LV | EN
Nosaukums:
Plakāts Latvijā
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija


Metadati

Nosaukums:
Plakāts Latvijā
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Raits Lubinskis (Mākslas un mūzikas centrs. K.Ubāna mākslas lasītava)
Anotācija (latviešu):
Kolekciju veido Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļas plakātu krājuma izlase, kas aptver laikaposmu no 19.gs. otrās puses līdz mūsdienām. Vecākais darbs datēts ar 1899.gadu, saglabājušies arī šī reklāmas veida priekšteči – senās teātru afišas un dažādu pasākumu piemiņas lapas. Kolekcija sniedz priekšstatu par plakātu no pirmsākumiem līdz šodienai, tajā skatāmi – gan jau atzītu mākslinieku, gan līdz šim mazāk zināmu autoru radošie pieteikumi. Latvijā strādājošo mākslinieku iespieddarbu kolekciju papildina arī ārzemju kolēģu sniegums.
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Rīgā, 17.-19.jūnijā 1933 [attēls]. 263 koŗi, 12000 dziedātāju - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1933
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma - tautas svētki 21., 22. un 24.jūlijā 1934. Rīgā, Esplanādē [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
Kultūras svētki. Tautas augstskola. 1920 [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1920
Kolekcijas daļa:
Kultūras svētki. Tautas augstskola. 1920 [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1920
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas muzejs [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
LPSR vietējās rajonu rūpniecības plaša patēriņa preču izstāde [attēls] = Республиканская выставка изделий широкого потребления местной районной промышленности Латвийской ССР - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1941
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības 2.loterija [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1931
Kolekcijas daļa:
Apmežosim lauksaimniecībai nepiemērotās zemes [attēls]. Rīkosim meža dienas - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936
Kolekcijas daļa:
3.grāmatu nedēļa 3.-10. novembrim 1935 [attēls]. Grāmata - kultūras stūrakmens - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1935
Kolekcijas daļa:
Выставка картин Баст.бульв. №9а [attēls] = Kunst-salon - Moritz, Friedrich, 1866-1947 - 1899
Kolekcijas daļa:
Выставка картинъ общества поощренiя художествъ посредствомъ передвижныхъ выставокъ [attēls] = Gemälde Ausstellung des Vereines zur Forderung des Kunstinteresses durch Wanderausstellungen - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1900
Kolekcijas daļa:
Baltijas maksleneeku gleznu izstade 1905 Riga [attēls] = Выставка картин балтийск. художников = Gemalde Ausstellung Baltischer Kunstler 1905 Riga Neues Museum Esplanade - Borchert, Bernhad Christian Carl, 1863-1945 - 1905
Kolekcijas daļa:
[Rīgas mākslinieku biedrības] mahkslas isstahde [attēls] = Художественная выставка = Rigascherkunstverein Kunst Ausstellung - Romans, Aleksandrs Johans, 1879-1911 - 1907
Kolekcijas daļa:
V. Vispārejee latveesu dzeesmu svētki 1910.g. 19., 20., 21.junijā Rīgā [attēls] = V. Allgemeines Lettisches Sängerfest = V. латышское пъвческое празднество, г.Рига 19. 20. 21. iюнь 1910 г. - Rozentāls, Janis, 1866-1916 - 1910
Kolekcijas daļa:
Lauksaimneecibas izstahde Jelgawā [attēls] = Сельскохозяйственная выставка въ гор. Митавъ = Mitau. Landwirtschafttliche Ausstellung - [192-]
Kolekcijas daļa:
Pilsētas mākslas muzejs. Akadēmiķa N.P. Bogdanova-Beļska gleznu izstāde no [1923.g.] 18. febr. līdz 25. mart. [attēls] = Городской художествен. музей. Выставка картинъ академика Н.П.Богданова-Бњльскаго отъ 18. февр. до 25. марта [1923.г.] - Богданов-Бельский, Николай Петрович, 1868-1945 - 1923
Kolekcijas daļa:
R. Kasparsona mākslas izstāde atvērta no 3. okt.-Todlebena bulv. 4 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1920
Kolekcijas daļa:
Revolūcijas muzeja izstāde 1905.g. Latvijā [attēls] - Skulme, Uga, 1895-1963 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Internacionālā zemkopības un rūpniecības izstāde Rīgā, 31.jūl.-28.aug. 1921. [attēls] - 1921
Kolekcijas daļa:
Riga 1921: Internacionālā zemkopības un rūpniecības izstāde 31. ju[ū]l. 28. aug 1921 [attēls] = Expositiion Foire = Ausstellung Messe = Exhibition Fair - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1921
Kolekcijas daļa:
Latveešu mākslas izstāde Daugavpilī 1922. 22/X-12/XI latviešu beedrības namā [attēls] - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1922
Kolekcijas daļa:
Holländische Ausstellung in Kopenhagen vom 1.Juli - 1.September 1922 [attēls] - 1922
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas muzejā gleznotāju Ludolfa Liberta un Konrāda Ubāna gleznu izstāde no 9.IX - 10.X 23 [attēls] - 1923
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslin. vienība. Pavasara izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 2.-29.IV [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923
Kolekcijas daļa:
Mākslas veicināšanas biedrības un centrālās izglītības savienības ceļojošā mākslas izstāde 1924 Rīgā [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - 1924
Kolekcijas daļa:
Jāzepa Grosvalda atstāto darbu izstāde 14.XII.1924. - 18.I.1925. Valsts Mākslas muzejā Rīgas pilī [attēls] = Exposition commemorative des oeuvres de Joseph Grosvald, au musée national des beauxarts château de Riga - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1924
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku biedrība Sadarbs izstāde Rīgas pilsētas muzejā no 26.zept.-29.okt. 1926 [attēls] - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1926
Kolekcijas daļa:
E.[duarda]Vītola 25 gadu māksl. darb. atskata gleznu izstāde pilsētas māksl. muzejā no 4.dec. līdz 18.dec. 1927. [attēls] - Vītols, Eduards, 1877-1954 - 1927
Kolekcijas daļa:
V Latvijas fotoizstāde. Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 24.aprīļa līdz 22.maijam 1927 [attēls] - Apinis, J., (Jēkabs), 1899-1945 - 1927
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 20.mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 21.IV - 5.V [attēls] - Cīrulis, Aleksandrs, 1886-1969 - 1928
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 21.mākslas izstāde Rīgas Pilsētas Mākslas Muzejā no 1.-15.dec. 1929.g. [attēls] - Mihailovs, Bruno, 1899- - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas kūrortu izstāde Rīgā pilsētas mākslas muzejā no 16.februāra līdz 2.mart. 1930 [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvju mākslinieku biedrības mākslas izstāde no 2.-16.okt. 1932.g. Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1932
Kolekcijas daļa:
Prof. B. u.[n] E. Borchert gleznu izstāde 16.X - 30.X 1932.g. Aspazijas bulvārī 3. [attēls] = Prof. B. u.[nd] E. Borchert Gemälde-Ausstellung - Borchert, Bernhad Christian Carl, 1863-1945 - 1932
Kolekcijas daļa:
Kārļa Padega, Valda Rozenberga [Kalnrozes] gleznu un grafiku izstāde no 22.janv.-5.febr. Elizabetes ielā 55 [attēls] - Padegs, Kārlis, 1911-1940 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņu darbu izstāde 16.XII.34- 20.I.35 [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Kurzemes lauksaimniecības biedrību savienība. 6.lauksaimniecības un rūpniecības izstāde Liepājā 9.-17.septembrim 1934 [attēls] - Miezītis, Kārlis, 1902-1985 - 1934
Kolekcijas daļa:
Utställning av Lettiska varor 9 - 13 maj 1934 Ostermans bilhall Birgerjarlsgatan 18 Stockholm [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - 1934
Kolekcijas daļa:
Somu mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā 1935 no 16/X līdz 17/XI [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dānijas mākslas izstāde Rīgā Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 16/II līdz 8/III [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936
Kolekcijas daļa:
Jaņa Rozentāla piemiņas izstāde Liepājas mūzeja telpās Kūrmājas pr.16 no 20.okt. līdz 3.nov. [attēls] - Rozentāls, Janis, 1866-1916 - 1936
Kolekcijas daļa:
Padega gleznu un grafiku izstāde. Raiņa bulvārī 15 no 1.-22.martam [attēls] - Padegs, Kārlis, 1911-1940 - 1936
Kolekcijas daļa:
Budapes[š]tas mākslas izstāde no 9.-17.maijam 1937 Raiņa bulvārī 15 [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
1.sēklu, labības un pārstrādājumu izstāde 1937 26.-30.novembrim Rīgā Latviešu biedrībā Merķeļa ielā 13 [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937
Kolekcijas daļa:
Francijas modernās mākslas izstāde 1939.g. galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā 2.III - 19.III [attēls] - Dufy, Raoul, 1877-1953 - 1939
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate. Vispārējā izstāde 1939.g. no 16.jūnija - 9.jūlijam amatu - kongresu namos [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939
Kolekcijas daļa:
Ceļojošā tēlotājas mākslas izstāde Rīgā, Latvijas universitātes aulā no 2. līdz 10.septembrim [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas tēlotājas mākslas b-bas sekcijas Zaļā Vārna gleznu izstāde galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā no 3.XII - 27.XII 1939 [attēls] - Zavickis, Matīss, 1911-1988 - 1939
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5.gadu sasniegumu skate. Celtniecības izstāde no 15.jūnija - 2.jūlijam [1939.] Latvijas universitātes vecā ēkā [attēls] - Ābelīte, Zigurds, 1911-1980 - 1939
Kolekcijas daļa:
Hermanovski Gunars, Egils, Vidvars, Paula: mākslas izstāde [attēls] = Kunst Ausstellung Adolf Hitler Strasse № 7 - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1942
Kolekcijas daļa:
Schiller-Woche. Stadt-Theater in Riga. Mittwoch den 28. October 1859: Zur Vorfeier von Friedrich Schillers 100 jährigem Geburtstage. Festspiel. Das Lied an die Freude [attēls] - 1859
Kolekcijas daļa:
Londonas fantoms (Doktora Džekeļa noslēpums): 1932. g. pēdeja lielaka skaņu sensacija. Kolosals triumfs. Neredzēti panākumi. Grandioz bojeviks. [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1932
Kolekcijas daļa:
Dzīves virpulī: krievu skaņu filma. Forum [attēls] = Oмутъ жизни: русская тонь-фильма = Im Taumel des Lebens: Russischer Tonfilm - [192-]
Kolekcijas daļa:
Zvejnieka dēls: sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1940
Kolekcijas daļa:
The original the best gumnasts of its kind Sass Redlich and Leo [attēls] - Miezītis, Pēteris, 1896-1958 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ben Ali [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu Kurzemes pievienošanai Krievijai un Latviešu IV. vispārīgajiem Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1895
Kolekcijas daļa:
Dzeesmu deenas Rīgā, 16. un 17.junijā, 1923.g. [attēls] Dzeesmu swehtku 50 gadu peemiņai - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923
Kolekcijas daļa:
VI latvju vispārējie Dziesmu un mūzikas svētki Rīgā 19-20-21 junijā 1926.g. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1926
Kolekcijas daļa:
VII latvju Dziesmusvētki Rigā 19-22 VI 1931 [attēls] - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1931
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K.Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1938
Kolekcijas daļa:
Dikļu Dziesmu svētki. Pirmo Dziesmu svētku 75 gadu atcerei. 1939.g. 16.jūlijā. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī 1940.g. 15.-16.jūnijam [attēls] - Induse-Muceniece, Marija, 1904-1974 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latgales Dziesmu svētki. Daugavpilī 15. un 16.jūnijā 1940.g. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1940
Kolekcijas daļa:
Kulturas svētki 1920. Tautas augstskola [attēls] - Kazaks, Jēkabs, 1895-1920 - 1920
Kolekcijas daļa:
"Karusels": 7.martā visās amatnieku biedrības zālēs krievu drāmas teātra mākslinieki sarīko svētku balli-jarmarku un dienā bērnu svētkus [attēls] = "Карусель": 7. марта во всъхъ залахъ ремесленнаго о-ва масленичный балъ-ярмарка и днемъ дътское гулянъе - Rikovskis, Jurijs, 1894-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku svētki sestdien, 7.martā š.g. Vācu teātrī [attēls] = Künstlerfest am Sonnabend, 7.März 1925 im Deutschen Schauspiel Pfuich wie schön! - 1925
Kolekcijas daļa:
Jo pliks, jo traks: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 1932. g. 6.febr. plkst.10. vak. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
Siržu atkusnī: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 1933.g. 4.febr. Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Remonts ellē: Latvijas mākslas akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 3.febr. 1934.g. pulkst. 10 vakarā Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Kīns, Jānis, 1909-1969 - 1934
Kolekcijas daļa:
Rīgas amatu biedrības kostīmu balle 1935.g. 9.februārī [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1935
Kolekcijas daļa:
Pavasara atmodas balle bij. Dancing-palace telpās [attēls] - Bods, Dž. [ALEPH] - 1935
Kolekcijas daļa:
Sportisti un sporta draugi! Sporta karnevāls 28-II 1939. Rīgas latv. b-bas Zelta zālē. Labāko masku godalgošana. Spēlēs divi orķestri: "Jautrie odi"un "N.Kaņepa" kga[kunga] orķestris [attēls]. Sporta b-ba "Starts" - 1939
Kolekcijas daļa:
Aviācijas vakars 27.nov. 1920 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1920
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 7.augustā 1921.g. [attēls] - 1921
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki. Uz kara aerodroma "Spilves pļavās" 30.sept. 1923. pl. 2-os. [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1923
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 1932.g. 5. jūnijā plkst. 15°° [attēls] - Mellups, E. - 1932
Kolekcijas daļa:
Aviācijas svētki 21.augustā 1938 Spilves pļavās [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1938
Kolekcijas daļa:
Tautas kultūras nedēļa 26.V-3.VI 1934 [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Nav miris Lāčplēša gars [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1934
Kolekcijas daļa:
Aizsargu vispārīgie tautisko deju un vingrošanas svētki 1937.gada 6.jūnijā pl.14 Rīgā, Valdemāra ielā 65 [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1937
Kolekcijas daļa:
Armijas I vispārīgie sporta svētki Rīgā no 17. līdz 24.jūlijam 1921 [attēls] - Bazancourt, Vogel de - 1921
Kolekcijas daļa:
Galda tenisa pasaules meistars Barna (Ungarija) sacentīsies ar Latvijas meistaru Ošiņu, 17. un 18.febr. plkst. 7 vak. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes artilērijas pulka jāšanas svētki 15.zeptembrī hipodromā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1929
Kolekcijas daļa:
6.strādnieku sporta svētki no 30.jūl. - 3.aug. 1930. Rīgā [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - 1930
Kolekcijas daļa:
IV starptautiskās jāšanas sacīkstes hipodromā 21., 22., 23. un 24.augustā, Rīgā 1931 [attēls] - Mangolds, Herberts, 1901-1978 - 1931
Kolekcijas daļa:
Nākat mācīties pareizi slēpot JKS slēpošanas kursos [attēls] - Tims, Arturs - 1935
Kolekcijas daļa:
III. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens 27.- 28.aug. 1938.g. ar mērķi Rīgā [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1938
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās sacīkstes ātrslidošanā Rīgā 10.-11.febr. ASK laukumā [attēls] - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1940
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet saulaino Rīgas Jūrmalu! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi! [attēls] - Bajārs, Alberts - 1936
Kolekcijas daļa:
Sigulda ziemā aicina ciemā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1938
Kolekcijas daļa:
Vingrošana - fizkultūras pamats [attēls] - Bērziņš, Roberts, 1908- - 1941
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo varenā padomju aviācija, lai dzīvo padomju lidotāji - mūsu dzimtenes lepnie ērgļi [attēls] - 1941
Kolekcijas daļa:
Kultūras Balss apgāds. Vairāk gaismas! Grāmatu apgādnieks, bibliotekas, grāmatu u. rakstamlietu veikali, mācību līdzekļi, kursi, lekcijas [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvju preses 100 gadu jubileja Rīgā 26.februarī 1922. gadā. Izstādes atklāšana pulkst. 11 deenā pilsētas mākslas muzejā, svētku akts nacionalā operā pl. 1 d., preses balle virsneeku klubā pl. 10 vakarā [attēls] - Ubāns, Konrāds, 1893-1981 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvju preses 100 gadu jubilejas izstāde Rīgā, pilsētas mākslas muzejā ik dienas no 26.II līdz 12.III 1922.g. [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1922
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts Žurnāls: iznāk no 1920.g., izdevējs "Leta" Rīgā., 4. gads [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1924
Kolekcijas daļa:
Iznāk Rīgā jauns dienas laikraksts Latvis Arveda Berga vadibā. Šeit peeņem parakstišanos un pārdos pa numureem [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921
Kolekcijas daļa:
"Svaru" vakaru sakarā ar 5 g. jubileju L.[ielā] Vērmaņa dārza telpās sestdien, 22.nov. pl. 9 vak. sarīko L.[atviešu]-mākslinieku klubs [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1924
Kolekcijas daļa:
Frimorgn: sākot ar [1926. g.] 17.janvāri Rīgā iznāks ikdienas žīdu laikraksts [attēls] - Jo, Mihails, 1893-1960 - 1926
Kolekcijas daļa:
Turat par wisu augstak Latwijas brihwibas karogu! Latwijas pilsoņi! Parakstatees uz Latwijas Neatkaribas ihsa termiņa eekschejo 1918 g. 5% aizņehmumu! [attēls] - 1918
Kolekcijas daļa:
Wisi par brihwu neatkarigu Latwiju. Latwijas pilsoņi parakstatees uz Latwijas brihwibas ihsa termiņa eekschejo 1918 g. 5% aisņehmumu [attēls] - 1918
Kolekcijas daļa:
Parahdat sawu tehwijas mihlestibu darbos! Latwijas pilsoņi! Parakstatees uz Latwijas neatkaribas ihsa termiņa eekschejo 1919 g. 5% aizņehmumu! [attēls] - 1919
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstat bērnus. Ziedojat 10.aprīlī trūcigiem bērniem [attēls] = Latvijas bērnu draugu biedrība - [192-]
Kolekcijas daļa:
Seeveešu palīdzibas korpusa naudas loterija par labu kareivju bāreņu patversmei [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet piektdien [1921.g.] 29.aprīlī Latvijas Sarkanā Krusta Slimnīcai, karavīru bāriņiem, plaušu slimniekiem un priekš mākslīgiem locekļiem karā cietušiem [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta piecklasīgā naudas loterija. Katra otra loze vinnē. 110,000 ložu 55,000 vinnestu. Biļete 50 rubļus. Sniedzat laimei roku [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1921
Kolekcijas daļa:
Glābjeet bērnus [attēls] / Bērnu dienas Latvijā - 1922
Kolekcijas daļa:
Vācu - baltiešu labdarības iestāžu lotereja [attēls] = Lotterie deutsch - baltischer wohltätigkeits-einrichtungen - Kampenhauzens, Ērihs Heinrihs Baltazars fon 1872-1926 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latv[ijas] Sark[anā] Krusta 5 kl. naudas lotereja № 3 un № 3a. - Dubulteem numureem winnehseet 1 miljonu 600 000 Rbl. [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Droši pretim laimei! Latv. Sark. Krusta 5-klasīgā naudas lotereja. 110 000 vinnesti kopsummā 41 miljons 602 000 rubl. Spēlējiet ar dubultiem numuriem! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta piecklasīgā naudas loterija № 46 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1940
Kolekcijas daļa:
"Kulturas Balss" 3 000000 loterija ceļojošo bibliotēku eerīkošanai [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas augstsk.[olu] studentu padomes naudas loterija 30 okt. 1921. 296 vinnesti par 400 000 rbļ. Visu izglītībai! [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1921
Kolekcijas daļa:
Ņemeet laimi naudā un dodeet tautai grāmatas! "Kulturas Balss" 3 000 000 loterija. Tikai eegādājot "Kulturas Balss" loterijas biļetes, vareet vinnet 100 000-50 000-25 000 u.t.t. un dot tautai grāmatas ceļojošo bibliotēku veidā [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta trīsklasīgā naudas loterija № 36 [attēls] - Zariņa-Celmiņa, Maija, 1899-1980 - 1936
Kolekcijas daļa:
Pabalstat aviācijas pulka cietušo lidotāju palīdzības fondu, pērkot mantu loterejas biļetes. Izloze notiks 3. novembrī 1929 g. [attēls] - 1929
Kolekcijas daļa:
Latv. nacional. jaunatnes savienības naudas lotereja. Pat zemes trīce Latvijā negrozīs vairs izlozes dienu=10=decembrī 1923.g. [attēls] - 1923
Kolekcijas daļa:
Mākslas namam! Neatkarīgo mākslinieku vienības mākslas darbu lotereja. Izloze notiks 5.martā 1923 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas kaŗa invalidu savienības mantu loterija 25.maijā 1924 [attēls] - 1924
Kolekcijas daļa:
IV LLK mazpulku loterija. Izloze 1938.g. 30.nov. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938
Kolekcijas daļa:
Pērciet Uzvaras laukuma loterijas lozes. Izloze 1938. g. 26.janvārī [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Tautas palīdzībai! [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1942
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Tautas palīdzībai! [attēls] - Geistaute, Erna, 1911-1975 - 1942
Kolekcijas daļa:
Jauns mēness: Garastāvoklis [attēls] - Mangulis, Austris - 1997
Kolekcijas daļa:
Vidus ceļš ir darba ceļš. Balsojat par demokrātisko centru № 5 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latviju latveešeem! Tad zemei būs meers un labklājība, kad paši savām rokām to celsim. To grib Demokrātiskais centrs. Pilsoņi balsojat visi par listi № 11 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Visi balso 12.martā par № 12 darba ļauschu soz. dem. strahdn. partijas listi [attēls] - 1922
Kolekcijas daļa:
Apvienotais Rīgas arodu biedrību centrālbiroja un kultūras darbinieku saraksts 16. Darbu visiem! Maizi tiem, kas strādā! Kultūru darba tautai! [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pilsoņi! Sargajeet sawu galwas pilsehtu. Apweenotais nazionalais zentrs 14 [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Kreiso darba ļaužu 22. saraksts pret fašismu[!] [attēls] Nost kara teesu[!] Socialistus[!] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pret bezdarbu un badu! Kreisās strādniecības un zemniecības saraksts 16 [attēls] = Против безработицы и голода! Список левых рабочих и трудового крестъянства - Liepiņš, Jānis, 1894-1964 - [192-]
Kolekcijas daļa:
15 Nacionālā Apvienība Latviju glābs no sarkanā pūķa [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Stingra roka droši vadīs tramīgāko zirgu. Balsojat par 8. Latv.[ijas] Zemn.[ieku] Savienību, tad valsts vezums negāzīsies [attēls] - Kundziņš, Pēteris, 1886-1958 - 1925
Kolekcijas daļa:
Mūsu darbs un mērķi ir viens. Mēs abi balsosim par listi 8 - latviešu zemnieku savienība [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku mātes un bērnu aizsardzību [attēls] - Pupa, Augusts, 1907-1945 - 1940
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku. Plašu valsts palīdzību bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes iegūšanā [attēls] - Piesis, Verners, 1913- - 1940
Kolekcijas daļa:
1941.g.12.janvārī visi uz vēlēšanām. Ievēlēsim par deputātiem augstākā Padomē labākos darba ļaužu pārstāvjus līdz galam uzticīgus Ļeņina-Staļina lietai! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1941
Kolekcijas daļa:
Sociāldemokrātija aicina: stājaties partijas rindās. Tikai sociālismā izeja no krīzes [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - 1932
Kolekcijas daļa:
Pret badu vecuma un bezdarba dienās! Ne ubaga speeķi, bet pensiju vecumā! Kam nespehj dot darbu - tomehr jadod maize! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latviju latviešiem. Latviešiem darbu un maizi. Cīņai sveiks! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sievietes iestājaties kooperācijā! [attēls] - Ciesnieks, Vilis, 1908-1989 - [194-]
Kolekcijas daļa:
Visu zemju proletārieši, savienojaties! Stājieties zem Marksa-Engelsa-Ļeņina-Staļina internacionālā karoga! [attēls] - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1941
Kolekcijas daļa:
1.maijs - Starptautiskā proletariāta solidaritātes diena [attēls] - Strops, Eduards Roberts, 1895-1973 - 1941
Kolekcijas daļa:
Vienoti darbā - vienoti uzvarai [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1942
Kolekcijas daļa:
Waj eet eekschā? [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Žūpības apkarošanas likuma "pārlabojumu" sekas - alkohola plūdi Latvijā. Kas nāvē mūsu vīrus? Kas padara mūsu ģimeņu mātes par moceklēm? Kas laupa mūsu bērniem sauli bērnībā un laimi nākotnē? Alus! Degvīns! Augļuvīns! [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Katrs, kas spļauj uz grīdas, apdraud citu cilvēku veselību un dzīvību [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1939
Kolekcijas daļa:
Piemērots sports palīdz izsargāties no slimībām [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Bīstams paradums izplata lipīgas slimības [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Rudens '81: Republikas tēlotājas mākslas izstāde [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1981
Kolekcijas daļa:
Veneriskas slimības posta ģimenes laimi [attēls] - Puzirevskis, Nikolajs, 1895-1957 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Spodrināsim savas telpas no 24.aprīļa līdz 1.maijam [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1938
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku dienas no 12.-20. aprīlim 1969.g. [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1969
Kolekcijas daļa:
Sovjetiska dagar i Sverige 74: Sovjetlettisk konstutställning [attēls]. Med grafik, gobelänger, bärnstensarbbeten, lederarbeten - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1974
Kolekcijas daļa:
Jours de l'URSS es Suisse 1977. Répulique Socialiste Soviétique de Lettonie. Expositions lettonnes - Peinture Art populaire [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1977
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 10.-22.IV '81 [attēls]. Veltītas LPSR Mākslinieku savienības dibināšanas 40.gadadienai - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1981
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācība mīlēšanā: Rīgas kinostudijas muzikāla filma [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982
Kolekcijas daļa:
Mūzikas instrumenti: izstāde [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1986
Kolekcijas daļa:
Hirosima Eirosima? [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982
Kolekcijas daļa:
Īlēnu maisā nenoslēpsi [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1986
Kolekcijas daļa:
Kroņa numurs. Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1987
Kolekcijas daļa:
Kādreiz Eiropā: videofilma [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1989
Kolekcijas daļa:
Vienīgais bērns [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1985
Kolekcijas daļa:
1990 [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1989
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: dzīvas būtnes kā mērķi šautuvē - vides aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Kirke, Frančeska, 1953- - 1988
Kolekcijas daļa:
Jelgavas mākslinieku grupas tēlotājas mākslas 1973. gada rudens izstāde [attēls] - Strupulis, Guntis, 1933-1974 - 1973
Kolekcijas daļa:
Igaunijas PSR, Lietuvas PSR, Latvijas PSR akvareļu izstāde [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1976
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais bērnu gads 1979 [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1979
Kolekcijas daļa:
Sargiet ūdeņus - dzīvības pamatu! [attēls] - Smelters, Georgs, 1942-2014 - 1979
Kolekcijas daļa:
T.Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas Akadēmija 1919-1979 [attēls] Māksla pieder tautai - Mitris, Alnis, 1937- - 1979
Kolekcijas daļa:
Historia morbi alcoholismus [attēls] - Mitris, Alnis, 1937- - 1981
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '87 [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1987
Kolekcijas daļa:
Welcome to Chile [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1979
Kolekcijas daļa:
Jāpadara vienkāršāka agrorūpnieciskā kompleksa organizatoriskā ražošanas struktūra, jālikvidē liekie un dublējošie posmi. PSRS Pārtikas programma laika posmam līdz 1990.gadam un tās realizēšanas pasākumi [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1983
Kolekcijas daļa:
Vai tu gludekli izslēdzi? [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1979
Kolekcijas daļa:
Visa tikumības vērtība izpaužas darbībā. Cicerons. 1937 [attēls] = Вся нравственная ценность выражается действием. Цицерон - Dimiters, Juris, 1947- - 1988
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: gulbis desā - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1981
Kolekcijas daļa:
Dialogs? [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1989
Kolekcijas daļa:
Ādams Alksnis (1864-1897) - viens no latviešu reālistiskās mākslas pamatlicējiem [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1984
Kolekcijas daļa:
Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili: Rīgas kinostudijas detektīvfilma [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1987
Kolekcijas daļa:
Nepiesārņojiet ūdeni! [attēls] Daba. Vide. Cilvēks: "Nāra" - Breže, Andris, 1958- - 1987
Kolekcijas daļa:
Juris Utāns: gleznas [attēls] - Utāns, Juris, 1959- - 1986
Kolekcijas daļa:
Republikas 12.stājgrafikas izstāde, 5.miniatūrgrafikas izstāde [attēls] - Putrāms, Juris, 1956- - 1986
Kolekcijas daļa:
Baltijas plakāts '87 [attēls] - Putrāms, Juris, 1956- - 1987
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā tēlniecības kvadriennāle Rīga '92 [attēls] = International sculpture quadrennial Riga '92 - Putrāms, Juris, 1956- - 1992
Kolekcijas daļa:
Šķirsts: izstāde. Ģelzis Kristaps [attēls] - Ģelzis, Kristaps, 1962- - 1987
Kolekcijas daļa:
Jauno mākslinieku darbu izstāde: Normunds Brasliņš, Indulis Gailāns, Daila Iltnere, Zane Iltnere, Atis Kampars, Māris Leja, Lauma Sīka, Vija Zariņa, Kaspars Zariņš, Kristaps Zariņš [attēls] - Gailāns, Indulis, 1962-2012 - 1987
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums Rīgā 23.IX-1.X 1988. [attēls] - Gailāns, Indulis, 1962-2012 - 1988
Kolekcijas daļa:
Vitrāžu izstāde bijušajā Biķeru baznīcā. [attēls] / Mākslas dienas '87 - 1987
Kolekcijas daļa:
Virspuse: jauno mākslinieku darbu izstāde RPI studentu klubā Bibliotēkas ielā 2a [attēls] - Busse, Aleksandrs, 1956- - 1987
Kolekcijas daļa:
Zviedru kino sen, nesen un šodien [attēls] - Busse, Aleksandrs, 1956- - 1989
Kolekcijas daļa:
Atskats Latvijas plakāta vēsturē [attēls] - 1987
Kolekcijas daļa:
Astrīda Gagaine-Siltuma : Ādas mākslas izstāde [attēls] - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1987
Kolekcijas daļa:
Marta Skulme 100: atceres izstāde Mālpils kultūras namā [attēls] - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1990
Kolekcijas daļa:
Mārtiņš: izstāde teātra muzejā no 24.08.1991. [attēls] - Bogustovs, Mārtiņš - 1991
Kolekcijas daļa:
La Dolce Vita [izstāde]: Sergejs Davidovs, Helēna Heinrihsone, Kristiāns Šics, Sarmīte Māliņa, Ivars Heinrihsons [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 1988
Kolekcijas daļa:
Rudens 2000: mākslas izstāde mākslas muzejā Arsenāls no 7.novembra līdz 3.decembrim [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2000
Kolekcijas daļa:
Kārlis Zāle 100 [attēls] - 1988
Kolekcijas daļa:
Pārmijas [attēls] = Aktuelle Kunst aus Riga malerei Musik Installation Perfomance Video Film Fotografie 12.9.-30.10. '92 Münster - Zariņa, Aija, 1954- - 1992
Kolekcijas daļa:
Maija Nora Tabaka. [attēls] Rīgas galerija 15.marts-4.aprīlis 1994 - 1994
Kolekcijas daļa:
Zoom faktors. Izstāžu zālē "Latvija" 28.janvāris - 28.februāris [attēls] - Aizsilniece, Anna, 1966- - 1994
Kolekcijas daļa:
Izstāde Zemūdeņu karš: Valters Kiršteins, Egils Mednis. [Rīga], Mārstaļu 2, Reiterna nams, 15.-27. augusts, 1995 [attēls] = Ausstellung der U-boot Krieg = Exibition The Submarine War I - Kiršteins, Valters, 1967- - 1995
Kolekcijas daļa:
Skaties man acīs: Oļega Tillberga personālizstāde Rīgā mākslas muzejā "Arsenāls" no 1995.gada 15.oktobra līdz 15.novembrim [attēls] - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1995
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts: Jāņa Mediņa opera pēc Jāņa Raiņa drāmas [attēls] - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1995
Kolekcijas daļa:
Šīm Latvijas dzīvnieku sugām draud pilnīga izzušana [attēls]. Zinātājus lūdz paziņot to atrašanās vietas ZA Bioloģijas institūtam Salaspilī, Miera ielā 3 - Pētersons, Ojārs, 1956- - 1979
Kolekcijas daļa:
Otrā vispārējā latviešu mākslas izstāde 1998. 19.jūnijs - 16.augusts [attēls] - 1998
Kolekcijas daļa:
Izstāde Asorti. Kultūras un mākslas projekts "Noass" 1999. gada 20.jūnijs - 17.jūlijs [attēls] - Brasliņš, Modris, 1971- - 1999
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils. Alfons Mucha Rīga '99. No 1999.gada 2.novembra - 31.decembrim Ārzemju mākslas muzejā Rīgā [attēls] - Petraškevičs, Juris, 1953- - 1999
Kolekcijas daļa:
Lietas galerijā Noass /AB dambis/ 18.08.-17.09.00 [attēls] - 2000
Kolekcijas daļa:
Māksla + Komunikācijas: 4.Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls 24.-26.augusts 2000 [attēls] - 2000
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunieši - uz festivālu! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1956
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1955.g. Dziesmu svētki [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1955
Kolekcijas daļa:
Gatavojieties festivāla sporta spēlēm! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1957
Kolekcijas daļa:
Padomju sieviete - valsts politiskās dzīves aktīva dalībniece [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1946
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunatne! Balsojiet par komunistu un bezpartijisko bloka kandidātiem! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1946
Kolekcijas daļa:
Es balsoju par mūsu laimīgo dzīvi! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1954
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls]. 1917 -1955 - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1955
Kolekcijas daļa:
Veiksim pavasara sēju augstā agrotechniskā līmenī! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1951
Kolekcijas daļa:
Sestās piecgades plānu pārsniegsim! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1957
Kolekcijas daļa:
Neaizmirsti zaļos draugus! [attēls] - Mucenieks, Arturs, 1912-1984 - 1963
Kolekcijas daļa:
I Padomju Latvijas republikāniskais jaunatnes festivāls [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1956
Kolekcijas daļa:
Par padomju Latviju! [attēls] 1919 - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1968
Kolekcijas daļa:
Oktobra karogu sargāsim mūžos [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1963
Kolekcijas daļa:
Tu, cilvēk, liels ar Oktobri! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1964
Kolekcijas daļa:
8. marts - Sieviešu diena! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1967
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1969
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena [attēls] - Osis, Maigonis, 1929-1988 - 1966
Kolekcijas daļa:
XI Starptautiskais jaunatnes un studentu festivāls Kuba-78 [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1978
Kolekcijas daļa:
1870 V.I.Ļeņins, В.И.Ленин, V.I.Lenin, V.I.Lénine 1980 [attēls] = В.И.Ленин = V.I.Lenin = V.I.Lénine - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1980
Kolekcijas daļa:
9.V 1945 [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1976
Kolekcijas daļa:
Ierobežots kodolkarš [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1982
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 1978 14.-23.IV [attēls] - Anmanis, Jānis, 1943- - 1978
Kolekcijas daļa:
Ornaments [vokāli instrumentāls ansamblis] [attēls] - Anmanis, Jānis, 1943- - 1981
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 1979 12.-22.IV [attēls] - Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014 - 1979
Kolekcijas daļa:
Rīga - Bremen [attēls] - Pīgoznis, Jāzeps, 1934-2014 - 1985
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '86 [attēls] - Breže, Andris, 1958- - 1986
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '88 [attēls]. 19 - 24 aprīlis - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1988
Kolekcijas daļa:
Ibsens: Brands [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1975
Kolekcijas daļa:
Rainis: Krauklītis [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1976
Kolekcijas daļa:
Shakespeare: Romeo and Juliet [attēls]. [Šekspīrs: Romeo un Džuljeta]. Valsts Jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1976
Kolekcijas daļa:
[Aleksands] Čaks Spēlē, Spēlmani!: dzejas drāma. I.Ziedoņa un P.Pētersona dramatizējums [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1977
Kolekcijas daļa:
A.Čhaidze: Brīvais temats [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1978
Kolekcijas daļa:
J. Švarcs: Pūķis [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts jaunatnes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1985
Kolekcijas daļa:
E. Smiļģis 1886-1966 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1986
Kolekcijas daļa:
P. Pētersons: Tikai muzikants [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Akadēmiskais Drāmas teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1987
Kolekcijas daļa:
Labdarības akcija Opera [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1993
Kolekcijas daļa:
Gabriels Garsija Markess: Isabellas monologs, noraugoties lietavās Makondo pilsētiņā [attēls]. Latvijas Dailes teātrī 1995.g. - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1995
Kolekcijas daļa:
Vientuļās vakariņas : Ilgu drāma pēc Aspazijas un Raiņa darbiem divās daļās. Norise visos laikos. Viktora Jansona scenārijs, režija, scenogrāfija [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1995
Kolekcijas daļa:
Verdi : Aīda [attēls]. Latvijas Nacionālā opera 1998 - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998
Kolekcijas daļa:
Verdi : Aīda [attēls]. Latvijas Nacionālā opera - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998
Kolekcijas daļa:
Pasaules paplašināšana: Rīgas kinostudijas dokumentālā filma. Scenārija autors T. Margēvičs, režisors un operators I. Seleckis, komponists I. Vīgners [attēls] = Расширение мира - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1980
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums, Rīga 19.-25. IX 1994 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1994
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: 100 gadi pirmajam kino seansam Rīgā (1896 - 1996) [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1996
Kolekcijas daļa:
Pēdējais tūkstošgades Arsenāls: 7.Starptautiskais kino forums [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: 15. Starptautiskais kino forums Rīga 2000. Luis Bunjuel - 100 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2000
Kolekcijas daļa:
Vispārējie latviešu XX Dziesmu svētki 1990 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1990
Kolekcijas daļa:
Forum Lugano 11.04.-15.04.1990: Latvija Eiropā [attēls] = La Lettonia in Europa. Palazzo dei Congressi Lugano = La Lettonie en Europe - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1990
Kolekcijas daļa:
Džuzepe Verdi: Aīda. Latvijas Nacionālā opera [attēls]. Diriģents - Gintaras Rinkevičius. Režisore inscenētāja - Māra Ķimele. Scenogrāfs - Ilmārs Blumbergs. Aīda - Irēna Milkevičiute. Radamess - Warren Mok. Pirmizrāde 1998.g. 23.,25.janvārī 3.,4.,11.,12.februārī - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 1998
Kolekcijas daļa:
9.V 1945. [attēls] - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1982
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas Latvijā 1996 15.04-15.05 [attēls] - Vorkals, Henrihs, 1946-2018 - 1996
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas '97 15.aprīlis - 15.maijs [attēls] - Vorkals, Henrihs, 1946-2018 - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas okupācijas muzejs [attēls] - Mitris, Alnis, 1937- - 1998
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus. Brīvdabas muzejā 3. un 4.jūnijā. Šogad jau 30-to reizi! [attēls] - Otto-Hvoinska, Andra, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
LPSR Tautas rakstnieka Andreja Upīša Žanna d'Ark [attēls] / LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1962
Kolekcijas daļa:
Žanis Grīva: Noziegums Granādā [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1964
Kolekcijas daļa:
I. Kalmana operete Monmartras vijolīte [attēls] - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1980
Kolekcijas daļa:
Marģera + Zariņa Didriķa Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1983
Kolekcijas daļa:
E. Illēša Spānijas Isabella [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1984
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Skroderdienas Silmačos [attēls]. Latvijas Nacionālais teātris - Zemgals, Gunārs, 1934-2018 - 1994
Kolekcijas daļa:
Elmārs Ansons: Trīs jaunas māsas [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris - Kirkups, Voldemārs, 1927-1997 - 1963
Kolekcijas daļa:
Lilita Bērziņa: PSRS Tautas skatuves māksliniece, Sociālistiskā Darba Varone [attēls] - Pauļuka, Felicita, 1925-2014 - 1979
Kolekcijas daļa:
Vizma Belševica Sofijas nolaupīšana: pēc Hju Loftinga motīviem [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Černobrova, Suzanna, 1945- - 1980
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis 1886-1966 [attēls] - Binde, Gunārs, 1933- - 1986
Kolekcijas daļa:
Gaetano Doniceti opera Lucia di Lammermoor. Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 1997
Kolekcijas daļa:
Mazais Ganiņš: Alberta Kronenberga simtgadei [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris - Kovaļčuks, Vladislavs, 1951- - 1988
Kolekcijas daļa:
Nabuko : Džuzepes Verdi operas Nebukadnecars pirmizrāde 29., 30. 12. 1996 Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 1996
Kolekcijas daļa:
Trīsgrašu opera: Mūzikls 2 daļās. Bertolds Brehts, Kurts Veils [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 1997
Kolekcijas daļa:
Šveiks: Jaroslavs Hašeks, Grupa Prāta Vētra, Titullomā Artūrs Skrastiņš [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 1998
Kolekcijas daļa:
Dons Žuāns: Dž. Dž. Džilindžers[a] variācijas par Dona Žuāna tēmu 2 daļās. Titullomā - Ģ. Ķesteris [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Tenesijs Viljams: Ilgu tramvajs [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Leģenda par zaļo jumpravu : modīgs mūzikls par fantastiskiem piedzīvojumiem un dramatiskiem notikumiem Anglijā un Latvijā. Raimonds Pauls, Guntars Račs [attēls] Latvijas Dailes teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Lielais Kristaps : Latvijas nacionālais filmu festivāls kinoteātrī Rīga 22.-28.maijā [attēls] - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Skaistākā grāmata 2000: konkurss [attēls] Nominētās grāmatas - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2000
Kolekcijas daļa:
Kabata: neatkarīgais teātris [attēls]. Projekts Mēle - [199-]
Kolekcijas daļa:
Viljams Šekspīrs: Liela brēka, maza vilna [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Drāznieks, Ansis - 1996
Kolekcijas daļa:
Neviena paša vārda: Pētera Pētersona līdzību spēle divās daļās [attēls]. Jaunais Rīgas teātris - Freibergs, Kārlis, 1971-2000 - 1996
Kolekcijas daļa:
J.V.Gēte: Verters. [attēls]. Jaunā Rīgas teātra izrāde - Preiss, Henrijs, 1973- - 2000
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Skroderdienas Silmačos. Režisors - Viesturs Kairišs [attēls]. Jaunais Rīgas teātris - Jurjāne-Klotiņa, Kristīne, 1968- - 2000
Kolekcijas daļa:
Lapsiņas: amerikāņu mākslas filma [attēls] = Лисички: американский художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946
Kolekcijas daļa:
3 + 2: M. Gorkija un Rīgas studijas krāsaina platekrāna muzikāla kinokomēdija [attēls] = 3 + 2: цветная широкоэкранная музыкальная кинокомедия студии им. М. Горького и Рижской студии - Līce, Silvija, 1940-2020 - 1963
Kolekcijas daļa:
Jolanta: mākslas filma P.Čaikovska opera [attēls] = Иоланта: xудожественный фильм Опера П. И. Чайковского - Ostrovs, Ēriks, 1925- - 1963
Kolekcijas daļa:
Dzimtas asinis : Mākslas filma ar latviešu aktrisi Viju Artmani galvenajā lomā. "Ļenfiļm" [attēls] = Родная кровь - Veide, Lonija - 1964
Kolekcijas daļa:
XXII Vispārējie latviešu dziesmu un XII deju svētki 1998 [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1998
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis : pasaku filma pēc Annas Brigaderes lugas motīviem. Rīgas kinostudija un kinostudija Barrandov (ČSSR) [attēls] = Мальчик с пальчик: фильм сказка. Рижская киностудия и киностудия Баррандов (ЧССР) - Mailītis, Ivars, 1956- - 1985
Kolekcijas daļa:
Tie ir strēlnieki, kuru vairs nava un kuru nebūs otrreiz vairs. Tikai viņu mūžīgā slava tautu sargās kā karogs kairs. A.Čaks [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1988
Kolekcijas daļa:
Maksa par nevērību! [attēls] - Mailītis, Ivars, 1956- - 1981
Kolekcijas daļa:
18. Baltijas kinoamatieru filmu festivāls Rīga 1986 [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1986
Kolekcijas daļa:
Augstākā tiesa: Rīgas kinostudijas pilnmetrāžas dokumentālā filma [attēls] = Высший суд: Документальный полнометражный фильм Рижской киностудии - Mihailovskis, Vilhelms, 1942-2018 - 1987
Kolekcijas daļa:
Rīga manās krāsās: Rīgas kinostudija [attēls] = Рига в моих цветах: фильм Рижской киностудии - Delle, Biruta, 1944- - 1990
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: Starptautiskais kinoforums 1.-8.10.1990 [attēls] - Folks, Edgars, 1951- - 1990
Kolekcijas daļa:
Vācija - divdesmitie gadi. 28.02.-15.03.1993 [attēls] = Deutschland die 20er Stummfilm mit Orchester. Avantgarde Film. Bauhaus fotografie. Dokumentation. Vortrag. Installation - Lūsis, Gunārs, 1950- - 1993
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas 1948.g. Dziesmu svētki [attēls] - Prēdelis, Uldis, 1920-1994 - 1948
Kolekcijas daļa:
Iestājieties brīvprātīgās jūras kara flotes veicināšanas biedrības rindās! [attēls] - Prēdelis, Uldis, 1920-1994 - 1951
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas II Dziesmu svētki Liepājā 8. un 9.jūlijā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1950
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas Dziesmu svētki 1940-1960 [attēls] - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1960
Kolekcijas daļa:
Sakta [attēls] - 1961
Kolekcijas daļa:
Riteņbraukšana [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1973
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzejas dienas. Raiņa 119.gads [attēls]. Raiņa 119.gads - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1984
Kolekcijas daļa:
Studējiet marksismu - ļeņinismu! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1974
Kolekcijas daļa:
Un brīves ozols zariem skauj visu pasauli [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1963
Kolekcijas daļa:
Slava oktobra cīnītājiem! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1971
Kolekcijas daļa:
Brīvību Āfrikas tautām! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1970
Kolekcijas daļa:
Mūsu planētai - tīru gaisu! [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1974
Kolekcijas daļa:
Dzintars [sieviešu koris] [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1979
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - 150 [attēls]. Kalējs kala jūrmalā, / dzirkstel's sprāga debesīs. / Salasīju dzirkstelītes, / nokalos zobentiņu - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1984
Kolekcijas daļa:
1.Maijs. Mieru pasaulei, brīvību tautām! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1980
Kolekcijas daļa:
Gājēji, braucēji, esiet savstarpēji laipni! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1978
Kolekcijas daļa:
1941,1949 [attēls] Ziedojums kulta upuru piemiņai - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1989
Kolekcijas daļa:
Ugunsgrēks katru trešo dienu no bērnu rotaļām ar sērkociņiem! [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1981
Kolekcijas daļa:
Inversija [vokāli instrumentāls ansamblis] [attēls] - Ārgalis, Māris, 1954-2008 - 1984
Kolekcijas daļa:
Melnais kliedziens: Raimonds Pauls, Gunārs Krollis, Credo. [attēls] - Krollis, Gunārs, 1932- - 1985
Kolekcijas daļa:
Rainis, Aspazija 125 [attēls] - Krollis, Gunārs, 1932- - 1990
Kolekcijas daļa:
Prezidentam ir kaimiņi!: 3 izstādes + ekspozīcija (J.Janševskis un Kurzeme), Sapņi uz papīra (Zigmundam Skujiņam - 70), Izaicinājums mūžībai (Dekadences problēmas latviešu literatūrā) [attēls] Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs - Mitrēvics, Jānis, 1957- - 1997
Kolekcijas daļa:
Pasaka: izstāde Aiz trejdeviņiem kalniem... (Ansis Lerhs-Puškaitis), izstāde Starp karaļnamu un zaļu zāli (Pēteris Šmits, Kārlis Skalbe) [attēls] Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs - Mitrēvics, Jānis, 1957- - 1999
Kolekcijas daļa:
Gundega Repše, Anita Rožkalne : Poētiskā anatomija [attēls] - Krūklis, Mārtiņš, 1972- - 1999
Kolekcijas daļa:
Literatūras ekspresis Eiropa 2000. Rīga 28.-30. jūnijs [attēls] - 2000
Kolekcijas daļa:
XXVIII Lai dzīvo mūsu brīvā padomju tēvzeme! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1945
Kolekcijas daļa:
Да здраствует вождь советского народа - великий Сталин! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1947
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas jaunatne! Balsojiet par komunistu un bezpartejisko bloka kandidātiem! [attēls] - Segliņš, Arveds, 1908-1992 - 1947
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju Latvija! [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1945
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo Lielās Oktobra Socialistiskās revolūcijas 28.gadadiena! 1917 - 1945. [attēls] - Vidiņš, Kārlis, 1905-1982 - 1945
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo pirmais maijs - darbaļaužu starptautiskie svētki! [attēls] - Kalniņš, Eduards, 1904-1988 - 1946
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju sievietes - mūsu valsts politiskās, saimnieciskās un kultūras dzīves aktīvas līdzdalībnieces! [attēls] - Медведев, Всеволод Дмитриевич, 1912-1985 - 1946
Kolekcijas daļa:
Mums negaisos mirdzēja brīvības saule, / un Ļeņins mums rādīja ceļu, kurp iet. / Mūs audzēja Staļins,- lai kalpojam tautai, / lai darbā un cīņās mums uzvaras zied [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1948
Kolekcijas daļa:
Organizēti novāksim ražu! Nevienu vārpu neatstāsim labības laukā! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1947
Kolekcijas daļa:
Gatavosimies republikas pirmajam pionieru salidojumam! [attēls] = Pionieris visu bērnu paraugs! - Jansons, Rūdolfs, 1911- - 1948
Kolekcijas daļa:
Mīliet grāmatu - zināšanu avotu. M. Gorkijs [attēls] = Любите книгу - источник знаний. М. Горький - Jansons, Rūdolfs, 1911- - 1950
Kolekcijas daļa:
Padomju sieviete ir līdztiesīga un aktīva komunistiskās sabiedrības cēlāja! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1950
Kolekcijas daļa:
Iestājieties brīvprātīgās aviācijas veicināšanas biedrības rindās! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1951
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1954
Kolekcijas daļa:
Mehanizēsim smagos darbus lopkopības fermās! [attēls] - Jēgers, Arvīds, 1922-2008 - 1952
Kolekcijas daļa:
Mūs neaizskar, mēs neaizskarsim! [attēls] Nelokāmi aizstāvot miera politiku, mūsu partija tai pašā laikā, paturot vērā naidīgo ielenkumu, nenogurstoši stiprināja mūsu zemes aizsardzību, lai sagaidītu ienaidnieku pilnīgi apbruņota. No G.Maļenkova pārskata referāta partijas XIX kongresā - Rešetņikovs, Boriss, 1921- - 1954
Kolekcijas daļa:
Uz priekšu - uz komunisma uzvaru [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1957
Kolekcijas daļa:
Rainis 100 gadu [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1965
Kolekcijas daļa:
Visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1950
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo starptautiskā sieviešu diena [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1965
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā sieviešu diena 8.marts [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1971
Kolekcijas daļa:
Mieru tautām [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1967
Kolekcijas daļa:
Celsim ātri, lēti, labi [attēls] - Ozoliņš, Pēteris Teodors, 1911-1971 - 1964
Kolekcijas daļa:
Brāļtautu saimē, padomju Latvija, ziedi! [attēls] - Skulme, Džemma, 1925-2019 - 1965
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: oktobra revolūcijas 60. gadadienai veltīts plakāts] [attēls] - Skulme, Džemma, 1925-2019 - 1977
Kolekcijas daļa:
8.marts - Starptautiskā Sieviešu diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1979
Kolekcijas daļa:
Visi uz starta! [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1963
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1968
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - mūsu diena [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1969
Kolekcijas daļa:
Putni - mūsu spārnotie draugi [attēls] - Zikmane, Lolita, 1941- - 1972
Kolekcijas daļa:
9.maijs [attēls] - Zaķe, Rasma, 1932-2008 - 1979
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā sieviešu diena - 8.marts [attēls] - Gornova-Rasmusena, Edīte, 1951- - 1988
Kolekcijas daļa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija [attēls] 1918 - 1998 - Draveniece, Dace, 1973- - 1998
Kolekcijas daļa:
Sapnis par mieru mums viens [attēls] - Golde-Jablovska, Mirdza, 1916- - 1962
Kolekcijas daļa:
Sēsim laikā! [attēls] - Golde-Jablovska, Mirdza, 1916- - 1964
Kolekcijas daļa:
Ķīmija - augstu ražu pamats [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1964
Kolekcijas daļa:
Nodarbosimies ar ziemas sporta veidiem! [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1960
Kolekcijas daļa:
Ūdens tūrisms - vislabākā atpūta! [attēls] - Zariņš, Indulis, 1929-1997 - 1962
Kolekcijas daļa:
Eiridike: K.Skujenieks, M. Brauns, Sindi putnu dārzs [attēls] - Rutks, Artis, 1960- - 1990
Kolekcijas daļa:
Mirklis Danča mūžā: koncerts [attēls]. Dancis, Dzintariņš, Senā Daile, Kalve [deju kolektīvi] - Piterniece, Lolita, 1967- - 1998
Kolekcijas daļa:
Darba ļaudis Rīgu cēla, tiem tā Rīga piederēs! Visa darba tauta balso par zocialdemokr. listi N 7 [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [192-]
Kolekcijas daļa:
1925.g. 3. un 4.oktobrī balsojeet par № 3 - LSDSt partija! 1905 g. Nost patwaldibu! Lai dsihwo dem. republika! Lai dsihwo 8 st. darba deena! Muischneeku semes konfiskacija. Us preekschu, par labaku nahkotni [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1925
Kolekcijas daļa:
Rokas nost no Latvijas [attēls] - Fridrihsons, Kurts, 1911-1991 - 1944
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Sarkanajam Krustam veltīts plakāts] [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ražas novākšana ir sezonas darbs, un ar to nedrīkst kavēties. Laikā novāksi - iegūsi, nokavēsi ar labības novākšanu - zaudēsi. J. Staļins [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947
Kolekcijas daļa:
Aicina - sauc mūžīgās Latvijas balss! Pretalkohola dienas 8. un 9.oktobrī 1938.g. [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938
Kolekcijas daļa:
Džordžs Geršvins 100 [attēls] - 1997
Kolekcijas daļa:
Sudmaliņas : 4. Starptautiskais tautas deju festivāls. Latvija '99 [attēls] = International folk dance festival - Mailīte, Inese, 1959.g. 21.oktobris- - 1999
Kolekcijas daļa:
Forte Riga: Latviešu mūzika un deja Rīgas tautas mākslas kolektīvu koncertos [attēls] - Piterniece, Lolita, 1967- - 2001
Kolekcijas daļa:
Iļģi : Saules meita [attēls] - Blumfelde, Agnese, 1973- - 1998
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju fizkultūrieši! [attēls] - 1948
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1947. g. meistarsacīkstes vieglatlētikā Rīgā 5.-10. VIII [attēls] = Первенство Латвийской ССР по легкой атлетике Рига 1947 г. 5-10 VIII - 1947
Kolekcijas daļa:
Jaunatne, nodarbojies ar airēšanas sportu! [attēls] - Gleihs, Maksims, 1912- - 1953
Kolekcijas daļa:
Visi uz vēlēšanām! [attēls] - Gleihs, Maksims, 1912- - 1955
Kolekcijas daļa:
Lauku fizkultūrieši! Celiet sporta meistarību! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1954
Kolekcijas daļa:
Meliorācija ir augstu un stabilu ražu pamats! [attēls] - Grasis, Tenis, 1925-2001 - 1952
Kolekcijas daļa:
Jaunatne, uz slēpēm! [attēls] - Dobrovs, Aleksandrs, 1924-1989 - 1955
Kolekcijas daļa:
Dosim vairāk zivju padomju dzimtenei! [attēls] - Dobrovs, Aleksandrs, 1924-1989 - 1952
Kolekcijas daļa:
Nodarbosimies ar ūdens tūrismu! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1961
Kolekcijas daļa:
2,1 X palielināsim zivju nozveju [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1959
Kolekcijas daļa:
Pļausim zāli ziedēšanas sākumā! Sagādāsim augstas kvalitātes barību! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1960
Kolekcijas daļa:
Dosim valstij vairāk putnu! [attēls] - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1962
Kolekcijas daļa:
Malu zvejnieks - zivju bagātību ienaidnieks mūsu ūdeņos! [attēls] = Браконьер - враг рыбных богадств наших водоемов! - Osis, Jānis, 1926-1991 - 1960
Kolekcijas daļa:
Mūsu republikā 1965.gadā uz katru iedzīvotāju jāražo 909 kg piena, par 217 kg vairāk nekā 1960.gadā [attēls] - Skrubis, Rihards, 1928-1995 - 1961
Kolekcijas daļa:
Šādu barību ja silē liksi, pie gaļas pārpilnības ātri tiksi! [attēls] - Skrubis, Rihards, 1928-1995 - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR VII spartakiāde 1967 [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1967
Kolekcijas daļa:
Teniss - sports, veselība, atpūta [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1967
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Šeiers, Helmuts, 1928-2007 - 1978
Kolekcijas daļa:
Rīga welcome [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1967
Kolekcijas daļa:
Palīdzi spārnotajiem draugiem! [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1966
Kolekcijas daļa:
Ar katru skaņu, ar katru krāsu daba ir Tava māsa. Kāpēc Tu savu māsu smēji? Citi? Tad kāpēc Tu neredzēji?... [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1968
Kolekcijas daļa:
Tiks izpostīta zemes zaļā rota, ja nevīžām un tūļām vaļa dota [attēls] - Bērziņš, Ludvigs, 1929- - 1969
Kolekcijas daļa:
Cīņas sports - vīrišķības skola [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1976
Kolekcijas daļa:
Made in USA [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1980
Kolekcijas daļa:
8.marts [attēls] - Krēsliņš, Arnolds, 1934-2008 - 1975
Kolekcijas daļa:
Tikai tīra jūra vieno. Burāšanas regate Rucavas Nidā 10.-11.augustā 1996 [attēls] - 1996
Kolekcijas daļa:
Pasaules junioru čempionāts kamaniņu sportā 19.01.-25.01.1998. Latvija, Sigulda [attēls] = Welt - Junioren Meistarschaften im Rennrodeln = World junior luge championships - 1998
Kolekcijas daļa:
Katrā kolchozā - grāmatu kiosks [attēls] = В каждом колхозе - книжный киоск - Štikāns, Iļja, 1912-1979 - [195-]
Kolekcijas daļa:
Grāmatu masām! [attēls] = Книгу в массы! - Štikāns, Iļja, 1912-1979 - 1951
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais grāmatas gads [attēls] 1982 - Lapsa, Dainis, 1950- - 1982
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons [attēls]. 1835-150-1985 - Polis, Miervaldis, 1948- - 1985
Kolekcijas daļa:
Rakstniekam Pāvilam Rozītim 100 [attēls] - Zābers, Vilnis, 1963-1994 - 1989
Kolekcijas daļa:
Pionieris ir uzticīgs Komunistiskajai partijai, mīl sociālistisko dzimteni! [attēls] - Petraškevics, Nikolajs, 1909-1976 - 1962
Kolekcijas daļa:
1959.gadā izaudzēsim 120 cnt. kartupeļu no hektara [attēls] - Petraškevics, Nikolajs, 1909-1976 - 1959
Kolekcijas daļa:
Tas jaunais laiks, / kas šalkās trīs, / tas nenāks, / ja ļaudis to nevedīs. Rainis [attēls] 1905 - Grosbergs, Ārijs, 1940-1989 - 1980
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par komunistu un bezpartijisko bloka kandidātiem! Balsojiet par jaunu padomju Latvijas uzplaukumu! [attēls] - Ватолина, Нина Николаевна, 1915-2002 - [195-]
Kolekcijas daļa:
Visi uz tautas tiesnešu un tautas piesēdētāju vēlēšanām! [attēls] - Tiščenko, Vasilijs, 1918- - 1951
Kolekcijas daļa:
Latvijai un nākotnei: Apvienība "Tēvzemei un brīvībai", LNNK [attēls] - Lūse, Linda, 1972- - 1998
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs - pasaules darbaļaužu cīņas spēku skates diena! [attēls] - Pankoks, Arnolds, 1914-2008 - 1950
Kolekcijas daļa:
Palielināsim zivju ieguvi un apstrādi, pilnīgi izmantojot flotes, zvejas rīku un zivju apstrādāšanas uzņēmumu ražošanas jaudu! [attēls] - Pankoks, Arnolds, 1914-2008 - 1950
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1960
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1962
Kolekcijas daļa:
Atomus mieram! [attēls] - Jakobi, Hugo, 1907-1991 - 1962
Kolekcijas daļa:
Nē [attēls] - Pumpurs, Arnis, 1945- - 1977
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - miera sargs [attēls] - Galdiņš, Jānis, 1941- - 1983
Kolekcijas daļa:
Stop! [attēls] - Galdiņš, Jānis, 1941- - 1982
Kolekcijas daļa:
Priekšzīmīgi veiksim pavasara sēju! [attēls] - Brekte, Jānis, 1920-1985 - 1946
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas zemnieki! Savlaikus izpildiet piena piegādes valstij! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1946
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas zemnieki un zemnieces! Vasaras diena baro cauru gadu. Nepalaidīsim šo dienu garām! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947
Kolekcijas daļa:
Vairosim kolhozu bagātību! Izaudzēsim visus! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1949
Kolekcijas daļa:
Būt mātei padomju zemē ne tikai prieks, bet arī gods! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1948
Kolekcijas daļa:
Vispusīgi attīstīt kolchozu un padomju saimniecību produktīvo lopkopību! [attēls] - Vaska, Gundega, 1917-2006 - 1949
Kolekcijas daļa:
Через науку и труд - к высоким урожаям! [attēls] - Valdmanis, Voldemārs, 1905-1966 - 1949
Kolekcijas daļa:
Palielināsim putnu gaļas ražošanu! [attēls] - Aide, Bruno, 1913-1994 - 1960
Kolekcijas daļa:
Šeit ir gaļa, sviests un piens [attēls] - Koreņš, Izjaslavs - 1961
Kolekcijas daļa:
Lai tava darba vieta ir vienmēr spodra un skaista! [attēls] - Kamradziuss, Gunārs, 1923-1989 - 1963
Kolekcijas daļa:
Visas domas un darbus saistību izpildei! [attēls] - Dišlers, Valdis, 1922-2011 - 1963
Kolekcijas daļa:
Vadības metodēm - radikālu reformu! [attēls] - Didrihsons, Vilnis, 1960- - 1987
Kolekcijas daļa:
Vienkāršot pārvaldes aparātu! [attēls] - Subačs, Māris, 1963- - 1987
Kolekcijas daļa:
Dažai mute metas slapja, / Čukstot tenku nedzirdētu, / Dažam auss kā lēpja lapa, / Kaut tik saklausīt ko spētu!... [attēls] - Karpenko, Mihails, 1914-1991 - 1945
Kolekcijas daļa:
Lūk kā labā jums jāapdrošina sava dzīvība! [attēls] Apdrošināšajuma līguma noslēgšanai un pēc izziņām griežaties Valsts apdrošināšanas inspekcijā vai pie aģentiem - 1948
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] - Elgurts, Josifs, 1924-2007 - 1962
Kolekcijas daļa:
--un viņi saka, ka cēlušies no mums! [attēls] - Muižule, Malda, 1937- - 1971
Kolekcijas daļa:
Cilvēka domu - progresam [attēls]. Un pacelsies cilvēks no zemes kā putns no ligzdas. Leonardo da Vinči - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1977
Kolekcijas daļa:
Neaizmirsti! [attēls] - Drāznieks, Aivars, 1953-2015 - 1981
Kolekcijas daļa:
Par upju, ezeru un citu ūdenskrātuvju un ūdens avotu, kā arī pazemes ūdeņu piesārņošanu... No LPSR Kriminālkodeksa 225. punkta [attēls] - Drāznieks, Aivars, 1953-2015 - 1983
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: degoša sērkociņkastīte - ugunsdrošībai veltīts plakāts] [attēls] - Kempels, Rojs, 1955- - 1982
Kolekcijas daļa:
Enerģija. Taupiet to! [attēls] - Bruks, M - 1994
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоологический сад - Liepiņš, Jānis, 1894-1964 - 1948
Kolekcijas daļa:
...tikai viena glāzīte [attēls] - Riņķis, Juris, 1931-1998 - 1985
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: vīrietis uzvalkā stāv līdz ceļiem iestidzis atkritumos - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1982
Kolekcijas daļa:
ANO pasludināja laiku no 1981.gada līdz 1990.gadam par dzeramā ūdens desmitgadi [attēls] - Ivanovs, Vadims, 1952- - 1982
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: akas vinda naktspodā - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Asaris, Visvaldis, 1960- - 1990
Kolekcijas daļa:
Zemes diena 2.04.95. [attēls] - 1995
Kolekcijas daļa:
Proszek Engla do pieczenia - Sprzedaje się tutaj! Cena 5 kop. za paczkę [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Labākais atspirdzinošs dzēriens bezalkohola pienskābi saturošs Chabeso [attēls] = Alkoholfrei Milchsäurehaltig Chabeso das ideale Erfrischungsgetränk - [192-]
Kolekcijas daļa:
"Sukub" Paulutsi eela 21 - pusdeenas, vakarinas, kafija ikdeenas no 12 - 19 [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Šokoladu fabrika Th. Riegert Rīgā, Zaļā ielā 2 [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liķieru fabrika Joh. Kenn Jēkabpilī agrāk Stukmaņos [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tie labakie ir tomēr S. Rimkevič & M. Bergmans liķieri [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Kuzmi tēja ir tomēr tā labākā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jums jādzer "Delfi" kafijas! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Mīļais, dod man arī nodzertees garšīgo "Lohdinga" alu [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Dsereet Babuschkin Deeduschkin kwass [attēls] = Пейте Бабушкинъ Дъдушкинъ квасъ Н. Смыслова - [190-]
Kolekcijas daļa:
J. Otlana liķeeru fabrika un wīnu leeltirgotawa Rīgā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
E. Mežits [attēls] = E. Mežits: Lotoss. Made in Latvia - [192-]
Kolekcijas daļa:
E. Mežits rūgtā šokolāde [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Э. Арналь С-ъя Рига [attēls] = Soda - [190-]
Kolekcijas daļa:
L.P.C. Savienības piena restorāns Elizabetes ielā 55 [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
V.Ķuze : šokolāde, konfektes, biskvīti, kafeja [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
A./S. V. Ķuze [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
a/s V.Ķuze [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas piensaimniecības savienības ledus krēms [saldējums] garšīgs, barojošs, veselīgs [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas cukurs. Paši ražojam paši patērējam [attēls] - Krūka, Aleksandrs, 1898-1987 - 1935
Kolekcijas daļa:
Cukura lietotāji smaida kā saulīte [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Piens dod veselību un spēku! Tukuma Piensaimnieku Sabiedrība [attēls] - Āriņš, Leonīds, 1907-1991 - 1939
Kolekcijas daļa:
Lietosim vairāk pienu! Tukuma piensaimnieku sabiedrība [attēls] - Āriņš, Leonīds, 1907-1991 - 1939
Kolekcijas daļa:
Lanolina Ziepes H.A.Brieger, K/S., Rīgā [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
1. godalga Jelgavas izstādē 1923. A. Zamuels, ziepju un zoda fabrika, Jelgavā [attēls] Ak, mīļā, labā Anniņa, Kā mazgā tu tik baltu veļu? Es pērku ziepes A. S. M. fabrikā Pie krietna, laba meistara - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1923
Kolekcijas daļa:
Praseet zeepes fabr. Gloria. Leetošanā ekonomiskas, tīra pamatigi. Veļai un rokām nekaitīgas. Eevērojeet fabrikas zīmogu [attēls] = Мыловаренный завод "Глорiа" Венденская улица 35 - Bätge, Kurt, 1888-1963 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gatartas alus dari[ī]tava caur Dzērbeni [attēls]. Lūdzu pa vienam - 1935
Kolekcijas daļa:
Ceriņu kristala ziepes. Lilijas piena ziepes. Kosmos ziepes. Perfim. "Venus" Markowicz & Plőhn. Rīgā. [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Bez, ar Neptun zeepēm [attēls] = Мыловаренный заводъ "Neptun" Рига - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1921
Kolekcijas daļa:
Parfimeriju fabrika "Venus". Markowicz & Plöhn-Rigā [attēls] - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1922
Kolekcijas daļa:
"Creme Leodor" [attēls]. Sevišķi iecienīts krēms pret ādas sarkanumu, neglītu ādas krāsu un modernai skaistumkopšanai - [193-]
Kolekcijas daļa:
Šīs ziepes ir vislabākās! [attēls] / R. Ekmans & A. Laviņš Rīgā - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tita - jaunais palīgs veļas dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Balti zobi. Chlorodonts [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Nivea. Sports uztur ķermeni jaunu, Nivea krēms - ādu [attēls] - Binder, Joseph, 1898-1972 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi tab. fab. "Trud" Rīgā [attēls] - Parparovs, Mozus, 1891-1941 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi. Papirosi Famos. tab. fab. "Trud", Rīgā [attēls] - Parparovs, Mozus, 1891-1941 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi Diplomat [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Mans pirmais solis pec "Riga" Maikapara [attēls] = Мой первый шаг за "Ригой" Майкапара - [191-]
Kolekcijas daļa:
Papirosi Kino: Tab. fabr. M. N. Asimakis Rīgā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Papirosi Laferme №1. A/S "Laferme" Rīgā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Oho papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh, Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Šņaucama tabaka "Rociņa", "Pīķits". Tabakas fabrika "Bambus" Rīgā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tip-Top. Tab. fabr. A.G. Ruhtenberg [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tamara Lord. A.G. Ruhtenberg Rīgā [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [193-]
Kolekcijas daļa:
A.S. Maikapar Riga : [cigaretes] Mokka [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Klein - vislētākā iepirkšanās vieta [attēls] = Klein - cамый дешевый источникъ = Klein - billigste bezugsquelle - Civi-s, 1895-1941 - [192-]
Kolekcijas daļa:
No 22.novembra izpārdošana I. Perl & F. Marienfeldt elektrotehnika [attēls] - Bätge, Kurt, 1888-1963 - 1921
Kolekcijas daļa:
Beidzot esam atraduši īsto marku! Fotografiskās plates "Vaga" dabūjamas visur. Vairumā pie Arnolda Cālīša Rīgā, Aleksandra ielā № 2 [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tvaika piennīca. Brāļi Aldermaņi piedāvā augstākā labumā svaigu un pasterizētu pilnpienu un visādus piena produktus [attēls]. Veselibas kefirs - [192-]
Kolekcijas daļa:
Britan: Latv. tirdzn. sab. kokvilnas vērptuve Rīgā - Zasulaukā [attēls] Aužamie diedziņi "Vērpeja" - augstākā labuma, pareizs mērs, numuri un īstas krāsas dabūjami šeit - [193-]
Kolekcijas daļa:
Krāso pats. Labakās drehbju krahşas paziņâs mahjâ krahşoşchanai preekşch wilnas, sihda, puswilnas, kokwilnas, linu u.t.t. Pahrdoşchanas weeta şcheit. Par krahşas labumu galwo! Kimişka, techn. laborat. "Ludkar" Rigā [attēls] = Färbe Selbst die besten Stoffarben in Päckchen zum Selbstfärben von Wolle, Seide, Halbwolle, Baumwolle, Leinen e.t.c. Verkaufstelle hier für gute Ausfärbung wird garantiert Chem. Techn. Laborat. "Ludkar" Riga - [191-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas naudu tikai par Latvijas ražojumiem [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - 1932
Kolekcijas daļa:
Stikla rūpniecības un tirdzniecības akc. sab. "Latvijas stikls" [attēls] = Glasindustrie - und Handels - Akt. Ges. "Latvijas stikls" - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Drakon elementu fabrika Rīgā [attēls]. Augstākā labuma kabatas baterijas un galvaniskie elementi - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Homophon [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
VEF radio [attēls] - Baboliņa, Zenta - [193-]
Kolekcijas daļa:
Kas reiz izmēģinājis, tas paliek mūžīgi uzticīgs velosipēdiem Omega. Beidzamais burts grieķu alfabetā ir omega. Beidzamais vārds velosipēdu tehnikā ir tikai velosipēdi Omega [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis & B-drs Latvija Rīga - Bercs, Stefans, 1893-1961 - 1926
Kolekcijas daļa:
Darbam, sportam, atpūtai! Akc. sab. "Omega" Rīgā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Darbam, sportam, izpriecai - G. Ērenpreis original. Uzvarētājs visās galvenās sacīkstēs. G. Ērenpreis velosipēdu fabrika Rīgā [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baltic America line - vienīgā tiešā kārtējā satiksme bez pārsēšanās Liepāja - New York [attēls] - Baur, Jürgen F., 1937- - 1920
Kolekcijas daļa:
Reklamu u. sludinajumu kant. Plakātu, klišeju, izrotājumu un projektu izvešana pēc mākslas zīmējumiem L. Schlesinger [attēls] = Reklame u. Annoncen Büro Entwurf u. Äusführung von Plakaten, Packungen, Klifchees Dekorationen - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ielu dzelzsc. reklamas pieņem "Indra" [attēls] = Трамвайныя рекламы принимает "Индра" = Tramway=Reklame annahmestelle "Indra" - [191-]
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku karnevāls 29.novembrī 1924 plkst. 10.vak. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1924
Kolekcijas daļa:
Profesora Bogdanova-Beļska gleznu izstāde no 14.-28.febr. 1932 Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1932
Kolekcijas daļa:
Par Latvijas nacionālo kultūru! [attēls] Latvijas kultūras veicināšanas biedrības naudas loterija par 2.000.000 rbļ. Izloze decembrī 1921 - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1921
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 10 gadu jubilejas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 6.aprīļa līdz 4.maijam 1930 [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1930
Kolekcijas daļa:
Altberga mākslas zalonā Otto Pladera gleznu izstāde [1930.g.] [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīgai jāplaukst, mēs to gribam! Tava balss izšķirs! Balso, kā visi, par Progresīvo pilsoņu apvienību [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Anša Cīruļa izstāde Rīgas pilī 1933 no 2.IV līdz 30.IV [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1933
Kolekcijas daļa:
LTA mākslas zalons. Katras 2 nedēļas jauna izstāde. Gleznas. Grafika. Skulptūra [attēls] - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Grafiķu Biedribas izstāde 1932 no 3.IV līdz 24.IV Brīvības ielā 15 ģen. Dr. Sniķera kunga namā [attēls]. Piedalās RGB biedri, vairāki Latvijas un 12 Amerikas mākslinieki - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1932
Kolekcijas daļa:
Rajona izstāde Iecavā 3. un 4.oktobrī [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība "Auto": automobiļu iznomāšana, izlabošana, garaža [attēls] = Auto - vermietung reparatur garage - Civi-s, 1895-1941 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Aviācijas svētki 1922. 26., 27., 28. augustā uz Kara aerodroma Spilves pļavās [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Iks: iknedeļas ilustrets žurnals [attēls] = Иллюстрированный еженедъльникъ "Икс" иллюстрацiи къ "Сегодня" - Civi-s, 1895-1941 - 1923
Kolekcijas daļa:
Сегодня: no [1923] 15.jūlija iznāk palielinata [attēls] = Сегодня сь [1923] 15 iюля выходитъ въ значительно расширенномъ объемъ - Civi-s, 1895-1941 - 1923
Kolekcijas daļa:
Valsts auto-garaža izīrē veeglos un smagos automobiļus [attēls] = Прокатъ автомобилей = Auto vermietung - Civi-s, 1895-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Polacy-katolicy głosujcie tylko na listę 36 [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1931
Kolekcijas daļa:
Civiša karikaturu izstāde no 1.-20.maijam [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - 1927
Kolekcijas daļa:
Civiša karikatūru un zīmējumu izstāde no 22.marta - 22.aprīlim Brīvības ielā 2 [attēls] - Civi-s, 1895-1941 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Es taupu un noguldu krājaizdevumu sabiedrībā. Jo noguldījumus tagad garantē valsts [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta naudas loterija №42 [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1938
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 1. piecklasīgā naudas loterija [attēls] - Dimiņš, Arnolds, 1911-1965 - 1942
Kolekcijas daļa:
Izdaiļosim Latviju [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jūras dienas 1939.g. 16.-24.sept. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939
Kolekcijas daļa:
Katrs kam art un sēt ir prieks, Kļūt var saimnieks- līdumnieks! [attēls] 5. LLK mazpulku loterija. Izloze 1939.g. 30.nov. - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939
Kolekcijas daļa:
Māca, rāda, palīdz [attēls]. LLK [Latvijas lauksaimniecības kameras] rakstu apgāda tekošs rēķins pastā 6056 - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1939
Kolekcijas daļa:
Lietišķās mākslas izstāde 1944 19.III - 16.IV Rīgā, Doma mū[u]zejā [attēls] = Kunstgewerbeausstellung - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1944
Kolekcijas daļa:
Par saimnieku var katrs kļūt! [attēls] Latvijas lauksaimniecības kameras II. mazpulku loterija - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīkosim meža dienas! Apmežosim izcirtumus un lauksaimniecībai nepiemērotas zemes 21.IV-23.V 1937. [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937
Kolekcijas daļa:
1936.gada 13.septembrī 2.latvju zemnieku pļaujas svētki Rēzeknē [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1936
Kolekcijas daļa:
Zemgales apgabala izstāde Jelgavā no 28.aug. - 7.sep. 1937 [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - 1937
Kolekcijas daļa:
Darbs un atpūta: Veselības veicināšanas biedrības izstāde no 18.marta - 3.aprīlim 1939.g. [attēls] - Freimanis, Kārlis, 1909-1987 - 1939
Kolekcijas daļa:
Balsojeet wisi par sarakstu № 15, tad atweeglosees nodokļu nasta, issudis besdarbs, isniks spekulazija... [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Valsts ierēdņu kooperativs pieņem tekošus noguldījumus un maksā 12% [attēls] - Grosset, Margot Harriet, 1887-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aizsprosts: sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940
Kolekcijas daļa:
Esi sveicināta, Maskava!: mūzikāla mākslas filma [attēls] = Здраствуй, Москва!: музыкальный, художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946
Kolekcijas daļa:
Ivans Ņikūļins - krievu matrozis: mākslas filma [attēls] = Иван Никулин - русский матрос: xудожественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1944
Kolekcijas daļa:
Kaučuks: Filma, kas pārsteidza visu pasauli! II filma - Merija Pikforde, Rakele Tores un Bings Krosbijs filmā Holivudas naktis. Kino "Forums" [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1939
Kolekcijas daļa:
Lielais lūzums: mākslas filma [attēls] = Великий перелом: художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946
Kolekcijas daļa:
Pepo [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1935
Kolekcijas daļa:
Profesors Mamloks: mākslas filma [attēls] = Профессор Мамлок: художественный фильм - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1946
Kolekcijas daļa:
3 + 2: Muzikālā kinokomēdija [attēls] = 3 + 2: Музыкальная кинокомедия - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1963
Kolekcijas daļa:
Ziedoņa valsis: amerikāņu mākslas filma. Galvenā lomā Dina Durbina [attēls] = Весенний вальс: американский художествкнный фильм. В главной роли Дина Дурбин - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1945
Kolekcijas daļa:
Zvejnieka dēls: Sabiedrisko lietu ministrijas filma [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940
Kolekcijas daļa:
Iestājieties lauksaimniecības kooperācijā! Visus spēkus lauksaimniecības ātrākai atjaunošanai un tālākam uzplaukumam! [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947
Kolekcijas daļa:
Вступайте в сельскохозяйственную кооперацию! Все силы на быстрейшее востановление и дальнейший подъем сельского хозяйства! [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947
Kolekcijas daļa:
Мои университеты: последняя часть трилогии о Максиме Горьком. Производство киностудии " Союздетфильм" [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1940
Kolekcijas daļa:
Уборка - дело сезонное и она не любит ждать. Убрал во-время - выиграл, опоздал в уборке - проиграл! И. Сталин [attēls] - Gūtmanis, Simons, 1907- - 1947
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo padomju artilērija! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1945
Kolekcijas daļa:
Pionieru nometnēs rīkotajos tūrisma gājienos tu mācīsies pazīt un mīlēt savu plašo padomju dzimteni [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1945
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №27 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1933
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №26 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1932
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №20 [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1930
Kolekcijas daļa:
Ziņojiet par atrastajiem gredzenotiem putniem! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1959
Kolekcijas daļa:
Организованно уберем урожай! Не оставим ни одного колоска на поле! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1947
Kolekcijas daļa:
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, / и Ленин великий нам путь озарил. / Нас вырастил Сталин - на верность народу, / на труд и на подвиги нас вдохновил [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1948
Kolekcijas daļa:
Apmeklējat visi "Nameja gredzena" izrādes Dailes teātrī [attēls] Zelta vārpu vaiņagā eji tautas priekšgalā, drošu roku vadi to - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma tautas svētki Rīgā - Esplanādē 21.-22. un 24.jūlijā 1934 [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1934
Kolekcijas daļa:
Cēsu novada Dziesmu svētki 1936.g. 21.jūnijā Cēsu vēsturiskajā pilsparkā [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1936
Kolekcijas daļa:
Laba grāmata modina cilvēka gaišos spēkus. Dr. K. Ulmanis [attēls]. III grām. nedēļas rīc. kom. izd. 1935 - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Uzticība vadonim - tautas spēks [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1934
Kolekcijas daļa:
Virsnieku ģimeņu apvienības naudas loterijā... Izloze 19.V 1936.g. [attēls] - Krauze, Kārlis, 1904-1942 - 1936
Kolekcijas daļa:
Priekšzīmīgi sagatavosimies un laikā veiksim 1947.gada pavasara sēju! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947
Kolekcijas daļa:
Крестъяне и крестъянки советской Латвии! Летний день - кормит. Не пропустим этот день! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947
Kolekcijas daļa:
Образцово подготовимся и проведём весенний сев 1947 года! [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1947
Kolekcijas daļa:
Latvia invites you! Visit the european speed skating championship in Riga on the 4th and 5th of February 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Letonia vă invită! Vizitaţi campionatele europene de patinaj artistic din Riga dele 4-5 Februarie 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Letonija vas očekuje! Posetite utakmicu klizanja na ledu za prvenstvo Evrope, koje če se održati 4. i 5. Februara 1939. u Rigi [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Lettland inbjuder eder! Besök europamästerskapen på skridskor i Riga den 4-5 februari 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Letland noodigt u uit! Komt kijken naar de wedstrijden om de Europeesche kampioenschappen hardrijden op de schaats op 4 en 5 Februari 1939 te Riga [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
La Lettonia vi invita! Venite a Riga per il campionato Europeo di Pattinaggio dal 4 al 5 Febbraio 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
La Lettonie vous invite! Venez à Riga pour le Championnat d'Europe de patinage, 4 et 5 février 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Lotyšsko vás zve! Navštivte Evropy v rychlobruslařstvi mistrovstvi v Rize ve dnech 4.-5.února 1939 [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Łotwa zaprasza na zawody łyžwiarskie o mistrzostwo Europy, które odbędą się w Rydze w dniach 4-5 lutego 1939 r. [attēls] - Krēgere, Vera, 1909- - 1939
Kolekcijas daļa:
Apveenotais zocialdemokratu mazineeku partijas un laukstrādneeku saveenibas kandidatu saraksts. Balsojeet № 5 Rīgā, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē , Kurzemē par № 7. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Atdzimšanas dziesma: tautas svētki Rīgā - Esplanādē 21-22-24-jūlijā-1934 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1934
Kolekcijas daļa:
Labi ceļi ved pie labklājības un kultūras, tādēļ pērkat 1931.g. iekšējo ceļu aizņēmumu ar prēmijām [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1931
Kolekcijas daļa:
Lasait žurnālu Zeltene [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1930
Kolekcijas daļa:
Mēs lūdzam: ... Latvijas Sarkanais Krusts [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslin.[ieku] vienība. Rudens izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 14.X. - 25.XI. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1923
Kolekcijas daļa:
O. Pladera, V. Lindes gleznu izstāde Rīgas pils. mākslas muzejā no 11.-27.sep. 1932. [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1932
Kolekcijas daļa:
Saucējs sauc pee Daugavas: gatavojatees Saeimas vēlēšanām! Bezpartejiskais nacionālais centrs stāv par - kārtību taupību un ražīgu darbu [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Visi balso par vidus šķiru apvienību 25 [attēls] - Krūmiņš, Vilis, 1891-1959 - 1936
Kolekcijas daļa:
Dzimtene ziemā aicina ciemā! [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1936
Kolekcijas daļa:
Uguns pakulās: Latvijas Mākslas Akdēmijas audz. padomes karnevāls 18.febr. 1939.g. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1939
Kolekcijas daļa:
Jautrie dāki: Latvijas Mākslas Akadēmijas audzēkņu padomes karnevāls 20.febr. 1937 Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1937
Kolekcijas daļa:
Jauns es biju, traks es biju: Latvijas Mākslas Akadēmijas audz. padomes karenvāls 3.febr. 1940.g. Armijas virsnieku klubā [attēls] - Lesiņš, Alfreds Eduards, 1915-1977 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvija - dzīvība! Boļševisms - nāve! [attēls] - Liberts, Ludolfs, 1895-1959 - 1944
Kolekcijas daļa:
Aplankykite puiką kaimynų šalį LATVIJĄ! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvia invites you! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Das malerische Lettland – Ihr nächstes Reiseziel! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Odwiedzajcie piękną Łotwę! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Odwiedzajcie piękne i przytem tanie wybrzeže morskie w Łotwie! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933
Kolekcijas daļa:
Det sköna Lettland – målet för eder semesterresa! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie pittoresque! [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latviešu tautas tērpos ģērbts pāris aicina apmeklēt Latviju tūrisma braucienā] [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1933
Kolekcijas daļa:
11.-18.okt. 1935.g. lieli un mazi, veci un jauni visi uz mazpulku darbu izstādi Rīgas amatu biedrībā [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Veiciniet Ķeguma spēka stacijas izbūvi, iegādājoties valsts 5% kredītzīmes [attēls] - Linde, Verners, 1895-1970 - 1938
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №37 [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1936
Kolekcijas daļa:
Külastage Lätimaad [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Lankykite Latviją [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Navštivte Lotušsko [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Tulkaa käymään Latviaan [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Visit Latvia [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Vizitez la Lettonie [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Zwiedzajcie Łotwę [attēls] - Mednis, Voldemārs, 1892-1975 - 1937
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 9.septembrī pl.14 [attēls] - Mellups, E. - 1934
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 28.maijā 1933.g. Spilvē [attēls] - Mellups, E. - 1933
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki Spilvē 31.maijā [attēls] - Mellups, E. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo strādnieku un zemnieku savienība - padomju varas stipruma pamats! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1941
Kolekcijas daļa:
Līdzstrādāt! Nepļāpāt! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
LSCO 4.skautu lielā nometne 1938.g. 22.jūlija-1.augustam Lielupē [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Mākslas izstāde Riga 21.I.-22.II. 1942 vācu zemes mūzeja (bij. Rīgas pilsētas mākslas mūzeja) ēkā [attēls] = Kunst Ausstellung Riga 21.I.-22.II. 1942 im Gebäude des Deutschen Landesmuseums - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
XV SELL [Somija, Estija, Latvija, Lietuva] konferenz Rīgā 22.apr.-1.mai [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Партизанщина - твоя гибель! Поддерживая ее, ты губишь имущество и свою жизнь! [attēls] - Norītis, Oskars, 1909-1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
Ko sveši ļaudis šķīruši, tas mums, latviešiem, atkal jāapvieno [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas labklājības ēka ceļama valsts iedzīvotāju kopīgiem spēkiem [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ne šķiru cīņu, bet gan šķiru saprašanos un sadarbību! [attēls] - Pladers, Otto, 1897-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
IV. Lejas-Kurzemes Dziesmu svētki Liepājā 14. un 15.jūlijā 1935.g. [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas baptistu draudžu savienības Dziesmu svētki Liepājā, Vasarassvētkos 9. un 10.jūnijā 1935.g. [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1935
Kolekcijas daļa:
Liepājas latv. mākslas veicināšanas b-bas Liepājas mākslinieku gleznu izstāde no [1937.g.] 9. līdz 30.maijam pilsētas mūzejā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1937
Kolekcijas daļa:
3. un 4.jūlijā 1948.g. visi Dziesmu svētkos Liepājā [attēls] - Sauka, Kārlis, 1904-1983 - 1948
Kolekcijas daļa:
Latvju mākslinieku klubs. Mākslinieku cirkus nakts 17.aprīlī 1926.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1926
Kolekcijas daļa:
Pošaties uz I. Latvju jaunatnes svētkiem! Rīgā, no 18.-22.jūnijam 1922.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1922
Kolekcijas daļa:
I. Strādnieku vasaras nometne vadoņa salā - Dzirnezerā no š.g. 12.VI - 31.VIII [attēls]. Brīvā dabā atpūtu, prieku un sauli. - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1937
Kolekcijas daļa:
Strādnieku vienības svētki 4.aprīlī 15.maija namā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienība. Mākslinieku nakts balle 28.novembrī 1925 [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Neatkarigo mākslin. vieniba. Rudens izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 12.oktobra līdz 9.novembrim [19]24.g. [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1924
Kolekcijas daļa:
Vaj kāds var galvot, ka ķieģelis no jumta krītot jūs nenosit? Bet var galvot, ka jūs nevinnēsiet 300 000 rubļu, ja nenopirksiet 4 biļetes no Latviešu Jaunatnes Savienības 2 000 000 loterijas [attēls] - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Elegantas ekipažas izīrejamas T. Kufferts, Marijas ielā № 103, dz.18 [attēls] = Elegante Equipagen zu vermieten T. Kuffert, Marien - Strasse № 103, W. 18 - Grosset, Margot Harriet, 1887-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aviacijas maršs [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Krišjāna Barona Tautas augstskola [attēls]. Gara gaismā redzēsi ceļu uz laimi un labklājību! - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dzimtene sauc: jauna latviešu mākslas skaņu filma pēc Viļa Lāča inscenējuma. [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
Pe Ge Elastik: neburzoša kakla-saite [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
A/S "Gaita" [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latgales apgabala izstāde Rēzeknē 1936.gadā no 6.-13.septembrim [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1936
Kolekcijas daļa:
Slimība draud bērnam tam, ko uz lūpām noskūpstam! [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1939
Kolekcijas daļa:
Neredzamo staru atklāšanas piemiņas izstāde 23.-30.nov. 1938 Amatu namā Rīgā. Starptautiskā vēža slimības apkarošanas nedēļa [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938
Kolekcijas daļa:
Theater Anzeige. Den 25.October [1830] Erste Liebe. Lustspiele in zwei Akten, aus dem Französischen von Scribe. Nehmt ein Erempel dran! Lustspiele in einem Akt, von Carl Töpfer. Das Fest der Handwerker. Vaudeville in einem Akt, von Angeln. [attēls] - 1830
Kolekcijas daļa:
Tautas dēls. A. Kaktiņš, M. Zīlava, N. Vasiljevs, V. Kadiķis (Ančarovs), Nacionālās Operas ballets E. Leščevska vadībā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1934
Kolekcijas daļa:
Uz Darba svētkiem 25.VII Brīvdabas muzejā, Juglā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Uzticību valstij un vadonim! [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1938
Kolekcijas daļa:
Veselības aizsardzības izstāde no 12. līdz 20.martam kongresa un amatu namā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Visi darba ļaudis 26.jūlijā [19]36 uz Strādnieku svētkiem! Brīvdabas muzejā pie Juglas [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1936
Kolekcijas daļa:
Visi darba ļaudis 28.jūlijā [19]35. uz Karogu svētkiem pie Juglas, Brīvdabas muzejā [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
Augstāk par visu skaņu plates Bellaccord - Electro [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet pasaules izstādi Briselē 1935 aprīlis - novembris [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta trīsklasīgā naudas loterija №35 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1935
Kolekcijas daļa:
Mans drošais atbalsts - Latviešu Zemnieku Savienība. 8 - es balsoju par to [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Neļaujiet sev skūpstīt un neskūpstiet rokas - tā izplatas lipīgas slimības [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1939
Kolekcijas daļa:
Piedalaities Latvijas riteņbraucēju vienības braucienā 1936.g. 5. un 6.septembrī [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1936
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim – 1933 [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934
Kolekcijas daļa:
Ziedojis Brīvības piemineklim 1934 [attēls] - Šternbergs, Jānis, 1900-1981 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta 15 mantu loterija par Ls 40,000. – Izloze 1939.gada 12. un 13.aprīlī [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1939
Kolekcijas daļa:
Ziedojis kara aviācijas fondam 1935 [attēls] - Mellups, E. - 1935
Kolekcijas daļa:
Promenaden Concert ladet hermit ergebenst der Convent der Concordia Rigensis. Zu dem am Mittwoch den 25. Januar a. c. 2 Uhr nachm, im Saale der Johannis. Gilde stattsinden [attēls] - 1895
Kolekcijas daļa:
Apceļo skaisto Latviju! [attēls] Dzimtā zeme arī Tevi sveicina! - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
4.izstāde-tirgus Rīgā 20.jūl.-3.aug. 1924. [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1924
Kolekcijas daļa:
Cukurs dod spēku un izturību un izcilus sasniegumiem [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
J. Daliņa pirmais starts Rīgā pēc Losandželosas olimpiādes starptautiskās sacīkstēs 17. un 18.septembrī [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
6. un 7.oktobrī Rīgā Eiropas meistars Jānis Dāliņš sacentīsies ar Eiropas labākajiem soļotājiem [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Pēdējā pārbaude Los-Andželosai. Plumbs (Anglija), Garcia (Spānija), Švābe (Šveice), Daliņš (Latvija) 16.jūnijā hipodromā un 17.jūnijā LSB laukumā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
F. Šaļapins savā pirmajā skaņu filmā "Don Kichots" [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Izturīgs un ātrs kā bulta ir Latvijas velosipēds [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvija ziemā aicina ciemā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvija - Zviedrija VII valstu sacīkstes [futbolā] 13.jūlijā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
Pasaules meistarības izcīņas spēle futbolā Lietuva - Latvija 28.jūlijā 1937.g. ASK laukumā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1937
Kolekcijas daļa:
Pie kapitāla tiksiet piedaloties Sarkanā Krusta naudas loterijās [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №29 [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Saulainā Rīgas Jūrmala Jūs aicina! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
X. Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas studentu meistarsacīkstes 28.-29.sept. 1935. Rīgā [attēls] SELL - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Starptautiskas sporta sacīkstes [soļošanā] 17., 18. 1932. L.S.B. laukumā J. Daliņš, U. Olivoni, Hähnels, A. Švabs [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1932
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 4. četrklasīgā naudas loterija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1944
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 2. piecklasīgā naudas loterija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1943
Kolekcijas daļa:
Kas dzīvē grib ātrāk uz priekšu tikt, - tas brauc uz "Tūrista ideāls" velosipēda [attēls]. Velosipēdu fabrika G. Ērenpreis - Rīgā - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1938
Kolekcijas daļa:
Valstu sacīkstes soļošanā: Latvija - Zviedrija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Valstu sacīkste vieglatlētikā 5. un 6.jūlijā 1934.g.: Latvija - Igaunija [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Aplankykite puiką kaimynų šalį LATVIJĄ! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Besök Rigas herlige Badestrand! Besök det vakre Latvija! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Besök Rigas underbara strand! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie den schönen sonnigen Rigaschen Strand! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Het gastvije Letland is het goedkoopste toeristenland! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Jöjjon Lettország szép és olcsó tengerpartjára! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Külastagem kaunit naabrimaad Latvijat! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvija aplankyte Latviją žiemą [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1934
Kolekcijas daļa:
Letonia vă invită pe frumoasele coaste ale mărei sale! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Łotwa zaprasza na swe piękne i tanie wybreże morskie! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Navštivte nádherné a velmi levné moršké láznĕ v Lotyšsku! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Rejs til Letland, de historiske Minders og de skønne Floders Land! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Tervetuloa aurinkoiseen Latviaan! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Viaggi in Lettonia! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Your next trip - the Baltic Riviera - Latvia! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1935
Kolekcijas daļa:
Izstāde: kultūra mājās. Vācu sieviešu biedrība [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1935
Kolekcijas daļa:
Vācu sieviešu biedrības izstāde „Darbojošās rokas” Vingrošanas biedr. zālē 26.–29.IX [attēls] - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - 1938
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku tirgus Amatu biedrībā 9. u. 10.dec. [attēls] = Weihnachts – Messe im Bewebeverein am 9. u. 10.Dez. - Tode, Johanna (Hanna), 1911- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - ziemas sporta, dziedniecības, atpūtas un kalnu kūrorts [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ziemas svētku bazārs vācu pilsoņu biedrībā 17. u. 18.XII [1938.] Valņu ielā 30 [attēls] - Kupffer, Erna Katrein, 1910- - 1938
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku bazārs vācu pilsoņu biedrībā 12. un 13.XII [1936.] Ķēniņu ielā 30 [attēls] - Kupffer, Erna Katrein, 1910- - 1936
Kolekcijas daļa:
Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] = Euroopanmestaruuskilpailut pikaluistelussa - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Europas mästerskapen i skidskoakning Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Euroopa meistervoistlused kiiruisutamises Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Europejskie mistrzowskie zawody lyzwiarskie Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Europamesterskab i skøyteløb Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Europa Meisterschaft im Eisschnellauf Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
European skating championship Latvijā Rīgā 4-5 II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Pirmo un labāko labību – valstij! Izpildīsim labības piegādes plānu līdz Lielā Oktobra 30.gadadienai! [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1947
Kolekcijas daļa:
Patinage sur glace championnats d’Europe de vitesse Latvijā Rīgā 4.-5.II 1939 [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1938
Kolekcijas daļa:
Apceļo dzimto zemi! [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Latviju! [attēls]. Uz olimpiādi caur Baltijas valstīm - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1939
Kolekcijas daļa:
Uzvarētājs visās lielākās sacīkstēs 1930., 1931., 1932., 1933. un 1934.g. G.Ērenpreis velosipedu fabrika [attēls]. Gaitā – visvieglākie, ceļā – visizturīgākie, sacīkstēs – visātrākie, cenā – vislētākie G.Ērenpreis original - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tautas un tēvuzemes mīlestība visu tikumu pamats. Kronvalda Atis [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1934
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie Lettland [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Welcome to Latvia! To the Olympic games 1940 via the Baltic states [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1939
Kolekcijas daļa:
Parakstaties uz mākslas mēnešrakstu jaunatnei Jaunais Cīrulītis. Iznāk kārtīgi katra mēneša vidū, ar daudzkrāsainām bildēm [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1926
Kolekcijas daļa:
Iznīciniet bārbeles un pabērzus! Tie izplata labību rūsas [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1930
Kolekcijas daļa:
Aicina mani un sauc mūžīgās Latvijas balss [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1934
Kolekcijas daļa:
Dievs dod tādem mulķisem augt uz visem cinisem [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [192-]
Kolekcijas daļa:
VII latvju vispārējie Dziesmu svētki 1931.g. 19., 20., 21., 22.jūnijā [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1931
Kolekcijas daļa:
Nevis bada paradizi, bet darbu un maizi. Visa darba tauta balso par № 3 [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Palīdzat iztīrīt dārgo valstskažoku no liekēžiem! [attēls] Balsojat par 28. Apvienotie pilsoņi (niedristi) - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
4 [Priekšvēlēšanu plakāts] [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Richarda Zarriņa Blanc et noir un citu darbu izstāde pilsētas mākslas muzejā no [1930.g.] 26.okt.–9.nov. [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1930
Kolekcijas daļa:
Крестъяне и крестъянки Советской Латвии! Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и безпартейных! [attēls] - 1948
Kolekcijas daļa:
Gardākie ievārījumi, labakās marmelādes. A/S Augļu Eksports Riga [attēls] - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Nekas nav gardāks kā s-bas „Vārpa” ievārījumi [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet cukurfabrikās graizījumus, melasi, filtrkaļķus. To lietošana vairos jūsu saimniecību peļņu [attēls] - Apinis, Arturs, 1904-1975 - 1934
Kolekcijas daļa:
A. Cāliša fotografiskās plates „Vaga” dabunamas šeit [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Angļu sabiedrības Kodak gaismas jūtīgie foto-papīri Kodak dabūjami šeit. Pārstāvis Latvijā A. Cālits, Rīgā [attēls] - Ansons, Jānis, 1888-1935 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tu nu gan brauc ahtri! Ja smehresi ratus ar wahģu tauku smehri „Schuscho”, tad ari Tu brauksi tikpat ahtri [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dzintara tuša – k/s. Vilipsons, Riške un B-dri, Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1937
Kolekcijas daļa:
Jelgavas ķīmiskās laboratorijas tinte [attēls] - Strekavins, Aleksandrs, 1889-1971 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības 4.loterija par Ls. 50000.-. Biļetes dabūjamas še [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1933
Kolekcijas daļa:
Es. Tu. Mēs. Tikai sadarbībā rit darbs uz priekšu. Kurš atturas - traucē darba kopību! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1942
Kolekcijas daļa:
Vienmēr galdā Vīnrūpnieku Paju Sabiedrības vīni, augļu sulas, sīrupi [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Uzticiet savu vīnu Vivai! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Tirdzn. un rūpn. p/s Ad. Bajārs un b-dri piedāvā atkalpārdevējiem vīnus, augļu sulas, dienvidaugļus un kolonialpreces [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
a/s. Augļu Eksports: Sarkanvīns [attēls] - Šiško, Raimonds, 1884-1954 - 1934
Kolekcijas daļa:
A/S Augļu Eksports: vīnrūpniecība Rīgā [attēls]. Pazine[ē]ja spriedums: Kaut kas sevišk[ķ]s! - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Katru sirdi iekaro ugunīgie vīni no A/S „Augļu Eksports” Rīgā [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Nekas nav pārāks par Kroitzsch’a porteri! [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pazineju garšā ir tikai Kroitzsch’a alus [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alus daritava H. Kroitzsch Jelgavā [attēls] = Bierbrauerei H. Kroitzsch Mitau - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alus daritava H. Kroitzsch Jelgavā [attēls] = Bierbrauerei H. Kroitzsch Mitau - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Akciju sabiedrība alus darītava un iesala fabrika H. Kroitzsch [attēls] - Strekavins, Aleksandrs, 1889-1971 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Kādēļ citu, ja garšo Gatartas alus [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
S-bas „Vārpa” Rigā iesala ekstrakts [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
k/s „Latvijas Raugs” iesala ekstrakts [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ņemiet tikai šo! Iesala ekstrakts - dabīgs spēcinošs līdzeklis mazasinigiem, nervoziem plaušu vājiem, sevišķi bērniem [attēls]. S-ba „Vārpa” - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alusdarītava Kymmel [attēls] = Bierbrauerei Kymmel - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības kooperācija paceļ zemnieka labklājību [attēls]. Darba zemnieki, iestājaties lauksaimniecības, piensaimniecības, meliorācijas un kreditsabiedrībās! - Ziemelis, R., (Rūdolfs) - 1946
Kolekcijas daļa:
Nāc gavilēt! IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki 27.06.–3.07.2005. [attēls] - Pičukāne, Ingrīda, 1978- - 2005
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 2005 [attēls] - Vītoliņš, Andris, 1975- - 2005
Kolekcijas daļa:
Gints Gabrāns Hansabank grupas mākslas balvas prēmijas laureāts Acīmredzamais/Neredzamais. Uztveres sala. 25.05.-31.05. (2005.g.) RIXC mēdiju telpā 11. Novembra krastmalā 35 [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Skats 2005: Baltijas mūsdienu drāmas festivāls Rīgā, Valmierā 2005.gada 9.–15.maijā [attēls] = Baltic Contemporary Drama Festival VIEW 2005 - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2005
Kolekcijas daļa:
Gaidīšana. Skatiens bezgalībā - Mūsdienu dejas teātris /Krievija/ (2005.g.) 25.-28.aprīlī Jaunajā Rīgas teātrī, Valmieras Kultūras centrā, Jelgavas Kultūras centrā Krustpils kultūras namā Jēkabpilī [attēls] = Ожидание. Смотрящие в безконечность - Театр современного танца /Россия - 2005
Kolekcijas daļa:
Purvītis un viņa skola : gleznu izstāde [attēls] = Пурвитис и его школа : выставка картин - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1982
Kolekcijas daļa:
Ungārijas mākslas izstāde 1938. 5. febr.- 20. febr. Rīgas pilsētas mākslas muzejā, Valdemāra ielā [attēls] - Fery, A. - 1938
Kolekcijas daļa:
Edgars Iltners. Gleznu izstāde [attēls] = Выставка живописи Эдгарс Илтнерс - Stankevičs, Aleksandrs, 1932-2015 - 1983
Kolekcijas daļa:
Посещайте Художественный музей ЛССР [attēls] - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1978
Kolekcijas daļa:
1. Vispārējā latviešu mākslas izstāde [attēls] - Šēnbergs, Laimonis, 1947- - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvija – XX gadsimta kūlenis. 1940. – 1990. gads [attēls]. Mākslas izstāde izstāžu zālē "Latvija" no 2. februāra līdz 11. martam [1990.g.] - Ģelzis, Kristaps, 1962- - 1990
Kolekcijas daļa:
18.Jauno mākslinieku darbu izstāde, veltīta LĻKJS XXIII kongresam [attēls] = 18 Республиканская выставка работ молодых, посвященная XXIII съезду ЛЛКСМ - Heimrāts, Mārtiņš, 1955- - 1987
Kolekcijas daļa:
LMB 10 gadu jubilejas mākslas izstāde no 23.X–6.XI 1938. galvas pilsētas Rīgas mākslas muzejā [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Zviedru lietišķās mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā 15.septembra līdz 30.septembrim 1934.g. [attēls] - Skawonius, Sven Erik, 1908-1981 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu mākslinieku izstāde Pilsētas mākslas muzejā no 9.dec.–9.janv. [attēls] - Grīnbergs, Hermanis, 1888-1928 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas mākslinieku grupas izstāde: Ubāns, Tone, Suta, Strunke, Lindbergs, Kazāks, Grosvalds, Eliass [attēls]. Pilsētas mākslas muzejā no 7.–28.martam - 1920
Kolekcijas daļa:
Eduarda Kalniņa gleznu izstāde galvaspilsētas Rīgas mākslas muzejā 12.–26.februārim [attēls] - Kalniņš, Eduards, 1904-1988 - 1939
Kolekcijas daļa:
Strēlnieku gaita : Starptautiskajai muzeju dienai veltīta izstāde no republikas muzeju fondiem [attēls] = "Путь стрелков" : Международному дню музеев посвященная выставка из фондов музеев республики - Kirke, Gunārs, 1926-1993 - 1988
Kolekcijas daļa:
Atjaunotā Latvija ar darbu un atturību pie turības! [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ko valdība veikusi sešos mēnešos? 15.V 34. [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1934
Kolekcijas daļa:
Vienoti zem Latvijas karoga – 1918-15.V.1934 [attēls] - Strazdiņš, Jēkabs Alfrēds, 1905-1958 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts saulē Latgale atdzimst [attēls] - Ventaskrasts, Žanis, 1906-1978 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ekonomiju ražošanā! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1966
Kolekcijas daļa:
Demokrātiskā centra partija: demokrātija, stabilitāte, attīstība [attēls] - Reinbergs, Jānis, 1937- - 1993
Kolekcijas daļa:
Izmantosim racionāli laiku – taupīsim katru minūti! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
Laikā aparsim augsni [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1966
Kolekcijas daļa:
Laikā novāksim ražu! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
K. Mahr–Köster izstāde pilsētas muzejā 27.febr.-20.martam [attēls] = Gemälde ausstellung K. Mahr–Köster - 1927
Kolekcijas daļa:
Meliorācijas sistēmu uzturēšana kārtībā – rezerve lauksaimniecības ražīguma celšanai! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1967
Kolekcijas daļa:
Palielināsim aitu skaitu! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
Produkcijas kvalitāte – rūpnīcas markas gods! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1970
Kolekcijas daļa:
Vienmēr un visur taupīsim laiku, līdzekļus, materiālus [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
--palielināt gaļas ražošanu līdz 20-21 miljonam tonnu un piena – līdz 70 miljoniem tonnu [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1958
Kolekcijas daļa:
-- palielināt labības ražošanu līdz 11 miljardiem pudu gadā [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referata PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1958
Kolekcijas daļa:
Trīs posmi gaļas ražošanas palielināšanā [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1962
Kolekcijas daļa:
Vingrojiet darba vietā! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1960
Kolekcijas daļa:
Три этапа по увеличению производства мяса [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1962
Kolekcijas daļa:
Трудящиеся Советского Союза! Шире размах массового движения за решение исторической задачи – догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству продукции на душу населения! [attēls] - Kļaviņš, Fridrihs, 1912-1975 - 1959
Kolekcijas daļa:
Zviedri nāk - angļi palīdzēs - amerikāņi devuši mums solījumu! Visi trīs pasargās Latviju no boļševisma. [attēls] - 1944
Kolekcijas daļa:
Kreisās strādniecības saraksts 19. [attēls] Maizi. Pret bezdarbu un algu nosišanu - [192-]
Kolekcijas daļa:
Kreisās strādniecības saraksts 7. [attēls] Maizi. Pret bezdarbu un algu nosišanu - [192-]
Kolekcijas daļa:
Leošs Janāčeks: Jenūfa. Titullomā Inese Galante [attēls] - Muižnieks, Ģirts, 1956- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Cuisine [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Riga [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Sports [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. The Sea [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Arts & Culture [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. History [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. The Land [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Cities [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Religion [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Economy [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Nature [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. State symbols [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Traditions [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija. Tourism [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Zāļu tirgus Doma laukumā 2005.gada 22.jūnijā [attēls] Zāļu tirgum - 10 gadu - Piterniece, Lolita, 1967- - 2005
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2005 4. un 5.jūnijs [attēls] - Otto-Hvoinska, Andra, 1970- - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzīvais ūdens: Ilonas Breģes opera pēc Māras Zālītes lugas. Izrādes Latvijas Nacionālajā operā [2005.g.] 7., 9.aprīlī un 14., 15.jūnijā [attēls] - Kirasirovs, Kirils, 1973- - 2005
Kolekcijas daļa:
Seda. Purva ļaudis [attēls] = Seda. People of the marsh - Vasiļevska, Katrīna, 1968- - 2004
Kolekcijas daļa:
Kaupēn, mans mīļais: Jānis Lūsēns, Māra Zālīte [attēls]. Liepājas teātris - 1999
Kolekcijas daļa:
Trīs siventiņi un vilks: Jura Rijnieka skatuves versija pēc angļu tautas pasakas motīviem [attēls]. [Liepājas teātris] - Siliņš, Varis, 1972- - 2000
Kolekcijas daļa:
Tenesijs Viljamss: Vasara un dūmi [attēls]. Liepājas teātris - Noviks, Ivars, 1961- - 2000
Kolekcijas daļa:
E. Hemingvejs Un saule lec..., Fiesta: Igora Kosaka luga divās daļās. Ernesta Hemingveja 40.nāves gadadienai [attēls]. Liepājas teātris - Freibergs, Andris, 1938- - 2001
Kolekcijas daļa:
Antons Čehovs: Trīs māsas [attēls]. Liepājas teātris - 2001
Kolekcijas daļa:
Oskars Vailds: Ideāls vīrs [attēls]. Liepājas teātris - 2002
Kolekcijas daļa:
Enda Volšs: Disko cūkas [attēls]. Liepājas teātris - Gabrāns, Gints, 1970- - 2001
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Salna pavasarī [attēls]. Liepājas teātris - Siliņš, Varis, 1972- - 2002
Kolekcijas daļa:
Īkstīte: Ēriks Vilsons pēc H. K. Andersena pasakas motīviem [attēls]. Liepājas teātris - Atāle, Zigrīda, 1955- - 1998
Kolekcijas daļa:
Eriks Emanuels Šmits: Noslēpumainās variācijas [attēls]. Liepājas teātris - 2005
Kolekcijas daļa:
Anšlavs Eglītis: Par purna tiesu: avantūrisktiska komēdija 2 cēlienos [attēls]. Liepājas teātris - 2005
Kolekcijas daļa:
Stikla kalns: tautas opera 2 cēlienos pēc Raiņa lugas "Zelta zirgs" motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 2003
Kolekcijas daļa:
Smieklīga cilvēka sapnis: pēc Fjodora Dostojevska stāsta un Jevgēņija Ungarda lugas "Citplanētietis" motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 2004
Kolekcijas daļa:
Somersets Moems Lietus: Māras Ķimeles un Leldes Stumbres dramatizējums [attēls]. Liepājas teātris - Atāle, Zigrīda, 1955- - 1999
Kolekcijas daļa:
Buratīno piedzīvojumi: Nauris Klētnieks pēc Alekseja Tolstoja pasaku motīviem [attēls]. Liepājas teātris - 1999
Kolekcijas daļa:
Emīls Zolā Dāmu paradīze: muzikāla izrāde 2 daļās [attēls]. Liepājas teātris - Ozoliņš, Aigars, 1970- - 2001
Kolekcijas daļa:
Neglītais pīlēns: Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna mūzikls 2 cēlienos. Latvijas Kultūras akadēmijas Liepājas teātra aktierkursa diplomdarbs [attēls] - 2004
Kolekcijas daļa:
Gunārs Priede Zilā: drāmas restaurācija 1 cēlienā [attēls]. Liepājas teātris - Ruskulis, Māris - 2005
Kolekcijas daļa:
Džons B. Prīstlijs: Viesnīcas noslēpums [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - 2005
Kolekcijas daļa:
Dea Loere: Klåras sakari.Dzīve reklāmas laikmetā 2 daļās [attēls]. Latvijas Dailes teātris - Gabrāns, Gints, 1970- - 2005
Kolekcijas daļa:
Marsels Paņjols Maiznieka sieva: komēdija 2 cēlienos ar raudāšanas elementiem. Liepājas teātris [attēls] = La Femme du boulanger - Siliņš, Varis, 1972- - 2001
Kolekcijas daļa:
Pelnrušķīte: balets - pasaka pieaugušiem bērniem. Sergeja Prokofjeva baleta mūzika. Izmantota uvertīra no Džoakīno Rosīni operas "Pelnrušķīte". Latvijas Nacionālā opera [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Bērni - mūsu prioritāte. Kristīgi demokrātiskā savienība [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Pils un sēta: Rīgas tēlotājas mākslas studiju Mākslas Dienu 2005 izstāde [attēls] - Juhnēviča, Iveta, 1963- - 2005
Kolekcijas daļa:
Augstuma robeža [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Baltic Beach Party: 5.pludmales festivāls. Liepāja 22.-23.jūlijs '05 [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Baltās naktis. Meli un patiesība [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Naktis. Vinils. Filmas [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Dzimšanas diena [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2005: Pamodini bērnu sevī! [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Mākslas veicināšanas biedrība sarīko Adama Alkšņa piemiņas izstādi no 15. līdz 29.martam 1925. Rīgas pilī Valsts Mākslas muzejā [attēls] - Dzenis, Burkards, 1879-1966 - 1925
Kolekcijas daļa:
Elgas Kivickas audumu izstāde [1940.g.] 28 IV - 11 V Rīgā, Zviedru vārtos, Arhitektu biedrības telpās [attēls] - Kivicka, Helga (Elga), 1905-1970 - 1940
Kolekcijas daļa:
[Franciska] Varslavana gleznu izstāde no 10. nov. līdz 1. dec. 1935. AT namā [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas architektu biedrības architektūras izstāde 16.XII-6.I [19]35 R[īgas] P[ilsētas] Mākslas mūzejā [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Apceļojat skaisto Latviju ar "Latvello". "Latvello" izturīgi un lēti velosipedi [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Nebalto dienu nebūs, ja baltajās par tām domāsi. Krāj-aizdevu sabiedrība [attēls] - Apinis, Arturs, 1904-1975 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Valsts Prezidenta dāvātā Latvijas kausa izcīņu! Latvijas Futbola savienība [attēls] - Mazītis, Arnolds, 1913-2002 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas skautu 3. lielā nometne Rīgas jūrmalā - Asaros 2. 1934.g. 20.-30.jūlijam [attēls] - Mazītis, Arnolds, 1913-2002 - 1934
Kolekcijas daļa:
Apsolītā zeme: skaņu filma no Palestinas dzīves [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Arī tev jācīnās par Latviju! [attēls] - [194-]
Kolekcijas daļa:
Taupiet gāzi [attēls] / Lietojiet mazo liesmu! - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1943
Kolekcijas daļa:
Taupiet strāvu [attēls] / Pirms padomā - tad ieslēdz! - Griķis, Vilhelms, 1898- - 1943
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par Latvijas darba ļaužu bloku. Stipra nesaraujama savienība starp Latvijas Republiku un SPRS [attēls] - 1940
Kolekcijas daļa:
Mēs ejam katru sestdienu pirtī [attēls] - Hermanovskis, Gunārs, 1914-1969 - 1943
Kolekcijas daļa:
Utis izplata izsitumu tīfu. Kur nav utu - nav arī izsitumu tīfa [attēls] - Hermanovskis, Egils Pauls Ilgvars, 1918-1992 - 1944
Kolekcijas daļa:
Baltās puķes dienā: 18.maijā ziedojiet visi par labu tuberkulozes apkarošanai [attēls] - 1924
Kolekcijas daļa:
Laba zeme: Perlas Bak roma[ā]ns [attēls]. Lieliskākais darbs, kāds pēdējos gados uzrakstīts. Visā pasaulē nedzirdēti panākumi. Modernās Ķīnas dzīve - viņas bēdas un prieki - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu sporta b-bas Daugavieši atklāšanas turnirs futbolā 13. un 14.V. 1942. Piedalās: Rīgas vilki / Daugavieši [attēls] = Lettischer Sportverein Daugavieši Eröffnungs - Fussball - Turnier. Teilnehmer: Wehrmachtsmannschaft "PI" / R.F.K - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - 1942
Kolekcijas daļa:
Kārļa Avotiņa, Augusta Dīriķa, Jāņa Strauta, Kārļa Veidemaņa gleznu izstāde atvērta sākot ar 6.janv. līds 3.februarim 1924.g. Valsts Mākslas muzejā Rīgas pilī [attēls] - Dvielis, Vilis, 1897-1969 - 1924
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 29., 30. un 31. julijā 1922. g. uz kara aerodroma Spilves pļavās [attēls] - 1922
Kolekcijas daļa:
Aviacijas svētki 9.septembrī Spilves aerodromā sāk. pl. 14 [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aviacijas diena 11. zept. 1921.g. uz cementa fabrikas aerodroma [attēls] = Div' dūjiņas gaisā skrēja, abas skrēja dūdodamas - 1921
Kolekcijas daļa:
Autobrauciens Apkārt Latvijai [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Mahju swehtiba. Meers lai irr ar jums [attēls]. Par peemiņņu Latweeschu awizchu zelta kahzahm - Richter, Ludwig (Adrian Ludwig), 1803-1884 - 1871
Kolekcijas daļa:
Romāna Sutas mākslas studijas izstāde gleznas grafika skulptūras no 11.-25.aprīlim 1937 [attēls] - Bauze, Edgars, 1913-2006 - 1937
Kolekcijas daļa:
Par taisnību un kārtību [attēls] = Für Recht und Ordnung - Becker, Sigurd, 1901-1973 - [193-]
Kolekcijas daļa:
L.T.M.B. sekcijas "Mūksalieši" gleznu izstāde no [1940.g.] 14.-28.janvārim Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] - Banga, Leonīds, 1905-1951 - 1940
Kolekcijas daļa:
Žīdu vēlētājs tava liste ir apvienotie žīdu tirgotāji un rūpnieki 14 [attēls] - Behrmann, M. - 1931
Kolekcijas daļa:
Bērnu dienas Daugavpilī atklās Ministru Prezidents 12.zept. 1922.g. Valsts vidusskolā Vladimira ielā [attēls] = День ребенка в Двинскъ будет открыт Министром - Президентом 12 сент. с. г., в Правительственной гимназiи Владимирская ул. - 1922
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kara invalīdu savienība" mantu loterija. Izloze notiks noteikti 1936. gada 29. novembrī [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1936
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kara invalidu savienība" loterija. Izloze notiks 1939.g. 30. decembrī [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
B-bas "Latvijas kaŗa invalidu s-ba" mantu izloze. Izloze notiks noteikti 1934. g. 30. septembrī [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas kaŗa inval. savienības naudas loterija 26. novembrī 1922. g. [attēls] - 1922
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1940. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1939. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības loterija. Izloze notiks 1938. g. 31. maijā [attēls] - Stepe, Kārlis, 1900- - 1938
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecibas un mežniecibas izstāde savienota ar koku tehnisko mesi. Königsberg Pr. no 5-9. zeptembrim 1924. g. [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1924
Kolekcijas daļa:
17. Deutsce Ostmesse Königsberg 18.-21. Aug. [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1928
Kolekcijas daļa:
15. Vācu Austrumu tirgus [attēls] = 15.Deutsce Ost-Messe 21.-24.August Königsberg i. Pr. - Beyer [ALEPH] - 1927
Kolekcijas daļa:
No 23.-26.augustam 24.Vācu Austrummese Kaŗalaučos [attēls] - Beyer [ALEPH] - 1932
Kolekcijas daļa:
[18.] Preču paraugu tirgus [attēls] = 18. Deutche Ostmesse 17.-20. Aug. Königsberg - Beyer [ALEPH] - 1930
Kolekcijas daļa:
Paraugu tirgus Karalaučos no 10. līdz 13. augustam 1924.g. [attēls] = Ostmesse Königsberg Pr. - 1924
Kolekcijas daļa:
Second international agricultural and industrial exhibition with the rights of sample fair: Riga 1922 11 - 25 june [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1922
Kolekcijas daļa:
Международная ярмарка ов[б]разцов Прага от 3-го до 10 сентября 1922 года [attēls] - Vavŕina, K. - 1922
Kolekcijas daļa:
Starptautiska paraugu izstāde Prāgā no 11. līdz 16. martam 1923.g. [attēls] - 1923
Kolekcijas daļa:
SS leģionāri sargā tēvuzemi [attēls] - Bīskaps, Ojārs, 1921- - 1943
Kolekcijas daļa:
Grandioza balle Grāmatrūpnieku zālē Lāčplēša ielā 43/45 sestdien 14 decembrī [attēls] - Bods, Dž., 1910-1987 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tautiskais Zāļu vakars Rīgas centrāltirgū [1936.g.] 22. jūnijā [attēls] - Bods, Dž., 1910-1987 - 1936
Kolekcijas daļa:
Vācu Teatra Biedriba Rigā: Teatra balle sestdien 29. oktobrī 1927.gadā, Amatnieku Biedrībā - operete Die Frau ohne Kuss [attēls] = Deutscher Theater - Verein - Riga. Theater - Ball. Operette: Die Frau ohne Kuss - Buchholz, Ferdinand, 1897-apm.1970 - 1927
Kolekcijas daļa:
Tikai nopietni vinnesti!! Nekādas rotaļu lietas!! Rūpniecības atjaunošanai! Latwijas Kulturas Weicinaschanas Beedribas lotereja. Izsole 17.maijā sch. g. [attēls] Darbs - laime, nauda - nelaime! - Buchholz, Ferdinand, 1897-apm.1970 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Veselības nedēļa 10.oktobrī 1926 [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - 1926
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet Baltās puķes dienā [attēls] - Celmiņš, Kārlis, 1894-1973 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sarkano valdīšanas gads Latvijā: ceļojošā izstāde [attēls] = Ein Jahr rotetterrfchaft in Lettland: wanderausstellung - 1943
Kolekcijas daļa:
Ceļojums pa Eiropu [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Laimīgai kopīgai nākotnei pretim [attēls] 1941 1.jūlijs 1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
Cīņa boļševismam! Kopēja cīņa, kopēja uzvara! [attēls] - 1944
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: plakāts filmai "Cirks"] [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Bim Bom [attēls] [Cirkum veltīts plakāts] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ali [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Leon Čen Illusion - akt: Maskavas dārzā 20. un 21.augustā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dailes teatrs [attēls] - Muncis, Jānis, 1886-1955 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Degsim Latvijai [attēls] - Zilbalodis, Roberts, 1904-1978 - 1935
Kolekcijas daļa:
Tā zeme ir mūsu! 1918-1934 [attēls] - Geistaute, Erna, 1911-1975 - 1934
Kolekcijas daļa:
10.Vispārējie latviešu Dziesmu svētki ASV 25-26-27. VII. 1997 Klīvlendē [attēls] - Reinerts, P. - 1997
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: nezināmas šausmu filmas plakāts] [attēls] - Döring, J. - [192-]
Kolekcijas daļa:
"Es karāi aiseedams...": kino inszenejums 3 daļās [attēls] = "Уходя на войну...": кино инсценировка въ 3-хъ част. - Döring, J. - 1920
Kolekcijas daļa:
Тайны Нью-Iорка въ 9 серiяхъ, 45 акт. 1-я серiя. Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! [attēls] - Döring, J. - 1915
Kolekcijas daļa:
Тайны Нью-Iорка въ 9 серiяхъ, 45 акт. 2-я серiя. Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! [attēls] - Döring, J. - 1915
Kolekcijas daļa:
Nu-Jorkas noslēpums 3 serija. Beidsama pasaules sensacija! Grandios skats! [attēls] = Тайны Нью-Iорка 3-я серiя: Грандiозное зрълище! Послъдняя МIРОВАЯ сенсацiя! - Döring, J. - 1915
Kolekcijas daļa:
Apstākļu sakritība: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Стечение обстоятельств: художественный фильм Рижской киностудии - Dimiters, Juris, 1947- - 1988
Kolekcijas daļa:
12 jauno mākslinieku darbu izstāde [attēls] = Выставка работ 12 молодых художников - Dimiters, Juris, 1947- - 1977
Kolekcijas daļa:
Kāds darbs - tāda alga [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1987
Kolekcijas daļa:
Daba. Vide. Cilvēks: tematiska izstāde [attēls] = Среда. Природа. Человек: тематическая выставка - Dimiters, Juris, 1947- - 1984
Kolekcijas daļa:
Apturi eirooptimistus, balso par eiroskeptiķiem saraksts Nr.15. Mēs ar veselīgu eiroskepsi panāksim Latvijai vairāk kā optimistiskie solītāji [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 2003
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ronis deg kā svece - dabas aizsardzībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1981
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dimiters 70 [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris - Dimiters, Juris, 1947- - 1985
Kolekcijas daļa:
Izdari savu izvēli: Jura Dimitera izstāde klubā "Četri balti krekli" no 30.09.2002 [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 2002
Kolekcijas daļa:
Sēsi pieradumu - pļausi likteni [attēls] = Ziemeļ Blāzma. Demokrātiskā tīkla programma, ko finansē ASV Starptautiskā attīstības aģentūra - Dimiters, Juris, 1947- - 1997
Kolekcijas daļa:
Impotentia coeundi [attēls]. Ziemeļ Blāzma - Dimiters, Juris, 1947- - 1997
Kolekcijas daļa:
Welcome to paradise! [attēls]. Ziemeļ Blāzma. Demokrātiskā tīkla programma, ko finansē ASV Starptautiskā attīstības aģentūra - Dimiters, Juris, 1947- - 1997
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ķirbis cietumā - cilvēktiesību tēmai veltīts plakāts] [attēls] = Images Internationales pour les Droits de l'Homme et du Citroyen: ARTIS 89 - Dimiters, Juris, 1947- - 1989
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ceļazīmē sieviete ar lāpstu - sieviešu tiesībām veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1989
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: govs siluets kā diagramma - tautsaimniecībai veltīts plakāts] [attēls] - Dimiters, Juris, 1947- - 1988
Kolekcijas daļa:
1905-2005 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā jaunas pastāvīgas ekspozīcijas, izstāde "Muzeja laiks", veltīta muzeja simtgadei [attēls] - Māliņa, Sarmīte, 1960- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latgolas zemniki un tautas inteligencija! Piminit, ka jyus esit krysteigi liauds! Vysi kai vins balsojit Saeimas velešanos 7. un 8.oktobrî tikai par Latgolas Kristeigu Zemniku Savineibas kandidatu sarokstu 9 [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dorba zemnìki! Bolsojit Saeimas vèlešonôs par Apvìnotùs Latgolas mozsaimnìku, bezzemnìku un Latgolas dorba partijas kandidatu sarokstu №4 [attēls] = Трудовые крестъяне Латгалiи!... голосуйте при выборахъ в Сеймъ за списокъ Объединенныхъ малоземельныхъ и безземельныхъ крестъянъ Латгалiи и Латгальской трудовой партiи №4 - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - [192-]
Kolekcijas daļa:
24. un 25.februarī balso "Par" [attēls]. Tee - kam pensiju naw, bet tām tas tik ļoti wajadzigas. Tee - kas dzihwo pahrticibā, bet kas cihnās pret pensijām truhkumceetejeem - [192-]
Kolekcijas daļa:
Pirmo Vispārīgo latviešu Dziesmu svētku 75 gadu atceres Dziesmu diena Bavārijas apgabalā 1948.g. 27.VI: Fišbachas latviešu nometne pie Nirnbergas [attēls] - Sildegs, Arnolds, 1915-2003 - 1948
Kolekcijas daļa:
Latgolas demokratu partija № 1 [attēls] - 1925
Kolekcijas daļa:
Vysi dorba zemnīki un Latgolas darbinīki! Bolsojit tikai par sovu sarokstu 4 [attēls] = Трудовые крестьяне и всъ труженики Латгалiи голосуйте только за свой список № 4 - Smiltnieks, Žanis, 1893-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Bauskā, 1935.g. 7.jūlijā [attēls] - Zutis, Pēteris, 1905-1944 - 1935
Kolekcijas daļa:
Grandiosu mantu lotereju sarihko Latwijas Laukstrahdneeku Saweenibas Zentralā Walde 4.-5.janwarī 1924.g. [attēls]. Esi nomodā par semi un demokratisko republiku! - 1923
Kolekcijas daļa:
Esi uzmanīgs! Veselība ir tavs vienīgais kapitāls [attēls] - 1932
Kolekcijas daļa:
[Uz nometni! Centrālā nometne "Ugunskuri" Rīga 24 VII - 8 VIII] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jo vairāk jūs salīdzināsiet dažādu firmu velosipēdus, jo vairāk jums patiks G. Ērenpreis original [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
A.[Aleksandras] Feodorovas [Fjodorovas-Fokinas] studijas baleta vakars Nacionālā operā 24.martā š/g [1930.g.] [attēls] = Понедельник 24 марта балетный спектакль студии А. Федорвой - Liepiņš, G. [ALEPH] - 1930
Kolekcijas daļa:
Vācu tautas svētki sporta biedr. "Kaiserwald" 14.V. 1931. [attēls] = Deutsches Volksfest im Sportverein "Kaiservald" an 14.V. 1931 - 1931
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: latviešu lietišķās mākslas atribūti - plakāts Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgum 1991.g.] [attēls] - Jurjāne-Klotiņa, Kristīne, 1968- - 1991
Kolekcijas daļa:
Katra strādnieku jaunieša vieta biedrībā Darba Jaunatne. Katra strādnieku bērna vieta b-bas "D. J." Sarkanajos Vanagos [attēls]. Nāc mūsu rindās, mēs jaunu pasauli sev celsim! - Gailis, Jānis, 1903-1975 - 1933
Kolekcijas daļa:
Rīga dimd: Latvijas Mākslas Akadēmijas Audzēkņu Padomes karnevāls [1931.g.] 14 februārī Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] - Gailītis, Dāvis, 1902 - 1941? - 1931
Kolekcijas daļa:
Latv. Sark. Krusta 5-klas. naudas lotereja №3 un 3a. 110,000 vinnesti kopzuma 41,602,000 rbl. [attēls] - Glasit, P. - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gļēvulis čukst, leģionārs cīnās [attēls] - Uzticis, Valters, 1914-1991 - 1944
Kolekcijas daļa:
L[atvijas] Ū[Universitātes] studentu padomes grāmatnīca Kr. Barona ielā 6: apgādniecība, literatūra, rakstāmlietas, kantoru un zīmēšanas piederumi [attēls] - Štrauss, A. - 1935
Kolekcijas daļa:
22. jūnijā (1941.g.) sākās atbrīvošana no padomju terora. Visus spēkus boļševisma apkaŗošanai! Palīdziet Eiropas jaunās kārtības celšanā! [attēls] - 1943
Kolekcijas daļa:
Rigas hipodroms: zirgu aulekšošanas un rikšošanas sacīkstes svētdienās un ceturtdienās. Rudens sezona [attēls] = Бъга и скачки = Galopp- und Trabrennen - [192-]
Kolekcijas daļa:
Velodroma atklāšana Senču silā pie Baltezera 4. sept. 1938. g. [attēls] Plašas riteņbraucēju un motociklistu sacīkstes - Vegers - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas meistarsacīkstes Senču silā pie Baltezera 11. sept. 1938. g. [attēls] Plašas riteņbraucēju un motociklistu sacīkstes - Vegers - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīgā naudas loterija №44 [attēls] - Kolandro, M. - 1939
Kolekcijas daļa:
1. Latvijas šacha kongress Rīgā 13-23/IV. 1924 [attēls] - Švedrēvics, Alfrēds, 1887- - 1924
Kolekcijas daļa:
Vācu jaunatnes sporta svētki 24.IX. 1939 g. YMCA- laukumā [attēls] = Deutsches Jugendsportfest 24. IX. 1939. Aus d. YMCA- Platz - 1939
Kolekcijas daļa:
Comedian Ritmik dzied uz Homophon platēm latviešu valodā [attēls]. Šī gada Homophona skaņu plašu interesantākais jaunums! Neredzēti panākumi! - Visi sajūsmināti! - Zosts, Valērijs, 1901-1960 - 1933
Kolekcijas daļa:
Ita[ā]lijas tagadnes ainavu glezniecības izstāde 1938. 26.febr.-20.martam Rīgas pilsētas mākslas mū[u]zejā, Valdemāra ielā [attēls] - Šveics, Erasts, 1895-1992 - 1938
Kolekcijas daļa:
Izlieto naudu lietderīgi: esi taupīgs! [attēls] - Rožkalns, Osvalds, 1910-1989 - 1943
Kolekcijas daļa:
Slava Dzīvajam Dievam!: Latvijas Sakrālās Mākslas izstāde Sv. Pētera baznīcā no [1994.g.] 30.novembra līdz 8.janvārim [attēls] - Šelkovojs, Georgijs, 1926-2005 - 1994
Kolekcijas daļa:
ARSE[nāls]: XVII Rīgas Starptautiskais kinoforums MMIV [2004.g.] 18.09. - 26.09. [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2004
Kolekcijas daļa:
ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΑΗΣ ΣΟΣΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ. ΣΥΤΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΤΑΙΛΕ", ΕΚΘΕΣΉ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΟΣΜΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΚΟΜΠΕΛΕΝ [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1982
Kolekcijas daļa:
Padomju un rietumvācu kopuzņēmuma "Burda Moden" Latvijas filiāle: konkurss "Anne Burda '90" [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Mākslas muzejs 1905-1980: tēlotājas mākslas izstāde, veltīta LPSR Mākslas muzeja 75 gadu jubilejai [attēls] = Выставка изобразительного искусства, посвященная 75-летию Художественного музея Латвийской ССР - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1980
Kolekcijas daļa:
15. Baltijas kinoamatieru filmu festivāls Rīgā 1983 6-9 oktobrī [attēs] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1983
Kolekcijas daļa:
Čikāgas piecīši: muzikāli - satīrisks ansamblis dibināts 1961. gadā [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1989
Kolekcijas daļa:
Čikāgas piecīši '91: Čikāgas piecīšu 30 gadu jubilejas koncerti jūnijā "Tā ap zemeņu laiku" [attēls] - Dinvietis, Osvalds, 1929-2016 - 1991
Kolekcijas daļa:
Baltica Rīga '88: Starptautiskais folkloras festivāls [attēls] = Международный фестиваль фольклора = International folklore festival - Kucins, Vitolds, 1955- - 1988
Kolekcijas daļa:
V.A.Mocarts: Burvju flauta. Latvijas Nacionālā opera 2001 [attēls] - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016 - 2001
Kolekcijas daļa:
L'art de l'affiche en Lettonie 1920 - 1990. Exposition du 7 au 30 octobre 2005 à l'Hôtel du Département Place du Quartier Blanc à Strasbourg [attēls]. Étonnante Lettonie - 2005
Kolekcijas daļa:
Ekonoms: rabatamarkas [attēls] = Rabattmarken - Šteinbergs, Oskars, 1882-1937 - [192-]
Kolekcijas daļa:
210 metru vēstures Mūrnieku ielā [2005.g.] 23 septembrī [attēls] = Kopā ar muzikantiem, māksliniekiem, tautas mākslas kolektīviem un Mūrnieku ielas iedzīvotājiem aicina iepazīt Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija - Kalniņš, Juris, 1942. gada 4. jūlijs- - 2005
Kolekcijas daļa:
The Hobos: flashback mornings [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Man patīk ka meitene skumst: Mārtiņš Freimanis, Kristīne Nevarauska, Ģirts Krūmiņš Arvīda Krieva filmā [attēls] - 2005
Kolekcijas daļa:
Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ikkatrs - vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks, vai skolotie ļaudis. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijai jābūt latviešu valstij. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1937
Kolekcijas daļa:
Mēs gribam panākt tautas un valsts saimniecisko, finansiālo, polītisko, kultūrālo un nācionālo atbrīvošanu un atdzimšanu. Kārlis Ulmanis [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934
Kolekcijas daļa:
Apzināsimies ne tikai savas tiesības, bet jo vairāk pienākumus [attēls] - Liberts, Jānis Aleksandrs, 1888 - - 1934
Kolekcijas daļa:
Jaunieši! Apgūstiet celtnieka profesiju! [attēls] - Polis, Miervaldis, 1948- - 1983
Kolekcijas daļa:
Apzinīga tautas meita lieto tikai Daina pūderi [attēls] - Dzenis, Eduards, 1907-1999 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jaunieši, apgūstiet autovadītāja profesiju! [attēls] - Polis, Miervaldis, 1948- - 1983
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas deju dienas [attēls] = Tage lettischer Volkstänze - 1942
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas deju pēcpusdiena 22.februārī, 1942.g. cirkū [attēls] = Lettischer Volkstänz Nachmittag - 1942
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas Jelgavā '88 [attēls] - Vītols, Egils, 1961-2010 - 1988
Kolekcijas daļa:
K. Strazda tekstilfabrika "Jelgavas audums"
Kolekcijas daļa:
Rīgas Gumijas Manufaktūra "Meteors"
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: dāmu zeķu reklāma]
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku akvareļu izstāde. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā, Pionieru lauk.[umā] 3
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2010. gada 2.-11. jūlijs Rīga.
Kolekcijas daļa:
II Studentu dziesmu svētki
Kolekcijas daļa:
Īsto dziesmu meklējot: folkloras svētki 17. jūlijā Turaidā Dainu kalnā
Kolekcijas daļa:
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki. Noslēguma koncerts 28. jūnijā plkst. 17.00 Mežaparka Lielajā estrādē
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki Liepājā [attēls] 30. maijā koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis.
Kolekcijas daļa:
Zonālie dziesmu svētki Jelgavā 1979
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā 2010. gada 6.-11. jūlijā
Kolekcijas daļa:
Liepājā [attēls] Dziesmu svētki 100 / māksliniece V. Stacēviča.
Kolekcijas daļa:
Liepājā Dziesmu svētki [attēls] 100 / māksliniece V. Stacēviča.
Kolekcijas daļa:
2. Brīvdabas dziesmu dienas
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu Dziesmu dienas Visbijā, Gotlandē 1979.gadā 19. - 22. jūnijā
Kolekcijas daļa:
Tenth Latvian Song Festival in Great Britain Leicester 24. - 26. July 1981 [attēls] / mākslinieks Mick Sadler.
Kolekcijas daļa:
Labākie liķieri [attēls] Sab. Latvijas Eksports Rīgā Suvorova ielā 20/22 / mākslinieks Aleksandrs Apsītis.
Kolekcijas daļa:
Erga: apavu fabrika, akc.[iju] sab.[iedrība] Rīgā
Kolekcijas daļa:
A/S. Gentleman Rīgā, Kaļķu ielā № 22/24. No galvas līdz kājām jūs varat apģērbties šinī tirdzniecības namā!
Kolekcijas daļa:
Quadrat [apavu fabrika]
Kolekcijas daļa:
Kontinents Rīgā
Kolekcijas daļa:
Kvadrāts [attēls]. Galošas botes / mākslinieks Verners Linde.
Kolekcijas daļa:
II. Tautas izglītības nedēļa
Kolekcijas daļa:
I. Latwijas Schņauzama [šņaucamās] tabakas fabrika "Bambus" Rīgā, īpašn. O. Stalge [attēls] = Šņaucama tabaka "Rociņa", "Pīķits", "Krievu machorka" / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Bis" [attēls] = Tab.[akas] fabr.[ika] H.[ermans] Jenichs Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Čauli[ī]šu fabrika Ed. Jaunzems un Bdr [biedri] [attēls]. Fabrika: Ielejas ielā 20, noliktava: Aleksandra ielā 40 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Zephyr [cigateres] [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi I šķira Ira [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Lilija" [attēls] "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Smēķēsim tikai papirosus Virsaitis [attēls] Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
L. Ivanova čaulītes ir tās, kuras neplīst
Kolekcijas daļa:
Nomotta [attēls] [Nomotta vilnas reklāma] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi Stop: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi Laferme №6 [attēls] A.S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi Famos: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Majak [cigaretes] [attēls] A.S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ciga[ā]ru atgriezumi: "M.K." stipra, "Nell" vidēji stipra. Cigar. fabr. Mündel u.[n] Ko [attēls] = Сигарные обрѣзки: "M.K" крѣпкiй, "Nell" выше среднiй. Сигар. фабр. Mündel u.[n] Ko / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Virsvalks. Ērts, lēts, izturīgs! [attēls] K/S "Rīgas saiņcentrāle" ražojums. Galvenā noliktava - C/S "Turība" / mākslinieks Raimonds Šiško.
Kolekcijas daļa:
Lip-Lat [attēls] Elegantā Platmale / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ceļa somas Globe Trotter. Godalgots Latvijas Ražojumu Izstādē 1932 g. ar augstāko balvu! [attēls] Visu priekš ceļošanas! / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Vislabākie un lētākie papirosi Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā, Mati[ī]sa ielā 88 [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Jūsu papirosus uzlabo! "Merkuri" un "Tip-Top" čauli[ī]tes ar Havana [Havannas] vati [attēls]. A. Jaunzems Rīgā, Kr. Barona ielā 21 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Leetpratejeem! Scheit dabujamas ihstas nekaitigas tschaulites no A. Jaunsem, Rigā Suworowa wwlā № 21
Kolekcijas daļa:
3. Eiropas latviešu dziesmu svētki [attēls] Ķelnē 1973. gadā no 19. līdz 22. jūnijam / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Dziesmu spēle Eslingena 16. 06. 2017[.] 19.00 Neckar Forum Esslingen [attēls]. Apvienojoties 60 latviešu diasporas dziedātājiem, aktieriem un dejotājiem no 7 valstīm, lai pēc 70 gadiem Eslingenas stāstu izdziedātu tā dzimtenē. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Die Letten kommen! 16. - 18. Juni 2017 in Esslingen [attēls]. Aufführung des musicals Eslingena (Esslingen) am 16.6. um 19 uhr im Neckarforum Esslingen / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Musical Eslingena 16. 06. 2017 um 19.00 im Neckar Forum Esslingen [attēls]. 60 lettische Sänger, Schauspieler und Tänzer aus sieben verschiedenen Ländern haben sich zusammengetan, um die Story aus Esslingen dort auf die Bühne zu bringen, wo diese sich vor 70 Jahren zugetragen hat / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki
Kolekcijas daļa:
Ilja Taics mēbeļu rūpniecība Kr. Barona ielā № 30, Elī[i]zabetes ielā № 81
Kolekcijas daļa:
K. Bodnieks
Kolekcijas daļa:
A/S Rīgas vilnas rūpnieks
Kolekcijas daļa:
L.S.K. žēlsirdīgo māsu savienības veikalā Rīgā, Ģertrūdes ielā 5 L[l]ielā izvēlē
Kolekcijas daļa:
Ch. Kurmann speciāls veikals dib. 1905 g. Rīgā, Grēcinieku ielā 9
Kolekcijas daļa:
Tirdzn. rūpn. A/S. Zvaigzne Rīgā, Grēcinieku ielā 26
Kolekcijas daļa:
Vilnas drānu tirgotava A/S. Ritula
Kolekcijas daļa:
Kungu, dāmu un bērnu apģērbu tirgotava R. Alufs (bij. "Lablēt") Brīvības laukumā № 1, blakus Skujiņa pulksteņu veikalam
Kolekcijas daļa:
Garbo: dāmu zeķes
Kolekcijas daļa:
Lietus mēteļi. Brl. [Brāļi] Jakobson Rīgā, Brīvības ielā 1 un Kaļķu ielā 16
Kolekcijas daļa:
Ūdensdrošs: speciāls veikals brezenta izstrādājumiem Rīgā, Marijas ielā № 2. Īp.[ašnieks] Z. Jampolskis
Kolekcijas daļa:
Gumijas ražojumu pārdošanas akc.[iju] sab.[iedrība] Rīgā, Vecpilsētas ielā 12
Kolekcijas daļa:
Meteor Riga, Latvia
Kolekcijas daļa:
Rīgas Gumijas Manufaktūra "Meteors"
Kolekcijas daļa:
Meteor Rīgā, L. Nometņu ielā 59
Kolekcijas daļa:
Vasara uz ūdeņiem. Atpūta - prieks un sports ar uzpūšamo gumijas "Kvadrats" slidlaivu
Kolekcijas daļa:
Rīgas apvienotā apavu un gumijas fabrika Varonis
Kolekcijas daļa:
Reaching for the Summit
Kolekcijas daļa:
Linalko: linaudumu zieds, īstas krāsas. LKR A/S "Buhalo"
Kolekcijas daļa:
Quadrat [apavu fabrika]
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Vidzeme. 8.saraksts
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Vidzeme. 8.saraksts
Kolekcijas daļa:
S. Šaltenis Prom, kaulainā. prom!
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Latgale. 8.saraksts
Kolekcijas daļa:
Avia[ā]cijas svētki 8 septembrī
Kolekcijas daļa:
Apavu fabrika Lafas Rīgā
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Latgale. 8.saraksts
Kolekcijas daļa:
1. Maijs - Darbaļaužu Starptautiskās Solidaritātes diena
Kolekcijas daļa:
Brīvā Zeme
Kolekcijas daļa:
Jūŗas svētku nedēļa Rīgas Jūrmalā [1933.g.] 23. jūn. 15. aug. [attēls] Līgo svētki. Jūŗas svētki. Jūŗas karnevāls / mākslinieks Vilhelms Griķis.
Kolekcijas daļa:
Kas par Stendes-Kuldīgas-Aizputes dzelzceļu - balso par sarakstu № 2 [attēls] = Wer für die Bahn Stenden-Goldingen-Hasenpoth wählt Liste № 2 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Lettisk konstutställning [attēls] Konstnärshuset 6 nov.-30 nov. 1927 / mākslinieks Rihards Kārlis Valdemārs Zariņš.
Kolekcijas daļa:
Goda prāts, darbs un taisnība uzvarēs [attēls]. Cīņai sveiks! / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Tautas izglītības nedēļa [attēls] = 10 - 17 apr.[īlis] 1932 / mākslinieks Sigismunds Dīdrihs Johans Vidbergs.
Kolekcijas daļa:
Kultūra un gars lai pirmā vietā! Dr. K. Ulmanis
Kolekcijas daļa:
Šīs telpas kalpo latviešu tautas audzināšanai[.] Saudzējiet tās! [attēls] = Diese Räume dienen der lettishen Volksbildung - schont sie! / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Saudzē šīs telpas! - Tās ir tavas tautas un arī tavs īpašums[.] [attēls] = Schone diesen Raum! - Er ist dein und deines Volkes Eigentum / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Kas bojā šīs telpas, tas noziedzas pret latviešu kultūras vērtībām[.] [attēls] = Wer diesen Raum beschädigt, versündigt sich am lettischen Kulturgut[.] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Teiku dzelmē: Latvijas Mākslas Akadēmijas audzēkņu padomes prezidija karnevāls 16. februārī 1935. g. Armijas virsnieku kluba telpās [attēls] / mākslinieks Alfrēds Lesiņš.
Kolekcijas daļa:
Izejviela: vākšanas un pārstrādāšanas uzņēmums. Rīga, Tirdzn.[iecības} pagalma ielā 23. Kauli kā izejviela [attēls] = Sammel - und Verarbeitungs - Unterneihmen. Rohstoff Knochen / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Piepalīdziet visi! [attēls]. Darbs nes svētību un pārvar grūtības / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Cieniet darbu un godājiet strādnieku
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta naudas loterija №41 [attēls] / mākslinieks Arnolds Dimiņš.
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīga naudas lotereja №11 [attēls] / mākslinieks J. Tupiks.
Kolekcijas daļa:
Zvēram vienotai latviešu tautai! Zvēram latviskai Latvijai!
Kolekcijas daļa:
Ar darbu un cīņu pierādīsi savu gribu uzvarēt
Kolekcijas daļa:
Atkal viņi ar mieru mūs "izandelēt"...no 1942. g. 11. jun.[jūnija] angļu - padomju līguma [attēls] Ticības sargātāji! Pieņem no mūsu šķīstām rokām šo mazo upuri... / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Avia[ā]cijas pulka instruktori sarīko Lielā Ģildē 1929. g. 26. oktobrī pulks. 20 [attēls] grandiozu rudens balli / mākslinieks Eduards Hermanis Keišs.
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: plakāts filmai "Čapajevs"] [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis.
Kolekcijas daļa:
1972. gada 19. maijs - V.I.Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas dibināšanas 50. gadadiena [attēls]. Vienmēr gatavs / mākslinieks Romans Tillbergs.
Kolekcijas daļa:
Moped Riga [attēls] / mākslinieks Gunārs Glūdiņš.
Kolekcijas daļa:
Rading Motorcycle Riga [attēls] / mākslinieks Gunārs Glūdiņš.
Kolekcijas daļa:
Riga - 14 [attēls] Рижский мотозавод "Саркана звайгзне" / mākslinieks Gunārs Glūdiņš.
Kolekcijas daļa:
Riga - 13 [attēls] / mākslinieks A., Peņģerots.
Kolekcijas daļa:
Rīgas rūpnīcas "Sarkanā Zvaigzne" velosipēds - labākā dāvana [attēls] = Велосипед рижского завода "Саркана звайгзне" - лудший подарок / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgas rūpnīcas "Sarkanā Zvaigzne" velosipēds - Visiem pieejams satiksmes līdzeklis [attēls] = Велосипед рижского завода "Саркана звайгзне" - всем доступное средство передвижения / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Osvalda Zvejsalnieka gleznas [attēls] / mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks.
Kolekcijas daļa:
Ivars Sīlis [attēls] fotoizstāde "Grenlande" tautas fotostudijas "Rīga" telpās, Rīgā, Blaumaņa ielā 21. 1988. gada martā / mākslinieks Laimonis Liziņš.
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras dienas [attēls] Pilsētas centrs, ciemata centrs / mākslineiks Kristaps Ģelzis.
Kolekcijas daļa:
Ēnas [attēls] Daiņa Lesiņa personālizstāde 05. 09. - 12. 10. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Daļa Laučkaite-Jakimavičiene, Rīts Jakimavičs (Lietuva): izstāde Visa gada garumā 27. 03. - 17. 05. 2015. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = Dalia Laučkaite-Jakimavičienè, Rytas Jakimavičius exhibition All Year Round 27. 03. - 17. 05. 2015. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Baltijas zelts: Kaļiņingradas apgabala (Krievijas federācija) Dzintara muzeja fondu izstāde no 20. 05. 2015. - 16. 06. 2015. [attēls] Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Valentīna un Aldis Birznieki fotogrāfijas [attēls]. Ventspils brīvdabas zvejniecības muzejs / [mākslinieks Aldis Birznieks].
Kolekcijas daļa:
Par mieru un cilvēces progresu: 2. Starptautiskā fotomākslas izstāde. Rīga 1987. aprīlis - maijs. Izstāde atvērta arhitektūras piemineklī Pētera baznīcā
Kolekcijas daļa:
Vizionārās struktūras. No Johansona līdz Johansonam: izstāde 03. 07. 2014. - 06. 08. 2014. Latvijas Nacionālā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, Rīgā
Kolekcijas daļa:
Rīgas Brāļu kapiem - 100. Pagātne un šodiena: fotoizstāde
Kolekcijas daļa:
Install: jauno mediju mākslas izstāde [attēls] 17. 07. - 10. 08. RIXC Mediju telpa 11. novembra krastmalā 35 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
ĒvĪ Upeniece. Tēlniecība [attēls] 90 gadu jubilejas izstāde 14. - 31. augusts Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Vēsture 1:10: 10. starptautiskā mazo formu porcelāna izstāde Rīgas Porcelāna muzejā 9. 10. - 29. 11. 2015.
Kolekcijas daļa:
Aleksejs Naumovs. Pastariņa prēmijas laureāts 2015 [attēls]. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skatāma [no 24. septembra] līdz 30. novembrim / māksliniece Anete Krūmiņa.
Kolekcijas daļa:
Šodienas stāsti: 9. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde
Kolekcijas daļa:
Linu dvieļi un māla krūzes [attēls] Lietišķās mākslas izstāde 2015. gada 22. oktobris - 22. novembris Cēsu izstāžu namā, Pils laukumā 3, Cēsis / mākslinieks Andris Drešmanis.
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila noskaņās [attēls] Daces Blūmas darbu izstāde 18. 09. 2015. - 29. 11. 2015. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 / māksliniece Ieva Masule.
Kolekcijas daļa:
Retrospekcija [attēls] izstāde no muzeja krājuma 28. 05. 2015. - 13. 09. 2015. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 / māksliniece Ieva Masule.
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila pērle Rīgas sinagoga: izstāde muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" Alberta ielā 12, Rīgā 04. 03. 2015. - 24. 05. 2015.
Kolekcijas daļa:
Sapņu dārzs: autorleļļu un juveliermākslas izstāde [attēls] 11. 12. 2015. - 14. 02. 2015. muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 (ieeja no Strēlnieku ielas) / māksliniece Ieva Masule.
Kolekcijas daļa:
Daces Blūmas personālizstāde "Burtu spēles uz porcelāna" 04. 02. - 03. 04. 2016. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā
Kolekcijas daļa:
Latvīte Medniece Darbi: personālizstāde Rīgas Porcelāna muzejā 04. 12. 2015. - 31. 01. 2016.
Kolekcijas daļa:
Pazudis arhīvā: laikmetīgās mākslas izstāde 5. februāris - 27. marts, Rīgas Mākslas telpa
Kolekcijas daļa:
nogalināt BUTŌ X: dzīvā instalācija Rīgas mākslas telpas Intro zālē 19. 09. - 18. 10. 2015. [attēls] butō - skatuves mirklis starp dzīvi un nāvi / fotogrāfs Jānis Deinats.
Kolekcijas daļa:
Kailums: Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas absolventu darbu izstāde [attēls] 20. jūnijs - 11. jūlijs, Latvijas Mākslinieku savienības galerijā 11. novembra krastmalā 35 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Tēlniecība: starptautiska izstāde [attēls]. Izstāde apskatāma no 5. septembra līdz 18. oktobrim Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Lielāks miers, mazāks miers: Latvijas laikmetīgās mākslas izstāde Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā 07. 10. - 15. 11. 2015.
Kolekcijas daļa:
Rīgas kausi 2015: Starptautiskas sacensības vieglatlētikā 28. maijā plkst. 18:00 Daugavas stadionā
Kolekcijas daļa:
Bobslejs [attēls] / mākslinieks Juris Riņķis.
Kolekcijas daļa:
6. PSRS arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā Frunze 1983 [attēls] / mākslinieks Jānis Krastiņš.
Kolekcijas daļa:
7. PSRS un bulgāru arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā [attēls] Boroveca MCMLXXXIV / mākslinieks Jānis Krastiņš.
Kolekcijas daļa:
5. PSRS arhitektu čempionāts kalnu slēpošanā Dušanbe '82 [attēls] / mākslinieks Jānis Krastiņš.
Kolekcijas daļa:
Čaka skartie [attēls] ekspozīcija Rīgas Mākslas telpā, Rīgā, Kungu ielā 3 no 2015. gada 28. oktobrim līdz 20. novembrim / mākslinieks Jānis Andžāns.
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Rīgai. Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā: Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. Pētergailis [attēls] / māksliniece Elīna Brasliņa.
Kolekcijas daļa:
1917 [attēls]/ mākslinieks Gunāra Kamradziuss.
Kolekcijas daļa:
Valmierai 700 [attēls] 1283 - 1983 / mākslinieks Dainis Rožkalns.
Kolekcijas daļa:
18. novembris Mūsu valsts, mūsu brīvība! [attēls] Latvija / mākslinieks Egils Mednis.
Kolekcijas daļa:
Pāri Baltijas jūrai: 1944 - 1945 [attēls] Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas 3. stāvā no 15. oktobra līdz 5. janvārim / māksliniece Anete Krūmiņa.
Kolekcijas daļa:
Mana, tava, mūsu Rīga pirms 100 gadiem [attēls] Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 317. oktobris - 30. novembris / mākslinieks Artis Tauriņš.
Kolekcijas daļa:
Visa pasaule cenšas sev nodrošināt lielāku ražu [attēls]. Arī mēs pacelsim savas dzimtās zemes ienākumus, lietojot Abavit sauskodni. Firma "Vilhelms Zeltiņš" Rīgā / [mākslinieks HR].
Kolekcijas daļa:
Sargā ražu! [attēls] Kodiniet sēklu ar Latvijā atzīto sauskodni "Abavit". Firma "Vilhelms Zeltiņš" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Brūnaļas prieks: higiē[e]niskā tesmeņa ziede [attēls]. Izgatavots inž. ķīm. Verners Graudums ķīm.-farm. lab. Rīgā, Ganību d[ambis] 31 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
40 % Kālija sāls mēslojums [attēls] 1.Nodrošina un paceļ ražas. 2.Pasargā no kaitekļiem un rūsām. 3.Paceļ ražas kvalitāti. 4.Sagādā labu un lētu lopbarību ziemai un vasarai. A./S "Kali" Rīgā / māksliniece Vera Krēgere.
Kolekcijas daļa:
Shell Tox iznīcina blaktis, blusas, mušas, kodes, prusakus un visus citus kukaiņus [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ratin: līdzeklis pret žurkām un pelēm. Cilvēkiem un mājlopiem nekaitīga
Kolekcijas daļa:
Nāve mušām! [attēls] Mušpapīrs "Sokol" / [mākslinieks S].
Kolekcijas daļa:
Šokol.[ādes] kon.[fekšu] rūpn.[īca] "Baltica" Rīgā. Mentol konfektes ar krustiņu [attēls]. Racionālākais līdzeklis pret klepu, aizsmakumu, iesnām saaikstēšanās u.t.t. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Atspirdzinošas karameles Eskimo dabu[ū]jamas šeit. Pacī[i]ņas: 5, 10 un 20 sant[īmi] [attēls]. Šokolādes fabrika "Prosvet" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Shell petroleja [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Latvijas vārds - svēts vārds! [attēls] / mākslinieks Arturs Apinis.
Kolekcijas daļa:
Schaurais un platais celhsch [attēls]. [Plakātā atspoguļotas cilvēka dzīves ētiskās dilemmas kristīgās baznīcas skatījumā] / mākslinieks H. Šics.
Kolekcijas daļa:
Juhsu "pahrtikuschais" lauksaimneeks [attēls] / mākslinieks Augusts Ivans.
Kolekcijas daļa:
Starptautiska preču paraugu izstāde Prāgā no 3-10 z[s]eptembrim, 1922. gadā [attēls] / mākslinieks K. Vavrina.
Kolekcijas daļa:
Dāviniet Ziemassvētkos un Jaunā gadā laimei Tautas palīdzības jaunās naudas loterijas lozi
Kolekcijas daļa:
Karā izpostīta guļ drupās Leelwahrdes dr. baznica. Peedalatees wisi nekawejoschi Leelwahrdes baznicas padomes 150 000 rbļ. naudas loterejā!
Kolekcijas daļa:
Strādāsim vēl vairāk frontei!
Kolekcijas daļa:
Sarkanās varmācības iznīcināšanu - par Eiropas brīvību un mieru!
Kolekcijas daļa:
Piesakies! [attēls] Kaŗam svarīgu un daudzpusīgu uzdevumu veikšanai dzelzceļam nepieciešami: uzraudzības darbinieki, konduktori, tehniskie kantoriti, lokomotīvju vadītāji, amatnieki, darbnīcu strādnieki
Kolekcijas daļa:
Palīdziet izbūvēt ceļus! [attēls] Ceļa tīkla izbūve un uzlabojumi ir priekšnoteikumi Jūsu apgādei
Kolekcijas daļa:
Meierovič un Jakobsons, Rīgā, Kungu ielā Nr. 25/27
Kolekcijas daļa:
Lietojiet visi franču spirta vārītāju "Ekonoms". Lētāks kā ga[ā]ze, malka un petroleja. Rezerves bundžas ar sausu spirtu. Jauns - labs - lēts dabūjams šeit.
Kolekcijas daļa:
O.Pērkons un A.Kucejevs: pulksteņi, zelts, sudrabs, alpaka, kristalls, dzintars, gravieru izstrādājumi. Veikals Rīgā, Matīsa ielā 8., darbnīca Rīgā, Brīvības ielā 115 [attēls] / mākslinieks Art. Vekslers.
Kolekcijas daļa:
Festivāls Urban Poetry Rīgas radošajās teritorijās 10-13/06/2015
Kolekcijas daļa:
Diskotēka Spektrs [attēls] LRAP Ventspils kultūras nams / mākslinieks Aldis Birznieks.
Kolekcijas daļa:
Море и музей. Работа и коллекции музея океанологии и рыболовства ГДР. Морской музей Штральзунд.
Kolekcijas daļa:
Jūra un muzejs. Vācijas Demokrātiskās Republikas okeanoloģijas un zvejniecības muzeja darbs un kolekcijas. S[Š]tra[ā]lzundes pilsētas jūras muzeja[s].
Kolekcijas daļa:
Nāc un piedalies 2015. gada 5. septembrī plkst. 12.00 - 17.00 Vērmanes dārzā, Rīgā [attēls] Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas Rīgā / māksliniece Sintija Potaičuka.
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams [attēls] / mākslinieks Arnis Pumpurs.
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība tev, tu...? [attēls] / mākslinieks Georgs Smelters.
Kolekcijas daļa:
Одумайся! [attēls] Эта дорога - к самоуничтожению! / mākslinieks Toms Lomunovs.
Kolekcijas daļa:
Atjēdzies! [attēls] Šis ceļs ved iznīcībā! / mākslinieks Toms Lomunovs.
Kolekcijas daļa:
Specializēsimies piena un gaļas lopkopībā un bekona cūkkopībā [attēls]. Īstenosim PSKP XXIV kongresa lēmumus! mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
Не скармливай! [attēls] / mākslinieks Ivars Mailītis.
Kolekcijas daļa:
Daugaviņa: zvejnieku kolhoza "9.maijs" kamerkoris [attēls]. Kora vadītājs - diriģents Kārlis Beinerts / mākslinieks Ilmārs Blumbergs.
Kolekcijas daļa:
Ausma: Tautas koris [attēls] Ražošanas apvienība "Rīgas manufaktūra"/ mākslinieks Juris Ģērmanis.
Kolekcijas daļa:
Gaudeamus: праздник песни и танца студентов прибалтийских республик. Рига 1981 г. 10-12 VII [attēls] Gaudeamus VIII Rīga 1981 / mākslinieks Valentīns Ozoliņš.
Kolekcijas daļa:
...mēs strēlnieku zemes audze [attēls]. Dzied PTS zēnu kori / māksliniece Ingrīda Drande.
Kolekcijas daļa:
No nēģeru spiričuela līdz operai "Porgijs un Bessa" [attēls] Latvijas PSR Valsts filharmonija / mākslinieks Uldis Lieldidžs.
Kolekcijas daļa:
Disko klubs [attēls] Maskavas rajona kultūras nams maskavas ielā N. 264 aicina katru mēneša otro svētdienu uz diskotēku / mākslinieks Juris Dimiters.
Kolekcijas daļa:
Līvi [attēls] Liepājas metalurgu kultūras pils / mākslinieks Alfreds Lapetrovs.
Kolekcijas daļa:
Turaidas Roze, Imants Kalniņš [attēls] koncerts / mākslinieks Georgs Smelters.
Kolekcijas daļa:
Marana: kameransamblis [attēls] Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejas Kultūras nams / mākslinieks Rauls Zitmanis.
Kolekcijas daļa:
Aija Andrejeva un draugi koncerts Soļi
Kolekcijas daļa:
Plakāts, [attēls] kurā elpo Latvijas rokmūzika, katra alveola ir mūzikas grupa, katrs savienojums ir kopīgs mūziķis šajās grupās / mākslinieks Linards Kalniņš.
Kolekcijas daļa:
Tom Waits: singer, actor [attēls] Ulvis Alberts foundation / mākslinieks Ulvis Alberts.
Kolekcijas daļa:
Honkongas bērnu kora YIP koncerts 5. augustā Vidzemes koncertzālē "Cēsis", 7. augustā koncertzālē "Lielā ģilde"
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunosānas gadadienai veltīts koncerts 4. maijā [attēls] Kultūras un atpūtas centrā "Imanta". Muzicē grupa "Menuets" / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Skan II skaņu mākslas izstāde
Kolekcijas daļa:
BG "Akvarium" ar koncertu "Abordaž"
Kolekcijas daļa:
Priecājieties un gavilējiet: 17. decembrī koncertzālē Lielais dzintars
Kolekcijas daļa:
Grupa Чайф - 30 gadi [attēls] ar programmu Dzimis Sverdlivskā 14. novembrī Godvil: concert hall / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Baltica 2015: Starptautiskais folkloras festivāls 15.-19. jūlijs Latvija [attēls] = Baltica 2015: International folklore festival / māksliniece Laura Lūse.
Kolekcijas daļa:
Brīvā Zeme: no 1.februa[ā]ra maksā 6 sant.
Kolekcijas daļa:
A. Čehovs Kaija [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa dailes teātris - Blumbergs, Ilmārs, 1943-2016
Kolekcijas daļa:
Ungārijas Dienas 2017. Pastmarku stāsti
Kolekcijas daļa:
Sporta Beedriba "Olimpija" sarihko swehtdeen, 18. junijā us sporta laukuma (ee-eja no Kurmahjas prospekta) Otras Eksternas Sazihkstes
Kolekcijas daļa:
Mums šodien nav vaļas gudri spriedelēt par nākotni, bet visiem spēkiem jāgādā par to, lai boļševisms nekad neatgriestos mūsu zemē [attēls]. Ģenerālis Dankers, pirmais ģenerāldirektors 1944. g. 3. maijā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
SANITAS : 130 brīnumaini priekšmeti no Tukuma slimnīcas - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Parunāsim par sievišķību : gleznojumi & porcelāns - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Kunst Elada : 12. sept. - 4. okt. HAUS Galeriis, Uus tn. 17, Tallinn. Aira Lesiņa, Dace Runča, Ināra Liepa - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2012]
Kolekcijas daļa:
Mākslas darbu izstāde "Eņģeļu salidojums" Rīgas Svētā Jāņa baznīcas draudzes namā no 2017. g. 21. maija līdz 21. jūnijam - Bormane, Dace - [2017]
Kolekcijas daļa:
Bērnības milicija : albuma "Mūzika dejām" pārizdošanas pasākums 14. martā plkst. 18.00 LNB Audiovizuālajā lasītavā Mūkusalas ielā 3 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vaira - Kalniņš, Raitis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Zatlers - Kalniņš, Raitis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Limbo - Kalniņš, Raitis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Guntis - Kalniņš, Raitis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Bērziņš - Kalniņš, Raitis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Nākamā pietura - Tukums : izstāde 15.07.2017-01.07.2018 Tukuma pilsētas vēstures muzejā "Pils tornis". Dzelzceļa līnija Rīga - Tukums. Anno 1877 - Runča-Štelmahere, Dace, 1969- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Делинаш! : [Индия - родина руских слонов, - неатъемлемая часть святой Руси] - Buks, Artis, 1966- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Египетнаш! : [Египет - родина Моисея, - колыбель русского Православия, неатъемлемая часть святой Руси] - Buks, Artis, 1966- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Парижнаш! : [Франция - родина шампанского, - колыбель русского гламура, неатъемлемая часть святой Руси] - Buks, Artis, 1966- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rauchschwitz - Buks, Artis, 1966- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Žoržs Bizē. Karmena : pirmizrāde 02.03.2017. - Vīksna, Daiga - [2016]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Operas festivāls 2016 "Viva Verdi!" : 01.-12. jūnijs - Vīksna, Daiga - [2016]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Operas festivāls 2015 "Viva Puccini!" : 5.-18. jūnijs - Vīksna, Daiga - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rīga sveic Latviju Neatkarības atjaunošanas dienā! : 4. maijs - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Rīga : Sveiciens Starptautiskajā sieviešu dienā! - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga'12 : gaismas * festivāls 15.-18. NOV 2012 - Mednis, Egils, 1968- - [2012]
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga [2010] : gaismas * festivāls 18.-21.11.2010 - Mednis, Egils, 1968- - [2010]
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga [2017] :10. gaismas festivāls 17.-20. novembrī 2017 no 17:00 līdz 23:00 katru dienu - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2016 : 12.-14. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga [2009] : festival of light 14th to the 18th of November - Mednis, Egils, 1968- - [2009]
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2015 : 14.-16. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2017 - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus svētkus! : Tava Rīga - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Līgo! - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Saulainas Lieldienas! - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvija : 18. novembris Latvijas dzimšanas diena - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Sveiciens 8. martā! - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Rīga : baltus un priecīgus svētkus! - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
4. maijs : Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena - Mednis, Egils, 1968- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Līgo - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Rīga sveic Latviju dzimšanas dienā! : 18. novembris - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Rīgas svētki 2014 : 15.-17. augusts - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Līgo - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas! - Mednis, Egils, 1968- - [2014]
Kolekcijas daļa:
$IN - Sausnītis, Jānis - [2016]
Kolekcijas daļa:
Afterparty - Sausnītis, Jānis - [2018]
Kolekcijas daļa:
home feeling - Sausnītis, Jānis - [2016]
Kolekcijas daļa:
EARTH - Sausnītis, Jānis - [2018]
Kolekcijas daļa:
Hloroplasts - dzīvības enerģija : 22. jūnijs Daugavas muzejs Doles sala, 14. jūlijs Zosna Rēzeknes novads - Latsone, Marika, 1985- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lumbricus Terrestris dižslieka : 17. jūnijs Dvietes palienē, 30. jūnijs Burtnieku novada palieņu pļavās - Latsone, Marika, 1985- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Bruņuzivs Asterolepis Ornata : 9. augusts Sigulda, Balonu pļava - Latsone, Marika, 1985- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Garausainais sikspārnis Plecotus Auritus : 18. jūnijs Lūznavas muižas parkā, 1. jūlijs Zaļenieku muižas parkā - Latsone, Marika, 1985- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Prisoners - Ķelle, Karina - [2018]
Kolekcijas daļa:
Расскажи - Ķelle, Karina - [2018]
Kolekcijas daļa:
Domas - Ķelle, Karina - [2018]
Kolekcijas daļa:
Zīļuks - Birznieks, Jānis, 1975- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Sapņo - Ķelle, Karina - [2018]
Kolekcijas daļa:
God save - Svikulis, Guntis - [2014]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Operas festivāls : 6.-17. jūnijs, 2018 - Lesīte-Volmane, Madara - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvietis Parastais - Svikulis, Guntis - [2009]
Kolekcijas daļa:
THINK GREEN? - Sausnītis, Jānis - [2012]
Kolekcijas daļa:
HEROIN - Sausnītis, Jānis - [2014]
Kolekcijas daļa:
Rock - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Power 1 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Power 2 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Tokyo - Birznieks, Jānis, 1975- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Lauku sēta 3 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rock 2 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lauku sēta 4 - Birznieks, Jānis, 1975- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti I - Vanags, Gatis, 1960- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti II - Vanags, Gatis, 1960- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīti III - Vanags, Gatis, 1960- - [2018]
Kolekcijas daļa:
[Alfabēts] - Pētersons, Reinis, 1981- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Laimis Rācenājs - Padomju kino dziesmas (1934-1991) : Austrumu robežā - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
Laimis Rācenājs - koncerts! Suns un viņa brālis : Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā trešdien, 06.11., 21:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
Beļģijas dienas Rīgā! - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
International Children's Book Day : 2 April 2018 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Still moving - animācijas filmu programma, komiksu izstāde : Kaņepes kultūras namā 21. oktobrī, 19:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jakob Noiman Festival Band : PIENS 9. novembris 22:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
Prozas lasījumi 2017 5.-10. decembrī : "Aug jauna, drosmīgāka paaudze." A. Upīts - Pētersons, Reinis, 1981- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Jakob Noiman Festival Band : Teātra bārs 10. maijs 22:00 - Pētersons, Reinis, 1981- - [2013]
Kolekcijas daļa:
Laimas Žurginas filma "Kaza kāpa debesīs" : pirmizrāde Rīgā: k/t "Splendid Palace" 2019. gada 11. aprīlī - Lūse, Linda, 1972- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kurts Fridrihsons : Dzintras Gekas filma : personisks rakstnieces Gundegas Repšes stāsts par mākslinieku Kurtu Fridrihsonu. Studija SB 2018 - Lūse, Linda, 1972- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Dzintras Gekas dokumentālā filma "Ilmārs Blumbergs" : Studija SB 2019 - Lūse, Linda, 1972- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Savējie sapratīs : roka triloģijas otrā filma "Septiņdesmitie. Spožums un posts", [2018. gada] 31. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē - Vilks, Līga - [2018]
Kolekcijas daļa:
Sekmīgu Jauno gadu! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2011, 5.-7. augusts, "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2011]
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2013, 2.-4. augusts, "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2013]
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2012, 3.-5. augusts, "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2012]
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2015, 31.07.-2.08., "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" : 2016, 05.08.-07.08., "Ratnieki", Līgatnes pagasts - Leilande, Agnese, 1982- - [2016]
Kolekcijas daļa:
A.L.N.I.S. : 16. septembrī, 2017, 11:00, Latvijas Nacionālā bibliotēka - Znutāns, Ričards - [2017]
Kolekcijas daļa:
RIXC Mākslas un zinātnes festivāls : 8.-10. oktobris, 2015 - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2015]
Kolekcijas daļa:
RIXC Mākslas un zinātnes festivāls "Perfomances" : 08.10.2015 - 21:00 Spīķeru koncertzālē = Audiovizuālā sintēze un elektroniskā mūzika - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2015]
Kolekcijas daļa:
RIXC Festival "Renewable Futures" : October 8-10, 2015, Riga = Transformative Potential of Art in the Age of Post-Media - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2015]
Kolekcijas daļa:
RIXC Art Science Festival "Open Fields" : izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 29.09.-02.11.2016. = Exhibition [in] National Library of Latvia - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2016]
Kolekcijas daļa:
RIXC Art Science Festival "Virtualities and Realities" : 19.10.-21.10.2017. - Ratniks, Mārtiņš, 1975- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2017. gada augustā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2018. gada augustā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rīgas hiphop balle : 24.11.17. fon Stricka villa - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2017. gada jūlijā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2018. gada jūlijā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2017. gada jūnijā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2018. gada jūnijā] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Koncerti fon Stricka villas dārzā : [2017. gada septembrī] - Rūrāns, Roberts, 1990- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latviešu brokastis - Kozers, Viktors - [2018]
Kolekcijas daļa:
Kaut es būtu : pēc R. Blaumaņa "Nāves ēnā" motīviem, Zirgu Pasts, 25. janvāris 16.00 - Znutāns, Ričards - [2019]
Kolekcijas daļa:
Parfīmu fabrī[i]kas Ķīm. inž. J.Gundars Rīgā propagandas nedēļa [attēls]. 2 smaržas stobriņi pēc izvēles: Bella: naktsvijolītes, zelta narcise; Bella: meža maijpuķītes, baltie ceriņi; Bella: tējas roze, Mono Nr. 5 par 25 sant. Dabūjami šeit / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A.S.Maikapar [attēls]. Mokka Ekstra [cigaretes] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis
Kolekcijas daļa:
Curaçao, Cherry Brandy, Cacao: 3 Askov special-liķ[ieri] [attēls] / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics - [192-]
Kolekcijas daļa:
Tew[v] ja[ā]top par Caligari [attēls] = Du musst Caligari werden / mākslinieks nezināms - [1920]
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: strausu skriešanas sacensībām veltīts plakāts] [attēls] / mākslinieks nezināms - [1936]
Kolekcijas daļa:
BaltiCon: pirmais galda spēļu festivāls Baltijā 25. - 26. novembris Latvijas Nacionālā bibliotēka [attēls]. Izstāde, turnīri, semināri, spēļu spēlēšana vairāk nekā 24 stundu garumā un citas aktivitātes / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Going Solo Emociju un sajūtu ceļojums: Maikls Pilkingtons (Dublina) fotogrāfija Insignia mākslas galerija koncertzālē "Cēsis" 17. septemrbis - 23. oktobris [attēls] = Going Solo A Jurney of Emotions and Feelings: Mike Pilkington (Dublin) photography / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Košums: Rīgas tēlotājas mākslas studiju Mākslas Dienu 2017 izstāde Kultūras pilī Ziemeļblāzma no 26. aprīļa līdz 28. maijam [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A/S A.S.Maikapar Rīgā: III. šķiras papirosi Sport 10 gab. 7 1/5 zelta sant. [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis
Kolekcijas daļa:
Topiet lepni uz to, ka esam mūsu latviskās Latvijas pilsoņi. Kārlis Ulmanis [attēls] - Strunke, Niklāvs, 1894-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
T. Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas diplomdarbu izstāde VMA aulā [attēls]. 1961 - 1986 / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
Egils Rozenbergs tekstīlijas [attēls]. Izstāde atvērta Liepājas Vēstures un mākslas muzejā, Padomju prospektā 16 no 29. oktobra līdz 16. novembrim / mākslinieks Henrihs Vorkals
Kolekcijas daļa:
Tēlniecība Dumpe & Berga [attēls] izstāde atvērta "Latvijas autoceļi" zālē Torņa ielā 9 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Rokdarbi no Jūrmalas zelteņu krātā pūra [attēls] Izstāžu zālē "Dzintari" Jūrmalā, Turaidas ielā 11 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
LNNK viedoklis : [attēls] Ir laiks pareizai kredītpolitikai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Rokoko: A.G.Ruhtenberg A/S Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bērns - laime[.] Bērnam "Laima" [attēls]. A./S. "Laima" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunākais grāvējs! "Latvēl": Sevišķi atspirdzinošs [attēls]. A./S. "Laima" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A/S V.Ķuze: šokola[ā]de, biskvi[ī]ti, kafe[i]ja, konfektes, marmela[ā]de, vafeles [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A/S V.Ķuze Rīgā: šokola[ā]de, biskvi[ī]ti, kafe[i]ja, konfektes, marmela[ā]de, vafeles [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ķuze Rīgā: šokola[ā]de, konfektes, biskvi[ī]ti, kafe[i]ja [attēls] / [mākslinieks Oskars Šteinbergs]
Kolekcijas daļa:
Priekšgalā stāv Riegerta konfektes [attēls] A./S. Th.Riegert Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A.S "Laima" [attēls]. Saldumi visiem / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A/S Laima Rīgā sportistiem [attēls] Tikai Laima / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet konfektes "Jūrmala". Sevišķi ieteicamas sportistiem [attēls]. Jaunums. A/S Laima Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Līgatne LPSR Rīgas papīrfabriku akciju sabiedrība [attēls]. I. labuma rakstāmpapīrs № 10 / mākslinieks E. Bodnieks
Kolekcijas daļa:
Anatolija Sofronova Maskaviešu raksturs [attēls] LPSR Valsts Dailes teātris / [mākslinieks Ēriks Riņķis]
Kolekcijas daļa:
V.Lācis Zvejnieka dēls [attēls]. LPSR Valsts Drāmas teātris / mākslinieks Laimdonis Grasmanis
Kolekcijas daļa:
Annas Brodeles Zelta druva [attēls] LPSR Valsts Dailes teātris / [mākslinieks Ēriks Riņķis]
Kolekcijas daļa:
Anna Kareņina [attēls] LPSR Valsts Dailes teātris / [mākslinieks Ģirts Vilks]
Kolekcijas daļa:
Dž.Londons Mārtiņš I[Ī]dens [attēls] LPSR Valsts Drāmas teātris / mākslinieks Laimdonis Grasmanis
Kolekcijas daļa:
В помещении МХАТ СССР им. М.Горького гострольные спектакли Театра Драмы Латвийской ССР [attēls] А.Григулиса Глина и фарфор / [mākslinieks Laimdonis Grasmanis]
Kolekcijas daļa:
В помещении МХАТ СССР им. М.Горького гострольные спектакли Театра Драмы Латвийской ССР [attēls] В.Лациса Сын рыбака / mākslinieks Laimdonis Grasmanis
Kolekcijas daļa:
Lope de Vegas Suns uz siena kaudzes [attēls] LPSR Valsts Drāmas teātris / mākslinieks Laimdonis Grasmanis
Kolekcijas daļa:
Maksims Gorkijs Jegors Buličovs un citi [attēls] LPSR Valsts Dailes teātris / mākslinieks Ģirts Vilks
Kolekcijas daļa:
Sievu valodas: Goldonii kome[ē]dija 3 cēlienos [attēls]. VEF latviešu dra[ā]mas kolekti[ī]va izrāde. Režisors - A. Brenčs, dekora[ā]cijas, kosti[ī]mu meti - L. Bērziņš / [mākslinieks Ludvigs Bērziņš]
Kolekcijas daļa:
Евг. Петров Остров мира [attēls] Гос.[ударственный] Русский драматический театр ЛССР / mākslinieks Nikolajs Akimovs
Kolekcijas daļa:
Fr. Rokpelnis Raiņa jaunība [attēls]. LPSR Valsts Dailes teātris / mākslinieks Ģirts Vilks
Kolekcijas daļa:
Gou un d'Jusso Dziļās saknes [attēls]. LPSR Valsts Dailes teātris / mākslinieks Ģirts Vilks
Kolekcijas daļa:
A. Ostrovskis Līgava bez pūra [attēls]. LPSR Valsts Drāmas teātris / mākslinieks Laimdonis Grasmanis
Kolekcijas daļa:
Uzvara: Viļa Lāča luga. LPSR Valsts Dailes teātris [attēls] = Вилис Лацис Победа. Государственный художественный театр Латвийской ССР / mākslinieks Ģirts Vilks
Kolekcijas daļa:
B. Lavreņeva Par tiem, kas jūrā. LPSR Valsts Dailes teātris [attēls] = В. Лавренев За тех, кто в море. Государственный художественный театр Латвийской ССР / [mākslinieks Ģirts Vilks]
Kolekcijas daļa:
To zināja visi ļaudis, / kāds likums kolchozā: / agri art, agri sēt - / augs labība griezdamās [attēls]. Tautas dziesma / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Svešu zemju bagātnieki / domā jaunu karu sākt. / Esiet modri, darbaļaudis, / spēsim mieru nosargāt! [attēls] Padomju Latvijas tautas dziesma / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Выставка литературы [attēls]. Выставка открыта с 12.00 до 18.00 час.[ов] в Доме литераторов, ул. Воровского, 50. / mākslinieks Ģirts Vilks
Kolekcijas daļa:
Молодежь, занимайся гребным спортом! [attēls] / mākslinieks Maksims Gleihs
Kolekcijas daļa:
Pie ieročiem! [attēls] Pie darba! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Starptautiska paraugu izstāde Prāgā no 11. līdz 18. martam 1923. g. [attēls] / mākslinieks K. Vavrina
Kolekcijas daļa:
Famous Latvian Choir from Riga, Latvia. Mixed Choir of 80 Singers will give a Grand Concert at the Assembly Room, City Hall, Cardiff Friday, Mar. 24th, 1939 [attēls]. Conductor: Teodors Reiters / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Estijas armijas [un] Latvijas armijas kājbumbas sacīkstes armijas laukumā svētdien 5.okt. plk.15. (3 p.p.) [attēls] / mākslinieks Augusts Ivans
Kolekcijas daļa:
A.Makajonoka komēdija Luška nonāk orbītā [attēls] Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātrī / mākslinieks Olafs Dūns
Kolekcijas daļa:
A.Stavicka Gājputni [attēls] LPSR J.Raiņa Dailes teātrī / [mākslinieks Oskars Muižnieks]
Kolekcijas daļa:
A.Brigadere Princese Gundega un Karalis Brusubārda: pasaka 4 cēlienos [attēls]. Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Dailis Rožlapa
Kolekcijas daļa:
Zudušais dēls: Alekseja Arbuzova luga 3 cēlienos [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals
Kolekcijas daļa:
Fr. Hrubins Augusta svētdiena [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
O. Reihmanis Ērgļu cilts: brīvdabas uzvedums Kultūras un atpūtas parkā Lielajā estrādē 5. jūnijā, 1960. g. plkst. 18.00 [attēls] Proletāriešu rajona izpildu komiteja / mākslinieks Rūdolfs Pīlādzis
Kolekcijas daļa:
J. Hašeka Šveiks [attēls] LPSR J.Raiņa Dailes teātrī / [mākslinieks Oskars Muižnieks]
Kolekcijas daļa:
H. Ibsena Jūras sieviete [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Olafs Dūns
Kolekcijas daļa:
E. Kestnera Emīls un Berlīnes zēni [attēls] Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Pāvils Šēnhofs
Kolekcijas daļa:
V. Stejanesku, O. Sava Nulle uzvedībā: komēdija 3 cēlienos, 6 ainās. Izrāde, veltīta rumāņu kultūras nedēļai otrdien, 1959. g. 19. maijā [attēls]. Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Pāvils Šēnhofs
Kolekcijas daļa:
Ugunī J.Kalniņa opera [attēls]. Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Dailis Rožlapa
Kolekcijas daļa:
Anton, mums jāšķiras: E.Ilmeres komēdija [attēls]. Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātris / mākslinieks Olafs Dūns
Kolekcijas daļa:
Olga Andžāne Ēnas uz ceļa: drāma 4 cēlienos, 8 ainās [attēls]. Ļeņina komjaunatnes vārdā nosauktais LPSR Valsts Jaunatnes teātris / [mākslinieks Helmuts Puto]
Kolekcijas daļa:
III Baltijas teātru pavasaris [attēls] Leona Paegles vārdā nosauktais Valsts Valmieras drāmas teātris: Valmieras puikas, Atvaļinātais cilvēks / mākslinieks Rūdolfs Pīlādzis
Kolekcijas daļa:
Дарите любимым тюльпаны: музыкальная комедия в 3-х действиях [attēls]. Гостроли Государственного театра музыкальной комедии Латвийской ССР в помещении Дворца культуры им.[ени] И.В.Сталина гор.[ода] Пермь / mākslinieks Laimonis Merkmanis
Kolekcijas daļa:
J.Janševska "Dzimtene" Kultūras un atpūtas parka lielajā estra[ā]dē [attēls] 1958. g. 25. V / mākslinieks Bruno Aide
Kolekcijas daļa:
Граф Люксембург: оперетта Ф.Легара [attēls]. Государственный театр музыкальной комедии Латвийской ССР / mākslinieks Laimonis Merkmanis
Kolekcijas daļa:
Ф.Гудрич, А.Хаккет Дневник Анны Франк: пъеса в 2-х действиях [attēls]. Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР им.[ени] Ленинского комсомола / mākslinieks Marts Kitajevs
Kolekcijas daļa:
Ļ.Tolstoja Karš un miers [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / [mākslinieks Oskars Muižnieks]
Kolekcijas daļa:
Savas sievas vīrs /Knock-out/: Ježija Jurandota komēdija [attēls]. Valsts Liepājas muz.[ikāli] - dram.[atiskais teātris] / mākslinieks Dailis Rožlapa
Kolekcijas daļa:
Virējiņa: A.Safronova komēdija 3 cēlienos [attēls]. Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Dailis Rožlapa
Kolekcijas daļa:
Marks Tvens Toms Soijers: luga 3 cēlienos [attēls]. Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Marts Kitajevs
Kolekcijas daļa:
Poēma par vētru [attēls]. J.Raiņa LPSR Dailes teātris / [mākslinieks Ģirts Vilks]
Kolekcijas daļa:
A. Arbuzovs: Esi sveicināta, mīlestība! [attēls]. Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātris / mākslinieks Olafs Dūns
Kolekcijas daļa:
Все на выборы! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Visi uz vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Naudu vērtīgu mantu iegādei var sakrāt krājkasē! [attēls] Noguldiet naudu krājkasē! / mākslinieks Helmuts Šeiers
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1961. gada naudas un mantu loterijas noteikumi [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers
Kolekcijas daļa:
Государственный Академический хор Латвийской ССР [attēls] Государственная Филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Donori izglāba mūsu māmiņu [attēls]. Mēs pateicamies / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Piedalies cīņā par sanitāro kultūru! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi Rīgā [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis
Kolekcijas daļa:
Vilis Lācis raksti 9 sējumos [attēls] / mākslinieks Voldemārs Valdmanis
Kolekcijas daļa:
Jāņa Sudrabkalna kopoti raksti sešos sējumos [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Gatavojieties PSRS tautu spartakia[ā]dei! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku diena [attēls] 16. aprīlī 1961. / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Latgales mākslas izstāžu 50 gadi [attēls] Izstāde Rēzeknē, Viļakā, Ludzā, Krāslavā, Daugavpilī / mākslinieks Jāzeps Pīgoznis
Kolekcijas daļa:
LPSR tautas saimniecības izstāde [attēls] Rīgā Kultūras un atpūtas parkā. Izstāde atvērta katru dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00, izņemot piektdienas un sestdienas / [mākslinieks Leonīds Alksnis]
Kolekcijas daļa:
16. декабря все на выборы народных судъей и народных заседателей Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks Viktors Ivanovs
Kolekcijas daļa:
17 декабря все на выборы в местные советы депутатов трудящихся [attēls] / mākslinieks Mārtiņš Ozoliņš
Kolekcijas daļa:
17. decembrī visi uz vietējo darba ļaužu deputātu padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Mārtiņš Ozoliņš
Kolekcijas daļa:
Все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls]/ mākslinieki Pēteris Ozoliņš, Nikolaja Breikšs, Arvīds Egle
Kolekcijas daļa:
Vienoti parakstoties uz PSRS tautas saimniecības atjaunošanas un attīstības ceturto valsts aizņēmumu, palielināsim socialistiskās lauksaimniecības sekmes! [attēls] / mākslinieks V. Medkovs
Kolekcijas daļa:
Paraksties uz PSRS tautas saimniecības atjaunošanas un attīstības ceturto valsts aizņēmumu! [attēls] / mākslinieks V. Medkovs
Kolekcijas daļa:
Noslēdziet lauksaimniecības sējumu apdrošinājuma līgumus! PSRS valsts apdrošināšanas iestādes par brīvprātīgi apdrošinātiem sējumiem atlīdzina zaudējumus, ja sējumi gājuši bojā vai daļēji bojāti dabas postījumos [attēls] = Заключайте договора страхования сельскохозяйственных культур! По добровольному страхованию Госстах СССР возмещает убытки в случаях гибели или повреждения сельскохозяйственных культур от стихийных бедствий / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls] . Noguldījumi krājkasēs veicina PSRS tautas saimniecības tālāku attīstību / mākslinieks Vsevolods Medvedjevs
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Балтийского флота [attēls]. Художественный руководитель и главный дирижер А.А.Мелихов. Балетмейстер - В.А.Смирнов, заведующий постановочной частъю - Н.Н.Светильников / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] / mākslinieks A. Poļevojs
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas kolchoznieki un zemnieki - viensētnieki! [attēls] Veiksim pavasara sēju augstā agrotechniskā līmenī un visīsākos termiņos! / mākslinieks Mihails Karpenko
Kolekcijas daļa:
Колхозники, крестъяне - единоличники Советской Латвии! [attēls] Проведем весенний сев на высоком агротехническом уровне и сжатые сроки! / mākslinieks Mihails Karpenko
Kolekcijas daļa:
Zinātne un darbs - augstu ražu pamats! [attēls] / mākslinieks Voldemārs Valdmanis
Kolekcijas daļa:
Par augstu cukurbiešu ražu! [attēls] / māksliniece E. Pakalniņa
Kolekcijas daļa:
Колхозники и колхозницы, трудовое крестъяне Советской Латвии! Своевременно и без потерь проведем уборку урожая [attēls]. С честъю выполним обязательства, данные товарищу Сталину! / mākslinieks I. Akulovs
Kolekcijas daļa:
Zem Ļeņina karoga Staļina vadībā - uz priekšu pretī komunisma uzvarai! [attēls] / mākslinieks Mihails Karpeno
Kolekcijas daļa:
A. Deglaw[v]a Rīga LPSR Valsts akadēmiskajā drāmas teātrī [attēls] / mākslinieks Kārlis Miezītis
Kolekcijas daļa:
Bertolds Brehts Krietnais cilvēks no Sečuanas [attēls]. Jāņa Raiņa vārdā nosauktais LPSR Valsts Dailes teātris / mākslinieks Pāvils Šēnhofs
Kolekcijas daļa:
Tā iesākās diena: J. Lūša Pavasara nakts balāde [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Olafs Dūns
Kolekcijas daļa:
Klīvija: N. Dostāla operete 3. cēlienos. Pirmizrāde 23. un 24. martā [attēls] Latvijas PSR Valsts Muzikālās komēdijas teātris / mākslinieks Laimonis Merkmanis
Kolekcijas daļa:
Trīs paaudzes: rumāņu rakstnieces Lūčijas Demetrius luga [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Olafs Dūns
Kolekcijas daļa:
Vsevolods Višņevskis Optimistiskā traģēdija [attēls] Latvijas PSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / [mākslinieks Ģirts Vilks]
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim 1917! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls] Septiņgades plānu pārsniegsim! / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Liepāja [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis
Kolekcijas daļa:
Vecrīga [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis
Kolekcijas daļa:
Nāvessala [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Rīgai veltīts fotoplakāts] [attēls] / fotogrāfs Leons Balodis
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet latviešu tautas tērpu izstādi [attēls] LPSR Vēstures muzejā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Celtnieku centrālajā klubā Sarkanarmijas ielā 10a CCK dramatiskā ansambļa satīrisks uzvedums [attēls]. Režisors - Roberts Ligers, komponists - Indulis Kalniņš, dekorators - Ludis Bērziņš, džes[z]a orķ.[estra] vad.[ītājs] - Andrejs Locis / mākslinieks Ludis Bērziņš
Kolekcijas daļa:
Fr.Šillers Marija Stjuarte [attēls]. LPSR J.Raiņa Valsts Dailes teātris / mākslieks Oskars Muižnieks
Kolekcijas daļa:
Ziedošais tuksnesis: A. Upīša traģikomēdija [attēls]. J. Raiņa v.[ārdā] n.[osauktais] LPSR Valsts Dailes teātris / mākslieks Oskars Muižnieks
Kolekcijas daļa:
Paganini: F. Lehāra operete 3 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jāņa Lūša Tā iesākās diena [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātrī / mākslinieks Leopolds Dansons
Kolekcijas daļa:
J. Švarcs Stāsts par jaunlaulātajiem [attēls]. Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Visgrūtākais pasaulē: V. Adomēna komēdija [attēls] Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātris / mākslinieks Olafs Dūns
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvija: krāsaina dokumenta[ā]la filma [attēls]. Rīgas mākslas un hronikālo filmu studijas 1950. gada ražojums / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Slava padomju armijai! [attēls] / mākslinieks Vladimirs Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Mierīga darba sardzē [attēls] / mākslinieks Vasilijs Tiščenko
Kolekcijas daļa:
10 марта все на выборы в местные советы Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Все на выборы в местные Советы Латвийской ССР [attēls] 10 март 1957 - день выборов в местные Советы Латвийской ССР / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
10. martā visi uz Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Visi uz Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanām! [attēls] 1957. 10. marts - Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanu diena / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas darbaļaudis! 10. martā Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanas! [attēls] Sagaidīsim vēlēšanas ar jaunām darba uzvarēm! Ievēlēsim par deputātiem Padomēs mūsu tautas labākos dēlus un meitas! / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties loterijas biļetes! [attēls]. Šos priekšmetus un daudz citu vērtīgu lietu jūs var laimēt Latvijas PSR otrajā naudas un mantu loterijā / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Приобретайте лотерейные билеты! [attēls] Эти предметы и многие другие ценные вещи вы можете выиграть во второй денежно - вещевой лотерее Латвийской ССР / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Храните деньги в сберегательной кассе! [attēls] = Вклады в сберегательные кассы способствуют дальнейшему развитию народного хозяйства СССР / mākslinieks Boriss Rešetņikovs
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls]. Noguldījumi krājkasēs veicina PSRS tautas saimniecības tālāku attīstību / mākslinieks Boriss Rešetņikovs
Kolekcijas daļa:
Храните деньги в сберегательной кассе! [attēls] = Вклады в сберегательные кассы способствуют дальнейшему развитию народного хозяйства СССР / mākslinieks Arvīds Jēgers
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls]. Noguldījumi krājkasēs veicina PSRS tautas saimniecības tālāku attīstību / mākslinieks Arvīds Jēgers
Kolekcijas daļa:
Vienprātīgi parakstoties uz aizņēmumu, paātrināsim staļinisko komunistiskās celtniecības plānu realizēšanu! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Pirmrindniekiem slava! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Dobrovs
Kolekcijas daļa:
Rosīgi gatavosimies Latgales novada dziesmu svētkiem [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Отлично подготовимся к празднику песни Латгалии [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Рижский эстрадный оркестр. Государственная филармония Латвийской ССР [attēls] Художественный руководитель Рингольд Оре / mākslinieks Guntis Strupulis
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и танца (Рига) [attēls] Государственная филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Латвийской ССР, Рига [attēls]. Художественный руководитель Таливалдис Берзинь / mākslinieks Guntis Strupulis
Kolekcijas daļa:
Sagādāsim lopiem barību ziemai! [attēls] / mākslinieks Boriss Rešetņikovs
Kolekcijas daļa:
Stipriniet un norūdiet savu organismu [attēls] = Укрепляйте и закалывайте свой организм / mākslinieks Nikolajs Korčagins
Kolekcijas daļa:
Tādiem "draugiem" - ne! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Nezāles jāizravē! [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis
Kolekcijas daļa:
Aizskalosim! [attēls] / mākslinieki Simons Gūtmanis, Maksims Gleihs
Kolekcijas daļa:
Коллективы художественной самодеятельности Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim, kas ievadījis jaunu ēru cilvēces vēsturē - kapitālisma bojā ejas un sociālisma nostiprināšanās ēru! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Latgales mākslas izstāde Rīgā [attēls] Izstāde atvērta Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Jāzeps Pīgoznis
Kolekcijas daļa:
Выставка изобразительного искусства Латвийской ССР: живопись, скульптура, графика, прикладное искуссто [attēls]. Выставка развернута в помещении Президиума Академии Художеств ССР ул.Кропоткина, 21 / [mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
--tuvākajos 10-12 gados novērst dzīvokļu trūkumu mūzu zemē [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Partija un valdība darīs visu, lai realizētu plašo program[m]u dzelzceļu elektrifikācijā, elektrolokomotīvju un dīzeļlokomotīvju ieviešanā novecojušo un neekonomisko tvaika lokomotīvju vietā [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Выставка народного хозяйства Латвийской ССР [attēls] Рига, Парк культуры и отдыха / [mākslinieks Leonīds Alksnis]
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоологический сад / mākslinieks Arveds Segliņš
Kolekcijas daļa:
Всегда готов [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijai saules mūžu! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
11. decembrī visi uz Latvijas PSR tautas tiesu vēlēšanām! [attēls] / mākslinieeks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
11 декабря все на выборы народных судов Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
1959. g. 15. janvārī sākas Vissavienības tautas skaitīšana [attēls] Katra pilsoņa pienākums - tikt reģistrētam skaitīšanā! / mākslinieks Boriss Berezovskis
Kolekcijas daļa:
1 марта все на выборы местных советов депутатов трудящихся и Верховного Совета Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš
Kolekcijas daļa:
Все на выборы! [attēls] / mākslinieks Maksims Gleihs
Kolekcijas daļa:
19 марта все на выборы в местные советы Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
1959. g. 15. janvārī sākas Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Katra pilsoņa pienākums - tikt reģistrētam skaitīšanā un sniegt pareizas atbildes uz visiem skaitīšanas lapas jautājumiem / [mākslinieks Mihails Solovjovs]
Kolekcijas daļa:
1959. g. 15. janvārī sākas Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Katra pilsoņa pienākums - tikt reģistrētam skaitīšanā un sniegt pareizas atbildes uz visiem skaitīšanas lapas jautājumiem / [mākslinieks Mihails Solovjovs]
Kolekcijas daļa:
1. martā visi uz vietējo darbaļaužu deputātu Padomju un Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš
Kolekcijas daļa:
19. martā visi uz Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Приобретайте облигации займа! [attēls] По государственному 3% внутренному выигрышному займу можно выиграть от 400-100 000 рублей / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Septiņgadi izpildīsim pirms termiņa! [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš
Kolekcijas daļa:
Rīgas studentu estrādes orķestris [attēls] = Концерт эстрадного оркестра рижских студентов / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas studentu estrādes ansamblis [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Draudzības vakars Filharmonijas koncertzālē 1959. gada 20. maijā [attēls] = Вечер дружбы Концертный зал филармонии 20 мая 1959 г. / mākslinieks Pāvils Šēnhofs
Kolekcijas daļa:
Iestājies sanitārā kopā [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš
Kolekcijas daļa:
Pilsoņi, ievērojiet tīrību - [attēls] atkritumus sviediet tikai tvertnēs! / mākslinieks Konstantīns Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Rumāņu kultūras nedēļa 1959 [attēls] = Săptămâna culturii Romîneşti = Неделя румынской культуры / mākslinieks Pāvils Šēnhofs
Kolekcijas daļa:
Partijas programmu izpildīsim! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs
Kolekcijas daļa:
Программу партии выполним! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienības darbaļaudis! Plašāk izvērsiet masu kustību par vēsturiskā uzdevuma atrisināšanu: panākt un pārspēt Amerikas Savienotās Valstis produkcijas ražošanā uz katru iedzīvotāju! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
«Коммунизм не только у земли, у фабрик в поту, он и дома за столиком, в отношениях, в семъе, в быту» В. Маяковский [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Komunisms nav tikai kaldināt nākotni fabrikas dārdos. Tas - arī mājās, pie galda, ik sadzīves solī un vārdā. V. Majakovskis [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls] 1917-1961 / mākslinieks Jānis Reinbergs
Kolekcijas daļa:
Portretu izstāde [attēls] atvērta Valsts Tēlotājas mākslas muzejā Pilī, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Arturs Kiršfelds
Kolekcijas daļa:
Piedalies republikas sanitārās kultūras mēnesī! [attēls] mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mājsaimnieces! [attēls] Apgūstiet iemaņas slimnieku kopšanā mājas apstākļos / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Studējošā jaunatne! [attēls] Iestājieties Sarkanā Krusta biedrībā, apgūstiet sanitārās zināšanas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jauna programma [attēls] = Рижский эстадный оркестр. Художественный руководитель Эгил Шварц. Новая программа / mākslinieks Guntis Strupulis
Kolekcijas daļa:
Государственный Академический хор Латвийской ССР Рига. Главный дирижер Ян Думинь [attēls]. Государственная Филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Вечер эстрады при участии композитора Оскара Строк [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
1944 - 1969 [attēls] Daugavpils / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs.
Kolekcijas daļa:
Asinis - slimajam biedram bez atlīdzības! [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
LPSR Jāņa Raiņa Dailes teātrī J.Raiņa Iļa Muromietis [attēls] / [mākslinieks Ģirts Vilks].
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstiet apdrošināt dzīvokļa iekārtu [attēls] = Не забудьте застраховать домашнее имущество / mākslinieki N.Timofejevs, K.Vilcāns.
Kolekcijas daļa:
Cīnīsimies par tīrību un kārtību! [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis.
Kolekcijas daļa:
VDR kultūras nedēļa 1962 [attēls] = Die Kulturwoche der DDR = Неделя культуры ГДР / mākslinieks Pāvils Šēnhofs.
Kolekcijas daļa:
Kazahijas PSR kultūras nedēļa 1962 [attēls] = Неделя культуры Казахской ССР / mākslinieks Pāvils Šēnhofs.
Kolekcijas daļa:
J. Grabovskis: Vilks un kazlēni. LPSR Valsts Leļļu teātris [attēls]. Я. Грабовский: Волк и козлята. Государственный театр кукол Латв.[ийской] ССР / mākslinieks Pāvils Šēnhofs.
Kolekcijas daļa:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! [attēls] / māksliniece A.Parfenova.
Kolekcijas daļa:
Visu zemju proletārieši, savienojieties! [attēls] / māksliniece A.Parfenova.
Kolekcijas daļa:
Sakta [tautas deju kolektīvs] [attēls] Latvijas PSR Valsts filharmonija / [mākslinieks Edgars Ozoliņš].
Kolekcijas daļa:
Вырастим с гектара 200-300 центнеров кормовых бобов на силос! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis.
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku diena [attēls] 15. aprīlī 1962. g. / mākslinieks Arturs Mucenieks.
Kolekcijas daļa:
Вырастим с гектара 200 – 250 центнеров сахарной свеклы на корм скоту! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
Iegūsim no hektāra 200–250 centneru cukurbiešu lopbarībai! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
Diena bez vakara: latviešu mākslas filma [attēls] = День без вечера: латышский художественный фильм / [mākslinieks Ojārs Griķis].
Kolekcijas daļa:
18 марта все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
18. martā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Приобретайте облигации займа! [attēls] По государственному 3 % займу можно выиграть: 10 000, 5000, 2500, 1000, 500, 100, 40 рублей / mākslinieks Sergejs Bariševs.
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties aizņēmuma obligācijas! [attēls] 3% valsts aizņēmums dod iespēju laimēt: 10 000, 5000, 2500, 1000, 500, 100, 40 rubļu / mākslinieks Sergejs Bariševs.
Kolekcijas daļa:
Посещайте концерты в Домском концертном зале [attēls] = Apmeklējiet koncertus Doma koncertzālē / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Государственный Рижский исторический музей [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Берегите цветы и зелёный наряд города [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
A.Kivi: Septiņi brāļi [attēls]. LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunaŗs Zemgals.
Kolekcijas daļa:
Jāpanāk, lai katrs ganību hektārs dotu 3500-4000 barības vienību! [attēls] / mākslinieks Jūlijs Viļumanis.
Kolekcijas daļa:
Isidors Štoks Dievišķā komēdija: izrāde pieaugušiem. LPSR Valsts Leļļu teātris [attēls] = Исидор Шток Божественная комедия: спектакль для взрослых. Гос.[ударственный] Театр кукол Латв.[ийской] ССР / mākslinieks Pāvils Šēnhofs.
Kolekcijas daļa:
Ukrainas PSR literatūras un mākslas nedēļa 1963 [attēls] = Тиждень лiтератури та мистецтва Украïнскоï РСР = Неделя литературы и искусста Украинской ССР 1963 / mākslinieks Pāvils Šēnhofs.
Kolekcijas daļa:
Ukrainas PSR literatūras un mākslas nedēļa 1963 [attēls] = Тиждень лiтератури та мистецтва Украïнскоï РСР = Неделя литературы и искусста Украинской ССР 1963 / mākslinieks Pāvils Šēnhofs.
Kolekcijas daļa:
8. marts - Starptautiskā sieviešu diena [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers.
Kolekcijas daļa:
Sargājiet ziedus un pilsētas zaļos apstādījumus [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Sveiciens LĻKJS 15. kongresam! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
I.Štoks: Ļeņingradas prospekts [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / [mākslinieks Arnolds Plaudis].
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Latvijas etnografisko brīvdabas muzeju [attēls] = Посещайте Латвийский этнографическй музей под открытым небом / mākslinieki Pēteris Ozoliņš, Kārlis Cīrulis.
Kolekcijas daļa:
M.[argarita] Melnalksne, Erna Rubene [attēls] Darbu izstāde atvērta Valsts tēlotājas mākslas muzejā, Pionieru laukumā 3. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Jolanta: filma opera [attēls] = Иоланта: фильм-опера / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties 3% aizņēmuma obligācijas! [attēls] 1963. gada 30 jūlijā Rīgā notiks valsts 3% iekšējā laimestu aizņēmuma 94. laimestu pamatizloze uz aizņēmuma sešpadsit kārtām izlozēs 136.000 laimestus, tai skaitā laimestus pa 5000, 2500, 1000, 500, 100, 40 rubļiem / mākslinieks Kārlis Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
3 марта - день выборов в Верховный Совет и местные Советы Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
3. martā vēlēsim Latvijas PSR Augstāko Padomi un vietējās Padomes! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
R.Blaumanis Ugunī [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Leopolds Dansons.
Kolekcijas daļa:
Balsojam par mieru, darbu, brīvību, vienlīdzību, brālību, laimi! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs.
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet koncertus Doma koncertzālē [attēls] = Посещайте концерты в Домском концертном зале / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
A.Žilinska un E.Zālītes Zilo ezeru zemē [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Государственный АкадемичесКий хор Латвийской ССР [attēls] Государственная филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Zoodārzs [attēls] / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
V.Šekspīrs Divpadsmitā nakts [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemagls.
Kolekcijas daļa:
M.Šolohova Plēsums [attēls] LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunaŗs Zemgals.
Kolekcijas daļa:
Пусть везде будет чисто! [attēls] / māksliniece V. Zariņa.
Kolekcijas daļa:
Pārbaudiet savu veselību fluorografiskajās apskatēs! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Fluorografiskās apskates savlaicīgi atklāj slimības [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Prospēra Merimē Sieviete - debess un elle pirmizrāde 1964. gada 26., 28., 29. novembrī [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais koris [attēls]. Latvijas PSR Valsts filharmonija / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Miera sardzē [attēls] / mākslinieks Vasilijs Kovaļovs.
Kolekcijas daļa:
S. Aļošins "Galvenā loma" [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Vladimirs Kirkups.
Kolekcijas daļa:
Рижский Эстрадный Оркестр. Художественный руководитель Эгил Шварц [attēls] Государственная филармония Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Kirke.
Kolekcijas daļa:
Rīgas Estrādes Orķestris. Mākslinieciskais vadītājs Egils Švarcs [attēls] Latvijas PSR Valsts Filharmonija / mākslinieks Gunārs Kirke.
Kolekcijas daļa:
II Latvijas sieviešu koru salidojums [attēls] Tukumā 1964. g. 14. jūnijā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
I.Indrāne Lazdu laipa [attēls] Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunatnes teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Jaunā gvarde: mākslas filma [attēls] = Молодая гвардия: художественный фильм / [mākslinieks Simons Gūtmanis].
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē! [attēls] mākslinieks Kārlis Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim, kas ievadījis jaunu ēru cilvēces vēsturē! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Bruno Saulītis Līdz pēdējai taisnei [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Jaunatnes estrāde: Latvijas PSR profesionāli - tehniskās izglītības galvenās pārvaldes kultūras nams [attēls] = Молодежная эстрада: дом культуры главного управления профтехобразования Латвийской ССР / [mākslinieks Ludis Bērziņš].
Kolekcijas daļa:
Оберегайте себя от ангины[!] Закаливайте свой организм! [attēls] / mākslinieks Auseklis Baušķenieks.
Kolekcijas daļa:
Ķīmija - drošs sabiedrotais augstām ražām! [attēls] / mākslinieks N. Andreikins.
Kolekcijas daļa:
А.Арбузов Мой бедный Марат [attēls] Государственнй театр юного зрителя Латвийской ССР имени Ленинского комсомола / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Makss Frišs Goda vīrs un dedzinātāji: pamācoša luga bez pamācības [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa dailes teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals.
Kolekcijas daļa:
Rainis Indulis un Ārija [attēls] Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts jaunatnes teātris / [mākslinieks Dailis Rožlapa].
Kolekcijas daļa:
Будьте честными и правдивыми, нравственно чистыми, простыми и скромными в общестенной и личной жизни [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Esiet godīgi un patiesi, skaidri un vienkārši sabiedriskajā un personīgajā dzīvē [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
No dzirksteles aizdegās liesma [attēls] 1917 / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Из искры разгорелось пламя [attēls] 1917 / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Juhana Smūla Pulkveža atraitne jeb ārsti nezina nekā [attēls]. LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Andris Merkmanis.
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstiet apdrošināt! [attēls] = Не забудьте застраховать! / mākslinieks O. Liekniņš.
Kolekcijas daļa:
14.martā Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanas [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
Tēvzeme: tautas vīru koris [attēls]. Diriģents Latvijas PSR Nop.[elniem] bag.[ātais] mākslas darbinieks Haralds Mednis / mākslinieks Gunārs Kirke.
Kolekcijas daļa:
Sveicam miera sargus [attēls] / māksliniece Inga Kambala.
Kolekcijas daļa:
16 марта все на выборы в местные советы! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
14 марта все на выборы местных советов Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
14. martā visi uz Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
P.Stučkas Latvijas Valsts universitātes studentu teātris [attēls] / mākslinieks Māris Ārgalis
Kolekcijas daļa:
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadiena [attēls] 1917 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
12 декабря выборы народных судей Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
12. decembrī Latvijas PSR Tautas tiesu vēlēšanas! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Впервые в Рижском Зоосаде паукообразные обезъяны [attēls] / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Filma top: Eduarda Radzinska luga, Pētera Pētersona režija, Ulda Zemzara dekorācijas, Raimonda Paula mūzika [attēls] Latvijas PSR Valsts Jāņa Raiņa dailes teātris / [mākslinieks Uldis Zemzaris].
Kolekcijas daļa:
K.Treņeva Ļubova Jarovaja [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals.
Kolekcijas daļa:
Pīķa dāma. Valsts Akadēmiskais operas un baleta teātris [attēls] = Пиковая дама. Гос.[ударственный] Академический театр оперы и балета / mākslinieks Edgars Vārdaunis.
Kolekcijas daļa:
За ушко да на солнышко! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Stankevičs.
Kolekcijas daļa:
Перемен бесповоротных неукротим победный ход [attēls] 1917 / mākslinieks Viktors Staņislavskis.
Kolekcijas daļa:
Lai laiku laikos slavēts oktobris! [attēls] 1917 / mākslinieks Viktors Staņislavskis.
Kolekcijas daļa:
Slava Padomju sievietei - miera cīnītājai [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
R.Narečoņa Pirms tiesas sprieduma. Pirmizrāde 1966. gada 28. un 29. maijā [attēls]. LPSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
12 июня все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls] / mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš.
Kolekcijas daļa:
12. jūnijā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš.
Kolekcijas daļa:
I.Turgeņevs Palu ūdeņi [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Jānis Mūrnieks.
Kolekcijas daļa:
Moljērs: Tartifs [attēls]. Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunatnes teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rītdienas saulaino apvāršņu lokā cilvēks lai ienāk ar grāmatu rokā! [attēls] / mākslinieks Daina Bēka.
Kolekcijas daļa:
Godam piecgades darbus veikt! [attēls] / mākslinieks Izjaslavs Koreņs.
Kolekcijas daļa:
Naudu ceļojumam jūs varat sakrāt krājkasē! [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke.
Kolekcijas daļa:
Gunārs Priede: Trīspadsmitā [attēls]. Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunatnes teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Слава нашей ленинской партии, боевому авангарду советского народа! [attēls] КПСС / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Slava mūsu Ļeņina partijai, padomju tautas kaujinieciskajam avangardam! [attēls] PSKP / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Hipokrāta zvērests: mākslas filma [attēls] = Клятва Гиппократа: художественный фильм / mākslinieks Andris Baumanis.
Kolekcijas daļa:
J.Smūla Mežonīgais kapteinis Kihnu Jens [attēls]. LPSR Valsts akadēmiskais Drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals.
Kolekcijas daļa:
Egons Līvs: Velnakaula dvīņi [attēls]. Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Valters Uzticis.
Kolekcijas daļa:
Jūlijs Vanags: Balāde par nezināmo zēnu [attēls]. Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Valters Uzticis.
Kolekcijas daļa:
Uga Skulme: gleznu izstāde atvērta Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Выставка произведений Уги Скулме открыта в Государственном художественном музее, г. Рига, ул. Горького 10a / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Slava Lielā Tēvijas kara varoņiem [attēls] 1941-1945 / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
12 марта все на выборы! [attēls] / mākslinieks Pēteris Ozoliņš.
Kolekcijas daļa:
12. martā visi uz vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Pēteris Ozoliņš.
Kolekcijas daļa:
Slava oktobra sargiem! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis.
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties loterijas biļetes! [attēls] 1967.g. 2.jūlijā Krāslavā notiks Latvijas PSR naudas un mantu loterijas ceturtā izlaiduma laimestu izloze / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
Ogres rajona un Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona deju svētki [attēls] 11. jūnijā pl. 18.30 Ogres brīvdabas estrādē / mākslinieks Ārijs Grosbergs.
Kolekcijas daļa:
Lauku jaunieši! [attēls] Apgūstiet mehanizātora profesiju! / mākslinieks Maksims Gleihs.
Kolekcijas daļa:
ΣΌΦΌΚλΗΣ ΗλΕΚΤΡΑ [attēls] LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Vispasaules latviešu jaunatnes kongress Berlīnē [attēls] 26. - 31. jūl.[ijā] 1968 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Padomju armijai uzvarētājai - slava! [attēls] 1941 - 1945 / mākslinieks Maigonis Osis.
Kolekcijas daļa:
Latvijā var būt vienīgi sociālistiska padomju republika! P.Stučka [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis.
Kolekcijas daļa:
8. marts [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks.
Kolekcijas daļa:
Peldētāja Zuzanna: K.Pamšes librets pēc LPSR Tautas rakstnieka A.Upīša komēdijas motīviem, G.Ordelovska mūzika, H.Heislera dziesmu teksti [attēls]. Rīgas Operetes teātris / mākslinieks Andris Merkmanis.
Kolekcijas daļa:
Latvijas teātrim 100 gadu [attēls] 1868 - 1968 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Большой янтарь - 68: кинофестиваль 6 - 13 IV [attēls] / mākslinieks Izjaslavs Koreņš.
Kolekcijas daļa:
Sargāsim meliorācijas sistēmas! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
3. Vissavienības mākslas loterija [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke.
Kolekcijas daļa:
ELJA's XIV kongress no 13. - 19. augustam [attēls] Abbensen - Hannover / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
J.Rainis: Mīla stiprāka par nāvi [attēls] / [mākslinieks Albīns Dzenis].
Kolekcijas daļa:
Don't pollute reservoirs with oil-products [attēls] / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Šurumburums: V.Singajevskas, E.Īgenbergas un J.Osmaņa dzejas rotaļa [attēls] Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts jaunatnes teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgas Zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский Зоосад / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Rīgas Zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский Зоосад / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Lūk, tava seja, Amerika! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
1917 [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - armija uzvarētāja [attēls] 23.II - Padomju armijas un jūras kara flotes diena / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Хелло, Долли!: мюзикл Джерри Германа [attēls] Рижский театр Оперетты / mākslinieks Andris Merkmanis.
Kolekcijas daļa:
Lomi: Rīgas kinostudijas dokumentālā filma [attēls] = Улов: документальный фильм Рижской киностудии / māksliniece Leonija Kuncīte.
Kolekcijas daļa:
Tautu draudzība – pasaules mieram [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
Inku zelts: Oļega Barskova balets . Pirmizrādes 1969. gada 21., 22. jūnijā [attēls]. Latvijas PSR Valsts ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais Akadēmiskais operas un baleta teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
16. martā visi uz vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
A.Čehova Tēvocis Vaņa [attēls]. Latvijas PSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Visa vara padomēm! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
14 июня все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
14.jūnijā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
1.Maijs [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
PSRS Tautu draudzība spoži lai mirdz! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis.
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo Padomju Latvija! [attēls]. 1940-1970 / mākslinieks Maigonis Osis.
Kolekcijas daļa:
Malu medniek, tevi nesaudzēs! [attēls] / māksliniece Malda Muižule.
Kolekcijas daļa:
Kļūsti donors! [attēls] / māksliniece Malda Muižule.
Kolekcijas daļa:
8. marts Starptautiskā sieviešu diena [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš.
Kolekcijas daļa:
Все на выборы народных судов Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš.
Kolekcijas daļa:
Visi uz Latvijas PSR tautas tiesu vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš.
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienības pilsoņi! 1970. gadā no 15. līdz 22. janvārim tiek veikta Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Sniedziet palīdzību tās sekmīgai norisei! / mākslinieks Boriss Berezovskis
Kolekcijas daļa:
1970. gadā no 15. līdz 22. janvārim notiks Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Katra pilsoņa pienākums ir reģistrēties skaitīšanā / mākslinieks A. Brazs
Kolekcijas daļa:
1970. gada 15. janvārī sākas Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Padomju republikas sociālistiskajā celtniecībā tautas skaitīšanas datiem būs sevišķi svarīga un vadoša nozīme. V.I.Ļeņins / mākslinieki Mihails Eļcufens, Vadims Voļikovs
Kolekcijas daļa:
1970. gadā no 15. līdz 22. janvārim tiek veikta Vissavienības tautas skaitīšana [attēls]. Sekmējiet tautas skaitīšanu! / mākslinieks Boriss Berezovskis
Kolekcijas daļa:
Mācīties! Celt! Uzvarēt! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
Слава советской Латвии! [attēls] 1940 - 1960 / mākslinieks Arvīds Jēgers
Kolekcijas daļa:
Слава защитникам Лиепаи! [attēls] / mākslinieki Maigonis Osis, L. Lindholma
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / mākslinieks Artura Kiršfelds
Kolekcijas daļa:
1917 - 1967 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
To dienu slava nezudīs [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš
Kolekcijas daļa:
Moldāvijas PSR kultūras nedēļa [attēls] Maijs 1966. / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
1917 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Liepājas aizstāvjiem - slava! [attēls] / mākslinieki Maigonis Osis, L. Lindholma
Kolekcijas daļa:
Uzvaras svētki - 9.maijs [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
1917 - 1962 [attēls] / mākslinieks Gunārs Zemgals
Kolekcijas daļa:
Декада русской культуры [attēls] Июль 1967 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Krievu kultūras dekāde [attēls] 1967. g. jūlijs / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Дни Латвийской ССР. Москва 1967 [attēls]. 1917 - 1967 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Latvian kulttuuripäivät [attēls] Lokakuu 1968 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Lettiska kulturdagar 7.-13. 10.-68. [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Tā sākās noziegums [attēls]. Так начинается преступление / mākslinieks Gunārs Kamradziuss.
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss.
Kolekcijas daļa:
13 декабря все на выборы народных судей! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
13. decembrī visi uz tautas tiesnešu vēlēšanas! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
4. Baltijas republiku kinoamatieru filmu festivāls, Rīgā 1971 [attēls] / mākslinieks Osvalds Dinvietis.
Kolekcijas daļa:
Ave Sol [attēls] [korim Ave Sol veltīts plakāts] / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Agrāk viss cilvēka prāts, viss viņa ģēnijs radīja tikai tai nolūkā, lai visus tehnikas un kultūras labumus dotu vieniem, bet otriem atņemtu pašu nepieciešamāko - izglītību un attīstību. Tagad turpretim visi tehnikas brīnumi, visi kultūras iekarojumi kļūs par visas tautas īpašumu, un kopš šī brīža cilvēka prāts un ģēnijs nekad vairs netiks pārvērsti par varmācības līdzekļiem, par ekspluatācijas līdzekļiem. Ļeņins [attēls] / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Все на выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и в местные Советы! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Visi uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo Padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
1945. gads 9. maijs [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Padomju armijai varenai būt! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
--и они говорят, что произошли от нас! [attēls] / māksliniece Malda Muižule.
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju! [attēls] = Посетите Латвийсий Этнографический музей под открытым небом! = Visit Ethnographical Open-air Museum! = Besuchen sie das Lettishe Etnographische Freilichtmuseum! = Visitez le Musée Étnographique En Plein Air de la Lettonie! = Visiten el Museo Etnogråfico al Air Libre de Letonia! = Besők Lettlands Etnografiska Friluftsmuseum! / [māksliniece Māra Kuplā].
Kolekcijas daļa:
1.maijs [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš.
Kolekcijas daļa:
13 июня - выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и в местные Советы [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
13. jūnijā - Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo Padomju vēlēšanas [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
1. maija sveiciens! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Zem Lielā Oktobra karoga - uz komunisma uzvaru! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdols Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Gatavojaties Minsteres vasaras kursiem no 1[.] līdz 15[.] augustam Minsteres ģimnāzijā [attēls]. Gatavojaties ELJAs kongresam no 15[.] līdz 20[.] augustam Minsteres tuvumā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Будьте осторожны [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis.
Kolekcijas daļa:
Esiet uzmanīgi! [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis.
Kolekcijas daļa:
Eiropā mieru, drošību, sadarbību! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Darbaļaužu vienībā - spēks! [attēls] 1.Maijs / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - miera armija! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Slava oktobrim! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis.
Kolekcijas daļa:
Izpildīsim piecgadi pirms termiņa! [attēls] Valentīnas Kronbergas brigādes sociālistiskās saistības / mākslinieks Arnolds Krēsliņš, fotogrāfs Ļ.Lindholms.
Kolekcijas daļa:
Мою жизнь спасли доноры [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss.
Kolekcijas daļa:
Manu dzīvību glāba donori [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss.
Kolekcijas daļa:
Сбереги дерево для себя! [attēls] / mākslinieks Juris Jurjāns.
Kolekcijas daļa:
Vecrīga: tirdzniecības darbinieku centrālais klubs [attēls] / mākslinieks Ārijs Grosbergs.
Kolekcijas daļa:
Slava Maijam! Slava darbam! [attēls] XXIV / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
2. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress [attēls] pie l[L]ondonas, a[A]nglijā 1972. g. 15. - 21. VIII / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Tomēr ELJAs kongress bez šaubām notiks un kā vēl - Rolduc, [attēls] Kerkerādē no 23 līdz 28 jūlijam. Dalības maksa 150 DM / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
8. marts - Starptautiskā sieviešu solidaritātes diena [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
M. Muižule, A. Gulbis, I. Helmūts: izstāde Mākslinieku namā Komjaunatnes krastmalā 35 [attēls] / nezināms mākslinieks.
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs.
Kolekcijas daļa:
Zoo Rīga. Apmeklējiet zoodārzu. Pieņem pieteikumus kolektīviem apmeklējumiem [attēls] = Зоо Рига. Посетите зоосад. Принимаются заявки на коллективное посещение / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Zoo Rīga. Apmeklējiet zoodārzu [attēls] = Зоо Рига. Посетите зоосад / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Piecgadei - trieciendarbu! [attēls] PSKP Centrālā Komiteja izsaka pārliecību, ka mūsu varonīgā strādnieku šķira...rādīs augsta apzinīguma, organizētības un lietišķības paraugu. No PSKP Centrālās Komitejas Aicinājuma partijai, padomju tautai / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Чтоб в Риге вновь сады цвели [attēls]. XXX 13 октября 1944 года / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Lai Rīga atkal dimdēt sāk! [attēls] XXX 1944.gada 13.oktobris / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Pāvels Āboltiņš [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Reinbergs, fotogrāfs Jēkabs Ceburs.
Kolekcijas daļa:
Vasaras kursi Minsterē [attēls] no 1. - 15. 8. 1974. MLĢ telpās / mākslinieks Pēteris Purmalis.
Kolekcijas daļa:
16. jūnijā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Maigonis Osis.
Kolekcijas daļa:
A.Rasmanis [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Inga Kambala, fotogrāfs Ļ.Lindholms.
Kolekcijas daļa:
ELJA 20 gadu jubilejas kongress. No 15[.] līdz 20[.] augustam 1974 Centrum "de Bron" Holandē [attēls] ELJA 20 gadi. Trimda 30 gadi / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Mičotāji Austrālijā 1975 [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
A.Vaidere [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Juris Ivanovs, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis.
Kolekcijas daļa:
J.Latons [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Juris Ivanovs, fotogrāfs Gunārs Birkmanis.
Kolekcijas daļa:
III. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress [attēls] Florefā Beļģijā 1975. gadā no 15. - 23. aug.[ustam] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat, Jūs visu lietu skaistā pamatskaņa, Jūs mazās rokās pasaul's loku nesat. Rainis [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
15 июня все на выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и в районные, городские, районные города Риги, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
15. jūnijā visi uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un Latvijas PSR rajonu, pilsētu, Rīgas pilsētas rajonu, ciematu un ciemu darbaļaužu deputātu Padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdols Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Ģ. Dumbra [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis.
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pilsētas kultūras nama Tautas kora Zemgale koncerts [attēls] / māksliniece Ritma Zikmane.
Kolekcijas daļa:
Slava lielajam oktobrim! [attēls] / mākslinieks Gunārs Zemgals.
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоосад / mākslinieks N. Zarickis.
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Streļčs [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Egons Spuris.
Kolekcijas daļa:
Uz fluografiskām apskatēm lūdzu! [attēls] / mākslinieks Edgars Skujiņš.
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] Laipni lūdzam 197... / mākslinieks Laimonis Šēnbergs.
Kolekcijas daļa:
Mūsu darbs un domas - PSKP XXV kongresam! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Kvalitātes piecgadei - strādnieku godavārds! [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Darbaļaužu Starptautiskā solidaritātes diena [attēls] 1.Maijs / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1976[.] 5. un 6.VI Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu izstāde - pārdošana [attēls] = В Латвийском Этнографическом музее выставка изделий народного творчества 1976 5. и 6.VI / māksliniece Māra Taurenīte.
Kolekcijas daļa:
Alberts Ikaunieks [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Indulis Spuldzenieks.
Kolekcijas daļa:
Pēteris Donkarevs [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns.
Kolekcijas daļa:
Iepērkam grāmatas [attēls] = Покупаем книги / māksliniece Silvija Dišlere.
Kolekcijas daļa:
Arturs Čikste [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Laimonis Šēnbergs, fotogrāfs Atis Ieviņš.
Kolekcijas daļa:
Slava Ļeņina komjaunatnei! [attēls] Pilsoņu karš, pirmā piecgade, Lielais Tēvijas karš, tautsaimniecības atjaunošana, jauno zemju apgūšana / mākslinieks Jurijs Semjonovs.
Kolekcijas daļa:
Tamāra Švābe [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Helmuts Šeiers.
Kolekcijas daļa:
Издательство "Лиесма" [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Издательство "Звайгзне": учебники, руководства, справочники [attēls] = Lehr- und Handbücher = Textbooks, reference books, guides = Manuels, notices, guides / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Visdemokrātiskākā! [attēls] Padomju Sociālistisko Republiku Savienības konstitūcija / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Andrejam Upītim 100 [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Keramika un ziedi [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas PSR Vēstures muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Uldis Razums.
Kolekcijas daļa:
Spēlēju, dancoju: I. Kalniņs opera 3 cēlienos. I. Ziedoņa librets pēc J. Raiņa lugas [attēls]. Latvijas PSR Valsts ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais Akadēmiskais operas un baleta teātris / mākslinieks Artūrs Lapiņš.
Kolekcijas daļa:
Saudzējiet arhiteltūras pieminekļus! [attēls] Saudzīga attieksme pret vēstures un kultūras pieminekļiem ir katra PSRS pilsoņa patriotiskais pienākums. No PSRS likuma "Par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību un izmantošanu" / mākslinieks Juris Ivanovs.
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tautas rakstnieka Sociālistiskā Darba Varoņa Andreja Upīša simtgade [attēls] / mākslinieks Inārs Helmūts.
Kolekcijas daļa:
Трудящиеся советской Латвии! [attēls] Отдадим свой голос за кандидатов блока коммунистов и безпартийных! / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas darbaļaudis! [attēls] Balsosim par komunistu un bezpartejisko bloka kandidātiem! / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
H. Līdaks [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Indulis Spuldzenieks.
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis.
Kolekcijas daļa:
100% mehanizāciju fermās! [attēls] / māksliniece Tamāra Sergijenko.
Kolekcijas daļa:
Piecgades trešais gads - trieciendarba gads [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Augstāk, ātrāk, tālāk [attēls]. Gatavosimies vasaras olimpiskajām spēlēm Maskavā 1980.gadā / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
1919.-1979. [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Broņislava Veigule [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Reinbergs, fotogrāfs J.Roga.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Valfrīds Veikšāns / māksliniece Vladislava Pugačova, fotogrāfs Pēteris Jaunzems.
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1978[.] 3. un 4.VI Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu igadatirgus [attēls] = В Латвийском Этнографическом музее ярмарка изделий народного творчества 1978 3. и 4.VI / māksliniece Māra Taurenīte-Kuplā.
Kolekcijas daļa:
Работники строительста! Стройте быстро, добротно, экономично! Своевременно вводите в действие новые объекты! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
Celtniecības darbinieki! Celiet ātri, labi un ekonomiski! Laikā nododiet ekspluatācijā jaunos objektus! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis.
Kolekcijas daļa:
9. maijs [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
Francis Kokins [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Gunvalds Elers, fotogrāfs R.Fogts.
Kolekcijas daļa:
Šodien - pirmrindnieka rekords[,] rīt - norma ikvienam [attēls] Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāti Ivans Kuprevičs, Mihails Karabeško, Pēteris Krīviņš, Kārlis Ozoliņš, Zemvaldis Andersons, Geronīms Dubra / mākslinieks Aivars Drāznieks, fotogrāfi Ilmārs Apkalns, A.Gārša, I.Kuzmickis, Oļģerts Melgalvis, O.Kustovs, P.Zosins.
Kolekcijas daļa:
Ceļojums uz zemi: Rīgas kinostudijas pilnmetrāžas dokumentālā filma [attēls] = Посещение земли: полнометражный документальный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Ilmārs Blumbergs,
Kolekcijas daļa:
E. Kauliņš [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Gunārs Birkmanis, fotogrāfs Ilmārs Apkalns.
Kolekcijas daļa:
Grigorijs Groms [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Laimonis Šēnbergs.
Kolekcijas daļa:
Ščecinas vojevodistes dienas Latvijas PSR 1979. 27.V - 1.VI [attēls] / Дни Щецинского воеводства в Латвийской ССР / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
7. oktobris Konstitūcijas diena [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Vasaras kursi Annabergā [attēls] no 5. jūlija līdz 16. jūlijam 1979. gadā / mākslinieks Pēteris Purmalis.
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valsts ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais Akadēmiskais operas un baleta teātris. 1919-1979 [attēls] / mākslinieks Arnis Pumpurs.
Kolekcijas daļa:
Diskotēka [attēls] / mākslinieks Arnis Pumpurs.
Kolekcijas daļa:
Lilija Reiziņa [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieksGunārs Lūsis, fotogrāfs Valdis Brauns.
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1979[.] 2. un 3.VI Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu gadatirgus [attēls] = В Латвийском Этнографическом музее ярмарка изделий народного творчества 1979 2. и 3.VI / māksliniece Māra Taurenīte-Kuplā.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Gunārs Jāne / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Gunārs Birkmanis.
Kolekcijas daļa:
R.Veilande [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns.
Kolekcijas daļa:
A.Riekstiņš [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Aivars Drāznieks.
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 11.IV - 22.IV [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Stankevičs.
Kolekcijas daļa:
Es meitiņa kā rozīte... [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs.
Kolekcijas daļa:
В авангарде социалистического соревнования [attēls] Коледа И.В. / mākslinieks Ivars Lapiņš, fotogrāfs Viktors Lisicins.
Kolekcijas daļa:
Visi uz komunistisko sestdienas talku! [attēls] / mākslinieks Juris Ivanovs.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Valentīna Kopilova / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Viktors Ļisicins.
Kolekcijas daļa:
Romualds Kavinskis [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Ārijs Grosbergs.
Kolekcijas daļa:
Tu neievēroji ceļu satiksmes noteikumus [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
V.Galviņa [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns.
Kolekcijas daļa:
I.Spila [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Gunārs Birkmanis.
Kolekcijas daļa:
Uz jaunām darba uzvarām sauc oktobris [attēls]. 1917 / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Limuzīns Jāņu nakts krāsā: Rīgas kinostudijas komēdija [attēls] = Лимузин цвета белой ночи: Рижская киностудия. Кинокомедия / mākslinieks Edgars Ozoliņš.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Zaurs Sadihzade, Mihails Podoļans / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfi K.Jansons, J.Fadejevs.
Kolekcijas daļa:
Rūsiņš Rozīte [attēls] Izstāde atvērta Mākslinieku namā Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 35 / mākslinieks Gunārs Kļava.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Staņislava Petrāne / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs J.Fadejevs.
Kolekcijas daļa:
Marta Semule: divkārtējā Sociālistiskā Darba Varone [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Andris Tone.
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Mālmeisters [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Imants Prēdelis.
Kolekcijas daļa:
I.Cinis [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns.
Kolekcijas daļa:
Sargāsim vēstures un kultūras pieminekļus [attēls] / mākslinieks Gunārs Birkmanis.
Kolekcijas daļa:
5. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress [attēls] "Straumēnos" Anglijā 11. 8. 1981. - 17. 8. 1981. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Gaidām ciemos Rīgas Zoo [attēls] / [mākslinieks Pāvels Zajacs].
Kolekcijas daļa:
Upmaļu saimniece: deju un dziesmu uzvedums 1982. g. Melburnā, Kanberā, Sidnejā, Losandželosā, Sanfrancisko, Sietlā, Linkolnā, Mineapolē, Milvokos, Čikāgā, Grandrapidos, Klīvlandē,Toronto, Montrealā, Bostonā, Ņujorkā, Priedainē, Vašingtonā, Karakasā [attēls]. Saules jostas ansamblis / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Stankevičs: glezniecība, grafika, dizains [attēls] Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a 1982. gada decembrī - 1983. gada janvārī / mākslinieks Aleksandrs Stankevičs, fotogrāfi Ojārs Martinsons un Gunārs Janaitis.
Kolekcijas daļa:
LPSR Mākslinieku savienības 10. kongresa izstādes 1982. gada februāris - marts [attēls] = Выставки, посвященные 10-му съездуа Союза художников Латвийской ССР / mākslinieks Laimonis Šēnbergs.
Kolekcijas daļa:
Saules Josta de Sydney, Australia prezenta:"La Mujer de Upmala" [attēls]. Folklore de Lettonia a beneficio del Comite de Damas Letonas. Teatro Nacional Caracas viernes 4 de Junio 1982 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejam veltīts plakāts] [attēls] / mākslinieks Dainis Rožkalns.
Kolekcijas daļa:
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Laikmetu griežos: Rīgas kinostudijas mākslas filma pēc A. Upīša romāna [attēls] = На грани веков: художественный фильм рижской киностудии по роману А. Упита / mākslinieks Uldis Pauzers.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Eduards Osovskis / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Vladimirs Semjonovs.
Kolekcijas daļa:
Vija Vasiļjeva [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Imants Prēdelis.
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Tautas lietišķās mākslas izstāde-pārdošana 5., 6. jūnijs [attēls] = Латвийский Этнографический музей. Ярмарка: выставка-продажа изделий прикладного искусства 5. 6. июнь / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
S.Līvmanis [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Gunārs Birkmanis.
Kolekcijas daļa:
Triecienceltnes aicina jauniešus! [attēls] = Ударные стройки зовут молодых! / mākslinieks Jānis Borgs.
Kolekcijas daļa:
Padomju armija - mūsu miera sargs [attēls] / mākslinieks J.Borgs.
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 2. jaunatnes kongress [attēls] 1982. g. no 2. - 6. septembrim Robertsonā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
6. Republikas pūtēju orķestru salidojums Ogre 1983. [attēls] / mākslinieks Gunārs Zemgals.
Kolekcijas daļa:
Jānis Ciekurs [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Jurijs Taratihins, fotogrāfs Imants Prēdelis.
Kolekcijas daļa:
Uldis Auziņš [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Jānis Reinbergs, fotogrāfs Raimonds Rencis
Kolekcijas daļa:
Ivars Jansons [attēls]. Darba varoņu piemēram sekot / mākslinieks Andris Nikolajevs.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Ija Tolstopjatova / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Viktors Ļisicins.
Kolekcijas daļa:
La France a l'Heure Lettonne. Les Jaurnées de l'U.R.S.S. [attēls] / mākslinieks Juris Ivanovs.
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas gadatirgus. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs [attēls] = Латвийский Этнографический музей. Ярмарка народного прикладного искусства. / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
Augusts Pommers [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Jānis Galdiņš, fotogrāfs Ilmārs Apkalns.
Kolekcijas daļa:
Les Jaurnées de l'URSS en République Populaire du Congo [attēls] / mākslinieks Aivars Drāznieks.
Kolekcijas daļa:
Ugunsdzēsības muzejs Hanzas ielā 5 [attēls] / māksliniece Tamāra Čudnovska.
Kolekcijas daļa:
1983.gada 24.decembrī pl.16.00 VMA aulā VMA un RER kamerkora senās mūzikas koncerts [attēls] Diriģenti E.Grāvītis, A.Šķepasts, vokālais pedagogs A.Meija-Bite. Programmā V.Kornišs, O.Gibbons, G.Fārnebi, T.Morlejs, H.Persels, Z.Deprē, K.Žanekēns, O.Lasso, Dž.Palestrīna / [mākslinieks Tālis Beņķis].
Kolekcijas daļa:
Asinsaina jeb mazā naktsmūzika: Rīgas kinostudijas dokumentālā filma. [attēls] Scenārijs + režija - Ansis Epners, kamera - Sergejs Nikolajevs, skaņa - Aivars Znotiņš. Анализ крови / mākslinieks Māris Ārgalis.
Kolekcijas daļa:
6. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress [attēls]. No 1983. g. 31. decembra līdz 1984. g. 6.janvārim Austrālijā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Tūristu salidojums [attēls] / māksliniece Rasma Zaķe.
Kolekcijas daļa:
Andrejs Kurcijs [attēls] 1884-1959 / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Jāzeps Skerškāns / mākslinieks Andris Nikolajevs, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis.
Kolekcijas daļa:
Vecrīga arhitektūras pieminekļu ansamblis [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Leons Briedis.
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās sacensības avangardā [attēls] Gaļina Koņuhova / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Vladimirs Semjonovs.
Kolekcijas daļa:
Памяти павших будьте достойны! [attēls] / mākslinieks Vjačeslavs Kovaļevskis.
Kolekcijas daļa:
Kritušo piemiņas cienīgi esiet! [attēls] / mākslinieks Vjačeslavs Kovaļevskis.
Kolekcijas daļa:
Čarlzs Dikenss [attēls] Raksti 12 sējumos ar latviešu mākslinieku ilustrācijām / mākslinieks Zigurds Kampars.
Kolekcijas daļa:
Voldemārs Krūmiņš [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis.
Kolekcijas daļa:
Aina Dreimane [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Armands Lācis.
Kolekcijas daļa:
Nhũ'ng ngày Liên Xô tąi Viêt Nam thông qua nhũ'ng thành tų'u cŭa nu'ó'c công hòa xã hôi chŭ nghia Látvia [attēls] / mākslinieks Juris Ivanovs.
Kolekcijas daļa:
Ornaments [vokāli instrumentāls ansamblis] [attēls] / fotogr. Valters Jānis Ezeriņš.
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas dzīvnieku audzētāju biedrība [attēls] / mākslinieki Osvalds Dinvietis, Egīls Dinvietis.
Kolekcijas daļa:
Rīga '84: sociālistisko valstu "draudzības kausa" izcīņa autošosejā pa apli 1984. gada 3. jūnijā Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē [attēls] = "Кубок дружбы" социалистических стран по автомобильным кольцевым гонкам / mākslinieks Olafs Ceplevičs.
Kolekcijas daļa:
40 лет со дня освобождения Даугавпилса от немецко - фашистких захватчиков [attēls] 1275 / mākslinieks Uģis Auziņš.
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Lūriņš [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Uldis Zemzaris.
Kolekcijas daļa:
Roberts Eidemanis (1895-1937): rakstnieks - cīnītājs [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Berlīne, 1945.gada 9.maijs [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Das Lettische Kinderbuch [attēls] "Das internationale Buch" Berlin, Spandauer Straße 2. 31.V/'85/9.VI / mākslinieks Jāzeps Pīgoznis.
Kolekcijas daļa:
Gunārs Saltais [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / māksliniece Laima Peinbaha, fotogrāfs Armands Lācis.
Kolekcijas daļa:
Silvija Šmidkena [attēls] keramika / [mākslinieks Auseklis Ozoliņš, fotogrāfi M. Bušmane, Indriķis Stūrmanis].
Kolekcijas daļa:
Lielās uzvaras 40 gadi: izstādē izmantoti mākslinieku Lielā Tēvijas kara dalībnieku darbi un eksponāti no republikas muzeju fondiem [attēls] = 40-летие великой победы: на выставке экспонируются работы художников - участников Великой Отечественной войны и экспонаты из фондов музеев республики / mākslinieks Alnis Mitris.
Kolekcijas daļa:
Līdz bīstamai robežai: Rīgas kinostudijas pilnmetrāžas dokumentālā filma [attēls] = До опасной черты: документальный полнометражный фильм рижской киностудии / mākslinieks Vilhelms Mihailovskis.
Kolekcijas daļa:
Plakāts mieram: izstāde atvērta Republikāniskajā Zinību namā Rīgā, Ļeņina ielā 23. [attēls] Latvijas PSR Mākslinieku savienība, Latvijas PSR Mākslas fonds / mākslinieks Dimitrijs Lūkins.
Kolekcijas daļa:
Ventspils koktēlnieki: izstāde no Rundāles pils muzeja fondiem [attēls] = Вентспилсские мастера деревянной скульптуры: выставка из фондов Рундальского дворца музея māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs Ints Lūsis.
Kolekcijas daļa:
Liesma: izdevniecība. Daiļliteratūra, grāmatas par mākslu [attēls] = Liesma: издательство. Беллетристика, книги по искусству = Liesma: publishers. Fiction, poetry, art books = Liesma: Verlag. Belletristik, Bücher über die Kunst / mākslinieks Andris Lamsters.
Kolekcijas daļa:
S. Vidbergs: grafikas izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgaā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Выставка графики Сигисмунда Видберга откръта в Художественном музее ЛССР, г. Рига, ул. Горького 10a / māksliniece Iveta Kaulīte.
Kolekcijas daļa:
Latvija - jūras republika [attēls] Jubilejas izstāde "Latvija - jūras republika" atvērta ik dienu Latvijas PSR tautas saimnniecības sasniegumu izstādē Mežaparkā / mākslinieks Ārijs Grosbergs.
Kolekcijas daļa:
PSRS čempoināts autorallijā 26.-29.7.1985. Liepāja [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
Visi uz komunistisko sestdienas talku [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
9. maijs 1945 [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
Dubultslazds: Rīgas kinostudijas detektīvfilma divās sērijās [attēls] = Двойной капкан: детективный фильм Рижской киностудии в двух сериях / mākslinieks Māris Ārgalis.
Kolekcijas daļa:
Atklāta iepriekšēja parakstīšanās uz pasaules bērnu literatūras klasisko darbu kopojumu - Sprīdīša bibliotēku" 25 ilustrētos sējumos [attēls] Sprīdīša bibliotēka / mākslinieks Modris Adumāns.
Kolekcijas daļa:
Voldemārs Krūmiņš [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Uldis Zemzaris.
Kolekcijas daļa:
Rīga 12. piecgadē [attēls] Tematiska izstāde atvērta Latvijas PSR tautas saimniecības sasniegumu izstādē Mežaparkā no 1986. gada 16. jūlija līdz 14. oktobrim / māksliniece Astrīda Tokare, fotogrāfs Valters Ezeriņš.
Kolekcijas daļa:
Pionieris [attēls] [laikraksts] / māksliniece Elza Stalidzāne.
Kolekcijas daļa:
Jaunatnes preses svētki 1986' 20/VII Kultūras un atpūtas parkā [attēls] / māksliniece Astrīda Riņķe.
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR grāmatu draugu biedrība [attēls] = Общество любителей книги Латвийской ССР / mākslinieks Arnis Pumpurs.
Kolekcijas daļa:
Подумай! [attēls] Женский алкоголизм особо опасен, протекает с тяжелыми последствиями, трудно поддается излечению / mākslinieks A. Ostapenko.
Kolekcijas daļa:
Padomā! [attēls] Sieviešu alkoholisms ir sevišķi bīstams, noris ar smagām sekām, grūti padodas ārstēšanai / mākslinieks A. Ostapenko.
Kolekcijas daļa:
Imants Sudmalis 1916. - 1944.: Padomju Savienības Varonis [attēls] / mākslinieks Andris Nikolajevs.
Kolekcijas daļa:
Новые виды вкладов [attēls]. Молодёжно-преминальные вклады, денежно-вещевые выигрышные вклады, срочные вклады с дополнительными взносами / mākslinieks Andris Nikolajevs, fotogrāfi Raimonds Rencis, Juris Bērziņš.
Kolekcijas daļa:
Jauni noguldījumu veidi [attēls]. Jauniešu premiālie noguldījumi, naudas un mantu laimestu noguldījumi, termiņa noguldījumi ar papildu iemaksām / mākslinieks Andris Nikolajevs, fotogrāfi Raimonds Rencis, Juris Bērziņš.
Kolekcijas daļa:
7. [attēls] Teātris studija № 8, Rīga. Ivars Puga, Mihails Ļiņovs, Uģis Polis, Imants Vekmanis, Romāns Baumanis, režija - Modris Tenisons, Lauris Gundars, mūzika un trokšņi - Einārs Jaunbrālis, ekspres-scenogrāfija - Ivars Mailītis / mākslinieks Ivars Mailītis
Kolekcijas daļa:
Visi uz komunistisko sestdienas talku! [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa.
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils 1736. 24. V - 1986. [attēls] / māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs P.Vanags.
Kolekcijas daļa:
17. gs. portrets Latvijā: izstāde [attēls] = Портрет XVII века в Латвии: выставка / māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs Ints Lūsis.
Kolekcijas daļa:
Sovjetiska dagar i Sverige: Sovjetlettiska artistupptrãdanden [attēls]. Med folkdansensemblen Rotaļa, sångare, musiker / mākslinieks Gunārs Kirke.
Kolekcijas daļa:
Sovjetiska dagar i Sverige: Sovjetlettisk konstutställning [attēls]. Med måleri, grafik, minigobelänger, bärnstensarbbeten, läderarbeten m. m. / mākslinieks Gunārs Kirke.
Kolekcijas daļa:
Dubultnieks: psiholoģiska drāma pēc Andra Kolberga romāna Ēna motīviem [attēls] = Двойник: психологическая драма по мотивам романа А.Колберга "Тень" / mākslinieki Gunārs Kirke, Frančeska Kirke.
Kolekcijas daļa:
Draugs: Latvijas ĻKJS CK un Vissavienības V.I.Ļeņina pionieru organizācijas Latvijas republikas pionieru padomes žurnāls skolēniem [attēls] / mākslinieks Zigurds Kampars.
Kolekcijas daļa:
Ojārs Grīnbergs. [attēls] = Latvijas PSR Valsts filharmonija = Государственная филармония Латвийской ССР / māksliniece Lidija Judze.
Kolekcijas daļa:
Daile: Nopelniem bagātais kolektīvs Tautas koris [attēls] Mākslinieciskais vadītājs LPSR Tautas skatuves mākslinieks Gido Kokars / māksliniece Lidija Judze.
Kolekcijas daļa:
Gatve [deju kolektīvs]. Mākslinieciskais vadītājs Gunārs Rubenis. [attēls] LPSR Valsts Profesionāli - tehniskās izglītības komitejas kultūras nams / māksliniece Lidija Judze.
Kolekcijas daļa:
Teiksma: Latvijas PSR Valsts profesionāli tehniskās izglītības komitejas kultūras nama tautas koklētāju ansamblis [attēls] / mākslinieks Ārijs Grosbergs.
Kolekcijas daļa:
8. Stājgrafikas izstāde [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvių tapyba iš Latvijos TSR Dailěs muziejaus rinkinių XIX amžius - XX amžiaus pradžia [attēls]. Pirmą kartą Vilniuje / mākslinieks Juris Putrāms
Kolekcijas daļa:
Izvērsiet īstu kritiku! [attēls] / mākslinieks Ļevs Samoilovs
Kolekcijas daļa:
Pionieris - visiem bērniem paraugs! [attēls] / mākslinieks Nikolajs Petraškevics
Kolekcijas daļa:
Да здраствует 1 мая! [attēls] / mākslinieki Tenis Grasis, Arvīds Jēgers
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1. maijs! [attēls] Uz priekšu[,] uz komunismu! / mākslinieks Mihails Karpenko
Kolekcijas daļa:
Gatavosimies PSRS tautu IV spartakiādei! [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš
Kolekcijas daļa:
Sveiciens Latvijas PSR spartakiādes dalībniekiem! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Gatavosimies III PSRS tautu spartakiādei [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunieši, nodarbojieties ar cīņas sportu! [attēls] / māksliniece Valtraute Šeibe
Kolekcijas daļa:
Tūrisms labākā atpūta [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
V Latvijas PSR ziemas sporta spēles 1969-1970 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus 7., 8. jūnijā. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs [attēls] = Латвийский Этнографический музей. Ярмарка изделий народного прикладного искусства 7 и 8 июня / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs atvērts katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00. Valsts bibliotēkas folkloras ansamblis "Avols", ansamblis "Līvlist" Lībiešu sētā 16.06. [attēls] = Латвийский Этнографический музей под открытым небом открыт ежедневно с 10.00 до 17.00 час.[ов] / mākslinieks Jānis Galviņš.
Kolekcijas daļa:
LRAP [Latvijas Republikāniskā Arodbiedrību Padome] VIII spartakiāde [attēls] = Спартакиада профсоюзов / [mākslinieks Osvalds Dinvietis]
Kolekcijas daļa:
Mākslas svētki Grobiņas pilsdrupās 19. aprīlī 1986 |h [attēls]. Tiksimies ar Liepājas māksliniekiem, VMA studentiem, Tautas studijām, Folkloras draugu kopu "Skandinieki", Valsts Liepājas teātra aktieriem, Liepājas rajona pašdarbības kolektīviem, VIA "Līvi", rokgrupu J.Lūsēna vadībā / māksliniece Liene Eltermane
Kolekcijas daļa:
LRAP [Latvijas Republikāniskā Arodbiedrību Padome] VIII spartakiāde [attēls] Veiksmīgu startu / [mākslinieks Osvalds Dinvietis]
Kolekcijas daļa:
Días de Letonia Soviética en Cuba [attēls] / mākslinieks Aivars Drāznieks.
Kolekcijas daļa:
Rīga: pūtēju orķestris [attēls] / mākslinieki Osvalds Dinvietis, Egīls Dinvietis.
Kolekcijas daļa:
Mākslas vingrošana [attēls] / mākslinieks Fricis Burkēvics
Kolekcijas daļa:
Rallijs Latvija '86 [attēls] Latvijas PSR čempionāts autorallijā / mākslinieks Olafs Ceplevičs.
Kolekcijas daļa:
Biķernieku kompleksā sporta bāze [attēls] dibināta 1966. gadā / mākslinieks Olafs Ceplevičs.
Kolekcijas daļa:
Neomalti ferromalti: vislabākie stiprināšanas līdzekļi. A.Seebergs, Tukumā [attēls]. Beste kräftigungsmittel / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Burtnieku zirgi [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Bailes: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Страх: художественный фильм Рижской киностудии / māksliniece Ināra Antone.
Kolekcijas daļa:
H. K. Andersens Dārgāka par pērlēm un par zeltu: komēdija - pasaka [attēls] VEF Tautas teātris / mākslinieks S. Akseļrods.
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas grāmatas [attēls] = Книги Советской Латвии / mākslinieks Georgs Smelters.
Kolekcijas daļa:
Liesma: izdevniecība. Daiļliteratūra, grāmatas par mākslu [attēls] = Liesma: издательство. Беллетристика, книги по искусству = Liesma: publishers. Fiction, poetry, art books = Liesma: Verlag. Belletristik, Bücher über die Kunst / mākslinieki Georgs Smelters, Egils Rozenbergs.
Kolekcijas daļa:
LPSR Ugunsdzēsības muzejs, Rīga, Hanzas ielā 5 [attēls] = Пожарно-технический музй, Рига, ул.Ханзас, 5 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs.
Kolekcijas daļa:
Jaunatnes preses svētki 1987' 7/VI [attēls] / māksliniece Astrīda Riņķe.
Kolekcijas daļa:
Jānis Fabriciuss 1877.-1929. [attēls] Revolucionārs, partijas darbinieks, pilsoņu kara varonis / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1. maijs! [attēls] / mākslinieks Vasilijs Kovaļovs
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] Visu zemju proletārieši, savienojieties! / mākslinieks Helmuts Šeiers
Kolekcijas daļa:
Es braucu uz jaunceltnēm, un tu? [attēls] / mākslinieks Maksims Gleihs
Kolekcijas daļa:
...jo no manis nāk tā gaisma [attēls] / mākslinieks Ludvigs Bērziņš
Kolekcijas daļa:
Jans Kipura filmā Saulainā mīla. Latvijas chronika: Valsts Prezidenta 60. dzimšanas dienai veltītā chronika [attēls] . Kino Junona Maskavas ielā 59. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pa skaisto Latviju tikai ar skaisto un izturīgo G. Ērenpreis Originalu. Uzvarētājs visās lielākās sacīkstēs 1930. [attēls] G.Ērenpreis velosipedu fabrika Rīgā, Brīvības ielā - 82 / mākslinieks Oskars Šteinbergs
Kolekcijas daļa:
Vieglprātība un tās sekas! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Iegādājieties populāri zinātnisko literatūru [attēls] = Приобретайте научно популярную литературу / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Посетите книжные магазины Москниготорга[,] ознакомтесь с книгами, выпущенными к декаде латышского искусства и литературы в Москве [attēls] / [mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Mīliet grāmatu - zināšanu avotu [attēls] / [mākslinieks Gunārs Hermanovskis]
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tautas mākslinieks Kārlis Miesnieks. 1877.-1977. [attēls] Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Apbraucamais ceļš. Rīgas kinostudija [attēls] = Объезд: художественный фильм рижской киностудии / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Aizaugušā grāvī viegli krist: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = В заросшую канаву легко падать: художественный фильм рижской киностудии / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Oļegs Ļeņovs [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Jānis Reinbergs.
Kolekcijas daļa:
Latvijas zirgu šķirnei - 35 [attēls] / mākslinieks Laimonis Liziņš, fotogrāfs Imants Puriņš.
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zonas šķirnes zirgu izsole Taurenē 1987. gada 6. jūnijā [attēls] / mākslinieks Laimonis Liziņš, fotogrāfs Imants Puriņš.
Kolekcijas daļa:
1987. gada 21. jūlijā visi uz vietējo Tautas deputātu padomju un Tautas tiesnešu vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa.
Kolekcijas daļa:
21 июня 1987 года все на выборы в местные Советы народных депутатов и на выборы народных судей! [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa.
Kolekcijas daļa:
Papīra izstrādājumu grafiskais dizains un autoru radošie darbi: izstāde atvērta Republikāniskajā Zinību namā Rīgā, Ļeņina ielā 23 [attēls] / mākslinieks Vilnis Lapiņš.
Kolekcijas daļa:
Lopkopības un lopbarības ražošanas tehnika - 87: trešā Starptautiskā izstāde atvērta no 17. - 24. septembrim Rīgā, Maskavas ielā 160 Rīgas Sporta manēžā [attēls] Rīga '87 / mākslinieks Andris Lapiņš.
Kolekcijas daļa:
Alva Latvijas mākslas amatniecībā VI - XX gs: izstāde [attēls] = Олово в художественном ремесле Латвии VI - XX вв.: выставка / māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs Ints Lūsis.
Kolekcijas daļa:
Rīgas kartes un plāni 17. gs. - 19. gs. 60. gadu vidus: izstāde atvērta Palasta ielā 4 [attēls]. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs / māksliniece Inga Kambala.
Kolekcijas daļa:
Agro diena '87 [attēls] / māksliniece Daiga Kalēja.
Kolekcijas daļa:
PSRS konstitūcija [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs.
Kolekcijas daļa:
Padomju zeme: mākslas izstāde, veltīta Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai [attēls] = Страна советов: художественная выставка, посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции / mākslinieks Vadims Ivanovs.
Kolekcijas daļa:
Latviešu sarkanie strēlnieki - leģendārie revolūcijas cīnītāji [attēls] = Латышские красные стрелки - легендарные борцы революции / mākslinieks Vadims Ivanovs.
Kolekcijas daļa:
Inārs Helmūts grafika. Izstāde atvērta Mākslinieku namā Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 35 [attēls] = Инарс Хелмутс графика. Выставка открыта в Доме художников, г. Рига, Комяунатнес крастмала, 35 / mākslinieks Inārs Helmūts.
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Tautas teātru 6. salidojums Madona '87 [attēls]= 6 слёт народных театров Латвийской ССР / mākslinieks Jānis Galdiņš.
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: automotosportam veltīts plakāts] [attēls] / mākslinieks Olafs Ceplevičs, fotogrāfs Andris Štamguts.
Kolekcijas daļa:
Первый чемпионат Европы по радиоуправляемым моделям автомобилей [attēls] / Рига, 3 по 6 сентября 1987 года - Бикерниекская комплексная спортивная база / mākslinieks Olafs Ceplevičs.
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas F. E. Dzeržinska vārdā nosauktā kultūras nama Rīgas filofonistu klubs [attēls] = Министерство внутренных дел Латвийской ССР Рижский клуб филофонистов при ДК имени Ф. Э. Дзержинского / mākslinieks Olafs Ceplevičs, fotogrāfs Ilmārs Apkalns.
Kolekcijas daļa:
Čāpiņu Jāņa precības: Saules jostas uzvedums [attēls] 1987[. gadā] Kanberā, Sidnejā, Melburnā, Losandželosā, Sanfrancisko, Sietlā, Denverā, Linkolnā, Mineapolē, Milvokos, Kalamazū, Klīvlandē, Toronto, Montrealā, Bostonā, Ņujorkā, Priedainē, Vašingtonā, Bradfordā un Minsterē / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
21 июня 1987 года все на выборы в местные советы народных депутатов и на выборы народных судей! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Bulikins.
Kolekcijas daļa:
1987. gada 21. jūnijā visi uz vietējo tautas deputātu padomju un tautas tiesnešu vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Bulikins.
Kolekcijas daļa:
LPSR Mākslinieku savienības 11. kongresa izstādes Izstāžu zālē "Ķīpsala", izstāžu zālē "Latvija", LPSR Aizrobežu mākslas muzejā, Mākslinieku namā, T. Zaļkalna LPSR Valsts mākslas akadēmijā [attēls] = Выставки 11-го съезда Союза художников ЛССР / mākslinieks Jānis Borgs.
Kolekcijas daļa:
Valmiera 1988: 25. motokross "Gaujas kauss" Kūļu trasē 10.04.88. [attēls] / [mākslinieks Viktors Veismanis].
Kolekcijas daļa:
Ilga Vanaga keramika: izstāde atvērta Gustava Šķiltera memoriālajā muzejā Rīgā [attēls] / mākslinieks Gatis Vanags.
Kolekcijas daļa:
IX встреча представителей породненных городов СССР и Финлянди. Рига '88 [attēls]. 28 - 31 августа 1988 / mākslinieks Jurijs Taratihins.
Kolekcijas daļa:
Jauniešu mūzikas apvienība [attēls] / mākslineiks Georgs Smelters.
Kolekcijas daļa:
Kaķu izstāde. Liepājas dzīvnieku audzētāju biedrība [attēls] = Лиепайское общество любителей животных / māksliniece E.Šergaļina.
Kolekcijas daļa:
Komjaunatnei - 70 [attēls] / mākslinieks Aldis Ruskulis.
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams [attēls]. Mode '89 / māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja
Kolekcijas daļa:
Tils Pūcesspieģelis [attēls]. Rīgas Proletāriešu rajona Jaunatnes centrs pirmo reizi Jāņa sētā Egila Zirņa, Pāvela Homska, Valtera Ezeriņa variācija par Šarla de Kostēra leģendu ar grupas Doktors Fausts & LVK Teātra fakultātes IV Valmieras kursa diplomandu piedalīšanos / mākslinieks Egils Mednis.
Kolekcijas daļa:
I.Bagramjana piemiņas kauss motokrosā '88 [attēls] / mākslinieks A. Matisons.
Kolekcijas daļa:
Vārme - 40 [attēls]. 1948 - 1988 / mākslinieks Laimonis Liziņš, fotogrāfs Imants Puriņš.
Kolekcijas daļa:
Allaži [attēls] / mākslinieks Laimonis Liziņš, fotogrāfs Imants Puriņš.
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR mākslas vingrošanai 40 [attēls]. 1988. gada 24., 25. oktobrī A.Upīša LPSR Valsts Akadēmiskajā drāmas teātrī / māksliniece Māra Lindberga.
Kolekcijas daļa:
Ščecinas vojevodistes draudzības dienas Latvijas PSR '88 [attēls] Дни дружбы Щецинского воеводства в Латвийской ССР '88 = Dni pryjaźni wojewódstwa Szczecińskiego w Łotewskiej S.S.R. '88 / mākslinieks Andris Lapiņš.
Kolekcijas daļa:
Baltica Rīga '88 [attēls] / mākslinieks Vitolds Kucins.
Kolekcijas daļa:
The Beatles 1962 - 1970 [attēls] Ringo Stārs, Džons Lenons, Pols Makkārtnijs, Džordžs Harisons / mākslinieks Ilmārs Kļava.
Kolekcijas daļa:
Latvijas grāmatai 400 gadi [attēls] / māksliniece Iveta Kaulīte Vasile.
Kolekcijas daļa:
Latviske kulturdager 1990: Oslo 18.-25. november, Bergen 26.11.-2. desember, Stavanger 3.-9. desember [attēls]. Kulturlaget Norge - Latvija / mākslinieks Vitolds Kucins.
Kolekcijas daļa:
Velkommen til Baltikum! [attēls] Kulturlaget Norge - Latvija / mākslinieks Vitolds Kucins.
Kolekcijas daļa:
Rīgas Tekstils: vilnas audumi [attēls] = Шерстяные ткани / māksliniece Lidija Judze.
Kolekcijas daļa:
Demokrātiskā partija Saimnieks [attēls] / mākslinieks nezināms. - IPtL-341/345
Kolekcijas daļa:
Ежедневно Заслуженный артист РСФСР Кио и цирковая программа [attēls] Цирк / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Abaja dziesmas: mākslas filma [attēls] = Песни Абая: xудожественный фильм / mākslinieks Simons Gūtmanis
Kolekcijas daļa:
Mājup ar uzvaru: mākslas filma pēc Viļa Lāča lugas "Uzvara". [attēls] Rīgas mākslas filmu kinostudijas 1947. g. ražojums / mākslinieks Simons Gūtmanis
Kolekcijas daļa:
Pavasaris: kinokomēdija. Galvenajās lomās L[Ļ]. Orlova un N. Čerkasovs [attēls] = Весна: кинокомедия. Участв.[уют] Л.Орлова и Н.Черкасов / [mākslinieks Rūdi]
Kolekcijas daļa:
Strādā, biedri, un esi drošs, tavu darbu sarga Padomju armija! [attēls] Izpildīsim un pārsniegsim jauno piecgades plānu! / mākslinieks Viktors Koreckis
Kolekcijas daļa:
Конституция (Основной закoн) Латвийской Советской Социалистической Республики [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и безпартейных! [attēls] / mākslinieki Arturs Apinis, Nikolajs Breikšs, Arvīds Egle, Eduards Kalniņš
Kolekcijas daļa:
Молодежь советской Латвии! Голосуйте за кандидатов блока коммунистов и безпартйных! [attēls] / mākslinieks Arveds Segliņš
Kolekcijas daļa:
Nekad netrūks piena un sviesta, ja apdrošināsi savas govis GOSSTRACHĀ [attēls] Visos apdrošinājuma veidos līgumus slēdzi apdrošināšanas aģenti un inspektori. Tuvākais aģents: / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Parakstīsimies uz PSRS tautas saimniecības athaujošanas un attīstības trešo valsts aizņēmumu! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Noguldiet naudu krājkasēs! [attēls]. Noguldījumi krājkasēs pastiprina PSRS finansiālās spējas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Izpildīsim jaunās Staļina piecgades otrā gada plānu līdz lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas XXX gadadienai! [attēls] / mākslinieks J. Pods
Kolekcijas daļa:
Слава советскому народу, успешно выполяющему новую Сталинскую пятилетку! [attēls] / mākslinieks Mihails Karpenko
Kolekcijas daļa:
Biedri paju īpašnieki, zemnieki un zemnieces, izpildiet savas saistības, nododiet pirms termiņa valstij lauksaimniecības produktus un jēlvielas [attēls]. Pārdodiet lauksaimniecības produktu pārpalikumus par vidējām tirgus cenām patērētāju kooperācijai vairieties no spekulantiem un uzpircējiem / mākslinieks Mihails Karpenko
Kolekcijas daļa:
Sagatavojiet labu skābbarību! [attēls] Tā ceļ piena ražību / mākslinieks Valters Uzticis
Kolekcijas daļa:
Первое и лучшее зерно – государству! Выполним план хлебо – заготовок к ХХХ-ой годовщине Великого Октября! [attēls] / mākslinieks Valters Uzticis
Kolekcijas daļa:
Образцово проведем весенний сев! [attēls] / mākslinieks Jānis Brekte
Kolekcijas daļa:
Крестъяне советской Латвии! Своевременно выполните поставки молока государству! [attēls] / māksliniece Vera Krēgere
Kolekcijas daļa:
PSRS Mākslas fonda Latvijas republikāniskās nodaļas tēlotājas mākslas salons Rīgā, Kirova ielā 55 pārdod: gleznas, grafikas, skulptūras, keramikas [attēls]. Салон изобразительного искусства Рига, ул. Кирова 55 при Латвийском республиканском отделении Художественного фонда СССР. Продаются картины, графика, скульптура, керамика / [mākslinieks Pēteris Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Готовимся к первому республиканскому слёту юных пионеров [attēls] / mākslinieks Rūdolfs Jansons
Kolekcijas daļa:
Да здраствует первое мая – международный праздник трудящихся! [attēls] / mākslinieks Eduards Kalniņš
Kolekcijas daļa:
Pilns svētku līksmes pavasara gaiss. / Šalc karogi tik lepni un tik brīvi. / Ar jaunām darba uzvarām nāk 1. maijs, / Un slavas vainags rotā ,ūsu dzīvi [attēls] / mākslinieks Voldemārs Valdmanis
Kolekcijas daļa:
Cilvēks cilvēkam - draugs, biedrs un brālis [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs - darbaļaužu starptautiskā solidaritātes diena! [attēls] / mākslinieks Gunārs Cilītis
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1.maijs! [attēls] / māksliniece Inga Kambala
Kolekcijas daļa:
Lai dzivo 1. maijs! [attēls] / mākslinieks Sergejs Bariševs
Kolekcijas daļa:
Героической армии победительнице - слава! [attēls] / mākslinieks Viktors Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Tu atdevi mums dzīvi! [attēls] / mākslinieks Viktors Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Товарищ, работай и будь спокоен, твой мирный труд охраняет воин! [attēls] Выполним и перевыполним новый пятилетний план! / mākslinieks Viktors Koreckis
Kolekcijas daļa:
Es balsošu par komunistu un bezpartejiko bloka kandidātiem! [attēls] 1946. gada 10. februārī visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! / māksliniece Ņina Vatoļina
Kolekcijas daļa:
Jaunie vēlētāji! [attēls] Tikai Staļina konstitūcija deva jums vēlēšanu tiesības. Lai dzīvo Staļina konstitūcija! / māksliniece Zenta Logina
Kolekcijas daļa:
Я буду голосовать за кандидатов блока коммунистов и безпартийных! [attēls] 10 февраля 1946 года все на выборы в Веровный Совет СССР! / māksliniece Ņina Vatoļina
Kolekcijas daļa:
Укрепим интернациональные связи рабочего класса СССР с рабочим классом капиталистических стран! Выше знамя международной пролетарской солидарности! [attēls] Да здраствует пролетарский интернационализм! / mākslinieks Josifs Jangs
Kolekcijas daļa:
Brīvību kapitālisma mocekļiem! [attēls] / mākslinieks Hroe Sanča
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieki! Pārdodiet valstij savus lopu un putnu pārpalikumus! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Socialisms un alkoholisms ir nesavienojami jēdzieni [attēls] / mākslinieks Egils Hermanovskis
Kolekcijas daļa:
PSKP XXII kongresam veltīta republikāniskā mākslas izstāde atvērta Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā - Gorkija ielā 10a [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku diena [attēls] 17. aprīlī 1960. / mākslinieks Arturs Mucenieks
Kolekcijas daļa:
Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas teātra un kino dekoratoru darbu izstāde [attēls] / mākslinieks Rūdolfs Pīlādzis
Kolekcijas daļa:
2 Pеспубликанская выставка книжной графики и плаката [attēls] Выставка открыта в Государственном музее латышского и русского искусства, г. Рига, ул. Горького 10a / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Jan Rozentals 1866 - 1966 [attēls]. [Izstāde] atvērta Valsts Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā Nr. 10-a / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Latvian kuvaamataiteen näyttely [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Выставка произведений художников Латвийской ССР. Открыта в павилъоне сельского хозяйства Казахской ССР [attēls] Декада культуры Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
25 лет Советской Литвы, Латвии и Эстонии: художественная выставка [attēls]. Открыта в Центральном Выставочном зале (Манеж) / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
J. R. Tillberga mākslas darbu izstāde [attēls] Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā Gorkija ielā 10a / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Walter 1869 - 1969 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
E. Melderis [attēls] Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tēlotājas mākslas izstāde 1870 - 1970 [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā Nr. 10-a / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Выставка изобразительного искусства 1870 - 1970 [attēls]. Выставка открыта в Государственном музее Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Jubilejas krēsls: tēlniecības izstāde no [1988.gada] 1.oktobra līdz 27.novembrim Tēlnieku namā. Arta Dumpe, Aivars Gulbis, Oļegs Skarainis [attēls] = Юбилейное кресло: выстaвка скульптуры Арты Думпе, Айвара Гулбиса, Олега Скарайниса / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
2. Astoņu tēlnieku izstāde Mākslinieku namā [Rīgā], Komjaunatnes krast. 35 [attēls] / mākslinieks Gunārs Cīlītis
Kolekcijas daļa:
vma [Valsts Mākslas akadēmijas] un vdi [Vilnius Dailes Institutas] studentu darbu izstāde. Keramika un grafika [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Юноши и девушки! Поступайте в школы ФЗО строителей. В совершенстве овладевайте специальностъю. [attēls] Учитесь строить заводы фабрики города / māksliniece M. Ņesterova
Kolekcijas daļa:
Jaunekļi un jaunavas! Iestājieties fabriku un rūpnīcu arodceltnieku skolās. Pilnīgi apgūstiet specialitāti. [attēls] Mācieties celt rūpnīcas, fabrikas, pilsētas / māksliniece M. Ņesterova
Kolekcijas daļa:
Нам пятьдесят! [attēls] 28 февраля 1919 г.[ода] - день рождения комсомола Латвии / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mums piecdesmit! [attēls] 1919. g. 28. februāris - Latvijas komjaunatnes dzimšanas diena / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pa Ļeņina ceļu uz laimi mēs ejam [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo ļeņinisms! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Vološins
Kolekcijas daļa:
Kāpēc uzvarēs Eiropa? [attēls] Tāpēc, ka vācu vadībā cīņā pret boļševismu stājušās visas Eiropas tautas[.] Iestājieties Jūsu dzimtenes SS-leģionos un kā izpalīgi Vācu armijā. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Viņņica boļševisma asinster[r]ora jauns pierādījums [attēls]. Par to cīnās pasaules žīdisms / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Būsim Tautas Palīdzības talcinieki [attēls]. Tautas Palīdzība ir apolītiska tautas pašpalīdzības organizācija. Iestāsimies visi Tautas Palīdzības talciniekos! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tautas palīdzības 3. četrklasīgā naudas loterija [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Velosipēdi "Latvello" vadošā marka [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vienmēr un visur ar Latvello kalngalā! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: plakāts filmai "Čapajevs"] [attēls] / [mākslinieks Simons Gūtmanis]
Kolekcijas daļa:
Slava varonīgajai Sarkanai Armijai - uzvarētājai! [attēls] / mākslinieks Viktors Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Nākat darbā uz Vāciju! [attēls] Visu, ko Jūs Vācijā redzēsiet un mācīsaties, viss tas Jums kļūs par pamatu tālākai attīstībai un palīdzēs Jums tikt dzīvē uz priekšu! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nākat darbā uz Vāciju! [attēls] Visu, ko Jūs Vācijā redzēsiet un mācīsaties, viss tas Jums kļūs par pamatu tālākai attīstībai un palīdzēs Jums tikt dzīvē uz priekšu! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Работа в немецком домашнем хозяйстве радует меня... [attēls] я узнала прекрасную Германию и научилась многому, что впоследствии пригодится мне в жизни / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Taupi arī elektrību [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kas grib uzvarēt, tam jācīnās un jāstrādā! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Выставка молдавской книги и книжной графики в магазине "Политическая книга" ул. Ленина 38 [Рига] [attēls]. Неделя кулытуры Молдавской ССР в Латвийской ССР 14-22 мая [1966] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Grāmata - logs uz pasauli [attēls] / mākslinieks Edgars Bauze
Kolekcijas daļa:
Asija lieto Shell [attēls]. Shell ražojumi dabūjami visās pasaules malās / mākslinieks Herijs Perijs
Kolekcijas daļa:
Amerika lieto Shell [attēls]. Shell ražojumi dabūjami visās pasaules malās / mākslinieks Herijs Perijs
Kolekcijas daļa:
Eiropa lieto Shell [attēls]. Shell ražojumi dabūjami visās pasaules malās / mākslinieks Herijs Perijs
Kolekcijas daļa:
Pērciet konfektes C-3! Jaunizlaidums raksturīgā H.Cukura lidmašīnas attēla iesaiņojumā. 10 % no pārdošanas cenas nāk par labu Latvijas civīlai aviācijai [attēls] Latvija - Gambija / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Johans Štrauss Sikspārnis [attēls]. Kaspara Dimitera librets. Latvijas Nacionālajā operā 2002. gada 5., 6., 7. decembrī / mākslinieks Aigars Bikše
Kolekcijas daļa:
Nolaupītais: izcila pirmizrāde pēc pazīstamā R.Ste[ī]vensona tā paša nosaukuma romāna [attēls] Galvenajās lomās: Fredijs Bartolomju, Verners Baksters, Arline Vilen. No š. g. 28. novembra kino "Palladium" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sarkanā krusta 3-klasīgā naudas loterija №32 [attēls] 100.000 vinnestu par 1,1 miljonu latu. Katra trešā loze vinnē! / mākslinieks Reinholds Kasparsons
Kolekcijas daļa:
Jums smaida laime! Iegādājaties Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrības mantu izlozes biļeti! [attēls] / mākslinieks Oto Viduks
Kolekcijas daļa:
Latviešu veco strēlnieku biedrības mantu loterija. Izloze notiks 1937. g. 30. maijā [attēls] / mākslinieks Fridrihs Vīksne
Kolekcijas daļa:
Ceļojošā Latvijas ražojumu izstāde no 28. maija - 6. jūnijam 1933.g. [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Godinot strādnieku - godinām darbu. 25 VII 1937 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate 1939 [attēls]. I Vispārējā izstāde Rīgā, Amatu un kongresu namos no 16.Vi - 2.VII, II Celtniecības izstāde Rīgā, Latvijas Universitatē no 16.Vi - 2.VII, III Lauksaimniecības izstāde Jelgavā, Izstādes laukumā no 15.VI - 2.VII / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Darba svētki 25. jūlijā 1937. g. Juglā [attēls] / mākslinieks E. Sevels
Kolekcijas daļa:
Dosimies uz laukiem dzīvē un darbā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Lauku mājas ir zemtuŗu mītnes un tautas dzīvā spēka dzīvais avots [attēls] Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieki! Lietojiet lētos, bet vērtīgos cukura ražošanas blakus produktus: melase, cukurbiešu graizījumi, filtrkaļķis [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Spodrības nedēļa no 2.-9. maijam 1937 [attēls] Apkopsim un spodrināsim savas sētas / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Pieradinies klusēt [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dziesma brīvai Latvijai [attēls] Latvijas atdzimšana 1934. g. 15. maijs / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Topiet lepni uz to, ka mēs esam mūsu latviskās Latvijas pilsoņi [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ne savstarpēju apkaŗošanos, bet vienotu domu [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mēs esam viena saime, vienota saime mēs paliksim [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Izkopsim latviskos tikumus [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tautas un tēvuzemes mīlestība - visu tikumu pamats [attēls]. A. Kronvalds / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas vārds svēts vārds [attēls] / mākslinieks Niklāvs Strunke
Kolekcijas daļa:
Mans augstākais prieks, manas lielākās bēdas stāv latviešu tautas laimē un nelaimē. Kronvalda Atis [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mēs varam būt patrioti visi un būsim visi. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Ansis Cīrulis
Kolekcijas daļa:
XI Starptautiskās jāšanas sacīkstes hipodromā no 2. - 10. septembrim Rīgā 1939 [attēls] / mākslinieks Herberts Mangolds
Kolekcijas daļa:
4. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens: mērķis Rīgā [1939.g.] 26. 27. augustā [attēls] / mākslinieks Harijs Gricēvičs
Kolekcijas daļa:
Visit Latvia [attēls] / mākslinieks Sigismunds Dīdrihs Johans Vidbergs
Kolekcijas daļa:
Ungāru tautas mākslas izstāde Rīgas pilsētas Mākslas mū[u]zejā no 19/I līdz 2/II 1936 [attēls] / [mākslinieks Mihály Tancsik]
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad no franču sliedēm paliek pāri tikai cīpslas,zeme sāk degt zem lokomotīvēm un nav citas izejas, ka nobalsot par № 3 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad tiešām klāt tas pēdīgs brīdis, katrs izšķiras drīz, sauc citus līdz un balso par № 3 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad Latvijā pieturas gaisa minimums, plosās vētra un līst, bet tikai nobalsojot par № 3 atspīdēs saulīte / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad valdības nav, monarchistu organizācija apstiprināta un vēlēšanu slapjdraņķī debesis ar zemi kopā iet[,] Sociāldemokrātu partija paceļas augstu pāri visām sīkajām grupiņām, kas piedalās vēlēšanās / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad Rīgas veco rāti gāž un ap jaunas celšanu makten pūlējas[,] vēlēšanās piedalīsies 37 saraksti ar 1911 kandidātiem / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kaujas sauciens [attēls]. Tanīs šaušalīgās dienās, kad beigas polī[i]tiskiem kraķiem un trīc bikses visiem zaķiem, jo izšķirošā diena klāt drīz un visi balsos par № 3 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Visi kurzemnieki balsos vienīgi par sarakstu № 12 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par № 32. Sējat taisnību un kārtību[!] [attēls] = Stimmt für № 32. Säet Recht und Ordnung[!] = Голосуйте за № 32. Сѣйте право и порядок[!] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latgolas zemnīku-oroju listei ir № 11 [attēls]. Latgolas zemnīki, mozzemnīki un jaunsaimnīki vysi apsavīnojit sovā latgolas zemnīku partijā un balsojit par № 11 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīga naudas lotereja №5 [attēls] / mākslinieks J. Tupiks
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīga naudas lotereja №9 [attēls] / mākslinieks J. Tupiks
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta 3-kl. naudas loterija №24 [attēls] Katra trešā loze vinnē 100.000 vinnestu par 1,1 miljonu latu / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta 3-kl. naudas loterija №24 [attēls] Katra trešā loze vinnē 100.000 vinnestu par 1,1 miljonu latu / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics
Kolekcijas daļa:
Nacionālās jaunatnes loterija par 5.000.000 rbļ. Galvenais laimests 1.000.000 rbļ. Pirmo reizi Latvijā! izloze notiks 1. februārī 1923. g. [attēls] Vaiga sviedros kuģus lādēju / Nabadzīgo dzīvi lādēju. / Te uz kāda ielas stūra / Pirkta loze laimi būra. / Seko manim, esi drošs / Būs tev nams un pajūgs košs. / [mākslinieks Sergejs Civis-Civinskis]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta 3-klasīga naudas lotereja №23 [attēls] Katra trešā loze vinnē! Atlikums - veselības kopšanas iestāžu uzturēšanai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
1931. gada iekšējais ceļu aizņēmums ar prēmijām [attēls] / mākslinieks Valters Darmbrāns
Kolekcijas daļa:
7. Latgales lauksaimniecības[,] rūpniecības un amatniecības izstāde Daugavpilī 19. - 22. z[s]ept. 1930. [attēls] Zem Valsts Prezidenta protektorāta / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Riga 1921: Internacionālā zemkopības un rūpniecības izstāde 31. ju[ū]l. 28. aug 1921. Izstādes atklāšana svētdien, 31. ju[ū]lijā 1921. gadā [attēls] = Expositiion Foire = Ausstellung Messe = Exhibition Fair / mākslinieks Hermanis Grīnbergs
Kolekcijas daļa:
Paraugu izstāde no 26.sept. līdz 1.nov. akc. sab. "Bufalo" telpās Rīgā 1920 [attēls] = Mustermesse = Brito - Latvian trade fair / mākslinieks Hermanis Grīnbergs
Kolekcijas daļa:
IV Ziemeļlatvijas Dziesmu diena Valmierā, 25. jūlijā 1926. gadā [attēls]. Piedaloties Valmieras, Cēsu un Valkas novadu koriem ar 600 dziedātājiem un 4. Valmieras kājnieku pulka orķestrim ar 25 pūtējiem / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
M. Grasmaņa sēklu tirgotava, Jelgavā Katoļu ielā. [attēls] Visas sēklas dārzkopībai un lauksaimniecībai! / mākslinieks Aleksandrs Strekavins
Kolekcijas daļa:
Your next trip to Baltic Riviera Latvia [attēls] / mākslinieks Verners Linde
Kolekcijas daļa:
Visitez la pittoresque Lettonie [attēls] / mākslinieks Verners Linde
Kolekcijas daļa:
Tervetuloa aurinkoiseen Latviaan! [attēls] / mākslinieks Verners Linde
Kolekcijas daļa:
Navštivte nádherné a při tom velmi levné moršké lázně v Lotyšsku! [attēls] / mākslinieks Verners Linde
Kolekcijas daļa:
Kulastagem kaunit naabrimaad Latvijat! [attēls] / mākslinieks Verners Linde
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie das schöne Lettland [attēls] / mākslinieks Verners Linde
Kolekcijas daļa:
Besök Lettland svenskminnenas land! [attēls] / mākslinieks Verners Linde
Kolekcijas daļa:
Aplankykite puiką kaimynų šalį LATVIJĄ! [attēls] / mākslinieks Verners Linde
Kolekcijas daļa:
Lettlsche Folklore 28. Juli 20 uhr Kongresshalle [attēls] / Dziesmas[,] dejas[,] koklēšana / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Riga Pantomime: Smile [attēls]. Rīgas Pantomīma anno 1956 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latvijas PSR Valsts filharmonijai veltīts fotoplakāts] [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latviešu gadskārtu un tradīciju kalendārs [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils muzejs: baroka mākslas brīnums neskartā lauku ainavā [attēls] = Rundāle palace muzeum: The Miracle of baroque Art in an Untouched Country Landscape / māksliniece Velta Leijere
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Rīgas Zooloģisko dārzu [attēls] / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Kandava [attēls] / mākslinieks V.Suhanovs
Kolekcijas daļa:
Abavas senleja [attēls] / mākslinieks V.Suhanovs
Kolekcijas daļa:
Fotofix [attēls] Ikvienam, kas nodos attīstīt uzņēmumus līdz pl. 1/2 10 rītā dabūs gatavas fotografijas tanī pat dienā pulkstens 5 pēc pusdienas. Lūdzam pārliecināties - Foto veikals Fotofix pie Biržas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Baltā [attēls] foto - plates, foto - papīri / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
F. Buclers foto un optisku piederumu tirgotava Rīgā, Blaumaņa ielā 16/18. Īp.[ašnieks] A.Bērziņš [attēls] Attīsta kopē palielinā[a] Leica, Contax un mazfilmu uzņēmumus / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Selektīvi šķidrinātās jaunās Shell motor eļļas tagad pārdošanā [attēls]. Ātrāka startēšana, mazāk sodrēju, mazāk ogles, nemainīgs karstumā, saimniecisks / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Solo solī ar technikas attīstību! [attēls] Selektīvi šķidrinātās jaunās Shell motor eļļas / mākslinieks Arturs Tims
Kolekcijas daļa:
Pavasaris! - jāmaina eļļa [attēls]. Triple shell. Golden shell. Aeroshell / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Drošs paliek drošs. [attēls] Selektīvi šķīdinātās Shell motoreļļas vienmēr zem plombas / mākslinieks Nikolajs Puzirevskis
Kolekcijas daļa:
Somu biskviti [attēls]. Biskvitu fabrika V.Ķuze, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Laimas Mokka pupiņas ir vienmēr tās labākās [attēls]. Laima Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi To To [attēls] Tab.[akas] fabr.[ika] Mündel un Ko, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi To To [attēls] Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tabak. Fabr. Mündel un Ko Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Galop [attēls] Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Latvija [attēls]. Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Latvija [attēls]. Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bim Bom papirosi [attēls] Tab.[akas] fabr.[ika] Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Visi smēķē papirosus BOB [attēls]. A-S Mündel un Ko Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Galop" [attēls]. Mündel un Ko Rīgā / [mākslinieks Heinrihs Daibers]
Kolekcijas daļa:
Mans apgrozījums ikdienu paliek lielāks! [attēls] Tip Top: A.G. Ruhtenberg Riga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A.S.Maikapar Rīgā: tabaka Alžirs, papirosi Karmen [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis
Kolekcijas daļa:
Igate: alus darītava [attēls]. Dzeriet visi! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Alusdarītava "Mežapils" [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Blakrin: blā[a]kšu iznīcināšanai, Maok: pulveris kukaiņu iznīcināšanai, Radihar: šķidrums pret varžacīm [attēls]. Ķīmiski tehniskās laboratorija "Veritas" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
"Delicia!" Nahwe wiseem grauzejeem! Dabujams wisur [attēls] = Смерть всем грызунамъ! Требуйте всюду = Tod den Nagetieren! Űberall Erhältlich / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas Zooloģiskais dārzs [attēls] Dārzs atvērts katru dienu no pl.10. Satiksme ar 11. tramvaju / mākslinieks Rihards Skrubis
Kolekcijas daļa:
Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоологический сад / mākslinieki Arveds Segliņš, Oļģerts Jaunarājs
Kolekcijas daļa:
Ziedojiet mūsu bērniem [attēls] Latvijas Bērnu palīdzības savienība / mākslinieks Rihards Kārlis Valdemārs Zariņš
Kolekcijas daļa:
Par 1 latu lauksaimniecību 25 ha...Jūs variet iegūt Latv. Lauksamniec. Darb. B-bas mantu izlozē [attēls] / mākslinieks Oto Viduks
Kolekcijas daļa:
Par 1 latu lauku saimniecību "Jurīši" ... ģimenes māju Rīgā ... u. d. c. vērtīgu mantu Jūs variet iegūt Latv. Lauksaimniecības Darbinieku B-bas mantu izlozē [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Darba apgādēs reģistrētie darba meklētāji atgriežaties ar ģimenēm uz laukiem, kur jums nodrošināts darbs, iztika un jūsu ģimenei veselīgi dzīves apstākļi [attēls] / mākslinieks G. Rēgalovs
Kolekcijas daļa:
Ceļat latvju virtuvi godā! Mācaties izmantot mūsu daudzos vērtīgos produktus, kuriem garšas un labuma ziņā līdzvērtīgu nav nekur citur [attēls] / mākslinieks Oskars Šteinbergs
Kolekcijas daļa:
Jūsu augi gaida dabīgo Čīles salpetri [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dabīgais Čīles salpetris: augstas ražas, veselīgi augi [attēls]. Slāpeklis + papildbarības vielas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nitragins: visu augu un stādu bakterioloģiska mēslošana [attēls]. Acme / mākslinieks B. Hempels
Kolekcijas daļa:
Ražas nodrošināšanai jākodina visas sēklas ar Ceresāna saus- vai slapjkodni. Bayer [attēls]. Kāda sēkla, tāda raža! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Theatre Glendon presents Anton Chekhov's Three Sisters [attēls] directed by: Banuta Rubess March 14 - 18 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bahčisarajas strūklaka: Borisa Asafjeva balets. [attēls] Pirmizrādes [2008.g.] 16. un 17. maijā Latvijas Nacionālajā operā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Lielais Kristaps 98: Latvijas filmfestivāls [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ūdens. Laila Pakalniņa [attēls] Water = Wasser = L'Eau / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
LVU studentu centra videoklubs [attēls] = Видеоклуб центра студентов ЛГУ / mākslinieks I. Šurs
Kolekcijas daļa:
The Olimpic Hive [attēls] = Olimpiskais strops. Autors Ansis Epners / mākslinieks A. Prauliņš
Kolekcijas daļa:
Alberts Kauls: agrofirmas "Ādaži" ģenerāldirektors [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Aleksandrs Bulikins, fotogrāfs Valdis Semjonovs
Kolekcijas daļa:
1. maijs - Starptautiskā strādnieku solidaritātes diena [attēls] / māksliniece Edīte Gornova
Kolekcijas daļa:
Группа классического рокенрола Arhīvs [attēls]. Солист - Почетный член Шведской Ассоциации исполнителей рокенрола Пит Андерсон / mākslinieks Andris Grīnbergs
Kolekcijas daļa:
Pits Andersons & Arhīvs - klasiskā rokenrola grupa [attēls] / mākslinieks Andris Grīnbergs
Kolekcijas daļa:
Министерство культуры Латвийской ССР. Государственная филармония [attēls] / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrija. Valsts filharmonija [attēls] / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Kultūras ministrija. Valsts filharmonija [attēls] = Министерство культуры Латвийской ССР. Государственная филармония / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Liepājas simfoniskais orķestris [attēls] / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
X Starptautiskais Senās mūzikas festivāls. Bauska - Rīga - Rundāle 03.07.-18.07.2004. [attēls] = The 10th International Festival of Early Music / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tautas koris Sakta [attēls] / mākslinieks Egīls Bormanis
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga: gaismas festivāls [2008.g.] 14.-18. novembris [attēls] Aicina Tele 2 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Tautas lietišķās mākslas izstāde-pārdošana 1988. gada 4. un 5. jūnijā [attēls] = Ярмарка изделий народного прикладного искусства 4 и 5 июня 1988 года. Латвийский Этнографическй музей под открытым небом / māksliniece Maija Avota
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas [attēls]. J.Raiņa 124. gads / mākslinieks Jānis Reinbergs
Kolekcijas daļa:
FIA kausa izcīņa autokrosā ar speciālajām krosa automašīnām bagijiem sporta kompleksā "Mūsa" 3.,4.06.'89 [attēls] / mākslinieks A. Matisons
Kolekcijas daļa:
Zelta mopēds: motokross [attēls] Cēsis '88: motorūpnīcas "Sarkanā zvaigzne" Lielās balvas izcīņa 30.-31. jūlijā/ mākslinieks Aleksandrs Blūmentāls
Kolekcijas daļa:
PSRS čempionāts Rīga, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē 18.-19.06., 27.-28.08. [attēls] = Чемпионат СССР Рига, Бикерниекская комплексная спортбаза 18.-19.06., 27.-28.08. / mākslinieks Olafs Ceplevičs
Kolekcijas daļa:
Orientieristi Kultūras fondam [attēls] 1988. gada 19. maijā Mežaparkā / māksliniece Dina Ivanova
Kolekcijas daļa:
Ar retajām un aizsargājamām dzīvnieku sugām var iepazīties LPSR Dabas muzejā [attēls]. Starptautiskās Sarkanās grāmatas 1. kategorijā ir ietvertas visas tīģera pasugas: sugai draud iznīcība. PSRS Sarkanajā grāmatā ierakstīti Turnavas un Amūras tīģeri. Lai dzīvniekus aizsargātu, tie jāpazīst / māksliniece Eda Brūvere
Kolekcijas daļa:
M.Putniņš Trīs traki truši: leļļu izrāde bērniem [attēls]. Neatkarīgais teātris "Kabata" / mākslinieks Māris Putniņš
Kolekcijas daļa:
Kā lēna un mierīga balss. 2. sērija [attēls] Režisora: Alvis Hermanis. Lomās: Maija Apine, Armands Reinfelds. Jaunajā Rīgas teātrī, Lācplēša ielā 25 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
G.Pressers, D.Stevanevit: Bēniņi [attēls]. Valmieras Drāmas teātris / māksliniece Ināra Gauja
Kolekcijas daļa:
Carmen Horrendum: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Carmen Horrendum (песнь, наводящая ужас): художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks S. Dūda, fotogrāfs Guntis Grunte
Kolekcijas daļa:
Dzīvīte: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Судьбинушка: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks S. Dūda, fotogrāfs Valdis Ilzēns
Kolekcijas daļa:
Latvieši?!: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Латыши?!: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks S. Dūda, fotogrāfs Valdis Lavrinovičs
Kolekcijas daļa:
Alternatīva 3 [attēls] Baltijas jauno jaunais kino[,] video / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
1. maijs [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Eduards Rozenštrauhs [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus 3. 4. 06.: Tautas lietišķās mākslas darinājumu izstāde-pārdošana Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā1989. gada 3. un 4. jūnijā [attēls] Ярмарка изделий народного прикладного искусства в Латвийском Этнографическом музее 3 и 4 июня 1989 года / māksliniece Maija Avota, fotogrāfs Uģis Niedre
Kolekcijas daļa:
1989. gada 25. aprīlī darbu sāk Rīgas motormuzejs [attēls]. Muzejs atrodas: Rīgā, S.Eizenšteina ielā 6 / mākslinieks R. Akmentiņš
Kolekcijas daļa:
Trimdas atbalss. Valdis Kupris [attēls]. Izstādes foto un video materiāli uzņemti dažādās pasaules vietš, fiksējot atbalstu Baltijas brīvības cīņām Jāņa sētā 7. 19.06.-30.07. katru dienu no 10.-18. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Laimas Eglītes darbu izstāde J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejā-dzīvoklī F.Gaiļa ielā 12 dz. 9. [attēls] / māksliniece Laima Eglīte
Kolekcijas daļa:
Elejas pils: izstāde Rundāles pilī 8.09.90. - 8.08.90. [attēls] / māksliniece Lauma Lancmane, fotogrāfs Ints Lūsis
Kolekcijas daļa:
Ilze Neilande: gleznas [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ielūdz uz Latvijas programmētāju dienu, veltītu pasaulē pirmajai programmētājai - lēdijai Adai Lavleisai 1989. gada 9. decembrī [attēls] Ada Lavleisa (1815-1852) pasaules pirmā programmētāja / mākslinieks Kārlis Dobrājs
Kolekcijas daļa:
Gliemežvāki: fondu izstāde no 10. janvāra līdz 27. maijam. Latvijas Dabas muzejs [attēls] = Раковины моллюсков: выставка фондов с 10. января до 27. мая. Латвийский Музей природы / fotogrāfs Haralds Birznieks
Kolekcijas daļa:
Dzīvībai. Lūgšana pie jūras (1996.) 1.septembrī plkst. 15.00 Dubultos [attēls]. Labas gribas mūziķu koncerts "Himna dzīvībai" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Brīvības piemineklim veltīts fotoplakāts] [attēls] / fotogrāfs Andris Tenass
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: ziedu sakārtojuma tehnikai veltīts fotoplakāts] [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Armands Lācis
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / mākslinieks Dainis Lapsa, fotogrāfs Leons Balodis
Kolekcijas daļa:
Dzeltenā cielava. Tikai Jūs varat palīdzēt [attēls] = Желтая трясогузка. Только Вы можете помочь / mākslinieks Viesturs Klimpiņš
Kolekcijas daļa:
Dainu kalns [attēls] Gaujas Senleja / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dainu kalns. Дайну калнс [attēls]. Gaujas Senleja / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dainu kalns [attēls] Gaujas Senleja / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis: bērnu un jaunatnes grāmatu apgāds [attēls] = Sprīdītis: publishers, books for children and youth / mākslinieks Modris Adumāns
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts bibliotēka pateicas tautiešiem un draugiem, kā arī visiem pārējiem, šeit nenosauktajiem, kas pavēra mājupceļu trimdas literatūrai [attēls]. Es esmu koks, kas aug atpakaļ / Ar savām saknēm, / Uz savu zemi. Andrejs Eglītis / mākslinieks Arturs Kiršfelds
Kolekcijas daļa:
Jānis Vingris, Kristīne Nevarauska, Mārtiņš Freimanis Arvīda Krieva filmā Dancis pa trim [attēls]. Es vēlos mājās pārnākt / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rejs Kūnijs Reāli sliktie puiši: reāli smieklīga komēdija 2 cēlienos. Pirmizrāde 2015. gada 15. maijā [attēls] Dailes teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Homo Novus [attēls] Starptautiskais jaunā teātra festivāls Rīgā, 2013. gada 2.-8. septembrī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Homo alibi tēma: izrāde - lekcija [attēls]. Eksperimentālā teātra festivāls Rīgā, 2010. gada 26.-28. augustā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Homo Alibi: recycled [attēls]. Starptautiskais teātra festivāls 2012. gada 28. augustā - 1. septembrī Tabakas fabrikā Rīgā, Miera ielā 58 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Homo Novus: Starptautiskais Jaunā teātra festivāls Rīgā, 2011. gada 3.-9. septembrī [attēls]. Jauna skatīšanās pieredze, personīgas un globālas, traģiskas un smieklīgas, ikdienišķas un neparedzamas katastrofas viesizrāžu programmā, latviešu mākslinieku versijas par pasauli, attālums telpā, laikā un attiecībās / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Manona Lesko: Džakomo Pučīni opera [attēls]. Pirmizrāde 20.02.2015 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Džuzepe Verdi Rigoleto [attēls] Operas pirmizrāde 18. 09. 2014 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sergejs Prokofjevs Romeo un Džuljeta [attēls] Baleta pirmizrāde 24. 10. 2014 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Arturs Maskats Valentīna [attēls] Operas libreta autori: Liāna Langa un Arturs Maskats. Pasaules pirmizrāde 05. 12. 2014 / māksliniece Ieva Jurjāne
Kolekcijas daļa:
Der Idiot [attēls] : Anfang des Romans. Nach Fjodor Dostojewskij. Schauspielhaus Zürich / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Väter von Alvis Hermanis [attēls] : Schauspielhaus Zurich / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sonja [attēls] : basato su un racconto di Tatjana Tolstaya, regia Alvis Hermanis, con Gundars Abolins, Jevgenijs Isajevs, produzione New Riga Theatre, 30 settembre - 2 ottobre Teatro Franco Parenti, Milano / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ruf der Wildnis : nach dem Roman von Jack London, Regie Alvis Hermanis. Münchner Kammerspiele : Schauspielhaus Urauffűhrung am 8.10.2010 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
X Rīgas Ziemeļvalstu filmu dienas 16.-24.oktobris 2009, kino "K-Suns" un "Parex Plaza" [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Baltijas Pērle: Starptautiskais kinoaktieru festivāls 10.09.-20.09. 2009 [attēls]. Kino uzvar / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kas tur tik laikmetīgs? [attēls] Vai muzejs ir: a) mikroviļņu krāsns? b) ledusskapis? c) inkubators? / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Naudas dizains. PIN kods. Personība, ideja, novitāte [attēls] / Multimediāla izstāde no 2014. gada 2. jūlija līdz 30. septembrim Ventspils muzejā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Akustiskās mūzikas koncerts 1. novembrī Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī [attēls]. Grupa Kopējā izteiksme / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rakstītāja. Broņeslavai Martuževai - 90 [attēls]. Koncertuzvedums 28., 29., 30. maijā 2014 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pavasara krāsu svētki [attēls]. Princešu un pirātu diena pilī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Lilium Vindaviensis 2014 [attēls]. Bruņinieku turnīrs Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17, 7.-8. jūnijā no 12:00-17:00 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jūras svētki Ventspils muzejā 2014. gada 12.-13. jūlijs [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Baltā nakts: mūsdienu kultūras forums 2010. gada 4. septembrī [attēls] Dari pats! Piedalies! / māksliniece Ingrīda Pičukāne
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzejs pilsētas svētkos [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu amatniecības festivāls [attēls] 09.-10. augusts 2014. plkst 10.00-17.00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā / māksliniece Ieva Rūsiņa
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus 2014[. gada] 7. un 8. jūnijā 9:00 - 17:00 [attēls] Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / māksliniece Zane Erenštreite
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus 2012[. gada] 2. un 3. jūnijā 10:00 - 17:00 [attēls] . Gadatirgus viesi: Itālijas amatnieki ar uzvedumu "Amatnieki ielās" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu amatniecības gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 27. augustā 10:00 - 17:00 [attēls] / [māksliniece Daina Kraukle]
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2011. gada 4. un 5. jūnijā 10:00 - 17:00 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Melngalvju rallijs 2009: Starptautiskais antīko automobīļu brauciens jau 4. reizi Rīgā! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sudrabu Edžus Dullais Dauka [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Kolekcijas daļa:
Kam no Klētnieka kunga nav bail... [attēls] 1989. gada 1. aprīlī plkst. 18.00 visi laipni tiek lūgti uz režisora 50 gadu jubileju / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Voldemārs Sauleskalns Meldermeitiņa: dziesmuspēle 3 cēlienos [attēls] Valmieras Drāmas teātris / māksliniece Anita Jansone-Zirnīte
Kolekcijas daļa:
T. Jansone Tiki-taki-ū-ū-ū... [attēls] Liepājas pilsētas Leļļu teātris / mākslinieks Māris Putniņš
Kolekcijas daļa:
Ness un Nesija: piedāvā Radošā apvienība "Latvijas kino", Zīmēto un leļļu studija "Dauka" [attēls] = Ness & Nessy: presented by Creative producing association "Latvijas kino" ("Latvia cinema"), Animation studio = Нес и Несси: представляет объединение "Латвияс кино", студия кукольных и рисованных фильмов / mākslinieks Aivars Rušmanis
Kolekcijas daļa:
Francijas - Baltijas videomākslas festivāls Rīga 9. 12. - 12. 12. 92. [attēls] = Festival Franco - Balte d'Art video / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Īstenais civilizācijas rādītājs ir nevis bagātības līmenis, nevis pilsētu lielums, nevis ražas pārbagātība, bet cilvēka veidols, kuru audzina valsts. R. U. Emersons [attēls] / mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Kolekcijas daļa:
Lielā diena Metalurgu kultūras pilī 19. martā [attēls] / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Latvija 90 [attēls] / mākslinieks Vitolds Kucins
Kolekcijas daļa:
Sagan om Lettland: Historiska Musset 18 november 1991 - 29 mars 1992. [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bērnu dzejas svētki [attēls] koncertestrādē "Pūt vējiņi" 9. septembrī / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Valmiera '91: "Kūļu" mototrasē 28. starptautiskais motokross 13., 14. aprīlī Gaujas kauss [attēls] = Gauja Cup: International motor-race / mākslinieks V. Andersons
Kolekcijas daļa:
Zigrīda Pauzere pasteļi [attēls] Jauno mākslinieku nams "Jāņa sēta" kartu dienu no pl. 10.00-18.30 no 17.-30. janvārim / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Astrīda Medne (Austrālija) [attēls] Gleznas, grafika 28. augusts - 9. septembris izstāžu namā "Jāņa sēta" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Studentu un docētāju grafikas izstāde [attēls] no [2020. g.] 17. janvāra līdz 18. februārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mākslas terasē / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kristaps 91 [attēls]. Parīze 89/90-Rīga. Gleznu izstāde. 7.-21. marts. Makslinieku klubs. Mārstaļu iela 6. / mākslinieks Dimitrijs Lūkins
Kolekcijas daļa:
Malda Muižule: gleznas apgāda "Jāņa sēta" izstāžu namā [attēls] Atklāšana 28.janvārī, aplūkojamas līdz 13.februārim / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Izstādē nepārdošanā Miķelsons un Mīlberga [attēls] = Выставка непродажа Микелсон и Милберга открыта в музее медицины / [mākslinieks Edgars Miķelsons]
Kolekcijas daļa:
Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās [attēls]. Alvis Hermanis, Elita Kļaviņa, Līga Karlivāne, Armands Reinfelds. Jaunais Rīgas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ireneušs Irediņskis Iemiesošanās. Māra Andersona režija, Andra Freiberga scenogrāfija. Lomās: Rūdolfs Plēpis, Uldis Anže, Aida Ozoliņa [attēls]. Jaunais Rīgas teātris / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Kristapa tapa no 26. maija 13.00 līdz 27. maija 18.00 kinoteātrī Rīga un no 27. maija 18.00 citās vietās un planētās [attēls]. Kā uz to skatās... / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Saskaņa - Latvijai.Atdzimšana - tautsaimniecībai. [attēls] / mākslinieks Jānis Reinbergs
Kolekcijas daļa:
Ermijs Bieziņš [attēls]. Darba varoņu paraugam sekot / mākslinieks Gunārs Lūsis, fotogrāfs Oļģerts Melgalvis
Kolekcijas daļa:
ELJA 30. kongress Nībrū Zviedrijā [attēls] 1983. g. no 14. - 19. augustam / [mākslinieks Rolands Blezūrs]
Kolekcijas daļa:
VIII Senās mūzikas festivāls [attēls] 19.jūlijs - Rīga, 20.jūlijs - Bauska, 21.jūlijs - Rundāle / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Koncerts Sv. Cecīlijas dienai svētdien, 22. novembrī Rīgas Sv. Jāņa baznīcā [attēls]. Kamerkoris Sacrum, Latvijas Kamerorķestris, diriģents Andris Veismanis / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Septiņi Jēzus vārdi pie krusta: Jozefs Haidns, oratorija. Stabat mater: Luidži Boverīni un Antonio Vivaldi - [koncerti] Sv. Jāņa baznīcā [attēls] Mūzika ciešanu laikā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mark Rothko Rīgā: izstāde 22. septembris - 30. novembris, 2003, Valsts Mākslas muzejs, K. Valdemāra iela 10a [attēls]. Veltījums Marka Rotko simtgadei: koncerts, Latvijas Radio koris, diriģents - Kaspars Putniņš, 22. oktobris, 2003. Konference: 24. - 25. septembris, 2003, "Daugavpilī k/t "Renesanse", Vienības iela 30 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rudens - 83 [attēls] / mākslinieks Vitolds Kucins
Kolekcijas daļa:
Pērs Ūlofs Enkvists: Lūša stundā [attēls] Jaunais Rīgas teātris sadarbībā ar JST "Odeons" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Antons Čehovs Kaija, Alvis Hermanis [attēls]. Pirmizrāde 1996. gada 24. septembrī. Jaunais Rīgas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rute [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku modelēšanas koncerts "Triju upju vidiņā Deju jostu izrakstīju" Bauskas Pilskalna estrādē 30. maijā plkst. 17.00 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Senās mūzikas festivāls 1993.gada 25.,26.,27. jūnijā [attēls] Bauskas pils (1433.-1993) / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Skolotāju koru 6. salidojums [attēls] Liepāja - 96 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Katrīna Neiburga: Real Face [attēls] Galerija Noass/ AB dambis [10.11.2000. - 10.12.2000.] mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
No 1996 maija līdz oktobrim Rīgas Zoo dinozauru laikmeta parks [attēls] United Exhibits / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Rīgas gadsimti ziedos: floristu svētki [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Skaties nākotnē, seko dabai! [attēls] -- tas māla paugurs tur noras malā, tā upīte pirts gravā, tas sērmūkslītis te ceļmalā - tie pieder tikai Indrāniem. Noroc to pauguru, aizlaid to upiti citur, nocērt to kociņu un tu būsi sapostījis šīs mājas dvēseli. R.Blaumanis Indrāni / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Karaliskais improvizācijas teātris [attēls] Varis Klausītājs, Andris Rupais, Jānis Skutelis, Ģirts Runātājs / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas kamerkoris "Ave Sol" Jānis Ivanovs. bez vārdiem... kora vokalīzes [attēls] 2003. gada 13. un 14. decembrī Sv. Pētera baznīcā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
IX Starptautiskais Senās mūzikas festivāls [attēls] Rīga - Bauska - Rundāle / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā kordziedāšanas diena 2004. [gada] 12. decembris [attēls]. Rīgas sieviešu koru koncerts 12. decembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas darinājumu Gadatirgus Brīvdabas muzejā. 7. un 8. jūnijā [attēls] Muzeja ieņēmumi tiek izmantoti senceltņu un etnogrāfisko lietu atjaunošanai un saglabāšanai / fotogrāfs Uģis Niedre, burtu garnitūras autore Māra Kuplā
Kolekcijas daļa:
Limuzīns Jāņu nakts krāsā: Jāņa Streiča filma [attēls]. Restaurēta filma. Latvijas filmu klasika / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tīģera gadā tīģeriem jaunas mājas! Arī jūs varat piedalīties! [attēls] 9 santīmi no katras pārdotās "Tīģeru" TELEkartes tiek ziedoti Rīgas Zoodārza tīģerēnu Artas un Astras jaunajai mītnei / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Pasaules ūdens diena 22.03.2003 [attēls]. Ūdens diena šogad sakrīt ar latviešu tautas svētkiem - Lielo Dienu. Izsenis latvieši Lielās Dienas saullēktu sagaidīja pie ūdens. Šajā dienā aicinām dziļāk iegremdēties un ieklausīties šajā brīnumainajā Dieva dāvanā ūdenī un apzināties ūdens un dvēseles tīrības skaidrību / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ūpis - gada putns 2001 [attēls]. Atrodot ūpja vai citu pūču mazuļus, neaiztieciet tos! Tie nav pamesti / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ķīvīte - gada putns 2000 [attēls]. Izzūdot dabiskajām ligzdošanas vietām pļavās, arvien vairāk ķīvīšu ligzdo tīrumos, kur to ligzdas iet bojā lauku kultivēšanas dēļ / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu putni [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Koka mantojums Latvijā 1995. gada septembris [attēls] Eiropas kultūras mantojuma dienas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas meža putni [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku putni [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
3. septembris [attēls] diena bez plastmasas maisiņiem / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA kongresi 1957[.] - 1966[.] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA kongresi 1967[.] - 1972[.] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA 5. kongress 1958. g. 1. - 4. augustā Etlingenā (Vācijā) / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA 10 gadu jubilejas kongress Kēnigšteinā (Vācijā) / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA pēdējie kongresi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA sabiedriskie darbinieki 3 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA sabiedriskie darbinieki 2 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA sabiedriskie darbinieki 1 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA mūzikas ansambļi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA referenti / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA diplomāti / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA amatpersonas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ELJA50 Mūsējie. Saulkrasti 2004[.] 05. - 09. augusts [attēls] ELJA informācija & preses izdevumi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zīļuks [attēls] = Acorn Boy: Directed by Dace Rīdūze. Film studio "Animacijas brigade" Ltd. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mīlestība nav darījums, mīlestība ir upuris: izrādes Rīgas mazajā teātrī, Stabu ielā 18b [attēls]. OCTŌ teātris Imanta Šai vadībā piedāvā izrādei pēc A.Čehova, M.Gorkija un I.Turgeņeva lugu motīviem / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Gaļinas Poļiščukas Teātra observatorija [attēls] [Izrāžu repertuārs 2009.gada septembrī un oktobrī] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rejs Kūnijs Ja mana sieva uzzinās...: komēdija 2 cēlienos. [attēls] Dailes teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tango plus ceļojumi: Astora Pjacollas, Čavas Alberšteinas, Unjas Ramosas, Toma Hobima un dažādu tautu mūzika. Baleta viencēlieni [attēls] Pirmizrāde 20. martā Latvijas Nacionālajā operā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Padoties aizliegts: Rīgas Kinostudijas piedāvā Dzintara Dreiberga dokumentālo filmu. [attēls] Tēvs audzina dēlus par olimpiešiem. Kāda ir uzvaras cena? / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Šlesers 28. maijā Arēnā Rīga: priekšvēlēšanu lielākais notikums [attēls] Šlesers Rīgai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Šlesers Rīgai. Kurš gan cits? [attēls] 50 000 jaunu darbavietu! Katram, kas gribēs strādāt! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Andris Vilks: Rīgas pilsētas īres valdes priekšsēdētājs Rīgas pašvaldības vēlēšanās 2009. gada 6.jūnijā [attēls] Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Grupa Labvēlīgais tips jaunajā programmā Līzespasta Disnejlenda 2. un 3. oktobrī [attēls] Arēna Rīga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tradicionālo prasmju skola 2009: Etniskās kultūras apzināšanas un dokumentēšanas programma [attēls] Nemateriālā Kultūras mantojuma valsts aģentūra / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ar vilciņu Rīgā braucu...: Interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu izstāde [attēls] Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Aizejošās ainavas meistars. Grafika un Ex Libris [attēls]. Grafiķa Pētera Upīša 110. dzimšanas dienas atcerei veltītā izstāde Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonnu zālē / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Gaismēna: izstāde 07.12.2019.-05.01.2020. Rīgas Kultūras un atpūtas centrā Imanta [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Edīte Pauls-Vīgnere: Ak, sievietes!...no volāniem līdz volāniem... [attēls] Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs Skārņu ielā 10/20, Rīga 16. novembris - 30. decembris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Leļļu sezonas Rīgā Rudens 2009: starptautiskā autorleļļu mākslas izstāde no 02.09.09. - 27.09.09. Melngalvju nams, Rātslaukums 7. [attēls] Autorleļļu un rotaļlietu meistaru Baltijas ģilde / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Māksla + Komunikācijas 2009 = enerģija: XI Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls Rīga, 8.-10.oktobris 2009 [attēls] Zinātniskas un mākslinieciskas, utopiskas un kritiskas idejas par zemes enerģiju nākotnē / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Es Eiropas Savienībā: bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa laureātu darbu izstāde [attēls] Konkurss organizēts projekta "Pieci gadi Latvijas dalībai Eiropas Savienībā" ietvaris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pekšots 2009 Rīga - Maskava: kinematogrāfistu mākslas darbu izstāde no 6. līdz 23. augustam Spīķeri, Dirty Deal cafe Maskavas 12/2 [attēls] = Выставка живописи и графики кинематографистов с 6 по 23 августа Спикеры, Dirty Deal cafe Ул. Маскавас 12/2 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bauskas vasara: plenērs 2009 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Spēlmaņu nakts 2005/2006 [attēls]. Nominēto izrāžu dekāde no 14. līdz 22. novembrim / māksliniece Ieva Upmace
Kolekcijas daļa:
Lelde Stumbre Pāris - nepāris: visādi atgadījumi 2 daļās [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks Reinis Suhanovs
Kolekcijas daļa:
Jolanta: Pētera Čaikovska opera [attēls] Atjaunojuma pirmizrāde 2.11.1996. Latvijas Nacionālā opera. / māksliniece Aija Valdmane
Kolekcijas daļa:
Terēza Rakēna: Emīls Zolā, Ludmilas Razumovskas luga 2 cēlienos [attēls]. Latvijas Dailes teātris / mākslinieks Vilhelms Mihailovskis
Kolekcijas daļa:
Karalis Līrs [attēls]. Režisore Māra Ķimele, dekoratore Aija Zariņa, titullomā Ģirts Krūmiņš. Jaunais Rīgas teātris. Pirmizrāde 1994. 17 XII / [māksliniece Aija Zariņa]
Kolekcijas daļa:
Žoržs Bizē Karmena: opera 4 cēlienos franču valodā. [attēls] Pirmizrāde 1993. gada 14. maijā Rīgas Muzikālajā teātrī / mākslinieks Andris Freibergs
Kolekcijas daļa:
Franks Vedekinds Pavasara atmoda. Režisors Juris Rijnieks. Scenogrāfe Žanna Staškeviča. Mūzikas autors Juris Kulakovs [attēls]. Jaunais Rīgas teātris Lāčplēša ielā 25 / [māksliniece Žanna Staškeviča]
Kolekcijas daļa:
Lielais Kristaps: Latvijas Nacionālais filmu festivāls 30. septembris - 4. oktobris kinoteātrī "Rīga" [attēls] / mākslinieks Aigars Ozoliņš
Kolekcijas daļa:
Nauda ir valsts neatkarības simbols [attēls] Latam un Latvijas bankai - 75: izstāde Latvijas Vēstures muzejā Pils laukumā 3 / māksliniece Inta Sarkane
Kolekcijas daļa:
Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus [attēls] Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā 1996. g. 1. jūnijā / māksliniece Andra Otto
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 3. 06. 1995. Tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu igadatirgus [attēls] / [māksliniece Māra Kuplā]
Kolekcijas daļa:
Universitas Latviensis 1919 - 1994. Scientae et Patriae. Atklāšanas septiņdesmit pieci gadi [attēls]. Līdzīga saulei Tu atnes mums dienu, / Gudrību vērīgiem gariem Tu sniedz. / Celdamās augstāk pati arvienu, / Tautai Tu augstāku pacelties liec. / Latvijas slava un Latvijas glītums, / Mākslām un zinībām patvērums tur. / Svešs lai, kā ozoliem mūžīgiem, vītums / Visiem, kas mūžīgu ugumi kur. (E. Virzas teksts, J. Vītola mūzika.) / mākslinieks Kārlis Dobrājs
Kolekcijas daļa:
Mammu, tēti, 6. jūnijā Brīvdabas muzejā gadatirgus. Braucam! Ieva, Jānis [attēls] / māksliniece Maija Avota
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas muzejā - gadatirgus 07.06.97. [attēls] / māksliniece Andra Otto
Kolekcijas daļa:
Esam vienoti Rīgā, Latvijā! 18. novembris. Sveicam svētkos! [attēls]. Plakāts ieguvis 1. prēmiju Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu konkursā / māksliniece Agnese Melbārde
Kolekcijas daļa:
Rīga un pasaules cilvēki: izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē (K. Barona ielā 14) 15.12. 2000. - 31. 01. 2001 [attēls] [plakāts - kalendārs] / māksliniece Juta Zvirbule
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: Latvijas valsts karogs, ozols, grafisks saules zīmējums - Latvijas patriotismam veltīts plakāts] [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņs
Kolekcijas daļa:
Mārtiņš Freimanis Zālīte truša dvēselei [attēls] / mākslinieks Krišs Salmanis
Kolekcijas daļa:
Rudens '2003: privātā telpa [attēls]. Valsts Mākslas muzeja izstāžu telpa Arsenāls 12. 12. 03. - 11. 01.04. / [plakāta idejas autors Ēriks Stendzenieks, realizācija: reklāmas aģentūra ZOOM]
Kolekcijas daļa:
From Dreams to Reality: Baltic / Scandiavian Design and Craft Exhibition [attēls]. Exhibition hall "Latvia", Riga 28.8. - 27.9.1993. / mākslinieks Torbens Skovs
Kolekcijas daļa:
Spēlmaņu nakts 2007/2008 [attēls]. Tiešraide LTV1 un radio 23. novembrī plkst. 21:15 / mākslinieks Aivars Ozoliņš
Kolekcijas daļa:
Spēlmaņu nakts 2006/2007 [attēls] Teātra balvas "Spēlmaņu nakts" dekādes izrāžu programma / mākslinieks Romāns Tarvids
Kolekcijas daļa:
Ērihs Kestners Punktiņa un Antons: izrāde bērniem 2 daļās. [attēls] Dailes teātris / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Marks Kamoleti Pidžama sešiem: garnējums franču gaumē 2 daļās [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Vampilovs Pīļu medības: izrāde re minorā divās daļās [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis
Kolekcijas daļa:
Citi balti krekli: izrāde pēc Gunāra Priedes lugas "Trīspadsmitā" motīviem, tās pašas vecās labās Imanta Kalniņa dziesmas. [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Kristīne Vītola
Kolekcijas daļa:
Denijs Kings: Killera dienasgrāmata [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis
Kolekcijas daļa:
Vēl tuvāk: drāma [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Dace Pudāne
Kolekcijas daļa:
Jānis Lūsēns un Pēteris Brūveris Agrā rūsa: opera melodrāma 2 cēlienos [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Agnese Grabe
Kolekcijas daļa:
Bērniņi: trilleris 2 cēlienos pēc Dīna Kunca romāna "Nakts Balsis" motīviem [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Ivars Noviks
Kolekcijas daļa:
Miro Gavrans Viss par vīriešiem [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Agnese Grabe
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis: Skroderdienas Silmačos [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks Aigars Ozoliņš
Kolekcijas daļa:
Centrālparks West: Liepājas teātris piedēvā pēc Vudija Allena [Woody Allen] lugas iestudēto komēdiju [tikai pieaugušiem] [attēls] / māksliniece Agnese Grabe
Kolekcijas daļa:
Rihards Vāgners: Zīgfrīds. Pirmizrāde [2008.g.] 6.jūnijā Latvijas Nacionālajā operā [attēls] = Siegfried / [mākslinieks Mārtiņš Ratniks]
Kolekcijas daļa:
Bekons, sviests un mana mamma: Ilzes Burkovskas- Jakobsenas dokumentālā filma par zemnieci Tāli Kalnu [attēls] Viņas sapnis par brīvību bija sapnis atgūt savu zemi. Sapnis īstenojās, īstenības nasta bija smaga. Taču ticība saviem spēkiem var mainīt pasauli / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Arsenāls: XIX Rīgas Starptautiskais kino forums 2008. gada 12./21. septembris [attēls] / mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskā savienība [attēls] Limbažu novada deputātu kandidāti / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pasaules saules dziesmas 2008. gada 3., 4. jūlijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 17 pasaules pirmatskaņojumi. [attēls] Kamēr...: jauniešu koris = World sun songs / [mākslinieks Ilmārs Blumbergs]
Kolekcijas daļa:
Gadatirgus 2004: 5. un 6. jūnijs. [attēls] Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / māksliniece Andra Otto
Kolekcijas daļa:
Vācijas jaunie arhitekti. Ārējie sakari: 04.09.-04.10.2009 Rīgas mākslas telpa Kungu ielā 3, Rīga [attēls] Junge Architekten aus Deutschland. Aus Landsbeziehungen = International Relations. Young Architects from Germany / fotogrāfs Ulrihs Švarcs
Kolekcijas daļa:
Katrīna Neiburga: personīga izstāde no [2008.g] 14. novembra līdz 18. decembrim Rīgas mākslas telpas Lielajā zālē [attēls] / fotogrāfs Jānis Deinats
Kolekcijas daļa:
Andruss Jonass: personālizstāde Ceļš uz zudušo pilsētu ALEDOIA 08.07.-13.08.2008. Rīgas mākslas telpa [attēls] = Andrus Joonas: solo exhibition Way to the lost town ALEDOIA 08.07.-13.08.2008. Riga Art Space / māksliniece Laura Nordmane
Kolekcijas daļa:
Krēsls jeb muzejs - sabiedrības sēdeklis Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī no 2008. gada 8. novembra. [attēls] Izstādē eksponēts: Ventspils muzeja krājums, Agijas Sūnas galerijas projekts "Krēsls", Santas Savisko fotoprojekts "12 krēsli"un mīļie beņķīši no ventspilnieku mājām / mākslinieks Jānis Šulcs
Kolekcijas daļa:
Eiropas Zilais karogs Latvijas pludmalēm [attēls]. Kritēriji pludmalēm / [mākslinieks Romans Vitkovskis]
Kolekcijas daļa:
Picas [attēls] = Pizzas: a film by Laila Pakalniņa, produced by Kompānija Hargla & Digitaalne Sputnik / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pūt, vējiņi: mūzikls pēc Raiņa lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem [attēls]. Pirmizrāde 2011. gada 11. novembrī . Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis]
Kolekcijas daļa:
Verters: Žila Masnē opera. [attēls] Pirmizrādes 2009. gada 6. un 8. novembrī Latvijas Nacionālajā operā / māksliniece Ieva Kauliņa
Kolekcijas daļa:
Männersache* [* Vīru lietas. vācu val.] [attēls] Izrādes notiek Ģertrūdes ielā 101a. Pirmizrāde: 2009. gada 19. septembris Legņica, Polija. Pirmizrāde Latvijā: 2009. gada 27. oktobris, Rīga / māksliniece Ieva Kauliņa
Kolekcijas daļa:
Uzmanību, filmējam!: koncertuzvedums 2 daļās [attēls] Liepājas teātris / mākslinieke Agnese Grabe, fotogrāfe Krista Burāne
Kolekcijas daļa:
Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu [attēls] Liepājas teātris / māksliniece Inga Ādmine
Kolekcijas daļa:
Divi A.Čehova joki Jubileja Lācis: Klaipēdas Universitātes Liepājas aktieru kursa diplomdarbs [attēls] Liepājas teātris / mākslinieks Rūdolfs Bekičs
Kolekcijas daļa:
Medības: Anda Miziša filma, lomās Guna Zariņa, Andris Keišs, Rolands Zagorskis, Santa Didžus [attēls] Negrēko un tev nebūs jāmaksā / māksliniece Liene Drāzniece
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu pūtēju orķestru un ansambļu vadītāju forums 2009. 17. - 18. oktobrī Rīgā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā [attēls] / māksliniece Lolita Piterniece
Kolekcijas daļa:
Starpgalaktiku open air [attēls] Tehniskās jaunrades nams Annas2 ielūdz uz svētkiem Annas ielā 2 10. septembrī / māksliniece Lita Liepa
Kolekcijas daļa:
Osmaņu pasaules uzskati no Piri Reis līdz katip Čeļebi: karšu izstāde Rīgas Domē (Rātslaukums 1) 23.-31.martā 2010 [attēls]. Katip Čeļebi 400. gadadiena / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Lietuvas tūkstošgade [attēls] / fotogr. Antantas Lukštènas, Raimondas Paknys
Kolekcijas daļa:
Dzintara laikmets. Kas dzintars ir latvietism? 20.09. - 26.10. 2014. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [attēls] = The Amber Era. Amber and Latvians? 20.09. - 26.10. 2014. Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzintara laikmets. Kas dzintars ir latvietism? 20.09. - 26.10. 2014. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [attēls] = The Amber Era. Amber and Latvians? 20.09. - 26.10. 2014. Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzintara laikmets. Kas dzintars ir latvietim? 20.09. - 26.10. 2014. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [attēls] = The Amber Era. Amber and Latvians? 20.09. - 26.10. 2014. Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Art Deco stils - starpkaru perioda mode: modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcija no Parīzes. No 2010. gada 4. augusta līdz 31. oktobrim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā [attēls] = Art Deco Style. Interwar period fashion design: private fashion collection from Paris by the fashion historian Aleksandre Vassiliev. In the Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks Rauls Liepiņš
Kolekcijas daļa:
Prof. B. u.[n] E. Borchert gleznu izstāde 11.VI - 8.VIII 2010.g. Valdemara iela 10a [attēls] = Gemälde-Ausstellung / māksliniece Brigita Margarēte Edīte Borherte
Kolekcijas daļa:
Grīšļu ķauķis [attēls]. Sugas neizzūd pa vienai / māksliniece Milda Karpavičiūtė
Kolekcijas daļa:
Skurstenis [attēls] = The Chimney: director Laila Pakalniņa, cinematographer Uldis Jancis, sound director Anrijs Krenbergs, editor Kaspar Kallas, produced by Hargla Company / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Malēnieši: Raiņa un Jēkaba Zvaigznītes joku stāsti [attēls]. Pirmizrāde 2012. gada 15. maijā. Liepājas teātris / mākslinieks Varis Siliņš
Kolekcijas daļa:
Baltica 2012: Starptautiskais folkloras festivāls 5.-9. jūlijs Latvija [attēls] = Baltica 2012: International folklore festival 5.-9. jūlijs Latvija / māksliniece Madara Gritāne
Kolekcijas daļa:
Matīss Siliņš (1861.-1942.): izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē, K.Barona ielā 14. no 13. maija līdz 11. jūnijam [attēls]. Godinot un atceroties vienu no Latvijas dižgariem viņa 150. gadu jubilejā / [mākslinieks Gatis Buravcovs]
Kolekcijas daļa:
Dzintara laikmets. Kas dzintars ir latvietim? 20.09. - 26.10. 2014. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs [attēls] = The Amber Era. Amber and Latvians? 20.09. - 26.10. 2014. Museum of Decorative Arts and Design / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Harry Seidler. Arhitektūra, māksla un dizains (Austrālija) 23. 02. - 17. 03. 2013. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā [attēls] = Harry Seidler. Architecture, art and Collaborative Design (Australia) 23. 02. - 17. 03. 2013 / [mākslinieks Vladimirs Belogolovskis]
Kolekcijas daļa:
Valdis Celms pieskārieni [attēls] Unikālais dizains. Kinētika. Fotomontāža. Plakāts 23. 03. - 21. 04. 2013. L[atvijas] N[acionālais] m[ākslas] m[uzejs] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Juris Ģērmanis: gleznu izstāde. Ainavas, portreti Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. no 24. 09. līdz 27. 10. 2013. [attēls] Painting exhibition: landscapes, portraits / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jūrmalas mākslinieku darbu izstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 27. 03. līdz 14. 04. 2013. [attēls] Jurmala Artists Exhibition / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ceļotāji laikā: Helēna Erte foto, Anda Kļaviņa stils, Gita Dobelniece grims un Latvijā pazīstami cilvēki žurnāla Lilit projektā [attēls] 2. augusts - 29. septembris, izstāde apskatāma lidostā Spilve, Daugavgrīvas ielā 140, Rīgā / [mākslinieks Viesturs Staņislavskis]
Kolekcijas daļa:
Eži un lielpilsēta [attēls] = Hedgehogs and the City: Directed by Ēvalds Lācis. Film studio "Animacijas brigade" Ltd. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Četrdesmit divi. Kompānija Hargla [attēls] = Forty two: a film by Laila Pakalniņa, cinematographers Uldis Jancis, Krišs Roziņš, Arko Okk, Uldis Cekuls, Anna Pakalniņa, sound director Anrijs Krenbergs, editor Kaspar Kallas, photographer Agnese Zeltiņa / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mother, I love You [attēls] Directors Jānis Nords / mākslinieks Arnis Grīnbergs
Kolekcijas daļa:
Rainis Indulis un Ārija (versija bez vārdiem) [attēls] Jaunības traģēdija. Liepājas teātris / mākslinieks Sergejs Zemļanskis
Kolekcijas daļa:
Viens, divi, trīs - nu Tu esi brīvs!: koncertizrāde [attēls]. Latvijas Leļļu teātra viesizrāde / māksliniece Anita Znutiņa-Šēve
Kolekcijas daļa:
Sergejs Kozlovs Ezītis un egle [attēls]. Latvijas Leļļu teātra viesizrāde / māksliniece Anita Znutiņa-Šēve.
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku egļu ceļš: 5. vides objektu festivāls [attēls]. Katru vakaru, kad ielās iedegas spuldzes no 05. 12. 2014. līdz 11. 01. 2015. Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku egļu ceļš 2013: 4. vides objektu festivāls [attēls] : Katru vakaru, kad ielās iedegas spuldzes no 06. 12. 2013. līdz 12. 01. 2014. Rīgā / [mākslinieks Visvaldis Asaris]
Kolekcijas daļa:
No pirmsākumiem: Aijas Baumanes tekstīliju izstāde [attēls]. Ģ. Eliasas jelgavas Vēstures un mākslas muzejā no 1. marta līdz 30. martam / [mākslinieks Uldis Zuters]
Kolekcijas daļa:
Gedruckt zu Riga [attēls]. Veltījums / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dziesmu diena Liepājā [attēls] 2., 3. jūlijā 1949 / mākslinieks St. Dimants
Kolekcijas daļa:
Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] Художественный руководитель и главный дирижер Д.С.Александрович / mākslinieks V. Jastrebo
Kolekcijas daļa:
Увеличим колхозное богатство! Вырастим всех! [attēls] / māksliniece Vera Krēgere
Kolekcijas daļa:
Plaušu tuberkuloze - nopietna un ilgstoša slimība [attēls] = Туберкулез легких - серъезная и длительная болезнь / mākslinieks Pjotrs Golubs
Kolekcijas daļa:
Декада латышского искусства и литературы в Москве [attēls] 9 - 19 XII 1955 / mākslinieks Arturs Apinis
Kolekcijas daļa:
Grāmata pa pastu. Izsūta grāmatas un notis ar uzlikto pēcmaksu.Pieprasiet mūsu grāmatu katalogus! Rakstiet: "Grāmatai pa pastu" Rīga', Teātra ielā 11 [attēls] = Книга - почтой. Высылает книги и ноты наложенным платежом.Требуете наши каталоги. Пишите: "Книга - почтой" Рига, ул. театра 11 / mākslinieks Šarls Taics
Kolekcijas daļa:
Книги и ноты[.] Произведения писателей и композиторов Латвийской ССР [attēls] приобретайте в магазинах Москниготорга / [mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Книги к декаде латышского искусства и литературы в Москве [attēls] Декаде латышского искусства и литературы в Москве / mākslinieks Iļja Štikāns
Kolekcijas daļa:
Mīliet grāmatu - zināšanu avotu. M. Gorkijs [attēls] = Любите книгу - источник знаний. М. Горький / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014. Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī [attēls]. L. Lasītājs: Izstāžu zāle "Arsenāls" Torņa ielā 1 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014. Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī [attēls]. J. Gaismas cirks: "Astor Riga Hotel & Conference" ēka, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014. Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī [attēls]. R. Orlan pilsētā: LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja fasāde Skārņu ielā 10/12, Skārņu iela 11 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014. Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī [attēls]. B. Saldētās zivis: Rīgas Kongresu nama fasāde Krovālda parkā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Staro Rīga 2014 [attēls] Rīgas karnevāls 14. - 18. novembrī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Aspazija 1865-2005 [attēls] / mākslinieks Juris Zēbergs
Kolekcijas daļa:
Orlan [attēls] Francijas laikmetīgās mākslas ikona. Le Plan du Film un citi scenāriji 08. 11. 2014. - 25. 01. 2015. Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs Skārņu ielā 10/20 / mākslinieks Valters Verners
Kolekcijas daļa:
Uz visu banku [attēls] / Izstāde 2014. gada 12. augusts - 30. septembris Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sezonas atklāšanas koncerts piektdien, 12. septembrī Lielajā ģildē. Aleksejs Ogrinčuks, oboja. [attēls]. Sinfonietta Riga. Diriģents Normunds Šnē / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Atmodas antoloģija [attēls] Askolda Saulīša filma / māksliniece Ilze Jaunberga, fotogrāfs Ints Kalniņš
Kolekcijas daļa:
Brīvmūrniecība: par un pret [attēls]. Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē, K.Barona ielā 14 3. martā plkst. 15.00 / mākslinieks Modris Adumāns
Kolekcijas daļa:
Brīvmūrniecības kultūras nedēļa [attēls] / mākslinieks Modris Adumāns
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus 2013[. gada] 1. un 2. jūnijā 9:00 - 17:00 [attēls] Gadatirgus viesi - amatnieki no Zviedrijas / [mākslinieks Toms Deģis]
Kolekcijas daļa:
Dekamerons SPA stilā: pikanti stāsti pēc Fejas veldones romāna motīviem [attēls]. Pirmizrāde 2014. gada 25. aprīlī. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis]
Kolekcijas daļa:
Hristo Boičevs Lielais Getsbijs: pēc F. S. Ficdžeralda romāna motīviem [attēls]. Pirmizrāde 2014. gada 16. maijā. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis]
Kolekcijas daļa:
Džordžs Orvels 1984: Roberta Aika un Dankana Makmillana dramatizējums [attēls]. Pirmizrāde 2014. gada 5. decembrī. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis]
Kolekcijas daļa:
Sārtulis [attēls] = Little Ruddy: Directed by Dace Rīdūze. Film studio "Animacijas brigade" Ltd. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Viesnīca un bumba [attēls] = Hotel and a ball: director Laila Pakalniņa, cinematographer Uldis Jancis, sound director Anrijs Krenbergs, editor Kaspar Kallas, produced by Hargla Company / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vasa [attēls]. Rescue Team in Europe. Diredted by Janis Cimmermanis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zīmolam Jānis Roze - 100 [attēls]. Lasi un laimē dāvanu karti € 100 vērtībā, iepērkoties virs € 10 / māksliniece Elīna Šulca
Kolekcijas daļa:
Nenopietni par nopietno: kalendārs 2015. gadam [attēls]. Latvijas Republikas Tiesībsargs / mākslinieks Edgars Sīms
Kolekcijas daļa:
Jaroslava Pulinoviča melodrāma Žanna [attēls] Pirmizrāde 2014. gada 7. novembrī. Liepājas teātris / [māksliniece Ilze Vītoliņa]
Kolekcijas daļa:
4. maija republika [attēls]. Jāņa Dombura un Antras Cilinskas dokumentālā filma. Piedāvā Jura Podnieka studija / [māksliniece Ieva Kauliņa]
Kolekcijas daļa:
Modris: a film by Juris Kursietis / [attēls] mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Marks Kamoleti Boeing, Boeing. Pikanta avārijas nozēšanās [attēls] Pirmizrāde 2014. gada 21. februārī. Liepājas teātris / [mākslinieks Aigars Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Rasa Bugavičute Bezgalīgo stāstu stāsts: izrāde bērniem 2 daļās [attēls] Pirmizrāde 2014. gada 15. oktobrī. Liepājas teātris / [mākslinieks Aigars Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Lai skan zēnu dziesma! [attēls] Zēnu koru draudzības koncerts 2014. gada 12. oktobrī Jāzepa Vītola 1. mūzikas skolas Lielajā zālē, Kronvalda bulvārī 8 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Saules gadskārta [attēls]. Saules kalendārs ir mūžīgs un nemainīgs / māksliniece Agnija Saprovska
Kolekcijas daļa:
Igaunijas kultūras plakāts. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 10. 01. - 07. 02. 2014. [attēls] = Haapsalu grafilise disaini festival = Haapsalu Graphic Design Festival / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mēs piedalāmies Staro Rīga 2014 līdzdalības akcijā Rīgas karnevāls [attēls] Izgaismo savu pilsētu! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
9. Starptautiskā mazo formu porcelāna izstāde 16. 10. - 30. 11. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls]. Izstādē piedalās 29 mākslinieki no 11 valstīm / māksliniece ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
Antoņinas Paškevičas personālizstāde Mīlu Rīgu! 17. 07.- 31. 08. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] / māksliniece Ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
Māra Skujeniece: personālizstāde Herbārijs 04. 12. 2014. - 25. 01. 2015. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] Māra Skujeniece: solo exhibition Herbarium 04. 12. 2014. - 25. 01. 2015. The Associacion of Culture Institutions of Riga City Council The Riga Porcelain museum / māksliniece Ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
Rīgas mākslas porcelāns. 1925 - 1940: izstāde no Latvijas muzeju krājumiem un P. Avena privātkolekcijas. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, 22. 02. - 27. 04. 2014 [attēls]. Riga's porcelain art. 1925 - 1940: exhibition from Latvian muzeums and P. Aven's private collection. Museum of Decorative Arts and Design 22. 02. - 27. 04. 2014 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Miniatūrtekstīliju izstāde atvērta no 1. marta līdz 24. aprīlim [attēls]. Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
kim? izstāde 29/03/14-25/04/14 Paviljona dekonstrukcija: Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis [attēls] kim? exhibitions 29/03/14-25/04/14 The Deconstruction of the Pavilion: Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis / māksliniece Aleksandra Samuļenkova
Kolekcijas daļa:
kim? Izstādes 2.05-1.06.2014: Grupas izstāde Evita Vasiļjeva, Nikolas Rīss, Adrils van Drimmelens, Frederika Pisuīza. Svinības 17.05. Salons 17.05.-1.06.2014 [attēls] kim? exhibitions 2.05-1.06.2014: Group exhibition Evita Vasiļjeva, Nicholas Riis, Adriel van Drimmelen, Frederique Pisuisse. Jubilee 17.05. Salon 17.05.-1.06.2014 / māksliniece Aleksandra Samuļenkova
Kolekcijas daļa:
Here: Andris Maračkovskis personālizstāde [attēls] Latvijas Mākslinieku savienības radošajā kvartālā "Kombināts Māksla" Gaujas ielā 5, Rīgā 01. 08. - 16. 08. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Pīgoznis, Jānis Streičs, Gundega Rancāne: gleznu izstāde No vienas debesu puses Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 07. 05. līdz 08. 06. 2014. [attēls] = Jāzeps Pīgoznis, Jānis Streičs, Gundega Rancāne: Painting Ehibition From One Side of the Sky / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas laiks: Rīgas tēlotājas mākslas studiju Mākslas Dienu 2014 izstāde VEF Kultūras pilī no 29. aprīļa līdz 31. maijam [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ravennas vēsturiskās mozaikas 11/07-30/08 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā [attēls] The Ancient Mosaics of Ravenna / māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
Re:visited: starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde Rīgas mākslas telpā 15. 03. - 27. 04. 2014. [attēls] = Re:visited = International Contemporary Art Exhibition Riga Art Space 15. 03. - 27. 04. 2014. / māksliniece Līva Rutmane
Kolekcijas daļa:
Robeža: Agita Šteinberga personālizstāde [attēls] Latvijas Mākslinieku savienības radošajā mītnē "Kombināts Māksla" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Patība: Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture [attēls]. 12 izstāžu cikls no 10. 2014. - 09. 2015. Latvijas nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrā, Mūkusalas ielā 3, 4 stāvā / mākslinieks Ojārs Pētersons
Kolekcijas daļa:
Japānas metamorfozes pēc kara: fotoizstāde no 2014. gada 21. jūnija Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī. 11 vadošie Japānas pēckara fotomākslinieki [attēls] = The Metamorphosis of Japan after the War / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kur mēs varētu aprunāties? Iesim ķēķī!: izstāde no 2014. gada 24. oktobra Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 [attēls]. Virtuves vēsture no 19. gs. vidus līdz 20. gs. 70. gadiem Ventspils un Kuldīgas muzeju krājums / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Navigācija VI: Starptautiskais mazo formu keramikas simpozijs Ventspils, 26.10.-04.11.2014 [attēls]. Izstāde no 4. novembra Amatu mājā, Skolas ielā 3 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sergeja Jurska 80 gadu jubileja 8. jūnijs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris [attēls] = Большой юбилейный вечер Сергея Юрского / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Gada danči četrās tūrēs Rīgas Kultūras un atpūtas centrā Imanta četrus vakarus no marta līdz novembrim no 20.00 līdz 22. 00. [attēls]. Dančus vada danču mūzikas grupa Trejdeviņi un horeogrāfe Lilija Lipora / māksliniece Ieva Strazdiņa
Kolekcijas daļa:
Ļubova Gruzinova Paradīze: traģikomēdija [attēls] Pirmizrāde 2015. gada 13. martā. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis]
Kolekcijas daļa:
Zelta pods: E. T. A. Hofmanis laicīga pasaka pieaugušajiem [attēls]. Pirmizrāde 2015. gada 13. februārī. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mārtins Makdona Klibais no Inišmānas [attēls] Letāla komēdija. Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis]
Kolekcijas daļa:
Trešais starptautiskais mūzikas festivāls Artissimo [attēls]. Festivāla noslēguma koncerts Galā Viva Kálmán! 5. augustā, 2015. g. Dzintaru koncertzālē / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dziesmu Dance: dziesmas un nostāsti, jautri un nopietni. Mūsējie [attēls]. Zane Jančevska, Lauma Bērza (vijole), Ēriks Zeps (akordeons), Ansis Jansons (kokle, klarnete) / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ziemas balle Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 26. decembris [attēls] Gaismas spēles ziemas mijkrēslī no 27. decembra līdz 11. janvārim / mākslinieks Toms Deģis
Kolekcijas daļa:
Baltus un priecīgus svētkus! [attēls] Rīga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas gadatirgus 2015 [attēls] 6. un 7. jūnijs, no 9:00 līdz 17:00 / māksliniece Kate Švinka
Kolekcijas daļa:
Gaismas festivāls Staro Rīga 2014 14. - 18. novembris [attēls]. Līdzdalības akcija Rīgas karnevāls. Izgaismo savu pilsētu! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
9. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls Jelgavā, Latvijā 23. - 24. 05. [attēls] = 9th International Sand Sculpture Festival = 9-й Международный фестиваль песочных скульптур / māksliniece Laima Šmelde
Kolekcijas daļa:
Daba jūgendstilā: izstāde 10. 06. 2014. - 07. 09. 2014. Sv. Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19, Rīgā [attēls] = The Nature of Art Nouveau: the Exhibition 10. 06. 2014. - 07. 09. 2014. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Misfits: absolventu izstāde. ISSP skola [attēls] Andris Fedotovs, Daniels Mekšs, Eva Saukāne, Jānis Vēliņš, Katrīna Ķepule, Lauris Aizupietis, Paulis Jakušonoks, Ramona Kalniņa, Sintija Mikanovska - Mikalovska, Velga Kūkuma 28. 05. - 08. 06. Kaņepes Kultūras centrā Skolas ielā 15 / mākslinieks Artis Briedis, fotogrāfs Lauris Aizupietis
Kolekcijas daļa:
Gaisma: Karolīnas Grantes foto izstāde [attēls] 22. 05 - 05. 06 Creative Andrejsala (Andrejostas iela 44a, Rīga) / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mākslas dzīres [attēls]. Izstāde 21. 02. - 13. 03. Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva zālē, Kalpaka bulvārī 13 / [mākslinieces Elīna Brasliņa, Alise Upmale]
Kolekcijas daļa:
Agrīnais reālisms 2014': izstāde no 2014. gada 8. maija Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 [attēls]. Glezniecības plenērs / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais maģijas festivāls "Wizard Trophy" [attēls] Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 31. 07. - 2. 08. / mākslinieks Ivans Šumeiko
Kolekcijas daļa:
Līgo godi [attēls]. Tautas deju ansambļa "Līgo" 70 gadu un vidējās paaudzes deju kolektīva "Līgo" 40 gadu jubilejas dižkoncerti Rīgā 21. un 22. 06. koncertzālē "Rīga", Akadēmijas laukums 1, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Konstantīns Bogomolovs: Mans blasters ir izlādējies [attēls] Liepājas teātris / [māksliniece Larisa Lomakina]
Kolekcijas daļa:
Raimonda: Aleksandra Glazunova balets [attēls]. Pirmizrāde 27. 03. 2015 / māksliniece Daiga Macpane
Kolekcijas daļa:
Līgo Rīga [attēls] / [mākslinieks Egils Mednis]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadiena [attēls] 25 / [mākslinieks Egils Mednis]
Kolekcijas daļa:
Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē [attēls] [starptautiska konference] 1. - 2. maijs Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas ielā 3 / māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
Mīlestība uz mūžu. Apgleznots porcelāns [attēls] Ineses Brants personālizstāde 14. 08. - 04. 10. 2-15. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā / māksliniece Ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
Latviskās dvēseles raksti tērpos, mūzikā, dziesmās un dejās [attēls]. 27. 06. - 23. 08. 2015. Rīgas Mākslas telpa / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Unikālas servīzes no Pētera Avena privātkolekcijas: izstāde [attēls] 21. 05. - 05. 07. 2015. Rīgas Porcelāna muzejā / māksliniece Ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
Daudzveidība vienotībā: 5. Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle „Tradicionālais un laikmetīgais” izstāžu zālē Arsenāls 24. 04. - 10. 06. 2015. [attēls] = Diversity & Unity: 5th Riga International Textile and Fibre Art Triennial "Tradition & Innovation" 24. 04. - 10. 06. 2015 at the Arsenāls Exhibition Hall / [mākslinieks Juris Petraškevičs]
Kolekcijas daļa:
Boriss Bērziņš 1930 - 2002. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija. Rīgas mākslas telpā 04. 05. - 12. 06. 2015. [attēls] = Boriss Bērziņš 1930 - 2002. The collection of the Latvian National Museum of Art. At the Riga Art Space 04. 05. - 12. 06. 2015 / [mākslinieks Edvards Percevs]
Kolekcijas daļa:
Elīna Titāne: personālizstāde Baltās pēdas 30. 01. - 22. 03. 2015. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = Elīna Titāne: solo exhibition 30. 01. - 22. 03. 2015. The Associacion of Culture Institutions of Riga City Council The Riga Porcelain museum / māksliniece Ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
100 Rīgas pieminekļi: fotoizstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 18. 04. līdz 13. 05. 2015. [attēls] 100 Monuments of Riga: photo exhibition / [māksliniece Alda Pakalne]
Kolekcijas daļa:
Bēthovens, Brāmss un Bartoks piektdien, 27. februārī Lielajā ģildē, sestdien, 28. februārī Latgales vēstniecībā GORS [attēls]. Koļa Blahers, vijole, atskaņojuma vadītājs. Sinfonietta Riga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Hendeļa oratorija Izraeļi Ēģiptē piektdien, 20. februārī Sv. Jāņa baznīcā [attēls]. Sinfonietta Rīga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Igudesman & Joo [attēls] Big Nightmare music 1. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
ISA: Anitra Novikova fotogrāfiju izstāde [attēls] 12. 02. 15. - 07. 03. 15. Pop-Up Mākslas galerija, T/C Galleria Riga 6. stāvs, Dzirnavu iela 67 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Disidents [attēls] mākslas izstāde - akcija "Stūra mājā" Rīgā, Brīvības ielā 61 no 01. 05. līdz 26. 05. 2015 / mākslinieks Toms Jansons
Kolekcijas daļa:
Putnu opera. Mūzika Jānis Lūsēns. Librets Māra Zālīte [attēls]. Atjaunojuma pirmizrāde 18. 09. 2015. Latvijas Nacionālā opera un balets / [māksliniece ieva Jurjāne]
Kolekcijas daļa:
Kens Kīzlijs: Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu [attēls] Dailes teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Пусть крепнут и развиваются дружба народов стран социализма, интернациональная сплочённость коммунистов, всех сил социального и национального освабождения! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Sociālisms [attēls] 1917 / mākslinieks Valdis Celms
Kolekcijas daļa:
1917. Revolūcija turpinās [attēls] = 1917: Вся власть совътам! Декретъ о миръ! Декретъ о землъ! Революция продолжается / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Miers jānosargā! [attēls] 1945-1985 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Bērnība prasa mieru! [attēls] / mākslinieks Rojs Kempels
Kolekcijas daļa:
17 июня выборы в местные советы депутатов трудящихся. [attēls] / māksliniece Inga Kambala
Kolekcijas daļa:
17. jūnijā vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanas [attēls] / māksliniece Inga Kambala
Kolekcijas daļa:
1977 г. 19 июня все на выборы в местные советы депутатов трудящихся Латвийской ССР [attēls] / māksliniece Skaidrīte Vītola
Kolekcijas daļa:
15. jūnijs, svētdiena, 1975. [attēls] Visi uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un Latvijas PSR rajonu, pilsētu, Rīgas pilsētas rajonu, ciematu un ciemu darbaļaužu deputātu padomes vēlēšanām! / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
15 июнь, воскресенье 1975. [attēls]/ Все на выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и в районные, городские, районные города (районы города) Риги, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся Латвийской ССР! / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
24 февраля 1980 года все на выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и местные Советы народных депутатов Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
1977. g. 19. jūnijā visi uz Latvijas PSR vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanām [attēls] / māksliniece Skaidrīte Vītola
Kolekcijas daļa:
Progresīvā Centriskā partija: 8. Saeimas vēlēšanu 6. saraksts [attēls]. Par vienotu Latviju un prezidenti! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Līdztiesība Leidztīseiba 21 [attēls] = Равноправие / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunatne izvēlas Saskaņu [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ceļš - Tavs ceļš [attēls] 22. kandidātu saraksts / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
1990. gada 18. martā Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Bulikins
Kolekcijas daļa:
Ты записался в интерфронт? [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
LSDSP Neviens negrib kļūt par bezdarbnieku! [attēls] Es vēlos kļūt par šuvēju! Es vēlos kļūt par ārstu! Es vēlos kļūt par jaunsaimnieku! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
1980. gada 24. februārī visi uz Latvijas PSR Augstākās Padomes un Latvijas PSR vietējo tautas Padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
4 марта 1979 года все на выборы в Верховный Совет СССР! [attēls] / māksliniece Ilze Jansone
Kolekcijas daļa:
1979. g. 4. martā visi uz PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām! [attēls] / māksliniece Ilze Jansone
Kolekcijas daļa:
Vīrietis labākajos gados: Rīgas kinostudijas mākslas filma (pēc tāda paša nosaukuma Z.Skujiņa romāna) [attēls] . Мужчина в расцвее лет: художественный фильм Рижской киностудии (по одноименному ромау З.Скуиня) / māksliniece Leonija Kuncīte
Kolekcijas daļa:
Rallijs: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Ралли: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Četri meklē miljonu: krāsaina platekrāna pilnmetrāžas dokumentāla filma [attēls] / mākslinieks Miervaldis Polis
Kolekcijas daļa:
Nakts bez putniem: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Ночь без птиц: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Portrets locījumos. Imants Ziedonis: Rīgas kinostudijas dokumentāla filma [attēls]. Scenārija autori: Laima Žurgina, Imants Ziedonis, režisore : Laima Žurgina, operatori: Ralfs Krūmiņš, Juris Podnieks / mākslinieks Māris Ārgalis
Kolekcijas daļa:
Ja nebūtu šī skuķa: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Не будть этой девчонки: художественный фильм Рижской киностудии / māksliniece Iveta Bambere
Kolekcijas daļa:
Akmeņainais ceļš: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] Egona Līva scenārijs pēc Viļa Lāča tāda paša nosaukuma romāna motīviem. Režisors Rolands Kalniņš, operators Miks Zvirbulis, māksliniece Ieva Romānova, Imanta Kalniņa mūzika / māksliniece Frančeska Kirke
Kolekcijas daļa:
Agrā rūsa: Rīgas kinostudijas mākslas filma pēc Elīnas Zālītes romāna ar tādu pašu nosaukumu [attēls] = Ранняя ржавчина: художественный фильм Рижской киностудии по одноименному роману Элины Залите / mākslinieks Andris Merkmanis
Kolekcijas daļa:
Vakara variants: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = Вечерний вариант: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Ceplis: Rīgas studijas krāsainā mākslas filma pēc Pāvila Rozīša tā paša nosaukuma romāna [attēls]. Цеплис: цветной художественный филм Рижской студии по одноименному роману Павила Розита / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Spāniešu varinats: Rīgas kinostudijas mākslas filma divās sērijās [attēls] = Испанский вариант: художественный фильм Рижской киностудии в двух сериах / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Zobena ēnā: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = В тени меча: Художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Zobena ēnā: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = В тени меча: Художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Zobena ēnā: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] = В тени меча: Художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Limuzīns Jāņu nakts krāsā: Rīgas kinostudijas komēdija [attēls] = Лимузин цвета белой ночи: Рижская киностудия. Кинокомедия / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Atspulgs ūdenī: Rīgas kinostudijas mākslas filma [attēls] Отблеск в воде: художественный фильм Рижской киностудии / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Christopher Reeve: actor [attēls] Ulvis Alberts foundation / mākslinieks Ulvis Alberts
Kolekcijas daļa:
Strēlnieku zvaigznājs krāsaina pilnmetrāžas dokumentāla filma [attēls] = Созвездие стрелков: цветной полнометражный документальный фильм / mākslinieki Jānis Krievs, Dimitrijs Lūkins
Kolekcijas daļa:
You are cordially invited to the showing of a new film "Rīga - Banjul - Scarborough: Pursuing the Dreams of Latvians" [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Aicinām noskatīties jaunu filmu par Latviju, Gambiju un Tobago [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Uz spēles Latvija [attēls] Pētera Krilova dokumentālā filma / māksliniece Katrīna Vasiļevska, fotogrāfe Agnese Zeltiņa
Kolekcijas daļa:
Sergejs Eizenšteins. Priekšvārds., Sergejs Eizenšteins. Post scriptum: Anša Epnera dokumentālā filma divās daļās [attēls] = Сергей Эйзенштейн. Предисловие., Сергей Эйзенштейн. Post scriptum / mākslinieks A. Klucis
Kolekcijas daļa:
Bergmann spuldzes [attēls] = Bergmann Draht-lampe / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Perls un Marienfelds: elektriski piederumi [attēls] Rīgā Kaļķu ielā 12, Marijas ielā 28 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
I. Perl & F. Marienfeld elektroteķ[h]nika [attēls] Rīgā Marijas ielā 28, Kaļķu ielā 22, Aleksandra ee[ie]lā 26, Jelgavā Akcizes un Kolonades ee[ie]las stūrī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Philips radio lampiņas [attēls] ir dvēsele katram uztvērējam / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pēteris Bērziņš: elektrības uzņēmumi Rīgā Kr. Barona ielā 4, Brīvības ielā 21 [attēls]. Ražojam: sadalīšanas iekārtas, instalācijas materiālus, mājturības aparātus / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Viss priekš elektrības [attēls] "Vulkan" J. Schleier Rīgā, L. Smilšu ielā 34 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bateriju u.[n] čaulīšu fabrika k/s "Hoka" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Navan: tallija preperāts. [attēls] Drošs līdzeklis žurku un peļu iznīcināšanai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Žurkas un peles nodara ļoti lielus zaudējumus cilvēka mantai un veselībai. Navan: pasta un graudiņi. Panākumiem drošs atzīts līdzeklis žurku un peļu iznīcināšanai [attēls] Ķīm. farm. fabrika "Medfro" Rīgā, Ķieģeļu ielā 3 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
"Ekzemin" smēre pret ēdēm. Ķīm. laboratorija A. & S. Knopping Rīgā Peitavas ielā 10 [attēls] = "Экземин" радикальное средство против экземы, лишаев и других накожных заболъванiй = Radikalmittel gegen Ekzeme, Schuppenflechten, Schorf, Juckreiz, Kopfgründ und andere hartnäckigw Ausschläge / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Akc. Sab. Rīgas ķīmiskā fabrika "Jugla" Rīgā, Gogoļa ielā 13 [attēls]. Sēra vanna, Ogļskāba vanna, skābekļa vanna, med. terpentins "Pharma", naftalīns, zoda / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Medfro ir farmaceutisko preparatu uzticamības pazīme [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
"Leda" konfektes drošakais līdzeklis pret klepu un aizsmakumu. Ķimiski-farmaceitiska fabrika Farmasan Rigā [attēls]. Svaiga balss veenmēr leetojot. Nepeeceešams viseem kas savu balsi daudz nodarbina kā dzeedatajeem, advokateem, parlamentareešeem u.t.t. / mākslinieks Oskars Šteinbergs
Kolekcijas daļa:
Alus darītava "Livonija" Rīgā Maskavas ielā № 239/43 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Akz.-Sabeedr. Alus daritava Ilgezeem Rīgā [attēls]. Smalkakee galda dsehreeni / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A./S. Vec-Gulbenes alus daritava [attēls]. Zelters. Limonade. Augļu ūdens. Iesala galda dzēriens. Galda etiķis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
K.J.Vagner: koku audzētava un sēklu tirgotava Rīgā, Valdemāra ielā № 77 [attēls] Piedāvā: visādas dārzāju, lopkopības un puķu sēklas lielā izvēlē, augļu un krāšņuma koki, krūmi, rozes, ilggadīgas dārza puķes / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Fordson traktors [attēls] Vienīgais tirgotājs Gunnar Haagensen Rīgā, Elizabetes ielā 41/43 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Siemens elektriskais boilers ūdens sildīšanai 5 un 10 ltr. [attēls] Piemērots ārstu kab., frizētavām, mājturībai u.c. Visur, kur patstāvīgi vajadzīgs karsts ūdens / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Daile [attēls] = Заслуженный коллектив Государственный ансамбль танца ЛССР. Художественный руководитель Народный артист Латвийской ССР Улдис Жагата / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
Viljams Šekspīrs Romeo un Džuljeta: Mīts. Gaļinas Poļiščukas versija [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Viljams Šekspīrs Hamlets: traģēdija 3 cēlienos [attēls]. Liepājas teātris / [mākslinieks Varis Siliņš]
Kolekcijas daļa:
Klods Manjē: Blēzs [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Alans Reino-Furtons Amadejs (Lubenīte) [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Daile: Nopelniem bagātais kolektīvs Latvijas PSR Valsts deju ansamblis [attēls]. Mākslinieciskais vadītājs Latvijas PSR Tautas mākslinieks Uldis Žagata / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
Daile: Nopelniem bagātais kolektīvs Latvijas PSR Valsts deju ansamblis [attēls]. Mākslinieciskais vadītājs Latvijas PSR Tautas mākslinieks Uldis Žagata / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
Leons Paegle Iela [attēls] A.Upīša LPSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Uldis Pauzers
Kolekcijas daļa:
Vilis Lācis Kristaps Kaugurs: luga 3 cēlienos 5 ainās [attēls]. Ventspils Tautas teātris / mākslinieks Aldis Birznieks
Kolekcijas daļa:
Migels de Servantess Sāvedra Dons Kihots [attēls] LPSR Valsts Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Kolekcijas daļa:
Viktors Slavkins Man jau 40, bet izskatos vēl jauns [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Artis Bute
Kolekcijas daļa:
Daile [attēls] = Заслуженный коллектив Государственный ансамбль танца ЛССР. Художественный руководитель Народный артист Латвийской ССР Улдис Жагата / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
P. Putniņš Kāzas kāzās [attēls] VEF Tautas teātris / mākslinieks Gedimins Kotello
Kolekcijas daļa:
Martti Larni Ceturtais skriemelis [attēls] Latvijas PSR Valsts leļļu teātris / mākslinieks Pāvils Šenhofs
Kolekcijas daļa:
Мартти Ларни Четвёртый позвонок [attēls] Государственный театр кукол Латвийской ССР / mākslinieks Pāvils Šenhofs
Kolekcijas daļa:
А.Чехов Леший [attēls] Государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя Латвийской ССР имени Ленинского комсомола / māksliniece Suzanna Černobrova
Kolekcijas daļa:
E.Skarpeta Skrandaiņi un augstmaņi [attēls] Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais Drāmas teātris / māksliniece Māra Lindberga
Kolekcijas daļa:
Laikmetīgo operu cikls Kaņepes kultūras centrā 27/04 - 11/05 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vjatlags: Kirovas Dramatiskā laboratorija un Teatr. doc (Krievija) [attēls] 20. un 21. oktobrī Jaunā Rīgas teātra zālē Talsu ielā 1 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
LPSR Valsts akadēmiskais Raiņa Dailes teātris [attēls] / māksliniece Jolanta Karlsone
Kolekcijas daļa:
Ā. Geikins Putenī [attēls]. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris / mākslinieks Ilmaŗs Blumbergs
Kolekcijas daļa:
Smaragda pilsētas burvis: Aleksandra Volkova pasaka 2 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Artis Bute
Kolekcijas daļa:
Leons Paegle Runga iz maisa [attēls] Latvijas PSR Valsts leļļu teātris / mākslinieks Pēvils Šēnfohs
Kolekcijas daļa:
Zeiboltu Jēkabs Ūdens burbuļi [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Māris Putniņs
Kolekcijas daļa:
Z.Lagerlefa Gesta Berlings. O.Krodera dramatizējums un iestudējums 3 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Artis Bute
Kolekcijas daļa:
R.Blaumanis: Trīnes grēki [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Albīns Dzenis
Kolekcijas daļa:
K.Brikners Sniegbaltīte un vilks [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Māris Putniņš
Kolekcijas daļa:
Johans Štrauss Sikspārnis [attēls]. Pirmizrāde 10. 12. 2015. Muzikālais vadītājs un diriģents Jānis Liepiņš / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pasaules cirka dienas [attēls] 16., 18., 19., 23., 25. un 26. aprīlī Rīgas cirkā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sebastjans Tjerī: Divi kaili vīrieši [attēls] Liepājas teātris / [mākslinieks Mārtiņš Vilkārsis]
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Ostrovskis: Portreti. Vilki un avis [attēls]. Liepājas teātris / [mākslinieks Reinis Dzudzilo]
Kolekcijas daļa:
Jūlijonkuļa Ziemassvētki [attēls]. Latvijas Leļļu teātra viesizrādes / māksliniece Rūta Briede
Kolekcijas daļa:
Bolero: Morisa Ravela, Modesta Musorgska mūzika. Baleta viencēlieni [attēls] Pirmizrāde 22. 10. 2015. Latvijas Nacionālā opera un balets / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mazā burvju flauta: izglītojošā izrāde LNO Jaunajā zālē [attēls] Pirmizrāde 19. 03. 2016. Latvijas Nacionālā opera un balets / māksliniece Ineta Sipunova.
Kolekcijas daļa:
Šeherezāde un viņas stāsti. Pirmizrāde 08. 04. 2016. Latvijas Nacionālā opera un balets [attēls] Mūzika: Nikolajs Rimskis-Korsakovs, Zoltāns Kodājs. Horeogrāfs Leo Mujics. Muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Diriģents Jānis Liepiņš. Scenogrāfe Dinka Jeričeviča. Kostīmu māksliniece Manuela Paladina Šabanoviča / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Klīversala: restorāns, Gaismas pils [attēls]. Vēlās brokastis katru svētdienu no 11.00 - 16.00 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Džuzepe Verdi: Makbets [attēls]. Pirmizrāde 26. 02. 2016. Muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ļaudīs: "Splendid Palace" šodien! [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis
Kolekcijas daļa:
Messalina: liela[ā]kā monumenta[ā]lfilma kino Palas no 19. V. [attēls] Vēsture par valdi[ī]šanas un baudu kāra[ā]kās sievietes romiešu valsts ziedu laikmetā 2 lielās daļās / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Metro-Goldwyn-Mayer 15 gadi. Nemainīgu panākumu jubileja [attēls] 1924/25 - 1938/39 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bagātā līgava [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve: Maskavas mākslas fabrikas "Mosfiļm" ražojums. Piedalās labākie Maskavas un Ļeņingradas teātru aktieri. Šodien pirmizrāde! "Splendid Palace" [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis
Kolekcijas daļa:
Pugačevs pēc A.S. Puškina motīviem [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis
Kolekcijas daļa:
Klusais noslēpums jeb Pasaules acs: aizraujoša drāma iz spiritistu dzīves. galvenajā lomā Franzis Ford. 1[.] se[ē]rija [attēls] = Безмолвная тайна или Око міра: захватывающая драма изѣ жизни спиритистов. В главной рои Фанцисъ Фордъ. 1 серія / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tautas dēls. A. Kaktiņš, M. Zīlava, N. Vasiljevs, V. Kadiķis (Ančarovs), Nacionālās Operas ballets E. Leščevska vadībā [attēls] / mākslinieks Raimonds Šiško
Kolekcijas daļa:
"Eden" [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis
Kolekcijas daļa:
Pirms gada sākās cīņa par Jūsu atbrīvošanu! [attēls] Jūsu pateicība - jūsu darbs! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nepļāpā un nebīsties no briesmām, bet cīnies un strādā tik ilgi, kamēr tavs nāvīgākais ienaidnieks - boļševisms - būs iznīdēts [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kam ticība sirdī tam lielākais spēks pasaulē [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas likteņstundā dzimtenei un frontei ir viena un tā pati sauksme: sīkstums un ticība [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Savās sirdīs mēs nesam apņemšanos: visu ko, tikai ne boļševismu [attēls]. Ģen. R. Bangerskis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latviešu tauta var būt lepna, ka tai ir dota iespēja ieročiem rokās parādīt visai pasaulei savu stāju pret padomiju un boļševismu iespaidīgāk nekā tikai ar vārdiem [attēls]. Bangerskis: SS - gruppenführer / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bez dzelzs kaŗ[r]a disciplīnas nevar būt kaŗ[r]avīra augstas kaujas spējas [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vai! tam vīram, kas negrib būt cīnītājs, vai! tai tautai, kas nav ar mieru likt dzīvību ķīlā, nav gatava nest upurus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bez cīņas nav uzvaras - bez uzvaras nav miera! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nav nekādu šaubu, ka boļševiku valdīšanai turpinoties kaut vai tikai vienu gadu, no latviešu tautas nekas nebūtu palicis pāri [attēls]. Leģiona ģeneralmajors R. Bangerskis: latviešu SS - brīvprātīgo leģiona ģenerālinspektors / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Patiesas tautas uzvar ar paceltu galvu, nevis uz ceļiem stāvot [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kas izplata baumas, tas lielāko briesmu laikā nodod savu tautu [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Boļševisms un plutokratija nozīmē cilvēces visnežēlīgāko verdzināšanu [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Ar Vāciju par brīvu un laimīgu nākotni Jaunajā Eiropā. Tikai kad boļševisms būs uzvarēts, varēs sasniegt īsto mērķi: mieru, labklājību, laimi, apmierinātību un atpūtu. Cilvēki no visām Eiropas zemēm cīnās par kopējo mērķi un strādā uzvarai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Visu Eiropas tautu strādnieki Vācijā piedalās jaunas nākotnes celšanā. Vācija ir cīņas centrs par jaunu kārtību. Katrs, kas tur strādā, gādā par savas tautas labāku nākotni / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Adolf's Hitler's turēja runu visai pasaulei. Viņa vārdi apstiprināja, ka šajā karā tikai Vācija un viņas sabiedrotie gūs spožu beigu uzvaru. Boļševiku pareģojums, ka viņi sagraušot vācu austrumfronti un ar otrās rietumu frontes palīdzību iznīcināšot pašu Vāciju, nepiepildīsil[e]s. Gluži pretēji - Vācija šogad ir atņēmusi pretiniekam viņa apgādes bāzes un svarīgākos bruņošanās rūpniecības izejvielu apgabalus, kā arī nosprostojusi galvenos satiksmes ceļus / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Vācija necīnās pret Krievijas tautām, bet gan pret žīdiem un boļševikiem. Vācija nodrošina jūsu tiesības uz brīvu darbu un uz laimīgu jūsu un jūsu bērnu nākotni. Varenie vācu bruņotie spēki ir garants jaunas, laimīgākas nākotnes celšanai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Jaunās Eiropas uzbūves darbs, kā arī vācu armijas nepārtrauktās uzvaras rit neapturami uz priekšu. Jaunais laiks prasa skaidru un noteiktu izšķiršanos. Ir jāizšķiras, kas vēlas strādāt par brīvību, taisnību un mieru ciešā sadarbībā ar Lielvāciju. Kas sadarbosies ar jaunās Eiropas cēlājiem, tas saņems arī no tiem palīdzību un visi boļševiku palīgi tiks iznīcināti / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Vācu un viņu sabiedroto karapulki nes jums mieru, brīvību un jaunu dzīvi. Boļševiku varas sabrukumu un padomju galīgo bojā eju nekas vairs nespēj apturēt. Boļševiki Jūs vairs nespīdzinās / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Nekad neaizmirstiet, kas vainojami Jūsu nelaimē: bol[ļ]ševiki. Atceraties arvien, ka vāci ir tie, kas izcīni[ī]juši Jūsu drošību, Jūsu brīvību un Jūsu labklājību / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Ar grūtu darbu un neatslābstošu centību miljoniem cilvēku Vācijā sev sagādājuši apmierinātību un dzīves prieku. Lai arī Tu ietu labākai nākotnei pretī, tas atkarājas no Tevis! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa attēlos [attēls] Zemniek, nesēdi aizkrāsnē, un Tu, pilsētniek, savā dzīvoklī, gaidīgams labākus laikus[!] Pats piepalīdzi celt jaunu nākotni, priecīgi un centīgi strādājot kopējā darbā[!] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Šis karš ir arī latviešu tautas karš par savu nākotni [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kas viņiem daļas gar mūsu asarām, mūsu asinīm un mūsu mokām?!! [attēls] Lords Bīverbruks paskaidroja angļu augšnamā: "Mēs nevaram iedomāties citas uzvaras, kas atnestu mums vairāk laimes, lielāku prieku un labāku mierinājumu, kā Krievijas pilnīgais triumfs Eiropā - un proti, cik drīzi vien iespējams." / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropa ir likteņkopība! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Par jauno Eiropu! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Uzvara vai boļševisms! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Uzvara[,] darbs[,] uzbūve[:] parole - cīņā pret boļševismu un pasaules žīdismu! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Atgriešanās pie darba [attēls] Ukrainas rūpniecība Vācijas kara saimniecības dienestā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Cīņa un darbs - uzvaras ceļš! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latviešu jaunatne! Valsts darba dienests pieņem trešo reizi jaunekļus viengadīgam dienestam Vācijā. Jums jāredz Vācija, viņas lauki un viņas pilsētas, viņas cilvēki un viņas darbi. Vācijas jaunatne sniedz jums roku kopējam darbam, pieņemiet šo priekšlikumu [attēls]. Pieteicieties Valsts darba dienestā uzņemšanas vietās / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eesti noored! Nüüd kutsub riigitööteenistus kolmandat korda noormwhi üheaastaseks teenistuseks Saksamaale. Teie õppite tundma Saksamaad, tema maastiki ja linnu, Saksa rahvast ja tema tööd. Saksa noorsugu ulatab Teile käe kaastöötamiseks, võtke ta vastu! [attēls] = Teatage endast riigitööteenistuse vastuvõtukohtades / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Lietuvos Jaunime! Reicho Darbo tarnyba trečia karta verbuoja jaunus vyrus vieneriems meta į reichą Jus turit pamatyti Vokietiją, jos Ūkius, miestus, žmones ir jų darbą. Vokietijos jaunimas paduoda jums ranką bendradarbiavimui. Ištiesk ją! [attēls] Registruokites Reicho Darbo Tarnybos priemimo vietose / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nododiet savu ārtavu - vērpšanai noderīgas izejvielas - Tu palīdzi uzvarēt boļševismu [attēls] Vērpšanai noderīgo izejvielu vākšana Latvijā[,] no 1942. g. 1.-30. nov.[embrim] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vācija, kas Tavu dzimteni sargā, sauc Tevi! [attēls] Arī Tavs darbs ir cīņa pret boļševismu! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vācija, kas Tavu dzimteni sargā, sauc Tevi! [attēls] Arī Tavs darbs ir cīņa pret boļševismu! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Объединены в труде - объединены в победе [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Lai dsihvo[dzīvo] Latv soz.-dem strahdneeku partija! № 3 [attēls] / [mākslinieks Jānis Liepiņš]
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par N.1. Tad brauksiet droši [attēls] = Stimmt für N.1. Dann Fahrt ihr Sicher = Голосуйте за N.1. - гарантiю соцiальмаго благополучiя / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Visiem viens likums[,] viena taisnība[,] vienas tiesības[!] [attēls] Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ja Tu gribi palīdzēt, lai boļševiku asiņainās pēdas galīgi no šīs zemes izzustu, nestāvi sānis, bet ieslēdzies visu strādājošo kopīgā frontē - cieši iekļaujies savā arodbiedrībā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ražīgs darbs stiprina fronti! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Novēršiet mežu degšanu! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ievāciet sakņaugus! [attēls] Darbs dod maizi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
4. Lauksaimniecības un rūpniecības izstāde Liepājā 14.-18. z[s]ept. 1929. zem Valsts Prezidenta protektorata. [attēls] Kurzemes lauksaimniecības centralbiedrība / mākslinieks Oskars Šteinbergs
Kolekcijas daļa:
Ņemiet dalību kūdras talkā! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zemkopībā ir mūsu spēks un stiprums. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Nikolajs Puzirevskis
Kolekcijas daļa:
Arī arkli un izkaptis ir cīņas ieroči pret mūsu nāvīgo ienaidnieku - boļševismu [attēls] J. Andersons: Lauksaimniecības g[ģ]enerāldirektors / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Centrālā kūdras diena 1940.gada 4.augustā, Rīgā sporta namā [attēls] . Kūdra - brūnais zelts / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Centrālā kūdras diena 1939.gada 6.augustā Jēkabpilī. Kūdra - brūnais zelts [attēls] / māksliniesk Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Audzējiet vairāk linus! [attēls] Lini nepieciešami armijai un civiliedzīvotājiem tādēļ tie šogad jāaudzē katrā saimniecībā / mākslinieks Vilhelms Griķis
Kolekcijas daļa:
Es sēju tikai kodinātu sēklu un iegūstu augstu un drošu ražu [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Ko dod zālāju kultivēšana?... [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Audzēsim tabaku [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Kūdras pakaiši - brūnais zelts. [attēls] Lauksaimnieki, pasūtiet kūdras pakaišus savās piensaimnieku sabiedrībās un patērētāju biedrībās. Akciju sabiedrība "Kūdra" Rīgā, Elizabetes 33-4 / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate. Lauksaimniecības izstāde Jelgavā, 1939.g. no 15.jūnija - 2.jūlijam [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Kā izplatās tuberkuloze? [attēls] Latvijas II. "Veselības nedēļas" rīcības komitejas izdevums / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kā izsargāt sevi un citus no saslimšanas ar tuberkulozi? [attēls] Latvijas II. "Veselības nedēļas" rīcības komitejas izdevums / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jūnijs - Latvijas Sarkanā krusta mēnesis. Ziedojiet! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mācaties neizpļāpāties! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Спекулянт твой горшы вораг! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kādi ļaudis mums vajadzīgi? Ļaudis atturīgi, tas ir ļaudis, kuŗi savus ceļus neloka šolaiku Baala - alkohola priekšā. Dr. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Runāšana - sudrabs[,] klusēšana - zelts [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bērnu svētku dienas Rīgā 1935.g. 18. un 19. maijā [attēls] / mākslinieks Jūlijs Jēgers
Kolekcijas daļa:
Darbs un brīvais laiks sievietes dzīvē: Rīgas vācu sieviešu biedrības izstāde 1938.g. 2,3,4 un 5.I [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas Tautas augstskola. 10 gada[u] svētki 22. februārī Tautas namā [attēls]. Programmā: Referāti un pārskati, J.Raiņa "Ave sol" inscenējums, Kustību un runu kori, Lozungi, Dziesmas un mūzika, Fiziskās kultūras priekšnesumi, Sienas avīzes, plakāti / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
14. Strādnieku kultūras svētki [attēls] Saules dārzā pie Ķīšezera 6 augustā 1933 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Joka pēc: Latvijas Mākslas Akadēmijas audze[ē]kņu padomes karnevāls 15. febr. 1936. g. Armijas virsnieku klubā [attēls] / mākslinieks Alfrēds Lesiņš
Kolekcijas daļa:
Pie daiļās meldermeitiņas: maiznieku, kondī[i]toru, dzirnavnieku un pienotavu strādn.[ieku] arodb-bas karnevāls 26. febr.[uārī] 1938. g. [attēls] Nepārtraukta deja pie L.Štukasa un F.Zubkina mūzikas kapellas skaņām / mākslinieks E. Sevels
Kolekcijas daļa:
Jāņa Cielava gleznu izstāde Altberga mākslas zalonā no 7 dec. 1930 līdz 7 janv. 1931 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mākslinieku biedrība Zaļā Vārna: 24. mākslas izstāde no 11. – 25. IX. 1938. galvaspilsētas Rīgas mākslas muzejā [attēls]/ mākslinieks Jānis Aižēns
Kolekcijas daļa:
Mākslinieka Anša Cīruļa piemiņas izstāde no 28.marta līdz 11.aprīlim 1943.g. Rīgas pilsētas mākslas muzejā [attēls] = Die Gedächtnisausstellung des Künstlers Ansis Cīrulis im Rigaer Städtischen Kunstmuseum vom 28 März bis 11 April 1943 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mājizstrādājumu izstāde - tirgus Daugavpilī no 13.-18.jūnijam 1940 [attēls] / mākslinieks Eduards Dzenis
Kolekcijas daļa:
Leo Michelsons [attēls] Izstāde Rīgas pilsētas Mākslas muzejā 22. I. - 7. II. 1939 / mākslinieks Leo Mihelsons
Kolekcijas daļa:
Nākotnei pretīm!: izstāde no 3.-18.7.43. Rīgā, Mākslas muzejā [attēls] = Der Zukunft Entgegen!: Ausstellung vom 3. - 18. 7. 43. Kunstmuseum Riga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nākotnei pretīm!: izstāde no 3.-18.7.43. Rīgā, Mākslas muzejā [attēls] = Der Zukunft Entgegen!: Ausstellung vom 3. - 18. 7. 43. Kunstmuseum Riga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pavasara foto-izstāde 1923. no 25. marta - 8. aprilim technikumā, Nikolaja ielā № 1c [attēls]. Latviešu Fotografiskā biedrība / mākslinieks Ernests Veilands
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Tip Top". Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā [attēls] Tip-Top / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Merkuri: Čaulītes ar Havana [Havannas} vati ir vislabākās. Par augstāko labumu 8 godalgas [attēls] A. Jaunzems Rīgā, Kr. Barona ielā 21 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunā smēķējamā tabaka Gārdā izgatavota no labākām ārzemju tabakām! Garšo lieliski! [attēls] = Akc. sab. Tab.[akas] fabr.[ika] "Mündel & Ko", Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A. Volkovs: Smaragda pilsētas burvis [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Artis Bute
Kolekcijas daļa:
Kāpēc mēs aizbraucām? Jaunie latvieši Zviedrijā [attēls] Petra Inna Iniņberga, fotogrāfe, Gunta Neimane, intervētāja no 16. oktobra līdz 15. novembrim LU Bibliotēkā Kalpaka bulv. 4a - 108 telpa 1. stāvā / māksliniece Liene Medne Grigorjeva
Kolekcijas daļa:
LNNK viedoklis okupācijas armijas izvešanā : [attēls] Ir pēdējais laiks! / [mākslinieks Jānis Galdiņš]
Kolekcijas daļa:
Ieva [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tik un tā: Uldis Stabulnieks 16. novembrī plkst. 19.00 Vāgnera zālē. [attēls] Latvijas koncertdirekcija / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Spēlē Zvaigznīte [attēls] = Звёздочка / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Dzīve kā rotaļa. Mariannas Karlocai rotaļlietu privātkolecija [attēls] = Izstāde 8/10/2016 - 8/01/2017 Latvijas Nacionālā bibliotēka 7. stāva ātrijā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Imants Ziedonis. Raksti [attēls] 1994. gada beigās sāksies parakstīšanās uz Imanta Ziedoņa Rakstiem 12 sējumos / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
tēlnieku apvienības izstāde "Abrene" [attēls] Tēlnieku namā Pils laukumā 3 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
3. Miniatūrtekstīliju izstāde [attēls] / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
Republikas tautas daiļamata meistaru darbu izstāde izstāde, veltīta Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai [attēls] Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Aina Muze tekstīlijas izstāde [attēls] Izstāde atvērta Rīgas arhitektūras un pilsētbūvniecības propagandas centrā - Pētera baznīcā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vissavienības minitekstīliju izstāde [attēls] Jūrmalas izstāžu zālē Dzintaros, Turaidas ielā 11 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Rakstot kokā [attēls] Izstāde no Latvijas Nacionālās bibliotēkas iespiedgrafikas kolekcijas 03/04 - 02/07/2017 Mūkusalas iela 3, Rīga māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
3. Republikas tautas mākslas metālkalumu un rotu izstāde [attēls] Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Cirka plakāti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas [attēls] Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 2018. gada 4. - 31. augusts / māksliniece Ieva Rupenheite
Kolekcijas daļa:
Grupa "Remix" & Igo [attēls] / fotogrāfs Juris Bērziņš
Kolekcijas daļa:
E.Rostāns Sirano de Beržeraks: M.Brauna, J.Petera, V.Maculēvičs mūzikls 2 daļās [attēls] L.Paegles Valsts Valmieras Drāmas teātris / mākslinieks Vladimirs Kovaļčuks
Kolekcijas daļa:
A. Čaks dzeja [attēls]. Valsts Liepājas teātra mazajā zālē. Dzeja Dzintras Klētnieces un Ulda Stabulnieka izpildījumā / mākslinieec Zigrīda Attāle
Kolekcijas daļa:
The Latviam state university presents Fire raisers by Max Frisch [attēls] = Bloomsbury Theatre, October 14. 15. 16. UK - USSR student theatre exchange / [māksliniece Penija Fitta]
Kolekcijas daļa:
Raiņa vasarnīca-muzejs Jūrmala, Majori, J.Pliekšāna iela 5/7 [attēls] = Дача-музей Райниса Юрмала, Майоры, ул. Я.Плиекшана, 5/7 = The Rainis Mansion-Museum Jurmala, Majori, 5/7 J.Pliekshan Street / mākslinieks Ilmārs Blumbergs, fotogrāfs Juris Kalniņš
Kolekcijas daļa:
Ventspils - 700 [attēls] / [mākslinieks Jānis Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Arhitekts Vilhelms Bokslavs. Projekti [attēls] Izstāde 13. 10. 2018. - 02. 12. 2018. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" Alberta ielā 12, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Gruzijas mūsdienu mākslas izstādes oktobrī [attēls] Latvijas draugi. Gruzija. Tbilisi. Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Krāsu alķīmija Rīgas Mākslas telpā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Arvīda Priedītes tekstīliju izstāde [attēls] / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
Rīgas fotogrāfijas biennāle 2018. Starptautiska izstāde Ekrāna ēra I: pašportrets un balvas "Meklējam jauno fotogrāfijā!"finālistu darbi [attēls] izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa", Kungu ielā 3 13. 04. - 13. 05. 2018. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas starpdisciplinārā mākslas izstāde Cilme: audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē [attēls] izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa", Kungu ielā 3 02. 02. - 18. 03. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku jauno mākslinieku lietišķi dekoratīvās mākslas darbu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" mākslinieks Indulis Gailāns
Kolekcijas daļa:
Ieskaties acīs: Anita Meldere gleznas [attēls] Izstāžu zālē "Jāņa sēta" / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pils - 250 [attēls] / mākslinieks Egils Vītols.
Kolekcijas daļa:
Bērnu veselība - tautas nākotne. Bērnu dienas Latvijā [attēls]. Izstāde "Māte un bērns" no 27. maija - 1. ju[ū]nijam 1922. g. Rīgas Pilsētas Muzejā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
XX 1990. Es diedāšu par tevi, tēvu zeme [attēls] / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Pulkā eimu, pulkā teku: XII starptautiskie bērnu un jauniešu folkloras svētki [attēls] = XII International Children's and Youth Folklore Festival / māksliniece Ērika Māldere
Kolekcijas daļa:
Plakāti un koncepti: izstāde republikāniskajā zinību namā Rīgā, Ļeņinaielā 23 [attēls] Mārtiņš Heimrāts un Jāzeps Baltinavietis / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Lasi, atbalsti, prasi Brīvību! [attēls] Brīvība cīnās par Latvijas neatkarību un demokra[ā]tiju: sniedz informā[a]tīvus un anali[ī]tiskus rakstus par stāvokli Latvijā un trimdā, kā rī informē par LSDSP darbu starptautiskā sociālistiskā kustībā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo mākslinieku vienības 24. mākslas izstāde Rīgas pilsētas mākslas muzejā no 18. janvāra līdz 1. februārim 1931 [attēls] / mākslinieks Jānis Ansons
Kolekcijas daļa:
Vasaras eļļa motoram[,] diferenciāla[i]m[,] ātrumu kārbai [attēls]. Gargoyle Mobiloil Vacuum Oil Company / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Augstākā labuma ratu smēre Lauva [attēls] J. Fedotovs Rīgā: zīmoglakas un pudeļu lakas rūpniecība / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Auzu pārslas Visla [attēls] S & L Skreiner & Lemmerich, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
A/S "Maiznieks" ražojumi [attēls]. Biskvīti: Zemgales, Jaunatnes, Cinīši, Saulīte I, Saulīte II, Ķimeņu, Vaniljas [Vaniļas], Šokola[ā]des, Alberta, Angļu, Viktorijas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Laila Heimrāte & Daina Gailīte. Keramika, tekstils [attēls] Izstāde atvērta izstāžu zālē "Ķīpsala" Balasta dambī 34 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Augstākā labuma SHELL petroleja [attēls]/ Gargoyle Mobiloil Vacuum Oil Company / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
"Atoil" smēreļļu 1 gada patēriņš pārsniedz 300,000 kg [attēls]. M. Jurjāns, Minerāleļļu un citu naftas produktu imports / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nepārtraukti...kā dienā, tā naktī Ķeguma spēkstacijas būves lielie un mazie dīzeļmotori - top dzīti ar firmas "M. Jurja[ā]ns" naftu un eļļoti ar "M. Jurja[ā]ns" smēreļļām "Atoil". Jo, firmas "M. Jurja[ā]ns" naftas produkti ir kvalitātes standartmarka [attēls]. M. Jurja[ā]ns, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Petroleja[,] benci[zī]ns, latols[,] motoru, cilindru un mašīnu eļļas [attēls]. Tirdzniecības un rūpniecības A/S. Lateksim Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
J. Markitants Jelgavā [attēls] Svaigi sālīti gurķi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zelters. E. Arnala dēli, Rīgā [attēls] Pieprasiet visur / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kokumižas medus kvass [attēls] C. Kreyenberg Marijas ielā 72, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Leons Krivāns Raiņa Dailes teātrī [attēls] = programma: P. Zīskinds "Kontrabass"/ mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Paradīze 89: Madaras Dišleres piedzīvojumu filma visu laiku bērniem [attēls] Vasara, pēc kuras viss bija citādi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Atceries par pienu! [attēls] Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tiksimies Kultūras dienās Straumēnos & Mūsmājās no [1983. gada] 29. aprīļa līdz 1. maijam [attēls] = Koncerti, teātris, priekšlasījums, vērtīga lotereja, izstāde, balle / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu amatniecības festivāls 2018 4., 5. augustā 10.00-17.00 [attēls] = IV Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā / māksliniece Inta Brūniņa
Kolekcijas daļa:
Latvija atgriežas Eiropā: no okupācijas līdz brīvībai [attēls] = Latvia returns to Europe: from Occupation to Freedom = La Lettonie revient à l'Europe: de l'occupation à la liberté = Latfia yn dychwelyd i Ewrop: o Oresgyniad i Ryddid / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Letonia vuelve a Europa: desde la ocupación a la libertad [attēls] De 25 de Septiembre al 6 de Octubre Madrid, Representación de Comisión Europea / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Lotyšsko se vrací do Evropy: od okupace ke svobodĕ [attēls] Národni muzeum, Praha 17. řijna - 17. listopadu 2000 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvia Returns to Europe: From Occupation to Freedom [attēls] National Museum, Prague October 17 - November 17, 2000 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Łotwa powraca do Europy: Od okupacji do wolności. Ekspozycja. Muzeum Okupacji Łotwy 1940 - 1991 / [attēls] = Warszawski Ośrodek Kultury 10 - 22 kwiecień 2000 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Čaks iet uz kino [attēls] Izstāde Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī - muzejā Rīgā, Lāčplēša 48 - 8 no 2017. gada 15. novembra līdz 2018. gada 20. janvārim / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Tango [attēls]. "A.G.Ruhtenberg", A/S. 10 gab. 20 sant. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rokoko 20 gab.35. sant. [attēls] "A.G.Ruhtenberg", A/S Rīgā: papirosi Rokoko / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rokoko 20 gab.35. sant. [attēls] "A.G.Ruhtenberg", A/S Rīgā: papirosi Rokoko / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi ar vati Ova. 20 gabali tikai 35 santi[ī]mi [attēls]. A.G. Ruhtenberg / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi III šķira "Eva". Tab. fabrika Chr. Krogh Rīgā [attēls]. mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi I šķira Dollar. Tab. fabr. Chr. Krogh Rīga [attēls] Bez konkurences! Ohne Konkurrenz! / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics
Kolekcijas daļa:
Dzirkstele: papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh Rīgā [attēls]. Smēķe[ē]si mani - iemīle[ē]si mani...! / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet visur papirosus "Kāvi" [attēls] Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā, Mati[ī]sa ielā 88 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi "SER" [attēls] A/S "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ali papirosi III. šķ. [attēls] A./S. "Laferme" Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Čauli[ī]šu fabrika Ed. Jaunzems un Bdr [biedri] Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pīpju tabaka M.K. [attēls] . Akc. sab. Tab.[akas] fabr.[ika] Mündel un Ko, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Smēķējamā tabaka Jugla [attēls]. Tab. fabr. A./S. "Dukats" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi visiem [attēls] Mona / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Akc. Sab. A.S.Maikapar Rīgā [attēls]. Papirosi Troika 10 gab. 7 1/5 zelta sant. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Stop: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi 6?-7? [attēls] = 20 gab. 35 sant. Tab. fabr. "Trud", Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Deja: Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Milda: papirosi III. šķira ar vati [attēls]. Tab. fabr. "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Ķemeri [attēls]. Tab. fabr. "Trud", Rīgā G[Ģ]ertrūdes ielā 103 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tip-Top. A.G. Ruhtenberg, Rigā [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Tip Top". Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā [attēls] Tip-Top / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Akc. sab. Latvijas tabakas fabrika Rigā [attēls] Urr-r[a]ā! Tagad smēķēsim tikai Latvijas tabakas fabrikas ražojumus! / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Prieks! Papirosi III šķira. Tab. fabr. Chr. Krogh, Rīgā [attēls] / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics.
Kolekcijas daļa:
Vislabākie papirosi III šķira Kalif dabujami visur [attēls] Tabakas fabrika "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Defend Peace! [attēls] / mākslinieks Georgs Smelters.
Kolekcijas daļa:
Plakate aus der Lettischen SSR [attēls]. Kunsthalle Rostock mai/juni 1983 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde. Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства. Выставка открыта в Художественном музее Латв.[ийской] ССР, г. Рига, ул. Горкого 10a / mākslinieks Ivars Zaikins.
Kolekcijas daļa:
Izjūtu tīklos: foto izstāde [attēls] AS "Latvenergo" Enerģētikas muzejā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9 / mākslinieks Jānis Slišāns.
Kolekcijas daļa:
Somdaris [attēls]. Mūsu izstrādājumi izgatavoti mūsdienīgā stilā. Dažādi pēc formas, krāsas un pielietojuma / mākslinieks Uldis Razums, fotogrāfs Genādijs Varlamovs.
Kolekcijas daļa:
4. Republikāniskā jaunatnes zinātniski-tehniskās jaunrades izstāde 26.07.-13.10.85. [attēls] / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts.
Kolekcijas daļa:
Aurora [attēls] [zeķu fabrikas reklāmas plakāts] / mākslinieks Arvīds Priedīte.
Kolekcijas daļa:
Elektronika - tehnikas progresa svira [attēls] Īstenosim PSKP XXIV kongresa lēmumus! / mākslinieks Gunārs Kamradziuss.
Kolekcijas daļa:
Sarkanā Krusta naudas loterija №31 [attēls]. 3 priekšrocības: vislielākie vinnesti, vislielākā iespēja vinnēt, visizdevīgākā loterija / mākslinieks Voldemārs Mednis.
Kolekcijas daļa:
Gājēji, esiet uzmanīgi uz ielas! [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs.
Kolekcijas daļa:
Vācu drāma. Berlīnes Šillera teātra viesizrāde [1938.] 17. un 18. martā "Zalameas tiesnesis" ar Heinrichu Georgu [attēls] = Deutsches Schauspiel. Gastspiel Sciller - Theater - Berlin [1938.] 17. und 18. März "Der Richter von Zalamea" mit Heinrich George / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Bretini frères [attēls] / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics.
Kolekcijas daļa:
Papirosi II. šķ.[ira] "Addis Abeda" 10 gab. 20 sant. [attēls]. Tab. fabr. "Trud" Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Смех и грех [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Latvieši! Anglija jūs grib iznīcināt! [attēls] Mazām Baltijas tautām ir jāatgriežas Padomju Savienībā: Londonas "Times" 6. 2. 1942. / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Karaliskais skotu zēnu orķestris. Lielākā vasaras sezonas sensacija! [attēls] = The Royal Kiltie Juniors Band. Lido/ mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Liszt Études d'exécution transcendante. Ottho-Drews [attēls] Konservatorijā otrdien 25 febr. 1930. plkst. 8 / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Mežs - mūsu bagātība [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Atjaunotās Latvijas 5 gadu sasniegumu skate: Celtniecības izstāde [attēls]. No 16. jūnija - 2. jūlijam Latvijas Universitātes vecā ēkā. Ieeja no Merķeļa ielas / mākslinieks Rūdolfs Āboliņš.
Kolekcijas daļa:
Latgales latviešu kongress Rēzeknē [attēls] 1917. g. 9. un 10. maijā (v.[ecā] st.[ila] 26. un 27. aprīlī), kas nosprieda visiem latviešiem apvienoties / [mākslinieks Jēkabs Alfrēds Strazdiņš].
Kolekcijas daļa:
Jelgava un jelgavnieki (I. izl.) [attēls] = Mitau u.[nd] Mitauer (I.) = Митава и митавцы / mākslinieks Aleksandrs Strekavins.
Kolekcijas daļa:
Latvijai jābūt latviešu valstij [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas latvisko misiju mēs varēsim piepildīt tikai kā latvieši uz latviešu zemes [attēls]. Kārlis Ulmanis / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Spožu turēsim Latvijas godu [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Tautas mīlestība - neizsmeļams spēku avots [attēls] / mākslinieks Otto Pladers.
Kolekcijas daļa:
Laipnam būt ir likums, Smaidīt - latvju tikums [attēls] / mākslinieks nezināms.
Kolekcijas daļa:
Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ikkatrs - vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks, vai skolotie ļaudis. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Nikolajs Puzirevskis.
Kolekcijas daļa:
Tēvuzemes mīlestība ir augstākā mīlestība virs zemes. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Otto Pladers.
Kolekcijas daļa:
Jaunā Latvijas saule spīdēs pār visiem. Kārlis Ulmanis [attēls] / mākslinieks Otto Pladers.
Kolekcijas daļa:
Vienību uz latviska pamata [attēls] / mākslinieks Ansis Cīrulis.
Kolekcijas daļa:
Viens otram mīlas ziedus ceļā klājat, Viens otram laimi sirdī krājat. Svētību gūst tas, kas prātā / Patur, ko šie vārdi teic: / "Apzinīgi katrā vietā / savu pienākumu veic!" Jel negaudies par rītu, / kas smagu darbu dod. / Tik rūpēs mīļo labad / Sirds īstu laimi rod.
Kolekcijas daļa:
Brauchs (Vācija) jeb Maleiko (Latvija) Eiropas labākais 20 klm. skrējējs?
Kolekcijas daļa:
Vispārīgie tautas sporta svētki
Kolekcijas daļa:
Eiropas meistarsacīkstes grieķu - romiešu cīņā Rīgā 4, 5, 6 un 7. zep. 1926 g. cirkū
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: boksam veltīts plakāts]
Kolekcijas daļa:
Latvijas meistarsacīkstes boksā 25. un 26. aug. š.g. J.K.S. laukumā
Kolekcijas daļa:
Mani lidojumu piedzīvojumi: slavenās lidotājas Elly Beinhorn vienīgais priekšlasījums ar daudz interesantām gaismas bildēm
Kolekcijas daļa:
Soļošanas sacīkste
Kolekcijas daļa:
Apmeklējiet Iekšlietu ministrijas Tūrisma biroja rīkoto tūrisma propagandas izstādi "Apceļo dzimto zemi" 1935 g. 14-20 maijam Rīgas Amatu biedrības telpās L.Ķēniņu ielā № 30
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: futbolam veltīts plakāts]
Kolekcijas daļa:
Pasaules meistarsacīkstes svaru celšanā Rīgā 16, 17, 18. sept. 1939.g.
Kolekcijas daļa:
Visitez la pittoresque Lettonie
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie das schöne Lettland und seine Historische Orte
Kolekcijas daļa:
Jöjjon el Lettországba
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie Lettland
Kolekcijas daļa:
Besök Lettland
Kolekcijas daļa:
Visitez la Lettonie! Aux Jeux Olympiques 1940 via les pays baltiques
Kolekcijas daļa:
Besuchen Sie Lettland! Zur Olympiade 1940 durch die Baltischen Staaten
Kolekcijas daļa:
Margaret Stoddart
Kolekcijas daļa:
[Bez nosaukuma: fotoplakāts ar dažādiem Latvijas pilsētu, ainavu skatiem]
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības Žurnāls: lauku labklājības veicinātājs
Kolekcijas daļa:
Jēkaba Kazaka izstāde no 26. III - 14. IV pilsētas mākslas muzejā
Kolekcijas daļa:
Avia[ā]cijas svētki 17. ju[ū]lijā 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā Krusta dubultotā 5-kl. naudas lotereja № 3 un 3a
Kolekcijas daļa:
Smēķējau labākos papirosus Abdulla
Kolekcijas daļa:
Priekš pazine[ē]ja papirosu priekšgalā sta[ā]v
Kolekcijas daļa:
Papirosi Elegant
Kolekcijas daļa:
Vate un vateli[ī]ns
Kolekcijas daļa:
Ričards Bahs Kaija vārdā Džonotans Livingstons
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Vaidelote
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā 1950. g. 16., 17., 18. jūnijā Leicesterā
Kolekcijas daļa:
Eiropas vasaras skola Straumēni. Latviski runājošiem jauniešiem no 11 līdz 16 gadiem.
Kolekcijas daļa:
Austrālijas latviešu 36. kultūras dienas Adelaidē, 1986. g
Kolekcijas daļa:
Sajust un radīt: Starptautiskajai Baltā spieķa dienai veltīta radošo izpausmju izstāde
Kolekcijas daļa:
Latvijas muzeju gaismekļi zem Dzelzceļa muzeja debesīm: izstāde apskatāma līdz 25. novembrim Uzvaras bulvāris 2A
Kolekcijas daļa:
Armēnija senās kartēs 6. gs. p. m. ē. - 20. gs.: vēsturisko karšu izstāde 2017. gada 25.10. - 26.11
Kolekcijas daļa:
Latvian Arts and Crafts Exhibition
Kolekcijas daļa:
Saknes: Rīgas tēlotājas mākslas studiju izstāde
Kolekcijas daļa:
Rīgas fotomēnesis 2017[.] 08.-31.05.
Kolekcijas daļa:
Art Nouveau in Letland: expositie Centrale Bibliotheek [Den Haag] 17 november - 15 december [2007]
Kolekcijas daļa:
Andreja Paulāna piemiņas izstāde
Kolekcijas daļa:
Cihovska, Viduka, Ritums: keramika, audums, kokgrebums
Kolekcijas daļa:
Ak, svētā Lestene!
Kolekcijas daļa:
Luters. Pagrieziens: izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3 01.11.2017.-04.02.2018
Kolekcijas daļa:
Velosipēdi Omega: Latvijas vadošā marka. [attēls] Akc. sab. "G.Ērenpreis un Bdris" Rīgā, Brīvības ielā № 129/133 / mākslinieks Aleksandrs Apsītis.
Kolekcijas daļa:
Maok: Pulveris blakšu, blusu, tarakanu un citu kukaiņu iznīcināšanai [attēls] = Maok: Порошок для уничтоженiя блох, клопов, тараканов и других насъкомых = Maok: Bestes Vertilgungsmittel für Flöhe, Wanzen, Tarakane und andere Insekten / [mākslinieks Kurts Betge].
Kolekcijas daļa:
Pee kamina [filma]: drama 6 zehleenos. Peed. Holodnaja, Maksimows, Polonskis, Runitsch - Kino Moulin-Rouge Teatra eelā 10
Kolekcijas daļa:
Pēc boļševisma un plutokra[ā]tijas iznīcināšanas - patiess sociālisms /
Kolekcijas daļa:
Krodera teātris [attēls] Jura Kmina fotoizstāde. 20. jūnijs - 6. augusts LNB 5. stāva ātrijā / māksliniece Una Grants
Kolekcijas daļa:
Mīlas svētība. Teātra improvizācijas pēc Raiņa un Aspazijas dzejas motīviem Rīgas Krievu teātrī 6. novembrī [attēls] = Благословение любви. Театральные импровизации по стихам Райниа и Аспазии / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Es redzu Latviju [attēls]. 16 jaunas filmas programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei / mākslinieks "Aģentūra VUCA Communications"
Kolekcijas daļa:
Es redzu Latviju [attēls]. 16 jaunas filmas programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei / mākslinieks "Aģentūra VUCA Communications"
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Mākslas fonds 1945 - 1985. Latvijas PSR Mākslas fonda 40 gadu jubilejas izstādes [attēls] = Выставки, посвященные 40-летию Художественного фонда Латвийской ССР / mākslinieks Dimitrijs Lūkins
Kolekcijas daļa:
Jānis Mitrēvics gleznas [attēls] Izstāde atvērta izstāžu zālē "Arsenāls" Torņa ielā 1 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Ādolfs Irbīte dizainers [attēls] piemiņas izstāde / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Debora La Grase (ASV). Kur tie lieli dūmi kūp: latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla. Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas 3. stāvā Dž. F. Kenedija lasītavā 30. 06. - 30. 09. [attēls] = Where the Great Smoke Rises: Art Inspired by Latvian Folksong / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Liepājas marīna '17 [attēls] 22. starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Radošā dominante. Melnbaltā: mākslas un amatniecības izstāde 25. 01. - 12. 03. 2017. Rīgas Sv. Pētera baznīcā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Stalla: galerija Rīgā Pils laukumā 3 Tēlnieku namā [attēls] Glezniecība, tēlniecība, grafika, lietišķi dekoratīvā māksla / [mākslinieks Mārtiņš Heimrāts]
Kolekcijas daļa:
Grafiķu izstāde no 21 marta līdz 4 aprīlim 1943. g. Kaļķu ielā 30. Oļģerts Ābelīte, Artūrs Apinis, Anšlavs Eglītis, Aleksandrs Junkers, Aleksejs Jupatovs, Voldemārs Krastiņš, Jānis Plēpis, Nikolajs Puzirevskis, Pēteris Upītis, Sigismunds Vidbergs [attēls] = Ausstellung der Graphiker vom 21 März bis zum 4 April 1943 Kalkstrasse 30 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
1514. Grāmata. 2014 [attēls]. Atgriezies 1514. gadā! Izstāde apskatāma līdz 2014. gada 11. decembrim / māksliniece Dace Džeriņa
Kolekcijas daļa:
VEF Kultūras pils TLMS "Māra" tautas daiļamata meistares Īrisas Vainovskas personālizstāde "Mana radošā dzīve" [attēls] no 11. janvāra līdz 3. februārim Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" izstāžu zālē Jaunielā 29a / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Homo Novus [attēls] Pārpratumu komēdija pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rolanda un Ēvalda Butānu gleznu izstāde “Staro Rīga” [attēls] Kultūras un tautas mākslas centrā "Ritums" no 8. februāra līdz 3. martam / māksliniece Liene Medne Grigorjeva
Kolekcijas daļa:
Viena soma teica: lietišķās mākslas studijas "Zemga" un tautas lietišķās mākslas studijas "Gundega" darbu izstāde [attēls] Kultūras un tautas mākslas centrā "Ritums" no 5. aprīļa līdz 28. aprīlim / māksliniece Liene Medne Grigorjeva
Kolekcijas daļa:
Rīgas Baltais [attēls] A. Gulbis, Rīgā Ds[z]irnawu ee[ie]lā № 81/85 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jul. Heister & Ko [attēls] Liķieru fabrika Jelgavā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
VEF 1938. Radio, spuldzes,telefoni, akumulatori un baterijas, instalācijas materiāli, foto, transformatori, lidmašīnas [attēls]. Norsk Aksjeselskap VEF Oslo. VEF, Eesti Osakond Tallinn. VEF, Kaunas. O./J. VEF A. B. Helsinki. Lukstin & Co Zürich. Champion - Radio Stockholm / [plakātu realizēja VEF Reklāmas birojs]
Kolekcijas daļa:
Jūsu papirosus uzlabo Merkuri čaulītes ar havana [Havannas] vati [attēls] A. Jaunzems: Lielākā čaulīšu fabrika Latvijā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
"Merkuri" čauli[ī]tes ir vislaba[ā]kās! [attēls] = Čauli[ī]šu fabrika A. Jaunzems Rīgā, Kr. Barona ielā 21 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
VEF Rīga Brīvības gatve 19 [attēls] / [plakātu realizēja VEF Reklāmas birojs]
Kolekcijas daļa:
VEF. Valsts elektrotechniskās fabrikas ražojumi [attēls] Jānis Gulbis Rīgā, Brīvības ielā 12 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
VEF radio [attēls] / māksliniece Zenta Baboliņa
Kolekcijas daļa:
Dāvana vientuļai sievietei: nenopietns, krāsains platekrāna detektīvs. Rīgas studija [attēls]. Подарок одинокой женщине: несерёзнй детектив Рижской студии / māksliniece Leonija Kuncīte
Kolekcijas daļa:
Šahs briljantu karalienei: Rīgas studijas detektīvfilma [attēls]. Шах королеве бриллиантов: детективный филм Рижской студии / māksliniece Silvija Līce
Kolekcijas daļa:
Rīga: pūtēju orķestris [attēls] Рига: духовой оркестр / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Piens ar burkānu sulu [attēls]. Rīgas piena konservu kombināts / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas piena kombināts [attēls]. Pērciet attaukotā piena produkciju! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Džemma Skulme gleznu izstāde [attēls]. Atvērta ik dienas, izņemot trešdienas, no plkst. 12.00 līdz 19.00 Mākslinieku namā Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 35 / māksliniece Džemma Skulme
Kolekcijas daļa:
Rerihs: no PSRS mākslas muzeju kolekcijām [attēls]. Nikolaja Reriha 100. dzimšanas dienai veltītā izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Visi par socialdemokratiem 3 [attēls] s[S]trādnieku vairākumu un vienību pilsētas domē[!] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
5. Izstāde-tirgus Rīgā 1925[.] 19. VII - 2. VIII [attēls] / [mākslinieks Alfrēds Švedrēvics]
Kolekcijas daļa:
International Circus Festival Latvia [attēls] / mākslinieks V. Verika
Kolekcijas daļa:
Robina Huda bultas: mākslas filma. Rīgas kinostudija [attēls]. Стрелы Робина Гуда: художественный фильм. Рижская киностудия / mākslinieki Dailis Rožlapa, Izjaslavs Koreņš
Kolekcijas daļa:
Valsts pirms valsts. Atbrīvošanās gadsimts 1817 - 1918 [attēls] Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde Rīgā, Mūkusalas ielā 3 22. 05. 2018. - 19. 08. 2018 / māksliniece Una Grants
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu rakstnieki [attēls] / māksliniece Ilze Ramane
Kolekcijas daļa:
Sports mākslā: izstāde [attēls] Latvijas PSR X spartakiāde / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Искусство Советской Латвии [attēls] Выставка открыта в Центральном Доме Художника, [Москва], Крымский вал 10/14 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
J. R. Tillbergs 100: izstāde LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Tērps laikabiedram: izstāde atvērta no 5. līdz 30. augustam izstāžu zālē Jūrmalas pils.[ētā], Dzintaros, Turaidas ielā 11 [attēls] = Костюм для современника: выставка открыта с 5 по 30 августа в выставочном зале г. Юрмала, Дзинтари, ул. Турайдас, 11 / mākslinieks Indulis Gailāns
Kolekcijas daļa:
Aurora [attēls] = Рижская ордена трудового красного знамени чулочная фабрика "Аврора" / mākslinieks Uldis Razums
Kolekcijas daļa:
Papirosi "Kārte[s]" [attēls] Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Papirosi Lotto [attēls] Tab.[akas] fabr.[ika] Osman / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
"Starts" papirosi III. šķ. [attēls] A./S. "Laferme" Riga / mākslinieks Alfrēds Švedrēvics
Kolekcijas daļa:
Viņš trīsreiz sauca mani: Raiņa nepabeigtās lugas [attēls] LPSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Gunārs Zemgals
Kolekcijas daļa:
Rīgas balets [attēls] = Рижский балет = Ballet de Riga = Rigaer Ballett = Riga ballet = Balletto di Riga / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Ūdera 100 gadu atcerei veltīta darbu izstāde [attēls] = Выставка работ, посвященная 100-летию художника Т. Удерса / mākslinieks Rihards Skrubis
Kolekcijas daļa:
Kārlis Baltgailis (1893.-1979.): darbu izstāde [attēls]. Jelgavas vēstures un mākslas muzejs / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Республиканская выставка изобразительного искусства посвященная XXIII съезду Компартии Латвии [attēls] Выставка открыта в выставочном зале "Латвия", г. Рига, ул. Ленина 31 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Republikas tēlotājas mākslas izstāde veltīta Latvijas Komunistiskās partijas XXIII kongresam [attēls] Izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" Rīgā, Ļeņina ielā 31 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Искусство Советской Латвии [attēls] Выставка открыта в Центральном Выставочном зале (Исаакиевская пл., 1) / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Republikas 7. akvareļu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Gunta Strupuļa (1933-1974) darbu izstāde Jelgavas vēstures un mākslas muzejā [attēls] / mākslinieks Guntis Strupulis
Kolekcijas daļa:
Mākslas dienas 1974 12. - 22. IV [attēls] / mākslinieks Guntis Strupulis
Kolekcijas daļa:
Teodors Zaļkalns 110 [attēls] Teodora Zaļkalna memoriālais muzejs Rīgā, Biķernieku ielā 13, atvērts no plkst. 12.-18. Pirmdienās un otrdienās - slēgts / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Рижский Зоосад. Зоопарк открыт ежедневно с 10 ч. утра. Сообщение трамваем № 11 [attēls] = Dārzs atvērts katru dienu no pl.10. Satiksme ar 11. tramvaju / [mākslinieks Rihards Skrubis]
Kolekcijas daļa:
Latvijas grāmatai 400. Senās grāmatas Rīgā (izstāde). [attēls] = Старинные книги в Риге / mākslinieks Uldis Sosnovskis
Kolekcijas daļa:
Em. Dārziņa simtgades atcere [attēls] 1875 - 1975 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Uzvara! [attēls] 1945. g. 9. maijs / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Pirmais starptautiskais gaisa balonu festivāls Rīga'92 [attēls] = 1-st International Hot Air Ballon Festival Riga'92 / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais gobelēna simpozijs Rīga PSRS [attēls] Symposium International de Tapisserie Riga URSS = Международный симпозиум по гобелену Рига СССР / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Zaļkalns 90 [attēls] / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Pasaules tautas cīņā par mieru un progresu: tēlotājas mākslas izstāde. Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls]. Народы мира в борьбе за мир и прогресс: высавка изобразительного искусства. Выставка открыта в Художественном музее Латв.[ийской] ССР, г. Рига, ул. Горкого 10a / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Republikas lietišķās mākslas tautas studiju darbu izstāde atvērta - Rīgā, Pionieru lauk. 3, III stāvā, Latvijas PSR Vēstures muzejā, [attēls] = Республиканская выставка работ народных студий прикладного искусства открыта - г. Рига, пл. Пионеров 3, III этаж Музей истории Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Tarybinės Latvijos tapyba [attēls] = Живопись советской Латвии / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
WPurwits 100 [attēls] / mākslinieks Guntis Strupulis, fotogrāfs Valters Ezeriņš
Kolekcijas daļa:
Ļ. Bukovska darbu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Robina Huda bultas: mākslas filma. Stāsts par angļu tautas leģendu varoņa Robina Huda un viņa draugu piedzīvojumiem [attēls]. Стрелы Робина Гуда: художественный фильм. Рассказ о приключениях героя легенд английского народа Робин Гуда и его друзей / mākslinieks Izjaslavs Koreņš
Kolekcijas daļa:
Motociklu vasara: mākslas filma. Lirisks stāsts par divu jauniešu jūtu pasauli [attēls] = Лето мотоциклистов: художественный фильм. Лирический рассказ о мире чувств двух молодых людей / māksliniece I. Brikmane, fotogrāfs Ēriks Fridrihsons
Kolekcijas daļa:
Dzintars: Tautas koris, Latvijas PSR nopelniem bagātais kolektīvs, B. Bartoka III Starptautiskā koru konkursa laureāts [attēls]. Mākslinieciskais vadītāja un galvenais diriģents republikas nopelniem bagātais mākslas darbinieks Imants Cepītis / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Liepājas dzintars 72 [attēls] / mākslinieki Viktors Zakovics, Ilze Jansone
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Komponistu savienības plēnums 2 - 5. IV 1980. [attēls] Veltīts V. I. Ļeņina 110 dzimšanas dienas atcerei / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Liepājas dzintars '74 [attēls] / mākslinieks Viktors Zakovics
Kolekcijas daļa:
Liepāja '76: draudzības koncerti [attēls] / mākslinieki Viktors Zakovics, Ilze Jansone
Kolekcijas daļa:
Kā jums tīk: komēdija. LPSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris [attēls] = Andris Bērziņš, Uldis Stabulnieks, Aleksandrs Busse, Baiba Puzinas, [Viljams] Šekspīrs / mākslinieks Aleksandrs Busse
Kolekcijas daļa:
Spīdolas dziesma: estrādes rēvija [attēls] / [mākslinieks Andris Merkmanis]
Kolekcijas daļa:
Kurpe: traģikomiska pantomīma [attēls]. Rīgas Pantomīma / mākslinieks Herberts Laukšteins
Kolekcijas daļa:
Ak, tu mana tēvu zeme [attēls] R.Ligers, "Rīgas pantomīma" / māksliniece Rita Missūne
Kolekcijas daļa:
5. Republikas komjaunatnes - jaunatnes dziesmu festivāls, veltīts VĻKJS 60. gadadienai [attēls] = 5. республиканский фестиваль комсомольско - молодёжной песни, посвященный 60-ти летию ВЛКСМ / mākslinieks Viktors Zakovics
Kolekcijas daļa:
Vefietes, vecumā no 16 - 28 gadiem, lūdzam piedalīties festivālā Cilvēka dailei. Festivāls notiks 1989., 1990. un 1991 gadā ar noslēguma kārtās paredzēto finālu [attēls] Daiļākā vefiete / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
Ungārijas Dienas 2017. Atklāj ungāru literatūru! [attēls] = Latviešu valodā izdotās ungāru literatūras stūrīša atklāšana un sarunas ar tulkotāju Elgu Saksi 5. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas AsiaRes lasītavā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Dembo personālizstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā / mākslinieks Kirils Šmeļkovs
Kolekcijas daļa:
3. tekstilmākslas darbu un 4. miniatūrgobelēnu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Homo Novus. Kostīmu izstāde. Filmas kostīmu māksliniece Liene Rolšteina [attēls] Latvijas Nacionālās bibliotēkas M stāva galerijā Rīgā, Mūkusalas ielā 3 10.10. - 6.11. 2018. / māksliniece Una Grants
Kolekcijas daļa:
7. republikas jauno mākslinieku darbu izstāde [attēls] = 7 выставка работ молодых художников республики / [mākslinieks Guntis Strupulis]
Kolekcijas daļa:
I. un G. Kroļļu personālā izstāde [attēls] Tukuma Mākslas un novadpētniecības muzejā Dārza ielā 11/13 23. II - 23. III / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Polijas Ziemassvētki jūgendstila noskaņās: izstāde 08. 12. 2017. - 14. 01. 2018. Muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" Alberta ielā 12 [attēls] / mākslinieks Gatis Buravcovs
Kolekcijas daļa:
WPurwits 100 [attēls] Izstāde atvērta Latvijas PSR Valsts Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Guntis Strupulis
Kolekcijas daļa:
Pasteļu izstāde [attēls]. Felicita Pauļuka, Rita Valnere, Baiba Vegere, Edvīns Kalnenieks, Indulis Landav[u]s, Indulis Zariņš / mākslinieks Alnis Mitris
Kolekcijas daļa:
3. starptautiskais tekstilmākslas simpozijs [attēls] = The 3rd International Symposium of Tapestry Riga Dzintari IX - X 1989 = 3-ий международный симпозиум по гобелену / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
5. starptautiskais tekstilmākslas simpozijs. Izstādes atklāšana 20. septembrī 17:00 Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā Skārņu ielā 1/10 [attēls] = The 5th Internationale Symposium of Textile Art Riga Dzintari IX 1991. Opening of the Exhibition 20th of September 17:00 Muzeum of Decorative Applied Arts / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jelgavas mākslinieku grupas tēlotājas mākslas 1975. gada [attēls] rudens izstāde / mākslinieks Guntis Strupulis
Kolekcijas daļa:
Miniatūrgobelēnu izstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru lauk.[umā] 3. / mākslinieks Arvīds Priedīte
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku 3. akvareļu izstāde [attēls] . Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Guntis Strupulis
Kolekcijas daļa:
Komjaunatne - padomju jaunatnes avangards [attēls] / mākslinieks Viktors Zakovics
Kolekcijas daļa:
Bomaršē Trakā diena jeb Figaro kāzas [attēls]. Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts akadēmiskais drāmas teātris / mākslinieks Juris Dimiters
Kolekcijas daļa:
Lopu skaitīšana: P. Putniņa komēdija [attēls]. Rūpnīcas VEF Kultūras pils Tautas teātris / mākslinieks Arnolds Plaudis
Kolekcijas daļa:
Рудольф Хеймрат гобелен [attēls] Выставка открыта в залах Академии художеств СССР (Кропоткиская ул., д. 21) / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mihaila Eizenšteina Rīga. Diagonāles. Margaritas Fedinas fotogrāfijas: izstāde 06. 09. 2017. - 24. 09. 2017. [attēls] Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", Alberta ielā 12 / mākslinieks Gatis Buravcovs
Kolekcijas daļa:
Koks. Pinumi: Darbarīki. Amatniecība. [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā, Brīvdabas ielā 21. 2017. gada 12. maijs - 10. septembris / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Restarts 22. aprīlī - 12. jūnijā Rīgas Mākslas telpā [attēls] = Riga Photography Biennial 2016 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Neplakāts Cēsīs: izstāde atvērta Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izstāžu namā [attēls] / mākslinieks Gunārs Lūsis
Kolekcijas daļa:
Valdis Kalnroze: gleznu izstāde. Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a [attēls] = Валдис Калнрозе выставка картин. Выставка открыта в Художественном музее ЛССР, Рига, ул. Горького, 10a / mākslinieks Gunārs Lūsis
Kolekcijas daļa:
Aija Zīle: cilņi, Vilis Vizulis: gleznas [attēls] Izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Gunārs Lūsis
Kolekcijas daļa:
Teodors Zaļkalns 100 [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Latvijas sporta svētki Rīgā 12.-14. VIII. 1939. [attēls] / mākslinieks Herberts Mangolds
Kolekcijas daļa:
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā: izstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Reformācijas laukumā 1 21. 03. - 04. 06. 2017. [attēls] = The Exhibition Jāzeps Pīgoznis Award in Latvian Landscape Painting / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Mākslas fonda Radoši eksperimentālās keramikas darbnīcas izstāde [attēls]= Выставка Творческо-экспериментальной мастерской керамики Художественного фонда Латвийской ССР / mākslinieks Gunārs Krollis
Kolekcijas daļa:
Gundegas Rancānes glezniecība: izstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 16. 06. līdz 07. 08. 2016. [attēls] = The Exhibition Gundega Rancane Painting / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Valdis Brauns fotogrāfijas [attēls] Izstāde atvērta Rīgā, Blaumaņa ielā 21 / mākslinieks Gunārs Lūsis
Kolekcijas daļa:
Daile XX [attēls] / [mākslinieks Georgs Smelters]
Kolekcijas daļa:
Vāgners: Tanheizers [attēls]. Pirmizrāde 23. 05. 2017. Latvijas Nacionālā opera un balets / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Trīs tikšanās: latviešu komponistu darbi pasaules horeogrāfu versijās. Mūzika: Rihards Dubra, Georgs Pelēcis, Pēteris Vasks. Horeogrāfija: Mario Radačovskis, Bridžeta Breinere, Demiss Volpi [attēls]. Pasaules pirmizrāde 26. 04. 2014 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
8. VLJK Somijā, Haiko muižā, 1989. gadā no 23. līdz 28. jūlijam [attēls] / mākslinieks Vilis Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Pierakstītā skaņa. Mūzikas notācija cauri laikiem [attēls] Izstāde 15.06. - 01.10. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva izstāžu zālē Mūkusalas ielā 3 māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
Folkloras draugu kopas Skandinieki koncerts [attēls] / mākslinieks Tenis Grasis
Kolekcijas daļa:
Ezermalas koncerts Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā 15. jūnijā no 18.00 - 23.00 [attēls] Skyforger: folkmetāla grupa, Folkvakars: etno grupa, Auļi: dūdu un bungu mūzikas grupa, Zari: postfolka grupa. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 90 gadi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Spodrē manu dvēselīt' [attēls]. Diriģenti, komponisti, etnomuzikologi: pasaules pirmatskaņojumi 2014. gada 7. martā Latgales vēstniecības Ģors" Lielajā zālē, 2014. gada 14. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Eiropas muzeju nakts [attēls] sestdiena 2017. gada 20. maijs / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzintara bobs '86: Starptautiskas sacensības bobslejā /starti/ 4.-5.10.86. [attēls] = Янтарный боб '86: Mеждународные соревнования по бобслею /старты/ / mākslinieks Gunārs Lūsis
Kolekcijas daļa:
Dzintara bobs '85: Starptautiskas sacensības bobslejā /starti/ 17.-18.08.85. [attēls] = Янтарный боб '85: Mеждународные соревнования по бобслею /старты/ / mākslinieks Gunārs Lūsis
Kolekcijas daļa:
Tomass Daunora personālizstāde "Ūdenskritums" 28. 04. - 11. 06. 2017. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = Tomass Daunora solo exhibition "Waterfall" 28. 04. - 11. 06. 2017. The Associacion of Culture Institutions of Riga City Council The Riga Porcelain museum / māksliniece ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
Kuģu saraksts [attēls] Rotu dizaineres Annas Faniginas personālizstāde no 2017. gada 7. septembra līdz 3. oktobrim Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā / mākslinieki Anna Fanigina, Vladimirs Leibgams
Kolekcijas daļa:
Ceriņi [attēls]. Izstāde muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" 25. 05. - 10. 09. 2017. / mākslinieks Gatis Buravcovs
Kolekcijas daļa:
Sigismunds Vidbergs 100 [attēls]. Izstāde atvērta Valsts Mākslas muzejā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 10a / mākslinieks Georgs Smelters
Kolekcijas daļa:
Rīga sveiks [attēls] / [mākslinieks Powell]
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu apvienība 45 [attēls]. Dokumentu un fotogrāfiju izstāde Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē 2001. gada 10. - 20. augustā / mākslinieks Guntis Švītiņš
Kolekcijas daļa:
Vēzis ir ļoti izplatīta un bīstama slimība [attēls]. Katram jāzin vēža slimības pazīmes / [māksliniece Vera Krēgere]
Kolekcijas daļa:
Nezaudējiet laiku! Vēzis izārstējams [attēls]. Novērojiet pirmās slimības pazīmes, griežieties pie ārsta / [māksliniece Vilma Zariņa]
Kolekcijas daļa:
Izsargājieties no tuberkulozes! [attēls] = Преградим путь туберкулёзу! / [māksliniece Vilma Zariņa]
Kolekcijas daļa:
Pareizs dienas un uztures režīms, norūdīšana, profilaktiskā potēšana [attēls] pasargās Jūsu bērnu no tuberkulozes / [māksliniece Vilma Zariņa]
Kolekcijas daļa:
Apgūstiet slimnieku kopšanu mājas apstākļos! [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss
Kolekcijas daļa:
Iestājieties sanitārās kopās! [attēls] / [mākslinieks Edgars Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Novērsiet saslimšanu ar trakumsērgu [attēls] mākslinieks A. Labins
Kolekcijas daļa:
Sargiet acis! [attēls] / mākslinieks Ivars Zaikins
Kolekcijas daļa:
Nelasi pie vāja apgaismojuma! [attēls] / mākslinieks Fricis Laimonis Burkevics
Kolekcijas daļa:
Skābes prom no acīm! [attēls] / mākslinieks Fricis Laimonis Burkevics
Kolekcijas daļa:
Novērsiet saslimšanu ar tuberkulozi ! [attēls] Nostipriniet un norūdiet savu organismu! Izdariet potēšanu pret tuberkulozi! Palīdziet atklāt tuberkulozes agrīnās stadijas! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Aborts sievietei iznīcina iespēju kļūt mātei [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīga Latvija [attēls] / mākslinieki Aldis Tilens, Gita Okunova, Mārtiņš Krūklis
Kolekcijas daļa:
1940 - 1990 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Revolūcijas muzejs [attēls] = Музей революции Латвийской ССР / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Oto Bongs. Krājējs [attēls] : izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 22. 06. - 30. 12. 2018. / māksliniece Ilze Kalnbērziņa-Prā
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtam - 80 [attēls] Izstāde no 2016. gada 16. decembra līdz 2017. gada 20. janvārim / māksliniece Vija France
Kolekcijas daļa:
14. Jauno mākslinieku darbu izstāde. Izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" Rīgā, Ļeņina ielā 31 [attēls] = 14 Выставка работ молодых художников открыта в выставочном зале "Латвия" г. Рига, ул. Ленина 31 / mākslinieks Georgs Smelters
Kolekcijas daļa:
Saknes. Galotnes: Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas 30 gadu jubilejai veltīta mākslas izstāde [attēls] 28. 02. - 26. 03. 2017. Rīgas Mākslas telpā Kungu ielā 3, Rīgā / māksliniece Odrija Heinrihsone
Kolekcijas daļa:
Rotaļlietas pieaugušajiem. Ārgalis 1978 Cēsis [attēls] Grafikas izstāde atvērta Cēsu vēstures un mākslas muzejā / mākslinieks Māris Ārgalis
Kolekcijas daļa:
Ar Darba Sarkanā ordeni apbalvotās P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes keramikas studijas "Vāpe" X darba gadu izstāde Republikāniskajā Zinību namā Rīgā, Ļeņina ielā 23. Studijas vadītāja H. Melnbārde - Krisberga [attēls] = Юблейная выставка керамической студии "Вапе" при Государственном ордена Трудового Красного Знамени университете им. П. Стучки / [mākslinieks Georgs Smelters]
Kolekcijas daļa:
Iekļausimies kustībā par sanitāro kultūru, tīrību un labiekārtojumu savā dzīves vietā! [attēls] / māksliniece R. Frolova
Kolekcijas daļa:
Dzeramo ūdeni - nē! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Baltijas grāmata 1918 - 1940: tiks aizliegts [attēls] : 02.11.2018. - 24.03.2019. 1. stāva izstāžu zāle Latvijas Nacionālā bibliotēka Rīgā, Mūkusalas ielā 3 = Baltic Books 1918 - 1940: to be banned = bus uždrausta = keelu alla! / māksliniece Tatjana Raičiņeca
Kolekcijas daļa:
Nebijis izdevums par Latviju - Nacionālā enciklopēdija izcila dāvana valsts simtgadē [attēls] / māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
Vitamīni veselības ķīla [attēls] Ārsta padomi: augļi, ogas un dārzeņi bagāti vitamīniem un minerālsāļiem. Lietojiet tos uzturā svaigus. Sautējiet dārzeņus tvaikos, cieši noslēgtā kastrolī / [māksliniece Vilma Zariņa]
Kolekcijas daļa:
Māmiņ! Sapīpēsim? [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Donori! [attēls] Nododot asinis - jūs glābjiet slimo! / mākslinieks Rihards Skrubis
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] = День донора / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Grauzēju iznīcināšana - slimību profilakse [attēls] / mākslinieks Oskars Bērziņš
Kolekcijas daļa:
Paldies donoram! [attēls] Ar savām karstajām asiņu liesmām / Tu mātei atdevi dēlu, bērniem - tēvu. / Un ja patiesi tautu un dzimteni mīli, / Ar sirdi un asiņu zeltu / Dzīvības briesmām nostāsies ceļā. Z. Purvs / mākslinieks Gunārs Kamradziuss
Kolekcijas daļa:
Skolnieki! Iestājieties Sarkanā krusta biedrībā! [attēls] Apgūstiet prasmi sniegt pirmo palīdzību! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pasargājiet bērnus no garā klepus! [attēls] Izdariet viņiem aizsargpotēšanas! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Octoberfest Rīga 17. - 27. 09. 1015. [attēls] Aicinām izbaudīt tradicionālo Octoberfest gaisotni atrakciju parkā Ostmalā, Republikas laukumā 1 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rainis Pūt vējiņi [attēls] / mākslinieks mākslinieks Gunārs Zemgals
Kolekcijas daļa:
Mariss Vētra. Rīga toreiz. Teātrāls ceļojums uz trauksmaino un pārmaiņu skarto 20. gadu Rīgu 18. decembrī kinoteātrī "Splendid Palace" [attēls] Juris Jope un Bellaccord orķestris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sniegbaltīte un 7 rūķīši: Rasa Bugavičute pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem, muzikāla izrāde bērniem [attēls] Režisors Dž. Dž. Džilindžers. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Audiovisual Late Night at Royal Baden [attēls] Royal Fish 5. sept. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ceļš - Tici savam darbam! [attēls] 4. saraksts / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ceļš - Tici savam darbam! A. Gorbunovs [attēls] 4. saraksts / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Konservatīvā partija saraksts Nr. 3: stabilitāte. Ilgtermiņa stratēģija. Maija Romanovska [attēls]. Mans zelts ir mana tauta / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Aicinām ziedot Latvijas bruņoto vienību pirmā komandierapulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa izgatavošanai [attēls]. Kalpaka pieminekļa fonds / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
AIDS SOS [attēls] / māksliniece Natālija Sinčuka
Kolekcijas daļa:
Dzīve bez AIDS [attēls] / māksliniece Artis Nīmanis
Kolekcijas daļa:
Kur acenes? [attēls] / mākslinieks Fricis Burkēvics
Kolekcijas daļa:
Vai pirms ēšanas neesi aizmirsis nomazgāt rokas? [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sudmaliņas : VIII Starptautiskais tautas deju festivāls. 2. - 7. jūlijs 2016 [attēls] = VIII International folk dance festival / māksliniece Laura Lūse
Kolekcijas daļa:
Eiropas muzeju nakts [attēls] sestdiena 21. maijs 2016 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Domu līnijas. Meinhards fon Gerkāns - 50 50 arhitektūras gadi skicēs un zīmējumos. No 2015. gada 27. novembra līdz 2016. gada 31. janvārim Sv. Pētera baznīcā Rīgā [attēls] = Lines of thought. Meinhard von Gerkan - Fifty years of architectures in sketches and drawings. St. Peter's Church / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pētera dāvanas: izstāde 25. 04. - 18. 05. 2014. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] Pēteris Martinsons keramika / māksliniece Ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
А. Чехов: Чайка. Художественный академичекий театр имени Райниса [attēls]. [A. Čehovs: Kaija. Latvijas PSR Akadēmiskais Raiņa Dailes teātris] / māksliniece Jolanta Karlsone
Kolekcijas daļa:
Design [attēls] : izstāde par dizaina vēsturi bērniem un vecākiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas 7. stāvā 19. 07. - 30. 09. 2018. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! [attēls] Darba partija / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Novadu dienas 13. - 15. jūnijs 2014 [attēls]. 13. jūnijs Esplenādē, 14. - 15. jūnijs brīvdabas muzejā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas pastmarkai 100 [attēls]. Pastmarku un filatēlijas materiālu izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centra vestibilā 30. 08. - 01. 09. 2018. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvietes pūrs: Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums", Tautas lietišķās mākslas studijas "Rota" 50 gadu jubilejas izstāde [attēls]. Izstāde apskatāma no 2016. gada 4. maija līdz 31. maijam Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Izstāžu zālē / māksliniece Liene Medne Grigorjeva
Kolekcijas daļa:
Saskaņa Latvijai [attēls] 19 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
"Nezināmā varone no radio" un "Fotoattēla stāsts: vīrietis ar atkailinātām krūtīm" [attēls] : [izstāde] 19.9. - 10.10.2018. Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
6. Saeimas vēlēšanas [attēls] 1995. gada 30. septembris un 1. oktobris / [plakāta datorsalikumu realizēja radošā dizaina firma McĀBOLS
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas 5. Saeimas vēlēšanas [attēls] 1993. gada 5., 6. jūnijā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zobens un lemess [attēls] Starptautiskais mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls 8., 9. un 10.jūlijā Sēlijā, Viesītes novadā, Lonē / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mīļākais: groteska mistērija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā [attēls] Teātris TT / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Federiko Felini Džuljeta un...šķiršanās seanss [attēls]. Liepājas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Fantoche [attēls]. 16th International Animation Film Festival Baden / Switzerland 4-9 September 2018 / māksliniece Judith Stutz
Kolekcijas daļa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija! [attēls] Mūsu svētki: 18. novembris Latvijas republikas proklamēšanas diena, 25. decembris Ziemassvētki, 24. jūlijs Jāņu diena. Atceres diena: 11. novembris Lāčplēša diena / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tautas partija: saraksts nr.8 Komanda [attēls]. Mēs esam nacionāla partija, kurai ir izvērsta programma, talantīgi, zinoši un varoši cilvēki Rīgā un visā Latvijā, kā arī pieredze darīt grūtos darbus - zemkopībā, izglītībā, ekonomikā, iekšlietās, bezdarba samazināšanā, reģionālajā attīstībā. Tagad būs jālabo situācija medicīnā. Kurš to darīs, kurš to pratīs? Tas jālemj jums / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tēvzemei un brīvībai, LNNK: saraksts nr.1 Valsts kalpos cilvēkam [attēls]. Guntars Krasts, ministru prezidenta amata kandidāts: Valsti nevar vadīt kā firmu. Arī kā banku ne! Firmai un bankai ir citi mērķi. Es esmu gatavs vadīt valsti, kurā svarīgākais ir cilvēks / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tēvzemei un brīvībai, LNNK: rīcības cilvēki [attēls]. Rīgai ir vajadzīgi saimnieciski cilvēki, profesionāļi, kam rūp mūsu pilsētas tālākā attīstība / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tēvzemei un brīvībai, LNNK: saraksts nr.1 Valsts kalpos cilvēkam [attēls]. Roberts Zīle: Latvijas lielākā bagātība ir tās cilvēki. Lai ikviens, kurš ir jauns un vēlas mācīties, varētu to darīt. Izglītība ir pats pamats mūsu cilvēku, tātad - mūsu valsts - cienīgai pastāvēšanai un labklājībai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zaļo un zemnieku savienība: dzīvot plaukstošā Latvijā! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Apvienība Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā. 11. martā izvēlies savu nākotni! Mēs veidojam labāku nākotni [attēls] = Объединение "За права человека в единой Латвии" ЗаПЧЕЛ. Сделай свой выбор! Мы создаём лучшее будущее / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
LNNK 11 [attēls] Par latvisku Latviju / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nodoklis grāmatām - nodoklis prātam! [attēls] = Vat on Books - Vat on Brain! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
I. Ziedonis. Bibliogrāfija. Manuskriptu pārlapojot [attēls] Izstāde LNB Letonikas un Baltijas centra lasītavās no 2015. gada 14. maija līdz 30. augustam / māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
Londona 2012. Iespēja jaunām uzvarām! [attēls] Māris Štrombergs. Riteņbraukšana. BMX / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Londona 2012. Iespēja jaunām uzvarām! [attēls] Madara Palameika. Vieglatlētika. Šķēpa mešana / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Londona 2012. Iespēja jaunām uzvarām! [attēls] Mārtiņš Pļaviņš. Jānis Šmēdiņš.Pludmales volejbols / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Izsargājieties no inficēšanās ar zarnu parazītiem [attēls] / mākslinieks G. Rošenburgs
Kolekcijas daļa:
Uzturiet tīru istabu un klasi [attēls] / mākslinieks G. Rošenburgs
Kolekcijas daļa:
Aizkavējiet vecuma iestāšanos [attēls]. Sasniedzot 45-50 gadu vecumu, uzturā patērējiet: mazāk - miltu ēdienu, treknu un kairinošu barību, šķidrumu un vārāmo sāli, vairāk - piena produktus, dārzājus un augļus, vārītā veidā liesu gaļu un zivis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Peldēšanās norūda un nostiprina skolnieka veselību [attēls] / mākslinieks G. Rošenburgs
Kolekcijas daļa:
Galvas kraupis un cirpēja ēde ir lipīgas slimības, kuras rada dzīvas sīkbūtnes - sēnītes [attēls] / māksliniece Vera Krēgere
Kolekcijas daļa:
Dzimtenei [attēls] : [piemineklis visiem gulaga nometnēs ieslodzītajiem latviešiem ”Dzimtenei”] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas Liepājā 8.IX-11.IX [attēls] Tik sauja graudu bij, kāds krāšņums laukā / Tas tagad zaļos negaisā un aukā / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Auto - moto tūrisms [attēls] Latvijas PSR Auto-moto amatieru biedrība / mākslinieks Osvalds Dinvietis
Kolekcijas daļa:
...un plūsma...Jānis Murovskis...sietspiede...[izstāde] Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 4. stāva izstāžu zālēs 30.11.2019.-26.01.2020. [attēls] / māksliniece Ineta Berkmane
Kolekcijas daļa:
Zemgales māksla [attēls] Jelgavas pilī 1937. gadā / mākslinieks Arvīds Spertāls
Kolekcijas daļa:
Arī ziemā neaizmirstiet par vitamīniem [attēls] / māksliniece Vilma Zariņa
Kolekcijas daļa:
Pirmais republikāniskais ārstnieciskās fiziskās kultūras un sporta medicīnas kongress Rīga 86 [attēls] = I Республиканский съезд по лечебной физкультуре и медицине 11 - 12 декабря / māksliniece Daina Asarīte
Kolekcijas daļa:
Pirms ēšanas rūpīgi nomazgājiet dārzājus un augļus [attēls]. Lūk, ko iespējams atrast uz nemazgātiem dārzājiem un augļiem: mikrobus - infekciju slimību izsaucējus, zarnu parazītu oliņas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Izsargājieties no mugurkaulāja [mugurkaula] deformācijām [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Iznīciniet mušas! [attēls] Nepieļaujiet mušu savairošanos! Mužas ir dizentērijas un citu infekciju slimību pārnesējas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Izsargājieties no brucellozes [attēls] Aizsargpotesun darba tērps pasargā no saslimšanas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kāpēc saslimst ar dizentēriju [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Par sanita[ā]ro kultu[ū]ru [attēls] / mākslinieks I. Kravcovs
Kolekcijas daļa:
Sirds un izsargāšanās no tās slimībām [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Uzturs, veselība, ilgs mūžs [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kristīgi demokrātiskā savienība [attēls]. Ticību, cerību, mīlestību / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jauktais koris Jolanta 110 gadu jubilejas koncerts 3. jūnijā Ave Sol koncertzālē [attēls] Jolanta / mākslinieks Georgs Smelters
Kolekcijas daļa:
LNNK № 11 [attēls] Tauta. Zeme. Valsts / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tautas teātru zonas skate 23. - 25. martam Metalurgu kultūras pilī [attēls] / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Mūzikas skaņas - Valsts Liepājas teātris [attēls] = The Sound of Music / mākslinieks Aldis Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Veselīga uztura ieteikumi [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
[Degvīna pudele un saplēsta kāzu fotogrāfija - pretalkoholisma tēmas plakāts] [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Bulikins
Kolekcijas daļa:
Jūties pasargāts? Vai esi pārliecināts? [attēls] Inficēšanos ar hepatītu var novērst. Zini savus riskus / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jūties vesels? Vai esi drošs? [attēls] Bieži hepatīta simptomi ir nemanāmi. Veic hepatīta testu bez maksas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zaļš / Atmaskots [attēls] Izstāde 06. 07. - 22. 09. 2019 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Žans Ženē. Kalpones : pirmizrāde - 2019. gada 27. martā : režisors Viesturs Meikšāns - Geidmane, Daina, 1988- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ziedu burvība Herendas porcelānā [attēls] : izstāde 03.10.2017.-03.12.2017., muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" = Flower Magic in Herand Porcelain : exhibition 03.10.2017.-03.12.2017., the Museum Riga Art Nouveau Centre / mākslinieks Gatis Buravcovs
Kolekcijas daļa:
RIXC mākslas un zinātnes festivāls Virtualitātes un realitātes [attēls] : izstāde kim? Laikmetīgās mākslas centrā, Sporta ielā 2 20.10.-28.10.2017. / [RIXC kopīgi veidots plakāts]
Kolekcijas daļa:
RIXC mākslas un zinātnes festivāls Virtualitātes un realitātes [attēls] 19.10.-21.10.2017. / [RIXC kopīgi veidots plakāts]
Kolekcijas daļa:
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā: izstāde Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19. Izstāde apskatāma no 20. 03. līdz 1. 05. 2016. [attēls] = The Exhibition Jāzeps Pīgoznis Award in Latvian Landscape Painting / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR auto-moto amatieru biedrība: auto-moto KURSI [attēls] / mākslinieks Osvalds Dinvietis
Kolekcijas daļa:
Globālā kontrole un cenzūra [attēls] : izstāde 13. septembris - 21. oktobris, 2018, Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latgales veltījums Latvijai [attēls] : fotoizstāde, no 16. nov.[embra] līdz 11. dec.[embrim] 2017. Rīgas Sv. Pētera baznīcā Reformācijas laukumā 1 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Fotoamnestija 1988-1999. Pauļus Lileiķis fotoizstāde 13. 02. 2018. - 11. 03. 2018. Sv. Pētera baznīcā, Reformācijas laukumā 1, Rīgā [attēls] Fotoizstāde 13. 02. 2018. - 11. 03. 2018. Sv. Pētera baznīcā, Reformācijas laukumā 1, Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Alma Dzopenji (Itālija) Lieldienu olas [attēls] : Izstāde muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" 23. marts - 22. aprīlis / mākslinieks Gatis Buravcovs
Kolekcijas daļa:
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle 2. jūnijs - 28. oktobris, 2018 [attēls] : RIBOCA 1 / mākslinieks Ēriks Kessels
Kolekcijas daļa:
Starptautiska foto izstāde Dziesma un deja Austrālijā un Latvijā [attēls] : 31 augusts - 28. oktobris VEF Kultūras pils / mākslinieks Oskars Dreģis
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade [attēls] Muzeja "Rīgas Jūgendstila centrs" izstāde 21. 06. - 22. 09. 2019. izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa" / mākslinieks Gatis Buravcovs
Kolekcijas daļa:
Arhitekta Konstantīna Pēkšēna Rīga. Noskaņas. Margarita Fedina fotogrāfijas [attēls] Izstāde 08. 03. 2019. - 09. 06. 2019. Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" / mākslinieks Gatis Buravcovs
Kolekcijas daļa:
Bērnu un jauniešu centra "Mīlgrāvis" pedagogu darbu izstāde "Atmiņas krāsās" 16. 10. - 16. 12. 2018. [attēls] Kultūras pils "Ziemeļblāzma" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Identitāte [attēls] : 6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle LNMM izstāžu zālē Arsenāls 07.06. - 16.09.2018. = Identity : 6th Riga International Textile and Fibre Art Triennial 07.06. - 16.09.2018 in the LNMA Arsenāls Exhibition Hall / [mākslinieks Juris Petraškevičs]
Kolekcijas daļa:
Bērnu literatūras svētki [1983. g.] 10. septembrī [attēls] koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Izstāde Erna Ošele (tekstīlijas), Ol[ļ]ģerts Keterliņš (koka plastika) Liepājas vēstures un mākslas muzejā no 15. IV līdz 8. V [attēls] Mākslas dienas 77. 15-24 IV / mākslinieks Gunārs Kirke
Kolekcijas daļa:
Mans varonis - no senatnes tagadnē: izstāde Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Reformācijas laukumā 1 17. 11. 2018. - 19. 12. 2018. [attēls] = Exhibition My Herro - From Past to Present / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Maestro - Piano - Rīga Lielajā ģildē 29. oktobrī [attēls] Diriģents Valdis Butāns, solisti: Raimonds Pauls (klavieres), Ance Krauze, Inga Šļubovska-Kancēviča un Daumants Kalniņš (vokāls). Programmā Raimonds Paula mūzika / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Diskotēku svētki 17., 18., 19. jūnijā [attēls] koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Agris Padēlis-Līns
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sētās gaismas spēles ziemas mijkrēslī sadarbībā ar LKA Latvijas Kultūras koledžas gaismas dizaina 1. kursa studentiem plkst. 15.00 - 20.00 26. 12. 2015. - 10. 01. 2016. [attēls] = The Ethnographic Open-air Museum of Latvia offers Light Reflections in Winter Twilight in collaboration with the lighting design students from the Latvian Collage of Culture / mākslinieks Toms Deģis
Kolekcijas daļa:
Baltā nakts: mūsdienu kultūras forums 07. 09. 2019. [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bērnu dzejas svētki Liepājā 1986. g. 13. IX [attēls] koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus [attēls] 4., 5. jūnijā 2016 / māksliniece Inta Brūniņa
Kolekcijas daļa:
Bērnu dzejas svētki [1984. g.] 15. septembrī [attēls] koncertestrādē "Pūt, vējiņi!" / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Ūdens [attēls] Igo, Mārtiņš Brauns 3. 09. Vidzemes koncertzālē Cēsis, 5. 09. Latgales vēstniecībā Gors, 12. 09. Dzintaru koncertzālē, 19. 09. O[limpiskā] C[entra] Rožu zālē Liepājā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mielavs un pārcēlāji akustiski Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" 2. oktobrī plkst. 19. 30 [attēls]. Albūma "Atsaukties" koncertturnejas atklāšanas koncerts / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pasaules džeza leģendas 28. 07 - 29. 07 Doma laukums, Arēna Rīga [attēls]. World Jazz Festival Riga. Latvia 2016 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zibens pa dibenu. 13/12/2018 - 28/04/2019 Latvijas Nacionālā bibliotēka [attēls] Labākie latviešu mūzikas albumi no Ulda Rudaka autorraidījuma radio NABA / māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
Tautas vīru koru svētki Liepājā 16., 17. jūnijā [attēls] Liepājas varonīgās aizstāvēšanas gadadienai veltītie republikas tautas vīru koru svētki 1941- 1984 / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Balsojiet par 8. sarakstu: Kristīgi demokrātiskā savienība, Latvijas Zaļā partija, Darba partija [attēls]. Lai darbs, labklājība un Dieva svētība katrā mājā! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Par labu Latviju! Kurzeme. 8.saraksts [attēls] Mārtiņš Vilsons, Valērijs Terentjevs, Mareks Segliņš, Guntis Ulmanis, Ainārs Baštiks, Dzintra Litavniece, Jānis Neimanis, Jēkabs Ozoliņš / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Uzvaras 40. gadadienai veltītais XIII kinoamatieru filmu festivāls Liepājas rudens [attēls] 30. XI, 1., 2. XII Metalurgu Kultūras pilī / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Valsts Liepājas teātris [attēls] / [mākslinieks Aldis Kļaviņš]
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas leļļu teātru skate [attēls] Skolēnu kultūras namā "Vaduguns" [1984. g.] 16. februārī / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Muzeju sala [attēls] Sabīnes Zoltneres personālizstāde 16. marts - 6. aprīlis Rīgas cirka zīloņu stallis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
(c1, c2, citrons un citi) [attēls] Elzas Sīles personālizstāde 13. aprīlis - 11. maijs Rīgas cirka zīloņu stallī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Interlūdija [attēls] Līgas Spundes izstāde sadarbībā ar Alvi Misjunu 11. 10. - 9. 11. Rīgas cirka zīloņu stallī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zivs ar kājām [attēls] Amandas Ziemeles izstāde 15. 12. 2018. - 19. 01. 2019. Rīgas cirkā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ibī tēvs. Sūrds! [attēls] Grafiķes Haneles Zanes Putniņas personālizstāde 22. 11. 2018. - 09. 12. 2018. Rīgas cirka ziloņu stallī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Lietojiet ik dienas zobu pastu, pulveri un eliksi[ī]ru "Smaida". Rīgas kosmētiskā fabrika "Mētra" [attēls] = Употребляйте ежедневно зубную пасту, порошок и эликсир "Смайда". Рижская косметическая фабрика "Метра" / mākslinieks Arturs Duburs
Kolekcijas daļa:
Frost izstāde 17. maijā KKC [attēls] / mākslinieks Frost [īst. v. Roberts Rūrāns]
Kolekcijas daļa:
Огрский трикотажный комбинат [attēls] / mākslinieks Uldis Razums, fotogrāfs J. Šnēbergs
Kolekcijas daļa:
Jelgavas Stefenhāgeni 1769-1919 [attēls] = The Steffenhagens of Jelgava = Die Familie Steffenhagen aus Jelgava : izstāde 15.05.2019.-29.09.2019. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā / māksliniece Una Grants
Kolekcijas daļa:
Latvija: apģērbu ražošanas apvienība [attēls] / mākslinieks V. Freimanis, fotogrāfs J. Kreicbergs
Kolekcijas daļa:
01 [attēls] / mākslinieks Egils Vītols
Kolekcijas daļa:
Rīgas Tekstils: vilnas audumi [attēls] / māksliniece Lidija Judze
Kolekcijas daļa:
VEF 214 [tranzistors] [attēls] Надежно, красиво, удобно / fotogrāfs V. Germans
Kolekcijas daļa:
Ingrid [attēls] / mākslinieks A. Prauliņš
Kolekcijas daļa:
Efektivitāti un kvalitāti! [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs, fotogrāfs Gunārs Birkmanis
Kolekcijas daļa:
Līvānu stikla fabrika [attēls] / māksliniece Lidija Judze
Kolekcijas daļa:
Neredzamā dzelzceļa ikdiena [attēls] : fotoizstāde Dzelzceļa muzejā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A no 02. 08. 2018. - 15. 09. 2018 / mākslinieks Guntars Petris
Kolekcijas daļa:
Ceļa mātes bagātību ne ar pūru izmērīt: lieli ceļi, mazi ceļi - visi pilni sudrabiņa. L.T.Dz. [attēls] / mākslinieks Egils Vītols
Kolekcijas daļa:
Somu santehnikas izstāde. Izstāde atvērta no 1983. gada 12. līdz 21. oktobrim Latvijas PSR tautas saimniecības sasniegumu izstādē, Mežaparkā [attēls] = Выставка финской сантехники. Выставка открыта с 12 по 21 октября 1983 года на ВДНХ Латвийской ССР в Межапарке / mākslinieks Arnis Pumpurs
Kolekcijas daļa:
Šūšanas fabrika Asote [attēls] / māksliniece Lidija Judze
Kolekcijas daļa:
Nameja gredzens. Filmas kostīmi. Māksliniece Sandra Sila: izstādi organizē Platforma film [attēls] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Gunāra Birkerta oranžērijā pie galvenās ieejas 25.01. - 25.02. 2018. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ievēro distanci! [attēls]. Latvijas PSR automotoamatieru biedrība / mākslinieks Osvalds Dinvietis
Kolekcijas daļa:
Fotoizstāde Sajūtas man līdzās LNB Konferenču centra vestibils 29. novembris - 30. decembris [attēls] : izstādē redzami jauniešu ar īpašām vajadzībām pēdējo 2 gadu fotodarbi. Fotomākslas skolotājs - fotogrāfs Jānis Mednis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rembranta ēnā. Holandes oforts 17. gadsimtā [attēls]. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 4. stāva galerijā 15. 06. 2018. - 14. 10. 2018. / māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr... [attēls] : izstāde 19.05.-10.06.2018. izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa", Kungu ielā 3 / mākslinieks brālis Y
Kolekcijas daļa:
Pavasaris 2010 [attēls] 18. starptautiska lauksaimniecības, lopkopības, mežkopības un lauku celtniecības izstāde 8. - 11. aprīlis / mākslinieks Rauls Liepiņš
Kolekcijas daļa:
Izaudzēsim un sagatavosim daudz pilnvērtīgas lopbarības! [attēls] / māksliieks Arnolds Krēsliņs
Kolekcijas daļa:
Nākotne: Jelgavas rajona kolhozs. 1946-1986 [attēls] / mākslinieks Egils Vītols
Kolekcijas daļa:
Litogrāfijas jaunība 18. 06. 2019. - 02. 02. 2020. [Latvijas Nacionālās bibliotēkas] 4. stāva galerijā, Mūkusalās ielā 3, Rīgā [attēls] = The Early Years of Lithography / māksliniece Anete Krūmiņa
Kolekcijas daļa:
Spāņu mākslinieka Ignasija Blanča (Ignasi Blanch) ilustrācijas [attēls] 26. 07. - 22. 09. 2019. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centra vestibilā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tētis Latvijā. Tētis Zviedrijā: izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 09. 04. - 30. 04. 2019. [attēls] "Tētis Zviedrijā", fotomākslinieks Johans Bēvmans. "Tētis Latvijā", fotomākslinieki Anda Krauze un Māris Lazdāns / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
LMA modes skate 2019 [attēls] 23/05 Rīgaa Mākslas telpā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mans tautastērps [attēls] : izstādes atklāšana un grāmatas atvēršanas svētki 20. jūnijā 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas AsiaRes lasītavā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
utt. Sandis Aispurs [attēls] : izstāde Rīgas Doma dārzā 18.10.-30.11.2018 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Herders un Barons [attēls] : neparasta izstāde par pirmajiem tautasdziesmu vācējiem 02. 03. - 20. 05. 2018. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 4. stāvs / māksliniece Dace Izabella Grundšteina
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus [attēls] Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2019[.] 1. jūnijā 9:00-18:00, 2. jūnijā 9:00-17:00 / māksliniece Inta Brūniņa
Kolekcijas daļa:
Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr... [attēls] : koncertizstāde 23. un 24. maijā pl. 19.00 izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa", Kungu ielā 3 / mākslinieks brālis Y
Kolekcijas daļa:
Debešķīgā nepieciešamība: videoopera [attēls]. Mūzika - Juris Kulakovs, video - Arta Biseniece, skulptūra - Igors Dobičins, scenērijs - Ruta Dobičina pēc F. Nīčes Tā runāja Zaratustra motīviem, horeogrāfija - Viesturs Jansons / [mākslinieks Igors Dobičins]
Kolekcijas daļa:
Приекульской селекционно-опытной станции - 70: выставка-смотр [attēls] открыта на Вднх Латвийской ССР в Межапарке с 26 октября по 27 ноября / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacijai - 70: izstāde-skate [attēls]. Latvijas PSR Tautas saimniecības sasniegumu izstāde Mežaparkā no 26. oktobra līdz 27. novembrim / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR 1981. gada naudas un mantu loterijā par 30 kapeikām var laimēt [attēls]. Pērciet loterijas biļetes! / mākslinieks Georgs Svirguns
Kolekcijas daļa:
По денежно-вещевой лотерее Латвийской ССР 1981 года можно выиграть [attēls]. Приобретайте лотерейные билеты! / mākslinieks Georgs Svirguns
Kolekcijas daļa:
Glabājiet naudu krājkasē [attēls] = Храните деньги в сберегательной кассе / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Sportloto [attēls] / [mākslinieks Māris Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Sportloto [attēls] / [mākslinieks Māris Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Sportloto [attēls] / [mākslinieks Māris Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Dons Žuāns pārnāk no kara: Ēdena fon Horvāta luga 2 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienības darba ļaudis! Izpildīsim savu pilsoņa pienākumu pret Dzimteni! [attēls] Visi kā viens parakstīsimies uz Ceturto Valsts Kaŗa Aizņēmumu! Tuvināsim mūsu galīgās uzvaras brīdi pār hitlerisko Vāciju! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sanfrancisko Mazais teātris. Raimonda Staprāna luga 2 cēlienos Sasalšana. Laimoņa Siliņa režija [attēls] Mākslas darbinieku namā 1980. g. 29. decembrī, A. Upīša Akadēmiskajā drāmas teātrī 1980. g. 30. decembrī / mākslinieks Gunārs Kļava
Kolekcijas daļa:
Bail no eiro? [attēls] Izstāde 13/11 līdz 7/12/2013 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā / māksliniece Ilze Kalnbērziņa-Prā
Kolekcijas daļa:
Brīvības piemineklis ir tautas brīvības simbols [attēls]. Tas reiz celts un atjaunots par tautas ziedojumiem, un tiks gaismā celts par tautas līdzekļiem / mākslinieks Pēteris Tenisons
Kolekcijas daļa:
Tautas Saskaņas partijas saraksts 6: Tautas Saskaņas partija, kustība Līdztiesība, Latvijas Sociālistiskā partija, Krievu partija [attēls] Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Uz Stāmerienu: Dailes teātra vasaras festivāls Stāmerienā [attēls]. Sensācija / [mākslinieks Aigars Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Aktrise un laiks. Vija Artmane [attēls] 21. augustā 19:00 kinoteātra Šplendid Palace" sezonas atklāšanas seansā Latvijas televīzijas dokumentālās filmas pirmizrāde / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Svetlana [attēls] Triko veļa, zeķes / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pieprasiet visur A/S "Elektra" kažokādas [attēls]. Fabrikas noliktava Rīgā: Marijas ielā 8a / [mākslinieks A. Godes]
Kolekcijas daļa:
Jūl.[ijs] Līcis Valmierā Stacijas ielā № 4 [attēls]. Augstākā labuma vilnas audumi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tirdzn. un rūpn. akc. sab. "Brāļi Kamarini" dib. 1808[.] g. Rīgā Rāts. lauk. [attēls] Ķī[i]mikāliju un drogu lieltirgotava / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Moldāvijas PSR grāmatu izstāde. Izstāde atvērta no 1982. gada 17. līdz 24. jūnijam LPSR TSSI (Mežaparkā) [attēls] = Выставка книг Молдавской ССР / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
2011. gada 3. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas janā ēka svinēja spāru svētkus [attēls]. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2012. gadu! / māksliniece Lita Paegle
Kolekcijas daļa:
Книга - окно в мир [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Bērnu grāmatas svētki [attēls] = Праздник детской книги / māksliniece Anda Ābiķe
Kolekcijas daļa:
Grāmatnīca Ābele [attēls] / māksliniece Dace Kokina
Kolekcijas daļa:
2. Rīgas grāmatu svētki. 23.-25.04.99. Rīgas Kongresu nams [attēls] / mākslinieks Egils Vītols
Kolekcijas daļa:
A Gift for the 100th Anniversary of Latvia Independence and National Library of Latvia [attēls] Painting "Belt Over Flowers" and book "My Dream Town". People's Bookshelf donation ceremony July 29th, 2019 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīga '79: Vissavienības bērnu un jauniešu grāmatu nedēļa [attēls] = Рига '79: Всесоюзная неделя детской и юношеской книги / mākslinieks Jānis Reinbergs
Kolekcijas daļa:
Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata: Ieva Epnere, Romāns Drics, Andrejs Strokins, Zane Fišele, Arnis Balčus [attēls]. Grāmatas atvēršanas svētki 25. oktobrī 18.00 Latvijas Fotogrāfijas muzejā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Cīņa 75. 1904 - 1979 [attēls]. Šurp strādnieki, lai pulkos stājas, / Nu liela cīņa sāksies drīz. "Cīņas" 1. numurā 1904. gada martā / mākslinieks Jānis Borgs
Kolekcijas daļa:
Grāmata - logs uz pasauli [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Karstākais laiks pētniecībai! [attēls] Latvijas Nacionālā bibliotēkā vairāk nekā 6000 jaumu grāmatu! / māksliniece Lita Paegle
Kolekcijas daļa:
Miers nav miegs: Pēterburgas Avīzēm - 150 [attēls] Izstāde skatāma no 15/11 līdz 23/12/2012 LNB izstāžu zālē, K. Barona ielā 14 / māksliniecece Lita Paegle
Kolekcijas daļa:
Īpaša grāmata īpašā vieta [attēls] Tautas grāmatu plaukts / [mākslinieks Dmitrijs Pavlovs (Zagga)]
Kolekcijas daļa:
Chinese Studies Book Exhibition [attēls] 18-th Biennial Conference of the European Association for Chinese Studies July 14 - July 18, 2010, Riga, Latvia / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zobus nost no grāmatām! [attēls] Plakātu konkurss pret PVN likmes palielināšanu grāmatām / mākslinieks Gatis Šļūka
Kolekcijas daļa:
Dekors - interjers 71 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Polikarps Čerņauskis keramikas izstāde [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas PSR Vēstures muzejā, 1983. g. Rīgā, Pionieru lauk. 3 (pilī) / mākslinieks Ārijs Grosbergs, fotogrāfs Leons Balodis
Kolekcijas daļa:
drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana [attēls]. Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācijas izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2. stāva vestibilā no 1. 10. - 31. 10. 2015. / māksliniece Ilizane Grīnberga
Kolekcijas daļa:
Dzidras Ezergailes grafika, Artūra Kiršfelda plakāti [attēls] Rīgā 1971. g. 28.XI - 26. XII Mākslas darbinieku namā Vaļņu ielā 9 / [mākslinieks Arturs Kiršfelds]
Kolekcijas daļa:
Zinātnieks. Aleksejs Apīnis (1926 - 2004) [attēls] 28. 04. - 30. 11. 2016. LNB 5. stāva izstāžu zālē / māksliniece Tatjana Raičiņeca
Kolekcijas daļa:
Modesta Maļinauska glezniecības un Lietuviešu dziesmusvētku fotogrāfiju "Šeit - manas mājas" izstāde Rīgas Sv. Pētera baznīcā no 2016. gada 10. februāra līdz 15. martam [attēls] Svinot Lietuvas valsts atjaunošanas svētkus / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ineses Margēvičas personālizstāde "Riteņbraucēja un dārzs" 07. 04. - 05. 06. 2016. Rīgas Porcelāna muzejā [attēls] = The Associacion of Culture Institutions of Riga City Council The Riga Porcelain museum / māksliniece Ieva Nagliņa
Kolekcijas daļa:
Apceres Apstākļi 06. 02. 16. - 05. 03. 16. Intro zāle [attēls] Anna Ceipe, Katrīna Čemme, Māra Drozdova, Reinis Semēvics, Līga Spunde / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jauna ekonomiska spīdola[.] Elektriskās strāvas ietaupījums līdz 30%. Pieprasiet visos specveikalos[!] [attēls] "F. M. Mephos" patentspīdola / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vecmeistaru māksla 15.-16. gs. [attēls] Искусство старых мастеров 15.-16. вв. / māksliniece Frančeska Kirke
Kolekcijas daļa:
Mājas un mantas apdrošināšanas līgumu - katrai ģimenei! [attēls] Ja ugunsgrēka vai cita posta rezultātā iznīcināta vai bojāta mājas manta - apdrošināšanas līgums ir jūsu sabiedrotais zaudējumu novērtēšanai! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kristaps Zariņš. Un atkal "ziedošo jaunavu pavēnī" [attēls] : izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1.stāvā no 20.04.2017.-21.05.2017. / [mākslinieks Ojārs Pētersons]
Kolekcijas daļa:
Stipram būt - uzvarēt [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš
Kolekcijas daļa:
Tīģerēna kauss 2016 [attēls] 19. Starptautiskās sacensības sporta vingrošanā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Laiku atspulgi senos manuskriptos [attēls] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva izstāžu zālēs 17.03.2017. - 17.02.2018. / mākslinieces Tatjana Raičiņeca un Una Grants
Kolekcijas daļa:
Efektīvi izmantota tehnika - augstu ražu pamats [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
1. jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš
Kolekcijas daļa:
Условия новогоднего выпуска [attēls] денежно - вещевой лотереи Латвийской ССР 1981. года / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Tehniskās jaunrades skate jaunajiem strādniekiem un lauku mehanizatoriem [attēls] = Смотр - конкурс технического творчества молодых рабочих и механизаторов / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Jaungada izlaiduma noteikumi 1981 [attēls] Latvijas PSR naudas un mantu loterijai / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Dzied Andrejs Lihtenbergs [attēls]. Zvejnieku kolhoza "Selga" kultūras nams / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Szczecina: varietē koncertansamblis. Rīgas estrādes koncertu apvienība [attēls] = Рижское эстрадно концертное объединение. Концертный ансамбль варъете / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Jauniešu koris Kamēr...Ē.Ešenvalds O Salutaris [attēls] CD prezentācijas koncerts Rīgas Lutera draudzes baznīcā Torņakalnā 2011. gada 9. decembrī / mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Kolekcijas daļa:
Marija Naumova un draugi Dzintaru koncertzālē [2005.g.] 27. augustā. Koncerta viesi: Intars Busulis, grupa "Keksi", Amber, Gunārs Kalniņš un "gg choir", deju grupa "Ķengurroks", Ingas Raudingas mūsdienu dejas studija, "MarieN Studio" audzēkņi [attēls]/ mākslineiks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pūtēju orķestris Rīga [attēls] / mākslinieks Osvalds Dinvietis
Kolekcijas daļa:
Rīga: Latvijas PSR Nopelniem bagātais kolektīvs pūtēju orķestris "Rīga" [attēls] = Заслуженный коллектив Латвийской ССР духовoй оркестр "Рига" = Latvian SSR Honoured group of artists brass band orchestra "Riga" = Verdientes Kollektiv der Lettishen SSR Blasorkester "Riga" / mākslinieki Osvalds Dinvietis, Egīls Dinvietis
Kolekcijas daļa:
Mūzikas baudītājiem piedāvā islandiešus: Múm [attēls] Mūsdienu kultūras centrā Sapņu Fabrika 2008. gada 31. oktobrī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Liepājas Dzintars 2002: mūzikas festivāls no 9.-11. augustam koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" [attēls] / [mākslinieks Artis Rutks]
Kolekcijas daļa:
Tūrists: varietē ansamblis. Rīgas estrādes koncertu apvienība [attēls] = Концертный ансамбль варъете. Рижское эстрадно концертное объединение / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Ruse: varietē ansamblis. Rīgas estrādes koncertu apvienība [attēls] = Концертный ансамбль варъете в ресторане "Русе". Рижское эстрадно концертное объединение / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Imanta Kalniņa dziesmas dzied Austra Pumpure. Trešā programma [attēls] Valsts Liepājas teātris / mākslinieks Aldis Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Selga estrādes ansamblis [attēls]. Solisti: Andrejs Lihtenbergs, Anna Bula, Rasma Pavasare, Zigmunds Lorencs. Mākslinieciskais vadītājs Aldis Ermanbriks / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Dziesmas no Austrumiem: Latvijas Radio koris, diriģents Čifuru Matsubara (Japāna) Rīgas Sv.Jāņa baznīcā [2007.g.] 27. janvārī [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dziedonis [attēls] / mākslinieks Jānis Zirnītis
Kolekcijas daļa:
V.A.Mocarts - 250, Balsis - 20: V.A.Mocarts Misa Brevis Re mažorā, k.194 [2006.g.] 12. novembrī Mazā ģilde, V.A.Mocarts Rekviēms [2006.g.] 4. decembrī Sv.Pētera baznīcā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ar vasaras krāsu uz spārniem: Baiba Kranāte, Normunds Rutulis 22. maijā plkst. 19.00 Vāgnera zālē [attēls] Latvijas koncertdirekcija / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pirmoreiz Latvijā Estonian Dream Big Band: 6. jūnijs plkst. 19.00, Lielā Ģilde [attēls] Ar avangardisku funk-latin programmu Pegasos / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jauniešu kora Kamēr... repertuāra pērles [attēls] 2011. gada 26. februārī koncertzālē Ave Sol / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku leģenda: Ēriks Ešenvalds, Kārlis Vērdiņš. Kamēr...: jauniešu koris, Māris Sirmais [attēls] Latvijas Universitātes aulā 2010. gada 22., 27., 28. decembrī / mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Kolekcijas daļa:
Hotelis Atlantīda: Aleksandrs Čaks, Arturs Maskats, Latvijas Radio koris [attēls] 18., 19., 20. aprīlī Spīķeru koncertzāle. / māksliniece Linda Lūse
Kolekcijas daļa:
Balsis: jauniešu koris Sv.Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā 22., 23., 25. decembrī Ziemassvētku koncerti [attēls] / [māksliniece Agnese Bule]
Kolekcijas daļa:
Lielās mūzikas balvas 2000 pasniegšanas ceremonija [attēls] Laureātu koncerts 10.03.2001. plkst 19.00 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Daugava: varietē ansamblis. Rīgas estrādes koncertu apvienība [attēls] = Концертный ансамбль варъете в ресторане "Даугава". Рижское эстрадно концертное объединение / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Haralds Sīmanis [attēls] Dziesmas par Sauli un Tevi / mākslinieks Alfreds Lapetrovs
Kolekcijas daļa:
Rīgas skaņuplašu nams piedāvā kora mūziku, kamermūziku, tautas melodijas, pasakas mazajiem, simfoniskos skaņdarbus, operas un baletus, literāros ierakstus, estrādes dziesmas, deju ritmus [attēls] jūsu mājas fonotēkai / māksliniece Inga Kambala
Kolekcijas daļa:
The Rasmus Storm Band [attēls] Riga Music: Starptautiskais mūzikas tradīciju festivāls 3. - 5. 12. 2004 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ludvigs van Bēthovens Fidelio operas koncertuzvedums [attēls] 2004. gada 7. maijā koncertzālē "Lielā Ģilde" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sigulda: tautas estrādes orķestris [attēls] / mākslinieks P. Klievens
Kolekcijas daļa:
Liepājas Dzintars 2001: mūzikas festivāls no 10.-12. augustam koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" [attēls] / mākslinieks Artis Rutks
Kolekcijas daļa:
Altera veritas: koncerti [2004.g.] 25. oktobrī Cēsīs, 13. novembrī Salacgrīvā, 16. novembrī Preiļos, 20. novembrī Skrīveros, 21. novembrī Jelgavā, 23. novembrī Valkā, 25. novembrī Ventspilī, 26. novembrī Ķekavā, 28. novembrī Viesītē, 30. novembrī Rīgā [attēls]. Ieva Lapiņa, kokle, Anda Zaborovska, kokle, Marko Ojala, akordeons, Andis Klučinskis, flauta / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
VĻKJS 60. gadadienai[,] XI Vispasaules Jaunatnes un studentu festivālam [veltītais] 3. politiskās dziesmas festivāls Rīga, 9.-13. V 1978 [attēls] = 3 фестиваль политической песни [посвященный] 60-ти летию ВЛКСМ[,] XI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 9.-13. V 1978 Рига / mākslinieks Juris Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Rīga: pūtēju orķestris [attēls] = Рига: духовой оркестр / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Rock Summer Riga '96 [attēls]. 12., 13., 14. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē / mākslinieks Artis Rutks
Kolekcijas daļa:
Rīga: pūtēju orķestris [attēls] = Рига: духовой оркестр / mākslinieks Ārijs Grosbergs
Kolekcijas daļa:
Profesionālā pūtēju orķestra "Rīga" 40 gadu jubileja [attēls]. Galā koncerts "Mūzika iedvesmai" 6. septembrī Latvijas Nacionālajā operā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Profesionālā pūtēju orķestra "Rīga" 40 gadu jubileja [attēls] Wolfgang Amadeus Mozart Requiem 11. augustā Rīgas Domā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mode 80 [attēls] Rāda Rīgas Modeļu nams / mākslinieks Juris Briedis, fotogrāfs Jānis Kreicbergs
Kolekcijas daļa:
Mode 80 [attēls] Rāda Rīgas Modeļu nams 1979. gada 11., 12., 13. X "Daugavas" sporta namā / mākslinieks Juris Briedis, fotogrāfs Jānis Kreicbergs
Kolekcijas daļa:
3000 minūtes [attēls] LSV / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras kanons [attēls / māksliniece Dace Džeriņa
Kolekcijas daļa:
8. marts - Starptautiskā sieviešu diena [attēls] / māksliniece Lolita Zikmane
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2007. gadu! [attēls] Rīgas Dome, Rīgas Domes Kultūras departaments / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
8. marts - Starptautiskā sieviešu diena [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers
Kolekcijas daļa:
[Sieviete ar bērnu - Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts plakāts] [attēls] / māksliniece Lolita Zikmane
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais sievietes gads [attēls] / mākslinieks Helmuts Šeiers
Kolekcijas daļa:
Riga 800 magic flute: la Biennale di Venezia, 49. esposizione internazionale d'arte. Chiesa San Lio, Campo San Lio, Castello 9-th June - 4-th November 2001. - Laila Pakalniņa, Ilmārs Blumbergs, Viesturs Kairišs [attēls] / [mākslinieks Ojārs Pētersons]
Kolekcijas daļa:
Miķeļdienas gadatirgus 2001. gada 29. septembrī laukumā pie Sv.Pētera baznīcas [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Perons 2010: LMA modes skate [attēls] Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs 1. jūnijs / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki Rīgā 25. 09. 2004. [attēls] Miķeļdienu gaidot: gadatirgus Doma laukumā, Ābolu tirgus Rātslaukumā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams [attēls]. Lielā modes skate 31. maijā un 1., 2., 3. jūnijā Sporta namā "Daugava" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Svet - cilvēki atjauno Kristus piedzimšanas katedrāli [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu Jauno gadu! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Adventa un Ziemassvētku pasākumi Rīgā no 9. līdz 19. decembrim [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mēs esam stipri! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Līgo, Rīga! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Līgosim Rīgā! [attēls] Līgosim Krastmalā 23. jūnijā no astoņiem līdz rīta gaismai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Lai svētki mūsu pilsētā, mājās un sirdīs! [attēls] Laimīgu 2013. gadu! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Uz Stāmerienu: Latvijas Dailes teātra pirmais vasaras festivāls Stāmerienā 2005. gada 13. augusts [attēls]/ [mākslinieks Aigars Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Uz Stāmerienu: Latvijas Dailes teātra pirmais vasaras festivāls Stāmerienā 2005. gada 13. augusts [attēls]/ [mākslinieks Aigars Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
4. maija Latvijas filmu maratons kinotētrī Splendid Palace Elizabetes ielā 61 [attēls] / mākslinieks Arnis Grīnbergs
Kolekcijas daļa:
Uz Stāmerienu: Latvijas Dailes teātra pirmais vasaras festivāls Stāmerienā 2005. gada 13. augusts [attēls] / [mākslinieks Aigars Ozoliņš]
Kolekcijas daļa:
Skaņu mežs 2015 2., 9. - 10. oktobrī mūzikas namā Daile, K. Barona ielā 31 un koncertzālē Palladium, Marijas ielā 21 [attēls] Squarepusher, Džeimss Holdens (live), Pēteris Rževskis, ZS un citi / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
No AIDS [attēls] Reklāmas Grupa "Ego" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Divreiz rakstīta grāmata [attēls] : [izstāde] Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva ātrijā, Mūkusalas ielā 3 2017. gada 2. novembris - 16. decembris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas Domes kausa izcīņas Starptautiskās sacensības galda tenisā jauniešiem [attēls] 2016. gada 12. - 14. februārī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Uļjanas Semjonovas kausa izcīna meitenēm 2015 [attēls] Daugavas sporta namā K. Barona ielā 107, Rīgā 24. - 27. septembrī / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Reformēt Reformāciju--- Tas Vidzemes stāsts--- [attēls] Izstādes atklāšana 2017. gada 22. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva ātrijā / māksliniece Una Bergmane
Kolekcijas daļa:
Zaķu paslēpes: pilsētvides spēle - izstāde visā Rīgā 21. - 28. martā no plkst. 09.00 līdz 22.00 [attēls] Sameklē dzīvespriecīgākos Lieldienu zaķus! / mākslinieks Artis Vilks
Kolekcijas daļa:
No AIDS [attēls] Reklāmas Grupa "Ego" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzintara bobs '87: Starptautiskas sacensības bobslejā /starti/ 3.-4.10.87. [attēls] = Янтарный боб '87: Mеждународные соревнования по бобслею /старты/ / mākslinieks Gunārs Lūsis
Kolekcijas daļa:
Латвийский дизайн [attēls]. Выставка открыта с 25 апреля 1979 г. Москва, Пушкинская площадь, Центр технической эстетики / [mākslinieks Mintauts Lācis]
Kolekcijas daļa:
Rīga šodien un rīt [attēls]. Izstāde atvērta Latvijas PSR Tautas saimniecības sasniegumu izstādē Mežaparkā / mākslinieks Juris Gals
Kolekcijas daļa:
Septītā republikas plakātu izstāde [attēls] Veltīta 35. gadadienai kopš uzvaras pār fašistisko Vāciju / mākslinieks Juris Dimiters
Kolekcijas daļa:
Tūristu klubs [attēls] / māksliniece Rasma Zaķe
Kolekcijas daļa:
GDA jaunās normas - uz teicami! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs
Kolekcijas daļa:
Sigulda [attēls] Пользуетесь услугами экскурсионного бюро г.Юрмалы / māksliniece B. Klinte
Kolekcijas daļa:
Edgars Terjohins Latvian Boardsailing Association [attēls] SĒRF "Trans Baltic Race" / mākslinieks Māris Auseklis Dāle, fotogrāfs Uldis Pāže
Kolekcijas daļa:
Nokia mini tuss: inline - street, BMX freestyle street jam (INV). Grupas: Morning After, IndyGo, Sweetlife Powlick, Re-Akcija, Spiets [attēls]/ mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
GDA - sporta meistarības pamats [attēls] / mākslinieks Pēteris Joksts
Kolekcijas daļa:
The Tall Ships Races. Kristiansand [attēls] July 29 - Aug 1, 2010 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Projekts Pēdas: Velomaratons "Krišjāņa Barona taka" 7. - 20. jūlijs [attēls] = Project Footprints: Cycling marathon "The Path of Kr. Barons"July 7 - 20 = Projekt Jäljed: Jalgrattamaraton "Krišjānis Baronsi rada" 7. - 20. juuli / māksliniece Kristīna Bondare
Kolekcijas daļa:
Velomaratons Barona taka 7. - 23. jūlijs [attēls] Projekts Pēdas / māksliniece Kristīna Bondare
Kolekcijas daļa:
Modernā pieccīņa [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Latvijas Olimpiskā Diena 30. septembrī 10:00 [attēls] Nāc & vingrot sāc / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
PSRS konstitūcija - mūsu valsts pamatlikums [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Andris Bērziņš: Latvijas Valsts prezidents [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības konstitūcija (pamatlikums) [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss
Kolekcijas daļa:
Svarcelšana [attēls] / mākslinieks Arnolds Krēsliņš
Kolekcijas daļa:
Riteņbraukšana [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Vieglatlētika [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
1940 - 1980 [attēls] / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģērboņi [attēls] Novadi. Pilsētas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nepārdod Latviju! Balso par Nr.8[!] Lai izdodas latviska Latvija! [attēls] Nacionālā apvienība: Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Visu Latvijai dodu! Latviskums, taisnīgums, drošība, labklājība. 8.saraksts [attēls] Nacionālā apvienība: Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Šoms Grenans. Alvas sieviete : pirmizrāde - 2019. gada 2. februārī. Lomās: Ērika Eglija, Gints Andžāns, Pēteris Liepiņš, LilitaOzoliņa, Lelde Dreimane, Ilze Vazdika, Lidija Pupure. Režisore - Rēzija Laniņa - Elektrichka, Nina - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kristofers Hemptons. Bīstamie sakari : no [2019. gada] 24. maija. Režisors Jans Villems van den Boss - Geidmane, Daina, 1988- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vasīlijs Sigarevs. Kareņins : no [2019. gada] 29 marta. Titullomā - Ģirts Ķesteris. Režisors - Dž. Dž. Džilindžers - Bērziņš, Artūrs, 1983- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jana Dobreva. Smilšu cilvēciņi : pirmizrāde - 2019. gada 30. janvārī - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Spanovska ballīte. 5. sērija : sezonas noslēgums 2 daļās [2019. gada] 6., 7., 8. un 9. jūnijā - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Mariuss fon Maienburgs. Neglītenis : komiska drāma. Pirmizrāde - 2019. gada 31. martā. Režisors Gundars Silakaktiņš - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dīcis. Purva bērni : futūristiska fikcija 2 daļās. Pirmizrāde - 2019. gada 22. maijā. Režisors Toms Treinis - Elektrichka, Nina - [2019]
Kolekcijas daļa:
Florians Zellers. Dēls : ģimenes drāma. Pirmizrāde - 2019. gada 25. maijā. Režisors - Intars Rešetins. Lomās : Toms Veļičko vai Rūdolfs Sprukulis, Ģirts Ķesteris, Vita Vārpiņa, Inita Sondore, Juris Bartkevičs, Aldis Siliņš - Skulte, Kristaps, 1970- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Artūrs Millers. Salemas raganas : pirmizrāde - 2019. gada 1. februārī. Režisore - Laura Groza-Ķibere - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gilberts Adērs. Sapņotāji : pirmizrāde - 2018. gada 29. novembrī. Režisore - Laura Groza-Ķibere - Vētra, Andris - [2018]
Kolekcijas daļa:
Sēd uz sliekšņa pasaciņa : vecgada koncerts 2 daļās no 2018. gada 21. decembra. Dailes teātris. Režisors - Dmitrijs Petrenko - Elektrichka, Nina - [2018]
Kolekcijas daļa:
Tenisijs Viljams. Kaisles vilciens /eks - "Ilgu tramvajs" 2 daļās/ : pirmizrāde - 2018. gada 19. septembrī : režisors Regnārs Vaivars - Geidmane, Daina, 1988- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Donalds Lī Koburns. Kāršu spēle : pirmizrāde 11/10/2018. Lomās Lidija Pupure, Juris Bartkevičs. Režisore Laura Upeniece. Scenogrāfe un kostīmu māksliniece Gerda Šadurska. Gaismu mākslinieks Rihards Sokolovs - Šadurska, Gerda - [2018]
Kolekcijas daļa:
Franks Vēderkinds. Lulū : Dž. Dž. Džilindžera skatuves versija pēc F. Vēderkinda lugu motīviem. Titullomā - Ilze Ķuzule-Skrastiņa. Režisors - Dž. Dž. Džilindžers. Pirmizrāde - 2018. gada 21. septembrī - Bērziņš, Artūrs, 1983- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Justīne Kļava. Planēta Nr. 85 : izrāde visai ģimenei 2 cēlienos. Pirmizrāde - 2018. gada 1. septembrī. Režisors - Dmitrijs Petrenko - Geidmane, Daina, 1988- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mārša Normena. Ar labu nakti, māt : pirmizrāde - 2018. gada 15. novembrī. Dailes teātris. Indra Briķe, Olga Dreģe. Režisors - Rolands Atkočūns - Elektrichka, Nina - [2018]
Kolekcijas daļa:
Džeimss Goldmens. Lauva ziemā : pirmizrāde - 2018. gada 30. novembrī. Lomās : Juris Žagars, Rēzija Kalniņa, Artūrs Skrastiņš, Dainis Grūbe, Lauris Dzenītis, Toms Treinis, Anete Krasovska, Ieva Florence, Andris Bulis. Režisors - Aleksandrs Morfovs - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Iemīlējies Šekspīrs : pēc Marka Normena un Toma Stoparda kinoscenārija skatuvei adaptējis Lī Hols. Pirmizrāde - 2019. gada 30. novembrī. Režisors - Rolands Atkočūns - Vilkārsis, Mārtiņš, 1969- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Andžejs Saramonovičs. Testosterons : vīriešu saruna, sievietēm klāt neestot. Pirmizrāde - 2020. gada 2. februārī. Režisors - Oļegs Šapošņikovs - Skulte, Kristaps, 1970- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Filisa Nādža. Talantīgais misters Riplijs : pēc Patrīcijas Haismitas romāna motīviem. Pirmizrāde - 2020. gada 31. janvārī. Režisore - Laura Groza-Ķibere - Geidmane, Daina, 1988- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Māte : [Dailes teātra izrādes "Māte" plakāta variants] - Skulte, Kristaps, 1970- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Florians Zellers. Māte : pirmizrāde - 2020. gada 29. janvārī. Režisors - Intars Rešetins - Skulte, Kristaps, 1970- - [2019]
Kolekcijas daļa:
DT - krekli : Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas katedras studentu T-kreklu izstāde no 26. februāra līdz 24. martam Dailes teātrī - [2019]
Kolekcijas daļa:
Citāda Daile : Cēsu pilsētas mākslas skolas Dailes teātra izstāžu plakātu izstāde - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pjērs Gripari. Inspektors Tutū : pasakaina izrāde bērniem 2 daļās. Pirmizrāde - 2019. gada 27. novembrī. Režisors - Intars Rešetins - Broliša, Agnese, 1980- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Rejs Kūnijs. Neiespējamā misija : komēdija 2 cēlienos. Pirmizrāde - 2019. gada 20. septembrī. Režisors - Dž. Dž. Džilindžers - Bērziņš, Artūrs, 1983- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Luidži Lunari. Trīs šūpolēs : mistiska komēdija. Režisors Nikolajs Korobovs - Abzalons, Olafs, 1981- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Florians Zellers. Ak, tētīt : pirmizrāde - [2016. gada] 28. aprīlī. Režisors - Intars Rešetins - Brekte, Kristians, 1981- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Zvaigžņu zagļi : vecgada koncertuzvedums no 2019. gada 20. decembra : režisore Rēzija Kalniņa - Geidmane, Daina, 1988- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ivans Viripajevs. Nepanesami ilgi apskāvieni : pirmizrāde - 2019. gada 18. septembrī : režisors Rolands Atkočūns - Geidmane, Daina, 1988- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Aka. Pēc Regīnas Ezeras romāna "Aka" motīviem : pirmizrāde 2019. gada 29. maijā. Režisore - Ināra Slucka - Ulmane, Marija - [2019]
Kolekcijas daļa:
Žans Anuijs. Antigone : pirmizrāde 2015. gada 23. aprīlī. Režisors Elmārs Seņkovs - Pintāne, Evija, 1985- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Antiņš. Zelts. Kalns. Pēc Raiņa lugas "Zelta zirgs" motīviem : pirmizrāde 2018. gada 14. septembrī. Režisors - Reinis Suhanovs - Groševs, Edgars, 1977- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Apsolu : pirmizrāde - 12.01.18. - Kļaviņš, Edgars - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jasmīna Rezā. Art : pirmizrāde - 2018. gada 25. janvārī - Groševs, Edgars, 1977- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Eliots Heizs. Ceļā uz mājām : pirmizrāde 19/05/2015. Režisors Dāvis Auškāps - Kaupere, Agnese, 1976- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Nīmanis, Kārlis Skalbe, Kārlis Vērdiņš. Ceļojums uz ziemeļiem : pirmizrāde 2019. gada 5. februārī - Salmanis, Krišs, 1977- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Bārnijs Noriss. Ciemiņi : pirmizrāde 23.09.2015. Režisore Ināra Slucka - Groševs, Edgars, 1977- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Andrī Lūps. Dūja : pirmizrāde - 2018. gada 15. martā. Režisors Toms Treinis - Kramiņš, Kristaps, 1994- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Terenss Retigans. Dziļā, skumjā jūra : pirmizrāde - 2017. gada 22. novembrī. Režisors Georgijs Surkovs - Kramiņš, Kristaps, 1994- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Greizais ratiņš : 20 gadu jubilejas koncerts [2015. gada] 1. un 4. maijā - Groševs, Edgars, 1977- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Raiņa dzejas dienas [attēls] Raiņa 116. gads / māksliniece Anda Ābiķe
Kolekcijas daļa:
Klasesbiedri: Māra Melgalva un Pētera Brūvera satikšanās. Izstāde un sarunas ar draugiem, kolēģiem, laikabiedriem [attēls]. 17. maijā izstādes atklāšana - Melgalva vakars, 30. maijā Brūvera vakars / māksliniece Dita Pence
Kolekcijas daļa:
Ernests Eferts - Klusais [attēls] (1889 - 1927) / mākslinieks Jānis Galdiņš
Kolekcijas daļa:
Bīstamā robeža [attēls] / mākslinieks Henrihs Vorkals
Kolekcijas daļa:
[Virza, Eduards, 1883 - 2003] [attēls] / mākslinieks Juris Zēbergs
Kolekcijas daļa:
Lire en Fête 19 20 21 octobre 2001 [attēls] / mākslinieks Lorenzo Mattotti
Kolekcijas daļa:
Lire en Fête 18-19-20 octobre 2002 [attēls] / mākslinieks Lorenzo Mattotti
Kolekcijas daļa:
Garlībs Merķelis 250. Sapere aude! - Uzdrīkstēties zināt! - Dare toknow! [attēls]. Izstādi rīko Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 28. 11. 2019. - 21. 06. 2020. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva izstāžu zālē / māksliniece Tatjana Raičiņeca
Kolekcijas daļa:
Gunārs Priede 50 [attēls]. No "Jaunākā brāļa vasaras" līdz "Žagatas dziesmai" - radošā darba vakars 1978. gada 16. martā LPSR Akadēmiskajā Raiņa Dailes teātrī / māksliniece Jolanta Karlsone
Kolekcijas daļa:
Attēli dzejā. Mūsdienu ungāru mākslinieku ilustrācijas bērnu grāmatās [attēls] Izstāde 5. 10. 2019. - 3. 11. 2019. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bērnu literatūras centrs, Mūkusalas ielā 3, Rīga / mākslinieks Tamāšs Varga
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas Liepājā 10.IX-13.IX [attēls] / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
A. Čakam 80. Šai dzīvei degt...Aleksandrs Čaks [attēls] LPSR Valsts filharmonija / mākslinieks Uldis Lieldidžs
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienas Liepājā 11.IX-14.IX [attēls] Aiz saules augstāk ej! Par dzīvi stāvi! Rainis / mākslinieks Andris Gēcis
Kolekcijas daļa:
Neaizmirstiet, mīliet, pētiet Iļjiču, mūsu skolotāju, mūsu vadoni. Cīnaties un uzvariet ienaidniekus, iekšējos un ārējos - pēc Iļjiča parauga. Darbā nekad neatsakaties no mazā, jo no maza veidojas liels - lūk, viens no svarīgiem Iļjiča novēlējumiem. Staļins [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Petsepi Kloster [attēls] = Печерскій монастырь = Kloster Petschory / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu amatniecības festivāls 3., 4. augustā 10.00-17.00. 2019 [attēls]. V Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā / māksliniece Inta Brūniņa
Kolekcijas daļa:
Pazudušas kodā. 03. 08. - 21. 09. 2019. RIXC galerija, Lenšu iela 2 [attēls] Milda Ziemane, Ieva vīksne, Līga Vēliņa / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Edīte Pauls-Vīgnere. Personālizstāde Kafijas kantāte 19. 12. 2019. - 01. 03. 2020. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Rīgā, Skārņu ielā 10/20 [attēls] = Edīte Pauls-Vīgnere. Solo show Coffee Cantata 9. 12. 2019. - 01. 03. 2020. at the Museum of Decorative Arts and Design, 10/20 Skārņu Street., Riga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Guntas Brakovskas personālizstāde Zeme. Debesis. Koki [attēls] 11. 01. 20. - 15. 02. 2020. Ojāra Vācieša ielā 29 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jūgendstila mode: modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcija no Parīzes Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 16/06 - 28/10 [2012] [attēls] = Art Nouveau Fashion based on the private collection of the outstanding fashion historian Alexandre Vassiliev Museum of Decorative Arts and Design 16/06 - 28/10 [2012] / plakāta dizains H2E
Kolekcijas daļa:
Fotoizstāde Es ieraudzīju... LNB Konferenču centra vestibilā 17.01. - 17.02.2019. [attēls] : izstādē apskatāmi jauniešu ar īpašām vajadzībām fotodarbi. Jauniešus fotogrāfiju uzņemšanā konsultēja Jānis Deinats / māksliniece Annija Vītuma
Kolekcijas daļa:
Lielajam vadonim un skolotājam Padomju Savienības ģenerālisimusam Josifam Visarionovičam Staļinam [attēls] = Padomju Latvijas darba ļaužu vēstule / mākslinieks Žanis Ventaskrasts
Kolekcijas daļa:
Citādāk nekā parasti. Laikmetīgais dizains un ieraduma spēks: Ārējo sakaru institūta (ifa), Štutgarte, Vācija, izstāde 11 04. - 14. 06. 2015. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Skārņu iela 10/20, Rīga [attēls] = Somewhat different. Contemporary design and the power of convention: An Exhibition by the Institut für Auslandsbeziehungen e. V. (ifa), Studgart, Germany / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bērnu pasaule 18. - 20. gs. Izstāde no modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva un Latvijas muzeju kolekcijām 03. 08. - 01. 10. 2017. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Skārņu ielā 10/20, Rīgā [attēls] = Children's World 18th - 20th Cent. Exhibition from the collections of the fashion historian Alexandre Vassiliev and museums of Latia 03. 08. - 01. 10. 2017. Museum of Decorative Arts and Design, 10/20 Skārņu Street, Riga / plakāta dizains H2E
Kolekcijas daļa:
Marimekko. Dizains. Somija [attēls]. 08. 11. 2012 - 06. 01. 2013 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīga '84: tēlniecības kvadrināle, Mieram un dzīvībai. Brīvdabas ekspozīcija Skulptūru dārzā, Pionieru laukumā 3. Izstāde atvērta Rīgas arhitektūras un celtniecības vēstures muzejā (Pēterbaznīcā) [attēls] = Рига '84: квадриналле скульптуры, Ради мира и жизни. Пленерная экспозиция в саду скульптуры, Выставка открыта в музее архитектуры и строительства г. Риги / mākslinieks Ivars Mailītis
Kolekcijas daļa:
XII Vispasaules jaunatnes un studentu festivālam veltīta [attēls] . 15. republikas jauno mākslinieku darbu izstāde Rīgas arhitektūras un celtniecības muzejā (Pēterbaznīcā) / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Miķelis Golts gleznas Sibīrijas mozaikā [attēls]. Izstāde atvērta 13. gs. arhitektūras piemineklī Pēterbaznīcā / mākslinieks [Leonīds] Sēlietis
Kolekcijas daļa:
Telpa un mēs [attēls] Priekšmetiski telpiskās vides veidošanai veltīta izstāde arhitektūras piemineklī Pēterbaznīcā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīga '76: tēlniecības kvadrināle. Armēnijas PSR, Igaunijas PSR, KPFSR / Maskava, Latvijas PSR, Lietuvas PSR. Izstāde atvērta Rīgas skulptūru dārzā, Pinonieru laukumā 3 [attēls]. Рига '76: квадринале скульптуры. Армянская ССР, Эстонская ССР, РСФСР / Москва, Латвийская ССР, Литовская ССР. Выставка открыта в саду скульптуры г. Риги, пл. Пионеров 3 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Baltijas republiku pilsētu un ciematu celtniecība un labiekārtošana [attēls]. Izstāde atvērta Rīgā, bijušajā Pētera baznīcā no 19. augusta līdz 20. septembrim / mākslinieks Oskars Bērziņš
Kolekcijas daļa:
Raitis [attēls] Raita Rubeņa darbu izstāde izstāžu zālē "Ķīpsala" Balasta dambī 34 / mākslinieks Mārtiņš Heimrāts
Kolekcijas daļa:
Lilita Postaža personālizstāde Gobelēni [attēls] Izstāde atvērta 13. gs. arhitektūras piemineklī Pēterbaznīcā / māksliniece Inga Kambala
Kolekcijas daļa:
Aija Baumane Tekstīliju izstāde [attēls] Izstāde atvērta 13. gs. arhitektūras piemineklī Pēterbaznīcā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Laika zīmju pieraksti. Ziemeļu dabas iedvesmota mode 07. 02. - 31. 03. 2019. [attēls] = The Weather Diaries. Fashion inspired by northen nature 07. 02. - 31. 03. 2019. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
112 Zvani Žurkai : pirmizrāde - [2017. gada] 27. martā. Režisors - Valdis Lūriņš - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Lorka / Nastavševs. Asins kāzas : pirmizrāde - [2016. gada] 28. maijā - Groševs, Edgars, 1977- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Luiss Kerols. Alise Brīnumzemē : no [2019. gada] 18. oktobra. Režisore - Inga Tropa - Gabrāns, Gints, 1970- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Saimons Stīvens, pēc Marka Hedona romāna motīviem. Savāds atgadījums ar suni naktī : pirmizrāde - 2017. gada 5. februārī. Režisors - Valters Sīlis - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Tomass Manns. Avantūrista grēksūdze : pirmizrāde - 11.10.2015. Režisors - Mihails Gruzdovs - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Baltā pasaka. Gadumijas koncerts : no 20. decembra. Režisors - Edmunds Freibergs. Pie klavierēm Raimonds Pauls. Latvijas Nacionālais teātris - Groševs, Edgars, 1977- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Mērija Meipsa-Dodža. Sudraba slidas : ģimenes pasaka. Režisors Edmunds Freibergs. No 9. decembra. Latvijas Nacionālais teātris - Groševs, Edgars, 1977- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Valda Zilvera un Jura Hirša mūzikls Bāskervilu leģenda : pirmizrāde: 14.05.2015. Režisors - Edmunds Freibergs - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds fon Fēgeezaks. Baltiešu gredzens : pirmizrāde - 2019. gada 7. februārī. Režisors - Viesturs Kairišs - Groševs, Edgars, 1977- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Anna Rancāne. Bišumāte un vilkatis : pirmizrāde: 2016. gada 4. decembrī. Režisors - Valdis Lūriņš - Groševs, Edgars, 1977- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Dankans Makmillans. Cilvēki, lietas un vietas : pirmizrāde - 2017. gada 7. decembrī. Režisors - Valters Sīlis - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Viktors Igo, Imants Kalniņš, Viks. Cilvēks, kas smejas : pirmizrāde [2015. gada] 3. decembrī. Režisore - Rēzija Kalniņa - Groševs, Edgars, 1977- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Harijs Gulbis. Cīrulīši : pirmizrāde [2018. gada] 6. decembrī. Režisors - Edmunds Freibergs - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā, Nik! : Nika Matvejeva mūzikas koncerts [2018. gada] 13. februārī - Groševs, Edgars, 1977- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Teātra dienas koncerts "Divi vienā" : 1. daļa - "Poēma par skatuvi", 2. daļa - "Circeņa pavasaris". Pirmizrāde - 27.03.2019 - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2019]
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Nacionālā teātra] Gadumijas koncerts : no [2018. gada] 21. decembra - Kramiņš, Kristaps, 1994- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā teātra Gadumijas koncerts : piedalās Nacionālā teātra aktieri un Raimonds Pauls. Režisors - Edmunds Freibergs. No [2017. gada] 22. decembra - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Gribu ziemu. Īsto : pirmizrāde - [2015. gada] 11. decembrī. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Menģele, Zane, 1986- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Nikola Makolifa. Juveliera jubileja : pirmizrāde 2017. gada 6. aprīlī. Režisors - Ģirts Ēcis - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Ideālā žurka : teātra dienas koncerts no 2018. gada 27. marta. Režisori - Arturs Krūzkops, Jānis Vimba, Kaspars Zvīgulis - Tavkins, Aigars, 1979- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jušanas : mūzikas un dzejas vakars [2016. gada] 2., 3. aprīlis. Grasbergs, Kazāks, Bīmanis. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Kazāka, Kristīne - [2016]
Kolekcijas daļa:
Antons Čehovs. Kaija : pirmizrāde 2017. gada 5. janvārī. Režisors - Elmārs Seņkovs - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā teātra diena, 27. marts 2015 - Groševs, Edgars, 1977- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Ž-Ž-Žurka klāt! : pirmizrāde 27/03/15. Režisors - Valdis Lūriņš - Groševs, Edgars, 1977- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Aivars Freimanis. Katls : pirmizrāde [2019. gada] 19. septembrī. Režisore - Ināra Slucka - Groševs, Edgars, 1977- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Inga Ābele. Klūgu mūks : pirmizrāde 2017. gada 14. septembrī. Režisore - Ināra Slucka - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dīcis. Lidojošais Travolta : režisors - Regnārs Vaivars, titullomā - Raimonds Celms. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Johans Volfgangs Gēte. Klavigo : pirmizrāde [2016. gada] 22. septembrī. Režisors - Folkers Šmits (Austrija/Vācija) - Groševs, Edgars, 1977- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālajam teātrim 100 : jubilejas koncerts 2019. gada 23. februārī. Tiešraide LTV1 21:25. Režisors - Elmārs Seņkovs - Groševs, Edgars, 1977- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Dienišķais teātris : Latvijas Nacionālā teātra 100. jubilejas filma. 2019. gada 23. februārī. Tiešraide LTV1 21:25. Režisore - Linda Ģībiete - Groševs, Edgars, 1977- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Laila Burāne. Līdz kāzām sadzīs : pirmizrāde 2017. gada 29. septembrī. Režisore - Laura Upeniece - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Pēteris Pētersons, Raimonds Pauls. Man 30 gadu : pirmizrāde 2018. gada 24. maijā. Režisore - Ināra Slucka - Groševs, Edgars, 1977- - [2018]
Kolekcijas daļa:
AK - Alberts Kronenbergs. Mazais ganiņš : pirmizrāde 2017. gada 5. decembrī. Režisors - Jānis Znotiņš - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Kaspars Zvīgulis izrādē Melot(?)! :pēc Denī Didro darba "Paradokss par aktieri". Režisors - Pēteris Krilovs. Pirmizrāde 2017. gada 26. martā. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Henriks Ibsens. Mežapīle : pirmizrāde 21. 04. 2016. Maija Doveika, Gundars Grasbergs, Ivars Kļavinskis, Sanita Pušpure, Ināra Slucka. Režisors - Elmārs Seņkovs - Pintāne, Evija, 1985- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Jānis Balodis. Mežainis : pirmizrāde [2018. gada] 31. maijā. Režisors - Valters Sīlis - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Harijs Gulbis. Olivers : pirmizrāde 12.05.2017. Režisors - Edmunds Freibergs - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Pērs Gints : Ibsens / Grīgs. Kairišs / Dzudzilo. 27/10/16 - Dzudzilo, Reinis, 1987- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Margareta Edsone. Prāts : pirmizrāde 22.04.2015. [Režisors - Valters Sīlis]. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Kauliņa, Ieva, 1979- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rimants Ziedonis. Paradoksālā Latvija : pirmizrāde - 2019. gada 7. marts. Režisore - Inese Mičule - Kauliņa, Ieva, 1979- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Rasa Bugavičute-Pēce. Puika, kurš redzēja tumsā : izrādes no [2019. gada] 4. decembra, režisors - Valters Sīlis, lomās: Agnese Cīrule, Ainārs Ančevskis, Daiga Gaismiņa, Kārlis Reijers, Romāns Bargais. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Kauliņa, Ieva, 1979- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Jānis Jurkāns. Pulkstenis ar dzeguzi : režisors - Mihails Kublinskis, 30 : 12 : 2014 - Jēkabsone, Sintija, 1989- - [2014]
Kolekcijas daļa:
Eižens Jonesko. Plikpaurainā dziedone : pirmizrāde - 2017. gada 8. martā. Režisore Indra Roga - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Pasaule kas manā galvā : Pērs Gints. IV. I - Dzudzilo, Reinis, 1987- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Precēšanās un šķiršanās anatomija : pēc Džona Apdaika darba motīviem. Režisore - Marija Bērziņa. Pirmizrāde - 2018. gada 8. jūnijs - Adītāja, Rēzija, 1994- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais komentārs № 4 : pēc Sērena Kirkegora darba "Pavedēja dienasgrāmata motīviem. Režisore - Daiga Kažociņa. Pirmizrāde - 2016. gada 11. martā. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Veinbergs, Ivars, 1984- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ivo Briedis. Pēdējais salmiņš : pirmizrāde [2019. gada] 19. septembrī. Režisors - Toms Treinis. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Rezvohh, Kristina - [2019]
Kolekcijas daļa:
Nature morte : dejas izrāde. Horeogrāfe - Agate Bankava. Pirmizrāde 30/11/2016. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Groševs, Edgars, 1977- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Jūdžins O'Nīls. Mīla zem gobām : pirmizrāde [2016. gada] 13. maijā. Režisors - Edmunds Freibergs. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Ozoliņš, Aigars, 1970- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Deniss Kellijs. Pēc beigām : pirmizrāde [2016. gada] 30. maijā. Režisors - Valters Sīlis - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Pūt, vējiņi! : 2018. gada 13. septembris - pirmizrāde! Rainis / Kalniņš. Seņkovs / Pormale - Pormale, Monika Inese, 1974- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Huans Majorgs. Zēns : pirmizrāde 14.01.2016. Režisors Elmārs Seņkovs. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Pintāne, Evija, 1985- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Čehovs / Nastavševs. Trīs māsas. Refleksija : pirmizrāde 2017. gada 12. oktobrī - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Raimonda Paula jubilejas koncerts : no [2016. gada] 12. janvāra. Režisors - Edmunds Freibergs - Groševs, Edgars, 1977- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Rainim 150 - Groševs, Edgars, 1977- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Salome : Vailds / Štrauss. Kairišs / Dzudzilo / Lutce. Cīrule, Grasbergs, Cauka, Krūzkops, Siliņš, Bargais, Āmanis, Reinis. / 01/02/18 - Dzudzilo, Reinis, 1987- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Nikolajs Gogolis. Revidents : komēdija. Pirmizrāde 2019. gada 5. decembrī. Režisors - Ņikita Kobeļevs (Maskava) - Groševs, Edgars, 1977- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pauls van Lons. Šausmu autobuss : izrāde bērniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem bes pieaugušo pavadības. Pirmizrāde 2016. gada 2. decembrī. Režisors Kārlis Krūmiņš - Kauliņa, Ieva, 1979- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Jasmīna Rezā. Slaktiņa dievs : komēdija. No 18. decembra LM[N]T Jaunajā zālē, kā arī citur Latvijā. Jānis Āmanis, Evija Krūze, Inga Mizāne-Grasberga, Mārtiņš Egliens. Radošā grupa: Daiga Kažociņa; Ivars Veinbergs; Oskars Pauliņš; Linda Helviga; Jānis Kaijaks - Veinbergs, Ivars, 1984- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Žoels Pomrā (Joël Pommerant). Šis bērns : izrāde pieaugušajiem. Režisore Ināra Slucka, pirmizrāde - 16.05.2015. - Groševs, Edgars, 1977- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Andrejs Upīts. Sieviete : režisore Ināra Slucka. Pirmizrāde 2016. gada 15. septembrī - Groševs, Edgars, 1977- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Rita Kalnejais. Šī skaistā nākotne : divi mīlasstāsti. Režisore - Diāna Kaijaka, scenogrāfs - Gints Sippo, kostīmu māksliniece - Rūta Kuplā, komponists - Kārlis Kazāks, gaismu mākslinieks - Toms Strēlis, video māksliniece - Linda Ģībiete, producente - Ilona Matvejeva. [Lomās] : Voldemārs Šoriņš, Indra Burkovska, Madara Bore, Kārlis Reijers. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Sippo, Gints, 1978- - [2019]
Kolekcijas daļa:
Māris Bērziņš. Svina garša : režisors Valters Sīlis. Pirmizrāde [2016. gada] 4. februārī - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Trīne : Blaumanis / Seņkovs. Pirmizrāde 11.05.2017. - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Žans-Liks Lagarss. Tas pasaules gals : režisore Ināra Slucka, pirmizrāde 2018. gada 15. februārī - Ulmane, Marija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Marjus Ivaškevičs. Tuvā pilsēta : režisors Kirils Serebreņņikovs (Krievija), pirmizrāde [2017. gada] 4. martā - Groševs, Edgars, 1977- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Rainis. Uguns un nakts : pirmizrāde [2015. gada] 11. septembris. Režisors : Viesturs Kairišs, scenogrāfs : Reinis Dzudzillo, kostīmu māksliniece : Krista Dzudzillo, galvenajās lomās : Uldis Anže, Guna Zariņa, Maija Doveika, Gundars Grasbergs - Dzudzilo, Reinis, 1987- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Artūrs Dīcis. Arī vaļiem ir bail : pirmizrāde 2018. gada 8. martā, režisors - Elmārs Seņkovs - Groševs, Edgars, 1977- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jānis Tomašs, Krišjānis Zeļģis, Arvis Viguls. Visas manas vājības ir tavas lūpas : pirmizrāde 2018. gada 1. novembrī, Rūdolfs Gediņš, Agate Bankava, Dmitrijs Gaitjukevičs, Edgars Mākens. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Groševs, Edgars, 1977- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Zilā : Gunārs Priede, režisors : Toms Treinis, pirmizrāde 2017. gada 29. aprīlī. Latvijas Nacionālais teātris. Jaunā zāle - Kramiņš, Kristaps, 1994- - [2017]
Kolekcijas daļa:
Jānis Balodis, Valters Sīlis. Veiksmes stāsts : pirmizrāde [2016. gada] 21. septembrī - Bērziņš, Uģis, 1982- - [2016]
Kolekcijas daļa:
[Egīls Zirnis, Mārtiņš Egliens, Valdis Lūriņš]. Žurkas Ex Libris : no [2016. gada] 27. marta, režisors Valdis Lūriņš - Dreģis, Oskars, 1990- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Situāciju komēdija: izrāde klusumā 2 aktrisēm un 75 skatītājiem [attēls]. Pirmizrāde: 2019. gada 3. novembrī. Ģertrūdes ielas teātris / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Smieklīga cilvēka sapnis: Aivara Peckas monoizrāde pēc F. Dostojevska stāsta motīviem [attēls]. Pirmizrāde 2018. gada 19. oktobrī. Rēzeknes teātris Joriks / [māksliniece Marfa Gudkova]
Kolekcijas daļa:
Īsaks Baševiss Zingers Vēlā mīla [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 11. septembrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Meklējot Spēlmani [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 31. oktobrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bītlu jaunais albums [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 4. decembrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Svaigās asinis [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 18. decembrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Visa dieva svētībiņa saulītē līgojās: Latvijas interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu izstāde [attēls] . Mežotnes muižas parkā no 2018. gada 17. maija līdz 12. septembrim / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras alfabēts: Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadienai veltīta izstāde [attēls] = 2019. gada 25. novembris - 17. decembris Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas māja / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ginta Zilbaloža filma Projām [attēls] kino no 15. novembra / [mākslinieks Gints Zilbalodis]
Kolekcijas daļa:
Gaisma krēslā: mūsdienu Meksikas kino cikls [attēls]. No 2019. gada 4. līdz 9. novembrim Kinogalerija & Kinosuns / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Zalkša līgava [attēls] . Pirmizrāde 2020. gada 16. janvārī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Baltais helikopters [attēls]. Pirmizrāde 2019. gada 21. novembrī. Jaunais Rīgas teātris Miera ielā 58a pie Dzemdību nama / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Vienotā ierindā stājam / mākslinieks Gunvalds Elers
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Šis varoņdarbs uz jauniem darbiem sauks / mākslinieks Gunvalds Elers
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Mana dzimtene - PSRS / mākslinieks Gunvalds Elers
Kolekcijas daļa:
Mikrobi izsauc saslimšanu ar ingekciju slimībām [attēls] / mākslinieks G. Rošenburgs
Kolekcijas daļa:
Dizentērija, vēdertīfs, paratīfi [attēls] no nemazgātām rokām, dārzeņiem, augļiem, no mušu aptraipīta ēdiena / [mākslinieks Leo Preiss]
Kolekcijas daļa:
Pirmā palīdzība, saindējoties ar augu saizsardzības ķimikālijām [attēls] = Первая помощь при отравлении ядохимикатами / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Novērsīsim saslimšanu ar piena dziedzera vēzi [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Kļūstiet donori [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dot asinis - glābt dzīvību! [attēls] SOS / [māksliniece A. Suhocka]
Kolekcijas daļa:
Donoru diena [attēls] / [mākslinieks Jānis Zeps]
Kolekcijas daļa:
5 litri asiņu nepieciešami slimas sirds operācijā [attēls] / mākslinieks Gunārs Kamradziuss
Kolekcijas daļa:
Palīdzi, donor! [attēls] / mākslinieks A. Ostapenko
Kolekcijas daļa:
Dot asinis - glābt dzīvību! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa
Kolekcijas daļa:
Dot asinis - glābt dzīvību! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa
Kolekcijas daļa:
Donoru asinis - dzīvības eliksīrs! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa
Kolekcijas daļa:
Dāvāsim asins lāsi dzīvībai! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa
Kolekcijas daļa:
Bīstama rotaļa [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa
Kolekcijas daļa:
Uzmanību, uzmanību! [attēls] / mākslinieks H. E. Lapsa
Kolekcijas daļa:
Pretapaugļošanās līdzekļi [attēls]. Pretapaugļošanās līdzekļu noteikšanai griezties sieviešu konsultācijā / māksliniece R. Frolova
Kolekcijas daļa:
Palīdziet cietušajam! [attēls] / mākslinieks Viktors Staņislavskis
Kolekcijas daļa:
Kļūsti donors! [attēls] / [māksliniece Malda Muižule]
Kolekcijas daļa:
Kopjot gripas slimnieku, aizklājiet muti un degunu ar četrkārt salocītas marles masku [attēls] / [māksliniece L. Zababurina]
Kolekcijas daļa:
Nepieļausim! [attēls] / [mākslinieks H. E. Lapsa]
Kolekcijas daļa:
Donoru kustība ir varoņdarbs tautas veselības aizsargāšanas vārdā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas komjaunatne cīņā par padomju varas nodibināšanu [attēls]. XXX / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Комсомольцы и молодежь! [attēls] = Смело, активно, по-новаторски включимся в решение задач ускорения! / mākslinieks Georgijs Svirguns
Kolekcijas daļa:
Latvijas komjaunatne Lielajā Tēvijas karā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Valmieras varoņi [attēls] / mākslinieki Gundega Vaska, Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Komjaunatnes politiskās izglītības sistēma 1973./74. mācību gadā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
VĻKJS organizatoriskā uzbūve [attēls] / mākslinieks Kārlis Cīrulis
Kolekcijas daļa:
Komjaunieši un jaunieši! [attēls] Drosmīgi, aktīvi un novatoriski iekļausimies paātrinājuma uzdevumu risināšanā! / mākslinieks Georgijs Svirguns
Kolekcijas daļa:
Komunistiskajai Jaunatnes Savienībai jābūt trieciena grupai,kas jebkurā darbā palīdz, parāda savu iniciatīvu, savu ierosmi. (V. I. Ļeņins) [attēls] = Союз Коммунистической Молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин. (В. И. Ленин) / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Nav lielāla goda, kā būt par diženās Ļeņina partijas uzticamā palīga un drošās rezerves - VĻKJS biedru! [attēls] = Нет чести выше, чем принадлежать к ВЛКСМ - боевому помощнику и надежному резерву великой партии Ленина! / mākslinieks Arvīds Galeviuss
Kolekcijas daļa:
VĻKJS biedru pienākumi un tiesības [attēls] / mākslinieks Kārlis Vidiņš
Kolekcijas daļa:
Положение о комсомольско - молодежном коллективе [attēls] Пятилетке - ударный труд, мастерство и поиск молодых! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nolikums par komjauniešu - jauniešu kolektīvu [attēls] Piecgadei - jaunatnes trieciendarbs, meistarība un meklējumi! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Комсомольский прожектор [attēls]. Объявим беспощадную войну бесхозяйственности, бюрократизму, равнодушию, косности! Весь жар молодых сердец, силу наших трудалюбивых рук отдадим борьбе за мобилизацию всех резервов производства на службу Родине! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Юноши и девушки! [attēls] Настойчиво воспитывайте в себе коммунистическую убежденность! Учитесь жить, работать и бороться по-ленински, по-коммунистически! / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Jaunieši un jaunietes! [attēls] Neatlaidīgi audziniet sevī komunistisko pārliecību! Mācieties dzīvot, strādāt un cīnīties ļeņiniski un komunistiski! / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
LĻKJS Ogres RK 40 gadi [attēls] 1947-1987 40 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Юноши и девушки! [attēls] Овладеваайте знаниями, культурой, профессиональным мастерством! Будьте сознательными борцами за коммунизм! / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Jaunieši un jaunietes! [attēls] Neatlaidīgi apgūstiet zināšanas, kultūru un profesionālo meistarību! Esiet apzinīgi cīnītāji par komunismu! / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Centrālais uzdevums komjaunatnes urganizāciju darbā ir audzināt jaunatni tā, lai tā būtu pašaizliedzīgi uzticīga Dzimtenei, Komunistiskajai partijai un komunisma lietai, vienmēr gatava darbam sabiedrības labā un gatava pārvarēt jebkuras grūtības, gatava celt jauniešu vispārīgās izglītības un tehnisko zināšanu līmeni [attēls] No PSKP Programmas / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Задача коммунистического союза молодежи воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять делами при коммунизме [attēls] Из программы КПСС / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Komunistiskās jaunatnes savienības uzdevums palīdzēt partijai audzināt jaunatni komunisma garā, iesaisīt to jaunās sabiedrības praktiskajā celtniecībā, gatavot vispusīgi attīstītu cilvēku paaudzi, kas dzīvos, strādās un vadīs sabiedrisko dzīvi komunismā [attēls] No PSKP Programmas / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Комсомол призван в еще большей степени проявлять инициативу и почин во всех облостях жизни, развивать активность и трудовой героизм молодежи [attēls] Из программы КПСС / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Komjaunatnes pienākums ir vēl vairāk parādīt iniciatīvu un ierosmi visās dzīves sfērās, attīstīt jaunatnes aktivitāti un darba varonību [attēls] No PSKP Programmas / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Коммунисты и комсомольцы! Ваше место в первых рядах борцов за создание изобилие продуктов сельского хозяйства в нашей стране! [attēls] Из Обращения мартовского Пленума ЦК КПСС / mākslinieks S. Masļakovs
Kolekcijas daļa:
Komunisti un komjaunieši! Jūsu vieta ir pirmajās rindās cīņā par lauksaimniecības produktu pārpilnības radīšanu mūsu zemē! [attēls] No PSKP CK marta Plēnuma Aicinājuma / mākslinieks S. Masļakovs
Kolekcijas daļa:
Молодой рабочий, колхозник, техник, инженер! [attēls] Встретим ХV съезд ЛКСМ Латвии новыми трудовыми достижениями! / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Jaunais strādniek, kolhozniek, tehniķi, inženier! [attēls] Sagaidīsim Latvijas ĻKJS XV kongresu ar jaunām darba veltēm! / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1. Maijs - darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo 1. Maijs! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Republikas pionieru salidojums 1974. gada 26.-30. maijā nometnē "Dzintariņš" Tukuma rajona Ķesterciemā [attēls] = Республиканский слет пионеров 26-30 мая 1974 г. в Кестерциемс Тукумского района / mākslinieks Juris Jurjāns
Kolekcijas daļa:
Izabellas un Gunāra Kroļļu darbu izstāde [attēls] Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Gunārs Krollis
Kolekcijas daļa:
Коллективы художественной самодеятельности Латвийской ССР на декаде латышского искусства и литературы в Москве [attēls] фотогазета / mākslinieciskais redaktors V. Kovaļovs
Kolekcijas daļa:
Rīgas Modeļu nams. RMN 40 [attēls] = Riga Fashion Hause = Рижский дом моделей / mākslinieks Arnis Pumpurs
Kolekcijas daļa:
Miervaldis Birze: Rozā zīlonis [attēls]. Ar ordeni "Goda Zīme" apbalvotais Ļeņina komjaunatnes Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris / mākslinieks Leonards Laganovskis
Kolekcijas daļa:
Uzticība marksismam-ļeņinismam, proletāriskajam internacionālismam, pašaizliedzīga un uzticīga kalpošana savas tautas interesēm, kopīgajai sociālisma lietai ir komunistisko un strādnieku partiju vienotās rīcības efektīvas un pareizas orientācijas priekšnoteikums, panākumu ķīla to ceļā uz savu vēsturisko mērķu sasniegšanu [attēls]. No Komunistisko un strādnieku partiju Starptautiskās apspriedes pamatdokumenta, kas pieņemts Maskavā, 1969. gada 17. jūnijā / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo marksisms-ļeņinisms - mūžam dzīvā revolucionārā internacionālā mācība, visu zemju darbaļaužu karogs cīņā pret imperiālismu, par sociālisma un komunisma uzvaru! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Tagadējās paaudzes vēsturiskā misija ir uzcelt komunismu, pavērt uz to ceļu visai cilvēcei [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
VĻKJS organizatoriskā uzbūve [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Центральное место в работе комсомольских организаций должно занимать воспитание у молодежи беззаветной преданности Родине, народу, Коммунистической партии и делу комунизма, постоянной готовности к труду на благо общества и к преодолению любых трудностей, повышения уровня общего образования и технических знаний юношей и девушек [attēls]. Из программы КПСС / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Viņi bija pirmie / mākslinieks Gunvalds Elers
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Ļeņina partija, darbos mūs dzirdi! / mākslinieks Gunvalds Elers
Kolekcijas daļa:
Plakātu sērija "Vienmēr gatavs!" [attēls]. Dedzi spoži, pionieru ugunskurs! / mākslinieks Gunvalds Elers
Kolekcijas daļa:
Pionieriem nepieciešamo praktisko iemaņu paraugsaraksts [attēls]. Otrā pakāpe (V-VI klases pionieriem) / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Pionieriem nepieciešamo praktisko iemaņu paraugsaraksts [attēls]. Trešā pakāpe (VII-VIII klases pionieriem) / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Решения XXIII съезда КПСС - в жизнь! [attēls] / mākslinieks Gunvalds Elers
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo dižā, nesatricināmā partijas un tautas vienība! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Да здраствует наша ленинская коммунистическая партия - партия научного коммунизма! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs
Kolekcijas daļa:
Да здраствует ленинская коммунистическая партия Советского Союза - руководящая и направляющая сила советского общества! [attēls] КПСС / mākslinieks Aivars Drāznieks
Kolekcijas daļa:
Partija ir mūsu laikmeta un padomju tautas - diženu revolucionāru pārveidojumu veicējas - prāts, godsun sirdsapziņa [attēls]. No PSKP programmas / mākslinieks Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
Трудящиеся Советского Союза! [attēls]. Боритесь за претворение в жизнь исторических решений XXV съезда КПСС, стремитесь полностью реализовать возможности развитого социализма! / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienības darbaļaudis! [attēls]. Cīnieties par PSKP XXV kongresa vēsturisko lēmumu īstenošanu, centieties pilnīgi realizēt attīstīta sociālisma iespējas! / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo mūsu ļeņiniskā komunistiskā partija - zinātniskā komunisma partija! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs
Kolekcijas daļa:
Решения XXVI съезда КПСС выполним! [attēls] / nezināms mākslinieks
Kolekcijas daļa:
Kop koku, un tas bagātīgi atlīdzinās tev [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Upe mūs baro, sniedz mums veldzi un atpūtu [attēls]. Nepiesārņojiet upju ūdeņus! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Латвийский студенческий отряд проводников [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Работники идеологического фронта! Убежденно и страстно несите идеи партии в массы, активно разоблачайте подрывную империалистическую пропаганду! [attēls]. Буржуазная идеология, Би-би-Си, "Свободная Европа", "Голос Америки", "Немецкая Волна" / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Ideoloģiskās frontes darbimieki! Ar pārliecību un kaismi izplatiet masās partijas idejas, aktīvi atmaskojiet graujošo imperiālisma propagandu! [attēls]. Buržuāziskā ideoloģija, BBC, "Amerikas Balss", "Vācu Vilnis", "Amerikas Balss" / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Augstāk sociālistiskā internacionālisma karogu! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs
Kolekcijas daļa:
Да здраствует пролетарский интернационализм - испытанное и могучее оружие международного рабочего класса! [attēls] / mākslinieks Aivars Drāznieks
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo proletāriskais internacionālisms - pārbaudītais un varenais starptautiskās strādnieku šķiras ierocis! [attēls] / mākslinieks Aivars Drāznieks
Kolekcijas daļa:
Miera piekritēji ! [attēls]. Ieguldiet vēl lielākus pūliņus svētajā cīņā par visaugstākajām tiesībām - tiesībām dzīvot! / mākslinieks Dainis Lapsa
Kolekcijas daļa:
Последовательно выступайте за запрещение нейтронного и других видов оружия массового уничтожения! [attēls]. Ядерной войне - "Нет!" / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Konsekventi iestājieties par neitronu ieroču un pārējo masveida iznīcināšanas ieroču veidu aizliegumu! [attēls]. Kodolkaram - "Nē!" / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Pastiprināsim cīņu par kodolkatastrofas novēršanu! [attēls]. Prasīsim aizliegt kodolieročus un citus masveida iznīcināšanas ieročus! / mākslinieks Jurijs Semjonovs
Kolekcijas daļa:
Шире развернем всенародное социалистическое соревнование за достойную встречу XXV съезда КПСС! [attēls] / māksliniece I. Ozola
Kolekcijas daļa:
Plašāk izvērsīsim visas tautas sociālistisko sacensību par PSKP XXV kongresa cienīgu sagaidīšanu! [attēls] / māksliniece I. Ozola
Kolekcijas daļa:
Да здраствует блок коммунистов ибеспартийных - символ несокрушимого единства партии и народа! [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
Lai dzīvo komunistu un bezpartejisko bloks - partijas un tautas nesatricināmās vienotības simbols! [attēls] / mākslinieks Vadims Ivanovs
Kolekcijas daļa:
КПСС рассматривает защиту социалистического отечества, укрепление обороны СССР, мощи советских вооруженных сил как священный долг партии, всего советского нпрода, как важнейшую функцию социалистического государства. [attēls]. Из Программы КПСС / mākslinieks Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
PSKP uzskata sociālistiskās tēvijas aizstāvēšanu un PSRS aizsardzības un padomju bruņoto spēku varenības stiprināšanu par partijas un visas padomju tautas svētu pienākumu, par sociālistiskās valsts svarīgāko funkciju [attēls]. No PSKP Programmas / mākslinieks Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
Сторонники мира ! [attēls]. Умножайте свои усилия в священной борьбе за самое великое право - право на жизнь ! / mākslinieks Dainis Lapsa
Kolekcijas daļa:
Papirosi III šķira Demokra[ā]ts [attēls] Tab. fab. A.G. Ruhtenberg, Rigā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Demokrats, Demokrats - papirosi 3. šķira [attēls] A.G. Ruhtenberg / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzeramo ūdeni taupīsim [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ja tu esi dabas draugs un mīli savu novadu - saudzē un sargi dabas retumus un bagātības! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Stādīsim skaistos vītolus [attēls] / māksliniece Vera Krēgere
Kolekcijas daļa:
Mūsu zemes elektrifikācijas plāns paredz: tuvākajos desmit gados palielināt darba apgādātību rūpniecībā ar elektrisko enerģiju gandrīz trīskārt; uz lētas elektriskās enerģijas bāzes plaši attīstīt ražošanas nozares, kas patērē daudz elektroenerģijas; plašos apmēros elektrificēttransportu, lauksaimniecību, pilsētu un lauku iedzīvotāju mājsaimniecību. Otros desmit gados visas mūsu zemes elektrifikācija tiks pamatvilcienos pabeigta [attēls]. No PSKP Programmas / mākslinieks Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
Rudens '80: Republikas tēlotājas mākslas izstāde, veltīta 10. piecgades noslēgumam, [attēls] atvērta LPSR Mākslas muzejā, Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Laimonis Šēnbergs, fotogrāfs Genādijs Varlamovs
Kolekcijas daļa:
4. Tekstilmākslas darbu izstāde atvērta izstāžu zālē "Latvija" Rīgā, Ļeņina ielā 31 [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstāde [attēls]. Izstāde atvērta LPSR Mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Borisa Bērziņa darbu izstāde [attēls] = Выставка работ Бориса Берзиня / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Lietišķās mākslas kombināta Māksla izstāde veltīta Latvijas PSR Mākslas fonda 40. gadadienai [attēls]. Izstāde atvērta Mākslinieku namā Rīgā, Komjaunatnes krastmalā 35 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Miniatūrtekstilijas: izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 [attēls] / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Дружба народов - источник силы и побед нашей родины! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Слава великому советскому народу - строителю коммунизма, последовательному борцу за мир во всем мире! [attēls] / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Slava lielajai padomju tautai - komunisma cēlājai, konsekventajai cīnītājai par mieru visā pasaulē! [attēls] / mākslinieks Jurijs Taratihins
Kolekcijas daļa:
Tavs daiļums, dzimtene, kā spilgta groda dzija, / no kuras dienu skaistums aužas, / Bet draudzība, / ko tavas tautas savij vijā, / mūs stiprina kā struts, / kas birzī glaužas [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Коммунизм - светлое будущее всего челоаечества [attēls]. Из Программы КПСС / mākslinieks Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
В тесном единении партии, правительства и народа наша страна уверенно и твердо продолжает свой путь вперед - к коммунизму [attēls] / mākslinieks Josifs Ganfs
Kolekcijas daļa:
Iet vissavienības sarkano stūrīšu skate! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Nepiesārņosim ūdenskrātuves! [attēls] Novērsīsim zarnu infekciju slimību izplatīšanos! / mākslinieks A. Rudkovičs
Kolekcijas daļa:
Tautu draudzība - mūsu dzimtenes spēka un uzvaru avots! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Baltijas teātru pavasaris: VII festivāls, Rīga, 1990. 20.04.-28.04. [attēls] = Pabaltijo teatrų pavasaris = Balti teatrikevad = Прибалыйска тэатральная вясна / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Edīte Pauls - Vīgnere [attēls]. Tekstilijas: izstāde atvērta LPSR Aizrobežu mākslas muzejā Rīgā, Pionieru laukumā 3 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
50 gadi kopš nodibināta Padomju Sociālistisko republiku Savienība – pasaules sociālisma balsts! [attēls] / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR - Lielā Oktobra 60. gadadienai: jubilejas izstāde [attēls]. Maskava PSRS TSSI paviljons "Tautas izglītība" 1977 maijs - novembris / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
Латвийская ССР - 60-летию Великого Октября: юбилейная выставка [attēls]. Москва ВДНХ СССР павилъон "Народное образование" май - ноябрь 1977 / mākslinieks Laimonis Šēnbergs
Kolekcijas daļa:
1917. 70. Liepāja [attēls]. [1917.gada revolūcijas 70. gadadienai veltīts plakāts] / mākslinieks Jānis Slaidiņš
Kolekcijas daļa:
Pazīstiet un aizsargājiet kultūras pieminekļus! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes: Askolda Saulīša filma : Voldemārs Ābeltiņš - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes: Askolda Saulīša filma : Milda Katrīne Saulīte - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes: Askolda Saulīša filma : Pēteris Dardzāns - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes: Askolda Saulīša filma : Jukums Vācietis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes: Askolda Saulīša filma : brīvprātīgais latviešu strēlnieks - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes: Askolda Saulīša filma : Pēteris Lapainis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes: Askolda Saulīša filma : Kārlis Goppers - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes: Askolda Saulīša filma : Frīdrihs Briedis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astoņas zvaigznes : Askolda Saulīša filma - [2017]
Kolekcijas daļa:
Homo Novus : pārpratumu komēdija pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi : ATOM ART animācijas filmu studija - Brasliņa, Elīna, 1988- - [2019]
Kolekcijas daļa:
1906 : krimināldrāma kinoteātros no 15. marta - [2019]
Kolekcijas daļa:
Paradīze 89 : Madaras Dišleres piedzīvojumu filma visu laiku bērniem - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mērijas ceļojums : Daiga Kažociņa Kristīnes Želves filmā - Vasiļevska, Katrīna, 1968- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ievainotais jātnieks : Ilonas Brūveres dokumentāla spēlfilma - [2017]
Kolekcijas daļa:
Vectēvs, kas bīstamāks par datoru : kinoteātros no 18. augusta - [2017]
Kolekcijas daļa:
Turpinājums : Mistrus Media piedāvā Ivara Selecka filmu - [2018]
Kolekcijas daļa:
Baltu ciltis : brāļu Ābeļu dokumentālā drāma kinoteātros no 16. maija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lustrum : Ginta Grūbes dokumentālā filma kinoteātros no 8. novembra - [2018]
Kolekcijas daļa:
Laika tilti : Kristīnes Briedes un Audrjus Stoņa filma kinoteātros no 5. septembra - [2018]
Kolekcijas daļa:
Atklājiet un iznīciniet zemeņu nematodes! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Kolhoznieki! [attēls] Apstādīsim ciematus / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Elektrotechniskais veikals "W. Rohloff" Rīgā, Tirgoņu iela 3 [attēls] Gaismas un spēka ierīces. Visi instalācijas materiāli / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Čuguna lietuve "Vezuvs" Rīgā, Brīvības gatvē 1 [attēls] Rīgā, Brīvības gatvē 1 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Šī viesnīca reģistrēta Sabiedrisko lietu Tu[ū]risma nodaļas ieteicamo viesnīcu sarakstos [attēls] Viesi laipni lūgti savus vēlējumus un sūdzības iesniegt pārvaldniekam vai arī rakstiski Sabiedrisko lietu ministrijas Tu[ū]risma nodaļai / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sagatavo malku un uzglabā šķūnī [attēls] Sausa malka dod 27% ietaupījuma / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rakstāmlietu speciālveikals "S. Arenstamm" Rīgā, Šķūņu ielā 4 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Robots: tīrīšanas un attell[ļļ]ošanas līdzeklis [attēls] Ķīm. fabr. "Nitra" Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Filca zābaki un plāksnes. Dāmu un kungu cepures [attēls] E. Krūmiņš Rīgā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
K. Ozoliņa manufakturas preču tirgotavas Rīgā, Audēju ielā 14, Kr. Barona ielā 11 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vāciet ārstniecības augus! [attēls] = Собирайте лекарственные растения! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Piedalās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras izstādes "Biroja iekārta un veikala reklāma" skatlogu sacensībā no 9.-18.aprīlim 1937. g. [attēls] / [mākslinieks Raimonds Šiško]
Kolekcijas daļa:
Projekts Dzejas plakāti [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Projekts Dzejas plakāti [attēls] Māra Cielēna Debesu trepīte, ilustrāciju autors: Filips Hopmans / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Projekts Dzejas plakāti [attēls] Jāzeps Osmanis Kas ir grūti?, ilustrāciju autore: Gitte Spē / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Projekts Dzejas plakāti [attēls] Pēteris Brūveris Lūdzu, skolotāj!, ilustrāciju autore: Anete Fīniga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Projekts Dzejas plakāti [attēls] Žaks Frīnss Uzmanību!, ilustrāciju autore: Marita Grase / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Projekts Dzejas plakāti [attēls] Imme Drosa Divmāji, ilustrāciju autore: Gundega Muzikante / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Projekts Dzejas plakāti [attēls] Rons Šrēders Ik dienas svētki būs!, ilustrāciju autore: Ilze Dambe / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vīnu darītava "Vīnu Eksports" Rīgā, Tērbatas ielā 6/8 [attēls] Īpašn.[ieks] J. Iviņš / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Augļu un dārzāju pārstrādāšanas rūpniecība J.Markitants Jelgavā [attēls]. Ābolu sula dabiska / [mākslinieks Heinrihs Daibers]
Kolekcijas daļa:
Vāciet ārstniecības augus! [attēls] = Собирайте лекарственные растения! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Выставка работ архитектора Вахтанга Давитая [attēls] Izstādes atklāšana 25. XII plkst. 17 Pēterbaznīcā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Iznīcināsim nezāles - bīstamāko kultūraugu ienaidnieku! [attēls] / mākslinieks Jānis Kaprālis
Kolekcijas daļa:
Оберегайте картофельные поля от картофельной нематоды! [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
Pasargājiet kartupeļu laukus no kartupeļu nematodes! [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
LVF brīvrumbas labāk[aj]os velosipēdos [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Aros 3: "Zviedru original" zāles pļāvējs [attēls] Brāļi Kalniņi, Rīgā - vienīgais pārstāvis Latvijā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunākais Deering G2 zāles pļāvējs [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Baltijas mašīnu rūpniecības sab. Rīgā, Smilšu ielā Nr. 30 [attēls] Hugo Greffenius akc. sab. Frankfurtē modernu kviešu un rudzu bīdeļdzirnavu būve, pasaulē pazīstamie valču krēsli, visas dzirnavu mašīnas / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Akc. sab. Sabiles sērkociņu fabrika "Stars" [attēls] Latviešu uzņēmums Sabilē Latvijā / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Liels un mazs, vecs un jauns [attēls] visi dzer medus alu K./S. "Kymmel" Rīgā / [mākslinieks Oskars Šteinbergs]
Kolekcijas daļa:
Askov & Co. "Cherry Brandy" ar ledu atspirdzinošākais vasaras dzēriens [attēls] = Askov & Co. "Cherry Brandy" mit Eis das erfrischer Sommer getränk / [mākslinieks Nikolajs Puzirevskis]
Kolekcijas daļa:
Ievērojiet šo mūsu ražojumu zīmi - LKR [attēls] Latvijas kokvilnas ražojumi - kvalitāte / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Taupiet savu naudu! Smekejiet [smēķējiet]] papirosus Žokejs. Pieprasiet tos visur ! Tab. fabr. "Trud" Rīgā [attēls] = Берегите Ваши деньги[!] Курите папиросы Жокей. Требуйте вездъ. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
H. Kaufman & B-dris Rīgā, Kaļķu ielā 9: angļu drānas, franču zīda preces. Uzņemamies tiešu nosūtīšanu uz Krieviju ar garantiju [attēls] = Англ. сукно, франц. шелк. Принимаем пересылку в Россію с гарантіей / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Рак картофеля - опасная болезнь [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
Kartupeļu vēzis - bīstama slimība [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
Minerālo mēslojumu ražošanas dinamika Padomju Savienībā 1963.-1970. g. [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Tehnisko kultūru ražības pieaugums Padomju Savienībā [attēls] / mākslinieciskais redaktors Maigonis Osis
Kolekcijas daļa:
Nododiet patērētāju koopera[ā]cijas sagādes punktiem tikai labas kvalitātes gurķus [attēls] = Сдавайте на заготовительные пункты потребкооперации огурцы только хорошего качества / mākslinieks A. Ranks
Kolekcijas daļa:
Hanss Svarovskis. Marisa Jansona skolotājs [attēls]. Izstāde par vienu no 20. gadsimta Eiropas diriģēšanas skolas spilgtākajiem pārstāvjiem - pedagogu, diriģentu un tulkotāju Hansu Svarovski. Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva ātrijā un Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavā 05.03.-26.04.2020. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Anod baterija 100 voltu [attēls] Valsts elektrotechniskā fabrika. Latvijas P.S.R. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunais McCormick 7B zāles pļāvējs [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas republikas Dārzeņu un sakņaugu šķirņu sēklu apgādes kantoris piedāvā kolchoziem, sovchoziem un individualiem audzētājiem lielā izvēlē dārzeņu un lopkopības sakņaugušķirņu sēklas [attēls] = Латвийская республиканская контора "Сортсемовощь" отпускает для колхозов, совхозов и индивидуальных посевщиков в большом ассортименте сортовые семена овощных культур и кормовых корнеплодов / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Audzēsim lauka pupas! [attēls] / mākslinieks J. Matīss
Kolekcijas daļa:
Audzēsim dārzeņu dēstus kūdras un trūdzemes podiņos! [attēls] / mākslinieks Boriss Rešetņikovs
Kolekcijas daļa:
Augļu dārzu katrā kolhozā un padomju saimniecībā ! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Audzējiet labākās dārzeņu šķirnes! [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
Agrometeoroloģija - palīgs dārzeņu audzētājiem [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
Bites - bites - bites [attēls]. Ko dod drava padomju saimniecībai "Liepupe"? / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Apkarojiet sprakšus! [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Оберегайте посадки картофеля от колорадского жука! [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
Pasargājiet kartupeļu stādījumus no kartupeļu lapgrauža! [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
Nododiet linus valstij! [attēls] = Сдавайте лен государству! / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Par linu kvalitātes uzlabošanu [attēls] / mākslinieks Arturs Rūzers
Kolekcijas daļa:
Labus linu mārkus - katrā kolhozā! [attēls] / mākslinieks Kārlis Goldmanis
Kolekcijas daļa:
Pasargājiet linus [attēls] = Защищайте лён / mākslinieks Jānis Kaprālis
Kolekcijas daļa:
Izaudzēsim augstas linu ražas [attēls] / mākslinieks Kārlis Cīrulis
Kolekcijas daļa:
Pašaudzēti dārzeņi - garšīgi veselīgi un nodrošina ģimenei uzturu [attēls] / māksliniece Vera Krēgere
Kolekcijas daļa:
Stādīsim skaistās un derīgās henomeles - zemās cidonijas! [attēls] / mākslinieks J. Matīss
Kolekcijas daļa:
Audzēsim koksagizu, vairosim ienākumus [attēls] / mākslinieciskais redaktors S. Ļifatovs
Kolekcijas daļa:
Paplašināsim siltumnīcu un lecekšu saimniecību! [attēls] / mākslinieks Arnolds Dimiņš
Kolekcijas daļa:
Pareizi izmantosim lecekšu saimniecību! [attēls] / mākslinieks J. Rudzītis
Kolekcijas daļa:
Stādīsim augļu dārzus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
I. V. Mičurins lielais dabas pārveidotājs [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Audzējiet dēstus kūdras un trūdzemes podiņos [attēls] / mākslinieks Maksims Gleihs
Kolekcijas daļa:
Turība [Latvijas kopdarbības centrālās savienība] [attēls] Augļu un dārzeņu konservi katram galdam / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Колорадский жук - опасный вредитель картофеля [attēls] / mākslinieks A. Ranks
Kolekcijas daļa:
Kartupeļu lapgrauzis - bīstams kartupeļu kaitēklis [attēls] / mākslinieks A. Ranks
Kolekcijas daļa:
Iznīdēsim ļaundabīgo viju! [attēls] / mākslinieks V. Žitņikovs
Kolekcijas daļa:
Pasargājiet kartupeļu laukus no kartupeļu lapgrauža! [attēls] / mākslinieks Vladimirs Kadišs
Kolekcijas daļa:
Выявляйте и уничтожайте картофельного колорадского жука! [attēls] / mākslinieks Kārlis Cīrulis
Kolekcijas daļa:
Будь донором! [attēls] / māksliniece Malda Muižule
Kolekcijas daļa:
Мою жизнь спас донор [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Donors izglāba viņa dzīvību [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzīvības sardzē [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Gatis Ziema[,] Призраки разврата [Izvirtības rēgi] bārā Chomsky 02.05.2105 [2015] 22:00 [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Raimonds Vējonis: Latvijas Valsts prezidents [attēls] / māksliniece Daiga Brinkmane
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts ģērbonis. Latvijas Valsts karogs [attēls] / māksliniece Daiga Brinkmane
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts himna - Tautas svinīgā lūgšana [attēls] Kārlis Baumanis - Latvijas valsts himnas, tautas svinīgās lūgšanas vārdu un mūzikas autors / māksliniece Daiga Brinkmane
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts prezidents [attēls] Skola veido Tavu "Es" šajā pasaulē. Kad izaugsi, Tu veidosi Latviju. Tava mīlestība pret Latviju ir Tava valstsgriba. Sekmīgā Latvijā Tu un valsts esat viens vesels. Egils Levits / māksliniece Daiga Brinkmane
Kolekcijas daļa:
Leila tinte ir laba[ā]kā rakstama tinte [attēls]. J. Birhahns Rīgā / [mākslinieks Heinrihs Daibers]
Kolekcijas daļa:
(ne)Mākslinieka stāsts [izstāde] 09/01/2020 - 26/01/2020 Latvijas Mākslas akadēmijas aula [attēls] = (not) an Artist's Story 09/01/2020 - 26/01/2020 Hall of the Art Academy of Latvia / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
200 metru virs mantojuma. Izstāde 01. 11. - 01. 12. 2019. Rīgas Kultūras un atpūtas centra Imanta 2. stāva galerijā [attēls] 200 meters above the heritage / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
5 latviešu mākslinieki no Lielbritānijas un par Lielbritāniju [attēls]. Izstāde apskatāma LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10, Rīgā no 2020. gada 30. septembra līdz 21. oktobrim / mākslinieks Guntis Švītiņš
Kolekcijas daļa:
Virtuozi - daudzzinātņu mākslas platforma [attēls] 17.04.-17.05. [2015.] RIXC galerijā 11. novembra krastmala 35 / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Es zinu visu [attēls] www.skola.vissparvisu.lv. / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas svētki [attēls] = Праздник города Риги / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Griezīsim vai dedzināsim? [attēls] Kūlas dedzināšana ir vardarbība / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Tava iespēja, vidusskolēn! [attēls] SIA "New Europe" - jaunā parka attīstītājs - aicina Tevi piedalīties konkursā par jaunā Rīgas publiskā parka nosaukumu! [plakātu realizēja SIA New Europe]
Kolekcijas daļa:
Stop nop! [konkurss]. Piedalies - Tu pasargāsi ne tikai... roņu veselību, bet arī savējo! [attēls] "Vides projekti" aicina 6.-8. un 10.-11. klašu skolēnus piedalīties skolēnu konkursā "Stop nop" / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ojārs Martinsons fotoizstāde Ceturtā pietura. Satiktie 1970. līdz 1990. gads [attēls] = Ojāra Vācieša muzejā 2020. gada 28. februāris - 2. aprīlis / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ziemeļzemju Ziemassvētki Latvijā, 1995. gada 11. - 17. decembrī [attēls] Ziemeļvalstu tradicionālās kultūras nedēļa / māksl. nezināms
Kolekcijas daļa:
Olgas konkurss - disenīte bērniem [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvija un vērtīborientācijas [attēls] Diskusiju cikls "Latvija trešajā gadu tūkstotī" Daugavpils Pedogoģiskās universitātes zālē 15. jūnijā / māksliniece Ingrīda Stepule, datorgrafiķis Edmunds Folkmanis
Kolekcijas daļa:
Policistu un ugunsdzēsēju svētki [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Casablanca 12. 04. 02 [attēls] Cosmodrome - Roberts Gobzins show / [māksliniece Anna Heinrihsone]
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras muzejs Dauderi [attēls] Sarkandaugavas iela 30, Rīga / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Donora velte dzīvībai [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Dārzeņu marinādes [attēls] = Маринады овощные / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Salāti [attēls] = Салаты / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sulas [attēls] = Соки с мякотью / [mākslinieks Andrejs Porietis]
Kolekcijas daļa:
Konservēti āboli [attēls] = Яблоки консервированные / [mākslinieks Andrejs Porietis]
Kolekcijas daļa:
Konservētas plūmes [attēls] = Сливы консервированные / [mākslinieks Andrejs Porietis]
Kolekcijas daļa:
Latvijas studējošo pārstāvniecības 25 gadu vēstures izstāde [LNB] -15+ telpa M stāvs 3. - 29. februāris [attēls] LSA gadabalva / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Демобилизованные войны! [attēls] Вас ждут предприятия и стройки Латвийской ССР / mākslinieks Vitauts Drande
Kolekcijas daļa:
Demobilizētie karavīri! [attēls] Latvijas PSR Valsts darba komitejas P[p]ilsētas iedzīvotāju darbā iekārtošanas un informācijas birojs sniegs Jums palīdzību iekārtojoties darbā, ņemot vērā Jūsu vēlēšanos, specialitāti un kvalifikāciju / mākslinieks Vitauts Drande
Kolekcijas daļa:
A/S "Gust. Kuncendorf" alus darītava Rīgā. Dib. 1796. g. [attēls] Treniņš un "Rigport"/ mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Pulkā eimu, pulkā teku 2004. 20[.] Starptautiskais bērnu un jauniešu folkloras festivāls [attēls] = 20 International childrens' and youth folklore festival / māksliniece Ērika Māldere
Kolekcijas daļa:
Nāc laukā, lai paveiktu ko nozīmīgu! [attēls] Iespējamā misija skolām un līderiem / [plakāta idejas autors Gatis Rozenfelds, realizācija: reklāmas aģentūra McCann Erikson Rīga]
Kolekcijas daļa:
Донор - для жизни [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sveiciens 1. maijā! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs
Kolekcijas daļa:
Sveiciens Maija svētkos! [attēls] / mākslinieks Egils Garkevičs