LV | EN
Nosaukums:
Grāmatas
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Grāmatas
Tīmekļa saite:
http://gramatas.lndb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Nav zināms / VIRSKOLEKCIJA
Kolekcijas daļa:
I Dziesmusvētku 60 gadu atceres dziesmusvētku vadonis : visa svētku gaita 17., 18.,19., jūnijā 1933 - Latvju vispārējie dziesmu svētki (8 : 1933 : Rīga, Latvija) - 1933
Kolekcijas daļa:
VI. Latvju vispārējie Dziesmu un mūzikas svētki - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1926
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki 20., 21., 22. jūnijā 1931. : apcerējumi, programma, svētku gaita - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1931 : Rīga, Latvija) - 1931
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējo dziesmu svētku albums - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1931 : Rīga, Latvija) - 1931
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģentu paskaidrojumi pie VI. vispārējo dziesmu svētku dziesmām - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1925
Kolekcijas daļa:
Vadonis VI. latvju vispārējiem dziesmu un muzikas svētkiem 1926. gada 19-20-21 junijā - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku izstāde - Latviešu dziesmu svētku izstāde (1938 : Rīga, Latvija) - 1938
Kolekcijas daļa:
5. vispārejie Latviešu dziesmu svētki Rigā, 19., 20. un 21. jun. 1910. g. - Kreicbergs, Jānis, 1864-1948 - 1911
Kolekcijas daļa:
Wadonis pa Rigu Latweeschu III. wispahrigajôs dseedaschanas swehtkôs - 1888
Kolekcijas daļa:
Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza - 1904
Kolekcijas daļa:
IX Latviešu dziesmu svētki : Rīgā, Uzvaras laukumā 1938. gada 18., 19. jūnijā - Latviešu dziesmu svētki (9 : 1938 : Rīga, Latvija) - 1938
Kolekcijas daļa:
Garigu un laizigu dseesmu teksts III wispahrigeem Latweeschu dseedaschanas swehtkeemGarīgu un laicīgu dziesmu teksts III vispārīgiem Latviešu dziedāšanas svētkiem : Rīgā 1888. g. jūnijā. - 1888
Kolekcijas daļa:
Pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres svinības Dikļos : pirmo dziesmusvētku parka Neikena kalniņā 1939.g. 16. julijā - 1939
Kolekcijas daļa:
Pirmie vispārigie Latviešu dziedašanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873 : (izrīkoti caur Rīgas Latviešu biedrību) - Latvju vispārējie dziesmu svētki (1 : 1873 : Rīga, Latvija) - 1873
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki 1940.gada 15. un 16.jūnijā Daugavpilī - Latgales dziesmu svētki, (1940 :, Daugavpils, Latvija) - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940 - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1965
Kolekcijas daļa:
200 latviešu tautas dziesmas - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1906 - 1919
Kolekcijas daļa:
Kas ir kontrabanda pēc Latvijā spēkā esošā muitas nolikuma - Lūkins, Felikss Tenis, 1896-1989 - 1934
Kolekcijas daļa:
Muitas departamenta rīkojumi - Latvijas muitas departaments - 1938
Kolekcijas daļa:
Kanta leksikons: rokasgrāmata kriticisma studijām - Rolavs, Atis, 1897-1969 - [starp 1957 un 1967]
Kolekcijas daļa:
Burtnieku ezers un tā upes - Cukurs, Reinis, 1866-1946 - 1930
Kolekcijas daļa:
Lielupe - Dravnieks, Fricis, 1873-1967 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latviešu draugi pagātnē - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1937
Kolekcijas daļa:
Cilvēki zem ūdens : zemūdenes, ūdenslīdējs, darbs Kesonā - Ģirupnieks, Jānis, 1887-1964 - 1933
Kolekcijas daļa:
Neredzamās pasaules - Jirgensons, Bruno, 1904-1982 - 1938
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercogi un viņu laikmets - Juškēvičs, Jānis, 1886-1961 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ordeņa laikmets Latvijā - Karlsons, Ž., (Žanis), 1899-1976 - 1936
Kolekcijas daļa:
Zviedru laiki Vidzemē - Karlsons, Ž., (Žanis), 1899-1976 - 1936
Kolekcijas daļa:
Leišu un poļu laikmets Livonijā - Ķaune, Nikolajs, 1903-1939 - 1936
Kolekcijas daļa:
Sengrieķu dzīves gudrība - Krauliņš, Kārlis, 1904-1981 - 1939
Kolekcijas daļa:
Rīgas vārtos : priekšpilsētas, nomales, apkārtne : ar 5 kartēm un 22 il. - Lancmanis, Zelmārs, 1883-1935 - 1933
Kolekcijas daļa:
Pasaules karš - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1938
Kolekcijas daļa:
Antropoloģija - Pampe, Vilis - 1935
Kolekcijas daļa:
Reliģija vienīgi prāta robežās - Kant, Immanuel, 1724-1804 - 1957
Kolekcijas daļa:
Immanuela Kanta dzīve, darbi, sistēma - Rolavs, Atis, 1897-1969 - [starp 1957 un 1967]
Kolekcijas daļa:
Sistemātisks rādītājs Kanta "Tīrā prāta kritikai" - Rolavs, Atis, 1897-1969 - 1958
Kolekcijas daļa:
Britu pasaules imperija - Pelcis, Vitauts - 1936
Kolekcijas daļa:
Ievads filozofijā - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1928
Kolekcijas daļa:
Loģika - Введенский, А. И., (Александр Иванович), 1856-1925 - 1924
Kolekcijas daļa:
Gijo aistētika - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1927
Kolekcijas daļa:
Atziņas teorija grieķu filozofijā - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tiesības un valsts jēdziens Fichtes filozofijā - Вайнтроб, Марк, 1895-1941 - 1928
Kolekcijas daļa:
Arāja Janča runas - Spurgeon, Charles Haddon, 1834-1892 - 1878
Kolekcijas daļa:
Notāru likums - 1938
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1936
Kolekcijas daļa:
Brāļi Kaudzīši - Jansons, Jānis Alberts, 1892-1971 - 1935
Kolekcijas daļa:
Tīrā prāta kritika - Kant, Immanuel, 1724-1804 - 1931-1934
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautskolām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1938-1940
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1939
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivis - Siliņš, Jānis, 1883-1960 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas sēnes - Stoll, Ferdinand Erdmann, 1874-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
Reāli brīnumi - Ģirupnieks, Jānis, 1887-1964 - 1934-1935
Kolekcijas daļa:
Dzīvības sardze - Zeire, Elza, 1895-1972 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latviešu jūras zvejnieki : Ar karti un 35 ilustrācijām - Sams, Mārtiņš, 1892-1941 - 1932
Kolekcijas daļa:
Krievu laiki Latvijā - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936
Kolekcijas daļa:
Trīs brīvības cīņu vadoņi : [Oskars] Kalpaks - [Jānis] Balodis - [Pēteris] Radziņš - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936
Kolekcijas daļa:
Pededze, Lubāns, Aiviekste - Tomāss, Eduards, 1889-1958 - 1937
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija : Vidusskolām un pašmācībai - Čelpanovs, G. - 1921
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zviedru laiku finances - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002
Kolekcijas daļa:
Valsts tiesības : Doc. Akmentiņa lekcijas 1929./30. mācības gadā - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956
Kolekcijas daļa:
Valsts tiesības : lekcijas - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956
Kolekcijas daļa:
Piezīmes par veclatviešu rakstiem - Augstkalns, Alvils, 1907-1940
Kolekcijas daļa:
Faķiru māksla
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne : Konspektīvs pārskats pēc lekcijām un piezīmēm dažādiem avotiem - Puriņš, K.
Kolekcijas daļa:
Patiesība par muitas tarifu
Kolekcijas daļa:
Vispilnīgākā un visjaunākā Lielā Sapņu grāmata - Pilsoņu, J.
Kolekcijas daļa:
Tautas augstskolu saweeniba - Beķers, Voldemārs, 1881-1941
Kolekcijas daļa:
Lietuvas vēsture : Pēc Ļubļinas ūnijas : Doc. J.Bērziņa lasītās lekcijas 1936/37. mācības gadā - Bērziņš, Jānis, 1883-1941
Kolekcijas daļa:
Anarķistu savienība
Kolekcijas daļa:
Alkohola gaviļu dziesma
Kolekcijas daļa:
Ārējie lietojamie homeopātiskie līdzekļi
Kolekcijas daļa:
Skābo augšņu kaļķošanas pieredze Apes rajona kolhozos - Apkalns, A.
Kolekcijas daļa:
Anekdotes ceļošana - Birkerts, A.
Kolekcijas daļa:
Neuste allgemeine Postkarte von Europa in welcher sämtliche Postrouten aller europäischen Staaten ... angezeigt sind - Pongraz, Johann - 1807
Kolekcijas daļa:
Ilzes muiža - Holms, Aivars, 1953- - 1985
Kolekcijas daļa:
Trikātas ezers - 1920
Kolekcijas daļa:
Vijolītes
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Briedis - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1936
Kolekcijas daļa:
Izstāstīšana, kā ir gājis ar ticības atjaunošanas darbu - Fogels - 1865
Kolekcijas daļa:
Par pieklājību un smalku uzvešanos : Pamācītājs, kā tiklab saimniekam, kā arī viesim godprātīgi un pieklājīgi jāuzvedas : viesībās, mielastos, dejā, kāzās, vizītes taisot, līdzjūtību parādot u.t.t. - Doriņš, I. - 1914
Kolekcijas daļa:
Saimnieciskās attīstības vēsture - Henzelis, F. - 1932
Kolekcijas daļa:
Livonijas Vidējo bruņinieku tiesību krimināltiesiskās normas - Grīnbergs, J. G. - 1940
Kolekcijas daļa:
Likumu un rīkojumu spēkā nākšanas laiks Latvijā - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1932
Kolekcijas daļa:
Portugaliska-latviska un latviska-portugaliska vārdnīca, saturoša vairāk kā 2000 vārdus, visvairāk lietojamus praktiskā dzīvē - Gūtmanis, Jānis - 1906
Kolekcijas daļa:
Izmantojiet dabu - norūdiet savu organismu - Aņisimovs, A. - 1949
Kolekcijas daļa:
Brāļu Kaudzīšu radu raksti : materiāli dzīves aprakstam - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1929
Kolekcijas daļa:
Kr. Barona vieta mūsu kultūras dzīvē - Jansons, Jānis Alberts, 1892-1971 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsētu vēsture : Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilsētu vēsturi red. L. Arbusovs ; Latgales pilsētu vēsturi sast. B. Brežgo - Apinis, K., (Kārlis), dz. 1904 - 1931
Kolekcijas daļa:
Augstsirdība pret augstsirdību - 1874
Kolekcijas daļa:
Dūšīgais Jānītis : Ļoti jauks stāsts maniem jauniem draugiem un draudzenēm - 1887
Kolekcijas daļa:
Baggatibas laime : Stāsts tautas brāļiem par derrigu laika kavekli - 1862
Kolekcijas daļa:
Auto-moto tūristu maršruti : Metodika - 1961
Kolekcijas daļa:
Baznīcu tiesības - Hermanis, A. - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture : pēc doc. B. Ābera 1938/39. g. lekcijām - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1939]
Kolekcijas daļa:
Jaunais nācionālisms : Rakstu krājums - 1936
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija : mācības grāmata pedagoģiskajiem institūtiem - Смирнов, Анатолий Александрович, 1894-1980 - 1958
Kolekcijas daļa:
Bērna, pusaudža un jaunieša psiholoģija : Cilvēka psihiskā attīstība no dzimšanas līdz garīgā nobrieduma posmam - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1935
Kolekcijas daļa:
Kooperācija - Šīds, Š. - 1922
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne : Konspektīvs kurss pēc doc. K.Puriņa llekcijām u.c. avotiem 1922/23 m.g. - Puriņš, K. - [1922]
Kolekcijas daļa:
Dažas piezīmes par mūsu dialektoloģiskajos rakstos lietajamo fonētisko transkripciju - Ābele, Anna, 1881-1975 - 1935
Kolekcijas daļa:
Astoņpadsmitā gadu simteņa apsveikuma dzejolis - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 - 1935
Kolekcijas daļa:
Kristāmie vārdi jeb priekšvārdi ar attiecīgiem paskaidrojumiem sakopoti pēc vairākiem kalendāriem - Brūkšis, Dāvis, 1865-1918 - 1917
Kolekcijas daļa:
Testamenta forma - Bergers, Jūlijs - 1940
Kolekcijas daļa:
Kara likumu zinātne - Birkenšteins - [1921]
Kolekcijas daļa:
Par Alksnītes izloksni - Ancītis, Krišjānis, 1911-1963 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dārzu māksla - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960
Kolekcijas daļa:
Materiāli latviešu tautas medicīnai - Birsmanis, E. - 1895
Kolekcijas daļa:
Atskaņas no seniem laikiem - 1914
Kolekcijas daļa:
Amelia Gale no Bostona vidus Englandē - 1867
Kolekcijas daļa:
Akadēmiķis Jānis Zutis : [Rakstu krāj.] - 1959
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1893
Kolekcijas daļa:
Apburtais kalns : Vācu teika - 1877
Kolekcijas daļa:
Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1932
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata nākošam jaunkaŗeivjam, aizsargam un militāras audzināšanas skolotājam pamat- un vidusskolās - Bebrišs, P., (Pēteris) - 1926
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieku kalendārs : 1914. gads - 1913
Kolekcijas daļa:
Sacerējumu plāni - Aistars, Ernests, 1899-1998 - 1930
Kolekcijas daļa:
17. gs. latviešu gramatika bijušajā Kurzemes hercogu bibliotekā Pēterpilī - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [1925]
Kolekcijas daļa:
Pasaules gals - Bölsche, Wilhelm, 1861-1939 - 1910
Kolekcijas daļa:
Amerikas šujamās mašīnas no Singer manufakturing .. - 1873
Kolekcijas daļa:
Elektrisko vadu aprēķins un kanalizācija zem - un augstspraiguma : Vienvirzienu un maiņstrāva - Āboliņš, Gustavs - 1923
Kolekcijas daļa:
Elektronika un viņas izlietošana amatniecībā - Beks, V. - 1914
Kolekcijas daļa:
Atstāsim smēķēšanu un dzeršanu jeb kas ir tabaks? - Apolovs, A. - 1896
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības drogu leksikons - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā krusta saimniecībās lietojamais ūdens - Barons, Kārlis, 1865-1944 - 1938
Kolekcijas daļa:
Grūtniecības higiena - Archangeļskis, B. - 1950
Kolekcijas daļa:
Tabletes un viņu pagatavošana - Apinis, J. - 1933
Kolekcijas daļa:
Atpūta un ārstēšanās kūrortos : [Rakstu krāj.] - 1955
Kolekcijas daļa:
Ārstnieciskais uzturs miokarda infarkta, nieru, kuņģa un zarnu slimību gadījumos : [Rakstu krāj.] - 1956
Kolekcijas daļa:
Sapņi un nojautas kā slimību un nākotnes vēstneši : Populāri zinātnisks apcerējums - Apare, Emma - 1930
Kolekcijas daļa:
Bišu stropu plāni : Stāvstrops un pārvadājamais strops - 1951
Kolekcijas daļa:
Drifterzvejas tehnika un organizācija - Ahlinovs, I. J. - 1955
Kolekcijas daļa:
Bites - cilvēka draugi - Joirišs, N. - 1957
Kolekcijas daļa:
Kurzemes altāru tipi un attīstība - Ābele, Ella - 1938
Kolekcijas daļa:
Basketbola un volejbola noteikumi - 1930
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dziesmu chronoloģijas problēma : Atsevišķs novilkums no rakstu krājuma Ceļi VII - Bičolis, Jānis, 1904-1982 - 1936
Kolekcijas daļa:
Apsūdzības akts par gleznotāju Valdmani - [1922]
Kolekcijas daļa:
Nameiķis un viņa laikmets - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1935
Kolekcijas daļa:
Livonijas arhīvi - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [1935]
Kolekcijas daļa:
Uz revolucionāru cīņu pret kapitālistu uzbrukumu Padomju Krievijai - Astris, K. - 1930
Kolekcijas daļa:
Amacoņu trupa no Dabomejas - 1901
Kolekcijas daļa:
Paša audzināts - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1869
Kolekcijas daļa:
Rīmes un proza - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1880
Kolekcijas daļa:
Dziesmiņas un ziņģes - Bitte, Jānis - 1887
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1903
Kolekcijas daļa:
Neatlaidīgā : Luga 1 cēl., 2 ainās - Arkovs, J. - 1949
Kolekcijas daļa:
Zvaigznītes - Бебутова, Ольга Георгиевна, 1879-1952 - 1935
Kolekcijas daļa:
Apslēptie prāti :(Okulto zinātņu kulti) - Barkāns, Matīss - 1933
Kolekcijas daļa:
Laba un ļauna apziņa - Auders, H. - 1931
Kolekcijas daļa:
Zaudētā valdījuma atjaunošana - Bergmanis, Jānis, 1901-1977 - 1940
Kolekcijas daļa:
Pašaizsargāšanās māksla pret piepēšiem uzbrukumiem ar un bez ieročiem : Džiu-džitsu aizsargāšanas un uzbrukšanas mācība pret stiprāku pretinieku - Andrē, E. - 1933
Kolekcijas daļa:
Noteikumi un paskaidrojumi par valūtas un ārējās tirdzniecības ierobežojumiem : Rokas grāmata importieriem, eksportieriem, kreditētājiem, ceļotājiem, ārzemēs studējošo piederīgiem u.c. - Ķeniņš, Atis, 1874-1961 - 1935
Kolekcijas daļa:
Vēlais dzelzs laikmets Latvijā - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1926
Kolekcijas daļa:
Gauja - Ašmanis, Kārlis, 1876-1943 - 1937
Kolekcijas daļa:
A.Raņķa mājturības kalendārs 1938. gadam - [1937]
Kolekcijas daļa:
Socialpolitika : (pēc doc. E. Birkhāna Latvijas universitātē lasītām lekcijām) - Birkāns, E. - 1932
Kolekcijas daļa:
Selbstunterricht der lettischen fur Deutsche - Alksnis, N. - 1935
Kolekcijas daļa:
Sambo cīņa : mācību līdzeklis fizkulturas kolektīvu sekcijām - Harlampijevs, A. - 1953
Kolekcijas daļa:
Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas - Austrums, Ģirts - 1939
Kolekcijas daļa:
Lasīšanas grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1890
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne - Puriņš, K. - 1939
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1939
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās publiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1929
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās privāttiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1923
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās privātās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās publiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata atklātības darbiniekiem - Asars, A. - 1913
Kolekcijas daļa:
Vekseļu likums : Teksts, komentāri un tieslietu ministra paskaidrojumi - Akers, Bertolds, 1911- - 1938
Kolekcijas daļa:
Arhitektu honorāra un līguma noteikumi - 1935
Kolekcijas daļa:
Prizu tiesas - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940
Kolekcijas daļa:
Kas jāzina katrai sievietei - Andīna, 1903-1983 - 1925
Kolekcijas daļa:
Vislielākā un vispilnīgākā Ēģiptes Sapņu grāmata - Pilsoņu, J. - 1903
Kolekcijas daļa:
Ievads tagadnes filozofijā - Rils, A. - 1908
Kolekcijas daļa:
Kolektivizācijas sākums Latvju kolonijās - Birkmanis, Dāvids, 1862-1937 - 1931
Kolekcijas daļa:
Zemes īpašums - Bērziņš, P. - 1906
Kolekcijas daļa:
Vīrietis un sieviete savā kopējā dzimumu dzīvē - Zuments, K. - 1926
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1857
Kolekcijas daļa:
Pa Franciju uz siltām zemēm - 1881
Kolekcijas daļa:
Atmiņas un ziņas par Cēsu biedrībām un viņu darbību - Bērsons, Voldemārs, 1865-1956 - 1939
Kolekcijas daļa:
Dabas likums kā modernā pasaules uzskata tiesātājs - Bernevics, F. - 1911
Kolekcijas daļa:
Rīgas Sv. Jāņa baznīcas vēsture - Bernevics, E., (Ernsts) - 1910
Kolekcijas daļa:
Padomju sadzīves tradīcijas - Andersons, Jānis - 1960
Kolekcijas daļa:
Tautsaimniecības politika : (pēc doc. E. Birkhāna lasītām lekcijām) - Birkhāns, Ernests, 1872-1941 - 1932
Kolekcijas daļa:
Tie - kas nesēj un nepļauj - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1914
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedības teorija - Bērziņš, K. - 1940
Kolekcijas daļa:
Bērzaunes muižas zemnieki 1685.g... - Bērziņš, Jānis, 1883-1941 - 1939
Kolekcijas daļa:
PSR Savienības rūpniecības attīstība piektajā staļiniskajā piecgadē - Āboliņš, J. - 1953
Kolekcijas daļa:
Tieslietu ministra paskaidrojumi ... - Apsītis, Hermanis, 1893-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Uz kādiem netaisnas iedzīvošanas gadījumiem attiecināmi civ. lik. 3734-3736 p.p. - Abramsons, Mozus - 1936
Kolekcijas daļa:
Arestēto pavades dienesta instrukcija - 1931
Kolekcijas daļa:
Apriņķu pašvaldības likums - [1921]
Kolekcijas daļa:
Audzināšana : fiziskā, tikumiskā un garīgā - 1909
Kolekcijas daļa:
Ar sirdi un vārdu : (Stāsts par Cēsu raj. Kultūras nama māksl. pašdarb. aģitbrigādi) - Auziņš, Arnolds, 1931- - 1958
Kolekcijas daļa:
Lasāmā grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1898
Kolekcijas daļa:
Führer durch Mitau mit Stadtplan - 1917
Kolekcijas daļa:
Kurze Beschreibung der Stadt Libau - 1908
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Dünathal von Stockmennshof nach Kokenhusen nebst eine Karte - Ilsters, Jānis, 1851-1889 - 1887
Kolekcijas daļa:
Die Burgen der Livländischen Schweiz - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1895
Kolekcijas daļa:
Рига и окрестности её : путеводитель с планами г. Риги и Рижского взморья - Оболенский, Дмитрий Дмитриевич, 1918-2001 - [1910]
Kolekcijas daļa:
Sehenswürdigkeiten der Stadt Riga und Umgegend in Wort und Bild - 1899
Kolekcijas daļa:
Daugavpils pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931]
Kolekcijas daļa:
No Daugavas līdz Donavai - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1896
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadonis pa Rīgas Jūrmalas peldu vietām ar plānu un 8 ilustrācijām - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1924
Kolekcijas daļa:
Die Düna von der Ogermündung bis Riga und der Badeort Baldohn - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1910
Kolekcijas daļa:
Visjaunākais vadonis pa Rīgu ar Rīgas plānu un 30 ilustrācijām - [1924]
Kolekcijas daļa:
Führer durch Wenden und seine Umgebung - Kiwul - 1912
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : V. daļa - Gavronskis, J. - 1914
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : II. daļa - Gavronskis, J. - 1911
Kolekcijas daļa:
Планы города Риги и Рижскаго взморья - Оболенский, Дмитрий Дмитриевич, 1918-2001 - [19--?]
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : III. daļa - Gavronskis, J. - 1912
Kolekcijas daļa:
Illustrierter Führer durch Riga mit Umgebung und Runö - Mettig, Constantin, 1851-1914 - 1904
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga - [1926]
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts - Gavronskis, J. - 1910
Kolekcijas daļa:
Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas - Balodis, Voldemārs Dāvids, 1848-1918 - 1909
Kolekcijas daļa:
Иллюстрированный путеводитель по Риге и окрестностям - Бергенгрюн, A. - 1897
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : IV. daļa - Gavronskis, J. - 1913
Kolekcijas daļa:
Путеводитель по Риге ея окрестностям - Гейтер, К. П. - 1885
Kolekcijas daļa:
Von Baltischen Küsten und Inseln - Sodoffsky, Gustav - 1906
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907]
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I.sēj. III.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896
Kolekcijas daļa:
An der Ostsee - Conradi, Johann - 1888
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz in Wort und Bild - Mettig, Constantin, 1851-1914 - 1901
Kolekcijas daļa:
Album Balticum - Schmidt, Oscar Emil, 1839-1913 - 1907
Kolekcijas daļa:
Der Staburags - Stender, Johann Christian, 1787-1862 - 1850
Kolekcijas daļa:
Рига - [19--]
Kolekcijas daļa:
Kurländische Güter und Schlösser - Heine, G. - 1905
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I. sēj. II. d. : ceļojuma apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1959
Kolekcijas daļa:
Kokenhusen und Umgebung - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1900
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu - 1935
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem : I. sēj. I.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1893
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1925]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadonis pa Rīgas Jūrmalas pilsētu ar aprakstu, ievērojamākām vietām un komunāliestāžu sarakstiem un Jūrmalas plānu - [1922]
Kolekcijas daļa:
Pa aizliegtiem ceļiem - Landor, Arnold Henry Savage, 1865-1924 - 1900
Kolekcijas daļa:
Der Rigasche Strand mit Kemmern. Die Livländische und Kurländische Schweiz. Das Dünatha mi Kokenhusen - Redelien, G. - 1900
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar Rīgas vēsturi, valdības iestāžu, ievērojamāko vietu un pilnīgu ielu sarakstiem - [1926]
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : VI. daļa - Gavronskis, J. - 1920
Kolekcijas daļa:
Šķērsām caur Sibīriju - Švarcs, Bernhards - 1900
Kolekcijas daļa:
Robinsons Krūzo [elektroniskais resurss] - Defoe, Daniel, 1660-1731 - 2013
Kolekcijas daļa:
Resources and cooperation : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012
Kolekcijas daļa:
Ko darīt, ja-- - 2012
Kolekcijas daļa:
Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām - 2012
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai - 2013
Kolekcijas daļa:
Pār Trentu kāpj migla [elektroniskais resurss] - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 2013
Kolekcijas daļa:
Sōla [elektroniskais resurss] - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 2013
Kolekcijas daļa:
Trīs vīri laivā (nemaz nerunājot par suni) [elektroniskais resurss] - Jerome, Jerome Klapka, 1859-1927 - 2013
Kolekcijas daļa:
Pamodināt Lāčplēsi [elektroniskais resurss] - Lācītis, Vilis, 1975- - 2013
Kolekcijas daļa:
Stroika ar skatu uz Londonu [elektroniskais resurss] - Lācītis, Vilis, 1975- - 2013
Kolekcijas daļa:
Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties [elektroniskais resurss] : [pasaka] - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 2013
Kolekcijas daļa:
Pasakas [elektroniskais resurss] - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 2013
Kolekcijas daļa:
Toma Sojera piedzīvojumi [elektroniskais resurss] - Twain, Mark, 1835-1910 - 2013
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni [elektroniskais resurss] - Valdis, 1865-1934 - 2013
Kolekcijas daļa:
Ugunīgi vērši ar zelta ragiem [elektroniskais resurss] - Berelis, Guntis, 1961- - 2012
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture [elektroniskais resurss] : no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam - Berelis, Guntis, 1961- - 2012
Kolekcijas daļa:
Gūtenmorgens [elektroniskais resurss] - Bērziņš, Māris, 1962- - 2012
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis [elektroniskais resurss] - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 2012
Kolekcijas daļa:
Kara māksla [elektroniskais resurss] - Sunzi, 6.gs. p.m.ē - 2012
Kolekcijas daļa:
Evija, jeb, kas notiek Stikla kalnā? [elektroniskais resurss] : nepareizs miniromāns - Zellis, Olafs, 1934- - 2012
Kolekcijas daļa:
Рижанки [elektroniskais resurss] - Мосиенко, Юрий - 2012
Kolekcijas daļa:
Pirmie desmit gadi [elektroniskais resurss] : cīņa par Latvijas drošību pasaules lielajā polītikā : rakstu krājums (1994 – 2001) - Lejiņš, Atis, 1942- - 2009
Kolekcijas daļa:
Mazliet savdabji [elektroniskais resurss] : stāsti un tēlojumi - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2007
Kolekcijas daļa:
Vēsture kā audzinātāja [elektroniskais resurss] - Cālītis, Eduards, 1881-1947 - 2006
Kolekcijas daļa:
1945 Rīga [elektroniskais resurss] - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005
Kolekcijas daļa:
Lugas - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 2007
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes - Aspazija, 1865-1943 - 2007
Kolekcijas daļa:
Ausekļa Rakstu izlase - Auseklis, 1850-1879 - 2007
Kolekcijas daļa:
Nozagtā valsts jeb digitalizācijas afēra Latvijā - Berts, Moriss, 1954-2012 - 2007
Kolekcijas daļa:
Lugas - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 2007
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 2013
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 2013
Kolekcijas daļa:
Stāsti un noveles - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 2013
Kolekcijas daļa:
Grāfs Monte-Kristo - Dumas, Alexandre, 1802-1870 - 2013
Kolekcijas daļa:
Tobago - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2013
Kolekcijas daļa:
Vārnu ielas republika - Grīziņš, Jānis, 1900-1941 - 2013
Kolekcijas daļa:
Song to kill a giant : Latvian revolution and the Soviet empire`s fall - Kalniete, Sandra, 1952- - 2013
Kolekcijas daļa:
Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 2013
Kolekcijas daļa:
Jūtu atvarā - Undika, Regīna - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture 1920-1940 : ārpolītika - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2012-2013
Kolekcijas daļa:
Latviešu saimniecībai : Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēža Andreja Bērziņa runas, 1934.-1939. - Bērziņš, Andrejs, 1875-1941 - 2012
Kolekcijas daļa:
Kultūras ceļi - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 2012
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2013
Kolekcijas daļa:
Kauja pie Knipskas - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2013
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 2013
Kolekcijas daļa:
Neaizberamā aka - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2013
Kolekcijas daļa:
Aiz sniega un tumsas - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2013
Kolekcijas daļa:
Dullais Dauka - Sudrabu, Edžus, 1860-1941 - 2013
Kolekcijas daļa:
Mirkļi : lirika - Kārstenis, Jānis, 1884-1921 - 2012
Kolekcijas daļa:
Pasaku lugas - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 2007
Kolekcijas daļa:
Partizāni - Cālītis, Eduards, 1881-1947 - 2007
Kolekcijas daļa:
Zemes raksti : tēlojumi un miniatūras - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2007
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku māksla - Cielēna, Maija, 1889-1988 - 2007
Kolekcijas daļa:
Modernais runu krājums : nopietna un humoristiska satura runas prozā un dzejā; ģimeņu viesībās, dažādos svētku un sabiedriskos gadījumos - Dziedonis - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvian literature under the Soviets : 1940-1975 - Ekmanis, Rolfs, 1929-2017 - 2007
Kolekcijas daļa:
Mana pulka kauju gaitas - Janums, Vilis, 1894-1981 - 2007
Kolekcijas daļa:
Kristus un mīla - Eglītis, Andrejs, 1912-2006 - 2007
Kolekcijas daļa:
Laiks bija iemīlējies - Gaile, Inga, 1976- - 2007
Kolekcijas daļa:
Latgales likteņi : ainas no senās un jaunākās pagātnes - Kemps, Francis, 1876-1952 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca - 2007
Kolekcijas daļa:
Niedrīšu Vidvuds, jeb, varenu vīru darbi Latvijas senatnē - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 2007
Kolekcijas daļa:
Balta puķe ezerā - Martuževa, Broņislava, 1924-2012 - 2007
Kolekcijas daļa:
Rakstītāja - Martuževa, Broņislava, 1924-2012 - 2007
Kolekcijas daļa:
Fabulas - Pērsietis, 1862-1901 - 2007
Kolekcijas daļa:
Raksti - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2007
Kolekcijas daļa:
Dvēseles dziesmas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 2007
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 2007
Kolekcijas daļa:
Manas dzīves dēkas - Rudzītis, Helmārs, 1903-2001 - 2007
Kolekcijas daļa:
Valstsvīri un demokrāti : biografiskas studijas - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 2007
Kolekcijas daļa:
Raibī panti - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2007
Kolekcijas daļa:
8 lugas - Staprāns, Raimonds, 1926- - 2007
Kolekcijas daļa:
Gauja nes un nes : ceļojumu piezīmes - Lapiņš, Jānis Eduards, 1885-1941 - 2012
Kolekcijas daļa:
Ojars : [stāsts] - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 2012
Kolekcijas daļa:
Bez piecām minūtēm divpadsmit! - Liberts, J. A., (Jānis Aleksandrs) - 2012
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvijas Centrālā Padome - LCP : Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943-1945 - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2008
Kolekcijas daļa:
Tur plīvoja Kurzemes karogi - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2008
Kolekcijas daļa:
Starpplanētāra sensācija : komēdija 10 ainās - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 1941-1955
Kolekcijas daļa:
Debesu žonglieris : 101 dzejolis un miniatūra - Deģis, Arvīds Dinijs, 1972- - 2008
Kolekcijas daļa:
Ugunsziedi - Dievkociņš, Jūlijs, 1879-1906 - 2008
Kolekcijas daļa:
Panti dzimumdienu laimes vēlejumu kartēm - Diženajo, Bernhards, 1864-1933 - 2008
Kolekcijas daļa:
Dzejas kuplejas un dziedami gabali - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 2008
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds, Anna Meierovics - Gulbis, Ansis, 1873-1936 - 2008
Kolekcijas daļa:
Dziesmas - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 2008
Kolekcijas daļa:
Raksti - Laube, Indriķis, 1841-1889 - 2008
Kolekcijas daļa:
6 zīmējumi - Liepiņš, Agris, 1959- - 2008
Kolekcijas daļa:
Svešam draugam - Mora, Valda, 1902-2001 - 2008
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 2008
Kolekcijas daļa:
Darbi - Ruģēns, Jānis, 1817-1876 - 2008
Kolekcijas daļa:
Staru spārni pār dūmainu upurtrauku - Skujeniece, Biruta, 1888-1931 - 2008
Kolekcijas daļa:
Iesien baltā lakatiņā - Skujenieks, Knuts, 1936- - 2008
Kolekcijas daļa:
Piedošanas mērs : stāsti - Zīle, Austra - 2008
Kolekcijas daļa:
Es pagāju - Bākule-Veira, Elīna, 1981- - 2007
Kolekcijas daļa:
Raksti - Ezeriņš, Jānis, 1891-1924 - 2007
Kolekcijas daļa:
Bālie tauriņi - Lukaža, Adele - 2012
Kolekcijas daļa:
Apšu lapiņas : dzejoļi - Rutkis, Alberts, 1894-1961 - 2012
Kolekcijas daļa:
Zilās ēnas : otrā dzeju grāmata - Tīrumnieks, Ervīns - 2012
Kolekcijas daļa:
Raksti - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 2012
Kolekcijas daļa:
Jūras vilki - Valdess, Rihards, 1888-1942 - 2012
Kolekcijas daļa:
Jaunie daiņu ziedi - Balts, Vidars, 1911-1994 - 2011
Kolekcijas daļa:
Dārzi un vakari - Baumane, Alija, 1899-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Brīvā Latvija : Latvijas tapšana : atmiņas, vērojumi un atzinumi - Klīve, Ādolfs, 1888-1974 - 2007
Kolekcijas daļa:
Dižais Gars - Korins, Johans - 2007
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Kronbergs, Artūrs - 2007
Kolekcijas daļa:
Antenu burtnīca : dzeja 2001-2005 - Langa, Liāna, 1960- - 2007
Kolekcijas daļa:
Zināt un neaizmirst - Berklavs, Eduards, 1914-2004 - 2011
Kolekcijas daļa:
Zaķu sala : liriska poēma - Birzmalnieks, Alberts, 1909-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
XVII gadsimta gramatikas kā latviešu valodas vēstures avots : disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai - Grīsle, Rasma, 1922-2013 - 2011
Kolekcijas daļa:
Spēkildze : populārvalodniecisku rakstu izlase - Grīsle, Rasma, 1922-2013 - 2011
Kolekcijas daļa:
Emils Dārziņš, 1910 - 1925 - 2011
Kolekcijas daļa:
Vārnu ielas republika - Grīziņš, Jānis, 1900-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Pasaules glābējs : fantastisks romāns - Paulockis, Miķelis, rakstnieks - 2011
Kolekcijas daļa:
Nōkūtnes skaņas - Regža, Jānis, 1885- - 2011
Kolekcijas daļa:
Vakara blāzma : 2. daļa - Rieteklis, 1856-1940 - 2011
Kolekcijas daļa:
Izlūkošanas dienesta organizācija un darbība kaŗa laikā - Rozenšteins, Hugo, 1892-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Dievmātes draudzene - Ikstena, Nora, 1969- - 2013
Kolekcijas daļa:
Klinškalnu priedes (Pinus contorta Dougl. var Latifolia Engelm.) introdukcijas perspektīvas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda iegūšanai - Sisenis, Linards, 1980- - 2013
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgales atmoda - 2011
Kolekcijas daļa:
Redzi, mēs dzīvojam : romāns - Voitkus, Arturs, 1911-1991 - 2010
Kolekcijas daļa:
Barons Bunduls : raibs stāsts - Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924 - 2010
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Vīka, Hilda, 1897-1963 - 2009
Kolekcijas daļa:
Poemas - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 2009
Kolekcijas daļa:
Komēdijas - Vulfs, Edvards, 1886-1919 - 2008
Kolekcijas daļa:
Kur atradās senā Zemgales osta? : priekšlasījums Latviešu senatnes pētītāju biedrībā 25. janvārī 1938. gadā - Ērglis, Rihards, 1881-1950 - 2005
Kolekcijas daļa:
Kā cēlies Vidzemes nosaukums? : priekšlasījums korporacijas Tālavijas dāmu komitejas literāriski saviesīgā sarīkojumā 20./IV 1939. g. - Ērglis, Rihards, 1881-1950 - 2005
Kolekcijas daļa:
Veļu laika pastāsti - Zelmenis, Mārtiņš, 1956- - 2004
Kolekcijas daļa:
Spēles Ciklopa kunga savrupmājā : lugas - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2009
Kolekcijas daļa:
Van vet āken : dzeja - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2009
Kolekcijas daļa:
Rīt atbrauks Florinda : luga - Rukšāne, Dace, 1969- - 2009
Kolekcijas daļa:
Izmeklēti raksti - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2009
Kolekcijas daļa:
Sēļi, Kurzemes augšgala senči - Skruzītis, Mikus, 1861-1905 - 2009
Kolekcijas daļa:
Atrisis mezgls : [noveļu un stāstu krājums] - Skujenieks, Emīls, 1903-1965 - 2009
Kolekcijas daļa:
Lyugums sapneišam : dzeja bārnim - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2009
Kolekcijas daļa:
Programma tautas tradiciju [!] krājējiem - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009
Kolekcijas daļa:
Slazdu krogs un divi nami Rīgā - Svīre, Māra, 1936- - 2007
Kolekcijas daļa:
Noslēpums : stāsts - Amoliņa, Inta, 1952- - 2007
Kolekcijas daļa:
Bezesuntu - Stibe, Agnis, 1974- - 2006
Kolekcijas daļa:
Tradicionālās bases Latvijā - Auziņš, Varis, 1978- - 2013
Kolekcijas daļa:
Mana sarakste ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas traģiskajos gados - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 2010
Kolekcijas daļa:
Kur atradās Beverīna? : vēsturisks apcerējums - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 2009
Kolekcijas daļa:
Mans klusais brīdis - Apsesdēls, 1880-1932 - 2009
Kolekcijas daļa:
No Lizuma senatnes : pēc valsts archīva avotiem - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - [2009]
Kolekcijas daļa:
Kuršu kāpu folklora - 2009
Kolekcijas daļa:
Skaistākās latviešu pasakas - 2009
Kolekcijas daļa:
Latviešu mītoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009
Kolekcijas daļa:
Ievads baltu filoloģijā - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009
Kolekcijas daļa:
Valodas kļūdas un gŗūtumi - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009
Kolekcijas daļa:
Šoks : Soduma dzejoļu izlase no 60 Dzintara Soduma dzejoļiem - Sodums, Dzintars, 1922-2008 - 2009
Kolekcijas daļa:
Arlekīna kāzas : [Meteņa spēle trijos cēlienos] - Stērste, Elza, 1885-1976 - 2009
Kolekcijas daļa:
Pareizraksteibas vōrdneica - 2009
Kolekcijas daļa:
Ondes Martenot : [dzeja] - Šuba, Jurģis - 2009
Kolekcijas daļa:
Vecākās zemnieku tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas cilšu tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2009
Kolekcijas daļa:
Raksti - Veidenbaums, Kārlis, 1865-1901 - 2009
Kolekcijas daļa:
Siltāks kā asara : trīs skumji stāsti - Akmentiņš, Andris, 1969- - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2006
Kolekcijas daļa:
Puiškans - Austriņš, Antons, 1884-1934 - 2006
Kolekcijas daļa:
Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 2006
Kolekcijas daļa:
Nerātnās latvju tautas anekdotes : izlase - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006
Kolekcijas daļa:
Daiļradīšanas psicholoģija - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mīklas - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006
Kolekcijas daļa:
Laikmetu maiņā : atmiņas un atziņas - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 2006
Kolekcijas daļa:
Divi stāsti - Elīze - 2006
Kolekcijas daļa:
Vistu elks - Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013 - 2006
Kolekcijas daļa:
Sieviete-dieviete, sieviete-velns - Kalme, Arvīds, 1932- - 2006
Kolekcijas daļa:
Jaunie "Mērnieku laiki" - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 2006
Kolekcijas daļa:
Neticība : viencēliens - Kikōne - 2006
Kolekcijas daļa:
Greniāna, jeb, ceturtā versija - Kolmanis, Arvis, 1959- - 2006
Kolekcijas daļa:
Latviešu kolōnijas - Krasnais, Vilberts, 1908-1942 - 2006
Kolekcijas daļa:
Valdas Melgalves proza - Melgalve, Valda, 1955-2007 - 2006
Kolekcijas daļa:
Mācos lasīt - Neibarts, Aivars, 1939-2001 - 2006
Kolekcijas daļa:
Izbāzti putni un putni būros : stāsts - Neiburga, Andra, 1957-2019 - 2006
Kolekcijas daļa:
Māmiņ, es redzēju dziesmu : dzeja un atdzeja - Salējs, Māris, 1971- - 2006
Kolekcijas daļa:
Zilā Jumprava : mazliet ironisks romāns - Puriņš, Andris, 1950- - 2006
Kolekcijas daļa:
Laiks - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2006
Kolekcijas daļa:
Salnas nenokosts zieds : dzeja - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2006
Kolekcijas daļa:
Divas lugas - Sniedze, Evita, 1974- - 2006
Kolekcijas daļa:
222 manas mīklas - Vagulāne, Jana, 1965- - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie nespējīgas valdības - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 2005
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2005
Kolekcijas daļa:
Beverīnas pilsvieta - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 2005
Kolekcijas daļa:
Daiļā sēta : domas par latviešu iedzīves izdaiļošanu - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 2005
Kolekcijas daļa:
Notizen im verlassenen Flughafen - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzintara galvaskausi : 1985. - 1989. gadu dzejoļi - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005
Kolekcijas daļa:
Nevienas atbildes - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005
Kolekcijas daļa:
Tu tinies klusumā - Apškrūma, Kornēlija, 1937-2021 - 2009
Kolekcijas daļa:
Avis : [dzejoļu izlase 1965 - 1989] - Avens, Voldemārs, 1924- - 2009
Kolekcijas daļa:
Caurumi - Avens, Voldemārs, 1924- - 2009
Kolekcijas daļa:
Atspīdumi drumstalās : jūtu un atziņu uzliesmojumi - Baltpurviņš, Augusts, 1871-1930 - 2009
Kolekcijas daļa:
Zemes dēls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 2009
Kolekcijas daļa:
Siržu bokss - Deģis, Arvīds Dinijs, 1972- - 2009
Kolekcijas daļa:
Puķķu-pušķis : ko klausigiem bērniem, kad tie savu abeceju pabeiguši, pasniedz E. Dünsberg - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 2009
Kolekcijas daļa:
Maiņās un maldos - Dobelis, Ādolfs, 1889-1918 - 2009
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Doku, Atis, 1861-1903 - 2009
Kolekcijas daļa:
Kārļa Ulmaņa dzīve : Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. Moceklis - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 2009
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Ivaska, Astrīde, 1926-2015 - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Krodznieks, Jānis, 1851-1924 - 2009
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions patiesības gaismā - Lācis, Visvaldis, 1924-2020 - 2009
Kolekcijas daļa:
Ceļojumi - Mazutis, Juris, 1940-2008 - 2009
Kolekcijas daļa:
Atnācēji no saullēktu puses - Ozoliņš, Ojārs, 1929-2014 - 2009
Kolekcijas daļa:
Ik rītiņu saule lec : pa senu domu pēdām Vidzemē - Ozoliņš, Ojārs, 1929-2014 - 2009
Kolekcijas daļa:
Labirints : seši stāsti - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2011
Kolekcijas daļa:
Nacionālais jautājums Latvijā - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Sudrabota saule lec - Skuju Frīdis, 1887-1942 - 2011
Kolekcijas daļa:
Garais dancis ; Pāris - nepāris ; Viņa ir cerībās - Stumbre, Lelde, 1952- - 2011
Kolekcijas daļa:
Galma podnieks - Dravnieks, Alberts - 2005
Kolekcijas daļa:
Dižlatvieši : dziesmu romāns : (nepabeigts) - Fallijs, 1877-1915 - 2005
Kolekcijas daļa:
Dseesmu leja un kalnu gals - Fallijs, 1877-1915 - 2005
Kolekcijas daļa:
Daile un spēks un milzums - Fallijs, 1877-1915 - 2005
Kolekcijas daļa:
Arnolds Nolle : komedija divos cēlienos - Fallijs, 1877-1915 - 1903
Kolekcijas daļa:
Selgā : komedija piecos cēlienos - Fallijs, 1877-1915 - [1905]
Kolekcijas daļa:
Miglas bērni : spēle - Helds, Juris, 1942- - 2005
Kolekcijas daļa:
Don't call me, don't look for me! - Kolbergs, Andris, 1938- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviskā Jaunlatgale : apgabala vēsturiskie likteņi - Krasnais, Vilberts, 1908-1942 - 2005
Kolekcijas daļa:
Starp atnākšanu un aiziešanu : dzejoļi : 1962-1967 - Lindbergs, Ivars, 1932-2008 - 2005
Kolekcijas daļa:
Divi scenāriji - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005
Kolekcijas daļa:
Divas lugas - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005
Kolekcijas daļa:
Pareizais tonis : grāmata par pieklājību un smalkiem sadzīves ieradumiem : sastādīta pēc Rietrum-Eiropas parašām - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi no krājuma "Cik labi knokai!" - Paukšs, Hermanis, 1953- - 2005
Kolekcijas daļa:
Pirmee akkordi : liriski un satīriski dzejojumi - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 2005
Kolekcijas daļa:
Haizivs Sandis Ozoliņš - Puče, Armands, 1968- - 2005
Kolekcijas daļa:
Irbe kā mūris - Puče, Armands, 1968- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu-lībiešu-angļu sarunvārdnīca - Šuvcāne, Valda Marija, 1923-2007 - 2005
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais mākonis : dzejoļi - Tauns, Linards, 1922-1963 - 2005
Kolekcijas daļa:
1945 Riga - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005
Kolekcijas daļa:
Parallēlā vēsture : 1940. gads : kinoscenārijs - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005
Kolekcijas daļa:
Atvēzējies glāstam : dzejoļi - Ziedonis, Rimants, 1962- - 2005
Kolekcijas daļa:
Dažādi teksti - Ābele, Inga, 1972- - 2004
Kolekcijas daļa:
Svētā Bokasīna koks - Bankovskis, Pauls, 1973-2020 - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta infrastruktūras nodrošinājuma analīze un sporta bāzu reģistra aktualizēšana - 2012
Kolekcijas daļa:
Gunta Bereļa raksti : recenzijas - Berelis, Guntis, 1961- - 2004
Kolekcijas daļa:
Liepas koks, zalkša asins - Briedis, Leons, 1949-2020 - 2004
Kolekcijas daļa:
Katram mazam putniņam-- - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Brašā bruņurupuča Bruņa piedzīvojumi - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Gliemezis un cīrulīte - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Katrs savu dzīvi dzīvo - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Kurzemes bēgļi Rīgā - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Mīl mani Dievs - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Pirmsinfarkta stāvoklis - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2001
Kolekcijas daļa:
Valodas ainava - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Dialogs ar dabu - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2004
Kolekcijas daļa:
Dzīves dziesma : fragmenti no atmiņu romāna - Dāvids, Alfreds, 1923- - 2004
Kolekcijas daļa:
Tendīte - Eira, Digna, 1954- - 2004
Kolekcijas daļa:
Dzejoļu kopa, kas tiek pieteikta kā Pēdējie dzejoļi - Elsbergs, Jānis, 1969- - 2004
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Frīdvalds, Edmunds, 1971- - 2004
Kolekcijas daļa:
Liepājas blūzs - Gundars, Lauris, 1958- - 2004
Kolekcijas daļa:
Naktsputna testaments - Helds, Juris, 1942- - 2004
Kolekcijas daļa:
Nieki un izpriecas : stāsti - Ikstena, Nora, 1969- - 2004
Kolekcijas daļa:
Tagadnes - Kronbergs, Juris, 1946-2020 - 2004
Kolekcijas daļa:
Ŗ, ŗ - Kušķis, Jānis, 1930- - 2004
Kolekcijas daļa:
Trīs dzejoļi un divas rīmes - Lase, Ieva, 1916-2002 - 2004
Kolekcijas daļa:
--no pēdējiem dzejoļiem - Leinerts, Uldis, 1936-1969 - 2004
Kolekcijas daļa:
Manas mīļās mīļākās sievietes - Mārtuža, Eva, 1954- - 2004
Kolekcijas daļa:
Marmortīrais klusums un tikšanās uz Krusta ceļa Medžugorjē - Mārtuža, Eva, 1954- - 2004
Kolekcijas daļa:
Nāve un Otto - Mūks, Roberts, 1923-2006 - 2004
Kolekcijas daļa:
Patrika spārni - Kota, Laima, 1962- - 2004
Kolekcijas daļa:
Vanags - Kota, Laima, 1962- - 2004
Kolekcijas daļa:
1987. un 1996. gada dzejoļi - N., Anna - 2004
Kolekcijas daļa:
Lasāmgabali - Neibarts, Aivars, 1939-2001 - 2004
Kolekcijas daļa:
Stāsts un kantainais galds - Ozoliņš, Aivars, 1957- - 2004
Kolekcijas daļa:
Koncerts maniem draugiem pelnu kastē : stāsti - Repše, Gundega, 1960- - 2004
Kolekcijas daļa:
Sarkans - Repše, Gundega, 1960- - 2004
Kolekcijas daļa:
Miglas krogs un citi dzejoļi - Saliņš, Gunars, 1924-2010 - 2004
Kolekcijas daļa:
Jōnebs atmīņs - Šimpermane, Milda - 2004
Kolekcijas daļa:
Zemes atjaunotāji - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2012
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni : stāsts - Valdis, 1865-1934 - 2011
Kolekcijas daļa:
Ceļi un cilvēki - Veldre, Vilis, 1908-1940 - 2011
Kolekcijas daļa:
Kokakvass : komēdija divos cēlienos - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2003
Kolekcijas daļa:
Nu ir tā stunda - Zeltiņš, Teodors, 1914-1991 - 2011
Kolekcijas daļa:
Cilvēks : pamatskolas VI. klases kurss : ar 3 tabulām krāsās, daudziem zīmējumiem un attēliem - Adamovičs, Fricis, 1863-1933 - 2010
Kolekcijas daļa:
Sīkās nātres - Alksnis-Zundulis, Kristaps, 1862-1912 - 2010
Kolekcijas daļa:
Dziesmiņas - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 2010
Kolekcijas daļa:
Miglā : skatu luga piecos cēlienos - Benjamiņš, Antons, 1860-1939 - 2010
Kolekcijas daļa:
Maharadža Visvamarga - Blaus, Pēteris, 1856-1930 - 2010
Kolekcijas daļa:
Civīltiesību terminoloģijas vārdnīca - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 2010
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 2010
Kolekcijas daļa:
Taicini : 105 malēniešu teicieni, pārcelti latvju mēlē un izskaidroti - Svārups, Pēteris - 2004
Kolekcijas daļa:
Melnā sērija : stāsti - Venters, Egīls, 1964- - 2004
Kolekcijas daļa:
Margarēta - Zālīte, Māra, 1952- - 2004
Kolekcijas daļa:
Tavs prāts lai notiek-- - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 2004
Kolekcijas daļa:
To es būtu pastāstījis saviem bērniem un mazbērniem, ja man tādi būtu! - Zirdziņš, Vilnis - 2004
Kolekcijas daļa:
Smiltene - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 2010
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus, pēc tautas teikām sacerēts - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 2010
Kolekcijas daļa:
Caur laiku varām - Sāgameža-Nāgele, Lūcija, 1928- - 2010
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novada zemnieki 1601. un 1630. gadā - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2010
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI 1695. gadā - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2010
Kolekcijas daļa:
Rīgas sapņugrāmata : stāsti un esejas - Zvirgzdiņš, Juris, 1941- - 2008
Kolekcijas daļa:
Gundegas dibinātāju un goda filistru dzīves stāsti : Gundegu raksti - 2013
Kolekcijas daļa:
Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā : pētījuma kopsavilkums - 2012
Kolekcijas daļa:
Par malēniešiem - Zvaigznīte, Jēkabs, 1833-1867 - 2011
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Vīka, Hilda, 1897-1963 - 2009
Kolekcijas daļa:
Attēlu stāsts : pirmā Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle 2014 - Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle, (1 :, 2014 :, Rīga, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Cilvēks, kas skrēja pāri ielai - Kolbergs, Andris, 1938- - 2004
Kolekcijas daļa:
Izlūku gājieni Latgales frontē - Helmanis, Hugo, 1895-1941? - 2007
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti : II [sējums] - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 2011
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989-1993 - Jundzis, Tālavs, 1951- - 2010
Kolekcijas daļa:
The parliamentary route to the restoration of Latvian statehood, 1989-1993 - Jundzis, Tālavs, 1951- - 2010
Kolekcijas daļa:
Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. gada 31. maijs-1990. gada 4. maijs): starp ideāliem un īstenību : 2010. gada 22. aprīļa konferences saīsināta stenogramma - Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. gada 31. maijs-1990. gada 4. maijs): starp ideāliem un īstenību, konference, (2010 :, Rīga, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Stendes izloksnes vārdu krājums - 2010
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2008 - 2009
Kolekcijas daļa:
Mana vēlā mīla - Anmane, Marija, 1945-2020 - [20--]
Kolekcijas daļa:
My Latvia - Bišofs, Māris, 1939- - [20--]
Kolekcijas daļa:
Latviska tematiskā vārdnīca - Skudra, Egīls, 1932- - [20--]
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas iespējas bibliotēkā - 2014
Kolekcijas daļa:
Opportunities for the organized civil society to influence EU decision-making via national positions - 2014
Kolekcijas daļa:
Mana vieglprātīgā jaunība : atmiņu klipi - Zellis, Olafs, 1934- - 2014
Kolekcijas daļa:
Latviešu literariskā (latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā : ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 2013
Kolekcijas daļa:
Kopotas dzejas - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 2013
Kolekcijas daļa:
Development of compensation mechanisms in Latvia : summary - 2013
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem - Jākobsone, Jana, 1981- - 2013
Kolekcijas daļa:
Indija ne pa jokam. Un Pakistāna arī - Lapsa, Lato, 1969- - 2013
Kolekcijas daļa:
Cietušā tiesības uz juridisko palīdzību Latvijas kriminālprocesā : uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību : pieeja juridiskai palīdzībai - Litvins, Gatis, 1984- - 2013
Kolekcijas daļa:
Victim’s rights to legal aid in the criminal proceedings in Latvia : |b improving protection of victims’ rights : access to legal aid - Litvins, Gatis, 1984- - 2013
Kolekcijas daļa:
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas savienībā - 2013
Kolekcijas daļa:
Ziņkārīgi jautājumi par naudu : [metodiskais mācību materiāls] - Rakēviča, Inta - 2013
Kolekcijas daļa:
Santa Biblia - Žolude, Inga, 1984- - 2013
Kolekcijas daļa:
Активный и здоровый! : э-брошюра - 2013
Kolekcijas daļa:
105 Latvijas priekšzīmīgās saimniecības : palīgs ekskursiju rīkotājiem un dalībniekiem - 2012
Kolekcijas daļa:
Agrotehniskās kopšanas instrukcija : versija 1.0 - 2012
Kolekcijas daļa:
Инструкция по посадке, посеву и пополнению : версия 1.0. - 2012
Kolekcijas daļa:
Sapņu sejas : dzejas - Aldre, Pauls, dz. 1901 - 2012
Kolekcijas daļa:
Ceļi uz laimi : dzīves māksla : 1. [d.] - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 2012
Kolekcijas daļa:
Health promotion guidelines for local governments : approved by order No. 243 of the Ministry of Health on December 29, 2011 - Kukliča, Sanita - 2012
Kolekcijas daļa:
Zīdīšanas ABC - Kupriša, Antra - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas gados vecu iedzīvotāju veselības stāvoklis un to ietekmējošie faktori : tematiskais ziņojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Kā nosargāt sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv drošības grāmata! : padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam - Mammām un tētiem (uzņēmums) - 2012
Kolekcijas daļa:
Meža nozare Latvijas 20 neatkarības gados - 2012
Kolekcijas daļa:
Skaitļi un fakti 2012. - 2012
Kolekcijas daļa:
Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2011. gadā - Skrule, Jolanta - 2012
Kolekcijas daļa:
Valodas situācija Latvijā: 2004-2010 : pētījuma kopsavilkums - 2012
Kolekcijas daļa:
Fabrikā : dzejoļi - Veinis, Pēteris, 1893-1940 - 2012
Kolekcijas daļa:
8. Daugavpils kājnieku pulka vēsture - 2011
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā : apstiprināts ar Veselības ministrijas 29.12.2011. rīkojumu 243 - Kukliča, Sanita - 2011
Kolekcijas daļa:
Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2010. gadā - 2011
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā : sabiedriskās domas aptauja - 2011
Kolekcijas daļa:
Puišiem : ceļvedis uz vīrieša ķermeni (virzienā zem jostasvietas) - 2009
Kolekcijas daļa:
Tieši tev! : es augu -- kas notiek? - 2009
Kolekcijas daļa:
Pārskats par NVO sektoru Latvijā : pētījuma rezultātu atskaite - 2011
Kolekcijas daļa:
Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija : versija 1.1 - 2011
Kolekcijas daļa:
6. Rīgas kājnieku pulka vēsture : 1919.-1929. - 2010
Kolekcijas daļa:
Ētikas jautājumi un korupcijas riski Rīgas apgabaltiesā - Austere, Linda - 2010
Kolekcijas daļa:
47 mm prettanku lielgabals - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : cukura diabēts - Dimza, D., (Dace) - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : vizuālās lokalizācijas un plaušu audzēji - Dimza, D., (Dace) - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : asinsrites sistēmas slimības - Gigele, Iveta, 1974- - 2007
Kolekcijas daļa:
Paredzamā mūža ilguma atšķirības sievietēm un vīriešiem - Gigele, Iveta, 1974- - 2007
Kolekcijas daļa:
Vēstules no Sālszemes - Mežavilka, Rūta, 1971- - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : mutes un zobu veselība - Rozentāle, Gunta - 2007
Kolekcijas daļa:
Traumatisms un ārējie nāves cēloņi bērniem un jauniešiem - Skrule, Jolanta - 2007
Kolekcijas daļa:
Savlaicīgi ar skrīningu atklājamie ļaundabīgie audzēji - Upmale, Solvita - 2007
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : gremošanas, elpošanas, uroģenitālās, skeleta, muskuļu un saistaudu sistēmas slimības - Upmale, Solvita - 2007
Kolekcijas daļa:
Pašnāvību novēršana : informatīvais materiāls skolotājiem un citiem skolu darbiniekiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Ieskatīties sevī - Rando, Juris, 1933- - 2013
Kolekcijas daļa:
Ražīgas darba metodes mežkopībā - 2013
Kolekcijas daļa:
National research report : Latvia - 2011
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības iestādēs : mazākumtautību izglītības satura reformas rezultāti - Kļava, Gunta, 1981- - 2010
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā - situācijas izpēte un ieteikumi - 2010
Kolekcijas daļa:
Profilakses programmas novērtēšanas vadlīnijas - 2010
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības veselības stratēģijas mērķu sasniegšanas izvērtējums : analītisks ziņojums - Rozentāle, Gunta - 2010
Kolekcijas daļa:
ВИЧ и вирусные гепатиты A, B, C : серьезнее чем ты думаешь - 2010
Kolekcijas daļa:
Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju garīgā veselība - Štāle, Margita, 1979- - 2008
Kolekcijas daļa:
Taisnīgums un solidaritāte veselības jomā : sabiedrības veselības stratēģijas 2. mērķa sasniegšanas ziņojums - 2008
Kolekcijas daļa:
Skolas vecuma bērnu un pusaudžu veselība - Upmale, Solvita - 2008
Kolekcijas daļa:
Dzejas un stāsti - Vensku, Edvarts, 1855-1897 - 2008
Kolekcijas daļa:
Vepsu-latviešu vārdnīca = Vepsä-latvijalaine vajehnik : ap 3500 šķirkļu - 2008
Kolekcijas daļa:
1. Liepājas kājnieku pulka tapšanas un pārbaudīšanas gadi : (1919.-1922.) - 2009
Kolekcijas daļa:
Aktīvs un vesels! : e-brošūra - 2013
Kolekcijas daļa:
Dzīve bez glutēna : ieteikumi ar celiakiju slimu bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs - 2013
Kolekcijas daļa:
Augsnes apstrāde meža atjaunošanai - 2012
Kolekcijas daļa:
Ieteikumi, kā samazināt smagās mežizstrādes tehnikas ietekmi uz meža augsni - 2012
Kolekcijas daļa:
Aborts - 2009
Kolekcijas daļa:
Domā par seksu? - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas agrarā reforma : agrarās reformas izvešanas darbu noslēgums - 2009
Kolekcijas daļa:
Pasargā sevi : kā sevi pasargāt no dzemdes kakla vēža - 2009
Kolekcijas daļa:
Pašnāvību novēršana : materiāls vispārējās prakses ārstiem - 2009
Kolekcijas daļa:
Pieaugušo veselība, veselīgas un aktīvas vecumdienas : sabiedrības veselības stratēģijas 5. mērķa sasniegšanas ziņojums - Skrule, Jolanta - 2009
Kolekcijas daļa:
Mātes un bērna veselība perinatālajā periodā - Skrule, Jolanta - 2009
Kolekcijas daļa:
Vardarbības un nelaimes gadījumu izraisītie veselības traucējumi : sabiedrības veselības stratēģijas 10. mērķa sasniegšanas ziņojums - Skrule, Jolanta - 2009
Kolekcijas daļa:
Pašnāvības Latvijā – situācija, perspektīvas, risinājumi : ziņojums par situāciju - Taube, Māris, 1974- - 2009
Kolekcijas daļa:
ES Pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" noslēguma novērtējuma ziņojums - 2008
Kolekcijas daļa:
Kā izvēlēties vispiemērotāko kontracepciju tieši tev? : tavs kontracepcijas ceļvedis - 2007
Kolekcijas daļa:
2005. gada 8–9. janvāra vētras sekas to likvidēšanas gaita un ietekme uz - 2006
Kolekcijas daļa:
Ledlauži : dzejoļi, 1997-2000 - Vērdiņš, Kārlis, 1979- - 2006
Kolekcijas daļa:
Egļu astoņzobu mizgrauzis : tā izraisītie bojājumi un ierobežošanas metodes - Bičevskis, Mārtiņš, 1940-2011 - 2005
Kolekcijas daļa:
Organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām - 2014
Kolekcijas daļa:
Smēķēšanas riska novēršana 7.-9. klašu vidū : metodiskais palīglīdzeklis audzināšanas stundās - 2014
Kolekcijas daļa:
The politics of economic sustainability : Baltic and Visegrad responses to the European economic crisis - 2014
Kolekcijas daļa:
Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā - 2013
Kolekcijas daļa:
Iekšējā mobilitāte Latvijas darba tirgū 2005.-2011. gadā - Braukša, Ieva - 2013
Kolekcijas daļa:
Dievs, Daba, Darbs : bērnības grāmata, veltīta jauniem un veciem - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 2013
Kolekcijas daļa:
Šerloka Holmsa atgriešanās - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013
Kolekcijas daļa:
Bāskervilu suns - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013
Kolekcijas daļa:
Etīde purpura toņos - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013
Kolekcijas daļa:
Stāsti par Šerloku Holmsu - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013
Kolekcijas daļa:
Eiro ieviešanas praktiskās vadlīnijas uzņēmējiem un pašvaldību institūcijām - 2013
Kolekcijas daļa:
Nameja Gredzens - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2013
Kolekcijas daļa:
8 stāsti par eiro : metodiskais materiāls skolotājiem - Kazāka, Santa, 1968- - 2013
Kolekcijas daļa:
Kompensējošo mehānismu attīstība Latvijā : mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā : kopsavilkums - 2013
Kolekcijas daļa:
Kopējās faktoru produktivitātes loma Centrālās Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumu Eiropas valstu attīstībā - 2013
Kolekcijas daļa:
Ls - 20 nacionālās valūtas mākslas gadi - 2013
Kolekcijas daļa:
Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā : pētījuma kopsavilkums - 2013
Kolekcijas daļa:
Provision for the needs of crime victims: support to prevention of victimisation in Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs - ikdiena tev apkārt : interaktīvs elektronisks materiāls pirmsskolas un sākumskolas bērniem, vecākiem un pedagogiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Provision for the needs of crime victims : support to prevention of victimisation in Latvia : summary of the research - 2013
Kolekcijas daļa:
Centrālās Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas valstu eksporta necenu konkurētspējas ES tirgū novērtējums - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas eksportētāju konkurētspēja - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2012
Kolekcijas daļa:
Jauns eiro zonas iekšzemes kopprodukta reālā laika rādītājs - Bušs, Ginters, 1983- - 2012
Kolekcijas daļa:
Izglītības reformas un izglītības pieejamība : izglītības politikas iniciatīvu monitoringa ziņojums - Golubeva, Marija, 1973- - 2012
Kolekcijas daļa:
Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā : fokusā - likumpārkāpumu prevencija - Kronberga, Ilona, 1968- - 2012
Kolekcijas daļa:
Lata reālā kursa līdzsvara stāvokļa novērtējums - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bankas pārskats par neliela apjoma maksāšanas līdzekļu sabiedrības izmaksām Latvijā - 2012
Kolekcijas daļa:
Norādījumi par labu klīnisko praksi : (ICH/CPMP/135/95) - 2012
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā - 2012
Kolekcijas daļa:
Varoņkalve - Bebris, Raimonds, 1891-1940 - 2011
Kolekcijas daļa:
Cenu veidošanās mehānisms Latvijā : PCI mikrodatu analīzes ekonometriskie rezultāti - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2011
Kolekcijas daļa:
Dažādības vadība publiskajā sektorā : attīstīto valstu pieredze un Latvijas situācijas novērtējums - Golubeva, Marija, 1973- - 2011
Kolekcijas daļa:
Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā - Judins, Andrejs, 1970- - 2011
Kolekcijas daļa:
Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā - Judins, Andrejs, 1970- - 2011
Kolekcijas daļa:
Augošas vērtības meklējumos : valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas un prakses izvērtējums - Kalniņš, Valts, 1974- - 2011
Kolekcijas daļa:
# 528 - Trivaškevičs, Maksims, 1990- - 2013
Kolekcijas daļa:
Četras esejas par brīvību - Berlin, Isaiah, 1909-1997 - 2014
Kolekcijas daļa:
Brīvprātīgo atbalsta programma jauniešiem no sociālā riska ģimenēm - 2014
Kolekcijas daļa:
Skreineite : vuicūs laseit : [mācību līdzeklis] - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014
Kolekcijas daļa:
Skreineite : vuicūs raksteit - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014
Kolekcijas daļa:
Uzziņu materiāls par latgaliešu ābeci “Skreineite” - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014
Kolekcijas daļa:
Darini bilžu ābeci : 21. gadsimta ābece - 2014
Kolekcijas daļa:
Stipras kopienas ceļvedis - 2014
Kolekcijas daļa:
3×3 ārpus Latvijas, 1981-2011 : pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda : skolotāja grāmata - Anspoka, Zenta, 1952- - 2013
Kolekcijas daļa:
Prognozēšana un signālu iegūšana ar regularizēta daudzdimensiju tiešā filtra pieeju - Bušs, Ginters, 1983- - 2013
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 9. klase : skolotāja grāmata - Marševska, Iveta - 2013
Kolekcijas daļa:
Consultative bodies and dialogue platforms for immigrant communities : lessons from three EU countries - Golubeva, Marija, 1973- - 2012
Kolekcijas daļa:
Консультативные органы и диалоговые площадки для сообществ иммигрантов : опыт трех стран ЕС - Golubeva, Marija, 1973- - 2012
Kolekcijas daļa:
Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām : trīs ES valstu gūtās mācības - Golubeva, Marija, 1973- - 2012
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 8. klase : skolotāja grāmata - Marševska, Iveta - 2012
Kolekcijas daļa:
Tu esi tu-- - 2012
Kolekcijas daļa:
Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un metodika : latviešu valodas metodisko rakstu krājums - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Balode, Aina, 1951- - 2011
Kolekcijas daļa:
Leksikoloģija un frazeoloģija 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Cekula, Dace - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve vēsturē 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Cvetkova, Alisa - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve bioloģijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Dubovska, L., (Larisa) - 2011
Kolekcijas daļa:
Tekstveide 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Ermansone, Inga - 2011
Kolekcijas daļa:
Uzdevumi latviešu valodas mācībā : mācību līdzeklis profesionālās izglītības audzēknim - Glazjeva, Māra - 2011
Kolekcijas daļa:
Imigrantu integrācijas politikas indekss III - Huddleston, Thomas - 2011
Kolekcijas daļa:
Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē : rakstu krājums - 2011
Kolekcijas daļa:
Literatūra 7. klasei. "Vērtību pasaule" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011
Kolekcijas daļa:
Literatūra 8. klasei. "Spēle" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011
Kolekcijas daļa:
Literatūra 9. klasei. "Dzīves virpuļos" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve matemātikā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Kokoriša, Elfrīda - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve fizikā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Krūmiņa, Ata - 2011
Kolekcijas daļa:
Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca : 470 terminu latviešu, angļu un krievu valodā - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve ķīmijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Matule, Irina - 2011
Kolekcijas daļa:
National integrity system assessment : Latvia 2011 - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve sociālajās zinībās 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Pelcmane, Inga - 2011
Kolekcijas daļa:
Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9. klasē : metodiskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā - 2011
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata latviešu valodas un literatūras skolotājam par formatīvo un summatīvo vērtēšanu - 2011
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi - Šalme, Arvils, 1959- - 2011
Kolekcijas daļa:
Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums : Latvija 2011 - 2011
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem : interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā - 2011
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem : interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā - 2011
Kolekcijas daļa:
Nekustamā īpašuma sektors un bankas mazas valsts ar atvērtu tautsaimniecību DSGE modelī - Vītola, Kristīne, 1982- - 2011
Kolekcijas daļa:
Inclusion unaffordable? : the uncertain fate of integration policies in Europe - Conference "Inclusion Unaffordable?", (2009 :, Rīga, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Restorative justice vs juvenile delinquency : the Baltic States in European dimension - Judins, Andrejs, 1970- - 2010
Kolekcijas daļa:
Latvijas Banka - 2010
Kolekcijas daļa:
Administratīvā pārkāpuma lietvedība ceļu satiksmē - Litvins, Gatis, 1984- - 2010
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata darbam ar Lisabonas līgumu - 2010
Kolekcijas daļa:
Dalīta izglītība – dalīti pilsoņi? : ziņojums par Latviju - Curika, Linda, 1982- - 2009
Kolekcijas daļa:
Īsi par tiesneša ētiku prāvniekiem - 2009
Kolekcijas daļa:
Starp neiecietību un iekļaušanu: Latvijas mediju uzvedības tendences attiecībā uz sabiedrības grupām 2007.-2009. gadā : Latvijas mediju monitoringa projekta Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai (2007-09) gala ziņojums - 2009
Kolekcijas daļa:
Dinamisko faktoru modeļu lietojums Latvijas iekšzemes kopprodukta prognozēšanā - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2008
Kolekcijas daļa:
Banku aizdevumu kanāls Latvijas monetārās politikas transmisijā - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2008
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu un Eiropas ekonomiskās aktivitātes kopīgie faktori - Fadejeva, Ludmila - 2008
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai : 2008. gada I starpziņojums (janvāris – maijs) - 2008
Kolekcijas daļa:
Ar brīvības atņemšanu nesaistītie drošības līdzekļi - Judins, Andrejs, 1970- - 2008
Kolekcijas daļa:
Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvijā: kā neapstāties pie sasniegtā? : pētījuma ziņojums - Kalniņš, Valts, 1974- - 2008
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes - Martena, Sanita, 1969- - 2008
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums būvēt likumīgi : būvniecības procesa rokasgrāmata visiem, kas būvē, izdod būvatļaujas un dzīvo kaimiņos - Frīdenberga, Agnese, 1975- - 2008
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos - 2008
Kolekcijas daļa:
Inflācija un inflācijas nenoteiktība - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2007
Kolekcijas daļa:
Skolotāju tolerances barometrs - Austers, Ivars, 1967- - 2007
Kolekcijas daļa:
Inflācijas gaidas Latvijā : patērētāju apsekojuma rezultāti - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2007
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai : analītiskais ziņojums par Saeimas un mediju monitoringu - Golubeva, Marija, 1973- - 2007
Kolekcijas daļa:
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (aizstāvības) tiesiskie modeļi kriminālprocesā un to attīstības perspektīvas - Šmite, Anna, 1944- - 2007
Kolekcijas daļa:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta personāla politikas attīstības virzieni - Kronberga, Ilona, 1968- - 2007
Kolekcijas daļa:
Aktuāli literatūras teorijas jautājumi : literatūra vidusskolai : metodisks līdzeklis skolotājam - Lukaševičs, Valentins, 1968- - 2007
Kolekcijas daļa:
Filipsa līknes novērtējums Latvijai - Meļihovs, Aleksejs - 2007
Kolekcijas daļa:
The future of EU enlargement: on track or derailed? : debates in new member states, candidates and neighbours - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas makroekonomiskais modelis - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2006
Kolekcijas daļa:
Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti : sociolingvistiskā pētījuma kopsavilkums - 2006
Kolekcijas daļa:
Lata piesaistes eiro ietekme uz finanšu sektoru - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas ilgtermiņa konkurētspējas modelēšana - Dāvidsons, Gundars, 1975- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta cikliski koriģētā bilance - Grundīza, Sigita - 2005
Kolekcijas daļa:
Izlīgums Latvijas krimināltiesībās - Judins, Andrejs, 1970- - 2005
Kolekcijas daļa:
Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana Latvijas tautsaimniecības attīstības īstermiņa prognozēšanai - Meļihovs, Aleksejs - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas darba tirgus elastības novērtējums - Zasova, Anna - 2005
Kolekcijas daļa:
Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas maksājumu sistēmas pārraudzība - 2004
Kolekcijas daļa:
Naudas pieprasījums Latvijā - Tillers, Ivars - 2004
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūra Latvijā monetārās politikas kontekstā - Zubkova, Jeļena - 2003
Kolekcijas daļa:
Reālais valūtas kurss Latvijā (1994-2001) - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas finanšu tirgus - 2002
Kolekcijas daļa:
Cenu dinamika Latvijā : pieredze un perspektīvas - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas maksājumu sistēmas pārraudzība - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas Banka, 1922-1940 : bibliogrāfiskais rādītājs - 1999
Kolekcijas daļa:
Bioloģija vāciski : mācību stundu piemēri - 2014
Kolekcijas daļa:
Vērtībizglītība 1.–6. klašu skolēniem : metodiskais līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām - Daga-Krūmiņa, Evi - 2014
Kolekcijas daļa:
Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai uzņēmējdarbības vadīšanā, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība - Dubkēvičs, Lotārs, 1953- - 2014
Kolekcijas daļa:
Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas : promocijas darba kopsavilkums. Nozare: Vadībzinātne. Apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība - Enkuzena, Signe, 1972- - 2014
Kolekcijas daļa:
Fizika vāciski : mācību stundu piemēri - 2014
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi : metodiskais līdzeklis skolotājiem - Grauzdiņa, Ilma, 1948-2016 - 2014
Kolekcijas daļa:
International conference: Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development : Ventspils, Latvia, 15-16 July 2013 : book of proceedings - International conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development", (2013 :, Ventspils, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Finance and taxes : New dimensions in the development of society : Economic Science for Rural Development : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Production and co-operation in agriculture : "Economic Science for Rural Development" : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Marketing and sustainable consumption : Rural development and entrepreneurship ; Home economics : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable regional development : "Economic Science for Rural Development" : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014
Kolekcijas daļa:
Runas un lasītprasmes attīstīšana dzimtajā (krievu) valodā jaunāko klašu skolēniem : metodiskais materiāls - 2014
Kolekcijas daļa:
Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā : promocijas darba kopsavilkums : nozare, vadībzinātne : apakšnozare, uzņēmējdarbības vadība = Financial services export potential in Latvia : summary of the doctoral dissertation : discipline, management science : sub-discipline, business administration - Lindemane, Marija - 2012
Kolekcijas daļa:
Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos : mācību materiāls informācijpratībā - Spila, Daiga - 2014
Kolekcijas daļa:
Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi - labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana : mācību materiāls informācijpratībā - Znotiņa, Inga, 1965- - 2014
Kolekcijas daļa:
PVN likmju ietekme uz cenu veidošanos Latvijā : par ko liecina PCI mikrodati? - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2013
Kolekcijas daļa:
Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē : metodiskais materiāls vecākiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Bioloģija angliski : mācību stundu piemēri - 2013
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas laika un ražas pazīmes - Briedis, Alfreds, dz. 1894 - 2013
Kolekcijas daļa:
Dzejas dārzs : ilustrēta latviešu dzejas chrestomatija pamatskolai un pirmskolai - 2013
Kolekcijas daļa:
Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata - 2013
Kolekcijas daļa:
European Union protected habitats in Latvia : interpretation manual - 2013
Kolekcijas daļa:
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru - 2013
Kolekcijas daļa:
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development : international conference : Ventspils, Latvia 15 - 16 July 2013 : conference materials : abstract book - International conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development", (2013 :, Ventspils, Latvija) - 2013
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable regional development : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2013
Kolekcijas daļa:
Ražošanas progresa un cilvēkkapitāla nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā - Meļihovs, Aleksejs - 2006
Kolekcijas daļa:
Zemdegas : fantasmagorija - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014-2018 : (Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra rīkojums Nr. 40) - 2014
Kolekcijas daļa:
Production and cooperation in agriculture : finance and taxes : "Economic science for rural development " : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2013 :, Jelgava, Latvija) - 2013
Kolekcijas daļa:
Rural development and entrepreneurship : marketing and sustainable consumption : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2013 :, Jelgava, Latvija) - 2013
Kolekcijas daļa:
Izglītības politikas attīstības risinājumu plānotās ietekmes novērtējums - 2013
Kolekcijas daļa:
Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Design as a Strategic Tool in Business Management and Its Role in Business Development in the Baltic States : summary of the Doctoral Dissertation, discipline: management science, sub-discipline: business administration - Jākobsone, Inga, 1967- - 2013
Kolekcijas daļa:
Jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums : atskaite par jauniešu aptaujas rezultātiem - 2013
Kolekcijas daļa:
Kadastrs : no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram - 2013
Kolekcijas daļa:
Ķīmija angliski : mācību stundu piemēri - 2013
Kolekcijas daļa:
Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Compliance risk management in Latvian commercial banks : summary of doctoral dissertation discipline, discipline: management science, sub-discipline: business administration - Lagzdiņš, Arnis - 2013
Kolekcijas daļa:
Velosipēdists satiksmē - Lārmanis, Nauris, 1985- - 2013
Kolekcijas daļa:
Kā nosargāt sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv drošības grāmata! - Mammām un tētiem (uzņēmums) - 2013
Kolekcijas daļa:
Matemātika angliski : mācību stundu piemēri - 2013
Kolekcijas daļa:
Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā : metodiskais materiāls - Matisāne, Linda, 1973- - 2013
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls "Dzīvnieki un tava drošība" darbam ar pirmsskolas un pamatskolas bērniem - 2013
Kolekcijas daļa:
Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums - 2013
Kolekcijas daļa:
Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas : mācību materiāls informācijpratībā - Spila, Daiga - 2013
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai - 2013
Kolekcijas daļa:
Racionālais irracionālisms - Aldersons, Alberts, 1945- - 2012
Kolekcijas daļa:
Apkopojums par ārvalstu pieredzi pedagogu darba samaksas un optimālā skolēnu un pedagogu skaita noteikšanā : 2012. gada 17. decembris : [ziņojums] - 2012
Kolekcijas daļa:
Maldugunis - Breikšs, Leonīds, 1908-1942 - 2012
Kolekcijas daļa:
Ēdieni no iekšzemes produktiem - 2012
Kolekcijas daļa:
Ekspertīzes ziņojums par izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem rezultatīvajiem rādītājiem izglītības jomā - 2012
Kolekcijas daļa:
Interneta resursu izmantošana ģeogrāfijas mācīšanā skolā - Grīne, Ineta, 1967- - 2012
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju sportošanas paradumi - 2012
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Rīgu ar divriteni : veloceļvedis : 15 maršruti - 2012
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable development : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012
Kolekcijas daļa:
Rural business and finance : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012
Kolekcijas daļa:
Competitive advantage creation based on national cultural identities : doctoral dissertation summary : discipline: management science, sub-discipline: business administration = Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana, balstoties uz nacionālo kultūridentitāti : promocijas darba kopsavilkums : nozare, vadībzinātne : apakšnozare, biznesa vadība - Ludviga, Iveta, 1962- - 2012
Kolekcijas daļa:
Pagrabos ziemojošo sikspārņu noteicējs - 2012
Kolekcijas daļa:
Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība - 2012
Kolekcijas daļa:
Pārskats par izstrādātajām alternatīvām pedagogu darba atalgojuma un optimālā skolēnu un pedagogu skaita attiecības noteikšanai Latvijā : 2012. gada 17. decembris : [ziņojums] - 2012
Kolekcijas daļa:
Pētījuma - socioloģiskās aptaujas "Studentu un jauniešu sportošanas paradumi" analītiskais noslēguma ziņojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Pilsonība, valoda un minoritāšu līdzdalība Latvijā : apkopojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Profesionālās izglītības iestāžu pārvaldības modelis - 2012
Kolekcijas daļa:
Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadībzinātne : apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Decision-making process in household credit granting and methodology for raising its efficiency : summary of the doctoral dissertation : discipline: management science : sub-discipline: business administration - Puriņš, Ilmārs, 1979- - 2012
Kolekcijas daļa:
Skolu un pirmsskolu pašpārvalžu darbības izvērtējums un ieteikumi efektivitātes uzlabošanai : pētījums - 2012
Kolekcijas daļa:
Swehtas gudribas Grahmatinna sarakstita no Sehrpilles un Sunnakstes Basnizkunga Stender - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1774
Kolekcijas daļa:
Valsts aizsardzības koncepcija : izskatīta Latvijas Republikas Ministru Kabinetā 2012. gada 10. aprīlī : apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā 2012. gada 10. maijā - 2012
Kolekcijas daļa:
Гражданство, язык и участие национальных меньшинств в Латвии : обобщение - 2012
Kolekcijas daļa:
Ierobežojumi kvalitatīvai imigrantu politiskai līdzdalībai Latvijā - Akule, Dace, 1979- - 2011
Kolekcijas daļa:
Political participation of third country nationals on national and local level: Latvian country report - Akule, Dace, 1979- - 2011
Kolekcijas daļa:
Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem - 2011
Kolekcijas daļa:
Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā, 2011 = Development of science and technology in Latvia, 2011 - Bāliņa, Signe, 1965- - 2011
Kolekcijas daļa:
Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām : informatīvs materiāls vecākiem - 2011
Kolekcijas daļa:
Civilā aizsardzība : minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam vispārējā un profesionālajā izglītībā - 2011
Kolekcijas daļa:
Political participation of third country nationals in Estonia, Latvia and Poland - Golubeva, Marija, 1973- - 2011
Kolekcijas daļa:
Time for improvement: obstacles to political participation of immigrants in Estonia, Latvia and Poland - 2011
Kolekcijas daļa:
Iepazīsim jūras piekrasti - 2011
Kolekcijas daļa:
Production and taxes : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011
Kolekcijas daļa:
Resources and education : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011
Kolekcijas daļa:
Sustainability : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011
Kolekcijas daļa:
Imigrantu integrācija Latvijā: valsts valodas apguve un pilsoniskā izglītība - Kaša, Rita, 1977- - 2011
Kolekcijas daļa:
Ierobežojumi imigrantu bērnu tiesībām Latvijā - Ķešāne, Iveta - 2011
Kolekcijas daļa:
Klienta maršruta attēlošanas metode : rokasgrāmata - 2011
Kolekcijas daļa:
Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu - Krastiņa, Elfrīda, 1947- - 2011
Kolekcijas daļa:
Usage of risk measures in management of investment portfolios: case of insurance companies : summary of the doctoral dissertation : discipline: management science, sub-discipline: business administration = Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība - Kuzmina, Jekaterina - 2011
Kolekcijas daļa:
Civīllikums : Kōdifikācijas nodaļas 1937. gada izdevums - 2011
Kolekcijas daļa:
Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4. klasē klases stundās : metodiskais materiāls - 2011
Kolekcijas daļa:
Paplašinātais standarta izmaksu modelis : rokasgrāmata - 2011
Kolekcijas daļa:
Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā : metodiskie ieteikumi - 2011
Kolekcijas daļa:
Pētījums "Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā" : pētījuma rezultātu ziņojums - 2011
Kolekcijas daļa:
Mācību stundu piemēri Latvijas vēsturē 6. klasei : metodiskais materiāls - Saleniece, Dace, 1966- - 2011
Kolekcijas daļa:
Sarunas par mākslas darbiem : atbalsta materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem - 2011
Kolekcijas daļa:
Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem : atbalsta materiāls pedagogiem un bērnu vecākiem - 2011
Kolekcijas daļa:
Vingro kopā ar mani! : stājas vingrinājumi pirmsskolā un sākumskolā : metodiskais materiāls - 2011
Kolekcijas daļa:
Fiksēts valūtas kurss salīdzinājumā ar inflācijas mērķi : DSGE modeļa rezultāti - Vītola, Kristīne, 1982- - 2011
Kolekcijas daļa:
Zemessardzei 20 - 2011
Kolekcijas daļa:
Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā - Zirnīte, Māra, 1943- - 2011
Kolekcijas daļa:
Пять баксов для доктора Брауна : роман для мужчин от пятнадцати лет, и также для девочек, которые в детстве не любили играть в куклы - Соковенина, Елена, 1976- - [2011-2013]
Kolekcijas daļa:
Три короба правды, или, Дочь уксусника - Чернов, Светозар - 2011
Kolekcijas daļa:
Fiksēta valūtas kursa režīma priekšrocības vispārējā līdzsvara stāvokļa apstākļos - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2010
Kolekcijas daļa:
Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai : reprezentatīvas mērķa grupas aptaujas rezultātu atskaite : 03-08/2010 - 2010
Kolekcijas daļa:
LATCOIN: Latvijas ekonomiskās izaugsmes vidēja termiņa un ilgtermiņa tendenču reālā laika prognozēšana - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010
Kolekcijas daļa:
Jauno ES valstu eksporta kvalitāte un daudzveidība : ļoti detalizētu datu sniegtā informācija - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010
Kolekcijas daļa:
Cenu veidošanas mehānisms Latvijā : ko var uzzināt, analizējot PCI mikrodatus - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010
Kolekcijas daļa:
Drošība internetā : rokasgrāmata skolotājiem - 2010
Kolekcijas daļa:
Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā : metodiskais materiāls - Hroloviča, Ilze, 1961- - 2010
Kolekcijas daļa:
Production and taxes : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Resources and education : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Sustainability : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010
Kolekcijas daļa:
Izzināsim Gaujas senieleju - 2010
Kolekcijas daļa:
Zinātne Latvijā : valsts pētījumu programmas - Latvija. Izglītības un zinātnes ministrija - 2010
Kolekcijas daļa:
Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos reģionos - 2010
Kolekcijas daļa:
Pieminekļu valdes Brīvdabas mūzejs - 2010
Kolekcijas daļa:
Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos - Pungas, Piret - 2010
Kolekcijas daļa:
Desmit gadu darbības atcerei - 2010
Kolekcijas daļa:
Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana : metodiskie ieteikumi - 2010
Kolekcijas daļa:
Vidusskolēnu pilsoniskās un lingvistiskās attieksmes, apgūstot mazākumtautību izglītības programmas : pētījuma ziņojums - 2010
Kolekcijas daļa:
Aktīvu cenas un finanšu ierobežojumi monetārajā transmisijā Latvijā - Vītola, Kristīne, 1982- - 2010
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūras konverģences modelis - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas tautsaimniecības nozaru kopējās faktoru produktivitātes un faktoru izmantošanas novērtējums - Fadejeva, Ludmila - 2009
Kolekcijas daļa:
Gardēžu ēdienkarte Latvijas 90 gadu jubilejā! - 2009
Kolekcijas daļa:
Ierosmes mācību priekšmeta "Kulturoloģija" apguvei : metodiskais materiāls - 2009
Kolekcijas daļa:
Regional and rural development : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support systems : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009
Kolekcijas daļa:
Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās : metodiskais līdzeklis - Jansone, Rasma, 1943- - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas dabiskā bezdarba un ražošanas jaudu izmantošanas līmeņa novērtējums - Meļihovs, Aleksejs - 2009
Kolekcijas daļa:
Militārā zinātne Latvijā : rakstu krājums - 2009
Kolekcijas daļa:
Nacionālie bruņotie spēki : formas tērpi, dienesta pakāpes, apbalvojumi = National Armed Forces : uniforms, ranks, awards - 2009
Kolekcijas daļa:
Uzkrājumi Latvijā - Rutkovska, Agnese, 1975- - 2009
Kolekcijas daļa:
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā : metodiskais materiāls - 2009
Kolekcijas daļa:
1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Eiropas Savienībā un Latvijā - 2008
Kolekcijas daļa:
Mēneša rādītāju izmantošana Latvijas reālā iekšzemes kopprodukta pieauguma īstermiņa prognozēšanā - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2008
Kolekcijas daļa:
Delfi dzejas : [2007. gada DELFI dzejas konkursa labāko dzejoļu krājums] - 2008
Kolekcijas daļa:
Esi viens no mums - kļūsti karavīrs! - 2008
Kolekcijas daļa:
Rural and regional development : proceedings of the international scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support systems : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008
Kolekcijas daļa:
Kultūras īpatnību apzināšanās: ISAF SO Afganistānā
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā - Lāma, Dace - 2008
Kolekcijas daļa:
Metodisko materiālu “Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” izstrāde : datu analīze - 2008
Kolekcijas daļa:
Noderīga un praktiska informācija mājturības un veselības mācības skolotājiem - 2008
Kolekcijas daļa:
Karavīra individuālās aizsardzības sistēma : lietošanas rokasgrāmata - Šitvjenkins, Igors, 1978- - 2008
Kolekcijas daļa:
Eksporta strukturālā transformācija preču telpas modelī - Vītola, Kristīne, 1982- - 2008
Kolekcijas daļa:
Bioloģiskā daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā = Biodiversity in Gauja National Park - 2007
Kolekcijas daļa:
Pētījums "Sporta bāzu celtniecības plānošana un attīstība Latvijā" : gala ziņojums, 2007. gada 15. decembris - Brigsa, Sandra, 1964- - 2007
Kolekcijas daļa:
Būvdarbu cenas Rīgā 1938. gadam : pieņemtas pilsētas valdes 1938. g. 31. maija sēdē - 2007
Kolekcijas daļa:
Būvdarbu cenas Rīgā 1939. gadam : apstiprināts pilsētas valdes 1939. gada 7. marta sēdē - 2007
Kolekcijas daļa:
Delfu stāsti : 2006. gadā DELFI stāstu konkursa atzīmēto stāstu krājums - Ciekure, Līgija - 2007
Kolekcijas daļa:
Development: rural and regional : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi : Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti : 2007. gada decembris - 2007
Kolekcijas daļa:
Intelektuālais īpašums un autortiesības : mācību līdzeklis 10.–12.klasei - Meijere, Sanita, 1980- - 2007
Kolekcijas daļa:
Profesionālās izglītības prestižs Latvijā : pētījuma gala ziņojums - 2007
Kolekcijas daļa:
Vēsturiski darbi, cilvēki un vietas Latvijā : NATO valstu un valdību vadītāju sanāksme Rīgā 2006. gadā - 2007
Kolekcijas daļa:
Sērijveida dzīvokļu tirgus analīze saistībā ar kreditēšanas un iedzīvotāju maksātspējas novērtējumiem - Vītola, Kristīne, 1982- - 2007
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūras faktoru modelis un riska prēmijas novērtēšana Latvijas naudas tirgū - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2006
Kolekcijas daļa:
Delfu stāsti : 2006. gada DELFI stāstu konkursā godalgoto stāstu krājums - 2006
Kolekcijas daļa:
Agriculture regional development : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2006 :, Jelgava, Latvija) - 2006
Kolekcijas daļa:
Finance and credit diversification : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2006 :, Jelgava, Latvija) - 2006
Kolekcijas daļa:
Metodiskais palīglīdzeklis pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kvalitātes izvērtēšanai
Kolekcijas daļa:
Nacionālie Bruņotie spēki = National Armed Forces - 2006
Kolekcijas daļa:
The sustainability of Latvia's development plan : the study analyses the situation as of May 13, 2004 - Brizga, Jānis, 1975- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas attīstības plāna ilgtspējīgas attīstības novērtējums : atbilstīgi situācijai 2004. gada 13. maijā - Brizga, Jānis, 1975- - 2005
Kolekcijas daļa:
Drošības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā - 2005
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas mācību grāmatu vērtēšanai no dzimumu līdztiesības aspekta - 2005
Kolekcijas daļa:
Veselības izglītības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā - 2005
Kolekcijas daļa:
Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2004
Kolekcijas daļa:
Valūtas kursa transmisija uz iekšzemes cenām Austrumeiropas valstīs un ekonomiskās vides nozīme - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2004
Kolekcijas daļa:
Monetāro šoku transmisija Latvijā - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2003
Kolekcijas daļa:
Nacionālie bruņotie spēki : formas tērpi, dienesta pakāpes, apbalvojumi = National Armed Forces : uniforms, service ranks, awards - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas faktiskā un potenciālā ražošanas apjoma starpība: aprēķins un lietojums - Stikuts, Dainis, 1971- - 2003
Kolekcijas daļa:
Gedanken über die Lavaterische Aussichten in die Ewigkeit : In Briefen an Se. Hochwohlgeb. Hrn. Landeshauptm. von B***. [G.J. Bolschwing] - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1771
Kolekcijas daļa:
Bildu-Ahbize - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1787
Kolekcijas daļa:
Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam - 2016
Kolekcijas daļa:
Agroresursu un ekonomikas institūta attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam - 2016
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jūras piekrastes tūrisma attīstības plāns, 2012 - 2020 - 2011
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2017
Kolekcijas daļa:
The 10th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy" : abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (1) - 2017
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (2) - 2017
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (3) - 2017
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : dedicated to the 100th anniversary of Dr. Alise Laua : abstracts - [2014]
Kolekcijas daļa:
3rd International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - [2016]
Kolekcijas daļa:
4th International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā - 2016-
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - [2014]-
Kolekcijas daļa:
Riga Dialogue Afterthoughts ... - 2016-
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 63. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2005
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 64. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2006
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 65. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2007
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 66. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2008
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 67. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2009
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 68. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2010
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 69. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2011
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 70. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 71. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2013
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2014
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 73. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2015
Kolekcijas daļa:
Section "Groundwater in Sedimentary Basins" : abstract book - 2012
Kolekcijas daļa:
Teritorijas, resursi un plānošana (2. februārī) ; Telpiskā plānošana un attīstība (3. februārī) : programma un tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes ... Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2005-
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : rakstu krājums - 2011
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : rakstu krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija : referātu tēzes - 2017
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 11. sējums - 2013
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 10. sējums - 2012
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 14. sējums - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas - Krasovska, Marlēna - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 11. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2013
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas ... Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012-
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 2 līdz 3 gadiem. 2. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 3. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 6 līdz 7 gadiem. 2. krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 2 līdz 3 gadiem. 1. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 1. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 2. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 1. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē : Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" zinātniskie raksti - 2012-
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 8, Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums - 2017
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 3. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 2. krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas : V [5.] Starptautiskā zinātniski praktiskā konference : zinātnisko rakstu krājums = Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политического и правового развития : сборник научных публикаций по материалам V [5.] международной научно-практической конференции = The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues : V [5th] International scientific and practical conference proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Kustinam mazos pirkstiņus : domāšanas attīstīšanas uzdevumu krājums : 3-8 gadu vecumam - 2017
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2017
Kolekcijas daļa:
Kustinām mazos pirkstiņus : domāšanas attīstīšanas uzdevumu krājums : 3-8 gadu vecumam - [2017]
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2011
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2011
Kolekcijas daļa:
Mandalu krāsošana : domāšanas attīstīšanas uzdevumi : tematiskais krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2012
Kolekcijas daļa:
Radošās domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 8 gadiem. 1. krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2012
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 8 gadiem : tematiskais krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2013
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2013
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2014
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2015
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2016
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2011-2013
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2011-2014
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2015-
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences tēzes : inženierzinātņu sekcija - 2010
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences tēzes : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2010
Kolekcijas daļa:
56.Studentu zinātniskās un tehniskās studentu konferences tēzes : organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas apakšsekcija, polimēru materiālu tehnoloģijas apakšsekcija, silikātu un augsttemperatūras materiālu tehnoloģijas apakšsekcija, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas un biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija - 2015
Kolekcijas daļa:
57.Studentu zinātniskās un tehniskās studentu konferences tēzes : dizaina tehnoloģiju apakšsekcija, materiālzinātnes un polimēru materiālu tehnoloģijas sekcija, organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas apkašsekcija, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas, biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija - 2016
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi. I [1] - 2016
Kolekcijas daļa:
Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs : pārskats par LIZDA pētījuma rezultātiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās jauno lingvistu konferences "Via scientiarum" rakstu krājums. 3. laidiens - 2016
Kolekcijas daļa:
Identitātes grāmata : Rēzeknes novads - 2017
Kolekcijas daļa:
Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā : starptautiskā zinātniskā konference 2006. gada 29. novembrī : rakstu krājums - 2007
Kolekcijas daļa:
Reģionālās ekonomikas konkurētspēja un attīstības prognozēšana : starptautisko zinātnisko konferenču materiāli (2007. gada 7. decembris, 2008. gada 29. novembris) = Forecast of competitiveness and development of the regional economics : international scientific conferences materials (7th december, 2007, 29th november, 2008) - 2009
Kolekcijas daļa:
Security in the Baltic Sea Region: Realities and Prospects : the Rīga conference papers - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte - 2017
Kolekcijas daļa:
Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2010. gada 3.-4. decembris) = Strategies of interregional economic integration development in the context of the EU : international scientific conference materials (the 3rd and 4th december 2010) - 2011
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes = Part I [1]. Issues of Sociology - 2012
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2012
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). III [3.] daļa. Ekonomiskais aspekts = Part III [3]. Economic Aspect - 2012
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). IV [4.] daļa. Psiholoģijas aktualitātes = Part IV [4]. Issues of Psychology - 2012
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : 7. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju" materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2012: Impact of the Financial Capital on the Region's Economic Competitiveness" (8th-11th November, 2012). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2013
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes = Part I [1]. Issues of Sociology - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2014. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). III [3.] daļa. Ekonomikas aktualitātes = Part III [3]. Issues of Economics - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). IV [4.] daļa. Psiholoģijas aktualitātes = Part IV [4]. Issues of Psychology - 2014
Kolekcijas daļa:
Drošības riski Baltijas valstīm pēc ASV prezidenta vēlēšanām : DSPC Zinātnisko rakstu sērija Nr.1, 2016 - Hiršs, Mārtiņš, 1988- - 2016
Kolekcijas daļa:
Stratēģiskā komunikācija : AZPC stratēģiskais apskats nr. 04 (marts, 2013) - Bērziņa, Ieva, 1974- - 2013
Kolekcijas daļa:
NATO Strategic Communication: More to be Done? : policy paper no. 01 (March 2014) - 2014
Kolekcijas daļa:
Par iespējām un lietderību izveidot Latvijas Nacionālo drošības akadēmiju : DSPC politikas analīzes raksts nr. 03 (maijs, 2014) - 2014
Kolekcijas daļa:
The Solution to Russian Propaganda is not EU or NATO Propaganda but Advanced Social Science to Understand and Mitigate its Effect in Targeted Populations : policy paper no. 04 (July 2015) - 2015
Kolekcijas daļa:
Krievijas jaunās paaudzes karš Ukrainā: tā nozīme Latvijas aizsardzības politikā : DSPC zinātniskais raksts nr. 02 (aprīlis, 2014) - 2014
Kolekcijas daļa:
Polling in Conflict Zones - Not for Dummies : policy paper no. 05 (April 2017) - 2017
Kolekcijas daļa:
Baltic Military Cooperation: Seeking a Common Response : strategic review No. 11 (April 2016) - Vanaga, Nora, 1985- - 2016
Kolekcijas daļa:
"Informācijas karš pret Krieviju" Krievijas zinātnieku skatījumā : AZPC stratēģiskais apskats nr. 05 (jūnijs, 2013) - Mellis, Klāvs, 1989- - 2013
Kolekcijas daļa:
Krievijas militārās klātbūtnes nostiprināšana un demonstrēšana Latvijas pierobežā : AZPC stratēģiskais apskats nr. 06 (jūlijs, 2013) - 2013
Kolekcijas daļa:
Civil War in Syria: Origins, Dynamics, and Possible Solutions : strategic review no. 07 (August 2013) - 2013
Kolekcijas daļa:
China's Military Rise: The Lack of Transparency and Internal Political Uncertainty : strategic review No. 08 (May 2014) - Vanaga, Nora, 1985- - 2014
Kolekcijas daļa:
Conflict in Central African Republic : strategic review No. 09 (June 2014) - Vanaga, Nora, 1985- - 2016
Kolekcijas daļa:
Branding Novorossiya : strategic review No. 10 (October 2014) - Mellis, Klāvs, 1989- - 2014
Kolekcijas daļa:
Militārais konflikts Mali: "Āfrikas nestabilitātes arka" : AZPC stratēģiskais apskats nr. 03 (janvāris, 2013) - Vanaga, Nora, 1985- - 2013
Kolekcijas daļa:
Jaunā daudzpolaritāte un pasaules kārtība: izaicinājumi un iespējas : DSPC Zinātnisko rakstu sērija Nr.1, 2015 - Rostoks, Toms, 1976- - 2015
Kolekcijas daļa:
Color Revolutions: Democratization, Hidden Influence, or Warfare? : CSSR Working Paper Series No. 1, 2014 - Mellis, Klāvs, 1989- - 2014
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju” materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes - 2013
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju” materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2012: Impact of the financial capital on the region's economic competitiveness" (8-th - 11-th November, 2012). III [3.] daļa. Ekonomikas aktualitātes = Part III [3]. Issues of Economics - 2013
Kolekcijas daļa:
Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika : ziemeļi-dienvidi un citi virzieni : otrā zinātniskā konference : ziņojumu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam - [2017]
Kolekcijas daļa:
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 5. jūlijam ; Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 29. septembrim - 2018
Kolekcijas daļa:
За счастьем в Россию : жизнь новгородских латышей-переселенцев в России XIX–ХХ века - 2017
Kolekcijas daļa:
Phänomen und Wirklichkeit des Ich : Studien über das subjektive Sein - Celms, Teodors, 1893-1989 - 2012
Kolekcijas daļa:
Mācības un uzrunas - Vaivods, Julijans, 1895-1990
Kolekcijas daļa:
Garīgā dzīve un viņas vadītāji Kurzemē XVIII gadu simtā : diplomdarbs - Vaivods, Julijans, 1895-1990 - 1943
Kolekcijas daļa:
Seismicity of the East Baltic Region and Application-Oriented Methods in the Conditions of Low Seismicity - Ņikuļins, Valērijs, 1954- - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Romas katoļu baznīcas un kapellas : 1. daļa - Svilāns, Jānis, 1916-1996 - 1975
Kolekcijas daļa:
Smart Metering : proceedings of the project - 2013
Kolekcijas daļa:
Мой XX век : (диалог в Скайпе) - Kosteņecka, Marina, 1945- - 2018
Kolekcijas daļa:
Ontona Skryndys latgalīšu gramatikai 100 : 1. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Sanktpīterburga, 2008. goda 19.-20. septembris - 2009
Kolekcijas daļa:
Centrs i perifereja: perspektivu maiņa : Marijis Andžānis symtgadei : 2. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Rēzekne, 2009. gada 15.-17. oktobris - 2010
Kolekcijas daļa:
Volūdu ekologeja Baļtejis jiurys regionā: regionaluos volūdys globalizacejis laikūs : konfereņce veļteita Fraņča Kempa kulturviesturiskuos skicis "Latgalieši" symts godim : 3. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Greifsvaļde, 2010. goda 21.-22. oktobris - 2011
Kolekcijas daļa:
Katolicisms Latvijā 800 gados : 1186-1986, vēsturisks atskats
Kolekcijas daļa:
Caturtais pasauļa latgalīšu saīts : Latgolys symtgadis kongress : 2017. gada 5.-6. maijā - 2017
Kolekcijas daļa:
Apdraudātūs volūdu i kulturu dokumeņtiešona - nu tradicionalūs pīrokstu da digitalūs resursu : konfereņce veļteita Stefanejis Uļanovskys apceriejuma "Łotysze Inflant Polskich" 120 godim : 4. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Poznaņa, 2011. goda 29.-30. septembris - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas Romas katoļu baznīcas : 2.daļa - Svilāns, Jānis, 1916-1996 - 1976
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference Būvniecība '2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
The 15th BBCC/JTES Conference on Sustainable Development, Culture, and Education: Interplay of Tradition and Innovation for ESD : abstract book : Riga, Latvia : November 16-18, 2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2017
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2017
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautiskie kataloģizācijas principi = Statement of International Cataloguing Principles (ICP) - 2017
Kolekcijas daļa:
Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds, Kas Preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas Peedsimschanas no teem swehteem Deewa- Zilwekeem, Praweescheem, Ewangelisteem jeb Preezas-Mah- zitajeem un Apustuļeem usrak- stihts, Tahm latweeschahm Deewa Draudsibahm par labbu istaisita - [1689]
Kolekcijas daļa:
Tee Praweeschi wissi Latwiski - Im Jahr 1689
Kolekcijas daļa:
APOCRYPHA: Tee irr Grahmatas, Kas teem swehteem Deewa Raksteem lihdsi ne turramas un tomehr derrigas un labbi lassamas irraid - [1689]
Kolekcijas daļa:
Tas Jauns Testaments Muhsu Kunga Jesus Kristus, Jeb Deewa Swehtajs Wahrds, Kas Pehz ta Kunga Jesus Kristus Peedsimschanas no teem Swehteem Preezas-Mahzitajeem un Apustuļeem usrakstihts - [1685]
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH2017 : conference proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Bogene - [2017]
Kolekcijas daļa:
Stikli - [2017]
Kolekcijas daļa:
Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija - [2017]
Kolekcijas daļa:
Mātes piens - [2017]
Kolekcijas daļa:
Trakie veči - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvialaisen kokoelman (1820-1917) luettelo - Vītoliņa, Līvija, 1911-1994 - 1978-1981
Kolekcijas daļa:
Latvijas Konkurētspējas ziņojums. 2017, Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022 - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos - 2017
Kolekcijas daļa:
Dabiskā procentu likme: ar ēnu procentu likmes modeli iegūtā informācija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2011, Research articles in medicine & pharmacy - 2012
Kolekcijas daļa:
Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izdevums par stāstniecības tradīciju saglabāšanu un attīstību - [2017]
Kolekcijas daļa:
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book. Health Sciences - 2018
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book. Social Sciences - 2018
Kolekcijas daļa:
Valoda daudzveidībā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference : tēzes : 2018. gada 22.-23. februāris - 2018
Kolekcijas daļa:
5th International Scientific Conference “Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems” : Riga, May 17–18, 2018 : abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Onomastic Investigations : International Scientific Conference, 10-12 May, 2018 : abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Bioeconomy ; Finance and Taxes ; Home Economics ; New Dimensions in the Development of Society : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Marketing and Sustainable Consumption : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society ; Home Economics ; Finance and Taxes : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Bioeconomy ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society ; Marketing and Sustainable Consumption ; Finance and Taxes : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Bioeconomy ; Home Economics : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016
Kolekcijas daļa:
Marketing and Sustainable Consumption ; New Dimensions in the Development of Society - 2015
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship - 2015
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development - 2015
Kolekcijas daļa:
Production and Cooperation in Agriculture ; Bioeconomy ; Finance and Taxes - 2015
Kolekcijas daļa:
ES reģionālo atbalsta programmu nozīmīgums uzņēmumu sniegumā - [2018]
Kolekcijas daļa:
The Centenary of Latvia's Foreign Affairs. Activities and Personalities - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārlietu simtgade. [2. sējums], Darbi un personības - [2017]
Kolekcijas daļa:
The Natural Rate of Interest: Information Derived from a Shadow Rate Model - [2018]
Kolekcijas daļa:
Importance of EU Regional Support Programmes for Firm Performance - [2018]
Kolekcijas daļa:
Kā uzņēmumi pielāgojas minimālās algas kāpumam? Centrālās Eiropas un Austrumeiropas apsekojuma rezultāti - [2018]
Kolekcijas daļa:
How do firms adjust to rise in the minimum wage? Survey evidence from Central and Eastern Europe - [2017]
Kolekcijas daļa:
Why is education performance so different across Latvian schools? - [2017]
Kolekcijas daļa:
What drives export market shares? It depends! An empirical analysis using Bayesian Model Averaging - [2017]
Kolekcijas daļa:
Digital Hydra: Security Implications of False Information Online - 2017
Kolekcijas daļa:
Russia's Footprint in the Nordic - Baltic Information Environment - 2018
Kolekcijas daļa:
Violent Extremism and Communications - 2018
Kolekcijas daļa:
Fake News: A Roadmap - 2018
Kolekcijas daļa:
12. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : 2004. gadā no 1. līdz 4. jūlijam Toronto, Ontario : vadonis = festival guide - 2004
Kolekcijas daļa:
Strategic Communications : Insights from the Commercial Sector - [2017]
Kolekcijas daļa:
Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma - 2018
Kolekcijas daļa:
The Russian National Guard: a Warning or a Message? - 2018
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018) : international scientific conference : abstracts proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Integrētas rotaļnodarbības 4-7 gadus veciem bērniem ceļu satiksmes noteikumu apguvē : metodiskais materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai - 2018
Kolekcijas daļa:
Naida noziegumi: prakse un problēmas : nacionālais ziņojums - Latvija - [2017]
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirdzniecības ierobežojumi Eiropā un tirgus situācija Latvijā : pētījums - 2017
Kolekcijas daļa:
Руководство для журналистов : коротко о регулирующем СМИ законодательстве - [2018]
Kolekcijas daļa:
The Potential for Developing a Social Impact Investment Market in Latvia - 2017
Kolekcijas daļa:
Effects of Prescheduled Political Events on Stock Markets: the Case of Brexit - 2017
Kolekcijas daļa:
Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: problēmu iespējamie risinājumi : zinātniski metodisko rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Методика формирования профессиональной компетентности : учебно-методическое пособие - 2018
Kolekcijas daļa:
Attīstības psiholoģija : mācību līdzeklis - 2018
Kolekcijas daļa:
Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā labklājība : zinātniskā monogrāfija - 2017
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu personības teorijas : mācību līdzeklis - 2017
Kolekcijas daļa:
Olūteņš : latgalīšu rokstu volūda 4. klasei : metodiskie noteikumi - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras : starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras", 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā, ziņojumi. Otrā daļa - 2017
Kolekcijas daļa:
Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā : mācību metodiskais līdzeklis - 2017
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi : starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2016 pirmie rezultāti - 2017
Kolekcijas daļa:
Imigrācijas loma darbaspēka nodrošinājumā Latvijā : sintēzes ziņojums - 2018
Kolekcijas daļa:
Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība : aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi - 2018
Kolekcijas daļa:
Societal Security in the Baltic Sea Region : Expertise Mapping and Raising Policy Relevance - 2018
Kolekcijas daļa:
No konflikta uz kopību : luterāņu un katoļu kopīga reformācijas gadadienas atcere 2017. gadā : luterāņu un Romas katoļu vienotības komisijas ziņojums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Sporta vārdnīca : latviešu - angļu - vācu - krievu - 2010
Kolekcijas daļa:
Pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem - 2018
Kolekcijas daļa:
Aritmētika : mācību grāmata pamatskolas vecuma bērniem - 2018
Kolekcijas daļa:
Pasaka par zelta zivtiņu : pēc brāļu Grimmu un Aleksandra Puškina pasaku motīviem - 2017
Kolekcijas daļa:
StratCom laughs : in search of an analytical framework - [2017]
Kolekcijas daļa:
The Moldovan Information Environment, Hostile Narratives, and their Ramifications - 2017
Kolekcijas daļa:
Social Media as a Tool of Hybrid Warfare - 2016
Kolekcijas daļa:
Framing of the Ukraine-Russia Conflict in Online and Social Media - 2016
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2018
Kolekcijas daļa:
Izglītības vadība = Education Management - 2018
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teachers Education - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvija. Informācija ārzemniekiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Distances jeb ātro kredītu izmantošana Latvijā : patērētāju uzvedības psiholoģiskie aspekti - 2017
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia, 23rd of February, 2018 : book of abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress : tēžu krājums - [2017]
Kolekcijas daļa:
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. g. 18. – 20. jūnijs : tēzes - [2018]
Kolekcijas daļa:
Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī - 2016
Kolekcijas daļa:
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse' 2018 : konferenču tēžu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvia Implementation of the Sustainable Development Goals - 2018
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 11th International Scientific Conference. No.11 - 2018
Kolekcijas daļa:
The Latvian Song and Dance Celebration - 2018
Kolekcijas daļa:
Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturnieku II [2] kongress : Rīga, 2018. gada 18.-19. jūnijs : tēzes - [2018]
Kolekcijas daļa:
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija - 2018 : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Pamati darbā ar AutoCAD 2018 : mācību e-grāmata - 2018
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2018
Kolekcijas daļa:
1917. gada Latgales kongress avotos, apcerēs un pētījumos - 2018
Kolekcijas daļa:
Patriotisms Latvijas jauniešu vidū un sabiedrībā - 2018
Kolekcijas daļa:
Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums : 2018. gada 22. februārī - [2018]
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam - 2017
Kolekcijas daļa:
Sociālie uzņēmumi un pašvaldības: sadarbība, partnerība un sinerģija : sadarbība un partnerība starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām Latvijā, Baltkrievijā un Zviedrijā: analītisks esošās un iespējamās sadarbības un partnerības pārskats - 2017
Kolekcijas daļa:
Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās vadlīnijas - 2017
Kolekcijas daļa:
Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā - 2017
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības Latvijā - 2016
Kolekcijas daļa:
Cilvēks un darbs Latvijas laukos : sociālantropoloģisks skatījums - [2012]
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXIII [23] - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 815. sējums = Volume 815 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 814. sējums = Volume 814 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Medicīna - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XX [20] - 2018
Kolekcijas daļa:
Orientālistika. Starpkultūru komunikācija: Āzija, Eiropa, Latvija - [2016]
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība - [2016]
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija = Psychology - [2016]
Kolekcijas daļa:
Atklāt sevi : dabas zinātnieka apceres par praktisko ideālismu - 2018
Kolekcijas daļa:
Socioloģija = Sociology - [2015]
Kolekcijas daļa:
Izglītības vadība = Education Management - 2015
Kolekcijas daļa:
Medicīna = Medicine - [2015]
Kolekcijas daļa:
Līvsalas zēni : režisora scenārijs - 1968
Kolekcijas daļa:
Filosofija. Cilvēks un patība - aktualitātes un perspektīvas - 2014
Kolekcijas daļa:
Orientālistika = Oriental Studies - [2015]
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teacher Education - 2014
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija = Psychology - [2014]
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology - [2014]
Kolekcijas daļa:
Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. "Literatūra un Likums": Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā - 2014
Kolekcijas daļa:
Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā. 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2016 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2015 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2014 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2013 - [2013]
Kolekcijas daļa:
Globālā konkurētspēja, ilgtspēja un zaļā dimensija: biznesa cikli un finanšu pieejamība Eiropā un Latvijā : IV Banku augstskolas starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference : tēžu krājums - [2015]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2016 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2015 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2014 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2013 - [2013]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2012 - [2012]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2011 - [2011]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2010 - [2010]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2009 - [2009]
Kolekcijas daļa:
Latvijas filmas Latvijas simtgadei - [2017]
Kolekcijas daļa:
Līvsalas zēni : [stāsts] - 1966
Kolekcijas daļa:
Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu : rokasgrāmata primārās un perinatālās aprūpes speciālistiem nikotīna atkarīgu pacientu diagnosticēšanai un īsās intervences sniegšanai pacientu smēķēšanas atmešanas veicināšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā, 1941-1945 : starptautiskās konferences referāti, 2003.g. 12.-13.jūn., Rīga = Latvia under nazi German occupation, 1941-1945 : materials of an international conference 12-13 June 2003, Riga - 2004
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata ... - Latvijas Zinātņu akadēmija - 2001-
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2001 - [2001]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2002 - [2002]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2003 - [2003]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2004 - [2004]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2005 - [2005]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2006 - [2006]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2007 - [2007]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2008 - [2008]
Kolekcijas daļa:
Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē : metodiskais materiāls vispērējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem - [2018]
Kolekcijas daļa:
The ALGORITHMS of a Depth Talks : practical managements of the competitiveness, eustress and health possibility for your further education - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavgrīva un Bolderāja arhīva materiālos : 13.-20. gs. - 1998
Kolekcijas daļa:
No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam : Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienas izstāde - 2011
Kolekcijas daļa:
Katlakalns un Bišumuiža : arhīva materiālos : izstādes katalogs - 2002
Kolekcijas daļa:
Kurzemes literatūras un mākslas biedrībai 180 - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstij 80 : Latvijas ārpolitika 20. gs. 20.-30. gados un attiecības ar Somiju : Latvijas neatkarības atgūšana 90. gados un starpvalstu attiecību atjaunošana ar Somiju - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņas (1918-1920) : izstādes katalogs - 1995
Kolekcijas daļa:
No Spilves līdz Zundam : 14.-20. gs. : izstādes katalogs - 1999
Kolekcijas daļa:
Torņakalns : izstādes katalogs - 2001
Kolekcijas daļa:
Vidzemes kartes : 17. gadsimts : izstādes katalogs - Latvijas Valsts vēstures arhīvs - 1996
Kolekcijas daļa:
No Jelgavas līdz Mēmelei un tālāk vēl-- : Kurzemes hercogistes sakaru vēsture : izstādes katalogs - 2003
Kolekcijas daļa:
Ķīna Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos : 1919-1940 : izstādes katalogs - 2002
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļi Jelgavas rajonā : izstāde veltīta Starptautiskajai pieminekļu aizsardzības dienai : izstādes katalogs - 1997
Kolekcijas daļa:
Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota - 2018
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 4. jūlijam - 2018
Kolekcijas daļa:
Manas grāmatas, mans laiks 1514 : izstādes "1514.Grāmata.2014" katalogs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, 1.7.2014.-31.3.2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (1), Ekonomika, finanses un grāmatvedība ; Kultūra, radošās un izklaides industrijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (2), Personāla vadība - 2018
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (3), Sabiedriskās attiecības un mārketings ; Tiesību zinātnes - 2018
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (4), Vadībzinības - 2018
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH2018 : conference proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
21st Century Challenges for Economics and Culture : VI International Scientific Conference : abstracts proceedings - 2016
Kolekcijas daļa:
Changes and Opportunities: Exploring Nexus Between Theory and Practice : international scientific conference : abstracts : 10-11 April, 2014 - Riga, Latvia - 2014
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH...) : international scientific conference : abstracts proceedings - 2017-
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH... : conference proceedings - 2017-
Kolekcijas daļa:
Latvijas aizsargu organizācija dokumentu gaismā : 1919-1940 : izstādes katalogs - [1996]
Kolekcijas daļa:
Zasulauks un Āgenskalns : izstādes katalogs - 2000
Kolekcijas daļa:
Rīga-Prāga : divu neatkarīgu valstu galvaspilsētas XX gs. 20.-30. gados : izstādes katalogs - [1999]
Kolekcijas daļa:
Focus on Performance : World Bank support to higher education in Latvia - [2018]
Kolekcijas daļa:
Encyclopedia of Latvian chessplayers : 1900-2000 - 2009
Kolekcijas daļa:
IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1934-1941 - 2011
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1941-1947 - 2012
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1948-1955 - 2013
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1956-1991 - 2016
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1934.g.-1941.g. - 2011
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1948.-1955. - 2013
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1956.-1991. - 2016
Kolekcijas daļa:
Octavvs Tomvs Opervm D. Avrelii Avgvstini Hipponensis Episcopi, Continens enrrationes in Psalmos mysticos - Augustīns, Svētais, Hiponas bīskaps, 354-430
Kolekcijas daļa:
Диалоги длиною в 20 лет : "Балтийский форум" о времени, Латвии, России, мире и о себе - 2018
Kolekcijas daļa:
No Sventājas līdz Ancei : latviešu izloksnes Rietumkurzemes piekrastē 20. gs. beigās / 21. gs. sākumā - 2018
Kolekcijas daļa:
Meine Verfolgung in Russland: eine aktenmässige Darstellung der jesuitischen Umtriebe des D. Ignatius Fessler und seinen Verbündeten in jenen Gegenden - Limmer, Karl August, 1765-1853 - 1823
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : wirklich als Manuscript für Brüder - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1805
Kolekcijas daļa:
Gemaelde aus den alten Zeiten der Hungarn - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1808
Kolekcijas daļa:
Bonaventura's mystische Nächte - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807
Kolekcijas daļa:
Der Nachtwächter Benedict - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1809
Kolekcijas daļa:
Dr. Fessler's Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1851
Kolekcijas daļa:
Theresia, oder Mysterien des Lebens und der Liebe - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807
Kolekcijas daļa:
Abälard und Heloisa - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1806
Kolekcijas daļa:
Aristides und Themistocles - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1792
Kolekcijas daļa:
D. Feßler's Ansichten von Religion und Kirchenthum. Erster Theil - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1805
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : Wirklich als Manuscript für Brüder. Zweyter [2.] Band, in zwey Abtheilungen, Fessler's Rückblicke auf die letzten sechs Jahre seiner Logenthätigkeit - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1804
Kolekcijas daļa:
Christliche Reden. Ein Scherflein zur Erbauung der Gläubigen - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1822
Kolekcijas daļa:
Die alten und die neuen Spanier : ein Völkerspiegel - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1810
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : Wirklich als Manuscript für Brüder. Dritter [3.] Band, oder Anhang zur zweyten Auflage des Ersten Bandes, Br. Fessler's Freymaurerische Briefe aus Kleinwall : als Anhang zu seinen freymaurerischen Schriften : mit einem Kupfer - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807
Kolekcijas daļa:
Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary : the Rīga Conference Papers 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Riga Dialogue Afterthoughts. 2018, The New Normal in the Euro-Atlantic Security Order - 2018
Kolekcijas daļa:
Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region - [2018]
Kolekcijas daļa:
Izprast sevi : dabas pētnieka apceres - 2018
Kolekcijas daļa:
Piena ceļi - [2018]
Kolekcijas daļa:
Stress Management Playbook : easy step-by-step techniques for calming your mind and body - 2018
Kolekcijas daļa:
Brand Character Playbook : a step-by-step approach to finding the voice and image of your brand you wish to project onto the world - [2018]
Kolekcijas daļa:
Rūķis šķiro : izglītojoša grāmata bērniem par atkritumu šķirošanu un pārstrādi - [2010]
Kolekcijas daļa:
Zīmola izstrādes spēļgrāmata : metodes zīmola tēla radīšanai - [2018]
Kolekcijas daļa:
Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases : EJC2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā : sintēzes ziņojums : 2018. gada janvāris - 2018
Kolekcijas daļa:
Tūrisma attīstības veicināšana Latvijas reģionos : sintēzes ziņojums : 2018. gada augusts - 2018
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Entlassung des gewesenen Pastors in Saratow, Karl Limmer, aus den Original-Acten; und wahrhafte Darstellung seiner Verirrungen; ein Gegenstück zu Limmers Libell, betitelt Meine Versolgung in Rußland - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1823
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. I [1] sējums, Latvieši - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. II [2] sējums, Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. III [3] sējums, Atjaunotā Latvijas valsts - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. IV [4] sējums, Latvijas kultūra, izglītība, zinātne - 2013
Kolekcijas daļa:
Хроника катастрофы Рижского авиационного университета : (к 90-летию РКИИГА, 1919-2009) - 2009
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Čaks : bibliogrāfija - 2011
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija : prozas meistardarbnīca. 2017, Sālsmaize pagrabstāvā - 2017
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija : dzejas meistardarbnīca. 2017, Dzejnieki liftā - 2017
Kolekcijas daļa:
Veidot sevi : (dabas pētnieka apceres) - 2018
Kolekcijas daļa:
Uguns liecinieks - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārlietu simtgade. [3. sējums], Scenāriji nākotnei - [2018]
Kolekcijas daļa:
Doom 94 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Gaismas vēsture : romāns par fotogrāfu Františeku Drtikolu - [2018]
Kolekcijas daļa:
Nozagt helikopteru un naudu - [2017]
Kolekcijas daļa:
Saule mūžam mana :Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves literārs konturējums - [2017]
Kolekcijas daļa:
Don't be scared - [2017]
Kolekcijas daļa:
Nebaidies - [2017]
Kolekcijas daļa:
Purvs : [islandiešu kriminālromāns] - [2017]
Kolekcijas daļa:
Četrdesmit sveces - [2016]
Kolekcijas daļa:
Lieliskā sezona : teksts par dzīves vissvarīgākajām lietām - [2016]
Kolekcijas daļa:
Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide - 2018
Kolekcijas daļa:
Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi : Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi : Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference : konferences zinātniskie raksti - 2018
Kolekcijas daļa:
Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas kvarca smiltis - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas mediju vides daudzveidība - 2018
Kolekcijas daļa:
Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā 2017 - 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija - [2014]-
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 10-14 July, 2018 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2018
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2016 : proceedings - 2016
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 4-8 July, 2017 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2017
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2017 : proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2018 : proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. 3. izdevums - 2018
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference Būvniecība '2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 5-9 July, 2016 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2016
Kolekcijas daļa:
Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā : 9. starptautiskā zinātniskā konference : rakstu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Sekss un vardarbība - 2018
Kolekcijas daļa:
Ģimenes tikumu ceļvedis : vienkārši paņēmieni, kā atraisīt savos bērnos un sevī vislabākās īpašības - [2017]
Kolekcijas daļa:
Results of the Household Finance and Consumption Survey in Latvia - [2018]
Kolekcijas daļa:
Exports and Productivity in Global Value Chains: Comparative Evidence from Latvia and Estonia - [2018]
Kolekcijas daļa:
Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķēdēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā analīze - [2018]
Kolekcijas daļa:
Spillovers from Euro Area Monetary Policy:a Focus on Emerging Europe - [2018]
Kolekcijas daļa:
Hipnotizētājs - [2018]
Kolekcijas daļa:
5. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2014 katalogs - 2015
Kolekcijas daļa:
6. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2016 katalogs - 2016
Kolekcijas daļa:
Darbs ar personas datiem bibliotēkās : ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanā : informatīvi konsultatīvs izdevums - 2019
Kolekcijas daļa:
Librarians Around the World : articles of 34 librarians from 19 countries - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas zinātnieku diaspora: sadarbības tīkli un iespējas : pētījumu rezultāti - 2018
Kolekcijas daļa:
Functional Nanomaterials : (electronic book) - 2019
Kolekcijas daļa:
Applied Informatics - 2018
Kolekcijas daļa:
Photonics - 2019
Kolekcijas daļa:
Applied Physics - 2018
Kolekcijas daļa:
Master Thesis Guidelines in Applied Physics - 2018
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti - 2014-
Kolekcijas daļa:
VII Sēlijas kongress Viesītē - 2014
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XVII [17] - 2014
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XVIII [18] - 2015
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XIX [19] - 2015
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XX [20] - 2016
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXI [21] - 2016
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXII [22] - 2017
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXIV [24] - 2018
Kolekcijas daļa:
... Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX ... katalogs - 2015-
Kolekcijas daļa:
6. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2016 katalogs - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bankai XC - [2012]
Kolekcijas daļa:
Bank of Latvia XC - [2012]
Kolekcijas daļa:
Caps - un ciet jeb Vilks manipulators - 2018
Kolekcijas daļa:
Eiro zonas monetārās politikas transmisija jaunajā Eiropā : pētījums 4/2018 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojuma rezultāti : diskusijas materiāls 1-2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Social Media in Operations – a Counter-Terrorism Perspective : a workshop report from the NATO Centre of Excellence Defence Against Terrorism and the NATO Strategic Communications Centre of Excellence - [2018]
Kolekcijas daļa:
Arctic Narratives and Political Values : Russia, China and Canada in the High North - 2018
Kolekcijas daļa:
Government Responses to Malicious Use of Social Media - [2018]
Kolekcijas daļa:
365 otrās iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava gada dienai - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Black Market for Social Media Manipulation - 2018
Kolekcijas daļa:
Malicious Use of Social Media : case studies from BBC monitoring - 2018
Kolekcijas daļa:
On the Design of Stabilising Fiscal Rules : working paper 5/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvija 2022 : globālie satricinājumi, Latvijas izaicinājumi : politikas pārskats 4/2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
An Introduction to Big Data. Are Data Driven Nations the Future? : Certus policy brief 2/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Ieskats lielajos datos. Vai nākotne ir datu virzīta? - 2018
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : I [1.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2012
Kolekcijas daļa:
365 iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava gada dienai - [2018]
Kolekcijas daļa:
Desmit pieejas satiksmes sastrēgumu mazināšanai Rīgā - 2018
Kolekcijas daļa:
Ten Approaches to Tackling Traffic Congestion in Riga : Certus policy brief 4/2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā - 2018
Kolekcijas daļa:
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija - ... : rakstu krājums = Transport. Education. Logistics and Engineering - ... : proceedings = Транспорт. Образование. Логистика и инженерия - ... : сброник статей - 2018-
Kolekcijas daļa:
Medicīnas pakalpojumu eksports - 2018
Kolekcijas daļa:
Driving Factors Affecting Entrepreneurial Employees Choice Between Entrepreneurship and Intrapreneurship in Latvia - 2017
Kolekcijas daļa:
The Effects of Stock Ownership by Exchange-Traded Funds on Corporate Investment - 2017
Kolekcijas daļa:
Impact of ECB Unconventional Measures on Monetary Policy Stance - 2017
Kolekcijas daļa:
Does the Financial Cycle Theory Explain Short Term Deviations from Covered Interest Rate Parity? - 2017
Kolekcijas daļa:
Determinants of Delisting: The Case of European Stock Exchanges - 2017
Kolekcijas daļa:
Determinants of Delisting: the Case of European Stock Exchanges - 2017
Kolekcijas daļa:
Green Bonds - A Cheaper Way of Debt Financing? - 2017
Kolekcijas daļa:
European Funding: Does It Induce Exports? - 2017
Kolekcijas daļa:
Reģionika. Vides dimensija. Latgale - 2019
Kolekcijas daļa:
Population Age Structure in the EU-28: Implications for Gross Domestic Savings and Current Account - 2017
Kolekcijas daļa:
Herding Behaviour in an Emerging Market: Evidence From Moscow Exchange - 2017
Kolekcijas daļa:
Laimīgs bērns drošā vidē ; Darbs dara darītāju : Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 3. zinātniski praktiskās konferences un 4. zinātniski praktiskās konferences metodiskie materiāli: praktiskā pieredze izglītībā - 2018
Kolekcijas daļa:
Girthur's Pain : escape to Sartamis : book one - 2019
Kolekcijas daļa:
Girthur's Pain : escape to Sartamis : book one - 2019
Kolekcijas daļa:
`Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts - 2019
Kolekcijas daļa:
Báb dzīvesstāsts - 2019
Kolekcijas daļa:
Bahá’u’lláh dzīvesstāsts - 2019
Kolekcijas daļa:
Aizbildņa dzīvesstāsts : Shoghi Effendi - 2019
Kolekcijas daļa:
9th International IOBC/WPRS Workshop on Integrated Plant Protection of Soft Fruits : 5-7 September 2018, Rīga, Latvia : abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Challenges of Plum Growing in Europe : EUFRIN 4th Plum and Prune Working Group Meeting, Jelgava-Dobele, Latvia, 5-7 September 2018 : abstracts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : ... starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli = Arts and music in cultural discourse : proceedings of the ... international scientific and practical conference - 2012-
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : II [2.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2013
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : III [3.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2014
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : IV [4.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2015
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : V [5.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2016
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : VI [6.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2018
Kolekcijas daļa:
Cenzūra un cenzori latviešu grāmatniecībā līdz 1918. gadam - 2004
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1800. gadam : biogrāfijas - 2000
Kolekcijas daļa:
Knuts Skujenieks : bibliogrāfija - 2017
Kolekcijas daļa:
Ojārs Vācietis : bibliogrāfija - 2008
Kolekcijas daļa:
Imants Ziedonis : bibliogrāfija - 2013-2015
Kolekcijas daļa:
Veselības psiholoģija - psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma - 2019
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē - 2017
Kolekcijas daļa:
Izvērtēšana mākslas terapijā : principi un metodes : rakstu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIII = proceedings of the international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIII - 2010
Kolekcijas daļa:
Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija : [mācību līdzeklis] - 2016
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIV = proceedings of the 20th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIV - 2011
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XV = proceedings of the 21st international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XV - 2012
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVI = proceedings of the 22nd international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVI - 2013
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVII = proceedings of the 23rd international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVII - 2014
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVIII = proceedings of the 24th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVIII - 2015
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIX = proceedings of the 25th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIX - 2016
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XX = proceedings of the 26th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XX - 2017
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People. XXI [21] - 2018
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People. XXII [22] - 2019
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 23 - 2018
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 22 - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvija : ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu : ANO Augsta līmeņa politikas forumam par ilgtspējīgu attīstību, 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XIX [19] - 2017
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 4th International Scientific Conference. No.4 - 2009
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 6th International Scientific Conference. No.6 - 2013
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 7th International Scientific Conference. No.7 - 2014
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 5th International Scientific Conference. No.5 - 2012
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th International Scientific Conference. No.8 - 2015
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th International Scientific Conference. No.9 - 2016
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 10th International Scientific Conference. No.10 - 2017
Kolekcijas daļa:
Modelling for Materials Processing : proceedings of the VIII International Scientific Colloquium : Riga, September 21-22, 2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
VI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Robežu drošība un pārvaldība" : iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls - 2016
Kolekcijas daļa:
VII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Robežu drošība un pārvaldība" : iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls - 2018
Kolekcijas daļa:
Patiess vai viltus? : rokasgrāmata ziņu ātrai pārbaudei - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
Uudiste õigsuse kontrollimise kӓsiraamat - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
Руководство по проверке новостей - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
Låt inte nätet lura dig : en Guide för att avslöja fejkade nyheter och bilder - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
News verification guide - Trewinnard, Tom - 2017
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 2nd international symposium, 23-24 May 2013, University of Latvia, Latvia - 2014
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 684. sējums = Volume 684 - 2005
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 704. sējums = Volume 704 - 2007
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 716. sējums = Volume 716 - 2007
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 763. sējums = Volume 763 - 2010
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 738. sējums = Volume 738 - 2008
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 780. sējums = Volume 780 - 2012
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : third International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 10-11, 2014, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2014
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : fourth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 16-17, 2015, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2015
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : fifth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 14-15, 2016, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2016
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2010, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2010. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 1. sējums - 2011
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2010, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2010. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 2. sējums - 2011
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2011, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2011. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 1. sējums - 2012
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2011, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2011. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 2. sējums - 2012
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2013, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2014
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2014, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2014. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2015
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2015, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2015. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2016
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2016, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija : 2016. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2017, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2017. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2013, Research articles in medicine & pharmacy - 2014
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2013, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2013
Kolekcijas daļa:
Призыв 1-8; 11-12; 17 (1971-1979). К миру призвал нас Господь (I Кор., 7, 15). [Ekumēnisko kristiešu aicinājumi] - 1979
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2014, Research articles in medicine & pharmacy - 2014
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2015, Research articles in medicine & pharmacy - 2016
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2015, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2016
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2016, Research articles in medicine & pharmacy - 2017
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2017, Research articles in medicine & pharmacy - 2018
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2017, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2018
Kolekcijas daļa:
Призыв 22 – 27 (1984 – 1987). Дело № 62704 [Literarizēts teksts par ekumēniskās kustības pārstāvja Aleksandra Rotberga/Sandra Rīgas vajāšanu PSRS] - 1984-1988
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2010, Ekonomika, komunikācija, socioloģija, sociālā politika un sociālais darbs, tiesības, politika : 2010. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2011
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2011, Ekonomika, komunikācija, politika, socioloģija, sociālā politika un sociālais darbs, tiesības : 2011. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2012
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2013, Ekonomika, komunikācija, politika, socioloģija, sociālā politika un sociālais darbs, tiesības : 2013. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2014
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2014, Ekonomika, komunikācija, politika, socioloģija, sociālā politika un sociālais darbs, tiesības : 2014. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2015
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2015, Pedagoģija, tiesības : 2015. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2016
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2016, Politika : 2016. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2017, Politika, tiesības : 2017. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2018
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2010, Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology, Social Policy and Social Work, Law : research articles - 2011
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2011, Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology, Social Policy and Social Work, Law : research articles - 2012
Kolekcijas daļa:
Призыв 30 (1984 – 1988). [Dokumentu noraksti par ekumēniskās kustības pārstāvja Aleksandra Rotberga/Sandra Rīgas vajāšanu PSRS] - 1984-1988
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2012, Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology, Social Policy and Social Work, Law : research articles - 2013
Kolekcijas daļa:
Pilsētas puķes - 2016
Kolekcijas daļa:
Big City Violets - 2016
Kolekcijas daļa:
Quality of Education: International Comparison : Latvia in OECD Programme for International Student Assessment - 2015
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2012. Volume I [1], School pedagogy, higher education institutions pedagogy, lifelong learning - 2012
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2012. Volume II [2], Social and special pedagogy, health and sports, overviews - 2012
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2013. gada 24.-25. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2013. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2013
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2013. gada 24.-25. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2013. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2013
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2014
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2014
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2014
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume I [1] - 2015
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume II [2] - 2015
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume III [3] - 2015
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume IV [4] - 2015
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. IV [4.] daļa = Volume IV [4] - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. IV [4.] daļa = Volume IV [4] - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. I [1.] daļa = Volume I [1], Augstākā izglītība = Higher education - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. III [3.] daļa = Volume III [3], Speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija, inovācijas valodu izglītībā = Special pedagogy, social pedagogy, innovation in language education - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. II [2.] daļa = Volume II [2], Skolu pedagoģija, pirmsskolu pedagoģija = School pedagogy, preschool pedagogy - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. IV [4.] daļa = Volume IV [4], Sports un veselība, māksla un dizains = Sports and health, art and design - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. V [5.] daļa = Volume V [5], Mūžizglītība, informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā = Lifelong learning, information technologies in education - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. VI [6.] daļa = Volume VI [6], Ekonomika un sabiedrības pārvaldība = Economics and public administration - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. VII [7.] daļa = Volume VII [7], Psiholoģija = Psychology - 2018
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas - [2018]
Kolekcijas daļa:
Competitiveness of Latvian enterprises in external markets - 2018
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļu uzmērojumi 1921-1965 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Protection of Cultural Heritage Latvia - [2018]
Kolekcijas daļa:
Nacionālā enciklopēdija. Latvija - 2018
Kolekcijas daļa:
Eiropas kultūras mantojuma dienas. 2018, Latvijas valsts izveidošana un attīstība - 2018
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļu aizsardzība - [2017]
Kolekcijas daļa:
Eiropas kultūras mantojuma dienas. 2017, Vēsturisku notikumu vietas - [2017]
Kolekcijas daļa:
ICOMOS tiesību avoti kultūras mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mācīšanās lietpratībai : kolektīva monogrāfija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas : starptautiskās konferences ziņojumi, Rīga, 2005. gada 9.-12. novembris = Expanding borders: communities and identities : proceedings of International conference, Riga, November 9-12, 2005 - 2006
Kolekcijas daļa:
Manufacturing enemy images? : Russian media portrayal of Latvia - 2008
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam : rakstu krājums - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. I [1] - 2011
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. II [2] - 2012
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. III [3] - 2013
Kolekcijas daļa:
Monster Meals : International Recipes for Skinny Guys Hungry for Bigger Gains - [2019]
Kolekcijas daļa:
Becoming a Creature of Habits : Small Changes for Lean Results - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Centenary of Latvia's Foreign Affairs. Scenarios for the Future - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2005 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2004 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2003 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2002 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2001 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2000 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2000
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1999 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1998 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1997 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1998-2009
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '13 : 4th international scientific conference : proceedings. Part I [1] - 2013
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '13 : 4th international scientific conference : proceedings. Part II [2] - 2013
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '15 : 5th international scientific conference : proceedings - 2015
Kolekcijas daļa:
6th International Scientific Conference “Research for Environment and Civil Engineering Development 17” proceedings “Civil engineering 17” - 2017
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '11 : 3rd international scientific conference : proceedings - 2011
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2008
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2010
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2012
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2014
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2017
Kolekcijas daļa:
Foodbalt-2008 : 3rd Baltic conference on food science and technology : conference proceedings - 2008
Kolekcijas daļa:
FoodBalt-2011 : 6th Baltic Conference on Food Science and Technology "Innovations for food science and production", Jelgava, May 5-6, 2011 : conference proceedings - 2011
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2014 : 9th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food for consumer well-being", Jelgava, May 8-9, 2014 : conference proceedings - 2014
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2017 : 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food science and technology in a changing world", April 27-28, 2017, Jelgava, Latvia : conference proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2010". Zināšanas - visdrošākais ieguldījums darbam un dzīvei : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2010
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2011". LLU mācību un pētījumu saimniecībai Vecauce - 90 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2011
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2012". Studijas - zinātne - prakse : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2013". Lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā - 150 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2013
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2014". Lauksaimniecības zinātne jaunajā plānošanas periodā : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2015". Lauksaimniecības zinātne reorganizācijas laikā : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2016". Lauksaimniecības zinātne nozares attīstībai : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2017". Lauksaimniecības zinātne Latvijas simtgades gaidās : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2018". Latvijai - 100, lauksaimniecības izglītībai - 155 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 7th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2012
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 8th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2013
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 9th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2014
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 10th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2015
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 11th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2016
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 12th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 13th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2005 : international scientific conference proceedings - 2005
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2009 : annual 15th international scientific conference proceedings - 2009
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2017 : annual 23rd international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2017
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2016 : annual 22nd international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2016
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2018 : annual 24th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2018
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2006 : international scientific conference proceedings - 2006
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2015 : annual 21st international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2015
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2012 : annual 18th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2012
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2008 : international scientific conference proceedings - 2008
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2016 : annual 22nd international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2016
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2010 : annual 16th international scientific conference proceedings. Volume No 1 - 2010
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2013 : annual 19th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2013
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2017 : annual 23rd international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 809. sējums = Volume 809 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2015 : annual 21st international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2015
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2010 : annual 16th international scientific conference proceedings. Volume No 2 - 2010
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2013 : annual 19th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2013
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2014
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2012 : annual 18th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2012
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2007 : international scientific conference proceedings - 2007
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2018 : annual 24th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2018
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. Volume No 2 - 2011
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. Volume No 1 - 2011
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2014
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying'11 : international scientific conference of Agriculture Universities of Baltic States, 11th-13th of May, 2011 : proceedings - 2011
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying 2013 : proceedings of international scientific methodical conference - 2013
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of scientific methodical conference "Baltic Surveying'14" - 2014
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of international scientific methodical conference "Baltic Surveying '15" - 2015
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of international scientific methodical conference "Baltic Surveying '16" - 2016
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of international scientific methodical conference "Baltic Surveying '17" - 2017
Kolekcijas daļa:
Izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā = Quality of Education: International Comparison. Latvia in OECD Programme for International Student Assessment - 2015
Kolekcijas daļa:
Constitutional Values in Contemporary Legal Space I : collection of research papers in conjunction with the 6th international scientific conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-17 November, 2016 = Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā I : Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2016. gada 16.-17. novembris - 2016
Kolekcijas daļa:
Constitutional Values in Contemporary Legal Space II : collection of research papers in conjunction with the 6th international scientific conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-17 November, 2016 - 2017
Kolekcijas daļa:
Monster Meals : International Recipes for Skinny Guys Hungry for Bigger Gains - [2019]
Kolekcijas daļa:
Dzīve Burtniekā! : krāso un iepazīsti - [2018]
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Baltijas valstīs, 1940-1991 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas" materiāli, 2008. gada 30.-31. oktobris, Rīga = Occupation Regimes in the Baltic States, 1940-1991 : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2008 and Proceedings of the International Conference "Occupation Regimes in the Baltic States (1940-1990): Research results and problems", 30-31 October 2008, Riga - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918-1940 = Letonya ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler 1918-1940 = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918–1940 - 2018
Kolekcijas daļa:
Selected Case-Law of the Constitutional Court of the Republic of Latvia: 1996–2017 - 2018
Kolekcijas daļa:
Iededzies par savu tautu, valsti un valodu! - [2010]
Kolekcijas daļa:
Zivju dzīve Burtnieka ezerā! : krāso un iepazīsti - [2017]
Kolekcijas daļa:
Becoming a Creature of Habits : Small Changes for Lean Results - [2019]
Kolekcijas daļa:
Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic States : International conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : social, economic and environmental losses/damage caused by the Soviet Union in the Baltic States - 2017
Kolekcijas daļa:
Mana valoda ir mans gods - [2009]
Kolekcijas daļa:
Latvia in Europe and the World : Growth Strategy for a New Centennial - 2018
Kolekcijas daļa:
Medicīnas vēsturnieku simpozijs pirms Latvijas ārstu 8. kongresa : īsrakstu kopojums - 2017
Kolekcijas daļa:
Reformācija un valoda : valsts valodas komisijas raksti : 9. sējums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā - 2009
Kolekcijas daļa:
Literatūra un reliģija : rakstu krājums : Svētie un grēcinieki - 2018
Kolekcijas daļa:
Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām : pārskats par projektu "Sociālā spēcināšana reģionos" (SEMPRE) Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmā 2014.-2020. gadam - 2019
Kolekcijas daļa:
Dailes Teatris Rīgā : VII sesona, 1926 - Dailes teātris - 1926
Kolekcijas daļa:
Ledushokeja spēles noteikumi : oficiālais teksts - 1933
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās strādnieku sporta internācionāles ledus hoki spēles noteikumi - 1932
Kolekcijas daļa:
1. Ausstellung Lettischer Holzschnitte = 1. Latvijas kokgrebumu izstāde : no 2.-22. janv.1944.g. Rīgā, Kaļķu ielā 30 : [katalogs] - 1944
Kolekcijas daļa:
Burtnieku novada ainavas : ceļvedis kultūrvēstures, dabas un dzīvesvides vērtībās - 2013
Kolekcijas daļa:
Akadēmiķa Bogdanova-Beļska gleznu izstādes katalogs, no 18.febr. līdz 26.martam 1923.g. - 1923
Kolekcijas daļa:
Profesora N. Bogdanova-Beļska V gleznu izstādes katalogs : Rīgā, 1936. g. no 1. līdz 29. martam - 1936
Kolekcijas daļa:
Prof. Bogdanova-Beļska miniatūr-gleznu izstādes katalogs : no 1937.g. 14.IX-12.XII - Богданов-Бельский, Николай Петрович, 1868-1945 - 1937
Kolekcijas daļa:
Profesora N. Bogdanova-Beļska VII gleznu izstādes katalogs : no 1940.g. 21.apr. līdz 19.maijam - 1940
Kolekcijas daļa:
Profesora N.P. Bogdanova-Beļska IV gleznu izstādes katalogs : Rīgas pilsētas Mākslas muzejā no 14. līdz 28. februārim 1932. gadā - Богданов-Бельский, Николай Петрович, 1868-1945 - 1932
Kolekcijas daļa:
Maxillofacial Trauma Treatment : 14th Joint Symposium of the Rostock University and Rīga Stradiņš University, 24-26 May, 2018 : abstracts - [2018]
Kolekcijas daļa:
Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse : metodoloģija. 1. daļa - [2017]
Kolekcijas daļa:
Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse : metodoloģija. 2. daļa - [2017]
Kolekcijas daļa:
Theory and Practice of Training in Talented and Innovative Thinking in Schools : methodology. Part 1 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Theory and Practice of Training in Talented and Innovative Thinking in Schools : methodology. Part 2 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Andeka ja innovatiivse mõtlemise õpetamise teooria ja praktika koolides : metodoloogia. 1. osa - [2017]
Kolekcijas daļa:
Andeka ja innovatiivse mõtlemise õpetamise teooria ja praktika koolides : metodoloogia. 2. osa - [2017]
Kolekcijas daļa:
Talentingo ir inovatyvaus mąstymo ugdymo mokyklose teorija ir praktika : metodologija. 1 dalis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Talentingo ir inovatyvaus mąstymo ugdymo mokyklose teorija ir praktika : metodologija. 2 dalis - [2017]
Kolekcijas daļa:
Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa : starptautiska zinātniska konference : tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
Holokausts Latvijā : starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3.-4. jūnijs, Rīga, un 2004.-2005. gada pētījumi par holokaustu Latvijā = Holocaust in Latvia : materials of an International Conference 3-4 June 2004, Riga and the Holocaust Studies in Latvia in 2004-2005 - 2006
Kolekcijas daļa:
Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.-80. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Baltija Otrajā pasaules karā (1939-1945)" materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga = History of the Baltic region of the 1940s-1980s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2007 and Proceedings of an Inernational Conference "Baltic during the Second World War (1939-1945)", 6-7 November 2007, Riga - 2009
Kolekcijas daļa:
Medicīnas profesūra Latvijā: tapšana un attīstības tendences : Medicīnas vēstures simpozijs 2009. gada 18. jūnijs - 2009
Kolekcijas daļa:
Con Zapatos de fiesta... en las nieves de Siberia - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kāpēc govīm ir ragi - 2019
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2018
Kolekcijas daļa:
Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā = Occupation, Collaboration, Resistance: History and Perception : Proceedings of an International Conference, 27-28 October 2009 in Riga - 2010
Kolekcijas daļa:
World sun songs = Pasaules saules dziesmas - [2008]
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi = History of Latvia of the 1940s-1990s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2006 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.-80. gados : starptautiskās konferences referāti 2006. gada 10. oktobris, Rīga = Latvia and Eastern Europe in the 1960s-1980s : Materials of International Conference 10 October 2006, Riga - 2007
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā 1940-1968 : dokumentu krājums = Documents from Foreign Archives on the Policy of Occupation Regimes in Latvia 1940-1968 : Collection of Documents - 2008
Kolekcijas daļa:
Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas 20. gadsimta 40.-60. gadi : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2011. gada pētījumi un zinātniskās konferences "Latvijas armijas iznīcināšana, 1940.-1941. gads" referāti, 2011. gada 14. jūnijs, Litene = The Second World War and Latvia: Events and Consequences, 1940s-1960s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2011, and Reports of a Scientific Conference "Extermination of the Latvian Army, 1940-1941", 14 June 2011, Litene - 2011
Kolekcijas daļa:
Holokausta pētniecības problēmas Latvijā : 2006.-2007. gada pētījumi par holokaustu Latvijā un starptautiskās konferences materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga = Problems of the Holocaust Research in Latvia : the Holocaust Studies in Latvia in 2006-2007 and Proceedings of an International Conference 6-7 November 2007, Riga - 2008
Kolekcijas daļa:
Okupētā Latvija, 1940-1990 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940-1990 : Research of the Commision of the Historians of Latvia 2005 - 2007
Kolekcijas daļa:
Vārds. Nozīme. Vārdnīca : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference, 2019. gada 21.-22. februāris : tēzes - 2019
Kolekcijas daļa:
Ievads prasību inženierijā - 2019
Kolekcijas daļa:
Digital Infantry Battlefield Solution : DIBS project. Part III [3], Research and Innovation - 2019
Kolekcijas daļa:
Preventīvais sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicinājumi, risinājumi, praktiskā pieredze : jauno zinātnieku un praktiķu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiālu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpēte Latvijā : starptautisko konferenču materiāli, 2003. g. 12.-13. jūn., 24. okt., Rīga, un 2002.-2003. g. pētījumi par holokaustu Latvijā = The Holocaust Research in Latvia : Materials of an International Conference 12-13 June 2003, Rīga and October 2003, Rīga and the Holocaust Studies in Latvia in 2002-2003 - 2004
Kolekcijas daļa:
Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi = Totalitarian Occupation Regimes in Latvia in 1940-1964 : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2003 - 2004
Kolekcijas daļa:
The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations, 1940-1991 : selected Research of the Commission of the Historians of Latvia - 2005
Kolekcijas daļa:
Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas : starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga = Totalitarian Regimes in the Baltic: Research Findings and Issues : Materials of an International Conference 3-4 June 2004, Riga - 2005
Kolekcijas daļa:
Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi = Occupied Latvia in 20th Century (1940-s) : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2004 - 2005
Kolekcijas daļa:
Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules kara : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga = National Resistance to Communist Regimes in Eastern Europe after World War II : Materials of an International Conference 7-8 June 2005, Riga - 2006
Kolekcijas daļa:
Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti : gala ziņojums - 2018
Kolekcijas daļa:
Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs : metodiskais materiāls (rokasgrāmata) - 2018
Kolekcijas daļa:
Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans - 2018
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols. Klavierdarbi - [2017]
Kolekcijas daļa:
PVO-AIMS ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmu Latvijā : ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmas novērtējumu Latvijā, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izveidotu novērtējuma instrumentu garīgās veselības aprūpes sistēmai (AIMS) (PVO-AIMS) (Rīga, Latvija) 2006. gads - 2006
Kolekcijas daļa:
Zināšanu sabiedrību veidojot - 2005
Kolekcijas daļa:
Nacionālās intereses: formulējuma meklējumos - 2004
Kolekcijas daļa:
Society. Health. Welfare : 7th International Interdisciplinary Scientific Conference, Rīga, 10-12 October 2018 : abstracts. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives - 2018
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 pirmie rezultāti par 4. klašu skolēnu lasītprasmi Latvijā un pasaulē - Ozola, Antra, 1981- - 2017
Kolekcijas daļa:
Sociālais darbs : izglītība, pētniecība, prakse. 2017 - Vilka, Lolita, 1951- - 2017
Kolekcijas daļa:
Society. Health. Welfare : 6th International Interdisciplinary Scientific Conference, Rīga, 23-25 October 2016 : abstracts.Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions - 2016
Kolekcijas daļa:
Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē - Geske, Andrejs, 1954- - 2007
Kolekcijas daļa:
Siltuma ieguves tehnoloģijas : metodiskais materiāls studiju priekšmeta "Siltumapgādes avoti" teorētiskās daļas apguvei. 1. daļa - Šeļegovskis, Raimunds, 1964- - 2007
Kolekcijas daļa:
Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums - Leimane-Veldmeijere, Ieva, 1974- - 2006
Kolekcijas daļa:
Nereģistrētas nodarbinātības novērtējums : Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 - 2007
Kolekcijas daļa:
Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā - 2006
Kolekcijas daļa:
Monitoring Report on Closed Institutions in Latvia - 2006
Kolekcijas daļa:
Impact of Anthropogenic Pollution of Air Ion Concentration : summary of the doctoral thesis - 2018
Kolekcijas daļa:
365 Opportunities : encouragement and reflections for every day of your year - 2019
Kolekcijas daļa:
Darbaspēka profesionālā mobilitāte : Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 - 2007
Kolekcijas daļa:
Rivers and Lakes - 2017
Kolekcijas daļa:
Kā dzīvosim Latvijā 2015. gadā? : ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā - 2005
Kolekcijas daļa:
Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze - 2007
Kolekcijas daļa:
Darba tirgus pētījums "Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām" - 2007
Kolekcijas daļa:
Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā - 2013
Kolekcijas daļa:
Darba algas un to ietekmējošie faktori - 2006
Kolekcijas daļa:
Latgales būvkeramika: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Kultūras mantojuma aizsardzība nākotnei - [2018]
Kolekcijas daļa:
Fotogrāfija kā māksla Latvijā = The photograph as art in Latvia : 1960-1969 - [2011]
Kolekcijas daļa:
Ģenerāļa Pētera Voldemāra Radziņa rakstu krājums - [2016]
Kolekcijas daļa:
Dzīves plānošanas rokasgrāmata - [2017]
Kolekcijas daļa:
Real Property Cadastre in Baltic Countries - 2012
Kolekcijas daļa:
Europe. After 100 Before - [2018]
Kolekcijas daļa:
Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi : 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 9, Gramatika un pragmatika - 2018
Kolekcijas daļa:
Universitātes 85 mirkļi = 85 Moments of The University. 28.09.1919.-2004. - 2004
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2018. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVIII [28.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVIII - 2018
Kolekcijas daļa:
90 Latvijas Universitātes mirkļi = 90 Moments of the University of Latvia - 2009
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2017. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVII [27.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVII - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 95 mirkļi = 95 Moments of the University of Latvia - 2014
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2016. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVI [26.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVI - 2016
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2015. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXV [25.] zinātnisko rakstu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne. Nr.667 - 2004
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIV [24.] zinātnisko rakstu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIII [23.] zinātnisko rakstu krājums - 2013
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne = Law. 719. sējums = volume 719 - 2007
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXII [22.] zinātnisko rakstu krājums - 2012
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne = Law. 740. sējums = volume 740 - 2008
Kolekcijas daļa:
Gaisma ēnu galerijā : Latvijas mākslas vēstures zaudējumi un atradumi topošos pētījumos : Letonikas VII [7.] kongresa mākslas zinātnes sekcijas referātu kopsavilkumi - 2017
Kolekcijas daļa:
Sociāldemokrātija un valsts dibināšana : Latvija - [2018]
Kolekcijas daļa:
Social Democracy and State Foundation : Estonia. Latvia. Lithuania - [2019]
Kolekcijas daļa:
Work Conditions and Risks in Latvia, 2012-2013 - 2013
Kolekcijas daļa:
Uz citu zemi : Dāvids Balodis un latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta četrdesmitajos gados - 2015
Kolekcijas daļa:
Treasures of Latvia : Outstanding Export Brands and Inspiring Talents - [2017]
Kolekcijas daļa:
Training and preparedness of the Baltic Sea region (LTU, LVA, EST, POL) police officers in usage of a single model of application of physical force - [2018]
Kolekcijas daļa:
New Challenges of Economic and Business Development : 10th International Scientific Conference : Proceedings, 2018 : Productivity and Economic Growth - 2018
Kolekcijas daļa:
Verzeichnis der Teilnehmer des Rigaer Fernsprechnetzes 1918 - 1918
Kolekcijas daļa:
Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen samt den Studien- und Stundenplänen für das Studienjahr 1918/19 - Baltische Technische Hochschule - 1918
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015 : The Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors - [2015]
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = [Biology], Vol.662 - 2003
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = Biology, Vol.676 - 2004
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.691 - 2005
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.710 - 2006
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = Biology, Vol.723 - 2007
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.753 - 2009
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.745 - 2008
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 733. sējums = volume 733 - 2008
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 751. sējums = volume 751 - 2009
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas : datu bāzes un informācijas sistēmas : doktorantu konsorcijs : Rīga, 2010. gada 4. jūlijs = Computer Science and Information Technologies : databases and information systems : doctoral consortium, Riga, July 4, 2010. 757. sējums = volume 757 - 2010
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 787. sējums = volume 787 - 2012
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 770. sējums = volume 770 - 2011
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 756. sējums = volume 756 - 2010
Kolekcijas daļa:
Social Work Case Analysis: Global Perspective : collection of articles about experience on case work and social case management of eleven countries - 2018
Kolekcijas daļa:
Dabiskās pļavas un ganības - 2017
Kolekcijas daļa:
Piejūra, smiltāji un virsāji - 2017
Kolekcijas daļa:
Upes un ezeri - 2017
Kolekcijas daļa:
Iežu atsegumi un alas - 2017
Kolekcijas daļa:
Meži - 2017
Kolekcijas daļa:
Purvi, avoti un avoksnāji - 2017
Kolekcijas daļa:
Coastal, Inland Dune and Heath Habitats - 2017
Kolekcijas daļa:
Mires and springs - 2017
Kolekcijas daļa:
Outcrops and caves - 2017
Kolekcijas daļa:
Forests - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš : biobibliogrāfija. III [3.] - 2017
Kolekcijas daļa:
Karjeras konsultantu rokasgrāmata dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas starpdisciplinaritātes īstenošanai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Dizaino, technologijų ir ekonominių išteklių tarpdiscipliniškumo taikymas karjeros konsultavime - [2019]
Kolekcijas daļa:
Handbook for Implementing Interdisciplinarity of Design, Technology and Economics in Career Guidance - [2019]
Kolekcijas daļa:
Disaini, tehnoloogia ja majanduse erialadevaheliste põhimõtete rakendamise karjäärinõustamise käsiraamat - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Three Occupations of Latvia, 1940-1991 : Soviet and Nazi Take-overs and Their Consequences - 2005
Kolekcijas daļa:
Multiplicity of Sport Science in Practice : 10th Baltic Science Conference : Abstracts : April 26-28, 2017 Riga, Latvia - 2017
Kolekcijas daļa:
Baltic R&D Systems in Transition : Experience and Future Prospects - [2003]
Kolekcijas daļa:
Lifecycle of Hate Crime : Country Report for Latvia - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 2. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2014. gada 14. martā - 2014
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Mākslas akadēmijas 4. maģistrantu zinātniskās konferences tēzes] - [2016]
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Mākslas akadēmijas 3. maģistrantu pētījumu konferences referātu tēzes : 2015. gada 25. martā] - [2015]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 5. maģistrantu zinātniskā konferences tēzes : 2016. gada 1. decembrī - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 6. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2017. gada 8. decembrī - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 7. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2018. gada 6. decembrī - 2018
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2006
Kolekcijas daļa:
Climate Change in Latvia and Adaptation to it - 2011
Kolekcijas daļa:
Accountability and Responsibility - 2009
Kolekcijas daļa:
Tiesību uz speciālo pensiju noteikšanas prakse Eiropā : pētījuma gala ziņojums - 2019
Kolekcijas daļa:
Social State : problems of implementation in Russian Federation : monograph - 2019
Kolekcijas daļa:
Using game technology to develop cognitive activity of students specializing in economics : monograph - 2019
Kolekcijas daļa:
Nāve brauc ar audi - 2018
Kolekcijas daļa:
Skugabaldrs : (Ēnu lapsa) : tautas pasaka - 2017
Kolekcijas daļa:
Pluralism Anxiety : Acting Socially in Latvia - 2018
Kolekcijas daļa:
Ceļojums medijpratībā : idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās - 2017
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālā parka flora : vaskulārie augi - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē - 2018
Kolekcijas daļa:
Meža darbi un tehnoloģijas : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem - 2015
Kolekcijas daļa:
Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā : ieteikumi - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvia 100 Snapshot Stories : Latvia celebrates 100 years - [2017]
Kolekcijas daļa:
Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai = Interdisciplinary Teaching and Learning for Promoting Entrepreneurship - 2015
Kolekcijas daļa:
7th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 29-30, 2008 - 2008
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās - 2018
Kolekcijas daļa:
8th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 28-29, 2009 - 2009
Kolekcijas daļa:
16th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 24-26, 2017. Volume 16 - 2017
Kolekcijas daļa:
17th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 23-25, 2018. Volume 17 - 2018
Kolekcijas daļa:
15th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 25-27, 2016. Volume 15 - 2016
Kolekcijas daļa:
12th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 23-24, 2013. Volume 12 - 2013
Kolekcijas daļa:
13th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 29-30, 2014. Volume 13 - 2014
Kolekcijas daļa:
11th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 24-25, 2011. Volume 11 - 2012
Kolekcijas daļa:
9th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 27-28, 2010. Volume 9 - 2010
Kolekcijas daļa:
10th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 26-27, 2011. Volume 10 - 2011
Kolekcijas daļa:
14th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 20-22, 2015. Volume 14 - 2015
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija. 1. sējums - 2016
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija. 2. sējums - [2015]
Kolekcijas daļa:
New Challenges of Economic and Business Development : 10th International Scientific Conference : Abstracts of Reports 2018 : Productivity and Economic Growth - 2018
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 5 April 2017 : abstract book. Health Sciences - 2017
Kolekcijas daļa:
Национальные меньшинства в Латвии - 2016
Kolekcijas daļa:
Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā : Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniskā konference : rakstu un tēžu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
BOBCATSSS 2018 Riga. The Power of Reading : Proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book. Social Sciences - 2019
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book. Health Sciences - 2019
Kolekcijas daļa:
Places : Rīga Stradiņš University Interdisciplinary Conference on Social Sciences : April 2, 2019 Riga, Latvia : Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
8th Conference of the European Ornithologists' Union : 27-30 August 2011, Riga : programme and abstracts - 2011
Kolekcijas daļa:
Potato processing by-product evaluation for microencapsulated phenolic compound production : summary of the Doctoral Dissertation for the scientific degree of Dr.sc.ing. = Kartupeļu pārstrādes blakusproduktu izpēte mikrokapsulētu fenolu savienojumu ieguvei : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st international scientific-practical conference of the Latvian Ergonomics Society : October 7th, 2011, Riga, Latvia : program & abstracts - 2011
Kolekcijas daļa:
Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē - 2018
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants : manual - 2018
Kolekcijas daļa:
Kriitiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija : LU 76. konference: tēzes un raksti - 2019
Kolekcijas daļa:
Nauda un cilvēks : Latvijas iedzīvotāju rīcība ar savu naudu - 2018
Kolekcijas daļa:
Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija - 2019
Kolekcijas daļa:
Museums and intercultural dialogue - 2013
Kolekcijas daļa:
Ganāmpulka menedžmenta sistēma : metodiskais materiāls - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference. Ķīmijas sekcija : tēžu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Spēkratu konstrukcijas - 2008
Kolekcijas daļa:
Knowledge for Use in Practice : Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences : 1-3 April 2019, Riga, Latvia : Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
Teļu automatizēta ēdināšana : mācību līdzeklis - 2008
Kolekcijas daļa:
Izglītība zinātnei un praksei - 2018
Kolekcijas daļa:
Mašīnu elementi. 1. daļa, Savienojumi - 2008
Kolekcijas daļa:
Reflecting on Disciplinary Ethics in Folkloristics : 8th International Conference of Young Folklorists, Riga, September 19-21, 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Organization and Individual Security : Collective Monograph - 2018
Kolekcijas daļa:
Reliģiozitāte Latvijā : vēsture un mūsdienu situācija - 2012
Kolekcijas daļa:
Roma in Latvia : Research Report 2015 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Gleznotājas Lidijas Auzas darbu izstādes katalogs - 1966
Kolekcijas daļa:
Gleznotāja Lidija Auza : darbu izstādes katalogs - 1966
Kolekcijas daļa:
Medijpratība skolām - 2019
Kolekcijas daļa:
National Identity: Time, Place, People : Issue of publications from 1st International conference for students at the Faculty of Social Sciences of University of Latvia, in Riga, March 15-17, 2012 - [2012]
Kolekcijas daļa:
Caurviju prasmēs balstītā izglītība skolās un tās ietekme uz augstāko izglītību : Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskās konferences publikācijas, 2019. gada 12. aprīlī, Rīgā, Latvijā - 2019
Kolekcijas daļa:
Hybrid Threats : a Strategic Communications Perspective - [2019]
Kolekcijas daļa:
Hybrid Threats : a Strategic Communications Perspective : Annex of Case Studies - [2019]
Kolekcijas daļa:
Social Security : Inclusion-exclusion Dilemma : a Portrait of the Russian-speaking Community in Latvia - [2016]
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society : 4th international scientific conference, September 25-26, 2008, Jelgava, Latvia : proceedings - 2008
Kolekcijas daļa:
Occupation of Latvia : Three Occupations: 1940-1991 : Soviet and Nazi Take-overs and their Consequences - 2004
Kolekcijas daļa:
Language Use in Latvian Radio and Television : Legislation and Practice - [2004]
Kolekcijas daļa:
10th Baltic Sea Science Congress : Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas : Abstract Book : 15-19 June, Riga, Latvia - [2015]
Kolekcijas daļa:
8th International Conference on Biodiversity Research : Book of Abstracts : Daugavpils, 28-30 April, 2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
9th International Conference on Biodiversity Research : Daugavpils, 26-28 April, 2017 : book of abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 32nd Scientific Conference : February 17-19, 2016, Riga - [2016]
Kolekcijas daļa:
Negotiating Futures - States, Societies and the World : proceedings of the International Conference, Riga, November 11-14, 2004 - [2005]
Kolekcijas daļa:
Mastery of Life and Information Literacy - 2017
Kolekcijas daļa:
Communication as Translatio : Nordic-Baltic-Russian Cultural Dialogues - 2008
Kolekcijas daļa:
Latgale as a Culture Borderzone - 2009
Kolekcijas daļa:
The Memoirs of the 20th Century: Nordic and Baltic Experience - 2010
Kolekcijas daļa:
Nature and Culture - 2012
Kolekcijas daļa:
Landscape and Culture - 2013
Kolekcijas daļa:
Cemeteries in Cross-border Regions. Vita Memoriae - 2015
Kolekcijas daļa:
Tulkojumzinātne - 2013
Kolekcijas daļa:
"Atkusnis" kā padomju kultūras fenomens - 2013
Kolekcijas daļa:
Cilvēks valodā: etnolingvistika, lingvistiskā pasaules aina = Human in Language: Ethnolinguistics, Linguistic View of World = Человек в языке: этнолингвистика, лингвистическая картина мира - 2014
Kolekcijas daļa:
Nonsensa kultūra. Absurds literatūrā = Nonsense Culture. The Absurd in Literature - 2014
Kolekcijas daļa:
Literārais teksts: žanru modifikācijas un naratīva specifika = Literary Text: Modifications of Genres and Specificity of the Narrative - 2014
Kolekcijas daļa:
Cilvēks literatūrā un kultūrā = Human in Literature and Culture - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas devona dolomīti - 2015
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 58 - 2008
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 59 - 2009
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 60 - 2010
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 61 - 2011
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 63 - 2013
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 64 - 2014
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 65 - 2015
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 66 - 2016
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 67 - 2017
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 68 - 2017
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 69 - 2018
Kolekcijas daļa:
The 17th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat'17)" : 18-21 October 2017, Riga, Latvia : abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications 2012 : International Young Scientist Conference : Book of abstracts : April 12-14,2012 Riga, Latvia - 2012
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications 2013 : International Young Scientist Conference : Book of Abstracts : April 10-12,2013 Riga, Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
20th Baltic Agronomy Forum : book of abstracts of the scientific seminar held at Latvia University of Agriculture, 7-8 July 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Environment and renewable energy - [2009]
Kolekcijas daļa:
How integrated is Latvian society? : an audit of achievements, failures and challenges - 2010
Kolekcijas daļa:
Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas - [2016]
Kolekcijas daļa:
Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi? : pētījums - 2011
Kolekcijas daļa:
Energy efficient and ecological housing in Finland, Estonia and Latvia : current experiences and future perspectives - 2013
Kolekcijas daļa:
Viss par Youthpass : praktiski padomi un metodes, kā panākt labākos rezultātus, strādājot ar Youthpass - 2013
Kolekcijas daļa:
Pārskats par Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darbību 2011.-2012. gadā : Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politika: 2011.–2012. gada progresa ziņojums : saīsinātais pārskats - 2012
Kolekcijas daļa:
2nd International Conference "Nutrition and Health" : Conference Program and Book of Abstracts : Riga, Latvia October 5-7, 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Environmental & Occupational Medicine : Textbook for RSU foreign students - [2014]
Kolekcijas daļa:
Dzīvo vesels! : Cucuriņa padomi : diabēta rokasgrāmata bērniem - Ieviņa, Vīva - 2013
Kolekcijas daļa:
Work Conditions and Risks In Latvia - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Stratēģiskais plāns 2010.-2020. gadam = University of Latvia Strategic plan 2010-2020 - [2010]
Kolekcijas daļa:
No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai : iespējas un pieredze Latvijā : rokasgrāmata - 2012
Kolekcijas daļa:
VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region:towards better territorial integration of the Baltic Sea Region and its integration with other areas of Europe - 2010
Kolekcijas daļa:
Pētījuma "Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem" noslēguma ziņojums - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvija 2020 : nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij - [2008]
Kolekcijas daļa:
Kā mēs varam būt kopā? Sociālā fenomenoloģija par kopību veidošanos : programma un tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
Mobile termination : how to regulate or perhaps not to regulate at all? - 2010
Kolekcijas daļa:
Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : Rīga, 2012. gada 1.-2. jūnijs, Latvijas Universitāte : tēzes, programma - [2012]
Kolekcijas daļa:
Venture capital in Latvia revisited - 2010
Kolekcijas daļa:
Latvian Hidden Champions - 2012
Kolekcijas daļa:
The benefits of 4G: Sweden and Estonia - European leaders in 4G - 2015
Kolekcijas daļa:
2013. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2013. gada 21. un 22. martā - 2013
Kolekcijas daļa:
International Scientific and Educational Conference "Actual Problems of Education (MIP 2018)" : 22–23 March, 2018 : Abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Evidencialitāte latviešu valodā - [2018]
Kolekcijas daļa:
Transporta vadība un loģistika : mācību līdzeklis - 2008
Kolekcijas daļa:
Bēgšana no brīvības? : Ērihs Fromms un Latvija - 2014
Kolekcijas daļa:
Identitāte un citādība - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference : rakstu krājums : Rīga, 2018. gada 30. Janvāris - 2018
Kolekcijas daļa:
Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti : Rīga 2015. gada 23. aprīlī : programma un tēzes - 2015
Kolekcijas daļa:
Ekonomika. Vadības zinātne - [2011]
Kolekcijas daļa:
Praktiskie darbi inženierģeoloģijā : mācību līdzeklis - 2019
Kolekcijas daļa:
Septiņas sarunas par cilvēku, sabiedrību un Dievu - Kreicbergs, Viesturs, 1955- - 2019
Kolekcijas daļa:
Robinsons Kruhsiņsch. Stahstu-grahmata, behrneem Wahzeeschu wallodâ sarakstita / no Jekkuma Indrika Kampe, pehz dauds zittâs wallodâs un nu arr Latweeschu-behrneem, kas mahk lassiht, wiņņu wallodâ pahrtulkota, no C. R. Girgensohn, Zehsu-teesas prahwesta un Jaunas-Peebalgas mahzitaja. - Campe, Joachim Heinrich, 1746-1818 - 1824
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 8th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 25-26, 2019, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2019
Kolekcijas daļa:
Kristus krusta swehtiba : mahzitaju E. Berga, A. Siļķes, A. Woitkuša, E. Rumbas un J. Teriņa ewaņgelisazijas sprediķi. - 1939
Kolekcijas daļa:
Dziesmas no 2. latviešu dziedāšanas svētkiem priekš laicīga un garīga koncerta - Latvju vispārējie dziesmu svētki (2 : 1880 : Rīga, Latvija) - 1880
Kolekcijas daļa:
Latweeschu otree wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ no 17. lihds 20. junijam 1880 : (zaur Rigas Latweeschu beedribu isrihkoti) - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1880
Kolekcijas daļa:
Latweeschu treschee wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ, no 18. lihds 21. junijam 1888. g. - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1888
Kolekcijas daļa:
Klaušu beigu cēliens Kurzemē - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskie raksti
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa ievērojamākajām kurzemes hercogu pilīm - Ārends, Pēteris, 1900-1960
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercoga Jēkaba saimnieciskie panākumi Dānijā - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1937
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku brīvlaišana un 1819. gada 26. marta likums - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku "putna brīvība" pēc 1819. g. likuma - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Antonins un princese Emilie - [1866]
Kolekcijas daļa:
Kāršu spēlēšanas augļi - Kaulis, I. - [1859]
Kolekcijas daļa:
Sievietes stāvoklis tagadnē un nākotnē - Bebel, August, 1840-1913 - 1905
Kolekcijas daļa:
Latviešu fragmenti 17. gs. beigu Liepājas aktīs - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Vidzemes zemnieku zemes turēšanas un dzīvošanas likumiem no 1849. gada, zemnieku tiesnešiem par vieglāku ... - 1851
Kolekcijas daļa:
Homeopatisks padomu devējs - Bērziņš, J. - 1901
Kolekcijas daļa:
Latvju teātra vēsture - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1886
Kolekcijas daļa:
Kalendārs - dāvinājums 1940. gada - [1939]
Kolekcijas daļa:
Strādnieku kalendars ... gadam - [1933-1939]
Kolekcijas daļa:
Praktiskā pavāru grāmata - Āriņa, M., (Marija) - [1935]
Kolekcijas daļa:
Igauņu tautas dziesmas - Bērzkalne, Anna, 1891-1956 - [1926]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts Liepājas pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931]
Kolekcijas daļa:
Ogre - skaistākais atpūtas, atveseļošanās, gaisa un kalnu kūrorts - [1934]
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas plānu - [1925]
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar izstādes un pilsētas plāniem, iestāžu, veikalu, personu adresēm, grāmatu galdu, dzelzceļa sarakstu utt. - 1901
Kolekcijas daļa:
Cēsu un apkārtnes vadonis ar Cēsu pilsētas plānu - 1928
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgegend in Wort und Bild - Nölting, Bertha, 1848-1921 - [19--]
Kolekcijas daļa:
Album : Rigaer Strand - [191-]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu : ar Rīgas ievērojamāko vietu vēsturisku aprakstu, 40 nobildējumiem un diviem plāniem - 1910
Kolekcijas daļa:
Ar Shell pa skaisto Latviju - [1935]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēta Vidzemes Šveicijas ceļu karte - [ap 1909]
Kolekcijas daļa:
Ko es pieredzēju un piedzirdēju : stāsti par ļaužu sadzīvi Baltijā : I. krājums - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1888
Kolekcijas daļa:
Pa kalnu Osetiju un Imeretiju : (ceļojuma un tautas dzīves apraksts) - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1915
Kolekcijas daļa:
Illustrerte Touristenkarte der Livländischen Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1910]
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz : Dritte Auflage - [1894]
Kolekcijas daļa:
Vēsturīgs vadonis caur Rīgu ar Rīgas plānu - Graudiņš, Kārlis, 1863-1915 - [1888]
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu : ceļa apraksti - Freimane, Minna, dz. 1853 - 1884
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Ogri - 1928
Kolekcijas daļa:
Aiz šaurās dzimtenes robežām : ceļojuma apraksti - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1899
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu - 1901
Kolekcijas daļa:
Führer durch Riga mit Stadtplan - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - [pēc 1918]
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Rīt-Āzijai ar Feniksa fabrikas vagoniem : - Garkalns, Jēkabs - 1899
Kolekcijas daļa:
Vadons caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz[iesmu] sv[ētku] un izstādes programmām - 1880
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1890]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - [1934]
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Taškentai - Bernards, P. - 1900
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas vēsturi, ievērojamākām vietām, valsts un komunāliestāžu sarakstiem un Rīgas plānu - [1921]
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze zu den neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790
Kolekcijas daļa:
Padomju gadu sociālās realitātes mīti un to transformācija latviešu jaunākajos romānos - Ceplis, Rimands, 1977- - [20--]
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Tells: drāma 5 cēlienos - Schiller, Friedrich von, 1759-1805 - 1901
Kolekcijas daļa:
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem - 1889
Kolekcijas daļa:
Fausts : traģedija - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1898
Kolekcijas daļa:
Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen Jahrhunderten : erste Serie: Prag. Köln, Erfurt. Rostock. Heidelberg. Wittenberg. Marburg. Leyden. Erlangen - Böthführ, H. J., (Heinrich Julius), 1811-1888 - 1884
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. 1884 - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1884
Kolekcijas daļa:
Labbu siņņu un padohmu Grahmata, Widsemneekeem par labbu istaisita
Kolekcijas daļa:
Zeeniga Preestera Tohma no Ķempenes tschetras grahmatas, no pakkaļ-staigaschanas Kristum
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : first International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, February 8-9, 2012, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2012
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 11-12, 2013, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2013
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 6th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 27-28, 2017, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 7th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 19-20, 2018, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Baltijas mahksleneeku isstahde, atklahjot Rīgas mahkslas beedribas jaunās telpas pilsehtas muzejā 1905 : [katalogs] - 1905
Kolekcijas daļa:
Dsejas - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bibliotekāru biedrības statūti - 1939
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society : 7th annual international scientific conference : dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences, October 6-7, 2011, Jelgava, Latvia : proceedings - 2012
Kolekcijas daļa:
Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā : zinātniskā monogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
National Identity, Mobility and Capability - 2011
Kolekcijas daļa:
Human Capital - [2007]
Kolekcijas daļa:
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) : Valsts pētījumu programma, 2014-2018 : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Vannas pīlīte, kurp tu peldi? : mācību līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai "Plastmasa" - 2017
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications : 2014 : Laser III Training School for Potential Users : Laser Applications in Spectroscopy, Industry and Medicine : 10th International Young Scientist conference : Book of Abstracts : Riga, Lavia, April 9-12, 2014 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications : 2015 : 11th International Young Scientist conference : Book of Abstracts : Riga, Lavia, April 8-10, 2015 - [2015]
Kolekcijas daļa:
Workbook on the History of Great Britain in English. Early Period : (from Prehistoric Times to the Norman Conquest of 1066) : Workbook - 2019
Kolekcijas daļa:
Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija : zinātniskā monogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
Prāta mīklas pašattīstībai un izklaidei - 2019
Kolekcijas daļa:
No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai : iespējas un pieredze Latvijā : rokasgrāmata - 2006
Kolekcijas daļa:
Vides izglītība augstskolā : Environmental Education at Universities - 2009
Kolekcijas daļa:
3. starptautiskās zinātniskās konferences "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne" rakstu krājums - [2011]
Kolekcijas daļa:
10th International Conference on Biodiversity Research : Daugavpils, 24-26 April, 2019 : Book of Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
Врач и христианин : судьба доктора И. М. Рошонка как пример жизненного пути латвийского старовера в ХХ веке = Ārsts no Dieva : Ārsta Ivana Rošonoka liktenis kā latvijas vecticībnieka dzīves ceļa piemērs XX gadsimtā - 2011
Kolekcijas daļa:
Mūžilga karjeras atbalsta politika: darbs turpinās : Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darba pārskats 2009.-10. gadam : saīsinātais pārskats - 2011
Kolekcijas daļa:
The 2nd Fotonika-LV conference "Achievements and Future Prospects" : Riga, 23-25 April,2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
The Influence of Migration on the Language Environment in Latvia - [2012]
Kolekcijas daļa:
The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law : Proceedings of the International Conference, 6-7 May 2011 - 2011
Kolekcijas daļa:
12th International Scientific Conference on Functional Materials and Nanotechnologies FM&NT-2018 : Book of Abstracts : October 2-5, 2018 Riga, Latvia - 2018
Kolekcijas daļa:
Venture capital in Latvia - 2004
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship in Latvia : a comparative perspective - 2005
Kolekcijas daļa:
Adaptive Management of Trade Enterprises: Theory and Practice : the Monograph - 2018
Kolekcijas daļa:
Challenges of the EU New Regulatory Framework (NRF) in Electronic Communications : an economist’s perspective - 2005
Kolekcijas daļa:
Women and entrepreneurship in Latvia - 2006
Kolekcijas daļa:
Exploring entrepreneurship and SME development in a post Soviet context - 2006
Kolekcijas daļa:
10th International Conference "Progress on Difference Equations" : Abstracts : May 17-20, 2016, Rīga, Latvia - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Juris Ekmanis : biobibliogrāfija - 2011
Kolekcijas daļa:
Productive and unproductive entrepreneurship in Latvia - 2010
Kolekcijas daļa:
Business insolvencies in Latvia - 2010
Kolekcijas daļa:
Joint 12th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity and 9th International Conference Functional Materials and Nanotechnologies : Institute of Solid State Physics, University of Latvia September 29 - October 2 Riga, 2014 : Book of Abstracts - 2014
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship and philanthropy after socialism - 2010
Kolekcijas daļa:
Small- and medium- sized businesses' growth expectations and financial performance in Latvia: does ethnicity matter? - 2010
Kolekcijas daļa:
2015. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2015. gada 26.-27. martā - 2015
Kolekcijas daļa:
Locating entrepreneurial creativity and knowledge to foster growth of European cities - 2010
Kolekcijas daļa:
Towards a new normal: smarter ICT solutions for enterprises – challenges and opportunities - 2011
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2013" : Conference Proceedings : May 9-11,2013, Riga, University of Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
Creative Entrepreneurs' Perceptions about Entrepreneurial Education - 2012
Kolekcijas daļa:
Education and Power: Historical Perspectives : Abstracts : ISCHE 35, Riga, August 21-24 - [2013]
Kolekcijas daļa:
2011. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī - [2011]
Kolekcijas daļa:
2014. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2014. gada 10. un 11. aprīlī - 2014
Kolekcijas daļa:
2016. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2016. gada 17. un 18. martā - 2016
Kolekcijas daļa:
The 18th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat'18)" : 17-20 October 2018, Riga, Latvia : abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
2018. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2018. gada 22.-23. martā - 2018
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building : 4th International Symposium, April 11-12, 2019 Riga, Latvia : book of abstracts - [2019]
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 3rd international symposium - 2016
Kolekcijas daļa:
Programmējamie loģiskie kontrolleri : mācību līdzeklis - 2008
Kolekcijas daļa:
Sensori un mērīšanas sistēmas - 2008
Kolekcijas daļa:
Tehnoloģisko iekārtu automatizācija : mācību-metodiskais līdzeklis - 2008
Kolekcijas daļa:
Pauls Dāle: Dievs un "filozofa lieta" - 2013
Kolekcijas daļa:
Mainīgās divspēles : Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906-1940 - 2013
Kolekcijas daļa:
Sensus Divinitatis : vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā - 2012
Kolekcijas daļa:
Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums : Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti - 2010
Kolekcijas daļa:
Starp reālo un imagināro - 2016
Kolekcijas daļa:
Kants un pašdomāšana - 2011
Kolekcijas daļa:
Kritiskā domāšana : izglītība, medijpratība un spriestspēja - 2018
Kolekcijas daļa:
Human, Technologies and Quality of Education = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte - 2018
Kolekcijas daļa:
Tulkošanas teorija profesionāliem tulkiem un tulkotājiem - 2016
Kolekcijas daļa:
Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi - 2019
Kolekcijas daļa:
BEING : metaphysical hypotheses - Kreicbergs, Viesturs, 1955- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Zinātne skaitļos : statistisko datu krājums - Centrālā statistikas pārvalde (Latvija) - 2018
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 21 - 2016
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume. 24 - 2019
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current Issues in Literary Research : conference proceedings volume. 19 - 2014
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current Issues in Literary Research : conference proceedings volume. 20 - 2015
Kolekcijas daļa:
Mana vijole - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vētras atbalss - [2019]
Kolekcijas daļa:
Saules ceļos : pirmā dzejoļu grāmata - [2019]
Kolekcijas daļa:
Piemiņas vaiņags Latvijas kritušiem varoņiem. 1 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Dziesmas Daugavai - [2018]
Kolekcijas daļa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija - [2018]
Kolekcijas daļa:
XIII starptautiskā zinātniskā konference "Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2012. gada 30. marts - 2012
Kolekcijas daļa:
XIV starptautiskā zinātniskā konference "Radīt nākotni: komunikācija, izglītība, bizness" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2013. gada 30. maijs - 2013
Kolekcijas daļa:
XV starptautiskā zinātniskā konference "10 gadi Eiropas Savienībā - sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2014. gada 29. maijs - 2014
Kolekcijas daļa:
XVI Turiba University Conference "Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development" : Riga, 29 May 2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
XIX Turiba University Conference "Latvia 100: expectations, achievements and challenges" : Riga, 19 April 21018 - 2018
Kolekcijas daļa:
XX Turiba University Conference "Human Values in the Digital Age" : Riga, 26 April 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Handling Non-Response in Longitudinal Surveys: A Review of Minimization and Adjustment Strategies and Implementations for Eurocohort - 2019
Kolekcijas daļa:
Economic Statistics : textbook - 2019
Kolekcijas daļa:
Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2019. gadā : rakstu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Latviešu trimdas desmit gadi : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Par valodas dabu un sākumu - [2018]
Kolekcijas daļa:
Iz latviešu ciemiem - [2018]
Kolekcijas daļa:
Mikrofoni un māksla - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu Kultūras dienas Austrālijā : 1971-1990 - Biezaite, Margarita, 1921-2007 - 1995
Kolekcijas daļa:
Organization and Promotion of Enterprises Innovation Activity : Monograph - 2019
Kolekcijas daļa:
Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības veicināšanai - [2018]
Kolekcijas daļa:
14th International Young Scientist conference "Developments in Optics and Communications 2018" : Book of Abstracts : Riga, Latvia, April 12 – 13 , 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects - 2018
Kolekcijas daļa:
Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels : kolektīvā monogrāfija - 2018
Kolekcijas daļa:
Assessing Nowcast Accuracy of US GDP Growth in Real Time: the Role of Booms and Busts - [2019]
Kolekcijas daļa:
Responding to Cognitive Security Challenges - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvian Foreign and Security Policy : Yearbook 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Diasporas ieguldījums Latvijā un tā apzināšanas iespējas : pētījuma rezultāti - 2018
Kolekcijas daļa:
Atgriešanās apstākļi un nosacījumi : pētījuma rezultāti - 2018
Kolekcijas daļa:
15th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2019" : Book of Abstracts : Riga, Latvia, April 11 – 12 , 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Manual de la literatura hispanoamericana - [2019]
Kolekcijas daļa:
The 11th International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development" : 2019 : May 16-18, 2019, Riga, University of Latvia : abstracts of reports : Incentives for Sustainable Economic Growth - 2019
Kolekcijas daļa:
The 11th International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development" : 2019 : Incentives for Sustainable Economic Growth : May 16-18, 2019, Riga, University of Latvia : proceedings - 2019
Kolekcijas daļa:
Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem : pētījuma gala ziņojums - 2019
Kolekcijas daļa:
Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi - 2019
Kolekcijas daļa:
Protecting Elections: a Strategic Communications Approach - 2019
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference : referātu tēzes - 2019
Kolekcijas daļa:
Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības? - [2019]
Kolekcijas daļa:
Improving NATO Strategic Communications Terminology - 2019
Kolekcijas daļa:
Krievijas sadarbība ar Latvijas pašvaldībām: Daugavpils un Rēzeknes piemēri - 2019
Kolekcijas daļa:
ASV iekšzemes kopprodukta pieauguma tempa īstermiņa prognožu precizitātes novērtējums reālajā laikā: izaugsmes un lejupslīdes nozīmīgums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Nanostructured Composite Materials for Energy Storage and Conversion : collection of articles - 2019
Kolekcijas daļa:
Dzimte un tulkošana : rakstu krājums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Electric Supply : methodological guidelines for practical works - 2019
Kolekcijas daļa:
Elektroapgāde : praktisko darbu metodiskie norādījumi - 2019
Kolekcijas daļa:
Electrical Installation of Residential Buildings : Methodical Guidelines for Practical Works - 2019
Kolekcijas daļa:
Electrical Engineering and Electronics: Tasks and Methodical Guidelines - 2019
Kolekcijas daļa:
Electrical Apparatuses : Methodical Guidelines for Laboratory and Practical Works - 2019
Kolekcijas daļa:
Distribution Networks : Methodological Guidelines and Summary of Lecture Notes - 2019
Kolekcijas daļa:
High-Voltage Electric Motors and Generators - 2019
Kolekcijas daļa:
High-Voltage Safety Precautions - 2019
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food. Nutrition. Well-Being" : conference proceedings : Jelgava, May 2-3, 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās - 2019
Kolekcijas daļa:
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Latvijas pieredze - 2015
Kolekcijas daļa:
Meža taksācija - 2018
Kolekcijas daļa:
Par stabilizējošiem fiskālajiem noteikumiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
13th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2017" : book of abstracts : Riga, Latvia, April 6 – 7 , 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
12th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2016" : book of abstracts : Riga, Latvia, March 21 - 23, 2016 - [2016]
Kolekcijas daļa:
9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy” : May 18-20, 2017, Riga, University of Latvia : Abstracts of Reports - 2017
Kolekcijas daļa:
9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy” : May 18-20, 2017, Riga, University of Latvia : Proceedings - 2017
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy" : Riga, Latvia, May 12–14, 2016 : Abstracts of Reports - 2016
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy" : Riga, Latvia, May 12–14, 2016 : Proceedings - 2016
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2014" : Riga, Latvia, May 8-10, 2014 : Abstracts of Reports - 2014
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2014" : Riga, Latvia, May 8-10, 2014 : Conference Proceedings - 2014
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2013" : Riga, Latvia, May 9-11, 2013 : Abstracts of Reports - 2013
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2012" : Riga, Latvia, May 10-12, 2012 : Abstracts of Reports - 2012
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2012" : Riga, Latvia, May 10-12, 2012 : Conference Proceedings - 2012
Kolekcijas daļa:
International Conference for Doctoral Students “Current Issues in Economic and Management Sciences” : Riga, Latvia, November 10-12, 2011 : Abstracts of Reports - 2011
Kolekcijas daļa:
International Conference for Doctoral Students "Current Issues in Economic and Management Sciences" : Riga, Latvia, November 10-12, 2011 : Conference Proceedings - 2011
Kolekcijas daļa:
Vēsture : zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā = History : Land, Power, and Religion in the Middle and Modern Ages in the Baltic Region - [2009]
Kolekcijas daļa:
1949. gada 25. martā izvesto balsis : dažu Daugavpils un Ilūkstes apriņķa deportēto ģimeņu likteņi mutvārdu vēstures avotos un arhīva dokumentos - 2008
Kolekcijas daļa:
Ainavu arhitektūra un plānošana : 20 gadi - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes raksti : jubilejas izdevums = Scientific papers University of Latvia : Anniversary Edition - [2004]
Kolekcijas daļa:
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums. 2 (10) - 2018
Kolekcijas daļa:
Perpetuum mobile 2019 : Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto pētnieku zinātnisko rakstu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā = Restored Cultural Monuments in Latvia, 2014-2015 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā = Restored Cultural Monuments in Latvia, 2017 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Материалы конференций и семинаров : 2009-2014 - 2015
Kolekcijas daļa:
Zemes un vides zinātnes : Earth and Environmental Sciences - [2011]
Kolekcijas daļa:
VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2017
Kolekcijas daļa:
VIII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2018
Kolekcijas daļa:
VII starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" = VII Международная научно-практическая конференция "Трансформационные процессы в сфере права, региональной экономики и экономической политики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы" = VII International scientific conference "Transformational Processes in Law, Regional Economic, Political and Legal Issues" : rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
VI Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2016
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" materiāli (2017.gada 20.-21.oktobris) : I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2017" (20th-21st October, 2017) : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2018
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018" materiāli (2018.gada 12.-13.oktobris) : I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018): Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2019
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" materiāli (2017. gada 20.-21. oktobris) : II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2017" (20th-21st October, 2017) : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2018
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" materiāli (2017. gada 20.-21. oktobris) : III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2017" (20th-21st October, 2017) : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2018
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018" materiāli (2018. gada 12.-13. oktobris) : III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018) : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2019
Kolekcijas daļa:
The Role of Constitutional Courts in the Globalised World of the 21st Century : Proceedings of the 2018 Conference of the Constitutional Court of the Republic of Latvia - 2019
Kolekcijas daļa:
Doktorantūras absolventu gadagrāmata = Yearbook of RTU PhD Awardees. 2018 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu un dzinēja vadības telpu : mācību līdzeklis - 2019
Kolekcijas daļa:
Materiāli nodarbībām navigācijas un manevrēšanas laboratorijā : mācību līdzeklis - 2019
Kolekcijas daļa:
Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : praktikums. Hidromehāniskie procesi - 2019
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" materiāli (2015. gada 16.-17. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes - 2016
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" materiāli (2015. gada 16.-17. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas - 2016
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" materiāli (2015. gada 16.-17. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes - 2016
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" materiāli (2015. gada 16.-17. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : IV [4.] daļa, Psiholoģijas aktualitātes - 2016
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" materiāli (2016. gada 14.-15. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" materiāli (2016. gada 14.-15. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" materiāli (2016. gada 14.-15. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : IV [4.] daļa, Psiholoģijas aktualitātes - 2017
Kolekcijas daļa:
75th Conference of the University of Latvia : International Medical Section : book of abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
A Blind Casting into the Evidential Sea: the Interplay Between Fundamental Rights and the Efficacy of Leniency Programmes - [2018]
Kolekcijas daļa:
An Analysis of the Nutrition and Allergen Labelling Rules in the EU and their Implications on the Common Market - [2018]
Kolekcijas daļa:
Проблемы истории и культуры пограничья : (II [2] Верхнедвинские историко-краеведческие чтения) : сборник научных статей II [2] Международной научной конференции г. Верхнедвинск, 24 мая 2019 г. - 2019
Kolekcijas daļa:
56th International Riga Technical University Conference "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE'2015" : proceedings - [2015]
Kolekcijas daļa:
The Balanced Development of National Economy Under the Conditions of Modern World Transformations : monograph - 2019
Kolekcijas daļa:
Scientific Proceedings of the 12th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF 2013 - 2013
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University - 2014
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2015. gada 20. februārī - [2015]
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Abstracts of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University - [2008]
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē : III [3] - 2018
Kolekcijas daļa:
Elektrostaciju un apakšstaciju elektroiekārtas : mācību programma - 2019
Kolekcijas daļa:
Augstsprieguma ietaišu parametru mērīšana - 2019
Kolekcijas daļa:
Dzīvojamo ēku elektroinstalācija : praktisko darbu metodiskie norādījumi - 2019
Kolekcijas daļa:
Elektrotehnikas un elektronikas darbu uzdevumi un metodiskie norādījumi : uzdevumu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Elektriskie aparāti : laboratorijas un prakstisko darbu metodiskie norādījumi - 2019
Kolekcijas daļa:
Sadales tīkli : metodiskie norādījumi un lekciju konspekts - 2019
Kolekcijas daļa:
Augstsprieguma elektriskie dzinēji un ģeneratori - 2019
Kolekcijas daļa:
Augstsprieguma elektrodrošības pasākumi - 2019
Kolekcijas daļa:
Augstsprieguma tehnoloģiju pamati : praktisko darbu metodiskie norādījumi - 2019
Kolekcijas daļa:
Introduction to High-voltage Technologies : methodical guidelines for practical works - 2019
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 12th International Scientific Conference. No.12 - 2019
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship : Production and Co-operation in Agriculture : Proceeding of the International Scientific Conference - 2019
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society ; Home Economics ; Finance and Taxes ; Bioeconomy : proceedings of the International Scientific Conference - 2019
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings of the International Scientific Conference - 2019
Kolekcijas daļa:
Satversme skolēnu acīm : vērojumi par pamattiesībām un sapņojumi par Satversmes nākamajiem 100 gadiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах и культурах : сборник научных трудов = Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā : zinātnisku rakstu krājums, 2 - 2019
Kolekcijas daļa:
Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. Inta Freimane. Scriptum Festivum - 2017
Kolekcijas daļa:
Alīse Laua (1914-1994). In honorem - 2014
Kolekcijas daļa:
Arturs Ozols (1912-1964). In honorem - 2013
Kolekcijas daļa:
Antiquitas Viva: Studia Classica : 5 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 12. Studentu pētniecisko darbu konferences "Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi" rakstu krājums, 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Acta Universitatis Latviensis – pie gadsimta sliekšņa - 2019
Kolekcijas daļa:
Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva : Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VI, Izglītība un pilsoniskā sabiedrība - 2011
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VII - 2014
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VIII, Pedagoģija - attīstības sadarbībai - 2016
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XXI [21] - 2019
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, VII [7] - 2010
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. VIII [8] - 2012
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. IX [9] - 2013
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. X [10] - 2014
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XI [11] - 2015
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XII [12] - 2016
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XII/XIV [13/14] - 2018
Kolekcijas daļa:
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 21 (1/2) - 2017
Kolekcijas daļa:
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 22 (1/2) - 2018
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē : II [2] - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs - 2018
Kolekcijas daļa:
Brīvmākslinieks Jānis Dreimanis : atmiņas, attēli, notis - 2000
Kolekcijas daļa:
Baltisches Album : eine Auswahl aus dem Album baltischer Ansichten - Stavenhagen, Wilhelm Siegfried, 1814-1881
Kolekcijas daļa:
The 25th Symposium of the International Colour Vision Society : Abstract Book : July 5-9, 2019 Riga, Latvia - [2019]
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2006/2007 - [2007]
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2008/09 - [2009]
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2010/11 - [2011]
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2014 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. 4. izdevums - 2019
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2019 (1), Ekonomika, finanses un grāmatvedība - 2019
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2019 (2), Personāla vadība - 2019
Kolekcijas daļa:
Trends and Developments in the Malicious Use of Social Media - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pārskats par Latvijas iedzīvotāju veselību 100 gadu periodā - 2018
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2019 (3), Kultūra un māksla ; Tiesību zinātnes ; Valodniecība - 2019
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2019 (4), Vadībzinības un uzņēmējdarbība ; Sabiedriskās attiecības un mārketings - 2019
Kolekcijas daļa:
Smoking in Russia: Estimating the Benefits of Reduced Prevalence - 2007
Kolekcijas daļa:
Campaign Contributions and Firm Performance: the "Latvian Way" - 2008
Kolekcijas daļa:
Do Political Connections Matter? Firm-level Evidence from Latvia - 2008
Kolekcijas daļa:
Wage Rigidity and Worker's Flows during Recessions - 2017
Kolekcijas daļa:
Capital Controls and Electoral Cycles - 2018
Kolekcijas daļa:
Inflation in the Baltic States and other EU Member States: Similarities, Differences and Adoption of the Euro - 2006
Kolekcijas daļa:
Inflation in Latvia: Causes, Prospects and Consequences - 2007
Kolekcijas daļa:
Competition in the Latvian and Baltic Grocery Retail Markets - 2007
Kolekcijas daļa:
Stagflation in Latvia: How Long, How Far, How Deep? : a BICEPS and SSE Riga Report - 2008
Kolekcijas daļa:
Renewable Energy is there a Latvian Master Plan? - 2008
Kolekcijas daļa:
The Case for Latvian Version of the Obama Broadband Package : a BICEPS and SSE Riga Report - 2009
Kolekcijas daļa:
Too Few Locally Produced Goods on the Shelves of Latvian Shops: Reality or Myth? : a BICEPS and SSE Riga Report - 2009
Kolekcijas daļa:
Tax Reform in Latvia: Could it be fair? - 2010
Kolekcijas daļa:
Post Crisis "Success" Stories? Economic Outcomes and Social Progress in Iceland and Latvia - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvia Stumbling Towards Progressive Income Taxation: Episode II - 2017
Kolekcijas daļa:
Distributional Effects of Recent Benefit and Tax Reforms in Latvia - 2018
Kolekcijas daļa:
Finanšu pārskati : mācību līdzeklis - 2019
Kolekcijas daļa:
Romānu sērija "Mēs. Latvija, XX gadsimts" : bibliogrāfiskais rādītājs - 2019
Kolekcijas daļa:
Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos : vīru koru dziedāšanas vēsture Limbažos no 1859. līdz 2019. gadam (dokumenti, publikācijas, hronika, tradīcijas, atmiņas, viedokļi) - 2019
Kolekcijas daļa:
Domu graudi - 2010
Kolekcijas daļa:
Mans ceļš pie Dieva - 2005
Kolekcijas daļa:
Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana - 2019
Kolekcijas daļa:
Sustainable and Responsible after-use of Peat Extraction Areas - 2019
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2010 - 2010
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2012 - [2012]
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2014 - [2014]
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Ievads elektriskajās mašīnās un elektropiedziņā - 2019
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata 2017/2018 - Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts - 2019
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : I [1.] daļa, Augstākā izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume I [1], Higher Education - 2019
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : II [2.] daļa, Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. Volume II [2], School Pedagogy. Preschool Pedagogy - 2019
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija. Inovācijas valodu izglītībā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume III [3], Special Pedagogy. Social Pedagogy. Innovation in Language Education - 2019
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : IV [4.] daļa, Sports un veselība. Māksla un dizains : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume IV [4], Sport and Health. Art and Design - 2019
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : V [5.] daļa, Mūžizglītība. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume V [5], Lifelong Learning. Information Technologies in Education - 2019
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : VI [6.] daļa, Ekonomika, inovatīva uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvaldība. Finanses, grāmatvedība un nodokļu administrēšana : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume VI [6], Economics, Innovative Business and Public Administration. Finance, Accounting and Tax Administration - 2019
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : VII [7.] daļa, Psiholoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume VII [7], Psychology - 2019
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti - 2019
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 14th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 26, 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2017
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2018
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2019
Kolekcijas daļa:
18th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 22-24, 2019. Volume 18 - 2019
Kolekcijas daļa:
Informative Report on Medium and Long-term Labour Market Forecasts - 2018
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 1 - 2005
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 2 - 2006
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 3 - 2008
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 4 - 2009
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 5 - 2010
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 6 - 2011
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 7 - 2012
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 8 - 2013
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 9 - 2014
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 10 - 2015
Kolekcijas daļa:
Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas : zinātnisko rakstu krājums pēc IV [4.] Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāliem = The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues : IV [4] International scientific and practical conference proceedings = "Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политического и правового развития" : сборник научных публикаций по материалам IV [4] международной научно-практической конференции - 2016
Kolekcijas daļa:
VI starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" = VI Международная научно-практическая конференция "Трансформационные процессы в сфере права, региональной экономики и экономической политики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы" = VI International scientific conference "Transformational Processes in Law, Regional Economic, Political and Legal Issues" : zinātnisko rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Maija Einfelde : Her Life and Music - 2019
Kolekcijas daļa:
Applied Information and Communication Technologies : proceedings of the 4-th international scientific conference - 2010
Kolekcijas daļa:
Applied Information and Communication Technologies : proceedings of the 6-th international scientific conference - 2013
Kolekcijas daļa:
Adverse Childhood Experiences of Young Adults in Latvia : study report from the 2011 survey - 2012
Kolekcijas daļa:
Medicīnas ētikas rokasgrāmata : II [2.] izdevums - 2009
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. III [3] - 2007
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. IV [4] - 2008
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. V [5] - 2008
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. VI [6] - 2009
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. VII [7] - 2010
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. IX [9] - 2012
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. X [10] - 2013
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XI [11] - 2014
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XII [12], Jāzepam Vītolam - 150 - 2015
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XIII [13], Maija Einfelde dzīvē un mūzikā - 2016
Kolekcijas daļa:
Dāvinājumi bibliotēkas krājumā : vadlīnijas bibliotēkām - [2019]
Kolekcijas daļa:
IX Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas : 2 - 2017
Kolekcijas daļa:
Rezistence pret augu aizsardzības līdzekļiem : herbicīdi, fungicīdi, insekticīdi - 2018
Kolekcijas daļa:
Novēršamo traumu izplatība Latvijā. 2008-2016, ar alkohola lietošanu saistītie negadījumi - 2017
Kolekcijas daļa:
Patvēruma meklētāju uzņemšanā iesaistīto speciālistu un brīvprātīgo pieredze darbā ar patvēruma meklētājiem un garīgās veselības problēmu risināšanā : pētījuma ziņojums - 2015
Kolekcijas daļa:
Fiziskā aktivitāte un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma bērniem Latvijā - [2007]
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais skolu darbinieku smēķēšanas pētījums, 2007. gada aptauja Latvijā : aptaujas rezultātu apkopojums - 2010
Kolekcijas daļa:
Neinfekciju slimības - saslimstība, mirstība, riska faktori : situācija Latvijā 2006.-2015. gadā - 2016
Kolekcijas daļa:
OECD veselības sistēmu pārskati: Latvija 2016 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Psihiskās veselības veicināšana un pašnāvību profilakse Latvijā 2012. gadā : tematiskais ziņojums - 2013
Kolekcijas daļa:
Smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība skolas vecuma bērniem Latvijā, 1991.-2006. - Gobiņa, Inese, 1979- - 2008
Kolekcijas daļa:
Uztura paradumi un ķermeņa masa skolas vecuma bērniem Latvijā - 2007
Kolekcijas daļa:
Veselība un psihoemocionālā labklājība skolas vecuma bērniem Latvijā - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju veselība : analītisks ziņojums - 2012
Kolekcijas daļa:
Novēršamo traumu izplatība Latvijā. 2008-2016, bērnu traumatisms - 2017
Kolekcijas daļa:
Novēršamo traumu izplatība Latvijā. 2008-2016, mirstība no kritieniem - 2017
Kolekcijas daļa:
Narkotiku lietošana izklaides vietās : pētījuma rezultāti - Koroļeva, Ilze, 1960- - 2008
Kolekcijas daļa:
Narkotiku lietošana izklaides vietās 2012. gadā - 2014
Kolekcijas daļa:
Atkarību izraisošo vielu lietošana izklaides vietās Latvijā 2016. gadā : pētījuma gala ziņojums - [2016]
Kolekcijas daļa:
4th International Conference "Innovative Materials, Structures and Technologies" IMST 2019 : Riga, Latvia, 25 - 27 september 2019 : Book of Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā : pētījuma pārskats - Sniķere, Sigita - 2010
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XII [12], Iracionālais, mistiskais, noslēpumainais kultūrā - 2009
Kolekcijas daļa:
Atkarību izraisošo vielu lietošanas tendenču analīze ieslodzījuma vietās Latvijā 2018. gadā : pētījuma gala ziņojums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XII [13], Četri pamatelementi kultūrā: uguns, ūdens, zeme, gaiss - 2011
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XV [15], Gastronomiskais teksts literatūrā un kultūrā - 2014
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XVII [17], Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā (II) - 2016
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XVIII [18], Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā (III) - 2017
Kolekcijas daļa:
Human in Literature and Culture: Interdisciplinary Perspective - 2016
Kolekcijas daļa:
Scientific Problems of Engineering Economics of Construction and Real Estate Management, Regions and Territories Development ICEREE'2019 : Book of Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
Economy Work - 2019
Kolekcijas daļa:
Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2017. gadā - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu monitorings. 1998-2002 - Pudule, Iveta, 1958- - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti. I [1.] sējums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti. II [2.] sējums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Elektrisko ķēžu vienādojumi : mācību grāmata - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvia and Latvians : collection of scholarly articles. Volume I [1] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latvia and Latvians : collection of scholarly articles. Volume II [2] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Lībiešu krasta ceļvedis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Латвия и латыши : академическое собраниe статей. Том I [1] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Латвия и латыши : академическое собраниe статей. Том II [2] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti - [2018]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2019/2021 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Латвия и латыши : академическое собраниe статей - [2019]
Kolekcijas daļa:
Notekūdeņu novadīšana : metodiskie norādījumi studiju projekta izstrādei - 2019
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš 30 - 2019
Kolekcijas daļa:
The Baltic Way 30 - 2019
Kolekcijas daļa:
Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības un koplīgumu pārrunu brīvība - 2018
Kolekcijas daļa:
Piesardzīgā draudzība : Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā - [2007]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2018/2020 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2005/2006 : features, animation, documentaries - [2005]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2008/2009 : features, animation, documentaries - [2009]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2007/2008 : features, animation, documentaries - [2008]
Kolekcijas daļa:
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums.3 (11) - 2019
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2009/2010 : features, shorts, animation, documentaries - [2010]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2010/2011 : features, shorts, animation, documentaries - [2011]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2011/2012 : features, shorts, animation, documentaries - [2012]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2012/2013 : features, shorts, animation, documentaries - [2013]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2013/2014 : features, shorts, animation, docs - [2014]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2016/2018 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2017/2019 - [2017]
Kolekcijas daļa:
Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE’2019 : Book of Abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
Transnational Corporations in the Economies of Developing Countries and Countries with Economies in Transition (for Example, the Federal Republic of Brazil and Russian Federation) : Monograph - 2019
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXV [25] - 2019
Kolekcijas daļa:
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums.1 (9) - 2017
Kolekcijas daļa:
Daesh Propaganda, Before and After its Collapse : Countering Violent Extremism - 2019
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference Būvniecība`2019 : konferences ziņojumu tēžu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019 : konferenču tēžu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2019) : conference proceedings - 2019
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2019) : abstracts proceedings - 2019
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 35th Scientific Conference : February 20-22, 2019, Riga - [2019]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 20th Scientific Conference : February 16-18, 2004, Riga - [2004]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 21th Scientific Conference dedicated to the International Year of Physics : February 7-9, 2005, Riga - [2005]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 22th Scientific Conference : March 29-30, 2006, Riga - [2006]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 23th Scientific Conference : February 13-17, 2007, Riga - [2007]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 24th Scientific Conference : February 20-22, 2008, Riga - [2008]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 25th Scientific Conference : February 11-13, 2009, Riga - [2009]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 26th Scientific Conference : February 17-19, 2010, Riga - [2010]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 28th Scientific Conference : February 8-10, 2012, Riga - [2012]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 29th Scientific Conference : February 20-22, 2013, Riga - [2013]
Kolekcijas daļa:
30. zinātniskās konferences tēzes : 2014. gada 19.-21. februāris = Abstracts of the 30th Scientific Conference : February 19–21, 2014, Riga - 2014
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 31st Scientific Conference : February 24-26, 2015, Riga - [2015]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 33rd Scientific Conference : February 22-24, 2017, Riga - [2017]
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 34th Scientific Conference : February 20-22, 2018, Riga - [2018]
Kolekcijas daļa:
1976 VMV 2016 : [Valmieras Mākslas vidusskolai 40] - [2017]
Kolekcijas daļa:
European Pillar of Social Rights and Latvia's Choices : analysis, November 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
The post-2020 budget of the European Union: Latvia’s interests and opportunities : analysis, November 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Uz efektīvu Krievijas atturēšanu vērstas sistēmas izveidošana Eiropā: atturēšanas militārie un nemilitārie aspekti : novembris 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Creating an effective deterrent against Russia in Europe: military and non-military aspects of deterrence : November 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā :Bradfordā, 1961.g. 20., 21., 22. maijā : [materiāli] - 1961
Kolekcijas daļa:
Nemateriālais kultūras mantojums: dabas telpa, resursi un prakses : priekšlasījumu kopsavilkumi : 08/09/2017 : Rīga, Latvija - [2017]
Kolekcijas daļa:
Astotās Anglijas latviešu dziesmu dienas : Lesterā, de Montforta aulā, 1967. gada 9., 10., 11. jūnijā - 1967
Kolekcijas daļa:
Ceturtās Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1954.g. 10. un 11. jūlij,. Mančesterā : [materiāli] - 1954
Kolekcijas daļa:
Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku : pētījuma gala ziņojums - 2019
Kolekcijas daļa:
Ziņojums par nepieciešamiem uzlabojumiem starpnozaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā bērniem ar psihiskiem, attīstības un uzvedības traucējumiem, kā arī antisociālu uzvedību - [2018]
Kolekcijas daļa:
Konceptuālais ziņojums "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai" - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē : 4. nodevums: pētījuma gala ziņojums: priekšlikumi brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības modeļu uzlabošanai, ieviešanai un identificēto šķēršļu brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības ieviešanas procesā risināšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā - 2019
Kolekcijas daļa:
Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā : gala ziņojums - 2018
Kolekcijas daļa:
Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai : pētījuma gala ziņojums - 2017
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu dziesmu dienas : Lesterā, 1971. g. 30.-31. jūl. un 1. aug.: [materiāli] - 1971
Kolekcijas daļa:
Diasporas politikas attīstība : pētījuma rezultāti - 2018
Kolekcijas daļa:
Izvērtējuma ziņojums "ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007.-2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana" : ziņojums : versija 1.2 - 2018
Kolekcijas daļa:
Informētība par darba attiecībām un attieksme pret krāpšanos : Latvijas iedzīvotāju aptauja - 2018
Kolekcijas daļa:
Vaboles - 2012
Kolekcijas daļa:
Konference "Latvija un Francija: partneri un sabiedrotie Eiropā" : konferences materiāli - 2002
Kolekcijas daļa:
Smuku muižas vēsture - Bērziņš, Andris, 1951- - [2015]
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1951., Londonā, 27., 28., 29.jūnijā : [materiāli] - 1951
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXVI [26], Dinamiskā Āzija - 2019
Kolekcijas daļa:
10. Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : 1981. gadā no 24. līdz 26. jūlijam - 1981
Kolekcijas daļa:
Zem Dienvidu krusta : kultūrvēsturiskas atmiņas. IV [4] daļa (1980-1993) - [2019]
Kolekcijas daļa:
Zem Dienvidu krusta : kultūrvēsturiskas atmiņas. III [3] daļa (1970-1979) - [2019]
Kolekcijas daļa:
The 11th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy" : abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 20. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2016. gada 20. aprīlis = Human. Environment. Technology : 20th Students International Scientific and Practical Conference : Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia 20 April 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 21. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2017. gada 19. aprīlis = Human. Environment. Technology : 21st Students International Scientific and Practical Conference : Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia 19 April 2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 22. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2018. gada 25. aprīlis = Human. Environment. Technology : Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia 25 April 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Оценка производительности труда : практический подход к управлению производительностью труда сотрудников в вашей организации - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās : Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konference : konferences rakstu krājums : 2019. gada 16.-18. oktobrI Rīgā. I [1] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia. Volumen XI (XXX). 11 (30) - 2018
Kolekcijas daļa:
Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions - Cicchella, Antonio, 1964- - 2019
Kolekcijas daļa:
11. Anglijas latviešu dziesmu dienu Lesterā Vadonis : 1986. g. 31.7. - 3.8. - 1986
Kolekcijas daļa:
Вечные Пилигримы Вселенной. книга 1, Пустыня - 2019
Kolekcijas daļa:
The Role of Deepfakes in Malign Influence Campaigns - 2019
Kolekcijas daļa:
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 30. jūnijam ; Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 12. decembrim - 2019
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Пустыня - 2019
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Пустыня - 2019
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Пустыня - 2019
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 11. oktobrim - 2019
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Пустыня - 2019
Kolekcijas daļa:
Η ποιότητα ζωής παιδιών και νέων στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές - [2019]
Kolekcijas daļa:
Country-Level Effects of the ECB's Expanded Asset Purchase Programme - [2019]
Kolekcijas daļa:
Darbaspēka rezervju anatomija Baltijas valstīs: skats 15 gadu pēc pievienošanās ES - [2019]
Kolekcijas daļa:
Getting Old Is No Picnic? Sector-Specific Relationship Between Workers Age and Firm Productivity - [2019]
Kolekcijas daļa:
Novecošana nav izprieca: darbinieku vecuma un uzņēmuma produktivitātes saiknes īpatnības nozaru dalījumā - [2019]
Kolekcijas daļa:
Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos : zinātniskā monogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
Anatomy of Labour Reserves in the Baltic Countries: a Snapshot 15 years After the EU Accession - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ar sakostiem zobiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā starpnozaru konference "Uzņēmējdarbības stratēģijas tendences veicinot mazās un vidējās uzņēmējdarbības inovatīvu ilgtspējīgu attīstību" : international Conference "Strategies for Entrepreneurship for Sustainable Development of Small and Medium-Sized Innovative Entrepreneurship" = міжнароднa конференція "Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва" - 2019
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros : studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : cборник научных статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business within the Concept of Green Economy : Collection of scientific articles of students and young scientists - 2018
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros : studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : cборник научных статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business within the Concept of Green Economy : Collection of scientific articles of students and young scientist. Nr.2 - 2019
Kolekcijas daļa:
8th International Conference on Safety and Durability of Structures ICOSADOS 2018 : May 23-25, 2018, LLU, Latvia : Proceedings - 2018
Kolekcijas daļa:
Hospitaly Industry: Opportunities, Challenges and Perspectives'17 : Proceedings of Student International Seminar : 28 November, 2017 - [2017]
Kolekcijas daļa:
III International Economic Forum "Business Support: Critical Points, Science-Based Solutions, International Cooperation" : program & abstracts book - 2019
Kolekcijas daļa:
Модель успеха : рабочая тетрадь 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
COLREG - 72 : 1972.gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem noteikto uguņu, zīmju un skaņas signālu mācību palīglīdzeklis - 2019
Kolekcijas daļa:
Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā - 2019
Kolekcijas daļa:
Reģionu konkurētspēja - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : VII [7.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2009. gada 25.-27.jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference, June 25-27, 2009. 1. sējums - 2009
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : VII [7.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2009. gada 25.-27.jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference, June 25-27, 2009. 2. sējums - 2009
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : VIII [8.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2011. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2011. 1. sējums - 2011
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : VIII [8.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2011. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2011. 2. sējums - 2011
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : IX [9.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2013. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2013. 1. sējums - 2013
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : IX [9.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2013. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2013. 2. sējums - 2013
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : IX [9.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2013. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2013. 3. sējums - 2013
Kolekcijas daļa:
Environment. Technology. Resources : proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, June 18-20, 2015. Volume I [1] - 2015
Kolekcijas daļa:
Environment. Technology. Resources : proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, June 18-20, 2015. Volume II [2] - 2015
Kolekcijas daļa:
Environment. Technology. Resources : proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, June 18-20, 2015. Volume III [3] - 2015
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XI [11.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2017. gada 15.-17. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, June 15th-17th, 2017. 1. sējums - 2017
Kolekcijas daļa:
Zem Dienvidu krusta : kultūrvēsturiskas atmiņas - [2016-2019]
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XI [11.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2017. gada 15.-17. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, June 15th-17th, 2017. 2. sējums - 2017
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XI [11.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2017. gada 15.-17. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, June 15th-17th, 2017. 3. sējums - 2017
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019. 1. sējums - 2019
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019. 2. sējums - 2019
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019. 3. sējums - 2019
Kolekcijas daļa:
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2019 (1) - 2019
Kolekcijas daļa:
Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie : (konferencja Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 25 maja 2017 r.) - 2017
Kolekcijas daļa:
Polska, Łotwa, razem - 2014
Kolekcijas daļa:
Innovations, technologies and research in education, 2019 : proceedings of ATEE Spring Conference - 2019
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē : IV [4] - 2019
Kolekcijas daļa:
Digital approaches in cultural heritage: towards a Pan-Baltic cooperation network : final report - 2019
Kolekcijas daļa:
Skolotāja profesionālā identitāte : zinātniskā monogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
Success Workbook - 2020
Kolekcijas daļa:
Divdesmit rožukroņa noslēpumi - Pujats, Jānis, 1930- - 2019
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2019". Gaidot starptautisko zinātnes vērtējumu : zinātniskā semināra rakstu krājums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Human, Technologies and Quality of Education : proceedings of Scientific Papers. 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Falling behind: How Social Media Companies are Failing to Combat Inauthentic Behaviour Online - 2019
Kolekcijas daļa:
The Use of GEO-Targeting During Elections - 2019
Kolekcijas daļa:
Arctic Narratives and Political Values: Arctic States, China and NATO - 2019
Kolekcijas daļa:
Russia’s Strategic Interests and Tools of Influence in the Western Balkans - [2019]
Kolekcijas daļa:
Saskaņu meklējot - [2019]
Kolekcijas daļa:
Towards Rule of Law in the Digital Environment - 2019
Kolekcijas daļa:
Starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā : pētījums - 2019
Kolekcijas daļa:
Lobēšanas normatīvais regulējums un problemātika Latvijā un Eiropā : pētījuma gala ziņojums : 2019. gada novembris - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta lepnums 100 : personības, notikumi, procesi - [2019]
Kolekcijas daļa:
Bermontiādei 100 - 2019
Kolekcijas daļa:
Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijas Republikā : 2019. gada 25. maijs - 2019
Kolekcijas daļa:
The 2019 European Parliament elections in the Baltic states - 2019
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2019
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2019
Kolekcijas daļa:
Accelerate Weight Loss : with advanced keto diet techniques - [2019]
Kolekcijas daļa:
Keto in 30 Minutes : an easy diet book for beginners - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Latvian Song and Dance Celebration - [2018]
Kolekcijas daļa:
Administratīvi teritoriālās reformas iespējamā ietekme uz publiskās infrastruktūras tīklu : apskats, 2019. gada oktobris - [2019]
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskās politikas un to ieguldījums dzimstības veicināšanā : apskats, 2019. gada aprīlis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Iepakojuma depozīta sistēmas iespējamā ietekme uz vidi, tautsaimniecību un sociālekonomisko attīstību : apskats, 2019. gada jūlijs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ierobežojumi darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā: starptautiskā pieredze : pētījuma gala ziņojums : 2019. gada jūnijs - 2020
Kolekcijas daļa:
NATO at 70 in the Baltic Sea Region : the Riga Conference Papers 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2019, 23. gads - [2019]
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 10, Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā - 2019
Kolekcijas daļa:
How Should we Live in Cultural Diversity? Building Sustainable Communities in Times of Fear : the 26th Nordic Intercultural Communication (NIC) conference : November 28-30, 2019, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, Latvia - [2019]
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XV [15] - 2019
Kolekcijas daļa:
Industrijas 4.0 izaicinājumi : metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām - 2019
Kolekcijas daļa:
Politics and Profit in the Fake News Factory : four work models of political trolling in the Philippines - 2019
Kolekcijas daļa:
Paradox Fine Art European Forum Biennial Conference Riga 2019. Art Future / Future Signs :book of abstracts : September 11–14, Riga, Art Academy of Latvia - 2019
Kolekcijas daļa:
Покрова : ежегодное приложение к литературному альманаху "Oceanus Sarmaticus". [2019] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах. 1, 2016 - 2016
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах. 2, 2017 - 2017
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах. 3, 2018 - 2018
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах. 4, 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Покрова : ежегодное приложение к литературному альманаху "Oceanus Sarmaticus". [2018] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Riga Dialogue Afterthoughts. 2019, Managing Crisis and Strategic Stability in the Euroatlantic Community - 2019
Kolekcijas daļa:
Uzturs pacientiem ar audzēju terapijas laikā - 2018
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2019 : proceedings - 2019
Kolekcijas daļa:
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem darbā ar bērniem par mutes dobuma un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem - 2018
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas Eiropas ceļš: 15 < 30 < 100 - 2019
Kolekcijas daļa:
Personīgo finanšu pārvaldība : mācību līdzeklis - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis LU profesors Pēteris Zvidriņš : biobibliogrāfija - 2013
Kolekcijas daļa:
Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai : pētījuma gala ziņojums - 2018
Kolekcijas daļa:
Sociālā dizaina perspektīva : izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievieti - 2017
Kolekcijas daļa:
Fotogrāfs : par foto vēsturi, fotogrāfu Jāni Āboltiņu un viņa darbiem - 2019
Kolekcijas daļa:
Латвийский православный хронограф. Выпуск III, [3] - 2018
Kolekcijas daļa:
Латвийский православный хронограф. Выпуск II, [2] - 2016
Kolekcijas daļa:
Nekad nepadodies - 2017
Kolekcijas daļa:
Латвийский православный хронограф. Выпуск I, [1] - 2015
Kolekcijas daļa:
Zinātnes valoda : konferences materiāli : 2019. gada 29. martā - 2019
Kolekcijas daļa:
Metodiski ieteikumi un līdzekļi sporta nodarbībām : metodisks studiju līdzeklis - 2019
Kolekcijas daļa:
Factors Determining Municipal Spending Differences in Latvia - [2019]
Kolekcijas daļa:
ECB paplašinātās aktīvu iegādes programmas ietekme: valstu līmeņa rezultāti - [2019]
Kolekcijas daļa:
Generalised Impulse Response Function as a Perturbation of a Global Solution to DSGE Models - [2019]
Kolekcijas daļa:
Macroeconomic Effects of the ECB's Forward Guidance - [2019]
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata žurnālistiem : īsi par mediju likumiem - Azanda, Ieva, 1982- - [2018]
Kolekcijas daļa:
Skūpstu koeficients : romāns - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ragana bez diploma : romāns - [2019]
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedība : mācību grāmata [3 daļās] - 2017-
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedība : mācību grāmata [3 daļās]. 1. daļa, Grāmatvedības pamati - 2017
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedība : mācību grāmata [3 daļās]. 2. daļa, Saimniecisko līdzekļu uzskaite - 2018
Kolekcijas daļa:
In Search of Innovation : the evolution of technical thought - Mironovs, Viktors, 1941- - 2019
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi par kursa darba izstrādi priekšmetā "Ventilācija" : mācību līdzeklis - 2019
Kolekcijas daļa:
Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca ; Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas : uzziņu izdevums - 2020
Kolekcijas daļa:
Karavīra ceļš : virsleitnants Teodors Kalnājs - 2015
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris trijos gadsimtos (1869-2009) - Lešinskis, Ziedonis, 1931- - 2010
Kolekcijas daļa:
Skorpiona slazdā : Sibīrijas dienasgrāmata, 1941.-1943. - 2009
Kolekcijas daļa:
Filozofe, vadošā pētniece, asociētā profesore, Dr.phil. Ella Buceniece : biobibliogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
Falling Behind : how social media companies are failing to combat inauthentic behaviour online - 2019
Kolekcijas daļa:
Kartes. 2018 : [bibliogrāfiskais rādītājs] - 2019
Kolekcijas daļa:
Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Interesantie un savādie vietvārdi Latvijas kartē - 2016
Kolekcijas daļa:
Грамоты, касающіяся до сношений Сѣеверо-Западной России съ Ригою и Ганзейскими городами, въ XII, XIII и XIV вѣекѣ (съ 8 литографированными снимками) - 1857
Kolekcijas daļa:
Applied Macroeconomic Multisectoral Modeling : scientific monograph - 2018
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Decoding Crimea : pinpointing the influence strategies of modern information warfare - [2020]
Kolekcijas daļa:
Disinformation as a Global Problem - Regional Perspectives - 2020
Kolekcijas daļa:
Iran's Proxy War in Yemen: The Information Warfare Landscape - 2020
Kolekcijas daļa:
Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes : Paradox Fine Art European Forum Biennial Conference Riga 2019 :1. jaunās mākslas biennāle Rīgā 2019 : izstādes katalogs : 05/09/2019–26/10/2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Nākotnes zīmju dizaina darbnīca : vizuālo tēžu katalogs = Future signs design workshop : visual thesis catalogue : 15/10/2019-18/10/2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ceļš : The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 70 - 2019
Kolekcijas daļa:
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. Mans kāpums - 2020
Kolekcijas daļa:
Vispārināta impulsa reakcijas funkcija kā DSGE modeļu globāla atrisinājuma perturbācija - [2019]
Kolekcijas daļa:
Short-Term Inflation Projections Model and Its Assessment in Latvia - [2020]
Kolekcijas daļa:
ECB perspektīvas norādes makroekonomiskā ietekme - [2019]
Kolekcijas daļa:
Теорія и практика іоги - 1939
Kolekcijas daļa:
Resultate der in den Jahren 1816 bis 1819 ausgeführten astronomisch-trigonometrischen Vermessung Livlands - Struve, Friedrich Georg Wilhelm, 1793-1864 - 1844
Kolekcijas daļa:
Bioķīmija : metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti Pārtikas produktu tehnoloģijas fakultātes Pārtikas zinību studiju programmas studentiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Mana mūža gājiens : atmiņas un apcerējumi - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1935
Kolekcijas daļa:
Pareizas domāšanas dziedinošais un atjaunojošais spēks - Krīgers, Rūdolfs - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvju sieviešu nacionalās līgas paraugi audumiem - 1940
Kolekcijas daļa:
Atjaunošanās : cilvēka atdzimšana un mūža pagarināšana pēc Indijas Hatha jogu mācībām - Krīgers, Rūdolfs - 1931
Kolekcijas daļa:
Zwaigznite mozajim tautisim : Ku redzeja Jonits Zimas swatku prikš-wokorā - Naaizmērstule, 1890-1965 - 19uu
Kolekcijas daļa:
Indijas jogu elpošanas vingrinājumi : nolasīts Latvijas parapsiholoģijas biedrībā - Krīgers, Rūdolfs - 1925
Kolekcijas daļa:
Buddhas mācības pamati - Janeks, Aleksandrs, 1891-1970 - [1924]
Kolekcijas daļa:
Doriana Greja portrets : romāns - Wilde, Oscar, 1854-1900 - [1933]
Kolekcijas daļa:
Снежака. Проклятие бессмертных - 2020
Kolekcijas daļa:
Šalc Tālavas un dzimtenes sili - 2020
Kolekcijas daļa:
Darba likums ar komentāriem - 2020
Kolekcijas daļa:
Dobeles muzeja raksti. I [1. sējums] - 2020
Kolekcijas daļa:
Smiltis Eiropas naudas sadales zobratos - Litvins, Gatis, 1984- - 2010
Kolekcijas daļa:
Augošas vērtības meklējumos valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās - Kalniņš, Valts, 1974- - 2011
Kolekcijas daļa:
Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi pilsoniskās sabiedrības attīstībai - Miezaine, Zinta, 1962- - 2012
Kolekcijas daļa:
Krievijas pretkorupcijas cīņa: reformas, aktīvisms un nopūlējušies valdītāji - 2012
Kolekcijas daļa:
Iestrēguši atklātības metaforās - Austere, Linda - 2012
Kolekcijas daļa:
The Perpetual Battle : corruption in the former Soviet Union and the new EU members - Walker, Christopher, 1964- - 2011
Kolekcijas daļa:
Russia’s Anti-corruption Predicament: Reforms, Activism and Struggling Rulers - 2012
Kolekcijas daļa:
Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana : zinātniskā monogrāfija - 2018
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi norobežojošo konstrukciju mitruma režīma vienkāršotam aprēķinam : mācību metodikas līdzeklis - 2017
Kolekcijas daļa:
Doctrine of civil procedure Russia : monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Joint Operation Management Between Bridge and Engine Control Room in Laboratory - 2019
Kolekcijas daļa:
Learning Materials for Navigation and Manoeuvring Action in Laboratory - 2019
Kolekcijas daļa:
Осада и взятіе Риги русскими войсками въ 1709-1710 г.г. : (къ 200 лѣтнему юбилею) - Болдырев, Василий Георгиевич, 1875-1936 - [1910]
Kolekcijas daļa:
Migrācijas vizualizācija : četras nodarbības par migrāciju vidusskolēniem - 2018
Kolekcijas daļa:
Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909–1945) - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata 2020 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook 2020 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Remediation of Degraded Areas : guidelines : research, planning, management - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Ķīmijas sekcija : tēžu krājums : 2020. gada 6. marts - 2020
Kolekcijas daļa:
Slavistica Docenda. 2 : slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas : kolektīvā monogrāfija - 2020
Kolekcijas daļa:
Svešinieki - [2020]
Kolekcijas daļa:
Skaistākās rokas Deli : romāns - [2019]
Kolekcijas daļa:
Burbulis - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kliedziens no debesīm. 1. grāmata, Betelgeizes gaisma - [2019]
Kolekcijas daļa:
Aizved mani uz Hiršenhofu : romāns - [2019]
Kolekcijas daļa:
Sīnāja kalna lieta - [2020]
Kolekcijas daļa:
"Inženieris Frīdrihs Canders" : rakstu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
dzimšanas diena : stāsti - [2020]
Kolekcijas daļa:
Versija: Tēvi - [2019]
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš. Turpinājums : starptautiskās konferences materiāli : 2019. gada 22. augusts, Rīga, Latvija - 2019
Kolekcijas daļa:
The Baltic Way. Continued : materials of the international conference : 22 August 2019, Riga, Latvia - 2019
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXVII [27] - 2019
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume. 25 - 2020
Kolekcijas daļa:
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 23 (1/2) - 2019
Kolekcijas daļa:
Noslēguma izvērtējums "ES fondu ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.-2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana" : iepirkuma identifikācijas Nr. FM2017/49 (TP IZV) - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ideological Polarization in Baltic Societies : a Cross-National Survey Report - 2019
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
5th International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 9-13 July, 2019, Jurmala, Latvia : abstract book - [2019]
Kolekcijas daļa:
[Zilbju roka] : zilbju rakstības uzdevumi 5-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Uzbūvē vārdu : 6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Lasi ar izpratni : 6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Lasi ar izpratni par pūcēm : 6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi matemātikā : 1. klase, 1. semestris - [2019]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi matemātikā : 1. klase, 2. semestris - [2018]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 2 līdz 3 gadiem. 3. krājums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 3 līdz 4 gadus veciem bērniem. 4. krājums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Seko līnijai! : 3-5 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
10 krāsu spēle : [3 līdz 6 gadus veciem bērniem] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Virknes : 3-7 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 4. krājums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 5. krājums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-5 gadus veciem bērniem. 6. krājums, Ziemas krājums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 7. krājums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Uzzīmē otru pusi : no 4 līdz 5 gadiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Grafiski līdzīgo burtu D, B, P d, b, p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 4-6 līdz gadus veciem bērniem. 1. krājums, Burti - [2019]
Kolekcijas daļa:
Grafiski līdzīgo burtu D, B, P d, b, p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 5-7 gadus veciem bērniem. 2. krājums, Zilbes un vārdi - [2019]
Kolekcijas daļa:
Grafiski līdzīgo burtu D, B, P d, b, p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 5-7 gadus veciem bērniem. 3. krājums, Teikumi - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pārzīmē rakstu : 4-7 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
100 aktīvas spēles un rotaļas : 4-12 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Seko līnijai! : 4-gadniekiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Russian Economy: Prospects for Putin 4.0 - 2020
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 5 līdz 6 gadiem. 4. krājums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-6 gadus veciem bērniem. 6. krājums, Ziemas krājums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Atšifrēšana : domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-7 gadus veciem bērniem - [2018]
Kolekcijas daļa:
Savieno cipariņus : 5-6 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Griežam detaļas un līmējam kopā : 5-7 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Daļskaitļi : 5-8 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
DRUKĀTO burtu un ciparu rakstības treniņam 5-gadniekiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7-gadniekiem. [2. krājums] - [2019]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7 gadus veciem bērniem : 6. krājums, Ziemas krājums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7-gadniekiem. [3. krājums] - [2019]
Kolekcijas daļa:
DRUKĀTO vārdu rakstības treniņam 6-gadniekiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Cik ir pulkstenis? : 6-8 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz dzīves meistarību : metodiskais materiāls vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības pedagogiem - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latgalian CV - 2011
Kolekcijas daļa:
Latgalīša CV no senejūs laiku da 21. godu symta - 2015
Kolekcijas daļa:
Latgalieša CV no senlaikiem līdz 21. gadsimtam - 2015
Kolekcijas daļa:
Burtu režģis : 5-6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Lasi ar izpratni vārdus : 5-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 2. izdevums - 2020
Kolekcijas daļa:
Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem. 1. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Rēķini un atšifrē tekstu : 6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Grafiskais diktāts : 5-6 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Krāso cipariņus pēc norādītajām formām : 5-7 gadus veciem bērniem - [2019]
Kolekcijas daļa:
20 profesijas : [profesiju knaģu spēle] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Knaģu spēle : 66 kartītes : [izvēlies pareizo burtu (kurš mazais burts atbilst lielajam)] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Darbiņš ar knaģiem! : [izvēlies pareizo burtu] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Knaģu spēle : 33 attēli : [pirmā burta knaģu spēle] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Knaģu spēle : 66 kartītes : [skaitļiem 1-12] - [2018]
Kolekcijas daļa:
Knaģu spēle : skaitļiem 1-20 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana - 2019
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2019
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2019
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs, 1588-1830. Sērija A - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā - 2019
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums - 2019
Kolekcijas daļa:
Social Integration as a Dimension of Foreign Students’ Wellbeing in Italy - 2019
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma finanšu analīze. Teorija un praktiskā pielietošana - 2013
Kolekcijas daļa:
Rēķini, meklē un atrod! : 6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
The 2030 United Nations Sustainable Development Goals in Latvia : proceedings of an international scientific conference, 25-26 April 2019, Riga = ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030: īstenošana Latvijā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 25.-26. aprīlis, Rīga : tēzes - [2019]
Kolekcijas daļa:
Mācies rakstīt vārdus : 6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Degradēto teritoriju remediācija : izpēte, plānošana, izmantošana - 2019
Kolekcijas daļa:
Mapping Extremist Communities: a Social Network Analysis Approach - 2020
Kolekcijas daļa:
Camouflage for the Digital Domain : a Force Protection Framework for Armed Forces - 2020
Kolekcijas daļa:
Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem. 3. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem. 2. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ar septiņjūdžu zābakiem : Pirmā pietura - Dānija : laikmetīgās mākslas izstāde = With seven-league boots. First station - Denmark : contemporary art exhibition - [2015]
Kolekcijas daļa:
Burtu baloni 5-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Skola, kas mācās : rokasgrāmata - 2018
Kolekcijas daļa:
Es atzīstos - [2019]
Kolekcijas daļa:
Izsvītrotie : zviedru kriminālromāns - [2018]
Kolekcijas daļa:
Overview of National Strategies for Longitudinal Data Collection - 2019
Kolekcijas daļa:
Indijas jogu elpošanas vingrinājumi : nolasīts Latvijas parapsiholoģijas biedrībā - Krīgers, Rūdolfs - 1925
Kolekcijas daļa:
Atjaunošanās : cilvēka atdzimšana un mūža pagarināšana pēc Indijas Hatha jogu mācībām - Krīgers, Rūdolfs - 1931
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata testēšanas un analītiskajām laboratorijām - 2020
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. IX [9] : Izglītības kvalitātes dimensijas. Pētniecība: mācīšanās un mācīšana - 2020
Kolekcijas daļa:
Bille un karš - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ielu muzikanta dienasgrāmata jeb daļēji nopietns 21. gs. klaidoņa ikdienas atspoguļojums cauri astoņām Eiropas valstīm un ne tikai... : Latvija - Lietuva - Polija - Slovākija - Ungārija - Austrija - Čehija - Vācija - [2017]
Kolekcijas daļa:
La Henriade :Poeme En Dix Chants. - Voltaire, 1694-1778
Kolekcijas daļa:
Lauku dzirnavas - 1944
Kolekcijas daļa:
Mašīnu elementi - 1924
Kolekcijas daļa:
Hexastichon Sebastiani brant in memorabiles euangelistarum figuras
Kolekcijas daļa:
Podnieka darbi : Siltuma mācība. Apkures ietaises. Darba rasējumi. Maksas aprēķini - 1939
Kolekcijas daļa:
Est- und Livländische Brieflade: eine Sammlung von Urkunden zur Adels- und Gütergeschichte Ehst- und Livlands, in Uebersetzungen und Auszügen : 4 sēj. (6 d.) - 1856-1887
Kolekcijas daļa:
Nodokļi : mācību grāmata - 2019
Kolekcijas daļa:
RTU 60th International Scientific Conference on Economics and Enterpreneurship SCEE’2019 Proceedings : Riga, Latvia, 11–12 October 2019
Kolekcijas daļa:
Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" : aktualizēts izdevums - 2019
Kolekcijas daļa:
Rēķini ar aizstāšanas metodi : 6-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Saklausi otro skaņu : tematiskais krājums 5-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem. 3. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Krustvārdu mīklas 5-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem. 1. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem. 2. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem. 1. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Griežam un līmējam loksnes 1-7 : 4-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Lietuvių ir latvių literatūriniai dialogai : Straipsniai. Recenzijos - Butkus, Vigmantas, 1965- - 2019
Kolekcijas daļa:
Spēlēju, dancoju : opera 3 cēl. / Imanta Ziedoņa librets ; Imanta Kalniņa mūzika - Kalniņš, Imants, 1941- - [19--]
Kolekcijas daļa:
Statistiskās metodes ekonomikā - [2020]
Kolekcijas daļa:
Bērnu emocionālais traumatisms atkārtotas ārpusģimenes aprūpes maiņas gadījumos - 2020
Kolekcijas daļa:
Zinātniska konference "Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš" : 2019. gada 23. maijā : tēzes - 2019
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām - 2020
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "Anthropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central and Eastern Europe" : Program & Abstracts : 13/03/2020 – 14/03/2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
From Airplanes to Rockets ‒ Friedrich Zander and Early Aviation in Riga : Scientific Monograph - 2018
Kolekcijas daļa:
Ernst Nauck (1819-1875) : der erste Direktor des Polytechnikums zu Riga : wissenschaftliche Monographie = The first director of Riga Polytechnicum : scientific monograph = Rīgas Politehnikuma pirmais direktors : zinātniskā monogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
Evaluation of the Possibilities for Using the Radio Frequency Spectrum Band 694-790 MHz for Wireless Transmission Systems : Summary of the Doctoral Thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Radiofrekvenču spektra joslas 694-790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Hidroksikarbonskābju receptoru sintētisko ligandu pētījumi : promocijas darba kopsavilkums = Studies of Synthetic Ligands of Hydroxycarboxylic Acid Receptors : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē : mācību grāmata - 2015-2018
Kolekcijas daļa:
Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē : mācību grāmata : 1. daļa - 2015
Kolekcijas daļa:
Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē : mācību grāmata : 2. daļa - 2016
Kolekcijas daļa:
Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē : mācību grāmata : 3. daļa - 2018
Kolekcijas daļa:
Ūdeņradis. Ūdeņraža ekonomika. E-gāze - 2017
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XVI [16] - 2020
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People. XXIII [23] - 2020
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti : Jelgava, 2019. gada 21.- 23. novembrī - 2019
Kolekcijas daļa:
Теория решения неструктурированых специальных задач = Theory of Resolving Unstructured Special Tasks (Way of T.R.U.S.T.) - [2020]
Kolekcijas daļa:
Бизнес интеллект с новом мире D.E.S.T. - [2020]
Kolekcijas daļa:
5 gadu jubilejas profesionālā maģistra studiju progrmmas "Dizains" maģistra darbu katalogs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2019 (2) - 2019
Kolekcijas daļa:
Braut-Tantz,auff Hochzeitlichen Freuden-Tag dem Wol-Edlen und Vesten Herrn Johann von Preißwald, Wohlbestalten General Auditeurn der Königl. Guarnisonen in Liefland, wie auch der Edlen, Ehr-und viel Tugendreichen Jungfr. Sophia Dunten, Herrn Marten Duntens, Vornehmen Kauff- und Handels-Herrn allhie, Eheleiblichen Tochter
Kolekcijas daļa:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 23. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2019. gada 24. aprīlis - 2019
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 11 - 2016
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 12 - 2017
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 13 - 2018
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2020
Kolekcijas daļa:
Nīderlandes 16.-18. gs. iespiedgrafika no Pētera Betgera kolekcijas = Niederländische Druckgrafik des 16.-18. Jahrhunderts aus der Sammlung von Peter Böttger : [izstādes izdevums] - 2016
Kolekcijas daļa:
Pierakstītā skaņa : izstāde : mūzikas notācija cauri laikiem = Sound in Signs : exhibition - [2017]
Kolekcijas daļa:
Baltu kelias : kuršiai, žiemgaliai, seliai : Latvija, Lietuva : turizmo maršrutai, lankytinos vietos - 2019
Kolekcijas daļa:
Balts' Road : Couronians, Semigallians, Selonians : Latvia, Lithuania : Sightseeing objects, tourist route - 2019
Kolekcijas daļa:
Baltu ceļš : kurši, zemgaļi, sēļi : Latvija, Lietuva : tūrisma maršruts, apskates objekti - 2019
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2020 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2020 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas - [2020]
Kolekcijas daļa:
XXI Turiba University Conference "Sustainable Economy. The Latvian Story" : Riga, 21 April 2020 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Veicinātāja apmācība : rokasgrāmata - [2017]
Kolekcijas daļa:
Pieaugt sirdsgudrībā - [2019]
Kolekcijas daļa:
Путешествие по домам препятствий (6, 8, 12) : ведическая астрология - 2019
Kolekcijas daļa:
Klusie vēstures veidotāji : ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā - [2019]
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 13th International Scientific Conference. No.13 - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2012, 20. grāmata - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2013, 21. grāmata - 2014
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2014, 22. grāmata - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2015 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2016, 24. grāmata - 2017
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2017, 25. grāmata - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2018, 26. grāmata - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2019 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Rekomendācijas ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai teritoriju plānošanā - [2020]
Kolekcijas daļa:
Nanomaterials for biosensors and biomedical applications : book of abstracts : International Conference July 2-4, Jurmala, Latvia - [2019]
Kolekcijas daļa:
Grasslands, Biodiversity and Business - 2019
Kolekcijas daļa:
Diamonds in Your Backyard : small, beautiful changes to inspire and catalyse your own personal renaissance - 2020
Kolekcijas daļa:
The Educational Game "Journalist" in Questions and Answers - [2017]
Kolekcijas daļa:
Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā - 2019
Kolekcijas daļa:
Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā - 2019
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2019. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIX [29.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXIX [29] - 2019
Kolekcijas daļa:
Jesus: a very short introduction - [2018]
Kolekcijas daļa:
Jāņa evaņģēlija komentārs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Valoda sabiedrībā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference : 2020. gada 20.-21. februāris : tēzes - 2020
Kolekcijas daļa:
Деловая игра «Журналист» в вопросах и ответах : как осваивать окружающее пространство вместе с подростками - [2017]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 78. Starptautiskā zinātniskā konference : referātu tēžu krājums : Rīga, 2020. gada 24. janvāris - 2020
Kolekcijas daļa:
Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija : Latvijas Universitātes 78. zinātniskā konference : referātu tēžu krājums : Rīga, 2020. gada 28. janvāris - 2020
Kolekcijas daļa:
Vieglie teksta uzdevumi 5-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 5. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Skaiti līdz 10 un savieno : 4-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Savieno cipariņus transporta līdzekļiem : 4-5-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Savieno cipariņus [dzīvniekiem] : 5-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Savieno skaitļus 1-10 [transporta līdzekļiem] : tematiskais krājums 3-4 gadus veciem bērniem - [2020]
Kolekcijas daļa:
IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm : 2019. gada atjauninājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Nīcas izloksnes vārdnīca. A-I - 2017
Kolekcijas daļa:
Sail in Estonia and Latvia : cruising guide - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasmes pamatlīmenis : pirmslīmenis (A0), pamatlīmenis (A1 un A2) : 7 – 10 gadus veciem skolēniem, 11 – 15 gadus veciem skolēniem - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts simtgade Notikumi 2018 - [2018]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 3. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 4. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem. 2. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Savieno skaitļus 1-10 [dzīvniekiem] : tematiskais krājums 3-4 gadus veciem bērniem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs : 3. nodevums: gala ziņojums - 2020
Kolekcijas daļa:
Skolas darbībā. Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai : ceļvedis skolēniem - 2020
Kolekcijas daļa:
Skolas darbībā. Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai : ceļvedis skolotājiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Bērzu audzēšana un izmantošana - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums : gala ziņojums - 2020
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2018-2019 : Protecting Media Freedom - 2019
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti - 2019
Kolekcijas daļa:
Dzīvot, mācīties un strādāt kopā : jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta ietvaros gūtā pieredze - 2020
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieredze. Ko ar to darīt? : metodiskie ieteikumi pedagogiem kultūras norišu iekļaušanai mācību saturā un diskusijas par Eiropu veicināšanai - 2020
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana Latvijas reģionos : apskats, 2020. gada februāris - [2020]
Kolekcijas daļa:
Igaunijas pieredzes izvērtējums, valstij pārņemot vidusskolas : apskats, 2020. gada marts - [2020]
Kolekcijas daļa:
Parlamentārās ētikas regulējums Eiropā: deputātu ētikas un rīcības kodeksi : apskats, 2020. gada maijs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā : pētījuma gala ziņojums : apskats, 2020. gada aprīlis - 2020
Kolekcijas daļa:
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020 : konferences tēžu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2020) : abstracts proceedings - 2020
Kolekcijas daļa:
Priekšlikumi par iespējām palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu caur Rīgas brīvostu - 2019
Kolekcijas daļa:
7. lietišķo pētījumu konference : tēžu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
6. lietišķo pētījumu konference : tēžu krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 2017" : 12. tēžu krājums - 2017
Kolekcijas daļa:
Zinātniski-praktiskā konference "Atspēriens karjerai" : tēžu krājums - 2019
Kolekcijas daļa:
Ticība Dievam ir pamatota : ateisma un kristietības principu salīdzinājums - analīze - Pujats, Jānis, 1930- - 2020
Kolekcijas daļa:
The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs. Global Thought and Latvia - [2020]
Kolekcijas daļa:
Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas rapša (Brassica napus L.) augšanu un attīstību : promocijas darba kopsavilkums Dr. agr. zinātniskā grāda iegūšanai - 2017
Kolekcijas daļa:
The Legal Implications of Malicious Exploitation of Social Media - 2020
Kolekcijas daļa:
Risks and Vulnerabilities in the Western Balkans - 2020
Kolekcijas daļa:
Russia’s Narratives Toward the Western Balkans: Analysis of Sputnik Srbija - 2020
Kolekcijas daļa:
Tracking Russia’s Narratives in the Western Balkan Media Space - 2020
Kolekcijas daļa:
Manipulation Ecosystem of Social Messaging Platforms - 2020
Kolekcijas daļa:
Strategic Communications in Crisis: How East Asian Governments Responded to the COVID-19 Pandemic - 2020
Kolekcijas daļa:
Mitigating Disinformation in Southeast Asian Elections: Lessons from Indonesia, Philippines and Thailand - 2020
Kolekcijas daļa:
Antiquitas Viva: Studia Classica : 3 - [2009]
Kolekcijas daļa:
Antiquitas Viva: Studia Classica : 4 - 2014
Kolekcijas daļa:
Štāba bataljonam - 100 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos. Zemgale, Ziemeļlietuva - 2019
Kolekcijas daļa:
Įspūdinga kelionė po dvarų ir rūmų parkus. Žiemgala, Šiaurės Lietuva - 2019
Kolekcijas daļa:
Увлекательное путешествие по дворцовым и приусадебным паркам. Земгале, Северная Литв - 2019
Kolekcijas daļa:
Spannender Ausflug in die Parks von Schlössern und Herrenhäusern. Zemgale, Nordlitauen - 2019
Kolekcijas daļa:
An Exciting Journey Around Palace and Manor Parks. Zemgale, Northern Lithuania - 2019
Kolekcijas daļa:
Rīga Stradiņš University International Student Conference, 2020. Health Sciences : abstract book - 2020
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2017-2018 : how media organisations across the Baltics are embracing the digital age - 2018
Kolekcijas daļa:
The Latvian ABC : your guide to Latvia and Latvians - [2020]
Kolekcijas daļa:
Rīga Stradiņš University International Student Conference, 2020. Social Sciences : abstract book - 2020
Kolekcijas daļa:
Angļu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9.klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Bezvēsts pazudušās : romāns - [2019]
Kolekcijas daļa:
Prove : Rīgas meistara nāve : romāns - [2019]
Kolekcijas daļa:
Amnēzija : aizmirst, atcerēties, neaizmirst : detektīvromāns - [2018]
Kolekcijas daļa:
Ventspils mākslinieki - [2017]
Kolekcijas daļa:
Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū : analītisks pārskats - 2016
Kolekcijas daļa:
Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū : analītisks pārskats. 2011 - [2012]
Kolekcijas daļa:
Fizisko aktivitāšu nozīme skolēnu veselības veicināšanā : metodiskais materiāls skolotājiem - 2017
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un pieejas plānošana : metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājam - [2019]
Kolekcijas daļa:
Matemātikas mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Atklājot Bībeli : ievads Bībeles studiju metodikā - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto doktora studiju programmu stipendiātu zinātniskās konferences sesijas tēzes - 2020
Kolekcijas daļa:
Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā Latvijā - 2018
Kolekcijas daļa:
PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā : 1940.-1991. gads - 2020
Kolekcijas daļa:
Pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas biznesa gada pārskats 2019 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas biznesa gada pārskats 2018 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Если я смог и ты сможешь : история повторяется - человек остается человеком - [2020]
Kolekcijas daļa:
Rīga 2016 - [2016]
Kolekcijas daļa:
Sports un veselība 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2020
Kolekcijas daļa:
Krustojums - [2008]
Kolekcijas daļa:
Literatūra 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences "Gramatika un valodas apguve" referātu tēzes : 2020. gada 19. un 20. martā = Prof. Artūro Ozolo 56-osios tarptautinės mokslinės konferencijos "Gramatika ir kalbos mokymasis" pranešimų tezės, 2020 metų kovo 19 ir 20 d. = Abstracts of the 56th Arturs Ozols International Academic Conference "Grammar and Language Acquisition", March 19-20, 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Inženierzinības 7. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Franču valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Franču valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vācu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vācu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Bioloģija 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Sociālās zinības 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Fizika 8.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ķīmija 8.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pirmsskolas mācību programma - [2019]
Kolekcijas daļa:
LLU TF studentu un maģistrantu zinātniskā conference 2020 : inženierzinātņu sekcija : 2020. gada 17. aprīlī - 2020
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XIV [14] - 2017
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XV [15] - 2018
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) - [2020]
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības (krievu) valoda 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (angļu valoda). Svešvaloda I (angļu valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika : mācību grāmata un metodiskais līdzeklis mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) - [2020]
Kolekcijas daļa:
Matemātika un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) - [2020]
Kolekcijas daļa:
Caurviju prasmes pirmsskolā : metodiskais līdzeklis pirmsskolas skolotājam - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Datorika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Teātra māksla 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Mūzika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Vizuālā māksla 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Tehnoloģiju mācību joma : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Supporting the Engagement and Reintegration of 18–24 Year Old Early School-Leavers in Lifelong Learning: Evidences for Targeted Compensatory and Preventive Strategy in Education - 2015
Kolekcijas daļa:
Dabaszinātņu mācību joma : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Sociālā un pilsoniskā mācību joma : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības 1.-6. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Noslēguma ziņojums "ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.-2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana" - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas upju kvalitātes kartes - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas upju un ezeru fona līmeņa monitoringa staciju un etalonstāvokļa noteikšana : projekta atskaite - 2003
Kolekcijas daļa:
Ķīmija I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju laika izlietojums : statistisko datu krājums = Time use of the population of Latvia : the statistical data collection - 2005
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (vācu valoda). Svešvaloda I (vācu valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (krievu valoda). Svešvaloda I (krievu valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Literatūra I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (franču valoda) Svešvaloda I (franču valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Matemātika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā : fokusa grupu diskusiju analīze : 2003. gada jūnijs-septembris - 2003
Kolekcijas daļa:
Dokumentai atveria paslapčių duris : Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio tardymo byla - 2020
Kolekcijas daļa:
Aprēķinu Latvijas iemaksām Eiropas Savienības budžetā principi : zinātniski-pētnieciskais darbs - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas profesionālās izglītības un prakses sistēmas būvniecībā izvērtēšana : Eiropas savienības likumdošanas akti par profesiju reglamentēšanu dalībvalstīs : pārskats - [2004]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Arhitektūras politika 2020 - [2019]
Kolekcijas daļa:
Bioloģija I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Institūcijām alternatīvas veco ļaužu aprūpes "labās prakses" rokasgrāmata - 2002
Kolekcijas daļa:
Auto : ceļvedis. 2019 - [2019]
Kolekcijas daļa:
The Latvian Publishing Industry - [2019]
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības literatūra (krievu) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Matemātika I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Homo et. Persona. Societas. Natura. Innovationes : 2019. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia. Volumen XII (XXXI). 12 (31) - 2019
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia. Volumen IX (XXVIII). 9 (28) - 2010
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia. Volumen X (XXIX). 10 (29) - 2016
Kolekcijas daļa:
Hitchhiking around the World : North America's cocktail - [2017]
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) graudu tehnoloģiskajām īpašībām : promocijas darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai = Influence of agro-ecological factors on winter wheat (Triticum aestivum L.) grain technological properties : summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.agr. - 2018
Kolekcijas daļa:
Ainavu arhitektūra un plānošana : 25 gadi = 25 Years of Landscape Architecture and Planning - 2019
Kolekcijas daļa:
Kā rīkoties krīzes gadījumā - [2020]
Kolekcijas daļa:
What to do in a case of crisis - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kак действовать в случае кризисной ситуации - [2020]
Kolekcijas daļa:
Crack development assessment using modal analysis in peridynamic theory : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Vērtību sistēma arhitektūras praksē : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Value System in the Architectural Practice : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Long-Term Evaluation Framework Elaboration for the Broadband Internet Service Quality Supervision : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Efficient Waste Management Sector : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Riska prognozēšana nepārtraukto laika modeļu ietvaros tehnoloģiju un tirgus novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Risk Forecast With Continuous Models for Evaluating Technology and Markets : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē : promocijas darba kopsavilkums arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē = Road landscapes in Latvia: from the traveller's point of view : summary of Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.arch. in Landscape architecture - 2019
Kolekcijas daļa:
Bērna valodas attīstība un tās traucējumi: problēmas un risinājumi : konferences tēžu krājums : LLA 1. starptautiskā zinātniskā konference - 2013
Kolekcijas daļa:
7th Speech Language Therapists' Congress of the Baltic States: Fluency in Speech and Reading : book of abstracts - 2020
Kolekcijas daļa:
1st Congress of Baltic Speech and Language Therapists "Multilingualism and Multiculturalism: Opportunities and Challenges in a Contemporary Speech-Language Therapy" : book of abstracts - 2014
Kolekcijas daļa:
4th Congress of Baltic Speech and Language Therapists "Eat Safe, Speak Brave!" : book of abstracts - 2017
Kolekcijas daļa:
Kas bez iuzu - tys bez bādys! : teicīni, vielejumi, gudreibys, tosti, anekdoti vysim dzeivis gadīnim - 2018
Kolekcijas daļa:
A Comprehensive Review of Sports Training: Historical Perspective and Open Questions - Cicchella, Antonio, 1964- - 2020
Kolekcijas daļa:
Kunga sprediķi - 2015
Kolekcijas daļa:
1. lietišķo pētījumu konference : tēzes - 2012
Kolekcijas daļa:
3. lietišķo pētījumu konference : tēzes - 2014
Kolekcijas daļa:
Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze : zinātniski praktiskās konferences zinātnisko - pētniecības darbus 10. sējums - 2014
Kolekcijas daļa:
4. lietišķo pētījumu konference : tēzes - 2015
Kolekcijas daļa:
5. lietišķo pētījumu konference : tēzes - 2016
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze - 2015" : zinātnisko pētniecības darbu 11. sējums : tēžu krājums - 2015
Kolekcijas daļa:
Garlībam Merķelim - 250 : starptautiska zinātniska konference Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 2019. gada 27.-29. novembrī = Garlieb Merkel - 250 : internationale wissenschaflitche Konferenz Riga, Nationalbibliothek Lettland, 27.-29. November 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 9th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 23-24, 2020, Riga, Latvia : conference proceedings - 2020
Kolekcijas daļa:
Дао дэ цзин : опыт русского перевода - 2019
Kolekcijas daļa:
Curriculum for children at risk based on art and drama - 2019
Kolekcijas daļa:
Джейн Остин и деревянная нога миссис Ля Турнель - 2019
Kolekcijas daļa:
Соня и Лиза взлетают вверх - 2019
Kolekcijas daļa:
Китайский секрет для мистера Форда - 2019
Kolekcijas daļa:
Трилобиты не виноваты - 2020
Kolekcijas daļa:
Новый цирк или Динамит из Нью-Йорка - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dieva vārda liesmas : Báb rakstu izlase - 2020
Kolekcijas daļa:
Deepfakes - Primer and Forecast - 2020
Kolekcijas daļa:
Online Influence and Hostile Narratives in Eastern Asia - 2020
Kolekcijas daļa:
Arctic Narratives and Political Values : Arctic States, China and NATO - 2020
Kolekcijas daļa:
Lai vējš pūš - [2019]
Kolekcijas daļa:
Drošība jūrā : normatīvais regulējums un drošības organizācija uz kuģa - 2020
Kolekcijas daļa:
Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos : List of Aids to Navigation in Waters of the Republic of Latvia - 2020
Kolekcijas daļa:
Methodology for using art and drama method in work with students at risk - 2019
Kolekcijas daļa:
Таблица иероглифических ключей (Согласно словарю Кан Си) : 214 иероглифических ключей и порядок их написания пособие для учащихся : пособие для учащихся - 2014
Kolekcijas daļa:
If I Made It You Will Make It Also : a story of life, hardship, grace and motivation : a story about a father and son - [2020]
Kolekcijas daļa:
Komunikācija. Mediji. Universitāte - [2016]
Kolekcijas daļa:
Docents Gunārs Slaidiņš : biobibliogrāfija - 2016
Kolekcijas daļa:
Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis : dzīve un darbs - 2014
Kolekcijas daļa:
Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis : dzīve un darbs - 2014
Kolekcijas daļa:
Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām - 2019
Kolekcijas daļa:
Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās : Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Fizika I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. I [1.] daļa, Augstākā izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume I [1], Higher Education - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. II [2.] daļa, Augstākā izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume II [2], Higher Education - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. III [3.] daļa, Skolas pedagoģija, pirmsskolas pedagoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume III [3], School Pedagogy, Preschool Pedagogy - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. IV [4.] daļa, Speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija, informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume IV [4], Special Pedagogy, Social Pedagogy, Information Technologies in Education - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. V [5.] daļa, Mūžizglītība, inovācijas valodu izglītībā, māksla un dizains : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume V [5], Lifelong Learning, Innovation in Language Education, Art and Design - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. VI [6.] daļa, Sabiedrības veselība un sports, pētījumi ekonomikas un vadības jomā ilgtspējīgai izglītībai : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume VI [6], Public Health and Sport, Researches in Economics and Management for Sustainable Education - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. VII [7.] daļa, Psiholoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume VII [7], Psychology - 2020
Kolekcijas daļa:
19th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 20-22, 2020. Volume 19 - 2020
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi : stāstu veidošanas rokasgrāmata - [2019]
Kolekcijas daļa:
Vesels pusaudzis : informatīvs materiāls izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem : no 7. līdz 9. klasei - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004 : Changes and Challenges - 2020
Kolekcijas daļa:
Muzeju darbības pamati - 2020
Kolekcijas daļa:
Measures for heat loss prevention in historical buildings, using the experience of the Baltic and Scandinavian States : practical guide - [2020]
Kolekcijas daļa:
Grāmata. Zīme. Krāsa - 2020
Kolekcijas daļa:
Житие 37 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Darba vidē balstītas mācības : ieteikumi kvalitātes nodrošināšanai un vērtēšanai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Lai vējš pūš - [2020]
Kolekcijas daļa:
Inflācijas īstermiņa prognozēšanas modelis un tās novērtējums Latvijai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Recessions as Breadwinner for Forecasters State-Dependent Evaluation of Predictive Ability: Evidence from Big Macroeconomic US Data - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem : 6. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 1. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3 gadniekiem : 4. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3 gadniekiem : 3. izdevums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Lielāks, mazāks vai vienāds : 5-6 gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Burtu ķepas : tematiskais krājums 3-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Plastilīna burti : tematiskais krājums 3-gadniekiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Uzdevumu MIX 3-gadniekiem : 2. krājums - [2020]
Kolekcijas daļa:
Laiks iet : manas klejojošās dvēseles pasakas - [2018]
Kolekcijas daļa:
Laiks iet : manas klejojošās dvēseles pasakas - [2018]
Kolekcijas daļa:
It's Time : The Tales of My Nomad Sole - [2018]
Kolekcijas daļa:
It's Time : The Tales of My Nomad Sole - [2017]
Kolekcijas daļa:
12 vidas : Dios es fiel - [2020]
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2014-2015 - 2015
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2015/2016 - 2017
Kolekcijas daļa:
Is There Life After the Crisis? : Analysis Of The Baltic Media's Finances And Audiences (2008-2014) - 2014
Kolekcijas daļa:
Klīniskās procedūras un pacientu drošība - 2018
Kolekcijas daļa:
6. Starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference "Pētniecība studiju procesā" : tēzes - 2018
Kolekcijas daļa:
Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs : mācību materiāli skolām enerģijas patēriņa samazināšanai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Programmēšanas pamati : C++ un Java - [2018]
Kolekcijas daļa:
Evaluation of Competitiveness of the Latvian Fisheries Sector in the Framework of the Cluster : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Vibration Model for the Detection of Mechanical Faults within Windings and Magnetic Core of Power Transformers : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Vibrāciju modelis mehānisko defektu noteikšanai lieljaudas transformatoru aktīvajā daļā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
A New Design of M.V - Vacuum Circuit Breaker - with Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Vidēja sprieguma iekārtas jaunais dizains - Vakuuma slēgiekārta - Loka slāpēšanas metodes ar papildus bezkontakta pārtraucēja iekārtu : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Energy and Exergy Indicators for Increasing Energy System Efficiency : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Enerģijas un ekserģijas indikatori energosistēmu efektivitātes paaugstināšanā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Lieljaudas ūdensdzeses sistēmu dinamikas un drošuma izpēte : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Investigation of Dynamics and Reliability of High-Powered Water-Cooling Systems : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Astra Šmite : pētniece, tulkotāja un starpkultūru attiecību stiprinātāja - 2020
Kolekcijas daļa:
Solar Energy Accumulation with Packed Bed Phase Change Materials : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Saules enerģijas akumulācija ar brīvi stāvošiem fāžu maiņas materiāliem : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Integration of Human Motion Energy Converter Into Clothing : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Information System Change Assessment in the Context of Enterprise Architecture : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Forecasting System Development for Nonlinear and Nonstationary Time Series of Normalized Difference Vegetation Index : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Analysis of Dynamic Processes in Cryostats With Electromashine Cooling : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Dinamisko procesu analīze kriostatos ar elektromašīnu dzesēšanu : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Hemp Base Composite Sortiment Extension and Technology Optimisation : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Intelektuāla mācību sistēma datorizētās projektēšanas sistēmu lietojuma novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Intelligent Tutoring System for Assessment of Usage of Computer Aided Design Systems : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Development of Cartographic Information Collection System with Remotely Piloted Aerial Vehicles Complex for Safe Maritime Vessels' Navigation : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Bezpilota aviācijas kompleksa kartogrāfiskās informācijas datu ieguves sistēmas izstrāde drošai kuģu navigācijai : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Combustion Control Methodology for Gaseous Fuels in Intense Electrostatic Field Conditions : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras konkursi Latvijā : promocijas darba kopsavilkums = Architectural Competitions in Latvia : summary of the doctoral thesis : promocijas darba kopsavilkums = Architectural Competitions in Latvia : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
The Study of Wind Energy Resource and the Assessment of the Economic Feasibility of Wind Energy Projects : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Vēja enerģijas resursu pētījums un vēja enerģijas projektu ekonomiskās iespējamības novērtējums : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Evaluation of modulation formats for the next generation fiber optical access telecommunication systems : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Modulācijas formātu novērtējums nākamās paaudzes šķiedru optiskajām piekļuves sakaru sistēmām : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Development and Assessment of the New Generation Rare-Earth Doped Optical Fiber Amplifiers : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Jaunās paaudzes ar retzemju elementiem leģēto optisko šķiedru pastiprinātāju izstrāde un novērtējums : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Ocean and Marine Energy Options and Development : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Okeāna un jūras viļņu enerģētikas iespējas un attīstība : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Implementation of the Pedagogical Module in the Emotionally Intelligent Tutoring System : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskā moduļa realizācija emocionāli intelektuālā mācību sistēmā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Uz pašsvārstību formu pārveidojumiem un uzraudzīto mašīnapmācību balstītā konstrukciju bojājumu identifikācija : promocijas darba kopsavilkums = Structural Damage Identification Based on Mode Shape Transformations and Supervised Learning : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV at the CMS Experiment of the CERN LHC : summary of doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TeV CERN LHP KMS eksperimentā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Solving Power Facility Development Tasks in Market-Economy and Uncertainty Conditions : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Energoobjektu attīstības uzdevumu atrisināšana tirgus ekonomikas un nenoteiktības apstākļos : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Use of Remotely Piloted Aircrafts for Solving the Tasks of Ecological Monitoring of Sea Aquatorium : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Klimatam adaptīvas fasāžu sistēmas risinājums gandrīz nulles enerģijas ēkām: biomimikrijas principu lietojums : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Climate Adaptive Building Shell for Nearly Zero Energy Buildings: Application of Biomimicry Principle : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Lidojumu drošības līmeņa likumsakarību ar ražošanas faktoriem aviokompānijā analīzes modeļa izstrāde : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Development of the Model of the Relationship Between Flight Safety Level and Production Factors in the Airline : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Production of Furfural from Industrial Hemp Shives in the Pretreatment Stage of a Biorefinery System : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Furfurola iegūšana no industriālās kaņepes spaļiem biorafinēšanas sistēmas priekšapstrādes posmā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
Sārmu aktivizēti karstumturīgie alumosilikātu kompozītmateriāli industriālam pielietojumam : promocijas darba kopsavilkums = Alkali-Activated Aluminosilicate Composites with Heat-Resistant Aggregates for Industrial Applications : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē : promocijas darba kopsavilkums = New Methods for Synthesis of Chiral 4-Aryl-6-Methyl-3,4-Dihydrocoumarines : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Graudkopības atlikumu vidēji ātrā pirolīze : promocijas darba kopsavilkums = The Intermediate Pyrolysis of Grain Residue : summary of the doctoral thesis - 2019
Kolekcijas daļa:
Laser Cladded Surface Hardening Coating with Gradient of Mechanical Properties : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Lāzeruzkausēts virsmu nocietinošs vienslāņa pārklājums ar mehānisko īpašību gradientu : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Kombinētā cikla energobloku elektrisko iekārtu modernizācija darbības pielāgošanai mūsdienu elektroenerģijas tirgus prasībām : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle Units for Adaption to New Electricity Market Requirements : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Solar Energy in Low Temperature District Heating : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Saules enerģijas izmantošana zemas temperatūras centralizētajā siltumapgādē : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Forecasting of Processes Influencing the Operation of the Power System : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Detection of the Most Vulnerable Network Elements in Power Systems' : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Visvājāko tīkla elementu noteikšana energosistēmās : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgajiem neironu tīkliem : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Praktiskās elektrotehnikas rokasgrāmata "Elektrība 66" : uzziņu literatūra - 2020
Kolekcijas daļa:
Skolēnu sasniegumi lasīšanā sākumizglītības posmā - 2020
Kolekcijas daļa:
Новые лекции по экономике : краткая история современной финансовой системы - 2019
Kolekcijas daļa:
Основы стратегического мышления - 2018
Kolekcijas daļa:
Секреты везения : сказки о жизни, книга 1-3 - 2018
Kolekcijas daļa:
Таблица Каплана для оценки потенциальной производительности труда сотрудников - [2020]
Kolekcijas daļa:
Elektrisko mašīnu un elektropiedziņas virtuālā modelēšana - 2020
Kolekcijas daļa:
Development of Renewable Feedstock Based Rigid Polyurethane Foam and Nanoclay Composites : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
No atjaunojamām izejvielām iegūtu poliuretāna putuplasta un nano izmēra dabas izcelsmes pildvielu kompozītu īpašības : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Jaunu metožu izveide aminospirtu sintēzei un C–H funkcionalizēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvia's Energy Efficiency Policy for the Manufacturing Industry in the Green Deal Transition : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas energoefektivitātes politika apstrādes rūpniecībai pārejā uz Eiropas zaļo kursu : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Development of Knowledge Extraction Methodology from Trained Artificial Neural Networks : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā elektrostatiskajā laukā : promocijas darba kopsavilkums - 2019
Kolekcijas daļa:
The Transition Manual : successful integration after military service into functional civilian life - [2019]
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata = Yearbook. 2020 - Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte - 2020
Kolekcijas daļa:
Doktorantūras absolventu gadagrāmata = Yearbook of RTU PhD Awardees. 2019 - [2020]
Kolekcijas daļa:
RTU Studentu zinātniski tehniskās konferences tēžu krājums. 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Datorika : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Programmēšana I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kultūra un māksla (vizuālā māksla) I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kultūra un māksla (teātra māksla) I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kultūra un māksla (mūzika) I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sociālās zinības un vēsture : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sports un veselība : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Vēsture un sociālās zinātnes I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra : specializētā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ciemi : nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums - 2007
Kolekcijas daļa:
Katalogs - 2020
Kolekcijas daļa:
Catalogue - 2020
Kolekcijas daļa:
Tauriņziežu iekļaušana kultūraugu rotācijā slāpekļa piesaistei - 2020
Kolekcijas daļa:
Šķidro kūtsmēslu separēšana - 2020
Kolekcijas daļa:
Skābu augšņu kaļķošana - 2020
Kolekcijas daļa:
Precīza minerālmēslojuma lietošana - 2020
Kolekcijas daļa:
Mēslošanas plānošana - 2020
Kolekcijas daļa:
Lopbarības kvalitātes uzlabošana - 2020
Kolekcijas daļa:
Barības devu plānošana liellopiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Biogāzes ražošanas veicināšana - 2020
Kolekcijas daļa:
Ganību sezonas pagarināšana - 2020
Kolekcijas daļa:
Meliorācijas sistēmu uzturēšana - 2020
Kolekcijas daļa:
Tieša organiskā mēslojuma iestrāde augsnē - 2020
Kolekcijas daļa:
Zaļmēslojuma augu audzēšana - 2020
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls : monogrāfija - 2020
Kolekcijas daļa:
Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes. Nr. 1 (2019) - 2019
Kolekcijas daļa:
Telpas un laika aspekti arhitektūrā, mākslā, kultūrā : Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju zinātniskā konference "Laiks un telpa mākslā". II [2.] krājums - 2009
Kolekcijas daļa:
Socioloģiskie aspekti mākslas zinātnē : Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras nodaļas zinātnisko rakstu krājums. Nr. 3 - 2009
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata. 2013 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi - 2013
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata. 2014 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi - 2014
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata. 2015 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi - 2015
Kolekcijas daļa:
Valoda un valsts - 2019
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas vārdnīca - 2016
Kolekcijas daļa:
Nabadzīgo cilvēku viedokļi: nabadzības sociālais vērtējums Latvijā : atskaite par pētījumu (1998. gada marts - jūnijs) - 1998
Kolekcijas daļa:
Nabadzība un darba tirgus Latvijā : mājsaimniecības budžeta apsekojuma un darbaspēka apsekojuma dati - 1998
Kolekcijas daļa:
Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums : ziņojums - 2017
Kolekcijas daļa:
Sociālās atstumtības iespējamība un tās iemesli bezdarba riska apdraudētajām iedzīvotāju grupām - 2003
Kolekcijas daļa:
Mikorizas nozīme konteinerstādu vitalitātes nodrošināšanā : pārskats - 2005
Kolekcijas daļa:
Mazo hidroelektrostaciju darbības izvērtējums - 2005
Kolekcijas daļa:
Melnā stārķa (Ciconia nigra) aizsardzības pasākumu plāns Latvijā - 2005
Kolekcijas daļa:
Persistent Organic Pollutants: National Implementation Plan : for 2005-2020 - 2005
Kolekcijas daļa:
Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās : pētījuma atskaite - 2004
Kolekcijas daļa:
Electronics and Electrical engineering sector in Latvia - 2004
Kolekcijas daļa:
NVO un valsts sadarbības politika un prakse Eiropā: salīdzinošā analīze : ziņojums - 2004
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata mājokļu projektēšanai invalīdiem - [2000]
Kolekcijas daļa:
Par kvalitatīvu piekrastes tūrismu : piekrastes tūrisma galamērķu Integrēta kvalitātes vadība (IKV) - [2000]
Kolekcijas daļa:
Par pieeju dabai no tūrisma viedokļa : normatīvo aktu analīze - [2000]
Kolekcijas daļa:
Pāreja uz sociālo pakalpojumu tirgu Latvijā - NVO labvēlīga politika - [2005]
Kolekcijas daļa:
Privātpersonu nodokļu atvieglojumu sistēmas uzlabošana : kvalitatīvais pētījums - 2005
Kolekcijas daļa:
Pētījums par starptautiskās vides kvalitātes zīmes "Zaļā atslēga" novērtēšanas kritēriju sistēmas pielietošanu viesnīcās Latvijas lauku teritorijās - 2002
Kolekcijas daļa:
Laulību šķiršanas, laulību noturības un dzimstības veicinošo faktoru izpēte - 2005
Kolekcijas daļa:
Pētījums par dabas tūrisma iespējām Latvijā - 2000
Kolekcijas daļa:
Pētījums par jaunatnes tūrisma attīstību Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs Baltijas asamblejas rezolūcijas kontekstā - 2001
Kolekcijas daļa:
Kvalitātes sertifikāta "Zaļās atslēgas" ieviešanas tūrisma mītnēs iespēju izpēte - 2001
Kolekcijas daļa:
Pētījums par kvalitātes sistēmas ieviešanas iespējām tūrisma nozarē - 2001
Kolekcijas daļa:
Pētījums par piedzīvojumu un aktīvā tūrisma iespējām Latvijā - 2000
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības veselības pilotmonitoringa ziņojums - 2005
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā: 2004. gada situācijas analīze - 2004
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskās vērtības latviešu un mazākumtautību izglītības programmās: salīdzinājums - 2005
Kolekcijas daļa:
Pļavu un lauksaimniecības zemju sugu un biotopu monitorings 2004. gadā : gala atskaite - 2004
Kolekcijas daļa:
Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā - 2005
Kolekcijas daļa:
Ielas bērni Latvijā: problēmas un risinājumi - [2002]
Kolekcijas daļa:
Kvalitatīvi lēmumi - vienīgais veids efektīvai un ilgtspējīgai pašvaldību darbībai : atbilstīgi situācijai 2004. gada jūlijā - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauksaimniecība un lauku attīstība Eiropas Savienības kontekstā: problēmas un risinājumi : atbilstīgi situācijai 2003. gada martā - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas rūpniecības uzņēmumu internacionalizācija: politikas un ārvalstu investīciju ietekme : atbilstīgi situācijai 2004. gada maijā - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesu spriedumu kvalitātes problēmas - 2003
Kolekcijas daļa:
Nosacīta notiesāšana kā cietumsoda alternatīva - 2003
Kolekcijas daļa:
Parlamentārā lobēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju : ieskats lobēšanas praksē Latvijā un ieteikumi lobēšanas regulēšanai Saeimā : atbilstīgi situācijai 2004. gada jūlijā - 2005
Kolekcijas daļa:
Valodas lietojums Latvijas elektroniskajos medijos: likumdošana un prakse - 2004
Kolekcijas daļa:
Valsts atbildība un tās veidi. Zaudējumu atlīdzība administratīvajā procesā : atbilstīgi situācijai 2004. gada maijā - 2004
Kolekcijas daļa:
Vārda brīvības robežas: goda un cieņas aizskaršana, naida kurināšana : atbilstīgi situācijai 2004. gada 1. februārī - 2004
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības informēšana un komunikācija kā stratēģisks politikas instruments : rokasgrāmata valsts pārvaldes komunikāciju speciālistiem - 2003
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata dzimumu līdztiesības principa ieviešanai uzņēmuma personālvadībā - [2003]
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošiem speciālistiem - 2004
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas pašvaldībām bērnu tiesību aizsardzībā - 2019
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas ģimenēm bērnu tiesību aizsardzībā - 2019
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 15th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 24, 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas izglītības iestādēm bērnu tiesību aizsardzībā - 2019
Kolekcijas daļa:
Vecuma pensijas un tās ietekmējošie faktori Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada jūlijs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pētījums par kultūras jomas nevalstisko organizāciju sociāli ekonomisko ietekmi : pētījuma ziņojums - 2018
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības iesaistīšana : konsultāciju metodes - 2004
Kolekcijas daļa:
"Pētījuma par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi" noslēguma ziņojums - 2020
Kolekcijas daļa:
Cēsu pilsēta no 13. līdz 16. gadsimtam - 2017
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības informētība kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā - 2002
Kolekcijas daļa:
Aptauja par Latvijas iedzīvotāju kultūras mantojuma izpratni : pētījuma ziņojums - 2019
Kolekcijas daļa:
Sievietes un vīrieši pārvaldībā - [2004]
Kolekcijas daļa:
Kino skolās : metodiskais materiāls skolotājiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Siltumapgādē izmantosim vietējo kurināmo - koksnes un citu biomasu : rokasgrāmata pašvaldību vadībai un darbiniekiem - 2003
Kolekcijas daļa:
Meža apsaimniekošanas tehnikas un tehnoloģiju ietekme uz meža augsni - 2004
Kolekcijas daļa:
Personas tiesības uz savu attēlu - Kovaļevska, Anita, 1978- - 2005
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tehniskās barjeras Eiropas Savienības iekšējā tirgū : aptaujas atskaite - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju saslimstība saistībā ar veselības aprūpes pieejamību un veselības apdrošināšanu : lietišķais pētījums - Karaškēvica, Jautrīte, 1945-2011 - 2000
Kolekcijas daļa:
Tūrisma augstākā izglītība Latvijā - 2002
Kolekcijas daļa:
Tūrisma ieguldījums Latvijas ekonomikā : atskaite par līguma izpildi - 2000
Kolekcijas daļa:
Pētījums "Tūrisma nozares izaugsmes prognozes Latvijas tautsaimniecības attīstības kontekstā" - 2004
Kolekcijas daļa:
Tūristu gidu profesijas reglamentēšanas jautājums Eiropas Savienībā un Latvijā - 2004
Kolekcijas daļa:
Ungura ezera dabas aizsardzības plāns : Cēsu rajona Raiskuma un Stalbes pagasti : plāns izstrādāts laika periodam no 2006. gada līdz 2011. gadam - 2006
Kolekcijas daļa:
Ziņojums par pētījumu "Par uzņēmējdarbības vidi reglamentējošās institucionālās kapacitātes optimizēšanu MVU Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas Savienības dalībvalstu praksi" izpildi - 2005
Kolekcijas daļa:
Tūrisma ietekmes uz vidi un to analīze Gaujas nacionālā parka tūristu apmetnēs : pētījums ; Metodika tūrisma ietekmju uz vidi noteikšanai, novērtēšanai un monitoringam Gaujas nacionālā parka tūristu apmetnēs : metodika - 2005
Kolekcijas daļa:
Cik demokrātiska ir Latvija : demokrātijas audits - 2005
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskā situācija šodien un rīt - 2005
Kolekcijas daļa:
Yearbook of politics : Latvia - [2005]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārpolitika un "robežu paplašināšana" - 2006
Kolekcijas daļa:
How Democratic is Latvia : democratic audit - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvia in International Organisations - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija starptautiskajās organizācijās - 2005
Kolekcijas daļa:
Politikas gadagrāmata : Latvija - [2004]
Kolekcijas daļa:
Ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera L. pavairošana Gaujas nacionālajā parkā - 2000
Kolekcijas daļa:
Zinātniskais pētījums nacionālās inovāciju programmas izstrādei - 2002
Kolekcijas daļa:
Priekšlikumi zinātniskās darbības finansēšanai ar privātā sektora investīciju piesaisti - 2005
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 4th International symposium, 11-12 April 2019, Riga. Volume 3 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2019/2022 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2020 (1) - 2020
Kolekcijas daļa:
Home Economics ; Marketing and Sustainable Consumption ; Integrated and Sustainable Regional Development ; New Dimensions in the Development of Society : Proceedings of the International Scientific Conference - 2020
Kolekcijas daļa:
Ievads par ekosistēmu pakalpojumu konceptu un tā pielietojumu integrētajā plānošanā : rokasgrāmata - [2018]
Kolekcijas daļa:
E-studiju vides lietotāju rokasgrāmata : MOODLE 3.8 versija - 2020
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai Latvijā - 2020
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls - rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem - [2019]
Kolekcijas daļa:
Personāla atlases vadlīnijas - 2020
Kolekcijas daļa:
Pieeja tiesiskumam Latvijā : pētījums - 2020
Kolekcijas daļa:
Restaurācija - [2019]
Kolekcijas daļa:
Filantropijas stāsti : Latvijas Universitātes fonda mecenāti - [2019]
Kolekcijas daļa:
Tūrisma ietekmes uz vidi novērtējums vides ietilpības kontekstā Latvijā : pētījuma projekta atskaite - 2001
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros : studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : сборник научных статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business within the Concept of Green Economy : collection of scientific articles of students and young scientists. Nr.3 - 2020
Kolekcijas daļa:
X Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums : gala ziņojums - 2020
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz jaunu muzeja definīciju - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pelēki koki oranžā dārzā : Siguldas padomju tagadne = Grey trees in an orange garden: the present-day remnants of Soviet Sigulda - 2020
Kolekcijas daļa:
Maza grāmata lieliem darbiem : prokrastinē gudri - Birze, Āris, 1989- - 2019
Kolekcijas daļa:
27. zinātniskās konferences, veltītas LU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un Salaspils Atomreaktora 50 gadu jubilejai, tēzes : 2011. gada 14.-16. februāris = Abstracts of the 27th Scientific Conference : February 14-16, 2011, Riga - 2011
Kolekcijas daļa:
Riga Aviation Forum Book : September 9-10, Riga, Latvia - 2020
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām - 2020
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Riga Stradiņš University international student conference, Riga, March 25, 2015 : abstracts of Health Sciences - 2015
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences, 2015 : Riga Stradiņš University international student conference, Riga, March 25, 2015 : abstracts of Social Sciences - 2015
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16 March 2016 : abstract book. Social Sciences - 2016
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 5 April 2017 : abstract book. Social Sciences - 2017
Kolekcijas daļa:
Returns to skills in Latvia: What can we learn from job adverts? - 2020
Kolekcijas daļa:
The growth of smart beta ETFs: implications for market efficiency and factor premia - 2020
Kolekcijas daļa:
Are individual stock prices more efficient than market-wide prices? : evidence on the evolution of Samuelson's Dictum - 2020
Kolekcijas daļa:
You get what you pay for! : evidence on how research unbundling under MiFID II impacts the quality of stock analyst forecasts - 2020
Kolekcijas daļa:
Financial support for party supporters? : how politics influence the amount of government transfers received by Latvian municipalities - 2020
Kolekcijas daļa:
Signal or Noise: the effect of iShares ownership on the volatility of the underlying stocks during market turmoil - 2020
Kolekcijas daļa:
Gamification in grocery loyalty programs in Latvia as value enhancement for customers - 2020
Kolekcijas daļa:
How is Corporate Social Responsibility (CSR) and its components linked to credit ratings? : regional study for companies in Europe - 2020
Kolekcijas daļa:
Welfare chauvinism in the Baltics - 2020
Kolekcijas daļa:
Youth entrepreneurship in Eastern Partnership countries: analysis of problems and solutions : the monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Introduction to Circular Economy - [2020]
Kolekcijas daļa:
Business Ethics and Corporate Social Responsibility - [2020]
Kolekcijas daļa:
Bioeconomy ; Production and Co-operation in Agriculture ; Finance and Taxes ; Rural Development and Enterpreneurship : proceedings of the international scientific conference - 2020
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti - 2020
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food. Nutrition. Well-Being." and NEEFood 2019 : 5th North and East European Congress on Food, Jelgava, May 2-3, 2019 : abstract book - 2019
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes attīstība 4.-6. klases skolēniem Acadience™ (DIBELS Next) mērījumos un intervences efektivitāte - 2019
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca. I. daļa - 2019
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca. II. daļa - 2019
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšanas nodarbību spēļu komplekts - 2019
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšanas nodarbību stimulmateriālu burtnīca - 2019
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības Acadience™ (DIBELS Next) testa kontekstā : (Acadience™ (DIBELS Next) testa komplekta grāmata) - 2019
Kolekcijas daļa:
Matemātika : vispārīgais mācību satura apguves līmenis : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kristāla sindroms - Vanags, Edgars, 1975-2000 - 2020
Kolekcijas daļa:
Factors influencing US equity-crowdfunded companies' ability to survive and acquire follow-up funding - 2020
Kolekcijas daļa:
Schengen acquis (Schengen Law) : monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Mācības bilingvāli un latviešu valodā : rokasgrāmata pirmsskolas pedagogiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Supervīzija Latvijā: izpētē pamatota attīstības iespēja : monogrāfija = Supervision in Latvia: Research Based Developmental Approach : monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Intellectual Challenges to Economic Globalism : monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Formation of Competitive Strategy of Restaurant Business Enterprises : the monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. 5. izdevums - 2020
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē = Higher Professional Education in Theory and Practice. 15. sējums - 2018
Kolekcijas daļa:
Studējošo pētnieciskā un radošā darbība 2020 : studējošo radošo projektu un mākslas darbu apraksts - 2020
Kolekcijas daļa:
25 stāsti par bioekonomikas inovācijām Baltijas jūras reģionā - 2020
Kolekcijas daļa:
25 Cases for Bioeconomy Innovation Around the Baltic Sea Region - 2020
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām : informatīvs materiāls par cilvēku ar retām slimībām veselības un sociālo aprūpi - 2020
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē = Higher Professional Education in Theory and Practice. 16. sējums - 2019
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē = Higher Professional Education in Theory and Practice. 17. sējums - 2020
Kolekcijas daļa:
Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2020. gadā : rakstu krājums = Current Research in Human Physiology and Perception 2020 : collection of publications - 2020
Kolekcijas daļa:
16th BADV Congress : final program and abstract book : September 4th-5th, 2020 Riga, Latvia - 2020
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2020, Sējums 1, Ekonomika, grāmatvedība, tiesību zinātnes un sabiedriskās attiecības - 2020
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2020, Sējums 2, Kultūra un māksla - 2020
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2020, Sējums 3, Vadības zinības - 2020
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2020, Sējums 4, Biznesa vadība un kultūras diplomātija - 2020
Kolekcijas daļa:
Sorosa faktors viņa grāmatā "Maldu varbūtības laikmets" un mediju ziņās : Globālos tīklos. Kontrabandisti. Atvērta sabiedrība. Koronavīruss. Krāsainas revolūcijas. Fondi. - 2020
Kolekcijas daļa:
Suit' drān's : suitu novada mantojums : papildināts izdevums - 2017
Kolekcijas daļa:
Dekoratīvā mašīnizšūšana : metodika pašmācībai pieaugušajiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Katrai tautai savs tērps : kihnu, setu, suitu un lībiešu tautastērps - [2019]
Kolekcijas daļa:
Katram nostūrim savi paradumi : Kihnu, Setu, Suitu un Lībiešu svētki un atzīmējamās dienas - [2019]
Kolekcijas daļa:
IX Latvian Gastroenterology Congress with International Participation : abstract book - 2020
Kolekcijas daļa:
Zāļu cenu regulējums un finansiālā pieejamība Latvijā un citās Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada septembris - [2020]
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu iedzīvotāju aptauja par Dziesmu un deju svētkiem : pētījuma ziņojums - 2017
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2020 : annual 26th international scientific conference proceedings. Volume 35 - 2020
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti : XVI [16] - 2019
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem - 2020
Kolekcijas daļa:
Взлом корпоративной культуры : четыре типа корпоративной культуры - 2020
Kolekcijas daļa:
Energo efektivitātes pakalpojuma līgums publisko ēku atjaunošanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Personu atbrīvošana no tiesas izdevumu un drošības naudas samaksas valsts ienākumos civillietās : pētījums - 2020
Kolekcijas daļa:
Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos - 2019
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Eiropas Savienibas Tiesas lietām un pārkapuma procedūram - 2018
Kolekcijas daļa:
Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē, rehabilitācijas iespēju, rezultātu un tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana - 2019
Kolekcijas daļa:
Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija : rakstu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Datu apkojums un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze pardigitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai - 2018
Kolekcijas daļa:
Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē : mācību materiāls - 2019
Kolekcijas daļa:
Skolotājs Prātnieku laboratorijā : atgādnes skolotājam, kurš mācās - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kas jāzina meža īpašniekam : roksasgrāmata - [2020]
Kolekcijas daļa:
Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas : gala atskaite par AS “Latvijas valsts meži” pasūtīto zinātniskās izpētes pasūtījumu - 2020
Kolekcijas daļa:
I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu īstenošana: problēmas un risinājumi : Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas sestās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas par administratīvo sodu sankciju piemērošanas principiem Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē esošo administratīvo pārkāpumu lietās - 2020
Kolekcijas daļa:
Vesels bērns : informatīvs materiāls izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem : no 1. līdz 6. klasei - [2019]
Kolekcijas daļa:
Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments : metodiskais materiāls - 2019
Kolekcijas daļa:
Atbalsts disleksijas riskam pakļautiem bērniem pārejas periodā no pirmsskolas uz sākumskolu : pedagoģiskā ietvara metodiskā atskaite - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kā Latvija sasniedz tās attīstības mērķus? : nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020. gadam un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei - 2020
Kolekcijas daļa:
No degradācijas uz reģenerāciju : rokasgrāmata par pilsētvides atjaunošanu un atdzimšanu - 2020
Kolekcijas daļa:
Jūras augstākās bangas : pētījums par metodoloģiskā un juridiskā pamatojuma noteikšanu un priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā - [2019]
Kolekcijas daļa:
Best of Latvia : for kids, for business, for you - 2020
Kolekcijas daļa:
Health Tourism in Latvia : catalogue - [2020]
Kolekcijas daļa:
3x3 Latvijā, 1990-2015 : pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem - 2016
Kolekcijas daļa:
Cilvēktiesības piespiedu izraidīšanas procesā : kodolīgi par būtisko - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas klīniskais personības tests : tehniskā rokasgrāmata - 2020
Kolekcijas daļa:
Королевские идиллии - 2017
Kolekcijas daļa:
Starptautiska konference "Cilvēks un karš. Atzīmējot simtgadi kopš Neatkarības kara beigām Latvijā" : konferences referātu tēzes : 2020. gada 17.–18. septembrī - 2020
Kolekcijas daļa:
M. - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas mazo upju pārvaldība un apsaimniekošana. Pagātne. Tagadne. - 2018
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi. 2019 - 2020
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference "Būvniecība'2020" : konferences ziņojumu tēžu krājums : 2020. gada 15. jūnijā, Jelgava - 2020
Kolekcijas daļa:
Angļu valoda 1.-9.klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sociālās zinības 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija 7.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas 1.-9.klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības 1.-6. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Personas ar invaliditāti un speciālām vajadzībām Rīgas Tehniskajā universitātē : vadlīnijas komunikācijai un studiju vides nodrošināšana - [2020]
Kolekcijas daļa:
Riga Technical University 61st International Scientific Conference "Mechanical engineering technology and heat engineering" : programme and absracttt book : Riga, Latvia, 14 October 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Предсказываем с помощью транзитов в астрологии : ведическая астрология - 2020
Kolekcijas daļa:
Wealth Distribution and Monetary Policy - 2020
Kolekcijas daļa:
Secular Decline in Public Investment: are National Fiscal Rules to Blame? - 2020
Kolekcijas daļa:
Zemes piespiedu noma Latvijas Republikas pilsētās, ja uz zemes atrodas privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja : promocijas darba kopsavilkums - Snipe, Arta, 1979- - 2020
Kolekcijas daļa:
Compulsory land lease in the cities of the Republic of Latvia: the cases where privatized multi-apartment buildings are located on restituted land : summary of doctoral thesis - Snipe, Arta, 1979- - 2020
Kolekcijas daļa:
Основы философии : тематическая хрестоматия - 2016
Kolekcijas daļa:
Учебная и научная работа студента : пособие для первокурсника : [демонстрации, 66 слайдов] - 2020
Kolekcijas daļa:
Основы философии : курс лекций для дистанционного обучения - 2020
Kolekcijas daļa:
Doctoral Research Thesis in Social and Human Sciences: Contents, Structure and Methodology of Writing - 2020
Kolekcijas daļa:
Бакалаврские дипломные работы : методика написания, правила оформления и порядок защиты : [демонстрации, 50 слайдов] - 2019
Kolekcijas daļa:
Анализ проблемных ситуаций и методы решения проблем : презентация спецкурса для магистрантов : [демонстрации, 46 слайдов] - 2019
Kolekcijas daļa:
Опросник исследования межполенной трансмиссии ценностей - 2020
Kolekcijas daļa:
Технологии исследований межпоколенной трансмиссия ценностей - [2020]
Kolekcijas daļa:
Uczestnictwa krajów bałtyckich w procesie Bolońskim: polityczne aspekty = The entrance of the Baltic countries into the Bologna Process: political aspects - [2020]
Kolekcijas daļa:
Исследования межпоколенной трансмиссия аккультурационных ценностей = Starpvalstu akkulturālo vērtību transmisijas pētījumi = Research on Intergenerational Transmission of Acculturation Values - [2020]
Kolekcijas daļa:
Educatión superior en Letonia: tendencias del periodo comprendido entre los años 1990-2010 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Methodology as a Tool of Rationalization and Optimization of Activities - [2020]
Kolekcijas daļa:
The Results of Implementing the Bologna Principles and Decisions into the Educational Systems of Latvia, Lithuania and Estonia - [2020]
Kolekcijas daļa:
Sadi seu inexsuperabilis vis fati. Historia fabularis. E gallico in latinum conversa - Voltaire, 1694-1778 - 1789
Kolekcijas daļa:
Zadig, ou La Destinée : Histoire orientale - Voltaire, 1694-1778 - 1789
Kolekcijas daļa:
Uzdevumu MIX 3-gadniekiem : 6. izdevums - 2020
Kolekcijas daļa:
Uzdevumu MIX 3-gadniekiem : 5. izdevums - 2020
Kolekcijas daļa:
65 teksta uzdevumi 6-gadniekiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 3. izdevums - 2020
Kolekcijas daļa:
Uzdevumu MIX 3-gadniekiem : 3. izdevums - 2020
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem - 2020
Kolekcijas daļa:
The People’s Republic Of China and the Russian Federation as Strategic Allies - 2020
Kolekcijas daļa:
Mitau / [Christian Bornmann, P.L.C. und Schul-Rector] - 1713
Kolekcijas daļa:
Valsts aizsardzības mācība : specializētā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - 2020
Kolekcijas daļa:
Life Cycle Assessment of Renewable Polyol Monomers for Polyurethane Production : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
From Job Advertisment to the First Working Day - 2019
Kolekcijas daļa:
No sludinājuma līdz pirmajai darba dienai - 2019
Kolekcijas daļa:
Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE’2020 : book of abstracts - 2020
Kolekcijas daļa:
Scientific Problems of Engineering Economics of Construction and Real Estate Management, Regions and Territories Development ICEREE’2020 : book of abstracts - 2020
Kolekcijas daļa:
Aļģu izmantošanas novērtējums biogāzes ražošanai Latvijā : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Algae use evaluation for biogas production in Latvia : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Muzeju darbības pamati - 2002
Kolekcijas daļa:
Vienšūnu proteīnu un vienšūnu eļļu ražošana no agroindustriālajiem blakusproduktiem : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Riga Technical University 61th International Scientific Conference "Materials Science and Applied Chemistry 2020" : book of abstracts - 2020
Kolekcijas daļa:
Single-cell protein and single-cell oil production from agro-industrial by-products : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Bioresource transition towards sustainable bioeconomy : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Bioresursu pāreja uz ilgtspējīgu bioekonomiku : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Aprites cikla novērtējums poliuretānu iegūšanā izmantotiem atjaunojamo izejvielu poliolu monomēriem : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Vīriešu krietnums un sieviešu untums : romāns 2 daļās, ar dažām tapinātam domām - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1900-1902
Kolekcijas daļa:
Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus : [metodisks materiāls] pamatskolas skolotājiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
No Pārdaugavas līdz Aļaskai - 2019
Kolekcijas daļa:
Aija-Kalender kummast kik Kärnerit woiwa öppida mis tö egga kuu ajal sünnip tehha. Ütte päle andmissega, kun lühhidelt oppetas, kuida ne Wirsst-puu, Kirsst-puu, nink Wina-puu peäwa leikatus nink häste kaswatetus sama - 1796
Kolekcijas daļa:
Book of Abstracts of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th conference : Riga, 20-23 October 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Основы криминалистического исследования холодного оружия - 2009
Kolekcijas daļa:
Криминалистика : конспект курса лекций - 2008
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmās - 2020
Kolekcijas daļa:
Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti - 2020
Kolekcijas daļa:
Ritošā sastāva metālpulveru antifrikcijas detaļu ražošanas tehnoloģija un tribotehnisko īpašību paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Production Technology of Metal Powder Antifriction Parts for Rolling Stock and Improvement of Their Tribological Properties : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība - 2019
Kolekcijas daļa:
Jauna veida ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze : promocijas darba kopsavilkums = Synthesis of a New Type of Carbonic Anhydrases Inhibitors : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija : Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums : 2020. gada 20. janvārī - 2020
Kolekcijas daļa:
Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes : promocijas darba kopsavilkums = Chromophores and luminophores based on β,β’-triketones and β-diketones - 2020
Kolekcijas daļa:
Kriminālistika : kursa lekciju konspekts - 2008
Kolekcijas daļa:
Criminalistics : conspectus of lectures - 2009
Kolekcijas daļa:
Теория криминалистики : особенная часть : криминалистическая тактика : монография - 2019
Kolekcijas daļa:
Теория криминалистики : общая часть - 2015
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Dace Markus : biobibliogrāfija : II - 2020
Kolekcijas daļa:
Application of Estimation of Model Parameters for Protective Automation of Transmission Lines : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Modeļa parametru identifikācijas metodes pielietošana elektropārvades līniju pretavāriju automātikā : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Būvniecības plānošana un organizēšana : metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai - 2020
Kolekcijas daļa:
Būvniecības specialitātei 45 - 2020
Kolekcijas daļa:
Invalīdu nodarbinātības iespēju izpēte Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē - 2005
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums 2010.-2020. = Сборник статей 2010-2020 гг. = Collected articles 2010.-2020. - 2020
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums 1997.-2010. = Сборник статей 1997-2010 гг. = Collected articles 1997-2010 - 2010
Kolekcijas daļa:
Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā : mācību līdzeklis - 2009
Kolekcijas daļa:
Vīriešu krietnums un sieviešu untums : 2-2.daļa - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1902
Kolekcijas daļa:
Spreddiķis pee Lihķa-Pahrweschanas ta nelaika zeeniga Dsimtskunga George Peter Magnus von der Recke, kas Jaunpillī, Annes- Plawneeku- Jaunā- in Mariņu-Muischā waldijs, peez desmit in seschus gaddus, ir trihs mehneschus wezz buhdams, Jelgawā nomirris, in sawā Dsimts-basniziņņā, Annes-Muischā glabbahts tappis, preeksch wisseem wiņņa sapulzinateem Dsimtsļaudim' taī 21. deenā Mahrtiņņa-Mehnescha 1795 - Winkelmann, Georg Philipp Leopold, 1766-1830 - [1795]
Kolekcijas daļa:
Der Evangelisch-Reformirten Gemeinde zu Mitau an dem Tage der Feier des hundertjährigen Bestehens ihrer Kirche, den 10. Novbr. 1840 : dargebracht von dem Prediger der Evangelisch-Reformirten Gemeinde zu Riga. - Beise, Jakob Georg, 1789-1865 - 1840
Kolekcijas daļa:
MAREUNROL'S - [2019]
Kolekcijas daļa:
Pirate John and the King's Soldiers - [2017]
Kolekcijas daļa:
Pirat John und die Soldaten des Königs - [2019]
Kolekcijas daļa:
Analysis of Material Surface Renewal Technologies and Research of Laser Cladding Technology : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Materiāla virsmas atjaunošanas tehnoloģiju analīze un lāzeruzkausēšanas tehnoloģiju pētījumi : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei : RSU bakalaura psiholoģijas studiju programmā - 2020
Kolekcijas daļa:
Russia’s Strategic Exercises: Messages and Implications - 2020
Kolekcijas daļa:
StratCom in the Mediterranean and the Sahel - 2020
Kolekcijas daļa:
Russia’s Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment : report 2019/2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Development of Innovative Polyol Systems from Recycled Polyethylene Terephthalate and Renewable Raw Materials for Rigid Polyurethane Foams : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Inovatīvu poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta un atjaunojamo izejvielu resursiem cietā poliuretāna putuplasta iegūšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
The 12th International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development" : 2020, Economic Inequality and Well-Being : October 2, 2020, Riga, University of Latvia : proceedings - 2020
Kolekcijas daļa:
Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II : collection of Research Papers in Conjunction with the 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16–18 October 2019, Riga - [2020]
Kolekcijas daļa:
El pirata John y los soldados del rey - [2018]
Kolekcijas daļa:
Pirate John et les chevaliers du roi - [2019]
Kolekcijas daļa:
Kai prīdis sakne : [dzejūļu i fabulu] izlase - 2020
Kolekcijas daļa:
Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi - 2020
Kolekcijas daļa:
Savs bizness - 2009
Kolekcijas daļa:
Бухгалтерский учет и налоги самостоятельно занятых лиц - 2020
Kolekcijas daļa:
Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai - 2009
Kolekcijas daļa:
Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi - 2020
Kolekcijas daļa:
Finanšu grāmatvedība - 2020
Kolekcijas daļa:
Darba likums un grāmatvedība - 2018
Kolekcijas daļa:
Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana - 2019
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedības pamati uzņēmumos - 2019
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi - 2019
Kolekcijas daļa:
Закон о труде и бухгалтерский учет - 2018
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 13th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2015 April 16-17 - 2015
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 14th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2016 April 14-15 - 2016
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 15th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2017 April 27-28 - 2017
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 16th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2018 April 26-27 - 2018
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 17th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2019 April 25-26 - 2019
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 18th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2020 April 23-24 - 2020
Kolekcijas daļa:
Identification system of Design’s socioeconomic impact towards transformation to a knowledge-intensive economy in Latvia - 2020
Kolekcijas daļa:
Perceived Design Value : the socio-economic impact of design - 2020
Kolekcijas daļa:
21 diena līdz veselīgam dzīvesveidam - 2020
Kolekcijas daļa:
Budžeta procedūra parlamentā : pētījuma gala ziņojums, 2020. gada novembris - 2020
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūras makroaļģu biorafinērija : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Baltic Seaweed Biorefinery : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences attīstība augstākajā izglītībā : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Development of Professional Competence in Higher Education Topical for the Tourism Industry Labour Market : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Универсальный саквояж мадам Ренар : роман, книга первая - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvo teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstības, izmantojot mobilā tīkla noslodzes datus : pirmais starpziņojums. Iedzīvotāju svārstmigrācijas analīze pašvaldību un to teritoriālo vienību iedalījumā un esošo vietējo pašvaldību administratīvo teritoriju ekonomiskās uzvedības izvērtējums - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvo teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstības, izmantojot mobilā tīkla noslodzes datus : otrais starpziņojums. Piedāvātā administratīvi teritoriāla iedalījuma modelēšana un iedzīvotāju svārstmigrāciju prognoze - 2019
Kolekcijas daļa:
Administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas platformas ("Latvijas ATR kartes") apraksts un ieteikumi lietotājiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju skaita prognozes un reģionālās atšķirības iedzīvotāju vecumstruktūrā : analītisks materiāls - 2019
Kolekcijas daļa:
Jaunveidojamo pašvaldību teritoriju raksturojums 35 pašvaldību modelī : VARAM konsultācijām ar pašvaldībām par ATR gatavoto analītisko ziņojumu apkopojums - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma pamatojums : situācijas analīze un priekšlikumi - 2020
Kolekcijas daļa:
Publisko pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējas: skolu tīkla un skolēnu pārvadājumu piemēri. Smiltenes ietekmes areāla padziļināta analīze ATR kontekstā - 2020
Kolekcijas daļa:
Contemporary Latvian Theatre : a decade bookazine - [2020]
Kolekcijas daļa:
The Development of Baltic States Over 30 Years Since Restoration of Independence: Political, Economic and Legal Aspects : proceedings of an international scientific conference, 21-25 April 2020, Riga = Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 24.-25. aprīlis - [2020]
Kolekcijas daļa:
The Latvian ABC : your guide to Latvia and Latvians - [2020]
Kolekcijas daļa:
52 patiesības. Par tevi. Par mani. Par dzīvi : pasaku grāmata, kas māca dzīves gudrību maziem un pavisam lieliem bērniem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Energoefektivitātes un iekštelpu gaisa kvalitātes dilemma izglītības iestāžu ēkās : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Energy efficiency – indoor air quality dilemma in educational buildings : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu novērtēšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
The Methodology for Assessing the Impact of Coaching Interactions on a Company’s Performance : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Brothers - 2019
Kolekcijas daļa:
Brāļi - 2019
Kolekcijas daļa:
The 19th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat'19)" : 16-19 October 2019, Riga, Latvia : abstracts - 2019
Kolekcijas daļa:
The 20th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication" (RelStat'20) : 14-17 October 2020. Riga, Latvia : abstracts - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā - 2019
Kolekcijas daļa:
Diasporas apjoma novērtējums : pētījuma rezultāti - 2020
Kolekcijas daļa:
Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakse un sadarbības iespējas : pētījuma rezultāti - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesas un to locekļi 1918.–1940. gadā: Senāts, Tiesu palāta, apgabaltiesas - [2017]
Kolekcijas daļa:
Sustainable Management of Degraded Peatlands and Climate Change Mitigation : LIFE REstore International Closing Conference : June 13-14, 2019 - 2019
Kolekcijas daļa:
Rekomendācijas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā ieviešanai - [2017]
Kolekcijas daļa:
Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 9. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2020. gada 4. decembrī - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze : promocijas darba kopsavilkums = Total synthesis of pyrrolo[1,4]benzodiazepine natural products : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Methodological Solutions for the Implementation of Multi-Apartment Buildings Management and Administration Processes in the Context of Housing Policy : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas kontekstā : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Probability Approach a Survive of Passengers Estimation in an Aviation Incident Situation in an Airport Responsibility District : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Varbūtības pieeja pasažieru izdzīvošanas novērtēšanai aviācijas negadījuma situācijā lidostas atbildības rajonā : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Pilsētu izturētspējas dinamika pret dabas draudiem : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Dynamics of Urban Resilience to Natural Hazards : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 8. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2019. gada 6. decembrī - [2019]
Kolekcijas daļa:
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : 2018, 2 - 2018
Kolekcijas daļa:
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : 2019, 3 - 2019
Kolekcijas daļa:
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : 2020, 4 - 2020
Kolekcijas daļa:
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 2017, 1 - 2017
Kolekcijas daļa:
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 2018, 2 - 2018
Kolekcijas daļa:
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 2019, 3 - 2019
Kolekcijas daļa:
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 2020, 4 - 2020
Kolekcijas daļa:
Es izgludināju viņa kreklus - [2020]
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : katalogs - 2018
Kolekcijas daļa:
Zosāda - [2020]
Kolekcijas daļa:
Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional Review : research papers. 13 (2017) - 2017
Kolekcijas daļa:
Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional Review : research papers. 14 (2018/2019) - 2019
Kolekcijas daļa:
Latvija Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskajā pētījumā TIMSS 2019 : pirmie rezultāti - 2020
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2019-2020 : the Media After Covid: Finding strategies to survive and thrive - 2020
Kolekcijas daļa:
Bērnu ārpusģimenes aprūpe un adopcija Latvijā : 2020. gada novembris - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2020" . Pētniecība COVID-19 ēnā : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Corruption as game changer: lessons learned and context to the Riga city council snap elections - 2020
Kolekcijas daļa:
Korupcijas skandālu ķēdes reakcija: Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas 2020. gada 29. augustā - 2020
Kolekcijas daļa:
Dynamics Analysis and Control Optimization of Devices for Power Generation from Fluid Flow : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Enerģijas iegūšanas no fluīdu plūsmas iekārtu dinamikas analīze un vadības optimizācija : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Vērtīborientēta mācību audzināšanas stunda : skolotāju pieredzes grāmata - 2020
Kolekcijas daļa:
Increased Efficiency of Wireless Energy Transfer to Vehicle System : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Enerģijas bezvadu pārraides uz transporta līdzekļiem sistēmas efektivitātes paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Koka konstrukcijas Latvijas būvmākslā : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Wooden Structures in Latvian Architecture : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Information Laundering in Germany - 2020
Kolekcijas daļa:
Informationswäsche in Deutschland - 2020
Kolekcijas daļa:
Spreddiķis kuŗŗâ wezzaki tohp skubbinati, behrneem, kam pakkas nau bijuschas, Sargaschanas-pakkas likt stahdiht - Elverfeldt, Karl Gotthard, 1756-1819 - 1805
Kolekcijas daļa:
Zeeniga Rihgas Jahņa draudses wezzaka Mahzitaja Heinrich Gottlieb Pehsch dsihwes-gahjums un behŗu-deena, ko wiņņa draudsei par paleekamu peemiņņu sarakstija - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1849
Kolekcijas daļa:
Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un subjektīvās tiesības : starptautisks pētniecības seminārs : priekšlasījumu kopsavilkumi - 2015
Kolekcijas daļa:
Creating High-Quality Arts and Cultural Events for Youth and Children : guidebook - 2020
Kolekcijas daļa:
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 24 (1/2) - 2020
Kolekcijas daļa:
Das mittelalterliche Riga : ein Beitrag zur Geschichte der norddeutschen Baukunst : mit einem Titelbilde, 26 Tafeln und zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1892
Kolekcijas daļa:
Bibliotekāru mode - 2020
Kolekcijas daļa:
No Pārdaugavas līdz Aļaskai - 2019
Kolekcijas daļa:
Uncertain Transformations - New Domestic and International Challenges : proceedings of the Interantional Conference, Riga, November 9-11, 2006 = Neskaidrās transformācijas - jauni izaicinājumi nacionālā un starptautiskā līmenī : starptautiskās konferences ziņojumi, Rīga, 2006. g. 9.-11. novembris - [2007]
Kolekcijas daļa:
How Democratic is Latvia : monitoring of democracy, 2005-2007 - 2007
Kolekcijas daļa:
Cik demokrātiska ir Latvija : demokrātijas monitorings, 2005-2007 - 2007
Kolekcijas daļa:
How Democratic is Latvia : audit of democracy - 2005
Kolekcijas daļa:
Nacionālo minoritāšu konvencija - diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana Latvijā - [2007]
Kolekcijas daļa:
Sustainable Nation - 2014
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīga nācija - 2013
Kolekcijas daļa:
Human Capability in the Regions - [2005]
Kolekcijas daļa:
Latvijas skolēnu finanšu kompetences novērtēšana OECD PISA 2018 - 2020
Kolekcijas daļa:
Rīcībspēja reģionos - [2007]
Kolekcijas daļa:
Atbildīgums - 2009
Kolekcijas daļa:
Reden bei Eröffnung der Statthalterschaft in Kurland - 1796
Kolekcijas daļa:
Tiesību jēdziens un būtība - 2020
Kolekcijas daļa:
Ventspils Augstskolas rakstu krājums : 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Lēmumatbalsta metodes, algoritmi un rīki elektroenerģijas tirgus dalībniekiem : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Decision-Making Support Methods, Algorithms and Tools for Electricity Market Participants : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Harnessing the Value of Demand-Side Flexibility in Electricity Markets : summary of the doctoral thesis - 2020
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata kopienu atjaunīgo energoresursu projektu ieviešanai Latvijā - 2020
Kolekcijas daļa:
Handbook on Implementation of Community Renewable Energy Projects in Latvia : summary - 2020
Kolekcijas daļa:
Serrde Wisso Deewa Luhgschano Luhgschanâ, Peesaukschanâ, Aisluhgschanâ un Pateizibâ: Arr mas Wahrdeem: Par wisseem Zilwehkeem, Kattrâ Muhschâ, Kattrâ dsihwes Kahrtâ Katrâ Waijadsibâ Eeksch wisseem Laikeem, Un tha weenas Rihta Luhgschanas, Wakkara Luhgschanas, Basniza Luhgschanas, weetâ Un wisso zitto Luhgschano derriga, istaisihta tahm Deewabijigahm Dwehselehm par labbu zaur Weenu gohdigu Mahzitaju M.C.N. un Latweescho Wallodu pahrzelta zaur H.C.W.P.R. - Neimanis, Kaspars, 1648-1715 - [1703]
Kolekcijas daļa:
Fiscal DSGE model for Latvia - 2020
Kolekcijas daļa:
Valdības kapitālieguldījumu sarukums: vai vainojami valsts fiskālie noteikumi? - 2020
Kolekcijas daļa:
Recesijas kā prognozētāju informācijas avots situācijas noteikta prognozētspējas novērtējuma veikšanai: no ASV lielajiem makroekonomiskajiem datiem gūtie pierādījumi - 2020
Kolekcijas daļa:
Lobēšanas regulējums Īrijā : apskats, 2019. gada decembris - [2019]
Kolekcijas daļa:
Ceļš : The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 71 - 2020
Kolekcijas daļa:
Arī Jelgavā slāpst pēc grāmatām - 2020
Kolekcijas daļa:
Kroga vietā gaismas pils : Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka un tās pārbūve 20. gs. sākumā - 2020
Kolekcijas daļa:
Buržuāziskās paliekas krāsnī iekšā! - 2020
Kolekcijas daļa:
"Cel galvu augstāk, latvieti!" : bibliotēkas robežzīmes. Sarakste ar trimdu - 2020
Kolekcijas daļa:
15 Tips To Keep Fit While Staying Inside - [2020]
Kolekcijas daļa:
The Keto Beach Body: Achieving Summer Success Through Dieting - [2020]
Kolekcijas daļa:
16th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2020" : abstract book - [2020]
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 11, Gramatika un valodas normēšana - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvian Soldier’s Story: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945) - 2020
Kolekcijas daļa:
Reklāmas darbības psiholoģiskie aspekti - 2011
Kolekcijas daļa:
Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana : mācību materiāls - 2019
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata bāriņtiesām - 2019
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas pašvaldības darba organizēšanai bērnu tiesību aizsardzībā un mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem COVID-19 radītās ārkārtas situācijas seku mazināšanai sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas historiografija : LU 1928/29. m.g. lasītas lekcijas - Arbuzow, Leonid, 1882-1951
Kolekcijas daļa:
Беларускае культурна-асьветнае т-ва "Бацькаўшчына" ў Латвіі - Езавітаў, Канстанцін Барысавіч, 1893-1946 - 1932
Kolekcijas daļa:
Apavu virsu piegriešana - Ēķis, A., (Arnolds) - 1951
Kolekcijas daļa:
Kennen sie Pico? - Eckardt, Guido Hermann, 1873-1951 - [1929]
Kolekcijas daļa:
Über drei Stufen... : Gedichte - Eckardt-Skalberg, Elfriede, 1884-1964 - 1907
Kolekcijas daļa:
Human, Technologies and Quality of Education : proceedings of scientific papers. 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Innovative and Applied Research in Biology : proceedings. Volume: 1 - 2019
Kolekcijas daļa:
Innovative and Applied Research in Biology : proceedings. Volume: 2 - 2020
Kolekcijas daļa:
Belarus Protests: Information Control and Technological Censorship VS Connected Societies - 2020
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XXII [22] - 2020
Kolekcijas daļa:
Datorizētas diagnostikas sistēmas izstrāde magnētiskās rezonanses lietojumsfērā : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Development of computer-based diagnostic system in the domain of magnetic resonance applications : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Social media manipulation 2020 : how social media companies are failing to combat inauthentic behaviour online - [2020]
Kolekcijas daļa:
Information Laundering In The Nordic-Baltic Region - 2020
Kolekcijas daļa:
Terrorist and Armed Groups in the Fezzan-Sahel Region: Recruitment and Communication Tactics - 2020
Kolekcijas daļa:
Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development : collective monograph - 2021
Kolekcijas daļa:
ZLB and Beyond: Real and Financial Effects of Low and Negative Interest Rates in the Euro Area - 2020
Kolekcijas daļa:
Bagātības sadalījums un monetārā politika - 2020
Kolekcijas daļa:
Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē : promocijas darba kopsavilkums Zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020
Kolekcijas daļa:
Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu sukcesija un oša atjaunošanās : promocijas darbs Zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020
Kolekcijas daļa:
Augstuma pieauguma mainība Parastās priedes (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenīlā vecumā : promocijas darbs Zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020
Kolekcijas daļa:
Data Brokers and Security - [2020]
Kolekcijas daļa:
Nutrition and Health : the 3rd international conference, Riga, Latvia, December 9-11, 2020 : conference programme and book of abstracts - 2020
Kolekcijas daļa:
Socialist Folkloristics: a Disciplinary Heritage : international interdisciplinary conference : Riga, 16-18 December 2020 : Abstracts - 2020
Kolekcijas daļa:
Studiju darbu izpilde un noformējums : metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Towards #NATO2030: The Regional Perspective of the Baltic States and Poland - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata 2021 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook 2021 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Strategic Narratives and Sustainability in the Euroatlantic Community : Riga Dialogue Papers 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā - [2020]
Kolekcijas daļa:
Idejas un ieteikumi uzņēmuma nosaukšanai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Transatlantic Futures: towards #NATO2030 : the Rīga Conference Papers 2020 - [2020]
Kolekcijas daļa:
2020: пандемия и пересмотр глобальной повестки - 2020
Kolekcijas daļa:
A Development of Method for Code Generation from Two-Hemisphere Model : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Metodes izstrāde koda ģenerēšanai no divpusložu modeļa : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Latvia's forests during 20 years of independence - [2012]
Kolekcijas daļa:
Meža nozare Latvijas 25 neatkarības gados : buklets - 2016
Kolekcijas daļa:
Forest Sector in the 25 Years of Independence of Latvia : brochure - 2016
Kolekcijas daļa:
Die chinesische Flöte - Bethge, Hans, 1876-1946 - 1907
Kolekcijas daļa:
Viena svēta kristīga baznīca - Rumba, Edgars, 1904-1943 - 1940
Kolekcijas daļa:
Kollektiv-Ausstellung von Hedwig Ruetz - Ruetz, Hedwig, 1879-1966 - 1914
Kolekcijas daļa:
Special-Ausstellung von Wilhelm Purvit : eröffnet am 3./16. December 1900 : Katalog / Salon des Rigaschen Kunst-Vereins - Purvītis, Vilhelms, 1872-1945 - 1900
Kolekcijas daļa:
Ausstellung Wilhelm Purvit : Januar-Februar 1904 / Salon des Rigaer Kunstvereins - Purvītis, Vilhelms, 1872-1945 - 1904
Kolekcijas daļa:
Gemäldeusstellung Professor V. Purvīts : im Rigaer Städtischen Kunstmuseum : Katalog. - Purvītis, Vilhelms, 1872-1945 - 1942
Kolekcijas daļa:
Ausstellung, veranstaltet vom Baltischen Künstlerbund : 1918, September/Oktober - Rīgas pilsētas Mākslas muzejs - 1918
Kolekcijas daļa:
Developing enhanced Sustainable Energy Action Plans : a STEP UP guide for cities - 2015
Kolekcijas daļa:
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2020 (2) - 2020
Kolekcijas daļa:
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada decembris - 2020
Kolekcijas daļa:
Household Finance and Consumption Survey 2017 in Latvia - 2021
Kolekcijas daļa:
Development of Home Economics and Technologies Education for Life Quality in Latvia - 2020
Kolekcijas daļa:
Mūzikas terapija II : pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas : zinātnisko rakstu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums - 2014
Kolekcijas daļa:
Possibilities of increasing the competitiveness of the business support system in the border regions of Latvia-Lithuania : scientific monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Degenerated ZnO Nanocrystals: Synthesis, Properties and Applications : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielietojums : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi : starptautiska zinātniska konference : Rīgā, 2020. gada 3. novembrī : [tēžu krājums] - [2020]
Kolekcijas daļa:
VIII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Robežu drošība un pārvaldība" : iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls - 2020
Kolekcijas daļa:
Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja - 2011
Kolekcijas daļa:
Indivīds. Sabiedrība. Valsts : 2017. gada 19.-20. maija starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Indivīds. Sabiedrība. Valsts : starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums : 2018. gada 18.-19. maijs - 2019
Kolekcijas daļa:
Indivīds. Sabiedrība. Valsts : starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums : 2019. gada 18. maijs - 2020
Kolekcijas daļa:
Ābece : 1. klasei : mācību grāmata - Karule, Antonija, 1921-2001 - 1992
Kolekcijas daļa:
Saskaņā ar sevi, ar saviem tuvākajiem un ar Latviju - politiķa Jāņa Urbanoviča kredo - 2020
Kolekcijas daļa:
Domāt neiedomājamo : Ilgtspējīgas attīstības mērķiem atbilstoša un no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2021.-2027.) finansēta Eiropas bibliotēku programma pēc Covid-19 krīzes : (2020. gada septembris) - 2021
Kolekcijas daļa:
Antropogēnā piesārņojuma ietekme uz aerojonu koncentrāciju : promocijas darba kopsavilkums - 2018
Kolekcijas daļa:
Rīgas Tehniskā universitāte. Pusgadsimts Ķīpsalā - 2018
Kolekcijas daļa:
Falsification of History as a Tool of Influence - 2020
Kolekcijas daļa:
Fact-Checking and Debunking : a best practice guide to dealing with disinformation - 2021
Kolekcijas daļa:
Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020 : mācību metodiskais materiāls - 2020
Kolekcijas daļa:
Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020
Kolekcijas daļa:
Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts starptautiskā atzīšana de jure 100 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem : rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas pedagogiem - [2020]
Kolekcijas daļa:
Studentu zinātniski praktiskās konferences "Biznesa izaicinājumi Latvijas simtgadē" rakstu krājums - 2018
Kolekcijas daļa:
Mācības bilingvāli un latviešu valodā : rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem - [2021]
Kolekcijas daļa:
Teksta formas un satura novērtēšana : diagnosticējošais darbs, uzsākot 7. klasi - [2020]
Kolekcijas daļa:
Pētnieciskā darbība : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 7. klasi - [2020]
Kolekcijas daļa:
Teksta interpretēšana : diagnosticējošais darbs tekstpratībā, uzsākot 7. klasi - [2020]
Kolekcijas daļa:
Rēķinpratība, tekstpratība un pašvadība : diagnosticējošais darbs, uzsākot 1. klasi - [2020]
Kolekcijas daļa:
Spriešana : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7. klasi - [2020]
Kolekcijas daļa:
Liepājas Universitātes studentu zinātniskie raksti : XIV [14] - 2020
Kolekcijas daļa:
Valodu mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai - [2019]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības (krievu) valoda 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Datorika 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Matemātika II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Literatūra 4.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kultūras pamati : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020]
Kolekcijas daļa:
Extremist communication capabilities in North Africa and the Sahel - [2021]
Kolekcijas daļa:
Wastewater Treatment From Pharmaceutical Substances With Filamentous Fungi : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Mikroskopisko sēņu izmantošana sadzīves notekūdeņu attīrīšanā no farmaceitiski aktīvajām vielām : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Ceļazīmes mediju lietošanā : medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem - [2021]
Kolekcijas daļa:
Mans latviskākais vārds - [2021]
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums. 26 (1), Baltijas jūras valstu literatūra. Teātris. Mūzika - 2021
Kolekcijas daļa:
Praktikums : ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : mehāniskie, siltuma un masas apmaiņas procesi - 2021
Kolekcijas daļa:
Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis : zinātniskā monogrāfija - 2021
Kolekcijas daļa:
Development of Electric Propulsion Thrusters Cooling Systems for Perspective Spacecrafts : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Perspektīvo kosmisko aparātu elektrisko raķešu dzinēju dzesēšanas sistēmu izstrāde : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Social Media Monitoring: A Primer : methods, tools, and applications for monitoring the social media space - 2020
Kolekcijas daļa:
The 3rd International & Interdisciplinary Symposium Clays & Ceramics 2021 : book of abstracts - 2021
Kolekcijas daļa:
II International Symposium Clays and Ceramics : book of abstracts - 2018
Kolekcijas daļa:
Eysa mociba del mozu barnu - 1860
Kolekcijas daļa:
Fizika II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Mikro- un makroelementu plūsmas īscirtmeta apšu hibrīdu (populus tremuloides michx. × populus tremula l.) kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ķīmijā, vides zinātnes nozarē, vides ķīmijas un ekotoksikoloģijas apakšnozarē - 2019
Kolekcijas daļa:
Ķīmija II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - 2021
Kolekcijas daļa:
Sociālās zinātnes II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda II (vācu valoda) : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda II (krievu valoda) : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras izglītībai Latvijā 150 : zinātniska monogrāfija - 2019
Kolekcijas daļa:
Pēcjēzus vecuma sviests - [2019]
Kolekcijas daļa:
Russia's Activities in Africa's Information Environment : case studies: Mali, Central African Republic - [2021]
Kolekcijas daļa:
Основные методы биомониторинга пресноводных водоемов для использования в аквакультуре - 2020
Kolekcijas daļa:
15. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2020" tēzes - 2020
Kolekcijas daļa:
Философия предпринимательства - [2021]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas bilžu vārdnīca - [2020]
Kolekcijas daļa:
لاتفيا: معلومات للأجانب (Latvija. Informācija ārzemniekiem) - 2017
Kolekcijas daļa:
لاتفيا في ١٠٠ حكاية تصويرية (Latvia 100 Snapshot Stories) - [2018]
Kolekcijas daļa:
라트비아 100년의 이야기 (Latvia 100 Snapshot Stories) - [2018]
Kolekcijas daļa:
Латвия: 100 историй - [2018]
Kolekcijas daļa:
Innovative Alkyd Emulsion Composition Enhanced With Nanosize Iron Oxides for the Protection of Thermally Treated Wood in Outdoor Conditions : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Ar nanoizmēra dzelzs oksīdiem uzlabota inovatīva alkīda emulsijas kompozīcija termiski modificētas koksnes aizsardzībai āra apstākļos : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums. 26 (2), Folklora. Kultūrvēsture. Tulkošana. Komunikācija - 2021
Kolekcijas daļa:
Porous Cordierite Ceramics From Mineral and Synthetic Raw Material Compositions : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Poras saturoša kordierīta keramika no minerālo un sintētisko izejvielu maisījumiem : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai : promocijas darbs - 2020
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīgs skaistums un veselība : konferences tēžu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 5 (XXV), Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767-1814) - 2020
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 6 (XXVI), Latviešu terminoloģija simts gados - 2020
Kolekcijas daļa:
We Did Not Surrender : the Latvian spirit in the students of Alūksne - [2019]
Kolekcijas daļa:
Biznesa vadības koledžas zinātniski praktiskās konferences "Šodienas pieredze nākotnes biznesam" rakstu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Intervences plānošana dzīvesveida maiņai : rokasgrāmata sabiedrības veselības veicināšanā iesaistītajiem speciālistiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti : XXVIII [28] - 2020
Kolekcijas daļa:
Piederēt un atšķirties : romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā - 2017
Kolekcijas daļa:
79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference : sekcija "Indivīds un vara Baltijas kultūrtelpā" : tēžu krājums : 2021. gada 26 februāris - [2021]
Kolekcijas daļa:
Bezpajumtniecība Latvijā : pētījums - 2019
Kolekcijas daļa:
Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē : mācību grāmata - 2021
Kolekcijas daļa:
Pieaugušo digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes: to attīstīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā : pētījuma gala ziņojums, 2021. gada februāris - 2021
Kolekcijas daļa:
Hotel Operations Management : textbook - 2020
Kolekcijas daļa:
Taxes and Taxation in Russia : textbook - 2020
Kolekcijas daļa:
History of Britain in the Early Middle Ages Exercise : workbook - 2020
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. X [10], Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā. Pedagoģiskās pieredzes inovācijas kompetenču pieejas īstenošanā - 2021
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2020
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2020
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2020
Kolekcijas daļa:
Methodical Aspects of Transition to Instruction in a Foreign Language: World Economy and World Finances : monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
The Activities of the Customs Authorities of the Russian Federation as Inquiry Bodies : monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Theory and Practice Public-Private Partnership : monograph - 2020
Kolekcijas daļa:
Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel - [2020]
Kolekcijas daļa:
Shematiska zīmējuma veidošana problēmu risināšanā : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7.klasi - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel - [2020]
Kolekcijas daļa:
79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference : cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcijas un LU un LOOA klīniski praktiskās konferences tēžu krājums : 2021. gada 12. un 14. februāris - [2021]
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, bioloģijas sekcijas apakšsekcija : referātu tēžu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti : XVII [17] - 2020
Kolekcijas daļa:
Cīņa par varu Krievijas postimpērijas rietumu perifērijā, 1917-1920 - 2015
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XIX [19] : Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. IV [4] - 2019
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XX [20], Ekokritikas un biopolitikas prakses literatūrā un kultūrā - 2020
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (franču valoda) II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā - [2021]
Kolekcijas daļa:
Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana : izvērtējuma rezultātu ziņojums - 2020
Kolekcijas daļa:
Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums : pētījuma rezultātu ziņojums - 2018
Kolekcijas daļa:
University of Latvia 79th Scientific Conference : zoology and animal ecology : abstract book : 28 January 2021 - 2021
Kolekcijas daļa:
University of Latvia 79th Scientific Conference : mathematical methods for research excellence : book of abstracts - 2021
Kolekcijas daļa:
Magnetic Soft Matter : 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, February 11, 2021 : abstract book - [2021]
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā - [2021]
Kolekcijas daļa:
36. zinātniskā konference : tēzes : 2020. gada 11.-13. februāris - 2020
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā : 1/4 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā : 2/4 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā : 3/4 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā : 4/4 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda II (angļu valoda) : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda un literatūra II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība : Latvijas iedzīvotāju 2019.gada aptaujas rezultāti - 2019
Kolekcijas daļa:
Matemātika I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Eiropeizācija - 2020
Kolekcijas daļa:
Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 10. klasi - [2019]
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti : 2020 - 2020
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах : 2020 No.5 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика. № 7 (12) - 2017
Kolekcijas daļa:
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика. № 8 (13) - 2018
Kolekcijas daļa:
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика. № 9 (14) - 2019
Kolekcijas daļa:
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика. № 10 (15) - 2020
Kolekcijas daļa:
Aiz upītes balti bērzi sudrabiņa lapiņām - 2020
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2021 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2020, 24. gads - 2020
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2020. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXX [30.] zinātnisko rakstu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi : 2018 - 2020
Kolekcijas daļa:
Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām - 2021
Kolekcijas daļa:
Ādas melanomas pacienta ABC : ceļvedis slimības ārstēšanā un profilaksē - 2020
Kolekcijas daļa:
Riga Readings in Social Sciences : proceedings of the international conference Riga readings in social sciences - 2020
Kolekcijas daļa:
Guidelines for Organising an Innovation Co-Creation Laboratory Online for Public Sector Organisations with Engagement of Researchers and Entrepreneurs - 2020
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas Inovāciju koprades laboratorijas organizēšanai tiešsaistē publiskā sektora organizācijām, iesaistot pētniekus un uzņēmējus - 2020
Kolekcijas daļa:
Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā : tiesiskais regulējums un darba devēju labā prakse - 2021
Kolekcijas daļa:
Are Tax-Favoured Savings Plans Effective in Raising Private Savings? - [2021]
Kolekcijas daļa:
Gauging the Effect of Influential Observations on Measures of Relative Forecast Accuracy in a Post-COVID-19 Era: Application to Nowcasting Euro Area GDP Growth - [2021]
Kolekcijas daļa:
Augu daudzveidības pētījumi ex situ un Augu selekcija un introdukcija : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, Botāniskā dārza sekcijas tēžu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Latvijas skolēnu sasniegumi un skolas vide OECD PISA salīdzinājumā - 2020
Kolekcijas daļa:
Tiltu specifikācijas : tiltu būvprojektu specifikāciju standartizēti teksti : rokasgrāmata - 2021
Kolekcijas daļa:
Figūru veidošana, to īpašību raksturošana un laukumu noteikšana : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7. klasi - [2021]
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Programmēšana II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Kultūra un māksla II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Vēsture II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015-2016 : Development of the investment climate in Latvia: the viewpoints of foreign investors - [2016]
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2017 : The Development of Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors - [2018]
Kolekcijas daļa:
FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss 2015.–2018. gadā : Investīciju klimata attīstība Latvijā: ārvalstu investoru vērtējums - [2019]
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015-2018 : The Development of Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors - [2019]
Kolekcijas daļa:
FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss 2015.-2019. gadā : Investīciju klimata attīstība Latvijā: ārvalstu investoru viedokļi - [2020]
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015-2019 : The Development of Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors - [2020]
Kolekcijas daļa:
FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss 2015.-2020. gadā : Ārvalstu investoru viedokļi par investīciju klimata attīstību Latvijā: COVID-19 pandēmijas ietekme - [2021]
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015-2020 : Viewpoints of Foreign Investors on the Development of the Investment Climate in Latvia: the Impact of the COVID-19 Pandemic - [2021]
Kolekcijas daļa:
Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs - [2020]
Kolekcijas daļa:
Laiks ilgtspējīgas attīstības mērķiem! : metodes, pieejas, temati un idejas ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu iedzīvināšanai izglītībā - 2020
Kolekcijas daļa:
The 79th International Scientific Conference of the University of Latvia : Chemistry Section : book of abstracts - 2021
Kolekcijas daļa:
Nekomplicētas urīnceļu infekcijas : pārvaldība ambulatorā praksē - [2021]
Kolekcijas daļa:
Krīzes kā Eiropas Savienības liktenis - 2021
Kolekcijas daļa:
Baltic and Nordic Responses to the 2020 Post-Election Crisis in Belarus : policy brief - 2021
Kolekcijas daļa:
Academic Research Student Handbook Master of Science in Digital Humanities - 2021
Kolekcijas daļa:
17th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2020" : abstract book - [2021]
Kolekcijas daļa:
Kaut kāds finglieris - [2021]
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2021
Kolekcijas daļa:
Zinātnes politika un pārvaldība zinātniskajās institūcijās: izaicinājumi Latvijā - 2021
Kolekcijas daļa:
International Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems : by EUCARPIA Section Organic and Low Input Agriculture jointly with LIVESEED, BRESOV, ECOBREED, FLPP projects and ECO-PB : abstract e-book - 2021
Kolekcijas daļa:
Exercise Kavkaz 2020 a Final Test of Russian Military Reform? - [2021]
Kolekcijas daļa:
Abuse of Power: Coordinated Online Harassment of Finnish Government Ministers - 2021
Kolekcijas daļa:
Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas : rakstu krājums - [2018]
Kolekcijas daļa:
Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti - 2020
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē : V [5] - 2020
Kolekcijas daļa:
The "Other" and the "Self" : supplement to East-West cross-cultural studies - 2020
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zinātniski pētniecisko darbu konference - 2017
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zinātniski pētniecisko darbu konference : rakstu krājums - 2020
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zinātniski pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2016
Kolekcijas daļa:
Latvijas koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferences rakstu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Zinātniskā skaidrošana un interpretēšana : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 10. klasi - [2021]
Kolekcijas daļa:
Shematiska zīmējuma veidošana uzdevumu risināšanā : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 3. klasi - [2021]
Kolekcijas daļa:
Pētnieciskais laboratorijas darbs : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 7. klasi - [2021]
Kolekcijas daļa:
Matemātika 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2021]
Kolekcijas daļa:
Inženiertehniskā darbība : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 3. klasi - [2021]
Kolekcijas daļa:
Development and Research of Power Electronic Converters for Adjustable Transformers : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Regulējamu transformatoru energoelektronisko pārveidotāju izpēte un izstrāde : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Development of Operation and Diagnostic Algorithm Complex for Technical Condition Assessment of Power Transformers in Permissible Risk Circumstances : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Diagnostikas un ekspluatācijas algoritmu kompleksa izstrāde lieljaudas transformatoru salīdzinošai novērtēšanai pieļaujama riska apstākļos : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā modelēšana : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 5. klasi - [2021]
Kolekcijas daļa:
Bioloģija II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021]
Kolekcijas daļa:
Sociāli emocionālā mācīšanās. Nodarbību plāni 1.-12. klasei : metodiskais līdzeklis - [2021]
Kolekcijas daļa:
Mācību procesa pilnveides atbalsts : metodiski ieteikumi pārmaiņu vadītājiem un īstenotājiem skolā - [2021]
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia : Volumen XIII (XXXII). 13 [32] - 2020
Kolekcijas daļa:
Problēmrisināšana : diagnosticējošais darbs, uzsākot 4. klasi - [2021]
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstības uzdevumi 5-gadniekiem : 1. izdevums - 2021
Kolekcijas daļa:
Lasi ar izpratni un krāso : 5-6 gadus veciem bērniem - 2021
Kolekcijas daļa:
Lieldienu izdevums 2-4 gadus veciem bērniem - 2021
Kolekcijas daļa:
Domino matemātika : 5-6-gadniekiem - 2021
Kolekcijas daļa:
Lasi un krāso Lieldienās! : 6-7 gadus veciem bērniem - 2021
Kolekcijas daļa:
Modelēšana : diagnosticējošais darbs dabaszinātņu mācību priekšmetu pamatakursos - 2021
Kolekcijas daļa:
Valsts Policija : vakar, šodien, rīt - [2020]
Kolekcijas daļa:
Medijpratības trenera rokasgrāmata - [2020]
Kolekcijas daļa:
Durability of Advanced Polymer Composites : 79th International Scientific Conference of the University of Latvia : book of abstracts - [2021]
Kolekcijas daļa:
Teiktās dziesmas : praktiska rokasgrāmata - 2021
Kolekcijas daļa:
Vietu, lietu un cilvēku stāsti : stāstniecības tradīcijas Latvijas kultūrtelpā - [2021]
Kolekcijas daļa:
Floristika : ziedu, augu un materiālu izvēle ; 27 floristikas tehnikas ; soli pa solim: veidojam pušķus, dekorus, vainagus ; modes tendences floristikā - [2014]
Kolekcijas daļa:
Pašu audzēti tomāti : no sēklas un dēsta līdz ražai ; Bražūnu ģimenes pieredze dārzniecībā "Neslinko" ; praktiķu ieteikumi ; kaitēkļu un slimību apkarošana ; kā tomātus audzē "Getliņi Eko" ; tomāti veselībai un maltītēm - [2014]
Kolekcijas daļa:
Dekoratīvie krūmi : krāšņi ziedoši un izteiksmīgi lapoti ; zemi sedzoši un dīķmalas rotājoši ; dzīvžogiem un alpinārijiem piemēroti ; bagātīga izvēle katram dārzam! - [2014]
Kolekcijas daļa:
45 tūrisma pērles Latvijā : pilis un muižas ; cietokšņi un pilsdrupas ; etnogrāfiskās un muzejmājas ; baznīcas un pilskalni ; vēstures dārgumi un kultūrliecības Latvijas novados - [2014]
Kolekcijas daļa:
Sīvi un saldi sīpolaugi : sīpoli - zeltaini, balti un sarkani ; šalotes un puravi - maigākai garšai ; ķiploki - pikanti, kairinoši un veselīgi - [2014]
Kolekcijas daļa:
Skaistākās dārza rozes : kur stādīt un kā pareizi kopt ; rožu grupu un šķirņu raksturojums ; kā apkarot rožu slimības un kaitēkļus ; "Zelta" klasika un modernie jaunumi rožu dobē - [2014]
Kolekcijas daļa:
Bērns - vesels un drošībā : 6 terapijas, kas atveseļo saudzīgāk; ieteikumi "parastu" slimību ārstēšanai; no kā sargā vakcīnas; lai vide bērnam droša; pirmā palīdzība mazulim - [2014]
Kolekcijas daļa:
Citāds košumdārzs : no vīzijas līdz projektam ; augu izvēle un stādījumu veidi ; mazās arhitektūras formas dārzā ; kā veidot tematisku dārzu ; krāšņi un savdabīgi dārzi ierosmei - [2014]
Kolekcijas daļa:
35 terapijas veselībai : organisma attīrīšanās ; dziedināšana ar dēļu, dūņu, ūdens gaismas, aukstuma, dzintara, vitamīnu, dabas līdzekļu un fizioterapijas metodēm - [2014]
Kolekcijas daļa:
Svinam mājās : svinības lieliem un maziem ; aizraujošas rotaļas, šarādes un saviesīgas spēles ; gardas tortes un neparastas uzkodas ; ierosmes tematiskām ballītēm - [2014]
Kolekcijas daļa:
Ēd gudri, ēd vesels : 13 patiesības, kā ēst, lai justos labāk ; uzturs tiem, kas sirgst ar sirds un kaulu kaitēm, vēzi un diabētu ; sāls un cukurs - labi vai slikti - [2015]
Kolekcijas daļa:
Audzējam bioloģiski : vai bioloģiski saimniekot vieglāk ; 7 kritēriji lauka izvēlē ; komposts, pākšaugi un citas delikateses augiem ; gudras viltības augu aizsardzībai - [2015]
Kolekcijas daļa:
Neparasti dārzeņi : svešādi kāpostaugi ; tomātu radinieki ; daudzveidīgi lapu dārzeņi ; piemirsti sakņaugi ; citādi zirņi un pupas ; eksotiski ķirbjaugi - [2015]
Kolekcijas daļa:
Viegli kopjama puķu dobe : kā veidot krāšņu ziemciešu dobi ; hostas un citas puķes ar dekoratīvām lapām ; flokši un astilbes, laimiņi un krāšņie jānīši - [2015]
Kolekcijas daļa:
35 dārzi ceļojumiem un iedvesmai : dārzi apskatei visos Latvijas novados ; krāšņi augi, akmens skulptūras un ūdenskritumu kaskādes ; 19. gs. ainavu parks un privāts botāniskais dārzs - [2015]
Kolekcijas daļa:
Mans ogu dārzs : avenes un kazenes ; upenes, jāņogas un ērkšķogas ; krūmmellenes, lielogu dzērvenes un brūklenes ; kā audzēt un kopt ; 70 šķirņu apskats - [2015]
Kolekcijas daļa:
Dārza ienaidnieki : 200 slimības un kaitēkļi sakņu un augļu dārzā ; kā pasargāt augus un ražu ; efektīvi augu aizsardzības līdzekļi lielos un mazos dārzos - [2015]
Kolekcijas daļa:
Skaists dvēseļu dārzs : kā veidot kapavietas kompozīciju ; mūžzaļi un krāšņi ziedoši augi kapos ; kapazīmes un pieminekļi ; skaisti dvēseļu dārzi Latvijā un citviet Eiropā - [2015]
Kolekcijas daļa:
Skaists un ērts pagalms : kā plānot un ierīkot ; zāliens, celiņi un žogs ; terase, lapene, rotaļlaukums bērniem ; ugunsvieta un dīķis - [2015]
Kolekcijas daļa:
Rotas un rotāšanās : grezno latviskās zīmes ; senas un modernas baltu rotas ; dabas materiāli un motīvi ; kristālu mirdzums un enerģija - [2015]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda un dabas zinības : interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei). Ceļvedis skolotājam. Ziemas stāsts. Pavasara stāsts. Vasaras stāsts. Rudens stāsts - [2020]
Kolekcijas daļa:
Анатомия вкуса : рецепты лучших поваров мира - 2020
Kolekcijas daļa:
Ешь и худей : рецепты лучших поваров мира - 2021
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences Filozofu doktorantu sekcija. Ārkārtējība un normalitāte : tēžu krājums : LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2021. gada 18. un 19. februāris - 2021
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Latvian Grammar : monograph - 2021
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Simbolisms Eiropā un Baltijas nāciju identitāte" tēzes - 2021
Kolekcijas daļa:
Vēlēšanu politikas veidošanas principi Baltijas jūras reģiona valstīs : apskats, 2021. gada aprīlis - 2021
Kolekcijas daļa:
Неосложненные инфекции мочевыводящих путей : руководство для практикующих врачей - [2021]
Kolekcijas daļa:
Ideju enciklopēdija. 1. sējums, ZĪMULIS : vairāk nekā 100 zīmuļa izmantošanas veidi - Miķelsone, Elīna, 1990- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ideju enciklopēdija. 2. sējums, AKMENS : vairāk nekā 100 akmens izmantošanas veidi - Miķelsone, Elīna, 1990- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Ideju enciklopēdija. 3. sējums, STRIĶIS : vairāk nekā 100 striķa izmantošanas veidi - Miķelsone, Elīna, 1990- - [2016]
Kolekcijas daļa:
Defence Policy and the Armed Forces in Times of Pandemic - 2020
Kolekcijas daļa:
Mana pirts grāmata : 30 padomi kā pareizi iet pirtī - [2020]
Kolekcijas daļa:
Ērika Kleina mēnesgaismas stāsti - [2020]
Kolekcijas daļa:
Baltic Botanic Gardens in 2015-2017 : Estonia, Latvia, Lithuania : periodical issue of the University of Latvia - 2019
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātne : vēstures un arheoloģijas doktorantu un doktora grāda pretendentu sekcijas referātu tēzes, Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, Rīgā, 2021. gada 10. martā = Abstracts of the session "Health of society and individuals through time: perspectives and problematics in history and archaeology" : 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, March 10th, 2021 - 2021
Kolekcijas daļa:
Latviešu virsnieku reģistrs : (1915.-1945. gadi) - 2018
Kolekcijas daļa:
Sekcija "Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā 2018.-2020.gadā." : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : referātu tēzes - [2021]
Kolekcijas daļa:
Digitālā kartotēka par PSRS (KF) karaspēka nodarītajiem zaudējumiem Latvijas videi un tautsaimniecībai - 2014
Kolekcijas daļa:
"Kulaku kā šķiras likvidācija" - Latvijas turīgās zemniecības sagraušana - 2020
Kolekcijas daļa:
Pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024 : Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi - 2021
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: Latvijas pašvaldību prakses izvērtējums : 6 mājasdarbi pašvaldībām: kā padarīt līdzdalību jēgpilnāku - 2020
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai - 2020
Kolekcijas daļa:
Vai IKT ir nākotne visiem? : sieviešu pārstavniecība IKT sektorā Latvijā: sabiedrības priekštati un darba vides gatavība panākt dzimumu līdzsvaru : 10 ieteikumi, lai piesaistītu sievietes darbam IKT sektorā - 2020
Kolekcijas daļa:
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā : 2019 - [2020]
Kolekcijas daļa:
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā : 2016 - [2017]
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : A Clever Servant but a Dangerous Master. Societal Responses to Technological Development and the Infodemic - 2020
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : Covid-19 Europe's Defence and the Riga Test - 2020
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : How the Pandemic Has Reshaped the Global Order - China and the United States - 2020
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : Social Contract for the Artificial Intelligence Age. Safety, Security, & Sustainability for AI World - 2020
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : NATO Relevance on Both Sides of the Atlantic - 2020
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : The Revisionist: Why the West Has a Russia Problem and What to Do About It - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Dalīšana 2. klasei - 2021
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2. izdevums - 2021
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 1. izdevums - 2021
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstības uzdevumi 5-gadniekiem : 2. izdevums - 2021
Kolekcijas daļa:
Sēra dioksīda fizikāli ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādē : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Long-Term Assessment Methodology of Building Stock Thermal Energy Consumption : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa novērtēšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Water Research and Innovations in Digital Era : 12th Eastern European Young Water Professionals Conference : book of abstracts - 2021
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku tiesību spogulis - 2004
Kolekcijas daļa:
Prasības tiesvedībā un pierādījumi - 2003
Kolekcijas daļa:
Tieslietu ministrijas juristi Latvijas simtgadei: tiesībpolitikas aktuālie jautājumi - 2018
Kolekcijas daļa:
Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā - 2015
Kolekcijas daļa:
Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu : konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli - 2012
Kolekcijas daļa:
Tiesas un mediju komunikācija : sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu - 2019
Kolekcijas daļa:
Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī - 2016
Kolekcijas daļa:
Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija : viedokļi: 2008-2011 - 2011
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda tiesu nolēmumos : rokasgrāmata - 2020
Kolekcijas daļa:
Eksperta viedoklis (kopsavilkums) par Kriminālprocesa regulējuma pietiekamību un skaidrību attiecībā uz pierādīšanas standartu un pierādījumu pietiekamību - 2020
Kolekcijas daļa:
Vienotās tiesu prakses apkopojums - 2020
Kolekcijas daļa:
Ceļš uz izcilību : Latvijas izgudrotāji pasaulē - [2020]
Kolekcijas daļa:
Tiesības uz taisnīgu tiesu patvēruma lietu izskatīšanā - 2021
Kolekcijas daļa:
Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam - 2021
Kolekcijas daļa:
Stratēģiskā komunikācija: tiesiskās problēmas COVID-19 - 2020
Kolekcijas daļa:
Succession of States in Respect of State Responsibility: Towards yet Another Vienna Convention? - [2020]
Kolekcijas daļa:
Human Dignity as a Foundational Value of Peremptory Norms in International Law - [2020]
Kolekcijas daļa:
Lattweescho Pataro-Ghramata, Uß kattras sen Deenas gir ghaidietz, bett nu zaur Deewa Schälastibu sagghaidita, und wisseem Lattweescheen[!], kattri Raxtu prot und lassit mahk, par labbu sattaissita no M. Heinrico Kleinschmidt, Babbiyo Baßnizas Kunghu - Kleinschmidt, Heinrich, 1634-1686 - 1672
Kolekcijas daļa:
Das Hauß- Zucht- und Lehr-Buch Jesu Syrachs, Wie es vormahls Durch den Sel: Herrn GEORGIUM MANCELIUM, SS. Theol. Licent. weiland Fürstl. Churländischen Hoffprediger, In Lettischer Sprache außgegeben. Numehr aber mit Fleiß durchgesehen, und von den mercklichsten Fehlern gesäubert worden - 1671
Kolekcijas daļa:
Die Sprüche Salomonis, Wie sie vormahls Durch den Sel: Herrn GEORGIUM MANCELIUM, SS. Theol. Licent. weiland Fürstl. Churländischen Hoffprediger, In Lettischer Sprache außgegeben, Numehr aber mit fleiß durchgesehen, und von den mercklichsten Fehlern gesäubert worden - 1672
Kolekcijas daļa:
Der kleine Catechismus, D. Martini Lutheri, Säliger Gedächtniß, Wie er vormahls durch den sel. Hrn: Georgium Mancelium, SS. Theol. Licent. weiland Fürstl. Curländischen Hoffprediger, In Lettischer Sprache außgegeben, Numehr aber mit fleiß durchgesehen, und von den mercklichsten Fehlern gesäubert worden - Luther, Martin, 1483-1546 - 1671
Kolekcijas daļa:
Lettische Geistliche Lieder und Psalmen, Collecten und Gebäte, so das gantze Jahr durch in Christlicher Versamblung zu Hause und in der Kirchen gebraucht werden / Wie sie vormahln Durch den Sel: Herrn GEORGIUM MANCELIUM. SS. Theol. Licent. weiland Fürstl. Churländischen Hoffprediger, In Lettischer Sprache außgegeben. Numehr aber wieder neu aufgelegt, und mit schönen Reimliedern vermehret - 1671
Kolekcijas daļa:
Die traurige Historia der erbärmlichen Zerstörung der Stadt Jerusalem, 40. Jahr nach des HErrn Christi Leiden. Wie Sie vormals Durch den sel: Hn: Georgium Mancelium, Semgallum, der H. Schrifft Licent: weiland Fürstl. Churländ. Hoffprediger. In Lettische Sprache versetzet - 1671
Kolekcijas daļa:
Lettisches VADE MECUM, oder Hand-Buch - 1673
Kolekcijas daļa:
Illustmo & Magco Heroj ac Dno Dno Carolo Chodkiewicz Comiti in Sklow et Bichow de Mysza Capitaneo Samogitiae & Dorpaten, Magni Ducus Lithuaniae exercituum supremo Praefecto & per Livoniam Commissario Generali &c. de Parnavae obsiditione soluta Dunamundaq; recepta hostibus caesis & profligatis Riga gratulatur - Mittendorf, Philipp - [1611]
Kolekcijas daļa:
Investing in Concrete... or People? : EU Funds, the Recovery and Resilience Facility and Developing Human Capital in Latvia : executive summary in English - 2021
Kolekcijas daļa:
Дао дэ цзин: опыт русского перевода - 2020
Kolekcijas daļa:
The Impossible Resistance: Latvia Between Two Totalitarian Regimes 1940-1991 - 2021
Kolekcijas daļa:
Sustainability Indicators in Heating Systems Towards Climate Neutrality : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Siltumapgādes ilgtspējas indikatori virzībā uz klimatneitralitāti : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Amorfa kalcija fosfāta biomateriāli ar lielu īpatnējo virsmas laukumu : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Klemondion : Elven Clans : [Book 1] - [2021]
Kolekcijas daļa:
Mundus et: Idea. Homo. Communitas. Sciens : 2020. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Nelūgtais striptīzs - 2021
Kolekcijas daļa:
100 gadi kopš Zviedrija atzina Latviju de jure : Zviedrijas Valsts arhīva dokumenti par Latvijas valsts de jure atzīšanu = 100 år sedan Sverige erkände Lettland de jure : Riksarkivets dokument om Lettlands erkännande de jure - [2021]
Kolekcijas daļa:
Climate adaptive building envelopes : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Akvarelists Vladislavs Paurs - [2021]
Kolekcijas daļa:
Design, Construction and Management of Wooden Public Buildings : handbook - 2021
Kolekcijas daļa:
Structural Imperfections of the Hydroxyapatite Surface Layer to Engineer Its Electrical Potential : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Hidroksiapatīta virsmas slāņa strukturālie defekti elektriskā potenciāla regulēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Virtual-Physical Tests of Vehicles With Combined Traction Electrical Drive : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Transportlīdzekļu ar kombinētu vilces elektropiedziņu virtuāli fizikālie izmēģinājumi : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Daudzfunkcionālu porainu materiālu izstrāde uz mālu un stikla atkritumu bāzes un to īpašību izpēte : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Research and Development of Multifunctional Porous Materials on the Basis of Clay and Glass Waste : summary of the doctoral thesis - 2021
Kolekcijas daļa:
Klimata adaptīvās ēku norobežojošās konstrukcijas : promocijas darba kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
Klemondion : Elven Clans : Book 1 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Uzturs: veselība, kultūra, dizains : skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma - 2021
Kolekcijas daļa:
Dažādība un iekļaušanās izglītībā : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2021
Kolekcijas daļa:
Materiālu apstrādes tehnoloģijas: šūšana un mācību metodika : skolotāju izglītības joma: dizains un tehnoloģijas - 2021
Kolekcijas daļa:
Sasniedzamais rezultāts matemātikā - prasme : skolotāju izglītības joma: matemātikas metodika - 2021
Kolekcijas daļa:
Intergrētās mācības sākumskolā : skolotāju izglītības joma: mācību procesa plānošana, vadīšana - 2021
Kolekcijas daļa:
Domāt precīzi vai daudzveidīgi - konverģenta un diverģenta domāšana : skolotāju izglītības joma: psiholoģija - 2021
Kolekcijas daļa:
Mūsdienīga mācību vide skolēnu aktīvai iesaistīšanai mācību procesā : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2020
Kolekcijas daļa:
Izglītības pētījumu aptaujas - no izveidošanas līdz datu apstrādei : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2020
Kolekcijas daļa:
Tradicionālo tekstiltehniku dizains un tā mācību metodika : skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma - 2020
Kolekcijas daļa:
Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2020
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija jaunajam skolotājam : skolotāju izglītības joma: izglitības psiholoģija - 2020
Kolekcijas daļa:
Dizaina un tehnoloģiju mācību metodika : skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma - 2020
Kolekcijas daļa:
Mūzika sākumizglītībā : skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne un pašizpausme mākslā - 2020
Kolekcijas daļa:
Tekstilmateriāli un tekstiltehniku pamati : skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma - 2020
Kolekcijas daļa:
Integrētas mācības pamatizglītībā : skolotāju izglītības joma: pamatizglītības skolotājs - 2020
Kolekcijas daļa:
Ievads runas un rakstu kultūrā : skolotāju izglītības joma: valoda - 2020
Kolekcijas daļa:
Īsi un vienkārši mācāmies sadarboties matemātikā : skolotāju izglītības joma: matemātika - 2021
Kolekcijas daļa:
Īsi un vienkārši mācāmies pētīt un izprast matemātiku : skolotāju izglītības joma: matemātika - 2020
Kolekcijas daļa:
Skolotāja profesionālā darbība : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2020
Kolekcijas daļa:
Dabaszinātņu mācību metodika : skolotāju izglītības joma: dabaszinātnes - 2020
Kolekcijas daļa:
Bērna radošā pašizpausme vizuālajā mākslā pirmsskolā : skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne un pašizpausme mākslā - 2020
Kolekcijas daļa:
Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana : skolotāju izglītības joma: vizuālās mākslas metodika pirmsskolā; vizuālās mākslas metodika sākumizglītībā - 2020
Kolekcijas daļa:
Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā : skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne un pašizpausme mākslā - 2020
Kolekcijas daļa:
Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem : skolotāju izglītības joma: modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi - 2020
Kolekcijas daļa:
Kultūra mākslā un māksla kultūrā : studiju kursam "Integrētā mācību metodika mācību jomā", "Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā" - 2020
Kolekcijas daļa:
Iekšķīgās slimības : hematoloģija, pneimonoloģija, nefroloģija, reimatoloģija, angioloģija - 2021
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu ledāji - 2021
Kolekcijas daļa:
Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2020
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem - 2021
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā - 2021
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi : 2020 - 2021
Kolekcijas daļa:
Iekšķīgās slimības. Kardioloģija - 2017
Kolekcijas daļa:
No betona uz cilvēku? : ES fondi, ANM un Latvijas cilvēkkapitāla akumulēšana - 2021
Kolekcijas daļa:
Kas dzīvo dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs - 2021
Kolekcijas daļa:
Kas aug dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs - 2021
Kolekcijas daļa:
6th International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : International Multidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 9-10 July, 2020, Jurmala, Latvia : abstract book - [2020]
Kolekcijas daļa:
6th International Scientific Symposium “Economics, Business & Finance” : 3rd International Multidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 9-10 July, 2020, Jurmala, Latvia : proceedings - [2020]
Kolekcijas daļa:
Kurzemes albums : laikmeta portrets 18. gadsimta beigu - 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos - [2017]
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 78. zinātniskā konference : referātu tēzes - 2020
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija "Krīzes un reliģija" : tēžu krājums : 2021. gada februārī - [2021]
Kolekcijas daļa:
RSU International Research Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" : 24-26 March, 2021 Riga, Latvia : abstracts - 2021
Kolekcijas daļa:
Bezesuntu - [2014]
Kolekcijas daļa:
Informācijas tehnoloģiju pielietojums fonemātiskās uztveres attīstīšanai logopēda darbā : metodiskais materiāls studentiem - 2020
Kolekcijas daļa:
Klemondion: Elven Clans : Book 1 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Pētniecības biobankas un to pārvaldība Latvijā: zinātnieku viedoklis : pētījuma ziņojums - 2021
Kolekcijas daļa:
Pētniecības biobankas un to pārvaldība Latvijā: biobanku donoru viedoklis : pētījuma ziņojums - 2021
Kolekcijas daļa:
Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki : literatūrsocioloģiskā pētījuma "Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki" pirmā daļa - [2012]
Kolekcijas daļa:
Stuburi : kādas Latvijas viensētas dzīve : literatūrsocioloģiskā pētījuma "Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki" otrā daļa - [2012]
Kolekcijas daļa:
Continuity in Change? : Latvia’s Local Governments after Regional Reform and Local Government Elections - 2021
Kolekcijas daļa:
Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā : tiesiskais regulējums un labā prakse - 2021
Kolekcijas daļa:
Klemondioni : Elfu klani : [1. daļa] - 2021
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai : metodiski ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā - 2021
Kolekcijas daļa:
Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim = Conception for the Reference Data Model of Latvian Cultural Heritage Institutions - 2021
Kolekcijas daļa:
Latviešu konversācijas vārdnīca - 1927-1940
Kolekcijas daļa:
Rīgas apgabaltiesas gadagrāmata. 2020 - 2021
Kolekcijas daļa:
Георгий Адамович и… (К проблеме изучения культуры русской диаспоры) : посвящается памяти Олега Анатольевича Коростелева (1959-2020) - 2021
Kolekcijas daļa:
Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos 2 : vīru koru dziedāšanas vēsture Limbažos no 1859. līdz 2019. gadam (dokumenti, publikācijas, hronika, tradīcijas, atmiņas, viedokļi) - 2020
Kolekcijas daļa:
Gribam būt ģimene - 2021
Kolekcijas daļa:
Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos : Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas - 2021
Kolekcijas daļa:
Rūpnieciskai ražošanai piemēroti risinājumi biorafinēšanas ceļā iegūtu lignīnu kā atjaunojamo izejvielu izmantošanai polimēru sastāvā : promocijas darbs - 2021
Kolekcijas daļa:
Development of Approaches for Application of Biorefinery Lignins as a Renewable Raw Material for the Production of Polymers Compositions Suitable for Industrial Use : summary of a Series of Articles - 2021
Kolekcijas daļa:
Rūpnieciskai ražošanai piemēroti risinājumi biorafinēšanas ceļā iegūtu lignīnu kā atjaunojamo izejvielu izmantošanai polimēru sastāvā : rakstu kopas kopsavilkums - 2021
Kolekcijas daļa:
RTU 62. studentu zinātniski tehniskā konference : tēžu krājums : sekcija: Ražošanas tehnoloģija - 2021
Kolekcijas daļa:
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija - 2021 : rakstu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstības uzdevumi 4-gadniekiem : 4. izdevums - 2021
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstības uzdevumi 5-gadniekiem : 4. izdevums - 2021
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstības uzdevumi 4-gadniekiem : 3. izdevums - 2021
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstības uzdevumi 5-gadniekiem : 3. izdevums - 2021
Kolekcijas daļa:
Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Policijas darbs" noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumi : 2020./2021. mācību gads - 2021
Kolekcijas daļa:
Supervīzija izglītības vidē : rakstu krājums - 2021
Kolekcijas daļa:
Ādas slimību lokālā terapija: lietošanas vadlīnijas - 2021
Kolekcijas daļa:
Latviešu ģeolingvistikas etīdes - [2012]
Kolekcijas daļa:
XXII Turiba University Conference "Artificial Intelligence and Green Thinking" : Riga, April 21–22, 2021 - [2021]
Kolekcijas daļa:
Indivīds. Sabiedrība. Valsts : 22. starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, 2020. gada 16. maijs - 2021
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.gada 17.-18.jūnijs. 1. sējums - 2021
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.gada 17.-18.jūnijs. 2. sējums - 2021
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.gada 17.-18.jūnijs. 3. sējums - 2021
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. I [1.] daļa, Augstākā izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume I [1], Higher Education - 2021
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. II [2.] daļa, Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume II [2], School Pedagogy. Preschool Pedagogy - 2021
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume III [3], Special Pedagogy. Social Pedagogy - 2021
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. IV [4.] daļa, Mūžizglītība. Sabiedrības veselība un sports. Māksla un dizains, dizaina izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume IV [4], Lifelong Learning. Public Health and Sport. Art and Design, Design Education - 2021
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. V [5.] daļa, COVID-19 ietekme uz izglītību. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā. Inovācijas valodu izglītībā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume V [5], COVID-19 Impact on Education. Information Technologies in Education. Innovation in Language Education - 2021
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. VI [6.] daļa, Ietekme uz demogrāfiskajām pārmaiņām: sabiedrība, kultūra, izglītība. Pētījumi ekonomikas un vadības jomā ilgtspējīgai izglītībai : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume VI [6], Implications for Demographic Change: Society, Culture, Education. Researches in Economics and Management for Sustainable Education - 2021
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. VII [7.] daļa, Psiholoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume VII [7], Psychology - 2021
Ir daļa:
Digitāli radītās grāmatas
Ir daļa:
Abdruck derer Schriften und Zierrathen /welche in der Hichfürstl. Hofbuchdruckerey, bey Johann Friedrich Steffenhagen, gegenwärtig befindlich sind
Izveidošanas datums:
23.05.2017
Labošanas datums:
23.05.2017
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/27444
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet