LV | EN
Nosaukums:
Kartes
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Kartes
Tīmekļa saite:
http://kartes.lnb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Anda Zālīte (Letonikas un Baltijas centrs. Karšu lasītava) / Digitāli radītās - Dace Ūdre (Krājuma veidošanas nodaļa)
Kolekcijas daļa:
Lantkahrte kas rahda visas Eiropas zemmes, tahs weetas kur taggad karro, Turku-valsts daļļas Aziā un Awrikā ar Juhdu un Egiptes zemmi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Gotland - [1616?]
Kolekcijas daļa:
Descriptio lineae occiduae Rheni - [15--]
Kolekcijas daļa:
Cleve et Murs - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1637?]
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae Wandalicae regionis tipus - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1598]
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae IIII - [1562]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [16--]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1625]
Kolekcijas daļa:
Prussia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1613]
Kolekcijas daļa:
Du destroit du Magellan - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1630?]
Kolekcijas daļa:
Āzijas landkarte, apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
"Tirdzniecības un rūpniecības kalendāra" [Krievijas Eiropas daļas] dzelzceļu karte - [191-?]
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland / nach den vollstendigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen v. C. G. Rücker - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - [1889]
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [1900]
Kolekcijas daļa:
Eiropas karte - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Mitau - 1916
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - [191-]
Kolekcijas daļa:
Pilnīga Eiropas kara lauka karte - [1914]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung - [1902?]
Kolekcijas daļa:
Riga mit der Umgegend im J. 1621. - 1863
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1914
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nach Abtragung der Festungswerke / aufgenommen von W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Weir, W. - 1864
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1916
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - Laakmann, Heinrich, 1802-1891 - [1919]
Kolekcijas daļa:
План города Риги / городской землемеръ Р. Штегманъ - Štegmans, R. - 1915
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst Umgebung, mit Angabe der hauptsächlichsten Fabriken - [1914?]
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - [19--]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes kara lauka karte - [1915]
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļu karte / pēc jaunākām ziņām sastādīta, ar Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas jūrmalas apdzīvotām vietām, salām un bākām papildināta A. Ozoldēla - Ozoldēls, A. - [1915]
Kolekcijas daļa:
План Ассерна и Карлсбада - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Бильдерлингсгофа - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Дуббельна и Ново-Дуббельна - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Майоренгофа и Эдинбурга I и II - [190-]
Kolekcijas daļa:
Plan der Inneren Stadt Riga von Johann Nebocat / gezeichnet v. Felix Nebocat - Nebokat, Jaan, 1844-1908 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907]
Kolekcijas daļa:
Krievijas dzelzceļu karte - [1915]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung / verkleinert nach dem von der Rigaschen Stadverwaltung im Jahre 1902 herausgegebenen Plan - [starp 1902 un 1906]
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes shēma - [1917?]
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der Gouvernements-Stadt Riga / angefertigt vom beeidigten Livl. Ritterschafts Revisor S. Klein - Klein, Bradley S. - 1884
Kolekcijas daļa:
План Риги и её окрестностей - [1905]
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga mit ihren Vorstädten / angefertigt im Jahre 1867 von dem Stadt-Revisor F. Wieckmann ; grav. ... von H. Burchardt - Wieckmann, F. - 1867
Kolekcijas daļa:
Ситуационный план [города Риги] / городской землемер Р. Штегманъ - Штегман, Р. - 1913
Kolekcijas daļa:
Orientirender Plan der inneren Stadt Riga / angefertigt vom beeidigten Livl. Ritterschafts Revisor S. Klein - Klein, Natalie, (Natalie S.), 1972- - 1884
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara ģenerāl-karte - [1914]
Kolekcijas daļa:
Kanāna jeb vecā Jūdu zeme - [18--]
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914
Kolekcijas daļa:
Livland, Estland und Kurland / entworfen und gezeichnet von K. v. Löwis of Menar ; Stich von W. F. Häcker in Riga - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1908
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu (1. lapa) / pēc sīkiem materiāliem un visvairs paša jaunākiem pētījumiem un uzņēmumiem dabā sastādījis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896
Kolekcijas daļa:
Vidzeme vispārīgi un no jauna pārmērotiem ceļiem līdz ar Augš- un Lejas Kurzemi / M. Siliņa sastādīta un izdota karte ; akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvijas latviešu zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izstrādāta un izdota / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotas zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911
Kolekcijas daļa:
Специальный план Стараго города [Риги] - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1918?]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland - [188-]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est und Kurland - [1868?]
Kolekcijas daļa:
Karte zur Geschichte Liv-, Est- und Kurlands / entworfen von L. Arbusow - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [189-?]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga : October 1917 / bearbeitet vom Stadtvermessungsamt - Stadtvermessungsamt (Rīga, Latvija) - [1917]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland / revidiert von K.v. Löwis of Menar - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - [pēc 1902]
Kolekcijas daļa:
Gouvernements Liv-, Est- und Kurland - [190-?]
Kolekcijas daļa:
План города Виндавы и его окрестностей - [1909?]
Kolekcijas daļa:
План города Либавы - 1903
Kolekcijas daļa:
План патримониального округа города Риги - 1904
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1915
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [1897]
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907?]
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - 1846
Kolekcijas daļa:
Karte des Lettischen Sprachgebiets, ca. 1860 / meist nach Bielenstein - 1881
Kolekcijas daļa:
Die Ostbaltischen Länder von 1170 bis 1300 - 1881
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1898
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1902
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland (Russische Ostseeprovinzen) / nach den neusten Quellen berbeitet von Dr. Henry Lange ; revidiert von K.v. Löwis of Menar - Lange, Henry - 1904
Kolekcijas daļa:
Baltija, visvairs Kurzeme un Vidzemes latviešu daļa Latviešu Indriķa laikā 1200. un vēlāku līdz 1300. p. Kr. dz. / sastādījis un zīmējis M. Siliņš pēc vēsturīgām ziņām un paša un citu pētījumiem - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1890]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes 1., 2. un 3. klases ceļu karte / pēc V.Tālmaņa 1884. g. izstrādātām ziņām - Tālmanis, V. - [1884]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Kurzeme līdz ar Vidzemes un Vitebskas guberņu latviešu daļu) - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1889]
Kolekcijas daļa:
Latvijas vispārīga (poiltiska un fiziska) un ģeoloģijas (Inflantijas jeb poļu Vidzemes latviešu etnogrāfijas) karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1891]
Kolekcijas daļa:
Lantkārte, kas rāda visas Eiropas zemes, tās vietas, kur tagad karo, ir Turku valsts daļas Āzijā un Āfrikā ar Jūdu un Ēģiptes zemi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Schul-Wand-Karte von Liv-Est- und Kurland - [1855]
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotās zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1901
Kolekcijas daļa:
Hydrographische Karte des Flussgebietes der Düna unterhalb Rigas / entworfen für den Rigaer Yacht-Club, von A. Carlblom - Carlblom, A. - 1887
Kolekcijas daļa:
Plan topographique du chemin de fer, projeté entre Libau et Jourbourg - [18--]
Kolekcijas daļa:
Wege-Karte von Livland - Galmeister, Joh. Heinr - [18--]
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Rigaschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1905
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu kā Torņkalnu, Āgenskalnu, Sarkandaugavu utt. - [191-]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Pārskats par sakrāto latviešu tautas dziesmu skaitu pa guberņām un apriņķiem - [191-]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu un austriešu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz franču–beļģu un vācu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte, - Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1916]
Kolekcijas daļa:
Baltija - [starp 1877 un 1889]
Kolekcijas daļa:
Übersicht der Livländischen Schweiz mit den Burgen Segewold, Kremon und Treyden - [1909?]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas (Inflantija) un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Eiropas Krievija - [1908]
Kolekcijas daļa:
Pasaules karte - 1861
Kolekcijas daļa:
Карта почтово-телеграфных и почтово-дорожных сообщений Лифляндской губерний - 1892
Kolekcijas daļa:
Karte der Pferdepoststationen Livlands mit Angabe ihrer Entfernungen von einander auf den sie verbindenden Poststrassen im Wersten - Schoultz-Ascheraden, Fr. - 1899
Kolekcijas daļa:
Livländische Post-Karte nebst Eisenbahnen, Telegraphen-Stationen und Dampferlinien - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1892
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar Latgali un daļu no Pleskavas un Kauņas guberņām - 1919
Kolekcijas daļa:
Krimas landkarte apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland / ... bearbeitet von K. v. Löwis of Menar und F. A. Brockhaus' Geographisch-Artistischer Anstalt in Leipzig - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1909
Kolekcijas daļa:
Pārskata karte par Baltijas jūras piekrastes zemēm 13. gadu simtenī - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893
Kolekcijas daļa:
Plan der See und Handelsstadt Libau / angefertigt von J. Schupp - Schupp, J. - 1900
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [190-]
Kolekcijas daļa:
Telephon-Karte von Kurland nebst einem Theil des Ponieweschen Kreises, Gouv. Kowno - 1905
Kolekcijas daļa:
Карта театра войны : [Европа] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga vor Abtragung der Festungswerke / nach den Aufnahmen von C. Hennings und W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Henning, C. - 1864
Kolekcijas daļa:
Специальная карта театра войны на Русско-Турецких границах - 1914
Kolekcijas daļa:
Специальная карта военных действий на Итальянско-Австрийской границе - 1915
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий на русско-германской и русско-австрийской границах - 1916
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий в Бельгии и на германско-французской границе - 1916
Kolekcijas daļa:
Карта военных действий на русско-германской-австрийской границах - 1914
Kolekcijas daļa:
Karte des französisch-belgisch-deutschen Kriegsschauplatzes - 1914
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Walkschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1904
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte der Strassen und Wege vom Rigaschen Kreise mit eingetragen Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1912
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1913
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1918
Kolekcijas daļa:
Mandžūrijas - Korejas karalauku speciālkarte / zīmējis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
D-Mandžūrija un Koreja. Tālie Austrumi - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga : 15. November 1917 / bearbeitet von Stadtvermessungsamt - [1917]
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernments-Stadt Riga und deren Umgebung : Tafel I / zusammengestelt unter der Leitung des Stadtrevisors R. Stegman - Štegmans, R. - 1902
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga nebst Umgebung / emendirt und vervollständigt im Jahre 1876 von dem Stadtrevisor R. Stegman - Štegmans, R. - 1876
Kolekcijas daļa:
Подробная карта Cеверного фронта : [Латвия] - 1917
Kolekcijas daļa:
Plan von Doblen - Klein, Natalie, (Natalie S.), 1972- - 1885
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Wirtschaftskarte des Blumenhof'schen Forstreviers, Blatt 1 : nach der Schätzung vom Jahre 1914 - 1915
Kolekcijas daļa:
Landkarte no latviešu zemes - 1859
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог Российской империи - 1891
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : I. Kirchspiel Sessau - 1866
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : III. Kirchspiel Grenzhof-Hofzumberge - 1870
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : IV. Kirchspiel Baldohn-Neugut - 1870
Kolekcijas daļa:
План старого города [Риги] - 1916
Kolekcijas daļa:
План города Риги - 1916
Kolekcijas daļa:
Карта Балканского полуострова, Турции и Кавказа - 1914
Kolekcijas daļa:
Neuester Plan von Riga - [1902?]
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914
Kolekcijas daļa:
Pielikums pie H. Bertus „Eiropas kara ģenerāl-kartes” : Krievijas–Turcijas robežas - 1914
Kolekcijas daļa:
Āzijas karte līdz ar visu Krieviju un latviešu kolonijām : skolām, avīžu lasītājiem - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveice ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - [1909?]
Kolekcijas daļa:
Atlass ar septiņpadsmit lantkartēm - 1861
Kolekcijas daļa:
Guberņas pie Austruma jeb Baltās jūras - 1861
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfijas atlass - 1907
Kolekcijas daļa:
Atlass Latvijas ļaužu skolām : ar 13 pervēs drukātām kartēm - 1880
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveicija ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1909?]
Kolekcijas daļa:
План города Риги - Руцкий, П. Г. - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - Руцкий, П. Г. - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Neuester Plan von Riga - 1904
Kolekcijas daļa:
Plan der inneren Stadt Riga - 1904
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1899]
Kolekcijas daļa:
[Западная Европа : контурные карты для средних учебных заведений] / О. Милевский - Милевский, О. - [190-]
Kolekcijas daļa:
Ein Beitrag zur Livländischen Agrarstatistik : aus dem Material des livl. Landraths-Collegiums - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Ackerlandes in Livland im Jahre 1877 : N° I - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Waldareals in Livland im Jahre 1866 : № II - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Bauerlandverkaufs auf den Privatgütern Livlands im Jahre 1880 : N° III - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung der Entwickelung der Brennerei in Livland nach Einführung der Accise : N° IV - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Liepāja ar Liepājas ezera apvidu : pēc pagastu kartēm izstrādājis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākajiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1892
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem jaunākiem izdevumiem un pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchter Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann - Neumann, C. - 1833
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchster Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann ; gez. von C. Kuntze - Neumann, C. - 1833
Kolekcijas daļa:
Karte der Stadt Riga in 16 Blättern - Holst, C. von - [starp 1880 un 1883]
Kolekcijas daļa:
План города Риги на 24 листах - Леман, Э. - [starp 1903 un 1908]
Kolekcijas daļa:
Orographisch-geologische Karte der Stadt Riga mit Eintragung der altalluvialen Hauptstromläufe der Duna : Tafel II - Doss, B. - [1903?]
Kolekcijas daļa:
No Kanānas jeb Jūdu-Zemes : (Kanānas landkartes izstāstīšana) - Conradi, H. F. - 1858
Kolekcijas daļa:
Septentrionalium regionum descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1595]
Kolekcijas daļa:
Septentrionales Reg. - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1602]
Kolekcijas daļa:
Septentrionales Reg. - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1601]
Kolekcijas daļa:
[Europa Septentrionalis] - Olaus, Magnus, Upasalas arhibīskaps, 1490-1557 - 1567
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - [1618-1619]
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - [1617]
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII - Magini, Giovanni Antonio, 1555-1617 - [1597]
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [1540]
Kolekcijas daļa:
Europae tabula VIII - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1564]
Kolekcijas daļa:
Europae tabula VIII - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1561]
Kolekcijas daļa:
Le Royaume de Pologne avec ses confins - [ap 1700]
Kolekcijas daļa:
Sarmatia et Scythia, Russia et Tartaria Europaea - Cluver, Philipp, 1580-1622 - 1697
Kolekcijas daļa:
Moscoviae imperium - Quad, Matthias, 1557-1613 - 1600
Kolekcijas daļa:
Moscoviae imperium - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - [1620]
Kolekcijas daļa:
Le Royaume de Pologne avec ses confins - [1702?]
Kolekcijas daļa:
Estats de la Couronne de Pologne. P. N. Sanson le fils du G. et R. - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - [1648?]
Kolekcijas daļa:
Lithuania - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1610]
Kolekcijas daļa:
Lithuania - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1630]
Kolekcijas daļa:
Svecia, Dania et Norvegia - Cluver, Philipp, 1580-1622 - [1657?]
Kolekcijas daļa:
A Chart of the Baltick Sea - Seller, John, 1667-1701 - [ap 1695]
Kolekcijas daļa:
Carte de la Mer Baltique - Bellin, Jacques Nicolas, 1703-1772 - [1764]
Kolekcijas daļa:
Dania, Svecia et Norvegia - Cluver, Philipp, 1580-1622 - [1661?]
Kolekcijas daļa:
De regno et tota regione Poloniae atque adiacentibus minoribus prouincijs - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [1550?]
Kolekcijas daļa:
Gotland oder Gothen - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [1578?]
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1599]
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1561]
Kolekcijas daļa:
Gothiae sev Gotlandiae descriptio - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [1550?]
Kolekcijas daļa:
Gothiae sev Gotlandiae descriptio. Cap. XX. - Münster, Sebastian, 1489-1552 - [155-]
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1562]
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1564]
Kolekcijas daļa:
Tavola nvova di Prvssia et di Livonia - Ruscelli, Girolomo, ap 1504-1566 - [1561]
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae Wandalicae regionis,typ ; Livoniae nova descriptio ; Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1606]
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae,Vandalicae regionis, typ. ; Livoniae nova descriptio ; Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1612]
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae, Wandalicae regionis, typ. ; Livoniae nova descriptio ; Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1595]
Kolekcijas daļa:
Baltia, quae et Scandia, Finningia, Cimbrica Chersonesus - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1654
Kolekcijas daļa:
Scandia sive regiones septentrionales - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - 1596
Kolekcijas daļa:
Schonladia nvova - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - 1562
Kolekcijas daļa:
Schonlandia nova - Ptolemaios, Claudius, ap 90-ap 168 - 1548
Kolekcijas daļa:
Livonia, Vulgo Lyefland - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1664]
Kolekcijas daļa:
La Livonie duche divisee en ses Princip.les Parties Esten, et Letten &c. - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1663
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1619]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1636]
Kolekcijas daļa:
Nova totius Livoniae accurata Descriptio - Jansson, Jan, 1588-1664 - [1666]
Kolekcijas daļa:
La Curlande, Duché et Semigalle autresois de la Livonie. La Samogitie, Duché en Lituanie - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1730
Kolekcijas daļa:
Livonia, Vulgo Lyefland - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1640]
Kolekcijas daļa:
Livonia, Vulgo Lyefland - Blaeu, Joan, 1596-1673 - [1664]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae Novissima Tabula in Quibus sunt Estonia Litlandia et aliae minores Provinciae - Danckerts, Justus [Justinus], 1635-1701 - [1696]
Kolekcijas daļa:
Zeecaarte verthoonende ‘t Canael tußchen ‘t zuyd: eÿnde van Oesel en Coerlandt en den grooten inham van de Rijgsche Zee - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1631?]
Kolekcijas daļa:
Zeecaarte verthoonende ‘t Canael tußchen ‘t zuyd: eÿnde van Oesel en Coerlandt en den grooten inham van de Rijgsche Zee - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1638?]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Portant, Jean - [1602]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1635]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1635]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1673]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1630]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1648-51]
Kolekcijas daļa:
La Livonie - 1650
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1625]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1625]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1608]
Kolekcijas daļa:
Livoniae descrip. - Bertius, Petrus, 1565-1629 - [1618]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1595]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1604]
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1598?]
Kolekcijas daļa:
Liuoniae noua descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1590]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1603]
Kolekcijas daļa:
't Noorder deel vande Rijghse Inham, de Meunsondt en 't Eylandt Dageroort - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1620?]
Kolekcijas daļa:
De Zeecusten van Coerlandt tuschen Der Memel en Derwinda. - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1612?]
Kolekcijas daļa:
De Zeecusten van coerlandt tuschen Der memel en Derwinda - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - [1620?]
Kolekcijas daļa:
La Livonie - [1700]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1619]
Kolekcijas daļa:
Livonia vulgo Lÿefland - Blaeu, Joan, 1596-1673 - [1652]
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1608]
Kolekcijas daļa:
Die Hertzogthümer Curland und Liefland - Schreiber, Johann Georg, 1676-1750 - [1749?]
Kolekcijas daļa:
Der Nordischen Königreiche Süd-Oost Theil Begreiffende Liefland, Ingermanland und Finnland zum Theil - Stridbeck, Johann, 1665 – 1714 - [ap 1700]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1610]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1648-51]
Kolekcijas daļa:
Tabula Ducatuum Livoniae, et Curlandiae - Valck, Gerard, 1651-1726 - [1720?]
Kolekcijas daļa:
Tabula Geographica Gubernii Rigensis in suos circulos Divisi - Schmidt, Jacob Friedrich, 1732-1786 - 1772
Kolekcijas daļa:
Livoniae et Curlandiae Ducatus cum Insulis adjacentib. Mappa Geographica - Seutter, Matth. (Matthäus) 1678-1756 - [1770?]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [starp 1702 un 1715]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [1730?]
Kolekcijas daļa:
Livoniae et Curlandiae Ducatus cum Insulis adjacentib. Mappa Geographica - Seutter, Matth. (Matthäus) 1678-1756 - [starp 1720-1756]
Kolekcijas daļa:
Dvcatvs Cvrlandiae... Geometricam Delineationem Geographica Tabula expressus - Barnickel, Johann Christoph, 1700-1746 - 1747
Kolekcijas daļa:
Ductum Curlandiae et Semigalliae nec non Districtus Regii Piltensis Tabula Geographica - 1770
Kolekcijas daļa:
La Livonie duche divisée en ses Princip.les Parties Esten, et Letten etc. - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1663
Kolekcijas daļa:
Dvcatvvm Livoniae et Cvrlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [ap 1730]
Kolekcijas daļa:
Map of the several Countries thro which the Russians are to pass in their March to Prussia - 1757
Kolekcijas daļa:
Ducatus Curlandiae - Barnickel, Johann Christoph, 1700-1746 - 1747
Kolekcijas daļa:
A New Map of Sarmatia Europaea, Pannonia and Dacia shewing their principal divisions, people, cities, towns, rivers, mountains &c. Dedicated to his Highness William Duke of Gloucester - Wells, Edward, 1667-1727 - [1700]
Kolekcijas daļa:
A new map of Sarmatia Europaea, Pannonia and Dacia shewing their principal divisions, people, cities, towns, rivers, mountains &c. Dedicated to his Highness William Duke of Gloucester - Wells, Edward, 1667-1727 - [1701]
Kolekcijas daļa:
Sweden and Norway Agreable to Modern History - Moll, Herman, ap 1654-1732 - 1727
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway and Finland from the best Authorities - [ap 1800]
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway & Finland - [1764]
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway and Finland - [1758]
Kolekcijas daļa:
Sueciae Regnum cum vicinis Regionibus - [1745]
Kolekcijas daļa:
A new map of the Northern States containing the Kingdom of Sweden, Denmark, and Norway : with the Western parts of Russia, Livonia, Courlandia & ca - 1791
Kolekcijas daļa:
Li Palatinati di Wilna, Troki, Inflant, coi Ducati di Kurlandia, e Smudz. - Rizzi-Zanoni, 1736-1814 (Giovanni Antonio) - 1791
Kolekcijas daļa:
Moscovie or Rvssie - [1703]
Kolekcijas daļa:
La Russie - 1791
Kolekcijas daļa:
Du Roye De Prusse. Duche de Lithuanie - [1791]
Kolekcijas daļa:
Russia or Moscovy with its Acquisitions & c. in Sweden : agreeable to Modern History - Moll, H., 1654-1732 (Herman) - ap 1736
Kolekcijas daļa:
Latvijas muitas iestādes un muitas apgabali - P. Mantnieka kartogrāfijas institūts - 1936
Kolekcijas daļa:
Nuova Carta Moscovia o Russia : Secondo l'ultime osservazioni - 1740
Kolekcijas daļa:
Le Nord de l'Europe, Contenant le Danemark, la Norwege, la Suede et la Laponie; avec la majeure partie de la Russie Européenne - Bonne, (Rigobert) 1727-1795 - [1780?]
Kolekcijas daļa:
Le Nord de l'Europe, Contenant le Danmark, la Norwege, la Suede et la Laponie; avec la Majeure Partie de la Russie Européenne - Bonne, (Rigobert) 1727-1795 - [1780?]
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Löune- Läti : turismikaart - 2014
Kolekcijas daļa:
Tabula Ducatuum Livoniae et Curlandiae - Valck, Gerard, 1651-1726 - [1700]
Kolekcijas daļa:
Poloniae Regnum ut et Magni Ducat. Lithuaniae Accuratiss. Delin. - Seutter, M. (Matthäus) 1678-1757 - [1758?]
Kolekcijas daļa:
Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae - Seutter, M. (Matthäus) 1678-1757 - [ap 1770]
Kolekcijas daļa:
Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae nova et exacta tabula - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - 1739
Kolekcijas daļa:
Reise Charte durch das Königreich Polen mit allen darzu gehörigen Laendern - [1749]
Kolekcijas daļa:
Baltic States : tourist map - [201-]
Kolekcijas daļa:
Imperii Russici et Tatariae Universae tam majoris et Asiaticae quam minoris et Europae Tabula... - Hase, Joh. Matthiae, (Johann Matthias) 1684-1742 - 1739
Kolekcijas daļa:
Das Koenigreich Schweden und Norwegen - Schreibern, Io. George, (Johann Georg) 1676-1750 - 1749
Kolekcijas daļa:
Synopsis Plagae Septentrionalis Sueciae, Daniae et Norwegiae Regn. accuratissime delin. - Seutter, M. (Matthäus) 1678-1757 - ap 1740
Kolekcijas daļa:
Scandinavia complectens Sueciae, Daniae & Norvegiae Regna - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [1716?]
Kolekcijas daļa:
Scandinavia complectens Sveciae, Dania et Norvegiae Regna [kartogrāfiskais materiāls] - 1776
Kolekcijas daļa:
Top travel itineraries in Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
Baltikum : turistische Karte - [201-]
Kolekcijas daļa:
Spatiosissimum Imperium Russiae Magnae juxta recentissimas Observationes Mappa Geographica - 1770
Kolekcijas daļa:
Scandinavia complectens Sveciae, Daniae et Norvegiae Regna ex novissimis subsidiis delineata et ad Leges Projectionis Stereographicae legitimae reducta ab Augusto Gottlob Böehmio... - 1776
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu plāns, 1935.g. - 1935
Kolekcijas daļa:
По Латгалии : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
Stadtplan von Riga - 1885
Kolekcijas daļa:
Путевая карта Риго-Туккумской железной дороги - [1879?]
Kolekcijas daļa:
По реке Гауе (Цесис-Сигулда) : туристская маршрутная схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1963
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
Baldones tūristu karte - [1932]
Kolekcijas daļa:
По Видземе : схема велосипедного маршрута - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1985
Kolekcijas daļa:
Орографическая карта Европейской России - [191-]
Kolekcijas daļa:
Valmieras pilsētas plāns - [1936]
Kolekcijas daļa:
Turistkarta över Lettland - [193-?]
Kolekcijas daļa:
Нумерная карта к почтовому дорожнику - Почтовый Департамент (Krievija) - 1880
Kolekcijas daļa:
Военно-дорожная карта части России и пограничных земель - 1829
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Европейская Россия. Листь 5ый : Прибалтийский край - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīga - Ilūkste - Dravnieks, K. - 1937
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - [190-?]
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи к учебнику Е. Лебедева - [188-]
Kolekcijas daļa:
Окрестности Риги и Юрмалы : туризм выходного дня : туристская карта-схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu shēma - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1988
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - Полторацкий - 1863
Kolekcijas daļa:
Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России : выпуск 29 : зимнее движение 1908-1909 г. - [1908]
Kolekcijas daļa:
Rīga tūristu apskatā - [1935]
Kolekcijas daļa:
Карта Российских железных дорог - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Rīga - Abrene - Latvijas Ģeogrāfijas biedrība - 1939
Kolekcijas daļa:
Карта железных дорог и водных сообщений Российской империи - Картографическое заведение Ю. Ю. Гашъ - 1913
Kolekcijas daļa:
Карта железных и почтовых дорог Российской империи - [187-]
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi un Raiņa kapi Rīgā - [1959]
Kolekcijas daļa:
Сигулда : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог Европейской России - [190-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987
Kolekcijas daļa:
Rīga (centrālā daļa) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1980
Kolekcijas daļa:
Наглядный план Рижского взморья - [1927]
Kolekcijas daļa:
Карта Лифляндской губернии - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига (центральная часть) - 1975
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - 1899
Kolekcijas daļa:
План города Риги - Руцкий, П. Г. - [191-?]
Kolekcijas daļa:
План Морских купалень на берегу Рижскаго Залива - [1879?]
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1984
Kolekcijas daļa:
По Латгалии - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1975
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1973
Kolekcijas daļa:
Юрмала (центральная часть) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
По Латвии : всесоюзный туристский маршрут 010-69-01 (N 95) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1978
Kolekcijas daļa:
Apceļo savu dzimto zemi - Sabiedrisko lietu ministrijas Tūrisma nodaļa - 1938
Kolekcijas daļa:
Apceļo savu dzimto zemi : [Latvija] - [1937]
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [1931]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu un pagastu robežu karte ar valsts mežiem - Latvija. Šoseju un zemesceļu departaments - 1934
Kolekcijas daļa:
Cēsu orientācijas plāns - 1936
Kolekcijas daļa:
Cēsu pilsētas plāns - 1928
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der innern Stadt Riga - Klein, Sigismund - 1884
Kolekcijas daļa:
Latvijas labāko ceļu karte - [1935?]
Kolekcijas daļa:
Charte das Russische Reich und die von den Tatarn bewohnte Länder in Europa und Asia enthaltend - 1786
Kolekcijas daļa:
Sigulda - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīga - Ribels, H. - 1939
Kolekcijas daļa:
Riga - [1977]
Kolekcijas daļa:
Plan of Riga - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas plāns - [1910]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1936]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmala - [1959]
Kolekcijas daļa:
Curlande, Livonie, Ingrie et partie meridionale de Finlande - Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766 - [1749]
Kolekcijas daļa:
Daugavpils plāns - [1931]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1923]
Kolekcijas daļa:
Rīgas - Jelgavas - Tukuma rajons - [1938]
Kolekcijas daļa:
Mežaparks - 1959
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1931
Kolekcijas daļa:
Daugavpils un apkārtne - [1936]
Kolekcijas daļa:
Rīgas - Cēsu rajons - [1938]
Kolekcijas daļa:
Neuste allgemeine Postkarte von Europa in welcher sämtliche Postrouten aller europäischen Staaten - Pongraz, Johann - 1807
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1968
Kolekcijas daļa:
Statistische Karte des Europaischen Russlands im Jahre 1836 / bearb. von J. Stuckenberg nach einem Entwurfe des Herrn Th. Bulgarin - [1836]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveices reljefa karte tūristiem un ekskursantiem - Bērziņš, Jānis, 1892-1966 - 1935
Kolekcijas daļa:
Russia in Europe - part III - 1834
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russische Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1846
Kolekcijas daļa:
Ogres plāns - 1934
Kolekcijas daļa:
IImperii Russici et Tatariae Universae tam majoris et Asiaticae quam minoris et Europae Tabula : ex recentissimis et probatissimis monumentis et relationibus concin[n]ata, et ad legitimas proiectionum Geographic. regulas plane exacta ; iuncta Sciagraphia explicationis eiusdem et descriptionis Russiae et Tatariae universae Geographico-historicae : Cum Privil. S.C.M. nec non R.M. Pol. et El. Sax - Hase, Joh. Matthiae, (Johann Matthias) 1684-1742 - 1739
Kolekcijas daļa:
Neue militarische Situations- und Postkarte von West-Russland - Knittel, J. E. , 1805-1831 - 1812
Kolekcijas daļa:
Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России - Картографическое заведение Ю. Ю. Гашъ - 1913
Kolekcijas daļa:
Kūrorta pilsēta Ķemeri - [1959]
Kolekcijas daļa:
Regni Sueciae in omnes suas Subjacentes Provincias accurate divisi Tabula Generalis - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [1747?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte : dzelzceļi un zemesceļi - 1920
Kolekcijas daļa:
Latvija : rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku un kultūras darbinieku šūpuļa vietas - [1931]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - Ērmanis, Hugo - [192-?]
Kolekcijas daļa:
Ogres pilsētas plāns - 1928
Kolekcijas daļa:
Die Livländische Schweiz mit den Burgen Segewold, Kremon und Trenden - [1909?]
Kolekcijas daļa:
Neue militarische Situations Karte von West-Russland - 1812
Kolekcijas daļa:
Liepāja - Alsunga - Skrunda - [1933]
Kolekcijas daļa:
Līgatnes atpūtas un mācību parks - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1924]
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas centra rajons - [1938]
Kolekcijas daļa:
La Russie - Clouet, Jean Baptiste Louis, 1729-1790 - [1791]
Kolekcijas daļa:
Slēpotāju maršrutu plāns Siguldas apkārtnē - [1920?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļi - [1935]
Kolekcijas daļa:
Li Palatinati di Wilna, Troki, Inflant, coi Ducati di Kurlandia, e Smudz. Tratta dall' Atlante Polacco del Sigr. Rizzi Zanoni - [1799]
Kolekcijas daļa:
Latvijas satiksmes ceļu karte - 1928
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst- und Kurland, nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage der Specialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1890
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - [1926]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi - [1920?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar attālumiem kilometros uz šosejām un lielceļiem un pilnīgu vietu vārdu sarakstu - [1935]
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu shēma - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1980
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - Briedis, Jānis, (Jānis K.) - [1925]
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland, nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage der Specialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1854
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - 1935
Kolekcijas daļa:
Karte von Curland und einem Theil der angrenzenden Gouvernements Livland u. Litthauen - Bühler, Ed. (Edouard) - 1880
Kolekcijas daļa:
Ķemeru apkārtnes plāns - [1938]
Kolekcijas daļa:
Rīga tūristu apskatā - [1935]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - [192-?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu un pagastu robežu karte - Latvija. Šoseju un zemesceļu departaments - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - [1929]
Kolekcijas daļa:
Карта Рижскаго наместничества - Vilbrecht, Aleksandr M. - 1792
Kolekcijas daļa:
Übersicht der Livländischen Schweiz mit der Burgen Segewold, Kremon und Treyden - [1910]
Kolekcijas daļa:
[Riga centrum] - [1977]
Kolekcijas daļa:
Карта Курландской губернии - [1901]
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи с означением военных округов, сухопутных, водяных и телеграфных сообщении - Шевелев, А.П - 1864
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская карта - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974
Kolekcijas daļa:
Rīga - Cēsis - Gaiziņkalns - Dravnieks, K. - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga : plāns - shēma - [1959]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas uzskatāms plāns - 1927
Kolekcijas daļa:
Seconde Carte des Courones du Nord, qui Comprend le Royaume de Danemark &c. Avec. Privilege - Delisle, Guillaume, 1675-1726 - [1742?]
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - [1959]
Kolekcijas daļa:
Riga - Merian, Matthäus, 1621-1787 - [1652]
Kolekcijas daļa:
Карта Витебской губернии - [1914?]
Kolekcijas daļa:
Латвийская CCP : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1963
Kolekcijas daļa:
План Рижского взморья - 1947
Kolekcijas daļa:
По Венте и Абаве (водный маршрут) : туристская карта-схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1986
Kolekcijas daļa:
По Латгалии : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987
Kolekcijas daļa:
Delineatio Regiae Urbis Rigae et Obsidionis qua a Magno Moschorum Czare Alexi Michalowitz a die 22 Augusti vsque ad 5. Octob. Anno 1656.. - Perelle, A. D. - 1696
Kolekcijas daļa:
Baldones sēravotu kūrorts - [1936]
Kolekcijas daļa:
A New & Accurate Map of Moscovy, or Russia in Europe, with its Aquisitions... - Bowen, Eman. (Emanuel) - [1747?]
Kolekcijas daļa:
Anschaulicher Plan vom Rigaschen Strande - 1927
Kolekcijas daļa:
Dvcatvvm Livoniae et Cvrlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [ap 1720]
Kolekcijas daļa:
Esiet tūristi - skaistā Latvija jūs aicina - [1933]
Kolekcijas daļa:
Esiet tūristi - skaistā Latvija jūs aicina - [1934]
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u[nd] den speciellen Landesvermessungen - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1857
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : centrālā daļa - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvia - [1930?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - 1924
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku dzīves valsts muzejs - [1959]
Kolekcijas daļa:
Liefland oder die beyden Herzogthumer und General Governementer Lief und Ehstland nebst den Provinz Oesel - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - [1798]
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns - 1935
Kolekcijas daļa:
Елгава : (O-34-120,132) - 1988
Kolekcijas daļa:
Салацгрива : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Балви : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Айзпуте : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Апе : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Балдоне : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Бауска : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Добеле : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Краслава : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Лудза : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Резекне (O-35-127) : Латвийская ССР - 1978
Kolekcijas daļa:
Сигулда : план-схема - [1989]
Kolekcijas daļa:
Стучка : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Талси : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Валга, Валка : (O-35-76;77) - 1988
Kolekcijas daļa:
Валмиера : (O-35-87) - 1975
Kolekcijas daļa:
Валмиера - 1990
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс : (N-35-5,6) - 1975
Kolekcijas daļa:
Рига (O-34-108,120; O-35-97,109) - 1983
Kolekcijas daļa:
[Rīgas pilsētas gruntsgabalu plāns] - 1935
Kolekcijas daļa:
План города Риги : на 24 листах в маштабе 1:4 200 - 1908
Kolekcijas daļa:
Karte der Stadt Riga in 16 Blättern - 1883
Kolekcijas daļa:
Lielā Latvijas karte - 1933
Kolekcijas daļa:
Specialcharte von Livland in 6 Blättern - 1839
Kolekcijas daļa:
Лиепая - 1990
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : (O-34-92) - 1978
Kolekcijas daļa:
Огре : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Плявиняс : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Цесвайне : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Дагда : план-схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Иецава : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Илуксте : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Яунелгава : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Лимбажи : план-схема - 1989
Kolekcijas daļa:
Лубана : план-схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Мазсалаца : план-схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Прейли : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Резекне : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Руйиена : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Салдус : план-схема - 1989
Kolekcijas daļa:
Смилтене : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Стренчи : план-схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Тукумс : план-схема - 1989
Kolekcijas daļa:
Зилупе : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
[Двухверстовая карта Российской империи] : [Лифляндская, Курляндская, Витебская, Ковенская губерния] - 1915-1917
Kolekcijas daļa:
[Топографическая карта Латвии] - 1930-1937
Kolekcijas daļa:
Спец[иальная] карта Европейской России : Latvijas daļa - 1907-1919
Kolekcijas daļa:
Der Rigische Kreis - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1791
Kolekcijas daļa:
Der Wolmarsche Kreis - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1792/3
Kolekcijas daļa:
Der Wendensche Kreis - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1792
Kolekcijas daļa:
Der Walcksche Kreis - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1793
Kolekcijas daļa:
Karte von Russland 1:126 000 : Gruppe Vb : Reihe VI bis XI - Kartographische Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes des Armee - 1915-1916
Kolekcijas daļa:
Специальная карта Западной части Российской империи - Военно-Топографическое Депо - 1826-1840
Kolekcijas daļa:
Feldmäßig hergestellte Fliegerkarte : [Lettland] - Kartographische Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes des Armee - 1916
Kolekcijas daļa:
Latvia 1:50,000 - United States Army. Corps of Engineers, Army Map Service - 1956-1992
Kolekcijas daļa:
Limbaži : Limbažu lielezers - 2010
Kolekcijas daļa:
Cycling around the Ķemeri National park - [2013]
Kolekcijas daļa:
Tukuma apkārtnes pilis : ceļo ar velo un vilcienu pa Latviju - [2014]
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu remontdarbu karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Slokas ezera taka - 2012
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Тропа озера Слокас - 2012
Kolekcijas daļa:
The path of lake Sloka - 2012
Kolekcijas daļa:
Der Pfag am See Slokas - 2012
Kolekcijas daļa:
Dunduru pļavas un Slampes upe - 2012
Kolekcijas daļa:
Луга Дундуру и река Слампе - 2012
Kolekcijas daļa:
Meadows of Dunduri and river Slampe - 2012
Kolekcijas daļa:
Die Dunduru-wiesen und der Fluss Slampe - 2012
Kolekcijas daļa:
Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam : velobraucējiem. - 2013
Kolekcijas daļa:
Вокруг Национального парка Кемери : для велосипедистов - 2013
Kolekcijas daļa:
Mit dem Rad den Nationalpark Ķemeri erkunden : Fahrradstrecke. - 2013
Kolekcijas daļa:
Lielais Ķemeru aplis ar auto : autoceļotājiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Большой Кемерский круг : для автопутешественников - 2013
Kolekcijas daļa:
The great Kemeri circle by car : self-drive - 2013
Kolekcijas daļa:
Der grosse Bogen von Ķemeri : Strecke fũr Autoreisende - 2013
Kolekcijas daļa:
Gar Zaļo kāpu : kājāmgājējiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Вдоль Зеленой дюны : для пеших путешественников - 2013
Kolekcijas daļa:
Along the Green dune : hiking - 2013
Kolekcijas daļa:
Die Grüne Düne : Wanderstrecke - 2013
Kolekcijas daļa:
Izgaršo Valmieru! : karte gardēdim - 2014
Kolekcijas daļa:
Taste Valmiera! : gourment menu - 2014
Kolekcijas daļa:
Вкус Валмиеры! ; Коцены, Буртниеки, Беверина : карта для гурмана - 2014
Kolekcijas daļa:
Valmiera maitsed ! ; Koceni, Burtnieki, Beveriina : kaart gurmaanidele - [2014]
Kolekcijas daļa:
Valmiera ; Kocēni, Burtnieki, Beverīna : ceļo un atpūties - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera ; Koceni, Burtnieki, Beverina : travel and relax - 2013
Kolekcijas daļa:
Валмиера ; Коцены, Буртниеки, Беверина : путешествуй и отдыхай - 2013
Kolekcijas daļa:
Līvānu novads : atslēga Latgales vārtos - 2013
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku egļu ceļš - 2014
Kolekcijas daļa:
Путь рождественских ёлок 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
The way trough the Christmas trees 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Atpūta pie dabas Latvijā : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Nature holidays in Latvia : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Lettland : tourismuskarte - 2012
Kolekcijas daļa:
Erholung in der Natur in Lettland :Tourismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Отдых на лоне природы в Латвии : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Rentoutumista Latvian lunonnossa : matkailukarta - 2013
Kolekcijas daļa:
Poilsis Latvijos gamtoje : turizmo žemėlapis - 2013
Kolekcijas daļa:
Puhkus Läti looduses : turismikaart - 2013
Kolekcijas daļa:
Atpūta ģimenei ar bērniem Latvijā : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Отдых для семей с детьми в Латвии : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Recreation for families with children in Latvia : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Poilsis šeimoms su vaikais Latvijoje : turizmo žemėlapis - 2013
Kolekcijas daļa:
Puhkus lastega perele Lätis : turismikaart - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvia : tourist map - 2012
Kolekcijas daļa:
Латвия :туристическая карта - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvija : turizmo žemėlapis - 2012
Kolekcijas daļa:
Läti : turismikaart - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvia : matkailukartta - 2012
Kolekcijas daļa:
Lettland : turismkarta - 2012
Kolekcijas daļa:
Travel itineraries and campings : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Turismusrouten und Campingplätze : Tourismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Туристические маршруты и кемпинги : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvian ajoreitit jo leirintäalueet : matkailukartta - 2013
Kolekcijas daļa:
Kalionės maršrutai ir kempingai : turizmo žemėlapis - 2013
Kolekcijas daļa:
Turismimarsruudid ja kämpingud : turismikaart - 2014
Kolekcijas daļa:
Rīga un tās apkārtne : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Riga and its surroundings : tourist map - 2012
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgebung :Tourismuskarte - 2012
Kolekcijas daļa:
Рига и ее окресности :туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Riika ja sen ym päristö : matkailukartta - 2012
Kolekcijas daļa:
Riga och dess näromrade : turismkarta - 2012
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - 1892 -1894
Kolekcijas daļa:
Ryga ir jos apylinkės : turizmo žemėlapis - 2012
Kolekcijas daļa:
Riia ning selle ümbrus : turismikaart - 2011
Kolekcijas daļa:
Riga y sus alrededores : mapa turistico - 2013
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Rietumlatvija : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Western Latvia : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Kurland, Westlettland :Tourismuskarte - 2014
Kolekcijas daļa:
Курземе, Западная Латвия :туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Kuržemė, Vakarų Latvija : turizmo žemėlapis - 2014
Kolekcijas daļa:
Kuramaa, Lääne- Läti : turismikaart - 2014
Kolekcijas daļa:
Latgale, Austrumlatvija : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Latgale, Eastern Latvia : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Latgale, Ostlettland :Tourismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Латгале, Восточная Латвия :туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Vidzeme, Ziemeļlatvija : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Northern Latvia, Vidzeme : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Nordlettland, Vidzeme : tourismuskarte. - 2014
Kolekcijas daļa:
Северная Латвия, Видземе : туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Šiaurės Latvija, Vidžeme : turizmo žemėlapis - 2014
Kolekcijas daļa:
Pöhja- Lätt, Vidzeme : turismikaart - 2014
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Dienvidlatvija : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Southern Latvia : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Südlettland : tourismuskarte. - 2014
Kolekcijas daļa:
Земгале, Южная Латвия : туристическая карта. - 2014
Kolekcijas daļa:
Žiemgala, Pietų Latvija : turizmo žemėlapis - 2014
Kolekcijas daļa:
Estados Bálticos : mapa turistico - [201-]
Kolekcijas daļa:
Map of events Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = European capital of culture - 2014
Kolekcijas daļa:
Veranstaltungskarte Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = Kulturhaupstadt Europas - 2014
Kolekcijas daļa:
Карта мероприятий Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = культурная столица Европы - [2014]
Kolekcijas daļa:
Latviskais mantojums = Latvian heritage : karte : 40 lauku saimniecības = 40 latvian farms - [2014]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kūrorts bērniem! - [2014]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : resort city for children - [2014]
Kolekcijas daļa:
Юрмала : курорт для детей - [2014]
Kolekcijas daļa:
Gulbenes novads un pilsēta : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Gulbene region and the town : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Гулбене край и город : туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Gulbene Bezirk und Stadt : Tourismuskarte - 2014
Kolekcijas daļa:
Gulbene piirkond ja linn : turismikaart. - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils novads : tūrisma karte 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : tūrisma karte 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Cēsis : senatne mūsdienās : karte tūristiem 2013/2014 - 2013
Kolekcijas daļa:
Cēsis : senatne mūsdienās : karte tūristiem 2014/2015 - 2014
Kolekcijas daļa:
Vasaras piedāvājums Saulkrastu novadā - [201-]
Kolekcijas daļa:
Summer offer in the Saulkrasti district - [201-]
Kolekcijas daļa:
Летнее предложение Саулкрасты - [201-]
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukumas ir apylinkės : turizmo žemėlapis - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums and vicinity : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums und Umgebung : Tourismuskarte - 2014
Kolekcijas daļa:
Тукумс и окресность : туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Bauskas novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Bauska - pilsēta, kur satiekas - 2013
Kolekcijas daļa:
Iecavas novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Rundāles novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Vecumnieku novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : aktīvās atpūtas karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kultūras tūrisma karte - [2014]
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruts "Gleznainās Latvijas virsotnes" - [2014]
Kolekcijas daļa:
Turismimarsruut "Läti maalilised kõrgendikud" - [2015]
Kolekcijas daļa:
Tourist route "Picturesque Latvian peaks" - [2015]
Kolekcijas daļa:
Туристический маршрут "Живописные вершины Латвии" - [2015]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils un apkārtne : tūrisma karte - 2012
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsētā : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Екабпилс : город хороших перемен : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : turist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : Stadt der guten Veränderungen : Turismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : Tourismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Валмиера : Коцени, Буртниеки, Беверина : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tūristinis žemėlapis - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : turismikaart - 2013
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Rīgas reģions : tūrisma ceļvedis - 2013
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sites : Riga region : tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Zemgale : tūrisma ceļvedis - [2013]
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Zemgale : Latvia : tourism map - [2013]
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Kurzeme : Western Latvia : tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Vidzeme : tūrisma ceļvedis - 2013
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Vidzeme : tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Latgale : Pleskavas apgabals : tūrisma karte - [2013]
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : vieta, kur augt! : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : place to grow! : turism guide - 2011
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : место, где рости! : туристический путеводитель - 2011
Kolekcijas daļa:
Smiltene piirkond : koht kus kasvab! : reisijuht - 2011
Kolekcijas daļa:
Sigulda aizrauj : ziemas aktīvās atpūtas iespējas Siguldas novadā - [2013]
Kolekcijas daļa:
Sigulda thrills : active winter guide - [201-]
Kolekcijas daļa:
Сигулда вдохновляет : активный отдых зимой - [201-]
Kolekcijas daļa:
Pa Ķemeru kūrorta pēdām - 2007
Kolekcijas daļa:
Following the path Ķemeri resort - 2007
Kolekcijas daļa:
Из истории курорта Кемери - [2007]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūdzam Ķemeru nacionālajā parkā! : Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kūrorts bērniem - [201-]
Kolekcijas daļa:
Valmiera un apkārtne : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Valmiera and its countryside : tourism map - 2011
Kolekcijas daļa:
Валмиера и окресности : туристическая карта - 2011
Kolekcijas daļa:
Valmiera und Umgebung : Tourismuskarte - 2011
Kolekcijas daļa:
Valmiera ja selle ümbrus : tourismuskarte - 2011
Kolekcijas daļa:
Nesteidzīgie Limbaži : ceļojums cauri gadsimtiem : brīvdienu maršruts - [201-]
Kolekcijas daļa:
Ceļojums cauri gadsimtiem : brīvdienu maršruts - [201-]
Kolekcijas daļa:
Brīvdienu maršruts Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti - [201-]
Kolekcijas daļa:
Limbaži un apkārtne : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Limbaži and surrouding area : tourism map - 2011
Kolekcijas daļa:
Limbaži und Umgebung : Tourismuskarte - 2011
Kolekcijas daļa:
Лимбажи и окресности : туристическая карта - [2012]
Kolekcijas daļa:
Limbaži ja ümbruskond : turismikaart - 2011
Kolekcijas daļa:
Zemgale piedāvā : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Madonas novada tūrisma ceļvedis : atpūta ziemā - [201-]
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : vēsture, tūrisma informācija, karte - [201-]
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : history, tourist information, map - [201-]
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : ajaluga, turismiinfo, kaart - [201-]
Kolekcijas daļa:
Ogres novads : karte tūristiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Ikšķiles novads : karte tūristiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Ķeguma novads : karte tūristiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : karte tūristiem - 2010
Kolekcijas daļa:
VFR aeronautical chart : Latvia 2153 DC : tīmekļa versija - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūras krasta procesu atlants : prototips - 2008
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas plūdu iespējamības karte - [2011]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā : maršruta apraksts, apskates objekti, karte - [2009]
Kolekcijas daļa:
Maršrutas dviračiais po Šiaurės Latviją ir Pietų Estiją : maršruto aprašymas, apžiūros objektai, žemėlapis - [2010]
Kolekcijas daļa:
Jalgrattamarsruut Pöhja-Lätis ja Lőuna-Eestis : marsruudi kirjeldus, vaatamisväärsused, kaart - [2009]
Kolekcijas daļa:
Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, map - [2009]
Kolekcijas daļa:
Radroute durch Nordlettland und Südestland : Beschreibung der Route, Sehenswürdigkeiten, Karte - [2009]
Kolekcijas daļa:
Веломаршрут по Северной Латвии и Южной Эстонии : описание маршрута, достопримечательности, карта - [2009]
Kolekcijas daļa:
Pyöräilyreitti Pohjois-Latvian ja Etelä-Viron läpi : reitin kuvaus, matkailusivustoja, kartta - [2009]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā : maršruta apraksts, apskates objekti, kartes = Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, maps - [2011]
Kolekcijas daļa:
Jalgrattamarsruut Põhja-Lätis ja Lõuna-Estis : marsruudi kirjeldus, vaatamisvaarsused, kaardid = Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, maps - [2011]
Kolekcijas daļa:
Maršrutas dviračiais po Šiaurės Latviją ir Pietų Estiją : maršruto aprašymas, apžiūros objektai, žemėlapai - [2011]
Kolekcijas daļa:
Radroute durch Nordlettland und Südestland : Beschreibung der Route, Sehenswürdigkeiten, Karte - [2011]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūdzam Durbes novadā! - [200-]
Kolekcijas daļa:
Slīteres nacionālais parks : tūrisma karte - [200-]
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads : apskates objekti, aktīvā atpūta un naktsmītnes : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : velomaršruti : tūrisma karte : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : militārais mantojums : tūrisma karte : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads - 2012
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : atpūta pie ūdeņiem : aktīva atpūta, laivu noma, makšķerēšana, piekrastes zveja : tūrisma karte - 2012
Kolekcijas daļa:
Aglonas novads : tūrisma karte : apskates objekti, maršruti - 2011
Kolekcijas daļa:
Limbažu novads - [2013-2014]
Kolekcijas daļa:
Limbaži : Hanzas pilsēta : karte tūristiem - 2014
Kolekcijas daļa:
Brīvdienu maršruts Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti - 2012
Kolekcijas daļa:
Svētupe : karte : ūdenstūrisma ceļvedis : informācija tūristiem - [2007]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme : kultūras tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Igaunija, Latvija : vērts redzēt : kultūras mantojums : karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Estonia, Latvia : worth seeing : cultural heritage : map - 2013
Kolekcijas daļa:
Eesti, Läti : vaatamist väärt kohad : kultuuripärand : kaart - 2013
Kolekcijas daļa:
Эстония, Латвия : стоит видеть : культурное наследие : карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Madonas novads : atpūta ziemā : Madonas novada tūrisma ceļvedis - 2012
Kolekcijas daļa:
Cēsu vecpilsētas māju stāsti : maršruta karte - [2013]
Kolekcijas daļa:
VFR aeronautical chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 18.08.2016. - 2016
Kolekcijas daļa:
Auces novads - 2012
Kolekcijas daļa:
Auces novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte : Dobeles novads, Auces novads, Tērvetes novads - 2016
Kolekcijas daļa:
Turizmo žemėlapis : Duobelės kraštas, Aucės kraštas, Tervetės kraštas - 2016
Kolekcijas daļa:
Aucei 590 : pilsēta ar vārdu - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturiskā karte
Kolekcijas daļa:
[Latvija]
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģeoloģiskā karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas rakstnieku dzimšanas vietas
Kolekcijas daļa:
Latvijas [dzelzceļu] karte
Kolekcijas daļa:
Riga commercial bank [Latvia]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst den Befestigungswerken der Vorstädte
Kolekcijas daļa:
Dünamündung 1862
Kolekcijas daļa:
Pirmās latviešu strēlnieku brigādes pārrāvums Jelgavas virzienā : 23. decembrī (6. janv.) 1916. g., Mangaļu-Skangaļu rajonā.
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi
Kolekcijas daļa:
План имения Луцаусгольм
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte : stāvoklis uz 1/II 1925.g.
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte : stāvoklis uz 1/VIII 1925.g.
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte
Kolekcijas daļa:
[Latvijas mazā autoceļu karte]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu kontūru karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte
Kolekcijas daļa:
Aistija
Kolekcijas daļa:
Latvia
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
[Latvijas meži] : 1.-3.kartes
Kolekcijas daļa:
Dažu ievērojamāko dzīvnieku uzturēšanās rajoni Latvijā
Kolekcijas daļa:
[Rīgas jūras līcis] : leduskarte
Kolekcijas daļa:
Normālais ledus stāvoklis Latvijas ūdeņos : [janvārī-aprīlī]
Kolekcijas daļa:
Ledus apstākļu karte [Latvijas piekrastē]
Kolekcijas daļa:
Glābšanas stacijas [Latvijas piekrastē]
Kolekcijas daļa:
Ledus laikmeta un jaunāko nogulumu karte : [Latvija]
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Carte de Latvia
Kolekcijas daļa:
Carte de Latvia
Kolekcijas daļa:
[Latgale] : [Jaunlatgles, Rēzeknes un Ludzas apriņķi]
Kolekcijas daļa:
Kaņieru ezera plāns
Kolekcijas daļa:
Die Einnahme des Brückenkopfes von Jakobstadt
Kolekcijas daļa:
Liv- Est- Curland und Oesel im Mittelalter
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Liv- Est- u[nd] Kurland zur Ordenszeit
Kolekcijas daļa:
Russlands Ostsee-Provinzen
Kolekcijas daļa:
Historische Karte des deutschbaltischen Sprachgebiets
Kolekcijas daļa:
Die Gouvernements Livland, Kurland und Kowno
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns līdz ar priekšpilsētas apcietinājumiem (1650.g.)
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Rīga 1921
Kolekcijas daļa:
Riga 1921
Kolekcijas daļa:
Riga 1921
Kolekcijas daļa:
Riga 1921
Kolekcijas daļa:
Valsts zemnieku dienas Rīgā 1937. g. 24., 25. aprīlī : kā nokļūt zemnieku dienās
Kolekcijas daļa:
Vieglo ormaņu braukšanas rajonu robežas : [Rīga]
Kolekcijas daļa:
"Burtnieka" tirdzniecības un rūpniecības kalendāra Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Проекть [Рижской] Торгово-промышленной гавани
Kolekcijas daļa:
Liepāja : tūristu plāns 1936.g.
Kolekcijas daļa:
[Liepājas osta] : izvilkums no kartes №3
Kolekcijas daļa:
Jelgava
Kolekcijas daļa:
План города Вендена и поместья Шлоссь Вендена с окрестностями
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas ievērojamākās vietas
Kolekcijas daļa:
[Latvija]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturiskās kartes
Kolekcijas daļa:
Darstellung des Wasser-Systems von Curland : zur Erläuterung der vom Pastor Watson entworfenen hydrographischen Skizze dieser Provinz : Taf. II.
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Takses kvadrātu karte [telefonu sarunām Latvijā]
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas apkārtne
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar autobusu satiksmi
Kolekcijas daļa:
Ieksch-Rīgas plāns - [188-]
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Die Verwaltungsgrenzen Livlands im 15. und 16.Jahrh.
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūra : Liepāja - Danciga : [navigācijas karte]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes Šveices karte : Abavas ieleja no Kandavas līdz Sabilei
Kolekcijas daļa:
Ķemeru apkārtnes reljefs : 1. karte
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollstandigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den Speciellen Landesvermessungen
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollstandigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen
Kolekcijas daļa:
Rigas plans
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga
Kolekcijas daļa:
Stadt Tuckum
Kolekcijas daļa:
Daugavpils
Kolekcijas daļa:
Daugavpils
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Russische Ost-See- Provinzen Livland, Estland und Kurland
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas plāns
Kolekcijas daļa:
Libau
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte von Mitteleuropa [Latvija]
Kolekcijas daļa:
Madona district : winter recreation : tourism map - 2014
Kolekcijas daļa:
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu apkārtnes tūrisma ceļvedis - 2009
Kolekcijas daļa:
Lielā Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Satv[ersmes] sapulces pašvaldìbas komisijā izstrādātais Latvijas administratīvā sadalījuma projekts
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūras dienvidus un austruma piekrastes apdzīvotāji līdz 9.gadusimteņa beigām p.K.
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskie rajoni
Kolekcijas daļa:
Riga ums Jahr 1640
Kolekcijas daļa:
Plan von Windau
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : vecā priekšpilsēta
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : vecā priekšpilsēta
Kolekcijas daļa:
Uebersichts-Karte der Damfschifffahrt auf der Ostsee
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Die Hertzogthümer Curland und Liefland
Kolekcijas daļa:
Map of Latvian roads
Kolekcijas daļa:
Latvia
Kolekcijas daļa:
Ogre
Kolekcijas daļa:
Latvijas kartes pārskata lapa mērogam 1:75 000
Kolekcijas daļa:
Daugavpils plāns
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Oger
Kolekcijas daļa:
Plan der Kayserlichen Gouvernements Stadt Riga : nebst der ganzen Vorstadt
Kolekcijas daļa:
Cholera in Riga 1871
Kolekcijas daļa:
Die Ostseeprovinzen vor Ankunft der Deutschen
Kolekcijas daļa:
Rakstnieku dzimšanas vietas [Latvijā]
Kolekcijas daļa:
[Esplanādes plāns, Rīga]
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvijas kartes mērogā 1:200 000 un 1:75 000 pārskata lapa
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
[Vidzemes Šveice]
Kolekcijas daļa:
Russia part III : [Kourland, Vilna, Esthonia, Livonia]
Kolekcijas daļa:
Kurländische Schweiz
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:100 000 - 1942-1945
Kolekcijas daļa:
Stockmannshof, Kokenhusen
Kolekcijas daļa:
Lettland und Estland
Kolekcijas daļa:
Estland - Lettland - Litauen
Kolekcijas daļa:
Lielā Republika : [Lietuva, Latvija, Polija]
Kolekcijas daļa:
West-Russland
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar lieliem un maziem ceļiem
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи
Kolekcijas daļa:
Cēsis
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns
Kolekcijas daļa:
Finnland
Kolekcijas daļa:
Transvāles un Oranjes republikas, kā arī apkārtējās Angļu kolonijas
Kolekcijas daļa:
Abesīnija un Austrumāfrika
Kolekcijas daļa:
Ķīna, Japane, Koreja, Sibīrija
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:50 000 - 1944-1945
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:25 000 : Deutsche Heereskarte - 1945
Kolekcijas daļa:
2-Lībciems
Kolekcijas daļa:
3-Užava
Kolekcijas daļa:
4-Pāvilosta
Kolekcijas daļa:
5-Liepāja
Kolekcijas daļa:
6-Bārta
Kolekcijas daļa:
7-Rucava
Kolekcijas daļa:
8-Ovīši
Kolekcijas daļa:
9-Ventspils
Kolekcijas daļa:
10-Piltene
Kolekcijas daļa:
11-Kuldīga
Kolekcijas daļa:
12-Aizpute
Kolekcijas daļa:
13-Priekule
Kolekcijas daļa:
15-Dundaga
Kolekcijas daļa:
16-Ugāle
Kolekcijas daļa:
17-Usma
Kolekcijas daļa:
18-Kabile
Kolekcijas daļa:
19-Saldus
Kolekcijas daļa:
20-Ezere
Kolekcijas daļa:
21-Roja
Kolekcijas daļa:
66-Ērgļi
Kolekcijas daļa:
22-Valdemārpils
Kolekcijas daļa:
23-Talsi
Kolekcijas daļa:
24-Zemīte
Kolekcijas daļa:
25-Blīdiene
Kolekcijas daļa:
26-Auce
Kolekcijas daļa:
27-Mērsrags
Kolekcijas daļa:
28-Engure
Kolekcijas daļa:
29-Tukums
Kolekcijas daļa:
30-Dobele
Kolekcijas daļa:
31-Kalnamuiža
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas plāns
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns
Kolekcijas daļa:
Plan von Libau
Kolekcijas daļa:
32-Sloka
Kolekcijas daļa:
Карта Лифляндской губернии
Kolekcijas daļa:
33-Jelgava
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland
Kolekcijas daļa:
34-Platone
Kolekcijas daļa:
35-Ainaži
Kolekcijas daļa:
36-Sveiciems
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
37-Neibade
Kolekcijas daļa:
38-Daugavgrīva
Kolekcijas daļa:
39-Rīga
Kolekcijas daļa:
40-Baldone
Kolekcijas daļa:
41-Bauska
Kolekcijas daļa:
42-Vaski
Kolekcijas daļa:
43-Kilingi-Nōmme
Kolekcijas daļa:
44-Aloja
Kolekcijas daļa:
45-Limbaži
Kolekcijas daļa:
46-Straupe
Kolekcijas daļa:
47-Sigulda
Kolekcijas daļa:
48-Ogre
Kolekcijas daļa:
49-Rembate
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga
Kolekcijas daļa:
50-Skaistkalne
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga mit Vororten : mit deutsch-lettischem und lettisch-deutschem Stassenverzeichnis
Kolekcijas daļa:
51-Birži
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
[Strēlnieku un brīvības cīņu vietas 1915.-1920.g.]
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņu kartes
Kolekcijas daļa:
[Прибалтийские страны] : схема N9 к главе 5-ой (северный фронт)
Kolekcijas daļa:
Eisenbahn-Karte von Mittel-Europa zu Hendschel's Telegraph
Kolekcijas daļa:
Baltische Länder
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas pilsētas plāns
Kolekcijas daļa:
Mitau
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - [1925]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vēlēšanu apgabali PSRS - Savienības padomes un Tautību padomes vēlēšanām
Kolekcijas daļa:
Рига : план-схема
Kolekcijas daļa:
Екабпилс : план-схема
Kolekcijas daļa:
Das Europäische Russland
Kolekcijas daļa:
Das Europäische Russland
Kolekcijas daļa:
Tahlo austrumu kaŗa-karta
Kolekcijas daļa:
Учебная географическая карта всей Российской империи : с показанием почтовых и коммерческих дорог, числа верст между городами и селениями водных сообщений, рудных промыслов, заводов, фабрик и минеральных источников
Kolekcijas daļa:
Derīgie izrakteņi : Latvijas PSR derīgo izrakteņu karte
Kolekcijas daļa:
Die Krymm
Kolekcijas daļa:
Abesinija
Kolekcijas daļa:
Somija : [ceļu karte]
Kolekcijas daļa:
England : Centre, South & East : Map N°1
Kolekcijas daļa:
Jaunā radio karte : [Eiropa]
Kolekcijas daļa:
Eiropa : politiska karte ar Mažino, Zigfrīda un Polijas demarkācijas līnijām un Lietuvas jauno robežu
Kolekcijas daļa:
Jaunā Eiropas karte
Kolekcijas daļa:
Jaunā Eiropas karte
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte : Mitteleuropa 1:2 500 000
Kolekcijas daļa:
Центральная Европа
Kolekcijas daļa:
Карта Азиатской России
Kolekcijas daļa:
Карта железных, водяных и шоссейных путей сообщения Европейской России
Kolekcijas daļa:
Generalkarte des Baltenlandes (Estland, Kurland, Livland)
Kolekcijas daļa:
Карта С.Петербургской губернии
Kolekcijas daļa:
Plan der Umgebung von Ssewasstopol mit Angabe der Stellungen und Belagerungsarbeiten der verbündeten Armeen
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Halbinsel Krymm
Kolekcijas daļa:
Rīga, Mežaparks : plāns-shēma
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Ķemeri
Kolekcijas daļa:
Monialium Ebstorfensium Mappammundi : guae exeunte saeculo XIII, videtur picta, Hannoverae nunc adservatur
Kolekcijas daļa:
Europa recens descripta a Guilielmo Blaeuw
Kolekcijas daļa:
Nova totius Terrarum orbis Geographica ac Hydrographica tabula
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvā karte 1:400 000 : jaunais administratīvais iedalījums: 110 novadi un 9 republikas pilsētas
Kolekcijas daļa:
Рига : (O-34-108,120; C-35-97,109)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne : RIX-L.6
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : [administratīvais iedalījums]
Kolekcijas daļa:
Wolmar : Reihe VII., Blatt 5. : Gouvernement Livland - 1914
Kolekcijas daļa:
Lemsal
Kolekcijas daļa:
Markgrafen
Kolekcijas daļa:
Talsen
Kolekcijas daļa:
Pjetschory
Kolekcijas daļa:
Windau : Reihe 7., Blatt 1 : Gouvernement Kurland - 1915
Kolekcijas daļa:
Neu Rappin
Kolekcijas daļa:
Ringen
Kolekcijas daļa:
Gutmannsbach
Kolekcijas daļa:
Runö
Kolekcijas daļa:
Jamma
Kolekcijas daļa:
Uebersichts-Blatt zur Russischen Generalstabskarte 1:126000
Kolekcijas daļa:
Drissa
Kolekcijas daļa:
Illukst
Kolekcijas daļa:
Ronneburg
Kolekcijas daļa:
Wenden
Kolekcijas daļa:
Томская область
Kolekcijas daļa:
Джезказганская и Карагандинская области
Kolekcijas daļa:
PSRS politiski administratīvā karte
Kolekcijas daļa:
Политико-административная карта Казахской ССР
Kolekcijas daļa:
Магаданская область
Kolekcijas daļa:
Кемеровская область
Kolekcijas daļa:
Казахская ССР : административная карта
Kolekcijas daļa:
PSRS politiski administrātīvā karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvais iedalījums : pieņemts Latvijas Republikas 9. Saeimā 2008. gada 18. decembrī ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
Kolekcijas daļa:
Rīga
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс
Kolekcijas daļa:
Daugavpils
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika
Kolekcijas daļa:
Вентспилс
Kolekcijas daļa:
Елгава : план-схема
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс : план-схема
Kolekcijas daļa:
[Одноверстовая карта Западного пограничного пространства] : [Лифляндская, Витебская и Курляндская губерния] - [1915-1916]
Kolekcijas daļa:
The World
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland 1:50,000 - [1917]
Kolekcijas daļa:
Drissa
Kolekcijas daļa:
Dünaburg (Dwinsk)
Kolekcijas daļa:
Dagda
Kolekcijas daļa:
Illukßt
Kolekcijas daļa:
Ljuzyn
Kolekcijas daļa:
Jakobstadt
Kolekcijas daļa:
Friedrichstadt
Kolekcijas daļa:
Mitau
Kolekcijas daļa:
Laishew
Kolekcijas daļa:
Libau
Kolekcijas daļa:
Ronneburg
Kolekcijas daļa:
Wenden
Kolekcijas daļa:
Riga
Kolekcijas daļa:
Goldingen
Kolekcijas daļa:
Hasenpot
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Latvija : Zusammendruck der 8. Armee
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu karte = Carte routiėre de Lettonie
Kolekcijas daļa:
[Карта мира масштаба 1:1 000 000]
Kolekcijas daļa:
Бортовая карта Антарктики
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1990
Kolekcijas daļa:
Skaņu un deju kopēju atdusas vietas Rīgā
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre = Karte des Zentrums = план города ; Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, 1998 - 1998
Kolekcijas daļa:
Pieņemtās nozīmes mērogā 1:25 000
Kolekcijas daļa:
Riga
Kolekcijas daļa:
Litauen, Kurland und Livland
Kolekcijas daļa:
Kriegskarte Nordwestliches Russland, die Baltischen Länder und angrenzenden schwedischen Gebiete
Kolekcijas daļa:
[Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000] - [1928-1936]
Kolekcijas daļa:
[Līgatnes apkārtne] : 485-215 M
Kolekcijas daļa:
Carte de la Crimée
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России и Сибири на 4 листах
Kolekcijas daļa:
Rīga
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : развитие народного хозяйства в 1986 - 1990 гг.
Kolekcijas daļa:
Rīgas attīstības plāns : 1.redakcija 1994 : esošā teritorijas izmantošana ; Rīgas attīstības plāns : 1.redakcija 1994 : teritorijas zonējums
Kolekcijas daļa:
Skrunda
Kolekcijas daļa:
Latvija : administratīvā iedalījuma karte
Kolekcijas daļa:
Политическая карта мира
Kolekcijas daļa:
Rīga : tourist scheme
Kolekcijas daļa:
Cēsis 1:15 000 : pilsētas plāns = town plan = Stadtplan = план города
Kolekcijas daļa:
Хоккей в СССР : карта-схема
Kolekcijas daļa:
Latvijas - Krievijas robeža : [Nr.1-39]
Kolekcijas daļa:
Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu shēma
Kolekcijas daļa:
Map of events Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = European capital of culture
Kolekcijas daļa:
Eiropas Savienības programmas Latvijā : infrastruktūras projekti, kas tiek īstenoti Latvijā ar PHARE un ISPA programmu atbalstu, 1997.-2002. gads
Kolekcijas daļa:
Cēsu rajons : tūrisma karte
Kolekcijas daļa:
Р. Западная Двина : участокъ отъ Динабурга до Клейнъ-Юнгфернгофа (мыза Клейнъ-Юргфернгофъ лежитъ въ 8 верстахъ выше г. Риги)
Kolekcijas daļa:
Р. Западная Двина : участокъ отъ Витебска до Динабурга
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre map = Karte des Zentrums = план центра - 2013
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas centra plāns = map centre of city = план центра города - 1993
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre = Karte des Zentrums = план центра - [2003]
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas plāns = city plan = Stadtplan = план города - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvija : apdzīvotās vietas - Turlajs, Jānis, 1965- - 1998
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas plāns = city plan = Stadtplan = план города - [2016]
Kolekcijas daļa:
Nouvelle carte illustrée de la Suisse
Kolekcijas daļa:
Čiekurkalns - Baranovs, Aivars, 1985- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Abavas senleja - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Brasa - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Divlitrīgais alus Latvijā - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karaliste - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Rīga - Baranovs, Aivars, 1985- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Nouveau plan de St. Pétersbourg et de ses environs
Kolekcijas daļa:
Jaunsem : Gruppe Riga : IV-15-H
Kolekcijas daļa:
Eisenhammer : 16
Kolekcijas daļa:
Pikstern : Bl. 17
Kolekcijas daļa:
Glasmanka : 46
Kolekcijas daļa:
Merzendorf : Bl. 91
Kolekcijas daļa:
Kekkau : 92
Kolekcijas daļa:
Plakanen : Bl. 93
Kolekcijas daļa:
Üxkül : Bl. 105
Kolekcijas daļa:
Kurtenhof : 106
Kolekcijas daļa:
Kurtenhof : 106
Kolekcijas daļa:
Getlingsmoor : 107
Kolekcijas daļa:
Getlingsmoor : 107
Kolekcijas daļa:
Ebelshof : 108
Kolekcijas daļa:
Schwarzenhof : 109
Kolekcijas daļa:
Puse : Bl. 110
Kolekcijas daļa:
Schlampen : Bl. 113
Kolekcijas daļa:
Waldenrode : Bl. 120
Kolekcijas daļa:
Starast : 121
Kolekcijas daļa:
Riga : 123
Kolekcijas daļa:
Riga : 123
Kolekcijas daļa:
Bullen : 124
Kolekcijas daļa:
Dubbeln : 125
Kolekcijas daļa:
Henselshof : Bl. 132
Kolekcijas daļa:
Ringenberg : 133
Kolekcijas daļa:
Mühlgraben : 135
Kolekcijas daļa:
Bulleny : 136
Kolekcijas daļa:
Murjan : Bl. 142
Kolekcijas daļa:
Hilchensfähr : Bl. 143
Kolekcijas daļa:
Zarnikau : Bl. 144
Kolekcijas daļa:
Pastorat : Bl. 145
Kolekcijas daļa:
Topograph[ische] Special-Karte von Mittel-Europa
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР]
Kolekcijas daļa:
O-34-81 Мазирбе : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1984, 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-83 Рухну : Эстонская ССР (о. Рухну) - 1973
Kolekcijas daļa:
O-34-82 Колка : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-91 (высота 32,3) : Латвийская ССР - 1971
Kolekcijas daļa:
O-34-92 Вентспилс : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-93 Дундага : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-94 Валдемарпилс : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-95 Мерсрагс : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-103 Юркалне : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-104 Пилтене : СССР, Латвийская ССР - 1986, 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-105 Угале : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-106 Талси : СССР, Латвийская ССР - 1986, 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-107 Энгуре : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-108 Лапмежциемс : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-115 Павилоста : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-116 Кулдига : СССР, Латвийская ССР - 1977, 1979
Kolekcijas daļa:
O-34-116 Кулдига : СССР, Латвийская ССР - 1986-1987
Kolekcijas daļa:
O-34-117 Скрунда : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-118 Броцены : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-119 Тукумс : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-118 Броцены : СССР, Латвийская ССР - 1978
Kolekcijas daļa:
O-34-120 Юрмала : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-126 Бернати : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-127 Лиепая : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-130 Ауце : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-129 Салдус : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-128 Приекуле : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-132 Елгава : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-138 Юрмалциемс : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-140 Скуодас : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-143 Грузджяй : СССР, Литовская ССР и Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-144 Ионишкис : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-35-62 Килинги-Нымме : СССР, Латвийская ССР и Эстонская ССР - 1979
Kolekcijas daļa:
O-35-63 Мыйзакюла : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-63 Мыйзакюла : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1981
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : СССР, Латвийская, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : Латвийская и Эстонская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : Латвийская и Эстонская ССР - 1973
Kolekcijas daļa:
O-35-74 Алоя : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-74 Стайцеле : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руйиена : СССР, Латвийская, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руиена : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руиена : Латвийская и Эстонская ССР - 1973
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : Латвийская и Эстонская ССР - 1973
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-77 Валга : Латвийская и Эстонская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-85 Свх. Лиепупе : СССР, Латвийская ССР - 1983
Kolekcijas daļa:
O-35-85 Свх. Лиепупе : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-86 Лимбажи : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-86 Лимбажи : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-87 Валмиера : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-87 Валмиера : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-89 Гауиена : Латвийская и Эстонская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : Латвийская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
O-35-91 Алуксне : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1987, 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-91 Алуксне : РСФСР Псковская область, Латвийская и Эстонская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
O-35-90 Апе : Латвийская ССР и Эстонская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
Iedvesmas zeme Latvija : bilžu karte - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rīgas topogrāfiskais atlants - 1996
Kolekcijas daļa:
Mazais pasaules atlants - 1940
Kolekcijas daļa:
Ģeografiski-statistisks pasaules atlants - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 33 kartes - [1931]
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 36 kartes - [1935]
Kolekcijas daļa:
Ģeografiski-statistisks mazais atlants - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 35 kartes - 1938
Kolekcijas daļa:
Климатический атлас Латвийской ССР - 1972
Kolekcijas daļa:
Географический атлас-альбом - 1926
Kolekcijas daļa:
Прибалтика : атлас автомобильных дорог - 1976
Kolekcijas daļa:
Mazais skolu atlants ģeografijā un Latvijas vēsturē - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu karte - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu karte - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas auto ceļu karte - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte tūrismam - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1940
Kolekcijas daļa:
Прибалтика : атлас автомобильных дорог - 1972
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu atlants - [1939?]
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1933
Kolekcijas daļa:
Mazais ģeografijas atlants - 1936
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfijas atlants pamatskolām - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR atlants - 1988
Kolekcijas daļa:
E. Debesa Ģeografijas atlants pamatskolām - 1924
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - [1936]
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1937
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1939
Kolekcijas daļa:
Рига : атлас туриста - 1988
Kolekcijas daļa:
Ģeografijas atlants pamatskolām - [1948?]
Kolekcijas daļa:
Pasaules atlants - [1951]
Kolekcijas daļa:
Latvijas atlants - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika : vēstures kartes - 1994
Kolekcijas daļa:
60 Latvijas kartes - 1969
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa un P. Mantnieka Ģeografijas atlants - [1926-1927]
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa un P. Mantnieka Ģeografijas atlants - [1926-1927]
Kolekcijas daļa:
E. Debesa Paplašināts ģeogrāfijas atlants - 1926
Kolekcijas daļa:
Тепловой баланс Рижского залива - 1966
Kolekcijas daļa:
Ледовитость Рижского залива - 1965
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa & P. Mantnieka Ģeografijas atlants - [1926?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas-Krievijas robežas plāns - 1922
Kolekcijas daļa:
Mantnieks' Baltic states - 1954
Kolekcijas daļa:
Основные стройки пятилетки (1966-1970 гг.) - 1968
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR derīgo izrakteņu kartes - 1961
Kolekcijas daļa:
Белорусская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1959
Kolekcijas daļa:
Карта лечебных грязей СССР - 1969
Kolekcijas daļa:
Схема железных дорог Союза ССР - 1953
Kolekcijas daļa:
Из Белоруссии в Прибалтику - 1976
Kolekcijas daļa:
Klimats : Latvijas PSR klimata karte. - [1969]
Kolekcijas daļa:
Meteo elementu karte : [Latvija] - [1951]
Kolekcijas daļa:
Balt[ijas] dz[elz]c[eļa] Rīgas mezgla piepilsētas zonas shēma - 1967
Kolekcijas daļa:
Схема городского транспорта Риги - 1966
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. - 1965
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1953
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1955
Kolekcijas daļa:
Карта лесов СССР - 1955
Kolekcijas daļa:
Рига, 1:10,000 - [1972]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR savvaļas dzīvnieku izplatība - 1963
Kolekcijas daļa:
Madonas rajons - [1974]
Kolekcijas daļa:
Rīgas rajons. 1:100,000 - 1973
Kolekcijas daļa:
Рига:(O-34-108,120; O-35-97,109) - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : administratīvās robežas 1963. g. 15. maijā. 1:500,000 - 1963
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта границ землепользования Национального парка "Гауя" и предпарковой зоны - 1973
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR klimats - 1963
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1975
Kolekcijas daļa:
Схема расположения палаточных городков и кемпингов бытового обслуживания населения Латвийской ССР - 1971
Kolekcijas daļa:
Ūdenstūristu nakšņošanas vietas Gaujas nacionālā parka teritorijā - Seile, S. - 1976
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā karte - [1952?]
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1968
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1956
Kolekcijas daļa:
Важнейшие преобразования в сельском хозяйстве СССР в итоге Сталинских пятилеток - 1952
Kolekcijas daļa:
Rigas plans - 1910
Kolekcijas daļa:
O-34-105 Spāre - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-106 Talsen - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-107 Engure - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-106-D Kandau (Kandava) - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-117-D Frauenburg (Vorstadt) - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-138-B u. 139-A - 1944
Kolekcijas daļa:
O-35-98-A Bīriņi - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-128-B-b Rudbarži - 1944
Kolekcijas daļa:
25-Blīdiene - 1938
Kolekcijas daļa:
29-Tukums - 1940
Kolekcijas daļa:
32-Sloka - 1940
Kolekcijas daļa:
33-Jelgava - 1939
Kolekcijas daļa:
39-Rīga - 1940
Kolekcijas daļa:
47-Sigulda - 1940
Kolekcijas daļa:
50-Skaistkalne - 1936
Kolekcijas daļa:
58-Jaunjelgava - 1928
Kolekcijas daļa:
60-Nereta - 1936
Kolekcijas daļa:
66-Ērgļi - 1928
Kolekcijas daļa:
67-Pļaviņas - 1928
Kolekcijas daļa:
70-Rokiškis - 1939
Kolekcijas daļa:
75-Madona - 1939
Kolekcijas daļa:
77-Līvāni - 1940
Kolekcijas daļa:
78-Bebrene - 1939
Kolekcijas daļa:
78-Bebrene - 193-
Kolekcijas daļa:
89-Taržeks - 1939
Kolekcijas daļa:
95-Malta - 1935
Kolekcijas daļa:
104-Kaunata - 1932
Kolekcijas daļa:
55-Cēsis - 1931
Kolekcijas daļa:
74-Ranka - 1930
Kolekcijas daļa:
79-Ilukste - 1933
Kolekcijas daļa:
84-Lubāna - 1933
Kolekcijas daļa:
86-Preiļi - 1933
Kolekcijas daļa:
87-Višķi - 1933
Kolekcijas daļa:
93-Tilža - 1934
Kolekcijas daļa:
96-Puša - 1932
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes augšņu pamatnes - 1940
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes reljefs - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemes un tautas ap 1250 gadu : ar dažiem pārlabojumiem pēc Dr. Bielenšteina. - 1921
Kolekcijas daļa:
Cīravas virsmežniecības karte : sastādīta pēc 1937. g. mērīšanas datiem - 1942
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns - 1930
Kolekcijas daļa:
[Latvijas virsmežniecību karte] - 1920
Kolekcijas daļa:
Treppenhof - 1917
Kolekcijas daļa:
Friedrichstadt - 1917
Kolekcijas daļa:
Lennewaden - 1917
Kolekcijas daļa:
Dubbeln - 1917
Kolekcijas daļa:
[Латвия] - 1938-1944
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils (O-35-124) - 1944
Kolekcijas daļa:
Nereta (O-35-135) - 1943
Kolekcijas daļa:
Aknīste (O-35-136) - 1943
Kolekcijas daļa:
85-Varakļāni - 1933
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte - 1926
Kolekcijas daļa:
[Военно-топографическая карта Европейской России] : г. Лифляндской - 1920
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes augšņu tipi - 1940
Kolekcijas daļa:
Aizupes virsmežniecības karte - 1940
Kolekcijas daļa:
Ventspils virsmežniecības karte - 1940
Kolekcijas daļa:
Talsu virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Kandavas virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Jaunpils virsmežniecības karte - 1941
Kolekcijas daļa:
Ventspils pilsētas plāns - 1941
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1921
Kolekcijas daļa:
Cēsis - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Латвия] 1:200,000 - 1930-1940
Kolekcijas daļa:
O-35-92 Качаново : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
O-35-92 Качаново : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-97 Вецмилгравис : СССР, Латвийская ССР - 1981
Kolekcijas daļa:
O-35-98 Сигулда : СССР, Латвийская ССР - 1981-1982
Kolekcijas daļa:
O-35-99 Цесис : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1937
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - 1924
Kolekcijas daļa:
Jaunais Rīgas Jūrmalas pilsētas plāns - vadonis - 1932
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1940
Kolekcijas daļa:
План г. Рига - 1943
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland - 1867
Kolekcijas daļa:
[Rīgas pilsētas gruntsgabalu plāns] - 1930
Kolekcijas daļa:
Estland-Lettland 1:100 000 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar daļu no Pleskavas un Kauņas guberņām - 1921
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1940
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - 1932
Kolekcijas daļa:
[Латвия] - 1944
Kolekcijas daļa:
Latvija - [195-]
Kolekcijas daļa:
Stadtplan von Libau (Liepaja) - 1940
Kolekcijas daļa:
Kurland 1:300 000 - 1944
Kolekcijas daļa:
Piltenes virsmežniecības karte - [193-]
Kolekcijas daļa:
Saldus virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Priekules virsmežniecības karte - 1936
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas virsmežniecības karte - 1937
Kolekcijas daļa:
Lutriņu virsmežniecības karte - 1934
Kolekcijas daļa:
Burtnieku virsmežniecības karte - 1935
Kolekcijas daļa:
Valmieras virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Tukuma virsmežniecības karte - 1942
Kolekcijas daļa:
Vecmoku virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas pilsētas apbūves plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [194-]
Kolekcijas daļa:
Karte der Düna in den Grenzen des Rigashen Hafens - 1907
Kolekcijas daļa:
Geometrisch Affrytning öfwer Düna-Ström - 1939
Kolekcijas daļa:
Kurzemes-Vidzemes lauku karte - 1924
Kolekcijas daļa:
[Latvijas hidrogrāfiskā tīkla karte] - 1942
Kolekcijas daļa:
[Latvijas administratīvā iedalījuma un hidrogrāfiskā tīkla karte] - 1942
Kolekcijas daļa:
Walk, Pskow, Jakobstadt, Rježyca - 1915
Kolekcijas daļa:
Walk, Pskow, Jakobstadt, Rježyca - 1918
Kolekcijas daļa:
Femyte dehls transporterad Charta aff dhet geometr. Arbetet som giord ähr A 1681 öfwer Burtnecks gebith medh dhess wedh ligiande adelige gods - [19--]
Kolekcijas daļa:
Femyte dehls transpoter. Charta aff dhet geometr. Arbetet som giord är Anno 1681 och öfwer Trikatens gebith medh dhess wedh liggiande-adelige gods - [19--]
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes karte - 1924
Kolekcijas daļa:
Windau, Dünamünde, Libau, Riga - 1915
Kolekcijas daļa:
Windau, Dünamünde, Libau, Riga - 1916
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst und Kurland - 1914
Kolekcijas daļa:
Ostland, Teilblatt Lettland - 1941
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes apriņķa karte - 1926
Kolekcijas daļa:
Карта Рижского рейда и части реки Западной Двины - 1886
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - 1917
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - 1917
Kolekcijas daļa:
План патримониального округа города Риги - 1904
Kolekcijas daļa:
Latvijas lielmeliorācijas darbu pārskata karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes karte - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas iekšējo ūdeņu karte - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts Kurzemes un Zemgales trigonometriskā tīkla shēma - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1930
Kolekcijas daļa:
O-35-102 Гулбене : СССР, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
O-35-100 Рауна : СССР, Латвийская ССР - 1990
Kolekcijas daļa:
O-35-100 Дзербене : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar ceļiem un apriņķu iedalījumiem - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1938
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1932
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1924
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1919
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Rīgas pilsētas un nomaļu plāns - 1933
Kolekcijas daļa:
[Rīgas jūras līcis] - 1939
Kolekcijas daļa:
Pharus-plan Libau - 1920
Kolekcijas daļa:
План гор. Митавы - 1903
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas ceļu karte tūristiem - 1937
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas ceļu karte - 1936
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas karte - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvijas sienas karte ar kalendāru uz 1924.g. - 1923
Kolekcijas daļa:
Карта Латвии со стенным календарем на 1923 г. - 1922
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs - 1937
Kolekcijas daļa:
Archäologische Karte von Liv-, Est- und Kurland - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā karte - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā skolu karte - 1936
Kolekcijas daļa:
Geognostische Karte der Ostseeprovinzen Liv- Est- und Kurland - 1878
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas karte - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1936
Kolekcijas daļa:
Rīgas autobusu līniju plāns - 1925
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1939
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar autobusu satiksmi - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas kabatas karte ar atsevišķu dzelzsceļu tīklu - 1920
Kolekcijas daļa:
Pilnīga Latvijas kabatas karte - 1927
Kolekcijas daļa:
Lettland und Estland - 1929
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1924
Kolekcijas daļa:
Map of Latvia and plans of Riga, Riga harbour, Liepāja, Ventspils and Jelgava - 1936
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1937
Kolekcijas daļa:
Karten zur Skizze der orographischen und hydrographischen Verhältnisse von Liv-, Esth- und Kurland - 1854
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Rīgas pilsētas plāns - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas-Lietavas robežas karte - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1926
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas un apkārtnes plāns - 1931
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1934
Kolekcijas daļa:
Kriegskarte vom Gouvernement Kurland, Kowno, Wilna, Süd-Livland u[nd] Nachbargebiet - 1915
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1938
Kolekcijas daļa:
[План Рижского торгового порта] - 1913
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR lauku rajoni - [195-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kvartāra nogulumu karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeomorfoloģiskā karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas mežu un ezeru karte - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR meža augšanas apstākļu tipu karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeogrāfisko ainavu karte (raksturīgākie vietieņu veidi) - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR saimniecības karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Senie pilskalni Mūsas krastos : ūdenstūristu maršruts - 1987
Kolekcijas daļa:
Balt[ijas] dz[elz]c[eļa] Rīgas mezgla piepilsētas zonas shēma - 1987
Kolekcijas daļa:
PSRS Latvijas dzelzceļš - 1940
Kolekcijas daļa:
Tērvete - 1988
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - 1990
Kolekcijas daļa:
Tērvete - 1976
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - 1982-1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vispārējā inženierģeoloģiskā karte. - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeoloģiskā karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR [administratīvā karte]. - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vēlēšanu apgabali PSRS - Savienības padomes un Tautību padomes vēlēšanām - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1981
Kolekcijas daļa:
Тектоническая карта Латвийской ССР - 1981
Kolekcijas daļa:
Геоморфологическая карта Латвийской ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : veidlapas karte. 1:600,000 - 1950
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. 1:715,000 - 1941
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийскои ССР]. 1:300,000 - 1985
Kolekcijas daļa:
Gaujas Nacionālā parka shematiskā karte. - 1976
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1967
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu rakstnieki - 1992
Kolekcijas daļa:
Карта полезных изкопаемых СССР : Серия Прибалтийская : O-34-XXXIV [Лиепая] - 1969
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР (карта четвертичных отложений) : [Латвийская ССР]. 1:200,000 - 1977-1978
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР (карта дочетвертичных отложений) : Серия Прибалтийская : [Латвийская ССР] . 1:200,000 - 1977-1978
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР : Серия Прибалтийская : [Латвийская ССР].1:200,000 - 1973-1979
Kolekcijas daļa:
Государственная геологическая карта СССР (карта четвертичных отложений) : Прибалтийская серия : [Латвийская ССР] - 1969-1979
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1975
Kolekcijas daļa:
Государственная геологическая карта СССР (карта дочетвертичных отложений) : Прибалтийская серия : [Латвийская ССР] - 1969-1979
Kolekcijas daļa:
Latvija XIII gadsimtā - 1962
Kolekcijas daļa:
Климат Латвийской ССР - 1965
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ludzas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Madonas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ogres rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Preiļu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rēzeknes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rīgas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Saldus rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Stučkas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Talsu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tukuma rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1985
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valkas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valmieras rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas shēma - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Alūksnes rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Balvu rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Bauskas rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Cēsu rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Даугавпилского района Латвийской ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dobeles rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Gulbenes rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jēkabpils rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR veģetācija - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jelgavas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Краславского района Латвийской ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kuldīgas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Liepājas rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Limbažu rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Лудзенского района Латвийской ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Madonas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ogres rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Preiļu rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rīgas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : физическая учебная карта - 1969
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Резекненского района Латвийской ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Saldus rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Stučkas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Talsu rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tukuma rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valkas rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valmieras rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ventspils rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvija XIII gadsimtā - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR administratīvais iedalījums - 1963
Kolekcijas daļa:
Ливани : план-схема. 1:7,000 - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeogrāfijas tabulas 8. klasei - 1973
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija XVIII gs. beigās - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvija pēc 1629. gada Altmarkas pamiera - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvija : īpaši aizsargājamie dabas objekti - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvija : bioloģiski daudzveidīgākie dabas objekti un to kopojumi - 1992
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : экономическая учебная карта - 1971
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:20,000 - 1991
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:10,000 - 1991
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:10,000 - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika : fiziskā karte. 1:200,000 - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvija XIV-XVI gs. - 1994
Kolekcijas daļa:
Rīga - Tilens, Aldis, 1964- - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : mežu shematiskā karte. - 1985
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR augsnes - 1964
Kolekcijas daļa:
Livonija - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kūdras atradņu shematiskā karte - 1980
Kolekcijas daļa:
План расположения наблюдательных скважин на территории г. Риги - 1961
Kolekcijas daļa:
Stučkas rajona Seces ciema sovhoza "Sece" zemes ierīcības shēmas plāns - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. Tautas saimniecības attīstība 1986.-1990. gadā - 1988
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
Latvija un Igaunija XVI gs. beigās un XVII gs. sākumā - 1963
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : экономическая карта для средней школы - 1981
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : физическая карта для средней школы - 1981
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : fiziskās ģeogrāfijas karte. 1:400,000. - 1972
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1982
Kolekcijas daļa:
Latvija pēc Altmarkas pamiera - 1962
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. Tautas saimniecības attīstība 1981.-1985. gadā - 1983
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija XVIII gs. beigās - 1962
Kolekcijas daļa:
Геологическая карта Латвийской ССР (без четвертичных отложений) - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvija XIX gadsimtā (līdz 60. gadiem) - 1962
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : административные границы - на 1 марта 1945 г. - 1945
Kolekcijas daļa:
PSRS. Latvijas dzelzceļu karte - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : fizioģeogrāfiskā karte vidusskolai - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : ekonomiskā karte vidusskolai - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : administratīvi teritoriālais iedalījums uz 1987. g. decembri - 1988
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР. - 1982
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийской ССР] : границы землепользования - на 1 января 1988 г. - 1988
Kolekcijas daļa:
Карта границ совхозов и колхозов Латвийской ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийской ССР]. 1:200,000 - 1988
Kolekcijas daļa:
Схема размещения существующих садоводческих товариществ в Латвийской ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств : свиноводство, птицеводство и овцеводство . - 1978
Kolekcijas daļa:
Карта границ совхозов и колхозов Латвийской СССР : Latvijas PSR rajonu agroservisa reģionālo centru izvietojuma shēma. - 1984
Kolekcijas daļa:
Схема транспортной сети Латвийской ССР - 1981
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] : растениеводство и садоводство - 1978
Kolekcijas daļa:
Схема размещения подсобных сельских хозяйств предприятий, учреждений и организаций Латвийской ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvija Pirmā pasaules kara laikā (1914-1917) - 1962
Kolekcijas daļa:
Схема перспективного размещения сельских учреждений бытового обслуживания Латвийской ССР - 1977
Kolekcijas daļa:
Kolektīvās dārzkopības shēmā ietvertie zemes gabali [Latvijas PSR] - 1988
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
Схема размещения зарезервированных площадей для организации садоводческих товариществ в Латвийской ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
Kлассификация сельских населенных пунктов - 1981
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] - 1978
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] - 1978
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Alūksnes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Balvu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Bauskas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Daugavpils rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dobeles rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Gulbenes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jelgavas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jēkabpils rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Krāslavas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kuldīgas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Liepājas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Limbažu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Talsu rajons - 1991
Kolekcijas daļa:
Rīga : pasažieru transporta shēma - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīgas un Jūrmalas apkārtne - 1991
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - 1992
Kolekcijas daļa:
Rīga : jaunākā pilsētas karte - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1950
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļi - 1992
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1992
Kolekcijas daļa:
Rīga : city map - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1993
Kolekcijas daļa:
Rīga map : center of city. - 1993
Kolekcijas daļa:
По реке Гауе (Цесис-Сигулда) - 1961
Kolekcijas daļa:
Рига - Закарпатье - 1971
Kolekcijas daļa:
Курган дружбы - [197-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1967
Kolekcijas daļa:
Юрмала - 1977
Kolekcijas daļa:
Рига - 1977
Kolekcijas daļa:
По Латгалии - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR shematiska karte - [197-?]
Kolekcijas daļa:
Рига - 1979
Kolekcijas daļa:
[Схема размещения автозаправочных станций Латвийской ССР] - 1979
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1979
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1981
Kolekcijas daļa:
Юрмала - 1981
Kolekcijas daļa:
Рига - 1982
Kolekcijas daļa:
Pa Gauju, no Valmieras līdz Murjāņiem : ūdenstūristu apmetņu shēma - 1982
Kolekcijas daļa:
Латвийский этнографический музей под открытым небом - Lūsis, Sigurds, 1950- - 1983
Kolekcijas daļa:
По Гауе - 1983
Kolekcijas daļa:
Литолого-фациальный профиль семилукского и верхней половины щигровского подъярусов по линии Лиепая - Скайсткалне - Саласпилс - Плявиняс - Псков - 1971
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР: справочная общегеографическая карта. 1:600,000 - 1984
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1985
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : справочная политико-админитсративная карта. 1:600,000 - 1985
Kolekcijas daļa:
Tērvetes meža ainavu parks : informatīva shēma - 1986
Kolekcijas daļa:
Окрестности Риги и Юрмалы - 1986
Kolekcijas daļa:
Рига - 1986
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1965
Kolekcijas daļa:
По Венте и Абаве (водный маршрут) - 1986
Kolekcijas daļa:
Līgatnes atpūtas un mācību parks - 1986
Kolekcijas daļa:
Сигулда : туристская схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Gaujas nacionālais parks : ceļvedis (karte) - Čekstere, Indra, 1951- - 1988
Kolekcijas daļa:
Рижские магазины - 1988
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1965
Kolekcijas daļa:
Рига : схема пассажирского транспорта - 1986
Kolekcijas daļa:
Kuldīga - 1989
Kolekcijas daļa:
Sigulda - 1990
Kolekcijas daļa:
Магазины Риги : схема - 1989
Kolekcijas daļa:
Рига :схема пассажирского транспорта - 1989
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - 1974
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристская схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Dabas parks Tērvete - 1996
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская карта - 1984
Kolekcijas daļa:
Kurzemes rietumu piekrastes baseins - 1995
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR augsnu kartes ar paskaidrojumiem / sast. J. Vītiņš. - 1945
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:100,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1964-1987]
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:10,000 - [1960-1962, 1988-1991]
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1986-1991]
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1972-1984]
Kolekcijas daļa:
Meteo elementu karte : [Latvija] - [1951]
Kolekcijas daļa:
Strukturbericht über das Ostland - 1942
Kolekcijas daļa:
O-35-125 Ливаны : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-124 Екабпилс : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-123 Яунелгава : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-122 Вецумниеки : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-121 Бауска : СССР, Латвийская ССР - 1974
Kolekcijas daļa:
O-35-117 Красногородское : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1985
Kolekcijas daļa:
O-35-116 Карсава : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-115 Стружаны : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-113 Мадона : СССР, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
O-35-112 Эргли : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-111 Мадлиена : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-110 Огре : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-109 Рига : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-104 Пыталово : СССР, РСФСРП Псковская область, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-104 Пыталово : СССР, РСФСРП Псковская область, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
O-35-103 Балвы : СССР, Латвийская ССР - 1988,1989
Kolekcijas daļa:
O-35-103 Балвы : СССР, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
N-35-8 Верхнедвинск : СССР, БССР Витебская область, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
N-35-7 Краслава : СССР, БССР Витебская область, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
N-35-6 Даугавпилс : СССР, БССР Витебская область, Литовская и Латвийская ССР - 1983
Kolekcijas daļa:
N-35-4 Рокишкис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1983
Kolekcijas daļa:
N-35-5 Зарасай : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1983
Kolekcijas daļa:
O-35-137 Бебрене : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-138 Прейли : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-139 Аглона : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-140 Дагда : СССР, БССР, Витебская область, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-141 Себеж : СССР, РСФСР Псковская обл[асть], БССР Витебская обл[асть], Латв[ийская] ССР - 1983, 1985
Kolekcijas daļa:
O-35-126 Виляны : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-128 Лудза : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-127 Резекне : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-133 Пасвалис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-129 Зилупе : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1983, 1985
Kolekcijas daļa:
O-35-135 Панделис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-136 Юодупе : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-135 Панделис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1973, 1974
Kolekcijas daļa:
Latvia 1:50,000 - Defense Mapping Agency. Hydrographic/Topographic Center - 1976-1992
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:10,000 - [1967-1991]
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:25,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1947-1991]
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1921
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija] - 1914-1916
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1917-1918
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija] - 1916-1917
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1917-1919
Kolekcijas daļa:
Āzijas lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
Eiropas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1857
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici ar ceļu karti un ievērojamākiem skatiem - [1909]
Kolekcijas daļa:
Tukums : ceļo ar vilcienu un velo pa Latviju - [2014]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1920
Kolekcijas daļa:
(Latwijas) latweeschu semes karte : pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1907
Kolekcijas daļa:
Parts of Georgia and Armenia, the Persian Provinces, Azerbijan, Talish & Ghilan - 1833
Kolekcijas daļa:
Схема железных дорог Росийской империи - 1904
Kolekcijas daļa:
[Latvijas klaida rieže 2019] - Pļavnieks, Voldemārs, 1936- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Die Stadt Riga in Lieffland - [pēc 1710]
Kolekcijas daļa:
Riga wie es Ao. 1700 aus dem Polnischen lager comunicirt worden - [pēc 1710]
Kolekcijas daļa:
Die Stadt Riga mitt Ihren Vorstaelten und projectirten neuen Wercken - Bodenehr, Gabriel, 1673-1765 - [1715?]
Kolekcijas daļa:
Russischer ATLAS, welcher in einer General-Charte und neunzehn Special-Charten das gesamte Russische Reich und dessen angränzende Länder, nach den Regeln der Erd-Beschreibung und den neuesten Observationen vorstellig macht
Kolekcijas daļa:
Атлас всего Балтийского моря - 1758
Kolekcijas daļa:
ATLAS RUSSICUS MAPPA UNA GENERALI ER VNDEVIGENTI SPECIALIBVS VASTISSVM IMPERIVM RVSSICVM CVM ADIACENTIBVS REGIONIBVS = ATLAS RUSSIEN CONTENANT UNE CARTE GENERALE ET DIXNEUF CARTES PARTICULIERES DE TOUT LEMPIRE'DE RUSSIE ET DES PAYS LIMITROPHES - 1745
Kolekcijas daļa:
Светилникъ моря - 1738
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - 2012
Kolekcijas daļa:
Vieta, kur pukst Talsu sirds! - [2013]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : Talsu novads, Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Ar velo pa Pārgauju un tuvāko apkārtni - 2012
Kolekcijas daļa:
Ciemā pie Ventiņiem. Gar Lībiešu krastu : autobraucējiem - [2012]
Kolekcijas daļa:
Gaujas upes baseins abpus Igaunijas - Latvijas robežai - [2012]
Kolekcijas daļa:
Peļļu taka, Ilgāja-Naudas akmens taka : Veclaicene, Alūksnes novads - [2014?]
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : 19. gadsimta pērle : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : the pearl of the 19th century : tourism map - 2014
Kolekcijas daļa:
Rūjiena : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Praktisks palīgs makšķerniekam : ezeri Kurzemē un Ziemeļlietuvā : karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Cēsis un apkārtne - [2015]
Kolekcijas daļa:
Braslas upe laivotājiem, makšķerniekiem, kājniekiem - 2014
Kolekcijas daļa:
Kulinārā karte Latvija : 178 krodziņi, restorāni, kafejnīcas, viesu mājas ; 10 kulinārie ceļojumu maršruti - 2014
Kolekcijas daļa:
Lower Daugava tourism region - 2014
Kolekcijas daļa:
Mārupes novada dabas vērtību velomaršruts - [2015]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : Stadt der guten Veränderungen : Tourismuskarte 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Svevia, quae cis Codanum fuit sinum Antigua descriptio - Cluver, Philipp, 1580-1622 - 1697
Kolekcijas daļa:
Svecia, et Norwegia etc - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1635]
Kolekcijas daļa:
Svecia, et Norwegia etc - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [16--]
Kolekcijas daļa:
Svecia, et Norwegia etc - Mercator, Gerard, 1512-1594 - [1635]
Kolekcijas daļa:
Algoiensis regionis et partium eius descriptio - [15--]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : tourist map 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : город хороших перемен : туристическая карта 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsēta : tūrisma karte 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Velo Mulgimaa : velomaršruts = jalgrattamarsruut = cycling route : maršruta apraksts, apskates objekti, kartes - 2014
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts Ķekavā - [2014]
Kolekcijas daļa:
Vienas dienas velomaršruts Rīga - Baloži - Ķekava - Salaspils - Rīga - [2014]
Kolekcijas daļa:
48 ūdenstūrisma kartes Latvijā un Igaunijā - [2016]
Kolekcijas daļa:
Gauja National Park : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Krimulda, Kocēni, Priekuļi : map & tourist guide - 2014
Kolekcijas daļa:
Национальный парк "Гауя" : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Krimulda, Kocēni, Priekuļi : карта и путеводитель - 2014
Kolekcijas daļa:
Nationalpark Gauja : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni, Priekuļi : Karte & Reiseführer - 2014
Kolekcijas daļa:
Gauja rahvuspark : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Krimulda, Kocēni, Priekuļi : kaart ja reisijuht - 2014
Kolekcijas daļa:
Gaujos Nacionalinis parkas : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Krimulda, Kocēni, Priekuļi : žemelapis ir kelionių gidas - 2014
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti tuvāk saulei : pāri četrām upēm : ceļvedis - [2014]
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti tuvāk saulei : vēsturiskie kūrorti un meditācijas piejūras dabā : ceļvedis - [2014]
Kolekcijas daļa:
Gaujan kansallispuisto : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni, Priekuļi : matkailuopas & kartta - 2014
Kolekcijas daļa:
Parc national de Gauja : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni, Priekuļi : la carte et le guide du tourisme - 2014
Kolekcijas daļa:
Velobraucējiem "Valmieras dižkoku stāsti" - 2014
Kolekcijas daļa:
Kājāmgājēju maršruts "Vecpilsētas dižkoku ēnā" [Valmierā] - 2015
Kolekcijas daļa:
Сигулда вдохновляет : возможности активного отдыха зимой - [2015]
Kolekcijas daļa:
Around Smiltene lakes : cycling route : length of the route: 29 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Velo maršruts "Apriteņo Smiltenes ezerus" : maršruta garums: 29 km - [2015]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes šosejas pieturas : Rauna, Smiltene, Ape : tūrisma ceļvedis 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Stops along Vidzeme Motorway : Rauna, Smiltene, Ape : tourism guide 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
[Preussen] - [1550]
Kolekcijas daļa:
[Dennmarck] - [15--]
Kolekcijas daļa:
[Moscouia] - [15--]
Kolekcijas daļa:
Royaume de Suede - [16--]
Kolekcijas daļa:
Die Haupt Vestung Dünamünder Schanz welche die Saxen Anno 1700 Augustusburg nandten, aber Aº. 1703.auff Discretion wider auffgeben müessen - [170-]
Kolekcijas daļa:
Riga - Merian, Matthäus, 1621-1787 - [17--]
Kolekcijas daļa:
Delineatio Geometrica Urbis et Arcis Duneburgh Polono Litthuanie Sita cum ea designatione... - 1690
Kolekcijas daļa:
Urbs et Arx Mitovia Sedes Celsis: Curlandiae Ducis ab Exell: Dn.Campi Mareschallo Comite Duglasio occupata A.1659 ; Dobbleena Arx Cellciss: Curlandiae Ducis a Suecis occupata An.1659 - 1659
Kolekcijas daļa:
Sveviae quae cis Codanum fuit sinum, antiqua descriptio - Cluver, Philipp, 1580-1622 - [1616]
Kolekcijas daļa:
Madonas novads : atpūta ziemā - 2015
Kolekcijas daļa:
Izriteņo Dienvidkalni [Launkalnes pagastā] : velomaršruts ; maršruta garums: 40 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Prussia - [16--]
Kolekcijas daļa:
S!gulda thrills : active winter guide - [2015]
Kolekcijas daļa:
S!gulda aizrauj : aktīvās atpūtas iespējas ziemā - [2015]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme : mapa turystyczna - 2015
Kolekcijas daļa:
Kurzeme : mapa turystyczna - 2015
Kolekcijas daļa:
Zemgale : mapa turystyczna - 2015
Kolekcijas daļa:
Ryga i jej okolice : mapa turystyczna - 2015
Kolekcijas daļa:
Riga et ses alentours : plan touristique - 2015
Kolekcijas daļa:
Vidzemes šosejas pieturas : Ape, Smiltene, Rauna : tūrisma karte - 2015
Kolekcijas daļa:
Beschreibung des Königreichs Dennmarck, sampt andern Mitnächtigen Königreichen, Schweden, Gotzen, Nortwegien ... - [15--]
Kolekcijas daļa:
Accurater grundris der Vöstung Dünamünde - [1682?]
Kolekcijas daļa:
[Rīga Ziemeļu kara laikā] - [1705]
Kolekcijas daļa:
Riga wie es Aº 1700 aus dem Polnischen Lager comunicirt worden - [pēc 1710]
Kolekcijas daļa:
Tērvetes novads = Tervete Municipality - [2015]
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas municipality : tourist map - [2015]
Kolekcijas daļa:
Плявиньский край : туристическая карта - [2015]
Kolekcijas daļa:
Pļaviņu novads : tūrisma karte - [2015]
Kolekcijas daļa:
Bauska, Iecava, Rundāle ja Vecumnieki piirkonna turismikaart = Bauskan, Iecavan, Rundālen ja Vecumniekin kuntien matkailukartta = Carte touristique des districts Bauskas, Iecavas, Rundales et Vecumnieku - 2015
Kolekcijas daļa:
Bauskės, Iecavos, Rundalės ir Vecumniekų kraštų turizmo žemélapis = Tourismuskarte der Regionen Bauska, Iecava, Rundāle und Vecumnieki = Mapa turystyczna Powiatòw Bauska, Iecava, Rundāle i Vecumnieki - 2015
Kolekcijas daļa:
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma karte = Туристическая карта Бауского, Иецавского, Рундальского и Вецумниекского краев = Tourist map for Bauska, Iecava, Rundāle and Vecumnieki municipalities - 2015
Kolekcijas daļa:
Cycling map of Latvia, Lithuania, Estonia : 9 cycling routes, 240 tourism objects ; how to travel to and around the Baltic States = Radwanderkarte Lettland, Litauen, Estland : 9 Radtouren, 240 Sehenswürdigkeiten, Praktische Reiseinformation über das Baltikum - 2015
Kolekcijas daļa:
Vidusdaugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tūrisma karte - 2015
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas county - [2015]
Kolekcijas daļa:
Pļaviņu novads - [2015]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme coastline : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : tourist map - 2015
Kolekcijas daļa:
Побережье Видземе : Царникава, Саулкрасты, Лимбажи, Салацгрива, Айнажи, Алоя, Стайцеле : карта для туристов - 2015
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte tūristiem - 2015
Kolekcijas daļa:
Sēlija : Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta, Neretas novads, Salas novads, Viesītes novads : tūrisma karte = tourism map - 2015
Kolekcijas daļa:
Добельский край, Ауцский край, Терветский край : объекты осмотра, ночлег, питание, координаты GPS : туристическая карта - 2015
Kolekcijas daļa:
Dobele municipality, Auce municipality, Tērvete municipality : sites of interest, accommodation, catering, GPS coordinates : tourism map - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : šeimai ir poilsiui draugiškas miestas ; vaikų vasara - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspils : family and recreation friendly city ; summer for children - 2015
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : город для семьи и отдыха ; лето для детей - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta ; vasara bērniem - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : žaliuojantis, žydintis, žėrintis : pasivaikščiojimų žemėlapis - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspils : green, blooming, bright : walking map - 2015
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : зеленый, цветущий, игривый : карта прогулок - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspils : zaļa, ziedoša, dzirkstoša : pastaigu karte - 2015
Kolekcijas daļa:
Velomaršrutu ceļvedis. Kurzeme : 35 velomaršruti, to skaitā 16 marķēti ar ceļa zīmēm, 10 pilsētas, EuroVelo 10 un EuroVelo 13 ; apskates objekti, naktsmītnes, kartes - 2015
Kolekcijas daļa:
Vecumnieku novads = Vecumnieki municipality - 2015
Kolekcijas daļa:
Rundāles novads = Rundāle municipality - 2015
Kolekcijas daļa:
Iecavas novads = Iecava municipality - 2015
Kolekcijas daļa:
Bauska - pilsēta, kur satiekas - [2015?]
Kolekcijas daļa:
Bauskas novads = Bauska municipality - 2015
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : ceļo un atpūties - 2015
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Valmieras puikas" - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas velomaršrutu karte - 2015
Kolekcijas daļa:
Rūjiena - 2016
Kolekcijas daļa:
Gulbene : novads un pilsēta : tūrisma maršruti ; tūrisma karte - 2015
Kolekcijas daļa:
Гулбене : край и город : туристические маршруты : туристическая карта - 2015
Kolekcijas daļa:
Gulbene : piirkond ja linn : turismimarsruudid : turismikaart - 2015
Kolekcijas daļa:
Gulbene Bezirk und Stadt : Tourismusrouten : Tourismuskarte - 2015
Kolekcijas daļa:
Gulbene region and the town : tourism routes : tourist map - 2015
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : Perle des 19. Jahrhunderts : Tourismuskarte - 2015
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : 19. sajandi pärl : turismikaart - 2015
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : la perle du XIXe siècle : plan touristique - 2015
Kolekcijas daļa:
Amatas novads :tūrisma karte = Аматский край : туристическая карта - 2015
Kolekcijas daļa:
Pieejama tūrisma ceļvedis Alūksnes novadā - [2015]
Kolekcijas daļa:
Apkārt Alūksnes ezeram : velomaršruts - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ludzas novads, Kārsavas novads, Ciblas novads, Zilupes novads : tūrisma karte - 2015
Kolekcijas daļa:
Fußgängerroute "Entdecken sie Ludza!" - 2015
Kolekcijas daļa:
Discover Ludza! - 2015
Kolekcijas daļa:
Ludza ; Ludzas novada tūrisma karte : kartes, maršruti, apskates objekti, naktsmītnes, ēdināšana, aktīvā atpūta, amatnieki, u.c. noderīga informācija - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta : tūrisma karte 2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspils : город для семьи и отдыха : туристическая карта 2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspils : the city for family and relaxation : 2015 tourism map - 2015
Kolekcijas daļa:
Ventspils : Familien- und Freizeitfreundliche Stadt : 2015 Stadtplan für Touristen - 2015
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte = Balvi county tourism map = Туристическая карта Балвского края - 2015
Kolekcijas daļa:
Atpūta Ziemeļkurzemē, kultūras mantojums : tūrisma maršruts - [2015]
Kolekcijas daļa:
Ķekavas, Baldones, Salaspils novadu tūrisma karte 2012 - 2011
Kolekcijas daļa:
Amatnieki un lauku saimniecības Ziemeļkurzemē : tūrisma maršruts - [2015]
Kolekcijas daļa:
Dabas tūrisms un aktīvā atpūta Ziemeļkurzemē : tūrisma maršruts - [2011]
Kolekcijas daļa:
Talsi : maršruts steidzīgajiem autobraucējiem! ; Talsu ainavas katrs var atrast un sajust : maršruti kājāmgājējiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Redzēt un piedzīvot Talsu novadu - 2019
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae IIII - [1561]
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - 1928
Kolekcijas daļa:
Cēsu pilsētas plāns - 1926
Kolekcijas daļa:
63-Strencis - 1908
Kolekcijas daļa:
Liv- Esth- u. Curland zu Herrmeisterlichen Zeiten : nach Chroniken, Urkunden und dem Verzeichnisse von J. 1555 in Bunges Archiv VI, so wie nach Ceumern Theatr. liv. - [1851?]
Kolekcijas daļa:
Raggazem 137 : Stand vom 22.3.1917 - [1917]
Kolekcijas daļa:
Plan von Mitau - 1918
Kolekcijas daļa:
Marienhausen : Reihe VIII., Blatt 6 : Gouvernement Witebsk, Livland u. Pßkow - 1915
Kolekcijas daļa:
Opotschka : Reihe IX. Blatt 7 : Gouv. Pßkow und Witebsk - 1918
Kolekcijas daļa:
Eisenbahn-Karte [von Kurland] zu Woldemar's Adress- und Tourbuch - 1873
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1924]
Kolekcijas daļa:
Garciems - Skulte : Nr. 9. - 1939
Kolekcijas daļa:
Aizputes apriņķa augsnu pamatnes - [1942?]
Kolekcijas daļa:
Фарус-план Либавы - [191-]
Kolekcijas daļa:
S!guldas pastaigas pa vēsturiskajām ēkām - [2015]
Kolekcijas daļa:
LVM dabas parks Tērvetē - [2015?]
Kolekcijas daļa:
Kāla ezera apkārtne un Gaiziņa pakalni : velo maršruts = Surroundings of Kāla lake and Gaiziņkalns : cycling route = Окрестности озера Кала и Гайзинькалнс : веломаршрут 1, 47 km - [2015]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - [1930?]
Kolekcijas daļa:
[Топографическая карта Латвии 1:21,000] - [1905-1915]
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1938
Kolekcijas daļa:
Baltisches Reisespiel - [191-]
Kolekcijas daļa:
Kokneses novads ; Koknese - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi : tūrisma karte - 2016
Kolekcijas daļa:
North Kurzeme : regions of Talsi, Dundaga, Roja and Mērsrags : tourist map - 2016
Kolekcijas daļa:
Nordkurland : Kreis Talsi, Dundaga, Roja und Mērsrags : Reisekatre - 2016
Kolekcijas daļa:
Северная Курземе : Талсинский, Дундагский, Ройский, Мерсрагский край : туристическая карта - 2016
Kolekcijas daļa:
Šiaurės Kuržemė : Talsų, Dundagos, Ruojos ir Mersrago savivaldybės : turistinis žemėlapis - 2016
Kolekcijas daļa:
Põhja-Kuramaa : Talsi, Dundaga, Roja ning Mērsragsi piirkonnad : turismikaart - 2016
Kolekcijas daļa:
Dundagas novads : zeme pie divām jūrām - [2016]
Kolekcijas daļa:
Kandava - 2016
Kolekcijas daļa:
Region of Kandava : Kandava province lives with taste! = Region Kandava : Bezirk Kandava lebt mit dem Geschmack! - 2016
Kolekcijas daļa:
Esi sveicināts Kazdangā! : pastaigu un velo takas - [201-]
Kolekcijas daļa:
Alūksne - [2016]
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti aizsargājamo ainavu apvidu "Veclaicene" - [2016]
Kolekcijas daļa:
Get acquainted with the protected landscape area "Veclaicene" - [2016]
Kolekcijas daļa:
Saa tuttavaks: Veclaicene maastikukaitseala - [2016]
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte = Balvi county tourism map = Туристическая карта Балвского края - 2016
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte tūristiem - 2016
Kolekcijas daļa:
[Burtnieki, Naukšēni, Rūjiena, Mazsalaca, Karksi-Nuia, Abja-Paluoja, Kilingi-Nõmme] : tūrisma karte = tourism map - 2016
Kolekcijas daļa:
[Burtnieki, Naukšēni, Rūjiena, Mazsalaca, Karksi-Nuia, Abja-Paluoja, Kilingi-Nõmme] : turismikaart = туристическая карта - 2016
Kolekcijas daļa:
Valmiera : pilsētas karte = city map = linna kaart - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - 2017
Kolekcijas daļa:
Brīvdienu maršruts : Saulkrasti - Bīriņi - Limbaži - Tūja - Saulkrasti, 93 km - 2016
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts "Pa firsta Līvena pēdām Smiltenē" : [pastaigu maršruta karte (~6 km/1,5-2 h)] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Walking route "In the footsteps of nobleman Livens" [Smiltene] : (~6 km/1,5-2 h) - [2016]
Kolekcijas daļa:
Прогулочный маршрут "По следам князя Ливена" [в Смилтене] : (~6 km/1,5-2 ч) - [2016]
Kolekcijas daļa:
Jalgsi marsruut "Vürst Lieveni jälgedes" [Smiltene] : (~6 km/1,5-2 h) - [2016]
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts "Pa firsta Līvena pēdām" [Smiltene] : (~6 km/1,5-2 h) - [2016]
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : ekskursiju piedāvājums grupām - 2016
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : group excursion offer - 2016
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : предложение групповых экскурсии - 2016
Kolekcijas daļa:
Smiltene maakond : ekskursioonide pakkumine rühmadele - 2016
Kolekcijas daļa:
Brauc ciemos, izgaršo un uzzini, kā top vietējie produkti Zemgalē! - [2016]
Kolekcijas daļa:
Kokneses dabas taka - [2016]
Kolekcijas daļa:
Riga och dess närområde : turismkarta - 2016
Kolekcijas daļa:
Pirmā pasaules kara piemiņas vietas Ķekavas novadā - [2016]
Kolekcijas daļa:
Melno punktu karte [Latvija] : 2014. - 2016. gads - [2016]
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : pilsēta ar dvēseli : praktiskais ceļvedis - 2016
Kolekcijas daļa:
Hansestadt Kuldīga : praktischer Reiseführer - 2016
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : город с душой : туристический путеводитель - 2016
Kolekcijas daļa:
Sēlija : Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta, Neretas novads, Salas novads, Viesītes novads : tūrisma karte = tourism map - 2016
Kolekcijas daļa:
Russische Ostsee - Provinzen Esthland, Livland u. Kurland - [1877]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [192-?]
Kolekcijas daļa:
Rīga : Latvijas galvaspilsēta - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [193-?]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [193-]
Kolekcijas daļa:
Dikļu pagasta plāns ; Dikļu dziesmu svētku situācijas plāns - [1939]
Kolekcijas daļa:
[Verwaltungskarte von Livland] - [18--]
Kolekcijas daļa:
Pastendes Laucinieku novads ap 1785.-1820. gadu - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1925]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1925]
Kolekcijas daļa:
Lettonie - [1938]
Kolekcijas daļa:
Latvia - [1938]
Kolekcijas daļa:
Lettland - [1938]
Kolekcijas daļa:
Lettland : Baltische Republik - [1928?]
Kolekcijas daļa:
[Jelgava : pļaujas svētku laukums] - [1937]
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tūrisma karte - 2016
Kolekcijas daļa:
Mārupes novada vēstures un dabas pārgājiena maršruts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Apes novads - [2018]
Kolekcijas daļa:
Apes pilsēta un Apes pagasts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mores pagasts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mores pagasts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Alūksnes novads - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rucavas novads : izcils gabaliņš no Latvijas - [2017]
Kolekcijas daļa:
Doles salas dabas parks - [2018]
Kolekcijas daļa:
Hanzas pilsēta Cēsis - [2018]
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Ropažu novadu - [2019]
Kolekcijas daļa:
Mālpils novads - [2019]
Kolekcijas daļa:
Krimuldas novads - [2018]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūgti Stopiņu novadā! - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ogres novads, Mazozolu pagasts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Straupe - [2018]
Kolekcijas daļa:
Saldus novads : medus piliens Kurzemē = a drop of honey in Courland - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rucavas novads - [2018]
Kolekcijas daļa:
Naukšēnu novads. Rūjienas novads. Mazsalacas novads - [2019]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūgti Saulkrastu novadā - [2019]
Kolekcijas daļa:
Nīcas novads - [2019]
Kolekcijas daļa:
Daugava pie Kaibalas : dabas liegums = Nature Reserve = природный заказник - [2019]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūgti Kocēnu novadā! - [2019]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - [2019]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ilūkstes novads - [2017]
Kolekcijas daļa:
Rūjas upes paliene - [2017]
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti - [2017]
Kolekcijas daļa:
Kokneses novads - [2017]
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes pilsētas apskates objektu karte - [2017]
Kolekcijas daļa:
Plāns Kurzemes gub. Bauskas apr. Majoratmuizas Liel-Iecavas zemnieku mājam Succen-Lieljāni - [1892?]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts autoceļu tīkls : melno punktu karte - [2003]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - [1919?]
Kolekcijas daļa:
LTA pielikuma izplatīšanās rajoni [Latvijas] provincē - [1937]
Kolekcijas daļa:
[Latvija] - [1930]
Kolekcijas daļa:
[Latvija] - [1990]
Kolekcijas daļa:
Karte des Rigaschen Strandes - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Latvijas novadi] - [1938?]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1919?]
Kolekcijas daļa:
[Vecrīgas reklāmas atklātne] - [1939]
Kolekcijas daļa:
[Latvija] - [1938]
Kolekcijas daļa:
Latvijas piensaimniecības centrālās savienības piena restorāni un paviljoni jūs aicina : [Rīga] - [1937]
Kolekcijas daļa:
9. Dziesmu svētku orientācijas plāns : Rīgā, Uzvaras laukumā, 1938 - 1938
Kolekcijas daļa:
Most recent Riga panoramic map hand drawn within city coat of arms - [1995]
Kolekcijas daļa:
Hand-drawn panorama looking South over central Riga, Latvia - [1995]
Kolekcijas daļa:
Mežotnes pils - 1993
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils - 1993
Kolekcijas daļa:
Sunākstes baznīca - 1954
Kolekcijas daļa:
Cesvaines pils - 1993
Kolekcijas daļa:
Vizlas laukakmens - 1993
Kolekcijas daļa:
Liepupes baznīca - 1993
Kolekcijas daļa:
Cēsis : īsas uzziņas tūristiem un citiem interesentiem - 1993
Kolekcijas daļa:
Talsi : īsas uzziņas tūristiem un citiem interesentiem - 1993
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : īsas uzziņas tūristiem un citiem interesentiem - 1993
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - [1993]
Kolekcijas daļa:
Lubāna ezera noslēpumi - 2019
Kolekcijas daļa:
Salaspils novads : tūrisma karte - 2017
Kolekcijas daļa:
Dundagas novads - Zeme pie divām jūrām! : tūrisma karte = Dundaga region : A land by the two seas! : tourist map = Dūoņig mōgõn - mō kōd mier jūs! - [2020]
Kolekcijas daļa:
Skaistākās skatu vietas [Kandavas novadā] : autobraucējiem, velobraucējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
No Kandavas līdz Rendai : laivotājiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Abavas senlejas taku grāmatiņa - [2014]
Kolekcijas daļa:
Kandavas novads = Кандавский край - 2014
Kolekcijas daļa:
Kandavas novads : 1 dienas maršruts - 2014
Kolekcijas daļa:
Augi Abavas upē : dabas vērotājiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki [Abavas] upes krastos : dabas vērotājiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Pa Lībiešu ciemiem [Dundagas novadā] : velobraucējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Salaspils - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ceļojums pa Lībiešu krastu : Dundagas novads : tūrisma karte = Reiz pids Līvõd randõ : Dūoņig mōgõn : tūristõd kõrtõz - [2020]
Kolekcijas daļa:
Liepāja : pastaigu maršruti "Kā pa notīm" 3,7km vai 5,8km - [2019]
Kolekcijas daļa:
Liepāja : walking routes "Follow the notes!" 3,7km and 5,8km - [2019]
Kolekcijas daļa:
Liepoja : pažintiniai pėsčiujų maršrutai "Kaip iš natų" - 3,7km. arba 5,8km. - [2019]
Kolekcijas daļa:
Liepāja : Die Wandertouren "Wie durch die Noten!" 3,7km oder 5,8km - [2019]
Kolekcijas daļa:
Лиепая : прогулочные маршруты "Как по нотам!" 3,7 км и 5,8 км - [2019]
Kolekcijas daļa:
Liepāja un apkārtne : Aizpute - Durbe - Grobiņa - Nīca - Pāvilosta - Priekule - Rucava - Vaiņode : tūrisma karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Liepāja and surroundings : Aizpute - Durbe - Grobiņa - Nīca - Pāvilosta - Priekule - Rucava - Vaiņode : tourist map - 2019
Kolekcijas daļa:
Liepāja und Umgebung : Aizpute - Durbe - Grobiņa - Nīca - Pāvilosta - Priekule - Rucava - Vaiņode : Touristische Karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Liepoja ir apylinkės : Aizputė - Durbė - Grobinia - Nyca - Paviluosta - Priekulė - Rucava - Vainiodė : turizmo žemėlapis - 2019
Kolekcijas daļa:
Лиепая и и окрестности : Айзпуте – Дурбе – Гробиня – Ница – Павилоста – Приекуле – Руцава – Вайнёде : туристическая карта - 2019
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : tūrisma karte : Skrīveri, Koknese, Aizkraukle, Pļaviņas - 2019
Kolekcijas daļa:
Pa Abavas senleju : autobraucējiem, kājāmgājējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Kandava - 2011
Kolekcijas daļa:
Riga Fashion Map - [2018]
Kolekcijas daļa:
Food lover's guide to the Riga - Gauja region - 2017
Kolekcijas daļa:
Путеводитель гурмана :регион Рига - Гауя - 2017
Kolekcijas daļa:
Gourmet-Führer für die Region Riga - Gauja - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemen rannikko : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : matkailukartta - 2019
Kolekcijas daļa:
Die Küste Vidzemes : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : Karte für Touristen - 2019
Kolekcijas daļa:
Побережье Видземе : Царникава, Саулкрасты, Лимбажи, Салацгрива, Айнажи, Алоя, Стайцеле : карта для туристов - 2019
Kolekcijas daļa:
Vidzeme Coast : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : tourist map - 2019
Kolekcijas daļa:
Vidzeme rannik : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : turismikaart - 2019
Kolekcijas daļa:
Vidžėmes pakrantė : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : žemelapis turistams - 2019
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte ceļotājiem - 2019
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : туристическая карта - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : tourism map - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : tūrisma karte - [2020]
Kolekcijas daļa:
With the passport on the Eastern track! - [2015]
Kolekcijas daļa:
Туристическая карта : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Mārupe, Ikšķile, Ropaži, Ogre - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tourism map : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Mārupe, Ikšķile, Ropaži, Ogre - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Mārupe, Ikšķile, Ropaži, Ogre - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : audiogida maršruts = маршрут аудиогида = audio guide tour = Audio-guide Tour - [2013]
Kolekcijas daļa:
Amata. Amatas ieži un kraujas : 21,5 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Saldus novada tūrisma karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Saldus pastaigu karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tukums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Dundagas centrs un apkārtne : tūrisma karte = The Centre of Dundaga and surrounding : tourist map - 2019
Kolekcijas daļa:
Latgales amatnieku atvērto darbnīcu karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Daugavpils novads = Даугавпилсский край = Daugavpils district - 2020
Kolekcijas daļa:
Daugavpils un Daugavpils novads : aktīvā atpūta un piedzīvojumi : karte = Даугавпилс и Даугавпилсский край : активный отдых и приключения : карта = Daugavpils and Daugavpils District : active rest and adventures : map - [2019]
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - [2019]
Kolekcijas daļa:
Daugavpils cietokšņa tūrisma karte = Туристическая карта Даугавпилсской крепости = Daugavpils Fortress Tourist map - 2020
Kolekcijas daļa:
Daugavpils, Latvija : karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ķekavas novads : ceļojumu maršruti - [2017]
Kolekcijas daļa:
Food lover's guide to the Riga - Gauja region - [2016]
Kolekcijas daļa:
Gardēžu ceļvedis : Rīgas - Gaujas reģions - [2016]
Kolekcijas daļa:
Skaistākās ainavas Āraišu apkārtnē : 5 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Skaistākās ainavas Āraišu apkārtnē : 5 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Skaistākās ainavas Āraišu apkārtnē : 5 km - [2017?]
Kolekcijas daļa:
Amata. Amatas ieži un kraujas : 21,5 km - [2018]
Kolekcijas daļa:
Talsu pauguraines velomaršruti - [2016]
Kolekcijas daļa:
Velomaršrutu ceļvedis : Mārupes novads, Ķekavas novads, Salaspils novads - 2016
Kolekcijas daļa:
Nacionālo partizānu piemiņas vietas Alūksnes novadā - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ērgļi : Ērgļu novads - 2018
Kolekcijas daļa:
Aglonas novads : tūrisma karte = туристическая карта = tourism map - [2020]
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle : vieta, kur gaisma Daugavā dzimst! - [2019]
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle : place where the Light is Born in the River Daugava! - [2019]
Kolekcijas daļa:
Айзкраукле : место, где на Даугаве рождается свет! - [2019]
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle : vieta, kur gaisma Daugavā dzimst! - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dabas takas : Kurzeme, Ziemeļlietuva : ceļvedis - 2019
Kolekcijas daļa:
Gamtos takai : Kuržemė, Šiaurės Lietuva - 2019
Kolekcijas daļa:
Nature Trails : Kurzeme, North Lithuania : guidebook - 2019
Kolekcijas daļa:
Rēzekne : pilsēta Latgales sirdī : tūrisma karte - [2018]
Kolekcijas daļa:
Alam-Daugava turismipiirkond : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Ikšķile, Ogre : Riia külje all ootavad avastamist uued turismisihtkohad - 2018
Kolekcijas daļa:
Unterlauf der Daugava : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Ikšķile, Ogre : Touristischen Attraktionen am Stadtrand von Rīga - 2018
Kolekcijas daļa:
Dauguvos žemupys : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Ikšķile, Ogre : labiausiai turistų vertinamas traukos objektas Rygos pakraštyje - 2018
Kolekcijas daļa:
Видземская остановка : туристическая карта - 2019
Kolekcijas daļa:
Peatuspaigad Vidzemes : turismi kaart - 2019
Kolekcijas daļa:
Visit points in Vidzeme : tourist map - 2019
Kolekcijas daļa:
Vidzemes pieturvietas : tūrisma karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : туристическая карта : достопримечательности, места для ночлега, общественное питание, карты - 2019
Kolekcijas daļa:
Smiltene maakond : turismikaart : vaatamisväärsused, majutus, toitlustus, kaardid - 2019
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : tourism map : points of interest, accomodation, catering, maps - 2019
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : tūrisma karte : apskates vietas, naktsmītnes, ēdināšana, kartes - 2019
Kolekcijas daļa:
Aknīstes novads : brīvdienu maršruts ģimenēm ar bērniem : novads sapņiem un izaugsmei! - [2019]
Kolekcijas daļa:
Lašveidīgo zivju vērošana Gaujas Nacionālajā parkā - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gaujas Nacionālā parka foto un filmēšanas vietas - [2018]
Kolekcijas daļa:
Zvēru vērošana Gaujas Nacionālajā parkā - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gauja. No Valmieras līdz Līgatnei : 62 km - [2018]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Valmiera : 45 km - [2018]
Kolekcijas daļa:
Zaļā Valmiera : 7 km - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gaujas kreisais krasts : Rāmkalni - Sigulda - Līgatne - Cēsis - Veselava - Valmiera : 150 km - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pa Zaļo dzelzceļu: Valmiera-Zilaiskalns : 40 km - [2018]
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas : velomaršruts - 2018
Kolekcijas daļa:
Valmieras dižkoku stāsti : velomaršruts - 2018
Kolekcijas daļa:
Teikas un leģendas [Valmierā] : velomaršruts - 2018
Kolekcijas daļa:
Industriālā Valmiera gadsimtu griežos : velomaršruts - 2018
Kolekcijas daļa:
Vecpilsētas dižkoku ēnā [Valmierā] : pastaigu maršruts - 2018
Kolekcijas daļa:
Daliņa loks pa Hanzas pilsētu Valmieru - 2018
Kolekcijas daļa:
Valmiera - patriotisma simbols : maršruts - 2018
Kolekcijas daļa:
Brīvības stāsts Valmierā : maršruts - 2018
Kolekcijas daļa:
Ainaži - Valmiera : zaļie dzelzceļi = green railways : 125 km - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvija - Igaunija : zaļie dzelzceļi - [2019]
Kolekcijas daļa:
Mārupes novada velo maršruts "Senās novada mājas un varoņi" : 20 km - [2019]
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti [Priekules novadā] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads : tūrisma karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Priekuļu novads : tūrisma karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь Мары - [2018]
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь света - [2018]
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : Даугавский путь - [2018]
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : Балтийский путь - [2018]
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь Свободы - [2018]
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь Екаба - [2018]
Kolekcijas daļa:
Пути становления государственности Латвии : путь Ливов - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Māras ceļš - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Gaismas ceļš - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Daugavas ceļš - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Baltijas ceļš - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Brīvības ceļš - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Jēkaba ceļš - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : Līvu ceļš - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lūdzam uz Ludzas novadu! : Ludza : tūrisma karte = Добро пожаловать в Лудзенский край : туристическая карта - 2018
Kolekcijas daļa:
Lūdzam uz Ludzas novadu! : Ludza : tūrisma karte = Welcome to Ludza municipality! : tourism map - 2018
Kolekcijas daļa:
Šiaurės Kuržemė : Talsių, Dundagos, Rojos ir Mersrago rajonai : turistinis žemėlapis - 2018
Kolekcijas daļa:
Põhja-Kuramaa : Talsi, Dundaga, Roja ja Mērsrags'i maakonnad : turismikaar - 2018
Kolekcijas daļa:
Северное Курземе : Талсинский, Дундагский, Ройский, Мерсрагский край : туристическая карта - 2018
Kolekcijas daļa:
Nordkurland : Kreise Talsi, Dundaga, Roja und Mērsrags Reisekarte - 2018
Kolekcijas daļa:
North Kurzeme : Talsi, Dundaga, Roja, Mērsrags tourist map - 2018
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi : tūrisma karte - 2018
Kolekcijas daļa:
Dundagas novads - satikšanās vieta! = Dundaga region - the meeting point! = Dūoņig mōkõr - kubbõsōmiz kūož! - 2018
Kolekcijas daļa:
Гулбене : край и город : туристическая карта - [2019]
Kolekcijas daļa:
Gulbene : region and town : tourism map = Bezirk und Stadt : Tourismuskarte - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gulbene : sociālā tūrisma maršruts = social tourism route - [2017]
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte, Ziemeļlatgale = Balvi county tourism map = Туристическая карта [Балвского края] - 2019
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : город хороших перемен : туристическая карта - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : tourist map - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsēta : tūrisma karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : , Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - 2019
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tourist map - 2019
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tūrisma karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Балтийский путь : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Brīvības ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Путь свободы : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Gaismas ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Путь света : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jēkaba ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Путь Екаба : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Пешеходный маршрут Латвия/Эстония 1200 км : путеводитель - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ranniku matkarada : Lätis/Eestis 1200 km : reisijuht - [2019]
Kolekcijas daļa:
Küstenwanderweg Lettland/Estland 1200 km : Leitfaden - [2019]
Kolekcijas daļa:
Hiking route Latvia/Estonia 1200 km : guide - [2019]
Kolekcijas daļa:
Piekrastes gājēju ceļš : Latvija/Igaunija 1200 km : ceļvedis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgale : Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novadi : tūrisma karte 2019 = Northern Latgale tourist map - 2019
Kolekcijas daļa:
Paveldas agroturizme : agroturizmo ūkiai ir sodybos : žemelapis Latvija, Lietuva : 102 agroturizmo ūkiai, 10 maršrutų, susisiekimas Latvijoje ir Lietuvoje - [2018]
Kolekcijas daļa:
The Routes of Latvia's Statehood : map = Wege der Staatlichkeit Lettlands : Karte - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi : karte = Пути становления государственности Латвии : карта - [2018]
Kolekcijas daļa:
Исторические и современные сады : 109 исторические и современные сады, 7 маршруты для путешествий, транспорт в Латвии и Литве - [2019]
Kolekcijas daļa:
Historische und moderne Gärten : 109 Historische und Moderne Gärten, 7 Reiserouten, Verkehrsmittel in Lettland und Litauen - [2019]
Kolekcijas daļa:
Historical and Modern Gardens : 109 heritage and modern gardens, 7 tour routes, transport in Latvia and Lithuania - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vēsturiskais un mūsdienu dārzs : 109 vēsturiskie un mūsdienu dārzi, 7 ceļojumu maršruti, transports Latvijā un Lietuvā - [2019]
Kolekcijas daļa:
Пешеходный маршрут Латвия/Эстония 1200 км : карта - [2019]
Kolekcijas daļa:
Rannikkovaellusreitti Latvia/Viro 1200 km : kartta - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ranniku matkarada Lätis / Eestis 1200 km : kaart - [2019]
Kolekcijas daļa:
Küstenwanderweg Lettland/Estland 1200 km : Karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Hiking route Latvia/Estonia 1200 km : map - [2019]
Kolekcijas daļa:
Piekrastes gājēju ceļš Latvija/Igaunija 1200 km : karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kulinaarinen reitti Liivinmaan maut : kartta : Viro, Latvia ; 249 krouvia, ravintolaa, yöpymispaikkaa ja tuotantotilaa - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kulinarische Route Der Geschmack von Livland : Karte : Estland, Lettland ; 249 Gaststätten, Restaurants, Gästehäuser und landwirtschaftliche Betriebe - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kulinaarne rännak Liivimaa maitsed : kaart : Eesti, Lati ; 249 söögikohta, ööbimiskohta ja väiketootjat - [2019]
Kolekcijas daļa:
Кулинарный маршрут вкус Ливонии : карта : Латвия, Эстония ; 249 трактиров, ресторанов, мест для ночлега и сельских хозяйств, производящих разнообразную продукци - [2019]
Kolekcijas daļa:
Culinary Route Flavours of Livonia : map : Latvia, Estonia ; 249 taverns, restaurants, lodging houses and producing farms - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kulinārais ceļš Livonijas garša : karte : Igaunija, Latvija ; 249 krodziņi, restorāni, naktsmītnes un ražojošas lauku saimniecības - [2019]
Kolekcijas daļa:
Līvu ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Maršruts māmiņām ar bērniem "No laukiem uz laukiem Kandavas pusē" - 2018
Kolekcijas daļa:
Земгале, Южная Латвия : туристическая карта - 2017
Kolekcijas daļa:
Baltu kelias : kuršiai, žiemgaliai, seliai : lankytini objektai, turistiniai maršrutai - 2019
Kolekcijas daļa:
Balts' road : Couronians, Semigalians, Selonians : sightseeing objects, tourism routes - 2019
Kolekcijas daļa:
Baltu ceļš : kurši, zemgaļi, sēļi : tūrisma maršruts, apskates objekti - 2019
Kolekcijas daļa:
Liivi rand kutsub! = Līvod rānda kutsūb! : turismikaart - [2019]
Kolekcijas daļa:
Приглашает берег ливов! = Līvod rānda kutsūb! : туристическая карта - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Liv coastline is inviting you = Līvod rānda kutsūb! : tourism map - [2019]
Kolekcijas daļa:
Līvu krasts aicina! = Līvod rānda kutsūb! : tūrisma karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļkurzeme : četras takas dabā - 2018
Kolekcijas daļa:
Riika ja sen ympäristö : matkailukartta - 2018
Kolekcijas daļa:
Туристическая карта Видземе : Северная Латвия - 2018
Kolekcijas daļa:
Tourismuskarte Vidzeme : Nordlettland - 2018
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte Vidzeme : Ziemeļlatvija - 2018
Kolekcijas daļa:
Tourist map Vidzeme : Northern Latvia - 2018
Kolekcijas daļa:
Туристическая карта Латгале : Восточная Латвия - 2018
Kolekcijas daļa:
Tourismuskarte Latgale : Ostlettland - 2018
Kolekcijas daļa:
Tourist map Latgale : Eastern Latvia - 2018
Kolekcijas daļa:
Dundagas novads : No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! = From hillock ploughmen to offshore fishermen! = Mäg kīndajižist rānda kalāmīed sōņ! - 2017
Kolekcijas daļa:
Helesinine meri, valge rannaliiv, haljas mets : Līvõvīţli kilgsõ, Liivipärast avastamas ehk reis mööda Liivi randa : 5. marsruut - [2017]
Kolekcijas daļa:
Visa Dundaga dun! : Dundagas novada vertikāle - dievnami, torņi un bākas! : 7. maršruts - [2017]
Kolekcijas daļa:
No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! : Dundagas novads vēsajā laikā : 6. maršruts - [2017]
Kolekcijas daļa:
Zila jūra, balts liedags, zaļš mežs : Līvõvīţli kilgsõ, Lībiskais līdzās jeb ceļojums pa Lībiešu krastu : 5. maršruts - [2017]
Kolekcijas daļa:
Atklāj zemi pie divām jūrām! : [Dundagas novads] ģimenēm ar bērniem, skolēniem : 4. maršruts - [2017]
Kolekcijas daļa:
Atklāj zemi pie divām jūrām! : [Dundagas novads] : Zilo kalnu loks jeb Ceļojums gar Baltijas ledus ezera senkrastu : 3. maršruts - [2017]
Kolekcijas daļa:
No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! : [Dundagas novads] : Lauku labumu un gardēžu maršruts : 2. maršruts - [2017]
Kolekcijas daļa:
From hillock ploughmen to offshore fishermen! : Dundaga region main tourism axis or a fast circle through Dundaga region! : 1 route - [2017]
Kolekcijas daļa:
No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! : Dundagas novada daudzveidība jeb Centrālā ass ceļotājiem : 1. maršruts - [2017]
Kolekcijas daļa:
Ieaud savu stāstu Talsu novadā : tūrisma karte - [2017]
Kolekcijas daļa:
Айзпутский край - [2017]
Kolekcijas daļa:
Aizpute county - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latgale, Austrumlatvija : tūrisma karte - 2017
Kolekcijas daļa:
Gulbenes novads, Balvu novads : tūrisma karte 2017 = Gulbene county, Balvi county : tourism map 2017 = Kreis Gulbene, Kreis Balvi : Tourismuskarte 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Tukuma apkārtne : pārgājienu karte : apskates objekti, orientēšanās karte - 2017
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - [2018]
Kolekcijas daļa:
Рига и ее окрестности : туристическая карта - 2018
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgebung : Tourismuskarte - 2018
Kolekcijas daļa:
Riga and its surroundings : tourist map - 2018
Kolekcijas daļa:
Rīga un tās apkārtne : tūrisma karte - 2018
Kolekcijas daļa:
Letonia : mapa turístico - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvia : matkailukartta - 2018
Kolekcijas daļa:
Läti : turismikaart - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvija : turizmo žemėlapis - 2018
Kolekcijas daļa:
Латвия : туристическая карта - 2018
Kolekcijas daļa:
Lettland : Tourismuskarte - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvia : tourist map - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvija : tūrisma karte - 2018
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Südlettland : Tourismuskarte - 2017
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Southern Latvia : tourist map - 2017
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Dienvidlatvija : tūrisma karte - 2017
Kolekcijas daļa:
Курземе, Западная Латвия : туристическая карта - 2017
Kolekcijas daļa:
Kurland, Westlettland : Tourismuskarte - 2017
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Western Latvia : tourist map - 2017
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Rietumlatvija : tūrisma karte - 2017
Kolekcijas daļa:
Daugavas lejtece : Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, Ikšķile, Ogre : tūrisma karte 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Карта Латвия, Литва : агротуризм исторического наследия : 102 хозяйства агротуризма, 10 маршруты для путешествий, транспорт в Латвии и Литве - [2018]
Kolekcijas daļa:
Landtourismushöfe und Ferienhäuser auf dem Land : 102 Landtourismushöfe, 10 Reiserouten, Verkehrsmittel in Lettland und Litauen - [2018]
Kolekcijas daļa:
Heritage agritourism : 102 agriheritage farms, 10 tour routes, transport in Latvia and Lithuania - [2018]
Kolekcijas daļa:
Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms : 102 agrotūrisma saimniecības, 10 ceļojumu maršruti, transports Latvijā un Lietuvā - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ceļošana Latvijā 100+ gados - [2018]
Kolekcijas daļa:
Aizputes novads - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Jelgava County, Ozolnieki County : bicycle route map - [2018]
Kolekcijas daļa:
Елгава, Елгавский край, Озолниекский край : веломаршрутная карта - 2018
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads : velomaršrutu karte - 2018
Kolekcijas daļa:
Jelgava : tourist map - 2018
Kolekcijas daļa:
Елгава : карта туризма - 2018
Kolekcijas daļa:
Jelgava : tūrisma karte - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavas lejtece : Stopiņi, Salaspils, Ikšķile, Ogre, Baldone, Ķekava : ģimene, atpūta - 2018
Kolekcijas daļa:
Baloži - [2018]
Kolekcijas daļa:
Daugmale - [2018]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūzam Ķekavas novadā! : tūrisma karte = turism map = туристическая карта - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jekabpils : gerų permainų miestas : turizmo žemėlapis 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : город хороших перемен : туристическая карта 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : tourist map 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsēta : tūrisma karte 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte Latgale : Austrumlatvija - 2018
Kolekcijas daļa:
Izbaudi izzinošu un aktīvu atpūtu Alūksnē = Enjoy cognitive and active leisure in Alūksne = Насладись познавательным и активным отдыхом в Алуксне - [2017]
Kolekcijas daļa:
Cēsis : pilsētas tūrisma karte - [2017]
Kolekcijas daļa:
Плявиньский край : место, где вписать узор жизни! : туристическая карта - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas municipality : a place where to inscribe the writings of your life! : tourist map - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pļaviņu novads : vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt! : tūrisma karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Плявиньский край : место, где вписать узор жизни! : туристическая карта - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas Municipality : a place where to inscribe the writings of your life! : tourist map - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pļaviņu novads : vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt! : tūrisma karte - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : Lielvārdes novada tūrisma karte = Lielvārde district tourist map = Туристическая карта Лиелвардского края - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : Lielvārdes novada tūrisma karte = Lielvārde district tourist map = Туристическая карта Лиелвардского краяСредняя Даугава : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - [2017]
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - 2017
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tourist map - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tūrisma karte - 2017
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - 2018
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : Skrīveri, Koknese, Pļaviņas, Aizkraukle : tourist map - 2018
Kolekcijas daļa:
Vidus Daugava : Skrīveri, Koknese, Pļaviņas, Aizkraukle : tūrisma karte - 2018
Kolekcijas daļa:
Средняя Даугава : Скривери, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс : туристическая карта - 2016
Kolekcijas daļa:
Middle Daugava : Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas : tourist map - 2016
Kolekcijas daļa:
Grašu - Kraukļu aplis [Cesvaines pagasts] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gulbenes šosejas maršruts [Cesvaines novadā] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Kārzdabas maršruts [Cesvaines novadā] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Aktuālais Cesvainē - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : vasara bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Вентспилсское лето для детей - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ventspilio : vasara vaikams - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : velomaršrutu karte : veloceliņi, informācija, kartes - [2019]
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : карта веломаршрутов : велодорожки, информация, карты - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : cycling route map : cycle path, information, maps - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : Ventspilis dviračių takų žemėlapis : dviračių takai, informacija, žemėlapiai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss - 2019
Kolekcijas daļa:
Krāslava - pilsēta Daugavas lokos ; Krāslavas novads - [2018?]
Kolekcijas daļa:
Iecienītākās vietas Rīgā : lieliskai maltītei, dzērieniem un draudzīgiem pasākumiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Любимый нами город Rīga : гастрономия, кафе и просто замечательные места - [2019]
Kolekcijas daļa:
Our favorite places in Rīga : quick tips for great food, drinks and friendly venus - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : tūrisma karte - 2020
Kolekcijas daļa:
Saldus : velomaršruts - 2017
Kolekcijas daļa:
Pa Rāznas Nacionālo parku : autoceļotājiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Ar divriteni apkārt Rāznas ezeram : velobraucējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Augi Andrupenes purvā : dabas vērotājiem - [2011?]
Kolekcijas daļa:
Zaļie maršruti [Latgales pierobežā] - [2015]
Kolekcijas daļa:
Lauku labumi Latgalē : [tūrisma maršruts autobraucējiem] - [2014]
Kolekcijas daļa:
Ar velo uz Lozdovas gravu : velomaršruts : maršruta garums 19 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Alūksne : izbaudi izzinošu un aktīvu atpūtu Alūksnē = Enjoy cognitive and active leisure in Alūksne = Насладись познавательным и активным отдыхом в Алуксне - [2019]
Kolekcijas daļa:
Amatas novads : tūrisma karte = Аматский край : туристическая карта - 2019
Kolekcijas daļa:
No Gaujas līdz Daugavai autoceļotājiem : P32 : Līgatne - Nītaure - Zaube - Ķeipene - Skrīveri - [2019]
Kolekcijas daļa:
Gauja National Park : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni : map & tourist guide - 2015
Kolekcijas daļa:
Dārza pērles : dārzu tūrisma maršruts Igaunijā un Latvijā = Estonia - Latvia garden tourism route - 2020
Kolekcijas daļa:
Amata Municipality : tourism map = Amata Bezirk : Tourismuskarte - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvia - Estonia : greenways - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Garden Pearls : Gartentourismus-Route in Estland und Lettland = Guide to Estonian and Latvian gardens - 2020
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte tūristiem - 2018
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : pārgājienu karte = Vidzeme coast : hiking map - 2018
Kolekcijas daļa:
Vidzeme : velomaršrutu karte - [2013]
Kolekcijas daļa:
Velomaršrutu ceļvedis : Vidzemes piekraste - [2013]
Kolekcijas daļa:
Strūves ģeodēziskais loks : tūrisma maršruts : Sestu-kalns - Ērgļi, Gaissa-kalns - Madona, Nessaule-kalns - Cesvaine = Struve geodetic arc : tourist route - 2019
Kolekcijas daļa:
Piebalga : no Madonas uz Piebalgas vēsturisko novadu : autobraucējiem - [2013]
Kolekcijas daļa:
Пиебалга : из Мадонского в Пиебалгский исторический край : для автотуристов - [2013]
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts: Hanzas tirgotājiem pa pēdām [Cēsīs] - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts: Garšas un amatu prasmes Cēsīs - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Velo/auto maršruts: Izzini Hanzas pilsētu Cēsis kopā ar ģimeni! - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts: Cīrulīšu dabas takas - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Pastaigu maršruts: Cīrulīšu dabas taku Gaujaslīču posms - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts: Hanzas pilsētas [Cēsis, Limbaži, Straupe, Valmiera] - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Cēsis : карта - [2020]
Kolekcijas daļa:
Цесис и окрестности - [2015]
Kolekcijas daļa:
Cēsis : tourist map - [2020]
Kolekcijas daļa:
Cēsis : Reisekarte - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ērgļu novads : tūrisma karte - [2020]
Kolekcijas daļa:
Rainis and Aspazija in Jūrmala - [2015]
Kolekcijas daļa:
Райнис и Аспазия в Юрмале - [2015]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : aktīvās atpūtas karte = active recreation map = карта активного отдыха - [2016]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala - Rīga : [velomaršruts] : Jūrmalas tūrisma informācijas centrs - Lienes iela - Rīgas iela - Babītes iela - veloceļiņš - Imantas 2. līnija - Jūrmalas gatve - Slokas iela - Kuldīgas iela - Daugavgrīvas iela - Vanšu tilts - Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības piemineklis - [2014]
Kolekcijas daļa:
Majori - Bulduri : [velomaršruts] - [2015]
Kolekcijas daļa:
Majori - Kauguri : [velomaršruts] - [2015]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : tūrisma karte - [2020]
Kolekcijas daļa:
S!gulda aizrauj - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристическая карта - [2019]
Kolekcijas daļa:
Bulduri - Buļļuciems : [velomaršruts] - [2014]
Kolekcijas daļa:
Pieejama tūrisma ceļvedis Jūrmalā - [2017]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala kūrorts bērniem : ģimenes atpūta, nodarbības bērniem, restorāni un kafejnīcas - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala sea resort for children : ideas for the free time, workshops and trainings, cafes and restaurants - [2019]
Kolekcijas daļa:
Юрмала курорт для детей : семейный отдых, занятия для детей, кафе и рестораны - [2019]
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija Jūrmalā - [2015]
Kolekcijas daļa:
Walking Route: In the Footsteps of the Hanseatic Traders [in Cēsis] - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Walking Route: The Gaujaslīči Section of the Cīrulīši Nature Trails - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Walking Route: Flavours and Crafts of Cēsis - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Bicycle/car route: Explore the Hanseatic city of Cēsis together with your family! - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Walking Route: Cīrulīši nature trails - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Bicycle Route: Hanseatic Towns [Cēsis, Limbaži, Straupe, Valmiera] - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Cesvaines pils parks - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvia : bike map - 2015
Kolekcijas daļa:
Sanktpēterburga - Pleskava - Repina - Gulbene - Rīga : Krievija - Igaunija - Latvija : zaļā mantojuma kultūras maršruts - [2014]
Kolekcijas daļa:
Saint-Petersburg - Pskov - Räpina - Gulbene - Rīga : Russia - Estonia - Latvia : green heritage culture route - [2014]
Kolekcijas daļa:
Peterburi - Pihkva - Räpina - Gulbene - Riia :Vanemaa - Eesti - Läti : rohelise kultuuripärandi marsruut - [2014]
Kolekcijas daļa:
Санкт-Петербург - Псков - Ряпина - Гулбене - Рига : Россия - Эстония - Латвия : маршрут зелëного культурного наследия - [2014]
Kolekcijas daļa:
Guide of cycling routes : Vidzeme coastline - [2013]
Kolekcijas daļa:
Radtouren-Reisefuhrer : Vidzemes Küste - [2013]
Kolekcijas daļa:
Путеводитель веломаршрутов : Видземское побережье - [2013]
Kolekcijas daļa:
Jalgrattamarsruutide teejuht : Vidzeme rannik - [2013]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme, North Latvia : cultural tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Vidzeme, Northern Latvia : map of cycling routes - [2013]
Kolekcijas daļa:
Северная Латвия, Видземе : карта веломаршрутов - [2013]
Kolekcijas daļa:
S!gulda begeistert - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!gulda koidab - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!gulda thrills - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!gulda innostaa - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!gulda Captive - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!gulda ascensori - [2019?]
Kolekcijas daļa:
[Siguruda ha miryou] - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!gulda pakeri - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Сигулда вдохновляет - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!gulda apasiona - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!gulda hänför - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Walking along the river Loja : 5 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ar kājām gar Lojas krastiem : 5 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Rāmkalni - Sigulda. Left bank of Gauja : 20 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Rāmkalni - Sigulda. Gaujas kreisais krasts : 20 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Krimulda - Sigulda : best viewpoints in the primeval valley of the river Gauja : 15 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Krimulda - Sigulda : Gaujas senlejas labākās skatu vietas : 15 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Turaida. Turaida ravines and caves : 6 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Turaida. Turaidas gravas un alas : 6 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sigulda. The wild ravine of the river Vējupīte and mound Paradīzes : 10 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sigulda. Mežonīgā Vējupītes grava un Paradīzes kalns : 10 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne : 30 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne : 30 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
From Līgatne to Līgatne nature trails : 13 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
No Līgatnes līdz Līgatnes dabas takām : 13 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
From Līgatne to Cēsis : 28 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
No Līgatnes līdz Cēsīm : 28 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
River Amata. Rocks and cliffs : 21,5 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Best landscapes in the vicinity of Āraiši : 5 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
One day around Cēsis : 24 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Viena diena Cēsu pievārtē : 24 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Ērgļu Cliffs - Jāņmuiža : 14 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Valmiera : 45 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Liepa, Līču - Laņģu cliffs : 9 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Liepa, Līču - Laņģu klintis : 9 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Cēsis : pilsētas tūrisma karte - [2020]
Kolekcijas daļa:
Cesvaine : [tūrisma maršruts] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Alūksne - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pastaigu un velotaka Sabilē - pilsētā ar odziņu = Walking and bicycle track in Sabile - the town with a sparkle - 2018
Kolekcijas daļa:
Hanzas pilsēta Limbaži - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte tūristiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste ar velosipēdu : velobraucējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Velotūrisma maršruts Sigulda - Limbaži - Aloja - Staicele - Ainaži - Salacgrīva = Velotourism route - [2007]
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti - Bīriņi - Limbaži - Tūja - Saulkrasti : brīvdienu maršruts : 93 km - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : karte tūristiem - [2014]
Kolekcijas daļa:
Pa bānīša ceļu: Valmiera - Zilaiskalns : 40 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Dodies velo izbraucienā Valmieras apkaimē - [2015]
Kolekcijas daļa:
Strenči : dabas taka - 2016
Kolekcijas daļa:
Gaujas kultūrvēsturiskā taka : aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja - [2011]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „No Gaujas krastiem caur Sedas purvu līdz Kaņepju dižozolam” - [2017?]
Kolekcijas daļa:
Atklāj Ziemeļvidzemi Strenču novadā : maršruta pamatgaita: Strenči - Jērcenu pagasts - Seda - Jaunklidža saieta nams - [2015]
Kolekcijas daļa:
Velotūrisma maršruts Valka/Valga - Smiltene - Rauna - Cēsis : Velotourism route - [2006]
Kolekcijas daļa:
Burtnieku district : travel guide = Буртниекский край : путеводитель - [2015]
Kolekcijas daļa:
Burtnieku novada tūrisma ceļvedis : kur rodas baudījums gan miesai, gan garam - [2018]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Apkārt Burtnieka ezeram" = Cycling route "Around lake Burtnieks" = Radroute "Rund um den Burtnieker See" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Burtnieks aicina! - [2015]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts apkārt Burtnieka ezeram = Cycling route around the lake Burtnieks - [2014]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts 16 km [Rāmkalni - Vangažu baznīca - Rāmkalni] - [201-]
Kolekcijas daļa:
Rāmkalni - Sigulda. Gaujas kreisais krasts : 20 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts 31 km [Rāmkalni - Krimulda - Sigulda - Rāmkalni] - [201-]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Murjāņi - Sigulda : 30, 2 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Inciems - Sigulda : 32,6 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Viena diena Siguldas un Allažu apkaimē : 43 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Allaži - Sigulda : 25,8 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Gūtmaņa ala - Gaujas tilts - Kaķīškalns - Velnalas tilts - Mednieku namiņš - Serpentīna ceļš - Gūtmaņa ala : velo maršruts Nr. 1 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Siguldas klasika Gaujas Nacionālajā parkā : 12 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Siguldas klasika : 11 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ar velo pa Līgatnes novadu - [201-]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Vaives ainavas" = Cycling route "Vaive landscapes" : 128 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Ērgļu klintis - Jāņmuiža : 14 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne - Sigulda : 46,4 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Kalna Klaukas - Gančauskas - Līgatnes dabas takas - Līgatne - Ratnieki - Sigulda : velo maršruts Nr. 5 - [2014]
Kolekcijas daļa:
No Līgatnes līdz Cēsīm : 28 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Velotūrisma maršruts Cēsis - Raiskums - Līgatne - Sigulda = Velotourism route - [2007]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Valmiera : dabas velomaršruts, karte velotūristiem = nature bicycle route, map for bicyclists - [2003]
Kolekcijas daļa:
Cycling routes in Tukums : tourism map - 2011
Kolekcijas daļa:
Velomaršruti Tukuma pilsētā : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Kandavas apkārtnes velokarte - 2009
Kolekcijas daļa:
Dundaga cycling circle "Baron bōgans" : Dundaga cycling circle which covers about 40 km in the vicinity of Dundaga (alternatives: 12, 20 and 30 km) - [201-?]
Kolekcijas daļa:
Baron bōgans : ap 40 km (alternatīvas: 20 un 30 km) garš veloaplis Dundagas apkārtnē - [201-?]
Kolekcijas daļa:
The Slītere circle : bicycle route - [2011]
Kolekcijas daļa:
Slīteres aplis : velobraucējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Liv villages [Dundagas novads] : bicycle route - [2011]
Kolekcijas daļa:
Tukums and vicinity cycling routes : tourism map - 2010
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : velomaršruti : tūrisma karte - 2010
Kolekcijas daļa:
Ventspils : velomaršrutu karte : veloceliņi, informācija, kartes - 2018
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „Iepazīsti Ventas kreiso krastu!" - [201-?]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „No Staltbrieža līdz Matrozim” - [201-?]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „Apkārt Būšnieku ezeram” - [201-?]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „Priežu meža ielokā” - [201-?]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Pa takām Reņķa dārzā" - [201-?]
Kolekcijas daļa:
Цесис и окресстности : карта для туристов 2020 : Амата, Паргауя, Приекули, Лигатне, Вецпиебалга, Яунпиебалга - [2020]
Kolekcijas daļa:
Cēsis und die Umgebung : Tourismuskarte 2020 : Bezierke Amata, Pārgauja, Priekuļi, Līgatne, Vecpiebalga, Jaunpiebalga - [2020]
Kolekcijas daļa:
Cēsis and surroundings : tourism map 2020 : Amata, Pārgauja, Priekuļi, Līgatne, Vecpiebalga, Jaunpiebalga - [2020]
Kolekcijas daļa:
Cēsis un apkārtne : tūrisma karte 2020 : Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novads - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : Familien- und Erholungsfreundliche Stadt : Touristische Karte - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : šeimai ir poilsiui draugiškas miestas : turizmo žemėlapis - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : family and recreation friendly city : tourist map - [2020]
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : город для семьи и отдыха : туристическая карта - [2020]
Kolekcijas daļa:
Diženi Kurzemē : akcija "Apceļo Kurzemi" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta : tūrisma karte - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ventspils centrs = Центр Вентспилса = Ventspils centre = Ventspils Mitte ; Ventspils ; Ventspils apkārtne = Вентспилсский район = Ventspils district = Ventspils Bezirk - [2020]
Kolekcijas daļa:
Orientēšanās spēle “Cita Rēzekne” : spēle notiek no 01.06.20 līdz 31.07.20 : [tūrisma karte] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Talsi - 9 pakalnu pilsēta - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgale : Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novadi : tūrisma karte 2020 = Northern Latgale tourist map - 2020
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte, Ziemeļlatgale = Balvi county tourism map = Туристическая карта Балвского края - 2020
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Briežuciema aplis : Balvu novada Briežuciema pagastā, maršruta garums 22 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Vīksnas aplis : Balvu novada Vīksnas pagastā, maršruta garums 29 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Vēstures atskaņas Grīvas mežos : Baltinavas novadā, maršruta garums 34 km - [2018?]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgales velomaršruts "Rypoj vasals!" : karte, apskates vietas - [2020]
Kolekcijas daļa:
Valkas novads - [2012]
Kolekcijas daļa:
Kokneses parks un dabas taka : apskates objekti, skatu takas, veloceliņi - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruti Tērvetes novadā - 2017
Kolekcijas daļa:
Туристические маршруты в Баусском, Иецавском, Рундальском и Вецумниекском крае - 2019
Kolekcijas daļa:
Travel routes in Bauska, Iecava, Rundāle and Vecumnieki municipalities - 2019
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruti Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā - 2019
Kolekcijas daļa:
Bauska - 2019
Kolekcijas daļa:
Pilsēta ar vārdu Auce - [2017]
Kolekcijas daļa:
Hanzas pilsēta Valmiera : pilsētas karte = city map = linna kaart - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ziemas ceļvedis : Gaujas Nacionālais Parks - [2019]
Kolekcijas daļa:
Fietsroutes, Letland : laat je inspireren en kom ontdekken! - 2018
Kolekcijas daļa:
Веломаршруты, Латвия : вдохновитесь и откройте для себя что-то новое! - 2018
Kolekcijas daļa:
Radrouten, Lettland : begeistere dich und entdecke! - 2018
Kolekcijas daļa:
Cycling routes, Latvia : be inspired and discover! - 2018
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti, Latvija : iedvesmojies un atklāj! - 2018
Kolekcijas daļa:
Smiltenes velotakas - [2016]
Kolekcijas daļa:
Smiltene cycling routes - [2016]
Kolekcijas daļa:
Cycle across Launkalne : cycling route ; length of the route: 40 km - [2016]
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : предложение групповых экскурсий - 2016
Kolekcijas daļa:
Smiltene maakond : turismikaart - 2017
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : туристическая карта - 2017
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : tourist map - 2017
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads :tūrisma karte - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidžemės plento stotelės : turizmo žemėlapis - 2018
Kolekcijas daļa:
Vidžemės plento stotelės : turizmo žemėlapis - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzeme maantee peatused : turismi kaart - 2017
Kolekcijas daļa:
Остановки Видземского шоссе : туристическая карта - 2017
Kolekcijas daļa:
Stops on Vidzeme highway : tourist map - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes šosejas pieturas : tūrisma karte - 2017
Kolekcijas daļa:
Smiltene maakond : ekskursioonide pakkumine ruhmadele - 2017
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : предложение групповых экскурсий - 2017
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : group excursion offer - 2017
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : ekskursiju piedāvājums grupām - 2017
Kolekcijas daļa:
Zwischenstopps an der Livländischen Chaussee : Touristischer Führer - 2018
Kolekcijas daļa:
Vidzeme maantee peatused : turismi kaart - 2018
Kolekcijas daļa:
Остановки Видземского шоссе : туристическая карта - 2018
Kolekcijas daļa:
Stops on Vidzeme highway : Stops on Vidzeme highway - 2018
Kolekcijas daļa:
Vidzemes šosejas pieturas : tūrisma karte - 2018
Kolekcijas daļa:
Reiseführer vom Saulkrasti : über vier Flüsse - [2017]
Kolekcijas daļa:
Baltikum : Tourismuskarte : 3 in 1 Urlaub - 2019
Kolekcijas daļa:
Baltic : tourist map : Find Your inspiration! - 2019
Kolekcijas daļa:
Północna Kurlandia : powiaty Talsu, Dundaga, Roja i Mērsrags : mapa turystyczna - 2018
Kolekcijas daļa:
Rohelised rööpad : matkarajad Eesti ja Läti vanadel raudteedel - [2018]
Kolekcijas daļa:
Valmiera, Baiļi - [2018?]
Kolekcijas daļa:
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa reģioniem 2013. gadā [Latvijā] - [2014]
Kolekcijas daļa:
Bērni ar trūcīgas personas statusu - [2014]
Kolekcijas daļa:
Latvijas novadu ģerboņu dominējošās krāsas - [2014]
Kolekcijas daļa:
Rīgas plānošanas reģiona teritorija 2030. gadā - [2014]
Kolekcijas daļa:
Mežaparks - [2016]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts prezidentu dzimšanas vietas - [2016]
Kolekcijas daļa:
Koknese : Hanza - [2018?]
Kolekcijas daļa:
Riga : the literal meanings of Riga district names - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ulubele [dzīvnieku patversme, Stopiņu novada apdzīvotā vietā Līči “Ozolaine” teritorijā] - [2018]
Kolekcijas daļa:
"Mežaparka" objektu karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Ķemeri - vēsturiskais kūrorts : velobraucējiem, kājāmgājējiem - [2010]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūdzam Ķemeru nacionālajā parkā! - 2015
Kolekcijas daļa:
Apkārt Ķemeru Nacionālajam parkam : velobraucējiem - [2010]
Kolekcijas daļa:
Maršruts "Lielais Zemgales loks" - [201-]
Kolekcijas daļa:
Ar velosipēdu pa Dobeli - [2012]
Kolekcijas daļa:
Ērgļu novads : Ērgļi - 2017
Kolekcijas daļa:
Ogres novada gleznainie ezeri : [velomaršruts] - [201-]
Kolekcijas daļa:
Madliena - Plātere - Plaužu ezers - Ķeipene - Madliena : maršruta garums ~ 25 : [velomaršruts] - [201-]
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Ogres novadu! : Madliena - Plātere - Plaužu ezers - Ķeipene - Madliena : [velomaršruts] - [201-]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2000-2017 [Latvijā] = Internal migration of population; 2000-2017 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ciemupe - Ogre - Pārogre - Ciemupe - [201-]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ogre - Ogresgals - Ciemupe - Ogre - [201-]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ogre - Ikšķile - Tīnūži - Turkalne - Ogre - [201-]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts pa Ogres pilsētu ģimenēm ar bērniem - [201-]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts piedzīvojumu meklētājiem 38 km (LV-EE) : Gaujiena - Kalamecu-Markuzu gravas - Karisēdi (Pētri jeb Melnupes atsegumi) - Gaujiena - [201-]
Kolekcijas daļa:
"Piedzīvo Gaujienas stāstu!" : velobraucējiem - [201-]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts „Pa Aumeisteru paugurvaļņiem” : (Gaujiena – Salainis – Aumeisteri – Gaujiena) - [201-]
Kolekcijas daļa:
Gaujas šarmu ieskautā Gaujiena un Vidaga : velobraucējiem - [201-]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts 12 km "Pa Linarda Laicena vietām!" - [201-]
Kolekcijas daļa:
No Apes līdz Dēliņkalnam : velomaršruts - [201-]
Kolekcijas daļa:
Līdz Igaunijas Dienvidu punktam : velobraucējiem - [201-]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Kur Ziemeļi un Dienvidi satiekas" : [Ziemeļlatvija un Dienvidigaunija] - [201-]
Kolekcijas daļa:
Apslēpto piemiņu meklējot (Ape - Kalekaura ezers) : velobraucējiem - [201-]
Kolekcijas daļa:
Sējas novada velomaršruts - [201-]
Kolekcijas daļa:
Sējas novada velomaršruts - [201-]
Kolekcijas daļa:
Salacgrīva - Tūja velomaršruts (101) dabas takas - [2012]
Kolekcijas daļa:
Burtnieks aicina! - [2017?]
Kolekcijas daļa:
Reiseführer vom Saulkrasti : Historische Kurorte und Meditation in der Natur am Meer - [2017]
Kolekcijas daļa:
Путеводитель Саулкрасты : через четыре реки - [2017]
Kolekcijas daļa:
Путеводитель Саулкрасты : исторические курорты и медитация на морском побережье - [2017]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme Coast : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : tourist map - 2018
Kolekcijas daļa:
Travel Guide Saulkrasti : across the four rivers - [2017]
Kolekcijas daļa:
Travel Guide Saulkrasti : historical resorts and meditation at the seaside - [2017]
Kolekcijas daļa:
Saulkrasti - [2018]
Kolekcijas daļa:
Saulkrastu ceļvedis : pāri četrām upēm - [2017]
Kolekcijas daļa:
Saulkrastu ceļvedis : vēsturiski kūrorti un meditācija piejūras dabā - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latgale : Loba dīna Latgolā! Pa Latgales vēsturisko novadu : maršruta pamatgaita: Rēzekne - Ludza - Pilda - Stoļerova - Kaunata - Andrupene - Dagda - Jaunaglona - Aglona - Aizkalne - Preiļi - Dekšāres - Varakļāni - Viļāni - Rēzekne - [2013]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme rannik : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : turismikaart - 2020
Kolekcijas daļa:
Vidžėmes pakrantė : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : žemelapis turistams - 2020
Kolekcijas daļa:
Die Küste Vidzemes : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte für touristen - 2020
Kolekcijas daļa:
Побережье Видземе : Царникава, Саулкрасты, Лимбажи, Салацгрива, Айнажи, Алоя, Стайцеле : карта для туристов - 2020
Kolekcijas daļa:
Vidzeme Coast : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : tourist map - 2020
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, Ainaži, Aloja, Staicele : karte ceļotājiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Lubāna ezera apkārtnes tūrisma karte : informācija par Latvijas lielākā ezera Lubāna apkārtnes tūrisma piedāvājumu Madonas, Rēzeknes, Lubānas, Varakļānu, Balvu un Rugāju novados - 2020
Kolekcijas daļa:
Preiļu muižas komplekss un parks ar dižkoku taku = Preiļi manor complex and park with trail of legacy trees - [2020]
Kolekcijas daļa:
Preiļu muižas komplekss un parks = Preiļi manor complex and park - [2018?]
Kolekcijas daļa:
Floodplain of the Rūja - [2017?]
Kolekcijas daļa:
Rūjas upes paliene - [2017?]
Kolekcijas daļa:
[Mazsalaca, Rūjiena, Naukšēni] : tūrisma karte = tourism map - 2019
Kolekcijas daļa:
Rūjiena : tūrisma karte = tourist map - 2019
Kolekcijas daļa:
Velo Ogre : maršruti un idejas ceļotājiem - [2015]
Kolekcijas daļa:
Ogres novads : novada karte = map of region = Regionkarte = карта края - 2018
Kolekcijas daļa:
Ogre : tūrisma karte - 2019
Kolekcijas daļa:
Apkārt Lubānam : velo maršruts = Around the lake Lubāns : cycling route = Вокруг озера Лубанс : веломаршрут 3, 57 km - [2015]
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Madonu! : velo maršruts = Get to know Madona! : cycling route = Познакомься с Мадоной! : веломаршрут ; 2, 20 km - 2017
Kolekcijas daļa:
Добро пожаловать в Валка/Валга! - [2016]
Kolekcijas daļa:
Esiet sveicināti Valkā/Valgā! - [2016]
Kolekcijas daļa:
Welcome to Valka/Valga! - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sigulda Classics : 11 km - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne - Sigulda : 46,4 km - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Allaži - Sigulda : 25,8 km - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Murjāņi - Sigulda : 30,2 km - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Sigulda Classics in Gauja National Park : 12 km - [2019?]
Kolekcijas daļa:
S!guldas pastaigas iz pagājušo gadsimtu pastkartēm. - [201-]
Kolekcijas daļa:
Siguldas klasika - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Līgatne - Sigulda - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Allaži - Sigulda - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Sigulda - Murjāņi - Sigulda - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Siguldas klasika Gaujas Nacionālajā parkā - [2020]
Kolekcijas daļa:
Left bank of Gauja : Rāmkalni – Sigulda – Līgatne – Cēsis – Veselava – Valmiera : 150 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Right bank of Gauja : Rāmkalni - Bīriņi - Ungurmuiža -Sietiņiezis - Valmiermuiža : 125 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Gaujas labais krasts : Rāmkalni - Bīriņi - Ungurmuiža -Sietiņiezis - Valmiermuiža : 125 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Watching nature in the Bīriņi castle park : 7 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dabas vērošana Bīriņu pils parkā : 7 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Best places to shoot photos in the Gauja National park - [2020]
Kolekcijas daļa:
Animal-watching in Gauja National park - [2020]
Kolekcijas daļa:
Bird-watching in Gauja National Park - [2020]
Kolekcijas daļa:
Putnu vērošana Gaujas Nacionālajā parkā - [2020]
Kolekcijas daļa:
Spawning of salmon-like fish in Gauja National Park - [2020]
Kolekcijas daļa:
Augu vērošana Piķenes kraujā : 6 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Watching plants on Piķenes cliff : 6 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Gauja. No Līgatnes līdz "Rāmkalniem" : 40 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
River Gauja. From Līgatne to "Rāmkalni" : 40 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Brasla. Braslas senleja : 25+ km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Primeval valley of the river Brasla : 25+ km - [2020]
Kolekcijas daļa:
River Gauja. From Valmiera to Līgatne : 62 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Along the Green Railway line: Valmiera - Zilaiskalns : 40 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Viena diena Siguldas un Allažu apkaimē : 43 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
One day around Sigulda and Allaži : 43 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Gaujas kreisais krasts. No "Rāmkalniem" līdz Baltezeram : 40 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Left bank of Gauja. From "Rāmkalni" to lake Baltezers : 40 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Green Valmiera : 7 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Zaļā Valmiera : 7 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Jaunpils : Jaunpils novads - [2014]
Kolekcijas daļa:
Jaunpils : Jaunpils novads - [2013?]
Kolekcijas daļa:
Velo maršruti Cēsu rajonā - [2008]
Kolekcijas daļa:
Ieriķi - Gulbene : zaļie dzelzceļi = green railways, 105 km - 2019
Kolekcijas daļa:
Madona region tourism map - 2019
Kolekcijas daļa:
Мадона : туристический путеводитель по Мадонскому краю - 2019
Kolekcijas daļa:
Madonas novada tūrisma ceļvedis - 2019
Kolekcijas daļa:
Gāzes apgādes perspektīvā shēma līdz 2010.gadam : [Latvija] - [2000]
Kolekcijas daļa:
[Latvija] : Baltcom GSM mobilo telefonu tīkls : pārklājuma karte - [1999]
Kolekcijas daļa:
Rīgas tramvaju maršrutu shēma - [1999?]
Kolekcijas daļa:
Rīgas trolejbusu maršrutu shēma - [1999?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas akmeņu karte - [1994]
Kolekcijas daļa:
Latvijas avotu karte - [1994]
Kolekcijas daļa:
[Latvija] : GSM tīkls (ārtelpas pārklājums) 04.01.99. - [1999]
Kolekcijas daļa:
Rīgas tramvaju maršrutu shēma - [1997]
Kolekcijas daļa:
Rīgas trolejbusu maršrutu shēma - [1997]
Kolekcijas daļa:
Lietavas un Polijas robežu salīdzinājums tagad un 1772. g. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lietava 15. gadusimtenī (1460. g.) - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lietava un Polija 20. gadusimteņa sākumā - [193-]
Kolekcijas daļa:
Atlas der ethnologischen Geographie des heutigen und des praehistorischen Lettenlandes : Beilage zu den Grenzen des lettischen Volkstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1892
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - [20--]
Kolekcijas daļa:
Nacionālais botāniskais dārzs, Salaspils, Latvija - [201-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs - [1998]
Kolekcijas daļa:
Usmas ezers - [2017]
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle : [Daugavas ielejas dabas parks] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumi - [2016]
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas pilsētas dārzs - [2012]
Kolekcijas daļa:
Rīgas plānošanas reģions : publiskie interneta pieejas punkti - [2008]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs - [2009]
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils baroka dārzs - [2008]
Kolekcijas daļa:
Veclaicene - [2006]
Kolekcijas daļa:
Tērvetes dabas parks - [200-?]
Kolekcijas daļa:
Tele2 tīkla pārklājums Latvijā : dati uz 31.12.2005 - [2006]
Kolekcijas daļa:
Latvija : [Bite mobilo telefonu tīkls] : pārklājuma karte - [2006]
Kolekcijas daļa:
Lēdurgas dendroparka shēma - [2006]
Kolekcijas daļa:
Pa seno zemgaļu takām [Latvija, Lietuva] - [2005?]
Kolekcijas daļa:
"Cīruļi" : [Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ārpilsētas bāze Kalvenē, Liepājas rajonā] - [2005]
Kolekcijas daļa:
Latvija : pārklājuma karte : TELE2 - [2003]
Kolekcijas daļa:
Latvija : pārklājuma karte : TELE2 - [2003]
Kolekcijas daļa:
Pasaku meža karte : [Tērvete] - [2005]
Kolekcijas daļa:
Alūksnes rajons : dodies šurp uz pasaules malu - rūdīt raksturu savu - [2003]
Kolekcijas daļa:
Dobeles rajons, Naudītes pagasts - [2003]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģeoloģiskā karte : pirmskvartāra nogulumi - 1998
Kolekcijas daļa:
Vietējo [Latvijas] pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums (novadu karte) : 1. redakcija - [2006]
Kolekcijas daļa:
Latvija, hidrogrāfiskais tīkls un meži : Latvija, fizioģeogrāfiskā karte - 1999
Kolekcijas daļa:
Rīga : vēlēšanu iecirkņi 1997.gada 9.marta Rīgas Domes vēlēšanām - [1997]
Kolekcijas daļa:
[Rīgas] maršrutu taksometru maršrutu shēma - [1999]
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas centra karte-shēma - 1991
Kolekcijas daļa:
Схема основных трамвайно-троллейбусных маршрутов г. Риги : (по состоянию на 1/VII 1969 г.) - [1969]
Kolekcijas daļa:
Latv[ijas] PSR autobusu un maršrutu kravas taksometru līniju šema - [195-]
Kolekcijas daļa:
Latvija - 192-
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1923
Kolekcijas daļa:
Plan der Zoologischen Gartens der Stadt Riga - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1938]
Kolekcijas daļa:
Latvija - [1937]
Kolekcijas daļa:
Abesinija - [1935]
Kolekcijas daļa:
Tranzitceļu karte [no Latvijas] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Eiropa ripā - 1931
Kolekcijas daļa:
Projet de la voie navigable Riga - Cherson - [190-?]
Kolekcijas daļa:
MERIAN-Karte Estland, Lettland, Litauen - 1992
Kolekcijas daļa:
0-14 gadu vecuma iedzīvotāju īpatsvars [Latvijā] = Share of residents aged 0-14 [in Latvia] - [2011]
Kolekcijas daļa:
Ceļu satiksmes negadījumi 2018. gadā [Latvijā] = Road traffic accidents in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2017.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2018.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2014.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2015.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2016.gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2018. gadā [Latvijā] = Produced electricity in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2017. gadā [Latvijā] = Produced electricity in 2017 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rapša vidējā ražība 2017. gadā [Latvijā] = Average rape yield in 2017 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pākšaugu vidējā ražība 2017. gadā [Latvijā] = Average pulses yield in 2017 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Graudaugu vidējā ražība 2017. gadā [Latvijā] = Average grain yield in 2017 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētais bezdarbs [Latvijā] : par 2019. gadu = Registered unemployment [in Latvia] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Stacionāro gaisa piesārņojuma avotu emisijas 2018. gadā [Latvijā] = Emissions from stationary sources in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētu ugunsgrēku skaits 2018. gadā [Latvijā] = Recorded fires in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2019. gadā [Latvijā] = Produced electricity in 2019 [in Latvia] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2016. gadā [Latvijā] = Produced electricity in 2016 [in Latvia] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Dzimstības vispārīgais koeficients 2018. gadā [Latvijā] = Crude birth rate in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Saldus apskritis : turizmo žemėlapis : nakvynė, apžvalgos vietas, maitinimas, žemėlapiai - 2020
Kolekcijas daļa:
Салдусский край : туристическая карта : ночлег, достопримечателности, питание, карты - 2020
Kolekcijas daļa:
Saldus novads : tūrisma karte : naktsmītnes, apskates vietas, ēdināšana, kartes - 2020
Kolekcijas daļa:
Saldus Municipality : tourism map : accommodation, sightseeing, dining, maps - 2020
Kolekcijas daļa:
Talsi - A Town on 9 Hills - 2020
Kolekcijas daļa:
Zemgale piedāvā : tūrisma karte = Welcome to Southern Latvia : tourism map - 2012
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : Lielvārdes novada tūrisma karte = Lielvārde district tourist map = Туристическая карта Лиелвардского края - [2020]
Kolekcijas daļa:
Tööstus-Pärand : Eestis ja Lätis : [veskid, raudtee-pärand, tehased, tuletornid, veetornid] - 2018
Kolekcijas daļa:
VFR Aeronautical Chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 10 SEP 2020 : tīmekļa versija - 2020
Kolekcijas daļa:
Curlande et Semigal. Partie Orientale - [1759]
Kolekcijas daļa:
Curlande : Partie Occidentale - [1759]
Kolekcijas daļa:
Das Herzogthum Kurland u. Semgallen : Nro. 59. - Reilly, Franz Johann Joseph, 1766-1820 - [1791-1806]
Kolekcijas daļa:
Das Herzogthum Kurland u. Semgallen : Nro. 59. - Reilly, Franz Johann Joseph, 1766-1820 - [1789]
Kolekcijas daļa:
Das Herzogthum Kurland u. Semgallen : Nro. 59. - Reilly, Franz Johann Joseph, 1766-1820 - [1789]
Kolekcijas daļa:
Āfrikas fiziskā karte - [193-?]
Kolekcijas daļa:
[Eiropas valstis] - [1936]
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte des Ostbaltischen Gebietes nebst Erläuterung und einer Kartenskizze von Litauen - 1933
Kolekcijas daļa:
Ģimenes ārstu skaits pamatdarbā 31.12.2018. [Latvijā] = General practitioners in main job on 31.12.2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētā saslimstība ar ērču encefalītu 2014.–2018. gadā [Latvijā] = Registered cases of tick-borne encephalitis in 2014-2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte valsts galvenajos un reģionālajos autoceļos 2019. gadā [Latvijā] = Annual average daily traffic intensity on the state main and regional roads in 2019 [in Latvia] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte valsts galvenajos un reģionālajos autoceļos 2018. gadā [Latvijā] = Annual average daily traffic intensity on the state main and regional roads in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Izpildīto neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits 2018. gadā [Latvijā] = Emergency visits in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Uzskaitē esošo cukura diabēta pacientu skaits 31.12.2017. [Latvijā] = Prevalence of diabetes mellitus on 31.12.2017 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Uzskaitē esošo onkoloģisko pacientu skaits 31.12.2017. [Latvijā] = Registered oncological patients on 31.12.2017 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2018. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2017. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2017 [in Latvia] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2017. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2017 [in Latvia] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2016. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2016 [in Latvia] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Most popular forenames of men [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2016. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2016 [in Latvia] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Most popular forenames of women [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2019. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2019 [in Latvia] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2018. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2019. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2019 [in Latvia - [2019]
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2018. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2019. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2017. gadā [Latvijā] = Economically active enterprises of the market sector in 2017 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums 2019. gada sākumā [Latvijā] = Average age of usually resident population at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 2019. gada sākumā [Latvijā] = Share of usually resident population over working age at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2000-2018 [Latvijā] = Internal migration of population; 2000-2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Reģistrētu noziedzīgu nodarījumu skaits 2018. gadā [Latvijā] = Recorded crimes in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Precēto iedzīvotāju īpatsvars vismaz 16 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidū 2019. gada sākumā [Latvijā] = Share of married inhabitants in usually resident population aged 16 and over at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam 2019. gada sākumā [Latvijā] = Share of usually resident population under working age at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Nodarbinātība pēc faktiskās darba vietas 2017. gadā [Latvijā] = Employment by actual workplace in 2017 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Mirstības vispārīgais koeficients 2018. gadā [Latvijā] = Crude death rate in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsoņu īpatsvars 2019. gada sākumā = Share of citizens of Latvia at the beginning of the year 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2019. gada sākumā [Latvijā] = Ethnic composition of usually resident population at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pilsētās un ciemos un blīvums novados 2019. gada sākumā [Latvijā] = Usually resident population in cities and villages and population density in municipalities at the beginning of the year 2019 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijā dzimušo Latvijas nepilsoņu īpatsvars 2019. gada sākumā = Share of non-citizens of Latvia born in Latvia at the beginning of the year 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2019. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ekspluatācijā pieņemtie jaunie dzīvokļi 2018. gadā [Latvijā] = New dwellings commissioned in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ārzemēs dzīvojošo [Latvijas] iedzīvotāju īpatsvars 2019. gadā : % no iedzīvotājiem 2000. gada tautas skaitīšanas brīdī = Share of [Latvian] population living abroad in 2019 : % of inhabitants at the moment of the Population and Housing Census 2000 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ārzemēs dzīvojošo [Latvijas] iedzīvotāju īpatsvars 2018. gadā : % no iedzīvotājiem 2000. gada tautas skaitīšanas brīdī = Share of [Latvian] population living abroad in 2018 : % of inhabitants at the moment of the Population and Housing Census 2000 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums 2018. gadā [Latvijā] = Natural increase in 2018 [in Latvia] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Dzelzceļi 1914., 1938. un 2018. gada sākumā [Latvijā] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kartupeļu īpatsvars 1935. un 2010. gadā [Latvijā] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Aramzemju īpatsvars 1935. gadā un 2018. gada sākumā [Latvijā] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Mežu īpatsvars 1935. gadā un 2018. gada sākumā [Latvijā] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums lauku teritorijās 1935. gadā un 2018. gada sākumā [Latvijā] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Skolu tīkls 1936./37. un 2017./2018. m. g. [Latvijā] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijā dzimušo Latvijas nepilsoņu īpatsvars 2018. gada sākumā = Share of non-citizens of Latvia born in Latvia at the beginning of the year 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 2018. gada sākumā [Latvijā] = Share of usually resident population over working age at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam 2018. gada sākumā [Latvijā] = Share of usually resident population under working age at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Sieviešu skaits uz 100 vīriešiem 2018. gada sākumā [Latvijā] = Number of females per 100 males at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2017. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2017 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2017. gada sākumā [Latvijā] = Ethnic composition of usually resident population at the beginning of the year 2017 [in Latvia] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2017. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Ārzemēs dzīvojošo [Latvijas] iedzīvotāju īpatsvars 2017. gadā : % no iedzīvotājiem 2000. gada tautas skaitīšanas brīdī = Share of [Latvian] population living abroad in 2017 : % of inhabitants at the moment of the Population and Housing Census 2000 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2016. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2016 [in Latvia] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Ārzemēs dzīvojošo [Latvijas] iedzīvotāju īpatsvars 2011. gadā : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (% no iedzīvotājiem 2000. gadā), 31.03.2000. un 01.03.2011. = Share of [Latvian] population living abroad in 2011 : according to results of Population Censuses (% of inhabitants in 2000), 31.03.2000 and 01.03.2011 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2000-2016 [Latvijā] = Internal migration of population; 2000-2016 [in Latvia] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Izbaudi vasaru 2020 Pļaviņu novadā! - [2020]
Kolekcijas daļa:
15-64 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of residents aged 15-64 [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
ledzīvotāju vidējais vecums [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (gadi), 01.03.2011. = Average age of population [in Latvia] : according to results of Population Census (in years), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2016. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2016 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2015. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2015 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2013. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2013 [in Latvia] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2014. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2014 [in Latvia] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Viesnīcas un citas tūristu mītnes 2015. gadā [Latvijā] = Hotels and other accommodation establishments in 2015 [in Latvia] - [2015]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes stāvoklis 2016. gada sākumā [Latvijā] = Marital status of usually resident population at the beginning of the year 2016 [in Latvia] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Saražotā elektroenerģija 2015. gadā [Latvijā] =Produced electricity in 2015 [in Latvia] - [2016]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju skaits pilsētās un blīvums novados [Latvijā] = Population in cities and density in counties [in Latvia] - [2011]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju skaita izmaiņas; 2000-2011 [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 31.03.2000. un 01.03.2011. = Changes of population; 2000-2011 [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 31.03.2000 and 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
65 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju īpatsvars [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of residents aged 65 and over [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Bezdarbnieku īpatsvars 15-74 gadus vecu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of unemployed persons aged 15-74 among currently economically active population [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sieviešu skaits uz 100 vīriešiem [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Number of females per 100 males [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju etniskais sastāvs [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Ethnic composition of population [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Latviešu īpatsvara izmaiņas; 2000–2011 : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Changes of share of ethnic Latvians; 2000-2011 : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsoņu īpatsvars : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of citizens of Latvia : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ģimenes ar nepilngadīgiem (0–17 gadus veciem) bērniem [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Families with minor (aged 0-17) children [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Latviešu īpatsvars : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of ethnic Latvians : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2000-2011 [Latvijā] : pēc tautu skaitīšanu rezultātiem, 31.03.2000. un 01.03.2011. = Internal migration of population; 2000-2011 [in Latvia] : according to results of Population Censuses, 31.03.2000. and 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Vidējais privātās mājsaimniecības lielums [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (personas), 01.03.2011. = Average size of private households [in Latvia] : according to results of Population Census (persons), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Precēto iedzīvotāju īpatsvars 16 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju vidū [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of married inhabitants in population aged 16 and over [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Privāto mājsaimniecību, kurās vismaz viens loceklis ir dzīvojamās vienības īpašnieks, īpatsvars [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of private households of which at least one member is the owner of the housing unit [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Vismaz 25 gadus vecu iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indekss un iegūtais izglītības līmenis [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem ar labojumiem (%), 01.03.2011. = Index of mean years of schooling and educational attainment of residents aged 25 and over [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars 15-74 gadus vecu iedzīvotāju vidū [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of currently economically active persons among population aged 15-74 [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju blīvuma standarts (dzīvojamā platība uz vienu iedzīvotāju) [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Density standard (floor space per inhabitant)[in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Nodarbināto sieviešu skaits uz 100 nodarbinātajiem vīriešiem 15-74 gadus vecu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem, 01.03.2011. = Number of employed females per 100 employed males among currently economically active population aged 15-74 [in Latvia] : according to results of Population Census, 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Apdzīvoto mājokļu īpatsvars [Latvijā] : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of inhabited dwellings [in Latvia] : according to results of Population Census (%), 01.03.2011 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Valga/Valka - Ape : matkarada vanal raudteel = walking and cycling on former railway, 55 km - 2019
Kolekcijas daļa:
Siguldas pils kvartāls - [2020]
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1914-1921
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas, Kurzeme : tūrisma ceļvedis - 2013
Kolekcijas daļa:
Kvēpenes dabas valdzinājums : [maršruts kājāmgājējiem] - 2013
Kolekcijas daļa:
Saraiķi - Ziemupe - Vērgale - Pāvilosta : [maršruts "Dzintaru taka"] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Bernāti - Nīca - Rucava - Pape : [maršruts "Tradīciju taka"] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Bārta - Priekule - Vaiņode - Embūte : [maršruts "Noslēpumu taka"] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Grobiņa - Durbe - Kalvene : [maršruts "Vikingu taka"] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kazdanga - Aizpute - Apriķi - Tāši : [maršruts "Muižu taka"] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Lāde-Rūjiena : zaļie dzelzceļi = green railways, 95 km - 2019
Kolekcijas daļa:
Vecās Rīgas situācijas plāns ap 1500. gadu
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga
Kolekcijas daļa:
Екабпилс : (O-35-124)
Kolekcijas daļa:
Ostland
Kolekcijas daļa:
Ostland, Teilblatt Litauen
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte der Fernverbindungen durch Deutschland
Kolekcijas daļa:
Подробная универсальная карта войны : [Европа]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Ērgļu klintis - Jāņmuiža : 14 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Gaujan kansallispuisto : Sigulda, Līgatne, Cēsis, Valmiera, Pārgauja, Amata, Inčukalns, Kocēni : matkailuopas & kartta - 2015
Kolekcijas daļa:
Art Blooms in Talsi! - 2019
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : Stadt der guten Veränderungen : Tourismuskarte 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Raipala ezera taka : Veclaicene, Alūksnes novads - [2014?]
Kolekcijas daļa:
Region Semgallen, Lettland : cykelfärdleder karta - [2013]
Kolekcijas daļa:
Zemgalen alue, Latvia : pyöräilyreitti - kartta - [2013]
Kolekcijas daļa:
Zemgale piirkond, Läti : jalgrattamarsruutide kaart - [2013]
Kolekcijas daļa:
Region Zemgale, Lettland : Radtouren Karte - [2013]
Kolekcijas daļa:
Регион Земгале, Латвия : карта веломаршрутов - [2013]
Kolekcijas daļa:
Zemgale Region, Latvia : map of cycling routes - [2013]
Kolekcijas daļa:
Zemgales reģions : velomaršrutu karte - [2013]
Kolekcijas daļa:
Ceļo bez barjerām [Latvijā] : ceļojuma galamērķi cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām : tūrisma karte = Travel without barriers [in Latvia] : tourism destinations for people with reduced mobility : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvijā dzimušo iedzīvotāju īpatsvars : pēc tautas skaitīšanas rezultātiem (%), 01.03.2011. = Share of population born in Latvia : according to results of Population Census (%), 01.03.2011. - [2016]
Kolekcijas daļa:
Kocēnu novads ; Kocēnu ciema karte - [2018]
Kolekcijas daļa:
Makšķerniekiem pieejamās Liepājas ostas sauszemes un akvatorijas teritorijas - 2015
Kolekcijas daļa:
Liepājas osta = Harbour of Liepaja : № 3 - 1931
Kolekcijas daļa:
Liepājas osta - 2015
Kolekcijas daļa:
Liepājas speciālā ekonomiskā zona = Liepaja special economic zone : 2015 - 2014
Kolekcijas daļa:
Ventspils brīvosta - [201-]
Kolekcijas daļa:
Dižstend'-Mazstend'-Pastend' : velomaršruts Talsu apkārtnes iepazīšanai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Talsu novada muižas : iepazīsti kultūras mantojumu Talsu novadā! - [2019]
Kolekcijas daļa:
Lielais Talsu apkārtnes veloloks - [2019]
Kolekcijas daļa:
Talsi = 9 pa' 9 : interaktīvs piedzīvojums 9 pakalnu pilsētā - [2019]
Kolekcijas daļa:
Valdemāra pēdās : izbrauc ar velosipēdu un iztēlojies Krišjāņa Valdemāra gaitas Valdemārpils un Rojas pusē! - [2019]
Kolekcijas daļa:
Livland nach der Eintheilung Heinrich des Letten und zu den Zeiten der Bischöffe u. Ordensmeister bis 1562 - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791
Kolekcijas daļa:
Lapu upe Lēdurga. Iepazīsti Lēdurgas vēsturiskās ēkas - [2020]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts apkārt Usmas ezeram = Cycling route around lake Usma - [2020]
Kolekcijas daļa:
Usma Lake : enjoy the best - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vietas ar izteikti augstu vai zemu vidējā izglītošanās laika indeksu vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidū [Latvijā] = Areas with index of mean years of schooling highly above or below average among permanent residents aged 25 and over [in Latvia] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 2018. gada sākumā [Latvijā] = Ethnic composition of usually resident population at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Precēto iedzīvotāju īpatsvars vismaz 16 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidū 2018. gada sākumā [Latvijā] =Share of married residents among usuallu resident population aged 16 and over at the beginning of the year 2018 [in Latvia] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju iekšzemes migrācija; 2011-2016 [Latvijā] = Internal migration of population; 2011-2016 [in Latvia] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes stāvoklis 2015. gada sākumā [Latvijā] = Marital status of usually resident population at the beginning of the year 2015 [in Latvia] - [2015]
Kolekcijas daļa:
Ar velo pa Stopiņu novadu - [2019]
Kolekcijas daļa:
Populārākie vīriešu personvārdi 2020. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of men at the beginning of the year 2020 [in Latvia] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts 2020. gada sākumā = Usually resident population by country of birth at the beginning of the year 2020 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Populārākie sieviešu personvārdi 2020. gada sākumā [Latvijā] = Most popular forenames of women at the beginning of the year 2020 [in Latvia] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Туристическая карта Добельский край, Ауцский край, Терветский край : объекты осмотра, ночлег, питание, координаты GPS - 2019
Kolekcijas daļa:
Iekustini Lielupi : informācijas ceļvedis laivotājiem : 5 laivošanas maršruti - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kubeseles dabas un vēstures taka - [2019]
Kolekcijas daļa:
Lēdurgas Dendroparks - [2018]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Ogre - Ikšķile - Ogres Zile kalni : maršruta garums - 20 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku eglīšu stāsts [Ogrē] : pastaigu maršruti - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pārgājiena maršruts Līčupe - Ogresmuiža : maršruta garums - 12 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
Koknese ; Kokneses novads - [2020]
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti sūnciemiešus Sūnu takā! - [2018]
Kolekcijas daļa:
Skrīveru novads = Skrīveri municipality - 2019
Kolekcijas daļa:
History in today`s landscape : hiking trail through Straupe - [2016]
Kolekcijas daļa:
Vēsture mūsdienu ainavā : kājāmgājēju taka cauri Straupei - [2016]
Kolekcijas daļa:
Cycling route Around Straupe - world`s smallest Hansa town - [2016]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Apkārt Straupei" - mazākajai Hanzas pilsētai pasaulē - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ogres novads : tūrisma karte - 2020
Kolekcijas daļa:
Viena diena Mores apkaimē - [2018]
Kolekcijas daļa:
One day around Sigulda and More parish - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads ; Lielvārde - [2019]
Kolekcijas daļa:
Brocēnu novads = Brocēni municipality - [2016]
Kolekcijas daļa:
Abula takas - [2019]
Kolekcijas daļa:
Cīrulīšu dabas taka = Cīrulīši Nature Trail - [2017?]
Kolekcijas daļa:
Krustpils novads : pa Daugavas salām un krācēm : izbaudi piedzīvojumus uz ūdens! - [2021]
Kolekcijas daļa:
Cīravas Mežaparks - [2020]
Kolekcijas daļa:
Atklāj Vecumniekus pastaigā - [2020]
Kolekcijas daļa:
Baldones un Vecumnieku novadi aicina baudīt atpūtu dabā - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pierobežas kultūrvēsturiska baudījuma maršruts TEJU BLAKUS - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ieriķu dzirnavu dabas takas karte - [2017]
Kolekcijas daļa:
Ventspils torņu ceļvedis - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ripo pa Jēkabpils novadu : maršruts velotūristiem - [2016]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Raiņa pirmais ceļojums" - [2016]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils novads - Raiņa saules zeme : tūrisma karte - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils novads - Raiņa saules zeme : tūrisma ceļvedis = travel guide = туристический гид - [2020]
Kolekcijas daļa:
Raunas novada tūrisma ceļvedis - 2020
Kolekcijas daļa:
Rauna municipality travel guide - 2020
Kolekcijas daļa:
Rauna - [2019]
Kolekcijas daļa:
Stopiņu novada karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Sīmaņa loks pa Hanzas pilsētu Valmieru - 2018
Kolekcijas daļa:
Pastaigu loks pa Hanzas pilsētu Valmieru - 2018
Kolekcijas daļa:
In the shade of old-town secular trees [in Valmiera] : walking route - 2018
Kolekcijas daļa:
Tales and legends [in Valmiera] : cycling route - 2018
Kolekcijas daļa:
The Freedom Story in Valmiera : route - 2018
Kolekcijas daļa:
Boys of Valmiera : cycling route - 2018
Kolekcijas daļa:
Industrial Valmiera in the Centuries of Changes : cycling route - 2018
Kolekcijas daļa:
Tales of Valmiera secular trees : cycling route - 2018
Kolekcijas daļa:
Apkārt Kolkas bākai : laivotājiem - [2011?]
Kolekcijas daļa:
Zvēru vērošana [Slīteres nacionālajā parkā] : dabas vērotājiem - [2011?]
Kolekcijas daļa:
Pa Lībiešu ciemiem : slēpotājiem - [2011?]
Kolekcijas daļa:
Orientēšanās poligons Baldones novadā : Mežsētas - [2013?]
Kolekcijas daļa:
Orientēšanās poligons Baldones novadā : Kausezers - [2013?]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Pa Ādama pēdām" [Mazsalacas novads] - [2012]
Kolekcijas daļa:
Mazsalacas velomaršruts "Krustceles" - [2012]
Kolekcijas daļa:
Militārā mantojuma karte, Latvija : 60 apskates objektu apraksti un attēli, informācija par 239 naktsmītnēm = A map of military heritage, Latvia : descriptions and photos of 60 sites, information on 239 accommodations - 2011
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Mazirbi : kājāmgājējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Dabas parks "Dvietes paliene" : autoceļotājiem, velobraucējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Gar Vidzemes krastu: Ainaži-Dunte : autoceļotājiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Gar Vidzemes akmeņaino jūrmalu : slēpotājiem, kājāmgājējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes piekraste : putnu vērotājiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzeme aicina! : botānikas tūre kājāmgājējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Slītere aicina! : kājāmgājējiem gar jūras krastu - [2011]
Kolekcijas daļa:
Makšķerē un atpūties pie Burtnieka ezera : ne asakas - [2011]
Kolekcijas daļa:
Mazbānīša dabas taka [Dundagas novadā] : velobraucējiem, kājāmgājējiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Putni Slīterē : putnu vērotājiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Dviete palos : laivotājiem - [2011]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzeme aicina! : servisa karte - [2011]
Kolekcijas daļa:
Вдоль Зеленой дюны [Кемери] : для пеших путешнственников - [2011]
Kolekcijas daļa:
Вокруг Национального парка Кемери : для велосипедистов - [2011]
Kolekcijas daļa:
Lielais Ķemeru aplis ar auto : autoceļotājiem - [2010]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes militārā mantojuma un dabas ceļojums : autoceļotājiem - [2010]
Kolekcijas daļa:
Gar zaļo kāpu [Ķemeru nacionālais parks] : kājāmgājējiem - [2010]
Kolekcijas daļa:
Roja tevi ievēroja - 2019
Kolekcijas daļa:
No Jaunķemeriem līdz Klapkalnciemam : laivotājiem - [2010]
Kolekcijas daļa:
Apkārt Slīterei : autoceļotājiem - [2010]
Kolekcijas daļa:
Daugavas krāces : Krustpils novads - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Usmas ezers - [2016]
Kolekcijas daļa:
The Kolkasrags circle : hiking route - [2010]
Kolekcijas daļa:
Krustpils novads : tūrisma karte - [2018]
Kolekcijas daļa:
Nāc un sporto Krustpils novadā - [2017]
Kolekcijas daļa:
Maršruts "Jelgava - skulptūru pilsēta" - [2019]
Kolekcijas daļa:
[Rīgas Tehniskās universitātes] fakultāšu karte - [2019?]
Kolekcijas daļa:
Latgales šmakovkas ceļš : gastronomiskais tūrisma maršruts - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Autobusu kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2014. gada 1. februāra - [2014]
Kolekcijas daļa:
Autobusu kustības maršruti, [Rīgas] centrs : spēkā no 2013. gada 2. septembra - [2013]
Kolekcijas daļa:
Tramvaju kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2013. gada 2. septembra - [2013]
Kolekcijas daļa:
Trolejbusu kustības maršruti [Rīgā] : spēkā no 2013. gada 30. novembra - [2013]
Kolekcijas daļa:
Liepāja : sabiedriskais transports : [maršrutu shēma no 2020. gada 1. janvāra] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Gaujiena : senais muižas ansambļa plāns un centra karte - [2011]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : ģimenēm ar bērniem : darbnīcas, izziņa un dzīvnieki - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : aktīvā atpūta : izaicina trāpīt mērķī, šķēršļu trases un izbraucieni - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : dabas maršruts : takas pa kalniem un lejām, gar upēm un purviem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : gardēžu maršruts : vīns, alus un maize - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : izziņas un kultūras maršruts : tik daudz neatklāta un unikāla tepat blakus! - [2020]
Kolekcijas daļa:
Krustpils novads Daugavas ūdeņu atspulgos - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ceļojumu karte rudzu ceļš : ceļo Latvijā un iepazīsti rudzu grauda ceļu no lauka līdz galdam! - [2020]
Kolekcijas daļa:
Reisekarte Der Roggenweg : Reise durch Lettland und erfahre mehr über den Weg des Roggenkorns vom Feld bis zum Tisch! - [2020]
Kolekcijas daļa:
Travel map rye road : travel around Latvia and explore the rye grain's journey from field to fork! - [2020]
Kolekcijas daļa:
Карта путешествий путь ржи : путешествуйте по Латвии и узнайте, какой путь проходит ржаное зернышко, чтобы попасть с поля на стол! - [2020]
Kolekcijas daļa:
You were noticed by... Roja - 2019
Kolekcijas daļa:
Kolkasraga aplis : kājāmgājējiem - [2010]
Kolekcijas daļa:
Rojal, mākslas un neikdienišķu darbu karte Rojā - [2019]
Kolekcijas daļa:
Roja... ich bin deinem reiz verfallen - 2019
Kolekcijas daļa:
Роя... тебя заметила - 2019
Kolekcijas daļa:
Vēsturiskās vietas Zooloģiskajā dārzā - [2019]
Kolekcijas daļa:
[Gāzes] sadales sistēmas iecirkņu darbības zonas [Latvijā] - [2017?]
Kolekcijas daļa:
Bīstamie posmi un krustojumi uz Latvijas valsts galvenajiem autoceļiem 2017.-2019. gadā - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Baltā nakts : mūsdienu kultūras forums 05.09.2020. [Rīga] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Vēstures atlants : Latvija Eiropā - [2008]
Kolekcijas daļa:
Pasažieru vilcienu maršrutu shēma [Latvijā] : spēkā no 13.12.2020. - [2020]
Kolekcijas daļa:
Smiltene : pastaigu maršruts - 6km, 2h - [2020]
Kolekcijas daļa:
Smiltene un apkārtne : tūrisma karte 2021 : apskates vietas, naktsmītnes, ēdināšana, kartes - 2021
Kolekcijas daļa:
Smiltene and it's surroundings : tourist map 2021 : points of interest, accommodation, catering, maps - 2021
Kolekcijas daļa:
Smiltene ja selle ümbrus : turismikaart 2021 : vaatamisväärsused, majutus, toitlustus, kaardid - 2021
Kolekcijas daļa:
Смилтене и ее окрестности : туристическая карта 2021 : достопримечательности, места для ночлега, общественное питание, карты - 2021
Kolekcijas daļa:
Industriālais mantojums : Igaunijā un Latvijā : [dzirnavas, dzelzceļš, rūpnīcas, bākas, ūdenstorņi] - 2018
Kolekcijas daļa:
Industrial heritage : in Estonia and Latvia : [mills, railway heritage, factories, lighthouses, water towers] - 2018
Kolekcijas daļa:
Индустриальное наследие : в Эстонии и Латвии : [мельницы, железные дороги, заводы, маяки, водонапорные башни] - 2018
Kolekcijas daļa:
Smiltene : walking route - 6km, 2h - [2020]
Kolekcijas daļa:
Smiltene : jalgsi maršruut - 6km, 2h - [2020]
Kolekcijas daļa:
Smiltene : прогулочный маршрут - 6км, 2ч - [2020]
Kolekcijas daļa:
Baļtinovas nūvods - 2011
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Brīvības ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Gaismas ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jēkaba ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Līvu ceļš : kulinārais maršruts "Livonijas garša" = Путь Ливов : кулинарный маршрут "Вкус Ливонии" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ērgļu novads : tūrisma karte - 2020
Kolekcijas daļa:
Jelgavas novads, Ozolnieku novads : tūrisma piedāvājums 2021 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Jelgava county, Ozolnieki county : tourism opportunities 2021 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Jelgavos apskritis, Ozolniekų apskritis : turizma pasiūlymai 2021 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Елгавский край, Озолниекский край : туристические возможности 2021 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Mītava 2021 : atbraukt, iepazīst, iemīlēt - [2021]
Kolekcijas daļa:
Елгава, Митава 2021 : приезжайте, познайте, полюбите - [2021]
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Mitau 2021 : see it, live it, love it - [2021]
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Mintauja 2021 : atvažiuokite, susipažinkite, pamilkite - [2021]
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Miitavi 2021 : tule, avasta, armu - [2021]
Kolekcijas daļa:
Jelgava, Mitau 2020 : venir, faire connaissance, tomber amoureux - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : dabas maršruts : takas gar ezeriem un upēm, caur parkiem un pakalniem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : ģimenēm ar bērniem : tehnika, izziņa un aktivitātes - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : izziņas un kultūras maršruts : muižas, parki un kauju vietas - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : gardēžu maršruts : gardēža ēdienreizes un darbnīcas - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pastaiga Ropažos - [2020]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Kalni un lejas" [Ropažu novadā] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Exit Rīga : aktīvā atpūta : izaicina būt gaisā, uz ūdens un apdzīt vēju! - [2020]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Zaļais ceļš" [Ropažu novadā] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Upju krasti" [Ropažu novadā] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1598]
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - [1598]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : ģimenei un atpūtai draudzīga pilsēta : tūrisma karte - [2021]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts "Tepenīcas aplis" : maršruta garums: 30 km - [2020]
Kolekcijas daļa:
A journey along Livonian coast : Dundaga region : tourism map = Reiz pids Līvõd randõ : Dūoņig mōgõn : tūristõd kõrtõz - [2020]
Kolekcijas daļa:
Leišmalītes kombinētais velo- un laivošanas maršruts Skaistkalne - Kurmene - [2021]
Kolekcijas daļa:
Viļakas novada tūrisma karte = Vilaka county tourism map = Туристическая карта Вилякского края - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskā transporta karte : [Rīga] - [2020]
Kolekcijas daļa:
Aizpute un apkārtne - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pa Rozentāla pēdām Saldū : tūrisma maršruts - [2021]
Kolekcijas daļa:
Atklāj un iepazīsti Saldus pilsētu : velomaršruts - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzejs : Pastaigu maršruts muzejs pilsētā - [2021]
Kolekcijas daļa:
Skrundas pastaigu karte - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : family and recreation friendly city : tourist map - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : šeimai ir poilsiui palankus miestas : turizmo žemėlapis - [2021]
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : дружелюбный город для семьи и отдыха : туристическая карта - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : Familien- und Erholungsfreundliche Stadt : Touristische Karte - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ventspils novads : videi draudzīga tūrisma galamērķis - 2021
Kolekcijas daļa:
Вентспилсский край - дружественный природе - 2021
Kolekcijas daļa:
Ventspils county : an environmentally friendly tourist destination - 2021
Kolekcijas daļa:
Makšķerē Kurzemē! - [2021]
Kolekcijas daļa:
Go fishing in Kurzeme! : Latvia - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : pastaigu karte : zaļa, ziedoša, dzirkstoša - [2020]
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : карта прогулок : зеленый, цветущий, игривый - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ventspils : walking map : green, blooming, sparkling - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kurzeme : tūrisma karte - 2020
Kolekcijas daļa:
Ventspilis : pasivaikščiojimų žemėlapis : žaliuojantis, žydintis, žėrintis - [2020]
Kolekcijas daļa:
Западная Латвия : туристическая карта - 2020
Kolekcijas daļa:
West Latvia : tourist map - 2020
Kolekcijas daļa:
Caur Liteni uz Balviem, 36 km : kad Vidzeme satiekas ar Latgali - [2020?]
Kolekcijas daļa:
Westlettland : Tourismuskarte - 2020
Kolekcijas daļa:
Vietu (pagastu, muižu, ciemu) nosaukumi ar sakrāto latviešu tautasdziesmu skaitu Kurzemē, Vidzemē un Vitebskas guberņā - [191-]
Kolekcijas daļa:
Карта порта Императора Александра IIIго и Либавскаго рейда : № 212 - [1899]
Kolekcijas daļa:
Newest chart of the Baltic - [185-]
Kolekcijas daļa:
Karta öfver Rigiska Wiken - 1832
Kolekcijas daļa:
[Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений] - [1801-1804]
Kolekcijas daļa:
Географический атлас Российской империи, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского : расположенный по губерниям на двух языках с означением в оных городов, местечек, сел, деревень и всех примечательнейших мест; почтовых и больших проезжих дорог, станций и расстояний между оным и прочими селениями в верстах и милях, с генеральною картою и таблицею расстояния верст по почтовым дорогам между знатнейшими городами на 75 листах - 1823
Kolekcijas daļa:
[Карта Европейской России и Кавказского края] : [составленная по новейшим сведениям при Военно-Топографическом Депо, изданная Императорским Русским географическим обществом в 1862 году] - [1862]
Kolekcijas daļa:
Speciāla karte Eiropas karam 1914. g. - [1914]
Ir daļa:
Nacionālās kartogrāfijas pirmsākumi
Ir daļa:
Latvijas kartēšanas vēsture
Ir daļa:
Ceļi tuvi, ceļi tāli
Izveidošanas datums:
24.05.2017
Labošanas datums:
24.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/27462
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet