LV | EN
Nosaukums:
Rainis un Aspazija
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Rainis un Aspazija
Tīmekļa saite:
http://runa.lnb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Aiva Stūrmane (Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa). VIRSKOLEKCIJA
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis : [hronika] - Sīlis, Jānis, 1886-1970 - 1929 (Video)
Kolekcijas daļa:
Leons Daraškevičs - 1880-1882 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - 1880-1884 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - 1899 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - [1897] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - [189-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [189-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Elzas Rozenbergas vēstule Arvedam Bergam - Aspazija - 1896-01-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Tiesas spriedums Jāņa Pliekšāna lietā 1894. gada 21. septembrī - 1894-09-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 4.februārī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-02-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes: [dzejas lasījums] - 1977 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tautas Padomes Prezidija 1920. gada 8. aprīļa sēdes protokols - 1920-04-08 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas valdes 1920. gada 27. marta sēdes protokols - 1920-03-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895.gada 4. un 7.maijā - Aspazija - 1895-05-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Zem vakara zvaigznes - Aspazija - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās - Aspazija, 1865-1943 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas No atzīšanas koka - Aspazija - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dwehseles krehsla : Aspasijas dsejas - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa par nākamību : novele - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes tschetros zeeleenos no Aspasijas - Aspazija, 1865-1943 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaisītās rozes : dzejoļi (1933-1936) - Aspazija - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918 - Aspazija - [1920] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne - Aspazija, 1865-1943 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes : dzejoļi - Aspazija - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos - Aspazija - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saulains stūrits : liriska biografija - Aspazija - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziedu klēpis - Aspazija - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raganu nakts - Aspazija - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi - Aspazija - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēnessdārzs : dzejas - Aspazija - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeltīte : drāma 2 cēlienos - Aspazija, 1865-1943 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Zila debess : autobiografija - Aspazija - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trejkrāsaina saule : dzejas : ziedonim un jaunībai - Aspazija - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zalša līgava : teiku drama 7 ainās ar epilogu - Aspazija, 1865-1943 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai - Aspazija - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseles ceļojums : dzejas, (1928.-1933.) - Aspazija - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Asteru laikā : rudens dzejoļi - Aspazija - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Zelta mākoņi : [autobiografija] - Aspazija - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Torņa cēlējs : drama no viduslaikiem : piecos cēlienos ar epilogu - Aspazija, 1865-1943 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieraksts par Aspazijas dzimšanu Zaļenieku ev. lut. draudzes baznīcas grāmatā - 1865-03-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Latvijas iekšzemes pases atvērums - 1928-02-01 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazijai emigrācijā Šveicē izsniegtās pases kartiņa, 1919. gada 19. jūlijs - 1919-07-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Velna nauda : teiku komēdija (5 cēlienos) - Aspazija, 1865-1943 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazija : Sen-Helladas drāma : piecos cēlienos (septiņās ainās) - Aspazija, 1865-1943 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pūcesspieģelis : romantiska komēdija - Aspazija - 1931 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ziemelis : kāda dzejnieka traģēdija 24 ainās - Aspazija - 1930-1931 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Tālas noskaņas zilā vakarā : Raiņa dzejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wehtras sehja : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Zelta zirgs : saulgriežu pasaka 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Čūsku vārdi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz mājām : trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēness meitiņa : novella no Dagdas skiču burtnīcas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sudrabota gaisma : mana dzimtenes gada Fata Morgana 2 : No Dagdas skiču burtnīcas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu lodziņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseles dziesmas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa Lellīte Lolīte : viņas dzīve un gals - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mušu ķēniņš : bērnu pasaka 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Putniņš uz zara : dzejas maziem un lieliem bērniem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1923] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizas ziedi : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielās līnijas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sirds devējs : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūza cīņās : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas ragana : vienas nakts sapnis : triloģijas 3. daļa - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zelta seetiņsch - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Sweika, brihwā Latwija! : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1919] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Novelas : I [daļa] - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Saulīte slimnīcā : kā pieci bērni kavēja sev laiku desmit slimības dienās - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa Vasaras princīši un princītes : dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīla stiprāka par nāvi : Turaidas Maijas traģedija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Addio bella : no Dagda skicu burtnicas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1920] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1924] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krauklitis : panahksneeku dseesma 5 zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1899-03-06 (Dzejolis)
Kolekcijas daļa:
Ģirts Vilks - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1907 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Ragana : dramatisks fragments - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rudens lakstīgala - Aspazija - 1933 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim ap 1894. gada 4.februāri - Aspazija - 1894-02-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-03-22 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā - Aspazija - 1894-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 7.maijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05-07 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1894.gada 8.maijā - Aspazija - 1894-05-08 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 13.maijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05-13 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 18.maijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05-18 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada 20.maijā - Aspazija - 1894-05-20 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1894. gada maijā uz Dienas Lapas redakcijas veidlapas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 30.maijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05-30 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Nītaurē, 1894.gada 22.jūlijs - Aspazija - 1894-07-22 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Jūrmalā, ap 1894.gada 28.jūliju - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-07-28 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada novembra vidū - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-11 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Klusā grahmata : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Septiņi malenieši : joku stāsti - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1894.gada 19.novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-11-19 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-11 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895.gada 9. maijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895-05-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada 10. maijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895-05-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895.gada maijā - Aspazija - 1895-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada pavasarī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1904] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīga, 1895.gada pavasarī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Свадебные обряды Вышковской волости Динабургского уезда - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1890 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīga, 1895.gada pavasaris - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada vasarā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada augusta beigās - septembra sākumā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895.gada septembra vidū - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, ap 1895.gada 24. septembri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (1) - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīgā vai Jelgavā, 1894.gada maija 2.pusē - 1896. gada novembra sākumā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894.gada maija 2.pusē - 1896. gada novembra sākumā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (2) - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (3) - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (4) - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Pliekšāna vēstule Pēterburgas universitātes rektoram ar lūgumu uzņemt viņu Juridiskajā fakultātē. Jasmuižā, 1884. gada 20. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1884-06-20 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Jasmuižas pagasta valdes izsniegta apliecība par to, ka J. Pliekšāns nav bijis iesaistīts pretvalstiskā darbībā. Jasmuižā, 1884. gada 19. jūnijā - 1884-06-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Pliekšāna Rīgas pilsētas ģimnāzijas atestāts. Rīgā, 1883. gada 19. decembrī - 1883-12-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Krišjāņa Pliekšāna rakstisks apliecinājums, ka viņš neiebilst pret sava dēla studijām Pēterburgas universitātē. Jasmuižā, 1884. gada 19. jūnijā - 1884-06-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Pliekšāna studenta apliecība. Pēterburgā, 1884. gada 13. oktobrī - 1884-10-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Pliekšāna lūgums par atvaļinājuma piešķiršanu. Pēterburgā, 1885. gada 22. decembrī - 1885-12-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Pliekšāna iesniegums ar 1886. gada pirmajā pusgadā noklausīto lekciju sarakstu - 1886 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Pēterburgas Universitātes rektora apliecinājums, ka Jānis Pliekšāns izturējis mutisko eksāmenu Juridiskajā fakultātē. Pēterburga, 1888. gada 31. maijā - 1888-05-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Pēterburgas Universitātes izsniegts apliecinājums par Jāņa Pliekšāna politisko uzticamību. Pēterburgā, 1888. gada 31. maijā - 1888-05-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Pliekšāna diploms par zinātņu kandidāta grāda saņemšanu. Pēterburgā, 1891. gada 20. jūnijā - 1891-06-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Pliekšāna Rīgas pilsētas ģimnāzijas atestāts. Rīgā, 1883. gada 19. decembrī - 1883-12-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (5) - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (6) - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (7) - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē – 1896. gada novembra sākumā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (8) - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-05-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā,1897. gada jūnija vidū - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā,1897. gada jūnija vidū : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada jūnijā - Aspazija - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada jūnija vidū - Aspazija - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada jūnija vidū : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā,1897. gada 5. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā,1897. gada 5. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis - 1905 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - 1906-1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - [190-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - [1905?] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1908 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - Riekstiņš, J. - [1905?] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - Links, E. - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - 1905 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - 1905 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1905 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - 1897 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - [191-?] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - 1905 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [1904?] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [191-?] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [191-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un politiski izsūtīto grupa Slobodskā - 1899-1902 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, drīz pēc 1897. gada 5. jūnija - Aspazija - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, drīz pēc 1897. gada 5. jūnija : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 9. jūnijā - Aspazija - 1897-06-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 9. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 10. jūnijā - Aspazija - 1897-06-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 10. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-10 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim. Panevēžas cietumā,1897. gada 10. jūnijā - Aspazija - 1897-06-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim. Panevēžas cietumā,1897. gada 10. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-10 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 13. jūnijā (1) - Aspazija - 1897-06-13 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 13. jūnijā (1) : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 13. jūnijā (2) - Aspazija - 1897-06-13 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 13. jūnijā (2) : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 13. jūnijā (3) - Aspazija - 1897-06-13 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 13. jūnijā (3) : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā,1897. gada 14. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-14 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā,1897. gada 14. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-14 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietumā,1897. gada 14. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-14 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietumā,1897. gada 14. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-14 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 14. jūnijā - Aspazija - 1897-06-14 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 14. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-14 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 15. jūnijā - Aspazija - 1897-06-15 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā,1897. gada 15. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietumā, līdz 1897. gada 15. jūnijam - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietumā, līdz 1897. gada 15. jūnijam : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietums, līdz 1897. gada 15. jūnijam - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietums, līdz 1897. gada 15. jūnijam : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, pēc 1897. gada 15. jūnija - Aspazija - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, pēc 1897. gada 15. jūnija : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 16. jūnijā - Aspazija - 1897-06-16 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 16. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 17. jūnijā - Aspazija - 1897-06-17 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 17. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, ap 1897. gada 17. jūniju - Aspazija - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, ap 1897. gada 17. jūniju : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā, ap 1897. gada 17. jūniju - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-17 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā, ap 1897. gada 17. jūniju : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 20. jūnijā - Aspazija - 1897-06-20 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 20. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 21. jūnijā - Aspazija - 1897-06-21 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 21. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 22. jūnijā - Aspazija - 1897-06-22 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 22. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 23. jūnijā - Aspazija - 1897-06-23 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 23. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-23 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 24. jūnijā - Aspazija - 1897-06-24 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Panevēžas cietumā, 1897. gada 24. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1897-06-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietumā, līdz 1897. gada 26. jūnijam - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietumā, līdz 1897. gada 26. jūnijam : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietumā, 1897. gada jūnijs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Panevēžas cietumā, 1897. gada jūnijs : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā, 1897. gada jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietumā, 1897. gada jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietums, 1897. gada jūnijs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžas cietums, 1897. gada jūnijs : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Apdziedāšanas dziesmas III vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem" (1889). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas miršanas apliecība - 1943-12-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Prologs" (1893). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Saulains stūrītis" (1910). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Saules meita" (1894). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Zaudētas tiesības" (1895). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Zeltīte" (1901). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Ziedu klēpis" (1911). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
J.V.Gēte "Fausts" (1898) (Tulkojuši Aspazija un Rainis). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Daugavpils apriņķa Višķu pagasta kāzu ierašas" (1890). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Žandarmērijas sastādīts protokols par kratīšanā iegūtās Raiņa korespondences saturu 1897. gada 17.-20. jūnijā - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas apgabaltiesas spriedums Fridriha Rašmeiera sūdzības lietā pret Raini 1894. gada 21. septembrī - 1891-09-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Indulis un Ārija" (1912). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Klusā grāmata" (1909). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Ģirts Vilks" (1907). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jaunais spehks : J. Raiņa dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1907] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Jaunais spēks" (1906). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Jurijs Jurovskis - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Dailes teātra aktieri - 1920-1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aleksis Mierlauks - 1921-1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Biruta Skujeniece - 1921-1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Jurijs Jurovskis - 1921-1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Dailes teātra pārstāvji pie Turaidas Rozes kapa Siguldā - [1927] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un kultūras darbinieki pie Turaidas Rozes kapa Siguldā - [1925] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Eduards Smiļģis - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Strādnieku teātra aktieru un vadītāju grupa - 1926-1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Strādnieku teātra vadība un atbildīgie darbinieki - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1928-1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Lāčplēša Kara ordeņa domes sēde - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis Latvijas sabiedrisko darbinieku vidū - 1925-1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis kritušo karavīru piemiņas brīdī Ložmetējkalnā - Gaiķis, Eduards, 1881-1961 - 1920-05-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis ar Baltkrievijas rakstniekiem Minskā - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis ar bērniem Rūjienā - 1922-05-22 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis pie Jura Zingberga pieminekļa Kazdangā - 1926-08 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
LSDSP frakcijas deputātu grupa Saeimas plenārsēdes laikā - 1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Latvijas 2. Saeimas deputāts - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - [192-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis Latvijas skolotāju konferencē - 1925-06-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis Latvijas Skolotāju savienības konferencē - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1923-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pieņemšana pie Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes - 1926-1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izglītības ministrs Rainis sportistu parādē - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Izglītības ministrijas Mākslas departamenta darbinieki - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas lugas "Zalkša līgava" izrādes dalībnieki kopā ar autori Latvijas Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija svinīgā pasākumā - [193-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis LSDSP 25 gadu jubilejas kongresā - 1929-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis, Aspazija un Eduards Smiļģis - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis LSDSP biedru vidū - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
LSDSP pārstāvji Jāņa Asara pieminekļa atklāšanā - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izglītības ministrs Rainis ar ministrijas darbiniekiem - 1927-09-10 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Biedrības "Piektais gads" dalībnieki sēžu zālē - [1926] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu sociāldemokrātisko partiju konferences dalībnieki - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1926-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis ar sabiedrisko darbinieku grupu - [192-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis Latvijas sabiedrisko darbinieku vidū - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - [192-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis ar Bulduru bērnu nama bērniem - 1923 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis pasākumā Nacionālajā teātrī - [1927] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis LSDSP vadītāju vidū - [192-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis ar skolotāju kursu audzēkņiem Valmierā - 1920-06-11 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis ar Valmieras sieviešu ģimnāzijas audzēknēm un skolotājiem - 1920-06-11 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis uzstājas LSDSP 25 gadu jubilejas kongresā - 1929-06-14 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija LSDSP sieviešu sapulcē - 1920-1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis uzstājas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā 1920. gada 1. maijā - 1920-05-01 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas sagaidīšana Rīgā - 1920-04-10 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija ar LSDSP pārstāvjiem - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija atgriežas Latvijā. Daugavpils - 1920-04-09 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis studiju laikā Pēterburgā - [1885] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas sagaidīšana Rīgā - 1920-04-10 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Nacionāla teātra aktieri un teātra direktors Rainis Kauņā - 1921-1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis 60 gadu jubilejas svinībās Nacionālajā teātrī - 1925-10-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [191-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - [1905?] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [191-?] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - [191-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija. Atvadas no Raiņa - 1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [192-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - [191-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [192-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - [192-] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - [1897] (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1911] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1906-1907] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indulis un Ārija. Rainis [attēls] Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Gailāns, Indulis, 1962-2012 - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis: Jāzeps un viņa brāļi [attēls]. Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis Suns un kaķe [attēls] Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Kovaļčuks, Vladislavs, 1951- - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka uzruna konferencē "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" - Vilks, Andris, 1957- - 2015-10-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vairas Vīķes-Freibergas priekšlasījums konferencē "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 2015-10-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vitas Matīsas priekšlasījums konferencē "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" - Matīsa, Vita, 1955- - 2015-10-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Panāksnieku dziesma: J. Rainis - J. Kaijaks - M. Tetere. Rīgas operetes teātris - Plaudis, Arnolds, 1927-2008 - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis: Zelta zirgs. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Toropins, Juris, 1952- - 1976 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J.Rainis Pūt vējiņi. LPSR Valsts Dailes teātris - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis: Pūt vējiņi. LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1968 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pūt, vējiņi!: krāsaina platekrāna mākslas filma (pēc J. Raiņa lugas motīviem) [attēls] = Вей, ветерок!: цветной широкоэкранный художественный фильм (по мотивам одноименной пъесы Я. Райниса) - Kuncīte, Leonija, 1924- - 1974 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis Pūt, vējiņi! Leona Paegles Valsts Valmieras Drāmas teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spēlēju dancoju. J.Raiņa LPSR Dailes teātris. Tautas dzejnieka J.Raiņa 100 gadu - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - [1965] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J.Raiņa Pusidealists. LPSR Valsts Drāmas teātris - Pīlādzis, Rūdolfs, 1910-1969 - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis Uguns un nakts. Sena dziesma jaunās skaņās. Valsts Liepājas teātris - Kļaviņš, Aldis, 1938- - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts. LPSR Valsts Dailes teātris - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā, ap 1897. gada jūnija vidu : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā, ap 1897. gada 11. jūniju : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā, ap 1897. gada 25. jūniju : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā, ne vēlāk par 1897. gada 26. jūniju : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "No atzīšanas koka" (1919). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Kaisītās rozes" (1936). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Raganu nakts" (1923). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Sidraba šķidrauts" (1905). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Spoži sapņi" (1909). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Jānis Ziemelis" (1931). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Rudens lakstīgala" (1933). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Torņa cēlējs" (1927). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Trejkrāsaina saule" (1926). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Zalša līgava" (1928). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Zem vakara zvaigznes" (1942). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Zila debess" (1924). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Addio bella" (1920). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Čūsku vārdi" (1920). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Daugava" (1919). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Gals un sākums" (1912). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Iļja Muromietis" (1923). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Jāzeps un viņa brāļi" (1919). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Kastaņola" (1928). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas sveicieni Zemgalei : 12.08.1937 - Aspazija - 1937 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Fragments no Aspazijas lugas "Sidraba šķidrauts" - Aspazija - [193-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas atmiņas : 12.08.1937 - Aspazija - 1937 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gunas lūgšana no Aspazijas lugas "Sidraba šķidrauts" - Aspazija - [193-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ciānas bērni - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pasaciņa - Šuberts, Pauls, 1884-1945 - [192-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lauztās priedes - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Sāpes un cerības - Šuberts, Pauls, 1884-1945 - [192-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Papildinājums par Aspazijas mantojuma sastāvu un vērtību - 1944-02-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas 1943. gada rudenī sastādītais testaments - 1943-11-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Ziņojums par Aspazijas mantojuma sastāvu un vērtību - 1943-12-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Izraksts no notāra K. Sumberga aktu grāmatas - 1944 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainim emigrācijā Šveicē izsniegtās pases kartiņa, 1919. gada 19. jūlijs - 1919-07-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas 1934. gada 15. marta līgums ar brāļiem Birkertiem - 1935-01-29 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija ar jaunatnes pārstāvjiem - 1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija kopā ar Antonu Birkertu un Albertu Prandi - 1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis, Aspazija un Olīvs Mētra - Mētra, Olīvs, 1891-1982 - 1929-08-23 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - Mētra, Olīvs, 1891-1982 - 1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - Rake, Krišs, 1897-1965 - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija Raiņa piemiņas dienā - 1932-09-12 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis sabiedrisko darbinieku vidū - Lepnis, Fricis, 1892-1949 - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis atpūtā - 1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Teodors Reiters - 1927-06-26 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres. Atvadīšanās no dzejnieka - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēru procesija - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kaps - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1924 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa 60 gadu jubileja - 1925-09 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Biruta Skujeniece - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - Mētra, Olīvs, 1891-1982 - 1929-09-09 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Izglītības ministrijas darbinieki - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1927-1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija un teātris Šveicē - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2012 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Dažu Kastanjolas mīklu atminējums - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2010 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas muzeja tapšana Kastaņolā - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2007 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas piemiņa Kastanjolā - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2009 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa "Kastaņola" - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2006 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Salstošā Aspazija Alpu dienvidpusē jeb "Tas viss mani galēja nost" - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2015 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Visu Raini - visai tautai - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2015 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Rainis nāves dienā - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1929-09-12 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - Rīdzenieks, Vilis, 1884-1962 - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - 1929-09-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas [attēls]. Raiņa 121. gads - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzejas dienas [attēls]. Raiņa 118. gads - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jelgawas Latweeschu Teatris. Sesona 1921. g. Sesonas atklahschana [attēls] Nogrimuzchais Swans: teiku drama 5 cehleenos no Gerharda Hauptmaņa, tulkojis J. Rainis - [1921] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvības sakta: Staļina prēmijas laureāta Ā.Skultes balets. Latvijas PSR Operas un baleta teātris [attēls] = Сакта свободы: балет Лауреата Сталинской премии А.Скулте. Гос. театр оперы и балета Латвийской ССР - Goldmanis, Kārlis, 1921-1995 - 1950 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija: Atriebēja. Režisori B. Rubess, N. Bartlett. Neatkarīgais teātris "Kabata", Rīga [attēls] --lēni kā čūska es tev pielīdīšu...taustīšu, kamēr atradīšu, kur tava sirds vēl pukst - Bartlett, Neil, 1958- - 1991 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Naktī tapa gaisma: "Rīgas Pantomīmas" izrāde pēc Raiņa "Uguns un nakts" motīviem [attēls]. Režisors Roberts Ligers - 2001 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Senatne - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tālas noskaņas zilā vakarā ; Balsis iz miglas ; Memorandum ; Jaunais laiks : Raiņa dzejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mēness starus stīgo - Dārziņš, Emīls, 1875-1910 - [1911] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Aizelsies strautiņš - Aspazija - [192-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Asjas monologs - Aspazija - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gunas monologs - Aspazija - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Balto raganu nakts - Aspazija - [193-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Fragments no Aspazijas lugas "Vaidelote" - Aspazija - [193-] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ģēnijs ; Jel dodat milzeņa domu man! ; Ziedonī ; Uz augstāko ; Pastarā tiesa ; Ziedoņa rīts ; Sapņu mežiņā : deklamācijas ar Aspazijas tekstiem - Aspazija - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Himna Latvijai ; 15. maija vienības svētkiem : deklamācijas ar Aspazijas tekstu - Aspazija - [19--] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Stikla kalns: tautas opera 2 cēlienos pēc Raiņa lugas "Zelta zirgs" motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 2003 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Tautas dzejnieka Raiņa vasarnīca - muzejs Majoros Aleksandra ielā № 7 [attēls] Дача - музей Латышского Народного поэта Райниса в Майори, ул. Александра № 7 - 1961 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Rainis] - [193-] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Latgalē 1920. g. - [192-] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
[Raiņa un Aspazijas sveikšana pēc atgriešanās Latvijā] - 1920 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Raiņa sagaidīšana Durbē 18. jūlijā 1929. g. - 1929 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Rainis savā darba istabā - Durbē - [192-] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - 1929 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Raiņa bēres - 1929 (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Raiņa piemiņas vakars 1940. gada 5. oktobrī Cēsīs, Tautas namā : Programma - Cēsu strādnieku arodbiedrība - 1940 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Biedrības "J. Raiņa piemiņas fonds" uzaicinājums - Jāņa Raiņa piemiņas fonds - 1930-02-08 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kluba Sarkandaugavas nodaļas rīkotie kluba 2 gadu pastāvēšanas svētki : programma - Raiņa klubs (biedrība) - 1922 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Pūt, vējiņi" : J. Raiņa tautas dziesma 3 cēlienos (5 ainās) : LPSR Valsts Dailes teātris : [programma] - Mākslas lietu pārvalde (Latvijas PSR) - 1945 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Tautas dzejnieka J. Raiņa 80. dzimšanas dienas atceres svinīgs sarīkojums : programma - 1945-09-14 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas Raiņa kluba statūti - Jelgavas Raiņa klubs - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā opera : 1932/33. gada sezona (Nr. 9) - Latvijas Nacionālā opera - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Uguns un nakts" : LPSR Valsts Dailes teātris - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dailes Teatris Rīgā : VII sesona, 1926 - Dailes teātris - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts: Jāņa Mediņa opera pēc Jāņa Raiņa drāmas [attēls] - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1995 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas apsveikšanas koncerts : Raiņa klubs : [programma] - Raiņa klubs (biedrība) - b. g. (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa piemiņas vakars 29. septembrī 1940. gadā : Valmieras strādnieku arodbiedrība : programma - Valmieras strādnieku arodbiedrība - 1940 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa piemiņas vakars 1940. gada 12. septembrī Madonas Tautas namā : K. J. S. Madonas šūna : programma - Komunistiskās jaunatnes savienība. Madonas šūna - 1940 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa piemiņas vakars 1940. gada 11. septembrī : LPSR Liepājas teātris : programma - Liepājas teātris - 1940 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa un sociāldemokrātiskās preses 30 gadu jubilejas 7. janvārī 1922. gadā : Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Rīgas organizācijas kultūras komisija : [programma] - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Rīgas organizācija - 1922 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vakars 5. oktobrī : Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Rīgas organizācijas kultūrkomisija : programma - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Rīgas organizācija - b. g. (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa vakars 9. novembrī : Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Rīgas organizācijas kultūras komisija : [programma] - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Rīgas organizācija - b. g. (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas piemiņas vakars 1944. gada 29. februārī : Rēzeknes dramatiskais ansamblis : programma - Rēzeknes dramatiskais ansamblis - 1944 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Rainis. "Zelta zirgs" : ar ordeni "Goda zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris : [programma] - Jaunatnes teātris - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dailes Teātris. Nr. 19, 1937./38. gada sezona, Septembris - Dailes teātris - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LPSR Dailes teātris : 1940./41. gada sezona : Nr. 7 - Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā teātra programma. Nr. 180, 1937./38. gada sezona, Februāris - Latvijas Nacionālais teātris - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Zelta zirgs" : Saulgriežu pasaka 5 cēlienos : Tautas dzejnieks J. Rainis ; LPSR Valsts Jaunatnes teātris : [izrādes programma] - Jaunatnes teātris - [1956] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa piemiņas vakars 1940. gada 15. septembrī : Jūrmalas Latviešu biedrība : programma - Jūrmalas Latviešu biedrība - 1940 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Izmaitāti prieki - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1922-11-03 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Izglītības ministrijas kino filmu cenzūra - 1927-02-04 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Klusā stundā - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1923-01-26 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Donas kazaki "iešturmē" Rīgu - 1928-01-27 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Vēletaji, beidzamais trumpis?! - 1925-10-09 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Sociāl-demokrātu sapnis janvāra naktī - 1927-01-28 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Ordeņu "ķeršana" Latvijā - 1926-07-02 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Pēc pirmizrādes - Kalniņa, A. - 1928-09-07 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Laupa aģitācijas brīvību - 1928-08-03 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Dzejniece Aspāzija - Apinis, J., (Jēkabs), 1899-1945 - 1929-03-15 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Mes jaunu "teijateri" ce--elsim! - 1926-08-19 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Mūsu ministri "uzlabo" veselību Rivjerā - 1927-04-22 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Politiskās maskas lielās cīņas priekšvakarā - 1927-09-23 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Par izglītības ministru kreisā spārna pārstāvja vietā nācis labā spārna pārstāvis - Civi-s, 1895-1941 - 1928-01-25 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "ceļa jūtīs" - 1925-06-04 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Slapjie Jāņi - 1928-06-22 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Caur Benjamiņa lapu un Aspazijas roku Raiņa gars nosoda sociķu līderus - 1933-09-22 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Nodibināta Kultūras tuvināšanas biedrība ar Padomiju - Engelchardt, E. - 1929-05-31 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Nedelikātā tauta - Krūmiņa, V. - 1922-09-21 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Aspazija pasniedz Benjamiņam vainagu - 1930-07-18 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Iepriecināšana - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1922-03-17 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Mošķu uzbrukums Rainim - 1927-06-15 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Labāk mednis rokā, nekā zīle kokā - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1922-07-21 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
"Ziemas svētku vecītis" aplaimojis mūs ar jaunu valdību - 1926-12-24 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Rainis atkal saslimis ar gripu - 1928-01-06 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Zvaigžņu ordeņa "armijas" parāde valsts svētkos - 1926-11-26 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Sociālists ciemā pie karaļa - 1926-05-07 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Politika. Māksla - Civi-s, 1895-1941 - 1928-10-13 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
"Vijolīšu vaiņagotās" Atenas un tabakas vaiņagotā autore - Treijs, E. - 1923-09-20 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Saeimā Jāņu dienā - Civi-s, 1895-1941 - 1927-06-21 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Karikatūras no grāmatas Augstais 100 - Civi-s, 1895-1941 - 1929 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
J. Rainis - [19--] (Atklātne)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks Rainis saka runu Jāņa Asara pieminekļa atklāšanā - 1926-06-20 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izglītības ministrs Rainis un fotogrāfs - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aspazija Jānim Akurateram veltītā pasākumā - 1935-01-25 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pliekšānu un Grikovsku dzimtas ģenealoģija (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa portrets : vara plate - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 2018 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Tija Banga izrādē Pūt, vējiņi! Jaunajā Rīgas teātrī - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Tija Banga izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Jānis Osis izrādē Pusideālists - Krieviņš, Jānis, fotogrāfs - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Jānis Osis izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Nacionālajā teātrī - 1938 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzīvesvieta Pleskavā - 1950 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzīvesvieta Slobodskā - 1950 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzīvesvieta Viļņā - 1890 - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Tadenavā - 1950 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas dzīvesvieta Šveicē - 1905 - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzīvesvieta Panevēžā - 1897 - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Berķenelē - 1965 - 1980 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Grīvas vācu skola - 1960 - 1979 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas dzīvesvieta Šveicē - 1900 - 1915 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pēterburgas universitātes lasītava - 1890 - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Pēterburgas universitāte - 1890 - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas ģimnāzija - 1890 - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzīvesvieta Jelgavā - 1895 - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Jasmuižā - 1950 - 1970 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dārta Pliekšāne - 1865 - 1885 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Pliekšāns - 1876 - 1877 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa skolas liecība Rīgas pilsētas ģimnāzijā - 1900 - 1940 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Režisors Eduards Smiļģis Raiņa un Aspazijas memoriālajā vasarnīcā Majoros - 1960 - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aleksis Mierlauks izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Dailes teātrī - 1942 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Nacionālajā teātrī - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis bērnībā ar ģimeni - 1876 - 1877 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks un dramaturgs Rainis - Riekstiņš, Jānis, fotogrāfs - 1903 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Karikatūra Rainis izglītības ministra amatā - 1927 -1937 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks un dramaturgs Rainis - 1920 - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejniece un dramaturģe Aspazija - Vilciņš, Gustavs - 1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejniece un dramaturģe Aspazija - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1920 - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jaunā Rīgas teātra aktrise Mirdza Šmithene - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieki Rainis un Aspazija Šveicē - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Amtmanis-Briedītis izrādē Pūt, vējiņi! - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - Skariņš, Ansis - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aleksis Mierlauks izrādē Uguns un Nakts Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Aleksis Mierlauks izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - Vdovenko, Boriss - 1947 - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 - 1949 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1913 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1955 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1955 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros - Rudais, J. - 1949 - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Krauklītis Jaunatnes teātrī - Vdovenko, Boriss - 1945 - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Krauklītis Jaunatnes teātrī - Vdovenko, Boriss - 1945 - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis Induļa lomā izrādē Indulis un Ārija - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis Induļa lomā izrādē Indulis un Ārija - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Emīlija Viesture Ārijas lomā izrādē Indulis un Ārija - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieki Rainis un Aspazija Šveicē - 1907 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Līze Pliekšāne - 1878 - 1882 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejniece Aspazija - 1920 - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Ventspils dramatiskajā kolektīvā - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1951-03 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Jānis Šāberts izrādē Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Emīls Mačs izrādē Uguns un nakts - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Krievu drāmas teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Krauklītis Dailes teātrī - 1937 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis Jāzepa lomā izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis Jāzepa lomā izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrādes Uguns un nakts mēģinājums Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejniece un dramaturģe Aspazija - Vilciņš, Gustavs - 1925 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Pāvuls izrādē Pūt, vējiņi! - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1955 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - Kera, Egons, 1922-2016 - 1981 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Maruta Feldmane Spīdolas lomā izrādē Uguns un nakts - Ieviņa, Ligita Elizabete, 1951- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Drāmas teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Drāmas teātrī - Ieviņa, Ligita Elizabete, 1951- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Artūrs Dimiters Ulda lomā izrādē Pūt, vējiņi! - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Kārlis Valdmanis Ulda lomā izrādē Pūt, vējiņi! - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Eiženija Kaldovska Baibas lomā izrādē Pūt, vējiņi! - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Emīls Mačs izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Uldis Lieldidžs izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Valentīns Skulme izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Pēteris Vasaraudzis izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Emīls Mačs izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilita Bērziņa izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrādes Spēlēju, dancoju mēginājums Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Drāmas teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1968 - 1969 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Astrīda Kairiša Spīdolas lomā izrādē Uguns un nakts - Stīpnieks, Laimonis, 1936-2023 - 1985 - 1986 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1953-09-16 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Guna (Sidraba šķidrauts) Jaunajā Rīgas teātrī - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Pūt, vējiņi! Jaunajā Rīgas teātrī - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Jaunā Rīgas teātra aktrise Mirdza Šmithene - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Krauklītis Nacionālajā teātrī - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzīvesvieta Rīgā - 1900 - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dora Pliekšāne - 1885 - 1895 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Tija Banga izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Biruta Skujeniece izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Gustavs Žibalts izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1913 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Tija Banga izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Amtmanis-Briedītis izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilija Ērika izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Biruta Skujeniece izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Teodors Amtmanis izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Gustavs Žibalts izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Vilis Segliņš izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Aleksis Mierlauks izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Kristaps Koškins izrādē Pūt, vējiņi! Jaunajā Rīgas teātrī - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Jaunajā Rīgas teātrī - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Kārlis Hamsters izrādē Pūt, vējiņi! Jaunajā Rīgas teātrī - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilija Ērika izrādē Pūt, vējiņi! Jaunajā Rīgas teātrī - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Alfrēds Amtmanis-Briedītis Jāzepa lomā izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Paula Baltābola izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilija Ērika izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Voldemārs Švarcs Ulda lomā izrādē Pūt, vējiņi! - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Krauklītis Nacionālajā teātrī - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Paula Baltābola Spīdolas lomā izrādē Uguns un nakts - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Emīls Mačs izrādē Spēlēju, dancoju - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis Jāzepa lomā izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Elvīra Bramberga Baibas lomā izrādē Pūt, vējiņi! - 1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Irma Laiva Magones lomā izrādē Krauklītis - 1937 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Krauklītis Dailes teātrī - 1937 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Dailes teātrī - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis Ulda lomā izrādē Pūt, vējiņi! - 1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilita Bērziņa Spīdolas lomā izrādē Uguns un nakts - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dailes teātra III studijas diplomdarba izrāde Pūt, vējiņi! - 1962 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1955 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1955 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1955 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Drāmas teātrī - 1948 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pusideālists Drāmas teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Drāmas teātrī - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Drāmas teātrī - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Drāmas teātrī - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Jaunatnes teātrī - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Liepājas teātrī - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Liepājas teātrī - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Liepājas teātrī - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Dailes teātrī - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Drāmas teātrī - 1948-04-14 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pusideālists Drāmas teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Ludmila Špīlberga izrādē Aspazija Nacionālajā teātrī - 1923 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilija Ērika izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa piemineklis Esplanādē - Stūrmanis, Indriķis, 1940- - 1956-09-11 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilita Bērziņa Spīdolas lomā izrādē Uguns un nakts - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1962 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Amtmanis-Briedītis izrādē Pūt, vējiņi! - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Alfrēds Amtmanis-Briedītis Jāzepa lomā izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Drāmas teātrī - Ručinskis, A. - 1948-04-16 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Jānis Osis izrādē Jāzeps un viņa brāļi - Krieviņš, Jānis, fotogrāfs - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1965-03-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Tadenavā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Liepājas teātrī - Kišenkovs, Vladimirs - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1965-05-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Milda Klētniece izrādē Ilja Muromietis Dailes teātrī - 1962 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Drāmas teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1968 - 1969 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Drāmas teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1969 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Drāmas teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1969 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1960 - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa istaba Majoru vasarnīcā - Fedosejevs, Boriss - 1950-08-31 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1965-03-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis Jāzepa lomā izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Liepājas teātrī - Tilgalis, Kārlis, 1910-1997 - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Ilga Martinsone izrādē Mīla stiprāka par nāvi - Tilgalis, Kārlis, 1910-1997 - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Vija Artmane izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Paula Baltābola izrādē Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Ģirts Jakovļevs Ulda lomā izrādē Pūt, vējiņi! - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1969 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Irma Bune - 1950 - 1960 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1945 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Dailes teātrī - 1962 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Valentīns Skulme izrādē Uguns un nakts - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Alberts Miķelsons izrādē Uguns un nakts - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejniece Aspazija - Lange, Osvalds - 1902 - 1904 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Krauklītis Jaunatnes teātrī - 1950 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieki Rainis un Aspazija Jūrmalā - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - 1905 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Jaunatnes teātrī - Pantuss, L. - 1956-02-28 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Jānis Grantiņš izrādē Indulis un Ārija Jaunatnes teātrī - 1965 - 1966 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Tadenavā - Daņilovs, Sergejs - 1954 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - Skariņš, Ansis - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Biruta Skujeniece izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Vilis Segliņš izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilija Ērika izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Pūt, vējiņi! Jaunajā Rīgas teātrī - 1914 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Aina Jaunzeme izrādē Sidraba šķidrauts - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Aina Jaunzeme izrādē Sidraba šķidrauts - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - 1933 - 1934 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Jānis Osis izrādē Jāzeps un viņa brāļi - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis izrādē Indulis un Ārija Jaunajā Rīgas teātrī - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis izrādē Uguns un nakts Jaunajā Rīgas teātrī - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1913 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Dailes teātrī - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Dailes teātrī - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Literāti Rainis un Aspazija un režisors Eduards Smiļģis - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Anda Zaice izrādē Zelta zirgs Jaunatnes teātrī - 1976 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Dailes teātrī - 1962 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Jasmuižā - Dedumietis, E. - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Tadenavā - Dedumietis, E. - 1973 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Vija Artmane Baibas lomā izrādē Pūt, vējiņi! - 1955 - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kapa piemineklis - Raskins, L. - 1952-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Jaunatnes teātrī - Иконников, Юрий - 1976 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Jaunatnes teātrī - Иконников, Юрий - 1976 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Jaunatnes teātrī - Иконников, Юрий - 1976 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Jaunatnes teātrī - Иконников, Юрий - 1976 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Jaunatnes teātrī - Kera, Egons, 1922-2016 - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Harijs Liepiņš izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Harijs Liepiņš izrādē Spēlēju, dancoju - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - Kera, Egons, 1922-2016 - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1953 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1955 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Drāmas teātrī - Gedzjuns, Dominiks, 1918-1998 - 1968 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Drāmas teātrī - 1956 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - Kera, Egons, 1922-2016 - 1965 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Spēlēju, dancoju Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1956 - 1957 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Literāts un sabiedriskais darbinieks Rainis - Golvers, Johans - 1893 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejniece Aspazija - Šulcs, Eduards - 1897 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks Rainis izsūtījuma laikā - Poļakovs, M. - 1901 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks Rainis Šveicē - Hausers, E. - 1911 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilita Bērziņa Spīdolas lomā izrādē Uguns un nakts - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilita Bērziņa Spīdolas lomā izrādē Uguns un nakts - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilita Bērziņa Ārijas lomā izrādē Indulis un Ārija - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - 1933 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Liepājas teātrī - 1958 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Irma Laiva Laimdotas lomā izrādē Uguns un nakts - 1947 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Irma Laiva izrādē Ilja Muromietis Dailes teātrī - 1962 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks Rainis izsūtījuma laikā - 1900 - 1902 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Mīla stiprāka par nāvi Dailes teātrī - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Pūt, vējiņi! Dailes teātrī - 1929 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejniece Aspazija - Rangs, J. - 1910 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - Иконников, Юрий - 1982 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - Иконников, Юрий - 1982 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - Иконников, Юрий - 1982 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - Иконников, Юрий - 1982 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Jāzeps un viņa brāļi Dailes teātrī - Иконников, Юрий - 1982 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Berķenelē - Šaldajevs, L. - 1980-06-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Berķenelē - Šaldajevs, L. - 1980-06-24 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa piemineklis Raiņa vārdā nosauktajā kolhozā - Iļjina, Alise, 1918-1974 - 1970-11-15 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks un publicists Rainis - 1897 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Jasmuižā - Fadejevs, Jevgeņijs, 1923- - 1970-05-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Dailes teātrī - Lerhs, Jānis, 1904-1967 - 1950 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa muzeja zinātniskā līdzstrādniece Astrīda Cīrule - Kuprijanovs, Jurijs, 1937- - 1970-09-11 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Herberts Zommers izrādē Indulis un Ārija Dailes teātrī - Lepnis, Fricis, 1892-1949 - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Augusts Mitrēvics izrādē Spēlēju, dancoju - Lepnis, Fricis, 1892-1949 - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kapa piemineklis - Kleškovs, P. - 1950-09-19 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Mirdza Šmithene izrādē Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Berta Rūmniece izrādē Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zalkša līgava (Zalša līgava) Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Elīza Miezīte izrādē Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Jānis Ģērmanis izrādē Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Jānis Ģērmanis izrādē Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dekorācijas izrādei Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dekorācijas izrādei Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dekorācijas izrādei Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Dekorācijas izrādei Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Ilja Muromietis Nacionālajā teātrī - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Lilija Ērika izrādē Vaidelote Nacionālajā teātrī - 1922 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Emīlija Viesture izrādē Spēlēju, dancoju - Lepnis, Fricis, 1892-1949 - 1926 - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis Tota lomā izrādē Spēlēju, dancoju - Lepnis, Fricis, 1892-1949 - 1926 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Emīlija Viesture Maijas lomā izrādē Mīla stiprāka par nāvi - Lepnis, Fricis, 1892-1949 - 1927 - 1928 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis Viktora Heila lomā izrādē Mīla stiprāka par nāvi - Lepnis, Fricis, 1892-1949 - 1927 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis Induļa lomā izrādē Indulis un Ārija - Lepnis, Fricis, 1892-1949 - 1930 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktieris Eduards Smiļģis Lāčplēša lomā izrādē Uguns un nakts - 1921 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 4.februārī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-02-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895. gada 4. un 7. maijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1895-05-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Suns un kaķe : bērnu pasaka piecos cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Tells: drāma 5 cēlienos - Schiller, Friedrich, 1759-1805 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim ap 1894. gada 4.februāri : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-02-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-03-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 7. maijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1894. gada 8. maijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-05-08 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 13. maijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 18. maijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada 20. maijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-05-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1894. gada maijā uz Dienas Lapas redakcijas veidlapas : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada maijs : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 30. maijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Nītaurē, 1894. gada 22. jūlijs : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-07-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Jūrmalā, ap 1894. gada 28. jūliju : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-07-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembra vidū : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fausts : traģedija - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1894. gada 19. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-11-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895. gada 9. maijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895-05-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada 10. maijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895-05-10 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895. gada maijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1895-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada pavasarī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīga, 1895. gada pavasarī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīga, 1895. gada pavasaris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada vasarā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada augusta beigās - septembra sākumā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895. gada septembra vidū : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, ap 1895. gada 24. septembri : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (1) : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (2) : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (3) : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (4) : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (5) : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (6) : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (7) : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (8) : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1897-05-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Atriebēja" (1887). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Cīņa par nākamību" (1894). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Dvēseles krēsla" (1904). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Neaizsniegts mērķis" (1895). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Ragana" (1895). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Sarkanās puķes" (1897). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Vaidelote" (1894). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Ave sol!" (1910). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada maijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada maijs : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada maijs : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1894-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīga, 1894. gada maijs : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīga, 1894. gada maijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri - Aspazija - 1894-09-23 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1895. gadā vai Jelgavā 1896. gadā, ne vēlāk par novembra sākumu : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1895 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Jelgavā 1896. gadā, ne vēlāk par novembra sākumu : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1896 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Pusideālists" (1904). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis, Pēteris Stučka "Mazie Dunduri" 1 Pundurs (1888). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Tie, kas neaizmirst" (1911). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Uguns un nakts" (1905). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Vētras sēja" (1905). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Zelta zirgs" (1909). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Asteru laikā" (1928). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Boass un Rute" (1925). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Dvēseles ceļojums" (1933). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Izplesti spārni" (1920). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Mēnessdārzs" (1943). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Pūcesspieģelis" (1932). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Aspazija" (1923). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Velna nauda" (1933). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija "Zelta mākoņi" (1928). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Uz mājām" (1920). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Sudrabota gaisma" (1921). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Mēness meitiņa" (1925). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Lellīte Lolīte" (1924). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Mīla stiprāka par nāvi" (1927). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Mušu ķēniņš" (1923). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Puķu lodziņš" (1924). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Putniņš uz zara" (1925). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Zelta sietiņš" (1920). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Vasaras princīši un princītes" (1924). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Saulīte slimnīcā" (1927). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Suns un kaķe" (1928). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Rīgas ragana" (1928). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Septiņi malēnieši" (1930). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Spēlēju, dancoju" (1919). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Sveika, brīvā Latvija!" (1919). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Pūt vējiņi" : tautas dziesma 5 cēlienos no J. Raiņa : B. B. "Ziemeļblāzma" teātra sezonas atklāšana 27. septembrī 1925. g. : [programma] - Ziemeļblāzma (biedrība) - 1925 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Pūt, vējiņi!" : J. Raiņa tautas dziesma 5 cēlienos : Torņkalna tautas teatrs, 30. oktobrī 1927. g. : programma - Torņakalna teātris - 1927 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Zelta zirgs" : J. Raiņa saulgriežu pasaka 5 cēlienos : Torņkalna teatrs : programma - Torņakalna teātris - [192-] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Zelta zirgs" : Raiņa saulgriežu pasaka : Latvju Drāmas Ansambļa II. studijas veidojums : [programma] - Latvju drāmas ansamblis - [192-] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Krauklītis" : J. Raiņa panāksnieku dziesma piecos cēlienos : LPSR Valsts Jaunatnes teātris, [1945. g.] - Mākslas lietu pārvalde (Latvijas PSR) - [1945] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Atriebēja" : Aspazijas drāma 5 cēlienos iz Latvijas dzimtbūšanas laikiem : Dailes teātris, [1920/21. gada sezona] : [programma] - Dailes teātris - 1920 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Pūt, vējiņi!" : J. Raiņa tautas dziesma 5 cēlienos : Latvijas Nacionālais teātris, 17. jūlijā 1924. g. : [programma] - Latvijas Nacionālais teātris - 1924 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Uguns un nakts" : J. Raiņa sena dziesma jaunās skaņās, 5 cēlienos ar prologu : Dailes Teātris, 1. sezonas inscinējums : [programma] - Dailes teātris - 1920 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Indulis un Ārija" : J. Raiņa jaunības traģēdija 5 cēlienos : Dailes teātris : [programma] - Dailes teātris - [1920] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Spēlēju, dancoju" : velnu nakts 5 cēlienos (11 ainās) no J. Raiņa : Latvijas Nacionālais teātris : [programma] - Latvijas Nacionālais teātris - [1921] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Pūt, vējiņi!" : tautas dziesma 5 cēlienos no J. Raiņa : Latviešu Pagaidu Nacionālais teātris, 23. aprīlī 1918. g. : programma - Latvijas Nacionālais teātris - 1918 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
"Jāzeps un viņa brāļi" : J. Raiņa traģēdija 5 cēlienos : Latvijas Nacionālais teātris : [programma] : Latvijas valsts un Latvijas Sarkanā Krusta otrie gada svētki, 18. novembrī 1918. - 18. novembrī 1920. g. - Latvijas Sarkanais Krusts - 1920 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Rainis: "Spēlēju, dancoju" : velnu nakts pasaka Latvju Drāmas ansambļa stūdijas veidojumā - Latvju drāmas ansamblis - 1936 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Lielā latvju dzejnieka Jāņa Raiņa piemiņai - 1929 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Miris latvju tautas lielais dzejnieks un brīvības cīnītājs J. Rainis : ekstra telegramma - 1929-09-12 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Biedrības "Raiņa Klubs" statūti - Raiņa klubs (biedrība) - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa piemiņas vakars 12. septembrī 1932. g. : B. B. "Ziemeļblāzma" : [programma] - Ziemeļblāzma (biedrība) - 1932 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa 60 gadu jubileja : Latvijas Nacionālais teātris : programma - Latvijas Nacionālais teātris - [1925] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas svētki dzejnieku-trimdinieku dzimtenē atgriešanās divgada piemiņai 8. maijā [1922. gadā] : Dailes teātris : [programma] - [1922] (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieka Raiņa viesošanās Rujenē 1922. gada 20. un 21. maijā : programma - Rūjienas saviesīgā biedrība - 1922 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas jubileja pirmdien, 18. martā 1929. gadā plkst. 7.30 vakarā : Nacionālais teātris : programma - Latvijas Nacionālais teātris - 1929 (Sīkdarbs)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim 1895. gada 7. maijs : teksts un komentāri - Aspazija - 1895-05-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija’s play “Aspasia” ("Aspazija") (1923). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"When Asters Arrive" ("Asteru laikā") by Aspazija (1928). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija’s play "The Avengeress" ("Atriebēja") (1887). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija’s play "Boass and Rute" ("Boass un Rute") (1925). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija’s novella "The Fight for Futurity" ("Cīņa par nākamību") (1894). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Voyage of the Soul" ("Dvēseles ceļojums") by Aspazija (1933). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Soul's Twilight" ("Dvēseles krēsla") by Aspazija (1904). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"The Wings Spread Wide" ("Izplesti spārni") by Aspazija (1920). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "Jānis Ziemelis" (1931). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Scattered Roses" ("Kaisītās rozes") by Aspazija (1936). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"A Moon Garden" ("Mēnessdārzs") by Aspazija (1943). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "An Aim Unattained" ("Neaizsniegts mērķis") (1895). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"From the Tree of Knowledge" ("No atzīšanas koka") by Aspazija (1919). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Prologue" ("Prologs") by Aspazija. Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "The Ulenspiegel" ("Pūcesspieģelis") (1932). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "The Witch" ("Ragana") (1895). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"A Night for Witches" ("Raganu nakts") by Aspazija (1923). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's novel "The Autumn Nightingale" ("Rudens lakstīgala") (1933). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Red Flowers" ("Sarkanas puķes") by Aspazija (1897). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"A Sunny Corner" ("Saulains stūrītis") by Aspazija (1910). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's poem "The Daughter of Sun" ("Saules meita") (1894). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "The Silver Veil" ("Sidraba šķidrauts") (1905). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Bright Dreams" ("Spoži sapņi") by Aspazija (1909). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "The Builder of Tower" ("Torņa cēlējs") (1927). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Tri-Color Sun" ("Trejkrāsaina saule") by Aspazija (1926). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija’s play “Vaidelote” (“The Vestal”) (1894). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "The Devil's Money" ("Velna nauda") (1933). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "The Serpent's Bride" ("Zalša līgava") (1928). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "The Lost Rights" ("Zaudētas tiesības") (1895). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Golden Clouds" ("Zelta mākoņi") by Aspazija (1928). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija's play "Goldy" ("Zeltīte") (1901). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Under the Evening Star" ("Zem vakara zvaigznes") (1942) by Aspazija. Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Armful of Flowers" ("Ziedu klēpis") by Aspazija (1911). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Blue Sky" ("Zila debess") by Aspazija (1924). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
J. W. Goethe "Faust" (1898) (Translated by Aspazija and Rainis). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Anda Albuže izrādē Vaidelote - Brauns, Valdis, 1945- - 1984 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Indra Briķe Mirdzas lomā izrādē Vaidelote - Brauns, Valdis, 1945- - 1984 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Dailes teātrī - Brauns, Valdis, 1945- - 1987 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Dailes teātrī - Brauns, Valdis, 1945- - 1987 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Indulis un Ārija Dailes teātrī - Brauns, Valdis, 1945- - 1987 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Dailes teātrī - Fedosejevs, Boriss - 1947-01-21 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Liepājas teātrī - Briedis, Uldis, 1940-2023 - 1977-12-18 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa kapa piemineklis - Raskins, L. - 1952-06 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Aktrise Indra Briķe Spīdolas lomā izrādē Uguns un nakts - Freimane, Eiženija, 1949- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Liepājas teātrī - Freimane, Eiženija, 1949- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Uguns un nakts Liepājas teātrī - Freimane, Eiženija, 1949- - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa skulpturālais portrets Tadenavā - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Raiņa māja Jasmuižā - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Izrāde Zelta zirgs Jaunatnes teātrī - Krieviņš, Juris, 1933-2000 - 1977 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
“Addio Bella!” by Rainis (1920). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Mutual Mocking Songs for the III Latvian Nationwide Song Celebration" ("Apdziedāšanas dziesmas III vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem") by Jāns Jasēnu Plikšis (1889). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Ave Sol!" by Rainis (1910). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Serpent Incantation" ("Čūsku vārdi") by Rainis (1920). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Daugava" by Rainis (1919). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"The wedding customs of the Daugavpils county, Višķi parish" by Rainis (1890). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"The End and the Beginning" ("Gals un sākums") by Rainis (1912). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Ģirts Vilks" (1907). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Ilya Muromets" ("Iļja Muromietis") (1923). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Indulis and Ārija" ("Indulis un Ārija") (1912). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"A New Power" ("Jaunais spēks") by Rainis (1906). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Joseph and His Brothers" ("Jāzeps un viņa brāļi") (1919) - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' "Castagnola" ("Kastaņola") (1928). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"The Silent Book" ("Klusā grāmata") by Rainis (1909). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "The Little Raven" ("Krauklītis") (1920). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"A Dolly Named Lolly" ("Lellīte Lolīte") by Rainis (1924). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Little Girl of the Moon" ("Mēness meitiņa") by Rainis (1925). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Love is Stronger than Death" ("Mīla stiprāka par nāvi") (1927). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "The Sovereign of Flies" ("Mušu ķēniņš") (1923). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"The Muse at Home" ("Mūza mājās") by Rainis (1923). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Novellas" ("Novelas") by Rainis (1925). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"A Flower Window" ("Puķu lodziņš") by Rainis (1924). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Semi-Idealist" ("Pusideālists") (1904). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Blow, Wind!" ("Pūt, vējiņi!") (1913). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Bird on a Branch" ("Putniņš uz zara") by Rainis (1925). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "The Witch of Riga" ("Rīgas ragana") (1928). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Sun at the Hospital" ("Saulīte slimnīcā") by Rainis (1927). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Seven people from Maliena" ("Septiņi malēnieši") (1930). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "I Played and Danced" ("Spēlēju, dancoju") (1919). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Little Horseflies" the 1st Swarm ("Mazie Dunduri" : I pundurs) (J. Pliekšāns, P. Stučka) (1888). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"A Silvery Light" ("Sudrabota gaisma") by Rainis (1921). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "The Dog and the She-Cat" ("Suns un kaķe") (1928). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Hello, Free Latvia!" ("Sveika, brīvā Latvija!") by Rainis (1919). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Distant Echoes on a Blue Evening" ("Tālas noskaņas zilā vakarā") by Rainis (1903). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Those Who Do Not Forget" ("Tie, kas neaizmirst") by Rainis (1911). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "Fire and Night" ("Uguns un nakts") (1905). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Going Home" ("Uz mājām") by Rainis (1920). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"Summer Princes and Princesses" ("Vasaras princīši un princītes") by Rainis (1924). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"The Strewing of the Storm" ("Vētras sēja") by Rainis (1905). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
The Whirlwind Calendar 1907-1908 of J. Rainis. Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
"The Golden Sieve" ("Zelta sietiņš") by Rainis (1920). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis' play "The Golden Horse" ("Zelta zirgs") (1909). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jauna slota tīri slauka - 1927-01-22 (Zīmējums)
Kolekcijas daļa:
Kinomateriāli Nr. 31 : Kultūras un zinātnes darbinieki - 1920 - 1939 (Video)
Kolekcijas daļa:
Kinomateriāli Nr. 30 : Kultūras dzīve - 1920 - 1939 (Video)
Kolekcijas daļa:
Kinomateriāli Nr. 28 : Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija - 1920 - 1929 (Video)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks Rainis kopā ar sabiedriskajiem darbiniekiem Meža kapos - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1927 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis pastaigā pa Arkādijas parku - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1927 (Video)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Raiņa atgriešanās Rīgā - Sīlis, Jānis, 1886-1970 - 1920 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sociāldemokrātu gājiens. Jānis Rainis - Sīlis, Jānis, 1886-1970 - 1929 (Video)
Kolekcijas daļa:
"Latvijas hronika" - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1927 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pirmie Latgales dziesmu un jaunatnes sporta svētki Rēzeknē - 1925 (Video)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas atmiņas : Radiofonā neatskaņots ieraksts [1937] - Aspazija - [1937] (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas biogrāfija (A. Cimdiņa, 2019) - Cimdiņa, Ausma, 1950- - 2019 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Biography of Aspazija (A. Cimdiņa, 2019; translated by J. Beņķis) - Cimdiņa, Ausma, 1950- - 2019 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa biogrāfija (G. Grīnuma, 2019) - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2019 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Biography of Rainis (G. Grīnuma, 2019; translated by J. Beņķis) - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2019 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Aspazijas muzeja Kastaņolā jaunās ekspozīcijas atklāšana - Grīnuma, Gundega, 1948- - 2018-06-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Saistīto datu kolekcijas jaunās versijas atvēršana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Saistīto datu kolekcija - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Saistīto datu kolekcijas funkcionalitāte - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Aspazija - 1913-03-04 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis - 1912 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Functionality of the linked data collection - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Linked data collection - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 4. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 3. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 2. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-02 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 1. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gadā, ap 30. septembri : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-09-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Kastaņolā 1911. gada 4. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-06-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Kastaņolā 1909. gada 4. jūnijā : teksts un komentāri - Aspazija - 1909-06-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 23. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-23 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 23. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-23 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 24. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 24. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 25. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 25. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 26. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 26. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 27. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 27. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 8. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-08 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 9. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 9. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 10. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-10 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 11. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 11. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 21. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 21. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 22. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 22. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 1. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 1. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 2. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-02 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 2. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-02 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 4. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 4. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 5. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 6. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 7. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 8. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-11-08 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Lokarno 1906. gada 12. septembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906-09-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Porlecā 1906. gada 25. septembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906-09-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Menadžo 1906. gada 26. septembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906-09-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Kasaratē 1906. gada 26. septembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1906-09-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Menadžo 1906. gada 27. septembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906-09-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 20. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1908-11-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Margo Šartenas-Antinkas vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 21. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 21. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1908-11-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 21. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 22. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1908-11-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 23. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-23 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 23. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1908-11-23 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 24. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 24. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1908-11-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 25. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 25. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1908-11-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 26. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 26. novembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 26. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1908-11-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 26. novembrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1908-11-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Laveno 1909. gada 3. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Izolabellā 1909. gada 3. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Gambaronjo Džerrā 1909. gada 5. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Lokarno 1909. gada 5. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ronko sopra Askona 1909. gada 7. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Lokarno 1909. gada 8. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-08 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Lokarno 1909. gada 9. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Solduno 1909. gada 11. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 3. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-06-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 4. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-06-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 5. jūnijā : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-06-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 27. septembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-09-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 30. septembrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-09-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 1. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 2. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-02 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 3. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 5. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 5. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 5. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 6. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 7. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 7. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 8. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-08 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 9. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 10. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-10 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 10. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-10 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 10. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-10 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 11. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 11. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 12. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 12. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 13. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 13. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 14. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-14 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 16. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 16. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 17. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 17. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 18. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 18. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 18. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 19. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 19. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 20. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 20. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 21. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 23. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-23 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 24. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 24. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 25. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 26. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 26. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 27. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 27. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 28. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 28. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 30. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 30. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 30. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 31. oktobrī : teksts un komentāri - Aspazija - 1911-10-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 31. oktobrī : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 1. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-01 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 11. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-11 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 31. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Kastaņolā 1909. gada 4. jūnijā - Aspazija - 1909-06-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gadā, ap 30. septembri - Aspazija - 1911-09-30 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 11. oktobrī - Aspazija - 1911-10-11 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 26. novembrī - Aspazija - 1911-11-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 8. oktobrī - Aspazija - 1911-10-08 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 2. novembrī - Aspazija - 1911-11-02 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 27. oktobrī - Aspazija - 1911-10-27 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 1. oktobrī - Aspazija - 1911-10-01 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Porlecā 1906. gada 25. septembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906-09-25 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 25. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-25 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 30. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-30 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 10. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 5. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 21. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-21 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Gambaronjo Džerrā 1909. gada 5. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 23. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-23 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 22. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-22 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 10. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 9. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 8. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-08 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 6. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 1. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-01 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 27. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-27 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 26. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 24. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-24 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 20. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-20 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 19. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-19 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 18. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-18 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 17. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-17 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 16. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-16 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 14. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-14 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 11. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-11 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 7. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-07 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 5. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 25. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-25 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 3. oktobrī - Aspazija - 1911-10-03 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 30. septembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-09-30 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 5. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-06-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 3. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-06-03 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 21. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-21 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 6. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-06 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 28. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-28 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Lokarno 1909. gada 9. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Lokarno 1906. gada 12. septembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906-09-12 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 11. novembrī - Aspazija - 1911-11-11 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 8. novembrī - Aspazija - 1911-11-08 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 9. novembrī - Aspazija - 1911-11-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 13. oktobrī - Aspazija - 1911-10-13 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 24. novembrī - Aspazija - 1911-11-24 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 20. oktobrī - Aspazija - 1911-10-20 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Kasaratē 1906. gada 26. septembrī - Aspazija - 1906-09-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 23. novembrī - Aspazija - 1911-11-23 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 10. oktobrī - Aspazija - 1911-10-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 27. novembrī - Aspazija - 1911-11-27 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 22. novembrī - Aspazija - 1908-11-22 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Izolabellā 1909. gada 3. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-03 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 27. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-27 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 18. oktobrī - Aspazija - 1911-10-18 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 22. novembrī - Aspazija - 1911-11-22 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 21. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-21 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 31. oktobrī - Aspazija - 1911-10-31 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 26. novembrī - Aspazija - 1908-11-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 25. novembrī - Aspazija - 1908-11-25 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 23. novembrī - Aspazija - 1908-11-23 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 20. novembrī - Aspazija - 1908-11-20 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 21. novembrī - Aspazija - 1911-11-21 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Kastaņolā 1911. gada 4. jūnijā - Aspazija - 1911-06-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 30. oktobrī - Aspazija - 1911-10-30 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 2. oktobrī - Aspazija - 1911-10-02 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 5. oktobrī - Aspazija - 1911-10-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 17. oktobrī - Aspazija - 1911-10-17 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 24. oktobrī - Aspazija - 1911-10-24 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 19. oktobrī - Aspazija - 1911-10-19 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 23. oktobrī - Aspazija - 1911-10-23 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 1. novembrī - Aspazija - 1911-11-01 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 26. oktobrī - Aspazija - 1911-10-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 25. novembrī - Aspazija - 1911-11-25 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 4. novembrī - Aspazija - 1911-11-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 28. oktobrī - Aspazija - 1911-10-28 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 18. oktobrī - Aspazija - 1911-10-18 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 12. oktobrī - Aspazija - 1911-10-12 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Cīrihē 1911. gada 4. oktobrī - Aspazija - 1911-10-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 26. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 24. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-24 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 26. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 23. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-23 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 25. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-25 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa un Margo Šartenas-Antinkas vēstule Aspazijai Kastaņolā 1908. gada 21. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908-11-21 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Menadžo 1906. gada 27. septembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906-09-27 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 26. novembrī - Aspazija - 1908-11-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Menadžo 1906. gada 26. septembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906-09-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 24. novembrī - Aspazija - 1908-11-24 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas vēstule Rainim Bernē 1908. gada 21. novembrī - Aspazija - 1908-11-21 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 9. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-09 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ronko sopra Askona 1909. gada 7. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-07 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 27. septembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-09-27 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Solduno 1909. gada 11. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-11 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 26. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-26 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 24. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-24 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 2. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-02 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 3. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-03 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 16. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-16 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 7. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-07 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Lokarno 1909. gada 8. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-08 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Ruviljanā 1911. gada 4. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-06-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Laveno 1909. gada 3. jūnijā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909-06-03 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 30. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-30 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 4. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-04 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 2. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-02 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 13. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-13 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 10. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-10 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 5. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-05 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 12. oktobrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-10-12 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vēstule Aspazijai Kastaņolā 1911. gada 7. novembrī - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911-11-07 (Vēstule)
Kolekcijas daļa:
RunA: an example of entity based projects - Goldberga, Anita, 1957- - 2021-09-14 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Atvērtie dati un saistītie dati Latvijas Nacionālajā bibliotēkā - Bojārs, Uldis, 1974- - 2021-06-02 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Linked Data for Digital Humanities Scholars and Researchers : "Rainis and Aspazija" Collection - Bojārs, Uldis, 1974- - 2020-10-22 (Video)
Kolekcijas daļa:
Linked Data for Digital Humanities Scholars and Researchers : "Rainis and Aspazija" Collection - Bojārs, Uldis, 1974- - 2020-10-22 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Lithuanisms in Poetry of Rainis - Kapeniece, Inga, 1979- - 2021-10-23 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 2. janvāris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-01-02 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 3. janvāris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-01-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 4. janvāris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-01-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 19. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 20. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 21. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-21 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 25. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 26. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 27. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 28. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 29. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-29 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 30. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 31. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 9. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-09 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 10. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-10 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 11. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 12. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 13. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 14. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-14 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 15. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 16. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 17. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 18. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 30. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 31. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 1. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 2. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-02 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 3. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 4. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 5. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 6. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 7. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 8. decembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-12-08 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 18. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 19. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 20. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 23. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-23 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 24. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 25. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 26. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-26 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 27. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 28. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 29. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-29 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 1. janvāris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-01-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 5. janvāris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-01-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 6. janvāris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-01-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 13. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 14. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-14 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 15. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 16. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Dienasgrāmata. 1920. gada 17. novembris : teksts un komentāri - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920-11-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rainis Izglītības ministra posteni atstājot - 1928-01-23 (Fotogrāfija)
Izveidošanas datums:
12.12.2014
Labošanas datums:
23.05.2017
APLIS autortiesību statuss:
Nav definēts APLIS autortiesību statuss
APLIS piekļuves tiesības:
Nav definētas APLIS piekļuves tiesības
APLIS tiesību paziņojums:
Nav definēts APLIS autortiesību paziņojums
APLIS piekļuves paziņojums:
Nav definēts APLIS piekļuves paziņojums
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/59600
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet