LV | EN
Nosaukums:
Skatu, mākslas, portretu un apsveikumu atklātnes
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija


Metadati

Nosaukums:
Skatu, mākslas, portretu un apsveikumu atklātnes
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Toms Herings (Mākslas un mūzikas centrs. K.Ubāna mākslas lasītava)
Anotācija:
Kolekciju veido Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļas atklātņu krājuma izlase ar ļoti plašu tematisko aptvērumu: Latvijas un citvalstu pilsētu skati no 19.gs. beigām līdz mūsdienām, apsveikumi dažādos svētkos, mākslas darbu reprodukcijas, vēstures un kultūras notikumu fiksējums, ievērojamu cilvēku fotoportreti.
Kolekcijas daļa:
[Rīgas Biržas bankas ēka] [attēls] - 1912
Kolekcijas daļa:
Рига, Елизаветинская ул. [attēls] = Riga, Elisabethstr - 1913
Kolekcijas daļa:
Latvija. Kara muzejs. Rīga [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Daugavas ainava [attēls] = Le long de la Daugava - 1940
Kolekcijas daļa:
Riga. Alexander-Boulevar [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Альбертовская улица [attēls] = Riga. Albertstrasse - [191-]
Kolekcijas daļa:
Почта и Телеграфъ [attēls] = Post und Telegraphenamt - [190-]
Kolekcijas daļa:
Рига - Политехническiй Институтъ [attēls] = Riga - Das Polytechnicum - 1907
Kolekcijas daļa:
[Cepelīns pār Rīgu. IX 1930.g.] [attēls] - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīga. Pilsētas kanāls [attēls] = Stadtkanal - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Царскiй садъ [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
[Jēkaba baznīca] [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. 1905.gada parks [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Arkādijas dārzs [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Alexanderboulv. [attēls] = [Rīga. Brīvibas iela, tilts] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga - am Düna Ufer [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Bezirksgericht [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brīvības piemineklis [attēls] = Monument de la Ilberté. Lettonie - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
[Pareizticīgo katedrāle] [attēls] - Johansons, Roberts, 1877-1959 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. [Pareizticīgo katedrāle ar apstādījumiem priekšplānā] [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Riga. Denkmal Peter des Groβen [attēls] = Рига. Памятникъ Петра Великаго - [191-]
Kolekcijas daļa:
Pēterpils viesnīca, Rīgā [attēls] = Hôtel Petersbourg, Riga - 1937
Kolekcijas daļa:
Rīga. Pilsētas mākslas muzejs [attēls] = Musée municipal des Beaux-Arts á Riga - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvija. Mākslas muzejs. Rīga [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига - Коммерческое училище [attēls] = Riga - Commerzschule - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Городская Гимназiя [attēls] = Riga. Stadtgymnasium - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Skats uz kaŗa muzeju (Pulvera torni) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Rīga. Rātslaukums] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Rīga. Pētera Lielā piemineklis 1914.] [attēls] - 1914
Kolekcijas daļa:
Riga. Monument Barklay de Tolly [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsēta Rīga. Skats pāri pilsētas kanālam uz Ūniversitāti [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Universitāte [attēls] = Universität - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Augstskola [attēls] = Riga. Die Hochschule - 1934
Kolekcijas daļa:
Pilsētas Kanāls un Unversitāte [attēls] = Riga. Stadt=Kanal und Universität - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Augstskola [attēls] = Riga. Die Hochschule - [192-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Gasanstalt. [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Skats no Daugavas [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига - Театральная ул. [attēls] = Riga - Theaterstraße - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Thronfolger-Boulv. [attēls] = Riga. Tronmantneeka bulwaris - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Der Basteiberg mit den Cascaden [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Stacija [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Rīgas ostas skats ap 1901.gadu] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Rīga. Jūras skola un jūrnieku nams] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Alt-Riga, Kreuzgang des Domes [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига = Riga - Domkirche [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Aleksandra eela [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Соборная церковь [attēls] = Riga. Dom - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Jaungada apsveikuma atklātne] [attēls] - 1905
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes Jaunā gadā! [attēls] - 1906
Kolekcijas daļa:
Prosit Neujahr! 1906 [attēls] - 1905
Kolekcijas daļa:
[Jaungada apsveikuma atklātne] [attēls] - 1905
Kolekcijas daļa:
[Jaungada apsveikuma atklātne] [attēls] - 1906
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes uz jauna gadu [attēls] - 1908
Kolekcijas daļa:
Glückliches Neujahr! [attēls] - 1913
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā! [attēls] - 1904
Kolekcijas daļa:
[Jaungada apsveikuma atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Jaungada apsveikuma atklātne] [attēls] - 1906
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā! [attēls] - 1907
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā [attēls] - 1906
Kolekcijas daļa:
Съ Новымъ Годомъ! [attēls] - 1916
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Видъ на Ригу [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига, Государственный банкъ [attēls] = Riga, Reichbank - [191-]
Kolekcijas daļa:
Русское Общество "Всеобщая Компанiя Электричества". [attēls] Общiй видъ зданiй завода и конторъ въ г.Риге - [190-]
Kolekcijas daļa:
Выставочная площадь. Выставка жилищъ для рабочихъ и.т.д. Рига 1907 [attēls] = Ausstellungsplatz. Ausstellung für Arbeiterwohnungen etc. Riga 1907 = Isstahdes laukums. Izstahde Strahdnieku dzihwokliem etc.Rigā 1907 - 1907
Kolekcijas daļa:
Richard Wagner's Wohnhaus, Riga, 1838\39 [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Herrenstrasse [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Die Bőrse [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Царский садъ [attēls]. [1721.gadā Pētera I iestādītā goba Viestura dārzā] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Jubiläums Ausstellung zu Riga [attēls] - 1901
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Alt-Riga. Jubiläums-Ausstellung 1901 [attēls] - 1901
Kolekcijas daļa:
Jubiläums Ausstellung 1201-1901. Gruss aus Alt-Riga [attēls] - 1901
Kolekcijas daļa:
Riga. Die Siegessäule (1814) [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Basteja kalns [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига - Замокъ [attēls] = Riga - Schloss - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latweeschu beedribas nams [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Im Fluge durch Riga [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Das deutsche Theater [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Большая Гильдiя [attēls] = Riga. Die grosse Gilde - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Kl.Gilde [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Bezirksgericht [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Цветочный день въ Риге [attēls] = Blumentag zu Riga = Puķu deena Rigā - [191-]
Kolekcijas daļa:
Aus dem alten Riga : Der Convent zum heiligen Geist [attēls] - 1904
Kolekcijas daļa:
Riga. Albert-Strasse [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Лаборатория Политехнического Института [attēls] = Riga. Polytechnikum, Laboratorium - 1916
Kolekcijas daļa:
Rīga. Dzelzstilts pār Daugavu [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Pontonbrücke [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Яхта Штандарть. Рига 4 июля 1910 [attēls] - Kalcenavs, Indriķis, 1891-1978 - 1910
Kolekcijas daļa:
Riga, Russisches Theater [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga, Dünaquai [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Елисаветинская улица [attēls] = Riga. Elisabethstrasse mit der alten Allee - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Елисаветинская улица [attēls] = Riga. Elisabethstrasse - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Valsts vēstures arhīvs Rīgā] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Скверъ зимою [attēls] = Riga, Stadtanlagen in Schnee und Reif - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Basteiberg im Reif [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Городской канал [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
1.Maijs Rīga 1917.g. [attēls] = 1-ый Май въ Риге 1917 г. ... исп. ком. сводн. Лат. стр - 1917
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīgā, Esplanādē [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Riga - In der Altstadt: Kleine Jakob- u. Scheunenstr. [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Kaiserlicher Garten [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Blick vom Thurm der Dreifaltigkeitskirche in Hagensberg auf Riga [attēls] - 1909
Kolekcijas daļa:
Riga. Die Dűna [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Dűna-Ansicht - Riga [attēls] = Видъ на Двину - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Der Hafen [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Galvaspilsēta Rīga [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brīvības iela [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Александровская ул. [attēls] = Riga. Alexanderstr., Haus Tetter - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Alexander-Boulevard [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Skats no Bastejkalna [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Александровскiй бульв. [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Skats no operas nama uz Aspazijas bulvāri. [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Rīga. Dzegužu kalna aina [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Anatomikums [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Aleksandra vārti [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Latviešu akciju banka [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Make Latvia the Object of your Journey! [attēls]. Latvian short wave amateur radio station - 1939
Kolekcijas daļa:
Рига. Бульваръ Тодлебена [attēls] = Riga. Todlebenboulevard - [190-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Amatu nams. [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Видъ съ Бастiояной горы [attēls] = Riga. Blick vom Basteiberg - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Valdemāra iela [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Железный мостъ. Понтонный мостъ [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Рига - Стрелковый садъ [attēls] = Riga - Schűtzengarten - [190-]
Kolekcijas daļa:
Lettischer Verein Riga [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu Beedribas nams pehz degschanas 19.jun. 1908. [attēls] - 1908
Kolekcijas daļa:
Riga. Todlebenboulv. [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Rātslaukums [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Operas parks [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Pasts [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Das Rigasche Post- und Telegraphen-Gebäude [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Das städtische Kunstmuseum [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Rīga. Rātslaukums. Melngalvju nams] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Apgabala tiesas nams, tagad Augstākās tiesas ēka] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Schlossplatz [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Osta [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nacionālā Opera [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Stacija [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvija. Rīga naktī. [Nacionālā opera] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Nacionālā Opera [attēls] = Riga. National-Oper - [193-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Видъ съ театральнаго балкона [attēls] = Riga. Blick vom Theaterbalkon - [191-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Riga. Stadtcanal [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Pulverturm [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Pulverturm [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Der Pulverturm [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Pulverturm [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Stadt-Tőchterschule - jezt Lazarett [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. 15.maija laukums [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Aleŗanderboulv. [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Die Pontonbrücke [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Alexander-Boulevard [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Sloka. Celulozes fabrika [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Parks [attēls] = Kemeri. Park - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Atpūtas vieta parkā [attēls] = Kemeri. Erholungsort im Park - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Ūdens tornis [attēls] = Kemmern. Wasserturm - 1933
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. "Jautrais ods" [attēls] = Kemeri. "Die lustige Mücke" - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. "Mīlestības saliņa" [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Mīlestības sala [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Кеммернъ "Дубъ любви" [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Sēra avotiņš [attēls] = Kemern. Schwefel-Quelle - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeru veselības avotiņš [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Кеммернъ. Мостъ въ лљсу [attēls] = Brücke im Walde - [191-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Sporta paviljons [attēls] = Kemmern. Sport-Pavillon - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri - Sēravotiņš [attēls] = Schwrfelquelle - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeru Kūrmāja [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Sporta paviljons [attēls] = Kemmern. Sport-Pavillon - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Kūrparks [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeru peldu iestāde [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Skats uz viesnīcu no skata torņa [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Нов. Кеммернъ. Морской павильонъ [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Majori [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Majori, Virpuļgrīda [attēls] = Drehdiele - 1931
Kolekcijas daļa:
J. Kronberga virpuļgrīda jūrmalā 1931.g. [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
Ledus kalni Rīgas Jūrmalā. [Lieldienās 1929.g.] [attēls] - 1929
Kolekcijas daļa:
Буфеть ст. Маiоренгофъ [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Majori, virpuļu dejas grīda [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala, virpuļgrīda [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala, virpuļgrīda [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
J. Kronberga virpuļgrīda jūrmalā 1931.g. [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
[Viesnīcas "Jūrmala" ēka] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Majori [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] = Der Rigasche Strand - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] = Der Rigasche Strand - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] = Der Rigasche Strand - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala. Bulduri [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] = Der Rigasche Strande in Strandfest - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье. Бильдерлингсгофъ [attēls] = Bilderlingshof der Strand - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] = Rigasher Strand - [191-]
Kolekcijas daļa:
Кеммернъ. Санаторiя [attēls] = Sanatorium - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala. - Mellužu parks [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Рижское взморье [attēls] = Rigascher Strand - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Dzimšanas dienas apsveikuma atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes dsimschanas deenā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Līksmus šūpuļa svētkus! [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - Grotuss, Hugo, 1884-1951 - 1937
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes us wahrda deenu [attēls] - [189-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Herzlichen glűckwunsch zum Namenstage [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1936
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1936
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1936
Kolekcijas daļa:
[Priecīgus Jāņus!] [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1930
Kolekcijas daļa:
[Priecīgus Jāņus!] [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1933
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Lieldienas svētkus! [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - 1933
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Lieldienas svētkus! [attēls] - Tilbergs, Jānis Roberts, 1880-1972 - 1933
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Lieldienas svētkus [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1937
Kolekcijas daļa:
Priecīgus [Lieldienas] svētkus! [attēls] - Zariņš, Rihards, 1869-1939 - 1937
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Lieldienas svētkus [attēls] - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgus [Lieldienas] svētkus [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1937
Kolekcijas daļa:
Priecīgus [Lieldienas] svētkus [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1937
Kolekcijas daļa:
Priecīgus [Ziemas]svētkus [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936
Kolekcijas daļa:
Priecīgus [Ziemas]svētkus [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936
Kolekcijas daļa:
Priecīgus [Ziemas]svētkus [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1936
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus [attēls] - Tālberga, Zelma, 1900-1972 - 1935
Kolekcijas daļa:
Рижское взморъе. Маiоренгофъ [attēls] = Rigascher Strand. Majorenhof - [191-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgas Lieldienas [attēls] - Suta, Romans, 1896-1944 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus [attēls] - Tālberga, Zelma, 1900-1972 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus [attēls] - Tālberga, Zelma, 1900-1972 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus [attēls] - Tālberga, Zelma, 1900-1972 - 1935
Kolekcijas daļa:
Brīvības iela Rīgā [attēls] = Ул. Свободы в Риге = Freiheitsstrasse in Riga = Rue de Brīvība à Riga - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Eksportosta Rīgā [attēls] = Экспортная гавань в Риге = Eksporthafen in Riga = Port d'Exportation à Riga - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Rīga. Teātra iela [attēls] = Riga. Theaterstrasse = Riga. Rue de Théâtre = Рига. Театральная улица - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1929
Kolekcijas daļa:
Rīga. Tilts pār kanālu pie Brīvības bulvāra [attēls] = Рига. Мост через канал у бульвара Свободы = Riga. Brücke über den Kanal beim Freiheitsbul. = Riga. Pont au-dessus du canal prés du boulevard de la Liberté (Brīvības) - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Skats no kanāla pie Bastejkalna Rīgā [attēls] = Вид сканала у Бастионной горы в Риге = Blick vom Kanal beim Basteiberg in Riga = Vue du canal prés du mont de Bastion à Riga - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Rīga. Skats uz kanālu un operu [attēls] = Рига. Вид на канал и оперу = Riga. Blick auf den Kanal und die Oper = Riga. Vue sur le canal et l'opéra - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Nacionālā opera Rīgā [attēls] = Riga. L'Opéra National = Riga. Die Nationale Oper = Национальная опера в Риге - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Liliju ezers pie Baldones [attēls] = Liliensee bei Baldone = Озеро Лилий у Бальдона = Lac des lis prés de Baldone - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Mājiņa Baldones meža parkā [attēls] = Häuschen im Waldpark von Baldone = Домик в лесном парке в Бальдоне = Maisonnette dans la forêt prés de Baldone - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Skats uz Bausku [attēls] = Вид на Бауск = Blick auf Bausk = Vue sur Bausk - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Skats uz Bausku no Mēmeles [attēls] = Вид на Бауск с Мемели = Blick auf Bausk von der Memel = Vue sur Bausk du côté de la Memel - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Rīgas un Vaļņu ielas stūris Cēsīs [attēls] = Угол Рижской и Крепостной улиц в Вендене = Ecke der Rigaschen und Wallstrasse in Wenden = Coin des rues de Riga et de Vaļņi à Cēsis - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Vaļņu iela Cēsīs [attēls] = Крепостная улица в Вендене = Wallstrasse in Wenden = Rue de Vaļņi à Cēsis - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Veci nami Gaujas un Palastu ielā Cēsīs [attēls] = Старинные дома на улицах Дворцовой и Аа в Вендене = Alte Häuser auf der Aa- und Palaisstrasse in Wenden = Anciennes maisons dans les rues d'Aa et de Palais à Cēsis - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Vispārējs skats uz Cēsīm [attēls] = Общий вид на Цесис (Венден) = Gesamtansicht von Cēsis (Wenden) = Vue gènèrale sur Cēsis - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Dobeles pilsdrupas [attēls] = Ruinen der Burg von Dobele (Doblen) = Развалины замка в Добеле = Ruines du château de Dobele - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Kolonnādes Jelgavā [attēls] = Колоннады в Митаве = Kolonnaden in Mitau = Les Colonnades à Jelgava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tirgus laukums Jelgavā [attēls] = Рыночная площадь в Елгаве (Митаве) = Marktplazt in Jelgava (Mitau) = Place du marché à Jelgava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Aleja pie Jelgavas pils [attēls] = Аллея у Митавского замка = Allee bei dem Mitauer Schloss = Allé près du château de Jelgava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tilts pār Lielupi pie Jelgavas [attēls] = Мост через Аа у Митавы = Brücke über die Aa bei Mitau = Pont au-dessus de la rivière Aa à Jelgava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tilts pār Abavu pie Kandavas [attēls] = Brücke über die Abava bei Kandau = Мост через р.Абаву в Кандаве = Pont sur l'Abava près de Kandava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Kandavas baznīca [attēls] = Kirche von Kandava (Kandau) = Церковь Кандавы = Eglise de Kandava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Aleksandra iela Kandavā [attēls] = Alexanderstrasse in Kandau = Александровская улица в Кандаве = Rue d'Alexandre à Kandava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Lielā iela Kandavā [attēls] = Grosse Strasse in Kandau = Большая улица въ Кандаве = Rue Grande à Kandava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Tirgus laukums Kandavā [attēls] = Marktplatz in Kandava = Рыночная площадь в Кандаве = Place du marché à Kandava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Kandavas baznīcas iekšiene [attēls] = Altarraum der Kirche von Kandau = Внутренность церкови в Кандаве = Intérieur de l'église à Kandava - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Kokneses pilsdrupas [attēls] = Ruinen der Burg von Koknese (Kokenhusen) = Развалины замка в Кокнесе = Ruines du château de Koknese - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Kokneses pilsdrupas [attēls] = Ruinen der Burg von Koknese (Kokenhusen) = Развалины замка в Кокнесе = Ruines du château de Koknese - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Vīkmestes upīte pie Krimuldas [attēls] = Wikmestebach bei Krimulda (Cremon) = Ручей Викместе близ Кримульды = Ruisseau Vikmeste près de Krimulda - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Krimuldas pilsdrupas [attēls] = Ruinen der Burg von Krimulda (Cremon) = Развалины замка в Кримульде = Ruines du château de Krimulda - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Turaidas pilsdrupas [attēls] = Ruinen der Burg von Turaida (Treiden) = Развалины замка в Турайде = Ruines du château de Turaida - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Liepājas osta [attēls] = Der Hafen von Liepāja (Libau) = Гавань в Лепае = Port de Liepāja - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Tvaikoņi Liepājas ostā [attēls] = Dampfer im Hafen von Liepāja (Libau) = Параходы в гавани в Лепаи = Vapeurs à Liepāja - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Vecās noliktavas Liepājas ostā [attēls] = Alte Lagerhäuser im Hafen von Liepāja (Libau) = Старые склады в порту Лепаи = Vieux entrepôts dans le port de Liepāja - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Skats no zvejnieku ostas Liepājā [attēls] = Ansicht des Fischerhafens in Liepāja (Libau) = Вид рыбачьей гавани в Лепае = Vue de port des pêcheurs à Liepāja - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Peldu iestāde Liepājā [attēls] = Kurhaus in Hafen Liepāja (Libau) = Кургауз в Лепае = Etablissement des bains à Liepāja - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Daugavas krasts pie Pļaviņām [attēls] = Ufer der Daugava (Düna) bei Pļaviņas (Stockmannshof) = Берег Даугавы (Двины) у Плявиняс = Rive de la Daugava (Duna) près de Pliavinas - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Staburags [attēls] = Staburagsfelsen = Стабурагский утес = Rocher du Staburags - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Liepu avots pie Vīgantes [attēls] = Lindenquelle bei Vigante = Липовый ключ близ Виганты = Source des tilleuls prês de Vigante - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Ceļš pie Siguldas [attēls] = Landweg bei Sigulda (Segewold) = Дорога у Сигулды = Chemin prês de Sigulda - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Gūtmaņa ala Siguldā [attēls] = Gutmannshöhle in Sigulda (Segewold) = Пещера Гутмана в Сигулде = Grotte de Gutman â Sigulda - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Talsi [attēls] = Talsen = Гор. Тальси = Talsi - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Dzirnavu iela Talsos [attēls] = Mühlenstrasse in Talsen = Мельничная улица в Тальси = Rue des Moulins â Talsi - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Tirgus laukums Tukumā [attēls] = Рыночная площадь в Тукуме = Marktplatz in Tuckum = Place du marché à Tukum - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Ventspils [attēls] = Ventspils (Windau) = Вентспильс = Ventspils - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Ostmala Ventspilī [attēls] = Hafenquai in Ventspils (Windau) = Набережная гавани в Вентспильс = Quai â Ventspils - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1927
Kolekcijas daļa:
Skats uz Zilo kalnu [attēls] = Вид на Синюю гору = Blick auf den Blauen Berg = Vue sur le mont Bleu - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tilts pār Lielupi pie Bulduriem [attēls] = Мост через Аа у Булдури = Brücke über Aa bei Bulduri = Pont au-dessus de la rivière Aa près de Bulduri - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
Luterāņu baznīca Dubultos [attēls] = L'église luthérienne de Dubulti = Die lutherische Kirche in Dubulti = Лютеранская церковь в Дубультах - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Skats no kāpām uz jūŗu Bulduros [attēls] = Bulduri. Vue sur la mer du haut des dunes = Blick auf d. Meer von d. Dünen bei Bulduri = Вид на море в Булдурах - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Saulaina diena Majoros [attēls] = Un jour radieux â Majori = Sonniger Tag in Majori = Солнечный день в Майорах - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Liedaga Majoros [attēls] = La plage à Majori = Der Strand bei Majori = Пляж у Майоры - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Majori peldu sezonā [attēls] = Majori pendant la saison des bains = Majori während der Badesaison = Купальный сезон в Майорах - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Liedaga Bulduros [attēls] = La plage à Bulduri = Der Strand bei Bulduri = Пляж у Булдуры - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Jūŗas viļņos pie Edinburgas [attēls] = Dans les flots de la mer prês d'Edinburg = Im Meer bei Edinburg = В морских волнах у Эдинбурга - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Daugavas krasts pie Pļaviņām [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Daugavas krasts pie Pļaviņām [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Vecas vēja dzirnavas Duntē [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Jūŗas krasts pie Duntes [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Ziedošie lauki Alsungas apkārtnē [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Iela Kandavā [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepupes baznīca [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Jūŗas krasts pie Labraga [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Veca māja Skultē [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Bērzi Gaiziņkalna virsotnē [attēls] - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Рига - Церковъ Петра [attēls] = Riga - Petrikirche - [190-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts prezidents [1922-1927] J.Čakste [1859-1927] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts prezidents K. Ulmanis (1877-1942) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pirmais Latvijas Valsts Prezidents [1922-1927] Jānis Čakste. dz.14/IX. 1859. mir. 14/III. 1927. [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ārlietu ministrs Zīgfrīds Anna Meirovics (1887-1925) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Esplanādes aerouzņēmums] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[V Dziesmu svētku celtne Rīgā] [attēls] - 1910
Kolekcijas daļa:
[V Dziesmu svētku celtne Rīgā. Kopskats] [attēls] - 1910
Kolekcijas daļa:
[III Dziesmu svētku celtne Rīgā] [attēls] - Schulz, Carl Anton - 1888
Kolekcijas daļa:
Rīga. Mākslas akadēmija [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Pētera baznīca [attēls] = Riga. Petrikirche - [193-]
Kolekcijas daļa:
Riga, Dom [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Skats uz Doma baznīcas krusteju no pagalma] [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Alt-Riga [attēls] = Рига - [191-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus seemas swehtkus [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus seemas swehtkus [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Zeemas swehtkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Zeemas swehtkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preecigus zeemas swehtkus! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Fröhliche Weihnachten [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Fröhliche Weihnachten [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Fröhliche Weihnachten [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas swehtkus! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas swehtkus [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemas svētkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Frohe Weihnachten [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemas svētkus! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Priecīgus Ziemassvētkus] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemas svētkus! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Priecigus ziemas svētkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus seemas swehtkus [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Priecigus Ziemas svētkus [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus! [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
Herzlichen Weihnachtsgruss! [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Frőhliche Weihnachten [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemas svētkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Frohes Weihnachtsfest [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemas svētkus [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas swehtkus [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas swehtkus! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemassvētkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Cъ Рождествомъ Христовымъ! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Cъ Рождествомъ Христовымъ [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Preezīgus seemas swehtkus [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas swehtkus [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus seemas swehtkus! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Fröhliche Weihnachten [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Fröhliche Weihnachten [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Fröhliche Weihnachten! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemas svētkus! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas swehtkus [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Priecigus Ziemas svētkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas swehtkus [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas swehtkus [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Priecīgus Ziemas svētkus!] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemas svētkus [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Seemas-swehtkus! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Zieemas svētkus! [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Zieemas svētkus! [attēls] Es skaistu rozīt' zinu - 1937
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Zieemas svētkus! [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Zieemas svētkus! [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
Gleznotājs Vilhelms Purvītis (1872-1945) [attēls] - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Niklāvs Strunke (1894-1966) [attēls] - 1926
Kolekcijas daļa:
Aspazija ar Raini mājas dzīvē [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Pēteris Birkerts (1881-1956) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis (1865-1929) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ludolfs Liberts (1895-1959) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Arveds Švābe (1888-1959) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Garlībs Merķelis (1769-1850) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Kārlis Skalbe (1879-1945) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pāvils Rozītis (1889-1937) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Valdis Grēviņš (1895-1968) [attēls]. "Dr. Orientacijs" - [192-]
Kolekcijas daļa:
Mariss Vētra (1901-1965) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Aspazija (1865-1943) [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis (1863-1908) [attēls] - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - [190-]
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Čaks (1901-1950) [attēls] - [198-]
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs (1825-1891) [attēls] - 1880
Kolekcijas daļa:
Vārti - Brāļu kapi Rīgā [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1933
Kolekcijas daļa:
Ozolu birze - Brāļu kapi Rīgā [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi - Rīgā [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brāļu kapi. Ievainotā jātnieka tēls [attēls] = La figure d'uu cavallèr blessè dans la cimetlère fraternelle - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brāļu kapu portāls [attēls] = La porte de la cimetière fraternelle - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brāļu kapi. Vidzemes heraldiskais tēls [attēls] = Sculpture hèraldique de la Livonie - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Stūrītis Brāļu kapos [attēls] = Coin dans la cimetière fraternelle - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Piemineklis Brāļu kapos [attēls] = Kriegerdenkmal - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brāļu kapi [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Mākslinieks Janis Rozentāls (1866-1916) [attēls] - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1910
Kolekcijas daļa:
I. Пурвитсъ (1872-1945) [attēls] - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Baltās puķes diena Rīgā] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Baltās puķes diena Rīgā] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Baltās puķes diena Rīgā] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Baltās puķes diena Rīgā] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Hipotēku banka] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Bezirksgericht [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Mākslas akadēmijas ēka no parka puses] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. [Skats uz Esplanādi no putna lidojuma. Kreisā pusē - Katedrāle] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. [Panorāmas skats uz Vecrīgu. Priekšplānā - pontontilts] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brīvības pieminekļa skulptūru grupa [attēls] = Groupe des sculptures du monument de la liberté - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brīvības pieminekļa skulptūru grupa [attēls] = Groupe des sculptures du monument de la liberté - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brīvības pieminekļa skulptūru grupa [attēls] = Groupe des sculptures du monument de la liberté - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons (1835-1923) [attēls] - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons (1835-1923) [attēls] - Alute, Lūcija, 1889-1985 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Elza Stērste (1885-1976) (Naurenu Elza) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Linards Laicens (1883-1938) [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Janševskis (1865-1931) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Jānis Jaunsudrabiņš (1877-1962) [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Jānis Jaunsudrabiņš (1877-1962) [attēls] - 1926
Kolekcijas daļa:
Jānis Ziemeļnieks (1897-1930) [attēls] - 1923
Kolekcijas daļa:
Leons Paegle (1890-1926) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Elīna Zālīte (1898-1955) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Kārlis Skalbe (1879-1945) [attēls] - Riekstiņš, Jānis [ZL] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Jānis Sudrabkalns (1894-1975) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jānis Rainis (1865-1929) [attēls] - Riekstiņš, Jānis, tulkotājs - [190-]
Kolekcijas daļa:
Raiņa sagaidīšana Latvijā 1920.gada aprīlī [attēls] - 1920
Kolekcijas daļa:
Raiņa 60.gadu jubileja [attēls] - 1925
Kolekcijas daļa:
J.Rainis [1925.gada 28.februārī, saņemot Triju zvaigžņu ordeņa pirmo šķiru - Lielkrusta komandiera krustu un zvaigzni] [attēls] - 1926
Kolekcijas daļa:
Riga, Elisabethstrasse [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Двухсемейный домъ. Выставка жилищъ для рабочихъ и.т.д. Рига 1907 [attēls] = Zweifamilienhaus. Ausstellung für Arbeiterwohnungen etc. Riga 1907 = Diwģimenu mahja. Izstahde Strahdnieku dzihwokliem etc. Rigā 1907 - 1907
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Riga. Theater mit dem Stadtkanal [attēls] - 1910
Kolekcijas daļa:
[Kultūras svētki 1933.gada 6.augustā] [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latweeschu [biedrības] teatra direktori [attēls] Ādolfs Alunāns (1848-1912) [1870-1885], Hermanis Rode-Ebelings (1846-1906) [1885-1893], Pēteris Ozoliņš (1864-1938) [1893-1903 un 1905-1913], Jēkabs Duburs (1866-1916) [1903-1905] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Milda Zīlava (1908) [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Milda Zīlava (1908) [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Milda Zīlava (1908) [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Milda Zīlava (1908) [attēls] - Grapmanis, Arturs - [193-]
Kolekcijas daļa:
Milda Zīlava (1908) un Pēteris Lūcis (1907-1991) filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Milda Zīlava (1908) filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1939
Kolekcijas daļa:
Mariss Vētra Belmonta lomā operā "Bēgšana no Seraila" [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Pēteris Muraška (1901-1969) [attēls] - Limandts, A. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis (1886-1966) [attēls] - Bauls, Kārlis, 1893-1964 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis (1886-1966) [attēls] - [199-]
Kolekcijas daļa:
Lilija Štengele (1891-1958) [attēls] - Jakobi, Hugo - [193-]
Kolekcijas daļa:
Berta Rūmniece (1865-1953) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lilita Bērziņa (1903-1983) [attēls] - Grapmanis, Arturs - [192-]
Kolekcijas daļa:
Lilita Bērziņa (1903-1983) [attēls] - Jakobi, Hugo - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lilita Bērziņa (1903-1983) [attēls] - Jakobi, Hugo - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lilita Bērziņa (1903-1983) [attēls] - Jakobi, Hugo - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ņina Melbārde (1912) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ņina Melbārde filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1939
Kolekcijas daļa:
Директоръ Коршъ [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Ņina Melbārde (1912) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ņina Melbārde filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1939
Kolekcijas daļa:
Ņina Melbārde filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Ņ. Melbārde - K. Lagzdiņš filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Ņina Melbārde - Pēteris Lūcis filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Pēteris Lūcis filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Pēteris Lūcis filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1939
Kolekcijas daļa:
Edīte Pfeifere (1914-2005) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Irmgarde Mitrevice (1909-1994) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alberts Miķelsons (1900-1985) [attēls] - Grapmanis, Arturs - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alberts Miķelsons (1900-1985) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Alberts Miķelsons (1900-1985) [attēls] - [194-]
Kolekcijas daļa:
Jānis Mārsietis (1889-1962) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Elvīra Bramberga (1902-1979) [attēls] - Grapmanis, Arturs - [193-]
Kolekcijas daļa:
Elvīra Bramberga (1902-1979) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Mirdza Griķis (1915) [attēls] - Grapmanis, Arturs - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Luijs] Ludviķis Šmits (1907-1985) [attēls] - Skudra, V. [ALEPH] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sira Jurgene (1904-1984) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Pils [attēls] = Schloss - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lilija Štengele (1891-1958) izrādē "Zaza" [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lilija Štengele (1891-1958) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Lilija Štengele (1891-1958) [attēls] - Grapmanis, Arturs - [193-]
Kolekcijas daļa:
Lilija Štengele (1891-1958) un Elvīra Bramberga (1902-1979) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Amanda Liberte-Rebāne (1890-1981) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Amanda Liberte-Rebāne (1890-1981) operā "Sadko" [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Amanda Liberte-Rebāne (1890-1981) Sprīdītis operā "Sprīdītis" [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Beatrise Vīgnere (1903) [attēls] - 1926
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brīvības pieminekļa skulptūru grupa [attēls] = Groupe des sculptures du monument de la liberté - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Brīvības bulvāris [attēls] = Freiheits-Boulvards - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aleksandra bulvāris [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Alexanderboulevard [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nams Pēterbaznīcas laukumā [attēls] = Riga. Une maison sur la place de l'église St.-Pierre = Riga. Ein Haus am Petrikirchenplatz = Здание на площади Св. Петра в Риге - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Rīga. L.Trokšņa iela ar Zviedru vārtiem [attēls] = Riga. L.Trokšņa iela avec la Porte suédoise = Riga. Die L.Trokšņa iela mit der Schwedenpforte = Л.Трокшня иэла в Риге - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Rīga. Veca celtne Pēterbaznīcas laukumā [attēls] = Riga. Vieux cric sur la place de l'église St.-Pierre = Riga. Ein alter Hebekran auf d. Petrikirchenplatz = Старинное здание на площади Св. Петра в Риге - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Rīga. Vecs nams L. Kalēju ielā №55 [attēls] = Riga. Une vieille maison de la L. Kalēju iela, №55 = Riga. Ein altes Haus an der L. Kalēju iela №55 = Старинное здание на Л.Калея иэла в Риге - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes wahrda deenā! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Baltās puķes diena Rīgā] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Baltās puķes diena Rīgā] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Anta Klints (1893-1970) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Jānis Lejiņš (1899-1990) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Jānis Lejiņš (1899-1990) [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Amanda Liberte-Rebāne (1890-1981) un Ludolfs Liberts (1895-1959) [attēls] - 1926
Kolekcijas daļa:
Gleznotājs Krišjānis (arī Kristjānis) Ceplītis (1873-1930) [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols (1863-1948) [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Emīls Dārziņš (1875-1910) [attēls] - Rieksts, Jānis, 1881-1970 - [190-]
Kolekcijas daļa:
Emīls Dārziņš (1875-1910) [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Vīgners Ernests (1850-1933) [attēls] - Alute, Lūcija, 1889-1985 - [192-]
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls]. [Prezidents Alberts Kviesis atklāj svētkus] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā. Diriģē Pēteris Pauls Jozuus [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā. Dziesmu svētku klausītājus uzrunā Latviešu dziesmu svētku biedrības priekšsēdētājs Jāzeps Vītols [attēls] - 1931
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes schuhpula swehtkos! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimumdeenā [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes wahrda deenā! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Jahņus un Pehrkoņa dimdoschu hurra! Lai atskan lihdz tauteetes sirsniņai. [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
8.latviešu dziesmu svētki. 60.g. dziesmu svētki [attēls]. Pirmā rindā no kreisās: Teodors Kalniņš, Jāzeps Vītols, Alfrēds Kalniņš, Emilis Melngailis, Teodors Reiters - 1933
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā. Dziesmu svētku klausītāju 1.rinda un valdības loža [attēls]. Pie valdības ložas labajā pusē Jāzeps Vītols - 1931
Kolekcijas daļa:
Rīga. Krāmeŗa iela [attēls] = Крамера иэла в Риге - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Skats uz Māŗas baznīcu no M. Miesnieku ielas [attēls] = Riga. Vue sur l'église S-te-Marie de la Miesnieku iela = Blick auf die S-te-Marien Kirche v. der Miesnieku iela = Вид на церковь св. Марии в Риге - Volfeils, Ervins Reinholds Adalberts, 1900-1991 - 1926
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes dsimschanas deenâ [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes dsimschanas deenā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls]. "... Un manā dārzā kad dālijas zied - Šī zeme man pilnības svētīta šķiet" - 1934
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls]. "Es maziņš muižnieciņš Man deviņi darbnieciņi: Trīs cūciņas arājiņas Sešas vistas ecētājas" - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls]. "Kas tur spīd, kas tur viz Aiz pelēka akmentiņa? Tārpiņš vērpa zīda diegu Zeltītā ratiņā" - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Sveiciens dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā [attēls]. Laimi lai Jums putniņi aiznes, mani vēstneši! - [191-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes [attēls] - [189-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [189-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls]. Über Berg und durch das Tal Schleicht mit uns der Liebe Qual. Ach wie spärlich sind die Ecken Die der Liebe Glück verdeckuen - [190-]
Kolekcijas daļa:
Sirsnigs sweicinajums! [attēls] - [189-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls]. Jūs sveicinu no svešuma, kur gan man labi klājās! Bet tomēr gars mīt tālumā pie Jums, tur mīļās mājās - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Приветъ изъ [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls]. Interessante Lektüre - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls]. Īsts filozofs nav pesimists, bet dzīvi jautri bauda un priecājas cik jauda - 1934
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls]. Enkurosim drošā ostā, Citad viesuļvējš mūs posta - 1934
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - Kuzmins, M. - 1936
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - Kuzmins, M. - 1936
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls]. Tā tas gājis, tā tas ies: Pegāzs auto nenoskries! - 1934
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls]. Nenomēro mīlas vara - Cik viņš īss, cik viņa gara! - 1934
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
[Apsveikumu atklātne] [attēls] - Thiele, Arthur - [192-]
Kolekcijas daļa:
Prosit Neujahr! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes us jaunu gadu [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Herzlichen Glückwunsh zum Neuen Jahre [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Jaungada apsveikuma atklātne] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā [attēls]. Ikdienas, kā šodien, Es laimiņu lūgtu Tev piešķirt, Ja kas no laimes tev trūktu - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes Jaunā gadā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Prosit Neujahr! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Ein Glückliches neues Jahr [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes Jaunā gadā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jauna gadā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes Jaunā gadā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes Jaunā Gadā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes Jaunā gadā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes Jaunā Gadā! [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Daudz Laimes Jaunā Gadā! [attēls]. Jaunā gadā jaunu laimi! - Veca paruna tā vēsta; Tomēr lūgsim vienu lietu Jaunais gads lai sirdīs dēsta: Lai viņš iedveš mūsu sirdīs Lielo, svēto mīlestību - [191-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes jaunā gadā! [attēls]. Pretim gaismai, pretim brīvei Lido putni lielos baros, Mazgādami saules staros Dusā pagurušos spārnus. Tālu plūst caur debess telpu Viņu dziesmas drošas, skaļa, Kurās klausās birzes zaļas, Upes, kalnāji un Gravas. I. Gulbis - [191-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes jaunā gadā [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes jaunā gadā! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes jaunā gadā [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Herzlichen Segenswunsch zum Neuen Jahr! [attēls]. Die Gnade des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ps.103,17 - [189-]
Kolekcijas daļa:
Herzlichen Glückwunsch zum Neuen Jahre! [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Alexanderboulevard [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Ausgang der Kalkstraße [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Александровскiй бульваръ [attēls] = Riga. Alexanderboulevard - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Театральный бульваръ [attēls] = Riga. Theaterboulevard - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Городской театеръ [attēls] = Riga. I. Stadttheater - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Городской театеръ [attēls] = Riga. Stadttheater - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Городской театеръ [attēls] = Riga. Stadttheater - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. I. Stadttheater. [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga, das Stadt-theater. [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Theater. [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Deutsches theater. [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Немецкiй Tеатеръ [attēls] = Riga. Das Deutsche Theater - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Немецкiй гор. театръ [attēls] = Riga. Das Deutsches Stadttheater - [190-]
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Nacionālā opera un Tima tilts [attēls] = Riga. I. Stadttheater n. Timmbrücke - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nacionālā opera [attēls] = Opera National = Die Nationale Oper - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nacionālā opera [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Das Schwarzhäupter Haus [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
[Melngalvju nams. Rolanda statuja] [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Melngalvju nams [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Schwarzhäpterhaus [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Schwarzhäpterhaus [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Der Hafen von Riga [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Der Hafen [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига - Видъ Двины [attēls] = Riga - Hafen-Ansicht - [191-]
Kolekcijas daļa:
Skats uz Rīgas tiltiem [attēls] - Zāģers, V. - 1940
Kolekcijas daļa:
Bauska. Panorama [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Bauska. Panorama [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Шумная улица [attēls] = Alt-Riga. Lärmstrasse - [191-]
Kolekcijas daļa:
Bauska. Vispārējs skats [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Bauska. Plosta tilts [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Bauska [attēls] - Zāle, A., (Andrejs) - [193-]
Kolekcijas daļa:
Bauskas skats [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Bauska. Vispārējs skats [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Jaunā Bauska [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Bauska. Lielupes sākums [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Bauskas pilsdrupas [attēls] - Rubenis, R. - 1940
Kolekcijas daļa:
Bauska. Ordeņa pils [attēls] = Bauske. Ruine der Ordensburg - Vīburs, Krišjānis, 1901- - 1943
Kolekcijas daļa:
Ainaži - robeža [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ainažu I.jūras skola [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ainaži [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Hasenpoht [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Aizpute [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Aizpute [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Aizpute. Kājnieku tilts pār Tebri [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baldone. Peldu iestāde [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baldone. Skats no parka uz dziedniecības iestādi [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baldone. Skats uz Riekstu kalnu [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baldone. "Mīlestības saliņa" pie Morisona kalna [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baltā pils Baldonē [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baltā pils Baldonē [attēls] - Blodnieks, K. R. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baldone. Kūrmāja [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Kūrmāja Baldonē [attēls] - Blodnieks, K. R. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vannu ēka Baldonē [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baldone [attēls] - Blodnieks, K. R. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sēravoti Baldonē [attēls] - Blodnieks, K. R. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baldone ziemā [attēls] - Blodnieks, K. R. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Вендень : Женская гимназiя; Частное реальное училище; Городское училище; Элементарное училище [attēls] = Zehsis = Wenden - [190-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Wenden [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Baldones skola [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Baldone [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Baldone [attēls]. [Baldones Sv. Miķeļa baznīca] - [193-]
Kolekcijas daļa:
г.Вендень вь 1802 году [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Villa Mira, bei Aa [attēls] - 1907
Kolekcijas daļa:
Wenden. Schloss Park [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Wenden. Schlosspark [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Schloss-Ruine [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Ruine [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Schloss-Ruine [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Burg-Ruine [attēls] = Pils-Drupas - [191-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis [attēls]. PilsDrupas - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Pilsdrupas [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Pilsdrupas [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Ruine der Ordensburg [attēls] = Cēsis. Ordeņa pilsdrupas - 1942
Kolekcijas daļa:
Totalansicht Wenden [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Totalansicht Wenden [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Seitenansicht [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Aa-Partie [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
15.maija parks Cēsīs [attēls] - Sīmanis, R. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Livland. Mühle bei Wenden [attēls] = Лифляндiя = Vidzeme. Dzirnavas pie Cēsīm - [191-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - pils parks [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Pils parks [attēls] - Šneiderāts, E. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Gauja [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Gaujas tilts [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Gauja plūdos 1926 [attēls] - 1926
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Gaujas tilts [attēls] - Šneiderāts, E. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Gaujas ainava pie Raiskuma tilta [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Die Livländische Aa bei Wenden [attēls] = Gauja pie Cēsīm - 1942
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Atbrīvošanas piemineklis [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi Cēsīs [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Brāļu kapu piemineklis [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
L.S.Kr. Sanatorija Cēsis [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latw. Sark. Kr. Sanatorija Cēsis [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
L.S.K. Cēsu Sanatorija [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Bērzaine [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Bērzaine [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Valsts vidusskola [attēls] - Šneiderāts, E. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Kazarma [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Lettisches Vereinshaus [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Wenden. Rigasche Strasse [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Рига. Понтонный мостъ = Riga. Pontonbrücke [attēls] - [189-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Pontonbrücke Рига. Понтонный мостъ [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Riga [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Dünaquai [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Старинная города [attēls] = Strasse aus Alt-Riga - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Rathausplatz u. Schwarzhäupterhaus [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. St. Jakobi [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Большая Гильдiя [attēls] = Riga. Grosse Gilde - [191-]
Kolekcijas daļa:
Der Pulverturm in Riga [attēls]. Conventsquartier d. Rubonia - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Nikolaiboulevard [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Neubau des Rigaer Hypotheken-Vereins Nikolaistrasse 3 [attēls]. Eingeweiht am 8.Februar 1914 - [191-]
Kolekcijas daļa:
Schloss Riga [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Latvija. Rīga [attēls]. [Krastmalas panorāma] - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Kuģu piestātne Daugavā pie Rīgas pils] [attēls] - Kundts, G. - 1935
Kolekcijas daļa:
Рига = [attēls] Riga. [Rīgas skats no AB dambja] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Старый Рига. Конвенть св. Духа [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Пріють "Святаго Духа". Рига [attēls] = Convent "Zum heiligen Geist". Riga - [191-]
Kolekcijas daļa:
Alt-Riga [attēls]. [Konventa sēta] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Vecpilsēta [attēls] = Riga Altstadt - [192-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Старинная улица. Башня Св. Петра. [attēls] = Strasse aus Alt Riga. Petriturm - [191-]
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Рига. Домская церковъ [attēls] = Riga. Die Domkirche - [191-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Das Polytechnikum [attēls] = Рига. Политехнич. Институъ - [191-]
Kolekcijas daļa:
Рига Политехнческій Институтъ [attēls] = Riga - [19--]
Kolekcijas daļa:
Riga, Commerzschule und Museum [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Riga. Stadtkanal [attēls] = [Pilsētas kanāls ar Gulbju mājiņu] - [19--]
Kolekcijas daļa:
[J.G. Herdera piemineklis pirms Herdera laukuma izveides] [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Riga. Die Katedrale [attēls] = [Pareizticīgo katedrāle] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Latvija - Rīga [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepājas moļi naktī [attēls] = Libauer Mole bei der Nacht - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Molis [attēls] = Libau. Mole - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepajas Moļi [attēls]. [Liepājas mols] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Molis [attēls] = Libau. Mole - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepājā, kara ostas sausais doks 28-II-30 [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Libau. Der Hafen [attēls] = Либава гавань - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Ezera ainava [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Bāka [attēls] = Libau. Luchtturm - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Zvejnieku osta [attēls]. [Liepāja. Bāka] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Zvejnieku piestātne [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Osta [attēls] = Libau Hafen - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Jūŗmala [attēls] = Strand - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Libau. Fischer am Strande [attēls] = [Liepāja. Zvejnieki jūras krastā] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Libau. Blick aufs Meer [attēls] = [Liepāja. Skats uz jūru] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi jūrmalā [attēls] = Anlagen - [193-]
Kolekcijas daļa:
Libau Herrenbad [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi Liepājā [attēls] = Le "Cimetière des Frères" á Liepaja - [192-]
Kolekcijas daļa:
Либава - Лебeдинный прудъ. [attēls] = Libau - Schwanenteich - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Gulbju dīķis [attēls] = Libau. Schwanenteich - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Gulbju dīķis [attēls] = Libau. Schwanenteich - [192-]
Kolekcijas daļa:
Либава. Лебединый прудъ [attēls] = Libau. Der Schwanenteich - [19--]
Kolekcijas daļa:
Либава. Лебединый прудъ [attēls] = Libau. Schwanenteich - [190-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. skats no Mednieku parka [attēls] - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi jūrmalā [attēls] = Anlagen - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi [attēls] = Libau. Anlagen - Bokums, Juris, 1877-1956 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi [attēls] = Anlagen - Bokums, Juris, 1877-1956 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Apstādījumi [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Pils. peldu iestade [attēls] = Libau. Städt. Badeanstalt - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Libau. Nikolaibad [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Libau - Badeanstalt [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepājas peldu iestāde [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Libau. Die neue Badeanstalt [attēls] = Либава. Новая купальна - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepāja [attēls]. [Peldu iestāde] - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Liepāja. Liepājas teātris] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Kūrmāja [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Libau. Das Kurhaus [attēls] = Либава. Кургаусъ - [19--]
Kolekcijas daļa:
Libau. Kurhaus [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Kūrparks [attēls] = Libau. Kur-Park - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Skats uz jūru no Kūrmājas dārza [attēls] - Vīburs, Krišjānis, 1901- - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Koncertestrade [attēls] = Libau. Koncertestrade - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Koncertestrade [attēls] - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Kūrmājas prospekts [attēls] = Libau. Kurhaus-Prospekt - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Libau Kurhaus-Prospekt [attēls] = Либава. Кургаузскій проспектъ - [19--]
Kolekcijas daļa:
Libau Kurhaus-Prospekt [attēls] = Либава Кургаузскій проспектъ - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Raiņa parks [attēls] - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Raiņa parks [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepāja. 15.maija prospekts [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Libau. Badestrasse [attēls] = Либава. Купальная улица - [19--]
Kolekcijas daļa:
Libau. Große Straße [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Libau. Kornstrasse [attēls] = Либава. Зерновая улица - [19--]
Kolekcijas daļa:
Либава. Вокзальная ул. [attēls] = Libau. Bahnhofstr - [19--]
Kolekcijas daļa:
Libau. Ulichstrasse [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Libau. Die Ulich-Strasse [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Skats uz Jaunliepāju [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Liepāja. D.rietumu puse [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. 15.maija nams - Latviešu biedrība [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
[Liepāja. Jūras virsnieku saieta nams] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Libau. Alexej-Kirche [attēls] = [Liepāja. Alekseja baznīca] - [19--]
Kolekcijas daļa:
[Liepāja. Garnizona katedrāle kara ostā] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Либава. Церковь Св. Анны. [attēls] = Libau. St.-Annen-Kirche - [191-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Rožu laukums [attēls] = Libau. Rosen-Platz - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Rožu laukums [attēls] = Libau. Rosen-Platz - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Rožu laukums [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Libau. Rosenplatz [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Привътъ иэъ Либавы. Роща Наслъдника [attēls] = Gruss aus Libau. Thronfolgerhain - [190-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Rožu laukums [attēls] = Libau. Rosen-Platz - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Rožu laukums [attēls] = Libau. Rosenplatz - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Либава - Розовая площадь [attēls] = Libau - Rosenplatz - [191-]
Kolekcijas daļa:
Libau - Petermarkt [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Pētera tirgus [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Привьтъ изъ Либава - Женская гимназія [attēls] = Gruss aus Libau - Mädchen-Gymnasium - [19--]
Kolekcijas daļa:
Libau. Eisenbahnbrücke [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Либава. Гауптвахплацъ [attēls] = Libau Hauptwachplatz - [190-]
Kolekcijas daļa:
Либава - Главная Контора Русскаго Восточн.-Азіатск. Пароходства [attēls] = Libau - Hauptkontor der Russ.-Ostasiat. Dampfschiffsgesellschaft - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Libau. Die Hafenbrücke und die Grosse Strasse [attēls] = Либава. Городской мостъ и Большая улица - [191-]
Kolekcijas daļa:
Am Hafen in Libau [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Osta [attēls] = Libau Der Hafen - [19--]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Tilts [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Libau. Stadtbrücke [attēls] = Либава. Городской мостъ - [191-]
Kolekcijas daļa:
Sveiciens no Liepājas [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sveiciens no Liepājas [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Skats pie muitas upītes. [attēls] - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Jūrmalas paviljons. [attēls] - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Jūŗmalas paviljons [attēls] - Bokums, Juris, 1877-1956 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dobele. Pildrupas [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Doblen. Ruine [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Doblen im Kurlande [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Dobeles pildrupas [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dobeles pilsdrupas [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dobeles pilskalns [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dobele [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Dobele. Baznica [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dobele, Basniza [attēls] = [Dobele. Baznīca] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Doblen [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Doblen [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Dobele. Bērzes upe [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Skats uz Daugavu pie Ogres [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ogres upe [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ogres līcis pie Līderes ezeriem. Ogre. Lettonie [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1937
Kolekcijas daļa:
Ogre [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Ogres skats [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latvija. Ogre [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latvijas skati. Ogre [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Ogre [attēls] - Jaunzems, M. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Latvija. Ogre [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Oger. Die Apotheke [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Oger. Café Janson [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Огеръ [attēls] = Oger - [19--]
Kolekcijas daļa:
Atpūtu nams Ogrē [attēls] = Erholungsheim Vierhuff-Wolferz Oger - Grosset, Margot Harriet, 1887-1937 - 1927
Kolekcijas daļa:
Ļaudonas ainava [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1938
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes ezera ainava [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rēzekne. Ezers [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rēzekne [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - Buclers, Mārtiņš, 1866-1944 - [193-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Līgsmus Līgo svētkus! [attēls] - Bercs, Stefans, 1893-1961 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Līgsmus Līgo svētkus! [attēls] - 1932
Kolekcijas daļa:
Līgsmus Līgo svētkus [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Jautru Jāņa dienu! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
[Priecīgus Līgo svētkus!] [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - Rirdāns, Ernests, 1901-1954 - [194-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - Krūka, Aleksandrs, 1898-1987 - [194-]
Kolekcijas daļa:
Līgsmus Līgo svētkus! [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1937
Kolekcijas daļa:
Līgsmus Līgo svētkus! [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1937
Kolekcijas daļa:
[Līgsmus Līgo svētkus!] [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1933
Kolekcijas daļa:
Līgsmus Līgo svētkus! [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1937
Kolekcijas daļa:
[Priecīgus Līgo svētkus!] [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
[Līgsmus Līgo svētkus!] [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1933
Kolekcijas daļa:
[Līgsmus Līgo svētkus!] [attēls] - Kasparsons, Reinholds, 1889-1966 - 1930
Kolekcijas daļa:
Līgo! Līgo! [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1932
Kolekcijas daļa:
Līgsmus Līgo svētkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus [attēls] - Aspers, K. - [193-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - Bercs, Stefans, 1893-1961 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Preecigus Lihgo swehtkus! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Jahnus [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Līgsmus Līgo svētkus!] [attēls] - Apsītis, Aleksandrs, 1880-1943 - 1934
Kolekcijas daļa:
Preezigus Jahņus! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Preezigus Jahnus [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Līgo svētkus! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Rēzekne. Skats no tilta uz upi [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rēzekne - komercskola [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Rēzekne. Valsts vidusskola un paidagoģiskais institūts [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Pļauju svētki Rēzeknē 1936.g. [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Rēzekne [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Malnava [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
[Daudz laimes dzimšanas dienā!] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes dsimschanas deenā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes dsimschanas deenā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1935
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā! [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes dzimšanas dienā [attēls] - 1938
Kolekcijas daļa:
[Daudz laimes dzimšanas dienā!] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
[Daudz laimes dzimšanas dienā!] [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes Dzimšanas dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes dsimschanas deenā! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - 1939
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - 1934
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - 1937
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - 1933
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Daudz laimes vārda dienā] [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Daudz laimes vārda dienā! [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Dauds laimes wahrda deenā! [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Madona [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Madona. Pilsētas ainava [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1939
Kolekcijas daļa:
Madonas peldvieta - Baznīcas ezers [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Madona. Lazdonas ezers [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Madona. Plaksnes ezers [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Madona. Pilsētas ainava [attēls] - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1935
Kolekcijas daļa:
Madonas apkārtnes ainavas [attēls]. Apm. 3klm. aiz Mārcienas ceļā uz Ļaudonu - [193-]
Kolekcijas daļa:
Landschaft bei Modohn. Am Wege nach Laudohn ungefähr 3 km hinter Martzen [attēls] = Madonas apkārtnes ainava. Apm. 3 km aiz Mārcienas ceļā uz Ļaudonu - 1942
Kolekcijas daļa:
Modohn. Blick auf die Lasdonsche Kirche [attēls] = Madona. Skats uz Lazdonas baznīcu - Vīburs, Krišjānis, 1901- - 1943
Kolekcijas daļa:
Привђтъ изъ Модона [attēls] = Skats no Birscheem - [192-]
Kolekcijas daļa:
Rušonu ezers pie Jaunaglonas [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aglona Upuras kalns [attēls] - Tomaļunas, M. - [192-]
Kolekcijas daļa:
Laudonas basniza [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Aglyunas bazneica. [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Aglona [attēls]. [Aglonas bazilikas altārglezna] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Liograde [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Liograde [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Limbaži. Parks. [attēls] - Sarkangalvis, Kārlis, 1873- 1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Groβer see bei Lemsal [attēls] = Limbaži. Lielezera ainava - Vīburs, Krišjānis, 1901- - 1943
Kolekcijas daļa:
Mērsrags [attēls] - Bergs, Z. - [192-]
Kolekcijas daļa:
Baptistu baznīca Mērsragā [attēls] - 1936
Kolekcijas daļa:
[Cesvaines pils] [attēls] - 1910
Kolekcijas daļa:
Sigulda ziemā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sigulda ziemā [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Sigulda. Skats no Preses pils] [attēls] - Johansons, Roberts, 1877-1959 - 1936
Kolekcijas daļa:
Sigulda. Skats no Līvu kalna [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sigulda. Ainava [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Sigulda. Gaujas leja [attēls] - Lessiņš, Otto - [193-]
Kolekcijas daļa:
Segewold. Das Aatal [attēls] - [191-]
Kolekcijas daļa:
Segewold. Das Aatal [attēls] - [190-]
Kolekcijas daļa:
[Cesvaines pils] [attēls] - [19--]
Kolekcijas daļa:
Livl. Schweiz [attēls]. Blick aus Kremon - [191-]
Kolekcijas daļa:
Livl. Schweiz [attēls]. Mondnacht auf der Aa - [191-]
Kolekcijas daļa:
Cesvaine [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
Cesvaines pils [attēls] - [193-]
Kolekcijas daļa:
[Cesvaines pils] [attēls] - [192-]
Kolekcijas daļa:
Sesswegen [attēls] = Зeswaine - [191-]
Kolekcijas daļa:
Cesvaines bazn. ērģeles [attēls] - Dickals, J. - [192-]
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Dziesmu svētki. Rīgā - [1931]
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Dziesmu svētki. Rīgā - [1931]
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīgā - [1931]
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
Rucavietes VII. latvju Dziesmu svētkos - 1931
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
[VIII vispārējie Dziesmu svētki] - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - 1933
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
[VIII vispārējie Dziesmu svētki] - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
Sveiciens no latvju VI. vispārējiem dziesmusvētkiem Rīgā - Cīrulis, Ansis, 1883-1942 - 1926
Kolekcijas daļa:
XXI Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki - Kalniņš, Juris, 1942. gada 4. jūlijs- - 1993
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīga - Balodis, Leons, 1940- - 1998
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki. Rīga - Balodis, Leons, 1940- - 1998
Kolekcijas daļa:
"Pūt vējiņi..." - [1993]
Kolekcijas daļa:
6. Eiropas latviešu Dziesmu svētki Helsingborgā, Zviedrijā. 30.7.-2.8.1989 - Krastiņš, Raimonds - 1989
Kolekcijas daļa:
"Pūt vējiņi..." - [1993]
Kolekcijas daļa:
Tautu meitas - Upītis, Valdemārs, 1904-1986 - 1940
Kolekcijas daļa:
Sveiciens svētkos! - Ceburs, J. - [1970]
Kolekcijas daļa:
IX latviešu Dziesmu svētki. Valsts prezidenta Dr. K.Ulmaņa protektorātā. Rīgā, Uzvaras laukumā 18.-19.jūnijā 1938 - Krēgere, Vera, 1909- - 1938
Kolekcijas daļa:
8. Dziesmu svētki. Rīgā - [1933]
Kolekcijas daļa:
Rīga. Dziesmu svētki. Deju kolektivi "Dinamo" stadionā - Fedosejevs, B. - [1950]
Kolekcijas daļa:
Suiti VII. Dziesmu svētkos - 1931
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētki 16. un 17. jūnijā 1923.g. Rīgā - Lapiņš, Mārtiņš, 1873-1954 - 1923
Kolekcijas daļa:
VI Latvijas dziesmu svētki - 1926
Kolekcijas daļa:
Uldis Žagata - [198-]
Kolekcijas daļa:
[Zīmējumi pēc latviešu tautas tērpu motīviem] - Vilks, Ģirts, 1909-1983 - [1964?]
Kolekcijas daļa:
Teodors Reiters. Nacion. operas direktors - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējie Dziesmu svētki. Rīgā - 1931
Kolekcijas daļa:
Teodors Reiters. Latv. Nac. Op. diriģents - [192-?]
Kolekcijas daļa:
Teodors Reiters - [193-?]
Kolekcijas daļa:
Ausma Derkēvica - [198-]
Kolekcijas daļa:
Uldis Žagata - [198-]
Kolekcijas daļa:
Dziesmu svētku simtgadei - 1973
Kolekcijas daļa:
Tautas tērpi IX Dziesmu svētkos - 1938
Kolekcijas daļa:
[Apsesdēls - Augusts Apsītis.]
Kolekcijas daļa:
Wolmar Umera [attēls]= Jumaras leja pee Walmeeras / fotogrāfs Johans Sarkangalvis.
Kolekcijas daļa:
Wissendorfs
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Tuckum. Kirche
Kolekcijas daļa:
Latvija. Daugava - Kraslava [attēls] / fotogrāfs Andrejs Saule.
Kolekcijas daļa:
Tīzenhauzenu nams
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitāte [attēls] / [fotogrāfs Andy Kirss].
Kolekcijas daļa:
Рига. Курорт Кемери. Санаторий No 1
Kolekcijas daļa:
Sveiciens no Ķemeriem! [attēls] Ķemeri - fotomontāža / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Doblen
Kolekcijas daļa:
Pāvilosta [attēls] / fotogrāfs [Kūdriņš].
Kolekcijas daļa:
Kuldīga. Valsts ģimnāzija
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Annas tirgus
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Rožu laukums un Rīga siela [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Kārļu elektriskā spēkstacija
Kolekcijas daļa:
Valmiera
Kolekcijas daļa:
Lindenberg b. Oger / [attēls] fotogrāfs [Karls Marija Hebenšpergers].
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Pilsētas parks
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valka. Rigas eela
Kolekcijas daļa:
Rauna. Ūdens dzirnavas [attēls] / fotogrāfs Mārtiņš Buclers.
Kolekcijas daļa:
Sasmaka, Lielā iela
Kolekcijas daļa:
Tirgus laukums Rūjienā
Kolekcijas daļa:
Valdemārpils
Kolekcijas daļa:
Aizputes ainavas [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Ugāle - Tautas nams "Gaisma"
Kolekcijas daļa:
Brīvības piemineklis Rūjienā [attēls] / fotogrāfs A. Balodis.
Kolekcijas daļa:
Remtes muižas pils [attēls] / fotogrāfs J. Freimans.
Kolekcijas daļa:
Jekabmiests. Lielā iela
Kolekcijas daļa:
Madona. Rīgas bulv.
Kolekcijas daļa:
Jelgava. Cukura fabrika
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils pilsētas dārzs. 1931. g. plūdu skats [attēls] / fotogrāfs [Voldemārs] Šnornieks.
Kolekcijas daļa:
Viesīte. Brīvības iela
Kolekcijas daļa:
Naukšeni
Kolekcijas daļa:
Туккумъ. Замковая ул. [attēls] = Tuckum. Schlossstrasse / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Gr.-Eckau. Schloss
Kolekcijas daļa:
Kandawa, pilskalns [attēls] = Кандау, замковая гора / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Strenzis. Sirgu pasts [attēls] = Stackeln. Poststation / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Tuckum. Stadt-Park [attēls] = Тукумъ. Городской паркъ / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Talsen
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Rīgas iela
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Bauske. Grosse Strasse [attēls] = Sweizeens no Bauskas. Leelā eela / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Valsts slimnīca Strenčos
Kolekcijas daļa:
Strenči
Kolekcijas daļa:
Strenči
Kolekcijas daļa:
Strenči
Kolekcijas daļa:
Inčukalna bērnu sanatorija [attēls] = Детский санаторий "Инчукалнс", Латв. ССР / fotogrāfs B. Fedosejevs.
Kolekcijas daļa:
Pie Velna alas. Krimulda
Kolekcijas daļa:
Aizpute. Baznīca un ceļš uz staciju
Kolekcijas daļa:
Aizpute. Šenka alus darītava
Kolekcijas daļa:
Aizputes apriņķa vidusskola
Kolekcijas daļa:
Aizpute. Boju un Jelgavas ielas
Kolekcijas daļa:
Ventspils osta
Kolekcijas daļa:
Ventspils osta
Kolekcijas daļa:
Aglona
Kolekcijas daļa:
Bauskas pilsdrupas
Kolekcijas daļa:
Talsen [attēls] = Talsi / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga - Portal der St.-Petri-Kirche [attēls] = Rīga - Pēterbaznīcas portāls / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Mitau - Gymnasium [attēls] / [fotogrāfs N. Schilling].
Kolekcijas daļa:
Tukums
Kolekcijas daļa:
Tukums. Pasts
Kolekcijas daļa:
Galvaspilsēta Rīga. Skats pāri Daugavai [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Rīga
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Rožu laukums [attēls] = Rosenplatz / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Moļi [attēls] = Libau. Molen / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Pilsētas tilts [attēls] = Libau. Stadtbrücke / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Jelgava. Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Rīgas iela
Kolekcijas daļa:
Vispārējs skats uz Rūjieni
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Pils parks
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Gauja plūdos
Kolekcijas daļa:
Cēsis, 18. novembra svinības 1928. gadā [attēls] / fotogrāfs Pēteris Paukšēns.
Kolekcijas daļa:
Aglonas Dieva Mātes bilde
Kolekcijas daļa:
Daugavpils. Raiņa iela
Kolekcijas daļa:
Skats pie Trikātas [attēls] / fotogrāfs Dāvis Spunde.
Kolekcijas daļa:
Riga. Wöhrmannsche Park
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Tilts
Kolekcijas daļa:
Restaurant Otto Schwarz. Riga [attēls] / fotogrāfs Vilis Rīdzenieks.
Kolekcijas daļa:
L.S.K. Tērvetes jaunā sanatorija
Kolekcijas daļa:
Dobele. Pilsdrupas
Kolekcijas daļa:
Valka
Kolekcijas daļa:
Walk
Kolekcijas daļa:
Valkas pilsētas I. pamatskola
Kolekcijas daļa:
Gr.-Eckau. Schloss
Kolekcijas daļa:
Cietokšņa skats
Kolekcijas daļa:
Jelgava. Pils
Kolekcijas daļa:
Jelgava. Trīsvienības baznīca
Kolekcijas daļa:
Ņina Melbārde filmā "Zvejnieka dēls" [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Rēzekne. Skats no tilta uz upi [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Die Kolonnenstrasse in Mitau
Kolekcijas daļa:
Riga. In der Altstadt
Kolekcijas daļa:
Gruß aus Mitau - Reformierte Kirche - Seestraße
Kolekcijas daļa:
Rīgas vecais Daugavmalas tirgus
Kolekcijas daļa:
Sveiciens iz Alūksnes
Kolekcijas daļa:
Akmeņu vākšana
Kolekcijas daļa:
Dr. A. Priedkalna apbedīšana 8.4.23.
Kolekcijas daļa:
Mērnieki
Kolekcijas daļa:
Bauska. R. Kalniņa mājas
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Sēra avotiņš
Kolekcijas daļa:
Rīga. Saspridzinātie tilti pār Daugavu
Kolekcijas daļa:
Rīga. Saspridzinātie tilti pār Daugavu
Kolekcijas daļa:
Rigaer Strand
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala
Kolekcijas daļa:
Cēsu līdzenums
Kolekcijas daļa:
Asari
Kolekcijas daļa:
Rīgas jūrmala [attēls] = Rigaer Strand / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Latvija. Rīgas jūrmala [attēls] = Lettonie. La plage de Riga / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Vidzemes sētā [attēls] / fotogrāfs Pēteris Upītis.
Kolekcijas daļa:
Riga. Dünakeh
Kolekcijas daļa:
Baldohn [attēls] / fotogrāfs Kārlis Bļodnieks.
Kolekcijas daļa:
Rīgas operas nams
Kolekcijas daļa:
Saldus [attēls] / fotogrāfs J. Gulbis.
Kolekcijas daļa:
Koknese. Pilsdrupas
Kolekcijas daļa:
Am Rathaus in Goldingen
Kolekcijas daļa:
Libau. Trinitatis Kirche
Kolekcijas daļa:
Iecava
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Paviljons [attēls] = Кемери. Павильон на острове / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Sēravots [attēls] = Кемери. Серный источник / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Parka galvenā aleja [attēls] = Кемери. Главная аллея парка / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Mīlestības ozols
Kolekcijas daļa:
Latgale. Sīvera ezers [attēls] = Der Siwer-See in Lettgallen / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Ledus kalni Rīgas jūrmalā
Kolekcijas daļa:
Ledus kalni Rīgas jūrmalā
Kolekcijas daļa:
Ledus kalni Rīgas jūrmalā
Kolekcijas daļa:
Ledus kalni Rīgas jūrmalā
Kolekcijas daļa:
Ledus kalni Rīgas jūrmalā
Kolekcijas daļa:
Туккумъ - ученики городского учулища [attēls] / fotogrāfs O. P. Lessin.
Kolekcijas daļa:
Riga. Operhaus [attēls] = Operas nams / fotogrāfs Valdemārs Upītis.
Kolekcijas daļa:
Maris Wetra
Kolekcijas daļa:
Maris Wetra
Kolekcijas daļa:
Mariss Vētra filmā "Pavasara pasaka"
Kolekcijas daļa:
Maris Wetra Claire Fuchs
Kolekcijas daļa:
Maris Wetra Livio Pavanelli
Kolekcijas daļa:
Riga. Börsenbank
Kolekcijas daļa:
Rīga. Latvijas banka
Kolekcijas daļa:
Rīga. Pilsētas kanāls
Kolekcijas daļa:
Kaufmännischer Verein
Kolekcijas daļa:
Sigulda. Kraukļu ala
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Pilsdrupas
Kolekcijas daļa:
Stadt-Theater
Kolekcijas daļa:
Riga. Deutsches Stadttheater
Kolekcijas daļa:
Riga - Theateranlagen
Kolekcijas daļa:
Рига - Немецкий Городской Театръ [attēls] = Riga - Deutsches Stadt-Theater / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Riga - I. Stadttheater
Kolekcijas daļa:
Riga. Stadt-Theater
Kolekcijas daļa:
Riga, das Stadt-Theater
Kolekcijas daļa:
Aus dem eroberten Riga. Blick auf das Deutsche Theater [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Riga. Opernhaus [attēls] = Operas nams / fotogrāfs Valdemārs Upītis.
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā opera [attēls] / fotogrāfs Georgs Kundts.
Kolekcijas daļa:
Latvija. Rīga [attēls] / fotogrāfs Andrejs Saule.
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā opera [attēls] / fotogrāfs Georgs Kundts.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nacionālā opera
Kolekcijas daļa:
Riga - Das Opernhaus [attēls] = Operas nams / fotogrāfs Andrejs Saule.
Kolekcijas daļa:
Riga - Opernhaus [attēls] = Operas nams / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga - Opernhaus [attēls] = Operas nams / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga - Opernhaus [attēls] = Operas nams / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga - Anlagen vor dem Opernhaus [attēls] = Apstādījumi pie operas / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga - Das Opernhaus [attēls] = Operas nams / fotogrāfs Andrejs Saule.
Kolekcijas daļa:
Skats pār kanāli uz operas namu Rīgā [attēls] / fotogrāfs Valdemārs Upītis.
Kolekcijas daļa:
Рига. Гос. Театр оперы и балета Латв. ССР [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Operas un baleta teātris [attēls] = Рига. Театр оперы и балета / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Operas un baleta teātris [attēls] = Рига. Театр оперы и балета / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Operas un baleta teātris [attēls] = Рига. Театр оперы и балета / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Latvijas PSR Operas nams [attēls] = Рига. Опера ЛССР / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Kanāļa skats [attēls] = Рига. Городской канал / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Рига. Площадь Латв. Госуд. Академич. театра оперы и балета
Kolekcijas daļa:
Rīga. LPSR valsts operas un baleta teātris [attēls] = Рига. Гос. театр оперы и балета ЛССР / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
г. Рига. Государственный театр оперы и балета Латвийской ССР [attēls] / fotogrāfs L. Raskins.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Latvijas PSR Valsts operas un baleta teātris [attēls] = Рига. Государственный театр оперы и балета ЛССР / fotogrāfs K. Melnbārzdis.
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Valsts operas un baleta teātris [attēls] = Государственный театр оперы и балета Латвийской ССР / fotogrāfs K. Melnbārzdis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. LPSR Valsts operas un baleta teātris [attēls] = Рига. Театр оперы и балета Латвийской ССР / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Latvijas PSR Valsts operas un baleta teātris [attēls] = Рига. Государственный театр оперы и балета ЛССР / fotogrāfs K. Melnbārzdis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Strūklaka pie Valsts operas un baleta teātra [attēls] = Рига. Фонтан у Театра оперы и балета / fotogrāfs K. Melnbārzdis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Pēdējais sniegs [attēls] = Рига. Последний снег / fotogrāfs K. Melnbārzdis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Latvijas PSR Valsts operas un baleta teatris [attēls] = Рига. Государственный театр оперы и балета ЛССР / fotogrāfs Valdemārs Upītis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. LPSR Valsts operas un baleta teatris [attēls] = г. Рига. Государственный театр оперы и балета ЛССР / fotogrāfs Valdemārs Upītis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Skats uz LPSR Valsts Akadēmisko operas un baleta teātri naktī
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. Rīga. Valsts akadēmiskais operas un baleta teātris
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR. Rīga. Ar darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais Valsts Akadēmiskais operas un baleta teātris
Kolekcijas daļa:
Рига. Государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета Латвийской ССР [attēls] / fotogrāfs V. Poļakovs.
Kolekcijas daļa:
Rīga - Nacionālā opera [attēls] / fotogrāfs Andris Krievs.
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nacionālā Opera; Kolonāde; Strūklaka pie Nacionālās Operas [attēls] = The National Opera; The Collonade; The Fauntain near the National Opera / fotogrāfi Leons Balodis, Indriķis Stūrmanis.
Kolekcijas daļa:
Nacionālā opera [attēls] = The National Opera / fotogrāfs Leons Balodis.
Kolekcijas daļa:
Nacionālā Opera [attēls] = The National Opera / fotogrāfi Indriķis Stūrmanis, Ilgvars Gradovskis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nacionālā opera [attēls] = Die Nationalopera = The National Opera House = Nationaloperan / fotogrāfs Andris Krievs.
Kolekcijas daļa:
Rīga [attēls] / fotogrāfs Leons Balodis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Opera [attēls] / fotogrāfs Leons Balodis, māksliniece Sandra Stelle.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Operas skvērs [attēls] = Riga. Opera Square / fotogrāfs Andris Tenass.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Operas nams. "Laimas" pulkstenis [attēls] = The Opera House. The Clock of Laima / fotogrāfi Aigars Altenbergs, Aivars Āķis.
Kolekcijas daļa:
Rīga - Nacionālā opera [attēls] / fotogrāfs Juris Svečturis.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nacionālā opera [attēls] = Riga. National Opera House / fotogrāfs Andris Tenass.
Kolekcijas daļa:
Rīga. Latvijas Nacionālā opera Aspazijas bulvārī 3, 1863 [attēls] = Latvian National Opera, 3 Aspazijas Boulevard, 1863 / fotogrāfs Jānis Jaunarājs.
Kolekcijas daļa:
Restaurant Otto Schwarz. Riga [attēls] / fotogrāfs Jānis Rieksts.
Kolekcijas daļa:
Режица. Гимназия [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Friedrichstadt. Denkmal der Jungfrau von Kurland (von den Deutschen errichtet) [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Pasts [attēls] = Riga. Die Post / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Mitau. Blick auf das Schloss vom St. Trinitatis-kirchthurm [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Mitau. Realschule [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Vom östlichen Kriegsschauplatz. Pferdeunterstände im Walde an der Düna, Kurland [attēls] / fotogrāfs Alfred Kühlewindt.
Kolekcijas daļa:
Kuldiga. Weza pils [attēls] = Goldingen. Die Schlossruine / fotogrāfs neiznāms.
Kolekcijas daļa:
Skats uz Kuldigu [attēls] = Goldingen / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Riga. Polytechnikum mit Anlagen [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Asari [attēls] / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Riga. Blick über die Düna [attēls] = Riga. Skats pāri Daugavai / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga. Blick über die Düna [attēls] = Skats pāri Daugavai / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga. Dünaufer [attēls] = Riga. Daugavas mala / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga. Anlagen vor dem Operhaus [attēls] = Riga. Apstādījumi pie Operas / fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Riga. Pulverturm [attēls] = Riga. Pulvera tornis/ fotogrāfs Krišjānis Vīburs.
Kolekcijas daļa:
Kuldīga. Ventas tilts [attēls] = Kuldiga. Die Venta-Brücke = Kuldiga. Pont de la Venta = Кулдыга. Мост через Венту / mākslinieks Ervins Volfeils.
Kolekcijas daļa:
Rīga
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Jaunais dzelscela tilts [attēls] = Riga. Neue Eisenbahnbrücke / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Biršas Komercskola [attēls] = Riga. Börsenkommerzschule / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Melngalvju nams [attēls] = Riga. Das Schwarzhäupterhaus / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Krievu baznica [attēls] = Riga. Russ. Cathedrale / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Nacionālā opera [attēls] = Riga. National-Oper / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Brīvības bulvāris [attēls] = Riga. Freiheits-Boulvard / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Augstskola [attēls] = Riga. Die Hochschule / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Raina bulvars [attēls] = Riga. Rainis bulvar / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Nacionālā opera [attēls] = Riga. National-Oper / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Rīgā. Pilsētas muzejs [attēls] = Riga. Das Museum / fotogrāfs nezināms.
Kolekcijas daļa:
Iela Ainažos [attēls] = Strasse in Ainaži = Rue à Ainaži / mākslinieks Ervins Volfeils.
Kolekcijas daļa:
Alūksnes ezers [attēls] = Der See bei Alūksne = Le lac d'Alūksne / mākslinieks Ervins Volfeils.
Kolekcijas daļa:
Daugava pie Jēkabpils [attēls] = Die Daugava bei Jekabpils = La Daugava près de Jekabpils = Даугава около Екабпилс / mākslinieks Ervins Volfeils.
Kolekcijas daļa:
Krustpils [attēls] = Крустпилс / mākslinieks Ervins Volfeils.
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Ziemas svētkus!
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Kolekcijas daļa:
Rīga. Benjamiņu nams
Kolekcijas daļa:
Rīga. Lāčplēša iela
Kolekcijas daļa:
Rīga. Vaļņu iela
Kolekcijas daļa:
Rīga. Raiņa bulvāris
Kolekcijas daļa:
Raiņa bulvārī
Kolekcijas daļa:
Rīga. Raiņa bulvāris
Kolekcijas daļa:
Ielu laistītājs Raiņa bulvārī
Kolekcijas daļa:
Rīga. Nams Brīvības ielā 38
Kolekcijas daļa:
Kolonādes kiosks
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Kolekcijas daļa:
Rīga. Raiņa bulvāris
Kolekcijas daļa:
Rīga. Raiņa bulvāris
Kolekcijas daļa:
Skauts ir možs arvien un visur, visās dzīves grūtībās... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Skautu saimes vadītājs Latvju zemē - sveiks!!! [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Ceļi tuvi, ceļi tāļi - droši pacelts mūsu skats [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Vai var nelaimīgs tas justies, kam ir draugu vesels bars [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Kam grūti iet - mēs palīgs esam [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Tīrā miesā - vesels gars [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Kam spēka daudz - tas stāvēt var! [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Būsim modri! Un lai zvēram Trijām zvaigznēm, kas mums mirdz... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Brauciet braši jūriņā... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Par dzīvniekiem mēs gādājam un vaiga sviedros strādājam... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Pēc grūtiem dienas darbiem mūs vakariņas gaida... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Lai kārdinājumam kūt citi... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Draudzība kur īsta mājo - jauks tur dzīves pavasars... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Par visu zemi skauti soļo visiem šķēršļiem tie pāri tiek... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Ak, šīm dāmām mūžīgi kas zūd... [attēls] / zīmējis Civi - s
Kolekcijas daļa:
Latviešu skautu un gaidu trešā lielā nometne Kanādā [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Vispasaules skautu lielais vadonis ģenerālis R. Bēden - Pauls [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas skautu trešā lielā nometne [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas skautu trešā lielā nometne [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Latvijas skautu trešā lielā nometne [attēls] / mākslinieks Arnolds Mazītis
Kolekcijas daļa:
Bēthovens [attēls] / mākslinieks C. Binenbaums
Kolekcijas daļa:
Bēthovens. Pērkona negaiss [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Bēthovens un draugi [attēls] / mākslinieks A. Grefte
Kolekcijas daļa:
L. van Beethoven [attēls] / fotogāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Beethoven [attēls] / fotogāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Beethoven [attēls] / fotogāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Beethoven [attēls] / fotogāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Preezigus Wasaras swehtkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Sveiciens Vasaras svētkos [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Apsītis
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus Vasaras svētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Priecīgus vasarsvētkus [attēls] / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Rugāji [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Walmeerā [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Nineera esers pee Zehsim [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Vēst. liepa pie baznīcas [attēls] / fotogrāfs Herberts Zemvalds
Kolekcijas daļa:
Talsi. Vidusskolas parks [attēls] / fotogrāfs Ansis Druviņš
Kolekcijas daļa:
Madona. Rāceņu ezers [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Smiltene. Parks [attēls] / fotogrāfs Ringenbergs
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Valterkalniņš [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ogre. Zilie kalni [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ogres upe [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas pilsētas dārzs [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Огеръ [attēls] = Oger / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Огеръ [attēls] = Oger / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Огеръ [attēls] = Oger / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Огерь [attēls] = Ogre / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Cēsis [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Valka. Pastkantoris [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Preiļu parks [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils pilsētas parks [attēls] / fotogrāfs V. A. Krūmiņš
Kolekcijas daļa:
Gruss aus Bauske [attēls]. Jungfernhof Bornsmünde / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Sweizinajums no Wez-Peebalgas [attēls]. Pils Krogs un Pasts / fotogrāfs Oskars Lesiņš
Kolekcijas daļa:
Vecmuižas stacija 18. nov. [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Dobele. Latviešu biedrība [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzērbenes biedrības nams [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Upesgrīva [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Stende [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Lejasciems [attēls] / fotogrāfs K. Zariņš
Kolekcijas daļa:
[Līpnas garnizona kazarmas mantu noliktava un pasta telefona kantoris] [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Salaspils [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Saldus pilsētas ainava [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Bārbeles vispārējs skats [attēls] / fotogrāfs A. Talbergs
Kolekcijas daļa:
Valmieras pilsētas skats [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Kokneses kooperatīvs [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ludza [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Aizkraukle [attēls] / fotogrāfs Andrejs Saule
Kolekcijas daļa:
Alšvanga [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Bernati. Mednieku klubs [attēls] = Bernaten. Jäger-Klub / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Pasts [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Alšvanga [attēls] / fotogrāfs E. Sabolevskis
Kolekcijas daļa:
Рингмундсгофъ. Дача Кезбера [attēls] / fotogrāfs [Jūl.] Auškāps
Kolekcijas daļa:
Cēsis [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Saldus. Lutera baznīca no vecā tilta puses [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Saldus. Pasts [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Barbeles tautas nams [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Liepajas cukurfabrika 1935.g. 15-V. [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Вольмаръ [attēls] = Walmeerā / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Vidusskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Raiskuma mežsaimniecības skola [attēls] / fotogrāfs G. Matīss
Kolekcijas daļa:
Talsi. Vidusskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Iecava. VI kl. pam. skola [attēls] / fotogrāfs Teodors Bidegs
Kolekcijas daļa:
Iecavas tilts [attēls] / fotogrāfs Teodors Bidegs
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Skats uz komercskolu [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Valmieras skati [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Lielvārdes miests [attēls] / fotogrāfs G. Zemīts
Kolekcijas daļa:
Nezināma ēka [attēls] / fotogrāfs C. Greismans
Kolekcijas daļa:
Ropažu stacija [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ļaudonas vispār skats [attēls] / fotogrāfs J. Īvāns
Kolekcijas daļa:
Barbele [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunogre [attēls] / fotogrāfs M. Jaunzems
Kolekcijas daļa:
Aizsilu pamatskola [attēls] / fotogrāfs J. Preimanis
Kolekcijas daļa:
Alsunga [attēls] / fotogrāfs J. Čakstiņš
Kolekcijas daļa:
Maz-Salace [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Mazsalacas baznīca [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Krāslava. Valsts ģimnāzija [attēls] / fotogrāfs M. Rogaļskis
Kolekcijas daļa:
Valsts Krāslavas vidusskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Saldus. Tilts pār Cieceri [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Dobele [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Palsmane [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Bēne [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunpils [attēls] / fotogrāfs K. Erdmanis
Kolekcijas daļa:
Gaujiena [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Kandava [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Pasts Sabilē [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Vecgulbene [attēls] / fotogrāfs Oskars Hildaberts Priedītis
Kolekcijas daļa:
Jaunsabile [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Nitaures bazn. [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Nitaures lut. baznica [attēls] / fotogrāfs nezinām
Kolekcijas daļa:
Rauna - Brīvības piemineklis [attēls] / fotogrāfs A. Priede
Kolekcijas daļa:
Wez-Gulbene [attēls] / fotogrāfs Oskars Hildaberts Priedītis
Kolekcijas daļa:
Kazdangas dzirnavas [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Trikāta [attēls] / fotogrāfs Dāvis Spunde
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Valterkalniņš [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Mazsalaca [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Mazsalaca [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ranka [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ēveles baznīca [attēls] / fotogrāfs Dāvis Spunde
Kolekcijas daļa:
Skats uz Jēkabpili [attēls] / fotogrāfs V. A. Krūmiņš
Kolekcijas daļa:
Lasdohn [attēls] = Lazdona / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Krustpils cukurfabrika [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Elkšņu valsts pamatskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Jaunjelgava [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Drusti [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Jeru pagasta valde [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Smiltene [attēls] / fotogrāfs Ringenbergs
Kolekcijas daļa:
Ārlavas luterāņu baznīca [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Zilupe [attēls] / fotogrāfs A. Siliņš
Kolekcijas daļa:
Gulbene. Piemineklis kritušajiem par Latvijas brīvību [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Vom östlichen Kriegsschauplatz. Fischerdorf Kl. Irben, Kurland [attēls] / fotogrāfs A. Kühlewindt
Kolekcijas daļa:
Dondangen (Kurland) [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Talsi [attēls] / fotogrāfs M. Druviņš
Kolekcijas daļa:
Talsi [attēls] / fotogrāfs Ansis Druviņš
Kolekcijas daļa:
Talsi. Skats no pilskalna [attēls] / fotogrāfs Ansis Druviņš
Kolekcijas daļa:
Krustpils [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Tukums. Skats pāri ezeram uz pilsētu [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Gauja - Siļķes dzirnavas [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Valka. Ģimnāzija un pamatskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Gulbenes arodskola [attēls] / fotogrāfs Oskars Hildaberts Priedītis
Kolekcijas daļa:
Amatas krasts pie Kārļu spēkstacijas [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Tukuma baznīca [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Valsts ģimnāzija [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Skats no v-Krāslavas vidusskolas [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Gr.-Eckau [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Kazdangas pag. valde un 6 kl. pamatskola [attēls] / fotogrāfs M. Strazdiņš
Kolekcijas daļa:
Якобштадтъ [attēls] = Jacobstadt / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Gulbene. Parka ainava [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Tukums [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ķegums [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Vaiņode. Bātes pagasta 6-kl. pamatskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Nīgrandes baznīca [attēls] / fotogrāfs Eduards Hūns
Kolekcijas daļa:
Mazsalacas ainava [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Nītaures pamatskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Dzērbenes 2-gadīgā Lauksaimniecības skola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ronneburg [attēls] = Rauna / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ronneburg [attēls] = Rauna / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Zilupes pamatskola [attēls] / fotogrāfs A. Siliņš
Kolekcijas daļa:
Litene [attēls]. Pededze pie Litenes / fotogrāfs Oskars Hildaberts Priedītis
Kolekcijas daļa:
Sabiles ainava [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Cēsis. Kaŗavīru sanatorija [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Brīvības iela Jēkabpilī [attēls] / fotogrāfs V. A. Krūmiņš
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils miertiesas ēka [attēls] / fotogrāfs [V. A. Krūmiņš]
Kolekcijas daļa:
Smiltene. Valsts lauksaimniecības mācību iestādes [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Smiltene. Lauksaimniecības biedrības nams [attēls] / fotogrāfs J. Ringenbergs
Kolekcijas daļa:
Gauja - Siļķes dzirnavas [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Raunas centra ainava [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Baldone. Pasts [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Naukschanu behrnu patwersme [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Skats uz Sabili [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Sesswegen [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes ainava [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Misas pagasta Lambārtes pamatskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Stacija "Baltezers" [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils vidusskola [attēls] / fotogrāfs [V. A. Krūmiņš]
Kolekcijas daļa:
Brīvības un Vadoņa ielas Jēkabpilī [attēls] / fotogrāfs V. A. Krūmiņš
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils. Skats no Luter. baznīcas dārza [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Zilupe [attēls] / fotogrāfs A. Siliņš
Kolekcijas daļa:
Dikļi. Bērnu patversme [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Saikava. "Kalna" skola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Piensaimnieku b-ba [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Iecava - Tilts [attēls] / fotogrāfs Teodors Bidegs
Kolekcijas daļa:
Rauna. Biedrības nams [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
"Vadoņa vārti" Dziesmu svētkos Dikļos [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Valmiera. Skats no tilta [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Endzeles pils [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Skats uz Kursīšiem [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Lazdonas 6-kl. pamatskola, Madonas apr. [attēls] / fotogrāfs O. Bērziņš
Kolekcijas daļa:
Bernāti [attēls] = Bernaten / fotogrāfs Indriķis Kruskops
Kolekcijas daļa:
Skaistkalne [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Brunavas Rom.-Katoļu baznīca [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Walmeera - Pils drupas un Walterkalns [attēls] = Wolmar - Ruine und Waltersberg / mākslinieks nezināms
Kolekcijas daļa:
Ogres panorāma [attēls] / fotogrāfs Valdemārs Upītis
Kolekcijas daļa:
Daugavpils. Celtuve [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Kuldīga [attēls] / fotogrāfs E. Saboļevskis (E. Sabolewsky)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils. Ziedošā iela [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Daugavpils. Vienības tilts pār Daugavu [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Rēzekne. Skats no pilsdrupām uz upi un pilsētu [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes ainava pie pilsdrupām [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Ķemeri. Luter. baznīca [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Ventspils. Latviešu baznīca [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Cēsis. 15. maija parka ainava / [attēls] fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Staiceles ainava [attēls] / fotogrāfs Krišjānis Vīburs
Kolekcijas daļa:
Aglonas baznīca [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Krāslavā. Valsts ģimnāzija [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Cēsis [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Ķemeri - Mīlas ozols [attēls] / fotogrāfs A. Cīrulis
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas. Daugavas atvars [attēls] / fotogrāfs V. Upītis
Kolekcijas daļa:
Dzelzceļa tilts pār Salacu [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Salaca pie Mazsalacas [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Skats no Skaņā kalna [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Beļavas tautas nams [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Gārsenes evanģēliski luteriskā baznīca [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
R. C. K. S. K. Bērnu sanatorija. Ogre [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Labrags [attēls] / fotogrāfs J. Čakstiņš
Kolekcijas daļa:
Vestienas skati. Lauksaimniecības skola [attēls] / fotogrāfs Jānis Sīlis
Kolekcijas daļa:
Birzgales 6 kl. pamatskola [attēls] / fotogrāfs nezināms
Kolekcijas daļa:
Baznīcas iela Mazsalacā [attēls] / fotogrāfs [Antons] Zvirgzdiņš
Kolekcijas daļa:
Liepāja. Kūrmājas prospekts [attēls] = Libau. Kurhaus-Prospekt / fotogrāfs nezināms
Izveidošanas datums:
23.05.2017
Labošanas datums:
23.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/28301
RDF dati | XML dati

Pieejamās datnes

Nosaukums Apraksts Izmērs Hash Piekļuves statuss
1. 1138.jpg 56.01 KB e9526aca67764900ec252e0c7189d76d Lejupielādēt Atvērt

Lūdzu uzgaidiet