LV | EN
Nosaukums:
Kartes
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Kartes
Tīmekļa saite:
http://kartes.lnb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Anda Zālīte (Letonikas un Baltijas centrs. Karšu lasītava) / Digitāli radītās - Dace Ūdre (Krājuma veidošanas nodaļa)
Kolekcijas daļa:
Lantkahrte kas rahda visas Eiropas zemmes, tahs weetas kur taggad karro, Turku-valsts daļļas Aziā un Awrikā ar Juhdu un Egiptes zemmi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Gotland - [1616?]
Kolekcijas daļa:
Descriptio lineae occiduae Rheni - [15--]
Kolekcijas daļa:
Cleve et Murs - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1637?]
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae Wandalicae regionis tipus - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1598]
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae IIII - [1562]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [16--]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1625]
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio Ioanne Portantio auctore - Portant, Jean - [1598]
Kolekcijas daļa:
Prussia - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1613]
Kolekcijas daļa:
Du destroit du Magellan - Mercator, Gerhard, 1512-1594 - [1630?]
Kolekcijas daļa:
Āzijas landkarte, apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
"Tirdzniecības un rūpniecības kalendāra" [Krievijas Eiropas daļas] dzelzceļu karte - [191-?]
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland / nach den vollstendigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen v. C. G. Rücker - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - [1889]
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [1900]
Kolekcijas daļa:
Eiropas karte - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Mitau - 1916
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - [191-]
Kolekcijas daļa:
Pilnīga Eiropas kara lauka karte - [1914]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung - [1902?]
Kolekcijas daļa:
Riga mit der Umgegend im J. 1621. - 1863
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1914
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nach Abtragung der Festungswerke / aufgenommen von W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Weir, W. - 1864
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1916
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - Laakmann, Heinrich, 1802-1891 - [1919]
Kolekcijas daļa:
План города Риги / городской землемеръ Р. Штегманъ - Štegmans, R. - 1915
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst Umgebung, mit Angabe der hauptsächlichsten Fabriken - [1914?]
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - [19--]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes kara lauka karte - [1915]
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļu karte / pēc jaunākām ziņām sastādīta, ar Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas jūrmalas apdzīvotām vietām, salām un bākām papildināta A. Ozoldēla - Ozoldēls, A. - [1915]
Kolekcijas daļa:
План Ассерна и Карлсбада - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Бильдерлингсгофа - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Дуббельна и Ново-Дуббельна - [190-]
Kolekcijas daļa:
План Майоренгофа и Эдинбурга I и II - [190-]
Kolekcijas daļa:
Plan der Inneren Stadt Riga von Johann Nebocat / gezeichnet v. Felix Nebocat - Nebokat, Jaan, 1844-1908 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907]
Kolekcijas daļa:
Krievijas dzelzceļu karte - [1915]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga und deren Umgebung / verkleinert nach dem von der Rigaschen Stadverwaltung im Jahre 1902 herausgegebenen Plan - [starp 1902 un 1906]
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes shēma - [1917?]
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der Gouvernements-Stadt Riga / angefertigt vom beeidigten Livl. Ritterschafts Revisor S. Klein - Klein, Bradley S. - 1884
Kolekcijas daļa:
План Риги и её окрестностей - [1905]
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga mit ihren Vorstädten / angefertigt im Jahre 1867 von dem Stadt-Revisor F. Wieckmann ; grav. ... von H. Burchardt - Wieckmann, F. - 1867
Kolekcijas daļa:
Ситуационный план [города Риги] / городской землемер Р. Штегманъ - Штегман, Р. - 1913
Kolekcijas daļa:
Orientirender Plan der inneren Stadt Riga / angefertigt vom beeidigten Livl. Ritterschafts Revisor S. Klein - Klein, Natalie, (Natalie S.), 1972- - 1884
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara ģenerāl-karte - [1914]
Kolekcijas daļa:
Kanāna jeb vecā Jūdu zeme - [18--]
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914
Kolekcijas daļa:
Livland, Estland und Kurland / entworfen und gezeichnet von K. v. Löwis of Menar ; Stich von W. F. Häcker in Riga - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1908
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu (1. lapa) / pēc sīkiem materiāliem un visvairs paša jaunākiem pētījumiem un uzņēmumiem dabā sastādījis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896
Kolekcijas daļa:
Vidzeme vispārīgi un no jauna pārmērotiem ceļiem līdz ar Augš- un Lejas Kurzemi / M. Siliņa sastādīta un izdota karte ; akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvijas latviešu zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izstrādāta un izdota / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotas zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1911
Kolekcijas daļa:
Специальный план Стараго города [Риги] - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1918?]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland - [188-]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est und Kurland - [1868?]
Kolekcijas daļa:
Karte zur Geschichte Liv-, Est- und Kurlands / entworfen von L. Arbusow - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [189-?]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga : October 1917 / bearbeitet vom Stadtvermessungsamt - Stadtvermessungsamt (Rīga, Latvija) - [1917]
Kolekcijas daļa:
Liv-, Est- und Kurland / revidiert von K.v. Löwis of Menar - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - [pēc 1902]
Kolekcijas daļa:
Gouvernements Liv-, Est- und Kurland - [190-?]
Kolekcijas daļa:
План города Виндавы и его окрестностей - [1909?]
Kolekcijas daļa:
План города Либавы - 1903
Kolekcijas daļa:
План патримониального округа города Риги - 1904
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1915
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [1897]
Kolekcijas daļa:
Baltijas guberņu karte - [1907?]
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - 1846
Kolekcijas daļa:
Karte des Lettischen Sprachgebiets, ca. 1860 / meist nach Bielenstein - 1881
Kolekcijas daļa:
Die Ostbaltischen Länder von 1170 bis 1300 - 1881
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1898
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland / nach den neuesten Quellen bearbeitet von Dr. Henry Lange - Lange, Henry - 1902
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv- Est- Kurland (Russische Ostseeprovinzen) / nach den neusten Quellen berbeitet von Dr. Henry Lange ; revidiert von K.v. Löwis of Menar - Lange, Henry - 1904
Kolekcijas daļa:
Baltija, visvairs Kurzeme un Vidzemes latviešu daļa Latviešu Indriķa laikā 1200. un vēlāku līdz 1300. p. Kr. dz. / sastādījis un zīmējis M. Siliņš pēc vēsturīgām ziņām un paša un citu pētījumiem - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1890]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes 1., 2. un 3. klases ceļu karte / pēc V.Tālmaņa 1884. g. izstrādātām ziņām - Tālmanis, V. - [1884]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Kurzeme līdz ar Vidzemes un Vitebskas guberņu latviešu daļu) - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1889]
Kolekcijas daļa:
Latvijas vispārīga (poiltiska un fiziska) un ģeoloģijas (Inflantijas jeb poļu Vidzemes latviešu etnogrāfijas) karte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1891]
Kolekcijas daļa:
Lantkārte, kas rāda visas Eiropas zemes, tās vietas, kur tagad karo, ir Turku valsts daļas Āzijā un Āfrikā ar Jūdu un Ēģiptes zemi - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Schul-Wand-Karte von Liv-Est- und Kurland - [1855]
Kolekcijas daļa:
Latviešu apdzīvotās zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1901
Kolekcijas daļa:
Hydrographische Karte des Flussgebietes der Düna unterhalb Rigas / entworfen für den Rigaer Yacht-Club, von A. Carlblom - Carlblom, A. - 1887
Kolekcijas daļa:
Plan topographique du chemin de fer, projeté entre Libau et Jourbourg - [18--]
Kolekcijas daļa:
Wege-Karte von Livland - Galmeister, Joh. Heinr - [18--]
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Rigaschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1905
Kolekcijas daļa:
Rīga līdz ar apvidu kā Torņkalnu, Āgenskalnu, Sarkandaugavu utt. - [191-]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte : Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Pārskats par sakrāto latviešu tautas dziesmu skaitu pa guberņām un apriņķiem [Latvijā] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz krievu–vācu un austriešu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Sīka karte par karalauku uz franču–beļģu un vācu robežām - [1914]
Kolekcijas daļa:
Baltijas kara lauka karte, - Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas un Kauņas guberņām - [1916]
Kolekcijas daļa:
Baltija - [starp 1877 un 1889]
Kolekcijas daļa:
Übersicht der Livländischen Schweiz mit den Burgen Segewold, Kremon und Treyden - [1909?]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme un Kurzeme ar daļu no Pleskavas, Vitebskas (Inflantija) un Kauņas guberņām - [1915]
Kolekcijas daļa:
Eiropas Krievija - [1908]
Kolekcijas daļa:
Pasaules karte - 1861
Kolekcijas daļa:
Карта почтово-телеграфных и почтово-дорожных сообщений Лифляндской губерний - 1892
Kolekcijas daļa:
Karte der Pferdepoststationen Livlands mit Angabe ihrer Entfernungen von einander auf den sie verbindenden Poststrassen im Wersten - Schoultz-Ascheraden, Fr. - 1899
Kolekcijas daļa:
Livländische Post-Karte nebst Eisenbahnen, Telegraphen-Stationen und Dampferlinien - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1892
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar Latgali un daļu no Pleskavas un Kauņas guberņām - 1919
Kolekcijas daļa:
Krimas landkarte apgādāta no Jelgavas māc. R. Šulc - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
Karte von Liv-, Est- und Kurland / ... bearbeitet von K. v. Löwis of Menar und F. A. Brockhaus' Geographisch-Artistischer Anstalt in Leipzig - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1909
Kolekcijas daļa:
Pārskata karte par Baltijas jūras piekrastes zemēm 13. gadu simtenī - Siliņš, Matīss, 1861-1942
Kolekcijas daļa:
Plan der See und Handelsstadt Libau / angefertigt von J. Schupp - Schupp, J. - 1900
Kolekcijas daļa:
План города Риги - [190-]
Kolekcijas daļa:
Telephon-Karte von Kurland nebst einem Theil des Ponieweschen Kreises, Gouv. Kowno - 1905
Kolekcijas daļa:
Карта театра войны : [Европа] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga vor Abtragung der Festungswerke / nach den Aufnahmen von C. Hennings und W. Weir ; aufgetragen von J. Jahn - Henning, C. - 1864
Kolekcijas daļa:
Специальная карта театра войны на Русско-Турецких границах - 1914
Kolekcijas daļa:
Специальная карта военных действий на Итальянско-Австрийской границе - 1915
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий на русско-германской и русско-австрийской границах - 1916
Kolekcijas daļa:
Подробная карта военных действий в Бельгии и на германско-французской границе - 1916
Kolekcijas daļa:
Карта военных действий на русско-германской-австрийской границах - 1914
Kolekcijas daļa:
Karte des französisch-belgisch-deutschen Kriegsschauplatzes - 1914
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Walkschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1904
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte der Strassen und Wege vom Rigaschen Kreise mit eingetragen Kirchspiels- und Gutsgrenzen - 1912
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1913
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1918
Kolekcijas daļa:
Mandžūrijas - Korejas karalauku speciālkarte / zīmējis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
D-Mandžūrija un Koreja. Tālie Austrumi - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga : 15. November 1917 / bearbeitet von Stadtvermessungsamt - [1917]
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernments-Stadt Riga und deren Umgebung : Tafel I / zusammengestelt unter der Leitung des Stadtrevisors R. Stegman - Štegmans, R. - 1902
Kolekcijas daļa:
Plan der Gouvernements-Stadt Riga nebst Umgebung / emendirt und vervollständigt im Jahre 1876 von dem Stadtrevisor R. Stegman - Štegmans, R. - 1876
Kolekcijas daļa:
Подробная карта Cеверного фронта : [Латвия] - 1917
Kolekcijas daļa:
Plan von Doblen - Klein, Natalie, (Natalie S.), 1972- - 1885
Kolekcijas daļa:
Wegekarte des Wolmarschen Kreises mit den Kirchspiels und Gutsgrenzen - 1903
Kolekcijas daļa:
Wirtschaftskarte des Blumenhof'schen Forstreviers, Blatt 1 : nach der Schätzung vom Jahre 1914 - 1915
Kolekcijas daļa:
Landkarte no latviešu zemes - 1859
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог Российской империи - 1891
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : I. Kirchspiel Sessau - 1866
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : III. Kirchspiel Grenzhof-Hofzumberge - 1870
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Mitauschen Oberhauptmannschaft : IV. Kirchspiel Baldohn-Neugut - 1870
Kolekcijas daļa:
План старого города [Риги] - 1916
Kolekcijas daļa:
План города Риги - 1916
Kolekcijas daļa:
Карта Балканского полуострова, Турции и Кавказа - 1914
Kolekcijas daļa:
Neuester Plan von Riga - [1902?]
Kolekcijas daļa:
Eiropas kara karte - 1914
Kolekcijas daļa:
Pielikums pie H. Bertus „Eiropas kara ģenerāl-kartes” : Krievijas–Turcijas robežas - 1914
Kolekcijas daļa:
Āzijas karte līdz ar visu Krieviju un latviešu kolonijām : skolām, avīžu lasītājiem - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1904]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveice ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - [1909?]
Kolekcijas daļa:
Atlass ar septiņpadsmit landkārtēm - 1861
Kolekcijas daļa:
Guberņas pie Austruma jeb Baltās jūras - 1861
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfijas atlass - 1907
Kolekcijas daļa:
Atlass Latvijas ļaužu skolām : ar 13 pervēs drukātām kartēm - 1880
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveicija ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1909?]
Kolekcijas daļa:
План города Риги - Руцкий, П. Г. - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - Руцкий, П. Г. - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Neuester Plan von Riga - 1904
Kolekcijas daļa:
Plan der inneren Stadt Riga - 1904
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [1899]
Kolekcijas daļa:
[Западная Европа : контурные карты для средних учебных заведений] / О. Милевский - Милевский, О. - [190-]
Kolekcijas daļa:
Ein Beitrag zur Livländischen Agrarstatistik : aus dem Material des livl. Landraths-Collegiums - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Ackerlandes in Livland im Jahre 1877 : N° I - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Waldareals in Livland im Jahre 1866 : № II - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung des rel. Umfanges des Bauerlandverkaufs auf den Privatgütern Livlands im Jahre 1880 : N° III - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Kartographische Darstellung der Entwickelung der Brennerei in Livland nach Einführung der Accise : N° IV - Jung-Stilling, Fr. - 1881
Kolekcijas daļa:
Liepāja ar Liepājas ezera apvidu : pēc pagastu kartēm izstrādājis M. Siliņš - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākajiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1892
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem jaunākiem izdevumiem un pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1893
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894
Kolekcijas daļa:
Vidzemes speciālkarte - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1894
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchter Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann - Neumann, C. - 1833
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland / angefertiget und mit Allerhöchster Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gouvernements Revisor und Ritter C. Neumann ; gez. von C. Kuntze - Neumann, C. - 1833
Kolekcijas daļa:
Karte der Stadt Riga in 16 Blättern - Holst, C. von - [starp 1880 un 1883]
Kolekcijas daļa:
План города Риги на 24 листах - Леман, Э. - [starp 1903 un 1908]
Kolekcijas daļa:
Orographisch-geologische Karte der Stadt Riga mit Eintragung der altalluvialen Hauptstromläufe der Duna : Tafel II - Doss, B. - [1903?]
Kolekcijas daļa:
No Kanānas jeb Jūdu-Zemes : (Kanānas landkartes izstāstīšana) - Conradi, H. F. - 1858
Kolekcijas daļa:
Septentrionalium regionum descriptio - [16--]
Kolekcijas daļa:
Septentrionales Reg[iones]. [karte] - 1601
Kolekcijas daļa:
Septentrionales Reg[iones] [karte] - 1601
Kolekcijas daļa:
Septentrio - 1567
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII [karte] - 1619
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII [karte] - 1619
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII [karte] - 1598
Kolekcijas daļa:
Tabula Europae VIII [karte] - [15--]
Kolekcijas daļa:
Europae tabula VIII [karte] - 1564
Kolekcijas daļa:
Europae tabula VIII [karte] - 1561
Kolekcijas daļa:
Le Royaume de Pologne avec ses confins [karte] - 1700
Kolekcijas daļa:
Sarmatia et Scythia, Russia et Tartaria Europaea [karte] - 1697
Kolekcijas daļa:
Moscoviae imperium - 1600
Kolekcijas daļa:
Moscoviae imperium - [16--]
Kolekcijas daļa:
Le Royaume de Pologne avec ses confins [karte] - 1650
Kolekcijas daļa:
Estats de la Couronne de Pologne [karte] - 1647
Kolekcijas daļa:
Lithuania - 1607
Kolekcijas daļa:
Lithuania [karte] - 16
Kolekcijas daļa:
Svecia Dania et Norvegia [karte] - 1637
Kolekcijas daļa:
A Chart of the Baltick Sea - [16--]
Kolekcijas daļa:
Carte de la Mer Baltique - 1764
Kolekcijas daļa:
Dania, Svecia et Norvegia [karte] - [16--]
Kolekcijas daļa:
De regno et tota regione Poloniae atque adiacentibus minoribus prouincijs [karte] - [15--]
Kolekcijas daļa:
Gotland oder Gothen [karte] - 1577
Kolekcijas daļa:
Tavola nuova di Prussia et di Livonia [karte] - 1564
Kolekcijas daļa:
Tavola nuova di Prussia et di Livonia - 1561
Kolekcijas daļa:
Gothiae seu Gotlandiae descriptio [karte] - [15--]
Kolekcijas daļa:
Gothiae seu Gotlandiae descriptio [karte] - [15--]
Kolekcijas daļa:
Tavola nuova di Prussia et di Livonia [karte] - 1562
Kolekcijas daļa:
Tavola nuova di Prussia et di Livonia [karte] - 1564
Kolekcijas daļa:
Tavola nuova di Prussia et di Livonia [karte] - 1561
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae Vandalicae regionis,typ. Livoniae nova descriptio / Joanne Portantio auctore. Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio [karte] - 1548
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae,Vandalicae regionis,typ. Livoniae nova descriptio, / Joanne Portantio auctore. Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis,descriptio [karte] - 1548
Kolekcijas daļa:
Pomeraniae, Wandalicae regionis typ. Livoniae nova descriptio / Joanne Portantio auctore. Ducatus Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio [karte] - 1527
Kolekcijas daļa:
Baltia, quae et Scandia, Finningia. Cimbrica Chersonesus etc. [karte] - 1654
Kolekcijas daļa:
Scandia sive regiones septentrionales - 1596
Kolekcijas daļa:
Schonladia nuova [karte] - 1562
Kolekcijas daļa:
Schonlandia nova - 1546
Kolekcijas daļa:
Livonia, vulgo Lyefland
Kolekcijas daļa:
La Livonie duche divisee en ses Princip.les Parties Esten, et Letten &c. / Par le Sr. Sanson d'Abbeville Geogr. ordinaire de sa Maj.te - 1663
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1620
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1627
Kolekcijas daļa:
Nova totius Livoniae accurata Descriptio [karte] - 1666
Kolekcijas daļa:
La Curlande duche et Semigalle autresois de la Livonie. La Samogitie duche en Lituanie - 1730
Kolekcijas daļa:
Livonia, Vulgo Lyfland [karte] - 1640
Kolekcijas daļa:
Livonia, vulgo Lyefland [karte]
Kolekcijas daļa:
Ducatum Livoniae et Curlandiae Novissima Tabula in quibus sunt Estonia Litlandia et aliae minores Provinciae - 1696
Kolekcijas daļa:
Zeezaarte verthoonende 't Canael tuschen: eynde van Oesel en Coerlandt en den grooten inham van de Rygsche Zee - 1663
Kolekcijas daļa:
Zeecaarte verthoonende 't Canael tuschen 't zuyd: eynde van Oesel en Coerlandt en den grooten inham van de Rygsche Zee [karte] - [16--]
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1603
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1635
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1635
Kolekcijas daļa:
Livonia - 1673
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1613
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - [16--]
Kolekcijas daļa:
La Livonie - 1650
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1625
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1625
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - [16--]
Kolekcijas daļa:
Livoniae descrip. - 1616
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - [16--]
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte] - 1604
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio [karte] - 1600
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - 1598
Kolekcijas daļa:
Livonia [karte]
Kolekcijas daļa:
't Noorder deel vande Rijghse Inham, de Meunsondt en 't Eylandt dageroort [karte]
Kolekcijas daļa:
De Zeecusten van Coerlandt tuschen Der Memel en Derwinda. [karte]
Kolekcijas daļa:
De Zeecusten van coerlandt tuschen Der memel en Derwinda [karte] - 1621
Kolekcijas daļa:
La Livonie - 1700
Kolekcijas daļa:
Livonia : Per Gerardum Mercatorem - [1---]
Kolekcijas daļa:
Livonia vulgo Lyefland - 1652
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - [15--]
Kolekcijas daļa:
Die Hertzogthümer Curland und Liefland - 1745
Kolekcijas daļa:
Der Nordischen Königreiche Süd-Oost Theil Begreiffende Liefland, Ingermanland und Finnland zum Theil
Kolekcijas daļa:
Livonia - [1---]
Kolekcijas daļa:
Livonia - [1---]
Kolekcijas daļa:
Tabula Ducatuum Livoniae, et Curlandiae recentior - [1---]
Kolekcijas daļa:
Tabula Geographica Gubernii Rigensis in suos circulos Divisi : [karte] - 1772
Kolekcijas daļa:
Livoniae et Curlandiae Ducatus cum Insulis adjacentib. Mappa Geographica - [1---]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - [16--]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica - [16--]
Kolekcijas daļa:
Livoniae et Curlandiae Ducatus cum Insulis adjacentib. Mappa Geographica - [16--]
Kolekcijas daļa:
Ducatus Curlandiae .. Geometricam Delineationem Geographica Tabula expressus : [karte] - 1747
Kolekcijas daļa:
Ductum Curlandiae et Semigalliae nec non Districtus Regii Piltensis Tabula Geographica : [karte] - 1770
Kolekcijas daļa:
La Livonie duche divisee en ses Principles Parties Esten, et Letten etc. : [karte] - 1663
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica : Cum Privilegio S. C. M. - 1730
Kolekcijas daļa:
Map of the several Countries thro which the Russians are to pass in their March to Prussia [kartogrāfiskais materiāls] - 1757
Kolekcijas daļa:
Ducatus Curlandiae [kartogrāfiskais materiāls] - 1747
Kolekcijas daļa:
Curlande, Livonie, Ingrie et partie meridionale de Finlande [kartogrāfiskais materiāls] : Avec Privilege - 1749
Kolekcijas daļa:
A New Map of Sarmatia Europaea, Pannonia and Dacia : shewing their principal divisions, people, cities, towns, rivers, mountains &c - 1700
Kolekcijas daļa:
A new map of Sarmatia Europaea, Pannonia and Dacia : shewing their principal divisions, people, cities, towns, rivers, mountains &c. - 1701
Kolekcijas daļa:
Sweden and Norway [kartogrāfiskais materiāls] : agreable to Modern History - 1727
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway and Finland [kartogrāfiskais materiāls] : from the best Authorities - [17--]
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway & Finland [kartogrāfiskais materiāls] - 1764
Kolekcijas daļa:
Sweden, Denmark, Norway and Finland [kartogrāfiskais materiāls] - 1758
Kolekcijas daļa:
Sueciae Regnum cum vicinis Regionibus - 1745
Kolekcijas daļa:
A new map of the Northern States containing the Kingdom of Sweden, Denmark, and Norway : with the Western parts of Russia, Livonia, Courlandia & ca - 1791
Kolekcijas daļa:
La Palatinati di Wilna, Troki, Inflant, coi Ducati di Kurlandia, e Smudz [kartogrāfiskais materiāls] - 1791
Kolekcijas daļa:
Moscovie or Rvssie - 1703
Kolekcijas daļa:
La Russie - 1791
Kolekcijas daļa:
[Du Roye. De Prusse. Duche de Lithuanie] [kartogrāfiskais materiāls] - 1791
Kolekcijas daļa:
Russia or Moscovy with its Acquisitions & c. in Sweden [kartogrāfiskais materiāls] : agreeable to Modern History - 1736
Kolekcijas daļa:
Latvijas muitas iestādes un muitas apgabali - P. Mantnieka kartogrāfijas institūts - 1936
Kolekcijas daļa:
Nuova Carta Moscovia o Russia : Secondo l'ultime osservazioni - 1740
Kolekcijas daļa:
Le Nord de L'Europe : Contenant le Danemark, la Norwege, la Suede et la Laponie; avec la majeure partie de la Russie Européenne - 1780
Kolekcijas daļa:
Le Nord de L'Europe : Contenant le Denmark, la Norwege, la Suede et la Laponie avec la majeure partie de la Russie Européenne - 1780
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Löune- Läti : turismikaart - 2014
Kolekcijas daļa:
Livland nach der Eintheilung Heinrich des Letten und zu den Zeiten der Bischöffe u. Ordensmeister bis 1562 [kartogrāfiskais materiāls] - 1791
Kolekcijas daļa:
Tabula Ducatuum Livoniae, et Curlandiae - 1700
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica [kartogrāfiskais materiāls] - 1720
Kolekcijas daļa:
Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae Accuratiss. Delineatione Repraesentat. - 1770
Kolekcijas daļa:
Poloniae Regnum ut et Magni Ducat[us] Lithuaniae Accuratiss. Delin. [kartogrāfiskais materiāls] : C. Privil. S. R. I. Vicariat - 1758
Kolekcijas daļa:
Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae nova et exacta tabula : Cum Privil. Sac. Saes. Majest. - 1739
Kolekcijas daļa:
Reise Charte durch das Königreich Polen [kartogrāfiskais materiāls] : mit allen darzu gehörigen Laendern - 1749
Kolekcijas daļa:
Baltic States : tourist map - [201-]
Kolekcijas daļa:
Seconde Carte des Courones du Nord [kartogrāfiskais materiāls] : qui Comprend le Royaume de Danemark &c. : Avec. Privilege - 1730
Kolekcijas daļa:
Imperii Russici et Tatariae Universae tam majoris et Asiaticae quam minoris et Europae Tabula [kartogrāfiskais materiāls] : ex recentissimis et probatissimis monumentis et relationibus concin[n]ata, et ad legitimas proiectionum Geographic. regulas plane exacta ; iuncta Sciagraphia explicationis eiusdem et descriptionis Russiae et Tatariae universae Geographico-historicae : Cum Privil. S.C.M. nec non R.M. Pol. et El. Sax. - 1739
Kolekcijas daļa:
Das Koenigreich Schweden und Norwegen - 1749
Kolekcijas daļa:
Synopsis Plagae Septentrionalis Sueciae, Daniae et Norwegiae Regn accuratissime delin. : C. Priv. S. R. I. Vicariat. - 1740
Kolekcijas daļa:
Scandinavia complectens Sueciae, Daniae & Norvegiae Regna - 1716
Kolekcijas daļa:
Scandinavia complectens Sveciae, Dania et Norvegiae Regna [kartogrāfiskais materiāls] - 1776
Kolekcijas daļa:
Regni Sueciae in omnes suas Subjacentes Provincias accurate divisi Tabula Generalis [kartogrāfiskais materiāls]
Kolekcijas daļa:
Top travel itineraries in Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
Baltikum : turistische Karte - [201-]
Kolekcijas daļa:
Charte das Russische Reich und die von den Tatarn bewohnte Länder in Europa und Asia enthaltend [kartogrāfiskais materiāls] : Mit Röm. Kayserl. allg. Freyheit = Carte de l'Empire de Russie & de la Grande Tatarie - 1786
Kolekcijas daļa:
Spatiosissimum Imperium Russiae Magnae : juxta recentissimas Observationes Mappa Geographica : Cum Gratia et Privil. S. R. I. Vicariatus, in partibus Rheni, Sveviae, et Juris Franconici - 1770
Kolekcijas daļa:
Scandinavia complectens Sveciae, Daniae et Norvegiae Regna ex novissimis subsidiis delineata et ad Leges Projectionis Stereographicae legitimae reducta ab Augusto Gottlob Böehmio... - 1776
Kolekcijas daļa:
Schonladia nova - [15--]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu plāns, 1935.g. - 1935
Kolekcijas daļa:
Septentrionalium regionum descriptio - Ortelius, Abraham, 1527-1598 - [1595]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveicija ar Siguldas, Krimuldas un Turaidas pilīm - [1909?]
Kolekcijas daļa:
По Латгалии : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
Stadtplan von Riga - 1885
Kolekcijas daļa:
Путевая карта Риго-Туккумской железной дороги - [1879?]
Kolekcijas daļa:
По реке Гауе (Цесис-Сигулда) : туристская маршрутная схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1963
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
Baldones tūristu karte - [1932]
Kolekcijas daļa:
Rīga (centrs) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1988
Kolekcijas daļa:
По Видземе : схема велосипедного маршрута - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1985
Kolekcijas daļa:
Магазины Риги : схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1989
Kolekcijas daļa:
Tērvetes meža ainavu parks : informatīva shēma - 1986
Kolekcijas daļa:
Орографическая карта Европейской России - [191-]
Kolekcijas daļa:
Valmieras pilsētas plāns - [1936]
Kolekcijas daļa:
Turistkarta över Lettland - [193-?]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis : Nova Exhibitio Geographica - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [1730?]
Kolekcijas daļa:
Нумерная карта к почтовому дорожнику - Почтовый Департамент (Krievija) - 1880
Kolekcijas daļa:
Zeecaarte verthoonende ‘t Canael tußchen ‘t zuyd. eÿnde van Oesel en Coerlandt en den grooten inham van de Rÿgsche Zee - [16--]
Kolekcijas daļa:
Военно-дорожная карта части России и пограничных земель - 1829
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Европейская Россия. Листь 5ый : Прибалтийский край - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīga - Ilūkste - Dravnieks, K. - 1937
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - [190-?]
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи к учебнику Е. Лебедева - [188-]
Kolekcijas daļa:
Окрестности Риги и Юрмалы : туризм выходного дня : туристская карта-схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu shēma - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1988
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - Полторацкий - 1863
Kolekcijas daļa:
Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России : выпуск 29 : зимнее движение 1908-1909 г. - [1908]
Kolekcijas daļa:
Rīga tūristu apskatā - [1935]
Kolekcijas daļa:
Карта Российских железных дорог - [191-?]
Kolekcijas daļa:
Rīga - Abrene - Latvijas Ģeogrāfijas biedrība - 1939
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974
Kolekcijas daļa:
Карта железных дорог и водных сообщений Российской империи - Картографическое заведение Ю. Ю. Гашъ - 1913
Kolekcijas daļa:
Карта железных и почтовых дорог Российской империи - [187-]
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi un Raiņa kapi Rīgā - [1959]
Kolekcijas daļa:
Сигулда : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог Европейской России - [190-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987
Kolekcijas daļa:
Rīga (centrālā daļa) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1980
Kolekcijas daļa:
Карта жельезных дорог и водных сообщений Российской империи - [1908]
Kolekcijas daļa:
Наглядный план Рижского взморья - [1927]
Kolekcijas daļa:
Карта Лифляндской губернии - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига (центральная часть) - 1975
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России - 1899
Kolekcijas daļa:
План города Риги - Руцкий, П. Г. - [191-?]
Kolekcijas daļa:
План Морских купалень на берегу Рижскаго Залива - [1879?]
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1984
Kolekcijas daļa:
По Латгалии - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1975
Kolekcijas daļa:
Сигулда : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1973
Kolekcijas daļa:
Схема расположения палаточных городков и кемпингов бытового обслуживания населения Латвийской ССР - 1971
Kolekcijas daļa:
Юрмала (центральная часть) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
По Латвии : всесоюзный туристский маршрут 010-69-01 (N 95) - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1978
Kolekcijas daļa:
Apceļo savu dzimto zemi - Sabiedrisko lietu ministrijas Tūrisma nodaļa - 1938
Kolekcijas daļa:
Apceļo savu dzimto zemi : [Latvija] - [1937]
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [1931]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Keere, Pieter [Petrus] van den, 1571-1646 - 1673
Kolekcijas daļa:
Carte de la Mer Baltique - [1764?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu un pagastu robežu karte ar valsts mežiem - Latvija. Šoseju un zemesceļu departaments - 1934
Kolekcijas daļa:
Cēsu orientācijas plāns - 1936
Kolekcijas daļa:
Cēsu pilsētas plāns - 1928
Kolekcijas daļa:
Der Nordischen Königreiche Süd-Oost Theil begreiffende Liefland Ingermanland und Finnland zum Theil - Bodenehr, Gabriel, 1634-1727 - [pēc 1717]
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der innern Stadt Riga - Klein, Sigismund - 1885
Kolekcijas daļa:
Latvijas labāko ceļu karte - [1935?]
Kolekcijas daļa:
Charte das Russische Reich und die von den Tatarn bewohnte Länder in Europa und Asia enthaltend : Mit Röm. Kayserl. allg. Freyheit - 1786
Kolekcijas daļa:
Sigulda - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīga - Ribels, H. - 1939
Kolekcijas daļa:
Riga - [1977]
Kolekcijas daļa:
Plan of Riga - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas plāns - [1910]
Kolekcijas daļa:
Rund um Riga - 1918
Kolekcijas daļa:
Map of the several countries thro which the Russians are to pass in their March to Prussia - 1757
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928
Kolekcijas daļa:
Orientierender Plan der Gouvernments-Stadt Riga - Klein, Sigismund - 1884
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1936]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmala - [1959]
Kolekcijas daļa:
Curlande, Livonie, Ingrie et partie meridionale de Finlande - Robert de Vaugondy, Gilles - [1749]
Kolekcijas daļa:
Daugavpils plāns - [1931]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1923]
Kolekcijas daļa:
Rīgas - Jelgavas - Tukuma rajons - [1938]
Kolekcijas daļa:
Mežaparks - 1959
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1931
Kolekcijas daļa:
Daugavpils un apkārtne - [1936]
Kolekcijas daļa:
Rīgas - Cēsu rajons - [1938]
Kolekcijas daļa:
Neuste allgemeine Postkarte von Europa in welcher sämtliche Postrouten aller europäischen Staaten - Pongraz, Johann - 1807
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1968
Kolekcijas daļa:
Statistische Karte des Europaischen Russlands im Jahre 1836 / bearb. von J. Stuckenberg nach einem Entwurfe des Herrn Th. Bulgarin - [1836]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Šveices reljefa karte tūristiem un ekskursantiem - Bērziņš, Jānis, 1892-1966 - 1935
Kolekcijas daļa:
Russia in Europe - part III - 1834
Kolekcijas daļa:
Scandia sive Regiones Septentrionales - [1596?]
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russische Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1846
Kolekcijas daļa:
Ogres plāns - 1934
Kolekcijas daļa:
IImperii Russici et Tatariae Universae tam majoris et Asiaticae quam minoris et Europae Tabula : ex recentissimis et probatissimis monumentis et relationibus concin[n]ata, et ad legitimas proiectionum Geographic. regulas plane exacta ; iuncta Sciagraphia explicationis eiusdem et descriptionis Russiae et Tatariae universae Geographico-historicae : Cum Privil. S.C.M. nec non R.M. Pol. et El. Sax - Hase, Joh. Matthiae, (Johann Matthias) 1684-1742 - 1739
Kolekcijas daļa:
Neue militarische Situations- und Postkarte von West-Russland - Knittel, J. E. , 1805-1831 - 1812
Kolekcijas daļa:
Карта железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России - Картографическое заведение Ю. Ю. Гашъ - 1913
Kolekcijas daļa:
Kūrorta pilsēta Ķemeri - [1959]
Kolekcijas daļa:
Der Rigische Kreis : Nr. I - [1798]
Kolekcijas daļa:
Regni Sueciae in omnes suas Subjacentes Provincias accurate divisi Tabula Generalis - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - [1747?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte : dzelzceļi un zemesceļi - 1920
Kolekcijas daļa:
Latvija : rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku un kultūras darbinieku šūpuļa vietas - [1931]
Kolekcijas daļa:
Der Wendensche Kreis : Nr. II - [1798]
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - 1579
Kolekcijas daļa:
Der Wolmarsche Kreis : Nr. III - [1798]
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u[nd] den speciellen Landesvermessungen - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1857
Kolekcijas daļa:
Descriptio Livoniae - Bertius, Petrus, 1565-1629 - [1616]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - Ērmanis, Hugo - [192-?]
Kolekcijas daļa:
Ogres pilsētas plāns - 1928
Kolekcijas daļa:
A Chart of the Baltick Sea - Seller, John, 1667-1701 - [1695?]
Kolekcijas daļa:
Regni Poloniae Magnique Ducatus, Lithuaniae : nova et extacta tabula ad mentem Starovolcii / descripta a Ioh. Bapt. Homanno - Homann, Johann Baptist, 1663-1724 - 1739
Kolekcijas daļa:
La Livonie - La Feuille, Daniel de, 1640-1709 - [1700]
Kolekcijas daļa:
Die Livländische Schweiz mit den Burgen Segewold, Kremon und Trenden - [1909?]
Kolekcijas daļa:
Livonia, Vulgo Lyefland - Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638 - 1642
Kolekcijas daļa:
Die Hertzogthümer Curland und Liefland ... - Schreiber, Johann Georg, 1676-1750 - 1770
Kolekcijas daļa:
Lithuania - Mercator, Gerard, 1512-1594 - 1616
Kolekcijas daļa:
Ducatus Curlandiae - Barnickel, (Johann) m.1746 - 1747
Kolekcijas daļa:
Pa Gauju, no Valmieras līdz Murjāņiem - 1982
Kolekcijas daļa:
Livoniae nova descriptio - Portant (Portantio), Jan (Joanne) - 1588
Kolekcijas daļa:
Neue militarische Situations Karte von West-Russland - 1812
Kolekcijas daļa:
Liepāja - Alsunga - Skrunda - [1933]
Kolekcijas daļa:
Līgatnes atpūtas un mācību parks - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - [1924]
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas centra rajons - [1938]
Kolekcijas daļa:
La Russie - [1791]
Kolekcijas daļa:
Slēpotāju maršrutu plāns Siguldas apkārtnē - [1920?]
Kolekcijas daļa:
Livonia - Mercator, Gerard, 1512-1594 - 1619
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļi - [1935]
Kolekcijas daļa:
Li Palatinati di Wilna, Troki, Inflant, coi Ducati di Kurlandia, e Smudz. Tratta dall' Atlante Polacco del Sigr. Rizzi Zanoni - [1799]
Kolekcijas daļa:
Latvijas satiksmes ceļu karte - 1928
Kolekcijas daļa:
Gaujas nacionālais parks : ceļvedis (karte) - 1988
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst- und Kurland, nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage der Specialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1890
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - [1926]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi - [1920?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar attālumiem kilometros uz šosejām un lielceļiem un pilnīgu vietu vārdu sarakstu - [1935]
Kolekcijas daļa:
Rīga : tūristu shēma - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1980
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - Briedis, Jānis, (Jānis K.) - [1925]
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland, nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen auf Grundlage der Specialkarten v. C. Neumann, C. G. Rücker und J. H. Schmidt - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1854
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns - 1935
Kolekcijas daļa:
Karte von Curland und einem Theil der angrenzenden Gouvernements Livland u. Litthauen - Bühler, Ed. (Edouard) - 1880
Kolekcijas daļa:
Ķemeru apkārtnes plāns - [1938]
Kolekcijas daļa:
Rīga tūristu apskatā - [1935]
Kolekcijas daļa:
La Livonie duche divisée en ses princip.les parties Esten, et Letten etc. - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1663
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - [192-?]
Kolekcijas daļa:
La Curlande duché et Semigalle autrefois de la Livonie. La Samogitie duché en Lituanie - Sanson, Nicolas, 1600-1667 - 1730
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu un pagastu robežu karte - Latvija. Šoseju un zemesceļu departaments - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - [1929]
Kolekcijas daļa:
Ūdenstūristu nakšņošanas vietas Gaujas nacionālā parka teritorijā - 1976
Kolekcijas daļa:
Карта Рижскаго наместничества / соч. А. Вильбрехт - Vilbrecht, Aleksandr M. - 1792
Kolekcijas daļa:
Plan der inneren Stadt Riga - Nebokat, Jaan, 1844-1908 - 1904
Kolekcijas daļa:
Tabula Geographica Gubernii Rigensis in suos circulos Divisi / auctore I. F. Schmidio A.S.P. Adjoncto - Schmidt, Jacob Friedrich - 1772
Kolekcijas daļa:
Übersicht der Livländischen Schweiz mit der Burgen Segewold, Kremon und Treyden - [1910]
Kolekcijas daļa:
[Riga centrum] - [1977]
Kolekcijas daļa:
Карта Курландской губернии - [1901]
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи с означением военных округов, сухопутных, водяных и телеграфных сообщении - Шевелев, А.П - 1864
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская карта - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1974
Kolekcijas daļa:
Rīga - Cēsis - Gaiziņkalns - Dravnieks, K. - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga : plāns - shēma - [1959]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье - всесоюзная здравница - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1979
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas uzskatāms plāns - 1927
Kolekcijas daļa:
Moscoviae imperium - Magini, Giovanni Antonio, 1555-1617 - 1608
Kolekcijas daļa:
Seconde Carte des Courones du Nord : qui Comprend le Royaume de Danemark &c. : Avec. Privilege - Delisle, Guillaume, 1675-1726 - [1742?]
Kolekcijas daļa:
Tavola nuova di Prussia et di Livonia - Gastaldi, Giacomo, 1500-1566 - 1561
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - [1959]
Kolekcijas daļa:
[Ziemeļeiropa] - Olaus, Magnus, Upasalas arhibīskaps, 1490-1557 - 1567
Kolekcijas daļa:
Riga - Merian, Matthäus, 1621-1787 - 1652
Kolekcijas daļa:
Карта Витебской губернии - [1914?]
Kolekcijas daļa:
Латвийская CCP : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1963
Kolekcijas daļa:
Латвийский этнографический музей под открытым небом - Лусис, Сигурдс - 1983
Kolekcijas daļa:
План Рижского взморья - 1947
Kolekcijas daļa:
По Венте и Абаве (водный маршрут) : туристская карта-схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1986
Kolekcijas daļa:
По Латгалии : туристская схема - Padomju Savienība. Главное управление геодезии и картографии - 1987
Kolekcijas daļa:
Delineatio Regiae Urbis Rigae et Obsidionis qua a Magno Moschorum Czare Alexi Michalowitz a die 22 Augusti vsque ad 5. Octob. Anno 1656.. - Perelle, A. D. - 1696
Kolekcijas daļa:
Baltija, visvairs Kurzeme un Vidzemes latviešu daļa Latviešu Indriķa laikā 1200. un vēlāku līdz 1300. p. Kr. dz. - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1890]
Kolekcijas daļa:
Baldones sēravotu kūrorts - [1936]
Kolekcijas daļa:
A New & Accurate Map of Moscovy, or Russia in Europe, with its Aquisitions... / by Eman[uel] Bowen - Bowen, Eman. (Emanuel) - [1747?]
Kolekcijas daļa:
Anschaulicher Plan vom Rigaschen Strande - 1927
Kolekcijas daļa:
Der Walcksche Kreis : Nr. IIII - [1798]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Curlandiae et Semigalliae nec non Districtus Regii Piltensis Tabula Geographica ... - Grots, Ādolfs, 1676-1726 - [1770]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum vicinis Insulis Nova Exhibitio Geographica : Cum Privilegio S. C. M. - [ap 1720]
Kolekcijas daļa:
Ducatuum Livonia et Curlandiae Novissima Tabula in Quibus sunt Estonia Litlandia et Aliae Minores Provinciae - Danckerts, Justus [Justinus], 1635-1701 - 1696
Kolekcijas daļa:
Esiet tūristi - skaistā Latvija jūs aicina - [1933]
Kolekcijas daļa:
Esiet tūristi - skaistā Latvija jūs aicina - [1934]
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollständigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u[nd] den speciellen Landesvermessungen - Rücker, C. G., (Carl Gottlieb), 1778-1856 - 1857
Kolekcijas daļa:
Kuldīga : centrālā daļa - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvia - [1930?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte - 1924
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte (Kurzeme līdz ar Vidzemes un Vitebskas guberņu latviešu daļu) - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - [1889]
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku dzīves valsts muzejs - [1959]
Kolekcijas daļa:
Liefland oder die beyden Herzogthumer und General Governementer Lief und Ehstland nebst den Provinz Oesel - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - [1798]
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns - 1935
Kolekcijas daļa:
Елгава : (O-34-120,132) - 1988
Kolekcijas daļa:
Салацгрива : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Балви : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Айзпуте : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Апе : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Балдоне : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Бауска : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Добеле : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Краслава : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Лудза : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Резекне (O-35-127) : Латвийская ССР - 1978
Kolekcijas daļa:
Сигулда : план-схема - [1989]
Kolekcijas daļa:
Стучка : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Талси : план-схема - [1987]
Kolekcijas daļa:
Валга, Валка : (O-35-76;77) - 1988
Kolekcijas daļa:
Валмиера : (O-35-87) - 1975
Kolekcijas daļa:
Валмиера - 1990
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс : (N-35-5,6) - 1975
Kolekcijas daļa:
Рига (O-34-108,120; O-35-97,109) - 1983
Kolekcijas daļa:
[Rīgas pilsētas gruntsgabalu plāns] - 1935
Kolekcijas daļa:
План города Риги : на 24 листах в маштабе 1:4 200 - 1908
Kolekcijas daļa:
Karte der Stadt Riga in 16 Blättern - 1883
Kolekcijas daļa:
Lielā Latvijas karte - 1933
Kolekcijas daļa:
Specialcharte von Livland in 6 Blättern - 1839
Kolekcijas daļa:
Лиепая - 1990
Kolekcijas daļa:
Вентспилс : (O-34-92) - 1978
Kolekcijas daļa:
Огре : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Плявиняс : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Цесвайне : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Дагда : план-схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Иецава : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Илуксте : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Яунелгава : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Лимбажи : план-схема - 1989
Kolekcijas daļa:
Лубана : план-схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Мазсалаца : план-схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Прейли : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Резекне : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Руйиена : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Салдус : план-схема - 1989
Kolekcijas daļa:
Смилтене : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Стренчи : план-схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Тукумс : план-схема - 1989
Kolekcijas daļa:
Зилупе : план-схема - 1987
Kolekcijas daļa:
[Двухверстовая карта Российской империи] : [Лифляндская, Курляндская, Витебская, Ковенская губерния] - 1915-1917
Kolekcijas daļa:
[Топографическая карта Латвии] - 1930-1937
Kolekcijas daļa:
Спец[иальная] карта Европейской России : Latvijas daļa - 1907-1919
Kolekcijas daļa:
Der Rigische Kreis = Le cercle de Riga : Nr.I - [1791]
Kolekcijas daļa:
Der Wolmarsche Kreis = Le Cercle de Wolmar : Nr. III - 1792
Kolekcijas daļa:
Der Wendensche Kreis = Le Cercle de Wenden : Nr. II - 1792
Kolekcijas daļa:
Der Walcksche Kreis = Le Cercle de Walck : Nr.IIII - 1793
Kolekcijas daļa:
Karte von Russland 1:126 000 : Gruppe Vb : Reihe VI bis XI - Kartographische Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes des Armee - 1915-1916
Kolekcijas daļa:
Специальная карта Западной части Российской империи - Военно-Топографическое Депо - 1826-1840
Kolekcijas daļa:
Feldmäßig hergestellte Fliegerkarte : [Lettland] - Kartographische Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes des Armee - 1916
Kolekcijas daļa:
Latvia 1:50,000 - United States Army. Corps of Engineers, Army Map Service - 1956-1992
Kolekcijas daļa:
Limbaži : Limbažu lielezers - 2010
Kolekcijas daļa:
Cycling around the Ķemeri National park - [2013]
Kolekcijas daļa:
Tukuma apkārtnes pilis : ceļo ar velo un vilcienu pa Latviju - [2014]
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu remontdarbu karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Slokas ezera taka - 2012
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālais parks ; Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Тропа озера Слокас - 2012
Kolekcijas daļa:
The path of lake Sloka - 2012
Kolekcijas daļa:
Der Pfag am See Slokas - 2012
Kolekcijas daļa:
Dunduru pļavas un Slampes upe - 2012
Kolekcijas daļa:
Луга Дундуру и река Слампе - 2012
Kolekcijas daļa:
Meadows of Dunduri and river Slampe - 2012
Kolekcijas daļa:
Die Dunduru-wiesen und der Fluss Slampe - 2012
Kolekcijas daļa:
Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam : velobraucējiem. - 2013
Kolekcijas daļa:
Вокруг Национального парка Кемери : для велосипедистов - 2013
Kolekcijas daļa:
Mit dem Rad den Nationalpark Ķemeri erkunden : Fahrradstrecke. - 2013
Kolekcijas daļa:
Lielais Ķemeru aplis ar auto : autoceļotājiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Большой Кемерский круг : для автопутешественников - 2013
Kolekcijas daļa:
The great Kemeri circle by car : self-drive - 2013
Kolekcijas daļa:
Der grosse Bogen von Ķemeri : Strecke fũr Autoreisende - 2013
Kolekcijas daļa:
Gar Zaļo kāpu : kājāmgājējiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Вдоль Зеленой дюны : для пеших путешественников - 2013
Kolekcijas daļa:
Along the Green dune : hiking - 2013
Kolekcijas daļa:
Die Grüne Düne : Wanderstrecke - 2013
Kolekcijas daļa:
Izgaršo Valmieru! : karte gardēdim - 2014
Kolekcijas daļa:
Taste Valmiera! : gourment menu - 2014
Kolekcijas daļa:
Вкус Валмиеры! ; Коцены, Буртниеки, Беверина : карта для гурмана - 2014
Kolekcijas daļa:
Valmiera maitsed ! ; Koceni, Burtnieki, Beveriina : kaart gurmaanidele - [2014]
Kolekcijas daļa:
Valmiera ; Kocēni, Burtnieki, Beverīna : ceļo un atpūties - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera ; Koceni, Burtnieki, Beverina : travel and relax - 2013
Kolekcijas daļa:
Валмиера ; Коцены, Буртниеки, Беверина : путешествуй и отдыхай - 2013
Kolekcijas daļa:
Līvānu novads : atslēga Latgales vārtos - 2013
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku egļu ceļš - 2014
Kolekcijas daļa:
Путь рождественских ёлок 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
The way trough the Christmas trees 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Atpūta pie dabas Latvijā : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Nature holidays in Latvia : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Lettland : tourismuskarte - 2012
Kolekcijas daļa:
Erholung in der Natur in Lettland :Tourismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Отдых на лоне природы в Латвии : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Rentoutumista Latvian lunonnossa : matkailukarta - 2013
Kolekcijas daļa:
Poilsis Latvijos gamtoje : turizmo žemėlapis - 2013
Kolekcijas daļa:
Puhkus Läti looduses : turismikaart - 2013
Kolekcijas daļa:
Atpūta ģimenei ar bērniem Latvijā : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Отдых для семей с детьми в Латвии : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Recreation for families with children in Latvia : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Poilsis šeimoms su vaikais Latvijoje : turizmo žemėlapis - 2013
Kolekcijas daļa:
Puhkus lastega perele Lätis : turismikaart - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvia : tourist map - 2012
Kolekcijas daļa:
Латвия :туристическая карта - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvija : turizmo žemėlapis - 2012
Kolekcijas daļa:
Läti : turismikaart - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvia : matkailukartta - 2012
Kolekcijas daļa:
Lettland : turismkarta - 2012
Kolekcijas daļa:
Travel itineraries and campings : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Turismusrouten und Campingplätze : Tourismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Туристические маршруты и кемпинги : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvian ajoreitit jo leirintäalueet : matkailukartta - 2013
Kolekcijas daļa:
Kalionės maršrutai ir kempingai : turizmo žemėlapis - 2013
Kolekcijas daļa:
Turismimarsruudid ja kämpingud : turismikaart - 2014
Kolekcijas daļa:
Rīga un tās apkārtne : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Riga and its surroundings : tourist map - 2012
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgebung :Tourismuskarte - 2012
Kolekcijas daļa:
Рига и ее окресности :туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Riika ja sen ym päristö : matkailukartta - 2012
Kolekcijas daļa:
Riga och dess näromrade : turismkarta - 2012
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes speciālkarte pēc pašiem pilnīgākiem, jaunākiem izdevumiem, pagastu kartēm, pilsētu plāniem u.c. M. Siliņa sastādīta un izdota - 1892 -1894
Kolekcijas daļa:
Ryga ir jos apylinkės : turizmo žemėlapis - 2012
Kolekcijas daļa:
Riia ning selle ümbrus : turismikaart - 2011
Kolekcijas daļa:
Riga y sus alrededores : mapa turistico - 2013
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Rietumlatvija : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Kurzeme, Western Latvia : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Kurland, Westlettland :Tourismuskarte - 2014
Kolekcijas daļa:
Курземе, Западная Латвия :туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Kuržemė, Vakarų Latvija : turizmo žemėlapis - 2014
Kolekcijas daļa:
Kuramaa, Lääne- Läti : turismikaart - 2014
Kolekcijas daļa:
Latgale, Austrumlatvija : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Latgale, Eastern Latvia : tourist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Latgale, Ostlettland :Tourismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Латгале, Восточная Латвия :туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Vidzeme, Ziemeļlatvija : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Northern Latvia, Vidzeme : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Nordlettland, Vidzeme : tourismuskarte. - 2014
Kolekcijas daļa:
Северная Латвия, Видземе : туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Šiaurės Latvija, Vidžeme : turizmo žemėlapis - 2014
Kolekcijas daļa:
Pöhja- Lätt, Vidzeme : turismikaart - 2014
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Dienvidlatvija : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Southern Latvia : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Zemgale, Südlettland : tourismuskarte. - 2014
Kolekcijas daļa:
Земгале, Южная Латвия : туристическая карта. - 2014
Kolekcijas daļa:
Žiemgala, Pietų Latvija : turizmo žemėlapis - 2014
Kolekcijas daļa:
Estados Bálticos : mapa turistico - [201-]
Kolekcijas daļa:
Map of events Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = European capital of culture - 2014
Kolekcijas daļa:
Veranstaltungskarte Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = Kulturhaupstadt Europas - 2014
Kolekcijas daļa:
Карта мероприятий Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = культурная столица Европы - [2014]
Kolekcijas daļa:
Latviskais mantojums = Latvian heritage : karte : 40 lauku saimniecības = 40 latvian farms - [2014]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kūrorts bērniem! - [2014]
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : resort city for children - [2014]
Kolekcijas daļa:
Юрмала : курорт для детей - [2014]
Kolekcijas daļa:
Gulbenes novads un pilsēta : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Gulbene region and the town : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Гулбене край и город : туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Gulbene Bezirk und Stadt : Tourismuskarte - 2014
Kolekcijas daļa:
Gulbene piirkond ja linn : turismikaart. - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils novads : tūrisma karte 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : tūrisma karte 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Cēsis : senatne mūsdienās : karte tūristiem 2013/2014 - 2013
Kolekcijas daļa:
Cēsis : senatne mūsdienās : karte tūristiem 2014/2015 - 2014
Kolekcijas daļa:
Vasaras piedāvājums Saulkrastu novadā - [201-]
Kolekcijas daļa:
Summer offer in the Saulkrasti district - [201-]
Kolekcijas daļa:
Летнее предложение Саулкрасты - [201-]
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukumas ir apylinkės : turizmo žemėlapis - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums and vicinity : tourist map - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums und Umgebung : Tourismuskarte - 2014
Kolekcijas daļa:
Тукумс и окресность : туристическая карта - 2014
Kolekcijas daļa:
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Bauskas novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Bauska - pilsēta, kur satiekas - 2013
Kolekcijas daļa:
Iecavas novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Rundāles novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Vecumnieku novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : aktīvās atpūtas karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kultūras tūrisma karte - [2014]
Kolekcijas daļa:
Tūrisma maršruts "Gleznainās Latvijas virsotnes" - [2014]
Kolekcijas daļa:
Turismimarsruut "Läti maalilised kõrgendikud" - [2015]
Kolekcijas daļa:
Tourist route "Picturesque Latvian peaks" - [2015]
Kolekcijas daļa:
Туристический маршрут "Живописные вершины Латвии" - [2015]
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils un apkārtne : tūrisma karte - 2012
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : labo pārmaiņu pilsētā : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Екабпилс : город хороших перемен : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : city of good changes : turist map - 2013
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils : Stadt der guten Veränderungen : Turismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : Tourismuskarte - 2013
Kolekcijas daļa:
Валмиера : Коцени, Буртниеки, Беверина : туристическая карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : tūristinis žemėlapis - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmiera : Kocēni, Burtnieki, Beverīna : turismikaart - 2013
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Rīgas reģions : tūrisma ceļvedis - 2013
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sites : Riga region : tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Zemgale : tūrisma ceļvedis - [2013]
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Zemgale : Latvia : tourism map - [2013]
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Kurzeme : Western Latvia : tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Senās dabas svētvietas : Vidzeme : tūrisma ceļvedis - 2013
Kolekcijas daļa:
Ancient natural sacred sities : Vidzeme : tourism map - 2013
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Balvu novads : tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Latgale : Pleskavas apgabals : tūrisma karte - [2013]
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novads : vieta, kur augt! : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Smiltene district : place to grow! : turism guide - 2011
Kolekcijas daļa:
Смилтенский край : место, где рости! : туристический путеводитель - 2011
Kolekcijas daļa:
Smiltene piirkond : koht kus kasvab! : reisijuht - 2011
Kolekcijas daļa:
Sigulda aizrauj : ziemas aktīvās atpūtas iespējas Siguldas novadā - [2013]
Kolekcijas daļa:
Sigulda thrills : active winter guide - [201-]
Kolekcijas daļa:
Сигулда вдохновляет : активный отдых зимой - [201-]
Kolekcijas daļa:
Pa Ķemeru kūrorta pēdām - 2007
Kolekcijas daļa:
Following the path Ķemeri resort - 2007
Kolekcijas daļa:
Из истории курорта Кемери - [2007]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūdzam Ķemeru nacionālajā parkā! : Ragaciems, Lapmežciems, Bigauņciems - 2012
Kolekcijas daļa:
Jūrmala : kūrorts bērniem - [201-]
Kolekcijas daļa:
Valmiera un apkārtne : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Valmiera and its countryside : tourism map - 2011
Kolekcijas daļa:
Валмиера и окресности : туристическая карта - 2011
Kolekcijas daļa:
Valmiera und Umgebung : Tourismuskarte - 2011
Kolekcijas daļa:
Valmiera ja selle ümbrus : tourismuskarte - 2011
Kolekcijas daļa:
Nesteidzīgie Limbaži : ceļojums cauri gadsimtiem : brīvdienu maršruts - [201-]
Kolekcijas daļa:
Ceļojums cauri gadsimtiem : brīvdienu maršruts - [201-]
Kolekcijas daļa:
Brīvdienu maršruts Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti - [201-]
Kolekcijas daļa:
Limbaži un apkārtne : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Limbaži and surrouding area : tourism map - 2011
Kolekcijas daļa:
Limbaži und Umgebung : Tourismuskarte - 2011
Kolekcijas daļa:
Лимбажи и окресности : туристическая карта - [2012]
Kolekcijas daļa:
Limbaži ja ümbruskond : turismikaart - 2011
Kolekcijas daļa:
Zemgale piedāvā : tūrisma karte - 2011
Kolekcijas daļa:
Madonas novada tūrisma ceļvedis : atpūta ziemā - [201-]
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : vēsture, tūrisma informācija, karte - [201-]
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : history, tourist information, map - [201-]
Kolekcijas daļa:
Valga-Valka : ajaluga, turismiinfo, kaart - [201-]
Kolekcijas daļa:
Ogres novads : karte tūristiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Ikšķiles novads : karte tūristiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Ķeguma novads : karte tūristiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes novads : karte tūristiem - 2010
Kolekcijas daļa:
VFR aeronautical chart : Latvia 2153 DC : tīmekļa versija - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūras krasta procesu atlants : prototips - 2008
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas plūdu iespējamības karte - [2011]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā : maršruta apraksts, apskates objekti, karte - [2009]
Kolekcijas daļa:
Maršrutas dviračiais po Šiaurės Latviją ir Pietų Estiją : maršruto aprašymas, apžiūros objektai, žemėlapis - [2010]
Kolekcijas daļa:
Jalgrattamarsruut Pöhja-Lätis ja Lőuna-Eestis : marsruudi kirjeldus, vaatamisväärsused, kaart - [2009]
Kolekcijas daļa:
Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, map - [2009]
Kolekcijas daļa:
Radroute durch Nordlettland und Südestland : Beschreibung der Route, Sehenswürdigkeiten, Karte - [2009]
Kolekcijas daļa:
Веломаршрут по Северной Латвии и Южной Эстонии : описание маршрута, достопримечательности, карта - [2009]
Kolekcijas daļa:
Pyöräilyreitti Pohjois-Latvian ja Etelä-Viron läpi : reitin kuvaus, matkailusivustoja, kartta - [2009]
Kolekcijas daļa:
Velomaršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā : maršruta apraksts, apskates objekti, kartes = Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, maps - [2011]
Kolekcijas daļa:
Jalgrattamarsruut Põhja-Lätis ja Lõuna-Estis : marsruudi kirjeldus, vaatamisvaarsused, kaardid = Cycling route through North Latvia and South Estonia : description of the route, tourism sites, maps - [2011]
Kolekcijas daļa:
Maršrutas dviračiais po Šiaurės Latviją ir Pietų Estiją : maršruto aprašymas, apžiūros objektai, žemėlapai - [2011]
Kolekcijas daļa:
Radroute durch Nordlettland und Südestland : Beschreibung der Route, Sehenswürdigkeiten, Karte - [2011]
Kolekcijas daļa:
Laipni lūdzam Durbes novadā! - [200-]
Kolekcijas daļa:
Slīteres nacionālais parks : tūrisma karte - [200-]
Kolekcijas daļa:
Sabile : pilsēta ar odziņu - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads : apskates objekti, aktīvā atpūta un naktsmītnes : tūrisma karte - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : velomaršruti : tūrisma karte : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : militārais mantojums : tūrisma karte : Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads - 2012
Kolekcijas daļa:
Tukums un apkārtne : atpūta pie ūdeņiem : aktīva atpūta, laivu noma, makšķerēšana, piekrastes zveja : tūrisma karte - 2012
Kolekcijas daļa:
Aglonas novads : tūrisma karte : apskates objekti, maršruti - 2011
Kolekcijas daļa:
Limbažu novads - [2013-2014]
Kolekcijas daļa:
Limbaži : Hanzas pilsēta : karte tūristiem - 2014
Kolekcijas daļa:
Brīvdienu maršruts Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti - 2012
Kolekcijas daļa:
Svētupe : karte : ūdenstūrisma ceļvedis : informācija tūristiem - [2007]
Kolekcijas daļa:
Vidzeme : kultūras tūrisma karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Igaunija, Latvija : vērts redzēt : kultūras mantojums : karte - 2013
Kolekcijas daļa:
Estonia, Latvia : worth seeing : cultural heritage : map - 2013
Kolekcijas daļa:
Eesti, Läti : vaatamist väärt kohad : kultuuripärand : kaart - 2013
Kolekcijas daļa:
Эстония, Латвия : стоит видеть : культурное наследие : карта - 2013
Kolekcijas daļa:
Madonas novads : atpūta ziemā : Madonas novada tūrisma ceļvedis - 2012
Kolekcijas daļa:
Cēsu vecpilsētas māju stāsti : maršruta karte - [2013]
Kolekcijas daļa:
VFR aeronautical chart : Latvia 2153 DC, ICAO 1:500 000 : AIRAC 18.08.2016. - 2016
Kolekcijas daļa:
Auces novads - 2012
Kolekcijas daļa:
Auces novads - 2014
Kolekcijas daļa:
Tūrisma karte : Dobeles novads, Auces novads, Tērvetes novads - 2016
Kolekcijas daļa:
Turizmo žemėlapis : Duobelės kraštas, Aucės kraštas, Tervetės kraštas - 2016
Kolekcijas daļa:
Aucei 590 : pilsēta ar vārdu - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturiskā karte
Kolekcijas daļa:
[Latvija]
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģeoloģiskā karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas rakstnieku dzimšanas vietas
Kolekcijas daļa:
Latvijas [dzelzceļu] karte
Kolekcijas daļa:
Riga commercial bank [Latvia]
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga nebst den Befestigungswerken der Vorstädte
Kolekcijas daļa:
Dünamündung 1862
Kolekcijas daļa:
Pirmās latviešu strēlnieku brigādes pārrāvums Jelgavas virzienā : 23. decembrī (6. janv.) 1916. g., Mangaļu-Skangaļu rajonā.
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi
Kolekcijas daļa:
План имения Луцаусгольм
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte : stāvoklis uz 1/II 1925.g.
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu shematiska karte : stāvoklis uz 1/VIII 1925.g.
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte
Kolekcijas daļa:
[Latvijas mazā autoceļu karte]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu kontūru karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte
Kolekcijas daļa:
Aistija
Kolekcijas daļa:
Latvia
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
[Latvijas meži] : 1.-3.kartes
Kolekcijas daļa:
Dažu ievērojamāko dzīvnieku uzturēšanās rajoni Latvijā
Kolekcijas daļa:
[Rīgas jūras līcis] : leduskarte
Kolekcijas daļa:
Normālais ledus stāvoklis Latvijas ūdeņos : [janvārī-aprīlī]
Kolekcijas daļa:
Ledus apstākļu karte [Latvijas piekrastē]
Kolekcijas daļa:
Glābšanas stacijas [Latvijas piekrastē]
Kolekcijas daļa:
Ledus laikmeta un jaunāko nogulumu karte : [Latvija]
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Carte de Latvia
Kolekcijas daļa:
Carte de Latvia
Kolekcijas daļa:
[Latgale] : [Jaunlatgles, Rēzeknes un Ludzas apriņķi]
Kolekcijas daļa:
Kaņieru ezera plāns
Kolekcijas daļa:
Die Einnahme des Brückenkopfes von Jakobstadt
Kolekcijas daļa:
Liv- Est- Curland und Oesel im Mittelalter
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Liv- Est- u[nd] Kurland zur Ordenszeit
Kolekcijas daļa:
Russlands Ostsee-Provinzen
Kolekcijas daļa:
Historische Karte des deutschbaltischen Sprachgebiets
Kolekcijas daļa:
Die Gouvernements Livland, Kurland und Kowno
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns līdz ar priekšpilsētas apcietinājumiem (1650.g.)
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Rīga 1921
Kolekcijas daļa:
Riga 1921
Kolekcijas daļa:
Riga 1921
Kolekcijas daļa:
Riga 1921
Kolekcijas daļa:
Valsts zemnieku dienas Rīgā 1937. g. 24., 25. aprīlī : kā nokļūt zemnieku dienās
Kolekcijas daļa:
Vieglo ormaņu braukšanas rajonu robežas : [Rīga]
Kolekcijas daļa:
"Burtnieka" tirdzniecības un rūpniecības kalendāra Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Проекть [Рижской] Торгово-промышленной гавани
Kolekcijas daļa:
Liepāja : tūristu plāns 1936.g.
Kolekcijas daļa:
[Liepājas osta] : izvilkums no kartes №3
Kolekcijas daļa:
Jelgava
Kolekcijas daļa:
План города Вендена и поместья Шлоссь Вендена с окрестностями
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas ievērojamākās vietas
Kolekcijas daļa:
[Latvija]
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturiskās kartes
Kolekcijas daļa:
Darstellung des Wasser-Systems von Curland : zur Erläuterung der vom Pastor Watson entworfenen hydrographischen Skizze dieser Provinz : Taf. II.
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Takses kvadrātu karte [telefonu sarunām Latvijā]
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas apkārtne
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar autobusu satiksmi
Kolekcijas daļa:
Ieksch-Rīgas plāns - [188-]
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Die Verwaltungsgrenzen Livlands im 15. und 16.Jahrh.
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūra : Liepāja - Danciga : [navigācijas karte]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes Šveices karte : Abavas ieleja no Kandavas līdz Sabilei
Kolekcijas daļa:
Ķemeru apkārtnes reljefs : 1. karte
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollstandigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den Speciellen Landesvermessungen
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland : nach den vollstandigsten astronomisch-trigonometrischen Ortsbestimmungen u. den speciellen Landesvermessungen
Kolekcijas daļa:
Rigas plans
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga
Kolekcijas daļa:
Stadt Tuckum
Kolekcijas daļa:
Daugavpils
Kolekcijas daļa:
Daugavpils
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Russische Ost-See- Provinzen Livland, Estland und Kurland
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas plāns
Kolekcijas daļa:
Libau
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte von Mitteleuropa [Latvija]
Kolekcijas daļa:
Madona district : winter recreation : tourism map - 2014
Kolekcijas daļa:
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu apkārtnes tūrisma ceļvedis - 2009
Kolekcijas daļa:
Lielā Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Satv[ersmes] sapulces pašvaldìbas komisijā izstrādātais Latvijas administratīvā sadalījuma projekts
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūras dienvidus un austruma piekrastes apdzīvotāji līdz 9.gadusimteņa beigām p.K.
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskie rajoni
Kolekcijas daļa:
Riga ums Jahr 1640
Kolekcijas daļa:
Plan von Windau
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : vecā priekšpilsēta
Kolekcijas daļa:
Daugavpils : vecā priekšpilsēta
Kolekcijas daļa:
Uebersichts-Karte der Damfschifffahrt auf der Ostsee
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte
Kolekcijas daļa:
Die Hertzogthümer Curland und Liefland
Kolekcijas daļa:
Map of Latvian roads
Kolekcijas daļa:
Latvia
Kolekcijas daļa:
Ogre
Kolekcijas daļa:
Latvijas kartes pārskata lapa mērogam 1:75 000
Kolekcijas daļa:
Daugavpils plāns
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Oger
Kolekcijas daļa:
Plan der Kayserlichen Gouvernements Stadt Riga : nebst der ganzen Vorstadt
Kolekcijas daļa:
Cholera in Riga 1871
Kolekcijas daļa:
Die Ostseeprovinzen vor Ankunft der Deutschen
Kolekcijas daļa:
Rakstnieku dzimšanas vietas [Latvijā]
Kolekcijas daļa:
[Esplanādes plāns, Rīga]
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvijas kartes mērogā 1:200 000 un 1:75 000 pārskata lapa
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
[Vidzemes Šveice]
Kolekcijas daļa:
Russia part III : [Kourland, Vilna, Esthonia, Livonia]
Kolekcijas daļa:
Kurländische Schweiz
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:100 000 - 1942-1945
Kolekcijas daļa:
Stockmannshof, Kokenhusen
Kolekcijas daļa:
Lettland und Estland
Kolekcijas daļa:
Estland - Lettland - Litauen
Kolekcijas daļa:
Lielā Republika : [Lietuva, Latvija, Polija]
Kolekcijas daļa:
West-Russland
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar lieliem un maziem ceļiem
Kolekcijas daļa:
Карта Российской империи
Kolekcijas daļa:
Cēsis
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns
Kolekcijas daļa:
Finnland
Kolekcijas daļa:
Transvāles un Oranjes republikas, kā arī apkārtējās Angļu kolonijas
Kolekcijas daļa:
Abesīnija un Austrumāfrika
Kolekcijas daļa:
Ķīna, Japane, Koreja, Sibīrija
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:50 000 - 1944-1945
Kolekcijas daļa:
Ostland 1:25 000 : Deutsche Heereskarte - 1945
Kolekcijas daļa:
2-Lībciems
Kolekcijas daļa:
3-Užava
Kolekcijas daļa:
4-Pāvilosta
Kolekcijas daļa:
5-Liepāja
Kolekcijas daļa:
6-Bārta
Kolekcijas daļa:
7-Rucava
Kolekcijas daļa:
8-Ovīši
Kolekcijas daļa:
9-Ventspils
Kolekcijas daļa:
10-Piltene
Kolekcijas daļa:
11-Kuldīga
Kolekcijas daļa:
12-Aizpute
Kolekcijas daļa:
13-Priekule
Kolekcijas daļa:
15-Dundaga
Kolekcijas daļa:
16-Ugāle
Kolekcijas daļa:
17-Usma
Kolekcijas daļa:
18-Kabile
Kolekcijas daļa:
19-Saldus
Kolekcijas daļa:
20-Ezere
Kolekcijas daļa:
21-Roja
Kolekcijas daļa:
66-Ērgļi
Kolekcijas daļa:
22-Valdemārpils
Kolekcijas daļa:
23-Talsi
Kolekcijas daļa:
24-Zemīte
Kolekcijas daļa:
25-Blīdiene
Kolekcijas daļa:
26-Auce
Kolekcijas daļa:
27-Mērsrags
Kolekcijas daļa:
28-Engure
Kolekcijas daļa:
29-Tukums
Kolekcijas daļa:
30-Dobele
Kolekcijas daļa:
31-Kalnamuiža
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas plāns
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns
Kolekcijas daļa:
Plan von Libau
Kolekcijas daļa:
32-Sloka
Kolekcijas daļa:
Карта Лифляндской губернии
Kolekcijas daļa:
33-Jelgava
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland
Kolekcijas daļa:
General-Karte von Livland
Kolekcijas daļa:
34-Platone
Kolekcijas daļa:
35-Ainaži
Kolekcijas daļa:
36-Sveiciems
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
37-Neibade
Kolekcijas daļa:
38-Daugavgrīva
Kolekcijas daļa:
39-Rīga
Kolekcijas daļa:
40-Baldone
Kolekcijas daļa:
41-Bauska
Kolekcijas daļa:
42-Vaski
Kolekcijas daļa:
43-Kilingi-Nōmme
Kolekcijas daļa:
44-Aloja
Kolekcijas daļa:
45-Limbaži
Kolekcijas daļa:
46-Straupe
Kolekcijas daļa:
47-Sigulda
Kolekcijas daļa:
48-Ogre
Kolekcijas daļa:
49-Rembate
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga
Kolekcijas daļa:
50-Skaistkalne
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga mit Vororten : mit deutsch-lettischem und lettisch-deutschem Stassenverzeichnis
Kolekcijas daļa:
51-Birži
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
[Strēlnieku un brīvības cīņu vietas 1915.-1920.g.]
Kolekcijas daļa:
Liepājas plāns
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņu kartes
Kolekcijas daļa:
[Прибалтийские страны] : схема N9 к главе 5-ой (северный фронт)
Kolekcijas daļa:
Eisenbahn-Karte von Mittel-Europa zu Hendschel's Telegraph
Kolekcijas daļa:
Baltische Länder
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas pilsētas plāns
Kolekcijas daļa:
Mitau
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vēlēšanu apgabali PSRS - Savienības padomes un Tautību padomes vēlēšanām
Kolekcijas daļa:
Рига : план-схема
Kolekcijas daļa:
Екабпилс : план-схема
Kolekcijas daļa:
Das Europäische Russland
Kolekcijas daļa:
Das Europäische Russland
Kolekcijas daļa:
Tahlo austrumu kaŗa-karta
Kolekcijas daļa:
Учебная географическая карта всей Российской империи : с показанием почтовых и коммерческих дорог, числа верст между городами и селениями водных сообщений, рудных промыслов, заводов, фабрик и минеральных источников
Kolekcijas daļa:
Derīgie izrakteņi : Latvijas PSR derīgo izrakteņu karte
Kolekcijas daļa:
Die Krymm
Kolekcijas daļa:
Abesinija
Kolekcijas daļa:
Somija : [ceļu karte]
Kolekcijas daļa:
England : Centre, South & East : Map N°1
Kolekcijas daļa:
Jaunā radio karte : [Eiropa]
Kolekcijas daļa:
Eiropa : politiska karte ar Mažino, Zigfrīda un Polijas demarkācijas līnijām un Lietuvas jauno robežu
Kolekcijas daļa:
Jaunā Eiropas karte
Kolekcijas daļa:
Jaunā Eiropas karte
Kolekcijas daļa:
Übersichtskarte : Mitteleuropa 1:2 500 000
Kolekcijas daļa:
Центральная Европа
Kolekcijas daļa:
Карта Азиатской России
Kolekcijas daļa:
Карта железных, водяных и шоссейных путей сообщения Европейской России
Kolekcijas daļa:
Generalkarte des Baltenlandes (Estland, Kurland, Livland)
Kolekcijas daļa:
Карта С.Петербургской губернии
Kolekcijas daļa:
Plan der Umgebung von Ssewasstopol mit Angabe der Stellungen und Belagerungsarbeiten der verbündeten Armeen
Kolekcijas daļa:
Special-Karte der Halbinsel Krymm
Kolekcijas daļa:
Rīga, Mežaparks : plāns-shēma
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Latvija
Kolekcijas daļa:
Ķemeri
Kolekcijas daļa:
Monialium Ebstorfensium Mappammundi : guae exeunte saeculo XIII, videtur picta, Hannoverae nunc adservatur
Kolekcijas daļa:
Europa recens descripta a Guilielmo Blaeuw
Kolekcijas daļa:
Nova totius Terrarum orbis Geographica ac Hydrographica tabula
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvā karte 1:400 000 : jaunais administratīvais iedalījums: 110 novadi un 9 republikas pilsētas
Kolekcijas daļa:
Рига : (O-34-108,120; C-35-97,109)
Kolekcijas daļa:
Rēzekne : RIX-L.6
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : [administratīvais iedalījums]
Kolekcijas daļa:
Wolmar : Reihe VII., Blatt 5. : Gouvernement Livland - 1914
Kolekcijas daļa:
Lemsal
Kolekcijas daļa:
Markgrafen
Kolekcijas daļa:
Talsen
Kolekcijas daļa:
Pjetschory
Kolekcijas daļa:
Windau : Reihe 7., Blatt 1 : Gouvernement Kurland - 1915
Kolekcijas daļa:
Neu Rappin
Kolekcijas daļa:
Ringen
Kolekcijas daļa:
Gutmannsbach
Kolekcijas daļa:
Runö
Kolekcijas daļa:
Jamma
Kolekcijas daļa:
Uebersichts-Blatt zur Russischen Generalstabskarte 1:126000
Kolekcijas daļa:
Drissa
Kolekcijas daļa:
Illukst
Kolekcijas daļa:
Ronneburg
Kolekcijas daļa:
Wenden
Kolekcijas daļa:
Томская область
Kolekcijas daļa:
Джезказганская и Карагандинская области
Kolekcijas daļa:
PSRS politiski administratīvā karte
Kolekcijas daļa:
Политико-административная карта Казахской ССР
Kolekcijas daļa:
Магаданская область
Kolekcijas daļa:
Кемеровская область
Kolekcijas daļa:
Казахская ССР : административная карта
Kolekcijas daļa:
PSRS politiski administrātīvā karte
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvais iedalījums : pieņemts Latvijas Republikas 9. Saeimā 2008. gada 18. decembrī ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
Kolekcijas daļa:
Rīga
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс
Kolekcijas daļa:
Daugavpils
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika
Kolekcijas daļa:
Вентспилс
Kolekcijas daļa:
Елгава : план-схема
Kolekcijas daļa:
Даугавпилс : план-схема
Kolekcijas daļa:
[Одноверстовая карта Западного пограничного пространства] : [Лифляндская, Витебская и Курляндская губерния]
Kolekcijas daļa:
The World
Kolekcijas daļa:
Karte von Kurland 1:50,000
Kolekcijas daļa:
Drissa
Kolekcijas daļa:
Dünaburg (Dwinsk)
Kolekcijas daļa:
Dagda
Kolekcijas daļa:
Illukßt
Kolekcijas daļa:
Ljuzyn
Kolekcijas daļa:
Jakobstadt
Kolekcijas daļa:
Friedrichstadt
Kolekcijas daļa:
Mitau
Kolekcijas daļa:
Laishew
Kolekcijas daļa:
Libau
Kolekcijas daļa:
Ronneburg
Kolekcijas daļa:
Wenden
Kolekcijas daļa:
Riga
Kolekcijas daļa:
Goldingen
Kolekcijas daļa:
Hasenpot
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns
Kolekcijas daļa:
Latvija : Zusammendruck der 8. Armee
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu karte = Carte routiėre de Lettonie
Kolekcijas daļa:
[Карта мира масштаба 1:1 000 000]
Kolekcijas daļa:
Бортовая карта Антарктики
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1990
Kolekcijas daļa:
Skaņu un deju kopēju atdusas vietas Rīgā
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre = Karte des Zentrums = план города ; Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, 1998 - 1998
Kolekcijas daļa:
Pieņemtās nozīmes mērogā 1:25 000
Kolekcijas daļa:
Riga
Kolekcijas daļa:
Litauen, Kurland und Livland
Kolekcijas daļa:
Kriegskarte Nordwestliches Russland, die Baltischen Länder und angrenzenden schwedischen Gebiete
Kolekcijas daļa:
[Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000]
Kolekcijas daļa:
[Līgatnes apkārtne] : 485-215 M
Kolekcijas daļa:
Carte de la Crimée
Kolekcijas daļa:
Карта Европейской России и Сибири на 4 листах
Kolekcijas daļa:
Rīga
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : развитие народного хозяйства в 1986 - 1990 гг.
Kolekcijas daļa:
Rīgas attīstības plāns : 1.redakcija 1994 : esošā teritorijas izmantošana ; Rīgas attīstības plāns : 1.redakcija 1994 : teritorijas zonējums
Kolekcijas daļa:
Skrunda
Kolekcijas daļa:
Latvija : administratīvā iedalījuma karte
Kolekcijas daļa:
Политическая карта мира
Kolekcijas daļa:
Rīga : tourist scheme
Kolekcijas daļa:
Cēsis 1:15 000 : pilsētas plāns = town plan = Stadtplan = план города
Kolekcijas daļa:
Хоккей в СССР : карта-схема
Kolekcijas daļa:
Latvijas - Krievijas robeža : [Nr.1-39]
Kolekcijas daļa:
Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu shēma
Kolekcijas daļa:
Map of events Rīga 2014 : Eiropas kultūras galvaspilsēta = European capital of culture
Kolekcijas daļa:
Eiropas Savienības programmas Latvijā : infrastruktūras projekti, kas tiek īstenoti Latvijā ar PHARE un ISPA programmu atbalstu, 1997.-2002. gads
Kolekcijas daļa:
Cēsu rajons : tūrisma karte
Kolekcijas daļa:
Р. Западная Двина : участокъ отъ Динабурга до Клейнъ-Юнгфернгофа (мыза Клейнъ-Юргфернгофъ лежитъ въ 8 верстахъ выше г. Риги)
Kolekcijas daļa:
Р. Западная Двина : участокъ отъ Витебска до Динабурга
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre map = Karte des Zentrums = план центра - 2013
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas centra plāns = map centre of city = план центра города - 1993
Kolekcijas daļa:
Rīga : centra plāns = centre = Karte des Zentrums = план центра - [2003]
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas plāns = city plan = Stadtplan = план города - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvija : apdzīvotās vietas - Turlajs, Jānis, 1965- - 1998
Kolekcijas daļa:
Rīga : pilsētas plāns = city plan = Stadtplan = план города
Kolekcijas daļa:
Nouvelle carte illustrée de la Suisse
Kolekcijas daļa:
Čiekurkalns - Baranovs, Aivars - [2016]
Kolekcijas daļa:
Abavas senleja - Baranovs, Aivars - [2017]
Kolekcijas daļa:
Brasa - Baranovs, Aivars - [2017]
Kolekcijas daļa:
Divlitrīgais alus Latvijā - Baranovs, Aivars - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karaliste - Baranovs, Aivars - [2017]
Kolekcijas daļa:
Rīga - Baranovs, Aivars - [2017]
Kolekcijas daļa:
Nouveau plan de St. Pétersbourg et de ses environs
Kolekcijas daļa:
Jaunsem : Gruppe Riga : IV-15-H
Kolekcijas daļa:
Eisenhammer : 16
Kolekcijas daļa:
Pikstern : Bl. 17
Kolekcijas daļa:
Glasmanka : 46
Kolekcijas daļa:
Merzendorf : Bl. 91
Kolekcijas daļa:
Kekkau : 92
Kolekcijas daļa:
Plakanen : Bl. 93
Kolekcijas daļa:
Üxkül : Bl. 105
Kolekcijas daļa:
Kurtenhof : 106
Kolekcijas daļa:
Kurtenhof : 106
Kolekcijas daļa:
Getlingsmoor : 107
Kolekcijas daļa:
Getlingsmoor : 107
Kolekcijas daļa:
Ebelshof : 108
Kolekcijas daļa:
Schwarzenhof : 109
Kolekcijas daļa:
Puse : Bl. 110
Kolekcijas daļa:
Schlampen : Bl. 113
Kolekcijas daļa:
Waldenrode : Bl. 120
Kolekcijas daļa:
Starast : 121
Kolekcijas daļa:
Riga : 123
Kolekcijas daļa:
Riga : 123
Kolekcijas daļa:
Bullen : 124
Kolekcijas daļa:
Dubbeln : 125
Kolekcijas daļa:
Henselshof : Bl. 132
Kolekcijas daļa:
Ringenberg : 133
Kolekcijas daļa:
Mühlgraben : 135
Kolekcijas daļa:
Bulleny : 136
Kolekcijas daļa:
Murjan : Bl. 142
Kolekcijas daļa:
Hilchensfähr : Bl. 143
Kolekcijas daļa:
Zarnikau : Bl. 144
Kolekcijas daļa:
Pastorat : Bl. 145
Kolekcijas daļa:
Topograph[ische] Special-Karte von Mittel-Europa
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР]
Kolekcijas daļa:
O-34-81 Мазирбе : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1984, 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-83 Рухну : Эстонская ССР (о. Рухну) - 1973
Kolekcijas daļa:
O-34-82 Колка : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-91 (высота 32,3) : Латвийская ССР - 1971
Kolekcijas daļa:
O-34-92 Вентспилс : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-93 Дундага : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-94 Валдемарпилс : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-95 Мерсрагс : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-103 Юркалне : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-104 Пилтене : СССР, Латвийская ССР - 1986, 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-105 Угале : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-106 Талси : СССР, Латвийская ССР - 1986, 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-107 Энгуре : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-108 Лапмежциемс : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-115 Павилоста : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-116 Кулдига : СССР, Латвийская ССР - 1977, 1979
Kolekcijas daļa:
O-34-116 Кулдига : СССР, Латвийская ССР - 1986-1987
Kolekcijas daļa:
O-34-117 Скрунда : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-118 Броцены : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-119 Тукумс : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-118 Броцены : СССР, Латвийская ССР - 1978
Kolekcijas daļa:
O-34-120 Юрмала : СССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-126 Бернати : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-127 Лиепая : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-130 Ауце : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-129 Салдус : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-128 Приекуле : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-132 Елгава : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-138 Юрмалциемс : СССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-140 Скуодас : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
O-34-143 Грузджяй : СССР, Литовская ССР и Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-34-144 Ионишкис : СССР, Литовская ССР, Латвийская ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
O-35-62 Килинги-Нымме : СССР, Латвийская ССР и Эстонская ССР - 1979
Kolekcijas daļa:
O-35-63 Мыйзакюла : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-63 Мыйзакюла : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1981
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : СССР, Латвийская, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : Латвийская и Эстонская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-73 Салацгрива : Латвийская и Эстонская ССР - 1973
Kolekcijas daļa:
O-35-74 Алоя : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-74 Стайцеле : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руйиена : СССР, Латвийская, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руиена : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-75 Руиена : Латвийская и Эстонская ССР - 1973
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : Латвийская и Эстонская ССР - 1973
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : СССР, Латвийская и Эстонская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-77 Валга : Латвийская и Эстонская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
O-35-76 Карки : СССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-85 Свх. Лиепупе : СССР, Латвийская ССР - 1983
Kolekcijas daļa:
O-35-85 Свх. Лиепупе : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-86 Лимбажи : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-86 Лимбажи : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-87 Валмиера : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-87 Валмиера : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-89 Гауиена : Латвийская и Эстонская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-88 Смилтене : Латвийская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
O-35-91 Алуксне : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1987, 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-91 Алуксне : РСФСР Псковская область, Латвийская и Эстонская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
O-35-90 Апе : Латвийская ССР и Эстонская ССР - 1975
Kolekcijas daļa:
Iedvesmas zeme Latvija : bilžu karte - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rīgas topogrāfiskais atlants - 1996
Kolekcijas daļa:
Mazais pasaules atlants - 1940
Kolekcijas daļa:
Ģeografiski-statistisks pasaules atlants - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 33 kartes - [1931]
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 36 kartes - [1935]
Kolekcijas daļa:
Ģeografiski-statistisks mazais atlants - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants : 35 kartes - 1938
Kolekcijas daļa:
Климатический атлас Латвийской ССР - 1972
Kolekcijas daļa:
Географический атлас-альбом - 1926
Kolekcijas daļa:
Прибалтика : атлас автомобильных дорог - 1976
Kolekcijas daļa:
Mazais skolu atlants ģeografijā un Latvijas vēsturē - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu karte - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas autoceļu karte - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas auto ceļu karte - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte tūrismam - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1940
Kolekcijas daļa:
Прибалтика : атлас автомобильных дорог - 1972
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu atlants - [1939?]
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1933
Kolekcijas daļa:
Mazais ģeografijas atlants - 1936
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfijas atlants pamatskolām - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR atlants - 1988
Kolekcijas daļa:
E. Debesa Ģeografijas atlants pamatskolām - 1924
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - [1936]
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1937
Kolekcijas daļa:
P. Mantnieka Paplašināts ģeografijas atlants - 1939
Kolekcijas daļa:
Рига : атлас туриста - 1988
Kolekcijas daļa:
Ģeografijas atlants pamatskolām - [1948?]
Kolekcijas daļa:
Pasaules atlants - [1951]
Kolekcijas daļa:
Latvijas atlants - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika : vēstures kartes - 1994
Kolekcijas daļa:
60 Latvijas kartes - 1969
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa un P. Mantnieka Ģeografijas atlants - [1926-1927]
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa un P. Mantnieka Ģeografijas atlants - [1926-1927]
Kolekcijas daļa:
E. Debesa Paplašināts ģeogrāfijas atlants - 1926
Kolekcijas daļa:
Тепловой баланс Рижского залива - 1966
Kolekcijas daļa:
Ледовитость Рижского залива - 1965
Kolekcijas daļa:
A. Ošiņa & P. Mantnieka Ģeografijas atlants - [1926?]
Kolekcijas daļa:
Latvijas-Krievijas robežas plāns - 1922
Kolekcijas daļa:
Mantnieks' Baltic states - 1954
Kolekcijas daļa:
Основные стройки пятилетки (1966-1970 гг.) - 1968
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR derīgo izrakteņu kartes - 1961
Kolekcijas daļa:
Белорусская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР - 1959
Kolekcijas daļa:
Карта лечебных грязей СССР - 1969
Kolekcijas daļa:
Схема железных дорог Союза ССР - 1953
Kolekcijas daļa:
Из Белоруссии в Прибалтику - 1976
Kolekcijas daļa:
Klimats : Latvijas PSR klimata karte. - [1969]
Kolekcijas daļa:
Meteo elementu karte : [Latvija] - [1951]
Kolekcijas daļa:
Balt[ijas] dz[elz]c[eļa] Rīgas mezgla piepilsētas zonas shēma - 1967
Kolekcijas daļa:
Схема городского транспорта Риги - 1966
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. - 1965
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1953
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1955
Kolekcijas daļa:
Карта лесов СССР - 1955
Kolekcijas daļa:
Рига, 1:10,000 - [1972]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR savvaļas dzīvnieku izplatība - 1963
Kolekcijas daļa:
Madonas rajons - [1974]
Kolekcijas daļa:
Rīgas rajons. 1:100,000 - 1973
Kolekcijas daļa:
Рига:(O-34-108,120; O-35-97,109) - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : administratīvās robežas 1963. g. 15. maijā. 1:500,000 - 1963
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта границ землепользования Национального парка "Гауя" и предпарковой зоны - 1973
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR klimats - 1963
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1975
Kolekcijas daļa:
Схема расположения палаточных городков и кемпингов бытового обслуживания населения Латвийской ССР - 1973
Kolekcijas daļa:
Ūdenstūristu nakšņošanas vietu izvietojuma shēma [Gaujas nacionālajā parkā - 1976
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā karte - [1952?]
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1968
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1956
Kolekcijas daļa:
Важнейшие преобразования в сельском хозяйстве СССР в итоге Сталинских пятилеток - 1952
Kolekcijas daļa:
Rigas plans - 1910
Kolekcijas daļa:
O-34-105 Spāre - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-106 Talsen - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-107 Engure - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-106-D Kandau (Kandava) - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-117-D Frauenburg (Vorstadt) - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-138-B u. 139-A - 1944
Kolekcijas daļa:
O-35-98-A Bīriņi - 1944
Kolekcijas daļa:
O-34-128-B-b Rudbarži - 1944
Kolekcijas daļa:
25-Blīdiene - 1938
Kolekcijas daļa:
29-Tukums - 1940
Kolekcijas daļa:
32-Sloka - 1940
Kolekcijas daļa:
33-Jelgava - 1939
Kolekcijas daļa:
39-Rīga - 1940
Kolekcijas daļa:
47-Sigulda - 1940
Kolekcijas daļa:
50-Skaistkalne - 1936
Kolekcijas daļa:
58-Jaunjelgava - 1928
Kolekcijas daļa:
60-Nereta - 1936
Kolekcijas daļa:
66-Ērgļi - 1928
Kolekcijas daļa:
67-Pļaviņas - 1928
Kolekcijas daļa:
70-Rokiškis - 1939
Kolekcijas daļa:
75-Madona - 1939
Kolekcijas daļa:
77-Līvāni - 1940
Kolekcijas daļa:
78-Bebrene - 1939
Kolekcijas daļa:
78-Bebrene - 193-
Kolekcijas daļa:
89-Taržeks - 1939
Kolekcijas daļa:
95-Malta - 1935
Kolekcijas daļa:
104-Kaunata - 1932
Kolekcijas daļa:
55-Cēsis - 1931
Kolekcijas daļa:
74-Ranka - 1930
Kolekcijas daļa:
79-Ilukste - 1933
Kolekcijas daļa:
84-Lubāna - 1933
Kolekcijas daļa:
86-Preiļi - 1933
Kolekcijas daļa:
87-Višķi - 1933
Kolekcijas daļa:
93-Tilža - 1934
Kolekcijas daļa:
96-Puša - 1932
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes augšņu pamatnes - 1940
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes reljefs - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemes un tautas ap 1250 gadu : ar dažiem pārlabojumiem pēc Dr. Bielenšteina. - 1921
Kolekcijas daļa:
Cīravas virsmežniecības karte : sastādīta pēc 1937. g. mērīšanas datiem - 1942
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns - 1930
Kolekcijas daļa:
[Latvijas virsmežniecību karte] - 1920
Kolekcijas daļa:
Treppenhof - 1917
Kolekcijas daļa:
Friedrichstadt - 1917
Kolekcijas daļa:
Lennewaden - 1917
Kolekcijas daļa:
Dubbeln - 1917
Kolekcijas daļa:
[Латвия] - 1938-1944
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils (O-35-124) - 1944
Kolekcijas daļa:
Nereta (O-35-135) - 1943
Kolekcijas daļa:
Aknīste (O-35-136) - 1943
Kolekcijas daļa:
85-Varakļāni - 1933
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagastu karte - 1926
Kolekcijas daļa:
[Военно-топографическая карта Европейской России] : г. Лифляндской - 1920
Kolekcijas daļa:
Baldones apkārtnes augšņu tipi - 1940
Kolekcijas daļa:
Aizupes virsmežniecības karte - 1940
Kolekcijas daļa:
Ventspils virsmežniecības karte - 1940
Kolekcijas daļa:
Talsu virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Kandavas virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Jaunpils virsmežniecības karte - 1941
Kolekcijas daļa:
Ventspils pilsētas plāns - 1941
Kolekcijas daļa:
Plan der Stadt Riga - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1921
Kolekcijas daļa:
Cēsis - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Латвия] 1:200,000 - 1930-1940
Kolekcijas daļa:
O-35-92 Качаново : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
O-35-92 Качаново : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-97 Вецмилгравис : СССР, Латвийская ССР - 1981
Kolekcijas daļa:
O-35-98 Сигулда : СССР, Латвийская ССР - 1981-1982
Kolekcijas daļa:
O-35-99 Цесис : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1937
Kolekcijas daļa:
Rīgas Jūrmalas plāns - 1924
Kolekcijas daļa:
Jaunais Rīgas Jūrmalas pilsētas plāns - vadonis - 1932
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1940
Kolekcijas daļa:
План г. Рига - 1943
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ostsee-Provinzen Liv-Ehst und Kurland - 1867
Kolekcijas daļa:
[Rīgas pilsētas gruntsgabalu plāns] - 1930
Kolekcijas daļa:
Estland-Lettland 1:100 000 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar daļu no Pleskavas un Kauņas guberņām - 1921
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1940
Kolekcijas daļa:
Daugavpils - 1932
Kolekcijas daļa:
[Латвия] - 1944
Kolekcijas daļa:
Latvija - [195-]
Kolekcijas daļa:
Stadtplan von Libau (Liepaja) - 1940
Kolekcijas daļa:
Kurland 1:300 000 - 1944
Kolekcijas daļa:
Piltenes virsmežniecības karte - [193-]
Kolekcijas daļa:
Saldus virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Priekules virsmežniecības karte - 1936
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas virsmežniecības karte - 1937
Kolekcijas daļa:
Lutriņu virsmežniecības karte - 1934
Kolekcijas daļa:
Burtnieku virsmežniecības karte - 1935
Kolekcijas daļa:
Valmieras virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Tukuma virsmežniecības karte - 1942
Kolekcijas daļa:
Vecmoku virsmežniecības karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas pilsētas apbūves plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - [194-]
Kolekcijas daļa:
Karte der Düna in den Grenzen des Rigashen Hafens - 1907
Kolekcijas daļa:
Geometrisch Affrytning öfwer Düna-Ström - 1939
Kolekcijas daļa:
Kurzemes-Vidzemes lauku karte - 1924
Kolekcijas daļa:
[Latvijas hidrogrāfiskā tīkla karte] - 1942
Kolekcijas daļa:
[Latvijas administratīvā iedalījuma un hidrogrāfiskā tīkla karte] - 1942
Kolekcijas daļa:
Walk, Pskow, Jakobstadt, Rježyca - 1915
Kolekcijas daļa:
Walk, Pskow, Jakobstadt, Rježyca - 1918
Kolekcijas daļa:
Femyte dehls transporterad Charta aff dhet geometr. Arbetet som giord ähr A 1681 öfwer Burtnecks gebith medh dhess wedh ligiande adelige gods - [19--]
Kolekcijas daļa:
Femyte dehls transpoter. Charta aff dhet geometr. Arbetet som giord är Anno 1681 och öfwer Trikatens gebith medh dhess wedh liggiande-adelige gods - [19--]
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes karte - 1924
Kolekcijas daļa:
Windau, Dünamünde, Libau, Riga - 1915
Kolekcijas daļa:
Windau, Dünamünde, Libau, Riga - 1916
Kolekcijas daļa:
General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst und Kurland - 1914
Kolekcijas daļa:
Ostland, Teilblatt Lettland - 1941
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes apriņķa karte - 1926
Kolekcijas daļa:
Карта Рижского рейда и части реки Западной Двины - 1886
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1928
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - 1917
Kolekcijas daļa:
Plan von Riga - 1917
Kolekcijas daļa:
План патримониального округа города Риги - 1904
Kolekcijas daļa:
Latvijas lielmeliorācijas darbu pārskata karte - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasta satiksmes karte - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas iekšējo ūdeņu karte - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts Kurzemes un Zemgales trigonometriskā tīkla shēma - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte - 1930
Kolekcijas daļa:
O-35-102 Гулбене : СССР, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
O-35-100 Рауна : СССР, Латвийская ССР - 1990
Kolekcijas daļa:
O-35-100 Дзербене : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas karte ar ceļiem un apriņķu iedalījumiem - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļu karte - 1938
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1932
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1924
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1919
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Rīgas pilsētas un nomaļu plāns - 1933
Kolekcijas daļa:
[Rīgas jūras līcis] - 1939
Kolekcijas daļa:
Pharus-plan Libau - 1920
Kolekcijas daļa:
План гор. Митавы - 1903
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas ceļu karte tūristiem - 1937
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas ceļu karte - 1936
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas karte - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvijas sienas karte ar kalendāru uz 1924.g. - 1923
Kolekcijas daļa:
Карта Латвии со стенным календарем на 1923 г. - 1922
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs - 1937
Kolekcijas daļa:
Archäologische Karte von Liv-, Est- und Kurland - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā karte - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas fiziskā skolu karte - 1936
Kolekcijas daļa:
Geognostische Karte der Ostseeprovinzen Liv- Est- und Kurland - 1878
Kolekcijas daļa:
Jaunākā Latvijas karte - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - 1936
Kolekcijas daļa:
Rīgas autobusu līniju plāns - 1925
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1939
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar autobusu satiksmi - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas kabatas karte ar atsevišķu dzelzsceļu tīklu - 1920
Kolekcijas daļa:
Pilnīga Latvijas kabatas karte - 1927
Kolekcijas daļa:
Lettland und Estland - 1929
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1924
Kolekcijas daļa:
Map of Latvia and plans of Riga, Riga harbour, Liepāja, Ventspils and Jelgava - 1936
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1937
Kolekcijas daļa:
Karten zur Skizze der orographischen und hydrographischen Verhältnisse von Liv-, Esth- und Kurland - 1854
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Rīgas pilsētas plāns - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas-Lietavas robežas karte - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1926
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas un apkārtnes plāns - 1931
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns - 1934
Kolekcijas daļa:
Kriegskarte vom Gouvernement Kurland, Kowno, Wilna, Süd-Livland u[nd] Nachbargebiet - 1915
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1938
Kolekcijas daļa:
[План Рижского торгового порта] - 1913
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR lauku rajoni - [195-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kvartāra nogulumu karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeomorfoloģiskā karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas mežu un ezeru karte - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR meža augšanas apstākļu tipu karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeogrāfisko ainavu karte (raksturīgākie vietieņu veidi) - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR saimniecības karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Senie pilskalni Mūsas krastos : ūdenstūristu maršruts - 1987
Kolekcijas daļa:
Balt[ijas] dz[elz]c[eļa] Rīgas mezgla piepilsētas zonas shēma - 1987
Kolekcijas daļa:
PSRS Latvijas dzelzceļš - 1940
Kolekcijas daļa:
Tērvete - 1988
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - 1990
Kolekcijas daļa:
Tērvete - 1976
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - 1982-1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vispārējā inženierģeoloģiskā karte. - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeoloģiskā karte - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR [administratīvā karte]. - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vēlēšanu apgabali PSRS - Savienības padomes un Tautību padomes vēlēšanām - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1981
Kolekcijas daļa:
Тектоническая карта Латвийской ССР - 1981
Kolekcijas daļa:
Геоморфологическая карта Латвийской ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : veidlapas karte. 1:600,000 - 1950
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. 1:715,000 - 1941
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийскои ССР]. 1:300,000 - 1985
Kolekcijas daļa:
Gaujas Nacionālā parka shematiskā karte. - 1976
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1967
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu rakstnieki - 1992
Kolekcijas daļa:
Карта полезных изкопаемых СССР : Серия Прибалтийская : O-34-XXXIV [Лиепая] - 1969
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР (карта четвертичных отложений) : [Латвийская ССР]. 1:200,000 - 1977-1978
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР (карта дочетвертичных отложений) : Серия Прибалтийская : [Латвийская ССР] . 1:200,000 - 1977-1978
Kolekcijas daļa:
Гидрогеологическая карта СССР : Серия Прибалтийская : [Латвийская ССР].1:200,000 - 1973-1979
Kolekcijas daļa:
Государственная геологическая карта СССР (карта четвертичных отложений) : Прибалтийская серия : [Латвийская ССР] - 1969-1979
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР. 1:600,000 - 1975
Kolekcijas daļa:
Государственная геологическая карта СССР (карта дочетвертичных отложений) : Прибалтийская серия : [Латвийская ССР] - 1969-1979
Kolekcijas daļa:
Latvija XIII gadsimtā - 1962
Kolekcijas daļa:
Климат Латвийской ССР - 1965
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ludzas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Madonas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ogres rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Preiļu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rēzeknes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rīgas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Saldus rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Stučkas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Talsu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tukuma rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1985
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valkas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valmieras rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas shēma - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Alūksnes rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Balvu rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Bauskas rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Cēsu rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Даугавпилского района Латвийской ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dobeles rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Gulbenes rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jēkabpils rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR veģetācija - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jelgavas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Краславского района Латвийской ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kuldīgas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Liepājas rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Limbažu rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Лудзенского района Латвийской ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Madonas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ogres rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Preiļu rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Rīgas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : физическая учебная карта - 1969
Kolekcijas daļa:
Схематическая карта Резекненского района Латвийской ССР - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Saldus rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Stučkas rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Talsu rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tukuma rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valkas rajona shematiska karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valmieras rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ventspils rajona shematiskā karte - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvija XIII gadsimtā - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR administratīvais iedalījums - 1963
Kolekcijas daļa:
Ливани : план-схема. 1:7,000 - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeogrāfijas tabulas 8. klasei - 1973
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija XVIII gs. beigās - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvija pēc 1629. gada Altmarkas pamiera - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvija : īpaši aizsargājamie dabas objekti - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvija : bioloģiski daudzveidīgākie dabas objekti un to kopojumi - 1992
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : экономическая учебная карта - 1971
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:20,000 - 1991
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:10,000 - 1991
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1:10,000 - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republika : fiziskā karte. 1:200,000 - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvija XIV-XVI gs. - 1994
Kolekcijas daļa:
Rīga - Tilens, Aldis, 1964- - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : mežu shematiskā karte. - 1985
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR augsnes - 1964
Kolekcijas daļa:
Livonija - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kūdras atradņu shematiskā karte - 1980
Kolekcijas daļa:
План расположения наблюдательных скважин на территории г. Риги - 1961
Kolekcijas daļa:
Stučkas rajona Seces ciema sovhoza "Sece" zemes ierīcības shēmas plāns - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. Tautas saimniecības attīstība 1986.-1990. gadā - 1988
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
Latvija un Igaunija XVI gs. beigās un XVII gs. sākumā - 1963
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : экономическая карта для средней школы - 1981
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : физическая карта для средней школы - 1981
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : fiziskās ģeogrāfijas karte. 1:400,000. - 1972
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1982
Kolekcijas daļa:
Latvija pēc Altmarkas pamiera - 1962
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. Tautas saimniecības attīstība 1981.-1985. gadā - 1983
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija XVIII gs. beigās - 1962
Kolekcijas daļa:
Геологическая карта Латвийской ССР (без четвертичных отложений) - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvija XIX gadsimtā (līdz 60. gadiem) - 1962
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : административные границы - на 1 марта 1945 г. - 1945
Kolekcijas daļa:
PSRS. Latvijas dzelzceļu karte - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : fizioģeogrāfiskā karte vidusskolai - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : ekonomiskā karte vidusskolai - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR : administratīvi teritoriālais iedalījums uz 1987. g. decembri - 1988
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР. - 1982
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийской ССР] : границы землепользования - на 1 января 1988 г. - 1988
Kolekcijas daļa:
Карта границ совхозов и колхозов Латвийской ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
[Схематическая карта Латвийской ССР]. 1:200,000 - 1988
Kolekcijas daļa:
Схема размещения существующих садоводческих товариществ в Латвийской ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств : свиноводство, птицеводство и овцеводство . - 1978
Kolekcijas daļa:
Карта границ совхозов и колхозов Латвийской СССР : Latvijas PSR rajonu agroservisa reģionālo centru izvietojuma shēma. - 1984
Kolekcijas daļa:
Схема транспортной сети Латвийской ССР - 1981
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] : растениеводство и садоводство - 1978
Kolekcijas daļa:
Схема размещения подсобных сельских хозяйств предприятий, учреждений и организаций Латвийской ССР - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvija Pirmā pasaules kara laikā (1914-1917) - 1962
Kolekcijas daļa:
Схема перспективного размещения сельских учреждений бытового обслуживания Латвийской ССР - 1977
Kolekcijas daļa:
Kolektīvās dārzkopības shēmā ietvertie zemes gabali [Latvijas PSR] - 1988
Kolekcijas daļa:
Обзорная схематическая карта Латвийской ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
Схема размещения зарезервированных площадей для организации садоводческих товариществ в Латвийской ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
Kлассификация сельских населенных пунктов - 1981
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] - 1978
Kolekcijas daļa:
Схема специализации перспективных хозяйств [Латвийской ССР] - 1978
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Alūksnes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Balvu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Bauskas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Daugavpils rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Dobeles rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Gulbenes rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jelgavas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Jēkabpils rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Krāslavas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kuldīgas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Liepājas rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Limbažu rajona zemes lietošanas vienību robežu karte - 1989
Kolekcijas daļa:
Talsu rajons - 1991
Kolekcijas daļa:
Rīga : pasažieru transporta shēma - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīgas un Jūrmalas apkārtne - 1991
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - 1992
Kolekcijas daļa:
Rīga : jaunākā pilsētas karte - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1950
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļi - 1992
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1992
Kolekcijas daļa:
Rīga : city map - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1993
Kolekcijas daļa:
Rīga map : center of city. - 1993
Kolekcijas daļa:
По реке Гауе (Цесис-Сигулда) - 1961
Kolekcijas daļa:
Рига - Закарпатье - 1971
Kolekcijas daļa:
Курган дружбы - [197-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - 1967
Kolekcijas daļa:
Юрмала - 1977
Kolekcijas daļa:
Рига - 1977
Kolekcijas daļa:
По Латгалии - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR shematiska karte - [197-?]
Kolekcijas daļa:
Рига - 1979
Kolekcijas daļa:
[Схема размещения автозаправочных станций Латвийской ССР] - 1979
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1979
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1981
Kolekcijas daļa:
Юрмала - 1981
Kolekcijas daļa:
Рига - 1982
Kolekcijas daļa:
Pa Gauju, no Valmieras līdz Murjāņiem - 1982
Kolekcijas daļa:
Латвийский этнографический музей под открытым небом - 1983
Kolekcijas daļa:
По Гауе - 1983
Kolekcijas daļa:
Литолого-фациальный профиль семилукского и верхней половины щигровского подъярусов по линии Лиепая - Скайсткалне - Саласпилс - Плявиняс - Псков - 1971
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР: справочная общегеографическая карта. 1:600,000 - 1984
Kolekcijas daļa:
Рига : схема городского транспорта - 1985
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : справочная политико-админитсративная карта. 1:600,000 - 1985
Kolekcijas daļa:
Tērvetes meža ainavu parks - 1986
Kolekcijas daļa:
Окрестности Риги и Юрмалы - 1986
Kolekcijas daļa:
Рига - 1986
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1965
Kolekcijas daļa:
По Венте и Абаве (водный маршрут) - 1986
Kolekcijas daļa:
Līgatnes atpūtas un mācību parks - 1986
Kolekcijas daļa:
Сигулда : туристская схема - 1987
Kolekcijas daļa:
Gaujas nacionālais parks - 1988
Kolekcijas daļa:
Рижские магазины - 1988
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1965
Kolekcijas daļa:
Рига : схема пассажирского транспорта - 1986
Kolekcijas daļa:
Kuldīga - 1989
Kolekcijas daļa:
Sigulda - 1990
Kolekcijas daļa:
Магазины Риги : схема - 1989
Kolekcijas daļa:
Рига :схема пассажирского транспорта - 1989
Kolekcijas daļa:
По Гауе : туристская схема - 1974
Kolekcijas daļa:
Юрмала : туристская схема - 1988
Kolekcijas daļa:
Dabas parks Tērvete - 1996
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР : туристская карта - 1984
Kolekcijas daļa:
Kurzemes rietumu piekrastes baseins - 1995
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR augsnu kartes ar paskaidrojumiem / sast. J. Vītiņš. - 1945
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:100,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1964-1987]
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:10,000 - [1960-1962, 1988-1991]
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1986-1991]
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:50,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1972-1984]
Kolekcijas daļa:
Meteo elementu karte : [Latvija] - [1951]
Kolekcijas daļa:
Strukturbericht über das Ostland - 1942
Kolekcijas daļa:
O-35-125 Ливаны : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-124 Екабпилс : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-123 Яунелгава : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-122 Вецумниеки : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-121 Бауска : СССР, Латвийская ССР - 1974
Kolekcijas daļa:
O-35-117 Красногородское : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1985
Kolekcijas daļa:
O-35-116 Карсава : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-115 Стружаны : СССР, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-113 Мадона : СССР, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
O-35-112 Эргли : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-111 Мадлиена : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-110 Огре : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-109 Рига : СССР, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-104 Пыталово : СССР, РСФСРП Псковская область, Латвийская ССР - 1989
Kolekcijas daļa:
O-35-104 Пыталово : СССР, РСФСРП Псковская область, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
O-35-103 Балвы : СССР, Латвийская ССР - 1988,1989
Kolekcijas daļa:
O-35-103 Балвы : СССР, Латвийская ССР - 1980
Kolekcijas daļa:
N-35-8 Верхнедвинск : СССР, БССР Витебская область, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
N-35-7 Краслава : СССР, БССР Витебская область, Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
N-35-6 Даугавпилс : СССР, БССР Витебская область, Литовская и Латвийская ССР - 1983
Kolekcijas daļa:
N-35-4 Рокишкис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1983
Kolekcijas daļa:
N-35-5 Зарасай : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1983
Kolekcijas daļa:
O-35-137 Бебрене : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-138 Прейли : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-139 Аглона : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-140 Дагда : СССР, БССР, Витебская область, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-141 Себеж : СССР, РСФСР Псковская обл[асть], БССР Витебская обл[асть], Латв[ийская] ССР - 1983, 1985
Kolekcijas daļa:
O-35-126 Виляны : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-128 Лудза : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-127 Резекне : СССР, Латвийская ССР - 1988
Kolekcijas daļa:
O-35-133 Пасвалис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-129 Зилупе : СССР, РСФСР Псковская область, Латвийская ССР - 1983, 1985
Kolekcijas daļa:
O-35-135 Панделис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-136 Юодупе : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1982
Kolekcijas daļa:
O-35-135 Панделис : СССР, Литовская и Латвийская ССР - 1973, 1974
Kolekcijas daļa:
Latvia 1:50,000 - Defense Mapping Agency. Hydrographic/Topographic Center - 1976-1992
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:10,000 - [1967-1991]
Kolekcijas daļa:
[Латвийская ССР] 1:25,000 - Padomju Savienība. Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Генеральный штаб - [1947-1991]
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1921
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija] - 1914-1916
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1917-1918
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija] - 1916-1917
Kolekcijas daļa:
Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] - 1917-1919
Kolekcijas daļa:
Āzijas lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
Eiropas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1857
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici ar ceļu karti un ievērojamākiem skatiem - [1909]
Ir daļa:
Nacionālās kartogrāfijas pirmsākumi
Ir daļa:
Latvijas kartēšanas vēsture
Ir daļa:
Ceļi tuvi, ceļi tāli
Izveidošanas datums:
24.05.2017
Labošanas datums:
24.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/27462
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet