LV | EN
Nosaukums:
Grāmatas
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Grāmatas
Tīmekļa saite:
http://gramatas.lndb.lv/
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Nav zināms / VIRSKOLEKCIJA
Kolekcijas daļa:
I Dziesmusvētku 60 gadu atceres dziesmusvētku vadonis : visa svētku gaita 17., 18.,19., jūnijā 1933 - Latvju vispārējie dziesmu svētki (8 : 1933 : Rīga, Latvija) - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VI. Latvju vispārējie Dziesmu un mūzikas svētki - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VII Latvju vispārējie dziesmusvētki 20., 21., 22. jūnijā 1931. : apcerējumi, programma, svētku gaita - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1931 : Rīga, Latvija) - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7. Vispārējo dziesmu svētku albums - Latviešu dziesmu svētki (7 : 1931 : Rīga, Latvija) - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virsdiriģentu paskaidrojumi pie VI. vispārējo dziesmu svētku dziesmām - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis VI. latvju vispārējiem dziesmu un muzikas svētkiem 1926. gada 19-20-21 junijā - Latvju vispārējie dziesmu svētki (6 : 1926 : Rīga, Latvija) - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku izstāde - Latviešu dziesmu svētku izstāde (1938 : Rīga, Latvija) - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. vispārejie Latviešu dziesmu svētki Rigā, 19., 20. un 21. jun. 1910. g. - Kreicbergs, Jānis, 1864-1948 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wadonis pa Rigu Latweeschu III. wispahrigajôs dseedaschanas swehtkôs - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IX Latviešu dziesmu svētki : Rīgā, Uzvaras laukumā 1938. gada 18., 19. jūnijā - Latviešu dziesmu svētki (9 : 1938 : Rīga, Latvija) - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garigu un laizigu dseesmu teksts III wispahrigeem Latweeschu dseedaschanas swehtkeemGarīgu un laicīgu dziesmu teksts III vispārīgiem Latviešu dziedāšanas svētkiem : Rīgā 1888. g. jūnijā. - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres svinības Dikļos : pirmo dziesmusvētku parka Neikena kalniņā 1939.g. 16. julijā - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmie vispārigie Latviešu dziedašanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873 : (izrīkoti caur Rīgas Latviešu biedrību) - Latvju vispārējie dziesmu svētki (1 : 1873 : Rīga, Latvija) - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesmu svētki 1940.gada 15. un 16.jūnijā Daugavpilī - Latgales dziesmu svētki, (1940 :, Daugavpils, Latvija) - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940 - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
200 latviešu tautas dziesmas - Vītols, Jāzeps, 1863-1948 - 1906 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir kontrabanda pēc Latvijā spēkā esošā muitas nolikuma - Lūkins, Felikss Tenis, 1896-1989 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muitas departamenta rīkojumi - Latvijas muitas departaments - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kanta leksikons: rokasgrāmata kriticisma studijām - Rolavs, Atis, 1897-1969 - [starp 1957 un 1967] (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Burtnieku ezers un tā upes - Cukurs, Reinis, 1866-1946 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielupe - Dravnieks, Fricis, 1873-1967 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu draugi pagātnē - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēki zem ūdens : zemūdenes, ūdenslīdējs, darbs Kesonā - Ģirupnieks, Jānis, 1887-1964 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neredzamās pasaules - Jirgensons, Bruno, 1904-1982 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercogi un viņu laikmets - Juškēvičs, Jānis, 1886-1961 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ordeņa laikmets Latvijā - Karlsons, Žanis, 1899-1976 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zviedru laiki Vidzemē - Karlsons, Žanis, 1899-1976 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Leišu un poļu laikmets Livonijā - Ķaune, Nikolajs, 1903-1939 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sengrieķu dzīves gudrība - Krauliņš, Kārlis, 1904-1981 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas vārtos : priekšpilsētas, nomales, apkārtne : ar 5 kartēm un 22 il. - Lancmanis, Zelmārs, 1883-1935 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules karš - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antropoloģija - Pampe, Vilis - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģija vienīgi prāta robežās - Kant, Immanuel, 1724-1804 - 1957 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Immanuela Kanta dzīve, darbi, sistēma - Rolavs, Atis, 1897-1969 - [starp 1957 un 1967] (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Sistemātisks rādītājs Kanta "Tīrā prāta kritikai" - Rolavs, Atis, 1897-1969 - 1958 (Rokraksts)
Kolekcijas daļa:
Britu pasaules imperija - Pelcis, Vitauts - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads filozofijā - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Loģika - Введенский, А. И., (Александр Иванович), 1856-1925 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gijo aistētika - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atziņas teorija grieķu filozofijā - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesības un valsts jēdziens Fichtes filozofijā - Вайнтроб, Марк, 1895-1941 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arāja Janča runas - Spurgeon, Charles Haddon, 1834-1892 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Notāru likums - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļi Kaudzīši - Jansons, Jānis Alberts, 1892-1971 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tīrā prāta kritika - Kant, Immanuel, 1724-1804 - 1931-1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautskolām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1938-1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivis - Siliņš, Jānis, 1883-1960 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sēnes - Stoll, Ferdinand Erdmann, 1874-1966 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reāli brīnumi - Ģirupnieks, Jānis, 1887-1964 - 1934-1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvības sardze - Zeire, Elza, 1895-1972 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu jūras zvejnieki : Ar karti un 35 ilustrācijām - Sams, Mārtiņš, 1892-1941 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu laiki Latvijā - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs brīvības cīņu vadoņi : [Oskars] Kalpaks - [Jānis] Balodis - [Pēteris] Radziņš - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pededze, Lubāns, Aiviekste - Tomāss, Eduards, 1889-1958 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija : Vidusskolām un pašmācībai - Челпанов, Георгий Иванович, 1862-1936 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zviedru laiku finances - Dunsdorfs, Edgars (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts tiesības : Doc. Akmentiņa lekcijas 1929./30. mācības gadā - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts tiesības : lekcijas - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piezīmes par veclatviešu rakstiem - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Faķiru māksla (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne : Konspektīvs pārskats pēc lekcijām un piezīmēm dažādiem avotiem - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patiesība par muitas tarifu (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispilnīgākā un visjaunākā Lielā Sapņu grāmata - Pilsoņu Jēkabs, 1877-1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas augstskolu saweeniba - Beķers, Voldemārs, 1881-1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lietuvas vēsture : Pēc Ļubļinas ūnijas : Doc. J.Bērziņa lasītās lekcijas 1936/37. mācības gadā - Bērziņš, Jānis, 1883-1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anarķistu savienība (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alkohola gaviļu dziesma (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārējie lietojamie homeopātiskie līdzekļi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skābo augšņu kaļķošanas pieredze Apes rajona kolhozos - Apkalns, A. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anekdotes ceļošana - Birkerts, Antons, 1876-1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neuste allgemeine Postkarte von Europa in welcher sämtliche Postrouten aller europäischen Staaten ... angezeigt sind - Pongraz, Johann - 1807 (Karte)
Kolekcijas daļa:
Ilzes muiža - Holms, Aivars, 1953- - 1985 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Trikātas ezers - 1920 (Fotogrāfija)
Kolekcijas daļa:
Vijolītes (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Briedis - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izstāstīšana, kā ir gājis ar ticības atjaunošanas darbu - Fogels - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par pieklājību un smalku uzvešanos : Pamācītājs, kā tiklab saimniekam, kā arī viesim godprātīgi un pieklājīgi jāuzvedas : viesībās, mielastos, dejā, kāzās, vizītes taisot, līdzjūtību parādot u.t.t. - Doriņš, I. - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieciskās attīstības vēsture - Henzelis, F. - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livonijas Vidējo bruņinieku tiesību krimināltiesiskās normas - Grīnbergs, J. G. - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likumu un rīkojumu spēkā nākšanas laiks Latvijā - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Portugaliska-latviska un latviska-portugaliska vārdnīca, saturoša vairāk kā 2000 vārdus, visvairāk lietojamus praktiskā dzīvē - Gūtmanis, Jānis - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izmantojiet dabu - norūdiet savu organismu - Aņisimovs, A. - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļu Kaudzīšu radu raksti : materiāli dzīves aprakstam - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kr. Barona vieta mūsu kultūras dzīvē - Jansons, Jānis Alberts, 1892-1971 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsētu vēsture : Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilsētu vēsturi red. L. Arbusovs ; Latgales pilsētu vēsturi sast. B. Brežgo - Apinis, K., (Kārlis), dz. 1904 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstsirdība pret augstsirdību - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dūšīgais Jānītis : Ļoti jauks stāsts maniem jauniem draugiem un draudzenēm - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baggatibas laime : Stāsts tautas brāļiem par derrigu laika kavekli - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auto-moto tūristu maršruti : Metodika - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baznīcu tiesības - Hermanis, A. - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture : pēc doc. B. Ābera 1938/39. g. lekcijām - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1939] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais nācionālisms : Rakstu krājums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija : mācības grāmata pedagoģiskajiem institūtiem - Смирнов, Анатолий Александрович, 1894-1980 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērna, pusaudža un jaunieša psiholoģija : Cilvēka psihiskā attīstība no dzimšanas līdz garīgā nobrieduma posmam - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kooperācija - Šīds, Š. - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne : Konspektīvs kurss pēc doc. K.Puriņa llekcijām u.c. avotiem 1922/23 m.g. - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947 - [1922] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dažas piezīmes par mūsu dialektoloģiskajos rakstos lietajamo fonētisko transkripciju - Ābele, Anna, 1881-1975 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Astoņpadsmitā gadu simteņa apsveikuma dzejolis - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristāmie vārdi jeb priekšvārdi ar attiecīgiem paskaidrojumiem sakopoti pēc vairākiem kalendāriem - Brūkšis, Dāvis, 1865-1918 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Testamenta forma - Bergers, Jūlijs - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kara likumu zinātne - Birkenšteins - [1921] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par Alksnītes izloksni - Ancītis, Krišjānis, 1911-1963 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dārzu māksla - Barons, Kārlis, 1912-1996 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli latviešu tautas medicīnai - Birsmanis, E. - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atskaņas no seniem laikiem - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amelia Gale no Bostona vidus Englandē - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Akadēmiķis Jānis Zutis : [Rakstu krāj.] - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apburtais kalns : Vācu teika - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata nākošam jaunkaŗeivjam, aizsargam un militāras audzināšanas skolotājam pamat- un vidusskolās - Bebrišs, P., (Pēteris) - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieku kalendārs : 1914. gads - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sacerējumu plāni - Aistars, Ernests, 1899-1998 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
17. gs. latviešu gramatika bijušajā Kurzemes hercogu bibliotekā Pēterpilī - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [1925] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules gals - Bölsche, Wilhelm, 1861-1939 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amerikas šujamās mašīnas no Singer manufakturing .. - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrisko vadu aprēķins un kanalizācija zem - un augstspraiguma : Vienvirzienu un maiņstrāva - Āboliņš, Gustavs - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektronika un viņas izlietošana amatniecībā - Beks, V. - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atstāsim smēķēšanu un dzeršanu jeb kas ir tabaks? - Apolovs, A. - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības drogu leksikons - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā krusta saimniecībās lietojamais ūdens - Barons, Kārlis, 1865-1944 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grūtniecības higiena - Archangeļskis, B. - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tabletes un viņu pagatavošana - Apinis, J. - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atpūta un ārstēšanās kūrortos : [Rakstu krāj.] - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārstnieciskais uzturs miokarda infarkta, nieru, kuņģa un zarnu slimību gadījumos : [Rakstu krāj.] - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sapņi un nojautas kā slimību un nākotnes vēstneši : Populāri zinātnisks apcerējums - Apare, Emma - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bišu stropu plāni : Stāvstrops un pārvadājamais strops - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drifterzvejas tehnika un organizācija - Ahlinovs, I. J. - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bites - cilvēka draugi - Joirišs, N. - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes altāru tipi un attīstība - Ābele, Ella - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Basketbola un volejbola noteikumi - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dziesmu chronoloģijas problēma : Atsevišķs novilkums no rakstu krājuma Ceļi VII - Bičolis, Jānis, 1904-1982 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apsūdzības akts par gleznotāju Valdmani - [1922] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nameiķis un viņa laikmets - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livonijas arhīvi - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [1935] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz revolucionāru cīņu pret kapitālistu uzbrukumu Padomju Krievijai - Astris, K. - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amacoņu trupa no Dabomejas - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paša audzināts - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1869 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīmes un proza - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmiņas un ziņģes - Bitte, Jānis - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neatlaidīgā : Luga 1 cēl., 2 ainās - Arkovs, J. - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvaigznītes - Бебутова, Ольга Георгиевна, 1879-1952 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apslēptie prāti :(Okulto zinātņu kulti) - Barkāns, Matīss - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laba un ļauna apziņa - Auders, H. - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaudētā valdījuma atjaunošana - Bergmanis, Jānis, 1901-1977 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašaizsargāšanās māksla pret piepēšiem uzbrukumiem ar un bez ieročiem : Džiu-džitsu aizsargāšanas un uzbrukšanas mācība pret stiprāku pretinieku - Andrē, E. - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi un paskaidrojumi par valūtas un ārējās tirdzniecības ierobežojumiem : Rokas grāmata importieriem, eksportieriem, kreditētājiem, ceļotājiem, ārzemēs studējošo piederīgiem u.c. - Ķeniņš, Atis, 1874-1961 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēlais dzelzs laikmets Latvijā - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gauja - Ašmanis, Kārlis, 1876-1943 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A.Raņķa mājturības kalendārs 1938. gadam - [1937] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socialpolitika : (pēc doc. E. Birkhāna Latvijas universitātē lasītām lekcijām) - Birkāns, E. - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Selbstunterricht der lettischen fur Deutsche - Alksnis, N. - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sambo cīņa : mācību līdzeklis fizkulturas kolektīvu sekcijām - Harlampijevs, A. - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas - Austrums, Ģirts - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasīšanas grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās publiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās privāttiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās privātās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās publiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata atklātības darbiniekiem - Asars, A. - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vekseļu likums : Teksts, komentāri un tieslietu ministra paskaidrojumi - Akers, Bertolds, 1911- - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektu honorāra un līguma noteikumi - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prizu tiesas - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāzina katrai sievietei - Andīna, 1903-1983 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vislielākā un vispilnīgākā Ēģiptes Sapņu grāmata - Pilsoņu Jēkabs, 1877-1966 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads tagadnes filozofijā - Rils, A. - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kolektivizācijas sākums Latvju kolonijās - Birkmanis, Dāvids, 1862-1937 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes īpašums - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vīrietis un sieviete savā kopējā dzimumu dzīvē - Zuments, K. - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa Franciju uz siltām zemēm - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņas un ziņas par Cēsu biedrībām un viņu darbību - Bērsons, Voldemārs, 1865-1956 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas likums kā modernā pasaules uzskata tiesātājs - Bernevics, F. - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Sv. Jāņa baznīcas vēsture - Bernevics, E., (Ernsts) - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju sadzīves tradīcijas - Andersons, Jānis - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tie - kas nesēj un nepļauj - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedības teorija - Bērziņš, K. - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērzaunes muižas zemnieki 1685.g... - Bērziņš, Jānis, 1883-1941 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
PSR Savienības rūpniecības attīstība piektajā staļiniskajā piecgadē - Āboliņš, J. - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tieslietu ministra paskaidrojumi ... - Apsītis, Hermanis, 1893-1942 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz kādiem netaisnas iedzīvošanas gadījumiem attiecināmi civ. lik. 3734-3736 p.p. - Abramsons, Mozus - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arestēto pavades dienesta instrukcija - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apriņķu pašvaldības likums - [1921] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzināšana : fiziskā, tikumiskā un garīgā - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar sirdi un vārdu : (Stāsts par Cēsu raj. Kultūras nama māksl. pašdarb. aģitbrigādi) - Auziņš, Arnolds, 1931- - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasāmā grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch Mitau mit Stadtplan - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurze Beschreibung der Stadt Libau - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Dünathal von Stockmennshof nach Kokenhusen nebst eine Karte - Ilsters, Jānis, 1851-1889 - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Burgen der Livländischen Schweiz - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Рига и окрестности её : путеводитель с планами г. Риги и Рижского взморья - Оболенский, Дмитрий Дмитриевич, 1918-2001 - [1910] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehenswürdigkeiten der Stadt Riga und Umgegend in Wort und Bild - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Daugavas līdz Donavai - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadonis pa Rīgas Jūrmalas peldu vietām ar plānu un 8 ilustrācijām - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Düna von der Ogermündung bis Riga und der Badeort Baldohn - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visjaunākais vadonis pa Rīgu ar Rīgas plānu un 30 ilustrācijām - [1924] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch Wenden und seine Umgebung - Kiwul - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : V. daļa - Gavronskis, J. - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : II. daļa - Gavronskis, J. - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Планы города Риги и Рижскаго взморья - Оболенский, Дмитрий Дмитриевич, 1918-2001 - [19--?] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : III. daļa - Gavronskis, J. - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Illustrierter Führer durch Riga mit Umgebung und Runö - Mettig, Constantin, 1851-1914 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pharus-Plan Riga - [1926] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts - Gavronskis, J. - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas - Balodis, Voldemārs Dāvids, 1848-1918 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Иллюстрированный путеводитель по Риге и окрестностям - Бергенгрюн, A. - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : IV. daļa - Gavronskis, J. - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Путеводитель по Риге ея окрестностям - Гейтер, К. П. - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Von Baltischen Küsten und Inseln - Sodoffsky, Gustav - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
План города Митавы - [1907] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I.sēj. III.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
An der Ostsee - Conradi, Johann - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz in Wort und Bild - Mettig, Constantin, 1851-1914 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Album Balticum - Schmidt, Oscar Emil, 1846-1917 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Staburags - Stender, Johann Christian, 1787-1862 - 1850 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Рига - [19--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurländische Güter und Schlösser - Heine, G. - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I. sēj. II. d. : ceļojuma apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kokenhusen und Umgebung - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem : I. sēj. I.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1925] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadonis pa Rīgas Jūrmalas pilsētu ar aprakstu, ievērojamākām vietām un komunāliestāžu sarakstiem un Jūrmalas plānu - [1922] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa aizliegtiem ceļiem - Landor, Arnold Henry Savage, 1865-1924 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Rigasche Strand mit Kemmern. Die Livländische und Kurländische Schweiz. Das Dünatha mi Kokenhusen - Redelien, G. - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas plāns ar Rīgas vēsturi, valdības iestāžu, ievērojamāko vietu un pilnīgu ielu sarakstiem - [1926] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani ceļojuma piedzīvojumi : ceļojuma apraksts : VI. daļa - Gavronskis, J. - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šķērsām caur Sibīriju - Švarcs, Bernhards - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Robinsons Krūzo [elektroniskais resurss] - Defoe, Daniel, 1660-1731 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Resources and cooperation : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko darīt, ja-- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pār Trentu kāpj migla [elektroniskais resurss] - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sōla [elektroniskais resurss] - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs vīri laivā (nemaz nerunājot par suni) [elektroniskais resurss] - Jerome, Jerome Klapka, 1859-1927 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamodināt Lāčplēsi [elektroniskais resurss] - Lācītis, Vilis, 1975- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stroika ar skatu uz Londonu [elektroniskais resurss] - Lācītis, Vilis, 1975- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties [elektroniskais resurss] : [pasaka] - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasakas [elektroniskais resurss] - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Toma Sojera piedzīvojumi [elektroniskais resurss] - Twain, Mark, 1835-1910 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni [elektroniskais resurss] - Valdis, 1865-1934 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ugunīgi vērši ar zelta ragiem [elektroniskais resurss] - Berelis, Guntis, 1961- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture [elektroniskais resurss] : no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam - Berelis, Guntis, 1961- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gūtenmorgens [elektroniskais resurss] - Bērziņš, Māris, 1962- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis [elektroniskais resurss] - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kara māksla [elektroniskais resurss] - Sunzi, 6.gs. p.m.ē - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Evija, jeb, kas notiek Stikla kalnā? [elektroniskais resurss] : nepareizs miniromāns - Zellis, Olafs, 1934- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Рижанки [elektroniskais resurss] - Мосиенко, Юрий - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmie desmit gadi [elektroniskais resurss] : cīņa par Latvijas drošību pasaules lielajā polītikā : rakstu krājums (1994 – 2001) - Lejiņš, Atis, 1942- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazliet savdabji [elektroniskais resurss] : stāsti un tēlojumi - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture kā audzinātāja [elektroniskais resurss] - Cālītis, Eduards, 1881-1947 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1945 Rīga [elektroniskais resurss] - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lugas - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes - Aspazija - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ausekļa Rakstu izlase - Auseklis, 1850-1879 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nozagtā valsts jeb digitalizācijas afēra Latvijā - Berts, Moriss, 1954-2012 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lugas - Blaumanis, Rūdolfs - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti un noveles - Blaumanis, Rūdolfs - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāfs Monte-Kristo - Dumas, Alexandre, 1802-1870 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tobago - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārnu ielas republika - Grīziņš, Jānis, 1900-1941 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Song to kill a giant : Latvian revolution and the Soviet empire`s fall - Kalniete, Sandra, 1952- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūtu atvarā - Undika, Regīna - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture 1920-1940 : ārpolītika - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2012-2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu saimniecībai : Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēža Andreja Bērziņa runas, 1934.-1939. - Bērziņš, Andrejs, 1875-1941 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras ceļi - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kauja pie Knipskas - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neaizberamā aka - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aiz sniega un tumsas - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dullais Dauka - Sudrabu, Edžus, 1860-1941 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mirkļi : lirika - Kārstenis, Jānis, 1884-1921 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaku lugas - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Partizāni - Cālītis, Eduards, 1881-1947 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes raksti : tēlojumi un miniatūras - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku māksla - Cielēna, Maija, 1889-1988 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernais runu krājums : nopietna un humoristiska satura runas prozā un dzejā; ģimeņu viesībās, dažādos svētku un sabiedriskos gadījumos - Dziedonis - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian literature under the Soviets : 1940-1975 - Ekmanis, Rolfs, 1929-2017 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana pulka kauju gaitas - Janums, Vilis, 1894-1981 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristus un mīla - Eglītis, Andrejs, 1912-2006 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks bija iemīlējies - Gaile, Inga, 1976- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales likteņi : ainas no senās un jaunākās pagātnes - Kemps, Francis, 1876-1952 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Niedrīšu Vidvuds, jeb, varenu vīru darbi Latvijas senatnē - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Balta puķe ezerā - Martuževa, Broņislava, 1924-2012 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstītāja - Martuževa, Broņislava, 1924-2012 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fabulas - Pērsietis, 1862-1901 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseles dziesmas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manas dzīves dēkas - Rudzītis, Helmārs, 1903-2001 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valstsvīri un demokrāti : biografiskas studijas - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raibī panti - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8 lugas - Staprāns, Raimonds, 1926- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gauja nes un nes : ceļojumu piezīmes - Lapiņš, Jānis Eduards, 1885-1941 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ojars : [stāsts] - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bez piecām minūtēm divpadsmit! - Liberts, J. A., (Jānis Aleksandrs) - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Centrālā Padome - LCP : Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943-1945 - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tur plīvoja Kurzemes karogi - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starpplanētāra sensācija : komēdija 10 ainās - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 1941-1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Debesu žonglieris : 101 dzejolis un miniatūra - Deģis, Arvīds Dinijs, 1972- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ugunsziedi - Dievkociņš, Jūlijs, 1879-1906 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Panti dzimumdienu laimes vēlejumu kartēm - Diženajo, Bernhards, 1864-1933 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejas kuplejas un dziedami gabali - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds, Anna Meierovics - Gulbis, Ansis, 1873-1936 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti - Laube, Indriķis, 1841-1889 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6 zīmējumi - Liepiņš, Agris, 1959- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešam draugam - Mora, Valda, 1902-2001 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbi - Ruģēns, Jānis, 1817-1876 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Staru spārni pār dūmainu upurtrauku - Skujeniece, Biruta, 1888-1931 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iesien baltā lakatiņā - Skujenieks, Knuts, 1936-2022 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piedošanas mērs : stāsti - Zīle, Austra, 1934-2021 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es pagāju - Bākule-Veira, Elīna, 1981- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti - Ezeriņš, Jānis, 1891-1924 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bālie tauriņi - Lukaža, Adele - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apšu lapiņas : dzejoļi - Rutkis, Alberts, 1894-1961 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zilās ēnas : otrā dzeju grāmata - Tīrumnieks, Ervīns - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūras vilki - Valdess, Rihards, 1888-1942 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunie daiņu ziedi - Balts, Vidars, 1911-1994 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dārzi un vakari - Baumane, Alija, 1899-1941 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvā Latvija : Latvijas tapšana : atmiņas, vērojumi un atzinumi - Klīve, Ādolfs, 1888-1974 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dižais Gars - Korins, Johans - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Kronbergs, Artūrs - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antenu burtnīca : dzeja 2001-2005 - Langa, Liāna, 1960- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zināt un neaizmirst - Berklavs, Eduards, 1914-2004 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaķu sala : liriska poēma - Birzmalnieks, Alberts, 1909-1941 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XVII gadsimta gramatikas kā latviešu valodas vēstures avots : disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai - Grīsle, Rasma, 1922-2013 - 2011 (Disertācija)
Kolekcijas daļa:
Spēkildze : populārvalodniecisku rakstu izlase - Grīsle, Rasma, 1922-2013 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emils Dārziņš, 1910 - 1925 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārnu ielas republika - Grīziņš, Jānis, 1900-1941 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules glābējs : fantastisks romāns - Paulockis, Miķelis, rakstnieks - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nōkūtnes skaņas - Regža, Jānis, 1885- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vakara blāzma : 2. daļa - Rieteklis, 1856-1940 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlūkošanas dienesta organizācija un darbība kaŗa laikā - Rozenšteins, Hugo, 1892-1941 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievmātes draudzene - Ikstena, Nora, 1969- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klinškalnu priedes (Pinus contorta Dougl. var Latifolia Engelm.) introdukcijas perspektīvas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda iegūšanai - Sisenis, Linards, 1980- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatgales atmoda - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Redzi, mēs dzīvojam : romāns - Voitkus, Arturs, 1911-1991 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Barons Bunduls : raibs stāsts - Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Vīka, Hilda, 1897-1963 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poemas - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komēdijas - Vulfs, Edvards, 1886-1919 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur atradās senā Zemgales osta? : priekšlasījums Latviešu senatnes pētītāju biedrībā 25. janvārī 1938. gadā - Ērglis, Rihards, 1881-1950 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā cēlies Vidzemes nosaukums? : priekšlasījums korporacijas Tālavijas dāmu komitejas literāriski saviesīgā sarīkojumā 20./IV 1939. g. - Ērglis, Rihards, 1881-1950 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veļu laika pastāsti - Zelmenis, Mārtiņš, 1956- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēles Ciklopa kunga savrupmājā : lugas - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Van vet āken : dzeja - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīt atbrauks Florinda : luga - Rukšāne, Dace, 1969- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izmeklēti raksti - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēļi, Kurzemes augšgala senči - Skruzītis, Mikus, 1861-1905 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atrisis mezgls : [noveļu un stāstu krājums] - Skujenieks, Emīls, 1903-1965 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lyugums sapneišam : dzeja bārnim - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Programma tautas tradiciju [!] krājējiem - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Slazdu krogs un divi nami Rīgā - Svīre, Māra, 1936- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noslēpums : stāsts - Amoliņa, Inta, 1952- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bezesuntu - Stibe, Agnis, 1974- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tradicionālās bases Latvijā - Auziņš, Varis, 1978- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana sarakste ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas traģiskajos gados - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur atradās Beverīna? : vēsturisks apcerējums - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mans klusais brīdis - Apsesdēls, 1880-1932 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Lizuma senatnes : pēc valsts archīva avotiem - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kuršu kāpu folklora - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistākās latviešu pasakas - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mītoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads baltu filoloģijā - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas kļūdas un gŗūtumi - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šoks : Soduma dzejoļu izlase no 60 Dzintara Soduma dzejoļiem - Sodums, Dzintars, 1922-2008 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arlekīna kāzas : [Meteņa spēle trijos cēlienos] - Stērste, Elza, 1885-1976 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pareizraksteibas vōrdneica - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ondes Martenot : [dzeja] - Šuba, Jurģis - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecākās zemnieku tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas cilšu tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti - Veidenbaums, Kārlis, 1865-1901 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siltāks kā asara : trīs skumji stāsti - Akmentiņš, Andris, 1969- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puiškans - Austriņš, Antons, 1884-1934 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nerātnās latvju tautas anekdotes : izlase - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daiļradīšanas psicholoģija - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mīklas - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmetu maiņā : atmiņas un atziņas - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divi stāsti - Elīze - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vistu elks - Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviete-dieviete, sieviete-velns - Kalme, Arvīds, 1932-2020 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunie "Mērnieku laiki" - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neticība : viencēliens - Kikōne - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Greniāna, jeb, ceturtā versija - Kolmanis, Arvis, 1959- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kolōnijas - Krasnais, Vilberts, 1908-1942 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valdas Melgalves proza - Melgalve, Valda, 1955-2007 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācos lasīt - Neibarts, Aivars, 1939-2001 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izbāzti putni un putni būros : stāsts - Neiburga, Andra, 1957-2019 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māmiņ, es redzēju dziesmu : dzeja un atdzeja - Salējs, Māris, 1971- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zilā Jumprava : mazliet ironisks romāns - Puriņš, Andris, 1950-2022 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salnas nenokosts zieds : dzeja - Slišāns, Ontons, 1948-2010 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divas lugas - Sniedze, Evita, 1974- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
222 manas mīklas - Vagulāne, Jana, 1965- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie nespējīgas valdības - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beverīnas pilsvieta - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daiļā sēta : domas par latviešu iedzīves izdaiļošanu - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Notizen im verlassenen Flughafen - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzintara galvaskausi : 1985. - 1989. gadu dzejoļi - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nevienas atbildes - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tu tinies klusumā - Apškrūma, Kornēlija, 1937-2021 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Avis : [dzejoļu izlase 1965 - 1989] - Avens, Voldemārs, 1924-2022 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Caurumi - Avens, Voldemārs, 1924-2022 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atspīdumi drumstalās : jūtu un atziņu uzliesmojumi - Baltpurviņš, Augusts, 1871-1930 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes dēls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siržu bokss - Deģis, Arvīds Dinijs, 1972- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķķu-pušķis : ko klausigiem bērniem, kad tie savu abeceju pabeiguši, pasniedz E. Dünsberg - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maiņās un maldos - Dobelis, Ādolfs, 1889-1918 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Doku, Atis, 1861-1903 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Ulmaņa dzīve : Ceļinieks. Polītiķis. Diktātors. Moceklis - Dunsdorfs, Edgars - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Ivaska, Astrīde, 1926-2015 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Krodznieks, Jānis, 1851-1924 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions patiesības gaismā - Lācis, Visvaldis, 1924-2020 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļojumi - Mazutis, Juris, 1940-2008 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atnācēji no saullēktu puses - Ozoliņš, Ojārs, 1929-2014 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ik rītiņu saule lec : pa senu domu pēdām Vidzemē - Ozoliņš, Ojārs, 1929-2014 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labirints : seši stāsti - Rudzītis, Normunds, 1962- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālais jautājums Latvijā - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sudrabota saule lec - Skuju Frīdis, 1887-1942 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garais dancis ; Pāris - nepāris ; Viņa ir cerībās - Stumbre, Lelde, 1952- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Galma podnieks - Dravnieks, Alberts - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dižlatvieši : dziesmu romāns : (nepabeigts) - Fallijs, 1877-1915 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dseesmu leja un kalnu gals - Fallijs, 1877-1915 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daile un spēks un milzums - Fallijs, 1877-1915 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arnolds Nolle : komedija divos cēlienos - Fallijs, 1877-1915 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Selgā : komedija piecos cēlienos - Fallijs, 1877-1915 - [1905] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miglas bērni : spēle - Helds, Juris, 1942- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Don't call me, don't look for me! - Kolbergs, Andris, 1938-2021 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviskā Jaunlatgale : apgabala vēsturiskie likteņi - Krasnais, Vilberts, 1908-1942 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starp atnākšanu un aiziešanu : dzejoļi : 1962-1967 - Lindbergs, Ivars, 1932-2008 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divi scenāriji - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divas lugas - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Mednis, Edgars, 1984-2006 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pareizais tonis : grāmata par pieklājību un smalkiem sadzīves ieradumiem : sastādīta pēc Rietrum-Eiropas parašām - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi no krājuma "Cik labi knokai!" - Paukšs, Hermanis, 1953- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmee akkordi : liriski un satīriski dzejojumi - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Haizivs Sandis Ozoliņš - Puče, Armands, 1968- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Irbe kā mūris - Puče, Armands, 1968- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu-lībiešu-angļu sarunvārdnīca - Šuvcāne, Valda Marija, 1923-2007 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais mākonis : dzejoļi - Tauns, Linards, 1922-1963 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1945 Riga - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parallēlā vēsture : 1940. gads : kinoscenārijs - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atvēzējies glāstam : dzejoļi - Ziedonis, Rimants, 1962- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dažādi teksti - Ābele, Inga, 1972- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svētā Bokasīna koks - Bankovskis, Pauls, 1973-2020 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta infrastruktūras nodrošinājuma analīze un sporta bāzu reģistra aktualizēšana - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gunta Bereļa raksti : recenzijas - Berelis, Guntis, 1961- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepas koks, zalkša asins - Briedis, Leons, 1949-2020 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katram mazam putniņam-- - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brašā bruņurupuča Bruņa piedzīvojumi - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gliemezis un cīrulīte - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katrs savu dzīvi dzīvo - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes bēgļi Rīgā - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīl mani Dievs - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmsinfarkta stāvoklis - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas ainava - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dialogs ar dabu - Caune, Alberts, 1917-2011 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves dziesma : fragmenti no atmiņu romāna - Dāvids, Alfrēds, 1923-2006 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tendīte - Eira, Digna, 1954- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejoļu kopa, kas tiek pieteikta kā Pēdējie dzejoļi - Elsbergs, Jānis, 1969- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti - Frīdvalds, Edmunds, 1971- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas blūzs - Gundars, Lauris, 1958- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Naktsputna testaments - Helds, Juris, 1942- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nieki un izpriecas : stāsti - Ikstena, Nora, 1969- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tagadnes - Kronbergs, Juris, 1946-2020 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ŗ, ŗ - Kušķis, Jānis, 1930-2022 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs dzejoļi un divas rīmes - Lase, Ieva, 1916-2002 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
--no pēdējiem dzejoļiem - Leinerts, Uldis, 1936-1969 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manas mīļās mīļākās sievietes - Mārtuža, Eva, 1954- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Marmortīrais klusums un tikšanās uz Krusta ceļa Medžugorjē - Mārtuža, Eva, 1954- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nāve un Otto - Mūks, Roberts, 1923-2006 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patrika spārni - Kota, Laima, 1962- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vanags - Kota, Laima, 1962- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1987. un 1996. gada dzejoļi - N., Anna - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasāmgabali - Neibarts, Aivars, 1939-2001 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsts un kantainais galds - Ozoliņš, Aivars, 1957- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koncerts maniem draugiem pelnu kastē : stāsti - Repše, Gundega, 1960- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkans - Repše, Gundega, 1960- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miglas krogs un citi dzejoļi - Saliņš, Gunars, 1924-2010 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jōnebs atmīņs - Šimpermane, Milda - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes atjaunotāji - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni : stāsts - Valdis, 1865-1934 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi un cilvēki - Veldre, Vilis, 1908-1940 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kokakvass : komēdija divos cēlienos - Zelčs, Ainārs, 1958- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nu ir tā stunda - Zeltiņš, Teodors, 1914-1991 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks : pamatskolas VI. klases kurss : ar 3 tabulām krāsās, daudziem zīmējumiem un attēliem - Adamovičs, Fricis, 1863-1933 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sīkās nātres - Alksnis-Zundulis, Kristaps, 1862-1912 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmiņas - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miglā : skatu luga piecos cēlienos - Benjamiņš, Antons, 1860-1939 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maharadža Visvamarga - Blaus, Pēteris, 1856-1930 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civīltiesību terminoloģijas vārdnīca - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taicini : 105 malēniešu teicieni, pārcelti latvju mēlē un izskaidroti - Svārups, Pēteris - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melnā sērija : stāsti - Venters, Egīls, 1964- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Margarēta - Zālīte, Māra, 1952- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tavs prāts lai notiek-- - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
To es būtu pastāstījis saviem bērniem un mazbērniem, ja man tādi būtu! - Zirdziņš, Vilnis - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smiltene - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus, pēc tautas teikām sacerēts - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Caur laiku varām - Sāgameža-Nāgele, Lūcija, 1928- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes novada zemnieki 1601. un 1630. gadā - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI 1695. gadā - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas sapņugrāmata : stāsti un esejas - Zvirgzdiņš, Juris, 1941- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gundegas dibinātāju un goda filistru dzīves stāsti : Gundegu raksti - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā : pētījuma kopsavilkums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par malēniešiem - Zvaigznīte, Jēkabs, 1833-1867 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejoļi - Vīka, Hilda, 1897-1963 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Attēlu stāsts : pirmā Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle 2014 - Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle, (1 :, 2014 :, Rīga, Latvija) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks, kas skrēja pāri ielai - Kolbergs, Andris, 1938-2021 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlūku gājieni Latgales frontē - Helmanis, Hugo, 1895-1941? - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti : II [sējums] - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989-1993 - Jundzis, Tālavs, 1951- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The parliamentary route to the restoration of Latvian statehood, 1989-1993 - Jundzis, Tālavs, 1951- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. gada 31. maijs-1990. gada 4. maijs): starp ideāliem un īstenību : 2010. gada 22. aprīļa konferences saīsināta stenogramma - Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. gada 31. maijs-1990. gada 4. maijs): starp ideāliem un īstenību, konference, (2010 :, Rīga, Latvija) - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stendes izloksnes vārdu krājums - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti - Švābe, Arveds, 1888-1959 - [2008-2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana vēlā mīla - Anmane, Marija, 1945-2020 - [20--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
My Latvia - Bišofs, Māris, 1939- - [20--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviska tematiskā vārdnīca - Skudra, Egīls, 1932- - [20--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas iespējas bibliotēkā - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Opportunities for the organized civil society to influence EU decision-making via national positions - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana vieglprātīgā jaunība : atmiņu klipi - Zellis, Olafs, 1934- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literariskā (latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā : ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures - Āronu Matīss, 1858-1939 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopotas dzejas - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of compensation mechanisms in Latvia : summary - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem - Jākobsone, Jana, 1981- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indija ne pa jokam. Un Pakistāna arī - Lapsa, Lato, 1969- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cietušā tiesības uz juridisko palīdzību Latvijas kriminālprocesā : uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību : pieeja juridiskai palīdzībai - Litvins, Gatis, 1984- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Victim’s rights to legal aid in the criminal proceedings in Latvia : |b improving protection of victims’ rights : access to legal aid - Litvins, Gatis, 1984- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas savienībā - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziņkārīgi jautājumi par naudu : [metodiskais mācību materiāls] - Rakēviča, Inta - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Santa Biblia - Žolude, Inga, 1984- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Активный и здоровый! : э-брошюра - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
105 Latvijas priekšzīmīgās saimniecības : palīgs ekskursiju rīkotājiem un dalībniekiem - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrotehniskās kopšanas instrukcija : versija 1.0 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Инструкция по посадке, посеву и пополнению : версия 1.0. - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sapņu sejas : dzejas - Aldre, Pauls, 1901-1992 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi uz laimi : dzīves māksla : 1. [d.] - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health promotion guidelines for local governments : approved by order No. 243 of the Ministry of Health on December 29, 2011 - Kukliča, Sanita - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zīdīšanas ABC - Kupriša, Antra, 1965- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas gados vecu iedzīvotāju veselības stāvoklis un to ietekmējošie faktori : tematiskais ziņojums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā nosargāt sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv drošības grāmata! : padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam - Mammām un tētiem (uzņēmums) - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža nozare Latvijas 20 neatkarības gados - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaitļi un fakti 2012. - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2011. gadā - Skrule, Jolanta - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas situācija Latvijā: 2004-2010 : pētījuma kopsavilkums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fabrikā : dzejoļi - Veinis, Pēteris, 1893-1940 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8. Daugavpils kājnieku pulka vēsture - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā : apstiprināts ar Veselības ministrijas 29.12.2011. rīkojumu 243 - Kukliča, Sanita - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2010. gadā - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā : sabiedriskās domas aptauja - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puišiem : ceļvedis uz vīrieša ķermeni (virzienā zem jostasvietas) - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tieši tev! : es augu -- kas notiek? - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārskats par NVO sektoru Latvijā : pētījuma rezultātu atskaite - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija : versija 1.1 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. Rīgas kājnieku pulka vēsture : 1919.-1929. - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētikas jautājumi un korupcijas riski Rīgas apgabaltiesā - Austere, Linda - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
47 mm prettanku lielgabals - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : cukura diabēts - Dimza, D., (Dace) - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : vizuālās lokalizācijas un plaušu audzēji - Dimza, D., (Dace) - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : asinsrites sistēmas slimības - Gigele, Iveta, 1974- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paredzamā mūža ilguma atšķirības sievietēm un vīriešiem - Gigele, Iveta, 1974- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstules no Sālszemes - Mežavilka, Rūta, 1971- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : mutes un zobu veselība - Rozentāle, Gunta - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Traumatisms un ārējie nāves cēloņi bērniem un jauniešiem - Skrule, Jolanta - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savlaicīgi ar skrīningu atklājamie ļaundabīgie audzēji - Upmale, Solvita - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neinfekcijas slimību izplatība : gremošanas, elpošanas, uroģenitālās, skeleta, muskuļu un saistaudu sistēmas slimības - Upmale, Solvita - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašnāvību novēršana : informatīvais materiāls skolotājiem un citiem skolu darbiniekiem - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieskatīties sevī - Rando, Juris, 1933- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražīgas darba metodes mežkopībā - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
National research report : Latvia - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības iestādēs : mazākumtautību izglītības satura reformas rezultāti - Kļava, Gunta, 1981- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā - situācijas izpēte un ieteikumi - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profilakses programmas novērtēšanas vadlīnijas - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības veselības stratēģijas mērķu sasniegšanas izvērtējums : analītisks ziņojums - Rozentāle, Gunta - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ВИЧ и вирусные гепатиты A, B, C : серьезнее чем ты думаешь - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju garīgā veselība - Štāle, Margita, 1979- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taisnīgums un solidaritāte veselības jomā : sabiedrības veselības stratēģijas 2. mērķa sasniegšanas ziņojums - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas vecuma bērnu un pusaudžu veselība - Upmale, Solvita - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejas un stāsti - Vensku, Edvarts, 1855-1897 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vepsu-latviešu vārdnīca = Vepsä-latvijalaine vajehnik : ap 3500 šķirkļu - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1. Liepājas kājnieku pulka tapšanas un pārbaudīšanas gadi : (1919.-1922.) - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktīvs un vesels! : e-brošūra - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve bez glutēna : ieteikumi ar celiakiju slimu bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augsnes apstrāde meža atjaunošanai - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieteikumi, kā samazināt smagās mežizstrādes tehnikas ietekmi uz meža augsni - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aborts - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domā par seksu? - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas agrarā reforma : agrarās reformas izvešanas darbu noslēgums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasargā sevi : kā sevi pasargāt no dzemdes kakla vēža - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašnāvību novēršana : materiāls vispārējās prakses ārstiem - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieaugušo veselība, veselīgas un aktīvas vecumdienas : sabiedrības veselības stratēģijas 5. mērķa sasniegšanas ziņojums - Skrule, Jolanta - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mātes un bērna veselība perinatālajā periodā - Skrule, Jolanta - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vardarbības un nelaimes gadījumu izraisītie veselības traucējumi : sabiedrības veselības stratēģijas 10. mērķa sasniegšanas ziņojums - Skrule, Jolanta - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašnāvības Latvijā – situācija, perspektīvas, risinājumi : ziņojums par situāciju - Taube, Māris, 1974- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ES Pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" noslēguma novērtējuma ziņojums - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā izvēlēties vispiemērotāko kontracepciju tieši tev? : tavs kontracepcijas ceļvedis - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2005. gada 8–9. janvāra vētras sekas to likvidēšanas gaita un ietekme uz - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ledlauži : dzejoļi, 1997-2000 - Vērdiņš, Kārlis, 1979- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Egļu astoņzobu mizgrauzis : tā izraisītie bojājumi un ierobežošanas metodes - Bičevskis, Mārtiņš, 1940-2011 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smēķēšanas riska novēršana 7.-9. klašu vidū : metodiskais palīglīdzeklis audzināšanas stundās - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The politics of economic sustainability : Baltic and Visegrad responses to the European economic crisis - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iekšējā mobilitāte Latvijas darba tirgū 2005.-2011. gadā - Braukša, Ieva - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievs, Daba, Darbs : bērnības grāmata, veltīta jauniem un veciem - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šerloka Holmsa atgriešanās - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bāskervilu suns - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etīde purpura toņos - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti par Šerloku Holmsu - Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiro ieviešanas praktiskās vadlīnijas uzņēmējiem un pašvaldību institūcijām - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nameja Gredzens - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8 stāsti par eiro : metodiskais materiāls skolotājiem - Kazāka, Santa, 1968- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kompensējošo mehānismu attīstība Latvijā : mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā : kopsavilkums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopējās faktoru produktivitātes loma Centrālās Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumu Eiropas valstu attīstībā - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ls - 20 nacionālās valūtas mākslas gadi - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā : pētījuma kopsavilkums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Provision for the needs of crime victims: support to prevention of victimisation in Latvia - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs - ikdiena tev apkārt : interaktīvs elektronisks materiāls pirmsskolas un sākumskolas bērniem, vecākiem un pedagogiem - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Provision for the needs of crime victims : support to prevention of victimisation in Latvia : summary of the research - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Centrālās Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas valstu eksporta necenu konkurētspējas ES tirgū novērtējums - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas eksportētāju konkurētspēja - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauns eiro zonas iekšzemes kopprodukta reālā laika rādītājs - Bušs, Ginters, 1983- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības reformas un izglītības pieejamība : izglītības politikas iniciatīvu monitoringa ziņojums - Golubeva, Marija, 1973- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā : fokusā - likumpārkāpumu prevencija - Kronberga, Ilona, 1968- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lata reālā kursa līdzsvara stāvokļa novērtējums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bankas pārskats par neliela apjoma maksāšanas līdzekļu sabiedrības izmaksām Latvijā - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Norādījumi par labu klīnisko praksi : (ICH/CPMP/135/95) - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varoņkalve - Bebris, Raimonds, 1891-1940 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cenu veidošanās mehānisms Latvijā : PCI mikrodatu analīzes ekonometriskie rezultāti - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dažādības vadība publiskajā sektorā : attīstīto valstu pieredze un Latvijas situācijas novērtējums - Golubeva, Marija, 1973- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā - Judins, Andrejs, 1970- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā - Judins, Andrejs, 1970- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augošas vērtības meklējumos : valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas un prakses izvērtējums - Kalniņš, Valts, 1974- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
# 528 - Trivaškevičs, Maksims, 1990- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Četras esejas par brīvību - Berlin, Isaiah, 1909-1997 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvprātīgo atbalsta programma jauniešiem no sociālā riska ģimenēm - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skreineite : vuicūs laseit : [mācību līdzeklis] - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skreineite : vuicūs raksteit - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzziņu materiāls par latgaliešu ābeci “Skreineite” - Cibuļs, Juris, 1951- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darini bilžu ābeci : 21. gadsimta ābece - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stipras kopienas ceļvedis - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3×3 ārpus Latvijas, 1981-2011 : pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda : skolotāja grāmata - Anspoka, Zenta, 1952- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prognozēšana un signālu iegūšana ar regularizēta daudzdimensiju tiešā filtra pieeju - Bušs, Ginters, 1983- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 9. klase : skolotāja grāmata - Marševska, Iveta - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Consultative bodies and dialogue platforms for immigrant communities : lessons from three EU countries - Golubeva, Marija, 1973- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Консультативные органы и диалоговые площадки для сообществ иммигрантов : опыт трех стран ЕС - Golubeva, Marija, 1973- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām : trīs ES valstu gūtās mācības - Golubeva, Marija, 1973- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 8. klase : skolotāja grāmata - Marševska, Iveta - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tu esi tu-- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un metodika : latviešu valodas metodisko rakstu krājums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Balode, Aina, 1951- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Leksikoloģija un frazeoloģija 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Cekula, Dace - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve vēsturē 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Cvetkova, Alisa - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve bioloģijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Dubovska, L., (Larisa) - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tekstveide 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Ermansone, Inga - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzdevumi latviešu valodas mācībā : mācību līdzeklis profesionālās izglītības audzēknim - Glazjeva, Māra - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Imigrantu integrācijas politikas indekss III - Huddleston, Thomas - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē : rakstu krājums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra 7. klasei. "Vērtību pasaule" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra 8. klasei. "Spēle" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra 9. klasei. "Dzīves virpuļos" : mācību līdzeklis skolēnam - Kalve, Aija, 1957- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve matemātikā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Kokoriša, Elfrīda - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve fizikā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Krūmiņa, Ata - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca : 470 terminu latviešu, angļu un krievu valodā - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve ķīmijā 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Matule, Irina - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
National integrity system assessment : Latvia 2011 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un valodas apguve sociālajās zinībās 7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam - Pelcmane, Inga, 1966- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9. klasē : metodiskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata latviešu valodas un literatūras skolotājam par formatīvo un summatīvo vērtēšanu - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi - Šalme, Arvils, 1959- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums : Latvija 2011 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem : interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vesels un drošs : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem : interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nekustamā īpašuma sektors un bankas mazas valsts ar atvērtu tautsaimniecību DSGE modelī - Vītola, Kristīne, 1982- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inclusion unaffordable? : the uncertain fate of integration policies in Europe - Conference "Inclusion Unaffordable?", (2009 :, Rīga, Latvija) - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Restorative justice vs juvenile delinquency : the Baltic States in European dimension - Judins, Andrejs, 1970- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Banka - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Administratīvā pārkāpuma lietvedība ceļu satiksmē - Litvins, Gatis, 1984- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata darbam ar Lisabonas līgumu - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dalīta izglītība – dalīti pilsoņi? : ziņojums par Latviju - Curika, Linda, 1982- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsi par tiesneša ētiku prāvniekiem - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starp neiecietību un iekļaušanu: Latvijas mediju uzvedības tendences attiecībā uz sabiedrības grupām 2007.-2009. gadā : Latvijas mediju monitoringa projekta Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai (2007-09) gala ziņojums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dinamisko faktoru modeļu lietojums Latvijas iekšzemes kopprodukta prognozēšanā - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Banku aizdevumu kanāls Latvijas monetārās politikas transmisijā - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu un Eiropas ekonomiskās aktivitātes kopīgie faktori - Fadejeva, Ludmila, 1981- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai : 2008. gada I starpziņojums (janvāris – maijs) - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar brīvības atņemšanu nesaistītie drošības līdzekļi - Judins, Andrejs, 1970- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvijā: kā neapstāties pie sasniegtā? : pētījuma ziņojums - Kalniņš, Valts, 1974- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes - Martena, Sanita, 1969- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums būvēt likumīgi : būvniecības procesa rokasgrāmata visiem, kas būvē, izdod būvatļaujas un dzīvo kaimiņos - Frīdenberga, Agnese, 1975- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflācija un inflācijas nenoteiktība - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolotāju tolerances barometrs - Austers, Ivars, 1967- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflācijas gaidas Latvijā : patērētāju apsekojuma rezultāti - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai : analītiskais ziņojums par Saeimas un mediju monitoringu - Golubeva, Marija, 1973- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (aizstāvības) tiesiskie modeļi kriminālprocesā un to attīstības perspektīvas - Šmite, Anna, 1944- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta personāla politikas attīstības virzieni - Kronberga, Ilona, 1968- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuāli literatūras teorijas jautājumi : literatūra vidusskolai : metodisks līdzeklis skolotājam - Lukaševičs, Valentins, 1968- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filipsa līknes novērtējums Latvijai - Meļihovs, Aleksejs - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The future of EU enlargement: on track or derailed? : debates in new member states, candidates and neighbours - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas makroekonomiskais modelis - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti : sociolingvistiskā pētījuma kopsavilkums - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lata piesaistes eiro ietekme uz finanšu sektoru - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ilgtermiņa konkurētspējas modelēšana - Dāvidsons, Gundars, 1975- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta cikliski koriģētā bilance - Grundīza, Sigita - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlīgums Latvijas krimināltiesībās - Judins, Andrejs, 1970- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konjunktūras un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana Latvijas tautsaimniecības attīstības īstermiņa prognozēšanai - Meļihovs, Aleksejs - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas darba tirgus elastības novērtējums - Zasova, Anna - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas maksājumu sistēmas pārraudzība - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Naudas pieprasījums Latvijā - Tillers, Ivars - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūra Latvijā monetārās politikas kontekstā - Zubkova, Jeļena - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reālais valūtas kurss Latvijā (1994-2001) - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas finanšu tirgus - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cenu dinamika Latvijā : pieredze un perspektīvas - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas maksājumu sistēmas pārraudzība - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Banka, 1922-1940 : bibliogrāfiskais rādītājs - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija vāciski : mācību stundu piemēri - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vērtībizglītība 1.–6. klašu skolēniem : metodiskais līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām - Daga-Krūmiņa, Evi - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai uzņēmējdarbības vadīšanā, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība - Dubkēvičs, Lotārs, 1953- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas : promocijas darba kopsavilkums. Nozare: Vadībzinātne. Apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība - Enkuzena, Signe, 1972- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizika vāciski : mācību stundu piemēri - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi : metodiskais līdzeklis skolotājiem - Grauzdiņa, Ilma, 1948-2016 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International conference: Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development : Ventspils, Latvia, 15-16 July 2013 : book of proceedings - International conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development", (2013 :, Ventspils, Latvija) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finance and taxes : New dimensions in the development of society : Economic Science for Rural Development : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Production and co-operation in agriculture : "Economic Science for Rural Development" : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Marketing and sustainable consumption : Rural development and entrepreneurship ; Home economics : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable regional development : "Economic Science for Rural Development" : proceedings - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Runas un lasītprasmes attīstīšana dzimtajā (krievu) valodā jaunāko klašu skolēniem : metodiskais materiāls - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā : promocijas darba kopsavilkums : nozare, vadībzinātne : apakšnozare, uzņēmējdarbības vadība = Financial services export potential in Latvia : summary of the doctoral dissertation : discipline, management science : sub-discipline, business administration - Lindemane, Marija - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos : mācību materiāls informācijpratībā - Spila, Daiga - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi - labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana : mācību materiāls informācijpratībā - Znotiņa, Inga, 1965- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
PVN likmju ietekme uz cenu veidošanos Latvijā : par ko liecina PCI mikrodati? - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē : metodiskais materiāls vecākiem - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija angliski : mācību stundu piemēri - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas laika un ražas pazīmes - Briedis, Alfreds, 1894- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejas dārzs : ilustrēta latviešu dzejas chrestomatija pamatskolai un pirmskolai - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
European Union protected habitats in Latvia : interpretation manual - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development : international conference : Ventspils, Latvia 15 - 16 July 2013 : conference materials : abstract book - International conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development", (2013 :, Ventspils, Latvija) - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable regional development : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2014 :, Jelgava, Latvija) - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražošanas progresa un cilvēkkapitāla nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā - Meļihovs, Aleksejs - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemdegas : fantasmagorija - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014-2018 : (Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra rīkojums Nr. 40) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Production and cooperation in agriculture : finance and taxes : "Economic science for rural development " : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2013 :, Jelgava, Latvija) - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural development and entrepreneurship : marketing and sustainable consumption : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2013 :, Jelgava, Latvija) - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības politikas attīstības risinājumu plānotās ietekmes novērtējums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Design as a Strategic Tool in Business Management and Its Role in Business Development in the Baltic States : summary of the Doctoral Dissertation, discipline: management science, sub-discipline: business administration - Jākobsone, Inga, 1967- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums : atskaite par jauniešu aptaujas rezultātiem - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kadastrs : no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija angliski : mācību stundu piemēri - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Compliance risk management in Latvian commercial banks : summary of doctoral dissertation discipline, discipline: management science, sub-discipline: business administration - Lagzdiņš, Arnis - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Velosipēdists satiksmē - Lārmanis, Nauris, 1985- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā nosargāt sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv drošības grāmata! - Mammām un tētiem (uzņēmums) - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika angliski : mācību stundu piemēri - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā : metodiskais materiāls - Matisāne, Linda, 1973- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls "Dzīvnieki un tava drošība" darbam ar pirmsskolas un pamatskolas bērniem - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas : mācību materiāls informācijpratībā - Spila, Daiga - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Racionālais irracionālisms - Aldersons, Alberts, 1945- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apkopojums par ārvalstu pieredzi pedagogu darba samaksas un optimālā skolēnu un pedagogu skaita noteikšanā : 2012. gada 17. decembris : [ziņojums] - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maldugunis - Breikšs, Leonīds, 1908-1942 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ēdieni no iekšzemes produktiem - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekspertīzes ziņojums par izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem rezultatīvajiem rādītājiem izglītības jomā - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Interneta resursu izmantošana ģeogrāfijas mācīšanā skolā - Grīne, Ineta, 1967- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju sportošanas paradumi - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Rīgu ar divriteni : veloceļvedis : 15 maršruti - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrated and sustainable development : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural business and finance : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2012 :, Jelgava, Latvija) - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Competitive advantage creation based on national cultural identities : doctoral dissertation summary : discipline: management science, sub-discipline: business administration = Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana, balstoties uz nacionālo kultūridentitāti : promocijas darba kopsavilkums : nozare, vadībzinātne : apakšnozare, biznesa vadība - Ludviga, Iveta, 1962- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pagrabos ziemojošo sikspārņu noteicējs - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārskats par izstrādātajām alternatīvām pedagogu darba atalgojuma un optimālā skolēnu un pedagogu skaita attiecības noteikšanai Latvijā : 2012. gada 17. decembris : [ziņojums] - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījuma - socioloģiskās aptaujas "Studentu un jauniešu sportošanas paradumi" analītiskais noslēguma ziņojums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsonība, valoda un minoritāšu līdzdalība Latvijā : apkopojums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesionālās izglītības iestāžu pārvaldības modelis - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadībzinātne : apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Decision-making process in household credit granting and methodology for raising its efficiency : summary of the doctoral dissertation : discipline: management science : sub-discipline: business administration - Puriņš, Ilmārs, 1979- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolu un pirmsskolu pašpārvalžu darbības izvērtējums un ieteikumi efektivitātes uzlabošanai : pētījums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Swehtas gudribas Grahmatinna sarakstita no Sehrpilles un Sunnakstes Basnizkunga Stender - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1774 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts aizsardzības koncepcija : izskatīta Latvijas Republikas Ministru Kabinetā 2012. gada 10. aprīlī : apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā 2012. gada 10. maijā - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Гражданство, язык и участие национальных меньшинств в Латвии : обобщение - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ierobežojumi kvalitatīvai imigrantu politiskai līdzdalībai Latvijā - Akule, Dace, 1979- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Political participation of third country nationals on national and local level: Latvian country report - Akule, Dace, 1979- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā : atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā, 2011 = Development of science and technology in Latvia, 2011 - Bāliņa, Signe, 1965- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām : informatīvs materiāls vecākiem - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civilā aizsardzība : minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam vispārējā un profesionālajā izglītībā - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Political participation of third country nationals in Estonia, Latvia and Poland - Golubeva, Marija, 1973- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Time for improvement: obstacles to political participation of immigrants in Estonia, Latvia and Poland - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsim jūras piekrasti - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Production and taxes : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Resources and education : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sustainability : "Economic science for rural development" : proceedings of the international scientific conference - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 12 :, 2011 :, Jelgava, Latvija) - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Imigrantu integrācija Latvijā: valsts valodas apguve un pilsoniskā izglītība - Kaša, Rita, 1977- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ierobežojumi imigrantu bērnu tiesībām Latvijā - Ķešāne, Iveta - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klienta maršruta attēlošanas metode : rokasgrāmata - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu - Krastiņa, Elfrīda, 1947- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Usage of risk measures in management of investment portfolios: case of insurance companies : summary of the doctoral dissertation : discipline: management science, sub-discipline: business administration = Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība - Kuzmina, Jekaterina - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civīllikums : Kōdifikācijas nodaļas 1937. gada izdevums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4. klasē klases stundās : metodiskais materiāls - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paplašinātais standarta izmaksu modelis : rokasgrāmata - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā : metodiskie ieteikumi - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums "Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā" : pētījuma rezultātu ziņojums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību stundu piemēri Latvijas vēsturē 6. klasei : metodiskais materiāls - Saleniece, Dace, 1966- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarunas par mākslas darbiem : atbalsta materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem : atbalsta materiāls pedagogiem un bērnu vecākiem - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vingro kopā ar mani! : stājas vingrinājumi pirmsskolā un sākumskolā : metodiskais materiāls - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fiksēts valūtas kurss salīdzinājumā ar inflācijas mērķi : DSGE modeļa rezultāti - Vītola, Kristīne, 1982- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemessardzei 20 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā - Zirnīte, Māra, 1943- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Пять баксов для доктора Брауна : роман для мужчин от пятнадцати лет, и также для девочек, которые в детстве не любили играть в куклы - Соковенина, Елена, 1976- - [2011-2013] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Три короба правды, или, Дочь уксусника - Чернов, Светозар - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fiksēta valūtas kursa režīma priekšrocības vispārējā līdzsvara stāvokļa apstākļos - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai : reprezentatīvas mērķa grupas aptaujas rezultātu atskaite : 03-08/2010 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LATCOIN: Latvijas ekonomiskās izaugsmes vidēja termiņa un ilgtermiņa tendenču reālā laika prognozēšana - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauno ES valstu eksporta kvalitāte un daudzveidība : ļoti detalizētu datu sniegtā informācija - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cenu veidošanas mehānisms Latvijā : ko var uzzināt, analizējot PCI mikrodatus - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drošība internetā : rokasgrāmata skolotājiem - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā : metodiskais materiāls - Hroloviča, Ilze, 1961- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Production and taxes : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Resources and education : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sustainability : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2010 :, Jelgava, Latvija) - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izzināsim Gaujas senieleju - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātne Latvijā : valsts pētījumu programmas - Latvija. Izglītības un zinātnes ministrija - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos reģionos - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminekļu valdes Brīvdabas mūzejs - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos - Pungas, Piret - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Desmit gadu darbības atcerei - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana : metodiskie ieteikumi - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidusskolēnu pilsoniskās un lingvistiskās attieksmes, apgūstot mazākumtautību izglītības programmas : pētījuma ziņojums - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktīvu cenas un finanšu ierobežojumi monetārajā transmisijā Latvijā - Vītola, Kristīne, 1982- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūras konverģences modelis - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tautsaimniecības nozaru kopējās faktoru produktivitātes un faktoru izmantošanas novērtējums - Fadejeva, Ludmila, 1981- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gardēžu ēdienkarte Latvijas 90 gadu jubilejā! - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ierosmes mācību priekšmeta "Kulturoloģija" apguvei : metodiskais materiāls - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Regional and rural development : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support systems : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2009 :, Jelgava, Latvija) - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās : metodiskais līdzeklis - Jansone, Rasma, 1943- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dabiskā bezdarba un ražošanas jaudu izmantošanas līmeņa novērtējums - Meļihovs, Aleksejs - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Militārā zinātne Latvijā : rakstu krājums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālie bruņotie spēki : formas tērpi, dienesta pakāpes, apbalvojumi = National Armed Forces : uniforms, ranks, awards - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzkrājumi Latvijā - Rutkovska, Agnese, 1975- - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā : metodiskais materiāls - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Eiropas Savienībā un Latvijā - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēneša rādītāju izmantošana Latvijas reālā iekšzemes kopprodukta pieauguma īstermiņa prognozēšanā - Beņkovskis, Konstantīns, 1978- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Delfi dzejas : [2007. gada DELFI dzejas konkursa labāko dzejoļu krājums] - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esi viens no mums - kļūsti karavīrs! - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural and regional development : proceedings of the international scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support systems : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2008 :, Jelgava, Latvija) - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras īpatnību apzināšanās: ISAF SO Afganistānā - [2008] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā - Lāma, Dace - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodisko materiālu “Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” izstrāde : datu analīze - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noderīga un praktiska informācija mājturības un veselības mācības skolotājiem - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karavīra individuālās aizsardzības sistēma : lietošanas rokasgrāmata - Šitvjenkins, Igors, 1978- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eksporta strukturālā transformācija preču telpas modelī - Vītola, Kristīne, 1982- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģiskā daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā = Biodiversity in Gauja National Park - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums "Sporta bāzu celtniecības plānošana un attīstība Latvijā" : gala ziņojums, 2007. gada 15. decembris - Brigsa, Sandra, 1964- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvdarbu cenas Rīgā 1938. gadam : pieņemtas pilsētas valdes 1938. g. 31. maija sēdē - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvdarbu cenas Rīgā 1939. gadam : apstiprināts pilsētas valdes 1939. gada 7. marta sēdē - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Delfu stāsti : 2006. gadā DELFI stāstu konkursa atzīmēto stāstu krājums - Ciekure, Līgija - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development: rural and regional : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Primary and secondary production, consumption : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finances, taxes, investment and support : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2007 :, Jelgava, Latvija) - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi : Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti : 2007. gada decembris - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Intelektuālais īpašums un autortiesības : mācību līdzeklis 10.–12.klasei - Meijere, Sanita, 1980- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesionālās izglītības prestižs Latvijā : pētījuma gala ziņojums - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsturiski darbi, cilvēki un vietas Latvijā : NATO valstu un valdību vadītāju sanāksme Rīgā 2006. gadā - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sērijveida dzīvokļu tirgus analīze saistībā ar kreditēšanas un iedzīvotāju maksātspējas novērtējumiem - Vītola, Kristīne, 1982- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Procentu likmju termiņstruktūras faktoru modelis un riska prēmijas novērtēšana Latvijas naudas tirgū - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Delfu stāsti : 2006. gada DELFI stāstu konkursā godalgoto stāstu krājums - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agriculture regional development : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2006 :, Jelgava, Latvija) - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finance and credit diversification : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" - International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", (2006 :, Jelgava, Latvija) - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskais palīglīdzeklis pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kvalitātes izvērtēšanai - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālie Bruņotie spēki = National Armed Forces - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The sustainability of Latvia's development plan : the study analyses the situation as of May 13, 2004 - Brizga, Jānis, 1975- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas attīstības plāna ilgtspējīgas attīstības novērtējums : atbilstīgi situācijai 2004. gada 13. maijā - Brizga, Jānis, 1975- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drošības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas mācību grāmatu vērtēšanai no dzimumu līdztiesības aspekta - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības izglītības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos - Ajevskis, Viktors, 1959- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valūtas kursa transmisija uz iekšzemes cenām Austrumeiropas valstīs un ekonomiskās vides nozīme - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Monetāro šoku transmisija Latvijā - Bitāns, Mārtiņš, 1975- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālie bruņotie spēki : formas tērpi, dienesta pakāpes, apbalvojumi = National Armed Forces : uniforms, service ranks, awards - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas faktiskā un potenciālā ražošanas apjoma starpība: aprēķins un lietojums - Stikuts, Dainis, 1971- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gedanken über die Lavaterische Aussichten in die Ewigkeit : In Briefen an Se. Hochwohlgeb. Hrn. Landeshauptm. von B***. [G.J. Bolschwing] - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1771 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bildu-Ahbize - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1787 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts kancelejas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agroresursu un ekonomikas institūta attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jūras piekrastes tūrisma attīstības plāns, 2012 - 2020 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 10th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy" : abstracts - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (1) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (2) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2017 (3) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : dedicated to the 100th anniversary of Dr. Alise Laua : abstracts - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3rd International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4th International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā - 2016- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems : abstracts - [2014]-2018 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Riga Dialogue Afterthoughts ... - 2016- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 63. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 64. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 65. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 66. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 67. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 68. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 69. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 70. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 71. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 73. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Section "Groundwater in Sedimentary Basins" : abstract book - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teritorijas, resursi un plānošana (2. februārī) ; Telpiskā plānošana un attīstība (3. februārī) : programma un tēzes - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes ... Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2005- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : rakstu krājums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krājums - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : rakstu krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija : referātu tēzes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 11. sējums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 10. sējums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 14. sējums - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas - Krasovska, Marlēna - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 11. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas ... Studentu pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2012- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 2 līdz 3 gadiem. 2. krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 3. krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 6 līdz 7 gadiem. 2. krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 2 līdz 3 gadiem. 1. krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 1. krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 4 gadiem. 2. krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 1. krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē : Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" zinātniskie raksti - 2012- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 8, Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 3. krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 2. krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas : V [5.] Starptautiskā zinātniski praktiskā konference : zinātnisko rakstu krājums = Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политического и правового развития : сборник научных публикаций по материалам V [5.] международной научно-практической конференции = The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues : V [5th] International scientific and practical conference proceedings - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kustinam mazos pirkstiņus : domāšanas attīstīšanas uzdevumu krājums : 3-8 gadu vecumam - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kustinām mazos pirkstiņus : domāšanas attīstīšanas uzdevumu krājums : 3-8 gadu vecumam - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mandalu krāsošana : domāšanas attīstīšanas uzdevumi : tematiskais krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Radošās domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 3 līdz 8 gadiem. 1. krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 8 gadiem : tematiskais krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : inženierzinātņu sekcija - 2011-2013 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2011-2014 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2015- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences tēzes : inženierzinātņu sekcija - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences tēzes : pedagoģijas zinātņu sekcija - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
56.Studentu zinātniskās un tehniskās studentu konferences tēzes : organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas apakšsekcija, polimēru materiālu tehnoloģijas apakšsekcija, silikātu un augsttemperatūras materiālu tehnoloģijas apakšsekcija, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas un biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
57.Studentu zinātniskās un tehniskās studentu konferences tēzes : dizaina tehnoloģiju apakšsekcija, materiālzinātnes un polimēru materiālu tehnoloģijas sekcija, organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas apkašsekcija, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas, biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi. I [1] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs : pārskats par LIZDA pētījuma rezultātiem - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās jauno lingvistu konferences "Via scientiarum" rakstu krājums. 3. laidiens - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Identitātes grāmata : Rēzeknes novads - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā : starptautiskā zinātniskā konference 2006. gada 29. novembrī : rakstu krājums - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reģionālās ekonomikas konkurētspēja un attīstības prognozēšana : starptautisko zinātnisko konferenču materiāli (2007. gada 7. decembris, 2008. gada 29. novembris) = Forecast of competitiveness and development of the regional economics : international scientific conferences materials (7th december, 2007, 29th november, 2008) - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Security in the Baltic Sea Region: Realities and Prospects : the Rīga conference papers - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2010. gada 3.-4. decembris) = Strategies of interregional economic integration development in the context of the EU : international scientific conference materials (the 3rd and 4th december 2010) - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes = Part I [1]. Issues of Sociology - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). III [3.] daļa. Ekonomiskais aspekts = Part III [3]. Economic Aspect - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas" materiāli (2011. gada 3.-5. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social and Economic Dimension of European Integration: problems, solutions, perspectives" (3rd-5th November, 2011). IV [4.] daļa. Psiholoģijas aktualitātes = Part IV [4]. Issues of Psychology - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : 7. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju" materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2012: Impact of the Financial Capital on the Region's Economic Competitiveness" (8th-11th November, 2012). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes = Part I [1]. Issues of Sociology - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2014. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). II [2.] daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2]. Current Problems of State and Law - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). III [3.] daļa. Ekonomikas aktualitātes = Part III [3]. Issues of Economics - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013" materiāli (2013. gada 10.-12. oktobris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2013" (10th-12th October, 2013). IV [4.] daļa. Psiholoģijas aktualitātes = Part IV [4]. Issues of Psychology - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drošības riski Baltijas valstīm pēc ASV prezidenta vēlēšanām : DSPC Zinātnisko rakstu sērija Nr.1, 2016 - Hiršs, Mārtiņš, 1988- - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stratēģiskā komunikācija : AZPC stratēģiskais apskats nr. 04 (marts, 2013) - Bērziņa, Ieva, 1974- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
NATO Strategic Communication: More to be Done? : policy paper no. 01 (March 2014) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par iespējām un lietderību izveidot Latvijas Nacionālo drošības akadēmiju : DSPC politikas analīzes raksts nr. 03 (maijs, 2014) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Solution to Russian Propaganda is not EU or NATO Propaganda but Advanced Social Science to Understand and Mitigate its Effect in Targeted Populations : policy paper no. 04 (July 2015) - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievijas jaunās paaudzes karš Ukrainā: tā nozīme Latvijas aizsardzības politikā : DSPC zinātniskais raksts nr. 02 (aprīlis, 2014) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Polling in Conflict Zones - Not for Dummies : policy paper no. 05 (April 2017) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Military Cooperation: Seeking a Common Response : strategic review No. 11 (April 2016) - Vanaga, Nora, 1985- - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Informācijas karš pret Krieviju" Krievijas zinātnieku skatījumā : AZPC stratēģiskais apskats nr. 05 (jūnijs, 2013) - Mellis, Klāvs, 1989- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievijas militārās klātbūtnes nostiprināšana un demonstrēšana Latvijas pierobežā : AZPC stratēģiskais apskats nr. 06 (jūlijs, 2013) - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civil War in Syria: Origins, Dynamics, and Possible Solutions : strategic review no. 07 (August 2013) - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
China's Military Rise: The Lack of Transparency and Internal Political Uncertainty : strategic review No. 08 (May 2014) - Vanaga, Nora, 1985- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Conflict in Central African Republic : strategic review No. 09 (June 2014) - Vanaga, Nora, 1985- - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Branding Novorossiya : strategic review No. 10 (October 2014) - Mellis, Klāvs, 1989- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Militārais konflikts Mali: "Āfrikas nestabilitātes arka" : AZPC stratēģiskais apskats nr. 03 (janvāris, 2013) - Vanaga, Nora, 1985- - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunā daudzpolaritāte un pasaules kārtība: izaicinājumi un iespējas : DSPC Zinātnisko rakstu sērija Nr.1, 2015 - Rostoks, Toms, 1976- - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Color Revolutions: Democratization, Hidden Influence, or Warfare? : CSSR Working Paper Series No. 1, 2014 - Mellis, Klāvs, 1989- - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju” materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. I [1.] daļa. Socioloģijas aktualitātes - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju” materiāli (2012. gada 8.-11. novembris) = Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2012: Impact of the financial capital on the region's economic competitiveness" (8-th - 11-th November, 2012). III [3.] daļa. Ekonomikas aktualitātes = Part III [3]. Issues of Economics - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika : ziemeļi-dienvidi un citi virzieni : otrā zinātniskā konference : ziņojumu krājums - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 5. jūlijam ; Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 29. septembrim - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
За счастьем в Россию : жизнь новгородских латышей-переселенцев в России XIX–ХХ века - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Phänomen und Wirklichkeit des Ich : Studien über das subjektive Sein - Celms, Teodors, 1893-1989 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācības un uzrunas - Vaivods, Julijans, 1895-1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgā dzīve un viņas vadītāji Kurzemē XVIII gadu simtā : diplomdarbs - Vaivods, Julijans, 1895-1990 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seismicity of the East Baltic Region and Application-Oriented Methods in the Conditions of Low Seismicity - Ņikuļins, Valērijs, 1954- - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Romas katoļu baznīcas un kapellas : 1. daļa - Svilāns, Jānis, 1916-1996 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Мой XX век : (диалог в Скайпе) - Kosteņecka, Marina, 1945- - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ontona Skryndys latgalīšu gramatikai 100 : 1. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Sanktpīterburga, 2008. goda 19.-20. septembris - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Centrs i perifereja: perspektivu maiņa : Marijis Andžānis symtgadei : 2. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Rēzekne, 2009. gada 15.-17. oktobris - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Volūdu ekologeja Baļtejis jiurys regionā: regionaluos volūdys globalizacejis laikūs : konfereņce veļteita Fraņča Kempa kulturviesturiskuos skicis "Latgalieši" symts godim : 3. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Greifsvaļde, 2010. goda 21.-22. oktobris - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katolicisms Latvijā 800 gados : 1186-1986, vēsturisks atskats (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Caturtais pasauļa latgalīšu saīts : Latgolys symtgadis kongress : 2017. gada 5.-6. maijā - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apdraudātūs volūdu i kulturu dokumeņtiešona - nu tradicionalūs pīrokstu da digitalūs resursu : konfereņce veļteita Stefanejis Uļanovskys apceriejuma "Łotysze Inflant Polskich" 120 godim : 4. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Poznaņa, 2011. goda 29.-30. septembris - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Romas katoļu baznīcas : 2.daļa - Svilāns, Jānis, 1916-1996 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference Būvniecība '2017 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 15th BBCC/JTES Conference on Sustainable Development, Culture, and Education: Interplay of Tradition and Innovation for ESD : abstract book : Riga, Latvia : November 16-18, 2017 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskie kataloģizācijas principi = Statement of International Cataloguing Principles (ICP) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds, Kas Preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas Peedsimschanas no teem swehteem Deewa- Zilwekeem, Praweescheem, Ewangelisteem jeb Preezas-Mah- zitajeem un Apustuļeem usrak- stihts, Tahm latweeschahm Deewa Draudsibahm par labbu istaisita - [1689] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tee Praweeschi wissi Latwiski - Im Jahr 1689 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
APOCRYPHA: Tee irr Grahmatas, Kas teem swehteem Deewa Raksteem lihdsi ne turramas un tomehr derrigas un labbi lassamas irraid - [1689] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tas Jauns Testaments Muhsu Kunga Jesus Kristus, Jeb Deewa Swehtajs Wahrds, Kas Pehz ta Kunga Jesus Kristus Peedsimschanas no teem Swehteem Preezas-Mahzitajeem un Apustuļeem usrakstihts - [1685] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH2017 : conference proceedings - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bogene - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stikli - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mātes piens - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trakie veči - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvialaisen kokoelman (1820-1917) luettelo - Vītoliņa, Līvija, 1911-1994 - 1978-1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Konkurētspējas ziņojums. 2017, Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabiskā procentu likme: ar ēnu procentu likmes modeli iegūtā informācija - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2011, Research articles in medicine & pharmacy - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izdevums par stāstniecības tradīciju saglabāšanu un attīstību - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija : rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book. Health Sciences - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book. Social Sciences - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda daudzveidībā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference : tēzes : 2018. gada 22.-23. februāris - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5th International Scientific Conference “Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems” : Riga, May 17–18, 2018 : abstracts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Onomastic Investigations : International Scientific Conference, 10-12 May, 2018 : abstracts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioeconomy ; Finance and Taxes ; Home Economics ; New Dimensions in the Development of Society : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Marketing and Sustainable Consumption : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceeding of the International Scientific Conference - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society ; Home Economics ; Finance and Taxes : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Bioeconomy ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceedings of the International Scientific Conference - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society ; Marketing and Sustainable Consumption ; Finance and Taxes : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship ; Bioeconomy ; Home Economics : Proceedings of the International Scientific Conference - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Marketing and Sustainable Consumption ; New Dimensions in the Development of Society - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Production and Cooperation in Agriculture ; Bioeconomy ; Finance and Taxes - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ES reģionālo atbalsta programmu nozīmīgums uzņēmumu sniegumā - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Centenary of Latvia's Foreign Affairs. Activities and Personalities - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārlietu simtgade. [2. sējums], Darbi un personības - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Natural Rate of Interest: Information Derived from a Shadow Rate Model - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Importance of EU Regional Support Programmes for Firm Performance - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā uzņēmumi pielāgojas minimālās algas kāpumam? Centrālās Eiropas un Austrumeiropas apsekojuma rezultāti - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
How do firms adjust to rise in the minimum wage? Survey evidence from Central and Eastern Europe - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Why is education performance so different across Latvian schools? - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
What drives export market shares? It depends! An empirical analysis using Bayesian Model Averaging - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Digital Hydra: Security Implications of False Information Online - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russia's Footprint in the Nordic - Baltic Information Environment - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Violent Extremism and Communications - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fake News: A Roadmap - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
12. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : 2004. gadā no 1. līdz 4. jūlijam Toronto, Ontario : vadonis = festival guide - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strategic Communications : Insights from the Commercial Sector - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Russian National Guard: a Warning or a Message? - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018) : international scientific conference : abstracts proceedings - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrētas rotaļnodarbības 4-7 gadus veciem bērniem ceļu satiksmes noteikumu apguvē : metodiskais materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Naida noziegumi: prakse un problēmas : nacionālais ziņojums - Latvija - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirdzniecības ierobežojumi Eiropā un tirgus situācija Latvijā : pētījums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Руководство для журналистов : коротко о регулирующем СМИ законодательстве - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Potential for Developing a Social Impact Investment Market in Latvia - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Effects of Prescheduled Political Events on Stock Markets: the Case of Brexit - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: problēmu iespējamie risinājumi : zinātniski metodisko rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Методика формирования профессиональной компетентности : учебно-методическое пособие - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Attīstības psiholoģija : mācību līdzeklis - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā labklājība : zinātniskā monogrāfija - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu personības teorijas : mācību līdzeklis - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Olūteņš : latgalīšu rokstu volūda 4. klasei : metodiskie noteikumi - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras : starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras", 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā, ziņojumi. Otrā daļa - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā : mācību metodiskais līdzeklis - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi : starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2016 pirmie rezultāti - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Imigrācijas loma darbaspēka nodrošinājumā Latvijā : sintēzes ziņojums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība : aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Societal Security in the Baltic Sea Region : Expertise Mapping and Raising Policy Relevance - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No konflikta uz kopību : luterāņu un katoļu kopīga reformācijas gadadienas atcere 2017. gadā : luterāņu un Romas katoļu vienotības komisijas ziņojums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sporta vārdnīca : latviešu - angļu - vācu - krievu - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aritmētika : mācību grāmata pamatskolas vecuma bērniem - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaka par zelta zivtiņu : pēc brāļu Grimmu un Aleksandra Puškina pasaku motīviem - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
StratCom laughs : in search of an analytical framework - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Moldovan Information Environment, Hostile Narratives, and their Ramifications - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social Media as a Tool of Hybrid Warfare - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Framing of the Ukraine-Russia Conflict in Online and Social Media - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības vadība = Education Management - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teachers Education - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Informācija ārzemniekiem - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Distances jeb ātro kredītu izmantošana Latvijā : patērētāju uzvedības psiholoģiskie aspekti - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia, 23rd of February, 2018 : book of abstracts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress : tēžu krājums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. g. 18.-20. jūnijs : tēzes - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse' 2018 : konferenču tēžu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia Implementation of the Sustainable Development Goals - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 11th International Scientific Conference. No.11 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Latvian Song and Dance Celebration - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsturnieku II [2] kongress : Rīga, 2018. gada 18.-19. jūnijs : tēzes - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija - 2018 : rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamati darbā ar AutoCAD 2018 : mācību e-grāmata - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference : referātu tēzes - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1917. gada Latgales kongress avotos, apcerēs un pētījumos - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patriotisms Latvijas jauniešu vidū un sabiedrībā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums : 2018. gada 22. februārī - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālie uzņēmumi un pašvaldības: sadarbība, partnerība un sinerģija : sadarbība un partnerība starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām Latvijā, Baltkrievijā un Zviedrijā: analītisks esošās un iespējamās sadarbības un partnerības pārskats - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās vadlīnijas - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības Latvijā - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks un darbs Latvijas laukos : sociālantropoloģisks skatījums - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXIII [23] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 815. sējums = Volume 815 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 814. sējums = Volume 814 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medicīna - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XX [20] - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Orientālistika. Starpkultūru komunikācija: Āzija, Eiropa, Latvija - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija = Psychology - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atklāt sevi : dabas zinātnieka apceres par praktisko ideālismu - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socioloģija = Sociology - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības vadība = Education Management - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medicīna = Medicine - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līvsalas zēni : režisora scenārijs - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filosofija. Cilvēks un patība - aktualitātes un perspektīvas - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Orientālistika = Oriental Studies - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teacher Education - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija = Psychology - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 800. sējums = Volume 800 - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. "Literatūra un Likums": Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā. 2017 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2017 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2016 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2015 - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2014 - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2013 - [2013] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Globālā konkurētspēja, ilgtspēja un zaļā dimensija: biznesa cikli un finanšu pieejamība Eiropā un Latvijā : IV Banku augstskolas starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference : tēžu krājums - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2017 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2016 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2015 - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2014 - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2013 - [2013] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2012 - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2011 - [2011] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2010 - [2010] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2009 - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas filmas Latvijas simtgadei - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līvsalas zēni : [stāsts] - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu : rokasgrāmata primārās un perinatālās aprūpes speciālistiem nikotīna atkarīgu pacientu diagnosticēšanai un īsās intervences sniegšanai pacientu smēķēšanas atmešanas veicināšanai - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā, 1941-1945 : starptautiskās konferences referāti, 2003.g. 12.-13.jūn., Rīga = Latvia under nazi German occupation, 1941-1945 : materials of an international conference 12-13 June 2003, Riga - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata ... - Latvijas Zinātņu akadēmija - 2001- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2001 - [2001] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2002 - [2002] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2003 - [2003] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2004 - [2004] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2005 - [2005] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2006 - [2006] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2007 - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2008 - [2008] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē : metodiskais materiāls vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The ALGORITHMS of a Depth Talks : practical managements of the competitiveness, eustress and health possibility for your further education - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavgrīva un Bolderāja arhīva materiālos : 13.-20. gs. - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam : Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienas izstāde - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katlakalns un Bišumuiža : arhīva materiālos : izstādes katalogs - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes literatūras un mākslas biedrībai 180 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valstij 80 : Latvijas ārpolitika 20. gs. 20.-30. gados un attiecības ar Somiju : Latvijas neatkarības atgūšana 90. gados un starpvalstu attiecību atjaunošana ar Somiju - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņas (1918-1920) : izstādes katalogs - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Spilves līdz Zundam : 14.-20. gs. : izstādes katalogs - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Torņakalns : izstādes katalogs - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes kartes : 17. gadsimts : izstādes katalogs - Latvijas Valsts vēstures arhīvs - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Jelgavas līdz Mēmelei un tālāk vēl-- : Kurzemes hercogistes sakaru vēsture : izstādes katalogs - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīna Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos : 1919-1940 : izstādes katalogs - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļi Jelgavas rajonā : izstāde veltīta Starptautiskajai pieminekļu aizsardzības dienai : izstādes katalogs - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 4. jūlijam - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manas grāmatas, mans laiks 1514 : izstādes "1514.Grāmata.2014" katalogs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, 1.7.2014.-31.3.2015 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (1), Ekonomika, finanses un grāmatvedība ; Kultūra, radošās un izklaides industrijas - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (2), Personāla vadība - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (3), Sabiedriskās attiecības un mārketings ; Tiesību zinātnes - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2018 (4), Vadībzinības - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH2018 : conference proceedings - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
21st Century Challenges for Economics and Culture : VI International Scientific Conference : abstracts proceedings - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Changes and Opportunities: Exploring Nexus Between Theory and Practice : international scientific conference : abstracts : 10-11 April, 2014 - Riga, Latvia - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH...) : international scientific conference : abstracts proceedings - 2017- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities - etECH... : conference proceedings - 2017- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas aizsargu organizācija dokumentu gaismā : 1919-1940 : izstādes katalogs - [1996] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zasulauks un Āgenskalns : izstādes katalogs - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga-Prāga : divu neatkarīgu valstu galvaspilsētas XX gs. 20.-30. gados : izstādes katalogs - [1999] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Focus on Performance : World Bank support to higher education in Latvia - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Encyclopedia of Latvian chessplayers : 1900-2000 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1934-1941 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1941-1947 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1948-1955 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Черновики будущего. Латвия, 1956-1991 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1934.g.-1941.g. - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1948.-1955. - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nākotnes melnraksti. Latvija 1956.-1991. - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Octavvs Tomvs Opervm D. Avrelii Avgvstini Hipponensis Episcopi, Continens enrrationes in Psalmos mysticos - Augustīns, Svētais, Hiponas bīskaps, 354-430 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Диалоги длиною в 20 лет : "Балтийский форум" о времени, Латвии, России, мире и о себе - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Sventājas līdz Ancei : latviešu izloksnes Rietumkurzemes piekrastē 20. gs. beigās / 21. gs. sākumā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meine Verfolgung in Russland: eine aktenmässige Darstellung der jesuitischen Umtriebe des D. Ignatius Fessler und seinen Verbündeten in jenen Gegenden - Limmer, Karl August, 1765-1853 - 1823 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : wirklich als Manuscript für Brüder - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1805 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gemaelde aus den alten Zeiten der Hungarn - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1808 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bonaventura's mystische Nächte - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Nachtwächter Benedict - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1809 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dr. Fessler's Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1851 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Theresia, oder Mysterien des Lebens und der Liebe - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abälard und Heloisa - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1806 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aristides und Themistocles - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1792 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
D. Feßler's Ansichten von Religion und Kirchenthum. Erster Theil - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1805 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : Wirklich als Manuscript für Brüder. Zweyter [2.] Band, in zwey Abtheilungen, Fessler's Rückblicke auf die letzten sechs Jahre seiner Logenthätigkeit - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1804 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Christliche Reden. Ein Scherflein zur Erbauung der Gläubigen - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1822 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die alten und die neuen Spanier : ein Völkerspiegel - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1810 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fessler's sämmtliche Schriften über Freymaurerey : Wirklich als Manuscript für Brüder. Dritter [3.] Band, oder Anhang zur zweyten Auflage des Ersten Bandes, Br. Fessler's Freymaurerische Briefe aus Kleinwall : als Anhang zu seinen freymaurerischen Schriften : mit einem Kupfer - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1807 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary : the Rīga Conference Papers 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga Dialogue Afterthoughts. 2018, The New Normal in the Euro-Atlantic Security Order - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izprast sevi : dabas pētnieka apceres - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piena ceļi - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stress Management Playbook : easy step-by-step techniques for calming your mind and body - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brand Character Playbook : a step-by-step approach to finding the voice and image of your brand you wish to project onto the world - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūķis šķiro : izglītojoša grāmata bērniem par atkritumu šķirošanu un pārstrādi - [2010] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zīmola izstrādes spēļgrāmata : metodes zīmola tēla radīšanai - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases : EJC2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā : sintēzes ziņojums : 2018. gada janvāris - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma attīstības veicināšana Latvijas reģionos : sintēzes ziņojums : 2018. gada augusts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Entlassung des gewesenen Pastors in Saratow, Karl Limmer, aus den Original-Acten; und wahrhafte Darstellung seiner Verirrungen; ein Gegenstück zu Limmers Libell, betitelt Meine Versolgung in Rußland - Fessler, Ignatius Aurelius, 1756-1839 - 1823 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. I [1] sējums, Latvieši - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. II [2] sējums, Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. III [3] sējums, Atjaunotā Latvijas valsts - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti. IV [4] sējums, Latvijas kultūra, izglītība, zinātne - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Хроника катастрофы Рижского авиационного университета : (к 90-летию РКИИГА, 1919-2009) - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aleksandrs Čaks : bibliogrāfija - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija : prozas meistardarbnīca. 2017, Sālsmaize pagrabstāvā - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija : dzejas meistardarbnīca. 2017, Dzejnieki liftā - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veidot sevi : (dabas pētnieka apceres) - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uguns liecinieks - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārlietu simtgade. [3. sējums], Scenāriji nākotnei - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doom 94 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaismas vēsture : romāns par fotogrāfu Františeku Drtikolu - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nozagt helikopteru un naudu - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saule mūžam mana :Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves literārs konturējums - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Don't be scared - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nebaidies - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Purvs : [islandiešu kriminālromāns] - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Četrdesmit sveces - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lieliskā sezona : teksts par dzīves vissvarīgākajām lietām - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi : Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi : Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference : konferences zinātniskie raksti - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kvarca smiltis - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mediju vides daudzveidība - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā 2017 - 2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literārā Akadēmija - [2014]- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 10-14 July, 2018 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2016 : proceedings - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 4-8 July, 2017 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2017 : proceedings - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2018 : proceedings - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. 3. izdevums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference Būvniecība '2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 5-9 July, 2016 : Jurmala, Latvia : abstract book - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā : 9. starptautiskā zinātniskā konference : rakstu krājums - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sekss un vardarbība - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģimenes tikumu ceļvedis : vienkārši paņēmieni, kā atraisīt savos bērnos un sevī vislabākās īpašības - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Results of the Household Finance and Consumption Survey in Latvia - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Exports and Productivity in Global Value Chains: Comparative Evidence from Latvia and Estonia - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķēdēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā analīze - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spillovers from Euro Area Monetary Policy:a Focus on Emerging Europe - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hipnotizētājs - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2014 katalogs - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2016 katalogs - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbs ar personas datiem bibliotēkās : ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanā : informatīvi konsultatīvs izdevums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Librarians Around the World : articles of 34 librarians from 19 countries - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zinātnieku diaspora: sadarbības tīkli un iespējas : pētījumu rezultāti - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Functional Nanomaterials : (electronic book) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Applied Informatics - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Photonics - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Applied Physics - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Master Thesis Guidelines in Applied Physics - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti - 2014- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
VII Sēlijas kongress Viesītē - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XVII [17] - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XVIII [18] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XIX [19] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XX [20] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXI [21] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXII [22] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXIV [24] - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
... Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX ... katalogs - 2015-2018 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
6. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2016 katalogs - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bankai XC - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bank of Latvia XC - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Caps - un ciet jeb Vilks manipulators - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiro zonas monetārās politikas transmisija jaunajā Eiropā : pētījums 4/2018 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojuma rezultāti : diskusijas materiāls 1-2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social Media in Operations – a Counter-Terrorism Perspective : a workshop report from the NATO Centre of Excellence Defence Against Terrorism and the NATO Strategic Communications Centre of Excellence - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arctic Narratives and Political Values : Russia, China and Canada in the High North - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Government Responses to Malicious Use of Social Media - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
365 otrās iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava gada dienai - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Black Market for Social Media Manipulation - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Malicious Use of Social Media : case studies from BBC monitoring - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
On the Design of Stabilising Fiscal Rules : working paper 5/2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija 2022 : globālie satricinājumi, Latvijas izaicinājumi : politikas pārskats 4/2017 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
An Introduction to Big Data. Are Data Driven Nations the Future? : Certus policy brief 2/2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieskats lielajos datos. Vai nākotne ir datu virzīta? - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : I [1.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
365 iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava gada dienai - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Desmit pieejas satiksmes sastrēgumu mazināšanai Rīgā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ten Approaches to Tackling Traffic Congestion in Riga : Certus policy brief 4/2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija - ... : rakstu krājums = Transport. Education. Logistics and Engineering - ... : proceedings = Транспорт. Образование. Логистика и инженерия - ... : сброник статей - 2018- (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Medicīnas pakalpojumu eksports - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Driving Factors Affecting Entrepreneurial Employees Choice Between Entrepreneurship and Intrapreneurship in Latvia - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Effects of Stock Ownership by Exchange-Traded Funds on Corporate Investment - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Impact of ECB Unconventional Measures on Monetary Policy Stance - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Does the Financial Cycle Theory Explain Short Term Deviations from Covered Interest Rate Parity? - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Determinants of Delisting: The Case of European Stock Exchanges - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Determinants of Delisting: the Case of European Stock Exchanges - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Green Bonds - A Cheaper Way of Debt Financing? - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
European Funding: Does It Induce Exports? - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reģionika. Vides dimensija. Latgale - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Population Age Structure in the EU-28: Implications for Gross Domestic Savings and Current Account - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Herding Behaviour in an Emerging Market: Evidence From Moscow Exchange - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laimīgs bērns drošā vidē ; Darbs dara darītāju : Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 3. zinātniski praktiskās konferences un 4. zinātniski praktiskās konferences metodiskie materiāli: praktiskā pieredze izglītībā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Girthur's Pain : escape to Sartamis : book one - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Girthur's Pain : escape to Sartamis : book one - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
`Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Báb dzīvesstāsts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bahá’u’lláh dzīvesstāsts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizbildņa dzīvesstāsts : Shoghi Effendi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
9th International IOBC/WPRS Workshop on Integrated Plant Protection of Soft Fruits : 5-7 September 2018, Rīga, Latvia : abstracts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Challenges of Plum Growing in Europe : EUFRIN 4th Plum and Prune Working Group Meeting, Jelgava-Dobele, Latvia, 5-7 September 2018 : abstracts - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : ... starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli = Arts and music in cultural discourse : proceedings of the ... international scientific and practical conference - 2012-2018 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : II [2.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : III [3.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : IV [4.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : V [5.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un mūzika kultūras diskursā : VI [6.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cenzūra un cenzori latviešu grāmatniecībā līdz 1918. gadam - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1800. gadam : biogrāfijas - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Knuts Skujenieks : bibliogrāfija - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ojārs Vācietis : bibliogrāfija - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Imants Ziedonis : bibliogrāfija - 2013-2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības psiholoģija - psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izvērtēšana mākslas terapijā : principi un metodes : rakstu krājums - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIII = proceedings of the international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIII - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija : [mācību līdzeklis] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIV = proceedings of the 20th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIV - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XV = proceedings of the 21st international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XV - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVI = proceedings of the 22nd international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVI - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVII = proceedings of the 23rd international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVII - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XVIII = proceedings of the 24th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XVIII - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XIX = proceedings of the 25th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XIX - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : vēsture XX = proceedings of the 26th international scientific readings of the Faculty of Humanities : history XX - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People. XXI [21] - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People. XXII [22] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 23 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 22 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XIX [19] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 4th International Scientific Conference. No.4 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 6th International Scientific Conference. No.6 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 7th International Scientific Conference. No.7 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 5th International Scientific Conference. No.5 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th International Scientific Conference. No.8 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th International Scientific Conference. No.9 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 10th International Scientific Conference. No.10 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modelling for Materials Processing : proceedings of the VIII International Scientific Colloquium : Riga, September 21-22, 2017 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Robežu drošība un pārvaldība" : iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Robežu drošība un pārvaldība" : iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patiess vai viltus? : rokasgrāmata ziņu ātrai pārbaudei - Trewinnard, Tom - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uudiste õigsuse kontrollimise kӓsiraamat - Trewinnard, Tom - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Руководство по проверке новостей - Trewinnard, Tom - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Låt inte nätet lura dig : en Guide för att avslöja fejkade nyheter och bilder - Trewinnard, Tom - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
News verification guide - Trewinnard, Tom - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 2nd international symposium, 23-24 May 2013, University of Latvia, Latvia - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 684. sējums = Volume 684 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 704. sējums = Volume 704 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 716. sējums = Volume 716 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 763. sējums = Volume 763 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 738. sējums = Volume 738 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 780. sējums = Volume 780 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : third International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 10-11, 2014, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : fourth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 16-17, 2015, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : fifth International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 14-15, 2016, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2010, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2010. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 1. sējums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2010, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2010. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 2. sējums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2011, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2011. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 1. sējums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2011, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2011. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 2. sējums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2013, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2014, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2014. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2015, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2015. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2016, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija : 2016. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2017, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, farmācija : 2017. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2013, Research articles in medicine & pharmacy - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2013, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Призыв 1-8; 11-12; 17 (1971-1979). К миру призвал нас Господь (I Кор., 7, 15). [Ekumēnisko kristiešu aicinājumi] - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2014, Research articles in medicine & pharmacy - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2015, Research articles in medicine & pharmacy - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2015, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2016, Research articles in medicine & pharmacy - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2017, Research articles in medicine & pharmacy - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2017, Research articles in medicine & pharmacy. Supplement I, Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with international participation - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Призыв 22 – 27 (1984 – 1987). Дело № 62704 [Literarizēts teksts par ekumēniskās kustības pārstāvja Aleksandra Rotberga/Sandra Rīgas vajāšanu PSRS] - 1984-1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2010, Ekonomika, komunikācija, socioloģija, sociālā politika un sociālais darbs, tiesības, politika : 2010. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2011, Ekonomika, komunikācija, politika, socioloģija, sociālā politika un sociālais darbs, tiesības : 2011. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2013, Ekonomika, komunikācija, politika, socioloģija, sociālā politika un sociālais darbs, tiesības : 2013. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2014, Ekonomika, komunikācija, politika, socioloģija, sociālā politika un sociālais darbs, tiesības : 2014. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2015, Pedagoģija, tiesības : 2015. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2016, Politika : 2016. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 2017, Politika, tiesības : 2017. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2010, Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology, Social Policy and Social Work, Law : research articles - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2011, Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology, Social Policy and Social Work, Law : research articles - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Призыв 30 (1984 – 1988). [Dokumentu noraksti par ekumēniskās kustības pārstāvja Aleksandra Rotberga/Sandra Rīgas vajāšanu PSRS] - 1984-1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Collection of Scientific Papers. 2012, Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology, Social Policy and Social Work, Law : research articles - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētas puķes - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Big City Violets - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Quality of Education: International Comparison : Latvia in OECD Programme for International Student Assessment - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2012. Volume I [1], School pedagogy, higher education institutions pedagogy, lifelong learning - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2012. Volume II [2], Social and special pedagogy, health and sports, overviews - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2013. gada 24.-25. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2013. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2013. gada 24.-25. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2013. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : proceedings of the international scientific conference, May 23th-24th, 2014. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume I [1] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume II [2] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume III [3] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22nd-23rd, 2015. Volume IV [4] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2016. gada 27.-28. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016. IV [4.] daļa = Volume IV [4] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. I [1.] daļa = Volume I [1] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. II [2.] daļa = Volume II [2] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. III [3.] daļa = Volume III [3] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2017. gada 26.-27. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 26th-27th, 2017. IV [4.] daļa = Volume IV [4] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. I [1.] daļa = Volume I [1], Augstākā izglītība = Higher education - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. III [3.] daļa = Volume III [3], Speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija, inovācijas valodu izglītībā = Special pedagogy, social pedagogy, innovation in language education - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. II [2.] daļa = Volume II [2], Skolu pedagoģija, pirmsskolu pedagoģija = School pedagogy, preschool pedagogy - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. IV [4.] daļa = Volume IV [4], Sports un veselība, māksla un dizains = Sports and health, art and design - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. V [5.] daļa = Volume V [5], Mūžizglītība, informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā = Lifelong learning, information technologies in education - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. VI [6.] daļa = Volume VI [6], Ekonomika un sabiedrības pārvaldība = Economics and public administration - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. VII [7.] daļa = Volume VII [7], Psiholoģija = Psychology - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Competitiveness of Latvian enterprises in external markets - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļu uzmērojumi 1921-1965 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Protection of Cultural Heritage Latvia - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā enciklopēdija. Latvija - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kultūras mantojuma dienas. 2018, Latvijas valsts izveidošana un attīstība - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieminekļu aizsardzība - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas kultūras mantojuma dienas. 2017, Vēsturisku notikumu vietas - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ICOMOS tiesību avoti kultūras mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācīšanās lietpratībai : kolektīva monogrāfija - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas : starptautiskās konferences ziņojumi, Rīga, 2005. gada 9.-12. novembris = Expanding borders: communities and identities : proceedings of International conference, Riga, November 9-12, 2005 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manufacturing enemy images? : Russian media portrayal of Latvia - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam : rakstu krājums - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. I [1] - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. II [2] - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālo zinātņu fakultātes raksti. III [3] - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Monster Meals : International Recipes for Skinny Guys Hungry for Bigger Gains - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Becoming a Creature of Habits : Small Changes for Lean Results - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 2019 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Centenary of Latvia's Foreign Affairs. Scenarios for the Future - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2005 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2005 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2004 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2004 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2003 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2003 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2002 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2002 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2001 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2001 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 2000 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 2000 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1999 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1999 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1998 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1998 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1997 - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1997 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi - Latvija. Augstākā tiesa. Senāts - 1998-2009 (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '13 : 4th international scientific conference : proceedings. Part I [1] - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '13 : 4th international scientific conference : proceedings. Part II [2] - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '15 : 5th international scientific conference : proceedings - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6th International Scientific Conference “Research for Environment and Civil Engineering Development 17” proceedings “Civil engineering 17” - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civil engineering '11 : 3rd international scientific conference : proceedings - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Foodbalt-2008 : 3rd Baltic conference on food science and technology : conference proceedings - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FoodBalt-2011 : 6th Baltic Conference on Food Science and Technology "Innovations for food science and production", Jelgava, May 5-6, 2011 : conference proceedings - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2014 : 9th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food for consumer well-being", Jelgava, May 8-9, 2014 : conference proceedings - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2017 : 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food science and technology in a changing world", April 27-28, 2017, Jelgava, Latvia : conference proceedings - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2010". Zināšanas - visdrošākais ieguldījums darbam un dzīvei : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2011". LLU mācību un pētījumu saimniecībai Vecauce - 90 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2012". Studijas - zinātne - prakse : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2013". Lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā - 150 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2014". Lauksaimniecības zinātne jaunajā plānošanas periodā : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2015". Lauksaimniecības zinātne reorganizācijas laikā : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2016". Lauksaimniecības zinātne nozares attīstībai : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2017". Lauksaimniecības zinātne Latvijas simtgades gaidās : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2018". Latvijai - 100, lauksaimniecības izglītībai - 155 : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 7th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 8th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 9th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 10th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 11th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 12th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 13th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2005 : international scientific conference proceedings - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2009 : annual 15th international scientific conference proceedings - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2017 : annual 23rd international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2016 : annual 22nd international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2018 : annual 24th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2006 : international scientific conference proceedings - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2015 : annual 21st international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2012 : annual 18th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2008 : international scientific conference proceedings - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2016 : annual 22nd international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2010 : annual 16th international scientific conference proceedings. Volume No 1 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2013 : annual 19th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2017 : annual 23rd international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 809. sējums = Volume 809 - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2015 : annual 21st international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2010 : annual 16th international scientific conference proceedings. Volume No 2 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2013 : annual 19th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2012 : annual 18th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2007 : international scientific conference proceedings - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2018 : annual 24th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. Volume No 2 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2011 : annual 17th international scientific conference proceedings. Volume No 1 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying'11 : international scientific conference of Agriculture Universities of Baltic States, 11th-13th of May, 2011 : proceedings - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying 2013 : proceedings of international scientific methodical conference - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of scientific methodical conference "Baltic Surveying'14" - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of international scientific methodical conference "Baltic Surveying '15" - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of international scientific methodical conference "Baltic Surveying '16" - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Surveying : proceedings of international scientific methodical conference "Baltic Surveying '17" - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā = Quality of Education: International Comparison. Latvia in OECD Programme for International Student Assessment - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Constitutional Values in Contemporary Legal Space I : collection of research papers in conjunction with the 6th international scientific conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-17 November, 2016 = Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā I : Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 2016. gada 16.-17. novembris - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Constitutional Values in Contemporary Legal Space II : collection of research papers in conjunction with the 6th international scientific conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-17 November, 2016 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Monster Meals : International Recipes for Skinny Guys Hungry for Bigger Gains - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve Burtniekā! : krāso un iepazīsti - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Baltijas valstīs, 1940-1991 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas" materiāli, 2008. gada 30.-31. oktobris, Rīga = Occupation Regimes in the Baltic States, 1940-1991 : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2008 and Proceedings of the International Conference "Occupation Regimes in the Baltic States (1940-1990): Research results and problems", 30-31 October 2008, Riga - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918-1940 = Letonya ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler 1918-1940 = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918–1940 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Selected Case-Law of the Constitutional Court of the Republic of Latvia: 1996–2017 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iededzies par savu tautu, valsti un valodu! - [2010] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zivju dzīve Burtnieka ezerā! : krāso un iepazīsti - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Becoming a Creature of Habits : Small Changes for Lean Results - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic States : International conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : social, economic and environmental losses/damage caused by the Soviet Union in the Baltic States - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana valoda ir mans gods - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia in Europe and the World : Growth Strategy for a New Centennial - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medicīnas vēsturnieku simpozijs pirms Latvijas ārstu 8. kongresa : īsrakstu kopojums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reformācija un valoda : valsts valodas komisijas raksti : 9. sējums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra un reliģija : rakstu krājums : Svētie un grēcinieki - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām : pārskats par projektu "Sociālā spēcināšana reģionos" (SEMPRE) Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmā 2014.-2020. gadam - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dailes Teatris Rīgā : VII sesona, 1926 - Dailes teātris - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ledushokeja spēles noteikumi : oficiālais teksts - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskās strādnieku sporta internācionāles ledus hoki spēles noteikumi - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtnieku novada ainavas : ceļvedis kultūrvēstures, dabas un dzīvesvides vērtībās - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maxillofacial Trauma Treatment : 14th Joint Symposium of the Rostock University and Rīga Stradiņš University, 24-26 May, 2018 : abstracts - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse : metodoloģija. 1. daļa - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse : metodoloģija. 2. daļa - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Theory and Practice of Training in Talented and Innovative Thinking in Schools : methodology. Part 1 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Theory and Practice of Training in Talented and Innovative Thinking in Schools : methodology. Part 2 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andeka ja innovatiivse mõtlemise õpetamise teooria ja praktika koolides : metodoloogia. 1. osa - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andeka ja innovatiivse mõtlemise õpetamise teooria ja praktika koolides : metodoloogia. 2. osa - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Talentingo ir inovatyvaus mąstymo ugdymo mokyklose teorija ir praktika : metodologija. 1 dalis - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Talentingo ir inovatyvaus mąstymo ugdymo mokyklose teorija ir praktika : metodologija. 2 dalis - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa : starptautiska zinātniska konference : tēzes - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausts Latvijā : starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3.-4. jūnijs, Rīga, un 2004.-2005. gada pētījumi par holokaustu Latvijā = Holocaust in Latvia : materials of an International Conference 3-4 June 2004, Riga and the Holocaust Studies in Latvia in 2004-2005 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.-80. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Baltija Otrajā pasaules karā (1939-1945)" materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga = History of the Baltic region of the 1940s-1980s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2007 and Proceedings of an Inernational Conference "Baltic during the Second World War (1939-1945)", 6-7 November 2007, Riga - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medicīnas profesūra Latvijā: tapšana un attīstības tendences : Medicīnas vēstures simpozijs 2009. gada 18. jūnijs - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Con Zapatos de fiesta... en las nieves de Siberia - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kāpēc govīm ir ragi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā = Occupation, Collaboration, Resistance: History and Perception : Proceedings of an International Conference, 27-28 October 2009 in Riga - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
World sun songs = Pasaules saules dziesmas - [2008] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi = History of Latvia of the 1940s-1990s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2006 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.-80. gados : starptautiskās konferences referāti 2006. gada 10. oktobris, Rīga = Latvia and Eastern Europe in the 1960s-1980s : Materials of International Conference 10 October 2006, Riga - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā 1940-1968 : dokumentu krājums = Documents from Foreign Archives on the Policy of Occupation Regimes in Latvia 1940-1968 : Collection of Documents - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas 20. gadsimta 40.-60. gadi : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2011. gada pētījumi un zinātniskās konferences "Latvijas armijas iznīcināšana, 1940.-1941. gads" referāti, 2011. gada 14. jūnijs, Litene = The Second World War and Latvia: Events and Consequences, 1940s-1960s : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2011, and Reports of a Scientific Conference "Extermination of the Latvian Army, 1940-1941", 14 June 2011, Litene - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausta pētniecības problēmas Latvijā : 2006.-2007. gada pētījumi par holokaustu Latvijā un starptautiskās konferences materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga = Problems of the Holocaust Research in Latvia : the Holocaust Studies in Latvia in 2006-2007 and Proceedings of an International Conference 6-7 November 2007, Riga - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupētā Latvija, 1940-1990 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940-1990 : Research of the Commision of the Historians of Latvia 2005 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārds. Nozīme. Vārdnīca : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference, 2019. gada 21.-22. februāris : tēzes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads prasību inženierijā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Digital Infantry Battlefield Solution : DIBS project. Part III [3], Research and Innovation - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Preventīvais sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicinājumi, risinājumi, praktiskā pieredze : jauno zinātnieku un praktiķu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiālu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpēte Latvijā : starptautisko konferenču materiāli, 2003. g. 12.-13. jūn., 24. okt., Rīga, un 2002.-2003. g. pētījumi par holokaustu Latvijā = The Holocaust Research in Latvia : Materials of an International Conference 12-13 June 2003, Rīga and October 2003, Rīga and the Holocaust Studies in Latvia in 2002-2003 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi = Totalitarian Occupation Regimes in Latvia in 1940-1964 : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2003 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations, 1940-1991 : selected Research of the Commission of the Historians of Latvia - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas : starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga = Totalitarian Regimes in the Baltic: Research Findings and Issues : Materials of an International Conference 3-4 June 2004, Riga - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupētā Latvija 20. gadsimta 40. gados : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2004. gada pētījumi = Occupied Latvia in 20th Century (1940-s) : Research of the Commission of the Historians of Latvia, 2004 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules kara : starptautiskās konferences materiāli, 2005. gada 7.-8. jūnijs, Rīga = National Resistance to Communist Regimes in Eastern Europe after World War II : Materials of an International Conference 7-8 June 2005, Riga - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti : gala ziņojums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs : metodiskais materiāls (rokasgrāmata) - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps Vītols. Klavierdarbi - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
PVO-AIMS ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmu Latvijā : ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmas novērtējumu Latvijā, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izveidotu novērtējuma instrumentu garīgās veselības aprūpes sistēmai (AIMS) (PVO-AIMS) (Rīga, Latvija) 2006. gads - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zināšanu sabiedrību veidojot - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālās intereses: formulējuma meklējumos - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Society. Health. Welfare : 7th International Interdisciplinary Scientific Conference, Rīga, 10-12 October 2018 : abstracts. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 pirmie rezultāti par 4. klašu skolēnu lasītprasmi Latvijā un pasaulē - Ozola, Antra, 1981- - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse : rakstu krājums. 2017 - Vilka, Lolita, 1951- - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Society. Health. Welfare : 6th International Interdisciplinary Scientific Conference, Rīga, 23-25 October 2016 : abstracts.Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē - Geske, Andrejs, 1954- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siltuma ieguves tehnoloģijas : metodiskais materiāls studiju priekšmeta "Siltumapgādes avoti" teorētiskās daļas apguvei. 1. daļa - Šeļegovskis, Raimunds, 1964- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums - Leimane-Veldmeijere, Ieva, 1974- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nereģistrētas nodarbinātības novērtējums : Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Monitoring Report on Closed Institutions in Latvia - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Impact of Anthropogenic Pollution of Air Ion Concentration : summary of the doctoral thesis - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
365 Opportunities : encouragement and reflections for every day of your year - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbaspēka profesionālā mobilitāte : Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rivers and Lakes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā dzīvosim Latvijā 2015. gadā? : ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba tirgus pētījums "Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām" - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba algas un to ietekmējošie faktori - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales būvkeramika: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras mantojuma aizsardzība nākotnei - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fotogrāfija kā māksla Latvijā = The photograph as art in Latvia : 1960-1969 - [2011] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenerāļa Pētera Voldemāra Radziņa rakstu krājums - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves plānošanas rokasgrāmata - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Real Property Cadastre in Baltic Countries - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Europe. After 100 Before - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi : 2017 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 9, Gramatika un pragmatika - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Universitātes 85 mirkļi = 85 Moments of The University. 28.09.1919.-2004. - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2018. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVIII [28.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVIII - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
90 Latvijas Universitātes mirkļi = 90 Moments of the University of Latvia - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2017. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVII [27.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVII - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 95 mirkļi = 95 Moments of the University of Latvia - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2016. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVI [26.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVI - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2015. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXV [25.] zinātnisko rakstu krājums - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne. Nr.667 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIV [24.] zinātnisko rakstu krājums - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIII [23.] zinātnisko rakstu krājums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne = Law. 719. sējums = volume 719 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXII [22.] zinātnisko rakstu krājums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskā zinātne = Law. 740. sējums = volume 740 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaisma ēnu galerijā : Latvijas mākslas vēstures zaudējumi un atradumi topošos pētījumos : Letonikas VII [7.] kongresa mākslas zinātnes sekcijas referātu kopsavilkumi - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociāldemokrātija un valsts dibināšana : Latvija - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social Democracy and State Foundation : Estonia. Latvia. Lithuania - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Work Conditions and Risks in Latvia, 2012-2013 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz citu zemi : Dāvids Balodis un latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta četrdesmitajos gados - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Treasures of Latvia : Outstanding Export Brands and Inspiring Talents - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Training and preparedness of the Baltic Sea region (LTU, LVA, EST, POL) police officers in usage of a single model of application of physical force - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
New Challenges of Economic and Business Development : 10th International Scientific Conference : Proceedings, 2018 : Productivity and Economic Growth - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Verzeichnis der Teilnehmer des Rigaer Fernsprechnetzes 1918 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen samt den Studien- und Stundenplänen für das Studienjahr 1918/19 - Baltische Technische Hochschule - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015 : The Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = [Biology], Vol.662 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = Biology, Vol.676 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.691 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.710 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Bioloģija] = Biology, Vol.723 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.753 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija = Biology, Vol.745 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 733. sējums = volume 733 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 751. sējums = volume 751 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas : datu bāzes un informācijas sistēmas : doktorantu konsorcijs : Rīga, 2010. gada 4. jūlijs = Computer Science and Information Technologies : databases and information systems : doctoral consortium, Riga, July 4, 2010. 757. sējums = volume 757 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 787. sējums = volume 787 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 770. sējums = volume 770 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas = Computer Science and Information Technologies. 756. sējums = volume 756 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social Work Case Analysis: Global Perspective : collection of articles about experience on case work and social case management of eleven countries - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabiskās pļavas un ganības - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piejūra, smiltāji un virsāji - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Upes un ezeri - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iežu atsegumi un alas - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meži - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Purvi, avoti un avoksnāji - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Coastal, Inland Dune and Heath Habitats - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mires and springs - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Outcrops and caves - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Forests - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš : biobibliogrāfija. III [3.] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karjeras konsultantu rokasgrāmata dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas starpdisciplinaritātes īstenošanai - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dizaino, technologijų ir ekonominių išteklių tarpdiscipliniškumo taikymas karjeros konsultavime - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbook for Implementing Interdisciplinarity of Design, Technology and Economics in Career Guidance - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Disaini, tehnoloogia ja majanduse erialadevaheliste põhimõtete rakendamise karjäärinõustamise käsiraamat - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Three Occupations of Latvia, 1940-1991 : Soviet and Nazi Take-overs and Their Consequences - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Multiplicity of Sport Science in Practice : 10th Baltic Science Conference : Abstracts : April 26-28, 2017 Riga, Latvia - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic R&D Systems in Transition : Experience and Future Prospects - [2003] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lifecycle of Hate Crime : Country Report for Latvia - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 2. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2014. gada 14. martā - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Mākslas akadēmijas 4. maģistrantu zinātniskās konferences tēzes] - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Latvijas Mākslas akadēmijas 3. maģistrantu pētījumu konferences referātu tēzes : 2015. gada 25. martā] - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 5. maģistrantu zinātniskā konferences tēzes : 2016. gada 1. decembrī - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 6. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2017. gada 8. decembrī - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 7. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2018. gada 6. decembrī - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food Hygiene : international scientific conference proceedings - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Climate Change in Latvia and Adaptation to it - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Accountability and Responsibility - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību uz speciālo pensiju noteikšanas prakse Eiropā : pētījuma gala ziņojums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social State : problems of implementation in Russian Federation : monograph - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Using game technology to develop cognitive activity of students specializing in economics : monograph - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nāve brauc ar audi - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skugabaldrs : (Ēnu lapsa) : tautas pasaka - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pluralism Anxiety : Acting Socially in Latvia - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļojums medijpratībā : idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālā parka flora : vaskulārie augi - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža darbi un tehnoloģijas : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā : ieteikumi - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia 100 Snapshot Stories : Latvia celebrates 100 years - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai = Interdisciplinary Teaching and Learning for Promoting Entrepreneurship - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 29-30, 2008 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 28-29, 2009 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
16th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 24-26, 2017. Volume 16 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
17th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 23-25, 2018. Volume 17 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
15th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 25-27, 2016. Volume 15 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
12th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 23-24, 2013. Volume 12 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
13th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 29-30, 2014. Volume 13 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
11th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 24-25, 2011. Volume 11 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
9th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 27-28, 2010. Volume 9 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 26-27, 2011. Volume 10 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
14th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 20-22, 2015. Volume 14 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija. 1. sējums - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija. 2. sējums - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
New Challenges of Economic and Business Development : 10th International Scientific Conference : Abstracts of Reports 2018 : Productivity and Economic Growth - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 5 April 2017 : abstract book. Health Sciences - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Национальные меньшинства в Латвии - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā : Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniskā konference : rakstu un tēžu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
BOBCATSSS 2018 Riga. The Power of Reading : Proceedings - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book. Social Sciences - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book. Health Sciences - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Places : Rīga Stradiņš University Interdisciplinary Conference on Social Sciences : April 2, 2019 Riga, Latvia : Abstracts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8th Conference of the European Ornithologists' Union : 27-30 August 2011, Riga : programme and abstracts - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Potato processing by-product evaluation for microencapsulated phenolic compound production : summary of the Doctoral Dissertation for the scientific degree of Dr.sc.ing. = Kartupeļu pārstrādes blakusproduktu izpēte mikrokapsulētu fenolu savienojumu ieguvei : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st international scientific-practical conference of the Latvian Ergonomics Society : October 7th, 2011, Riga, Latvia : program & abstracts - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants : manual - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriitiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija : LU 76. konference: tēzes un raksti - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nauda un cilvēks : Latvijas iedzīvotāju rīcība ar savu naudu - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Museums and intercultural dialogue - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ganāmpulka menedžmenta sistēma : metodiskais materiāls - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference. Ķīmijas sekcija : tēžu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēkratu konstrukcijas - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" : 1-3 April 2019, Riga, Latvia : abstracts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teļu automatizēta ēdināšana : mācību līdzeklis - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītība zinātnei un praksei - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mašīnu elementi. 1. daļa, Savienojumi - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reflecting on Disciplinary Ethics in Folkloristics : 8th International Conference of Young Folklorists, Riga, September 19-21, 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organization and Individual Security : Collective Monograph - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiozitāte Latvijā : vēsture un mūsdienu situācija - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Roma in Latvia : Research Report 2015 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gleznotājas Lidijas Auzas darbu izstādes katalogs - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gleznotāja Lidija Auza : darbu izstādes katalogs - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medijpratība skolām - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
National Identity: Time, Place, People : Issue of publications from 1st International conference for students at the Faculty of Social Sciences of University of Latvia, in Riga, March 15-17, 2012 - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Caurviju prasmēs balstītā izglītība skolās un tās ietekme uz augstāko izglītību : Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskās konferences publikācijas, 2019. gada 12. aprīlī, Rīgā, Latvijā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hybrid Threats : a strategic communications perspective - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social Security : Inclusion-exclusion Dilemma : a Portrait of the Russian-speaking Community in Latvia - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society : 4th international scientific conference, September 25-26, 2008, Jelgava, Latvia : proceedings - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Occupation of Latvia : Three Occupations: 1940-1991 : Soviet and Nazi Take-overs and their Consequences - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Language Use in Latvian Radio and Television : Legislation and Practice - [2004] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10th Baltic Sea Science Congress : Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas : Abstract Book : 15-19 June, Riga, Latvia - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8th International Conference on Biodiversity Research : Book of Abstracts : Daugavpils, 28-30 April, 2015 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
9th International Conference on Biodiversity Research : Daugavpils, 26-28 April, 2017 : book of abstracts - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 32nd Scientific Conference : February 17-19, 2016, Riga - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Negotiating Futures - States, Societies and the World : proceedings of the International Conference, Riga, November 11-14, 2004 - [2005] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mastery of Life and Information Literacy - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Communication as Translatio : Nordic-Baltic-Russian Cultural Dialogues - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgale as a Culture Borderzone - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Memoirs of the 20th Century: Nordic and Baltic Experience - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nature and Culture - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Landscape and Culture - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cemeteries in Cross-border Regions. Vita Memoriae - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tulkojumzinātne - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Atkusnis" kā padomju kultūras fenomens - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks valodā: etnolingvistika, lingvistiskā pasaules aina = Human in Language: Ethnolinguistics, Linguistic View of World = Человек в языке: этнолингвистика, лингвистическая картина мира - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nonsensa kultūra. Absurds literatūrā = Nonsense Culture. The Absurd in Literature - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literārais teksts: žanru modifikācijas un naratīva specifika = Literary Text: Modifications of Genres and Specificity of the Narrative - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks literatūrā un kultūrā = Human in Literature and Culture - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas devona dolomīti - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 58 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 59 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 60 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 61 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 63 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 64 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 65 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 66 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 67 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 68 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 69 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 17th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat'17)" : 18-21 October 2017, Riga, Latvia : abstracts - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications 2012 : International Young Scientist Conference : Book of abstracts : April 12-14,2012 Riga, Latvia - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications 2013 : International Young Scientist Conference : Book of Abstracts : April 10-12,2013 Riga, Latvia - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20th Baltic Agronomy Forum : book of abstracts of the scientific seminar held at Latvia University of Agriculture, 7-8 July 2016 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Environment and renewable energy - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
How integrated is Latvian society? : an audit of achievements, failures and challenges - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi? : pētījums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Energy efficient and ecological housing in Finland, Estonia and Latvia : current experiences and future perspectives - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viss par Youthpass : praktiski padomi un metodes, kā panākt labākos rezultātus, strādājot ar Youthpass - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārskats par Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darbību 2011.-2012. gadā : Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politika: 2011.–2012. gada progresa ziņojums : saīsinātais pārskats - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2nd International Conference "Nutrition and Health" : Conference Program and Book of Abstracts : Riga, Latvia October 5-7, 2016 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Environmental & Occupational Medicine : Textbook for RSU foreign students - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvo vesels! : Cucuriņa padomi : diabēta rokasgrāmata bērniem - Ieviņa, Vīva - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Work Conditions and Risks In Latvia - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Stratēģiskais plāns 2010.-2020. gadam = University of Latvia Strategic plan 2010-2020 - [2010] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai : iespējas un pieredze Latvijā : rokasgrāmata - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region:towards better territorial integration of the Baltic Sea Region and its integration with other areas of Europe - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījuma "Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem" noslēguma ziņojums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija 2020 : nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij - [2008] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā mēs varam būt kopā? Sociālā fenomenoloģija par kopību veidošanos : programma un tēzes - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mobile termination : how to regulate or perhaps not to regulate at all? - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : Rīga, 2012. gada 1.-2. jūnijs, Latvijas Universitāte : tēzes, programma - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Venture capital in Latvia revisited - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian Hidden Champions - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The benefits of 4G: Sweden and Estonia - European leaders in 4G - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2013. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2013. gada 21. un 22. martā - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific and Educational Conference "Actual Problems of Education (MIP 2018)" : 22–23 March, 2018 : Abstracts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Evidencialitāte latviešu valodā - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transporta vadība un loģistika : mācību līdzeklis - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bēgšana no brīvības? : Ērihs Fromms un Latvija - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Identitāte un citādība - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference : rakstu krājums : Rīga, 2018. gada 30. Janvāris - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti : Rīga 2015. gada 23. aprīlī : programma un tēzes - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekonomika. Vadības zinātne - [2011] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskie darbi inženierģeoloģijā : mācību līdzeklis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Septiņas sarunas par cilvēku, sabiedrību un Dievu - Kreicbergs, Viesturs, 1955- - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Robinsons Kruhsiņsch. Stahstu-grahmata, behrneem Wahzeeschu wallodâ sarakstita / no Jekkuma Indrika Kampe, pehz dauds zittâs wallodâs un nu arr Latweeschu-behrneem, kas mahk lassiht, wiņņu wallodâ pahrtulkota, no C. R. Girgensohn, Zehsu-teesas prahwesta un Jaunas-Peebalgas mahzitaja. - Campe, Joachim Heinrich, 1746-1818 - 1824 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 8th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 25-26, 2019, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristus krusta swehtiba : mahzitaju E. Berga, A. Siļķes, A. Woitkuša, E. Rumbas un J. Teriņa ewaņgelisazijas sprediķi. - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas no 2. latviešu dziedāšanas svētkiem priekš laicīga un garīga koncerta - Latvju vispārējie dziesmu svētki (2 : 1880 : Rīga, Latvija) - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu otree wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ no 17. lihds 20. junijam 1880 : (zaur Rigas Latweeschu beedribu isrihkoti) - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu treschee wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ, no 18. lihds 21. junijam 1888. g. - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klaušu beigu cēliens Kurzemē - Dunsdorfs, Edgars (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskie raksti (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa ievērojamākajām kurzemes hercogu pilīm - Ārends, Pēteris, 1900-1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercoga Jēkaba saimnieciskie panākumi Dānijā - Dunsdorfs, Edgars - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku brīvlaišana un 1819. gada 26. marta likums - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku "putna brīvība" pēc 1819. g. likuma - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antonins un princese Emilie - [1866] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kāršu spēlēšanas augļi - Kaulis, I. - [1859] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sievietes stāvoklis tagadnē un nākotnē - Bebel, August, 1840-1913 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu fragmenti 17. gs. beigu Liepājas aktīs - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 - [1936] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Vidzemes zemnieku zemes turēšanas un dzīvošanas likumiem no 1849. gada, zemnieku tiesnešiem par vieglāku ... - 1851 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Homeopatisks padomu devējs - Bērziņš, J. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju teātra vēsture - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalendārs - dāvinājums 1940. gada - [1939] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strādnieku kalendars ... gadam - [1933-1939] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskā pavāru grāmata - Āriņa, M., (Marija) - [1935] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Igauņu tautas dziesmas - Bērzkalne, Anna, 1891-1956 - [1926] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts Liepājas pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ogre - skaistākais atpūtas, atveseļošanās, gaisa un kalnu kūrorts - [1934] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas plānu - [1925] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns - [193-] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar izstādes un pilsētas plāniem, iestāžu, veikalu, personu adresēm, grāmatu galdu, dzelzceļa sarakstu utt. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsu un apkārtnes vadonis ar Cēsu pilsētas plānu - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgegend in Wort und Bild - Nölting, Bertha, 1848-1921 - [19--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Album : Rigaer Strand - [191-] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu : ar Rīgas ievērojamāko vietu vēsturisku aprakstu, 40 nobildējumiem un diviem plāniem - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar Shell pa skaisto Latviju - [1935] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēta Vidzemes Šveicijas ceļu karte - [ap 1909] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko es pieredzēju un piedzirdēju : stāsti par ļaužu sadzīvi Baltijā : I. krājums - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa kalnu Osetiju un Imeretiju : (ceļojuma un tautas dzīves apraksts) - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Illustrerte Touristenkarte der Livländischen Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1910] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz : Dritte Auflage - [1894] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsturīgs vadonis caur Rīgu ar Rīgas plānu - Graudiņš, Kārlis, 1863-1915 - [1888] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu : ceļa apraksti - Freimane, Minna, dz. 1853 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Ogri - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aiz šaurās dzimtenes robežām : ceļojuma apraksti - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch Riga mit Stadtplan - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - [pēc 1918] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Rīt-Āzijai ar Feniksa fabrikas vagoniem : - Garkalns, Jēkabs - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz[iesmu] sv[ētku] un izstādes programmām - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1890] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - [1934] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Taškentai - Bernards, P. - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas vēsturi, ievērojamākām vietām, valsts un komunāliestāžu sarakstiem un Rīgas plānu - [1921] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze zu den neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju gadu sociālās realitātes mīti un to transformācija latviešu jaunākajos romānos - Ceplis, Rimands, 1977- - [20--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Tells: drāma 5 cēlienos - Schiller, Friedrich, 1759-1805 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen Jahrhunderten : erste Serie: Prag. Köln, Erfurt. Rostock. Heidelberg. Wittenberg. Marburg. Leyden. Erlangen - Böthführ, Heinrich Julius, 1811-1888 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. 1884 - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labbu siņņu un padohmu Grahmata, Widsemneekeem par labbu istaisita - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeeniga Preestera Tohma no Ķempenes tschetras grahmatas, no pakkaļ-staigaschanas Kristum (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : first International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, February 8-9, 2012, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 11-12, 2013, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 6th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 27-28, 2017, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 7th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 19-20, 2018, Riga, University of Latvia : conference proceedings - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dsejas - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bibliotekāru biedrības statūti - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society : 7th annual international scientific conference : dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences, October 6-7, 2011, Jelgava, Latvia : proceedings - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā : zinātniskā monogrāfija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
National Identity, Mobility and Capability - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Human Capital - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) : Valsts pētījumu programma, 2014-2018 : rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vannas pīlīte, kurp tu peldi? : mācību līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai "Plastmasa" - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications : 2014 : Laser III Training School for Potential Users : Laser Applications in Spectroscopy, Industry and Medicine : 10th International Young Scientist conference : Book of Abstracts : Riga, Lavia, April 9-12, 2014 - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Developments in Optics and Communications : 2015 : 11th International Young Scientist conference : Book of Abstracts : Riga, Lavia, April 8-10, 2015 - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Workbook on the History of Great Britain in English. Early Period : (from Prehistoric Times to the Norman Conquest of 1066) : Workbook - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija : zinātniskā monogrāfija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prāta mīklas pašattīstībai un izklaidei - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai : iespējas un pieredze Latvijā : rokasgrāmata - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vides izglītība augstskolā : Environmental Education at Universities - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. starptautiskās zinātniskās konferences "Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne" rakstu krājums - [2011] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10th International Conference on Biodiversity Research : Daugavpils, 24-26 April, 2019 : Book of Abstracts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Врач и христианин : судьба доктора И. М. Рошонка как пример жизненного пути латвийского старовера в ХХ веке = Ārsts no Dieva : Ārsta Ivana Rošonoka liktenis kā latvijas vecticībnieka dzīves ceļa piemērs XX gadsimtā - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūžilga karjeras atbalsta politika: darbs turpinās : Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darba pārskats 2009.-10. gadam : saīsinātais pārskats - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 2nd Fotonika-LV conference "Achievements and Future Prospects" : Riga, 23-25 April,2017 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Influence of Migration on the Language Environment in Latvia - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law : Proceedings of the International Conference, 6-7 May 2011 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
12th International Scientific Conference on Functional Materials and Nanotechnologies FM&NT-2018 : Book of Abstracts : October 2-5, 2018 Riga, Latvia - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Venture capital in Latvia - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship in Latvia : a comparative perspective - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adaptive Management of Trade Enterprises: Theory and Practice : the Monograph - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Challenges of the EU New Regulatory Framework (NRF) in Electronic Communications : an economist’s perspective - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Women and entrepreneurship in Latvia - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Exploring entrepreneurship and SME development in a post Soviet context - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10th International Conference "Progress on Difference Equations" : Abstracts : May 17-20, 2016, Rīga, Latvia - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Juris Ekmanis : biobibliogrāfija - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Productive and unproductive entrepreneurship in Latvia - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Business insolvencies in Latvia - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Joint 12th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity and 9th International Conference Functional Materials and Nanotechnologies : Institute of Solid State Physics, University of Latvia September 29 - October 2 Riga, 2014 : Book of Abstracts - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Entrepreneurship and philanthropy after socialism - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Small- and medium- sized businesses' growth expectations and financial performance in Latvia: does ethnicity matter? - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2015. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2015. gada 26.-27. martā - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Locating entrepreneurial creativity and knowledge to foster growth of European cities - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Towards a new normal: smarter ICT solutions for enterprises – challenges and opportunities - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2013" : Conference Proceedings : May 9-11,2013, Riga, University of Latvia - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Creative Entrepreneurs' Perceptions about Entrepreneurial Education - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Education and Power: Historical Perspectives : Abstracts : ISCHE 35, Riga, August 21-24 - [2013] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2011. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī - [2011] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2014. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2014. gada 10. un 11. aprīlī - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2016. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2016. gada 17. un 18. martā - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 18th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat'18)" : 17-20 October 2018, Riga, Latvia : abstracts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2018. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2018. gada 22.-23. martā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building : 4th International Symposium, April 11-12, 2019 Riga, Latvia : book of abstracts - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 3rd international symposium - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Programmējamie loģiskie kontrolleri : mācību līdzeklis - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sensori un mērīšanas sistēmas - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehnoloģisko iekārtu automatizācija : mācību-metodiskais līdzeklis - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pauls Dāle: Dievs un "filozofa lieta" - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mainīgās divspēles : Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906-1940 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sensus Divinitatis : vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums : Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starp reālo un imagināro - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kants un pašdomāšana - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritiskā domāšana : izglītība, medijpratība un spriestspēja - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Human, Technologies and Quality of Education = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tulkošanas teorija profesionāliem tulkiem un tulkotājiem - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
BEING : metaphysical hypotheses - Kreicbergs, Viesturs, 1955- - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātne skaitļos : statistisko datu krājums - Centrālā statistikas pārvalde (Latvija) - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume. 21 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume. 24 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current Issues in Literary Research : conference proceedings volume. 19 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current Issues in Literary Research : conference proceedings volume. 20 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana vijole - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vētras atbalss - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules ceļos : pirmā dzejoļu grāmata - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piemiņas vaiņags Latvijas kritušiem varoņiem. 1 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas Daugavai - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XIII starptautiskā zinātniskā konference "Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2012. gada 30. marts - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XIV starptautiskā zinātniskā konference "Radīt nākotni: komunikācija, izglītība, bizness" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2013. gada 30. maijs - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XV starptautiskā zinātniskā konference "10 gadi Eiropas Savienībā - sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres" : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Rīga, 2014. gada 29. maijs - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XVI Turiba University Conference "Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development" : Riga, 29 May 2015 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XIX Turiba University Conference "Latvia 100: expectations, achievements and challenges" : Riga, 19 April 2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XX Turiba University Conference "Human Values in the Digital Age" : Riga, 26 April 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handling Non-Response in Longitudinal Surveys: A Review of Minimization and Adjustment Strategies and Implementations for Eurocohort - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Economic Statistics : textbook - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2019. gadā : rakstu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu trimdas desmit gadi : rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par valodas dabu un sākumu - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iz latviešu ciemiem - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mikrofoni un māksla - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organization and Promotion of Enterprises Innovation Activity : Monograph - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības veicināšanai - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
14th International Young Scientist conference "Developments in Optics and Communications 2018" : Book of Abstracts : Riga, Latvia, April 12 – 13 , 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels : kolektīvā monogrāfija - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Assessing Nowcast Accuracy of US GDP Growth in Real Time: the Role of Booms and Busts - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Responding to Cognitive Security Challenges - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian Foreign and Security Policy : Yearbook 2019 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diasporas ieguldījums Latvijā un tā apzināšanas iespējas : pētījuma rezultāti - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atgriešanās apstākļi un nosacījumi : pētījuma rezultāti - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
15th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2019" : Book of Abstracts : Riga, Latvia, April 11 – 12 , 2019 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manual de la literatura hispanoamericana - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 11th International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development" : 2019 : May 16-18, 2019, Riga, University of Latvia : abstracts of reports : Incentives for Sustainable Economic Growth - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 11th International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development" : 2019 : Incentives for Sustainable Economic Growth : May 16-18, 2019, Riga, University of Latvia : proceedings - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem : pētījuma gala ziņojums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Protecting Elections: a Strategic Communications Approach - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference : referātu tēzes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības? - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Improving NATO Strategic Communications Terminology - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievijas sadarbība ar Latvijas pašvaldībām: Daugavpils un Rēzeknes piemēri - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ASV iekšzemes kopprodukta pieauguma tempa īstermiņa prognožu precizitātes novērtējums reālajā laikā: izaugsmes un lejupslīdes nozīmīgums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nanostructured Composite Materials for Energy Storage and Conversion : collection of articles - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimte un tulkošana : rakstu krājums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Electric Supply : methodological guidelines for practical works - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektroapgāde : praktisko darbu metodiskie norādījumi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Electrical Installation of Residential Buildings : Methodical Guidelines for Practical Works - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Electrical Engineering and Electronics: Tasks and Methodical Guidelines - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Electrical Apparatuses : Methodical Guidelines for Laboratory and Practical Works - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Distribution Networks : Methodological Guidelines and Summary of Lecture Notes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
High-Voltage Electric Motors and Generators - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
High-Voltage Safety Precautions - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food. Nutrition. Well-Being" : conference proceedings : Jelgava, May 2-3, 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Latvijas pieredze - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža taksācija - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par stabilizējošiem fiskālajiem noteikumiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
13th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2017" : book of abstracts : Riga, Latvia, April 6 – 7 , 2017 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
12th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2016" : book of abstracts : Riga, Latvia, March 21 - 23, 2016 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy” : May 18-20, 2017, Riga, University of Latvia : Abstracts of Reports - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy” : May 18-20, 2017, Riga, University of Latvia : Proceedings - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy" : Riga, Latvia, May 12–14, 2016 : Abstracts of Reports - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy" : Riga, Latvia, May 12–14, 2016 : Proceedings - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2014" : Riga, Latvia, May 8-10, 2014 : Abstracts of Reports - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2014" : Riga, Latvia, May 8-10, 2014 : Conference Proceedings - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2013" : Riga, Latvia, May 9-11, 2013 : Abstracts of Reports - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2012" : Riga, Latvia, May 10-12, 2012 : Abstracts of Reports - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2012" : Riga, Latvia, May 10-12, 2012 : Conference Proceedings - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Conference for Doctoral Students “Current Issues in Economic and Management Sciences” : Riga, Latvia, November 10-12, 2011 : Abstracts of Reports - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Conference for Doctoral Students "Current Issues in Economic and Management Sciences" : Riga, Latvia, November 10-12, 2011 : Conference Proceedings - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture : zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas jūras reģionā = History : Land, Power, and Religion in the Middle and Modern Ages in the Baltic Region - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1949. gada 25. martā izvesto balsis : dažu Daugavpils un Ilūkstes apriņķa deportēto ģimeņu likteņi mutvārdu vēstures avotos un arhīva dokumentos - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ainavu arhitektūra un plānošana : 20 gadi - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes raksti : jubilejas izdevums = Scientific papers University of Latvia : Anniversary Edition - [2004] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums. 2 (10) - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Perpetuum mobile 2019 : Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto pētnieku zinātnisko rakstu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā = Restored Cultural Monuments in Latvia, 2014-2015 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā = Restored Cultural Monuments in Latvia, 2017 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Материалы конференций и семинаров : 2009-2014 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes un vides zinātnes : Earth and Environmental Sciences - [2011] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VIII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VII starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" = VII Международная научно-практическая конференция "Трансформационные процессы в сфере права, региональной экономики и экономической политики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы" = VII International scientific conference "Transformational Processes in Law, Regional Economic, Political and Legal Issues" : rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VI Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" materiāli (2017.gada 20.-21.oktobris) : I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2017" (20th-21st October, 2017) : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018" materiāli (2018.gada 12.-13.oktobris) : I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018): Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" materiāli (2017. gada 20.-21. oktobris) : II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2017" (20th-21st October, 2017) : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017" materiāli (2017. gada 20.-21. oktobris) : III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2017" (20th-21st October, 2017) : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018" materiāli (2018. gada 12.-13. oktobris) : III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018) : Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Role of Constitutional Courts in the Globalised World of the 21st Century : Proceedings of the 2018 Conference of the Constitutional Court of the Republic of Latvia - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu un dzinēja vadības telpu : mācību līdzeklis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli nodarbībām navigācijas un manevrēšanas laboratorijā : mācību līdzeklis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : praktikums. Hidromehāniskie procesi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" materiāli (2015. gada 16.-17. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" materiāli (2015. gada 16.-17. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" materiāli (2015. gada 16.-17. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" materiāli (2015. gada 16.-17. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : IV [4.] daļa, Psiholoģijas aktualitātes - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" materiāli (2016. gada 14.-15. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" materiāli (2016. gada 14.-15. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016" materiāli (2016. gada 14.-15. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums : IV [4.] daļa, Psiholoģijas aktualitātes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
75th Conference of the University of Latvia : International Medical Section : book of abstracts - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A Blind Casting into the Evidential Sea: the Interplay Between Fundamental Rights and the Efficacy of Leniency Programmes - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
An Analysis of the Nutrition and Allergen Labelling Rules in the EU and their Implications on the Common Market - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Проблемы истории и культуры пограничья : (II [2] Верхнедвинские историко-краеведческие чтения) : сборник научных статей II [2] Международной научной конференции г. Верхнедвинск, 24 мая 2019 г. - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
56th International Riga Technical University Conference "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE'2015" : proceedings - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Balanced Development of National Economy Under the Conditions of Modern World Transformations : monograph - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Scientific Proceedings of the 12th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF 2013 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2015. gada 20. februārī - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Abstracts of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University - [2008] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē : III [3] - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrostaciju un apakšstaciju elektroiekārtas : mācību programma - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstsprieguma ietaišu parametru mērīšana - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvojamo ēku elektroinstalācija : praktisko darbu metodiskie norādījumi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrotehnikas un elektronikas darbu uzdevumi un metodiskie norādījumi : uzdevumu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektriskie aparāti : laboratorijas un prakstisko darbu metodiskie norādījumi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sadales tīkli : metodiskie norādījumi un lekciju konspekts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstsprieguma elektriskie dzinēji un ģeneratori - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstsprieguma elektrodrošības pasākumi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstsprieguma tehnoloģiju pamati : praktisko darbu metodiskie norādījumi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Introduction to High-voltage Technologies : methodical guidelines for practical works - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 12th International Scientific Conference. No.12 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Development and Entrepreneurship : Production and Co-operation in Agriculture : Proceeding of the International Scientific Conference - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
New Dimensions in the Development of Society ; Home Economics ; Finance and Taxes ; Bioeconomy : proceedings of the International Scientific Conference - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrated and Sustainable Regional Development ; Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings of the International Scientific Conference - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Satversme skolēnu acīm : vērojumi par pamattiesībām un sapņojumi par Satversmes nākamajiem 100 gadiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах и культурах : сборник научных трудов = Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā : zinātnisku rakstu krājums, 2 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. Inta Freimane. Scriptum Festivum - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alīse Laua (1914-1994). In honorem - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arturs Ozols (1912-1964). In honorem - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antiquitas Viva: Studia Classica : 5 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes Augstskolas 12. Studentu pētniecisko darbu konferences "Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi" rakstu krājums, 2019 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta Universitatis Latviensis – pie gadsimta sliekšņa - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva : Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VI, Izglītība un pilsoniskā sabiedrība - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VII - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VIII, Pedagoģija - attīstības sadarbībai - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XXI [21] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, VII [7] - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. VIII [8] - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. IX [9] - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. X [10] - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XI [11] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XII [12] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XII/XIV [13/14] - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 21 (1/2) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 22 (1/2) - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē : II [2] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvmākslinieks Jānis Dreimanis : atmiņas, attēli, notis - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltisches Album : eine Auswahl aus dem Album baltischer Ansichten - Stavenhagen, Wilhelm Siegfried, 1814-1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 25th Symposium of the International Colour Vision Society : Abstract Book : July 5-9, 2019 Riga, Latvia - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2019 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2019 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2006/2007 - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2008/09 - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2010/11 - [2011] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2014 - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2017 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. 4. izdevums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2019 (1), Ekonomika, finanses un grāmatvedība - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2019 (2), Personāla vadība - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trends and Developments in the Malicious Use of Social Media - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārskats par Latvijas iedzīvotāju veselību 100 gadu periodā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2019 (3), Kultūra un māksla ; Tiesību zinātnes ; Valodniecība - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2019 (4), Vadībzinības un uzņēmējdarbība ; Sabiedriskās attiecības un mārketings - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smoking in Russia: Estimating the Benefits of Reduced Prevalence - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Campaign Contributions and Firm Performance: the "Latvian Way" - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Do Political Connections Matter? Firm-level Evidence from Latvia - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wage Rigidity and Worker's Flows during Recessions - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Capital Controls and Electoral Cycles - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflation in the Baltic States and other EU Member States: Similarities, Differences and Adoption of the Euro - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflation in Latvia: Causes, Prospects and Consequences - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Competition in the Latvian and Baltic Grocery Retail Markets - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stagflation in Latvia: How Long, How Far, How Deep? : a BICEPS and SSE Riga Report - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Renewable Energy is there a Latvian Master Plan? - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Case for Latvian Version of the Obama Broadband Package : a BICEPS and SSE Riga Report - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Too Few Locally Produced Goods on the Shelves of Latvian Shops: Reality or Myth? : a BICEPS and SSE Riga Report - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tax Reform in Latvia: Could it be fair? - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Post Crisis "Success" Stories? Economic Outcomes and Social Progress in Iceland and Latvia - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia Stumbling Towards Progressive Income Taxation: Episode II - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Distributional Effects of Recent Benefit and Tax Reforms in Latvia - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanšu pārskati : mācību līdzeklis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romānu sērija "Mēs. Latvija, XX gadsimts" : bibliogrāfiskais rādītājs - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos : vīru koru dziedāšanas vēsture Limbažos no 1859. līdz 2019. gadam (dokumenti, publikācijas, hronika, tradīcijas, atmiņas, viedokļi) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domu graudi - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mans ceļš pie Dieva - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sustainable and Responsible after-use of Peat Extraction Areas - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2010 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2012 - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2014 - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2016 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads elektriskajās mašīnās un elektropiedziņā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata 2017/2018 - Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : I [1.] daļa, Augstākā izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume I [1], Higher Education - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : II [2.] daļa, Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 2018. Volume II [2], School Pedagogy. Preschool Pedagogy - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija. Inovācijas valodu izglītībā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume III [3], Special Pedagogy. Social Pedagogy. Innovation in Language Education - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : IV [4.] daļa, Sports un veselība. Māksla un dizains : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume IV [4], Sport and Health. Art and Design - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : V [5.] daļa, Mūžizglītība. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume V [5], Lifelong Learning. Information Technologies in Education - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : VI [6.] daļa, Ekonomika, inovatīva uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvaldība. Finanses, grāmatvedība un nodokļu administrēšana : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume VI [6], Economics, Innovative Business and Public Administration. Finance, Accounting and Tax Administration - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : VII [7.] daļa, Psiholoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 24th-25th, 2019. Volume VII [7], Psychology - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 14th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 26, 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
18th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 22-24, 2019. Volume 18 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informative Report on Medium and Long-term Labour Market Forecasts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 1 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 2 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 3 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 4 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 5 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 6 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 7 - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 8 - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 9 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 10 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas : zinātnisko rakstu krājums pēc IV [4.] Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāliem = The transformation process of law, the regional economy and economic policy: the relevant economic and political and legal issues : IV [4] International scientific and practical conference proceedings = "Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике: актуальные проблемы экономико-политического и правового развития" : сборник научных публикаций по материалам IV [4] международной научно-практической конференции - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VI starptautiska zinātniska praktiska konference "Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas" = VI Международная научно-практическая конференция "Трансформационные процессы в сфере права, региональной экономики и экономической политики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы" = VI International scientific conference "Transformational Processes in Law, Regional Economic, Political and Legal Issues" : zinātnisko rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maija Einfelde : Her Life and Music - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Applied Information and Communication Technologies : proceedings of the 4-th international scientific conference - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Applied Information and Communication Technologies : proceedings of the 6-th international scientific conference - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adverse Childhood Experiences of Young Adults in Latvia : study report from the 2011 survey - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medicīnas ētikas rokasgrāmata : II [2.] izdevums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. III [3] - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. IV [4] - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. V [5] - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. VI [6] - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. VII [7] - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. IX [9] - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. X [10] - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XI [11] - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XII [12], Jāzepam Vītolam - 150 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XIII [13], Maija Einfelde dzīvē un mūzikā - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dāvinājumi bibliotēkas krājumā : vadlīnijas bibliotēkām - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IX Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas : 2 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rezistence pret augu aizsardzības līdzekļiem : herbicīdi, fungicīdi, insekticīdi - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Novēršamo traumu izplatība Latvijā. 2008-2016, ar alkohola lietošanu saistītie negadījumi - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patvēruma meklētāju uzņemšanā iesaistīto speciālistu un brīvprātīgo pieredze darbā ar patvēruma meklētājiem un garīgās veselības problēmu risināšanā : pētījuma ziņojums - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fiziskā aktivitāte un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma bērniem Latvijā - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais skolu darbinieku smēķēšanas pētījums, 2007. gada aptauja Latvijā : aptaujas rezultātu apkopojums - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neinfekciju slimības - saslimstība, mirstība, riska faktori : situācija Latvijā 2006.-2015. gadā - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
OECD veselības sistēmu pārskati: Latvija 2016 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psihiskās veselības veicināšana un pašnāvību profilakse Latvijā 2012. gadā : tematiskais ziņojums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība skolas vecuma bērniem Latvijā, 1991.-2006. - Gobiņa, Inese, 1979- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uztura paradumi un ķermeņa masa skolas vecuma bērniem Latvijā - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselība un psihoemocionālā labklājība skolas vecuma bērniem Latvijā - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju veselība : analītisks ziņojums - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Novēršamo traumu izplatība Latvijā. 2008-2016, bērnu traumatisms - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Novēršamo traumu izplatība Latvijā. 2008-2016, mirstība no kritieniem - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Narkotiku lietošana izklaides vietās : pētījuma rezultāti - Koroļeva, Ilze, 1960- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Narkotiku lietošana izklaides vietās 2012. gadā - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atkarību izraisošo vielu lietošana izklaides vietās Latvijā 2016. gadā : pētījuma gala ziņojums - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4th International Conference "Innovative Materials, Structures and Technologies" IMST 2019 : Riga, Latvia, 25 - 27 september 2019 : Book of Abstracts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā : pētījuma pārskats - Sniķere, Sigita - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XII [12], Iracionālais, mistiskais, noslēpumainais kultūrā - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atkarību izraisošo vielu lietošanas tendenču analīze ieslodzījuma vietās Latvijā 2018. gadā : pētījuma gala ziņojums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XII [13], Četri pamatelementi kultūrā: uguns, ūdens, zeme, gaiss - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XV [15], Gastronomiskais teksts literatūrā un kultūrā - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XVII [17], Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā (II) - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XVIII [18], Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā (III) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Human in Literature and Culture: Interdisciplinary Perspective - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Scientific Problems of Engineering Economics of Construction and Real Estate Management, Regions and Territories Development ICEREE'2019 : Book of Abstracts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Economy Work - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2017. gadā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu monitorings. 1998-2002 - Pudule, Iveta, 1958- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti. I [1.] sējums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti. II [2.] sējums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrisko ķēžu vienādojumi : mācību grāmata - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia and Latvians : collection of scholarly articles. Volume I [1] - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia and Latvians : collection of scholarly articles. Volume II [2] - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lībiešu krasta ceļvedis - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвия и латыши : академическое собраниe статей. Том I [1] - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвия и латыши : академическое собраниe статей. Том II [2] - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2019/2021 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвия и латыши : академическое собраниe статей - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Notekūdeņu novadīšana : metodiskie norādījumi studiju projekta izstrādei - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš 30 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Baltic Way 30 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības un koplīgumu pārrunu brīvība - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piesardzīgā draudzība : Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2018/2020 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2005/2006 : features, animation, documentaries - [2005] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2008/2009 : features, animation, documentaries - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2007/2008 : features, animation, documentaries - [2008] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums.3 (11) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2009/2010 : features, shorts, animation, documentaries - [2010] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2010/2011 : features, shorts, animation, documentaries - [2011] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2011/2012 : features, shorts, animation, documentaries - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2012/2013 : features, shorts, animation, documentaries - [2013] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2013/2014 : features, shorts, animation, docs - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2016/2018 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2017/2019 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE’2019 : Book of Abstracts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transnational Corporations in the Economies of Developing Countries and Countries with Economies in Transition (for Example, the Federal Republic of Brazil and Russian Federation) : Monograph - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXV [25] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums.1 (9) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daesh Propaganda, Before and After its Collapse : Countering Violent Extremism - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference Būvniecība`2019 : konferences ziņojumu tēžu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019 : konferenču tēžu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2019) : conference proceedings - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2019) : abstracts proceedings - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 35th Scientific Conference : February 20-22, 2019, Riga - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 20th Scientific Conference : February 16-18, 2004, Riga - [2004] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 21th Scientific Conference dedicated to the International Year of Physics : February 7-9, 2005, Riga - [2005] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 22th Scientific Conference : March 29-30, 2006, Riga - [2006] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 23th Scientific Conference : February 13-17, 2007, Riga - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 24th Scientific Conference : February 20-22, 2008, Riga - [2008] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 25th Scientific Conference : February 11-13, 2009, Riga - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 26th Scientific Conference : February 17-19, 2010, Riga - [2010] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 28th Scientific Conference : February 8-10, 2012, Riga - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 29th Scientific Conference : February 20-22, 2013, Riga - [2013] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
30. zinātniskās konferences tēzes : 2014. gada 19.-21. februāris = Abstracts of the 30th Scientific Conference : February 19–21, 2014, Riga - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 31st Scientific Conference : February 24-26, 2015, Riga - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 33rd Scientific Conference : February 22-24, 2017, Riga - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstracts of the 34th Scientific Conference : February 20-22, 2018, Riga - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1976 VMV 2016 : [Valmieras Mākslas vidusskolai 40] - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
European Pillar of Social Rights and Latvia's Choices : analysis, November 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The post-2020 budget of the European Union: Latvia’s interests and opportunities : analysis, November 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz efektīvu Krievijas atturēšanu vērstas sistēmas izveidošana Eiropā: atturēšanas militārie un nemilitārie aspekti : novembris 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Creating an effective deterrent against Russia in Europe: military and non-military aspects of deterrence : November 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā :Bradfordā, 1961.g. 20., 21., 22. maijā : [materiāli] - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nemateriālais kultūras mantojums: dabas telpa, resursi un prakses : priekšlasījumu kopsavilkumi : 08/09/2017 : Rīga, Latvija - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Astotās Anglijas latviešu dziesmu dienas : Lesterā, de Montforta aulā, 1967. gada 9., 10., 11. jūnijā - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceturtās Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1954.g. 10. un 11. jūlij,. Mančesterā : [materiāli] - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku : pētījuma gala ziņojums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziņojums par nepieciešamiem uzlabojumiem starpnozaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā bērniem ar psihiskiem, attīstības un uzvedības traucējumiem, kā arī antisociālu uzvedību - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konceptuālais ziņojums "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai" - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē : 4. nodevums: pētījuma gala ziņojums: priekšlikumi brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības modeļu uzlabošanai, ieviešanai un identificēto šķēršļu brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības ieviešanas procesā risināšanai - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā : gala ziņojums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai : pētījuma gala ziņojums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anglijas latviešu dziesmu dienas : Lesterā, 1971. g. 30.-31. jūl. un 1. aug.: [materiāli] - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diasporas politikas attīstība : pētījuma rezultāti - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izvērtējuma ziņojums "ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007.-2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana" : ziņojums : versija 1.2 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informētība par darba attiecībām un attieksme pret krāpšanos : Latvijas iedzīvotāju aptauja - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaboles - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konference "Latvija un Francija: partneri un sabiedrotie Eiropā" : konferences materiāli - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smuku muižas vēsture - Bērziņš, Andris, 1951- - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu dienas Anglijā : 1951., Londonā, 27., 28., 29.jūnijā : [materiāli] - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXVI [26], Dinamiskā Āzija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10. Anglijas latviešu dziesmu dienas Lesterā : 1981. gadā no 24. līdz 26. jūlijam - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem Dienvidu krusta : kultūrvēsturiskas atmiņas. IV [4] daļa (1980-1993) - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem Dienvidu krusta : kultūrvēsturiskas atmiņas. III [3] daļa (1970-1979) - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 11th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy" : abstracts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 20. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2016. gada 20. aprīlis = Human. Environment. Technology : 20th Students International Scientific and Practical Conference : Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia 20 April 2016 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 21. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2017. gada 19. aprīlis = Human. Environment. Technology : 21st Students International Scientific and Practical Conference : Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia 19 April 2017 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 22. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2018. gada 25. aprīlis = Human. Environment. Technology : Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia 25 April 2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Оценка производительности труда : практический подход к управлению производительностью труда сотрудников в вашей организации - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās : Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konference : konferences rakstu krājums : 2019. gada 16.-18. oktobrI Rīgā. I [1] - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia. Volumen XI (XXX). 11 (30) - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions - Cicchella, Antonio, 1964- - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные Пилигримы Вселенной. книга 1, Пустыня - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Role of Deepfakes in Malign Influence Campaigns - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 30. jūnijam ; Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 12. decembrim - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Пустыня - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Пустыня - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Пустыня - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 11. oktobrim - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Пустыня - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Η ποιότητα ζωής παιδιών και νέων στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Country-Level Effects of the ECB's Expanded Asset Purchase Programme - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbaspēka rezervju anatomija Baltijas valstīs: skats 15 gadu pēc pievienošanās ES - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Getting Old Is No Picnic? Sector-Specific Relationship Between Workers Age and Firm Productivity - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Novecošana nav izprieca: darbinieku vecuma un uzņēmuma produktivitātes saiknes īpatnības nozaru dalījumā - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos : zinātniskā monogrāfija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anatomy of Labour Reserves in the Baltic Countries: a Snapshot 15 years After the EU Accession - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar sakostiem zobiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā starpnozaru konference "Uzņēmējdarbības stratēģijas tendences veicinot mazās un vidējās uzņēmējdarbības inovatīvu ilgtspējīgu attīstību" : international Conference "Strategies for Entrepreneurship for Sustainable Development of Small and Medium-Sized Innovative Entrepreneurship" = міжнароднa конференція "Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва" - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros : studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : cборник научных статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business within the Concept of Green Economy : Collection of scientific articles of students and young scientists - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вечные пилигримы вселенной. Книга 1, Сердце - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros : studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : cборник научных статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business within the Concept of Green Economy : Collection of scientific articles of students and young scientist. Nr.2 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8th International Conference on Safety and Durability of Structures ICOSADOS 2018 : May 23-25, 2018, LLU, Latvia : Proceedings - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hospitaly Industry: Opportunities, Challenges and Perspectives'17 : Proceedings of Student International Seminar : 28 November, 2017 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
III International Economic Forum "Business Support: Critical Points, Science-Based Solutions, International Cooperation" : program & abstracts book - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Модель успеха : рабочая тетрадь 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
COLREG - 72 : 1972.gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem noteikto uguņu, zīmju un skaņas signālu mācību palīglīdzeklis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reģionu konkurētspēja - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : VII [7.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2009. gada 25.-27.jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference, June 25-27, 2009. 1. sējums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : VII [7.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2009. gada 25.-27.jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference, June 25-27, 2009. 2. sējums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : VIII [8.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2011. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2011. 1. sējums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : VIII [8.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2011. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2011. 2. sējums - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : IX [9.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2013. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2013. 1. sējums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : IX [9.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2013. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2013. 2. sējums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : IX [9.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2013. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2013. 3. sējums - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Environment. Technology. Resources : proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, June 18-20, 2015. Volume I [1] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Environment. Technology. Resources : proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, June 18-20, 2015. Volume II [2] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Environment. Technology. Resources : proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, June 18-20, 2015. Volume III [3] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XI [11.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2017. gada 15.-17. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, June 15th-17th, 2017. 1. sējums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem Dienvidu krusta : kultūrvēsturiskas atmiņas - [2016-2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XI [11.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2017. gada 15.-17. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, June 15th-17th, 2017. 2. sējums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XI [11.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2017. gada 15.-17. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, June 15th-17th, 2017. 3. sējums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019. 1. sējums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019. 2. sējums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019. 3. sējums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2019 (1) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie : (konferencja Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 25 maja 2017 r.) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Polska, Łotwa, razem - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Innovations, technologies and research in education, 2019 : proceedings of ATEE Spring Conference - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē : IV [4] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Digital approaches in cultural heritage: towards a Pan-Baltic cooperation network : final report - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolotāja profesionālā identitāte : zinātniskā monogrāfija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Success Workbook - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divdesmit rožukroņa noslēpumi - Pujats, Jānis, 1930- - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2019". Gaidot starptautisko zinātnes vērtējumu : zinātniskā semināra rakstu krājums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Human, Technologies and Quality of Education : proceedings of Scientific Papers. 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Falling behind: How Social Media Companies are Failing to Combat Inauthentic Behaviour Online - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Use of GEO-Targeting During Elections - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arctic Narratives and Political Values: Arctic States, China and NATO - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russia’s Strategic Interests and Tools of Influence in the Western Balkans - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saskaņu meklējot - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Towards Rule of Law in the Digital Environment - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā : pētījums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lobēšanas normatīvais regulējums un problemātika Latvijā un Eiropā : pētījuma gala ziņojums : 2019. gada novembris - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta lepnums 100 : personības, notikumi, procesi - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bermontiādei 100 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijas Republikā : 2019. gada 25. maijs - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 2019 European Parliament elections in the Baltic states - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings. Volume 1 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings. Volume 2 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Accelerate Weight Loss : with advanced keto diet techniques - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Keto in 30 Minutes : an easy diet book for beginners - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Latvian Song and Dance Celebration - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Administratīvi teritoriālās reformas iespējamā ietekme uz publiskās infrastruktūras tīklu : apskats, 2019. gada oktobris - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskās politikas un to ieguldījums dzimstības veicināšanā : apskats, 2019. gada aprīlis - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iepakojuma depozīta sistēmas iespējamā ietekme uz vidi, tautsaimniecību un sociālekonomisko attīstību : apskats, 2019. gada jūlijs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ierobežojumi darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā: starptautiskā pieredze : pētījuma gala ziņojums : 2019. gada jūnijs - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
NATO at 70 in the Baltic Sea Region : the Riga Conference Papers 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2019, 23. gads - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 10, Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
How Should we Live in Cultural Diversity? Building Sustainable Communities in Times of Fear : the 26th Nordic Intercultural Communication (NIC) conference : November 28-30, 2019, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, Latvia - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XV [15] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Industrijas 4.0 izaicinājumi : metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politics and Profit in the Fake News Factory : four work models of political trolling in the Philippines - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paradox Fine Art European Forum Biennial Conference Riga 2019. Art Future / Future Signs :book of abstracts : September 11–14, Riga, Art Academy of Latvia - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Покрова : ежегодное приложение к литературному альманаху "Oceanus Sarmaticus". [2019] - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах. 1, 2016 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах. 2, 2017 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах. 3, 2018 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах. 4, 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Покрова : ежегодное приложение к литературному альманаху "Oceanus Sarmaticus". [2018] - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga Dialogue Afterthoughts. 2019, Managing Crisis and Strategic Stability in the Euroatlantic Community - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzturs pacientiem ar audzēju terapijas laikā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : Jurmala, Latvia 2019 : proceedings - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem darbā ar bērniem par mutes dobuma un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Eiropas ceļš: 15 < 30 < 100 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personīgo finanšu pārvaldība : mācību līdzeklis - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis LU profesors Pēteris Zvidriņš : biobibliogrāfija - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai : pētījuma gala ziņojums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā dizaina perspektīva : izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievieti - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fotogrāfs : par foto vēsturi, fotogrāfu Jāni Āboltiņu un viņa darbiem - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвийский православный хронограф. Выпуск III, [3] - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвийский православный хронограф. Выпуск II, [2] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nekad nepadodies - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвийский православный хронограф. Выпуск I, [1] - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātnes valoda : konferences materiāli : 2019. gada 29. martā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiski ieteikumi un līdzekļi sporta nodarbībām : metodisks studiju līdzeklis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Factors Determining Municipal Spending Differences in Latvia - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ECB paplašinātās aktīvu iegādes programmas ietekme: valstu līmeņa rezultāti - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Generalised Impulse Response Function as a Perturbation of a Global Solution to DSGE Models - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Macroeconomic Effects of the ECB's Forward Guidance - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata žurnālistiem : īsi par mediju likumiem - Azanda, Ieva, 1982- - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skūpstu koeficients : romāns - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ragana bez diploma : romāns - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedība : mācību grāmata [3 daļās] - 2017- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedība : mācību grāmata [3 daļās]. 1. daļa, Grāmatvedības pamati - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedība : mācību grāmata [3 daļās]. 2. daļa, Saimniecisko līdzekļu uzskaite - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
In Search of Innovation : the evolution of technical thought - Mironovs, Viktors, 1941- - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi par kursa darba izstrādi priekšmetā "Ventilācija" : mācību līdzeklis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca ; Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas : uzziņu izdevums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karavīra ceļš : virsleitnants Teodors Kalnājs - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris trijos gadsimtos (1869-2009) - Lešinskis, Ziedonis, 1931- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skorpiona slazdā : Sibīrijas dienasgrāmata, 1941.-1943. - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filozofe, vadošā pētniece, asociētā profesore, Dr.phil. Ella Buceniece : biobibliogrāfija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Falling Behind : how social media companies are failing to combat inauthentic behaviour online - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kartes. 2018 : [bibliogrāfiskais rādītājs] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Interesantie un savādie vietvārdi Latvijas kartē - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Грамоты, касающіяся до сношений Сѣеверо-Западной России съ Ригою и Ганзейскими городами, въ XII, XIII и XIV вѣекѣ (съ 8 литографированными снимками) - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Applied Macroeconomic Multisectoral Modeling : scientific monograph - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Decoding Crimea : pinpointing the influence strategies of modern information warfare - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Disinformation as a Global Problem - Regional Perspectives - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iran's Proxy War in Yemen: The Information Warfare Landscape - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes : Paradox Fine Art European Forum Biennial Conference Riga 2019 :1. jaunās mākslas biennāle Rīgā 2019 : izstādes katalogs : 05/09/2019–26/10/2019 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nākotnes zīmju dizaina darbnīca : vizuālo tēžu katalogs = Future signs design workshop : visual thesis catalogue : 15/10/2019-18/10/2019 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 70 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. Mans kāpums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārināta impulsa reakcijas funkcija kā DSGE modeļu globāla atrisinājuma perturbācija - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Short-Term Inflation Projections Model and Its Assessment in Latvia - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ECB perspektīvas norādes makroekonomiskā ietekme - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Теорія и практика іоги - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Resultate der in den Jahren 1816 bis 1819 ausgeführten astronomisch-trigonometrischen Vermessung Livlands - Struve, Friedrich Georg Wilhelm, 1793-1864 - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioķīmija : metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti Pārtikas produktu tehnoloģijas fakultātes Pārtikas zinību studiju programmas studentiem - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana mūža gājiens : atmiņas un apcerējumi - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pareizas domāšanas dziedinošais un atjaunojošais spēks - Krīgers, Rūdolfs - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju sieviešu nacionalās līgas paraugi audumiem - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atjaunošanās : cilvēka atdzimšana un mūža pagarināšana pēc Indijas Hatha jogu mācībām - Krīgers, Rūdolfs - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zwaigznite mozajim tautisim : Ku redzeja Jonits Zimas swatku prikš-wokorā - Naaizmērstule, 1890-1965 - 19uu (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indijas jogu elpošanas vingrinājumi : nolasīts Latvijas parapsiholoģijas biedrībā - Krīgers, Rūdolfs - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Buddhas mācības pamati - Janeks, Aleksandrs, 1891-1970 - [1924] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doriana Greja portrets : romāns - Wilde, Oscar, 1854-1900 - [1933] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Снежака. Проклятие бессмертных - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šalc Tālavas un dzimtenes sili - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba likums ar komentāriem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dobeles muzeja raksti. I [1. sējums] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smiltis Eiropas naudas sadales zobratos - Litvins, Gatis, 1984- - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augošas vērtības meklējumos valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās - Kalniņš, Valts, 1974- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi pilsoniskās sabiedrības attīstībai - Miezaine, Zinta, 1962- - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievijas pretkorupcijas cīņa: reformas, aktīvisms un nopūlējušies valdītāji - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iestrēguši atklātības metaforās - Austere, Linda - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Perpetual Battle : corruption in the former Soviet Union and the new EU members - Walker, Christopher, 1964- - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russia’s Anti-corruption Predicament: Reforms, Activism and Struggling Rulers - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana : zinātniskā monogrāfija - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi norobežojošo konstrukciju mitruma režīma vienkāršotam aprēķinam : mācību metodikas līdzeklis - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doctrine of civil procedure Russia : monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Joint Operation Management Between Bridge and Engine Control Room in Laboratory - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Learning Materials for Navigation and Manoeuvring Action in Laboratory - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Осада и взятіе Риги русскими войсками въ 1709-1710 г.г. : (къ 200 лѣтнему юбилею) - Болдырев, Василий Георгиевич, 1875-1936 - [1910] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Migrācijas vizualizācija : četras nodarbības par migrāciju vidusskolēniem - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909–1945) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata 2020 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook 2020 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Remediation of Degraded Areas : guidelines : research, planning, management - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Ķīmijas sekcija : tēžu krājums : 2020. gada 6. marts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Slavistica Docenda. 2 : slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas : kolektīvā monogrāfija - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešinieki - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistākās rokas Deli : romāns - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burbulis - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kliedziens no debesīm. 1. grāmata, Betelgeizes gaisma - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizved mani uz Hiršenhofu : romāns - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sīnāja kalna lieta - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Inženieris Frīdrihs Canders" : rakstu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
dzimšanas diena : stāsti - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Versija: Tēvi - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš. Turpinājums : starptautiskās konferences materiāli : 2019. gada 22. augusts, Rīga, Latvija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Baltic Way. Continued : materials of the international conference : 22 August 2019, Riga, Latvia - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXVII [27] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume. 25 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 23 (1/2) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noslēguma izvērtējums "ES fondu ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.-2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana" : iepirkuma identifikācijas Nr. FM2017/49 (TP IZV) - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ideological Polarization in Baltic Societies : a Cross-National Survey Report - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5th International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : 9-13 July, 2019, Jurmala, Latvia : abstract book - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Zilbju roka] : zilbju rakstības uzdevumi 5-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzbūvē vārdu : 6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasi ar izpratni : 6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasi ar izpratni par pūcēm : 6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi matemātikā : 1. klase, 1. semestris - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi matemātikā : 1. klase, 2. semestris - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 2 līdz 3 gadiem. 3. krājums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 3 līdz 4 gadus veciem bērniem. 4. krājums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seko līnijai! : 3-5 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10 krāsu spēle : [3 līdz 6 gadus veciem bērniem] - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virknes : 3-7 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 4. krājums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 5. krājums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-5 gadus veciem bērniem. 6. krājums, Ziemas krājums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem. 7. krājums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzzīmē otru pusi : no 4 līdz 5 gadiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grafiski līdzīgo burtu D, B, P d, b, p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 4-6 līdz gadus veciem bērniem. 1. krājums, Burti - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grafiski līdzīgo burtu D, B, P d, b, p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 5-7 gadus veciem bērniem. 2. krājums, Zilbes un vārdi - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grafiski līdzīgo burtu D, B, P d, b, p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 5-7 gadus veciem bērniem. 3. krājums, Teikumi - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārzīmē rakstu : 4-7 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
100 aktīvas spēles un rotaļas : 4-12 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seko līnijai! : 4-gadniekiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Russian Economy: Prospects for Putin 4.0 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 5 līdz 6 gadiem. 4. krājums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-6 gadus veciem bērniem. 6. krājums, Ziemas krājums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atšifrēšana : domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-7 gadus veciem bērniem - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savieno cipariņus : 5-6 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Griežam detaļas un līmējam kopā : 5-7 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daļskaitļi : 5-8 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
DRUKĀTO burtu un ciparu rakstības treniņam 5-gadniekiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7-gadniekiem. [2. krājums] - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7 gadus veciem bērniem : 6. krājums, Ziemas krājums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7-gadniekiem. [3. krājums] - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
DRUKĀTO vārdu rakstības treniņam 6-gadniekiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cik ir pulkstenis? : 6-8 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz dzīves meistarību : metodiskais materiāls vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības pedagogiem - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgalian CV - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgalīša CV no senejūs laiku da 21. godu symta - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgalieša CV no senlaikiem līdz 21. gadsimtam - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtu režģis : 5-6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasi ar izpratni vārdus : 5-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 2. izdevums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem. 1. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rēķini un atšifrē tekstu : 6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grafiskais diktāts : 5-6 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krāso cipariņus pēc norādītajām formām : 5-7 gadus veciem bērniem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20 profesijas : [profesiju knaģu spēle] - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Knaģu spēle : 66 kartītes : [izvēlies pareizo burtu (kurš mazais burts atbilst lielajam)] - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbiņš ar knaģiem! : [izvēlies pareizo burtu] - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Knaģu spēle : 33 attēli : [pirmā burta knaģu spēle] - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Knaģu spēle : 66 kartītes : [skaitļiem 1-12] - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Knaģu spēle : skaitļiem 1-20 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs, 1588-1830. Sērija A - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social Integration as a Dimension of Foreign Students’ Wellbeing in Italy - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma finanšu analīze. Teorija un praktiskā pielietošana - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rēķini, meklē un atrod! : 6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 2030 United Nations Sustainable Development Goals in Latvia : proceedings of an international scientific conference, 25-26 April 2019, Riga = ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030: īstenošana Latvijā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 25.-26. aprīlis, Rīga : tēzes - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācies rakstīt vārdus : 6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Degradēto teritoriju remediācija : izpēte, plānošana, izmantošana - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mapping Extremist Communities: a Social Network Analysis Approach - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Camouflage for the Digital Domain : a Force Protection Framework for Armed Forces - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem. 3. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem. 2. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar septiņjūdžu zābakiem : Pirmā pietura - Dānija : laikmetīgās mākslas izstāde = With seven-league boots. First station - Denmark : contemporary art exhibition - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtu baloni 5-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skola, kas mācās : rokasgrāmata - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es atzīstos - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izsvītrotie : zviedru kriminālromāns - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Overview of National Strategies for Longitudinal Data Collection - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indijas jogu elpošanas vingrinājumi : nolasīts Latvijas parapsiholoģijas biedrībā - Krīgers, Rūdolfs - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atjaunošanās : cilvēka atdzimšana un mūža pagarināšana pēc Indijas Hatha jogu mācībām - Krīgers, Rūdolfs - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata testēšanas un analītiskajām laboratorijām - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. IX [9] : Izglītības kvalitātes dimensijas. Pētniecība: mācīšanās un mācīšana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bille un karš - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ielu muzikanta dienasgrāmata jeb daļēji nopietns 21. gs. klaidoņa ikdienas atspoguļojums cauri astoņām Eiropas valstīm un ne tikai... : Latvija - Lietuva - Polija - Slovākija - Ungārija - Austrija - Čehija - Vācija - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
La Henriade : Poeme En Dix Chants : Tome premier - Voltaire, 1694-1778 - 1788-1789. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mašīnu elementi - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hexastichon Sebastiani brant in memorabiles euangelistarum figuras (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Podnieka darbi : Siltuma mācība. Apkures ietaises. Darba rasējumi. Maksas aprēķini - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nodokļi : mācību grāmata - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
RTU 60th International Scientific Conference on Economics and Enterpreneurship SCEE'2019 : proceedings : Riga, Latvia, 11-12 October 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" : aktualizēts izdevums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rēķini ar aizstāšanas metodi : 6-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saklausi otro skaņu : tematiskais krājums 5-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem. 3. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krustvārdu mīklas 5-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem. 1. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tematiskās krustvārdu mīklas 7-8-gadniekiem. 2. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem. 1. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Griežam un līmējam loksnes 1-7 : 4-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lietuvių ir latvių literatūriniai dialogai : Straipsniai. Recenzijos - Butkus, Vigmantas, 1965- - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēlēju, dancoju : opera 3 cēl. / Imanta Ziedoņa librets ; Imanta Kalniņa mūzika - Kalniņš, Imants, 1941- - [19--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Statistiskās metodes ekonomikā - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu emocionālais traumatisms atkārtotas ārpusģimenes aprūpes maiņas gadījumos - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniska konference "Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš" : 2019. gada 23. maijā : tēzes - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Scientific Conference "Anthropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central and Eastern Europe" : Program & Abstracts : 13/03/2020 – 14/03/2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
From Airplanes to Rockets ‒ Friedrich Zander and Early Aviation in Riga : Scientific Monograph - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ernst Nauck (1819-1875) : der erste Direktor des Polytechnikums zu Riga : wissenschaftliche Monographie = The first director of Riga Polytechnicum : scientific monograph = Rīgas Politehnikuma pirmais direktors : zinātniskā monogrāfija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Evaluation of the Possibilities for Using the Radio Frequency Spectrum Band 694-790 MHz for Wireless Transmission Systems : Summary of the Doctoral Thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Radiofrekvenču spektra joslas 694-790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hidroksikarbonskābju receptoru sintētisko ligandu pētījumi : promocijas darba kopsavilkums = Studies of Synthetic Ligands of Hydroxycarboxylic Acid Receptors : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē : mācību grāmata - 2015-2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē : mācību grāmata : 1. daļa - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē : mācību grāmata : 2. daļa - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē : mācību grāmata : 3. daļa - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ūdeņradis. Ūdeņraža ekonomika. E-gāze - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums. XVI [16] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People. XXIII [23] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti : Jelgava, 2019. gada 21.- 23. novembrī - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Теория решения неструктурированых специальных задач = Theory of Resolving Unstructured Special Tasks (Way of T.R.U.S.T.) - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Бизнес интеллект с новом мире D.E.S.T. - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5 gadu jubilejas profesionālā maģistra studiju progrmmas "Dizains" maģistra darbu katalogs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2019 (2) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Braut-Tantz,auff Hochzeitlichen Freuden-Tag dem Wol-Edlen und Vesten Herrn Johann von Preißwald, Wohlbestalten General Auditeurn der Königl. Guarnisonen in Liefland, wie auch der Edlen, Ehr-und viel Tugendreichen Jungfr. Sophia Dunten, Herrn Marten Duntens, Vornehmen Kauff- und Handels-Herrn allhie, Eheleiblichen Tochter (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 23. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2019. gada 24. aprīlis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 11 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 12 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 13 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nīderlandes 16.-18. gs. iespiedgrafika no Pētera Betgera kolekcijas = Niederländische Druckgrafik des 16.-18. Jahrhunderts aus der Sammlung von Peter Böttger : [izstādes izdevums] - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pierakstītā skaņa : izstāde : mūzikas notācija cauri laikiem = Sound in Signs : exhibition - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltu kelias : kuršiai, žiemgaliai, seliai : Latvija, Lietuva : turizmo maršrutai, lankytinos vietos - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Balts' Road : Couronians, Semigallians, Selonians : Latvia, Lithuania : Sightseeing objects, tourist route - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltu ceļš : kurši, zemgaļi, sēļi : Latvija, Lietuva : tūrisma maršruts, apskates objekti - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2020 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Yearbook. 2020 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XXI Turiba University Conference "Sustainable Economy. The Latvian Story" : Riga, 21 April 2020 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veicinātāja apmācība : rokasgrāmata - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieaugt sirdsgudrībā - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Путешествие по домам препятствий (6, 8, 12) : ведическая астрология - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klusie vēstures veidotāji : ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 13th International Scientific Conference. No.13 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2012, 20. grāmata - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2013, 21. grāmata - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2014, 22. grāmata - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2015 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2016, 24. grāmata - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2017, 25. grāmata - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2018, 26. grāmata - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2019 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rekomendācijas ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai teritoriju plānošanā - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nanomaterials for biosensors and biomedical applications : book of abstracts : International Conference July 2-4, Jurmala, Latvia - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grasslands, Biodiversity and Business - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diamonds in Your Backyard : small, beautiful changes to inspire and catalyse your own personal renaissance - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Educational Game "Journalist" in Questions and Answers - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2019. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIX [29.] zinātnisko rakstu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXIX [29] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jesus: a very short introduction - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāņa evaņģēlija komentārs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda sabiedrībā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference : 2020. gada 20.-21. februāris : tēzes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Деловая игра «Журналист» в вопросах и ответах : как осваивать окружающее пространство вместе с подростками - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 78. Starptautiskā zinātniskā konference : referātu tēžu krājums : Rīga, 2020. gada 24. janvāris - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija : Latvijas Universitātes 78. zinātniskā konference : referātu tēžu krājums : Rīga, 2020. gada 28. janvāris - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vieglie teksta uzdevumi 5-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 5. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaiti līdz 10 un savieno : 4-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savieno cipariņus transporta līdzekļiem : 4-5-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savieno cipariņus [dzīvniekiem] : 5-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savieno skaitļus 1-10 [transporta līdzekļiem] : tematiskais krājums 3-4 gadus veciem bērniem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm : 2019. gada atjauninājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nīcas izloksnes vārdnīca. A-I - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sail in Estonia and Latvia : cruising guide - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasmes pamatlīmenis : pirmslīmenis (A0), pamatlīmenis (A1 un A2) : 7 – 10 gadus veciem skolēniem, 11 – 15 gadus veciem skolēniem - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts simtgade Notikumi 2018 - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 3. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 4. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem. 2. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savieno skaitļus 1-10 [dzīvniekiem] : tematiskais krājums 3-4 gadus veciem bērniem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs : 3. nodevums: gala ziņojums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas darbībā. Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai : ceļvedis skolēniem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas darbībā. Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai : ceļvedis skolotājiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērzu audzēšana un izmantošana - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums : gala ziņojums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2018-2019 : Protecting Media Freedom - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvot, mācīties un strādāt kopā : jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta ietvaros gūtā pieredze - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras pieredze. Ko ar to darīt? : metodiskie ieteikumi pedagogiem kultūras norišu iekļaušanai mācību saturā un diskusijas par Eiropu veicināšanai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana Latvijas reģionos : apskats, 2020. gada februāris - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Igaunijas pieredzes izvērtējums, valstij pārņemot vidusskolas : apskats, 2020. gada marts - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parlamentārās ētikas regulējums Eiropā: deputātu ētikas un rīcības kodeksi : apskats, 2020. gada maijs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā : pētījuma gala ziņojums : apskats, 2020. gada aprīlis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020 : konferences tēžu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2020) : abstracts proceedings - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšlikumi par iespējām palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu caur Rīgas brīvostu - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7. lietišķo pētījumu konference : tēžu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. lietišķo pētījumu konference : tēžu krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 2017" : 12. tēžu krājums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniski-praktiskā konference "Atspēriens karjerai" : tēžu krājums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ticība Dievam ir pamatota : ateisma un kristietības principu salīdzinājums - analīze - Pujats, Jānis, 1930- - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs. Global Thought and Latvia - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas rapša (Brassica napus L.) augšanu un attīstību : promocijas darba kopsavilkums Dr. agr. zinātniskā grāda iegūšanai - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Legal Implications of Malicious Exploitation of Social Media - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Risks and Vulnerabilities in the Western Balkans - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russia’s Narratives Toward the Western Balkans: Analysis of Sputnik Srbija - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tracking Russia’s Narratives in the Western Balkan Media Space - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manipulation Ecosystem of Social Messaging Platforms - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strategic Communications in Crisis: How East Asian Governments Responded to the COVID-19 Pandemic - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mitigating Disinformation in Southeast Asian Elections: Lessons from Indonesia, Philippines and Thailand - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antiquitas Viva: Studia Classica : 3 - [2009] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antiquitas Viva: Studia Classica : 4 - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Štāba bataljonam - 100 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos. Zemgale, Ziemeļlietuva - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Įspūdinga kelionė po dvarų ir rūmų parkus. Žiemgala, Šiaurės Lietuva - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Увлекательное путешествие по дворцовым и приусадебным паркам. Земгале, Северная Литв - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spannender Ausflug in die Parks von Schlössern und Herrenhäusern. Zemgale, Nordlitauen - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
An Exciting Journey Around Palace and Manor Parks. Zemgale, Northern Lithuania - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga Stradiņš University International Student Conference, 2020. Health Sciences : abstract book - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2017-2018 : how media organisations across the Baltics are embracing the digital age - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Latvian ABC : your guide to Latvia and Latvians - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga Stradiņš University International Student Conference, 2020. Social Sciences : abstract book - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Angļu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9.klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bezvēsts pazudušās : romāns - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prove : Rīgas meistara nāve : romāns - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amnēzija : aizmirst, atcerēties, neaizmirst : detektīvromāns - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ventspils mākslinieki - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizisko aktivitāšu nozīme skolēnu veselības veicināšanā : metodiskais materiāls skolotājiem - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību satura un pieejas plānošana : metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājam - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātikas mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atklājot Bībeli : ievads Bībeles studiju metodikā - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto doktora studiju programmu stipendiātu zinātniskās konferences sesijas tēzes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā Latvijā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā : 1940.-1991. gads - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Если я смог и ты сможешь : история повторяется - человек остается человеком - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga 2016 - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sports un veselība 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krustojums - [2008] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences "Gramatika un valodas apguve" referātu tēzes : 2020. gada 19. un 20. martā = Prof. Artūro Ozolo 56-osios tarptautinės mokslinės konferencijos "Gramatika ir kalbos mokymasis" pranešimų tezės, 2020 metų kovo 19 ir 20 d. = Abstracts of the 56th Arturs Ozols International Academic Conference "Grammar and Language Acquisition", March 19-20, 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inženierzinības 7. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Franču valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Franču valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālās zinības 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizika 8.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija 8.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmsskolas mācību programma - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LLU TF studentu un maģistrantu zinātniskā conference 2020 : inženierzinātņu sekcija : 2020. gada 17. aprīlī - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XIV [14] - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti. XV [15] - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības (krievu) valoda 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (angļu valoda). Svešvaloda I (angļu valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika : mācību grāmata un metodiskais līdzeklis mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Caurviju prasmes pirmsskolā : metodiskais līdzeklis pirmsskolas skolotājam - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātra māksla 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vizuālā māksla 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehnoloģiju mācību joma : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Supporting the Engagement and Reintegration of 18–24 Year Old Early School-Leavers in Lifelong Learning: Evidences for Targeted Compensatory and Preventive Strategy in Education - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabaszinātņu mācību joma : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā un pilsoniskā mācību joma : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības 1.-6. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noslēguma ziņojums "ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.-2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana" - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas upju kvalitātes kartes - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas upju un ezeru fona līmeņa monitoringa staciju un etalonstāvokļa noteikšana : projekta atskaite - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju laika izlietojums : statistisko datu krājums = Time use of the population of Latvia : the statistical data collection - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (vācu valoda). Svešvaloda I (vācu valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (krievu valoda). Svešvaloda I (krievu valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (franču valoda) Svešvaloda I (franču valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā : fokusa grupu diskusiju analīze : 2003. gada jūnijs-septembris - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dokumentai atveria paslapčių duris : Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio tardymo byla - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aprēķinu Latvijas iemaksām Eiropas Savienības budžetā principi : zinātniski-pētnieciskais darbs - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas profesionālās izglītības un prakses sistēmas būvniecībā izvērtēšana : Eiropas savienības likumdošanas akti par profesiju reglamentēšanu dalībvalstīs : pārskats - [2004] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Arhitektūras politika 2020 - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Institūcijām alternatīvas veco ļaužu aprūpes "labās prakses" rokasgrāmata - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auto : ceļvedis. 2019 - [2019] (Turpinājumizdevums)
Kolekcijas daļa:
The Latvian Publishing Industry - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības literatūra (krievu) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Homo et. Persona. Societas. Natura. Innovationes : 2019. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia. Volumen XII (XXXI). 12 (31) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia. Volumen IX (XXVIII). 9 (28) - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia. Volumen X (XXIX). 10 (29) - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hitchhiking around the World : North America's cocktail - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) graudu tehnoloģiskajām īpašībām : promocijas darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai = Influence of agro-ecological factors on winter wheat (Triticum aestivum L.) grain technological properties : summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.agr. - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ainavu arhitektūra un plānošana : 25 gadi = 25 Years of Landscape Architecture and Planning - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā rīkoties krīzes gadījumā : 72 stundas : saglabā šo bukletu! - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
What to do in a case of crisis : 72 hours : keep this brochure - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kак действовать в случае кризисной ситуации : 72 часа : сохрани этот буклет - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Crack development assessment using modal analysis in peridynamic theory : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vērtību sistēma arhitektūras praksē : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Value System in the Architectural Practice : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Long-Term Evaluation Framework Elaboration for the Broadband Internet Service Quality Supervision : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Efficient Waste Management Sector : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riska prognozēšana nepārtraukto laika modeļu ietvaros tehnoloģiju un tirgus novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Risk Forecast With Continuous Models for Evaluating Technology and Markets : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē : promocijas darba kopsavilkums arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē = Road landscapes in Latvia: from the traveller's point of view : summary of Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.arch. in Landscape architecture - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērna valodas attīstība un tās traucējumi: problēmas un risinājumi : konferences tēžu krājums : LLA 1. starptautiskā zinātniskā konference - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7th Speech Language Therapists' Congress of the Baltic States: Fluency in Speech and Reading : book of abstracts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1st Congress of Baltic Speech and Language Therapists "Multilingualism and Multiculturalism: Opportunities and Challenges in a Contemporary Speech-Language Therapy" : book of abstracts - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4th Congress of Baltic Speech and Language Therapists "Eat Safe, Speak Brave!" : book of abstracts - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas bez iuzu - tys bez bādys! : teicīni, vielejumi, gudreibys, tosti, anekdoti vysim dzeivis gadīnim - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A Comprehensive Review of Sports Training: Historical Perspective and Open Questions - Cicchella, Antonio, 1964- - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kunga sprediķi - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1. lietišķo pētījumu konference : tēzes - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. lietišķo pētījumu konference : tēzes - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze : zinātniski praktiskās konferences zinātnisko - pētniecības darbus 10. sējums - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. lietišķo pētījumu konference : tēzes - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. lietišķo pētījumu konference : tēzes - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze - 2015" : zinātnisko pētniecības darbu 11. sējums : tēžu krājums - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garlībam Merķelim - 250 : starptautiska zinātniska konference Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 2019. gada 27.-29. novembrī = Garlieb Merkel - 250 : internationale wissenschaflitche Konferenz Riga, Nationalbibliothek Lettland, 27.-29. November 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Project Management Development - Practice and Perspectives : 9th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, April 23-24, 2020, Riga, Latvia : conference proceedings - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Дао дэ цзин : опыт русского перевода - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Curriculum for children at risk based on art and drama - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Джейн Остин и деревянная нога миссис Ля Турнель - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Соня и Лиза взлетают вверх - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Китайский секрет для мистера Форда - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Трилобиты не виноваты - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Новый цирк или Динамит из Нью-Йорка - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dieva vārda liesmas : Báb rakstu izlase - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deepfakes - Primer and Forecast - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Online Influence and Hostile Narratives in Eastern Asia - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arctic Narratives and Political Values : Arctic States, China and NATO - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lai vējš pūš - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drošība jūrā : normatīvais regulējums un drošības organizācija uz kuģa - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos : List of Aids to Navigation in Waters of the Republic of Latvia - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Methodology for using art and drama method in work with students at risk - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Таблица иероглифических ключей (Согласно словарю Кан Си) : 214 иероглифических ключей и порядок их написания пособие для учащихся : пособие для учащихся - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
If I Made It You Will Make It Also : a story of life, hardship, grace and motivation : a story about a father and son - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komunikācija. Mediji. Universitāte - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Docents Gunārs Slaidiņš : biobibliogrāfija - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis : dzīve un darbs - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis : dzīve un darbs - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās : Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizika I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. I [1.] daļa, Augstākā izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume I [1], Higher Education - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. II [2.] daļa, Augstākā izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume II [2], Higher Education - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. III [3.] daļa, Skolas pedagoģija, pirmsskolas pedagoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume III [3], School Pedagogy, Preschool Pedagogy - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. IV [4.] daļa, Speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija, informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume IV [4], Special Pedagogy, Social Pedagogy, Information Technologies in Education - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. V [5.] daļa, Mūžizglītība, inovācijas valodu izglītībā, māksla un dizains : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume V [5], Lifelong Learning, Innovation in Language Education, Art and Design - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. VI [6.] daļa, Sabiedrības veselība un sports, pētījumi ekonomikas un vadības jomā ilgtspējīgai izglītībai : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume VI [6], Public Health and Sport, Researches in Economics and Management for Sustainable Education - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. VII [7.] daļa, Psiholoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference, May 22th-23th, 2020. Volume VII [7], Psychology - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
19th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 20-22, 2020. Volume 19 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi : stāstu veidošanas rokasgrāmata - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vesels pusaudzis : informatīvs materiāls izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem : no 7. līdz 9. klasei - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004 : Changes and Challenges - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muzeju darbības pamati - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Measures for heat loss prevention in historical buildings, using the experience of the Baltic and Scandinavian States : practical guide - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata. Zīme. Krāsa - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Житие 37 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba vidē balstītas mācības : ieteikumi kvalitātes nodrošināšanai un vērtēšanai - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lai vējš pūš - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflācijas īstermiņa prognozēšanas modelis un tās novērtējums Latvijai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Recessions as Breadwinner for Forecasters State-Dependent Evaluation of Predictive Ability: Evidence from Big Macroeconomic US Data - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem : 6. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 1. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3 gadniekiem : 4. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3 gadniekiem : 3. izdevums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielāks, mazāks vai vienāds : 5-6 gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtu ķepas : tematiskais krājums 3-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Plastilīna burti : tematiskais krājums 3-gadniekiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzdevumu MIX 3-gadniekiem : 2. krājums - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks iet : manas klejojošās dvēseles pasakas - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks iet : manas klejojošās dvēseles pasakas - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
It's Time : The Tales of My Nomad Sole - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
It's Time : The Tales of My Nomad Sole - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
12 vidas : Dios es fiel - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2014-2015 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2015/2016 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Is There Life After the Crisis? : Analysis Of The Baltic Media's Finances And Audiences (2008-2014) - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klīniskās procedūras un pacientu drošība - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. Starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference "Pētniecība studiju procesā" : tēzes - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs : mācību materiāli skolām enerģijas patēriņa samazināšanai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Programmēšanas pamati : C++ un Java - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Evaluation of Competitiveness of the Latvian Fisheries Sector in the Framework of the Cluster : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vibration Model for the Detection of Mechanical Faults within Windings and Magnetic Core of Power Transformers : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vibrāciju modelis mehānisko defektu noteikšanai lieljaudas transformatoru aktīvajā daļā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A New Design of M.V - Vacuum Circuit Breaker - with Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidēja sprieguma iekārtas jaunais dizains - Vakuuma slēgiekārta - Loka slāpēšanas metodes ar papildus bezkontakta pārtraucēja iekārtu : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Energy and Exergy Indicators for Increasing Energy System Efficiency : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Enerģijas un ekserģijas indikatori energosistēmu efektivitātes paaugstināšanā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lieljaudas ūdensdzeses sistēmu dinamikas un drošuma izpēte : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Investigation of Dynamics and Reliability of High-Powered Water-Cooling Systems : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Astra Šmite : pētniece, tulkotāja un starpkultūru attiecību stiprinātāja - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Solar Energy Accumulation with Packed Bed Phase Change Materials : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules enerģijas akumulācija ar brīvi stāvošiem fāžu maiņas materiāliem : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integration of Human Motion Energy Converter Into Clothing : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information System Change Assessment in the Context of Enterprise Architecture : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Forecasting System Development for Nonlinear and Nonstationary Time Series of Normalized Difference Vegetation Index : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Analysis of Dynamic Processes in Cryostats With Electromashine Cooling : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dinamisko procesu analīze kriostatos ar elektromašīnu dzesēšanu : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hemp Base Composite Sortiment Extension and Technology Optimisation : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Intelektuāla mācību sistēma datorizētās projektēšanas sistēmu lietojuma novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Intelligent Tutoring System for Assessment of Usage of Computer Aided Design Systems : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of Cartographic Information Collection System with Remotely Piloted Aerial Vehicles Complex for Safe Maritime Vessels' Navigation : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bezpilota aviācijas kompleksa kartogrāfiskās informācijas datu ieguves sistēmas izstrāde drošai kuģu navigācijai : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Combustion Control Methodology for Gaseous Fuels in Intense Electrostatic Field Conditions : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras konkursi Latvijā : promocijas darba kopsavilkums = Architectural Competitions in Latvia : summary of the doctoral thesis : promocijas darba kopsavilkums = Architectural Competitions in Latvia : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Study of Wind Energy Resource and the Assessment of the Economic Feasibility of Wind Energy Projects : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēja enerģijas resursu pētījums un vēja enerģijas projektu ekonomiskās iespējamības novērtējums : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Evaluation of modulation formats for the next generation fiber optical access telecommunication systems : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modulācijas formātu novērtējums nākamās paaudzes šķiedru optiskajām piekļuves sakaru sistēmām : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development and Assessment of the New Generation Rare-Earth Doped Optical Fiber Amplifiers : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunās paaudzes ar retzemju elementiem leģēto optisko šķiedru pastiprinātāju izstrāde un novērtējums : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ocean and Marine Energy Options and Development : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okeāna un jūras viļņu enerģētikas iespējas un attīstība : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Implementation of the Pedagogical Module in the Emotionally Intelligent Tutoring System : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskā moduļa realizācija emocionāli intelektuālā mācību sistēmā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz pašsvārstību formu pārveidojumiem un uzraudzīto mašīnapmācību balstītā konstrukciju bojājumu identifikācija : promocijas darba kopsavilkums = Structural Damage Identification Based on Mode Shape Transformations and Supervised Learning : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV at the CMS Experiment of the CERN LHC : summary of doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TeV CERN LHP KMS eksperimentā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Solving Power Facility Development Tasks in Market-Economy and Uncertainty Conditions : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Energoobjektu attīstības uzdevumu atrisināšana tirgus ekonomikas un nenoteiktības apstākļos : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Use of Remotely Piloted Aircrafts for Solving the Tasks of Ecological Monitoring of Sea Aquatorium : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klimatam adaptīvas fasāžu sistēmas risinājums gandrīz nulles enerģijas ēkām: biomimikrijas principu lietojums : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Climate Adaptive Building Shell for Nearly Zero Energy Buildings: Application of Biomimicry Principle : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lidojumu drošības līmeņa likumsakarību ar ražošanas faktoriem aviokompānijā analīzes modeļa izstrāde : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of the Model of the Relationship Between Flight Safety Level and Production Factors in the Airline : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Production of Furfural from Industrial Hemp Shives in the Pretreatment Stage of a Biorefinery System : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Furfurola iegūšana no industriālās kaņepes spaļiem biorafinēšanas sistēmas priekšapstrādes posmā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sārmu aktivizēti karstumturīgie alumosilikātu kompozītmateriāli industriālam pielietojumam : promocijas darba kopsavilkums = Alkali-Activated Aluminosilicate Composites with Heat-Resistant Aggregates for Industrial Applications : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē : promocijas darba kopsavilkums = New Methods for Synthesis of Chiral 4-Aryl-6-Methyl-3,4-Dihydrocoumarines : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Graudkopības atlikumu vidēji ātrā pirolīze : promocijas darba kopsavilkums = The Intermediate Pyrolysis of Grain Residue : summary of the doctoral thesis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laser Cladded Surface Hardening Coating with Gradient of Mechanical Properties : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāzeruzkausēts virsmu nocietinošs vienslāņa pārklājums ar mehānisko īpašību gradientu : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kombinētā cikla energobloku elektrisko iekārtu modernizācija darbības pielāgošanai mūsdienu elektroenerģijas tirgus prasībām : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle Units for Adaption to New Electricity Market Requirements : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Solar Energy in Low Temperature District Heating : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules enerģijas izmantošana zemas temperatūras centralizētajā siltumapgādē : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Forecasting of Processes Influencing the Operation of the Power System : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Detection of the Most Vulnerable Network Elements in Power Systems' : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visvājāko tīkla elementu noteikšana energosistēmās : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgajiem neironu tīkliem : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskās elektrotehnikas rokasgrāmata "Elektrība 66" : uzziņu literatūra - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēnu sasniegumi lasīšanā sākumizglītības posmā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Новые лекции по экономике : краткая история современной финансовой системы - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Основы стратегического мышления - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Секреты везения : сказки о жизни, книга 1-3 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Таблица Каплана для оценки потенциальной производительности труда сотрудников - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrisko mašīnu un elektropiedziņas virtuālā modelēšana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of Renewable Feedstock Based Rigid Polyurethane Foam and Nanoclay Composites : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No atjaunojamām izejvielām iegūtu poliuretāna putuplasta un nano izmēra dabas izcelsmes pildvielu kompozītu īpašības : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunu metožu izveide aminospirtu sintēzei un C–H funkcionalizēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia's Energy Efficiency Policy for the Manufacturing Industry in the Green Deal Transition : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas energoefektivitātes politika apstrādes rūpniecībai pārejā uz Eiropas zaļo kursu : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of Knowledge Extraction Methodology from Trained Artificial Neural Networks : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā elektrostatiskajā laukā : promocijas darba kopsavilkums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Transition Manual : successful integration after military service into functional civilian life - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata = Yearbook. 2020 - Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
RTU Studentu zinātniski tehniskās konferences tēžu krājums. 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorika : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Programmēšana I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūra un māksla (vizuālā māksla) I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūra un māksla (teātra māksla) I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūra un māksla (mūzika) I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālās zinības un vēsture : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sports un veselība : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture un sociālās zinātnes I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra : specializētā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ciemi : nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katalogs - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Catalogue - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tauriņziežu iekļaušana kultūraugu rotācijā slāpekļa piesaistei - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šķidro kūtsmēslu separēšana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skābu augšņu kaļķošana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Precīza minerālmēslojuma lietošana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēslošanas plānošana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lopbarības kvalitātes uzlabošana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Barības devu plānošana liellopiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biogāzes ražošanas veicināšana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ganību sezonas pagarināšana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meliorācijas sistēmu uzturēšana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tieša organiskā mēslojuma iestrāde augsnē - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaļmēslojuma augu audzēšana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls : monogrāfija - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes. Nr. 1 (2019) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Telpas un laika aspekti arhitektūrā, mākslā, kultūrā : Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju zinātniskā konference "Laiks un telpa mākslā". II [2.] krājums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socioloģiskie aspekti mākslas zinātnē : Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras nodaļas zinātnisko rakstu krājums. Nr. 3 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata. 2013 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata. 2014 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata. 2015 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda un valsts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas vārdnīca - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nabadzīgo cilvēku viedokļi: nabadzības sociālais vērtējums Latvijā : atskaite par pētījumu (1998. gada marts - jūnijs) - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nabadzība un darba tirgus Latvijā : mājsaimniecības budžeta apsekojuma un darbaspēka apsekojuma dati - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku ietekmes izvērtējums : ziņojums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālās atstumtības iespējamība un tās iemesli bezdarba riska apdraudētajām iedzīvotāju grupām - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mikorizas nozīme konteinerstādu vitalitātes nodrošināšanā : pārskats - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazo hidroelektrostaciju darbības izvērtējums - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melnā stārķa (Ciconia nigra) aizsardzības pasākumu plāns Latvijā - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Persistent Organic Pollutants: National Implementation Plan : for 2005-2020 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās : pētījuma atskaite - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Electronics and Electrical engineering sector in Latvia - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
NVO un valsts sadarbības politika un prakse Eiropā: salīdzinošā analīze : ziņojums - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata mājokļu projektēšanai invalīdiem - [2000] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par kvalitatīvu piekrastes tūrismu : piekrastes tūrisma galamērķu Integrēta kvalitātes vadība (IKV) - [2000] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par pieeju dabai no tūrisma viedokļa : normatīvo aktu analīze - [2000] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pāreja uz sociālo pakalpojumu tirgu Latvijā - NVO labvēlīga politika - [2005] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Privātpersonu nodokļu atvieglojumu sistēmas uzlabošana : kvalitatīvais pētījums - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par starptautiskās vides kvalitātes zīmes "Zaļā atslēga" novērtēšanas kritēriju sistēmas pielietošanu viesnīcās Latvijas lauku teritorijās - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laulību šķiršanas, laulību noturības un dzimstības veicinošo faktoru izpēte - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par dabas tūrisma iespējām Latvijā - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par jaunatnes tūrisma attīstību Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs Baltijas asamblejas rezolūcijas kontekstā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kvalitātes sertifikāta "Zaļās atslēgas" ieviešanas tūrisma mītnēs iespēju izpēte - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par kvalitātes sistēmas ieviešanas iespējām tūrisma nozarē - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par piedzīvojumu un aktīvā tūrisma iespējām Latvijā - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības veselības pilotmonitoringa ziņojums - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā: 2004. gada situācijas analīze - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskās vērtības latviešu un mazākumtautību izglītības programmās: salīdzinājums - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pļavu un lauksaimniecības zemju sugu un biotopu monitorings 2004. gadā : gala atskaite - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ielas bērni Latvijā: problēmas un risinājumi - [2002] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kvalitatīvi lēmumi - vienīgais veids efektīvai un ilgtspējīgai pašvaldību darbībai : atbilstīgi situācijai 2004. gada jūlijā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauksaimniecība un lauku attīstība Eiropas Savienības kontekstā: problēmas un risinājumi : atbilstīgi situācijai 2003. gada martā - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas rūpniecības uzņēmumu internacionalizācija: politikas un ārvalstu investīciju ietekme : atbilstīgi situācijai 2004. gada maijā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesu spriedumu kvalitātes problēmas - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nosacīta notiesāšana kā cietumsoda alternatīva - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parlamentārā lobēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju : ieskats lobēšanas praksē Latvijā un ieteikumi lobēšanas regulēšanai Saeimā : atbilstīgi situācijai 2004. gada jūlijā - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas lietojums Latvijas elektroniskajos medijos: likumdošana un prakse - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts atbildība un tās veidi. Zaudējumu atlīdzība administratīvajā procesā : atbilstīgi situācijai 2004. gada maijā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārda brīvības robežas: goda un cieņas aizskaršana, naida kurināšana : atbilstīgi situācijai 2004. gada 1. februārī - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības informēšana un komunikācija kā stratēģisks politikas instruments : rokasgrāmata valsts pārvaldes komunikāciju speciālistiem - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata dzimumu līdztiesības principa ieviešanai uzņēmuma personālvadībā - [2003] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošiem speciālistiem - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas pašvaldībām bērnu tiesību aizsardzībā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas ģimenēm bērnu tiesību aizsardzībā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students on Their Way to Science : 15th international scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 24, 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas izglītības iestādēm bērnu tiesību aizsardzībā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecuma pensijas un tās ietekmējošie faktori Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada jūlijs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par kultūras jomas nevalstisko organizāciju sociāli ekonomisko ietekmi : pētījuma ziņojums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības iesaistīšana : konsultāciju metodes - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Pētījuma par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi" noslēguma ziņojums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsu pilsēta no 13. līdz 16. gadsimtam - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības informētība kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aptauja par Latvijas iedzīvotāju kultūras mantojuma izpratni : pētījuma ziņojums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sievietes un vīrieši pārvaldībā - [2004] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kino skolās : metodiskais materiāls skolotājiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siltumapgādē izmantosim vietējo kurināmo - koksnes un citu biomasu : rokasgrāmata pašvaldību vadībai un darbiniekiem - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža apsaimniekošanas tehnikas un tehnoloģiju ietekme uz meža augsni - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personas tiesības uz savu attēlu - Kovaļevska, Anita, 1978- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tehniskās barjeras Eiropas Savienības iekšējā tirgū : aptaujas atskaite - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju saslimstība saistībā ar veselības aprūpes pieejamību un veselības apdrošināšanu : lietišķais pētījums - Karaškēvica, Jautrīte, 1945-2011 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma augstākā izglītība Latvijā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma ieguldījums Latvijas ekonomikā : atskaite par līguma izpildi - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums "Tūrisma nozares izaugsmes prognozes Latvijas tautsaimniecības attīstības kontekstā" - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūristu gidu profesijas reglamentēšanas jautājums Eiropas Savienībā un Latvijā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ungura ezera dabas aizsardzības plāns : Cēsu rajona Raiskuma un Stalbes pagasti : plāns izstrādāts laika periodam no 2006. gada līdz 2011. gadam - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziņojums par pētījumu "Par uzņēmējdarbības vidi reglamentējošās institucionālās kapacitātes optimizēšanu MVU Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas Savienības dalībvalstu praksi" izpildi - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma ietekmes uz vidi un to analīze Gaujas nacionālā parka tūristu apmetnēs : pētījums ; Metodika tūrisma ietekmju uz vidi noteikšanai, novērtēšanai un monitoringam Gaujas nacionālā parka tūristu apmetnēs : metodika - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cik demokrātiska ir Latvija : demokrātijas audits - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskā situācija šodien un rīt - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Yearbook of politics : Latvia - [2005] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārpolitika un "robežu paplašināšana" - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
How Democratic is Latvia : democratic audit - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia in International Organisations - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija starptautiskajās organizācijās - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politikas gadagrāmata : Latvija - [2004] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera L. pavairošana Gaujas nacionālajā parkā - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskais pētījums nacionālās inovāciju programmas izstrādei - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšlikumi zinātniskās darbības finansēšanai ar privātā sektora investīciju piesaisti - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 4th International symposium, 11-12 April 2019, Riga. Volume 3 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Films from Latvia. 2019/2022 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2020 (1) - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Home Economics ; Marketing and Sustainable Consumption ; Integrated and Sustainable Regional Development ; New Dimensions in the Development of Society : Proceedings of the International Scientific Conference - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads par ekosistēmu pakalpojumu konceptu un tā pielietojumu integrētajā plānošanā : rokasgrāmata - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
E-studiju vides lietotāju rokasgrāmata : MOODLE 3.8 versija - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai Latvijā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls - rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personāla atlases vadlīnijas - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieeja tiesiskumam Latvijā : pētījums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Restaurācija - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filantropijas stāsti : Latvijas Universitātes fonda mecenāti - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma ietekmes uz vidi novērtējums vides ietilpības kontekstā Latvijā : pētījuma projekta atskaite - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros : studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : сборник научных статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business within the Concept of Green Economy : collection of scientific articles of students and young scientists. Nr.3 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
X Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas" - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums : gala ziņojums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz jaunu muzeja definīciju - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pelēki koki oranžā dārzā : Siguldas padomju tagadne = Grey trees in an orange garden: the present-day remnants of Soviet Sigulda - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maza grāmata lieliem darbiem : prokrastinē gudri - Birze, Āris, 1989- - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
27. zinātniskās konferences, veltītas LU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un Salaspils Atomreaktora 50 gadu jubilejai, tēzes : 2011. gada 14.-16. februāris = Abstracts of the 27th Scientific Conference : February 14-16, 2011, Riga - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga Aviation Forum Book : September 9-10, Riga, Latvia - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Riga Stradiņš University international student conference, Riga, March 25, 2015 : abstracts of Health Sciences - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences, 2015 : Riga Stradiņš University international student conference, Riga, March 25, 2015 : abstracts of Social Sciences - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16 March 2016 : abstract book. Social Sciences - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 5 April 2017 : abstract book. Social Sciences - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Returns to skills in Latvia: What can we learn from job adverts? - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The growth of smart beta ETFs: implications for market efficiency and factor premia - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Are individual stock prices more efficient than market-wide prices? : evidence on the evolution of Samuelson's Dictum - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
You get what you pay for! : evidence on how research unbundling under MiFID II impacts the quality of stock analyst forecasts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Financial support for party supporters? : how politics influence the amount of government transfers received by Latvian municipalities - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Signal or Noise: the effect of iShares ownership on the volatility of the underlying stocks during market turmoil - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gamification in grocery loyalty programs in Latvia as value enhancement for customers - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
How is Corporate Social Responsibility (CSR) and its components linked to credit ratings? : regional study for companies in Europe - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Welfare chauvinism in the Baltics - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Youth entrepreneurship in Eastern Partnership countries: analysis of problems and solutions : the monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Introduction to Circular Economy - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Business Ethics and Corporate Social Responsibility - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioeconomy ; Production and Co-operation in Agriculture ; Finance and Taxes ; Rural Development and Enterpreneurship : proceedings of the international scientific conference - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food. Nutrition. Well-Being." and NEEFood 2019 : 5th North and East European Congress on Food, Jelgava, May 2-3, 2019 : abstract book - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes attīstība 4.-6. klases skolēniem Acadience™ (DIBELS Next) mērījumos un intervences efektivitāte - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca. I. daļa - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca. II. daļa - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšanas nodarbību spēļu komplekts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšanas nodarbību stimulmateriālu burtnīca - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības Acadience™ (DIBELS Next) testa kontekstā : (Acadience™ (DIBELS Next) testa komplekta grāmata) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika : vispārīgais mācību satura apguves līmenis : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristāla sindroms - Vanags, Edgars, 1975-2000 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Factors influencing US equity-crowdfunded companies' ability to survive and acquire follow-up funding - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Schengen acquis (Schengen Law) : monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācības bilingvāli un latviešu valodā : rokasgrāmata pirmsskolas pedagogiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Supervīzija Latvijā: izpētē pamatota attīstības iespēja : monogrāfija = Supervision in Latvia: Research Based Developmental Approach : monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Intellectual Challenges to Economic Globalism : monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Formation of Competitive Strategy of Restaurant Business Enterprises : the monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērniecībā. 5. izdevums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē = Higher Professional Education in Theory and Practice. 15. sējums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo pētnieciskā un radošā darbība 2020 : studējošo radošo projektu un mākslas darbu apraksts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
25 stāsti par bioekonomikas inovācijām Baltijas jūras reģionā - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
25 Cases for Bioeconomy Innovation Around the Baltic Sea Region - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām : informatīvs materiāls par cilvēku ar retām slimībām veselības un sociālo aprūpi - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē = Higher Professional Education in Theory and Practice. 16. sējums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē = Higher Professional Education in Theory and Practice. 17. sējums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2020. gadā : rakstu krājums = Current Research in Human Physiology and Perception 2020 : collection of publications - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
16th BADV Congress : final program and abstract book : September 4th-5th, 2020 Riga, Latvia - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2020, Sējums 1, Ekonomika, grāmatvedība, tiesību zinātnes un sabiedriskās attiecības - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2020, Sējums 2, Kultūra un māksla - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2020, Sējums 3, Vadības zinības - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 2020, Sējums 4, Biznesa vadība un kultūras diplomātija - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sorosa faktors viņa grāmatā "Maldu varbūtības laikmets" un mediju ziņās : Globālos tīklos. Kontrabandisti. Atvērta sabiedrība. Koronavīruss. Krāsainas revolūcijas. Fondi. - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Suit' drān's : suitu novada mantojums : papildināts izdevums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dekoratīvā mašīnizšūšana : metodika pašmācībai pieaugušajiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katrai tautai savs tērps : kihnu, setu, suitu un lībiešu tautastērps - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katram nostūrim savi paradumi : Kihnu, Setu, Suitu un Lībiešu svētki un atzīmējamās dienas - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
IX Latvian Gastroenterology Congress with International Participation : abstract book - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zāļu cenu regulējums un finansiālā pieejamība Latvijā un citās Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada septembris - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu iedzīvotāju aptauja par Dziesmu un deju svētkiem : pētījuma ziņojums - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research for Rural Development 2020 : annual 26th international scientific conference proceedings. Volume 35 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti : XVI [16] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Взлом корпоративной культуры : четыре типа корпоративной культуры - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Energo efektivitātes pakalpojuma līgums publisko ēku atjaunošanai - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personu atbrīvošana no tiesas izdevumu un drošības naudas samaksas valsts ienākumos civillietās : pētījums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Eiropas Savienibas Tiesas lietām un pārkapuma procedūram - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē, rehabilitācijas iespēju, rezultātu un tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija : rakstu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datu apkojums un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze pardigitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē : mācību materiāls - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolotājs Prātnieku laboratorijā : atgādnes skolotājam, kurš mācās - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāzina meža īpašniekam : roksasgrāmata - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas : gala atskaite par AS “Latvijas valsts meži” pasūtīto zinātniskās izpētes pasūtījumu - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu īstenošana: problēmas un risinājumi : Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas sestās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas par administratīvo sodu sankciju piemērošanas principiem Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē esošo administratīvo pārkāpumu lietās - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vesels bērns : informatīvs materiāls izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem : no 1. līdz 6. klasei - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments : metodiskais materiāls - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atbalsts disleksijas riskam pakļautiem bērniem pārejas periodā no pirmsskolas uz sākumskolu : pedagoģiskā ietvara metodiskā atskaite - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā Latvija sasniedz tās attīstības mērķus? : nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020. gadam un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No degradācijas uz reģenerāciju : rokasgrāmata par pilsētvides atjaunošanu un atdzimšanu - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūras augstākās bangas : pētījums par metodoloģiskā un juridiskā pamatojuma noteikšanu un priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Best of Latvia : for kids, for business, for you - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Health Tourism in Latvia : catalogue - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3x3 Latvijā, 1990-2015 : pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēktiesības piespiedu izraidīšanas procesā : kodolīgi par būtisko - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas klīniskais personības tests : tehniskā rokasgrāmata - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Королевские идиллии - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiska konference "Cilvēks un karš. Atzīmējot simtgadi kopš Neatkarības kara beigām Latvijā" : konferences referātu tēzes : 2020. gada 17.–18. septembrī - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
M. - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mazo upju pārvaldība un apsaimniekošana. Pagātne. Tagadne. - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi. 2019 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference "Būvniecība'2020" : konferences ziņojumu tēžu krājums : 2020. gada 15. jūnijā, Jelgava - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Angļu valoda 1.-9.klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālās zinības 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija 7.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas 1.-9.klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabaszinības 1.-6. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personas ar invaliditāti un speciālām vajadzībām Rīgas Tehniskajā universitātē : vadlīnijas komunikācijai un studiju vides nodrošināšana - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga Technical University 61st International Scientific Conference "Mechanical engineering technology and heat engineering" : programme and absracttt book : Riga, Latvia, 14 October 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Предсказываем с помощью транзитов в астрологии : ведическая астрология - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wealth Distribution and Monetary Policy - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Secular Decline in Public Investment: are National Fiscal Rules to Blame? - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes piespiedu noma Latvijas Republikas pilsētās, ja uz zemes atrodas privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja : promocijas darba kopsavilkums - Snipe, Arta, 1979- - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Compulsory land lease in the cities of the Republic of Latvia: the cases where privatized multi-apartment buildings are located on restituted land : summary of doctoral thesis - Snipe, Arta, 1979- - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Основы философии : тематическая хрестоматия - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Учебная и научная работа студента : пособие для первокурсника : [демонстрации, 66 слайдов] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Основы философии : курс лекций для дистанционного обучения - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doctoral Research Thesis in Social and Human Sciences: Contents, Structure and Methodology of Writing - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Бакалаврские дипломные работы : методика написания, правила оформления и порядок защиты : [демонстрации, 50 слайдов] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Анализ проблемных ситуаций и методы решения проблем : презентация спецкурса для магистрантов : [демонстрации, 46 слайдов] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Опросник исследования межполенной трансмиссии ценностей - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Технологии исследований межпоколенной трансмиссия ценностей - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uczestnictwa krajów bałtyckich w procesie Bolońskim: polityczne aspekty = The entrance of the Baltic countries into the Bologna Process: political aspects - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Исследования межпоколенной трансмиссия аккультурационных ценностей = Starpvalstu akkulturālo vērtību transmisijas pētījumi = Research on Intergenerational Transmission of Acculturation Values - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Educatión superior en Letonia: tendencias del periodo comprendido entre los años 1990-2010 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Methodology as a Tool of Rationalization and Optimization of Activities - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Results of Implementing the Bologna Principles and Decisions into the Educational Systems of Latvia, Lithuania and Estonia - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sadi seu inexsuperabilis vis fati. Historia fabularis. E gallico in latinum conversa - Voltaire, 1694-1778 - 1789 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zadig, ou La Destinée : Histoire orientale - Voltaire, 1694-1778 - 1789 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzdevumu MIX 3-gadniekiem : 6. izdevums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzdevumu MIX 3-gadniekiem : 5. izdevums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
65 teksta uzdevumi 6-gadniekiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 3. izdevums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzdevumu MIX 3-gadniekiem : 3. izdevums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The People’s Republic Of China and the Russian Federation as Strategic Allies - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mitau / [Christian Bornmann, P.L.C. und Schul-Rector] - 1713 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts aizsardzības mācība : specializētā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Life Cycle Assessment of Renewable Polyol Monomers for Polyurethane Production : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
From Job Advertisment to the First Working Day - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No sludinājuma līdz pirmajai darba dienai - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE’2020 : book of abstracts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Scientific Problems of Engineering Economics of Construction and Real Estate Management, Regions and Territories Development ICEREE’2020 : book of abstracts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aļģu izmantošanas novērtējums biogāzes ražošanai Latvijā : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Algae use evaluation for biogas production in Latvia : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muzeju darbības pamati - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vienšūnu proteīnu un vienšūnu eļļu ražošana no agroindustriālajiem blakusproduktiem : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga Technical University 61th International Scientific Conference "Materials Science and Applied Chemistry 2020" : book of abstracts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Single-cell protein and single-cell oil production from agro-industrial by-products : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioresource transition towards sustainable bioeconomy : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioresursu pāreja uz ilgtspējīgu bioekonomiku : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aprites cikla novērtējums poliuretānu iegūšanā izmantotiem atjaunojamo izejvielu poliolu monomēriem : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vīriešu krietnums un sieviešu untums : romāns 2 daļās, ar dažām tapinātam domām - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1900-1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus : [metodisks materiāls] pamatskolas skolotājiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Pārdaugavas līdz Aļaskai - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aija-Kalender kummast kik Kärnerit woiwa öppida mis tö egga kuu ajal sünnip tehha. Ütte päle andmissega, kun lühhidelt oppetas, kuida ne Wirsst-puu, Kirsst-puu, nink Wina-puu peäwa leikatus nink häste kaswatetus sama - 1796 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Book of Abstracts of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th conference : Riga, 20-23 October 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Основы криминалистического исследования холодного оружия - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Криминалистика : конспект курса лекций - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmās - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ritošā sastāva metālpulveru antifrikcijas detaļu ražošanas tehnoloģija un tribotehnisko īpašību paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Production Technology of Metal Powder Antifriction Parts for Rolling Stock and Improvement of Their Tribological Properties : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna veida ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze : promocijas darba kopsavilkums = Synthesis of a New Type of Carbonic Anhydrases Inhibitors : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija : Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums : 2020. gada 20. janvārī - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes : promocijas darba kopsavilkums = Chromophores and luminophores based on β,β’-triketones and β-diketones - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminālistika : kursa lekciju konspekts - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Criminalistics : conspectus of lectures - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Теория криминалистики : особенная часть : криминалистическая тактика : монография - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Теория криминалистики : общая часть - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Dace Markus : biobibliogrāfija : II - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Application of Estimation of Model Parameters for Protective Automation of Transmission Lines : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modeļa parametru identifikācijas metodes pielietošana elektropārvades līniju pretavāriju automātikā : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvniecības plānošana un organizēšana : metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvniecības specialitātei 45 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Invalīdu nodarbinātības iespēju izpēte Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums 2010.-2020. = Сборник статей 2010-2020 гг. = Collected articles 2010.-2020. - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums 1997.-2010. = Сборник статей 1997-2010 гг. = Collected articles 1997-2010 - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā : mācību līdzeklis - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vīriešu krietnums un sieviešu untums : 2-2.daļa - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spreddiķis pee Lihķa-Pahrweschanas ta nelaika zeeniga Dsimtskunga George Peter Magnus von der Recke, kas Jaunpillī, Annes- Plawneeku- Jaunā- in Mariņu-Muischā waldijs, peez desmit in seschus gaddus, ir trihs mehneschus wezz buhdams, Jelgawā nomirris, in sawā Dsimts-basniziņņā, Annes-Muischā glabbahts tappis, preeksch wisseem wiņņa sapulzinateem Dsimtsļaudim' taī 21. deenā Mahrtiņņa-Mehnescha 1795 - Winkelmann, Georg Philipp Leopold, 1766-1830 - [1795] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Evangelisch-Reformirten Gemeinde zu Mitau an dem Tage der Feier des hundertjährigen Bestehens ihrer Kirche, den 10. Novbr. 1840 : dargebracht von dem Prediger der Evangelisch-Reformirten Gemeinde zu Riga. - Beise, Jakob Georg, 1789-1865 - 1840 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
MAREUNROL'S - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirate John and the King's Soldiers - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirat John und die Soldaten des Königs - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Analysis of Material Surface Renewal Technologies and Research of Laser Cladding Technology : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāla virsmas atjaunošanas tehnoloģiju analīze un lāzeruzkausēšanas tehnoloģiju pētījumi : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei : RSU bakalaura psiholoģijas studiju programmā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russia’s Strategic Exercises: Messages and Implications - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
StratCom in the Mediterranean and the Sahel - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russia’s Footprint in the Nordic-Baltic Information Environment : report 2019/2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of Innovative Polyol Systems from Recycled Polyethylene Terephthalate and Renewable Raw Materials for Rigid Polyurethane Foams : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inovatīvu poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta un atjaunojamo izejvielu resursiem cietā poliuretāna putuplasta iegūšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 12th International Scientific Conference "New Challenges of Economic and Business Development" : 2020, Economic Inequality and Well-Being : October 2, 2020, Riga, University of Latvia : proceedings - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II : collection of Research Papers in Conjunction with the 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16–18 October 2019, Riga - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
El pirata John y los soldados del rey - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirate John et les chevaliers du roi - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kai prīdis sakne : [dzejūļu i fabulu] izlase - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savs bizness - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Бухгалтерский учет и налоги самостоятельно занятых лиц - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanšu grāmatvedība - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba likums un grāmatvedība - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedības pamati uzņēmumos - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Закон о труде и бухгалтерский учет - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 13th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2015 April 16-17 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 14th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2016 April 14-15 - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 15th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2017 April 27-28 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 16th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2018 April 26-27 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 17th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2019 April 25-26 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information Technologies, Management and Society : the 18th International Scientific Conference "Information Technologies and Management", 2020 April 23-24 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Identification system of Design’s socioeconomic impact towards transformation to a knowledge-intensive economy in Latvia - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Perceived Design Value : the socio-economic impact of design - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
21 diena līdz veselīgam dzīvesveidam - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Budžeta procedūra parlamentā : pētījuma gala ziņojums, 2020. gada novembris - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūras makroaļģu biorafinērija : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Seaweed Biorefinery : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma nozares darba tirgū aktuālās profesionālās kompetences attīstība augstākajā izglītībā : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of Professional Competence in Higher Education Topical for the Tourism Industry Labour Market : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Универсальный саквояж мадам Ренар : роман, книга первая - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvo teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstības, izmantojot mobilā tīkla noslodzes datus : pirmais starpziņojums. Iedzīvotāju svārstmigrācijas analīze pašvaldību un to teritoriālo vienību iedalījumā un esošo vietējo pašvaldību administratīvo teritoriju ekonomiskās uzvedības izvērtējums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvo teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstības, izmantojot mobilā tīkla noslodzes datus : otrais starpziņojums. Piedāvātā administratīvi teritoriāla iedalījuma modelēšana un iedzīvotāju svārstmigrāciju prognoze - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas platformas ("Latvijas ATR kartes") apraksts un ieteikumi lietotājiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju skaita prognozes un reģionālās atšķirības iedzīvotāju vecumstruktūrā : analītisks materiāls - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunveidojamo pašvaldību teritoriju raksturojums 35 pašvaldību modelī : VARAM konsultācijām ar pašvaldībām par ATR gatavoto analītisko ziņojumu apkopojums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma pamatojums : situācijas analīze un priekšlikumi - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Publisko pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējas: skolu tīkla un skolēnu pārvadājumu piemēri. Smiltenes ietekmes areāla padziļināta analīze ATR kontekstā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Contemporary Latvian Theatre : a decade bookazine - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Development of Baltic States Over 30 Years Since Restoration of Independence: Political, Economic and Legal Aspects : proceedings of an international scientific conference, 21-25 April 2020, Riga = Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 24.-25. aprīlis - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Latvian ABC : your guide to Latvia and Latvians - [2020] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
52 patiesības. Par tevi. Par mani. Par dzīvi : pasaku grāmata, kas māca dzīves gudrību maziem un pavisam lieliem bērniem - [2020] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Energoefektivitātes un iekštelpu gaisa kvalitātes dilemma izglītības iestāžu ēkās : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Energy efficiency – indoor air quality dilemma in educational buildings : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koučinga aktivitāšu ietekmes uz uzņēmuma sniegumu novērtēšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Methodology for Assessing the Impact of Coaching Interactions on a Company’s Performance : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brothers - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļi - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 19th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat'19)" : 16-19 October 2019, Riga, Latvia : abstracts - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 20th International Multi-Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication" (RelStat'20) : 14-17 October 2020. Riga, Latvia : abstracts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diasporas apjoma novērtējums : pētījuma rezultāti - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakse un sadarbības iespējas : pētījuma rezultāti - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesas un to locekļi 1918.–1940. gadā: Senāts, Tiesu palāta, apgabaltiesas - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sustainable Management of Degraded Peatlands and Climate Change Mitigation : LIFE REstore International Closing Conference : June 13-14, 2019 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rekomendācijas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā ieviešanai - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 9. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2020. gada 4. decembrī - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze : promocijas darba kopsavilkums = Total synthesis of pyrrolo[1,4]benzodiazepine natural products : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Methodological Solutions for the Implementation of Multi-Apartment Buildings Management and Administration Processes in the Context of Housing Policy : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas kontekstā : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Probability Approach a Survive of Passengers Estimation in an Aviation Incident Situation in an Airport Responsibility District : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varbūtības pieeja pasažieru izdzīvošanas novērtēšanai aviācijas negadījuma situācijā lidostas atbildības rajonā : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu izturētspējas dinamika pret dabas draudiem : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dynamics of Urban Resilience to Natural Hazards : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas 8. maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēzes : 2019. gada 6. decembrī - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : 2018, 2 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : 2019, 3 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : 2020, 4 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 2017, 1 - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 2018, 2 - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 2019, 3 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 2020, 4 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es izgludināju viņa kreklus - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki : katalogs - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zosāda - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional Review : research papers. 13 (2017) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = Regional Review : research papers. 14 (2018/2019) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskajā pētījumā TIMSS 2019 : pirmie rezultāti - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Media Health Check 2019-2020 : the Media After Covid: Finding strategies to survive and thrive - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu ārpusģimenes aprūpe un adopcija Latvijā : 2020. gada novembris - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas svētki "Vecauce - 2020" . Pētniecība COVID-19 ēnā : zinātniskā semināra rakstu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Corruption as game changer: lessons learned and context to the Riga city council snap elections - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Korupcijas skandālu ķēdes reakcija: Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas 2020. gada 29. augustā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dynamics Analysis and Control Optimization of Devices for Power Generation from Fluid Flow : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Enerģijas iegūšanas no fluīdu plūsmas iekārtu dinamikas analīze un vadības optimizācija : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vērtīborientēta mācību audzināšanas stunda : skolotāju pieredzes grāmata - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Increased Efficiency of Wireless Energy Transfer to Vehicle System : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Enerģijas bezvadu pārraides uz transporta līdzekļiem sistēmas efektivitātes paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koka konstrukcijas Latvijas būvmākslā : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wooden Structures in Latvian Architecture : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information Laundering in Germany - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informationswäsche in Deutschland - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spreddiķis kuŗŗâ wezzaki tohp skubbinati, behrneem, kam pakkas nau bijuschas, Sargaschanas-pakkas likt stahdiht - Elverfeldt, Karl Gotthard, 1756-1819 - 1805 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeeniga Rihgas Jahņa draudses wezzaka Mahzitaja Heinrich Gottlieb Pehsch dsihwes-gahjums un behŗu-deena, ko wiņņa draudsei par paleekamu peemiņņu sarakstija - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1849 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un subjektīvās tiesības : starptautisks pētniecības seminārs : priekšlasījumu kopsavilkumi - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Creating High-Quality Arts and Cultural Events for Youth and Children : guidebook - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums. 24 (1/2) - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das mittelalterliche Riga : ein Beitrag zur Geschichte der norddeutschen Baukunst : mit einem Titelbilde, 26 Tafeln und zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotekāru mode - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Pārdaugavas līdz Aļaskai - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uncertain Transformations - New Domestic and International Challenges : proceedings of the Interantional Conference, Riga, November 9-11, 2006 = Neskaidrās transformācijas - jauni izaicinājumi nacionālā un starptautiskā līmenī : starptautiskās konferences ziņojumi, Rīga, 2006. g. 9.-11. novembris - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
How Democratic is Latvia : monitoring of democracy, 2005-2007 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cik demokrātiska ir Latvija : demokrātijas monitorings, 2005-2007 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
How Democratic is Latvia : audit of democracy - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālo minoritāšu konvencija - diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana Latvijā - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sustainable Nation - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīga nācija - 2013 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Human Capability in the Regions - [2005] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas skolēnu finanšu kompetences novērtēšana OECD PISA 2018 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīcībspēja reģionos - [2007] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atbildīgums - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reden bei Eröffnung der Statthalterschaft in Kurland - [1796] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību jēdziens un būtība - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ventspils Augstskolas rakstu krājums : 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lēmumatbalsta metodes, algoritmi un rīki elektroenerģijas tirgus dalībniekiem : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Decision-Making Support Methods, Algorithms and Tools for Electricity Market Participants : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Harnessing the Value of Demand-Side Flexibility in Electricity Markets : summary of the doctoral thesis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata kopienu atjaunīgo energoresursu projektu ieviešanai Latvijā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbook on Implementation of Community Renewable Energy Projects in Latvia : summary - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Serrde Wisso Deewa Luhgschano Luhgschanâ, Peesaukschanâ, Aisluhgschanâ un Pateizibâ: Arr mas Wahrdeem: Par wisseem Zilwehkeem, Kattrâ Muhschâ, Kattrâ dsihwes Kahrtâ Katrâ Waijadsibâ Eeksch wisseem Laikeem, Un tha weenas Rihta Luhgschanas, Wakkara Luhgschanas, Basniza Luhgschanas, weetâ Un wisso zitto Luhgschano derriga, istaisihta tahm Deewabijigahm Dwehselehm par labbu zaur Weenu gohdigu Mahzitaju M.C.N. un Latweescho Wallodu pahrzelta zaur H.C.W.P.R. - Neimanis, Kaspars, 1648-1715 - [1703] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fiscal DSGE model for Latvia - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valdības kapitālieguldījumu sarukums: vai vainojami valsts fiskālie noteikumi? - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Recesijas kā prognozētāju informācijas avots situācijas noteikta prognozētspējas novērtējuma veikšanai: no ASV lielajiem makroekonomiskajiem datiem gūtie pierādījumi - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lobēšanas regulējums Īrijā : apskats, 2019. gada decembris - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš : The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 71 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arī Jelgavā slāpst pēc grāmatām - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kroga vietā gaismas pils : Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka un tās pārbūve 20. gs. sākumā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Buržuāziskās paliekas krāsnī iekšā! - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Cel galvu augstāk, latvieti!" : bibliotēkas robežzīmes. Sarakste ar trimdu - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
15 Tips To Keep Fit While Staying Inside - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Keto Beach Body: Achieving Summer Success Through Dieting - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
16th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2020" : abstract book - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda: nozīme un forma. 11, Gramatika un valodas normēšana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian Soldier’s Story: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945) - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reklāmas darbības psiholoģiskie aspekti - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana : mācību materiāls - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata bāriņtiesām - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas pašvaldības darba organizēšanai bērnu tiesību aizsardzībā un mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem COVID-19 radītās ārkārtas situācijas seku mazināšanai sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas historiografija : LU 1928/29. m.g. lasītas lekcijas - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Беларускае культурна-асьветнае т-ва "Бацькаўшчына" ў Латвіі - Езавітаў, Канстанцін Барысавіч, 1893-1946 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apavu virsu piegriešana - Ēķis, A., (Arnolds) - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kennen sie Pico? - Eckardt, Guido Hermann, 1873-1951 - [1929] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Über drei Stufen... : Gedichte - Eckardt-Skalberg, Elfriede, 1884-1964 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Human, Technologies and Quality of Education : proceedings of scientific papers. 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Innovative and Applied Research in Biology : proceedings. Volume: 1 - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Innovative and Applied Research in Biology : proceedings. Volume: 2 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Belarus Protests: Information Control and Technological Censorship VS Connected Societies - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XXII [22] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorizētas diagnostikas sistēmas izstrāde magnētiskās rezonanses lietojumsfērā : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of computer-based diagnostic system in the domain of magnetic resonance applications : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social media manipulation 2020 : how social media companies are failing to combat inauthentic behaviour online - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Information Laundering In The Nordic-Baltic Region - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Terrorist and Armed Groups in the Fezzan-Sahel Region: Recruitment and Communication Tactics - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development : collective monograph - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ZLB and Beyond: Real and Financial Effects of Low and Negative Interest Rates in the Euro Area - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bagātības sadalījums un monetārā politika - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē : promocijas darba kopsavilkums Zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu sukcesija un oša atjaunošanās : promocijas darbs Zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstuma pieauguma mainība Parastās priedes (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenīlā vecumā : promocijas darbs Zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Data Brokers and Security - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nutrition and Health : the 3rd international conference, Riga, Latvia, December 9-11, 2020 : conference programme and book of abstracts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socialist Folkloristics: a Disciplinary Heritage : international interdisciplinary conference : Riga, 16-18 December 2020 : Abstracts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studiju darbu izpilde un noformējums : metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Towards #NATO2030: The Regional Perspective of the Baltic States and Poland - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata 2021 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook 2021 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga Dialogue Papers 2020 : Strategic Narratives and Sustainability in the Euroatlantic Community - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Idejas un ieteikumi uzņēmuma nosaukšanai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transatlantic Futures: towards #NATO2030 : the Rīga Conference Papers 2020 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2020: пандемия и пересмотр глобальной повестки - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A Development of Method for Code Generation from Two-Hemisphere Model : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodes izstrāde koda ģenerēšanai no divpusložu modeļa : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia's forests during 20 years of independence - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža nozare Latvijas 25 neatkarības gados : buklets - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Forest Sector in the 25 Years of Independence of Latvia : brochure - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die chinesische Flöte - Bethge, Hans, 1876-1946 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viena svēta kristīga baznīca - Rumba, Edgars, 1904-1943 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kollektiv-Ausstellung von Hedwig Ruetz - Ruetz, Hedwig, 1879-1966 - 1914 (Sīkiespieddarbs)
Kolekcijas daļa:
Developing enhanced Sustainable Energy Action Plans : a STEP UP guide for cities - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems. 2020 (2) - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada decembris - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Household Finance and Consumption Survey 2017 in Latvia - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of Home Economics and Technologies Education for Life Quality in Latvia - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas terapija II : pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas : zinātnisko rakstu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Possibilities of increasing the competitiveness of the business support system in the border regions of Latvia-Lithuania : scientific monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Degenerated ZnO Nanocrystals: Synthesis, Properties and Applications : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielietojums : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi : starptautiska zinātniska konference : Rīgā, 2020. gada 3. novembrī : [tēžu krājums] - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VIII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Robežu drošība un pārvaldība" : iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indivīds. Sabiedrība. Valsts : 2017. gada 19.-20. maija starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indivīds. Sabiedrība. Valsts : starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums : 2018. gada 18.-19. maijs - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indivīds. Sabiedrība. Valsts : starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums : 2019. gada 18. maijs - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece : 1. klasei : mācību grāmata - Karule, Antonija, 1921-2001 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saskaņā ar sevi, ar saviem tuvākajiem un ar Latviju - politiķa Jāņa Urbanoviča kredo - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāt neiedomājamo : ilgtspējīgas attīstības mērķiem atbilstoša un no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2021.-2027.) finansēta Eiropas bibliotēku programma pēc Covid-19 krīzes : (2020. gada septembris) - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antropogēnā piesārņojuma ietekme uz aerojonu koncentrāciju : promocijas darba kopsavilkums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Tehniskā universitāte. Pusgadsimts Ķīpsalā - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Falsification of History as a Tool of Influence - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fact-Checking and Debunking : a best practice guide to dealing with disinformation - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020 : mācību metodiskais materiāls - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts starptautiskā atzīšana de jure 100 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem : rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas pedagogiem - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu zinātniski praktiskās konferences "Biznesa izaicinājumi Latvijas simtgadē" rakstu krājums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācības bilingvāli un latviešu valodā : rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teksta formas un satura novērtēšana : diagnosticējošais darbs, uzsākot 7. klasi - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētnieciskā darbība : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 7. klasi - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teksta interpretēšana : diagnosticējošais darbs tekstpratībā, uzsākot 7. klasi - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rēķinpratība, tekstpratība un pašvadība : diagnosticējošais darbs, uzsākot 1. klasi - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spriešana : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7. klasi - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas Universitātes studentu zinātniskie raksti : XIV [14] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodu mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības (krievu) valoda 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Datorika 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra 4.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras pamati : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Extremist communication capabilities in North Africa and the Sahel - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wastewater Treatment From Pharmaceutical Substances With Filamentous Fungi : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mikroskopisko sēņu izmantošana sadzīves notekūdeņu attīrīšanā no farmaceitiski aktīvajām vielām : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļazīmes mediju lietošanā : medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mans latviskākais vārds - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums. 26 (1), Baltijas jūras valstu literatūra. Teātris. Mūzika - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktikums : ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : mehāniskie, siltuma un masas apmaiņas procesi - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis : zinātniskā monogrāfija - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of Electric Propulsion Thrusters Cooling Systems for Perspective Spacecrafts : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Perspektīvo kosmisko aparātu elektrisko raķešu dzinēju dzesēšanas sistēmu izstrāde : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Social Media Monitoring: A Primer : methods, tools, and applications for monitoring the social media space - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 3rd International & Interdisciplinary Symposium Clays & Ceramics 2021 : book of abstracts - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
II International Symposium Clays and Ceramics : book of abstracts - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eysa mociba del mozu barnu - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizika II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mikro- un makroelementu plūsmas īscirtmeta apšu hibrīdu (populus tremuloides michx. × populus tremula l.) kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ķīmijā, vides zinātnes nozarē, vides ķīmijas un ekotoksikoloģijas apakšnozarē - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālās zinātnes II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda II (vācu valoda) : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda II (krievu valoda) : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras izglītībai Latvijā 150 : zinātniska monogrāfija - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēcjēzus vecuma sviests - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russia's Activities in Africa's Information Environment : case studies: Mali, Central African Republic - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Основные методы биомониторинга пресноводных водоемов для использования в аквакультуре - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
15. starptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2020" tēzes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Философия предпринимательства - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas bilžu vārdnīca - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
لاتفيا: معلومات للأجانب (Latvija. Informācija ārzemniekiem) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
لاتفيا في ١٠٠ حكاية تصويرية (Latvia 100 Snapshot Stories) - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
라트비아 100년의 이야기 (Latvia 100 Snapshot Stories) - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвия: 100 историй - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Innovative Alkyd Emulsion Composition Enhanced With Nanosize Iron Oxides for the Protection of Thermally Treated Wood in Outdoor Conditions : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar nanoizmēra dzelzs oksīdiem uzlabota inovatīva alkīda emulsijas kompozīcija termiski modificētas koksnes aizsardzībai āra apstākļos : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums. 26 (2), Folklora. Kultūrvēsture. Tulkošana. Komunikācija - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Porous Cordierite Ceramics From Mineral and Synthetic Raw Material Compositions : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poras saturoša kordierīta keramika no minerālo un sintētisko izejvielu maisījumiem : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai : promocijas darbs - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīgs skaistums un veselība : konferences tēžu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 5 (XXV), Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767-1814) - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie raksti. 6 (XXVI), Latviešu terminoloģija simts gados - Latvijas Nacionālā bibliotēka - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
We Did Not Surrender : the Latvian spirit in the students of Alūksne - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biznesa vadības koledžas zinātniski praktiskās konferences "Šodienas pieredze nākotnes biznesam" rakstu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Intervences plānošana dzīvesveida maiņai : rokasgrāmata sabiedrības veselības veicināšanā iesaistītajiem speciālistiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti : XXVIII [28] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piederēt un atšķirties : romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference : sekcija "Indivīds un vara Baltijas kultūrtelpā" : tēžu krājums : 2021. gada 26 februāris - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bezpajumtniecība Latvijā : pētījums - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē : mācību grāmata - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieaugušo digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes: to attīstīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā : pētījuma gala ziņojums, 2021. gada februāris - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hotel Operations Management : textbook - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taxes and Taxation in Russia : textbook - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
History of Britain in the Early Middle Ages Exercise : workbook - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. X [10], Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā. Pedagoģiskās pieredzes inovācijas kompetenču pieejas īstenošanā - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa, Dabaszinātnes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa, Sociālās zinātnes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa, Humanitārās zinātnes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Methodical Aspects of Transition to Instruction in a Foreign Language: World Economy and World Finances : monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Activities of the Customs Authorities of the Russian Federation as Inquiry Bodies : monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Theory and Practice Public-Private Partnership : monograph - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Shematiska zīmējuma veidošana problēmu risināšanā : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7.klasi - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
79. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference : cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcijas un LU un LOOA klīniski praktiskās konferences tēžu krājums : 2021. gada 12. un 14. februāris - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, bioloģijas sekcijas apakšsekcija : referātu tēžu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas akadēmijas raksti : XVII [17] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa par varu Krievijas postimpērijas rietumu perifērijā, 1917-1920 - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XIX [19] : Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. IV [4] - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XX [20], Ekokritikas un biopolitikas prakses literatūrā un kultūrā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda (franču valoda) II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana : izvērtējuma rezultātu ziņojums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums : pētījuma rezultātu ziņojums - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
University of Latvia 79th Scientific Conference : zoology and animal ecology : abstract book : 28 January 2021 - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
University of Latvia 79th Scientific Conference : mathematical methods for research excellence : book of abstracts - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magnetic Soft Matter : 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, February 11, 2021 : abstract book - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
36. zinātniskā konference : tēzes : 2020. gada 11.-13. februāris - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā : 1/4 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā : 2/4 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā : 3/4 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katram sava grāmata galvā : 4/4 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešvaloda II (angļu valoda) : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda un literatūra II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība : Latvijas iedzīvotāju 2019.gada aptaujas rezultāti - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Eiropeizācija - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 10. klasi - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti : 2020 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах : 2020 No.5 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика. № 7 (12) - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика. № 8 (13) - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика. № 9 (14) - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика. № 10 (15) - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aiz upītes balti bērzi sudrabiņa lapiņām - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadagrāmata. 2021 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2020, 24. gads - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda - 2020. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXX [30.] zinātnisko rakstu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi : 2018 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ādas melanomas pacienta ABC : ceļvedis slimības ārstēšanā un profilaksē - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga Readings in Social Sciences : proceedings of the international conference Riga readings in social sciences - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Guidelines for Organising an Innovation Co-Creation Laboratory Online for Public Sector Organisations with Engagement of Researchers and Entrepreneurs - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas Inovāciju koprades laboratorijas organizēšanai tiešsaistē publiskā sektora organizācijām, iesaistot pētniekus un uzņēmējus - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā : tiesiskais regulējums un darba devēju labā prakse - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Are Tax-Favoured Savings Plans Effective in Raising Private Savings? - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gauging the Effect of Influential Observations on Measures of Relative Forecast Accuracy in a Post-COVID-19 Era: Application to Nowcasting Euro Area GDP Growth - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augu daudzveidības pētījumi ex situ un Augu selekcija un introdukcija : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, Botāniskā dārza sekcijas tēžu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas skolēnu sasniegumi un skolas vide OECD PISA salīdzinājumā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiltu specifikācijas : tiltu būvprojektu specifikāciju standartizēti teksti : rokasgrāmata - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Figūru veidošana, to īpašību raksturošana un laukumu noteikšana : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dizains un tehnoloģijas II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Programmēšana II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūra un māksla II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015-2016 : Development of the investment climate in Latvia: the viewpoints of foreign investors - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2017 : The Development of Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss 2015.–2018. gadā : Investīciju klimata attīstība Latvijā: ārvalstu investoru vērtējums - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015-2018 : The Development of Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors - [2019] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss 2015.-2019. gadā : Investīciju klimata attīstība Latvijā: ārvalstu investoru viedokļi - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015-2019 : The Development of Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss 2015.-2020. gadā : Ārvalstu investoru viedokļi par investīciju klimata attīstību Latvijā: COVID-19 pandēmijas ietekme - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
FICIL Sentiment Index 2015-2020 : Viewpoints of Foreign Investors on the Development of the Investment Climate in Latvia: the Impact of the COVID-19 Pandemic - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks ilgtspējīgas attīstības mērķiem! : metodes, pieejas, temati un idejas ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu iedzīvināšanai izglītībā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 79th International Scientific Conference of the University of Latvia : Chemistry Section : book of abstracts - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nekomplicētas urīnceļu infekcijas : pārvaldība ambulatorā praksē - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krīzes kā Eiropas Savienības liktenis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic and Nordic Responses to the 2020 Post-Election Crisis in Belarus : policy brief - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Academic Research Student Handbook Master of Science in Digital Humanities - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
17th International Young Scientist Conference "Developments in Optics and Communications 2020" : abstract book - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaut kāds finglieris - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātnes politika un pārvaldība zinātniskajās institūcijās: izaicinājumi Latvijā - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
International Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems : by EUCARPIA Section Organic and Low Input Agriculture jointly with LIVESEED, BRESOV, ECOBREED, FLPP projects and ECO-PB : abstract e-book - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Exercise Kavkaz 2020 a Final Test of Russian Military Reform? - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abuse of Power: Coordinated Online Harassment of Finnish Government Ministers - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas : rakstu krājums - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē : V [5] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The "Other" and the "Self" : supplement to East-West cross-cultural studies - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zinātniski pētniecisko darbu konference - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zinātniski pētniecisko darbu konference : rakstu krājums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zinātniski pētniecisko darbu konferences rakstu krājums - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferences rakstu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskā skaidrošana un interpretēšana : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 10. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Shematiska zīmējuma veidošana uzdevumu risināšanā : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 3. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētnieciskais laboratorijas darbs : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 7. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inženiertehniskā darbība : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 3. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development and Research of Power Electronic Converters for Adjustable Transformers : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Regulējamu transformatoru energoelektronisko pārveidotāju izpēte un izstrāde : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of Operation and Diagnostic Algorithm Complex for Technical Condition Assessment of Power Transformers in Permissible Risk Circumstances : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diagnostikas un ekspluatācijas algoritmu kompleksa izstrāde lieljaudas transformatoru salīdzinošai novērtēšanai pieļaujama riska apstākļos : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā modelēšana : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 5. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija II : padziļinātā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociāli emocionālā mācīšanās. Nodarbību plāni 1.-12. klasei : metodiskais līdzeklis - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācību procesa pilnveides atbalsts : metodiski ieteikumi pārmaiņu vadītājiem un īstenotājiem skolā - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta medico-historica Rigensia : Volumen XIII (XXXII). 13 [32] - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Problēmrisināšana : diagnosticējošais darbs, uzsākot 4. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 1. izdevums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasi ar izpratni un krāso : 5-6 gadus veciem bērniem - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lieldienu izdevums 2-4 gadus veciem bērniem - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domino matemātika : 5-6-gadniekiem - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasi un krāso Lieldienās! : 6-7 gadus veciem bērniem - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modelēšana : diagnosticējošais darbs dabaszinātņu mācību priekšmetu pamatakursos - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts Policija : vakar, šodien, rīt - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medijpratības trenera rokasgrāmata - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Durability of Advanced Polymer Composites : 79th International Scientific Conference of the University of Latvia : book of abstracts - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teiktās dziesmas : praktiska rokasgrāmata - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vietu, lietu un cilvēku stāsti : stāstniecības tradīcijas Latvijas kultūrtelpā - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Floristika : ziedu, augu un materiālu izvēle ; 27 floristikas tehnikas ; soli pa solim: veidojam pušķus, dekorus, vainagus ; modes tendences floristikā - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašu audzēti tomāti : no sēklas un dēsta līdz ražai ; Bražūnu ģimenes pieredze dārzniecībā "Neslinko" ; praktiķu ieteikumi ; kaitēkļu un slimību apkarošana ; kā tomātus audzē "Getliņi Eko" ; tomāti veselībai un maltītēm - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dekoratīvie krūmi : krāšņi ziedoši un izteiksmīgi lapoti ; zemi sedzoši un dīķmalas rotājoši ; dzīvžogiem un alpinārijiem piemēroti ; bagātīga izvēle katram dārzam! - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
45 tūrisma pērles Latvijā : pilis un muižas ; cietokšņi un pilsdrupas ; etnogrāfiskās un muzejmājas ; baznīcas un pilskalni ; vēstures dārgumi un kultūrliecības Latvijas novados - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sīvi un saldi sīpolaugi : sīpoli - zeltaini, balti un sarkani ; šalotes un puravi - maigākai garšai ; ķiploki - pikanti, kairinoši un veselīgi - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistākās dārza rozes : kur stādīt un kā pareizi kopt ; rožu grupu un šķirņu raksturojums ; kā apkarot rožu slimības un kaitēkļus ; "Zelta" klasika un modernie jaunumi rožu dobē - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērns - vesels un drošībā : 6 terapijas, kas atveseļo saudzīgāk; ieteikumi "parastu" slimību ārstēšanai; no kā sargā vakcīnas; lai vide bērnam droša; pirmā palīdzība mazulim - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Citāds košumdārzs : no vīzijas līdz projektam ; augu izvēle un stādījumu veidi ; mazās arhitektūras formas dārzā ; kā veidot tematisku dārzu ; krāšņi un savdabīgi dārzi ierosmei - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
35 terapijas veselībai : organisma attīrīšanās ; dziedināšana ar dēļu, dūņu, ūdens gaismas, aukstuma, dzintara, vitamīnu, dabas līdzekļu un fizioterapijas metodēm - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svinam mājās : svinības lieliem un maziem ; aizraujošas rotaļas, šarādes un saviesīgas spēles ; gardas tortes un neparastas uzkodas ; ierosmes tematiskām ballītēm - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ēd gudri, ēd vesels : 13 patiesības, kā ēst, lai justos labāk ; uzturs tiem, kas sirgst ar sirds un kaulu kaitēm, vēzi un diabētu ; sāls un cukurs - labi vai slikti - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzējam bioloģiski : vai bioloģiski saimniekot vieglāk ; 7 kritēriji lauka izvēlē ; komposts, pākšaugi un citas delikateses augiem ; gudras viltības augu aizsardzībai - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neparasti dārzeņi : svešādi kāpostaugi ; tomātu radinieki ; daudzveidīgi lapu dārzeņi ; piemirsti sakņaugi ; citādi zirņi un pupas ; eksotiski ķirbjaugi - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viegli kopjama puķu dobe : kā veidot krāšņu ziemciešu dobi ; hostas un citas puķes ar dekoratīvām lapām ; flokši un astilbes, laimiņi un krāšņie jānīši - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
35 dārzi ceļojumiem un iedvesmai : dārzi apskatei visos Latvijas novados ; krāšņi augi, akmens skulptūras un ūdenskritumu kaskādes ; 19. gs. ainavu parks un privāts botāniskais dārzs - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mans ogu dārzs : avenes un kazenes ; upenes, jāņogas un ērkšķogas ; krūmmellenes, lielogu dzērvenes un brūklenes ; kā audzēt un kopt ; 70 šķirņu apskats - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dārza ienaidnieki : 200 slimības un kaitēkļi sakņu un augļu dārzā ; kā pasargāt augus un ražu ; efektīvi augu aizsardzības līdzekļi lielos un mazos dārzos - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaists dvēseļu dārzs : kā veidot kapavietas kompozīciju ; mūžzaļi un krāšņi ziedoši augi kapos ; kapazīmes un pieminekļi ; skaisti dvēseļu dārzi Latvijā un citviet Eiropā - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaists un ērts pagalms : kā plānot un ierīkot ; zāliens, celiņi un žogs ; terase, lapene, rotaļlaukums bērniem ; ugunsvieta un dīķis - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rotas un rotāšanās : grezno latviskās zīmes ; senas un modernas baltu rotas ; dabas materiāli un motīvi ; kristālu mirdzums un enerģija - [2015] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda un dabas zinības : interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei). Ceļvedis skolotājam. Ziemas stāsts. Pavasara stāsts. Vasaras stāsts. Rudens stāsts - [2020] (Multivides objekts)
Kolekcijas daļa:
Анатомия вкуса : рецепты лучших поваров мира - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ешь и худей : рецепты лучших поваров мира - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences Filozofu doktorantu sekcija. Ārkārtējība un normalitāte : tēžu krājums : LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2021. gada 18. un 19. februāris - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian Grammar : monograph - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās zinātniskās konferences "Simbolisms Eiropā un Baltijas nāciju identitāte" tēzes - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēlēšanu politikas veidošanas principi Baltijas jūras reģiona valstīs : apskats, 2021. gada aprīlis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Неосложненные инфекции мочевыводящих путей : руководство для практикующих врачей - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ideju enciklopēdija. 1. sējums, ZĪMULIS : vairāk nekā 100 zīmuļa izmantošanas veidi - Miķelsone, Elīna, 1990- - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ideju enciklopēdija. 2. sējums, AKMENS : vairāk nekā 100 akmens izmantošanas veidi - Miķelsone, Elīna, 1990- - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ideju enciklopēdija. 3. sējums, STRIĶIS : vairāk nekā 100 striķa izmantošanas veidi - Miķelsone, Elīna, 1990- - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Defence Policy and the Armed Forces in Times of Pandemic - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana pirts grāmata : 30 padomi kā pareizi iet pirtī - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ērika Kleina mēnesgaismas stāsti - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic Botanic Gardens in 2015-2017 : Estonia, Latvia, Lithuania : periodical issue of the University of Latvia - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātne : vēstures un arheoloģijas doktorantu un doktora grāda pretendentu sekcijas referātu tēzes, Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, Rīgā, 2021. gada 10. martā = Abstracts of the session "Health of society and individuals through time: perspectives and problematics in history and archaeology" : 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, March 10th, 2021 - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu virsnieku reģistrs : (1915.-1945. gadi) - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sekcija "Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā 2018.-2020.gadā." : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : referātu tēzes - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Digitālā kartotēka par PSRS (KF) karaspēka nodarītajiem zaudējumiem Latvijas videi un tautsaimniecībai - 2014 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Kulaku kā šķiras likvidācija" - Latvijas turīgās zemniecības sagraušana - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024 : Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: Latvijas pašvaldību prakses izvērtējums : 6 mājasdarbi pašvaldībām: kā padarīt līdzdalību jēgpilnāku - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai IKT ir nākotne visiem? : sieviešu pārstavniecība IKT sektorā Latvijā: sabiedrības priekštati un darba vides gatavība panākt dzimumu līdzsvaru : 10 ieteikumi, lai piesaistītu sievietes darbam IKT sektorā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā : 2019 - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā : 2016 - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : A Clever Servant but a Dangerous Master. Societal Responses to Technological Development and the Infodemic - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : Covid-19 Europe's Defence and the Riga Test - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : How the Pandemic Has Reshaped the Global Order - China and the United States - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : Social Contract for the Artificial Intelligence Age. Safety, Security, & Sustainability for AI World - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : NATO Relevance on Both Sides of the Atlantic - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Rīga Conference Policy Brief : 2020 : The Revisionist: Why the West Has a Russia Problem and What to Do About It - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dalīšana 2. klasei - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2. izdevums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 1. izdevums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 2. izdevums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēra dioksīda fizikāli ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādē : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Long-Term Assessment Methodology of Building Stock Thermal Energy Consumption : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa novērtēšanas metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Water Research and Innovations in Digital Era : 12th Eastern European Young Water Professionals Conference : book of abstracts - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku tiesību spogulis - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prasības tiesvedībā un pierādījumi - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tieslietu ministrijas juristi Latvijas simtgadei: tiesībpolitikas aktuālie jautājumi - 2018 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā - 2015 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu : konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli - 2012 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesas un mediju komunikācija : sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī - 2016 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija : viedokļi: 2008-2011 - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda tiesu nolēmumos : rokasgrāmata - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eksperta viedoklis (kopsavilkums) par Kriminālprocesa regulējuma pietiekamību un skaidrību attiecībā uz pierādīšanas standartu un pierādījumu pietiekamību - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vienotās tiesu prakses apkopojums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš uz izcilību : Latvijas izgudrotāji pasaulē - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesības uz taisnīgu tiesu patvēruma lietu izskatīšanā - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un transformāciju laikā: metodes ikvienam - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stratēģiskā komunikācija: tiesiskās problēmas COVID-19 - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Succession of States in Respect of State Responsibility: Towards yet Another Vienna Convention? - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Human Dignity as a Foundational Value of Peremptory Norms in International Law - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lattweescho Pataro-Ghramata, Uß kattras sen Deenas gir ghaidietz, bett nu zaur Deewa Schälastibu sagghaidita, und wisseem Lattweescheen[!], kattri Raxtu prot und lassit mahk, par labbu sattaissita no M. Heinrico Kleinschmidt, Babbiyo Baßnizas Kunghu - Kleinschmidt, Heinrich, 1634-1686 - 1672 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das Hauß- Zucht- und Lehr-Buch Jesu Syrachs, Wie es vormahls Durch den Sel: Herrn GEORGIUM MANCELIUM, SS. Theol. Licent. weiland Fürstl. Churländischen Hoffprediger, In Lettischer Sprache außgegeben. Numehr aber mit Fleiß durchgesehen, und von den mercklichsten Fehlern gesäubert worden - 1671 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Sprüche Salomonis, Wie sie vormahls Durch den Sel: Herrn GEORGIUM MANCELIUM, SS. Theol. Licent. weiland Fürstl. Churländischen Hoffprediger, In Lettischer Sprache außgegeben, Numehr aber mit fleiß durchgesehen, und von den mercklichsten Fehlern gesäubert worden - 1672 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der kleine Catechismus, D. Martini Lutheri, Säliger Gedächtniß, Wie er vormahls durch den sel. Hrn: Georgium Mancelium, SS. Theol. Licent. weiland Fürstl. Curländischen Hoffprediger, In Lettischer Sprache außgegeben, Numehr aber mit fleiß durchgesehen, und von den mercklichsten Fehlern gesäubert worden - Luther, Martin, 1483-1546 - 1671 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettische Geistliche Lieder und Psalmen, Collecten und Gebäte, so das gantze Jahr durch in Christlicher Versamblung zu Hause und in der Kirchen gebraucht werden / Wie sie vormahln Durch den Sel: Herrn GEORGIUM MANCELIUM. SS. Theol. Licent. weiland Fürstl. Churländischen Hoffprediger, In Lettischer Sprache außgegeben. Numehr aber wieder neu aufgelegt, und mit schönen Reimliedern vermehret - 1671 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die traurige Historia der erbärmlichen Zerstörung der Stadt Jerusalem, 40. Jahr nach des HErrn Christi Leiden. Wie Sie vormals Durch den sel: Hn: Georgium Mancelium, Semgallum, der H. Schrifft Licent: weiland Fürstl. Churländ. Hoffprediger. In Lettische Sprache versetzet - 1671 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettisches VADE MECUM, oder Hand-Buch - 1673 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Investing in Concrete... or People? : EU Funds, the Recovery and Resilience Facility and Developing Human Capital in Latvia : executive summary in English - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Дао дэ цзин: опыт русского перевода - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Impossible Resistance: Latvia Between Two Totalitarian Regimes 1940-1991 - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sustainability Indicators in Heating Systems Towards Climate Neutrality : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siltumapgādes ilgtspējas indikatori virzībā uz klimatneitralitāti : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amorfa kalcija fosfāta biomateriāli ar lielu īpatnējo virsmas laukumu : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klemondion : Elven Clans : [Book 1] - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mundus et: Idea. Homo. Communitas. Sciens : 2020. gada LU studentu zinātniskās konferences rakstu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nelūgtais striptīzs - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
100 gadi kopš Zviedrija atzina Latviju de jure : Zviedrijas Valsts arhīva dokumenti par Latvijas valsts de jure atzīšanu = 100 år sedan Sverige erkände Lettland de jure : Riksarkivets dokument om Lettlands erkännande de jure - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Climate adaptive building envelopes : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Akvarelists Vladislavs Paurs - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Design, Construction and Management of Wooden Public Buildings : handbook - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Structural Imperfections of the Hydroxyapatite Surface Layer to Engineer Its Electrical Potential : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hidroksiapatīta virsmas slāņa strukturālie defekti elektriskā potenciāla regulēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virtual-Physical Tests of Vehicles With Combined Traction Electrical Drive : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transportlīdzekļu ar kombinētu vilces elektropiedziņu virtuāli fizikālie izmēģinājumi : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daudzfunkcionālu porainu materiālu izstrāde uz mālu un stikla atkritumu bāzes un to īpašību izpēte : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research and Development of Multifunctional Porous Materials on the Basis of Clay and Glass Waste : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klimata adaptīvās ēku norobežojošās konstrukcijas : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klemondion : Elven Clans : Book 1 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzturs: veselība, kultūra, dizains : skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dažādība un iekļaušanās izglītībā : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiālu apstrādes tehnoloģijas: šūšana un mācību metodika : skolotāju izglītības joma: dizains un tehnoloģijas - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sasniedzamais rezultāts matemātikā - prasme : skolotāju izglītības joma: matemātikas metodika - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Intergrētās mācības sākumskolā : skolotāju izglītības joma: mācību procesa plānošana, vadīšana - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāt precīzi vai daudzveidīgi - konverģenta un diverģenta domāšana : skolotāju izglītības joma: psiholoģija - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienīga mācību vide skolēnu aktīvai iesaistīšanai mācību procesā : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības pētījumu aptaujas - no izveidošanas līdz datu apstrādei : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tradicionālo tekstiltehniku dizains un tā mācību metodika : skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija jaunajam skolotājam : skolotāju izglītības joma: izglitības psiholoģija - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dizaina un tehnoloģiju mācību metodika : skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzika sākumizglītībā : skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne un pašizpausme mākslā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tekstilmateriāli un tekstiltehniku pamati : skolotāju izglītības joma: tehnoloģiju joma - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrētas mācības pamatizglītībā : skolotāju izglītības joma: pamatizglītības skolotājs - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads runas un rakstu kultūrā : skolotāju izglītības joma: valoda - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsi un vienkārši mācāmies sadarboties matemātikā : skolotāju izglītības joma: matemātika - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsi un vienkārši mācāmies pētīt un izprast matemātiku : skolotāju izglītības joma: matemātika - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolotāja profesionālā darbība : skolotāju izglītības joma: izglitības zinātnes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabaszinātņu mācību metodika : skolotāju izglītības joma: dabaszinātnes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērna radošā pašizpausme vizuālajā mākslā pirmsskolā : skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne un pašizpausme mākslā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana : skolotāju izglītības joma: vizuālās mākslas metodika pirmsskolā; vizuālās mākslas metodika sākumizglītībā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā : skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne un pašizpausme mākslā - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem : skolotāju izglītības joma: modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūra mākslā un māksla kultūrā : studiju kursam "Integrētā mācību metodika mācību jomā", "Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā" - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iekšķīgās slimības : hematoloģija, pneimonoloģija, nefroloģija, reimatoloģija, angioloģija - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu ledāji - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai : promocijas darba kopsavilkums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi : 2020 - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iekšķīgās slimības. Kardioloģija - 2017 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No betona uz cilvēku? : ES fondi, ANM un Latvijas cilvēkkapitāla akumulēšana - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas dzīvo dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas aug dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6th International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" : International Multidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 9-10 July, 2020, Jurmala, Latvia : abstract book - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6th International Scientific Symposium “Economics, Business & Finance” : 3rd International Multidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 9-10 July, 2020, Jurmala, Latvia : proceedings - [2020] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes albums : laikmeta portrets 18. gadsimta beigu - 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas Universitātes 78. zinātniskā konference : referātu tēzes - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija "Krīzes un reliģija" : tēžu krājums : 2021. gada februārī - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
RSU International Research Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" : 24-26 March, 2021 Riga, Latvia : abstracts - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bezesuntu - [2014] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informācijas tehnoloģiju pielietojums fonemātiskās uztveres attīstīšanai logopēda darbā : metodiskais materiāls studentiem - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klemondion: Elven Clans : Book 1 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētniecības biobankas un to pārvaldība Latvijā: zinātnieku viedoklis : pētījuma ziņojums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētniecības biobankas un to pārvaldība Latvijā: biobanku donoru viedoklis : pētījuma ziņojums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki : literatūrsocioloģiskā pētījuma "Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki" pirmā daļa - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stuburi : kādas Latvijas viensētas dzīve : literatūrsocioloģiskā pētījuma "Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki" otrā daļa - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Continuity in Change? : Latvia’s Local Governments after Regional Reform and Local Government Elections - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas. 1, Latviešu nācijas veidošanās un Latvijas valsts nodibināšana līdz 1918. gadam - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klemondioni : Elfu klani : [1. daļa] - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai : metodiski ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim = Conception for the Reference Data Model of Latvian Cultural Heritage Institutions - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu konversācijas vārdnīca - 1927-1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas apgabaltiesas gadagrāmata. 2020 - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Георгий Адамович и… (К проблеме изучения культуры русской диаспоры) : посвящается памяти Олега Анатольевича Коростелева (1959-2020) - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos 2 : vīru koru dziedāšanas vēsture Limbažos no 1859. līdz 2019. gadam (dokumenti, publikācijas, hronika, tradīcijas, atmiņas, viedokļi) - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gribam būt ģimene - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos : Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūpnieciskai ražošanai piemēroti risinājumi biorafinēšanas ceļā iegūtu lignīnu kā atjaunojamo izejvielu izmantošanai polimēru sastāvā : promocijas darbs - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politiski represēto dzīvesstāsti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mutvārdu vēstures arhīvā - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūpnieciskai ražošanai piemēroti risinājumi biorafinēšanas ceļā iegūtu lignīnu kā atjaunojamo izejvielu izmantošanai polimēru sastāvā : rakstu kopas kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
RTU 62. studentu zinātniski tehniskā konference : tēžu krājums : sekcija: Ražošanas tehnoloģija - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija - 2021 : rakstu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 4. izdevums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 4. izdevums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 3. izdevums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 3. izdevums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Policijas darbs" noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumi : 2020./2021. mācību gads - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Supervīzija izglītības vidē : rakstu krājums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ādas slimību lokālā terapija: lietošanas vadlīnijas - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ģeolingvistikas etīdes - [2012] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
XXII Turiba University Conference "Artificial Intelligence and Green Thinking" : Riga, April 21–22, 2021 - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indivīds. Sabiedrība. Valsts : 22. starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, 2020. gada 16. maijs - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.gada 17.-18.jūnijs. 1. sējums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.gada 17.-18.jūnijs. 2. sējums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.gada 17.-18.jūnijs. 3. sējums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. I [1.] daļa, Augstākā izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume I [1], Higher Education - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. II [2.] daļa, Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume II [2], School Pedagogy. Preschool Pedagogy - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume III [3], Special Pedagogy. Social Pedagogy - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. IV [4.] daļa, Mūžizglītība. Sabiedrības veselība un sports. Māksla un dizains, dizaina izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume IV [4], Lifelong Learning. Public Health and Sport. Art and Design, Design Education - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. V [5.] daļa, COVID-19 ietekme uz izglītību. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā. Inovācijas valodu izglītībā : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume V [5], COVID-19 Impact on Education. Information Technologies in Education. Innovation in Language Education - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. VI [6.] daļa, Ietekme uz demogrāfiskajām pārmaiņām: sabiedrība, kultūra, izglītība. Pētījumi ekonomikas un vadības jomā ilgtspējīgai izglītībai : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume VI [6], Implications for Demographic Change: Society, Culture, Education. Researches in Economics and Management for Sustainable Education - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. VII [7.] daļa, Psiholoģija : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2021.gada 28.-29.maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international scientific conference May 28th-29th, 2021. Volume VII [7], Psychology - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russia's Strategy in Cyberspace - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
How did the Nordic-Baltic Countries Handle the First Wave of Covid-19? : a strategic communications analysis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Georgia’s Information Environment through the Lens of Russia’s Influence - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference "Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūras hibriditātes kontekstā" : programma / tēžu krājums : 16.06.-17.06.2021. - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Interest Rate Spreads in the Baltics and the Rest of the Euro Area: Understanding the Factors behind the Differences - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Problēmrisināšana: risinājuma plānošana, īstenošana un izvērtēšana : starpdisciplinārs diagnosticējošais darbs, uzsākot 10. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diagnosticējošais darbs pilsoniskajā līdzdalībā, uzsākot 8. klasi - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diagnosticējošais darbs inženierzinībās un sadarbības caurvijā, beidzot 7. klasi : inženierzinātnisko problēmu risināšanas un sadarbības prasmes - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diagnosticējošais darbs inženierzinībās un sadarbības caurvijā, uzsākot 7. klasi : Inženierzinātnisko problēmu risināšanas un sadarbības prasmes - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašvaldību rokasgrāmata : revīziju rezultātos balstīts ceļvedis un padomi darbam un redzesloka paplašināšanai pašvaldības vadītājam, deputātam, auditoram, grāmatvedim, kapitālsabiedrības vadītājam... - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : proceedings : May 26-28, 2021. Volume 20 - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXIX [29] - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti. XXX [30] - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām” : tēzes : 2021. gada 22. februāris, Rīga - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The 13th international scientific conference "New Challenges in Economic and Business Development – 2021: Post-Crisis Economy" : 2021, Riga, Latvia, May 14, 2021 : proceedings - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eko-fenomenoloģija mūsdienās : LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spatial Cognition : 2020/1 : book of abstracts : August 2–4, 2021, University of Latvia - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Slepkabota dienasgrāmtas : 1. grāmata - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burvja zeme - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Blēžu karaļvalsts - [2018] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārnu sešinieks - [2016] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ogļu kalna bibliotēka - [2017] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā attīstīt caurviju prasmes? : metodiskais līdzeklis skolotājiem - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Augstākā tiesa | Senāts - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Supreme Court | The Senate - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās attīstības scenāriji COVID-19 pandēmijas kontekstā : pētījums - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālais darbs ar gadījumu.1. sējums, Prakse teorijā - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālais darbs ar gadījumu.2. sējums, Teorija praksē - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starpdisciplināra zinātniskā konference "Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu" : tēžu krājums - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laboratorijas darbi mikrobioloģijā, bioķīmiskajā analīzē, neorganiskajā un organiskajā sintēzē - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konstruēsim! Ar ķermeņa un modes stila izjūtu - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māsas palīga darbība un pacientu drošība aprūpē : digitālais mācību līdzeklis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Programmvadības darbgaldu programmēšana metālapstrādē, izmantojot Mastercam lietojumprogrammu : digitālais mācību līdzeklis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga Stradiņš University International Student Conference 2021 : March 22nd-23rd, 2021 : abstract book. Social Sciences - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga Stradiņš University International Student Conference 2021 : March 22nd-23rd, 2021 : abstract book. Health Sciences - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata. 2020 - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informācijas pieejamība Latvijas žurnālistikas praksē : pētījums - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prasība atsaukt godu un cieņu aizskarošu ziņu: juridisko aspektu un žurnālistu pieredzes pārskats - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nepārtrauktība pārmaiņās? : Latvijas pašvaldības pēc reģionālās reformas un pašvaldību vēlēšanām - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas : digitālais mācību līdzeklis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas : digitālais mācību līdzeklis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana : digitālais mācību līdzeklis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šūto izstrādājumu izgatavošana : digitālais mācību līdzeklis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siltumapmaiņas procesi ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru uzņēmumos : digitālais mācību līdzeklis - 2019 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iespiedindustrijas tehnoloģijas : digitālais mācību līdzeklis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poligrāfijas terminu skaidrojumi : digitālais mācību līdzeklis - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrotīklu un elektroietaišu uzbūve un tehniskā ekspluatācija : digitālais mācību līdzeklis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Coupling of Power and Heating Sector - Opportunity for Heating Sector Development : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste - iespēja siltumapgādes attīstībai : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sapropel for the Development of Biocomposite Materials: Properties and Application Possibilities : doctoral thesis = Sapropelis biokompozītmateriālu izstrādei: īpašību izpēte un pielietošanas iespējas : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pusaudžu matemātiskās kompetences veidošanās : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Research and improvement of the performance of road transport wireless communication networks : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autotransporta bezvadu sakaru tīklu veiktspējas pētīšana un tās paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
UV Activated Copolymerization Coatings of Urethane Acrylates for Use in the Cosmetic Industry : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
UV aktivētas uretānakrilātu kopolimerizācijas pārklājumi izmantošanai kosmētikas nozarē : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Methodology for Assessment of Economic and Environmental Losses in High Threat Objects : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekonomisko un vides zaudējumu novērtēšanas metodoloģija paaugstinātas bīstamības objektos : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Analysis of the Impact Factor of Rail Grinding on Their Condition : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Analīze par sliežu slīpēšanas ietekmi uz to stāvokli : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bāriņtiesu prakses metodiskās vadlīnijas bērnu un aizgādnībā esošu personu mantisko interešu aizsardzībā - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu rakstu valoda : vispārējās vidējās izglītības specializētā kursa programmas paraugs - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu rakstu valoda 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs - [2021] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vite un Hikes bāreņu nams, 1798-1898 : Liepājas pilsētas labklājībai - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Evaluation of the State’s Openness to International Real Estate Transactions : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amorphous Calcium Phosphate Biomaterials with High Specific Surface Area : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Simulation Model for Cooling Panels with Integrated Latent Thermal Storage System : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Simulāciju modelis dzesēšanas paneļiem ar iebūvētu latento siltumenerģijas akumulācijas sistēmu : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība : promocijas darba kopsavilkums - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sustainable Preservation of Historic Buildings : summary of the doctoral thesis - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 14th international scientific conference. No. 14 - 2021 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geodynamics and Geospatial Research : The 78th International Scientific Conference of the University of Latvia : book of abstracts and articles - 2020 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skola katram bērnam: ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai : metodiskais līdzeklis skol