LV | EN
Nosaukums:
Grāmatas
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Grāmatas
Tīmekļa saite:
http://gramatas.lndb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Nav zināms / VIRSKOLEKCIJA
Kolekcijas daļa:
I Dziesmusvētku 60 gadu atceres dziesmusvētku vadonis : visa svētku gaita 17., 18.,19., jūnijā 1933 - Latvju vispārējie dziesmu svētki (8 : 1933 : Rīga, Latvija) - 1933
Kolekcijas daļa:
VI. Latvju vispārējie Dziesmu un mūzikas svētki - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1926
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki 20., 21., 22. jūnijā 1931. : apcerējumi, programma, svētku gaita - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1931 : Rīga, Latvija) - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējo dziesmu svētku albums - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1931 : Rīga, Latvija) - 1931
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģentu paskaidrojumi pie VI. vispārējo dziesmu svētku dziesmām - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1925
Kolekcijas daļa:
Vadonis VI. latvju vispārējiem dziesmu un muzikas svētkiem 1926. gada 19-20-21 junijā - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku izstāde - Latviešu dziesmu svētku izstāde (1938 : Rīga, Latvija) - 1938
Kolekcijas daļa:
5. vispārejie Latviešu dziesmu svētki Rigā, 19., 20. un 21. jun. 1910. g. - Kreicbergs, Jānis, 1864-1948 - 1911
Kolekcijas daļa:
Wadonis pa Rigu Latweeschu III. wispahrigajôs dseedaschanas swehtkôs - 1888
Kolekcijas daļa:
Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza - 1904
Kolekcijas daļa:
IX Latviešu dziesmu svētki : Rīgā, Uzvaras laukumā 1938. gada 18., 19. jūnijā - Latviešu dziesmu svētki (9 : 1938 : Rīga, Latvija) - 1938
Kolekcijas daļa:
Garigu un laizigu dseesmu teksts III wispahrigeem Latweeschu dseedaschanas swehtkeemGarīgu un laicīgu dziesmu teksts III vispārīgiem Latviešu dziedāšanas svētkiem : Rīgā 1888. g. jūnijā. - 1888
Kolekcijas daļa:
Pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres svinības Dikļos : pirmo dziesmusvētku parka Neikena kalniņā 1939.g. 16. julijā - 1939
Kolekcijas daļa:
Pirmie vispārigie Latviešu dziedašanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873 : (izrīkoti caur Rīgas Latviešu biedrību) - Latvju vispārējie dziesmu svētki (1 : 1873 : Rīga, Latvija) - 1873
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki 1940.gada 15. un 16.jūnijā Daugavpilī - Latgales dziesmu svētki, (1940 :, Daugavpils, Latvija) - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940 - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1965
Kolekcijas daļa:
200 latviešu tautas dziesmas - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1906 - 1919
Kolekcijas daļa:
Kas ir kontrabanda pēc Latvijā spēkā esošā muitas nolikuma - Lūkins, Felikss Tenis, 1896-1989 - 1934
Kolekcijas daļa:
Muitas departamenta rīkojumi - Latvijas muitas departaments - 1938
Kolekcijas daļa:
Kanta leksikons: rokasgrāmata kriticisma studijām - Rolavs, Atis, 1897-1969 - [starp 1957 un 1967]
Kolekcijas daļa:
Burtnieku ezers un tā upes - Cukurs, Reinis, 1866-1946 - 1930
Kolekcijas daļa:
Lielupe - Dravnieks, Fricis, 1873-1967 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latviešu draugi pagātnē - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1937
Kolekcijas daļa:
Cilvēki zem ūdens : zemūdenes, ūdenslīdējs, darbs Kesonā - Ģirupnieks, Jānis, 1887-1964 - 1933
Kolekcijas daļa:
Neredzamās pasaules - Jirgensons, Bruno, 1904-1982 - 1938
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercogi un viņu laikmets - Juškēvičs, Jānis, 1886-1961 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ordeņa laikmets Latvijā - Karlsons, Ž., (Žanis), 1899-1976 - 1936
Kolekcijas daļa:
Zviedru laiki Vidzemē - Karlsons, Ž., (Žanis), 1899-1976 - 1936
Kolekcijas daļa:
Leišu un poļu laikmets Livonijā - Ķaune, Nikolajs, 1903-1939 - 1936
Kolekcijas daļa:
Sengrieķu dzīves gudrība - Krauliņš, Kārlis, 1904-1981 - 1939
Kolekcijas daļa:
Rīgas vārtos : priekšpilsētas, nomales, apkārtne : ar 5 kartēm un 22 il. - Lancmanis, Zelmārs, 1883-1935 - 1933
Kolekcijas daļa:
Pasaules karš - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1938
Kolekcijas daļa:
Antropoloģija - Pampe, Vilis - 1935
Kolekcijas daļa:
Reliģija vienīgi prāta robežās - Kant, Immanuel, 1724-1804 - 1957
Kolekcijas daļa:
Immanuela Kanta dzīve, darbi, sistēma - Rolavs, Atis, 1897-1969 - [starp 1957 un 1967]
Kolekcijas daļa:
Sistemātisks rādītājs Kanta "Tīrā prāta kritikai" - Rolavs, Atis, 1897-1969 - 1958
Kolekcijas daļa:
Britu pasaules imperija - Pelcis, Vitauts - 1936
Kolekcijas daļa:
Ievads filozofijā - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1928
Kolekcijas daļa:
Loģika - Введенский, А. И., (Александр Иванович), 1856-1925 - 1924
Kolekcijas daļa:
Gijo aistētika - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1927
Kolekcijas daļa:
Atziņas teorija grieķu filozofijā - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tiesības un valsts jēdziens Fichtes filozofijā - Вайнтроб, Марк, 1895-1941 - 1928
Kolekcijas daļa:
Arāja Janča runas - Spurgeon, Charles Haddon, 1834-1892 - 1878
Kolekcijas daļa:
Notāru likums - 1938
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1936
Kolekcijas daļa:
Brāļi Kaudzīši - Jansons, Jānis Alberts, 1892-1971 - 1935
Kolekcijas daļa:
Tīrā prāta kritika - Kant, Immanuel, 1724-1804 - 1931-1934
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautas skolām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1880
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautskolām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1938-1940
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1939
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivis - Siliņš, Jānis, 1883-1960 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas sēnes - Stoll, Ferdinand Erdmann, 1874-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
Reāli brīnumi - Ģirupnieks, Jānis, 1887-1964 - 1934-1935
Kolekcijas daļa:
Dzīvības sardze - Zeire, Elza, 1895-1972 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latviešu jūras zvejnieki : Ar karti un 35 ilustrācijām - Sams, Mārtiņš, dz. 1892 - 1932
Kolekcijas daļa:
Krievu laiki Latvijā - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936
Kolekcijas daļa:
Trīs brīvības cīņu vadoņi : [Oskars] Kalpaks - [Jānis] Balodis - [Pēteris] Radziņš - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936
Kolekcijas daļa:
Pededze, Lubāns, Aiviekste - Tomāss, Eduards, 1889-1958 - 1937
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija : Vidusskolām un pašmācībai - Čelpanovs, G. - 1921
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zviedru laiku finances - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002
Kolekcijas daļa:
Valsts tiesības : Doc. Akmentiņa lekcijas 1929./30. mācības gadā - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956
Kolekcijas daļa:
Valsts tiesības : lekcijas - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956
Kolekcijas daļa:
Piezīmes par veclatviešu rakstiem - Augstkalns, Alvils, 1907-1940
Kolekcijas daļa:
Faķiru māksla
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne : Konspektīvs pārskats pēc lekcijām un piezīmēm dažādiem avotiem - Puriņš, K.
Kolekcijas daļa:
Patiesība par muitas tarifu
Kolekcijas daļa:
Vispilnīgākā un visjaunākā Lielā Sapņu grāmata - Pilsoņu, J.
Kolekcijas daļa:
Tautas augstskolu saweeniba - Beķers, Voldemārs, 1881-1941
Kolekcijas daļa:
Lietuvas vēsture : Pēc Ļubļinas ūnijas : Doc. J.Bērziņa lasītās lekcijas 1936/37. mācības gadā - Bērziņš, Jānis, 1883-1941
Kolekcijas daļa:
Anarķistu savienība
Kolekcijas daļa:
Ābece ar bildēm
Kolekcijas daļa:
Alkohola gaviļu dziesma
Kolekcijas daļa:
Ārējie lietojamie homeopātiskie līdzekļi
Kolekcijas daļa:
Skābo augšņu kaļķošanas pieredze Apes rajona kolhozos - Apkalns, A.
Kolekcijas daļa:
Anekdotes ceļošana - Birkerts, A.
Kolekcijas daļa:
Neuste allgemeine Postkarte von Europa in welcher sämtliche Postrouten aller europäischen Staaten ... angezeigt sind - Pongraz, Johann - 1807
Kolekcijas daļa:
Ilzes muiža - Holms, Aivars - 1985
Kolekcijas daļa:
Trikātas ezers - 1920
Kolekcijas daļa:
Vijolītes
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Briedis - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1936
Kolekcijas daļa:
Izstāstīšana, kā ir gājis ar ticības atjaunošanas darbu - Fogels - 1865
Kolekcijas daļa:
Par pieklājību un smalku uzvešanos : Pamācītājs, kā tiklab saimniekam, kā arī viesim godprātīgi un pieklājīgi jāuzvedas : viesībās, mielastos, dejā, kāzās, vizītes taisot, līdzjūtību parādot u.t.t. - Doriņš, I. - 1914
Kolekcijas daļa:
Saimnieciskās attīstības vēsture - Henzelis, F. - 1932
Kolekcijas daļa:
Livonijas Vidējo bruņinieku tiesību krimināltiesiskās normas - Grīnbergs, J. G. - 1940
Kolekcijas daļa:
Likumu un rīkojumu spēkā nākšanas laiks Latvijā - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1932
Kolekcijas daļa:
Portugaliska-latviska un latviska-portugaliska vārdnīca, saturoša vairāk kā 2000 vārdus, visvairāk lietojamus praktiskā dzīvē - Gūtmanis, Jānis - 1906
Kolekcijas daļa:
Izmantojiet dabu - norūdiet savu organismu - Aņisimovs, A. - 1949
Kolekcijas daļa:
Brāļu Kaudzīšu radu raksti : materiāli dzīves aprakstam - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1929
Kolekcijas daļa:
Kr. Barona vieta mūsu kultūras dzīvē - Jansons, Jānis Alberts, 1892-1971 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsētu vēsture : Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilsētu vēsturi red. L. Arbusovs ; Latgales pilsētu vēsturi sast. B. Brežgo - Apinis, K., (Kārlis), dz. 1904 - 1931
Kolekcijas daļa:
Augstsirdība pret augstsirdību - 1874
Kolekcijas daļa:
Labdarīšana un pateicība : Stāsts no Francūžu kara gadiem - 1861
Kolekcijas daļa:
Dūšīgais Jānītis : Ļoti jauks stāsts maniem jauniem draugiem un draudzenēm - 1887
Kolekcijas daļa:
Baggatibas laime : Stāsts tautas brāļiem par derrigu laika kavekli - 1862
Kolekcijas daļa:
Auto-moto tūristu maršruti : Metodika - 1961
Kolekcijas daļa:
Baznīcu tiesības - Hermanis, A. - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture : pēc doc. B. Ābera 1938/39. g. lekcijām - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1939]
Kolekcijas daļa:
Jaunais nācionālisms : Rakstu krājums - 1936
Kolekcijas daļa:
"Pēterburgas avīzes" rakstu izlases : 1. daļa (1862.g.) - Šillers, Edgars, 1893-1941 - 1928
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija : mācības grāmata pedagoģiskajiem institūtiem - Смирнов, Анатолий Александрович, 1894-1980 - 1958
Kolekcijas daļa:
Bērna, pusaudža un jaunieša psiholoģija : Cilvēka psihiskā attīstība no dzimšanas līdz garīgā nobrieduma posmam - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1935
Kolekcijas daļa:
Kooperācija - Šīds, Š. - 1922
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne : Konspektīvs kurss pēc doc. K.Puriņa llekcijām u.c. avotiem 1922/23 m.g. - Puriņš, K. - [1922]
Kolekcijas daļa:
Dažas piezīmes par mūsu dialektoloģiskajos rakstos lietajamo fonētisko transkripciju - Ābele, Anna, 1881-1975 - 1935
Kolekcijas daļa:
Astoņpadsmitā gadu simteņa apsveikuma dzejolis - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 - 1935
Kolekcijas daļa:
Kristāmie vārdi jeb priekšvārdi ar attiecīgiem paskaidrojumiem sakopoti pēc vairākiem kalendāriem - Brūkšis, Dāvis, 1865-1918 - 1917
Kolekcijas daļa:
Testamenta forma - Bergers, Jūlijs - 1940
Kolekcijas daļa:
Kara likumu zinātne - Birkenšteins - [1921]
Kolekcijas daļa:
Par Alksnītes izloksni - Ancītis, Krišjānis, 1911-1963 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dārzu māksla - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960
Kolekcijas daļa:
Materiāli latviešu tautas medicīnai - Birsmanis, E. - 1895
Kolekcijas daļa:
Atskaņas no seniem laikiem - 1914
Kolekcijas daļa:
Amelia Gale no Bostona vidus Englandē - 1867
Kolekcijas daļa:
Akadēmiķis Jānis Zutis : [Rakstu krāj.] - 1959
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1893
Kolekcijas daļa:
Apburtais kalns : Vācu teika - 1877
Kolekcijas daļa:
Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1932
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata nākošam jaunkaŗeivjam, aizsargam un militāras audzināšanas skolotājam pamat- un vidusskolās - Bebrišs, P., (Pēteris) - 1926
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes kalendars ... godam - [1912-1913]
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieku kalendārs : 1914. gads - 1913
Kolekcijas daļa:
Īstais Liepājas kalendārs 1930. gadam - [1930]
Kolekcijas daļa:
Jaunās straumes kalendārs 1934. gadam - [1933]
Kolekcijas daļa:
"Jaunāko Ziņu" gadskārtējais saimniecības kalendārs 1939. gadam - 1938
Kolekcijas daļa:
Atmodas kalendārs 1939. gadam - 1938
Kolekcijas daļa:
Sacerējumu plāni - Aistars, Ernests, 1899-1998 - 1930
Kolekcijas daļa:
17. gs. latviešu gramatika bijušajā Kurzemes hercogu bibliotekā Pēterpilī - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [1925]
Kolekcijas daļa:
Pasaules gals - Bölsche, Wilhelm, 1861-1939 - 1910
Kolekcijas daļa:
Amerikas šujamās mašīnas no Singer manufakturing .. - 1873
Kolekcijas daļa:
Elektrisko vadu aprēķins un kanalizācija zem - un augstspraiguma : Vienvirzienu un maiņstrāva - Āboliņš, Gustavs - 1923
Kolekcijas daļa:
Elektronika un viņas izlietošana amatniecībā - Beks, V. - 1914
Kolekcijas daļa:
Atstāsim smēķēšanu un dzeršanu jeb kas ir tabaks? - Apolovs, A. - 1896
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības drogu leksikons - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā krusta saimniecībās lietojamais ūdens - Barons, Kārlis, 1865-1944 - 1938
Kolekcijas daļa:
Grūtniecības higiena - Archangeļskis, B. - 1950
Kolekcijas daļa:
Tabletes un viņu pagatavošana - Apinis, J. - 1933
Kolekcijas daļa:
Atpūta un ārstēšanās kūrortos : [Rakstu krāj.] - 1955
Kolekcijas daļa:
Ārstnieciskais uzturs miokarda infarkta, nieru, kuņģa un zarnu slimību gadījumos : [Rakstu krāj.] - 1956
Kolekcijas daļa:
Sapņi un nojautas kā slimību un nākotnes vēstneši : Populāri zinātnisks apcerējums - Apare, Emma - 1930
Kolekcijas daļa:
Bišu stropu plāni : Stāvstrops un pārvadājamais strops - 1951
Kolekcijas daļa:
Drifterzvejas tehnika un organizācija - Ahlinovs, I. J. - 1955
Kolekcijas daļa:
Bites - cilvēka draugi - Joirišs, N. - 1957
Kolekcijas daļa:
Kurzemes altāru tipi un attīstība - Ābele, Ella - 1938
Kolekcijas daļa:
Basketbola un volejbola noteikumi - 1930
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dziesmu chronoloģijas problēma : Atsevišķs novilkums no rakstu krājuma Ceļi VII - Bičolis, Jānis, 1904-1982 - 1936
Kolekcijas daļa:
Apsūdzības akts par gleznotāju Valdmani - [1922]
Kolekcijas daļa:
Nameiķis un viņa laikmets - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1935
Kolekcijas daļa:
Livonijas arhīvi - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [1935]
Kolekcijas daļa:
Uz revolucionāru cīņu pret kapitālistu uzbrukumu Padomju Krievijai - Astris, K. - 1930
Kolekcijas daļa:
Amacoņu trupa no Dabomejas - 1901
Kolekcijas daļa:
Paša audzināts - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1869
Kolekcijas daļa:
Rīmes un proza - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1880
Kolekcijas daļa:
Sestdienas vakars - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1909
Kolekcijas daļa:
Dziesmiņas un ziņģes - Bitte, Jānis - 1887
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1903
Kolekcijas daļa:
Neatlaidīgā : Luga 1 cēl., 2 ainās - Arkovs, J. - 1949
Kolekcijas daļa:
Zvaigznītes - Бебутова, Ольга Георгиевна, 1879-1952 - 1935
Kolekcijas daļa:
Apslēptie prāti :(Okulto zinātņu kulti) - Barkāns, Matīss - 1933
Kolekcijas daļa:
Laba un ļauna apziņa - Auders, H. - 1931
Kolekcijas daļa:
Zaudētā valdījuma atjaunošana - Bergmanis, Jānis, 1901-1977 - 1940
Kolekcijas daļa:
Pašaizsargāšanās māksla pret piepēšiem uzbrukumiem ar un bez ieročiem : Džiu-džitsu aizsargāšanas un uzbrukšanas mācība pret stiprāku pretinieku - Andrē, E. - 1933
Kolekcijas daļa:
Noteikumi un paskaidrojumi par valūtas un ārējās tirdzniecības ierobežojumiem : Rokas grāmata importieriem, eksportieriem, kreditētājiem, ceļotājiem, ārzemēs studējošo piederīgiem u.c. - Ķeniņš, Atis, 1874-1961 - 1935
Kolekcijas daļa:
Vēlais dzelzs laikmets Latvijā - Balodis, F. - 1926
Kolekcijas daļa:
Gauja - Ašmanis, Kārlis, 1876-1943 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība pilsētu un lauku skolām - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1902
Kolekcijas daļa:
A.Raņķa mājturības kalendārs 1938. gadam - [1937]
Kolekcijas daļa:
Socialpolitika : (pēc doc. E. Birkhāna Latvijas universitātē lasītām lekcijām) - Birkāns, E. - 1932
Kolekcijas daļa:
Selbstunterricht der lettischen fur Deutsche - Alksnis, N. - 1935
Kolekcijas daļa:
Sambo cīņa : mācību līdzeklis fizkulturas kolektīvu sekcijām - Harlampijevs, A. - 1953
Kolekcijas daļa:
Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas - Austrums, Ģirts - 1939
Kolekcijas daļa:
Lasīšanas grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1890
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne - Puriņš, K. - 1939
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1939
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās publiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1929
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās privāttiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1923
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās privātās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās publiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata atklātības darbiniekiem - Asars, A. - 1913
Kolekcijas daļa:
Vekseļu likums : Teksts, komentāri un tieslietu ministra paskaidrojumi - Akers, Bertolds, 1911- - 1938
Kolekcijas daļa:
Arhitektu honorāra un līguma noteikumi - 1935
Kolekcijas daļa:
Prizu tiesas - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940
Kolekcijas daļa:
Kas jāzina katrai sievietei - Andīna, 1903-1983 - 1925
Kolekcijas daļa:
Vislielākā un vispilnīgākā Ēģiptes Sapņu grāmata - Pilsoņu, J. - 1903
Kolekcijas daļa:
Ievads tagadnes filozofijā - Rils, A. - 1908
Kolekcijas daļa:
Kolektivizācijas sākums Latvju kolonijās - Birkmanis, Dāvids, 1862-1937 - 1931
Kolekcijas daļa:
Zemes īpašums - Bērziņš, P. - 1906
Kolekcijas daļa:
Vīrietis un sieviete savā kopējā dzimumu dzīvē - Zuments, K. - 1926
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1857
Kolekcijas daļa:
Pa Franciju uz siltām zemēm - 1881
Kolekcijas daļa:
Atmiņas un ziņas par Cēsu biedrībām un viņu darbību - Bērsons, V. - 1939
Kolekcijas daļa:
Dabas likums kā modernā pasaules uzskata tiesātājs - Bernevics, F. - 1911
Kolekcijas daļa:
Rīgas Sv. Jāņa baznīcas vēsture - Bernevics, E., (Ernsts) - 1910
Kolekcijas daļa:
Padomju sadzīves tradīcijas - Andersons, Jānis - 1960
Kolekcijas daļa:
Tautsaimniecības politika : (pēc doc. E. Birkhāna lasītām lekcijām) - Birkhāns, Ernests, dz. 1872 - 1932
Kolekcijas daļa:
Tie - kas nesēj un nepļauj - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1914
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedības teorija - Bērziņš, K. - 1940
Kolekcijas daļa:
Bērzaunes muižas zemnieki 1685.g... - Bērziņš, Jānis, 1883-1941 - 1939
Kolekcijas daļa:
PSR Savienības rūpniecības attīstība piektajā staļiniskajā piecgadē - Āboliņš, J. - 1953
Kolekcijas daļa:
Tieslietu ministra paskaidrojumi ... - Apsītis, Hermanis, 1893-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Uz kādiem netaisnas iedzīvošanas gadījumiem attiecināmi civ. lik. 3734-3736 p.p. - Abramsons, Mozus - 1936
Kolekcijas daļa:
Arestēto pavades dienesta instrukcija - 1931
Kolekcijas daļa:
Apriņķu pašvaldības likums - [1921]
Kolekcijas daļa:
Audzināšana : fiziskā, tikumiskā un garīgā - 1909
Kolekcijas daļa:
Ar sirdi un vārdu : (Stāsts par Cēsu raj. Kultūras nama māksl. pašdarb. aģitbrigādi) - Auziņš, Arnolds, 1931- - 1958
Kolekcijas daļa:
Lasāmā grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1898
Kolekcijas daļa:
Führer durch Mitau mit Stadtplan - 1917
Kolekcijas daļa:
Kurze Beschreibung der Stadt Libau - 1908
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Dünathal von Stockmennshof nach Kokenhusen nebst eine Karte - Ilsters, Jānis, 1851-1889 - 1887
Kolekcijas daļa:
Die Burgen der Livländischen Schweiz - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1895
Kolekcijas daļa:
Рига и окрестности её : путеводитель с планами г. Риги и Рижского взморья - Оболенский, Дмитрий Дмитриевич, 1918-2001 - [1910]
Kolekcijas daļa:
Sehenswürdigkeiten der Stadt Riga und Umgegend in Wort und Bild - 1899
Kolekcijas daļa:
Daugavpils pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931]
Kolekcijas daļa:
No Daugavas līdz Donavai - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1896
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadonis pa Rīgas Jūrmalas peldu vietām ar plānu un 8 ilustrācijām - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1924
Kolekcijas daļa:
Die Düna von der Ogermündung bis Riga und der Badeort Baldohn - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1910
Kolekcijas daļa:
Visjaunākais vadonis pa Rīgu ar Rīgas plānu un 30 ilustrācijām - [1924]
Kolekcijas daļa:
Führer durch Wenden und seine Umgebung - Kiwul - 1912
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : V. daļa - Gavronskis, J. - 1914
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : II. daļa - Gavronskis, J. - 1911
Kolekcijas daļa:
Планы города Риги и Рижскаго взморья - Оболенский, Дмитрий Дмитриевич, 1918-2001 - [19--?]
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : III. daļa - Gavronskis, J. - 1912
Kolekcijas daļa:
Illustrierter Führer durch Riga mit Umgebung und Runö - Mettig, Constantin, 1851-1914 - 1904
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga - [1926]
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts - Gavronskis, J. - 1910
Kolekcijas daļa:
Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas - Balodis, Voldemārs Dāvids, 1848-1918 - 1909
Kolekcijas daļa:
Иллюстрированный путеводитель по Риге и окрестностям - Бергенгрюн, A. - 1897
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : IV. daļa - Gavronskis, J. - 1913
Kolekcijas daļa:
Путеводитель по Риге ея окрестностям - Гейтер, К. П. - 1885
Kolekcijas daļa:
Von Baltischen Küsten und Inseln - Sodoffsky, Gustav - 1906
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907]
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I.sēj. III.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896
Kolekcijas daļa:
An der Ostsee - Conradi, Johann - 1888
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz in Wort und Bild - Mettig, Constantin, 1851-1914 - 1901
Kolekcijas daļa:
Album Balticum - Schmidt, Oscar Emil, 1839-1913 - 1907
Kolekcijas daļa:
Der Staburags - Stender, Johann Christian, 1787-1862 - 1850
Kolekcijas daļa:
Рига - [19--]
Kolekcijas daļa:
Kurländische Güter und Schlösser - Heine, G. - 1905
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I. sēj. II. d. : ceļojuma apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1959
Kolekcijas daļa:
Kokenhusen und Umgebung - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1900
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu - 1935
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem : I. sēj. I.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1893
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1925]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadonis pa Rīgas Jūrmalas pilsētu ar aprakstu, ievērojamākām vietām un komunāliestāžu sarakstiem un Jūrmalas plānu - [1922]
Kolekcijas daļa:
Pa aizliegtiem ceļiem - Landor, Arnold Henry Savage, 1865-1924 - 1900
Kolekcijas daļa:
Der Rigasche Strand mit Kemmern. Die Livländische und Kurländische Schweiz. Das Dünatha mi Kokenhusen - Redelien, G. - 1900
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar Rīgas vēsturi, valdības iestāžu, ievērojamāko vietu un pilnīgu ielu sarakstiem - [1926]
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : VI. daļa - Gavronskis, J. - 1920
Kolekcijas daļa:
Šķērsām caur Sibīriju - Švarcs, Bernhards - 1900
Kolekcijas daļa:
Robinsons Krūzo [elektroniskais resurss] - Defoe, Daniel, 1660-1731 - 2013
Kolekcijas daļa:
Resources and cooperation : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012
Kolekcijas daļa:
Ko darīt, ja-- - 2012
Kolekcijas daļa:
Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām - 2012
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai - 2013
Kolekcijas daļa:
Pār Trentu kāpj migla [elektroniskais resurss] - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 2013
Kolekcijas daļa:
Sōla [elektroniskais resurss] - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 2013
Kolekcijas daļa:
Trīs vīri laivā (nemaz nerunājot par suni) [elektroniskais resurss] - Jerome, Jerome K., (Jerome Klapka), 1859-1927 - 2013
Kolekcijas daļa:
Pamodināt Lāčplēsi [elektroniskais resurss] - Lācītis, Vilis, 1975- - 2013
Kolekcijas daļa:
Stroika ar skatu uz Londonu [elektroniskais resurss] - Lācītis, Vilis, 1975- - 2013
Kolekcijas daļa:
Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties [elektroniskais resurss] : [pasaka] - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 2013
Kolekcijas daļa:
Pasakas [elektroniskais resurss] - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 2013
Kolekcijas daļa:
Toma Sojera piedzīvojumi [elektroniskais resurss] - Twain, Mark, 1835-1910 - 2013
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni [elektroniskais resurss] - Valdis, 1865-1934 - 2013
Kolekcijas daļa:
Ugunīgi vērši ar zelta ragiem [elektroniskais resurss] - Berelis, Guntis, 1961- - 2012
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture [elektroniskais resurss] : no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam - Berelis, Guntis, 1961- - 2012
Kolekcijas daļa:
Gūtenmorgens [elektroniskais resurss] - Bērziņš, Māris, 1962- - 2012
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis [elektroniskais resurss] - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 2012
Kolekcijas daļa:
Kara māksla [elektroniskais resurss] - Sunzi, 6.gs. p.m.ē - 2012
Kolekcijas daļa:
Evija, jeb, kas notiek Stikla kalnā? [elektroniskais resurss] : nepareizs miniromāns - Zellis, Olafs, 1934- - 2012
Kolekcijas daļa:
Рижанки [elektroniskais resurss] - Мосиенко, Юрий - 2012
Kolekcijas daļa:
Pirmie desmit gadi [elektroniskais resurss] : cīņa par Latvijas drošību pasaules lielajā polītikā : rakstu krājums (1994 – 2001) - Lejiņš, Atis, 1942- - 2009
Kolekcijas daļa:
Mazliet savdabji [elektroniskais resurss] : stāsti un tēlojumi - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2007
Kolekcijas daļa:
Vēsture kā audzinātāja [elektroniskais resurss] - Cālītis, Eduards, 1881-1947 - 2006
Kolekcijas daļa:
1945 Rīga [elektroniskais resurss] - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005
Kolekcijas daļa:
Lugas - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 2007
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes - Aspazija, 1865-1943 - 2007
Kolekcijas daļa:
Ausekļa Rakstu izlase - Auseklis, 1850-1879 - 2007
Kolekcijas daļa:
Nozagtā valsts jeb digitalizācijas afēra Latvijā - Berts, Moriss - 2007
Kolekcijas daļa:
Lugas - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 2007
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 2013
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 2013
Kolekcijas daļa:
Stāsti un noveles - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 2013
Kolekcijas daļa:
Grāfs Monte-Kristo - Dumas, Alexandre, 1802-1870 - 2013
Kolekcijas daļa:
Tobago - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2013
Kolekcijas daļa:
Vārnu ielas republika - Grīziņš, Jānis, 1900-1941 - 2013
Kolekcijas daļa:
Song to kill a giant : Latvian revolution and the Soviet empire`s fall - Kalniete, Sandra, 1952- - 2013
Kolekcijas daļa:
Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 2013
Kolekcijas daļa:
Jūtu atvarā - Undika, Regīna - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture 1920-1940 : ārpolītika - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2012-2013
Kolekcijas daļa:
Latviešu saimniecībai : Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēža Andreja Bērziņa runas, 1934.-1939. - Bērziņš, Andrejs - 2012
Kolekcijas daļa:
Kultūras ceļi - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 2012
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2013
Kolekcijas daļa:
Kauja pie Knipskas - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 2013
Kolekcijas daļa:
Neaizberamā aka - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2013
Kolekcijas daļa:
Aiz sniega un tumsas - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2013
Kolekcijas daļa:
Dullais Dauka - Sudrabu, Edžus, 1860-1941 - 2013
Kolekcijas daļa:
Mirkļi : lirika - Kārstenis, Jānis, 1884-1921 - 2012
Kolekcijas daļa:
Pasaku lugas - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 2007
Kolekcijas daļa:
Partizāni - Cālītis, Eduards, 1881-1947 - 2007
Kolekcijas daļa:
Zemes raksti : tēlojumi un miniatūras - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2007
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku māksla - Cielēna, Maija, 1889-1988 - 2007
Kolekcijas daļa:
Modernais runu krājums : nopietna un humoristiska satura runas prozā un dzejā; ģimeņu viesībās, dažādos svētku un sabiedriskos gadījumos - Dziedonis - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvian literature under the Soviets : 1940-1975 - Ekmanis, Rolfs, 1929-2017 - 2007
Kolekcijas daļa:
Mana pulka kauju gaitas - Janums, Vilis, 1894-1981 - 2007
Kolekcijas daļa:
Kristus un mīla - Eglītis, Andrejs, 1912-2006 - 2007
Kolekcijas daļa:
Laiks bija iemīlējies - Gaile, Inga, 1976- - 2007
Kolekcijas daļa:
Latgales likteņi : ainas no senās un jaunākās pagātnes - Kemps, Francis, 1876-1952 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca - 2007
Kolekcijas daļa:
Niedrīšu Vidvuds, jeb, varenu vīru darbi Latvijas senatnē - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 2007
Kolekcijas daļa:
Balta puķe ezerā - Martuževa, Broņislava, 1924-2012 - 2007
Kolekcijas daļa:
Rakstītāja - Martuževa, Broņislava, 1924-2012 - 2007
Kolekcijas daļa:
Fabulas - Pērsietis, 1862-1901 - 2007
Kolekcijas daļa:
Raksti - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2007
Kolekcijas daļa:
Dvēseles dziesmas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 2007
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 2007
Kolekcijas daļa:
Manas dzīves dēkas - Rudzītis, Helmārs, 1903-2001 - 2007
Kolekcijas daļa:
Valstsvīri un demokrāti : biografiskas studijas - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 2007
Kolekcijas daļa:
Raibī panti - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2007
Kolekcijas daļa:
8 lugas - Staprāns, Raimonds, 1926- - 2007
Kolekcijas daļa:
Gauja nes un nes : ceļojumu piezīmes - Lapiņš, Jānis Eduards, 1885-1941 - 2012
Kolekcijas daļa:
Ojars : [stāsts] - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 2012
Kolekcijas daļa:
Bez piecām minūtēm divpadsmit! - Liberts, J. A., (Jānis Aleksandrs) - 2012
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvijas Centrālā Padome - LCP : Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943-1945 - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2008
Kolekcijas daļa:
Tur plīvoja Kurzemes karogi - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2008
Kolekcijas daļa:
Starpplanētāra sensācija : komēdija 10 ainās - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 2008
Kolekcijas daļa:
Debesu žonglieris : 101 dzejolis un miniatūra - Deģis, Arvīds Dinijs, 1972- - 2008
Kolekcijas daļa:
Ugunsziedi - Dievkociņš, Jūlijs, 1879-1906 - 2008
Kolekcijas daļa:
Panti dzimumdienu laimes vēlejumu kartēm - Diženajo, Bernhards, 1864-1933 - 2008
Kolekcijas daļa:
Dzejas kuplejas un dziedami gabali - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 2008
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds, Anna Meierovics - Gulbis, Ansis, 1873-1936 - 2008
Kolekcijas daļa:
Dziesmas - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 2008
Kolekcijas daļa:
Raksti - Laube, Indriķis, 1841-1889 - 2008
Kolekcijas daļa:
6 zīmējumi - Liepiņš, Agris, 1959- - 2008
Kolekcijas daļa:
Svešam draugam - Mora, Valda, 1902-2001 - 2008
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 2008
Kolekcijas daļa:
Darbi - Ruģēns, Jānis, 1817-1876 - 2008
Kolekcijas daļa:
Staru spārni pār dūmainu upurtrauku - Skujeniece, Biruta, 1888-1931 - 2008
Kolekcijas daļa:
Iesien baltā lakatiņā - Skujenieks, Knuts, 1936- - 2008
Kolekcijas daļa:
Piedošanas mērs : stāsti - Zīle, Austra - 2008
Kolekcijas daļa:
Es pagāju - Bākule-Veira, Elīna, 1981- - 2007
Kolekcijas daļa:
Raksti - Ezeriņš, Jānis, 1891-1924 - 2007
Kolekcijas daļa:
Bālie tauriņi - Lukaža, Adele - 2012
Kolekcijas daļa:
Apšu lapiņas : dzejoļi - Rutkis, Alberts, 1894-1961 - 2012
Kolekcijas daļa:
Zilās ēnas : otrā dzeju grāmata - Tīrumnieks, Ervīns - 2012
Kolekcijas daļa:
Raksti - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 2012
Kolekcijas daļa:
Jūras vilki - Valdess, Rihards, 1888-1942 - 2012
Kolekcijas daļa:
Jaunie daiņu ziedi - Balts, Vidars, 1911-1994 - 2011
Kolekcijas daļa:
Dārzi un vakari - Baumane, Alija, 1899-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Brīvā Latvija : Latvijas tapšana : atmiņas, vērojumi un atzinumi - Klīve, Ādolfs, 1888-1974 - 2007
Kolekcijas daļa:
Dižais Gars - Korins, Johans - 2007
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Kronbergs, Artūrs - 2007
Kolekcijas daļa:
Antenu burtnīca : dzeja 2001-2005 - Langa, Liāna, 1960- - 2007
Kolekcijas daļa:
Zināt un neaizmirst - Berklavs, Eduards, 1914-2004 - 2011
Kolekcijas daļa:
Zaķu sala : liriska poēma - Birzmalnieks, Alberts, 1909-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
XVII gadsimta gramatikas kā latviešu valodas vēstures avots : disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai - Grīsle, Rasma, 1922-2013 - 2011
Kolekcijas daļa:
Spēkildze : populārvalodniecisku rakstu izlase - Grīsle, Rasma, 1922-2013 - 2011
Kolekcijas daļa:
Emils Dārziņš, 1910 - 1925 - 2011
Kolekcijas daļa:
Vārnu ielas republika - Grīziņš, Jānis, 1900-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Pasaules glābējs : fantastisks romāns - Paulockis, Miķelis, rakstnieks - 2011
Kolekcijas daļa:
Nōkūtnes skaņas - Regža, Jānis, 1885- - 2011
Kolekcijas daļa:
Vakara blāzma : 2. daļa - Rieteklis, 1856-1940 - 2011
Kolekcijas daļa:
Izlūkošanas dienesta organizācija un darbība kaŗa laikā - Rozenšteins, Hugo, 1892-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Dievmātes draudzene - Ikstena, Nora, 1969- - 2013
Kolekcijas daļa:
Klinškalnu priedes (Pinus contorta Dougl. var Latifolia Engelm.) introdukcijas perspektīvas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda iegūšanai - Sisenis, Linards, 1980- - 2013
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgales atmoda - 2011
Kolekcijas daļa:
Redzi, mēs dzīvojam : romāns - Voitkus, Arturs, 1911-1991 - 2010
Kolekcijas daļa:
Barons Bunduls : raibs stāsts - Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924 - 2010
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Vīka, Hilda, 1897-1963 - 2009
Kolekcijas daļa:
Poemas - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 2009
Kolekcijas daļa:
Komēdijas - Vulfs, Edvards, 1886-1919 - 2008
Kolekcijas daļa:
Kur atradās senā Zemgales osta? : priekšlasījums Latviešu senatnes pētītāju biedrībā 25. janvārī 1938. gadā - Ērglis, Rihards, 1881-1950 - 2005
Kolekcijas daļa:
Kā cēlies Vidzemes nosaukums? : priekšlasījums korporacijas Tālavijas dāmu komitejas literāriski saviesīgā sarīkojumā 20./IV 1939. g. - Ērglis, Rihards, 1881-1950 - 2005
Kolekcijas daļa:
Veļu laika pastāsti - Zelmenis, Mārtiņš, 1956- - 2004
Kolekcijas daļa:
Spēles Ciklopa kunga savrupmājā : lugas - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2009
Kolekcijas daļa:
Van vet āken : dzeja - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2009
Kolekcijas daļa:
Rīt atbrauks Florinda : luga - Rukšāne, Dace, 1969- - 2009
Kolekcijas daļa:
Izmeklēti raksti - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2009
Kolekcijas daļa:
Sēļi, Kurzemes augšgala senči - Skruzītis, Mikus, 1861-1905 - 2009
Kolekcijas daļa:
Atrisis mezgls : [noveļu un stāstu krājums] - Skujenieks, Emīls, 1903-1965 - 2009
Kolekcijas daļa:
Lyugums sapneišam : dzeja bārnim - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2009
Kolekcijas daļa:
Programma tautas tradiciju [!] krājējiem - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009
Kolekcijas daļa:
Slazdu krogs un divi nami Rīgā - Svīre, Māra, 1936- - 2007
Kolekcijas daļa:
Noslēpums : stāsts - Amoliņa, Inta, 1952- - 2007
Kolekcijas daļa:
Bezesuntu - Stibe, Agnis, 1974- - 2006
Kolekcijas daļa:
Tradicionālās bases Latvijā - Auziņš, Varis, 1978- - 2013
Kolekcijas daļa:
Mana sarakste ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas traģiskajos gados - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 2010
Kolekcijas daļa:
Kur atradās Beverīna? : vēsturisks apcerējums - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 2009
Kolekcijas daļa:
Mans klusais brīdis - Apsesdēls, 1880-1932 - 2009
Kolekcijas daļa:
No Lizuma senatnes : pēc valsts archīva avotiem - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929
Kolekcijas daļa:
Kuršu kāpu folklora - 2009
Kolekcijas daļa:
Skaistākās latviešu pasakas - 2009
Kolekcijas daļa:
Latviešu mītoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009
Kolekcijas daļa:
Ievads baltu filoloģijā - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009
Kolekcijas daļa:
Valodas kļūdas un gŗūtumi - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009
Kolekcijas daļa:
Šoks : Soduma dzejoļu izlase no 60 Dzintara Soduma dzejoļiem - Sodums, Dzintars, 1922-2008 - 2009
Kolekcijas daļa:
Arlekīna kāzas : [Meteņa spēle trijos cēlienos] - Stērste, Elza, 1885-1976 - 2009
Kolekcijas daļa:
Pareizraksteibas vōrdneica - Strods, Pēteris, 1892-1960 - 2009
Kolekcijas daļa:
Ondes Martenot : [dzeja] - Šuba, Jurģis - 2009
Kolekcijas daļa:
Vecākās zemnieku tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas cilšu tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2009
Kolekcijas daļa:
Raksti - Veidenbaums, Kārlis, 1865-1901 - 2009
Kolekcijas daļa:
Siltāks kā asara : trīs skumji stāsti - Akmentiņš, Andris, 1969- - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2006
Kolekcijas daļa:
Puiškans - Austriņš, Antons, 1884-1934 - 2006
Kolekcijas daļa:
Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 2006
Kolekcijas daļa:
Nerātnās latvju tautas anekdotes : izlase - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006
Kolekcijas daļa:
Daiļradīšanas psicholoģija - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mīklas - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006
Kolekcijas daļa:
Laikmetu maiņā : atmiņas un atziņas - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 2006
Kolekcijas daļa:
Divi stāsti - Elīze - 2006
Kolekcijas daļa:
Vistu elks - Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013 - 2006
Kolekcijas daļa:
Sieviete-dieviete, sieviete-velns - Kalme, Arvīds, 1932- - 2006
Kolekcijas daļa:
Jaunie "Mērnieku laiki" - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 2006
Kolekcijas daļa:
Neticība : viencēliens - Kikōne - 2006
Kolekcijas daļa:
Greniāna, jeb, ceturtā versija - Kolmanis, Arvis, 1959- - 2006
Kolekcijas daļa:
Latviešu kolōnijas - Krasnais, Vilberts, 1908-1941 - 2006
Kolekcijas daļa:
Valdas Melgalves proza - Melgalve, Valda, 1955-2007 - 2006
Kolekcijas daļa:
Mācos lasīt - Neibarts, Aivars, 1939-2001 - 2006
Kolekcijas daļa:
Izbāzti putni un putni būros : stāsts - Neiburga, Andra, 1957-2019 - 2006
Kolekcijas daļa:
Māmiņ, es redzēju dziesmu : dzeja un atdzeja - Salējs, Māris, 1971- - 2006
Kolekcijas daļa:
Zilā Jumprava : mazliet ironisks romāns - Puriņš, Andris, 1950- - 2006
Kolekcijas daļa:
Laiks - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2006
Kolekcijas daļa:
Salnas nenokosts zieds : dzeja - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2006
Kolekcijas daļa:
Divas lugas - Sniedze, Evita, 1974- - 2006
Kolekcijas daļa:
222 manas mīklas - Vagulāne, Jana, 1965- - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie nespējīgas valdības - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 2005
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2005
Kolekcijas daļa:
Beverīnas pilsvieta - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 2005
Kolekcijas daļa:
Daiļā sēta : domas par latviešu iedzīves izdaiļošanu - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 2005
Kolekcijas daļa:
Notizen im verlassenen Flughafen - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzintara galvaskausi : 1985. - 1989. gadu dzejoļi - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005
Kolekcijas daļa:
Nevienas atbildes - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005
Kolekcijas daļa:
Tu tinies klusumā - Apškrūma, Kornēlija, 1937- - 2009
Kolekcijas daļa:
Avis : [dzejoļu izlase 1965 - 1989] - Avens, Voldemārs, 1924- - 2009
Kolekcijas daļa:
Caurumi - Avens, Voldemārs, 1924- - 2009
Kolekcijas daļa:
Atspīdumi drumstalās : jūtu un atziņu uzliesmojumi - Baltpurviņš, Augusts, 1871-1930 - 2009
Kolekcijas daļa:
Zemes dēls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 2009
Kolekcijas daļa:
Siržu bokss - Deģis, Arvīds Dinijs, 1972- - 2009
Kolekcijas daļa:
Puķķu-pušķis : ko klausigiem bērniem, kad tie savu abeceju pabeiguši, pasniedz E. Dünsberg - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 2009
Kolekcijas daļa:
Maiņās un maldos - Dobelis, Ādolfs, 1889-1918 - 2009
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Doku, Atis, 1861-1903 - 2009
Kolekcijas daļa:
Kārļa Ulmaņa dzīve : Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. Moceklis - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 2009
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Ivaska, Astrīde, 1926-2015 - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Krodznieks, Jānis, 1851-1924 - 2009
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions patiesības gaismā - Lācis, Visvaldis, 1924- - 2009
Kolekcijas daļa:
Ceļojumi - Mazutis, Juris, 1940-2008 - 2009
Kolekcijas daļa:
Atnācēji no saullēktu puses - Ozoliņš, Ojārs, 1929-2014 - 2009
Kolekcijas daļa:
Ik rītiņu saule lec : pa senu domu pēdām Vidzemē - Ozoliņš, Ojārs, 1929-2014 - 2009
Kolekcijas daļa:
Labirints : seši stāsti - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2011
Kolekcijas daļa:
Nacionālais jautājums Latvijā - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Sudrabota saule lec - Skuju, Frīdis, 1887-1942 - 2011
Kolekcijas daļa:
Garais dancis ; Pāris - nepāris ; Viņa ir cerībās - Stumbre, Lelde, 1952- - 2011
Kolekcijas daļa:
Galma podnieks - Dravnieks, Alberts - 2005
Kolekcijas daļa:
Dižlatvieši : dziesmu romāns : (nepabeigts) - Fallijs, 1877-1915 - 2005
Kolekcijas daļa:
Dseesmu leja un kalnu gals - Fallijs, 1877-1915 - 2005
Kolekcijas daļa:
Daile un spēks un milzums - Fallijs, 1877-1915 - 2005
Kolekcijas daļa:
Arnolds Nolle : komedija divos cēlienos - Fallijs, 1877-1915 - 2005
Kolekcijas daļa:
Selgā : komedija piecos cēlienos - Fallijs, 1877-1915 - 2005
Kolekcijas daļa:
Miglas bērni : spēle - Helds, Juris, 1942- - 2005
Kolekcijas daļa:
Don't call me, don't look for me! - Kolbergs, Andris, 1938- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviskā Jaunlatgale : apgabala vēsturiskie likteņi - Krasnais, Vilberts, 1908-1941 - 2005
Kolekcijas daļa:
Starp atnākšanu un aiziešanu : dzejoļi : 1962-1967 - Lindbergs, Ivars, 1932-2008 - 2005
Kolekcijas daļa:
Divi scenāriji - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005
Kolekcijas daļa:
Divas lugas - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005
Kolekcijas daļa:
Pareizais tonis : grāmata par pieklājību un smalkiem sadzīves ieradumiem : sastādīta pēc Rietrum-Eiropas parašām - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi no krājuma "Cik labi knokai!" - Paukšs, Hermanis, 1953- - 2005
Kolekcijas daļa:
Pirmee akkordi : liriski un satīriski dzejojumi - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 2005
Kolekcijas daļa:
Haizivs Sandis Ozoliņš - Puče, Armands, 1968- - 2005
Kolekcijas daļa:
Irbe kā mūris - Puče, Armands, 1968- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu-lībiešu-angļu sarunvārdnīca - Šuvcāne, Valda Marija, 1923-2007 - 2005
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais mākonis : dzejoļi - Tauns, Linards, 1922-1963 - 2005
Kolekcijas daļa:
1945 Riga - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005
Kolekcijas daļa:
Parallēlā vēsture : 1940. gads : kinoscenārijs - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005
Kolekcijas daļa:
Atvēzējies glāstam : dzejoļi - Ziedonis, Rimants, 1962- - 2005
Kolekcijas daļa:
Dažādi teksti - Ābele, Inga, 1972- - 2004
Kolekcijas daļa:
Svētā Bokasīna koks - Bankovskis, Pauls, 1973- - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta infrastruktūras nodrošinājuma analīze un sporta bāzu reģistra aktualizēšana - 2012
Kolekcijas daļa:
Gunta Bereļa raksti : recenzijas - Berelis, Guntis, 1961- - 2004
Kolekcijas daļa:
Liepas koks, zalkša asins - Briedis, Leons, 1949- - 2004
Kolekcijas daļa:
Katram mazam putniņam-- - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Brašā bruņurupuča Bruņa piedzīvojumi - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Gliemezis un cīrulīte - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Katrs savu dzīvi dzīvo - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Kurzemes bēgļi Rīgā - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Mīl mani Dievs - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Pirmsinfarkta stāvoklis - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Valodas ainava - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Dialogs ar dabu - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Dzīves dziesma : fragmenti no atmiņu romāna - Dāvids, Alfreds, 1923- - 2004
Kolekcijas daļa:
Tendīte - Eira, Digna, 1954- - 2004
Kolekcijas daļa:
Dzejoļu kopa, kas tiek pieteikta kā Pēdējie dzejoļi - Elsbergs, Jānis, 1969- - 2004
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Frīdvalds, Edmunds, 1971- - 2004
Kolekcijas daļa:
Liepājas blūzs - Gundars, Lauris, 1958- - 2004
Kolekcijas daļa:
Naktsputna testaments - Helds, Juris, 1942- - 2004
Kolekcijas daļa:
Nieki un izpriecas : stāsti - Ikstena, Nora, 1969- - 2004
Kolekcijas daļa:
Tagadnes - Kronbergs, Juris, 1946- - 2004
Kolekcijas daļa:
Ŗ, ŗ - Kušķis, Jānis, 1930- - 2004
Kolekcijas daļa:
Trīs dzejoļi un divas rīmes - Lase, Ieva, 1916-2002 - 2004
Kolekcijas daļa:
--no pēdējiem dzejoļiem - Leinerts, Uldis, 1936-1969 - 2004
Kolekcijas daļa:
Manas mīļās mīļākās sievietes - Mārtuža, Eva, 1954- - 2004
Kolekcijas daļa:
Marmortīrais klusums un tikšanās uz Krusta ceļa Medžugorjē - Mārtuža, Eva, 1954- - 2004
Kolekcijas daļa:
Nāve un Otto - Mūks, Roberts, 1923-2006 - 2004
Kolekcijas daļa:
Patrika spārni - Kota, Laima, 1962- - 2004
Kolekcijas daļa:
Vanags - Kota, Laima, 1962- - 2004
Kolekcijas daļa:
1987. un 1996. gada dzejoļi - N., Anna - 2004
Kolekcijas daļa:
Lasāmgabali - Neibarts, Aivars, 1939-2001 - 2004
Kolekcijas daļa:
Stāsts un kantainais galds - Ozoliņš, Aivars, 1957- - 2004
Kolekcijas daļa:
Koncerts maniem draugiem pelnu kastē : stāsti - Repše, Gundega, 1960- - 2004
Kolekcijas daļa:
Sarkans - Repše, Gundega, 1960- - 2004
Kolekcijas daļa:
Miglas krogs un citi dzejoļi - Saliņš, Gunars, 1924-2010 - 2004
Kolekcijas daļa:
Jōnebs atmīņs - Šimpermane, Milda - 2004
Kolekcijas daļa:
Zemes atjaunotāji - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2012
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni : stāsts - Valdis, 1865-1934 - 2011
Kolekcijas daļa:
Ceļi un cilvēki - Veldre, Vilis, 1908-1940 - 2011
Kolekcijas daļa:
Kokakvass : komēdija divos cēlienos - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2011
Kolekcijas daļa:
Nu ir tā stunda - Zeltiņš, Teodors, 1914-1991 - 2011
Kolekcijas daļa:
Cilvēks : pamatskolas VI. klases kurss : ar 3 tabulām krāsās, daudziem zīmējumiem un attēliem - Adamovičs, Fricis, 1863-1933 - 2010
Kolekcijas daļa:
Sīkās nātres - Alksnis-Zundulis, Kristaps, 1862-1912 - 2010
Kolekcijas daļa:
Dziesmiņas - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 2010
Kolekcijas daļa:
Miglā : skatu luga piecos cēlienos - Benjamiņš, Antons, 1860-1939 - 2010
Kolekcijas daļa:
Maharadža Visvamarga - Blaus, Pēteris, 1856-1930 - 2010
Kolekcijas daļa:
Civīltiesību terminoloģijas vārdnīca - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 2010
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 2010
Kolekcijas daļa:
Taicini : 105 malēniešu teicieni, pārcelti latvju mēlē un izskaidroti - Svārups, Pēteris - 2004
Kolekcijas daļa:
Melnā sērija : stāsti - Venters, Egīls, 1964- - 2004
Kolekcijas daļa:
Margarēta - Zālīte, Māra, 1952- - 2004
Kolekcijas daļa:
Tavs prāts lai notiek-- - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 2004
Kolekcijas daļa:
To es būtu pastāstījis saviem bērniem un mazbērniem, ja man tādi būtu! - Zirdziņš, Vilnis - 2004
Kolekcijas daļa:
Smiltene - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 2010
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus, pēc tautas teikām sacerēts - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 2010
Kolekcijas daļa:
Caur laiku varām - Sāgameža-Nāgele, Lūcija, 1928- - 2010
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novada zemnieki 1601. un 1630. gadā - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2010
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI 1695. gadā - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2010
Kolekcijas daļa:
Rīgas sapņugrāmata : stāsti un esejas - Zvirgzdiņš, Juris, 1941- - 2008
Kolekcijas daļa:
Gundegas dibinātāju un goda filistru dzīves stāsti : Gundegu raksti - 2013
Kolekcijas daļa:
Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā : pētījuma kopsavilkums - 2012
Kolekcijas daļa:
Par malēniešiem - Zvaigznīte, Jēkabs, 1833-1867 - 2011
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Vīka, Hilda, 1897-1963 - 2009
Kolekcijas daļa:
Attēlu stāsts : pirmā Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle 2014 - Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle, (1 :, 2014 :, Rīga, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Cilvēks, kas skrēja pāri ielai - Kolbergs, Andris, 1938- - 2004
Kolekcijas daļa:
Izlūku gājieni Latgales frontē - Helmanis, Hugo, 1895-1941? - 2007
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti : II [sējums] - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 2011
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989-1993 - Jundzis, Tālavs, 1951- - 2010
Kolekcijas daļa:
The parliamentary route to the restoration of Latvian statehood, 1989-1993 - Jundzis, Tālavs, 1951- - 2010
Kolekcijas daļa:
Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. gada 31. maijs-1990. gada 4. maijs): starp ideāliem un īstenību : 2010. gada 22. aprīļa konferences saīsināta stenogramma - Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. gada 31. maijs-1990. gada 4. maijs): starp ideāliem un īstenību, konference, (2010 :, Rīga, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Stendes izloksnes vārdu krājums - 2010
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2008 - 2009
Kolekcijas daļa:
Mana vēlā mīla - Anmane, Marija, 1945- - [20--]
Kolekcijas daļa:
My Latvia - Bišofs, Māris, 1939- - [20--]
Kolekcijas daļa:
Latviska tematiskā vārdnīca - Skudra, Egīls, 1932- - [20--]
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas iespējas bibliotēkā - 2014
Kolekcijas daļa:
Opportunities for the organized civil society to influence EU decision-making via national positions - 2014
Kolekcijas daļa:
Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā 2012./2013.māc.g. : pētījuma ziņojums - Velika, Biruta - 2014
Kolekcijas daļa:
Mana vieglprātīgā jaunība : atmiņu klipi - Zellis, Olafs, 1934- - 2014
Kolekcijas daļa:
Latviešu literariskā (latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā : ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 2013
Kolekcijas daļa:
Kopotas dzejas - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 2013
Kolekcijas daļa:
Development of compensation mechanisms in Latvia : summary - 2013
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem - Jākobsone, Jana, 1981- - 2013
Kolekcijas daļa:
Indija ne pa jokam. Un Pakistāna arī - Lapsa, Lato, 1969- - 2013
Kolekcijas daļa:
Cietušā tiesības uz juridisko palīdzību Latvijas kriminālprocesā : uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību : pieeja juridiskai palīdzībai - Litvins, Gatis, 1984- - 2013
Kolekcijas daļa:
Victim’s rights to legal aid in the criminal proceedings in Latvia : |b improving protection of victims’ rights : access to legal aid - Litvins, Gatis, 1984- - 2013
Kolekcijas daļa:
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas savienībā - 2013
Kolekcijas daļa:
Ziņkārīgi jautājumi par naudu : [metodiskais mācību materiāls] - Rakēviča, Inta - 2013
Kolekcijas daļa:
Santa Biblia - Žolude, Inga, 1984- - 2013
Kolekcijas daļa:
Активный и здоровый! : э-брошюра - 2013
Kolekcijas daļa:
105 Latvijas priekšzīmīgās saimniecības : palīgs ekskursiju rīkotājiem un dalībniekiem - 2012
Kolekcijas daļa:
Agrotehniskās kopšanas instrukcija : versija 1.0 - 2012
Kolekcijas daļa:
Инструкция по посадке, посеву и пополнению : версия 1.0. - 2012
Kolekcijas daļa:
Sapņu sejas : dzejas - Aldre, Pauls, dz. 1901 - 2012
Kolekcijas daļa:
Ceļi uz laimi : dzīves māksla : 1. [d.] - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 2012
Kolekcijas daļa:
Health promotion guidelines for local governments : approved by order No. 243 of the Ministry of Health on December 29, 2011 - Kukliča, Sanita - 2012
Kolekcijas daļa:
Zīdīšanas ABC - Kupriša, Antra - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas gados vecu iedzīvotāju veselības stāvoklis un to ietekmējošie faktori : tematiskais ziņojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Kā nosargāt sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv drošības grāmata! : padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam - Mammām un tētiem (uzņēmums) - 2012
Kolekcijas daļa:
Meža nozare Latvijas 20 neatkarības gados - 2012
Kolekcijas daļa:
Skaitļi un fakti 2012. - 2012
Kolekcijas daļa:
Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2011. gadā - Skrule, Jolanta - 2012
Kolekcijas daļa:
Valodas situācija Latvijā: 2004-2010 : pētījuma kopsavilkums - 2012
Kolekcijas daļa:
Fabrikā : dzejoļi - Veinis, Pēteris, 1893-1940 - 2012
Kolekcijas daļa:
8. Daugavpils kājnieku pulka vēsture - 2011
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā : apstiprināts ar Veselības ministrijas 29.12.2011. rīkojumu 243 - Kukliča, Sanita - 2011
Kolekcijas daļa:
Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2010. gadā - 2011
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā : sabiedriskās domas aptauja - 2011
Kolekcijas daļa:
Puišiem : ceļvedis uz vīrieša ķermeni (virzienā zem jostasvietas) - 2009
Kolekcijas daļa:
Tieši tev! : es augu -- kas notiek? - 2009
Kolekcijas daļa:
Pārskats par NVO sektoru Latvijā : pētījuma rezultātu atskaite - 2011
Kolekcijas daļa:
Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija : versija 1.1 - 2011
Kolekcijas daļa:
6. Rīgas kājnieku pulka vēsture : 1919.-1929. - 2010
Kolekcijas daļa:
Ētikas jautājumi un korupcijas riski Rīgas apgabaltiesā - Austere, Linda - 2010
Kolekcijas daļa:
47 mm prettanku lielgabals - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : cukura diabēts - Dimza, D., (Dace) - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : vizuālās lokalizācijas un plaušu audzēji - Dimza, D., (Dace) - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : asinsrites sistēmas slimības - Gigele, Iveta, 1974- - 2007
Kolekcijas daļa:
Paredzamā mūža ilguma atšķirības sievietēm un vīriešiem - Gigele, Iveta, 1974- - 2007
Kolekcijas daļa:
Vēstules no Sālszemes - Mežavilka, Rūta, 1971- - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : mutes un zobu veselība - Rozentāle, Gunta - 2007
Kolekcijas daļa:
Traumatisms un ārējie nāves cēloņi bērniem un jauniešiem - Skrule, Jolanta - 2007
Kolekcijas daļa:
Savlaicīgi ar skrīningu atklājamie ļaundabīgie audzēji - Upmale, Solvita - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : gremošanas, elpošanas, uroģenitālās, skeleta, muskuļu un saistaudu sistēmas slimības - Upmale, Solvita - 2007
Kolekcijas daļa:
Pašnāvību novēršana : informatīvais materiāls skolotājiem un citiem skolu darbiniekiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Ieskatīties sevī - Rando, Juris, 1933- - 2013
Kolekcijas daļa:
Ražīgas darba metodes mežkopībā - 2013
Kolekcijas daļa:
National research report : Latvia - 2011
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības iestādēs : mazākumtautību izglītības satura reformas rezultāti - Kļava, Gunta, 1981- - 2010
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā - situācijas izpēte un ieteikumi - 2010
Kolekcijas daļa:
Profilakses programmas novērtēšanas vadlīnijas - 2010
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības veselības stratēģijas mērķu sasniegšanas izvērtējums : analītisks ziņojums - Rozentāle, Gunta - 2010
Kolekcijas daļa:
ВИЧ и вирусные гепатиты A, B, C : серьезнее чем ты думаешь - 2010
Kolekcijas daļa:
Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju garīgā veselība - Štāle, Margita, 1979- - 2008
Kolekcijas daļa:
Taisnīgums un solidaritāte veselības jomā : sabiedrības veselības stratēģijas 2. mērķa sasniegšanas ziņojums - 2008
Kolekcijas daļa:
Skolas vecuma bērnu un pusaudžu veselība - Upmale, Solvita - 2008
Kolekcijas daļa:
Dzejas un stāsti - Vensku, Edvarts, 1855-1897 - 2008
Kolekcijas daļa:
Vepsu-latviešu vārdnīca = Vepsä-latvijalaine vajehnik : ap 3500 šķirkļu - 2008
Kolekcijas daļa:
1. Liepājas kājnieku pulka tapšanas un pārbaudīšanas gadi : (1919.-1922.) - 2009
Kolekcijas daļa:
Aktīvs un vesels! : e-brošūra - 2013
Kolekcijas daļa:
Dzīve bez glutēna : ieteikumi ar celiakiju slimu bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs - 2013
Kolekcijas daļa:
Augsnes apstrāde meža atjaunošanai - 2012
Kolekcijas daļa:
Ieteikumi, kā samazināt smagās mežizstrādes tehnikas ietekmi uz meža augsni - 2012
Kolekcijas daļa:
Aborts - 2009
Kolekcijas daļa:
Domā par seksu? - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas agrarā reforma : agrarās reformas izvešanas darbu noslēgums - 2009
Kolekcijas daļa:
Pasargā sevi : kā sevi pasargāt no dzemdes kakla vēža - 2009
Kolekcijas daļa:
Pašnāvību novēršana : materiāls vispārējās prakses ārstiem - 2009
Kolekcijas daļa:
Pieaugušo veselība, veselīgas un aktīvas vecumdienas : sabiedrības veselības stratēģijas 5. mērķa sasniegšanas ziņojums - Skrule, Jolanta - 2009
Kolekcijas daļa:
Mātes un bērna veselība perinatālajā periodā - Skrule, Jolanta - 2009
Kolekcijas daļa:
Vardarbības un nelaimes gadījumu izraisītie veselības traucējumi : sabiedrības veselības stratēģijas 10. mērķa sasniegšanas ziņojums - Skrule, Jolanta - 2009
Kolekcijas daļa:
Pašnāvības Latvijā – situācija, perspektīvas, risinājumi : ziņojums par situāciju - Taube, Māris, 1974- - 2009
Kolekcijas daļa:
ES Pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" noslēguma novērtējuma ziņojums - 2008
Kolekcijas daļa:
Kā izvēlēties vispiemērotāko kontracepciju tieši tev? : tavs kontracepcijas ceļvedis - 2007
Kolekcijas daļa:
2005. gada 8–9. janvāra vētras sekas to likvidēšanas gaita un ietekme uz - 2006
Kolekcijas daļa:
Ledlauži : dzejoļi, 1997-2000 - Vērdiņš, Kārlis, 1979- - 2006
Kolekcijas daļa:
Egļu astoņzobu mizgrauzis : tā izraisītie bojājumi un ierobežošanas metodes - Bičevskis, Mārtiņš, 1940-2011 - 2005
Kolekcijas daļa:
Organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām - 2014
Kolekcijas daļa:
Smēķēšanas riska novēršana 7.-9. klašu vidū : metodiskais palīglīdzeklis audzināšanas stundās - 2014
Kolekcijas daļa:
The politics of economic sustainability : Baltic and Visegrad responses to the European economic crisis - 2014
Kolekcijas daļa:
Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā - 2013
Kolekcijas daļa:
Iekšējā mobilitāte Latvijas darba tirgū 2005.-2011. gadā - Braukša, Ieva - 2013
Kolekcijas daļa:
Dievs, Daba, Darbs : bērnības grāmata, veltīta jauniem un veciem - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 2013
Kolekcijas daļa:
Šerloka Holmsa atgriešanās - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013
Kolekcijas daļa:
Bāskervilu suns - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013
Kolekcijas daļa:
Etīde purpura toņos - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013
Kolekcijas daļa:
Stāsti par Šerloku Holmsu - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013
Kolekcijas daļa:
Eiro ieviešanas praktiskās vadlīnijas uzņēmējiem un pašvaldību institūcijām - 2013
Kolekcijas daļa:
Nameja Gredzens - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2013
Kolekcijas daļa:
8 stāsti par eiro : metodiskais materiāls skolotājiem - Kazāka, Santa, 1968- - 2013
Kolekcijas daļa:
Kompensējošo mehānismu attīstība Latvijā : mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā : kopsavilkums - 2013
Kolekcijas daļa:
Kopējās faktoru produktivitātes loma Centrālās Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumu Eiropas valstu attīstībā - 2013
Kolekcijas daļa:
Ls - 20 nacionālās valūtas mākslas gadi - 2013
Kolekcijas daļa:
Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā : pētījuma kopsavilkums - 2013
Kolekcijas daļa:
Provision for the needs of crime victims: support to prevention of victimisation in Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs - ikdiena tev apkārt : interaktīvs elektronisks materiāls pirmsskolas un sākumskolas bērniem, vecākiem un pedagogiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Provision for the needs of crime victims : support to prevention of victimisation in Latvia : summary of the research - 2013
Kolekcijas daļa:
Centrālās Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas valstu eksporta necenu konkurētspējas ES tirgū novērtējums - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas eksportētāju konkurētspēja - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2012
Kolekcijas daļa:
Jauns eiro zonas iekšzemes kopprodukta reālā laika rādītājs - Bušs, Ginters, 1983- - 2012
Kolekcijas daļa:
Izglītības reformas un izglītības pieejamība : izglītības politikas iniciatīvu monitoringa ziņojums - Golubeva, Marija, 1973- - 2012
Kolekcijas daļa:
Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā : fokusā - likumpārkāpumu prevencija - Kronberga, Ilona, 1968- - 2012
Kolekcijas daļa:
Lata reālā kursa līdzsvara stāvokļa novērtējums - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bankas pārskats par neliela apjoma maksāšanas līdzekļu sabiedrības izmaksām Latvijā - 2012
Kolekcijas daļa:
Norādījumi par labu klīnisko praksi : (ICH/CPMP/135/95) - 2012
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā - 2012
Kolekcijas daļa:
Varoņkalve - Bebris, Raimonds, 1891-1940 - 2011
Kolekcijas daļa:
Cenu veidošanās mehānisms Latvijā : PCI mikrodatu analīzes ekonometriskie rezultāti - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2011
Kolekcijas daļa:
Dažādības vadība publiskajā sektorā : attīstīto valstu pieredze un Latvijas situācijas novērtējums - Golubeva, Marija, 1973- - 2011
Kolekcijas daļa:
Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā - Judins, Andrejs, 1970- - 2011
Kolekcijas daļa:
Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā - Judins, Andrejs, 1970- - 2011
Kolekcijas daļa:
Augošas vērtības meklējumos : valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas un prakses izvērtējums - Kalniņš, Valts, 1974- - 2011
Kolekcijas daļa:
# 528 - Trivaškevičs, Maksims - 2013
Kolekcijas daļa:
Četras esejas par brīvību - Berlin, Isaiah, 1909-1997 - 2014
Kolekcijas daļa:
Brīvprātīgo atbalsta programma jauniešiem no sociālā riska ģimenēm - 2014
Kolekcijas daļa:
Skreineite : vuicūs laseit : [mācību līdzeklis] - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014
Kolekcijas daļa:
Skreineite : vuicūs raksteit - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014
Kolekcijas daļa:
Uzziņu materiāls par latgaliešu ābeci “Skreineite” - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014
Kolekcijas daļa:
Darini bilžu ābeci : 21. gadsimta ābece - 2014
Kolekcijas daļa:
Stipras kopienas ceļvedis - 2014
Kolekcijas daļa:
3×3 ārpus Latvijas, 1981-2011 : pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda : skolotāja grāmata - Anspoka, Zenta, 1952- - 2013
Kolekcijas daļa:
Prognozēšana un signālu iegūšana ar regularizēta daudzdimensiju tiešā filtra pieeju - Bušs, Ginters, 1983- - 2013
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 9. klase : skolotāja grāmata - Marševska, Iveta - 2013
Kolekcijas daļa:
Consultative bodies and dialogue platforms for immigrant communities : lessons from three EU countries - Golubeva, Marija, 1973- - 2012
Kolekcijas daļa:
Консультативные органы и диалоговые площадки для сообществ иммигрантов : опыт трех стран ЕС - Golubeva, Marija, 1973- - 2012
Kolekcijas daļa:
Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām : trīs ES valstu gūtās mācības - Golubeva, Marija, 1973- - 2012
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 8. klase : skolotāja grāmata - Marševska, Iveta - 2012
Kolekcijas daļa:
Tu esi tu-- - 2012
Kolekcijas daļa:
Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un metodika : latviešu valodas metodisko rakstu krājums - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Balode, Aina, 1951- - 2011
Kolekcijas daļa:
Leksikoloģija un frazeoloģija 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Cekula, Dace - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve vēsturē 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Cvetkova, Alisa - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve bioloģijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Dubovska, L., (Larisa) - 2011
Kolekcijas daļa:
Tekstveide 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Ermansone, Inga - 2011
Kolekcijas daļa:
Uzdevumi latviešu valodas mācībā : mācību līdzeklis profesionālās izglītības audzēknim - Glazjeva, Māra - 2011
Kolekcijas daļa:
Imigrantu integrācijas politikas indekss III - Huddleston, Thomas - 2011
Kolekcijas daļa:
Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē : rakstu krājums - 2011
Kolekcijas daļa:
Literatūra 7. klasei. "Vērtību pasaule" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011
Kolekcijas daļa:
Literatūra 8. klasei. "Spēle" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011
Kolekcijas daļa:
Literatūra 9. klasei. "Dzīves virpuļos" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve matemātikā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Kokoriša, Elfrīda - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve fizikā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Krūmiņa, Ata - 2011
Kolekcijas daļa:
Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca : 470 terminu latviešu, angļu un krievu valodā - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve ķīmijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Matule, Irina - 2011
Kolekcijas daļa:
National integrity system assessment : Latvia 2011 - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve sociālajās zinībās 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Pelcmane, Inga - 2011
Kolekcijas daļa:
Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9. klasē : metodiskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā - 2011
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata latviešu valodas un literatūras skolotājam par formatīvo un summatīvo vērtēšanu - 2011
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi - Šalme, Arvils, 1959- - 2011
Kolekcijas daļa:
Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums : Latvija 2011 - 2011
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem : interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā - 2011
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem : interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā - 2011
Kolekcijas daļa:
Nekustamā īpašuma sektors un bankas mazas valsts ar atvērtu tautsaimniecību DSGE modelī - Vītola, Kristīne, 1982- - 2011
Kolekcijas daļa:
Inclusion unaffordable? : the uncertain fate of integration policies in Europe - Conference "Inclusion Unaffordable?", (2009 :, Rīga, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Restorative justice vs juvenile delinquency : the Baltic States in European dimension - Judins, Andrejs, 1970- - 2010
Kolekcijas daļa:
Latvijas Banka - 2010
Kolekcijas daļa:
Administratīvā pārkāpuma lietvedība ceļu satiksmē - Litvins, Gatis, 1984- - 2010
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata darbam ar Lisabonas līgumu - 2010
Kolekcijas daļa:
Dalīta izglītība – dalīti pilsoņi? : ziņojums par Latviju - Curika, Linda, 1982- - 2009
Kolekcijas daļa:
Īsi par tiesneša ētiku prāvniekiem - 2009
Kolekcijas daļa:
Starp neiecietību un iekļaušanu: Latvijas mediju uzvedības tendences attiecībā uz sabiedrības grupām 2007.-2009. gadā : Latvijas mediju monitoringa projekta Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai (2007-09) gala ziņojums - 2009
Kolekcijas daļa:
Dinamisko faktoru modeļu lietojums Latvijas iekšzemes kopprodukta prognozēšanā - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2008
Kolekcijas daļa:
Banku aizdevumu kanāls Latvijas monetārās politikas transmisijā - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2008
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu un Eiropas ekonomiskās aktivitātes kopīgie faktori - Fadejeva, Ludmila - 2008
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai : 2008. gada I starpziņojums (janvāris – maijs) - 2008
Kolekcijas daļa:
Ar brīvības atņemšanu nesaistītie drošības līdzekļi - Judins, Andrejs, 1970- - 2008
Kolekcijas daļa:
Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvijā: kā neapstāties pie sasniegtā? : pētījuma ziņojums - Kalniņš, Valts, 1974- - 2008
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes - Lazdiņa, Sanita, 1969- - 2008
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums būvēt likumīgi : būvniecības procesa rokasgrāmata visiem, kas būvē, izdod būvatļaujas un dzīvo kaimiņos - Lešinska, Agnese - 2008
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos - 2008
Kolekcijas daļa:
Inflācija un inflācijas nenoteiktība - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2007
Kolekcijas daļa:
Skolotāju tolerances barometrs - Austers, Ivars, 1967- - 2007
Kolekcijas daļa:
Inflācijas gaidas Latvijā : patērētāju apsekojuma rezultāti - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2007
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai : analītiskais ziņojums par Saeimas un mediju monitoringu - Golubeva, Marija, 1973- - 2007
Kolekcijas daļa:
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (aizstāvības) tiesiskie modeļi kriminālprocesā un to attīstības perspektīvas - Šmite, Anna, 1944- - 2007
Kolekcijas daļa:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta personāla politikas attīstības virzieni - Kronberga, Ilona, 1968- - 2007
Kolekcijas daļa:
Aktuāli literatūras teorijas jautājumi : literatūra vidusskolai : metodisks līdzeklis skolotājam - Lukaševičs, Valentins, 1968- - 2007
Kolekcijas daļa:
Filipsa līknes novērtējums Latvijai - Meļihovs, Aleksejs - 2007
Kolekcijas daļa:
The future of EU enlargement: on track or derailed? : debates in new member states, candidates and neighbours - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas makroekonomiskais modelis - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2006
Kolekcijas daļa:
Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti : sociolingvistiskā pētījuma kopsavilkums - 2006
Kolekcijas daļa:
Lata piesaistes eiro ietekme uz finanšu sektoru - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas ilgtermiņa konkurētspējas modelēšana - Dāvidsons, Gundars, 1975- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta cikliski koriģētā bilance - Grundīza, Sigita - 2005
Kolekcijas daļa:
Izlīgums Latvijas krimināltiesībās - Judins, Andrejs, 1970- - 2005
Kolekcijas daļa:
Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana Latvijas tautsaimniecības attīstības īstermiņa prognozēšanai - Meļihovs, Aleksejs - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas darba tirgus elastības novērtējums - Zasova, Anna - 2005
Kolekcijas daļa:
Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas maksājumu sistēmas pārraudzība - 2004
Kolekcijas daļa:
Naudas pieprasījums Latvijā - Tillers, Ivars - 2004
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūra Latvijā monetārās politikas kontekstā - Zubkova, Jeļena - 2003
Kolekcijas daļa:
Reālais valūtas kurss Latvijā (1994-2001) - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas finanšu tirgus - 2002
Kolekcijas daļa:
Cenu dinamika Latvijā : pieredze un perspektīvas - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas maksājumu sistēmas pārraudzība - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas Banka, 1922-1940 : bibliogrāfiskais rādītājs - 1999
Kolekcijas daļa:
Bioloģija vāciski : mācību stundu piemēri - 2014
Kolekcijas daļa:
Vērtībizglītība 1.–6. klašu skolēniem : metodiskais līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām - Daga-Krūmiņa, Evi - 2014
Kolekcijas daļa:
Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai uzņēmējdarbības vadīšanā, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība - Dubkēvičs, Lotārs, 1953- - 2014
Kolekcijas daļa:
Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas : promocijas darba kopsavilkums. Nozare: Vadībzinātne. Apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība - Enkuzena, Signe, 1972- - 2014
Kolekcijas daļa:
Fizika vāciski : mācību stundu piemēri - 2014
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi : metodiskais līdzeklis skolotājiem - Grauzdiņa, Ilma, 1948-2016 - 2014
Kolekcijas daļa:
International conference: Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development : Ventspils, Latvia, 15-16 July 2013 : book of proceedings - International conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development", (2013 :, Ventspils, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Finance and taxes : New dimensions in the development of society : Economic Science for Rural Development : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Production and co-operation in agriculture : "Economic Science for Rural Development" : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Marketing and sustainable consumption : Rural development and entrepreneurship ; Home economics : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable regional development : "Economic Science for Rural Development" : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Runas un lasītprasmes attīstīšana dzimtajā (krievu) valodā jaunāko klašu skolēniem : metodiskais materiāls - 2014
Kolekcijas daļa:
Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā : promocijas darba kopsavilkums : nozare, vadībzinātne : apakšnozare, uzņēmējdarbības vadība = Financial services export potential in Latvia : summary of the doctoral dissertation : discipline, management science : sub-discipline, business administration - Lindemane, Marija - 2012
Kolekcijas daļa:
Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos : mācību materiāls informācijpratībā - Spila, Daiga - 2014
Kolekcijas daļa:
Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi - labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana : mācību materiāls informācijpratībā - Znotiņa, Inga, 1965- - 2014
Kolekcijas daļa:
PVN likmju ietekme uz cenu veidošanos Latvijā : par ko liecina PCI mikrodati? - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2013
Kolekcijas daļa:
Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē : metodiskais materiāls vecākiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Bioloģija angliski : mācību stundu piemēri - 2013
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas laika un ražas pazīmes - Briedis, Alfreds, dz. 1894 - 2013
Kolekcijas daļa:
Dzejas dārzs : ilustrēta latviešu dzejas chrestomatija pamatskolai un pirmskolai - 2013
Kolekcijas daļa:
Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata - 2013
Kolekcijas daļa:
European Union protected habitats in Latvia : interpretation manual - 2013
Kolekcijas daļa:
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru - 2013
Kolekcijas daļa:
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development : international conference : Ventspils, Latvia 15 - 16 July 2013 : conference materials : abstract book - International conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development", (2013 :, Ventspils, Latvija) - 2013
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable regional development : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2013
Kolekcijas daļa:
Ražošanas progresa un cilvēkkapitāla nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā - Meļihovs, Aleksejs - 2006
Kolekcijas daļa:
Zemdegas : fantasmagorija - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014-2018 : (Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra rīkojums Nr. 40) - 2014
Kolekcijas daļa:
Production and cooperation in agriculture : finance and taxes : "Economic science for rural development " : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2013 :, Jelgava, Latvija) - 2013
Kolekcijas daļa:
Rural development and entrepreneurship : marketing and sustainable consumption : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2013 :, Jelgava, Latvija) - 2013
Kolekcijas daļa:
Izglītības politikas attīstības risinājumu plānotās ietekmes novērtējums - 2013
Kolekcijas daļa:
Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Design as a Strategic Tool in Business Management and Its Role in Business Development in the Baltic States : summary of the Doctoral Dissertation, discipline: management science, sub-discipline: business administration - Jākobsone, Inga, 1967- - 2013
Kolekcijas daļa:
Jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums : atskaite par jauniešu aptaujas rezultātiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Kadastrs : no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram - 2013
Kolekcijas daļa:
Ķīmija angliski : mācību stundu piemēri - 2013
Kolekcijas daļa:
Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Compliance risk management in Latvian commercial banks : summary of doctoral dissertation discipline, discipline: management science, sub-discipline: business administration - Lagzdiņš, Arnis - 2013
Kolekcijas daļa:
Velosipēdists satiksmē - Lārmanis, Nauris, 1985- - 2013
Kolekcijas daļa:
Kā nosargāt sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv drošības grāmata! - Mammām un tētiem (uzņēmums) - 2013
Kolekcijas daļa:
Matemātika angliski : mācību stundu piemēri - 2013
Kolekcijas daļa:
Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā : metodiskais materiāls - Matisāne, Linda, 1973- - 2013
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls "Dzīvnieki un tava drošība" darbam ar pirmsskolas un pamatskolas bērniem - 2013
Kolekcijas daļa:
Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums - 2013
Kolekcijas daļa:
Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas : mācību materiāls informācijpratībā - Spila, Daiga - 2013
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai - 2013
Kolekcijas daļa:
Racionālais irracionālisms - Aldersons, Alberts, 1945- - 2012
Kolekcijas daļa:
Apkopojums par ārvalstu pieredzi pedagogu darba samaksas un optimālā skolēnu un pedagogu skaita noteikšanā : 2012. gada 17. decembris : [ziņojums] - 2012
Kolekcijas daļa:
Maldugunis - Breikšs, Leonīds, 1908-1942 - 2012
Kolekcijas daļa:
Ēdieni no iekšzemes produktiem - 2012
Kolekcijas daļa:
Ekspertīzes ziņojums par izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem rezultatīvajiem rādītājiem izglītības jomā - 2012
Kolekcijas daļa:
Interneta resursu izmantošana ģeogrāfijas mācīšanā skolā - Grīne, Ineta, 1967- - 2012
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju sportošanas paradumi - 2012
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Rīgu ar divriteni : veloceļvedis : 15 maršruti - 2012
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable development : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012
Kolekcijas daļa:
Rural business and finance : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012
Kolekcijas daļa:
Competitive advantage creation based on national cultural identities : doctoral dissertation summary : discipline: management science, sub-discipline: business administration = Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana, balstoties uz nacionālo kultūridentitāti : promocijas darba kopsavilkums : nozare, vadībzinātne : apakšnozare, biznesa vadība - Ludviga, Iveta, 1962- - 2012
Kolekcijas daļa:
Pagrabos ziemojošo sikspārņu noteicējs - 2012
Kolekcijas daļa:
Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība - 2012
Kolekcijas daļa:
Pārskats par izstrādātajām alternatīvām pedagogu darba atalgojuma un optimālā skolēnu un pedagogu skaita attiecības noteikšanai Latvijā : 2012. gada 17. decembris : [ziņojums] - 2012
Kolekcijas daļa:
Pētījuma - socioloģiskās aptaujas "Studentu un jauniešu sportošanas paradumi" analītiskais noslēguma ziņojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Pilsonība, valoda un minoritāšu līdzdalība Latvijā : apkopojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Profesionālās izglītības iestāžu pārvaldības modelis - 2012
Kolekcijas daļa:
Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadībzinātne : apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Decision-making process in household credit granting and methodology for raising its efficiency : summary of the doctoral dissertation : discipline: management science : sub-discipline: business administration - Puriņš, Ilmārs, 1979- - 2012
Kolekcijas daļa:
Skolu un pirmsskolu pašpārvalžu darbības izvērtējums un ieteikumi efektivitātes uzlabošanai : pētījums - 2012
Kolekcijas daļa:
Swehtas gudribas Grahmatinna sarakstita no Sehrpilles un Sunnakstes Basnizkunga Stender - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1774
Kolekcijas daļa:
Valsts aizsardzības koncepcija : izskatīta Latvijas Republikas Ministru Kabinetā 2012. gada 10. aprīlī : apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā 2012. gada 10. maijā - 2012
Kolekcijas daļa:
Гражданство, язык и участие национальных меньшинств в Латвии : обобщение - 2012
Kolekcijas daļa:
Ierobežojumi kvalitatīvai imigrantu politiskai līdzdalībai Latvijā - Akule, Dace, 1979- - 2011
Kolekcijas daļa:
Political participation of third country nationals on national and local level: Latvian country report - Akule, Dace, 1979- - 2011
Kolekcijas daļa:
Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem - 2011
Kolekcijas daļa:
Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā, 2011 = Development of science and technology in Latvia, 2011 - Bāliņa, Signe, 1965- - 2011
Kolekcijas daļa:
Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām : informatīvs materiāls vecākiem - 2011
Kolekcijas daļa:
Civilā aizsardzība : minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam vispārējā un profesionālajā izglītībā - 2011
Kolekcijas daļa:
Political participation of third country nationals in Estonia, Latvia and Poland - Golubeva, Marija, 1973- - 2011
Kolekcijas daļa:
Time for improvement: obstacles to political participation of immigrants in Estonia, Latvia and Poland - 2011
Kolekcijas daļa:
Iepazīsim jūras piekrasti - 2011
Kolekcijas daļa:
Production and taxes : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011
Kolekcijas daļa:
Resources and education : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011
Kolekcijas daļa:
Sustainability : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011
Kolekcijas daļa:
Imigrantu integrācija Latvijā: valsts valodas apguve un pilsoniskā izglītība - Kaša, Rita, 1977- - 2011
Kolekcijas daļa:
Ierobežojumi imigrantu bērnu tiesībām Latvijā - Ķešāne, Iveta - 2011
Kolekcijas daļa:
Klienta maršruta attēlošanas metode : rokasgrāmata - 2011
Kolekcijas daļa:
Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu - Krastiņa, Elfrīda, 1947- - 2011
Kolekcijas daļa:
Usage of risk measures in management of investment portfolios: case of insurance companies : summary of the doctoral dissertation : discipline: management science, sub-discipline: business administration = Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība - Kuzmina, Jekaterina - 2011
Kolekcijas daļa:
Civīllikums : Kōdifikācijas nodaļas 1937. gada izdevums - 2011
Kolekcijas daļa:
Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4. klasē klases stundās : metodiskais materiāls - 2011
Kolekcijas daļa:
Paplašinātais standarta izmaksu modelis : rokasgrāmata - 2011
Kolekcijas daļa:
Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā : metodiskie ieteikumi - 2011
Kolekcijas daļa:
Pētījums "Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā" : pētījuma rezultātu ziņojums - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību stundu piemēri Latvijas vēsturē 6. klasei : metodiskais materiāls - Saleniece, Dace, 1966- - 2011
Kolekcijas daļa:
Sarunas par mākslas darbiem : atbalsta materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem - 2011
Kolekcijas daļa:
Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem : atbalsta materiāls pedagogiem un bērnu vecākiem - 2011
Kolekcijas daļa:
Vingro kopā ar mani! : stājas vingrinājumi pirmsskolā un sākumskolā : metodiskais materiāls - 2011
Kolekcijas daļa:
Fiksēts valūtas kurss salīdzinājumā ar inflācijas mērķi : DSGE modeļa rezultāti - Vītola, Kristīne, 1982- - 2011
Kolekcijas daļa:
Zemessardzei 20 - 2011
Kolekcijas daļa:
Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā - Zirnīte, Māra, 1943- - 2011
Kolekcijas daļa:
Пять баксов для доктора Брауна : роман для мужчин от пятнадцати лет, и также для девочек, которые в детстве не любили играть в куклы - Соковенина, Елена, 1976- - [2011-2013]
Kolekcijas daļa:
Три короба правды, или, Дочь уксусника - Чернов, Светозар - 2011
Kolekcijas daļa:
Fiksēta valūtas kursa režīma priekšrocības vispārējā līdzsvara stāvokļa apstākļos - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2010
Kolekcijas daļa:
Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai : reprezentatīvas mērķa grupas aptaujas rezultātu atskaite : 03-08/2010 - 2010
Kolekcijas daļa:
LATCOIN: Latvijas ekonomiskās izaugsmes vidēja termiņa un ilgtermiņa tendenču reālā laika prognozēšana - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010
Kolekcijas daļa:
Jauno ES valstu eksporta kvalitāte un daudzveidība : ļoti detalizētu datu sniegtā informācija - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010
Kolekcijas daļa:
Cenu veidošanas mehānisms Latvijā : ko var uzzināt, analizējot PCI mikrodatus - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010
Kolekcijas daļa:
Drošība internetā : rokasgrāmata skolotājiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā : metodiskais materiāls - Hroloviča, Ilze, 1961- - 2010
Kolekcijas daļa:
Production and taxes : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Resources and education : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Sustainability : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Izzināsim Gaujas senieleju - 2010
Kolekcijas daļa:
Zinātne Latvijā : valsts pētījumu programmas - Latvija. Izglītības un zinātnes ministrija - 2010
Kolekcijas daļa:
Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos reģionos - 2010
Kolekcijas daļa:
Pieminekļu valdes Brīvdabas mūzejs - 2010
Kolekcijas daļa:
Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos - Pungas, Piret - 2010
Kolekcijas daļa:
Desmit gadu darbības atcerei - 2010
Kolekcijas daļa:
Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana : metodiskie ieteikumi - 2010
Kolekcijas daļa:
Vidusskolēnu pilsoniskās un lingvistiskās attieksmes, apgūstot mazākumtautību izglītības programmas : pētījuma ziņojums - 2010
Kolekcijas daļa:
Aktīvu cenas un finanšu ierobežojumi monetārajā transmisijā Latvijā - Vītola, Kristīne, 1982- - 2010
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūras konverģences modelis - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas tautsaimniecības nozaru kopējās faktoru produktivitātes un faktoru izmantošanas novērtējums - Fadejeva, Ludmila - 2009
Kolekcijas daļa:
Gardēžu ēdienkarte Latvijas 90 gadu jubilejā! - 2009
Kolekcijas daļa:
Ierosmes mācību priekšmeta "Kulturoloģija" apguvei : metodiskais materiāls - 2009
Kolekcijas daļa:
Regional and rural development : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support systems : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009
Kolekcijas daļa:
Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās : metodiskais līdzeklis - Jansone, Rasma, 1943- - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas dabiskā bezdarba un ražošanas jaudu izmantošanas līmeņa novērtējums - Meļihovs, Aleksejs - 2009
Kolekcijas daļa:
Militārā zinātne Latvijā : rakstu krājums - 2009
Kolekcijas daļa:
Nacionālie bruņotie spēki : formas tērpi, dienesta pakāpes, apbalvojumi = National Armed Forces : uniforms, ranks, awards - 2009
Kolekcijas daļa:
Uzkrājumi Latvijā - Rutkovska, Agnese, 1975- - 2009
Kolekcijas daļa:
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā : metodiskais materiāls - 2009
Kolekcijas daļa:
1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Eiropas Savienībā un Latvijā - 2008
Kolekcijas daļa:
Mēneša rādītāju izmantošana Latvijas reālā iekšzemes kopprodukta pieauguma īstermiņa prognozēšanā - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2008
Kolekcijas daļa:
Delfi dzejas : [2007. gada DELFI dzejas konkursa labāko dzejoļu krājums] - 2008
Kolekcijas daļa:
Esi viens no mums - kļūsti karavīrs! - 2008
Kolekcijas daļa:
Rural and regional development : proceedings of the international scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support systems : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008
Kolekcijas daļa:
Kultūras īpatnību apzināšanās: ISAF SO Afganistānā
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā - Lāma, Dace - 2008
Kolekcijas daļa:
Metodisko materiālu “Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” izstrāde : datu analīze - 2008
Kolekcijas daļa:
Noderīga un praktiska informācija mājturības un veselības mācības skolotājiem - 2008
Kolekcijas daļa:
Karavīra individuālās aizsardzības sistēma : lietošanas rokasgrāmata - Šitvjenkins, Igors, 1978- - 2008
Kolekcijas daļa:
Eksporta strukturālā transformācija preču telpas modelī - Vītola, Kristīne, 1982- - 2008
Kolekcijas daļa:
Bioloģiskā daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā = Biodiversity in Gauja National Park - 2007
Kolekcijas daļa:
Pētījums "Sporta bāzu celtniecības plānošana un attīstība Latvijā" : gala ziņojums, 2007. gada 15. decembris - Brigsa, Sandra, 1964- - 2007
Kolekcijas daļa:
Būvdarbu cenas Rīgā 1938. gadam : pieņemtas pilsētas valdes 1938. g. 31. maija sēdē - 2007
Kolekcijas daļa:
Būvdarbu cenas Rīgā 1939. gadam : apstiprināts pilsētas valdes 1939. gada 7. marta sēdē - 2007
Kolekcijas daļa:
Delfu stāsti : 2006. gadā DELFI stāstu konkursa atzīmēto stāstu krājums - Ciekure, Līgija - 2007
Kolekcijas daļa:
Development: rural and regional : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi : Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti : 2007. gada decembris - 2007
Kolekcijas daļa:
Intelektuālais īpašums un autortiesības : mācību līdzeklis 10.–12.klasei - Meijere, Sanita, 1980- - 2007
Kolekcijas daļa:
Profesionālās izglītības prestižs Latvijā : pētījuma gala ziņojums - 2007
Kolekcijas daļa:
Vēsturiski darbi, cilvēki un vietas Latvijā : NATO valstu un valdību vadītāju sanāksme Rīgā 2006. gadā - 2007
Kolekcijas daļa:
Sērijveida dzīvokļu tirgus analīze saistībā ar kreditēšanas un iedzīvotāju maksātspējas novērtējumiem - Vītola, Kristīne, 1982- - 2007
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūras faktoru modelis un riska prēmijas novērtēšana Latvijas naudas tirgū - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2006
Kolekcijas daļa:
Delfu stāsti : 2006. gada DELFI stāstu konkursā godalgoto stāstu krājums - 2006
Kolekcijas daļa:
Agriculture regional development : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2006 :, Jelgava, Latvija) - 2006
Kolekcijas daļa:
Finance and credit diversification : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2006 :, Jelgava, Latvija) - 2006
Kolekcijas daļa:
Metodiskais palīglīdzeklis pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kvalitātes izvērtēšanai
Kolekcijas daļa:
Nacionālie Bruņotie spēki = National Armed Forces - 2006
Kolekcijas daļa:
The sustainability of Latvia's development plan : the study analyses the situation as of May 13, 2004 - Brizga, Jānis, 1975- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas attīstības plāna ilgtspējīgas attīstības novērtējums : atbilstīgi situācijai 2004. gada 13. maijā - Brizga, Jānis, 1975- - 2005
Kolekcijas daļa:
Drošības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā - 2005
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas mācību grāmatu vērtēšanai no dzimumu līdztiesības aspekta - 2005
Kolekcijas daļa:
Veselības izglītības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā - 2005
Kolekcijas daļa:
Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2004
Kolekcijas daļa:
Valūtas kursa transmisija uz iekšzemes cenām Austrumeiropas valstīs un ekonomiskās vides nozīme - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2004
Kolekcijas daļa:
Monetāro šoku transmisija Latvijā - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2003
Kolekcijas daļa:
Nacionālie bruņotie spēki : formas tērpi, dienesta pakāpes, apbalvojumi = National Armed Forces : uniforms, service ranks, awards - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas faktiskā un potenciālā ražošanas apjoma starpība: aprēķins un lietojums - Stikuts, Dainis, 1971- - 2003
Kolekcijas daļa:
Jaukas Pasakkas in Stahsti, teem Latweescheem par gudru Mahzibu - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1766
Kolekcijas daļa:
Gedanken über die Lavaterische Aussichten in die Ewigkeit : In Briefen an Se. Hochwohlgeb. Hrn. Landeshauptm. von B***. [G.J. Bolschwing] - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1771
Kolekcijas daļa:
Bildu-Ahbize - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1787
Kolekcijas daļa:
Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam - 2016
Kolekcijas daļa:
Agroresursu un ekonomikas institūta attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam - 2016
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jūras piekrastes tūrisma attīstības plāns, 2012 - 2020 - 2011
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2017
Kolekcijas daļa:
The 10th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy" : abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (1) - 2017
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (2) - 2017
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (3) - 2017
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : dedicated to the 100th anniversary of Dr. Alise Laua : abstracts - [2014]
Kolekcijas daļa:
3rd International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - [2016]
Kolekcijas daļa:
4th International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā - 2016-
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - [2014]-
Kolekcijas daļa:
Riga dialogue afterthoughts ... : building bridges for euro-atlantic security - 2016-
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 63. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2005
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 64. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2006
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 65. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2007
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 66. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2008
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 67. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2009
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 68. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2010
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 69. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2011
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 70. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 71. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2013
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2014
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 73. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2015
Kolekcijas daļa:
Section "Groundwater in Sedimentary Basins" : abstract book - 2012
Kolekcijas daļa:
Teritorijas, resursi un plānošana (2. februārī) ; Telpiskā plānošana un attīstība (3. februārī) : programma un tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes ... Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2005-
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : rakstu krājums - 2011
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : rakstu krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija : referātu tēzes - 2017
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 11. sējums - 2013
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 10. sējums - 2012
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 14. sējums - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas - Krasovska, Marlēna - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 11. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2013
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas ... Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012-
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 2 līdz 3 gadiem. 2. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 3. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 6 līdz 7 gadiem. 2. krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 2 līdz 3 gadiem. 1. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 1. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 2. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 1. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē - 2012-
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 8 - 2017
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 3. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 2. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas : V Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums = Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политического и правового развития : сборник научных публикаций по материалам V международной научно-практической конференции = The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues : V international scientific and practical conference proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Kustinam mazos pirkstiņus : domāšanas attīstīšanas uzdevumu krājums : 3-8 gadu vecumam - 2017
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2017
Kolekcijas daļa:
Kustinām mazos pirkstiņus : domāšanas attīstīšanas uzdevumu krājums : 3-8 gadu vecumam - [2017]
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2011
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2011
Kolekcijas daļa:
Mandalu krāsošana : domāšanas attīstīšanas uzdevumi : tematiskais krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2012
Kolekcijas daļa:
Radošās domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 8 gadiem. 1. krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2012
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 8 gadiem : tematiskais krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2013
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2013
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2014
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2015
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2016
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2011-2013
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2011-2014
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2015-
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences tēzes : inženierzinātņu sekcija - 2010
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences tēzes : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2010
Kolekcijas daļa:
56.Studentu zinātniskās un tehniskās studentu konferences tēzes : organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas apakšsekcija, polimēru materiālu tehnoloģijas apakšsekcija, silikātu un augsttemperatūras materiālu tehnoloģijas apakšsekcija, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas un biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija - 2015
Kolekcijas daļa:
57.Studentu zinātniskās un tehniskās studentu konferences tēzes : dizaina tehnoloģiju apakšsekcija, materiālzinātnes un polimēru materiālu tehnoloģijas sekcija, organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas apkašsekcija, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas, biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija - 2016
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi. I [1] - 2016
Kolekcijas daļa:
Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs : pārskats par LIZDA pētījuma rezultātiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās jauno lingvistu konferences "Via scientiarum" rakstu krājums. 3. laidiens - 2016
Kolekcijas daļa:
Identitātes grāmata : Rēzeknes novads - 2017
Kolekcijas daļa:
Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā : starptautiskā zinātniskā konference 2006. gada 29. novembrī : rakstu krājums - 2007
Kolekcijas daļa:
Reģionālās ekonomikas konkurētspēja un attīstības prognozēšana : starptautisko zinātnisko konferenču materiāli (2007. gada 7. decembris, 2008. gada 29. novembris) = Forecast of competitiveness and development of the regional economics : international scientific conferences materials (7th december, 2007, 29th november, 2008) - 2009
Kolekcijas daļa:
Security in the Baltic Sea Region: Realities and Prospects : the Rīga conference papers - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte - 2017
Kolekcijas daļa:
Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2010. gada 3.-4. decembris) = Strategies of interregional economic integration development in the context of the EU : international scientific conference materials (the 3rd and 4th december 2010) - 2011
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes = Part I [1]. Issues of Sociology - 2012
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2012
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). III [3.] daļa. Ekonomiskais aspekts = Part III [3]. Economic Aspect - 2012
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). IV [4.] daļa. Psiholoģijas aktualitātes = Part IV [4]. Issues of Psychology - 2012
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : 7. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju" materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2012: Impact of the Financial Capital on the Region's Economic Competitiveness" (8th-11th November, 2012). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2013
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes = Part I [1]. Issues of Sociology - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2014. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). III [3.] daļa. Ekonomikas aktualitātes = Part III [3]. Issues of Economics - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). IV [4.] daļa. Psiholoģijas aktualitātes = Part IV [4]. Issues of Psychology - 2014
Kolekcijas daļa:
Drošības riski Baltijas valstīm pēc ASV prezidenta vēlēšanām : DSPC Zinātnisko rakstu sērija Nr.1, 2016 - Hiršs, Mārtiņš, 1988- - 2016
Kolekcijas daļa:
Stratēģiskā komunikācija : AZPC stratēģiskais apskats nr. 04 (marts, 2013) - Bērziņa, Ieva, 1974- - 2013
Kolekcijas daļa:
NATO Strategic Communication: More to be Done? : policy paper no. 01 (March 2014) - 2014
Kolekcijas daļa:
Par iespējām un lietderību izveidot Latvijas Nacionālo drošības akadēmiju : DSPC politikas analīzes raksts nr. 03 (maijs, 2014) - 2014
Kolekcijas daļa:
The Solution to Russian Propaganda is not EU or NATO Propaganda but Advanced Social Science to Understand and Mitigate its Effect in Targeted Populations : policy paper no. 04 (July 2015) - 2015
Kolekcijas daļa:
Krievijas jaunās paaudzes karš Ukrainā: tā nozīme Latvijas aizsardzības politikā : DSPC zinātniskais raksts nr. 02 (aprīlis, 2014) - 2014
Kolekcijas daļa:
Polling in Conflict Zones - Not for Dummies : policy paper no. 05 (April 2017) - 2017
Kolekcijas daļa:
Baltic Military Cooperation: Seeking a Common Response : strategic review No. 11 (April 2016) - Vanaga, Nora, 1985- - 2016
Kolekcijas daļa:
"Informācijas karš pret Krieviju" Krievijas zinātnieku skatījumā : AZPC stratēģiskais apskats nr. 05 (jūnijs, 2013) - Mellis, Klāvs, 1989- - 2013
Kolekcijas daļa:
Krievijas militārās klātbūtnes nostiprināšana un demonstrēšana Latvijas pierobežā : AZPC stratēģiskais apskats nr. 06 (jūlijs, 2013) - 2013
Kolekcijas daļa:
Civil War in Syria: Origins, Dynamics, and Possible Solutions : strategic review no. 07 (August 2013) - 2013
Kolekcijas daļa:
China's Military Rise: The Lack of Transparency and Internal Political Uncertainty : strategic review No. 08 (May 2014) - Vanaga, Nora, 1985- - 2014
Kolekcijas daļa:
Conflict in Central African Republic : strategic review No. 09 (June 2014) - Vanaga, Nora, 1985- - 2016
Kolekcijas daļa:
Branding Novorossiya : strategic review No. 10 (October 2014) - Mellis, Klāvs, 1989- - 2014
Kolekcijas daļa:
Militārais konflikts Mali: "Āfrikas nestabilitātes arka" : AZPC stratēģiskais apskats nr. 03 (janvāris, 2013) - Vanaga, Nora, 1985- - 2013
Kolekcijas daļa:
Jaunā daudzpolaritāte un pasaules kārtība: izaicinājumi un iespējas : DSPC Zinātnisko rakstu sērija Nr.1, 2015 - Rostoks, Toms, 1976- - 2015
Kolekcijas daļa:
Color Revolutions: Democratization, Hidden Influence, or Warfare? : CSSR Working Paper Series No. 1, 2014 - Mellis, Klāvs, 1989- - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju” materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes - 2013
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju” materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2012: Impact of the financial capital on the region's economic competitiveness" (8-th - 11-th November, 2012). III [3.] daļa. Ekonomikas aktualitātes = Part III [3]. Issues of Economics - 2013
Kolekcijas daļa:
Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika : ziemeļi-dienvidi un citi virzieni : otrā zinātniskā konference : ziņojumu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam - [2017]
Kolekcijas daļa:
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 5. jūlijam ; Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 29. septembrim - 2018
Kolekcijas daļa:
За счастьем в Россию : жизнь новгородских латышей-переселенцев в России XIX–ХХ века - 2017
Kolekcijas daļa:
Phänomen und Wirklichkeit des Ich : Studien über das subjektive Sein - Celms, Teodors, 1893-1989 - 2012
Kolekcijas daļa:
Mācības un uzrunas - Vaivods, Julijans, 1895-1990
Kolekcijas daļa:
Garīgā dzīve un viņas vadītāji Kurzemē XVIII gadu simtā : diplomdarbs - Vaivods, Julijans, 1895-1990 - 1943
Kolekcijas daļa:
Seismicity of the East Baltic Region and Application-Oriented Methods in the Conditions of Low Seismicity - Ņikuļins, Valērijs, 1954- - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Romas katoļu baznīcas un kapellas : 1. daļa - Svilāns, Jānis, 1916-1996 - 1975
Kolekcijas daļa:
Smart Metering : proceedings of the project - 2013
Kolekcijas daļa:
Мой XX век : (диалог в Скайпе) - Kosteņecka, Marina, 1945- - 2018
Kolekcijas daļa:
Ontona Skryndys latgalīšu gramatikai 100 : 1. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Sanktpīterburga, 2008. goda 19.-20. septembris - 2009
Kolekcijas daļa:
Centrs i perifereja: perspektivu maiņa : Marijis Andžānis symtgadei : 2. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Rēzekne, 2009. gada 15.-17. oktobris - 2010
Kolekcijas daļa:
Volūdu ekologeja Baļtejis jiurys regionā: regionaluos volūdys globalizacejis laikūs : konfereņce veļteita Fraņča Kempa kulturviesturiskuos skicis "Latgalieši" symts godim : 3. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Greifsvaļde, 2010. goda 21.-22. oktobris - 2011
Kolekcijas daļa:
Katolicisms Latvijā 800 gados : 1186-1986, vēsturisks atskats
Kolekcijas daļa:
Caturtais pasauļa latgalīšu saīts : Latgolys symtgadis kongress : 2017. gada 5.-6. maijā - 2017
Kolekcijas daļa:
Apdraudātūs volūdu i kulturu dokumeņtiešona - nu tradicionalūs pīrokstu da digitalūs resursu : konfereņce veļteita Stefanejis Uļanovskys apceriejuma "Łotysze Inflant Polskich" 120 godim : 4. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Poznaņa, 2011. goda 29.-30. septembris - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas Romas katoļu baznīcas : 2.daļa - Svilāns, Jānis, 1916-1996 - 1976
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference Būvniecība '2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
The 15th BBCC/JTES Conference on Sustainable Development, Culture, and Education: Interplay of Tradition and Innovation for ESD : abstract book : Riga, Latvia : November 16-18, 2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2017
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2017
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautiskie kataloģizācijas principi = Statement of International Cataloguing Principles (ICP) - 2017
Kolekcijas daļa:
Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds, Kas Preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas Peedsimschanas no teem swehteem Deewa- Zilwekeem, Praweescheem, Ewangelisteem jeb Preezas-Mah- zitajeem un Apustuļeem usrak- stihts, Tahm latweeschahm Deewa Draudsibahm par labbu istaisita
Kolekcijas daļa:
Tee Praweeschi wissi Latwiski - Im Jahr 1689
Kolekcijas daļa:
APOCRYPHA: Tee irr Grahmatas, Kas teem swehteem Deewa Raksteem lihdsi ne turramas un tomehr derrigas un labbi lassamas irraid - [1689]
Kolekcijas daļa:
Tas Jauns Testaments Muhsu Kunga Jesus Kristus, Jeb Deewa Swehtajs Wahrds, Kas Pehz ta Kunga Jesus Kristus Peedsimschanas no teem Swehteem Preezas-Mahzitajeem un Apustuļeem usrakstihts - [1685]
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH2017 : conference proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Bogene - [2017]
Kolekcijas daļa:
Stikli - [2017]
Kolekcijas daļa:
Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija - [2017]
Kolekcijas daļa:
Mātes piens - [2017]
Kolekcijas daļa:
Trakie veči - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvialaisen kokoelman (1820-1917) luettelo - Vītoliņa, Līvija, 1911-1994 - 1978-1981
Kolekcijas daļa:
Latvijas Konkurētspējas ziņojums. 2017, Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022 - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos - 2017
Kolekcijas daļa:
Dabiskā procentu likme: ar ēnu procentu likmes modeli iegūtā informācija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2011, Research articles in medicine & pharmacy - 2012
Kolekcijas daļa:
Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izdevums par stāstniecības tradīciju saglabāšanu un attīstību - [2017]
Kolekcijas daļa:
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book. Health Sciences - 2018
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book. Social Sciences - 2018
Kolekcijas daļa:
Valoda daudzveidībā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference : tēzes : 2018. gada 22.-23. februāris - 2018
Kolekcijas daļa:
5th International Scientific Conference “Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems” : Riga, May 17–18, 2018 : abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Onomastic Investigations : International Scientific Conference, 10-12 May, 2018 : abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Bioeconomy ; Finance and Taxes ; Home Economics ; New Dimensions in the Development of Society : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Marketing and Sustainable Consumption : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society ; Home Economics ; Finance and Taxes : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Bioeconomy ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society ; Marketing and Sustainable Consumption ; Finance and Taxes : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Bioeconomy ; Home Economics : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016
Kolekcijas daļa:
Marketing and Sustainable Consumption ; New Dimensions in the Development of Society - 2015
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship - 2015
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development - 2015
Kolekcijas daļa:
Production and Cooperation in Agriculture ; Bioeconomy ; Finance and Taxes - 2015
Kolekcijas daļa:
ES reģionālo atbalsta programmu nozīmīgums uzņēmumu sniegumā - [2018]
Kolekcijas daļa:
The Centenary of Latvia's Foreign Affairs. Activities and Personalities - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārlietu simtgade. [2. sējums], Darbi un personības - [2017]
Kolekcijas daļa:
The Natural Rate of Interest: Information Derived from a Shadow Rate Model - [2018]
Kolekcijas daļa:
Importance of EU Regional Support Programmes for Firm Performance - [2018]
Kolekcijas daļa:
Kā uzņēmumi pielāgojas minimālās algas kāpumam? Centrālās Eiropas un Austrumeiropas apsekojuma rezultāti - [2018]
Kolekcijas daļa:
How do firms adjust to rise in the minimum wage? Survey evidence from Central and Eastern Europe - [2017]
Kolekcijas daļa:
Why is education performance so different across Latvian schools? - [2017]
Kolekcijas daļa:
What drives export market shares? It depends! An empirical analysis using Bayesian Model Averaging - [2017]
Kolekcijas daļa:
Digital Hydra: Security Implications of False Information Online - 2017
Kolekcijas daļa:
Russia's Footprint in the Nordic - Baltic Information Environment - 2018
Kolekcijas daļa:
Violent Extremism and Communications - 2018
Kolekcijas daļa:
Fake News: A Roadmap - 2018
Kolekcijas daļa:
12. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : 2004. gadā no 1. līdz 4. jūlijam Toronto, Ontario : vadonis = festival guide - 2004
Kolekcijas daļa:
Strategic Communications : Insights from the Commercial Sector - [2017]
Kolekcijas daļa:
Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma - 2018
Kolekcijas daļa:
The Russian National Guard: a Warning or a Message? - 2018
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018) : international scientific conference : abstracts proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Integrētas rotaļnodarbības 4-7 gadus veciem bērniem ceļu satiksmes noteikumu apguvē : metodiskais materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai - 2018
Kolekcijas daļa:
Naida noziegumi: prakse un problēmas : nacionālais ziņojums - Latvija - [2017]
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirdzniecības ierobežojumi Eiropā un tirgus situācija Latvijā : pētījums - 2017
Kolekcijas daļa:
Руководство для журналистов : коротко о регулирующем СМИ законодательстве - [2018]
Kolekcijas daļa:
The Potential for Developing a Social Impact Investment Market in Latvia - 2017
Kolekcijas daļa:
Effects of Prescheduled Political Events on Stock Markets: the Case of Brexit - 2017
Kolekcijas daļa:
Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: problēmu iespējamie risinājumi : zinātniski metodisko rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Методика формирования профессиональной компетентности : учебно-методическое пособие - 2018
Kolekcijas daļa:
Attīstības psiholoģija : mācību līdzeklis - 2018
Kolekcijas daļa:
Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā labklājība : zinātniskā monogrāfija - 2017
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu personības teorijas : mācību līdzeklis - 2017
Kolekcijas daļa:
Olūteņš : latgalīšu rokstu volūda 4. klasei : metodiskie noteikumi - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras : starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras", 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā, ziņojumi. Otrā daļa - 2017
Kolekcijas daļa:
Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā : mācību metodiskais līdzeklis - 2017
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi : starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2016 pirmie rezultāti - 2017
Kolekcijas daļa:
Imigrācijas loma darbaspēka nodrošinājumā Latvijā : sintēzes ziņojums - 2018
Kolekcijas daļa:
Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība : aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi - 2018
Kolekcijas daļa:
Societal Security in the Baltic Sea Region : Expertise Mapping and Raising Policy Relevance - 2018
Kolekcijas daļa:
No konflikta uz kopību : luterāņu un katoļu kopīga reformācijas gadadienas atcere 2017. gadā : luterāņu un Romas katoļu vienotības komisijas ziņojums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Sporta vārdnīca : latviešu - angļu - vācu - krievu - 2010
Kolekcijas daļa:
Pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem - 2018
Kolekcijas daļa:
Aritmētika : mācību grāmata pamatskolas vecuma bērniem - 2018
Kolekcijas daļa:
Pasaka par zelta zivtiņu : pēc brāļu Grimmu un Aleksandra Puškina pasaku motīviem - 2017
Kolekcijas daļa:
StratCom laughs : in search of an analytical framework - [2017]
Kolekcijas daļa:
The Moldovan Information Environment, Hostile Narratives, and their Ramifications - 2017
Kolekcijas daļa:
Social Media as a Tool of Hybrid Warfare - 2016
Kolekcijas daļa:
Framing of the Ukraine-Russia Conflict in Online and Social Media - 2016
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2018
Kolekcijas daļa:
Izglītības vadība = Education Management - 2018
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teachers Education - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvija. Informācija ārzemniekiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Distances jeb ātro kredītu izmantošana Latvijā : patērētāju uzvedības psiholoģiskie aspekti - 2017
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia, 23rd of February, 2018 : book of abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress : tēžu krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. g. 18. – 20. jūnijs : tēzes - [2018]
Kolekcijas daļa:
Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī - 2016
Kolekcijas daļa:
Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference: teorija un prakse' 2018 : konferenču tēžu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvia Implementation of the Sustainable Development Goals - 2018
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 11th International Scientific Conference. No.11 - 2018
Kolekcijas daļa:
The Latvian Song and Dance Celebration - 2018
Kolekcijas daļa:
Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturnieku II [2] kongress : Rīga, 2018. gada 18.-19. jūnijs : tēzes - [2018]
Kolekcijas daļa:
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija - 2018 : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Pamati darbā ar AutoCAD 2018 : mācību e-grāmata - 2018
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2018
Kolekcijas daļa:
1917. gada Latgales kongress avotos, apcerēs un pētījumos - 2018
Kolekcijas daļa:
Patriotisms Latvijas jauniešu vidū un sabiedrībā - 2018
Kolekcijas daļa:
Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums : 2018. gada 22. februārī - [2018]
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti : 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam - 2017
Kolekcijas daļa:
Sociālie uzņēmumi un pašvaldības: sadarbība, partnerība un sinerģija : sadarbība un partnerība starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām Latvijā, Baltkrievijā un Zviedrijā: analītisks esošās un iespējamās sadarbības un partnerības pārskats - 2017
Kolekcijas daļa:
Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās vadlīnijas - 2017
Kolekcijas daļa:
Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā - 2017
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības Latvijā - 2016
Kolekcijas daļa:
Cilvēks un darbs Latvijas laukos : sociālantropoloģisks skatījums - [2012]
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXIII [23] - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 815. sējums = Volume 815 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 814. sējums = Volume 814 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Medicīna - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XX [20] - 2018
Kolekcijas daļa:
Orientālistika. Starpkultūru komunikācija: Āzija, Eiropa, Latvija - [2016]
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība - [2016]
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija = Psychology - [2016]
Kolekcijas daļa:
Atklāt sevi : dabas zinātnieka apceres par praktisko ideālismu - 2018
Kolekcijas daļa:
Socioloģija = Sociology - [2015]
Kolekcijas daļa:
Izglītības vadība = Education Management - 2015
Kolekcijas daļa:
Medicīna = Medicine - [2015]
Kolekcijas daļa:
Līvsalas zēni : režisora scenārijs - 1968
Kolekcijas daļa:
Filosofija. Cilvēks un patība - aktualitātes un perspektīvas - 2014
Kolekcijas daļa:
Orientālistika = Oriental Studies - [2015]
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teacher Education - 2014
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija = Psychology - [2014]
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology - [2014]
Kolekcijas daļa:
Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. "Literatūra un Likums": Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā - 2014
Kolekcijas daļa:
Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā. 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2016 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2015 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2014 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2013 - [2013]
Kolekcijas daļa:
Globālā konkurētspēja, ilgtspēja un zaļā dimensija: biznesa cikli un finanšu pieejamība Eiropā un Latvijā : IV Banku augstskolas starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference : tēžu krājums - [2015]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2016 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2015 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2014 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2013 - [2013]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2012 - [2012]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2011 - [2011]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2010 - [2010]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2009 - [2009]
Kolekcijas daļa:
Latvijas filmas Latvijas simtgadei - [2017]
Kolekcijas daļa:
Līvsalas zēni : [stāsts] - 1966
Kolekcijas daļa:
Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu : rokasgrāmata primārās un perinatālās aprūpes speciālistiem nikotīna atkarīgu pacientu diagnosticēšanai un īsās intervences sniegšanai pacientu smēķēšanas atmešanas veicināšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā, 1941-1945 : starptautiskās konferences referāti, 2003.g. 12.-13.jūn., Rīga = Latvia under nazi German occupation, 1941-1945 : materials of an international conference 12-13 June 2003, Riga - 2004
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata ... - Latvijas Zinātņu akadēmija - 2001-
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2001 - [2001]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2002 - [2002]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2003 - [2003]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2004 - [2004]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2005 - [2005]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2006 - [2006]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2007 - [2007]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2008 - [2008]
Kolekcijas daļa:
Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē : metodiskais materiāls vispērējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem - [2018]
Kolekcijas daļa:
The ALGORITHMS of a Depth Talks : practical managements of the competitiveness, eustress and health possibility for your further education - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavgrīva un Bolderāja arhīva materiālos : 13.-20. gs. - 1998
Kolekcijas daļa:
No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam : Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienas izstāde - 2011
Kolekcijas daļa:
Katlakalns un Bišumuiža : arhīva materiālos : izstādes katalogs - 2002
Kolekcijas daļa:
Kurzemes literatūras un mākslas biedrībai 180 - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstij 80 : Latvijas ārpolitika 20. gs. 20.-30. gados un attiecības ar Somiju : Latvijas neatkarības atgūšana 90. gados un starpvalstu attiecību atjaunošana ar Somiju - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņas (1918-1920) : izstādes katalogs - 1995
Kolekcijas daļa:
No Spilves līdz Zundam : 14.-20. gs. : izstādes katalogs - 1999
Kolekcijas daļa:
Torņakalns : izstādes katalogs - 2001
Kolekcijas daļa:
Vidzemes kartes : 17. gadsimts : izstādes katalogs - Latvijas Valsts vēstures arhīvs - 1996
Kolekcijas daļa:
No Jelgavas līdz Mēmelei un tālāk vēl-- : Kurzemes hercogistes sakaru vēsture : izstādes katalogs - 2003
Kolekcijas daļa:
Ķīna Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos : 1919-1940 : izstādes katalogs - 2002
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļi Jelgavas rajonā : izstāde veltīta Starptautiskajai pieminekļu aizsardzības dienai : izstādes katalogs - 1997
Kolekcijas daļa:
Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota - 2018
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 4. jūlijam - 2018
Kolekcijas daļa:
Manas grāmatas, mans laiks 1514 : izstādes "1514.Grāmata.2014" katalogs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, 1.7.2014.-31.3.2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (1), Ekonomika, finanses un grāmatvedība ; Kultūra, radošās un izklaides industrijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (2), Personāla vadība - 2018
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (3), Sabiedriskās attiecības un mārketings ; Tiesību zinātnes - 2018
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (4), Vadībzinības - 2018
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH2018 : conference proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
21st Century Challenges for Economics and Culture : VI International Scientific Conference : abstracts proceedings - 2016
Kolekcijas daļa:
Changes and Opportunities: Exploring Nexus Between Theory and Practice : international scientific conference : abstracts : 10-11 April, 2014 - Riga, Latvia - 2014
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017) : international scientific conference : abstracts proceedings - 2017-
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH2017 : conference proceedings - 2017-
Kolekcijas daļa:
Latvijas aizsargu organizācija dokumentu gaismā : 1919-1940 : izstādes katalogs - [1996]
Kolekcijas daļa:
Zasulauks un Āgenskalns : izstādes katalogs - 2000
Kolekcijas daļa:
Rīga-Prāga : divu neatkarīgu valstu galvaspilsētas XX gs. 20.-30. gados : izstādes katalogs - [1999]
Kolekcijas daļa:
Focus on Performance : World Bank support to higher education in Latvia - [2018]
Kolekcijas daļa:
Encyclopedia of Latvian chessplayers : 1900-2000 - 2009
Kolekcijas daļa:
IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1934-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1941-1947 - 2012
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1948-1955 - 2013
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1956-1991 - 2016
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1934.g.-1941.g. - 2011
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1948.-1955. - 2013
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1956.-1991. - 2016
Kolekcijas daļa:
Octavvs Tomvs Opervm D. Avrelii Avgvstini Hipponensis Episcopi, Continens enrrationes in Psalmos mysticos - Augustīns, Svētais, Hiponas bīskaps, 354-430
Kolekcijas daļa:
Диалоги длиною в 20 лет : "Балтийский форум" о времени, Латвии, России, мире и о себе - 2018
Kolekcijas daļa:
No Sventājas līdz Ancei : latviešu izloksnes Rietumkurzemes piekrastē 20. gs. beigās / 21. gs. sākumā - 2018
Kolekcijas daļa:
Meine Verfolgung in Russland: eine aktenmässige Darstellung der jesuitischen Umtriebe des D. Ignatius Fessler und seinen Verbündeten in jenen Gegenden - Limmer, Karl August, 1765-1853 - 1823
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : wirklich als Manuscript für Brüder - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1805
Kolekcijas daļa:
Gemaelde aus den alten Zeiten der Hungarn - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1808
Kolekcijas daļa:
Bonaventura's mystische Nächte - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807
Kolekcijas daļa:
Der Nachtwächter Benedict - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1809
Kolekcijas daļa:
Dr. Fessler's Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1851
Kolekcijas daļa:
Theresia, oder Mysterien des Lebens und der Liebe - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807
Kolekcijas daļa:
Abälard und Heloisa - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1806
Kolekcijas daļa:
Aristides und Themistocles - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1792
Kolekcijas daļa:
D. Feßler's Ansichten von Religion und Kirchenthum. Erster Theil - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1805
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : Wirklich als Manuscript für Brüder. Zweyter [2.] Band, in zwey Abtheilungen, Fessler's Rückblicke auf die letzten sechs Jahre seiner Logenthätigkeit - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1804
Kolekcijas daļa:
Christliche Reden. Ein Scherflein zur Erbauung der Gläubigen - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1822
Kolekcijas daļa:
Die alten und die neuen Spanier : ein Völkerspiegel - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1810
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : Wirklich als Manuscript für Brüder. Dritter [3.] Band, oder Anhang zur zweyten Auflage des Ersten Bandes, Br. Fessler's Freymaurerische Briefe aus Kleinwall : als Anhang zu seinen freymaurerischen Schriften : mit einem Kupfer - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807
Kolekcijas daļa:
Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary : the Rīga Conference Papers 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Riga Dialogue Afterthoughts 2018 : the New Normal in the Euro-Atlantic Security Order - 2018
Kolekcijas daļa:
Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region - [2018]
Kolekcijas daļa:
Izprast sevi : dabas pētnieka apceres - 2018
Kolekcijas daļa:
Piena ceļi - [2018]
Kolekcijas daļa:
Stress Management Playbook : easy step-by-step techniques for calming your mind and body - 2018
Kolekcijas daļa:
Brand Character Playbook : a step-by-step approach to finding the voice and image of your brand you wish to project onto the world - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rūķis šķiro : izglītojoša grāmata bērniem par atkritumu šķirošanu un pārstrādi - [2010]
Kolekcijas daļa:
Zīmola izstrādes spēļgrāmata : metodes zīmola tēla radīšanai - [2018]
Kolekcijas daļa:
Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases : EJC2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā : sintēzes ziņojums : 2018. gada janvāris - 2018
Kolekcijas daļa:
Tūrisma attīstības veicināšana Latvijas reģionos : sintēzes ziņojums : 2018. gada augusts - 2018
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Entlassung des gewesenen Pastors in Saratow, Karl Limmer, aus den Original-Acten; und wahrhafte Darstellung seiner Verirrungen; ein Gegenstück zu Limmers Libell, betitelt Meine Versolgung in Rußland - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1823
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. I [1] sējums, Latvieši - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. II [2] sējums, Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. III [3] sējums, Atjaunotā Latvijas valsts - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. IV [4] sējums, Latvijas kultūra, izglītība, zinātne - 2013
Kolekcijas daļa:
Хроника катастрофы Рижского авиационного университета : (к 90-летию РКИИГА, 1919-2009) - 2009
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Čaks : bibliogrāfija - 2011
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija : prozas meistardarbnīca. 2017, Sālsmaize pagrabstāvā - 2017
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija : dzejas meistardarbnīca. 2017, Dzejnieki liftā - 2017
Kolekcijas daļa:
Veidot sevi : (dabas pētnieka apceres) - 2018
Kolekcijas daļa:
Uguns liecinieks - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārlietu simtgade. [3. sējums], Scenāriji nākotnei - [2018]
Kolekcijas daļa:
Doom 94 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gaismas vēsture : romāns par fotogrāfu Františeku Drtikolu - [2018]
Kolekcijas daļa:
Nozagt helikopteru un naudu - [2017]
Kolekcijas daļa:
Saule mūžam mana :Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves literārs konturējums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Don't be scared - [2017]
Kolekcijas daļa:
Nebaidies - [2017]
Kolekcijas daļa:
Purvs : [islandiešu kriminālromāns] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Četrdesmit sveces - [2016]
Kolekcijas daļa:
Lieliskā sezona : teksts par dzīves vissvarīgākajām lietām - [2016]
Kolekcijas daļa:
Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide - 2018
Kolekcijas daļa:
Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi : Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi : Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference : konferences zinātniskie raksti - 2018
Kolekcijas daļa:
Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas kvarca smiltis - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas mediju vides daudzveidība - 2018
Kolekcijas daļa:
Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā 2017 - 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija - [2014]-
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 10-14 July, 2018 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2018
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2016 : proceedings - 2016
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 4-8 July, 2017 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2017
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2017 : proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2018 : proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. 3. izdevums - 2018
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference Būvniecība '2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 5-9 July, 2016 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2016
Kolekcijas daļa:
Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā : 9. starptautiskā zinātniskā konference : rakstu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Sekss un vardarbība - 2018
Kolekcijas daļa:
Ģimenes tikumu ceļvedis : vienkārši paņēmieni, kā atraisīt savos bērnos un sevī vislabākās īpašības - [2017]
Kolekcijas daļa:
Results of the Household Finance and Consumption Survey in Latvia - [2018]
Kolekcijas daļa:
Exports and Productivity in Global Value Chains: Comparative Evidence from Latvia and Estonia - [2018]
Kolekcijas daļa:
Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķēdēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā analīze - [2018]
Kolekcijas daļa:
Spillovers from Euro Area Monetary Policy:a Focus on Emerging Europe - [2018]
Kolekcijas daļa:
Hipnotizētājs - [2018]
Kolekcijas daļa:
5. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2014 katalogs - 2015
Kolekcijas daļa:
6. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2016 katalogs - 2016
Kolekcijas daļa:
Darbs ar personas datiem bibliotēkās : ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanā : informatīvi konsultatīvs izdevums - 2019
Kolekcijas daļa:
Librarians Around the World : articles of 34 librarians from 19 countries - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas zinātnieku diaspora: sadarbības tīkli un iespējas : pētījumu rezultāti - 2018
Kolekcijas daļa:
Functional Nanomaterials : (electronic book) - 2019
Kolekcijas daļa:
Applied Informatics - 2018
Kolekcijas daļa:
Photonics - 2019
Kolekcijas daļa:
Applied Physics - 2018
Kolekcijas daļa:
Master Thesis Guidelines in Applied Physics - 2018
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti - 2014-
Kolekcijas daļa:
VII Sēlijas kongress Viesītē - 2014
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XVII [17] - 2014
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XVIII [18] - 2015
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XIX [19] - 2015
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XX [20] - 2016
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXI [21] - 2016
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXII [22] - 2017
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXIV [24] - 2018
Kolekcijas daļa:
... Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX ... katalogs - 2015-
Kolekcijas daļa:
6. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2016 katalogs - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bankai XC - [2012]
Kolekcijas daļa:
Bank of Latvia XC - [2012]
Kolekcijas daļa:
Caps - un ciet jeb Vilks manipulators - 2018
Kolekcijas daļa:
Eiro zonas monetārās politikas transmisija jaunajā Eiropā : pētījums 4/2018 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojuma rezultāti : diskusijas materiāls 1-2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Social Media in Operations – a Counter-Terrorism Perspective : a workshop report from the NATO Centre of Excellence Defence Against Terrorism and the NATO Strategic Communications Centre of Excellence - [2018]
Kolekcijas daļa:
Arctic Narratives and Political Values : Russia, China and Canada in the High North - 2018
Kolekcijas daļa:
Government Responses to Malicious Use of Social Media - [2018]
Kolekcijas daļa:
365 otrās iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava gada dienai - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Black Market for Social Media Manipulation - 2018
Kolekcijas daļa:
Malicious Use of Social Media : case studies from BBC monitoring - 2018
Kolekcijas daļa:
On the Design of Stabilising Fiscal Rules : working paper 5/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvija 2022 : globālie satricinājumi, Latvijas izaicinājumi : politikas pārskats 4/2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
An Introduction to Big Data. Are Data Driven Nations the Future? : Certus policy brief 2/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Ieskats lielajos datos. Vai nākotne ir datu virzīta? : Certus politikas pārskats 2/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : I [1.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2012
Kolekcijas daļa:
365 iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava gada dienai - [2018]
Kolekcijas daļa:
Desmit pieejas satiksmes sastrēgumu mazināšanai Rīgā : Certus politikas pārskats 4/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Ten Approaches to Tackling Traffic Congestion in Riga : Certus policy brief 4/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā : Certus politikas pārskats 3/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija - ... : rakstu krājums = Transport. Education. Logistics and Engineering - ... : proceedings = Транспорт. Образование. Логистика и инженерия - ... : сброник статей - 2018-
Kolekcijas daļa:
Medicīnas pakalpojumu eksports : Certus politikas pārskats 5/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Driving Factors Affecting Entrepreneurial Employees Choice Between Entrepreneurship and Intrapreneurship in Latvia - 2017
Kolekcijas daļa:
The Effects of Stock Ownership by Exchange-Traded Funds on Corporate Investment - 2017
Kolekcijas daļa:
Impact of ECB Unconventional Measures on Monetary Policy Stance - 2017
Kolekcijas daļa:
Does the Financial Cycle Theory Explain Short Term Deviations from Covered Interest Rate Parity? - 2017
Kolekcijas daļa:
Determinants of Delisting: The Case of European Stock Exchanges - 2017
Kolekcijas daļa:
Determinants of Delisting: the Case of European Stock Exchanges - 2017
Kolekcijas daļa:
Green Bonds - A Cheaper Way of Debt Financing? - 2017
Kolekcijas daļa:
European Funding: Does It Induce Exports? - 2017
Kolekcijas daļa:
Reģionika. Vides dimensija. Latgale - 2019
Kolekcijas daļa:
Population Age Structure in the EU-28: Implications for Gross Domestic Savings and Current Account - 2017
Kolekcijas daļa:
Herding Behaviour in an Emerging Market: Evidence From Moscow Exchange - 2017
Kolekcijas daļa:
Laimīgs bērns drošā vidē ; Darbs dara darītāju : Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 3. zinātniski praktiskās konferences un 4. zinātniski praktiskās konferences metodiskie materiāli: praktiskā pieredze izglītībā - 2018
Kolekcijas daļa:
Girthur's Pain : escape to Sartamis : book one - 2019
Kolekcijas daļa:
Girthur's Pain : escape to Sartamis : book one - 2019
Kolekcijas daļa:
`Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts - 2019
Kolekcijas daļa:
Báb dzīvesstāsts - 2019
Kolekcijas daļa:
Bahá’u’lláh dzīvesstāsts - 2019
Kolekcijas daļa:
Aizbildņa dzīvesstāsts : Shoghi Effendi - 2019
Kolekcijas daļa:
9th International IOBC/WPRS Workshop on Integrated Plant Protection of Soft Fruits : 5-7 September 2018, Rīga, Latvia : abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Challenges of Plum Growing in Europe : EUFRIN 4th Plum and Prune Working Group Meeting, Jelgava-Dobele, Latvia, 5-7 September 2018 : abstracts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : ... starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli = Arts and music in cultural discourse : proceedings of the ... international scientific and practical conference - 2012-
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : II [2.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2013
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : III [3.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2014
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : IV [4.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2015
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : V [5.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2016
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : VI [6.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2018
Kolekcijas daļa:
Cenzūra un cenzori latviešu grāmatniecībā līdz 1918. gadam - 2004
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1800. gadam : biogrāfijas - 2000
Kolekcijas daļa:
Knuts Skujenieks : bibliogrāfija - 2017
Kolekcijas daļa:
Ojārs Vācietis : bibliogrāfija - 2008
Kolekcijas daļa:
Imants Ziedonis : bibliogrāfija - 2013-2015
Kolekcijas daļa:
Veselības psiholoģija - psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma - 2019
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē - 2017
Kolekcijas daļa:
Izvērtēšana mākslas terapijā : principi un metodes : rakstu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIII = proceedings of the international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIII - 2010
Kolekcijas daļa:
Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija : [mācību līdzeklis] - 2016
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIV = proceedings of the 20th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIV - 2011
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XV = proceedings of the 21st international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XV - 2012
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVI = proceedings of the 22nd international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVI - 2013
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVII = proceedings of the 23rd international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVII - 2014
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVIII = proceedings of the 24th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVIII - 2015
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIX = proceedings of the 25th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIX - 2016
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XX = proceedings of the 26th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XX - 2017
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People. XXI [21] - 2018
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People. XXII [22] - 2019
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 23 - 2018
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 22 - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvija : ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu : ANO Augsta līmeņa politikas forumam par ilgtspējīgu attīstību, 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XIX [19] - 2017
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 4th International Scientific Conference. No.4 - 2009
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 6th International Scientific Conference. No.6 - 2013
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 7th International Scientific Conference. No.7 - 2014
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 5th International Scientific Conference. No.5 - 2012
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th International Scientific Conference. No.8 - 2015
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th International Scientific Conference. No.9 - 2016
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 10th International Scientific Conference. No.10 - 2017
Kolekcijas daļa:
Modelling for Materials Processing : proceedings of the VIII International Scientific Colloquium : Riga, September 21-22, 2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
Robežu drošība un pārvaldība : iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātņu žurnāls = Border security and management : journal of internal security and civil defence sciences. No. 1 (6) - 2016
Kolekcijas daļa:
Robežu drošība un pārvaldība : iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātņu žurnāls = Border security and management : journal of internal security and civil defence sciences. No. 2 (7) - 2018
Kolekcijas daļa:
Patiess vai viltus? : rokasgrāmata ziņu ātrai pārbaudei - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
Uudiste õigsuse kontrollimise kӓsiraamat - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
Руководство по проверке новостей - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
Låt inte nätet lura dig : en Guide för att avslöja fejkade nyheter och bilder - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
News verification guide - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives - 2014
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 684. sējums = Volume 684 - 2005
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 704. sējums = Volume 704 - 2007
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 716. sējums = Volume 716 - 2007
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 763. sējums = Volume 763 - 2010
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 738. sējums = Volume 738 - 2008
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 780. sējums = Volume 780 - 2012
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : third International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 10-11, 2014, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2014
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : fourth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 16-17, 2015, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2015
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : fifth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 14-15, 2016, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2016
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2010. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, 1. sējums - 2011
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2010. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, 2. sējums - 2011
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2011. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, 1. sējums - 2012
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2011. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas, 2. sējums - 2012
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2014
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2014. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2015
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2015. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2016
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2016. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2017. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2013, Research articles in medicine & pharmacy - 2014
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2013, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2013
Kolekcijas daļa:
Призыв 1-8; 11-12; 17 (1971-1979). К миру призвал нас Господь (I Кор., 7, 15). [Ekumēnisko kristiešu aicinājumi] - 1979
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2014, Research articles in medicine & pharmacy - 2014
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2015, Research articles in medicine & pharmacy - 2016
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2015, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2016
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2016, Research articles in medicine & pharmacy - 2017
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2017, Research articles in medicine & pharmacy - 2018
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2017, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2018
Kolekcijas daļa:
Призыв 22 – 27 (1984 – 1987). Дело № 62704 [Literarizēts teksts par ekumēniskās kustības pārstāvja Aleksandra Rotberga/Sandra Rīgas vajāšanu PSRS] - 1984-1988
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2010. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2011
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2011. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2012
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2013. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2014
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2014. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2015
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2015. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2016
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2016. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti : 2017. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2010, Research articles - 2011
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2011, Research articles - 2012
Kolekcijas daļa:
Призыв 30 (1984 – 1988). [Dokumentu noraksti par ekumēniskās kustības pārstāvja Aleksandra Rotberga/Sandra Rīgas vajāšanu PSRS] - 1984-1988
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2012, Research articles - 2013
Kolekcijas daļa:
Pilsētas puķes - 2016
Kolekcijas daļa:
Big City Violets - 2016
Kolekcijas daļa:
Quality of Education: International Comparison : Latvia in OECD Programme for International Student Assessment - 2015
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2012. Volume I [1], School pedagogy, higher education institutions pedagogy, lifelong learning - 2012
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2012. Volume II [2], Social and special pedagogy, health and sports, overviews - 2012
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2013. gada 24.-25. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2013. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2013
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2013. gada 24.-25. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2013. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2013
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2014
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2014
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2014
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume I [1] - 2015
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume II [2] - 2015
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume III [3] - 2015
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume IV [4] - 2015
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. IV [4.] daļa = Volume IV [4] - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. IV [4.] daļa = Volume IV [4] - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. I [1.] daļa = Volume I [1], Augstākā izglītība = Higher education - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. III [3.] daļa = Volume III [3], Speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija, inovācijas valodu izglītībā = Special pedagogy, social pedagogy, innovation in language education - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. II [2.] daļa = Volume II [2], Skolu pedagoģija, pirmsskolu pedagoģija = School pedagogy, preschool pedagogy - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. IV [4.] daļa = Volume IV [4], Sports un veselība, māksla un dizains = Sports and health, art and design - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. V [5.] daļa = Volume V [5], Mūžizglītība, informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā = Lifelong learning, information technologies in education - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. VI [6.] daļa = Volume VI [6], Ekonomika un sabiedrības pārvaldība = Economics and public administration - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. VII [7.] daļa = Volume VII [7], Psiholoģija = Psychology - 2018
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas - [2018]
Kolekcijas daļa:
Competitiveness of Latvian enterprises in external markets - 2018
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļu uzmērojumi 1921-1965 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Protection of Cultural Heritage Latvia - [2018]
Kolekcijas daļa:
Nacionālā enciklopēdija. Latvija - 2018
Kolekcijas daļa:
Eiropas kultūras mantojuma dienas. 2018, Latvijas valsts izveidošana un attīstība - 2018
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļu aizsardzība - [2017]
Kolekcijas daļa:
Eiropas kultūras mantojuma dienas. 2017, Vēsturisku notikumu vietas - [2017]
Kolekcijas daļa:
ICOMOS tiesību avoti kultūras mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mācīšanās lietpratībai : kolektīva monogrāfija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas : starptautiskās konferences ziņojumi, Rīga, 2005. gada 9.-12. novembris = Expanding borders: communities and identities : proceedings of International conference, Riga, November 9-12, 2005 - 2006
Kolekcijas daļa:
Manufacturing enemy images? : Russian media portrayal of Latvia - 2008
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam : rakstu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. I [1] - 2011
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. II [2] - 2012
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. III [3] - 2013
Kolekcijas daļa:
Monster Meals : International Recipes for Skinny Guys Hungry for Bigger Gains - [2019]
Kolekcijas daļa:
Becoming a Creature of Habits : Small Changes for Lean Results - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Centenary of Latvia's Foreign Affairs. Scenarios for the Future - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2005 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2004 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2003 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2002 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2001 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2000 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2000
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1999 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1998 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1997 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1998-2009
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '13 : 4th international scientific conference : proceedings. Part I [1] - 2013
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '13 : 4th international scientific conference : proceedings. Part II [2] - 2013
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '15 : 5th international scientific conference : proceedings - 2015
Kolekcijas daļa:
6th International Scientific Conference “Research for Environment and Civil Engineering Development 17” proceedings “Civil engineering 17” - 2017
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '11 : 3rd international scientific conference : proceedings - 2011
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2008
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2010
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2012
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2014
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2017
Kolekcijas daļa:
Foodbalt-2008 : 3rd Baltic conference on food science and technology : conference proceedings - 2008
Kolekcijas daļa:
FoodBalt-2011 : 6th Baltic Conference on Food Science and Technology "Innovations for food science and production", Jelgava, May 5-6, 2011 : conference proceedings - 2011
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2014 : 9th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food for consumer well-being", Jelgava, May 8-9, 2014 : conference proceedings - 2014
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2017 : 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food science and technology in a changing world", April 27-28, 2017, Jelgava, Latvia : conference proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2010" : zināšanas - visdrošākais ieguldījums darbam un dzīvei : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2010
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2011" : LLU mācību un pētījumu saimniecībai Vecauce - 90 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2011
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2012" : studijas - zinātne - prakse : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2013" : Lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā - 150 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2013
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2014" : lauksaimniecības zinātne jaunajā plānošanas periodā : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2015" : lauksaimniecības zinātne reorganizācijas laikā : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2016" : lauksaimniecības zinātne nozares attīstībai : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2017" : lauksaimniecības zinātne Latvijas simtgades gaidās : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2018" : Latvijai - 100, lauksaimniecības izglītībai - 155 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 7th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2012
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 8th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2013
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 9th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2014
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 10th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2015
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 11th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2016
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 12th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 13th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2005 : international scientific conference proceedings - 2005
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2009 : annual 15th international scientific conference proceedings - 2009
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2017 : annual 23rd international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2017
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2016 : annual 22nd international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2016
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2018 : annual 24th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2018
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2006 : international scientific conference proceedings - 2006
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2015 : annual 21st international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2015
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2012 : annual 18th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2012
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2008 : international scientific conference proceedings - 2008
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2016 : annual 22nd international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2016
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2010 : annual 16th international scientific conference proceedings. Volume No 1 - 2010
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2013 : annual 19th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2013
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2017 : annual 23rd international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 809. sējums = Volume 809 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2015 : annual 21st international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2015
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2010 : annual 16th international scientific conference proceedings. Volume No 2 - 2010
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2013 : annual 19th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2013
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2014
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2012 : annual 18th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2012
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2007 : international scientific conference proceedings - 2007
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2018 : annual 24th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2018
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. Volume No 2 - 2011
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. Volume No 1 - 2011
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2014
Kolekcijas daļa:
Baltic surveying '11 : proceedings - 2011
Kolekcijas daļa:
Baltic surveying 2013 : proceedings of International Scientific Methodical Conference - 2013
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of scientific methodical conference "Baltic Surveying'14". Volume 2014 - 2014
Kolekcijas daļa:
Baltic surveying : proceedings of International Scientific Methodical Conference "Baltic Surveying '15" - 2015
Kolekcijas daļa:
Baltic surveying : proceedings of International Scientific Methodical Conference "Baltic Surveying '16" - 2016
Kolekcijas daļa:
Baltic surveying : proceedings of International Scientific Methodical Conference "Baltic Surveying '17" - 2017
Kolekcijas daļa:
Izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā = Quality of Education: International Comparison. Latvia in OECD Programme for International Student Assessment - 2015
Kolekcijas daļa:
Constitutional Values in Contemporary Legal Space I : collection of research papers in conjunction with the 6th international scientific conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-17 November, 2016 = Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā I : Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2016. gada 16.-17. novembris - 2016
Kolekcijas daļa:
Constitutional Values in Contemporary Legal Space II : collection of research papers in conjunction with the 6th international scientific conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-17 November, 2016 - 2017
Kolekcijas daļa:
Monster Meals : International Recipes for Skinny Guys Hungry for Bigger Gains - [2019]
Kolekcijas daļa:
Dzīve Burtniekā! : krāso un iepazīsti - [2018]
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Baltijas valstīs, 1940-1991 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas" materiāli, 2008. gada 30.-31. oktobris, Rīga = Occupation Regimes in the Baltic States, 1940-1991 : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2008 and Proceedings of the International Conference "Occupation Regimes in the Baltic States (1940-1990): Research results and problems", 30-31 October 2008, Riga - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918-1940 = Letonya ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler 1918-1940 = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918–1940 - 2018
Kolekcijas daļa:
Selected Case-Law of the Constitutional Court of the Republic of Latvia: 1996–2017 - 2018
Kolekcijas daļa:
Iededzies par savu tautu, valsti un valodu! - [2010]
Kolekcijas daļa:
Zivju dzīve Burtnieka ezerā! : krāso un iepazīsti - [2017]
Kolekcijas daļa:
Becoming a Creature of Habits : Small Changes for Lean Results - [2019]
Kolekcijas daļa:
Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic States : International conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : social, economic and environmental losses/damage caused by the Soviet Union in the Baltic States - 2017
Kolekcijas daļa:
Mana valoda ir mans gods - [2009]
Kolekcijas daļa:
Latvia in Europe and the World : Growth Strategy for a New Centennial - 2018
Kolekcijas daļa:
Medicīnas vēsturnieku simpozijs pirms Latvijas ārstu 8. kongresa : īsrakstu kopojums - 2017
Kolekcijas daļa:
Reformācija un valoda : valsts valodas komisijas raksti : 9. sējums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā - 2009
Kolekcijas daļa:
Literatūra un reliģija : rakstu krājums : Svētie un grēcinieki - 2018
Kolekcijas daļa:
Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām : pārskats par projektu "Sociālā spēcināšana reģionos" (SEMPRE) Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmā 2014.-2020. gadam - 2019
Kolekcijas daļa:
Dailes Teatris Rīgā : VII sesona, 1926 - Dailes teātris - 1926
Kolekcijas daļa:
Ledushokeja spēles noteikumi : oficiālais teksts - 1933
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās strādnieku sporta internācionāles ledus hoki spēles noteikumi - 1932
Kolekcijas daļa:
1. Ausstellung Lettischer Holzschnitte = 1. Latvijas kokgrebumu izstāde : no 2.-22. janv.1944.g. Rīgā, Kaļķu ielā 30 : [katalogs] - 1944
Kolekcijas daļa:
Burtnieku novada ainavas : ceļvedis kultūrvēstures, dabas un dzīvesvides vērtībās - 2013
Kolekcijas daļa:
Akadēmiķa Bogdanova-Beļska gleznu izstādes katalogs, no 18.febr. līdz 26.martam 1923.g. - 1923
Kolekcijas daļa:
Profesora N. Bogdanova-Beļska V gleznu izstādes katalogs : Rīgā, 1936. g. no 1. līdz 29. martam - 1936
Kolekcijas daļa:
Prof. Bogdanova-Beļska miniatūr-gleznu izstādes katalogs : no 1937.g. 14.IX-12.XII - Богданов-Бельский, Николай Петрович, 1868-1945 - 1937
Kolekcijas daļa:
Profesora N. Bogdanova-Beļska VII gleznu izstādes katalogs : no 1940.g. 21.apr. līdz 19.maijam - 1940
Kolekcijas daļa:
Profesora N.P. Bogdanova-Beļska IV gleznu izstādes katalogs : Rīgas pilsētas Mākslas muzejā no 14. līdz 28. februārim 1932. gadā - Богданов-Бельский, Николай Петрович, 1868-1945 - 1932
Kolekcijas daļa:
Maxillofacial Trauma Treatment : 14th Joint Symposium of the Rostock University and Rīga Stradiņš University, 24-26 May, 2018 : abstracts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse : metodoloģija. 1. daļa - [2017]
Kolekcijas daļa:
Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse : metodoloģija. 2. daļa - [2017]
Kolekcijas daļa:
Theory and Practice of Training in Talented and Innovative Thinking in Schools : methodology. Part 1 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Theory and Practice of Training in Talented and Innovative Thinking in Schools : methodology. Part 2 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Andeka ja innovatiivse mõtlemise õpetamise teooria ja praktika koolides : metodoloogia. 1. osa - [2017]
Kolekcijas daļa:
Andeka ja innovatiivse mõtlemise õpetamise teooria ja praktika koolides : metodoloogia. 2. osa - [2017]
Kolekcijas daļa:
Talentingo ir inovatyvaus mąstymo ugdymo mokyklose teorija ir praktika : metodologija. 1 dalis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Talentingo ir inovatyvaus mąstymo ugdymo mokyklose teorija ir praktika : metodologija. 2 dalis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa : starptautiska zinātniska konference : tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
Holokausts Latvijā : starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3.-4. jūnijs, Rīga, un 2004.-2005. gada pētījumi par holokaustu Latvijā = Holocaust in Latvia : materials of an International Conference 3-4 June 2004, Riga and the Holocaust Studies in Latvia in 2004-2005 - 2006
Kolekcijas daļa:
Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.-80. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Baltija Otrajā pasaules karā (1939-1945)" materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga = History of the Baltic region of the 1940s-1980s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2007 and Proceedings of an Inernational Conference "Baltic during the Second World War (1939-1945)", 6-7 November 2007, Riga - 2009
Kolekcijas daļa:
Medicīnas profesūra Latvijā: tapšana un attīstības tendences : Medicīnas vēstures simpozijs 2009. gada 18. jūnijs - 2009
Kolekcijas daļa:
Con Zapatos de fiesta... en las nieves de Siberia - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kāpēc govīm ir ragi - 2019
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2018
Kolekcijas daļa:
Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā = Occupation, Collaboration, Resistance: History and Perception : Proceedings of an International Conference, 27-28 October 2009 in Riga - 2010
Kolekcijas daļa:
World sun songs = Pasaules saules dziesmas - [2008]
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi = History of Latvia of the 1940s-1990s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2006 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.-80. gados : starptautiskās konferences referāti 2006. gada 10. oktobris, Rīga = Latvia and Eastern Europe in the 1960s-1980s : Materials of International Conference 10 October 2006, Riga - 2007
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā 1940-1968 : dokumentu krājums = Documents from Foreign Archives on the Policy of Occupation Regimes in Latvia 1940-1968 : Collection of Documents - 2008
Kolekcijas daļa:
Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas 20. gadsimta 40.-60. gadi : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2011. gada pētījumi un zinātniskās konferences "Latvijas armijas iznīcināšana, 1940.-1941. gads" referāti, 2011. gada 14. jūnijs, Litene = The Second World War and Latvia: Events and Consequences, 1940s-1960s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2011, and Reports of a Scientific Conference "Extermination of the Latvian Army, 1940-1941", 14 June 2011, Litene - 2011
Kolekcijas daļa:
Holokausta pētniecības problēmas Latvijā : 2006.-2007. gada pētījumi par holokaustu Latvijā un starptautiskās konferences materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga = Problems of the Holocaust Research in Latvia : the Holocaust Studies in Latvia in 2006-2007 and Proceedings of an International Conference 6-7 November 2007, Riga - 2008
Kolekcijas daļa:
Okupētā Latvija, 1940-1990 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940-1990 : Research of the Commision of the Historians of Latvia 2005 - 2007
Kolekcijas daļa:
Vārds. Nozīme. Vārdnīca : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference, 2019. gada 21.-22. februāris : tēzes - 2019
Kolekcijas daļa:
Ievads prasību inženierijā - 2019
Kolekcijas daļa:
Digital Infantry Battlefield Solution : DIBS project. Part III [3], Research and Innovation - 2019
Kolekcijas daļa:
Preventīvais sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicinājumi, risinājumi, praktiskā pieredze : jauno zinātnieku un praktiķu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiālu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpēte Latvijā : starptautisko konferenču materiāli, 2003. g. 12.-13. jūn., 24. okt., Rīga, un 2002.-2003. g. pētījumi par holokaustu Latvijā = The Holocaust Research in Latvia : Materials of an International Conference 12-13 June 2003, Rīga and October 2003, Rīga and the Holocaust Studies in Latvia in 2002-2003 - 2004
Kolekcijas daļa:
Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi = Totalitarian Occupation Regimes in Latvia in 1940-1964 : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2003 - 2004
Kolekcijas daļa:
The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations, 1940-1991 : selected Research of the Commission of the Historians of Latvia - 2005
Kolekcijas daļa:
Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas : starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga = Totalitarian Regimes in the Baltic: Research Findings and Issues : Materials of an International Conference 3-4 June 2004, Riga - 2005
Kolekcijas daļa:
Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi = Occupied Latvia in 20th Century (1940-s) : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2004 - 2005
Kolekcijas daļa:
Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules kara : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga = National Resistance to Communist Regimes in Eastern Europe after World War II : Materials of an International Conference 7-8 June 2005, Riga - 2006
Kolekcijas daļa:
Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti : gala ziņojums - 2018
Kolekcijas daļa:
Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs : metodiskais materiāls (rokasgrāmata) - 2018
Kolekcijas daļa:
Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans - 2018
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols. Klavierdarbi - [2017]
Kolekcijas daļa:
PVO-AIMS ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmu Latvijā : ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmas novērtējumu Latvijā, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izveidotu novērtējuma instrumentu garīgās veselības aprūpes sistēmai (AIMS) (PVO-AIMS) (Rīga, Latvija) 2006. gads - 2006
Kolekcijas daļa:
Zināšanu sabiedrību veidojot - 2005
Kolekcijas daļa:
Nacionālās intereses: formulējuma meklējumos - 2004
Kolekcijas daļa:
Society. Health. Welfare : 7th International Interdisciplinary Scientific Conference, Rīga, 10-12 October 2018 : abstracts. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives - 2018
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 pirmie rezultāti par 4. klašu skolēnu lasītprasmi Latvijā un pasaulē - Ozola, Antra, 1981- - 2017
Kolekcijas daļa:
Sociālais darbs : izglītība, pētniecība, prakse. 2017 - Vilka, Lolita, 1951- - 2017
Kolekcijas daļa:
Society. Health. Welfare : 6th International Interdisciplinary Scientific Conference, Rīga, 23-25 October 2016 : abstracts.Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions - 2016
Kolekcijas daļa:
Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē - Geske, Andrejs, 1954- - 2007
Kolekcijas daļa:
Siltuma ieguves tehnoloģijas : metodiskais materiāls studiju priekšmeta "Siltumapgādes avoti" teorētiskās daļas apguvei. 1. daļa - Šeļegovskis, Raimunds, 1964- - 2007
Kolekcijas daļa:
Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums - Leimane-Veldmeijere, Ieva, 1974- - 2006
Kolekcijas daļa:
Nereģistrētas nodarbinātības novērtējums : Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 - 2007
Kolekcijas daļa:
Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā - 2006
Kolekcijas daļa:
Monitoring Report on Closed Institutions in Latvia - 2006
Kolekcijas daļa:
Impact of Anthropogenic Pollution of Air Ion Concentration : summary of the doctoral thesis - 2018
Kolekcijas daļa:
365 Opportunities : encouragement and reflections for every day of your year - 2019
Kolekcijas daļa:
Darbaspēka profesionālā mobilitāte : Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 - 2007
Kolekcijas daļa:
Rivers and Lakes - 2017
Kolekcijas daļa:
Kā dzīvosim Latvijā 2015. gadā? : ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā - 2005
Kolekcijas daļa:
Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze - 2007
Kolekcijas daļa:
Darba tirgus pētījums "Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām" - 2007
Kolekcijas daļa:
Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā - 2013
Kolekcijas daļa:
Darba algas un to ietekmējošie faktori - 2006
Kolekcijas daļa:
Latgales būvkeramika: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Kultūras mantojuma aizsardzība nākotnei - [2018]
Kolekcijas daļa:
Fotogrāfija kā māksla Latvijā = The photograph as art in Latvia : 1960-1969 - [2011]
Kolekcijas daļa:
Ģenerāļa Pētera Voldemāra Radziņa rakstu krājums - [2016]
Kolekcijas daļa:
Dzīves plānošanas rokasgrāmata - [2017]
Kolekcijas daļa:
Real Property Cadastre in Baltic Countries - 2012
Kolekcijas daļa:
Europe. After 100 Before - [2018]
Kolekcijas daļa:
Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi : 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Valoda: Nozīme un forma : 9 : Gramatika un pragmatika - 2018
Kolekcijas daļa:
Universitātes 85 mirkļi = 85 Moments of The University. 28.09.1919.-2004. - 2004
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2018 : valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVIII [28.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVIII - 2018
Kolekcijas daļa:
90 Latvijas Universitātes mirkļi = 90 Moments of the University of Latvia - 2009
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2017 : valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVII [27.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVII - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 95 mirkļi = 95 Moments of the University of Latvia - 2014
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2016 : valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVI [26.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVI - 2016
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2015 : valoda dažādu kultūru kontekstā : XXV [25.] zinātnisko rakstu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne. Nr.667 - 2004
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2014 : valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIV [24.] zinātnisko rakstu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2013 : valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIII [23.] zinātnisko rakstu krājums - 2013
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne = Law. 719. sējums = volume 719 - 2007
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2012 : valoda dažādu kultūru kontekstā : XXII [22.] zinātnisko rakstu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne = Law. 740. sējums = volume 740 - 2008
Kolekcijas daļa:
Gaisma ēnu galerijā : Latvijas mākslas vēstures zaudējumi un atradumi topošos pētījumos : Letonikas VII [7.] kongresa mākslas zinātnes sekcijas referātu kopsavilkumi - 2017
Kolekcijas daļa:
Sociāldemokrātija un valsts dibināšana : Latvija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Social Democracy and State Foundation : Estonia. Latvia. Lithuania - [2019]
Kolekcijas daļa:
Work Conditions and Risks in Latvia, 2012-2013 - 2013
Kolekcijas daļa:
Uz citu zemi : Dāvids Balodis un latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta četrdesmitajos gados - 2015
Kolekcijas daļa:
Treasures of Latvia : Outstanding Export Brands and Inspiring Talents - [2017]
Kolekcijas daļa:
Training and preparedness of the Baltic Sea region (LTU, LVA, EST, POL) police officers in usage of a single model of application of physical force - [2018]
Kolekcijas daļa:
New Challenges of Economic and Business Development : 10th International Scientific Conference : Proceedings, 2018 : Productivity and Economic Growth - 2018
Kolekcijas daļa:
Verzeichnis der Teilnehmer des Rigaer Fernsprechnetzes 1918 - 1918
Kolekcijas daļa:
Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen samt den Studien- und Stundenplänen für das Studienjahr 1918/19 - Baltische Technische Hochschule - 1918
Kolekcijas daļa:
The Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors : FICIL Sentiment Index 2015 - [2015]
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = [Biology], Vol.662 - 2003
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = Biology, Vol.676 - 2004
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.691 - 2005
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.710 - 2006
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = Biology, Vol.723 - 2007
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.753 - 2009
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.745 - 2008
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 733. sējums = volume 733 - 2008
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 751. sējums = volume 751 - 2009
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas : datu bāzes un informācijas sistēmas : doktorantu konsorcijs : Rīga, 2010. gada 4. jūlijs = Computer Science and Information Technologies : databases and information systems : doctoral consortium, Riga, July 4, 2010. 757. sējums = volume 757 - 2010
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 787. sējums = volume 787 - 2012
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 770. sējums = volume 770 - 2011
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 756. sējums = volume 756 - 2010
Kolekcijas daļa:
Social Work Case Analysis: Global Perspective : collection of articles about experience on case work and social case management of eleven countries - 2018
Kolekcijas daļa:
Dabiskās pļavas un ganības - 2017
Kolekcijas daļa:
Piejūra, smiltāji un virsāji - 2017
Kolekcijas daļa:
Upes un ezeri - 2017
Kolekcijas daļa:
Iežu atsegumi un alas - 2017
Kolekcijas daļa:
Meži - 2017
Kolekcijas daļa:
Purvi, avoti un avoksnāji - 2017
Kolekcijas daļa:
Coastal, Inland Dune and Heath Habitats - 2017
Kolekcijas daļa:
Mires and springs - 2017
Kolekcijas daļa:
Outcrops and caves - 2017
Kolekcijas daļa:
Forests - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš : biobibliogrāfija. III [3.] - 2017
Kolekcijas daļa:
Karjeras konsultantu rokasgrāmata dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas starpdisciplinaritātes īstenošanai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Dizaino, technologijų ir ekonominių išteklių tarpdiscipliniškumo taikymas karjeros konsultavime - [2019]
Kolekcijas daļa:
Handbook for Implementing Interdisciplinarity of Design, Technology and Economics in Career Guidance - [2019]
Kolekcijas daļa:
Disaini, tehnoloogia ja majanduse erialadevaheliste põhimõtete rakendamise karjäärinõustamise käsiraamat - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Three Occupations of Latvia, 1940-1991 : Soviet and Nazi Take-overs and Their Consequences - 2005
Kolekcijas daļa:
Multiplicity of Sport Science in Practice : 10th Baltic Science Conference : Abstracts : April 26-28, 2017 Riga, Latvia - 2017
Kolekcijas daļa:
Baltic R&D Systems in Transition : Experience and Future Prospects - [2003]
Kolekcijas daļa:
Lifecycle of Hate Crime : Country Report for Latvia - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 2. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2014. gada 14. martā - 2014
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Mākslas akadēmijas 4. maģistrantu zinātniskās konferences tēzes] - [2016]
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Mākslas akadēmijas 3. maģistrantu pētījumu konferences referātu tēzes : 2015. gada 25. martā] - [2015]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 5. maģistrantu zinātniskā konferences tēzes : 2016. gada 1. decembrī - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 6. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2017. gada 8. decembrī - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 7. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2018. gada 6. decembrī - 2018
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2006
Kolekcijas daļa:
Climate Change in Latvia and Adaptation to it - 2011
Kolekcijas daļa:
Accountability and Responsibility - 2009
Kolekcijas daļa:
Tiesību uz speciālo pensiju noteikšanas prakse Eiropā : pētījuma gala ziņojums - 2019
Kolekcijas daļa:
Social State : problems of implementation in Russian Federation : monograph - 2019
Kolekcijas daļa:
Using game technology to develop cognitive activity of students specializing in economics : monograph - 2019
Kolekcijas daļa:
Nāve brauc ar audi - 2018
Kolekcijas daļa:
Skugabaldrs : (Ēnu lapsa) : tautas pasaka - 2017
Kolekcijas daļa:
Pluralism Anxiety : Acting Socially in Latvia - 2018
Kolekcijas daļa:
Ceļojums medijpratībā : idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās - 2017
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālā parka flora : vaskulārie augi - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē - 2018
Kolekcijas daļa:
Meža darbi un tehnoloģijas : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem - 2015
Kolekcijas daļa:
Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā : ieteikumi - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvia 100 Snapshot Stories : Latvia celebrates 100 years - [2017]
Kolekcijas daļa:
Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai = Interdisciplinary Teaching and Learning for Promoting Entrepreneurship - 2015
Kolekcijas daļa:
7th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 29-30, 2008 - 2008
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās - 2018
Kolekcijas daļa:
8th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 28-29, 2009 - 2009
Kolekcijas daļa:
16th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 24-26, 2017. Volume 16 - 2017
Kolekcijas daļa:
17th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 23-25, 2018. Volume 17 - 2018
Kolekcijas daļa:
15th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 25-27, 2016. Volume 15 - 2016
Kolekcijas daļa:
12th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 23-24, 2013. Volume 12 - 2013
Kolekcijas daļa:
13th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 29-30, 2014. Volume 13 - 2014
Kolekcijas daļa:
11th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 24-25, 2011. Volume 11 - 2012
Kolekcijas daļa:
9th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 27-28, 2010. Volume 9 - 2010
Kolekcijas daļa:
10th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 26-27, 2011. Volume 10 - 2011
Kolekcijas daļa:
14th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 20-22, 2015. Volume 14 - 2015
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija. 1. sējums - 2016
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija. 2. sējums - [2015]
Kolekcijas daļa:
New Challenges of Economic and Business Development : 10th International Scientific Conference : Proceedings, 2018 : Productivity and Economic Growth - 2018
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University International Student Conference, 5 April 2017 : Abstract Book. Health Sciences - 2017
Kolekcijas daļa:
Национальные меньшинства в Латвии - 2016
Kolekcijas daļa:
Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā : Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniskā konference : rakstu un tēžu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
BOBCATSSS 2018 Riga. The Power of Reading : Proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University International Student Conference, 4-5 April 2019 : Abstract Book : Social Sciences - 2019
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University International Student Conference, 4-5 April 2019 : Abstract Book : Health Sciences - 2019
Kolekcijas daļa:
Places : Rīga Stradiņš University Interdisciplinary Conference on Social Sciences : April 2, 2019 Riga, Latvia : Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
8th Conference of the European Ornithologists' Union : 27-30 August 2011, Riga : programme and abstracts - 2011
Kolekcijas daļa:
Potato processing by-product evaluation for microencapsulated phenolic compound production : summary of the Doctoral Dissertation for the scientific degree of Dr.sc.ing. = Kartupeļu pārstrādes blakusproduktu izpēte mikrokapsulētu fenolu savienojumu ieguvei : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st international scientific-practical conference of the Latvian Ergonomics Society : October 7th, 2011, Riga, Latvia : program & abstracts - 2011
Kolekcijas daļa:
Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē - 2018
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants : manual - 2018
Kolekcijas daļa:
Kriitiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija : LU 76. konference: tēzes un raksti - 2019
Kolekcijas daļa:
Nauda un cilvēks : Latvijas iedzīvotāju rīcība ar savu naudu - 2018
Kolekcijas daļa:
Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija - 2019
Kolekcijas daļa:
Museums and intercultural dialogue - 2013
Kolekcijas daļa:
Ganāmpulka menedžmenta sistēma : metodiskais materiāls - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference. Ķīmijas sekcija : tēžu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Spēkratu konstrukcijas - 2008
Kolekcijas daļa:
Knowledge for Use in Practice : Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences : 1-3 April 2019, Riga, Latvia : Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
Teļu automatizēta ēdināšana : mācību līdzeklis - 2008
Kolekcijas daļa:
Izglītība zinātnei un praksei - 2018
Kolekcijas daļa:
Mašīnu elementi. 1. daļa, Savienojumi - 2008
Kolekcijas daļa:
Reflecting on Disciplinary Ethics in Folkloristics : 8th International Conference of Young Folklorists, Riga, September 19-21, 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Organization and Individual Security : Collective Monograph - 2018
Kolekcijas daļa:
Reliģiozitāte Latvijā : vēsture un mūsdienu situācija - 2012
Kolekcijas daļa:
Roma in Latvia : Research Report 2015 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Gleznotājas Lidijas Auzas darbu izstādes katalogs - 1966
Kolekcijas daļa:
Gleznotāja Lidija Auza : darbu izstādes katalogs - 1966
Kolekcijas daļa:
Medijpratība skolām - 2019
Kolekcijas daļa:
National Identity: Time, Place, People : Issue of publications from 1st International conference for students at the Faculty of Social Sciences of University of Latvia, in Riga, March 15-17, 2012 - [2012]
Kolekcijas daļa:
Caurviju prasmēs balstītā izglītība skolās un tās ietekme uz augstāko izglītību : Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskās konferences publikācijas, 2019. gada 12. aprīlī, Rīgā, Latvijā - 2019
Kolekcijas daļa:
Hybrid Threats : a Strategic Communications Perspective - [2019]
Kolekcijas daļa:
Hybrid Threats : a Strategic Communications Perspective : Annex of Case Studies - [2019]
Kolekcijas daļa:
Social Security : Inclusion-exclusion Dilemma : a Portrait of the Russian-speaking Community in Latvia - [2016]
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society : 4th international scientific conference, September 25-26, 2008, Jelgava, Latvia : proceedings - 2008
Kolekcijas daļa:
Occupation of Latvia : Three Occupations: 1940-1991 : Soviet and Nazi Take-overs and their Consequences - 2004
Kolekcijas daļa:
Language Use in Latvian Radio and Television : Legislation and Practice - [2004]
Kolekcijas daļa:
10th Baltic Sea Science Congress : Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas : Abstract Book : 15-19 June, Riga, Latvia - [2015]
Kolekcijas daļa:
8th International Conference on Biodiversity Research : Book of Abstracts : Daugavpils, 28-30 April, 2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
9th International Conference on Biodiversity Research : Daugavpils, 26-28 April, 2017 : book of abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 32nd Scientific Conference : February 17-19, 2016 Riga - [2016]
Kolekcijas daļa:
Negotiating Futures - States, Societies and the World : proceedings of the International Conference, Riga, November 11-14, 2004 - [2005]
Kolekcijas daļa:
Mastery of Life and Information Literacy - 2017
Kolekcijas daļa:
Communication as Translatio : Nordic-Baltic-Russian Cultural Dialogues - 2008
Kolekcijas daļa:
Latgale as a Culture Borderzone - 2009
Kolekcijas daļa:
The Memoirs of the 20th Century: Nordic and Baltic Experience - 2010
Kolekcijas daļa:
Nature and Culture - 2012
Kolekcijas daļa:
Landscape and Culture - 2013
Kolekcijas daļa:
Cemeteries in Cross-border Regions. Vita Memoriae - 2015
Kolekcijas daļa:
Tulkojumzinātne - 2013
Kolekcijas daļa:
"Atkusnis" kā padomju kultūras fenomens - 2013
Kolekcijas daļa:
Cilvēks valodā: etnolingvistika, lingvistiskā pasaules aina = Human in Language: Ethnolinguistics, Linguistic View of World = Человек в языке: этнолингвистика, лингвистическая картина мира - 2014
Kolekcijas daļa:
Nonsensa kultūra. Absurds literatūrā = Nonsense Culture. The Absurd in Literature - 2014
Kolekcijas daļa:
Literārais teksts: žanru modifikācijas un naratīva specifika = Literary Text: Modifications of Genres and Specificity of the Narrative - 2014
Kolekcijas daļa:
Cilvēks literatūrā un kultūrā = Human in Literature and Culture - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas devona dolomīti - 2015
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 58 - 2008
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 59 - 2009
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 60 - 2010
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 61 - 2011
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 63 - 2013
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 64 - 2014
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 65 - 2015
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 66 - 2016
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 67 - 2017
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 68 - 2017
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 69 - 2018
Kolekcijas daļa:
The 17th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat'17)" : 18-21 October 2017, Riga, Latvia : abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications.2012 : International Young Scientist Conference : Book of abstracts : April 12-14,2012 Riga, Latvia - 2012
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications.2013 : International Young Scientist Conference : Book of Abstracts : April 10-12,2013 Riga, Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
20th Baltic Agronomy Forum : book of abstracts of the scientific seminar held at Latvia University of Agriculture, 7-8 July 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Environment and renewable energy - [2009]
Kolekcijas daļa:
How integrated is Latvian society? : an audit of achievements, failures and challenges - 2010
Kolekcijas daļa:
Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas - [2016]
Kolekcijas daļa:
Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi? : pētījums - 2011
Kolekcijas daļa:
Energy efficient and ecological housing in Finland, Estonia and Latvia : current experiences and future perspectives - 2013
Kolekcijas daļa:
Viss par Youthpass : praktiski padomi un metodes, kā panākt labākos rezultātus, strādājot ar Youthpass - 2013
Kolekcijas daļa:
Pārskats par Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darbību 2011.-2012. gadā : Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politika: 2011.–2012. gada progresa ziņojums : saīsinātais pārskats - 2012
Kolekcijas daļa:
2nd International Conference "Nutrition and Health" : Conference Program and Book of Abstracts : Riga, Latvia October 5-7, 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Environmental & Occupational Medicine : Textbook for RSU foreign students - [2014]
Kolekcijas daļa:
Dzīvo vesels! : Cucuriņa padomi : diabēta rokasgrāmata bērniem - Ieviņa, Vīva - 2013
Kolekcijas daļa:
Work Conditions and Risks In Latvia - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Stratēģiskais plāns 2010.-2020. gadam = University of Latvia Strategic plan 2010-2020 - [2010]
Kolekcijas daļa:
No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai : iespējas un pieredze Latvijā : rokasgrāmata - 2012
Kolekcijas daļa:
VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region:towards better territorial integration of the Baltic Sea Region and its integration with other areas of Europe - 2010
Kolekcijas daļa:
Pētījuma "Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem" noslēguma ziņojums - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvija 2020 : nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij - [2008]
Kolekcijas daļa:
Kā mēs varam būt kopā? Sociālā fenomenoloģija par kopību veidošanos : programma un tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
Mobile termination : how to regulate or perhaps not to regulate at all? - 2010
Kolekcijas daļa:
Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : Rīga, 2012. gada 1.-2. jūnijs, Latvijas Universitāte : tēzes, programma - [2012]
Kolekcijas daļa:
Venture capital in Latvia revisited - 2010
Kolekcijas daļa:
Latvian Hidden Champions - 2012
Kolekcijas daļa:
The benefits of 4G: Sweden and Estonia - European leaders in 4G - 2015
Kolekcijas daļa:
2013. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2013. gada 21. un 22. martā - 2013
Kolekcijas daļa:
International Scientific and Educational Conference "Actual Problems of Education (MIP 2018)" : 22–23 March, 2018 : Abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Evidencialitāte latviešu valodā - [2018]
Kolekcijas daļa:
Transporta vadība un loģistika : mācību līdzeklis - 2008
Kolekcijas daļa:
Bēgšana no brīvības? : Ērihs Fromms un Latvija - 2014
Kolekcijas daļa:
Identitāte un citādība - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference : rakstu krājums : Rīga, 2018. gada 30. Janvāris - 2018
Kolekcijas daļa:
Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti : Rīga 2015. gada 23. aprīlī : programma un tēzes - 2015
Kolekcijas daļa:
Ekonomika. Vadības zinātne - [2011]
Kolekcijas daļa:
Praktiskie darbi inženierģeoloģijā : mācību līdzeklis - 2019
Kolekcijas daļa:
Septiņas sarunas par cilvēku, sabiedrību un Dievu - Kreicbergs, Viesturs, 1955- - 2019
Kolekcijas daļa:
Robinsons Kruhsiņsch. Stahstu-grahmata, behrneem Wahzeeschu wallodâ sarakstita / no Jekkuma Indrika Kampe, pehz dauds zittâs wallodâs un nu arr Latweeschu-behrneem, kas mahk lassiht, wiņņu wallodâ pahrtulkota, no C. R. Girgensohn, Zehsu-teesas prahwesta un Jaunas-Peebalgas mahzitaja. - Campe, Joachim Heinrich, 1746-1818 - 1824
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 8th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 25-26, 2019, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2019
Kolekcijas daļa:
Kristus krusta swehtiba : mahzitaju E. Berga, A. Siļķes, A. Woitkuša, E. Rumbas un J. Teriņa ewaņgelisazijas sprediķi. - 1939
Kolekcijas daļa:
Dziesmas no 2. latviešu dziedāšanas svētkiem priekš laicīga un garīga koncerta - Latvju vispārējie dziesmu svētki (2 : 1880 : Rīga, Latvija) - 1880
Kolekcijas daļa:
Latweeschu otree wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ no 17. lihds 20. junijam 1880 : (zaur Rigas Latweeschu beedribu isrihkoti) - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1880
Kolekcijas daļa:
Latweeschu treschee wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ, no 18. lihds 21. junijam 1888. g. - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1888
Kolekcijas daļa:
Svešzemju kultūras augi - Adamovičs, Fricis, 1863-1933 - 1931
Kolekcijas daļa:
Pasaules rakstniecības vēsture - Egle, Rūdolfs, 1889-1947 - [1930-1934]
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa dzīve - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1937
Kolekcijas daļa:
Klaušu beigu cēliens Kurzemē - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskie raksti
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa ievērojamākajām kurzemes hercogu pilīm - Ārends, Pēteris, 1900-1960
Kolekcijas daļa:
Garīga dvēseles barība - 1883
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercoga Jēkaba saimnieciskie panākumi Dānijā - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1937
Kolekcijas daļa:
Poruku Jānis : Dzejnieka dzīve un darbi - Egle, Rūdolfs, 1889-1947 - 1930
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku brīvlaišana un 1819. gada 26. marta likums - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku "putna brīvība" pēc 1819. g. likuma - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Antonins un princese Emilie - [1866]
Kolekcijas daļa:
Par vēlu - Šaumbergers, A. - 1889
Kolekcijas daļa:
Nabadzība izspiež asaras - Planks, R. - 1891
Kolekcijas daļa:
Kāršu spēlēšanas augļi - Kaulis, I. - [1859]
Kolekcijas daļa:
Uz mūžu pazaudēta Edīte jeb ... - Atrimps - 1898
Kolekcijas daļa:
Sievietes stāvoklis tagadnē un nākotnē - Bebel, August, 1840-1913 - 1905
Kolekcijas daļa:
Latviešu fragmenti 17. gs. beigu Liepājas aktīs - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Sistemātisks diktāts trijos kursos - Āboliņš, J. - 1903
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Vidzemes zemnieku zemes turēšanas un dzīvošanas likumiem no 1849. gada, zemnieku tiesnešiem par vieglāku ... - 1851
Kolekcijas daļa:
Homeopatisks padomu devējs - Bērziņš, J. - 1901
Kolekcijas daļa:
Latvju teātra vēsture - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1886
Kolekcijas daļa:
Sieviešu mīlestība : Romāns - Berkovs, Kārlis - 1897
Kolekcijas daļa:
Barona Minhauzena brīnišķīgi un jocīgi trāpījumi, ko tas piedzīvojis reizodams pa ūdeni, zemi un gaisu - 1870
Kolekcijas daļa:
Kalendārs - dāvinājums 1940. gada - [1939]
Kolekcijas daļa:
Strādnieku kalendars ... gadam - [1933-1939]
Kolekcijas daļa:
Maizes un smalkie cepumi : lietderīgi padomi līdz ar receptēm visdažādāko cepumu pagatavošanai mājas līdzekļiem - Āriņa, M., (Marija) - [1935?]
Kolekcijas daļa:
Praktiskā pavāru grāmata - Āriņa, M., (Marija) - [1935]
Kolekcijas daļa:
Baļķu, kluču un zāģētu materiālu kubikmetru un kubikpēdu aprēķināšanas tabulas - [1936]
Kolekcijas daļa:
Igauņu tautas dziesmas - Bērzkalne, Anna, 1891-1956 - [1926]
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas estētika - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1938-1939
Kolekcijas daļa:
Latvīši - Asans, Ignats, 1874-1918 - 1908
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija jeb pirmās gruntsmācības par mūsu zemes lodi : priekš pagasta skolām - Bekmann, Theodor - 1873
Kolekcijas daļa:
Icigs Mozes - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1881
Kolekcijas daļa:
Ērgļa pils bruņinieks un grāfiene Aurora : Jeb pilī dzimuse - klosterī miruse - Antrimps - 1881
Kolekcijas daļa:
Drēbnieku skola : Bagātīgs krājums visādu teorētiķu un praktiķu zināšanu drēbniecības arodā - Beris, Kārlis - [1903]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts Liepājas pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931]
Kolekcijas daļa:
Ogre - skaistākais atpūtas, atveseļošanās, gaisa un kalnu kūrorts - [1934]
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas plānu - [1925]
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar izstādes un pilsētas plāniem, iestāžu, veikalu, personu adresēm, grāmatu galdu, dzelzceļa sarakstu utt. - 1901
Kolekcijas daļa:
Cēsu un apkārtnes vadonis ar Cēsu pilsētas plānu - 1928
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgegend in Wort und Bild - Nölting, Bertha, 1848-1921 - [ap 1824]
Kolekcijas daļa:
Album : Rigaer Strand - [191-]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu : ar Rīgas ievērojamāko vietu vēsturisku aprakstu, 40 nobildējumiem un diviem plāniem - 1910
Kolekcijas daļa:
Ar Shell pa skaisto Latviju - [1935]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēta Vidzemes Šveicijas ceļu karte - [ap 1909]
Kolekcijas daļa:
Ko es pieredzēju un piedzirdēju : stāsti par ļaužu sadzīvi Baltijā - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1888
Kolekcijas daļa:
Pa kalnu Osetiju un Imeretiju : (ceļojuma un tautas dzīves apraksts) - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1915
Kolekcijas daļa:
Illustrerte Touristenkarte der Livländischen Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1910]
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz : Dritte Auflage - [1894]
Kolekcijas daļa:
Vēsturīgs vadonis caur Rīgu ar Rīgas plānu - Graudiņš, Kārlis, 1863-1915 - [1888]
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu : ceļa apraksti - Freimane, Minna, dz. 1853 - 1884
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Ogri - 1928
Kolekcijas daļa:
Aiz šaurās dzimtenes robežām : ceļojuma apraksti - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1899
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu - 1901
Kolekcijas daļa:
Führer durch Riga mit Stadtplan - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - [pēc 1918]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes - Šveicija, Sigulda, Turaida, Krimulda un vadons pa "Vidzemes-Šveiciju" : līdz ar karti, kur uzzīmētas visas ievērojamas vietas, braucami zeļi un kāju celiņi - Vīstucis, Jūlijs, 1839-1909 - 1897
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Rīt-Āzijai ar Feniksa fabrikas vagoniem : - Garkalns, Jēkabs - 1899
Kolekcijas daļa:
Vadons caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz[iesmu] sv[ētku] un izstādes programmām - 1880
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1890]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - [1934]
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Taškentai - Bernards, P. - 1900
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas vēsturi, ievērojamākām vietām, valsts un komunāliestāžu sarakstiem un Rīgas plānu - [1921]
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze zu den neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790
Kolekcijas daļa:
Padomju gadu sociālās realitātes mīti un to transformācija latviešu jaunākajos romānos - Ceplis, Rimands, 1977- - [20--]
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Tells: drāma 5 cēlienos - Schiller, Friedrich von, 1759-1805 - 1901
Kolekcijas daļa:
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem - 1889
Kolekcijas daļa:
Fausts : traģedija - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1898
Kolekcijas daļa:
Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen Jahrhunderten : erste Serie: Prag. Köln, Erfurt. Rostock. Heidelberg. Wittenberg. Marburg. Leyden. Erlangen - Böthführ, H. J., (Heinrich Julius), 1811-1888 - 1884
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. 1884 - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1884
Kolekcijas daļa:
Labbu siņņu un padohmu Grahmata, Widsemneekeem par labbu istaisita
Kolekcijas daļa:
Zeeniga Preestera Tohma no Ķempenes tschetras grahmatas, no pakkaļ-staigaschanas Kristum
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : first International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, February 8-9, 2012, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2012
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 11-12, 2013, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2013
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 6th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 27-28, 2017, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 7th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 19-20, 2018, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1917
Kolekcijas daļa:
Baltijas mahksleneeku isstahde, atklahjot Rīgas mahkslas beedribas jaunās telpas pilsehtas muzejā 1905 : [katalogs] - 1905
Kolekcijas daļa:
Dsejas - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bibliotekāru biedrības statūti - 1939
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society : 7th annual international scientific conference : dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences, October 6-7, 2011, Jelgava, Latvia : proceedings - 2012
Kolekcijas daļa:
Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā : zinātniskā monogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
National Identity, Mobility and Capability - 2011
Kolekcijas daļa:
Human Capital - [2007]
Kolekcijas daļa:
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) : Valsts pētījumu programma, 2014-2018 : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Vannas pīlīte, kurp tu peldi? : mācību līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai "Plastmasa" - 2017
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications : 2014 : Laser III Training School for Potential Users : Laser Applications in Spectroscopy, Industry and Medicine : 10th International Young Scientist conference : Book of Abstracts : Riga, Lavia, April 9-12, 2014 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications : 2015 : 11th International Young Scientist conference : Book of Abstracts : Riga, Lavia, April 8-10, 2015 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Workbook on the History of Great Britain in English. Early Period : (from Prehistoric Times to the Norman Conquest of 1066) : Workbook - 2019
Kolekcijas daļa:
Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija : zinātniskā monogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
Prāta mīklas pašattīstībai un izklaidei - 2019
Kolekcijas daļa:
No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai : iespējas un pieredze Latvijā : rokasgrāmata - 2006
Kolekcijas daļa:
Vides izglītība augstskolā : Environmental Education at Universities - 2009
Kolekcijas daļa:
3. starptautiskās zinātniskās konferences "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne" rakstu krājums - [2011]
Kolekcijas daļa:
10th International Conference on Biodiversity Research : Daugavpils, 24-26 April, 2019 : Book of Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
Врач и христианин : судьба доктора И. М. Рошонка как пример жизненного пути латвийского старовера в ХХ веке = Ārsts no Dieva : Ārsta Ivana Rošonoka liktenis kā latvijas vecticībnieka dzīves ceļa piemērs XX gadsimtā - 2011
Kolekcijas daļa:
Mūžilga karjeras atbalsta politika: darbs turpinās : Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darba pārskats 2009.-10. gadam : saīsinātais pārskats - 2011
Kolekcijas daļa:
The 2nd Fotonika-LV conference "Achievements and Future Prospects" : Riga, 23-25 April,2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
The Influence of Migration on the Language Environment in Latvia - [2012]
Kolekcijas daļa:
The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law : Proceedings of the International Conference, 6-7 May 2011 - 2011
Kolekcijas daļa:
12th International Scientific Conference on Functional Materials and Nanotechnologies FM&NT-2018 : Book of Abstracts : October 2-5, 2018 Riga, Latvia - 2018
Kolekcijas daļa:
Venture capital in Latvia - 2004
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship in Latvia : a comparative perspective - 2005
Kolekcijas daļa:
Adaptive Management of Trade Enterprises: Theory and Practice : the Monograph - 2018
Kolekcijas daļa:
Challenges of the EU New Regulatory Framework (NRF) in Electronic Communications : an economist’s perspective - 2005
Kolekcijas daļa:
Women and entrepreneurship in Latvia - 2006
Kolekcijas daļa:
Exploring entrepreneurship and SME development in a post Soviet context - 2006
Kolekcijas daļa:
10th International Conference "Progress on Difference Equations" : Abstracts : May 17-20, 2016, Rīga, Latvia - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Juris Ekmanis : biobibliogrāfija - 2011
Kolekcijas daļa:
Productive and unproductive entrepreneurship in Latvia - 2010
Kolekcijas daļa:
Business insolvencies in Latvia - 2010
Kolekcijas daļa:
Joint 12th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity and 9th International Conference Functional Materials and Nanotechnologies : Institute of Solid State Physics, University of Latvia September 29 - October 2 Riga, 2014 : Book of Abstracts - 2014
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship and philanthropy after socialism - 2010
Kolekcijas daļa:
Small- and medium- sized businesses' growth expectations and financial performance in Latvia: does ethnicity matter? - 2010
Kolekcijas daļa:
2015. gada zinātniskā konference : tēzes - 2015
Kolekcijas daļa:
Locating entrepreneurial creativity and knowledge to foster growth of European cities - 2010
Kolekcijas daļa:
Towards a new normal: smarter ICT solutions for enterprises – challenges and opportunities - 2011
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2013" : Conference Proceedings : May 9-11,2013, Riga, University of Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
Creative Entrepreneurs' Perceptions about Entrepreneurial Education - 2012
Kolekcijas daļa:
Education and Power: Historical Perspectives : Abstracts : ISCHE 35, Riga, August 21-24 - [2013]
Kolekcijas daļa:
2011. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī - [2011]
Kolekcijas daļa:
2014. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2014. gada 10. un 11. aprīlī - 2014
Kolekcijas daļa:
2016. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2016. gada 17. un 18. martā - 2016
Kolekcijas daļa:
The 18th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat'18)" : 17-20 October 2018, Riga, Latvia : abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
2018. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2018. gada 22.-23. martā - 2018
Kolekcijas daļa:
4th International Sympsium "Language for International Comunication: Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building" : Book of Abstracts : April 11-12, 2019 Riga, Latvia - [2019]
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspective - 2016
Kolekcijas daļa:
Programmējamie loģiskie kontrolleri : mācību līdzeklis - 2008
Kolekcijas daļa:
Sensori un mērīšanas sistēmas - 2008
Kolekcijas daļa:
Tehnoloģisko iekārtu automatizācija : mācību-metodiskais līdzeklis - 2008
Kolekcijas daļa:
Pauls Dāle: Dievs un "filozofa lieta" - 2013
Kolekcijas daļa:
Mainīgās divspēles : Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906-1940 - 2013
Kolekcijas daļa:
Sensus Divinitatis : vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā - 2012
Kolekcijas daļa:
Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums : Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti - 2010
Kolekcijas daļa:
Starp reālo un imagināro - 2016
Kolekcijas daļa:
Kants un pašdomāšana - 2011
Kolekcijas daļa:
Kritiskā domāšana : izglītība, medijpratība un spriestspēja - 2018
Kolekcijas daļa:
Human, Technologies and Quality of Education = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte - 2018
Kolekcijas daļa:
Tulkošanas teorija profesionāliem tulkiem un tulkotājiem - 2016
Kolekcijas daļa:
Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi - 2019
Kolekcijas daļa:
BEING : metaphysical hypotheses - Kreicbergs, Viesturs, 1955- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Zinātne skaitļos : statistisko datu krājums - Centrālā statistikas pārvalde (Latvija) - 2018
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 21 - 2016
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume. 24 - 2019
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current Issues in Literary Research : conference proceedings volume. 19 - 2014
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current Issues in Literary Research : conference proceedings volume. 20 - 2015
Kolekcijas daļa:
Mana vijole - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vētras atbalss - [2019]
Kolekcijas daļa:
Saules ceļos : pirmā dzejoļu grāmata - [2019]
Kolekcijas daļa:
Piemiņas vaiņags Latvijas kritušajiem varoņiem. 1 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Dziesmas Daugavai - [2018]
Kolekcijas daļa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija - [2018]
Kolekcijas daļa:
XIII starptautiskā zinātniskā konference "Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2012. gada 30. marts - 2012
Kolekcijas daļa:
XIV starptautiskā zinātniskā konference "Radīt nākotni: komunikācija, izglītība, bizness" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2013. gada 30. maijs - 2013
Kolekcijas daļa:
XV starptautiskā zinātniskā konference "10 gadi Eiropas Savienībā - sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2014. gada 29. maijs - 2014
Kolekcijas daļa:
XVI Turiba University Conference "Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development" : Riga, 29 May 2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
XIX Turiba University Conference "Latvia 100: expectations, achievements and challenges" : Riga, 19 April 21018 - 2018
Kolekcijas daļa:
XX Turiba University Conference "Human Values in the Digital Age" : Riga, 26 April 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Handling Non-Response in Longitudinal Surveys: A Review of Minimization and Adjustment Strategies and Implementations for Eurocohort - 2019
Kolekcijas daļa:
Economic Statistics : textbook - 2019
Kolekcijas daļa:
Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2019. gadā : rakstu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Latviešu trimdas desmit gadi : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Par valodas dabu un sākumu - [2018]
Kolekcijas daļa:
Iz latviešu ciemiem - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mikrofoni un māksla - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu Kultūras dienas Austrālijā : 1971-1990 - Biezaite, Margarita, 1921-2007 - 1995
Ir daļa:
Digitāli radītās grāmatas
Ir daļa:
Abdruck derer Schriften und Zierrathen /welche in der Hichfürstl. Hofbuchdruckerey, bey Johann Friedrich Steffenhagen, gegenwärtig befindlich sind
Izveidošanas datums:
23.05.2017
Labošanas datums:
23.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/27444
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet