LV | EN
Nosaukums:
Plakāts Latvijā
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija


Metadati

Nosaukums:
Plakāts Latvijā
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Raits Lubinskis (Mākslas un mūzikas centrs. K.Ubāna mākslas lasītava)
Anotācija (latviešu):
Kolekciju veido Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļas plakātu krājuma izlase, kas aptver laikaposmu no 19.gs. otrās puses līdz mūsdienām. Vecākais darbs datēts ar 1899.gadu, saglabājušies arī šī reklāmas veida priekšteči – senās teātru afišas un dažādu pasākumu piemiņas lapas. Kolekcija sniedz priekšstatu par plakātu no pirmsākumiem līdz šodienai, tajā skatāmi – gan jau atzītu mākslinieku, gan līdz šim mazāk zināmu autoru radošie pieteikumi. Latvijā strādājošo mākslinieku iespieddarbu kolekciju papildina arī ārzemju kolēģu sniegums.
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Rīgā, 17.-19.jūnijā 1933 [attēls]. 263 koŗi, 12000 dziedātāju - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma - tautas svētki 21., 22. un 24.jūlijā 1934. Rīgā, Esplanādē [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras svētki. Tautas augstskola. 1920 [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1920 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras svētki. Tautas augstskola. 1920 [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1920 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas muzejs [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LPSR vietējās rajonu rūpniecības plaša patēriņa preču izstāde [attēls] = Республиканская выставка изделий широкого потребления местной районной промышленности Латвийской ССР - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1941 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības 2.loterija [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmežosim lauksaimniecībai nepiemērotās zemes [attēls]. Rīkosim meža dienas - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3.grāmatu nedēļa 3.-10. novembrim 1935 [attēls]. Grāmata - kultūras stūrakmens - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Выставка картин Баст.бульв. №9а [attēls] = Kunst-salon - Moritz, Friedrich, 1866-1947 - 1899 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Выставка картинъ общества поощренiя художествъ посредствомъ передвижныхъ выставокъ [attēls] = Gemälde Ausstellung des Vereines zur Forderung des Kunstinteresses durch Wanderausstellungen - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1900 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas maksleneeku gleznu izstade 1905 Riga [attēls] = Выставка картин балтийск. художников = Gemalde Ausstellung Baltischer Kunstler 1905 Riga Neues Museum Esplanade - Borchert, Bernhad, 1863-1945 - 1905 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Rīgas mākslinieku biedrības] mahkslas isstahde [attēls] = Художественная выставка = Rigascherkunstverein Kunst Ausstellung - Romans, Aleksandrs Johans, 1879-1911 - 1907 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V. Vispārejee latveesu dzeesmu svētki 1910.g. 19., 20., 21.junijā Rīgā [attēls] = V. Allgemeines Lettisches Sängerfest = V. латышское пъвческое празднество, г.Рига 19. 20. 21. iюнь 1910 г. - Rozentāls, Janis, 1866-1916 - 1910 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimneecibas izstahde Jelgawā [attēls] = Сельскохозяйственная выставка въ гор. Митавъ = Mitau. Landwirtschafttliche Ausstellung - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pilsētas mākslas muzejs. Akadēmiķa N.P. Bogdanova-Beļska gleznu izstāde no [1923.g.] 18. febr. līdz 25. mart. [attēls] = Городской художествен. музей. Выставка картинъ академика Н.П.Богданова-Бњльскаго отъ 18. февр. до 25. марта [1923.г.] - Богданов-Бельский, Николай Петрович, 1868-1945 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
R. Kasparsona mākslas izstāde atvērta no 3. okt.-Todlebena bulv. 4 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1920 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Revolūcijas muzeja izstāde 1905.g. Latvijā [attēls] - Skulme, Uga, 1895-1963 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Internacionālā zemkopības un rūpniecības izstāde Rīgā, 31.jūl.-28.aug. 1921. [attēls] - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Riga 1921: Internacionālā zemkopības un rūpniecības izstāde 31. ju[ū]l. 28. aug 1921 [attēls] = Expositiion Foire = Ausstellung Messe = Exhibition Fair - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latveešu mākslas izstāde Daugavpilī 1922. 22/X-12/XI latviešu beedrības namā [attēls] - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Holländische Ausstellung in Kopenhagen vom 1.Juli - 1.September 1922 [attēls] - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas muzejā gleznotāju Ludolfa Liberta un Konrāda Ubāna gleznu izstāde no 9.IX - 10.X 23 [attēls] - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslin. vienība. Pavasara izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 2.-29.IV [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas veicināšanas biedrības un centrālās izglītības savienības ceļojošā mākslas izstāde 1924 Rīgā [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāzepa Grosvalda atstāto darbu izstāde 14.XII.1924. - 18.I.1925. Valsts Mākslas muzejā Rīgas pilī [attēls] = Exposition commemorative des oeuvres de Joseph Grosvald, au musée national des beauxarts château de Riga - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku biedrība Sadarbs izstāde Rīgas pilsētas muzejā no 26.zept.-29.okt. 1926 [attēls] - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1926 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E.[duarda]Vītola 25 gadu māksl. darb. atskata gleznu izstāde pilsētas māksl. muzejā no 4.dec. līdz 18.dec. 1927. [attēls] - Vītols, Eduards, 1877-1954 - 1927 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V Latvijas fotoizstāde. Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 24.aprīļa līdz 22.maijam 1927 [attēls] - Apinis, J., (Jēkabs), 1899-1945 - 1927 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 20.mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 21.IV - 5.V [attēls] - Cīrulis, Aleksandrs, 1886-1969 - 1928 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 21.mākslas izstāde Rīgas Pilsētas Mākslas Muzejā no 1.-15.dec. 1929.g. [attēls] - Mihailovs, Bruno, 1899- - 1929 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kūrortu izstāde Rīgā pilsētas mākslas muzejā no 16.februāra līdz 2.mart. 1930 [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvju mākslinieku biedrības mākslas izstāde no 2.-16.okt. 1932.g. Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Prof. B. u.[n] E. Borchert gleznu izstāde 16.X - 30.X 1932.g. Aspazijas bulvārī 3. [attēls] = Prof. B. u.[nd] E. Borchert Gemälde-Ausstellung - Borchert, Bernhad, 1863-1945 - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Padega, Valda Rozenberga [Kalnrozes] gleznu un grafiku izstāde no 22.janv.-5.febr. Elizabetes ielā 55 [attēls] - Padegs, Kārlis, 1911-1940 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņu darbu izstāde 16.XII.34- 20.I.35 [attēls] - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes lauksaimniecības biedrību savienība. 6.lauksaimniecības un rūpniecības izstāde Liepājā 9.-17.septembrim 1934 [attēls] - Miezītis, Kārlis, 1902-1985 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Utställning av Lettiska varor 9 - 13 maj 1934 Ostermans bilhall Birgerjarlsgatan 18 Stockholm [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Somu mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā 1935 no 16/X līdz 17/XI [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dānijas mākslas izstāde Rīgā Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 16/II līdz 8/III [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaņa Rozentāla piemiņas izstāde Liepājas mūzeja telpās Kūrmājas pr.16 no 20.okt. līdz 3.nov. [attēls] - Rozentāls, Janis, 1866-1916 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padega gleznu un grafiku izstāde. Raiņa bulvārī 15 no 1.-22.martam [attēls] - Padegs, Kārlis, 1911-1940 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Budapes[š]tas mākslas izstāde no 9.-17.maijam 1937 Raiņa bulvārī 15 [attēls] - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.sēklu, labības un pārstrādājumu izstāde 1937 26.-30.novembrim Rīgā Latviešu biedrībā Merķeļa ielā 13 [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Francijas modernās mākslas izstāde 1939.g. galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā 2.III - 19.III [attēls] - Dufy, Raoul, 1877-1953 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate. Vispārējā izstāde 1939.g. no 16.jūnija - 9.jūlijam amatu - kongresu namos [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceļojošā tēlotājas mākslas izstāde Rīgā, Latvijas universitātes aulā no 2. līdz 10.septembrim [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tēlotājas mākslas b-bas sekcijas Zaļā Vārna gleznu izstāde galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā no 3.XII - 27.XII 1939 [attēls] - Zavickis, Matīss, 1911-1988 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5.gadu sasniegumu skate. Celtniecības izstāde no 15.jūnija - 2.jūlijam [1939.] Latvijas universitātes vecā ēkā [attēls] - Ābelīte, Zigurds, 1911-1980 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Hermanovski Gunars, Egils, Vidvars, Paula: mākslas izstāde [attēls] = Kunst Ausstellung Adolf Hitler Strasse № 7 - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Schiller-Woche. Stadt-Theater in Riga. Mittwoch den 28. October 1859: Zur Vorfeier von Friedrich Schillers 100 jährigem Geburtstage. Festspiel. Das Lied an die Freude [attēls] - 1859 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Londonas fantoms (Doktora Džekeļa noslēpums): 1932. g. pēdeja lielaka skaņu sensacija. Kolosals triumfs. Neredzēti panākumi. Grandioz bojeviks. [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzīves virpulī: krievu skaņu filma. Forum [attēls] = Oмутъ жизни: русская тонь-фильма = Im Taumel des Lebens: Russischer Tonfilm - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zvejnieka dēls: sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
The original the best gumnasts of its kind Sass Redlich and Leo [attēls] - Miezītis, Pēteris, 1896-1958 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ben Ali [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu Kurzemes pievienošanai Krievijai un Latviešu IV. vispārīgajiem Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1895 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzeesmu deenas Rīgā, 16. un 17.junijā, 1923.g. [attēls] Dzeesmu swehtku 50 gadu peemiņai - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējie Dziesmu un mūzikas svētki Rīgā 19-20-21 junijā 1926.g. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1926 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VII latvju Dziesmusvētki Rigā 19-22 VI 1931 [attēls] - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K.Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dikļu Dziesmu svētki. Pirmo Dziesmu svētku 75 gadu atcerei. 1939.g. 16.jūlijā. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī 1940.g. 15.-16.jūnijam [attēls] - Induse-Muceniece, Marija, 1904-1974 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētki. Daugavpilī 15. un 16.jūnijā 1940.g. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kulturas svētki 1920. Tautas augstskola [attēls] - Kazaks, Jēkabs, 1895-1920 - 1920 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Karusels": 7.martā visās amatnieku biedrības zālēs krievu drāmas teātra mākslinieki sarīko svētku balli-jarmarku un dienā bērnu svētkus [attēls] = "Карусель": 7. марта во всъхъ залахъ ремесленнаго о-ва масленичный балъ-ярмарка и днемъ дътское гулянъе - Rikovskis, Jurijs, 1894-1937 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku svētki sestdien, 7.martā š.g. Vācu teātrī [attēls] = Künstlerfest am Sonnabend, 7.März 1925 im Deutschen Schauspiel Pfuich wie schön! - 1925 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jo pliks, jo traks: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 1932. g. 6.febr. plkst.10. vak. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Siržu atkusnī: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 1933.g. 4.febr. Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Remonts ellē: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 3.febr. 1934.g. pulkst. 10 vakarā Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Kīns, Jānis, 1909-1969 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas amatu biedrības kostīmu balle 1935.g. 9.februārī [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pavasara atmodas balle bij. Dancing-palace telpās [attēls] - Bods, Dž., 1910-1987 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sportisti un sporta draugi! Sporta karnevāls 28-II 1939. Rīgas latv. b-bas Zelta zālē. Labāko masku godalgošana. Spēlēs divi orķestri: "Jautrie odi"un "N.Kaņepa" kga[kunga] orķestris [attēls]. Sporta b-ba "Starts" - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviācijas vakars 27.nov. 1920 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1920 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 7.augustā 1921.g. [attēls] - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki. Uz kara aerodroma "Spilves pļavās" 30.sept. 1923. pl. 2-os. [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 1932.g. 5. jūnijā plkst. 15°° [attēls] - Mellups, E. - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviācijas svētki 21.augustā 1938 Spilves pļavās [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas kultūras nedēļa 26.V-3.VI 1934 [attēls] - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nav miris Lāčplēša gars [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aizsargu vispārīgie tautisko deju un vingrošanas svētki 1937.gada 6.jūnijā pl.14 Rīgā, Valdemāra ielā 65 [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Armijas I vispārīgie sporta svētki Rīgā no 17. līdz 24.jūlijam 1921 [attēls] - Bazancourt, Vogel de - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Galda tenisa pasaules meistars Barna (Ungarija) sacentīsies ar Latvijas meistaru Ošiņu, 17. un 18.febr. plkst. 7 vak. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes artilērijas pulka jāšanas svētki 15.zeptembrī hipodromā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1929 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
6.strādnieku sporta svētki no 30.jūl. - 3.aug. 1930. Rīgā [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IV starptautiskās jāšanas sacīkstes hipodromā 21., 22., 23. un 24.augustā, Rīgā 1931 [attēls] - Mangolds, Herberts, 1901-1978 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nākat mācīties pareizi slēpot JKS slēpošanas kursos [attēls] - Tims, Arturs - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
III. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens 27.- 28.aug. 1938.g. ar mērķi Rīgā [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās sacīkstes ātrslidošanā Rīgā 10.-11.febr. ASK laukumā [attēls] - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet saulaino Rīgas Jūrmalu! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi! [attēls] - Bajārs, Alberts - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sigulda ziemā aicina ciemā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vingrošana - fizkultūras pamats [attēls] - Bērziņš, Roberts, 1908- - 1941 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo varenā padomju aviācija, lai dzīvo padomju lidotāji - mūsu dzimtenes lepnie ērgļi [attēls] - 1941 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kultūras Balss apgāds. Vairāk gaismas! Grāmatu apgādnieks, bibliotekas, grāmatu u. rakstamlietu veikali, mācību līdzekļi, kursi, lekcijas [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvju preses 100 gadu jubileja Rīgā 26.februarī 1922. gadā. Izstādes atklāšana pulkst. 11 deenā pilsētas mākslas muzejā, svētku akts nacionalā operā pl. 1 d., preses balle virsneeku klubā pl. 10 vakarā [attēls] - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvju preses 100 gadu jubilejas izstāde Rīgā, pilsētas mākslas muzejā ik dienas no 26.II līdz 12.III 1922.g. [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts Žurnāls: iznāk no 1920.g., izdevējs "Leta" Rīgā., 4. gads [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iznāk Rīgā jauns dienas laikraksts Latvis Arveda Berga vadibā. Šeit peeņem parakstišanos un pārdos pa numureem [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Svaru" vakaru sakarā ar 5 g. jubileju L.[ielā] Vērmaņa dārza telpās sestdien, 22.nov. pl. 9 vak. sarīko L.[atviešu]-mākslinieku klubs [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Frimorgn: sākot ar [1926. g.] 17.janvāri Rīgā iznāks ikdienas žīdu laikraksts [attēls] - Jo, Mihails, 1893-1960 - 1926 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Turat par wisu augstak Latwijas brihwibas karogu! Latwijas pilsoņi! Parakstatees uz Latwijas Neatkaribas ihsa termiņa eekschejo 1918 g. 5% aizņehmumu! [attēls] - 1918 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Wisi par brihwu neatkarigu Latwiju. Latwijas pilsoņi parakstatees uz Latwijas brihwibas ihsa termiņa eekschejo 1918 g. 5% aisņehmumu [attēls] - 1918 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Parahdat sawu tehwijas mihlestibu darbos! Latwijas pilsoņi! Parakstatees uz Latwijas neatkaribas ihsa termiņa eekschejo 1919 g. 5% aizņehmumu! [attēls] - 1919 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstat bērnus. Ziedojat 10.aprīlī trūcigiem bērniem [attēls] = Latvijas bērnu draugu biedrība - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Seeveešu palīdzibas korpusa naudas loterija par labu kareivju bāreņu patversmei [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet piektdien [1921.g.] 29.aprīlī Latvijas Sarkanā Krusta Slimnīcai, karavīru bāriņiem, plaušu slimniekiem un priekš mākslīgiem locekļiem karā cietušiem [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta piecklasīgā naudas loterija. Katra otra loze vinnē. 110,000 ložu 55,000 vinnestu. Biļete 50 rubļus. Sniedzat laimei roku [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Glābjeet bērnus [attēls] / Bērnu dienas Latvijā - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācu - baltiešu labdarības iestāžu lotereja [attēls] = Lotterie deutsch - baltischer wohltätigkeits-einrichtungen - Kampenhauzens, Ērihs Heinrihs Baltazars fon 1872-1926 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latv[ijas] Sark[anā] Krusta 5 kl. naudas lotereja № 3 un № 3a. - Dubulteem numureem winnehseet 1 miljonu 600 000 Rbl. [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Droši pretim laimei! Latv. Sark. Krusta 5-klasīgā naudas lotereja. 110 000 vinnesti kopsummā 41 miljons 602 000 rubl. Spēlējiet ar dubultiem numuriem! [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta piecklasīgā naudas loterija № 46 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Kulturas Balss" 3 000000 loterija ceļojošo bibliotēku eerīkošanai [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas augstsk.[olu] studentu padomes naudas loterija 30 okt. 1921. 296 vinnesti par 400 000 rbļ. Visu izglītībai! [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ņemeet laimi naudā un dodeet tautai grāmatas! "Kulturas Balss" 3 000 000 loterija. Tikai eegādājot "Kulturas Balss" loterijas biļetes, vareet vinnet 100 000-50 000-25 000 u.t.t. un dot tautai grāmatas ceļojošo bibliotēku veidā [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta trīsklasīgā naudas loterija № 36 [attēls] - Zariņa-Celmiņa, Maija, 1899-1980 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pabalstat aviācijas pulka cietušo lidotāju palīdzības fondu, pērkot mantu loterejas biļetes. Izloze notiks 3. novembrī 1929 g. [attēls] - 1929 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latv. nacional. jaunatnes savienības naudas lotereja. Pat zemes trīce Latvijā negrozīs vairs izlozes dienu=10=decembrī 1923.g. [attēls] - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas namam! Neatkarīgo mākslinieku vienības mākslas darbu lotereja. Izloze notiks 5.martā 1923 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kaŗa invalidu savienības mantu loterija 25.maijā 1924 [attēls] - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IV LLK mazpulku loterija. Izloze 1938.g. 30.nov. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pērciet Uzvaras laukuma loterijas lozes. Izloze 1938. g. 26.janvārī [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Tautas palīdzībai! [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Tautas palīdzībai! [attēls] - Geistaute, Erna, 1911-1975 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauns mēness: Garastāvoklis [attēls] - Mangulis, Austris - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vidus ceļš ir darba ceļš. Balsojat par demokrātisko centru № 5 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviju latveešeem! Tad zemei būs meers un labklājība, kad paši savām rokām to celsim. To grib Demokrātiskais centrs. Pilsoņi balsojat visi par listi № 11 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi balso 12.martā par № 12 darba ļauschu soz. dem. strahdn. partijas listi [attēls] - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apvienotais Rīgas arodu biedrību centrālbiroja un kultūras darbinieku saraksts 16. Darbu visiem! Maizi tiem, kas strādā! Kultūru darba tautai! [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pilsoņi! Sargajeet sawu galwas pilsehtu. Apweenotais nazionalais zentrs 14 [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kreiso darba ļaužu 22. saraksts pret fašismu[!] [attēls] Nost kara teesu[!] Socialistus[!] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pret bezdarbu un badu! Kreisās strādniecības un zemniecības saraksts 16 [attēls] = Против безработицы и голода! Список левых рабочих и трудового крестъянства - Liepiņš, Jānis, 1894-1964 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
15 Nacionālā Apvienība Latviju glābs no sarkanā pūķa [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Stingra roka droši vadīs tramīgāko zirgu. Balsojat par 8. Latv.[ijas] Zemn.[ieku] Savienību, tad valsts vezums negāzīsies [attēls] - Kundziņš, Pēteris, 1886-1958 - 1925 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsu darbs un mērķi ir viens. Mēs abi balsosim par listi 8 - latviešu zemnieku savienība [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku mātes un bērnu aizsardzību [attēls] - Pupa, Augusts, 1907-1945 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku. Plašu valsts palīdzību bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes iegūšanā [attēls] - Piesis, Verners, 1913- - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1941.g.12.janvārī visi uz vēlēšanām. Ievēlēsim par deputātiem augstākā Padomē labākos darba ļaužu pārstāvjus līdz galam uzticīgus Ļeņina-Staļina lietai! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1941 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociāldemokrātija aicina: stājaties partijas rindās. Tikai sociālismā izeja no krīzes [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pret badu vecuma un bezdarba dienās! Ne ubaga speeķi, bet pensiju vecumā! Kam nespehj dot darbu - tomehr jadod maize! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviju latviešiem. Latviešiem darbu un maizi. Cīņai sveiks! [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sievietes iestājaties kooperācijā! [attēls] - Ciesnieks, Vilis, 1908-1989 - [194-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visu zemju proletārieši, savienojaties! Stājieties zem Marksa-Engelsa-Ļeņina-Staļina internacionālā karoga! [attēls] - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1941 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.maijs - Starptautiskā proletariāta solidaritātes diena [attēls] - Strops, Eduards Roberts, 1895-1973 - 1941 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienoti darbā - vienoti uzvarai [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Waj eet eekschā? [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žūpības apkarošanas likuma "pārlabojumu" sekas - alkohola plūdi Latvijā. Kas nāvē mūsu vīrus? Kas padara mūsu ģimeņu mātes par moceklēm? Kas laupa mūsu bērniem sauli bērnībā un laimi nākotnē? Alus! Degvīns! Augļuvīns! [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Katrs, kas spļauj uz grīdas, apdraud citu cilvēku veselību un dzīvību [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piemērots sports palīdz izsargāties no slimībām [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bīstams paradums izplata lipīgas slimības [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rudens '81: Republikas tēlotājas mākslas izstāde [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Veneriskas slimības posta ģimenes laimi [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spodrināsim savas telpas no 24.aprīļa līdz 1.maijam [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku dienas no 12.-20. aprīlim 1969.g. [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1969 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sovjetiska dagar i Sverige 74: Sovjetlettisk konstutställning [attēls]. Med grafik, gobelänger, bärnstensarbbeten, lederarbeten - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1974 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jours de l'URSS es Suisse 1977. Répulique Socialiste Soviétique de Lettonie. Expositions lettonnes - Peinture Art populaire [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 10.-22.IV '81 [attēls]. Veltītas LPSR Mākslinieku savienības dibināšanas 40.gadadienai - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācība mīlēšanā: Rīgas kinostudijas muzikāla filma [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas instrumenti: izstāde [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Hirosima Eirosima? [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Īlēnu maisā nenoslēpsi [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kroņa numurs. Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kādreiz Eiropā: videofilma [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienīgais bērns [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1990 [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: dzīvas būtnes kā mērķi šautuvē - vides aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas mākslinieku grupas tēlotājas mākslas 1973. gada rudens izstāde [attēls] - Strupulis, Guntis, 1933-1974 - 1973 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Igaunijas PSR, Lietuvas PSR, Latvijas PSR akvareļu izstāde [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1976 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais bērnu gads 1979 [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sargiet ūdeņus - dzīvības pamatu! [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
T.Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas Akadēmija 1919-1979 [attēls] Māksla pieder tautai - Mitris, Alnis, 1937- - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Historia morbi alcoholismus [attēls] - Mitris, Alnis, 1937- - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '87 [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Welcome to Chile [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāpadara vienkāršāka agrorūpnieciskā kompleksa organizatoriskā ražošanas struktūra, jālikvidē liekie un dublējošie posmi. PSRS Pārtikas programma laika posmam līdz 1990.gadam un tās realizēšanas pasākumi [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vai tu gludekli izslēdzi? [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visa tikumības vērtība izpaužas darbībā. Cicerons. 1937 [attēls] = Вся нравственная ценность выражается действием. Цицерон - Dimiters, Juris, 1947- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: gulbis desā - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dialogs? [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ādams Alksnis (1864-1897) - viens no latviešu reālistiskās mākslas pamatlicējiem [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1984 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili: Rīgas kinostudijas detektīvfilma [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nepiesārņojiet ūdeni! [attēls] Daba. Vide. Cilvēks: "Nāra" - Breže, Andris, 1958- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Juris Utāns: gleznas [attēls] - Utāns, Juris, 1959- - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Republikas 12.stājgrafikas izstāde, 5.miniatūrgrafikas izstāde [attēls] - Putrāms, Juris, 1956- - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas plakāts '87 [attēls] - Putrāms, Juris, 1956- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā tēlniecības kvadriennāle Rīga '92 [attēls] = International sculpture quadrennial Riga '92 - Putrāms, Juris, 1956- - 1992 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šķirsts: izstāde. Ģelzis Kristaps [attēls] - Ģelzis, Kristaps, 1962- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauno mākslinieku darbu izstāde: Normunds Brasliņš, Indulis Gailāns, Daila Iltnere, Zane Iltnere, Atis Kampars, Māris Leja, Lauma Sīka, Vija Zariņa, Kaspars Zariņš, Kristaps Zariņš [attēls] - Gailāns, Indulis, 1962-2012 - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums Rīgā 23.IX-1.X 1988. [attēls] - Gailāns, Indulis, 1962-2012 - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vitrāžu izstāde bijušajā Biķeru baznīcā. [attēls] / Mākslas dienas '87 - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Virspuse: jauno mākslinieku darbu izstāde RPI studentu klubā Bibliotēkas ielā 2a [attēls] - Busse, Aleksandrs, 1956- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zviedru kino sen, nesen un šodien [attēls] - Busse, Aleksandrs, 1956- - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atskats Latvijas plakāta vēsturē [attēls] - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Astrīda Gagaine-Siltuma : Ādas mākslas izstāde [attēls] - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marta Skulme 100: atceres izstāde Mālpils kultūras namā [attēls] - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mārtiņš: izstāde teātra muzejā no 24.08.1991. [attēls] - Bogustovs, Mārtiņš - 1991 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
La Dolce Vita [izstāde]: Sergejs Davidovs, Helēna Heinrihsone, Kristiāns Šics, Sarmīte Māliņa, Ivars Heinrihsons [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rudens 2000: mākslas izstāde mākslas muzejā Arsenāls no 7.novembra līdz 3.decembrim [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Zāle 100 [attēls] - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pārmijas [attēls] = Aktuelle Kunst aus Riga malerei Musik Installation Perfomance Video Film Fotografie 12.9.-30.10. '92 Münster - Zariņa, Aija, 1954- - 1992 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Maija Nora Tabaka. [attēls] Rīgas galerija 15.marts-4.aprīlis 1994 - 1994 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zoom faktors. Izstāžu zālē "Latvija" 28.janvāris - 28.februāris [attēls] - Aizsilniece, Anna, 1966- - 1994 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izstāde Zemūdeņu karš: Valters Kiršteins, Egils Mednis. [Rīga], Mārstaļu 2, Reiterna nams, 15.-27. augusts, 1995 [attēls] = Ausstellung der U-boot Krieg = Exibition The Submarine War I - Kiršteins, Valters, 1967- - 1995 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skaties man acīs: Oļega Tillberga personālizstāde Rīgā mākslas muzejā "Arsenāls" no 1995.gada 15.oktobra līdz 15.novembrim [attēls] - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1995 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts: Jāņa Mediņa opera pēc Jāņa Raiņa drāmas [attēls] - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1995 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šīm Latvijas dzīvnieku sugām draud pilnīga izzušana [attēls]. Zinātājus lūdz paziņot to atrašanās vietas ZA Bioloģijas institūtam Salaspilī, Miera ielā 3 - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Otrā vispārējā latviešu mākslas izstāde 1998. 19.jūnijs - 16.augusts [attēls] - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izstāde Asorti. Kultūras un mākslas projekts "Noass" 1999. gada 20.jūnijs - 17.jūlijs [attēls] - Brasliņš, Modris, 1971- - 1999 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils. Alfons Mucha Rīga '99. No 1999.gada 2.novembra - 31.decembrim Ārzemju mākslas muzejā Rīgā [attēls] - Petraškevičs, Juris, 1953- - 1999 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietas galerijā Noass /AB dambis/ 18.08.-17.09.00 [attēls] - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Māksla + Komunikācijas: 4.Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls 24.-26.augusts 2000 [attēls] - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunieši - uz festivālu! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1956 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1955.g. Dziesmu svētki [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1955 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatavojieties festivāla sporta spēlēm! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1957 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju sieviete - valsts politiskās dzīves aktīva dalībniece [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunatne! Balsojiet par komunistu un bezpartijisko bloka kandidātiem! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es balsoju par mūsu laimīgo dzīvi! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1954 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls]. 1917 -1955 - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1955 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Veiksim pavasara sēju augstā agrotechniskā līmenī! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1951 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sestās piecgades plānu pārsniegsim! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1957 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neaizmirsti zaļos draugus! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I Padomju Latvijas republikāniskais jaunatnes festivāls [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1956 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par padomju Latviju! [attēls] 1919 - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1968 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Oktobra karogu sargāsim mūžos [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tu, cilvēk, liels ar Oktobri! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. marts - Sieviešu diena! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1967 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1969 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1966 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XI Starptautiskais jaunatnes un studentu festivāls Kuba-78 [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1978 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1870 V.I.Ļeņins, В.И.Ленин, V.I.Lenin, V.I.Lénine 1980 [attēls] = В.И.Ленин = V.I.Lenin = V.I.Lénine - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
9.V 1945 [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1976 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ierobežots kodolkarš [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 1978 14.-23.IV [attēls] - Anmanis, Jānis, 1943- - 1978 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ornaments [vokāli instrumentāls ansamblis] [attēls] - Anmanis, Jānis, 1943- - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 1979 12.-22.IV [attēls] - Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014 - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga - Bremen [attēls] - Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014 - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '86 [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '88 [attēls]. 19 - 24 aprīlis - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ibsens: Brands [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1975 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis: Krauklītis [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1976 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Shakespeare: Romeo and Juliet [attēls]. [Šekspīrs: Romeo un Džuljeta]. Valsts Jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1976 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Aleksands] Čaks Spēlē, Spēlmani!: dzejas drāma. I.Ziedoņa un P.Pētersona dramatizējums [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Čhaidze: Brīvais temats [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1978 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. Švarcs: Pūķis [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E. Smiļģis 1886-1966 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
P. Pētersons: Tikai muzikants [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Akadēmiskais Drāmas teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Labdarības akcija Opera [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1993 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gabriels Garsija Markess: Isabellas monologs, noraugoties lietavās Makondo pilsētiņā [attēls]. Latvijas Dailes teātrī 1995.g. - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1995 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vientuļās vakariņas : Ilgu drāma pēc Aspazijas un Raiņa darbiem divās daļās. Norise visos laikos. Viktora Jansona scenārijs, režija, scenogrāfija [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1995 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Verdi : Aīda [attēls]. Latvijas Nacionālā opera 1998 - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Verdi : Aīda [attēls]. Latvijas Nacionālā opera - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules paplašināšana: Rīgas kinostudijas dokumentālā filma. Scenārija autors T. Margēvičs, režisors un operators I. Seleckis, komponists I. Vīgners [attēls] = Расширение мира - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums, Rīga 19.-25. IX 1994 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1994 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: 100 gadi pirmajam kino seansam Rīgā (1896 - 1996) [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1996 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pēdējais tūkstošgades Arsenāls: 7.Starptautiskais kino forums [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: 15. Starptautiskais kino forums Rīga 2000. Luis Bunjuel - 100 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu XX Dziesmu svētki 1990 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Forum Lugano 11.04.-15.04.1990: Latvija Eiropā [attēls] = La Lettonia in Europa. Palazzo dei Congressi Lugano = La Lettonie en Europe - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Džuzepe Verdi: Aīda. Latvijas Nacionālā opera [attēls]. Diriģents - Gintaras Rinkevičius. Režisore inscenētāja - Māra Ķimele. Scenogrāfs - Ilmārs Blumbergs. Aīda - Irēna Milkevičiute. Radamess - Warren Mok. Pirmizrāde 1998.g. 23.,25.janvārī 3.,4.,11.,12.februārī - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
9.V 1945. [attēls] - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas Latvijā 1996 15.04-15.05 [attēls] - Vorkals, Henrihs, 1946-2018 - 1996 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '97 15.aprīlis - 15.maijs [attēls] - Vorkals, Henrihs, 1946-2018 - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas okupācijas muzejs [attēls] - Mitris, Alnis, 1937- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus. Brīvdabas muzejā 3. un 4.jūnijā. Šogad jau 30-to reizi! [attēls] - Otto-Hvoinska, Andra, 1970- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LPSR Tautas rakstnieka Andreja Upīša Žanna d'Ark [attēls] / LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žanis Grīva: Noziegums Granādā [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I. Kalmana operete Monmartras vijolīte [attēls] - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marģera + Zariņa Didriķa Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E. Illēša Spānijas Isabella [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1984 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Skroderdienas Silmačos [attēls]. Latvijas Nacionālais teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1994 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Elmārs Ansons: Trīs jaunas māsas [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris - Kirkups, Voldemārs, 1927-1997 - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lilita Bērziņa: PSRS Tautas skatuves māksliniece, Sociālistiskā Darba Varone [attēls] - Pauļuka, Felicita, 1925-2014 - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vizma Belševica Sofijas nolaupīšana: pēc Hju Loftinga motīviem [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Černobrova, Suzanna, 1945- - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis 1886-1966 [attēls] - Binde, Gunārs, 1933- - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaetano Doniceti opera Lucia di Lammermoor. Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mazais Ganiņš: Alberta Kronenberga simtgadei [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Kovaļčuks, Vladislavs, 1951- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nabuko : Džuzepes Verdi operas Nebukadnecars pirmizrāde 29., 30. 12. 1996 Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 1996 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Trīsgrašu opera: Mūzikls 2 daļās. Bertolds Brehts, Kurts Veils [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šveiks: Jaroslavs Hašeks, Grupa Prāta Vētra, Titullomā Artūrs Skrastiņš [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dons Žuāns: Dž. Dž. Džilindžers[a] variācijas par Dona Žuāna tēmu 2 daļās. Titullomā - Ģ. Ķesteris [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tenesijs Viljams: Ilgu tramvajs [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leģenda par zaļo jumpravu : modīgs mūzikls par fantastiskiem piedzīvojumiem un dramatiskiem notikumiem Anglijā un Latvijā. Raimonds Pauls, Guntars Račs [attēls] Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielais Kristaps : Latvijas nacionālais filmu festivāls kinoteātrī Rīga 22.-28.maijā [attēls] - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skaistākā grāmata 2000: konkurss [attēls] Nominētās grāmatas - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kabata: neatkarīgais teātris [attēls]. Projekts Mēle - [199-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viljams Šekspīrs: Liela brēka, maza vilna [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Drāznieks, Ansis - 1996 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neviena paša vārda: Pētera Pētersona līdzību spēle divās daļās [attēls]. Jaunais Rīgas teātris - Freibergs, Kārlis, 1971-2000 - 1996 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J.V.Gēte: Verters. [attēls]. Jaunā Rīgas teātra izrāde - Preiss, Henrijs, 1973- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Skroderdienas Silmačos. Režisors - Viesturs Kairišs [attēls]. Jaunais Rīgas teātris - Jurjāne-Klotiņa, Kristīne, 1968- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lapsiņas: amerikāņu mākslas filma [attēls] = Лисички: американский художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3 + 2: M. Gorkija un Rīgas studijas krāsaina platekrāna muzikāla kinokomēdija [attēls] = 3 + 2: цветная широкоэкранная музыкальная кинокомедия студии им. М. Горького и Рижской студии - Līce, Silvija, 1940-2020 - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jolanta: mākslas filma P.Čaikovska opera [attēls] = Иоланта: xудожественный фильм Опера П. И. Чайковского - Ostrovs, Ēriks, 1925- - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzimtas asinis : Mākslas filma ar latviešu aktrisi Viju Artmani galvenajā lomā. "Ļenfiļm" [attēls] = Родная кровь - Veide, Lonija - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu un XII deju svētki 1998 [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis : pasaku filma pēc Annas Brigaderes lugas motīviem. Rīgas kinostudija un kinostudija Barrandov (ČSSR) [attēls] = Мальчик с пальчик: фильм сказка. Рижская киностудия и киностудия Баррандов (ЧССР) - Mailītis, Ivars, 1956- - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tie ir strēlnieki, kuru vairs nava un kuru nebūs otrreiz vairs. Tikai viņu mūžīgā slava tautu sargās kā karogs kairs. A.Čaks [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Maksa par nevērību! [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
18. Baltijas kinoamatieru filmu festivāls Rīga 1986 [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1986 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Augstākā tiesa: Rīgas kinostudijas pilnmetrāžas dokumentālā filma [attēls] = Высший суд: Документальный полнометражный фильм Рижской киностудии - Mihailovskis, Vilhelms, 1942-2018 - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga manās krāsās: Rīgas kinostudija [attēls] = Рига в моих цветах: фильм Рижской киностудии - Delle, Biruta, 1944- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums 1.-8.10.1990 [attēls] - Folks, Edgars, 1951- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācija - divdesmitie gadi. 28.02.-15.03.1993 [attēls] = Deutschland die 20er Stummfilm mit Orchester. Avantgarde Film. Bauhaus fotografie. Dokumentation. Vortrag. Installation - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1993 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1948.g. Dziesmu svētki [attēls] - Prēdelis, Uldis, 1920-1994 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iestājieties brīvprātīgās jūras kara flotes veicināšanas biedrības rindās! [attēls] - Prēdelis, Uldis, 1920-1994 - 1951 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas II Dziesmu svētki Liepājā 8. un 9.jūlijā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1950 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki 1940-1960 [attēls] - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1960 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sakta [attēls] - 1961 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Riteņbraukšana [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1973 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzejas dienas. Raiņa 119.gads [attēls]. Raiņa 119.gads - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1984 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Studējiet marksismu - ļeņinismu! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1974 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Un brīves ozols zariem skauj visu pasauli [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava oktobra cīnītājiem! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1971 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvību Āfrikas tautām! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1970 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsu planētai - tīru gaisu! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1974 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintars [sieviešu koris] [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - 150 [attēls]. Kalējs kala jūrmalā, / dzirkstel's sprāga debesīs. / Salasīju dzirkstelītes, / nokalos zobentiņu - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1984 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.Maijs. Mieru pasaulei, brīvību tautām! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gājēji, braucēji, esiet savstarpēji laipni! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1978 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1941,1949 [attēls] Ziedojums kulta upuru piemiņai - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ugunsgrēks katru trešo dienu no bērnu rotaļām ar sērkociņiem! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Inversija [vokāli instrumentāls ansamblis] [attēls] - Ārgalis, Māris, 1954-2008 - 1984 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Melnais kliedziens: Raimonds Pauls, Gunārs Krollis, Credo. [attēls] - Krollis, Gunārs, 1932- - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis, Aspazija 125 [attēls] - Krollis, Gunārs, 1932- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Prezidentam ir kaimiņi!: 3 izstādes + ekspozīcija (J.Janševskis un Kurzeme), Sapņi uz papīra (Zigmundam Skujiņam - 70), Izaicinājums mūžībai (Dekadences problēmas latviešu literatūrā) [attēls] Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs - Mitrēvics, Jānis, 1957- - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaka: izstāde Aiz trejdeviņiem kalniem... (Ansis Lerhs-Puškaitis), izstāde Starp karaļnamu un zaļu zāli (Pēteris Šmits, Kārlis Skalbe) [attēls] Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs - Mitrēvics, Jānis, 1957- - 1999 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gundega Repše, Anita Rožkalne : Poētiskā anatomija [attēls] - Krūklis, Mārtiņš, 1972- - 1999 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Literatūras ekspresis Eiropa 2000. Rīga 28.-30. jūnijs [attēls] - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XXVIII Lai dzīvo mūsu brīvā padomju tēvzeme! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1945 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Да здраствует вождь советского народа - великий Сталин! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunatne! Balsojiet par komunistu un bezpartejisko bloka kandidātiem! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju Latvija! [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1945 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo Lielās Oktobra Socialistiskās revolūcijas 28.gadadiena! 1917 - 1945. [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1945 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo pirmais maijs - darbaļaužu starptautiskie svētki! [attēls] - Kalniņš, Eduards, 1904-1988 - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju sievietes - mūsu valsts politiskās, saimnieciskās un kultūras dzīves aktīvas līdzdalībnieces! [attēls] - Медведев, Всеволод Дмитриевич, 1912-1985 - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mums negaisos mirdzēja brīvības saule, / un Ļeņins mums rādīja ceļu, kurp iet. / Mūs audzēja Staļins,- lai kalpojam tautai, / lai darbā un cīņās mums uzvaras zied [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Organizēti novāksim ražu! Nevienu vārpu neatstāsim labības laukā! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatavosimies republikas pirmajam pionieru salidojumam! [attēls] = Pionieris visu bērnu paraugs! - Jansons, Rūdolfs, 1911- - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mīliet grāmatu - zināšanu avotu. M. Gorkijs [attēls] = Любите книгу - источник знаний. М. Горький - Jansons, Rūdolfs, 1911- - 1950 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju sieviete ir līdztiesīga un aktīva komunistiskās sabiedrības cēlāja! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1950 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iestājieties brīvprātīgās aviācijas veicināšanas biedrības rindās! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1951 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1954 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mehanizēsim smagos darbus lopkopības fermās! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1952 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūs neaizskar, mēs neaizskarsim! [attēls] Nelokāmi aizstāvot miera politiku, mūsu partija tai pašā laikā, paturot vērā naidīgo ielenkumu, nenogurstoši stiprināja mūsu zemes aizsardzību, lai sagaidītu ienaidnieku pilnīgi apbruņota. No G.Maļenkova pārskata referāta partijas XIX kongresā - Rešetņikovs, Boriss, 1921- - 1954 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz priekšu - uz komunisma uzvaru [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1957 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis 100 gadu [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1965 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1950 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo starptautiskā sieviešu diena [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1965 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā sieviešu diena 8.marts [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1971 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mieru tautām [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1967 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Celsim ātri, lēti, labi [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brāļtautu saimē, padomju Latvija, ziedi! [attēls] - Skulme, Džemma, 1925-2019 - 1965 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: oktobra revolūcijas 60. gadadienai veltīts plakāts] [attēls] - Skulme, Džemma, 1925-2019 - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8.marts - Starptautiskā Sieviešu diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz starta! [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1968 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - mūsu diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1969 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Putni - mūsu spārnotie draugi [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1972 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
9.maijs [attēls] - Zaķe, Rasma, 1932-2008 - 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā sieviešu diena - 8.marts [attēls] - Gornova-Rasmusena, Edīte, 1951- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija [attēls] 1918 - 1998 - Draveniece, Dace, 1973- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sapnis par mieru mums viens [attēls] - Golde-Jablovska, Mirdza, 1916- - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sēsim laikā! [attēls] - Golde-Jablovska, Mirdza, 1916- - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija - augstu ražu pamats [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nodarbosimies ar ziemas sporta veidiem! [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1960 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ūdens tūrisms - vislabākā atpūta! [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiridike: K.Skujenieks, M. Brauns, Sindi putnu dārzs [attēls] - Rutks, Artis, 1960- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mirklis Danča mūžā: koncerts [attēls]. Dancis, Dzintariņš, Senā Daile, Kalve [deju kolektīvi] - Piterniece, Lolita, 1967- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darba ļaudis Rīgu cēla, tiem tā Rīga piederēs! Visa darba tauta balso par zocialdemokr. listi N 7 [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1925.g. 3. un 4.oktobrī balsojeet par № 3 - LSDSt partija! 1905 g. Nost patwaldibu! Lai dsihwo dem. republika! Lai dsihwo 8 st. darba deena! Muischneeku semes konfiskacija. Us preekschu, par labaku nahkotni [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1925 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rokas nost no Latvijas [attēls] - Fridrihsons, Kurts, 1911-1991 - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Sarkanajam Krustam veltīts plakāts] [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ražas novākšana ir sezonas darbs, un ar to nedrīkst kavēties. Laikā novāksi - iegūsi, nokavēsi ar labības novākšanu - zaudēsi. J. Staļins [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aicina - sauc mūžīgās Latvijas balss! Pretalkohola dienas 8. un 9.oktobrī 1938.g. [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Džordžs Geršvins 100 [attēls] - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sudmaliņas : 4. Starptautiskais tautas deju festivāls. Latvija '99 [attēls] = International folk dance festival - Mailīte, Inese, 1959.g. 21.oktobris- - 1999 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Forte Riga: Latviešu mūzika un deja Rīgas tautas mākslas kolektīvu koncertos [attēls] - Piterniece, Lolita, 1967- - 2001 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iļģi : Saules meita [attēls] - Blumfelde, Agnese, 1973- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju fizkultūrieši! [attēls] - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1947. g. meistarsacīkstes vieglatlētikā Rīgā 5.-10. VIII [attēls] = Первенство Латвийской ССР по легкой атлетике Рига 1947 г. 5-10 VIII - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunatne, nodarbojies ar airēšanas sportu! [attēls] - Gleihs, Maksims, 1912- - 1953 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz vēlēšanām! [attēls] - Gleihs, Maksims, 1912- - 1955 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauku fizkultūrieši! Celiet sporta meistarību! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1954 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Meliorācija ir augstu un stabilu ražu pamats! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1952 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunatne, uz slēpēm! [attēls] - Dobrovs, Aleksandrs, 1924-1989 - 1955 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dosim vairāk zivju padomju dzimtenei! [attēls] - Dobrovs, Aleksandrs, 1924-1989 - 1952 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nodarbosimies ar ūdens tūrismu! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1961 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2,1 X palielināsim zivju nozveju [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1959 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pļausim zāli ziedēšanas sākumā! Sagādāsim augstas kvalitātes barību! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1960 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dosim valstij vairāk putnu! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Malu zvejnieks - zivju bagātību ienaidnieks mūsu ūdeņos! [attēls] = Браконьер - враг рыбных богадств наших водоемов! - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1960 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsu republikā 1965.gadā uz katru iedzīvotāju jāražo 909 kg piena, par 217 kg vairāk nekā 1960.gadā [attēls] - Skrubis, Rihards, 1928-1995 - 1961 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šādu barību ja silē liksi, pie gaļas pārpilnības ātri tiksi! [attēls] - Skrubis, Rihards, 1928-1995 - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR VII spartakiāde 1967 [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1967 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Teniss - sports, veselība, atpūta [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1967 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1978 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga welcome [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1967 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Palīdzi spārnotajiem draugiem! [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1966 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ar katru skaņu, ar katru krāsu daba ir Tava māsa. Kāpēc Tu savu māsu smēji? Citi? Tad kāpēc Tu neredzēji?... [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1968 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tiks izpostīta zemes zaļā rota, ja nevīžām un tūļām vaļa dota [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1969 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cīņas sports - vīrišķības skola [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1976 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Made in USA [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8.marts [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1975 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tikai tīra jūra vieno. Burāšanas regate Rucavas Nidā 10.-11.augustā 1996 [attēls] - 1996 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules junioru čempionāts kamaniņu sportā 19.01.-25.01.1998. Latvija, Sigulda [attēls] = Welt - Junioren Meistarschaften im Rennrodeln = World junior luge championships - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Katrā kolchozā - grāmatu kiosks [attēls] = В каждом колхозе - книжный киоск - Štikāns, Iļja, 1912-1979 - [195-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grāmatu masām! [attēls] = Книгу в массы! - Štikāns, Iļja, 1912-1979 - 1951 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais grāmatas gads [attēls] 1982 - Lapsa, Dainis, 1950- - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons [attēls]. 1835-150-1985 - Polis, Miervaldis, 1948- - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rakstniekam Pāvilam Rozītim 100 [attēls] - Zābers, Vilnis, 1963-1994 - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pionieris ir uzticīgs Komunistiskajai partijai, mīl sociālistisko dzimteni! [attēls] - Petraškevics, Nikolajs, 1909-1976 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1959.gadā izaudzēsim 120 cnt. kartupeļu no hektara [attēls] - Petraškevics, Nikolajs, 1909-1976 - 1959 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tas jaunais laiks, / kas šalkās trīs, / tas nenāks, / ja ļaudis to nevedīs. Rainis [attēls] 1905 - Grosbergs, Ārijs, 1940-1989 - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par komunistu un bezpartijisko bloka kandidātiem! Balsojiet par jaunu padomju Latvijas uzplaukumu! [attēls] - Ватолина, Нина Николаевна, 1915-2002 - [195-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz tautas tiesnešu un tautas piesēdētāju vēlēšanām! [attēls] - Tiščenko, Vasilijs, 1918- - 1951 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijai un nākotnei: Apvienība "Tēvzemei un brīvībai", LNNK [attēls] - Lūse, Linda, 1972- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs - pasaules darbaļaužu cīņas spēku skates diena! [attēls] - Pankoks, Arnolds, 1914-2008 - 1950 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Palielināsim zivju ieguvi un apstrādi, pilnīgi izmantojot flotes, zvejas rīku un zivju apstrādāšanas uzņēmumu ražošanas jaudu! [attēls] - Pankoks, Arnolds, 1914-2008 - 1950 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1960 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atomus mieram! [attēls] - Jakobi, Hugo, 1907-1991 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nē [attēls] - Pumpurs, Arnis, 1945- - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - miera sargs [attēls] - Galdiņš, Jānis, 1941- - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Stop! [attēls] - Galdiņš, Jānis, 1941- - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priekšzīmīgi veiksim pavasara sēju! [attēls] - Brekte, Jānis, 1920-1985 - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas zemnieki! Savlaikus izpildiet piena piegādes valstij! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas zemnieki un zemnieces! Vasaras diena baro cauru gadu. Nepalaidīsim šo dienu garām! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vairosim kolhozu bagātību! Izaudzēsim visus! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1949 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Būt mātei padomju zemē ne tikai prieks, bet arī gods! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vispusīgi attīstīt kolchozu un padomju saimniecību produktīvo lopkopību! [attēls] - Vaska, Gundega, 1917-2006 - 1949 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Через науку и труд - к высоким урожаям! [attēls] - Valdmanis, Voldemārs, 1905-1966 - 1949 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Palielināsim putnu gaļas ražošanu! [attēls] - Aide, Bruno, 1913-1994 - 1960 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šeit ir gaļa, sviests un piens [attēls] - Koreņš, Izjaslavs - 1961 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai tava darba vieta ir vienmēr spodra un skaista! [attēls] - Kamradziuss, Gunārs, 1923-1989 - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visas domas un darbus saistību izpildei! [attēls] - Dišlers, Valdis, 1922-2011 - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vadības metodēm - radikālu reformu! [attēls] - Didrihsons, Vilnis, 1960- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienkāršot pārvaldes aparātu! [attēls] - Subačs, Māris, 1963- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dažai mute metas slapja, / Čukstot tenku nedzirdētu, / Dažam auss kā lēpja lapa, / Kaut tik saklausīt ko spētu!... [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1945 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lūk kā labā jums jāapdrošina sava dzīvība! [attēls] Apdrošināšajuma līguma noslēgšanai un pēc izziņām griežaties Valsts apdrošināšanas inspekcijā vai pie aģentiem - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Elgurts, Josifs, 1924-2007 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
--un viņi saka, ka cēlušies no mums! [attēls] - Muižule, Malda, 1937- - 1971 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka domu - progresam [attēls]. Un pacelsies cilvēks no zemes kā putns no ligzdas. Leonardo da Vinči - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neaizmirsti! [attēls] - Drāznieks, Aivars, 1953-2015 - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par upju, ezeru un citu ūdenskrātuvju un ūdens avotu, kā arī pazemes ūdeņu piesārņošanu... No LPSR Kriminālkodeksa 225. punkta [attēls] - Drāznieks, Aivars, 1953-2015 - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: degoša sērkociņkastīte - ugunsdrošībai veltīts plakāts] [attēls] - Kempels, Rojs, 1955- - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Enerģija. Taupiet to! [attēls] - Bruks, M - 1994 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоологический сад - Liepiņš, Jānis, 1894-1964 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
...tikai viena glāzīte [attēls] - Riņķis, Juris, 1931-1998 - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: vīrietis uzvalkā stāv līdz ceļiem iestidzis atkritumos - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ANO pasludināja laiku no 1981.gada līdz 1990.gadam par dzeramā ūdens desmitgadi [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: akas vinda naktspodā - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Asaris, Visvaldis, 1960- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zemes diena 2.04.95. [attēls] - 1995 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Proszek Engla do pieczenia - Sprzedaje się tutaj! Cena 5 kop. za paczkę [attēls] - [191-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Labākais atspirdzinošs dzēriens bezalkohola pienskābi saturošs Chabeso [attēls] = Alkoholfrei Milchsäurehaltig Chabeso das ideale Erfrischungsgetränk - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Sukub" Paulutsi eela 21 - pusdeenas, vakarinas, kafija ikdeenas no 12 - 19 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šokoladu fabrika Th. Riegert Rīgā, Zaļā ielā 2 [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liķieru fabrika Joh. Kenn Jēkabpilī agrāk Stukmaņos [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tie labakie ir tomēr S. Rimkevič & M. Bergmans liķieri [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kuzmi tēja ir tomēr tā labākā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jums jādzer "Delfi" kafijas! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mīļais, dod man arī nodzertees garšīgo "Lohdinga" alu [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dsereet Babuschkin Deeduschkin kwass [attēls] = Пейте Бабушкинъ Дъдушкинъ квасъ Н. Смыслова - [190-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. Otlana liķeeru fabrika un wīnu leeltirgotawa Rīgā [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E. Mežits [attēls] = E. Mežits: Lotoss. Made in Latvia - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E. Mežits rūgtā šokolāde [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Э. Арналь С-ъя Рига [attēls] = Soda - [190-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
L.P.C. Savienības piena restorāns Elizabetes ielā 55 [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V.Ķuze : šokolāde, konfektes, biskvīti, kafeja [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A./S. V. Ķuze [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
a/s V.Ķuze [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas piensaimniecības savienības ledus krēms [saldējums] garšīgs, barojošs, veselīgs [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas cukurs. Paši ražojam paši patērējam [attēls] - Krūka, Aleksandrs, 1898-1987 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cukura lietotāji smaida kā saulīte [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piens dod veselību un spēku! Tukuma Piensaimnieku Sabiedrība [attēls] - Āriņš, Leonīds, 1907-1991 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietosim vairāk pienu! Tukuma piensaimnieku sabiedrība [attēls] - Āriņš, Leonīds, 1907-1991 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lanolina Ziepes H.A.Brieger, K/S., Rīgā [attēls] - [191-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. godalga Jelgavas izstādē 1923. A. Zamuels, ziepju un zoda fabrika, Jelgavā [attēls] Ak, mīļā, labā Anniņa, Kā mazgā tu tik baltu veļu? Es pērku ziepes A. S. M. fabrikā Pie krietna, laba meistara - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Praseet zeepes fabr. Gloria. Leetošanā ekonomiskas, tīra pamatigi. Veļai un rokām nekaitīgas. Eevērojeet fabrikas zīmogu [attēls] = Мыловаренный завод "Глорiа" Венденская улица 35 - Bätge, Kurt, 1888-1963 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatartas alus dari[ī]tava caur Dzērbeni [attēls]. Lūdzu pa vienam - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceriņu kristala ziepes. Lilijas piena ziepes. Kosmos ziepes. Perfim. "Venus" Markowicz & Plőhn. Rīgā. [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bez, ar Neptun zeepēm [attēls] = Мыловаренный заводъ "Neptun" Рига - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Parfimeriju fabrika "Venus". Markowicz & Plöhn-Rigā [attēls] - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Creme Leodor" [attēls]. Sevišķi iecienīts krēms pret ādas sarkanumu, neglītu ādas krāsu un modernai skaistumkopšanai - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šīs ziepes ir vislabākās! [attēls] / R. Ekmans & A. Laviņš Rīgā - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tita - jaunais palīgs veļas dienā [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balti zobi. Chlorodonts [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nivea. Sports uztur ķermeni jaunu, Nivea krēms - ādu [attēls] - Binder, Joseph, 1898-1972 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi tab. fab. "Trud" Rīgā [attēls] - Parparovs, Mozus, 1891-1941 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi. Papirosi Famos. tab. fab. "Trud", Rīgā [attēls] - Parparovs, Mozus, 1891-1941 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi Diplomat [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mans pirmais solis pec "Riga" Maikapara [attēls] = Мой первый шаг за "Ригой" Майкапара - [191-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Kino: Tab. fabr. M. N. Asimakis Rīgā [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Laferme №1. A/S "Laferme" Rīgā [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Oho papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh, Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šņaucama tabaka "Rociņa", "Pīķits". Tabakas fabrika "Bambus" Rīgā [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tip-Top. Tab. fabr. A.G. Ruhtenberg [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tamara Lord. A.G. Ruhtenberg Rīgā [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.S. Maikapar Riga : [cigaretes] Mokka [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Klein - vislētākā iepirkšanās vieta [attēls] = Klein - cамый дешевый источникъ = Klein - billigste bezugsquelle - Civi-s, 1895-1941 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No 22.novembra izpārdošana I. Perl & F. Marienfeldt elektrotehnika [attēls] - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Beidzot esam atraduši īsto marku! Fotografiskās plates "Vaga" dabūjamas visur. Vairumā pie Arnolda Cālīša Rīgā, Aleksandra ielā № 2 [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tvaika piennīca. Brāļi Aldermaņi piedāvā augstākā labumā svaigu un pasterizētu pilnpienu un visādus piena produktus [attēls]. Veselibas kefirs - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Britan: Latv. tirdzn. sab. kokvilnas vērptuve Rīgā - Zasulaukā [attēls] Aužamie diedziņi "Vērpeja" - augstākā labuma, pareizs mērs, numuri un īstas krāsas dabūjami šeit - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Krāso pats. Labakās drehbju krahşas paziņâs mahjâ krahşoşchanai preekşch wilnas, sihda, puswilnas, kokwilnas, linu u.t.t. Pahrdoşchanas weeta şcheit. Par krahşas labumu galwo! Kimişka, techn. laborat. "Ludkar" Rigā [attēls] = Färbe Selbst die besten Stoffarben in Päckchen zum Selbstfärben von Wolle, Seide, Halbwolle, Baumwolle, Leinen e.t.c. Verkaufstelle hier für gute Ausfärbung wird garantiert Chem. Techn. Laborat. "Ludkar" Riga - [191-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas naudu tikai par Latvijas ražojumiem [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Stikla rūpniecības un tirdzniecības akc. sab. "Latvijas stikls" [attēls] = Glasindustrie - und Handels - Akt. Ges. "Latvijas stikls" - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Drakon elementu fabrika Rīgā [attēls]. Augstākā labuma kabatas baterijas un galvaniskie elementi - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Homophon [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VEF radio [attēls] - Baboliņa, Zenta - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kas reiz izmēģinājis, tas paliek mūžīgi uzticīgs velosipēdiem Omega. Beidzamais burts grieķu alfabetā ir omega. Beidzamais vārds velosipēdu tehnikā ir tikai velosipēdi Omega [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis & B-drs Latvija Rīga - Bercs, Stefans, 1893-1961 - 1926 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darbam, sportam, atpūtai! Akc. sab. "Omega" Rīgā [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darbam, sportam, izpriecai - G. Ērenpreis original. Uzvarētājs visās galvenās sacīkstēs. G. Ērenpreis velosipēdu fabrika Rīgā [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltic America line - vienīgā tiešā kārtējā satiksme bez pārsēšanās Liepāja - New York [attēls] - Baur, Jürgen F., 1937- - 1920 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Reklamu u. sludinajumu kant. Plakātu, klišeju, izrotājumu un projektu izvešana pēc mākslas zīmējumiem L. Schlesinger [attēls] = Reklame u. Annoncen Büro Entwurf u. Äusführung von Plakaten, Packungen, Klifchees Dekorationen - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ielu dzelzsc. reklamas pieņem "Indra" [attēls] = Трамвайныя рекламы принимает "Индра" = Tramway=Reklame annahmestelle "Indra" - [191-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku karnevāls 29.novembrī 1924 plkst. 10.vak. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Profesora Bogdanova-Beļska gleznu izstāde no 14.-28.febr. 1932 Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par Latvijas nacionālo kultūru! [attēls] Latvijas kultūras veicināšanas biedrības naudas loterija par 2.000.000 rbļ. Izloze decembrī 1921 - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 10 gadu jubilejas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 6.aprīļa līdz 4.maijam 1930 [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Altberga mākslas zalonā Otto Pladera gleznu izstāde [1930.g.] [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgai jāplaukst, mēs to gribam! Tava balss izšķirs! Balso, kā visi, par Progresīvo pilsoņu apvienību [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Anša Cīruļa izstāde Rīgas pilī 1933 no 2.IV līdz 30.IV [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LTA mākslas zalons. Katras 2 nedēļas jauna izstāde. Gleznas. Grafika. Skulptūra [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Grafiķu Biedribas izstāde 1932 no 3.IV līdz 24.IV Brīvības ielā 15 ģen. Dr. Sniķera kunga namā [attēls]. Piedalās RGB biedri, vairāki Latvijas un 12 Amerikas mākslinieki - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rajona izstāde Iecavā 3. un 4.oktobrī [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība "Auto": automobiļu iznomāšana, izlabošana, garaža [attēls] = Auto - vermietung reparatur garage - Civi-s, 1895-1941 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviācijas svētki 1922. 26., 27., 28. augustā uz Kara aerodroma Spilves pļavās [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iks: iknedeļas ilustrets žurnals [attēls] = Иллюстрированный еженедъльникъ "Икс" иллюстрацiи къ "Сегодня" - Civi-s, 1895-1941 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Сегодня: no [1923] 15.jūlija iznāk palielinata [attēls] = Сегодня сь [1923] 15 iюля выходитъ въ значительно расширенномъ объемъ - Civi-s, 1895-1941 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valsts auto-garaža izīrē veeglos un smagos automobiļus [attēls] = Прокатъ автомобилей = Auto vermietung - Civi-s, 1895-1941 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Polacy-katolicy głosujcie tylko na listę 36 [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Civiša karikaturu izstāde no 1.-20.maijam [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1927 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Civiša karikatūru un zīmējumu izstāde no 22.marta - 22.aprīlim Brīvības ielā 2 [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es taupu un noguldu krājaizdevumu sabiedrībā. Jo noguldījumus tagad garantē valsts [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta naudas loterija №42 [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 1. piecklasīgā naudas loterija [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izdaiļosim Latviju [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūras dienas 1939.g. 16.-24.sept. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Katrs kam art un sēt ir prieks, Kļūt var saimnieks- līdumnieks! [attēls] 5. LLK mazpulku loterija. Izloze 1939.g. 30.nov. - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Māca, rāda, palīdz [attēls]. LLK [Latvijas lauksaimniecības kameras] rakstu apgāda tekošs rēķins pastā 6056 - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietišķās mākslas izstāde 1944 19.III - 16.IV Rīgā, Doma mū[u]zejā [attēls] = Kunstgewerbeausstellung - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par saimnieku var katrs kļūt! [attēls] Latvijas lauksaimniecības kameras II. mazpulku loterija - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīkosim meža dienas! Apmežosim izcirtumus un lauksaimniecībai nepiemērotas zemes 21.IV-23.V 1937. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1936.gada 13.septembrī 2.latvju zemnieku pļaujas svētki Rēzeknē [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zemgales apgabala izstāde Jelgavā no 28.aug. - 7.sep. 1937 [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darbs un atpūta: Veselības veicināšanas biedrības izstāde no 18.marta - 3.aprīlim 1939.g. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojeet wisi par sarakstu № 15, tad atweeglosees nodokļu nasta, issudis besdarbs, isniks spekulazija... [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valsts ierēdņu kooperativs pieņem tekošus noguldījumus un maksā 12% [attēls] - Grosset, Margot Harriet, 1887-1937 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aizsprosts: sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Esi sveicināta, Maskava!: mūzikāla mākslas filma [attēls] = Здраствуй, Москва!: музыкальный, художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ivans Ņikūļins - krievu matrozis: mākslas filma [attēls] = Иван Никулин - русский матрос: xудожественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaučuks: Filma, kas pārsteidza visu pasauli! II filma - Merija Pikforde, Rakele Tores un Bings Krosbijs filmā Holivudas naktis. Kino "Forums" [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielais lūzums: mākslas filma [attēls] = Великий перелом: художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pepo [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Profesors Mamloks: mākslas filma [attēls] = Профессор Мамлок: художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3 + 2: Muzikālā kinokomēdija [attēls] = 3 + 2: Музыкальная кинокомедия - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1963 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedoņa valsis: amerikāņu mākslas filma. Galvenā lomā Dina Durbina [attēls] = Весенний вальс: американский художествкнный фильм. В главной роли Дина Дурбин - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1945 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zvejnieka dēls: Sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iestājieties lauksaimniecības kooperācijā! Visus spēkus lauksaimniecības ātrākai atjaunošanai un tālākam uzplaukumam! [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Вступайте в сельскохозяйственную кооперацию! Все силы на быстрейшее востановление и дальнейший подъем сельского хозяйства! [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Мои университеты: последняя часть трилогии о Максиме Горьком. Производство киностудии " Союздетфильм" [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Уборка - дело сезонное и она не любит ждать. Убрал во-время - выиграл, опоздал в уборке - проиграл! И. Сталин [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju artilērija! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1945 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pionieru nometnēs rīkotajos tūrisma gājienos tu mācīsies pazīt un mīlēt savu plašo padomju dzimteni [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1945 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №27 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №26 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №20 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziņojiet par atrastajiem gredzenotiem putniem! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1959 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Организованно уберем урожай! Не оставим ни одного колоска на поле! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, / и Ленин великий нам путь озарил. / Нас вырастил Сталин - на верность народу, / на труд и на подвиги нас вдохновил [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējat visi "Nameja gredzena" izrādes Dailes teātrī [attēls] Zelta vārpu vaiņagā eji tautas priekšgalā, drošu roku vadi to - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma tautas svētki Rīgā - Esplanādē 21.-22. un 24.jūlijā 1934 [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cēsu novada Dziesmu svētki 1936.g. 21.jūnijā Cēsu vēsturiskajā pilsparkā [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laba grāmata modina cilvēka gaišos spēkus. Dr. K. Ulmanis [attēls]. III grām. nedēļas rīc. kom. izd. 1935 - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzticība vadonim - tautas spēks [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Virsnieku ģimeņu apvienības naudas loterijā... Izloze 19.V 1936.g. [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priekšzīmīgi sagatavosimies un laikā veiksim 1947.gada pavasara sēju! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Крестъяне и крестъянки советской Латвии! Летний день - кормит. Не пропустим этот день! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Образцово подготовимся и проведём весенний сев 1947 года! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvia invites you! Visit the european speed skating championship in Riga on the 4th and 5th of February 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Letonia vă invită! Vizitaţi campionatele europene de patinaj artistic din Riga dele 4-5 Februarie 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Letonija vas očekuje! Posetite utakmicu klizanja na ledu za prvenstvo Evrope, koje če se održati 4. i 5. Februara 1939. u Rigi [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lettland inbjuder eder! Besök europamästerskapen på skridskor i Riga den 4-5 februari 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Letland noodigt u uit! Komt kijken naar de wedstrijden om de Europeesche kampioenschappen hardrijden op de schaats op 4 en 5 Februari 1939 te Riga [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
La Lettonia vi invita! Venite a Riga per il campionato Europeo di Pattinaggio dal 4 al 5 Febbraio 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
La Lettonie vous invite! Venez à Riga pour le Championnat d'Europe de patinage, 4 et 5 février 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lotyšsko vás zve! Navštivte Evropy v rychlobruslařstvi mistrovstvi v Rize ve dnech 4.-5.února 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Łotwa zaprasza na zawody łyžwiarskie o mistrzostwo Europy, które odbędą się w Rydze w dniach 4-5 lutego 1939 r. [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apveenotais zocialdemokratu mazineeku partijas un laukstrādneeku saveenibas kandidatu saraksts. Balsojeet № 5 Rīgā, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē , Kurzemē par № 7. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma: tautas svētki Rīgā - Esplanādē 21-22-24-jūlijā-1934 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Labi ceļi ved pie labklājības un kultūras, tādēļ pērkat 1931.g. iekšējo ceļu aizņēmumu ar prēmijām [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lasait žurnālu Zeltene [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mēs lūdzam: ... Latvijas Sarkanais Krusts [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslin.[ieku] vienība. Rudens izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 14.X. - 25.XI. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
O. Pladera, V. Lindes gleznu izstāde Rīgas pils. mākslas muzejā no 11.-27.sep. 1932. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saucējs sauc pee Daugavas: gatavojatees Saeimas vēlēšanām! Bezpartejiskais nacionālais centrs stāv par - kārtību taupību un ražīgu darbu [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi balso par vidus šķiru apvienību 25 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzimtene ziemā aicina ciemā! [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uguns pakulās: Latvijas Mākslas Akdēmijas audz. padomes karnevāls 18.febr. 1939.g. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jautrie dāki: Latvijas Mākslas Akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 20.febr. 1937 Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauns es biju, traks es biju: Latvijas Mākslas Akadēmijas audz. padomes karenvāls 3.febr. 1940.g. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija - dzīvība! Boļševisms - nāve! [attēls] - Liberts, Ludolfs, 1895-1959 - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aplankykite puiką kaimynų šalį LATVIJĄ! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvia invites you! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Das malerische Lettland – Ihr nächstes Reiseziel! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Odwiedzajcie piękną Łotwę! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Odwiedzajcie piękne i przytem tanie wybrzeže morskie w Łotwie! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Det sköna Lettland – målet för eder semesterresa! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie pittoresque! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latviešu tautas tērpos ģērbts pāris aicina apmeklēt Latviju tūrisma braucienā] [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
11.-18.okt. 1935.g. lieli un mazi, veci un jauni visi uz mazpulku darbu izstādi Rīgas amatu biedrībā [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Veiciniet Ķeguma spēka stacijas izbūvi, iegādājoties valsts 5% kredītzīmes [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №37 [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Külastage Lätimaad [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lankykite Latviją [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Navštivte Lotušsko [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tulkaa käymään Latviaan [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visit Latvia [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vizitez la Lettonie [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zwiedzajcie Łotwę [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 9.septembrī pl.14 [attēls] - Mellups, E. - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 28.maijā 1933.g. Spilvē [attēls] - Mellups, E. - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki Spilvē 31.maijā [attēls] - Mellups, E. - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo strādnieku un zemnieku savienība - padomju varas stipruma pamats! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1941 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līdzstrādāt! Nepļāpāt! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LSCO 4.skautu lielā nometne 1938.g. 22.jūlija-1.augustam Lielupē [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas izstāde Riga 21.I.-22.II. 1942 vācu zemes mūzeja (bij. Rīgas pilsētas mākslas mūzeja) ēkā [attēls] = Kunst Ausstellung Riga 21.I.-22.II. 1942 im Gebäude des Deutschen Landesmuseums - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XV SELL [Somija, Estija, Latvija, Lietuva] konferenz Rīgā 22.apr.-1.mai [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Партизанщина - твоя гибель! Поддерживая ее, ты губишь имущество и свою жизнь! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ko sveši ļaudis šķīruši, tas mums, latviešiem, atkal jāapvieno [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas labklājības ēka ceļama valsts iedzīvotāju kopīgiem spēkiem [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ne šķiru cīņu, bet gan šķiru saprašanos un sadarbību! [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IV. Lejas-Kurzemes Dziesmu svētki Liepājā 14. un 15.jūlijā 1935.g. [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas baptistu draudžu savienības Dziesmu svētki Liepājā, Vasarassvētkos 9. un 10.jūnijā 1935.g. [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas latv. mākslas veicināšanas b-bas Liepājas mākslinieku gleznu izstāde no [1937.g.] 9. līdz 30.maijam pilsētas mūzejā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. un 4.jūlijā 1948.g. visi Dziesmu svētkos Liepājā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvju mākslinieku klubs. Mākslinieku cirkus nakts 17.aprīlī 1926.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1926 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pošaties uz I. Latvju jaunatnes svētkiem! Rīgā, no 18.-22.jūnijam 1922.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I. Strādnieku vasaras nometne vadoņa salā - Dzirnezerā no š.g. 12.VI - 31.VIII [attēls]. Brīvā dabā atpūtu, prieku un sauli. - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Strādnieku vienības svētki 4.aprīlī 15.maija namā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienība. Mākslinieku nakts balle 28.novembrī 1925 [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1925 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neatkarigo mākslin. vieniba. Rudens izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 12.oktobra līdz 9.novembrim [19]24.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vaj kāds var galvot, ka ķieģelis no jumta krītot jūs nenosit? Bet var galvot, ka jūs nevinnēsiet 300 000 rubļu, ja nenopirksiet 4 biļetes no Latviešu Jaunatnes Savienības 2 000 000 loterijas [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Elegantas ekipažas izīrejamas T. Kufferts, Marijas ielā № 103, dz.18 [attēls] = Elegante Equipagen zu vermieten T. Kuffert, Marien - Strasse № 103, W. 18 - Grosset, Margot Harriet, 1887-1937 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas maršs [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Krišjāna Barona Tautas augstskola [attēls]. Gara gaismā redzēsi ceļu uz laimi un labklājību! - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzimtene sauc: jauna latviešu mākslas skaņu filma pēc Viļa Lāča inscenējuma. [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pe Ge Elastik: neburzoša kakla-saite [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S "Gaita" [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales apgabala izstāde Rēzeknē 1936.gadā no 6.-13.septembrim [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slimība draud bērnam tam, ko uz lūpām noskūpstam! [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neredzamo staru atklāšanas piemiņas izstāde 23.-30.nov. 1938 Amatu namā Rīgā. Starptautiskā vēža slimības apkarošanas nedēļa [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Theater Anzeige. Den 25.October [1830] Erste Liebe. Lustspiele in zwei Akten, aus dem Französischen von Scribe. Nehmt ein Erempel dran! Lustspiele in einem Akt, von Carl Töpfer. Das Fest der Handwerker. Vaudeville in einem Akt, von Angeln. [attēls] - 1830 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas dēls. A. Kaktiņš, M. Zīlava, N. Vasiljevs, V. Kadiķis (Ančarovs), Nacionālās Operas ballets E. Leščevska vadībā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz Darba svētkiem 25.VII Brīvdabas muzejā, Juglā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzticību valstij un vadonim! [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Veselības aizsardzības izstāde no 12. līdz 20.martam kongresa un amatu namā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi darba ļaudis 26.jūlijā [19]36 uz Strādnieku svētkiem! Brīvdabas muzejā pie Juglas [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi darba ļaudis 28.jūlijā [19]35. uz Karogu svētkiem pie Juglas, Brīvdabas muzejā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Augstāk par visu skaņu plates Bellaccord - Electro [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet pasaules izstādi Briselē 1935 aprīlis - novembris [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta trīsklasīgā naudas loterija №35 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mans drošais atbalsts - Latviešu Zemnieku Savienība. 8 - es balsoju par to [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neļaujiet sev skūpstīt un neskūpstiet rokas - tā izplatas lipīgas slimības [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piedalaities Latvijas riteņbraucēju vienības braucienā 1936.g. 5. un 6.septembrī [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim – 1933 [attēls] - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta 15 mantu loterija par Ls 40,000. – Izloze 1939.gada 12. un 13.aprīlī [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojis kara aviācijas fondam 1935 [attēls] - Mellups, E. - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Promenaden Concert ladet hermit ergebenst der Convent der Concordia Rigensis. Zu dem am Mittwoch den 25. Januar a. c. 2 Uhr nachm, im Saale der Johannis. Gilde stattsinden [attēls] - 1895 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apceļo skaisto Latviju! [attēls] Dzimtā zeme arī Tevi sveicina! - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4.izstāde-tirgus Rīgā 20.jūl.-3.aug. 1924. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cukurs dod spēku un izturību un izcilus sasniegumiem [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. Daliņa pirmais starts Rīgā pēc Losandželosas olimpiādes starptautiskās sacīkstēs 17. un 18.septembrī [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
6. un 7.oktobrī Rīgā Eiropas meistars Jānis Dāliņš sacentīsies ar Eiropas labākajiem soļotājiem [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pēdējā pārbaude Los-Andželosai. Plumbs (Anglija), Garcia (Spānija), Švābe (Šveice), Daliņš (Latvija) 16.jūnijā hipodromā un 17.jūnijā LSB laukumā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
F. Šaļapins savā pirmajā skaņu filmā "Don Kichots" [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izturīgs un ātrs kā bulta ir Latvijas velosipēds [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija ziemā aicina ciemā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija - Zviedrija VII valstu sacīkstes [futbolā] 13.jūlijā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules meistarības izcīņas spēle futbolā Lietuva - Latvija 28.jūlijā 1937.g. ASK laukumā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pie kapitāla tiksiet piedaloties Sarkanā Krusta naudas loterijās [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №29 [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saulainā Rīgas Jūrmala Jūs aicina! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
X. Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas studentu meistarsacīkstes 28.-29.sept. 1935. Rīgā [attēls] SELL - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskas sporta sacīkstes [soļošanā] 17., 18. 1932. L.S.B. laukumā J. Daliņš, U. Olivoni, Hähnels, A. Švabs [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 4. četrklasīgā naudas loterija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 2. piecklasīgā naudas loterija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1943 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kas dzīvē grib ātrāk uz priekšu tikt, - tas brauc uz "Tūrista ideāls" velosipēda [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis - Rīgā - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valstu sacīkstes soļošanā: Latvija - Zviedrija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valstu sacīkste vieglatlētikā 5. un 6.jūlijā 1934.g.: Latvija - Igaunija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aplankykite puiką kaimynų šalį LATVIJĄ! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besök Rigas herlige Badestrand! Besök det vakre Latvija! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besök Rigas underbara strand! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie den schönen sonnigen Rigaschen Strand! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Het gastvije Letland is het goedkoopste toeristenland! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jöjjon Lettország szép és olcsó tengerpartjára! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Külastagem kaunit naabrimaad Latvijat! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija aplankyte Latviją žiemą [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Letonia vă invită pe frumoasele coaste ale mărei sale! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Łotwa zaprasza na swe piękne i tanie wybreże morskie! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Navštivte nádherné a velmi levné moršké láznĕ v Lotyšsku! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rejs til Letland, de historiske Minders og de skønne Floders Land! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tervetuloa aurinkoiseen Latviaan! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viaggi in Lettonia! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Your next trip - the Baltic Riviera - Latvia! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izstāde: kultūra mājās. Vācu sieviešu biedrība [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācu sieviešu biedrības izstāde „Darbojošās rokas” Vingrošanas biedr. zālē 26.–29.IX [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku tirgus Amatu biedrībā 9. u. 10.dec. [attēls] = Weihnachts – Messe im Bewebeverein am 9. u. 10.Dez. - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - ziemas sporta, dziedniecības, atpūtas un kalnu kūrorts [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziemas svētku bazārs vācu pilsoņu biedrībā 17. u. 18.XII [1938.] Valņu ielā 30 [attēls] - Kupffer, Erna Katrein, 1910- - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku bazārs vācu pilsoņu biedrībā 12. un 13.XII [1936.] Ķēniņu ielā 30 [attēls] - Kupffer, Erna Katrein, 1910- - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] = Euroopanmestaruuskilpailut pikaluistelussa - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Europas mästerskapen i skidskoakning Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Euroopa meistervoistlused kiiruisutamises Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Europejskie mistrzowskie zawody lyzwiarskie Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Europamesterskab i skøyteløb Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Europa Meisterschaft im Eisschnellauf Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
European skating championship Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirmo un labāko labību – valstij! Izpildīsim labības piegādes plānu līdz Lielā Oktobra 30.gadadienai! [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1947 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Patinage sur glace championnats d’Europe de vitesse Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi! [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Latviju! [attēls]. Uz olimpiādi caur Baltijas valstīm - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzvarētājs visās lielākās sacīkstēs 1930., 1931., 1932., 1933. un 1934.g. G.Ērenpreis velosipedu fabrika [attēls]. Gaitā – visvieglākie, ceļā – visizturīgākie, sacīkstēs – visātrākie, cenā – vislētākie G.Ērenpreis original - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas un tēvuzemes mīlestība visu tikumu pamats. Kronvalda Atis [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie Lettland [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Welcome to Latvia! To the Olympic games 1940 via the Baltic states [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Parakstaties uz mākslas mēnešrakstu jaunatnei Jaunais Cīrulītis. Iznāk kārtīgi katra mēneša vidū, ar daudzkrāsainām bildēm [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1926 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iznīciniet bārbeles un pabērzus! Tie izplata labību rūsas [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aicina mani un sauc mūžīgās Latvijas balss [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dievs dod tādem mulķisem augt uz visem cinisem [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VII latvju vispārējie Dziesmu svētki 1931.g. 19., 20., 21., 22.jūnijā [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nevis bada paradizi, bet darbu un maizi. Visa darba tauta balso par № 3 [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Palīdzat iztīrīt dārgo valstskažoku no liekēžiem! [attēls] Balsojat par 28. Apvienotie pilsoņi (niedristi) - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4 [Priekšvēlēšanu plakāts] [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Richarda Zarriņa Blanc et noir un citu darbu izstāde pilsētas mākslas muzejā no [1930.g.] 26.okt.–9.nov. [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Крестъяне и крестъянки Советской Латвии! Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и безпартейных! [attēls] - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gardākie ievārījumi, labakās marmelādes. A/S Augļu Eksports Riga [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nekas nav gardāks kā s-bas „Vārpa” ievārījumi [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet cukurfabrikās graizījumus, melasi, filtrkaļķus. To lietošana vairos jūsu saimniecību peļņu [attēls] - Apinis, Arturs, 1904-1975 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A. Cāliša fotografiskās plates „Vaga” dabunamas šeit [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Angļu sabiedrības Kodak gaismas jūtīgie foto-papīri Kodak dabūjami šeit. Pārstāvis Latvijā A. Cālits, Rīgā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tu nu gan brauc ahtri! Ja smehresi ratus ar wahģu tauku smehri „Schuscho”, tad ari Tu brauksi tikpat ahtri [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintara tuša – k/s. Vilipsons, Riške un B-dri, Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas ķīmiskās laboratorijas tinte [attēls] - Strekavins, Aleksandrs, 1889-1971 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības 4.loterija par Ls. 50000.-. Biļetes dabūjamas še [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es. Tu. Mēs. Tikai sadarbībā rit darbs uz priekšu. Kurš atturas - traucē darba kopību! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienmēr galdā Vīnrūpnieku Paju Sabiedrības vīni, augļu sulas, sīrupi [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzticiet savu vīnu Vivai! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tirdzn. un rūpn. p/s Ad. Bajārs un b-dri piedāvā atkalpārdevējiem vīnus, augļu sulas, dienvidaugļus un kolonialpreces [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
a/s. Augļu Eksports: Sarkanvīns [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S Augļu Eksports: vīnrūpniecība Rīgā [attēls]. Pazine[ē]ja spriedums: Kaut kas sevišk[ķ]s! - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Katru sirdi iekaro ugunīgie vīni no A/S „Augļu Eksports” Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nekas nav pārāks par Kroitzsch’a porteri! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pazineju garšā ir tikai Kroitzsch’a alus [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alus daritava H. Kroitzsch Jelgavā [attēls] = Bierbrauerei H. Kroitzsch Mitau - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alus daritava H. Kroitzsch Jelgavā [attēls] = Bierbrauerei H. Kroitzsch Mitau - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Akciju sabiedrība alus darītava un iesala fabrika H. Kroitzsch [attēls] - Strekavins, Aleksandrs, 1889-1971 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kādēļ citu, ja garšo Gatartas alus [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
S-bas „Vārpa” Rigā iesala ekstrakts [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
k/s „Latvijas Raugs” iesala ekstrakts [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ņemiet tikai šo! Iesala ekstrakts - dabīgs spēcinošs līdzeklis mazasinigiem, nervoziem plaušu vājiem, sevišķi bērniem [attēls]. S-ba „Vārpa” - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alusdarītava Kymmel [attēls] = Bierbrauerei Kymmel - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības kooperācija paceļ zemnieka labklājību [attēls]. Darba zemnieki, iestājaties lauksaimniecības, piensaimniecības, meliorācijas un kreditsabiedrībās! - Ziemelis, R., (Rūdolfs) - 1946 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nāc gavilēt! IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki 27.06.–3.07.2005. [attēls] - Pičukāne, Ingrīda, 1978- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 2005 [attēls] - Vītoliņš, Andris, 1975- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gints Gabrāns Hansabank grupas mākslas balvas prēmijas laureāts Acīmredzamais/Neredzamais. Uztveres sala. 25.05.-31.05. (2005.g.) RIXC mēdiju telpā 11. Novembra krastmalā 35 [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skats 2005: Baltijas mūsdienu drāmas festivāls Rīgā, Valmierā 2005.gada 9.–15.maijā [attēls] = Baltic Contemporary Drama Festival VIEW 2005 - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaidīšana. Skatiens bezgalībā - Mūsdienu dejas teātris /Krievija/ (2005.g.) 25.-28.aprīlī Jaunajā Rīgas teātrī, Valmieras Kultūras centrā, Jelgavas Kultūras centrā Krustpils kultūras namā Jēkabpilī [attēls] = Ожидание. Смотрящие в безконечность - Театр современного танца /Россия - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Purvītis un viņa skola : gleznu izstāde [attēls] = Пурвитис и его школа : выставка картин - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ungārijas mākslas izstāde 1938. 5. febr.- 20. febr. Rīgas pilsētas mākslas muzejā, Valdemāra ielā [attēls] - Fery, A. - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Edgars Iltners. Gleznu izstāde [attēls] = Выставка живописи Эдгарс Илтнерс - Stankevičs, Aleksandrs, 1932-2015 - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Посещайте Художественный музей ЛССР [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1978 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. Vispārējā latviešu mākslas izstāde [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija – XX gadsimta kūlenis. 1940. – 1990. gads [attēls]. Mākslas izstāde izstāžu zālē "Latvija" no 2. februāra līdz 11. martam [1990.g.] - Ģelzis, Kristaps, 1962- - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
18.Jauno mākslinieku darbu izstāde, veltīta LĻKJS XXIII kongresam [attēls] = 18 Республиканская выставка работ молодых, посвященная XXIII съезду ЛЛКСМ - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LMB 10 gadu jubilejas mākslas izstāde no 23.X–6.XI 1938. galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā [attēls] - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zviedru lietišķās mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā 15.septembra līdz 30.septembrim 1934.g. [attēls] - Skawonius, Sven Erik, 1908-1981 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mākslinieku izstāde Pilsētas mākslas muzejā no 9.dec.–9.janv. [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas mākslinieku grupas izstāde: Ubāns, Tone, Suta, Strunke, Lindbergs, Kazāks, Grosvalds, Eliass [attēls]. Pilsētas mākslas muzejā no 7.–28.martam - 1920 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eduarda Kalniņa gleznu izstāde galvaspilsētas Rīgas mākslas muzejā 12.–26.februārim [attēls] - Kalniņš, Eduards, 1904-1988 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Strēlnieku gaita : Starptautiskajai muzeju dienai veltīta izstāde no republikas muzeju fondiem [attēls] = "Путь стрелков" : Международному дню музеев посвященная выставка из фондов музеев республики - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atjaunotā Latvija ar darbu un atturību pie turības! [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ko valdība veikusi sešos mēnešos? 15.V 34. [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienoti zem Latvijas karoga – 1918-15.V.1934 [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts saulē Latgale atdzimst [attēls] - Ventaskrasts, Žanis, 1906-1978 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ekonomiju ražošanā! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1966 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Demokrātiskā centra partija: demokrātija, stabilitāte, attīstība [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1993 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izmantosim racionāli laiku – taupīsim katru minūti! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laikā aparsim augsni [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1966 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laikā novāksim ražu! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
K. Mahr–Köster izstāde pilsētas muzejā 27.febr.-20.martam [attēls] = Gemälde ausstellung K. Mahr–Köster - 1927 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Meliorācijas sistēmu uzturēšana kārtībā – rezerve lauksaimniecības ražīguma celšanai! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1967 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Palielināsim aitu skaitu! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Produkcijas kvalitāte – rūpnīcas markas gods! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1970 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienmēr un visur taupīsim laiku, līdzekļus, materiālus [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
--palielināt gaļas ražošanu līdz 20-21 miljonam tonnu un piena – līdz 70 miljoniem tonnu [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1958 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
-- palielināt labības ražošanu līdz 11 miljardiem pudu gadā [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referata PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1958 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Trīs posmi gaļas ražošanas palielināšanā [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vingrojiet darba vietā! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1960 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Три этапа по увеличению производства мяса [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1962 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Трудящиеся Советского Союза! Шире размах массового движения за решение исторической задачи – догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству продукции на душу населения! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1959 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zviedri nāk - angļi palīdzēs - amerikāņi devuši mums solījumu! Visi trīs pasargās Latviju no boļševisma. [attēls] - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kreisās strādniecības saraksts 19. [attēls] Maizi. Pret bezdarbu un algu nosišanu - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kreisās strādniecības saraksts 7. [attēls] Maizi. Pret bezdarbu un algu nosišanu - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leošs Janāčeks: Jenūfa. Titullomā Inese Galante [attēls] - Muižnieks, Ģirts, 1956- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Cuisine [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Riga [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Sports [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. The Sea [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Arts & Culture [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. History [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. The Land [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Cities [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Religion [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Economy [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Nature [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. State symbols [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Traditions [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Tourism [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zāļu tirgus Doma laukumā 2005.gada 22.jūnijā [attēls] Zāļu tirgum - 10 gadu - Piterniece, Lolita, 1967- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2005 4. un 5.jūnijs [attēls] - Otto-Hvoinska, Andra, 1970- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzīvais ūdens: Ilonas Breģes opera pēc Māras Zālītes lugas. Izrādes Latvijas Nacionālajā operā [2005.g.] 7., 9.aprīlī un 14., 15.jūnijā [attēls] - Kirasirovs, Kirils, 1973- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Seda. Purva ļaudis [attēls] = Seda. People of the marsh - Vasiļevska, Katrīna, 1968- - 2004 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaupēn, mans mīļais: Jānis Lūsēns, Māra Zālīte [attēls]. Liepājas teātris - 1999 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Trīs siventiņi un vilks: Jura Rijnieka skatuves versija pēc angļu tautas pasakas motīviem [attēls]. [Liepājas teātris] - Siliņš, Varis, 1972- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tenesijs Viljamss: Vasara un dūmi [attēls]. Liepājas teātris - Noviks, Ivars, 1961- - 2000 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E. Hemingvejs Un saule lec..., Fiesta: Igora Kosaka luga divās daļās. Ernesta Hemingveja 40.nāves gadadienai [attēls]. Liepājas teātris - Freibergs, Andris, 1938- - 2001 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Antons Čehovs: Trīs māsas [attēls]. Liepājas teātris - 2001 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Oskars Vailds: Ideāls vīrs [attēls]. Liepājas teātris - 2002 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Enda Volšs: Disko cūkas [attēls]. Liepājas teātris - Gabrāns, Gints, 1970- - 2001 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Salna pavasarī [attēls]. Liepājas teātris - Siliņš, Varis, 1972- - 2002 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Īkstīte: Ēriks Vilsons pēc H. K. Andersena pasakas motīviem [attēls]. Liepājas teātris - Atāle, Zigrīda, 1955- - 1998 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eriks Emanuels Šmits: Noslēpumainās variācijas [attēls]. Liepājas teātris - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Anšlavs Eglītis: Par purna tiesu: avantūrisktiska komēdija 2 cēlienos [attēls]. Liepājas teātris - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Stikla kalns: tautas opera 2 cēlienos pēc Raiņa lugas "Zelta zirgs" motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 2003 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Smieklīga cilvēka sapnis: pēc Fjodora Dostojevska stāsta un Jevgēņija Ungarda lugas "Citplanētietis" motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 2004 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Somersets Moems Lietus: Māras Ķimeles un Leldes Stumbres dramatizējums [attēls]. Liepājas teātris - Atāle, Zigrīda, 1955- - 1999 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Buratīno piedzīvojumi: Nauris Klētnieks pēc Alekseja Tolstoja pasaku motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 1999 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Emīls Zolā Dāmu paradīze: muzikāla izrāde 2 daļās [attēls]. Liepājas teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2001 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neglītais pīlēns: Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna mūzikls 2 cēlienos. Latvijas Kultūras akadēmijas Liepājas teātra aktierkursa diplomdarbs [attēls] - 2004 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gunārs Priede Zilā: drāmas restaurācija 1 cēlienā [attēls]. Liepājas teātris - Ruskulis, Māris - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Džons B. Prīstlijs: Viesnīcas noslēpums [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dea Loere: Klåras sakari.Dzīve reklāmas laikmetā 2 daļās [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Gabrāns, Gints, 1970- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marsels Paņjols Maiznieka sieva: komēdija 2 cēlienos ar raudāšanas elementiem. Liepājas teātris [attēls] = La Femme du boulanger - Siliņš, Varis, 1972- - 2001 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pelnrušķīte: balets - pasaka pieaugušiem bērniem. Sergeja Prokofjeva baleta mūzika. Izmantota uvertīra no Džoakīno Rosīni operas "Pelnrušķīte". Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērni - mūsu prioritāte. Kristīgi demokrātiskā savienība [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pils un sēta: Rīgas tēlotājas mākslas studiju Mākslas Dienu 2005 izstāde [attēls] - Juhnēviča, Iveta, 1963- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Augstuma robeža [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltic Beach Party: 5.pludmales festivāls. Liepāja 22.-23.jūlijs '05 [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Baltās naktis. Meli un patiesība [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Naktis. Vinils. Filmas [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Dzimšanas diena [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Pamodini bērnu sevī! [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas veicināšanas biedrība sarīko Adama Alkšņa piemiņas izstādi no 15. līdz 29.martam 1925. Rīgas pilī Valsts Mākslas muzejā [attēls] - Dzenis, Burkards, 1879-1966 - 1925 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Elgas Kivickas audumu izstāde [1940.g.] 28 IV - 11 V Rīgā, Zviedru vārtos, Arhitektu biedrības telpās [attēls] - Kivicka, Helga (Elga), 1905-1970 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Franciska] Varslavana gleznu izstāde no 10. nov. līdz 1. dec. 1935. AT namā [attēls] - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas architektu biedrības architektūras izstāde 16.XII-6.I [19]35 R[īgas] P[ilsētas] Mākslas mūzejā [attēls] - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apceļojat skaisto Latviju ar "Latvello". "Latvello" izturīgi un lēti velosipedi [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nebalto dienu nebūs, ja baltajās par tām domāsi. Krāj-aizdevu sabiedrība [attēls] - Apinis, Arturs, 1904-1975 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Valsts Prezidenta dāvātā Latvijas kausa izcīņu! Latvijas Futbola savienība [attēls] - Mazītis, Arnolds, 1913-2002 - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas skautu 3. lielā nometne Rīgas jūrmalā - Asaros 2. 1934.g. 20.-30.jūlijam [attēls] - Mazītis, Arnolds, 1913-2002 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apsolītā zeme: skaņu filma no Palestinas dzīves [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arī tev jācīnās par Latviju! [attēls] - [194-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Taupiet gāzi [attēls] / Lietojiet mazo liesmu! - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1943 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Taupiet strāvu [attēls] / Pirms padomā - tad ieslēdz! - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1943 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku. Stipra nesaraujama savienība starp Latvijas Republiku un SPRS [attēls] - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mēs ejam katru sestdienu pirtī [attēls] - Hermanovskis, Gunārs, 1914-1969 - 1943 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Utis izplata izsitumu tīfu. Kur nav utu - nav arī izsitumu tīfa [attēls] - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltās puķes dienā: 18.maijā ziedojiet visi par labu tuberkulozes apkarošanai [attēls] - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laba zeme: Perlas Bak roma[ā]ns [attēls]. Lieliskākais darbs, kāds pēdējos gados uzrakstīts. Visā pasaulē nedzirdēti panākumi. Modernās Ķīnas dzīve - viņas bēdas un prieki - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sporta b-bas Daugavieši atklāšanas turnirs futbolā 13. un 14.V. 1942. Piedalās: Rīgas vilki / Daugavieši [attēls] = Lettischer Sportverein Daugavieši Eröffnungs - Fussball - Turnier. Teilnehmer: Wehrmachtsmannschaft "PI" / R.F.K - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Avotiņa, Augusta Dīriķa, Jāņa Strauta, Kārļa Veidemaņa gleznu izstāde atvērta sākot ar 6.janv. līds 3.februarim 1924.g. Valsts Mākslas muzejā Rīgas pilī [attēls] - Dvielis, Vilis, 1897-1969 - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 29., 30. un 31. julijā 1922. g. uz kara aerodroma Spilves pļavās [attēls] - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 9.septembrī Spilves aerodromā sāk. pl. 14 [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aviacijas diena 11. zept. 1921.g. uz cementa fabrikas aerodroma [attēls] = Div' dūjiņas gaisā skrēja, abas skrēja dūdodamas - 1921 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Autobrauciens Apkārt Latvijai [attēls] - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mahju swehtiba. Meers lai irr ar jums [attēls]. Par peemiņņu Latweeschu awizchu zelta kahzahm - Richter, Ludwig (Adrian Ludwig), 1803-1884 - 1871 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Romāna Sutas mākslas studijas izstāde gleznas grafika skulptūras no 11.-25.aprīlim 1937 [attēls] - Bauze, Edgars, 1913-2006 - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par taisnību un kārtību [attēls] = Für Recht und Ordnung - Becker, Sigurd, 1901-1973 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
L.T.M.B. sekcijas "Mūksalieši" gleznu izstāde no [1940.g.] 14.-28.janvārim Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Banga, Leonīds, 1905-1951 - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žīdu vēlētājs tava liste ir apvienotie žīdu tirgotāji un rūpnieki 14 [attēls] - Behrmann, M. - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu dienas Daugavpilī atklās Ministru Prezidents 12.zept. 1922.g. Valsts vidusskolā Vladimira ielā [attēls] = День ребенка в Двинскъ будет открыт Министром - Президентом 12 сент. с. г., в Правительственной гимназiи Владимирская ул. - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kara invalīdu savienība" mantu loterija. Izloze notiks noteikti 1936. gada 29. novembrī [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kara invalidu savienība" loterija. Izloze notiks 1939.g. 30. decembrī [attēls] - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kaŗa invalidu s-ba" mantu izloze. Izloze notiks noteikti 1934. g. 30. septembrī [attēls] - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kaŗa inval. savienības naudas loterija 26. novembrī 1922. g. [attēls] - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1940. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1940 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1939. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1938. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecibas un mežniecibas izstāde savienota ar koku tehnisko mesi. Königsberg Pr. no 5-9. zeptembrim 1924. g. [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
17. Deutsce Ostmesse Königsberg 18.-21. Aug. [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1928 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
15. Vācu Austrumu tirgus [attēls] = 15.Deutsce Ost-Messe 21.-24.August Königsberg i. Pr. - Beyer [ALEPH] - 1927 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No 23.-26.augustam 24.Vācu Austrummese Kaŗalaučos [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[18.] Preču paraugu tirgus [attēls] = 18. Deutche Ostmesse 17.-20. Aug. Königsberg - Beyer [ALEPH] - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Paraugu tirgus Karalaučos no 10. līdz 13. augustam 1924.g. [attēls] = Ostmesse Königsberg Pr. - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Second international agricultural and industrial exhibition with the rights of sample fair: Riga 1922 11 - 25 june [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Международная ярмарка ов[б]разцов Прага от 3-го до 10 сентября 1922 года [attēls] - Vavŕina, K. - 1922 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiska paraugu izstāde Prāgā no 11. līdz 16. martam 1923.g. [attēls] - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
SS leģionāri sargā tēvuzemi [attēls] - Bīskaps, Ojārs, 1921- - 1943 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grandioza balle Grāmatrūpnieku zālē Lāčplēša ielā 43/45 sestdien 14 decembrī [attēls] - Bods, Dž., 1910-1987 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautiskais Zāļu vakars Rīgas centrāltirgū [1936.g.] 22. jūnijā [attēls] - Bods, Dž., 1910-1987 - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācu Teatra Biedriba Rigā: Teatra balle sestdien 29. oktobrī 1927.gadā, Amatnieku Biedrībā - operete Die Frau ohne Kuss [attēls] = Deutscher Theater - Verein - Riga. Theater - Ball. Operette: Die Frau ohne Kuss - Buchholz, Ferdinand, 1897-apm.1970 - 1927 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tikai nopietni vinnesti!! Nekādas rotaļu lietas!! Rūpniecības atjaunošanai! Latwijas Kulturas Weicinaschanas Beedribas lotereja. Izsole 17.maijā sch. g. [attēls] Darbs - laime, nauda - nelaime! - Buchholz, Ferdinand, 1897-apm.1970 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Veselības nedēļa 10.oktobrī 1926 [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - 1926 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkano valdīšanas gads Latvijā: ceļojošā izstāde [attēls] = Ein Jahr rotetterrfchaft in Lettland: wanderausstellung - 1943 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceļojums pa Eiropu [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laimīgai kopīgai nākotnei pretim [attēls] 1941 1.jūlijs 1942 - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cīņa boļševismam! Kopēja cīņa, kopēja uzvara! [attēls] - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: plakāts filmai "Cirks"] [attēls] - 1936 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bim Bom [attēls] [Cirkum veltīts plakāts] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ali [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leon Čen Illusion - akt: Maskavas dārzā 20. un 21.augustā [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dailes teatrs [attēls] - Muncis, Jānis, 1886-1955 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Degsim Latvijai [attēls] - Zilbalodis, Roberts, 1904-1978 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tā zeme ir mūsu! 1918-1934 [attēls] - Geistaute, Erna, 1911-1975 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
10.Vispārējie latviešu Dziesmu svētki ASV 25-26-27. VII. 1997 Klīvlendē [attēls] - Reinerts, P. - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: nezināmas šausmu filmas plakāts] [attēls] - Döring, J. - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Es karāi aiseedams...": kino inszenejums 3 daļās [attēls] = "Уходя на войну...": кино инсценировка въ 3-хъ част. - Döring, J. - 1920 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Тайны Нью-Iорка въ 9 серiяхъ, 45 акт. 1-я серiя. Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! [attēls] - Döring, J. - 1915 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Тайны Нью-Iорка въ 9 серiяхъ, 45 акт. 2-я серiя. Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! [attēls] - Döring, J. - 1915 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nu-Jorkas noslēpums 3 serija. Beidsama pasaules sensacija! Grandios skats! [attēls] = Тайны Нью-Iорка 3-я серiя: Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! - Döring, J. - 1915 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apstākļu sakritība: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Стечение обстоятельств: художественный фильм Рижской киностудии - Dimiters, Juris, 1947- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
12 jauno mākslinieku darbu izstāde [attēls] = Выставка работ 12 молодых художников - Dimiters, Juris, 1947- - 1977 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kāds darbs - tāda alga [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1987 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daba. Vide. Cilvēks: tematiska izstāde [attēls] = Среда. Природа. Человек: тематическая выставка - Dimiters, Juris, 1947- - 1984 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apturi eirooptimistus, balso par eiroskeptiķiem saraksts Nr.15. Mēs ar veselīgu eiroskepsi panāksim Latvijai vairāk kā optimistiskie solītāji [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 2003 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ronis deg kā svece - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1981 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dimiters 70 [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Dimiters, Juris, 1947- - 1985 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izdari savu izvēli: Jura Dimitera izstāde klubā "Četri balti krekli" no 30.09.2002 [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 2002 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sēsi pieradumu - pļausi likteni [attēls] = Ziemeļ Blāzma. Demokrātiskā tīkla programma, ko finansē ASV Starptautiskā attīstības aģentūra - Dimiters, Juris, 1947- - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Impotentia coeundi [attēls]. Ziemeļ Blāzma - Dimiters, Juris, 1947- - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Welcome to paradise! [attēls]. Ziemeļ Blāzma. Demokrātiskā tīkla programma, ko finansē ASV Starptautiskā attīstības aģentūra - Dimiters, Juris, 1947- - 1997 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ķirbis cietumā - cilvēktiesību tēmai veltīts plakāts] [attēls] = Images Internationales pour les Droits de l'Homme et du Citroyen: ARTIS 89 - Dimiters, Juris, 1947- - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ceļazīmē sieviete ar lāpstu - sieviešu tiesībām veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: govs siluets kā diagramma - tautsaimniecībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1905-2005 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā jaunas pastāvīgas ekspozīcijas, izstāde "Muzeja laiks", veltīta muzeja simtgadei [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgolas zemniki un tautas inteligencija! Piminit, ka jyus esit krysteigi liauds! Vysi kai vins balsojit Saeimas velešanos 7. un 8.oktobrî tikai par Latgolas Kristeigu Zemniku Savineibas kandidatu sarokstu 9 [attēls] - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dorba zemnìki! Bolsojit Saeimas vèlešonôs par Apvìnotùs Latgolas mozsaimnìku, bezzemnìku un Latgolas dorba partijas kandidatu sarokstu №4 [attēls] = Трудовые крестъяне Латгалiи!... голосуйте при выборахъ в Сеймъ за списокъ Объединенныхъ малоземельныхъ и безземельныхъ крестъянъ Латгалiи и Латгальской трудовой партiи №4 - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
24. un 25.februarī balso "Par" [attēls]. Tee - kam pensiju naw, bet tām tas tik ļoti wajadzigas. Tee - kas dzihwo pahrticibā, bet kas cihnās pret pensijām truhkumceetejeem - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārīgo latviešu Dziesmu svētku 75 gadu atceres Dziesmu diena Bavārijas apgabalā 1948.g. 27.VI: Fišbachas latviešu nometne pie Nirnbergas [attēls] - Sildegs, Arnolds, 1915-2003 - 1948 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgolas demokratu partija № 1 [attēls] - 1925 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vysi dorba zemnīki un Latgolas darbinīki! Bolsojit tikai par sovu sarokstu 4 [attēls] = Трудовые крестьяне и всъ труженики Латгалiи голосуйте только за свой список № 4 - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1925 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Bauskā, 1935.g. 7.jūlijā [attēls] - Zutis, Pēteris, 1905-1944 - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grandiosu mantu lotereju sarihko Latwijas Laukstrahdneeku Saweenibas Zentralā Walde 4.-5.janwarī 1924.g. [attēls]. Esi nomodā par semi un demokratisko republiku! - 1923 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Esi uzmanīgs! Veselība ir tavs vienīgais kapitāls [attēls] - 1932 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Uz nometni! Centrālā nometne "Ugunskuri" Rīga 24 VII - 8 VIII] [attēls] - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jo vairāk jūs salīdzināsiet dažādu firmu velosipēdus, jo vairāk jums patiks G. Ērenpreis original [attēls] - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.[Aleksandras] Feodorovas [Fjodorovas-Fokinas] studijas baleta vakars Nacionālā operā 24.martā š/g [1930.g.] [attēls] = Понедельник 24 марта балетный спектакль студии А. Федорвой - Liepiņš, G. [ALEPH] - 1930 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācu tautas svētki sporta biedr. "Kaiserwald" 14.V. 1931. [attēls] = Deutsches Volksfest im Sportverein "Kaiservald" an 14.V. 1931 - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: latviešu lietišķās mākslas atribūti - plakāts Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgum 1991.g.] [attēls] - Jurjāne-Klotiņa, Kristīne, 1968- - 1991 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Katra strādnieku jaunieša vieta biedrībā Darba Jaunatne. Katra strādnieku bērna vieta b-bas "D. J." Sarkanajos Vanagos [attēls]. Nāc mūsu rindās, mēs jaunu pasauli sev celsim! - Gailis, Jānis, 1903-1975 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga dimd: Latvijas Mākslas Akadēmijas Audzēkņu Padomes karnevāls [1931.g.] 14 februārī Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Gailītis, Dāvis, 1902 - 1941? - 1931 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latv. Sark. Krusta 5-klas. naudas lotereja №3 un 3a. 110,000 vinnesti kopzuma 41,602,000 rbl. [attēls] - Glasit, P. - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gļēvulis čukst, leģionārs cīnās [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1944 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
L[atvijas] Ū[Universitātes] studentu padomes grāmatnīca Kr. Barona ielā 6: apgādniecība, literatūra, rakstāmlietas, kantoru un zīmēšanas piederumi [attēls] - Štrauss, A. - 1935 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
22. jūnijā (1941.g.) sākās atbrīvošana no padomju terora. Visus spēkus boļševisma apkaŗošanai! Palīdziet Eiropas jaunās kārtības celšanā! [attēls] - 1943 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rigas hipodroms: zirgu aulekšošanas un rikšošanas sacīkstes svētdienās un ceturtdienās. Rudens sezona [attēls] = Бъга и скачки = Galopp- und Trabrennen - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Velodroma atklāšana Senču silā pie Baltezera 4. sept. 1938. g. [attēls] Plašas riteņbraucēju un motociklistu sacīkstes - Vegers - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas meistarsacīkstes Senču silā pie Baltezera 11. sept. 1938. g. [attēls] Plašas riteņbraucēju un motociklistu sacīkstes - Vegers - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīgā naudas loterija №44 [attēls] - Kolandro, M. - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. Latvijas šacha kongress Rīgā 13-23/IV. 1924 [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1924 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācu jaunatnes sporta svētki 24.IX. 1939 g. YMCA- laukumā [attēls] = Deutsches Jugendsportfest 24. IX. 1939. Aus d. YMCA- Platz - 1939 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Comedian Ritmik dzied uz Homophon platēm latviešu valodā [attēls]. Šī gada Homophona skaņu plašu interesantākais jaunums! Neredzēti panākumi! - Visi sajūsmināti! - Zosts, Valērijs, 1901-1960 - 1933 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ita[ā]lijas tagadnes ainavu glezniecības izstāde 1938. 26.febr.-20.martam Rīgas pilsētas mākslas mū[u]zejā, Valdemāra ielā [attēls] - Šveics, Erasts, 1895-1992 - 1938 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izlieto naudu lietderīgi: esi taupīgs! [attēls] - Rožkalns, Osvalds, 1910-1989 - 1943 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava Dzīvajam Dievam!: Latvijas Sakrālās Mākslas izstāde Sv. Pētera baznīcā no [1994.g.] 30.novembra līdz 8.janvārim [attēls] - Šelkovojs, Georgijs, 1926-2005 - 1994 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ARSE[nāls]: XVII Rīgas Starptautiskais kinoforums MMIV [2004.g.] 18.09. - 26.09. [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2004 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΑΗΣ ΣΟΣΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ. ΣΥΤΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΤΑΙΛΕ", ΕΚΘΕΣΉ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΟΣΜΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΚΟΜΠΕΛΕΝ [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1982 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju un rietumvācu kopuzņēmuma "Burda Moden" Latvijas filiāle: konkurss "Anne Burda '90" [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1990 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Mākslas muzejs 1905-1980: tēlotājas mākslas izstāde, veltīta LPSR Mākslas muzeja 75 gadu jubilejai [attēls] = Выставка изобразительного искусства, посвященная 75-летию Художественного музея Латвийской ССР - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1980 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
15. Baltijas kinoamatieru filmu festivāls Rīgā 1983 6-9 oktobrī [attēs] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čikāgas piecīši: muzikāli - satīrisks ansamblis dibināts 1961. gadā [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1989 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čikāgas piecīši '91: Čikāgas piecīšu 30 gadu jubilejas koncerti jūnijā "Tā ap zemeņu laiku" [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1991 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltica Rīga '88: Starptautiskais folkloras festivāls [attēls] = Международный фестиваль фольклора = International folklore festival - Kucins, Vitolds, 1955- - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V.A.Mocarts: Burvju flauta. Latvijas Nacionālā opera 2001 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2001 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
L'art de l'affiche en Lettonie 1920 - 1990. Exposition du 7 au 30 octobre 2005 à l'Hôtel du Département Place du Quartier Blanc à Strasbourg [attēls]. Étonnante Lettonie - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ekonoms: rabatamarkas [attēls] = Rabattmarken - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
210 metru vēstures Mūrnieku ielā [2005.g.] 23 septembrī [attēls] = Kopā ar muzikantiem, māksliniekiem, tautas mākslas kolektīviem un Mūrnieku ielas iedzīvotājiem aicina iepazīt Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija - Kalniņš, Juris, 1942. gada 4. jūlijs- - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
The Hobos: flashback mornings [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Man patīk ka meitene skumst: Mārtiņš Freimanis, Kristīne Nevarauska, Ģirts Krūmiņš Arvīda Krieva filmā [attēls] - 2005 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ikkatrs - vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks, vai skolotie ļaudis. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijai jābūt latviešu valstij. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1937 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mēs gribam panākt tautas un valsts saimniecisko, finansiālo, polītisko, kultūrālo un nācionālo atbrīvošanu un atdzimšanu. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apzināsimies ne tikai savas tiesības, bet jo vairāk pienākumus [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunieši! Apgūstiet celtnieka profesiju! [attēls] - Polis, Miervaldis, 1948- - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apzinīga tautas meita lieto tikai Daina pūderi [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunieši, apgūstiet autovadītāja profesiju! [attēls] - Polis, Miervaldis, 1948- - 1983 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas deju dienas [attēls] = Tage lettischer Volkstänze - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas deju pēcpusdiena 22.februārī, 1942.g. cirkū [attēls] = Lettischer Volkstänz Nachmittag - 1942 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas Jelgavā '88 [attēls] - Vītols, Egils, 1961-2010 - 1988 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
K. Strazda tekstilfabrika "Jelgavas audums" (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Gumijas Manufaktūra "Meteors" (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: dāmu zeķu reklāma] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku akvareļu izstāde. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā, Pionieru lauk.[umā] 3 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2010. gada 2.-11. jūlijs Rīga. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
II Studentu dziesmu svētki (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Īsto dziesmu meklējot: folkloras svētki 17. jūlijā Turaidā Dainu kalnā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki. Noslēguma koncerts 28. jūnijā plkst. 17.00 Mežaparka Lielajā estrādē (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Liepājā [attēls] 30. maijā koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zonālie dziesmu svētki Jelgavā 1979 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā 2010. gada 6.-11. jūlijā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājā [attēls] Dziesmu svētki 100 / māksliniece V. Stacēviča. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājā Dziesmu svētki [attēls] 100 / māksliniece V. Stacēviča. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2. Brīvdabas dziesmu dienas (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienas Visbijā, Gotlandē 1979.gadā 19. - 22. jūnijā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tenth Latvian Song Festival in Great Britain Leicester 24. - 26. July 1981 [attēls] / mākslinieks Mick Sadler. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Labākie liķieri [attēls] Sab. Latvijas Eksports Rīgā Suvorova ielā 20/22 / mākslinieks Aleksandrs Apsītis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Erga: apavu fabrika, akc.[iju] sab.[iedrība] Rīgā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S. Gentleman Rīgā, Kaļķu ielā № 22/24. No galvas līdz kājām jūs varat apģērbties šinī tirdzniecības namā! (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Quadrat [apavu fabrika] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kontinents Rīgā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kvadrāts [attēls]. Galošas botes / mākslinieks Verners Linde. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
II. Tautas izglītības nedēļa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I. Latwijas Schņauzama [šņaucamās] tabakas fabrika "Bambus" Rīgā, īpašn. O. Stalge [attēls] = Šņaucama tabaka "Rociņa", "Pīķits", "Krievu machorka" / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Bis" [attēls] = Tab.[akas] fabr.[ika] H.[ermans] Jenichs Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čauli[ī]šu fabrika Ed. Jaunzems un Bdr [biedri] [attēls]. Fabrika: Ielejas ielā 20, noliktava: Aleksandra ielā 40 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zephyr [cigateres] [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi I šķira Ira [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Lilija" [attēls] "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Smēķēsim tikai papirosus Virsaitis [attēls] Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
L. Ivanova čaulītes ir tās, kuras neplīst (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nomotta [attēls] [Nomotta vilnas reklāma] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Stop: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Laferme №6 [attēls] A.S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Famos: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Majak [cigaretes] [attēls] A.S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ciga[ā]ru atgriezumi: "M.K." stipra, "Nell" vidēji stipra. Cigar. fabr. Mündel u.[n] Ko [attēls] = Сигарные обрѣзки: "M.K" крѣпкiй, "Nell" выше среднiй. Сигар. фабр. Mündel u.[n] Ko / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Virsvalks. Ērts, lēts, izturīgs! [attēls] K/S "Rīgas saiņcentrāle" ražojums. Galvenā noliktava - C/S "Turība" / mākslinieks Raimonds Šiško. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lip-Lat [attēls] Elegantā Platmale / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceļa somas Globe Trotter. Godalgots Latvijas Ražojumu Izstādē 1932 g. ar augstāko balvu! [attēls] Visu priekš ceļošanas! / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vislabākie un lētākie papirosi Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā, Mati[ī]sa ielā 88 [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūsu papirosus uzlabo! "Merkuri" un "Tip-Top" čauli[ī]tes ar Havana [Havannas] vati [attēls]. A. Jaunzems Rīgā, Kr. Barona ielā 21 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leetpratejeem! Scheit dabujamas ihstas nekaitigas tschaulites no A. Jaunsem, Rigā Suworowa wwlā № 21 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. Eiropas latviešu dziesmu svētki [attēls] Ķelnē 1973. gadā no 19. līdz 22. jūnijam / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu spēle Eslingena 16. 06. 2017[.] 19.00 Neckar Forum Esslingen [attēls]. Apvienojoties 60 latviešu diasporas dziedātājiem, aktieriem un dejotājiem no 7 valstīm, lai pēc 70 gadiem Eslingenas stāstu izdziedātu tā dzimtenē. / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Die Letten kommen! 16. - 18. Juni 2017 in Esslingen [attēls]. Aufführung des musicals Eslingena (Esslingen) am 16.6. um 19 uhr im Neckarforum Esslingen / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Musical Eslingena 16. 06. 2017 um 19.00 im Neckar Forum Esslingen [attēls]. 60 lettische Sänger, Schauspieler und Tänzer aus sieben verschiedenen Ländern haben sich zusammengetan, um die Story aus Esslingen dort auf die Bühne zu bringen, wo diese sich vor 70 Jahren zugetragen hat / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ilja Taics mēbeļu rūpniecība Kr. Barona ielā № 30, Elī[i]zabetes ielā № 81 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
K. Bodnieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S Rīgas vilnas rūpnieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
L.S.K. žēlsirdīgo māsu savienības veikalā Rīgā, Ģertrūdes ielā 5 L[l]ielā izvēlē (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ch. Kurmann speciāls veikals dib. 1905 g. Rīgā, Grēcinieku ielā 9 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tirdzn. rūpn. A/S. Zvaigzne Rīgā, Grēcinieku ielā 26 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vilnas drānu tirgotava A/S. Ritula (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kungu, dāmu un bērnu apģērbu tirgotava R. Alufs (bij. "Lablēt") Brīvības laukumā № 1, blakus Skujiņa pulksteņu veikalam (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Garbo: dāmu zeķes (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietus mēteļi. Brl. [Brāļi] Jakobson Rīgā, Brīvības ielā 1 un Kaļķu ielā 16 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ūdensdrošs: speciāls veikals brezenta izstrādājumiem Rīgā, Marijas ielā № 2. Īp.[ašnieks] Z. Jampolskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gumijas ražojumu pārdošanas akc.[iju] sab.[iedrība] Rīgā, Vecpilsētas ielā 12 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Meteor Riga, Latvia (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Gumijas Manufaktūra "Meteors" (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Meteor Rīgā, L. Nometņu ielā 59 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vasara uz ūdeņiem. Atpūta - prieks un sports ar uzpūšamo gumijas "Kvadrats" slidlaivu (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas apvienotā apavu un gumijas fabrika Varonis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Reaching for the Summit (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Linalko: linaudumu zieds, īstas krāsas. LKR A/S "Buhalo" (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Quadrat [apavu fabrika] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Vidzeme. 8.saraksts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Vidzeme. 8.saraksts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
S. Šaltenis Prom, kaulainā. prom! (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Latgale. 8.saraksts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Avia[ā]cijas svētki 8 septembrī (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apavu fabrika Lafas Rīgā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Latgale. 8.saraksts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. Maijs - Darbaļaužu Starptautiskās Solidaritātes diena (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvā Zeme (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūŗas svētku nedēļa Rīgas Jūrmalā [1933.g.] 23. jūn. 15. aug. [attēls] Līgo svētki. Jūŗas svētki. Jūŗas karnevāls / mākslinieks Vilhelms Griķis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kas par Stendes-Kuldīgas-Aizputes dzelzceļu - balso par sarakstu № 2 [attēls] = Wer für die Bahn Stenden-Goldingen-Hasenpoth wählt Liste № 2 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lettisk konstutställning [attēls] Konstnärshuset 6 nov.-30 nov. 1927 / mākslinieks Rihards Kārlis Valdemārs Zariņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Goda prāts, darbs un taisnība uzvarēs [attēls]. Cīņai sveiks! / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas izglītības nedēļa [attēls] = 10 - 17 apr.[īlis] 1932 / mākslinieks Sigismunds Dīdrihs Johans Vidbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kultūra un gars lai pirmā vietā! Dr. K. Ulmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šīs telpas kalpo latviešu tautas audzināšanai[.] Saudzējiet tās! [attēls] = Diese Räume dienen der lettishen Volksbildung - schont sie! / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saudzē šīs telpas! - Tās ir tavas tautas un arī tavs īpašums[.] [attēls] = Schone diesen Raum! - Er ist dein und deines Volkes Eigentum / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kas bojā šīs telpas, tas noziedzas pret latviešu kultūras vērtībām[.] [attēls] = Wer diesen Raum beschädigt, versündigt sich am lettischen Kulturgut[.] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Teiku dzelmē: Latvijas Mākslas Akadēmijas audzēkņu padomes prezidija karnevāls 16. februārī 1935. g. Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] / mākslinieks Alfrēds Lesiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izejviela: vākšanas un pārstrādāšanas uzņēmums. Rīga, Tirdzn.[iecības} pagalma ielā 23. Kauli kā izejviela [attēls] = Sammel - und Verarbeitungs - Unterneihmen. Rohstoff Knochen / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piepalīdziet visi! [attēls]. Darbs nes svētību un pārvar grūtības / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cieniet darbu un godājiet strādnieku (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta naudas loterija №41 [attēls] / mākslinieks Arnolds Dimiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīga naudas lotereja №11 [attēls] / mākslinieks J. Tupiks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zvēram vienotai latviešu tautai! Zvēram latviskai Latvijai! (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ar darbu un cīņu pierādīsi savu gribu uzvarēt (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atkal viņi ar mieru mūs "izandelēt"...no 1942. g. 11. jun.[jūnija] angļu - padomju līguma [attēls] Ticības sargātāji! Pieņem no mūsu šķīstām rokām šo mazo upuri... / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Avia[ā]cijas pulka instruktori sarīko Lielā Ģildē 1929. g. 26. oktobrī pulks. 20 [attēls] grandiozu rudens balli / mākslinieks Eduards Hermanis Keišs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: plakāts filmai "Čapajevs"] [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1972. gada 19. maijs - V.I.Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas dibināšanas 50. gadadiena [attēls]. Vienmēr gatavs / mākslinieks Romans Tillbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Moped Riga [attēls] / mākslinieks Gunārs Glūdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rading Motorcycle Riga [attēls] / mākslinieks Gunārs Glūdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Riga - 14 [attēls] Рижский мотозавод "Саркана звайгзне" / mākslinieks Gunārs Glūdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Riga - 13 [attēls] / mākslinieks A., Peņģerots. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas rūpnīcas "Sarkanā Zvaigzne" velosipēds - labākā dāvana [attēls] = Велосипед рижского завода "Саркана звайгзне" - лудший подарок / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas rūpnīcas "Sarkanā Zvaigzne" velosipēds - Visiem pieejams satiksmes līdzeklis [attēls] = Велосипед рижского завода "Саркана звайгзне" - всем доступное средство передвижения / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Osvalda Zvejsalnieka gleznas [attēls] / mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ivars Sīlis [attēls] fotoizstāde "Grenlande" tautas fotostudijas "Rīga" telpās, Rīgā, Blaumaņa ielā 21. 1988. gada martā / mākslinieks Laimonis Liziņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras dienas [attēls] Pilsētas centrs, ciemata centrs / mākslineiks Kristaps Ģelzis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ēnas [attēls] Daiņa Lesiņa personālizstāde 05. 09. - 12. 10. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daļa Laučkaite-Jakimavičiene, Rīts Jakimavičs (Lietuva): izstāde Visa gada garumā 27. 03. - 17. 05. 2015. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = Dalia Laučkaite-Jakimavičienè, Rytas Jakimavičius exhibition All Year Round 27. 03. - 17. 05. 2015. / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas zelts: Kaļiņingradas apgabala (Krievijas federācija) Dzintara muzeja fondu izstāde no 20. 05. 2015. - 16. 06. 2015. [attēls] Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valentīna un Aldis Birznieki fotogrāfijas [attēls]. Ventspils brīvdabas zvejniecības muzejs / [mākslinieks Aldis Birznieks]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par mieru un cilvēces progresu: 2. Starptautiskā fotomākslas izstāde. Rīga 1987. aprīlis - maijs. Izstāde atvērta arhitektūras piemineklī Pētera baznīcā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vizionārās struktūras. No Johansona līdz Johansonam: izstāde 03. 07. 2014. - 06. 08. 2014. Latvijas Nacionālā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, Rīgā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Brāļu kapiem - 100. Pagātne un šodiena: fotoizstāde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Install: jauno mediju mākslas izstāde [attēls] 17. 07. - 10. 08. RIXC Mediju telpa 11. novembra krastmalā 35 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ĒvĪ Upeniece. Tēlniecība [attēls] 90 gadu jubilejas izstāde 14. - 31. augusts Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vēsture 1:10: 10. starptautiskā mazo formu porcelāna izstāde Rīgas Porcelāna muzejā 9. 10. - 29. 11. 2015. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aleksejs Naumovs. Pastariņa prēmijas laureāts 2015 [attēls]. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skatāma [no 24. septembra] līdz 30. novembrim / māksliniece Anete Krūmiņa. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šodienas stāsti: 9. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Linu dvieļi un māla krūzes [attēls] Lietišķās mākslas izstāde 2015. gada 22. oktobris - 22. novembris Cēsu izstāžu namā, Pils laukumā 3, Cēsis / mākslinieks Andris Drešmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila noskaņās [attēls] Daces Blūmas darbu izstāde 18. 09. 2015. - 29. 11. 2015. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 / māksliniece Ieva Masule. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Retrospekcija [attēls] izstāde no muzeja krājuma 28. 05. 2015. - 13. 09. 2015. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 / māksliniece Ieva Masule. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila pērle Rīgas sinagoga: izstāde muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" Alberta ielā 12, Rīgā 04. 03. 2015. - 24. 05. 2015. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sapņu dārzs: autorleļļu un juveliermākslas izstāde [attēls] 11. 12. 2015. - 14. 02. 2015. muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 (ieeja no Strēlnieku ielas) / māksliniece Ieva Masule. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daces Blūmas personālizstāde "Burtu spēles uz porcelāna" 04. 02. - 03. 04. 2016. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvīte Medniece Darbi: personālizstāde Rīgas Porcelāna muzejā 04. 12. 2015. - 31. 01. 2016. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pazudis arhīvā: laikmetīgās mākslas izstāde 5. februāris - 27. marts, Rīgas Mākslas telpa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
nogalināt BUTŌ X: dzīvā instalācija Rīgas mākslas telpas Intro zālē 19. 09. - 18. 10. 2015. [attēls] butō - skatuves mirklis starp dzīvi un nāvi / fotogrāfs Jānis Deinats. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kailums: Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas absolventu darbu izstāde [attēls] 20. jūnijs - 11. jūlijs, Latvijas Mākslinieku savienības galerijā 11. novembra krastmalā 35 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tēlniecība: starptautiska izstāde [attēls]. Izstāde apskatāma no 5. septembra līdz 18. oktobrim Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielāks miers, mazāks miers: Latvijas laikmetīgās mākslas izstāde Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā 07. 10. - 15. 11. 2015. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas kausi 2015: Starptautiskas sacensības vieglatlētikā 28. maijā plkst. 18:00 Daugavas stadionā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bobslejs [attēls] / mākslinieks Juris Riņķis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
6. PSRS arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā Frunze 1983 [attēls] / mākslinieks Jānis Krastiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
7. PSRS un bulgāru arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā [attēls] Boroveca MCMLXXXIV / mākslinieks Jānis Krastiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
5. PSRS arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā Dušanbe '82 [attēls] / mākslinieks Jānis Krastiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čaka skartie [attēls] ekspozīcija Rīgas Mākslas telpā, Rīgā, Kungu ielā 3 no 2015. gada 28. oktobrim līdz 20. novembrim / mākslinieks Jānis Andžāns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Rīgai. Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā: Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. Pētergailis [attēls] / māksliniece Elīna Brasliņa. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1917 [attēls]/ mākslinieks Gunāra Kamradziuss. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valmierai 700 [attēls] 1283 - 1983 / mākslinieks Dainis Rožkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
18. novembris Mūsu valsts, mūsu brīvība! [attēls] Latvija / mākslinieks Egils Mednis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pāri Baltijas jūrai: 1944 - 1945 [attēls] Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas 3. stāvā no 15. oktobra līdz 5. janvārim / māksliniece Anete Krūmiņa. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mana, tava, mūsu Rīga pirms 100 gadiem [attēls] Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 317. oktobris - 30. novembris / mākslinieks Artis Tauriņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visa pasaule cenšas sev nodrošināt lielāku ražu [attēls]. Arī mēs pacelsim savas dzimtās zemes ienākumus, lietojot Abavit sauskodni. Firma "Vilhelms Zeltiņš" Rīgā / [mākslinieks HR]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sargā ražu! [attēls] Kodiniet sēklu ar Latvijā atzīto sauskodni "Abavit". Firma "Vilhelms Zeltiņš" Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brūnaļas prieks: higiē[e]niskā tesmeņa ziede [attēls]. Izgatavots inž. ķīm. Verners Graudums ķīm.-farm. lab. Rīgā, Ganību d[ambis] 31 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
40 % Kālija sāls mēslojums [attēls] 1.Nodrošina un paceļ ražas. 2.Pasargā no kaitekļiem un rūsām. 3.Paceļ ražas kvalitāti. 4.Sagādā labu un lētu lopbarību ziemai un vasarai. A./S "Kali" Rīgā / māksliniece Vera Krēgere. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Shell Tox iznīcina blaktis, blusas, mušas, kodes, prusakus un visus citus kukaiņus [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ratin: līdzeklis pret žurkām un pelēm. Cilvēkiem un mājlopiem nekaitīga (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nāve mušām! [attēls] Mušpapīrs "Sokol" / [mākslinieks S]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šokol.[ādes] kon.[fekšu] rūpn.[īca] "Baltica" Rīgā. Mentol konfektes ar krustiņu [attēls]. Racionālākais līdzeklis pret klepu, aizsmakumu, iesnām saaikstēšanās u.t.t. / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atspirdzinošas karameles Eskimo dabu[ū]jamas šeit. Pacī[i]ņas: 5, 10 un 20 sant[īmi] [attēls]. Šokolādes fabrika "Prosvet" Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Shell petroleja [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vārds - svēts vārds! [attēls] / mākslinieks Arturs Apinis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Schaurais un platais celhsch [attēls]. [Plakātā atspoguļotas cilvēka dzīves ētiskās dilemmas kristīgās baznīcas skatījumā] / mākslinieks H. Šics. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Juhsu "pahrtikuschais" lauksaimneeks [attēls] / mākslinieks Augusts Ivans. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiska preču paraugu izstāde Prāgā no 3-10 z[s]eptembrim, 1922. gadā [attēls] / mākslinieks K. Vavrina. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dāviniet Ziemassvētkos un Jaunā gadā laimei Tautas palīdzības jaunās naudas loterijas lozi (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Karā izpostīta guļ drupās Leelwahrdes dr. baznica. Peedalatees wisi nekawejoschi Leelwahrdes baznicas padomes 150 000 rbļ. naudas loterejā! (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Strādāsim vēl vairāk frontei! (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanās varmācības iznīcināšanu - par Eiropas brīvību un mieru! (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piesakies! [attēls] Kaŗam svarīgu un daudzpusīgu uzdevumu veikšanai dzelzceļam nepieciešami: uzraudzības darbinieki, konduktori, tehniskie kantoriti, lokomotīvju vadītāji, amatnieki, darbnīcu strādnieki (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Palīdziet izbūvēt ceļus! [attēls] Ceļa tīkla izbūve un uzlabojumi ir priekšnoteikumi Jūsu apgādei (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Meierovič un Jakobsons, Rīgā, Kungu ielā Nr. 25/27 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietojiet visi franču spirta vārītāju "Ekonoms". Lētāks kā ga[ā]ze, malka un petroleja. Rezerves bundžas ar sausu spirtu. Jauns - labs - lēts dabūjams šeit. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
O.Pērkons un A.Kucejevs: pulksteņi, zelts, sudrabs, alpaka, kristalls, dzintars, gravieru izstrādājumi. Veikals Rīgā, Matīsa ielā 8., darbnīca Rīgā, Brīvības ielā 115 [attēls] / mākslinieks Art. Vekslers. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Festivāls Urban Poetry Rīgas radošajās teritorijās 10-13/06/2015 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Diskotēka Spektrs [attēls] LRAP Ventspils kultūras nams / mākslinieks Aldis Birznieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Море и музей. Работа и коллекции музея океанологии и рыболовства ГДР. Морской музей Штральзунд. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūra un muzejs. Vācijas Demokrātiskās Republikas okeanoloģijas un zvejniecības muzeja darbs un kolekcijas. S[Š]tra[ā]lzundes pilsētas jūras muzeja[s]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nāc un piedalies 2015. gada 5. septembrī plkst. 12.00 - 17.00 Vērmanes dārzā, Rīgā [attēls] Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas Rīgā / māksliniece Sintija Potaičuka. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams [attēls] / mākslinieks Arnis Pumpurs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība tev, tu...? [attēls] / mākslinieks Georgs Smelters. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Одумайся! [attēls] Эта дорога - к самоуничтожению! / mākslinieks Toms Lomunovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atjēdzies! [attēls] Šis ceļs ved iznīcībā! / mākslinieks Toms Lomunovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Specializēsimies piena un gaļas lopkopībā un bekona cūkkopībā [attēls]. Īstenosim PSKP XXIV kongresa lēmumus! mākslinieks Fridrihs Kļaviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Не скармливай! [attēls] / mākslinieks Ivars Mailītis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daugaviņa: zvejnieku kolhoza "9.maijs" kamerkoris [attēls]. Kora vadītājs - diriģents Kārlis Beinerts / mākslinieks Ilmārs Blumbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ausma: Tautas koris [attēls] Ražošanas apvienība "Rīgas manufaktūra"/ mākslinieks Juris Ģērmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaudeamus: праздник песни и танца студентов прибалтийских республик. Рига 1981 г. 10-12 VII [attēls] Gaudeamus VIII Rīga 1981 / mākslinieks Valentīns Ozoliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
...mēs strēlnieku zemes audze [attēls]. Dzied PTS zēnu kori / māksliniece Ingrīda Drande. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No nēģeru spiričuela līdz operai "Porgijs un Bessa" [attēls] Latvijas PSR Valsts filharmonija / mākslinieks Uldis Lieldidžs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Disko klubs [attēls] Maskavas rajona kultūras nams maskavas ielā N. 264 aicina katru mēneša otro svētdienu uz diskotēku / mākslinieks Juris Dimiters. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līvi [attēls] Liepājas metalurgu kultūras pils / mākslinieks Alfreds Lapetrovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Turaidas Roze, Imants Kalniņš [attēls] koncerts / mākslinieks Georgs Smelters. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marana: kameransamblis [attēls] Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejas Kultūras nams / mākslinieks Rauls Zitmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aija Andrejeva un draugi koncerts Soļi (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakāts, [attēls] kurā elpo Latvijas rokmūzika, katra alveola ir mūzikas grupa, katrs savienojums ir kopīgs mūziķis šajās grupās / mākslinieks Linards Kalniņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tom Waits: singer, actor [attēls] Ulvis Alberts foundation / mākslinieks Ulvis Alberts. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Honkongas bērnu kora YIP koncerts 5. augustā Vidzemes koncertzālē "Cēsis", 7. augustā koncertzālē "Lielā ģilde" (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunosānas gadadienai veltīts koncerts 4. maijā [attēls] Kultūras un atpūtas centrā "Imanta". Muzicē grupa "Menuets" / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skan II skaņu mākslas izstāde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
BG "Akvarium" ar koncertu "Abordaž" (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priecājieties un gavilējiet: 17. decembrī koncertzālē Lielais dzintars (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grupa Чайф - 30 gadi [attēls] ar programmu Dzimis Sverdlivskā 14. novembrī Godvil: concert hall / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltica 2015: Starptautiskais folkloras festivāls 15.-19. jūlijs Latvija [attēls] = Baltica 2015: International folklore festival / māksliniece Laura Lūse. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvā Zeme: no 1.februa[ā]ra maksā 6 sant. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A. Čehovs Kaija [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ungārijas Dienas 2017. Pastmarku stāsti (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sporta Beedriba "Olimpija" sarihko swehtdeen, 18. junijā us sporta laukuma (ee-eja no Kurmahjas prospekta) Otras Eksternas Sazihkstes (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mums šodien nav vaļas gudri spriedelēt par nākotni, bet visiem spēkiem jāgādā par to, lai boļševisms nekad neatgriestos mūsu zemē [attēls]. Ģenerālis Dankers, pirmais ģenerāldirektors 1944. g. 3. maijā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
SANITAS : 130 brīnumaini priekšmeti no Tukuma slimnīcas - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Parunāsim par sievišķību : gleznojumi & porcelāns - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kunst Elada : 12. sept. - 4. okt. HAUS Galeriis, Uus tn. 17, Tallinn. Aira Lesiņa, Dace Runča, Ināra Liepa - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2012] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas darbu izstāde "Eņģeļu salidojums" Rīgas Svētā Jāņa baznīcas draudzes namā no 2017. g. 21. maija līdz 21. jūnijam - Bormane, Dace - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnības milicija : albuma "Mūzika dejām" pārizdošanas pasākums 14. martā plkst. 18.00 LNB Audiovizuālajā lasītavā Mūkusalas ielā 3 - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vaira - Kalniņš, Raitis - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zatlers - Kalniņš, Raitis - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Limbo - Kalniņš, Raitis - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Guntis - Kalniņš, Raitis - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērziņš - Kalniņš, Raitis - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nākamā pietura - Tukums : izstāde 15.07.2017-01.07.2018 Tukuma pilsētas vēstures muzejā "Pils tornis". Dzelzceļa līnija Rīga - Tukums. Anno 1877 - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Делинаш! : [Индия - родина руских слонов, - неатъемлемая часть святой Руси] - Buks, Artis, 1966- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Египетнаш! : [Египет - родина Моисея, - колыбель русского Православия, неатъемлемая часть святой Руси] - Buks, Artis, 1966- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Парижнаш! : [Франция - родина шампанского, - колыбель русского гламура, неатъемлемая часть святой Руси] - Buks, Artis, 1966- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rauchschwitz - Buks, Artis, 1966- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žoržs Bizē. Karmena : pirmizrāde 02.03.2017. - Vīksna, Daiga - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Operas festivāls 2016 "Viva Verdi!" : 01.-12. jūnijs - Vīksna, Daiga - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Operas festivāls 2015 "Viva Puccini!" : 5.-18. jūnijs - Vīksna, Daiga - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga sveic Latviju Neatkarības atjaunošanas dienā! : 4. maijs - Mednis, Egils, 1968- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga : Sveiciens Starptautiskajā sieviešu dienā! - Mednis, Egils, 1968- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga'12 : gaismas * festivāls 15.-18. NOV 2012 - Mednis, Egils, 1968- - [2012] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga [2010] : gaismas * festivāls 18.-21.11.2010 - Mednis, Egils, 1968- - [2010] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga [2017] :10. gaismas festivāls 17.-20. novembrī 2017 no 17:00 līdz 23:00 katru dienu - Mednis, Egils, 1968- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2016 : 12.-14. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga [2009] : festival of light 14th to the 18th of November - Mednis, Egils, 1968- - [2009] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2015 : 14.-16. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2017 - Mednis, Egils, 1968- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priecīgus svētkus! : Tava Rīga - Mednis, Egils, 1968- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līgo! - Mednis, Egils, 1968- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saulainas Lieldienas! - Mednis, Egils, 1968- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija : 18. novembris Latvijas dzimšanas diena - Mednis, Egils, 1968- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sveiciens 8. martā! - Mednis, Egils, 1968- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga : baltus un priecīgus svētkus! - Mednis, Egils, 1968- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4. maijs : Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena - Mednis, Egils, 1968- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līgo - Mednis, Egils, 1968- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga sveic Latviju dzimšanas dienā! : 18. novembris - Mednis, Egils, 1968- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2014 : 15.-17. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līgo - Mednis, Egils, 1968- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas! - Mednis, Egils, 1968- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
$IN - Sausnītis, Jānis - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Afterparty - Sausnītis, Jānis - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
home feeling - Sausnītis, Jānis - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
EARTH - Sausnītis, Jānis - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Hloroplasts - dzīvības enerģija : 22. jūnijs Daugavas muzejs Doles sala, 14. jūlijs Zosna Rēzeknes novads - Latsone, Marika, 1985- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lumbricus Terrestris dižslieka : 17. jūnijs Dvietes palienē, 30. jūnijs Burtnieku novada palieņu pļavās - Latsone, Marika, 1985- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bruņuzivs Asterolepis Ornata : 9. augusts Sigulda, Balonu pļava - Latsone, Marika, 1985- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Garausainais sikspārnis Plecotus Auritus : 18. jūnijs Lūznavas muižas parkā, 1. jūlijs Zaļenieku muižas parkā - Latsone, Marika, 1985- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Prisoners - Ķelle, Karina - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Расскажи - Ķelle, Karina - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Domas - Ķelle, Karina - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zīļuks - Birznieks, Jānis, 1975- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sapņo - Ķelle, Karina - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
God save - Svikulis, Guntis - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Operas festivāls : 6.-17. jūnijs, 2018 - Lesīte-Volmane, Madara - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvietis Parastais - Svikulis, Guntis - [2009] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
THINK GREEN? - Sausnītis, Jānis - [2012] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
HEROIN - Sausnītis, Jānis - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rock - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Power 1 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Power 2 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tokyo - Birznieks, Jānis, 1975- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauku sēta 3 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rock 2 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauku sēta 4 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti I - Vanags, Gatis, 1960- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti II - Vanags, Gatis, 1960- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti III - Vanags, Gatis, 1960- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Alfabēts] - Pētersons, Reinis, 1981- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laimis Rācenājs - Padomju kino dziesmas (1934-1991) : Austrumu robežā - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laimis Rācenājs - koncerts! Suns un viņa brālis : Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā trešdien, 06.11., 21:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Beļģijas dienas Rīgā! - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
International Children's Book Day : 2 April 2018 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Still moving - animācijas filmu programma, komiksu izstāde : Kaņepes kultūras namā 21. oktobrī, 19:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jakob Noiman Festival Band : PIENS 9. novembris 22:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Prozas lasījumi 2017 5.-10. decembrī : "Aug jauna, drosmīgāka paaudze." A. Upīts - Pētersons, Reinis, 1981- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jakob Noiman Festival Band : Teātra bārs 10. maijs 22:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laimas Žurginas filma "Kaza kāpa debesīs" : pirmizrāde Rīgā: k/t "Splendid Palace" 2019. gada 11. aprīlī - Lūse, Linda, 1972- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kurts Fridrihsons : Dzintras Gekas filma : personisks rakstnieces Gundegas Repšes stāsts par mākslinieku Kurtu Fridrihsonu. Studija SB 2018 - Lūse, Linda, 1972- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintras Gekas dokumentālā filma "Ilmārs Blumbergs" : Studija SB 2019 - Lūse, Linda, 1972- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Savējie sapratīs : roka triloģijas otrā filma "Septiņdesmitie. Spožums un posts", [2018. gada] 31. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē - Vilks, Līga - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sekmīgu Jauno gadu! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2011, 5.-7. augusts, "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2011] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2013, 2.-4. augusts, "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2013] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2012, 3.-5. augusts, "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2012] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2015, 31.07.-2.08., "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2016, 05.08.-07.08., "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.L.N.I.S. : 16. septembrī, 2017, 11:00, Latvijas Nacionālā bibliotēka - Znutāns, Ričards - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
RIXC Mākslas un zinātnes festivāls : 8.-10. oktobris, 2015 - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
RIXC Mākslas un zinātnes festivāls "Perfomances" : 08.10.2015 - 21:00 Spīķeru koncertzālē = Audiovizuālā sintēze un elektroniskā mūzika - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
RIXC Festival "Renewable Futures" : October 8-10, 2015, Riga = Transformative Potential of Art in the Age of Post-Media - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
RIXC Art Science Festival "Open Fields" : izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 29.09.-02.11.2016. = Exhibition [in] National Library of Latvia - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
RIXC Art Science Festival "Virtualities and Realities" : 19.10.-21.10.2017. - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2017. gada augustā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2018. gada augustā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas hiphop balle : 24.11.17. fon Stricka villa - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2017. gada jūlijā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2018. gada jūlijā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2017. gada jūnijā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2018. gada jūnijā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2017. gada septembrī] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu brokastis - Kozers, Viktors - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaut es būtu : pēc R. Blaumaņa "Nāves ēnā" motīviem, Zirgu Pasts, 25. janvāris 16.00 - Znutāns, Ričards - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Parfīmu fabrī[i]kas Ķīm. inž. J.Gundars Rīgā propagandas nedēļa [attēls]. 2 smaržas stobriņi pēc izvēles: Bella: naktsvijolītes, zelta narcise; Bella: meža maijpuķītes, baltie ceriņi; Bella: tējas roze, Mono Nr. 5 par 25 sant. Dabūjami šeit / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.S.Maikapar [attēls]. Mokka Ekstra [cigaretes] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Curaçao, Cherry Brandy, Cacao: 3 Askov special-liķ[ieri] [attēls] / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics - [192-] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tew[v] ja[ā]top par Caligari [attēls] = Du musst Caligari werden / mākslinieks nezināms - [1920] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: strausu skriešanas sacensībām veltīts plakāts] [attēls] / mākslinieks nezināms - [1936] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
BaltiCon: pirmais galda spēļu festivāls Baltijā 25. - 26. novembris Latvijas Nacionālā bibliotēka [attēls]. Izstāde, turnīri, semināri, spēļu spēlēšana vairāk nekā 24 stundu garumā un citas aktivitātes / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Going Solo Emociju un sajūtu ceļojums: Maikls Pilkingtons (Dublina) fotogrāfija Insignia mākslas galerija koncertzālē "Cēsis" 17. septemrbis - 23. oktobris [attēls] = Going Solo A Jurney of Emotions and Feelings: Mike Pilkington (Dublin) photography / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Košums: Rīgas tēlotājas mākslas studiju Mākslas Dienu 2017 izstāde Kultūras pilī Ziemeļblāzma no 26. aprīļa līdz 28. maijam [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S A.S.Maikapar Rīgā: III. šķiras papirosi Sport 10 gab. 7 1/5 zelta sant. [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Topiet lepni uz to, ka esam mūsu latviskās Latvijas pilsoņi. Kārlis Ulmanis [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1934 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
T. Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas diplomdarbu izstāde VMA aulā [attēls]. 1961 - 1986 / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Egils Rozenbergs tekstīlijas [attēls]. Izstāde atvērta Liepājas Vēstures un mākslas muzejā, Padomju prospektā 16 no 29. oktobra līdz 16. novembrim / mākslinieks Henrihs Vorkals (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tēlniecība Dumpe & Berga [attēls] izstāde atvērta "Latvijas autoceļi" zālē Torņa ielā 9 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rokdarbi no Jūrmalas zelteņu krātā pūra [attēls] Izstāžu zālē "Dzintari" Jūrmalā, Turaidas ielā 11 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LNNK viedoklis : [attēls] Ir laiks pareizai kredītpolitikai / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Rokoko: A.G.Ruhtenberg A/S Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērns - laime[.] Bērnam "Laima" [attēls]. A./S. "Laima" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunākais grāvējs! "Latvēl": Sevišķi atspirdzinošs [attēls]. A./S. "Laima" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S V.Ķuze: šokola[ā]de, biskvi[ī]ti, kafe[i]ja, konfektes, marmela[ā]de, vafeles [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S V.Ķuze Rīgā: šokola[ā]de, biskvi[ī]ti, kafe[i]ja, konfektes, marmela[ā]de, vafeles [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ķuze Rīgā: šokola[ā]de, konfektes, biskvi[ī]ti, kafe[i]ja [attēls] / [mākslinieks Oskars Šteinbergs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priekšgalā stāv Riegerta konfektes [attēls] A./S. Th.Riegert Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.S "Laima" [attēls]. Saldumi visiem / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S Laima Rīgā sportistiem [attēls] Tikai Laima / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet konfektes "Jūrmala". Sevišķi ieteicamas sportistiem [attēls]. Jaunums. A/S Laima Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līgatne LPSR Rīgas papīrfabriku akciju sabiedrība [attēls]. I. labuma rakstāmpapīrs № 10 / mākslinieks E. Bodnieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Anatolija Sofronova Maskaviešu raksturs [attēls] LPSR Valsts Dailes teātris / [mākslinieks Ēriks Riņķis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V.Lācis Zvejnieka dēls [attēls]. LPSR Valsts Drāmas teātris / mākslinieks Laimdonis Grasmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Annas Brodeles Zelta druva [attēls] LPSR Valsts Dailes teātris / [mākslinieks Ēriks Riņķis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Anna Kareņina [attēls] LPSR Valsts Dailes teātris / [mākslinieks Ģirts Vilks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dž.Londons Mārtiņš I[Ī]dens [attēls] LPSR Valsts Drāmas teātris / mākslinieks Laimdonis Grasmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
В помещении МХАТ СССР им. М.Горького гострольные спектакли Театра Драмы Латвийской ССР [attēls] А.Григулиса Глина и фарфор / [mākslinieks Laimdonis Grasmanis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
В помещении МХАТ СССР им. М.Горького гострольные спектакли Театра Драмы Латвийской ССР [attēls] В.Лациса Сын рыбака / mākslinieks Laimdonis Grasmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lope de Vegas Suns uz siena kaudzes [attēls] LPSR Valsts Drāmas teātris / mākslinieks Laimdonis Grasmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Maksims Gorkijs Jegors Buličovs un citi [attēls] LPSR Valsts Dailes teātris / mākslinieks Ģirts Vilks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sievu valodas: Goldonii kome[ē]dija 3 cēlienos [attēls]. VEF latviešu dra[ā]mas kolekti[ī]va izrāde. Režisors - A. Brenčs, dekora[ā]cijas, kosti[ī]mu meti - L. Bērziņš / [mākslinieks Ludvigs Bērziņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Евг. Петров Остров мира [attēls] Гос.[ударственный] Русский драматический театр ЛССР / mākslinieks Nikolajs Akimovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fr. Rokpelnis Raiņa jaunība [attēls]. LPSR Valsts Dailes teātris / mākslinieks Ģirts Vilks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gou un d'Jusso Dziļās saknes [attēls]. LPSR Valsts Dailes teātris / mākslinieks Ģirts Vilks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A. Ostrovskis Līgava bez pūra [attēls]. LPSR Valsts Drāmas teātris / mākslinieks Laimdonis Grasmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzvara: Viļa Lāča luga. LPSR Valsts Dailes teātris [attēls] = Вилис Лацис Победа. Государственный художественный театр Латвийской ССР / mākslinieks Ģirts Vilks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
B. Lavreņeva Par tiem, kas jūrā. LPSR Valsts Dailes teātris [attēls] = В. Лавренев За тех, кто в море. Государственный художественный театр Латвийской ССР / [mākslinieks Ģirts Vilks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
To zināja visi ļaudis, / kāds likums kolchozā: / agri art, agri sēt - / augs labība griezdamās [attēls]. Tautas dziesma / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Svešu zemju bagātnieki / domā jaunu karu sākt. / Esiet modri, darbaļaudis, / spēsim mieru nosargāt! [attēls] Padomju Latvijas tautas dziesma / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Выставка литературы [attēls]. Выставка открыта с 12.00 до 18.00 час.[ов] в Доме литераторов, ул. Воровского, 50. / mākslinieks Ģirts Vilks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Молодежь, занимайся гребным спортом! [attēls] / mākslinieks Maksims Gleihs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pie ieročiem! [attēls] Pie darba! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiska paraugu izstāde Prāgā no 11. līdz 18. martam 1923. g. [attēls] / mākslinieks K. Vavrina (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Famous Latvian Choir from Riga, Latvia. Mixed Choir of 80 Singers will give a Grand Concert at the Assembly Room, City Hall, Cardiff Friday, Mar. 24th, 1939 [attēls]. Conductor: Teodors Reiters / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Estijas armijas [un] Latvijas armijas kājbumbas sacīkstes armijas laukumā svētdien 5.okt. plk.15. (3 p.p.) [attēls] / mākslinieks Augusts Ivans (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Makajonoka komēdija Luška nonāk orbītā [attēls] Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātrī / mākslinieks Olafs Dūns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Stavicka Gājputni [attēls] LPSR J.Raiņa Dailes teātrī / [mākslinieks Oskars Muižnieks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Brigadere Princese Gundega un Karalis Brusubārda: pasaka 4 cēlienos [attēls]. Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Dailis Rožlapa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zudušais dēls: Alekseja Arbuzova luga 3 cēlienos [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fr. Hrubins Augusta svētdiena [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
O. Reihmanis Ērgļu cilts: brīvdabas uzvedums Kultūras un atpūtas parkā Lielajā estrādē 5. jūnijā, 1960. g. plkst. 18.00 [attēls] Proletāriešu rajona izpildu komiteja / mākslinieks Rūdolfs Pīlādzis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. Hašeka Šveiks [attēls] LPSR J.Raiņa Dailes teātrī / [mākslinieks Oskars Muižnieks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
H. Ibsena Jūras sieviete [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Olafs Dūns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E. Kestnera Emīls un Berlīnes zēni [attēls] Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Pāvils Šēnhofs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V. Stejanesku, O. Sava Nulle uzvedībā: komēdija 3 cēlienos, 6 ainās. Izrāde, veltīta rumāņu kultūras nedēļai otrdien, 1959. g. 19. maijā [attēls]. Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Pāvils Šēnhofs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ugunī J.Kalniņa opera [attēls]. Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Dailis Rožlapa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Anton, mums jāšķiras: E.Ilmeres komēdija [attēls]. Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātris / mākslinieks Olafs Dūns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Olga Andžāne Ēnas uz ceļa: drāma 4 cēlienos, 8 ainās [attēls]. Ļeņina komjaunatnes vārdā nosauktais LPSR Valsts Jaunatnes teātris / [mākslinieks Helmuts Puto] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
III Baltijas teātru pavasaris [attēls] Leona Paegles vārdā nosauktais Valsts Valmieras drāmas teātris: Valmieras puikas, Atvaļinātais cilvēks / mākslinieks Rūdolfs Pīlādzis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Дарите любимым тюльпаны: музыкальная комедия в 3-х действиях [attēls]. Гостроли Государственного театра музыкальной комедии Латвийской ССР в помещении Дворца культуры им.[ени] И.В.Сталина гор.[ода] Пермь / mākslinieks Laimonis Merkmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J.Janševska "Dzimtene" Kultūras un atpūtas parka lielajā estra[ā]dē [attēls] 1958. g. 25. V / mākslinieks Bruno Aide (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Граф Люксембург: оперетта Ф.Легара [attēls]. Государственный театр музыкальной комедии Латвийской ССР / mākslinieks Laimonis Merkmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ф.Гудрич, А.Хаккет Дневник Анны Франк: пъеса в 2-х действиях [attēls]. Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР им.[ени] Ленинского комсомола / mākslinieks Marts Kitajevs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ļ.Tolstoja Karš un miers [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / [mākslinieks Oskars Muižnieks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Savas sievas vīrs /Knock-out/: Ježija Jurandota komēdija [attēls]. Valsts Liepājas muz.[ikāli] - dram.[atiskais teātris] / mākslinieks Dailis Rožlapa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Virējiņa: A.Safronova komēdija 3 cēlienos [attēls]. Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Dailis Rožlapa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marks Tvens Toms Soijers: luga 3 cēlienos [attēls]. Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Marts Kitajevs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Poēma par vētru [attēls]. J.Raiņa LPSR Dailes teātris / [mākslinieks Ģirts Vilks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A. Arbuzovs: Esi sveicināta, mīlestība! [attēls]. Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātris / mākslinieks Olafs Dūns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Все на выборы! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Naudu vērtīgu mantu iegādei var sakrāt krājkasē! [attēls] Noguldiet naudu krājkasē! / mākslinieks Helmuts Šeiers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1961. gada naudas un mantu loterijas noteikumi [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Государственный Академический хор Латвийской ССР [attēls] Государственная Филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donori izglāba mūsu māmiņu [attēls]. Mēs pateicamies / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piedalies cīņā par sanitāro kultūru! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi Rīgā [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vilis Lācis raksti 9 sējumos [attēls] / mākslinieks Voldemārs Valdmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Sudrabkalna kopoti raksti sešos sējumos [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatavojieties PSRS tautu spartakia[ā]dei! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku diena [attēls] 16. aprīlī 1961. / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales mākslas izstāžu 50 gadi [attēls] Izstāde Rēzeknē, Viļakā, Ludzā, Krāslavā, Daugavpilī / mākslinieks Jāzeps Pīgoznis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LPSR tautas saimniecības izstāde [attēls] Rīgā Kultūras un atpūtas parkā. Izstāde atvērta katru dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00, izņemot piektdienas un sestdienas / [mākslinieks Leonīds Alksnis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
16. декабря все на выборы народных судъей и народных заседателей Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks Viktors Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
17 декабря все на выборы в местные советы депутатов трудящихся [attēls] / mākslinieks Mārtiņš Ozoliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
17. decembrī visi uz vietējo darba ļaužu deputātu padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Mārtiņš Ozoliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls]/ mākslinieki Pēteris Ozoliņš, Nikolaja Breikšs, Arvīds Egle (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienoti parakstoties uz PSRS tautas saimniecības atjaunošanas un attīstības ceturto valsts aizņēmumu, palielināsim socialistiskās lauksaimniecības sekmes! [attēls] / mākslinieks V. Medkovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Paraksties uz PSRS tautas saimniecības atjaunošanas un attīstības ceturto valsts aizņēmumu! [attēls] / mākslinieks V. Medkovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Noslēdziet lauksaimniecības sējumu apdrošinājuma līgumus! PSRS valsts apdrošināšanas iestādes par brīvprātīgi apdrošinātiem sējumiem atlīdzina zaudējumus, ja sējumi gājuši bojā vai daļēji bojāti dabas postījumos [attēls] = Заключайте договора страхования сельскохозяйственных культур! По добровольному страхованию Госстах СССР возмещает убытки в случаях гибели или повреждения сельскохозяйственных культур от стихийных бедствий / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls] . Noguldījumi krājkasēs veicina PSRS tautas saimniecības tālāku attīstību / mākslinieks Vsevolods Medvedjevs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Балтийского флота [attēls]. Художественный руководитель и главный дирижер А.А.Мелихов. Балетмейстер - В.А.Смирнов, заведующий постановочной частъю - Н.Н.Светильников / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] / mākslinieks A. Poļevojs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas kolchoznieki un zemnieki - viensētnieki! [attēls] Veiksim pavasara sēju augstā agrotechniskā līmenī un visīsākos termiņos! / mākslinieks Mihails Karpenko (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Колхозники, крестъяне - единоличники Советской Латвии! [attēls] Проведем весенний сев на высоком агротехническом уровне и сжатые сроки! / mākslinieks Mihails Karpenko (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zinātne un darbs - augstu ražu pamats! [attēls] / mākslinieks Voldemārs Valdmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par augstu cukurbiešu ražu! [attēls] / māksliniece E. Pakalniņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Колхозники и колхозницы, трудовое крестъяне Советской Латвии! Своевременно и без потерь проведем уборку урожая [attēls]. С честъю выполним обязательства, данные товарищу Сталину! / mākslinieks I. Akulovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zem Ļeņina karoga Staļina vadībā - uz priekšu pretī komunisma uzvarai! [attēls] / mākslinieks Mihails Karpeno (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A. Deglaw[v]a Rīga LPSR Valsts akadēmiskajā drāmas teātrī [attēls] / mākslinieks Kārlis Miezītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bertolds Brehts Krietnais cilvēks no Sečuanas [attēls]. Jāņa Raiņa vārdā nosauktais LPSR Valsts Dailes teātris / mākslinieks Pāvils Šēnhofs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tā iesākās diena: J. Lūša Pavasara nakts balāde [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Olafs Dūns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Klīvija: N. Dostāla operete 3. cēlienos. Pirmizrāde 23. un 24. martā [attēls] Latvijas PSR Valsts Muzikālās komēdijas teātris / mākslinieks Laimonis Merkmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Trīs paaudzes: rumāņu rakstnieces Lūčijas Demetrius luga [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Olafs Dūns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vsevolods Višņevskis Optimistiskā traģēdija [attēls] Latvijas PSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / [mākslinieks Ģirts Vilks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim 1917! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls] Septiņgades plānu pārsniegsim! / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepāja [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nāvessala [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Rīgai veltīts fotoplakāts] [attēls] / fotogrāfs Leons Balodis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet latviešu tautas tērpu izstādi [attēls] LPSR Vēstures muzejā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Celtnieku centrālajā klubā Sarkanarmijas ielā 10a CCK dramatiskā ansambļa satīrisks uzvedums [attēls]. Režisors - Roberts Ligers, komponists - Indulis Kalniņš, dekorators - Ludis Bērziņš, džes[z]a orķ.[estra] vad.[ītājs] - Andrejs Locis / mākslinieks Ludis Bērziņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fr.Šillers Marija Stjuarte [attēls]. LPSR J.Raiņa Valsts Dailes teātris / mākslieks Oskars Muižnieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedošais tuksnesis: A. Upīša traģikomēdija [attēls]. J. Raiņa v.[ārdā] n.[osauktais] LPSR Valsts Dailes teātris / mākslieks Oskars Muižnieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Paganini: F. Lehāra operete 3 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Lūša Tā iesākās diena [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātrī / mākslinieks Leopolds Dansons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. Švarcs Stāsts par jaunlaulātajiem [attēls]. Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visgrūtākais pasaulē: V. Adomēna komēdija [attēls] Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātris / mākslinieks Olafs Dūns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvija: krāsaina dokumenta[ā]la filma [attēls]. Rīgas mākslas un hronikālo filmu studijas 1950. gada ražojums / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava padomju armijai! [attēls] / mākslinieks Vladimirs Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mierīga darba sardzē [attēls] / mākslinieks Vasilijs Tiščenko (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
10 марта все на выборы в местные советы Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Все на выборы в местные Советы Латвийской ССР [attēls] 10 март 1957 - день выборов в местные Советы Латвийской ССР / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
10. martā visi uz Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanām! [attēls] 1957. 10. marts - Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanu diena / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas darbaļaudis! 10. martā Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanas! [attēls] Sagaidīsim vēlēšanas ar jaunām darba uzvarēm! Ievēlēsim par deputātiem Padomēs mūsu tautas labākos dēlus un meitas! / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties loterijas biļetes! [attēls]. Šos priekšmetus un daudz citu vērtīgu lietu jūs var laimēt Latvijas PSR otrajā naudas un mantu loterijā / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Приобретайте лотерейные билеты! [attēls] Эти предметы и многие другие ценные вещи вы можете выиграть во второй денежно - вещевой лотерее Латвийской ССР / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Храните деньги в сберегательной кассе! [attēls] = Вклады в сберегательные кассы способствуют дальнейшему развитию народного хозяйства СССР / mākslinieks Boriss Rešetņikovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls]. Noguldījumi krājkasēs veicina PSRS tautas saimniecības tālāku attīstību / mākslinieks Boriss Rešetņikovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Храните деньги в сберегательной кассе! [attēls] = Вклады в сберегательные кассы способствуют дальнейшему развитию народного хозяйства СССР / mākslinieks Arvīds Jēgers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls]. Noguldījumi krājkasēs veicina PSRS tautas saimniecības tālāku attīstību / mākslinieks Arvīds Jēgers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienprātīgi parakstoties uz aizņēmumu, paātrināsim staļinisko komunistiskās celtniecības plānu realizēšanu! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirmrindniekiem slava! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Dobrovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rosīgi gatavosimies Latgales novada dziesmu svētkiem [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Отлично подготовимся к празднику песни Латгалии [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Рижский эстрадный оркестр. Государственная филармония Латвийской ССР [attēls] Художественный руководитель Рингольд Оре / mākslinieks Guntis Strupulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и танца (Рига) [attēls] Государственная филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Латвийской ССР, Рига [attēls]. Художественный руководитель Таливалдис Берзинь / mākslinieks Guntis Strupulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sagādāsim lopiem barību ziemai! [attēls] / mākslinieks Boriss Rešetņikovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Stipriniet un norūdiet savu organismu [attēls] = Укрепляйте и закалывайте свой организм / mākslinieks Nikolajs Korčagins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tādiem "draugiem" - ne! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nezāles jāizravē! [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aizskalosim! [attēls] / mākslinieki Simons Gūtmanis, Maksims Gleihs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Коллективы художественной самодеятельности Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim, kas ievadījis jaunu ēru cilvēces vēsturē - kapitālisma bojā ejas un sociālisma nostiprināšanās ēru! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales mākslas izstāde Rīgā [attēls] Izstāde atvērta Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Jāzeps Pīgoznis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Выставка изобразительного искусства Латвийской ССР: живопись, скульптура, графика, прикладное искуссто [attēls]. Выставка развернута в помещении Президиума Академии Художеств ССР ул.Кропоткина, 21 / [mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
--tuvākajos 10-12 gados novērst dzīvokļu trūkumu mūzu zemē [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Partija un valdība darīs visu, lai realizētu plašo program[m]u dzelzceļu elektrifikācijā, elektrolokomotīvju un dīzeļlokomotīvju ieviešanā novecojušo un neekonomisko tvaika lokomotīvju vietā [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Выставка народного хозяйства Латвийской ССР [attēls] Рига, Парк культуры и отдыха / [mākslinieks Leonīds Alksnis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоологический сад / mākslinieks Arveds Segliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Всегда готов [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijai saules mūžu! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
11. decembrī visi uz Latvijas PSR tautas tiesu vēlēšanām! [attēls] / mākslinieeks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
11 декабря все на выборы народных судов Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1959. g. 15. janvārī sākas Vissavienības tautas skaitīšana [attēls] Katra pilsoņa pienākums - tikt reģistrētam skaitīšanā! / mākslinieks Boriss Berezovskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1 марта все на выборы местных советов депутатов трудящихся и Верховного Совета Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Все на выборы! [attēls] / mākslinieks Maksims Gleihs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
19 марта все на выборы в местные советы Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1959. g. 15. janvārī sākas Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Katra pilsoņa pienākums - tikt reģistrētam skaitīšanā un sniegt pareizas atbildes uz visiem skaitīšanas lapas jautājumiem / [mākslinieks Mihails Solovjovs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1959. g. 15. janvārī sākas Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Katra pilsoņa pienākums - tikt reģistrētam skaitīšanā un sniegt pareizas atbildes uz visiem skaitīšanas lapas jautājumiem / [mākslinieks Mihails Solovjovs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. martā visi uz vietējo darbaļaužu deputātu Padomju un Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
19. martā visi uz Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Приобретайте облигации займа! [attēls] По государственному 3% внутренному выигрышному займу можно выиграть от 400-100 000 рублей / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Septiņgadi izpildīsim pirms termiņa! [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas studentu estrādes orķestris [attēls] = Концерт эстрадного оркестра рижских студентов / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas studentu estrādes ansamblis [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Draudzības vakars Filharmonijas koncertzālē 1959. gada 20. maijā [attēls] = Вечер дружбы Концертный зал филармонии 20 мая 1959 г. / mākslinieks Pāvils Šēnhofs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iestājies sanitārā kopā [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pilsoņi, ievērojiet tīrību - [attēls] atkritumus sviediet tikai tvertnēs! / mākslinieks Konstantīns Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rumāņu kultūras nedēļa 1959 [attēls] = Săptămâna culturii Romîneşti = Неделя румынской культуры / mākslinieks Pāvils Šēnhofs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Partijas programmu izpildīsim! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Программу партии выполним! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienības darbaļaudis! Plašāk izvērsiet masu kustību par vēsturiskā uzdevuma atrisināšanu: panākt un pārspēt Amerikas Savienotās Valstis produkcijas ražošanā uz katru iedzīvotāju! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
«Коммунизм не только у земли, у фабрик в поту, он и дома за столиком, в отношениях, в семъе, в быту» В. Маяковский [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komunisms nav tikai kaldināt nākotni fabrikas dārdos. Tas - arī mājās, pie galda, ik sadzīves solī un vārdā. V. Majakovskis [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls] 1917-1961 / mākslinieks Jānis Reinbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Portretu izstāde [attēls] atvērta Valsts Tēlotājas mākslas muzejā Pilī, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Arturs Kiršfelds (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piedalies republikas sanitārās kultūras mēnesī! [attēls] mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mājsaimnieces! [attēls] Apgūstiet iemaņas slimnieku kopšanā mājas apstākļos / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Studējošā jaunatne! [attēls] Iestājieties Sarkanā Krusta biedrībā, apgūstiet sanitārās zināšanas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauna programma [attēls] = Рижский эстадный оркестр. Художественный руководитель Эгил Шварц. Новая программа / mākslinieks Guntis Strupulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Государственный Академический хор Латвийской ССР Рига. Главный дирижер Ян Думинь [attēls]. Государственная Филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Вечер эстрады при участии композитора Оскара Строк [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1944 - 1969 [attēls] Daugavpils / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Asinis - slimajam biedram bez atlīdzības! [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LPSR Jāņa Raiņa Dailes teātrī J.Raiņa Iļa Muromietis [attēls] / [mākslinieks Ģirts Vilks]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstiet apdrošināt dzīvokļa iekārtu [attēls] = Не забудьте застраховать домашнее имущество / mākslinieki N.Timofejevs, K.Vilcāns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cīnīsimies par tīrību un kārtību! [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VDR kultūras nedēļa 1962 [attēls] = Die Kulturwoche der DDR = Неделя культуры ГДР / mākslinieks Pāvils Šēnhofs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kazahijas PSR kultūras nedēļa 1962 [attēls] = Неделя культуры Казахской ССР / mākslinieks Pāvils Šēnhofs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. Grabovskis: Vilks un kazlēni. LPSR Valsts Leļļu teātris [attēls]. Я. Грабовский: Волк и козлята. Государственный театр кукол Латв.[ийской] ССР / mākslinieks Pāvils Šēnhofs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! [attēls] / māksliniece A.Parfenova. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visu zemju proletārieši, savienojieties! [attēls] / māksliniece A.Parfenova. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sakta [tautas deju kolektīvs] [attēls] Latvijas PSR Valsts filharmonija / [mākslinieks Edgars Ozoliņš]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Вырастим с гектара 200-300 центнеров кормовых бобов на силос! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku diena [attēls] 15. aprīlī 1962. g. / mākslinieks Arturs Mucenieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Вырастим с гектара 200 – 250 центнеров сахарной свеклы на корм скоту! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iegūsim no hektāra 200–250 centneru cukurbiešu lopbarībai! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Diena bez vakara: latviešu mākslas filma [attēls] = День без вечера: латышский художественный фильм / [mākslinieks Ojārs Griķis]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
18 марта все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
18. martā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Приобретайте облигации займа! [attēls] По государственному 3 % займу можно выиграть: 10 000, 5000, 2500, 1000, 500, 100, 40 рублей / mākslinieks Sergejs Bariševs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties aizņēmuma obligācijas! [attēls] 3% valsts aizņēmums dod iespēju laimēt: 10 000, 5000, 2500, 1000, 500, 100, 40 rubļu / mākslinieks Sergejs Bariševs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Посещайте концерты в Домском концертном зале [attēls] = Apmeklējiet koncertus Doma koncertzālē / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Государственный Рижский исторический музей [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Берегите цветы и зелёный наряд города [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Kivi: Septiņi brāļi [attēls]. LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunaŗs Zemgals. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāpanāk, lai katrs ganību hektārs dotu 3500-4000 barības vienību! [attēls] / mākslinieks Jūlijs Viļumanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Isidors Štoks Dievišķā komēdija: izrāde pieaugušiem. LPSR Valsts Leļļu teātris [attēls] = Исидор Шток Божественная комедия: спектакль для взрослых. Гос.[ударственный] Театр кукол Латв.[ийской] ССР / mākslinieks Pāvils Šēnhofs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ukrainas PSR literatūras un mākslas nedēļa 1963 [attēls] = Тиждень лiтератури та мистецтва Украïнскоï РСР = Неделя литературы и искусста Украинской ССР 1963 / mākslinieks Pāvils Šēnhofs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ukrainas PSR literatūras un mākslas nedēļa 1963 [attēls] = Тиждень лiтератури та мистецтва Украïнскоï РСР = Неделя литературы и искусста Украинской ССР 1963 / mākslinieks Pāvils Šēnhofs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. marts - Starptautiskā sieviešu diena [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sargājiet ziedus un pilsētas zaļos apstādījumus [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sveiciens LĻKJS 15. kongresam! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I.Štoks: Ļeņingradas prospekts [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / [mākslinieks Arnolds Plaudis]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Latvijas etnografisko brīvdabas muzeju [attēls] = Посещайте Латвийский этнографическй музей под открытым небом / mākslinieki Pēteris Ozoliņš, Kārlis Cīrulis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
M.[argarita] Melnalksne, Erna Rubene [attēls] Darbu izstāde atvērta Valsts tēlotājas mākslas muzejā, Pionieru laukumā 3. / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jolanta: filma opera [attēls] = Иоланта: фильм-опера / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties 3% aizņēmuma obligācijas! [attēls] 1963. gada 30 jūlijā Rīgā notiks valsts 3% iekšējā laimestu aizņēmuma 94. laimestu pamatizloze uz aizņēmuma sešpadsit kārtām izlozēs 136.000 laimestus, tai skaitā laimestus pa 5000, 2500, 1000, 500, 100, 40 rubļiem / mākslinieks Kārlis Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3 марта - день выборов в Верховный Совет и местные Советы Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. martā vēlēsim Latvijas PSR Augstāko Padomi un vietējās Padomes! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
R.Blaumanis Ugunī [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Leopolds Dansons. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojam par mieru, darbu, brīvību, vienlīdzību, brālību, laimi! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet koncertus Doma koncertzālē [attēls] = Посещайте концерты в Домском концертном зале / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Žilinska un E.Zālītes Zilo ezeru zemē [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Государственный АкадемичесКий хор Латвийской ССР [attēls] Государственная филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zoodārzs [attēls] / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V.Šekspīrs Divpadsmitā nakts [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemagls. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
M.Šolohova Plēsums [attēls] LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunaŗs Zemgals. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Пусть везде будет чисто! [attēls] / māksliniece V. Zariņa. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pārbaudiet savu veselību fluorografiskajās apskatēs! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fluorografiskās apskates savlaicīgi atklāj slimības [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Prospēra Merimē Sieviete - debess un elle pirmizrāde 1964. gada 26., 28., 29. novembrī [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais koris [attēls]. Latvijas PSR Valsts filharmonija / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miera sardzē [attēls] / mākslinieks Vasilijs Kovaļovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
S. Aļošins "Galvenā loma" [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Vladimirs Kirkups. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Рижский Эстрадный Оркестр. Художественный руководитель Эгил Шварц [attēls] Государственная филармония Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Kirke. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Estrādes Orķestris. Mākslinieciskais vadītājs Egils Švarcs [attēls] Latvijas PSR Valsts Filharmonija / mākslinieks Gunārs Kirke. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
II Latvijas sieviešu koru salidojums [attēls] Tukumā 1964. g. 14. jūnijā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I.Indrāne Lazdu laipa [attēls] Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunatnes teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunā gvarde: mākslas filma [attēls] = Молодая гвардия: художественный фильм / [mākslinieks Simons Gūtmanis]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls] mākslinieks Kārlis Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim, kas ievadījis jaunu ēru cilvēces vēsturē! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bruno Saulītis Līdz pēdējai taisnei [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunatnes estrāde: Latvijas PSR profesionāli - tehniskās izglītības galvenās pārvaldes kultūras nams [attēls] = Молодежная эстрада: дом культуры главного управления профтехобразования Латвийской ССР / [mākslinieks Ludis Bērziņš]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Оберегайте себя от ангины[!] Закаливайте свой организм! [attēls] / mākslinieks Auseklis Baušķenieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija - drošs sabiedrotais augstām ražām! [attēls] / mākslinieks N. Andreikins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
А.Арбузов Мой бедный Марат [attēls] Государственнй театр юного зрителя Латвийской ССР имени Ленинского комсомола / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Makss Frišs Goda vīrs un dedzinātāji: pamācoša luga bez pamācības [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa dailes teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis Indulis un Ārija [attēls] Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts jaunatnes teātris / [mākslinieks Dailis Rožlapa]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Будьте честными и правдивыми, нравственно чистыми, простыми и скромными в общестенной и личной жизни [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Esiet godīgi un patiesi, skaidri un vienkārši sabiedriskajā un personīgajā dzīvē [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No dzirksteles aizdegās liesma [attēls] 1917 / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Из искры разгорелось пламя [attēls] 1917 / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Juhana Smūla Pulkveža atraitne jeb ārsti nezina nekā [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Andris Merkmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstiet apdrošināt! [attēls] = Не забудьте застраховать! / mākslinieks O. Liekniņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
14.martā Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanas [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tēvzeme: tautas vīru koris [attēls]. Diriģents Latvijas PSR Nop.[elniem] bag.[ātais] mākslas darbinieks Haralds Mednis / mākslinieks Gunārs Kirke. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sveicam miera sargus [attēls] / māksliniece Inga Kambala. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
16 марта все на выборы в местные советы! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
14 марта все на выборы местных советов Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
14. martā visi uz Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
P.Stučkas Latvijas Valsts universitātes studentu teātris [attēls] / mākslinieks Māris Ārgalis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadiena [attēls] 1917 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
12 декабря выборы народных судей Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
12. decembrī Latvijas PSR Tautas tiesu vēlēšanas! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Впервые в Рижском Зоосаде паукообразные обезъяны [attēls] / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Filma top: Eduarda Radzinska luga, Pētera Pētersona režija, Ulda Zemzara dekorācijas, Raimonda Paula mūzika [attēls] Latvijas PSR Valsts Jāņa Raiņa dailes teātris / [mākslinieks Uldis Zemzaris]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
K.Treņeva Ļubova Jarovaja [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pīķa dāma. Valsts Akadēmiskais operas un baleta teātris [attēls] = Пиковая дама. Гос.[ударственный] Академический театр оперы и балета / mākslinieks Edgars Vārdaunis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
За ушко да на солнышко! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Stankevičs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Перемен бесповоротных неукротим победный ход [attēls] 1917 / mākslinieks Viktors Staņislavskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai laiku laikos slavēts oktobris! [attēls] 1917 / mākslinieks Viktors Staņislavskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava Padomju sievietei - miera cīnītājai [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
R.Narečoņa Pirms tiesas sprieduma. Pirmizrāde 1966. gada 28. un 29. maijā [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
12 июня все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls] / mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
12. jūnijā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I.Turgeņevs Palu ūdeņi [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Jānis Mūrnieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Moljērs: Tartifs [attēls]. Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunatnes teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rītdienas saulaino apvāršņu lokā cilvēks lai ienāk ar grāmatu rokā! [attēls] / mākslinieks Daina Bēka. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Godam piecgades darbus veikt! [attēls] / mākslinieks Izjaslavs Koreņs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Naudu ceļojumam jūs varat sakrāt krājkasē! [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gunārs Priede: Trīspadsmitā [attēls]. Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunatnes teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Слава нашей ленинской партии, боевому авангарду советского народа! [attēls] КПСС / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava mūsu Ļeņina partijai, padomju tautas kaujinieciskajam avangardam! [attēls] PSKP / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Hipokrāta zvērests: mākslas filma [attēls] = Клятва Гиппократа: художественный фильм / mākslinieks Andris Baumanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J.Smūla Mežonīgais kapteinis Kihnu Jens [attēls]. LPSR Valsts akadēmiskais Drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Egons Līvs: Velnakaula dvīņi [attēls]. Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Valters Uzticis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūlijs Vanags: Balāde par nezināmo zēnu [attēls]. Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Valters Uzticis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uga Skulme: gleznu izstāde atvērta Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Выставка произведений Уги Скулме открыта в Государственном художественном музее, г. Рига, ул. Горького 10a / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava Lielā Tēvijas kara varoņiem [attēls] 1941-1945 / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
12 марта все на выборы! [attēls] / mākslinieks Pēteris Ozoliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
12. martā visi uz vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Pēteris Ozoliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava oktobra sargiem! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties loterijas biļetes! [attēls] 1967.g. 2.jūlijā Krāslavā notiks Latvijas PSR naudas un mantu loterijas ceturtā izlaiduma laimestu izloze / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ogres rajona un Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona deju svētki [attēls] 11. jūnijā pl. 18.30 Ogres brīvdabas estrādē / mākslinieks Ārijs Grosbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauku jaunieši! [attēls] Apgūstiet mehanizātora profesiju! / mākslinieks Maksims Gleihs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ΣΌΦΌΚλΗΣ ΗλΕΚΤΡΑ [attēls] LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vispasaules latviešu jaunatnes kongress Berlīnē [attēls] 26. - 31. jūl.[ijā] 1968 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju armijai uzvarētājai - slava! [attēls] 1941 - 1945 / mākslinieks Maigonis Osis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijā var būt vienīgi sociālistiska padomju republika! P.Stučka [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. marts [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Peldētāja Zuzanna: K.Pamšes librets pēc LPSR Tautas rakstnieka A.Upīša komēdijas motīviem, G.Ordelovska mūzika, H.Heislera dziesmu teksti [attēls]. Rīgas Operetes teātris / mākslinieks Andris Merkmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teātrim 100 gadu [attēls] 1868 - 1968 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Большой янтарь - 68: кинофестиваль 6 - 13 IV [attēls] / mākslinieks Izjaslavs Koreņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sargāsim meliorācijas sistēmas! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. Vissavienības mākslas loterija [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA's XIV kongress no 13. - 19. augustam [attēls] Abbensen - Hannover / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J.Rainis: Mīla stiprāka par nāvi [attēls] / [mākslinieks Albīns Dzenis]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Don't pollute reservoirs with oil-products [attēls] / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šurumburums: V.Singajevskas, E.Īgenbergas un J.Osmaņa dzejas rotaļa [attēls] Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts jaunatnes teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский Зоосад / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский Зоосад / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lūk, tava seja, Amerika! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1917 [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - armija uzvarētāja [attēls] 23.II - Padomju armijas un jūras kara flotes diena / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Хелло, Долли!: мюзикл Джерри Германа [attēls] Рижский театр Оперетты / mākslinieks Andris Merkmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lomi: Rīgas kinostudijas dokumentālā filma [attēls] = Улов: документальный фильм Рижской киностудии / māksliniece Leonija Kuncīte. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautu draudzība – pasaules mieram [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Inku zelts: Oļega Barskova balets . Pirmizrādes 1969. gada 21., 22. jūnijā [attēls]. Latvijas PSR Valsts ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais Akadēmiskais operas un baleta teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
16. martā visi uz vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Čehova Tēvocis Vaņa [attēls]. Latvijas PSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visa vara padomēm! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
14 июня все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
14.jūnijā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.Maijs [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
PSRS Tautu draudzība spoži lai mirdz! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo Padomju Latvija! [attēls]. 1940-1970 / mākslinieks Maigonis Osis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Malu medniek, tevi nesaudzēs! [attēls] / māksliniece Malda Muižule. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kļūsti donors! [attēls] / māksliniece Malda Muižule. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. marts Starptautiskā sieviešu diena [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Все на выборы народных судов Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz Latvijas PSR tautas tiesu vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienības pilsoņi! 1970. gadā no 15. līdz 22. janvārim tiek veikta Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Sniedziet palīdzību tās sekmīgai norisei! / mākslinieks Boriss Berezovskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1970. gadā no 15. līdz 22. janvārim notiks Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Katra pilsoņa pienākums ir reģistrēties skaitīšanā / mākslinieks A. Brazs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1970. gada 15. janvārī sākas Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Padomju republikas sociālistiskajā celtniecībā tautas skaitīšanas datiem būs sevišķi svarīga un vadoša nozīme. V.I.Ļeņins / mākslinieki Mihails Eļcufens, Vadims Voļikovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1970. gadā no 15. līdz 22. janvārim tiek veikta Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Sekmējiet tautas skaitīšanu! / mākslinieks Boriss Berezovskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mācīties! Celt! Uzvarēt! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Слава советской Латвии! [attēls] 1940 - 1960 / mākslinieks Arvīds Jēgers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Слава защитникам Лиепаи! [attēls] / mākslinieki Maigonis Osis, L. Lindholma (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / mākslinieks Artura Kiršfelds (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1917 - 1967 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
To dienu slava nezudīs [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Moldāvijas PSR kultūras nedēļa [attēls] Maijs 1966. / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1917 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas aizstāvjiem - slava! [attēls] / mākslinieki Maigonis Osis, L. Lindholma (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras svētki - 9.maijs [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1917 - 1962 [attēls] / mākslinieks Gunārs Zemgals (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Декада русской культуры [attēls] Июль 1967 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Krievu kultūras dekāde [attēls] 1967. g. jūlijs / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Дни Латвийской ССР. Москва 1967 [attēls]. 1917 - 1967 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvian kulttuuripäivät [attēls] Lokakuu 1968 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lettiska kulturdagar 7.-13. 10.-68. [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tā sākās noziegums [attēls]. Так начинается преступление / mākslinieks Gunārs Kamradziuss. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
13 декабря все на выборы народных судей! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
13. decembrī visi uz tautas tiesnešu vēlēšanas! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4. Baltijas republiku kinoamatieru filmu festivāls, Rīgā 1971 [attēls] / mākslinieks Osvalds Dinvietis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ave Sol [attēls] [korim Ave Sol veltīts plakāts] / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Agrāk viss cilvēka prāts, viss viņa ģēnijs radīja tikai tai nolūkā, lai visus tehnikas un kultūras labumus dotu vieniem, bet otriem atņemtu pašu nepieciešamāko - izglītību un attīstību. Tagad turpretim visi tehnikas brīnumi, visi kultūras iekarojumi kļūs par visas tautas īpašumu, un kopš šī brīža cilvēka prāts un ģēnijs nekad vairs netiks pārvērsti par varmācības līdzekļiem, par ekspluatācijas līdzekļiem. Ļeņins [attēls] / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Все на выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и в местные Советы! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo Padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1945. gads 9. maijs [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju armijai varenai būt! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
--и они говорят, что произошли от нас! [attēls] / māksliniece Malda Muižule. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju! [attēls] = Посетите Латвийсий Этнографический музей под открытым небом! = Visit Ethnographical Open-air Museum! = Besuchen sie das Lettishe Etnographische Freilichtmuseum! = Visitez le Musée Étnographique En Plein Air de la Lettonie! = Visiten el Museo Etnogråfico al Air Libre de Letonia! = Besők Lettlands Etnografiska Friluftsmuseum! / [māksliniece Māra Kuplā]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.maijs [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
13 июня - выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и в местные Советы [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
13. jūnijā - Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo Padomju vēlēšanas [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. maija sveiciens! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zem Lielā Oktobra karoga - uz komunisma uzvaru! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdols Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatavojaties Minsteres vasaras kursiem no 1[.] līdz 15[.] augustam Minsteres ģimnāzijā [attēls]. Gatavojaties ELJAs kongresam no 15[.] līdz 20[.] augustam Minsteres tuvumā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Будьте осторожны [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Esiet uzmanīgi! [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropā mieru, drošību, sadarbību! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darbaļaužu vienībā - spēks! [attēls] 1.Maijs / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - miera armija! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izpildīsim piecgadi pirms termiņa! [attēls] Valentīnas Kronbergas brigādes sociālistiskās saistības / mākslinieks Arnolds Krēsliņš, fotogrāfs Ļ.Lindholms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Мою жизнь спасли доноры [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Manu dzīvību glāba donori [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Сбереги дерево для себя! [attēls] / mākslinieks Juris Jurjāns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga: tirdzniecības darbinieku centrālais klubs [attēls] / mākslinieks Ārijs Grosbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava Maijam! Slava darbam! [attēls] XXIV / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress [attēls] pie l[L]ondonas, a[A]nglijā 1972. g. 15. - 21. VIII / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tomēr ELJAs kongress bez šaubām notiks un kā vēl - Rolduc, [attēls] Kerkerādē no 23 līdz 28 jūlijam. Dalības maksa 150 DM / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. marts - Starptautiskā sieviešu solidaritātes diena [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
M. Muižule, A. Gulbis, I. Helmūts: izstāde Mākslinieku namā Komjaunatnes krastmalā 35 [attēls] / nezināms mākslinieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zoo Rīga. Apmeklējiet zoodārzu. Pieņem pieteikumus kolektīviem apmeklējumiem [attēls] = Зоо Рига. Посетите зоосад. Принимаются заявки на коллективное посещение / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zoo Rīga. Apmeklējiet zoodārzu [attēls] = Зоо Рига. Посетите зоосад / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piecgadei - trieciendarbu! [attēls] PSKP Centrālā Komiteja izsaka pārliecību, ka mūsu varonīgā strādnieku šķira...rādīs augsta apzinīguma, organizētības un lietišķības paraugu. No PSKP Centrālās Komitejas Aicinājuma partijai, padomju tautai / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Чтоб в Риге вновь сады цвели [attēls]. XXX 13 октября 1944 года / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai Rīga atkal dimdēt sāk! [attēls] XXX 1944.gada 13.oktobris / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pāvels Āboltiņš [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Reinbergs, fotogrāfs Jēkabs Ceburs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vasaras kursi Minsterē [attēls] no 1. - 15. 8. 1974. MLĢ telpās / mākslinieks Pēteris Purmalis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
16. jūnijā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Rasmanis [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Inga Kambala, fotogrāfs Ļ.Lindholms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA 20 gadu jubilejas kongress. No 15[.] līdz 20[.] augustam 1974 Centrum "de Bron" Holandē [attēls] ELJA 20 gadi. Trimda 30 gadi / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mičotāji Austrālijā 1975 [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Vaidere [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Juris Ivanovs, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J.Latons [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Juris Ivanovs, fotogrāfs Gunārs Birkmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
III. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress [attēls] Florefā Beļģijā 1975. gadā no 15. - 23. aug.[ustam] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat, Jūs visu lietu skaistā pamatskaņa, Jūs mazās rokās pasaul's loku nesat. Rainis [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
15 июня все на выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и в районные, городские, районные города Риги, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
15. jūnijā visi uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un Latvijas PSR rajonu, pilsētu, Rīgas pilsētas rajonu, ciematu un ciemu darbaļaužu deputātu Padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdols Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ģ. Dumbra [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas kultūras nama Tautas kora Zemgale koncerts [attēls] / māksliniece Ritma Zikmane. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim! [attēls] / mākslinieks Gunārs Zemgals. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоосад / mākslinieks N. Zarickis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Streļčs [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Egons Spuris. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz fluografiskām apskatēm lūdzu! [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] Laipni lūdzam 197... / mākslinieks Laimonis Šēnbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsu darbs un domas - PSKP XXV kongresam! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kvalitātes piecgadei - strādnieku godavārds! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darbaļaužu Starptautiskā solidaritātes diena [attēls] 1.Maijs / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1976[.] 5. un 6.VI Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu izstāde - pārdošana [attēls] = В Латвийском Этнографическом музее выставка изделий народного творчества 1976 5. и 6.VI / māksliniece Māra Taurenīte. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alberts Ikaunieks [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Indulis Spuldzenieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pēteris Donkarevs [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iepērkam grāmatas [attēls] = Покупаем книги / māksliniece Silvija Dišlere. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arturs Čikste [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Laimonis Šēnbergs, fotogrāfs Atis Ieviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava Ļeņina komjaunatnei! [attēls] Pilsoņu karš, pirmā piecgade, Lielais Tēvijas karš, tautsaimniecības atjaunošana, jauno zemju apgūšana / mākslinieks Jurijs Semjonovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tamāra Švābe [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Helmuts Šeiers. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Издательство "Лиесма" [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Издательство "Звайгзне": учебники, руководства, справочники [attēls] = Lehr- und Handbücher = Textbooks, reference books, guides = Manuels, notices, guides / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visdemokrātiskākā! [attēls] Padomju Sociālistisko Republiku Savienības konstitūcija / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andrejam Upītim 100 [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Keramika un ziedi [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas PSR Vēstures muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Uldis Razums. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spēlēju, dancoju: I. Kalniņs opera 3 cēlienos. I. Ziedoņa librets pēc J. Raiņa lugas [attēls]. Latvijas PSR Valsts ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais Akadēmiskais operas un baleta teātris / mākslinieks Artūrs Lapiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saudzējiet arhiteltūras pieminekļus! [attēls] Saudzīga attieksme pret vēstures un kultūras pieminekļiem ir katra PSRS pilsoņa patriotiskais pienākums. No PSRS likuma "Par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu" / mākslinieks Juris Ivanovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tautas rakstnieka Sociālistiskā Darba Varoņa Andreja Upīša simtgade [attēls] / mākslinieks Inārs Helmūts. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Трудящиеся советской Латвии! [attēls] Отдадим свой голос за кандидатов блока коммунистов и безпартийных! / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas darbaļaudis! [attēls] Balsosim par komunistu un bezpartejisko bloka kandidātiem! / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
H. Līdaks [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Indulis Spuldzenieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
100% mehanizāciju fermās! [attēls] / māksliniece Tamāra Sergijenko. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piecgades trešais gads - trieciendarba gads [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Augstāk, ātrāk, tālāk [attēls]. Gatavosimies vasaras olimpiskajām spēlēm Maskavā 1980.gadā / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1919.-1979. [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Broņislava Veigule [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Reinbergs, fotogrāfs J.Roga. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Valfrīds Veikšāns / māksliniece Vladislava Pugačova, fotogrāfs Pēteris Jaunzems. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1978[.] 3. un 4.VI Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu igadatirgus [attēls] = В Латвийском Этнографическом музее ярмарка изделий народного творчества 1978 3. и 4.VI / māksliniece Māra Taurenīte-Kuplā. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Работники строительста! Стройте быстро, добротно, экономично! Своевременно вводите в действие новые объекты! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Celtniecības darbinieki! Celiet ātri, labi un ekonomiski! Laikā nododiet ekspluatācijā jaunos objektus! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
9. maijs [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Francis Kokins [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Gunvalds Elers, fotogrāfs R.Fogts. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šodien - pirmrindnieka rekords[,] rīt - norma ikvienam [attēls] Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāti Ivans Kuprevičs, Mihails Karabeško, Pēteris Krīviņš, Kārlis Ozoliņš, Zemvaldis Andersons, Geronīms Dubra / mākslinieks Aivars Drāznieks, fotogrāfi Ilmārs Apkalns, A.Gārša, I.Kuzmickis, Oļģerts Melgalvis, O.Kustovs, P.Zosins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceļojums uz zemi: Rīgas kinostudijas pilnmetrāžas dokumentālā filma [attēls] = Посещение земли: полнометражный документальный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Ilmārs Blumbergs, (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E. Kauliņš [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Gunārs Birkmanis, fotogrāfs Ilmārs Apkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grigorijs Groms [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Laimonis Šēnbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ščecinas vojevodistes dienas Latvijas PSR 1979. 27.V - 1.VI [attēls] / Дни Щецинского воеводства в Латвийской ССР / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
7. oktobris Konstitūcijas diena [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vasaras kursi Annabergā [attēls] no 5. jūlija līdz 16. jūlijam 1979. gadā / mākslinieks Pēteris Purmalis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valsts ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais Akadēmiskais operas un baleta teātris. 1919-1979 [attēls] / mākslinieks Arnis Pumpurs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Diskotēka [attēls] / mākslinieks Arnis Pumpurs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lilija Reiziņa [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieksGunārs Lūsis, fotogrāfs Valdis Brauns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1979[.] 2. un 3.VI Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu gadatirgus [attēls] = В Латвийском Этнографическом музее ярмарка изделий народного творчества 1979 2. и 3.VI / māksliniece Māra Taurenīte-Kuplā. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Gunārs Jāne / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Gunārs Birkmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
R.Veilande [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.Riekstiņš [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Aivars Drāznieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 11.IV - 22.IV [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Stankevičs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es meitiņa kā rozīte... [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
В авангарде социалистического соревнования [attēls] Коледа И.В. / mākslinieks Ivars Lapiņš, fotogrāfs Viktors Lisicins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz komunistisko sestdienas talku! [attēls] / mākslinieks Juris Ivanovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Valentīna Kopilova / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Viktors Ļisicins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Romualds Kavinskis [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Ārijs Grosbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tu neievēroji ceļu satiksmes noteikumus [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V.Galviņa [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I.Spila [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Gunārs Birkmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz jaunām darba uzvarām sauc oktobris [attēls]. 1917 / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Limuzīns Jāņu nakts krāsā: Rīgas kinostudijas komēdija [attēls] = Лимузин цвета белой ночи: Рижская киностудия. Кинокомедия / mākslinieks Edgars Ozoliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Zaurs Sadihzade, Mihails Podoļans / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfi K.Jansons, J.Fadejevs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rūsiņš Rozīte [attēls] Izstāde atvērta Mākslinieku namā Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 35 / mākslinieks Gunārs Kļava. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Staņislava Petrāne / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs J.Fadejevs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marta Semule: divkārtējā Sociālistiskā Darba Varone [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Andris Tone. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Mālmeisters [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Imants Prēdelis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I.Cinis [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sargāsim vēstures un kultūras pieminekļus [attēls] / mākslinieks Gunārs Birkmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
5. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress [attēls] "Straumēnos" Anglijā 11. 8. 1981. - 17. 8. 1981. / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaidām ciemos Rīgas Zoo [attēls] / [mākslinieks Pāvels Zajacs]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Upmaļu saimniece: deju un dziesmu uzvedums 1982. g. Melburnā, Kanberā, Sidnejā, Losandželosā, Sanfrancisko, Sietlā, Linkolnā, Mineapolē, Milvokos, Čikāgā, Grandrapidos, Klīvlandē,Toronto, Montrealā, Bostonā, Ņujorkā, Priedainē, Vašingtonā, Karakasā [attēls]. Saules jostas ansamblis / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Stankevičs: glezniecība, grafika, dizains [attēls] Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a 1982. gada decembrī - 1983. gada janvārī / mākslinieks Aleksandrs Stankevičs, fotogrāfi Ojārs Martinsons un Gunārs Janaitis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LPSR Mākslinieku savienības 10. kongresa izstādes 1982. gada februāris - marts [attēls] = Выставки, посвященные 10-му съездуа Союза художников Латвийской ССР / mākslinieks Laimonis Šēnbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saules Josta de Sydney, Australia prezenta:"La Mujer de Upmala" [attēls]. Folklore de Lettonia a beneficio del Comite de Damas Letonas. Teatro Nacional Caracas viernes 4 de Junio 1982 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejam veltīts plakāts] [attēls] / mākslinieks Dainis Rožkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laikmetu griežos: Rīgas kinostudijas mākslas filma pēc A. Upīša romāna [attēls] = На грани веков: художественный фильм рижской киностудии по роману А. Упита / mākslinieks Uldis Pauzers. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Eduards Osovskis / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Vladimirs Semjonovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vija Vasiļjeva [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Imants Prēdelis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Tautas lietišķās mākslas izstāde-pārdošana 5., 6. jūnijs [attēls] = Латвийский Этнографический музей. Ярмарка: выставка-продажа изделий прикладного искусства 5. 6. июнь / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
S.Līvmanis [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Gunārs Birkmanis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Triecienceltnes aicina jauniešus! [attēls] = Ударные стройки зовут молодых! / mākslinieks Jānis Borgs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - mūsu miera sargs [attēls] / mākslinieks J.Borgs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 2. jaunatnes kongress [attēls] 1982. g. no 2. - 6. septembrim Robertsonā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
6. Republikas pūtēju orķestru salidojums Ogre 1983. [attēls] / mākslinieks Gunārs Zemgals. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Ciekurs [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Jurijs Taratihins, fotogrāfs Imants Prēdelis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uldis Auziņš [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Reinbergs, fotogrāfs Raimonds Rencis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ivars Jansons [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Andris Nikolajevs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Ija Tolstopjatova / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Viktors Ļisicins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
La France a l'Heure Lettonne. Les Jaurnées de l'U.R.S.S. [attēls] / mākslinieks Juris Ivanovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas gadatirgus. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs [attēls] = Латвийский Этнографический музей. Ярмарка народного прикладного искусства. / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Augusts Pommers [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Les Jaurnées de l'URSS en République Populaire du Congo [attēls] / mākslinieks Aivars Drāznieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ugunsdzēsības muzejs Hanzas ielā 5 [attēls] / māksliniece Tamāra Čudnovska. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1983.gada 24.decembrī pl.16.00 VMA aulā VMA un RER kamerkora senās mūzikas koncerts [attēls] Diriģenti E.Grāvītis, A.Šķepasts, vokālais pedagogs A.Meija-Bite. Programmā V.Kornišs, O.Gibbons, G.Fārnebi, T.Morlejs, H.Persels, Z.Deprē, K.Žanekēns, O.Lasso, Dž.Palestrīna / [mākslinieks Tālis Beņķis]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Asinsaina jeb mazā naktsmūzika: Rīgas kinostudijas dokumentālā filma. [attēls] Scenārijs + režija - Ansis Epners, kamera - Sergejs Nikolajevs, skaņa - Aivars Znotiņš. Анализ крови / mākslinieks Māris Ārgalis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
6. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress [attēls]. No 1983. g. 31. decembra līdz 1984. g. 6.janvārim Austrālijā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tūristu salidojums [attēls] / māksliniece Rasma Zaķe. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Kurcijs [attēls] 1884-1959 / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Jāzeps Skerškāns / mākslinieks Andris Nikolajevs, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga arhitektūras pieminekļu ansamblis [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Leons Briedis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Gaļina Koņuhova / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Vladimirs Semjonovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Памяти павших будьте достойны! [attēls] / mākslinieks Vjačeslavs Kovaļevskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kritušo piemiņas cienīgi esiet! [attēls] / mākslinieks Vjačeslavs Kovaļevskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čarlzs Dikenss [attēls] Raksti 12 sējumos ar latviešu mākslinieku ilustrācijām / mākslinieks Zigurds Kampars. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Voldemārs Krūmiņš [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aina Dreimane [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Armands Lācis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nhũ'ng ngày Liên Xô tąi Viêt Nam thông qua nhũ'ng thành tų'u cŭa nu'ó'c công hòa xã hôi chŭ nghia Látvia [attēls] / mākslinieks Juris Ivanovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ornaments [vokāli instrumentāls ansamblis] [attēls] / fotogr. Valters Jānis Ezeriņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas dzīvnieku audzētāju biedrība [attēls] / mākslinieki Osvalds Dinvietis, Egīls Dinvietis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga '84: sociālistisko valstu "draudzības kausa" izcīņa autošosejā pa apli 1984. gada 3. jūnijā Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē [attēls] = "Кубок дружбы" социалистических стран по автомобильным кольцевым гонкам / mākslinieks Olafs Ceplevičs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
40 лет со дня освобождения Даугавпилса от немецко - фашистких захватчиков [attēls] 1275 / mākslinieks Uģis Auziņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Lūriņš [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Uldis Zemzaris. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Roberts Eidemanis (1895-1937): rakstnieks - cīnītājs [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Berlīne, 1945.gada 9.maijs [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Das Lettische Kinderbuch [attēls] "Das internationale Buch" Berlin, Spandauer Straße 2. 31.V/'85/9.VI / mākslinieks Jāzeps Pīgoznis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gunārs Saltais [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / māksliniece Laima Peinbaha, fotogrāfs Armands Lācis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Silvija Šmidkena [attēls] keramika / [mākslinieks Auseklis Ozoliņš, fotogrāfi M. Bušmane, Indriķis Stūrmanis]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielās uzvaras 40 gadi: izstādē izmantoti mākslinieku Lielā Tēvijas kara dalībnieku darbi un eksponāti no republikas muzeju fondiem [attēls] = 40-летие великой победы: на выставке экспонируются работы художников - участников Великой Отечественной войны и экспонаты из фондов музеев республики / mākslinieks Alnis Mitris. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līdz bīstamai robežai: Rīgas kinostudijas pilnmetrāžas dokumentālā filma [attēls] = До опасной черты: документальный полнометражный фильм рижской киностудии / mākslinieks Vilhelms Mihailovskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakāts mieram: izstāde atvērta Republikāniskajā Zinību namā Rīgā, Ļeņina ielā 23. [attēls] Latvijas PSR Mākslinieku savienība, Latvijas PSR Mākslas fonds / mākslinieks Dimitrijs Lūkins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ventspils koktēlnieki: izstāde no Rundāles pils muzeja fondiem [attēls] = Вентспилсские мастера деревянной скульптуры: выставка из фондов Рундальского дворца музея māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs Ints Lūsis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liesma: izdevniecība. Daiļliteratūra, grāmatas par mākslu [attēls] = Liesma: издательство. Беллетристика, книги по искусству = Liesma: publishers. Fiction, poetry, art books = Liesma: Verlag. Belletristik, Bücher über die Kunst / mākslinieks Andris Lamsters. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
S. Vidbergs: grafikas izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgaā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Выставка графики Сигисмунда Видберга откръта в Художественном музее ЛССР, г. Рига, ул. Горького 10a / māksliniece Iveta Kaulīte. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija - jūras republika [attēls] Jubilejas izstāde "Latvija - jūras republika" atvērta ik dienu Latvijas PSR tautas saimnniecības sasniegumu izstādē Mežaparkā / mākslinieks Ārijs Grosbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
PSRS čempoināts autorallijā 26.-29.7.1985. Liepāja [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz komunistisko sestdienas talku [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
9. maijs 1945 [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dubultslazds: Rīgas kinostudijas detektīvfilma divās sērijās [attēls] = Двойной капкан: детективный фильм Рижской киностудии в двух сериях / mākslinieks Māris Ārgalis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atklāta iepriekšēja parakstīšanās uz pasaules bērnu literatūras klasisko darbu kopojumu - Sprīdīša bibliotēku" 25 ilustrētos sējumos [attēls] Sprīdīša bibliotēka / mākslinieks Modris Adumāns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Voldemārs Krūmiņš [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Uldis Zemzaris. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga 12. piecgadē [attēls] Tematiska izstāde atvērta Latvijas PSR tautas saimniecības sasniegumu izstādē Mežaparkā no 1986. gada 16. jūlija līdz 14. oktobrim / māksliniece Astrīda Tokare, fotogrāfs Valters Ezeriņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pionieris [attēls] [laikraksts] / māksliniece Elza Stalidzāne. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunatnes preses svētki 1986' 20/VII Kultūras un atpūtas parkā [attēls] / māksliniece Astrīda Riņķe. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR grāmatu draugu biedrība [attēls] = Общество любителей книги Латвийской ССР / mākslinieks Arnis Pumpurs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Подумай! [attēls] Женский алкоголизм особо опасен, протекает с тяжелыми последствиями, трудно поддается излечению / mākslinieks A. Ostapenko. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomā! [attēls] Sieviešu alkoholisms ir sevišķi bīstams, noris ar smagām sekām, grūti padodas ārstēšanai / mākslinieks A. Ostapenko. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Imants Sudmalis 1916. - 1944.: Padomju Savienības Varonis [attēls] / mākslinieks Andris Nikolajevs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Новые виды вкладов [attēls]. Молодёжно-преминальные вклады, денежно-вещевые выигрышные вклады, срочные вклады с дополнительными взносами / mākslinieks Andris Nikolajevs, fotogrāfi Raimonds Rencis, Juris Bērziņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauni noguldījumu veidi [attēls]. Jauniešu premiālie noguldījumi, naudas un mantu laimestu noguldījumi, termiņa noguldījumi ar papildu iemaksām / mākslinieks Andris Nikolajevs, fotogrāfi Raimonds Rencis, Juris Bērziņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
7. [attēls] Teātris studija № 8, Rīga. Ivars Puga, Mihails Ļiņovs, Uģis Polis, Imants Vekmanis, Romāns Baumanis, režija - Modris Tenisons, Lauris Gundars, mūzika un trokšņi - Einārs Jaunbrālis, ekspres-scenogrāfija - Ivars Mailītis / mākslinieks Ivars Mailītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi uz komunistisko sestdienas talku! [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils 1736. 24. V - 1986. [attēls] / māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs P.Vanags. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
17. gs. portrets Latvijā: izstāde [attēls] = Портрет XVII века в Латвии: выставка / māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs Ints Lūsis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sovjetiska dagar i Sverige: Sovjetlettiska artistupptrãdanden [attēls]. Med folkdansensemblen Rotaļa, sångare, musiker / mākslinieks Gunārs Kirke. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sovjetiska dagar i Sverige: Sovjetlettisk konstutställning [attēls]. Med måleri, grafik, minigobelänger, bärnstensarbbeten, läderarbeten m. m. / mākslinieks Gunārs Kirke. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dubultnieks: psiholoģiska drāma pēc Andra Kolberga romāna Ēna motīviem [attēls] = Двойник: психологическая драма по мотивам романа А.Колберга "Тень" / mākslinieki Gunārs Kirke, Frančeska Kirke. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Draugs: Latvijas ĻKJS CK un Vissavienības V.I.Ļeņina pionieru organizācijas Latvijas republikas pionieru padomes žurnāls skolēniem [attēls] / mākslinieks Zigurds Kampars. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ojārs Grīnbergs. [attēls] = Latvijas PSR Valsts filharmonija = Государственная филармония Латвийской ССР / māksliniece Lidija Judze. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daile: Nopelniem bagātais kolektīvs Tautas koris [attēls] Mākslinieciskais vadītājs LPSR Tautas skatuves mākslinieks Gido Kokars / māksliniece Lidija Judze. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatve [deju kolektīvs]. Mākslinieciskais vadītājs Gunārs Rubenis. [attēls] LPSR Valsts Profesionāli - tehniskās izglītības komitejas kultūras nams / māksliniece Lidija Judze. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Teiksma: Latvijas PSR Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejas kultūras nama tautas koklētāju ansamblis [attēls] / mākslinieks Ārijs Grosbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. Stājgrafikas izstāde [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvių tapyba iš Latvijos TSR Dailěs muziejaus rinkinių XIX amžius - XX amžiaus pradžia [attēls]. Pirmą kartą Vilniuje / mākslinieks Juris Putrāms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izvērsiet īstu kritiku! [attēls] / mākslinieks Ļevs Samoilovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pionieris - visiem bērniem paraugs! [attēls] / mākslinieks Nikolajs Petraškevics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Да здраствует 1 мая! [attēls] / mākslinieki Tenis Grasis, Arvīds Jēgers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1. maijs! [attēls] Uz priekšu[,] uz komunismu! / mākslinieks Mihails Karpenko (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatavosimies PSRS tautu IV spartakiādei! [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sveiciens Latvijas PSR spartakiādes dalībniekiem! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gatavosimies III PSRS tautu spartakiādei [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunieši, nodarbojieties ar cīņas sportu! [attēls] / māksliniece Valtraute Šeibe (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tūrisms labākā atpūta [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V Latvijas PSR ziemas sporta spēles 1969-1970 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus 7., 8. jūnijā. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs [attēls] = Латвийский Этнографический музей. Ярмарка изделий народного прикладного искусства 7 и 8 июня / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs atvērts katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00. Valsts bibliotēkas folkloras ansamblis "Avols", ansamblis "Līvlist" Lībiešu sētā 16.06. [attēls] = Латвийский Этнографический музей под открытым небом открыт ежедневно с 10.00 до 17.00 час.[ов] / mākslinieks Jānis Galviņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LRAP [Latvijas Republikāniskā Arodbiedrību Padome] VIII spartakiāde [attēls] = Спартакиада профсоюзов / [mākslinieks Osvalds Dinvietis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas svētki Grobiņas pilsdrupās 19. aprīlī 1986 |h [attēls]. Tiksimies ar Liepājas māksliniekiem, VMA studentiem, Tautas studijām, Folkloras draugu kopu "Skandinieki", Valsts Liepājas teātra aktieriem, Liepājas rajona pašdarbības kolektīviem, VIA "Līvi", rokgrupu J.Lūsēna vadībā / māksliniece Liene Eltermane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LRAP [Latvijas Republikāniskā Arodbiedrību Padome] VIII spartakiāde [attēls] Veiksmīgu startu / [mākslinieks Osvalds Dinvietis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Días de Letonia Soviética en Cuba [attēls] / mākslinieks Aivars Drāznieks. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga: pūtēju orķestris [attēls] / mākslinieki Osvalds Dinvietis, Egīls Dinvietis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas vingrošana [attēls] / mākslinieks Fricis Burkēvics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rallijs Latvija '86 [attēls] Latvijas PSR čempionāts autorallijā / mākslinieks Olafs Ceplevičs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Biķernieku kompleksā sporta bāze [attēls] dibināta 1966. gadā / mākslinieks Olafs Ceplevičs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neomalti ferromalti: vislabākie stiprināšanas līdzekļi. A.Seebergs, Tukumā [attēls]. Beste kräftigungsmittel / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Burtnieku zirgi [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bailes: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Страх: художественный фильм Рижской киностудии / māksliniece Ināra Antone. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
H. K. Andersens Dārgāka par pērlēm un par zeltu: komēdija - pasaka [attēls] VEF Tautas teātris / mākslinieks S. Akseļrods. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas grāmatas [attēls] = Книги Советской Латвии / mākslinieks Georgs Smelters. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liesma: izdevniecība. Daiļliteratūra, grāmatas par mākslu [attēls] = Liesma: издательство. Беллетристика, книги по искусству = Liesma: publishers. Fiction, poetry, art books = Liesma: Verlag. Belletristik, Bücher über die Kunst / mākslinieki Georgs Smelters, Egils Rozenbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LPSR Ugunsdzēsības muzejs, Rīga, Hanzas ielā 5 [attēls] = Пожарно-технический музй, Рига, ул.Ханзас, 5 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunatnes preses svētki 1987' 7/VI [attēls] / māksliniece Astrīda Riņķe. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Fabriciuss 1877.-1929. [attēls] Revolucionārs, partijas darbinieks, pilsoņu kara varonis / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1. maijs! [attēls] / mākslinieks Vasilijs Kovaļovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] Visu zemju proletārieši, savienojieties! / mākslinieks Helmuts Šeiers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es braucu uz jaunceltnēm, un tu? [attēls] / mākslinieks Maksims Gleihs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
...jo no manis nāk tā gaisma [attēls] / mākslinieks Ludvigs Bērziņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jans Kipura filmā Saulainā mīla. Latvijas chronika: Valsts Prezidenta 60. dzimšanas dienai veltītā chronika [attēls] . Kino Junona Maskavas ielā 59. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pa skaisto Latviju tikai ar skaisto un izturīgo G. Ērenpreis Originalu. Uzvarētājs visās lielākās sacīkstēs 1930. [attēls] G.Ērenpreis velosipedu fabrika Rīgā, Brīvības ielā - 82 / mākslinieks Oskars Šteinbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vieglprātība un tās sekas! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties populāri zinātnisko literatūru [attēls] = Приобретайте научно популярную литературу / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Посетите книжные магазины Москниготорга[,] ознакомтесь с книгами, выпущенными к декаде латышского искусства и литературы в Москве [attēls] / [mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mīliet grāmatu - zināšanu avotu [attēls] / [mākslinieks Gunārs Hermanovskis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tautas mākslinieks Kārlis Miesnieks. 1877.-1977. [attēls] Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apbraucamais ceļš. Rīgas kinostudija [attēls] = Объезд: художественный фильм рижской киностудии / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aizaugušā grāvī viegli krist: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = В заросшую канаву легко падать: художественный фильм рижской киностудии / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Oļegs Ļeņovs [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Jānis Reinbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zirgu šķirnei - 35 [attēls] / mākslinieks Laimonis Liziņš, fotogrāfs Imants Puriņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zonas šķirnes zirgu izsole Taurenē 1987. gada 6. jūnijā [attēls] / mākslinieks Laimonis Liziņš, fotogrāfs Imants Puriņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1987. gada 21. jūlijā visi uz vietējo Tautas deputātu padomju un Tautas tiesnešu vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
21 июня 1987 года все на выборы в местные Советы народных депутатов и на выборы народных судей! [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papīra izstrādājumu grafiskais dizains un autoru radošie darbi: izstāde atvērta Republikāniskajā Zinību namā Rīgā, Ļeņina ielā 23 [attēls] / mākslinieks Vilnis Lapiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lopkopības un lopbarības ražošanas tehnika - 87: trešā Starptautiskā izstāde atvērta no 17. - 24. septembrim Rīgā, Maskavas ielā 160 Rīgas Sporta manēžā [attēls] Rīga '87 / mākslinieks Andris Lapiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alva Latvijas mākslas amatniecībā VI - XX gs: izstāde [attēls] = Олово в художественном ремесле Латвии VI - XX вв.: выставка / māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs Ints Lūsis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas kartes un plāni 17. gs. - 19. gs. 60. gadu vidus: izstāde atvērta Palasta ielā 4 [attēls]. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs / māksliniece Inga Kambala. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Agro diena '87 [attēls] / māksliniece Daiga Kalēja. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
PSRS konstitūcija [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju zeme: mākslas izstāde, veltīta Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai [attēls] = Страна советов: художественная выставка, посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции / mākslinieks Vadims Ivanovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sarkanie strēlnieki - leģendārie revolūcijas cīnītāji [attēls] = Латышские красные стрелки - легендарные борцы революции / mākslinieks Vadims Ivanovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Inārs Helmūts grafika. Izstāde atvērta Mākslinieku namā Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 35 [attēls] = Инарс Хелмутс графика. Выставка открыта в Доме художников, г. Рига, Комяунатнес крастмала, 35 / mākslinieks Inārs Helmūts. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tautas teātru 6. salidojums Madona '87 [attēls]= 6 слёт народных театров Латвийской ССР / mākslinieks Jānis Galdiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: automotosportam veltīts plakāts] [attēls] / mākslinieks Olafs Ceplevičs, fotogrāfs Andris Štamguts. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Первый чемпионат Европы по радиоуправляемым моделям автомобилей [attēls] / Рига, 3 по 6 сентября 1987 года - Бикерниекская комплексная спортивная база / mākslinieks Olafs Ceplevičs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas F. E. Dzeržinska vārdā nosauktā kultūras nama Rīgas filofonistu klubs [attēls] = Министерство внутренных дел Латвийской ССР Рижский клуб филофонистов при ДК имени Ф. Э. Дзержинского / mākslinieks Olafs Ceplevičs, fotogrāfs Ilmārs Apkalns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čāpiņu Jāņa precības: Saules jostas uzvedums [attēls] 1987[. gadā] Kanberā, Sidnejā, Melburnā, Losandželosā, Sanfrancisko, Sietlā, Denverā, Linkolnā, Mineapolē, Milvokos, Kalamazū, Klīvlandē, Toronto, Montrealā, Bostonā, Ņujorkā, Priedainē, Vašingtonā, Bradfordā un Minsterē / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
21 июня 1987 года все на выборы в местные советы народных депутатов и на выборы народных судей! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Bulikins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1987. gada 21. jūnijā visi uz vietējo tautas deputātu padomju un tautas tiesnešu vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Bulikins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LPSR Mākslinieku savienības 11. kongresa izstādes Izstāžu zālē "Ķīpsala", izstāžu zālē "Latvija", LPSR Aizrobežu mākslas muzejā, Mākslinieku namā, T. Zaļkalna LPSR Valsts mākslas akadēmijā [attēls] = Выставки 11-го съезда Союза художников ЛССР / mākslinieks Jānis Borgs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valmiera 1988: 25. motokross "Gaujas kauss" Kūļu trasē 10.04.88. [attēls] / [mākslinieks Viktors Veismanis]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ilga Vanaga keramika: izstāde atvērta Gustava Šķiltera memoriālajā muzejā Rīgā [attēls] / mākslinieks Gatis Vanags. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IX встреча представителей породненных городов СССР и Финлянди. Рига '88 [attēls]. 28 - 31 августа 1988 / mākslinieks Jurijs Taratihins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu mūzikas apvienība [attēls] / mākslineiks Georgs Smelters. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaķu izstāde. Liepājas dzīvnieku audzētāju biedrība [attēls] = Лиепайское общество любителей животных / māksliniece E.Šergaļina. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komjaunatnei - 70 [attēls] / mākslinieks Aldis Ruskulis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams [attēls]. Mode '89 / māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tils Pūcesspieģelis [attēls]. Rīgas Proletāriešu rajona Jaunatnes centrs pirmo reizi Jāņa sētā Egila Zirņa, Pāvela Homska, Valtera Ezeriņa variācija par Šarla de Kostēra leģendu ar grupas Doktors Fausts & LVK Teātra fakultātes IV Valmieras kursa diplomandu piedalīšanos / mākslinieks Egils Mednis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I.Bagramjana piemiņas kauss motokrosā '88 [attēls] / mākslinieks A. Matisons. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vārme - 40 [attēls]. 1948 - 1988 / mākslinieks Laimonis Liziņš, fotogrāfs Imants Puriņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Allaži [attēls] / mākslinieks Laimonis Liziņš, fotogrāfs Imants Puriņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR mākslas vingrošanai 40 [attēls]. 1988. gada 24., 25. oktobrī A.Upīša LPSR Valsts Akadēmiskajā drāmas teātrī / māksliniece Māra Lindberga. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ščecinas vojevodistes draudzības dienas Latvijas PSR '88 [attēls] Дни дружбы Щецинского воеводства в Латвийской ССР '88 = Dni pryjaźni wojewódstwa Szczecińskiego w Łotewskiej S.S.R. '88 / mākslinieks Andris Lapiņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltica Rīga '88 [attēls] / mākslinieks Vitolds Kucins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
The Beatles 1962 - 1970 [attēls] Ringo Stārs, Džons Lenons, Pols Makkārtnijs, Džordžs Harisons / mākslinieks Ilmārs Kļava. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas grāmatai 400 gadi [attēls] / māksliniece Iveta Kaulīte Vasile. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviske kulturdager 1990: Oslo 18.-25. november, Bergen 26.11.-2. desember, Stavanger 3.-9. desember [attēls]. Kulturlaget Norge - Latvija / mākslinieks Vitolds Kucins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Velkommen til Baltikum! [attēls] Kulturlaget Norge - Latvija / mākslinieks Vitolds Kucins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Tekstils: vilnas audumi [attēls] = Шерстяные ткани / māksliniece Lidija Judze. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Demokrātiskā partija Saimnieks [attēls] / mākslinieks nezināms. - IPtL-341/345 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ежедневно Заслуженный артист РСФСР Кио и цирковая программа [attēls] Цирк / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Abaja dziesmas: mākslas filma [attēls] = Песни Абая: xудожественный фильм / mākslinieks Simons Gūtmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mājup ar uzvaru: mākslas filma pēc Viļa Lāča lugas "Uzvara". [attēls] Rīgas mākslas filmu kinostudijas 1947. g. ražojums / mākslinieks Simons Gūtmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pavasaris: kinokomēdija. Galvenajās lomās L[Ļ]. Orlova un N. Čerkasovs [attēls] = Весна: кинокомедия. Участв.[уют] Л.Орлова и Н.Черкасов / [mākslinieks Rūdi] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Strādā, biedri, un esi drošs, tavu darbu sarga Padomju armija! [attēls] Izpildīsim un pārsniegsim jauno piecgades plānu! / mākslinieks Viktors Koreckis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Конституция (Основной закoн) Латвийской Советской Социалистической Республики [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и безпартейных! [attēls] / mākslinieki Arturs Apinis, Nikolajs Breikšs, Arvīds Egle, Eduards Kalniņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Молодежь советской Латвии! Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и безпартйных! [attēls] / mākslinieks Arveds Segliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nekad netrūks piena un sviesta, ja apdrošināsi savas govis GOSSTRACHĀ [attēls] Visos apdrošinājuma veidos līgumus slēdzi apdrošināšanas aģenti un inspektori. Tuvākais aģents: / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Parakstīsimies uz PSRS tautas saimniecības athaujošanas un attīstības trešo valsts aizņēmumu! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Noguldiet naudu krājkasēs! [attēls]. Noguldījumi krājkasēs pastiprina PSRS finansiālās spējas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izpildīsim jaunās Staļina piecgades otrā gada plānu līdz lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas XXX gadadienai! [attēls] / mākslinieks J. Pods (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Слава советскому народу, успешно выполяющему новую Сталинскую пятилетку! [attēls] / mākslinieks Mihails Karpenko (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Biedri paju īpašnieki, zemnieki un zemnieces, izpildiet savas saistības, nododiet pirms termiņa valstij lauksaimniecības produktus un jēlvielas [attēls]. Pārdodiet lauksaimniecības produktu pārpalikumus par vidējām tirgus cenām patērētāju kooperācijai vairieties no spekulantiem un uzpircējiem / mākslinieks Mihails Karpenko (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sagatavojiet labu skābbarību! [attēls] Tā ceļ piena ražību / mākslinieks Valters Uzticis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Первое и лучшее зерно – государству! Выполним план хлебо – заготовок к ХХХ-ой годовщине Великого Октября! [attēls] / mākslinieks Valters Uzticis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Образцово проведем весенний сев! [attēls] / mākslinieks Jānis Brekte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Крестъяне советской Латвии! Своевременно выполните поставки молока государству! [attēls] / māksliniece Vera Krēgere (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
PSRS Mākslas fonda Latvijas republikāniskās nodaļas tēlotājas mākslas salons Rīgā, Kirova ielā 55 pārdod: gleznas, grafikas, skulptūras, keramikas [attēls]. Салон изобразительного искусства Рига, ул. Кирова 55 при Латвийском республиканском отделении Художественного фонда СССР. Продаются картины, графика, скульптура, керамика / [mākslinieks Pēteris Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Готовимся к первому республиканскому слёту юных пионеров [attēls] / mākslinieks Rūdolfs Jansons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Да здраствует первое мая – международный праздник трудящихся! [attēls] / mākslinieks Eduards Kalniņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pilns svētku līksmes pavasara gaiss. / Šalc karogi tik lepni un tik brīvi. / Ar jaunām darba uzvarām nāk 1. maijs, / Un slavas vainags rotā ,ūsu dzīvi [attēls] / mākslinieks Voldemārs Valdmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks cilvēkam - draugs, biedrs un brālis [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs - darbaļaužu starptautiskā solidaritātes diena! [attēls] / mākslinieks Gunārs Cilītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] / māksliniece Inga Kambala (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzivo 1. maijs! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Героической армии победительнице - слава! [attēls] / mākslinieks Viktors Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tu atdevi mums dzīvi! [attēls] / mākslinieks Viktors Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Товарищ, работай и будь спокоен, твой мирный труд охраняет воин! [attēls] Выполним и перевыполним новый пятилетний план! / mākslinieks Viktors Koreckis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es balsošu par komunistu un bezpartejiko bloka kandidātiem! [attēls] 1946. gada 10. februārī visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! / māksliniece Ņina Vatoļina (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunie vēlētāji! [attēls] Tikai Staļina konstitūcija deva jums vēlēšanu tiesības. Lai dzīvo Staļina konstitūcija! / māksliniece Zenta Logina (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Я буду голосовать за кандидатов блока коммунистов и безпартийных! [attēls] 10 февраля 1946 года все на выборы в Веровный Совет СССР! / māksliniece Ņina Vatoļina (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Укрепим интернациональные связи рабочего класса СССР с рабочим классом капиталистических стран! Выше знамя международной пролетарской солидарности! [attēls] Да здраствует пролетарский интернационализм! / mākslinieks Josifs Jangs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvību kapitālisma mocekļiem! [attēls] / mākslinieks Hroe Sanča (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieki! Pārdodiet valstij savus lopu un putnu pārpalikumus! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Socialisms un alkoholisms ir nesavienojami jēdzieni [attēls] / mākslinieks Egils Hermanovskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
PSKP XXII kongresam veltīta republikāniskā mākslas izstāde atvērta Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā - Gorkija ielā 10a [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku diena [attēls] 17. aprīlī 1960. / mākslinieks Arturs Mucenieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas teātra un kino dekoratoru darbu izstāde [attēls] / mākslinieks Rūdolfs Pīlādzis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2 Pеспубликанская выставка книжной графики и плаката [attēls] Выставка открыта в Государственном музее латышского и русского искусства, г. Рига, ул. Горького 10a / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jan Rozentals 1866 - 1966 [attēls]. [Izstāde] atvērta Valsts Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā Nr. 10-a / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvian kuvaamataiteen näyttely [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Выставка произведений художников Латвийской ССР. Открыта в павилъоне сельского хозяйства Казахской ССР [attēls] Декада культуры Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
25 лет Советской Литвы, Латвии и Эстонии: художественная выставка [attēls]. Открыта в Центральном Выставочном зале (Манеж) / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. R. Tillberga mākslas darbu izstāde [attēls] Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā Gorkija ielā 10a / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Walter 1869 - 1969 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E. Melderis [attēls] Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tēlotājas mākslas izstāde 1870 - 1970 [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā Nr. 10-a / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Выставка изобразительного искусства 1870 - 1970 [attēls]. Выставка открыта в Государственном музее Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jubilejas krēsls: tēlniecības izstāde no [1988.gada] 1.oktobra līdz 27.novembrim Tēlnieku namā. Arta Dumpe, Aivars Gulbis, Oļegs Skarainis [attēls] = Юбилейное кресло: выстaвка скульптуры Арты Думпе, Айвара Гулбиса, Олега Скарайниса / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2. Astoņu tēlnieku izstāde Mākslinieku namā [Rīgā], Komjaunatnes krast. 35 [attēls] / mākslinieks Gunārs Cīlītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
vma [Valsts Mākslas akadēmijas] un vdi [Vilnius Dailes Institutas] studentu darbu izstāde. Keramika un grafika [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Юноши и девушки! Поступайте в школы ФЗО строителей. В совершенстве овладевайте специальностъю. [attēls] Учитесь строить заводы фабрики города / māksliniece M. Ņesterova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunekļi un jaunavas! Iestājieties fabriku un rūpnīcu arodceltnieku skolās. Pilnīgi apgūstiet specialitāti. [attēls] Mācieties celt rūpnīcas, fabrikas, pilsētas / māksliniece M. Ņesterova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Нам пятьдесят! [attēls] 28 февраля 1919 г.[ода] - день рождения комсомола Латвии / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mums piecdesmit! [attēls] 1919. g. 28. februāris - Latvijas komjaunatnes dzimšanas diena / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pa Ļeņina ceļu uz laimi mēs ejam [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo ļeņinisms! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Vološins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kāpēc uzvarēs Eiropa? [attēls] Tāpēc, ka vācu vadībā cīņā pret boļševismu stājušās visas Eiropas tautas[.] Iestājieties Jūsu dzimtenes SS-leģionos un kā izpalīgi Vācu armijā. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viņņica boļševisma asinster[r]ora jauns pierādījums [attēls]. Par to cīnās pasaules žīdisms / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Būsim Tautas Palīdzības talcinieki [attēls]. Tautas Palīdzība ir apolītiska tautas pašpalīdzības organizācija. Iestāsimies visi Tautas Palīdzības talciniekos! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 3. četrklasīgā naudas loterija [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Velosipēdi "Latvello" vadošā marka [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienmēr un visur ar Latvello kalngalā! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: plakāts filmai "Čapajevs"] [attēls] / [mākslinieks Simons Gūtmanis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava varonīgajai Sarkanai Armijai - uzvarētājai! [attēls] / mākslinieks Viktors Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nākat darbā uz Vāciju! [attēls] Visu, ko Jūs Vācijā redzēsiet un mācīsaties, viss tas Jums kļūs par pamatu tālākai attīstībai un palīdzēs Jums tikt dzīvē uz priekšu! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nākat darbā uz Vāciju! [attēls] Visu, ko Jūs Vācijā redzēsiet un mācīsaties, viss tas Jums kļūs par pamatu tālākai attīstībai un palīdzēs Jums tikt dzīvē uz priekšu! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Работа в немецком домашнем хозяйстве радует меня... [attēls] я узнала прекрасную Германию и научилась многому, что впоследствии пригодится мне в жизни / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Taupi arī elektrību [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kas grib uzvarēt, tam jācīnās un jāstrādā! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Выставка молдавской книги и книжной графики в магазине "Политическая книга" ул. Ленина 38 [Рига] [attēls]. Неделя кулытуры Молдавской ССР в Латвийской ССР 14-22 мая [1966] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata - logs uz pasauli [attēls] / mākslinieks Edgars Bauze (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Asija lieto Shell [attēls]. Shell ražojumi dabūjami visās pasaules malās / mākslinieks Herijs Perijs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Amerika lieto Shell [attēls]. Shell ražojumi dabūjami visās pasaules malās / mākslinieks Herijs Perijs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa lieto Shell [attēls]. Shell ražojumi dabūjami visās pasaules malās / mākslinieks Herijs Perijs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pērciet konfektes C-3! Jaunizlaidums raksturīgā H.Cukura lidmašīnas attēla iesaiņojumā. 10 % no pārdošanas cenas nāk par labu Latvijas civīlai aviācijai [attēls] Latvija - Gambija / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Johans Štrauss Sikspārnis [attēls]. Kaspara Dimitera librets. Latvijas Nacionālajā operā 2002. gada 5., 6., 7. decembrī / mākslinieks Aigars Bikše (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nolaupītais: izcila pirmizrāde pēc pazīstamā R.Ste[ī]vensona tā paša nosaukuma romāna [attēls] Galvenajās lomās: Fredijs Bartolomju, Verners Baksters, Arline Vilen. No š. g. 28. novembra kino "Palladium" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №32 [attēls] 100.000 vinnestu par 1,1 miljonu latu. Katra trešā loze vinnē! / mākslinieks Reinholds Kasparsons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jums smaida laime! Iegādājaties Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrības mantu izlozes biļeti! [attēls] / mākslinieks Oto Viduks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības mantu loterija. Izloze notiks 1937. g. 30. maijā [attēls] / mākslinieks Fridrihs Vīksne (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceļojošā Latvijas ražojumu izstāde no 28. maija - 6. jūnijam 1933.g. [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Godinot strādnieku - godinām darbu. 25 VII 1937 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate 1939 [attēls]. I Vispārējā izstāde Rīgā, Amatu un kongresu namos no 16.Vi - 2.VII, II Celtniecības izstāde Rīgā, Latvijas Universitatē no 16.Vi - 2.VII, III Lauksaimniecības izstāde Jelgavā, Izstādes laukumā no 15.VI - 2.VII / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darba svētki 25. jūlijā 1937. g. Juglā [attēls] / mākslinieks E. Sevels (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dosimies uz laukiem dzīvē un darbā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauku mājas ir zemtuŗu mītnes un tautas dzīvā spēka dzīvais avots [attēls] Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieki! Lietojiet lētos, bet vērtīgos cukura ražošanas blakus produktus: melase, cukurbiešu graizījumi, filtrkaļķis [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spodrības nedēļa no 2.-9. maijam 1937 [attēls] Apkopsim un spodrināsim savas sētas / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pieradinies klusēt [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesma brīvai Latvijai [attēls] Latvijas atdzimšana 1934. g. 15. maijs / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Topiet lepni uz to, ka mēs esam mūsu latviskās Latvijas pilsoņi [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ne savstarpēju apkaŗošanos, bet vienotu domu [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mēs esam viena saime, vienota saime mēs paliksim [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izkopsim latviskos tikumus [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas un tēvuzemes mīlestība - visu tikumu pamats [attēls]. A. Kronvalds / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vārds svēts vārds [attēls] / mākslinieks Niklāvs Strunke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mans augstākais prieks, manas lielākās bēdas stāv latviešu tautas laimē un nelaimē. Kronvalda Atis [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mēs varam būt patrioti visi un būsim visi. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Ansis Cīrulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XI Starptautiskās jāšanas sacīkstes hipodromā no 2. - 10. septembrim Rīgā 1939 [attēls] / mākslinieks Herberts Mangolds (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens: mērķis Rīgā [1939.g.] 26. 27. augustā [attēls] / mākslinieks Harijs Gricēvičs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visit Latvia [attēls] / mākslinieks Sigismunds Dīdrihs Johans Vidbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ungāru tautas mākslas izstāde Rīgas pilsētas Mākslas mū[u]zejā no 19/I līdz 2/II 1936 [attēls] / [mākslinieks Mihály Tancsik] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad no franču sliedēm paliek pāri tikai cīpslas,zeme sāk degt zem lokomotīvēm un nav citas izejas, ka nobalsot par № 3 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad tiešām klāt tas pēdīgs brīdis, katrs izšķiras drīz, sauc citus līdz un balso par № 3 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad Latvijā pieturas gaisa minimums, plosās vētra un līst, bet tikai nobalsojot par № 3 atspīdēs saulīte / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad valdības nav, monarchistu organizācija apstiprināta un vēlēšanu slapjdraņķī debesis ar zemi kopā iet[,] Sociāldemokrātu partija paceļas augstu pāri visām sīkajām grupiņām, kas piedalās vēlēšanās / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad Rīgas veco rāti gāž un ap jaunas celšanu makten pūlējas[,] vēlēšanās piedalīsies 37 saraksti ar 1911 kandidātiem / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad beigas polī[i]tiskiem kraķiem un trīc bikses visiem zaķiem, jo izšķirošā diena klāt drīz un visi balsos par № 3 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi kurzemnieki balsos vienīgi par sarakstu № 12 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par № 32. Sējat taisnību un kārtību[!] [attēls] = Stimmt für № 32. Säet Recht und Ordnung[!] = Голосуйте за № 32. Сѣйте право и порядок[!] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgolas zemnīku-oroju listei ir № 11 [attēls]. Latgolas zemnīki, mozzemnīki un jaunsaimnīki vysi apsavīnojit sovā latgolas zemnīku partijā un balsojit par № 11 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīga naudas lotereja №5 [attēls] / mākslinieks J. Tupiks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīga naudas lotereja №9 [attēls] / mākslinieks J. Tupiks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta 3-kl. naudas loterija №24 [attēls] Katra trešā loze vinnē 100.000 vinnestu par 1,1 miljonu latu / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta 3-kl. naudas loterija №24 [attēls] Katra trešā loze vinnē 100.000 vinnestu par 1,1 miljonu latu / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nacionālās jaunatnes loterija par 5.000.000 rbļ. Galvenais laimests 1.000.000 rbļ. Pirmo reizi Latvijā! izloze notiks 1. februārī 1923. g. [attēls] Vaiga sviedros kuģus lādēju / Nabadzīgo dzīvi lādēju. / Te uz kāda ielas stūra / Pirkta loze laimi būra. / Seko manim, esi drošs / Būs tev nams un pajūgs košs. / [mākslinieks Sergejs Civis-Civinskis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 3-klasīga naudas lotereja №23 [attēls] Katra trešā loze vinnē! Atlikums - veselības kopšanas iestāžu uzturēšanai / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1931. gada iekšējais ceļu aizņēmums ar prēmijām [attēls] / mākslinieks Valters Darmbrāns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
7. Latgales lauksaimniecības[,] rūpniecības un amatniecības izstāde Daugavpilī 19. - 22. z[s]ept. 1930. [attēls] Zem Valsts Prezidenta protektorāta / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Riga 1921: Internacionālā zemkopības un rūpniecības izstāde 31. ju[ū]l. 28. aug 1921. Izstādes atklāšana svētdien, 31. ju[ū]lijā 1921. gadā [attēls] = Expositiion Foire = Ausstellung Messe = Exhibition Fair / mākslinieks Hermanis Grīnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Paraugu izstāde no 26.sept. līdz 1.nov. akc. sab. "Bufalo" telpās Rīgā 1920 [attēls] = Mustermesse = Brito - Latvian trade fair / mākslinieks Hermanis Grīnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IV Ziemeļlatvijas Dziesmu diena Valmierā, 25. jūlijā 1926. gadā [attēls]. Piedaloties Valmieras, Cēsu un Valkas novadu koriem ar 600 dziedātājiem un 4. Valmieras kājnieku pulka orķestrim ar 25 pūtējiem / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
M. Grasmaņa sēklu tirgotava, Jelgavā Katoļu ielā. [attēls] Visas sēklas dārzkopībai un lauksaimniecībai! / mākslinieks Aleksandrs Strekavins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Your next trip to Baltic Riviera Latvia [attēls] / mākslinieks Verners Linde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visitez la pittoresque Lettonie [attēls] / mākslinieks Verners Linde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tervetuloa aurinkoiseen Latviaan! [attēls] / mākslinieks Verners Linde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Navštivte nádherné a při tom velmi levné moršké lázně v Lotyšsku! [attēls] / mākslinieks Verners Linde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kulastagem kaunit naabrimaad Latvijat! [attēls] / mākslinieks Verners Linde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie das schöne Lettland [attēls] / mākslinieks Verners Linde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besök Lettland svenskminnenas land! [attēls] / mākslinieks Verners Linde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aplankykite puiką kaimynų šalį LATVIJĄ! [attēls] / mākslinieks Verners Linde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lettlsche Folklore 28. Juli 20 uhr Kongresshalle [attēls] / Dziesmas[,] dejas[,] koklēšana / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Riga Pantomime: Smile [attēls]. Rīgas Pantomīma anno 1956 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latvijas PSR Valsts filharmonijai veltīts fotoplakāts] [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu gadskārtu un tradīciju kalendārs [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils muzejs: baroka mākslas brīnums neskartā lauku ainavā [attēls] = Rundāle palace muzeum: The Miracle of baroque Art in an Untouched Country Landscape / māksliniece Velta Leijere (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Rīgas Zooloģisko dārzu [attēls] / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kandava [attēls] / mākslinieks V.Suhanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Abavas senleja [attēls] / mākslinieks V.Suhanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fotofix [attēls] Ikvienam, kas nodos attīstīt uzņēmumus līdz pl. 1/2 10 rītā dabūs gatavas fotografijas tanī pat dienā pulkstens 5 pēc pusdienas. Lūdzam pārliecināties - Foto veikals Fotofix pie Biržas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltā [attēls] foto - plates, foto - papīri / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
F. Buclers foto un optisku piederumu tirgotava Rīgā, Blaumaņa ielā 16/18. Īp.[ašnieks] A.Bērziņš [attēls] Attīsta kopē palielinā[a] Leica, Contax un mazfilmu uzņēmumus / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Selektīvi šķidrinātās jaunās Shell motor eļļas tagad pārdošanā [attēls]. Ātrāka startēšana, mazāk sodrēju, mazāk ogles, nemainīgs karstumā, saimniecisks / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Solo solī ar technikas attīstību! [attēls] Selektīvi šķidrinātās jaunās Shell motor eļļas / mākslinieks Arturs Tims (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pavasaris! - jāmaina eļļa [attēls]. Triple shell. Golden shell. Aeroshell / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Drošs paliek drošs. [attēls] Selektīvi šķīdinātās Shell motoreļļas vienmēr zem plombas / mākslinieks Nikolajs Puzirevskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Somu biskviti [attēls]. Biskvitu fabrika V.Ķuze, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laimas Mokka pupiņas ir vienmēr tās labākās [attēls]. Laima Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi To To [attēls] Tab.[akas] fabr.[ika] Mündel un Ko, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi To To [attēls] Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tabak. Fabr. Mündel un Ko Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Galop [attēls] Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Latvija [attēls]. Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Latvija [attēls]. Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bim Bom papirosi [attēls] Tab.[akas] fabr.[ika] Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi smēķē papirosus BOB [attēls]. A-S Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Galop" [attēls]. Mündel un Ko Rīgā / [mākslinieks Heinrihs Daibers] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mans apgrozījums ikdienu paliek lielāks! [attēls] Tip Top: A.G. Ruhtenberg Riga / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A.S.Maikapar Rīgā: tabaka Alžirs, papirosi Karmen [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Igate: alus darītava [attēls]. Dzeriet visi! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alusdarītava "Mežapils" [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Blakrin: blā[a]kšu iznīcināšanai, Maok: pulveris kukaiņu iznīcināšanai, Radihar: šķidrums pret varžacīm [attēls]. Ķīmiski tehniskās laboratorija "Veritas" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Delicia!" Nahwe wiseem grauzejeem! Dabujams wisur [attēls] = Смерть всем грызунамъ! Требуйте всюду = Tod den Nagetieren! Űberall Erhältlich / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Zooloģiskais dārzs [attēls] Dārzs atvērts katru dienu no pl.10. Satiksme ar 11. tramvaju / mākslinieks Rihards Skrubis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоологический сад / mākslinieki Arveds Segliņš, Oļģerts Jaunarājs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet mūsu bērniem [attēls] Latvijas Bērnu palīdzības savienība / mākslinieks Rihards Kārlis Valdemārs Zariņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par 1 latu lauksaimniecību 25 ha...Jūs variet iegūt Latv. Lauksamniec. Darb. B-bas mantu izlozē [attēls] / mākslinieks Oto Viduks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par 1 latu lauku saimniecību "Jurīši" ... ģimenes māju Rīgā ... u. d. c. vērtīgu mantu Jūs variet iegūt Latv. Lauksaimniecības Darbinieku B-bas mantu izlozē [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darba apgādēs reģistrētie darba meklētāji atgriežaties ar ģimenēm uz laukiem, kur jums nodrošināts darbs, iztika un jūsu ģimenei veselīgi dzīves apstākļi [attēls] / mākslinieks G. Rēgalovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceļat latvju virtuvi godā! Mācaties izmantot mūsu daudzos vērtīgos produktus, kuriem garšas un labuma ziņā līdzvērtīgu nav nekur citur [attēls] / mākslinieks Oskars Šteinbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūsu augi gaida dabīgo Čīles salpetri [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dabīgais Čīles salpetris: augstas ražas, veselīgi augi [attēls]. Slāpeklis + papildbarības vielas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nitragins: visu augu un stādu bakterioloģiska mēslošana [attēls]. Acme / mākslinieks B. Hempels (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ražas nodrošināšanai jākodina visas sēklas ar Ceresāna saus- vai slapjkodni. Bayer [attēls]. Kāda sēkla, tāda raža! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Theatre Glendon presents Anton Chekhov's Three Sisters [attēls] directed by: Banuta Rubess March 14 - 18 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bahčisarajas strūklaka: Borisa Asafjeva balets. [attēls] Pirmizrādes [2008.g.] 16. un 17. maijā Latvijas Nacionālajā operā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielais Kristaps 98: Latvijas filmfestivāls [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ūdens. Laila Pakalniņa [attēls] Water = Wasser = L'Eau / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LVU studentu centra videoklubs [attēls] = Видеоклуб центра студентов ЛГУ / mākslinieks I. Šurs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
The Olimpic Hive [attēls] = Olimpiskais strops. Autors Ansis Epners / mākslinieks A. Prauliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alberts Kauls: agrofirmas "Ādaži" ģenerāldirektors [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Aleksandrs Bulikins, fotogrāfs Valdis Semjonovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. maijs - Starptautiskā strādnieku solidaritātes diena [attēls] / māksliniece Edīte Gornova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Группа классического рокенрола Arhīvs [attēls]. Солист - Почетный член Шведской Ассоциации исполнителей рокенрола Пит Андерсон / mākslinieks Andris Grīnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pits Andersons & Arhīvs - klasiskā rokenrola grupa [attēls] / mākslinieks Andris Grīnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Министерство культуры Латвийской ССР. Государственная филармония [attēls] / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrija. Valsts filharmonija [attēls] / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrija. Valsts filharmonija [attēls] = Министерство культуры Латвийской ССР. Государственная филармония / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas simfoniskais orķestris [attēls] / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
X Starptautiskais Senās mūzikas festivāls. Bauska - Rīga - Rundāle 03.07.-18.07.2004. [attēls] = The 10th International Festival of Early Music / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas koris Sakta [attēls] / mākslinieks Egīls Bormanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga: gaismas festivāls [2008.g.] 14.-18. novembris [attēls] Aicina Tele 2 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Tautas lietišķās mākslas izstāde-pārdošana 1988. gada 4. un 5. jūnijā [attēls] = Ярмарка изделий народного прикладного искусства 4 и 5 июня 1988 года. Латвийский Этнографическй музей под открытым небом / māksliniece Maija Avota (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas [attēls]. J.Raiņa 124. gads / mākslinieks Jānis Reinbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
FIA kausa izcīņa autokrosā ar speciālajām krosa automašīnām bagijiem sporta kompleksā "Mūsa" 3.,4.06.'89 [attēls] / mākslinieks A. Matisons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zelta mopēds: motokross [attēls] Cēsis '88: motorūpnīcas "Sarkanā zvaigzne" Lielās balvas izcīņa 30.-31. jūlijā/ mākslinieks Aleksandrs Blūmentāls (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
PSRS čempionāts Rīga, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē 18.-19.06., 27.-28.08. [attēls] = Чемпионат СССР Рига, Бикерниекская комплексная спортбаза 18.-19.06., 27.-28.08. / mākslinieks Olafs Ceplevičs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Orientieristi Kultūras fondam [attēls] 1988. gada 19. maijā Mežaparkā / māksliniece Dina Ivanova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ar retajām un aizsargājamām dzīvnieku sugām var iepazīties LPSR Dabas muzejā [attēls]. Starptautiskās Sarkanās grāmatas 1. kategorijā ir ietvertas visas tīģera pasugas: sugai draud iznīcība. PSRS Sarkanajā grāmatā ierakstīti Turnavas un Amūras tīģeri. Lai dzīvniekus aizsargātu, tie jāpazīst / māksliniece Eda Brūvere (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
M.Putniņš Trīs traki truši: leļļu izrāde bērniem [attēls]. Neatkarīgais teātris "Kabata" / mākslinieks Māris Putniņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kā lēna un mierīga balss. 2. sērija [attēls] Režisora: Alvis Hermanis. Lomās: Maija Apine, Armands Reinfelds. Jaunajā Rīgas teātrī, Lācplēša ielā 25 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
G.Pressers, D.Stevanevit: Bēniņi [attēls]. Valmieras Drāmas teātris / māksliniece Ināra Gauja (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Carmen Horrendum: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Carmen Horrendum (песнь, наводящая ужас): художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks S. Dūda, fotogrāfs Guntis Grunte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzīvīte: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Судьбинушка: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks S. Dūda, fotogrāfs Valdis Ilzēns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvieši?!: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Латыши?!: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks S. Dūda, fotogrāfs Valdis Lavrinovičs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alternatīva 3 [attēls] Baltijas jauno jaunais kino[,] video / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. maijs [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eduards Rozenštrauhs [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus 3. 4. 06.: Tautas lietišķās mākslas darinājumu izstāde-pārdošana Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā1989. gada 3. un 4. jūnijā [attēls] Ярмарка изделий народного прикладного искусства в Латвийском Этнографическом музее 3 и 4 июня 1989 года / māksliniece Maija Avota, fotogrāfs Uģis Niedre (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1989. gada 25. aprīlī darbu sāk Rīgas motormuzejs [attēls]. Muzejs atrodas: Rīgā, S.Eizenšteina ielā 6 / mākslinieks R. Akmentiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Trimdas atbalss. Valdis Kupris [attēls]. Izstādes foto un video materiāli uzņemti dažādās pasaules vietš, fiksējot atbalstu Baltijas brīvības cīņām Jāņa sētā 7. 19.06.-30.07. katru dienu no 10.-18. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laimas Eglītes darbu izstāde J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejā-dzīvoklī F.Gaiļa ielā 12 dz. 9. [attēls] / māksliniece Laima Eglīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Elejas pils: izstāde Rundāles pilī 8.09.90. - 8.08.90. [attēls] / māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs Ints Lūsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ilze Neilande: gleznas [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ielūdz uz Latvijas programmētāju dienu, veltītu pasaulē pirmajai programmētājai - lēdijai Adai Lavleisai 1989. gada 9. decembrī [attēls] Ada Lavleisa (1815-1852) pasaules pirmā programmētāja / mākslinieks Kārlis Dobrājs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gliemežvāki: fondu izstāde no 10. janvāra līdz 27. maijam. Latvijas Dabas muzejs [attēls] = Раковины моллюсков: выставка фондов с 10. января до 27. мая. Латвийский Музей природы / fotogrāfs Haralds Birznieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzīvībai. Lūgšana pie jūras (1996.) 1.septembrī plkst. 15.00 Dubultos [attēls]. Labas gribas mūziķu koncerts "Himna dzīvībai" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Brīvības piemineklim veltīts fotoplakāts] [attēls] / fotogrāfs Andris Tenass (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ziedu sakārtojuma tehnikai veltīts fotoplakāts] [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Armands Lācis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Leons Balodis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzeltenā cielava. Tikai Jūs varat palīdzēt [attēls] = Желтая трясогузка. Только Вы можете помочь / mākslinieks Viesturs Klimpiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dainu kalns [attēls] Gaujas Senleja / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dainu kalns. Дайну калнс [attēls]. Gaujas Senleja / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dainu kalns [attēls] Gaujas Senleja / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis: bērnu un jaunatnes grāmatu apgāds [attēls] = Sprīdītis: publishers, books for children and youth / mākslinieks Modris Adumāns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts bibliotēka pateicas tautiešiem un draugiem, kā arī visiem pārējiem, šeit nenosauktajiem, kas pavēra mājupceļu trimdas literatūrai [attēls]. Es esmu koks, kas aug atpakaļ / Ar savām saknēm, / Uz savu zemi. Andrejs Eglītis / mākslinieks Arturs Kiršfelds (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Vingris, Kristīne Nevarauska, Mārtiņš Freimanis Arvīda Krieva filmā Dancis pa trim [attēls]. Es vēlos mājās pārnākt / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rejs Kūnijs Reāli sliktie puiši: reāli smieklīga komēdija 2 cēlienos. Pirmizrāde 2015. gada 15. maijā [attēls] Dailes teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Homo Novus [attēls] Starptautiskais jaunā teātra festivāls Rīgā, 2013. gada 2.-8. septembrī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Homo alibi tēma: izrāde - lekcija [attēls]. Eksperimentālā teātra festivāls Rīgā, 2010. gada 26.-28. augustā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Homo Alibi: recycled [attēls]. Starptautiskais teātra festivāls 2012. gada 28. augustā - 1. septembrī Tabakas fabrikā Rīgā, Miera ielā 58 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Homo Novus: Starptautiskais Jaunā teātra festivāls Rīgā, 2011. gada 3.-9. septembrī [attēls]. Jauna skatīšanās pieredze, personīgas un globālas, traģiskas un smieklīgas, ikdienišķas un neparedzamas katastrofas viesizrāžu programmā, latviešu mākslinieku versijas par pasauli, attālums telpā, laikā un attiecībās / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Manona Lesko: Džakomo Pučīni opera [attēls]. Pirmizrāde 20.02.2015 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Džuzepe Verdi Rigoleto [attēls] Operas pirmizrāde 18. 09. 2014 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sergejs Prokofjevs Romeo un Džuljeta [attēls] Baleta pirmizrāde 24. 10. 2014 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arturs Maskats Valentīna [attēls] Operas libreta autori: Liāna Langa un Arturs Maskats. Pasaules pirmizrāde 05. 12. 2014 / māksliniece Ieva Jurjāne (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Der Idiot [attēls] : Anfang des Romans. Nach Fjodor Dostojewskij. Schauspielhaus Zürich / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Väter von Alvis Hermanis [attēls] : Schauspielhaus Zurich / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sonja [attēls] : basato su un racconto di Tatjana Tolstaya, regia Alvis Hermanis, con Gundars Abolins, Jevgenijs Isajevs, produzione New Riga Theatre, 30 settembre - 2 ottobre Teatro Franco Parenti, Milano / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ruf der Wildnis : nach dem Roman von Jack London, Regie Alvis Hermanis. Münchner Kammerspiele : Schauspielhaus Urauffűhrung am 8.10.2010 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
X Rīgas Ziemeļvalstu filmu dienas 16.-24.oktobris 2009, kino "K-Suns" un "Parex Plaza" [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas Pērle: Starptautiskais kinoaktieru festivāls 10.09.-20.09. 2009 [attēls]. Kino uzvar / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kas tur tik laikmetīgs? [attēls] Vai muzejs ir: a) mikroviļņu krāsns? b) ledusskapis? c) inkubators? / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Naudas dizains. PIN kods. Personība, ideja, novitāte [attēls] / Multimediāla izstāde no 2014. gada 2. jūlija līdz 30. septembrim Ventspils muzejā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Akustiskās mūzikas koncerts 1. novembrī Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī [attēls]. Grupa Kopējā izteiksme / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rakstītāja. Broņeslavai Martuževai - 90 [attēls]. Koncertuzvedums 28., 29., 30. maijā 2014 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pavasara krāsu svētki [attēls]. Princešu un pirātu diena pilī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lilium Vindaviensis 2014 [attēls]. Bruņinieku turnīrs Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17, 7.-8. jūnijā no 12:00-17:00 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūras svētki Ventspils muzejā 2014. gada 12.-13. jūlijs [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltā nakts: mūsdienu kultūras forums 2010. gada 4. septembrī [attēls] Dari pats! Piedalies! / māksliniece Ingrīda Pičukāne (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzejs pilsētas svētkos [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu amatniecības festivāls [attēls] 09.-10. augusts 2014. plkst 10.00-17.00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā / māksliniece Ieva Rūsiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus 2014[. gada] 7. un 8. jūnijā 9:00 - 17:00 [attēls] Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / māksliniece Zane Erenštreite (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus 2012[. gada] 2. un 3. jūnijā 10:00 - 17:00 [attēls] . Gadatirgus viesi: Itālijas amatnieki ar uzvedumu "Amatnieki ielās" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu amatniecības gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 27. augustā 10:00 - 17:00 [attēls] / [māksliniece Daina Kraukle] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2011. gada 4. un 5. jūnijā 10:00 - 17:00 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Melngalvju rallijs 2009: Starptautiskais antīko automobīļu brauciens jau 4. reizi Rīgā! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sudrabu Edžus Dullais Dauka [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Ilmārs Blumbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kam no Klētnieka kunga nav bail... [attēls] 1989. gada 1. aprīlī plkst. 18.00 visi laipni tiek lūgti uz režisora 50 gadu jubileju / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Voldemārs Sauleskalns Meldermeitiņa: dziesmuspēle 3 cēlienos [attēls] Valmieras Drāmas teātris / māksliniece Anita Jansone-Zirnīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
T. Jansone Tiki-taki-ū-ū-ū... [attēls] Liepājas pilsētas Leļļu teātris / mākslinieks Māris Putniņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ness un Nesija: piedāvā Radošā apvienība "Latvijas kino", Zīmēto un leļļu studija "Dauka" [attēls] = Ness & Nessy: presented by Creative producing association "Latvijas kino" ("Latvia cinema"), Animation studio = Нес и Несси: представляет объединение "Латвияс кино", студия кукольных и рисованных фильмов / mākslinieks Aivars Rušmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Francijas - Baltijas videomākslas festivāls Rīga 9. 12. - 12. 12. 92. [attēls] = Festival Franco - Balte d'Art video / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Īstenais civilizācijas rādītājs ir nevis bagātības līmenis, nevis pilsētu lielums, nevis ražas pārbagātība, bet cilvēka veidols, kuru audzina valsts. R. U. Emersons [attēls] / mākslinieks Ilmārs Blumbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielā diena Metalurgu kultūras pilī 19. martā [attēls] / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija 90 [attēls] / mākslinieks Vitolds Kucins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sagan om Lettland: Historiska Musset 18 november 1991 - 29 mars 1992. [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu dzejas svētki [attēls] koncertestrādē "Pūt vējiņi" 9. septembrī / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valmiera '91: "Kūļu" mototrasē 28. starptautiskais motokross 13., 14. aprīlī Gaujas kauss [attēls] = Gauja Cup: International motor-race / mākslinieks V. Andersons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zigrīda Pauzere pasteļi [attēls] Jauno mākslinieku nams "Jāņa sēta" kartu dienu no pl. 10.00-18.30 no 17.-30. janvārim / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Astrīda Medne (Austrālija) [attēls] Gleznas, grafika 28. augusts - 9. septembris izstāžu namā "Jāņa sēta" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Studentu un docētāju grafikas izstāde [attēls] no [2020. g.] 17. janvāra līdz 18. februārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mākslas terasē / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kristaps 91 [attēls]. Parīze 89/90-Rīga. Gleznu izstāde. 7.-21. marts. Makslinieku klubs. Mārstaļu iela 6. / mākslinieks Dimitrijs Lūkins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Malda Muižule: gleznas apgāda "Jāņa sēta" izstāžu namā [attēls] Atklāšana 28.janvārī, aplūkojamas līdz 13.februārim / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izstādē nepārdošanā Miķelsons un Mīlberga [attēls] = Выставка непродажа Микелсон и Милберга открыта в музее медицины / [mākslinieks Edgars Miķelsons] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās [attēls]. Alvis Hermanis, Elita Kļaviņa, Līga Karlivāne, Armands Reinfelds. Jaunais Rīgas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ireneušs Irediņskis Iemiesošanās. Māra Andersona režija, Andra Freiberga scenogrāfija. Lomās: Rūdolfs Plēpis, Uldis Anže, Aida Ozoliņa [attēls]. Jaunais Rīgas teātris / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kristapa tapa no 26. maija 13.00 līdz 27. maija 18.00 kinoteātrī Rīga un no 27. maija 18.00 citās vietās un planētās [attēls]. Kā uz to skatās... / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saskaņa - Latvijai.Atdzimšana - tautsaimniecībai. [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ermijs Bieziņš [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Gunārs Lūsis, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA 30. kongress Nībrū Zviedrijā [attēls] 1983. g. no 14. - 19. augustam / [mākslinieks Rolands Blezūrs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VIII Senās mūzikas festivāls [attēls] 19.jūlijs - Rīga, 20.jūlijs - Bauska, 21.jūlijs - Rundāle / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koncerts Sv. Cecīlijas dienai svētdien, 22. novembrī Rīgas Sv. Jāņa baznīcā [attēls]. Kamerkoris Sacrum, Latvijas Kamerorķestris, diriģents Andris Veismanis / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Septiņi Jēzus vārdi pie krusta: Jozefs Haidns, oratorija. Stabat mater: Luidži Boverīni un Antonio Vivaldi - [koncerti] Sv. Jāņa baznīcā [attēls] Mūzika ciešanu laikā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mark Rothko Rīgā: izstāde 22. septembris - 30. novembris, 2003, Valsts Mākslas muzejs, K. Valdemāra iela 10a [attēls]. Veltījums Marka Rotko simtgadei: koncerts, Latvijas Radio koris, diriģents - Kaspars Putniņš, 22. oktobris, 2003. Konference: 24. - 25. septembris, 2003, "Daugavpilī k/t "Renesanse", Vienības iela 30 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rudens - 83 [attēls] / mākslinieks Vitolds Kucins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pērs Ūlofs Enkvists: Lūša stundā [attēls] Jaunais Rīgas teātris sadarbībā ar JST "Odeons" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Antons Čehovs Kaija, Alvis Hermanis [attēls]. Pirmizrāde 1996. gada 24. septembrī. Jaunais Rīgas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rute [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku modelēšanas koncerts "Triju upju vidiņā Deju jostu izrakstīju" Bauskas Pilskalna estrādē 30. maijā plkst. 17.00 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Senās mūzikas festivāls 1993.gada 25.,26.,27. jūnijā [attēls] Bauskas pils (1433.-1993) / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skolotāju koru 6. salidojums [attēls] Liepāja - 96 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Katrīna Neiburga: Real Face [attēls] Galerija Noass/ AB dambis [10.11.2000. - 10.12.2000.] mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No 1996 maija līdz oktobrim Rīgas Zoo dinozauru laikmeta parks [attēls] United Exhibits / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas gadsimti ziedos: floristu svētki [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skaties nākotnē, seko dabai! [attēls] -- tas māla paugurs tur noras malā, tā upīte pirts gravā, tas sērmūkslītis te ceļmalā - tie pieder tikai Indrāniem. Noroc to pauguru, aizlaid to upiti citur, nocērt to kociņu un tu būsi sapostījis šīs mājas dvēseli. R.Blaumanis Indrāni / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Karaliskais improvizācijas teātris [attēls] Varis Klausītājs, Andris Rupais, Jānis Skutelis, Ģirts Runātājs / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas kamerkoris "Ave Sol" Jānis Ivanovs. bez vārdiem... kora vokalīzes [attēls] 2003. gada 13. un 14. decembrī Sv. Pētera baznīcā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
IX Starptautiskais Senās mūzikas festivāls [attēls] Rīga - Bauska - Rundāle / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā kordziedāšanas diena 2004. [gada] 12. decembris [attēls]. Rīgas sieviešu koru koncerts 12. decembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas darinājumu Gadatirgus Brīvdabas muzejā. 7. un 8. jūnijā [attēls] Muzeja ieņēmumi tiek izmantoti senceltņu un etnogrāfisko lietu atjaunošanai un saglabāšanai / fotogrāfs Uģis Niedre, burtu garnitūras autore Māra Kuplā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Limuzīns Jāņu nakts krāsā: Jāņa Streiča filma [attēls]. Restaurēta filma. Latvijas filmu klasika / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tīģera gadā tīģeriem jaunas mājas! Arī jūs varat piedalīties! [attēls] 9 santīmi no katras pārdotās "Tīģeru" TELEkartes tiek ziedoti Rīgas Zoodārza tīģerēnu Artas un Astras jaunajai mītnei / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules ūdens diena 22.03.2003 [attēls]. Ūdens diena šogad sakrīt ar latviešu tautas svētkiem - Lielo Dienu. Izsenis latvieši Lielās Dienas saullēktu sagaidīja pie ūdens. Šajā dienā aicinām dziļāk iegremdēties un ieklausīties šajā brīnumainajā Dieva dāvanā ūdenī un apzināties ūdens un dvēseles tīrības skaidrību / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ūpis - gada putns 2001 [attēls]. Atrodot ūpja vai citu pūču mazuļus, neaiztieciet tos! Tie nav pamesti / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ķīvīte - gada putns 2000 [attēls]. Izzūdot dabiskajām ligzdošanas vietām pļavās, arvien vairāk ķīvīšu ligzdo tīrumos, kur to ligzdas iet bojā lauku kultivēšanas dēļ / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu putni [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koka mantojums Latvijā 1995. gada septembris [attēls] Eiropas kultūras mantojuma dienas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas meža putni [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku putni [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. septembris [attēls] diena bez plastmasas maisiņiem / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA kongresi 1957[.] - 1966[.] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA kongresi 1967[.] - 1972[.] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA 5. kongress 1958. g. 1. - 4. augustā Etlingenā (Vācijā) / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA 10 gadu jubilejas kongress Kēnigšteinā (Vācijā) / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA pēdējie kongresi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA sabiedriskie darbinieki 3 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA sabiedriskie darbinieki 2 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA sabiedriskie darbinieki 1 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA mūzikas ansambļi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA referenti / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA diplomāti / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA amatpersonas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA informācija & preses izdevumi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zīļuks [attēls] = Acorn Boy: Directed by Dace Rīdūze. Film studio "Animacijas brigade" Ltd. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mīlestība nav darījums, mīlestība ir upuris: izrādes Rīgas mazajā teātrī, Stabu ielā 18b [attēls]. OCTŌ teātris Imanta Šai vadībā piedāvā izrādei pēc A.Čehova, M.Gorkija un I.Turgeņeva lugu motīviem / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaļinas Poļiščukas Teātra observatorija [attēls] [Izrāžu repertuārs 2009.gada septembrī un oktobrī] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rejs Kūnijs Ja mana sieva uzzinās...: komēdija 2 cēlienos. [attēls] Dailes teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tango plus ceļojumi: Astora Pjacollas, Čavas Alberšteinas, Unjas Ramosas, Toma Hobima un dažādu tautu mūzika. Baleta viencēlieni [attēls] Pirmizrāde 20. martā Latvijas Nacionālajā operā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padoties aizliegts: Rīgas Kinostudijas piedāvā Dzintara Dreiberga dokumentālo filmu. [attēls] Tēvs audzina dēlus par olimpiešiem. Kāda ir uzvaras cena? / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šlesers 28. maijā Arēnā Rīga: priekšvēlēšanu lielākais notikums [attēls] Šlesers Rīgai / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šlesers Rīgai. Kurš gan cits? [attēls] 50 000 jaunu darbavietu! Katram, kas gribēs strādāt! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andris Vilks: Rīgas pilsētas īres valdes priekšsēdētājs Rīgas pašvaldības vēlēšanās 2009. gada 6.jūnijā [attēls] Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grupa Labvēlīgais tips jaunajā programmā Līzespasta Disnejlenda 2. un 3. oktobrī [attēls] Arēna Rīga / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tradicionālo prasmju skola 2009: Etniskās kultūras apzināšanas un dokumentēšanas programma [attēls] Nemateriālā Kultūras mantojuma valsts aģentūra / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ar vilciņu Rīgā braucu...: Interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu izstāde [attēls] Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aizejošās ainavas meistars. Grafika un Ex Libris [attēls]. Grafiķa Pētera Upīša 110. dzimšanas dienas atcerei veltītā izstāde Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonnu zālē / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaismēna: izstāde 07.12.2019.-05.01.2020. Rīgas Kultūras un atpūtas centrā Imanta [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Edīte Pauls-Vīgnere: Ak, sievietes!...no volāniem līdz volāniem... [attēls] Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs Skārņu ielā 10/20, Rīga 16. novembris - 30. decembris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leļļu sezonas Rīgā Rudens 2009: starptautiskā autorleļļu mākslas izstāde no 02.09.09. - 27.09.09. Melngalvju nams, Rātslaukums 7. [attēls] Autorleļļu un rotaļlietu meistaru Baltijas ģilde / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Māksla + Komunikācijas 2009 = enerģija: XI Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls Rīga, 8.-10.oktobris 2009 [attēls] Zinātniskas un mākslinieciskas, utopiskas un kritiskas idejas par zemes enerģiju nākotnē / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es Eiropas Savienībā: bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa laureātu darbu izstāde [attēls] Konkurss organizēts projekta "Pieci gadi Latvijas dalībai Eiropas Savienībā" ietvaris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pekšots 2009 Rīga - Maskava: kinematogrāfistu mākslas darbu izstāde no 6. līdz 23. augustam Spīķeri, Dirty Deal cafe Maskavas 12/2 [attēls] = Выставка живописи и графики кинематографистов с 6 по 23 августа Спикеры, Dirty Deal cafe Ул. Маскавас 12/2 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bauskas vasara: plenērs 2009 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spēlmaņu nakts 2005/2006 [attēls]. Nominēto izrāžu dekāde no 14. līdz 22. novembrim / māksliniece Ieva Upmace (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lelde Stumbre Pāris - nepāris: visādi atgadījumi 2 daļās [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks Reinis Suhanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jolanta: Pētera Čaikovska opera [attēls] Atjaunojuma pirmizrāde 2.11.1996. Latvijas Nacionālā opera. / māksliniece Aija Valdmane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Terēza Rakēna: Emīls Zolā, Ludmilas Razumovskas luga 2 cēlienos [attēls]. Latvijas Dailes teātris / mākslinieks Vilhelms Mihailovskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Karalis Līrs [attēls]. Režisore Māra Ķimele, dekoratore Aija Zariņa, titullomā Ģirts Krūmiņš. Jaunais Rīgas teātris. Pirmizrāde 1994. 17 XII / [māksliniece Aija Zariņa] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žoržs Bizē Karmena: opera 4 cēlienos franču valodā. [attēls] Pirmizrāde 1993. gada 14. maijā Rīgas Muzikālajā teātrī / mākslinieks Andris Freibergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Franks Vedekinds Pavasara atmoda. Režisors Juris Rijnieks. Scenogrāfe Žanna Staškeviča. Mūzikas autors Juris Kulakovs [attēls]. Jaunais Rīgas teātris Lāčplēša ielā 25 / [māksliniece Žanna Staškeviča] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielais Kristaps: Latvijas Nacionālais filmu festivāls 30. septembris - 4. oktobris kinoteātrī "Rīga" [attēls] / mākslinieks Aigars Ozoliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nauda ir valsts neatkarības simbols [attēls] Latam un Latvijas bankai - 75: izstāde Latvijas Vēstures muzejā Pils laukumā 3 / māksliniece Inta Sarkane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus [attēls] Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā 1996. g. 1. jūnijā / māksliniece Andra Otto (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 3. 06. 1995. Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu igadatirgus [attēls] / [māksliniece Māra Kuplā] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Universitas Latviensis 1919 - 1994. Scientae et Patriae. Atklāšanas septiņdesmit pieci gadi [attēls]. Līdzīga saulei Tu atnes mums dienu, / Gudrību vērīgiem gariem Tu sniedz. / Celdamās augstāk pati arvienu, / Tautai Tu augstāku pacelties liec. / Latvijas slava un Latvijas glītums, / Mākslām un zinībām patvērums tur. / Svešs lai, kā ozoliem mūžīgiem, vītums / Visiem, kas mūžīgu ugumi kur. (E. Virzas teksts, J. Vītola mūzika.) / mākslinieks Kārlis Dobrājs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mammu, tēti, 6. jūnijā Brīvdabas muzejā gadatirgus. Braucam! Ieva, Jānis [attēls] / māksliniece Maija Avota (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas muzejā - gadatirgus 07.06.97. [attēls] / māksliniece Andra Otto (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Esam vienoti Rīgā, Latvijā! 18. novembris. Sveicam svētkos! [attēls]. Plakāts ieguvis 1. prēmiju Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu konkursā / māksliniece Agnese Melbārde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga un pasaules cilvēki: izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē (K. Barona ielā 14) 15.12. 2000. - 31. 01. 2001 [attēls] [plakāts - kalendārs] / māksliniece Juta Zvirbule (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latvijas valsts karogs, ozols, grafisks saules zīmējums - Latvijas patriotismam veltīts plakāts] [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mārtiņš Freimanis Zālīte truša dvēselei [attēls] / mākslinieks Krišs Salmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rudens '2003: privātā telpa [attēls]. Valsts Mākslas muzeja izstāžu telpa Arsenāls 12. 12. 03. - 11. 01.04. / [plakāta idejas autors Ēriks Stendzenieks, realizācija: reklāmas aģentūra ZOOM] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
From Dreams to Reality: Baltic / Scandiavian Design and Craft Exhibition [attēls]. Exhibition hall "Latvia", Riga 28.8. - 27.9.1993. / mākslinieks Torbens Skovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spēlmaņu nakts 2007/2008 [attēls]. Tiešraide LTV1 un radio 23. novembrī plkst. 21:15 / mākslinieks Aivars Ozoliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spēlmaņu nakts 2006/2007 [attēls] Teātra balvas "Spēlmaņu nakts" dekādes izrāžu programma / mākslinieks Romāns Tarvids (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ērihs Kestners Punktiņa un Antons: izrāde bērniem 2 daļās. [attēls] Dailes teātris / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marks Kamoleti Pidžama sešiem: garnējums franču gaumē 2 daļās [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Vampilovs Pīļu medības: izrāde re minorā divās daļās [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Citi balti krekli: izrāde pēc Gunāra Priedes lugas "Trīspadsmitā" motīviem, tās pašas vecās labās Imanta Kalniņa dziesmas. [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Kristīne Vītola (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Denijs Kings: Killera dienasgrāmata [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vēl tuvāk: drāma [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Dace Pudāne (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Lūsēns un Pēteris Brūveris Agrā rūsa: opera melodrāma 2 cēlienos [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Agnese Grabe (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērniņi: trilleris 2 cēlienos pēc Dīna Kunca romāna "Nakts Balsis" motīviem [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Ivars Noviks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miro Gavrans Viss par vīriešiem [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Agnese Grabe (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Skroderdienas Silmačos [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks Aigars Ozoliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Centrālparks West: Liepājas teātris piedēvā pēc Vudija Allena [Woody Allen] lugas iestudēto komēdiju [tikai pieaugušiem] [attēls] / māksliniece Agnese Grabe (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rihards Vāgners: Zīgfrīds. Pirmizrāde [2008.g.] 6.jūnijā Latvijas Nacionālajā operā [attēls] = Siegfried / [mākslinieks Mārtiņš Ratniks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bekons, sviests un mana mamma: Ilzes Burkovskas- Jakobsenas dokumentālā filma par zemnieci Tāli Kalnu [attēls] Viņas sapnis par brīvību bija sapnis atgūt savu zemi. Sapnis īstenojās, īstenības nasta bija smaga. Taču ticība saviem spēkiem var mainīt pasauli / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: XIX Rīgas Starptautiskais kino forums 2008. gada 12./21. septembris [attēls] / mākslinieks Ilmārs Blumbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskā savienība [attēls] Limbažu novada deputātu kandidāti / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules saules dziesmas 2008. gada 3., 4. jūlijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 17 pasaules pirmatskaņojumi. [attēls] Kamēr...: jauniešu koris = World sun songs / [mākslinieks Ilmārs Blumbergs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus 2004: 5. un 6. jūnijs. [attēls] Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / māksliniece Andra Otto (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācijas jaunie arhitekti. Ārējie sakari: 04.09.-04.10.2009 Rīgas mākslas telpa Kungu ielā 3, Rīga [attēls] Junge Architekten aus Deutschland. Aus Landsbeziehungen = International Relations. Young Architects from Germany / fotogrāfs Ulrihs Švarcs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Katrīna Neiburga: personīga izstāde no [2008.g] 14. novembra līdz 18. decembrim Rīgas mākslas telpas Lielajā zālē [attēls] / fotogrāfs Jānis Deinats (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andruss Jonass: personālizstāde Ceļš uz zudušo pilsētu ALEDOIA 08.07.-13.08.2008. Rīgas mākslas telpa [attēls] = Andrus Joonas: solo exhibition Way to the lost town ALEDOIA 08.07.-13.08.2008. Riga Art Space / māksliniece Laura Nordmane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Krēsls jeb muzejs - sabiedrības sēdeklis Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī no 2008. gada 8. novembra. [attēls] Izstādē eksponēts: Ventspils muzeja krājums, Agijas Sūnas galerijas projekts "Krēsls", Santas Savisko fotoprojekts "12 krēsli"un mīļie beņķīši no ventspilnieku mājām / mākslinieks Jānis Šulcs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropas Zilais karogs Latvijas pludmalēm [attēls]. Kritēriji pludmalēm / [mākslinieks Romans Vitkovskis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Picas [attēls] = Pizzas: a film by Laila Pakalniņa, produced by Kompānija Hargla & Digitaalne Sputnik / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pūt, vējiņi: mūzikls pēc Raiņa lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem [attēls]. Pirmizrāde 2011. gada 11. novembrī . Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Verters: Žila Masnē opera. [attēls] Pirmizrādes 2009. gada 6. un 8. novembrī Latvijas Nacionālajā operā / māksliniece Ieva Kauliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Männersache* [* Vīru lietas. vācu val.] [attēls] Izrādes notiek Ģertrūdes ielā 101a. Pirmizrāde: 2009. gada 19. septembris Legņica, Polija. Pirmizrāde Latvijā: 2009. gada 27. oktobris, Rīga / māksliniece Ieva Kauliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzmanību, filmējam!: koncertuzvedums 2 daļās [attēls] Liepājas teātris / mākslinieke Agnese Grabe, fotogrāfe Krista Burāne (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Inga Ādmine (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Divi A.Čehova joki Jubileja Lācis: Klaipēdas Universitātes Liepājas aktieru kursa diplomdarbs [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Rūdolfs Bekičs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Medības: Anda Miziša filma, lomās Guna Zariņa, Andris Keišs, Rolands Zagorskis, Santa Didžus [attēls] Negrēko un tev nebūs jāmaksā / māksliniece Liene Drāzniece (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu pūtēju orķestru un ansambļu vadītāju forums 2009. 17. - 18. oktobrī Rīgā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā [attēls] / māksliniece Lolita Piterniece (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starpgalaktiku open air [attēls] Tehniskās jaunrades nams Annas2 ielūdz uz svētkiem Annas ielā 2 10. septembrī / māksliniece Lita Liepa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Osmaņu pasaules uzskati no Piri Reis līdz katip Čeļebi: karšu izstāde Rīgas Domē (Rātslaukums 1) 23.-31.martā 2010 [attēls]. Katip Čeļebi 400. gadadiena / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietuvas tūkstošgade [attēls] / fotogr. Antantas Lukštènas, Raimondas Paknys (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintara laikmets. Kas dzintars ir latvietism? 20.09. - 26.10. 2014. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [attēls] = The Amber Era. Amber and Latvians? 20.09. - 26.10. 2014. Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintara laikmets. Kas dzintars ir latvietism? 20.09. - 26.10. 2014. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [attēls] = The Amber Era. Amber and Latvians? 20.09. - 26.10. 2014. Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintara laikmets. Kas dzintars ir latvietim? 20.09. - 26.10. 2014. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [attēls] = The Amber Era. Amber and Latvians? 20.09. - 26.10. 2014. Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Art Deco stils - starpkaru perioda mode: modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcija no Parīzes. No 2010. gada 4. augusta līdz 31. oktobrim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā [attēls] = Art Deco Style. Interwar period fashion design: private fashion collection from Paris by the fashion historian Aleksandre Vassiliev. In the Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks Rauls Liepiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Prof. B. u.[n] E. Borchert gleznu izstāde 11.VI - 8.VIII 2010.g. Valdemara iela 10a [attēls] = Gemälde-Ausstellung / māksliniece Brigita Margarēte Edīte Borherte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grīšļu ķauķis [attēls]. Sugas neizzūd pa vienai / māksliniece Milda Karpavičiūtė (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skurstenis [attēls] = The Chimney: director Laila Pakalniņa, cinematographer Uldis Jancis, sound director Anrijs Krenbergs, editor Kaspar Kallas, produced by Hargla Company / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Malēnieši: Raiņa un Jēkaba Zvaigznītes joku stāsti [attēls]. Pirmizrāde 2012. gada 15. maijā. Liepājas teātris / mākslinieks Varis Siliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltica 2012: Starptautiskais folkloras festivāls 5.-9. jūlijs Latvija [attēls] = Baltica 2012: International folklore festival 5.-9. jūlijs Latvija / māksliniece Madara Gritāne (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Matīss Siliņš (1861.-1942.): izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē, K.Barona ielā 14. no 13. maija līdz 11. jūnijam [attēls]. Godinot un atceroties vienu no Latvijas dižgariem viņa 150. gadu jubilejā / [mākslinieks Gatis Buravcovs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintara laikmets. Kas dzintars ir latvietim? 20.09. - 26.10. 2014. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [attēls] = The Amber Era. Amber and Latvians? 20.09. - 26.10. 2014. Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Harry Seidler. Arhitektūra, māksla un dizains (Austrālija) 23. 02. - 17. 03. 2013. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā [attēls] = Harry Seidler. Architecture, art and Collaborative Design (Australia) 23. 02. - 17. 03. 2013 / [mākslinieks Vladimirs Belogolovskis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valdis Celms pieskārieni [attēls] Unikālais dizains. Kinētika. Fotomontāža. Plakāts 23. 03. - 21. 04. 2013. L[atvijas] N[acionālais] m[ākslas] m[uzejs] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Juris Ģērmanis: gleznu izstāde. Ainavas, portreti Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. no 24. 09. līdz 27. 10. 2013. [attēls] Painting exhibition: landscapes, portraits / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūrmalas mākslinieku darbu izstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 27. 03. līdz 14. 04. 2013. [attēls] Jurmala Artists Exhibition / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceļotāji laikā: Helēna Erte foto, Anda Kļaviņa stils, Gita Dobelniece grims un Latvijā pazīstami cilvēki žurnāla Lilit projektā [attēls] 2. augusts - 29. septembris, izstāde apskatāma lidostā Spilve, Daugavgrīvas ielā 140, Rīgā / [mākslinieks Viesturs Staņislavskis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eži un lielpilsēta [attēls] = Hedgehogs and the City: Directed by Ēvalds Lācis. Film studio "Animacijas brigade" Ltd. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Četrdesmit divi. Kompānija Hargla [attēls] = Forty two: a film by Laila Pakalniņa, cinematographers Uldis Jancis, Krišs Roziņš, Arko Okk, Uldis Cekuls, Anna Pakalniņa, sound director Anrijs Krenbergs, editor Kaspar Kallas, photographer Agnese Zeltiņa / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mother, I love You [attēls] Directors Jānis Nords / mākslinieks Arnis Grīnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis Indulis un Ārija (versija bez vārdiem) [attēls] Jaunības traģēdija. Liepājas teātris / mākslinieks Sergejs Zemļanskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viens, divi, trīs - nu Tu esi brīvs!: koncertizrāde [attēls]. Latvijas Leļļu teātra viesizrāde / māksliniece Anita Znutiņa-Šēve (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sergejs Kozlovs Ezītis un egle [attēls]. Latvijas Leļļu teātra viesizrāde / māksliniece Anita Znutiņa-Šēve. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku egļu ceļš: 5. vides objektu festivāls [attēls]. Katru vakaru, kad ielās iedegas spuldzes no 05. 12. 2014. līdz 11. 01. 2015. Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku egļu ceļš 2013: 4. vides objektu festivāls [attēls] : Katru vakaru, kad ielās iedegas spuldzes no 06. 12. 2013. līdz 12. 01. 2014. Rīgā / [mākslinieks Visvaldis Asaris] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No pirmsākumiem: Aijas Baumanes tekstīliju izstāde [attēls]. Ģ. Eliasas jelgavas Vēstures un mākslas muzejā no 1. marta līdz 30. martam / [mākslinieks Uldis Zuters] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gedruckt zu Riga [attēls]. Veltījums / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu diena Liepājā [attēls] 2., 3. jūlijā 1949 / mākslinieks St. Dimants (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] Художественный руководитель и главный дирижер Д.С.Александрович / mākslinieks V. Jastrebo (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Увеличим колхозное богатство! Вырастим всех! [attēls] / māksliniece Vera Krēgere (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plaušu tuberkuloze - nopietna un ilgstoša slimība [attēls] = Туберкулез легких - серъезная и длительная болезнь / mākslinieks Pjotrs Golubs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Декада латышского искусства и литературы в Москве [attēls] 9 - 19 XII 1955 / mākslinieks Arturs Apinis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata pa pastu. Izsūta grāmatas un notis ar uzlikto pēcmaksu.Pieprasiet mūsu grāmatu katalogus! Rakstiet: "Grāmatai pa pastu" Rīga', Teātra ielā 11 [attēls] = Книга - почтой. Высылает книги и ноты наложенным платежом.Требуете наши каталоги. Пишите: "Книга - почтой" Рига, ул. театра 11 / mākslinieks Šarls Taics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Книги и ноты[.] Произведения писателей и композиторов Латвийской ССР [attēls] приобретайте в магазинах Москниготорга / [mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Книги к декаде латышского искусства и литературы в Москве [attēls] Декаде латышского искусства и литературы в Москве / mākslinieks Iļja Štikāns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mīliet grāmatu - zināšanu avotu. M. Gorkijs [attēls] = Любите книгу - источник знаний. М. Горький / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014. Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī [attēls]. L. Lasītājs: Izstāžu zāle "Arsenāls" Torņa ielā 1 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014. Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī [attēls]. J. Gaismas cirks: "Astor Riga Hotel & Conference" ēka, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014. Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī [attēls]. R. Orlan pilsētā: LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja fasāde Skārņu ielā 10/12, Skārņu iela 11 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014. Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī [attēls]. B. Saldētās zivis: Rīgas Kongresu nama fasāde Krovālda parkā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014 [attēls] Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aspazija 1865-2005 [attēls] / mākslinieks Juris Zēbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Orlan [attēls] Francijas laikmetīgās mākslas ikona. Le Plan du Film un citi scenāriji 08. 11. 2014. - 25. 01. 2015. Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs Skārņu ielā 10/20 / mākslinieks Valters Verners (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz visu banku [attēls] / Izstāde 2014. gada 12. augusts - 30. septembris Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sezonas atklāšanas koncerts piektdien, 12. septembrī Lielajā ģildē. Aleksejs Ogrinčuks, oboja. [attēls]. Sinfonietta Riga. Diriģents Normunds Šnē / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atmodas antoloģija [attēls] Askolda Saulīša filma / māksliniece Ilze Jaunberga, fotogrāfs Ints Kalniņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvmūrniecība: par un pret [attēls]. Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē, K.Barona ielā 14 3. martā plkst. 15.00 / mākslinieks Modris Adumāns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvmūrniecības kultūras nedēļa [attēls] / mākslinieks Modris Adumāns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus 2013[. gada] 1. un 2. jūnijā 9:00 - 17:00 [attēls] Gadatirgus viesi - amatnieki no Zviedrijas / [mākslinieks Toms Deģis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dekamerons SPA stilā: pikanti stāsti pēc Fejas veldones romāna motīviem [attēls]. Pirmizrāde 2014. gada 25. aprīlī. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Hristo Boičevs Lielais Getsbijs: pēc F. S. Ficdžeralda romāna motīviem [attēls]. Pirmizrāde 2014. gada 16. maijā. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Džordžs Orvels 1984: Roberta Aika un Dankana Makmillana dramatizējums [attēls]. Pirmizrāde 2014. gada 5. decembrī. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sārtulis [attēls] = Little Ruddy: Directed by Dace Rīdūze. Film studio "Animacijas brigade" Ltd. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viesnīca un bumba [attēls] = Hotel and a ball: director Laila Pakalniņa, cinematographer Uldis Jancis, sound director Anrijs Krenbergs, editor Kaspar Kallas, produced by Hargla Company / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vasa [attēls]. Rescue Team in Europe. Diredted by Janis Cimmermanis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zīmolam Jānis Roze - 100 [attēls]. Lasi un laimē dāvanu karti € 100 vērtībā, iepērkoties virs € 10 / māksliniece Elīna Šulca (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nenopietni par nopietno: kalendārs 2015. gadam [attēls]. Latvijas Republikas Tiesībsargs / mākslinieks Edgars Sīms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaroslava Pulinoviča melodrāma Žanna [attēls] Pirmizrāde 2014. gada 7. novembrī. Liepājas teātris / [māksliniece Ilze Vītoliņa] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4. maija republika [attēls]. Jāņa Dombura un Antras Cilinskas dokumentālā filma. Piedāvā Jura Podnieka studija / [māksliniece Ieva Kauliņa] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Modris: a film by Juris Kursietis / [attēls] mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marks Kamoleti Boeing, Boeing. Pikanta avārijas nozēšanās [attēls] Pirmizrāde 2014. gada 21. februārī. Liepājas teātris / [mākslinieks Aigars Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rasa Bugavičute Bezgalīgo stāstu stāsts: izrāde bērniem 2 daļās [attēls] Pirmizrāde 2014. gada 15. oktobrī. Liepājas teātris / [mākslinieks Aigars Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai skan zēnu dziesma! [attēls] Zēnu koru draudzības koncerts 2014. gada 12. oktobrī Jāzepa Vītola 1. mūzikas skolas Lielajā zālē, Kronvalda bulvārī 8 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saules gadskārta [attēls]. Saules kalendārs ir mūžīgs un nemainīgs / māksliniece Agnija Saprovska (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Igaunijas kultūras plakāts. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 10. 01. - 07. 02. 2014. [attēls] = Haapsalu grafilise disaini festival = Haapsalu Graphic Design Festival / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mēs piedalāmies Staro Rīga 2014 līdzdalības akcijā Rīgas karnevāls [attēls] Izgaismo savu pilsētu! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
9. Starptautiskā mazo formu porcelāna izstāde 16. 10. - 30. 11. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls]. Izstādē piedalās 29 mākslinieki no 11 valstīm / māksliniece ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Antoņinas Paškevičas personālizstāde Mīlu Rīgu! 17. 07.- 31. 08. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] / māksliniece Ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Māra Skujeniece: personālizstāde Herbārijs 04. 12. 2014. - 25. 01. 2015. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] Māra Skujeniece: solo exhibition Herbarium 04. 12. 2014. - 25. 01. 2015. The Associacion of Culture Institutions of Riga City Council The Riga Porcelain museum / māksliniece Ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas mākslas porcelāns. 1925 - 1940: izstāde no Latvijas muzeju krājumiem un P. Avena privātkolekcijas. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, 22. 02. - 27. 04. 2014 [attēls]. Riga's porcelain art. 1925 - 1940: exhibition from Latvian muzeums and P. Aven's private collection. Museum of Decorative Arts and Design 22. 02. - 27. 04. 2014 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miniatūrtekstīliju izstāde atvērta no 1. marta līdz 24. aprīlim [attēls]. Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
kim? izstāde 29/03/14-25/04/14 Paviljona dekonstrukcija: Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis [attēls] kim? exhibitions 29/03/14-25/04/14 The Deconstruction of the Pavilion: Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis / māksliniece Aleksandra Samuļenkova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
kim? Izstādes 2.05-1.06.2014: Grupas izstāde Evita Vasiļjeva, Nikolas Rīss, Adrils van Drimmelens, Frederika Pisuīza. Svinības 17.05. Salons 17.05.-1.06.2014 [attēls] kim? exhibitions 2.05-1.06.2014: Group exhibition Evita Vasiļjeva, Nicholas Riis, Adriel van Drimmelen, Frederique Pisuisse. Jubilee 17.05. Salon 17.05.-1.06.2014 / māksliniece Aleksandra Samuļenkova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Here: Andris Maračkovskis personālizstāde [attēls] Latvijas Mākslinieku savienības radošajā kvartālā "Kombināts Māksla" Gaujas ielā 5, Rīgā 01. 08. - 16. 08. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Pīgoznis, Jānis Streičs, Gundega Rancāne: gleznu izstāde No vienas debesu puses Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 07. 05. līdz 08. 06. 2014. [attēls] = Jāzeps Pīgoznis, Jānis Streičs, Gundega Rancāne: Painting Ehibition From One Side of the Sky / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas laiks: Rīgas tēlotājas mākslas studiju Mākslas Dienu 2014 izstāde VEF Kultūras pilī no 29. aprīļa līdz 31. maijam [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ravennas vēsturiskās mozaikas 11/07-30/08 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā [attēls] The Ancient Mosaics of Ravenna / māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Re:visited: starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde Rīgas mākslas telpā 15. 03. - 27. 04. 2014. [attēls] = Re:visited = International Contemporary Art Exhibition Riga Art Space 15. 03. - 27. 04. 2014. / māksliniece Līva Rutmane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Robeža: Agita Šteinberga personālizstāde [attēls] Latvijas Mākslinieku savienības radošajā mītnē "Kombināts Māksla" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Patība: Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture [attēls]. 12 izstāžu cikls no 10. 2014. - 09. 2015. Latvijas nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrā, Mūkusalas ielā 3, 4 stāvā / mākslinieks Ojārs Pētersons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Japānas metamorfozes pēc kara: fotoizstāde no 2014. gada 21. jūnija Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī. 11 vadošie Japānas pēckara fotomākslinieki [attēls] = The Metamorphosis of Japan after the War / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kur mēs varētu aprunāties? Iesim ķēķī!: izstāde no 2014. gada 24. oktobra Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 [attēls]. Virtuves vēsture no 19. gs. vidus līdz 20. gs. 70. gadiem Ventspils un Kuldīgas muzeju krājums / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Navigācija VI: Starptautiskais mazo formu keramikas simpozijs Ventspils, 26.10.-04.11.2014 [attēls]. Izstāde no 4. novembra Amatu mājā, Skolas ielā 3 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sergeja Jurska 80 gadu jubileja 8. jūnijs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris [attēls] = Большой юбилейный вечер Сергея Юрского / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gada danči četrās tūrēs Rīgas Kultūras un atpūtas centrā Imanta četrus vakarus no marta līdz novembrim no 20.00 līdz 22. 00. [attēls]. Dančus vada danču mūzikas grupa Trejdeviņi un horeogrāfe Lilija Lipora / māksliniece Ieva Strazdiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ļubova Gruzinova Paradīze: traģikomēdija [attēls] Pirmizrāde 2015. gada 13. martā. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zelta pods: E. T. A. Hofmanis laicīga pasaka pieaugušajiem [attēls]. Pirmizrāde 2015. gada 13. februārī. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mārtins Makdona Klibais no Inišmānas [attēls] Letāla komēdija. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Trešais starptautiskais mūzikas festivāls Artissimo [attēls]. Festivāla noslēguma koncerts Galā Viva Kálmán! 5. augustā, 2015. g. Dzintaru koncertzālē / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu Dance: dziesmas un nostāsti, jautri un nopietni. Mūsējie [attēls]. Zane Jančevska, Lauma Bērza (vijole), Ēriks Zeps (akordeons), Ansis Jansons (kokle, klarnete) / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziemas balle Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 26. decembris [attēls] Gaismas spēles ziemas mijkrēslī no 27. decembra līdz 11. janvārim / mākslinieks Toms Deģis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltus un priecīgus svētkus! [attēls] Rīga / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas gadatirgus 2015 [attēls] 6. un 7. jūnijs, no 9:00 līdz 17:00 / māksliniece Kate Švinka (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaismas festivāls Staro Rīga 2014 14. - 18. novembris [attēls]. Līdzdalības akcija Rīgas karnevāls. Izgaismo savu pilsētu! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
9. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls Jelgavā, Latvijā 23. - 24. 05. [attēls] = 9th International Sand Sculpture Festival = 9-й Международный фестиваль песочных скульптур / māksliniece Laima Šmelde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daba jūgendstilā: izstāde 10. 06. 2014. - 07. 09. 2014. Sv. Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19, Rīgā [attēls] = The Nature of Art Nouveau: the Exhibition 10. 06. 2014. - 07. 09. 2014. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Misfits: absolventu izstāde. ISSP skola [attēls] Andris Fedotovs, Daniels Mekšs, Eva Saukāne, Jānis Vēliņš, Katrīna Ķepule, Lauris Aizupietis, Paulis Jakušonoks, Ramona Kalniņa, Sintija Mikanovska - Mikalovska, Velga Kūkuma 28. 05. - 08. 06. Kaņepes Kultūras centrā Skolas ielā 15 / mākslinieks Artis Briedis, fotogrāfs Lauris Aizupietis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaisma: Karolīnas Grantes foto izstāde [attēls] 22. 05 - 05. 06 Creative Andrejsala (Andrejostas iela 44a, Rīga) / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dzīres [attēls]. Izstāde 21. 02. - 13. 03. Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva zālē, Kalpaka bulvārī 13 / [mākslinieces Elīna Brasliņa, Alise Upmale] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Agrīnais reālisms 2014': izstāde no 2014. gada 8. maija Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 [attēls]. Glezniecības plenērs / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais maģijas festivāls "Wizard Trophy" [attēls] Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 31. 07. - 2. 08. / mākslinieks Ivans Šumeiko (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līgo godi [attēls]. Tautas deju ansambļa "Līgo" 70 gadu un vidējās paaudzes deju kolektīva "Līgo" 40 gadu jubilejas dižkoncerti Rīgā 21. un 22. 06. koncertzālē "Rīga", Akadēmijas laukums 1, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Konstantīns Bogomolovs: Mans blasters ir izlādējies [attēls] Liepājas teātris / [māksliniece Larisa Lomakina] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raimonda: Aleksandra Glazunova balets [attēls]. Pirmizrāde 27. 03. 2015 / māksliniece Daiga Macpane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līgo Rīga [attēls] / [mākslinieks Egils Mednis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadiena [attēls] 25 / [mākslinieks Egils Mednis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē [attēls] [starptautiska konference] 1. - 2. maijs Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas ielā 3 / māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mīlestība uz mūžu. Apgleznots porcelāns [attēls] Ineses Brants personālizstāde 14. 08. - 04. 10. 2-15. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā / māksliniece Ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviskās dvēseles raksti tērpos, mūzikā, dziesmās un dejās [attēls]. 27. 06. - 23. 08. 2015. Rīgas Mākslas telpa / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Unikālas servīzes no Pētera Avena privātkolekcijas: izstāde [attēls] 21. 05. - 05. 07. 2015. Rīgas Porcelāna muzejā / māksliniece Ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daudzveidība vienotībā: 5. Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle „Tradicionālais un laikmetīgais” izstāžu zālē Arsenāls 24. 04. - 10. 06. 2015. [attēls] = Diversity & Unity: 5th Riga International Textile and Fibre Art Triennial "Tradition & Innovation" 24. 04. - 10. 06. 2015 at the Arsenāls Exhibition Hall / [mākslinieks Juris Petraškevičs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Boriss Bērziņš 1930 - 2002. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija. Rīgas mākslas telpā 04. 05. - 12. 06. 2015. [attēls] = Boriss Bērziņš 1930 - 2002. The collection of the Latvian National Museum of Art. At the Riga Art Space 04. 05. - 12. 06. 2015 / [mākslinieks Edvards Percevs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Elīna Titāne: personālizstāde Baltās pēdas 30. 01. - 22. 03. 2015. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = Elīna Titāne: solo exhibition 30. 01. - 22. 03. 2015. The Associacion of Culture Institutions of Riga City Council The Riga Porcelain museum / māksliniece Ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
100 Rīgas pieminekļi: fotoizstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 18. 04. līdz 13. 05. 2015. [attēls] 100 Monuments of Riga: photo exhibition / [māksliniece Alda Pakalne] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bēthovens, Brāmss un Bartoks piektdien, 27. februārī Lielajā ģildē, sestdien, 28. februārī Latgales vēstniecībā GORS [attēls]. Koļa Blahers, vijole, atskaņojuma vadītājs. Sinfonietta Riga / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Hendeļa oratorija Izraeļi Ēģiptē piektdien, 20. februārī Sv. Jāņa baznīcā [attēls]. Sinfonietta Rīga / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Igudesman & Joo [attēls] Big Nightmare music 1. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
ISA: Anitra Novikova fotogrāfiju izstāde [attēls] 12. 02. 15. - 07. 03. 15. Pop-Up Mākslas galerija, T/C Galleria Riga 6. stāvs, Dzirnavu iela 67 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Disidents [attēls] mākslas izstāde - akcija "Stūra mājā" Rīgā, Brīvības ielā 61 no 01. 05. līdz 26. 05. 2015 / mākslinieks Toms Jansons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Putnu opera. Mūzika Jānis Lūsēns. Librets Māra Zālīte [attēls]. Atjaunojuma pirmizrāde 18. 09. 2015. Latvijas Nacionālā opera un balets / [māksliniece ieva Jurjāne] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kens Kīzlijs: Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu [attēls] Dailes teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Пусть крепнут и развиваются дружба народов стран социализма, интернациональная сплочённость коммунистов, всех сил социального и национального освабождения! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sociālisms [attēls] 1917 / mākslinieks Valdis Celms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1917. Revolūcija turpinās [attēls] = 1917: Вся власть совътам! Декретъ о миръ! Декретъ о землъ! Революция продолжается / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miers jānosargā! [attēls] 1945-1985 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnība prasa mieru! [attēls] / mākslinieks Rojs Kempels (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
17 июня выборы в местные советы депутатов трудящихся. [attēls] / māksliniece Inga Kambala (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
17. jūnijā vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanas [attēls] / māksliniece Inga Kambala (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1977 г. 19 июня все на выборы в местные советы депутатов трудящихся Латвийской ССР [attēls] / māksliniece Skaidrīte Vītola (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
15. jūnijs, svētdiena, 1975. [attēls] Visi uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un Latvijas PSR rajonu, pilsētu, Rīgas pilsētas rajonu, ciematu un ciemu darbaļaužu deputātu padomes vēlēšanām! / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
15 июнь, воскресенье 1975. [attēls]/ Все на выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и в районные, городские, районные города (районы города) Риги, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся Латвийской ССР! / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
24 февраля 1980 года все на выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и местные Советы народных депутатов Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1977. g. 19. jūnijā visi uz Latvijas PSR vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanām [attēls] / māksliniece Skaidrīte Vītola (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Progresīvā Centriskā partija: 8. Saeimas vēlēšanu 6. saraksts [attēls]. Par vienotu Latviju un prezidenti! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līdztiesība Leidztīseiba 21 [attēls] = Равноправие / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunatne izvēlas Saskaņu [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ceļš - Tavs ceļš [attēls] 22. kandidātu saraksts / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1990. gada 18. martā Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Bulikins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ты записался в интерфронт? [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LSDSP Neviens negrib kļūt par bezdarbnieku! [attēls] Es vēlos kļūt par šuvēju! Es vēlos kļūt par ārstu! Es vēlos kļūt par jaunsaimnieku! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1980. gada 24. februārī visi uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un Latvijas PSR vietējo tautas Padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4 марта 1979 года все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls] / māksliniece Ilze Jansone (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1979. g. 4. martā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / māksliniece Ilze Jansone (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vīrietis labākajos gados: Rīgas kinostudijas mākslas filma (pēc tāda paša nosaukuma Z.Skujiņa romāna) [attēls] . Мужчина в расцвее лет: художественный фильм Рижской киностудии (по одноименному ромау З.Скуиня) / māksliniece Leonija Kuncīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rallijs: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Ралли: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Četri meklē miljonu: krāsaina platekrāna pilnmetrāžas dokumentāla filma [attēls] / mākslinieks Miervaldis Polis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nakts bez putniem: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Ночь без птиц: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Portrets locījumos. Imants Ziedonis: Rīgas kinostudijas dokumentāla filma [attēls]. Scenārija autori: Laima Žurgina, Imants Ziedonis, režisore : Laima Žurgina, operatori: Ralfs Krūmiņš, Juris Podnieks / mākslinieks Māris Ārgalis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ja nebūtu šī skuķa: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Не будть этой девчонки: художественный фильм Рижской киностудии / māksliniece Iveta Bambere (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Akmeņainais ceļš: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] Egona Līva scenārijs pēc Viļa Lāča tāda paša nosaukuma romāna motīviem. Režisors Rolands Kalniņš, operators Miks Zvirbulis, māksliniece Ieva Romānova, Imanta Kalniņa mūzika / māksliniece Frančeska Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Agrā rūsa: Rīgas kinostudijas mākslas filma pēc Elīnas Zālītes romāna ar tādu pašu nosaukumu [attēls] = Ранняя ржавчина: художественный фильм Рижской киностудии по одноименному роману Элины Залите / mākslinieks Andris Merkmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vakara variants: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Вечерний вариант: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceplis: Rīgas studijas krāsainā mākslas filma pēc Pāvila Rozīša tā paša nosaukuma romāna [attēls]. Цеплис: цветной художественный филм Рижской студии по одноименному роману Павила Розита / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spāniešu varinats: Rīgas kinostudijas mākslas filma divās sērijās [attēls] = Испанский вариант: художественный фильм Рижской киностудии в двух сериах / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zobena ēnā: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = В тени меча: Художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zobena ēnā: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = В тени меча: Художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zobena ēnā: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = В тени меча: Художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Limuzīns Jāņu nakts krāsā: Rīgas kinostudijas komēdija [attēls] = Лимузин цвета белой ночи: Рижская киностудия. Кинокомедия / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atspulgs ūdenī: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] Отблеск в воде: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Christopher Reeve: actor [attēls] Ulvis Alberts foundation / mākslinieks Ulvis Alberts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Strēlnieku zvaigznājs krāsaina pilnmetrāžas dokumentāla filma [attēls] = Созвездие стрелков: цветной полнометражный документальный фильм / mākslinieki Jānis Krievs, Dimitrijs Lūkins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
You are cordially invited to the showing of a new film "Rīga - Banjul - Scarborough: Pursuing the Dreams of Latvians" [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aicinām noskatīties jaunu filmu par Latviju, Gambiju un Tobago [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz spēles Latvija [attēls] Pētera Krilova dokumentālā filma / māksliniece Katrīna Vasiļevska, fotogrāfe Agnese Zeltiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sergejs Eizenšteins. Priekšvārds., Sergejs Eizenšteins. Post scriptum: Anša Epnera dokumentālā filma divās daļās [attēls] = Сергей Эйзенштейн. Предисловие., Сергей Эйзенштейн. Post scriptum / mākslinieks A. Klucis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bergmann spuldzes [attēls] = Bergmann Draht-lampe / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Perls un Marienfelds: elektriski piederumi [attēls] Rīgā Kaļķu ielā 12, Marijas ielā 28 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I. Perl & F. Marienfeld elektroteķ[h]nika [attēls] Rīgā Marijas ielā 28, Kaļķu ielā 22, Aleksandra ee[ie]lā 26, Jelgavā Akcizes un Kolonades ee[ie]las stūrī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Philips radio lampiņas [attēls] ir dvēsele katram uztvērējam / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pēteris Bērziņš: elektrības uzņēmumi Rīgā Kr. Barona ielā 4, Brīvības ielā 21 [attēls]. Ražojam: sadalīšanas iekārtas, instalācijas materiālus, mājturības aparātus / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viss priekš elektrības [attēls] "Vulkan" J. Schleier Rīgā, L. Smilšu ielā 34 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bateriju u.[n] čaulīšu fabrika k/s "Hoka" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Navan: tallija preperāts. [attēls] Drošs līdzeklis žurku un peļu iznīcināšanai / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žurkas un peles nodara ļoti lielus zaudējumus cilvēka mantai un veselībai. Navan: pasta un graudiņi. Panākumiem drošs atzīts līdzeklis žurku un peļu iznīcināšanai [attēls] Ķīm. farm. fabrika "Medfro" Rīgā, Ķieģeļu ielā 3 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Ekzemin" smēre pret ēdēm. Ķīm. laboratorija A. & S. Knopping Rīgā Peitavas ielā 10 [attēls] = "Экземин" радикальное средство против экземы, лишаев и других накожных заболъванiй = Radikalmittel gegen Ekzeme, Schuppenflechten, Schorf, Juckreiz, Kopfgründ und andere hartnäckigw Ausschläge / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Akc. Sab. Rīgas ķīmiskā fabrika "Jugla" Rīgā, Gogoļa ielā 13 [attēls]. Sēra vanna, Ogļskāba vanna, skābekļa vanna, med. terpentins "Pharma", naftalīns, zoda / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Medfro ir farmaceutisko preparatu uzticamības pazīme [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Leda" konfektes drošakais līdzeklis pret klepu un aizsmakumu. Ķimiski-farmaceitiska fabrika Farmasan Rigā [attēls]. Svaiga balss veenmēr leetojot. Nepeeceešams viseem kas savu balsi daudz nodarbina kā dzeedatajeem, advokateem, parlamentareešeem u.t.t. / mākslinieks Oskars Šteinbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alus darītava "Livonija" Rīgā Maskavas ielā № 239/43 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Akz.-Sabeedr. Alus daritava Ilgezeem Rīgā [attēls]. Smalkakee galda dsehreeni / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A./S. Vec-Gulbenes alus daritava [attēls]. Zelters. Limonade. Augļu ūdens. Iesala galda dzēriens. Galda etiķis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
K.J.Vagner: koku audzētava un sēklu tirgotava Rīgā, Valdemāra ielā № 77 [attēls] Piedāvā: visādas dārzāju, lopkopības un puķu sēklas lielā izvēlē, augļu un krāšņuma koki, krūmi, rozes, ilggadīgas dārza puķes / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fordson traktors [attēls] Vienīgais tirgotājs Gunnar Haagensen Rīgā, Elizabetes ielā 41/43 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Siemens elektriskais boilers ūdens sildīšanai 5 un 10 ltr. [attēls] Piemērots ārstu kab., frizētavām, mājturībai u.c. Visur, kur patstāvīgi vajadzīgs karsts ūdens / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daile [attēls] = Заслуженный коллектив Государственный ансамбль танца ЛССР. Художественный руководитель Народный артист Латвийской ССР Улдис Жагата / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viljams Šekspīrs Romeo un Džuljeta: Mīts. Gaļinas Poļiščukas versija [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viljams Šekspīrs Hamlets: traģēdija 3 cēlienos [attēls]. Liepājas teātris / [mākslinieks Varis Siliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Klods Manjē: Blēzs [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alans Reino-Furtons Amadejs (Lubenīte) [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daile: Nopelniem bagātais kolektīvs Latvijas PSR Valsts deju ansamblis [attēls]. Mākslinieciskais vadītājs Latvijas PSR Tautas mākslinieks Uldis Žagata / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daile: Nopelniem bagātais kolektīvs Latvijas PSR Valsts deju ansamblis [attēls]. Mākslinieciskais vadītājs Latvijas PSR Tautas mākslinieks Uldis Žagata / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leons Paegle Iela [attēls] A.Upīša LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Uldis Pauzers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vilis Lācis Kristaps Kaugurs: luga 3 cēlienos 5 ainās [attēls]. Ventspils Tautas teātris / mākslinieks Aldis Birznieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Migels de Servantess Sāvedra Dons Kihots [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Ilmārs Blumbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viktors Slavkins Man jau 40, bet izskatos vēl jauns [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Artis Bute (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daile [attēls] = Заслуженный коллектив Государственный ансамбль танца ЛССР. Художественный руководитель Народный артист Латвийской ССР Улдис Жагата / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
P. Putniņš Kāzas kāzās [attēls] VEF Tautas teātris / mākslinieks Gedimins Kotello (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Martti Larni Ceturtais skriemelis [attēls] Latvijas PSR Valsts leļļu teātris / mākslinieks Pāvils Šenhofs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Мартти Ларни Четвёртый позвонок [attēls] Государственный театр кукол Латвийской ССР / mākslinieks Pāvils Šenhofs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
А.Чехов Леший [attēls] Государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя Латвийской ССР имени Ленинского комсомола / māksliniece Suzanna Černobrova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E.Skarpeta Skrandaiņi un augstmaņi [attēls] Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris / māksliniece Māra Lindberga (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laikmetīgo operu cikls Kaņepes kultūras centrā 27/04 - 11/05 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vjatlags: Kirovas Dramatiskā laboratorija un Teatr. doc (Krievija) [attēls] 20. un 21. oktobrī Jaunā Rīgas teātra zālē Talsu ielā 1 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LPSR Valsts akadēmiskais Raiņa Dailes teātris [attēls] / māksliniece Jolanta Karlsone (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ā. Geikins Putenī [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Ilmaŗs Blumbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Smaragda pilsētas burvis: Aleksandra Volkova pasaka 2 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Artis Bute (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leons Paegle Runga iz maisa [attēls] Latvijas PSR Valsts leļļu teātris / mākslinieks Pēvils Šēnfohs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zeiboltu Jēkabs Ūdens burbuļi [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Māris Putniņs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Z.Lagerlefa Gesta Berlings. O.Krodera dramatizējums un iestudējums 3 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Artis Bute (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
R.Blaumanis: Trīnes grēki [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Albīns Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
K.Brikners Sniegbaltīte un vilks [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Māris Putniņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Johans Štrauss Sikspārnis [attēls]. Pirmizrāde 10. 12. 2015. Muzikālais vadītājs un diriģents Jānis Liepiņš / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules cirka dienas [attēls] 16., 18., 19., 23., 25. un 26. aprīlī Rīgas cirkā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sebastjans Tjerī: Divi kaili vīrieši [attēls] Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Ostrovskis: Portreti. Vilki un avis [attēls]. Liepājas teātris / [mākslinieks Reinis Dzudzilo] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūlijonkuļa Ziemassvētki [attēls]. Latvijas Leļļu teātra viesizrādes / māksliniece Rūta Briede (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bolero: Morisa Ravela, Modesta Musorgska mūzika. Baleta viencēlieni [attēls] Pirmizrāde 22. 10. 2015. Latvijas Nacionālā opera un balets / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mazā burvju flauta: izglītojošā izrāde LNO Jaunajā zālē [attēls] Pirmizrāde 19. 03. 2016. Latvijas Nacionālā opera un balets / māksliniece Ineta Sipunova. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šeherezāde un viņas stāsti. Pirmizrāde 08. 04. 2016. Latvijas Nacionālā opera un balets [attēls] Mūzika: Nikolajs Rimskis-Korsakovs, Zoltāns Kodājs. Horeogrāfs Leo Mujics. Muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Diriģents Jānis Liepiņš. Scenogrāfe Dinka Jeričeviča. Kostīmu māksliniece Manuela Paladina Šabanoviča / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Klīversala: restorāns, Gaismas pils [attēls]. Vēlās brokastis katru svētdienu no 11.00 - 16.00 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Džuzepe Verdi: Makbets [attēls]. Pirmizrāde 26. 02. 2016. Muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ļaudīs: "Splendid Palace" šodien! [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Messalina: liela[ā]kā monumenta[ā]lfilma kino Palas no 19. V. [attēls] Vēsture par valdi[ī]šanas un baudu kāra[ā]kās sievietes romiešu valsts ziedu laikmetā 2 lielās daļās / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Metro-Goldwyn-Mayer 15 gadi. Nemainīgu panākumu jubileja [attēls] 1924/25 - 1938/39 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bagātā līgava [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve: Maskavas mākslas fabrikas "Mosfiļm" ražojums. Piedalās labākie Maskavas un Ļeņingradas teātru aktieri. Šodien pirmizrāde! "Splendid Palace" [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pugačevs pēc A.S. Puškina motīviem [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Klusais noslēpums jeb Pasaules acs: aizraujoša drāma iz spiritistu dzīves. galvenajā lomā Franzis Ford. 1[.] se[ē]rija [attēls] = Безмолвная тайна или Око міра: захватывающая драма изѣ жизни спиритистов. В главной рои Фанцисъ Фордъ. 1 серія / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas dēls. A. Kaktiņš, M. Zīlava, N. Vasiljevs, V. Kadiķis (Ančarovs), Nacionālās Operas ballets E. Leščevska vadībā [attēls] / mākslinieks Raimonds Šiško (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Eden" [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirms gada sākās cīņa par Jūsu atbrīvošanu! [attēls] Jūsu pateicība - jūsu darbs! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nepļāpā un nebīsties no briesmām, bet cīnies un strādā tik ilgi, kamēr tavs nāvīgākais ienaidnieks - boļševisms - būs iznīdēts [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kam ticība sirdī tam lielākais spēks pasaulē [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas likteņstundā dzimtenei un frontei ir viena un tā pati sauksme: sīkstums un ticība [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Savās sirdīs mēs nesam apņemšanos: visu ko, tikai ne boļševismu [attēls]. Ģen. R. Bangerskis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tauta var būt lepna, ka tai ir dota iespēja ieročiem rokās parādīt visai pasaulei savu stāju pret padomiju un boļševismu iespaidīgāk nekā tikai ar vārdiem [attēls]. Bangerskis: SS - gruppenführer / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bez dzelzs kaŗ[r]a disciplīnas nevar būt kaŗ[r]avīra augstas kaujas spējas [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vai! tam vīram, kas negrib būt cīnītājs, vai! tai tautai, kas nav ar mieru likt dzīvību ķīlā, nav gatava nest upurus [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bez cīņas nav uzvaras - bez uzvaras nav miera! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nav nekādu šaubu, ka boļševiku valdīšanai turpinoties kaut vai tikai vienu gadu, no latviešu tautas nekas nebūtu palicis pāri [attēls]. Leģiona ģeneralmajors R. Bangerskis: latviešu SS - brīvprātīgo leģiona ģenerālinspektors / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Patiesas tautas uzvar ar paceltu galvu, nevis uz ceļiem stāvot [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kas izplata baumas, tas lielāko briesmu laikā nodod savu tautu [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Boļševisms un plutokratija nozīmē cilvēces visnežēlīgāko verdzināšanu [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Ar Vāciju par brīvu un laimīgu nākotni Jaunajā Eiropā. Tikai kad boļševisms būs uzvarēts, varēs sasniegt īsto mērķi: mieru, labklājību, laimi, apmierinātību un atpūtu. Cilvēki no visām Eiropas zemēm cīnās par kopējo mērķi un strādā uzvarai / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Visu Eiropas tautu strādnieki Vācijā piedalās jaunas nākotnes celšanā. Vācija ir cīņas centrs par jaunu kārtību. Katrs, kas tur strādā, gādā par savas tautas labāku nākotni / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Adolf's Hitler's turēja runu visai pasaulei. Viņa vārdi apstiprināja, ka šajā karā tikai Vācija un viņas sabiedrotie gūs spožu beigu uzvaru. Boļševiku pareģojums, ka viņi sagraušot vācu austrumfronti un ar otrās rietumu frontes palīdzību iznīcināšot pašu Vāciju, nepiepildīsil[e]s. Gluži pretēji - Vācija šogad ir atņēmusi pretiniekam viņa apgādes bāzes un svarīgākos bruņošanās rūpniecības izejvielu apgabalus, kā arī nosprostojusi galvenos satiksmes ceļus / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Vācija necīnās pret Krievijas tautām, bet gan pret žīdiem un boļševikiem. Vācija nodrošina jūsu tiesības uz brīvu darbu un uz laimīgu jūsu un jūsu bērnu nākotni. Varenie vācu bruņotie spēki ir garants jaunas, laimīgākas nākotnes celšanai / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Jaunās Eiropas uzbūves darbs, kā arī vācu armijas nepārtrauktās uzvaras rit neapturami uz priekšu. Jaunais laiks prasa skaidru un noteiktu izšķiršanos. Ir jāizšķiras, kas vēlas strādāt par brīvību, taisnību un mieru ciešā sadarbībā ar Lielvāciju. Kas sadarbosies ar jaunās Eiropas cēlājiem, tas saņems arī no tiem palīdzību un visi boļševiku palīgi tiks iznīcināti / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Vācu un viņu sabiedroto karapulki nes jums mieru, brīvību un jaunu dzīvi. Boļševiku varas sabrukumu un padomju galīgo bojā eju nekas vairs nespēj apturēt. Boļševiki Jūs vairs nespīdzinās / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Nekad neaizmirstiet, kas vainojami Jūsu nelaimē: bol[ļ]ševiki. Atceraties arvien, ka vāci ir tie, kas izcīni[ī]juši Jūsu drošību, Jūsu brīvību un Jūsu labklājību / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Ar grūtu darbu un neatslābstošu centību miljoniem cilvēku Vācijā sev sagādājuši apmierinātību un dzīves prieku. Lai arī Tu ietu labākai nākotnei pretī, tas atkarājas no Tevis! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Zemniek, nesēdi aizkrāsnē, un Tu, pilsētniek, savā dzīvoklī, gaidīgams labākus laikus[!] Pats piepalīdzi celt jaunu nākotni, priecīgi un centīgi strādājot kopējā darbā[!] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šis karš ir arī latviešu tautas karš par savu nākotni [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kas viņiem daļas gar mūsu asarām, mūsu asinīm un mūsu mokām?!! [attēls] Lords Bīverbruks paskaidroja angļu augšnamā: "Mēs nevaram iedomāties citas uzvaras, kas atnestu mums vairāk laimes, lielāku prieku un labāku mierinājumu, kā Krievijas pilnīgais triumfs Eiropā - un proti, cik drīzi vien iespējams." / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropa ir likteņkopība! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par jauno Eiropu! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzvara vai boļševisms! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzvara[,] darbs[,] uzbūve[:] parole - cīņā pret boļševismu un pasaules žīdismu! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atgriešanās pie darba [attēls] Ukrainas rūpniecība Vācijas kara saimniecības dienestā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cīņa un darbs - uzvaras ceļš! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu jaunatne! Valsts darba dienests pieņem trešo reizi jaunekļus viengadīgam dienestam Vācijā. Jums jāredz Vācija, viņas lauki un viņas pilsētas, viņas cilvēki un viņas darbi. Vācijas jaunatne sniedz jums roku kopējam darbam, pieņemiet šo priekšlikumu [attēls]. Pieteicieties Valsts darba dienestā uzņemšanas vietās / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eesti noored! Nüüd kutsub riigitööteenistus kolmandat korda noormwhi üheaastaseks teenistuseks Saksamaale. Teie õppite tundma Saksamaad, tema maastiki ja linnu, Saksa rahvast ja tema tööd. Saksa noorsugu ulatab Teile käe kaastöötamiseks, võtke ta vastu! [attēls] = Teatage endast riigitööteenistuse vastuvõtukohtades / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietuvos Jaunime! Reicho Darbo tarnyba trečia karta verbuoja jaunus vyrus vieneriems meta į reichą Jus turit pamatyti Vokietiją, jos Ūkius, miestus, žmones ir jų darbą. Vokietijos jaunimas paduoda jums ranką bendradarbiavimui. Ištiesk ją! [attēls] Registruokites Reicho Darbo Tarnybos priemimo vietose / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nododiet savu ārtavu - vērpšanai noderīgas izejvielas - Tu palīdzi uzvarēt boļševismu [attēls] Vērpšanai noderīgo izejvielu vākšana Latvijā[,] no 1942. g. 1.-30. nov.[embrim] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācija, kas Tavu dzimteni sargā, sauc Tevi! [attēls] Arī Tavs darbs ir cīņa pret boļševismu! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācija, kas Tavu dzimteni sargā, sauc Tevi! [attēls] Arī Tavs darbs ir cīņa pret boļševismu! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Объединены в труде - объединены в победе [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dsihvo[dzīvo] Latv soz.-dem strahdneeku partija! № 3 [attēls] / [mākslinieks Jānis Liepiņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par N.1. Tad brauksiet droši [attēls] = Stimmt für N.1. Dann Fahrt ihr Sicher = Голосуйте за N.1. - гарантiю соцiальмаго благополучiя / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visiem viens likums[,] viena taisnība[,] vienas tiesības[!] [attēls] Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ja Tu gribi palīdzēt, lai boļševiku asiņainās pēdas galīgi no šīs zemes izzustu, nestāvi sānis, bet ieslēdzies visu strādājošo kopīgā frontē - cieši iekļaujies savā arodbiedrībā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ražīgs darbs stiprina fronti! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Novēršiet mežu degšanu! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ievāciet sakņaugus! [attēls] Darbs dod maizi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4. Lauksaimniecības un rūpniecības izstāde Liepājā 14.-18. z[s]ept. 1929. zem Valsts Prezidenta protektorata. [attēls] Kurzemes lauksaimniecības centralbiedrība / mākslinieks Oskars Šteinbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ņemiet dalību kūdras talkā! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zemkopībā ir mūsu spēks un stiprums. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Nikolajs Puzirevskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arī arkli un izkaptis ir cīņas ieroči pret mūsu nāvīgo ienaidnieku - boļševismu [attēls] J. Andersons: Lauksaimniecības g[ģ]enerāldirektors / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Centrālā kūdras diena 1940.gada 4.augustā, Rīgā sporta namā [attēls] . Kūdra - brūnais zelts / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Centrālā kūdras diena 1939.gada 6.augustā Jēkabpilī. Kūdra - brūnais zelts [attēls] / māksliniesk Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Audzējiet vairāk linus! [attēls] Lini nepieciešami armijai un civiliedzīvotājiem tādēļ tie šogad jāaudzē katrā saimniecībā / mākslinieks Vilhelms Griķis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es sēju tikai kodinātu sēklu un iegūstu augstu un drošu ražu [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ko dod zālāju kultivēšana?... [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Audzēsim tabaku [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kūdras pakaiši - brūnais zelts. [attēls] Lauksaimnieki, pasūtiet kūdras pakaišus savās piensaimnieku sabiedrībās un patērētāju biedrībās. Akciju sabiedrība "Kūdra" Rīgā, Elizabetes 33-4 / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate. Lauksaimniecības izstāde Jelgavā, 1939.g. no 15.jūnija - 2.jūlijam [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kā izplatās tuberkuloze? [attēls] Latvijas II. "Veselības nedēļas" rīcības komitejas izdevums / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kā izsargāt sevi un citus no saslimšanas ar tuberkulozi? [attēls] Latvijas II. "Veselības nedēļas" rīcības komitejas izdevums / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūnijs - Latvijas Sarkanā krusta mēnesis. Ziedojiet! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mācaties neizpļāpāties! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Спекулянт твой горшы вораг! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kādi ļaudis mums vajadzīgi? Ļaudis atturīgi, tas ir ļaudis, kuŗi savus ceļus neloka šolaiku Baala - alkohola priekšā. Dr. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Runāšana - sudrabs[,] klusēšana - zelts [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu svētku dienas Rīgā 1935.g. 18. un 19. maijā [attēls] / mākslinieks Jūlijs Jēgers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Darbs un brīvais laiks sievietes dzīvē: Rīgas vācu sieviešu biedrības izstāde 1938.g. 2,3,4 un 5.I [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Tautas augstskola. 10 gada[u] svētki 22. februārī Tautas namā [attēls]. Programmā: Referāti un pārskati, J.Raiņa "Ave sol" inscenējums, Kustību un runu kori, Lozungi, Dziesmas un mūzika, Fiziskās kultūras priekšnesumi, Sienas avīzes, plakāti / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
14. Strādnieku kultūras svētki [attēls] Saules dārzā pie Ķīšezera 6 augustā 1933 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Joka pēc: Latvijas Mākslas Akadēmijas audze[ē]kņu padomes karnevāls 15. febr. 1936. g. Armijas virsnieku klubā [attēls] / mākslinieks Alfrēds Lesiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pie daiļās meldermeitiņas: maiznieku, kondī[i]toru, dzirnavnieku un pienotavu strādn.[ieku] arodb-bas karnevāls 26. febr.[uārī] 1938. g. [attēls] Nepārtraukta deja pie L.Štukasa un F.Zubkina mūzikas kapellas skaņām / mākslinieks E. Sevels (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Cielava gleznu izstāde Altberga mākslas zalonā no 7 dec. 1930 līdz 7 janv. 1931 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku biedrība Zaļā Vārna: 24. mākslas izstāde no 11. – 25. IX. 1938. galvaspilsētas Rīgas mākslas muzejā [attēls]/ mākslinieks Jānis Aižēns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieka Anša Cīruļa piemiņas izstāde no 28.marta līdz 11.aprīlim 1943.g. Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] = Die Gedächtnisausstellung des Künstlers Ansis Cīrulis im Rigaer Städtischen Kunstmuseum vom 28 März bis 11 April 1943 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mājizstrādājumu izstāde - tirgus Daugavpilī no 13.-18.jūnijam 1940 [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leo Michelsons [attēls] Izstāde Rīgas pilsētas Mākslas muzejā 22. I. - 7. II. 1939 / mākslinieks Leo Mihelsons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nākotnei pretīm!: izstāde no 3.-18.7.43. Rīgā, Mākslas muzejā [attēls] = Der Zukunft Entgegen!: Ausstellung vom 3. - 18. 7. 43. Kunstmuseum Riga / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nākotnei pretīm!: izstāde no 3.-18.7.43. Rīgā, Mākslas muzejā [attēls] = Der Zukunft Entgegen!: Ausstellung vom 3. - 18. 7. 43. Kunstmuseum Riga / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pavasara foto-izstāde 1923. no 25. marta - 8. aprilim technikumā, Nikolaja ielā № 1c [attēls]. Latviešu Fotografiskā biedrība / mākslinieks Ernests Veilands (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Tip Top". Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā [attēls] Tip-Top / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Merkuri: Čaulītes ar Havana [Havannas} vati ir vislabākās. Par augstāko labumu 8 godalgas [attēls] A. Jaunzems Rīgā, Kr. Barona ielā 21 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunā smēķējamā tabaka Gārdā izgatavota no labākām ārzemju tabakām! Garšo lieliski! [attēls] = Akc. sab. Tab.[akas] fabr.[ika] "Mündel & Ko", Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A. Volkovs: Smaragda pilsētas burvis [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Artis Bute (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kāpēc mēs aizbraucām? Jaunie latvieši Zviedrijā [attēls] Petra Inna Iniņberga, fotogrāfe, Gunta Neimane, intervētāja no 16. oktobra līdz 15. novembrim LU Bibliotēkā Kalpaka bulv. 4a - 108 telpa 1. stāvā / māksliniece Liene Medne Grigorjeva (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LNNK viedoklis okupācijas armijas izvešanā : [attēls] Ir pēdējais laiks! / [mākslinieks Jānis Galdiņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ieva [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tik un tā: Uldis Stabulnieks 16. novembrī plkst. 19.00 Vāgnera zālē. [attēls] Latvijas koncertdirekcija / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spēlē Zvaigznīte [attēls] = Звёздочка / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzīve kā rotaļa. Mariannas Karlocai rotaļlietu privātkolecija [attēls] = Izstāde 8/10/2016 - 8/01/2017 Latvijas Nacionālā bibliotēka 7. stāva ātrijā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Imants Ziedonis. Raksti [attēls] 1994. gada beigās sāksies parakstīšanās uz Imanta Ziedoņa Rakstiem 12 sējumos / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
tēlnieku apvienības izstāde "Abrene" [attēls] Tēlnieku namā Pils laukumā 3 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. Miniatūrtekstīliju izstāde [attēls] / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Republikas tautas daiļamata meistaru darbu izstāde izstāde, veltīta Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai [attēls] Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aina Muze tekstīlijas izstāde [attēls] Izstāde atvērta Rīgas arhitektūras un pilsētbūvniecības propagandas centrā - Pētera baznīcā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vissavienības minitekstīliju izstāde [attēls] Jūrmalas izstāžu zālē Dzintaros, Turaidas ielā 11 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rakstot kokā [attēls] Izstāde no Latvijas Nacionālās bibliotēkas iespiedgrafikas kolekcijas 03/04 - 02/07/2017 Mūkusalas iela 3, Rīga māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. Republikas tautas mākslas metālkalumu un rotu izstāde [attēls] Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cirka plakāti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas [attēls] Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 2018. gada 4. - 31. augusts / māksliniece Ieva Rupenheite (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grupa "Remix" & Igo [attēls] / fotogrāfs Juris Bērziņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
E.Rostāns Sirano de Beržeraks: M.Brauna, J.Petera, V.Maculēvičs mūzikls 2 daļās [attēls] L.Paegles Valsts Valmieras Drāmas teātris / mākslinieks Vladimirs Kovaļčuks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A. Čaks dzeja [attēls]. Valsts Liepājas teātra mazajā zālē. Dzeja Dzintras Klētnieces un Ulda Stabulnieka izpildījumā / mākslinieec Zigrīda Attāle (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
The Latviam state university presents Fire raisers by Max Frisch [attēls] = Bloomsbury Theatre, October 14. 15. 16. UK - USSR student theatre exchange / [māksliniece Penija Fitta] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa vasarnīca-muzejs Jūrmala, Majori, J.Pliekšāna iela 5/7 [attēls] = Дача-музей Райниса Юрмала, Майоры, ул. Я.Плиекшана, 5/7 = The Rainis Mansion-Museum Jurmala, Majori, 5/7 J.Pliekshan Street / mākslinieks Ilmārs Blumbergs, fotogrāfs Juris Kalniņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ventspils - 700 [attēls] / [mākslinieks Jānis Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arhitekts Vilhelms Bokslavs. Projekti [attēls] Izstāde 13. 10. 2018. - 02. 12. 2018. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" Alberta ielā 12, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gruzijas mūsdienu mākslas izstādes oktobrī [attēls] Latvijas draugi. Gruzija. Tbilisi. Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Krāsu alķīmija Rīgas Mākslas telpā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arvīda Priedītes tekstīliju izstāde [attēls] / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas fotogrāfijas biennāle 2018. Starptautiska izstāde Ekrāna ēra I: pašportrets un balvas "Meklējam jauno fotogrāfijā!"finālistu darbi [attēls] izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa", Kungu ielā 3 13. 04. - 13. 05. 2018. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas starpdisciplinārā mākslas izstāde Cilme: audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē [attēls] izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa", Kungu ielā 3 02. 02. - 18. 03. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku jauno mākslinieku lietišķi dekoratīvās mākslas darbu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" mākslinieks Indulis Gailāns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ieskaties acīs: Anita Meldere gleznas [attēls] Izstāžu zālē "Jāņa sēta" / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pils - 250 [attēls] / mākslinieks Egils Vītols. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu veselība - tautas nākotne. Bērnu dienas Latvijā [attēls]. Izstāde "Māte un bērns" no 27. maija - 1. ju[ū]nijam 1922. g. Rīgas Pilsētas Muzejā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XX 1990. Es diedāšu par tevi, tēvu zeme [attēls] / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pulkā eimu, pulkā teku: XII starptautiskie bērnu un jauniešu folkloras svētki [attēls] = XII International Children's and Youth Folklore Festival / māksliniece Ērika Māldere (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakāti un koncepti: izstāde republikāniskajā zinību namā Rīgā, Ļeņinaielā 23 [attēls] Mārtiņš Heimrāts un Jāzeps Baltinavietis / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lasi, atbalsti, prasi Brīvību! [attēls] Brīvība cīnās par Latvijas neatkarību un demokra[ā]tiju: sniedz informā[a]tīvus un anali[ī]tiskus rakstus par stāvokli Latvijā un trimdā, kā rī informē par LSDSP darbu starptautiskā sociālistiskā kustībā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 24. mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 18. janvāra līdz 1. februārim 1931 [attēls] / mākslinieks Jānis Ansons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vasaras eļļa motoram[,] diferenciāla[i]m[,] ātrumu kārbai [attēls]. Gargoyle Mobiloil Vacuum Oil Company / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Augstākā labuma ratu smēre Lauva [attēls] J. Fedotovs Rīgā: zīmoglakas un pudeļu lakas rūpniecība / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Auzu pārslas Visla [attēls] S & L Skreiner & Lemmerich, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A/S "Maiznieks" ražojumi [attēls]. Biskvīti: Zemgales, Jaunatnes, Cinīši, Saulīte I, Saulīte II, Ķimeņu, Vaniljas [Vaniļas], Šokola[ā]des, Alberta, Angļu, Viktorijas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laila Heimrāte & Daina Gailīte. Keramika, tekstils [attēls] Izstāde atvērta izstāžu zālē "Ķīpsala" Balasta dambī 34 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Augstākā labuma SHELL petroleja [attēls]/ Gargoyle Mobiloil Vacuum Oil Company / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Atoil" smēreļļu 1 gada patēriņš pārsniedz 300,000 kg [attēls]. M. Jurjāns, Minerāleļļu un citu naftas produktu imports / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nepārtraukti...kā dienā, tā naktī Ķeguma spēkstacijas būves lielie un mazie dīzeļmotori - top dzīti ar firmas "M. Jurja[ā]ns" naftu un eļļoti ar "M. Jurja[ā]ns" smēreļļām "Atoil". Jo, firmas "M. Jurja[ā]ns" naftas produkti ir kvalitātes standartmarka [attēls]. M. Jurja[ā]ns, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Petroleja[,] benci[zī]ns, latols[,] motoru, cilindru un mašīnu eļļas [attēls]. Tirdzniecības un rūpniecības A/S. Lateksim Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. Markitants Jelgavā [attēls] Svaigi sālīti gurķi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zelters. E. Arnala dēli, Rīgā [attēls] Pieprasiet visur / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kokumižas medus kvass [attēls] C. Kreyenberg Marijas ielā 72, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Leons Krivāns Raiņa Dailes teātrī [attēls] = programma: P. Zīskinds "Kontrabass"/ mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Paradīze 89: Madaras Dišleres piedzīvojumu filma visu laiku bērniem [attēls] Vasara, pēc kuras viss bija citādi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atceries par pienu! [attēls] Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tiksimies Kultūras dienās Straumēnos & Mūsmājās no [1983. gada] 29. aprīļa līdz 1. maijam [attēls] = Koncerti, teātris, priekšlasījums, vērtīga lotereja, izstāde, balle / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu amatniecības festivāls 2018 4., 5. augustā 10.00-17.00 [attēls] = IV Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā / māksliniece Inta Brūniņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija atgriežas Eiropā: no okupācijas līdz brīvībai [attēls] = Latvia returns to Europe: from Occupation to Freedom = La Lettonie revient à l'Europe: de l'occupation à la liberté = Latfia yn dychwelyd i Ewrop: o Oresgyniad i Ryddid / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Letonia vuelve a Europa: desde la ocupación a la libertad [attēls] De 25 de Septiembre al 6 de Octubre Madrid, Representación de Comisión Europea / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lotyšsko se vrací do Evropy: od okupace ke svobodĕ [attēls] Národni muzeum, Praha 17. řijna - 17. listopadu 2000 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvia Returns to Europe: From Occupation to Freedom [attēls] National Museum, Prague October 17 - November 17, 2000 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Łotwa powraca do Europy: Od okupacji do wolności. Ekspozycja. Muzeum Okupacji Łotwy 1940 - 1991 / [attēls] = Warszawski Ośrodek Kultury 10 - 22 kwiecień 2000 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čaks iet uz kino [attēls] Izstāde Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī - muzejā Rīgā, Lāčplēša 48 - 8 no 2017. gada 15. novembra līdz 2018. gada 20. janvārim / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Tango [attēls]. "A.G.Ruhtenberg", A/S. 10 gab. 20 sant. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rokoko 20 gab.35. sant. [attēls] "A.G.Ruhtenberg", A/S Rīgā: papirosi Rokoko / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rokoko 20 gab.35. sant. [attēls] "A.G.Ruhtenberg", A/S Rīgā: papirosi Rokoko / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi ar vati Ova. 20 gabali tikai 35 santi[ī]mi [attēls]. A.G. Ruhtenberg / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi III šķira "Eva". Tab. fabrika Chr. Krogh Rīgā [attēls]. mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi I šķira Dollar. Tab. fabr. Chr. Krogh Rīga [attēls] Bez konkurences! Ohne Konkurrenz! / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzirkstele: papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh Rīgā [attēls]. Smēķe[ē]si mani - iemīle[ē]si mani...! / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet visur papirosus "Kāvi" [attēls] Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā, Mati[ī]sa ielā 88 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi "SER" [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ali papirosi III. šķ. [attēls] A./S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čauli[ī]šu fabrika Ed. Jaunzems un Bdr [biedri] Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pīpju tabaka M.K. [attēls] . Akc. sab. Tab.[akas] fabr.[ika] Mündel un Ko, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Smēķējamā tabaka Jugla [attēls]. Tab. fabr. A./S. "Dukats" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi visiem [attēls] Mona / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Akc. Sab. A.S.Maikapar Rīgā [attēls]. Papirosi Troika 10 gab. 7 1/5 zelta sant. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Stop: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi 6?-7? [attēls] = 20 gab. 35 sant. Tab. fabr. "Trud", Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Deja: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Milda: papirosi III. šķira ar vati [attēls]. Tab. fabr. "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Ķemeri [attēls]. Tab. fabr. "Trud", Rīgā G[Ģ]ertrūdes ielā 103 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tip-Top. A.G. Ruhtenberg, Rigā [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Tip Top". Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā [attēls] Tip-Top / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā [attēls] Urr-r[a]ā! Tagad smēķēsim tikai Latvijas tabakas fabrikas ražojumus! / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Prieks! Papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh, Rīgā [attēls] / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi III šķira Kalif dabujami visur [attēls] Tabakas fabrika "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Defend Peace! [attēls] / mākslinieks Georgs Smelters. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakate aus der Lettischen SSR [attēls]. Kunsthalle Rostock mai/juni 1983 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde. Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства. Выставка открыта в Художественном музее Латв.[ийской] ССР, г. Рига, ул. Горкого 10a / mākslinieks Ivars Zaikins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izjūtu tīklos: foto izstāde [attēls] AS "Latvenergo" Enerģētikas muzejā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9 / mākslinieks Jānis Slišāns. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Somdaris [attēls]. Mūsu izstrādājumi izgatavoti mūsdienīgā stilā. Dažādi pēc formas, krāsas un pielietojuma / mākslinieks Uldis Razums, fotogrāfs Genādijs Varlamovs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4. Republikāniskā jaunatnes zinātniski-tehniskās jaunrades izstāde 26.07.-13.10.85. [attēls] / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aurora [attēls] [zeķu fabrikas reklāmas plakāts] / mākslinieks Arvīds Priedīte. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Elektronika - tehnikas progresa svira [attēls] Īstenosim PSKP XXIV kongresa lēmumus! / mākslinieks Gunārs Kamradziuss. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №31 [attēls]. 3 priekšrocības: vislielākie vinnesti, vislielākā iespēja vinnēt, visizdevīgākā loterija / mākslinieks Voldemārs Mednis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gājēji, esiet uzmanīgi uz ielas! [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vācu drāma. Berlīnes Šillera teātra viesizrāde [1938.] 17. un 18. martā "Zalameas tiesnesis" ar Heinrichu Georgu [attēls] = Deutsches Schauspiel. Gastspiel Sciller - Theater - Berlin [1938.] 17. und 18. März "Der Richter von Zalamea" mit Heinrich George / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bretini frères [attēls] / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi II. šķ.[ira] "Addis Abeda" 10 gab. 20 sant. [attēls]. Tab. fabr. "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Смех и грех [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvieši! Anglija jūs grib iznīcināt! [attēls] Mazām Baltijas tautām ir jāatgriežas Padomju Savienībā: Londonas "Times" 6. 2. 1942. / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Karaliskais skotu zēnu orķestris. Lielākā vasaras sezonas sensacija! [attēls] = The Royal Kiltie Juniors Band. Lido/ mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liszt Études d'exécution transcendante. Ottho-Drews [attēls] Konservatorijā otrdien 25 febr. 1930. plkst. 8 / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mežs - mūsu bagātība [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate: Celtniecības izstāde [attēls]. No 16. jūnija - 2. jūlijam Latvijas Universitātes vecā ēkā. Ieeja no Merķeļa ielas / mākslinieks Rūdolfs Āboliņš. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales latviešu kongress Rēzeknē [attēls] 1917. g. 9. un 10. maijā (v.[ecā] st.[ila] 26. un 27. aprīlī), kas nosprieda visiem latviešiem apvienoties / [mākslinieks Jēkabs Alfrēds Strazdiņš]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jelgava un jelgavnieki (I. izl.) [attēls] = Mitau u.[nd] Mitauer (I.) = Митава и митавцы / mākslinieks Aleksandrs Strekavins. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijai jābūt latviešu valstij [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas latvisko misiju mēs varēsim piepildīt tikai kā latvieši uz latviešu zemes [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spožu turēsim Latvijas godu [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas mīlestība - neizsmeļams spēku avots [attēls] / mākslinieks Otto Pladers. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laipnam būt ir likums, Smaidīt - latvju tikums [attēls] / mākslinieks nezināms. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ikkatrs - vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks, vai skolotie ļaudis. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Nikolajs Puzirevskis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tēvuzemes mīlestība ir augstākā mīlestība virs zemes. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Otto Pladers. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunā Latvijas saule spīdēs pār visiem. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Otto Pladers. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vienību uz latviska pamata [attēls] / mākslinieks Ansis Cīrulis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viens otram mīlas ziedus ceļā klājat, Viens otram laimi sirdī krājat. Svētību gūst tas, kas prātā / Patur, ko šie vārdi teic: / "Apzinīgi katrā vietā / savu pienākumu veic!" Jel negaudies par rītu, / kas smagu darbu dod. / Tik rūpēs mīļo labad / Sirds īstu laimi rod. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brauchs (Vācija) jeb Maleiko (Latvija) Eiropas labākais 20 klm. skrējējs? (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgie tautas sporta svētki (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropas meistarsacīkstes grieķu - romiešu cīņā Rīgā 4, 5, 6 un 7. zep. 1926 g. cirkū (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: boksam veltīts plakāts] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas meistarsacīkstes boksā 25. un 26. aug. š.g. J.K.S. laukumā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mani lidojumu piedzīvojumi: slavenās lidotājas Elly Beinhorn vienīgais priekšlasījums ar daudz interesantām gaismas bildēm (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Soļošanas sacīkste (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Iekšlietu ministrijas Tūrisma biroja rīkoto tūrisma propagandas izstādi "Apceļo dzimto zemi" 1935 g. 14-20 maijam Rīgas Amatu biedrības telpās L.Ķēniņu ielā № 30 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: futbolam veltīts plakāts] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules meistarsacīkstes svaru celšanā Rīgā 16, 17, 18. sept. 1939.g. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visitez la pittoresque Lettonie (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie das schöne Lettland und seine Historische Orte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jöjjon el Lettországba (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie Lettland (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besök Lettland (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie! Aux Jeux Olympiques 1940 via les pays baltiques (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie Lettland! Zur Olympiade 1940 durch die Baltischen Staaten (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Margaret Stoddart (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: fotoplakāts ar dažādiem Latvijas pilsētu, ainavu skatiem] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības Žurnāls: lauku labklājības veicinātājs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jēkaba Kazaka izstāde no 26. III - 14. IV pilsētas mākslas muzejā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Avia[ā]cijas svētki 17. ju[ū]lijā 1927 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta dubultotā 5-kl. naudas lotereja № 3 un 3a (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Smēķējau labākos papirosus Abdulla (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priekš pazine[ē]ja papirosu priekšgalā sta[ā]v (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Elegant (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vate un vateli[ī]ns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ričards Bahs Kaija vārdā Džonotans Livingstons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Vaidelote (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā 1950. g. 16., 17., 18. jūnijā Leicesterā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropas vasaras skola Straumēni. Latviski runājošiem jauniešiem no 11 līdz 16 gadiem. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 36. kultūras dienas Adelaidē, 1986. g (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sajust un radīt: Starptautiskajai Baltā spieķa dienai veltīta radošo izpausmju izstāde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas muzeju gaismekļi zem Dzelzceļa muzeja debesīm: izstāde apskatāma līdz 25. novembrim Uzvaras bulvāris 2A (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Armēnija senās kartēs 6. gs. p. m. ē. - 20. gs.: vēsturisko karšu izstāde 2017. gada 25.10. - 26.11 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvian Arts and Crafts Exhibition (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saknes: Rīgas tēlotājas mākslas studiju izstāde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas fotomēnesis 2017[.] 08.-31.05. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Art Nouveau in Letland: expositie Centrale Bibliotheek [Den Haag] 17 november - 15 december [2007] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andreja Paulāna piemiņas izstāde (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cihovska, Viduka, Ritums: keramika, audums, kokgrebums (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ak, svētā Lestene! (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Luters. Pagrieziens: izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3 01.11.2017.-04.02.2018 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Velosipēdi Omega: Latvijas vadošā marka. [attēls] Akc. sab. "G.Ērenpreis un Bdris" Rīgā, Brīvības ielā № 129/133 / mākslinieks Aleksandrs Apsītis. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Maok: Pulveris blakšu, blusu, tarakanu un citu kukaiņu iznīcināšanai [attēls] = Maok: Порошок для уничтоженiя блох, клопов, тараканов и других насъкомых = Maok: Bestes Vertilgungsmittel für Flöhe, Wanzen, Tarakane und andere Insekten / [mākslinieks Kurts Betge]. (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pee kamina [filma]: drama 6 zehleenos. Peed. Holodnaja, Maksimows, Polonskis, Runitsch - Kino Moulin-Rouge Teatra eelā 10 (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pēc boļševisma un plutokra[ā]tijas iznīcināšanas - patiess sociālisms / (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Krodera teātris [attēls] Jura Kmina fotoizstāde. 20. jūnijs - 6. augusts LNB 5. stāva ātrijā / māksliniece Una Grants (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mīlas svētība. Teātra improvizācijas pēc Raiņa un Aspazijas dzejas motīviem Rīgas Krievu teātrī 6. novembrī [attēls] = Благословение любви. Театральные импровизации по стихам Райниа и Аспазии / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es redzu Latviju [attēls]. 16 jaunas filmas programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei / mākslinieks "Aģentūra VUCA Communications" (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Es redzu Latviju [attēls]. 16 jaunas filmas programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei / mākslinieks "Aģentūra VUCA Communications" (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Mākslas fonds 1945 - 1985. Latvijas PSR Mākslas fonda 40 gadu jubilejas izstādes [attēls] = Выставки, посвященные 40-летию Художественного фонда Латвийской ССР / mākslinieks Dimitrijs Lūkins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Mitrēvics gleznas [attēls] Izstāde atvērta izstāžu zālē "Arsenāls" Torņa ielā 1 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ādolfs Irbīte dizainers [attēls] piemiņas izstāde / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Debora La Grase (ASV). Kur tie lieli dūmi kūp: latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla. Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas 3. stāvā Dž. F. Kenedija lasītavā 30. 06. - 30. 09. [attēls] = Where the Great Smoke Rises: Art Inspired by Latvian Folksong / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas marīna '17 [attēls] 22. starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Radošā dominante. Melnbaltā: mākslas un amatniecības izstāde 25. 01. - 12. 03. 2017. Rīgas Sv. Pētera baznīcā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Stalla: galerija Rīgā Pils laukumā 3 Tēlnieku namā [attēls] Glezniecība, tēlniecība, grafika, lietišķi dekoratīvā māksla / [mākslinieks Mārtiņš Heimrāts] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grafiķu izstāde no 21 marta līdz 4 aprīlim 1943. g. Kaļķu ielā 30. Oļģerts Ābelīte, Artūrs Apinis, Anšlavs Eglītis, Aleksandrs Junkers, Aleksejs Jupatovs, Voldemārs Krastiņš, Jānis Plēpis, Nikolajs Puzirevskis, Pēteris Upītis, Sigismunds Vidbergs [attēls] = Ausstellung der Graphiker vom 21 März bis zum 4 April 1943 Kalkstrasse 30 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1514. Grāmata. 2014 [attēls]. Atgriezies 1514. gadā! Izstāde apskatāma līdz 2014. gada 11. decembrim / māksliniece Dace Džeriņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VEF Kultūras pils TLMS "Māra" tautas daiļamata meistares Īrisas Vainovskas personālizstāde "Mana radošā dzīve" [attēls] no 11. janvāra līdz 3. februārim Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" izstāžu zālē Jaunielā 29a / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Homo Novus [attēls] Pārpratumu komēdija pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rolanda un Ēvalda Butānu gleznu izstāde “Staro Rīga” [attēls] Kultūras un tautas mākslas centrā "Ritums" no 8. februāra līdz 3. martam / māksliniece Liene Medne Grigorjeva (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viena soma teica: lietišķās mākslas studijas "Zemga" un tautas lietišķās mākslas studijas "Gundega" darbu izstāde [attēls] Kultūras un tautas mākslas centrā "Ritums" no 5. aprīļa līdz 28. aprīlim / māksliniece Liene Medne Grigorjeva (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Baltais [attēls] A. Gulbis, Rīgā Ds[z]irnawu ee[ie]lā № 81/85 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jul. Heister & Ko [attēls] Liķieru fabrika Jelgavā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VEF 1938. Radio, spuldzes,telefoni, akumulatori un baterijas, instalācijas materiāli, foto, transformatori, lidmašīnas [attēls]. Norsk Aksjeselskap VEF Oslo. VEF, Eesti Osakond Tallinn. VEF, Kaunas. O./J. VEF A. B. Helsinki. Lukstin & Co Zürich. Champion - Radio Stockholm / [plakātu realizēja VEF Reklāmas birojs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūsu papirosus uzlabo Merkuri čaulītes ar havana [Havannas] vati [attēls] A. Jaunzems: Lielākā čaulīšu fabrika Latvijā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Merkuri" čauli[ī]tes ir vislaba[ā]kās! [attēls] = Čauli[ī]šu fabrika A. Jaunzems Rīgā, Kr. Barona ielā 21 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VEF Rīga Brīvības gatve 19 [attēls] / [plakātu realizēja VEF Reklāmas birojs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VEF. Valsts elektrotechniskās fabrikas ražojumi [attēls] Jānis Gulbis Rīgā, Brīvības ielā 12 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VEF radio [attēls] / māksliniece Zenta Baboliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dāvana vientuļai sievietei: nenopietns, krāsains platekrāna detektīvs. Rīgas studija [attēls]. Подарок одинокой женщине: несерёзнй детектив Рижской студии / māksliniece Leonija Kuncīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šahs briljantu karalienei: Rīgas studijas detektīvfilma [attēls]. Шах королеве бриллиантов: детективный филм Рижской студии / māksliniece Silvija Līce (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga: pūtēju orķestris [attēls] Рига: духовой оркестр / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Piens ar burkānu sulu [attēls]. Rīgas piena konservu kombināts / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas piena kombināts [attēls]. Pērciet attaukotā piena produkciju! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Džemma Skulme gleznu izstāde [attēls]. Atvērta ik dienas, izņemot trešdienas, no plkst. 12.00 līdz 19.00 Mākslinieku namā Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 35 / māksliniece Džemma Skulme (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rerihs: no PSRS mākslas muzeju kolekcijām [attēls]. Nikolaja Reriha 100. dzimšanas dienai veltītā izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visi par socialdemokratiem 3 [attēls] s[S]trādnieku vairākumu un vienību pilsētas domē[!] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
5. Izstāde-tirgus Rīgā 1925[.] 19. VII - 2. VIII [attēls] / [mākslinieks Alfrēds Švedrēvics] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
International Circus Festival Latvia [attēls] / mākslinieks V. Verika (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Robina Huda bultas: mākslas filma. Rīgas kinostudija [attēls]. Стрелы Робина Гуда: художественный фильм. Рижская киностудия / mākslinieki Dailis Rožlapa, Izjaslavs Koreņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valsts pirms valsts. Atbrīvošanās gadsimts 1817 - 1918 [attēls] Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde Rīgā, Mūkusalas ielā 3 22. 05. 2018. - 19. 08. 2018 / māksliniece Una Grants (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu rakstnieki [attēls] / māksliniece Ilze Ramane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sports mākslā: izstāde [attēls] Latvijas PSR X spartakiāde / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Искусство Советской Латвии [attēls] Выставка открыта в Центральном Доме Художника, [Москва], Крымский вал 10/14 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
J. R. Tillbergs 100: izstāde LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tērps laikabiedram: izstāde atvērta no 5. līdz 30. augustam izstāžu zālē Jūrmalas pils.[ētā], Dzintaros, Turaidas ielā 11 [attēls] = Костюм для современника: выставка открыта с 5 по 30 августа в выставочном зале г. Юрмала, Дзинтари, ул. Турайдас, 11 / mākslinieks Indulis Gailāns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aurora [attēls] = Рижская ордена трудового красного знамени чулочная фабрика "Аврора" / mākslinieks Uldis Razums (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Kārte[s]" [attēls] Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi Lotto [attēls] Tab.[akas] fabr.[ika] Osman / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Starts" papirosi III. šķ. [attēls] A./S. "Laferme" Riga / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viņš trīsreiz sauca mani: Raiņa nepabeigtās lugas [attēls] LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas balets [attēls] = Рижский балет = Ballet de Riga = Rigaer Ballett = Riga ballet = Balletto di Riga / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ūdera 100 gadu atcerei veltīta darbu izstāde [attēls] = Выставка работ, посвященная 100-летию художника Т. Удерса / mākslinieks Rihards Skrubis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Baltgailis (1893.-1979.): darbu izstāde [attēls]. Jelgavas vēstures un mākslas muzejs / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Республиканская выставка изобразительного искусства посвященная XXIII съезду Компартии Латвии [attēls] Выставка открыта в выставочном зале "Латвия", г. Рига, ул. Ленина 31 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Republikas tēlotājas mākslas izstāde veltīta Latvijas Komunistiskās partijas XXIII kongresam [attēls] Izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" Rīgā, Ļeņina ielā 31 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Искусство Советской Латвии [attēls] Выставка открыта в Центральном Выставочном зале (Исаакиевская пл., 1) / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Republikas 7. akvareļu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gunta Strupuļa (1933-1974) darbu izstāde Jelgavas vēstures un mākslas muzejā [attēls] / mākslinieks Guntis Strupulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 1974 12. - 22. IV [attēls] / mākslinieks Guntis Strupulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Teodors Zaļkalns 110 [attēls] Teodora Zaļkalna memoriālais muzejs Rīgā, Biķernieku ielā 13, atvērts no plkst. 12.-18. Pirmdienās un otrdienās - slēgts / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Рижский Зоосад. Зоопарк открыт ежедневно с 10 ч. утра. Сообщение трамваем № 11 [attēls] = Dārzs atvērts katru dienu no pl.10. Satiksme ar 11. tramvaju / [mākslinieks Rihards Skrubis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas grāmatai 400. Senās grāmatas Rīgā (izstāde). [attēls] = Старинные книги в Риге / mākslinieks Uldis Sosnovskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Em. Dārziņa simtgades atcere [attēls] 1875 - 1975 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzvara! [attēls] 1945. g. 9. maijs / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirmais starptautiskais gaisa balonu festivāls Rīga'92 [attēls] = 1-st International Hot Air Ballon Festival Riga'92 / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais gobelēna simpozijs Rīga PSRS [attēls] Symposium International de Tapisserie Riga URSS = Международный симпозиум по гобелену Рига СССР / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zaļkalns 90 [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules tautas cīņā par mieru un progresu: tēlotājas mākslas izstāde. Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls]. Народы мира в борьбе за мир и прогресс: высавка изобразительного искусства. Выставка открыта в Художественном музее Латв.[ийской] ССР, г. Рига, ул. Горкого 10a / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Republikas lietišķās mākslas tautas studiju darbu izstāde atvērta - Rīgā, Pionieru lauk. 3, III stāvā, Latvijas PSR Vēstures muzejā, [attēls] = Республиканская выставка работ народных студий прикладного искусства открыта - г. Рига, пл. Пионеров 3, III этаж Музей истории Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tarybinės Latvijos tapyba [attēls] = Живопись советской Латвии / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
WPurwits 100 [attēls] / mākslinieks Guntis Strupulis, fotogrāfs Valters Ezeriņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ļ. Bukovska darbu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Robina Huda bultas: mākslas filma. Stāsts par angļu tautas leģendu varoņa Robina Huda un viņa draugu piedzīvojumiem [attēls]. Стрелы Робина Гуда: художественный фильм. Рассказ о приключениях героя легенд английского народа Робин Гуда и его друзей / mākslinieks Izjaslavs Koreņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Motociklu vasara: mākslas filma. Lirisks stāsts par divu jauniešu jūtu pasauli [attēls] = Лето мотоциклистов: художественный фильм. Лирический рассказ о мире чувств двух молодых людей / māksliniece I. Brikmane, fotogrāfs Ēriks Fridrihsons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintars: Tautas koris, Latvijas PSR nopelniem bagātais kolektīvs, B. Bartoka III Starptautiskā koru konkursa laureāts [attēls]. Mākslinieciskais vadītāja un galvenais diriģents republikas nopelniem bagātais mākslas darbinieks Imants Cepītis / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas dzintars 72 [attēls] / mākslinieki Viktors Zakovics, Ilze Jansone (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Komponistu savienības plēnums 2 - 5. IV 1980. [attēls] Veltīts V. I. Ļeņina 110 dzimšanas dienas atcerei / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas dzintars '74 [attēls] / mākslinieks Viktors Zakovics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepāja '76: draudzības koncerti [attēls] / mākslinieki Viktors Zakovics, Ilze Jansone (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kā jums tīk: komēdija. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris [attēls] = Andris Bērziņš, Uldis Stabulnieks, Aleksandrs Busse, Baiba Puzinas, [Viljams] Šekspīrs / mākslinieks Aleksandrs Busse (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spīdolas dziesma: estrādes rēvija [attēls] / [mākslinieks Andris Merkmanis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kurpe: traģikomiska pantomīma [attēls]. Rīgas Pantomīma / mākslinieks Herberts Laukšteins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ak, tu mana tēvu zeme [attēls] R.Ligers, "Rīgas pantomīma" / māksliniece Rita Missūne (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
5. Republikas komjaunatnes - jaunatnes dziesmu festivāls, veltīts VĻKJS 60. gadadienai [attēls] = 5. республиканский фестиваль комсомольско - молодёжной песни, посвященный 60-ти летию ВЛКСМ / mākslinieks Viktors Zakovics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vefietes, vecumā no 16 - 28 gadiem, lūdzam piedalīties festivālā Cilvēka dailei. Festivāls notiks 1989., 1990. un 1991 gadā ar noslēguma kārtās paredzēto finālu [attēls] Daiļākā vefiete / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ungārijas Dienas 2017. Atklāj ungāru literatūru! [attēls] = Latviešu valodā izdotās ungāru literatūras stūrīša atklāšana un sarunas ar tulkotāju Elgu Saksi 5. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas AsiaRes lasītavā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Dembo personālizstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā / mākslinieks Kirils Šmeļkovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. tekstilmākslas darbu un 4. miniatūrgobelēnu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Homo Novus. Kostīmu izstāde. Filmas kostīmu māksliniece Liene Rolšteina [attēls] Latvijas Nacionālās bibliotēkas M stāva galerijā Rīgā, Mūkusalas ielā 3 10.10. - 6.11. 2018. / māksliniece Una Grants (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
7. republikas jauno mākslinieku darbu izstāde [attēls] = 7 выставка работ молодых художников республики / [mākslinieks Guntis Strupulis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I. un G. Kroļļu personālā izstāde [attēls] Tukuma Mākslas un novadpētniecības muzejā Dārza ielā 11/13 23. II - 23. III / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Polijas Ziemassvētki jūgendstila noskaņās: izstāde 08. 12. 2017. - 14. 01. 2018. Muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" Alberta ielā 12 [attēls] / mākslinieks Gatis Buravcovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
WPurwits 100 [attēls] Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Guntis Strupulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasteļu izstāde [attēls]. Felicita Pauļuka, Rita Valnere, Baiba Vegere, Edvīns Kalnenieks, Indulis Landav[u]s, Indulis Zariņš / mākslinieks Alnis Mitris (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3. starptautiskais tekstilmākslas simpozijs [attēls] = The 3rd International Symposium of Tapestry Riga Dzintari IX - X 1989 = 3-ий международный симпозиум по гобелену / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
5. starptautiskais tekstilmākslas simpozijs. Izstādes atklāšana 20. septembrī 17:00 Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā Skārņu ielā 1/10 [attēls] = The 5th Internationale Symposium of Textile Art Riga Dzintari IX 1991. Opening of the Exhibition 20th of September 17:00 Muzeum of Decorative Applied Arts / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas mākslinieku grupas tēlotājas mākslas 1975. gada [attēls] rudens izstāde / mākslinieks Guntis Strupulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miniatūrgobelēnu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru lauk.[umā] 3. / mākslinieks Arvīds Priedīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku 3. akvareļu izstāde [attēls] . Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Guntis Strupulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komjaunatne - padomju jaunatnes avangards [attēls] / mākslinieks Viktors Zakovics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bomaršē Trakā diena jeb Figaro kāzas [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Juris Dimiters (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lopu skaitīšana: P. Putniņa komēdija [attēls]. Rūpnīcas VEF Kultūras pils Tautas teātris / mākslinieks Arnolds Plaudis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Рудольф Хеймрат гобелен [attēls] Выставка открыта в залах Академии художеств СССР (Кропоткиская ул., д. 21) / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mihaila Eizenšteina Rīga. Diagonāles. Margaritas Fedinas fotogrāfijas: izstāde 06. 09. 2017. - 24. 09. 2017. [attēls] Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 / mākslinieks Gatis Buravcovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Koks. Pinumi: Darbarīki. Amatniecība. [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā, Brīvdabas ielā 21. 2017. gada 12. maijs - 10. septembris / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Restarts 22. aprīlī - 12. jūnijā Rīgas Mākslas telpā [attēls] = Riga Photography Biennial 2016 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neplakāts Cēsīs: izstāde atvērta Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izstāžu namā [attēls] / mākslinieks Gunārs Lūsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valdis Kalnroze: gleznu izstāde. Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Валдис Калнрозе выставка картин. Выставка открыта в Художественном музее ЛССР, Рига, ул. Горького, 10a / mākslinieks Gunārs Lūsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aija Zīle: cilņi, Vilis Vizulis: gleznas [attēls] Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Gunārs Lūsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Teodors Zaļkalns 100 [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Latvijas sporta svētki Rīgā 12.-14. VIII. 1939. [attēls] / mākslinieks Herberts Mangolds (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā: izstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Reformācijas laukumā 1 21. 03. - 04. 06. 2017. [attēls] = The Exhibition Jāzeps Pīgoznis Award in Latvian Landscape Painting / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Mākslas fonda Radoši eksperimentālās keramikas darbnīcas izstāde [attēls]= Выставка Творческо-экспериментальной мастерской керамики Художественного фонда Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Krollis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gundegas Rancānes glezniecība: izstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 16. 06. līdz 07. 08. 2016. [attēls] = The Exhibition Gundega Rancane Painting / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valdis Brauns fotogrāfijas [attēls] Izstāde atvērta Rīgā, Blaumaņa ielā 21 / mākslinieks Gunārs Lūsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daile XX [attēls] / [mākslinieks Georgs Smelters] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vāgners: Tanheizers [attēls]. Pirmizrāde 23. 05. 2017. Latvijas Nacionālā opera un balets / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Trīs tikšanās: latviešu komponistu darbi pasaules horeogrāfu versijās. Mūzika: Rihards Dubra, Georgs Pelēcis, Pēteris Vasks. Horeogrāfija: Mario Radačovskis, Bridžeta Breinere, Demiss Volpi [attēls]. Pasaules pirmizrāde 26. 04. 2014 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. VLJK Somijā, Haiko muižā, 1989. gadā no 23. līdz 28. jūlijam [attēls] / mākslinieks Vilis Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pierakstītā skaņa. Mūzikas notācija cauri laikiem [attēls] Izstāde 15.06. - 01.10. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva izstāžu zālē Mūkusalas ielā 3 māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Folkloras draugu kopas Skandinieki koncerts [attēls] / mākslinieks Tenis Grasis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ezermalas koncerts Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā 15. jūnijā no 18.00 - 23.00 [attēls] Skyforger: folkmetāla grupa, Folkvakars: etno grupa, Auļi: dūdu un bungu mūzikas grupa, Zari: postfolka grupa. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 90 gadi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spodrē manu dvēselīt' [attēls]. Diriģenti, komponisti, etnomuzikologi: pasaules pirmatskaņojumi 2014. gada 7. martā Latgales vēstniecības Ģors" Lielajā zālē, 2014. gada 14. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropas muzeju nakts [attēls] sestdiena 2017. gada 20. maijs / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintara bobs '86: Starptautiskas sacensības bobslejā /starti/ 4.-5.10.86. [attēls] = Янтарный боб '86: Mеждународные соревнования по бобслею /старты/ / mākslinieks Gunārs Lūsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintara bobs '85: Starptautiskas sacensības bobslejā /starti/ 17.-18.08.85. [attēls] = Янтарный боб '85: Mеждународные соревнования по бобслею /старты/ / mākslinieks Gunārs Lūsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tomass Daunora personālizstāde "Ūdenskritums" 28. 04. - 11. 06. 2017. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = Tomass Daunora solo exhibition "Waterfall" 28. 04. - 11. 06. 2017. The Associacion of Culture Institutions of Riga City Council The Riga Porcelain museum / māksliniece ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kuģu saraksts [attēls] Rotu dizaineres Annas Faniginas personālizstāde no 2017. gada 7. septembra līdz 3. oktobrim Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā / mākslinieki Anna Fanigina, Vladimirs Leibgams (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceriņi [attēls]. Izstāde muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" 25. 05. - 10. 09. 2017. / mākslinieks Gatis Buravcovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sigismunds Vidbergs 100 [attēls]. Izstāde atvērta Valsts Mākslas muzejā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 10a / mākslinieks Georgs Smelters (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga sveiks [attēls] / [mākslinieks Powell] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu apvienība 45 [attēls]. Dokumentu un fotogrāfiju izstāde Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē 2001. gada 10. - 20. augustā / mākslinieks Guntis Švītiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vēzis ir ļoti izplatīta un bīstama slimība [attēls]. Katram jāzin vēža slimības pazīmes / [māksliniece Vera Krēgere] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nezaudējiet laiku! Vēzis izārstējams [attēls]. Novērojiet pirmās slimības pazīmes, griežieties pie ārsta / [māksliniece Vilma Zariņa] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izsargājieties no tuberkulozes! [attēls] = Преградим путь туберкулёзу! / [māksliniece Vilma Zariņa] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pareizs dienas un uztures režīms, norūdīšana, profilaktiskā potēšana [attēls] pasargās Jūsu bērnu no tuberkulozes / [māksliniece Vilma Zariņa] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apgūstiet slimnieku kopšanu mājas apstākļos! [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iestājieties sanitārās kopās! [attēls] / [mākslinieks Edgars Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Novērsiet saslimšanu ar trakumsērgu [attēls] mākslinieks A. Labins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sargiet acis! [attēls] / mākslinieks Ivars Zaikins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nelasi pie vāja apgaismojuma! [attēls] / mākslinieks Fricis Laimonis Burkevics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skābes prom no acīm! [attēls] / mākslinieks Fricis Laimonis Burkevics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Novērsiet saslimšanu ar tuberkulozi ! [attēls] Nostipriniet un norūdiet savu organismu! Izdariet potēšanu pret tuberkulozi! Palīdziet atklāt tuberkulozes agrīnās stadijas! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aborts sievietei iznīcina iespēju kļūt mātei [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga Latvija [attēls] / mākslinieki Aldis Tilens, Gita Okunova, Mārtiņš Krūklis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1940 - 1990 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Revolūcijas muzejs [attēls] = Музей революции Латвийской ССР / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Oto Bongs. Krājējs [attēls] : izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 22. 06. - 30. 12. 2018. / māksliniece Ilze Kalnbērziņa-Prā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtam - 80 [attēls] Izstāde no 2016. gada 16. decembra līdz 2017. gada 20. janvārim / māksliniece Vija France (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
14. Jauno mākslinieku darbu izstāde. Izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" Rīgā, Ļeņina ielā 31 [attēls] = 14 Выставка работ молодых художников открыта в выставочном зале "Латвия" г. Рига, ул. Ленина 31 / mākslinieks Georgs Smelters (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saknes. Galotnes: Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas 30 gadu jubilejai veltīta mākslas izstāde [attēls] 28. 02. - 26. 03. 2017. Rīgas Mākslas telpā Kungu ielā 3, Rīgā / māksliniece Odrija Heinrihsone (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rotaļlietas pieaugušajiem. Ārgalis 1978 Cēsis [attēls] Grafikas izstāde atvērta Cēsu vēstures un mākslas muzejā / mākslinieks Māris Ārgalis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ar Darba Sarkanā ordeni apbalvotās P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes keramikas studijas "Vāpe" X darba gadu izstāde Republikāniskajā Zinību namā Rīgā, Ļeņina ielā 23. Studijas vadītāja H. Melnbārde - Krisberga [attēls] = Юблейная выставка керамической студии "Вапе" при Государственном ордена Трудового Красного Знамени университете им. П. Стучки / [mākslinieks Georgs Smelters] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iekļausimies kustībā par sanitāro kultūru, tīrību un labiekārtojumu savā dzīves vietā! [attēls] / māksliniece R. Frolova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzeramo ūdeni - nē! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas grāmata 1918 - 1940: tiks aizliegts [attēls] : 02.11.2018. - 24.03.2019. 1. stāva izstāžu zāle Latvijas Nacionālā bibliotēka Rīgā, Mūkusalas ielā 3 = Baltic Books 1918 - 1940: to be banned = bus uždrausta = keelu alla! / māksliniece Tatjana Raičiņeca (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nebijis izdevums par Latviju - Nacionālā enciklopēdija izcila dāvana valsts simtgadē [attēls] / māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vitamīni veselības ķīla [attēls] Ārsta padomi: augļi, ogas un dārzeņi bagāti vitamīniem un minerālsāļiem. Lietojiet tos uzturā svaigus. Sautējiet dārzeņus tvaikos, cieši noslēgtā kastrolī / [māksliniece Vilma Zariņa] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Māmiņ! Sapīpēsim? [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donori! [attēls] Nododot asinis - jūs glābjiet slimo! / mākslinieks Rihards Skrubis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] = День донора / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grauzēju iznīcināšana - slimību profilakse [attēls] / mākslinieks Oskars Bērziņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Paldies donoram! [attēls] Ar savām karstajām asiņu liesmām / Tu mātei atdevi dēlu, bērniem - tēvu. / Un ja patiesi tautu un dzimteni mīli, / Ar sirdi un asiņu zeltu / Dzīvības briesmām nostāsies ceļā. Z. Purvs / mākslinieks Gunārs Kamradziuss (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skolnieki! Iestājieties Sarkanā krusta biedrībā! [attēls] Apgūstiet prasmi sniegt pirmo palīdzību! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasargājiet bērnus no garā klepus! [attēls] Izdariet viņiem aizsargpotēšanas! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Octoberfest Rīga 17. - 27. 09. 1015. [attēls] Aicinām izbaudīt tradicionālo Octoberfest gaisotni atrakciju parkā Ostmalā, Republikas laukumā 1 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis Pūt vējiņi [attēls] / mākslinieks mākslinieks Gunārs Zemgals (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mariss Vētra. Rīga toreiz. Teātrāls ceļojums uz trauksmaino un pārmaiņu skarto 20. gadu Rīgu 18. decembrī kinoteātrī "Splendid Palace" [attēls] Juris Jope un Bellaccord orķestris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sniegbaltīte un 7 rūķīši: Rasa Bugavičute pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem, muzikāla izrāde bērniem [attēls] Režisors Dž. Dž. Džilindžers. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Audiovisual Late Night at Royal Baden [attēls] Royal Fish 5. sept. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ceļš - Tici savam darbam! [attēls] 4. saraksts / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ceļš - Tici savam darbam! A. Gorbunovs [attēls] 4. saraksts / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Konservatīvā partija saraksts Nr. 3: stabilitāte. Ilgtermiņa stratēģija. Maija Romanovska [attēls]. Mans zelts ir mana tauta / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aicinām ziedot Latvijas bruņoto vienību pirmā komandierapulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa izgatavošanai [attēls]. Kalpaka pieminekļa fonds / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
AIDS SOS [attēls] / māksliniece Natālija Sinčuka (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzīve bez AIDS [attēls] / māksliniece Artis Nīmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kur acenes? [attēls] / mākslinieks Fricis Burkēvics (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vai pirms ēšanas neesi aizmirsis nomazgāt rokas? [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sudmaliņas : VIII Starptautiskais tautas deju festivāls. 2. - 7. jūlijs 2016 [attēls] = VIII International folk dance festival / māksliniece Laura Lūse (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eiropas muzeju nakts [attēls] sestdiena 21. maijs 2016 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Domu līnijas. Meinhards fon Gerkāns - 50 50 arhitektūras gadi skicēs un zīmējumos. No 2015. gada 27. novembra līdz 2016. gada 31. janvārim Sv. Pētera baznīcā Rīgā [attēls] = Lines of thought. Meinhard von Gerkan - Fifty years of architectures in sketches and drawings. St. Peter's Church / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pētera dāvanas: izstāde 25. 04. - 18. 05. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] Pēteris Martinsons keramika / māksliniece Ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
А. Чехов: Чайка. Художественный академичекий театр имени Райниса [attēls]. [A. Čehovs: Kaija. Latvijas PSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris] / māksliniece Jolanta Karlsone (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Design [attēls] : izstāde par dizaina vēsturi bērniem un vecākiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas 7. stāvā 19. 07. - 30. 09. 2018. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! [attēls] Darba partija / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Novadu dienas 13. - 15. jūnijs 2014 [attēls]. 13. jūnijs Esplenādē, 14. - 15. jūnijs brīvdabas muzejā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pastmarkai 100 [attēls]. Pastmarku un filatēlijas materiālu izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centra vestibilā 30. 08. - 01. 09. 2018. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvietes pūrs: Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums", Tautas lietišķās mākslas studijas "Rota" 50 gadu jubilejas izstāde [attēls]. Izstāde apskatāma no 2016. gada 4. maija līdz 31. maijam Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Izstāžu zālē / māksliniece Liene Medne Grigorjeva (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saskaņa Latvijai [attēls] 19 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
"Nezināmā varone no radio" un "Fotoattēla stāsts: vīrietis ar atkailinātām krūtīm" [attēls] : [izstāde] 19.9. - 10.10.2018. Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
6. Saeimas vēlēšanas [attēls] 1995. gada 30. septembris un 1. oktobris / [plakāta datorsalikumu realizēja radošā dizaina firma McĀBOLS (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas 5. Saeimas vēlēšanas [attēls] 1993. gada 5., 6. jūnijā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zobens un lemess [attēls] Starptautiskais mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls 8., 9. un 10.jūlijā Sēlijā, Viesītes novadā, Lonē / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mīļākais: groteska mistērija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā [attēls] Teātris TT / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Federiko Felini Džuljeta un...šķiršanās seanss [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fantoche [attēls]. 16th International Animation Film Festival Baden / Switzerland 4-9 September 2018 / māksliniece Judith Stutz (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija! [attēls] Mūsu svētki: 18. novembris Latvijas republikas proklamēšanas diena, 25. decembris Ziemassvētki, 24. jūlijs Jāņu diena. Atceres diena: 11. novembris Lāčplēša diena / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas partija: saraksts nr.8 Komanda [attēls]. Mēs esam nacionāla partija, kurai ir izvērsta programma, talantīgi, zinoši un varoši cilvēki Rīgā un visā Latvijā, kā arī pieredze darīt grūtos darbus - zemkopībā, izglītībā, ekonomikā, iekšlietās, bezdarba samazināšanā, reģionālajā attīstībā. Tagad būs jālabo situācija medicīnā. Kurš to darīs, kurš to pratīs? Tas jālemj jums / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tēvzemei un brīvībai, LNNK: saraksts nr.1 Valsts kalpos cilvēkam [attēls]. Guntars Krasts, ministru prezidenta amata kandidāts: Valsti nevar vadīt kā firmu. Arī kā banku ne! Firmai un bankai ir citi mērķi. Es esmu gatavs vadīt valsti, kurā svarīgākais ir cilvēks / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tēvzemei un brīvībai, LNNK: rīcības cilvēki [attēls]. Rīgai ir vajadzīgi saimnieciski cilvēki, profesionāļi, kam rūp mūsu pilsētas tālākā attīstība / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tēvzemei un brīvībai, LNNK: saraksts nr.1 Valsts kalpos cilvēkam [attēls]. Roberts Zīle: Latvijas lielākā bagātība ir tās cilvēki. Lai ikviens, kurš ir jauns un vēlas mācīties, varētu to darīt. Izglītība ir pats pamats mūsu cilvēku, tātad - mūsu valsts - cienīgai pastāvēšanai un labklājībai / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zaļo un zemnieku savienība: dzīvot plaukstošā Latvijā! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apvienība Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā. 11. martā izvēlies savu nākotni! Mēs veidojam labāku nākotni [attēls] = Объединение "За права человека в единой Латвии" ЗаПЧЕЛ. Сделай свой выбор! Мы создаём лучшее будущее / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LNNK 11 [attēls] Par latvisku Latviju / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nodoklis grāmatām - nodoklis prātam! [attēls] = Vat on Books - Vat on Brain! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
I. Ziedonis. Bibliogrāfija. Manuskriptu pārlapojot [attēls] Izstāde LNB Letonikas un Baltijas centra lasītavās no 2015. gada 14. maija līdz 30. augustam / māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Londona 2012. Iespēja jaunām uzvarām! [attēls] Māris Štrombergs. Riteņbraukšana. BMX / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Londona 2012. Iespēja jaunām uzvarām! [attēls] Madara Palameika. Vieglatlētika. Šķēpa mešana / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Londona 2012. Iespēja jaunām uzvarām! [attēls] Mārtiņš Pļaviņš. Jānis Šmēdiņš.Pludmales volejbols / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izsargājieties no inficēšanās ar zarnu parazītiem [attēls] / mākslinieks G. Rošenburgs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzturiet tīru istabu un klasi [attēls] / mākslinieks G. Rošenburgs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aizkavējiet vecuma iestāšanos [attēls]. Sasniedzot 45-50 gadu vecumu, uzturā patērējiet: mazāk - miltu ēdienu, treknu un kairinošu barību, šķidrumu un vārāmo sāli, vairāk - piena produktus, dārzājus un augļus, vārītā veidā liesu gaļu un zivis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Peldēšanās norūda un nostiprina skolnieka veselību [attēls] / mākslinieks G. Rošenburgs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Galvas kraupis un cirpēja ēde ir lipīgas slimības, kuras rada dzīvas sīkbūtnes - sēnītes [attēls] / māksliniece Vera Krēgere (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzimtenei [attēls] : [piemineklis visiem gulaga nometnēs ieslodzītajiem latviešiem ”Dzimtenei”] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas Liepājā 8.IX-11.IX [attēls] Tik sauja graudu bij, kāds krāšņums laukā / Tas tagad zaļos negaisā un aukā / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Auto - moto tūrisms [attēls] Latvijas PSR Auto-moto amatieru biedrība / mākslinieks Osvalds Dinvietis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
...un plūsma...Jānis Murovskis...sietspiede...[izstāde] Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 4. stāva izstāžu zālēs 30.11.2019.-26.01.2020. [attēls] / māksliniece Ineta Berkmane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zemgales māksla [attēls] Jelgavas pilī 1937. gadā / mākslinieks Arvīds Spertāls (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arī ziemā neaizmirstiet par vitamīniem [attēls] / māksliniece Vilma Zariņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirmais republikāniskais ārstnieciskās fiziskās kultūras un sporta medicīnas kongress Rīga 86 [attēls] = I Республиканский съезд по лечебной физкультуре и медицине 11 - 12 декабря / māksliniece Daina Asarīte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirms ēšanas rūpīgi nomazgājiet dārzājus un augļus [attēls]. Lūk, ko iespējams atrast uz nemazgātiem dārzājiem un augļiem: mikrobus - infekciju slimību izsaucējus, zarnu parazītu oliņas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izsargājieties no mugurkaulāja [mugurkaula] deformācijām [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iznīciniet mušas! [attēls] Nepieļaujiet mušu savairošanos! Mužas ir dizentērijas un citu infekciju slimību pārnesējas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izsargājieties no brucellozes [attēls] Aizsargpotesun darba tērps pasargā no saslimšanas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kāpēc saslimst ar dizentēriju [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par sanita[ā]ro kultu[ū]ru [attēls] / mākslinieks I. Kravcovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sirds un izsargāšanās no tās slimībām [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzturs, veselība, ilgs mūžs [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kristīgi demokrātiskā savienība [attēls]. Ticību, cerību, mīlestību / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauktais koris Jolanta 110 gadu jubilejas koncerts 3. jūnijā Ave Sol koncertzālē [attēls] Jolanta / mākslinieks Georgs Smelters (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LNNK № 11 [attēls] Tauta. Zeme. Valsts / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas teātru zonas skate 23. - 25. martam Metalurgu kultūras pilī [attēls] / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas skaņas - Valsts Liepājas teātris [attēls] = The Sound of Music / mākslinieks Aldis Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Veselīga uztura ieteikumi [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Degvīna pudele un saplēsta kāzu fotogrāfija - pretalkoholisma tēmas plakāts] [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Bulikins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūties pasargāts? Vai esi pārliecināts? [attēls] Inficēšanos ar hepatītu var novērst. Zini savus riskus / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūties vesels? Vai esi drošs? [attēls] Bieži hepatīta simptomi ir nemanāmi. Veic hepatīta testu bez maksas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zaļš / Atmaskots [attēls] Izstāde 06. 07. - 22. 09. 2019 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žans Ženē. Kalpones : pirmizrāde - 2019. gada 27. martā : režisors Viesturs Meikšāns - Geidmane, Daina, 1988- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziedu burvība Herendas porcelānā [attēls] : izstāde 03.10.2017.-03.12.2017., muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" = Flower Magic in Herand Porcelain : exhibition 03.10.2017.-03.12.2017., the Museum Riga Art Nouveau Centre / mākslinieks Gatis Buravcovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
RIXC mākslas un zinātnes festivāls Virtualitātes un realitātes [attēls] : izstāde kim? Laikmetīgās mākslas centrā, Sporta ielā 2 20.10.-28.10.2017. / [RIXC kopīgi veidots plakāts] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
RIXC mākslas un zinātnes festivāls Virtualitātes un realitātes [attēls] 19.10.-21.10.2017. / [RIXC kopīgi veidots plakāts] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā: izstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 20. 03. līdz 1. 05. 2016. [attēls] = The Exhibition Jāzeps Pīgoznis Award in Latvian Landscape Painting / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR auto-moto amatieru biedrība: auto-moto KURSI [attēls] / mākslinieks Osvalds Dinvietis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Globālā kontrole un cenzūra [attēls] : izstāde 13. septembris - 21. oktobris, 2018, Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latgales veltījums Latvijai [attēls] : fotoizstāde, no 16. nov.[embra] līdz 11. dec.[embrim] 2017. Rīgas Sv. Pētera baznīcā Reformācijas laukumā 1 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fotoamnestija 1988-1999. Pauļus Lileiķis fotoizstāde 13. 02. 2018. - 11. 03. 2018. Sv. Pētera baznīcā, Reformācijas laukumā 1, Rīgā [attēls] Fotoizstāde 13. 02. 2018. - 11. 03. 2018. Sv. Pētera baznīcā, Reformācijas laukumā 1, Rīgā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Alma Dzopenji (Itālija) Lieldienu olas [attēls] : Izstāde muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" 23. marts - 22. aprīlis / mākslinieks Gatis Buravcovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle 2. jūnijs - 28. oktobris, 2018 [attēls] : RIBOCA 1 / mākslinieks Ēriks Kessels (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiska foto izstāde Dziesma un deja Austrālijā un Latvijā [attēls] : 31 augusts - 28. oktobris VEF Kultūras pils / mākslinieks Oskars Dreģis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade [attēls] Muzeja "Rīgas Jūgendstila centrs" izstāde 21. 06. - 22. 09. 2019. izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa" / mākslinieks Gatis Buravcovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Arhitekta Konstantīna Pēkšēna Rīga. Noskaņas. Margarita Fedina fotogrāfijas [attēls] Izstāde 08. 03. 2019. - 09. 06. 2019. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" / mākslinieks Gatis Buravcovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu un jauniešu centra "Mīlgrāvis" pedagogu darbu izstāde "Atmiņas krāsās" 16. 10. - 16. 12. 2018. [attēls] Kultūras pils "Ziemeļblāzma" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Identitāte [attēls] : 6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle LNMM izstāžu zālē Arsenāls 07.06. - 16.09.2018. = Identity : 6th Riga International Textile and Fibre Art Triennial 07.06. - 16.09.2018 in the LNMA Arsenāls Exhibition Hall / [mākslinieks Juris Petraškevičs] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu literatūras svētki [1983. g.] 10. septembrī [attēls] koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izstāde Erna Ošele (tekstīlijas), Ol[ļ]ģerts Keterliņš (koka plastika) Liepājas vēstures un mākslas muzejā no 15. IV līdz 8. V [attēls] Mākslas dienas 77. 15-24 IV / mākslinieks Gunārs Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mans varonis - no senatnes tagadnē: izstāde Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Reformācijas laukumā 1 17. 11. 2018. - 19. 12. 2018. [attēls] = Exhibition My Herro - From Past to Present / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Maestro - Piano - Rīga Lielajā ģildē 29. oktobrī [attēls] Diriģents Valdis Butāns, solisti: Raimonds Pauls (klavieres), Ance Krauze, Inga Šļubovska-Kancēviča un Daumants Kalniņš (vokāls). Programmā Raimonds Paula mūzika / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Diskotēku svētki 17., 18., 19. jūnijā [attēls] koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Agris Padēlis-Līns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sētās gaismas spēles ziemas mijkrēslī sadarbībā ar LKA Latvijas Kultūras koledžas gaismas dizaina 1. kursa studentiem plkst. 15.00 - 20.00 26. 12. 2015. - 10. 01. 2016. [attēls] = The Ethnographic Open-air Museum of Latvia offers Light Reflections in Winter Twilight in collaboration with the lighting design students from the Latvian Collage of Culture / mākslinieks Toms Deģis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltā nakts: mūsdienu kultūras forums 07. 09. 2019. [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu dzejas svētki Liepājā 1986. g. 13. IX [attēls] koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus [attēls] 4., 5. jūnijā 2016 / māksliniece Inta Brūniņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu dzejas svētki [1984. g.] 15. septembrī [attēls] koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ūdens [attēls] Igo, Mārtiņš Brauns 3. 09. Vidzemes koncertzālē Cēsis, 5. 09. Latgales vēstniecībā Gors, 12. 09. Dzintaru koncertzālē, 19. 09. O[limpiskā] C[entra] Rožu zālē Liepājā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mielavs un pārcēlāji akustiski Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" 2. oktobrī plkst. 19. 30 [attēls]. Albūma "Atsaukties" koncertturnejas atklāšanas koncerts / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaules džeza leģendas 28. 07 - 29. 07 Doma laukums, Arēna Rīga [attēls]. World Jazz Festival Riga. Latvia 2016 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zibens pa dibenu. 13/12/2018 - 28/04/2019 Latvijas Nacionālā bibliotēka [attēls] Labākie latviešu mūzikas albumi no Ulda Rudaka autorraidījuma radio NABA / māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas vīru koru svētki Liepājā 16., 17. jūnijā [attēls] Liepājas varonīgās aizstāvēšanas gadadienai veltītie republikas tautas vīru koru svētki 1941- 1984 / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par 8. sarakstu: Kristīgi demokrātiskā savienība, Latvijas Zaļā partija, Darba partija [attēls]. Lai darbs, labklājība un Dieva svētība katrā mājā! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Kurzeme. 8.saraksts [attēls] Mārtiņš Vilsons, Valērijs Terentjevs, Mareks Segliņš, Guntis Ulmanis, Ainārs Baštiks, Dzintra Litavniece, Jānis Neimanis, Jēkabs Ozoliņš / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzvaras 40. gadadienai veltītais XIII kinoamatieru filmu festivāls Liepājas rudens [attēls] 30. XI, 1., 2. XII Metalurgu Kultūras pilī / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valsts Liepājas teātris [attēls] / [mākslinieks Aldis Kļaviņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas leļļu teātru skate [attēls] Skolēnu kultūras namā "Vaduguns" [1984. g.] 16. februārī / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Muzeju sala [attēls] Sabīnes Zoltneres personālizstāde 16. marts - 6. aprīlis Rīgas cirka zīloņu stallis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
(c1, c2, citrons un citi) [attēls] Elzas Sīles personālizstāde 13. aprīlis - 11. maijs Rīgas cirka zīloņu stallī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Interlūdija [attēls] Līgas Spundes izstāde sadarbībā ar Alvi Misjunu 11. 10. - 9. 11. Rīgas cirka zīloņu stallī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zivs ar kājām [attēls] Amandas Ziemeles izstāde 15. 12. 2018. - 19. 01. 2019. Rīgas cirkā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ibī tēvs. Sūrds! [attēls] Grafiķes Haneles Zanes Putniņas personālizstāde 22. 11. 2018. - 09. 12. 2018. Rīgas cirka ziloņu stallī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietojiet ik dienas zobu pastu, pulveri un eliksi[ī]ru "Smaida". Rīgas kosmētiskā fabrika "Mētra" [attēls] = Употребляйте ежедневно зубную пасту, порошок и эликсир "Смайда". Рижская косметическая фабрика "Метра" / mākslinieks Arturs Duburs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Frost izstāde 17. maijā KKC [attēls] / mākslinieks Frost [īst. v. Roberts Rūrāns] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Огрский трикотажный комбинат [attēls] / mākslinieks Uldis Razums, fotogrāfs J. Šnēbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas Stefenhāgeni 1769-1919 [attēls] = The Steffenhagens of Jelgava = Die Familie Steffenhagen aus Jelgava : izstāde 15.05.2019.-29.09.2019. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā / māksliniece Una Grants (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvija: apģērbu ražošanas apvienība [attēls] / mākslinieks V. Freimanis, fotogrāfs J. Kreicbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
01 [attēls] / mākslinieks Egils Vītols (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Tekstils: vilnas audumi [attēls] / māksliniece Lidija Judze (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VEF 214 [tranzistors] [attēls] Надежно, красиво, удобно / fotogrāfs V. Germans (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ingrid [attēls] / mākslinieks A. Prauliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Efektivitāti un kvalitāti! [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Gunārs Birkmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līvānu stikla fabrika [attēls] / māksliniece Lidija Judze (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neredzamā dzelzceļa ikdiena [attēls] : fotoizstāde Dzelzceļa muzejā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A no 02. 08. 2018. - 15. 09. 2018 / mākslinieks Guntars Petris (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ceļa mātes bagātību ne ar pūru izmērīt: lieli ceļi, mazi ceļi - visi pilni sudrabiņa. L.T.Dz. [attēls] / mākslinieks Egils Vītols (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Somu santehnikas izstāde. Izstāde atvērta no 1983. gada 12. līdz 21. oktobrim Latvijas PSR tautas saimniecības sasniegumu izstādē, Mežaparkā [attēls] = Выставка финской сантехники. Выставка открыта с 12 по 21 октября 1983 года на ВДНХ Латвийской ССР в Межапарке / mākslinieks Arnis Pumpurs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šūšanas fabrika Asote [attēls] / māksliniece Lidija Judze (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nameja gredzens. Filmas kostīmi. Māksliniece Sandra Sila: izstādi organizē Platforma film [attēls] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Gunāra Birkerta oranžērijā pie galvenās ieejas 25.01. - 25.02. 2018. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ievēro distanci! [attēls]. Latvijas PSR automotoamatieru biedrība / mākslinieks Osvalds Dinvietis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fotoizstāde Sajūtas man līdzās LNB Konferenču centra vestibils 29. novembris - 30. decembris [attēls] : izstādē redzami jauniešu ar īpašām vajadzībām pēdējo 2 gadu fotodarbi. Fotomākslas skolotājs - fotogrāfs Jānis Mednis / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rembranta ēnā. Holandes oforts 17. gadsimtā [attēls]. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 4. stāva galerijā 15. 06. 2018. - 14. 10. 2018. / māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr... [attēls] : izstāde 19.05.-10.06.2018. izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa", Kungu ielā 3 / mākslinieks brālis Y (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pavasaris 2010 [attēls] 18. starptautiska lauksaimniecības, lopkopības, mežkopības un lauku celtniecības izstāde 8. - 11. aprīlis / mākslinieks Rauls Liepiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izaudzēsim un sagatavosim daudz pilnvērtīgas lopbarības! [attēls] / māksliieks Arnolds Krēsliņs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nākotne: Jelgavas rajona kolhozs. 1946-1986 [attēls] / mākslinieks Egils Vītols (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Litogrāfijas jaunība 18. 06. 2019. - 02. 02. 2020. [Latvijas Nacionālās bibliotēkas] 4. stāva galerijā, Mūkusalās ielā 3, Rīgā [attēls] = The Early Years of Lithography / māksliniece Anete Krūmiņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spāņu mākslinieka Ignasija Blanča (Ignasi Blanch) ilustrācijas [attēls] 26. 07. - 22. 09. 2019. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centra vestibilā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tētis Latvijā. Tētis Zviedrijā: izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 09. 04. - 30. 04. 2019. [attēls] "Tētis Zviedrijā", fotomākslinieks Johans Bēvmans. "Tētis Latvijā", fotomākslinieki Anda Krauze un Māris Lazdāns / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LMA modes skate 2019 [attēls] 23/05 Rīgaa Mākslas telpā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mans tautastērps [attēls] : izstādes atklāšana un grāmatas atvēršanas svētki 20. jūnijā 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas AsiaRes lasītavā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
utt. Sandis Aispurs [attēls] : izstāde Rīgas Doma dārzā 18.10.-30.11.2018 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Herders un Barons [attēls] : neparasta izstāde par pirmajiem tautasdziesmu vācējiem 02. 03. - 20. 05. 2018. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 4. stāvs / māksliniece Dace Izabella Grundšteina (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus [attēls] Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2019[.] 1. jūnijā 9:00-18:00, 2. jūnijā 9:00-17:00 / māksliniece Inta Brūniņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr... [attēls] : koncertizstāde 23. un 24. maijā pl. 19.00 izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa", Kungu ielā 3 / mākslinieks brālis Y (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Debešķīgā nepieciešamība: videoopera [attēls]. Mūzika - Juris Kulakovs, video - Arta Biseniece, skulptūra - Igors Dobičins, scenērijs - Ruta Dobičina pēc F. Nīčes Tā runāja Zaratustra motīviem, horeogrāfija - Viesturs Jansons / [mākslinieks Igors Dobičins] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Приекульской селекционно-опытной станции - 70: выставка-смотр [attēls] открыта на Вднх Латвийской ССР в Межапарке с 26 октября по 27 ноября / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacijai - 70: izstāde-skate [attēls]. Latvijas PSR Tautas saimniecības sasniegumu izstāde Mežaparkā no 26. oktobra līdz 27. novembrim / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1981. gada naudas un mantu loterijā par 30 kapeikām var laimēt [attēls]. Pērciet loterijas biļetes! / mākslinieks Georgs Svirguns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
По денежно-вещевой лотерее Латвийской ССР 1981 года можно выиграть [attēls]. Приобретайте лотерейные билеты! / mākslinieks Georgs Svirguns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē [attēls] = Храните деньги в сберегательной кассе / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sportloto [attēls] / [mākslinieks Māris Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sportloto [attēls] / [mākslinieks Māris Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sportloto [attēls] / [mākslinieks Māris Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dons Žuāns pārnāk no kara: Ēdena fon Horvāta luga 2 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vai esat LDBB biedrs? [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sanfrancisko Mazais teātris. Raimonda Staprāna luga 2 cēlienos Sasalšana. Laimoņa Siliņa režija [attēls] Mākslas darbinieku namā 1980. g. 29. decembrī, A. Upīša Akadēmiskajā drāmas teātrī 1980. g. 30. decembrī / mākslinieks Gunārs Kļava (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bail no eiro? [attēls] Izstāde 13/11 līdz 7/12/2013 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā / māksliniece Ilze Kalnbērziņa-Prā (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Brīvības piemineklis ir tautas brīvības simbols [attēls]. Tas reiz celts un atjaunots par tautas ziedojumiem, un tiks gaismā celts par tautas līdzekļiem / mākslinieks Pēteris Tenisons (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tautas Saskaņas partijas saraksts 6: Tautas Saskaņas partija, kustība Līdztiesība, Latvijas Sociālistiskā partija, Krievu partija [attēls] Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz Stāmerienu: Dailes teātra vasaras festivāls Stāmerienā [attēls]. Sensācija / [mākslinieks Aigars Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aktrise un laiks. Vija Artmane [attēls] 21. augustā 19:00 kinoteātra Šplendid Palace" sezonas atklāšanas seansā Latvijas televīzijas dokumentālās filmas pirmizrāde / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Svetlana [attēls] Triko veļa, zeķes / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet visur A/S "Elektra" kažokādas [attēls]. Fabrikas noliktava Rīgā: Marijas ielā 8a / [mākslinieks A. Godes] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūl.[ijs] Līcis Valmierā Stacijas ielā № 4 [attēls]. Augstākā labuma vilnas audumi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tirdzn. un rūpn. akc. sab. "Brāļi Kamarini" dib. 1808[.] g. Rīgā Rāts. lauk. [attēls] Ķī[i]mikāliju un drogu lieltirgotava / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Moldāvijas PSR grāmatu izstāde. Izstāde atvērta no 1982. gada 17. līdz 24. jūnijam LPSR TSSI (Mežaparkā) [attēls] = Выставка книг Молдавской ССР / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2011. gada 3. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas janā ēka svinēja spāru svētkus [attēls]. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2012. gadu! / māksliniece Lita Paegle (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Книга - окно в мир [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu grāmatas svētki [attēls] = Праздник детской книги / māksliniece Anda Ābiķe (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grāmatnīca Ābele [attēls] / māksliniece Dace Kokina (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
2. Rīgas grāmatu svētki. 23.-25.04.99. Rīgas Kongresu nams [attēls] / mākslinieks Egils Vītols (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A Gift for the 100th Anniversary of Latvia Independence and National Library of Latvia [attēls] Painting "Belt Over Flowers" and book "My Dream Town". People's Bookshelf donation ceremony July 29th, 2019 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga '79: Vissavienības bērnu un jauniešu grāmatu nedēļa [attēls] = Рига '79: Всесоюзная неделя детской и юношеской книги / mākslinieks Jānis Reinbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata: Ieva Epnere, Romāns Drics, Andrejs Strokins, Zane Fišele, Arnis Balčus [attēls]. Grāmatas atvēršanas svētki 25. oktobrī 18.00 Latvijas Fotogrāfijas muzejā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Cīņa 75. 1904 - 1979 [attēls]. Šurp strādnieki, lai pulkos stājas, / Nu liela cīņa sāksies drīz. "Cīņas" 1. numurā 1904. gada martā / mākslinieks Jānis Borgs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata - logs uz pasauli [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Karstākais laiks pētniecībai! [attēls] Latvijas Nacionālā bibliotēkā vairāk nekā 6000 jaumu grāmatu! / māksliniece Lita Paegle (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miers nav miegs: Pēterburgas Avīzēm - 150 [attēls] Izstāde skatāma no 15/11 līdz 23/12/2012 LNB izstāžu zālē, K. Barona ielā 14 / māksliniecece Lita Paegle (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Īpaša grāmata īpašā vieta [attēls] Tautas grāmatu plaukts / [mākslinieks Dmitrijs Pavlovs (Zagga)] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Chinese Studies Book Exhibition [attēls] 18-th Biennial Conference of the European Association for Chinese Studies July 14 - July 18, 2010, Riga, Latvia / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zobus nost no grāmatām! [attēls] Plakātu konkurss pret PVN likmes palielināšanu grāmatām / mākslinieks Gatis Šļūka (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dekors - interjers 71 [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Polikarps Čerņauskis keramikas izstāde [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas PSR Vēstures muzejā, 1983. g. Rīgā, Pionieru lauk. 3 (pilī) / mākslinieks Ārijs Grosbergs, fotogrāfs Leons Balodis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana [attēls]. Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācijas izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2. stāva vestibilā no 1. 10. - 31. 10. 2015. / māksliniece Ilizane Grīnberga (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzidras Ezergailes grafika, Artūra Kiršfelda plakāti [attēls] Rīgā 1971. g. 28.XI - 26. XII Mākslas darbinieku namā Vaļņu ielā 9 / [mākslinieks Arturs Kiršfelds] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zinātnieks. Aleksejs Apīnis (1926 - 2004) [attēls] 28. 04. - 30. 11. 2016. LNB 5. stāva izstāžu zālē / māksliniece Tatjana Raičiņeca (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Modesta Maļinauska glezniecības un Lietuviešu dziesmusvētku fotogrāfiju "Šeit - manas mājas" izstāde Rīgas Sv. Pētera baznīcā no 2016. gada 10. februāra līdz 15. martam [attēls] Svinot Lietuvas valsts atjaunošanas svētkus / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ineses Margēvičas personālizstāde "Riteņbraucēja un dārzs" 07. 04. - 05. 06. 2016. Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = The Associacion of Culture Institutions of Riga City Council The Riga Porcelain museum / māksliniece Ieva Nagliņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apceres Apstākļi 06. 02. 16. - 05. 03. 16. Intro zāle [attēls] Anna Ceipe, Katrīna Čemme, Māra Drozdova, Reinis Semēvics, Līga Spunde / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauna ekonomiska spīdola[.] Elektriskās strāvas ietaupījums līdz 30%. Pieprasiet visos specveikalos[!] [attēls] "F. M. Mephos" patentspīdola / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vecmeistaru māksla 15.-16. gs. [attēls] Искусство старых мастеров 15.-16. вв. / māksliniece Frančeska Kirke (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mājas un mantas apdrošināšanas līgumu - katrai ģimenei! [attēls] Ja ugunsgrēka vai cita posta rezultātā iznīcināta vai bojāta mājas manta - apdrošināšanas līgums ir jūsu sabiedrotais zaudējumu novērtēšanai! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kristaps Zariņš. Un atkal "ziedošo jaunavu pavēnī" [attēls] : izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1.stāvā no 20.04.2017.-21.05.2017. / [mākslinieks Ojārs Pētersons] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Stipram būt - uzvarēt [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tīģerēna kauss 2016 [attēls] 19. Starptautiskās sacensības sporta vingrošanā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laiku atspulgi senos manuskriptos [attēls] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva izstāžu zālēs 17.03.2017. - 17.02.2018. / mākslinieces Tatjana Raičiņeca un Una Grants (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Efektīvi izmantota tehnika - augstu ražu pamats [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1. jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Условия новогоднего выпуска [attēls] денежно - вещевой лотереи Латвийской ССР 1981. года / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tehniskās jaunrades skate jaunajiem strādniekiem un lauku mehanizatoriem [attēls] = Смотр - конкурс технического творчества молодых рабочих и механизаторов / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaungada izlaiduma noteikumi 1981 [attēls] Latvijas PSR naudas un mantu loterijai / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzied Andrejs Lihtenbergs [attēls]. Zvejnieku kolhoza "Selga" kultūras nams / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Szczecina: varietē koncertansamblis. Rīgas estrādes koncertu apvienība [attēls] = Рижское эстрадно концертное объединение. Концертный ансамбль варъете / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu koris Kamēr...Ē.Ešenvalds O Salutaris [attēls] CD prezentācijas koncerts Rīgas Lutera draudzes baznīcā Torņakalnā 2011. gada 9. decembrī / mākslinieks Ilmārs Blumbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marija Naumova un draugi Dzintaru koncertzālē [2005.g.] 27. augustā. Koncerta viesi: Intars Busulis, grupa "Keksi", Amber, Gunārs Kalniņš un "gg choir", deju grupa "Ķengurroks", Ingas Raudingas mūsdienu dejas studija, "MarieN Studio" audzēkņi [attēls]/ mākslineiks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pūtēju orķestris Rīga [attēls] / mākslinieks Osvalds Dinvietis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga: Latvijas PSR Nopelniem bagātais kolektīvs pūtēju orķestris "Rīga" [attēls] = Заслуженный коллектив Латвийской ССР духовoй оркестр "Рига" = Latvian SSR Honoured group of artists brass band orchestra "Riga" = Verdientes Kollektiv der Lettishen SSR Blasorkester "Riga" / mākslinieki Osvalds Dinvietis, Egīls Dinvietis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas baudītājiem piedāvā islandiešus: Múm [attēls] Mūsdienu kultūras centrā Sapņu Fabrika 2008. gada 31. oktobrī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas Dzintars 2002: mūzikas festivāls no 9.-11. augustam koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" [attēls] / [mākslinieks Artis Rutks] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tūrists: varietē ansamblis. Rīgas estrādes koncertu apvienība [attēls] = Концертный ансамбль варъете. Рижское эстрадно концертное объединение / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ruse: varietē ansamblis. Rīgas estrādes koncertu apvienība [attēls] = Концертный ансамбль варъете в ресторане "Русе". Рижское эстрадно концертное объединение / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Imanta Kalniņa dziesmas dzied Austra Pumpure. Trešā programma [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Aldis Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Selga estrādes ansamblis [attēls]. Solisti: Andrejs Lihtenbergs, Anna Bula, Rasma Pavasare, Zigmunds Lorencs. Mākslinieciskais vadītājs Aldis Ermanbriks / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas no Austrumiem: Latvijas Radio koris, diriģents Čifuru Matsubara (Japāna) Rīgas Sv.Jāņa baznīcā [2007.g.] 27. janvārī [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dziedonis [attēls] / mākslinieks Jānis Zirnītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
V.A.Mocarts - 250, Balsis - 20: V.A.Mocarts Misa Brevis Re mažorā, k.194 [2006.g.] 12. novembrī Mazā ģilde, V.A.Mocarts Rekviēms [2006.g.] 4. decembrī Sv.Pētera baznīcā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ar vasaras krāsu uz spārniem: Baiba Kranāte, Normunds Rutulis 22. maijā plkst. 19.00 Vāgnera zālē [attēls] Latvijas koncertdirekcija / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirmoreiz Latvijā Estonian Dream Big Band: 6. jūnijs plkst. 19.00, Lielā Ģilde [attēls] Ar avangardisku funk-latin programmu Pegasos / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu kora Kamēr... repertuāra pērles [attēls] 2011. gada 26. februārī koncertzālē Ave Sol / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku leģenda: Ēriks Ešenvalds, Kārlis Vērdiņš. Kamēr...: jauniešu koris, Māris Sirmais [attēls] Latvijas Universitātes aulā 2010. gada 22., 27., 28. decembrī / mākslinieks Ilmārs Blumbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Hotelis Atlantīda: Aleksandrs Čaks, Arturs Maskats, Latvijas Radio koris [attēls] 18., 19., 20. aprīlī Spīķeru koncertzāle. / māksliniece Linda Lūse (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Balsis: jauniešu koris Sv.Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā 22., 23., 25. decembrī Ziemassvētku koncerti [attēls] / [māksliniece Agnese Bule] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielās mūzikas balvas 2000 pasniegšanas ceremonija [attēls] Laureātu koncerts 10.03.2001. plkst 19.00 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daugava: varietē ansamblis. Rīgas estrādes koncertu apvienība [attēls] = Концертный ансамбль варъете в ресторане "Даугава". Рижское эстрадно концертное объединение / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Haralds Sīmanis [attēls] Dziesmas par Sauli un Tevi / mākslinieks Alfreds Lapetrovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas skaņuplašu nams piedāvā kora mūziku, kamermūziku, tautas melodijas, pasakas mazajiem, simfoniskos skaņdarbus, operas un baletus, literāros ierakstus, estrādes dziesmas, deju ritmus [attēls] jūsu mājas fonotēkai / māksliniece Inga Kambala (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
The Rasmus Storm Band [attēls] Riga Music: Starptautiskais mūzikas tradīciju festivāls 3. - 5. 12. 2004 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ludvigs van Bēthovens Fidelio operas koncertuzvedums [attēls] 2004. gada 7. maijā koncertzālē "Lielā Ģilde" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sigulda: tautas estrādes orķestris [attēls] / mākslinieks P. Klievens (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Liepājas Dzintars 2001: mūzikas festivāls no 10.-12. augustam koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" [attēls] / mākslinieks Artis Rutks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Altera veritas: koncerti [2004.g.] 25. oktobrī Cēsīs, 13. novembrī Salacgrīvā, 16. novembrī Preiļos, 20. novembrī Skrīveros, 21. novembrī Jelgavā, 23. novembrī Valkā, 25. novembrī Ventspilī, 26. novembrī Ķekavā, 28. novembrī Viesītē, 30. novembrī Rīgā [attēls]. Ieva Lapiņa, kokle, Anda Zaborovska, kokle, Marko Ojala, akordeons, Andis Klučinskis, flauta / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VĻKJS 60. gadadienai[,] XI Vispasaules Jaunatnes un studentu festivālam [veltītais] 3. politiskās dziesmas festivāls Rīga, 9.-13. V 1978 [attēls] = 3 фестиваль политической песни [посвященный] 60-ти летию ВЛКСМ[,] XI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 9.-13. V 1978 Рига / mākslinieks Juris Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga: pūtēju orķestris [attēls] = Рига: духовой оркестр / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rock Summer Riga '96 [attēls]. 12., 13., 14. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē / mākslinieks Artis Rutks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga: pūtēju orķestris [attēls] = Рига: духовой оркестр / mākslinieks Ārijs Grosbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Profesionālā pūtēju orķestra "Rīga" 40 gadu jubileja [attēls]. Galā koncerts "Mūzika iedvesmai" 6. septembrī Latvijas Nacionālajā operā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Profesionālā pūtēju orķestra "Rīga" 40 gadu jubileja [attēls] Wolfgang Amadeus Mozart Requiem 11. augustā Rīgas Domā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mode 80 [attēls] Rāda Rīgas Modeļu nams / mākslinieks Juris Briedis, fotogrāfs Jānis Kreicbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mode 80 [attēls] Rāda Rīgas Modeļu nams 1979. gada 11., 12., 13. X "Daugavas" sporta namā / mākslinieks Juris Briedis, fotogrāfs Jānis Kreicbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
3000 minūtes [attēls] LSV / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras kanons [attēls / māksliniece Dace Džeriņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. marts - Starptautiskā sieviešu diena [attēls] / māksliniece Lolita Zikmane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2007. gadu! [attēls] Rīgas Dome, Rīgas Domes Kultūras departaments / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
8. marts - Starptautiskā sieviešu diena [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Sieviete ar bērnu - Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts plakāts] [attēls] / māksliniece Lolita Zikmane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais sievietes gads [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Riga 800 magic flute: la Biennale di Venezia, 49. esposizione internazionale d'arte. Chiesa San Lio, Campo San Lio, Castello 9-th June - 4-th November 2001. - Laila Pakalniņa, Ilmārs Blumbergs, Viesturs Kairišs [attēls] / [mākslinieks Ojārs Pētersons] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miķeļdienas gadatirgus 2001. gada 29. septembrī laukumā pie Sv.Pētera baznīcas [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Perons 2010: LMA modes skate [attēls] Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs 1. jūnijs / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki Rīgā 25. 09. 2004. [attēls] Miķeļdienu gaidot: gadatirgus Doma laukumā, Ābolu tirgus Rātslaukumā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams [attēls]. Lielā modes skate 31. maijā un 1., 2., 3. jūnijā Sporta namā "Daugava" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Svet - cilvēki atjauno Kristus piedzimšanas katedrāli [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu Jauno gadu! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Adventa un Ziemassvētku pasākumi Rīgā no 9. līdz 19. decembrim [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mēs esam stipri! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līgo, Rīga! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Līgosim Rīgā! [attēls] Līgosim Krastmalā 23. jūnijā no astoņiem līdz rīta gaismai / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai svētki mūsu pilsētā, mājās un sirdīs! [attēls] Laimīgu 2013. gadu! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz Stāmerienu: Latvijas Dailes teātra pirmais vasaras festivāls Stāmerienā 2005. gada 13. augusts [attēls]/ [mākslinieks Aigars Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz Stāmerienu: Latvijas Dailes teātra pirmais vasaras festivāls Stāmerienā 2005. gada 13. augusts [attēls]/ [mākslinieks Aigars Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4. maija Latvijas filmu maratons kinotētrī Splendid Palace Elizabetes ielā 61 [attēls] / mākslinieks Arnis Grīnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uz Stāmerienu: Latvijas Dailes teātra pirmais vasaras festivāls Stāmerienā 2005. gada 13. augusts [attēls] / [mākslinieks Aigars Ozoliņš] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Skaņu mežs 2015 2., 9. - 10. oktobrī mūzikas namā Daile, K. Barona ielā 31 un koncertzālē Palladium, Marijas ielā 21 [attēls] Squarepusher, Džeimss Holdens (live), Pēteris Rževskis, ZS un citi / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No AIDS [attēls] Reklāmas Grupa "Ego" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Divreiz rakstīta grāmata [attēls] : [izstāde] Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva ātrijā, Mūkusalas ielā 3 2017. gada 2. novembris - 16. decembris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Domes kausa izcīņas Starptautiskās sacensības galda tenisā jauniešiem [attēls] 2016. gada 12. - 14. februārī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uļjanas Semjonovas kausa izcīna meitenēm 2015 [attēls] Daugavas sporta namā K. Barona ielā 107, Rīgā 24. - 27. septembrī / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Reformēt Reformāciju--- Tas Vidzemes stāsts--- [attēls] Izstādes atklāšana 2017. gada 22. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva ātrijā / māksliniece Una Bergmane (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zaķu paslēpes: pilsētvides spēle - izstāde visā Rīgā 21. - 28. martā no plkst. 09.00 līdz 22.00 [attēls] Sameklē dzīvespriecīgākos Lieldienu zaķus! / mākslinieks Artis Vilks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
No AIDS [attēls] Reklāmas Grupa "Ego" / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzintara bobs '87: Starptautiskas sacensības bobslejā /starti/ 3.-4.10.87. [attēls] = Янтарный боб '87: Mеждународные соревнования по бобслею /старты/ / mākslinieks Gunārs Lūsis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Латвийский дизайн [attēls]. Выставка открыта с 25 апреля 1979 г. Москва, Пушкинская площадь, Центр технической эстетики / [mākslinieks Mintauts Lācis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga šodien un rīt [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas PSR Tautas saimniecības sasniegumu izstādē Mežaparkā / mākslinieks Juris Gals (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Septītā republikas plakātu izstāde [attēls] Veltīta 35. gadadienai kopš uzvaras pār fašistisko Vāciju / mākslinieks Juris Dimiters (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tūristu klubs [attēls] / māksliniece Rasma Zaķe (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
GDA jaunās normas - uz teicami! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sigulda [attēls] Пользуетесь услугами экскурсионного бюро г.Юрмалы / māksliniece B. Klinte (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Edgars Terjohins Latvian Boardsailing Association [attēls] SĒRF "Trans Baltic Race" / mākslinieks Māris Auseklis Dāle, fotogrāfs Uldis Pāže (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nokia mini tuss: inline - street, BMX freestyle street jam (INV). Grupas: Morning After, IndyGo, Sweetlife Powlick, Re-Akcija, Spiets [attēls]/ mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
GDA - sporta meistarības pamats [attēls] / mākslinieks Pēteris Joksts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
The Tall Ships Races. Kristiansand [attēls] July 29 - Aug 1, 2010 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Projekts Pēdas: Velomaratons "Krišjāņa Barona taka" 7. - 20. jūlijs [attēls] = Project Footprints: Cycling marathon "The Path of Kr. Barons"July 7 - 20 = Projekt Jäljed: Jalgrattamaraton "Krišjānis Baronsi rada" 7. - 20. juuli / māksliniece Kristīna Bondare (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Velomaratons Barona taka 7. - 23. jūlijs [attēls] Projekts Pēdas / māksliniece Kristīna Bondare (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Modernā pieccīņa [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Olimpiskā Diena 30. septembrī 10:00 [attēls] Nāc & vingrot sāc / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
PSRS konstitūcija - mūsu valsts pamatlikums [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andris Bērziņš: Latvijas Valsts prezidents [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības konstitūcija (pamatlikums) [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Svarcelšana [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Riteņbraukšana [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vieglatlētika [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
1940 - 1980 [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģērboņi [attēls] Novadi. Pilsētas / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nepārdod Latviju! Balso par Nr.8[!] Lai izdodas latviska Latvija! [attēls] Nacionālā apvienība: Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visu Latvijai dodu! Latviskums, taisnīgums, drošība, labklājība. 8.saraksts [attēls] Nacionālā apvienība: Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Šoms Grenans. Alvas sieviete : pirmizrāde - 2019. gada 2. februārī. Lomās: Ērika Eglija, Gints Andžāns, Pēteris Liepiņš, LilitaOzoliņa, Lelde Dreimane, Ilze Vazdika, Lidija Pupure. Režisore - Rēzija Laniņa - Elektrichka, Nina - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kristofers Hemptons. Bīstamie sakari : no [2019. gada] 24. maija. Režisors Jans Villems van den Boss - Geidmane, Daina, 1988- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Vasīlijs Sigarevs. Kareņins : no [2019. gada] 29 marta. Titullomā - Ģirts Ķesteris. Režisors - Dž. Dž. Džilindžers - Bērziņš, Artūrs, 1983- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jana Dobreva. Smilšu cilvēciņi : pirmizrāde - 2019. gada 30. janvārī - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Spanovska ballīte. 5. sērija : sezonas noslēgums 2 daļās [2019. gada] 6., 7., 8. un 9. jūnijā - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mariuss fon Maienburgs. Neglītenis : komiska drāma. Pirmizrāde - 2019. gada 31. martā. Režisors Gundars Silakaktiņš - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dīcis. Purva bērni : futūristiska fikcija 2 daļās. Pirmizrāde - 2019. gada 22. maijā. Režisors Toms Treinis - Elektrichka, Nina - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Florians Zellers. Dēls : ģimenes drāma. Pirmizrāde - 2019. gada 25. maijā. Režisors - Intars Rešetins. Lomās : Toms Veļičko vai Rūdolfs Sprukulis, Ģirts Ķesteris, Vita Vārpiņa, Inita Sondore, Juris Bartkevičs, Aldis Siliņš - Skulte, Kristaps, 1970- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Artūrs Millers. Salemas raganas : pirmizrāde - 2019. gada 1. februārī. Režisore - Laura Groza-Ķibere - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gilberts Adērs. Sapņotāji : pirmizrāde - 2018. gada 29. novembrī. Režisore - Laura Groza-Ķibere - Vētra, Andris - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Sēd uz sliekšņa pasaciņa : vecgada koncerts 2 daļās no 2018. gada 21. decembra. Dailes teātris. Režisors - Dmitrijs Petrenko - Elektrichka, Nina - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tenisijs Viljams. Kaisles vilciens /eks - "Ilgu tramvajs" 2 daļās/ : pirmizrāde - 2018. gada 19. septembrī : režisors Regnārs Vaivars - Geidmane, Daina, 1988- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donalds Lī Koburns. Kāršu spēle : pirmizrāde 11/10/2018. Lomās Lidija Pupure, Juris Bartkevičs. Režisore Laura Upeniece. Scenogrāfe un kostīmu māksliniece Gerda Šadurska. Gaismu mākslinieks Rihards Sokolovs - Šadurska, Gerda - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Franks Vēderkinds. Lulū : Dž. Dž. Džilindžera skatuves versija pēc F. Vēderkinda lugu motīviem. Titullomā - Ilze Ķuzule-Skrastiņa. Režisors - Dž. Dž. Džilindžers. Pirmizrāde - 2018. gada 21. septembrī - Bērziņš, Artūrs, 1983- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Justīne Kļava. Planēta Nr. 85 : izrāde visai ģimenei 2 cēlienos. Pirmizrāde - 2018. gada 1. septembrī. Režisors - Dmitrijs Petrenko - Geidmane, Daina, 1988- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mārša Normena. Ar labu nakti, māt : pirmizrāde - 2018. gada 15. novembrī. Dailes teātris. Indra Briķe, Olga Dreģe. Režisors - Rolands Atkočūns - Elektrichka, Nina - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Džeimss Goldmens. Lauva ziemā : pirmizrāde - 2018. gada 30. novembrī. Lomās : Juris Žagars, Rēzija Kalniņa, Artūrs Skrastiņš, Dainis Grūbe, Lauris Dzenītis, Toms Treinis, Anete Krasovska, Ieva Florence, Andris Bulis. Režisors - Aleksandrs Morfovs - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Iemīlējies Šekspīrs : pēc Marka Normena un Toma Stoparda kinoscenārija skatuvei adaptējis Lī Hols. Pirmizrāde - 2019. gada 30. novembrī. Režisors - Rolands Atkočūns - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andžejs Saramonovičs. Testosterons : vīriešu saruna, sievietēm klāt neestot. Pirmizrāde - 2020. gada 2. februārī. Režisors - Oļegs Šapošņikovs - Skulte, Kristaps, 1970- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Filisa Nādža. Talantīgais misters Riplijs : pēc Patrīcijas Haismitas romāna motīviem. Pirmizrāde - 2020. gada 31. janvārī. Režisore - Laura Groza-Ķibere - Geidmane, Daina, 1988- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Māte : [Dailes teātra izrādes "Māte" plakāta variants] - Skulte, Kristaps, 1970- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Florians Zellers. Māte : pirmizrāde - 2020. gada 29. janvārī. Režisors - Intars Rešetins - Skulte, Kristaps, 1970- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
DT - krekli : Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas katedras studentu T-kreklu izstāde no 26. februāra līdz 24. martam Dailes teātrī - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Citāda Daile : Cēsu pilsētas mākslas skolas Dailes teātra izstāžu plakātu izstāde - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pjērs Gripari. Inspektors Tutū : pasakaina izrāde bērniem 2 daļās. Pirmizrāde - 2019. gada 27. novembrī. Režisors - Intars Rešetins - Broliša, Agnese, 1980- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rejs Kūnijs. Neiespējamā misija : komēdija 2 cēlienos. Pirmizrāde - 2019. gada 20. septembrī. Režisors - Dž. Dž. Džilindžers - Bērziņš, Artūrs, 1983- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Luidži Lunari. Trīs šūpolēs : mistiska komēdija. Režisors Nikolajs Korobovs - Abzalons, Olafs, 1981- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Florians Zellers. Ak, tētīt : pirmizrāde - [2016. gada] 28. aprīlī. Režisors - Intars Rešetins - Brekte, Kristians, 1981- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zvaigžņu zagļi : vecgada koncertuzvedums no 2019. gada 20. decembra : režisore Rēzija Kalniņa - Geidmane, Daina, 1988- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ivans Viripajevs. Nepanesami ilgi apskāvieni : pirmizrāde - 2019. gada 18. septembrī : režisors Rolands Atkočūns - Geidmane, Daina, 1988- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aka. Pēc Regīnas Ezeras romāna "Aka" motīviem : pirmizrāde 2019. gada 29. maijā. Režisore - Ināra Slucka - Ulmane, Marija - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žans Anuijs. Antigone : pirmizrāde 2015. gada 23. aprīlī. Režisors Elmārs Seņkovs - Pintāne, Evija, 1985- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Antiņš. Zelts. Kalns. Pēc Raiņa lugas "Zelta zirgs" motīviem : pirmizrāde 2018. gada 14. septembrī. Režisors - Reinis Suhanovs - Groševs, Edgars, 1977- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Apsolu : pirmizrāde - 12.01.18. - Kļaviņš, Edgars - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jasmīna Rezā. Art : pirmizrāde - 2018. gada 25. janvārī - Groševs, Edgars, 1977- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eliots Heizs. Ceļā uz mājām : pirmizrāde 19/05/2015. Režisors Dāvis Auškāps - Kaupere, Agnese, 1976- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Nīmanis, Kārlis Skalbe, Kārlis Vērdiņš. Ceļojums uz ziemeļiem : pirmizrāde 2019. gada 5. februārī - Salmanis, Krišs, 1977- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bārnijs Noriss. Ciemiņi : pirmizrāde 23.09.2015. Režisore Ināra Slucka - Groševs, Edgars, 1977- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andrī Lūps. Dūja : pirmizrāde - 2018. gada 15. martā. Režisors Toms Treinis - Kramiņš, Kristaps, 1994- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Terenss Retigans. Dziļā, skumjā jūra : pirmizrāde - 2017. gada 22. novembrī. Režisors Georgijs Surkovs - Kramiņš, Kristaps, 1994- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Greizais ratiņš : 20 gadu jubilejas koncerts [2015. gada] 1. un 4. maijā - Groševs, Edgars, 1977- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzejas dienas [attēls] Raiņa 116. gads / māksliniece Anda Ābiķe (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Klasesbiedri: Māra Melgalva un Pētera Brūvera satikšanās. Izstāde un sarunas ar draugiem, kolēģiem, laikabiedriem [attēls]. 17. maijā izstādes atklāšana - Melgalva vakars, 30. maijā Brūvera vakars / māksliniece Dita Pence (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ernests Eferts - Klusais [attēls] (1889 - 1927) / mākslinieks Jānis Galdiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bīstamā robeža [attēls] / mākslinieks Henrihs Vorkals (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Virza, Eduards, 1883 - 2003] [attēls] / mākslinieks Juris Zēbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lire en Fête 19 20 21 octobre 2001 [attēls] / mākslinieks Lorenzo Mattotti (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lire en Fête 18-19-20 octobre 2002 [attēls] / mākslinieks Lorenzo Mattotti (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Garlībs Merķelis 250. Sapere aude! - Uzdrīkstēties zināt! - Dare toknow! [attēls]. Izstādi rīko Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 28. 11. 2019. - 21. 06. 2020. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva izstāžu zālē / māksliniece Tatjana Raičiņeca (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gunārs Priede 50 [attēls]. No "Jaunākā brāļa vasaras" līdz "Žagatas dziesmai" - radošā darba vakars 1978. gada 16. martā LPSR Akadēmiskajā Raiņa Dailes teātrī / māksliniece Jolanta Karlsone (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Attēli dzejā. Mūsdienu ungāru mākslinieku ilustrācijas bērnu grāmatās [attēls] Izstāde 5. 10. 2019. - 3. 11. 2019. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bērnu literatūras centrs, Mūkusalas ielā 3, Rīga / mākslinieks Tamāšs Varga (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas Liepājā 10.IX-13.IX [attēls] / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
A. Čakam 80. Šai dzīvei degt...Aleksandrs Čaks [attēls] LPSR Valsts filharmonija / mākslinieks Uldis Lieldidžs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas Liepājā 11.IX-14.IX [attēls] Aiz saules augstāk ej! Par dzīvi stāvi! Rainis / mākslinieks Andris Gēcis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstiet, mīliet, pētiet Iļjiču, mūsu skolotāju, mūsu vadoni. Cīnaties un uzvariet ienaidniekus, iekšējos un ārējos - pēc Iļjiča parauga. Darbā nekad neatsakaties no mazā, jo no maza veidojas liels - lūk, viens no svarīgiem Iļjiča novēlējumiem. Staļins [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Petsepi Kloster [attēls] = Печерскій монастырь = Kloster Petschory / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu amatniecības festivāls 3., 4. augustā 10.00-17.00. 2019 [attēls]. V Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā / māksliniece Inta Brūniņa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pazudušas kodā. 03. 08. - 21. 09. 2019. RIXC galerija, Lenšu iela 2 [attēls] Milda Ziemane, Ieva vīksne, Līga Vēliņa / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Edīte Pauls-Vīgnere. Personālizstāde Kafijas kantāte 19. 12. 2019. - 01. 03. 2020. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Rīgā, Skārņu ielā 10/20 [attēls] = Edīte Pauls-Vīgnere. Solo show Coffee Cantata 9. 12. 2019. - 01. 03. 2020. at the Museum of Decorative Arts and Design, 10/20 Skārņu Street., Riga / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Guntas Brakovskas personālizstāde Zeme. Debesis. Koki [attēls] 11. 01. 20. - 15. 02. 2020. Ojāra Vācieša ielā 29 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila mode: modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcija no Parīzes Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 16/06 - 28/10 [2012] [attēls] = Art Nouveau Fashion based on the private collection of the outstanding fashion historian Alexandre Vassiliev Museum of Decorative Arts and Design 16/06 - 28/10 [2012] / plakāta dizains H2E (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Fotoizstāde Es ieraudzīju... LNB Konferenču centra vestibilā 17.01. - 17.02.2019. [attēls] : izstādē apskatāmi jauniešu ar īpašām vajadzībām fotodarbi. Jauniešus fotogrāfiju uzņemšanā konsultēja Jānis Deinats / māksliniece Annija Vītuma (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lielajam vadonim un skolotājam Padomju Savienības ģenerālisimusam Josifam Visarionovičam Staļinam [attēls] = Padomju Latvijas darba ļaužu vēstule / mākslinieks Žanis Ventaskrasts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Citādāk nekā parasti. Laikmetīgais dizains un ieraduma spēks: Ārējo sakaru institūta (ifa), Štutgarte, Vācija, izstāde 11 04. - 14. 06. 2015. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Skārņu iela 10/20, Rīga [attēls] = Somewhat different. Contemporary design and the power of convention: An Exhibition by the Institut für Auslandsbeziehungen e. V. (ifa), Studgart, Germany / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bērnu pasaule 18. - 20. gs. Izstāde no modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva un Latvijas muzeju kolekcijām 03. 08. - 01. 10. 2017. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Skārņu ielā 10/20, Rīgā [attēls] = Children's World 18th - 20th Cent. Exhibition from the collections of the fashion historian Alexandre Vassiliev and museums of Latia 03. 08. - 01. 10. 2017. Museum of Decorative Arts and Design, 10/20 Skārņu Street, Riga / plakāta dizains H2E (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marimekko. Dizains. Somija [attēls]. 08. 11. 2012 - 06. 01. 2013 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga '84: tēlniecības kvadrināle, Mieram un dzīvībai. Brīvdabas ekspozīcija Skulptūru dārzā, Pionieru laukumā 3. Izstāde atvērta Rīgas arhitektūras un celtniecības vēstures muzejā (Pēterbaznīcā) [attēls] = Рига '84: квадриналле скульптуры, Ради мира и жизни. Пленерная экспозиция в саду скульптуры, Выставка открыта в музее архитектуры и строительства г. Риги / mākslinieks Ivars Mailītis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
XII Vispasaules jaunatnes un studentu festivālam veltīta [attēls] . 15. republikas jauno mākslinieku darbu izstāde Rīgas arhitektūras un celtniecības muzejā (Pēterbaznīcā) / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miķelis Golts gleznas Sibīrijas mozaikā [attēls]. Izstāde atvērta 13. gs. arhitektūras piemineklī Pēterbaznīcā / mākslinieks [Leonīds] Sēlietis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Telpa un mēs [attēls] Priekšmetiski telpiskās vides veidošanai veltīta izstāde arhitektūras piemineklī Pēterbaznīcā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīga '76: tēlniecības kvadrināle. Armēnijas PSR, Igaunijas PSR, KPFSR / Maskava, Latvijas PSR, Lietuvas PSR. Izstāde atvērta Rīgas skulptūru dārzā, Pinonieru laukumā 3 [attēls]. Рига '76: квадринале скульптуры. Армянская ССР, Эстонская ССР, РСФСР / Москва, Латвийская ССР, Литовская ССР. Выставка открыта в саду скульптуры г. Риги, пл. Пионеров 3 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku pilsētu un ciematu celtniecība un labiekārtošana [attēls]. Izstāde atvērta Rīgā, bijušajā Pētera baznīcā no 19. augusta līdz 20. septembrim / mākslinieks Oskars Bērziņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raitis [attēls] Raita Rubeņa darbu izstāde izstāžu zālē "Ķīpsala" Balasta dambī 34 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lilita Postaža personālizstāde Gobelēni [attēls] Izstāde atvērta 13. gs. arhitektūras piemineklī Pēterbaznīcā / māksliniece Inga Kambala (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aija Baumane Tekstīliju izstāde [attēls] Izstāde atvērta 13. gs. arhitektūras piemineklī Pēterbaznīcā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laika zīmju pieraksti. Ziemeļu dabas iedvesmota mode 07. 02. - 31. 03. 2019. [attēls] = The Weather Diaries. Fashion inspired by northen nature 07. 02. - 31. 03. 2019. / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
112 Zvani Žurkai : pirmizrāde - [2017. gada] 27. martā. Režisors - Valdis Lūriņš - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lorka / Nastavševs. Asins kāzas : pirmizrāde - [2016. gada] 28. maijā - Groševs, Edgars, 1977- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Luiss Kerols. Alise Brīnumzemē : no [2019. gada] 18. oktobra. Režisore - Inga Tropa - Gabrāns, Gints, 1970- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Saimons Stīvens, pēc Marka Hedona romāna motīviem. Savāds atgadījums ar suni naktī : pirmizrāde - 2017. gada 5. februārī. Režisors - Valters Sīlis - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tomass Manns. Avantūrista grēksūdze : pirmizrāde - 11.10.2015. Režisors - Mihails Gruzdovs - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltā pasaka. Gadumijas koncerts : no 20. decembra. Režisors - Edmunds Freibergs. Pie klavierēm Raimonds Pauls. Latvijas Nacionālais teātris - Groševs, Edgars, 1977- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mērija Meipsa-Dodža. Sudraba slidas : ģimenes pasaka. Režisors Edmunds Freibergs. No 9. decembra. Latvijas Nacionālais teātris - Groševs, Edgars, 1977- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valda Zilvera un Jura Hirša mūzikls Bāskervilu leģenda : pirmizrāde: 14.05.2015. Režisors - Edmunds Freibergs - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds fon Fēgeezaks. Baltiešu gredzens : pirmizrāde - 2019. gada 7. februārī. Režisors - Viesturs Kairišs - Groševs, Edgars, 1977- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Anna Rancāne. Bišumāte un vilkatis : pirmizrāde: 2016. gada 4. decembrī. Režisors - Valdis Lūriņš - Groševs, Edgars, 1977- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dankans Makmillans. Cilvēki, lietas un vietas : pirmizrāde - 2017. gada 7. decembrī. Režisors - Valters Sīlis - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Viktors Igo, Imants Kalniņš, Viks. Cilvēks, kas smejas : pirmizrāde [2015. gada] 3. decembrī. Režisore - Rēzija Kalniņa - Groševs, Edgars, 1977- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Harijs Gulbis. Cīrulīši : pirmizrāde [2018. gada] 6. decembrī. Režisors - Edmunds Freibergs - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā, Nik! : Nika Matvejeva mūzikas koncerts [2018. gada] 13. februārī - Groševs, Edgars, 1977- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Teātra dienas koncerts "Divi vienā" : 1. daļa - "Poēma par skatuvi", 2. daļa - "Circeņa pavasaris". Pirmizrāde - 27.03.2019 - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Nacionālā teātra] Gadumijas koncerts : no [2018. gada] 21. decembra - Kramiņš, Kristaps, 1994- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā teātra Gadumijas koncerts : piedalās Nacionālā teātra aktieri un Raimonds Pauls. Režisors - Edmunds Freibergs. No [2017. gada] 22. decembra - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gribu ziemu. Īsto : pirmizrāde - [2015. gada] 11. decembrī. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Menģele, Zane, 1986- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nikola Makolifa. Juveliera jubileja : pirmizrāde 2017. gada 6. aprīlī. Režisors - Ģirts Ēcis - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ideālā žurka : teātra dienas koncerts no 2018. gada 27. marta. Režisori - Arturs Krūzkops, Jānis Vimba, Kaspars Zvīgulis - Tavkins, Aigars, 1979- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jušanas : mūzikas un dzejas vakars [2016. gada] 2., 3. aprīlis. Grasbergs, Kazāks, Bīmanis. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Kazāka, Kristīne - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Antons Čehovs. Kaija : pirmizrāde 2017. gada 5. janvārī. Režisors - Elmārs Seņkovs - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā teātra diena, 27. marts 2015 - Groševs, Edgars, 1977- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ž-Ž-Žurka klāt! : pirmizrāde 27/03/15. Režisors - Valdis Lūriņš - Groševs, Edgars, 1977- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Aivars Freimanis. Katls : pirmizrāde [2019. gada] 19. septembrī. Režisore - Ināra Slucka - Groševs, Edgars, 1977- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Inga Ābele. Klūgu mūks : pirmizrāde 2017. gada 14. septembrī. Režisore - Ināra Slucka - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dīcis. Lidojošais Travolta : režisors - Regnārs Vaivars, titullomā - Raimonds Celms. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Johans Volfgangs Gēte. Klavigo : pirmizrāde [2016. gada] 22. septembrī. Režisors - Folkers Šmits (Austrija/Vācija) - Groševs, Edgars, 1977- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālajam teātrim 100 : jubilejas koncerts 2019. gada 23. februārī. Tiešraide LTV1 21:25. Režisors - Elmārs Seņkovs - Groševs, Edgars, 1977- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dienišķais teātris : Latvijas Nacionālā teātra 100. jubilejas filma. 2019. gada 23. februārī. Tiešraide LTV1 21:25. Režisore - Linda Ģībiete - Groševs, Edgars, 1977- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Laila Burāne. Līdz kāzām sadzīs : pirmizrāde 2017. gada 29. septembrī. Režisore - Laura Upeniece - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pēteris Pētersons, Raimonds Pauls. Man 30 gadu : pirmizrāde 2018. gada 24. maijā. Režisore - Ināra Slucka - Groševs, Edgars, 1977- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
AK - Alberts Kronenbergs. Mazais ganiņš : pirmizrāde 2017. gada 5. decembrī. Režisors - Jānis Znotiņš - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kaspars Zvīgulis izrādē Melot(?)! :pēc Denī Didro darba "Paradokss par aktieri". Režisors - Pēteris Krilovs. Pirmizrāde 2017. gada 26. martā. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Henriks Ibsens. Mežapīle : pirmizrāde 21. 04. 2016. Maija Doveika, Gundars Grasbergs, Ivars Kļavinskis, Sanita Pušpure, Ināra Slucka. Režisors - Elmārs Seņkovs - Pintāne, Evija, 1985- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Balodis. Mežainis : pirmizrāde [2018. gada] 31. maijā. Režisors - Valters Sīlis - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Harijs Gulbis. Olivers : pirmizrāde 12.05.2017. Režisors - Edmunds Freibergs - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pērs Gints : Ibsens / Grīgs. Kairišs / Dzudzilo. 27/10/16 - Dzudzilo, Reinis, 1987- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Margareta Edsone. Prāts : pirmizrāde 22.04.2015. [Režisors - Valters Sīlis]. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Kauliņa, Ieva, 1979- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rimants Ziedonis. Paradoksālā Latvija : pirmizrāde - 2019. gada 7. marts. Režisore - Inese Mičule - Kauliņa, Ieva, 1979- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rasa Bugavičute-Pēce. Puika, kurš redzēja tumsā : izrādes no [2019. gada] 4. decembra, režisors - Valters Sīlis, lomās: Agnese Cīrule, Ainārs Ančevskis, Daiga Gaismiņa, Kārlis Reijers, Romāns Bargais. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Kauliņa, Ieva, 1979- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Jurkāns. Pulkstenis ar dzeguzi : režisors - Mihails Kublinskis, 30 : 12 : 2014 - Jēkabsone, Sintija, 1989- - [2014] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Eižens Jonesko. Plikpaurainā dziedone : pirmizrāde - 2017. gada 8. martā. Režisore Indra Roga - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pasaule kas manā galvā : Pērs Gints. IV. I - Dzudzilo, Reinis, 1987- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Precēšanās un šķiršanās anatomija : pēc Džona Apdaika darba motīviem. Režisore - Marija Bērziņa. Pirmizrāde - 2018. gada 8. jūnijs - Adītāja, Rēzija, 1994- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais komentārs № 4 : pēc Sērena Kirkegora darba "Pavedēja dienasgrāmata motīviem. Režisore - Daiga Kažociņa. Pirmizrāde - 2016. gada 11. martā. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Veinbergs, Ivars, 1984- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ivo Briedis. Pēdējais salmiņš : pirmizrāde [2019. gada] 19. septembrī. Režisors - Toms Treinis. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Rezvohh, Kristina - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nature morte : dejas izrāde. Horeogrāfe - Agate Bankava. Pirmizrāde 30/11/2016. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Groševs, Edgars, 1977- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jūdžins O'Nīls. Mīla zem gobām : pirmizrāde [2016. gada] 13. maijā. Režisors - Edmunds Freibergs. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Deniss Kellijs. Pēc beigām : pirmizrāde [2016. gada] 30. maijā. Režisors - Valters Sīlis - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pūt, vējiņi! : 2018. gada 13. septembris - pirmizrāde! Rainis / Kalniņš. Seņkovs / Pormale - Pormale, Monika Inese, 1974- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Huans Majorgs. Zēns : pirmizrāde 14.01.2016. Režisors Elmārs Seņkovs. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Pintāne, Evija, 1985- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Čehovs / Nastavševs. Trīs māsas. Refleksija : pirmizrāde 2017. gada 12. oktobrī - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Raimonda Paula jubilejas koncerts : no [2016. gada] 12. janvāra. Režisors - Edmunds Freibergs - Groševs, Edgars, 1977- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainim 150 - Groševs, Edgars, 1977- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Salome : Vailds / Štrauss. Kairišs / Dzudzilo / Lutce. Cīrule, Grasbergs, Cauka, Krūzkops, Siliņš, Bargais, Āmanis, Reinis. / 01/02/18 - Dzudzilo, Reinis, 1987- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nikolajs Gogolis. Revidents : komēdija. Pirmizrāde 2019. gada 5. decembrī. Režisors - Ņikita Kobeļevs (Maskava) - Groševs, Edgars, 1977- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pauls van Lons. Šausmu autobuss : izrāde bērniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem bes pieaugušo pavadības. Pirmizrāde 2016. gada 2. decembrī. Režisors Kārlis Krūmiņš - Kauliņa, Ieva, 1979- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jasmīna Rezā. Slaktiņa dievs : komēdija. No 18. decembra LM[N]T Jaunajā zālē, kā arī citur Latvijā. Jānis Āmanis, Evija Krūze, Inga Mizāne-Grasberga, Mārtiņš Egliens. Radošā grupa: Daiga Kažociņa; Ivars Veinbergs; Oskars Pauliņš; Linda Helviga; Jānis Kaijaks - Veinbergs, Ivars, 1984- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žoels Pomrā (Joël Pommerant). Šis bērns : izrāde pieaugušajiem. Režisore Ināra Slucka, pirmizrāde - 16.05.2015. - Groševs, Edgars, 1977- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Upīts. Sieviete : režisore Ināra Slucka. Pirmizrāde 2016. gada 15. septembrī - Groševs, Edgars, 1977- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rita Kalnejais. Šī skaistā nākotne : divi mīlasstāsti. Režisore - Diāna Kaijaka, scenogrāfs - Gints Sippo, kostīmu māksliniece - Rūta Kuplā, komponists - Kārlis Kazāks, gaismu mākslinieks - Toms Strēlis, video māksliniece - Linda Ģībiete, producente - Ilona Matvejeva. [Lomās] : Voldemārs Šoriņš, Indra Burkovska, Madara Bore, Kārlis Reijers. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Sippo, Gints, 1978- - [2019] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Māris Bērziņš. Svina garša : režisors Valters Sīlis. Pirmizrāde [2016. gada] 4. februārī - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Trīne : Blaumanis / Seņkovs. Pirmizrāde 11.05.2017. - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Žans-Liks Lagarss. Tas pasaules gals : režisore Ināra Slucka, pirmizrāde 2018. gada 15. februārī - Ulmane, Marija - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Marjus Ivaškevičs. Tuvā pilsēta : režisors Kirils Serebreņņikovs (Krievija), pirmizrāde [2017. gada] 4. martā - Groševs, Edgars, 1977- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rainis. Uguns un nakts : pirmizrāde [2015. gada] 11. septembris. Režisors : Viesturs Kairišs, scenogrāfs : Reinis Dzudzillo, kostīmu māksliniece : Krista Dzudzillo, galvenajās lomās : Uldis Anže, Guna Zariņa, Maija Doveika, Gundars Grasbergs - Dzudzilo, Reinis, 1987- - [2015] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dīcis. Arī vaļiem ir bail : pirmizrāde 2018. gada 8. martā, režisors - Elmārs Seņkovs - Groševs, Edgars, 1977- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Tomašs, Krišjānis Zeļģis, Arvis Viguls. Visas manas vājības ir tavas lūpas : pirmizrāde 2018. gada 1. novembrī, Rūdolfs Gediņš, Agate Bankava, Dmitrijs Gaitjukevičs, Edgars Mākens. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Groševs, Edgars, 1977- - [2018] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zilā : Gunārs Priede, režisors : Toms Treinis, pirmizrāde 2017. gada 29. aprīlī. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Kramiņš, Kristaps, 1994- - [2017] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jānis Balodis, Valters Sīlis. Veiksmes stāsts : pirmizrāde [2016. gada] 21. septembrī - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
[Egīls Zirnis, Mārtiņš Egliens, Valdis Lūriņš]. Žurkas Ex Libris : no [2016. gada] 27. marta, režisors Valdis Lūriņš - Dreģis, Oskars, 1990- - [2016] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Situāciju komēdija: izrāde klusumā 2 aktrisēm un 75 skatītājiem [attēls]. Pirmizrāde: 2019. gada 3. novembrī. Ģertrūdes ielas teātris / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Smieklīga cilvēka sapnis: Aivara Peckas monoizrāde pēc F. Dostojevska stāsta motīviem [attēls]. Pirmizrāde 2018. gada 19. oktobrī. Rēzeknes teātris Joriks / [māksliniece Marfa Gudkova] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Īsaks Baševiss Zingers Vēlā mīla [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 11. septembrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Meklējot Spēlmani [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 31. oktobrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bītlu jaunais albums [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 4. decembrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Svaigās asinis [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 18. decembrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Visa dieva svētībiņa saulītē līgojās: Latvijas interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu izstāde [attēls] . Mežotnes muižas parkā no 2018. gada 17. maija līdz 12. septembrim / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras alfabēts: Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadienai veltīta izstāde [attēls] = 2019. gada 25. novembris - 17. decembris Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas māja / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ginta Zilbaloža filma Projām [attēls] kino no 15. novembra / [mākslinieks Gints Zilbalodis] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Gaisma krēslā: mūsdienu Meksikas kino cikls [attēls]. No 2019. gada 4. līdz 9. novembrim Kinogalerija & Kinosuns / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Zalkša līgava [attēls] . Pirmizrāde 2020. gada 16. janvārī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Baltais helikopters [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 21. novembrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Vienotā ierindā stājam / mākslinieks Gunvalds Elers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Šis varoņdarbs uz jauniem darbiem sauks / mākslinieks Gunvalds Elers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Mana dzimtene - PSRS / mākslinieks Gunvalds Elers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mikrobi izsauc saslimšanu ar ingekciju slimībām [attēls] / mākslinieks G. Rošenburgs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dizentērija, vēdertīfs, paratīfi [attēls] no nemazgātām rokām, dārzeņiem, augļiem, no mušu aptraipīta ēdiena / [mākslinieks Leo Preiss] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pirmā palīdzība, saindējoties ar augu saizsardzības ķimikālijām [attēls] = Первая помощь при отравлении ядохимикатами / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Novērsīsim saslimšanu ar piena dziedzera vēzi [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kļūstiet donori [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dot asinis - glābt dzīvību! [attēls] SOS / [māksliniece A. Suhocka] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] / [mākslinieks Jānis Zeps] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
5 litri asiņu nepieciešami slimas sirds operācijā [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Palīdzi, donor! [attēls] / mākslinieks A. Ostapenko (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dot asinis - glābt dzīvību! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dot asinis - glābt dzīvību! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donoru asinis - dzīvības eliksīrs! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dāvāsim asins lāsi dzīvībai! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Bīstama rotaļa [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzmanību, uzmanību! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pretapaugļošanās līdzekļi [attēls]. Pretapaugļošanās līdzekļu noteikšanai griezties sieviešu konsultācijā / māksliniece R. Frolova (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Palīdziet cietušajam! [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kļūsti donors! [attēls] / [māksliniece Malda Muižule] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kopjot gripas slimnieku, aizklājiet muti un degunu ar četrkārt salocītas marles masku [attēls] / [māksliniece L. Zababurina] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nepieļausim! [attēls] / [mākslinieks H. E. Lapsa] (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Donoru kustība ir varoņdarbs tautas veselības aizsargāšanas vārdā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas komjaunatne cīņā par padomju varas nodibināšanu [attēls]. XXX / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Комсомольцы и молодежь! [attēls] = Смело, активно, по-новаторски включимся в решение задач ускорения! / mākslinieks Georgijs Svirguns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas komjaunatne Lielajā Tēvijas karā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Valmieras varoņi [attēls] / mākslinieki Gundega Vaska, Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komjaunatnes politiskās izglītības sistēma 1973./74. mācību gadā [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VĻKJS organizatoriskā uzbūve [attēls] / mākslinieks Kārlis Cīrulis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komjaunieši un jaunieši! [attēls] Drosmīgi, aktīvi un novatoriski iekļausimies paātrinājuma uzdevumu risināšanā! / mākslinieks Georgijs Svirguns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komunistiskajai Jaunatnes Savienībai jābūt trieciena grupai,kas jebkurā darbā palīdz, parāda savu iniciatīvu, savu ierosmi. (V. I. Ļeņins) [attēls] = Союз Коммунистической Молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин. (В. И. Ленин) / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nav lielāla goda, kā būt par diženās Ļeņina partijas uzticamā palīga un drošās rezerves - VĻKJS biedru! [attēls] = Нет чести выше, чем принадлежать к ВЛКСМ - боевому помощнику и надежному резерву великой партии Ленина! / mākslinieks Arvīds Galeviuss (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VĻKJS biedru pienākumi un tiesības [attēls] / mākslinieks Kārlis Vidiņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Положение о комсомольско - молодежном коллективе [attēls] Пятилетке - ударный труд, мастерство и поиск молодых! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Nolikums par komjauniešu - jauniešu kolektīvu [attēls] Piecgadei - jaunatnes trieciendarbs, meistarība un meklējumi! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Комсомольский прожектор [attēls]. Объявим беспощадную войну бесхозяйственности, бюрократизму, равнодушию, косности! Весь жар молодых сердец, силу наших трудалюбивых рук отдадим борьбе за мобилизацию всех резервов производства на службу Родине! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Юноши и девушки! [attēls] Настойчиво воспитывайте в себе коммунистическую убежденность! Учитесь жить, работать и бороться по-ленински, по-коммунистически! / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunieši un jaunietes! [attēls] Neatlaidīgi audziniet sevī komunistisko pārliecību! Mācieties dzīvot, strādāt un cīnīties ļeņiniski un komunistiski! / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
LĻKJS Ogres RK 40 gadi [attēls] 1947-1987 40 / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Юноши и девушки! [attēls] Овладеваайте знаниями, культурой, профессиональным мастерством! Будьте сознательными борцами за коммунизм! / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunieši un jaunietes! [attēls] Neatlaidīgi apgūstiet zināšanas, kultūru un profesionālo meistarību! Esiet apzinīgi cīnītāji par komunismu! / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Centrālais uzdevums komjaunatnes urganizāciju darbā ir audzināt jaunatni tā, lai tā būtu pašaizliedzīgi uzticīga Dzimtenei, Komunistiskajai partijai un komunisma lietai, vienmēr gatava darbam sabiedrības labā un gatava pārvarēt jebkuras grūtības, gatava celt jauniešu vispārīgās izglītības un tehnisko zināšanu līmeni [attēls] No PSKP Programmas / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Задача коммунистического союза молодежи воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять делами при коммунизме [attēls] Из программы КПСС / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komunistiskās jaunatnes savienības uzdevums palīdzēt partijai audzināt jaunatni komunisma garā, iesaisīt to jaunās sabiedrības praktiskajā celtniecībā, gatavot vispusīgi attīstītu cilvēku paaudzi, kas dzīvos, strādās un vadīs sabiedrisko dzīvi komunismā [attēls] No PSKP Programmas / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Комсомол призван в еще большей степени проявлять инициативу и почин во всех облостях жизни, развивать активность и трудовой героизм молодежи [attēls] Из программы КПСС / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komjaunatnes pienākums ir vēl vairāk parādīt iniciatīvu un ierosmi visās dzīves sfērās, attīstīt jaunatnes aktivitāti un darba varonību [attēls] No PSKP Programmas / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Коммунисты и комсомольцы! Ваше место в первых рядах борцов за создание изобилие продуктов сельского хозяйства в нашей стране! [attēls] Из Обращения мартовского Пленума ЦК КПСС / mākslinieks S. Masļakovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Komunisti un komjaunieši! Jūsu vieta ir pirmajās rindās cīņā par lauksaimniecības produktu pārpilnības radīšanu mūsu zemē! [attēls] No PSKP CK marta Plēnuma Aicinājuma / mākslinieks S. Masļakovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Молодой рабочий, колхозник, техник, инженер! [attēls] Встретим ХV съезд ЛКСМ Латвии новыми трудовыми достижениями! / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Jaunais strādniek, kolhozniek, tehniķi, inženier! [attēls] Sagaidīsim Latvijas ĻKJS XV kongresu ar jaunām darba veltēm! / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1. Maijs - darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1. Maijs! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Republikas pionieru salidojums 1974. gada 26.-30. maijā nometnē "Dzintariņš" Tukuma rajona Ķesterciemā [attēls] = Республиканский слет пионеров 26-30 мая 1974 г. в Кестерциемс Тукумского района / mākslinieks Juris Jurjāns (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Izabellas un Gunāra Kroļļu darbu izstāde [attēls] Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Gunārs Krollis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Коллективы художественной самодеятельности Латвийской ССР на декаде латышского искусства и литературы в Москве [attēls] фотогазета / mākslinieciskais redaktors V. Kovaļovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams. RMN 40 [attēls] = Riga Fashion Hause = Рижский дом моделей / mākslinieks Arnis Pumpurs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miervaldis Birze: Rozā zīlonis [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Leonards Laganovskis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Uzticība marksismam-ļeņinismam, proletāriskajam internacionālismam, pašaizliedzīga un uzticīga kalpošana savas tautas interesēm, kopīgajai sociālisma lietai ir komunistisko un strādnieku partiju vienotās rīcības efektīvas un pareizas orientācijas priekšnoteikums, panākumu ķīla to ceļā uz savu vēsturisko mērķu sasniegšanu [attēls]. No Komunistisko un strādnieku partiju Starptautiskās apspriedes pamatdokumenta, kas pieņemts Maskavā, 1969. gada 17. jūnijā / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo marksisms-ļeņinisms - mūžam dzīvā revolucionārā internacionālā mācība, visu zemju darbaļaužu karogs cīņā pret imperiālismu, par sociālisma un komunisma uzvaru! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Tagadējās paaudzes vēsturiskā misija ir uzcelt komunismu, pavērt uz to ceļu visai cilvēcei [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
VĻKJS organizatoriskā uzbūve [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Центральное место в работе комсомольских организаций должно занимать воспитание у молодежи беззаветной преданности Родине, народу, Коммунистической партии и делу комунизма, постоянной готовности к труду на благо общества и к преодолению любых трудностей, повышения уровня общего образования и технических знаний юношей и девушек [attēls]. Из программы КПСС / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Viņi bija pirmie / mākslinieks Gunvalds Elers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Ļeņina partija, darbos mūs dzirdi! / mākslinieks Gunvalds Elers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Dedzi spoži, pionieru ugunskurs! / mākslinieks Gunvalds Elers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pionieriem nepieciešamo praktisko iemaņu paraugsaraksts [attēls]. Otrā pakāpe (V-VI klases pionieriem) / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pionieriem nepieciešamo praktisko iemaņu paraugsaraksts [attēls]. Trešā pakāpe (VII-VIII klases pionieriem) / mākslinieks Kārlis Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Решения XXIII съезда КПСС - в жизнь! [attēls] / mākslinieks Gunvalds Elers (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo dižā, nesatricināmā partijas un tautas vienība! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Да здраствует наша ленинская коммунистическая партия - партия научного коммунизма! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Да здраствует ленинская коммунистическая партия Советского Союза - руководящая и направляющая сила советского общества! [attēls] КПСС / mākslinieks Aivars Drāznieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Partija ir mūsu laikmeta un padomju tautas - diženu revolucionāru pārveidojumu veicējas - prāts, godsun sirdsapziņa [attēls]. No PSKP programmas / mākslinieks Maigonis Osis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Трудящиеся Советского Союза! [attēls]. Боритесь за претворение в жизнь исторических решений XXV съезда КПСС, стремитесь полностью реализовать возможности развитого социализма! / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienības darbaļaudis! [attēls]. Cīnieties par PSKP XXV kongresa vēsturisko lēmumu īstenošanu, centieties pilnīgi realizēt attīstīta sociālisma iespējas! / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo mūsu ļeņiniskā komunistiskā partija - zinātniskā komunisma partija! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Решения XXVI съезда КПСС выполним! [attēls] / nezināms mākslinieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Kop koku, un tas bagātīgi atlīdzinās tev [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Upe mūs baro, sniedz mums veldzi un atpūtu [attēls]. Nepiesārņojiet upju ūdeņus! / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Латвийский студенческий отряд проводников [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Работники идеологического фронта! Убежденно и страстно несите идеи партии в массы, активно разоблачайте подрывную империалистическую пропаганду! [attēls]. Буржуазная идеология, Би-би-Си, "Свободная Европа", "Голос Америки", "Немецкая Волна" / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ideoloģiskās frontes darbimieki! Ar pārliecību un kaismi izplatiet masās partijas idejas, aktīvi atmaskojiet graujošo imperiālisma propagandu! [attēls]. Buržuāziskā ideoloģija, BBC, "Amerikas Balss", "Vācu Vilnis", "Amerikas Balss" / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Augstāk sociālistiskā internacionālisma karogu! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Да здраствует пролетарский интернационализм - испытанное и могучее оружие международного рабочего класса! [attēls] / mākslinieks Aivars Drāznieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo proletāriskais internacionālisms - pārbaudītais un varenais starptautiskās strādnieku šķiras ierocis! [attēls] / mākslinieks Aivars Drāznieks (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miera piekritēji ! [attēls]. Ieguldiet vēl lielākus pūliņus svētajā cīņā par visaugstākajām tiesībām - tiesībām dzīvot! / mākslinieks Dainis Lapsa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Последовательно выступайте за запрещение нейтронного и других видов оружия массового уничтожения! [attēls]. Ядерной войне - "Нет!" / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Konsekventi iestājieties par neitronu ieroču un pārējo masveida iznīcināšanas ieroču veidu aizliegumu! [attēls]. Kodolkaram - "Nē!" / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Pastiprināsim cīņu par kodolkatastrofas novēršanu! [attēls]. Prasīsim aizliegt kodolieročus un citus masveida iznīcināšanas ieročus! / mākslinieks Jurijs Semjonovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Шире развернем всенародное социалистическое соревнование за достойную встречу XXV съезда КПСС! [attēls] / māksliniece I. Ozola (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Plašāk izvērsīsim visas tautas sociālistisko sacensību par PSKP XXV kongresa cienīgu sagaidīšanu! [attēls] / māksliniece I. Ozola (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Да здраствует блок коммунистов ибеспартийных - символ несокрушимого единства партии и народа! [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo komunistu un bezpartejisko bloks - partijas un tautas nesatricināmās vienotības simbols! [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
КПСС рассматривает защиту социалистического отечества, укрепление обороны СССР, мощи советских вооруженных сил как священный долг партии, всего советского нпрода, как важнейшую функцию социалистического государства. [attēls]. Из Программы КПСС / mākslinieks Maigonis Osis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
PSKP uzskata sociālistiskās tēvijas aizstāvēšanu un PSRS aizsardzības un padomju bruņoto spēku varenības stiprināšanu par partijas un visas padomju tautas svētu pienākumu, par sociālistiskās valsts svarīgāko funkciju [attēls]. No PSKP Programmas / mākslinieks Maigonis Osis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Сторонники мира ! [attēls]. Умножайте свои усилия в священной борьбе за самое великое право - право на жизнь ! / mākslinieks Dainis Lapsa (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Papirosi III šķira Demokra[ā]ts [attēls] Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Demokrats, Demokrats - papirosi 3. šķira [attēls] A.G. Ruhtenberg / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Dzeramo ūdeni taupīsim [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Ja tu esi dabas draugs un mīli savu novadu - saudzē un sargi dabas retumus un bagātības! [attēls] / mākslinieks nezināms (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Stādīsim skaistos vītolus [attēls] / māksliniece Vera Krēgere (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Mūsu zemes elektrifikācijas plāns paredz: tuvākajos desmit gados palielināt darba apgādātību rūpniecībā ar elektrisko enerģiju gandrīz trīskārt; uz lētas elektriskās enerģijas bāzes plaši attīstīt ražošanas nozares, kas patērē daudz elektroenerģijas; plašos apmēros elektrificēttransportu, lauksaimniecību, pilsētu un lauku iedzīvotāju mājsaimniecību. Otros desmit gados visas mūsu zemes elektrifikācija tiks pamatvilcienos pabeigta [attēls]. No PSKP Programmas / mākslinieks Maigonis Osis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Rudens '80: Republikas tēlotājas mākslas izstāde, veltīta 10. piecgades noslēgumam, [attēls] atvērta LPSR Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Laimonis Šēnbergs, fotogrāfs Genādijs Varlamovs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
4. Tekstilmākslas darbu izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" Rīgā, Ļeņina ielā 31 [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Borisa Bērziņa darbu izstāde [attēls] = Выставка работ Бориса Берзиня / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Lietišķās mākslas kombināta Māksla izstāde veltīta Latvijas PSR Mākslas fonda 40. gadadienai [attēls]. Izstāde atvērta Mākslinieku namā Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 35 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Miniatūrtekstilijas: izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Дружба народов - источник силы и побед нашей родины! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Слава великому советскому народу - строителю коммунизма, последовательному борцу за мир во всем мире! [attēls] / mākslinieks Jurijs Taratihins (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Slava lielajai padomju tautai - komunisma cēlājai,