LV | EN
Nosaukums:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas publikācijas
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas publikācijas
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Video - Antra Indriksone (Komunikācijas departaments)/ E-publikācijas - Dace Ūdre (Krājuma veidošanas nodaļa)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2013.gada 16.-31.augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-09-11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 2. (XXII) sējums - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2013 - 2. (XXII) sējums (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2009-2012) : pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2013-09-11 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
DCMI gramatikas principi - Dublin Core metadatu iniciatīva. DCMI lietošanas padome - 2006-12-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas vārdu un vārdu savienojumu īsināšana bibliogrāfisko datu apstrādē - Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskā komiteja - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
DCMI metadatu termini - Dublin Core metadatu iniciatīva. DCMI lietošanas padome - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
ISBD: Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts : apvienotais izdevums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dublin Core lietošana - Hillmann, Diane - 2006-12-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Dublin Core metadatu elementu kopa : piemēri latviešu valodā - Goldberga, Anita, 1957- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšmetošanas rokasgrāmata : priekšmetu saraksts. 3.sējums, A1205-A1895 - Library of Congress - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audiovizuālie un multivides materiāli bibliotēkās un citās institūcijās : vadlīnijas - IFLA - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ISBD(G): Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgie principi - IFLA - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
MARC kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību - Library of Congress - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
ISBN rokasgrāmata : starptautiskais izdevums - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IFLA digitālo uzziņu vadlīnijas - IFLA - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autorzīmju tabula - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dublin Core metadatu elementu kopa, Versija 1.1 - Dublin Core metadatu iniciatīva. DCMI lietošanas padome - 2006-12-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
ISBD(CR) : seriālizdevumu un citu turpinājumresursu starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts : pārstrādāts no ISBD(S) - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Publisko bibliotēku pakalpojumi : IFLA/UNESCO vadlīnijas attīstībai - IFLA - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšmetošanas rokasgrāmata : priekšmetu saraksts. 4.sējums, A1910-A2400 - Library of Congress - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FRBR : funkcionālās prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem : gala ziņojums - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā : ieteikumi un jauni virzieni - IFLA - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskā apraksta standartu (BA:ISBD) piemērošanas noteikumi analītiskajā aprakstā - Bibliotēku darba un bibliogrāfijas standartizācijas tehniskā komiteja (BBSTK) - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ISMN rokasgrāmata - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvi pievienojamās apakšiedaļas : alfabētiskais rādītājs - Library of Congress. Policy and Standards Division - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turpinājumresursu bibliogrāfiskā apraksta piemēri atbilstoši starptautiskajam standartam "ISBD(CR): Seriālizdevumu un citu turpinājumresursu starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts" - Dukure, Ilona, 1968- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izdevējprodukcija un izlaides ziņas : noteikumi izdevuma izlaides ziņu uzrādīšanai - Latvijas Grāmatizdevēju asociācija - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
GARR : vadlīnijas autoritatīvajiem ierakstiem un norādēm - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšmetošanas rokasgrāmata : priekšmetu saraksts. Priekšmetu rādītājs - Library of Congress - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskie kataloģizācijas principi - IFLA - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Priekšmetošanas rokasgrāmata : priekšmetu saraksts. 2.sējums, A1075-A1200 - Library of Congress - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas publisko tiešsaistes katalogu (OPAC) ekrānattēliem : gala ziņojums - IFLA - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšmetu autoritatīvie ieraksti un norāžu ieraksti : vadlīnijas - IFLA - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesionālās tālākizglītības attīstība : principi un labākā pieredze - IFLA - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Priekšmetošanas rokasgrāmata : priekšmetu saraksts. 1.sējums, A40-A1055 - Library of Congress - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvi pievienojamās apakšiedaļas : alfabētiskais rādītājs - Library of Congress. Cataloging Policy and Support Office - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Statistiskā uzskaite : vadlīnijas Latvijas bibliotēkām - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskās informācijas un resursu koplietošana - IFLA - 2006 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
IFLA Bibliotēku statistikas manifests - IFLA - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
ISBD elementu atbilstība FRBR entītiju atribūtiem un attiecībām - IFLA - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvi pievienojamās apakšiedaļas : alfabētiskais rādītājs - Library of Congress. Policy and Standards Division - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšmetošanas rokasgrāmata : priekšmetu saraksts. 2.sējums, A1075-A1200 - Library of Congress - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsture - "Gūtenberga galaktikā" - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2011, 16.-31.oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-10-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2011, 1.-15.oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-10-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2011, 16.-30.septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-09-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2011, 1.-15.septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-09-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2011, 16.-31.augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-08-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2011, 1.-15.augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-08-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2011, 1.-15.marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-03-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
1905.-1907. gada revolūcija Latvijā : bibliogrāfiskais rādītājs - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Letonikas nodaļa - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2011, 1.-15.jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-06-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.1 (2009, 16.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2009-02-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Seniespiedumi latviešu valodā, 1525-1855 : kopkatalogs - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.2 (2009, 24.marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2009-03-24 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2011, jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-07-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2011, 16.-31.marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-03-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2011, maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-05-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2011, 16.-30.aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-04-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2011, 16.-30.jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-06-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2011, 1.-15.aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-04-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2010, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-06-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2010, jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-07-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2010, augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-08-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2010, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-09-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2010, oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-10-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Vizma Belševica mūzikā : [bibliogrāfiskais saraksts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2010, novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-11-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2010, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-12-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2009, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-06-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2009, jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-07-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2009, augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-08-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2009, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-09-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2009, oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-10-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Vizmas Belševicas publikācijas presē : [bibliogrāfiskais saraksts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Vizmas Belševicas publikācijas grāmatās : [bibliogrāfiskais saraksts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2011.gada 1.-15.decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-12-22 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2007, aprīlis, maijs, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2007 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2008, oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-10-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2009, aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-04-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2011.gada 16.-30.novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-12-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2007, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-12-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2012.gada 16.-29.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-03-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Miķeļa Goppera "Zelta ābele" : Zviedrijas gadi (1945-1955) - Zanders, Viesturs, 1964- - 2011-12-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2009, maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-05-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2009, novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-11-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2008, novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-11-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
ISBD: Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. 0.zona : Satura formas un medija/datneša veida zona - IFLA - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2009 : [2.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2007 : [1.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2007 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2009, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-12-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2011, jūlijs, augusts, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2008, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-12-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2007, aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-04-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2010, februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-02-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2008, janvāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-01-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2010, janvāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-01-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2011, janvāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-01-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2011, 1.-15.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-02-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2011, 16.-28.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-02-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.3 (2009, 28.maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2009-05-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2008, februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-02-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.4 (2009, 25.novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2009-11-25 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2011, 1.-15.novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2011-11-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.5 (2010, 14.oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2010-10-14 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2007, maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-05-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.6 (2011, 5.jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2011-07-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti - Latvijas Nacionālā bibliotēka - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2008, oktobris, novembris, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2008 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2008, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-03-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2010, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-03-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2007, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-06-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2010, aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-04-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2008, aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-04-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2011 : [2.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2010, maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2010-05-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2009, oktobris, novembris, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2008, maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-05-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2009, janvāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-01-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2009, aprīlis, maijs, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2007, jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-07-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2008, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-06-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2009, februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-02-28 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2011, oktobris, novembris, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2007-2009) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2008, jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-07-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2009, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2009-03-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2007, augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-08-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2007 : [2.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2007 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2009, janvāris, februāris, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2008, augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-08-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2007, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-09-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2012.gada 1.-15.aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-04-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2008, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2008-09-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2005, janvāris, februāris, marts) : 2015.gada I ceturksnis - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2005 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2010, janvāris, februāris, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2007, oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-10-31 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Dzejas publikācijas Latviešu literārās biedrības krājumā "Magazīnas" : 1828-1855 - Klekere, Ināra, 1951- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā analītiskā bibliogrāfija Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas (1990-2009) - Dukure, Ilona, 1968- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2007, novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2007-11-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2009, jūlijs, augusts, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2010, aprīlis, maijs, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2010 : [1.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2007, jūlijs, augusts, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2007 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2005, jūlijs, augusts, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2005 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās institūcijas - Latvijas Nacionālās bibliotēkas gada pārskats par 2009. gadu - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2008 : [1.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2008 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2007, oktobris, novembris, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2007 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku adrešu grāmata - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2006 : [1.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2005, oktobris, novembris, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2005 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2010 : [2.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2008 : [2.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2008 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2008-2010) : (pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2006 : [2.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2010, jūlijs, augusts, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2009 : [1.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2008, aprīlis, maijs, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2008 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2011 : [1.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji (2003-2006) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2006, janvāris, februāris, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2010, oktobris, novembris, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2006, aprīlis, maijs, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji (2003-2007) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2008, janvāris, februāris, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2007 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2006, jūlijs, augusts, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2011, janvāris, februāris, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2010 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2007, janvāris, februāris, marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2007 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2011, aprīlis, maijs, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2012, janvāris-jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2011 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2006, oktobris, novembris, decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2006 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2005, aprīlis, maijs, jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2005 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2008, jūlijs, augusts, septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2008 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valsts bibliotēka pirmajā padomju okupācijas gadā : 1940–1941 - Štrāle, Aina, 1954- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
The National Library of Finland : aspects on the development of its role and tasks - Häkli, Esko - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā bibliotēka 1944. - 1953. gadā - Dreimane, Jana, 1972- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās institūcijas - Latvijas Nacionālās bibliotēkas gada pārskats par 2008. gadu - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2009 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz laikmetīgu Latvijas Nacionālo bibliotēku - Vilks, Andris, 1957- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Vācu filozofiskā tradīcija starp bibliotēku un jēdzienu vēsturi Latvijā un Baltijā : G. Hāmanis un G. Teihmillers - Bičevskis, Raivis, 1973- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas elektroniskās kultūras arhīvs - Rašmane, Anita, 1961- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2012.gada 1.-15.marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-03-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2011.gada 16.-31.decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-01-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Sadarbības iespējas autoritatīvo datu izmantošanā - Stūrmane, Aiva, 1963- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2012.gada 16.-31.janvāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-02-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Inovatīvie risinājumi bibliogrāfisko datu konvertēšanā (1999-2009) - Zajakins, Vadims - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2012.gada 16.-31.marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-04-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2012.gada 16.-30.jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-07-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Priekš citiem darbodamies, pats sevi attīsti : [Latvijas Bibliotekāru biedrības 13.konference] - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Zināšanu organizēšanas sistēmas nacionālajās digitālajās bibliotēkās - Bergmane-Behmane, Dace - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2012 : [1.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2012-01-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Jaunas iespējas attēlu meklēšanā : ģeogrāfiskajā informācijā un valodu tehnoloģijās balstīta attēlu meklēšanas platforma TRIPOD - Skadiņa, Inguna, 1966- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2012.gada 1.-15.janvāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-01-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfisks apskats - Bankovskis, Pēteris, 1952- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2012.gada 1.-15.oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-10-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas "diena" - Dreimane, Jana, 1972- - 2009 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2012.gada 1.-15.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-02-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2012, jūlijs-decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2012 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2012.gada 16.-31.maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-06-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām 2012 : [2.pusgads] : [plakāts] - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2012-07-13 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2012.gada 1.-15.augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-08-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2012.gada 1.-15.novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-11-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2012.gada 16.-31.augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-09-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2012.gada 16.-30.novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-12-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Ciparotāja rokasgrāmata : versija 3.3 - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2008-04-22 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2013.gada 1.pusgadam) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - [2012] (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Europeana datu modeļa elementu definīcijas : Versija 5.2.2, 31.05.2011. : Europeana v1.0 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Universālā decimālā klasifikācija : rokasgrāmata - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2013.gada 16.-31.jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-08-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2013.gada 16.-30.aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-05-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2012.gada 1.-15.jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-06-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2013.gada 1.-15.augusts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-08-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2012.gada 1.-15.septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-09-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2012.gada 16.-31.oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-11-01 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2012.gada 16.-31.decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-01-02 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2013.gada 1.-15.janvāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-01-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2013.gada 1.-15.aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-04-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2013.gada 16.-31.janvāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-02-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2013.gada 16.-30.jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-07-02 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2014, janvāris-jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2013 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2012.gada 16.-30.aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-04-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Val-Net Ziņas, Nr.1 (2012, septembris) - 2012-09-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Ieteikumi publisko bibliotēku darba teksta atskaitei - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2012 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2013.gada 2.pusgadam) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - [2012] (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.7 (2013, 18.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2013-02-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2013.gada 1.-15.marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-03-19 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2013.gada 1.-15.jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-06-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2013.gada 1.-15.jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-07-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2012.gada 1.-15.maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-05-17 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2012.gada 16.-30.septembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-10-05 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Laiks. Spēks. Mērķis, Nr.2 (2012, 12.jūn.) - 2012-06-12 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2013.gada 16.-28.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-03-04 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2008-2011) : (pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2012 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2013.gada 1.-15.maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-05-16 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2013.gada 1.-15.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-02-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.8 (2013, 20.jūnijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2013-06-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Konsultācija par e-pasta etiķeti - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2013-07-18 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2013.gada 16.-31.marts) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-04-03 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2013.gada 16.-31.maijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2013-06-06 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2012.gada jūlijs) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-08-14 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.22 (2012.gada 1.-15.decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2012-12-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas - 2000- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2013, 1.-15.septembris) - 2013-09-15 - Nr.17 (2013, 1./15.sept.) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Digitizer's handbook : Version 3.3 - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2008-04-22 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks. Spēks. Mērķis, Nr.1 (2011, 24.nov.) - 2011-11-24 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2009-2015 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti - [2009]- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2005-2017 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs bibliotēkām : [plakāts] - 2006- (Plakāts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2013, 1.-15.oktobris) - 2013-10-15 - Nr.19 (2013, 1./15.okt.) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2013, 16.-31.oktobris) - 2013-10-31 - Nr.20 (16./31.okt.) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.8 (2013, 13.novembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2013-11-13 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2013, 1.-15.novembris) - 2013-11-15 - Nr.21 (2013, 1./15.nov.) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, ... - 2011- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2012 - 2013 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Laiks. Spēks. Mērķis, Nr.3 (2013, 27.nov.) - 2013-11-27 - Nr.3 (2013, 27.nov.) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.22 (2013, 16.-30.novembris) - 2013-11-30 - Nr.21 (2013, 16./30.nov.) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2013, 1.-15.decembris) - 2013-12-15 - Nr.23 (2013, 1./15.dec.) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.24 (2013, 16.-31.decembris) - 2013-12-31 - Nr.24 (2013, 16./31.dec.) (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2014, 1.-15.janvāris) - 2014-01-15 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām (2014, jūlijs-decembris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2014 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2014, 16.-31.janvāris) - 2014-01-31 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Pērļu Zvejnieks : [jaunākās literatūras ceļvedis] - 2013-2014 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks (2013, septembris-oktobris) - 2013-10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Pērļu Zvejnieks (2013, novembris-decembris) - 2013-12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2014, 1.-15.februāris) - 2014-02-15 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2006, maijs) - 2006-06 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2006, jūlijs) - 2006-07 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2006, augusts) - 2006-08 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2006, septembris) - 2006-09 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2006, oktobris) - 2006-10 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2006, novembris) - 2006-11 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2006, decembris) - 2006-12 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2006, aprīlis) - 2006-05 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2005, decembris) - 2006-01 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2006, janvāris) - 2006-02 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2006, februāris) - 2006-03 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2006, marts) - 2006-04 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2005, janvāris) - 2005-01 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2005, februāris) - 2005-02 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2005, marts) - 2005-03 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2005, aprīlis) - 2005-04 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2005, maijs) - 2005-05 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2005, jūnijs) - 2005-06 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2006, jūnijs) - 2006-07 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2005, jūlijs) - 2005-08 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2005, augusts) - 2005-09 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2005, septembris) - 2005-10 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2005, oktobris) - 2005-11 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2005, novembris) - 2005-12 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2004, janvāris) - 2004-01 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2004, februāris) - 2004-02 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2004, marts) - 2004-03 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2004, aprīlis) - 2004-04 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2004, maijs) - 2004-05 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2004, jūnijs) - 2004-06 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2004, jūlijs) - 2004-07 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2004, augusts) - 2004-08 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2004, septembris) - 2004-09 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2004, oktobris) - 2004-10 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2004, novembris) - 2004-11 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2004, decembris) - 2004-12 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2003, janvāris) - 2003-01 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2003, februāris) - 2003-02 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2003, marts) - 2003-03 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2003, aprīlis) - 2003-04 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2003, maijs) - 2003-05 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2003, jūnijs) - 2003-06 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2003, jūlijs) - 2003-07 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2003, augusts) - 2003-08 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2003, septembris) - 2003-09 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2003, oktobris) - 2003-10 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2003, novembris) - 2003-11 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2003, decembris) - 2003-12 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2014, 16.-28.februāris) - 2014-02-28 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2002, janvāris) - 2002-01 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2002, februāris) - 2002-02 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2002, marts) - 2002-03 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2002, aprīlis) - 2002-04 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2002, maijs) - 2002-05 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2002, jūnijs) - 2002-06 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2002, jūlijs) - 2002-07 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2002, augusts) - 2002-08 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2002, septembris) - 2002-09 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2002, oktobris) - 2002-10 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2002, novembris) - 2002-11 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2002, decembris) - 2002-12 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2001, janvāris) - 2001-01 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2001, februāris) - 2001-02 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2001, marts) - 2001-03 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2001, aprīlis) - 2001-04 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2001, aprīlis) - 2001-04 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2001, maijs) - 2001-05 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2001, jūnijs) - 2001-06 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2001, jūlijs) - 2001-07 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2001, augusts) - 2001-08 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2001, septembris) - 2001-09 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2001, oktobris) - 2001-10 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2001, novembris) - 2001-11 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2001, decembris) - 2001-12 - Nr.13 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2014, 1.-15.marts) - 2014-03-15 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2007, janvāris) - 2007-01 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2007, februāris) - 2007-02 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2007, marts) - 2007-03 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2000, marts) - 2000-03 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2000, aprīlis) - 2000-04 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2000, maijs) - 2000-05 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2000, jūnijs) - 2000-06 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2000, jūlijs) - 2000-07 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2000, augusts) - 2000-08 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2000, septembris) - 2000-09 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2000, oktobris) - 2000-10 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2014, 16.-31.marts) - 2014-03-31 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Prese - 2010-2013 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Prese 2009 - 2010 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Prese 2010 - 2011 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Prese 2011 - 2012 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Prese 2012 - 2013 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.10 (2014, 8.aprīlis) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2014-04-08 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Attēlu stāsts : pirmā Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle 2014 - Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle, (1 :, 2014 :, Rīga, Latvija) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2014, 1.-15.aprīlis) - 2014-04-15 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (1999, decembris) - 2000-01 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2000, janvāris) - 2000-02 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2000, novembris) - 2000-11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2000, decembris) - 2000-12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas iespējas bibliotēkā - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2014, 16.-30.aprīlis) - 2014-04-30 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2014, 1.-15.maijs) - 2014-05-15 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2014, 16.-31.maijs) - 2014-05-31 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2014, 16.-30.jūnijs) - 2014-06-30 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2014, 1.-15.jūlijs) - 2014-07-15 - Nr.13 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2014, 16.-31.jūlijs) - 2014-07-31 - Nr.14 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2014, 1.-15.augusts) - 2014-08-15 - Nr.15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2014, 16.-31.augusts) - 2014-08-31 - Nr.16 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2013 - 2014 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
The Path of Light action. Chain of Book Lovers : Rīga 2014 opening celebrations 18 January 2014 - Rīga 2014 (organizācija) - 2014-01-18 (Video)
Kolekcijas daļa:
Tikšanās ar dzejnieku un atdzejotāju Knutu Skujenieku - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-09-09 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis laimes meklējumos Gaismas pils neredzamajā pusē Bibliogrāfijas institūtā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Gaismas ceļš. Grāmatu draugu ķēde : 2014. gada 18. janvāris - Rīga 2014 (organizācija) - 2014-01-18 (Video)
Kolekcijas daļa:
Книжный путь : открытие культурной столицы Европы 18 января 2014 года - Rīga 2014 (organizācija) - 2014-01-18 (Video)
Kolekcijas daļa:
Dzejas dienu ieskaņas pasākums "Iemūrēti putna miegā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-09-03 (Video)
Kolekcijas daļa:
Jura Cibuļa ābeču kolekcijas izstādes "Sākums" atklāšana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-09-03 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2014, 1.-15.septembris) - 2014-09-15 - Nr.17 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
The lecture "The Renaissance Library and the Challenge of Print" by Andrew Pettegree - Pettegree, Andrew, 1957- - 2014-09-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2014, 16.-30.septembris) - 2014-09-30 - Nr.18 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika : statistisko materiālu krājums - 2014- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika 2013 : statistisko materiālu krājums - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2014 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Inovācijas bibliotēkā - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2010-2013) : (pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2014-10-20 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.11 (2014, 21.oktobris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2014-10-21 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dainu skapja pārvešana uz Gaismas pili un 4., 5., 6. stāvu lasītavu atklāšana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-08-26 (Video)
Kolekcijas daļa:
Gaismas pils atklāšanas svētki : Novadu diena - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-08-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ieraksti savu Baltijas ceļa atmiņu stāstu Gaismas pils skaņu ierakstu studijā! - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-10-03 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2014, 1.-15.oktobris) - 2014-10-15 - Nr.19 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Latvis. Dzīves, domu un darba liecības" un LNB Letonikas nodaļas G. F. Stendera lasītavas atvēršana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-09-04 (Video)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām 2015 - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2014 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2014, 16.-31.oktobris) - 2014-10-31 - Nr.20 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2014, 1.-15.decembris) - 2014-12-15 - Nr.23 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Karnevāla gājiens bērniem "Gribu iet uz bibliotēku!" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-09-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Divpadsmit izstāžu cikla "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture" atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-10-09 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Mana, tava, mūsu Rīga pirms 100 gadiem" atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-10-16 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of Flavia Bruni “Caute Lege: Books as Evidence for a New History of Censorship in the Early Modern Age” - Bruni, Flavia - 2014-10-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Zinātnieku nakts Gaismas pilī : "Kristāli grāmatās, Latvijā un sadzīvē" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-09-26 (Video)
Kolekcijas daļa:
Gaismas pils atklāšanas nedēļas noslēguma pasākums "Salasīšanās" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-08-29 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.24 (2014, 16.-31.decembris) - 2014-12-31 - Nr.24 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Bēgt un atgriezties: Pirmā pasaules kara pieredze" zinātniskie priekšlasījumi no Ērika Jēkabsona, Vitālija Šaldas un Kaspara Zeļļa - Jēkabsons, Ēriks, 1965- - 2014-09-18 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of István Monok "Similarities and Differences between in the Reading History in Europe-Between (Zwischeneuropa) in the Early Modern period. Some Aspects and Examples" - Monok, István, 1956- - 2014-11-13 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture: Maija Tabaka un Maija Kurševa" atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-11-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Jaunrades sarunu cikla "MU-TE" pirmā saruna : "Tradicionālās mūzikas ceļi 21. gadsimtā", piedaloties Dinai Liepai, Rutai Stepiņai un Oskaram Potjanko - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-11-20 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku grāmatu ķēde - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-12-23 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture: Boriss Bērziņš, Barbara Gaile un Brigita Zelča-Aispure" atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-12-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Jaunrades sarunu cikla "MU-TE" otrā saruna : "Bibliotēka - publiska telpa un arhitektoniska ikona", piedaloties Evelīnai Ozolai un Tomam Kokinam - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-11-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku Ziemassvētku pasākums - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-12-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītājas Silvijas Tretjakovas videouzruna konferences "Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā" (Preiļi, 2014. gada 28. novembris) dalībniekiem - Tretjakova, Silvija, 1961- - 2014-11-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
Eiropas Savienības un tās dalībvalstu svinīgā karogu pacelšana pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-01-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma pārvešana uz Gaismas pili - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-12-18 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of Miri Rubin "Emotional Genealogies? Medieval Legacies in Modern Europe" - Rubin, Miri, 1956- - 2014-12-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas gada videomateriālu apkopojums - 2014-11-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "Parunāsim par modi!" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014-11-25 (Video)
Kolekcijas daļa:
Jaunrades sarunu cikla "MU-TE" trešā saruna : "Māksla un grāmata - versijas", piedaloties Laimai Slavai, Aijai Brasliņai, Valdim Villerušam, Maijai Kurševai un Kasparam Groševam - Slava, Laima, 1947- - 2014-12-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2015, 1.-15.janvāris) - 2015-01-15 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Skolu bibliotēku konsultantu saraksts - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2015-01-27 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
LNB speciālistu-konsultantu saraksts - Latvijas Nacionālā Bibliotēka. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2016-11-30 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sveiciens arhitektam Gunāram Birkertam 90 gadu jubilejā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-01-16 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde Gaismas pilī: "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture: Imants Lancmanis un Aigars Bikše" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-01-10 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2015, 16.-31.janvāris) - 2015-01-31 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2015, 1.-15.februāris) - 2015-02-15 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Konsultatīvā Centra Informatīvais Biļetens, Nr.12 (2015, 25.februāris) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Bibliotēku konsultatīvais centrs - 2015-02-25 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
LNB Letonikas un Baltijas centra vadošās pētnieces Dr. phil. Beatas Paškevicas priekšlasījums "Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji. Latviešu tautasdziesmas J.G. Herdera konvolūtos Berlīnes Valsts bibliotēkā" - Paškevica, Beata, 1968- - 2015-01-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
Bērnu žūrija - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014 (Video)
Kolekcijas daļa:
Children's Jury – Reading promotion in Latvia - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde Gaismas pilī : "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture: Egons Spuris, Inta Ruka un Kaspars Podnieks" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-02-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ēnu diena Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-02-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "Literatūrai un Mākslai 70. Škapara laiks" un tās atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-02-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Antropologu biedrības akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" pirmā lekcija : Jāņa Stroda lasījums "Mednieki vācēji, dalīšanās ar pārtiku un evolūcija" - Strods, Jānis - 2015-02-24 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2015, 16.-28.februāris) - 2015-02-28 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija 2014" noslēguma pasākums "Lielie lasīšanas svētki" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-02-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2015, 1.-15.marts) - 2015-03-15 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2015, 16.-31.marts) - 2015-03-31 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstāde Gaismas pilī : "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture: Bruno Vasiļevskis, Arturs Bērziņš un Krišs Salmanis" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-03-12 (Video)
Kolekcijas daļa:
Armēnijas vēstniecības un Armēņu genocīda muzeja - institūta rīkotā izstāde "Armēņu genocīds: vēsta pasaules preses pirmās lappuses" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-03-13 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of Miguel Vázquez Liñán "Remembering Franco: Historical Memory in Contemporary Spain" - Vázquez Liñán, Miguel - 2015-03-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Antropologu biedrības akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" otrā lekcija : Lorenas Monseinas Roudzas lasījums angļu valodā "Piesavinājums, pielāgošanās, imperiālā nostaļģija un (tumšādainie) Āfrikas "citi": Janeka Simona darbu etnogrāfiska kritika" - Rhodes, Lauren Monsein - 2015-03-24 (Video)
Kolekcijas daļa:
Mobilā aplikācija "KNOQ" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-04-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2015, 16.-30.aprīlis) - 2015-04-30 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskās darbības publiskais pārskats ... gads - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskās darbības publiskais pārskats 2013. gads - 2014 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskās darbības publiskais pārskats 2014. gads - 2015 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2015, 1.-15. maijs) - 2015-05-15 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstāde Gaismas pilī : "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture: Miervaldis Polis, Vilnis Vītoliņš un Ieva Rubeze" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-04-10 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2015, 16.-31. maijs) - 2015-05-31 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture" astotā ekspozīcija Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-05-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pasākumu cikla "Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze" piektā diskusija par tēmu "EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas aktivitātes Āfrikā", piedaloties Kristīnei Pabērzai un Kasparam Rūklim" - Pabērza, Kristīne - 2015-05-25 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of Sven Birkerts "From Tablet to Tablet: Migrations of the Word" - Birkerts, Sven, 1951- - 2015-05-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes rīkotais "Plašā apvāršņa konkurss" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-05-25 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2015, 1.-15. jūnijs) - 2015-06-15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture" devītā ekspozīcija Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-06-12 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of Eva-Clarita Pettai "Coming to terms with the past: The politics of truth and justice in the Baltic states" - Pettai, Eva-Clarita, 1971- - 2015-06-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās institūcijas - Latvijas Nacionālās bibliotēkas gada pārskats par ... gadu - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2009- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības publiskais pārskats 2014. gads - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā bibliotēka. 2011. gada publiskais pārskats - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2012 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Gada publiskais pārskats 2012 - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2013 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2015, 16.-30. jūnijs) - 2015-06-30 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Gada publiskais pārskats 2013 - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika 2014 : statistisko materiālu krājums - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2015 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2015, 1.-15. jūlijs) - 2015-07-15 - Nr.13 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2015, 16.-31.jūlijs) - 2015-07-31 - Nr.14 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenās ieejas atvēršanas svinīgā pēcpusdiena 2015. gada 10. jūlijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-07-10 (Video)
Kolekcijas daļa:
Darbinieku grāmatu ķēde 2015. gada 15. jūlijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-07-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu teicēju koncerts "Baltica 2015" Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-07-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Festivāla "Baltica 2015" mantojuma vakars - koncerts "Ozols auga Daugavā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-07-16 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2015, 1.-15.augusts) - 2015-08-15 - Nr.15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Eternity and Slow News - Jõerüüt, Jaak, 1947- - 2015-05-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
The Point of the Right Moment. On Time and Morality - Undusk, Jaan, 1958- - 2015-05-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
Baltā nakts Gaismas pilī. Deju laikmets un bītu cīņas : promo video - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-08-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
"Deju laikmets un Bītu cīņas" Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-08-26 (Video)
Kolekcijas daļa:
Deju laikmets un Bītu cīņas - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-09-03 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izdevuma "Popper Magazine" izstāde "Sistēmas" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-08-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of prof. Hu Siao-chen "Burning the Midnight Oil: The Making of Verse Narrative Texts by Qing Women" - Siao-chen, Hu - 2015-08-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
"Baltās nakts" Gaismas pilī pirmā daļa : diskusija par diskotēku kultūras pirmssākumiem Latvijā un bijušajā Padomju Savienības bloka valstīs, piedaloties Kasparam Vanagam, Viktoram Budai un Indulim Bilzēnam - Vanags, Kaspars, 1970- - 2015-09-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "Civilizācijas nospiedumi. Grāmatu kultūra literārajā Ķīnā (900-1900)" un tās atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-08-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of Dr. Vytis Silius "Why Do We Need Others to be Ourselves? Relational Self in Early Confucian Ethics and Today" - Silius, Vytis - 2015-09-04 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Kultūras ministres Daces Melbārdes uzruna konferencē "Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē (2015. gada 1.-2. maijs)" - Melbārde, Dace, 1971- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka uzruna konferencē "Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē (2015. gada 1.-2. maijs)" - Vilks, Andris, 1957- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2015, 1.-15. septembris) - 2015-09-15 - Nr.17 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2015, 16.-30. septembris) - 2015-09-30 - Nr.18 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Living in Truth : Rainis and Aspazija between Poetry and Politics - Matīsa, Vita, 1955- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis' Oeuvre : Global Issues, East-Central European Perspectives - Kalnačs, Benedikts, 1965- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Raiņa muzejs Slobodskā - vieta, kur satiekas divas kultūras - Жилина, Жанна - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija - intelektuāls zīmols Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas kultūras sakaros 21. gadsimtā - Малых, Юрий Павлович, 1950- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Western Writers and Eastern Europe - Wolff, Larry, 1957- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Kā organizēt skolas bibliotēkas krājumu : ieteikumi, konsultācijas, pieredze - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2015-10-07 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Dažādas dzīves formas, to attiecības ar patiesību un varu : Eiropas piemērs - Kūle, Maija, 1951- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
"At This Hour They Are Watering Gardens all over Europe" : Vittorio Sereni's Poetry and the Destiny of a Continent - Montorfani, Pietro - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Telling the Truth to Which Power? Dissidence and Dissent in the GDR Cultural Sphere - Köhler, Astrid - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Taming a Non-democratic Past : Biographical Emancipation and Post-Soviet Memoirs in Latvia - Kaprāns, Mārtiņš, 1980- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Epizodes no Latvijas kultūras dzīves abpus Dzelzs priekškaram - Eglāja-Kristsone, Eva, 1977- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
In Search of the Lost Masterpieces, Ethnic Identity, and Democracy : The Belarusian Case - Astapova, Anastasiya - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Priests and Jesters. On Two Literary Models of Shaping up the Polish Identity - Konarzewska, Aleksandra - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2015, 1.-15. oktobris) - 2015-10-15 - Nr.19 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Lecture of Alari Allik "Poetry and (Buddhist) Practice" - Allik, Alari - 2015-09-21 (Video)
Kolekcijas daļa:
"Bītu cīņas" Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-09-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstādes kataloga "Manas grāmatas. Mans laiks. 1514" atvēršanas svētki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-09-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācija. Rainis. Kopotie raksti. 2015 : izstādes "Drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana" videomateriāls - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-09-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas profesora Dr. Franka Kraushāra lekcija "Klasiskā Ķīnas dzeja 20. gs. tulkojumos Rietumu valodās" - Kraushaar, Frank, 1967- - 2015-10-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Tuvā Pārdaugava - Tuvā Pārdaugava (domubiedru grupa) - 2015-10-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka uzruna konferencē "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" - Vilks, Andris, 1957- - 2015-10-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vairas Vīķes-Freibergas priekšlasījums konferencē "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 2015-10-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vitas Matīsas priekšlasījums konferencē "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" - Matīsa, Vita, 1955- - 2015-10-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Džona Ficdžeralda Kenedija lasītavas atklāšana Gaismas pilī, sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-10-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2015, 16.-31.oktobris) - 2015-10-31 - Nr.20 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Žurnāla "Jaunā Gaita" 60. jubilejai veltītā svinīgā pēcpusdiena, piedaloties sākotnējiem žurnāla veidotājiem jeb "jaungaitniekiem" Valteram Nollendorfam un Lalitai Muižniecei - Nollendorfs, Valters, 1931- - 2015-10-20 (Video)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Kangera zinātniskais priekšlasījums "Latvieši Lielvācijā - evakuācija un bēgšana (1944-1945)", izstādes "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" ietvaros - Kangeris, Kārlis, 1948- - 2015-10-22 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ulda Neiburga zinātniskais priekšlasījums "Latviešu bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju (1944-1945): organizācija, norise, rezultāti", izstādes "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" ietvaros - Neiburgs, Uldis, 1972- - 2015-10-22 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "Elga Sakse - tilts starp kultūrām" un tās atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-10-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Publiska diskusija ar tulkotāju Elgu Saksi, izstādes "Elga Sakse - tilts starp kultūrām" ietvaros - Sakse, Elga, 1930- - 2015-10-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lecture of Joám Evans Pim "Challenging the Mythology of Innate Violence: How Views on Human Nature Shape our World" - Pim, Joám Evans - 2015-10-29 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2015, 1.-15. novembris) - 2015-11-15 - Nr.21 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Baibas Belas zinātniskais priekšlasījums "Laivu bēgļu izceļošana no Kurzemes krasta 1944./45. gadā", izstādes "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" ietvaros - Bela, Baiba, 1971- - 2015-11-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Maijas Runcis zinātniskais priekšlasījums "Baltieši zviedru sabiedrībā. Vienprātība un pretstati", izstādes "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" ietvaros - Runcis, Maija - 2015-11-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Māras Zirnītes zinātniskais priekšlasījums "Mutvārdu vēstures pētnieki Gotlandē", izstādes "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" ietvaros - Zirnīte, Māra, 1943- - 2015-11-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
1,5 miljoni ierakstu papildina LNB elektroniskos resursus - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-11-12 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr. 22 (2015, 16.-30.novembris) - 2015-11-30 - Nr.22 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2015, 1.-15.decembris) - 2015-12-15 - Nr.23 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2011-2014) : (pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) - Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts - 2015-12-18 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Attīstības Centra Vēstnesis - 2015- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Attīstības Centra Vēstnesis, Nr.1 - 2015-12-23 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.24 (2015, 16.-31.decembris) - 2015-12-31 - Nr.24 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Hardija Lediņa radošās darbības un tās ietekmju retrospekcijas "Lediņš. Starp to un kaut ko citu" atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-11-12 (Video)
Kolekcijas daļa:
"Dzejas slams" Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-11-19 (Video)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieka, "Eddas dziesmu" tulkotāja Ulda Bērziņa eseja "Bērnība bija obligāta" (Pirmklasnieka pārdomas), starptautiskā semināra "Tulkot Eddas dziesmas" ietvaros - Bērziņš, Uldis, 1944-2021 - 2015-11-24 (Video)
Kolekcijas daļa:
Tulkotāja, "Eddas dziesmu" redaktora un komentāru autora Dena Dimiņa lasījums "Par nepateikto - "Eddas dziesmu" komentāru atlases kritēriji un tradīcijas", starptautiskā semināra "Tulkot Eddas dziesmas" ietvaros - Dimiņš, Dens, 1974- - 2015-11-24 (Video)
Kolekcijas daļa:
Tulkotājas, "Eddas dziesmu" zinātniskās redaktores Ingas Bērziņas lasījums "Eddas ceļš pie mūsdienu lasītāja", starptautiskā semināra "Tulkot Eddas dziesmas" ietvaros - Bērziņa, Inga, 1980- - 2015-11-24 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2016, 1.-15. janvāris) - 2016-01-15 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2016, 16.-31.janvāris). - 2016-01-31 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Two Hating Each Other Cultures in Russia - Ерофеев, Виктор Владимирович, 1947- - 2015-05-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
From Perestroika to Euromaidan : Authors in the Molding of Ukraine - Kulyk, Volodymyr - 2015-05-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2009 - 2011 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2010 - 2011 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2011 - 2013 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2014 - 2015 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2016, 1.-15.februāris) - 2016-02-15 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Havel, Intellectual in Politics - Kaczorowski, Aleksander - 2015-05-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
The Lion in a Cage - Oksanen, Sofi, 1977- - 2015-05-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
Panel Discussion "Powerful Narratives and Narratives of Power" - Przybylski, Wojciech - 2015-05-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
Memory Politics in Estonia : 20th-Century Literature and a New National Consciousness - Hvostov, Andrei, 1963- - 2015-05-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
"Grega festivāls" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā viesojoties "Grega dienasgrāmatu" autoram Džefam Kinnijam (ASV) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2015-12-09 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "Rakstniekam Gunaram Janovskim 100" un tās atklāšana Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-02-04 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2016, 1.-15.marts) - 2016-03-15 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Diskusija "Robežas: veidot, pārkāpt, atcelt", izstādes "Nepārtraukta līnija: Latvijas robežas kartēs" ietvaros - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-03-16 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2016, 16.-31.marts) - 2016-03-31 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Diskusija "Ziņas kā frontes līnija: kritiskas attieksmes loma ziņu radīšanā un izvērtējumā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-04-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2016, 1.-15.aprīlis) - 2016-04-15 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesora Valda Tēraudkalna un LU TF maģistranta Ņikitas Andrejeva atvērtā lekcija “Miermīlīgas vai agresīvas? Reliģijas mūsdienu pasaulē” - Tēraudkalns, Valdis, 1964- - 2016-04-18 (Video)
Kolekcijas daļa:
Informācija par kultūras un sabiedrisko dzīvi Gētes institūta virtuālajā un fiziskajā telpā - Murovska, Zigrīda - 2016-04-28 (Prezentācija)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2016, 16.-30.aprīlis) - 2016-04-30 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2016, 1.-15.maijs) - 2016-05-15 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskais priekšlasījums "Latvijas iedzīvotāju emigrācija pēdējo 20 gadu laikā: pētījuma rezultāti" - Šūpule, Inese, 1975- - 2016-05-16 (Video)
Kolekcijas daļa:
Akcija "Īpaša grāmata īpašā plauktā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-05-16 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2016, 16.-31 maijs) - 2016-05-31 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskās darbības publiskais pārskats 2015. gads - 2016 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Ķekavas jauniešu teātra grupa "Jaunais Miltu teātris" un teatrāli nepieradināta performance "5 Raiņi un Aspazija" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-05-25 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2016, 1.-15.jūnijs) - 2016-06-15 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
"IFLA FRBR-Library Reference Model and RDA" by Gordon Dunsire, presented to the EURIG seminar in Riga, Latvia - Dunsire, Gordon - 2016-05-23 (Video)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Attīstības Centra Vēstnesis, Nr.2 - 2016-06-20 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības publiskais pārskats 2015. gads - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2016, 16.-30.jūnijs) - 2016-06-30 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2016, 16.-31.jūlijs) - 2016-07-31 - Nr.14 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām 2017 - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2016 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika 2015 : statistisko materiālu krājums - 2016 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2016, 1.-15.augusts) - 2016-08-15 - Nr.15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2016, 16.-31.augusts) - 2016-08-31 - Nr.16 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2016, 1.-15.septembris) - 2016-09-15 - Nr.17 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2016, 16.-30.septembris) - 2016-09-30 - Nr.18 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2016, 1.-15.oktobris) - 2016-10-15 - Nr.19 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2016, 16.-31.oktobris) - 2016-10-31 - Nr.20 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2016, 1.-15.novembris) - 2016-11-15 - Nr.21 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.22 (2016, 16.-30.novembris) - 2016-11-30 - Nr.22 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Gaismas ceļš. Grāmatu draugu ķēde : 2014. gada 18. janvāris - 2016-06-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ata Kampara priekšlasījums par gleznošanas veidu klasifikāciju un tehnoloģijām, izstādes "Ubāna Pārdaugava" ietvaros - Kampars, Atis, 1958- - 2016-06-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā bibliotēka 2015. gadā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-08-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
Discussion "No future for books?" : opening of the permanent exhibition of the National Library of Latvia "Book in Latvia", 29 August, 2016 - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-08-29 (Video)
Kolekcijas daļa:
Eiropas Sporta nedēļa Gaismas pilī - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-09-16 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pasākumu cikla "Tiekamies bibliotekāru stāvā" jaunās sezonas pirmā saruna - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-09-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Europeana 1914-1918 : preses konference - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-10-25 (Video)
Kolekcijas daļa:
Konkursa "Nindzja Timmijs mūsu vidū" darbi - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-11-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "Simtgadnieks, kas izglāba Rīgas vēsturi: filologa, bibliotekāra, arhīvista Aleksandra Jansona (1916-1991) piemiņai" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-11-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ilggadējo darbinieku sveikšana : videoprezentācijas - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-11-14 (Video)
Kolekcijas daļa:
Tikšanās biblotekāru stāvā : jaunieguvumi un pieredze - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-10-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2016, 1.-15.decembris) - 2016-12-15 - Nr.23 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīnijas - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Attīstības Centra Vēstnesis, Nr.3 - 2016-12-22 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.24 (2016, 16.-31.decembris) - 2016-12-31 - Nr.24 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2017, 1.-15.janvāris) - 2017-01-15 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (16.-31.janvāris, 2017) - 2017-01-31 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2012-2015) : (pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2017-01-08 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Kā iekļūt tavā galvā - reklāmas stratēģiskās plānošanas pirmsākumi - Zaķis, Zigurds - 2017-01-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sievietes un Reklāma - Ķencis, Toms, 1980- - 2017-01-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pasākumu cikls "Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze" - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs (Notikums)
Kolekcijas daļa:
Dati un to apstrāde - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-11-30 (Video)
Kolekcijas daļa:
Informatīvs materiāls grāmatizdevējiem - 2017 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Report on the French position regarding the RDA implementation - Leresche, Françoise - 2016-05-23 (Video)
Kolekcijas daļa:
Grāmatas "The Glass Mountain" ("Stikla kalns") atklāšanas svētki - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2016-12-09 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pastāvīgās ekspozīcijas "Gaismas pils un Stikla kalns – stāsts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu un tās arhitektu" atklāšana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017-01-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Skaņu ieraksta "Gaismas pils pasakas. Kārlis Skalbe "Klausāmgrāmata"" reklāma - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017-02-13 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas bāreņdarbu statusa noteikšanā : nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošana - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Digitālā mantojuma centrs - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2017, 1.-15.februāris) - 2017-02-15 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2017, 16.-28.februāris) - 2017-02-28 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2017, 1.-15.marts) - 2017-03-15 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2017, 16.-31.marts) - 2017-03-31 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskās darbības publiskais pārskats 2016. gads - 2017 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs Bibliotēkām 2018 - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2017 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2017, 1.-15.aprīlis) - 2017-04-15 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Arta Ērgļa lekcija "Ražošana vai māksla" - Ērglis, Artis, 1967- - 2017-03-01 (Video)
Kolekcijas daļa:
Valda Villeruša lekcija "Iespiedgrafika: pamatprincipi, iespiedtehnikas, terminoloģija" - Villerušs, Valdis, 1942- - 2017-03-29 (Video)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieks Reinis Gailītis par ksilogrāfiju - Gailītis, Reinis, 1992- - 2017-04-03 (Video)
Kolekcijas daļa:
Māksliniece Vivianna Maria Staņislavska veido plakātu kokgrebuma tehnikā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017-03-30 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2017, 16.-30.aprīlis) - 2017-04-30 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2017, 1.-15. maijs) - 2017-05-15 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Valdemārs Ozoliņš 120 - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017-03-25 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ausmas Šmites lekcija "Grafika: tagad un tūlīt" - Šmite, Ausma, 1986- - 2017-04-26 (Video)
Kolekcijas daļa:
Starp glorifikāciju un klusumu : ko atceras un aizmirst latviešu kultūrā? - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017-02-15 (Video)
Kolekcijas daļa:
Lekcija par "Eiropas tiesību vēsturi" - Osipova, Sanita, 1968- - 2017-04-20 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2017, 16.-31.maijs) - 2017-05-31 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika 2016 : statistisko materiālu krājums - 2017 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2017, 1.-15.jūnijs) - 2017-06-15 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības publiskais pārskats 2016. gads - 2017 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2017, 16.-30.jūnijs) - 2017-06-30 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2017, 1.-15.jūlijs) - 2017-07-15 - Nr.13 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Attīstības Centra Vēstnesis, Nr.4 - 2017-07-21 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2017, 16.-31.jūlijs) - 2017-07-31 - Nr.14 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2017, 1.-15.augusts) - 2017-08-15 - Nr.15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2017, 16.-31.augusts) - 2017-08-31 - Nr.16 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2017, 1.-15.septembris) - 2017-09-15 - Nr.17 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2017, 16.-30.septembris) - 2017-09-30 - Nr.18 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2016 - 2017 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2017, 1.-15.oktobris) - 2017-10-15 - Nr.19 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2017, 16.-31.oktobris) - 2017-10-31 - Nr.20 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2017, 1.-15.novembris) - 2017-11-15 - Nr.21 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.22 (2017, 16.-30.novembris) - 2017-11-30 - Nr.22 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku Attīstības Centra Vēstnesis, Nr.5 - 2017-12-19 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2017, 1.-15.decembris) - 2017-12-15 - Nr.23 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas - Krasovska, Marlēna - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskie kataloģizācijas principi = Statement of International Cataloguing Principles (ICP) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.24 (2017, 16.-31.decembris) - 2017-12-31 - Nr.24 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2018, 1.-15.janvāris) - 2018-01-15 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2018, 16.-31.janvāris) - 2018-01-31 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018-02 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2018, 1.-15.februāris) - 2018-02-15 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Kas ir tēze? - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2018, 16.-28.februāris) - 2018-02-28 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādē "Luters. Pagrieziens" izpildītie skaņdarbi - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018-03 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Tikšanās bibliotekāru stāvā : Kursīšu pagasta bibliotēka - Lagzdons, Mārtiņš, 1985- - 2017-02-22 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2018, 1.-15.marts) - 2018-03-15 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2018, 16.-31.marts) - 2018-03-31 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Audiovizuālā lasītava – vieta, kur satiekas : 1. epizode. Randiņš - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Video)
Kolekcijas daļa:
Audiovizuālā lasītava – vieta, kur satiekas : 3. epizode. Arhitekts - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Video)
Kolekcijas daļa:
Audiovizuālā lasītava – vieta, kur satiekas : 4. epizode. DJ - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Video)
Kolekcijas daļa:
Audiovizuālā lasītava – vieta, kur satiekas : 2. epizode. Vecmāmiņa - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Video)
Kolekcijas daļa:
Audiovizuālā lasītava – vieta, kur satiekas : 5. epizode. Montāžists - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Video)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018-04 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Starptautiska zinātniska konference "Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017-05-30 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2018, 1.-15.aprīlis) - 2018-04-15 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2018, 16.-30.aprīlis) - 2018-04-30 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Tiekamies bibliotekāru stāvā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017-09-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
Darba telpas cilvēkiem ar redzes traucējumiem - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika 2017 : statistisko materiālu krājums - 2018 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2018, 1.-15.maijs) - 2018-05-15 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018-05 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm - IFLA - 2018 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Vara, ticība un identitāte : sociālās un politiskās pārmaiņas eiropeizācijas līkločos Latvijas teritorijā aizvēstures beigās un viduslaiku sākumā - Šnē, Andris, 1973- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Valstiskums Kurzemes un Zemgales hercogistē - Jakovļeva, Mārīte, 1964- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvija Krievijas impērijas sastāvā : tradīcijas pārvērtības 18.-19. gadsimtā - Ķikuts, Toms, 1987- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas autonomijas idejas attīstība līdz Pirmajam pasaules karam - Ījabs, Ivars, 1972- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas autonomijas jautājums : no Jaunās strāvas līdz Latviešu pagaidu nacionālajai padomei - Ceske, Edgars, 1954- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latgales kongresa devums Latvijas valstiskuma, demokrātijas un nacionālās valsts tapšanā - Runce, Inese, 1976- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pirmā pasaules kara nozīme Latvijas valsts tapšanas procesā - Šiliņš, Jānis, 1983- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Kad dzima Latvijas valsts? - Feldmanis, Inesis, 1949- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Iztēlotā Latvija - Ķencis, Toms, 1980- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture postkoloniālās perspektīvas skatījumā : PSRS koloniālā politika Latvijā - Krūmiņš, Gatis, 1973- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latviešu nacionālisms un Latvijas Republikas izveidošanās - Misāne, Agita, 1965- - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Konferences "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij" atklāšana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018-05-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Analītiskais apraksts MARC21 formā - Dukure, Ilona, 1968- - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekskursija pa Latvijas Nacionālo bibliotēku - Zariņš, Uldis, 1974- - 2017 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2018, 16.-31.maijs) - 2018-05-31 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2018, 1.-15.jūnijs) - 2018-06-15 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2018, 16.-30.jūnijs) - 2018-06-30 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2018, 1.-15.jūlijs) - 2018-07-15 - Nr.13 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018-07 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2018, 16.-31.jūlijs) - 2018-07-31 - Nr.14 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2018, 1.-15.augusts) - 2018-08-15 - Nr.15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Redzamais neredzamajā. Krājuma saglabāšanas centram 30" videomateriāls - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018-06-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Kad kaķis uz sliekšņa mazgājas... : Satversmes tiesas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpdisciplinārās sarunas - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018-05-31 (Video)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2017 - 2018 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2015 - 2016 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2018, 16.-31.augusts) - 2018-08-31 - Nr.16 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Manas grāmatas, mans laiks 1514 : izstādes "1514.Grāmata.2014" katalogs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, 1.7.2014.-31.3.2015 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2018, 1.-15.septembris) - 2018-09-15 - Nr.17 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018-09 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2018, 16.-30.septembris) - 2018-09-30 - Nr.18 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2013-2016) : (pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2018-10-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba koprādītāji (2014-2017) : (pamatojoties uz Latvijas digitālā Kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem) - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2018-10-15 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2018, 1.-15.oktobris) - 2018-10-15 - Nr.19 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Cimelia: sešu gadsimtu liecības LNB reto grāmatu un rokrakstu krājumā" videomateriāli - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskās darbības publiskais pārskats 2017. gads - 2018 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības publiskais pārskats 2017. gads - 2018 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2018, 16.-31.oktobris) - 2018-10-31 - Nr.20 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018-10 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2018, 1.-15.novembris) - 2018-11-15 - Nr.21 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.22 (2018, 16.-30.novembris) - 2018-11-30 - Nr.22 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2018, 1.-15.decembris) - 2018-12-15 - Nr.23 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2018-12 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
IFLA 84. ģenerālkonferences iespaidi - Jēkabsone, Māra, 1979- - 2018-09-26 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.24 (2018, 16.-31.decembris) - 2018-12-31 - Nr.24 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Aizliegtais Luters : attēli un publicitāte : sešpadsmitā gadsimta divdesmitie gadi - Levāns, Andris, 1968- - 2018-01-24 (Video)
Kolekcijas daļa:
Diskusija par brīvību : Ivars Ījabs sarunājas ar vācu intelektuāli Ralfu Fiksu - Ījabs, Ivars, 1972- - 2018-01-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Kas kaitīgāks – grāmata vai mākonis : papīra un elektronisko nesēju vides aspekti : poligrāfijas vēsturnieka Arta Ērgļa priekšlasījums - Ērglis, Artis, 1967- - 2018-02-20 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sarunas par Latviju : Daugava - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018-12-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Forums "Aizliegtais Latviešu jaunatnes kongress 1968. gadā Rietumberlīnē" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018-05-09 (Video)
Kolekcijas daļa:
Darbs ar personas datiem bibliotēkās : ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanā : informatīvi konsultatīvs izdevums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas (2019. gada komplekts) - 2019 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2019, 1.-15.janvāris) - 2019-01-15 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2019, 16.-31.janvāris) - 2019-01-31 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2019, 1.-15.februāris) - 2019-02-15 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis (2019. gada komplekts) - 2019 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2019-02 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 3. (XXIII) sējums - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam : rakstu krājums - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2019, 16.-28.februāris) - 2019-02-28 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
IFLA ziņojums par attīstības tendencēm : atjauninātais izdevums - IFLA - 2019 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2019, 1.-15.marts) - 2019-03-15 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2019, 16.-31.marts) - 2019-03-31 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2019-04 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2019, 1.-15.aprīlis) - 2019-04-15 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.8 (2019, 16.-30.aprīlis) - 2019-04-30 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku manifests Eiropai : europe4libraries2019.eu - [2019] (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika 2018 : statistisko materiālu krājums - 2019 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Publishing statistics of Latvia : a collection of statistics - 2019- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Publishing statistics of Latvia 2018 : a collection of statistics - 2019 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2019, 1.-15.maijs) - 2019-05-15 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2019-05 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2019, 1.-15.jūnijs) - 2019-06-15 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2019, 16.-31.maijs) - 2019-05-31 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2019, 16.-30.jūnijs) - 2019-06-30 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2019, 1.-15.jūlijs) - 2019-07-15 - Nr.13 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2019-07 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības publiskais pārskats 2018. gads - 2019 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2019, 16.-31.jūlijs) - 2019-07-31 - Nr.14 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2019, 1.-15.augusts) - 2019-08-15 - Nr.15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2018 - 2019 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Rembranta ēnā. Holandes oforts 17. gadsimtā" videomateriāli - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2019, 16.-31.augusts) - 2019-08-31 - Nr.16 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Children's Jury – Reading promotion in Latvia - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2014 (Video)
Kolekcijas daļa:
Gunārs Birkerts - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Video)
Kolekcijas daļa:
Bibliotekāru modes šovs - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-04-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pastāvēs, kas draudzēsies! : Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – simts - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2019, 1.-15.septembris) - 2019-09-15 - Nr.17 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2019-09 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dāvinājumi bibliotēkas krājumā : vadlīnijas bibliotēkām - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2019, 16.-30.septembris) - 2019-09-30 - Nr.18 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2019, 1.-15.oktobris) - 2019-10-15 - Nr.19 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2019-10 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2019, 16.-31.oktobris) - 2019-10-31 - Nr.20 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2019, 1.-15.novembris) - 2019-11-15 - Nr.21 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2019-11 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Digital approaches in cultural heritage: towards a Pan-Baltic cooperation network : final report - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.22 (2019, 16.-30.novembris) - 2019-11-30 - Nr.22 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēkas ... gadā : pārskata ziņojums - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2019- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018. gadā : pārskata ziņojums - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2019 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2019, 1.-15.decembris) - 2019-12-15 - Nr.23 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2019-12 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
31. augustā visi dodas uz bibliotēku! : Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – simts - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.24 (2019, 16.-31.decembris) - 2019-12-31 - Nr.24 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Saistīto datu kolekcijas jaunās versijas atvēršana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Saistīto datu kolekcija - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Saistīto datu kolekcijas funkcionalitāte - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – simts : darbinieku pateicība - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-09 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas (2020. gada komplekts) - 2020 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2020, 1.-15.janvāris) - 2020-01-15 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Kartes. 2018 : [bibliogrāfiskais rādītājs] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2020, 16.-31.janvāris) - 2020-01-31 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2020, 1.-15.februāris) - 2020-02-15 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis (2020. gada komplekts) - 2020 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-02 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2020, 16.-29.februāris) - 2020-02-29 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5 (2020, 1.-15.marts) - 2020-03-15 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-03 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.6 (2020, 16.-31.marts) - 2020-03-31 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-04 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7/8 (2020, 1.-30.aprīlis) - 2020-04-30 - Nr.7/8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika 2019 : statistisko materiālu krājums - 2020 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Publishing statistics of Latvia 2019 : a collection of statistics - 2020 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm : 2019. gada atjauninājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-05 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9/10 (2020, 1.-31.maijs) - 2020-05-31 - Nr.9/10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
2019. gads publicētajā literatūrā. Literatūrzinātnieku diskusija - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-12-13 (Video)
Kolekcijas daļa:
Krājuma izlases "Pētera Šmita Austrumu puslode: atzīmējot profesora 150. gadadienu" atklāšana - Dunajevs, Georgijs, 1987- - 2019-12-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pēteris Šmits un citi pasaku publicētāji un pētnieki - Pakalns, Guntis, 1959- - 2019-12-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
The Empty Pavillon : Sinology as Western Academic Utopia at the Times of Pēteris Šmits - Kraushaar, Frank, 1967- - 2019-12-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas militārā kartogrāfija - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2020, 1.-15.jūnijs) - 2020-06-15 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2020, 16.-30.jūnijs) - 2020-06-30 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2020, 1.-15.jūlijs) - 2020-07-15 - Nr.13 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības publiskais pārskats 2019. gads - 2020 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-07 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēkas 2019. gadā : pārskata ziņojums - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2020 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2020, 16.-31.jūlijs) - 2020-07-31 - Nr.14 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Rihards Zariņš. Raksti un grafika - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Video)
Kolekcijas daļa:
Vai atbildība ir brīvība? - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-06-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2019 - 2020 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Astra Šmite : pētniece, tulkotāja un starpkultūru attiecību stiprinātāja - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2020, 1.-15.augusts) - 2020-08-15 - Nr.15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Functionality of the linked data collection - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija. Linked data collection - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019-11-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2020, 16.-31.augusts) - 2020-08-31 - Nr.16 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2020, 1.-15.septembris) - 2020-09-15 - Nr.17 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-09 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā bibliotēka izsaka atbalstu kolēģiem un tautai Baltkrievijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-08-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks par pāvestu Jāni Pāvilu II, arhitektu Gunāru Birkertu un Latvijas Nacionālo bibliotēku - Vilks, Andris, 1957- - 2020 (Video)
Kolekcijas daļa:
Reading Promotion Programmes of the National Library of Latvia - Tretjakova, Silvija, 1961- - 2020-09 (Video)
Kolekcijas daļa:
Konference "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-08-26 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2020, 16.-30.septembris) - 2020-09-30 - Nr.18 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes Latvijas Nacionālajā bibliotēkā : [2014–2020] - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-10-07 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par vēstures rakstīšanu un lasīšanu pēc hroniku laikmeta beigām - Mintaurs, Mārtiņš, 1979- - 2020 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Jāns Kross, nesatricināmais centrs - Undusk, Maarja, 1959- - 2020 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Kauns un vaina Jāna Krosa daiļradē - Undusk, Jaan, 1958- - 2020 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Jāna Krosa tulkotājs par Jānu Krosu - Vanhanen, Jouko, 1952- - 2020 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Mans Kross - Grīnberga, Maima, 1969- - 2020 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Krosa lasītājas atmiņas - Zandere, Inese, 1958- - 2020 (Raksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2020, 1.-15.oktobris) - 2020-10-15 - Nr.19 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" tiešsaistes semināra ieraksts - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-08-25 (Video)
Kolekcijas daļa:
The National Library of Latvia Experience During COVID-19 Pandemic - Moskina, Viktorija - 2020-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-10 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Dokumentārā mantojuma labirintos - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ekspertu saruna "Sarunas par Latviju: Personība un valsts" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-10-27 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.20 (2020, 16.-31.oktobris) - 2020-10-31 - Nr.20 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2020, 1.-15. novembris) - 2020-11-15 - Nr.21 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-11 - Nr.8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas apsveikums "Radiofanāti no Pārdaugavas" Latvijas Radio 95. dzimšanas dienā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Mārtiņdienas tirgus - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pieaugušo neformālās izglītības balvas "Saules laiva" ieguvēji – Latvijas Nacionālā bibliotēka - Pašāne, Agnese, 1991- - 2020 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.22 (2020, 16.-30. novembris) - 2020-11-30 - Nr.22 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas apsveikums Bulgārijas Nacionālās bibliotēkas 142. gadadienā - Mukāne, Dzintra, 1955- - 2020 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.23 (2020, 1.-15. decembris) - 2020-12-15 - Nr.23 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2020-12 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.24 (2020, 16.-31. decembris) - 2020-12-31 - Nr.24 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Pirmie Jāņa Stradiņa akadēmiskie lasījumi "Kas ir un kas nav Sēlija? Sēlijas robežas laikā, telpā un sabiedrības apziņā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-12-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
LNB digitālā Ziemassvētku balle 2020 - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-12-21 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku tirgus - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ruta Kurpniece iesaka Kārļa Ķezbera grāmatu "Takšelis Makšelis" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Estere Kalks-Ķere iesaka Lauras Vinogradovas grāmatu "Mežpasakas: par Zalktēnu un stirnu meitenēm" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dārija Juškeviča un Anda Boluža iesaka Tomija Ungerera grāmatu "Kāpēc es neesmu tu? Atbildes uz filozofiskiem bērnu jautājumiem ar 40 ilustrācijām" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ieva Kalniņa iesaka Māra Bērziņa grāmatu "Aizliegtais pianīns" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Madara Freivalde iesaka Zanes Zustas grāmatu "Aiz durvīm" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Madara Līgotāja iesaka Annas Gavaldas grāmatu "Atzīšanās" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Marta Dziļuma iesaka Lusi Gutjerresa grāmatu "English is not easy = Angļu valoda nav vienkārša: ilustrēta rokasgrāmata" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Elita Vīksna iesaka Jūlijas Jakovļevas grāmatu "Mednieks tieši virsū skrien: detektīvs par Staļina laiku" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Undīne Kalniņa iesaka Lienītes Mednes-Spāres grāmatu "Dziedošās smiltis" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līga Goldberga iesaka Pētera Korsaka grāmatu "Latviešu fotogrāfi – kara liecinieki" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Juta Valdmane iesaka Lāsmas Gaitnieces grāmatu "Par to, ko es tev neteicu" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Saldovere iesaka Ingas Rubenes grāmatu "Elijas nama garša" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Peldekse iesaka grāmatu "Baltars" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līga Goldberga iesaka Annas Volkovas un Kirila Kobrina grāmatu "Stikla Strenči" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dārija Juškeviča iesaka Petera Hēga grāmatu "Sūzanas efekts" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Daces Rukšānes grāmatu "Krieva āda" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Ingas Gailes grāmatu "Skaistās" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Estere Kalks-Ķere iesaka Džorna Ljēra Horsta grāmatu "Medību suņi" (2018) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka grāmatas "Nezūdošās vērtības: VEF – 100" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anna Freiberga iesaka Sarmītes Neibartes grāmatu "Zum, zum, dzejniek!" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka Edmunda Krastiņa grāmatu "Kuģniecība Latvijā" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Irēna Arne iesaka Tomasa Eriksona grāmatu "Apkārt vieni vienīgi idioti!: četri cilvēku uzvedības modeļi un padomi, kā ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā (un ikdienā)" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Undīne Kalniņa un Madara Freivalde iesaka Gunitas Krilovas grāmatu "Driftā tikai lēdijas" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Peldekse iesaka Silvijas Grosas grāmatu "Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Zane Krūmiņa iesaka Arta Stucka grāmatu "Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anita Smeltere iesaka Marinas Levinas grāmatu "Vecpilsētas stāsti jeb pavisam patiesa Vecrīgas vēsture" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anna Freiberga iesaka Anneles Slišānes grāmatu "#100 deči Latvijai" (2018) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Boluža iesaka grāmatu "Lupatiņu pilsēta. Interaktīva uzdevumu grāmata pēc Ineses Zanderes un Edmunda Jansona animācijas filmu motīviem" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Maija Bumbiere iesaka Marinas Kosteņeckas grāmatu "Mans XX gadsimts" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka grāmatu "Francijas garša: gastronomija un kultūra: bilingvāls zinātnisku rakstu krājums = Goût de France: gastronomie et culture: recueil bilingue d'articles scientifiques" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas (2021. gada komplekts) - 2021 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.1 (2021, 1.-15. janvāris) - 2021-01-15 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Līga Goldberga iesaka Andas Bērziņas grāmatu "Ādams Alksnis" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Lija Blūma iesaka Lias Guļevskas grāmatu "Romans Lācis. Sirds cilvēks" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Peldekse iesaka grāmatu "Edīte Pauls-Vīgnere. gobelēni = tapestries: personālizstāde "Kafijas kantāte" Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 18.12.2019.-01.03.2020.: katalogs" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anna Auzāne iesaka Federiko Garsija Lorkas grāmatu "Lugas" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Vlada Spāres grāmatu "Gājiens ar klibo zirdziņu" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Estere Kalks-Ķere iesaka Džorna Ljēra Horsta grāmatu "Medību suņi" (2018) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Baibas Zīles grāmatu "Aukstākā ziema simt piecdesmit gados" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Boluža iesaka Silvijas Vanden Hēdes grāmatu "Lapsa un zaķis" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Andras Manfeldes grāmatu "Vilcēni" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ilze Gensberga iesaka grāmatu "Tiesas un mediju komunikācija: sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Ullas Sāras un Indreka Kofa grāmatu "Visu dienu labiņi" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Diāna Kaņepe iesaka Lindas Matešas grāmatu "Rukšons Parīzē" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Liene Bokmane iesaka Ingas Pizānes grāmatu "Siena, ko nosiltināt" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līga Sudare iesaka Toma Treiberga grāmatu "Biezoknis" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Toms Herings iesaka Riharda Zariņa grāmatu "Richarda Zarriņa atmiņas" (2019) un Kristīnes Ducmanes grāmatu "Rihards Zariņš" (2016) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Boluža iesaka Anetes Meleces grāmatu "Kiosks" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ieva Kalniņa un Anda Saldovere iesaka Rasas Bugavičutes-Pēces grāmatu "Puika, kurš redzēja tumsā" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Magdalenas Hai un Tēmu Juhani grāmatu "Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Bena Beranta grāmatu "Bubuļbailes" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Madara Freivalde iesaka Barta Mūjārta grāmatu "Tagad visus sauc Sorry" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Sūzenas Kolinsas grāmatu "Balāde par dziedātājputniem un čūskām" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Annas Ļenasas grāmatu "Krāsu mošķis" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Astra Šmite iesaka Viktora Freiberga grāmatu "Kinomāna slimības vēsture" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Jūlijas Jakovļevas grāmatu "Debesis dimantos" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Boluža iesaka Viestura Ķerus grāmatu "Meža meitene Maija" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Kevina Kvana grāmatu "Traki bagātie aziāti" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Ilzes Jansones grāmatu "Vīru lietas" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka Hilarijas Kērnijas grāmatu "Bites: ceļvedis bišu neparastajā dzīvē" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Astra Šmite iesaka Alfrēda Stinkuļa grāmatu "Mati sarkanā vējā: patiesa teiksma" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Boluža iesaka Agneses Vanagas grāmatu "Plastmasas huligāni. Draugs pazudis" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Annas Peipiņas lekcija "Kas kopīgs influencerim un žurnālistam?" - Peipiņa, Anna - 2020-11-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Zenit stāsti - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-01-21 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.2 (2021, 16.-31. janvāris) - 2021-01-31 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Gleznotājam, grafiķim un mākslas zinātniekam Jurim Soikanam 100 : lasījumi - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020-09-23 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotekāru atmiņu stāsti : saruna ar Rūtu Siliņšmiti - Siliņšmite, Rūta - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ceļš uz Gaismas pili : audiogids - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Martas Urbānes lekcija jauniešiem "Radoši konfliktu risinājumi biznesā" - Urbāne, Marta - 2021-02-04 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājuma "Vara, zeme un sabiedrība" atvēršana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-02-03 (Video)
Kolekcijas daļa:
Izstāde "No kartīšu rakstītāja līdz direktoram: Arturam Ģērmanim – 120" - Vīksna, Elita, 1961- - 2021 (Video)
Kolekcijas daļa:
Konference "X stunda. Barikādēm 30" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-01-13 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Senāk nelasīja sievietes, tagad nelasot vīrieši? : saruna par lasīšanu un lasītājām/lasītājiem - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Arhitektūras grāmatas - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Vai garīgums un kritiskā domāšana sader kopā? - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Kā izlasīt grāmatu vitrīnā? - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Lasīšana kā ekoloģija - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Bērnu literatūra : viņpus laba un ļauna - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Padomju laikā pašizdotās grāmatas - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Gadsimta kalendāri - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.3 (2021, 1.-15. februāris) - 2021-02-15 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis (2021. gada komplekts) - 2021 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2021-02 - Nr.1 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Saruna par lasīšanu pandēmijā un "Lasīšanas pandēmiju" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-02-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Saruna par lasīšanu pandēmijā un "Lasīšanas pandēmiju" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-02-11 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Saruna par lasīšanu pandēmijā un "Lasīšanas pandēmiju" : reklāmas video - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Video)
Kolekcijas daļa:
Virtuālās trešdienas bibliotekāriem : medijpratība - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-01-21 (Video)
Kolekcijas daļa:
Virtuālās trešdienas bibliotekāriem : bibliotēku interešu aizstāvība - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-02-24 (Video)
Kolekcijas daļa:
Līniju arhīvs. Maija Kurševa - Kurševa, Maija, 1981- - 2020 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.4 (2021, 16.-28. februāris) - 2021-02-28 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājuma "Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā" atvēršana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-02-17 (Video)
Kolekcijas daļa:
Saruna "Jaunatklātais Merķelis: Garlībam Merķelim – 250" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Video)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājuma "Latvijas zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918. gadam: ceļš līdz valstij" atvēršana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-02 (Video)
Kolekcijas daļa:
Andas Rožukalnes lekcija "Kritiskā domāšana komunikācijā: kā ne(no)ticēt visam, ko tu pats domā?" - Rožukalne, Anda, 1965- - 2021-03-04 (Video)
Kolekcijas daļa:
Ilgas Kreituses lekcija "Jaunība un demokrātija" - Kreituse, Ilga, 1952- - 2020-12-10 (Video)
Kolekcijas daļa:
Līga Goldberga iesaka Arņa Balčus grāmatu "Myself, Friends, Lovers and Others" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Diāna Rudzīte iesaka Sofijas Lundberjas grāmatu "Sarkanā adrešu grāmatiņa" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līga Goldberga iesaka grāmatu sēriju "Mākslas pamati" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ieva Kalniņa un Astra Šmite iesaka Paula Bankovska grāmatu "Pasaules vēsture" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Irēna Arne iesaka Alesandro Bariko grāmatu "Spēle" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Boluža iesaka Svena Nūrdkvista grāmatu "Pankūku torte" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka Bertrāna Meijera-Stablē grāmatu "12 modisti, kas izmainīja vēsturi" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Astra Šmite iesaka Ilzes Lecinskas un Džoakīno Lanca Tomazi grāmatu "Vienā likteņdejā savijušies mūži: Džuzepe Tomazi di Lampedūza un Aleksandra fon Volfa" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Māra Grudule iesaka Hildas Vīkas grāmatu "Dobeles karalis" (2018) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līga Goldberga iesaka Tomasa Pārupa grāmatu "Sarmīte Māliņa" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Raiva Turka iesaka Ingas Ābeles grāmatu "Balta kleita" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Arta Krūze iesaka Ilzes Lāces grāmatu "Baloži uz Žozetes jumta" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Elvis Friks iesaka Kārļa Vērdiņa grāmatu "Gatavā dzeja" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Lauras Vinogradovas grāmatu "Upe" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Toms Herings iesaka Metjū Vilsona grāmatu "Simboli mākslā" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dārija Juškeviča iesaka Mias Kankimeki grāmatu "Sievietes, par kurām domāju naktīs" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Aleksandra Štefensmeijera grāmatu "Līzelotei nenāk miegs" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Zane Rozīte iesaka Juvāla Noa Harari grāmatu "21 lekcija 21. gadsimtam" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Saldovere iesaka Guntas Celmas grāmatu "Mans mīļais Čiekurkalns" (2018) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Olgas Gromovas grāmatu "Cukura bērns" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Boluža iesaka Rudītes Kalpiņas grāmatu "Harijam augot" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ieva Kalniņa iesaka Ingas Gailes grāmatu "Rakstītāja" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Madara Freivalde un Anda Boluža iesaka Piretas Raudas grāmatu "Kā izglābt mazītiņo mammu" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līga Goldberga iesaka Ugas Skulmes grāmatu "Raksti: 1921-1940" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Toms Herings iesaka Ināra Helmūta grāmatu "Saskares" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ilggadējai Vatikāna radio latviešu redakcijas darbiniecei Martai Rasupei – 120 - Šmite, Astra, 1955- - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Seminārs "Zenit stāsti" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-10 (Video)
Kolekcijas daļa:
Zoom dalībniekiem - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Video)
Kolekcijas daļa:
Cikls jauniešiem "Pielaiko profesiju". Tiešraides tikšanās ar LNB arhitektu Jāni Dripi 11. martā - Dripe, Jānis, 1953- - 2021-03-11 (Video)
Kolekcijas daļa:
Dialogs franču valodā no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dialogs latviešu valodā no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dialogs lietuviešu valodā no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dialogs lībiešu valodā no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dialogs somu valodā no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dialogs vācu valodā no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2021-03 - Nr.2 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Recommendations for promoting the semantic interoperability of Reference Data between Latvian cultural heritage institutions : summary - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2021 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām : kopsavilkums - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2021 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.5/6 (2021, 1.-31. marts) - 2021-03-31 - Nr.5-6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Zināšanu krātuves un kas tajās atrodams : Nacionālā enciklopēdija, Periodika.lv, Grāmatu portāls, izdevniecības "Diena" fotonegatīvu arhīvs - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-23 (Video)
Kolekcijas daļa:
Digitālo resursu saturs, iespējas, pamācības : Kopkatalogs, meklētājs PRIMO, Digitālā bibliotēka - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-23 (Video)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības iesaiste kultūrvēstures materiālu digitalizācijā : Kā līdzdarboties kolekcijas "Zudusī Latvija" bagātināšanā? Kā digitalizēt un apstrādāt attēlus mājās, un pievienot tos kolekcijai? - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-25 (Video)
Kolekcijas daļa:
Virtuālās trešdienas bibliotekāriem : bibliotēku arhitektūra, ēkas un telpu iekārtojums - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-31 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 6. (XXVI) sējuma "Latviešu terminoloģija simts gados" atvēršana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-24 (Video)
Kolekcijas daļa:
LNB zinātniski praktisks seminārs "Publicēti un nepublicēti Latvijas vēstures avoti dažādu atmiņu institūciju krājumos" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-04-07 (Video)
Kolekcijas daļa:
Datu masīvs par izdevējdarbību Latvijā: 1991.-2020. gads - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2021-07-21 (Elektronisks resurss)
Kolekcijas daļa:
Lielie lasīšanas svētki - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-30 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pēterbaznīcas sarunas : I daļa - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-04-09 (Video)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2021-04 - Nr.3 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Par Nacionālās enciklopēdijas izdevumu - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Valsts nosaukums - Latvija - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts ģerbonis - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts karogs - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts himna - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts apbalvojumi - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas nacionālie simboli - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Svētku, atceres un atzīmējamās dienas Latvijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģogrāfiskais novietojums - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfija Latvijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas Latvijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā virtuve Latvijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Akmens laikmets Latvijas teritorijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Bronzas laikmets Latvijas teritorijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Livonijas krusta kari - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes un Zemgales hercogiste - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas neatkarības atjaunošana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts iekārta un Satversme - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Politiskā līdzdalība, vēlēšanu sistēma - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Politiskās partijas Latvijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Saeima - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Dzelzs laikmets Latvijas teritorijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu rakstu valoda - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesiskā sistēma - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7/8 (2021, 1.-30. aprīlis) - 2021-04-30 - Nr.7-8 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.9 (2021, 1.-15. maijs) - 2021-05-15 - Nr.9 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursi. Kur meklēt informāciju - 2021 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas periodika portālā "Europeana Newspapers" : lietotāja rokasgrāmata - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2021-05 - Nr.4 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.10 (2021, 16.-31. maijs) - 2021-05-31 - Nr.10 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izdevējdarbības statistika 2020 : statistisko materiālu krājums - 2021 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Publishing statistics of Latvia 2020 : a collection of statistics - 2021 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Periodikas rādītājs, 2020 - 2021 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2021, 1.-15. jūnijs) - 2021-06-15 - Nr.11 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra speciālistes Kristīnes Deksnes referāts "Sustainable Development Goals and Libraries: Latvian Experience" Igaunijas bibliotekāru seminārā "Raamatukogud elu heaks" (2021. gada 10. jūnijā) - Deksne, Kristīne, 1983- - 2021-06 (Video)
Kolekcijas daļa:
Animācija izstādei "Bēthovens. Orbītas" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Video)
Kolekcijas daļa:
Zemessardzes orķestra saksofonu kvarteta priekšnesums Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa "Pagasta bibliotēka - vieta kopienas attīstībai" dalībniekiem - Zemessardzes orķestra saksofonu kvartets - 2021-05 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.12 (2021, 16.-30. jūnijs) - 2021-06-30 - Nr.12 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības publiskais pārskats 2020. gads - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim = Conception for the Reference Data Model of Latvian Cultural Heritage Institutions - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim : kopsavilkums - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2021 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Conception for the Reference Data Model of Latvian Cultural Heritage Institutions : summary - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts - 2021 (Teksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.13 (2021, 1.-15. jūlijs) - 2021-07-15 - Nr.13 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2021-07 - Nr.5 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.14 (2021, 16.-31. jūlijs) - 2021-07-31 - Nr.14 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Gadsimta latviete" atklāšana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-06-09 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Peldekse iesaka Agitas Gritānes grāmatu "Jēkabs Bīne" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Lūkasa Hartmaņa grāmatu "Tik garš deguns" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Toms Herings iesaka Jāņa Kalnača grāmatu "Jēkabs Strazdiņš" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Sigita Kušnere iesaka Viktora Hausmaņa grāmatu "Mans institūts" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Esteres van der Bergas grāmatu "Aijā žūžū, kukainīši" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka Laumas Lancmanes grāmatu "Vēsturisko rožu dārzs" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Kristīne Kazāka iesaka Ievas Smiļģes grāmatu "Itālija ar mani" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Marta Dziļuma iesaka Andra Zeibota grāmatu "Krauklis. Jānis Ziemeļnieks" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Diāna Rudzīte iesaka Gunāra Jākobsona grāmatu "Pie mikrofona Gunārs Jākobsons" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Sigita Kušnere iesaka grāmatu "Neatkarības laika teātris. Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Augusts Zilberts iesaka Džeja Heinriksa grāmatu "Thank You for Arguing" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Katrīna Kukaine iesaka Haruki Murakami grāmatu "Nogalēt Komandoru" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ingrīda Peldekse iesaka grāmatu "Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Saldovere iesaka Laimas Kotas grāmatu "Cilvēks ar zilo putnu. Anšlavs Eglītis" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Zane Krūmiņa iesaka grāmatu "Par Latviju: Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute un Solvita Ozola iesaka Patrika Svensona grāmatu "Zuša evaņģēlijs: stāsts par noslēpumaināko zivi pasaulē" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka Andra Caunes grāmatu "Rīgas satiksme pirms 100 gadiem" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka Saulveža Cimermaņa grāmatu "Tautas celtniecība Latvijas ainavā" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Astra Šmite un Anda Saldovere iesaka Silvijas Brices grāmatu "Baigās piezīmes" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Solvita Ozola iesaka Zanes Eniņas grāmatu "Nekaunīgais pingvīns" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
RSU Komunikācijas fakultātes docenta un studiju programmu "Fotogrāfija" un "Multimediju komunikācija" vadītāja doc. Alņa Stakles vieslekcija "Fotogrāfija reklāmā" - Stakle, Alnis, 1975- - 2021-04-08 (Video)
Kolekcijas daļa:
Pēterbaznīcas sarunas : II daļa - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-04-16 (Video)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 5. (XXV) sējuma "Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814)" atvēršana - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-04-21 (Video)
Kolekcijas daļa:
Preses konference "Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts lasīšanas veicināšanas programmai "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021"" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-04-23 (Video)
Kolekcijas daļa:
Virtuālās trešdienas bibliotekāriem : dizaina domāšana bibliotēkās - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-04-28 (Video)
Kolekcijas daļa:
Cikls jauniešiem "Pielaiko profesiju". Tiešraides tikšanās ar LNB galvenajām bibliogrāfēm Signi Mežjāni un Lieni Mukāni - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-04-26 (Video)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Ēdiens literatūrā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: No bēgļu paunām līdz pilniem grāmatplauktiem – grāmatniecība trimdā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nodarbība "Egoistam grūta dzīve. Egocentrisma pārvarēšana un meditācija" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-03 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Nodarbība "Dzīves māksla un Ēriha Fromma interpretācija par to" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-10 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Урок "Мантра медитации, духовно оздоровительная практика" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021-03-24 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Klarnete. Solo partija no Džakomo Pučīni operas "Toska" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Klarnete. Latviešu polka - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Koncertkokle. Latviešu tautasdziesma "Tumša nakte, zaļa zāle" Grietas Sīpolas aranžējumā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Koncertkokle. Latviešu tautasdziesma "Caur sidraba birzi gāju" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Alta saksofons. Ārijas "Summertime" improvizācija no Džordža Gēršvina operas "Porgijs un Besa" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Alta saksofons. Improvizācija par valša tēmām - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tenora saksofons. Latviešu tautasdziesma "Tumša nakte, zaļa zāle" Indriķa Veitnera interpretācijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tenora saksofons. Rokabillī improvizācija Indriķa Veitnera interpretācijā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pikolo trompete. Motīvs no Marka Antuāna Šarpentjē motetes "Te Deum: Prelude (Marche en rondeau)" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Trompete. Motīvs no Georga Frīdriha Hendeļa skaņdarba - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2017 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tuba. Simfoniskais tēlojums "Valkīru lidojums" no Riharda Vāgnera operas "Valkīra" - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Tuba. Kaspara Šmita izpildījumā - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2018 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.15 (2021, 1.-15. augusts) - 2021-08-15 - Nr.15 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.16 (2021, 16.-31. augusts) - 2021-08-31 - Nr.16 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēkas 2020. gadā : pārskata ziņojums - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības centrs - 2021 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.17 (2021, 1.-15. septembris) - 2021-09-15 - Nr.17 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Literatūras Ceļvedis - 2021-09 - Nr.6 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Pavārgrāmatas un to autori - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Fotogrāmatas - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Fotogrāfija un teksts - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Par bibliotēku, grāmatām un lasīšanu - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.18 (2021, 16.-30. septembris) - 2021-09-30 - Nr.18 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Fotogrāfija un bērnu grāmata - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Pavārgrāmatas un propaganda - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Grāmata Latvijā: Zviedrijas karaļa aizvestās grāmatas - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Elita Vīksna iesaka grāmatu "Lasīšanas pandēmija: esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Vera Krīpere iesaka Irēnas Nemirovskas grāmatu "Franču svīta" (2019) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Astra Šmite iesaka grāmatu "Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. 5 (XXV). Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814)" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Saldovere iesaka Maijas Miglas-Streičas grāmatu "Matildes gadsimts" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Astra Spalvēna un Elīza Paula Graudiņa iesaka Andra Kalnozola grāmatu "Kalendārs mani sauc" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Ieva Kalniņa iesaka Andra Akmentiņa grāmatu "Meklējot Ezeriņu" (2021) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Pārsla Zute iesaka Ilgvara Foranda grāmatu "Latvijas sporta apskats" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līga Goldberga iesaka grāmatu "Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Anda Saldovere iesaka Marčina Vihas grāmatu "Lietas, kuras es neizsviedu" (2021) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Līva Alksne iesaka Ineses Krūmiņas grāmatu "Vilkme" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Zane Krūmiņa iesaka Gata Krūmiņa un Jāņa Šiliņa grāmatu "Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji: personas un laikmets" (2020) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Catalogue of the Riga Jesuit College Book Collection (1583-1621) : history and reconstruction of the collection = Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583-1621) katalogs : krājuma vēsture un rekonstrukcija - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izstādes "Bēthovens. Orbītas" audio stāsti - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2021 (Skaņu ieraksts)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.19 (2021, 1.-15. oktobris) - 2021-10-15 - Nr.19 (Turpinājumizdevums)
Ir daļa:
Pērļu zvejnieks (2014, jūnijs-jūlijs) - 2014-07 (Turpinājumizdevums)
Ir daļa:
Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.7 (2015, 1.-15.aprīlis) - 2015-04-15 - Nr.7 (Turpinājumizdevums)
Izveidošanas datums:
23.05.2017
Labošanas datums:
23.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/27466
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet