, transports Latvijā un Lietuvā - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пешеходный маршрут Латвия/Эстония 1200 км : карта - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rannikkovaellusreitti Latvia/Viro 1200 km : kartta - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ranniku matkarada Lätis / Eestis 1200 km : kaart - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Küstenwanderweg Lettland/Estland 1200 km : Karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hiking route Latvia/Estonia 1200 km : map - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Piekrastes gājēju ceļš Latvija/Igaunija 1200 km : karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kulinaarinen reitti Liivinmaan maut : kartta : Viro, Latvia ; 249 krouvia, ravintolaa, yöpymispaikkaa ja tuotantotilaa - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kulinarische Route Der Geschmack von Livland : Karte : Estland, Lettland ; 249 Gaststätten, Restaurants, Gästehäuser und landwirtschaftliche Betriebe - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kulinaarne rännak Liivimaa maitsed : kaart : Eesti, Lati ; 249 söögikohta, ööbimiskohta ja väiketootjat - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Кулинарный маршрут вкус Ливонии : карта : Латвия, Эстония ; 249 трактиров, ресторанов, мест для ночлега и сельских хозяйств, производящих разнообразную продукци - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Culinary Route Flavours of Livonia : map : Latvia, Estonia ; 249 taverns, restaurants, lodging houses and producing farms - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kulinārais ceļš Livonijas garša : karte : Igaunija, Latvija ; 249 krodziņi, restorāni, naktsmītnes un ražojošas lauku saimniecības - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līvu ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maršruts māmiņām ar bērniem "No laukiem uz laukiem Kandavas pusē" - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Земгале, Южная Латвия : туристическая карта - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltu kelias : kuršiai, žiemgaliai, seliai : lankytini objektai, turistiniai maršrutai - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balts' road : Couronians, Semigalians, Selonians : sightseeing objects, tourism routes - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltu ceļš : kurši, zemgaļi, sēļi : tūrisma maršruts, apskates objekti - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liivi rand kutsub! = Līvod rānda kutsūb! : turismikaart - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Приглашает берег ливов! = Līvod rānda kutsūb! : туристическая карта - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
The Liv coastline is inviting you = Līvod rānda kutsūb! : tourism map - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līvu krasts aicina! = Līvod rānda kutsūb! : tūrisma karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : četras takas dabā - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riika ja sen ympäristö : matkailukartta - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Туристическая карта Видземе : Северная Латвия - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tourismuskarte Vidzeme : Nordlettland - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte Vidzeme : Ziemeļlatvija - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tourist map Vidzeme : Northern Latvia - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Туристическая карта Латгале : Восточная Латвия - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tourismuskarte Latgale : Ostlettland - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tourist map Latgale : Eastern Latvia - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundagas novads : No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! = From hillock ploughmen to offshore fishermen! = Mäg kīndajižist rānda kalāmīed sōņ! - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Helesinine meri, valge rannaliiv, haljas mets : Līvõvīţli kilgsõ, Liivipärast avastamas ehk reis mööda Liivi randa : 5. marsruut - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Visa Dundaga dun! : Dundagas novada vertikāle - dievnami, torņi un bākas! : 7. maršruts - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! : Dundagas novads vēsajā laikā : 6. maršruts - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zila jūra, balts liedags, zaļš mežs : Līvõvīţli kilgsõ, Lībiskais līdzās jeb ceļojums pa Lībiešu krastu : 5. maršruts - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atklāj zemi pie divām jūrām! : [Dundagas novads] ģimenēm ar bērniem, skolēniem : 4. maršruts - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atklāj zemi pie divām jūrām! : [Dundagas novads] : Zilo kalnu loks jeb Ceļojums gar Baltijas ledus ezera senkrastu : 3. maršruts - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! : [Dundagas novads] : Lauku labumu un gardēžu maršruts : 2. maršruts - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
From hillock ploughmen to offshore fishermen! : Dundaga region main tourism axis or a fast circle through Dundaga region! : 1 route - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! : Dundagas novada daudzveidība jeb Centrālā ass ceļotājiem : 1. maršruts - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ieaud savu stāstu Talsu novadā : tūrisma karte - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Айзпутский край - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizpute county - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgale, Austrumlatvija : tūrisma karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbenes novads, Balvu novads : tūrisma karte 2017 = Gulbene county, Balvi county : tourism map 2017 = Kreis Gulbene, Kreis Balvi : Tourismuskarte 2017 - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukuma apkārtne : pārgājienu karte : apskates objekti, orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига и ее окрестности : туристическая карта - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgebung : Tourismuskarte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga and its surroundings : tourist map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga un tās apkārtne : tūrisma karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Letonia : mapa turístico - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia : matkailukartta - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Läti : turismikaart - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : turizmo žemėlapis - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвия : туристическая карта - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettland : Tourismuskarte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia : tourist map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : tūrisma karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Südlettland : Tourismuskarte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Southern Latvia : tourist map - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Dienvidlatvija : tūrisma karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Курземе, Западная Латвия : туристическая карта - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurland, Westlettland : Tourismuskarte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Western Latvia : tourist map - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Rietumlatvija : tūrisma karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavas lejtece : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Ikšķile, Ogre : tūrisma karte 2016 - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Латвия, Литва : агротуризм исторического наследия : 102 хозяйства агротуризма, 10 маршруты для путешествий, транспорт в Латвии и Литве - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Landtourismushöfe und Ferienhäuser auf dem Land : 102 Landtourismushöfe, 10 Reiserouten, Verkehrsmittel in Lettland und Litauen - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Heritage agritourism : 102 agriheritage farms, 10 tour routes, transport in Latvia and Lithuania - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms : 102 agrotūrisma saimniecības, 10 ceļojumu maršruti, transports Latvijā un Lietuvā - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ceļošana Latvijā 100+ gados - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizputes novads - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Jelgava County, Ozolnieki County : bicycle route map - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгава, Елгавский край, Озолниекский край : веломаршрутная карта - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads : velomaršrutu karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava : tourist map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгава : карта туризма - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava : tūrisma karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavas lejtece : Stopiņi, Salaspils, Ikšķile, Ogre, Baldone, Ķekava : ģimene, atpūta - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baloži - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugmale - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laipni lūzam Ķekavas novadā! : tūrisma karte = turism map = туристическая карта - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jekabpils : gerų permainų miestas : turizmo žemėlapis 2018 - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : город хороших перемен : туристическая карта 2018 - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : tourist map 2018 - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsēta : tūrisma karte 2018 - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte Latgale : Austrumlatvija - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Izbaudi izzinošu un aktīvu atpūtu Alūksnē = Enjoy cognitive and active leisure in Alūksne = Насладись познавательным и активным отдыхом в Алуксне - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : pilsētas tūrisma karte - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Плявиньский край : место, где вписать узор жизни! : туристическая карта - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas municipality : a place where to inscribe the writings of your life! : tourist map - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņu novads : vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt! : tūrisma karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Плявиньский край : место, где вписать узор жизни! : туристическая карта - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas Municipality : a place where to inscribe the writings of your life! : tourist map - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņu novads : vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt! : tūrisma karte - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : Lielvārdes novada tūrisma karte = Lielvārde district tourist map = Туристическая карта Лиелвардского края - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : Lielvārdes novada tūrisma karte = Lielvārde district tourist map = Туристическая карта Лиелвардского краяСредняя Даугава : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tourist map - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tūrisma karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : Skrīveri, Koknese, Pļaviņas, Aizkraukle : tourist map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : Skrīveri, Koknese, Pļaviņas, Aizkraukle : tūrisma karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tourist map - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grašu - Kraukļu aplis [Cesvaines pagasts] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbenes šosejas maršruts [Cesvaines novadā] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kārzdabas maršruts [Cesvaines novadā] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aktuālais Cesvainē - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : vasara bērniem - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилсское лето для детей - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilio : vasara vaikams - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : velomaršrutu karte : veloceliņi, informācija, kartes - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : карта веломаршрутов : велодорожки, информация, карты - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : cycling route map : cycle path, information, maps - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : Ventspilis dviračių takų žemėlapis : dviračių takai, informacija, žemėlapiai - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krāslava - pilsēta Daugavas lokos ; Krāslavas novads - [2018?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iecienītākās vietas Rīgā : lieliskai maltītei, dzērieniem un draudzīgiem pasākumiem - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Любимый нами город Rīga : гастрономия, кафе и просто замечательные места - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Our favorite places in Rīga : quick tips for great food, drinks and friendly venus - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : tūrisma karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus : velomaršruts - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Rāznas Nacionālo parku : autoceļotājiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar divriteni apkārt Rāznas ezeram : velobraucējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Augi Andrupenes purvā : dabas vērotājiem - [2011?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaļie maršruti [Latgales pierobežā] - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lauku labumi Latgalē : [tūrisma maršruts autobraucējiem] - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar velo uz Lozdovas gravu : velomaršruts : maršruta garums 19 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne : izbaudi izzinošu un aktīvu atpūtu Alūksnē = Enjoy cognitive and active leisure in Alūksne = Насладись познавательным и активным отдыхом в Алуксне - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amatas novads : tūrisma karte = Аматский край : туристическая карта - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Gaujas līdz Daugavai autoceļotājiem : P32 : Līgatne - Nītaure - Zaube - Ķeipene - Skrīveri - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gauja National Park : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni : map & tourist guide - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dārza pērles : dārzu tūrisma maršruts Igaunijā un Latvijā = Estonia - Latvia garden tourism route - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata Municipality : tourism map = Amata Bezirk : Tourismuskarte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia - Estonia : greenways - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garden Pearls : Gartentourismus-Route in Estland und Lettland = Guide to Estonian and Latvian gardens - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte tūristiem - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : pārgājienu karte = Vidzeme coast : hiking map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme : velomaršrutu karte - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršrutu ceļvedis : Vidzemes piekraste - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strūves ģeodēziskais loks : tūrisma maršruts : Sestu-kalns - Ērgļi, Gaissa-kalns - Madona, Nessaule-kalns - Cesvaine = Struve geodetic arc : tourist route - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Piebalga : no Madonas uz Piebalgas vēsturisko novadu : autobraucējiem - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пиебалга : из Мадонского в Пиебалгский исторический край : для автотуристов - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts: Hanzas tirgotājiem pa pēdām [Cēsīs] - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts: Garšas un amatu prasmes Cēsīs - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo/auto maršruts: Izzini Hanzas pilsētu Cēsis kopā ar ģimeni! - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts: Cīrulīšu dabas takas - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts: Cīrulīšu dabas taku Gaujaslīču posms - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts: Hanzas pilsētas [Cēsis, Limbaži, Straupe, Valmiera] - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : карта - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Цесис и окрестности - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : tourist map - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : Reisekarte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ērgļu novads : tūrisma karte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rainis and Aspazija in Jūrmala - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Райнис и Аспазия в Юрмале - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : aktīvās atpūtas karte = active recreation map = карта активного отдыха - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala - Rīga : [velomaršruts] : Jūrmalas tūrisma informācijas centrs - Lienes iela - Rīgas iela - Babītes iela - veloceļiņš - Imantas 2. līnija - Jūrmalas gatve - Slokas iela - Kuldīgas iela - Daugavgrīvas iela - Vanšu tilts - Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības piemineklis - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Majori - Bulduri : [velomaršruts] - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Majori - Kauguri : [velomaršruts] - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : tūrisma karte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda aizrauj - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристическая карта - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bulduri - Buļļuciems : [velomaršruts] - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pieejama tūrisma ceļvedis Jūrmalā - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala kūrorts bērniem : ģimenes atpūta, nodarbības bērniem, restorāni un kafejnīcas - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala sea resort for children : ideas for the free time, workshops and trainings, cafes and restaurants - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала курорт для детей : семейный отдых, занятия для детей, кафе и рестораны - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija Jūrmalā - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walking Route: In the Footsteps of the Hanseatic Traders [in Cēsis] - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walking Route: The Gaujaslīči Section of the Cīrulīši Nature Trails - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walking Route: Flavours and Crafts of Cēsis - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bicycle/car route: Explore the Hanseatic city of Cēsis together with your family! - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walking Route: Cīrulīši nature trails - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bicycle Route: Hanseatic Towns [Cēsis, Limbaži, Straupe, Valmiera] - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaines pils parks - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia : bike map - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sanktpēterburga - Pleskava - Repina - Gulbene - Rīga : Krievija - Igaunija - Latvija : zaļā mantojuma kultūras maršruts - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saint-Petersburg - Pskov - Räpina - Gulbene - Rīga : Russia - Estonia - Latvia : green heritage culture route - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Peterburi - Pihkva - Räpina - Gulbene - Riia :Vanemaa - Eesti - Läti : rohelise kultuuripärandi marsruut - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Санкт-Петербург - Псков - Ряпина - Гулбене - Рига : Россия - Эстония - Латвия : маршрут зелëного культурного наследия - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Guide of cycling routes : Vidzeme coastline - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Radtouren-Reisefuhrer : Vidzemes Küste - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Путеводитель веломаршрутов : Видземское побережье - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jalgrattamarsruutide teejuht : Vidzeme rannik - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme, North Latvia : cultural tourism map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme, Northern Latvia : map of cycling routes - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Северная Латвия, Видземе : карта веломаршрутов - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda begeistert - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda koidab - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda thrills - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda innostaa - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda Captive - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda ascensori - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Siguruda ha miryou] - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda pakeri - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Сигулда вдохновляет - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda apasiona - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!gulda hänför - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walking along the river Loja : 5 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar kājām gar Lojas krastiem : 5 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rāmkalni - Sigulda. Left bank of Gauja : 20 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rāmkalni - Sigulda. Gaujas kreisais krasts : 20 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Krimulda - Sigulda : best viewpoints in the primeval valley of the river Gauja : 15 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Krimulda - Sigulda : Gaujas senlejas labākās skatu vietas : 15 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turaida. Turaida ravines and caves : 6 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turaida. Turaidas gravas un alas : 6 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda. The wild ravine of the river Vējupīte and mound Paradīzes : 10 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda. Mežonīgā Vējupītes grava un Paradīzes kalns : 10 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne : 30 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne : 30 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
From Līgatne to Līgatne nature trails : 13 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Līgatnes līdz Līgatnes dabas takām : 13 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
From Līgatne to Cēsis : 28 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Līgatnes līdz Cēsīm : 28 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
River Amata. Rocks and cliffs : 21,5 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Best landscapes in the vicinity of Āraiši : 5 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
One day around Cēsis : 24 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viena diena Cēsu pievārtē : 24 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Ērgļu Cliffs - Jāņmuiža : 14 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Valmiera : 45 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepa, Līču - Laņģu cliffs : 9 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepa, Līču - Laņģu klintis : 9 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : pilsētas tūrisma karte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : [tūrisma maršruts] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu un velotaka Sabilē - pilsētā ar odziņu = Walking and bicycle track in Sabile - the town with a sparkle - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hanzas pilsēta Limbaži - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte tūristiem - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste ar velosipēdu : velobraucējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velotūrisma maršruts Sigulda - Limbaži - Aloja - Staicele - Ainaži - Salacgrīva = Velotourism route - [2007] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti - Bīriņi - Limbaži - Tūja - Saulkrasti : brīvdienu maršruts : 93 km - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : karte tūristiem - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa bānīša ceļu: Valmiera - Zilaiskalns : 40 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dodies velo izbraucienā Valmieras apkaimē - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strenči : dabas taka - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas kultūrvēsturiskā taka : aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „No Gaujas krastiem caur Sedas purvu līdz Kaņepju dižozolam” - [2017?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atklāj Ziemeļvidzemi Strenču novadā : maršruta pamatgaita: Strenči - Jērcenu pagasts - Seda - Jaunklidža saieta nams - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velotūrisma maršruts Valka/Valga - Smiltene - Rauna - Cēsis : Velotourism route - [2006] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Burtnieku district : travel guide = Буртниекский край : путеводитель - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Burtnieku novada tūrisma ceļvedis : kur rodas baudījums gan miesai, gan garam - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Apkārt Burtnieka ezeram" = Cycling route "Around lake Burtnieks" = Radroute "Rund um den Burtnieker See" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Burtnieks aicina! - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts apkārt Burtnieka ezeram = Cycling route around the lake Burtnieks - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts 16 km [Rāmkalni - Vangažu baznīca - Rāmkalni] - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rāmkalni - Sigulda. Gaujas kreisais krasts : 20 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts 31 km [Rāmkalni - Krimulda - Sigulda - Rāmkalni] - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Murjāņi - Sigulda : 30, 2 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Inciems - Sigulda : 32,6 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viena diena Siguldas un Allažu apkaimē : 43 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Allaži - Sigulda : 25,8 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gūtmaņa ala - Gaujas tilts - Kaķīškalns - Velnalas tilts - Mednieku namiņš - Serpentīna ceļš - Gūtmaņa ala : velo maršruts Nr. 1 - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas klasika Gaujas Nacionālajā parkā : 12 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas klasika : 11 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar velo pa Līgatnes novadu - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Vaives ainavas" = Cycling route "Vaive landscapes" : 128 - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Ērgļu klintis - Jāņmuiža : 14 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne - Sigulda : 46,4 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Kalna Klaukas - Gančauskas - Līgatnes dabas takas - Līgatne - Ratnieki - Sigulda : velo maršruts Nr. 5 - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Līgatnes līdz Cēsīm : 28 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velotūrisma maršruts Cēsis - Raiskums - Līgatne - Sigulda = Velotourism route - [2007] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Valmiera : dabas velomaršruts, karte velotūristiem = nature bicycle route, map for bicyclists - [2003] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cycling routes in Tukums : tourism map - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruti Tukuma pilsētā : tūrisma karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandavas apkārtnes velokarte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundaga cycling circle "Baron bōgans" : Dundaga cycling circle which covers about 40 km in the vicinity of Dundaga (alternatives: 12, 20 and 30 km) - [201-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baron bōgans : ap 40 km (alternatīvas: 20 un 30 km) garš veloaplis Dundagas apkārtnē - [201-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
The Slītere circle : bicycle route - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Slīteres aplis : velobraucējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liv villages [Dundagas novads] : bicycle route - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums and vicinity cycling routes : tourism map - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : velomaršruti : tūrisma karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : velomaršrutu karte : veloceliņi, informācija, kartes - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „Iepazīsti Ventas kreiso krastu!" - [201-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „No Staltbrieža līdz Matrozim” - [201-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „Apkārt Būšnieku ezeram” - [201-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „Priežu meža ielokā” - [201-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Pa takām Reņķa dārzā" - [201-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Цесис и окресстности : карта для туристов 2020 : Амата, Паргауя, Приекули, Лигатне, Вецпиебалга, Яунпиебалга - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis und die Umgebung : Tourismuskarte 2020 : Bezierke Amata, Pārgauja, Priekuļi, Līgatne, Vecpiebalga, Jaunpiebalga - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis and surroundings : tourism map 2020 : Amata, Pārgauja, Priekuļi, Līgatne, Vecpiebalga, Jaunpiebalga - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis un apkārtne : tūrisma karte 2020 : Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novads - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : Familien- und Erholungsfreundliche Stadt : Touristische Karte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : šeimai ir poilsiui draugiškas miestas : turizmo žemėlapis - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : family and recreation friendly city : tourist map - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : город для семьи и отдыха : туристическая карта - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Diženi Kurzemē : akcija "Apceļo Kurzemi" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta : tūrisma karte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils centrs = Центр Вентспилса = Ventspils centre = Ventspils Mitte ; Ventspils ; Ventspils apkārtne = Вентспилсский район = Ventspils district = Ventspils Bezirk - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Orientēšanās spēle “Cita Rēzekne” : spēle notiek no 01.06.20 līdz 31.07.20 : [tūrisma karte] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsi - 9 pakalnu pilsēta - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgale : Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novadi : tūrisma karte 2020 = Northern Latgale tourist map - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte, Ziemeļlatgale = Balvi county tourism map = Туристическая карта Балвского края - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Briežuciema aplis : Balvu novada Briežuciema pagastā, maršruta garums 22 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Vīksnas aplis : Balvu novada Vīksnas pagastā, maršruta garums 29 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vēstures atskaņas Grīvas mežos : Baltinavas novadā, maršruta garums 34 km - [2018?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgales velomaršruts "Rypoj vasals!" : karte, apskates vietas - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valkas novads - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kokneses parks un dabas taka : apskates objekti, skatu takas, veloceliņi - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruti Tērvetes novadā - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Туристические маршруты в Баусском, Иецавском, Рундальском и Вецумниекском крае - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Travel routes in Bauska, Iecava, Rundāle and Vecumnieki municipalities - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruti Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauska - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pilsēta ar vārdu Auce - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hanzas pilsēta Valmiera : pilsētas karte = city map = linna kaart - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemas ceļvedis : Gaujas Nacionālais Parks - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Fietsroutes, Letland : laat je inspireren en kom ontdekken! - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Веломаршруты, Латвия : вдохновитесь и откройте для себя что-то новое! - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Radrouten, Lettland : begeistere dich und entdecke! - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cycling routes, Latvia : be inspired and discover! - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti, Latvija : iedvesmojies un atklāj! - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes velotakas - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene cycling routes - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cycle across Launkalne : cycling route ; length of the route: 40 km - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : предложение групповых экскурсий - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene maakond : turismikaart - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : туристическая карта - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : tourist map - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads :tūrisma karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidžemės plento stotelės : turizmo žemėlapis - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidžemės plento stotelės : turizmo žemėlapis - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme maantee peatused : turismi kaart - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Остановки Видземского шоссе : туристическая карта - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stops on Vidzeme highway : tourist map - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes šosejas pieturas : tūrisma karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene maakond : ekskursioonide pakkumine ruhmadele - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : предложение групповых экскурсий - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : group excursion offer - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : ekskursiju piedāvājums grupām - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zwischenstopps an der Livländischen Chaussee : Touristischer Führer - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme maantee peatused : turismi kaart - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Остановки Видземского шоссе : туристическая карта - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stops on Vidzeme highway : Stops on Vidzeme highway - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes šosejas pieturas : tūrisma karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reiseführer vom Saulkrasti : über vier Flüsse - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltikum : Tourismuskarte : 3 in 1 Urlaub - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltic : tourist map : Find Your inspiration! - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Północna Kurlandia : powiaty Talsu, Dundaga, Roja i Mērsrags : mapa turystyczna - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rohelised rööpad : matkarajad Eesti ja Läti vanadel raudteedel - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera, Baiļi - [2018?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa reģioniem 2013. gadā [Latvijā] - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bērni ar trūcīgas personas statusu - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas novadu ģerboņu dominējošās krāsas - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plānošanas reģiona teritorija 2030. gadā - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežaparks - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts prezidentu dzimšanas vietas - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Koknese : Hanza - [2018?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga : the literal meanings of Riga district names - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ulubele [dzīvnieku patversme, Stopiņu novada apdzīvotā vietā Līči “Ozolaine” teritorijā] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
"Mežaparka" objektu karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeri - vēsturiskais kūrorts : velobraucējiem, kājāmgājējiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laipni lūdzam Ķemeru nacionālajā parkā! - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Ķemeru Nacionālajam parkam : velobraucējiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maršruts "Lielais Zemgales loks" - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar velosipēdu pa Dobeli - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ērgļu novads : Ērgļi - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres novada gleznainie ezeri : [velomaršruts] - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madliena - Plātere - Plaužu ezers - Ķeipene - Madliena : maršruta garums ~ 25 : [velomaršruts] - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Ogres novadu! : Madliena - Plātere - Plaužu ezers - Ķeipene - Madliena : [velomaršruts] - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2000-2017 [Latvijā] = Internal migration of population; 2000-2017 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ciemupe - Ogre - Pārogre - Ciemupe - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ogre - Ogresgals - Ciemupe - Ogre - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ogre - Ikšķile - Tīnūži - Turkalne - Ogre - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts pa Ogres pilsētu ģimenēm ar bērniem - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts piedzīvojumu meklētājiem 38 km (LV-EE) : Gaujiena - Kalamecu-Markuzu gravas - Karisēdi (Pētri jeb Melnupes atsegumi) - Gaujiena - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
"Piedzīvo Gaujienas stāstu!" : velobraucējiem - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „Pa Aumeisteru paugurvaļņiem” : (Gaujiena – Salainis – Aumeisteri – Gaujiena) - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas šarmu ieskautā Gaujiena un Vidaga : velobraucējiem - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts 12 km "Pa Linarda Laicena vietām!" - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Apes līdz Dēliņkalnam : velomaršruts - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līdz Igaunijas Dienvidu punktam : velobraucējiem - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Kur Ziemeļi un Dienvidi satiekas" : [Ziemeļlatvija un Dienvidigaunija] - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apslēpto piemiņu meklējot (Ape - Kalekaura ezers) : velobraucējiem - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sējas novada velomaršruts - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sējas novada velomaršruts - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salacgrīva - Tūja velomaršruts (101) dabas takas - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Burtnieks aicina! - [2017?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reiseführer vom Saulkrasti : Historische Kurorte und Meditation in der Natur am Meer - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Путеводитель Саулкрасты : через четыре реки - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Путеводитель Саулкрасты : исторические курорты и медитация на морском побережье - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme Coast : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : tourist map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Travel Guide Saulkrasti : across the four rivers - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Travel Guide Saulkrasti : historical resorts and meditation at the seaside - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrastu ceļvedis : pāri četrām upēm - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrastu ceļvedis : vēsturiski kūrorti un meditācija piejūras dabā - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgale : Loba dīna Latgolā! Pa Latgales vēsturisko novadu : maršruta pamatgaita: Rēzekne - Ludza - Pilda - Stoļerova - Kaunata - Andrupene - Dagda - Jaunaglona - Aglona - Aizkalne - Preiļi - Dekšāres - Varakļāni - Viļāni - Rēzekne - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme rannik : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : turismikaart - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidžėmes pakrantė : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : žemelapis turistams - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Küste Vidzemes : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte für touristen - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Побережье Видземе : Царникава, Саулкрасты, Лимбажи, Салацгрива, Айнажи, Алоя, Стайцеле : карта для туристов - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzeme Coast : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : tourist map - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte ceļotājiem - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubāna ezera apkārtnes tūrisma karte : informācija par Latvijas lielākā ezera Lubāna apkārtnes tūrisma piedāvājumu Madonas, Rēzeknes, Lubānas, Varakļānu, Balvu un Rugāju novados - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Preiļu muižas komplekss un parks ar dižkoku taku = Preiļi manor complex and park with trail of legacy trees - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Preiļu muižas komplekss un parks = Preiļi manor complex and park - [2018?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Floodplain of the Rūja - [2017?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rūjas upes paliene - [2017?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Mazsalaca, Rūjiena, Naukšēni] : tūrisma karte = tourism map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rūjiena : tūrisma karte = tourist map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo Ogre : maršruti un idejas ceļotājiem - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres novads : novada karte = map of region = Regionkarte = карта края - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre : tūrisma karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Lubānam : velo maršruts = Around the lake Lubāns : cycling route = Вокруг озера Лубанс : веломаршрут 3, 57 km - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Madonu! : velo maršruts = Get to know Madona! : cycling route = Познакомься с Мадоной! : веломаршрут ; 2, 20 km - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Добро пожаловать в Валка/Валга! - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Esiet sveicināti Valkā/Valgā! - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Welcome to Valka/Valga! - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda Classics : 11 km - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne - Sigulda : 46,4 km - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Allaži - Sigulda : 25,8 km - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Murjāņi - Sigulda : 30,2 km - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda Classics in Gauja National Park : 12 km - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S!guldas pastaigas iz pagājušo gadsimtu pastkartēm. - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas klasika - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne - Sigulda - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Allaži - Sigulda - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Murjāņi - Sigulda - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas klasika Gaujas Nacionālajā parkā - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Left bank of Gauja : Rāmkalni – Sigulda – Līgatne – Cēsis – Veselava – Valmiera : 150 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Right bank of Gauja : Rāmkalni - Bīriņi - Ungurmuiža -Sietiņiezis - Valmiermuiža : 125 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas labais krasts : Rāmkalni - Bīriņi - Ungurmuiža -Sietiņiezis - Valmiermuiža : 125 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Watching nature in the Bīriņi castle park : 7 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dabas vērošana Bīriņu pils parkā : 7 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Best places to shoot photos in the Gauja National park - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Animal-watching in Gauja National park - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bird-watching in Gauja National Park - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Putnu vērošana Gaujas Nacionālajā parkā - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spawning of salmon-like fish in Gauja National Park - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Augu vērošana Piķenes kraujā : 6 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Watching plants on Piķenes cliff : 6 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gauja. No Līgatnes līdz "Rāmkalniem" : 40 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
River Gauja. From Līgatne to "Rāmkalni" : 40 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brasla. Braslas senleja : 25+ km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Primeval valley of the river Brasla : 25+ km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
River Gauja. From Valmiera to Līgatne : 62 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Along the Green Railway line: Valmiera - Zilaiskalns : 40 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viena diena Siguldas un Allažu apkaimē : 43 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
One day around Sigulda and Allaži : 43 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas kreisais krasts. No "Rāmkalniem" līdz Baltezeram : 40 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Left bank of Gauja. From "Rāmkalni" to lake Baltezers : 40 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Green Valmiera : 7 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaļā Valmiera : 7 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunpils : Jaunpils novads - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunpils : Jaunpils novads - [2013?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti Cēsu rajonā - [2008] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ieriķi - Gulbene : zaļie dzelzceļi = green railways, 105 km - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madona region tourism map - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Мадона : туристический путеводитель по Мадонскому краю - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madonas novada tūrisma ceļvedis - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gāzes apgādes perspektīvā shēma līdz 2010.gadam : [Latvija] - [2000] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvija] : Baltcom GSM mobilo telefonu tīkls : pārklājuma karte - [1999] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas tramvaju maršrutu shēma - [1999?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas trolejbusu maršrutu shēma - [1999?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas akmeņu karte - [1994] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas avotu karte - [1994] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvija] : GSM tīkls (ārtelpas pārklājums) 04.01.99. - [1999] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas tramvaju maršrutu shēma - [1997] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas trolejbusu maršrutu shēma - [1997] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lietavas un Polijas robežu salīdzinājums tagad un 1772. g. - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lietava 15. gadusimtenī (1460. g.) - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lietava un Polija 20. gadusimteņa sākumā - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atlas der ethnologischen Geographie des heutigen und des praehistorischen Lettenlandes : Beilage zu den Grenzen des lettischen Volkstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1892 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - [20--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nacionālais botāniskais dārzs, Salaspils, Latvija - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs - [1998] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Usmas ezers - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle : [Daugavas ielejas dabas parks] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumi - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas pilsētas dārzs - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plānošanas reģions : publiskie interneta pieejas punkti - [2008] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs - [2009] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils baroka dārzs - [2008] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Veclaicene - [2006] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tērvetes dabas parks - [200-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tele2 tīkla pārklājums Latvijā : dati uz 31.12.2005 - [2006] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : [Bite mobilo telefonu tīkls] : pārklājuma karte - [2006] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lēdurgas dendroparka shēma - [2006] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa seno zemgaļu takām [Latvija, Lietuva] - [2005?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
"Cīruļi" : [Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ārpilsētas bāze Kalvenē, Liepājas rajonā] - [2005] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : pārklājuma karte : TELE2 - [2003] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : pārklājuma karte : TELE2 - [2003] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pasaku meža karte : [Tērvete] - [2005] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksnes rajons : dodies šurp uz pasaules malu - rūdīt raksturu savu - [2003] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dobeles rajons, Naudītes pagasts - [2003] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģeoloģiskā karte : pirmskvartāra nogulumi - 1998 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vietējo [Latvijas] pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums (novadu karte) : 1. redakcija - [2006] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija, hidrogrāfiskais tīkls un meži : Latvija, fizioģeogrāfiskā karte - 1999 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : vēlēšanu iecirkņi 1997.gada 9.marta Rīgas Domes vēlēšanām - [1997] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīgas] maršrutu taksometru maršrutu shēma - [1999] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas centra karte-shēma - 1991 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема основных трамвайно-троллейбусных маршрутов г. Риги : (по состоянию на 1/VII 1969 г.) - [1969] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latv[ijas] PSR autobusu un maršrutu kravas taksometru līniju šema - [195-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 192- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1923 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Zoologischen Gartens der Stadt Riga - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1937] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Abesinija - [1935] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tranzitceļu karte [no Latvijas] - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropa ripā - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Projet de la voie navigable Riga - Cherson - [190-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
MERIAN-Karte Estland, Lettland, Litauen - 1992 (Karte)
Kolekcijas daļa:
0-14 gadu vecuma iedzīvotāju īpatsvars [Latvijā] = Share of residents aged 0-14 [in Latvia] - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ceļu satiksmes negadījumi 2018. gadā [Latvijā] = Road traffic accidents in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2017.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2018.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2014.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2015.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2016.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2018. gadā [Latvijā] = Produced electricity in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2017. gadā [Latvijā] = Produced electricity in 2017 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rapša vidējā ražība 2017. gadā [Latvijā] = Average rape yield in 2017 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pākšaugu vidējā ražība 2017. gadā [Latvijā] = Average pulses yield in 2017 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Graudaugu vidējā ražība 2017. gadā [Latvijā] = Average grain yield in 2017 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2019. gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stacionāro gaisa piesārņojuma avotu emisijas 2018. gadā [Latvijā] = Emissions from stationary sources in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētu ugunsgrēku skaits 2018. gadā [Latvijā] = Recorded fires in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2019. gadā [Latvijā] = Produced electricity in 2019 [in Latvia] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2016. gadā [Latvijā] = Produced electricity in 2016 [in Latvia] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzimstības vispārīgais koeficients 2018. gadā [Latvijā] = Crude birth rate in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus apskritis : turizmo žemėlapis : nakvynė, apžvalgos vietas, maitinimas, žemėlapiai - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Салдусский край : туристическая карта : ночлег, достопримечателности, питание, карты - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus novads : tūrisma karte : naktsmītnes, apskates vietas, ēdināšana, kartes - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus Municipality : tourism map : accommodation, sightseeing, dining, maps - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsi - A Town on 9 Hills - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale piedāvā : tūrisma karte = Welcome to Southern Latvia : tourism map - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : Lielvārdes novada tūrisma karte = Lielvārde district tourist map = Туристическая карта Лиелвардского края - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tööstus-Pärand : Eestis ja Lätis : [veskid, raudtee-pärand, tehased, tuletornid, veetornid] - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
VFR Aeronautical Chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 10 SEP 2020 : tīmekļa versija - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Curlande et Semigal. Partie Orientale - [1759] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Curlande : Partie Occidentale - [1759] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Das Herzogthum Kurland u. Semgallen : Nro. 59. - Reilly, Franz Johann Joseph, 1766-1820 - [1791-1806] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Das Herzogthum Kurland u. Semgallen : Nro. 59. - Reilly, Franz Johann Joseph, 1766-1820 - [1789] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Das Herzogthum Kurland u. Semgallen : Nro. 59. - Reilly, Franz Johann Joseph, 1766-1820 - [1789] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āfrikas fiziskā karte - [193-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Eiropas valstis] - [1936] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte des Ostbaltischen Gebietes nebst Erläuterung und einer Kartenskizze von Litauen - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģimenes ārstu skaits pamatdarbā 31.12.2018. [Latvijā] = General practitioners in main job on 31.12.2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētā saslimstība ar ērču encefalītu 2014.–2018. gadā [Latvijā] = Registered cases of tick-borne encephalitis in 2014-2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte valsts galvenajos un reģionālajos autoceļos 2019. gadā [Latvijā] = Annual average daily traffic intensity on the state main and regional roads in 2019 [in Latvia] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte valsts galvenajos un reģionālajos autoceļos 2018. gadā [Latvijā] = Annual average daily traffic intensity on the state main and regional roads in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Izpildīto neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits 2018. gadā [Latvijā] = Emergency visits in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uzskaitē esošo cukura diabēta pacientu skaits 31.12.2017. [Latvijā] = Prevalence of diabetes mellitus on 31.12.2017 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uzskaitē esošo onkoloģisko pacientu skaits 31.12.2017. [Latvijā] = Registered oncological patients on 31.12.2017 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2018. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2017. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2017 [in Latvia] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2017. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2017 [in Latvia] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2016. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2016 [in Latvia] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Most popular forenames of men [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2016. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2016 [in Latvia] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Most popular forenames of women [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2019. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2019 [in Latvia] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2018. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2019. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2019 [in Latvia - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2018. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2019. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2017. gadā [Latvijā] = Economically active enterprises of the market sector in 2017 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums 2019. gada sākumā [Latvijā] = Average age of usually resident population at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 2019. gada sākumā [Latvijā] = Share of usually resident population over working age at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2000-2018 [Latvijā] = Internal migration of population; 2000-2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reģistrētu noziedzīgu nodarījumu skaits 2018. gadā [Latvijā] = Recorded crimes in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Precēto iedzīvotāju īpatsvars vismaz 16 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidū 2019. gada sākumā [Latvijā] = Share of married inhabitants in usually resident population aged 16 and over at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam 2019. gada sākumā [Latvijā] = Share of usually resident population under working age at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nodarbinātība pēc faktiskās darba vietas 2017. gadā [Latvijā] = Employment by actual workplace in 2017 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mirstības vispārīgais koeficients 2018. gadā [Latvijā] = Crude death rate in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsoņu īpatsvars 2019. gada sākumā = Share of citizens of Latvia at the beginning of the year 2019 - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2019. gada sākumā [Latvijā] = Ethnic composition of usually resident population at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pilsētās un ciemos un blīvums novados 2019. gada sākumā [Latvijā] = Usually resident population in cities and villages and population density in municipalities at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijā dzimušo Latvijas nepilsoņu īpatsvars 2019. gada sākumā = Share of non-citizens of Latvia born in Latvia at the beginning of the year 2019 - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2019. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2019 - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ekspluatācijā pieņemtie jaunie dzīvokļi 2018. gadā [Latvijā] = New dwellings commissioned in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ārzemēs dzīvojošo [Latvijas] iedzīvotāju īpatsvars 2019. gadā : % no iedzīvotājiem 2000. gada tautas skaitīšanas brīdī = Share of [Latvian] population living abroad in 2019 : % of inhabitants at the moment of the Population and Housing Census 2000 - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ārzemēs dzīvojošo [Latvijas] iedzīvotāju īpatsvars 2018. gadā : % no iedzīvotājiem 2000. gada tautas skaitīšanas brīdī = Share of [Latvian] population living abroad in 2018 : % of inhabitants at the moment of the Population and Housing Census 2000 - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums 2018. gadā [Latvijā] = Natural increase in 2018 [in Latvia] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzelzceļi 1914., 1938. un 2018. gada sākumā [Latvijā] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartupeļu īpatsvars 1935. un 2010. gadā [Latvijā] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aramzemju īpatsvars 1935. gadā un 2018. gada sākumā [Latvijā] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežu īpatsvars 1935. gadā un 2018. gada sākumā [Latvijā] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums lauku teritorijās 1935. gadā un 2018. gada sākumā [Latvijā] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skolu tīkls 1936./37. un 2017./2018. m. g. [Latvijā] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijā dzimušo Latvijas nepilsoņu īpatsvars 2018. gada sākumā = Share of non-citizens of Latvia born in Latvia at the beginning of the year 2018 - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 2018. gada sākumā [Latvijā] = Share of usually resident population over working age at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam 2018. gada sākumā [Latvijā] = Share of usually resident population under working age at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sieviešu skaits uz 100 vīriešiem 2018. gada sākumā [Latvijā] = Number of females per 100 males at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2017. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2017 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2017. gada sākumā [Latvijā] = Ethnic composition of usually resident population at the beginning of the year 2017 [in Latvia] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2017. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2017 - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ārzemēs dzīvojošo [Latvijas] iedzīvotāju īpatsvars 2017. gadā : % no iedzīvotājiem 2000. gada tautas skaitīšanas brīdī = Share of [Latvian] population living abroad in 2017 : % of inhabitants at the moment of the Population and Housing Census 2000 - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2016. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2016 [in Latvia] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ārzemēs dzīvojošo [Latvijas] iedzīvotāju īpatsvars 2011. gadā : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (% no iedzīvotājiem 2000. gadā), 31.03.2000. un 01.03.2011. = Share of [Latvian] population living abroad in 2011 : according to results of Population Censuses (% of inhabitants in 2000), 31.03.2000 and 01.03.2011 - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2000-2016 [Latvijā] = Internal migration of population; 2000-2016 [in Latvia] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Izbaudi vasaru 2020 Pļaviņu novadā! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
15-64 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of residents aged 15-64 [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
ledzīvotāju vidējais vecums [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (gadi), 01.03.2011. = Average age of population [in Latvia] : according to results of Population Census (in years), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2016. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2016 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2015. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2015 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2013. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2013 [in Latvia] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2014. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2014 [in Latvia] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2015. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2015 [in Latvia] - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes stāvoklis 2016. gada sākumā [Latvijā] = Marital status of usually resident population at the beginning of the year 2016 [in Latvia] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2015. gadā [Latvijā] =Produced electricity in 2015 [in Latvia] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju skaits pilsētās un blīvums novados [Latvijā] = Population in cities and density in counties [in Latvia] - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju skaita izmaiņas; 2000-2011 [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 31.03.2000. un 01.03.2011. = Changes of population; 2000-2011 [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 31.03.2000 and 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
65 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju īpatsvars [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of residents aged 65 and over [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bezdarbnieku īpatsvars 15-74 gadus vecu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of unemployed persons aged 15-74 among currently economically active population [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sieviešu skaits uz 100 vīriešiem [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Number of females per 100 males [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju etniskais sastāvs [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Ethnic composition of population [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latviešu īpatsvara izmaiņas; 2000–2011 : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Changes of share of ethnic Latvians; 2000-2011 : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsoņu īpatsvars : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of citizens of Latvia : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģimenes ar nepilngadīgiem (0–17 gadus veciem) bērniem [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Families with minor (aged 0-17) children [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latviešu īpatsvars : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of ethnic Latvians : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2000-2011 [Latvijā] : pēc tautu skaitīšanu rezultātiem, 31.03.2000. un 01.03.2011. = Internal migration of population; 2000-2011 [in Latvia] : according to results of Population Censuses, 31.03.2000. and 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidējais privātās mājsaimniecības lielums [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (personas), 01.03.2011. = Average size of private households [in Latvia] : according to results of Population Census (persons), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Precēto iedzīvotāju īpatsvars 16 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju vidū [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of married inhabitants in population aged 16 and over [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Privāto mājsaimniecību, kurās vismaz viens loceklis ir dzīvojamās vienības īpašnieks, īpatsvars [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of private households of which at least one member is the owner of the housing unit [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vismaz 25 gadus vecu iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indekss un iegūtais izglītības līmenis [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem ar labojumiem (%), 01.03.2011. = Index of mean years of schooling and educational attainment of residents aged 25 and over [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars 15-74 gadus vecu iedzīvotāju vidū [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of currently economically active persons among population aged 15-74 [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju blīvuma standarts (dzīvojamā platība uz vienu iedzīvotāju) [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Density standard (floor space per inhabitant)[in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nodarbināto sieviešu skaits uz 100 nodarbinātajiem vīriešiem 15-74 gadus vecu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Number of employed females per 100 employed males among currently economically active population aged 15-74 [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apdzīvoto mājokļu īpatsvars [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of inhabited dwellings [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valga/Valka - Ape : matkarada vanal raudteel = walking and cycling on former railway, 55 km - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas pils kvartāls - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas, Kurzeme : tūrisma ceļvedis - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kvēpenes dabas valdzinājums : [maršruts kājāmgājējiem] - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saraiķi - Ziemupe - Vērgale - Pāvilosta : [maršruts "Dzintaru taka"] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bernāti - Nīca - Rucava - Pape : [maršruts "Tradīciju taka"] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bārta - Priekule - Vaiņode - Embūte : [maršruts "Noslēpumu taka"] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grobiņa - Durbe - Kalvene : [maršruts "Vikingu taka"] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kazdanga - Aizpute - Apriķi - Tāši : [maršruts "Muižu taka"] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lāde-Rūjiena : zaļie dzelzceļi = green railways, 95 km - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecās Rīgas situācijas plāns ap 1500. gadu - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - [1951] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Екабпилс : (O-35-124) (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ostland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ostland, Teilblatt Litauen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte der Fernverbindungen durch Deutschland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Подробная универсальная карта войны : [Европа] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Ērgļu klintis - Jāņmuiža : 14 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujan kansallispuisto : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni : matkailuopas & kartta - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Art Blooms in Talsi! - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : Stadt der guten Veränderungen : Tourismuskarte 2018 - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raipala ezera taka : Veclaicene, Alūksnes novads - [2014?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Region Semgallen, Lettland : cykelfärdleder karta - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgalen alue, Latvia : pyöräilyreitti - kartta - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale piirkond, Läti : jalgrattamarsruutide kaart - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Region Zemgale, Lettland : Radtouren Karte - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Регион Земгале, Латвия : карта веломаршрутов - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale Region, Latvia : map of cycling routes - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgales reģions : velomaršrutu karte - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ceļo bez barjerām [Latvijā] : ceļojuma galamērķi cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām : tūrisma karte = Travel without barriers [in Latvia] : tourism destinations for people with reduced mobility : tourist map - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijā dzimušo iedzīvotāju īpatsvars : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of population born in Latvia : according to results of Population Census (%), 01.03.2011. - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kocēnu novads ; Kocēnu ciema karte - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Makšķerniekiem pieejamās Liepājas ostas sauszemes un akvatorijas teritorijas - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas osta = Harbour of Liepaja : № 3 - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas osta - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas speciālā ekonomiskā zona = Liepaja special economic zone : 2015 - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils brīvosta - [201-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dižstend'-Mazstend'-Pastend' : velomaršruts Talsu apkārtnes iepazīšanai - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsu novada muižas : iepazīsti kultūras mantojumu Talsu novadā! - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielais Talsu apkārtnes veloloks - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsi = 9 pa' 9 : interaktīvs piedzīvojums 9 pakalnu pilsētā - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valdemāra pēdās : izbrauc ar velosipēdu un iztēlojies Krišjāņa Valdemāra gaitas Valdemārpils un Rojas pusē! - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livland nach der Eintheilung Heinrich des Letten und zu den Zeiten der Bischöffe u. Ordensmeister bis 1562 - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lapu upe Lēdurga. Iepazīsti Lēdurgas vēsturiskās ēkas - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts apkārt Usmas ezeram = Cycling route around lake Usma - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Usma Lake : enjoy the best - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vietas ar izteikti augstu vai zemu vidējā izglītošanās laika indeksu vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidū [Latvijā] = Areas with index of mean years of schooling highly above or below average among permanent residents aged 25 and over [in Latvia] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2018. gada sākumā [Latvijā] = Ethnic composition of usually resident population at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Precēto iedzīvotāju īpatsvars vismaz 16 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidū 2018. gada sākumā [Latvijā] =Share of married residents among usuallu resident population aged 16 and over at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2011-2016 [Latvijā] = Internal migration of population; 2011-2016 [in Latvia] - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes stāvoklis 2015. gada sākumā [Latvijā] = Marital status of usually resident population at the beginning of the year 2015 [in Latvia] - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar velo pa Stopiņu novadu - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2020. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2020 [in Latvia] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2020. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2020 - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2020. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2020 [in Latvia] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Туристическая карта Добельский край, Ауцский край, Терветский край : объекты осмотра, ночлег, питание, координаты GPS - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iekustini Lielupi : informācijas ceļvedis laivotājiem : 5 laivošanas maršruti - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kubeseles dabas un vēstures taka - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lēdurgas Dendroparks - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ogre - Ikšķile - Ogres Zile kalni : maršruta garums - 20 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku eglīšu stāsts [Ogrē] : pastaigu maršruti - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pārgājiena maršruts Līčupe - Ogresmuiža : maršruta garums - 12 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Koknese ; Kokneses novads - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti sūnciemiešus Sūnu takā! - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skrīveru novads = Skrīveri municipality - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
History in today`s landscape : hiking trail through Straupe - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vēsture mūsdienu ainavā : kājāmgājēju taka cauri Straupei - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cycling route Around Straupe - world`s smallest Hansa town - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Apkārt Straupei" - mazākajai Hanzas pilsētai pasaulē - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres novads : tūrisma karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viena diena Mores apkaimē - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
One day around Sigulda and More parish - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads ; Lielvārde - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brocēnu novads = Brocēni municipality - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Abula takas - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cīrulīšu dabas taka = Cīrulīši Nature Trail - [2017?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krustpils novads : pa Daugavas salām un krācēm : izbaudi piedzīvojumus uz ūdens! - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cīravas Mežaparks - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atklāj Vecumniekus pastaigā - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldones un Vecumnieku novadi aicina baudīt atpūtu dabā - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pierobežas kultūrvēsturiska baudījuma maršruts TEJU BLAKUS - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ieriķu dzirnavu dabas takas karte - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils torņu ceļvedis - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ripo pa Jēkabpils novadu : maršruts velotūristiem - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Raiņa pirmais ceļojums" - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils novads - Raiņa saules zeme : tūrisma karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils novads - Raiņa saules zeme : tūrisma ceļvedis = travel guide = туристический гид - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raunas novada tūrisma ceļvedis - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rauna municipality travel guide - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rauna - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stopiņu novada karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sīmaņa loks pa Hanzas pilsētu Valmieru - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu loks pa Hanzas pilsētu Valmieru - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
In the shade of old-town secular trees [in Valmiera] : walking route - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tales and legends [in Valmiera] : cycling route - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
The Freedom Story in Valmiera : route - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Boys of Valmiera : cycling route - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Industrial Valmiera in the Centuries of Changes : cycling route - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tales of Valmiera secular trees : cycling route - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Kolkas bākai : laivotājiem - [2011?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zvēru vērošana [Slīteres nacionālajā parkā] : dabas vērotājiem - [2011?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Lībiešu ciemiem : slēpotājiem - [2011?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Orientēšanās poligons Baldones novadā : Mežsētas - [2013?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Orientēšanās poligons Baldones novadā : Kausezers - [2013?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Pa Ādama pēdām" [Mazsalacas novads] - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazsalacas velomaršruts "Krustceles" - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Militārā mantojuma karte, Latvija : 60 apskates objektu apraksti un attēli, informācija par 239 naktsmītnēm = A map of military heritage, Latvia : descriptions and photos of 60 sites, information on 239 accommodations - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Mazirbi : kājāmgājējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dabas parks "Dvietes paliene" : autoceļotājiem, velobraucējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gar Vidzemes krastu: Ainaži-Dunte : autoceļotājiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gar Vidzemes akmeņaino jūrmalu : slēpotājiem, kājāmgājējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : putnu vērotājiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzeme aicina! : botānikas tūre kājāmgājējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Slītere aicina! : kājāmgājējiem gar jūras krastu - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Makšķerē un atpūties pie Burtnieka ezera : ne asakas - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazbānīša dabas taka [Dundagas novadā] : velobraucējiem, kājāmgājējiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Putni Slīterē : putnu vērotājiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dviete palos : laivotājiem - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzeme aicina! : servisa karte - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вдоль Зеленой дюны [Кемери] : для пеших путешнственников - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вокруг Национального парка Кемери : для велосипедистов - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielais Ķemeru aplis ar auto : autoceļotājiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes militārā mantojuma un dabas ceļojums : autoceļotājiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gar zaļo kāpu [Ķemeru nacionālais parks] : kājāmgājējiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Roja tevi ievēroja - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Jaunķemeriem līdz Klapkalnciemam : laivotājiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Slīterei : autoceļotājiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavas krāces : Krustpils novads - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Usmas ezers - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
The Kolkasrags circle : hiking route - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krustpils novads : tūrisma karte - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nāc un sporto Krustpils novadā - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maršruts "Jelgava - skulptūru pilsēta" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīgas Tehniskās universitātes] fakultāšu karte - [2019?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgales šmakovkas ceļš : gastronomiskais tūrisma maršruts - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Autobusu kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2014. gada 1. februāra - [2014] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Autobusu kustības maršruti, [Rīgas] centrs : spēkā no 2013. gada 2. septembra - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tramvaju kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2013. gada 2. septembra - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trolejbusu kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2013. gada 30. novembra - [2013] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja : sabiedriskais transports : [maršrutu shēma no 2020. gada 1. janvāra] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujiena : senais muižas ansambļa plāns un centra karte - [2011] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : ģimenēm ar bērniem : darbnīcas, izziņa un dzīvnieki - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : aktīvā atpūta : izaicina trāpīt mērķī, šķēršļu trases un izbraucieni - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : dabas maršruts : takas pa kalniem un lejām, gar upēm un purviem - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : gardēžu maršruts : vīns, alus un maize - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : izziņas un kultūras maršruts : tik daudz neatklāta un unikāla tepat blakus! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krustpils novads Daugavas ūdeņu atspulgos - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ceļojumu karte rudzu ceļš : ceļo Latvijā un iepazīsti rudzu grauda ceļu no lauka līdz galdam! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reisekarte Der Roggenweg : Reise durch Lettland und erfahre mehr über den Weg des Roggenkorns vom Feld bis zum Tisch! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Travel map rye road : travel around Latvia and explore the rye grain's journey from field to fork! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта путешествий путь ржи : путешествуйте по Латвии и узнайте, какой путь проходит ржаное зернышко, чтобы попасть с поля на стол! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
You were noticed by... Roja - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kolkasraga aplis : kājāmgājējiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rojal, mākslas un neikdienišķu darbu karte Rojā - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Roja... ich bin deinem reiz verfallen - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Роя... тебя заметила - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vēsturiskās vietas Zooloģiskajā dārzā - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Gāzes] sadales sistēmas iecirkņu darbības zonas [Latvijā] - [2017?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bīstamie posmi un krustojumi uz Latvijas valsts galvenajiem autoceļiem 2017.-2019. gadā - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltā nakts : mūsdienu kultūras forums 05.09.2020. [Rīga] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vēstures atlants : Latvija Eiropā - [2008] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pasažieru vilcienu maršrutu shēma [Latvijā] : spēkā no 13.12.2020. - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene : pastaigu maršruts - 6km, 2h - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene un apkārtne : tūrisma karte 2021 : apskates vietas, naktsmītnes, ēdināšana, kartes - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene and it's surroundings : tourist map 2021 : points of interest, accommodation, catering, maps - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene ja selle ümbrus : turismikaart 2021 : vaatamisväärsused, majutus, toitlustus, kaardid - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Смилтене и ее окрестности : туристическая карта 2021 : достопримечательности, места для ночлега, общественное питание, карты - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Industriālais mantojums : Igaunijā un Latvijā : [dzirnavas, dzelzceļš, rūpnīcas, bākas, ūdenstorņi] - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Industrial heritage : in Estonia and Latvia : [mills, railway heritage, factories, lighthouses, water towers] - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Индустриальное наследие : в Эстонии и Латвии : [мельницы, железные дороги, заводы, маяки, водонапорные башни] - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene : walking route - 6km, 2h - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene : jalgsi maršruut - 6km, 2h - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene : прогулочный маршрут - 6км, 2ч - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baļtinovas nūvods - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvības ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaismas ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkaba ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līvu ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Путь Ливов : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ērgļu novads : tūrisma karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas novads, Ozolnieku novads : tūrisma piedāvājums 2021 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava county, Ozolnieki county : tourism opportunities 2021 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavos apskritis, Ozolniekų apskritis : turizma pasiūlymai 2021 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгавский край, Озолниекский край : туристические возможности 2021 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Mītava 2021 : atbraukt, iepazīst, iemīlēt - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгава, Митава 2021 : приезжайте, познайте, полюбите - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Mitau 2021 : see it, live it, love it - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Mintauja 2021 : atvažiuokite, susipažinkite, pamilkite - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Miitavi 2021 : tule, avasta, armu - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Mitau 2020 : venir, faire connaissance, tomber amoureux - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : dabas maršruts : takas gar ezeriem un upēm, caur parkiem un pakalniem - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : ģimenēm ar bērniem : tehnika, izziņa un aktivitātes - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : izziņas un kultūras maršruts : muižas, parki un kauju vietas - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : gardēžu maršruts : gardēža ēdienreizes un darbnīcas - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaiga Ropažos - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Kalni un lejas" [Ropažu novadā] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : aktīvā atpūta : izaicina būt gaisā, uz ūdens un apdzīt vēju! - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Zaļais ceļš" [Ropažu novadā] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Upju krasti" [Ropažu novadā] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1598] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1598] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta : tūrisma karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Tepenīcas aplis" : maršruta garums: 30 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
A journey along Livonian coast : Dundaga region : tourism map = Reiz pids Līvõd randõ : Dūoņig mōgõn : tūristõd kõrtõz - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Leišmalītes kombinētais velo- un laivošanas maršruts Skaistkalne - Kurmene - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viļakas novada tūrisma karte = Vilaka county tourism map = Туристическая карта Вилякского края - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskā transporta karte : [Rīga] - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizpute un apkārtne - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Rozentāla pēdām Saldū : tūrisma maršruts - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atklāj un iepazīsti Saldus pilsētu : velomaršruts - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzejs : Pastaigu maršruts muzejs pilsētā - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skrundas pastaigu karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : family and recreation friendly city : tourist map - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : šeimai ir poilsiui palankus miestas : turizmo žemėlapis - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : дружелюбный город для семьи и отдыха : туристическая карта - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : Familien- und Erholungsfreundliche Stadt : Touristische Karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils novads : videi draudzīga tūrisma galamērķis - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилсский край - дружественный природе - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils county : an environmentally friendly tourist destination - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Makšķerē Kurzemē! - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Go fishing in Kurzeme! : Latvia - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : pastaigu karte : zaļa, ziedoša, dzirkstoša - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : карта прогулок : зеленый, цветущий, игривый - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : walking map : green, blooming, sparkling - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzeme : tūrisma karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : pasivaikščiojimų žemėlapis : žaliuojantis, žydintis, žėrintis - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Западная Латвия : туристическая карта - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
West Latvia : tourist map - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Caur Liteni uz Balviem, 36 km : kad Vidzeme satiekas ar Latgali - [2020?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Westlettland : Tourismuskarte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vietu (pagastu, muižu, ciemu) nosaukumi ar sakrāto latviešu tautasdziesmu skaitu Kurzemē, Vidzemē un Vitebskas guberņā - [191-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта порта Императора Александра IIIго и Либавскаго рейда : № 212 - [1899] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Newest chart of the Baltic - [185-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karta öfver Rigiska Wiken - 1832 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений] - [1801-1804] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Географический атлас Российской империи, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского : расположенный по губерниям на двух языках с означением в оных городов, местечек, сел, деревень и всех примечательнейших мест; почтовых и больших проезжих дорог, станций и расстояний между оным и прочими селениями в верстах и милях, с генеральною картою и таблицею расстояния верст по почтовым дорогам между знатнейшими городами на 75 листах - 1823 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Карта Европейской России и Кавказского края] : [составленная по новейшим сведениям при Военно-Топографическом Депо, изданная Императорским Русским географическим обществом в 1862 году] - [1862] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Speciāla karte Eiropas karam 1914. g. - [1914] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1573?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livoniae provinciae ac eivs - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1578] (Karte)
Kolekcijas daļa:
VFR Aeronautical Chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 17 JUN 2021 : tīmekļa versija - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte "Mežtaka" : Dienvidu daļa : garās distances pārgājienu maršruts Lietuva - Latvija, 1088 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Žemėlapis "Miško takas" : Pietinė dalis : ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutas Lietuva - Latvija, 1088 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Map "Forest Trail" : Southern part : long distance hiking trail Lithuania - Latvia, 1088 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte Baltischer Wald-Wanderweg : Südlicher Teil : Fernwanderweg Litauen - Lettland, 1088 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Лесная тропа : Южная часть : пешеходный маршрут длинной дистанции Литва - Латвия, 1088 км - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis un apkārtne : tūrisma karte 2021 : Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novads - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis and surroundings : tourism map 2021 : Amata, Pārgauja, Priekuļi, Līgatne, Vecpiebalga, Jaunpiebalga - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : miesto turizmo žemėlapis - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Цесис и окресстности : карта для туристов 2021 : Амата, Паргауя, Приекули, Лигатне, Вецпиебалга, Яунпиебалга - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atvērtās dienas laukos : 10.-13. jūnijs, 2021 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atvērtās dienas laukos : 22.-23. augusts - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : tūrisma karte : Skrīveri, Aizkraukle, Jaunjelgava, Koknese, Pļaviņas - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : tourist map : Skrīveri, Aizkraukle, Jaunjelgava, Koknese, Pļaviņas - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : туристическая карта : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Izbaudi ziemu 2021 Pļaviņu novadā! - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plaukstas lieluma Saldus : spēle - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Putni Ķemeros : putnu vērotājiem - [2010] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventas upe : Latvijas - Lietuvas robeža līdz Lielajam Nabas ezeram : ūdenstūrisma maršrutu karte : 3 maršruti, 114 km, 5 dienas - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventos upė : nuo Latvijos – Lietuvos pasienio iki Didžiojo Nabos ežero : vandens turizmo maršrutų žemėlapis : 3 maršrutai, 114 km, 5 dienos - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera : maršruts kājāmgājējiem : mazā kabatiņa (~14 km) - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera, Beverīva, Burtnieki, Kocēni : maršruts autobraucējiem : lielā kabata (~190 km) - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksnes muižas parks : parka karte ar apskates objektiem - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne manor park : the map of the park with the sightseeing objects - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Алуксненский парк : карта парка с объектами для осмотра - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : jauka mazpilsēta Vidzemes augstienē ar savu: pili, muižu, torņiem, sieru, alu! - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes un Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas tūrisma ceļvedis - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raipala ezera dabas taka : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielais loks ap Raipala ezeru : [velomaršruts] Nr. 153 : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazais loks ap Raipala ezeru : Nr. 152 : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Dēliņkalnam : Nr. 150 : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pierobežas loks : [velomaršruts] Nr. 155 : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Drusku maršruts : [velomaršruts] Nr. 154 : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stipro maršruts : [velomaršruts] Nr. 156 : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ainavisko skatu maršruts : [velomaršruts] Nr. 151 : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Veselības maršruts : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Peļļu dabas taka : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Drusku pilskalna dabas taka : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ilgāja-Naudas akmens taka : aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Nr. 149 [Rūjienā] = Cycling route No. 149 [in Rūjiena] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kājāmgājēju maršruts "Rūjiena - zaļā mākslas pilsēta" = Route for walkers "Rūjiena - the Green Town of Art" - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maršruts "Muižkungam pa pēdām" [Rūjienas novadā] - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Kauņas līdz Daugavpilij pa veco pasta traktu - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iecienītākās vietas Rīgā : lieliskai maltītei, dzērieniem un, draudzīgiem pasākumiem - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Our favorite places in Rīga : quick tips for great food, drinks and friendly venues - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Любимый нами город Rīga : гастрономия, кафе и просто замечательные места - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti : Saulkrastu novads - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Militārais mantojums. Tūrisms Latvija/Igaunija 1914 - 1991 : ceļojuma karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Military Heritage. Tourism Latvia/Estonia 1914-1991 : travel map - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Военное наследие. Tуризм Латвия / Эстония 1914 - 1991 : карта - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Militärerbe. Tourismus Lettland / Estland 1914-1991 : die Karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Militaarajaloo pärand. Turism Läti /Eesti 1914 - 1991 : kaart - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ābolu sidrs. Sidra ceļš : ceļojuma karte : ceļo Latvijā un iepazīsti sidra darīšanu no ābeles līdz glāzei - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвийский яблочный сидр. Путь сидра : туристическая карта - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lettischer Apfelwein Cidreweg : die Reisekarte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvian apple cider. Cider route : travel map - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1613?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
S[atiksmes] M[inistrijas] Latvijas dzelzceļu karte - [1928] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Топографическая карта масштаба 1:200 000] : [Латвийская ССР] - [1981-1985] (Karte)
Kolekcijas daļa:
General Karte von Kurland abgetheilt in 4 Oberhauptmanschaften und dem Piltenschen Kreis - [1796?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Kurzemes guberņas rietumu daļa] - [pēc 1795] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Windau - [189-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Libau - [189-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von der Kreisstadt Hasenpoth - 1797 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krimmes Lantkahrte - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kanaana, jeb ta swehta Juhdu semme ta kunga Jesus Kristus laikā - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планъ Виндавскаго порта - Szystowski, Mieczysław August, 1852-1915 - 1903 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планъ гор. Виндавы - 1902 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lantkahrte kas rahda wissas Eiropas semmes, tahs weetas, kur taggad karro, ir Turku-walsts daļļas Asiā un Awrikā ar Juhdu- un Egiptessemmi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Iacobstadt - 1848 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Situations-Plan von der Kreis-Stadt Bauske und der Projection über den Memel Fluss in der geraden Richte der grossen Landstrasse und der Slabodde nach dem Markte zu, zu schlagenden Schiff-Brücke - 1848 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Атласъ Рижско-Энгельгардскофскаго шоссе между городомъ Ригою и Станциею Энгельгардскофомъ, на протяжении 41и версты 113 сажень - [1847?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Curland und der südliche Theil von Liefland in Albersschen Projection - 1814 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Charte von den Herzogthümern Liefland und Esthland oder den Statthalterschaften von Riga und Reval. Nach astronomischen Ortsbestimmungen und den neuesten Specialcharten von den Kreisen u.a.m. - 1805 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Debbess rullis - Ulmanis, Kārlis Kristiāns, 1793-1871 - [1837] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rullis no Kreewu ķeizera valsts - Berkholz, Christian August, 1805-1889 - 1839 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Charte von Kurland - [1843] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1631] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liefland im Anfange des 13ten Jahrhunderts - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - [1798] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1673] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1630 vai 1636] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Carte de la Livonie ou Lifland - [1705] (Karte)
Kolekcijas daļa:
EuroVelo 11 Latgales posms : starptautisks velomaršruts Latgalē prāta uzjundīšanai, idillisko lauku ainavu sajušanai, seno tradīciju un moderno akcentu iepazīšanai latgaliešu nepārspējamās viesmīlības ieskāvumā - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
EuroVelo 11 Latgale Route : an international bicycle route in Eastern Latvia and the border area of the European Union that allows one to experience Baltic culture and idyllic rural landscapes, as well as discover ancient traditions and modern dimensions with the help of unrivalled Latgalian hospitality - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
73-Palsmanis - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
94-Rēzekne - 1940 (Karte)
Kolekcijas daļa:
76-Ļaudona - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
48-Ogre - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
38-Daugavgrīva - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
30-Dobele - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
27-Mērsrags - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
EuroVelo 11 маршрут по Латгалии : эта часть международного велосипедного маршрута проходит по восточной части Латвии, расположенной в приграничной зоне Европейского союза. Здесь можно познакомиться с культурой балтов, древними традициями и современными акцентами, а также полюбоваться идиллическими сельскими пейзажами, и все это — наслаждаясь непревзойденным гостеприимством латгальцев - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salaspils dižie un īpašie koki : maršruta garums: 6,3 km - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus : pastaigu karte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus : объекты осмотра - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundagas un Kolkas pagasts : tūrisma karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus : Stadtrundgang - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus : sightseeing in Saldus - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundaga and Kolka Rural Municipality : tourist map - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Волость Дундаги и Колки : туристическая карта - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruts "Atver Ludzu!" - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salaspils pērles - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne : izbaudi izzinošu un aktīvu atpūtu Alūksnē = Enjoy cognitive and active leisure in Alūksne = Насладись познавательным и активным отдыхом в Алуксне - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : tūrisma karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums and Vicinity : tourist map - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Тукумс и окрестности : туристическая карта - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Валкский муниципалитет - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valkas novads - [2015] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madonas novada tūrisma ceļvedis - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pārgājieni Madonas novadā - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garās distances pārgājienu maršruts Latvija/Igaunija : mežtaka : 1060 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : tūrisma karte : Talsi, Dundaga, Roja, Mērsrags - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Long-distance hiking trail in Latvia/Estonia : forest trail : 1060 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Пешеходный маршрут длинной дистанции Латвия/Эстония : 1060 km : лесная тропа Прибалтики - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Fernwanderweg Lettland/Estland : Baltischer Wald-Wanderweg : 1060 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Metsa matkasada kaugmatkarada Läti/Eesti : 1060 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis Mežtaka, Ziemeļu daļa : garās distances pārgājienu maršruts LATVIJA (Rīga) - IGAUNIJA (Tallina), 1060 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Guide Forest Trail : Northern part : Long-distance hiking trail LATVIA (Riga) - ESTONIA (Tallinn), 1060 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reiseführer Baltischer Wald-Wanderweg : Nördlicher Teil : Fernwanderweg LETTLANd (Riga) - ESTLAND (Tallinn), 1060 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Путеводитель лесная тропа : Северная часть : маршрут походов на дальние дистанции Латвия (Рига) - Эстония (Таллинн), 1060 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valka Municipality : explore Valka municipality! /explore Valka municipality! - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ogre - Ogresgals - Ciemupe : 24 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apļveida maršruts gar Ogres upi - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Teejuht metsa matkarada : Põhjaosa : kaugmatkarada LÄTI (Riia) - EESTI (Tallinn), 1060 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kolhozu un padomju saimniecību robežu shematiska karte - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Patriotu taka : godinot Latviju, izstaigā Ventspili! - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Labjūte un degustācijas Bauskas novadā = Велнес и дегустации в Бауском крае = Welness and tastings in Bauska county - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Radošās meistarklases un interaktīvās programmas Bauskas novadā = Творческие мастер-классы и интерактивные программы в Бауском крае = Creative workshops and interactive programmes in Bauska county - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aktīvā atpūta Bauskas novadā : Bauska, Iecava, Rundāle, Vecumnieki = Активный отдых в Бауском крае : Бауска, Иецава, Рундале, Вецумниеки = Active recreation in Bauska municipality : Bauska, Iecava, Rundāle, Vecumnieki - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas novada tūrisma karte : apskates objekti, naktsmītnes, ēdināšana (Bauska, Iecava, Pilsrundāle, Skaistkalne, Vecumnieki) = Туристическая карта Бауского края : объекты обсмотра, ночлег, питание (Bauska, Iecava, Pilsrundāle, Skaistkalne, Vecumnieki) = Tourism map for Bauska municipality : sightseeing objects, catering, accomodation (Bauska, Iecava, Pilsrundāle, Skaistkalne, Vecumnieki) - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hanzas pilsēta Valmiera :pilsētas karte = city map = linna kaart - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunjelgavas novads : tūrisma karte - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeri : vēsturiskais centrs - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lēdurga : Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei ; Lēdurgas Dendroparka pastaigu taka - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : tūrisma karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila ēkas Cēsīs : pastaigu maršruts - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : pilsētas tūrisma karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne : Gaidi. Paspēj. Izzini - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Izzini Latviju Alūksnē : [maršruta ilgums ap 4h, garums ap 15 km] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apceļo novadus Ziemeļaustrumlatvijā : Raunas novads, Jaunpiebalgas novads, Smiltenes novads, Apes novads, Alūksnes novads, Gulbenes novads, Balvu novads, Viļakas novads, Lubānas novads, Cesvaines novads, Madonas novads - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uz dzirnavām gar tabakdozi [Alūksnes apkārtne] : [velomaršruts] Nr. 167 [garums] 20 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trīs Annas un Ērmanis [Alūksnes apkārtne] : [velomaršruts] Nr. 168 [garums] 31 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nēķenes pakalni [Alūksnes apkārtne] : [velomaršruts] Nr. 169 [garums] 34 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aplis pa Gulbeni : izbrauc elektrovilciena maršrutu : [maršruts kājāmgājējiem un velosipēdistiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Gulbenei : divi Gulbenes vēsturiskie centri : [maršruts kājāmgājējiem un velosipēdistiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ap Stāmerienas ezeru : kultūrvēsturiska aura un dabas skati : [maršruts kājāmgājējiem un velosipēdistiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa Lejasciema mežiem : pilnīgs miers un dabas koncertzāle : [maršruts velosipēdistiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lācītes-Sinole : līkumoti ceļi gar līkumotu upi : [maršruts velosipēdistiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar riteni pa Liteni : kontrastiem bagātais pagasts : [maršruts kājāmgājējiem un velosipēdistiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene-Galgauska : zaļais dzelzceļš un ciemata rosība : [maršruts velosipēdistiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaļais dzelzceļš : pa bijušo dzelzceļu uz Jaunpiebalgu un tālāk : [maršruts velosipēdistiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bānīša zemes līklocis : no Alūksnes līdz Gulbenei vai otrādāk: [maršruts velobraucējiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Stāmerienas uz Liteni : divi ciemi, divas pilis: [maršruts velobraucējiem un kājāmgājējiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ap Stāmerienu un Kalnamuižu : Stāmerienas pagasta ainavas : [maršruts velobraucējiem un kājāmgājējiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pa bānīša pēdām : seko bānītim pa sliedēm : [maršruts kājāmgājējiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salaspils pilsētas maršruts - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts : pa vēstures takām [Salacgrīvā] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts : Ainaži - mazpilsētas šarms - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar auto pa bānīša stacijām : no Gulbenes līdz Alūksnei : [maršruts autobraucējiem] - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Vertukšnes ezers - Ismeru ezers] : pielikums pie taktiskā uzdevuma № 1 - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas] bioģeofiziskā rajonēšana - [198-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Makšķerēšana Salacgrīvas Salacā = Fishing in Salaca of Salacgrīva = Рыбалка в Салацгривской Салаце - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krustpils novads : tūrisma karte - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lejastiezumi : Usmas ezera atpūtas komplekss - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valdemārpils - liepziedu pilsēta : [maršruts kājāmgājējiem] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
163.velomaršruts "Ogres ielejas aplis" 35 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stelpenhof : V-17-G : Gruppe Riga - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
96-Puša - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga Stadtplan N 29 - [1840] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae, Voliniae, Podoliae, Ucraniae, Prussiae et Curlandiae : Cum Privilegio Ordinum Hollandiae et West-Frisiae - Danckerts, Justus [Justinus], 1635-1701 - [starp 1685 un 1712] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Polen unter Oesterreich, Russland und Preussen getheilt - [ap 1800] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Übersichtsplan der Stadt Riga - 1942 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Военно-топографическая карта Европейской России] - [1866-1917] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Gut Alt-Selburg] : V-19-E : Gruppe Dünaburg - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Winkelmannshof : V-18-D : Gruppe Riga - [1917] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gross-Ekkau : Bl. 56. - 1918 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Jungfernhof] : [52]. - [1917] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Birsgalen : V-17-E : Gruppe Riga - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neugut : V-17-D : Gruppe Riga - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tomsdorf : 74. - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aahof : 59. - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Glitte : 79. - 1917 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лифлянд[ская] и Витебск[ая] губ[ерния] : Рижск[ий], Венден[ский] и Двинск[ий] уъзд : V-19-Д, Е, З и И - 1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Карта] 1907. г. Лифляндской губ[ернии] : Вольмар[ский] и Валк[ский] уъзд : Л. 19: 1-18-19 - Е-Г-И и Ж - [1920] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mappa geographica ex novissimis observationibus repraesentans Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae - Lotter, Tob. Conr. (Tobias Conrad), 1717-1777 - [1759] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte der Umgebung von Libau - [1916] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Tomsdorf] : V-17-B : Gruppe Riga - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tauerkaln : 30. - 1916 (Karte)
Kolekcijas daļa:
103-Ludza - 1929-1932 (Karte)
Kolekcijas daļa:
64-Smiltene - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizputes apriņķa augšņu tipu karte - [1942?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
72-Gaujiena - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
49-Rembate - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Verbreitung der Deutschen in Estland und Lettland : auf Grund der amtlichen Volkszählungen von 1934 (Estland) und 1935 (Lettland) : Karte I - [1940] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reichsverkehrsdirektion Riga : Stand: 1. Februar 1943 - [1943] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstis un Skandināvija - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sakas virsmežniecības karte : sastādīta pēc 1937.-1939. g. mērīšanas datiem - [1939?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizputes virsmežniecības karte : sastādīta pēc 1930.-1938. g. mērīšanas datiem - [1939?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svētku eglītes un enģeļi Ogres novadā - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svētku eglītes un gaismas rotājumi Ogrē 2021 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaismas rotājumi Ogrē 2021-2022 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre - pastaigu maršruts : centrālais skvērs - jaunais mols : mazais loks 4,3 km, lielais loks 5,9 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aicynojam iz Ludzys nūvodu : tūrisma ceļvedis 2021 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne : pierobežas skatu torņu tūre - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne : frontier area sightseeing tower tour - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eesti-Läti piiriäärsete vaatetornide tuur - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils labais krasts - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс правый берег - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis dešinys krantas - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils right bank - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : velomaršrutu karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : cycling route map - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : dviračių maršrutų žemėlapis - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : карта веломаршрутов - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : pastaigu karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : walking map - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : pasivaikščiojimų žemėlapis - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : карта прогулок - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts "Izzinām Jelgavu kopā!" - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts "Pārsteidzošā Parlielupe" - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Interaktīvais maršruts "Iedvesmojies Jelgavā!" - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tematiskais pastaigu maršruts "Jelgava - skulptūru pilsēta. Jelgavas personības" - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maršruts "Jelgava - skulptūru pilsēta" - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dobeles novads : Dobele, Auce, Tērvete - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Skaistkalnes, Kurmenes, Valles un Bārbeles apkārtni! - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atklāj Vecumniekus - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizrauj elpu! : no Siguldas pils kvartāla līdz Vējupītes gravai : 10 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raganu katls [Sigulda] : 10 km - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubāna ezera apkārtnes tūrisma karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balvu novads, Ziemeļlatgale : tūrisma karte 2022 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iedvesmas ceļvedis aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Inspirationtravelguide around the protected landscape area "Veclaicene" - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Inspiratsiooni teejuht "Veclaicene" maastikukaitsealal - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne - atpūtai, ceļošanai un iedvesmai! - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Алуксне - место для отдыха, путешествия и вдохновения! - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne - the place for relaxing, travelling and inspiration! - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne - puhkuseks, rändamiseks, innustuseks - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne – Erholung, Spass und Inspiration! - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne - atpūtai, ceļošanai un iedvesmai! - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Olaines novads : Olaine - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Olaines novads : novada administratīvais centrs - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līvāni - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līvānu novads : Līvānu pilsētas un novada tūrisma karte = Livani Town and District Tourist Map = Туристическая карта города Ливаны и Ливанского края - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Līvāni - Tadenava - Līvāni : gar Daugavas krastiem (50 km pēc sarkanā marķējuma) - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tramvaju kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2021. gada 1. novembra - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trolejbusu kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2021. gada 1. novembra - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Autobusu kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2021. gada 1. novembra ; Autobusa kustības maršruti, centrs : spēkā no 2020. gada 7. decembra - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmalas sabiedriskā transporta maršrutu shēma = Jūrmala public transport route map = Схема маршрутов общественного транспорта Юрмалы - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils sabiedriskā transporta kustības shēma - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] - [1958-1971] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskā transporta maršrutu tīkla shēma [Rēzeknē] - [2019] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeri : historical centre - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Кемери : исторический центр - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристическая карта - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : tourism map - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbene : region and town : tourism map = Bezirk und Stadt : Tourismuskarte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Naturroute "Der größte See Lettlands Lubāns" - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubānsi järve ümbruse turismikaart - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte "Jūrtaka" : Dienvidu daļa : garās distances pārgājienu maršruts Lietuva/Latvija 661 km - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte Baltisher Küstenwanderweg : Südlicher Teil : Fernwanderweg Litauen/Lettland 661 km - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Map Baltic coastal hiking : Southern part : long distance hiking trail Lithuania/Latvia 661 km - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Žemélapis Jūrų takas : Pietinė dalis : ilgo atstumo pėsčiųjų maršrutas Lietuva/Latvija 661 km - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта тропа Балтийского взморья : Южная часть : пешеходный маршрут длинной дистанции Литва/Латвия 661 км - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Visit Viļaka tūrisma karte = Visit Vilaka tourism map = Visit Вилака туристическая карта - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Balvi - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viļaka - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
"Mežaparka" objektu karte (2022) - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sirds maršruts Saulkrastos - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atrodi Zvejniekciema Sirds otru pusīt - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
10 000 soļi saules ritmā Saulkrastu novadā - Murjāņos - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta kustības maršruta shēma = The map of public transport routes in Jelgava City = Схема общественного транспорта Елгавы - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu shēma : no 2018. gada 12. februāra - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Autobusu satiksme : Sigulda : 10.03.2020 - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : pilsētas autobusu maršruti : 01.07.2021. ; Pilsētas maršrutu autobusu pieturvietas Cēsu centrā : 01.07.2021 - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eesti - Latvia - Lietuva : Automobilkarte - [1930] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [starp 1925 un 1930] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Генеральная Карта Псковской Губернии разделенной на пять провинций - [1773] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eesti-Liiwi- ja Kuramaa - [191-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rygos žemėlapis - [1930?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Die Russischen Ostseeprovinzen : das alte Deutschordensland und die benachbarten Gebiete von Ostpreußen bis St. Petersburg - [1917] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga : aptuvens pilsētas plāns - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas PSR] Dabas aizsardzības teritoriāli kompleksā shēma - 1990 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava 2022 : Mītava - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava 2022 : Mitau - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava 2022 : Mintauja - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava 2022 : Miitavi - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгава 2022 : Митава - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas novads : tūrisma piedāvājums 2022 - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava county : tourism opportunities 2022 - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavos apskritis : turizma pasiūlymai 2022 - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгавский край : туристические возможности 2022 - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dižkoki Jelgavā - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus novads : tūrisma karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus Municipality : tourism map - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Салдусский край : туристическая карта - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bezirk Saldus : Touristische Karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus sritis : turizmo žemėlapis - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
"Atver Ludzu!" ar Audiogidu - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas dabas aizsardzības teritoriāli - kompleksā shēma - 1991 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mappa Generalis Gubernii Plescoviensis in quinque Provincias divisi - [1775] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Военно-дорожная карта Лифляндской губернии] - [starp 1915 un 1918] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:100 000 : Zusammendruck - 1944 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Военно-Инженерная карта Северо-Западного ТВД (центральная часть) - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта Рижского учебного центра : [топографическая карта : съемки 1957 г.]. - 1957 (Karte)
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa & P. Mantnieka Ģeografijas atlants / A. Ošiņa un P. Mantnieka kartografiskais institūts ; rediģējis Fr. Jansons - A. Ošiņa un P. Mantnieka kartogrāfiskais institūts - [1926-1927] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft - 1866-1870 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika : pārskata karte, mērogs 1:250 000 - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Северное Курземе : туристическая карта : Талси, Дундага, Роя, Мерсрагс - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Three Annas and Ērmanis : Nr. 168, 31 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bānīša zemes līklocis : Nr. 166, 66 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
The Winding of the Bānītis Land : Nr. 166, 66 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
No Stāmerienas ar riteni uz Liteni : Nr. 165, 30 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ap Stāmerienu un Kalnamuižu : Nr. 164, 23 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
To the mill along the Tobacco pouch : Nr. 167, 20 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
VFR Aeronautical Chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 16 JUN 2022 : tīmekļa versija - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Estoniae et Livoniae Tabula cum cursu Fluvii Dvinae - 1745 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Arkādijas dārzs - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1908 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планъ городских садовъ и скверовъ между старымъ городомъ и петербургскою частью въ Ригъ [plāns] - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1913-04-10 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Насажденія у городскаго канала въ Ригъ [plāns] - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1897-11 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kanālmalas apstādījumi. Kronvalda bulvāris [plāns] - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1892-12 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kronvalda parks - 189- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi Rīgas Meža kapsētā [plāns] - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1922-01 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - [1910-1930] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atmodas draudzes bij. Garnizona kapsēta [plāns] - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1928-06 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Meža kapu kapliča [rasējums] - Bertschy, Gvido, 1878-1933 - 1910 (Karte)
Kolekcijas daļa:
J. Rozentāla kapa plāns Meža kapos [plāns] - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 191- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Arkādijas dārzs [Torņakalna parks] [plāns] - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1902-1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
R.P.V. Dārzu nodaļa. Strādnieku kolonijas projekts un daļa no dārzsaimniecības plāna uz Dreiliņu muižas zemes [plāns] - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1921-07 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas dārzu valdes Dreiliņu muižas lauku saimniecības jauniekārtas projekts [plāns] - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1919-07 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dreiliņu muischas plans [plāns] - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планъ аренднаго участка N III расположенной на мызной землъ Рижскаго городскаго именія Дрейлинсбургъ Рижскаго уъзда Биккернскаго прихода [plāns] - [189-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzegužkalna apstādījumu pārveidošanas mets [plāns] - 1925-11 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ устроиства народнаго сада на Леммербергъ [plāns] - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1908-01-30 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzegužkalna parks - [192-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Volkspark auf dem Griesenberg - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1909 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Projekt zur Umgestaltung des Kaiserwaldes [plāns] - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1901-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķīšezera peldētava - 193- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķīšezera peldētavas apkārtnes izveidošanas mets - 193- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Parka projekts pie Maskavas ielas - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1936-02 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Projekts parkam Maskavas ielā - Bošs, T. - 1941-04-01 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dārzs Latgales ielā - 1942-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maskavas dārza detaļu zīmējumi - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 193- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mets Melnsila pārveidošanai Rīgā I un II variants - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1941-02 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Melnsila parks - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1941-04-30 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āgenskalna priedes - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планъ Петровскаго парка въ Ригъ - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1913-04-10 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ Плеттенбергской и Кетлерской улицъ - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - [189-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mets Ķīšezera ielas pagaidu alejai - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1933-05-23 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strēlnieku dārza, 10. grupā 120. nr. situācijas plāns - 1934-03-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bij. Strēlnieku dārza pārveidošanas mets - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1935-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Torensberger Park. Peterpark - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Uzvaras parka iekārtas meti] - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1932-1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras laukuma apstādījumu plāna detaļas - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziedoņdārza apstādījumu plāni - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Parka [Ziedoņa dārza] mets Marijas un Artilērijas ielas stūrī - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1935-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Ziedoņa dārza labiekārtojums, tā paviljoni] - Kalniņš, Ansis, 1903-1944 - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garnizona kapi Rīgā - Rieksts, A. - 1935-12-10 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi ar Jāņa draudzes kapsētu - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - [192-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Viestura dārza situāciju plāni] - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1880-1908 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķeizara dārza pārveidošanas projekts - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1923-03-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Jumāras ielas rajona apstādījumu plāns] - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stacijas laukuma apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vērmanes dārza apstādījumu plāni - 1946-1947 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kojusalas dārza pārveidošanas meti - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Esplanādes izveidošanas meti - 193- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vienības laukums - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 193- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Esplanādes izveidošanas meti - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vienības parka izveidošanas skice - priekšlikums - 1940-02-27 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Esplanādes apstādījumu plānu fragmenti - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vienības laukuma centrālās daļas izbūves mets - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Komunāru laukuma apstādījumu projekts - 1941-04 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ситуацiонный планъ мъстности Эспланады съ обозначенiемъ участка предлагаемаго для музея изящныхъ искусствъ и коммерческаго училища - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Entwurf zum Anlage eines Waldfriedhofes im Kaiserwald - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1908-12-20 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežaparka izveides plāni - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1910 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Friedenspark im Moskauer Stadtteil - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1906-1908 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkaba laukums - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 193- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kapu izveidošanas meti - 192- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kapi - 1942-08 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Raiņa kapi - 192- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kapsētas krematorijas sektora izbūves mets - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1949-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atsevišķu kapa vietu izbūves meti Raiņa kapos - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spillves lidostas apstādījumu aeroprojekts - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Situationsplan über das, zwischen dem Rankschen Damme und der Altonaer Strasse, an der Verlängerung der Schooner Strasse belegenen Territorium - 1901 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grīziņkalna apstādījumu plāni - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1924-1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grīziņkalna sporta laukumu iekārtošanas meti - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1958 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecmīlgrāvja kapsētas izveides projekti - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1933-1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vējzaķsalas dzīvojamo māju apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Armijas virsnieku kluba dārza plāns - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas mežsaimniecības kokaudzētavas plāns - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes paviljonu rasējumi un situācijas plāns - 1900 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu projekts apbūves gabalam 115. grupā - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1932 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Situationsplan der städtischer Gärtnerei und Baumschule in Riga - [1880?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viestura piemiņas pils dārza plānojumi - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - [193-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kaucmindes apkārtnes apstādījumu plānojums - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1925 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nenoskaidrotas vietas apstādījumu plāni - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priekšdārziņu projekts Jura Alunāna ielā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Koncertlaukuma projekts Torņakalna parkā - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu plāni pie Ministru Padomes viesu mājas - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1965 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumi pie Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļas - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1933-1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Basteja bulvāra apstādījumu plāni - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ на переустройство Театральнаго бульвара, между Карловской улицею и городскимъ театромъ передъ зданіями Почтамта и Полицейского Управленія - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1904 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Бастіонная площадь - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1896-11 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu meti pie puķu kioska Aizsaules ielā - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1939-06-14 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bērzupes un Tadaiķu ielas krustojuma apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1964-09 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Biķernieku ielas apstādījumi līdz Kastrānes ielai - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ситуаціонный планъ площади на углу Большой Невской и Суворовской улицы - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - [189-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvības pieminekļa tuvāko apstādījumu plāns - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs Buru ielā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1959-10 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkaba un Pils laukumi Rīgā - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1923-1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plāns. Čiekurkalna V šķērslīnija N11, gr. 88, N12 - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1955 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pagaidu apstādījumi Dārzciema-Lubānas ielu krustojumā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavmalas apstādījumi - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1932-1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils un Jēkabpils ielas stūra apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras parka apstādījumu plānu daļas - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stabu ielas apstādījumu plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Fr. Engelsa ielas alejas projekts - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1953-02 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vašingtona laukums - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
6. Rīgas kājnieku pulka pieminekļa apstādījumu mets - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 19-- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs pie Pilsoņu ielas - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu mets laukumam pie II. pilsētas slimnīcas - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1930-04-15 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu mets 19. viduskkolas apkārtnei Gobas un Miglas ielas krustojumā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1955 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krišjāņa Valdemāra [Gorkija] ielas apstādījumu plāni - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
II. un III. pilsētas ģimnāziju Kr. Valdemāra ielā apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
N 54. bērnu dārza, Valdemāra ielā 51 apstādījumu projekts - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs Hanzas un Strēlnieku ielas stūrī - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1951 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Hanzas ielas apstādījumu plāns] - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ объ устройствъ сквера на площади Гердера - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1893-03-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bērnudārza Hospitāļu ielā apkārtnes apstādījumu plāns - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Jūrmalas gatves apstādījumu plāns] - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mets skvēram starp Kalnciema un Valentīna ielām - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1965 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ преобразованія закрытаго кладбища по католической улицъ - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1892 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Elizabetes [Kirova] ielas apstādījumu plāni - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rozārijs Vērmanes dārzā - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Projekts Vērmanes dārza restorāna ēkas pārbūvei - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vērmanes dārza celtņu rasējumi - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Kronvalda bulvāra plāns] - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Транспортная развязка левобережного предмостного р-на Октябрьского моста в г. Риге - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalpaka [Komunāru] bulvāra plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
11. novembra (Komjaunatnes) krastmalas apstādījumi - 1939, 1950, 1955 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pilsētas kanāla daļa starp Kronvalda bulvāri un Eksporta ielu - 1952 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bērnu patversmes Kuldīgas ielā apstādījumu plāns - Zariņš, E. - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu un spēļu laukumu iekārta Kurbada un Satekles ielas stūrī - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1952-04-14 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu plāns Ķīšezera ielas apkārtnē - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1932 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mets skvēra apstādījumiem Lāčplēša-Jēkabpils ielas krustojumā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1943 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs pie Lāčplēša ielas un dzelzceļa uzbēruma - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1962 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sporta laukums pie Liepājas ielas - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu iekārta Līksnas ielā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ludzas un Lauvas ielas krustojuma apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rožu dobes Vienības laukumā, Brīvības un Elizabetes ielas stūrī - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rožu parters pilsētas dārzniecībā Viesturdārzā - 1943 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvības un Grēcinieku ielas rajona apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvības ielas apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1955 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs starp Brīvības un Pudiķa ielu - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1953 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģertrūdes ielas apstādījumu plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maskavas un Šķirotavas ielas krustojums - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maskavas un Rušonu ielas krustojums - Barons, Kārlis, 1912-1996 - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pagaidu apstādījumi pie Maskavas ielas - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ переустройства Московскаго сада - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1903-06-04 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Merķeļa ielas apstādījumu plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Meža prospekta apstādījumu plāni] - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проект капитального ремонта проспекта Межа в Межапарке - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kultūras un atpūtas parks Mežaparkā - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Miera dārzs - Birzenieks, Aleksandrs, 1893-1980 - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Miera dārzs - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Projekts parkam Maskavas ielā - 1941 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rotaļu dārziņa iekārtas mets, Rīgā, Miera ielā 85 - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1941 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Miera un Hospitāļu ielas krustojuma apstādījumu mets - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Miera ielas skvēra apstādījumu mets - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu projekti skvēram L. Nometņu – Pilsoņu ielas krustojumā - 1947 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bērnu patversmes M. Nometņu ielā apstādījumu plāns - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1925-09-25 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Padomju bulvāra plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bulvāris - [1967?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Situationsplan des Schlossplatzes in Riga - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1880-01 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu mets Pontona tilta galā Pārdaugavā - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mets apstādījumu iekārtai pie Pilsētas valdes nama un I ģimnāzijas Raiņa bulvārī - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ravelīna laukuma apstādījumu mets - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1922-10-29 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sarkanarmijas ielas plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ расширенія парка въ Ротенбергѣ - b.g. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs Vecrīgā 17. jūnija laukumā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs pie Spilves lidostas - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1962 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bērnu nama Sporta ielā apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kronvalda parka apstādījumu plāni - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1935-1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Stučkas ielas plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tilta un Alekša ielas stūra skice - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1957 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumi Torņa ielā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strūklakas un ūdensbaseina izbūves projekts-skice : Rīgā, 11. novembra bulvārī, pret Pontona tiltu - Zaķis, Voldemārs, 1902-1990 - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[13. janvāra ielas plāns] - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планъ Гризенбергскаго парка - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1903-12 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skolas ielas plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Varoņu ielas apstādījumu projekts - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daļa no pilsētas kapsētas projekta Vecmīlgrāvī - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1937 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baznīcas [Eduarda Veidenbauma] ielas plāns - 1967 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velnezera apkārtnes apstādījumu projekts - Logins, Henriks, 1920-2001 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumi Zalves ielā - b.g. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Saeimas ēkas apstādījumi - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1903-10-17 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs pie Rīgas apgabaltiesas - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1939-10-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumi pie Rīgas apgabaltiesas - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1902-08-29 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumi pie Aviācijas institūta kluba - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960, 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu projekti gar kanālmalu pie Rīgas Centrāltirgus - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1930, 1936, 1941 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu projekti gar 13. janvāra ielu un Rīgas Centrāltirgu - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1939, 1953 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laukums Marijas ielas un Raiņa bulvāra stūrī - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvības un Šarlotes ielas krustojuma apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavmalas apstādījumu plāns - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектированный скверъ у II Гертрудинской церкви - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1905-06-07 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jūrnieku kluba Bolderājā apstādījumi - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1955 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu akadēmijas ēkas apkārtnes apstādījumu plāni - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1957 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rotaļu laukumi pie Lielajiem kapiem - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1923 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu plāns ap Mārtiņa baznīcu - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
J. Rozentāla un V. Olava kapavietu apstādījumu plāni Meža kapos - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs pie 2. poliklīnikas - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
A. Deglava un J. Asara ielu stūra pie Sv. Pāvila baznīcas skvēra projekts - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1950 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Situation der Paulskirche - Hilbig, Hermann Otto, 1860-1939 - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ на переустройство сада у замка - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1893 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas 1. pilsētas slimnīcas situācijas plāns - 1913 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kapu krematorijas sektora izbūves mets - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1948 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bērnu parka “Saules dārzs” apstādījumu plāns - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
6. Rīgas kājnieku pulka pieminekļa apstādījumu mets - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1937-08-18 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Entwurf zu einer Schmuckanlage um die Trinitatis-Kirche - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1893-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu projekts laukumam pie pilsētas ūdens torņiem starp Rīgas-Valkas un Rīgas-Daugavpils dzelzceļu līnijām - Barons, Kārlis, 1912-1996 - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skvērs Zaķu salā - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1950-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ на устройство насажденій у Гауптвахты - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1903-10-20 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Entwurf zur Anlage eines Zoologischen Gartens im Kaiserwald in Riga - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1907-12 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Situationsplan über die projectirte Gliederung des Rigaschen Stadtgebiets - 1882-11 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga und deren Umbegung in 4 Blättern - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1902 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планъ губернскаго города Риги и его окрестности на 4 листа - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1902 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stadtplan von Riga - Stegman, Richard, 1844-1932 - 1885 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kādas celtnes zīmējums un plāns - 1923 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nezināmas vietas [Arkādijas parka] apstādījumu plāns - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1928 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Situācijas skice gruntsgabaliem 121. grupā 211. nr. daļai un 217, 300 nr.nr. - 1949 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumi PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādē Maskavā - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielā Tēvijas kara varoņu piemiņas birze Rundēnos - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi Šķaunē - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Projekts apstādījumiem pie Draudzības ozola kurgāna Zilupē - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1959 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Project zur Erweiterung der Velocipedistenbahn im Kaiserlichen Garten - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1892-03 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ситуаціонный планъ на переустройство Эспланадной площади - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1903-11-10 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu plāns - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1931-04-10 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rozāriju plāni - b.g. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ устройства народнаго сада на Леммербергѣ - 1908-01-30 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst Umgebung, mit Angabe der Hauptsächlichsten Fabriken - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas un apkārtnes plāns - 1927 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skulptūras zīmējums - Griņevičs, Romualds - [19--] (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Ģimenes ēku apstādījumu projekti Ausekļa, Liepājas, Lomonosova (agrāk Samarina), Ropažu ielās - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1927, 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apstādījumu projekti blokēkai pie Grīziņkalna - 1930 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valsts 1. kaulu TBC bērnu sanatorijas Krimuldā apstādījumu rekonstrukcijas projekts - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1954 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas-Jūrmalas pilsētas parks pie Lielupes stac. - ap 14 ha - Zeidaks, Andrejs, 1874-1964 - 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Планъ С. Петербурга. Составленъ, на основаніи плана Шуберта 1828 г. гидрографическихъ картъ Невы и ея устья, изданія Гидрографическаго департамента Морскаго министерства, и рекогносцировки произведенной въ 1882-83 годахъ отставнымъ полковникомъ М. С. Воротниковымъ - [188-] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Проектъ устройства народнаго сада на возвышеніи Леммербергъ - Kuphaldt, Georg, 1853-1938 - 1897-01 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ministru Padomes pastāvīgā pārstāvniecība pie PSRS Ministru Padomes Maskavā, Čaplīgina ielā 3 : Apstādījumu pārveidošanas konsultatīvs mets - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Karte)
Kolekcijas daļa:
103-Ludza - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
94-Rēzekne - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eiropa : politiskā karte - [1930] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] - [1967?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Rīgas apkārtne] - [1905-1915] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas piekraste - 1931-1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Схемы сельскохозяйственной районной планировки районов Латвийской ССР] - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nūjošanas takas Mežaparkā = Nordic walking trails - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta : tūrisma karte - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : дружелюбный город для семьи и отдыха : туристическая карта - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : šeimai ir poilsiui palankus miestas : turizmo žemėlapis - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : family and recreation friendly city : tourist map - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : Familien- und Erholungsfreundliche Stadt : Touristische Karte - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils : vasara bērniem - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Р. Западная Двина : участок от ф. Новины до Клейн-Юнгфернгофа - 1886-1888 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилсское лето для детей - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspilis vasara vaikams - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils summer for children - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : tūrisma karte - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielais loks pa Alūksni - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
V. Purvīša ainavas [Ogres novadā] - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
9 apburošas Hanzas pilsētas : Pērnava, Vīlande, Cēsis, Koknese, Kuldīga, Limbaži, Straupe, Valmiera, Visbija : informācija un padomi - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
9 enchanting Hanseatic cities : Pärnu, Viljandi, Cēsis, Koknese, Kuldīga, Limbaži, Straupe, Valmiera, Visby : tips and information - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
9 Bezaubernde Hansestädte : Pärnu, Viljandi, Cēsis, Koknese, Kuldīga, Limbaži, Straupe, Valmiera, Visby : Tipps und Informationen - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukles novads : tūrisma karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle Municipality : tourist map - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Айзкраукльский край : туристическая карта - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes arheoloģiska, vēsturiski etnogrāfiska un speciālkarte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [pēc 1918] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils pilsētas plāns - 1934 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltija - [1907] (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-89-D-3 Sili : Ostland 1:10 000 - 1944 (Karte)
Kolekcijas daļa:
O-35-89-B-23 Gaujiena : Ostland 1:10 000 - 1944 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands - 1914-1921 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aloja-Allendorf - 1680 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu dabas noslēpumi - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu vēstures noslēpumi - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugava ar "Baltu Kazu" no Aizkraukles līdz Ķegumam : ūdenstūrisma maršruts 45 km garumā, velomaršruti : apskates objekti un kartes - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Auce - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Auce - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas novada tūrisma karte : apskates objekti, naktsmītnes, ēdināšana, aktīvā atpūta (Bauska, Iecava, Pilsrundāle, Skaistkalne, Vecumnieki) - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Irši, Bebri, Koknese : tūrisma karte 2022 - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Irši, Bebri, Koknese : tourism map 2022 - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ирши, Бебри, Кокнесе : туристическая карта 2022 - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Топографическая карта Латвийской ССР : 1:100,000] - [1974-1989] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaiga Garkalnē : Ropažu novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaiga Upeslejas - Saurieši : Ropažu novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaiga Langstiņos : Ropažu novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaiga Zaķumuižā : Ropažu novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaiga Vangažos : Ropažu novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pastaiga Ulbrokā : Ropažu novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes karte : Ķekavas novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ar velo pa Stopiņu novadu - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre : tūrisma karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres novads : tūrisma karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēlija : Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta, Neretas novads, Salas novads, Viesītes novads : tūrisma karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltinavas novada tūrisma karte - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kokneses parka plāns - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
VFR Aeronautical Chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 08 SEP 2022 : tīmekļa versija - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : ģimenēm ar bērniem : darbnīcas, izziņa un dzīvnieki - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : ģimenēm ar bērniem : tehnika, izziņa un aktivitātes - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : aktīvā atpūta : izaicina trāpīt mērķī, šķēršļu trases un izbraucieni - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : aktīvā atpūta : izaicina būt gaisā, uz ūdens un apdzīt vēju! - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : dabas maršruts : takas pa kalniem un lejām, gar upēm un purviem - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : dabas maršruts : takas gar ezeriem un upēm, caur parkiem un pakalniem - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : gardēžu maršruts : vīns, alus un maize - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : gardēžu maršruts : gardēža ēdienreizes un darbnīcas - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : izziņas un kultūras maršruts : tik daudz neatklāta un unikāla tepat blakus! - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Pierīgas novadi] : izziņas un kultūras maršruts : muižas, parki un kauju vietas - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
VFR Aeronautical Chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 03 NOV 2022 : tīmekļa versija - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āgenskalna vietzīmes : ceļvedis 2021 - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga - 1111 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēlija : pa Sēlijas vēsturisko novadu : maršruta pamatgaita: Jēkabpils - Birži - Viesīte - Sauka - Nereta - Aknīste - Gārsene - Subate - Eglaine - Ilūkste - Dviete - Bebrene - Rubeņi - Zasa - Birži - Jēkabpils - [2012] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēlija : Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta, Neretas novads, Salas novads, Viesītes novads : tūrisma karte = tourism map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemgale : tūrisma karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neretas novads : tūrisma karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Olaines novads : tūrisma karte - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Jēkabpili! - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Welcome to Jekabpils! - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Добро пожаловать в Екабпилс! - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : audiogida maršruts = audio guide tour = Audio-guide Tour = маршрут аудиогида - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils novads : pa Daugavas salām un krācēm : izbaudi piedzīvojumus uz ūdens! - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēlpils velomaršruts, 22 km : Zvejnieklīcis - Vecsēlpils - Puļpāni - Taborkalns - Babrāni - Ķipu kalns - Stūrāni - Gretes - Sēlija - Zvejnieklīcis - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laukezera dabas parka velomaršruts, 15-20 km : Zīlāni - Ļamāni - Tīznūži - Kondrāti - Ildzenieki - Spēles - Zīlāni - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
CORONA satelītuzņēmumi - 1967-1972 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rūjienas pilsnovads - 1683 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ērģemes pilsnovads - 1688 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zusammendruck Riga - [1917?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dabas parka "Laukezers" veselības maršruts - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Saukas ezeram, 25 km : Lone - Sauka - Borīšu kalns - Lone - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja, Karosta - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja - kā pa notīm! : pastaigu maršruts - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja - follow the notes! : walking route - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepoja - kaip iš natų! : pažintinis pėsčiųjų maršrutas - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лиепая - как по нотам! : прогулочный маршрут - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja - wie nach Noten! : Rundgang - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eglīšu stāsts, gaismas objekti un eņģeļi pie baznīcām Ogres novadā 2022/2023. - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Eglīšu stāsts, gaismas rotājumi Ogrē 2022/2023 - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svētku rotājumi un eglītes Ķegumā - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velomaršruti Ogrē - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogres pastaigu maršruti : mazais loks 1,8 km, lielais loks 7,5 km - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apļveida maršruts gar Ogres upi - 3,5 km - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazsalaca, Valmieras novads : pilsētas karte = city map = linna kaart - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre : tūrisma karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rūjiena, Valmieras novads : pilsētas karte = city map = linna kaart - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strenči, Valmieras novads : pilsētas karte = city map = linna kaart ; Seda, Valmieras novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne : izbaudi izzinošu un aktīvu atpūtu Alūksnē = Enjoy cognitive and active leisure in Alūksne = Насладись познавательным и активным отдыхом в Алуксне - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis : pilsētas tūrisma karte - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : vecpilsētas karte - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Augšdaugavas novads : karte = карта = map - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : карта старого города - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Augšdaugavas novads : karte = карта = map - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : old town map - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : Altstadtplan - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbažu novada tūrisma karte : karte ceļotājiem - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruts "Noķer vistas Ķekavā" - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbaži municipality tourism map : tourist map - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārupes novads = Mārupe county : tūrisma karte : tourism map - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Secrets of Lake Lubāns : nature route "Lubans - the Largest Lake in Latvia" - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Lubānam : velomaršruts = Around lake Lubāns : cycling route = Вокруг озера Лубанс : веломаршрут 33, 51 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubano ežero paslaptys - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārupes novads : tūrisma karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pāvilosta un apkārtne - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukles novads : tūrisma karte - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pāvilosta und Umgebung / and surroundings - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Айзкраукльский край : туристическая карта - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pāvilosta и окрестности / ir aplinka - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle Municipality : tourist map - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nīca, Rucava : Dienvidkurzemes novads - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nīca, Rucava : Dienvidkurzemes district - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nīca, Rucava : Dienvidkurzemes apskritis - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava 2023 : Miitavi - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda un apkārtne : More, Mālpils, Allaži, Inčukalns, Lēdurga, Krimulda : tūrisma karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : tūrisma karte : karte ceļotājiem - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava 2023 : Mintauja - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava 2023 : Mitau - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda and surroundings : More, Mālpils, Allaži, Inčukalns, Lēdurga, Krimulda : tourism map - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгава 2023 : Митава - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava county : tourism opportunities 2023 - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavos apskritis : turizma pasiūlymai 2023 - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Елгавский край : туристические возможности 2023 - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Camino Latvia : ceļš Rīga - Skaistkalne - Salaspils novada posms (1. un 2. etaps) - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils Ziemassvētku gaismās - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Вентспилс в Рождественских огнях - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja : pastaigu maršruti : Liepāja - kā pa notīm ; Vēsturiskie kinoteātri ; Jūgendstila mantojums ; Berči mantojums - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja : Liepāja un apkārtne : Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Grobiņas, Priekules, Vaiņodes, Skrundas, Aizputes novads : tūrisma karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja and surroundings : Pāvilosta, Nīca, Rucava, Priekule, Vaiņode, Skrunda, Durbe, Grobiņa, Aizpute county : tourist map - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepoja ir Liepojos kraštas : Gruobinios, Nycos, Rucavos, Paviluosto, Priekulės, Skrundos, Vainiuodės, Durbės, Aizputės seniūnijos - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja und Umgebung : Landkreise Pāvilosta, Nīca, Rucava, Durbe, Grobiņa, Priekule, Vaiņode, Skrunda, Aizpute : Touristische Karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti, Latvija - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Veloceliņi [Liepājā] = Cycling paths [in Liepāja] = Велодорожки [в Лиепае] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лиепая и окрестности : Павилостский, Ницский, Руцавский, Приекульский, Вайнодский, Скрундский, Дурбский, Гробиньский, Айзпутский края - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti [Liepājā] = Cycling routes [in Liepāja] = Веломаршруты [в Лиепае] - [2016] (Karte)
Kolekcijas daļa:
VFR Aeronautical Chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 01 DEC 2022 : tīmekļa versija - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ienāc Liepājā! : Liepāja un apkārtne, Aizpute - Durbe - Grobiņa, Nīca - Pāvilosta - Priekule, Rucava - Skrunda - Vaiņode : tūrisma karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ienāc Liepājā! : pastaigu maršruti "Kā pa notīm" 3,7km vai 5,8km - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Welcome into Liepāja! : Liepāja and surroundings, Aizpute - Durbe - Grobiņa, Nīca - Pāvilosta - Priekule, Rucava - Skrunda - Vaiņode : tourist map - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Come into Liepāja! : walking routes "Follow the notes!" 3,7km and 5,8km - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Įženk į Liepoją! : Liepoja ir Liepojos kraštas, Aizputė - Durbė - Gruobinia, Nyca - Paviluosta - Priekulė, Rucava - Skrunda - Vainiuodė - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Įženk į Liepoją! : pažintiniai pėsčiųjų maršrutai "Kaip iš natu" - 3,7 km. arba 5,8 km. - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Komm rein in Liepāja! : Liepāja und Umgebung, Aizpute - Durbe - Grobiņa, Nīca - Pāvilosta - Priekule, Rucava - Skrunda - Vaiņode : Touristische Karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Komm rein in Liepāja! : Die Wandertouren "Wie durch die Noten!" 3,7 km oder 5,8 km - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Зайди в Лиепаю! : Лиепая и окрестности, Айзпуте - Дурбе - Гробиня, Ница - Павилоста - Приекуле, Руцава - Скрунда - Вайнёде : туристическая карта - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Зайди в Лиепаю! : прогулочные маршруты "Как по нотам!" 3,7км и 5,8 км - [2017] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рижский порт, 1912 : план части реки Западной Двины в пределах Рижского порта - 1912 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes Šveice : (Abava no Kandavas līdz Sabilei) - [193-?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bellenhof : 134 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bickern : 122 (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieks, Latvijas ceļu karte - [1937] (Karte)
Kolekcijas daļa:
General-Charte von Livland - 1836 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā un ceļu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā un ceļu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga mit der Umgegend im J. 1621 - [1935] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mazā autoceļu karte : P. Mantnieka kartogrāfijas institūta oriģināls (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar lieliem un maziem ceļiem (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka tūristu karte : [Latvija] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar attālumiem kilometros uz šosejām un lielceļiem un pilnīgu vietu vārdu sarakstu (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Rīgas pilsētas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas tūrisma maršrutu pastkartes] : Nr. 1-40 - [1935-1940] (Karte)
Kolekcijas daļa:
9. Dziesmu svētku orientācijas plāns : Rīgā, Uzvaras laukumā, 1938 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija : [Latvijas Kredītbankas nodaļas] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas autosatiksmes līnijas] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils - Kolkasrags - Roja : № 1 - 1939 (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Shematisks Rīgas centra plāns] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Rīgas pilsētas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu un auto satiksmes līniju karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alt-Livland des alten deutschen Reichs (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dunte - Svētciems : № 10 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Abragciems - Bulduri : № 8 - 1934-1936 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils - Kolkasrags - Roja = Vindau - Domesness - Roign (Karte)
Kolekcijas daļa:
Roja - Bērzciems : № 7 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga und Dünamunde - 1915 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas piekraste = Coast of Liepaja : № 4 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielupe no Jelgavas līdz Bulduru tiltam = River Lielupe from Jelgava to the bridge of Bulduri : № 5 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils - Kolkasrags - Roja = Vindau - Domesness - Roign : № 1 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas osta = Harbour of Riga : № 2 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Goldingen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nīderkūni (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas pilsētas plāns - [1937] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvia (Karte)
Kolekcijas daļa:
Shematisks Vec-Gulbenes miesta apbūves projekta plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas karte mērogā 1:200 000] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Vidzeme un Latgale] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas apriņķa kulturveidu [sic] un to labuma šķiru karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Daugavas lejtece] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Novietošanas stacijas ceļu plāns [Rīgas dzelzceļa mezglā] : plāns № 2 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas un apkārtnes plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1935 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iekšējo ūdeņu karte - [1929] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas apriņķa kultūrveidu un to labumu šķirņu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Liepājas kara ostas apgabala plāns] - [starp 1919 un 1921] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Riga] : Blatt C 6 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skaistā Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Карта] г[уберний] Курляндской и Лифляндской : ряд VIII, листы 3,4 (Karte)
Kolekcijas daļa:
План окрестностей лагеря Кирхгольм - [190?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas poligons [Ādažu pagasts] - [1934] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zusammendruck Mitau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kemmern : 127 : Südost (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kokenhusen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Neu Kaipen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lennewaden (Karte)
Kolekcijas daļa:
Borkowitz (Karte)
Kolekcijas daļa:
Friedrichstadt (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kokenhusen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gross-Ekkau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hinzenberg (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zarnikau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Schlok (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mitau (Karte)
Kolekcijas daļa:
Doblen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Schlok (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tuckum (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tuckum (Karte)
Kolekcijas daļa:
Femyte dehls transporter. charta aff dhet geometr. Arbetet som giord är A. 1681. och 83. öfwer Wendens gebieth medh dhess wedh liggiande adelige gods (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kreuzburg (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvija] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plönen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu un automobīļu līnijas (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latgales apgabala robežu karte - 1920 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvija (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pirmo vispārējo pļaujas svētku laukuma situācijas plāns Rīgas apriņķī, Kokneses pagastā 1935.g. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR (Karte)
Kolekcijas daļa:
Walk, Pskow, Jskobstadt, Rositten (Rußland) (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas apriņķa augsnu [sic] pamatnes (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dreiliņi (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgebung (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livländische Schweiz (Karte)
Kolekcijas daļa:
Čiekurkalns (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka mazā Latvijas ceļu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieks Karte von Lettland (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes karte ap 17. gs. otro pusi (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Selburgsches, Dünaburgsches, Ueberlautzsches Kirchspiels] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kemmern : 127 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvā karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bauskas apriņķa augsnu [sic] tipi (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Карта] г[уберний] Лифляндской, Псковской и Витебской : ряд VII, лист 4, 5, 6 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Вентспилсского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Латвия] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги (Karte)
Kolekcijas daļa:
Латвия (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Стучкинского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Валмиерского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Талсинского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Резекненского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Рижского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Салдусского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Преильского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Лудзенского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Огрского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Лиепайского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Валкcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Лимбажского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Екабпилсcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Мадонского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Елгавcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Краславcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Тукумского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Даугавпилсcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Бауcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Добельcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Гулбенcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Балвcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Алуксненского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīga (Karte)
Kolekcijas daļa:
План части реки Западной Двины в пределах Рижского порта от острова Далена до устья - 1881 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Цесисcкого района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras pieminekļi Vecrīgā (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ситуационный план для постройки скотобоень и скотопригоннаго двора въ г. Риге (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas un apkārtnes plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Схема сельскохозяйственной районной планировки Кулдигского района Латвийской ССР (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gebiet Riga-Land (Karte)
Kolekcijas daļa:
Карта тяготения главнейших грузов к Рижскому порту - сообразно с действительной перевозкой таковых по железным дорогам в 1910 г. (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas osta = Harbour of Riga : № 2 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Hafen von Riga [kartogrāfiskais materiāls] = Rīgas osta : № 2 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dagda (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Rigaschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ljuzyn (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas apriņķa augsnu [sic] tipi (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gemeinden und Städte des Kreises Madohn (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gemeinden und Städte des Kreises Riga (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepājas apriņķa augsnu [sic] pamatnes (Karte)
Kolekcijas daļa:
Livland im Mittelalter (Karte)
Kolekcijas daļa:
111-Poliščina (Karte)
Kolekcijas daļa:
110-Zilupe - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
110-Zilupe (Karte)
Kolekcijas daļa:
111-Poleščina (Karte)
Kolekcijas daļa:
Geometrisk Charta öfer Riga stads patrimonal gods sampt Dahlens, Neuermühlens, Kirchholms, Uxkülls och Rodenpois gebieter (Karte)
Kolekcijas daļa:
109-Slabadinči - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
109-Slabadinči (Karte)
Kolekcijas daļa:
104-Kaunati - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
105-Dagda (Karte)
Kolekcijas daļa:
106-Indra (Karte)
Kolekcijas daļa:
105-Dagda (Karte)
Kolekcijas daļa:
103-Ludza (Karte)
Kolekcijas daļa:
104-Kaunata (Karte)
Kolekcijas daļa:
102-Kārsava (Karte)
Kolekcijas daļa:
99-Batviņa (Karte)
Kolekcijas daļa:
100-Kacēni (Karte)
Kolekcijas daļa:
101-Jaunlatgale (Karte)
Kolekcijas daļa:
97-Krāslava (Karte)
Kolekcijas daļa:
97-Krāslava (Karte)
Kolekcijas daļa:
96-Puša (Karte)
Kolekcijas daļa:
95-Antonopole - 1922 (Karte)
Kolekcijas daļa:
95-Antonopole (Karte)
Kolekcijas daļa:
94-Rēzekne (Karte)
Kolekcijas daļa:
93-Kokoreva (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland und einem Theil der angrenzender Gouvernements Livland u[nd] Litthauen (Karte)
Kolekcijas daļa:
92-Balvi (Karte)
Kolekcijas daļa:
91-Alūksne (Karte)
Kolekcijas daļa:
88-Daugavpils (Karte)
Kolekcijas daļa:
87-Višķi (Karte)
Kolekcijas daļa:
89-Taržeki (Karte)
Kolekcijas daļa:
85-Varakļani (Karte)
Kolekcijas daļa:
90-Veclaicene (Karte)
Kolekcijas daļa:
86-Preiļi (Karte)
Kolekcijas daļa:
84-Lubāna (Karte)
Kolekcijas daļa:
83-Gulbene (Karte)
Kolekcijas daļa:
82-Lejasciems (Karte)
Kolekcijas daļa:
81-Ape (Karte)
Kolekcijas daļa:
80-Ežereni (Karte)
Kolekcijas daļa:
78-Bebrene (Karte)
Kolekcijas daļa:
79-Ilukste (Karte)
Kolekcijas daļa:
76-Lijograde (Karte)
Kolekcijas daļa:
77-Līvāni (Karte)
Kolekcijas daļa:
74-Ranka (Karte)
Kolekcijas daļa:
75-Madona (Karte)
Kolekcijas daļa:
73-Palsmanis (Karte)
Kolekcijas daļa:
72-Gaujiena (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns - [1925] (Karte)
Kolekcijas daļa:
71-Valka (Karte)
Kolekcijas daļa:
70-Rakiški (Karte)
Kolekcijas daļa:
69-Subata (Karte)
Kolekcijas daļa:
68-Jēkabpils (Karte)
Kolekcijas daļa:
67-Pļaviņas (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland und einem Theil der angrenzender Gouvernements Livland u[nd] Litthauen (Karte)
Kolekcijas daļa:
64-Smiltene (Karte)
Kolekcijas daļa:
65-Dzērbene (Karte)
Kolekcijas daļa:
62-Ērģeme (Karte)
Kolekcijas daļa:
План города Риги с окрестностями (Karte)
Kolekcijas daļa:
63-Strencis (Karte)
Kolekcijas daļa:
60-Nereta (Karte)
Kolekcijas daļa:
58-Jaunjelgava (Karte)
Kolekcijas daļa:
57-Madliena (Karte)
Kolekcijas daļa:
56-Ieriķi (Karte)
Kolekcijas daļa:
59-Daudzese (Karte)
Kolekcijas daļa:
55-Cēsis (Karte)
Kolekcijas daļa:
54-Valmiera (Karte)
Kolekcijas daļa:
План направления линий Риго-Тукумской железной дороги с показанием места устройства моста (Karte)
Kolekcijas daļa:
53-Rūjiena (Karte)
Kolekcijas daļa:
52-Mōisaküla (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne (Karte)
Kolekcijas daļa:
Europa (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000] - 1922-1926 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas reljefa karte (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas plāns (Karte)
Kolekcijas daļa:
Рига 1:25,000 - 1963 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - [1938] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1933 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1931 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atlanta-Karte der Besatzungs-Zonen - [1945-1948?] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daļa no tā laika Hannoveres pilsētas apkārtnes kartes, kurā ar zilu iezīmēts Giftenes ciems, dienvidaustrumos no Hannoveres, pie Sarstedt - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Erfurtes apkārtnes karte - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Erfurtes pilsētas, apkārtnes un rajona kartes no Lūcijas Bērziņas bēgļu laikiem, 1945.g. - [19--] (Karte)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas orientēšanās kartes] - 1970- (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nature Trails : Latvia, Estonia, Finland - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Taku ceļvedis : Latvija, Igaunija, Somija - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Loodusrajad : Lati, Eesti, Soome - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Luontopolut : Latvia, Viro, Suomi - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika : pārskata karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja un apkārtne : Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Grobiņas, Priekules, Vaiņodes, Skrundas, Aizputes novads : tūrisma karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne D (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1972 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja - [2020] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jėkabpilio apskritis : turizmo žemėlapis - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti / Cycling routes / Веломаршруты [Liepājā] - [2018] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ienāc Liepājā! : Liepāja un apkārtne, Aizpute - Durbe - Grobiņa, Nīca - Pāvilosta - Priekule, Rucava - Skrunda - Vaiņode : tūrisma karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas novads : tūrisma piedāvājums 2023 - [2023] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja and surroundings : Aizpute - Durbe - Grobiņa, - Nīca - Pāvilosta - Priekule, - Rucava - Skrunda - Vaiņode : tourist map - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepoja ir Liepojos kraštas : Aizputė - Durbė - Gruobinia, Nyca - Paviluosta - Priekulė, Rucava - Skrunda - Vainiuodė : turizmo žemėlapis - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja und Umgebung : Aizpute - Durbe - Grobiņa, - Nīca - Pāvilosta - Priekule, Rucava - Skrunda - Vaiņode : Touristische Karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Лиепая и окрестности : Айзпуте - Дурбе - Гробиня, - Ница - Павилоста - Приекуле, - Руцава - Скрунда - Вайнёде : туристическая карта - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils novads : tūrisma karte - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils County : tourist map - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Long-distance Hiking Routes : Baltic Countries - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Routen der Fernwanderwege : Baltische Staaten - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Екабпилсский край : туристическая карта - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte : Apceļo Pierīgu! - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tourism map : Travel to Rīga surrounding! - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apkārt Alūksnes ezeram : Nr. 129, 22 km - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne - the place for relaxing, travelling and inspiration! - [2022] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre : tourism map - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre : tourism map - 2023 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis Mežtaka, Dienvidu daļa : garās distances pārgājienu maršruts Lietuva (Lazdijai) - Latvija (Rīga), 1088 km - [2021] (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cīrava (Liepājas rajons) : orientēšanās karte - 1997 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecāķi (Rīga) : orientēšanās karte - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ape (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grāveri (Krāslavas rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Niedrājs (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1976 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gauja (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garezeri (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Braki (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jugla Brekši (Rīga) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Usmas ezers (Talsu rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Urga (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riekstukalns (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vildoga (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Beberbeķu ezers (Babītes novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Seklis (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bumbukalns A (Rīga) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Morisona kalns (Ķekavas novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līkaiņi (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lapsas (Babītes novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langa (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sece (Aizkraukles novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kvēpene (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Inciems (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Žagarkalns (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielstraupe (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta (Rīga) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gauja Brasla (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta Anniņmuiža (Rīga) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazcenas (Mārupes novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brasla Gauja (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Senču sils (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķesterciems (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sukturi Stūrīši (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķirezers (Saulkrastu novads) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ērgļi (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rogainings Carnikava Jaunciems (Rīga) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Racenis (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krustkalni (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kusa (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata Z (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kamparkalns (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kārļi (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lejasozoli (Beverīnas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lejasozoli D (Beverīnas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ūdrupe (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils (Jēkabpils) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata A (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas grīva (Garezeri D) (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Staldzene (Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ģikši (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunupe D (Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šmerlis (Rīga) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Beberbeķi Z (Babītes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Plānupe (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šmerlis 2 (Rīga) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Zooloģiskais dārzs (Rīga) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kārļi D (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldone Z (Ķekavas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tome D (Ķeguma novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiskums (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalnsētu parks (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mučukalns (Skrundas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Atomkalns, Baldone (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1970 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesīte (Jēkabpils rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kausupe (Ķeguma novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļblāzma (Rīga) : orientēšanās karte - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lilastes ezers D (Ādažu novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brizule Tardenaks (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zvejnieki (Beverīnas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene Silva (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1974 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziedlejas (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta (Rīga) : orientēšanās karte - 1975 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mangaļsala (Rīga) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trīsciems (Rīga) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Babīte Z (Rīga) : orientēšanās karte - 1976 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Podkājas (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1976 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rezaka (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kazugrava (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silaktis (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežinieki (Alūksne) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kliģene (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesīte (Jēkabpils rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silene (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne (Alūksne) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandava (Tukuma novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Beberbeķi (Rīga) : orientēšanās karte - 1977 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langstiņi (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apes pagrieziens (Apes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svente (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1978 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kleisti (Rīga) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svente (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltais krusts (Stopiņu novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bukulti (Rīga) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kartinga trase (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Berģi DEPO (Rīga) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Senču sils (Rīga) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priedaine (Jūrmala) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzeņi (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strazde (Talsu rajons) : orientēšanās karte - 1979 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesīte (Jēkabpils rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turaida Z (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spicieris (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aumeistari (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas grīva (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ratnieki (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ummis (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaķīšu mežs (Raunas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lilastes ezers (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu vecpilsēta (Cēsis) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kapusils (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dūņezers (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šmerlis (Rīga) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne D (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dižstende (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalsnava (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laurenči (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lācītes (Gulbenes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalnezers 2 (Gulbenes rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rauna (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zāgadi (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalnezers 1 (Gulbenes rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strīķupe (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene Jāņkalns (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaķumuiža Silakrogs (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krievupes stacija R (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spicrāmis (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene (Smiltene) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sietiņiezis D (Valmieras rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lāčkalni R (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vēžezers (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sietiņiezis Z (Valmieras rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tomes karjers (Ķeguma novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežciems (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Minhauzena Unda (Saulkrastu novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skrunda (Skrundas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Remte (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sedas tilts (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valgums (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežsētas (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Doles sala (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Driksnas sils (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valguma ezers (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Niedrājs (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis vecpilsēta (Cēsis) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārciena (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ļubaste (Daugavpils novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līksna (Daugavpils novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārciena (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apveddzelzceļš (Daugavpils novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārciena (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pokaiņu mežs (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras parks (Rīga) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārciena (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldone Pilāti 1 (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldone Pilāti 2 (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiskums Lenči (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Surģenes (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķeņģi (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunkalsnava 2 (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Driškina ezers (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lenči (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ratnieki D (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas svētku laukums (Sigulda) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spoģi (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1980 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunkalsnava 2 (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Branti (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ieviņas (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dobele (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunāmuiža (Pļaviņu novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mailes (Pļaviņu novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene R (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reizeni (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priekuļi velo (Priekuļu novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priekuļi Vaive velo (Priekuļu novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizpute Vecpils (Liepājas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Augstrozes Robiņi (Limbažu novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Meistara ezers (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rakšupe (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas Līdace (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silciems (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Juglas Papīrfabrika (Rīga) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ozolnieki (Ozolnieku novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vilce (Jelgavas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Biķernieki (Rīga) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltāji Jaunā Forštate (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Juglas mežs (Rīga) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunkalnsnava Jāņukalns (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Purvciems (Rīga) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Juglas mežs (Rīga) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras parks (Rīga) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sietiņiezis (Valmieras rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Biķernieki (Rīga) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Medumi (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ložmetējkalns A (Jelgavas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šmerlis (Rīga) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Medumi (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garciems (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Augstrozes Robiņi (Limbažu novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krievupe (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubeja (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizpute (Liepājas rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsi (Talsu rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubeja (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaiziņkalns (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silciems (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sivēnu ezers (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaiziņkalns (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smecersils (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smecersils (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaiziņkalns (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1981 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pētersala (Rīga) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valgums (Engures novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķesterciems (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Podnieku ezers (Aizputes novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pipariņi (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujas ieteka (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Buļļusala (Rīga) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Beberbeķi (Rīga) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lorupe (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dēļu sils (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Miķeļbāka (Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turaida Veiži (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lauvaskalni (Limbažu novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stāķi (Gulbenes novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amatas skola (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sarkanās klintis (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis (Cēsis) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Katlapu iezis (Inčukalna novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Berģi (Rīga) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grīvaišu mežs (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Satiķi (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizupji (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunķemeri (Jūrmala) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeri (Jūrmala) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raipala ezers (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mucenieki (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Božu ūdenskrātuve (Babītes novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ropaži (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Irbene (Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vārnukrogs (Rīga) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mučukalns (Skrundas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apes pagrieziens (Apes novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Meistara ezers (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sepenes ezers (Aizputes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis vecpilsēta (Cēsis) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nagaiņi Zibeņi (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga (Rīga) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķegums (Ķeguma novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aizpute (Aizputes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Doļu kalns (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stropi (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trimdas (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ataru ezers (Ādažu novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ikšķile (Ikšķiles novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sveikuļi A (Tukuma novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sveikuļi R (Tukuma novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brizule (Tukuma novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums (Tukums) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Auciems (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesīte (Viesītes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Airītes (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stropu ezers (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Misiņkalns (Aizputes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pāvilosta (Pāvilostas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lieģu parks (Durbes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zeļķu tilts (Salas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavas orientēšanās poligons (Pļaviņu novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Melnā grava (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepkalni (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Korneti (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bernāti (Nīcas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Remberģi (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salaspils memoriāls (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķupu kāpa (Nīcas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja (Liepāja) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Paukas Baiļi (Valmieras novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ļaudona (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lācītes 2 (Gulbenes novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zebrus ezers (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzirciems (Rīga) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garezeri (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Juriņkalns (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Nītaure (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Beberbeķi D (Rīga) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sūnupe (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Jaunā Forštate (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silciems (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bāliņi Garkalne (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kocēni (Kocēnu novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amatciems (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata D (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata visa (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Melnā grava (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baloži (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Murata ezers (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zilaiskalns (Kocēnu novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kadaga (Ādažu novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķīpsala (Rīga) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dubrovina parks (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lizuma muiža (Gulbenes novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsu Valsts ģimnāzija (Cēsis) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zvārtes iezis (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silciema karjeri (Inčukalna novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Meldru sils (Krustpils novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kleistu mežs A (Rīga) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viduskrogs (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zilie kalni (Ogres novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaiļezers (Rīga) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pipariņi (Cēsis) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pūpoli (Beverīnas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dobele (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trimdas (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Misiņkalns (Aizputes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zvārtes iezis (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zvārtes iezis 2 (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kleistu mežs R (Rīga) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta taku orientēšanās (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tome (Ķeguma novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mūrīši (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecvārnas (Ādažu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kadetu kurgāns (Ādažu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiņa parks (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas pils (Sigulda) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langstiņi MTB (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils cietoksnis (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujiena (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Egļukalns (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kroņakrogs (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aklais ezers (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandava (Kandavas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbenes parks (Gulbenes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera (Valmiera) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera (Valmiera) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Timsmales ezers (Krustpils novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Medņu Rubeņi (Krustpils novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cērtene (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera (Valmiera) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Korneti R vasara (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Korneti R ziema (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
More (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vipinga (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ančupāni (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Preiļu parks (Preiļu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tilža (Balvu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Čiekurkalns (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mangaļi (Jelgavas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Egļupe (Inčukalna novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene Silva (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis Smilšu laukums (Cēsis) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Klīversala (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Adamova (Rēzeknes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pumpuru vidusskola (Jūrmala) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tiltiņi 17 bataljons (Mārupes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baložu vidusskola (Ķekavas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viļāni (Viļānu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsu pamatskola (Talsi) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kazdangas pils (Aizputes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brocēnu meža parks (Brocēnu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre (Ogre) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pāvilostas vidusskola (Pāvilosta) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skaistkalne (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Likvertenu sils (Bauskas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lejasciema vidusskola (Gulbenes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalnapurvs (Gulbenes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Istalsnas sils (Ludzas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krāslava (Krāslavas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aglonas vidusskola (Aglonas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zilupe (Zilupes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kaugurmuiža (Valmiera) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kliģene (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iecava (Iecavas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ozolnieku vidusskola (Ozolnieku novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sukturi Stūrīši (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vērgale (Pāvilostas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priekuļi (Priekuļu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gardene (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brekši (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Juglas mežs (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalnciems (Jelgavas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja Jūrmalas parks (Liepāja) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiskums (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Biķernieki (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti (Saulkrastu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riekstukalns (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kleisti (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līči (Stopiņu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cēsis ģimnāzija (Cēsis) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sukturi Stūrīši (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vanagkalns (Jaunpiebalgas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cimbuļi (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mālpils (Mālpils novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaiziņkalns (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tartaks (Krāslavas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Klajumi Aizvējiņu pilskalns (Krāslavas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trīssaliņas (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trīssaliņu supersprints (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes krusts (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunķemeri Kaugurciems (Jūrmala) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Akenstaka Irbītes (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiskumkrogs (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzirciems R (Rīga) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līgatne (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lorupe Silciems (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Beberliņu ezers (Liepāja) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķūķu klintis (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Straumītes (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Augšlīgatne Laivene (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līvkalni (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Korneti (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalngale (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalngale Trīsciems (Carnikavas novads, Rīga) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaķumuiža Silakrogs (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skuķīši (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Veselava (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maltuves Purvs Skuķīši (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ozolkalns (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dukuļi (Kocēnu novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langstiņi Dumbrāji (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Podkājas (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langstiņi DA (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ieviņas Vīpēdis (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garkalne Maltuve spurvs (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas muzejs (Rīga) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vīpēdis (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tērvete (Dobeles rajons) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunciems Eimuri (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kamparkalns (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tartaks (Krāslavas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kārtavkalns (Jaunpils novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ulbroka Dzidriņas (Stopiņu novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madona (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Āgenskalns (Rīga) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tālēni (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Velnala Laurenči (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turaida (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunā Forštate (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1982 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brasla Slūņas (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grundzāle (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salaspils (Salaspils novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stīveri Zemtekas (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Muižnieki (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazie Kangari (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Mežciems (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Janapole (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubānas ozoli (Lubānas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Auce (Auces novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mārkalne (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Austrona Smeceres krogs (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Melturi (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mučukalns (Skrundas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silaktis (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Meistara ezers (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raipala ezers (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunciems Gaiļezers (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbaži (Limbažu novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Makstenieki (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pļavnieki (Rīga) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Klūgu mežs (Skrundas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežaparks (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils (Rundāles novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķekava (Ķekavas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šampēteris (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta Babīte (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Avoti (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzelzceļnieku ciemats (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vīrogna (Daugavpils novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vangaži (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaķumuiža (Rīga) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Egļupe Lielbargi (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbažu skolas (Limbažu novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bargupīte (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēnīte Inčukalns (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Poligona ceļš (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bumbukalns R (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vārnukrogs (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garezeri (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Roķēnu ūdenskrātuve Jūdažu purvs (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalsnavas Arborētums (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bajāri (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aronas kalns (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzegužkalns (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzegužkalns (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandžas laboratorija (Ērgļu novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandžas laboratorija (Ērgļu novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šubrakkrasti (Aizkraukles novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Beļavas sils (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalngales stacija Z (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Muižnieku ezers (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stropi (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta (Rīga) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne (Alūksne) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grīziņkalns (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Klievezers (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecais parks (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Korneti (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ragana (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesturdārzs (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurveģis (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas pilsdrupas Gleznotājkalns (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaube (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Egļukalns (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Numernes valnis (Kārsavas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielstraupe (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Engure (Engures novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas bobsleja un kamaniņu trase (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežaparka sākumskola (Rīga) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene velo (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sūnupes (Ķekavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas pilsdrupas Gleznotajkalns (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Esplanāde (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķekava (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sigulda Lauktehnika (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujmala Līgatne (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jankas Jaujas (Pļaviņu novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Birāni Z (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Teirumnīku taka (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vilka purvs (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langstiņi (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langstiņi Makstenieki (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valdemārpils (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vārnukrogs (Babītes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķekava (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera Pārgauja (Valmiera) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zālīte (Iecavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valgundes klosteris (Jelgavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tetele (Jelgavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tetelane (Jelgavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langervaldes parks (Jelgava) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzeltsalas (Lubānas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zasa (Jēkabpils novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Melandru mežs (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krimuldas muiža (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķekava (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tomes zivjaudzetava (Ķeguma novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sece (Jaunjelgavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Berģi DEPO (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Allažmuiža (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Roja (Rojas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Minhauzena muzeja meža taka (Salacgrīvas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vangaži (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Odzienas ezers ZR (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smecersils (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kodoli (Lubānas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķekava (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bīriņi (Limbažu novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecpuišu parks (Valmiera) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vilku kalni (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aronieši (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mototrase (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karosta (Liepāja) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šaurā iela (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lapāres (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tildurga (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Poguļanka (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līgatne (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mālkalni (Iecavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laurenči (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vaidava (Kocēnu novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spīgana A (Aizkraukles novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sudas purva A (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecumnieki (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Driškina ezers (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalngale Carnikava (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gūtmaņala (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baldone (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krāslava (Krāslavas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mangaļi (Rīga) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līkais mežs (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tušķi (Jelgavas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Veides mežs (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Palši (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liepāja (Liepāja) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šķēde (Grobiņas novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ikšķile (Ikšķiles novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spuņciems (Babītes novads) : orientēšanās karte - 2020 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Doļu kalns (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ulbroka (Rīga) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līgatne (LĪgatnes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lorupe (Sigulda) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Mežciems (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Neredzīgo biedrība (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ruģeļi (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Purgaiļu purvs Arupīte (Ropažu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Asaru ezers (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Blīdenes mežniecība (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Čīčas Brocēni (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iecavas parks (Iecavas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ilūkste (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stanķu ezers (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ružas ezers (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielais Melnis (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Liberti Jaunšķēpeles dzirnavas (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalna Gāršas (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silciems Bukuragi (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ludza (Ludzas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Opolais Snidziņš (Ludzas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pērļu sils (Gulbenes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ilūkste (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Trijupes (Ērgļu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sili (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Podiņi (Lubānas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Briežukalns (Ērgļu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazsalaca (Valmiera) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spīgana R (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skulte (Limbažu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skrīveru dendrārijs (Aizkraukles novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Jaunā Foršate (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Virtakas Iņķi (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krauja dzelzceļa stacija (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmiera Putriņas (Valmiera) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežciems (Rīga) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madonas stadions (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ramatu klintis (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecbrāķeri (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kļavas karjers (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garkalne (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kunči Vaives dzirnavas (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grīviņi (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīvas upe (Dienvidkurzemes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils (Jēkabpils) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Angļu ģimnāzija (Rīga) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalēti (Dienvidkurzemes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Berna tece (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priežu kalns (Ogres novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šubrakkrasti (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zemski (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Griščati (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amulas gravas (Tukuma novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ogre (Ogres novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gustiņi (Jēkabpils) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priedkalne (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rogaižas sils (Ludzas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pelči (Kuldīgas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Usmas ezers Spāre (Talsu novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ilga (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aiviekste (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mototrase Vilces (Lubānas novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Siguldas Svētku laukums (Sigulda) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ēnītes (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2021 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ieviņas Vīpēdis (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gardene Annenieki (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Branti (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Olaine (Olaines novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecliepāja (Liepāja) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pape (Dienvidkurzemes novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļblāzma (Rīga) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stīveri Zemtekas (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Cērkste (Tukuma novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lejas Kleperi (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Jaunā Forštate (Daugavpils) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lubānas vecais dzelzceļš (Lubānas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaiziņš (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kazu grava (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaiziņš (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lūžņa (Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Irbene (Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežaparka estrāde (Rīga) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kaupēna ezers (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skrīveru dendroloģiskais parks (Aizkraukles novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Asaru ezers D (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silmices Līgatnes upes dabas taka (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Karietes ezers (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Reiņa trase (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežole (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silamežsargi (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Murjāņi (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ezernieki (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vīķu purvs (Dobeles novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laugas purvs (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gediņi (Baldones novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raiskums (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līčagals (Lubānas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lukstāre (Ērgļu novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gulbīši (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Taurupīte Z (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaļumi (Augšdaugavas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kārļzemnieki (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Satezeles pilskalns Vējupīte (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pilsblīdene (Saldus novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (Jelgava) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kapu ezers (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2022 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Slokas pamatskola (Jūrmala) : orientēšanās karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gailīšu mežs (Tukums) : orientēšanās karte - 1989 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Raunas pilskalns (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Inčukalna gudrona dīķis (Rīgas rajons) - 2003 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas orientēšanās sprinta karšu apzīmējumi - 2006 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils Z (Jēkabpils) : orientēšanās karte - 2007 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Allažu skola (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 2008 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Puzenieki-Stikli (Ventspils rajons) : orientēšanās karte - 2008 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Kultūru vidusskola (Rīga) : orientēšanās karte - 2009 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stiķeni (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sunīši Murjāņi (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas vidusskola (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujienas vidusskola (Apes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baiļi (Valmieras rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Apes vidusskola (Apes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turaidas pamatskola (Krimuldas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes ģimnāzija (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grundzāles pamatskola (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Straupes pamatskola (Pārgaujas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunkalsnava (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrastu skola (Saulkrastu novads) : orientēšanās karte - 2010 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Klievezers (Smiltenes novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurveģis (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kusas skola (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turaida (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rūjienas vidusskola (Rūjienas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strenču vidusskola (Strenču novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valkas pamatskola (Valkas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alojas vidusskola (Alojas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Staiceles vidusskola (Alojas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salacgrīvas vidusskola (Salacgrīvas novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Limbažu skolas (Limbaži) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas 94. vidusskola (Rīga) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Friča Brīvzemnieka pamatskola (Rīga) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Misa (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Babīte (Rīga) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bārbele (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Stelpe (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Upmārte (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2011 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazie Kangari (Siguldas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Čaganu karjers (Loja, Saulkrastu novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas absolūtais čempionāts taku orientēšanās "Mailes-1" : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Latvijas absolūtais čempionāts taku orientēšanās "Mailes-2" : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkrastu "Krabis" : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Skraļļi (Sējas novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kurmene (Vecumnieku novads) : orientēšanās karte - 2012 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rakšupīte (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Iņķu senkapi (Sējas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Irbenes radiolokators ( Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Miķeļbāka (Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Miķeļbāka (Ventspils novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecmurjāņi (Sējas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Internātskola Siguļi (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dundaga (Dundagas novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru Vecais un Jaunais parks (Jūrmala, Ķemeri) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Piejūras parks (Ventspils) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saules iela - "Lemberga hūte" (Ventspils) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priedaine DR (Jūrmala) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kultūru vidusskola (Rīga) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madona (Madona) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ādažu vidusskola (Ādažu novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Inčukalna pamatskola (Inčukalna novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksne (Alūksnes novads) : orientēšanās karte - 2013 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunciems (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēnīte (Inčukalna novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mazais Gudrona dīķis (Inčukalna novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Milzkalne (Tukuma novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ratnieki (Līgatnes novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Priedaine (Jūrmala) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rauda (Tukuma novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grobiņa (Grobiņas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils pamatskola (Jēkabpils) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Salas ciemats (Jēkabpils novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Loja (Sējas novads) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Šmerlis (Rīga) : orientēšanās karte - 2014 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalngale-Jaunciems (Carnikavas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amatciems (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amatciems R (Amatas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Inčukalna Velnala (Inčukalna novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzintari (Jūrmala) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lojas lejtece (Saulkrastu novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Murjāņu sporta ģimnāzija (Sējas novads) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Franču licejs (Rīga) : orientēšanās karte - 2015 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ādažu vidusskola (Ādažu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Maku ezers (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Piekūnītis (Piekūnīša ezers) (Garkalnes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dūņezers (Ādažu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Olaine (Olaines novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tīreļi A (Babītes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rogovka (Rēzeknes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Malta (Rēzeknes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Babītes vidusskola (Piņķi, Babītes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Centrāltirgus (Rīga) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
A. Upīša Skrīveru vidusskola (Skrīveru novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Malnavas muiža (Kārsavas novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ventspils 4. vidusskola (Ventspils) : orinetēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zasa (Jēkabpils novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aknīste (Aknīstes novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, zemessardzes 52. bataljons (Jelgava) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Varakļāni (Varakļānu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1983 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viļakas pamatskola (Balvu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līvāni (Līvānu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zvejniekciema vidusskola (Saulkrastu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Drabešu internātpamatskola (Cēsu novads) : orientēšanās karte - 2016 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kaunata (Rēzeknes novads) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils pamatskola (Jēkabils) : orientēšanās karte - 2017 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne, koncertzāle "Gors" (Rēzekne) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunpils (Jaunpils novads) : orientēšanās karte - 2018 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras laukums, Rīga (Rīga) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Degumnieki (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Silakrogs (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Barkava (Madonas novads) : orientēšanās karte - 2019 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lejasciems (Gulbenes rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzērbene (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Babīte (Rīga) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķesterciems (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lāzberģis (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garciems (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garupe (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baltezers (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
17km (Rīga) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunpiebalga (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rauna (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ūdrupe (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sapas dzirnavas (Valmieras rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grobiņa (Liepājas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Krāslava D (Krāslavas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne (Rēzekne) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
LVFKI (Rīga) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saldus (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brocēni (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brocēnu ezers (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Grīviņi (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Māriņkalns (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecāķi (Rīga) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sērene (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gūtmaņa ala (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vaidava (Valmieras rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strenči Slāži (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Aistere (Liepājas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalngale (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Amata (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sece (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Laukezers (Jēkabpils rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zlēkas (Ventspils rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Talsi (Talsu rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lūšakrogs (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ārona (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ērgļi (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sudrabezers (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ikšķile (Ogres rajons) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielupe (Jūrmala) : orientēšanās karte - 1984 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Baloži (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ozolnieki (Jelgavas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lūšakrogs (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielupe (Jūrmala) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Bēne (Dobeles rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valmieras parks (Valmiera) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene R (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spicieris (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Valka (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spicrāmis 2 (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Spicrāmis 3 (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Garciems (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ziemeri (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lielais Baltezers (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Imanta (Rīga) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vilce (Jelgavas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Straupe (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kalnsētas parks (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brocēni D (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brocēni A (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ķegums (Ogres rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sīkori (Daugavpils) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dumbrāji (Valmiera) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaņmuiža (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Teperis (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Briljanti (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunklūgas (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Podnieki (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Selēku ezers (Ogres rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tome (Ogres rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Pionieru nometne (Rīga) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Riebiņu ezers (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Svente (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Mežaparks (Rīga) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesīte 1 (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Viesīte 2 (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Līgatne (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Turaida Krimulda (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ropaži R (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kaibala (Ogres novads) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Briljanti (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Saulkalne (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksnes D (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ropažu parks (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zaube (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dzērbene (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Gaujienas vidusskola (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vecstropi (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1985 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brekši (Rīga) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ļaudona (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Būriņas (Saldus rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alauksts (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tomes zivjaudzētava (Ogres rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Zīles (Alūksnes rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ciemupe (Ogres rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Palsmane (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Lilaste (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Niedrājs Z (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Niedrājs D (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Smiltene D (Valkas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vietalva R (Aizkraukles rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Murjāņi (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Rudbārži (Kuldīgas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kaugurciems (Jūrmala) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Medumi (Daugavpils rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dinamo stadions (Rīga) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sēnīte (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Dunalka (Liepājas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Strazde (Talsu rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Kandava (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brasla Z (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Brasla D (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tebra (Liepājas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Alūksnes parks (Alūksne) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Vēķi (Cēsu rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Madona (Madonas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Jaunciems (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langstiņi (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Langupīte (Rīgas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Miegupe (Valmieras rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Sauleskalns (Krāslavas rajons) : orientēšanās karte - 1986 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Seklis (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Juglas Papīrfabrika (Rīga) : orientēšanās karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Biķernieki (Rīga) : orientēšanās karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Tukums (Tukuma rajons) : orientēšanās karte - 1987 (Karte)
Kolekcijas daļa: